Rubrik Underrubrik. Fonden Realdania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rubrik Underrubrik. Fonden Realdania www.realdania.dk"

Transkript

1 Årsrapport 2005

2 2 Rubrik Underrubrik Fonden Realdania

3 4 Selskabsoplysninger 5 Hovedtal og sektorregnskab Beretning Forord 11 Fondsvirksomheden 13 - Flagskibe 31 - Byens kvaliteter 41 - Byggeriets fremtid 47 - Bygningsarven 55 - Formidling og debat 63 - Forskning og videnopbygning 67 Datterselskaber 83 Investeringsvirksomheden 91 Virksomhedstyringen Regnskab Ledelsespåtegning 99 Revisionspåtegning 100 Regnskabsberetning 102 Anvendt regnskabspraksis 107 Resultatopgørelse 108 Balance 109 Kapitalbevægelser 110 Pengestrømsopgørelse 111 Noter Ledelseshverv 122 Bestyrelse 125 Direktion 127 Repræsentantskab

4 4 Selskabsoplysninger Selskabsoplysninger Bestyrelse Jørgen Nue Møller Formand Peder J. Pedersen Næstformand Anker Boye Jean Brahe Niels Busk Lone Færch André Lublin Bent Maribo Jørgen Mejlgård Jesper Nygård Majken Schultz Fonden Realdania (Foreningen Realdanmark) Nicolai Eigtveds Gade København K Telefon Telefax Hjemmeside: Cvr. nr Hjemsted: København Direktion Flemming Borreskov Adm. direktør Hans Peter Svendler Direktør Ledende medarbejdere Finn Bartholdy Vicedirektør Birgitte Boesen Kommunikationschef Gert Poulsen Investeringschef Henrik W. Pedersen CFO Revision Jakob Nyborg Statsautoriseret revisor KPMG C. Jespersen Svend Ørjan Jensen Statsautoriseret revisor Grant Thornton Repræsentantskabsmøde afholdes den 28. april 2006, kl i København

5 Hovedtal og sektorregnskab 5 Hovedtal og sektorregnskab Hoved- og nøgletal mio. kr Resultatopgørelse Investeringsafkast Uddelinger Årets resultat Balance Aktiver i alt Egenkapital Nøgletal Investeringsafkast 28,1% 18,2% 18,0% -9,1% 0,0% Resultat før kursreguleringer, uddelinger og skat Uddelinger - almindelige Uddelinger - flagskibe Sektorregnskab mio. kr Investeringsvirksomhed 1.060,1 947,6 Fondsvirksomhed -941,6-667,3 Virksomhedsstyring -18,4-17,5 I alt 100,1 262,8 Kursreguleringer m.v , ,5 Resultat før skat 5.901, ,3 Skat -342,7-177,5 Resultat 5.558, ,8

6

7 Beretning 2005

8 8 Forord Fra idé til virkelighed Ved årsskiftet havde Realdania en samlet portefølje på 259 projekter. De er fordelt på 45 flagskibe og 214 almindelige projekter. Den totale projektøkonomi i disse projekter er på mere end 6,4 mia. kr., hvoraf Realdania finansierer cirka 2,6 mia. kr. Realdania har nu eksisteret i fem år. Vi har i den periode bevæget os selv fra ide til virkelighed, men også i samme periode været med til at udvikle ganske mange initiativer fra idé til virkelighed og dermed været med til at igangsætte mange forskelligartede projekter, der vil betyde noget for livskvaliteten i byen, i byggeriet og i bygningskulturen rundt om i Danmark. Denne årsrapport præsenterer 56 store og små projekter, som hver på sin måde fortæller en historie om livskvalitet, sådan som den kan opleves gennem det byggede miljø. Blik for store og små projekter Vi lægger vægt på ikke kun at have blik for det store, men også for det store i det små. Derfor støtter vi bredt forskellige initiativer, som hver på deres måde er med til at udvikle og forandre det byggede miljø i Danmark. Et eksempel er det lille bøde- og redskabsskur Æ Fywerhus på Jegindø, som lokale ildsjæle har påtaget sig at vedligeholde, og som er med til at fortælle historien om fiskeriet i Limfjorden gennem tiderne. Et andet eksempel er udviklingen af de fem sammenhængende byrumspladser, der i 2005 blev indviet på Frederiksberg og som fremover udgør Frederiksberg Nye Bymidte. Landskabsarkitekten Stig L. Andersson har stået i spidsen for at omdanne det gamle baneareal på Frederiksberg til den nye helhed af byrum, der samler uddannelsesaktiviteter, erhverv, kultur og naturoplevelser lige midt i byen. Frederiksberg Nye Bymidte er ét blandt de fire flagskibsprojekter, som vi afsluttede i 2005: Ordrupgaard kunne i efteråret invitere publikum indenfor i sin hypermoderne tilbygning tegnet af den irakisk-engelske arkitekt Zaha Hadid. Med udbygningen har museets faste samling fået bedre udstillingsbetingelser, og der er blevet mere plads til særudstillinger. I landsbyen Vestrup ved Randers flyttede 14 familier ind i den 250 år gamle gårdejendom Skjødtgården. Den stærkt forfaldne gård er genskabt af Exners Tegnestue i tæt samarbejde med Randersegnens Boligforening og Nørhald Kommune. Og i det historiske natur- og kulturmiljø ved Gl. Lejre i Roskilde blev den 200 år gamle Hestebjerggård med enkle midler restaureret og indviet som et nutidigt formidlingssted. For alle fire projekter gælder det, at de er blevet udviklet i tæt dialog med andre ildsjæle, kommuner, institutioner og erhverv og at de gerne skulle være til inspiration og glæde for mange andre. Vores engagement i det enkelte projekt og det aktive samspil med vores interessenter er vigtige

9 Forord 9 elementer i Realdanias virksomhed især når det drejer sig om de store flagskibsprojekter. I 2005 gennemgik vi fondsstrategien og tydeliggjorde Realdanias rolle som strategisk fond, samtidig med at vi understregede de tre centrale fokusområder - Byens Kvaliteter, Byggeriets Fremtid og Bygningsarven. Realdania er blevet mere synlig - også i medierne I løbet af 2005 er Realdania blevet mere synlig i det danske landskab i kraft af de initiativer og projekter, som vi har været med til at sætte i gang i løbet af vores første fem år. Men også i medierne er vores aktiviteter og virksomheden blevet mere synlige. I 2005 har vi kunnet konstatere flere artikler i de trykte medier og i netmedierne samt flere indslag i radio og tv end i nogen af de foregående år. Intentionen om åbenhed, transparens og dialog er omdrejningspunktet for vores kommunikation med omverdenen, og gennem introduktion af nye fondsprojekter og opfølgning på igangværende projekter ønsker vi at afspejle bredden i Realdanias projektportefølje. Kommunikationsstrategien blev evalueret i 2005, og principperne om åbenhed, transparens og dialog blev præciseret. Investeringerne er gået godt Investeringerne fordeler sig på almindelige og strategiske investeringer. Målet med de almindelige investeringer er at sikre det størst mulige afkast af den investerede kapital under hensyntagen til investeringsformuens sammensætning. For at opnå et bedre forhold mellem afkast og risiko er der i 2005 igangsat 10 nye porteføljer: To globale obligationsporteføljer, en dansk aktieportefølje, tre globale aktieporteføljer, en ejendomsfond og tre private equity fonde. Det samlede afkast for 2005 fordeler sig med godt 1,8 mia. kr. svarende til et afkast på 17,2% af de almindelige investeringer og et afkast på godt 5 mia. kr. svarende til 36,4% af de strategiske investeringer. Samlet blev investeringsafkastet knap 6,9 mia. kr. svarende til et afkast på 28,1% for året Vi arbejder ud fra principper om god virksomhedsledelse Realdania ledes ud fra retningslinier for god ledelsespraksis i virksomheder med omfattende investeringsvirksomhed. Det retlige grundlag for Realdania bygger på visse bestemmelser i lov om finansielle virksomheder, og Realdania er underlagt tilsyn af Økonomi- og erhvervsministeren. Repræsentantskabet er Realdanias øverste myndighed. Det er repræsentantskabet, der vælger bestyrelsen og revisionen, ligesom repræsentantskabet godkender årsrapporten og tager stilling til større beslutninger, som for eksempel vedtægtsændringer. Den overordnede ledelse varetages af bestyrelsen, som består af 11 medlemmer. Bestyrelsen udnævner den daglige ledelse direktionen godkender strategier for virksomheden, udarbejder rammer og retningslinier for direktionen, kontrollerer, at disse overholdes, samt fungerer som sparringpartner for direktionen. Reglerne for bestyrelsens arbejde er fastlagt i en forretningsorden, der også beskriver direktionens beføjelser og dens samspil med bestyrelsen. Med udgangen af året forvaltes de almindelige investeringer i 16 porteføljer, hvoraf de 13 forvaltes eksternt og tre internt. Målet med de strategiske investeringer er at sikre det størst mulige afkast af den investerede kapital. De strategiske investeringer drejer sig om foregangsvirksomheder og foregangsejendomme. Danske Bank-investeringen har sin egen historiske baggrund.

10

11 Fondsvirksomheden Fondsvirksomheden mio. kr Almindelige uddelingsprojekter -100,0-76,2 Flagskibsprojekter -564,9-399,6 Uddelingselementet fra uddelingsrelaterede investeringsprojekter -247,4-164,5 Samlede uddelinger -912,3-640,3 Kapacitetsomkostninger -29,3-27,0 Resultat -941,6-667,3

12

13 Flagskibe Aros Byggeriets Innovation Fremtidens landbrugsbygninger Historiske haver Holstebro Byrum, Å, og Kultur Hospice-demoprojekter Odense kulturstrategi Udvikling af nye metoder til at forny og forbedre etageboliger Frederiksberg Nye Bymidte Hestebjerggård Ordrupgaard Vestrup Fuglsang Performers House Realdania Medlemsdebat

14 14 Nye flagskibe Aros Fra helvede til himmel. Sådan har arbejdskonceptet for ARoS lydt siden begyndelsen. Nu kommer museet et nøk nærmere, når tagfladen tages i brug som et uforligneligt byrum af international klasse. Her set fra tårnet på Århus Rådhus. Himlen over kunstmuseet ARoS i Århus bliver inddraget i byrummet Da arkitektfirmaet Schmidt, Hammer og Lassen bearbejdede sit vinderprojekt til museumsbygningen ARoS, der åbnede i Århus i 2004, opstod et ønske om at udnytte det store flade tagareal med den unikke udsigt over byen, bugten og ådalen. Derfor blev tagkonstruktionen forstærket, så det rent faktisk kunne lade sig gøre at indrette et åbent byrum på taget, når tiden engang var inde. Og det er den allerede nu. ARoS og Fonden Realdania har indgået en aftale om finansiering af projektet, og i 2007 vil museet kunne tilbyde sine mange gæster ca om året velkommen på bygningens femte facade, ni etager og 40 meter over gaden. Det vil lægge alen til det i forvejen gode ry, som ARoS har som et af de mest spændende billede- og oplevelseshuse i Norden. museet hele tiden har arbejdet ud fra, nemlig fra helvede til himmel. Dele af tagfladen skal overdækkes og klimareguleres til koncerter, leg og spil, foredrag, events, performance, spisning m.m. for op til 200 personer. Realdanias finansiering af det nye tagbyrum betragtes som en færdiggørelse af byggeriet af ARoS, der samlet set har kostet godt 300 mio. kr. Realdania har bevilget 30 mio. kr. Det kommende tagbyrum af international klasse vil ligge i grænselandet mellem arkitektur og kunst, og kombinationen af den store tagflade og ARoS fysiske struktur vil skabe billedkunstneriske oplevelser og seværdigheder, som ikke er set før på andre museer i verden. Her kan arkitekturen anvendes som den passepartoutramme, som kunsten og udsigten opleves igennem, og der opstår unikke muligheder for at realisere det koncept, som

15 Nye flagskibe Byggeriets Innovation 15 Kreative workshops er et af midlerne, når Byggeriets Innovation skal komme med bud på nye rammer for nytænkning, udvikling og samarbejde i byggesektoren. Byggeriets Innovation hjælper byggeriets frontløbere Nogle gør altid noget, som andre sagde ikke kunne lade sig gøre. Gudskelov lod brødrene Wright sig ikke afskrække fra at trodse tyngdekræften. Og heldigvis har bilindustrien, computerindustrien, møbelindustrien, vindmølleindustrien osv. alle fostret foregangsmænd, der fortsatte der, hvor andre gav op. I dag handler det ikke længere om den enkelte opfinders talent, men om samarbejde på tværs af faglighed og sektorer. I byggesektoren er der behov for nye gennembrud, ny innovation. Men hvem sørger for, at branchen kan øge produktiviteten og kvaliteten? Hvor kan virksomheder og institutioner udvikle projekter på tværs af faggrænser? Hvem skaber rammerne for nytænkning, udvikling og samarbejde? Hvor bliver byggeriets nyindustrialisering koordineret? Hvor bliver erfaringerne med at skabe innovation i byggeriet indsamlet, systematiseret og formidlet videre? Svaret er Byggeriets Innovation. Det nye udviklingstiltag er startet af Realdania fordi, den nyindustrielle reorganisering af byggeriet har brug for en startmotor. Målet er gennem konkrete eksempler at øge kvaliteten markant, bringe omkostningerne ned og dermed opnå væsentlige gevinster for alle i byggesektoren. De første konsortier spænder vidt: Den individuelt producerede altan, som brugeren selv har designet. Konsortiet består af entreprenøren Ringsted Bygningsentreprise, altanproducenten Weland, smedefirmaet Kecon, rådgivende ingeniør Bascon, visualiserings- og webbureauet 3DFacto og Institut for Produktudvikling. Bygningens hud som én samlet systemleverance. Konsortiet består af arkitektfirmaet 3 X Nielsen, Art Andersen (solafskærmning), Convec (klimapaneler) og Arup Facades, en vinduesproducent og en entreprenør. Konfigurerbart staldbyggeri. Konsortiet består af Lindab Profil A/S, Skiold Echberg A/S, Ikadan System A/S, Bygnings- og Maskinkontoret Sønderjylland, Give Elementfabrik, Landscentret Byggeri og Teknik, Vitus Bering Danmark Byg og anlæg herunder Videncenter for innovation. Det samlede budget for Byggeriets Innovation er i perioden mio. kr., hvoraf de 60 mio. kr. er afsat til konsortierne, der finansieres i en fifty-fifty-ordning med de deltagende virksomheder. Realdania har bevilget 52 mio. kr. for perioden

16 16 Nye flagskibe Fremtidens landbrugsbygninger Fotografens linse har fanget et nærmest biedermeiersk motiv med dette smukke vue ud over markerne gennem en kostald. Landbrugsbyggeriet spiller når det er gennemtænkt en både funktionel og æstetisk rolle i det danske kulturlandskab. Dansk landbrug står over for en historisk forandring, når utidssvarende landbrugsbygninger skal erstattes af nye Langt over halvdelen af det eksisterende landbrugsbyggeri i Danmark lever ikke op til de nutidige krav og produktionsformer. Samtidig bliver der stadig færre bedrifter, og i de kommende år forventer man, at yderligere landbrug bliver nedlagt. Som erstatning bliver der årligt opført over to mio. m2 nyt produktionsbyggeri. Det er en historisk forandring af det danske landbrug. Derfor har Realdania sammen med Cowi udarbejdet hvidbogen Fremtidens landbrugsbygninger (november 2005), som sammenfatter status og muligheder for nyt produktionsbyggeri på landet. Den skal nu følges op af en kampagne, der skal sætte fokus på nyt landbrugsbyggeri baseret på nye produktionsformer, fleksibilitet, effektivitet, miljøhensyn, fysisk udformning, dyrevelfærd, æstetik og værdier for landskab og kulturmiljø. Kampagnen Fremtidens landbrugsbygninger skal skabe ideer og resultater, der på længere sigt vil gavne landbrugets omdømme og være til glæde for alle, der bruger det åbne land, både professionelt og i fritiden. Målgruppen er først og fremmest landbrugets ejere og rådgivere, entreprenører, leverandører, planlæggere og offentlige beslutningstagere. Indholdet i kampagnen er: Byggeprojekter Efter en projektkonkurrence, hvor producent- og rådgiverkonsortier skal konkurrere om at komme med den bedste løsning på en række udvalgte landmænds byggeprogrammer, bliver der opført 3-5 nybyggerier med demonstrationsværdi. Projekterne skal være økonomisk bæredygtige, fleksible og samtidig have æstetiske og arkitektoniske kvaliteter, der respekterer omgivelserne og det åbne land. Helhedsplaner En række projekter skal afklare, hvordan den fremtidige udvikling af en bedrifts bygningsanlæg bedst planlægges i landskabet bl.a. gennem udvidede naturplaner, der omfatter registrering, prioritering og planlægning af de fysiske rammer på den enkelte bedrift. Lokaliseringsplanlægning I samarbejde med et antal udvalgte kommuner gennemføres pilotprojekter, som udnytter planlovens muligheder for lokalisering af nye arealer til landbrugets driftsbygninger. Ideer og resultater formidles til landmænd, rådgivere, leverandører og offentligheden, bl.a. via landbrugsforum i Realdania Medlemsdebat, udstillinger m.m. Realdania har bevilget 60 mio. kr.

17 Nye flagskibe Historiske haver 17 Generalbygmester Lauritz de Thurah opførte i sit landsted Gl. Holtegård. Realdania medvirkede i til genetableringen af havens unikke barokanlæg. Danmarks historiske haver er i krise. En ny kampagne skal hjælpe ejerne til at bevare haveanlæggene for eftertiden Danmark rummer en række historiske haver med stor arkitektonisk og kulturhistorisk værdi, men mange af dem bliver ikke vedligeholdt, og der er risiko for, at de langsomt går til. Der er op mod 300 haver, som bør bevares for eftertiden, og ca. 30 af dem karakteriseres af haveeksperter som umistelige havekulturværdier. Vi vil gerne være med til at redde de værdifulde haveanlæg ved at inspirere ejerne af de historiske haver til at arbejde målrettet for at skabe en rationel og økonomisk bæredygtig drift med respekt for det bevaringsværdige. Sammen med landskabsarkitekter, planlæggere og ejere af historiske haver sætter vi derfor gang i en kampagne, som skal vise gode eksempler til efterfølgelse, øge haveejernes forståelsen for de historiske havers kvaliteter og hjælpe med at bringe haveanlæggene ind i fremtiden. De historisk værdifulde haver, som staten ejer, bliver i forvejen vedligeholdt af det offentlige og er ikke i farezonen. Kampagnen retter sig derfor mod privatejede haver. Blandt de vigtigste historiske haver bliver ca. 10 udvalgt. I samarbejde med haveejerne gennemføres derefter en række langsigtede projekter med stor demonstrationsværdi for andre haveejere. Projekterne kan f.eks. beskæftige sig med haven som ramme om events, haven uden vedligeholdelse, den ruinøse have, haven genskabt i fri fortolkning og haven, hvor kun de bærende elementer bliver bevaret. Realdania har tidligere støttet en række haver, bl.a. Ledreborg, Liselund og Gl. Holtegård. Den nye kampagne vil gå et skridt videre og anvise løsninger og farbare veje for haveejerne, som alle har det problem, at vedligeholdelse af landskabelige kulturhistoriske og arkitektoniske værdier i praksis er umulig at finansiere. Kampagnen skal derfor fokusere på nye modeller for planlægning, rationel drift og vedligeholdelse af de historiske haver. I tilknytning til kampagnen produceres en tv-udsendelse, der introducerer Danmarks historiske haver og dansk havekultur. Kampagnens vigtigste budskaber og demonstrationsprojekter bliver præsenteret i en publikation, der henvender sig til enhver med interesse for smukke historiske haveanlæg. Den samlede projektøkonomi forventes at udgøre et trecifret millionbeløb. Realdania har bevilget 65 mio. kr.

18 18 Nye flagskibe Holstebro Byrum, Å og Kultur Området ved Storå i Holstebro er ikke noget at skrive hjem om i dag. Byen og borgerne ser frem til at tage det nye byrum i brug i løbet af de næste par år. Holstebro får et aktivt og arkitektonisk nytænkende byrum, hvor der før var bagside Storå bugter sig gennem Holstebro og skaber en adskillelse af bykernen i Sønderland og Nørreland. Et nyt projekt, som Holstebro Kommune og Realdania gennemfører, udnytter muligheden for at sammenbinde bykernen i et nyt centralt torv - og samtidig udnytte åens store potentiale til at skabe stemning og miljø. Formålet med Projekt Byrum, Å og Kultur er at transformere et bymæssigt bagsideareal - gennemskåret af Storå - til byens nye centrale og sammenbindende plads. Det vil skabe liv i midtbyen og samtidig koble byens nye store kulturinstitutioner, Musikteatret og Dansens Teater, med det nyrenoverede gågade- og torvesystem. Med ombygningen af Musikteatret og opførelsen af Dansens Teater til Peter Schaufuss Balletten er der åbnet nye muligheder, idet den fælles foyer for kulturinstitutionerne kommer til at vende ud mod åen. Den nye åplads bliver på den måde for- og ankomstareal til både Musikteatret og Dansens Teater. sig og skabe oplevelser inden for dans, teater, musik osv. Belysningen af området kommer til at spille en væsentlig rolle ved at understrege stemningen og aktiviteterne. Med Storå i centrum vil det nye projekt skabe stemning, liv og miljø i byen. Teatertorvet og åpladsen vil blive bundet sammen af kunstnerisk udsmykning, brugskunst og belysning. Holstebros nye byrum vil derfor også være særdeles attraktivt for byens verdensberømte Odinteatret, der står for de tilbagevendende internationale festuger for teatertrupper fra hele verden. Projektets samlede budget er 45 mio. kroner. Realdania har bevilget 22,5 mio. kr. Det nye teatertorv bliver det samlende led mellem tre af byens største kulturhuse - Musikteatret, Dansens Teater og biografen Scala. Og samlet set får teatrene og byens øvrige kulturliv nye og spændende rammer for at udfolde

19 Nye flagskibe Hospice-demoprojekter 19 Fremtidens hospice skal være funktionelt men samtidig skal stedets stemning være præget af rummelighed, ro og tryghed. Det Gode Hospice skal skabe livskvalitet for mennesker, der ligger for døden Folketinget har besluttet, at der skal oprettes flere hospicepladser i Danmark. I dag har vi kun syv hospicer, men med Finanslovsaftalen for 2005 blev det besluttet, at alle amter (i den gamle struktur) skulle kunne tilbyde mindst 12 sengepladser til døende. Det er et godt skridt på vejen, men selv med den forøgede kapacitet vil der stadig være for få pladser i forhold til behovet for at tilbringe den sidste tid før døden i trygge rammer med pleje, omsorg, smertelindring og sjælesorg. Med modelprogrammet Det Gode Hospice ønsker Realdania at hjælpe en række eksisterende initiativer landet over med at udvikle og realisere ideer, der både skaber kvalitet for patienter og pårørende og gør det enkelte hospice til en velfungerende arbejdsplads. I første omgang skal der udvikles et program for etablering af det gode hospice, derefter skal programmet realiseres gennem en række demonstrationsprojekter. Programmet er forankret i en styregruppe med repræsentanter fra Hospice Forum Danmark, Kræftens Bekæmpelse, Dansk Selskab for Palliativ Medicin, Foreningen for Palliativ Indsats, Sammenslutningen af ledere ved hospicer, palliative teams og palliative afdelinger i Danmark samt Realdania. Den samlede anlægsøkonomi til realisering af demonstrationsprojekterne skønnes til ca. 185 mio. kr. Realdania har bevilget 44 mio. kr. Målet er at øge vores viden om etablering og indretning af et godt hospice. Hvordan skaber man rum, der forbedrer livskvaliteten for døende? Hvordan sikrer man, at både patienter og pårørende kan føle sig hjemme? Samtidig med, at det skal være en velfungerende arbejdsplads. Hvordan skal hospicets funktioner placeres i forhold til hinanden?

20 20 Nye flagskibe Odense kulturstrategi Når Kulturmaskinen og Magasinet bliver etableret i Brandts område, opstår et nyt byrum mellem bygningerne. I dag ligger det fremtidige gårdrum blot hen som et uplanlagt og uproduktivt område med tilfældige parkeringspladser. Vækst, koncentration og specialisering er nøgleordene i Odense Kommunes kulturstrategi Odense Kommune har vedtaget en ny og ambitiøs kulturstrategi. Kulturstrategiens mål er at gøre Odense til en markant kulturby med samspil mellem talent, vækstlag og kreative iværksættere. Odense Kommune og Fonden Realdania har indgået en partnerskabsaftale om realisering af særlige elementer i kulturstrategien. Partnerskabsaftalen er blevet indgået som en naturlig forlængelse af et samarbejde fra 2001, hvor Realdania bevilgede kroner til at analysere bæredygtigheden af et multihus. Analysen konkluderede, at Odense ikke burde satse på et multihus, men fokusere strategisk på vækst, koncentration og specialisering. Derefter udarbejdede kommunen en kulturstrategi, der nu bl.a. udmøntes gennem den nye partnerskabsaftale med Realdania. De første tre projekter er nu klar til at blive iværksat. Det er projekter, der vil udvikle byens rum og skabe et samlingssted for flere af byens centrale kulturinstitutioner: Kulturmaskinen Miljøet omkring Brandts Klædefabrik skal styrkes og udvikles. På baggrund af en arkitektkonkurrence vil der blive skabt et spændende nyt kulturcenter med navnet Kulturmaskinen i tilstødende bygninger. Kulturmaskinen bliver en slags bofællesskab for forskellige service- og kulturtilbud. Magasinet Det traditionsrige spillested Magasinet skal renoveres. Ideen er at fastholde Magasinets fremtrædende rolle i byens musikliv. Der bliver etableret et nyt indgangsparti med forbedrede adgangsforhold på spillestedets nuværende bagside. Renoveringen vil også skabe en bedre sammenhæng med det byrum, som bliver etableret mellem Magasinet og Kulturmaskinen og med sammenhæng til det øvrige Brandts område. Nyt byrum ved banegårdspladsen Byrummet mellem det nyopførte mediehus og Odense Banegårdscenter skal udvikles. Målet er at understøtte en ny akse mellem bymidten/kongens Have og byens nye kreative bydel på havnen. På den måde kan Odenses kulturelle vækstlag blive styrket. Byrummet skal samtidig give mere plads til byens bløde trafikanter. Den samlede projektøkonomi er på 100 mio. kr., som parterne hver bidrager med halvdelen af. Realdania har bevilget 50 mio. kr.

21 Nye flagskibe Udvikling af nye metoder til at forny og forbedre etageboliger 21 Selvom stilladserne er synlige nok i gadebilledet, er renoveringssektoren alligevel lidt overset i byggeriets initiativer inden for forsøg og udvikling. Grundejernes Investeringsfond og Realdania indgår partnerskab om renoveringssektoren Halvdelen af al byggeaktivitet i Danmark består af renovering, men renoveringssektoren er alligevel lidt overset i byggeriets initiativer inden for forsøg og udvikling. Det forsøger Realdania og Grundejernes Investeringsfond at råde bod på gennem et partnerskab og etableringen af et program til gennemførelse af udviklingsprojekter inden for bygningsrenovering og bygningsforbedring. Realdania og Grundejernes Investeringsfond bidrager hver med 50% af projektets økonomi på 50 mio. kr. Realdania har bevilget 25 mio. kr. Målet er helt konkret at skabe større effektivitet, højere kvalitet, lavere priser og bedre totaløkonomi i renoveringssektoren. Midlet er en række udviklings- og formidlingsprojekter inden for udvalgte faglige indsatsområder, bl.a. byggeteknik, industrialisering, procesudvikling, energi og miljø. Planen er at iværksætte og gennemføre 5-10 projekter i løbet af en treårsperiode. Den konkrete indsats og de projekter, som skal understøtte indsatsen, kommer til at bygge på en behovsanalyse, som bliver gennemført i løbet af foråret Her vil alle renoveringssektorens parter blive hørt om, hvor de mener, skoen trykker. Der bliver etableret et projektsekretariat, der skal udarbejde den overordnede strategi og sørge for den løbende administration og koordinering af programmets udviklings- og formidlingsaktiviteter.

22 22 Afsluttede flagskibe Frederiksberg Nye Bymidte Når mørket falder på, kaster røde projektører et flammeskær over træerne i fyrretræslunden. Så er der både oplevelser og romantik i luften over Frederiksbergs nye byrum, der også rummer lys- og vandkunst. Frederiksberg Nye Bymidte er et smukt samlingssted for uddannelse, kultur, forretningsliv og naturoplevelser midt i byen Frederiksberg, der ligger som en enklave midt i København, har altid haft ry for at rumme noget af hovedstadens bedste inden for natur, kultur og arkitektur. Men i årevis henlå en central del af Frederiksberg som et uplanlagt virvar af bygninger, ubenyttede arealer, parkeringspladser m.m. Det er der nu sat en effektiv stopper for med færdiggørelsen af Frederiksberg Nye Bymidte. Det nye kompleks af pladser binder nogle af kommunens fikspunkter sammen i en smuk helhed af byrum. I 1996 blev Frederiksberg Centret opført på arealet for den nedlagte S-togslinie, og i 1999 kom Handelshøjskolen til på centrets bagside. Lige siden har anlægsarbejdet været i gang for at skabe fem sammenhængende pladser, hvor også det nyrenoverede hovedbibliotek ligger vis-a-vis Henning Larsens smukke Frederiksberg Gymnasium, der åbnede på sin nye adresse i Når Nordisk Film i de kommende år anlægger en underjordisk biograf i området, bliver Frederiksberg Nye Bymidte et endnu mere attraktivt samlingssted for uddannelse, kultur og forretningsliv. Da Frederiksberg Kommune for ti år siden begyndte planlægningen af den nedgravede metro, opstod muligheden for at skabe en imødekommende zone for aktivt byliv i det område, der tidligere havde været domineret af et trist jernbaneareal. I efteråret 2005 kunne byen så for alvor tage området i brug som en moderne og fredelig storbyoase, hvor der er lagt vægt på byrummets placering og funktion i trafikstrømmen. Pladserne byder borgerne velkommen med smukke og sjældne installationer af lys, lyd og vand, der skaber oplevelser og indtryk til alle sanserne. Her vil man både kunne opleve lyde og musik pible op fra undergrunden og nyde de belyste tågebanker af vanddråber. Komplekset har afvekslende niveauer og miljøer, som passer til de forskellige behov for bibliotekets brugere, de studerende på Handelshøjskolen og gymnasiet eller beboerne i de nyopførte ungdomsboliger. Vi har støttet udviklingen af den nye bymidte som en del af vores landsdækkende strategi for Bedre Byrum. Strategiens formål er at styrke byernes sociale liv og øge bevidstheden om byrummets betydning for en bæredygtig udvikling af byerne. Projektet i Frederiksberg Nye Bymidte er gennemført af Stig L. Andersson Landskabsarkitekter med udgangspunkt i idéer fostret af Henning Larsens Tegnestue og Jan Gehl Urban Quality Consultants. Den samlede projektøkonomi for Frederiksberg Nye Bymidte har beløbet sig til ca. 75 mio. kr. Realdania har bevilget 10 mio. kr.

23 Afsluttede flagskibe Hestebjerggård 23 Der er blevet pustet nyt liv i de gamle bygninger med velovervejede restaureringsmetoder på Hestebjerggård, hvor de udtjente og nedslidte bygninger nu får en ny fremtid som formidlingscenter. Med en fortid som fæstegård er Hestebjerggård nu blevet museum og center for Gl. Lejres enestående lokal- og kulturhistorie Hvad stiller man op med gamle gårdanlæg, der har udtjent deres oprindelige formål? Et demonstrationsprojekt i Gl. Lejre vest for Roskilde byder på et svar. Her ligger den 200 år gamle Hestebjerggård, som i sensommeren 2005 genopstod som Lejre Museum - et center til formidling af det historiske kulturmiljø omkring Gl. Lejre. Gården, der tidligere hørte til under Ledreborg gods, blev i 2003 overdraget fra staten til Den Selvejende Institution Hestebjerggård, som nu har gennemført en gennemgribende restaurering af det firlængede gårdkompleks. Vi har engageret os i projektet for at skabe opmærksomhed om nye anvendelsesformer for de gamle gårdanlæg. Renoveringen viser, hvordan man med enkle anerkendte restaureringsprincipper kan få bygningerne til at indfri de nutidige krav og forventninger til funktion og indretning, uden at omkostningerne løber løbsk. Projektet er også et glimrende eksempel på, hvordan udtjente gårdanlæg kan få nyt liv som formidlingscentre for lokalområdets kulturmiljø. Hestebjerggårds ældste længer er fra 1700-tallet. Restaureringen har taget vare på de gamle bygningsdetaljer som f.eks. skorstene og kviste. Inde i bygningen giver murhuller, bjælker og stolper mindelser om fortiden, nu omhyggeligt tilpasset de moderne elementer, som bringer gården ajour med kravene til et moderne formidlingscenter. Museumsbygningerne åbner sig mod det kuperede landskab, som er et levende aftryk af danmarkshistorien, fra sagnkongernes gravmæle til nutidens Gl. Lejre. Udstillingens design er foretaget af kunstnerparret Maja Lisa Engelhardt og Peter Brandes, der selv har bidraget med Hestebjerggårds nye udsmykningskunst. Hvor der tidligere stod heste i båse, kan man nu se udstillinger, der præsenterer Gl. Lejres kulturhistorie fra oldtid til nutid. Genanvendelsen af Hestebjerggård indgår ligsom Skødtgården i Vestrup i vores fokus på mulighederne for at genanvende gamle gårdejendomme. Renoveringen, der samlet andrager ca. 10 mio. kr., er finansieret i fællesskab af Skov- og Naturstyrelsen, Roskilde Amt, Lejre Kommune, Friluftsrådet og Fonden Realdania. Realdania har bevilget 7 mio. kr.

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Regionplanen I den første regionplan for fra 1973, blev området ved Store Rørbæk udpeget som byvækstområde første gang. Regionplan 2005 Den nye by er nu udpeget som et

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Bygningskulturarv som ressource i fremtidens landdistrikter

Bygningskulturarv som ressource i fremtidens landdistrikter Bygningskulturarv som ressource i fremtidens landdistrikter 26. Bygningskultur 2015 samler aktørerne Bag Bygningskultur 2015 står Kulturstyrelsen og Realdania og med til at sikre et koordineret løft for

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Indstilling. Indretning af taghave til ARoS-Aarhus Kunstmuseum. Til Århus Byråd via Magistraten tur og Borgerservice. Den 24.april 2006.

Indstilling. Indretning af taghave til ARoS-Aarhus Kunstmuseum. Til Århus Byråd via Magistraten tur og Borgerservice. Den 24.april 2006. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten tur og Borgerservice Den 24.april 2006 Indretning af taghave til ARoS-Aarhus Kunstmuseum 1. Resume ARoS-Aarhus Kunstmuseum har via fonden Realdania skaffet finansiering

Læs mere

Nyt kulturhus i Tingbjerg

Nyt kulturhus i Tingbjerg Nyt kulturhus i Tingbjerg Tingbjerg og Utterlevshuse skal have et nyt kulturhus og bibliotek. Huset er for alle beboere i Tingbjerg og Utterslevhuse. Her kan du læse mere om, hvordan huset kommer til at

Læs mere

Byggeri med visioner

Byggeri med visioner Byggeri med visioner Nøgletal 2005-2006 Kroner Resultat Egenkapital Balancesum* Soliditetsgrad 2005 29.480.813 41.965.182 351.857.585 11,9 % 2006 64.594.083 120.541.377 557.160.152 21,6 % *Balancesumsbegrebet

Læs mere

Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune

Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune Ansøgningsskema til Hedensted Kommunes Lokal Udviklings Pulje Projektets titel Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune Formål/mål Glud Museum

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Illustration: C.F. Møller BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER

Illustration: C.F. Møller BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER Illustration: C.F. Møller BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER 1 BUTIK Der bliver en butik i stueetagen på ca. 700 m 2. UDDANNELSE Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole får ca. 6200

Læs mere

Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde

Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde Baggrund Bindslevs Plads var tidligere byens markedsplads, hvor der foregik livlig handel. I dag arbejder områdets

Læs mere

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet:

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet: INVESTER I ODENSE ODENSE - Fra stor dansk by til dansk storby Odense er en by i rivende udvikling. Inden for de kommende 10-15 år vil investeringer for 24 mia. kr. transformere Odense fra stor dansk by

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

Velkommen til kick-off

Velkommen til kick-off Tøndermarsk Initiativet Velkommen til kick-off Marskhallen, Højer Onsdag den 28. september 2016 29-09-2016 www.toender.dk 2 Velkommen 29-09-2016 www.toender.dk 3 Kick-off 19.00-19.10 Velkommen v. borgmester

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON - strategi og spilleregler Dette er en strategi for udvikling af Musicon on. Strategien kan ses som et spil med spillere, spilleregler og en spilleplade. Spillerne er aktørerne

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Byens Netværk 01.11.12 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Den 1. november tager Byens Netværk, i samarbejde med InnoByg og AlmenNet, på

Læs mere

KUNSTMUSEET REVISITED

KUNSTMUSEET REVISITED REVISITED Til efteråret 2017 er Kunstmuseet transformeret til et åbent, levende og digitalt funderet kunstmuseum med en skarp formidlings-, samlings- og udstillingsprofil. Kunstmuseet Revisited ligger

Læs mere

Bramstrup Gods, Performance Art og Videncenter for Landbrug og Fødevarer

Bramstrup Gods, Performance Art og Videncenter for Landbrug og Fødevarer Bramstrup Gods, Performance Art og Videncenter for Landbrug og Fødevarer Bramstrup dannede rammen om det andet inspirationsarrangement i udviklingsforløbet Hjerteblod og Bundlinje. Overskriften for arrangementet

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land.

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. Landdistriktspolitik Vision I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. I Byrådets vision for en landdistriktspolitik indebærer dette, at Ringsted Kommune

Læs mere

SVAR PÅ UDDYBENDE SPØRGSMÅL VEDRØRENDE ANSØGNINGEN

SVAR PÅ UDDYBENDE SPØRGSMÅL VEDRØRENDE ANSØGNINGEN Bilag vedrørende Edvard Munch Galleriet projekt på Helnæs Gamle Præstegård ANSØGNING EDVARD MUNCH GALLERIET på Helnæs Gl. Præstegård Ibsen-Munch- udstillingen har skabt en stor interesse for Edvard Munch

Læs mere

1 of 7 NYT LYS I MØRKE

1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 2 of 7 BAGGRUNDEN FOR PROJEKTET Langs det grønne bånd, der snor sig langs med jernbanen ind i det indre af Syddjurs Kommune, finder man fire jernbanebyer bundet sammen af Grenaabanen

Læs mere

Kulturstrategi for Odense / Visioner

Kulturstrategi for Odense / Visioner Kulturstrategi for Odense / Visioner OKTOBER 2004 Kulturstrategi for Odense / ER Kulturstrategi for Odense er en sammenfatning af de mange idéer og forslag der er opstillet i Udkast til kulturstrategi

Læs mere

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet social praksis _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 27 SOCIAL PRAKSIS i byggeriet INTERVIEW med forsker Erik Axel, Center for ledelse i byggeriet / RUC Selvfølgelig skal

Læs mere

Bygningskultur. Lyngby Taarbæk har i flere år haft en arkitekturpolitik beskrevet i kommuneplanen.

Bygningskultur. Lyngby Taarbæk har i flere år haft en arkitekturpolitik beskrevet i kommuneplanen. Bygningskultur Arkitekturpolitik Hvad er arkitektur? Hvad er kvalitet? Hvad kan kommunen gøre? Handlinger Fredede og bevaringsværdige bygninger Udpegede bevaringsværdige bygninger Kulturhistorie 2 3 4

Læs mere

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 1. Formål En meget stor del af Køge Kommunens areal udgøres af landdistrikter, og en betydelig del af kommunens borgere bor i landdistrikterne.

Læs mere

DET NYE TEXTILFORUM VELKOMMEN SOM SPONSOR

DET NYE TEXTILFORUM VELKOMMEN SOM SPONSOR DET NYE TEXTILFORUM VELKOMMEN SOM SPONSOR TEXTILFORUM HISTORIEN SKABER VÆRDI Velkommen som sponsor i Det nye Textilforum. Vi inviterer erhvervslivet ind som partnere, og i fællesskab kan vi gøre brug af

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

Bygnings- og Arkitekturpolitik

Bygnings- og Arkitekturpolitik Forslag til Bygnings- og Arkitekturpolitik Middelfart Kommune Forord Denne politik Bygnings- og Arkitekturpolitikken er én af de politikker, Byrådet har besluttet at formulere i Middelfart Kommune. Formålet

Læs mere

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2018 Hvordan fortsætter vi den stærke udvikling og griber mulighederne i udviklingen af en attraktiv detailhandel i Aalborg? 1

Læs mere

Velkommen til Søndre Havn

Velkommen til Søndre Havn Velkommen til Søndre Havn På Søndre Havn i Køge er den tidligere erhvervshavn godt på vej til at blive omdannet til et attraktivt og levende boligområde med adgang til badestrand, strandeng og grønne områder.

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

KØGE EN KULTURBY EN KULTURSTRATEGI ÉN AFSTEMNING MED TIDLIGERE PLANER OG EN OPDATERING EN TILPASNING TIL VIRKELIGHEDEN OG ET REALITETSTJEK

KØGE EN KULTURBY EN KULTURSTRATEGI ÉN AFSTEMNING MED TIDLIGERE PLANER OG EN OPDATERING EN TILPASNING TIL VIRKELIGHEDEN OG ET REALITETSTJEK KØGE EN KULTURBY EN KULTURSTRATEGI ÉN AFSTEMNING MED TIDLIGERE PLANER OG EN OPDATERING EN TILPASNING TIL VIRKELIGHEDEN OG ET REALITETSTJEK EN FASTHOLDELSE AF ALT DET DER GÅR GODT OG EN HURTIG SCANNING

Læs mere

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag Nummer 130 Udvidelse af landdistriktspujen Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt Område Hele kommunen Landdistriktspuljen er idag på 309.000 kr om året. Puljens formål er at støtte lokale udviklingsprojekter

Læs mere

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Læs mere på www.multimediehuset.dk Århus Kommune Hvad og hvor? Samspil mellem by, bygning og havn Omdannelsen af De Bynære Havnearealer er et af de største udviklingsprojekter

Læs mere

Remiseområdet ved Varde Vest

Remiseområdet ved Varde Vest Remiseområdet ved Varde Vest Ansøgning om midler til forprojekt til udvikling af remiseområdet centralt i Varde, til fremtidig gavn for byens borgere 1 Ansøgning om forprojekt til Remisen ved Varde Vest

Læs mere

Vandet er Kokkedals fremtid

Vandet er Kokkedals fremtid Vandet er Kokkedals fremtid Pressemeddelelse 22. august 2012 Borgerne i Kokkedal kan se frem til en ny stor og bæredygtig bydel langs Usserød Å. Men skal bydelen have kanallandskaber og et centrum omkranset

Læs mere

Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund, Organisationen Danske Museer og alle øvrige partnere.

Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund, Organisationen Danske Museer og alle øvrige partnere. 1 Borgmester Pia Allerslevs oplæg ved Nordisk Museumskonference i Malmø onsdag den 1. april 2009 Emnet er: Museernes rolle i samfundet Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund,

Læs mere

Odense fra stor dansk by - til dansk storby

Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense hovedby og vækstdriver Odense er Danmarks 3. største by og der bor ca. 194.000 indbyggere i kommunen Odense dækker et areal på 306 km2 Odense har ca.

Læs mere

Udvikling af ny ungdomsbydel i Gellerup - nedrivning af blok A9 og A10 og igangsættelse af beboernes tryghedsgaranti

Udvikling af ny ungdomsbydel i Gellerup - nedrivning af blok A9 og A10 og igangsættelse af beboernes tryghedsgaranti Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 15. maj 2014 Udvikling af ny ungdomsbydel i Gellerup - nedrivning af blok A9 og A10 og igangsættelse af beboernes tryghedsgaranti

Læs mere

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for?

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Godkendt i Byrådet den XXX 22. maj 2015 Sagsnr. Brevid. Ref. PHG Dir. tlf. 30 84 12 25 peterhg@roskilde.dk Bibliotekspolitik Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Roskilde

Læs mere

FREDENSBORG /identitet OG moderne Byliv i DEN historiske SlOtSBy

FREDENSBORG /identitet OG moderne Byliv i DEN historiske SlOtSBy FREDENSBORG / identitet og moderne byliv i den historiske slotsby Denne folder er udarbejdet af Dansk Bygningsarv for Fredensborg Kommune Maj 2013 Du kan læse mere om projektet på www.fredensborg.dk/fredensborgby.

Læs mere

Bygning, hjem, museum

Bygning, hjem, museum Bygning, hjem, museum arkitektur på Ordrupgaard Undervisningsmateriale til udskolingen Arkitektur er bygninger. Bygninger til at leve i, til at opleve, til at lære i eller til at arbejde i. Arkitektur

Læs mere

1 of 6. Strategi for Kalø Campus

1 of 6. Strategi for Kalø Campus 1 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-2016 2 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-16 Vision Vi skaber rammerne for, at Syddjurs Kommune får det bredest mulige udbud af attraktive uddannelses- og vidensinstitutioner

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv KULTURCENTER Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv IDÉOPLÆG Hvad drømmer du om? Det spørgsmål stillede Områdefornyelsen borgerne på Ydre Østerbro til borgermødet Kulturcenter for

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Vision 2020 Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der skal vise vejen for, hvordan kommunens fritids-

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

Kommissorium for projekt Haslev Seminarium

Kommissorium for projekt Haslev Seminarium Kommissorium for projekt Haslev Seminarium Baggrund/formål Her beskrives, hvorfor projektet igangsættes. Der skal pustes nyt liv i Haslev Seminarium, som står tomt. Bygningerne og de smukke omgivelser

Læs mere

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Oplæg ved ARKITEKTURPOLITISK KONFERENCE Dansk Arkitektur Center 5. december 2008 v/ Helle Juul Kristensen Planlægger, cand. mag. Cittaslow-koordinator

Læs mere

Kongsberg. Et team med mange års erfaring inden for projektudvikling og byggeri

Kongsberg. Et team med mange års erfaring inden for projektudvikling og byggeri Søparken, Borup 2006 Kongsberg Et team med mange års erfaring inden for projektudvikling og byggeri Selskabet Kongsberg A/S er et ejendoms- og byggefirma med gode resultater inden for fast ejendom: ejendomsudvikling,

Læs mere

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen Kulturstrategi for Næstved Kommune 2012-2016 Mærk Kulturen 2 Foto: Lasse Bartholin / Næstved Ungdomsskole Mærk Kulturen I Næstved tror vi på kultur. Vi tror på, at den gør noget særligt ved mennesker.

Læs mere

Virksomheden Realdania

Virksomheden Realdania Virksomheden Realdania Realdania er en forening med medlemsdemokrati, der driver en filantropisk virksomhed og støtter projekter inden for det byggede miljø. Grundlaget for det filantropiske arbejde er

Læs mere

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 Fokusområder 2016-2017 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN OG BOLIGUDVALGET 2014 BAGGRUND Denne udvalgspolitik for Plan- og Boligudvalget er skabt i fællesskab af

Læs mere

Arkitekturprisen i Jammerbugt Kommune. Bestemmelser for præmiering af god arkitektur i Jammerbugt Kommune

Arkitekturprisen i Jammerbugt Kommune. Bestemmelser for præmiering af god arkitektur i Jammerbugt Kommune Arkitekturprisen i Jammerbugt Kommune Bestemmelser for præmiering af god arkitektur i Jammerbugt Kommune Arkitekturprisen i Jammerbugt Kommune Udgivet af Jammerbugt Kommune Udgivelsesdato: 1. maj 2009

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

Illustration: C.F. Møller ODEON BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER

Illustration: C.F. Møller ODEON BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER Illustration: C.F. Møller ODEON BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER BUTIK Der bliver en butik i stueetagen på ca. 700 m2. BYENS HUS BYENS BYGGERI UDDANNELSE Syddansk Musikkonservatorium og Skuespiluddannelsen

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012 Handicappolitik Rudersdal Kommune 2012 2 Indledning Forord Den foreliggende handicappolitik er udarbejdet i foråret 2012 og afløser Rudersdal Kommunes psykiatri- og handicappolitik fra 2008. I den nye

Læs mere

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010 ODENSE Forsker-og videnpark Maj 2010 Odense Forsker- og videnpark En bydel der summer af viden Over de næste 10-15 år skal området nord for Syddansk Universitet i Odense forvandles til en dynamisk forsker-

Læs mere

Museumspolitik for Horsens Kommune

Museumspolitik for Horsens Kommune Museumspolitik for Horsens Kommune Museumsområdet er et bærende element i Horsens Kommunes kulturprofil. Det gælder det daglige tilbud til kommunens borgere i alle aldre, og det gælder museumsområdets

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Hvordan kan man arbejde strategisk med almene boliger som led i byomdannelsen i forstæderne?

Hvordan kan man arbejde strategisk med almene boliger som led i byomdannelsen i forstæderne? Hvordan kan man arbejde strategisk med almene boliger som led i byomdannelsen i forstæderne? Realdania, konference den 24. november 2014 Direktør Ole Nielsen, Himmerland Boligforening Nøgletal Himmerland

Læs mere

Udviklingsstrategi år 2009

Udviklingsstrategi år 2009 Kulturstærke børn i Vesthimmerland Udviklingsstrategi år 2009 Børn gør en forskel i Vesthimmerlands Kommune. Kultur er en kilde til livskvalitet for alle børn. I Vesthimmerland er børnene aktive og ligeværdige

Læs mere

Frydenslund. Grønnegade 10 - Silkeborg. 1 Frydenslund

Frydenslund. Grønnegade 10 - Silkeborg. 1 Frydenslund Frydenslund Grønnegade 10 - Silkeborg 1 Frydenslund Nyt og spændende bo- og aktivitetstilbud åbner i efteråret 2013 Nu får du, som er borger med varig funktionsnedsættelse, mulighed for at bo i en top-moderne

Læs mere

Profitable partnerskaber

Profitable partnerskaber Profitable partnerskaber Kommunerne er kendt for at være gode til at samarbejde med private aktører. Nu får de traditionelle strategiske partnerskaber en ekstra dimension med en ny type filantropi, der

Læs mere

Pressemeddelelse. Den 12. oktober 2012

Pressemeddelelse. Den 12. oktober 2012 Pressemeddelelse Den 12. oktober 2012 Aarhus Kommune Dokk1 Husets navn er Dokk1 Dokk1. Det er navnet for det nye Hovedbibliotek og Borgerservice, som Aarhus Kommune sammen med Realdania er i fuld gang

Læs mere

25 eksempler på vellykket renovering

25 eksempler på vellykket renovering Grundejernes Investeringsfond og Dansk Bygningsarv A/S, 2012 Publikationen er udgivet af Grundejernes Investeringsfond Publikationen er udarbejdet af Dansk Bygningsarv A/S ISBN 978-87-993419-5-5 Redaktion

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

Drømmen om et kulturhus på landet

Drømmen om et kulturhus på landet Huset på Næsset Drømmen om et kulturhus på landet I Udby fik lokale ildsjæle idéen om at lave et gammelt elværk om til kulturhus og med et stort og langvarigt engagement er drømmen nu gjort til virkelighed.

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Velkommen til Søndre Havn

Velkommen til Søndre Havn Velkommen til Søndre Havn På Søndre Havn i Køge er den tidligere erhvervshavn godt på vej til at blive omdannet til et attraktivt og levende boligområde med adgang til badestrand, strandeng og grønne områder.

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommunes kulturpolitik har til formål at støtte og stimulere borgernes trivsel og aktive deltagelse i lokalsamfundets

Læs mere

Byvandring på Frederiksberg Byens Netværk arrangement 2006.09.13 Tekst og foto: Teddy Olsen

Byvandring på Frederiksberg Byens Netværk arrangement 2006.09.13 Tekst og foto: Teddy Olsen Byvandring på Frederiksberg Byens Netværk arrangement 2006.09.13 Tekst og foto: Teddy Olsen 1/6 På en pragtfuld solskinsdag med skyfri himmel var 40 medlemmer af Byens Netværk samlet på Frederiksberg til

Læs mere

Holbæk Kommunes. turismepolitik. Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov

Holbæk Kommunes. turismepolitik. Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov Holbæk Kommunes erhvervs- ældrepolitik og turismepolitik Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov Indhold side 4 side 6 side 8 Forord Fremtidens muligheder og udfordringer på ældreområdet Ældrepolitikken

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Høringsudgave Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige

Læs mere

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf Sorø Kunstmuseum Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf På en flot sommerdag i juni drager Byens Netværk af sted til Sorø for at besøge Sorø Kunstmuseum, der for nylig har

Læs mere

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI I ESBJERG KOMMUNE Teknik & Miljø Esbjerg Kommune INDHOLD 1. Forord.................................. 3 2. Strategien i en sammenhæng................ 3 3. Bæredygtighed i strategien..................

Læs mere

Forstaden version 2.0. Direktør Hans Peter Svendler

Forstaden version 2.0. Direktør Hans Peter Svendler Forstaden version 2.0 Direktør Hans Peter Svendler Forstaden version 2.0 Særligt indsatsområde i Realdania Realdanias 3 fokusområder: Byen Byggeriet Bygningsarven Realdanias særlige indsatsområder 2011-2012

Læs mere

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 København: Grønne uderum som urbane uderum Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 Oversigt 1. Hvor er København? 2. Visioner og mål 3. Urbane tendenser - hvad siger københavnerne?

Læs mere

SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE

SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE 1 Odense Kommune Bystrategisk Stab Oktober 2014 Indledning De almene boliger

Læs mere