Den kommunale dagpleje i Aalborg Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den kommunale dagpleje i Aalborg Kommune"

Transkript

1 Den kommunale dagpleje i Aalborg Kommune Det vil vi Perspektivplan

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD DAGPLEJEN I AALBORG KOMMUNE OM DAGPLEJEN DAGPLEJEPÆDAGOGERNE DEN ENKELTE DAGPLEJER ORGANISATIONEN BAG DEN KOMMUNALE DAGPLEJE MÅLSÆTNINGER FÆLLES AKTIVITETER I DAGPLEJEN PÆDAGOGISKE LÆREPLANER BØRNEMILJØVURDERING TEMADAGPLEJERE FOKUSOMRÅDER DE FIRE SPOR I UDVIKLINGSPLANEN PROFILERING AF DAGPLEJEN LEGESTUER ØKONOMISTYRING PRAKTISKE OPLYSNINGER PLADSANVISNINGEN HVIS MIT BARNS DAGPLEJER SKAL HAVE FRI ELLER ER SYG? BARNETS SYGDOM MEDICINGIVNING RYGNING I DAGPLEJEHJEMMET TRANSPORT FORSIKRING TAVSHEDSPLIGT MAD I DAGPLEJEN ÅBNINGSTIDER BØRN MED BEHOV FOR SÆRLIG INDSATS BASISDAGPLEJEN FORÆLDREBESTYRELSEN BUDGET LOVGRUNDLAG AALBORG KOMMUNES BØRNE- OG UNGEPOLITIK / Opdateret d

3 1. Forord Hermed Det vil vi perspektivplanen for for den kommunale dagpleje i Aalborg Kommune. Perspektivplanen er et arbejdsredskab for de ansatte og en orientering til forældre med børn i den kommunale dagpleje. Perspektivplanen indeholder en oversigt over, hvilke indsatsområder der særligt skal arbejdes med i 2014 og 2015, ligesom den indeholder praktiske oplysninger og dermed kan benyttes som opslagsværk, suppleret af hjemmesiderne og Vi håber, at I vil bruge perspektivplanen aktivt, da den netop er udarbejdet til at skabe grundlaget for den gode relation mellem forældre, dagplejer og barn. Den kommunale dagpleje er en stor institution. Der er pr. 1. januar 2014 ansat 701 dagplejere til at passe børn og derudover er der dagplejepædagoger, ledere og administrativt personale. I dagplejen bliver der løbende arbejdet med udviklingsplaner, målsætninger og kompetenceudvikling med det omdrejningspunkt at skabe trivsel, udvikling og læring samt gode rammer og vilkår for børnene og de ansatte. Det hele handler om at sikre det enkelte barn og dets forældre den bedste hverdag i dagplejen, hvor der er fokus på det enkelte barns trivsel, udvikling og læring. Et positivt samarbejde og god dialog mellem forældre og dagplejer er centralt for at opnå dette. Målet med perspektivplanen er at give et indblik i alle de gode initiativer og muligheder, som den kommunale dagpleje rummer, og vi håber, at dette vil danne grundlag for en god dialog mellem forældre og dagplejer. Vi håber, at de spændende tiltag og initiativer, som I bliver præsenteret for og som I vil opleve i de kommende år, vil være medvirkende til, at I anbefaler den kommunale dagpleje til forældre, der står overfor at skulle vælge pasningstilbud til deres barn. På den måde sikres et fortsat grundlag for at udvikle det gode tilbud, som den kommunale dagpleje er. Med ønske om nogle rigtig gode år i den kommunale dagpleje. Mange hilsner Forældrebestyrelsen for den kommunale dagpleje i Aalborg Kommune 3

4 2. Dagplejen i Aalborg Kommune Du har valgt, at dit barn skal passes hos en af Aalborg Kommunes kommunale dagplejere og her får dit barn tilbudt en hverdag i et trygt og hjemligt miljø, hvor der skabes relationer mellem 3-4 børn og deres dagplejer Om dagplejen Dagplejen arbejder inkluderende og sætter dit barn i centrum ved at: give dit barn tryghed og omsorg være nærværende i samspillet med dit barn have en læreplan som sikrer, at vi støtter dit barns alsidige udvikling opbygge tillid til dig som forældre og samarbejdspartner Dagplejen har kvalificerede og kompetente dagplejere, der: alle har gennemgået en længere trinvis ansættelsesproces alle deltager i 14 dages grundkursus løbende opdateres med supplerende kurser og kompetenceudvikling Dagplejen har kvalificerede og kompetente dagplejepædagoger, der: besøger din dagplejer efter behov besøger legestuen mindst én gang hver måned giver råd og vejledning til både dig og din dagplejer foretager et antal anmeldte og uanmeldte besøg hos dagplejeren udfører myndighedstilsyn 2.2 Dagplejepædagogerne I dagplejen er der et tæt samarbejde mellem dagplejer og dagplejepædagoger. Dagplejeren kan altid få telefonisk råd og vejledning af en dagplejepædagog og besøg hos dagplejeren planlægges efter behov. Derudover er der et formaliseret tilsyn med alle dagplejere i henhold til dagtilbudslovens 5. Som forælder møder du dagplejepædagogen første gang pr. telefon ved tilbud om plads til dit barn og dernæst til kontaktmøde hos dagplejeren i forbindelse med barnets start i dagplejen. Dagplejepædagogen har en pædagogisk uddannelse og en alsidig erfaring indenfor det pædagogiske arbejde. Det er dagplejepædagogen, der giver sparring, råd og vejledning til dagplejerne i det daglige arbejde med børnene og er i samarbejde med dagplejeren opmærksom på trivslen hos det enkelte barn og samspillet mellem børnene i gruppen i dagplejen. Det er også dagplejepædagogen, der formidler den faglige viden til dagplejerne. Dagplejepædagogen fører anmeldte og uanmeldte besøg samt tilsyn i dagplejehjemmene og i legestuen. Dagplejepædagogen er sammen med dagplejeren medvirkende til at sikre kvalitet og faglighed omkring det enkelte barns udvikling. Dagplejepædagogen arbejder i makkerskaber, hvor der gøres brug af hinandens kompetencer ved faglig sparring. 4

5 2.3. Den enkelte dagplejer Den kommunale dagplejer passer fire børn og den lille gruppe gør, at der er god tid til det enkelte barn, så det i løbet af sit dagplejeliv kan få den voksenkontakt og det nærvær, et lille barn behøver. Der kan modtages op til fem børn i alderen seks måneder til tre år. Dagplejeren tilrettelægger en hverdag, der tager udgangspunkt i børnenes trivsel, udvikling og læring. Børnene får mulighed for at være i en hjemlig ramme med de hverdagsaktiviteter, der hører til her. Med jævne mellemrum mødes en gruppe dagplejere med deres børn i en legestue. Her får børnene mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter og får oplevelser sammen med større grupper af børn. Dagplejerens hjem er godkendt både indretningsmæssigt og rent sikkerhedsmæssigt. Kommunen har indhentet straffeattest og børneattest på dagplejeren samt på ægtefælle/samlever, hjemmeboende børn der er fyldt 15 år samt evt. logerende, som er bosat i hjemmet Organisationen bag den kommunale dagpleje I dagplejen er der ansat en dagplejeleder, som varetager den overordnede ledelse af dagplejen samt af dagplejesekretariatet, hvor personaleadministration, økonomistyring og administrative opgaver varetages for hele dagplejen. Dagplejen består af seks team med i alt 35 pædagoger. Derudover varetager Team Økonomi, Lager og Service administrative samt praktiske opgaver. Dagplejen i Aalborg Kommune har adresse følgende sted: Dagplejen i Aalborg Kommune Stationsvej Storvorde Callcenter: tlf.nr Dagplejeleder: Peter Ottesen Tlf.nr.:

6 Organisationsdiagram for Dagplejen i Aalborg Kommune pr Dagplejeleder Sekretær Konsulent Team 1 1 teamleder 5 dagplejepædagoger Team 2 1 teamleder 6 dagplejepædagoger Team 3 1 teamleder 6 dagplejepædagoger Team 4 1 teamleder 5 dagplejepædagoger Team 5 1 teamleder 6 dagplejepædagoger Team Tværgående Funktioner Teamleder/ stedfortræder Team Økonomi, Lager og Service (Dagplejesekretariatet) 119 dagplejere Beatesmindevej Gug Hasseris Mølholm Nørholm Seminariekvarteret Skalborg Nord Sohngårdsholms -kvarteret Sønderbro Vestbyen Visse 140 dagplejere Bislev Dall Ellidshøj Farstrup Ferslev Frejlev Godthåb Kærby Nibe Nøvling Scheelsminde Sebber Skalborg Nord Skalborg Syd Svenstrup Sønderholm 129 dagplejere Filstedvej Herningvej Humle/Smede Skallerupvej Vejgård Centrum 123 dagplejere Hals Hou Gistrup Gudumholm Kanalkvarteret Klarup Mou Sdr. Kongerslev Storvorde- Sejlflod Vårst/Fjellerad 142 dagplejere Lindholm Gandrup Grindsted Langholt Nr. Uttrup Nørresundby Centrum Stae Sulsted Tylstrup Ulsted Vester Hassing Vadum Vestbjerg Vodskov Dagplejere i gæstehuse 2 dagplejepædagoger i gæstehuse 3 dagplejepædagoger i Basisdagplejen Udevikarer 1 teamleder 7 adm. medarbejdere 4 medarbejdere med servicefunktioner 6

7 3. Målsætninger Vi værdsætter at have fokus på barnets udvikling og trivsel ved at: barnets basale behov for tryghed og omsorg opfyldes barnet er omgivet af nærværende og interesserede voksne barnets samvær med den voksne er præget af varme og glæde barnet anerkendes barnet støttes i at udvikle sociale kompetencer barnet får tid og ro til fordybelse barnet får en sund og alsidig kost barnet får mulighed for alsidige aktiviteter, der styrker barnets fantasi, sanser og fysik Vi værdsætter et godt forældresamarbejde ved at: afholde forbesøg og kontaktmøder samt tilbyde forældresamtaler efter behov forældre inddrages i drøftelser af det pædagogiske arbejde om deres barn forældre inddrages i barnets hverdag i dagplejen udviklingsplanens fire spor er en naturlig del af forældreinddragelsen og samarbejdet have en åben dialog mellem forældre og dagplejer forældrene inddrages i den gode overgang mellem dagpleje og børnehave inddrage forældrebestyrelsen i størst muligt omfang forældre i øget grad hjælper andre forældre; eksempelvis med aktivt at tage hånd om nye børn og familier, gennem forældrenetværk eller som mentorer Vi værdsætter et godt samarbejde mellem medarbejderne ved at: arbejde målrettet og professionelt ud fra vores fælles værdigrundlag fastholde et højt fagligt niveau arbejde professionelt og dele viden og erfaringer tage ansvar og medvirke til løsning af konflikter være loyale give plads til individuelle hensyn være anerkendende, nærværende og troværdige støtte, give opbakning og inspirere hinanden være åbne, ærlige og hjælpsomme indgå i et socialt fællesskab og sætte humor højt 4. Fælles aktiviteter i dagplejen 4.1. Pædagogiske læreplaner Der skal ifølge dagtilbudsloven 8 udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år i alle dagtilbud. Den pædagogiske læreplan skal give rum for leg, læring og udvikling af børn i dagtilbud. Ved udarbejdelsen af den pædagogiske læreplan skal der tages hensyn til børnegruppens sammensætning. Den pædagogiske læreplan skal beskrive dagtilbuddets mål for børnenes læring indenfor følgende temaer: 7

8 1. Alsidig personlig udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sproglig udvikling 4. Krop og bevægelse 5. Naturen og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og værdier Den pædagogiske læreplan skal beskrive relevante pædagogiske metoder og aktiviteter, der iværksættes for at nå målene og hvordan læreplanen evalueres. Der bliver arbejdet med pædagogiske læreplaner på forskellige måder i de enkelte team Børnemiljøvurdering Ifølge dagtilbudsloven 7 skal børn i dagtilbud have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring. Det fysiske børnemiljø handler om de fysiske rammer indendørs og udendørs. Det psykiske børnemiljø drejer sig om, hvordan det enkelte barn har det med sig selv, de andre børn og med de voksne. Det æstetiske børnemiljø handler om, hvordan omgivelserne påvirker børnenes sanser og følelser. Det drejer sig om, at indretning og udsmykning af bygninger, rum og legesteder har betydning for børnenes oplevelse af dagtilbuddet som inspirerende, motiverende, udfordrende og behageligt. Det skal fremgå af de pædagogiske læreplaner, hvordan arbejdet med et godt børnemiljø bliver en integreret del af det pædagogiske arbejde. Børnemiljøet skal vurderes i et børneperspektiv, og børns oplevelser af børnemiljøet skal inddrages under hensyntagen til børnenes alder og modenhed. Der bliver arbejdet med børnemiljøvurderinger på forskellige måder i de enkelte team Temadagplejere I 2013 og 2014 uddannes der i alt 200 temadagplejere - henholdsvis 100 idrætsdagplejere og 100 naturdagplejere. I oktober 2013 blev det første hold idrætsdagplejere og idrætslegestuer certificeret. De har alle gennemgået et uddannelsesforløb og arbejdet målrettet med årsplaner for at opnå certificeringen. Udannelses af disse temadagplejere udspringer af projektet Kroppen på Toppen, der blev afviklet i støttet af Forebyggelsesfonden. Projektet havde til formål at styrke sundheden i den kommunale dagpleje i Aalborg Kommune. Projektet var med til at opkvalificere alle deltagere i ergonomi, så de fremadrettet undgår skader og slid. Derudover var projektet en sundhedsfremmende indsats, hvor både børn og ansatte oplever glæden ved bevægelse samt en mere fysisk aktiv dagplejedag. Alle medarbejdere i dagplejen har deltaget i et 2-dages kursus med fokus på sundhedsfaglig og ergonomisk viden. Desuden blev alle deltagere præsenteret for Dagplejens aktivitetstaske, der indeholder redskaber til at stimulere barnets motoriske udvikling samt ideer/redskaber til at få pulsen op og røde kinder hos både børn og voksne. Det er muligt at læse mere om projektet på 8

9 5. Fokusområder 5.1. De fire spor i udviklingsplanen Vi vil arbejde med omsætning af de fire spor i den fælles udviklingsplan for alle dagtilbud i Aalborg Kommune, i 2014 særligt temaerne sundhed og forældreinddragelse: inklusion og inkluderende fællesskaber læring og læringsmiljøer forældreinddragelse sundhed Der sættes fokus på de fire spor i udviklingsplanen hos den enkelte dagplejer og i legestuerne, hvor dagplejepædagogerne er centrale aktører i omsætningen af udviklingsplanen. Der igangsættes en kompetenceudvikling af alle dagplejere og dagplejepædagoger, som understøtter de fire spor. Inklusion Vi vil: med aktiviteter i dagplejen understøtte og styrke de inkluderende fællesskaber for børnene videreudvikle på de metoder, der anvendes til den gode opstart for børnene i dagplejen og sikre at forældrene til enhver tid bruges som barnets primære ressource før, under og i overgang mellem dagplejen og daginstitution Læring og læringsmiljøer Vi vil: skabe mangfoldige og inspirerende læringsmiljøer inde og ude, så alle børn stimuleres og får lyst til at lære sætte fokus på at organisere dagligdagen i dagplejehjemmene og i legestuerne, med henblik på at tilrettelægge en hverdag der underbygger læring og læringsmiljøer Forældreinddragelse Vi vil: Sundhed Vi vil: i højere grad inddrage forældrebestyrelsen og andre forældre i arbejdet med omsætningen af udviklingsplanen inddrag forældre og evt. bedsteforældre i aktiviteter i legestuerne have en skærpet opmærksomhed på at inddrage forældre i al tværfagligt arbejde vedr. deres barn inddrage forældrebestyrelsen i drøftelserne vedr. evt. oprettelse af forældrenetværk og forældrementor-ordninger sætte fokus på sundhed i et bredt perspektiv implementere Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker på relevante områder 9

10 med udgangspunkt i Kroppen på Toppen sætte sundhed og bevægelse i fokus i legestuerne og fortsat arbejde med at uddanne temadagplejere i 2014 evaluere madpolitikken ifht. børn, dagplejere, pædagoger og forældre evt. afholde forældrearrangement med deltagelse af den kommunale kostkonsulent skærpe fokus ifht. madpolitikken og anvendelsen af denne arbejde for mere økologi i den kommunale dagpleje iværksætte ny undersøgelse i forhold til omfanget af rygning i den kommunale dagpleje tilstræbe at alle børn i den kommunale dagpleje har daglige udendørsoplevelser 5.2. Profilering af dagplejen Vi vil: fortsat arbejde med udvikling af dagplejens hjemmeside o herunder markedsføre den kommunale dagpleje på de områder forældre lægger mest vægt på ved valg af pasningstilbud o udbygge hjemmesiden med forældreindlæg om hvorfor, de har valgt den kommunale dagpleje o højne informationsniveauet til forældrene via nyhedsbrev fra hjemmesiden arbejde aktivt med fortsat profilering af den enkelte dagplejer på hjemmesiden have kampagner for profilering af dagplejens kerneydelse for at forbedre dagplejens image fortsat udvide antallet af kanaler til profilering af den kommunale dagpleje o herunder deltage aktivt i kommunale såvel som private tilbud for forældre på barselsorlov for at informere om den kommunale dagplejes kvalitet og kerneydelse udvide samarbejdet med pladsanvisningen således at forældre i højere grad kan få indflydelse på valg af dagplejer udarbejde en mediepolitik 5.3. Legestuer Vi vil arbejde med at udvikle legestuernes: form indhold rammer Vores mål er, at alle dagplejere får mulighed for at samles i legestuer med kolleger og deres dagplejebørn med faste mellemrum. Vi arbejder til stadighed på at finde flere egnede lokaler til legestue. Formålet med legestuen er, at børnene prøver at være sammen i en større gruppe og samtidig får mulighed for anderledes leg og beskæftigelse. Formålet er også at dagplejerne får mulighed for faglig sparring af kolleger. Der er både halv- og heldagslegestuer afhængig af de fysiske rammer. Der arbejdes hen mod, at alle på længere sigt skal have mulighed for at gå i heldagslegestue under egnede fysiske forhold. I heldagslegestue bliver barnet, som udgangspunkt, afleveret og afhentet i legestuen. 10

11 Dagplejepædagogen deltager i de enkelte legestuer minimum én gang hver måned. Der arbejdes med at udvikle årsplaner for aktiviteter og arrangementer i de enkelte legestuer. Der afholdes minimum ét arrangement for forældre/bedsteforældre årligt i legestuerne. Arrangementerne har fokus på aktiviteterne og indeholder ikke nødvendigvis forplejning Økonomistyring Vi vil: sikre at pasningsgarantien fastholdes i det enkelte team i forhold til de politisk opstillede mål tilstræbes en belægningsprocent i dagplejen på 90 % (inkl. dobbeltpladser), hvorfor belægningen løbende følges tæt foretage de nødvendige kapacitetstilpasninger for at sikre færrest muligt ledige pladser arbejde for at budgetterne for 2014 og 2015 overholdes 6. Praktiske oplysninger Der er mange informationer at holde styr på, når ens barn starter op i dagplejen. Her er et udpluk af de mest relevante Pladsanvisningen I Aalborg Kommune er der pasningsgaranti for 0-5 årige børn. Pasningsgarantien på 0-2 års området betyder at der kan tilbydes plads indenfor bestemte geografiske områder de fire store områder (Nord, Øst, Centrum og Sydvest), dog således at Kærby og Skalborg skal ses i sammenhæng med Centrum, og Centrum i sammenhæng med Vejgaard/Aalborg Øst. Pladsanvisningen tilstræber altid at tilbyde plads så tæt på bopælen som muligt. Prisen for en heldags dagplejeplads er kr i Aalborg Kommunes online pladsanvisning giver dig mulighed for, hurtigt og hele døgnet, at skrive dit barn op til kommunal pasning samt følge dit barns placering på ventelisten Hvis mit barns dagplejer skal have fri eller er syg? Hvis din dagplejer er syg, er der altid mulighed for at få passet barnet. Du vil blive kontaktet af en dagplejepædagog mellem kl fra områdekontoret, hvor du bliver tilbudt plads hos en gæstepleje. Det er dit ansvar, at vi kan komme i kontakt med dig via telefon. Hvis du er tilsluttet en telefonsvarer, bliver der indtalt en besked om sygemeldingen. Alle børn har mulighed for at få gæstepleje ved dagplejerens fravær. Det betyder at børnene vil blive tilbudt gæstedagpleje efter denne prioritering: 1. Barnet vil blive tilbudt gæstepleje i gæstehuse i de områder, som har et gæstehus eller hos hjemmevikarer (som er erfarne dagplejere uden fast tilknyttede børn), såfremt der er plads 2. Barnet vil blive tilbudt gæstepleje hos dagplejere med ubesatte pladser, så barnet undgår at blive 5. barn hos en dagplejer 3. Barnet vil blive placeret hos en dagplejer, som det 5. barn 11

12 Når børnene placeres i gæstepleje, vil vi bestræbe os på, at det er en dagplejer, som barnet har mødt, før det skal i gæstedagpleje og at gæsteplejen sker i lokalområdet. Dette kan dog ikke altid tilgodeses. Besked om dagplejerens raskmelding gives til forældrene af den gæstedagplejer de har benyttet eller pr. telefon Barnets sygdom Børn, der på grund af sygdom, ikke kan deltage i de daglige aktiviteter inden- og udendørs, kan ikke modtages i dagpleje. Børn kan også være syge, selv om de ikke har feber. Der henvises til Sundhedsstyrelsens vejledning Smitsomme sygdomme hos børn. Børnene skal syge- og raskmeldes direkte til dagplejeren Medicingivning Hvis dit barn efter endt sygdom skal have medicin, er det dit ansvar at give barnet det. Børn, der ikke kan undvære medicin i dagens løb, anses ikke for at være raske og kan derfor ikke modtages i dagplejen. Er barnet afhængig af lægeordineret medicin kan dagplejeren give det efter forældrenes anvisning. Forældrene udfylder en blanket medicingivning i dagtilbud ved vedvarende sygdom. Blanketten ligger hos dagplejeren og skal altid følge barnet i gæstepleje Rygning i dagplejehjemmet I dagplejen må der ikke ryges i forbindelse med arbejdet med børn heller ikke udendørs. Dette tager sigte på alle (medarbejdere, forældre mv.) som opholder sig der, hvor børnene færdes. Herudover gælder det for den kommunale dagpleje, at lokaler der primært er indrettet som børnenes legeog opholdsrum, skal være røgfrie hele døgnet Transport Al transport med dagplejebørn foregår med offentlige transportmidler. I de særlige tilfælde hvor børnene skal transporteres på anden måde, skal forældrene altid give en skriftlig tilladelse og dagplejeren skal have aftalt det med den nærmeste leder Forsikring Børn er ikke forsikret i dagplejen, når skaden er hændelig eller dagplejen ikke kan lastes for skaden. Du kan sikre dit barn ved at tegne en børneulykkesforsikring. Tandskader behandles som led i den kommunale tandpleje, indtil barnet fylder 18 år Tavshedspligt Dagplejere, dagplejekontorets personale samt forældrebestyrelsen skal overholde forvaltningslovens bestemmelser om tavshedspligt og underretningspligt Mad i dagplejen Dagplejerne skal sørge for børnenes forplejning mens de opholder sig i dagplejehjemmet. I den forbindelse er der i 2011 vedtaget en madpolitik i dagplejen, som alle dagplejere arbejder efter. Madpolitikken har fokus på sund og ernæringsrigtig børnemad. Udgangspunktet i madpolitikken er en god 12

13 dialog mellem forældre og dagplejer og der skelnes mellem dagligdag og festlige lejligheder. Dagplejeren har madpolitikken til udlån til alle forældrene. Derudover kan den hentes på Aalborg Kommunes hjemmeside: 7. Åbningstider Aalborg kommunes dagplejere har følgende åbningstider: (A-tid) (B-tid) (C-tid) (D-tid) (E-tid) (F-tid) Dagplejen i Aalborg har flest dagplejere med åbningstiderne B og C. Der er enkelte D-tider. De øvrige åbningstider er pt. ikke i brug, men kan etableres efter behov. Der er mulighed for at tilbyde deltidspladser, hvor åbningstiden er 32 timer om ugen. Dagplejen har i 2014 lukket den 24. og 31. december. Derudover er det i ferieåret 2014/2015 besluttet, at der er delvist lukket mellem jul og nytår, den 2. januar samt fredag efter Kr. Himmelfartsdag. Delvist lukket betyder, at der er plads til alle de børn, der har behov for pasning. Den kommunale dagpleje planlægger sommerferie i marts måned, så dagplejeren kan få sin ferie udmeldt efter ferieloven, senest 3 måneder før afholdelse af hovedferien. Der opfordres til en god dialog omkring ferie og fridage mellem dagplejer og forældre. 8. Børn med behov for særlig indsats Børn med behov for særlig indsats visiteres gennem Visitationsudvalget i Udviklingsafsnit for Børn og Unge. Der vil altid være et tæt samarbejde mellem dagplejer, forældre og dagplejepædagog omkring det enkelte barn. I dagplejen er der et tværfagligt samarbejde med andre faggrupper. Her kan nævnes talepædagog, sundhedsplejerske, familiegrupper, børnehaver, embedslæge, handicapteam og børneterapeuterne Basisdagplejen Basisdagplejen er den kommunale dagplejes særlige tilbud til børn med behov for en foranstaltning efter dagtilbudslovens 4. Målet med basisdagplejen er, at give børn med særlige behov ekstra støtte og vejledning. I basisdagplejen er der ansat 15 dagplejere, fordelt i hele Aalborg Kommune, som hver har to børn indskrevet. Dagplejerne i basisdagplejen har særlige faglige og personlige kompetencer, som gør dem i stand til at arbejde med børn med behov for en særlig indsats i en længere periode. Der er ansat to dagplejepædagoger der varetager rådgivnings- og vejledningsfunktionen i basisdagplejen. 13

14 Der er afsat ekstra ressourcer til tilsyn og vejledning hos dagplejerne i basisdagplejen. Da der er overskuelige og fleksible rammer i basisdagplejen, er der i særlig grad mulighed for at imødekomme børn og forældres specifikke behov. I basisdagplejen er der et tæt samarbejde med forældrene og de fagpersoner, der er omkring barnet. Der bliver arbejdet bevidst med at skabe tillid og gode relationer, som er fundamentet for det videre arbejde med børn og forældre. Der bliver udarbejdet udviklingsbeskrivelser og handleplaner på det enkelte barn. I basisdagplejen arbejdes der målrettet på at inddrage disse børn i inkluderende fællesskaber. 9. Forældrebestyrelsen Forældrebestyrelsens opgaver er beskrevet i dagtilbudslovens 15. Aalborg Byråd har uddelegeret følgende beføjelser til forældrebestyrelsen i dagplejen: overordnede principper for dagplejens virksomhed overordnede principper for anvendelse af den børnerelaterede del af budgetrammen deltager i ansættelse af dagplejens områdeledere og teamledere Forældrebestyrelsens sammensætning Der er valgt: 12 forældrerepræsentanter 2 suppleanter til forældrerepræsentanterne 2 dagplejere og 1 dagplejepædagog som medarbejderrepræsentanter 2 lederrepræsentanter, hhv. dagplejeleder og stedfortræder Dagplejeleder er sekretær for forældrebestyrelsen. Pr. juni 2014 er der følgende repræsentanter: Forældrerepræsentanter Formand: Tina Staun Sørensen, team 4 Næstformand: Malou Wilum Buus, team 1 Jennifer Christensen, team 1 Julie Hav, team 2 Linda Thrysøe, team 3 Jane Bak, team 3 Jesper Sloth Christensen, team 3 Michael Elmegaard-Simonsen, team 4 Rikke Møller, team 5 Lydia Lindskov Beck, team 5 Kiki Borup, team 6 Tine Klitgaard Jacobsen, team 6 mail-adresser

15 Suppleanter: Stinne Klitgaard Nielsen, team 3 Randi Pedersen, team 4 Forældrebestyrelsen kan kontaktes, hvis der er spørgsmål eller emner, som ønskes behandlet i forældrebestyrelsen. Medarbejderrepræsentanter: Vibeke Nielsen, TR dagplejer Annette Brix Ottosen, FTR dagplejer Birgitte Nüchel, FTR dagplejepædagog Lederrepræsentanter: Peter Ottesen, dagplejeleder Dorte H. Alrø, stedfortræder i dagplejen Sekretær for forældrebestyrelsen: Dagplejeleder Peter Ottesen Alle referater fra møder i forældrebestyrelsen kan læses på dagplejens hjemmeside. Derudover udsender forældrebestyrelsen nyt til forældre gennem dagplejerne. 10. Budget Budgettet for den kommunale dagpleje udgør ca. 270 mio. i Ca. 97,3 % af budgettet dækker udgiften til løn for samtlige personalegrupper og det resterende budget kategoriseres som øvrige udgifter og dækker: personalerelaterede udgifter såsom uddannelse og tjenestekørsel børnerelateret udgifter ejendomsudgifter Forældrebestyrelsen har på mødet den 22. februar 2014 prioriteret den børnerelaterede del af budgetrammen. I 2014 tildeles der 900 kr. pr. dagplejer (dog ikke ude-vikarer) for at understøtte dagplejernes samarbejde og aktiviteter, hvor forældre/bedsteforældre inddrages. Pengene skal gå til afholdelse af arrangementer, ture osv. i legestuen og indkøb af legetøj mv. hos den enkelte dagplejer. Det er op til dagplejerne at fordele midlerne til de forskellige tiltag og aktiviteter mellem alle dagplejere i legestuegruppen. Derudover er der afsat midler til sand til dem, der måtte ønske det. Derudover prioriteres alle ansattes kompetenceudvikling og arbejdsmiljø i forhold til hjælpemidler mv. 15

16 11. Lovgrundlag Lovgrundlaget for den kommunale dagpleje er givet i Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge af 6. juni 2007 (dagtilbudsloven), hvor 1 angiver formålet med loven: Formålet med denne lov er at fremme børns og unges trivsel, udvikling og læring gennem dag-, fritids- og klubtilbud samt andre socialpædagogiske fritidstilbud. 12. Aalborg Kommunes Børne- og Ungepolitik Aalborg Byråd har vedtaget en Børne- og Ungepolitik gældende for alle børn og unge i Aalborg Kommune. Der kan læses mere om Børne- og Ungepolitikken på Aalborg Kommunes hjemmeside 16

Velkommen i dagplejen

Velkommen i dagplejen Velkommen i dagplejen Jeres barn skal nu starte i dagpleje hos en af vores kommunale dagplejere. Den tid som barnet skal tilbringe i dagplejen er en forholdsvis stor del af barnets friske og vågne tid.

Læs mere

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje af Langeland Dagpleje 1 Indholdsfortegnelse Personale:... 3 Historie:... 3 Geografi:... 3 Målgruppe:... 3 Åbningstider:... 3 Rådhusets åbningstider:... 3 Takst:... 3 Organisatorisk og politisk placering

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa Velkommen til den kommunale dagpleje i Område Grenaa Vores adresse er: Område Grenaa Østre skole, Skolebakken 20 8500 Grenaa Dagplejekontorets personale:

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum 1 Velkommen til den kommunale dagpleje i Norddjurs kommune Distrikt Ørum Distrikt Ørum Skolebakken 33 8586 Ørum Distriktsleder - Distrikt Ørum

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Velkommen til den kommunale dagpleje i Norddjurs kommune. Allingåbro Børneby Plantagevej 11 8961 Allingåbro Afdelingsleder Bente Laursen 89594240/23111541 Email

Læs mere

Velkommen til Sabro Dagpleje

Velkommen til Sabro Dagpleje Velkommen til Sabro Dagpleje Et godt lære-værested Sabro Dagpleje. Sabro dagpleje består af 12 dagplejehjem alle beliggende i Sabro midtby. Et dagplejer har op til 4 fastindskrevne børn i alderen ½ år

Læs mere

VELKOMMEN til den kommunale dagpleje

VELKOMMEN til den kommunale dagpleje VELKOMMEN til den kommunale dagpleje VELKOMMEN - til den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune Med denne pjece ønsker vi at byde jer velkommen som forældre i den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune.

Læs mere

DAGTILBUD BORNHOLM. Velkommen i dagplejen. Information til forældre med børn i dagplejen

DAGTILBUD BORNHOLM. Velkommen i dagplejen. Information til forældre med børn i dagplejen DAGTILBUD BORNHOLM Velkommen i dagplejen Information til forældre med børn i dagplejen maj 2013 Kære forældre Velkommen i dagplejen. Vi håber I og jeres barn vil få mange gode oplevelser, sammen med dagplejeren

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Denne styrelsesvedtægt er udarbejdet i henhold til Dagtilbudsloven og Vejledningen om forældrebestyrelser i dagtilbud

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Velkommen i Dagplejen Område MidtLand

Velkommen i Dagplejen Område MidtLand Velkommen i Dagplejen Område MidtLand Vi byder dig og din barn velkommen i dagplejen. Folderen her beskriver den fælles organisering af dagplejen Vi håber, at I og jeres barn / børn vil få en tryg og god

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Baggrund og lovgivning Herning Kommune ønsker et højt fagligt niveau på børne- og unge området, og har derfor også store ambitioner

Læs mere

DAGPLEJEN SKJOLDHØJ L E G E S T U E N. Bronzealdertoften 1 8210 Aarhus V Kontakt: 41 85 74 82

DAGPLEJEN SKJOLDHØJ L E G E S T U E N. Bronzealdertoften 1 8210 Aarhus V Kontakt: 41 85 74 82 DAGPLEJEN SKJOLDHØJ L E G E S T U E N Bronzealdertoften 1 8210 Aarhus V Kontakt: 41 85 74 82 Velkommen til dagplejen Skjoldhøj Skjoldhøj dagtilbud er 6 integrerede daginstitutioner samt dagplejen: DII

Læs mere

FAVRSKOV KOMMUNE DAGPLEJEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 31-12-2014. Hjernen&Hjertet

FAVRSKOV KOMMUNE DAGPLEJEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 31-12-2014. Hjernen&Hjertet FAVRSKOV KOMMUNE DAGPLEJEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 31-12-2014 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 1.1 Dagtilbuddets værdier 5 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske principper

Læs mere

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Børnehaven Fyrtårnet Vigøvej 2, Skærbæk 7000 Fredericia Tlf. 72 10 51 80 www.boernehavenfyrtaarnet.fredericiakommune.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Velkommen. i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud

Velkommen. i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud Velkommen i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud Kære forældre, Velkommen i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud. For at sikre at du/i og dit/jeres barn får så god en start som mulig, er der udarbejdet denne

Læs mere

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Institutionens værdigrundlag side 3

Læs mere

FORÆLDREPJECE Januar 2015

FORÆLDREPJECE Januar 2015 FORÆLDREPJECE Januar 2015 Indholdsfortegnelse Kontaktmøde... 4 Barnets start i Dagplejen... 4 Ankomst og afhentning... 4 Dagligdagen... 4 Særlige dage... 5 Betalingsfri ordning... 5 Sommerferie... 5 Gæstepleje...

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

VELKOMMEN I DAGPLEJEN. Information til forældre med børn i Tønder Kommunes dagpleje

VELKOMMEN I DAGPLEJEN. Information til forældre med børn i Tønder Kommunes dagpleje VELKOMMEN I DAGPLEJEN Information til forældre med børn i Tønder Kommunes dagpleje DAGPLEJEN ET GODT STEd AT VÆRE Velkommen til dagplejen i Tønder Kommune. Vi håber, I bliver glade for tilbuddet. Med denne

Læs mere

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af:

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af: Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 10 Fax. 6325 1319 bu@svendborg.dk www.svendborg.dk Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. Materialet vil bestå

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Udledninger fra Renseanlæg

Udledninger fra Renseanlæg Skema 1.1 Udledninger fra Renseanlæg Der er indsat en enkelt side (U-skemaet) fra udledningstilladelserne til renseanlæggene: - Aalborg Renseanlæg Vest (RAV) - Aalborg Renseanlæg Øst (RAØ), herunder oplande

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Pædagogisk læreplan December 2014

Pædagogisk læreplan December 2014 Pædagogisk læreplan December 2014 Forord Alle børn har krav på, at få den bedst mulige start i livet. Børn skal lære meget i livet, og de første leveår er afgørende, for de evner og kompetencer børn har

Læs mere

Virksomhedsaftale Dagtilbud

Virksomhedsaftale Dagtilbud Virksomhedsaftale Dagtilbud Gældende for 2015/16 0-6 års institution Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Grundoplysninger... 4 2.1 Navn og kontakt... 4 2.2 stype og antal pladser... 4 2.3 Ledelsen...

Læs mere

Vision. Perspektivplan for Dagtilbud Nordøstkysten 2014 2016.

Vision. Perspektivplan for Dagtilbud Nordøstkysten 2014 2016. Perspektivplan for Dagtilbud Nordøstkysten 2014 2016. Vision At være et dagtilbud, hvor der er trivsel og udviklingsmuligheder for børn, personale og forældre. Indholdsfortegnelse : Forord : s. 3 Præsentation

Læs mere

Dagplejere - hvad kan vi gøre for jer? Et erhvervsrelateret projekt

Dagplejere - hvad kan vi gøre for jer? Et erhvervsrelateret projekt Dagplejere - hvad kan vi gøre for jer? Et erhvervsrelateret projekt 1 Fag: Det erhvervsrelaterede projekt Eksamenskode: HBIB00161E Navn: Mia Sund Ingerslev Studienummer: WTN257 Projktudbyder: Aalborg Bibliotekerne

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013 Børnehus: Børnebakken, Østergade 25, 3720 Aakirkeby Dato for tilsynsbesøg: 30. oktober 2013, klokken 9.00-12.00 Forrige tilsynsbesøg: Januar

Læs mere

Velkommen i dagplejen

Velkommen i dagplejen Velkommen i dagplejen Kære forældre Velkommen til dagplejen i Haderslev. Du har fået plads til pr. hos dagplejer: adresse: tlf.: Åbningstider: Mandag fra kl. Tirsdag fra kl. Onsdag fra kl. Torsdag fra

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Værdigrundlag og overordnet målsætning. for Dagplejen Frederikshavn Kommune

Værdigrundlag og overordnet målsætning. for Dagplejen Frederikshavn Kommune Værdigrundlag og overordnet målsætning for Dagplejen Frederikshavn Kommune Indholdsfortegnelse Formål for Dagtilbud 4-5 Tryghed og omsorg 6-7 Selvværd 8 Sociale relationer og kompetencer 9 Sprog 11 Leg

Læs mere

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå Vuggestuen Himmelblå Udarbejdet april 2010 Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar understreges af, at der ved børnemiljøvurderingsarbejdet

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Udkast til Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Forældrebestyrelsen 1. Forældrebestyrelsens sammensætning Forældrebestyrelsen består af formændene

Læs mere

Pædagogisk tilsyn. 1. Loven og tilsynet

Pædagogisk tilsyn. 1. Loven og tilsynet Velfærd, Dagtilbud Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Pædagogisk tilsyn 1. Loven og tilsynet Ifølge Dagtilbudsloven 1

Læs mere

Tønder kommunes kriterier for godkendelse af Kommunale dagplejere Dagtilbudslovens 21. stk. 2.

Tønder kommunes kriterier for godkendelse af Kommunale dagplejere Dagtilbudslovens 21. stk. 2. Tønder kommunes kriterier for godkendelse af Kommunale dagplejere Dagtilbudslovens 21. stk. 2. 21: Dagtilbud kan etableres i private hjem eller i andre lokaler i børnenes hjemlige miljø. 21 Stk. 2: Dagtilbud

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd 1 Indholdsfortegnelse for den pædagogiske udviklingsplan Indledning... 3 Læsevejledning... 3 Præsentation af Område Syd... 3 Roskilde kommunes børne-

Læs mere

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud 2013-2014 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Konklusion og perspektivering side 3 Dagplejen side 4 Team for Inkluderende

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Dagplejen I REBILD KOMMUNE

Dagplejen I REBILD KOMMUNE Dagplejen I REBILD KOMMUNE Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Når dit barn skal starte... 3 Opfølgningsmøde... 3 Aflevering og afhentning af barnet... 4 Medbringes... 4 Mad i dagplejen... 5 Legestue samarbejde...

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterierne er revideret i Børn & Familieudvalget 02./10. 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Pædagogisk assistentuddannelse Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2014 1. KOMPETENCEMÅL FOR PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE... 3 2. MÅL

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Velkommen i Øster Højst Børnehus

Velkommen i Øster Højst Børnehus Velkommen i Øster Højst Børnehus Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen i Øster Højst Børnehus og samtidig fortælle lidt om, hvem vi er og hvad vi laver. I kan læse mere om vores værdier, pædagogiske

Læs mere

AFRAPPORTERING. Ovinehøj. Lovpligtigt tilsyn den 1. oktober 2012 kl. 9.30-13.15. Deltagere i tilsynssamtalen:

AFRAPPORTERING. Ovinehøj. Lovpligtigt tilsyn den 1. oktober 2012 kl. 9.30-13.15. Deltagere i tilsynssamtalen: Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 AFRAPPORTERING Ovinehøj www.svendborg.dk Lovpligtigt tilsyn den 1. oktober 2012 kl. 9.30-13.15 10. oktober 2012 12/13666 Skole

Læs mere

Læreplaner Dagplejen ØST

Læreplaner Dagplejen ØST Læreplaner Dagplejen ØST 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Børn med særlige behov 4 Værdigrundlag, pædagogiske principper og læringsforståelse 4 Vores Værdier Anerkendelse 5 Rummelighed 6 Arbejdsglæde 7

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Dagpasningsområdet Dato: 03. juni 2009 Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Indledning og lovgrundlag Nærværende styrelsesvedtægt omfatter såvel kommunale som selvejende dagtilbud i Brønderslev

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre 1. lag: Omsorg og tryghed 2. lag: nærværende voksne, nære relationer, fællesskaber respektere det enkelte barn skabe rum og tid til nærvær give barnet

Læs mere

BMV SÅDAN! Nyborg Kommunale Dagpleje har et ønske om i fællesskab, at prioritere rummelighed som værende en af vores fremtrædende værdier.

BMV SÅDAN! Nyborg Kommunale Dagpleje har et ønske om i fællesskab, at prioritere rummelighed som værende en af vores fremtrædende værdier. fdlægmksæølgjkælfdgkpsldfæ Børneafdelingen, Dagplejen læk BMV SÅDAN! Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 nyborg@kommune.dk www.nyborg.dk Børnemiljøvurdering for Nyborg Kommunale

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011. Fælles fokus på pædagogisk udvikling

Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011. Fælles fokus på pædagogisk udvikling Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011 Fælles fokus på pædagogisk udvikling Børne- og Kulturforvaltningen September 2009 Forord Det enkelte dagtilbud er en selvstændig enhed med forskelligheder,

Læs mere

Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen

Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen Favrskov Kommune Velkommen til Korsholm/Søften. Vi er et dagtilbud som består af 3 daginstitutioner: Børnehaven

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013 Børnehus: Vores Børnehave, Hovedgade 51, Snogebæk, 3730 Nexø Dato for tilsynsbesøg: 21. oktober 2013, klokken 9.00-12.00 Forrige tilsynsbesøg:

Læs mere

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport Kværndrup børnehave 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus 1 Forankring "Foreningen Nr. Herlev Børnehus er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus som drives i henhold til Dagtilbudsloven.

Læs mere

Årshjul for 2013-2014

Årshjul for 2013-2014 Årshjul for 2013-2014 Årshjulet er en sammenskrivning af årsplanen og læreplanen. Årsplanen er den overordnede planlægning af årets aktiviteter. Læreplanen er den beskrivende del af, hvordan arbejdet udføres

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Dialogaftale for: Hvide Sande Nord Børnehave

Dialogaftale for: Hvide Sande Nord Børnehave Side 1 af 6 Dialogaftale for: Hvide Sande Nord Børnehave Indledning: DBA aftale 2009 Dagtilbudsområdet arbejder udfra Den fælles børne- og ungepolitik, herunder de politiske delmål. Der er desuden vedtaget

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan Den 1. august 2013 1 Indledning Gentofte Kommune vil have det bedste børneliv for de 0 til 6-årige. Vi vil være førende med et børneområde på forkant med den globale

Læs mere

Brønderslev Kommune Børnemiljøvurdering

Brønderslev Kommune Børnemiljøvurdering 1 i Brønderslev Kommunes dagtilbud Ansvar og tidsplan for udarbejdelse af børnemiljøvurdering. Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune Indledning Mål- og indholdsbeskrivelser for SFO i Syddjurs Kommune bygger på de fælles visioner og den politik som kommunen har vedtaget indenfor

Læs mere

Fællesledelse mellem skole og daginstitution

Fællesledelse mellem skole og daginstitution Styrelsesvedtægt Fællesledelse mellem skole og daginstitution Dagtilbudsafdelingen januar 2011 Klakring Stationsvej 5, Klakring 7130 Juelsminde T: 79755000 Forældrebestyrelser i institutioner med fælles

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Oprettelse af nyt visitationsudvalg for 0-6 års området NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund: Hvidovre Kommune søger hele tiden at udvikle kommunens tilbud til børn i udsatte positioner og deres familier. Det

Læs mere

Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan

Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan Denne pjece vil indeholde hvorfor og hvordan, vi arbejder med læreplaner, samt de værdier vores arbejde med børnene i Dagplejen Favrskov tager udgangspunkt i. I

Læs mere

Kvalitetsrapport fra. for 2011

Kvalitetsrapport fra. for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra Distrikt Mørkøv for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Distrikt Mørkøv Leder, mail, tlf. Majbrit ibsen, mi@holb.dk, tlf. 72

Læs mere

Fredensborg Naturdagpleje

Fredensborg Naturdagpleje PRAKTISKE OPLYSNINGER Januar 2015 Her kan du finde nyttig information om privat dagpleje, vores naturdagpleje, om Jane og Hanne, godkendelse og tilsyn, priser og tilskud og andre vigtige ting. PRIVAT DAGPLEJE

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

PERSPEKTIVPLAN DAGTILBUD HASSERIS 2014

PERSPEKTIVPLAN DAGTILBUD HASSERIS 2014 PERSPEKTIVPLAN DAGTILBUD HASSERIS 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Værdi/det pædagogiske arbejde... 2 Dagligdagens pædagogiske gøremål... 3 Dagtilbud for fremtiden en overordnet udviklingsplan

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted.

Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted. Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted. 1 Indholdsfortegnelse Forside s. 1 Indholdsfortegnelse s. 2 Præsentation af Regnbuen s. 3 Regnbuens

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Ringsted Private Skovbørnehave

Vedtægter for privatinstitutionen Ringsted Private Skovbørnehave Vedtægter for privatinstitutionen Ringsted Private Skovbørnehave 1 Forankring Institutionens navn er Ringsted Private Skovbørnehave hjemhørende i Ringsted Kommune, beliggende St. Bøgeskovvej 30 B, 4100

Læs mere

Børn og Unge sekretariatet oktober 2011. Retningslinjer for godkendelse af dagpleje i Holbæk Kommune.

Børn og Unge sekretariatet oktober 2011. Retningslinjer for godkendelse af dagpleje i Holbæk Kommune. Børn og Unge sekretariatet oktober 2011. Retningslinjer for godkendelse af dagpleje i Holbæk Kommune. Indledning: I Holbæk Kommune er det væsentligt, at ansætte de bedste dagplejere til vores små børn.

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune.

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune. Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune. Indledning En privatinstitution er et dagtilbud til børn indtil skolestart etableret som en daginstitution, der drives af private leverandører.

Læs mere

Dagplejen har sit udgangspunkt fra dagplejekontoret i administrationsbygningen

Dagplejen har sit udgangspunkt fra dagplejekontoret i administrationsbygningen Lidt om Dagplejen Indhold Om dagplejen... 3 Dagplejepædagogen... 5 Hvordan træffes vi... 6 Målsætning... 8 Start i dagplejen... 9 Tilladelser... 10 Dagplejerens forpligtelser... 10 Barnets ankomst og afhentning...

Læs mere

Opdateret bilag 14 Ressourceopgørelse inden for forsyningsgrupperne

Opdateret bilag 14 Ressourceopgørelse inden for forsyningsgrupperne Opdateret bilag 14 Ressourceopgørelse inden for forsyningsgrupperne Vandforsyningsplanens bilag 14 skal løbende opdateres og godkendes af Miljø- og Energiudvalget én gang årligt, svarende til proceduren

Læs mere

Vedtægt for. Tvingstrup Landsbybørnehave

Vedtægt for. Tvingstrup Landsbybørnehave Vedtægt for Tvingstrup Landsbybørnehave 1 Institutionens navn. Tvingstrup Landsbybørnehave, Serridslevvej 88 A 8700 Horsens. Institutionen har hjemsted i Horsens Kommune. Institutionen drives som en privat

Læs mere

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Forord Denne folder skal informere om de arbejdsområder og ydelser, som medarbejderne i det centrale Videns- og ressourcecenter kan levere. Hensigten med folderen

Læs mere

Vision. Perspektivplan for Dagtilbud Nordøstkysten 2014 2016.

Vision. Perspektivplan for Dagtilbud Nordøstkysten 2014 2016. Perspektivplan for Dagtilbud Nordøstkysten 2014 2016. Vision At være et dagtilbud, hvor der er trivsel og udviklingsmuligheder for børn, personale og forældre. Indholdsfortegnelse : Forord : s. 3 Præsentation

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling.

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. Bandholm Børnehus 2011 Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet

Læs mere

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 5 Lovgivning m.v. 5 Kommunale politikker og retningslinjer 5 Optagelse

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Vejledning om afholdelse af lukkedage

Vejledning om afholdelse af lukkedage Vejledning om afholdelse af lukkedage Børne- og Ungdomsudvalget vedtog den 17. december 2008 politikken for lukkedage i dagtilbud. Børne- og Ungdomsudvalget vedtog den 12. januar 2011 en revision af politikken,

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Margrethe Børnehaven. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Margrethe Børnehaven. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Margrethe Børnehaven. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Strategiplan for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Holmegaardskolen er en skole, hvor der er store forventninger og krav til lærings- og udviklingsmål i undervisningen og i fritidsaktiviteterne.

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Dato for tilsyn: 30. november 2011 Deltagere ved tilsynet: Karen Byrne, bestyrelsesformand og Helle Hammerich,

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid Rådhusskolen - Specialcenter Idrætsvej 1 6580 Vamdrup Telefon 79 79 70 60 EAN 5798005330202 E-mail raadshusskolen@kolding.dk www.kolding.dk Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter

Læs mere

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE FORORD Dette hæfte er en introduktion til de værdier Stillinge Børnehave står for. (Ordet Børnehave dækker både vuggestue og børnehave) Information om hverdagen, indsatsområder

Læs mere

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen Informationspjece 2010 Byskovgård Specialafdelingen Byskovgård Specialafdelingen Søløverne En del af en integreret institution Byskovgård er en integreret børneinstitution med en vuggestueafdeling, en

Læs mere