Ringsted Kommunes erhvervspolitik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ringsted Kommunes erhvervspolitik"

Transkript

1 Ringsted Kommunes erhvervspolitik Vi vil noget sammen også på erhvervsområdet! Ringsted Kommune blev i 2010 kåret til årets erhvervskommune i Danmark af Dagbladet Børsen. Samme år blev vi af Dansk Industri kåret til den bedste erhvervskommune på Vestsjælland. Vi har mange gazelle-virksomheder, som skaber vækst i deres virksomheder og i kommunen som helhed. Og vi har et spirende iværksættermiljø omkring Ringsteds iværksætterhus Den Kreative Matrikel. Indbyggerne i Ringsted Kommune kan vælge mellem jobs i lokalområdet. Sammen med nabokommunerne har Ringsted nemlig det største antal arbejdspladser inden for den korteste afstand på hele Sjælland. Det er faktisk på niveau med større byer som Aalborg og Odense. Der er knap arbejdspladser i selve Ringsted Kommune inden for næsten alle brancher. Og hver dag pendler omkring mennesker ind og ud af Ringsted Kommune det er tegn på en meget fleksibel arbejdsstyrke i og omkring kommunen. Ringsted Kommune har med andre ord allerede et meget velfungerende erhvervsliv. Vi har en god lokal erhvervsservice. Og gennem Ringsted Erhvervsforum har vi et enestående samarbejde mellem kommunen, de handlende og virksomhederne. Vi vil noget sammen også på erhvervsområdet! Denne erhvervspolitik udstikker retningen for Ringsted Kommunes erhvervsarbejde i de kommende år. Erhvervslivet kan ikke komme uden om Ringsted Vi vil gerne have flere virksomheder til at etablere sig i Ringsted både nystartede iværksættere og store etablerede nationale og internationale virksomheder. Ringsted har en unik, central placering på Sjælland, i Danmark og i Skandinavien med let adgang til motorvej og tog mellem forbindelserne over Øresund, Fehmernbælt og Storebælt. Som kommune er vi kendte for at være nemme at arbejde sammen med, når en virksomhed skal op at stå: Det gælder både for iværksættere og små virksomheder, som vores lokale erhvervsservice er målrettet til. Og det gælder, når arealer, lokalplaner og andre rammer omkring større virksomheder skal på plads. Vi har en åben, hurtig og effektiv sagsbehandling. Bedre jobs, et sundt miljø og socialt ansvar i Ringsted Kommune et med erhvervspolitikken og de tiltag, Ringsted Kommune vil tage i de kommende år, er at skabe flere og bedre jobs i kommunen. Gode arbejdspladser og gode virksomheder er nemlig en gave til en kommune, og det vil vi handle efter. For kommunen betyder de gode arbejdspladser, at vi får en komplet kommune, hvor man både arbejder, lever og bor. Gode lokale jobs er attraktive både for dem, der bor i Ringsted Kommune i dag, men også for de mange, der overvejer at flytte til kommunen fremover. Når erhvervsudviklingen skal være forenelig med et attraktivt sted at bo, er det også vigtigt, at virksomhederne har fokus på deres sociale ansvar arbejdsforhold, sociale vilkår, miljø, natur og klima. Ringsted Kommune er klimakommune og som virksomhed har kommunen fokus på socialt ansvar. Vi ønsker et erhvervsliv, der ligesom os tager et samfundsansvar i bred forstand. Visionen: Danmarks bedste erhvervskommune 1

2 Det er Byrådets ambition, at Ringsted Kommune skal være Danmarks bedste erhvervskommune. Ringsted Kommune vil være Danmarks bedste erhvervskommune især ved, at: Skabe og videreudvikle gunstige rammer for at etablere og drive virksomhed i kommunen Udvikle det tætte samarbejde med det etablerede erhvervsliv i kommunen Understøtte og videreudvikle det etablerede erhvervslivs styrker holde fokus på samarbejde og synergi mellem uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet Vejen: Det er handlingerne, der tæller For at opfylde vores høje ambitioner har Ringsted Kommune i samarbejde med Ringsted Erhvervsforum udpeget seks konkrete indsatsområder for kommunens erhvervsarbejde i de kommende år. Indsatsområderne er valgt, fordi det er områder, som både regionale, nationale og internationale analyser viser, har stor betydning for erhvervslivets udvikling: Fastholde og videreudvikle et godt erhvervsklima Tiltrække nye virksomheder Medvirke til at skabe vækst i de eksisterende virksomheder Sikre bedre kompetencer og menneskelige ressourcer Understøtte iværksættere Understøtte Ringsted som handel-, kultur- og oplevelsesby Her i erhvervspolitikken kan man læse, hvor Ringsted Kommune står på disse områder, og hvordan vi kommer videre med indsatsområderne naturligvis i samarbejde med alle de øvrige aktører på det erhvervspolitiske område i Ringsted Kommune. I tilknytning til erhvervspolitikken er der i samarbejde med Ringsted Erhvervsforum udarbejdet en handleplan for erhvervsområdet , hvor en række helt konkrete indsatser er skitseret. En målrettet erhvervspolitik kan kun tilvejebringes i dialog, og den kan kun realiseres i samarbejde. Dette samarbejde skal foregå både lokalt og regionalt og mellem Ringsted Kommune og vores nabokommuner. Og Byrådet opfordrer til en løbende dialog om politikken og dens resultater med borgere, erhvervsliv og deres repræsentanter. 2

3 Et godt erhvervsklima Det tværgående tema for alle indsatsområderne i Ringsted Kommunes erhvervspolitik er at fastholde og videreudvikle et godt erhvervsklima. Et godt erhvervsklima, der både kan styrke virksomhedsudviklingen i Ringsted Kommune, men også et erhvervsklima, der kan brande Ringsted Kommune som det naturlige omdrejningspunkt på Sjælland for at drive virksomhed. Det overordnede mål med indsatsområdet er derfor, at Ringsted Kommune besidder det bedste erhvervsklima i Danmark, og at Ringsted Kommune bliver forbundet med en positiv erhvervsudvikling, der adskiller sig fra de øvrige danske kommuner. Udviklingstræk i erhvervsklimaet Fra mange andre vækstregioner i verden er særligt et element blevet fremhævet som afgørende for vækst at der er høj grad af tillid mellem virksomheder, uddannelsesinstitutioner og offentlige myndigheder og at man tør samarbejde. Derfor er gode sociale relationer og tillid mellem aktører et vigtigt element for erhvervsudviklingen og det gode erhvervsklima i Ringsted. Status på erhvervsklimaet i Ringsted Ringsted Kommune har gennem de seneste tre år arbejdet aktivt for at understøtte netværksdannelse og sociale relationer gennem Ringsted Erhvervsforums panelarbejde, cafémøder, velkomstmøder samt en række projekter og oplevelsesevents. Resultatet af disse arrangementer har været et øget kendskab og øget samarbejde mellem relevante aktører. Virksomhederne i Ringsted har i en imageundersøgelse angivet, at de oplever rådhuset som meget imødekommende og åben i erhvervsarbejdet. Et godt erhvervsklima fremover En hjørnesten i indsatsen for Ringsted Kommune i at skabe et endnu bedre erhvervsklima fremover vil være at fastholde og udbygge det tætte samarbejde med Ringsted Erhvervsforum. Ringsted Kommune vil derudover satse på at: Understøtte faglige og sociale aktiviteter, der bringer forskellige aktører sammen med mulighed for at samarbejde. I højere grad at koordinere aktiviteter og projekter mellem erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og kommune. Fortsætte den store imødekommenhed overfor erhvervslivet, samt den åbne, effektive og gode sagsbehandling. Nye virksomheder får nem adgang til det eksisterende erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner. Synliggøre erhvervsudviklingsaktiviteter og projekter gennem åben kommunikation, hvor aktørerne har mulighed for at følge med i de mange aktiviteter samt bidrage til konkrete projekter og udvikling. 3

4 Tiltrække nye virksomheder Ringsted har en idéel geografisk placering, som vi vil udnytte i forhold til tiltrækning af nye virksomheder. Beliggenheden midt på Sjælland med adgang til motorvejen og gode togforbindelser gør Ringsted attraktiv overfor virksomheder og tilflyttere. Med denne beliggenhed, infrastruktur og med adgang til kompetent arbejdskraft skal Ringsted være det foretrukne valg på Sjælland for tilflyttervirksomheder. Udviklingstræk i tiltrækning af virksomheder På globalt plan er der klare tendenser til, at virksomheder placerer sig tæt på kunder og leverandører samt hvor der er adgang til relevant arbejdskraft. Mange virksomheder vælger at placere en afdeling i de byer, hvor der i forvejen er et dynamisk erhvervsmiljø med et stærkt branchefokus både for at være tættere på potentielle kunder, men også for at få adgang til den viden, der er i det pågældende område. Status på tiltrækning af virksomheder i Ringsted Ringsted har haft held med at tiltrække virksomheder de seneste år. Fra 2006 til 2009 er der etableret ca nye virksomheder og forretninger i Ringsted. Det er et godt tegn, at etableringsraten er høj, men Ringsted skal fremover målrette markedsføringen og satsningen på virksomhedsbrancher, så der opnås en skarpere erhvervsmæssig profil. I Ringsted Kommune er der især skabt arbejdspladser indenfor bygge og anlæg, fødevareproduktion samt handel, hoteller og restauranter. Der er desuden forholdsvis mange ansatte inden for transport og logistik, men dette erhverv har været hårdere ramt af krisen end de øvrige. Branche Beskæftigede 2006 Beskæftigede 2009 Bygge- og anlæg Transport og logistik Fødevareproducenter Handel Hoteller og restauranter Tiltrækning af nye virksomheder fremover Ringsted Kommune har en ambition om at være den kommune på Sjælland, der er bedst til at tiltrække nye virksomheder. Vi har også en ambition om, at der skal etableres 150 nye arbejdspladser hos virksomheder i Ringsted Kommune om året. Derfor vil vi fremover arbejde mere aktivt for både at understøtte væksten i de etablerede virksomheder samt tiltrække nye virksomheder og arbejdspladser. I Ringsted Kommune vil indsatsen for at tiltrække nye virksomheder fremover fokusere på: Nyetablerede iværksættervirksomheder, hvor grundlæggerne bor i eller i nærheden af Ringsted Kommune Etablerede virksomheder, som vil flytte ud af Hovedstadsregionen for at opføre nyt domicil Danske eller udenlandske virksomheder, der ønsker repræsentation på Sjælland 4

5 Ringsted Kommune vil især satse på at tiltrække virksomheder indenfor de eksisterende styrkepositioner, som er: Bygge-anlægsbranchen samt relaterede rådgivningserhverv Transport og logistik Fødevarer Oplevelser, shopping og erhvervsturisme Ringsted Kommune vil samarbejde med alle relevante private og offentlige organisationer om at tiltrække relevante virksomheder til kommunen. 5

6 Sikre bedre kompetencer og menneskelige ressourcer Der er bred enighed om, at Danmark nu og i fremtiden skal leve af viden og udvikling af nye produkter, processer og ny teknologi. Og der er lige så bred enighed om, at dette nødvendiggør uddannelse og opkvalificering af arbejdsstyrken. Arbejdsstyrken i Ringsted Kommune er kendetegnet ved, at færre har mellemlange eller lange videregående uddannelser sammenlignet med Danmark som helhed. En arbejdsstyrke i konstant udvikling og uddannelse er vigtig for at sikre vækst og innovation i de lokale virksomheder. Udviklingstræk i at få bedre kompetencer og menneskelige ressourcer Den vestlige verden har gennem mange årtier haft en relativ veluddannet befolkning sammenlignet med andre dele af verden. Sådan er det ikke længere: Lande som Japan og Korea har på en generation oplevet en fordobling i antallet af indbyggere med videregående uddannelser, mens vi i Danmark har oplevet et lille fald. Region Sjælland har et lavt uddannelsesniveau sammenlignet med landsgennemsnittet. Derfor er der i de regionale erhvervsstrategier fokus på at øge uddannelsesniveauet i regionen. I Vækstforum Sjællands erhvervsudviklingsstrategi fremgår det, at regionen i 2015 skal leve op til de nationale målsætninger, der foreskriver at 95 % af en ungdomsårgang tager en ungdomsuddannelse og at 50 % skal tage en videregående uddannelse. Samtidig vil Vækstforum Sjælland støtte en målrettet indsats for efter- og videreuddannelse af ufaglærte. Status i Ringsted på at sikre bedre kompetencer og menneskelige ressourcer Ringsted Kommune har i dag et stort antal ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner lokalt, der også har tætte samarbejder med andre skoler regionalt. Senest er Ringsted Gymnasium etableret. Uddannelsesniveauet i Ringsted ligger på niveau med gennemsnittet for regionen. Ringsted har dog lidt færre med mellemlange eller lange videregående uddannelser end gennemsnittet for regionen. Samlet for Region Sjælland har 16,8 % af befolkningen en mellemlang eller lang videregående uddannelse, mens tallet for Ringsted er lidt lavere på 15,7 %. Der er derfor i Ringsted i lighed med resten af regionen et behov for at højne uddannelsesniveauet. Bedre kompetencer og menneskelige ressourcer i Ringsted fremover Ringsted Kommune vil arbejde for at skabe bedre kompetencer og menneskelige ressourcer fremover ved at: Understøtte regionale initiativer til at højne uddannelsesniveauet i Region Sjælland og i Ringsted Kommune. Understøtte, at flere unge tager en ungdomsuddannelse og dermed kvalificerer sig til en videregående uddannelse. Understøtte arbejdet med at opkvalificere arbejdsstyrken i Ringsted Kommune., bl.a. ved at koble virksomheder og uddannelsesinstitutioner tættere sammen for at udvikle relevante og målrettede efter- og videreuddannelsestilbud Sørge for en nem kontakt og dialog mellem virksomhederne og Ringsted Jobcenter 6

7 Vækst i eksisterende virksomheder 80 % af væksten i danske mellemstore byer kan tilskrives vækst i de eksisterende virksomheder. Det er et tankevækkende resultat, som Ringsted Kommune vil tage højde for i arbejdet med at servicere det eksisterende erhvervsliv. Med vækst i eksisterende virksomheder menes: En øget omsætning i virksomhederne Vækst i antallet af medarbejdere Vækst i nye forretningsområder En større indtjening per medarbejder Udviklingstræk vækst i eksisterende virksomheder En vigtig betingelse for, at virksomheder kan vækste er adgangen til kvalificeret arbejdskraft, samt nærhed til kunder, leverandører og samarbejdspartnere. Derfor er virksomheder beliggende i tætte geografiske koncentrationer klynger med branchemæssigt beslægtede erhverv og uddannelse ofte mere konkurrencedygtige. Virksomheder i klynger oplever et kontinuerlig pres på fornyelse og effektivitet fra kunderne, som gør virksomhederne konkurrencedygtige på et nationalt og globalt plan. Endvidere har virksomheder i klynger nem adgang til ny viden gennem lokalt samarbejde med viden- og uddanelsesinstitutioner, leverandører og samarbejdspartnere. Status på vækst i eksisterende virksomheder i Ringsted Der er allerede stærk vækst i de eksisterende virksomhedsklynger i Ringsted. Det gælder især indenfor bygge-anlæg, handel, samt hotel, restaurations- og oplevelseserhvervene. Ringsted Kommune har gennem Ringsted Erhvervsforums arbejde understøttet etableringen af kontakter og samarbejder om konkrete projekter for de handlende samt hotel, restaurations- og oplevelseserhvervene. Som eksempler kan nævnes Sommer og Jul i Ringsted. Endvidere er der skabt grundsten til et lokalt udviklingsakademi, der fokuserer på virksomhedssamarbejder indenfor grønne og bæredygtige løsninger. Vækst i eksisterende virksomheder i Ringsted fremover Ringsted Kommune vil fremover anvende flere forskellige tilgange til at understøtte vækst i eksisterende virksomheder: Understøtte eksisterende virksomhedsklynger gennem facilitering af samarbejde mellem virksomheder udvikle Ringsted Udviklingsakademi yderligere Skabe nemmere overblik over eksisterende offentlige rådgivningsydelser for lokale virksomheder Formidle nem kontakt til Væksthus Sjælland, når det angår vækstvirksomheders behov for rådgivning indenfor strategi, ledelse, internationalisering, finansiering og teknologi. Skabe netværk mellem virksomheder og mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner, således at ny viden og idéer bliver spredt og opsamlet af virksomheder, der kan skabe ny forretning 7

8 Understøtte iværksættere Ringsted Kommune vil gerne gøre en særlig indsats overfor nyetablerede virksomheder i kommunen iværksættere for at sikre den størst mulige overlevelsesrate samt forankre og udvikle nye idéer og forretningsmuligheder. Udviklingstræk - iværksætterunderstøttelse Denne indsats er vigtig, da tendensen på globalt plan er, at det er iværksættervirksomhederne samt de mindre og mellemstore virksomheder, som vil skabe fremtidens jobs. Derudover kan lokale vækstiværksættere i Ringsted bidrage til at forny kommunens erhvervsliv og sikre den dynamik, som er afgørende for Ringsteds fremtid. Det er derfor et klart indsatsområde for Ringsted kommune at understøtte iværksætteri gennem gode rammer og gode rådgivningstilbud. Status i Ringsted - iværksætterunderstøttelse Der er i Ringsted Kommune taget en række initiativer på iværksætterområdet de seneste år. I 2008 blev Den Kreative Matrikel åbnet som Ringsteds iværksætterhus, hvor videnbaserede eller vækstorienterede iværksættere kan bo. Fordelen ved at samle iværksætterne er at skabe det faglige og dynamiske miljø, der skal til for at iværksætterne kan udvikle sig. Fra 2009 har Ringsted Kommune etableret en mentorordning, hvor erfarne virksomhedsledere yder rådgivning og sparrer med lokale iværksættere. De virksomheder, som har gennemført forløbet, har alle opnået pæn vækst. For virksomheder med behov for specialiseret rådgivning henviser Ringsted Kommune til Væksthus Sjælland eller Connect Denmark, som Ringsted Kommune har indgået et samarbejde med. Det betyder, at lokale virksomheder kan gøre brug af Connect Denmarks ydelser. Iværksætterunderstøttelse i Ringsted fremover Det er særligt iværksættervirksomheder indenfor de videnbaserede brancher eller med stort vækstpotentiale, som der fortsat vil være fokus på i Ringsted Kommunes indsats for at understøtte iværksættere. Indsatsen er baseret på flere områder: At understøtte rammer for vækstorienterede iværksættervirksomheder gennem iværksætterhuset Den Kreative Matrikel At opretholde og videreudvikle Ringsted Erhvervsforums mentorordning, der allerede har ydet sparring og rådgivning til 10 virksomheder Sikre at iværksættere og nyetablerede virksomheder har let adgang til et velfungerende erhvervsservicesystem At udbygge relationer til andre iværksætterhuse i Øresundsregionen for at høste af andres erfaringer og udbygge et vigtigt netværk for indsatsen. At videreudvikle samarbejdet med Connect Denmark, således at lokale virksomheder bliver opmærksomme på relevante ydelser. Iværksætterindsatsen vil desuden blive intensiveret med større overvågning af nye virksomheder og mere målrettet markedsføring af eksisterende rådgivningstilbud samt kontorlejemuligheder. 8

9 9

10 Handel, kultur og oplevelser I de kommende år vil kampen om at blive blandt de foretrukne handelsbyer intensiveres. Og her er det ikke nok med attraktive butikker og et godt udvalg. Forbrugerne efterspørger oplevelser og spændende bymiljøer, der kan gøre handelsoplevelsen til en helhedsoplevelse. Detailhandlen i Ringsted Kommune er fordoblet de seneste fire år og den nye, stærke position skal fastholdes og udvikles i årene fremover for at skabe større omsætning og flere ansatte inden for handel, kultur og oplevelsesområdet. Udviklingstræk handel, kultur og oplevelser Med behovet for at tænke nyt og gerne tænke i oplevelser rykker den traditionelle detailhandel uvægerligt mod turistbranchen, der har tradition for markedsføring af oplevelser og forkælelse. Når ferien, udflugten eller indkøbet planlægges, er det ikke destinationen, forbrugerne interesserer sig for, men i stedet konceptet. Denne tendens er særlig udbredt, når det kommer til forbrugerne i hovedstadsområdet. Tendensen peger i retning af et behov for nytænkende, sammenhængende og gennemførte koncepter, der kan udvikles indenfor stort set alle områder. Status Ringsted handel, kultur og oplevelser Ringsted har de seneste år oplevet en positiv udvikling af detailhandlen i Ringsted ved åbningen af nye butikker og butikscentre. Kigger man på udviklingen i handelsbalancens indextal, viser de en stor fremgang for Ringsteds detailhandel med meget stor overvægt på handelsområdet beklædning, hvor Ringsted omsætter for næsten dobbelt så meget, som man kunne forvente af en by på Ringsteds størrelse. Premier Outlets Center og Ringstedet tegner sig for størstedelen af salget indenfor dagligvarer og beklædning. I Ringsted er der gennem de seneste år blevet opbygget et godt og solidt samarbejde på tværs af detailhandlen, konferencesteder og udbydere af oplevelsesprodukter, hvilket har været en vigtig drivkraft i udviklingen af handels- og oplevelseskoncepter de senere år. Med det gode samarbejde, der hele tiden udvikler sig, har Ringsted positioneret sig godt til at tage konkurrencen op indenfor shopping og erhvervsturisme. Handel og oplevelser i Ringsted fremover På grund af Ringsteds centrale placering midt på Sjælland og de seneste års udvikling står Ringsted stærk indenfor erhvervsturisme og shopping, og det er disse områder Ringsted vil satse på fremover. Ringsted vil i den kommende periode fastholde og udvikle en position som én af landets mest visionære og innovative handelsbyer ved at: Arbejde for at understøtte koblingen mellem handel, kultur og oplevelser, så Ringsted kan imødekomme forbrugernes behov for helhedsoplevelser. Understøtte Ringsteds potentiale indenfor erhvervsturisme. Anvende potentialerne hos Ringsteds eksisterende flagskibe indenfor handel, kultur og oplevelser som løftestang til at tilføre nye oplevelseskoncepter til Ringsted. 10

Ringsted Kommunes erhvervspolitik

Ringsted Kommunes erhvervspolitik Ringsted Kommunes erhvervspolitik Vi vil noget sammen også på erhvervsområdet Ringsted Kommunes Erhvervspolitik Godkendt af Ringsted Byråd den 11. april 2011 punkt 2 2 Ringsted Kommunes erhvervspolitik

Læs mere

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik 2013-2018 Ballerup Kommune Indhold Forord 3 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 4 Fra vision til handling 5 Fokusområde 1 Viden og innovation

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Oplæg til drøftelse: Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Indledning Kommunalbestyrelsen har den 25. februar 2016 vedtaget, at Vordingborg Kommunes politikker skal

Læs mere

forslag til indsatsområder

forslag til indsatsområder Dialogperiode 11. februar til 28. april 2008 DEN REGIONALE UDVIKLINGSSTRATEGI forslag til indsatsområder DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION UDFORDRINGER UDGANGSPUNKT

Læs mere

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune Center for Plan, HR og Udvikling Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 24.10.00-P22-1-15 Ref.: Michael Christiansen Direkte

Læs mere

Odder Kommunes vision

Odder Kommunes vision Odder Kommunes vision 2014-2018 Dokumentnummer: 727-2014-95229 side 1 Odder Kommune skaber rammerne for det gode liv gennem fællesskab, nærhed og åbenhed I Odder Kommune har borgerne mulighederne for et

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

Erhvervspolitik 2015-2019

Erhvervspolitik 2015-2019 Erhvervspolitik 2015-2019 Forord Allerød Kommunes erhvervspolitik skal sikre overensstemmelse med Allerød Byråds overordnede mål i kommuneplanen om afbalanceret udvikling. Det betyder, at der skal være

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Forslag til erhvervspolitik for Norddjurs Kommune 2014-2017

Forslag til erhvervspolitik for Norddjurs Kommune 2014-2017 Forslag til erhvervspolitik for Norddjurs Kommune 2014-2017 Norddjurs Kommune er en del af det østjyske vækstcenter og arbejdskrafts-oplandet i og omkring Aarhus. Det giver Norddjurs Kommune nogle særlige

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

Socialfondsprogram 2014-2020. v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland

Socialfondsprogram 2014-2020. v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland Socialfondsprogram 2014-2020 v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland Socialfondsprogrammet 2014-2020 Prioritetsakse 1: Indsatsområder: Prioritetsakse 2: Indsatsområde: Iværksætteri

Læs mere

Handlingskatalog Erhvervspolitik 2011-2013

Handlingskatalog Erhvervspolitik 2011-2013 Handlingskatalog Erhvervspolitik 2011-2013 Indsatsområde Handling Indhold Samarbejdspartner Et godt erhvervsklima Udvikle samarbejdet med Ringsted Erhvervsforum Videreudvikle netværksformer i regi af Ringsted

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Erhvervs- og Turismepolitik

Erhvervs- og Turismepolitik Erhvervs- og Turismepolitik Fredensborg Kommune 2013-2016 l Godkendt af Byrådet den 24. juni 2013 1 Forord Det er med stor fornøjelse og glæde, at vi på vegne af Fritids- og Erhvervsudvalget og Kultur-

Læs mere

Handlingsplan 2009-2010 ErhvervsStrategi 2009 - Greve har værdierne

Handlingsplan 2009-2010 ErhvervsStrategi 2009 - Greve har værdierne Marts 2009 Handlingsplan 2009-2010 Forord ErhvervsStrategi 2009 Greve har værdierne blev vedtaget af Greve Byråd den 16. december 2008. For at realisere strategien og skabe erhvervsudvikling og effekt

Læs mere

gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune Gladsaxe er en moderne og velfungerende bykommune. Vi vil udnytte Gladsaxes muligheder for vækst til at udvikle vores position som en moderne

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

Erhvervs- og turismestrategi

Erhvervs- og turismestrategi Januar 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Erhvervs- og turismestrategi Introduktion Beskæftigelses-og erhvervsudvalget har i 2015 indsamlet input til en ny erhvervs- og turismestrategi. Erhvervs-

Læs mere

Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015

Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015 Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015 Indhold 1. Vækst i Holbæk Kommune 4 2. Hvor skal vi hen? 6 Hvem vil være med? 6 3. Indsatsområder for vækst 8 Samarbejde og rigtige udbud løfter erhvervsudviklingen 8

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014

Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014 Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014 Analyse: Afdækning af Rebild kommunes erhvervslivs temperatur, ønsker og behov mod det mål at sikre de bedst mulige rammer for etablering og udvikling. Baggrund

Læs mere

Erhvervs- og Turistpolitik

Erhvervs- og Turistpolitik Erhvervs- og Turistpolitik SUND VÆKST Sundt erhvervsliv DET BEDSTE STED AT LEVE OG DRIVE VIRKSOMHED Indhold Erhvervs- og Turistpolitik... 3 Erhvervs- og Turistpolitik... 3 Målene for Brønderslev Byråd...

Læs mere

ERHVERVS- OG TURISMEPOLITIK I ASSENS KOMMUNE 2010-13

ERHVERVS- OG TURISMEPOLITIK I ASSENS KOMMUNE 2010-13 ERHVERVS- OG TURISMEPOLITIK I ASSENS KOMMUNE 2010-13 1 Indledning... 3 2 Assens Kommunes erhvervspolitiske udfordringer... 5 3 Visioner og Mål... 7 4 Indsatsområder... 8 4.1 Gode rammer for vækst... 10

Læs mere

Velkommen til nytårskur. Og velkommen tilbage til Pakhuset, som igen danner rammen om den traditionsrige nytårskur her i Odder Kommune.

Velkommen til nytårskur. Og velkommen tilbage til Pakhuset, som igen danner rammen om den traditionsrige nytårskur her i Odder Kommune. Borgmesterens tale ved nytårskuren den 20. Januar 2014 Velkomst Velkommen til nytårskur. Og velkommen tilbage til Pakhuset, som igen danner rammen om den traditionsrige nytårskur her i Odder Kommune. Men

Læs mere

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Odder Parkhotel, den 12. januar 2015 Velkomst Velkommen til nytårskur. Det er dejligt at se den store opbakning til den traditionsrige nytårskur i Odder

Læs mere

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 Sådan gør vi I Næstved Kommune har vi en vision med fokus på bosætning der hedder Mærk Næstved Godt liv for familien 2014-17. Visionen

Læs mere

Fakta om Region Midtjylland

Fakta om Region Midtjylland Fakta om Region Midtjylland Region Midtjylland har i alt ca. 1,2 mio. indbyggere. De seneste 5 år har regionen haft en gennemsnitlig årlig vækst i befolkningstallet på 0,7, hvilket er lidt højere end landsgennemsnittet.

Læs mere

Erhvervsstrategi 2016-2020

Erhvervsstrategi 2016-2020 Erhvervsstrategi 2016-2020 INDHOLD INDLEDNING INDHOLD................................................... 3 INDLEDNING............................................... 3 DET LOKALE DNA.........................................

Læs mere

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1 Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at

Læs mere

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune På vej mod 2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune 25.01.2007 På vej mod 2017 Haderslev Kommune 25.01.2007 Side 2

Læs mere

Essensen i visionen. Vedtaget i Byrådet den 26. april 2011

Essensen i visionen. Vedtaget i Byrådet den 26. april 2011 Essensen i visionen Vi vil styrke erhvervsudviklingen og skabe vækst i kommunen ved at satse på innovation og samarbejde mellem virksomheder og uddannelser. Ved at udvikle nye uddannelsesmiljøer og udnytte

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Vision for Favrskov Kommune Favrskov Kommune vil være

Vision for Favrskov Kommune Favrskov Kommune vil være VISION 2 0 1 2 Vision for Favrskov Kommune Favrskov Kommune vil være Visionen for Favrskov Kommune fastlægger de overordnede pejlemærker for den kommunale servicevirksomhed og beskriver de rammer, som

Læs mere

Hovedelementer i erhvervsudviklingsstrategi 2020. Panorama Lillebælt biografen 18. november 2011

Hovedelementer i erhvervsudviklingsstrategi 2020. Panorama Lillebælt biografen 18. november 2011 Hovedelementer i erhvervsudviklingsstrategi 2020 Panorama Lillebælt biografen 18. november 2011 1 Vision for 2020 Syddanmark er i 2020 kendetegnet ved høj vækst drevet af høj produktivitet og beskæftigelse

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Ny strukturfondsperiode 2014-2020

Ny strukturfondsperiode 2014-2020 Ny strukturfondsperiode 2014-2020 Gete Villefrance e-mail: anna-gete.villefrance@ru.rm.dk www.regionmidtjylland.dk Processen 2014-2020 EU 2020 EU s strategiske retningslinier DK s nationale reform program

Læs mere

ARBEJDSKRAFT TIL ODENSES VIRKSOMHEDER BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET

ARBEJDSKRAFT TIL ODENSES VIRKSOMHEDER BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET ARBEJDSKRAFT TIL ODENSES VIRKSOMHEDER BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET FORORD Odense Byråd godkendte i januar 2016 Beskæftigelses- og Socialudvalgets beskæftigelsespolitik Odense i job. Politikken sætter

Læs mere

Erhvervsstrategi 2014-2017 Prioriteringer 2016

Erhvervsstrategi 2014-2017 Prioriteringer 2016 Stevns Erhvervsstrategi 2014-2017 Prioriteringer 2016 PKT. 8 - VEDTAGELSE AF PLAN FOR INDSATSOMRÅDER TIL FREMME AF FORENINGENS FORMÅL, EFTER OPLÆG FRA DEN AFGÅENDE BESTYRELSE Stevns arbejder i 2014-2017

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Erhvervspolitik i Høring Opsamlingsnotat med forvaltningens kommentarer og konsekvens NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Kommunaldirektørens område Udvikling og Kommunikation Sagsbehandler: Karen Brehm Sørensen

Læs mere

Erhvervsstrategi Version 1.02

Erhvervsstrategi Version 1.02 Erhvervsstrategi Version 1.02 1 Indhold Indledning... 3 Erhvervsstrategiens tilblivelse... 3 Hvem omfatter erhvervsstrategien?... 3 Uddrag fra baggrundsundersøgelser... 4 Demografisk undersøgelse... 4

Læs mere

Afstemningsresultater

Afstemningsresultater Afstemningsresultater Q1. Hvad er dit køn? Kvinde 83 49% Mand 86 51% Kan ikke/ ønsker ikke at svare 1 1% 170 100.00% Kan ikke/ ønsker ikke at svare 1% Kønsfordeling Mand 50% Kvinde 49% Q2. Hvad er din

Læs mere

Regional udvikling i Danmark

Regional udvikling i Danmark Talenternes geografi Regional udvikling i Danmark Af lektor Høgni Kalsø Hansen og lektor Lars Winther, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning Talent og talenter er blevet afgørende faktorer for,

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Odense Kommune, Syddansk Universitet, University College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt

Partnerskabsaftale mellem Odense Kommune, Syddansk Universitet, University College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt Partnerskabsaftale mellem Odense Kommune, Syddansk Universitet, University College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt 1. Aftalens parter Denne aftale er den første af sin art i Odense. Aftalens parter

Læs mere

VÆKST I JYLLAND-FYN & BALANCE i danmark

VÆKST I JYLLAND-FYN & BALANCE i danmark VÆKST I JYLLAND-FYN & BALANCE i danmark Udkast juni 00 FORSLAG TIL STRATEGI DET JYSK-FYNSKE ERHVERVSSAMARBEJDE 00-00 FORORD Vestdanmark er et dynamisk område, hvor der skabes vækst. Det er et godt udgangspunkt

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Indhold Baggrund s. 1 Formål - 2 Målgruppe - 3 Indhold - 3 Organisation - 4 Budget - 7 Finansiering - 7 Baggrund I regeringsgrundlaget fra 2007 - Mulighedernes samfund -

Læs mere

EN KOMMUNE OG ET ARBEJDSMARKED I VÆKST

EN KOMMUNE OG ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Beskæftigelsesudspil 2016: EN KOMMUNE OG ET ARBEJDSMARKED I VÆKST I Randers er vi ikke bange for at tænke nyt og prøve ting af. Vi er mere optagede af at stimulere og afprøve nye veje. På tværs af ildsjæle,

Læs mere

Bosætningsstrategi 2015-2020. Vedtaget af Byrådet 26. februar 2015

Bosætningsstrategi 2015-2020. Vedtaget af Byrådet 26. februar 2015 Bosætningsstrategi 2015-2020 Vedtaget af Byrådet 26. februar 2015 Bosætningsstrategi for Lolland Kommune - Tiltrækning, modtagelse og fastholdelse af borgere 2015-2020 1. Indholdsfortegnelse 2. Baggrund...

Læs mere

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Hovedstaden Region Hovedstaden har godt 1,7 mio. indbyggere, og indbyggertallet har været stigende de senere år. Beskæftigelsen

Læs mere

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge.

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge. København, d. 19. november, 2014 Kære Byråd v/borgmesteren i Halsnæs, Gribskov og Helsingør kommune. Ansøgning om støtte i 1 år, til at udvikle projektet: Nordsjællands Maritime Klynge (Maritime Cluster

Læs mere

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 Sådan gør vi I Næstved Kommune har vi en vision med fokus på bosætning der hedder Mærk Næstved Godt liv for familien 2014-17. Visionen

Læs mere

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15 11B 0BNabokommunernes erhvervsstrategier Resume Dette dokument er udarbejdet med henblik på, at danne et overblik over nærliggende kommuners erhvervsstrategier. Dette vil dokument udforske dybere og danne

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Udviklingsstatistik 2010

Udviklingsstatistik 2010 Udviklingsstatistik 2010 Velkommen til Skanderborg Kommunes udviklingsprofil 2010 Enhver der bevæger sig rundt i Skanderborg Kommune kan se et veludviklet og dynamisk erhvervsliv med hjemmebase i en af

Læs mere

Vinge Vækst og udvikling for fremtidens virksomheder BÆREDYGTIG ERHVERVSUDVIKLING I FREDERIKSSUND KOMMUNE

Vinge Vækst og udvikling for fremtidens virksomheder BÆREDYGTIG ERHVERVSUDVIKLING I FREDERIKSSUND KOMMUNE Vækst og udvikling for fremtidens virksomheder BÆREDYGTIG ERHVERVSUDVIKLING I FREDERIKSSUND KOMMUNE Hovedstadens største byudviklingsområde Bliv en del af Danmarks bæredygtige fremtid I vil vi fremtiden.

Læs mere

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland 25. marts 2008 Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland Næsten en ud af ti er utilfreds med udviklingsmulighederne hvor de bor Nogle virksomheder mangler arbejdskraft,

Læs mere

Oxford Research AB Box 7578 103 93 STOCKHOLM Sverige

Oxford Research AB Box 7578 103 93 STOCKHOLM Sverige Nulpunktsanalyse af Vækstforum Sjællands erhvervsudviklingsindsats 2011-20142014 -2014 Oxford Research A/S Falkoner Allé 20, 4. sal 2000 Frederiksberg C Danmark Oxford Research AB Box 7578 103 93 STOCKHOLM

Læs mere

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik Overordnede mål og indsatsområder Udarbejdet Januar 2007 Arbejdsmarkedspolitikkens indhold: Visioner s.3 Lovgrundlag s.4 Udfordringer s.4 Grundlag s.4 Mål for

Læs mere

Ledighed Lediges andel af arbejdsstyrken, 2004 (procent) Virksomheder Antal virksomheder, 1992-2001 (1992 = indeks 100)

Ledighed Lediges andel af arbejdsstyrken, 2004 (procent) Virksomheder Antal virksomheder, 1992-2001 (1992 = indeks 100) Beskæftigelse og erhverv Antallet af beskæftigede i hele landet er markant forbedret indenfor de seneste 15 år. Ny Kommune har en bemærkelsesværdig placering med klart færre ledige end både landet som

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 2. GENERATION ARBEJDSMARKEDSUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand René Christensen Rammer og vision Med udspring i kommuneplanen og Byrådets visioner er det Arbejdsmarkedsudvalgets strategi for de kommende

Læs mere

Erhverv Gribskov tæt på alting også hinanden. Vision og Strategi for Erhverv Gribskov 2013-2015.

Erhverv Gribskov tæt på alting også hinanden. Vision og Strategi for Erhverv Gribskov 2013-2015. Erhverv Gribskov tæt på alting også hinanden. Vision og Strategi for Erhverv Gribskov 2013-2015. Vision: Vi er blandt de 3 mest efterspurgte erhvervskommuner nord for hovedstaden. Vi når vores vision gennem

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Horsens Kommune og Horsens Erhvervsråd

Partnerskabsaftale mellem Horsens Kommune og Horsens Erhvervsråd Kultur og Stab Udvikling og Kommunikation Partnerskabsaftale mellem Horsens Kommune og Horsens Erhvervsråd 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Ringsted kommune

Arbejdsmarkedet i Ringsted kommune Arbejdsmarkedet i Ringsted kommune Neden for en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ringsted Kommune. I beskrivelsen sammenlignes arbejdsmarkedet i kommunen med arbejdsmarkedet i hele landet og i det arbejdskraftopland,

Læs mere

Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune

Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune Konklusioner, vurderinger og anbefalinger fra ICP, Institut for Center-Planlægning, februar 2016 Dramatisk fald i antallet af handelsbyer i Danmark I de kommende

Læs mere

Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser

Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser Denne kortlægning skal ses i forlængelse af notaterne Den mangfoldige region et differentieret billede af Region Sjælland og Mulighederne for en balanceret

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben Mødedato 03. marts 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Erhvervs-

Læs mere

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025 1 of 7 Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg vusmidt@ru.rm.dk Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Læs mere

INDHOLD. Befolkning 5. Pendling 7. Indkomst 9. Beskæftigelse 11. Erhverv 13. Uddannelse 17

INDHOLD. Befolkning 5. Pendling 7. Indkomst 9. Beskæftigelse 11. Erhverv 13. Uddannelse 17 & tal trends 2013 INDHOLD Befolkning 5 Pendling 7 Indkomst 9 Beskæftigelse 11 Erhverv 13 Uddannelse 17 Stigende indbyggertal og salg af byggegrunde Holstebro Kommune er i positiv udvikling på mange områder.

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

VÆKSTFORUM. Energi i Nordjylland. Regionale styrkepositioner og potentialer

VÆKSTFORUM. Energi i Nordjylland. Regionale styrkepositioner og potentialer VÆKSTFORUM Energi i Nordjylland Regionale styrkepositioner og potentialer INTRODUKTION Nordjylland har stærke kompetencer og et stort potentiale inden for vedvarende energi, som Vækstforum Nordjylland

Læs mere

Med det udgangspunkt lancerer Danske Regioner en vækstplan med 20 konkrete anbefalinger. I oplægget foreslår Danske Regioner bl.a.

Med det udgangspunkt lancerer Danske Regioner en vækstplan med 20 konkrete anbefalinger. I oplægget foreslår Danske Regioner bl.a. Udspil fra Danske Regioner: Vækst i hele Danmark - yderområdernes udfordringer og muligheder Den globale konkurrence udfordrer Danmarks konkurrenceevne. Hele Danmark risikerer at blive udkantsområde i

Læs mere

I særdeleshed savner vi kvantitative og kvalitative mål for den øgede virksomhedskontakt.

I særdeleshed savner vi kvantitative og kvalitative mål for den øgede virksomhedskontakt. Fredericia Kommune Arbejdsmarkedsafdelingen Gothersgade 7000 Fredericia Att: Mogens Bak Hansen 27. aug. 2013 Beskæftigelsesplan 2014 Høringssvar fra Fredericia Erhvervsforening Fredericia Erhvervsforening

Læs mere

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2018 Hvordan fortsætter vi den stærke udvikling og griber mulighederne i udviklingen af en attraktiv detailhandel i Aalborg? 1

Læs mere

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted DETAILHANDELSSTRATEGI 2016 Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted Forord Denne detailhandelsstrategi er resultatet af den proces, som Byrådet i Vejen Kommune igangsatte i foråret 2015.

Læs mere

Syddanmark 2007 2011. Monitorering og effektmåling Strukturfondsindsatsen i

Syddanmark 2007 2011. Monitorering og effektmåling Strukturfondsindsatsen i Monitorering og effektmåling Strukturfondsindsatsen i Syddanmark 2007 Design og kreative erhverv Energieffektivisering Offshore Sundheds- og velfærdsinnovation Turisme Brede indsatser DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018

Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018 Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018 Beskæftigelsespolitikkens formål er at fremme borgernes mulighed for beskæftigelse og sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft. Med Beskæftigelsespolitikken

Læs mere

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 Fokusområder 2016-2017 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN OG BOLIGUDVALGET 2014 BAGGRUND Denne udvalgspolitik for Plan- og Boligudvalget er skabt i fællesskab af

Læs mere

ERHVERVS POLITIK 2015-2017

ERHVERVS POLITIK 2015-2017 ERHVERVS POLITIK 2015-2017 Høringsudkast Vores udgangspunkt Vores udgangspunkt for vækst er godt. Vi har i dag ca. 40.000 arbejdspladser, og vores indbyggerantal vokser årligt med 400-500 personer. Vores

Læs mere

DE TRE STRATEGIER FOR VOLLSMOSE UDVIKLINGEN FRA BOLIGOMRÅDE TIL BYDEL I ODENSE I VOLLSMOSE VOLLSMOSE SEKRETARIATET 2016

DE TRE STRATEGIER FOR VOLLSMOSE UDVIKLINGEN FRA BOLIGOMRÅDE TIL BYDEL I ODENSE I VOLLSMOSE VOLLSMOSE SEKRETARIATET 2016 LOKALT ENGAGEMENT DE TRE ER FOR UDVIKLINGEN I SEKRETARIATET 2016 VÆKST I FYSISK SOCIAL Odense Byråds otte politiske mål for Vollsmoses fremtid fra byrådsbeslutning den 12.12.2012: Vollsmose skal gå fra

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

Flere akademikere i job 2016

Flere akademikere i job 2016 Akademikeraftalen Flere akademikere i job 2016 Følgende partier er med i aftalen Det Konservative Folkeparti enhedslisten Liberal Alliance Radikale venstre socialdemokraterne socialistisk folkeparti venstre

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Virksomhedsnetværk for underleverandører til vindmølleindustrien

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Virksomhedsnetværk for underleverandører til vindmølleindustrien Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Virksomhedsnetværk for underleverandører til vindmølleindustrien Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 29 Ansøgning

Læs mere

KKR den 11. juni 2014

KKR den 11. juni 2014 KKR den 11. juni 2014 Erhverv, vækst og beskæftigelse Fokuseret Vækstdagsorden Regional erhvervs- og udviklingsstrategi, herunder turisme Klimastrategi (punkt 2.2) KKR SJÆLLAND En brændende platform OECD

Læs mere

Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune. Udviklingschef Mette Højborg

Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune. Udviklingschef Mette Højborg Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune Udviklingschef Mette Højborg Erhvervspolitikken Et velfungerende og konkurrencedygtigt erhvervsliv er en forudsætning for vores

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Temperaturmåling blandt virksomhederne i Ringkøbing-Skjern Kommune Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Stabil udvikling i de fleste virksomheder i kommunen 58 % af virksomhederne har angivet, at

Læs mere

Viden viser vej til vækst

Viden viser vej til vækst Djøfs jobpakke Viden viser vej til vækst 26.02.2013 Virksomheder, der investerer i ny viden og ansætter højtuddannede medarbejdere, vokser hurtigere, ansætter derudover flere kortuddannede, ufaglærte og

Læs mere

Beskrivelse af indsatsområder og omstillingsinitiativer i EGF ansøgningen

Beskrivelse af indsatsområder og omstillingsinitiativer i EGF ansøgningen Bilag 3 Beskrivelse af indsatsområder og omstillingsinitiativer i EGF ansøgningen I forbindelse med Sønderborgsatsningen er der blevet udviklet henholdsvis en omstillingsplan og en vækstplan. Omstillingsplanen

Læs mere