Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer"

Transkript

1 2005 Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer I forbindelse med udviklingen af tre-dækker II har vi lagt vægt på at udvikle korte skalaer til brug for forskningen ( forskerskemaet ). Det vil i praksis sige, at vi har tilstræbt skalaer med højst fire spørgsmål. Baggrunden herfor er, at der i de fleste tilfælde er kamp om pladsen i spørgeskemaer, der ofte har en tendens til at blive alt for lange. Hvis man skulle ønske det, kan man udmærket anvende længere skalaer, hvor man medtager flere spørgsmål fra det brutto-skema, som blev anvendt ved testning og udvikling af de nye skalaer. NB Spørgsmål i kursiv er spørgsmål, der ikke var med i det gamle tre-dækker spørgeskema. Spørgsmålsnumrene refererer til bruttoskemaet, der blev afprøvet på et repræsentativt sample på 3517 lønmodtagere i Krav-skalaer Kvantitative krav: 32.1 Er dit arbejde ujævnt fordelt, så at det hober sig op? Hvor ofte sker det, at du ikke når alle dine arbejdsopgaver? Kommer du bagud med dit arbejde? Har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Tempo: 32.6 Er det nødvendigt at arbejde meget hurtigt? Er arbejdstempoet højt gennem hele arbejdsdagen? 35.2 Er det vigtigt at holde et højt arbejdstempo? Kognitive krav: 32.2 Skal du overskue mange ting på en gang i dit arbejde? Kræver dit arbejde, at du husker meget? 32.7 Kræver dit arbejde, at du er god til at få idéer? Kræver dit arbejde, at du tager svære beslutninger? Følelsesmæssige krav: 32.3 Bringer dit arbejde dig i følelsesmæssigt belastende situationer? 32.8 Skal du tage stilling til andre menneskers personlige problemer i dit arbejde? 35.3 Er dit arbejde følelsesmæssigt belastende? Bliver du følelsesmæssigt berørt af dit arbejde? Krav om at skjule følelser: Kræver dit arbejde, at du behandler alle ens også når du ikke har lyst til det? Kræver dit arbejde, at du skjuler dine følelser? Skal du være venlig og imødekommende over for alle uanset hvordan de er over for dig?

2 Skalaer for arbejdets organisering og indhold Indflydelse i arbejdet: 32.4 Har du stor indflydelse på beslutninger om dit arbejde? 32.9 Har du indflydelse på, hvem du arbejder sammen med? Har du indflydelse på mængden af dit arbejde? Har du indflydelse på, HVAD du laver på dit arbejde? Udviklingsmuligheder: 35.4 Kræver dit arbejde, at du er initiativrig? Har du muligheder for at lære noget nyt gennem dit arbejde? Kan du bruge din kunnen eller færdigheder i dit arbejde? Giver dit arbejde dig muligheder for at udvikle dine evner? Variation: 32.5 Er dit arbejde varieret? Er det nødvendigt at gøre det samme igen og igen? Mening i arbejdet: 35.5 Er dine arbejdsopgaver meningsfulde? Føler du, at du yder en vigtig arbejdsindsats? Føler du dig motiveret og engageret i dit arbejde? Belønning: Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af ledelsen? Bliver du respekteret af ledelsen på din arbejdsplads? Bliver du behandlet retfærdigt på din arbejdsplads? Involvering i arbejdspladsen: Nyder du at fortælle om din arbejdsplads til andre mennesker? Synes du, at din arbejdsplads har stor personlig betydning for dig? Ville du anbefale en god ven at søge en stilling på din arbejdsplads? Hvor ofte tænker du på at søge arbejde et andet sted? Skalaer for samarbejde og ledelse Forudsigelighed: 35.6 Får du på din arbejdsplads informationer om f.eks. vigtige beslutninger, ændringer og fremtidsplaner i god tid? Får du al den information, du behøver for at klare dit arbejde godt? Rolle-klarhed: 35.7 Er der klare mål for dit eget arbejde? Ved du helt klart, hvad der er dine ansvarsområder? Ved du nøjagtigt, hvad der forventes af dig i dit arbejde?

3 Rolle-konflikter: Foretager du dig noget i arbejdet, som bliver accepteret af nogle personer, men ikke af andre? 35.8 Bliver der stillet modstridende krav til dig i dit arbejde? Må du somme tider gøre noget, der egentlig skulle have været gjort anderledes? Må du somme tider foretage dig ting i dit arbejde, som forekommer dig unødvendige? Ledelseskvalitet: Her har vi valgt at udvikle to skalaer: Lang skala: 48. I hvor høj grad kan man sige, at den nærmeste ledelse på din arbejdsplads 1. værdsætter medarbejderne og tager personlige hensyn? 2. sørger for, at den enkelte medarbejder har gode udviklingsmuligheder? 3. prioriterer uddannelses- og personaleplanlægning højt? 4. prioriterer trivslen på arbejdspladsen højt? 5. er god til at planlægge arbejdet? 6. er god til at fordele arbejdet? 7. er god til at løse konflikter? 8. er god til at kommunikere med medarbejderne? Kort skala: 48. I hvor høj grad kan man sige, at den nærmeste ledelse på din arbejdsplads 2. sørger for, at den enkelte medarbejder har gode udviklingsmuligheder? 4. prioriterer trivslen på arbejdspladsen højt? 5. er god til at planlægge arbejdet? 7. er god til at løse konflikter? Social støtte og feedback fra overordnede: 47.1 Hvor ofte er din nærmeste overordnede villig til at lytte til dine problemer med arbejdet? 47.2 Hvor ofte får du hjælp og støtte fra din nærmeste overordnede? 47.3 Hvor ofte taler din nærmeste overordnede med dig om, hvor godt du udfører dit arbejde? Social støtte og feedback fra kolleger: 33.1 Hvor ofte får du hjælp og støtte fra dine kolleger? 33.2 Hvor ofte er dine kolleger villige til at lytte til dine problemer med arbejdet? 33.3 Hvor ofte taler dine kolleger med dig om, hvor godt du udfører dit arbejde? Socialt fællesskab: 33.4 Er der en god stemning mellem dig og dine kolleger? 33.5 Er der et godt samarbejde blandt kollegerne på din arbejdsplads? 33.6 Føler du dig som en del af et fællesskab på din arbejdsplads? Skalaer for forholdet mellem person og arbejde Utryghed i arbejdet: 35.9 Er du bekymret for at blive arbejdsløs? Er du bekymret for at blive overflødig på grund af ny teknik? Er du bekymret for, at det kan blive svært at finde et nyt job, hvis du bliver arbejdsløs? Er du bekymret for, at du mod din vilje forflyttes til andet arbejde?

4 Tilfredshed med arbejdet: Her har vi valgt at udvikle to skalaer: Lang skala: 34. angående dit arbejde i almindelighed. Hvor tilfreds er du med 1. dine fremtidsudsigter i arbejdet? 2. arbejdsmiljøet? 3. måden, din afdeling ledes på? 4. måden, dine evner bruges på? 5. de udfordringer og færdigheder, som dit arbejde indebærer? 6. dit job som helhed, alt taget i betragtning? Kort skala: 34. angående dit arbejde i almindelighed. Hvor tilfreds er du med 1. dine fremtidsudsigter i arbejdet? 2. arbejdsmiljøet? 4. måden, dine evner bruges på? 6. dit job som helhed, alt taget i betragtning? Skalaer for værdier på arbejdspladsen Lodret tillid og troværdighed (mellem ledelse og medarbejdere): 36.1 Stoler ledelsen på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde? 36.4 Kan man stole på de udmeldinger, der kommer fra ledelsen? 36.7 Holder ledelsen vigtige informationer skjult for medarbejderne? Kan de ansatte give udtryk for deres meninger og følelser? Vandret tillid og troværdighed (mellem medarbejderne): Holder de ansatte informationer skjult for hinanden? Holder de ansatte informationer skjult for ledelsen? Stoler de ansatte i almindelighed på hinanden? Retfærdighed og respekt: 36.5 Bliver konflikter løst på en retfærdig måde? 36.8 Bliver man anerkendt for et godt stykke arbejde? Bliver alle forslag fra de ansatte behandlet seriøst af ledelsen? Bliver arbejdsopgaverne fordelt på en retfærdig måde? Rummelighed, det sociale ansvar: 36.3 Bliver mænd og kvinder behandlet som ligeværdige på din arbejdsplads? Er der plads til ansatte med forskellig etnisk baggrund og religion?*) Er der plads til ældre medarbejdere? Er der plads til ansatte med forskellige skavanker og handicaps? *) Oprindeligt stod der race og ikke det mere politisk korrekte etnisk baggrund.

5 Skalaer for helbred Selvvurderet helbred: 8. Hvordan synes du, at dit helbred er alt i alt? Søvnbesvær: 10.1 Hvor tit har du sovet dårligt og uroligt? 10.3 Hvor tit har du haft svært ved at falde i søvn? 10.8 Hvor tit er du vågnet for tidligt uden at kunne falde i søvn igen? Hvor tit er du vågnet flere gange og haft svært ved at falde i søvn igen? Udbrændthed: Her kan man vælge mellem to skalaer: Lang skala: 10.2 Hvor tit har du følt dig udkørt? 10.4 Hvor tit har du været fysisk udmattet? 10.6 Hvor tit har du følt dig svag og modtagelig over for sygdom? 10.7 Hvor tit har du været følelsesmæssigt udmattet? 10.9 Hvor tit har du været træt? Hvor tit har du tænkt: Nu kan jeg ikke klare mere? Dette er skalaen for Personlig udbrændthed fra CBI (Copenhagen Burnout Inventory). Dog er spørgsmålene ændret en smule, således at de bedre passer til tids-vinduet på de fire uger. (Fra det generelle: Hvor tit føler du dig udkørt? til det mere fokuserede: Hvor tit har du følt dig udkørt? ). Tilsvarende er svarmulighederne nu de samme som ved resten af symptomspørgsmålene. (Fra det generelle Altid, som ikke passer så godt til de fire uger, til Hele tiden ). Kort skala: 10.2 Hvor tit har du følt dig udkørt? 10.4 Hvor tit har du været fysisk udmattet? 10.7 Hvor tit har du været følelsesmæssigt udmattet? 10.9 Hvor tit har du været træt? Stress: Hvor tit har du haft problemer med at slappe af? Hvor tit har du været irritabel? Hvor tit har du været anspændt? Hvor tit har du været stresset? Depressive symptomer: 10.5 Hvor tit har du været trist til mode? Hvor tit har du manglet selvtillid? Hvor tit har du haft dårlig samvittighed eller skyldfølelse? Hvor tit har du manglet interesse for de ting, du foretager dig i dagligdagen? Somatisk stress: Hvor tit har du haft ondt i maven? (Ændret noget) Hvor tit har du haft ondt i hovedet?

6 10.31 Hvor tit har du haft hjertebanken? (Ændret lidt) Hvor tit har du haft muskelspændinger? (Ændret lidt). Kognitiv stress: Hvor tit har du haft koncentrationsbesvær? (Ændret lidt) Hvor tit har du haft svært ved at tænke klart? (Ændret lidt) Hvor tit har du haft svært ved at træffe beslutninger? (Ændret lidt) Hvor tit har du haft svært ved at huske? (Ændret lidt). Skala for personlige egenskaber Self-efficacy: 9.1 Jeg kan altid løse vanskelige problemer, hvis jeg prøver ihærdigt nok. 9.2 Hvis nogen modarbejder mig, finder jeg en måde at opnå det, jeg vil. 9.3 Det er let for mig at holde fast ved mine planer og realisere mine mål. 9.4 Jeg er sikker på, at jeg kan håndtere uventede hændelser. 9.6 Når jeg støder på et problem, kan jeg som regel finde flere løsninger. 9.7 Lige meget hvad der sker, kan jeg som regel klare det. Skalaer for familie-arbejde (u)balance: Arbejde-familie konflikt 29. Sker det, at der er konflikt mellem dit arbejde og privatliv, sådan at du helst ville være begge steder på én gang? 30. De næste tre spørgsmål handler om, hvordan dit arbejde påvirker dit privatliv: 30.1 Føler du, at dit arbejde tager så meget af din energi, at det går ud over privatlivet? 30.2 Føler du, at dit arbejde tager så meget af din tid, t det går ud over privatlivet? 30.3 Siger din familie eller venner til dig, at du arbejder for meget? Familie-arbejde konflikt 31. De næste to spørgsmål handler om, hvordan dit privatliv påvirker dit arbejde: 31.1 Føler du, at dit privatliv tager så meget af din energi, at det går ud over arbejdet? 31.2 Føler du, at dit privatliv tager så meget af din tid, at det går ud over arbejdet?

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Spørgsmålene er i videst muligt omfang hentet fra nyeste nationale undersøgelser gennemført af NFA, Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Sociale forhold, baggrund og levevaner

Sociale forhold, baggrund og levevaner Sociale forhold, baggrund og levevaner Først vil vi bede om nogle generelle baggrundsoplysninger. Er De: Kvinde eller Mand. Hvornår er De født? 9. Hvilken skoleuddannelse har De? 7. klasse 8.- 9. klasse

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 2006 2 AMI s korte skema om psykisk arbejdsmiljø AMI har i 2005-06 udviklet

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø Stress, søvn og træthed

Psykisk arbejdsmiljø Stress, søvn og træthed Psykisk arbejdsmiljø Stress, søvn og træthed FOA s arbejdsmiljøkonference 3-10-2005 Billund Tage Søndergård Kristensen Psykisk arbejdsmiljø og stress Arbejde og stress De tre hovedproblemer: De traditionelle

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i VestLiv årgang 89? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet

3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i VestLiv årgang 89? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet Dagens dato 2 0 Dag Måned År Baggrundsoplysninger 1. Er du kvinde eller mand? Kvinde Mand 2. Hvornår er du født? Dag Måned 1 9 År 3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i VestLiv

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og helbred

Psykisk arbejdsmiljø og helbred NR. 4 - Maj 2012 Psykisk arbejdsmiljø og helbred Undersøgelse af FTF ernes psykiske arbejdsmiljø 2012 Udarbejdet af: Flemming Pedersen, Karen Albertsen og studentermedhjælp Lisa Kludt, TeamArbejdsliv Ansvarshavende

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Eksempel på afkrydsning. Eksempel på talbesvarelse

Eksempel på afkrydsning. Eksempel på talbesvarelse De følgende spørgsmål handler om social kapital og indgår i projektet Social kapital i (navn på arbejdsplads eller område, hvor der foretages undersøgelse). Social kapital er de ressourcer, der findes

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med. Et nyt begreb er ved at

Læs mere

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER STRESS Stress er blevet et stort problem for os og for vores trivsel i hverdagen. Stressforeningen i Danmark melder, at der hver dag er 35.000 danskere, der er sygemeldt pga. stress, og at ca. 430.000

Læs mere

Spot på trivsel. DSR Nordjylland den 26. september 2012. Luama V/ Gitte Daugaard, www.luama.dk

Spot på trivsel. DSR Nordjylland den 26. september 2012. Luama V/ Gitte Daugaard, www.luama.dk Spot på trivsel DSR Nordjylland den 26. september 2012 9.15 Præsentation af dagens program v. Gitte Daugaard Det særlige i sygeplejerskers arbejdsmiljø, hvad siger forskningen?, hvad oplever I selv? 10.15

Læs mere

Velkommen til workshop. - Psykisk arbejdsmiljø hvad er det? Den 2. Juni 2013

Velkommen til workshop. - Psykisk arbejdsmiljø hvad er det? Den 2. Juni 2013 Velkommen til workshop - Psykisk arbejdsmiljø hvad er det? Den 2. Juni 2013 Program den 2. juni 2013 Præsentation af konsulenter Foreløbige resultater af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken De seks

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening

Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening Maj 2007 Jørgen Møller Christiansen og Inge Larsen CASA Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse

Læs mere

Kost & Ernæringsforbundet: Psykisk arbejdsmiljø. Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø 2012

Kost & Ernæringsforbundet: Psykisk arbejdsmiljø. Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø 2012 Kost & Ernæringsforbundet: Psykisk arbejdsmiljø og helbred Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø 2012 Udarbejdet af: Flemming Pedersen, Karen Albertsen og Studentermedhjælp Christian Thornfeldt December

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Sådan håndterer jeg stress

Sådan håndterer jeg stress EN INFORMATIONS- FOLDER Fredericia Kommunes Sundhedsguide Sådan håndterer jeg stress 1 Baggrund I Fredericia Kommune vil vi gerne hjælpe dig til et sundere liv og et bedre helbred. Derfor har vi udarbejdet

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Spørgeskemaet tager ca. 45 minutter at udfylde lidt afhængigt af, hvor hurtigt du læser og hvor mange ting, der sker i dit liv lige nu.

Spørgeskemaet tager ca. 45 minutter at udfylde lidt afhængigt af, hvor hurtigt du læser og hvor mange ting, der sker i dit liv lige nu. 1 af 48 20-01-2012 10:37 Velkommen til VestLivs spørgeskema 2011! Dette spørgeskema er anden runde af undersøgelsen VestLiv, som handler om livskvalitet og sundhed blandt unge, der bor eller har boet i

Læs mere

Tine Tangdal LÆSEPRØVE TÆM DIN STRESS. 37 øvelser til ro, livsglæde og overskud

Tine Tangdal LÆSEPRØVE TÆM DIN STRESS. 37 øvelser til ro, livsglæde og overskud Tine Tangdal LÆSEPRØVE TÆM DIN STRESS 37 øvelser til ro, livsglæde og overskud Indledning Hvorfor er det, at jeg har skrevet denne bog? Der findes så mange andre bøger, der handler om stress og om at få

Læs mere