Brug af dine scannerfunktioner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brug af dine scannerfunktioner"

Transkript

1 CanoScan 5600F Vejledning på skærmen Sayfa 1 / 309 sayfa MC-2519-V1.00 Sådan bruges denne vejledning Udskrivning af denne vejledning Opnåelse af den seneste scannerdriver Brug af dine scannerfunktioner Scanning af fotos og dokumenter Scanning af film Scanning af flere dokumenter på én gang Scanning af billeder, der er større end glaspladen Finjustering af billedets lysstyrke og farve ved scanning af billeder Sådan gør du billeder, som er lidt ude af fokus, skarpere, fjerner pletter/ridser og korrigerer falmede farver, når du scanner billeder Rettelse/forbedring af scannede billeder Udskrivning af scannede billeder på forskellige måder Forsendelse af scannede billeder via Søgning efter mistede billeder

2 Sådan bruges denne vejledning Sayfa 2 / 309 sayfa Vejledning på skærmen > Sådan bruges denne vejledning Sådan bruges denne vejledning Betjening af indholdsskærmen Betjening af forklaringsskærmen Udskrivning af denne vejledning Brug af nøgleord for at finde et emne Registrering af emner til Min vejledning Symboler brugt i dette dokument Varemærker Gå til toppen af siden

3 Betjening af indholdsskærmen Sayfa 3 / 309 sayfa Vejledning på skærmen > Sådan bruges denne vejledning > Betjening af indholdsskærmen Betjening af indholdsskærmen Når du klikker på en titel, som vises på indholdsskærmen i venstre side af vejledningen på skærmen, vises den pågældende titels sider i vinduet Beskrivelse i højre side. Når du klikker på i venstre side af, vises titlerne for de nederste hierarkier. Klik på for at lukke eller få vist indholdsskærmen. Gå til toppen af siden

4 Betjening af forklaringsskærmen Sayfa 4 / 309 sayfa Vejledning på skærmen > Sådan bruges denne vejledning > Betjening af forklaringsskærmen Betjening af forklaringsskærmen (1) Klik på de grønne tegn for at flytte til den tilsvarende side. (2) Markøren flytter til toppen af denne side. Gå til toppen af siden

5 Udskrivning af denne vejledning Sayfa 5 / 309 sayfa Vejledning på skærmen > Sådan bruges denne vejledning > Udskrivning af denne vejledning Udskrivning af denne vejledning Klik på for at få vist vinduet Udskriv i venstre side af vejledningen på skærmen. Klik på, og klik derefter på Valgindstillinger (Option Settings) for at få vist dialogboksen Valgindstillinger (Option Settings). Nu kan du angive udskrivningsindstillingerne. For at få vist dialogboksen Udskriv (Print) skal du klikke på og derefter klikke på Udskriv indstillinger (Print Settings). Når dialogboksen vises, skal du vælge den printer, der skal bruges til udskrivning. Når du har valgt den printer, der skal bruges, skal du klikke på Egenskaber... (Properties...) for at angive udskrivningsindstillingerne. De fire følgende udskrivningsmetoder er tilgængelige: Aktuelt dokument Markerede dokumenter Min vejledning Alle dokumenter Aktuelt dokument Du kan udskrive det emne, der aktuelt vises. 1. Under Vælg mål (Select Target) skal du vælge Aktuelt dokument (Current Document) Titlen på det emne, der aktuelt vises, vises på listen Dokumenter, der skal udskrives (Documents to Be Printed). Ved at vælge Udskriv tilknyttede dokumenter (Print linked documents) kan du også udskrive dokumenter, som er tilknyttede det aktuelle dokument.de tilknyttede dokumenter tilføjes listen Dokumenter, der skal udskrives (Documents to Be Printed). Klik på Vis udskrift (Print Preview) for at få vist og kontrollere, hvordan udskriftsresultaterne ser ud, før du begynder at udskrive dokumentet.

6 Udskrivning af denne vejledning Sayfa 6 / 309 sayfa 2. Klik på Start udskrivning (Start Printing) Dialogboksen Udskriv bekræftelse på sideantal (Print Page Count Confirmation) vises. 3. Udfør udskrivning Bekræft det antal sider, der skal udskrives, og klik derefter på Ja (Yes). De emner, der aktuelt vises, udskrives. Markerede dokumenter Du kan vælge og udskrive de emner, du vil udskrive. 1. Under Vælg mål (Select Target) skal du vælge Markerede dokumenter (Selected Documents) Titlen på alle emner vises på listen Dokumenter, der skal udskrives (Documents to Be Printed). 2. Vælg de emner, der skal udskrives. På listen Dokumenter, der skal udskrives (Documents to Be Printed) skal du markere afkrydsningsfelterne på de emner, der skal udskrives. Når du markerer afkrydsningsfeltet Vælg automatisk dokumenter i de nederste hierarkier (Automatically select documents in lower hierarchies), markeres afkrydsningsfelterne til alle titler for de nederste hierarkier. Klik på Vælg alt (Select All) for at markere afkrydsningsfelterne til alle titler. Klik på Ryd alt (Clear All) for at rydde afkrydsningsfelterne til alle titler. Klik på Vis udskrift (Print Preview) for at få vist og kontrollere, hvordan udskriftsresultaterne ser ud, før du begynder at udskrive dokumentet. 3. Klik på Start udskrivning (Start Printing) Dialogboksen Udskriv bekræftelse på sideantal (Print Page Count Confirmation) vises. 4. Udfør udskrivning Bekræft det antal sider, der skal udskrives, og klik derefter på Ja (Yes). Alle emner med markerede afkrydsningsfelter udskrives. Min vejledning Du kan vælge og udskrive emner, som er registreret i Min vejledning. Yderligere oplysninger om Min vejledning findes under " Registrering af emner til Min vejledning ". 1. Under Vælg mål (Vælg mål) skal du vælge Min vejledning (My Manual) Titlen på de emner, der er registreret i Min vejledning vises på listen Dokumenter, der skal udskrives (Documents to Be Printed). 2. Vælg de emner, der skal udskrives. På listen Dokumenter, der skal udskrives (Documents to Be Printed) skal du markere afkrydsningsfelterne på de emner, der skal udskrives. Klik på Vælg alt (Select All) for at markere afkrydsningsfelterne til alle titler. Klik på Ryd alt (Clear All) for at rydde afkrydsningsfelterne til alle titler. Klik på Vis udskrift (Print Preview) for at få vist og kontrollere, hvordan udskriftsresultaterne ser ud, før du begynder at udskrive dokumentet. 3. Klik på Start udskrivning (Start Printing) Dialogboksen Udskriv bekræftelse på sideantal (Print Page Count Confirmation) vises. 4. Udfør udskrivning

7 Udskrivning af denne vejledning Sayfa 7 / 309 sayfa Bekræft det antal sider, der skal udskrives, og klik derefter på Ja (Yes). Alle emner med markerede afkrydsningsfelter udskrives. Alle dokumenter Du kan udskrive alle emner i vejledningen på skærmen. 1. Under Vælg mål (Select Target) skal du vælge Alle dokumenter (All Documents) Titlen på alle emnerne vises på listen Dokumenter, der skal udskrives (Documents to Be Printed), og afkrydsningsfelterne markeres automatisk. Hvis du fjerner afkrydsningen fra et emne, udskrives emnet ikke. Klik på Vælg alt (Select All) for at markere afkrydsningsfelterne til alle titler. Klik på Ryd alt (Clear All) for at rydde afkrydsningsfelterne til alle titler. Klik på Vis udskrift (Print Preview) for at få vist og kontrollere, hvordan udskriftsresultaterne ser ud, før du begynder at udskrive dokumentet. 2. Klik på Start udskrivning (Start Printing) Dialogboksen Udskriv bekræftelse på sideantal (Print Page Count Confirmation) vises. 3. Udfør udskrivning Bekræft det antal sider, der skal udskrives, og klik derefter på Ja (Yes). Alle emner udskrives. Vigtigt Man skal bruge meget papir til at udskrive alle emner. Før du udskriver, skal du huske at kontrollere sideantallet, der vises i dialogboksen Udskriv bekræftelse på sideantal (Print Page Count Confirmation). Du kan ændre udskriftsstørrelsen i dialogboksen Vis udskrift (Print Preview). Men hvis udskriftsdataene strækker sig ud over papirkanten med den nye skriftstørrelse, vil den del af dokumentet ikke blive udskrevet på papiret. Gå til toppen af siden

8 Brug af nøgleord for at finde et emne Sayfa 8 / 309 sayfa Vejledning på skærmen > Sådan bruges denne vejledning > Brug af nøgleord for at finde et emne Brug af nøgleord for at finde et emne Du kan indtaste et nøgleord for at søge efter en målside. Der søges i alle installerede vejledninger på skærmen (brugervejledninger). 1. Klik på Et søgevindue vises i venstre side af vejledningen på skærmen. Klik på for at lukke eller få vist søgevinduet. 2. Indtast et nøgleord Under Nøgleord (Keyword) indtastes et nøgleord for det element, der skal kontrolleres. Hvis du vil indtaste flere nøgleord, skal du indsætte et mellemrum mellem nøgleordene. Du kan indtaste op til 10 nøgleord eller 255 tegn. Der skelnes ikke mellem store og små bogstaver. Programmet kan også søge efter nøgleord, som indeholder mellemrum. 3. Klik på Start søgningen (Start Searching) Søgningen startes, og titlerne for de emner, der indeholder nøgleordet, vises på listen over søgeresultater. Når du udfører en søgning ved at indtaste flere nøgleord, vises søgeresultaterne som vist nedenfor. [Documents Containing Perfect Match/Dokumenter, der stemmer helt overens] Emner, der indeholder hele søgestrengen (inklusive mellemrum) præcist, som de er skrevet (der stemmer helt overens) [Documents Containing All Keywords/Dokumenter, der indeholder alle nøgleord] Emner, der indeholder alle de nøgleord, der blev indtastet [Documents Containing Any Keyword/Dokumenter, der indeholder et hvilket som helst nøgleord] Emner, der indeholder mindst et af de nøgleord, der blev indtastet

9 Brug af nøgleord for at finde et emne Sayfa 9 / 309 sayfa 4. Vis det emne, du vil læse Dobbeltklik (eller marker og tryk på Enter (Enter)) på titlen på det emne, du vil læse, på listen over søgeresultater. Når siderne for den pågældende titel vises, fremhæves nøgleordene, der findes på de pågældende sider. Gå til toppen af siden

10 Registrering af emner til Min vejledning Sayfa 10 / 309 sayfa Vejledning på skærmen > Sådan bruges denne vejledning > Registrering af emner til Min vejledning Registrering af emner til Min vejledning Registrer ofte læste sider som emner i Min vejledning, så du let kan se disse sider, når du vil. 1. Visning af emnet Vis det emne, der skal tilføjes til Min vejledning. 2. Klik på Vinduet Min vejledning vises i venstre side af vejledningen på skærmen. Klik på for at lukke eller få vist vinduet Min vejledning. 3. Registrer emner til Min vejledning Klik på Tilføj (Add). Det emne, der aktuelt vises, føjes til Liste over Min vejledning (List of My Manual). Alternativt kan du fra listen Senest viste dokumenter (Recently Displayed Documents) dobbeltklikke på (eller markere og trykke på Enter (Enter)) det emne, der skal tilføjes Min vejledning, for at få vist emnet og derefter klikke på Tilføj (Add). 4. Visning af Min vejledning Når du dobbeltklikker (eller markerer og trykker på Enter (Enter)) på et emne, der vises på Liste over Min vejledning (List of My Manual), vises det pågældende emne i vinduet Beskrivelse. For at slette et emne fra Liste over Min vejledning (List of My Manual), skal du markere emnet på listen og derefter klikke på Slet (Delete). (eller trykke på Slet) (Delete)). Gå til toppen af siden

11 Symboler brugt i dette dokument Sayfa 11 / 309 sayfa Vejledning på skærmen > Sådan bruges denne vejledning > Symboler brugt i dette dokument Symboler brugt i dette dokument Advarsel Instruktioner der, hvis de ignoreres, kan medføre død eller alvorlig personskade forårsaget af ukorrekt betjening af udstyret. Disse skal overholdes af hensyn til sikker betjening. Forsigtig Instruktioner der, hvis de ignoreres, kan medføre personskade eller materiel skade forårsaget af ukorrekt betjening af udstyret. Disse skal overholdes af hensyn til sikker betjening. Vigtigt Instruktioner, der skal overholdes af hensyn til sikker betjening. Instruktioner som bemærkninger vedrørende betjeningen eller yderligere forklaringer. Gå til toppen af siden

12 Varemærker Sayfa 12 / 309 sayfa Vejledning på skærmen > Sådan bruges denne vejledning > Varemærker Varemærker Microsoft er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Windows er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/ eller andre lande. Windows Vista er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Adobe, Adobe RGB og Adobe RGB (1998) er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande. Gå til toppen af siden

13 CanoScan 5600F Scanningsvejledning Sayfa 13 / 309 sayfa MA-4123-V1.00 Generelle bemærkninger (Scannerdriver) Placering af dokumenter Hvad er MP Navigator EX (medfølgende scannersoftware)? Kom i gang med at scanne Start af MP Navigator EX Scanning af fotos og dokumenter Scanning af film Scanning af flere dokumenter samtidig Scanning af billeder, der er større end pladen (Stitch Assist) Nem scanning med ét klik Nyttige funktioner i MP Navigator EX Automatisk redigering/forbedring af billeder Manuel redigering/forbedring af billeder Justering af billeder Søgning efter billeder Klassificering af billeder i kategorier Håndtering af billeder i MP Navigator EX Lagring Lagring som PDF-filer Oprettelse/redigering af PDF-filer Udskrivning af dokumenter Udskrivning af fotos Afsendelse via Redigering af filer Angivelse af adgangskoder til PDF-filer Åbning/redigering af adgangskodebeskyttede PDF-filer Skærmbilleder i MP Navigator EX Navigationsvinduet Fanen Scan/importer dokumenter eller billeder (Scan/Import Documents or Images) Fanen Vis og brug billeder på din computer (View & Use Images on your Computer) Fanen Brugerdefineret scanning med et klik (Custom Scan with One-click) Skærmbilledet Fotos/dokumenter (glasplade) (Photos/Documents (Platen)) (vinduet Scan/ importer (Scan/Import)) Skærmbilledet Film (vinduet Scan/importer (Scan/Import)) Hvad er ScanGear (scannerdriver)? Scanning med avancerede indstillinger ved hjælp af ScanGear (scannerdriver) Start af ScanGear (scannerdriver) Scanning i Basistilstand (Basic Mode) Scanning i Avanceret tilstand (Advanced Mode) Scanning ved hjælp af tilstanden Automatisk scanning (Auto Scan Mode) Scanning af film i Avanceret tilstand (Advanced Mode) Scanning af flere dokumenter på samme tid i Avanceret tilstand (Advanced Mode) Ændring af billeder og justering af farver med ScanGear (scannerdriver) Korrigering af billeder (Uskarp maske (Unsharp Mask), Reducer støv og ridser (Reduce Dust and Scratches), Falmekorrektion (Fading Correction) osv.) Justering af farver ved hjælp af farvemønster Justering af mætning og farvebalance Justering af lysstyrke og kontrast Justering af histogram Justering af tonekurve Tærskelindstillinger Skærmbilleder i ScanGear (scannerdriver) Fanen Basistilstand (Basic Mode) Fanen Avanceret tilstand (Advanced Mode) Fanen Tilstanden Automatisk scanning (Auto Scan Mode) Dialogboksen Indstillinger (Preferences) Nyttige oplysninger vedrørende scanning Justering af beskæringsrammer Opløsning (Resolution) Filformater Farvematching (Color Matching) Andre scanningsmetoder Scanning fra et program Scanning ved hjælp af Kontrolpanel (kun i Windows XP)

14 CanoScan 5600F Scanningsvejledning Sayfa 14 / 309 sayfa Dialogboksen Gem (Save) Dialogboksen Gem som PDF-fil (Save as PDF file) Vinduet Vis og brug (View & Use) Vinduet Opret/rediger PDF-fil (Create/Edit PDF file) Dialogboksen Udskriv dokument (Print Document) Dialogboksen Udskriv foto (Print Photo) Dialogboksen Send via (Send via E- mail) Vinduet Ret/forbedre billeder (Correct/Enhance Images) Ét-klik-vinduet Dialogboksen Gem (Save) (ét-klik-vinduet) Dialogboksen Kopi (Copy) Dialogboksen Udskriv (Print) Dialogboksen (Mail) Dialogboksen OCR Dialogboksen Scan Dialogboksen PDF Dialogboksen Indstillinger (Preferences) Åbning af andre filer end scannede billeder Åbning af billeder, der er gemt på en computer Scanning ved hjælp af scannerknapperne Hvad er scannerknapper? Scanning og lagring af dokumenter som PDFfiler (PDF-knapper) Scanning og udskrivning/kopiering af dokumenter (Knappen KOPI (COPY)) Scanning af dokumenter og åbning af de scannede billeder (knappen SCAN) Scanning og vedhæftning af dokumenter til e- mail (knappen ) Indstillinger for scannerknap (Scanner Button Settings) Indstillinger for scannerknap (Scanner Button Settings) via MP Navigator EX Fejlfinding Installationsproblemer Problemer med scanning Problemer med scanning af film Softwareproblemer Problemer med MP Navigator EX Opdatering af scannerdriveren Sådan hentes den nyeste ScanGear (scannerdriver) Afinstallation af ScanGear (scannerdriver) Før installation af ScanGear (scannerdriver) Installation af ScanGear (scannerdriver) Medfølgende programmer ArcSoft PhotoStudio Om Inkjet Printer/Scanner Extended Survey Program

15 Brug af MP Navigator EX Sayfa 15 / 309 sayfa Vejledning på skærmen > Scanningsvejledning > Brug af MP Navigator EX Brug af MP Navigator EX MP Navigator EX er et program, der gør det nemt at scanne fotos og dokumenter. Programmet er også velegnet til brugere, der ikke har prøvet at scanne før. Start MP Navigator EX Klik her:mp Navigator EX Se "Kom i gang med at scanne" for at få oplysninger om, hvordan billeder scannes vha. MP Navigator EX. Scan fotos og dokumenter Du kan nemt scanne ved at skifte mellem de forskellige skærmbilleder i MP Navigator EX. Du kan også gemme og udskrive scannede billeder ved hjælp af MP Navigator EX. Scan små dokumenter samtidigt Du kan scanne flere små dokumenter (fotos, kort osv.) på én gang. Dette er praktisk, da du derved ikke behøver at scanne flere gange. Scan store dokumenter Du kan nemt scanne dokumenter, som er større end pladen, ved hjælp af MP Navigator EX. Derved kan du scanne venstre og højre halvdel af et dokument hver for sig og kombinere dem til et enkelt billede. Scan med ét klik I ét-klik-tilstand gør MP Navigator EX arbejdet fra scanning til lagring ved tryk på en enkelt knap. Ét-kliktilstand gør det også muligt at scanne og gemme billeder som PDF-filer eller vedhæfte dem til

16 Brug af MP Navigator EX Sayfa 16 / 309 sayfa automatisk. Scan og rette/forbedre fotos Du kan nemt rette/forbedre scannede fotos i MP Navigator EX. Du behøver ikke at anvende andre programmer.

17 Generelle bemærkninger (Scannerdriver) Sayfa 17 / 309 sayfa Vejledning på skærmen > Scanningsvejledning > Generelle bemærkninger (Scannerdriver) Generelle bemærkninger (Scannerdriver) ScanGear (scannerdriver) har følgende begrænsninger. Husk disse punkter, når du anvender den. Scannerdriverens begrænsninger Hvis du bruger NTFS-filsystemet, bliver TWAIN-datakilden muligvis ikke kaldt. Dette skyldes, at TWAIN-modulet af sikkerhedsgrunde ikke kan skrives til mappen winnt. Kontakt computerens administrator, hvis du ønsker hjælp. Nogle computere (herunder bærbare), der er tilsluttet maskinen, startes muligvis ikke korrekt fra standby-tilstand. Hvis dette er tilfældet, skal du genstarte computeren. Forbind ikke to eller flere maskiner eller multifunktionsprintere med scannerfunktion til den samme computer på samme tid. Hvis der er forbundet flere scanningsenheder, kan du ikke scanne ved hjælp af en knap på maskinen (scannerknappen), og der kan eventuelt opstå fejl, når der oprettes adgang til enhederne. Skærmbillederne til softwaren vises muligvis ikke korrekt i Windows Vista, hvis skriftstørrelsen er indstillet til Større skala (Larger scale). Hvis du vil have vist skærmbillederne med skriftstørrelsen Større skala (Larger scale), skal du i Udseende og personlige indstillinger (Appearance and Personalization) ændre skrivebordstemaet Windows klassisk (Windows Classic) på følgende måde: 1. Klik på menuen Start, og vælg derefter Kontrolpanel (Control Panel). 2. Vælg Udseende og personlige indstillinger (Appearance and Personalization) > Personlige indstillinger (Personalization) > Skift tema (Theme). Dialogboksen Temaindstillinger (Theme Settings) åbnes. 3. På fanen Temaer (Theme) i dialogboksen Temaindstillinger (Theme Settings) skal du vælge Windows klassisk (Windows Classic) under Tema (Theme). 4. Klik på OK. Der skiftes til visningen Windows klassisk (Windows Classic). Brug operativsystemets standardstørrelse til skrifttyper. I modsat fald vises programmets skærmbilleder muligvis ikke korrekt. Scanningen kan mislykkes, hvis computeren er blevet aktiveret efter slumre- eller standbytilstand. Hvis dette er tilfældet, skal du benytte følgende fremgangsmåde og udføre scanningen igen. 1. Sluk maskinen. 2. Afslut scannerdriveren (ScanGear), tag USB-kablet ud af computeren, og tilslut det derefter igen. 3. Tænd maskinen. Scannerdriveren (ScanGear) kan ikke åbnes i flere programmer på samme tid. Hvis scannerdriveren (ScanGear) allerede er åbnet i et program, kan den ikke åbnes en gang til i programmet. Husk at lukke vinduet med scannerdriveren (ScanGear), inden du lukker programmet. Kontroller, at du har tilstrækkelig tilgængelig diskplads, når du scanner store billeder ved høj opløsning. Der skal f.eks. være mindst 300 MB ledig diskplads, hvis du skal scanne et A4-dokument ved 600 dpi i fuldfarve. Tykke dokumenter beskæres muligvis ikke korrekt, når de scannes. I så fald skal du beskære hvert element for sig eller beskære dem manuelt. Scannerdriveren (ScanGear) og WIA-driveren kan ikke anvendes på samme tid. Undlad at sætte computeren i dvale- eller slumretilstand, mens scanningen udføres. Kalibreringen kan tage et stykke tid, hvis maskinen tilsluttes via USB 1.1. Scanningen kan mislykkes, hvis computeren er blevet aktiveret efter slumre- eller standbytilstand. I så fald skal du tage USB-kablet ud af computeren, og derefter tilslutte det igen. Programmer med anvendelsesbegrænsninger Når du starter Media Center, som du får sammen med Windows XP Media Center Edition 2005, kan du muligvis ikke scanne via en knap på maskinen (scannerknappen). Hvis dette er tilfældet, skal du

18 Generelle bemærkninger (Scannerdriver) Sayfa 18 / 309 sayfa genstarte computeren. Du kan ikke scanne billeder i Media Center i Windows Vista og Windows XP Media Center Edition Brug et andet program til scanningen, f.eks. MP Navigator EX. I nogle programmer kan der opstå et problem, når du anvender Multibeskæring (Multi Crop) på fanen Avanceret tilstand (Advanced Mode) i scannerdriveren (ScanGear). I så fald skal du scanne dokumenterne hver for sig og ændre Papirstørrelse (Paper Size), så det passer til dokumentet. Med visse programmer vil det vindue, som viser miniaturebillederne af de scannede billeder, muligvis lukkes automatisk, hvis du markerer afkrydsningsfeltet Vis scannede billeder (View scanned images) på fanen Tilstanden Automatisk scanning (Auto Scan Mode) i scannerdriveren (ScanGear). I nogle programmer kan TWAIN-brugergrænsefladen være skjult. Hvis dette er tilfældet, kan du få oplysninger om, hvordan du ændrer visningsindstillingerne, i brugervejledningen til det pågældende program. Nogle programmer understøtter ikke kontinuerlig scanning af flere billeder. I nogle tilfælde accepteres kun det første billede, eller også scannes flere billeder som ét billede. Hvis du scanner et billede, der fylder hele pladen, til et Microsoft Office-program (f.eks. Word, Excel eller PowerPoint), skal du klikke på Brugerdefineret indsættelse (Custom Insert) i dialogboksen Indsæt billede fra scanner eller kamera (Insert Picture from Scanner or Camera). Hvis du ikke benytter denne fremgangsmåde, bliver billedet muligvis scannet forkert. Billeder scannes muligvis ikke korrekt i visse programmer. I så fald skal du øge operativsystemets virtuelle hukommelse og prøve igen. Hvis billedstørrelsen er for stor (f.eks. når store billeder scannes i høj opløsning), er det muligt, at computeren holder op med at svare, eller at statuslinjen stopper ved 0 %, afhængigt af hvilket program du anvender. I så fald skal du annullere handlingen (f.eks. ved at klikke på Annuller (Cancel) på statuslinjen) og derefter øge systemets virtuelle hukommelse eller reducere billedets størrelse/opløsning. Prøv derefter at udføre scanningen igen. Du kan også vælge at scanne billedet først via MP Navigator EX og derefter gemme billedet og importere det til programmet.

19 Placering af dokumenter Sayfa 19 / 309 sayfa Vejledning på skærmen > Scanningsvejledning > Placering af dokumenter Placering af dokumenter Lær, hvordan du placerer dokumenter på maskinens plade. Placer dokumenterne korrekt i henhold til den type dokument, du vil scanne. Hvis du ikke benytter denne fremgangsmåde, bliver dokumenter muligvis scannet forkert. Luk dokumentlåget under scanning. Placer dokumenterne som beskrevet nedenfor, så maskinen kan finde dokumentet automatisk. Når du scanner ved at angive dokumentstørrelsen, skal du altid sørge for, at et af dokumentets øvre hjørner flugter med pilen på pladen, uanset dokumenttype. Læg ikke emner med en vægt på mere end 2,0 kg på scannerens plade. Undlad ligeledes at trykke ned på dokumentet med en kraft på mere end 2,0 kg. Når du scanner film, skal du fjerne beskyttelsesarket fra maskinens dokumentlåg. Placering af dokumenter Placering af film Placering af dokumenter Ved scanning af fotos, hagaki, visitkort eller CD/ DVD. Ved scanning af blade, aviser eller tekstdokumenter Placering af et enkelt dokument Læg dokumentet med forsiden nedad på pladen, så der er en afstand på mindst 1 cm mellem pladens kanter og dokumentet. Læg dokumentet med forsiden nedad på pladen, og flugt et af dokumentets øvre hjørner med hjørnet ved pilen på pladen. Hvis dokumentet er stort (f.eks. et A4-foto) og ikke kan placeres væk fra pladens kanter/pil, skal du scanne ved at angive filformatet. Reflekterende CD/DVD-etiketter er måske

20 Placering af dokumenter Sayfa 20 / 309 sayfa ikke scannet ordentligt. Placering af flere dokumenter Sørg for, at der er 1 cm eller mere mellem pladens kanter og dokumentet samt mellem dokumenterne. Du kan placere op til 10 dokumenter. Placeringer af skæve dokumenter (10 grader eller derunder) rettes automatisk. Placering af film 35 mm-filmstrimler Indsatte dias 1. Sæt filmen i filmstyret. Åbn filmholderen, og læg filmen i filmstyret. Filmens forside (den side, hvorpå billederne vises korrekt) skal vende nedad. 1. Fjern rammen til filmstrimler. Sørg for, at afstanden mellem rammerne flugter med de hvide linjer på holderen. 2. Placer filmstyret på pladen. Placer tapperne på filmstyret korrekt i forhold til FILM-afmærkningerne på pladen. 2. Placer filmstyret på pladen. Placer tapperne på filmstyret korrekt i forhold til FILM-afmærkningerne på pladen. 3. Sæt filmen i filmstyret. Vend filmens forside (den side, hvorpå billederne vises korrekt) nedad.

21 Placering af dokumenter Sayfa 21 / 309 sayfa

22 Hvad er MP Navigator EX (medfølgende scannersoftware)? Sayfa 22 / 309 sayfa Vejledning på skærmen > Scanningsvejledning > Hvad er MP Navigator EX (medfølgende scannersoftware)? Hvad er MP Navigator EX (medfølgende scannersoftware)? MP Navigator EX er et program, der gør det nemt at scanne fotos, dokumenter og film. Programmet er også velegnet til brugere, der ikke har prøvet at scanne før. Hvad kan du bruge denne software til? Med denne software kan du scanne flere dokumenter på samme tid og scanne billeder, der er større end pladen. De scannede billeder kan gemmes, vedhæftes eller udskrives ved hjælp af de medfølgende programmer. Skærmbilleder Hovedmenuer Der er to hovedmenuer i MP Navigator EX: Navigationsvinduet og ét-klik-vinduet. Navigationsvinduet Du kan starte forskellige opgaver fra navigationsvinduet, herunder simpel scanning, scanning ved hjælp af scannerdriveren (ScanGear) og forbedring/tilretning af billeder. Ét-klik-vinduet Du kan fuldføre alt fra scanning til lagring, udskrivning osv. på én gang ved at klikke på det relevante ikon i ét-klik-vinduet. Klik på knappen (Skift tilstand) for at skifte til navigationsvinduet. Vinduet Scan/importer Scan/Import Brug vinduet Scan/importer (Scan/Import) til at scanne fotos, dokumenter og film.

23 Hvad er MP Navigator EX (medfølgende scannersoftware)? Sayfa 23 / 309 sayfa Vinduet Vis og brug (View & Use) Brug vinduet Vis og brug (View & Use) til at vælge, hvordan de scannede billeder skal håndteres. MP Navigator EX startes muligvis ikke, når du trykker på en knap på maskinen. Hvis dette er tilfældet, skal du genstarte computeren. Brug operativsystemets standardstørrelse til skrifttyper. I modsat fald vises programmets skærmbilleder muligvis ikke korrekt.

24 Kom i gang med at scanne Sayfa 24 / 309 sayfa Vejledning på skærmen > Scanningsvejledning > Kom i gang med at scanne Kom i gang med at scanne Prøv at scanne ved hjælp af MP Navigator EX. Start af MP Navigator EX Start af MP Navigator EX Scanning af dokumenter, fotos, magasiner osv. fra pladen Scanning af fotos og dokumenter Scanning af film Scanning af film Scanning af to eller flere fotos (små dokumenter) samtidig Scanning af flere dokumenter samtidig Scanning af billeder, der er større end pladen Scanning af billeder, der er større end pladen (Stitch Assist) Nem scanning efter formål (scan og gem, vedhæft til osv.) Nem scanning med ét klik

25 Start af MP Navigator EX Sayfa 25 / 309 sayfa Vejledning på skærmen > Scanningsvejledning > Kom i gang med at scanne > Start af MP Navigator EX Start af MP Navigator EX Start af MP Navigator EX 1. Dobbeltklik på ikonet MP Navigator EX 2.0 på skrivebordet. MP Navigator EX starter. Du kan også åbne menuen Start, vælge (Alle) programmer ((All) Programs) > Canon Utilities > MP Navigator EX 2.0 > MP Navigator EX 2.0. Start af ét-klik-tilstand 1. Klik på nederst til venstre i skærmbilledet. Ét-klik-vinduet (One-click Mode Screen) vises.

26 Start af MP Navigator EX Sayfa 26 / 309 sayfa Marker afkrydsningsfeltet Vis dette vindue ved programstart (Show this window at startup), hvis du ønsker, at navigationsvinduet altid vises, når programmet startes. Hvis afkrydsningsfeltet ikke er markeret, åbnes det senest anvendte skærmbillede, når programmet starter.

27 Scanning af fotos og dokumenter Sayfa 27 / 309 sayfa Vejledning på skærmen > Scanningsvejledning > Kom i gang med at scanne > Scanning af fotos og dokumenter Scanning af fotos og dokumenter Scan fotos og dokumenter, der er placeret på pladen. 1. Start MP Navigator EX, og åbn navigationsvinduet. Start af MP Navigator EX 2. Peg på Scan/importer (Scan/Import), og klik på Fotos/dokumenter (glasplade) (Photos/Documents (Platen)). 3. Placer dokumentet på pladen, og vælg derefter Dokumenttype (Document Type). Placering af dokumenter Hvis du vælger Magasin (farve) (Magazine(Color), aktiveres funktionen Derastrering (Descreen), og scanningen tager længere tid end normalt. Hvis du vil deaktivere funktionen Derastrering (Descreen), skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Derastrering (Descreen) i dialogboksen Scanningsindstillinger (Scan Settings). Vælg Tekst (OCR) (Text(OCR)) for at trække teksten ud af billedet og konvertere den til tekst, som kan redigeres ved hjælp af MP Navigator EX. 4. Klik på Angiv... (Specify...), og angiv den påkrævede dokumentstørrelse og

Sådan bruges denne vejledning

Sådan bruges denne vejledning CanoScan LiDE 200 Vejledning på skærmen Sayfa 1 / 274 sayfa MC-2445-V1.00 Sådan bruges denne vejledning Udskrivning af denne vejledning Opnåelse af den seneste scannerdriver Brug af dine scannerfunktioner

Læs mere

Canon CanoScan 9000F Vejledning på skærmen

Canon CanoScan 9000F Vejledning på skærmen Canon CanoScan 9000F Vejledning på skærmen Side 1 af 345 sider MC-4673-V1.00 Sådan bruges denne vejledning Udskrivning af denne vejledning Sådan hentes den nyeste ScanGear (scannerdriver) Brug af dine

Læs mere

BACKUP HD-SERIEN - BRUGERVEJLEDNING

BACKUP HD-SERIEN - BRUGERVEJLEDNING BACKUP HD-SERIEN - BRUGERVEJLEDNING TAK fordi du har købt ClickFree Backup. Denne vejledning er udarbejdet for at hjælpe dig med at bruge produktet, men generelt håber vi at produktet er intuitivt og at

Læs mere

Edb-tekstbehandling, præsentation mm

Edb-tekstbehandling, præsentation mm Edb-tekstbehandling, præsentation mm I denne lektion skal du: - hente kopier et skærmbillede og sætte det ind i et dokument - beskære billedet, så det passer til dit dokument Der findes specielle programmer

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion RIGSPOLITIET Vejledning i konvertering fra Word -dokument til PDF-fil på politi.dk Rigspolitiets websektion Indledning Da vi skal leve op til kravene om tilgængelighed på Internettet, skal alle tekster

Læs mere

HP Scanjet G3010. Brugervejledning

HP Scanjet G3010. Brugervejledning HP Scanjet G3010 Brugervejledning Indhold 1 Sådan bruges scanneren...2 Her kan du få yderligere oplysninger...2 Hjælp til handicappede...2 Sådan bruges softwaren til HP Photosmart...3 Oversigt over frontpanel

Læs mere

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch P700 P-touch P700 Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

PHOTOSHOP - BILLEDREDIGERING

PHOTOSHOP - BILLEDREDIGERING PHOTOSHOP - BILLEDREDIGERING Billeder åbnes via: File - Open... Et billede kan roteres via: Image - Rotate Canvas Under Image - Image Size... kan billedets størrelse og opløsning ændres. Under Image -

Læs mere

Forord. Copyright 2001. Alle rettigheder forbeholdes.

Forord. Copyright 2001. Alle rettigheder forbeholdes. Slim U2 TA Scanner Utility Brugermanual Forord Copyright 2001 Alle rettigheder forbeholdes. Denne manual er designet til at assistere dig ved brug af Slim U2 TA Scanner Utility. Oplysninger i dette dokument

Læs mere

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet.

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet. Opsætning af Backup Dette er en guide til opsætning af backup med Octopus File Synchronizer. Det første der skal ske er, at programmet skal registreres (programmet kan dog bruges i 30 dage, hvis det ikke

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone )

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Indholdsfortegnelse 1. Systemkrav 1. Systemkrav for at anvende Avery Wizard 2. Installering af Wizard

Læs mere

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES Projekter Et Projekt, består af alle de ingredienser, der er samlet sammen til et bestemt design. Til en samplerquilt, kan man f.eks gemme alle de forskellige blokke man har tænkt sig at bruge. Emnerne

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Introduktion. Installation. En kort oversigt

Introduktion. Installation. En kort oversigt Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Installation...2 En kort oversigt...2 Biblioteksoversigt...3 Liste over mapper...3 Miniatureportrætter...4 Flytte et billede...4 Slette et billede...4 Det nederste

Læs mere

HP WEBKAMERA BRUGERVEJLEDNING

HP WEBKAMERA BRUGERVEJLEDNING HP WEBKAMERA BRUGERVEJLEDNING v4.3.da Part number: 5992-4251 Copyright 2008 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP-produkter

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Indholdsfortegnelse Købe E-bøger samt www.videobog.dk... 5 Køb videobøger via www.videobog.dk... 6 TextMaster på YouTube... 7 Introduktion...

Indholdsfortegnelse Købe E-bøger samt www.videobog.dk... 5 Køb videobøger via www.videobog.dk... 6 TextMaster på YouTube... 7 Introduktion... 1 Indholdsfortegnelse Købe E-bøger samt www.videobog.dk... 5 Køb videobøger via www.videobog.dk... 6 TextMaster på YouTube... 7 Introduktion... 8 De forskellige dele af PE9 i tre videobøger 8 Organizer

Læs mere

CSU Center for Specialundervisning

CSU Center for Specialundervisning LÆSETEK HANDS-ON I VITRE ViTal (oplæsningsprogram) ViTal-bjælken Ikonforklaringer Hvis du bliver i tvivl om, hvad ikonerne på ViTal-bjælken betyder, kan du bruge ikonforklaringen. Når musen placeres på

Læs mere

Gratis-programmerne Picasa og Photo Story

Gratis-programmerne Picasa og Photo Story Digital I T C A F E E Foto Computerklubben inviterer dig indenfor i Aktivitetscentrets it-café for at demonstrere og fortælle om gode erfaringer med forskellige smarte programmer, som du kan bruge på computeren.

Læs mere

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede

Læs mere

I øjeblikket leverer vi i USA og Canada, og vi starter snart internationale leveringer.

I øjeblikket leverer vi i USA og Canada, og vi starter snart internationale leveringer. Velkommen! HP Photo Creations, som leveres i samarbejde med RocketLife, er en hurtig og nem måde at lave produkter med dine egne erindringsbilleder i professionel kvalitet. Du kan komme i gang med at lave

Læs mere

3 Tilføj printer "HP-GL/2 devices, ADI 4.3 - for Autodesk by HP" 5 Klik "Printer ikonet" - Print/Plot configuration

3 Tilføj printer HP-GL/2 devices, ADI 4.3 - for Autodesk by HP 5 Klik Printer ikonet - Print/Plot configuration Plot filer fra AutoCad 14. 1 Åben Autocad 14 2 Klik "Filer" og vælg "Printer setup" 3 Tilføj printer "HP-GL/2 devices, ADI 4.3 - for Autodesk by HP" 4 Klik "Ok" 5 Klik "Printer ikonet" - Print/Plot configuration

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Fejlretter Installation og afinstallation på PC

Fejlretter Installation og afinstallation på PC Vejledning til installation og afinstallation af Fejlretter på Fejlretter Installation og afinstallation på Windows 7 Denne vejledning gennemgår installation henholdsvis afinstallation af Fejlretter på

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Brother Image Viewerbrugsanvisning

Brother Image Viewerbrugsanvisning Brother Image Viewerbrugsanvisning til Android Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikoner i hele brugsanvisningen: BEMÆRK Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

PDF. Vejledning - systemopsætning når du laver digitale annoncer JUNI 2003 DRRB/DDF/DDPFF

PDF. Vejledning - systemopsætning når du laver digitale annoncer JUNI 2003 DRRB/DDF/DDPFF PDF Vejledning - systemopsætning når du laver digitale annoncer JUNI 2003 DRRB/DDF/DDPFF INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse side 2 PDF i praksis side 3 Hvad skal være installeret? side 4 Kontrol side

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

Introduktion...2 Retouchere dine billeder...2 Oprettelse af film...3 Tilføj tekst eller vandmærker til dine billeder...6 Samme tekst på flere

Introduktion...2 Retouchere dine billeder...2 Oprettelse af film...3 Tilføj tekst eller vandmærker til dine billeder...6 Samme tekst på flere Introduktion...2 Retouchere dine billeder...2 Oprettelse af film...3 Tilføj tekst eller vandmærker til dine billeder...6 Samme tekst på flere billeder...6 Collage...7 Etiketter (tags)...9 Importer...10

Læs mere

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer Windows 7 Øvelse 1: Genveje Højreklik på et tomt sted på skrivebordet og opret en Ny mappe. Omdøb mappen til Edb Åbn Word ved at klikke I følgende rækkefølge: Startknap Alle programmer Microsoft Office

Læs mere

Typo3 vejledning BMI af 1 Typo3 vejledning for redaktører og skribenter i BMI

Typo3 vejledning BMI af 1 Typo3 vejledning for redaktører og skribenter i BMI af 1 side 1 Typo3 vejledning for redaktører og skribenter i BMI GENERELT...3 LOGIN...3 STARTSIDEN...4 SIDE...5 SIDE ELEMENTER...6 SIDE LAYOUT...7 STJÆL MED ARME OG BEN HEL SIDE...8 STJÆL MED ARME OG BEN

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Digitalkamera Softwarevejledning

Digitalkamera Softwarevejledning EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Softwarevejledning Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION må ingen del af denne publikation reproduceres,

Læs mere

Manual til WordPress CMS

Manual til WordPress CMS Manual til WordPress CMS 1. Log ind på din Wordpress-side For at arbejde på din hjemmeside skal du først logge ind på administrationsdelen. Muligvis har du et direkte link på siden. Ellers er adressen

Læs mere

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog : version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.42, 7. maj 2007 Indholdsfortegnelse Den Talende Bog... v 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Hjælp...

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV

POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV KIRSTEN KRISTENSEN POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV Dette hæfte lærer dig at lave velfungerende præsentationer i programmet PowerPoint 2010. Du får en god introduktion til programmets brugerflade og de forskellige

Læs mere

Billeder på hjemmeside

Billeder på hjemmeside Billeder på hjemmeside Indholdsfortegnelse Emne 1. Billedredigering (Microsoft Picture Manager) Side 3 a. Komprimer billeder b. Beskæring af billeder 3 9 2. Billeder og tekst ved hjælp af en skabelon (Template

Læs mere

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328 RYOM Vildtkamera Premium med MMS/data Manual Nr. 218-328 Vildtkamera Premium - nr. 218-328 ACORN LTL-5310MM KAMERA MENU OG KNAPPER: På bagsiden af kameraet er der et LCD display, 4 retningsknapper, menu

Læs mere

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Opdag startskærmen. Startskærmen indeholder alle dine vigtigste oplysninger. Dynamiske felter sørger for, at du altid

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Fejlretter Installation og afinstallation på PC Windows 7

Fejlretter Installation og afinstallation på PC Windows 7 Vejledning til installation og afinstallation af Fejlretter på Fejlretter Installation og afinstallation på Windows 7 Denne vejledning gennemgår installation henholdsvis afinstallation af Fejlretter på

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg

ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg Dette tillæg til ZoomText 10 kortvejledning dækker de nye funktioner og andre ændringer er specifikke for ZoomText 10.1 til Windows 8. For primære

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP

EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP Indhold Log på EasyIQ ConnectAnywhere... 2 Adgangskode udløbet... 3 Log af EasyIQ ConnectAnywhere... 5 Mulighederne i EasyIQ ConnectAnywhere...

Læs mere

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave HP SimpleSave Backup-software Brugsanvisning Softwaremanual SimpleSave Sådan får du hjælp For yderligere hjælp med dit drev, installation af det samt softwaren, kan du kontakte en af følgende: HP Kundeservice

Læs mere

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Kontrol af dit netværk Bekræft din computers netværk og vælg så, hvad du vil gøre som det næste. Følg instruktionerne for det miljø som dine netværksenheder,

Læs mere

Quick Guide V8.0 - 1 -

Quick Guide V8.0 - 1 - Quick Guide V8.0-1 - Indholdsfortegnelse Generel information...3 Liveview...4 Optagelse af Videosekvenser...5 Afspilning af Videosekvenser...6 Menupanelet...7 Backup...11 Webcam...16 Trouble Shooting...21

Læs mere

Basicon Nodepult. Basicon Nodepult er den moderne afløser for det traditionelle nodestativ, men har derudover en lang række fordele:

Basicon Nodepult. Basicon Nodepult er den moderne afløser for det traditionelle nodestativ, men har derudover en lang række fordele: Basicon Nodepult Programmet Basicon Nodepult henvender sig til musikere, som ofte har behov for at medbringe deres forskellige nodesamlinger til forskellige orkestre. Basicon Nodepult er den moderne afløser

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

Billedoptimering i indkaldelsesbreve

Billedoptimering i indkaldelsesbreve Billedoptimering i indkaldelsesbreve Af Flemming Madsen I denne vejledning vil vi vise, hvordan du som skoleadministrator optimerer billeder i rtfdokumenter og dermed kan generere breve med skolens logo

Læs mere

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i dagtilbud Begynder manual Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse IPad'en og dens dele Sådan ser ipad'en ud - Forsiden Sådan ser ipad'en ud - Bagsiden For at komme igang Hjemmeskærm som funktion

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1

Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1 1 Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1 Hvad er en database? En database er en samling data, som er organiseret på en systematisk måde og er tilgængelig i digital form. Med andre ord er det en slags elektronisk

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Installation af Oracle 10g Release 2 database

Installation af Oracle 10g Release 2 database Installation af Oracle 10g Release 2 database Oracle 10g database indeholder databasesoftware, enterprise manager, SQL*Plus m.m., HTML DB (i dag kendt som Application Express) og tilhørende HTTP Server

Læs mere

Generel information ikke at installere

Generel information ikke at installere Quick Guide Indholdsfortegnelse Generel information...3 Hovedmenu...4 Kamera & Display funktioner...4 Optagelse...5 Fullscreen...6 Justering af lys & kontrast...7 Afspilning af Videosekvenser...8 Udskrivningspanelet...10

Læs mere

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks.

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Sådan tilføjes en printer Ved de fleste USB-printere

Læs mere

Bruger manual. Indholdsfortegnelse

Bruger manual. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse System Krav 1. Installation... 3 2. Option Menu... 7 2.1 Indstillinger... 8 2.2 Gendan Tilstand... 9 2.3 Kodeord... 12 2.4 BIOS Gendannelse Setup... 13 2.5 Advanceret Indstillinger...

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

Oversigt over formateringsmærker i Microsoft Word

Oversigt over formateringsmærker i Microsoft Word Oversigten på de følgende sider viser størstedelen af de forskellige formateringsmærker, der kan optræde i et Microsoft Word-dokument. Formateringsmærker vises kun på skærmen de kommer ikke med i udskrift.

Læs mere

SkanRead hjælp. SkanRead 2.0. Mikro Værkstedet A/S

SkanRead hjælp. SkanRead 2.0. Mikro Værkstedet A/S SkanRead hjælp SkanRead 2.0 Mikro Værkstedet A/S SkanRead hjælp: SkanRead 2.0 Mikro Værkstedet A/S Ophavsret 2011 Mikro Værkstedet A/S Indholdsfortegnelse Forord... v 1. Sådan gør du!... 1 2. SkanRead

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Billedbehandling med PhotoFiltre

Billedbehandling med PhotoFiltre Billedbehandling med PhotoFiltre Programmer: PhotoFiltre 6.2.5 Microsoft Word 2003 Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik og edb layout - Almen Voksenuddannelse September 2007

Læs mere

Fagligt indhold. Oplæg fra underviser Ar)kel Film Del af fagbog. Rammesætning. Indhold Form Evt. midler Distribu)on Deadline(s) Produk)on

Fagligt indhold. Oplæg fra underviser Ar)kel Film Del af fagbog. Rammesætning. Indhold Form Evt. midler Distribu)on Deadline(s) Produk)on En didaktisk model til ipadagogik Fagligt indhold Oplæg fra underviser Ar)kel Film Del af fagbog Rammesætning Indhold Form Evt. midler Distribu)on Deadline(s) Kobling )l praksis Produk)on Individuelt Gruppe

Læs mere

IPAD VEJLEDNING INDHOLD

IPAD VEJLEDNING INDHOLD 1 IPAD VEJLEDNING INDHOLD FØRSTEGANGSOPSÆTNING...2 TILGÅ DET TRÅDLØSE NETVÆRK...4 OPSÆTNING AF E-MAIL...5 E-MAIL-FUNKTIONER...6 KALENDERFUNKTIONER...7 INSTALLER NYE PROGRAMMER...8 FÅ MERE UD AF DIN IPAD...10

Læs mere

Billedvideo med Photo Story

Billedvideo med Photo Story Billedvideo med Photo Story Programmer: Microsoft Photo Story 3 Microsoft Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik - Almen Voksenuddannelse September 2006 Billedvideo med Photo

Læs mere

Installation af Bilinfo på Windows

Installation af Bilinfo på Windows Installation af Bilinfo på Windows Eksempler i denne vejledning er taget fra Windows 7 og Internet Explorer 8 Download det nødvendige program. Gå ind på www.bilinfo.dk/download Klik på download ud for:

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

Picasa - lynvejledning Udarbejdet februar 2014

Picasa - lynvejledning Udarbejdet februar 2014 Picasa - lynvejledning Udarbejdet februar 2014 www.skive.dk Downloade picasa Picasa er Googles bud på et (gratis) billedbehandlingsprogram. Programmets allerstørste styrke er at skabe overblik over de

Læs mere

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer VUC IT Niveau G Drev Mapper Filer Harddiske og andre lagringsmedier ( drev ) Det mest enkle er at tænke på disk-drev som et arkivskab. Drev navngives med et bogstav. Normalt navngives med C:, D:, E: osv.

Læs mere

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Hvad er RefWorks?... 2 Opret dig som bruger... 2 Inden du går i gang... 3 Klargøring af computer til download af Write-N-Cite v. 4.2... 3 Installation af Write-N-Cite... 4 Installation

Læs mere

Installer DesignPro. DesignPro I Side 1

Installer DesignPro. DesignPro I Side 1 DesignPro I Side 1 Installer DesignPro DesignPro 5 DesignPro fra Avery, er fint layoutprogram, der har nogle store fordele frem for Publisher og Draw. Det er på Dansk, og så er det gratis. Programmet er

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9 Ver. 1.8 RDS Side: 1 af 27 Indhold: Inden du kan benytte RDS-løsningen, skal din PC være opdateret...2 Login på RDS-løsningen...3 Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1

Læs mere

Indholdsfortegnelse Forord... 8 Købe eller leje Word 2013... 10 Åbne Word 2013 i Windows 8... 15 Taster, mus/ergonomi samt flytte markøren rundt

Indholdsfortegnelse Forord... 8 Købe eller leje Word 2013... 10 Åbne Word 2013 i Windows 8... 15 Taster, mus/ergonomi samt flytte markøren rundt 1 Indholdsfortegnelse Forord... 8 Målgruppen for denne bog 8 Arbejde med Word 2013 i skyen 8 Kommando versus funktion 8 Dokument, du kan bruge i praksis 8 Købe eller leje Word 2013... 10 Start Office 2013-program

Læs mere

ViTal. Når ViTal er startet, kan du få læst tekst højt på flere måder - Du kan bl.a. bruge knapperne i ViTal Bjælken.

ViTal. Når ViTal er startet, kan du få læst tekst højt på flere måder - Du kan bl.a. bruge knapperne i ViTal Bjælken. ViTal Sådan læses op med ViTal Når ViTal er startet, kan du få læst tekst højt på flere måder - Du kan bl.a. bruge knapperne i ViTal Bjælken. Disse knapper er aktive, når du åbner ViTal og bruges til oplæsning

Læs mere

Indhold. Brugermanual

Indhold. Brugermanual Indhold 1. Installering af pcon.planner ME... 3 1.1 Start pcon.planner... 3 2. Brugerfladen... 4 2.1 Programmenuen... 5 2.2 Værktøjslinje Hurtig adgang... 5 2.3 Menubaren (ribbon)... 5 2.4 Arbejdsområdet...

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Opdatering af Windows XP

Opdatering af Windows XP Opdatering af Windows XP For at sikre computeren mest muligt er det en god idé at opdatere sit styresystem jævnligt. Det anbefales, at man mindst en gang om ugen kontrollerer for opdateringer til sit styresystem,

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere