Compact Plus. Brugermanual SYSTEM TIL BLODSUKKERMÅLING. ACCU-CHEK and SOFTCLIX are trademarks of Roche.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Compact Plus. Brugermanual SYSTEM TIL BLODSUKKERMÅLING. ACCU-CHEK and SOFTCLIX are trademarks of Roche."

Transkript

1 ACCU-CHEK Compact Plus SYSTEM TIL BLODSUKKERMÅLING Brugermanual 0088 ACCU-CHEK and SOFTCLIX are trademarks of Roche. Roche Diagnostics GmbH D Mannheim, Germany (01) 01/05

2 På emballagen, på apparatets typeplade samt på fingerprikkeren anvendes følgende symboler, der her er vist med deres betydning: Se venligst i brugermanualerne Accu-Chek Compact Plus blodsukkerapparatet må kun anvendes af én person. Hvis mere end én person anvender samme Accu-Chek Compact Plus apparat til måling af blodsukker, vil der være fare for infektion. IVD 0088 Katalognummer Til in vitro diagnostisk brug Udløbsdato Lotnummer Blodsukkerapparat og teststrimler: Disse produkter overholder direktivet om medicinsk udstyr til in vitrodiagnostik 98/79/EF. Fingerprikker og lancetter: Disse produkter overholder direktivet om medicinske produkter 93/42/EØF. Accu-Chek Softclix Plus fingerprikkeren er beregnet til hjemmemåling af blodsukker og må kun anvendes af én person. På grund af infektionsfare må den ikke anvendes til udtagning af blod fra mere end én person. En hvilken som helst genstand, der kommer i berøring med humant blod, udgør en potentiel infektionskilde. (Se: National Committee for Clinical Laboratory Standards: Protection of Laboratory Workers from Instrument Biohazards and Infectious Disease Transmitted by Blood, Body Fluids, and Tissue. Approved Guideline, NCCLS document M29-A, 1997). Fabrikant Advarsel (Der henvises til brugermanualerne)! Læs venligst sikkerhedshenvisningerne i brugermanualen til dette apparat. Må kun anvendes af én person Steriliseret ved hjælp af bestråling Sidst opdateret: januar 05 1

3 Indhold 1 Indledning Accu-Chek Compact Plus blodsukkerapparat oversigt Accu-Chek Softclix Plus fingerprikker oversigt De vigtigste egenskaber Om denne brugermanual Indledende trin inden måling Kontrol af indhold Kontrol af måleenhed Isætning/udskiftning af batterier Test af hele displayet Isætning eller udskiftning af teststrimmeltromle Indstillinger Til- og frakobling af lydsignal Indstilling af årstal Indstilling af klokkeslæts- og datoformat Indstilling af klokkeslæt Indstilling af dato Indstilling af alarmfunktion Indstilling af hypo-advarsel Måling af blodsukker Klargøring af fingerprikkeren Afkobling af fingerprikkeren fra apparatet Sammenkobling af fingerprikkeren med apparatet Isætning af lancet Måling af blodsukker Udtagning af blod Påføring af blod til teststrimlen Udskydning af teststrimlen Udskydning af den brugte lancet Markering af særlige måleresultater Fortolkning af resultaterne Troværdige resultater Utroværdige resultater mulige fejlårsager Anvendelse af Accu-Chek Compact Plus apparatet som en elektronisk diabetesdagbog Hukommelse Gennemsyn af måleresultaterne Gennemsnit, højeste værdi og laveste værdi i hhv. 7, 14 og 30 dage Overførsel af måleresultater til pc, håndholdt computer eller printer Indhold Indhold 3

4 6 Kontrol af Accu-Chek Compact Plus apparatet Rengøring af Accu-Chek Compact Plus systemet Rengøring af Accu-Chek Compact Plus apparatet Rengøring af Accu-Chek Softclix Plus fingerprikkeren Vilkår for måling og opbevaring Temperaturområde Luftfugtighed Interferenskilder Garanti Patenter Lokalt kunde- og servicecenter Oplysninger og reparation Kontakt Alfabetisk stikordsregister Symboler, displaymeddelelser og fejlfinding Symboler Displaymeddelelser og fejlfinding Tekniske data Systemets komponenter Indhold Indhold 5

5 1 Indledning Accu-Chek Compact Plus blodsukkerapparat oversigt Forreste kant af teststrimlen, hvor blodet suges op Forside 1 Display 2 S-knap Tryk på denne knap for at ændre indstillingerne. 3 Indhak til sammenkobling af fingerprikker 4 Måleknap Denne knap skal udelukkende benyttes, hvis du vil måle dit blodsukker eller udføre kvalitetskontrol. Træk knappen nedad mod dækslet til tromlerummet. Knappen vipper, og apparatet tændes. Denne træk- og vip-mekanisme forhindrer, at apparatet tændes utilsigtet. 5 Tromlerum Tromleudløserknap 7 Målevindue 8 Teststrimmel 9 Teststrimmelbeholder 10 Dæksel til tromlerum* 11 M-knap Denne knap anvendes til at se måleresultater, der er gemt i apparatets hukommelse. * fås som reservedel 5 6 Indledning Indledning 7

6 1 Bagside 12 Dæksel til batterirum* 13 Infrarødt øje 14 Batterier: type AAA, LR 03, AM 4, Micro 15 Batterirum 16 Typeplade 17 Fingerprikker* 18 Tjekvindue (viser, hvor mange strimler der er tilbage) 19 Skydeknap til frakobling af fingerprikker * fås som reservedel Indledning Indledning 9

7 1 1.2 Accu-Chek Softclix Plus fingerprikker oversigt 20 Multifunktionsknap Multifunktionsknappen anvendes til at lade, udløse og udskyde lancetten. 21 Vindue, der viser indstillet indstiksdybde 22 Lancetholder 23 Lancet 24 Beskyttelseshætte på lancet 25 Hætte 26 Lancetåbning 27 Ring til indstilling af indstiksdybde 28 Positioneringshak 29 Positioneringsstreg Indledning Indledning 11

8 1 1.3 De vigtigste egenskaber Apparatet leveres med isatte batterier. Dato og klokkeslæt er forudindstillet. Det kan være nødvendigt at ændre disse indstillinger på grund af forskellige tidszoner (se kapitel 3, Indstillinger ). Sammenkoblet fingerprikker Ved leveringen er Accu-Chek Softclix Plus fingerprikkeren sammenkoblet med apparatet. Du kan lade den blive siddende på apparatet eller du kan tage den af, hvis du foretrækker det. Teststrimmeltromle i stedet for løse teststrimler Du behøver slet ikke røre ved teststrimlen, men skal blot sætte en tromle med 17 teststrimler i apparatet. Let at betjene Tænd apparatet, tilfør blod, læs resultatet og tryk på knappen for at udskyde strimlen. Automatisk kodning Hver enkelt teststrimmeltromle er forsynet med en stregkode. Ved isætning af en ny tromle kodes apparatet automatisk og modtager således alle informationer om teststrimlerne. Sikkerhed Apparatet checker hver enkelt teststrimmel. Hvis det identificerer en defekt strimmel, giver det besked, inden der tilføres blod. Kontrol af underdosering Apparatet kan registrere, når der er påført tilstrækkeligt blod (ca. 1,5 µl (1 mikroliter = 1 tusindedel af en milliliter)). Først herefter begynder det at måle. Hvis målingen ikke starter, kan du påføre mere blod. Alarmfunktion Apparatet kan påminde dig om, at det er tid til at foretage måling. Du kan indstille en akustisk alarm til at give dig en påmindelse på tre forskellige tidspunkter. Advarsel om mulig hypoglykæmi Der er mulighed for at tilkoble både et visuelt signal og et akustisk signal til at advare dig, hvis det målte resultat er usædvanligt lavt. Derved bliver du gjort opmærksom på, at du bør kontrollere resultatet omhyggeligt for at se, om du er ved at få hypoglykæmi (også kaldet hypo/for lavt blodsukker). Overførsel af data til en computer Apparatet er udstyret med et infrarødt øje, der giver dig mulighed for at overføre resultaterne til en computer med den nødvendige software hertil. 12 Indledning Indledning 13

9 1 Akustisk mode Akustisk mode er beregnet til personer med synshandicap. Når akustisk mode er tilsluttet, guider apparatet brugeren igennem måleproceduren ved hjælp af lydsignaler (bip-lyde). Den meddeler også resultatet som en række bip. Personer med synshandicap skal bruge en seende til at instruere dem i brugen af apparatet og hjælpe dem med alle trinene i betjeningen heraf. Personer med synshandicap må ikke udføre blodsukkermåling uden hjælp fra en seende. Akustisk mode og betjeningen af Accu-Chek Compact Plus i akustisk mode er beskrevet i en separat manual, Brugermanual til Akustisk Mode. Den indeholder oplysninger om lydsignaler, hvornår og hvordan apparatet anvender disse, og hvad de betyder. Desuden indeholder den en særlig beskrivelse af, hvordan apparatet og fingerprikkeren skal betjenes, som er udarbejdet med henblik på at hjælpe seende med at instruere personer med synshandicap i apparatets funktioner og kontrollere brugen heraf. Brugermanual til Akustisk Mode fås i både en skriftlig og en indtalt udgave. Begge kan fås ved henvendelse til vores lokale kunde- og servicecenter. Se adresselisten bagest i denne brugermanual. 1.4 Om denne brugermanual Læs hele denne brugermanual grundigt igennem, inden du udfører en blodsukkermåling første gang. Brugermanualen vil trin for trin hjælpe dig med at lære dit nye Accu-Chek Compact Plus blodsukkerapparat at kende og giver dig alle de informationer, du har brug for til at betjene og vedligeholde apparatet og afhjælpe eventuelle fejl, der måtte opstå. For at sikre, at apparatet fungerer optimalt, er det vigtigt, at du nøje følger de beskrevne fremgangsmåder for betjening og overholder visse andre retningslinjer. Accu-Chek Compact Plus blodsukkerapparatet er et præcisionsapparat. Forkert behandling kan medføre, at det ikke fungerer optimalt. Såfremt du har spørgsmål, bedes du venligst kontakte vores lokale kunde- og servicecenter. Se adresselisten bagest i denne brugermanual. Brugermanualen indeholder tre symboler, der gør opmærksom på vigtige informationer. Læs disse punkter særligt omhyggeligt. Dette symbol angiver, at der kan være risiko for at komme til skade eller for sundhedsfare. Dette symbol gør opmærksom på handlinger, der kan føre til beskadigelse af apparatet eller fingerprikkeren. i Dette symbol gør opmærksom på andre vigtige informationer. 14 Indledning Indledning 15

10 1 Igennem hele brugermanualen vil du se eksempler på, hvordan displayet ser ud. Elementer, der blinker, er vist med en aura omkring. Eksempel: Du har tændt apparatet for at udføre en blodsukkermåling. I displayet ser du klokkeslæt, dato, teststrimmelsymbol og bloddråbesymbol. Begge symboler blinker. Vi anbefaler, at du starter med at lære alle de dele, der er vist på side 6-11 i denne brugermanual, at kende. Afprøv alle de funktioner, der er beskrevet i manualen, og øv dig også i at udføre en måling. De klokkeslæt, datoer og blodsukkerværdier, der er vist i displayet, er udelukkende ment som eksempler. De er ikke de samme som dem, der vises på dit Accu-Chek Compact Plus blodsukkerapparat. Det apparat, der er vist på billedet, viser blodsukkerværdier i mmol/l (se afsnit 2.2, Kontrol af måleenhed ) og er indstillet til 24 timers format (se afsnit 3.3, Indstilling af klokkeslæts- og datoformat ). 16 Indledning Indledning 17

11 2 Indledende trin inden måling 2.1 Kontrol af indhold Kontroller, at startsættet er komplet. Pakkens indhold er vist uden på kassen. Hvis der mangler noget, bedes du venligst kontakte vores lokale kundeog servicecenter. Se adresselisten bagest i denne brugermanual. 2.3 Isætning/udskiftning af batterier Tryk på måleknappen for at slukke apparatet, hvis det er tændt. Tryk let på dækslet til batterirummet, og skub det i pilens retning. Løft dækslet af Kontrol af måleenhed Blodsukkerværdierne måles i to forskellige enheder (mmol/l). Derfor sælger Roche to forskellige udgaver af samme apparat. Kontroller, at dit apparat viser den enhed, du er vant til. I Danmark anvendes mmol/l. Typepladen på bagsiden af apparatet viser, hvilken enhed dit apparat anvender. Spørg din diabetesbehandler, hvis du ikke ved, hvilken enhed der er den rigtige. Den enhed, der vises på dit apparat, kan ikke ændres. Hvis det er den forkerte enhed, der er trykt på typepladen, skal du kontakte din forhandler eller apoteket. Anvendelsen af den forkerte enhed kan medføre, at de målte værdier tolkes forkert. 18 Indledende trin inden måling Indledende trin inden måling 19

12 Tag evt. brugte batterier ud. Isæt to nye batterier (type AAA, LR 03, AM 4 eller micro). Batteriernes minuspol (-) skal placeres ved minuskontakten i batterirummet. i De resultater, der er gemt, mistes ikke, når du skifter batteri. Det indstillede årstal, dato og klokkeslæt bibeholdes medmindre det tager mere end to minutter at skifte batterierne, du trykker på en af knapperne, mens batterierne er taget ud, tromlerummet åbnes, mens der ikke er batterier i apparatet. Hvis en af disse betingelser ikke overholdes, skal du genindstille årstal, dato og klokkeslæt (se kapitel 3, Indstillinger ). Hvis du ikke genindstiller årstal, dato og klokkeslæt, vil alle fremtidige resultater blive vist og gemt uden klokkeslæt og dato. I så fald nummereres de resultater, der gemmes i hukommelsen, fortløbende, således at deres rækkefølge stadigvæk ses. 2 i Et sæt nye batterier har strøm nok til mindst 1000 målinger eller til at holde et år. Hvis apparatet anvendes i akustisk mode, vil de dog ikke holde så længe. Sæt dækslet til batterirummet på igen. De tre takker nedenunder dækslet skal gribe fat i de riller, der går langs kanten af batterirummet. Dækslet holdes herved løst på plads. Skub dækslet til batterirummet tilbage på plads. Der høres et KLIK, når det låser. 20 Indledende trin inden måling Indledende trin inden måling 21

13 i i Når batterisymbolet fremkommer i displayet første gang, er batterierne ved at være opbrugte. Der kan udføres ca. 50 målinger mere. Du bør dog skifte batterierne hurtigst muligt, da de på det tidspunkt vil være helt tomme, og omskiftelige forhold (f.eks. kolde omgivelser) kan påvirke deres funktion yderligere. Du kan også anvende genopladelige NiMH batterier. Hvis du gør det, skal du være opmærksom på følgende: Det antal målinger, der kan udføres med genopladede batterier, er betydeligt mindre end med almindelige batterier. For at være klar til at udføre måling på et hvilket som helst tidspunkt skal du have to ekstra, genopladelige batterier i reserve, som du kan oplade, mens det andet par er i apparatet. Genopladede batterier mister deres ladning, når de opbevares. Når batterisymbolet fremkommer i displayet første gang, kan der udføres betydeligt færre end 50 målinger mere. Med genopladelige batterier, der er gamle og udtømte, kan der måske ikke engang udføres én måling mere. Genopladelige batteriers funktion og levetid afhænger i høj grad af kvaliteten af den batterioplader, der anvendes. På grund af det højere strømforbrug i akustisk mode anbefaler vi ikke at bruge genopladelige batterier, hvis du ønsker at anvende dit Accu-Chek Compact Plus blodsukkerapparat i akustisk mode. i i i Det er en god ide at opbruge den teststimmeltromle, der sidder i apparatet, inden batterierne skiftes. Hvis tromlen sidder i apparatet, mens du skifter batterier, kan det tage længere tid for apparatet at fremføre den næste teststrimmel fra tromlen. Apparatet kan heller ikke længere beregne teststrimmeltromlens udløbsdato (se afsnit 2.5, Isætning eller udskiftning af teststrimmeltromle ). Kast aldrig batterier ind i åben ild. Det er farligt, da de kan eksplodere. Tag batterierne ud, hvis du i en periode ikke anvender apparatet. Tænk på miljøet. Bortskaf de brugte batterier på miljømæssig forsvarlig vis Indledende trin inden måling Indledende trin inden måling 23

14 2.4 Test af hele displayet For at sikre, at alle elementerne i displayet vises korrekt, kan du udføre en displaytest af hele displayet. Tryk på M-knappen og hold den nede. Apparatet tændes. Så længe du holder M-knappen nede, er alle elementerne i displayet synlige. Sammenlign displayskærmen på dit apparat med den, der vises nedenfor. Slip M-knappen. Den standard displaytestskærm, der vises hver gang apparatet tændes, fremkommer ganske kort. Når den forsvinder, er du inde i hukommelsen. Hvis der endnu ikke er gemt resultater i hukommelsen, vises der tre streger. 2 mmol/l apparat mg/dl apparat Tryk på måleknappen for at slukke apparatet. eller Alle elementer vises I Danmark anvendes mmol/l. Hvis der mangler elementer i displayet, eller hvis den enhed, blodsukkerværdierne vises i, er forkert, skal du bede forhandleren bytte apparatet. i i Apparatet slukkes automatisk, hvis M-knappen holdes nede i mere end 60 sekunder. Du kan til enhver tid foretage en displaytest af hele displayet. Hvis der allerede er gemt resultater i hukommelsen, vises det senest gemte resultat, når M-knappen slippes. 24 Indledende trin inden måling Indledende trin inden måling 25

15 2.5 Isætning eller udskiftning af teststimmeltromle Læs pakningsindlægget til teststrimmeltromlen. Tryk på måleknappen for at slukke apparatet, hvis det er tændt. Vent til motoren stopper, inden der åbnes til trommelrummet. Apparatet må kun åbnes, når det er slukket, og motoren ikke er i gang. Hvis tromlerummet åbnes, mens apparatet er tændt, kan det medføre skade på apparatet. Åbn dækslet til tromlerummet ved at løfte ved det lille fremspring til højre for teststrimmelporten. Uanset om der sidder en teststrimmeltromle i apparatet eller ej: Trykkes på den røde tromleudløserknap. Den tap, der holder teststrimmeltromlen på plads, klikker tilbage Indledende trin inden måling Indledende trin inden måling 27

16 Hvis der er en teststrimmeltromle i apparatet: Tippes apparatet fremover. Teststrimmeltromlen falder ud. Isæt en ny teststrimmeltromle. På billedet kan du se, hvordan den skal vende. 2 Luk dækslet til tromlerummet, og tryk til det klikker på plads. i Det er vigtigt, at dækslet til tromlerummet er lukket helt. Hvis det ikke er lukket korrekt, tænder apparatet ikke, når du trykker på måleknappen. i Brugte teststrimmeltromler kan bortskaffes med almindelig dagrenovationen. Apparatet tænder, og tromlen drejer rundt, indtil den første teststrimmel er i korrekt position. Samtidig læser apparatet stregkoden, som indeholder alle informationer om teststrimlerne. Herefter slukker apparatet. 28 Indledende trin inden måling Indledende trin inden måling 29

17 Der fremkommer en prik i det lille tjekvindue på apparatets bagside. Hermed tilkendegives, at der lige er isat en teststrimmeltromle. Når der udføres en blodsukkermåling, tæller apparatet det antal teststimler, der er brugt, og viser, hvor mange strimler der er tilbage. Brug kun nye teststrimler, hvor aluminiumsfolien er intakt i begge ender. Hvis du anvender en beskadiget tromle, kan du få ukorrekte blodsukkerværdier, der igen kan føre til, at der træffes forkert beslutning vedrørende behandlingen og dermed medføre bivirkninger. 2 Brug kun teststrimler, hvis udløbsdato ikke er overskredet. Anvendelse af teststrimler efter udløbsdatoen kan give ukorrekte resultater, og disse kan føre til, at der træffes en forkert beslutning vedrørende behandlingen og dermed medføre bivirkninger. Udløbsdatoen er trykt på beholderen ved siden af -symbolet. i i Teststrimmeltromlen skal behandles med forsigtighed. Du må kun tage en teststrimmeltromle ud af dens beholder, hvis du har til hensigt at bruge den. Beholderen beskytter aluminiumsfolien på tromlen mod beskadigelse. På beholderen til teststrimmeltromlen sidder der en etiket, hvis venstre del kan trækkes af. Herpå er der to forskellige kontrolgrænser for hhv. Accu-Chek Compact Control kontrolvæske og Accu-Chek Compact Autocontrol kontrolvæske. De anførte koncentrationer gælder kun for de teststrimler, der er indeholdt i den pågældende tromle. Tabellerne skal bruges til at kontrollere, at apparatet fungerer, som det skal. Du kan for eksempel sætte etiketten i din notesbog eller diabetesdagbog. Når du udfører en kvalitetskontrol, skal du altid kontrollere, at den aftagelige etiket med kontrolgrænserne hører til de teststrimler, der sidder i apparatet på det tidspunkt (se kapitel 6, Kontrol af Accu-Chek Compact Plus apparatet ). 30 Indledende trin inden måling Indledende trin inden måling 31

18 i Anvend kun Accu-Chek Compact teststrimmeltromler. Der må ikke anvendes andre teststrimler til udførelse af målinger på Accu-Chek Compact Plus. Hvis der sættes en anden slags teststrimmeltromle i, vil følgende meddelelse blive vist: i Du må kun åbne tromlerummet, når du vil sætte en ny teststrimmeltromle i, eller apparatet opfordrer dig til at rense målevinduet (se afsnit 7.1, Rengøring af Accu-Chek Compact Plus apparatet ). Hvis du åbner tromlerummet for tidligt, vil apparatet antage, at der er isat en tromle, der allerede er delvist brugt (se nedenfor). 2 Når alle strimlerne er brugt, fremkommer der igen en prik i tjekvinduet. Isæt en ny teststrimmeltromle. Når der isættes en ny tromle, begynder apparatet at tælle det antal dage, tromlen har siddet i apparatet. Hver tromle skal være opbrugt indenfor en brugsperiode på 90 dage. Hvis en tromle har siddet i apparatet i 90 dage, og apparatet tændes for at udføre en blodsukkermåling, vil følgende symboler blinke i displayet: Hvis der ikke sættes en ny teststrimmeltromle i, vises følgende meddelelse på displayet, næste gang apparatet tændes: Teststrimmel og bloddråbe angiver, at der nu kan påføres blod Tromle, flaske og ur angiver, at tromlens brugsperiode på 90 dage er udløbet. End og tromlesymbolet står og blinker for at gøre opmærksom på, at teststrimmeltromlen er tom. 32 Indledende trin inden måling Indledende trin inden måling 33

19 Teststrimlerne i tromlen må ikke anvendes, da de kan give ukorrekte resultater. Ukorrekte resultater kan føre til, at der træffes forkerte beslutninger vedrørende behandling og dermed medføre bivirkninger. Isæt en ny teststrimmeltromle. Apparatet er ikke i stand til at beregne brugsperioden på 90 dage, hvis en delvist brugt tromle tages ud af apparatet og sættes i igen, det tager mere end to minutter at skifte batterier (hvorved det indstillede årstal, dato og klokkeslæt mistes), og der sidder en delvist brugt tromle i apparatet. Apparatet kan ikke afgøre, hvornår tromlen første gang blev isat, eller hvor længe den delvist brugte tromle allerede har siddet i apparatet. Hvis apparatet ikke kan udregne brugsperioden, og apparatet tændes for at udføre en blodsukkermåling, vil følgende symboler blinke i displayet: Teststrimmel og bloddråbe angiver, at der nu kan påføres blod, tromle og flaske angiver, at brugsperioden ikke kan beregnes. Apparatet opfordrer til at udføre en kvalitetskontrol for at kontrollere teststrimlerne. Udfør en kvalitetskontrol (se kapitel 6, Kontrol af Accu-Chek Compact Plus apparatet ). Hvis resultatet af kvalitetskontrollen viser at teststrimlerne ikke er beskadiget, kan du fortsætte med at anvende teststrimlerne. I modsat fald skal der isættes en ny tromle Indledende trin inden måling Indledende trin inden måling 35

20 3 Indstillinger Når kvalitetskontrollen er udført, forsvinder flaskesymbolet fra displayet. Tromlesymbolet blinker fortsat for at gøre opmærksom på, at apparatet ikke kan beregne brugsperioden på 90 dage, eller både tromlesymbolet og uret blinker for at angive, at tromlen har været i brug i mere end 90 dage. Hvis der ikke udføres en kvalitetskontrol, fremkommmer det blinkende flaskesymbol hver gang, der udføres en måling, indtil der isættes en ny tromle. Tromlesymbolet eller tromle- og ursymbolet forsvinder først, når du isætter en ny tromle. Alle resultater gemmes med enten et blinkende tromlesymbol eller med både et blinkende tromle- og et blinkende ursymbol. i Hvis der sættes en delvist brugt tromle i apparatet, fremkommer der en prik i tjekvinduet på apparatets bagside. Næste gang, apparatet tændes, drejer tromlen rundt, indtil den finder det første kammer, der indeholder en teststrimmel. Jo færre teststrimler tromlen indeholder, jo længere tid tager det. I tjekvinduet kan du se tromlen dreje fra det ene kammer til det andet. Ved at ændre apparatets indstillinger får du mulighed for at koble lydsignalet til eller fra, indstille årstal, vælge klokkeslæts- og datoformat, indstille dato og klokkeslæt samt aktivere alarmfunktion og hypoadvarsel. Apparatet leveres med isatte batterier. Dato og klokkeslæt er forudindstillet. Det kan være nødvendigt at ændre disse indstillinger på grund af forskellige tidszoner. Når du tænder apparatet første gang, er følgende forudindstillet (og kan ændres): Lydsignalet er tilkoblet, akustisk mode er frakoblet: On 1 Årstal: indeværende år, f.eks Klokkeslæts- og datoformat: 24-timers-format samt dag-måned/dd-mm format Klokkeslæt: Indeværende klokkeslæt baseret på centraleuropæisk tid Dato: Indeværende dato baseret på centraleuropæisk tid Alarmfunktionen er frakoblet: OFF Hypo-advarslen er frakoblet: OFF 3 36 Indledende trin inden måling Indstillinger 37

21 Årstal, dato og klokkeslæt skal justeres, for at apparatet kan tildele måleresultaterne en bestemt dato eller klokkeslæt. Du har mulighed for at indstille alarmfunktionen og hypo-advarslen, men du behøver ikke gøre det. Fremgangsmåden for ændring af indstillingerne er som følger: Tryk på S-knappen for at få adgang til indstillingsmenuen. Der fremføres ikke en teststrimmel. Når en bestemt indstilling blinker i displayet, betyder det, at du kan ændre den. Tryk på M-knappen for at ændre den nuværende indstilling. Ved ændring af tal såsom årstal, dato og klokkeslæt tæller apparatet opad indtil en bestemt værdi, hvorefter det starter forfra med at tælle opad. I forbindelse med indstillinger, hvor der er flere valgmuligheder, f.eks. indstilling af lydsignalet, får du vist de forskellige valgmuligheder på skift ved at holde M-knappen nede. Tryk på S-knappen for at gemme den valgte indstilling og gå videre til næste indstilling. Du kan når som helst ændre indstillingerne. Tryk gentagne gange på S-knappen, indtil den indstilling, du ønsker at ændre, blinker i displayet. Du kan når som helst lukke indstillingsmenuen ved at trykke på måleknappen. Alle de indstillinger, du har foretaget indtil da, gemmes. i i i Når du vil ændre apparates indstillinger, skal du tænde apparatet med S-knappen. Hvis apparatet tændes med måleknappen, og der sidder en tromle i apparatet, vil der i stedet blive fremført en teststrimmel. Apparatet slukker automatisk efter ca. 60 sekunder, hvis du ikke trykker på en knap. Alle de indstillinger, du har bekræftet indtil da med S-knappen, bibeholdes. Indstillinger, der ikke er bekræftet med S-knappen, mistes, og den oprindelige indstilling bibeholdes. Det indstillede årstal, dato og klokkeslæt bibeholdes, når du skifter batterier, medmindre det tager mere end to minutter at gøre det, eller du trykker på en knap, uden at der er batterier i apparatet, eller du åbner tromlerummet, uden at der er batterier i apparatet Indstillinger Indstillinger 39

22 I så fald skal du indstille årstal, dato og klokkeslæt igen, så du kan skelne klart imellem måleresultaterne. Hvis du ikke indstiller årstal, dato og klokkeslæt, vil der blive vist en række nuller (0:00 og 0-00) i stedet for dato og klokkeslæt, hver gang du udfører en måling, og fremtidige måleresultater vil blive gemt uden årstal, dato og klokkeslæt. I stedet nummereres de måleresultater, der gemmes i hukommelsen, fortløbende, så du stadig kan se hvilken rækkefølge, de blev gemt i. Visning af statistiske værdier såsom beregning af gennemsnitsværdier (se kapitel 5, Anvendelse af Accu-Chek Compact Plus apparatet som en elektronisk diabetesdagbog ) og overførsel af data til computer (se afsnit 5.4, Overførsel af måleresultater til pc, håndholdt computer eller printer ) er dog kun muligt, hvis resultaterne er gemt med årstal, dato og klokkeslæt. Hvis du mister det indstillede årstal, dato og klokkeslæt, vender apparatet tilbage til følgende indstillinger: Årstal: fremstillingsår 20XX, f.eks Klokkeslæt: 0:00 eller 12:00 a.m., afhængigt af det klokkeslæts- og datoformat, du tidligere har valgt. Dato: 1-01 som dag-måned (D-MM) eller måned-dag (M-DD), afhængigt af det klokkeslæts- og datoformat, du tidligere har valgt. 3.1 Til- og frakobling af lydsignal Når lydsignalet er tilkoblet, bipper apparatet når der skal påføres blod eller kontrolvæske, når der er påført nok blod eller kontrolvæske, og målingen starter, når resultatet vises, når der vises en fejlmeddelelse. Med apparatet slukket trykkes på S-knappen. Apparatet tændes, uden at der fremføres en teststrimmel. Symbolet for lydsignalet og On 1 blinker i displayet Indstillinger Indstillinger 41

23 Tryk på M-knappen for at gå videre til næste valgmulighed. M M 3.2 Indstilling af årstal Det allerede indstillede årstal blinker øverst til højre i displayet. Tryk gentagne gange på M-knappen, indtil det korrekte årstal vises. Apparatet tæller opad. 3 M M On 1: Lydsignalet er tilkoblet (On = til på engl.) On 2: Akustisk mode er tilkoblet OFF: Lydsignalet og akustisk mode er frakoblet (OFF = fra på engl.) Tryk på S-knappen for at gemme den valgte indstilling. Herefter følger indstilling af årstal. Hvis M-knappen holdes nede, tæller apparatet ved hurtig gennemgang op til fremstillingsåret +32 og starter derefter forfra igen (ved fremstillingsåret). Tryk på S-knappen for at gemme den valgte indstilling. Herefter følger indstilling af klokkeslæts- og datoformat. i Det valgte årstal vises ikke ved måling eller sammen med resultatet eller ved gennemsyn af de gemte måleresultater. Alligevel er det vigtigt at have indstillet korrekt årstal, da apparatet kun tager hensyn til den 29. februar i skudår, hvis årstallet er rigtigt indstillet. Desuden er årstallet påkrævet for entydig identifikation af de målte blodsukkerværdier, hvis du overfører dem fra apparatets hukommelse til en computer. 42 Indstillinger Indstillinger 43

24 3.3 Indstilling af klokkeslæts- og datoformat Du kan vælge imellem to formater: I 24-timers-formatet vises tiden fra 0:00 til 23:59. Hvis du vælger dette format, vises datoen i formatet DD-MM (dag-måned). I det amerikanske 12-timers-format vises tiden fra 1:00 til 12:00 med tilføjelsen a.m. eller p.m. Hvis du vælger dette format, skifter datoformatet til MM-DD (måned-dag). Det allerede indstillede dato-/klokkeslætsformat blinker i displayet. Det forudindstillede format er 24-timers-format. 3.4 Indstilling af klokkeslæt Timerne blinker øverst til venstre i displayet. Tryk gentagne gange på M-knappen, indtil det korrekte timetal vises. Apparatet tæller opad. M 3 Tryk på M-knappen for valg af 12-timers-format. På displayet vises 12h. Hvis du trykker på M-knappen igen, vises 24h igen. 24-timersformat 12-timersformat M Tryk på S-knappen for at gemme den valgte indstilling. Herefter følger indstilling af klokkeslæt. M M I 24-timers-formatet: Hvis M-knappen holdes nede, tæller apparatet ved hurtig gennemgang op til 23 og starter derefter fra 0 igen. I 12-timers-formatet: Hvis M-knappen holdes nede, tæller apparatet ved hurtig gennemgang op til 12 p.m. og derefter til 12 a.m. 44 Indstillinger Indstillinger 45

25 Tryk på S-knappen for at gemme den valgte indstilling. Herefter følger indstilling af minutter. Minutterne blinker øverst til venstre i displayet. Tryk gentagne gange på M-knappen, indtil det korrekte minuttal vises. Apparatet tæller opad. 3.5 Indstilling af dato Det tal, der repræsenterer måneden, blinker øverst til højre i displayet. Tryk gentagne gange på M-knappen, indtil den korrekte måned vises. Apparatet tæller opad timersformat M 24-timersformat M 12-timersformat M 12-timersformat M Hvis M-knappen holdes nede, tæller apparatet ved hurtig gennemgang op til 59 og starter derefter fra 0 igen. Tryk på S-knappen for at gemme den valgte indstilling. Herefter følger indstilling af dato. Hvis M-knappen holdes nede, tæller apparatet ved hurtig gennemgang op til 12, og starter derefter fra 1 igen. Tryk på S-knappen for at gemme den valgte indstilling. Herefter følger indstilling af dag. Det tal, der repræsenterer dagen, blinker øverst til højre i displayet. 46 Indstillinger Indstillinger 47

26 Tryk gentagne gange på M-knappen indtil den korrekte dag vises. Apparatet tæller opad. M eller Hvis du ikke ønsker at indstille alarmfunktionen, men gerne vil indstille hypo-advarslen: Tryk gentagne gange på S-knappen, indtil du kommer til ind stilling af hypo-advarsel (se afsnit 3.7, Indstilling af hypoadvarsel ). 3 Hvis du hverken ønsker at indstille alarmfunktionen eller hypoadvarslen: Tryk på måleknappen for at slukke apparatet. 24-timersformat 12-timersformat M 3.6 Indstilling af alarmfunktion Du kan indstille op til tre forskellige tidspunkter, hvor du gerne vil have apparatet til at minde dig om, at det er tid til at måle dit blodsukker. Hvis M-knappen holdes nede, tæller apparatet ved hurtig gennemgang op til 31 og starter derefter fra 1 igen. Tryk på S-knappen for at gemme den valgte indstilling. Herefter følger indstilling af alarmfunktion. OFF og klokkesymbolet blinker i displayet. Apparatet er forudindstillet med alarmfunktionen frakoblet (OFF). Tryk på M-knappen for at tilkoble alarmfunktionen (On). Ved at trykke på M-knappen igen frakobles alarmfunktionen. M M 48 Indstillinger Indstillinger 49

27 Når du har tilkoblet alarmfunktionen, skal du indstille alamtidspunkterne. Der kan indstilles op til tre tidspunkter. Du behøver dog ikke at indstille alle tre alarmtidspunkter. Hvis du kun vil indstille et eller to tidspunkter, trykkes på måleknappen for at slukke apparatet, når du har indstillet alarmtidspunkterne, og klokkeslættet for næste alarmtidspunkt blinker eller trykkes gentagne gange på S-knappen, indtil du kommer til indstilling af hypo-advarsel (se afsnit, 3.7 Indstilling af hypo-advarsel ). Tryk på S-knappen. Der vises et 1-tal og øverst til venstre i displayet det tidspunkt, du ønsker at få den første alarm. Det er forudindstillet til 0:00 (24- timers-format) eller 12:00 a.m. (12-timers-format). Timetallet blinker i displayet. Tryk gentagne gange på M-knappen, indtil det korrekte timetal vises i displayet. Apparatet tæller opad. 24-timersformat 12-timersformat 24-timers-format: Hvis M-knappen holdes nede, tæller apparatet ved hurtig gennemgang til 23 og starter derefter fra timers-format: Hvis M-knappen holdes nede, tæller apparatet ved hurtig gennemgang til 12 p.m. og derefter til 12 a.m. M M 3 50 Indstillinger Indstillinger 51

28 Tryk på S-knappen for at gemme den valgte indstilling. Hefter følger indstillingen af minuttal. Minuttallet blinker i displayet. Tryk gentagne gange på M-knappen, indtil det korrekte minuttal vises i displayet. Apparatet tæller opad. Tryk på S-knappen for at gemme den valgte indstilling. Herefter følger indstilling af 2. alarmtidspunkt. 12-timersformat 24-timersformat 12-timersformat 3 24-timersformat M M Følg fremgangsmåden for indstilling af 1. alarmtidspunkt eller tryk på måleknappen for at slukke apparatet, hvis du ikke ønsker at indstille flere alarmtidspunkter og heller ikke ønsker at indstille hypo-advarslen eller tryk gentagne gange på S-knappen, indtil du kommer til indstilling af hypo-advarsel (se afsnit 3.7), hvis du ikke ønsker at indstille flere alarmtidspunkter, men gerne vil indstille hypo-advarslen. Hvis M-knappen holdes nede, tæller apparatet ved hurtig gennemgang op til 59 og starter derefter fra 0 igen. 52 Indstillinger Indstillinger 53

29 Efter indstilling af 2. alarmtidspunkt følger indstilling af 3. alarmtidspunkt. 24-timersformat 12-timersformat Følg fremgangsmåden for indstilling af 1. alarmtidspunkt, hvis du ønsker at indstille 3. alarmtidspunkt. Efter indstilling af 3. alarmtidspunkt følger indstilling af hypo-advarsel. Tryk på måleknappen for at slukke for apparatet, hvis du ikke ønsker at indstille hypo-advarslen. Alarmfunktionen bipper nu i 20 sekunder. Tryk på en knap (måle-, M- eller S-knappen) for at stoppe lydsignalet. De indstillede tidspunkter for påmindelse om blodsukkermåling er stadig gemt i hukommelsen, selv om du kobler alarmfunktionen helt fra ( OFF). Du kan koble de enkelte alarmtidspunkter fra ved at indstille det pågældende tidspunkt til 0:00 (24-timers-format) eller 12:00 a.m. (12-timersformat). Hvis der er indstillet et andet tidspunkt, er alarmfunktionen tilkoblet på det pågældende tidspunkt. For at indstille alarmfunktionen til midnat skal du derfor indstille tiden til ét minut i midnat (23:59 eller 11:59 p.m.) eller ét minut over midnat (0:01 eller 12:01 a.m.). 3.7 Indstilling af hypo-advarsel Du har mulighed for at indstille et advarselsniveau, der kan hjælpe dig til at opdage en mulig hypoglykæmi (for lavt blodsukker). Der er tre forskellige niveauer at vælge imellem. Hvis resultatet af en blodsukkermåling er lavere end det niveau, du har valgt, vises advarslen hypo? i displayet sammen med resultatet. Hvis lydsignalet er tilkoblet (On 1), bipper apparatet desuden. i Hypo-advarslen kan ikke indstilles, hvis apparatet er i akustisk mode (On 2). Det er for at undgå, at den forveksles med andre lydsignaler. Hvis du allerede har indstillet et niveau, frakobles hypo-advarslen automatisk, hvis du bagefter tilkobler akustisk mode Indstillinger Indstillinger 55

30 OFF og hypo? blinker i displayet. Apparatet er forudindstillet med hypoadvarslen frakoblet. Du kan vælge mellem følgende niveauer: 3,3 mmol/l 3,9 mmol/l 4,4 mmol/l Tryk på M-knappen for at komme til næste valgmulighed. Tryk på måleknappen for at slukke apparatet, når det valgte niveau vises. Hypo-advarslen er nu indstillet til dette niveau. Hvis du ønsker at frakoble hypo-advarslen igen, skal du: Trykke på S-knappen for at tænde apparatet, trykke gentagne gange på S-knappen, indtil hypo? og det valgte niveau vises i displayet, trykke på M-knappen for at vælge OFF, tryk på måleknappen for at slukke apparatet. 3 M M Hypo-advarslen er kun pålidelig, hvis du har valgt det rigtige niveau for advarslen. Vi anbefaler derfor, at du kontakter din diabetesbehandler, inden du indstiller niveauet. Denne funktion må ikke erstatte den hypoglykæmiske rådgivning, du får af lægen eller dit diabetesteam. M M 56 Indstillinger Indstillinger 57

31 4 Måling af blodsukker Accu-Chek Compact Plus blodsukkerapparatet er beregnet til anvendelse af én person. Hvis mere end én person anvender samme Accu-Chek Compact Plus apparat til måling af blodsukker, vil der være fare for infektion. En hvilken som helst genstand, der kommer i berøring med humant blod, er en potentiel infektionskilde. (se: National Committee for Clinical Laboratory Standards: Protection of Laboratory Workers from Instrument Biohazards and Infectious Disease Transmitted by Blood, Body Fluids, and Tissue. Approved Guideline, NCCLS document M29-A, 1997). 4.1 Klargøring af fingerprikkeren Med Accu-Chek Softclix Plus fingerprikkeren kan du så godt som smertefrit udtage blod fra fingerspidsen eller øreflippen. Blandt 11 forskellige indstiksdybde kan du vælge netop den, der passer til din hudtype. Accu-Chek Softclix Plus fingerprikkeren kan enten anvendes, mens den er sammenkoblet med apparatet, eller separat. Fingerprikkeren er øverst forsynet med en multifunktionsknap (se billedet på side 11). Denne multifunktionsknap har tre funktioner: Ladning af lancetten udløsning af lancetten ved udtagning af blod udskydning af den brugte lancet. Alle disse funktioner kan udføres med én hånd. Du skal blot trykke på multifunktionsknappen for at aktivere en funktion. Hætten nederst på fingerprikkeren kan drejes. Anvend denne indstillingsring til at indstille indstiksdybden. Accu-Chek Softclix Plus fingerprikkeren er beregnet til hjemmemåling. Den må ikke anvendes af mere end én person på grund af infektionsfare. Der må kun anvendes Accu-Chek Softclix lancetter i Accu-Chek Softclix Plus fingerprikkeren. Anvendelsen af andre lancetter kan beskadige fingerprikkeren eller forringe dens funktion Måling af blodsukker Måling af blodsukker 59

32 4.1.1 Afkobling af fingerprikkeren fra apparatet Skub skydeknappen i pilens retning (1). Træk fingerprikkeren ud i pilens retning (2) Sammenkobling af fingerprikkeren med apparatet Hold apparatet, så det er horisontalt, og indhakket til fingerprikkeren peger opad. Anbring fingerprikkerens flade del nederst på fordybningen. Multifunktionsknappen skal pege hen mod skydeknappen. Lad fingerprikkeren glide frem langs apparatet i pilens retning, indtil den klikker på plads. Sporene langs fordybningens inderside skal gribe ind i rillerne på siden af fingerprikkeren Måling af blodsukker Måling af blodsukker 61

33 4.1.3 Isætning af lancet Tag beskyttelseshætten af lancetten med en drejende bevægelse. Tag hætten af fingerprikkeren. 4 Sæt hætten på fingerprikkeren igen. Positioneringshakket i hætten (1) skal flugte nøjagtigt med positioneringsstregen på fingerprikkeren (2). Hætten klikker på plads. Sæt en ny lancet i lancetholderen, og skub den ind, indtil den klikker Måling af blodsukker Måling af blodsukker 63

34 Hvis fingerprikkeren tabes, mens der er isat en lancet, kan lancetten løsne sig fra holderen. I så fald sidder lancetten ikke længere ordentligt fast og må ikke anvendes til udtagning af blod. I sjældne tilfælde kan lancetten lige frem stikke ud af hætten, og den blotlagte lancet kan medføre skade. Pas derfor på ikke at røre den forreste del af hætten. Hvis du taber fingerprikkeren, skal du være meget forsigtig, når du samler den op. Tag hætten af fingerprikkeren. Pas på ikke at røre ved lancetten, så du undgår at stikke dig. Hvis fingerprikkeren har været tabt, skal lancetten altid udskydes og bortskaffes (se kapitel 4.2.4, Udskydning af den brugte lancet ). 4.2 Måling af blodsukker Tryk på måleknappen for at tænde apparatet. Efter kort tid fremfører apparatet automatisk en teststrimmel. 4 i Hætten skal sidde på fingerprikkeren, når der udtages blod. Uden hætten kan du hverken lade fingerprikkeren eller udløse lancetten. I stedet udskydes lancetten, når du trykker på multifunktionsknappen. Følgende meddelelser vises efter hinanden i displayet. Standarddisplaytest Teststrimmelsymbolet og bloddråbesymbolet blinker. Du kan nu påføre teststrimlen blod. Standarddisplaytesten tager ca. to sekunder. 64 Måling af blodsukker Måling af blodsukker 65

35 Kontroller, at alle de streger, der udgør tallene, vises korrekt. Hvis der mangler en streg, kan resultatet af dine målinger blive vist forkert (f.eks. kan 9 forveksles med 3 ). Ring til vores lokale kunde- og servicecenter, hvis dette skulle ske. Vent, til teststrimmelsymbolet og bloddråbesymbolet blinker i displayet, og apparatet bipper (forudsat at lydsignalet er tilkoblet). Du har nu ca. fem minutter til at påføre blod. Herefter slukker apparatet automatisk. Hvis det sker, skal du trykke på måleknappen for at udskyde teststrimlen, da den ikke længere kan anvendes. Start blodsukkermålingen forfra med en ny teststrimmel. Undlad at røre ved teststrimlen, medmindre du påfører blod. Rester (f.eks. af creme eller mad- og drikkevarer) på huden kan overføres til strimlen, der så kan give ukorrekte resultater. Ukorrekte resultater kan føre til, at der tages forkert beslutninger vedrørende behandlingen og dermed medføre bivirkninger Udtagning af blod Det bedste sted at udtage kapillærblod er fra fingerspidsen eller øreflippen. Vi anbefaler at bruge siden af fingerspidsen, da det her gør mindst ondt. Anvend en ny lancet, hver gang du udtager blod, for at undgå infektion. Ved kun at bruge hver lancet én gang, sikres du så godt som smertefri blodprøvetagning. Du kan vælge mellem 11 forskellige indstiksdybder. Jo højere tal, jo større indstiksdybde. Den valgte indstiksdybde kan ses i vinduet Måling af blodsukker Måling af blodsukker 67

36 Drej indstillingsringen, til den ønskede indstiksdybde er indstillet. Hvis det er første gang, du anvender Accu-Chek Softclix Plus fingerprikkeren, anbefaler vi et lavt indstillingstrin (f.eks. 2). 4 Før du kan udtage blod, skal du først lade fingerprikkeren. Tryk multifunktionsknappen helt ned. Den kommer ca. en tredjedel af vejen tilbage. Fingerprikkeren er nu ladt. Vent med at lade fingerprikkeren, til du er klar til at udtage blodprøven. Hvis fingerprikkeren er ladt i længere tid, kan dele heri blive deforme på grund af spændingen og dermed forringe dens funktion. Vask hænderne med varmt vand og sæbe, og tør dem omhyggeligt. Herved sikres den nødvendige hygiejne, og blodgennemstrømningen stimuleres. Tryk forsigtigt den forreste ende af fingerprikkeren mod det valgte indstikssted. Du kan nu mærke en let forhøjet ring nedenunder, som er den åbning, lancettens spids kommer ud igennem. 68 Måling af blodsukker Måling af blodsukker 69

37 Tryk på multifunktionsknappen, indtil den klikker. Derved udløses lancetten, og prikket udføres Påføring af blod til teststrimlen Hold apparatet, så teststrimlen peger nedad (se billede). 4 Massér forsigtigt fingeren i retning af fingerspidsen for at få en bloddråbe frem. Den mængde blod, der kommer frem på indstiksstedet, afhænger af indstiksdybden og fingerprikkerens tryk mod huden. Hvis den mængde blod, du får ud, er for lille, skal du prøve igen med lidt større tryk. Hvis du stadig ikke får tilstrækkeligt blod, gentages proceduren med trinvist dybere indstilling af stikdybden. Hvis der kommer for meget blod, gøres indstiksdybden mindre. Så snart bloddråben er dannet, holdes teststrimlen med den forreste kant mod bloddråben, så den rammer den sorte åbning. Strimlen suger blodet op. 70 Måling af blodsukker Måling af blodsukker 71

38 Hold altid apparatet således, at teststrimlen peger nedad, når du tilfører teststrimlen blod. Hvis du holder det, så teststrimlen peger opad eller til siden, eller hvis du lægger apparatet ned, mens teststrimlen stadig sidder i, kan der komme blod ind i apparatet og gøre det snavset. Hvis målingen ikke starter, er der påført for lidt blod. Du kan i så fald påføre mere blod (se pakningsindlægget til teststrimlerne). Efter at du har påført blod til teststrimlen, tørres indstiksstedet med en tør, ren papirserviet eller lign. Vi anbefaler, at indstiksstedet herefter beskyttes mod snavs. Når måling er færdig, vises resultatet i displayet. Apparatet gemmer automatisk resultatet i hukommelsen. 4 Når teststrimlen har suget tilstrækkeligt blod op, bipper apparatet (forudsat at lydsignalet er tilkoblet), teststrimmelsymbolet forsvinder, og bloddråbesymbolet holder op med at blinke. Målingen starter automatisk, og samtidigt vises 000 i displayet. Tag fingeren væk fra teststrimlen. Målingen tager ca. 5 sekunder. Mens målingen pågår, forsvinder de tre 000 et efter et fra displayet. Pas på ikke at bøje teststrimlen, når du påfører blod, eller under målingen. Hvis teststrimlen bøjes, kan den give ukorrekte resultater, og du vil se følgende fejlmeddelelse: 72 Måling af blodsukker Måling af blodsukker 73

39 Tryk måleknappen ind for at slukke apparatet og lad teststrimlen falde ud. Gentag blodsukkermålingen med en ny teststrimmel. i Hvis du ikke slukker apparatet, slukker det automatisk efter ca. 60 sekunder. Teststrimlen bliver i så fald siddende i apparatet. Når du tænder et apparat, hvor teststrimlen stadig sidder i, skyder det blot teststrimlen ud og slukker igen Udskydning af teststrimlen Hold apparatet lodret hen over en affaldsspand, så teststrimlen peger nedad. Tryk på måleknappen for at slukke apparatet. Den brugte teststrimlen falder ud. i Brugte teststrimler kan bortskaffes med almindelig dagrenovationen. Lad altid apparatet skyde teststrimlen ud. Hvis du trækker teststrimlen ud, kan der komme blod ind i apparatet og gøre det snavset. 4 En udskudt teststrimmel må ikke skubbes tilbage i teststrimmeltromlen. Dette gælder også ubrugte strimler, der er skudt ud ved en fejltagelse. Disse teststrimler kan give ukorrekte resultater, der igen kan føre til forkert behandling og dermed medføre bivirkninger. 74 Måling af blodsukker Måling af blodsukker 75

40 i Træk ikke teststrimlen ud af apparatet inden du har påført blod. Hvis du gør det, vises følgende meddelelse: Udskydning af den brugte lancet Tag hætten af fingerprikkeren. 4 eller mens målingen er i gang. Hvis du gør det, vises følgende meddelelse: Tryk på måleknappen for at slukke apparatet. Gentag målingen med en ny teststrimmel. 76 Måling af blodsukker Måling af blodsukker 77

41 Hold fingerprikkeren lodret over en egnet affaldsspand. Tryk på multifunktionsknappen, til den klikker. Lancetten falder ud. Udskæringen på lancetholderens inderside gør det let at hægte den hvide krave på lancettens kant. 4 Det er vigtigt, at lancetten kommer ud. Hvis du ved en fejltagelse lader den sidde i fingerprikkeren, kan du komme til skade på den. i Hætten skal tages af for at udskyde lancetten. Hvis du lader hætten sidde på, lades fingerprikkeren, når du trykker på multifunktionsknappen. Hvis lancetten ikke falder ud: Holdes multifunktionsknappen nedtrykket. Kanten af den hvide krave på indstillingsringen (hætten) hægtes på kanten på lancetten. Lancetten trækkes ud med den hvide krave. Brugte lancetter bortskaffes med forsigtighed, så de ikke forårsager skade. 78 Måling af blodsukker Måling af blodsukker 79

42 4.2.5 Markering af særlige måleresultater Du kan markere særlige resultater, f.eks. resultater af målinger fra alternative områder (AST), eller efter du har motioneret, med en asterisk. Vent, til teststrimmelsymbolet og bloddråbesymbolet blinker i displayet, og apparatet bipper (forudsat at lydsignalet er tilkoblet). Tryk på S-knappen. Der fremkommer en asterisk under det blinkende teststrimmelsymbol. For at fjerne asterisken: trykkes igen på S-knappen. Du kan også markere et resultat med en asterisk, efter at resultatet er fremkommet i displayet, og inden du slukker for apparatet. Tryk på S-knappen. Der vises en asterisk under resultatet. For at fjerne asterisken: trykkes to gange på S-knappen (første gang ser du flaskesymbolet for kvalitetskontrol se kapitel 6, Kontrol af Accu-Chek Compact Plus apparatet ). Når du trykker på måleknappen for at slukke apparatet, gemmes resultatet med asterisken. 4.3 Fortolkning af resultaterne Troværdige resultater Accu-Chek Compact Plus blodsukkerapparatet måler blodsukker inden for et defineret område (0,6-33,3 mmol/l). Værdier, der ligger under dette område, vises som: Resultatet er lavere end 0,6 mmol/l. Værdier, der ligger over dette område, vises som: Resultatet er højere end 33,3 mmol/l Måling af blodsukker Måling af blodsukker 81

43 Disse resultater anvendes ikke til beregning af gennemsnit (se afsnit 5.3, Gennemsnit, højeste værdi og laveste værdi i hhv. 7, 14 og 30 dage ). Hvis det viste resultat stemmer overens med, hvordan du har det, skal du følge din diabetesbehandlers anvisninger. I modsat fald skal du udføre en kvalitetskontrol med Accu-Chek Compact Control eller Accu-Chek Compact Autocontrol kontrolvæske og en ny teststrimmel. Herefter udføres endnu en blodsukkermåling. Hvis du stadig føler, at det nye resultat ikke stemmer overens med, hvordan du har det, skal du kontakte din diabetesbehandler Utroværdige resultater mulige fejlårsager Hvis dit apparat gentagne gange viser fejlmeddelelser, eller du tvivler på, at måleresultaterne er korrekte, bør du gennemgå følgende punkter: Udførte du målingen som foreskrevet (se afsnit 4.2, Måling af blodsukker )? Ventede du med at påføre blod, til teststrimmelsymbolet og bloddråbe symbolet blinkede i displayet? Vaskede du hænderne med varmt vand og sæbe for at stimulere blodgennemstrømningen og fjerne eventuelle rester (f.eks. af madog drikkevarer eller creme)? Tørrede du hænderne godt? Masserede du forsigtigt fingerspidsen (uden at trykke for hårdt) for at få en bloddråbe frem? Tilførte du blodet til teststrimlen, så snart bloddråben var dannet? Blev testen udført ved en temperatur, der ligger inden for det korrekte temperaturområde (mellem +10 C og +40 C)? Anvendte du en teststrimmeltromle, hvis 90-dages brugsperiode ikke var udløbet (se afsnit 2.5 Isætning eller udskiftning af teststrimmeltromle ). Har du overholdt opbevaringsvilkårene for apparatet og teststrimmeltromlen (se kapitel 8, Vilkår for måling og opbevaring og pakningsindlægget til teststrimmeltromlen)? Hvis du har gennemgået disse punkter og stadig modtager fejlmeddelelser eller tvivler på, at resultaterne er korrekte, bør du kontakte vores lokale kunde- og servicecenter (se kapitel 14, Lokalt kunde- og servicecenter ) Måling af blodsukker Måling af blodsukker 83

Compact Plus SYSTEM TIL BLODSUKKERMÅLING. Brugermanual

Compact Plus SYSTEM TIL BLODSUKKERMÅLING. Brugermanual ACCU-CHEK _CP_LCM_Manual_DA final.indd 1 Compact Plus SYSTEM TIL BLODSUKKERMÅLING Brugermanual 20.6.2007 17:56:48 På emballagen, på apparatets typeplade samt på fingerprikkeren anvendes følgende symboler,

Læs mere

System til måling af blodsukker 5.2. mmol/l. Før Måltid. Se Muligheder. Bruger kun Bayers Contour Next blodsukker teststrimler BRUGERVEJLEDNING

System til måling af blodsukker 5.2. mmol/l. Før Måltid. Se Muligheder. Bruger kun Bayers Contour Next blodsukker teststrimler BRUGERVEJLEDNING System til måling af blodsukker 13.10.12 12:24 mmol/l 5.2 Se Muligheder Før Måltid Bruger kun Bayers Contour Next blodsukker teststrimler BRUGERVEJLEDNING TILSIGTET BRUG Bayers Contour Next system til

Læs mere

System til blodsukkermåling. Br u g e r - vejledning. Anvisninger.

System til blodsukkermåling. Br u g e r - vejledning. Anvisninger. System til blodsukkermåling Br u g e r - vejledning. Anvisninger. System til blodsukkermåling Brugervejledning 1 Brugervejledning Tak fordi du har valgt OneTouch! OneTouch Verio Pro systemet til blodsukkermåling

Læs mere

Accu-Chek Aviva er et af de bedste og mest sikre blodsukkerapparater på markedet.

Accu-Chek Aviva er et af de bedste og mest sikre blodsukkerapparater på markedet. 334-22174 Danish 7/6/04 4:00 PM Page 1 Accu-Chek Aviva er et af de bedste og mest sikre blodsukkerapparater på markedet. Uanset om Accu-Chek Aviva er dit første blodsukkerapparat, eller du tidligere har

Læs mere

SAP-Nummer 524208 Sprachvariante 017 Erstellversion 2 Packmittel erstellt am 30.01.2014 / Perleth Packmittel geändert am 05.02.

SAP-Nummer 524208 Sprachvariante 017 Erstellversion 2 Packmittel erstellt am 30.01.2014 / Perleth Packmittel geändert am 05.02. SAP-Nummer 524208 Sprachvariante 017 Erstellversion 2 Packmittel erstellt am 30.01.2014 / Perleth Packmittel geändert am 05.02.2014 / Perleth Abmessungen Format (B x H) 101,6 x 139,7 mm Farben Cyan Magenta

Læs mere

Aviva BLODSOCKERMÄTARE / VERENSOKERIMITTARI BLODSUKKERAPPARAT / BLODSUKKERAPPARAT. Bruksanvisning Käyttöohje Brugermanual Bruksanvisning

Aviva BLODSOCKERMÄTARE / VERENSOKERIMITTARI BLODSUKKERAPPARAT / BLODSUKKERAPPARAT. Bruksanvisning Käyttöohje Brugermanual Bruksanvisning ACCU-CHEK Aviva BLODSOCKERMÄTARE / VERENSOKERIMITTARI BLODSUKKERAPPARAT / BLODSUKKERAPPARAT Bruksanvisning Käyttöohje Brugermanual Bruksanvisning Accu-Chek Aviva er et af de bedste og mest sikre blodsukkerapparater

Læs mere

DK..... Light Assist

DK..... Light Assist DK... Light Assist Light Assist er en flytbar motor til hjælp for assisterende personer, der skubber en manuel kørestol. Dens rolle er at gøre dagligdagens kørsel på fortove, gader og stier lettere. Den

Læs mere

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR I denne brugsanvisning kan høreapparat, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater, tilbehør

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

fejemaskine til gulve og tæpper, som hjælper dig med at gøre rent hurtigere og nemmere, end det er muligt med andre ledningsfrie fejemaskiner.

fejemaskine til gulve og tæpper, som hjælper dig med at gøre rent hurtigere og nemmere, end det er muligt med andre ledningsfrie fejemaskiner. Brugervejledning Tillykke med din nye - den ledningsfri fejemaskine til gulve og tæpper, som hjælper dig med at gøre rent hurtigere og nemmere, end det er muligt med andre ledningsfrie fejemaskiner. Hemmeligheden:

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Bortskaffelse... 10 Tekniske data...

Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Bortskaffelse... 10 Tekniske data... Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Udskiftning af batterier... 6 Anvendelse af vægten... 7 Tarering af vægten... 7 Ændring af vægtenheden... 8

Læs mere

Bruger vejledning model MyGlucoHealth meter MGH-BT 1 og MGH-1 Forhandles i Skandinavien af

Bruger vejledning model MyGlucoHealth meter MGH-BT 1 og MGH-1 Forhandles i Skandinavien af Bruger vejledning model MyGlucoHealth meter MGH-BT 1 og MGH-1 Forhandles i Skandinavien af CuraTec Aps Scandinavian Trade Building Gydevang 39 41 DK -3450 Allerød curatec@mail.dk www.curatec.dk Hurtigt

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8.

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8. DK... Light Drive Light Drive er en monterbar strømforsyningsenhed, som omdanner din manuelle kørestol til en elektrisk letvægtskørestol. Den er designet til hjælpe dig med at komme omkring indendørs,

Læs mere

Windows XP. Tilpasning af computeren

Windows XP. Tilpasning af computeren Side 1 af 12 Windows XP Tilpasning af computeren Indhold Indhold...1 Indledning...2 Mus...2 Venstrehåndet...2 Dobbeltklikke...2 Musemarkøren...3 Musens følsomhed...3 Scrollehjul...4 Indstilling af Skærm...4

Læs mere

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk Zoomax Snow Brugsvejledning Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk BL-04 Beskrivelse Zoomax Snow er en letvægts elektronisk lup med en 4,3 tommer

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm Supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH Denisstr. 28A 67663 Kaiserslautern Tyskland KW 08/2016 2508 4047 Vindues- og døralarm A 1 2 3 4 4x 5 6 4x B 7 8 9 10 11 12 13 15 16 14 1 Leveringsomfang/apparatdele

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

Libra + 200M Dørklokken

Libra + 200M Dørklokken Libra + 200M Dørklokken Indstilling Kontrollér pakkens indhold... side. 16 Sikkerhed... Hurtig start... sæt Isæt batterierne til dørklokken... side. 17 Vælgerkontakt-positioner... Lydstyrkekontrol... Skydevindue...

Læs mere

Kapitel 1: Indledning Kapitel 2: Patientmåling for sundhedspersonale Kapitel 3: Kontrolmåling for sundhedspersonale

Kapitel 1: Indledning Kapitel 2: Patientmåling for sundhedspersonale Kapitel 3: Kontrolmåling for sundhedspersonale Indhold Kapitel 1: Indledning... 7 Accu-Chek Performa apparatet... 7 Kodning af apparatet... 9 Indstilling af klokkeslæt og dato før ibrugtagning... 11 Sådan anvendes Accu-Chek Performa systemet... 13

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

STARLYF CYCLONIC VAC

STARLYF CYCLONIC VAC STARLYF CYCLONIC VAC Tak for købet af en Starlyf Cyclonic Vac. Læs disse sikkerhedsvejledninger omhyggeligt før brug af støvsugeren, da de er udarbejdet for at gøre det lettere for dig at bruge din Starlyf

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma Videostik med styrbar spids. El.nr. 63 98 958 376

Betjeningsvejledning Elma Videostik med styrbar spids. El.nr. 63 98 958 376 Betjeningsvejledning Elma Videostik med styrbar spids El.nr. 63 98 958 376 Elma Videostik side 2 Indhold Generelle sikkerhedsinstruktioner... 3 Introduktion... 3 Specifikationer... 4 Funktionsinstruktioner...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Ver 3.7 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 3 TIL- OG FRAKOBLING... side 4 TILKOBLING NIVEAU 1... side 5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2... side 6 TIL- OG FRAKOBLING

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender.

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. 1 VELKOMMEN TIL PEARL DK Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. Indtil du har vænnet dig til at bruge produktet, kan det i starten

Læs mere

SmartAir TS1000. Daglig brug

SmartAir TS1000. Daglig brug SmartAir TS1000 Daglig brug Indhold Brugere... 4 Opret brugere... 4 Brugerliste vinduet... 5 Knapper... 5 Grupper... 6 Søg bruger... 7 Rapport vinduet (brugere)... 7 Døre... 8 Opret døre... 8 Dørliste

Læs mere

MYLOQ 1101 Kodecylinder

MYLOQ 1101 Kodecylinder MYLOQ 1101 Kodecylinder Brugsanvisning DK Vigtig information før anvending Kodecylinderen skal aktiveres før brug (se side 3). En administrationskode skal tilføjes. Vær sikker på at få skrevet den nye

Læs mere

Accu-Chek Mobile SYSTEM TIL BLODSUKKERMÅLING. Brugsanvisning

Accu-Chek Mobile SYSTEM TIL BLODSUKKERMÅLING. Brugsanvisning Accu-Chek Mobile SYSTEM TIL BLODSUKKERMÅLING Brugsanvisning Blodsukkermålesystemet inklusive alle bestanddele skal opbevares utilgængeligt for børn under 3 år. Der er fare for kvælning, hvis smådele (f.eks.

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth Headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-59W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

S91xx/S90xx 1 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 Basic 3 Plus 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 S91XX, S90XX DANSK 38 38 DANSK Introduktion Tillykke med dit køb og velkommen til

Læs mere

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Scan QR koden og læs mere om produktet INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning 2 Sikkerhed 2 Bremser 3 Aktivering 3 Elektronisk stop knap/nødstop 3 Sidde ned / stå

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

www.philips.com/support

www.philips.com/support Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AE1125 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din bærbare radio 4 Hvad er der i kassen 4 Strømforsyning 4 Sluk 5 3 Brug af

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Beskrivelse af tryghedsalarmen

Beskrivelse af tryghedsalarmen Denne vejledning fungerer som en hurtig og nem brugervejledning på dansk, oversat af GSM Teknik ApS. Skal man bruge alle detaljer, henvises til den engelske vejledning, der medfølger i kassen. Beskrivelse

Læs mere

47-4227A-003 Dansk version juli, 2006

47-4227A-003 Dansk version juli, 2006 47-4227A-003 Dansk version juli, 2006 Kære CLEVER CHEK TD-4227 ejer: Du har valgt et af de bedste apparater til blodsukkermåling. Denne manual indeholder vigtige informationer som du bør kende om dit apparat,

Læs mere

TeleKit Brugervejledning

TeleKit Brugervejledning TeleKit Brugervejledning v.3 juni 2015 Du har nu modtaget et TeleKit Ud over det udstyr du kan se på billedet, indeholder Telekittet en brugervejledning. For at logge på Open Tele skal du bruge et brugernavn

Læs mere

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S2s

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S2s Betjeningsvejledning System Alarmpanel xx S2s Indhold 1 Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet

Læs mere

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN Dette symbol bliver brugt for at gøre opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. VÆR OPMÆRKSOM PÅ DETTE TEGN : det henviser til vigtige sikkerhedsbestemmelser. Det betyder

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 FØRSTE GANGS BRUG Tilslut skabet til elforsyningen. På modeller med elektronik kan

Læs mere

Knapper og kontroller: 1. DRONE 2. Fjernbetjening

Knapper og kontroller: 1. DRONE 2. Fjernbetjening Danish slukke fjernbetjeningen. Hvis du ikke overholder denne rækkefølge, kan det medføre, at du mister kontrollen over dronen og derved udsætter dig selv og andre for fare. Gør det til en vane at overholde

Læs mere

Brugsanvisning E210. Ref AV0020 + AV0030

Brugsanvisning E210. Ref AV0020 + AV0030 Brugsanvisning E210 Ref AV0020 + AV0030 Beskrivelse af viser funktioner. Denne instruktion beskriver urets funktioner baseret på at uret holdes som vist på tegningen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A B C D E F G

Læs mere

Bison 80 Brugervejledning 1. udgave - april 2005. Indholdsfortegnelse

Bison 80 Brugervejledning 1. udgave - april 2005. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til din trappelift...2 2 Hovedkomponenter...2 3 Betjening...3 3.1 Oplade din trappelift... 3 3.2 Sikker drift... 4 4 Anvende din trappelift...5 5 Ekstraudstyr...6 5.1

Læs mere

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug.

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug. DK BRUGERMANUAL Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem manualen til senere brug. Indholdsfortegnelse GENEREL INFORMATION RÅD OM LEDNINGSNET OG BATTERI SIKKERHEDSINFORMATION FØRSTE

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21 _Mobicool.book Seite 1 Freitag, 6. Mai 2011 9:47 09 DC EN DE FR ES IT NL NO SV FI Thermoelectric cooler Instruction Manual 3 Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière thermoélectrique Notice

Læs mere

2008/2. Clean Mate IVO. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate IVO. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate IVO Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3.

Læs mere

DK bruger vejledning

DK bruger vejledning brugervejledning DK Tak... for dit køb af Tanda Zap. Tanda Zap spotbehandling er klinisk dokumenteret. Kraftfuldt blåt LED lys nedbryder de bakterier, der forårsager akne udbrud, mens let vibration og

Læs mere

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten.

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten. LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Denne støvsuger må kun anvendes til almindelig husholdningsrengøring, som beskrevet i brugsanvisningen. Du bør sikre dig, at du har forstået indholdet af denne brugervejledning

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HDW-3 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

Brugsanvisning til Bravissimo serien. BV-9 Bag-øret-høreapparat

Brugsanvisning til Bravissimo serien. BV-9 Bag-øret-høreapparat Brugsanvisning til Bravissimo serien BV-9 Bag-øret-høreapparat Indhold I denne brugsanvisning kan høreapparat, øreprop, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Desuden forbeholder vi

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

Brugermanual Sammenfatning af original engelsk manual WED 2000A Ultralydsskanner til drægtighedsscanning på søer og gylte.

Brugermanual Sammenfatning af original engelsk manual WED 2000A Ultralydsskanner til drægtighedsscanning på søer og gylte. Brugermanual Sammenfatning af original engelsk manual WED 2000A Ultralydsskanner til drægtighedsscanning på søer og gylte. Hvordan udføres en korrekt drægtighedsskanning Placer ultralydsproben i bugen

Læs mere

Aftageligt anhængertræk AK6 - Brugervejledning

Aftageligt anhængertræk AK6 - Brugervejledning Aftageligt anhængertræk AK6 - Brugervejledning DK Kære kunde: Bosal vil gerne sige tak for den tillid til vores produkter, De har udvist ved købet at dette anhængertræk med aftagelig krogarm. Bosal ønsker

Læs mere

Brugervejledning til 2-hjuls Scooter

Brugervejledning til 2-hjuls Scooter Brugervejledning til 2-hjuls Scooter 1 Denne brugervejledning medfølger til din 2-hjuls scooter. Brugervejledningen er gældende for alle 2-hjuls scootere, der er produceret på vores fabrik. Nogle funktioner,

Læs mere

PMR Radio Bruger Manual. electronic

PMR Radio Bruger Manual. electronic PMR Radio Bruger Manual electronic Antenne TOT: Tryk og Tal Knap Tryk og hold inde for at sende Tænd/Sluk Knap Tryk og hold inde, for at tænde eller slukke for PRM Radioen LCD Display Viser hvilke kanal

Læs mere

Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol

Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 2 Sikkerhed 2 Stand-by mode 2 Bremser 2 Aktivering 3 Sidde ned 3 Armlæn 3 Aktivering af hejs 3 Sænkning af stolen 4 Brug af bækken

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Magnetisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Magnetisk Trådløs Dørsensor Magnetisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 5 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 6 RESET TIL

Læs mere

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 0.0 Symboler 2 1.0 Indledning 2 2.0 Sikkerhed 3 3.0 Sædesystem 3 4.0 Montering 4 5.0 Tilpasninger/indstilling 4

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

Accu Chek Mobile. Brugsanvisning

Accu Chek Mobile. Brugsanvisning ONR 2261 Hagedorn 21223 V5/1 man_06456260001_02_darow_154x127mm Black (2012) Frau Horrix V5/2 man_06456260001_02_darow_154x127mm Cyan V5/3 man_06456260001_02_darow_154x127mm Magenta V5/4 man_06456260001_02_darow_154x127mm

Læs mere

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

Brugervejledning. www.kangaroobike.com

Brugervejledning. www.kangaroobike.com Brugervejledning E- www.kangaroobike.com Version 1.3 2014 Tillykke med investeringen i Winther E-Kangaroo, som har sat nye standarder for komfort og brugervenlighed. Læs denne vejledning grundigt igennem

Læs mere

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW da Wireless Smoke Alarm Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Graphics 4 2 Indledning 6 3 Montering 7 4 Radionetværk 9 5 Vedligeholdelse 13 6 Tekniske data

Læs mere

HG Hovedskære Vinkel & Lige

HG Hovedskære Vinkel & Lige BETJENINGSVEJLEDNING HG Hovedskære Vinkel & Lige Tillykke med købet af din nye HG Hovedskære. Hos Hedensted Gruppen A/S bestræber vi os altid på, at producere kvalitetsprodukter, du kan regne med. Vi er

Læs mere

Brugsanvisning USB oplader USB oplader

Brugsanvisning USB oplader USB oplader Brugsanvisning USB oplader A 1 3 2 4 2 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UC-400 2 USB port 3 Stik 4 LED-ladeindikator 3 Indhold Leveringsomfang...2 Aapparatdele...3 Leveringsomfang/apparatdele...4

Læs mere

Udskiftning af overførselsbæltet

Udskiftning af overførselsbæltet Printeren overvåger overførselsbæltets levetid. Når overførselsbæltet er opbrugt, viser printeren 80 Bælte opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte overførselsbæltet. Hvis du vil

Læs mere

Brugsanvisning til Bravissimo serien. BV-18 Bag-øret-høreapparat

Brugsanvisning til Bravissimo serien. BV-18 Bag-øret-høreapparat Brugsanvisning til Bravissimo serien BV-18 Bag-øret-høreapparat I denne brugsanvisning kan høreapparat, øreprop, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Desuden forbeholder vi os ret

Læs mere

170005-08 Region Hovedstadens Elektive Laboratorium

170005-08 Region Hovedstadens Elektive Laboratorium 2.1 Prøvetagning Prøvetagning fra vene Blodprøvetagning, hvor kanyle og sikkerhedsholder samles umiddelbart inden prøvetagning Varenr. L33001 Varenavn: Kanyle uden holder, GRØN, lang nål Varenr. L33002

Læs mere

Bose SoundTrue. In-ear hovedtelefoner. til brug med Samsung Galaxy-enheder. Brugervejledning

Bose SoundTrue. In-ear hovedtelefoner. til brug med Samsung Galaxy-enheder. Brugervejledning Bose SoundTrue In-ear hovedtelefoner til brug med Samsung Galaxy-enheder Brugervejledning Vigtige sikkerhedsoplysninger Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt, og gem den, så du har adgang til

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden

Læs mere

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift 2014 Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift.dk, Søgårdparken 20, 7250 Hejnsvig 2 FORSIKRING)OM)OVERENSSTEMMELSE)) Søgårdparken20 7250Hejnsvig

Læs mere

Eco-Drive Chronograph

Eco-Drive Chronograph Eco-Drive Chronograph Urets karakteristik Kaliber E860 Dette ur er forsynet med solceller, der leverer den nødvendige energi til at drive urværk og alarmlyde ved at omdanne lysenergien til elektrisk energi.

Læs mere

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 DK DANSK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske Dem på, at der skal

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

BETJENING AF MASKINEN

BETJENING AF MASKINEN BETJENING AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) kan findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sorter vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørretumbles Egnet til

Læs mere

Brugervejledning Alkometer S-300

Brugervejledning Alkometer S-300 Brugervejledning Alkometer S-300 1 Indhold 1 Testsekvens 2 2 Prøvetagning 2 3 Manuel prøve 3 4 Øvrige informationer 4 5 Fejlmeddelelse 4 6 Øvrige funktioner 4 7 Varme 4 8 Kalibrering. 5 Tekniske specifikationer

Læs mere

Brugervejledning. Monitoreringssystem til blodsukker og ketoner

Brugervejledning. Monitoreringssystem til blodsukker og ketoner Brugervejledning Monitoreringssystem til blodsukker og ketoner ART20309_Rev-B.indd 1 Symboldefinition Disse symboler bruges på måleren. CE-mærke Batchkode EU-direktivet om batterier kræver, at brugte batterier

Læs mere

Indhold. Testo 926 Termometer. Betjeningsvejledning

Indhold. Testo 926 Termometer. Betjeningsvejledning Testo 926 Termometer Betjeningsvejledning Indhold Vejledningsinformation...2 1. Sikkerhedsinformation...2 2. Påtænkt brug af instrumentet...3 3. Produktbeskrivelse...4 3.1 Display og betjeningsknapper...4

Læs mere

Dansk brugsanvisning. Airon Wireless Kropsanalysevægt. Airon Wireless Aktivitetstracker Trin Kalorier Afstand Søvn Ur

Dansk brugsanvisning. Airon Wireless Kropsanalysevægt. Airon Wireless Aktivitetstracker Trin Kalorier Afstand Søvn Ur Versjon: 1.0 Andre Airon Wireless produkter Airon Wireless system er en serie af produkter, der giver dig et godt overblik over nogle af dine vigtigste sundhedsrelaterede data i samme program. Prøv også:

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A6000 http://da.yourpdfguides.com/dref/853150

Din brugermanual HP PAVILION A6000 http://da.yourpdfguides.com/dref/853150 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION A6000 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * *

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt før du anvender duovognen første gang og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger

Læs mere

Copyright. Varemærker

Copyright. Varemærker Copyright 2015 Sanford, L.P. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af dette dokument eller af softwaren må gengives eller overføres i nogen form eller på nogen måde, eller oversættes til et andet sprog,

Læs mere

Advarsel 1. 1.1 Samling. 2. 1.5 Fysisk beskrivelse af Synergy.. 6. 1.5.1 SmartView Synergy standard 6. 1.5.2 Bag Panel. 7. 1.5.3 Brug af Læse Bord..

Advarsel 1. 1.1 Samling. 2. 1.5 Fysisk beskrivelse af Synergy.. 6. 1.5.1 SmartView Synergy standard 6. 1.5.2 Bag Panel. 7. 1.5.3 Brug af Læse Bord.. On Sight Vision ApS Leif Holde Tlf.: 4117 2140 Indholdsfortegnelse: Advarsel 1 1.1 Samling. 2 1.5 Fysisk beskrivelse af Synergy.. 6 1.5.1 SmartView Synergy standard 6 1.5.2 Bag Panel. 7 1.5.3 Brug af Læse

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere