Rubrik Underrubrik. Fonden Realdania

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rubrik Underrubrik. Fonden Realdania www.realdania.dk"

Transkript

1 Årsrapport 2005

2 2 Rubrik Underrubrik Fonden Realdania

3 4 Selskabsoplysninger 5 Hovedtal og sektorregnskab Beretning Forord 11 Fondsvirksomheden 13 - Flagskibe 31 - Byens kvaliteter 41 - Byggeriets fremtid 47 - Bygningsarven 55 - Formidling og debat 63 - Forskning og videnopbygning 67 Datterselskaber 83 Investeringsvirksomheden 91 Virksomhedstyringen Regnskab Ledelsespåtegning 99 Revisionspåtegning 100 Regnskabsberetning 102 Anvendt regnskabspraksis 107 Resultatopgørelse 108 Balance 109 Kapitalbevægelser 110 Pengestrømsopgørelse 111 Noter Ledelseshverv 122 Bestyrelse 125 Direktion 127 Repræsentantskab

4 4 Selskabsoplysninger Selskabsoplysninger Bestyrelse Jørgen Nue Møller Formand Peder J. Pedersen Næstformand Anker Boye Jean Brahe Niels Busk Lone Færch André Lublin Bent Maribo Jørgen Mejlgård Jesper Nygård Majken Schultz Fonden Realdania (Foreningen Realdanmark) Nicolai Eigtveds Gade København K Telefon Telefax Hjemmeside: Cvr. nr Hjemsted: København Direktion Flemming Borreskov Adm. direktør Hans Peter Svendler Direktør Ledende medarbejdere Finn Bartholdy Vicedirektør Birgitte Boesen Kommunikationschef Gert Poulsen Investeringschef Henrik W. Pedersen CFO Revision Jakob Nyborg Statsautoriseret revisor KPMG C. Jespersen Svend Ørjan Jensen Statsautoriseret revisor Grant Thornton Repræsentantskabsmøde afholdes den 28. april 2006, kl i København

5 Hovedtal og sektorregnskab 5 Hovedtal og sektorregnskab Hoved- og nøgletal mio. kr Resultatopgørelse Investeringsafkast Uddelinger Årets resultat Balance Aktiver i alt Egenkapital Nøgletal Investeringsafkast 28,1% 18,2% 18,0% -9,1% 0,0% Resultat før kursreguleringer, uddelinger og skat Uddelinger - almindelige Uddelinger - flagskibe Sektorregnskab mio. kr Investeringsvirksomhed 1.060,1 947,6 Fondsvirksomhed -941,6-667,3 Virksomhedsstyring -18,4-17,5 I alt 100,1 262,8 Kursreguleringer m.v , ,5 Resultat før skat 5.901, ,3 Skat -342,7-177,5 Resultat 5.558, ,8

6

7 Beretning 2005

8 8 Forord Fra idé til virkelighed Ved årsskiftet havde Realdania en samlet portefølje på 259 projekter. De er fordelt på 45 flagskibe og 214 almindelige projekter. Den totale projektøkonomi i disse projekter er på mere end 6,4 mia. kr., hvoraf Realdania finansierer cirka 2,6 mia. kr. Realdania har nu eksisteret i fem år. Vi har i den periode bevæget os selv fra ide til virkelighed, men også i samme periode været med til at udvikle ganske mange initiativer fra idé til virkelighed og dermed været med til at igangsætte mange forskelligartede projekter, der vil betyde noget for livskvaliteten i byen, i byggeriet og i bygningskulturen rundt om i Danmark. Denne årsrapport præsenterer 56 store og små projekter, som hver på sin måde fortæller en historie om livskvalitet, sådan som den kan opleves gennem det byggede miljø. Blik for store og små projekter Vi lægger vægt på ikke kun at have blik for det store, men også for det store i det små. Derfor støtter vi bredt forskellige initiativer, som hver på deres måde er med til at udvikle og forandre det byggede miljø i Danmark. Et eksempel er det lille bøde- og redskabsskur Æ Fywerhus på Jegindø, som lokale ildsjæle har påtaget sig at vedligeholde, og som er med til at fortælle historien om fiskeriet i Limfjorden gennem tiderne. Et andet eksempel er udviklingen af de fem sammenhængende byrumspladser, der i 2005 blev indviet på Frederiksberg og som fremover udgør Frederiksberg Nye Bymidte. Landskabsarkitekten Stig L. Andersson har stået i spidsen for at omdanne det gamle baneareal på Frederiksberg til den nye helhed af byrum, der samler uddannelsesaktiviteter, erhverv, kultur og naturoplevelser lige midt i byen. Frederiksberg Nye Bymidte er ét blandt de fire flagskibsprojekter, som vi afsluttede i 2005: Ordrupgaard kunne i efteråret invitere publikum indenfor i sin hypermoderne tilbygning tegnet af den irakisk-engelske arkitekt Zaha Hadid. Med udbygningen har museets faste samling fået bedre udstillingsbetingelser, og der er blevet mere plads til særudstillinger. I landsbyen Vestrup ved Randers flyttede 14 familier ind i den 250 år gamle gårdejendom Skjødtgården. Den stærkt forfaldne gård er genskabt af Exners Tegnestue i tæt samarbejde med Randersegnens Boligforening og Nørhald Kommune. Og i det historiske natur- og kulturmiljø ved Gl. Lejre i Roskilde blev den 200 år gamle Hestebjerggård med enkle midler restaureret og indviet som et nutidigt formidlingssted. For alle fire projekter gælder det, at de er blevet udviklet i tæt dialog med andre ildsjæle, kommuner, institutioner og erhverv og at de gerne skulle være til inspiration og glæde for mange andre. Vores engagement i det enkelte projekt og det aktive samspil med vores interessenter er vigtige

9 Forord 9 elementer i Realdanias virksomhed især når det drejer sig om de store flagskibsprojekter. I 2005 gennemgik vi fondsstrategien og tydeliggjorde Realdanias rolle som strategisk fond, samtidig med at vi understregede de tre centrale fokusområder - Byens Kvaliteter, Byggeriets Fremtid og Bygningsarven. Realdania er blevet mere synlig - også i medierne I løbet af 2005 er Realdania blevet mere synlig i det danske landskab i kraft af de initiativer og projekter, som vi har været med til at sætte i gang i løbet af vores første fem år. Men også i medierne er vores aktiviteter og virksomheden blevet mere synlige. I 2005 har vi kunnet konstatere flere artikler i de trykte medier og i netmedierne samt flere indslag i radio og tv end i nogen af de foregående år. Intentionen om åbenhed, transparens og dialog er omdrejningspunktet for vores kommunikation med omverdenen, og gennem introduktion af nye fondsprojekter og opfølgning på igangværende projekter ønsker vi at afspejle bredden i Realdanias projektportefølje. Kommunikationsstrategien blev evalueret i 2005, og principperne om åbenhed, transparens og dialog blev præciseret. Investeringerne er gået godt Investeringerne fordeler sig på almindelige og strategiske investeringer. Målet med de almindelige investeringer er at sikre det størst mulige afkast af den investerede kapital under hensyntagen til investeringsformuens sammensætning. For at opnå et bedre forhold mellem afkast og risiko er der i 2005 igangsat 10 nye porteføljer: To globale obligationsporteføljer, en dansk aktieportefølje, tre globale aktieporteføljer, en ejendomsfond og tre private equity fonde. Det samlede afkast for 2005 fordeler sig med godt 1,8 mia. kr. svarende til et afkast på 17,2% af de almindelige investeringer og et afkast på godt 5 mia. kr. svarende til 36,4% af de strategiske investeringer. Samlet blev investeringsafkastet knap 6,9 mia. kr. svarende til et afkast på 28,1% for året Vi arbejder ud fra principper om god virksomhedsledelse Realdania ledes ud fra retningslinier for god ledelsespraksis i virksomheder med omfattende investeringsvirksomhed. Det retlige grundlag for Realdania bygger på visse bestemmelser i lov om finansielle virksomheder, og Realdania er underlagt tilsyn af Økonomi- og erhvervsministeren. Repræsentantskabet er Realdanias øverste myndighed. Det er repræsentantskabet, der vælger bestyrelsen og revisionen, ligesom repræsentantskabet godkender årsrapporten og tager stilling til større beslutninger, som for eksempel vedtægtsændringer. Den overordnede ledelse varetages af bestyrelsen, som består af 11 medlemmer. Bestyrelsen udnævner den daglige ledelse direktionen godkender strategier for virksomheden, udarbejder rammer og retningslinier for direktionen, kontrollerer, at disse overholdes, samt fungerer som sparringpartner for direktionen. Reglerne for bestyrelsens arbejde er fastlagt i en forretningsorden, der også beskriver direktionens beføjelser og dens samspil med bestyrelsen. Med udgangen af året forvaltes de almindelige investeringer i 16 porteføljer, hvoraf de 13 forvaltes eksternt og tre internt. Målet med de strategiske investeringer er at sikre det størst mulige afkast af den investerede kapital. De strategiske investeringer drejer sig om foregangsvirksomheder og foregangsejendomme. Danske Bank-investeringen har sin egen historiske baggrund.

10

11 Fondsvirksomheden Fondsvirksomheden mio. kr Almindelige uddelingsprojekter -100,0-76,2 Flagskibsprojekter -564,9-399,6 Uddelingselementet fra uddelingsrelaterede investeringsprojekter -247,4-164,5 Samlede uddelinger -912,3-640,3 Kapacitetsomkostninger -29,3-27,0 Resultat -941,6-667,3

12

13 Flagskibe Aros Byggeriets Innovation Fremtidens landbrugsbygninger Historiske haver Holstebro Byrum, Å, og Kultur Hospice-demoprojekter Odense kulturstrategi Udvikling af nye metoder til at forny og forbedre etageboliger Frederiksberg Nye Bymidte Hestebjerggård Ordrupgaard Vestrup Fuglsang Performers House Realdania Medlemsdebat

14 14 Nye flagskibe Aros Fra helvede til himmel. Sådan har arbejdskonceptet for ARoS lydt siden begyndelsen. Nu kommer museet et nøk nærmere, når tagfladen tages i brug som et uforligneligt byrum af international klasse. Her set fra tårnet på Århus Rådhus. Himlen over kunstmuseet ARoS i Århus bliver inddraget i byrummet Da arkitektfirmaet Schmidt, Hammer og Lassen bearbejdede sit vinderprojekt til museumsbygningen ARoS, der åbnede i Århus i 2004, opstod et ønske om at udnytte det store flade tagareal med den unikke udsigt over byen, bugten og ådalen. Derfor blev tagkonstruktionen forstærket, så det rent faktisk kunne lade sig gøre at indrette et åbent byrum på taget, når tiden engang var inde. Og det er den allerede nu. ARoS og Fonden Realdania har indgået en aftale om finansiering af projektet, og i 2007 vil museet kunne tilbyde sine mange gæster ca om året velkommen på bygningens femte facade, ni etager og 40 meter over gaden. Det vil lægge alen til det i forvejen gode ry, som ARoS har som et af de mest spændende billede- og oplevelseshuse i Norden. museet hele tiden har arbejdet ud fra, nemlig fra helvede til himmel. Dele af tagfladen skal overdækkes og klimareguleres til koncerter, leg og spil, foredrag, events, performance, spisning m.m. for op til 200 personer. Realdanias finansiering af det nye tagbyrum betragtes som en færdiggørelse af byggeriet af ARoS, der samlet set har kostet godt 300 mio. kr. Realdania har bevilget 30 mio. kr. Det kommende tagbyrum af international klasse vil ligge i grænselandet mellem arkitektur og kunst, og kombinationen af den store tagflade og ARoS fysiske struktur vil skabe billedkunstneriske oplevelser og seværdigheder, som ikke er set før på andre museer i verden. Her kan arkitekturen anvendes som den passepartoutramme, som kunsten og udsigten opleves igennem, og der opstår unikke muligheder for at realisere det koncept, som

15 Nye flagskibe Byggeriets Innovation 15 Kreative workshops er et af midlerne, når Byggeriets Innovation skal komme med bud på nye rammer for nytænkning, udvikling og samarbejde i byggesektoren. Byggeriets Innovation hjælper byggeriets frontløbere Nogle gør altid noget, som andre sagde ikke kunne lade sig gøre. Gudskelov lod brødrene Wright sig ikke afskrække fra at trodse tyngdekræften. Og heldigvis har bilindustrien, computerindustrien, møbelindustrien, vindmølleindustrien osv. alle fostret foregangsmænd, der fortsatte der, hvor andre gav op. I dag handler det ikke længere om den enkelte opfinders talent, men om samarbejde på tværs af faglighed og sektorer. I byggesektoren er der behov for nye gennembrud, ny innovation. Men hvem sørger for, at branchen kan øge produktiviteten og kvaliteten? Hvor kan virksomheder og institutioner udvikle projekter på tværs af faggrænser? Hvem skaber rammerne for nytænkning, udvikling og samarbejde? Hvor bliver byggeriets nyindustrialisering koordineret? Hvor bliver erfaringerne med at skabe innovation i byggeriet indsamlet, systematiseret og formidlet videre? Svaret er Byggeriets Innovation. Det nye udviklingstiltag er startet af Realdania fordi, den nyindustrielle reorganisering af byggeriet har brug for en startmotor. Målet er gennem konkrete eksempler at øge kvaliteten markant, bringe omkostningerne ned og dermed opnå væsentlige gevinster for alle i byggesektoren. De første konsortier spænder vidt: Den individuelt producerede altan, som brugeren selv har designet. Konsortiet består af entreprenøren Ringsted Bygningsentreprise, altanproducenten Weland, smedefirmaet Kecon, rådgivende ingeniør Bascon, visualiserings- og webbureauet 3DFacto og Institut for Produktudvikling. Bygningens hud som én samlet systemleverance. Konsortiet består af arkitektfirmaet 3 X Nielsen, Art Andersen (solafskærmning), Convec (klimapaneler) og Arup Facades, en vinduesproducent og en entreprenør. Konfigurerbart staldbyggeri. Konsortiet består af Lindab Profil A/S, Skiold Echberg A/S, Ikadan System A/S, Bygnings- og Maskinkontoret Sønderjylland, Give Elementfabrik, Landscentret Byggeri og Teknik, Vitus Bering Danmark Byg og anlæg herunder Videncenter for innovation. Det samlede budget for Byggeriets Innovation er i perioden mio. kr., hvoraf de 60 mio. kr. er afsat til konsortierne, der finansieres i en fifty-fifty-ordning med de deltagende virksomheder. Realdania har bevilget 52 mio. kr. for perioden

16 16 Nye flagskibe Fremtidens landbrugsbygninger Fotografens linse har fanget et nærmest biedermeiersk motiv med dette smukke vue ud over markerne gennem en kostald. Landbrugsbyggeriet spiller når det er gennemtænkt en både funktionel og æstetisk rolle i det danske kulturlandskab. Dansk landbrug står over for en historisk forandring, når utidssvarende landbrugsbygninger skal erstattes af nye Langt over halvdelen af det eksisterende landbrugsbyggeri i Danmark lever ikke op til de nutidige krav og produktionsformer. Samtidig bliver der stadig færre bedrifter, og i de kommende år forventer man, at yderligere landbrug bliver nedlagt. Som erstatning bliver der årligt opført over to mio. m2 nyt produktionsbyggeri. Det er en historisk forandring af det danske landbrug. Derfor har Realdania sammen med Cowi udarbejdet hvidbogen Fremtidens landbrugsbygninger (november 2005), som sammenfatter status og muligheder for nyt produktionsbyggeri på landet. Den skal nu følges op af en kampagne, der skal sætte fokus på nyt landbrugsbyggeri baseret på nye produktionsformer, fleksibilitet, effektivitet, miljøhensyn, fysisk udformning, dyrevelfærd, æstetik og værdier for landskab og kulturmiljø. Kampagnen Fremtidens landbrugsbygninger skal skabe ideer og resultater, der på længere sigt vil gavne landbrugets omdømme og være til glæde for alle, der bruger det åbne land, både professionelt og i fritiden. Målgruppen er først og fremmest landbrugets ejere og rådgivere, entreprenører, leverandører, planlæggere og offentlige beslutningstagere. Indholdet i kampagnen er: Byggeprojekter Efter en projektkonkurrence, hvor producent- og rådgiverkonsortier skal konkurrere om at komme med den bedste løsning på en række udvalgte landmænds byggeprogrammer, bliver der opført 3-5 nybyggerier med demonstrationsværdi. Projekterne skal være økonomisk bæredygtige, fleksible og samtidig have æstetiske og arkitektoniske kvaliteter, der respekterer omgivelserne og det åbne land. Helhedsplaner En række projekter skal afklare, hvordan den fremtidige udvikling af en bedrifts bygningsanlæg bedst planlægges i landskabet bl.a. gennem udvidede naturplaner, der omfatter registrering, prioritering og planlægning af de fysiske rammer på den enkelte bedrift. Lokaliseringsplanlægning I samarbejde med et antal udvalgte kommuner gennemføres pilotprojekter, som udnytter planlovens muligheder for lokalisering af nye arealer til landbrugets driftsbygninger. Ideer og resultater formidles til landmænd, rådgivere, leverandører og offentligheden, bl.a. via landbrugsforum i Realdania Medlemsdebat, udstillinger m.m. Realdania har bevilget 60 mio. kr.

17 Nye flagskibe Historiske haver 17 Generalbygmester Lauritz de Thurah opførte i sit landsted Gl. Holtegård. Realdania medvirkede i til genetableringen af havens unikke barokanlæg. Danmarks historiske haver er i krise. En ny kampagne skal hjælpe ejerne til at bevare haveanlæggene for eftertiden Danmark rummer en række historiske haver med stor arkitektonisk og kulturhistorisk værdi, men mange af dem bliver ikke vedligeholdt, og der er risiko for, at de langsomt går til. Der er op mod 300 haver, som bør bevares for eftertiden, og ca. 30 af dem karakteriseres af haveeksperter som umistelige havekulturværdier. Vi vil gerne være med til at redde de værdifulde haveanlæg ved at inspirere ejerne af de historiske haver til at arbejde målrettet for at skabe en rationel og økonomisk bæredygtig drift med respekt for det bevaringsværdige. Sammen med landskabsarkitekter, planlæggere og ejere af historiske haver sætter vi derfor gang i en kampagne, som skal vise gode eksempler til efterfølgelse, øge haveejernes forståelsen for de historiske havers kvaliteter og hjælpe med at bringe haveanlæggene ind i fremtiden. De historisk værdifulde haver, som staten ejer, bliver i forvejen vedligeholdt af det offentlige og er ikke i farezonen. Kampagnen retter sig derfor mod privatejede haver. Blandt de vigtigste historiske haver bliver ca. 10 udvalgt. I samarbejde med haveejerne gennemføres derefter en række langsigtede projekter med stor demonstrationsværdi for andre haveejere. Projekterne kan f.eks. beskæftige sig med haven som ramme om events, haven uden vedligeholdelse, den ruinøse have, haven genskabt i fri fortolkning og haven, hvor kun de bærende elementer bliver bevaret. Realdania har tidligere støttet en række haver, bl.a. Ledreborg, Liselund og Gl. Holtegård. Den nye kampagne vil gå et skridt videre og anvise løsninger og farbare veje for haveejerne, som alle har det problem, at vedligeholdelse af landskabelige kulturhistoriske og arkitektoniske værdier i praksis er umulig at finansiere. Kampagnen skal derfor fokusere på nye modeller for planlægning, rationel drift og vedligeholdelse af de historiske haver. I tilknytning til kampagnen produceres en tv-udsendelse, der introducerer Danmarks historiske haver og dansk havekultur. Kampagnens vigtigste budskaber og demonstrationsprojekter bliver præsenteret i en publikation, der henvender sig til enhver med interesse for smukke historiske haveanlæg. Den samlede projektøkonomi forventes at udgøre et trecifret millionbeløb. Realdania har bevilget 65 mio. kr.

18 18 Nye flagskibe Holstebro Byrum, Å og Kultur Området ved Storå i Holstebro er ikke noget at skrive hjem om i dag. Byen og borgerne ser frem til at tage det nye byrum i brug i løbet af de næste par år. Holstebro får et aktivt og arkitektonisk nytænkende byrum, hvor der før var bagside Storå bugter sig gennem Holstebro og skaber en adskillelse af bykernen i Sønderland og Nørreland. Et nyt projekt, som Holstebro Kommune og Realdania gennemfører, udnytter muligheden for at sammenbinde bykernen i et nyt centralt torv - og samtidig udnytte åens store potentiale til at skabe stemning og miljø. Formålet med Projekt Byrum, Å og Kultur er at transformere et bymæssigt bagsideareal - gennemskåret af Storå - til byens nye centrale og sammenbindende plads. Det vil skabe liv i midtbyen og samtidig koble byens nye store kulturinstitutioner, Musikteatret og Dansens Teater, med det nyrenoverede gågade- og torvesystem. Med ombygningen af Musikteatret og opførelsen af Dansens Teater til Peter Schaufuss Balletten er der åbnet nye muligheder, idet den fælles foyer for kulturinstitutionerne kommer til at vende ud mod åen. Den nye åplads bliver på den måde for- og ankomstareal til både Musikteatret og Dansens Teater. sig og skabe oplevelser inden for dans, teater, musik osv. Belysningen af området kommer til at spille en væsentlig rolle ved at understrege stemningen og aktiviteterne. Med Storå i centrum vil det nye projekt skabe stemning, liv og miljø i byen. Teatertorvet og åpladsen vil blive bundet sammen af kunstnerisk udsmykning, brugskunst og belysning. Holstebros nye byrum vil derfor også være særdeles attraktivt for byens verdensberømte Odinteatret, der står for de tilbagevendende internationale festuger for teatertrupper fra hele verden. Projektets samlede budget er 45 mio. kroner. Realdania har bevilget 22,5 mio. kr. Det nye teatertorv bliver det samlende led mellem tre af byens største kulturhuse - Musikteatret, Dansens Teater og biografen Scala. Og samlet set får teatrene og byens øvrige kulturliv nye og spændende rammer for at udfolde

19 Nye flagskibe Hospice-demoprojekter 19 Fremtidens hospice skal være funktionelt men samtidig skal stedets stemning være præget af rummelighed, ro og tryghed. Det Gode Hospice skal skabe livskvalitet for mennesker, der ligger for døden Folketinget har besluttet, at der skal oprettes flere hospicepladser i Danmark. I dag har vi kun syv hospicer, men med Finanslovsaftalen for 2005 blev det besluttet, at alle amter (i den gamle struktur) skulle kunne tilbyde mindst 12 sengepladser til døende. Det er et godt skridt på vejen, men selv med den forøgede kapacitet vil der stadig være for få pladser i forhold til behovet for at tilbringe den sidste tid før døden i trygge rammer med pleje, omsorg, smertelindring og sjælesorg. Med modelprogrammet Det Gode Hospice ønsker Realdania at hjælpe en række eksisterende initiativer landet over med at udvikle og realisere ideer, der både skaber kvalitet for patienter og pårørende og gør det enkelte hospice til en velfungerende arbejdsplads. I første omgang skal der udvikles et program for etablering af det gode hospice, derefter skal programmet realiseres gennem en række demonstrationsprojekter. Programmet er forankret i en styregruppe med repræsentanter fra Hospice Forum Danmark, Kræftens Bekæmpelse, Dansk Selskab for Palliativ Medicin, Foreningen for Palliativ Indsats, Sammenslutningen af ledere ved hospicer, palliative teams og palliative afdelinger i Danmark samt Realdania. Den samlede anlægsøkonomi til realisering af demonstrationsprojekterne skønnes til ca. 185 mio. kr. Realdania har bevilget 44 mio. kr. Målet er at øge vores viden om etablering og indretning af et godt hospice. Hvordan skaber man rum, der forbedrer livskvaliteten for døende? Hvordan sikrer man, at både patienter og pårørende kan føle sig hjemme? Samtidig med, at det skal være en velfungerende arbejdsplads. Hvordan skal hospicets funktioner placeres i forhold til hinanden?

20 20 Nye flagskibe Odense kulturstrategi Når Kulturmaskinen og Magasinet bliver etableret i Brandts område, opstår et nyt byrum mellem bygningerne. I dag ligger det fremtidige gårdrum blot hen som et uplanlagt og uproduktivt område med tilfældige parkeringspladser. Vækst, koncentration og specialisering er nøgleordene i Odense Kommunes kulturstrategi Odense Kommune har vedtaget en ny og ambitiøs kulturstrategi. Kulturstrategiens mål er at gøre Odense til en markant kulturby med samspil mellem talent, vækstlag og kreative iværksættere. Odense Kommune og Fonden Realdania har indgået en partnerskabsaftale om realisering af særlige elementer i kulturstrategien. Partnerskabsaftalen er blevet indgået som en naturlig forlængelse af et samarbejde fra 2001, hvor Realdania bevilgede kroner til at analysere bæredygtigheden af et multihus. Analysen konkluderede, at Odense ikke burde satse på et multihus, men fokusere strategisk på vækst, koncentration og specialisering. Derefter udarbejdede kommunen en kulturstrategi, der nu bl.a. udmøntes gennem den nye partnerskabsaftale med Realdania. De første tre projekter er nu klar til at blive iværksat. Det er projekter, der vil udvikle byens rum og skabe et samlingssted for flere af byens centrale kulturinstitutioner: Kulturmaskinen Miljøet omkring Brandts Klædefabrik skal styrkes og udvikles. På baggrund af en arkitektkonkurrence vil der blive skabt et spændende nyt kulturcenter med navnet Kulturmaskinen i tilstødende bygninger. Kulturmaskinen bliver en slags bofællesskab for forskellige service- og kulturtilbud. Magasinet Det traditionsrige spillested Magasinet skal renoveres. Ideen er at fastholde Magasinets fremtrædende rolle i byens musikliv. Der bliver etableret et nyt indgangsparti med forbedrede adgangsforhold på spillestedets nuværende bagside. Renoveringen vil også skabe en bedre sammenhæng med det byrum, som bliver etableret mellem Magasinet og Kulturmaskinen og med sammenhæng til det øvrige Brandts område. Nyt byrum ved banegårdspladsen Byrummet mellem det nyopførte mediehus og Odense Banegårdscenter skal udvikles. Målet er at understøtte en ny akse mellem bymidten/kongens Have og byens nye kreative bydel på havnen. På den måde kan Odenses kulturelle vækstlag blive styrket. Byrummet skal samtidig give mere plads til byens bløde trafikanter. Den samlede projektøkonomi er på 100 mio. kr., som parterne hver bidrager med halvdelen af. Realdania har bevilget 50 mio. kr.

21 Nye flagskibe Udvikling af nye metoder til at forny og forbedre etageboliger 21 Selvom stilladserne er synlige nok i gadebilledet, er renoveringssektoren alligevel lidt overset i byggeriets initiativer inden for forsøg og udvikling. Grundejernes Investeringsfond og Realdania indgår partnerskab om renoveringssektoren Halvdelen af al byggeaktivitet i Danmark består af renovering, men renoveringssektoren er alligevel lidt overset i byggeriets initiativer inden for forsøg og udvikling. Det forsøger Realdania og Grundejernes Investeringsfond at råde bod på gennem et partnerskab og etableringen af et program til gennemførelse af udviklingsprojekter inden for bygningsrenovering og bygningsforbedring. Realdania og Grundejernes Investeringsfond bidrager hver med 50% af projektets økonomi på 50 mio. kr. Realdania har bevilget 25 mio. kr. Målet er helt konkret at skabe større effektivitet, højere kvalitet, lavere priser og bedre totaløkonomi i renoveringssektoren. Midlet er en række udviklings- og formidlingsprojekter inden for udvalgte faglige indsatsområder, bl.a. byggeteknik, industrialisering, procesudvikling, energi og miljø. Planen er at iværksætte og gennemføre 5-10 projekter i løbet af en treårsperiode. Den konkrete indsats og de projekter, som skal understøtte indsatsen, kommer til at bygge på en behovsanalyse, som bliver gennemført i løbet af foråret Her vil alle renoveringssektorens parter blive hørt om, hvor de mener, skoen trykker. Der bliver etableret et projektsekretariat, der skal udarbejde den overordnede strategi og sørge for den løbende administration og koordinering af programmets udviklings- og formidlingsaktiviteter.

22 22 Afsluttede flagskibe Frederiksberg Nye Bymidte Når mørket falder på, kaster røde projektører et flammeskær over træerne i fyrretræslunden. Så er der både oplevelser og romantik i luften over Frederiksbergs nye byrum, der også rummer lys- og vandkunst. Frederiksberg Nye Bymidte er et smukt samlingssted for uddannelse, kultur, forretningsliv og naturoplevelser midt i byen Frederiksberg, der ligger som en enklave midt i København, har altid haft ry for at rumme noget af hovedstadens bedste inden for natur, kultur og arkitektur. Men i årevis henlå en central del af Frederiksberg som et uplanlagt virvar af bygninger, ubenyttede arealer, parkeringspladser m.m. Det er der nu sat en effektiv stopper for med færdiggørelsen af Frederiksberg Nye Bymidte. Det nye kompleks af pladser binder nogle af kommunens fikspunkter sammen i en smuk helhed af byrum. I 1996 blev Frederiksberg Centret opført på arealet for den nedlagte S-togslinie, og i 1999 kom Handelshøjskolen til på centrets bagside. Lige siden har anlægsarbejdet været i gang for at skabe fem sammenhængende pladser, hvor også det nyrenoverede hovedbibliotek ligger vis-a-vis Henning Larsens smukke Frederiksberg Gymnasium, der åbnede på sin nye adresse i Når Nordisk Film i de kommende år anlægger en underjordisk biograf i området, bliver Frederiksberg Nye Bymidte et endnu mere attraktivt samlingssted for uddannelse, kultur og forretningsliv. Da Frederiksberg Kommune for ti år siden begyndte planlægningen af den nedgravede metro, opstod muligheden for at skabe en imødekommende zone for aktivt byliv i det område, der tidligere havde været domineret af et trist jernbaneareal. I efteråret 2005 kunne byen så for alvor tage området i brug som en moderne og fredelig storbyoase, hvor der er lagt vægt på byrummets placering og funktion i trafikstrømmen. Pladserne byder borgerne velkommen med smukke og sjældne installationer af lys, lyd og vand, der skaber oplevelser og indtryk til alle sanserne. Her vil man både kunne opleve lyde og musik pible op fra undergrunden og nyde de belyste tågebanker af vanddråber. Komplekset har afvekslende niveauer og miljøer, som passer til de forskellige behov for bibliotekets brugere, de studerende på Handelshøjskolen og gymnasiet eller beboerne i de nyopførte ungdomsboliger. Vi har støttet udviklingen af den nye bymidte som en del af vores landsdækkende strategi for Bedre Byrum. Strategiens formål er at styrke byernes sociale liv og øge bevidstheden om byrummets betydning for en bæredygtig udvikling af byerne. Projektet i Frederiksberg Nye Bymidte er gennemført af Stig L. Andersson Landskabsarkitekter med udgangspunkt i idéer fostret af Henning Larsens Tegnestue og Jan Gehl Urban Quality Consultants. Den samlede projektøkonomi for Frederiksberg Nye Bymidte har beløbet sig til ca. 75 mio. kr. Realdania har bevilget 10 mio. kr.

23 Afsluttede flagskibe Hestebjerggård 23 Der er blevet pustet nyt liv i de gamle bygninger med velovervejede restaureringsmetoder på Hestebjerggård, hvor de udtjente og nedslidte bygninger nu får en ny fremtid som formidlingscenter. Med en fortid som fæstegård er Hestebjerggård nu blevet museum og center for Gl. Lejres enestående lokal- og kulturhistorie Hvad stiller man op med gamle gårdanlæg, der har udtjent deres oprindelige formål? Et demonstrationsprojekt i Gl. Lejre vest for Roskilde byder på et svar. Her ligger den 200 år gamle Hestebjerggård, som i sensommeren 2005 genopstod som Lejre Museum - et center til formidling af det historiske kulturmiljø omkring Gl. Lejre. Gården, der tidligere hørte til under Ledreborg gods, blev i 2003 overdraget fra staten til Den Selvejende Institution Hestebjerggård, som nu har gennemført en gennemgribende restaurering af det firlængede gårdkompleks. Vi har engageret os i projektet for at skabe opmærksomhed om nye anvendelsesformer for de gamle gårdanlæg. Renoveringen viser, hvordan man med enkle anerkendte restaureringsprincipper kan få bygningerne til at indfri de nutidige krav og forventninger til funktion og indretning, uden at omkostningerne løber løbsk. Projektet er også et glimrende eksempel på, hvordan udtjente gårdanlæg kan få nyt liv som formidlingscentre for lokalområdets kulturmiljø. Hestebjerggårds ældste længer er fra 1700-tallet. Restaureringen har taget vare på de gamle bygningsdetaljer som f.eks. skorstene og kviste. Inde i bygningen giver murhuller, bjælker og stolper mindelser om fortiden, nu omhyggeligt tilpasset de moderne elementer, som bringer gården ajour med kravene til et moderne formidlingscenter. Museumsbygningerne åbner sig mod det kuperede landskab, som er et levende aftryk af danmarkshistorien, fra sagnkongernes gravmæle til nutidens Gl. Lejre. Udstillingens design er foretaget af kunstnerparret Maja Lisa Engelhardt og Peter Brandes, der selv har bidraget med Hestebjerggårds nye udsmykningskunst. Hvor der tidligere stod heste i båse, kan man nu se udstillinger, der præsenterer Gl. Lejres kulturhistorie fra oldtid til nutid. Genanvendelsen af Hestebjerggård indgår ligsom Skødtgården i Vestrup i vores fokus på mulighederne for at genanvende gamle gårdejendomme. Renoveringen, der samlet andrager ca. 10 mio. kr., er finansieret i fællesskab af Skov- og Naturstyrelsen, Roskilde Amt, Lejre Kommune, Friluftsrådet og Fonden Realdania. Realdania har bevilget 7 mio. kr.

Byggeri med visioner

Byggeri med visioner Byggeri med visioner Nøgletal 2005-2006 Kroner Resultat Egenkapital Balancesum* Soliditetsgrad 2005 29.480.813 41.965.182 351.857.585 11,9 % 2006 64.594.083 120.541.377 557.160.152 21,6 % *Balancesumsbegrebet

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Odense fra stor dansk by - til dansk storby

Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense hovedby og vækstdriver Odense er Danmarks 3. største by og der bor ca. 194.000 indbyggere i kommunen Odense dækker et areal på 306 km2 Odense har ca.

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Byens Netværk 01.11.12 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Den 1. november tager Byens Netværk, i samarbejde med InnoByg og AlmenNet, på

Læs mere

Hvordan kan man arbejde strategisk med almene boliger som led i byomdannelsen i forstæderne?

Hvordan kan man arbejde strategisk med almene boliger som led i byomdannelsen i forstæderne? Hvordan kan man arbejde strategisk med almene boliger som led i byomdannelsen i forstæderne? Realdania, konference den 24. november 2014 Direktør Ole Nielsen, Himmerland Boligforening Nøgletal Himmerland

Læs mere

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by.

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by. Bo med havet på første klasse Du har nu muligheden for at bo, hvor der er højt til himlen, sand under fødderne, bølgebrus som sød musik. Og kort vej til byens puls og liv. Den saltfyldte duft af hav i

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Byerne og landdistrikterne - hinandens forudsætning!

Byerne og landdistrikterne - hinandens forudsætning! Byerne og landdistrikterne - hinandens forudsætning! Jesper Nygård Administrerende direktør Landdistriktskonferencen 2014 Mit budskab til jer Byer og Landdistrikter er hinandens forudsætninger for at skabe

Læs mere

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.2 KULTUR Randers Kommune - Visionsproces 2020 Kulturpolitikken i Randers Kommune Der er tre temaer i kulturpolitikken: 1. Børn og kultur Sikring af børns møde med den professionelle kunst og kultur 2.

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Læs mere på www.multimediehuset.dk Århus Kommune Hvad og hvor? Samspil mellem by, bygning og havn Omdannelsen af De Bynære Havnearealer er et af de største udviklingsprojekter

Læs mere

Byrum og beboerhuse Gellerup og Toveshøj

Byrum og beboerhuse Gellerup og Toveshøj Byrum og beboerhuse Gellerup og Toveshøj april 2013 Byrum e Inddragelsesproces, programmering og konkurrenceforløb Inddragelsesproces og programmering Indledning På de følgende sider kan du læse om de

Læs mere

Bygning, hjem, museum

Bygning, hjem, museum Bygning, hjem, museum arkitektur på Ordrupgaard Undervisningsmateriale til udskolingen Arkitektur er bygninger. Bygninger til at leve i, til at opleve, til at lære i eller til at arbejde i. Arkitektur

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

NOTAT: Placering af nye almene boliger.

NOTAT: Placering af nye almene boliger. Sagsnr. 246187 Brevid. 194019 12. august 2014 NOTAT: Placering af nye almene boliger. Indledning: Der er behov for flere almene boliger, for at kommunens kan løse boligbehovet for udsatte befolkningsgrupper.

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Pressemeddelelse. Kunst i Urban Mediaspace Aarhus. Dato 31.01 2013

Pressemeddelelse. Kunst i Urban Mediaspace Aarhus. Dato 31.01 2013 Pressemeddelelse Dato 31.01 2013 Kunst i Urban Mediaspace Aarhus I dag har fem kunstnere afleveret deres forslag til et unikt kunstværk, der skal skabe en helt særlig oplevelse i Dokk1. Aarhus Kommune

Læs mere

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier Velkommen til konferencen Rekreative stier Konference for alle med interesse for at etablere stier Den 5. oktober 2011 Kl. 9.30-16.00 Comwell Roskilde Stier i natur, landskaber og grønne områder giver

Læs mere

Arkitema. For Arkitema er dac RE-THINK en fælles proces, der skal føre til nye erkendelser af den danske byggebranches styrker og svagheder.

Arkitema. For Arkitema er dac RE-THINK en fælles proces, der skal føre til nye erkendelser af den danske byggebranches styrker og svagheder. Drømmen om at et byggeprojekt kan overskues, styres og kontrolleres af én aktør er urealistisk. Det er på tide at gøre op med denne forældede tankegang, der i sidste ende fører til dårligt byggeri uden

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt Æ Kassehus Glyngøre Projekt beskrivelse Projekt titel: Projekt deltagere: Æ Kassehus Glyngøre Borger & Erhvervs forening Projekt

Læs mere

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk 2150 Nordhavn 02 kronløbshuset.dk Velkommen til Et nyt byggeri i harmoni med havnemiljøet Arkitekturen ideen den nye bydel Ejerlejligheder med taghave, terrasse eller altaner Lejlighedstyper fleksibel

Læs mere

Nordhavnen. Havnehuset. på kanten af vand & by. Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN BYG

Nordhavnen. Havnehuset. på kanten af vand & by. Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN BYG BYG Nordhavnen Havnehuset på kanten af vand & by Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN Havnehuset 03 Velkommen til Havnehuset i Nordhavnen Havnehuset bliver

Læs mere

Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse

Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse Kulturarv og kulturmiljø Landskab og byrum Friluftsliv og rekreation Københavns Befæstning skal bevares og udvikles som en sammenhængende attraktion

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER

PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER 1 2 Vurdér den samlede økonomi og værdiskabelse for hele projektet og skab optimale rammer for opførelse, ejerskab og drift Tænk

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo UDKAST Frederikshavn Kommune - et godt sted at bo Boligpolitik juni 2014 2 Indhold Frederikshavn Kommune -et godt sted at bo 4 Eksisterende boliger og boligområder 8 Nye boligområder 12 Almene boliger

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Oplæg ved ARKITEKTURPOLITISK KONFERENCE Dansk Arkitektur Center 5. december 2008 v/ Helle Juul Kristensen Planlægger, cand. mag. Cittaslow-koordinator

Læs mere

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r POTENTIALET Forestil dig halvdelen af Strandboulevarden fyldt med haver, pladser, boldbaner

Læs mere

Tilgængelighed i historiske bykerner nye veje til Viborgs kulturarv

Tilgængelighed i historiske bykerner nye veje til Viborgs kulturarv Tilgængelighed i historiske bykerner nye veje til Viborgs kulturarv 10. februar 2014/rev. 17. februar 2014/ rev. 4. marts 2014 Formidlingsopgave Baggrundsnotat Indhold 1. Indledning 4 2. Baggrund 5 3.

Læs mere

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf Sorø Kunstmuseum Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf På en flot sommerdag i juni drager Byens Netværk af sted til Sorø for at besøge Sorø Kunstmuseum, der for nylig har

Læs mere

Profitable partnerskaber

Profitable partnerskaber Profitable partnerskaber Kommunerne er kendt for at være gode til at samarbejde med private aktører. Nu får de traditionelle strategiske partnerskaber en ekstra dimension med en ny type filantropi, der

Læs mere

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Århus Kommune Hvad vil vi? 3 Hvorfor udvikling? 4 Hvordan gør vi? 4 Hvad kan vi?

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2011 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum. 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk

Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum. 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum MunkePorten er et kombineret finanscenter,

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst SDU i Kolding har fokus på entreprenørskab, ledelse og udvikling af små og mellemstore virksomheder og vi er klar til at samarbejde

Læs mere

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER COPENHAGEN PROPERTY 6 2 O N. 885/203 C O P E N H A G E N K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER // KØBENHAVN V COPENHAGEN PROPERTY OPKØBT : NOVEMBER 202 AREAL : 2663 KVM RENOVERET

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Att. Susan Inger Schaufus ssc@regionsjaelland.dk

Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Att. Susan Inger Schaufus ssc@regionsjaelland.dk Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Att. Susan Inger Schaufus ssc@regionsjaelland.dk Kontakt adresse Hospice i Faxe V. Ivan Lilleng Bråby Bygade 12 4690 Haslev ivli@faxekommune.dk Faxe den 29. februar

Læs mere

Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup

Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup PRESSEMEDDELELSE: Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup Stor og bæredygtig arkitektur. Med den begrundelse får arkitekt Kim Flensborg og Arkitektfirmaet

Læs mere

ARoS - Aarhus Kunstmuseum. Markante elevatorer gør museet tilgængeligt og er samtidig brugt som et arkitektonisk virkemiddel for ARoS.

ARoS - Aarhus Kunstmuseum. Markante elevatorer gør museet tilgængeligt og er samtidig brugt som et arkitektonisk virkemiddel for ARoS. 25.08.2008 Case: ARoS - Aarhus Kunstmuseum Tilgængelighed tag udfordringen op! Et projekt under regeringens arkitekturpolitik 2007 1/5 Illustration: shl ARoS - Aarhus Kunstmuseum Markante elevatorer gør

Læs mere

Frydenslund. Grønnegade 10 - Silkeborg. 1 Frydenslund

Frydenslund. Grønnegade 10 - Silkeborg. 1 Frydenslund Frydenslund Grønnegade 10 - Silkeborg 1 Frydenslund Nyt og spændende bo- og aktivitetstilbud åbner i efteråret 2013 Nu får du, som er borger med varig funktionsnedsættelse, mulighed for at bo i en top-moderne

Læs mere

Aalborg Kommunes Kunstfond. Beretning 2012

Aalborg Kommunes Kunstfond. Beretning 2012 Aalborg Kommunes Kunstfond Beretning 2012 Aalborg Kommunes Kunstfond Beretning og regnskab 2009 Indhold: KUNSTFONDEN Postboks 218 Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Tlf. 9931 4000 www.aalborgkommune.dk kultur-fritid@aalborg.dk

Læs mere

Olof Palmes Park. - Skønne solfyldte balkoner - Stor fælles tagterrasse - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og eng ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE

Olof Palmes Park. - Skønne solfyldte balkoner - Stor fælles tagterrasse - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og eng ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE Olof Palmes Park ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE - Skønne solfyldte balkoner - Stor fælles tagterrasse - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og eng Adresse: Olof Palmes Allé 42B Skejby, Århus www.olofpalmespark.dk

Læs mere

REDSKABER TIL KOMMUNAL ARKITEKTURPOLITIK VISIONER FOR

REDSKABER TIL KOMMUNAL ARKITEKTURPOLITIK VISIONER FOR RKITEKTUREN REDSKABER TIL KOMMUNAL ARKITEKTURPOLITIK VISIONER FOR 2 FORORD FORORD 3 AF KULTUR- MINISTER Carina Christensen FOR- ORD VI SKAL TURDE TÆNKE VISIONÆRT Siden udgivelsen af den nationale arkitekturpolitik

Læs mere

Struer Boligselskab bygger for fremtiden

Struer Boligselskab bygger for fremtiden Struer Boligselskab bygger for fremtiden Nye og renoverede boliger i afdeling 1, Ølbyvej, Voldgade og Solkrogen Bæredygtigt byggeri / Moderne boliger / Udsigt til Limfjorden OM PROJEKTET Boliger til alle

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Projektområdet Collstrop-grunden 3 ha Stationsområdet 6 ha Søndre Havn 15 ha 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

Idrætsinspiration 2015. Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015

Idrætsinspiration 2015. Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015 Idrætsinspiration 2015 Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015 Indhold og intro Trends og tendenser inden for foreningsfundraising i Danmark Hvad er et egnet fundraisingprojekt og hvorfor?

Læs mere

Boligforbedring for ældre - vision om et bofænesskab~~

Boligforbedring for ældre - vision om et bofænesskab~~ Boligforbedring for ældre - vision om et bofænesskab~~ En model i 1:1 på Byggeri for Milliarder 87 Mange boliger renoveres i disse år. De.fleste på den traditionelle måde. Men hvorfor iklæ gå '!)le vt[je

Læs mere

Cortex Park CORTEX PARK, 5230 ODENSE SALGSPROSPEKT 2014

Cortex Park CORTEX PARK, 5230 ODENSE SALGSPROSPEKT 2014 Cortex Park CORTEX PARK, 5230 ODENSE SALGSPROSPEKT 2014 Side 2 Cortex Park salgsprospekt 2014 Fyn er utvivlsomt det strategisk mest udbytterige valg i forbindelse med den nye Forsker & Videnpark. Det gælder

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 De fire løsninger til Vision Gammelsø HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 29 interne medarbejdere fra HTK udvikler 4 løsninger til Vision Gammelsø på 8 timer med Instant Business Innovation Metoden Dagens

Læs mere

REFERENCER. Referencer kulturbyggeri

REFERENCER. Referencer kulturbyggeri REFERENCER Referencer kulturbyggeri Kulturmaskinen Odense Nyt byrum - inklusiv omkringliggende bygninger. Samling af Badstuen (arbejdende værksteder inden for ler, tekstil, it-grafisk) samt Internationalt

Læs mere

Butik 350 m 2. OLAV de LINDE. - til leje... Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik. Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C

Butik 350 m 2. OLAV de LINDE. - til leje... Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik. Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C - til leje... Butik 350 m 2 Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik Central beliggenhed i den ældre del af Århus midtby Ejendommen totalrenoveres med nye

Læs mere

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3.

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. Dagsorden Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Side 1 af 6 16. september 2015 Til medlemmerne af Chaufførkontaktudvalget

Læs mere

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Til Informationsmøde om Kvæsthusprojektet og Sankt Annæ Projektet 13. maj 2014 Fra Kvæsthusselskabet og Sankt Annæ Selskabet ddd Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Kvæsthusselskabet

Læs mere

BO VESTERGÅRD MADSEN KONSTITUERET DIREKTØR LOKALE OG ANLÆGSFONDEN

BO VESTERGÅRD MADSEN KONSTITUERET DIREKTØR LOKALE OG ANLÆGSFONDEN VELKOMMEN BO VESTERGÅRD MADSEN KONSTITUERET DIREKTØR LOKALE OG ANLÆGSFONDEN VANDPLUS-partnerskabet Et partnerskab mellem Realdania, Lokale og Anlægsfonden i samarbejde med Naturstyrelsen. Tilsammen uddeles

Læs mere

KONFERENCE VIBORG KONFERENCE GLADSAXE INVITATION & INDHOLD VANDPLUS. Glæd dig til en inspirerende dag om klimatilpasning i øjenhøjde med aktørerne!

KONFERENCE VIBORG KONFERENCE GLADSAXE INVITATION & INDHOLD VANDPLUS. Glæd dig til en inspirerende dag om klimatilpasning i øjenhøjde med aktørerne! I l l us t r a t i on: Ka ppe rfi l mpr oduc t i ons INVITATION & INDHOLD VANDPLUS Når vi går sammen om vandet, kan vi skabe mere værdi for færre penge. Det viser erfaringerne fra de fire VANDPLUSprojekter.

Læs mere

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Generelt om byfornyelsesloven Loven gælder for alle kommuner, og kan anvendes i alle byer og i det åbne land På Finansloven afsættes 280

Læs mere

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk.

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk. Royal Golf Center Ørestads Blvd. bebyggelsen -kvalitet og variation Bella Center Bella Center station M Kalvebod Fælled Horisonten2 Horisonten1 Center Blvd. 2A 2B 2C 2D Byparken 4 C. F. Møllers Allé Edvard

Læs mere

Ejendomsbeskrivelse Skolebakken 7, 8000 Aarhus C

Ejendomsbeskrivelse Skolebakken 7, 8000 Aarhus C Ejendomsbeskrivelse Skolebakken 7, 8000 Aarhus C Skolebakken 7 Aarhus C - fantastisk beliggenhed midt i byen ved vandet - liebhaverejendom i centrum af den nye Domkirkeakse med udsigt til havnen, Aarhusbugten

Læs mere

The Line. Connecting People!

The Line. Connecting People! The Line Connecting People! Nye urbane virksomheder og institutioner Ny urban virksomheds- og arbejdskultur Nye medarbejder netværk på kryds og tværs Nye attraktive arbejdspladser og innovative miljøer

Læs mere

BOLIGRENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING

BOLIGRENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING BEBOERNES VISION ER AT RENOVERINGEN SKAL TILPASSES BEBOERNES ØNSKER, GØRE URBAN-PLANEN TIL KØBENHAVNS BEDSTE BOLIGOMRÅDE. RENOVERINGEN AF DE CA. 2000 BOLIGER I ET PARTNERING-SAMARBEJDE

Læs mere

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009.

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Danmark får et nyt nationalt søfartsmuseum i 2012. Projektering af de nye udstillinger er netop gået i gang og

Læs mere

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter Byskolen i Faaborg 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter BYSKOLEN i FAABORG Byskolen Byskolen er i dag en kulturinstitution, der huser en række skoler og foreninger. De fysiske rammer fremstår som nedslidte

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

Kunst på UCC Campus Carlsberg

Kunst på UCC Campus Carlsberg Kunst på UCC Campus Carlsberg 1 Tomás Saraceno: In Orbit : Installationsview. Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, K21 Ständehaus, Düsseldorf, 2013 2015. Foto: Studio Tomás Saraceno. Courtesy kunstneren

Læs mere

VIDENSBYDEL NØRRE CAMPUS KØBENHAVN UDVIKLINGSPLAN 2011 2020. VIDEN ER I BYEN for At SKABE VæKSt

VIDENSBYDEL NØRRE CAMPUS KØBENHAVN UDVIKLINGSPLAN 2011 2020. VIDEN ER I BYEN for At SKABE VæKSt VIDENSBYDEL NØRRE CAMPUS KØBENHAVN UDVIKLINGSPLAN 2011 2020 VIDEN ER I BYEN for At SKABE VæKSt HARALDSGADEKVARTERET Jagtvej UNIVERSITETS- PARKEN Nørre Allé FÆLLEDPARKEN Det Farmaceutiske Fakultet Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Reference: Udvalgt projekterelse.

Reference: Udvalgt projekterelse. Reference: Udvalgt projekterelse. Opgave: Bygherre: Areal: Økonomi: Å-husene, Århus C (2010-14) 9 højhuse, 432 boliger SFV K/S 27.000 m² 450.000.000,- Jens Baggesens Vej, Århus (2012) 4 etagers boligblok,

Læs mere

VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI. Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania

VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI. Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI Hvordan får vi mere ud af klimatilpasningen, og hvordan gør vi det på nye og innovative måder? Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania Hvad er VANDPLUS? VANDPLUS-partnerskabet

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Søparken. Lækre lejeboliger i Søndergård - Måløvs nye bydel

Søparken. Lækre lejeboliger i Søndergård - Måløvs nye bydel øparken Lækre lejeboliger i øndergård - Måløvs nye bydel øparken øndergård ø anlægges med lige kajkant og promenade En lille by i torkøbenhavn Måløv er en lille by i torkøbenhavn - med det hele! Her er

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer***

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Offentlige tilskud (EU, stat, amtskommune og Ikke offentlige tilskud Museum kommune) Af samlede (fonde, sponsorater mm.) Kr. indtægter Kr. Arken 2008 32.698.308

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 I en række år har det været en vanskelig opgave at lægge budget her i Aarhus. For vi har hvert år skullet finde store besparelser. Sidste

Læs mere

SAMARBEJDSPARTNER BYGHERRE RÅDGIVER. Trollesmindealle 27 3400 Hillerød. Haraldsgade 53 2100 København Ø. Partner: Helle Søholt, MAA

SAMARBEJDSPARTNER BYGHERRE RÅDGIVER. Trollesmindealle 27 3400 Hillerød. Haraldsgade 53 2100 København Ø. Partner: Helle Søholt, MAA BYGHERRE Trollesmindealle 27 3400 Hillerød SAMARBEJDSPARTNER Haraldsgade 53 2100 København Ø RÅDGIVER Partner: Helle Søholt, MAA Projekt leder: Birgitte Katborg Laursen, MAA Projekt Team: Bianca Maria

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Beliggenhed Opmærksomhed Mangfoldighed

Beliggenhed Opmærksomhed Mangfoldighed Beliggenhed Opmærksomhed Mangfoldighed Helheden er underordnet Hvis du har fokus på detaljerne kommer helheden af sig selv Egon Klitgaard Radisson BLU Hotel Papirfabrikken er et hotel med holdning og vi

Læs mere

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Salg og Udlejning Odense Slot Indgang G Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512694 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Nybyggeri

Læs mere

BEVARINGSFORENINGEN for Præstø og Omegn

BEVARINGSFORENINGEN for Præstø og Omegn BEVARINGSFORENINGEN for og Omegn Indkørsel til fra vest med Antonihøjen i forgrunden Foto: KMO Huse og steder med sjæl... 2-3 Lokalplan for... 3 Antonihøjen.... 4-5 Helhedsplan for... 6 Når Næstved kan.....

Læs mere

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Hovedstadens eksklusive åndehul At bo på Østerbro har altid været forbundet med en vis prestige, og historisk set har det hovedsagligt

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

AKTIVE FORSAMLINGSHUSE

AKTIVE FORSAMLINGSHUSE AKTIVE FORSAMLINGSHUSE Projektbeskrivelse og vejledning til ansøgning arkitekter I dag lever mange af de danske forsamlingshuse en hensygnende tilværelse. Men Lokale- og Anlægsfonden mener, at en del af

Læs mere

Arkitekturpolitik Kommunalbestyrelsen, den 18. december 2000

Arkitekturpolitik Kommunalbestyrelsen, den 18. december 2000 Det grønne Gentofte Arkitektur og æstetik Gentofte Kommunes Arkitekturpolitik Kommunalbestyrelsen, den 18. december 2000 Foto; Sabroe Media Texaco Tank Arkitekt Arne Jacobsen 1937 Gentofte Kommunes istandsættelsesprojekt

Læs mere