Canon CanoScan 9000F Vejledning på skærmen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Canon CanoScan 9000F Vejledning på skærmen"

Transkript

1 Canon CanoScan 9000F Vejledning på skærmen Side 1 af 345 sider MC-4673-V1.00 Sådan bruges denne vejledning Udskrivning af denne vejledning Sådan hentes den nyeste ScanGear (scannerdriver) Brug af dine scannerfunktioner Scanning af fotos og dokumenter Scanning af film Scanning af flere dokumenter samtidig Scanning af billeder, der er større end glaspladen Finjustering af billedets lysstyrke og farve ved scanning af billeder Sådan gør du billeder, som er lidt ude af fokus, skarpere, fjerner pletter/ridser og korrigerer falmede farver, når du scanner billeder Rettelse/forbedring af scannede billeder Udskrivning af scannede billeder på forskellige måder Afsendelse af scannede billeder via Søgning efter mistede billeder

2 Sådan bruges denne vejledning Side 2 af 345 sider Vejledning på skærmen > Sådan bruges denne vejledning Sådan bruges denne vejledning Betjening af ruden Indhold Betjening af vinduet Forklaring Udskrivning af denne vejledning Brug af nøgleord til at finde et dokument Registrering af dokumenter i Min vejledning Symboler brugt i dette dokument Varemærker Gå til toppen af siden

3 Betjening af ruden Indhold Side 3 af 345 sider Vejledning på skærmen > Sådan bruges denne vejledning > Betjening af ruden Indhold Betjening af ruden Indhold Når du klikker på en dokumenttitel, som vises i ruden Indhold til venstre for Vejledning på skærmen, vises dokumenterne for den pågældende titel i forklaringsvinduet i højre side. Når du klikker på i venstre side af, vises dokumenttitlerne for de nederste hierarkier. Klik på for at lukke eller få vist ruden Indhold. Gå til toppen af siden

4 Betjening af vinduet Forklaring Side 4 af 345 sider Vejledning på skærmen > Sådan bruges denne vejledning > Betjening af vinduet Forklaring Betjening af vinduet Forklaring Vinduet Forklaring (1) Klik på de grønne tegn for at flytte til det tilsvarende dokument. (2) Markøren flytter til toppen af dette dokument. Vindue, der bruges til at forklare en handling Denne vejledning på skærmen beskriver med et vindue, der vises, når operativsystemet Windows Vista (herunder kaldet Windows Vista) bruges. Gå til toppen af siden

5 Udskrivning af denne vejledning Side 5 af 345 sider Vejledning på skærmen > Sådan bruges denne vejledning > Udskrivning af denne vejledning Udskrivning af denne vejledning Klik på for at få vist ruden Udskriv til venstre for Vejledning på skærmen. Klik på for at lukke eller få vist ruden Udskriv. Når du klikker på og derefter klikker på Sideopsætning (Page Setup) vises dialogboksen Sideopsætning (Page Setup). Du kan derefter nemt angive det papir, der skal bruges til udskrivning. Klik på, og klik derefter på Udskriftsindstillinger (Print Settings) for at få vist dialogboksen Udskriv (Print). Når dialogboksen vises, skal du vælge den printer, der skal bruges til udskrivning. Du kan også vælge den printer, der skal bruges, på fanen Udskriftsopsæt. (Print Setup). Når du har valgt den printer, der skal bruges, skal du klikke på Egenskaber... (Properties...) for at angive udskriftsindstillingerne. Klik på, og klik derefter på Valgindstillinger (Option Settings) for at få vist dialogboksen Valgindstillinger (Option Settings). Nu kan du angive udskrivningsindstillingerne. Udskriv dokumenttitel og sidenummer (Print document title and page number) Når dette afkrydsningsfelt er markeret, udskrives vejledningens navn og sidenummer i sidehovedet (øverst i dokumentet). Udskriv baggrundsfarve og billeder (Print background color and images) Når dette afkrydsningsfelt er markeret, udskrives baggrundsfarven og billedet. Nogle billeder udskrives, uanset om dette afkrydsningsfelt er markeret eller ej. Kontroller antal sider, der skal udskrives, før udskrivning (Check number of pages to be printed before printing) Når dette afkrydsningsfelt er markeret, vises dialogboksen Udskriv bekræftelse på sideantal (Print Page Count Confirmation), før udskrivningen starter. I denne dialogboks kan du kontrollere, hvor mange sider der udskrives. Vælg udskrivningsmetoden for dokumentet på fanen Dokumentvalg (Document Selection). De fire følgende udskrivningsmetoder er tilgængelige: Udskriv aktuelle dokument

6 Udskrivning af denne vejledning Side 6 af 345 sider Udskriv markerede dokumenter Udskriv Min vejledning Udskriv alle dokumenter Du kan vælge den type, der skal udskrives, og derefter nemt angive udskriftsindstillinger på fanen Udskriftsopsæt. (Print Setup). Udskriv aktuelle dokument Du kan udskrive det dokument, der aktuelt vises. 1. Under Vælg mål (Select Target) skal du vælge Aktuelt dokument (Current Document) Titlen på det dokument, der aktuelt vises, vises på listen Dokumenter, der skal udskrives (Documents to Be Printed). Ved at vælge Udskriv tilknyttede dokumenter (Print linked documents) kan du også udskrive dokumenter, som er knyttet til det aktuelle dokument. De tilknyttede dokumenter tilføjes på listen Dokumenter, der skal udskrives (Documents to Be Printed). Klik på Udskriv eksempel (Print Preview) for at få vist og kontrollere, hvordan udskriftsresultatet ser ud, før du udskriver dokumentet. 2. Klik på fanen Udskriftsopsæt. (Print Setup) Vælg den printer, der skal bruges, på fanen Sideopsætning (Page Setup), og angiv nemt udskriftsindstillinger efter behov. 3. Klik på Start udskrivning (Start Printing) Der vises en meddelelse med en bekræftelse af det antal sider, der skal udskrives. 4. Udfør udskrivning Bekræft det antal sider, der skal udskrives, og klik derefter på Ja (Yes). De dokumenter, der aktuelt vises, udskrives. Udskriv markerede dokumenter Du kan markere og udskrive de dokumentet, du vil udskrive. 1. Vælg Valgte dokumenter (Selected Documents) under Vælg mål (Select Target) Titlerne på alle dokumenterne vises på listen Dokumenter, der skal udskrives (Documents to Be Printed). 2. Marker de dokumenter, der skal udskrives Marker afkrydsningsfelterne ud for de dokumenter, der skal udskrives, på listen Dokumenter, der skal udskrives (Documents to Be Printed). Når du markerer afkrydsningsfeltet Automatisk vælg dokumenter i lavere hierarkier (Automatically select documents in lower hierarchies), markeres afkrydsningsfelterne ud for alle dokumenttitler, der findes i de lavere hierarkier. Klik på Marker alt (Select All) for at markere afkrydsningsfelterne ud for alle dokumenttitler. Klik på Ryd alt (Clear All) for at fjerne markeringen af afkrydsningsfelterne ud for alle dokumenttitler. Klik på Udskriv eksempel (Print Preview) for at få vist og kontrollere, hvordan udskriftsresultatet

7 Udskrivning af denne vejledning Side 7 af 345 sider ser ud, før du udskriver dokumentet. 3. Klik på fanen Udskriftsopsæt. (Print Setup) Vælg den printer, der skal bruges, på fanen Sideopsætning (Page Setup), og angiv nemt udskriftsindstillinger efter behov. 4. Klik på Start udskrivning (Start Printing) Der vises en meddelelse med en bekræftelse af det antal sider, der skal udskrives. 5. Udfør udskrivning Bekræft det antal sider, der skal udskrives, og klik derefter på Ja (Yes). Alle dokumentet med markerede afkrydsningsfelter udskrives. Udskriv Min vejledning Du kan vælge og udskrive dokumenter, som er registreret i Min vejledning. Yderligere oplysninger om Min vejledning findes under " Registrering af dokumenter i Min vejledning." 1. Under Vælg mål (Select Target) skal du vælge Min vejledning (My Manual) Titlen på de dokumenter, der er registreret i Min vejledning, vises på listen Dokumenter, der skal udskrives (Documents to Be Printed). 2. Marker de dokumenter, der skal udskrives Marker afkrydsningsfelterne ud for de dokumenter, der skal udskrives, på listen Dokumenter, der skal udskrives (Documents to Be Printed). Klik på Marker alt (Select All) for at markere afkrydsningsfelterne ud for alle dokumenttitler. Klik på Ryd alt (Clear All) for at fjerne markeringen af afkrydsningsfelterne ud for alle dokumenttitler. Klik på Udskriv eksempel (Print Preview) for at få vist og kontrollere, hvordan udskriftsresultatet ser ud, før du udskriver dokumentet. 3. Klik på fanen Udskriftsopsæt. (Print Setup) Vælg den printer, der skal bruges, på fanen Sideopsætning (Page Setup), og angiv nemt udskriftsindstillinger efter behov. 4. Klik på Start udskrivning (Start Printing) Der vises en meddelelse med en bekræftelse af det antal sider, der skal udskrives. 5. Udfør udskrivning Bekræft det antal sider, der skal udskrives, og klik derefter på Ja (Yes). Alle dokumentet med markerede afkrydsningsfelter udskrives. Udskriv alle dokumenter Du kan udskrive alle dokumenter i Vejledning på skærmen. 1. Under Vælg mål (Select Target) skal du vælge Alle dokumenter (All Documents) Titlen på alle dokumenterne vises på listen Dokumenter, der skal udskrives (Documents to Be Printed), og afkrydsningsfelterne markeres automatisk.

8 Udskrivning af denne vejledning Side 8 af 345 sider Hvis du fjerner markeringen af et afkrydsningsfelt for en dokumenttitel, udskrives dokumentet ikke. Klik på Marker alt (Select All) for at markere afkrydsningsfelterne ud for alle dokumenttitler. Klik på Ryd alt (Clear All) for at fjerne markeringen af afkrydsningsfelterne ud for alle dokumenttitler. Klik på Udskriv eksempel (Print Preview) for at få vist og kontrollere, hvordan udskriftsresultatet ser ud, før du udskriver dokumentet. 2. Klik på fanen Udskriftsopsæt. (Print Setup) Vælg den printer, der skal bruges, på fanen Sideopsætning (Page Setup), og angiv nemt udskriftsindstillinger efter behov. 3. Klik på Start udskrivning (Start Printing) Der vises en meddelelse med en bekræftelse af det antal sider, der skal udskrives. 4. Udfør udskrivning Bekræft det antal sider, der skal udskrives, og klik derefter på Ja (Yes). Alle dokumenter udskrives. Der skal bruges meget papir for at udskrive alle dokumenter. Før du udskriver, skal du huske at kontrollere sideantallet, der vises i dialogboksen Udskriv bekræftelse på sideantal (Print Page Count Confirmation). Du kan skalere papirbredden eller indstille forstørrelsesgraden i dialogboksen Vis udskrift (Print Preview). Hvis udskriftsdataene overskrider papirets område på grund af den nye forstørrelsesgrad, udskrives den del af dokumentet imidlertid ikke på papiret. Gå til toppen af siden

9 Brug af nøgleord til at finde et dokument Side 9 af 345 sider Vejledning på skærmen > Sådan bruges denne vejledning > Brug af nøgleord til at finde et dokument Brug af nøgleord til at finde et dokument Du kan indtaste et nøgleord for at søge efter et måldokument. Der søges efter alle dokumenter i den vejledning på skærmen, der aktuelt vises. 1. Klik på Ruden Søg vises til venstre for Vejledning på skærmen. Klik på for at lukke eller åbne ruden Søg. 2. Indtast et nøgleord Indtast under Nøgleord (Keyword) et nøgleord for det element, der skal kontrolleres. Hvis du vil indtaste flere nøgleord, skal du indsætte et mellemrum mellem nøgleordene. Du kan indtaste op til 10 nøgleord eller 255 tegn. Der skelnes ikke mellem store og små bogstaver. Programmet kan også søge efter nøgleord, som indeholder mellemrum. Du kan hurtigt finde et dokument, du vil læse, ved at indtaste nøgleord som beskrevet nedenfor. Sådan lærer du, hvordan du bruger en funktion: Indtast det menunavn, der vises i betjeningspanelet på denne maskine eller på computeren (f.eks. ramme slet kopi). Sådan finder du en forklaring på, hvordan du bruger funktionen til et bestemt formål: Indtast funktion + element, der skal udskrives (f.eks. udskriv kalender). 3. Klik på Start søgning (Start Searching)

10 Brug af nøgleord til at finde et dokument Side 10 af 345 sider Søgningen startes, og titlerne på de dokumenter, der indeholder nøgleordet, vises på listen over søgeresultater. Når du udfører en søgning ved at indtaste flere nøgleord, vises søgeresultaterne som vist nedenfor. [Dokumenter indeholdende et perfekt match] ([Documents Containing Perfect Match]) Dokumenter, der indeholder hele søgestrengen (inklusive mellemrum) præcist, som den er skrevet (perfekt match) [Dokumenter indeholdende alle nøgleord] ([Documents Containing All Keywords]) Dokumenter, der indeholder alle de nøgleord, der er indtastet [Dokum. indehold. et vilkårlig nøgleord] ([Documents Containing Any Keyword]) Dokumenter, der indeholder mindst et af de nøgleord, der er indtastet 4. Åbn det dokument, du vil læse Dobbeltklik (eller marker og tryk på tasten Enter) på titlen på det dokument, du vil læse, på listen over søgeresultater. Når dokumenterne for den pågældende titel vises, fremhæves de nøgleord, der findes i de pågældende dokumenter. Hvis du ændrer nøgleordet og udfører flere søgninger, gemmes der en søgehistorik. Hvis du vil slette søgehistorikken, skal du klikke på til højre for Nøgleord (Keyword) og vælge Ryd historie (Clear History), som vises. Gå til toppen af siden

11 Registrering af dokumenter i Min vejledning Side 11 af 345 sider Vejledning på skærmen > Sådan bruges denne vejledning > Registrering af dokumenter i Min vejledning Registrering af dokumenter i Min vejledning Registrer ofte læste sider som dokumenter i Min vejledning, så du let kan se disse dokumenter, når du vil. 1. Visning af dokumentet Åbn det dokument, der skal føjes til Min vejledning. 2. Klik på Ruden Min vejledning vises til venstre for Vejledning på skærmen. Klik på for at lukke eller få vist ruden Min vejledning. 3. Registrer dokumentet i Min vejledning Klik på Tilføj (Add). Titlen på det aktuelt viste dokument føjes til Liste over Min vejledning (List of My Manual). Du kan også føje dokumenter til Min vejledning på følgende måder: Hvis du føjer et dokument til Min vejledning, vises mærket i dokumentikonerne i ruden Indhold. Dobbeltklik på den dokumenttitel, du vil føje til Min vejledning, på listen Senest viste dokumenter (Recently Displayed Documents) (eller marker dokumentet, og tryk på Enter) for at få vist titlen, og klik derefter på Tilføj (Add). Højreklik på den dokumenttitel, der vises i ruden Indhold, eller højreklik på vinduet Forklaring, og vælg derefter Tilføj til Min vejledning (Add to My Manual) i genvejsmenuen. Marker den dokumenttitel, du vil føje til Min vejledning, i ruden Indhold, og klik derefter på Tilføj til Min vejledning (Add to My Manual) nederst til højre i ruden.

12 Registrering af dokumenter i Min vejledning Side 12 af 345 sider 4. Visning af Min vejledning Når du dobbeltklikker (eller markerer og trykker på tasten Enter) på en dokumenttitel, der vises på Liste over Min vejledning (List of My Manual), vises det pågældende dokument i vinduet Forklaring. Hvis du vil slette et dokument fra Liste over Min vejledning (List of My Manual), skal du markere dokumenttitlen på listen og derefter klikke på Slet (Delete) (eller trykke på tasten Delete). Gå til toppen af siden

13 Symboler brugt i dette dokument Side 13 af 345 sider Vejledning på skærmen > Sådan bruges denne vejledning > Symboler brugt i dette dokument Symboler brugt i dette dokument Advarsel Instruktioner der, hvis de ignoreres, kan medføre død eller alvorlig personskade forårsaget af ukorrekt betjening af udstyret. Disse skal overholdes af hensyn til sikker betjening. Forsigtig Instruktioner der, hvis de ignoreres, kan medføre personskade eller materiel skade forårsaget af ukorrekt betjening af udstyret. Disse skal overholdes af hensyn til sikker betjening. Instruktioner, der indeholder vigtige oplysninger. Sørg for at læse disse anvisninger. Instruktioner som bemærkninger vedrørende betjeningen eller yderligere forklaringer. Gå til toppen af siden

14 Varemærker Side 14 af 345 sider Vejledning på skærmen > Sådan bruges denne vejledning > Varemærker Varemærker Microsoft er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Windows er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/ eller andre lande. Windows Vista er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Internet Explorer er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Macintosh og Mac er varemærker tilhørende Apple Inc. i USA og andre lande. Bonjour er et varemærke tilhørende Apple Inc. i USA og andre lande. Adobe, Adobe Photoshop og Adobe RGB og Adobe RGB (1998) er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande. Exif Print Denne maskine understøtter Exif Print. Exif Print er en standard til forbedring af kommunikationen mellem digitale kameraer og printere. Ved at tilslutte et Exif Print-kompatibelt digitalt kamera anvendes og optimeres billeddataene på optagelsestidspunktet, hvilket resulterer i udskrifter af ekstremt høj kvalitet. Gå til toppen af siden

15 CanoScan 9000F Scanningsvejledning Side 15 af 345 sider MA-6214-V1.00 Generelle bemærkninger (Scannerdriver) Placering af dokumenter Hvad er MP Navigator EX (medfølgende scannersoftware)? Kom i gang med at scanne Start af MP Navigator EX Scanning af fotos og dokumenter Scanning af film Scanning af flere dokumenter samtidig Scanning af billeder, der er større end pladen (Stitch Assist) Nem scanning med ét klik Nyttige funktioner i MP Navigator EX Automatisk redigering/forbedring af billeder Manuel redigering/forbedring af billeder Justering af billeder Søgning efter billeder Klassificering af billeder i kategorier Håndtering af billeder i MP Navigator EX Lagring Lagring som PDF-filer Oprettelse/redigering af PDF-filer Udskrivning af dokumenter Udskrivning af fotos Afsendelse via Redigering af filer Angivelse af adgangskoder til PDF-filer Åbning/redigering af adgangskodebeskyttede PDF-filer Skærmbilleder i MP Navigator EX Navigationsvinduet Fanen Scan/importer dokumenter eller billeder (Scan/Import Documents or Images) Fanen Vis og brug billeder på din computer (View & Use Images on your Computer) Fanen Brugerdefineret scanning med et klik (Custom Scan with One-click) Placering af film Hvad er ScanGear (scannerdriver)? Scanning med avancerede indstillinger ved hjælp af ScanGear (scannerdriver) Start af ScanGear (scannerdriver) Scanning i Basistilstand (Basic Mode) Scanning i Avanceret tilstand (Advanced Mode) Scanning ved hjælp af tilstanden Automatisk scanning (Auto Scan Mode) Scanning af film i avanceret tilstand Scanning af flere dokumenter samtidig med ScanGear (scannerdriver) Ændring af billeder og justering af farver med ScanGear (scannerdriver) Korrigering af billeder (Uskarp maske (Unsharp Mask), Reducer støv og ridser (Reduce Dust and Scratches), Falmekorrektion (Fading Correction) osv.) Justering af farver ved hjælp af farvemønster Justering af mætning og farvebalance Justering af lysstyrke og kontrast Justering af histogram Justering af tonekurve Tærskelindstillinger Skærmbilleder i ScanGear (scannerdriver) Fanen Basistilstand (Basic Mode) Fanen Avanceret tilstand (Advanced Mode) Fanen Tilstanden Automatisk scanning (Auto Scan Mode) Dialogboksen Indstillinger (Preferences) Nyttige oplysninger vedrørende scanning Justering af beskæringsrammer Opløsning Filformater Farvematching

16 CanoScan 9000F Scanningsvejledning Side 16 af 345 sider Skærmbilledet Fotos/dokumenter (glasplade) (Photos/Documents (Platen)) (vinduet Scan/ importer (Scan/Import)) Skærmbilledet Film (vinduet Scan/importer (Scan/Import)) Dialogboksen Gem (Save) Dialogboksen Gem som PDF-fil (Save as PDF file) Vinduet Vis og brug (View & Use) Vinduet Opret/rediger PDF-fil (Create/Edit PDF file) Dialogboksen Udskriv dokument (Print Document) Dialogboksen Udskriv foto (Print Photo) Dialogboksen Send via (Send via E- mail) Vinduet Ret/forbedre billeder (Correct/Enhance Images) Ét-klik-vinduet Dialogboksen Automatisk scanning (Auto Scan) Dialogboksen Gem (Save) (Ét-klik-vinduet) Dialogboksen Kopi (Copy) Dialogboksen Udskriv (Print) Dialogboksen (Mail) Dialogboksen OCR Dialogboksen Scan Dialogboksen PDF Dialogboksen Indstillinger (Preferences) Åbning af andre filer end scannede billeder Åbning af billeder, der er gemt på en computer Andre scanningsmetoder Scanning fra et program Scanning ved hjælp af Kontrolpanel (kun i Windows XP) Scanning ved hjælp af scannerknapperne Hvad er scannerknapper? Scanning af dokumenter og lagring af de scannede billeder (knappen AUTO SCAN) Scanning og lagring af dokumenter som PDFfiler (PDF-knapper) Scanning og udskrivning/kopiering af dokumenter (knappen KOPI) Scanning og vedhæftning af dokumenter til e- mail (knappen ) Indstillinger for scannerknap Indstillinger for scannerknap via MP Navigator EX Fejlfinding Installationsproblemer Problemer med scanning Problemer med scanning af film Softwareproblemer Problemer med MP Navigator EX Opdatering af ScanGear (scannerdriver) Sådan hentes den nyeste ScanGear (scannerdriver) Afinstallation af ScanGear (scannerdriver) Før installation af ScanGear (scannerdriver) Installation af ScanGear (scannerdriver) Medfølgende programmer ArcSoft PhotoStudio Om Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program

17 Brug af MP Navigator EX Side 17 af 345 sider Vejledning på skærmen > Brug af MP Navigator EX Brug af MP Navigator EX MP Navigator EX er et program, der gør det nemt at scanne fotos og dokumenter. Programmet er også velegnet til brugere, der ikke har prøvet at scanne før. Start MP Navigator EX Klik her: MP Navigator EX Se "Kom i gang med at scanne" for at få oplysninger om, hvordan billeder scannes vha. MP Navigator EX. Scan fotos og dokumenter Du kan nemt scanne ved at skifte mellem de forskellige skærmbilleder i MP Navigator EX. Du kan også gemme og udskrive scannede billeder ved hjælp af MP Navigator EX. Scan små dokumenter samtidigt Du kan scanne flere små dokumenter (fotos, kort osv.) på én gang. Dette er praktisk, da du derved ikke behøver at scanne flere gange. Scan store dokumenter Du kan nemt scanne dokumenter, som er større end pladen, ved hjælp af MP Navigator EX. Derved kan du scanne venstre og højre halvdel af et dokument hver for sig og kombinere dem til et enkelt billede.

18 Brug af MP Navigator EX Side 18 af 345 sider Scan med ét klik I ét-klik-tilstand gør MP Navigator EX arbejdet fra scanning til lagring ved tryk på en enkelt knap. Ét-kliktilstand gør det også muligt at scanne og gemme billeder som PDF-filer eller vedhæfte dem til automatisk. Scan og rette/forbedre fotos Du kan nemt rette/forbedre scannede fotos i MP Navigator EX. Du behøver ikke at anvende andre programmer. Gå til toppen af siden

19 Generelle bemærkninger (Scannerdriver) Side 19 af 345 sider Vejledning på skærmen > Scanningsvejledning > Generelle bemærkninger (Scannerdriver) Generelle bemærkninger (Scannerdriver) ScanGear (scannerdriver) har følgende begrænsninger. Husk disse punkter, når du anvender den. Scannerdriverens begrænsninger Hvis du bruger NTFS-filsystemet, bliver TWAIN-datakilden muligvis ikke kaldt. Dette skyldes, at TWAIN-modulet af sikkerhedsgrunde ikke kan skrives til mappen winnt. Kontakt computerens administrator, hvis du ønsker hjælp. Nogle computere (herunder bærbare), der er tilsluttet maskinen, startes muligvis ikke korrekt fra standby-tilstand. Hvis dette er tilfældet, skal du genstarte computeren. Forbind ikke to eller flere maskiner eller multifunktionsprintere med scannerfunktion til den samme computer på samme tid. Hvis der er tilsluttet flere scanningsenheder, kan du ikke scanne ved hjælp af en knap på maskinen (scannerknappen), og der kan eventuelt opstå fejl, når der oprettes adgang til enhederne. Brug operativsystemets standardstørrelse til skrifttyper. I modsat fald vises programmets skærmbilleder muligvis ikke korrekt. Scanningen kan mislykkes, hvis computeren er blevet aktiveret efter slumre- eller standby-tilstand. Hvis dette er tilfældet, skal du benytte følgende fremgangsmåde og udføre scanningen igen. 1. Sluk maskinen. 2. Luk ScanGear, tag USB-kablet ud af computeren, og tilslut det derefter igen. 3. Tænd maskinen. ScanGear kan ikke åbnes i flere programmer på samme tid. Hvis ScanGear allerede er åbnet i et program, kan den ikke åbnes en gang til i programmet. Husk at lukke ScanGear-vinduet, inden du lukker programmet. Kontroller, at du har tilstrækkelig tilgængelig diskplads, når du scanner store billeder ved høj opløsning. Der skal f.eks. være mindst 300 MB ledig diskplads, hvis du skal scanne et A4-dokument ved 600 dpi i fuldfarve. Tykke dokumenter beskæres muligvis ikke korrekt, når de scannes. I så fald skal du beskære hvert element for sig eller beskære dem manuelt. ScanGear og WIA-driveren kan ikke anvendes på samme tid. Undlad at sætte computeren i dvale- eller slumretilstand, mens scanningen udføres. Kalibreringen kan tage et stykke tid, hvis maskinen tilsluttes via USB 1.1. Programmer med anvendelsesbegrænsninger Når du starter Media Center, som du får sammen med Windows XP Media Center Edition 2005, kan du muligvis ikke scanne via en knap på maskinen (scannerknappen). Hvis dette er tilfældet, skal du genstarte computeren. Du kan ikke scanne billeder i Media Center i Windows Vista og Windows XP Media Center Edition Brug et andet program til scanningen, f.eks. MP Navigator EX. Med visse programmer vil det vindue, som viser miniaturebillederne af de scannede billeder, muligvis lukkes automatisk, hvis du markerer afkrydsningsfeltet Vis scannede billeder (View scanned images) på fanen Tilstanden Automatisk scanning (Auto Scan Mode) i ScanGear. I nogle programmer kan TWAIN-brugergrænsefladen være skjult. Hvis dette er tilfældet, kan du få oplysninger om, hvordan du ændrer visningsindstillingerne, i brugervejledningen til det pågældende program. Nogle programmer understøtter ikke kontinuerlig scanning af flere dokumenter. I nogle tilfælde accepteres kun det første billede, eller også scannes flere billeder som ét billede.

20 Generelle bemærkninger (Scannerdriver) Side 20 af 345 sider Hvis du scanner et billede, der fylder hele pladen, til et Microsoft Office 2000/2003 (Word, Excel eller PowerPoint), skal du klikke på Brugerdefineret indsættelse (Custom Insert) i dialogboksen Indsæt billede fra scanner eller kamera (Insert Picture from Scanner or Camera). Hvis du ikke benytter denne fremgangsmåde, bliver billedet muligvis scannet forkert. Scanning af billeder til Microsoft Office 2007 (f.eks. Word, Excel eller PowerPoint) skal foregå i Microsoft Clip Organizer. Billeder scannes muligvis ikke korrekt i visse programmer. I så fald skal du øge operativsystemets virtuelle hukommelse og prøve igen. Hvis billedstørrelsen er for stor (f.eks. når store billeder scannes i høj opløsning), er det muligt, at computeren holder op med at svare, eller at statuslinjen stopper ved 0 %, afhængigt af hvilket program du anvender. I så fald skal du annullere handlingen (f.eks. ved at klikke på Annuller (Cancel) på statuslinjen) og derefter øge systemets virtuelle hukommelse eller reducere billedets størrelse/opløsning. Prøv derefter at udføre scanningen igen. Du kan også vælge at scanne billedet først via MP Navigator EX og derefter gemme billedet og importere det til programmet. Gå til toppen af siden

21 Placering af dokumenter Side 21 af 345 sider Vejledning på skærmen > Scanningsvejledning > Placering af dokumenter Placering af dokumenter Lær, hvordan du placerer dokumenter på maskinens plade. Placer dokumenterne korrekt, alt efter hvilken type dokument du vil scanne. Hvis du ikke benytter denne fremgangsmåde, bliver dokumenterne muligvis scannet forkert. Læg ikke emner med en vægt på mere end 2,0 kg på scannerens plade. Undlad ligeledes at trykke ned på dokumentet med en kraft på mere end 2,0 kg. Hvis du trykker for hårdt, vil scanneren muligvis ikke fungere korrekt, eller glasset kan gå i stykker. Luk dokumentlåget under scanning. Når der scannes andre dokumenter end film, skal du sørge for, at filmadapterenhedens beskyttelsesark er fastgjort til dokumentlåget. Uden filmadapterenhedens beskyttelsesark registreres dokumenttypen muligvis ikke korrekt. Se "Placering af film" for at scanne film. Placering af dokumenter Placer dokumenter som beskrevet nedenfor, så maskinen automatisk kan registrere dokumenttypen eller dokumentstørrelsen. Når du scanner ved at angive dokumenttypen eller -størrelsen i MP Navigator EX eller ScanGear (scannerdriver), skal du sørge for, at et af dokumentets øvre hjørner flugter med pilen (justeringsmærket) i hjørnet af pladen. Fotos, der er klippet til i forskellige former, og dokumenter under 3 cm på hver led kan ikke beskæres nøjagtigt under scanning. Reflekterende CD/DVD-etiketter er måske ikke scannet ordentligt. Ved scanning af fotos, postkort, visitkort eller CD/DVD. Ved scanning af magasiner, aviser eller tekstdokumenter Placering af et enkelt dokument Læg dokumentet med forsiden nedad på pladen, så der er en afstand på mindst 1 cm mellem pladens kanter og dokumentet (det diagonalt stiplede område). Dele, der er placeret inden for det skraverede område, kan ikke scannes. Læg dokumentet med forsiden nedad på pladen, så et af dokumentets øvre hjørner flugter med pilen (justeringsmærke) i hjørnet af pladen. Dele, der er placeret inden for det skraverede område, kan ikke scannes.

22 Placering af dokumenter Side 22 af 345 sider Store dokumenter (f.eks. A4-fotos), der ikke kan placeres væk fra pladens kanter/pil (justeringsmærke), kan gemmes som PDFfiler. Hvis du vil gemme i et andet format end PDF, skal du scanne og angive filformatet. Den del, der er placeret inden for 2 mm indad fra justeringsmærket kan ikke scannes. Placering af flere dokumenter Sørg for, at der er 1 cm eller mere mellem pladens kanter (det diagonalt stiplede område) og dokumentet samt mellem dokumenterne. Dele, der er placeret inden for det skraverede område, kan ikke scannes. Du kan placere op til 12 dokumenter. Placeringer af skæve dokumenter (10 grader eller derunder) rettes automatisk. Gå til toppen af siden

23 Placering af film Side 23 af 345 sider Vejledning på skærmen > Scanningsvejledning > Placering af film Placering af film Maskinen understøtter 35 mm-film (filmstrimler og filmholdere) og 120-formatfilm. Klargør det medfølgende filmstyr og den film, du vil scanne. 35 mm-filmstrimmel 35 mm-filmholdere 120-formatfilm Forberedelse Fjern filmadapterenhedens beskyttelsesark fra dokumentlåget. 1. Åbn dokumentdækslet. 2. Træk filmadapterenhedens beskyttelsesark fremad, mens du trykker ned på håndtaget øverst, for at fjerne det. Filmscanning er ikke tilgængeligt, når filmadapterenhedens beskyttelsesark er placeret på dokumentlåget. Pas på, at det fjernede beskyttelsesark ikke bliver væk. Opbevar det på et sikkert sted. For at undgå skade på lyskilden, skal du sørge for at sætte beskyttelsesarket på filmadapterenheden, når du ikke scanner film. Placering af film Hold i kanten af filmen for at undgå udtværing og fingeraftryk. Støv på filmen eller pladen kan ses på scannede billeder. Fjern støv fra filmen og pladen. Undlad at blokere kalibreringshullet på filmstyret, når du scanner. Hvis kalibreringshullet er blokeret, kan filmen ikke scannes i korrekte farver. En mærkat i kanten af filmen kan blive opfattet som et billede.

24 Placering af film Side 24 af 345 sider Luk forsigtigt dokumentlåget. 35 mm-filmstrimler Filmstyr 120 mm-formatfilmstrimler 35 mm-filmstrimler 1. Sæt filmen i filmstyret. Åbn filmholderen (A), og læg filmen i filmstyret. Filmens forside (den side, hvorpå billederne vises korrekt) skal vende nedad. Sørg for, at afstanden mellem billederne flugter med de hvide linjer på holderen. 2. Placer filmstyret på pladen. Placer tapperne på filmstyret korrekt i forhold til FILM-afmærkningerne på pladen. 3. Luk forsigtigt dokumentlåget. Filmstyr 1. Placer filmstyret på pladen. Placer tapperne på filmstyret korrekt i forhold til FILM-afmærkningerne på pladen. Placer diasserne, så filmen ligger fladt på glaspladen. 2. Sæt filmen i filmstyret. Læg filmen i filmstyret. Filmens forside (den side, hvorpå billederne vises korrekt) skal vende

25 Placering af film Side 25 af 345 sider nedad. 3. Luk forsigtigt dokumentlåget. 120 mm-formatfilmstrimler 1. Placer filmstyret på pladen. Placer tapperne på filmstyret korrekt i forhold til FILM-afmærkningerne på pladen. 2. Åbn filmholderen (A), og fjern filmstøttearket (B). 3. Sæt filmen i filmstyret. Læg filmen i med forsiden (den side, hvorpå billederne vises korrekt) nedad. Kontroller, at der ikke er noget mellemrum mellem filmens kant (den side, der er tættest på mærket) og hængslet. Når der ilægges to eller flere 120-formatfilm, skal du sørge for, at der er 5 mm mellem filmene. 4. Luk forsigtigt dokumentlåget. Hvis 120-formatfilm er krøllede (Sådan bruges filmstøttearket) Hvis en krøllet film berører pladen under scanning, kan cirkulære stribmønstre (Newton-ringe) forekomme på scannede billeder. Hvis du vil scanne en krøllet 120-formatfilm, skal du glatte filmen ud ved hjælp af det medfølgende filmstøtteark Dæk ikke de rammer, du vil scanne, med filmstøttearket. Placer filmstøttearket således, at den blanke side (den side uden illustrationer) berører filmen. Ellers kan filmen blive beskadiget.

26 Placering af film Side 26 af 345 sider Gnid ikke på filmen med filmstøttearket. Det kan beskadige filmen. 1. Læg filmen korrekt i filmstyret. Filmens forside (den side, hvorpå billederne vises korrekt) skal vende nedad. Filmen krøller opad på den lange led. 2. Ilæg filmstøttearket (A) under kanten af filmen med den blanke side (den side uden illustrationer) opad. 3. Luk filmholderen (B), og fastgør den til filmstyret. Hele filmen presses flad med filmholderen. Hvis der stadig forekommer Newton-ringe, når ovenstående metode følges, er filmen meget skæv. Prøv følgende metode. 1. Vend filmen, og læg den i filmstyret med forsiden (den side, hvorpå billederne vises korrekt) opad. Filmen krøller nedad på den lange led. 2. Placer filmstøttearket (A) på kanten af filmen med den ru side (den illustrerede side) opad. 3. Luk filmholderen (B), og fastgør den til filmstyret. 4. Klik på (Spejl) på værktøjslinjen i ScanGear (scannerdriver) efter eksempelvisning for at spejlvende billederne, og klik derefter på Scan. Gå til toppen af siden

27 Hvad er MP Navigator EX (medfølgende scannersoftware)? Side 27 af 345 sider Vejledning på skærmen > Scanningsvejledning > Hvad er MP Navigator EX (medfølgende scannersoftware)? Hvad er MP Navigator EX (medfølgende scannersoftware)? MP Navigator EX er et program, der gør det nemt at scanne fotos, dokumenter og film. Programmet er også velegnet til brugere, der ikke har prøvet at scanne før. MP Navigator EX startes muligvis ikke, når du trykker på en knap på maskinen (scannerknap). Hvis dette er tilfældet, skal du genstarte computeren. Brug operativsystemets standardstørrelse til skrifttyper. I modsat fald vises programmets skærmbilleder muligvis ikke korrekt. Hvad kan du bruge denne software til? Med denne software kan du scanne flere dokumenter på samme tid og scanne billeder, der er større end pladen. De scannede billeder kan gemmes, vedhæftes eller udskrives ved hjælp af de medfølgende programmer. Skærmbilleder Der er to typer hovedmenuer i MP Navigator EX: Navigationsvinduet og Ét-klik-vinduet. Navigationsvinduet Du kan starte forskellige opgaver fra navigationsvinduet, herunder simpel scanning, scanning ved hjælp af scannerdriveren (ScanGear) og forbedring/tilretning af billeder. Ét-klik-vinduet Du kan fuldføre alt fra scanning til lagring, udskrivning osv. på én gang ved at klikke på det relevante ikon i ét-klik-vinduet. Vinduet Scan/importer (Scan/Import)

28 Hvad er MP Navigator EX (medfølgende scannersoftware)? Side 28 af 345 sider Brug vinduet Scan/importer (Scan/Import) til at scanne fotos, dokumenter og film. Vinduet Vis og brug (View & Use) Brug vinduet Vis og brug (View & Use) til at vælge, hvordan de scannede billeder skal håndteres. Gå til toppen af siden

29 Kom i gang med at scanne Side 29 af 345 sider Vejledning på skærmen > Scanningsvejledning > Kom i gang med at scanne Kom i gang med at scanne Prøv at scanne ved hjælp af MP Navigator EX. Start af MP Navigator EX Start af MP Navigator EX Scanning af dokumenter, fotos, magasiner osv. fra pladen Scanning af fotos og dokumenter Scanning af film Scanning af film Scanning af to eller flere fotos (små dokumenter) samtidig Scanning af flere dokumenter samtidig Scanning af billeder, der er større end pladen Scanning af billeder, der er større end pladen (Stitch Assist) Nem scanning efter formål (scan og gem, vedhæft til osv.) Nem scanning med ét klik Gå til toppen af siden

30 Start af MP Navigator EX Side 30 af 345 sider Vejledning på skærmen > Scanningsvejledning > Kom i gang med at scanne > Start af MP Navigator EX Start af MP Navigator EX Start af MP Navigator EX 1. Dobbeltklik på ikonet Canon MP Navigator EX 3.1 på skrivebordet. MP Navigator EX starter. Du kan også åbne menuen Start, vælge (Alle) programmer ((All) Programs) > Canon Utilities > MP Navigator EX 3.1 > MP Navigator EX 3.1. Start af ét-klik-tilstand 1. Klik på (skift tilstand) nederst til venstre i skærmbilledet. Ét-klik-vinduet (One-click Mode Screen) vises.

31 Start af MP Navigator EX Side 31 af 345 sider Marker afkrydsningsfeltet Vis dette vindue ved programstart (Show this window at startup), hvis du ønsker, at navigationsvinduet altid vises, når programmet startes. Hvis afkrydsningsfeltet ikke er markeret, åbnes det senest anvendte skærmbillede, når programmet starter. Gå til toppen af siden

32 Scanning af fotos og dokumenter Side 32 af 345 sider Vejledning på skærmen > Scanningsvejledning > Kom i gang med at scanne > Scanning af fotos og dokumenter Scanning af fotos og dokumenter Scan fotos og dokumenter, der er placeret på pladen. 1. Placer dokumentet på pladen. Placering af dokumenter 2. Start MP Navigator EX, og åbn navigationsvinduet. Start af MP Navigator EX 3. Peg på Scan/importer (Scan/Import), og klik på Fotos/dokumenter (glasplade) (Photos/Documents (Platen)). 4. Vælg en Dokumenttype (Document Type), som passer til det dokument, der skal scannes.

33 Scanning af fotos og dokumenter Side 33 af 345 sider Hvis du vælger Magasin (Farve) (Magazine(Color)), aktiveres funktionen Derastrering, og scanningen tager længere tid end normalt. Hvis du vil deaktivere funktionen Derastrering, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Derastrering (Descreen) i dialogboksen Scanningsindstillinger (Scan Settings). Vælg Tekst (OCR) (Text(OCR)) for at trække teksten ud af billedet og konvertere den til tekst, som kan redigeres ved hjælp af MP Navigator EX. Farvescanning er ikke tilgængelig for Tekst (OCR) (Text(OCR)). Hvis du vil scanne i farver, skal du åbne dialogboksen OCR fra ét-klik-vinduet, og indstille Farvestatus (Color Mode) til Farve (Color). 5. Klik på Angiv... (Specify...) for at indstille den påkrævede dokumentstørrelse og scanningsopløsning. Efter indstilling skal du klikke på OK. Dialogboksen Scanningsindstillinger (Scan Settings) (fotos/dokumenter) Hvis dokumentet er stort (f.eks. et A4-foto), skal dokumentets ene hjørne flugte med hjørnet ved pilen (justeringsmærke) på pladen og angive dokumentstørrelsen i dialogboksen Scanningsindstillinger (Scan Settings). 6. Klik på Scan. Starter scanning. Klik på Annuller (Cancel) for at annullere scanningen. Når scanningen er fuldført, åbnes dialogboksen Scanning fuldført (Scan Complete). Vælg Scan eller Afslut (Exit). Vælg Scan for at scanne det næste dokument, eller vælg Afslut (Exit) for at afslutte. De scannede billeder vises i området med miniaturelisten.

34 Scanning af fotos og dokumenter Side 34 af 345 sider 7. Rediger de scannede billeder efter behov. Brug redigeringsværktøjerne til at rotere billederne, vælge en del af et billede osv. Se under Redigeringsværktøjerne i " Skærmbilledet Fotos/dokumenter (glasplade) (Photos/ Documents (Platen)) (vinduet Scan/importer (Scan/Import)) ", hvis du ønsker flere oplysninger. Vælg først de billeder, der skal redigeres. (De valgte billeder markeres med en orange ramme). Træk musen, eller brug Skift + piletasterne til at markere flere billeder. Du kan også vælge billeder ved at trække og slippe dem ind i de valgte billedområder. 8. Gem de scannede billeder. Lagring Lagring som PDF-filer Gå til toppen af siden

35 Scanning af film Side 35 af 345 sider Vejledning på skærmen > Scanningsvejledning > Kom i gang med at scanne > Scanning af film Scanning af film Maskinen understøtter positive og negative filmstrimler på 35 mm (standardtilstand for fremkaldt film med seks billeder pr. strimmel) samt 35 mm dias i filmholder (ét billede pr. filmholder). Der kan scannes op til tolv filmstrimler eller fire filmholdere ad gangen. Hvis du vil scanne 120-formatfilm, skal du scanne via fanen Avanceret tilstand (Advanced Mode) i ScanGear (scannerdriver). Hvis du vil scanne med en opløsning over 4800 dpi, skal du scanne via fanen Avanceret tilstand (Advanced Mode) i ScanGear. Scanning af film i avanceret tilstand 35 mm-filmstrimmel 35 mm-filmholdere 1. Placer filmen på pladen. Placering af film 2. Start MP Navigator EX, og åbn navigationsvinduet. Start af MP Navigator EX 3. Peg på Scan/importer (Scan/Import), og klik på Film. 4. Klik på Angiv... (Specify...) for at indstille den påkrævede dokumentstørrelse og scanningsopløsning. Efter indstilling skal du klikke på OK. Dialogboksen Scanningsindstillinger (Scan Settings) (Film)

36 Scanning af film Side 36 af 345 sider Filmen scannes muligvis ikke korrekt, når Filmtype (Film Type) i dialogboksen Scanningsindstillinger (Scan Settings) er angivet til Automatisk (Auto). I så fald skal du vælge filmtypen under Filmtype (Film Type) og scanne igen. Hvis du vil scanne sort-hvid film, anbefales det at vælge Sort/hvid negativfilm (Black and White Negative Film) eller Sort/hvid positivfilm (Black and White Positive Film) under Filmtype (Film Type) i dialogboksen Scanningsindstillinger (Scan Settings). 5. Klik på Scan. Eksempelscanningen starter. Klik på Annuller (Cancel) for at annullere scanningen. Når eksempelscanningen af filmen er færdig, vises eksempelbillederne. Eksempelbillederne vises ikke, når afkrydsningsfeltet Vis før scanning (Preview before

37 Scanning af film Side 37 af 345 sider scanning) ikke er markeret i dialogboksen Scanningsindstillinger (Scan Settings). De scannede billeder vises med det samme i området med miniaturelisten. Hvis filmen ikke kan scannes korrekt, skal du læse emnet " Problemer med scanning af film " under "Fejlfinding". 6. Marker afkrydsningsfelterne ud for de rammer, du vil scanne, og klik derefter på Scan. Når scanningen er fuldført, åbnes dialogboksen Scanning fuldført (Scan Complete). Vælg Scan eller Afslut (Exit). Vælg Scan for at scanne den næste film, eller vælg Afslut (Exit) for at afslutte. De scannede billeder vises i området med miniaturelisten. 7. Rediger de scannede billeder efter behov. Brug redigeringsværktøjerne til at rotere billederne, vælge en del af et billede osv. Se under Redigeringsværktøjer i " Skærmbilledet Film (vinduet Scan/importer (Scan/Import)) ", hvis du vil have flere oplysninger. Vælg først de billeder, der skal redigeres. (De valgte billeder markeres med en orange ramme). Træk musen, eller brug Skift + piletasterne til at markere flere billeder. Du kan også vælge billeder ved at trække og slippe dem ind i de valgte billedområder. 8. Gem de scannede billeder. Lagring Lagring som PDF-filer Gå til toppen af siden

38 Scanning af flere dokumenter samtidig Side 38 af 345 sider Vejledning på skærmen > Scanningsvejledning > Kom i gang med at scanne > Scanning af flere dokumenter samtidig Scanning af flere dokumenter samtidig Du kan scanne to eller flere fotos (små dokumenter) på samme tid ved at indstille Dokumentstørrelse (Document Size) til Automatisk reg. (flere dokumenter) (Auto Detect (Multiple Documents)) i dialogboksen Scanningsindstillinger (Scan Settings) i MP Navigator EX. Følgende dokumenttyper beskæres muligvis ikke korrekt. I så fald skal du starte ScanGear (scannerdriver), justere beskæringsrammerne (scanningsområderne) i helbilledvisning og derefter scanne igen. - Fotos, der har en meget hvid ramme - Dokumenter, der er udskrevet på hvidt papir, håndskrevet tekst, visitkort osv. - Tynde dokumenter - Tykke dokumenter Scanning af flere dokumenter i helbilledvisning 1. Placer dokumenterne på pladen. Placering af dokumenter 2. Start MP Navigator EX, og åbn navigationsvinduet. Start af MP Navigator EX 3. Peg på Scan/importer (Scan/Import), og klik på Fotos/dokumenter (glasplade) (Photos/Documents (Platen)). 4. Vælg en Dokumenttype (Document Type), som passer til de dokumenter, der skal scannes.

39 Scanning af flere dokumenter samtidig Side 39 af 345 sider 5. Klik på Angiv... (Specify...). Vælg Automatisk reg. (flere dokumenter) (Auto Detect (Multiple Documents)) for Dokumentstørrelse (Document Size). Efter indstilling skal du klikke på OK. Dialogboksen Scanningsindstillinger (Scan Settings) (fotos/dokumenter) 6. Klik på Scan.

40 Scanning af flere dokumenter samtidig Side 40 af 345 sider Flere dokumenter scannes på én gang. Klik på Annuller (Cancel) for at annullere scanningen. Når scanningen er fuldført, åbnes dialogboksen Scanning fuldført (Scan Complete). Vælg Scan eller Afslut (Exit). Vælg Scan for at scanne det næste dokument, eller vælg Afslut (Exit) for at afslutte. De scannede billeder vises i området med miniaturelisten. 7. Rediger de scannede billeder efter behov. Brug redigeringsværktøjerne til at rotere billederne, vælge en del af et billede osv. Se under Redigeringsværktøjerne i " Skærmbilledet Fotos/dokumenter (glasplade) (Photos/ Documents (Platen)) (vinduet Scan/importer (Scan/Import)) ", hvis du ønsker flere oplysninger. Vælg først de billeder, der skal redigeres. (De valgte billeder markeres med en orange ramme). Træk musen, eller brug Skift + piletasterne til at markere flere billeder. Du kan også vælge billeder ved at trække og slippe dem ind i de valgte billedområder.

41 Scanning af flere dokumenter samtidig Side 41 af 345 sider 8. Gem de scannede billeder. Lagring Lagring som PDF-filer Hvis du vil have vist eksempler på billederne, før du scanner, skal du bruge ScanGear. Scanning af flere dokumenter samtidig med ScanGear (scannerdriver) Gå til toppen af siden

42 Scanning af billeder, der er større end pladen (Stitch Assist) Side 42 af 345 sider Vejledning på skærmen > Scanningsvejledning > Kom i gang med at scanne > Scanning af billeder, der er større end pladen (Stitch Assist) Scanning af billeder, der er større end pladen (Stitch Assist) Med Stitch Assist kan du scanne venstre og højre halvdel af et stort dokument hver for sig og derefter sætte halvdelene sammen til ét billede. Du kan scanne dokumenter, der er op til to gange større end pladen. 1. Start MP Navigator EX, og åbn navigationsvinduet. Start af MP Navigator EX Du kan fuldføre alt fra scanning til lagring, udskrivning osv. på én gang ved at klikke på det relevante ikon i ét-klik-vinduet. Stitch Assist er også tilgængelig fra Ét-klik-vinduet i forbindelse med ændring af dokumentstørrelsen. Klik på det ønskede ikon, og vælg Stitch Assist under Dokumentstørrelse (Document Size). Gå derefter videre til trin Peg på Scan/importer (Scan/Import), og klik på Fotos/dokumenter (glasplade) (Photos/Documents (Platen)). 3. Vælg en Dokumenttype (Document Type), som passer til det dokument, der skal scannes.

43 Scanning af billeder, der er større end pladen (Stitch Assist) Side 43 af 345 sider 4. Klik på Angiv... (Specify...). Vælg Stitch Assist til Dokumentstørrelse (Document Size), og angiv derefter den ønskede scanningsopløsning. Efter indstilling skal du klikke på OK. Dialogboksen Scanningsindstillinger (Scan Settings) (fotos/dokumenter) 5. Klik på Scan.

44 Scanning af billeder, der er større end pladen (Stitch Assist) Side 44 af 345 sider Dialogboksen Stitch-assist åbnes. 6. Placer venstre halvdel af dokumentet med forsiden nedad på pladen. 7. Klik på Scan. Venstre halvdel af dokumentet scannes og vises i vinduet Stitch-assist. Klik på Annuller (Cancel) for at annullere scanningen.

45 Scanning af billeder, der er større end pladen (Stitch Assist) Side 45 af 345 sider 8. Placer højre halvdel af dokumentet med forsiden nedad på pladen. 9. Klik på Scan. Højre halvdel af dokumentet scannes. Klik på Annuller (Cancel) for at annullere scanningen. 10. Juster det scannede billede efter behov. Brug ikonerne, hvis du ønsker at bytte om på højre og venstre halvdel, rotere billedet 180 grader eller forstørre/formindske billedet. (Byt om på venstre og højre) Bytter om på venstre og højre halvdel. Denne funktion er ikke tilgængelig, mens billedet er forstørret/formindsket. Roter 180 (Rotate 180 ) Roterer højre halvdel af billedet 180 grader.

46 Scanning af billeder, der er større end pladen (Stitch Assist) Side 46 af 345 sider Denne funktion er ikke tilgængelig, mens billedet er forstørret/formindsket. (Forstør) Forstørrer det viste billede. (Formindsk) Formindsker det viste billede. (Fuld skærm) Forstørrer/formindsker billedet, så det vises i fuldskærmstilstand. Forstør/Reducer påvirker ikke det scannede billedes faktiske størrelse. Hvis dokumentet scannes på hovedet, vises billedet også omvendt i dialogboksen Stitchassist. Klik på Roter 180 (Rotate 180 ) for at rotere billedet, så det vender korrekt. Du kan trække højre halvdel af billedet fra højre mod venstre eller op og ned for at justere placeringen. Hvis venstre og højre halvdele ikke passer sammen pga. et skævt dokument, skal du placere dokumentet korrekt og derefter klikke på Tilbage (Back). Udfør derefter scanningen igen. 11. Klik på Næste (Next). 12. Træk med musen for at angive det område, der skal gemmes, og klik på OK. Det kombinerede billede oprettes. Når scanningen er fuldført, åbnes dialogboksen Scanning fuldført (Scan Complete). Vælg Scan eller Afslut (Exit). Vælg Scan for at scanne det næste dokument, eller vælg Afslut (Exit) for at afslutte. De scannede billeder vises i området med miniaturelisten.

47 Scanning af billeder, der er større end pladen (Stitch Assist) Side 47 af 345 sider 13. Gem de scannede billeder. Lagring Lagring som PDF-filer Gå til toppen af siden

48 Nem scanning med ét klik Side 48 af 345 sider Vejledning på skærmen > Scanningsvejledning > Kom i gang med at scanne > Nem scanning med ét klik Nem scanning med ét klik Du kan fuldføre alt fra scanning til lagring, udskrivning osv. på én gang blot ved at klikke på det relevante ikon. 1. Placer dokumentet på pladen. Placering af dokumenter 2. Start MP Navigator EX. Start af MP Navigator EX Navigationsvinduet eller Ét-klik-vinduet vises i MP Navigator EX Navigationsvinduet Ét-klik-vinduet Gå til trin 4, hvis Èt-klik-vinduet er åbent. 3. Peg på Et klik (One-click).

49 Nem scanning med ét klik Side 49 af 345 sider 4. Klik på det ønskede ikon. Fanen Brugerdefineret scanning med et klik (Custom Scan with One-click) Ét-klik-vinduet 5. Vælg en Dokumenttype (Document Type), som passer til det dokument, der skal scannes. 6. Indstil den påkrævede dokumentstørrelse og scanningsopløsning. 7. Start scanning. Starter scanning. Klik på Annuller (Cancel) for at annullere scanningen. Gå til toppen af siden

50 Nyttige funktioner i MP Navigator EX Side 50 af 345 sider Vejledning på skærmen > Scanningsvejledning > Nyttige funktioner i MP Navigator EX Nyttige funktioner i MP Navigator EX I MP Navigator EX kan du rette og forbedre de scannede billeder og hurtigt søge efter gemte billeder. Automatisk redigering/forbedring af billeder Automatisk redigering/forbedring af billeder Manuel redigering/forbedring af billeder Manuel redigering/forbedring af billeder Justering af farveegenskaber, f.eks. lysstyrke og kontrast Justering af billeder Søgning efter mistede billeder Søgning efter billeder Klassificering og sortering af billeder Klassificering af billeder i kategorier Gå til toppen af siden

51 Automatisk redigering/forbedring af billeder Side 51 af 345 sider Vejledning på skærmen > Scanningsvejledning > Nyttige funktioner i MP Navigator EX > Automatisk redigering/forbedring af billeder Automatisk redigering/forbedring af billeder MP Navigator EX analyserer og retter/forbedrer automatisk scannede billeder 1. Scan dokumenter til MP Navigator EX, og gem dem. Åbn derefter vinduet Vis og brug (View & Use) fra navigationsvinduet, og vælg de fotos, du ønsker at redigere/ forbedre. Se "Kom i gang med at scanne" for at scanne billeder til MP Navigator EX. Du kan også vælge billeder, der er gemt på en computer. Åbning af billeder, der er gemt på en computer 2. Klik på Rediger/konverter (Edit/Convert), og klik derefter på Rediger fotos (Fix photo images) på listen. Vinduet Ret/forbedre billeder (Correct/Enhance Images) åbnes. Vinduet Ret/forbedre billeder (Correct/Enhance Images) kan også åbnes ved at klikke på (Redigering/forbedring af billeder) på værktøjslinjen eller i dialogboksen Zoom ind (Zoom in). I dette tilfælde kan kun målbilledet (markeret med en orange ramme) redigeres/forbedres. Se "Vinduet Ret/forbedre billeder (Correct/Enhance Images) ", hvis du ønsker flere detaljer om vinduet Ret/forbedre billeder (Correct/Enhance Images). 3. Vælg det billede, du ønsker at redigere/forbedre på miniaturelisten. Det valgte billede vises i området Eksempel (Preview).

52 Automatisk redigering/forbedring af billeder Side 52 af 345 sider Hvis du kun vælger ét billede i vinduet Vis og brug (View & Use), vises miniaturelisten ikke, og det er kun eksempelbilledet, der vises. 4. Kontroller, at der er valgt Automatisk (Auto). 5. Klik på Automatisk fotorettelse (Auto Photo Fix), Ansigtsskarphed (Face Sharpener) eller Digital ansigtsudjævning (Digital Face Smoothing). Når billedet en gang er rettet med Automatisk fotorettelse (Auto Photo Fix) og gemt, kan det ikke rettes igen ved hjælp af Automatisk fotorettelse (Auto Photo Fix). Automatisk fotorettelse (Auto Photo Fix) er muligvis ikke tilgængelig for billeder, der er redigeret ved hjælp af et program, digitalkamera eller lignende, der er fremstillet af andre producenter. Effekten af Ansigtsskarphed (Face Sharpener) og Digital ansigtsudjævning (Digital Face Smoothing) kan ændres ved hjælp af skyderen, der vises ved at klikke på de tilhørende knapper. Når du anvender Automatisk fotorettelse (Auto Photo Fix), korrigeres dine mørke billeder med lys baggrund automatisk. Hvis billeder ikke korrigeres tilstrækkeligt med Automatisk fotorettelse (Auto Photo Fix), anbefales det, at du anvender Gør ansigt lysere (Face Brightener)

53 Automatisk redigering/forbedring af billeder Side 53 af 345 sider under fanen Manuel (Manual). Manuel redigering/forbedring af billeder 6. Klik på OK. Hele billedet redigeres/forbedres automatisk, og på miniaturen og eksempelbilledet. Ret/forbedr (Correct/Enhance) øverst til venstre Klik på Nulstil valgte billeder (Reset Selected Image) for at fortryde redigeringen/forbedringen. Marker afkrydsningsfeltet Anvend på alle billeder (Apply to all images) for at redigere/forbedre alle de valgte billeder. 7. Klik på Gem det valgte billede (Save Selected Image) eller Gem alle rettede billeder (Save All Corrected Images). Du kan gemme de redigerede/forbedrede billeder som nye filer. Hvis du kun vil gemme nogle af billederne, skal du markere de ønskede billeder og klikke på Gem det valgte billede (Save Selected Image). Hvis du vil gemme alle billeder, skal du klikke på Gem alle rettede billeder (Save All Corrected Images). Filformatet for redigerede/forbedrede billeder er JPEG/EXIF. Adobe RGB-billeder gemmes som srgb-billeder. 8. Klik på Afslut (Exit). Rettelserne/forbedringerne mistes, hvis du afslutter, inden de redigerede/forbedrede billeder er blevet gemt. Gå til toppen af siden

54 Manuel redigering/forbedring af billeder Side 54 af 345 sider Vejledning på skærmen > Scanningsvejledning > Nyttige funktioner i MP Navigator EX > Manuel redigering/forbedring af billeder Manuel redigering/forbedring af billeder Du kan rette/forbedre scannede billeder manuelt. 1. Scan dokumenter til MP Navigator EX, og gem dem. Åbn derefter vinduet Vis og brug (View & Use) fra navigationsvinduet, og vælg de fotos, du ønsker at redigere/ forbedre. Se "Kom i gang med at scanne" for at scanne billeder til MP Navigator EX. Du kan også vælge billeder, der er gemt på en computer. Åbning af billeder, der er gemt på en computer 2. Klik på Rediger/konverter (Edit/Convert), og klik derefter på Rediger fotos (Fix photo images) på listen. Vinduet Ret/forbedre billeder (Correct/Enhance Images) åbnes. Vinduet Ret/forbedre billeder (Correct/Enhance Images) kan også åbnes ved at klikke på (Redigering/forbedring af billeder) på værktøjslinjen eller i dialogboksen Zoom ind (Zoom in). I dette tilfælde kan kun målbilledet (markeret med en orange ramme) redigeres/forbedres. Se "Vinduet Ret/forbedre billeder (Correct/Enhance Images) ", hvis du ønsker flere detaljer om vinduet Ret/forbedre billeder (Correct/Enhance Images). 3. Vælg det billede, du ønsker at redigere/forbedre på miniaturelisten. Det valgte billede vises i området Eksempel (Preview).

55 Manuel redigering/forbedring af billeder Side 55 af 345 sider Hvis du kun vælger ét billede i vinduet Vis og brug (View & Use), vises miniaturelisten ikke, og det er kun eksempelbilledet, der vises. 4. Klik på Manuel (Manual), og klik derefter på Ret/forbedre (Correct/Enhance). 5. Klik på Gør ansigt lysere (Face Brightener), Ansigtsskarphed (Face Sharpener), Digital ansigtsudjævning (Digital Face Smoothing) eller Fjern småfejl (Blemish Remover). Effekten af Gør ansigt lysere (Face Brightener), Ansigtsskarphed (Face Sharpener) og Digital ansigtsudjævning (Digital Face Smoothing) kan ændres ved hjælp af skyderen, der vises ved at klikke på de tilhørende knapper. Flyt markøren hen over billedet. Markørens facon ændres til (Kors). 6. Træk markøren for at markere det område, der skal rettes/forbedres, og klik derefter på OK, som vises over billedet.

56 Manuel redigering/forbedring af billeder Side 56 af 345 sider Delen i og omkring det markerede område rettes/forbedres, og venstre på miniaturen og eksempelbilledet. (Ret/forbedre) vises øverst til Du kan også trække for at rotere rektanglet. Klik på Fortryd (Undo) for at annullere den seneste rettelse/forbedring. Klik på Nulstil valgte billeder (Reset Selected Image) for at annullere alle rettelser, forbedringer og justeringer, der er udført på det valgte billede. 7. Klik på Gem det valgte billede (Save Selected Image) eller Gem alle rettede billeder (Save All Corrected Images). Du kan gemme de redigerede/forbedrede billeder som nye filer. Hvis du kun vil gemme nogle af billederne, skal du markere de ønskede billeder og klikke på Gem det valgte billede (Save Selected Image). Hvis du vil gemme alle billeder, skal du klikke på Gem alle rettede billeder (Save All Corrected Images). Filformatet for redigerede/forbedrede billeder er JPEG/EXIF. 8. Klik på Afslut (Exit). Rettelserne/forbedringerne mistes, hvis du afslutter, inden de redigerede/forbedrede billeder er blevet gemt. Gå til toppen af siden

57 Justering af billeder Side 57 af 345 sider Vejledning på skærmen > Scanningsvejledning > Nyttige funktioner i MP Navigator EX > Justering af billeder Justering af billeder Du kan udføre finjusteringer af billeders generelle lysstyrke, kontrast mv. 1. Scan dokumenterne til MP Navigator EX, og gem dem. Åbn derefter skærmbilledet Vis og brug (View & Use) fra navigationsvinduet, og vælg de fotos, der skal justeres. Se "Kom i gang med at scanne" for at scanne billeder til MP Navigator EX. Du kan også vælge billeder, der er gemt på en computer. Åbning af billeder, der er gemt på en computer 2. Klik på Rediger/konverter (Edit/Convert), og klik derefter på Rediger fotos (Fix photo images) på listen. Vinduet Ret/forbedre billeder (Correct/Enhance Images) åbnes. Vinduet Ret/forbedre billeder (Correct/Enhance Images) kan også åbnes ved at klikke på (Redigering/forbedring af billeder) på værktøjslinjen eller i dialogboksen Zoom ind (Zoom in). I dette tilfælde kan kun målbilledet (markeret med en orange ramme) redigeres/forbedres. Se "Vinduet Ret/forbedre billeder (Correct/Enhance Images) ", hvis du ønsker flere detaljer om vinduet Ret/forbedre billeder (Correct/Enhance Images). 3. Vælg det billede, der skal justeres, på miniaturelisten. Det valgte billede vises i området Eksempel (Preview).

58 Justering af billeder Side 58 af 345 sider Hvis du kun vælger ét billede i vinduet Vis og brug (View & Use), vises miniaturelisten ikke, og det er kun eksempelbilledet, der vises. 4. Klik på Manuel (Manual), og klik derefter på Juster (Adjust). 5. Flyt skyderen for det element, du vil justere, og indstil effektniveauet. Når du flytter en skyder, vises Ret/forbedr øverst til venstre på miniaturen og eksempelbilledet. Klik på Standarder (Defaults) for at nulstille alle justeringer. Klik på Nulstil valgte billeder (Reset Selected Image) for at annullere alle rettelser, forbedringer og justeringer, der er udført på det valgte billede. 6. Klik på Gem det valgte billede (Save Selected Image) eller Gem alle rettede billeder (Save All Corrected Images). Du kan gemme justerede billeder som nye filer. Hvis du kun vil gemme nogle af billederne, skal du markere de ønskede billeder og klikke på Gem det valgte billede (Save Selected Image). Hvis du vil gemme alle billeder, skal du klikke

59 Justering af billeder Side 59 af 345 sider på Gem alle rettede billeder (Save All Corrected Images). Filformatet for justerede billeder er JPEG/EXIF. 7. Klik på Afslut (Exit). Justeringerne går tabt, hvis du afslutter, inden du gemmer de justerede billeder. Gå til toppen af siden

60 Søgning efter billeder Side 60 af 345 sider Vejledning på skærmen > Scanningsvejledning > Nyttige funktioner i MP Navigator EX > Søgning efter billeder Søgning efter billeder På skærmbilledet Vis og brug (View & Use) i navigationsvinduet kan du søge efter billeder, der er gemt på computeren, og åbne dem i MP Navigator EX. De åbnede billeder kan udskrives, redigeres osv. Søg efter billeder i Min boks (Scannede/Import. billeder) (My Box (Scanned/Imported Images)), Netop gemte billeder (Recently Saved Images) eller i en bestemt mappe og denne mappes undermapper. Se "Start af MP Navigator EX", hvis du vil starte MP Navigator EX. Hurtig søgning I (Tekstboks) på værktøjslinjen kan du skrive et eller flere ord, der indgår i filnavnet, EXIF-oplysninger eller PDF-tekst til det billede, du vil søge efter, og derefter klikke på (Søg). Hvis du angiver EXIF-oplysninger, søges der i teksten i felterne Fremstiller (Maker), Model, Beskrivelse (Description) og Brugerkommentar (User Comment). Avanceret søgning Klik på Søg (Search) til venstre på skærmbilledet for at få vist søgeindstillingerne. Angiv oplysninger om det billede, du vil finde, og klik derefter på Start søgning (Start Search).

61 Søgning efter billeder Side 61 af 345 sider Søg i (Search in) Hvis du ved, hvor du skal søge, skal du vælge drev, mappe eller netværk under Angiv mappe (Specify Folder). Filnavn (File Name) Hvis du kender filnavnet, skal du skrive det her. Et ord eller en streng i filen (A word or phrase in the file) Angiv et ord eller en sætning, der findes i de elementer, som er valgt i Flere avancerede indstillinger (More Advanced Options). Du kan kun søge efter PDF-filer, der er oprettet ved hjælp af MP Navigator EX. Det er ikke muligt at søge efter PDF-filer, der er oprettet med eller redigeret i andre programmer. Du kan desuden kun søge efter PDF-filer, når nøgleordssøgning er aktiveret. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du opretter PDF-filer med mulighed for nøgleordssøgning, i "Dialogboksen PDF-indstillinger (PDF Settings)." Du kan ikke søge efter adgangskodebeskyttede PDF-filer. Kategori (Category) Du kan søge efter billeder i henhold til kategori. Ændringsdato (Modified Date) Hvis du vil søge efter billeder, der er opdateret inden for en bestemt periode, skal du angive periodens start- og slutdato. Optagelsesdato (Shooting Date) Hvis du vil søge efter billeder, der er taget inden for en bestemt periode, skal du angive periodens start- og slutdato. Optagedatoen angiver den dato og det klokkeslæt, hvor dataene blev oprettet. Disse oplysninger medtages i dokumentets EXIF-oplysninger.

62 Søgning efter billeder Side 62 af 345 sider Flere avancerede indstillinger (More Advanced Options) Et ord eller en streng i filen (A word or phrase in the file) Vælg de elementer, der skal søges efter, i Et ord eller en streng i filen (A word or phrase in the file). Hvis du markerer afkrydsningsfeltet EXIF-oplysninger (Exif information), søges der i teksten i felterne Fremstiller (Maker), Model, Beskrivelse (Description) og Brugerkommentar (User Comment). Hvis du markerer afkrydsningsfeltet PDF-text (PDF text), søges der efter tekst i PDFfiler. Du kan ikke søge efter tekst i adgangskodebeskyttede PDF-filer. Søg i undermapper (Search subfolders) Marker dette afkrydsningsfelt for at søge i undermapper. Forskel på store og små bogstaver (Case sensitive) Marker dette afkrydsningsfelt, hvis der skal skelnes mellem store og små bogstaver i søgningen. Opfyld alle kriterier (Match all criteria) Der søges efter filer, som opfylder de angivne søgekriterier. Opfyld et af kriterierne (Match any criteria) Der søges efter filer, som opfylder et eller flere af de angivne søgekriterier. Start søgning (Start Search) Start søgning. Relateret emne Vinduet Vis og brug (View & Use) Gå til toppen af siden

63 Klassificering af billeder i kategorier Side 63 af 345 sider Vejledning på skærmen > Scanningsvejledning > Nyttige funktioner i MP Navigator EX > Klassificering af billeder i kategorier Klassificering af billeder i kategorier Få vist billeder, som er scannet i MP Navigator EX, efter kategori. Du kan klassificere billeder, der vises automatisk i Ikke-klassificeret (Unclassified), og du kan oprette brugerdefinerede kategorier. Du kan trække og slippe et billede for at flytte det fra en kategori til en anden. Hvis du har klassificeret billederne i MP Navigator EX 2.0 eller nyere og derefter opgraderer MP Navigator EX til den seneste version, overføres klassificeringsoplysningerne for den næstnyeste version efter den indledende opstart. Efter den indledende opstart kan klassificeringsoplysningerne ikke overføres. 1. Scan dokumenterne til MP Navigator EX, og gem dem. Åbn derefter vinduet Vis og brug (View & Use) i navigationsvinduet. Se "Kom i gang med at scanne" for at scanne billeder til MP Navigator EX. Du kan også vælge billeder, der er gemt på en computer. Åbning af billeder, der er gemt på en computer 2. I (Sorter efter) skal du vælge Kategorier (Categories). Billeder sorteres automatisk efter kategori og vises i miniaturevinduet. Billederne sorteres i følgende kategorier. Fotos: Portræt (Portrait), Øvrige (Others)

64 Klassificering af billeder i kategorier Side 64 af 345 sider Dokumenter: Visitkort (Business Card), Postkort (Postcard), Standardstørrelse (Standard Size), PDF -fil (PDF File), Øvrige (Others). Brugerdefinerede kategorier: Viser dine brugerdefinerede kategorier. Hvis du vil oprette brugerdefinerede kategorier, skal du se " Oprettelse af brugerdefinerede kategorier." Ikke-klassificeret: Viser billeder, som ikke er klassificeret. Klik på Klassificer billeder (Classify Images), hvis du vil have billederne vist i Ikke-klassificeret (Unclassified) automatisk. Klik på Annuller (Cancel) for at stoppe. Klassificering kan tage et stykke tid, hvis der er mange billeder, som skal klassificeres. Selvom du klassificerer billeder, som er gemt på ikke-permanente medier, f.eks. et USB-flashdrev og ekstern harddisk, slettes klassificeringsoplysningerne, så snart du fjerner mediet. Fra og med næste gang klassificeres billederne som Ikke-klassificeret (Unclassified). Billeder kan ikke klassificeres, når Netop gemte billeder (Recently Saved Images) er valgt i vinduet Vis og brug (View & Use). Nogle af billederne slettes muligvis ikke korrekt og kan således blive klassificeret i de forkerte kategorier. I så fald skal du trække og slippe billedet hen til den rigtige kategori. Billeder, der er gemt i netværksmapper, bliver muligvis ikke klassificeret. Du kan søge efter billeder i henhold til kategori. Se " Søgning efter billeder ", hvis du ønsker flere detaljer. Oprettelse af brugerdefinerede kategorier 1. I vinduet Vis og brug (View & Use) skal du sortere billederne efter kategori og klikke på Rediger brugerdefinerede kategorier (Edit Custom Categories). Dialogboksen Rediger brugerdefinerede kategorier (Edit Custom Categories) åbnes. 2. Klik på Tilføj til liste (Add to List). Dialogboksen Tilføj kategori (Add Category) åbnes. 3. Angiv et navn i Kategorinavn (Category name), og klik på OK. Du kan oprette op til 20 brugerdefinerede kategorier. Du kan anvende op til 50 enkeltbyte-tegn til et kategorinavn. Dobbeltklik på en oprettet kategori for at åbne dialogboksen Skift kategorinavn (Change Category Name), hvor du kan ændre kategorinavnet. Vælg en brugerdefineret kategori, og klik på Slet (Delete) for at slette den.

65 Klassificering af billeder i kategorier Side 65 af 345 sider Relateret emne Vinduet Vis og brug (View & Use) Gå til toppen af siden

66 Håndtering af billeder i MP Navigator EX Side 66 af 345 sider Vejledning på skærmen > Scanningsvejledning > Håndtering af billeder i MP Navigator EX Håndtering af billeder i MP Navigator EX Du kan scanne billeder ved hjælp af MP Navigator EX og redigere eller udskrive de gemte billeder. Yderligere oplysninger om, hvordan scannede billederne kan gemmes, finder du i afsnittene nedenfor. Lagring af scannede billeder på computeren Lagring Lagring af scannede billeder som PDF-filer Lagring som PDF-filer Yderligere oplysninger om, hvordan billeder/filer kan bruges, finder du i afsnittene nedenfor. Oprettelse/redigering af PDF-filer fra scannede billeder Oprettelse/redigering af PDF-filer Uskrivning af flere scannede billeder på en gang og udskrivning i en bestemt størrelse, kvalitet osv. Udskrivning af dokumenter Udskrivning af scannede fotos Udskrivning af fotos Afsendelse af scannede billeder via Afsendelse via Rettelse/forbedring af scannede billeder og konvertering af dem til tekst Redigering af filer Angivelse af adgangskoder til oprettede PDF-filer Angivelse af adgangskoder til PDF-filer Åbning/redigering af adgangskodebeskyttede PDF-filer Gå til toppen af siden

67 Lagring Side 67 af 345 sider Vejledning på skærmen > Scanningsvejledning > Håndtering af billeder i MP Navigator EX > Lagring Lagring Gem billeder, der er scannet ved hjælp af MP Navigator EX, på en computer. 1. Marker afkrydsningsfelterne ud for de billeder, du vil gemme, og klik derefter på Gem (Save). 2. Angiv lagringsindstillingerne i dialogboksen Gem (Save). Angiv destinationsmappen, filnavnet og filtypen. Dialogboksen Gem (Save) Når du gemmer 48- eller 16-bit-billeder i gråtoner, som er scannet med ScanGear (scannerdriver), skal du vælge TIFF. Hvis du vælger et andet format end TIFF, gemmes de som gråtonebilleder i 24 eller 8 bit. Du kan ikke vælge JPEG/EXIF (JPEG/Exif), hvis Dokumenttype (Document Type) er angivet til Tekst (OCR) (Text(OCR)). Du kan ikke vælge JPEG/Exif, hvis Sort/hvid (Black and White) er valgt for Farvestatus (Color Mode) under fanen Avanceret tilstand (Advanced Mode) i ScanGear.

68 Lagring Side 68 af 345 sider Som standard er følgende mapper angivet som destinationsmapper. Windows 7: Mappen MP Navigator EX i mappen Billeder (My Pictures) Windows Vista: Mappen MP Navigator EX i mappen Billeder (Pictures) Windows XP: Mappen MP Navigator EX i mappen Billeder (My Pictures) Windows 2000: Mappen MP Navigator EX i mappen Billeder (My Pictures) 3. Klik på Gem (Save). De scannede billeder gemmes i overensstemmelse med de valgte indstillinger. Hvis du vil bruge eller redigere de scannede billeder i MP Navigator EX, skal du klikke på Åbn gemt placering (Open saved location) i dialogboksen Gem fuldført (Save Complete). Oprettelse/redigering af PDF-filer Udskrivning af dokumenter Udskrivning af fotos Afsendelse via Redigering af filer Gå til toppen af siden

69 Lagring som PDF-filer Side 69 af 345 sider Vejledning på skærmen > Scanningsvejledning > Håndtering af billeder i MP Navigator EX > Lagring som PDF-filer Lagring som PDF-filer Gem billeder, der er scannet ved hjælp af MP Navigator EX, som PDF-filer. 1. Marker afkrydsningsfelterne ud for de billeder, du vil gemme, og klik derefter på Gem som PDF-fil (Save as PDF file). 2. I dialogboksen Gem som PDF-fil (Save as PDF file) skal du angive indstillingerne for lagring. Angiv filtypen, filnavnet og destinationsmappen. Dialogboksen Gem som PDF-fil (Save as PDF file) Vælg mellem følgende PDF-filtyper:

70 Lagring som PDF-filer Side 70 af 345 sider PDF Gem alle de markerede billeder som adskilte PDF-filer. PDF (flere sider) (PDF(Multiple Pages)) Gem flere billeder i én PDF-fil. PDF (flere sider) (PDF(Multiple Pages)) vises, når der er valgt flere billeder. PDF (tilføj side) (PDF(Add Page)) Tilføj de scannede billeder til en PDF-fil. Billederne indsættes nederst i PDF-filen. Du kan ikke ændre rækkefølgen af siderne i den PDF-fil, som billederne skal føjes til. Du kan kun tilføje billeder til PDF-filer, som er oprettet i MP Navigator EX. Det er ikke muligt at angive PDF-filer, som er oprettet med andre programmer. Du kan heller ikke angive PDFfiler, som er redigeret i andre programmer. Hvis du har redigeret en PDF-fil, som er beskyttet med adgangskode, slettes adgangskoderne. Nulstil adgangskoderne. Som standard er følgende mapper angivet som destinationsmapper. Windows 7: Mappen MP Navigator EX i mappen Billeder (My Pictures) Windows Vista: Mappen MP Navigator EX i mappen Billeder (Pictures) Windows XP: Mappen MP Navigator EX i mappen Billeder (My Pictures) Windows 2000: Mappen MP Navigator EX i mappen Billeder (My Pictures) Du kan indstille adgangskoder til PDF-filer. Angivelse af adgangskoder til PDF-filer 3. Klik på Gem (Save). De scannede billeder gemmes i overensstemmelse med de valgte indstillinger. Hvis du vil bruge eller redigere de scannede billeder i MP Navigator EX, skal du klikke på Åbn gemt placering (Open saved location) i dialogboksen Gem fuldført (Save Complete). Oprettelse/redigering af PDF-filer Udskrivning af dokumenter Udskrivning af fotos Afsendelse via Redigering af filer Gå til toppen af siden

71 Oprettelse/redigering af PDF-filer Side 71 af 345 sider Vejledning på skærmen > Scanningsvejledning > Håndtering af billeder i MP Navigator EX > Oprettelse/redigering af PDFfiler Oprettelse/redigering af PDF-filer Opret/rediger PDF-filer ved hjælp af MP Navigator EX. Når du har scannet dokumenter og gemt dem, kan du åbne vinduet Vis og brug (View & Use) og oprette PDF-filer og tilføje/slette sider, ændre siderækkefølgen m.m. Du kan oprette eller redigere op til 99 sider samtidig ved hjælp af MP Navigator EX. Se "Kom i gang med at scanne" for at scanne billeder til MP Navigator EX. Du kan også vælge billeder, der er gemt på en computer. Åbning af billeder, der er gemt på en computer Oprettelse/redigering af PDF-filer med MP Navigator EX 1. Vælg billeder, og klik på PDF. Du kan vælge PDF-, JPEG-, TIFF- eller BMP-filer. 2. Klik på Opret/rediger PDF-fil (Create/Edit PDF file) på listen. Du kan kun redigere PDF-filer, der er oprettet ved hjælp af MP Navigator EX. Det er ikke muligt at redigere PDF-filer, som er oprettet med andre programmer. Du kan heller ikke redigere PDF -filer, som er redigeret i andre programmer.

72 Oprettelse/redigering af PDF-filer Side 72 af 345 sider Hvis du vælger en adgangskodebeskyttet PDF-fil, bliver du bedt om at angive adgangskoden. Åbning/redigering af adgangskodebeskyttede PDF-filer 3. Tilføj/slet sider efter behov. Hvis du vil tilføje en eksisterende fil, skal du klikke på Tilføj side (Add Page) og vælge filen. Hvis du vil slette en side, skal du markere den og klikke på Slet valgte sider (Delete Selected Pages). Du kan tilføje PDF-, JPEG-, TIFF- eller BMP-filer. Hvis du tilføjer en adgangskodebeskyttet PDF-fil, bliver du bedt om at angive adgangskoden. 4. Foretag eventuelle ændringer af siderækkefølgen. Brug ikonerne til at ændre rækkefølgen. Du kan også trække miniaturerne til den ønskede placering. Se "Vinduet Opret/rediger PDF-fil (Create/Edit PDF file) ", hvis du ønsker oplysninger om vinduet Opret/rediger PDF-fil (Create/Edit PDF file). 5. Klik på Gem valgte sider (Save Selected Pages) eller Gem alle sider (Save All Pages). Dialogboksen Gem som PDF-fil (Save as PDF file) åbnes. Dialogboksen Gem som PDF-fil (Save as PDF file) Du kan ikke gemme billeder, der er scannet ved (eller flere) lodrette og vandrette pixel. Hvis du har redigeret en PDF-fil, som er beskyttet med adgangskode, slettes adgangskoderne. Nulstil adgangskoderne i dialogboksen Gem som PDF-fil (Save as PDF file). Angivelse af adgangskoder til PDF-filer 6. Angiv lagringsindstillingerne i dialogboksen Gem som PDF-fil (Save as PDF file), og klik derefter på Gem (Save). Billederne gemmes i overensstemmelse med de valgte indstillinger. Åbning af PDF-filer i et program Du kan åbne PDF-filer, der er oprettet med MP Navigator EX, i et tilknyttet program og redigere eller udskrive filerne. 1. Vælg de ønskede PDF-filer, og klik på PDF.

73 Oprettelse/redigering af PDF-filer Side 73 af 345 sider Du kan kun vælge PDF-filer, der er oprettet ved hjælp af MP Navigator EX. Det er ikke muligt at vælge PDF-filer, der er oprettet med andre programmer. Du kan heller ikke vælge PDF-filer, som er redigeret i andre programmer. 2. Klik på Åbn PDF-fil (Open PDF file) på listen. Det program, som operativsystemet har knyttet til filtypen.pdf, startes. Adgangskodebeskyttede PDF-filer kan ikke åbnes i programmer, som ikke understøtter PDFsikkerhed. Filer kan muligvis ikke åbnes, hvis der ikke er installeret et program, der kan knyttes til PDFfiler. 3. Rediger/udskriv filen i programmet. Yderligere oplysninger finder du i vejledningen til programmet. I nogle programmer kan kommandoerne (udskriv, rediger osv.), som er begrænset af Adgangskode for tilladelser, afvige fra de tilsvarende kommandoer i MP Navigator EX. Gå til toppen af siden

74 Udskrivning af dokumenter Side 74 af 345 sider Vejledning på skærmen > Scanningsvejledning > Håndtering af billeder i MP Navigator EX > Udskrivning af dokumenter Udskrivning af dokumenter I MP Navigator EX kan du bl.a. udskrive flere scannede billeder på samme tid og udskrive i en bestemt kvalitet. 1. Scan dokumenterne til MP Navigator EX, og gem dem. Åbn derefter vinduet Vis og brug (View & Use) i navigationsvinduet, og vælg de ønskede billeder. Se "Kom i gang med at scanne" for at scanne billeder til MP Navigator EX. Du kan også vælge billeder, der er gemt på en computer. Åbning af billeder, der er gemt på en computer 2. Klik på Udskriv (Print), og klik derefter på Udskriv dokument (Print Document) på listen. Hvis du vælger en adgangskodebeskyttet PDF-fil, bliver du bedt om at angive adgangskoden. Åbning/redigering af adgangskodebeskyttede PDF-filer 3. Angiv de ønskede udskrivningsindstillinger. Angiv antal udskrifter, udskriftskvalitet, skalering osv. i den viste dialogboks. Dialogboksen Udskriv dokument (Print Document)

75 Udskrivning af dokumenter Side 75 af 345 sider Indstillingerne i dialogboksen Udskriv dokument (Print Document) varierer, alt efter hvilken printer der anvendes. 4. Klik på Udskriv (Print). Starter udskrivning Når du udskriver en PDF-fil med flere sider via Udskriv dokument (Print Document), kan udskrivningen tage et stykke tid, afhængigt af computeren. Hvis dette er tilfældet, skal du følge disse trin og redigere indstillingerne. Windows 7: 1. Klik på menuen Start, og vælg Enheder og printere (Devices and Printers). 2. Højreklik på ikonet for din printer, og klik på Printeregenskaber (Printer Properties). Dialogboksen med egenskaber for printeren åbnes. 3. Klik på fanen Avanceret (Advanced). 4. Vælg Sæt udskriftsjob i kø, så udskrivningen fuldføres hurtigere (Spool print documents so program finishes printing faster). 5. Vælg Start udskrivning, når sidste side er sat i kø (Start printing after last page is spooled). 6. Når udskrivningen er færdig, skal du rette indstillingen på fanen Avanceret (Advanced) til Start udskrivning med det samme (Start printing immediately). Windows Vista: 1. Klik på menuen Start, og vælg derefter Kontrolpanel (Control Panel). 2. Klik på Printere (Printers). 3. Højreklik på ikonet for din printer, og klik på Egenskaber (Properties). Dialogboksen med egenskaber for printeren åbnes. 4. Klik på fanen Avanceret (Advanced). 5. Vælg Sæt udskriftsjob i kø, så udskrivningen fuldføres hurtigere (Spool print documents so program finishes printing faster). 6. Vælg Start udskrivning, når sidste side er sat i kø (Start printing after last page is spooled). 7. Når udskrivningen er færdig, skal du rette indstillingen på fanen Avanceret (Advanced) til Start udskrivning med det samme (Start printing immediately). Hvis du vil annullere under udskrivningen, skal du vælge printerikonet på proceslinjen og klikke på Annuller udskrivning (Cancel Printing). Gå til toppen af siden

76 Udskrivning af fotos Side 76 af 345 sider Vejledning på skærmen > Scanningsvejledning > Håndtering af billeder i MP Navigator EX > Udskrivning af fotos Udskrivning af fotos Du kan udskrive fotos ved hjælp af MP Navigator EX. Når du har scannet dokumenter og gemt dem, kan du åbne vinduet Vis og brug (View & Use) og vælge, hvordan billederne skal udskrives. Se "Kom i gang med at scanne" for at scanne billeder til MP Navigator EX. Du kan også vælge billeder, der er gemt på en computer. Åbning af billeder, der er gemt på en computer Udskrivning af fotos ved hjælp af Easy-PhotoPrint EX Du kan bruge Easy-PhotoPrint EX (et program, der følger med Canon-inkjetprinteren) til at udskrive scannede fotos i høj kvalitet eller arrangere og udskrive billeder. 1. Vælg billederne, og klik på Udskriv (Print). 2. Klik på Udskriv foto (Print Photo) eller Udskriv album (Print Album) på listen. Easy-PhotoPrint EX starter. Der er flere oplysninger i hjælpefilen til Easy-PhotoPrint EX. Understøttes fra og med Med forbehold for ændring af program. Hvis Easy-PhotoPrint EX ikke er installeret, kan du udskrive med MP Navigator EX. Udskrivning af fotos ved hjælp af MP Navigator EX 1. Vælg billederne, og klik på Udskriv (Print).

77 Udskrivning af fotos Side 77 af 345 sider 2. Klik på Udskriv foto (Print Photo) på listen. 3. Angiv de ønskede udskrivningsindstillinger. Angiv papirstørrelse, antal kopier osv. i den viste dialogboks. Dialogboksen Udskriv foto (Print Photo) 4. Klik på Udskriv (Print). Starter udskrivning Hvis du vil annullere under udskrivningen, skal du vælge printerikonet på proceslinjen og klikke på Annuller udskrivning (Cancel Printing). Gå til toppen af siden

78 Afsendelse via Side 78 af 345 sider Vejledning på skærmen > Scanningsvejledning > Håndtering af billeder i MP Navigator EX > Afsendelse via Afsendelse via Du kan sende scannede billeder via . MP Navigator EX er kompatibel med følgende -programmer: - Windows Mail (Windows Vista) - Outlook Express (Windows XP/Windows 2000) - Microsoft Outlook (Hvis et -program ikke fungerer korrekt, skal du kontrollere, at programmets MAPI-indstilling er aktiveret. Du kan finde oplysninger om, hvordan du aktiverer MAPI-indstillingen, i brugervejledningen til -programmet). 1. Scan dokumenterne til MP Navigator EX, og gem dem. Åbn derefter vinduet Vis og brug (View & Use) i navigationsvinduet, og vælg de ønskede billeder. Kun PDF- og JPEG-filer kan sendes som vedhæftede filer i s. Se "Kom i gang med at scanne" for at scanne billeder til MP Navigator EX. Du kan også vælge billeder, der er gemt på en computer. Åbning af billeder, der er gemt på en computer 2. Klik på Send, og klik derefter Vedhæft til (Attach to ) på listen. 3. Angiv de ønskede lagringsindstillinger. Angiv destinationsmappen og filnavnet. Dialogboksen Send via (Send via )

79 Afsendelse via Side 79 af 345 sider Du kan vælge en komprimeringstype, når du sender JPEG-billeder via . Klik på Indstil... (Set...) for at åbne en dialogboks og vælge en komprimeringstype: Høj (lav komprimering) (High(Low Compression)), Standard eller Lav (høj komprimering) (Low(High Compression)). 4. Klik på OK. Filerne gemmes i overensstemmelse med de valgte indstillinger, og -programmet startes. 5. Angiv modtageren, indtast emnet og meddelelsen, og send derefter en. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til -programmet. Gå til toppen af siden

80 Redigering af filer Side 80 af 345 sider Vejledning på skærmen > Scanningsvejledning > Håndtering af billeder i MP Navigator EX > Redigering af filer Redigering af filer Du kan redigere billeder eller konvertere dem til tekst ved hjælp af MP Navigator EX eller et program, der følger med maskinen. Når du har scannet dokumenter og gemt dem, kan du åbne vinduet Vis og brug (View & Use) og vælge, hvad du vil gøre med billederne. Se "Kom i gang med at scanne" for at scanne billeder til MP Navigator EX. Du kan også vælge billeder, der er gemt på en computer. Åbning af billeder, der er gemt på en computer Korrigering af fotobilleder Du kan rette/forbedre billeder i vinduet Ret/forbedre billeder (Correct/Enhance Images). 1. Vælg billeder, og klik på Rediger/konverter (Edit/Convert). 2. Klik på Rediger fotos (Fix photo images) på listen. Vinduet Ret/forbedre billeder (Correct/Enhance Images) åbnes. 3. Ret/forbedre billeder i vinduet Ret/forbedre billeder (Correct/Enhance Images). Se "Vinduet Ret/forbedre billeder (Correct/Enhance Images) ", hvis du ønsker flere detaljer om vinduet Ret/forbedre billeder (Correct/Enhance Images). Yderligere oplysninger om redigering af billeder finder du i afsnittene nedenfor. Automatisk redigering/forbedring af billeder Manuel redigering/forbedring af billeder Redigering af fotos

81 Redigering af filer Side 81 af 345 sider Du kan forbedre billeder eller rette farver ved hjælp af ArcSoft PhotoStudio. ArcSoft, Inc. Alle rettigheder forbeholdes for PhotoStudio. 1. Vælg billeder, og klik på Rediger/konverter (Edit/Convert). 2. Klik på Rediger fotobilleder (Edit photo images) på listen. ArcSoft PhotoStudio starter. 3. Rediger billederne i ArcSoft PhotoStudio. Yderligere oplysninger finder du i vejledningen til ArcSoft PhotoStudio. Konvertering af dokumenter til tekstfiler Scan tekst, som er scannet i magasiner og aviser, og få det vist i Notesblok (Notepad, som du får sammen med Windows). PDF-filer kan ikke konverteres til tekst. 1. Vælg billeder, og klik på Rediger/konverter (Edit/Convert). 2. Klik på Konverter til tekstfil (Convert to text file) på listen. Notesblok (Notepad) (som du får sammen med Windows) starter, og der vises redigerbar tekst. Kun tekst, som er skrevet på sprog, der kan vælges på fanen Generelt (General), kan pakkes ud og vises i Notesblok (Notepad, som leveres med Windows). Klik på Indstil... (Set...) på fanen Generelt (General), og angiv sproget i henhold til sproget i det dokument, der skal scannes. Ved scanning af flere dokumenter kan du samle den udtrukne tekst i en fil. Fanen Generelt (General) Tekst, som vises i Notesblok (leveres med Windows), er kun til vejledning. Tekst i billedet i følgende dokumenttyper bliver muligvis ikke fundet korrekt: - Dokumenter med en skriftstørrelse, der ikke er inden for intervallet 8 til 40 punkter (ved 300 dpi) - Skæve dokumenter - Dokumenter, som vises på hovedet, eller dokumenter med teksten i forkert retning (vendte tegn) - Dokumenter, der indeholder specielle skrifttyper, effekter, kursivtekst eller håndskrevet tekst - Dokumenter med lille linjeafstand - Dokumenter, der har farver i tekstens baggrund - Dokumenter, der indeholder flere sprog Gå til toppen af siden

82 Angivelse af adgangskoder til PDF-filer Side 82 af 345 sider Vejledning på skærmen > Scanningsvejledning > Håndtering af billeder i MP Navigator EX > Angivelse af adgangskoder til PDF-filer Angivelse af adgangskoder til PDF-filer Angiv adgangskoder for åbning, redigering og udskrivning af PDF-filer. Du kan angive to adgangskoder: en til åbning af filen, og en til redigering/udskrivning. Windows 2000, Internet Explorer 5.5 Service Pack 2 eller nyere kræves for at kunne bruge denne funktion. Du vil ikke kunne åbne/redigere filen, hvis du glemmer adgangskoden. Gem dine adgangskoder på et sikkert sted, til fremtidig referencebrug. Adgangskodebeskyttede PDF-filer kan ikke åbnes i programmer, som ikke understøtter PDFsikkerhed. I nogle programmer kan kommandoerne (udskriv, rediger osv.), som er begrænset af Adgangskode for tilladelser, afvige fra de tilsvarende kommandoer i MP Navigator EX. Adgangskodebeskyttede PDF-filer kan ikke gennemsøges med tekst fra Vinduet Vis og brug (View & Use). 1. Scan dokumenter ind i MP Navigator EX, og klik derefter på Gem som PDF-fil (Save as PDF file). De eksisterende filer kan også redigeres i vinduet Opret/rediger PDF-fil (Create/Edit PDF file), og kan herefter gemmes ved at klikke på Gem valgte sider (Save Selected Pages) eller Gem alle sider (Save All Pages). Dialogboksen Gem som PDF-fil (Save as PDF file) åbnes. Der kan ikke indstilles adgangskoder, når billeder gemmes automatisk efter scanning, såsom når der scannes fra Ét-klik-vinduet eller via knapperne på maskinen (scannerknapper). Se afsnittet "Kom i gang med at scanne" (Let's Try Scanning) for at begynde at scanne billeder. Du kan finde oplysninger oprettelse af PDF-filer ud fra eksisterende billeder eller om filredigering under " Oprettelse/redigering af PDF-filer " (Creating/Editing PDF Files). 2. Marker afkrydsningsfeltet Indstillinger for adgangskodesikkerhed (Password security settings).

83 Angivelse af adgangskoder til PDF-filer Side 83 af 345 sider Dialogboksen Adgangskodesikkerhed - indstillinger (Password Security -Settings) åbnes. Dialogboksen Adgangskodesikkerhed - indstillinger (Password Security -Settings) kan også åbnes ved at klikke på Indstil... (Set...), og derefter Adgangskodesikkerhed (Password Security) for Sikkerhed (Security) i dialogboksen PDF-indstillinger (PDF Settings). 3. Marker afkrydsningsfeltet Dokumentet kan kun åbnes ved hjælp af adgangskode (Require a password to open the document) eller Anvend adgangskode for at begrænse udskrivning og redigering af dokumentet og dets sikkerhedsindstillinger (Use a password to restrict printing and editing of the document and its security settings), og indtast derefter en adgangskode.

84 Angivelse af adgangskoder til PDF-filer Side 84 af 345 sider Der kan anvendes op til 32 alfanumeriske enkeltbyte-tegn i denne adgangskode. Der er forskel på store og små bogstaver i adgangskoderne. Marker begge afkrydsningsfelter for at indstille både Adgangskode til åbning af dokument (Document Open Password) og Adgangskode for tilladelser (Permissions Password). Du kan ikke bruge den samme adgangskode til begge. 4. Klik på OK. Dialogboksen Bekræft adgangskoden for åbning af dokument (Confirm Document Open Password) eller Bekræft adgangskode for tilladelser (Confirm Permissions Password) åbnes. Adgangskode til åbning af dokument (Document Open Password) Adgangskode for tilladelser (Permissions Password) 5. Genindtast adgangskoden og klik på OK. Dialogboksen Gem som PDF-fil (Save as PDF file) vises igen. Hvis du lukker dialogboksen Gem som PDF-fil (Save as PDF file) uden at klikke på Gem (Save), slettes indstillingerne i dialogboksen Adgangskodesikkerhed - indstillinger (Password Security -Settings). Adgangskoder slettes når filen redigeres. Nulstil adgangskoderne, når du gemmer redigerede filer.

85 Angivelse af adgangskoder til PDF-filer Side 85 af 345 sider Hvis du angiver adgangskoder via dialogboksen PDF-indstillinger (PDF Settings), vises dialogboksen PDF-indstillinger (PDF Settings). Klik på OK. Dialogboksen Gem som PDF-fil (Save as PDF file) vises igen. 6. Klik på Gem (Save). Filerne gemmes i overensstemmelse med de valgte indstillinger. Relateret emne Åbning/redigering af adgangskodebeskyttede PDF-filer Gå til toppen af siden

86 Åbning/redigering af adgangskodebeskyttede PDF-filer Side 86 af 345 sider Vejledning på skærmen > Scanningsvejledning > Håndtering af billeder i MP Navigator EX > Åbning/redigering af adgangskodebeskyttede PDF-filer Åbning/redigering af adgangskodebeskyttede PDF-filer Indtast en adgangskode til åbning eller redigering/udskrivning af adgangskodebeskyttede PDF filer. Indtastningsmetoden til adgangskoder varierer efter omstændighederne. De følgende procedurer er kun eksempler. Du kan kun åbne, redigere eller udskrive PDF-filer, hvis adgangskoder er indstillet i MP Navigator EX. Du kan ikke redigere PDF-filer, som er redigeret i andre programmer, eller hvis adgangskoder er indstillet af andre programmer. Åbning, redigering og udskrivning af adgangskodebeskyttede PDF-filer understøttes kun i MP Navigator EX version 1.1 og 2.0 eller nyere. Windows 2000, Internet Explorer 5.5 Service Pack 2 eller nyere kræves for at kunne åbne, redigere eller udskrive adgangskodebeskyttede PDF-filer. Der er forskel på store og små bogstaver i adgangskoderne. Du kan oprette eller redigere op til 99 sider samtidig ved hjælp af MP Navigator EX. Indtastning af adgangskode for at åbne en fil 1. I vinduet Vis og brug (View & Use) skal du vælge den PDF-fil, du ønsker at åbne, og klikke på Zoom ind (Zoom in). Du kan også dobbeltklikke på PDF-filen. Det er kun Adgangskode til åbning af dokument (Document Open Password), der kræves. Adgangskode for tilladelser (Permissions Password) kræves ikke. Hvis dialogboksen Zoom ind (Zoom in) åbnes med et låseikon, skal der klikkes på Indtast adgangskode (Enter Password).

87 Åbning/redigering af adgangskodebeskyttede PDF-filer Side 87 af 345 sider 2. Dialogboksen Adgangskode (Password) åbnes. Indtast adgangskoden, og klik på OK. PDF filen åbnes i dialogboksen Zoom ind (Zoom in). Hvis du vil genåbne en fil efter at have lukket dialogboksen Zoom ind (Zoom in), skal du genindtaste adgangskoden. Indtastning af en adgangskode (Adgangskode for tilladelser) for at redigere eller udskrive en fil. 1. Vælg PDF-filer i vinduet Vis og brug (View & Use), og klik på PDF eller Udskriv (Print).

88 Åbning/redigering af adgangskodebeskyttede PDF-filer Side 88 af 345 sider 2. Hvis du vil oprette eller redigere en PDF-fil, skal du vælge Opret/rediger PDF-fil (Create/Edit PDF file) på listen. Klik på Udskriv dokument (Print Document) for at udskrive filen. I dialogboksen Adgangskode (Password) bliver du bedt om at angive en adgangskode. Hvis Adgangskode til åbning af dokument (Document Open Password) også er indstillet, så kræves dels Adgangskode til åbning af dokument (Document Open Password) og dernæst Adgangskode for tilladelser (Permissions Password). 3. Indtast adgangskoden, og klik på OK. Den tilhørende dialogboks åbnes. Hvis du har redigeret en PDF-fil, som er beskyttet med adgangskode, slettes adgangskoderne. Nulstil adgangskoderne. Angivelse af adgangskoder til PDF-filer Relateret emne Angivelse af adgangskoder til PDF-filer Gå til toppen af siden

89 Skærmbilleder i MP Navigator EX Side 89 af 345 sider Vejledning på skærmen > Scanningsvejledning > Skærmbilleder i MP Navigator EX Skærmbilleder i MP Navigator EX Lær om skærmbillederne og funktionerne i MP Navigator EX. Fanen Scan/importer dokumenter eller billeder (Scan/Import Documents or Images) Skærmbilledet Fotos/dokumenter (glasplade) (Photos/Documents (Platen)) (vinduet Scan/importer (Scan/Import)) Dialogboksen Scanningsindstillinger (Scan Settings) (fotos/dokumenter) Dialogboksen Gem (Save) Dialogboksen Gem som PDF-fil (Save as PDF file) Skærmbilledet Film (vinduet Scan/importer (Scan/Import)) Dialogboksen Scanningsindstillinger (Scan Settings) (Film) Fanen Vis og brug billeder på din computer (View & Use Images on your Computer) Vinduet Vis og brug (View & Use) Vinduet Opret/rediger PDF-fil (Create/Edit PDF file) Dialogboksen Udskriv dokument (Print Document) Dialogboksen Udskriv foto (Print Photo) Dialogboksen Send via (Send via ) Vinduet Ret/forbedre billeder (Correct/Enhance Images) Fanen Brugerdefineret scanning med et klik (Custom Scan with One-click) / Ét-klik-vinduet Dialogboksen Automatisk scanning (Auto Scan) Dialogboksen Gem (Save) (Ét-klik-vinduet) Dialogboksen Scanningsindstillinger (Scan Settings) Dialogboksen Kopi (Copy) Dialogboksen Udskriv (Print) Dialogboksen (Mail) Dialogboksen OCR Dialogboksen Scan Dialogboksen PDF Dialogboksen Indstillinger (Preferences) Fanen Generelt (General) Fanen Indstillinger for scannerknap (Scanner Button Settings) Gå til toppen af siden

90 Navigationsvinduet Side 90 af 345 sider Vejledning på skærmen > Scanningsvejledning > Skærmbilleder i MP Navigator EX > Navigationsvinduet Navigationsvinduet Dette er et af startskærmbillederne i MP Navigator EX. Hvis du peger på et af ikonerne øverst på skærmbilledet, vises den tilhørende fane. Klik på fanen med de indstillinger, du skal bruge. Scan/importer (Scan/Import) Scan fotos og dokumenter. Fanen Scan/importer dokumenter eller billeder (Scan/Import Documents or Images) Vis og brug (View & Use) Du kan åbne billeder, der er gemt på computeren, og udskrive dem eller vedhæfte dem i en . Du kan også redigere dem ved hjælp af et af de medfølgende programmer. Fanen Vis og brug billeder på din computer (View & Use Images on your Computer) Et klik (One-click) Du kan fuldføre alt fra scanning til lagring, udskrivning osv. på én gang blot ved at klikke på det relevante ikon. Fanen Brugerdefineret scanning med et klik (Custom Scan with One-click) (Skift tilstand) Skifter til Ét-klik-vinduet. Du kan fuldføre alt fra scanning til lagring, udskrivning osv. på én gang ved at klikke på det relevante ikon i ét-klik-vinduet. Ét-klik-vinduet Vis dette vindue ved programstart (Show this window at startup) Marker dette afkrydsningsfelt for at åbne hovedmenuen ved programstart. Hvis afkrydsningsfeltet ikke er markeret, åbnes det senest anvendte skærmbillede. Indstillinger (Preferences) Dialogboksen Indstillinger (Preferences) åbnes. I dialogboksen Indstillinger (Preferences) kan du angive avancerede indstillinger til funktionerne i MP Navigator EX. Dialogboksen Indstillinger (Preferences) (Vejledning) Åbner denne vejledning. Gå til toppen af siden

91 Fanen Scan/importer dokumenter eller billeder (Scan/Import Documents or Ima... Side 91 af 345 sider Vejledning på skærmen > Scanningsvejledning > Skærmbilleder i MP Navigator EX > Fanen Scan/importer dokumenter eller billeder (Scan/Import Documents or Images) Fanen Scan/importer dokumenter eller billeder (Scan/Import Documents or Images) Peg på Scan/importer (Scan/Import) i navigationsvinduet for at få vist fanen Scan/importer dokumenter eller billeder (Scan/Import Documents or Images). Scan fotos, dokumenter og film. Fotos/dokumenter (glasplade) (Photos/Documents (Platen)) Åbner vinduet Scan/importer (Scan/Import). Scan fotos og dokumenter, der er placeret på pladen. Skærmbilledet Fotos/dokumenter (glasplade) (Photos/Documents (Platen)) (vinduet Scan/importer (Scan/Import)) Film Åbner vinduet Scan/importer (Scan/Import). Scan film, der er placeret på pladen. Skærmbilledet Film (vinduet Scan/importer (Scan/Import)) (Skift tilstand) Skifter til Ét-klik-vinduet. Du kan fuldføre alt fra scanning til lagring, udskrivning osv. på én gang ved at klikke på det relevante ikon i ét-klik-vinduet. Ét-klik-vinduet Vis dette vindue ved programstart (Show this window at startup) Marker dette afkrydsningsfelt for at åbne hovedmenuen ved programstart. Hvis afkrydsningsfeltet ikke er markeret, åbnes det senest anvendte skærmbillede. Indstillinger (Preferences) Dialogboksen Indstillinger (Preferences) åbnes. I dialogboksen Indstillinger (Preferences) kan du angive avancerede indstillinger til funktionerne i MP Navigator EX. Dialogboksen Indstillinger (Preferences) (Vejledning) Åbner denne vejledning. Gå til toppen af siden

92 Fanen Vis og brug billeder på din computer (View Use Images on your Compu... Side 92 af 345 sider Vejledning på skærmen > Scanningsvejledning > Skærmbilleder i MP Navigator EX > Fanen Vis og brug billeder på din computer (View & Use Images on your Computer) Fanen Vis og brug billeder på din computer (View & Use Images on your Computer) Peg på Vis og brug (View & Use) i navigationsvinduet for at få vist fanen Vis og brug billeder på din computer (View & Use Images on your Computer). Du kan åbne billeder, der er gemt på computeren, og udskrive dem eller vedhæfte dem i en . Du kan også redigere dem ved hjælp af et af de medfølgende programmer. Min boks (Scannede/Import. billeder) (My Box (Scanned/Imported Images)) Åbner skærmbilledet Vis og brug (View & Use), når du har valgt Min boks (Scannede/Import. billeder) (My Box (Scanned/Imported Images)). Du kan åbne og håndtere billeder, der er gemt i Min boks (My Box). Min boks (My Box) er en mappe, der bruges til lagring af billeder, som er scannet med MP Navigator EX. Som standard er følgende mapper angivet. Windows 7: Mappen MP Navigator EX i mappen Billeder (My Pictures) Windows Vista: Mappen MP Navigator EX i mappen Billeder (Pictures) Windows XP: Mappen MP Navigator EX i mappen Billeder (My Pictures) Windows 2000: Mappen MP Navigator EX i mappen Billeder (My Pictures) Angiv mappe (Specify Folder) Åbner vinduet Vis og brug (View & Use), når du har valgt Angiv mappe (Specify Folder). Du kan åbne og håndtere billeder, der er gemt i bestemte mapper. Netop gemte billeder (Recently Saved Images) Åbner vinduet Vis og brug (View & Use), når Netop gemte billeder (Recently Saved Images) er valgt. Du kan åbne og bruge "Scannede/importerede billeder" og billeder, der er blevet "Vedhæftet en e- mail", eller som for nylig er blevet "Sendt til et program". Vinduet Vis og brug (View & Use) (Skift tilstand) Skifter til Ét-klik-vinduet. Du kan fuldføre alt fra scanning til lagring, udskrivning osv. på én gang ved at klikke på det relevante ikon i ét-klik-vinduet. Ét-klik-vinduet

93 Fanen Vis og brug billeder på din computer (View Use Images on your Compu... Side 93 af 345 sider Vis dette vindue ved programstart (Show this window at startup) Marker dette afkrydsningsfelt for at åbne hovedmenuen ved programstart. Hvis afkrydsningsfeltet ikke er markeret, åbnes det senest anvendte skærmbillede. Indstillinger (Preferences) Dialogboksen Indstillinger (Preferences) åbnes. I dialogboksen Indstillinger (Preferences) kan du angive avancerede indstillinger til funktionerne i MP Navigator EX. Dialogboksen Indstillinger (Preferences) (Vejledning) Åbner denne vejledning. Relateret emne Åbning af billeder, der er gemt på en computer Gå til toppen af siden

94 Fanen Brugerdefineret scanning med et klik (Custom Scan with One-click) Side 94 af 345 sider Vejledning på skærmen > Scanningsvejledning > Skærmbilleder i MP Navigator EX > Fanen Brugerdefineret scanning med et klik (Custom Scan with One-click) Fanen Brugerdefineret scanning med et klik (Custom Scan with One-click) Peg på Et klik (One-click) i navigationsvinduet for at få vist fanen Brugerdefineret scanning med et klik (Custom Scan with One-click). Du kan fuldføre alt fra scanning til lagring, udskrivning osv. på én gang blot ved at klikke på det relevante ikon. Auto scan (Auto Scan) Scan dokumenter ved automatisk at registrere dokumenttypen. Filformatet indstilles automatisk. Filerne gemmes på en computer. Når du klikker på dette ikon, åbnes dialogboksen Auto scan (Auto Scan), og du kan angive indstillinger for lagring. Dialogboksen Automatisk scanning (Auto Scan) Gem (Save) Scan dokumenter eller fotos, og gem dem på en computer. Dokumenttypen findes automatisk. Når du klikker på dette ikon, åbnes dialogboksen Gem (Save), og du kan angive scan-/gemindstillinger. Dialogboksen Gem (Save) (Ét-klik-vinduet) Kopier (Copy) Scan og udskriv dokumenter. Når du klikker på dette ikon, åbnes dialogboksen Kopi (Copy), og du kan angive indstillinger for scanning/udskrivning. Dialogboksen Kopi (Copy) Udskriv (Print) Scan dokumenter, og udskriv dem, når du har angivet papir, udskrivningsmetode, størrelse osv. Dette er praktisk, når du vil kopiere/forstørre udskrevne fotografier. Når du klikker på dette ikon, åbnes dialogboksen Udskriv (Print). Du kan angive indstillinger for scanning/udskrivning og udskrive på en printer. Dialogboksen Udskriv (Print) (Mail) Scan dokumenter eller fotos, og vedhæft dem til en . Når du klikker på dette ikon, åbnes dialogboksen (Mail), og du kan angive scan-/gemindstillinger og indstillinger for -programmet. Dialogboksen (Mail)

95 Fanen Brugerdefineret scanning med et klik (Custom Scan with One-click) Side 95 af 345 sider OCR Scan tekstdokumenter, og træk herefter teksten ud af billedet, og vis den i Notesblok (Notepad) (som du får sammen med Windows). Når du klikker på dette ikon, åbnes dialogboksen OCR, og du kan angive scan-/gem-indstillinger. Dialogboksen OCR Scan Scan dokumenter/fotos, og åbn dem i det angivne program. Dokumenttypen findes automatisk. Når du klikker på dette ikon, åbnes dialogboksen Scan, og du kan angive indstillingerne for scanning/ lagring og programindstillingerne. Dialogboksen Scan PDF Scan dokumenter, og gem dem som PDF filer. Når du klikker på dette ikon, åbnes dialogboksen PDF, og du kan angive scan-/gem-indstillinger og programindstillinger. Dialogboksen PDF Knappen AUTO SCAN Dette ikon angiver, hvilken af funktionerne i MP Navigator EX der er knyttet til knappen AUTO SCAN på maskinen (scannerknap). Knappen AUTO SCAN vises oven over den tilknyttede funktion. knappen KOPI Dette ikon angiver, hvilken af funktionerne i MP Navigator EX der er knyttet til knappen KOPI på maskinen (scannerknap). Knappen KOPI vises oven over den tilknyttede funktion. Knappen Dette ikon angiver, hvilken af funktionerne i MP Navigator EX der er knyttet til knappen på maskinen (scannerknap). Knappen vises oven over den tilknyttede funktion. Start scanningen ved at klikke på knappen (Start scanning by clicking the button) Marker dette afkrydsningsfelt, og klik på ikonet for at scanne med det samme. (Skift tilstand) Skift til ét-klik-tilstand. Ét-klik-vinduet (One-click Mode Screen) vises. Ét-klik-vinduet Vis dette vindue ved programstart (Show this window at startup) Marker dette afkrydsningsfelt for at åbne hovedmenuen ved programstart. Hvis afkrydsningsfeltet ikke er markeret, åbnes det senest anvendte skærmbillede. Indstillinger (Preferences) Dialogboksen Indstillinger (Preferences) åbnes. I dialogboksen Indstillinger (Preferences) kan du angive avancerede indstillinger til funktionerne i MP Navigator EX. Dialogboksen Indstillinger (Preferences) (Vejledning) Åbner denne vejledning. Følgende restriktioner gælder, når der scannes med Dokumenttype (Document Type) angivet til Automatisk tilstand (Auto Mode) i dialogboksene Gem (Save), Udskriv (Print) eller Scan. Hvis du vil konvertere tekst i det scannede billede til tekstdata, skal du angive Dokumenttype (Document Type) (vælg ikke Automatisk tilstand (Auto Mode)). Relateret emne Nem scanning med ét klik Gå til toppen af siden

96 Skærmbilledet Fotos/dokumenter (glasplade) (Photos/Documents (Platen)) (vind... Side 96 af 345 sider Vejledning på skærmen > Scanningsvejledning > Skærmbilleder i MP Navigator EX > Skærmbilledet Fotos/dokumenter (glasplade) (Photos/Documents (Platen)) (vinduet Scan/importer (Scan/Import)) Skærmbilledet Fotos/dokumenter (glasplade) (Photos/ Documents (Platen)) (vinduet Scan/importer (Scan/Import)) Peg på Scan/importer (Scan/Import)i navigationsvinduet, og klik på Fotos/dokumenter (glasplade) (Photos/Documents (Platen)) for at åbne vinduet Fotos/dokumenter (glasplade) (Photos/Documents (Platen)) (vinduet Scan/importer (Scan/Import)). Åbn dette skærmbillede, hvis du vil scanne dokumenter fra pladen. (1) Knapper til indstillinger og betjening (2) Værktøjslinje (3) Miniaturevindue (4) Området Markerede billeder Knapper til indstillinger og betjening (Vis og brug) Klik på denne knap, hvis du vil åbne billeder og PDF-filer, der er gemt på computeren. Vinduet Vis og brug (View & Use) åbnes. Vinduet Vis og brug (View & Use) Fotos/dokumenter (glasplade) (Photos/Documents (Platen)) Viser det skærmbillede, hvorfra du kan scanne fotos, dokumenter, magasiner og andet trykt materiale. Film Klik på dette, når du vil scanne film. Skærmbilledet til scanning af film vises. Skærmbilledet Film (vinduet Scan/importer (Scan/Import)) Dokumenttype (Document Type) Vælg type for dokumentet, der skal scannes. Scanning af fotos: Farvefoto (Color Photo) eller Sort/hvidt foto (Black and White Photo).

97 Skærmbilledet Fotos/dokumenter (glasplade) (Photos/Documents (Platen)) (vind... Side 97 af 345 sider Scanning af tekstdokumenter: Farvedokument (Color Document), Sort/hvidt dokument (Black and White Document) eller Tekst (OCR) (Text(OCR)). Scanning af magasiner: Magasin (Farve) (Magazine(Color)). Du kan ikke angive Dokumenttype (Document Type), hvis afkrydsningsfeltet Brug scannerdriveren (Use the scanner driver) er markeret. Angiv... (Specify...) Angiv dokumentets størrelse, opløsning og andre avancerede scanningsindstillinger. Dialogboksen Scanningsindstillinger (Scan Settings) (fotos/dokumenter) Angiv... (Specify...) er ikke tilgængelig, hvis afkrydsningsfeltet Brug scannerdriveren (Use the scanner driver) er markeret. Brug scannerdriveren (Use the scanner driver) Marker dette afkrydsningsfelt, når du vil scanne ved hjælp af scannerdriveren (ScanGear). Du kan bruge ScanGear til at rette billeder og justere farver, når du scanner. Scan Scanningen startes. Denne knap ændres til Åbn scannerdriver (Open Scanner Driver), hvis du markerer afkrydsningsfeltet Brug scannerdriveren (Use the scanner driver). Åbn scannerdriver (Open Scanner Driver) ScanGear starter. Se "Skærmbilleder i ScanGear (scannerdriver) ", hvis du vil have flere detaljer om skærmbilleder i ScanGear. Denne knap ændres til Scan, hvis du fjerner markeringen fra afkrydsningsfeltet Brug scannerdriveren (Use the scanner driver). Ryd (Clear) Slet alle billeder i miniaturevinduet. Billeder, der ikke er gemt på computeren, slettes. Hvis du vil beholde vigtige billeder, skal du bruge Gem (Save) eller en anden lagringsmetode, inden du klikker på Ryd (Clear). Gem (Save) Gem de valgte billeder. Klik her for at åbne dialogboksen Gem (Save), hvor du kan angive lagringsindstillinger. Dialogboksen Gem (Save) Gem som PDF-fil (Save as PDF file) Gem de valgte billeder som PDF-filer. Klik her for at åbne dialogboksen Gem som PDF-fil (Save as PDF file), hvor du kan angive lagringsindstillinger. Dialogboksen Gem som PDF-fil (Save as PDF file) Går til hovedmenuen. Gå til hovedmenuen (Jump to Main Menu) Værktøjslinje Indstillinger (Preferences)

98 Skærmbilledet Fotos/dokumenter (glasplade) (Photos/Documents (Platen)) (vind... Side 98 af 345 sider Dialogboksen Indstillinger (Preferences) åbnes. I dialogboksen Indstillinger (Preferences) kan du angive avancerede indstillinger til funktionerne i MP Navigator EX. Dialogboksen Indstillinger (Preferences) (Vejledning) Åbner denne vejledning. Redigeringsværktøjer (Marker alle) Markerer alle billeder i miniaturevinduet. (Annuller alle) Annullerer alle markeringer af billeder i miniaturevinduet. (Roter til venstre) Roterer målbilledet (med en orange ramme) 90 grader mod uret. (Roter til højre) Roterer målbilledet (med en orange ramme) 90 grader med uret. (Inverter) Inverterer målbilledet (med en orange ramme) vandret. (Beskæring) Beskærer målbilledet (markeret med en orange ramme). Når du foretager en beskæring, vælger du det område af fotoet, som du vil bevare. Resten af fotoet slettes. Klik på denne knap, hvis du vil åbne vinduet Beskær (Crop) og angive beskæringsrammen. Zoom ind (Zoom in) Forstørrer målbilledet (markeret med en orange ramme). Du kan også forstørre billedet ved at dobbeltklikke på det. (Visningsstørrelse) Ændrer størrelsen på de billeder, der vises i miniaturevinduet. (Sorter efter) Sorterer billederne i miniaturevinduet, efter kategori eller efter dato (stigende eller faldende). Miniaturevindue Miniaturevindue Scannede billeder vises. Hvis du markerer afkrydsningsfeltet for et billede, vises billedet i området Markerede billeder (Selected Images). Miniaturebilleder vises muligvis som "?", hvis der er ikke nok hukommelse til at vise billederne. Når billederne sorteres i Kategorier (Categories) Luk alle (Close All) / Åbn alle (Open All) Du kan vise eller skjule alle billeder i de viste kategorier. Skjuler alle billeder. Luk alle (Close All) Åbn alle (Open All)

99 Skærmbilledet Fotos/dokumenter (glasplade) (Photos/Documents (Platen)) (vind... Side 99 af 345 sider Viser alle billeder. Når du klikker på Luk alle (Close All), ændres knappen til Åbn alle (Open All). Området Markerede billeder (Annuller alle) Annullerer markeringen af alle billeder i området Markerede billeder (Selected Images). (Annuller markeringen) Annullerer markeringen af målbilledet (markeret med en orange ramme) i området Markerede billeder (Selected Images). Området Markerede billeder Her vises billeder, der er valgt i miniaturevinduet. Relateret emne Scanning af fotos og dokumenter Gå til toppen af siden

100 Dialogboksen Scanningsindstillinger (Scan Settings) (fotos/dokumenter) Side 100 af 345 sider Vejledning på skærmen > Scanningsvejledning > Skærmbilleder i MP Navigator EX > Dialogboksen Scanningsindstillinger (Scan Settings) (fotos/dokumenter) Dialogboksen Scanningsindstillinger (Scan Settings) (fotos/ dokumenter) Dialogboksen Scanningsindstillinger (Scan Settings) åbnes, hvis du klikker på Angiv... (Specify...) i vinduet Scan/importer (Scan/Import). I dialogboksen Scanningsindstillinger (Scan Settings) kan du angive avancerede indstillinger. Dokumenttype (Document Type) Vælg type for dokumentet, der skal scannes. Scanning af fotos: Farvefoto (Color Photo) eller Sort/hvidt foto (Black and White Photo). Scanning af tekstdokumenter: Farvedokument (Color Document), Sort/hvidt dokument (Black and White Document) eller Tekst (OCR) (Text(OCR)). Scanning af magasiner: Magasin (Farve) (Magazine(Color)). Vælg en dokumenttype, der svarer til dokumentet, som skal scannes, for at opnå en korrekt scanning. Dokumentstørrelse (Document Size) Vælg størrelse for dokumentet, der skal scannes. Når du vælger Brugerdefineret (Custom), åbnes der et skærmbillede, hvor du kan angive dokumentstørrelsen. Vælg Enheder (Units), og angiv derefter Bredde (Width) og Højde (Height), og klik på OK. Hvis du vælger Automatisk registrering (Auto Detect), bliver billedet muligvis ikke scannet med den korrekte placering og størrelse. I så fald kan du ændre størrelsen til dokumentets faktiske størrelse (A4, Letter osv.) og placere et hjørne af dokumentet ud for hjørnet ved pilen (justeringsmærket) på pladen. Du kan ikke vælge Automatisk reg. (flere dokumenter) (Auto Detect (Multiple Documents)) eller

101 Dialogboksen Scanningsindstillinger (Scan Settings) (fotos/dokumenter) Side 101 af 345 sider Automatisk registrering (Auto Detect), når den valgte Dokumenttype (Document Type) er Tekst (OCR) (Text(OCR)). Scanningsopløsning (Scanning Resolution) Vælg den opløsning, som dokumenterne skal scannes ved. Opløsning Følgende scanningsopløsninger kan angives, når Dokumenttype (Document Type) er Tekst (OCR) (Text(OCR)). 300 dpi / 400 dpi Automatisk fotorettelse (Auto Photo Fix) / Automatisk dokumentrettelse (Auto Document Fix) Det viste element kan variere alt efter Dokumenttype (Document Type). Automatisk fotorettelse (Auto Photo Fix) Vises, når Dokumenttype (Document Type) er Farvefoto (Color Photo). Marker dette afkrydsningsfelt for automatisk at analysere det optagne motiv (landskab, nattemotiv osv.) og anvende relevante rettelser. Auto dokumentrettelse (Auto Document Fix) Vises, når Dokumenttype (Document Type) er indstillet til Farvedokument (Color Document), Sort/ hvidt dokument (Black and White Document) eller Magasin (Farve) (Magazine (Color)). Marker dette afkrydsningsfelt for at gøre tekst i et dokument eller et magasin skarpere, så det er nemmere at læse. Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, kan filer kun gemmes i JPEG/Exif- eller PDF-format. Scanningen kan vare længere end sædvanligt, hvis dette afkrydsningsfelt er markeret. Du kan ikke markere dette afkrydsningsfelt, hvis Dokumenttype (Document Type) er indstillet til Sort/hvidt foto (Black and White Photo) eller Tekst (OCR) (Text(OCR)). Korrektioner kan bevirke, at farvetonen ændres i forhold til kildebilledet. Hvis dette er tilfældet, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet og scanne. Descreening (Descreen) Marker dette afkrydsningsfelt for at reducere moiré-mønstre. Udskrevne fotos og billeder vises som en samling fine punkter. "Moiré" er et fænomen, hvor der vises en ujævn farveovergang eller et stribemønster, når der scannes fotos eller billeder, der består af fine punkter. Derastrering (Descreen) reducerer denne moiré-effekt. Du kan ikke markere dette afkrydsningsfelt, hvis Dokumenttype (Document Type) er indstillet til Farvefoto (Color Photo), Sort/hvidt foto (Black and White Photo) eller Tekst (OCR) (Text(OCR)). Scanningen vil tage længere tid end normalt, hvis du aktiverer Derastrering (Descreen). Uskarp maske (Unsharp Mask) Marker dette afkrydsningsfelt for at fremhæve motivernes omrids og gøre billedet skarpere. Du kan ikke vælge denne indstilling, når Dokumenttype (Document Type) er Tekst (OCR) (Text(OCR)). Fjern indbindingsskygge (Remove gutter shadow) Marker dette afkrydsningsfelt for at rette skygger, som vises mellem siderne når der scannes åbne hæfter. Du kan ikke vælge dette afkrydsningsfelt, når Automatisk registrering (Auto Detect), Automatisk

102 Dialogboksen Scanningsindstillinger (Scan Settings) (fotos/dokumenter) Side 102 af 345 sider reg. (flere dokumenter) (Auto Detect (Multiple Documents)) eller Stitch-assist er valgt for Dokumentstørrelse (Document Size). Placer dokumentet korrekt i forhold til justeringsmærket på pladen. Du skal rette indbindingsskygger under fanen Avanceret tilstand (Advanced Mode) i ScanGear (scannerdriver), hvis du scanner dokumenter, der ikke har en standardstørrelse, eller hvis du anvender brugerdefinerede beskæringsrammer. Du kan finde yderligere oplysninger under Korrektion af indbindingsskygge (Gutter Shadow Correction) i "Billedindstillinger (Image Settings) " (ScanGear-fanen Avanceret tilstand (Advanced Mode)). Reducer gennemslag (Reduce Show-through) Marker dette afkrydsningsfelt for at gøre tekst i et dokument skarpere eller for at reducere gennemslag i aviser. Du kan ikke markere dette afkrydsningsfelt, hvis Dokumenttype (Document Type) er indstillet til Farvefoto (Color Photo), Sort/hvidt foto (Black and White Photo) eller Tekst (OCR) (Text(OCR)). Marker dette afkrydsningsfelt, hvis Dokumenttype (Document Type) er et tekstdokument, og der er tydeligt gennemslag på det scannede billede. Korriger skævt dokument (Correct slanted document) Marker dette afkrydsningsfelt, hvis du vil registrere den scannede tekst og korrigere vinklen for dokumentet (inden for -0,1 til -10 grader eller +0,1 til +10 grader). Du kan ikke markere dette afkrydsningsfelt, hvis Dokumenttype (Document Type) er indstillet til Farvefoto (Color Photo) eller Sort/hvidt foto (Black and White Photo). Du kan ikke markere dette afkrydsningsfelt, når Dokumentstørrelse (Document Size) er indstillet til Stitch-assist. Du kan muligvis ikke korrigere hældningen for følgende dokumenttyper, fordi teksten ikke kan registreres korrekt. - Dokumenter med tekstlinjer, der hælder mere end 10 grader, eller med forskellige vinkler for hver linje - Dokumenter, der både indeholder lodret og vandret tekst - Dokumenter med meget store eller meget små skriftstørrelser - Dokumenter, der indeholder små tekstmængder - Dokumenter, der indeholder figurer/billeder eller håndskrevet tekst - Dokumenter, der både indeholder lodrette og vandrette linjer (tabeller) Scanningen vil tage længere tid end normalt, hvis du aktiverer Korriger skævt dokument (Correct slanted document). Find dokumentretningen, og roter billeder (Detect the orientation of text documents and rotate images) Marker dette afkrydsningsfelt, hvis du vil registrere dokumentets retning vha. den scannede tekst og rotere det scannede billede til den rigtige retning. Vælg sproget i det dokument, der skal scannes, i Dokumentsprog (Document Language). Du kan ikke markere dette afkrydsningsfelt, hvis Dokumenttype (Document Type) er indstillet til Farvefoto (Color Photo) eller Sort/hvidt foto (Black and White Photo). Du kan ikke markere dette afkrydsningsfelt, når Dokumentstørrelse (Document Size) er indstillet til Stitch-assist. Denne funktion virker muligvis ikke korrekt i forbindelse med visse sprog. Funktionen understøtter kun tekstdokumenter på de sprog, der kan vælges under Dokumentsprog

103 Dialogboksen Scanningsindstillinger (Scan Settings) (fotos/dokumenter) Side 103 af 345 sider (Document Language). Du kan muligvis ikke ændre retningen for følgende dokumenttyper, fordi teksten ikke kan registreres korrekt. Hvis dette er tilfældet, skal du vælge det scannede billede i miniaturevinduet på "Skærmbilledet Fotos/dokumenter (glasplade) (Photos/Documents (Platen)) (vinduet Scan/ importer (Scan/Import)) " og rotere det med redigeringsværktøjerne. - Opløsningen er uden for området fra 300 dpi til 600 dpi - Skriftstørrelsen er uden for intervallet 8-48 punkter - Dokumenter, der indeholder specielle skrifttyper, effekter, kursivtekst eller håndskrevet tekst - Dokumenter med mønstret baggrund Scanningen tager længere tid end normalt, når du aktiverer Find dokumentretningen, og roter billeder (Detect the orientation of text documents and rotate images). Dokumentsprog (Document Language) Vælg sproget i det dokument, der skal scannes. Du kan ikke markere dette afkrydsningsfelt, hvis Dokumenttype (Document Type) er indstillet til Farvefoto (Color Photo) eller Sort/hvidt foto (Black and White Photo). Du kan ikke markere dette afkrydsningsfelt, når Dokumentstørrelse (Document Size) er indstillet til Stitch-assist. Standarder (Defaults) Gendanner de oprindelige indstillinger. Gå til toppen af siden

104 Skærmbilledet Film (vinduet Scan/importer (Scan/Import)) Side 104 af 345 sider Vejledning på skærmen > Scanningsvejledning > Skærmbilleder i MP Navigator EX > Skærmbilledet Film (vinduet Scan/ importer (Scan/Import)) Skærmbilledet Film (vinduet Scan/importer (Scan/Import)) Peg på Scan/importer (Scan/Import)i navigationsvinduet, og klik på Film, eller klik på Film i vinduet Scan/ importer (Scan/Import) for at åbne skærmbilledet Film (vinduet Scan/importer (Scan/Import)). Åbn dette skærmbillede, hvis du vil scanne film fra pladen. (1) Knapper til indstillinger og betjening (2) Værktøjslinje (3) Miniaturevindue (4) Området Markerede billeder Knapper til indstillinger og betjening (Vis og brug) Klik på denne knap, hvis du vil åbne billeder og PDF-filer, der er gemt på computeren. Vinduet Vis og brug (View & Use) åbnes. Vinduet Vis og brug (View & Use) Fotos/dokumenter (glasplade) (Photos/Documents (Platen)) Klik på denne knap, hvis du vil scanne fotos, dokumenter, magasiner eller andet trykt materiale. Skærmbilledet til scanning af fotos og dokumenter vises. Skærmbilledet Fotos/dokumenter (glasplade) (Photos/Documents (Platen)) (vinduet Scan/ importer (Scan/Import)) Film Viser skærmbilledet til scanning af film. Angiv... (Specify...) Angiv filmtype, opløsning og andre avancerede scanningsindstillinger. Dialogboksen Scanningsindstillinger (Scan Settings) (Film)

105 Skærmbilledet Film (vinduet Scan/importer (Scan/Import)) Side 105 af 345 sider Angiv... (Specify...) er ikke tilgængelig, hvis afkrydsningsfeltet Brug scannerdriveren (Use the scanner driver) er markeret. Brug scannerdriveren (Use the scanner driver) Marker dette afkrydsningsfelt, når du vil scanne ved hjælp af scannerdriveren (ScanGear). Du kan bruge ScanGear til at rette billeder og justere farver, når du scanner. Scan Scanningen startes. Denne knap ændres til Åbn scannerdriver (Open Scanner Driver), hvis du markerer afkrydsningsfeltet Brug scannerdriveren (Use the scanner driver). Åbn scannerdriver (Open Scanner Driver) ScanGear starter. Se "Skærmbilleder i ScanGear (scannerdriver) ", hvis du vil have flere detaljer om skærmbilleder i ScanGear. Denne knap ændres til Scan, hvis du fjerner markeringen fra afkrydsningsfeltet Brug scannerdriveren (Use the scanner driver). Ryd (Clear) Slet alle billeder i miniaturevinduet. Billeder, der ikke er gemt på computeren, slettes. Hvis du vil beholde vigtige billeder, skal du bruge Gem (Save) eller en anden lagringsmetode, inden du klikker på Ryd (Clear). Gem (Save) Gem de valgte billeder. Klik her for at åbne dialogboksen Gem (Save), hvor du kan angive lagringsindstillinger. Dialogboksen Gem (Save) Gem som PDF-fil (Save as PDF file) Gem de valgte billeder som PDF-filer. Klik her for at åbne dialogboksen Gem som PDF-fil (Save as PDF file), hvor du kan angive lagringsindstillinger. Dialogboksen Gem som PDF-fil (Save as PDF file) Går til hovedmenuen. Gå til hovedmenuen (Jump to Main Menu) Værktøjslinje Indstillinger (Preferences) Dialogboksen Indstillinger (Preferences) åbnes. I dialogboksen Indstillinger (Preferences) kan du angive avancerede indstillinger til funktionerne i MP Navigator EX. Dialogboksen Indstillinger (Preferences) (Vejledning) Åbner denne vejledning. Redigeringsværktøjer (Marker alle) Markerer alle billeder i miniaturevinduet. (Annuller alle)

106 Skærmbilledet Film (vinduet Scan/importer (Scan/Import)) Side 106 af 345 sider Annullerer alle markeringer af billeder i miniaturevinduet. (Roter til venstre) Roterer målbilledet (med en orange ramme) 90 grader mod uret. (Roter til højre) Roterer målbilledet (med en orange ramme) 90 grader med uret. (Inverter) Inverterer målbilledet (med en orange ramme) vandret. (Beskæring) Beskærer målbilledet (markeret med en orange ramme). Når du foretager en beskæring, vælger du det område af fotoet, som du vil bevare. Resten af fotoet slettes. Klik på denne knap, hvis du vil åbne vinduet Beskær (Crop) og angive beskæringsrammen. Zoom ind (Zoom in) Forstørrer målbilledet (markeret med en orange ramme). Du kan også forstørre billedet ved at dobbeltklikke på det. (Visningsstørrelse) Ændrer størrelsen på de billeder, der vises i miniaturevinduet. (Sorter efter) Sorterer billederne i miniaturevinduet, efter kategori eller efter dato (stigende eller faldende). Miniaturevindue Miniaturevindue Scannede billeder vises. Hvis du markerer afkrydsningsfeltet for et billede, vises billedet i området Markerede billeder (Selected Images). Miniaturebilleder vises muligvis som "?", hvis der er ikke nok hukommelse til at vise billederne. Når billederne sorteres i Kategorier (Categories) Luk alle (Close All) / Åbn alle (Open All) Du kan vise eller skjule alle billeder i de viste kategorier. Skjuler alle billeder. Viser alle billeder. Luk alle (Close All) Åbn alle (Open All) Når du klikker på Luk alle (Close All), ændres knappen til Åbn alle (Open All). Området Markerede billeder (Annuller alle) Annullerer markeringen af alle billeder i området Markerede billeder (Selected Images). (Annuller markeringen)

107 Skærmbilledet Film (vinduet Scan/importer (Scan/Import)) Side 107 af 345 sider Annullerer markeringen af målbilledet (markeret med en orange ramme) i området Markerede billeder (Selected Images). Området Markerede billeder Her vises billeder, der er valgt i miniaturevinduet. Relateret emne Scanning af film Gå til toppen af siden

108 Dialogboksen Scanningsindstillinger (Scan Settings) (Film) Side 108 af 345 sider Vejledning på skærmen > Scanningsvejledning > Skærmbilleder i MP Navigator EX > Dialogboksen Scanningsindstillinger (Scan Settings) (Film) Dialogboksen Scanningsindstillinger (Scan Settings) (Film) Dialogboksen Scanningsindstillinger (Scan Settings) åbnes, hvis du klikker på Angiv... (Specify...) i vinduet Scan/importer (Scan/Import). I dialogboksen Scanningsindstillinger (Scan Settings) kan du angive avancerede indstillinger. Filmtype (Film Type) Vælg den type film, der skal scannes. Film scannes muligvis ikke korrekt, når Automatisk (Auto) er valgt. Hvis dette er tilfældet, skal du vælge filmtypen og scanne igen. Hvis du vil scanne sort-hvid film, anbefales det at vælge Sort/hvid negativfilm (Black and White Negative Film) eller Sort/hvid positivfilm (Black and White Positive Film). Dokumentstørrelse (Document Size) 35 mm film (35mm Film) vises. Hvis du vil scanne 120-formatfilm, skal du scanne via fanen Avanceret tilstand (Advanced Mode) i ScanGear (scannerdriver). Scanning af film i avanceret tilstand Scanningsopløsning (Scanning Resolution) Vælg den opløsning, som filmen skal scannes ved. Opløsning Automatisk fotorettelse (Auto Photo Fix) Marker dette afkrydsningsfelt for automatisk at analysere det optagne motiv (landskab, nattemotiv osv.) og anvende relevante rettelser. Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, kan filer kun gemmes i JPEG/Exif- eller PDF-format. Scanningen kan vare længere end sædvanligt, hvis dette afkrydsningsfelt er markeret. Du kan ikke markere dette afkrydsningsfelt, hvis Filmtype (Film Type) er angivet til Sort/hvid negativfilm (Black and White Negative Film) eller Sort/hvid positivfilm (Black and White Positive Film). Korrektioner kan bevirke, at farvetonen ændres i forhold til kildebilledet. Hvis dette er tilfældet,

109 Dialogboksen Scanningsindstillinger (Scan Settings) (Film) Side 109 af 345 sider skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet og scanne. Uskarp maske (Unsharp Mask) Marker dette afkrydsningsfelt for at fremhæve motivernes omrids og gøre billedet skarpere. Vis før scanning (Preview before scanning) Marker dette afkrydsningsfelt, og start derefter en scanning for at få vist eksempelbilleder før den faktiske scanning. Klik på Annuller (Cancel) på skærmbilledet Eksempel for at gå tilbage til skærmbilledet MP Navigator EX, eller klik på Scan for at begynde at scanne de valgte rammer. Standarder (Defaults) Gendanner de oprindelige indstillinger. Gå til toppen af siden

110 Dialogboksen Gem (Save) Side 110 af 345 sider Vejledning på skærmen > Scanningsvejledning > Skærmbilleder i MP Navigator EX > Dialogboksen Gem (Save) Dialogboksen Gem (Save) Dialogboksen Gem (Save) åbnes, hvis du klikker på Gem (Save) i vinduet Scan/importer (Scan/Import). I dialogboksen Gem (Save) kan du angive indstillinger for lagring af billederne på en computer. Gem i (Save in) Viser den mappe, som de scannede dokumenter skal gemmes i. Hvis du vil vælge en anden mappe, skal du klikke på Gennemse... (Browse...) og angive den ønskede mappe. Som standard er følgende mapper angivet. Windows 7: Mappen MP Navigator EX i mappen Billeder (My Pictures) Windows Vista: Mappen MP Navigator EX i mappen Billeder (Pictures) Windows XP: Mappen MP Navigator EX i mappen Billeder (My Pictures) Windows 2000: Mappen MP Navigator EX i mappen Billeder (My Pictures) Filnavn (File name) Angiv filnavnet på billedet, der skal gemmes (op til 64 tegn). Når der gemmes flere filer, bliver der føjet 4 cifre til hvert filnavn. Filtype (Save as type) Vælg en filtype for det scannede billede, der skal gemmes. Vælg JPEG/Exif, TIFF eller BMP. Du kan ikke vælge JPEG/EXIF (JPEG/Exif), hvis Dokumenttype (Document Type) er angivet til Tekst (OCR) (Text(OCR)). Når du gemmer 48- eller 16-bit-billeder i gråtoner, som er scannet med ScanGear (scannerdriver), skal du vælge TIFF. Hvis du vælger et andet format end TIFF, gemmes de som gråtonebilleder i 24 eller 8 bit. Du kan ikke vælge JPEG/Exif, hvis Sort/hvid (Black and White) er valgt for Farvestatus (Color Mode) under fanen Avanceret tilstand (Advanced Mode) i ScanGear. Indstil... (Set...) Når Filtype (Save as type) er JPEG/Exif Du kan angive en komprimeringstype for JPEG-filer. Vælg Høj (lav komprimering) (High(Low Compression)), Standard eller Lav (høj komprimering) (Low(High Compression)). Gem i undermappe med dags dato (Save to a Subfolder with Current Date) Marker dette afkrydsningsfelt for at oprette en undermappe i mappen, som er angivet i Gem i (Save in), med den aktuelle dato, og gem scannede filer i den. Der oprettes f.eks. en undermappe med navnet "2010_01_01" (år_måned_dag). Hvis dette afkrydsningsfelt ikke er markeret, gemmes filerne direkte i den mappe, som er angivet i Gem i (Save in).

111 Dialogboksen Gem (Save) Side 111 af 345 sider Gå til toppen af siden

112 Dialogboksen Gem som PDF-fil (Save as PDF file) Side 112 af 345 sider Vejledning på skærmen > Scanningsvejledning > Skærmbilleder i MP Navigator EX > Dialogboksen Gem som PDF-fil (Save as PDF file) Dialogboksen Gem som PDF-fil (Save as PDF file) I dialogboksen Gem som PDF-fil (Save as PDF file). kan du angive avancerede indstillinger for lagring af scannede billeder som PDF-filer. Du kan gemme flere dokumenter som én PDF-fil eller tilføje sider til en PDF-fil, der er oprettet med MP Navigator EX. Du kan ikke gemme billeder, der er scannet ved (eller flere) lodrette og vandrette pixel. Dialogboks, som åbnes, når der klikkes på Gem som PDF-fil (Save as PDF file) i vinduet Scan/importer (Scan/Import) Dialogboks, som åbnes, når der klikkes på Gem valgte sider (Save Selected Pages) eller Gem alle sider (Save All Pages) i vinduet Opret/rediger PDF-fil (Create/Edit PDF file) Filtype (Save as type) Vælg en PDF-filtype for det scannede billede, der skal gemmes.

113 Dialogboksen Gem som PDF-fil (Save as PDF file) Side 113 af 345 sider PDF Gem alle de markerede billeder som adskilte PDF-filer. PDF (flere sider) (PDF(Multiple Pages)) Gem flere billeder i én PDF-fil. PDF (flere sider) (PDF(Multiple Pages)) vises, når der er valgt flere billeder. PDF (tilføj side) (PDF(Add Page)) Tilføj de scannede billeder til en PDF-fil. Billederne indsættes nederst i PDF-filen. Du kan ikke ændre rækkefølgen af siderne i den PDF-fil, som billederne skal føjes til. Indstil... (Set...) Du kan kun tilføje billeder til PDF-filer, som er oprettet i MP Navigator EX. Det er ikke muligt at angive PDF-filer, som er oprettet med andre programmer. Du kan heller ikke angive PDF -filer, som er redigeret i andre programmer. Hvis du har redigeret en PDF-fil, som er beskyttet med adgangskode, slettes adgangskoderne. Nulstil adgangskoderne. Angivelse af adgangskoder til PDF-filer Angiv avancerede indstillinger for oprettelse af PDF-filer. Se " Dialogboksen PDF-indstillinger (PDF Settings)", hvis du ønsker flere oplysninger. Indstillinger for adgangskodesikkerhed (Password security settings) Marker dette afkrydsningsfelt for at åbne dialogboksen Adgangskodesikkerhed - indstillinger (Password Security -Settings), hvor du kan angive adgangskoder til åbning, redigering og udskrivning af PDF-filer, du har oprettet. Angivelse af adgangskoder til PDF-filer Tilføj til (Add to) Dette vises, når du vælger PDF (tilføj side) (PDF(Add Page)) som Filtype (Save as type) og angiver, hvilken PDF-fil billederne skal føjes til. Hvis du vil vælge en anden fil, skal du klikke på Gennemse... (Browse...) og angive den ønskede fil. Du kan kun tilføje billeder til PDF-filer, som er oprettet i MP Navigator EX. Det er ikke muligt at angive PDF-filer, som er oprettet med andre programmer. Du kan heller ikke angive PDF-filer, som er redigeret i andre programmer. Filnavn (File name) Angiv filnavnet på billedet, der skal gemmes (op til 64 tegn). Når der gemmes flere filer, bliver der føjet 4 cifre til hvert filnavn. Gem i (Save in) Viser den mappe, som PDF-filerne skal gemmes i. Hvis du vil vælge en anden mappe, skal du klikke på Gennemse... (Browse...) og angive den ønskede mappe. Som standard er følgende mapper angivet. Windows 7: Mappen MP Navigator EX i mappen Billeder (My Pictures) Windows Vista: Mappen MP Navigator EX i mappen Billeder (Pictures) Windows XP: Mappen MP Navigator EX i mappen Billeder (My Pictures) Windows 2000: Mappen MP Navigator EX i mappen Billeder (My Pictures) Gem i undermappe med dags dato (Save to a Subfolder with Current Date) Marker dette afkrydsningsfelt for at oprette en undermappe i mappen, som er angivet i Gem i (Save in), med den aktuelle dato, og gem scannede filer i den. Der oprettes f.eks. en undermappe med navnet "2010_01_01" (år_måned_dag). Hvis dette afkrydsningsfelt ikke er markeret, gemmes filerne direkte i den mappe, som er angivet i Gem i (Save in). Gå til toppen af siden

114 Dialogboksen PDF-indstillinger (PDF Settings) Side 114 af 345 sider Vejledning på skærmen > Scanningsvejledning > Skærmbilleder i MP Navigator EX > Dialogboksen PDF-indstillinger (PDF Settings) Dialogboksen PDF-indstillinger (PDF Settings) I dialogboksen PDF-indstillinger (PDF Settings) kan du angive PDF-komprimeringstypen og andre avancerede indstillinger for oprettelse af PDF-filer. Aktiver søgning efter nøgleord (Enable keyword search) Marker dette afkrydsningsfelt for at konvertere tegnene i et dokument til tekstdata. På denne måde bliver det nemmere at søge vha. nøgleord. Dokumentsprog (Document Language) Vælg sproget i det dokument, der skal scannes. Find dokumentretningen, og roter billeder (Detect the orientation of text documents and rotate images) Marker dette afkrydsningsfelt, hvis du vil registrere dokumentets retning vha. den scannede tekst og rotere det scannede billede til den rigtige retning. Denne funktion virker muligvis ikke korrekt i forbindelse med visse sprog. Funktionen understøtter kun tekstdokumenter på de sprog, der kan vælges under Dokumentsprog (Document Language). Du kan muligvis ikke ændre retningen for følgende dokumenttyper, fordi teksten ikke kan registreres korrekt. - Opløsningen er uden for området fra 300 dpi til 600 dpi - Skriftstørrelsen er uden for intervallet 8-48 punkter - Dokumenter, der indeholder specielle skrifttyper, effekter, kursivtekst eller håndskrevet tekst - Dokumenter med mønstret baggrund Korriger skævt dokument (Correct slanted document) Marker dette afkrydsningsfelt, hvis du vil registrere den scannede tekst og korrigere vinklen for dokumentet (inden for -0,1 til -10 grader eller +0,1 til +10 grader). Du kan muligvis ikke korrigere hældningen for følgende dokumenttyper, fordi teksten ikke kan registreres korrekt. - Dokumenter med tekstlinjer, der hælder mere end 10 grader, eller med forskellige vinkler for hver linje - Dokumenter, der både indeholder lodret og vandret tekst - Dokumenter med meget store eller meget små skriftstørrelser - Dokumenter, der indeholder små tekstmængder - Dokumenter, der indeholder figurer/billeder eller håndskrevet tekst - Dokumenter, der både indeholder lodrette og vandrette linjer (tabeller)

115 Dialogboksen PDF-indstillinger (PDF Settings) Side 115 af 345 sider PDF-komprimering (PDF Compression) Vælg en komprimeringstype, der skal bruges til lagring. Standard Vi anbefaler, at du normalt vælger denne indstilling. Høj (High) Komprimerer filstørrelsen, når du gemmer, så du kan minimere belastningen af netværket/ serveren. Højt komprimerede PDF-billeder kan blive forringede, hvis du gemmer dem flere gange med høj komprimering. Komprimeringstypen kan angives, når Farvestatus (Color Mode) er angivet til Sort/hvid (Black and White). Følgende billeder kan komprimeres meget. - Billeder med opløsninger i intervallet 75 dpi til 600 dpi Sikkerhed (Security) Angiv adgangskoder for åbning, redigering og udskrivning af oprettede PDF-filer. Windows 2000, Internet Explorer 5.5 Service Pack 2 eller nyere kræves for at kunne bruge denne funktion. Denne funktion er ikke tilgængelig, når billeder gemmes automatisk efter scanning, såsom når der scannes fra ét-klik-vinduet eller ved hjælp af knappen på maskinen (scannerknap). Vælg Adgangskodesikkerhed (Password Security), og angiv adgangskoder i dialogboksen Adgangskodesikkerhed - indstillinger (Password Security -Settings). Angivelse af adgangskoder til PDF-filer Gå til toppen af siden

116 Vinduet Vis og brug (View Use) Side 116 af 345 sider Vejledning på skærmen > Scanningsvejledning > Skærmbilleder i MP Navigator EX > Vinduet Vis og brug (View & Use) Vinduet Vis og brug (View & Use) Peg på Vis og brug (View & Use) i navigationsvinduet, og klik på Min boks (Scannede/Import. billeder) (My Box (Scanned/Imported Images)), Angiv mappe (Specify Folder) eller Netop gemte billeder (Recently Saved Images) for at åbne vinduet Vis og brug (View & Use). Åbn dette vindue for at få vist eller håndtere scannede billeder eller billeder, der er gemt på en computer. For PDF-filer gælder det, at kun de filer, der er oprettet med MP Navigator EX, vises. Det er ikke muligt at få vist PDF-filer, som er oprettet med andre programmer. Du kan heller ikke få vist PDFfiler, som er redigeret i andre programmer. (1) Indstillinger for visning (2) Knapper til billedhåndtering (3) Værktøjslinje (4) Miniaturevindue (5) Området Markerede billeder Indstillinger for visning (Scan/importer) Klik på denne knap, hvis du vil scanne fotos, dokumenter, magasiner eller andet trykt materiale. Skærmbilledet Scan/importer (Scan/Import) åbnes. Skærmbilledet Fotos/dokumenter (glasplade) (Photos/Documents (Platen)) (vinduet Scan/ importer (Scan/Import))

117 Vinduet Vis og brug (View Use) Side 117 af 345 sider Min boks (Scannede/Import. billeder) (My Box (Scanned/Imported Images)) Viser billedmapper (inddelt efter år, år/måned og år/måned/dag) i Min boks i en træstruktur. Vælg en mappe for at få vist mappens indhold i miniaturevinduet til højre. Billeddatoen er den dato, billedet blev scannet, optaget eller opdateret. Angiv mappe (Specify Folder) Viser alle harddiske og mapper i en træstruktur. Vælg en mappe for at få vist dens billeder i miniaturevinduet til højre. Hvis du markerer en mappe og klikker på den, fremhæves mappenavnet, så du kan omdøbe mappen. Netop gemte billeder (Recently Saved Images) "Scannede/importerede billeder" og billeder, der er blevet "Vedhæftet til ", eller som for nylig er blevet "Sendt til et program", vises i træoversigten efter dato. Vælg en måned/dato/år-mappe for at få vist billeder efter dato i miniaturevinduet til højre. Billeddatoen er den dato, billedet blev scannet eller sendt. Klik på Slet historik (Clear History) for at slette alle data (datamapper og billeder), som vises i Netop gemte billeder (Recently Saved Images). De faktiske billedfiler slettes ikke. Søg (Search) De avancerede søgeindstillinger åbner. Søgning efter billeder Går til hovedmenuen. Gå til hovedmenuen (Jump to Main Menu) Knapper til billedhåndtering Knapper til billedhåndtering Angiv, hvordan de valgte billeder skal håndteres. Yderligere oplysninger om de enkelte knapper finder du i de relevante afsnit nedenfor. Oprettelse/redigering af PDF-filer Udskrivning af dokumenter Udskrivning af fotos Afsendelse via Redigering af filer Knapperne i Knapper til billedhåndtering vises, hvis de tilhørende programmer er installeret. Værktøjslinje Indstillinger (Preferences) Dialogboksen Indstillinger (Preferences) åbnes. I dialogboksen Indstillinger (Preferences) kan du angive avancerede indstillinger til funktionerne i MP Navigator EX. Dialogboksen Indstillinger (Preferences) (Vejledning) Åbner denne vejledning. Redigeringsværktøjer (Marker alle) Markerer alle billeder i miniaturevinduet. (Annuller alle)

118 Vinduet Vis og brug (View Use) Side 118 af 345 sider Annullerer alle markeringer af billeder i miniaturevinduet. (Rettelse/forbedring af billede) Gør det muligt at rette målbilledet (markeret med en orange ramme). Klik på denne knap for at åbne dialogboksen Ret/forbedre billeder (Correct/Enhance Images), hvor du kan rette/forbedre billeder og justere lysstyrke, kontrast osv. Vinduet Ret/forbedre billeder (Correct/Enhance Images) Du kan ikke udføre billedforbedringer eller rettelser på PDF-filer eller binære sort/hvid-filer. Zoom ind (Zoom in) Forstørrer målbilledet (markeret med en orange ramme). Du kan også forstørre billedet ved at dobbeltklikke på det. Hvis du vælger en PDF-fil, kan du kontrollere alle sider i filen. Du kan også undersøge filoplysninger såsom filnavn, dato, størrelse og sikkerhedsindstilling. Der vises et låseikon for PDF-filer med indstillingen Adgangskode til åbning af dokument (Document Open Password). Åbning/redigering af adgangskodebeskyttede PDF-filer (Søg) Skriv et eller flere ord, der indgår i filnavnet, EXIF-oplysninger eller PDF-tekst til det billede, du vil søge efter, og klik derefter på (Søg). Hvis du angiver EXIF-oplysninger, søges der i teksten i felterne Fremstiller (Maker), Model, Beskrivelse (Description) og Brugerkommentar (User Comment). Søg efter billeder i Min boks (Scannede/Import. billeder) (My Box (Scanned/Imported Images)), Netop gemte billeder (Recently Saved Images) eller i en bestemt mappe og denne mappes undermapper. (Opdater) Opdaterer miniaturevinduets indhold. (Visningsstørrelse) Ændrer størrelsen på de billeder, der vises i miniaturevinduet. (Sorter efter) Sorterer billederne i miniaturevinduet, efter kategori, dato (stigende eller faldende) eller navn (stigende eller faldende). Du kan kun sortere billeder efter kategori, hvis Min boks (Scannede/Import. billeder) (My Box (Scanned/Imported Images)) eller Angiv mappe (Specify Folder) vises. Miniaturevindue Miniaturevindue Scannede billeder vises. Hvis du markerer afkrydsningsfeltet for et billede, vises billedet i området Markerede billeder (Selected Images). Hvis du markerer et billede og klikker på filnavnet, fremhæves filnavnet, så du kan omdøbe filen. Træk og slip et billede for at udføre følgende handlinger. - Trække og slippe et billede for at flytte det fra en kategori til en anden. - Flytte til en kategorimappe, der vises i Min boks (Scannede/Import. billeder) (My Box (Scanned/ Imported Images)). - Kopiere til en mappe, der vises i Angiv mappe (Specify Folder) Windows 2000, Internet Explorer 5.5 Service Pack 2 eller nyere kræves for at kunne åbne

119 Vinduet Vis og brug (View Use) Side 119 af 345 sider adgangskodebeskyttede PDF-filer. Du kan ikke ændre filtypenavnet (.jpg,.pdf, etc.), når du omdøber en fil. Du kan ikke flytte eller kopiere billeder til de datomapper, der vises i træstrukturen i Min boks (Scannede/Import. billeder) (My Box (Scanned/Imported Images)) eller Netop gemte billeder (Recently Saved Images). Der vises et låseikon for PDF-filer med indstillingen Adgangskode til åbning af dokument (Document Open Password). Miniaturerne vises muligvis som "?" i følgende tilfælde: - Hvis du forsøger at åbne ikke-understøttede billeder. - Hvis filen er for stor, og der ikke er nok hukommelse til at vise billedet. - Hvis filen er beskadiget. Når billederne sorteres i Kategorier (Categories) Scannede billeder vises efter kategori. Nogle af billederne slettes muligvis ikke korrekt og kan således blive klassificeret i de forkerte kategorier. I så fald kan du trække og slippe et billede for at flytte det fra en kategori til en anden. Billeder til kategorinavne: N (valgt: n) Kategorinavn Følgende kategorier leveres. Fotos: Portræt (Portrait), Øvrige (Others) Dokumenter: Visitkort (Business Card), Postkort (Postcard), Standardstørrelse (Standard Size), PDF-fil (PDF File), Øvrige (Others). Brugerdefinerede kategorier: Viser dine brugerdefinerede kategorier. Ikke-klassificeret: Viser billeder, som endnu ikke er klassificeret. Billeder: N (Images: N) Antallet af billeder, der er klassificeret i denne kategori, vises. (Markeret: n) ((Selected: n)) Antallet af billeder, hvis afkrydsningsfelt er markeret, vises. Denne del vises kun, hvis ét eller flere billeder er markeret. Luk alle (Close All) / Åbn alle (Open All) Du kan vise eller skjule alle billeder i de viste kategorier. Denne knap vises kun, når Min boks (Scannede/Import. billeder) (My Box (Scanned/Imported Images)) eller Angiv mappe (Specify Folder) vises. Skjuler alle billeder. Viser alle billeder. Luk alle (Close All) Åbn alle (Open All) Lige når du åbner vinduet Vis og brug (View & Use) eller sorterer billeder, vises alle

120 Vinduet Vis og brug (View Use) Side 120 af 345 sider billeder og Luk alle (Close All). Når du klikker på Luk alle (Close All), ændres knappen til Åbn alle (Open All). Alle kategorier (All Categories) / Specif. kategorier (Specific Categories) Du kan få vist alle kategorierne eller kun dem, der indeholder billeder. Denne knap vises kun, når Min boks (Scannede/Import. billeder) (My Box (Scanned/Imported Images)) eller Angiv mappe (Specify Folder) vises. Viser alle kategorier og billeder. Alle kategorier (All Categories) Specif. kategorier (Specific Categories) Viser kategorier, der indeholder billeder, sammen med billederne. Der vises flere billeder i miniaturevinduet, så du nemmere kan finde eller flytte billeder. Lige når du åbner vinduet Vis og brug (View & Use), vises alle kategorier med billeder sammen med de indeholdte billeder, og Alle kategorier (All Categories) vises. Klik på Alle kategorier (All Categories) for at skifte til Specif. kategorier (Specific Categories). Rediger brugerdefinerede kategorier (Edit Custom Categories) Når Min boks (Scannede/Import. billeder) (My Box (Scanned/Imported Images)) eller Angiv mappe (Specify Folder) vises, åbner dialogboksen Rediger brugerdefinerede kategorier (Edit Custom Categories). I dialogboksen Rediger brugerdefinerede kategorier (Edit Custom Categories) kan du tilføje/ slette kategorier, der vises i Brugerdefinerede kategorier (Custom Categories). Se "Klassificering af billeder i kategorier ", hvis du vil have flere detaljer. Klassificer billeder (Classify Images) Billeder, der er importeret fra harddiske, vises i Ikke-klassificeret (Unclassified). Klik på Klassificer billeder (Classify Images) for at klassificere billederne automatisk. Denne knap vises kun, når Min boks (Scannede/Import. billeder) (My Box (Scanned/Imported Images)) eller Angiv mappe (Specify Folder) vises. Klassificering kan tage et stykke tid, hvis der er mange billeder, som skal klassificeres. Området Markerede billeder (Annuller alle) Annullerer markeringen af alle billeder i området Markerede billeder (Selected Images). (Annuller markeringen) Annullerer markeringen af målbilledet (markeret med en orange ramme) i området Markerede billeder (Selected Images). Området Markerede billeder Her vises billeder, der er valgt i miniaturevinduet. Relateret emne Åbning af billeder, der er gemt på en computer Gå til toppen af siden

121 Vinduet Opret/rediger PDF-fil (Create/Edit PDF file) Side 121 af 345 sider Vejledning på skærmen > Scanningsvejledning > Skærmbilleder i MP Navigator EX > Vinduet Opret/rediger PDF-fil (Create /Edit PDF file) Vinduet Opret/rediger PDF-fil (Create/Edit PDF file) Klik på PDF på skærmbilledet Vis og brug (View & Use), og klik derefter på Opret/rediger PDF-fil (Create/ Edit PDF file) på listen for at åbne dialogboksen Opret/rediger PDF-fil (Create/Edit PDF file). I vinduet Opret/rediger PDF-fil (Create/Edit PDF file) kan du tilføje/slette sider og ændre siderækkefølgen for de PDF-filer, der er oprettet med MP Navigator EX. Du kan ikke gemme billeder, der er scannet ved (eller flere) lodrette og vandrette pixel. Hvis du har redigeret en PDF-fil, som er beskyttet med adgangskode, slettes adgangskoderne. Nulstil adgangskoderne. Angivelse af adgangskoder til PDF-filer Du kan oprette eller redigere op til 99 sider samtidig ved hjælp af MP Navigator EX. Omarranger sider (Rearrange Pages) Du kan flytte det valgte billede (markeret med orange). Flytter det valgte billede til toppen. Flytter det valgte billede en side op. Flytter det valgte billede en side ned. Flytter det valgte billede til slutningen. Du kan også trække billedet for at ændre rækkefølgen. Slet valgte sider (Delete Selected Pages) Sletter det valgte billede.

122 Vinduet Opret/rediger PDF-fil (Create/Edit PDF file) Side 122 af 345 sider Tilføj side (Add Page) Giver dig mulighed for at vælge og tilføje en eksisterende PDF-fil. Der kræves en adgangskode for at tilføje en adgangskodebeskyttet PDF-fil. Fortryd (Undo) Annullerer de seneste ændringer. Nulstil (Reset) Annullerer de ændringer, der er foretaget. Gem valgte sider (Save Selected Pages) Åbner dialogboksen Gem som PDF-fil (Save as PDF file). Angiv lagringsindstillingerne. Kun den valgte side gemmes. Hvis der vælges flere sider, oprettes der en PDF-fil med flere sider. Se "Dialogboksen Gem som PDF-fil (Save as PDF file) ", hvis du ønsker oplysninger om dialogboksen Gem som PDF-fil (Save as PDF file). Gem alle sider (Save All Pages) Åbner dialogboksen Gem som PDF-fil (Save as PDF file). Angiv lagringsindstillingerne. Alle PDF-filer på listen gemmes som én PDF-fil. Udfør (Finish) Lukker vinduet Opret/rediger PDF-fil (Create/Edit PDF file). Værktøjslinje (Roter til venstre) Roterer siden 90 grader mod uret. (Roter til højre) Roterer siden 90 grader med uret. (Eksempeltilstand) Skifter til eksempeltilstand. Den valgte side vises i området Eksempel (Preview). (Forstør) Forstørrer det billede, der vises i eksempelvisningen. (Formindsk)

123 Vinduet Opret/rediger PDF-fil (Create/Edit PDF file) Side 123 af 345 sider Formindsker det billede, der vises i eksempelvisningen. (Fuld skærm) Forstørrer eller formindsker billedet, så det vises i fuldt format i eksempelvisningen. (Miniaturetilstand) Skifter til miniaturetilstand (Thumbnail Mode). Siderne vises i miniaturevisning. Gå til toppen af siden

124 Dialogboksen Udskriv dokument (Print Document) Side 124 af 345 sider Vejledning på skærmen > Scanningsvejledning > Skærmbilleder i MP Navigator EX > Dialogboksen Udskriv dokument (Print Document) Dialogboksen Udskriv dokument (Print Document) Klik på Udskriv (Print) i vinduet Vis og brug (View & Use), og klik derefter på Udskriv dokument (Print Document) på listen for at åbne dialogboksen Udskriv dokument (Print Document). I dialogboksen Udskriv dokument (Print Document) kan du angive avancerede indstillinger, der kan bruges, når du vil udskrive flere scannede billeder på samme tid. Følgende indstillinger er kun tilgængelige, når der anvendes en Canon inkjet-printer, som understøtter de tilsvarende funktioner. - Papirkilde (Paper Source) - Automatisk dupleks (Auto Duplex) - MedieType (Media Type) - Udskriftskvalitet (Print Quality) - Tæthed (Density) - Gråtoneudskrift (Grayscale Printing) - Vis udskrift før udskrivning (Preview before printing) Indstillingerne i dialogboksen Udskriv dokument (Print Document) varierer, alt efter hvilken printer der anvendes. Printer Vælg den printer, der skal bruges. Egenskaber... (Properties...) Åbner skærmbilledet til avancerede indstillinger for den valgte printer. Denne knap vises, når der er valgt en anden printertype end en Canon-inkjetprinter for Printer. Papirkilde (Paper Source) Vælg papirkilden. Sidelayout (Page Layout) Vælg en udskriftstype. Udskrift i normal størrelse (Normal-size Printing)

125 Dialogboksen Udskriv dokument (Print Document) Side 125 af 345 sider Udskriv ét billede på hvert ark. Skaleret udskrivning (Scaled Printing) Udskriv billederne i den valgte skala (forstørret eller formindsket). Tilpas til side (Fit-to-Page Printing) Udskriv et billede, der passer til papirstørrelsen (forstørret eller formindsket). Udskrivning uden kant (Borderless Printing) Udskriv billedet på et helt ark papir uden margener. Sidelayoutudskrivning (2 på 1) (Page Layout Printing (2 on 1)) Arranger og udskriv to billeder på et ark papir. Sidelayoutudskrivning (4 på 1) (Page Layout Printing (4 on 1)) Arranger og udskriv fire billeder på et ark papir. Følgende indstillinger er kun tilgængelige, når der anvendes en Canon inkjet-printer, som understøtter de tilsvarende funktioner. - Udskrivning uden kant (Borderless Printing) - Sidelayoutudskrivning (2 på 1) (Page Layout Printing (2 on 1)) - Sidelayoutudskrivning (4 på 1) (Page Layout Printing (4 on 1)) Automatisk dupleks (Auto Duplex) Udskriv automatisk på begge sider af et ark papir. Automatisk dupleks (Auto Duplex) vises, når Sidelayout (Page Layout) er Udskrift i normal størrelse (Normal-size Printing) eller Skaleret udskrivning (Scaled Printing), og er tilgængelig, når MedieType (Media Type) er Almindeligt papir (Plain Paper). Hæft side (Staple Side) Vælg en hæftningsside på listen. Hæft side (Staple Side) er tilgængelig, når Automatisk dupleks til (Auto Duplex On) er valgt. Angiv margen... (Specify Margin...) Angiv bredden på dokumentets margen (0 mm til 30 mm). Angiv margen... (Specify Margin...)er tilgængelig, når Automatisk dupleks til (Auto Duplex On) er valgt. En side passer muligvis ikke på én side pga. indstillingen Angiv margen... (Specify Margin...). I sådanne tilfælde vil dokumentet blive reduceret til udskrivning. Forstør/reducer Forstør eller reducer billeder, der skal udskrives. (Forstør/reducer) Udskriv et reduceret eller forstørret billede ved at angive en skalering i trin på 1%. Automatisk (Auto) Skaleringen tilpasses automatisk i forhold til den registrerede papirbredde og den valgte papirstørrelse. Billedet roteres muligvis 90 grader i forbindelse med udskrivningen (afhængigt af dets størrelse). Skala (Scale) Vælg en skalering på listen.

126 Dialogboksen Udskriv dokument (Print Document) Side 126 af 345 sider Ved normalstørrelse (100%) bliver nogle af billederne muligvis udskrevet i mindre størrelse eller beskåret. I så fald skal du vælge Automatisk (Auto) for at ændre størrelsen, så den passer til papirstørrelsen. Papirstørrelse (Paper Size) Vælg den papirstørrelse, der skal bruges til udskrivningen. Tilpas størrelsen til størrelsen på papiret i printeren. De papirstørrelser, der kan vælges, afhænger af den valgte printer. MedieType (Media Type) Vælg den papirtype, der skal bruges til udskrivningen. Udskriftskvaliteten fastlåses i forbindelse med visse papirtyper. De papirtyper, der kan vælges, afhænger af den valgte printer. Udskriftskvalitet (Print Quality) Vælg udskriftskvaliteten. Tæthed (Density) Klik på Kopier (Justering af tæthed) for at vælge udskriftstætheden. Klik på Gråtoneudskrift (Grayscale Printing) (Kopieringsindst.) for at vælge det antal kopier, der skal udskrives. Marker dette afkrydsningsfelt for at udskrive dokumentet i sort/hvid. Vis udskrift før udskrivning (Preview before printing) Marker dette afkrydsningsfelt for at få vist udskriftsresultatet inden udskrivningen. Standarder (Defaults) Gendanner de oprindelige indstillinger. Udskriv (Print) Start med at udskrive med de angivne indstillinger. Hvis du vil annullere under udskrivningen, skal du vælge printerikonet på proceslinjen og klikke på Annuller udskrivning (Cancel Printing). Gå til toppen af siden

127 Dialogboksen Udskriv foto (Print Photo) Side 127 af 345 sider Vejledning på skærmen > Scanningsvejledning > Skærmbilleder i MP Navigator EX > Dialogboksen Udskriv foto (Print Photo) Dialogboksen Udskriv foto (Print Photo) Klik på Udskriv (Print) i skærmbilledet Vis og brug (View & Use), og klik derefter på Udskriv foto (Print Photo) på listen for at åbne dialogboksen Udskriv foto (Print Photo). PDF-filer kan ikke udskrives. Følgende indstillinger er kun tilgængelige, når der anvendes en Canon inkjet-printer, som understøtter de tilsvarende funktioner. - MedieType (Media Type) - Udskrivning uden kant (Borderless Printing) - Vivid Photo - Vis udskrift før udskrivning (Preview before printing) Dobbeltklik på et billede for at få det vist i et andet vindue. Printer Vælg den printer, der skal bruges. Egenskaber... (Properties...) Åbner skærmbilledet til avancerede indstillinger for den valgte printer. Papirstørrelse (Paper Size) Vælg den papirstørrelse, der skal bruges til udskrivningen. Tilpas størrelsen til størrelsen på papiret i printeren. MedieType (Media Type) Vælg den papirtype, der skal bruges til udskrivningen. Udskriftskvaliteten fastlåses i forbindelse med visse papirtyper. Sidelayout (Page Layout) Vælg en udskriftstype.

128 Dialogboksen Udskriv foto (Print Photo) Side 128 af 345 sider Udskrift i normal størrelse (Normal-size Printing) Udskriv ét billede på hvert ark. Tilpas til side (Fit-to-Page Printing) Udskriv et billede, der passer til papirstørrelsen (forstørret eller formindsket). Udskrivning uden kant (Borderless Printing) Marker dette afkrydsningsfelt for at udskrive billedet på et helt ark papir uden margener. Indstillingen Sidelayout (Page Layout) deaktiveres, når du vælger Udskrivning uden kant (Borderless Printing). Retning (Orientation) Angiv udskriftsretningen. Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis du har valgt Udskrift i normal størrelse (Normal-size Printing) under Sidelayout (Page Layout). I andre tilfælde roteres billedet automatisk, så de passer til papirets højde-breddeforhold. Kopier (Copies) Angiv det antal kopier, der skal udskrives. Vivid Photo Marker dette afkrydsningsfelt for at udskrive i livagtige farver. Vis udskrift før udskrivning (Preview before printing) Marker dette afkrydsningsfelt for at få vist udskriftsresultatet inden udskrivningen. Udskriv (Print) Starter udskrivning Kun billeder med markerede afkrydsningsfelter i miniaturevinduet udskrives. Luk (Close) Lukker dialogboksen uden at udskrive billedet. Gå til toppen af siden

129 Dialogboksen Send via (Send via ) Side 129 af 345 sider Vejledning på skærmen > Scanningsvejledning > Skærmbilleder i MP Navigator EX > Dialogboksen Send via (Send via ) Dialogboksen Send via (Send via ) Klik på Send i vinduet Vis og brug (View & Use), og klik derefter på Vedhæft til (Attach to ) på listen for at åbne dialogboksen Send via (Send via ). I dialogboksen Send via (Send via ) kan du angive avancerede indstillinger for vedhæftning af billeder til . MP Navigator EX er kompatibel med følgende -programmer: - Windows Mail (Windows Vista) - Outlook Express (Windows XP/Windows 2000) - Microsoft Outlook (Hvis et -program ikke fungerer korrekt, skal du kontrollere, at programmets MAPI-indstilling er aktiveret. Du kan finde oplysninger om, hvordan du aktiverer MAPI-indstillingen, i brugervejledningen til -programmet). Kun PDF- og JPEG-filer kan sendes som vedhæftede filer i s. Mailprogram (Mail Program) Det program, der er konfigureret under fanen Generelt (General) i dialogboksen Indstillinger (Preferences), vises. Vælg det -program, du vil bruge. Juster vedhæftet fils størrelse (Adjust attachment file size) Når Filtype (Save as type) er JPEG, giver markering af dette afkrydsningsfelt dig mulighed for at ændre billedernes størrelse. Vælg en størrelse under Størrelse (Size). Gem i (Save in) Viser den mappe, som billederne skal gemmes i. Hvis du vil vælge en anden mappe, skal du klikke på Gennemse... (Browse...) og angive den ønskede mappe. Hvis størrelsen ændres, gemmes de ændrede billeder. Som standard er følgende mapper angivet. Windows 7: Mappen MP Navigator EX i mappen Billeder (My Pictures) Windows Vista: Mappen MP Navigator EX i mappen Billeder (Pictures) Windows XP: Mappen MP Navigator EX i mappen Billeder (My Pictures) Windows 2000: Mappen MP Navigator EX i mappen Billeder (My Pictures) Filnavn (File name) Angiv filnavnet på billedet, der skal vedhæftes (op til 64 tegn). Når der gemmes flere filer, bliver der føjet 4 cifre til hvert filnavn.

130 Dialogboksen Send via (Send via ) Side 130 af 345 sider Indstil... (Set...) Du kan angive en komprimeringstype for JPEG-filer. Vælg Høj (lav komprimering) (High(Low Compression)), Standard eller Lav (høj komprimering) (Low(High Compression)). Gå til toppen af siden

131 Vinduet Ret/forbedre billeder (Correct/Enhance Images) Side 131 af 345 sider Vejledning på skærmen > Scanningsvejledning > Skærmbilleder i MP Navigator EX > Vinduet Ret/forbedre billeder (Correct/Enhance Images) Vinduet Ret/forbedre billeder (Correct/Enhance Images) Klik på (Rettelse/forbedring af billede) på skærmbilledet Vis og brug (View & Use), eller klik på Rediger fotos (Fix photo images) i området med knapper til billedhåndtering for at åbne vinduet Ret/ forbedre billeder (Correct/Enhance Images). I dialogboksen Ret/forbedre billeder (Correct/Enhance Images) kan du angive avancerede indstillinger, herunder tilretning/forbedring af billeder og justering af lysstyrke/kontrast. Du kan også få vist kildebilledet og det justerede billede side om side for at sammenligne dem. Du kan ikke udføre billedforbedringer eller rettelser på PDF-filer eller binære sort/hvid-filer. Vinduet Ret/forbedre billeder (Correct/Enhance Images) kan også åbnes ved at klikke på (Rettelse/forbedring af billeder) i dialogboksen Zoom ind (Zoom in). Det kan tage nogen tid at justere store billeder. Se "Vinduet Vis og brug (View & Use)", hvis du ønsker flere detaljer om vinduet Vis og brug (View & Use). (1) Opgaveområde (2) Værktøjslinje Opgaveområde Fanerne Automatisk (Auto) og Manuel (Manual) giver adgang til delvist forskellige opgaver og indstillinger. Klik på Automatisk (Auto) eller Manuel (Manual) for at åbne den relevante fane. Fanen Automatisk Brug funktionerne under fanen Automatisk (Auto) til at foretage rettelser eller forbedringer af hele

132 Vinduet Ret/forbedre billeder (Correct/Enhance Images) Side 132 af 345 sider billedet. Se "Automatisk redigering/forbedring af billeder ", hvis du vil have flere oplysninger. Automatisk fotorettelse (Auto Photo Fix) Anvender automatiske rettelser, der er relevante for fotos. Prioriter Exif-info (Prioritize Exif Info) Marker dette afkrydsningsfelt for primært at anvende korrektioner, der er baseret på de indstillinger, der blev foretaget i forbindelse med optagelsen. Fjern markeringen af dette afkrydsningsfelt for at anvende korrektioner, der er baseret på resultaterne af billedanalysen. Vi anbefaler, at du normalt vælger denne indstilling. Exif er et standardformat, der bruges til at indlejre forskellige optagedata i billeder (JPEG), som tages med digitalkameraer. Ansigtsskarphed (Face Sharpener) Gør uskarpe ansigter på et foto skarpere. Du kan justere effektniveauet med skyderen. Digital ansigtsudjævning (Digital Face Smoothing) Gør huden smukkere ved at fjerne småfejl og rynker. Du kan justere effektniveauet med skyderen. Anvend på alle billeder (Apply to all images) Retter/forbedrer automatisk alle billeder, der vises på miniaturelisten. OK Anvender den markerede effekt på det markerede billede eller på alle billeder. Nulstil valgte billeder (Reset Selected Image) Annullerer alle de rettelser og forbedringer, der er anvendt på det markerede billede. Gem det valgte billede (Save Selected Image) Gemmer det rettede/forbedrede billede (det valgte billede). Gem alle rettede billeder (Save All Corrected Images) Gemmer alle de rettede/forbedrede billeder, der vises i miniatureområdet. Afslut (Exit) Lukker vinduet Ret/forbedre billeder (Correct/Enhance Images). Fanen Manuel Der findes to menuer under fanen Manuel (Manual): Juster (Adjust) og Ret/forbedre (Correct/Enhance).

133 Vinduet Ret/forbedre billeder (Correct/Enhance Images) Side 133 af 345 sider Brug Juster (Adjust) til at justere lysstyrke og kontrast eller til at gøre hele billedet skarpere. Brug Ret/forbedre (Correct/Enhance) til at rette/forbedre specifikke områder. Se "Manuel redigering/forbedring af billeder ", hvis du vil have flere oplysninger. Justering Lysstyrke (Brightness) Justerer hele billedets lysstyrke. Flyt skyderen mod venstre for at gøre billedet mørkere, og til højre for at gøre det lysere. Kontrast (Contrast) Justerer hele billedets kontrast. Juster kontrasten, når billedet er fladt på grund af manglende kontrast. Flyt skyderen mod venstre for at formindske billedets kontrast, og til højre for at forøge den. Skarphed (Sharpness) Understreger motivets kontur for at gøre billedet skarpere. Juster skarpheden, når fotoet er uskarpt, eller teksten er sløret. Flyt skyderen mod højre for at gøre billedet skarpere. Sløring (Blur) Slører motivets kontur for at blødgøre billedet. Flyt skyderen mod højre for at gøre billedet blødere. Fjernelse af gennemslag (Show-through Removal) Fjerner tekstgennemslag fra den modsatte side, eller fjerner basisfarven. Juster gennemslagsniveauet for at forhindre, at tekst på den modsatte side af tynde dokumenter eller basisfarven i dokumentet vises på billedet. Flyt skyderen til højre for at forøge effekten af fjernelse af gennemslag. Standarder (Defaults) Gendanner alle indstillinger (lysstyrke, kontrast, skarphed, sløring og fjernelse af gennemslag). Nulstil valgte billeder (Reset Selected Image) Annullerer alle rettelser, forbedringer og justeringer, der er udført på det valgte billede. Gem det valgte billede (Save Selected Image) Gemmer det rettede/forbedrede/justerede billede (det valgte billede). Gem alle rettede billeder (Save All Corrected Images) Gemmer alle de rettede/forbedrede/justerede billeder, der vises i miniatureområdet. Afslut (Exit) Lukker vinduet Ret/forbedre billeder (Correct/Enhance Images). Rettelse/forbedring

134 Vinduet Ret/forbedre billeder (Correct/Enhance Images) Side 134 af 345 sider Gør ansigt lysere (Face Brightener) Retter hele billedet, så det markerede ansigtsområde gøres lysere i og omkring det valgte område. Du kan justere effektniveauet med skyderen. Ansigtsskarphed (Face Sharpener) Retter hele billedet, så det markerede ansigtsområde gøres skarpere i og omkring det valgte område. Du kan justere effektniveauet med skyderen. Digital ansigtsudjævning (Digital Face Smoothing) Gør huden smukkere ved at fjerne småfejl og rynker i det valgte område. Du kan justere effektniveauet med skyderen. Fjern småfejl (Blemish Remover) Fjerner modermærker i det valgte område. OK Anvender den valgte effekt på det specificerede område. Fortryd (Undo) Annullerer de seneste rettelser/forbedringer. Nulstil valgte billeder (Reset Selected Image) Annullerer alle de rettelser og forbedringer, der er anvendt på det markerede billede. Gem det valgte billede (Save Selected Image) Gemmer det rettede/forbedrede billede (det valgte billede). Gem alle rettede billeder (Save All Corrected Images) Gemmer alle de rettede/forbedrede billeder, der vises i miniatureområdet. Afslut (Exit) Lukker vinduet Ret/forbedre billeder (Correct/Enhance Images). Værktøjslinje Værktøjslinje (Roter til venstre) Roterer billedet 90 grader mod uret. (Roter til højre) Roterer billedet 90 grader med uret.

135 Vinduet Ret/forbedre billeder (Correct/Enhance Images) Side 135 af 345 sider (Inverter) Inverterer billedet på den vandrette akse. (Beskæring) Når du foretager en beskæring, vælger du det område af fotoet, som du vil bevare. Resten af fotoet slettes. Træk den hvide ramme i det viste vindue for at angive beskæringsrammen. Hvis du vil flytte beskæringsområdet, skal du placere markøren inde i den hvide ramme og trække rammen til den ønskede placering. De vigtigste motiver skal være langs de stiplede hvide linjer eller ved skæringspunkterne for at skabe balance i billedet. (Forstør) Forstørrer det viste billede. (Formindsk) Formindsker det viste billede. (Fuld skærm) Viser hele billedet i Eksempelvisning. (Sammenlign) Åbner et vindue, hvor du kan sammenligne billederne ved siden af hinanden før og efter rettelsen/forbedringen. Kildebilledet vises til venstre, og det justerede billede vises til højre.

136 Vinduet Ret/forbedre billeder (Correct/Enhance Images) Side 136 af 345 sider Gå til toppen af siden

137 Ét-klik-vinduet Side 137 af 345 sider Vejledning på skærmen > Scanningsvejledning > Skærmbilleder i MP Navigator EX > Ét-klik-vinduet Ét-klik-vinduet (Skift tilstand) nederst til venstre i navigationsvinduet for at åbne Ét-klik- Klik på knappen vinduet. Du kan fuldføre alt fra scanning til lagring, udskrivning osv. på én gang blot ved at klikke på det relevante ikon. Automatisk (Auto) Scan dokumenter ved automatisk at registrere dokumenttypen. Filformatet indstilles automatisk. Filerne gemmes på en computer. Når du klikker på dette ikon, åbnes dialogboksen Auto scan (Auto Scan), og du kan angive indstillinger for lagring. Dialogboksen Automatisk scanning (Auto Scan) Gem (Save) Scan dokumenter eller fotos, og gem dem på en computer. Dokumenttypen findes automatisk. Når du klikker på dette ikon, åbnes dialogboksen Gem (Save), og du kan angive scan-/gemindstillinger. Dialogboksen Gem (Save) (Ét-klik-vinduet) Kopier (Copy) Scan og udskriv dokumenter. Når du klikker på dette ikon, åbnes dialogboksen Kopi (Copy), og du kan angive indstillinger for scanning/udskrivning. Dialogboksen Kopi (Copy) Udskriv (Print) Scan dokumenter, og udskriv dem, når du har angivet papir, udskrivningsmetode, størrelse osv. Dette er praktisk, når du vil kopiere/forstørre udskrevne fotografier. Når du klikker på dette ikon, åbnes dialogboksen Udskriv (Print). Du kan angive indstillinger for scanning/udskrivning og udskrive på en printer. Dialogboksen Udskriv (Print) (Mail) Scan dokumenter eller fotos, og vedhæft dem til en . Når du klikker på dette ikon, åbnes dialogboksen (Mail), og du kan angive scan-/gemindstillinger og indstillinger for -programmet. Dialogboksen (Mail) OCR Scan tekstdokumenter, og træk herefter teksten ud af billedet, og vis den i Notesblok (Notepad) (som du får sammen med Windows). Når du klikker på dette ikon, åbnes dialogboksen OCR, og du kan angive scan-/gem-indstillinger. Dialogboksen OCR Scan Scan dokumenter/fotos, og åbn dem i det angivne program. Dokumenttypen findes automatisk. Når du klikker på dette ikon, åbnes dialogboksen Scan, og du kan angive indstillingerne for scanning/ lagring og programindstillingerne. Dialogboksen Scan PDF

138 Ét-klik-vinduet Side 138 af 345 sider Scan dokumenter, og gem dem som PDF filer. Når du klikker på dette ikon, åbnes dialogboksen PDF, og du kan angive scan-/gem-indstillinger og programindstillinger. Dialogboksen PDF Knappen AUTO SCAN Dette ikon angiver, hvilken af funktionerne i MP Navigator EX der er knyttet til knappen AUTO SCAN på maskinen (scannerknap). Knappen AUTO SCAN vises oven over den tilknyttede funktion. knappen KOPI Dette ikon angiver, hvilken af funktionerne i MP Navigator EX der er knyttet til knappen KOPI på maskinen (scannerknap). Knappen KOPI vises oven over den tilknyttede funktion. Knappen Dette ikon angiver, hvilken af funktionerne i MP Navigator EX der er knyttet til knappen på maskinen (scannerknap). Knappen vises oven over den tilknyttede funktion. (Skift tilstand) Skifter til navigationstilstand. Navigationsvinduet vises. Fanen Brugerdefineret scanning med et klik (Custom Scan with One-click) Indstillinger (Preferences) Dialogboksen Indstillinger (Preferences) åbnes. I dialogboksen Indstillinger (Preferences) kan du angive avancerede indstillinger til funktionerne i MP Navigator EX. Dialogboksen Indstillinger (Preferences) (Vejledning) Åbner denne vejledning. Følgende restriktioner gælder, når der scannes med Dokumenttype (Document Type) angivet til Automatisk tilstand (Auto Mode) i dialogboksene Gem (Save), Udskriv (Print) eller Scan. Hvis du vil konvertere tekst i det scannede billede til tekstdata, skal du angive Dokumenttype (Document Type) (vælg ikke Automatisk tilstand (Auto Mode)). Relateret emne Nem scanning med ét klik Gå til toppen af siden

139 Dialogboksen Automatisk scanning (Auto Scan) Side 139 af 345 sider Vejledning på skærmen > Scanningsvejledning > Skærmbilleder i MP Navigator EX > Dialogboksen Automatisk scanning (Auto Scan) Dialogboksen Automatisk scanning (Auto Scan) Klik på Automatisk scanning (Auto Scan) under fanen Brugerdefineret scanning med et klik (Custom Scan with One-click), eller klik på Automatisk (Auto) i Ét-klik-vinduet for at åbne dialogboksen Automatisk scanning (Auto Scan). Understøttede dokumenter Fotos, postkort, visitkort, magasiner, aviser, tekstdokumenter, CD/DVD og film. Følgende dokumenttyper kan ikke scannes korrekt. I det tilfælde skal du klikke på et andet ikon i Ét-klik-vinduet eller på fanen Brugerdefineret scanning med et klik (Custom Scan with One-click) og angive dokumenttypen eller -størrelsen. - A4-fotos - Tekstdokumenter, som er mindre end 2L (127 mm gange 178 mm), såsom paperback-sider, hvor ryggen er skåret af - Dokumenter udskrevet på tyndt, hvidt papir - Lange smalle dokumenter, såsom panoramafotos Hvis du vil scanne sort-hvid-film eller 120-formatfilm, skal du scanne via fanen Avanceret tilstand (Advanced Mode) i ScanGear (scannerdriver). Scanning af film i avanceret tilstand Reflekterende CD/DVD-etiketter er måske ikke scannet ordentligt. Placer dokumenterne korrekt, alt efter hvilken type dokument du vil scanne. Hvis du ikke benytter denne fremgangsmåde, bliver dokumenterne muligvis scannet forkert. Se "Placering af dokumenter " for oplysninger om, hvordan du skal placere dokumenter. Hvis du vil reducere moiré, skal du klikke på et andet ikon i Ét-klik-vinduet eller på fanen Brugerdefineret scanning med et klik (Custom Scan with One-click) og angive Dokumenttype (Document Type) til Magasin (Magazine). Scanningsindstillinger (Scan Settings) Anbefalede billedkorrektion (Recommended Image Correction) Marker dette afkrydsningsfelt for at anvende relevante korrigeringer automatisk baseret på dokumenttype.

140 Dialogboksen Automatisk scanning (Auto Scan) Side 140 af 345 sider Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, kan filer kun gemmes i JPEG/Exif- eller PDF-format. Scanningen kan vare længere end sædvanligt, hvis dette afkrydsningsfelt er markeret. Korrektioner kan bevirke, at farvetonen ændres i forhold til kildebilledet. Hvis dette er tilfældet, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet og scanne. Gem indstillinger (Save Settings) Filnavn (File name) Angiv filnavnet på billedet, der skal gemmes (op til 64 tegn). Når der gemmes flere filer, bliver der føjet 4 cifre til hvert filnavn. Filtype (Save as type) Vælg en filtype for det scannede billede, der skal gemmes. Vælg Automatisk (Auto), JPEG/Exif, TIFF, BMP eller PDF. Når Filtype (Save as type) er Automatisk (Auto), kan filformatet variere, afhængigt af hvordan dokumentet placeres. Se "Placering af dokumenter " for oplysninger om, hvordan du skal placere dokumenter. Store dokumenter (f.eks. A4-fotos), der ikke kan placeres væk fra pladens kanter/pil (justeringsmærke), kan gemmes som PDF-filer. Hvis du vil gemme i et andet format end PDF, skal du scanne og angive filformatet. Du kan ikke angive adgangskoder for PDG-filer. Når Automatisk (Auto) er valgt, gemmes filer i følgende formater afhængigt af dokumenttypen. Fotos, postkort, CD/DVD, visitkort og film: JPEG Magasiner, aviser og tekstdokumenter: PDF Du kan skifte filformat fra Indstil... (Set...). Indstil... (Set...) Når Filtype (Save as type) er Auto Du kan angive det filformat, som billedet skal gemmes i. Vælg et filformat til hvert Dokument (Document) og Foto (Photo). Når Filtype (Save as type) er JPEG/Exif Du kan angive en komprimeringstype for JPEG-filer. Vælg Høj (lav komprimering) (High(Low Compression)), Standard eller Lav (høj komprimering) (Low(High Compression)). Når Filtype (Save as type) er PDF Angiv avancerede indstillinger for oprettelse af PDF-filer. Se " Dialogboksen PDF-indstillinger (PDF Settings)", hvis du ønsker flere oplysninger. Gem i (Save in) Viser den mappe, som de scannede dokumenter skal gemmes i. Hvis du vil vælge en anden mappe, skal du klikke på Gennemse... (Browse...) og angive den ønskede mappe. Som standard er følgende mapper angivet. Windows 7: Mappen MP Navigator EX i mappen Billeder (My Pictures) Windows Vista: Mappen MP Navigator EX i mappen Billeder (Pictures) Windows XP: Mappen MP Navigator EX i mappen Billeder (My Pictures) Windows 2000: Mappen MP Navigator EX i mappen Billeder (My Pictures) Gem i undermappe med dags dato (Save to a Subfolder with Current Date) Marker dette afkrydsningsfelt for at oprette en undermappe i mappen, som er angivet i Gem i (Save in), med den aktuelle dato, og gem scannede filer i den. Der oprettes f.eks. en undermappe med navnet "2010_01_01" (år_måned_dag). Hvis dette afkrydsningsfelt ikke er markeret, gemmes filerne direkte i den mappe, som er angivet i Gem i (Save in).

141 Dialogboksen Automatisk scanning (Auto Scan) Side 141 af 345 sider Start scanningen ved at klikke på ét-kliks-knappen (Start scanning by clicking the one-click button) Vælg dette afkrydsningsfelt for at starte scanningen, når du klikker på et ikon i ét-klik-vinduet. Anvend (Apply) Gemmer og anvender de angivne indstillinger. Klik på Annuller (Cancel) i stedet for Anvend (Apply) for at annullere de angivne indstillinger. Annuller (Cancel) Annullerer de angivne indstillinger. Lukker den aktuelle skærm. Standarder (Defaults) Sætter alle indstillinger på skærmen til standardindstillingerne. Scan Scanner og gemmer dokumenter med de angivne indstillinger. Når Filtype (Save as type) er Auto, vises der en bekræftelse. Klik på Åbn vejledning (Open Manual) for at åbne denne vejledning (hvis den er installeret). Gå til toppen af siden

142 Dialogboksen Gem (Save) (Ét-klik-vinduet) Side 142 af 345 sider Vejledning på skærmen > Scanningsvejledning > Skærmbilleder i MP Navigator EX > Dialogboksen Gem (Save) (Ét-klikvinduet) Dialogboksen Gem (Save) (Ét-klik-vinduet) Klik på Gem (Save) på fanen Brugerdefineret scanning med et klik (Custom Scan with One-click) eller i ét-klik-vinduet for at åbne dialogboksen Gem (Save). Scanningsindstillinger (Scan Settings) Dokumenttype (Document Type) Vælg type for dokumentet, der skal scannes. Når Automatisk tilstand (Auto Mode) er valgt, findes dokumenttypen automatisk. I disse tilfælde indsættes Farvestatus (Color Mode), Dokumentstørrelse (Document Size) og Opløsning (Resolution) også automatisk. Når Film (Automatisk tilstand) (Film(Auto mode)) er valgt, registreres filmtypen (negativ eller positiv) automatisk. De dokumenttyper, der understøttes af Automatisk tilstand (Auto Mode) er fotos, postkort, visitkort, magasiner, aviser, tekstdokumenter, cd/dvd og film. Følgende dokumenttyper kan ikke scannes korrekt med Automatisk tilstand (Auto Mode). I det tilfælde skal du angive dokumenttypen eller -størrelsen. - A4-fotos - Tekstdokumenter, som er mindre end 2L (127 mm gange 178 mm), såsom paperback-sider, hvor ryggen er skåret af - Dokumenter udskrevet på tyndt, hvidt papir - Lange smalle dokumenter, såsom panoramafotos Reflekterende CD/DVD-etiketter er måske ikke scannet ordentligt. Film scannes muligvis ikke korrekt, når Automatisk tilstand (Auto Mode) eller Film (Automatisk tilstand) (Film(Auto mode))er valgt. Hvis dette er tilfældet, skal du vælge filmtypen og scanne igen. Placer dokumenterne korrekt, alt efter hvilken type dokument du vil scanne. Hvis du ikke benytter denne fremgangsmåde, bliver dokumenterne muligvis scannet forkert.

143 Dialogboksen Gem (Save) (Ét-klik-vinduet) Side 143 af 345 sider Se "Placering af dokumenter " for oplysninger om, hvordan du skal placere dokumenter. For at reducere moiré, skal du indstille Dokumenttype (Document Type) til Magasin (Magazine). Farvestatus (Color Mode) Vælg, hvordan dokumentet skal scannes. Dokumentstørrelse (Document Size) Vælg størrelse for dokumentet, der skal scannes. Når du vælger Brugerdefineret (Custom), åbnes der et skærmbillede, hvor du kan angive dokumentstørrelsen. Vælg Enheder (Units), og angiv derefter Bredde (Width) og Højde (Height), og klik på OK. Hvis du vælger Automatisk registrering (Auto Detect), bliver billedet muligvis ikke scannet med den korrekte placering og størrelse. I så fald kan du ændre størrelsen til dokumentets faktiske størrelse (A4, Letter osv.) og placere et hjørne af dokumentet ud for hjørnet ved pilen (justeringsmærket) på pladen. Opløsning (Resolution) Vælg den opløsning, som dokumenterne skal scannes ved. Der kan angives følgende scanningsopløsninger: Når Dokumenttype (Document Type) er andet end film: 75 dpi/100 dpi/150 dpi/200 dpi/300 dpi/400 dpi/600 dpi Når Dokumenttype (Document Type) er andet end film: 300 dpi/400 dpi/600 dpi/1200 dpi/2400 dpi/ 4800 dpi Opløsning Brug scannerdriveren (Use the scanner driver) Marker dette afkrydsningsfelt for at vise skærmbilledet ScanGear (scannerdriver) og foretage avancerede indstillinger. Farvestatus (Color Mode), Dokumentstørrelse (Document Size), Opløsning (Resolution) og andre indstillinger i dialogboksen Gem (Save) deaktiveres. Angiv disse indstillinger i skærmbilledet ScanGear. Angiv... (Specify...) Åbner dialogboksen Scanningsindstillinger (Scan Settings), hvor du kan angive avancerede indstillinger. Dialogboksen Scanningsindstillinger (Scan Settings) Gem indstillinger (Save Settings) Gem automatisk billedet på computeren, når det er scannet (Automatically save the image to your computer after scanning it) Vælg denne for at gemme billederne på computeren efter scanning. Indstillingerne for Filnavn (File name), Filtype (Save as type) og Gem i (Save in) vises. Hvis du vælger denne funktion, vil du ikke kunne angive adgangskoder for PDF-filer. Filnavn (File name) Angiv filnavnet på billedet, der skal gemmes (op til 64 tegn). Når der gemmes flere filer, bliver der

144 Dialogboksen Gem (Save) (Ét-klik-vinduet) Side 144 af 345 sider føjet 4 cifre til hvert filnavn. Filtype (Save as type) Vælg en filtype for det scannede billede, der skal gemmes. Vælg Automatisk (Auto), JPEG/Exif, TIFF eller BMP. Automatisk (Auto) vises, når Dokumenttype (Document Type) er Automatisk tilstand (Auto Mode). Når du gemmer billedet som en PDF-fil, skal du vælge PDF, PDF (flere sider) (PDF(Multiple Pages)) eller PDF (tilføj side) (PDF(Add Page)). Når Dokumenttype (Document Type) er Automatisk tilstand (Auto Mode) og Filtype (Save as type) er Automatisk (Auto), kan filformatet variere, afhængigt af hvordan dokumentet placeres. Se "Placering af dokumenter " for oplysninger om, hvordan du skal placere dokumenter. Store dokumenter (f.eks. A4-fotos), der ikke kan placeres væk fra pladens kanter/pil (justeringsmærke), kan gemmes som PDF-filer. Hvis du vil gemme i et andet format end PDF, skal du scanne og angive filformatet. Der kan ikke føjes billeder til adgangskodebeskyttede PDF-filer. Du kan ikke vælge JPEG/Exif, hvis Farvestatus (Color Mode) er angivet til Sort/hvid (Black and White). Når Automatisk (Auto) er valgt, gemmes filer i følgende formater afhængigt af dokumenttypen. Fotos, postkort, CD/DVD, visitkort og film: JPEG Magasiner, aviser og tekstdokumenter: PDF Du kan skifte filformat fra Indstil... (Set...). Billeder, der er gemt som PDF-filer, kan muligvis ikke åbnes afhængigt af programmet. I det tilfælde skal du vælge en anden indstilling end Auto i Filtype (Save as type). Hvis du vælger JPEG/Exif, når Dokumenttype (Document Type) ikke er Automatisk tilstand (Auto Mode), kan du markere afkrydsningsfeltet Gem JPEG-/Exif-filen i AdobeRGB (Save the JPEG/ Exif file in AdobeRGB). Indstil... (Set...) Når Filtype (Save as type) er Automatisk (Auto) Du kan angive det filformat, som billedet skal gemmes i. Vælg et filformat til hvert Dokument (Document) og Foto (Photo). Når Filtype (Save as type) er JPEG/Exif Du kan angive en komprimeringstype for JPEG-filer. Vælg Høj (lav komprimering) (High(Low Compression)), Standard eller Lav (høj komprimering) (Low(High Compression)). Når Filtype (Save as type) er PDF, PDF (flere sider) (PDF(Multiple Pages)) eller PDF (tilføj side) (PDF(Add Page)) Angiv avancerede indstillinger for oprettelse af PDF-filer. Se " Dialogboksen PDF-indstillinger (PDF Settings)", hvis du ønsker flere oplysninger. Gem i (Save in) Viser den mappe, som de scannede dokumenter skal gemmes i. Hvis du vil vælge en anden mappe, skal du klikke på Gennemse... (Browse...) og angive den ønskede mappe. Som standard er følgende mapper angivet. Windows 7: Mappen MP Navigator EX i mappen Billeder (My Pictures) Windows Vista: Mappen MP Navigator EX i mappen Billeder (Pictures) Windows XP: Mappen MP Navigator EX i mappen Billeder (My Pictures) Windows 2000: Mappen MP Navigator EX i mappen Billeder (My Pictures) Gem i undermappe med dags dato (Save to a Subfolder with Current Date) Marker dette afkrydsningsfelt for at oprette en undermappe i mappen, som er angivet i Gem i (Save in), med den aktuelle dato, og gem scannede filer i den. Der oprettes f.eks. en undermappe med navnet "2010_01_01" (år_måned_dag). Hvis dette afkrydsningsfelt ikke er markeret, gemmes filerne direkte i den mappe, som er angivet i Gem i (Save in). Gem JPEG-/Exif-filen i AdobeRGB (Save the JPEG/Exif file in AdobeRGB)

145 Dialogboksen Gem (Save) (Ét-klik-vinduet) Side 145 af 345 sider Vælg dette afkrydsningsfelt for at gemme billederne i farver, som svarer til Adobe RGB. Denne funktion er kun tilgængelig, når Filtype (Save as type) er angivet til JPEG/Exif, og Dokumenttype (Document Type) ikke er Automatisk tilstand (Auto Mode). Denne funktion er kun tilgængelig, hvis Adobe RGB-profilen er installeret. Du kan ikke vælge denne indstilling, hvis afkrydsningsfeltet Brug scannerdriveren (Use the scanner driver) er valgt. Når du gemmer et billede, mens afkrydsningsfeltet Gem JPEG-/Exif-filen i AdobeRGB (Save the JPEG/Exif file in AdobeRGB) er markeret, tilføjes der et understregningstegn i begyndelsen af filnavnet. (Eksempel: _Billede0001.jpg) Åbn dialogboksen Gem, når billedet er scanner (indsæt Exif-oplysninger) (Open the save dialog box after scanning the image (Input Exif information)) Vælg denne indstilling for at åbne dialogboksen Gem (Save), når billederne er blevet scannet, og angiv lagringsindstillingerne, f.eks. destinationsmappen, filnavnet og Exif-oplysningerne. Dialogboksen Gem (Save) Hvis du vil angive adgangskoder for PDF-filer, skal du vælge Åbn dialogboksen Gem, når billedet er scanner (indsæt Exif-oplysninger) (Open the save dialog box after scanning the image (Input Exif information)). Efter scanningen kan du angive adgangskoderne i dialogboksen Gem (Save). Angivelse af adgangskoder til PDF-filer Programindstillinger (Application Settings) Åbn i (Open with) Du kan vælge, om vinduet Vis og brug (View & Use) eller Explorer skal åbnes, når billederne er blevet gemt. Start scanningen ved at klikke på ét-kliks-knappen (Start scanning by clicking the one-click button) Vælg dette afkrydsningsfelt for at starte scanningen, når du klikker på et ikon i ét-klik-vinduet. Anvend (Apply) Gemmer og anvender de angivne indstillinger. Klik på Annuller (Cancel) i stedet for Anvend (Apply) for at annullere de angivne indstillinger. Annuller (Cancel) Annullerer de angivne indstillinger. Lukker den aktuelle skærm. Standarder (Defaults) Sætter alle indstillinger på skærmen til standardindstillingerne. Scan/Eksempel (Preview) Scanner og gemmer dokumenter med de angivne indstillinger. Når der er valgt film under Dokumenttype (Document Type), ændres denne knap til Eksempel (Preview), og hvis du klikker på den, vises der miniaturer af fotoene på filmen. Marker afkrydsningsfeltet ud for de billeder, du vil scanne, i den viste dialogboks, og klik derefter på Scan. Starter scanning. Når Filtype (Save as type) er Automatisk (Auto), vises der en bekræftelse. Klik på Åbn vejledning (Open Manual) for at åbne denne vejledning (hvis den er installeret). Gå til toppen af siden

146 Dialogboksen Scanningsindstillinger (Scan Settings) Side 146 af 345 sider Vejledning på skærmen > Scanningsvejledning > Skærmbilleder i MP Navigator EX > Dialogboksen Scanningsindstillinger (Scan Settings) Dialogboksen Scanningsindstillinger (Scan Settings) Dialogboksen Scanningsindstillinger (Scan Settings) åbnes, hvis du klikker på Angiv... (Specify...) i en dialogboks i ét-klik-vinduet. I dialogboksen Scanningsindstillinger (Scan Settings) kan du angive avancerede scanningsindstillinger ved hjælp af ét-klik-vinduet eller knapperne på maskinen (scannerknapper). De viste elementer varierer afhængigt af dokumentets type, og af hvordan skærmbilledet blev åbnet. Dokumenttype (Document Type) Vælg type for dokumentet, der skal scannes. Når Automatisk tilstand (Auto Mode) er valgt, findes dokumenttypen automatisk. I så fald angives Farvestatus (Color Mode), Dokumentstørrelse (Document Size) osv. også automatisk. Når Film (Automatisk tilstand) (Film(Auto mode)) er valgt, registreres filmtypen (negativ eller positiv) automatisk. Film scannes muligvis ikke korrekt, når Automatisk tilstand (Auto Mode) eller Film (Automatisk tilstand) (Film(Auto mode))er valgt. Hvis dette er tilfældet, skal du vælge filmtypen og scanne igen. Vælg en dokumenttype, der svarer til dokumentet, som skal scannes, for at opnå en korrekt scanning. Placer dokumenterne korrekt, alt efter hvilken type dokument du vil scanne. Hvis du ikke benytter denne fremgangsmåde, bliver dokumenterne muligvis scannet forkert. Se "Placering af dokumenter " for oplysninger om, hvordan du skal placere dokumenter. Farvestatus (Color Mode) Vælg, hvordan dokumentet skal scannes. Farve (Color) Denne tilstand viser billedet med 256 niveauer (8 bit) af R(ød) G(røn) og B(lå). Gråtone (Grayscale) Denne tilstand viser billedet med 256 niveauer (8 bit) af sort og hvid.

147 Dialogboksen Scanningsindstillinger (Scan Settings) Side 147 af 345 sider Gråtone (Grayscale) kan ikke vælges, hvis Film (Automatisk tilstand) (Film(Auto mode)) er valgt som Dokumenttype (Document Type). Sort/hvid (Black and White) Denne tilstand viser billedet i sort/hvid. Billedets kontrast inddeles ved bestemte niveauer (tærskelniveauer) i sort og hvid, og vises i to farver. Du kan ikke vælge Sort/hvid (Black and White), hvis Dokumenttype (Document Type) er film. Dokumentstørrelse (Document Size) Vælg størrelse for dokumentet, der skal scannes. Når du vælger Brugerdefineret (Custom), åbnes der et skærmbillede, hvor du kan angive dokumentstørrelsen. Vælg Enheder (Units), og angiv derefter Bredde (Width) og Højde (Height), og klik på OK. Hvis du vælger Automatisk registrering (Auto Detect), bliver billedet muligvis ikke scannet med den korrekte placering og størrelse. I så fald kan du ændre størrelsen til dokumentets faktiske størrelse (A4, Letter osv.) og placere et hjørne af dokumentet ud for hjørnet ved pilen (justeringsmærket) på pladen. Scanningsopløsning (Scanning Resolution) Vælg den opløsning, som dokumenterne skal scannes ved. Der kan angives følgende scanningsopløsninger: Når Dokumenttype (Document Type) er andet end film: 75 dpi/100 dpi/150 dpi/200 dpi/300 dpi/400 dpi/ 600 dpi Når Dokumenttype (Document Type) er andet end film: 300 dpi/400 dpi/600 dpi/1200 dpi/2400 dpi/ 4800 dpi Opløsning Anbefalede billedkorrektion (Recommended Image Correction) / Automatisk fotorettelse (Auto Photo Fix) / Automatisk dokumentrettelse (Auto Document Fix) Det viste element kan variere alt efter Dokumenttype (Document Type). Anbefalede billedkorrektion (Recommended Image Correction) Vises, når Dokumenttype (Document Type) er Automatisk tilstand (Auto Mode). Marker dette afkrydsningsfelt for at anvende automatisk foto- eller dokumentrettelse baseret på dokumenttype. Automatisk fotorettelse (Auto Photo Fix) Vises, når Dokumenttype (Document Type) er Foto (Photo) eller film. Marker dette afkrydsningsfelt for automatisk at analysere det optagne motiv (landskab, nattemotiv osv.) og anvende relevante rettelser. Auto dokumentrettelse (Auto Document Fix) Vises, når Dokumenttype (Document Type) er Dokument (Document) eller Magasin (Magazine). Marker dette afkrydsningsfelt for at gøre tekst i et dokument eller et magasin skarpere, så det er nemmere at læse. Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, kan filer kun gemmes i JPEG/Exif- eller PDF-format. Scanningen kan vare længere end sædvanligt, hvis dette afkrydsningsfelt er markeret. Denne funktion er ikke tilgængelig, når afkrydsningsfeltet Nem farvematching (Easy Color Matching) i dialogboksen Udskriv (Print) er markeret. Disse funktioner er ikke tilgængelige, når dialogboksen Scanningsindstillinger (Scan Settings)

148 Dialogboksen Scanningsindstillinger (Scan Settings) Side 148 af 345 sider åbnes fra dialogboksen OCR. Automatisk fotorettelse (Auto Photo Fix) er ikke tilgængelig, når Farvestatus (Color Mode) er Sort/ hvid (Black and White) eller Gråtone (Grayscale). Automatisk dokumentrettelse (Auto Document Fix) er ikke tilgængelig, når Farvestatus (Color Mode) er Sort/hvid (Black and White). Korrektioner kan bevirke, at farvetonen ændres i forhold til kildebilledet. Hvis dette er tilfældet, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet og scanne. Descreening (Descreen) Marker dette afkrydsningsfelt for at reducere moiré-mønstre. Udskrevne fotos og billeder vises som en samling fine punkter. "Moiré" er et fænomen, hvor der vises en ujævn farveovergang eller et stribemønster, når der scannes fotos eller billeder, der består af fine punkter. Derastrering (Descreen) reducerer denne moiré-effekt. Scanningen vil tage længere tid end normalt, hvis du aktiverer Derastrering (Descreen). Uskarp maske (Unsharp Mask) Marker dette afkrydsningsfelt for at fremhæve motivernes omrids og gøre billedet skarpere. Fjern indbindingsskygge (Remove gutter shadow) Marker dette afkrydsningsfelt for at rette skygger, som vises mellem siderne når der scannes åbne hæfter. Du kan ikke vælge dette afkrydsningsfelt, når Automatisk registrering (Auto Detect), Automatisk reg. (flere dokumenter) (Auto Detect (Multiple Documents)) eller Stitch-assist er valgt for Dokumentstørrelse (Document Size). Placer dokumentet korrekt i forhold til justeringsmærket på pladen. Du skal rette indbindingsskygger under fanen Avanceret tilstand (Advanced Mode) i ScanGear (scannerdriver), hvis du scanner dokumenter, der ikke har en standardstørrelse, eller hvis du anvender brugerdefinerede beskæringsrammer. Du kan finde yderligere oplysninger under Korrektion af indbindingsskygge (Gutter Shadow Correction) i "Billedindstillinger (Image Settings) " (ScanGear-fanen Avanceret tilstand (Advanced Mode)). Reducer gennemslag (Reduce Show-through) Marker dette afkrydsningsfelt for at gøre tekst i et dokument skarpere eller for at reducere gennemslag i aviser. Marker dette afkrydsningsfelt, hvis Dokumenttype (Document Type) er et tekstdokument, og der er tydeligt gennemslag på det scannede billede. Korriger skævt dokument (Correct slanted document) Marker dette afkrydsningsfelt, hvis du vil registrere den scannede tekst og korrigere vinklen for dokumentet (inden for -0,1 til -10 grader eller +0,1 til +10 grader). Du kan ikke markere dette afkrydsningsfelt, når Dokumentstørrelse (Document Size) er indstillet til Stitch-assist. Du kan muligvis ikke korrigere hældningen for følgende dokumenttyper, fordi teksten ikke kan registreres korrekt. - Dokumenter med tekstlinjer, der hælder mere end 10 grader, eller med forskellige vinkler for hver linje - Dokumenter, der både indeholder lodret og vandret tekst - Dokumenter med meget store eller meget små skriftstørrelser - Dokumenter, der indeholder små tekstmængder - Dokumenter, der indeholder figurer/billeder eller håndskrevet tekst

149 Dialogboksen Scanningsindstillinger (Scan Settings) Side 149 af 345 sider - Dokumenter, der både indeholder lodrette og vandrette linjer (tabeller) Scanningen vil tage længere tid end normalt, hvis du aktiverer Korriger skævt dokument (Correct slanted document). Find dokumentretningen, og roter billeder (Detect the orientation of text documents and rotate images) Marker dette afkrydsningsfelt, hvis du vil registrere dokumentets retning vha. den scannede tekst og rotere det scannede billede til den rigtige retning. Vælg sproget i det dokument, der skal scannes, i Dokumentsprog (Document Language). Du kan ikke markere dette afkrydsningsfelt, når Dokumentstørrelse (Document Size) er indstillet til Stitch-assist. Denne funktion virker muligvis ikke korrekt i forbindelse med visse sprog. Funktionen understøtter kun tekstdokumenter på de sprog, der kan vælges under Dokumentsprog (Document Language). Du kan muligvis ikke ændre retningen for følgende dokumenttyper, fordi teksten ikke kan registreres korrekt. - Opløsningen er uden for området fra 300 dpi til 600 dpi - Skriftstørrelsen er uden for intervallet 8-48 punkter - Dokumenter, der indeholder specielle skrifttyper, effekter, kursivtekst eller håndskrevet tekst - Dokumenter med mønstret baggrund Scanningen tager længere tid end normalt, når du aktiverer Find dokumentretningen, og roter billeder (Detect the orientation of text documents and rotate images). Dokumentsprog (Document Language) Vælg sproget i det dokument, der skal scannes. Du kan ikke markere dette afkrydsningsfelt, når Dokumentstørrelse (Document Size) er indstillet til Stitch-assist. Vis før scanning (Preview before scanning) Marker dette afkrydsningsfelt for at få vist billederne, når filmen er scannet. Standarder (Defaults) Gendanner de oprindelige indstillinger. Gå til toppen af siden

150 Dialogboksen Gem (Save) Side 150 af 345 sider Vejledning på skærmen > Scanningsvejledning > Skærmbilleder i MP Navigator EX > Dialogboksen Gem (Save) Dialogboksen Gem (Save) Dialogboksen Gem (Save) åbnes, når du scanner fra dialogboksen Gem (Save) eller Scan i ét-klikvinduet, efter at du har valgt Åbn dialogboksen Gem, når billedet er scannet (indsæt Exif-oplysninger) (Open the save dialog box after scanning the image (Input Exif information)). Du kan angive filtypen og destinationen, mens du får vist miniaturer. Filtype (Save as type) Vælg en filtype for det scannede billede, der skal gemmes. Vælg JPEG/Exif, TIFF, BMP, PDF, PDF (flere sider) (PDF(Multiple Pages)) eller PDF (tilføj side) (PDF(Add Page)). PDF Gem alle de markerede billeder som adskilte PDF-filer. PDF (flere sider) (PDF(Multiple Pages)) Gem flere billeder i én PDF-fil. PDF (flere sider) (PDF(Multiple Pages)) vises, når der er scannet flere billeder. PDF (tilføj side) (PDF(Add Page)) Tilføj de scannede billeder til en PDF-fil. Billederne indsættes nederst i PDF-filen. Du kan ikke ændre rækkefølgen af siderne i den PDF-fil, som billederne skal føjes til. Du kan kun tilføje billeder til PDF-filer, som er oprettet i MP Navigator EX. Det er ikke muligt at angive PDF-filer, som er oprettet med andre programmer. Du kan heller ikke angive PDFfiler, som er redigeret i andre programmer. Hvis du har redigeret en PDF-fil, som er beskyttet med adgangskode, slettes adgangskoderne. Nulstil adgangskoderne. Angivelse af adgangskoder til PDF-filer

151 Dialogboksen Gem (Save) Side 151 af 345 sider PDF, PDF (flere sider) (PDF(Multiple Pages)) og PDF (tilføj side) (PDF(Add Page)) kan ikke vælges, hvis du scanner billeder fra dialogboksen Scan. Du kan ikke vælge JPEG/Exif, hvis Farvestatus (Color Mode) er angivet til Sort/hvid (Black and White). Indstil... (Set...) Når Filtype (Save as type) er JPEG/Exif Du kan angive en komprimeringstype for JPEG-filer. Vælg Høj (lav komprimering) (High(Low Compression)), Standard eller Lav (høj komprimering) (Low(High Compression)). Når Filtype (Save as type) er PDF, PDF (flere sider) (PDF(Multiple Pages)) eller PDF (tilføj side) (PDF(Add Page)) Angiv avancerede indstillinger for oprettelse af PDF-filer. Se " Dialogboksen PDF-indstillinger (PDF Settings)", hvis du ønsker flere oplysninger. EXIF-indstillinger... (Exif Settings...) Når Filtype (Save as type) er angivet til JPEG/Exif, kan du føje Exif-oplysninger til den fil, du vil gemme. Dialogboksen Exif-indstillinger (Exif Settings) Indstillinger for adgangskodesikkerhed (Password security settings) Marker dette afkrydsningsfelt for at åbne dialogboksen Adgangskodesikkerhed - indstillinger (Password Security -Settings), hvor du kan angive adgangskoder til åbning, redigering og udskrivning af PDF-filer, du har oprettet. Angivelse af adgangskoder til PDF-filer Denne funktion er kun tilgængelig, når Filtype (Save as type) er angivet til PDF, PDF (flere sider) (PDF(Multiple Pages)) eller PDF (tilføj side) (PDF(Add Page)). Tilføj til (Add to) Dette vises, når du vælger PDF (tilføj side) (PDF(Add Page)) som Filtype (Save as type) og angiver, hvilken PDF-fil billederne skal føjes til. Hvis du vil vælge en anden fil, skal du klikke på Gennemse... (Browse...) og angive den ønskede fil. Du kan kun tilføje billeder til PDF-filer, som er oprettet i MP Navigator EX. Det er ikke muligt at angive PDF-filer, som er oprettet med andre programmer. Du kan heller ikke angive PDF-filer, som er redigeret i andre programmer. Rotater 90º mod venstre (Rotate Left 90 ) / Rotater 90º mod højre (Rotate Right 90 ) Roterer de scannede billeder 90 grader mod eller med uret. Vælg det billede, der skal roteres, og klik på Roter 90 grader mod venstre (Rotate Left 90 ) eller Roter 90 grader mod højre (Rotate Right 90 ). Filnavn (File name) Angiv filnavnet på billedet, der skal gemmes (op til 64 tegn). Når der gemmes flere filer, bliver der føjet 4 cifre til hvert filnavn. Gem i (Save in) Viser den mappe, som de scannede dokumenter skal gemmes i. Hvis du vil vælge en anden mappe, skal du klikke på Gennemse... (Browse...) og angive den ønskede mappe. Som standard er følgende mapper angivet. Windows 7: Mappen MP Navigator EX i mappen Billeder (My Pictures) Windows Vista: Mappen MP Navigator EX i mappen Billeder (Pictures) Windows XP: Mappen MP Navigator EX i mappen Billeder (My Pictures) Windows 2000: Mappen MP Navigator EX i mappen Billeder (My Pictures) Gem i undermappe med dags dato (Save to a Subfolder with Current Date) Marker dette afkrydsningsfelt for at oprette en undermappe i mappen, som er angivet i Gem i (Save in), med den aktuelle dato, og gem scannede filer i den. Der oprettes f.eks. en undermappe med navnet "2010_01_01" (år_måned_dag).

152 Dialogboksen Gem (Save) Side 152 af 345 sider Hvis dette afkrydsningsfelt ikke er markeret, gemmes filerne direkte i den mappe, som er angivet i Gem i (Save in). Gå til toppen af siden

153 Dialogboksen Exif-indstillinger (Exif Settings) Side 153 af 345 sider Vejledning på skærmen > Scanningsvejledning > Skærmbilleder i MP Navigator EX > Dialogboksen Exif-indstillinger (Exif Settings) Dialogboksen Exif-indstillinger (Exif Settings) Du kan føje Exif-oplysninger til en fil, der skal gemmes. Exif er et standardformat, der bruges til at indlejre forskellige optagedata i billeder (JPEG), som tages med digitalkameraer. Hvis du indlejrer Exifoplysninger i scannede billeder, kan du organisere og udskrive dem sammen med billeder fra et digitalt kamera. Dialogboksen Exif-indstillinger (Exif Settings) kan åbnes, når Filtype (Save as type) er angivet til JPEG/ Exif. Basisoplysninger (Basic Information) Viser oplysninger, der hentes automatisk fra maskinen eller softwaren. Avanceret oplysning (Advanced Information) Viser oplysninger, som er angivet i højre side af skærmbilledet. Område til angivelse af Avanceret oplysning (Advanced Information) Du kan angive Exif-oplysninger som f.eks. titel og optagelsesdata. Marker afkrydsningsfeltet ud for de elementer, som du vil angive, og vælg eller angiv oplysninger. Anvend automatisk samme indstilling for Inputelementer (Apply the Same Setting of Input Items Automatically) Marker dette afkrydsningsfelt for automatisk at få vist de oplysninger, du angav for det forrige billede. Anvend (Apply) Når du har angivet de nødvendige oplysninger, skal du klikke på Anvend (Apply) for at indlejre dem i billedet. Oplysningerne vises under Avanceret oplysning (Advanced Information). OK Indlejrer de angivne oplysninger i billedet og lukker skærmbilledet. De angivne oplysninger gemmes. Annuller (Cancel) Annullerer indstillingerne og lukker skærmbilledet. Oplysningerne indlejres, når du klikker på Annuller (Cancel) efter at have klikket på Anvend (Apply). Gå til toppen af siden

154 Dialogboksen PDF Side 154 af 345 sider Vejledning på skærmen > Scanningsvejledning > Skærmbilleder i MP Navigator EX > Dialogboksen PDF Dialogboksen PDF Klik på PDF på fanen Brugerdefineret scanning med et klik (Custom Scan with One-click) eller i Ét-klikvinduet for at åbne dialogboksen PDF. I dialogboksen PDF kan du foretage avancerede indstillinger under fanen FARVE (COLOR), SORT/HVID (BLACK & WHITE) og BRUGERDEFINERET (CUSTOM) før scanning. Scanningsindstillinger (Scan Settings) Dokumenttype (Document Type) Vælg type for dokumentet, der skal scannes. Farvestatus (Color Mode) Vælg, hvordan dokumentet skal scannes. Dokumentstørrelse (Document Size) Vælg størrelse for dokumentet, der skal scannes. Når du vælger Brugerdefineret (Custom), åbnes der et skærmbillede, hvor du kan angive dokumentstørrelsen. Vælg Enheder (Units), og angiv derefter Bredde (Width) og Højde (Height), og klik på OK.

155 Dialogboksen PDF Side 155 af 345 sider Hvis du vælger Automatisk registrering (Auto Detect), bliver billedet muligvis ikke scannet med den korrekte placering og størrelse. I så fald kan du ændre størrelsen til dokumentets faktiske størrelse (A4, Letter osv.) og placere et hjørne af dokumentet ud for hjørnet ved pilen (justeringsmærket) på pladen. Opløsning (Resolution) Vælg den opløsning, som dokumenterne skal scannes ved. Opløsning Vis dialogboksen Indstillinger ved scanning med scannerknapperne på scanneren (Display the Settings Dialog Box when Scanning with Scanner Buttons on the Scanner) Marker dette afkrydsningsfelt for at vise skærmbilledet ScanGear (scannerdriver) og foretage avancerede indstillinger. Angiv... (Specify...) Åbner dialogboksen Scanningsindstillinger (Scan Settings), hvor du kan angive avancerede indstillinger. Dialogboksen Scanningsindstillinger (Scan Settings) Gem indstillinger (Save Settings) Gem automatisk billedet på computeren, når det er scannet (Automatically save the image to your computer after scanning it) Vælg denne for at gemme billederne på computeren efter scanning. Indstillingerne for Filnavn (File name), Filtype (Save as type) og Gem i (Save in) vises. Hvis du vælger denne funktion, vil du ikke kunne angive adgangskoder for PDF-filer. Filnavn (File name) Angiv filnavnet på billedet, der skal gemmes (op til 64 tegn). Når der gemmes flere filer, bliver der føjet 4 cifre til hvert filnavn. Filtype (Save as type) Vælg en filtype for det scannede billede, der skal gemmes. Vælg PDF, PDF (flere sider) (PDF(Multiple Pages)) eller PDF (tilføj side) (PDF(Add Page)). PDF Gem alle de markerede billeder som adskilte PDF-filer. PDF (flere sider) (PDF(Multiple Pages)) Gem flere billeder i én PDF-fil. PDF (tilføj side) (PDF(Add Page)) Tilføj de scannede billeder til en PDF-fil. Billederne indsættes nederst i PDF-filen. Du kan ikke ændre rækkefølgen af siderne i den PDF-fil, som billederne skal føjes til. Der kan ikke føjes billeder til adgangskodebeskyttede PDF-filer. Se "Oprettelse/redigering af PDF-filer " for at få oplysninger om at slette eller omarrangere sider i gemte PDF-filer.

156 Dialogboksen PDF Side 156 af 345 sider Indstil... (Set...) Du kan angive PDF-komprimeringstypen og andre avancerede indstillinger for oprettelse af PDFfiler. Dialogboksen PDF-indstillinger (PDF Settings) Gem i (Save in) Viser den mappe, som de scannede dokumenter skal gemmes i. Hvis du vil vælge en anden mappe, skal du klikke på Gennemse... (Browse...) og angive den ønskede mappe. Som standard er følgende mapper angivet. Windows 7: Mappen MP Navigator EX i mappen Billeder (My Pictures) Windows Vista: Mappen MP Navigator EX i mappen Billeder (Pictures) Windows XP: Mappen MP Navigator EX i mappen Billeder (My Pictures) Windows 2000: Mappen MP Navigator EX i mappen Billeder (My Pictures) Gem i undermappe med dags dato (Save to a Subfolder with Current Date) Marker dette afkrydsningsfelt for at oprette en undermappe i mappen, som er angivet i Gem i (Save in), med den aktuelle dato, og gem scannede filer i den. Der oprettes f.eks. en undermappe med navnet "2010_01_01" (år_måned_dag). Hvis dette afkrydsningsfelt ikke er markeret, gemmes filerne direkte i den mappe, som er angivet i Gem i (Save in). Åbn gem-dialogboks, når billedet er scannet (Open the save dialog box after scanning the image) Vælg denne for at åbne dialogboksen Gem som PDF-fil (Save as PDF file), når billedet er scannet, og angiv lagringsindstillinger, såsom destinationsmappe og filnavn. Dialogboksen Gem som PDF-fil (Save as PDF file) Hvis du vil angive adgangskoder for PDF-filer, skal du vælge Åbn gem-dialogboks, når billedet er scannet (Open the save dialog box after scanning the image). Efter scanningen kan du angive adgangskoderne i dialogboksen Gem som PDF-fil (Save as PDF file). Angivelse af adgangskoder til PDF-filer Standarder (Defaults) Nulstiller alle indstillinger i Scanningsindstillinger (Scan Settings) og Gem indstillinger (Save Settings) til deres standarder. Programindstillinger (Application Settings) Åbn i (Open with) Angiv et program, som det scannede billede skal åbnes i. Træk og slip ikonet for et program, der understøtter filformatet, som vises i Filtype (Save as type). Det angivne program åbnes, når billederne er blevet scannet. Afhængigt af det angivne program vises billederne muligvis ikke korrekt eller programmet starter muligvis ikke. I programmets brugervejledning kan du finde oplysninger om yderligere procedurer. Nulstil (Reset) Annullerer programindstillingerne. Indstil... (Set...) Giver dig mulighed for at angive et program, der skal startes. Start scanningen ved at klikke på ét-kliks-knappen (Start scanning by clicking the one-click button) Vælg dette afkrydsningsfelt for at starte scanningen, når du klikker på et ikon i ét-klik-vinduet. Anvend (Apply)

157 Dialogboksen PDF Side 157 af 345 sider Gemmer og anvender de angivne indstillinger. Klik på Annuller (Cancel) i stedet for Anvend (Apply) for at annullere de angivne indstillinger. Annuller (Cancel) Annullerer de angivne indstillinger. Lukker den aktuelle skærm. Scan Scanner og gemmer dokumenter som PDF-filer med de angivne indstillinger. Gå til toppen af siden

158 Dialogboksen Gem som PDF-fil (Save as PDF file) Side 158 af 345 sider Vejledning på skærmen > Scanningsvejledning > Skærmbilleder i MP Navigator EX > Dialogboksen Gem som PDF-fil (Save as PDF file) Dialogboksen Gem som PDF-fil (Save as PDF file) Dialogboksen Gem som PDF-fil (Save as PDF file) åbnes, når du scanner fra dialogboksen PDF i ét-klikvinduet, efter at du har valgt Åbn gem-dialogboks, når billedet er scannet (Open the save dialog box after scanning the image). I dialogboksen Gem som PDF-fil (Save as PDF file) kan du angive indstillinger for lagring af billeder på en computer. Du kan ikke gemme billeder, der er scannet ved (eller flere) lodrette og vandrette pixel. Filtype (Save as type) Vælg en PDF-filtype for det scannede billede, der skal gemmes. PDF Gem alle de markerede billeder som adskilte PDF-filer. PDF (flere sider) (PDF(Multiple Pages)) Gem flere billeder i én PDF-fil. PDF (flere sider) (PDF(Multiple Pages)) vises, når der er scannet flere billeder. PDF (tilføj side) (PDF(Add Page)) Tilføj de scannede billeder til en PDF-fil. Billederne indsættes nederst i PDF-filen. Du kan ikke ændre rækkefølgen af siderne i den PDF-fil, som billederne skal føjes til. Du kan kun tilføje billeder til PDF-filer, som er oprettet i MP Navigator EX. Det er ikke muligt at angive PDF-filer, som er oprettet med andre programmer. Du kan heller ikke angive PDF-

159 Dialogboksen Gem som PDF-fil (Save as PDF file) Side 159 af 345 sider Indstil... (Set...) filer, som er redigeret i andre programmer. Hvis du har redigeret en PDF-fil, som er beskyttet med adgangskode, slettes adgangskoderne. Nulstil adgangskoderne. Angivelse af adgangskoder til PDF-filer Angiv avancerede indstillinger for oprettelse af PDF-filer. Se " Dialogboksen PDF-indstillinger (PDF Settings)", hvis du ønsker flere oplysninger. Indstillinger for adgangskodesikkerhed (Password security settings) Marker dette afkrydsningsfelt for at åbne dialogboksen Adgangskodesikkerhed - indstillinger (Password Security -Settings), hvor du kan angive adgangskoder til åbning, redigering og udskrivning af PDF-filer, du har oprettet. Angivelse af adgangskoder til PDF-filer Rotater 90º mod venstre (Rotate Left 90 ) / Rotater 90º mod højre (Rotate Right 90 ) Roterer de scannede billeder 90 grader mod eller med uret. Vælg det billede, der skal roteres, og klik på Roter 90 grader mod venstre (Rotate Left 90 ) eller Roter 90 grader mod højre (Rotate Right 90 ). Filnavn (File name) Angiv filnavnet på billedet, der skal gemmes (op til 64 tegn). Når der gemmes flere filer, bliver der føjet 4 cifre til hvert filnavn. Gem i (Save in) Viser den mappe, som PDF-filerne skal gemmes i. Hvis du vil vælge en anden mappe, skal du klikke på Gennemse... (Browse...) og angive den ønskede mappe. Som standard er følgende mapper angivet. Windows 7: Mappen MP Navigator EX i mappen Billeder (My Pictures) Windows Vista: Mappen MP Navigator EX i mappen Billeder (Pictures) Windows XP: Mappen MP Navigator EX i mappen Billeder (My Pictures) Windows 2000: Mappen MP Navigator EX i mappen Billeder (My Pictures) Gem i undermappe med dags dato (Save to a Subfolder with Current Date) Marker dette afkrydsningsfelt for at oprette en undermappe i mappen, som er angivet i Gem i (Save in), med den aktuelle dato, og gem scannede filer i den. Der oprettes f.eks. en undermappe med navnet "2010_01_01" (år_måned_dag). Hvis dette afkrydsningsfelt ikke er markeret, gemmes filerne direkte i den mappe, som er angivet i Gem i (Save in). Gå til toppen af siden

160 Dialogboksen (Mail) Side 160 af 345 sider Vejledning på skærmen > Scanningsvejledning > Skærmbilleder i MP Navigator EX > Dialogboksen (Mail) Dialogboksen (Mail) Klik på (Mail) på fanen Brugerdefineret scanning med et klik (Custom Scan with One-click) eller i ét-klik-vinduet for at åbne dialogboksen (Mail). Scanningsindstillinger (Scan Settings) Dokumenttype (Document Type) Vælg type for dokumentet, der skal scannes. Farvestatus (Color Mode) Vælg, hvordan dokumentet skal scannes. Dokumentstørrelse (Document Size) Vælg størrelse for dokumentet, der skal scannes. Når du vælger Brugerdefineret (Custom), åbnes der et skærmbillede, hvor du kan angive dokumentstørrelsen. Vælg Enheder (Units), og angiv derefter Bredde (Width) og Højde (Height), og klik på OK. Hvis du vælger Automatisk registrering (Auto Detect), bliver billedet muligvis ikke scannet med den korrekte placering og størrelse. I så fald kan du ændre størrelsen til dokumentets faktiske størrelse (A4, Letter osv.) og placere et hjørne af dokumentet ud for hjørnet ved pilen (justeringsmærket) på pladen.

161 Dialogboksen (Mail) Side 161 af 345 sider Opløsning (Resolution) Vælg den opløsning, som dokumenterne skal scannes ved. Opløsning Brug scannerdriveren (Use the scanner driver) Marker dette afkrydsningsfelt for at vise skærmbilledet ScanGear (scannerdriver) og foretage avancerede indstillinger. Farvestatus (Color Mode), Dokumentstørrelse (Document Size), Opløsning (Resolution) og andre indstillinger i dialogboksen (Mail) deaktiveres. Angiv disse indstillinger i skærmbilledet ScanGear. Angiv... (Specify...) Åbner dialogboksen Scanningsindstillinger (Scan Settings), hvor du kan angive avancerede indstillinger. Dialogboksen Scanningsindstillinger (Scan Settings) Gem indstillinger (Save Settings) Filstørrelse (File Size) Vælg en størrelse fra Lille (passer i vindue på 640 x 480) (Small (fits in a 640 by 480 window)), Medium (passer i vindue på 800 x 600) (Medium (fits in a 800 by 600 window)), Stor (passer i vindue på 1024 x 768) (Large (fits in a 1024 by 768 window)) og Original. Filnavn (File name) Angiv filnavnet på billedet, der skal gemmes (op til 64 tegn). Når der gemmes flere filer, bliver der føjet 4 cifre til hvert filnavn. Filtype (Save as type) Vælg en filtype for det scannede billede, der skal gemmes. Vælg JPEG/Exif, PDF eller PDF (flere sider) (PDF(Multiple Pages)). Du kan ikke angive adgangskoder for PDG-filer. Du kan ikke vælge JPEG/Exif, hvis Farvestatus (Color Mode) er angivet til Sort/hvid (Black and White). Indstil... (Set...) Når Filtype (Save as type) er JPEG/Exif Du kan angive en komprimeringstype for JPEG-filer. Vælg Høj (lav komprimering) (High(Low Compression)), Standard eller Lav (høj komprimering) (Low(High Compression)). Når Filtype (Save as type) er PDF eller PDF (flere sider) (PDF(Multiple Pages)) Angiv avancerede indstillinger for oprettelse af PDF-filer. Se " Dialogboksen PDF-indstillinger (PDF Settings)", hvis du ønsker flere oplysninger. Gem i (Save in) Viser den mappe, som de scannede dokumenter skal gemmes i. Hvis du vil vælge en anden mappe, skal du klikke på Gennemse... (Browse...) og angive den ønskede mappe. Som standard er følgende mapper angivet. Windows 7: Mappen MP Navigator EX i mappen Billeder (My Pictures) Windows Vista: Mappen MP Navigator EX i mappen Billeder (Pictures) Windows XP: Mappen MP Navigator EX i mappen Billeder (My Pictures) Windows 2000: Mappen MP Navigator EX i mappen Billeder (My Pictures) Gem i undermappe med dags dato (Save to a Subfolder with Current Date) Marker dette afkrydsningsfelt for at oprette en undermappe i mappen, som er angivet i Gem i (Save in), med den aktuelle dato, og gem scannede filer i den. Der oprettes f.eks. en undermappe med navnet "2010_01_01" (år_måned_dag). Hvis dette afkrydsningsfelt ikke er markeret, gemmes filerne direkte i den mappe, som er angivet i Gem i (Save in).

162 Dialogboksen (Mail) Side 162 af 345 sider Indstillinger for vedhæftede (Attachment Settings) Mailprogram (Mail Program) Angiv et program Vælg Tilføj... (Add...) for at åbne dialogboksen Vælg -program (Select Mail Program), hvor du kan vælge et program. Hvis det -program, du vil bruge, ikke findes på listen, kan du klikke på Tilføj til liste (Add to List) og vælge det. Start scanningen ved at klikke på ét-kliks-knappen (Start scanning by clicking the one-click button) Vælg dette afkrydsningsfelt for at starte scanningen, når du klikker på et ikon i ét-klik-vinduet. Anvend (Apply) Gemmer og anvender de angivne indstillinger. Klik på Annuller (Cancel) i stedet for Anvend (Apply) for at annullere de angivne indstillinger. Annuller (Cancel) Annullerer de angivne indstillinger. Lukker den aktuelle skærm. Standarder (Defaults) Sætter alle indstillinger på skærmen til standardindstillingerne. Scan Scanner dokumenter med de angivne indstillinger. Når scanningen er udført, starter -programmet automatisk, og der åbnes et nyt meddelelsesvindue, hvor billedet er vedhæftet. Gå til toppen af siden

163 Dialogboksen OCR Side 163 af 345 sider Vejledning på skærmen > Scanningsvejledning > Skærmbilleder i MP Navigator EX > Dialogboksen OCR Dialogboksen OCR Klik på OCR på fanen Brugerdefineret scanning med et klik (Custom Scan with One-click) eller i Ét-klikvinduet for at åbne dialogboksen OCR. Scanningsindstillinger (Scan Settings) Dokumenttype (Document Type) Vælg type for dokumentet, der skal scannes. Farvestatus (Color Mode) Vælg, hvordan dokumentet skal scannes. Dokumentstørrelse (Document Size) Vælg størrelse for dokumentet, der skal scannes. Når du vælger Brugerdefineret (Custom), åbnes der et skærmbillede, hvor du kan angive dokumentstørrelsen. Vælg Enheder (Units), og angiv derefter Bredde (Width) og Højde (Height), og klik på OK. Opløsning (Resolution) Vælg den opløsning, som dokumenterne skal scannes ved. Opløsning Brug scannerdriveren (Use the scanner driver) Marker dette afkrydsningsfelt for at vise skærmbilledet ScanGear (scannerdriver) og foretage

164 Dialogboksen OCR Side 164 af 345 sider avancerede indstillinger. Farvestatus (Color Mode), Dokumentstørrelse (Document Size), Opløsning (Resolution) og andre indstillinger i dialogboksen OCR deaktiveres. Angiv disse indstillinger i skærmbilledet ScanGear. Angiv... (Specify...) Åbner dialogboksen Scanningsindstillinger (Scan Settings), hvor du kan angive avancerede indstillinger. Dialogboksen Scanningsindstillinger (Scan Settings) Når du scanner skæve dokumenter, skal du markere afkrydsningsfeltet Korriger skævt dokument (Correct slanted document) for at forbedre tekstgenkendelsesnøjagtigheden. Gem indstillinger (Save Settings) Filnavn (File name) Angiv filnavnet på billedet, der skal gemmes (op til 64 tegn). Når der gemmes flere filer, bliver der føjet 4 cifre til hvert filnavn. Filtype (Save as type) Vælg en filtype for det scannede billede, der skal gemmes. Vælg JPEG/Exif, TIFF eller BMP. Du kan ikke vælge JPEG/Exif, hvis Farvestatus (Color Mode) er angivet til Sort/hvid (Black and White). Indstil... (Set...) Når Filtype (Save as type) er JPEG/Exif Du kan angive en komprimeringstype for JPEG-filer. Vælg Høj (lav komprimering) (High(Low Compression)), Standard eller Lav (høj komprimering) (Low(High Compression)). Gem i (Save in) Viser den mappe, som de scannede dokumenter skal gemmes i. Hvis du vil vælge en anden mappe, skal du klikke på Gennemse... (Browse...) og angive den ønskede mappe. Som standard er følgende mapper angivet. Windows 7: Mappen MP Navigator EX i mappen Billeder (My Pictures) Windows Vista: Mappen MP Navigator EX i mappen Billeder (Pictures) Windows XP: Mappen MP Navigator EX i mappen Billeder (My Pictures) Windows 2000: Mappen MP Navigator EX i mappen Billeder (My Pictures) Gem i undermappe med dags dato (Save to a Subfolder with Current Date) Marker dette afkrydsningsfelt for at oprette en undermappe i mappen, som er angivet i Gem i (Save in), med den aktuelle dato, og gem scannede filer i den. Der oprettes f.eks. en undermappe med navnet "2010_01_01" (år_måned_dag). Hvis dette afkrydsningsfelt ikke er markeret, gemmes filerne direkte i den mappe, som er angivet i Gem i (Save in). Programindstillinger (Application Settings) OCR med (OCR with) Angiv et OCR-program. Når MP Navigator EX angives, efter at billedet er scannet, trækkes teksten i billedet ud og vises i Notesblok (som du får med Windows). Kun tekst, som er skrevet på sprog, der kan vælges på fanen Generelt (General), kan pakkes ud og vises i Notesblok (Notepad, som leveres med Windows). Klik på Indstil... (Set...) på fanen Generelt (General), og angiv sproget i henhold til sproget i det dokument, der skal scannes.

165 Dialogboksen OCR Side 165 af 345 sider Ved scanning af flere dokumenter kan du samle den udtrukne tekst i en fil. Fanen Generelt (General) Tekst, som vises i Notesblok (leveres med Windows), er kun til vejledning. Tekst i billedet i følgende dokumenttyper bliver muligvis ikke fundet korrekt: - Dokumenter med en skriftstørrelse, der ikke er inden for intervallet 8 til 40 punkter (ved 300 dpi) - Skæve dokumenter - Dokumenter, som vises på hovedet, eller dokumenter med teksten i forkert retning (vendte tegn) - Dokumenter, der indeholder specielle skrifttyper, effekter, kursivtekst eller håndskrevet tekst - Dokumenter med lille linjeafstand - Dokumenter, der har farver i tekstens baggrund - Dokumenter, der indeholder flere sprog I programmets brugervejledning kan du finde oplysninger om yderligere procedurer. Nulstil (Reset) Annullerer programindstillingerne. Indstil... (Set...) Giver dig mulighed for at vælge et program. Afhængigt af det angivne program udtrækkes teksten muligvis ikke korrekt, eller programmet starter muligvis ikke. Start scanningen ved at klikke på ét-kliks-knappen (Start scanning by clicking the one-click button) Vælg dette afkrydsningsfelt for at starte scanningen, når du klikker på et ikon i ét-klik-vinduet. Anvend (Apply) Gemmer og anvender de angivne indstillinger. Klik på Annuller (Cancel) i stedet for Anvend (Apply) for at annullere de angivne indstillinger. Annuller (Cancel) Annullerer de angivne indstillinger. Lukker den aktuelle skærm. Standarder (Defaults) Sætter alle indstillinger på skærmen til standardindstillingerne. Scan Scanner dokumenter med de angivne indstillinger. Gå til toppen af siden

166 Dialogboksen Scan Side 166 af 345 sider Vejledning på skærmen > Scanningsvejledning > Skærmbilleder i MP Navigator EX > Dialogboksen Scan Dialogboksen Scan Klik på Scan på fanen Brugerdefineret scanning med et klik (Custom Scan with One-click) eller i ét-klikvinduet for at åbne dialogboksen Scan. Scanningsindstillinger (Scan Settings) Dokumenttype (Document Type) Vælg type for dokumentet, der skal scannes. Når Automatisk tilstand (Auto Mode) er valgt, findes dokumenttypen automatisk. I disse tilfælde indsættes Farvestatus (Color Mode), Dokumentstørrelse (Document Size) og Opløsning (Resolution) også automatisk. Når Film (Automatisk tilstand) (Film(Auto mode)) er valgt, registreres filmtypen (negativ eller positiv) automatisk. De dokumenttyper, der understøttes af Automatisk tilstand (Auto Mode) er fotos, postkort, visitkort, magasiner, aviser, tekstdokumenter, cd/dvd og film. Følgende dokumenttyper kan ikke scannes korrekt med Automatisk tilstand (Auto Mode). I det tilfælde skal du angive dokumenttypen eller -størrelsen. - A4-fotos - Tekstdokumenter, som er mindre end 2L (127 mm gange 178 mm), såsom paperback-sider, hvor ryggen er skåret af - Dokumenter udskrevet på tyndt, hvidt papir - Lange smalle dokumenter, såsom panoramafotos Reflekterende CD/DVD-etiketter er måske ikke scannet ordentligt. Film scannes muligvis ikke korrekt, når Automatisk tilstand (Auto Mode) eller Film (Automatisk tilstand) (Film(Auto mode))er valgt. Hvis dette er tilfældet, skal du vælge filmtypen og scanne igen. Placer dokumenterne korrekt, alt efter hvilken type dokument du vil scanne. Hvis du ikke benytter denne fremgangsmåde, bliver dokumenterne muligvis scannet forkert.

167 Dialogboksen Scan Side 167 af 345 sider Se "Placering af dokumenter " for oplysninger om, hvordan du skal placere dokumenter. For at reducere moiré, skal du indstille Dokumenttype (Document Type) til Magasin (Magazine). Farvestatus (Color Mode) Vælg, hvordan dokumentet skal scannes. Dokumentstørrelse (Document Size) Vælg størrelse for dokumentet, der skal scannes. Når du vælger Brugerdefineret (Custom), åbnes der et skærmbillede, hvor du kan angive dokumentstørrelsen. Vælg Enheder (Units), og angiv derefter Bredde (Width) og Højde (Height), og klik på OK. Hvis du vælger Automatisk registrering (Auto Detect), bliver billedet muligvis ikke scannet med den korrekte placering og størrelse. I så fald kan du ændre størrelsen til dokumentets faktiske størrelse (A4, Letter osv.) og placere et hjørne af dokumentet ud for hjørnet ved pilen (justeringsmærket) på pladen. Opløsning (Resolution) Vælg den opløsning, som dokumenterne skal scannes ved. Der kan angives følgende scanningsopløsninger: Når Dokumenttype (Document Type) er andet end film: 75 dpi/100 dpi/150 dpi/200 dpi/300 dpi/400 dpi/600 dpi Når Dokumenttype (Document Type) er andet end film: 300 dpi/400 dpi/600 dpi/1200 dpi/2400 dpi/ 4800 dpi Opløsning Brug scannerdriveren (Use the scanner driver) Marker dette afkrydsningsfelt for at vise skærmbilledet ScanGear (scannerdriver) og foretage avancerede indstillinger. Farvestatus (Color Mode), Dokumentstørrelse (Document Size), Opløsning (Resolution) og andre indstillinger i dialogboksen Scan deaktiveres. Angiv disse indstillinger i skærmbilledet ScanGear. Angiv... (Specify...) Åbner dialogboksen Scanningsindstillinger (Scan Settings), hvor du kan angive avancerede indstillinger. Dialogboksen Scanningsindstillinger (Scan Settings) Gem indstillinger (Save Settings) Gem automatisk billedet på computeren, når det er scannet (Automatically save the image to your computer after scanning it) Vælg denne for at gemme billederne på computeren efter scanning. Indstillingerne for Filnavn (File name), Filtype (Save as type) og Gem i (Save in) vises. Filnavn (File name) Angiv filnavnet på billedet, der skal gemmes (op til 64 tegn). Når der gemmes flere filer, bliver der føjet 4 cifre til hvert filnavn. Filtype (Save as type) Vælg en filtype for det scannede billede, der skal gemmes. Vælg Automatisk (Auto), JPEG/Exif, TIFF eller BMP. Automatisk (Auto) vises, når Dokumenttype

168 Dialogboksen Scan Side 168 af 345 sider (Document Type) er Automatisk tilstand (Auto Mode). Når Dokumenttype (Document Type) er Automatisk tilstand (Auto Mode) og Filtype (Save as type) er Automatisk (Auto), kan filformatet variere, afhængigt af hvordan dokumentet placeres. Se "Placering af dokumenter " for oplysninger om, hvordan du skal placere dokumenter. Store dokumenter (f.eks. A4-fotos), der ikke kan placeres væk fra pladens kanter/pil (justeringsmærke), kan gemmes som PDF-filer. Hvis du vil gemme i et andet format end PDF, skal du scanne og angive filformatet. Du kan ikke vælge JPEG/Exif, hvis Farvestatus (Color Mode) er angivet til Sort/hvid (Black and White). Når Automatisk (Auto) er valgt, gemmes filer i følgende formater afhængigt af dokumenttypen. Fotos, postkort, CD/DVD, visitkort og film: JPEG Magasiner, aviser og tekstdokumenter: PDF Du kan skifte filformat fra Indstil... (Set...). Billeder, der er gemt som PDF-filer, kan muligvis ikke åbnes afhængigt af programmet. I det tilfælde skal du vælge en anden indstilling end Auto i Filtype (Save as type). Hvis du vælger JPEG/Exif, når Dokumenttype (Document Type) ikke er Automatisk tilstand (Auto Mode), kan du markere afkrydsningsfeltet Gem JPEG-/Exif-filen i AdobeRGB (Save the JPEG/ Exif file in AdobeRGB). Indstil... (Set...) Når Filtype (Save as type) er Automatisk (Auto) Du kan angive det filformat, som billedet skal gemmes i. Vælg et filformat til hvert Dokument (Document) og Foto (Photo). Når Filtype (Save as type) er JPEG/Exif Du kan angive en komprimeringstype for JPEG-filer. Vælg Høj (lav komprimering) (High(Low Compression)), Standard eller Lav (høj komprimering) (Low(High Compression)). Gem i (Save in) Viser den mappe, som de scannede dokumenter skal gemmes i. Hvis du vil vælge en anden mappe, skal du klikke på Gennemse... (Browse...) og angive den ønskede mappe. Som standard er følgende mapper angivet. Windows 7: Mappen MP Navigator EX i mappen Billeder (My Pictures) Windows Vista: Mappen MP Navigator EX i mappen Billeder (Pictures) Windows XP: Mappen MP Navigator EX i mappen Billeder (My Pictures) Windows 2000: Mappen MP Navigator EX i mappen Billeder (My Pictures) Gem i undermappe med dags dato (Save to a Subfolder with Current Date) Marker dette afkrydsningsfelt for at oprette en undermappe i mappen, som er angivet i Gem i (Save in), med den aktuelle dato, og gem scannede filer i den. Der oprettes f.eks. en undermappe med navnet "2010_01_01" (år_måned_dag). Hvis dette afkrydsningsfelt ikke er markeret, gemmes filerne direkte i den mappe, som er angivet i Gem i (Save in). Gem JPEG-/Exif-filen i AdobeRGB (Save the JPEG/Exif file in AdobeRGB) Vælg dette afkrydsningsfelt for at gemme billederne i farver, som svarer til Adobe RGB. Denne funktion er kun tilgængelig, når Filtype (Save as type) er angivet til JPEG/Exif, og Dokumenttype (Document Type) ikke er Automatisk tilstand (Auto Mode). Denne funktion er kun tilgængelig, hvis Adobe RGB-profilen er installeret. Du kan ikke vælge denne indstilling, hvis afkrydsningsfeltet Brug scannerdriveren (Use the scanner driver) er valgt. Når du gemmer et billede, mens afkrydsningsfeltet Gem JPEG-/Exif-filen i AdobeRGB (Save the JPEG/Exif file in AdobeRGB) er markeret, tilføjes der et understregningstegn i begyndelsen af

169 Dialogboksen Scan Side 169 af 345 sider filnavnet. (Eksempel: _Billede0001.jpg) Åbn dialogboksen Gem, når billedet er scanner (indsæt Exif-oplysninger) (Open the save dialog box after scanning the image (Input Exif information)) Vælg denne indstilling for at åbne dialogboksen Gem (Save), når billederne er blevet scannet, og angiv lagringsindstillingerne, f.eks. destinationsmappen, filnavnet og Exif-oplysningerne. Dialogboksen Gem (Save) Programindstillinger (Application Settings) Åbn i (Open with) Angiv et program, som det scannede billede skal åbnes i. Træk og slip ikonet for et program, der understøtter filformatet, som vises i Filtype (Save as type). Det angivne program åbnes, når billederne er blevet scannet. Afhængigt af det angivne program vises billederne muligvis ikke korrekt eller programmet starter muligvis ikke. I programmets brugervejledning kan du finde oplysninger om yderligere procedurer. Nulstil (Reset) Annullerer programindstillingerne. Indstil... (Set...) Giver dig mulighed for at angive et program, der skal startes. Start scanningen ved at klikke på ét-kliks-knappen (Start scanning by clicking the one-click button) Vælg dette afkrydsningsfelt for at starte scanningen, når du klikker på et ikon i ét-klik-vinduet. Anvend (Apply) Gemmer og anvender de angivne indstillinger. Klik på Annuller (Cancel) i stedet for Anvend (Apply) for at annullere de angivne indstillinger. Annuller (Cancel) Annullerer de angivne indstillinger. Lukker den aktuelle skærm. Standarder (Defaults) Sætter alle indstillinger på skærmen til standardindstillingerne. Scan/Eksempel (Preview) Scanner og gemmer dokumenter med de angivne indstillinger. Når der er valgt film under Dokumenttype (Document Type), ændres denne knap til Eksempel (Preview), og hvis du klikker på den, vises der miniaturer af fotoene på filmen. Marker afkrydsningsfeltet ud for de billeder, du vil scanne, i den viste dialogboks, og klik derefter på Scan. Starter scanning. Når Filtype (Save as type) er Automatisk (Auto), vises der en bekræftelse. Klik på Åbn vejledning (Open Manual) for at åbne denne vejledning (hvis den er installeret). Gå til toppen af siden

170 Dialogboksen Kopi (Copy) Side 170 af 345 sider Vejledning på skærmen > Scanningsvejledning > Skærmbilleder i MP Navigator EX > Dialogboksen Kopi (Copy) Dialogboksen Kopi (Copy) Klik på Kopi (Copy) på fanen Brugerdefineret scanning med et klik (Custom Scan with One-click) eller i ét -klik-vinduet for at åbne dialogboksen Kopi (Copy). Du kan kun udskrive fra dialogboksen Kopi, når maskinen og printeren er tilsluttet den samme computer. Billeder udskrives muligvis ikke korrekt på en netværksprinter. Denne procedure kræver maskinen og en printer. I printervejledningen kan du læse, hvordan du klargør printeren. De papirstørrelser og papirtyper, der kan vælges, afhænger af printeren. Når flere dokumenter er placeret på pladen, og Automatisk tilstand (Auto Mode) er valgt, scannes hvert dokument individuelt og udskrives på et separat ark papir. Hvis du vil udskrive flere dokumenter på ét ark papir, skal du vælge en anden dokumenttype end Automatisk tilstand (Auto Mode) og vælge en standardstørrelse (A4, Letter osv.). Scanningsindstillinger (Scan Settings) Dokumenttype (Document Type) Vælg type for dokumentet, der skal scannes. Når Automatisk tilstand (Auto Mode) er valgt, findes dokumenttypen automatisk. I disse tilfælde indsættes Farvestatus (Color Mode), Dokumentstørrelse (Document Size) og Opløsning (Resolution) også automatisk. Når Film (Automatisk tilstand) (Film(Auto mode)) er valgt, registreres filmtypen (negativ eller positiv) automatisk. De dokumenttyper, der understøttes af Automatisk tilstand (Auto Mode) er fotos, postkort, visitkort, magasiner, aviser, tekstdokumenter, cd/dvd og film. Følgende dokumenttyper kan ikke scannes korrekt med Automatisk tilstand (Auto Mode). I det

171 Dialogboksen Kopi (Copy) Side 171 af 345 sider tilfælde skal du angive dokumenttypen eller -størrelsen. - A4-fotos - Tekstdokumenter, som er mindre end 2L (127 mm gange 178 mm), såsom paperback-sider, hvor ryggen er skåret af - Dokumenter udskrevet på tyndt, hvidt papir - Lange smalle dokumenter, såsom panoramafotos Reflekterende CD/DVD-etiketter er måske ikke scannet ordentligt. Film scannes muligvis ikke korrekt, når Automatisk tilstand (Auto Mode) eller Film (Automatisk tilstand) (Film(Auto mode))er valgt. Hvis dette er tilfældet, skal du vælge filmtypen og scanne igen. For at reducere moiré, skal du indstille Dokumenttype (Document Type) til Magasin (Magazine). Farvestatus (Color Mode) Vælg, hvordan dokumentet skal scannes. Dokumentstørrelse (Document Size) Vælg størrelse for dokumentet, der skal scannes. Når du vælger Brugerdefineret (Custom), åbnes der et skærmbillede, hvor du kan angive dokumentstørrelsen. Vælg Enheder (Units), og angiv derefter Bredde (Width) og Højde (Height), og klik på OK. Hvis du vælger Automatisk registrering (Auto Detect), bliver billedet muligvis ikke scannet med den korrekte placering og størrelse. I så fald kan du ændre størrelsen til dokumentets faktiske størrelse (A4, Letter osv.) og placere et hjørne af dokumentet ud for hjørnet ved pilen (justeringsmærket) på pladen. Opløsning (Resolution) Vælg den opløsning, som dokumenterne skal scannes ved. Der kan angives følgende scanningsopløsninger: Når Dokumenttype (Document Type) er andet end film: 150 dpi/300 dpi/600 dpi/ Når Dokumenttype (Document Type) er andet end film: 300 dpi/400 dpi/600 dpi/1200 dpi/2400 dpi/ 4800 dpi Opløsning Skala (Scale) Vælg en skalering, som passer til det papir, du vil udskrive på, eller efter behov. Vælg Tilpas til papirstørrelse (Fit to paper) for at tilpasse størrelsen på det scannede billede automatisk, så den passer til det papir, der skal udskrives på. Da billedets højde-breddeforhold bevares, kan der forekomme margener langs øverste og nederste eller venstre og højre papirkant, afhængigt af dokumentet og papirstørrelserne. Vælg Brugerdefineret (Custom) for at angive en værdi i Skala (Scale). Angiv en procentdel (25 % til 400 %), og klik på OK. Scannede billeder udskrives på en papirstørrelse, der er angivet på printeren. Yderligere oplysninger finder du i vejledningen til printeren. Lysstyrke (Brightness) Juster billedets lysstyrke. Flyt skyderen mod venstre for at gøre billedet mørkere, og til højre for at gøre det lysere.

172 Dialogboksen Kopi (Copy) Side 172 af 345 sider Denne funktion er kun tilgængelig, når Dokumenttype (Document Type) er angivet til Magasin (Magazine) eller Dokument (Document). Denne funktion er ikke tilgængelig, når Dokumentstørrelse (Document Size) er indstillet til automatisk. Brug scannerdriveren (Use the scanner driver) Marker dette afkrydsningsfelt for at vise skærmbilledet ScanGear (scannerdriver) og foretage avancerede indstillinger. Farvestatus (Color Mode), Dokumentstørrelse (Document Size), Opløsning (Resolution) og andre indstillinger i dialogboksen Kopi (Copy) deaktiveres. Angiv disse indstillinger i skærmbilledet ScanGear. Angiv... (Specify...) Åbner dialogboksen Scanningsindstillinger (Scan Settings), hvor du kan angive avancerede indstillinger. Dialogboksen Scanningsindstillinger (Scan Settings) Printerindstillinger (Printer Settings) Papirstørrelse (Paper Size) Vælg den papirstørrelse, der skal bruges til udskrivningen. De papirstørrelser, der kan vælges, afhænger af den valgte printer. Antal kopier (Number of Copies) Angiv det antal kopier, der skal udskrives. Klik på (op- og ned-knapperne) til højre for værdien, eller angiv en værdi. Angiv op til 99 kopier. Printer Vælg en printer til brug, når der er tilsluttet flere printere. Klik på Egenskaber... (Properties...) for at åbne en dialogboks, hvor du kan konfigurere printerindstillingerne. MedieType (Media Type) Vælg den papirtype, der skal bruges. De papirtyper, der kan vælges, afhænger af den valgte printer. Udskrivning uden kant (Borderless Printing) Marker dette afkrydsningsfelt, hvis du vil udskrive billeder uden kanter. Denne indstilling er kun tilgængelig på Canon-inkjetprintere, som understøtter Udskrivning uden kant (Borderless Printing). Da Udskrivning uden kant (Borderless Printing) forstørrer billedet, så det er lidt større end papirstørrelsen, vil den del af billedet, som befinder sig uden for papirets kanter, ikke blive udskrevet. Start scanningen ved at klikke på ét-kliks-knappen (Start scanning by clicking the one-click button) Vælg dette afkrydsningsfelt for at starte scanningen, når du klikker på et ikon i ét-klik-vinduet. Anvend (Apply) Gemmer og anvender de angivne indstillinger. Klik på Annuller (Cancel) i stedet for Anvend (Apply) for at annullere de angivne indstillinger.

173 Dialogboksen Kopi (Copy) Side 173 af 345 sider Annuller (Cancel) Annullerer de angivne indstillinger. Lukker den aktuelle skærm. Standarder (Defaults) Sætter alle indstillinger på skærmen til standardindstillingerne. Kopi (Copy)/Eksempel (Preview) Scanner og udskriver dokumenter med de angivne indstillinger. Når der er valgt film under Dokumenttype (Document Type), ændres denne knap til Eksempel (Preview), og hvis du klikker på den, vises der miniaturer af fotoene på filmen. Marker afkrydsningsfeltet ud for de billeder, du vil scanne, i den viste dialogboks, og klik derefter på Scan. Starter scanning. Marker afkrydsningsfeltet Brug scannerdriveren (Use the scanner driver) for at få vist skærmbilledet ScanGear. Gå til toppen af siden

174 Dialogboksen Udskriv (Print) Side 174 af 345 sider Vejledning på skærmen > Scanningsvejledning > Skærmbilleder i MP Navigator EX > Dialogboksen Udskriv (Print) Dialogboksen Udskriv (Print) Klik på Udskriv (Print) på fanen Brugerdefineret scanning med et klik (Custom Scan with One-click) eller i ét-klik-vinduet for at åbne dialogboksen Udskriv (Print). Du kan kun udskrive med funktionen Udskriv (Print), når maskinen og printeren er tilsluttet den samme computer. Billeder udskrives muligvis ikke korrekt på en netværksprinter. Denne procedure kræver maskinen og en printer. I printervejledningen kan du læse, hvordan du klargør printeren. Når flere dokumenter er placeret på pladen, og Automatisk tilstand (Auto Mode) er valgt, scannes hvert dokument individuelt og udskrives på et separat ark papir. Hvis du vil udskrive flere dokumenter på ét ark papir, skal du vælge en anden dokumenttype end Automatisk tilstand (Auto Mode) og vælge en standardstørrelse (A4, Letter osv.). Scanningsindstillinger (Scan Settings) Dokumenttype (Document Type) Vælg type for dokumentet, der skal scannes. Når Automatisk tilstand (Auto Mode) er valgt, findes dokumenttypen automatisk. I disse tilfælde indsættes Farvestatus (Color Mode), Dokumentstørrelse (Document Size) og Opløsning (Resolution) også automatisk. Når Film (Automatisk tilstand) (Film(Auto mode)) er valgt, registreres filmtypen (negativ eller positiv) automatisk. De dokumenttyper, der understøttes af Automatisk tilstand (Auto Mode) er fotos, postkort, visitkort, magasiner, aviser, tekstdokumenter, cd/dvd og film. Følgende dokumenttyper kan ikke scannes korrekt med Automatisk tilstand (Auto Mode). I det tilfælde skal du angive dokumenttypen eller -størrelsen. - A4-fotos - Tekstdokumenter, som er mindre end 2L (127 mm gange 178 mm), såsom paperback-sider, hvor ryggen er skåret af

175 Dialogboksen Udskriv (Print) Side 175 af 345 sider - Dokumenter udskrevet på tyndt, hvidt papir - Lange smalle dokumenter, såsom panoramafotos Reflekterende CD/DVD-etiketter er måske ikke scannet ordentligt. Film scannes muligvis ikke korrekt, når Automatisk tilstand (Auto Mode) eller Film (Automatisk tilstand) (Film(Auto mode))er valgt. Hvis dette er tilfældet, skal du vælge filmtypen og scanne igen. For at reducere moiré, skal du indstille Dokumenttype (Document Type) til Magasin (Magazine). Farvestatus (Color Mode) Vælg, hvordan dokumentet skal scannes. Dokumentstørrelse (Document Size) Vælg størrelse for dokumentet, der skal scannes. Når du vælger Brugerdefineret (Custom), åbnes der et skærmbillede, hvor du kan angive dokumentstørrelsen. Vælg Enheder (Units), og angiv derefter Bredde (Width) og Højde (Height), og klik på OK. Hvis du vælger Automatisk registrering (Auto Detect), bliver billedet muligvis ikke scannet med den korrekte placering og størrelse. I så fald kan du ændre størrelsen til dokumentets faktiske størrelse (A4, Letter osv.) og placere et hjørne af dokumentet ud for hjørnet ved pilen (justeringsmærket) på pladen. Opløsning (Resolution) Vælg den opløsning, som dokumenterne skal scannes ved. Der kan angives følgende scanningsopløsninger: Når Dokumenttype (Document Type) er andet end film: 150 dpi/300 dpi/600 dpi/ Når Dokumenttype (Document Type) er andet end film: 300 dpi/400 dpi/600 dpi/1200 dpi/2400 dpi/ 4800 dpi Opløsning Lysstyrke (Brightness) Juster billedets lysstyrke. Flyt skyderen mod venstre for at gøre billedet mørkere, og til højre for at gøre det lysere. Denne funktion er kun tilgængelig, når Dokumenttype (Document Type) er angivet til Magasin (Magazine) eller Dokument (Document). Denne funktion er ikke tilgængelig, når Dokumentstørrelse (Document Size) er indstillet til automatisk. Denne funktion er ikke tilgængelig, når afkrydsningsfeltet Nem farvematching (Easy Color Matching) er markeret. Brug scannerdriveren (Use the scanner driver) Marker dette afkrydsningsfelt for at vise skærmbilledet ScanGear (scannerdriver) og foretage avancerede indstillinger. Farvestatus (Color Mode), Dokumentstørrelse (Document Size), Opløsning (Resolution) og andre indstillinger i dialogboksen Udskriv (Print) deaktiveres. Angiv disse indstillinger i skærmbilledet ScanGear. Denne funktion er ikke tilgængelig, når afkrydsningsfeltet Nem farvematching (Easy Color

176 Dialogboksen Udskriv (Print) Side 176 af 345 sider Matching) er markeret. Angiv... (Specify...) Åbner dialogboksen Scanningsindstillinger (Scan Settings), hvor du kan angive avancerede indstillinger. Dialogboksen Scanningsindstillinger (Scan Settings) Printerindstillinger (Printer Settings) Printer Vælg en printer til brug, når der er tilsluttet flere printere. Nem farvematching (Easy Color Matching) Udfør farvetilpasning mellem maskinen og printeren. Farvematching udføres kun, når der anvendes en Canon-inkjetprinter, som understøtter Nem farvematching (Easy Color Matching). Denne funktion er ikke tilgængelig, når Farvestatus (Color Mode) er Sort/hvid (Black and White) eller Gråtone (Grayscale). Det anbefales at bruge Photo Paper Pro eller Photo Plus Glossy II, når der anvendes Nem farvematching (Easy Color Matching). Afhængigt af den type papir, der skal anvendes, er Nem farvematching (Easy Color Matching) muligvis ikke tilgængelig. I dette tilfælde skal du installere add-on modulet til printerdriveren. Du kan hente add-on modulet til printerdriveren fra vores websted. Anbefalede billedkorrektion (Recommended Image Correction), Automatisk fotorettelse (Auto Photo Fix) og Automatisk dokumentrettelse (Auto Document Fix) i dialogboksen Scanningsindstillinger (Scan Settings) deaktiveres, når Nem farvematching (Easy Color Matching) anvendes. Åbn en fil, og foretag en farvematching (Open a File and Perform Color Matching) Denne funktion er tilgængelig, hvis afkrydsningsfeltet Nem farvematching (Easy Color Matching) er markeret. Åbn en JPEG-fil, der er gemt i Adobe RGB-farvetone, udfør Nem farvematching (Easy Color Matching), og vis billedet i dialogboksen Udskriftslayout (Print Layout). Når dette afkrydsningsfelt markeres, ændres Scan til Åbn (Open). Klik på Åbn (Open), og vælg en JPEG-fil, der er gemt i Adobe RGB-farvetone. Denne funktion scanner ikke billeder. Anvend dialogboksen Gem (Save) eller Scan til at oprette og gemme billeder i Adobe RGBfarvetone. Du kan kun angive et billede af gangen. Start scanningen ved at klikke på ét-kliks-knappen (Start scanning by clicking the one-click button) Vælg dette afkrydsningsfelt for at starte scanningen, når du klikker på et ikon i ét-klik-vinduet. Anvend (Apply) Gemmer og anvender de angivne indstillinger. Klik på Annuller (Cancel) i stedet for Anvend (Apply) for at annullere de angivne indstillinger. Annuller (Cancel) Annullerer de angivne indstillinger. Lukker den aktuelle skærm. Standarder (Defaults)

177 Dialogboksen Udskriv (Print) Side 177 af 345 sider Sætter alle indstillinger på skærmen til standardindstillingerne. Scan/Eksempel (Preview) Scanner dokumenter med de angivne indstillinger og åbner dialogboksen Udskriftslayout (Print Layout). Dialogboksen Udskriftslayout (Print Layout) Når der er valgt film under Dokumenttype (Document Type), ændres denne knap til Eksempel (Preview), og hvis du klikker på den, vises der miniaturer af fotoene på filmen. Marker afkrydsningsfeltet ud for de billeder, du vil scanne, i den viste dialogboks, og klik derefter på Scan. Starter scanning. Marker afkrydsningsfeltet Brug scannerdriveren (Use the scanner driver) for at få vist skærmbilledet ScanGear. Dialogboksen Udskriftslayout (Print Layout) åbnes, når du trykker på Scan. Gå til toppen af siden

178 Dialogboksen Udskriftslayout (Print Layout) Side 178 af 345 sider Vejledning på skærmen > Scanningsvejledning > Skærmbilleder i MP Navigator EX > Dialogboksen Udskriftslayout (Print Layout) Dialogboksen Udskriftslayout (Print Layout) Dialogboksen Udskriftslayout (Print Layout) åbnes, når der er scannet fra Udskriv (Print) på fanen Brugerdefineret scanning med et klik (Custom Scan with One-click) eller fra ét-klik-vinduet. Dobbeltklik på et billede for at få det vist i et andet vindue. Printer Vælg den printer, der skal bruges. Egenskaber... (Properties...) Åbner skærmbilledet til avancerede indstillinger for den valgte printer. Papirstørrelse (Paper Size) Vælg den papirstørrelse, der skal bruges til udskrivningen. Tilpas størrelsen til størrelsen på papiret i printeren. MedieType (Media Type) Vælg den papirtype, der skal bruges til udskrivningen. Udskriftskvaliteten fastlåses i forbindelse med visse papirtyper. Sidelayout (Page Layout) Vælg en udskriftstype. Udskrift i normal størrelse (Normal-size Printing) Udskriv ét billede på hvert ark. Tilpas til side (Fit-to-Page Printing) Udskriv et billede, der passer til papirstørrelsen (forstørret eller formindsket). Udskrivning uden kant (Borderless Printing) Marker dette afkrydsningsfelt for at udskrive billedet på et helt ark papir uden margener.

179 Dialogboksen Udskriftslayout (Print Layout) Side 179 af 345 sider Sidelayout (Page Layout) kan ikke angives, når du vælge Udskrivning uden kant (Borderless Printing). Denne indstilling er kun tilgængelig i forbindelse med Canon inkjet-printere, der understøtter udskrivning uden kant. Retning (Orientation) Angiv udskriftsretningen. Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis du har valgt Udskrift i normal størrelse (Normal-size Printing) under Sidelayout (Page Layout). I andre tilfælde roteres billedet automatisk, så de passer til papirets højde-breddeforhold. Kopier (Copies) Angiv det antal kopier, der skal udskrives. Vivid Photo Marker dette afkrydsningsfelt for at udskrive i livagtige farver. Denne funktion er ikke tilgængelig, når der er valgt en anden printertype end en Canoninkjetprinter som Printer. Vis udskrift før udskrivning (Preview before printing) Marker dette afkrydsningsfelt for at få vist udskriftsresultatet inden udskrivningen. Gem... (Save...) Gem de scannede billeder. Udskriv (Print) Starter udskrivning Kun billeder med markerede afkrydsningsfelter i miniaturevinduet udskrives. Luk (Close) Lukker dialogboksen uden at udskrive. Gå til toppen af siden

180 Dialogboksen Indstillinger (Preferences) Side 180 af 345 sider Vejledning på skærmen > Scanningsvejledning > Skærmbilleder i MP Navigator EX > Dialogboksen Indstillinger (Preferences) Dialogboksen Indstillinger (Preferences) Klik på Indstillinger (Preferences) for at åbne dialogboksen Indstillinger (Preferences). I dialogboksen Indstillinger (Preferences) kan du angive avancerede indstillinger til funktionerne i MP Navigator EX ved hjælp af fanerne Generelt (General) og Indstillinger for scannerknap (Scanner Button Settings). Du kan finde flere oplysninger om de enkelte faner i de relevante sektioner nedenfor. Fanen Generelt (General) Fanen Indstillinger for scannerknap (Scanner Button Settings) Gå til toppen af siden

181 Fanen Generelt (General) Side 181 af 345 sider Vejledning på skærmen > Scanningsvejledning > Skærmbilleder i MP Navigator EX > Fanen Generelt (General) Fanen Generelt (General) På fanen Generelt (General) kan du angive generelle indstillinger for MP Navigator EX. Produktnavn (Product Name) Viser produktnavnet på den maskine, som MP Navigator EX er konfigureret til at bruge. Hvis det viste produkt ikke er det produkt, du vil bruge, skal du vælge det ønskede produkt på listen. Gem i (Min boks) (Save in (My Box)) Viser den mappe, som de scannede dokumenter gemmes i. Hvis du vil vælge en anden mappe, skal du klikke på Gennemse... (Browse...) og angive den ønskede mappe. Som standard er følgende mapper angivet. Windows 7: Mappen MP Navigator EX i mappen Billeder (My Pictures) Windows Vista: Mappen MP Navigator EX i mappen Billeder (Pictures) Windows XP: Mappen MP Navigator EX i mappen Billeder (My Pictures) Windows 2000: Mappen MP Navigator EX i mappen Billeder (My Pictures) Placering af midlertidige filer (Location of Temporary Files) Viser den mappe, som billederne midlertidigt gemmes i. Hvis du vil vælge en anden mappe, skal du klikke på Gennemse... (Browse...) og angive den ønskede mappe. Der kan opstå en fejl, hvis du angiver, at billedet skal gemmes i rodmappen på det drev, hvorpå operativsystemet er installeret. Sørg for at angive en mappe. Der kan opstå en fejl, hvis du angiver, at billedet skal gemmes i en netværksmappe. Sørg for at angive en lokal mappe. Program, der skal startes (Application to run) Viser de programmer, som kan startes via MP Navigator EX. Installer programmerne, som findes på installations-cd'en (Setup CD-ROM), der følger med maskinen. Hvis du vælger Vedhæft til (Attach to ), kan du vælge et -program, som skal startes. Hvis du vælger Åbn PDF-fil (Open PDF file), vises det program, som operativsystemet har knyttet til

182 Fanen Generelt (General) Side 182 af 345 sider filtypenavnet.pdf. Hvis du vælger Specialinstallation (Custom Install), når du installerer fra installations-cd'en (Setup CD-ROM), kan du vælge, hvilke funktioner der skal installeres. Hvis du vælger ikke at installere visse programmer ved hjælp af Specialinstallation (Custom Install), vil de tilsvarende funktioner i MP Navigator EX ikke være tilgængelige. Hvis du ønsker at anvende disse funktioner, skal du installere de nødvendige programmer. Hvis du vælger Konverter til tekstfil (Convert to text file), vises Notesblok (Notepad, som følger med Windows). Hvis dette sker, skal du klikke på Indstil... (Set...) for at åbne en dialogboks og derefter angive Dokumentsprog (Document Language), og hvordan flere dokumenter skal scannes. Dokumentsprog (Document Language) Angiv sproget i henhold til sproget i det dokument, der skal scannes. Kun tekst, som er skrevet på sprog, der kan vælges under Dokumentsprog (Document Language), kan pakkes ud og vises i Notesblok (Notepad). Kombiner flere tekstkonverteringsresultater (Combine multiple text conversion results) Ved scanning af flere dokumenter skal du markere afkrydsningsfeltet for at indsamle konverteringsresultater (tekst) i én fil. Når dette afkrydsningsfelt er markeret, kan du scanne op til 99 sider ad gangen. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet for at vise hvert konverteringsresultat (tekst) i en separat fil. Når dette afkrydsningsfelt ikke er markeret, kan du scanne op til 10 sider ad gangen. Gå til toppen af siden

183 Fanen Indstillinger for scannerknap (Scanner Button Settings) Side 183 af 345 sider Vejledning på skærmen > Scanningsvejledning > Skærmbilleder i MP Navigator EX > Fanen Indstillinger for scannerknap (Scanner Button Settings) Fanen Indstillinger for scannerknap (Scanner Button Settings) Tilknyt en MP Navigator EX-funktion til hver enkelt scannerknap. Du kan tilknytte funktionerne Auto Scan, Gem (Save), Kopi (Copy), Udskriv (Print), (Mail), OCR, Scan eller Vis hovedmenu (Show Main Menu) til hver knap. Som standard er funktionerne Kopi (Copy), (Mail) og Auto Scan tilknyttet til henholdsvis knapperne KOPI, , og AUTO SCAN. Du kan ikke tilknytte den samme funktion til to eller flere scannerknapper. Eksempelvis kan du ikke tilknytte funktionen Kopi (Copy) til knappen KOPI og knappen AUTO SCAN på samme tid. Luk hovedmenuen efter en scanning vha. scannerknapperne på scanneren (Close Main Menu after Scanning with Scanner Buttons on the Scanner) Marker dette afkrydsningsfelt for at lukke hovedmenuen (som er åbnet vha. en scannerknap) automatisk efter en scanning. Standarder (Defaults) Nulstiller alle knapindstillingerne til standardindstillingerne. Gå til toppen af siden

184 Åbning af andre filer end scannede billeder Side 184 af 345 sider Vejledning på skærmen > Scanningsvejledning > Åbning af andre filer end scannede billeder Åbning af andre filer end scannede billeder Du kan gemme eller udskrive scannede billeder ved hjælp af MP Navigator EX. Brug af billeder, der er gemt på en computer Åbning af billeder, der er gemt på en computer Gå til toppen af siden

185 Åbning af billeder, der er gemt på en computer Side 185 af 345 sider Vejledning på skærmen > Scanningsvejledning > Åbning af andre filer end scannede billeder > Åbning af billeder, der er gemt på en computer Åbning af billeder, der er gemt på en computer I MP Navigator EX kan du åbne billeder, der er gemt på computeren, og udskrive dem eller vedhæfte dem i en . Du kan også redigere dem ved hjælp af et af de medfølgende programmer. 1. Start MP Navigator EX, og åbn navigationsvinduet. Start af MP Navigator EX 2. Peg på Vis og brug (View & Use) i navigationsvinduet, og klik på Min boks (Scannede/Import. billeder) (My Box (Scanned/Imported Images)), Angiv mappe (Specify Folder) eller Netop gemte billeder (Recently Saved Images). Klik på Min boks (Scannede/Import. billeder) (My Box (Scanned/Imported Images)) for at åbne billeder, der er gemt i Min boks (Scannede/Import. billeder) (My Box (Scanned/Imported Images)), klik på Angiv mappe (Specify Folder) for at åbne billeder fra en bestemt mappe, eller klik på Netop gemte billeder (Recently Saved Images) for at åbne billeder, der er gemt for nylig. Hvis afkrydsningsfeltet Vis dette vindue ved programstart (Show this window at startup) ikke er markeret, åbnes det senest anvendte skærmbillede. Hvis vinduet Scan/importer (Scan/Import) vises, skal du klikke på (Vis og brug) øverst til venstre i skærmbilledet. Vinduet Vis og brug (View & Use) åbnes. Se "Fanen Vis og brug billeder på din computer (View & Use Images on your Computer) ", hvis du ønsker oplysninger om fanen Vis og brug billeder på din computer (View & Use Images on your Computer). 3. Klik på mappen, der indeholder de billeder, som du vil åbne. Billederne i mappen vises i miniaturevinduet.

186 Åbning af billeder, der er gemt på en computer Side 186 af 345 sider 4. Vælg de billeder, du vil bruge, og vælg derefter, hvordan de skal håndteres. Yderligere oplysninger om, hvordan billederne kan bruges, finder du i afsnittene nedenfor. Oprettelse/redigering af PDF-filer Udskrivning af dokumenter Udskrivning af fotos Afsendelse via Redigering af filer Gå til toppen af siden

187 Hvad er ScanGear (scannerdriver)? Side 187 af 345 sider Vejledning på skærmen > Scanningsvejledning > Hvad er ScanGear (scannerdriver)? Hvad er ScanGear (scannerdriver)? Scannerdriveren (ScanGear) er et softwareprogram, som du skal bruge, når du vil scanne dokumenter og film. Programmet giver dig mulighed for at angive outputstørrelsen og udføre billedkorrektioner, når du scanner. ScanGear kan startes fra MP Navigator EX eller fra andre programmer, som er kompatible med en standardgrænseflade kaldet TWAIN. (ScanGear er en TWAIN-kompatibel driver.) Hvad kan du bruge denne software til? Ved hjælp af dette program kan du få vist eksempler på scanningsresultater eller indstille dokumenttype, outputstørrelse osv. ved scanning af dokumenter og film. Programmet er praktisk, hvis du vil scanne i en bestemt farvetone, fordi det giver dig mulighed for at udføre en række forskellige korrektioner og justere bl.a. lysstyrke og kontrast. Skærmbilleder Der findes tre tilstande: Basistilstand (Basic Mode), Avanceret tilstand (Advanced Mode) og tilstanden Automatisk scanning (Auto Scan Mode). Skift mellem tilstandene ved at klikke på fanerne øverst til højre på skærmbilledet. ScanGear starter i den tilstand, der blev anvendt sidst. De valgte indstillinger bevares ikke, når du skifter til en anden tilstand. Basistilstand (Basic Mode) Brug Basistilstand (Basic Mode) til nem og hurtig scanning ved at følge tre enkle trin på skærmen (, og ). Avanceret tilstand (Advanced Mode)

188 Hvad er ScanGear (scannerdriver)? Side 188 af 345 sider Brug Avanceret tilstand (Advanced Mode), hvis du vil angive farvestatus, outputopløsning, lysstyrke og farvetone under scanning. Tilstanden Automatisk scanning (Auto Scan Mode) Hvis du vælger Tilstanden Automatisk scanning (Auto Scan Mode), kan du udføre en scanning ved blot at placere dokumenterne på pladen og klikke på Scan. Gå til toppen af siden

189 Scanning med avancerede indstillinger ved hjælp af ScanGear (scannerdriver) Side 189 af 345 sider Vejledning på skærmen > Scanningsvejledning > Scanning med avancerede indstillinger ved hjælp af ScanGear (scannerdriver) Scanning med avancerede indstillinger ved hjælp af ScanGear (scannerdriver) Start af ScanGear (scannerdriver) Start af ScanGear (scannerdriver) Scanning efter at have foretaget enkle billedkorrektioner Scanning i Basistilstand (Basic Mode) Scanning af dokumenter efter at have foretaget avancerede billedkorrektioner og justeringer af lysstyrke/farver Scanning i Avanceret tilstand (Advanced Mode) Scanning af film i avanceret tilstand Scanning med en enkel handling Scanning ved hjælp af tilstanden Automatisk scanning (Auto Scan Mode) Scanning af flere dokumenter på én gang efter at have foretaget billedkorrektioner og justeringer af farver Scanning af flere dokumenter samtidig med ScanGear (scannerdriver) Gå til toppen af siden

190 Start af ScanGear (scannerdriver) Side 190 af 345 sider Vejledning på skærmen > Scanningsvejledning > Scanning med avancerede indstillinger ved hjælp af ScanGear (scannerdriver) > Start af ScanGear (scannerdriver) Start af ScanGear (scannerdriver) Du kan bruge ScanGear (scannerdriver) til at udføre billedkorrektioner og farvejusteringer, når du scanner. ScanGear kan startes fra MP Navigator EX eller et program. Start fra MP Navigator EX Navigationsvinduet Benyt følgende fremgangsmåde for at starte ScanGear fra navigationsvinduet i MP Navigator EX. 1. Start MP Navigator EX, og åbn navigationsvinduet. Start af MP Navigator EX 2. Peg på Scan/importer (Scan/Import), og klik på Fotos/dokumenter (glasplade) (Photos/Documents (Platen)). Skærmbilledet Scan/importer (Scan/Import) åbnes. 3. Marker afkrydsningsfeltet Brug scannerdriveren (Use the scanner driver), og klik derefter på Åbn scannerdriver (Open Scanner Driver). Skærmbilledet ScanGear vises. Ét-klik-vinduet Benyt følgende fremgangsmåde for at starte ScanGear fra Ét-klik-vinduet i MP Navigator EX. 1. Start MP Navigator EX, og åbn Ét-klik-vinduet. Start af MP Navigator EX 2. Klik på det ønskede ikon. Den tilhørende dialogboks åbnes.

191 Start af ScanGear (scannerdriver) Side 191 af 345 sider 3. Marker afkrydsningsfeltet Brug scannerdriveren (Use the scanner driver) i Scanningsindstillinger (Scan Settings), og klik derefter på Scan. Skærmbilledet ScanGear vises. Brug scannerdriveren (Use the scanner driver) vises ikke i dialogboksen PDF eller Automatisk scanning (Auto Scan). Start fra et program Benyt følgende fremgangsmåde (eksempel) for at starte ScanGear fra et program. Proceduren afhænger af, hvilket program du bruger. Yderligere oplysninger finder du i vejledningen til programmet. 1. Start programmet. 2. Åbn menuen Filer (File) i programmet, vælg Vælg kilde (Select Source), og vælg maskinen. 3. Vælg kommandoen til scanning af et dokument (Scan/importer (Scan/Import), Hent billede (Acquire image) osv.). Skærmbilledet ScanGear vises. Gå til toppen af siden

192 Scanning i Basistilstand (Basic Mode) Side 192 af 345 sider Vejledning på skærmen > Scanningsvejledning > Scanning med avancerede indstillinger ved hjælp af ScanGear (scannerdriver) > Scanning i Basistilstand (Basic Mode) Scanning i Basistilstand (Basic Mode) I Basistilstand (Basic Mode) kan du nemt scanne ved hjælp af den trinvise vejledning, der vises på skærmen. I dette afsnit beskrives det, hvordan du scanner et enkelt dokument, og hvordan du scanner farvefilm. Se "Scanning af flere dokumenter samtidig med ScanGear (scannerdriver) ", hvis du skal scanne én gang. Se "Scanning af film i avanceret tilstand " for at scanne sort-hvid-film eller 120-formatfilm. Følgende dokumenttyper beskæres muligvis ikke korrekt. I det tilfælde skal du klikke på (Miniature) på værktøjslinjen for at skifte til helbilledvisning og scanne. - Fotos, der har en meget hvid ramme - Dokumenter, der er udskrevet på hvidt papir, håndskrevet tekst, visitkort osv. - Tynde dokumenter - Tykke dokumenter Følgende dokumenttyper kan ikke beskæres korrekt. - Dokumenter, der har sider, som er mindre end 3 cm - Fotos, der er blevet beskåret i forskellige former 1. Placer dokumentet eller filmen på pladen, og start derefter ScanGear (scannerdriver). Start af ScanGear (scannerdriver) Læg dokumentet med forsiden nedad på pladen, så et af dokumentets øvre hjørner flugter med pilen (justeringsmærke) i hjørnet af pladen. I " Placering af film" finder du oplysninger om, hvordan film placeres. 2. Indstil Vælg kilde (Select Source), så indstillingen passer til dokumentet eller filmen på pladen.

193 Scanning i Basistilstand (Basic Mode) Side 193 af 345 sider Hvis du vil scanne magasiner, der indeholder mange farvebilleder, skal du vælge Magasin (Farve) (Magazine(Color)). 3. Klik på Eksempel (Preview). Når der vises eksempelbilleder af fotos eller dokumenter Eksempelbilledet vises i eksempelområdet. Farver justeres i overensstemmelse med den dokumenttype, der er angivet i Vælg kilde (Select Source). Når der vises eksempelbilleder af film Eksempelbillederne vises i eksempelområdet. Billederne beskæres automatisk (scanningsområdet er markeret), så det passer til filmstørrelsen. Vælg de billeder, du vil scanne.

194 Scanning i Basistilstand (Basic Mode) Side 194 af 345 sider Du kan ikke scanne film uden at foretage en eksempelvisning. 4. Vælg Destination 5. Indstil Outputstørrelse (Output Size). Indstillinger for outputstørrelse varierer afhængigt af det element, der er valgt i Destination. 6. Juster scanningsområdet (beskæringsrammen) efter behov. Juster beskæringsrammens (scanningsområdet) størrelse og placering på eksempelbilledet. Justering af beskæringsrammer 7. Angiv Billedkorrektioner (Image corrections) efter behov. 8. Klik på Scan. Starter scanning. Klik på (Information) for at åbne en dialogboks, hvor du kan kontrollere de aktuelle scanningsindstillinger (dokumenttype mv.). ScanGears svar efter scanning kan angives i Status for dialogboksen ScanGear efter scanning (Status of ScanGear dialog after scanning) under fanen Scan i dialogboksen Indstillinger (Preferences). Fanen Scan Relateret emne Fanen Basistilstand (Basic Mode) Gå til toppen af siden

195 Scanning i Avanceret tilstand (Advanced Mode) Side 195 af 345 sider Vejledning på skærmen > Scanningsvejledning > Scanning med avancerede indstillinger ved hjælp af ScanGear (scannerdriver) > Scanning i Avanceret tilstand (Advanced Mode) Scanning i Avanceret tilstand (Advanced Mode) I Avanceret tilstand kan du bl.a. angive farvestatus, outputopløsning, lysstyrke og farvetone for det dokument, der skal scannes. I dette afsnit beskrives, hvordan du scanner et enkelt dokument. Se "Scanning af flere dokumenter samtidig med ScanGear (scannerdriver) ", hvis du skal scanne én gang. Se "Scanning af film i avanceret tilstand ", hvis du vil scanne film. Følgende dokumenttyper beskæres muligvis ikke korrekt. I det tilfælde skal du klikke på (Miniature) på værktøjslinjen for at skifte til helbilledvisning og scanne. - Fotos, der har en meget hvid ramme - Dokumenter, der er udskrevet på hvidt papir, håndskrevet tekst, visitkort osv. - Tynde dokumenter - Tykke dokumenter Følgende dokumenttyper kan ikke beskæres korrekt. - Dokumenter, der har sider, som er mindre end 3 cm - Fotos, der er blevet beskåret i forskellige former 1. Placer dokumentet på pladen, og start derefter ScanGear (scannerdriver). Start af ScanGear (scannerdriver) Læg dokumentet med forsiden nedad på pladen, så et af dokumentets øvre hjørner flugter med pilen (justeringsmærke) i hjørnet af pladen. 2. Klik på Avanceret tilstand (Advanced Mode). Fanen Avanceret tilstand (Advanced Mode) vises.

196 Scanning i Avanceret tilstand (Advanced Mode) Side 196 af 345 sider De valgte indstillinger bevares ikke, når du skifter til en anden tilstand. 3. Angiv Inputindstillinger (Input Settings) i henhold til dokumentet eller formålet. Inputindstillinger (Input Settings) 4. Klik på Eksempel (Preview). Eksempelbilledet vises i eksempelområdet. Hvis du scanner uden at anvende eksempelvisningen, aktiveres funktionen Reducer gennemslag. Denne funktion kan med fordel benyttes, når du scanner magasiner. Når du scanner f.eks. fotos, kan funktionen til Reducer gennemslag imidlertid påvirke farvetonen i det scannede billede, så det afviger fra kildedokumentet. I så fald skal du bruge eksempelvisning først. 5. Indstil Outputindstillinger (Output Settings). Outputindstillinger (Output Settings) 6. Juster beskæringsrammen (scanningsområdet), tilret billedet, og juster farverne efter behov. Justering af beskæringsrammer Billedindstillinger (Image Settings) Farvejusteringsknapper 7. Klik på Scan. Starter scanning. Klik på (Information) for at åbne en dialogboks, hvor du kan kontrollere de aktuelle scanningsindstillinger (dokumenttype mv.). ScanGears svar efter scanning kan angives i Status for dialogboksen ScanGear efter scanning (Status of ScanGear dialog after scanning) under fanen Scan i dialogboksen Indstillinger (Preferences). Fanen Scan

197 Scanning i Avanceret tilstand (Advanced Mode) Side 197 af 345 sider Relateret emne Fanen Avanceret tilstand (Advanced Mode) Gå til toppen af siden

198 Scanning ved hjælp af tilstanden Automatisk scanning (Auto Scan Mode) Side 198 af 345 sider Vejledning på skærmen > Scanningsvejledning > Scanning med avancerede indstillinger ved hjælp af ScanGear (scannerdriver) > Scanning ved hjælp af tilstanden Automatisk scanning (Auto Scan Mode) Scanning ved hjælp af tilstanden Automatisk scanning (Auto Scan Mode) Scanning i ScanGear (scannerdriver) er nemt, fordi programmet i Tilstanden Automatisk scanning (Auto Scan Mode) selv kan afgøre, hvilken type dokument der ligger på pladen. Understøttede dokumenttyper er fotos, postkort, visitkort, magasiner, aviser, tekstdokumenter, cd'er, dvd'er og film. Hvis du vil scanne andre dokumenter, skal du angive dokumenttypen på fanen Basistilstand (Basic Mode) eller på fanen Avanceret tilstand (Advanced Mode). Scanning i Basistilstand (Basic Mode) Scanning i Avanceret tilstand (Advanced Mode) Hvis du vil scanne sort-hvid-film eller 120-formatfilm, skal du scanne via fanen Avanceret tilstand (Advanced Mode) i ScanGear. Scanning af film i avanceret tilstand 1. Placer dokumentet på pladen, og start derefter ScanGear. Placering af dokumenter Start af ScanGear (scannerdriver) 2. Klik på Tilstanden Automatisk scanning (Auto Scan Mode). Fanen Tilstanden Automatisk scanning (Auto Scan Mode) vises. Marker afkrydsningsfeltet Udfør anbefalede billedkorrektion (Execute recommended image correction) for at anvende relevante rettelser automatisk i henhold til den scannede dokumenttype. 3. Klik på Scan. Starter scanning.

199 Scanning ved hjælp af tilstanden Automatisk scanning (Auto Scan Mode) Side 199 af 345 sider ScanGears svar efter scanning kan angives i Status for dialogboksen ScanGear efter scanning (Status of ScanGear dialog after scanning) under fanen Scan i dialogboksen Indstillinger (Preferences). Fanen Scan Relateret emne Fanen Tilstanden Automatisk scanning (Auto Scan Mode) Gå til toppen af siden

200 Scanning af film i avanceret tilstand Side 200 af 345 sider Vejledning på skærmen > Scanningsvejledning > Scanning med avancerede indstillinger ved hjælp af ScanGear (scannerdriver) > Scanning af film i avanceret tilstand Scanning af film i avanceret tilstand I Avanceret tilstand kan du bl.a. angive farvestatus, outputopløsning, lysstyrke og farvetone for det dokument, der skal scannes. I dette afsnit beskrives, hvordan du kan scanne film. 1. Placer filmen på pladen, og start derefter ScanGear (scannerdriver). Placering af film Start af ScanGear (scannerdriver) Nogle programmer kan ikke modtage billeder, der er scannet i Farve (48 bit) (Color(48bit)) eller Gråtone (16 bit) (Grayscale(16bit)), eller lukkes muligvis, når sådanne billeder modtages. 2. Klik på Avanceret tilstand (Advanced Mode), og vælg film i Vælg kilde (Select Source). De valgte indstillinger bevares ikke, når du skifter til en anden tilstand. 3. Angiv Inputindstillinger (Input Settings) i henhold til filmen eller formålet. Inputindstillinger (Input Settings) 4. Klik på Eksempel (Preview). Eksempelbillederne vises i eksempelområdet. Billederne beskæres automatisk (scanningsområdet er markeret), så det passer til filmstørrelsen. Vælg de billeder, du vil scanne.

201 Scanning af film i avanceret tilstand Side 201 af 345 sider 5. Indstil Outputindstillinger (Output Settings). Outputindstillinger (Output Settings) Når datastørrelse overstiger 1,8 GB, skal du markere afkrydsningsfeltet Aktiver scanning af store billeder (Enable Large Image Scans) under fanen Scan i diaglogboksen Indstillinger (Preferences). Dette vil give dig mulighed for at scanne billeder på op til 4,0 GB. 6. Juster beskæringsrammen (scanningsområdet), tilret billedet, og juster farverne efter behov. Justering af beskæringsrammer Billedindstillinger (Image Settings) Farvejusteringsknapper Du kan korrigere hvert billede for sig. Marker den ramme, du vil korrigere. 7. Klik på Scan. Starter scanning. Klik på (Information) for at åbne en dialogboks, hvor du kan kontrollere de aktuelle scanningsindstillinger (dokumenttype mv.). ScanGears svar efter scanning kan angives i Status for dialogboksen ScanGear efter scanning (Status of ScanGear dialog after scanning) under fanen Scan i dialogboksen Indstillinger (Preferences). Fanen Scan Relateret emne Fanen Avanceret tilstand (Advanced Mode) Gå til toppen af siden

202 Scanning af flere dokumenter samtidig med ScanGear (scannerdriver) Side 202 af 345 sider Vejledning på skærmen > Scanningsvejledning > Scanning med avancerede indstillinger ved hjælp af ScanGear (scannerdriver) > Scanning af flere dokumenter samtidig med ScanGear (scannerdriver) Scanning af flere dokumenter samtidig med ScanGear (scannerdriver) Du kan scanne to eller flere fotos (små dokumenter) på pladen på samme tid i Basistilstand (Basic Mode) og Avanceret tilstand (Advanced Mode) i ScanGear (scannerdriveren). I dette afsnit beskrives, hvordan du scanner flere dokumenter fra fanen Basistilstand (Basic Mode). Hvis du vil scanne flere dokumenter i et enkelt billede, skal du scanne i helbilledvisning. Følgende dokumenttyper beskæres muligvis ikke korrekt. I det tilfælde skal du justere beskæringsrammerne (scanningsområder) i helbilledvisning og scanne. - Fotos, der har en meget hvid ramme - Dokumenter, der er udskrevet på hvidt papir, håndskrevet tekst, visitkort osv. - Tynde dokumenter - Tykke dokumenter Scanning af flere dokumenter i helbilledvisning Følgende dokumenttyper kan ikke beskæres korrekt. - Dokumenter, der har sider, som er mindre end 3 cm - Fotos, der er blevet beskåret i forskellige former Se "Scanning ved hjælp af tilstanden Automatisk scanning (Auto Scan Mode) " for at få oplysninger om, hvordan du scanner nemt ved automatisk at registrere dokumenttypen. Du kan også scanne flere dokumenter på en gang fra fanen Avanceret tilstand (Advanced Mode). Brug fanen Avanceret tilstand (Advanced Mode) til at foretage avancerede scanningsindstillinger, f.eks. farvetilstand, outputopløsning, billeders lysstyrke og farvetone. I de tilsvarende afsnit nedenfor kan du finde flere oplysninger om fanerne Basistilstand (Basic Mode) og Avanceret tilstand (Advanced Mode). Fanen Basistilstand (Basic Mode) Fanen Avanceret tilstand (Advanced Mode) 1. Placer dokumentet på pladen, og start derefter ScanGear. Placering af dokumenter Start af ScanGear (scannerdriver) 2. Indstil Vælg kilde (Select Source), så indstillingen passer til dokumentet på pladen.

203 Scanning af flere dokumenter samtidig med ScanGear (scannerdriver) Side 203 af 345 sider 3. Klik på Eksempel (Preview). Der vises miniaturer af eksempelbilledet i eksempelområdet. Billederne beskæres automatisk (scanningsområdet er markeret), så det passer til dokumentstørrelsen. 4. Vælg Destination 5. Indstil Outputstørrelse (Output Size). 6. Juster scanningsområderne (beskæringsrammerne), og indstil Billedkorrektioner (Image corrections) efter behov. Du kan korrigere hvert billede for sig. Marker den ramme, du vil korrigere. I miniaturevisning kan du kun oprette én beskæringsramme (scanningsområde) pr. billede. Hvis du vil oprette flere beskæringsrammer i et billede, skal du scanne i helbilledvisning. Scanning af flere dokumenter i helbilledvisning 7. Vælg de billeder, du vil scanne. Marker afkrydsningsfelterne for de billeder, du vil scanne.

204 Scanning af flere dokumenter samtidig med ScanGear (scannerdriver) Side 204 af 345 sider 8. Klik på Scan. Scanning af flere dokumenter i helbilledvisning Følg disse trin, hvis miniaturer ikke vises korrekt ved eksempelvisning, eller hvis du vil scanne flere dokumenter som et enkelt billede. Skæve dokumenters position korrigeres ikke i helbilledvisning. 1. Klik på (Miniature) på værktøjslinjen i miniaturevisning, når du har fået vist eksempelbillederne. Skift til helbilledvisning. Når hele billedet vises, skifter ikonet til (Helt billede). 2. Juster scanningsområderne (beskæringsrammerne). Juster beskæringsrammens (scanningsområdet) størrelse og placering på eksempelbilledet. Du kan også oprette to eller flere beskæringsrammer. Hvis du ikke har angivet et område, scannes dokumentet i dokumentstørrelsen (automatisk beskæring) (Auto Crop). Hvis der markeres et område, er det kun den markerede del, der scannes. Justering af beskæringsrammer 3. Vælg Destination 4. Indstil Outputstørrelse (Output Size). 5. Angiv Billedkorrektioner (Image corrections) efter behov. 6. Klik på Scan.

205 Scanning af flere dokumenter samtidig med ScanGear (scannerdriver) Side 205 af 345 sider Områderne inden for de stiplede linjer scannes. ScanGears svar efter scanning kan angives i Status for dialogboksen ScanGear efter scanning (Status of ScanGear dialog after scanning) under fanen Scan i dialogboksen Indstillinger (Preferences). Fanen Scan Gå til toppen af siden

206 Ændring af billeder og justering af farver med ScanGear (scannerdriver) Side 206 af 345 sider Vejledning på skærmen > Scanningsvejledning > Ændring af billeder og justering af farver med ScanGear (scannerdriver) Ændring af billeder og justering af farver med ScanGear (scannerdriver) I de afsnit, der er angivet nedenfor, kan du få gode råd og vejledning om avancerede scanningsteknikker, som involverer farve/lysstyrke, justering osv. Gør uskarpe fotos skarpere, reducer pletter/ridser, og korriger falmede farver Korrigering af billeder (Uskarp maske (Unsharp Mask), Reducer støv og ridser (Reduce Dust and Scratches), Falmekorrektion (Fading Correction) osv.) Eksempelvisning og ændring af farvetonen for hele det billede, der skal scannes Justering af farver ved hjælp af farvemønster Lysning af farver, som er falmet med tiden eller pga. farvestik. Justering af mætning og farvebalance Justering af billeder, der er for mørke eller lyse eller mangler kontrast Justering af lysstyrke og kontrast Justering af farvetonen ved hjælp af et histogram (en graf, der viser fordelingen af lysstyrken) Justering af histogram Justering af billedets lysstyrke ved hjælp af en tonekurve (en graf for lysstyrkebalancen) Justering af tonekurve Gør tegn i tekstdokumenter tydeligere, eller reducer gennemslagseffekter Tærskelindstillinger Gå til toppen af siden

207 Korrigering af billeder (Uskarp maske (Unsharp Mask), Reducer støv og ridser (... Side 207 af 345 sider Vejledning på skærmen > Scanningsvejledning > Ændring af billeder og justering af farver med ScanGear (scannerdriver) > Korrigering af billeder (Uskarp maske (Unsharp Mask), Reducer støv og ridser (Reduce Dust and Scratches), Falmekorrektion (Fading Correction) osv.) Korrigering af billeder (Uskarp maske (Unsharp Mask), Reducer støv og ridser (Reduce Dust and Scratches), Falmekorrektion (Fading Correction) osv.) Funktionerne Billedindstillinger (Image Settings) under fanen Avanceret tilstand (Advanced Mode) giver dig mulighed at forbedre omridset af motivet, reducere støv og ridser samt korrigere falmede farver, når du scanner billeder. Valg af indstillinger Klik på (Pil) for en funktion, og vælg en indstilling i rullemenuen. Disse funktioner bør kun anvendes, hvis billederne har moiré, støv/ridser eller falmede farver. Der kan forekomme ændringer af billedernes farvetone, når funktionerne anvendes. Se "Billedindstillinger (Image Settings) " for at få oplysninger og forholdsregler for hver funktion. Se "Scanning i Avanceret tilstand (Advanced Mode) " for at starte ScanGear på fanen Avanceret tilstand (Advanced Mode) og scanne. De forskellige indstillinger afhænger af, om Vælg kilde (Select Source) er angivet til Plade (Platen) eller film.

208 Korrigering af billeder (Uskarp maske (Unsharp Mask), Reducer støv og ridser (... Side 208 af 345 sider Justering af billedets lysstyrke og farvetone Indstil Billedjustering (Image Adjustment) til Automatisk (Auto), Foto (Photo), Magasin (Magazine), Avis (Newspaper) eller Dokument (Document) i henhold til dokumenttypen. Ingen (None) Automatisk (Auto) Gør billeder, som er lidt ude af fokus, skarpere Indstil Uskarp maske (Unsharp Mask) til TIL (ON). FRA (OFF) TIL (ON) Reducering af farveovergange og stribemønstre Indstil Derastrering (Descreen) til TIL (ON). FRA (OFF) TIL (ON) "Moiré" er et fænomen, hvor der vises en ujævn farveovergang eller et stribemønster, når der scannes fotos eller billeder, der består af fine punkter. Derastrering (Descreen) reducerer denne moiré-effekt. Fjernelse af støv og ridser ved scanning af film Indstil Fjern støv og ridser (FARE) (Remove Dust and Scratches (FARE)) til Lav (Low), Mellem (Medium) eller Høj (High), afhængigt af mængden af støv og ridser. Støv og ridser på film fjernes automatisk ved scanning. Ingen (None) Mellem (Medium)

209 Korrigering af billeder (Uskarp maske (Unsharp Mask), Reducer støv og ridser (... Side 209 af 345 sider Når opløsningen er indstillet til 4801 dpi eller derover, og afkrydsningsfeltet Fjern støv og ridser (FARE) (Remove Dust and Scratches (FARE)) er markeret, tager scanningen længere tid end normalt. Sørg for, at der er tilstrækkelig ledig plads på harddisken før scanning. Reducering af støv og ridser på fotos Indstil Reducer støv og ridser (Reduce Dust and Scratches) til Lav (Low), Mellem (Medium) eller Høj (High), afhængigt af mængden af støv og ridser på billedet. Ingen (None) Mellem (Medium) Korrigering af fotos, der er falmet med tiden eller pga. farvestik Indstil Falmekorrektion (Fading Correction) til Lav (Low), Mellem (Medium) eller Høj (High), afhængigt af hvor meget billedet er falmet eller præget af farvestik. Ingen (None) Mellem (Medium) Reducering af kornethed Indstil Kornkorrektion (Grain Correction) til Lav (Low), Mellem (Medium) eller Høj (High), afhængigt af hvor kornet billedet er. Ingen (None) Mellem (Medium) Korrigering af baggrundsbelyste billeder Indstil Ret baggrundsbelysning (Backlight Correction) til Lav (Low), Mellem (Medium) eller Høj (High),

210 Korrigering af billeder (Uskarp maske (Unsharp Mask), Reducer støv og ridser (... Side 210 af 345 sider afhængigt af graden af baggrundsbelysning. Ingen (None) Mellem (Medium) Korrigering af skygger, der vises mellem siderne i forbindelse med scanning af åbne hæfter. Indstil Korrektion af indbindingsskygge (Gutter Shadow Correction) til Lav (Low), Mellem (Medium) eller Høj (High), afhængigt af indbindingsskyggens størrelse. Ingen (None) Mellem (Medium) Manuel justering af filmeksponeringen Klik på (Pil ned) ved Indstillinger for eksponering/tone (Exposure/Tone Settings). Marker afkrydsningsfeltet Manuel eksponering (Manual Exposure), og juster eksponeringen til et sted mellem 50 % og 200 %. Før Efter Scanning af film i høj kvalitet Klik på (Pil ned) ved Indstillinger for eksponering/tone (Exposure/Tone Settings), og indstil Høj kvalitet (High Quality) til TIL (ON). FRA (OFF) TIL (ON) Gå til toppen af siden

211 Justering af farver ved hjælp af farvemønster Side 211 af 345 sider Vejledning på skærmen > Scanningsvejledning > Ændring af billeder og justering af farver med ScanGear (scannerdriver) > Justering af farver ved hjælp af farvemønster Justering af farver ved hjælp af farvemønster Du kan få vist eksempler på farveændringer og genskabe motivets naturlige farver ved hjælp af funktionen Farvemønster under fanen Basistilstand (Basic Mode) i ScanGear (scannerdriver). Farvejustering Korriger farver, der er falmet med tiden eller som følge af farvestik. Farvestik er en form for misfarvning, hvor billedet får et skær af en bestemt farve på grund af f.eks. vejrforhold eller stærke farver i omgivelserne. Klik på en pil i Farvejustering (Color Adjustment) for at fremhæve den pågældende farve. Cyan & rød, magenta & grøn og gul & blå er komplementærfarver (hvert par danner en gråtone, når de blandes). Du kan genskabe motivets naturlige farver ved at reducere farvestikeffekten og øge

212 Justering af farver ved hjælp af farvemønster Side 212 af 345 sider komplementærfarven. Det anbefales, at du finder en del af billedet, der burde være hvid, og justerer farverne, så dette område bliver hvidt. Eksempelbilledet vises i midten. Farverne på eksempelbilledet ændres, når du justerer dem. Eksemplet nedenfor viser en korrektion af et blåligt billede. Farverne Blå (Blue) og Grøn (Green) er for stærke, og du skal derfor klikke på pilene Gul (Yellow) og Magenta for at korrigere billedet. Før Efter Farvejusteringer anvendes kun på scanningsområdet (beskæringsrammen) eller den ramme, som er valgt i miniaturevisningen. Du kan vælge flere rammer eller beskæringsrammer ved at holde tasten Ctrl nede, mens du klikker på dem. Du kan også vælge en farvetone fra det farvemønster, der vises til venstre på skærmbilledet Farvemønster (Color Pattern). Denne funktion kan desuden bruges til at give billedet en særlig nuance. Mere magenta giver en varmere nuance, og mere blå giver en køligere nuance. Gå til toppen af siden

Brug af dine scannerfunktioner

Brug af dine scannerfunktioner Canon CanoScan LiDE 700F Vejledning på skærmen Page 1 of 317 pages MC-3719-V1.00 Sådan bruges denne vejledning Udskrivning af denne vejledning Opnåelse af den seneste scannerdriver Brug af dine scannerfunktioner

Læs mere

Brug af dine scannerfunktioner

Brug af dine scannerfunktioner CanoScan 5600F Vejledning på skærmen Sayfa 1 / 309 sayfa MC-2519-V1.00 Sådan bruges denne vejledning Udskrivning af denne vejledning Opnåelse af den seneste scannerdriver Brug af dine scannerfunktioner

Læs mere

Sådan bruges denne vejledning

Sådan bruges denne vejledning CanoScan LiDE 200 Vejledning på skærmen Sayfa 1 / 274 sayfa MC-2445-V1.00 Sådan bruges denne vejledning Udskrivning af denne vejledning Opnåelse af den seneste scannerdriver Brug af dine scannerfunktioner

Læs mere

Din brugermanual CANON CANOSCAN LIDE 200 http://da.yourpdfguides.com/dref/2382386

Din brugermanual CANON CANOSCAN LIDE 200 http://da.yourpdfguides.com/dref/2382386 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual CANON CANOSCAN 9000F

Din brugermanual CANON CANOSCAN 9000F Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brug af dine printerfunktioner

Brug af dine printerfunktioner Canon JX210P series Vejledning på skærmen Стор. 1 із 92 MC-3544-V1.00 Sådan bruges denne vejledning Udskrivning af denne vejledning Hentning af den seneste printerdriver Brug af dine printerfunktioner

Læs mere

Din brugermanual CANON CANOSCAN LIDE 700F

Din brugermanual CANON CANOSCAN LIDE 700F Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brug af dine scannerfunktioner

Brug af dine scannerfunktioner CanoScan LiDE 100 Vejledning på skærmen Sayfa 1 / 275 sayfa MC-2482-V1.00 Sådan bruges denne vejledning Udskrivning af denne vejledning Opnåelse af den seneste scannerdriver Brug af dine scannerfunktioner

Læs mere

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer Start her Justering af printerkassetterne uden brug af computer Sørg for at benytte fremgangsmåden på Setup-arket for at udføre hardwareinstallationen. Fortsæt med følgende trin for at optimere udskriftens

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8)

Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8) Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8) Web Services-protokollen gør det muligt for brugere af Windows Vista (SP2 eller højere), Windows 7 og Windows

Læs mere

Kort referencehåndbog til HP Photo Printing

Kort referencehåndbog til HP Photo Printing Tilføjelse af billeder i fotogalleriet Brug en af følgende metoder til at føje billeder til fotogalleriet. Fotogalleriet er den venstre rude i HP Photo Printing Software og det sted, hvor du kan oprette

Læs mere

Printer Driver. Installationsvejledning. I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista.

Printer Driver. Installationsvejledning. I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista. 3-876-169-11 (1) Printer Driver Installationsvejledning I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista. Før softwaren tages i brug Læs "ReadMe"-filen, før du tager

Læs mere

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Softwareinstallationsvejledning Dansk LB9154001 Indledning Egenskaber P-touch Editor Printer Driver P-touch Address Book (kun Windows ) Gør det let at oprette et bredt

Læs mere

Skifte til PowerPoint 2010

Skifte til PowerPoint 2010 I denne vejledning Microsoft PowerPoint 2010 ser meget anderledes ud end PowerPoint 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

Et oplæg med PowerPoint bliver til.

Et oplæg med PowerPoint bliver til. Risskov Gymnasium feb. 2007 PowerPoint 2002 Side 1 af 5 Et oplæg med PowerPoint bliver til. Det gode mundtlige oplæg Gode præsentationer sætter fokus på vigtige punkter, kontrollerer informationsstrømmen

Læs mere

Vejledning til udskrivning

Vejledning til udskrivning Side 1 af 10 Vejledning til udskrivning Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger papir i skufferne til 250 og 550 ark, og i den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om papirretning,

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Edb-tekstbehandling, præsentation mm

Edb-tekstbehandling, præsentation mm Edb-tekstbehandling, præsentation mm I denne lektion skal du: - hente kopier et skærmbillede og sætte det ind i et dokument - beskære billedet, så det passer til dit dokument Der findes specielle programmer

Læs mere

Brother ScanViewer-vejledning til ios/os X

Brother ScanViewer-vejledning til ios/os X Brother ScanViewer-vejledning til ios/os X Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende notestil igennem hele brugsanvisningen: BEMÆRK Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i

Læs mere

Podium View Dokument Kamera Billede Software Brugermanual (MAC)

Podium View Dokument Kamera Billede Software Brugermanual (MAC) Podium View Dokument Kamera Billede Software Brugermanual (MAC) Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installation af Podium View... 3 4. Forbind til hardware... 8 5. Begynd at

Læs mere

Start her. Kontroller kassens indhold. Indholdet kan variere. *Kan være inkluderet. Installations-cd. Grundlæggende vejledning.

Start her. Kontroller kassens indhold. Indholdet kan variere. *Kan være inkluderet. Installations-cd. Grundlæggende vejledning. Start her 1 Brugere med USB-kabel : Tilslut først USB-kablet, når du bliver bedt om det. Instruktioner omkring kabelforbundet opsætning samt trådløs installation følger efter USB-instruktionerne. 2 Kontroller

Læs mere

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Åbn Word 2003 Skriv: Blomsterhuset A/S - tryk enter en gang Skriv: Blomster for alle - tryk enter 5 gange Skriv: I anledning af at - tryk

Læs mere

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Introduktionsvejledning Juni 2002 www.lexmark.com Erklæring om overensstemmelse med FCC (Federal Communications Commission) Dette produkt overholder bestemmelserne for digitalt

Læs mere

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Indholdsfortegnelse 1. Systemkrav 1. Systemkrav for at anvende Avery Wizard 2. Installering af Wizard

Læs mere

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Kort funktionsoversigt M575 Udskrivning af et lagret job Brug følgende fremgangsmåde til at udskrive et job, der er lagret i produkthukommelsen. 1. På startskærmbilledet

Læs mere

Greenshot. Indhold Greenshot Klik på det ønskede emne for at springe direkte til emnet.

Greenshot. Indhold Greenshot Klik på det ønskede emne for at springe direkte til emnet. Greenshot Programmet Greenshot kan bruges til at lave skærmklip, dvs. kopiere hele eller dele af et skærmbillede og bruge det et andet sted. Derudover indeholder Greenshot en billededitor, hvor man kan

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (ios)

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (ios) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (ios) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen: Tips-ikoner

Læs mere

Din brugermanual HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://da.yourpdfguides.com/dref/921365

Din brugermanual HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://da.yourpdfguides.com/dref/921365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Microsoft Word 2007. thoremil.dk

Microsoft Word 2007. thoremil.dk Microsoft Word 2007 Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12 Punktopstilling...

Læs mere

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch P700 P-touch P700 Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer

Læs mere

Oversigt over service og support

Oversigt over service og support Oversigt over service og support QuickRestore Compaq gør det muligt til hver en tid at gendanne systemet med QuickRestore. Der er fem gendannelsesfunktioner i QuickRestore. Disse beskrives i nedenstående

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone )

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Skifte til OneNote 2010

Skifte til OneNote 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft OneNote 2010 ser meget anderledes ud end OneNote 2007, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Image Converter. Betjeningsvejledning. Indholdsfortegnelse: Version: 1.1.0.0. Sørg for at læse følgende, før Image Converteren anvendes

Image Converter. Betjeningsvejledning. Indholdsfortegnelse: Version: 1.1.0.0. Sørg for at læse følgende, før Image Converteren anvendes Image Converter Betjeningsvejledning Version: 1.1.0.0 Sørg for at læse følgende, før Image Converteren anvendes Indholdsfortegnelse: Overblik over Image Converter P2 Image Converteringsproces P3 Importér

Læs mere

Microsoft Word 2010 Huskesedler

Microsoft Word 2010 Huskesedler Microsoft Word 2010 Huskesedler Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12

Læs mere

IPAD VEJLEDNING INDHOLD

IPAD VEJLEDNING INDHOLD 1 IPAD VEJLEDNING INDHOLD FØRSTEGANGSOPSÆTNING...2 TILGÅ DET TRÅDLØSE NETVÆRK...4 OPSÆTNING AF E-MAIL...5 E-MAIL-FUNKTIONER...6 KALENDERFUNKTIONER...7 INSTALLER NYE PROGRAMMER...8 FÅ MERE UD AF DIN IPAD...10

Læs mere

Instruktioner i installation og afinstallation af Windows PostScript- og PCLprinterdrivere

Instruktioner i installation og afinstallation af Windows PostScript- og PCLprinterdrivere Instruktioner i installation og afinstallation af Windows PostScript- og PCLprinterdrivere version 8 Denne fil med vigtige oplysninger indeholder en vejledning til installation af Custom PostScript- og

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks.

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Sådan tilføjes en printer Ved de fleste USB-printere

Læs mere

Sådan startes P-touch Editor

Sådan startes P-touch Editor Sådan startes P-touch Editor Version 0 DAN Introduktion Vigtig meddelelse Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel

Læs mere

OS Update. Program. Brugsvejledning. (ClassPad OS version 3.03) http://edu.casio.com. http://edu.casio.com/products/classpad/ http://edu.casio.

OS Update. Program. Brugsvejledning. (ClassPad OS version 3.03) http://edu.casio.com. http://edu.casio.com/products/classpad/ http://edu.casio. Til ClassPad 330 De OS Update (ClassPad OS version 3.03) Program Brugsvejledning CASIO uddannelses-webside URL http://edu.casio.com ClassPad webside URL http://edu.casio.com/products/classpad/ ClassPad

Læs mere

Vejledning til brug af Canon-skanner.

Vejledning til brug af Canon-skanner. Side 1 af 7 Vejledning til brug af Canon-skanner. (Den vi har i undrevisningslokalet.) Indhold Vejledning til brug af Canon-skanner...1 Indhold...1 Start...1 Skanning af avissider, regninger, alm. Fotos

Læs mere

Camtasia guide. Redigering af video. Trin for trin guide til redigering af video i Camtasia.

Camtasia guide. Redigering af video. Trin for trin guide til redigering af video i Camtasia. Camtasia guide Trin for trin guide til redigering af video i Camtasia. Redigering af video Det forventes at læsere af denne guide allerede har Camtasia installeret. 1. Hvis du har valgt at redigere i din

Læs mere

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude.

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude. Startvejledning Microsoft Word 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Værktøjslinjen Hurtig adgang Kommandoer

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Map Utility Ver. 1.4 Instruktionsmanual

Map Utility Ver. 1.4 Instruktionsmanual DANSK Map Utility Ver..4 Instruktionsmanual Indhold i denne instruktionsmanual I denne manual er de vinduer, der anvendes i eksemplerne, fra Windows 7. GPS-modtager eller kamera vises som et ikon. Eksempel:GPS-modtager

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning

Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning Januar 2007 www.lexmark.com Indhold Udskrivning...5 Introduktion...5 Udførelse af udskrivning og relaterede opgaver...8 Håndtering af udskriftsjob...15

Læs mere

Installationsguide. Kom godt i gang Installation af DeskTopBinder V2 Lite Appendiks

Installationsguide. Kom godt i gang Installation af DeskTopBinder V2 Lite Appendiks Installationsguide 1 2 3 Kom godt i gang Installation af DeskTopBinder V2 Lite Appendiks Forord DeskTopBinder V2 Lite kan integrere og håndtere forskellige data som f.eks. filer oprettet af applikationer,

Læs mere

BACKUP HD-SERIEN - BRUGERVEJLEDNING

BACKUP HD-SERIEN - BRUGERVEJLEDNING BACKUP HD-SERIEN - BRUGERVEJLEDNING TAK fordi du har købt ClickFree Backup. Denne vejledning er udarbejdet for at hjælpe dig med at bruge produktet, men generelt håber vi at produktet er intuitivt og at

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Åben Power Point... Side 2. Ny præsentation... Side 2. Dias layout... Side 2. Temaer... Side 3. Gem dit eget tema... Side 3. Diasmaster...

Åben Power Point... Side 2. Ny præsentation... Side 2. Dias layout... Side 2. Temaer... Side 3. Gem dit eget tema... Side 3. Diasmaster... Præsentationsprogram Microsoft Power Point Side Opgaver Indholdsfortegnelse Åben Power Point... Side Ny præsentation... Side Dias layout... Side Temaer... Side Gem dit eget tema... Side Diasmaster... Side

Læs mere

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M570 Brug direkte USB-udskrivning 1. Sæt USB-flashdrevet i USB-porten på produktets forside. 2. Menuen USB-flashdrev åbner. Brug piletasterne til at rulle

Læs mere

Til ClassPad 300 PLUS. ClassPad Manager. Version 2.2 (PROGRAM-LINK TM ) Brugervejledning. http://world.casio.com/edu/ http://classpad.

Til ClassPad 300 PLUS. ClassPad Manager. Version 2.2 (PROGRAM-LINK TM ) Brugervejledning. http://world.casio.com/edu/ http://classpad. Til ClassPad 300 PLUS De ClassPad Manager Version 2.2 (PROGRAM-LINK TM ) Brugervejledning RJA510188-4 http://world.casio.com/edu/ http://classpad.net/ Bemærk! De visninger, der anvendes i brugervejledningen,

Læs mere

Nogle tips til Explorer 7

Nogle tips til Explorer 7 Side 1 af 12 Nogle tips til Explorer 7 Indhold Nogle tips til Explorer 7...1 Indhold...1 Benytter du den sidste udgave af programmet?...2 Ændre standardindstillinger...2 Bestem selv din startside...2 Ændre

Læs mere

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Opdag startskærmen. Startskærmen indeholder alle dine vigtigste oplysninger. Dynamiske felter sørger for, at du altid

Læs mere

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion RIGSPOLITIET Vejledning i konvertering fra Word -dokument til PDF-fil på politi.dk Rigspolitiets websektion Indledning Da vi skal leve op til kravene om tilgængelighed på Internettet, skal alle tekster

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Hermed vejledning i hvordan man lægger billeder ind til brug for hjemmesiden.

Hermed vejledning i hvordan man lægger billeder ind til brug for hjemmesiden. Hermed vejledning i hvordan man lægger billeder ind til brug for hjemmesiden. Manualen er delvist hentet fra en manual Ølstykke IF har lavet til brug for deres hjemmeside Upload af billede For at kunne

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

Digitalkamera Softwarevejledning

Digitalkamera Softwarevejledning EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Softwarevejledning Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION må ingen del af denne publikation reproduceres,

Læs mere

Forord. Copyright 2001. Alle rettigheder forbeholdes.

Forord. Copyright 2001. Alle rettigheder forbeholdes. Slim U2 TA Scanner Utility Brugermanual Forord Copyright 2001 Alle rettigheder forbeholdes. Denne manual er designet til at assistere dig ved brug af Slim U2 TA Scanner Utility. Oplysninger i dette dokument

Læs mere

Forbindelsesvejledning (for KeyMission 80)

Forbindelsesvejledning (for KeyMission 80) Forbindelsesvejledning (for KeyMission 80) Indholdsfortegnelse Installation af appen SnapBridge...2 Forbindelse af kameraet og en smartenhed... 3 Billedoverførsel og fjernstyret fotografering... 7 Fejlfinding...

Læs mere

Vejledning til firmwareopdatering

Vejledning til firmwareopdatering Modelnummer Vejledning til firmwareopdatering Denne manual forklarer, hvordan man opdaterer maskinens controller-firmware og PDL-firmware. Du kan downloade disse opdateringer fra vores hjemmeside. Om firmware-pakken

Læs mere

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne.

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne. Laser MFP Hurtig reference Kopiering Lave en hurtig kopi 3 Tryk på på printerens kontrolpanel. 4 Hvis du har anbragt dokumentet på scannerens glasplade, skal du trykke på Finish the Job (Afslut job), for

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i dagtilbud Begynder manual Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse IPad'en og dens dele Sådan ser ipad'en ud - Forsiden Sådan ser ipad'en ud - Bagsiden For at komme igang Hjemmeskærm som funktion

Læs mere

HP Scanjet G3010. Brugervejledning

HP Scanjet G3010. Brugervejledning HP Scanjet G3010 Brugervejledning Indhold 1 Sådan bruges scanneren...2 Her kan du få yderligere oplysninger...2 Hjælp til handicappede...2 Sådan bruges softwaren til HP Photosmart...3 Oversigt over frontpanel

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Version G DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikoner i hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer)

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) SB7J01(1E)/ 6MB4121E-01 Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) Dk Indholdsfortegnelse Indledning...2 Grænsefladen...2 Problemer med tilslutningen?...2 Mere om SnapBridge...2 Dette skal

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

OS Update. Program. Brugervejledning. (ClassPad OS version 2.20) Til ClassPad 300/ClassPad 300 PLUS RJA510188-4

OS Update. Program. Brugervejledning. (ClassPad OS version 2.20) Til ClassPad 300/ClassPad 300 PLUS RJA510188-4 Til ClassPad 300/ClassPad 300 PLUS De OS Update (ClassPad OS version 2.20) Program Brugervejledning RJA510188-4 http://world.casio.com/edu/ http://classpad.net/ Programmet OS Update Programmet OS Update

Læs mere

Vejledning til opbygning af hjemmesider

Vejledning til opbygning af hjemmesider Side 1 af 9 Vejledning til opbygning af hjemmesider Hvis du er inde på din klubs hjemmeside, fx på forsiden, kan du nu gå i gang med at redigere. For at få redigeringsværktøjet frem, skal du klikke på

Læs mere

Din brugermanual CANON PIXMA MP260 http://da.yourpdfguides.com/dref/2380973

Din brugermanual CANON PIXMA MP260 http://da.yourpdfguides.com/dref/2380973 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Skannerpen Gennemgået Øvelse Scan tekster med C-Pen Windows 1 Scan tekster med C-Pen Mac 2 Scan tekster med IRISPen Windows 3

Skannerpen Gennemgået Øvelse Scan tekster med C-Pen Windows 1 Scan tekster med C-Pen Mac 2 Scan tekster med IRISPen Windows 3 Håndskanner & Skannerpen Tjekliste Skannerpen Gennemgået Øvelse Scan tekster med C-Pen Windows 1 Scan tekster med C-Pen Mac 2 Scan tekster med IRISPen Windows 3 Håndskanner Gennemgået Øvelse Klargøring

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

GEM. Brugervejledning DANSK OVERSÆTTELSE AF INSTRULOG A/S. Freedom Scientific, Inc. 440640-001 Rev. A

GEM. Brugervejledning DANSK OVERSÆTTELSE AF INSTRULOG A/S. Freedom Scientific, Inc. 440640-001 Rev. A GEM Brugervejledning DANSK OVERSÆTTELSE AF INSTRULOG A/S Freedom Scientific, Inc. 440640-001 Rev. A UDGIVET AF Freedom Scientific - www.freedomscientific.com Dansk udgave af Instrulog A/S www.instrulog.dk

Læs mere

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013 Huskesedler Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2013 Januar 2017 Knord Side 2 Indholdsfortegnelse Ark... 4 Beskyttelse... 6 Diagram... 7 Eksport af data... 8 Fejlretning i formler... 9

Læs mere

Vejledning i frigivningsindstillinger for print

Vejledning i frigivningsindstillinger for print Vejledning i frigivningsindstillinger for print INDHOLDSFORTEGNELSE OM DENNE VEJLEDNING............................................................................... 2 FUNKTIONEN FRIGIV UDSKRIFT........................................................................

Læs mere

Skrifttype og størrelse

Skrifttype og størrelse Tekstbehandling med Microsoft Word 2007 GRUNDLÆGGENDE INTRO (PC) Når du starter Word 2007, så ser du normal-skabelonen og kan straks begynde at skrive tekst. Normal-skabelonen indeholder bl.a. indstillinger

Læs mere

LASERJET PRO CM1410 FARVE-MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt

LASERJET PRO CM1410 FARVE-MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt LASERJET PRO CM1410 FARVE-MFP-SERIEN Kort funktionsoversigt Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter 1. Klik på Udskriv i menuen Filer i programmet. 2. Vælg produktet, og klik derefter

Læs mere

Din brugermanual HP 2100

Din brugermanual HP 2100 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP 2100 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

FastStone Image Viewer Indhold

FastStone Image Viewer Indhold FastStone Image Viewer Indhold FastStone Image Viewer...1 Indhold...1 Introduktion...2 Oversigt...3 Indstilling...3 Hente billeder, der skal vises og redigeres...4 Ændre visning af billeder i Billedgalleriet...5

Læs mere

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Brugermanual Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 HVORDAN DU FÅR ADGANG TIL DIN EMAIL... 3 OWA 2003 BRUGERGRÆNSEFLADE...

Læs mere

AirPrint vejledning DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW

AirPrint vejledning DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW AirPrint vejledning DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Varemærker Vigtig oplysning Definitioner af

Læs mere

Billedbehandling Pixlr.com Side 1. Opgaver. Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Billedbehandling Pixlr.com Side 1. Opgaver. Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Billedbehandling Pixlr.com Side 1 Opgaver Billedbehandling Pixlr.com Side 2 Indholdsfortegnelse Opgave 1... Åbne/Gemme/Størrelse... Side 3 Opgave 2... Autoniveauer... Side 4 Opgave 3... Manuelle justeringger...

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot?

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot? 5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab 1 5.1 Introduktion til kanalen 1 5.2 HTML-grab kanalside 1 5.2.1 Hvad er et spot? 2 5.2.2 Opret et nyt spot 2 5.2.3 Aktivt og inaktivt spot 3 5.2.4 Rediger

Læs mere