Den kommunale dagpleje i Aalborg Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den kommunale dagpleje i Aalborg Kommune"

Transkript

1 Den kommunale dagpleje i Aalborg Kommune Det vil vi Perspektivplan

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD DAGPLEJEN I AALBORG KOMMUNE OM DAGPLEJEN DAGPLEJEPÆDAGOGERNE DEN ENKELTE DAGPLEJER ORGANISATIONEN BAG DEN KOMMUNALE DAGPLEJE MÅLSÆTNINGER FÆLLES AKTIVITETER I DAGPLEJEN PÆDAGOGISKE LÆREPLANER BØRNEMILJØVURDERING TEMADAGPLEJERE FOKUSOMRÅDER DE FIRE SPOR I UDVIKLINGSPLANEN PROFILERING AF DAGPLEJEN LEGESTUER ØKONOMISTYRING PRAKTISKE OPLYSNINGER PLADSANVISNINGEN HVIS MIT BARNS DAGPLEJER SKAL HAVE FRI ELLER ER SYG? BARNETS SYGDOM MEDICINGIVNING RYGNING I DAGPLEJEHJEMMET TRANSPORT FORSIKRING TAVSHEDSPLIGT MAD I DAGPLEJEN ÅBNINGSTIDER BØRN MED BEHOV FOR SÆRLIG INDSATS BASISDAGPLEJEN FORÆLDREBESTYRELSEN BUDGET LOVGRUNDLAG AALBORG KOMMUNES BØRNE- OG UNGEPOLITIK / Opdateret d

3 1. Forord Hermed Det vil vi perspektivplanen for for den kommunale dagpleje i Aalborg Kommune. Perspektivplanen er et arbejdsredskab for de ansatte og en orientering til forældre med børn i den kommunale dagpleje. Perspektivplanen indeholder en oversigt over, hvilke indsatsområder der særligt skal arbejdes med i 2014 og 2015, ligesom den indeholder praktiske oplysninger og dermed kan benyttes som opslagsværk, suppleret af hjemmesiderne og Vi håber, at I vil bruge perspektivplanen aktivt, da den netop er udarbejdet til at skabe grundlaget for den gode relation mellem forældre, dagplejer og barn. Den kommunale dagpleje er en stor institution. Der er pr. 1. januar 2014 ansat 701 dagplejere til at passe børn og derudover er der dagplejepædagoger, ledere og administrativt personale. I dagplejen bliver der løbende arbejdet med udviklingsplaner, målsætninger og kompetenceudvikling med det omdrejningspunkt at skabe trivsel, udvikling og læring samt gode rammer og vilkår for børnene og de ansatte. Det hele handler om at sikre det enkelte barn og dets forældre den bedste hverdag i dagplejen, hvor der er fokus på det enkelte barns trivsel, udvikling og læring. Et positivt samarbejde og god dialog mellem forældre og dagplejer er centralt for at opnå dette. Målet med perspektivplanen er at give et indblik i alle de gode initiativer og muligheder, som den kommunale dagpleje rummer, og vi håber, at dette vil danne grundlag for en god dialog mellem forældre og dagplejer. Vi håber, at de spændende tiltag og initiativer, som I bliver præsenteret for og som I vil opleve i de kommende år, vil være medvirkende til, at I anbefaler den kommunale dagpleje til forældre, der står overfor at skulle vælge pasningstilbud til deres barn. På den måde sikres et fortsat grundlag for at udvikle det gode tilbud, som den kommunale dagpleje er. Med ønske om nogle rigtig gode år i den kommunale dagpleje. Mange hilsner Forældrebestyrelsen for den kommunale dagpleje i Aalborg Kommune 3

4 2. Dagplejen i Aalborg Kommune Du har valgt, at dit barn skal passes hos en af Aalborg Kommunes kommunale dagplejere og her får dit barn tilbudt en hverdag i et trygt og hjemligt miljø, hvor der skabes relationer mellem 3-4 børn og deres dagplejer Om dagplejen Dagplejen arbejder inkluderende og sætter dit barn i centrum ved at: give dit barn tryghed og omsorg være nærværende i samspillet med dit barn have en læreplan som sikrer, at vi støtter dit barns alsidige udvikling opbygge tillid til dig som forældre og samarbejdspartner Dagplejen har kvalificerede og kompetente dagplejere, der: alle har gennemgået en længere trinvis ansættelsesproces alle deltager i 14 dages grundkursus løbende opdateres med supplerende kurser og kompetenceudvikling Dagplejen har kvalificerede og kompetente dagplejepædagoger, der: besøger din dagplejer efter behov besøger legestuen mindst én gang hver måned giver råd og vejledning til både dig og din dagplejer foretager et antal anmeldte og uanmeldte besøg hos dagplejeren udfører myndighedstilsyn 2.2 Dagplejepædagogerne I dagplejen er der et tæt samarbejde mellem dagplejer og dagplejepædagoger. Dagplejeren kan altid få telefonisk råd og vejledning af en dagplejepædagog og besøg hos dagplejeren planlægges efter behov. Derudover er der et formaliseret tilsyn med alle dagplejere i henhold til dagtilbudslovens 5. Som forælder møder du dagplejepædagogen første gang pr. telefon ved tilbud om plads til dit barn og dernæst til kontaktmøde hos dagplejeren i forbindelse med barnets start i dagplejen. Dagplejepædagogen har en pædagogisk uddannelse og en alsidig erfaring indenfor det pædagogiske arbejde. Det er dagplejepædagogen, der giver sparring, råd og vejledning til dagplejerne i det daglige arbejde med børnene og er i samarbejde med dagplejeren opmærksom på trivslen hos det enkelte barn og samspillet mellem børnene i gruppen i dagplejen. Det er også dagplejepædagogen, der formidler den faglige viden til dagplejerne. Dagplejepædagogen fører anmeldte og uanmeldte besøg samt tilsyn i dagplejehjemmene og i legestuen. Dagplejepædagogen er sammen med dagplejeren medvirkende til at sikre kvalitet og faglighed omkring det enkelte barns udvikling. Dagplejepædagogen arbejder i makkerskaber, hvor der gøres brug af hinandens kompetencer ved faglig sparring. 4

5 2.3. Den enkelte dagplejer Den kommunale dagplejer passer fire børn og den lille gruppe gør, at der er god tid til det enkelte barn, så det i løbet af sit dagplejeliv kan få den voksenkontakt og det nærvær, et lille barn behøver. Der kan modtages op til fem børn i alderen seks måneder til tre år. Dagplejeren tilrettelægger en hverdag, der tager udgangspunkt i børnenes trivsel, udvikling og læring. Børnene får mulighed for at være i en hjemlig ramme med de hverdagsaktiviteter, der hører til her. Med jævne mellemrum mødes en gruppe dagplejere med deres børn i en legestue. Her får børnene mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter og får oplevelser sammen med større grupper af børn. Dagplejerens hjem er godkendt både indretningsmæssigt og rent sikkerhedsmæssigt. Kommunen har indhentet straffeattest og børneattest på dagplejeren samt på ægtefælle/samlever, hjemmeboende børn der er fyldt 15 år samt evt. logerende, som er bosat i hjemmet Organisationen bag den kommunale dagpleje I dagplejen er der ansat en dagplejeleder, som varetager den overordnede ledelse af dagplejen samt af dagplejesekretariatet, hvor personaleadministration, økonomistyring og administrative opgaver varetages for hele dagplejen. Dagplejen består af seks team med i alt 35 pædagoger. Derudover varetager Team Økonomi, Lager og Service administrative samt praktiske opgaver. Dagplejen i Aalborg Kommune har adresse følgende sted: Dagplejen i Aalborg Kommune Stationsvej Storvorde Callcenter: tlf.nr Dagplejeleder: Peter Ottesen Tlf.nr.:

6 Organisationsdiagram for Dagplejen i Aalborg Kommune pr Dagplejeleder Sekretær Konsulent Team 1 1 teamleder 5 dagplejepædagoger Team 2 1 teamleder 6 dagplejepædagoger Team 3 1 teamleder 6 dagplejepædagoger Team 4 1 teamleder 5 dagplejepædagoger Team 5 1 teamleder 6 dagplejepædagoger Team Tværgående Funktioner Teamleder/ stedfortræder Team Økonomi, Lager og Service (Dagplejesekretariatet) 119 dagplejere Beatesmindevej Gug Hasseris Mølholm Nørholm Seminariekvarteret Skalborg Nord Sohngårdsholms -kvarteret Sønderbro Vestbyen Visse 140 dagplejere Bislev Dall Ellidshøj Farstrup Ferslev Frejlev Godthåb Kærby Nibe Nøvling Scheelsminde Sebber Skalborg Nord Skalborg Syd Svenstrup Sønderholm 129 dagplejere Filstedvej Herningvej Humle/Smede Skallerupvej Vejgård Centrum 123 dagplejere Hals Hou Gistrup Gudumholm Kanalkvarteret Klarup Mou Sdr. Kongerslev Storvorde- Sejlflod Vårst/Fjellerad 142 dagplejere Lindholm Gandrup Grindsted Langholt Nr. Uttrup Nørresundby Centrum Stae Sulsted Tylstrup Ulsted Vester Hassing Vadum Vestbjerg Vodskov Dagplejere i gæstehuse 2 dagplejepædagoger i gæstehuse 3 dagplejepædagoger i Basisdagplejen Udevikarer 1 teamleder 7 adm. medarbejdere 4 medarbejdere med servicefunktioner 6

7 3. Målsætninger Vi værdsætter at have fokus på barnets udvikling og trivsel ved at: barnets basale behov for tryghed og omsorg opfyldes barnet er omgivet af nærværende og interesserede voksne barnets samvær med den voksne er præget af varme og glæde barnet anerkendes barnet støttes i at udvikle sociale kompetencer barnet får tid og ro til fordybelse barnet får en sund og alsidig kost barnet får mulighed for alsidige aktiviteter, der styrker barnets fantasi, sanser og fysik Vi værdsætter et godt forældresamarbejde ved at: afholde forbesøg og kontaktmøder samt tilbyde forældresamtaler efter behov forældre inddrages i drøftelser af det pædagogiske arbejde om deres barn forældre inddrages i barnets hverdag i dagplejen udviklingsplanens fire spor er en naturlig del af forældreinddragelsen og samarbejdet have en åben dialog mellem forældre og dagplejer forældrene inddrages i den gode overgang mellem dagpleje og børnehave inddrage forældrebestyrelsen i størst muligt omfang forældre i øget grad hjælper andre forældre; eksempelvis med aktivt at tage hånd om nye børn og familier, gennem forældrenetværk eller som mentorer Vi værdsætter et godt samarbejde mellem medarbejderne ved at: arbejde målrettet og professionelt ud fra vores fælles værdigrundlag fastholde et højt fagligt niveau arbejde professionelt og dele viden og erfaringer tage ansvar og medvirke til løsning af konflikter være loyale give plads til individuelle hensyn være anerkendende, nærværende og troværdige støtte, give opbakning og inspirere hinanden være åbne, ærlige og hjælpsomme indgå i et socialt fællesskab og sætte humor højt 4. Fælles aktiviteter i dagplejen 4.1. Pædagogiske læreplaner Der skal ifølge dagtilbudsloven 8 udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år i alle dagtilbud. Den pædagogiske læreplan skal give rum for leg, læring og udvikling af børn i dagtilbud. Ved udarbejdelsen af den pædagogiske læreplan skal der tages hensyn til børnegruppens sammensætning. Den pædagogiske læreplan skal beskrive dagtilbuddets mål for børnenes læring indenfor følgende temaer: 7

8 1. Alsidig personlig udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sproglig udvikling 4. Krop og bevægelse 5. Naturen og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og værdier Den pædagogiske læreplan skal beskrive relevante pædagogiske metoder og aktiviteter, der iværksættes for at nå målene og hvordan læreplanen evalueres. Der bliver arbejdet med pædagogiske læreplaner på forskellige måder i de enkelte team Børnemiljøvurdering Ifølge dagtilbudsloven 7 skal børn i dagtilbud have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring. Det fysiske børnemiljø handler om de fysiske rammer indendørs og udendørs. Det psykiske børnemiljø drejer sig om, hvordan det enkelte barn har det med sig selv, de andre børn og med de voksne. Det æstetiske børnemiljø handler om, hvordan omgivelserne påvirker børnenes sanser og følelser. Det drejer sig om, at indretning og udsmykning af bygninger, rum og legesteder har betydning for børnenes oplevelse af dagtilbuddet som inspirerende, motiverende, udfordrende og behageligt. Det skal fremgå af de pædagogiske læreplaner, hvordan arbejdet med et godt børnemiljø bliver en integreret del af det pædagogiske arbejde. Børnemiljøet skal vurderes i et børneperspektiv, og børns oplevelser af børnemiljøet skal inddrages under hensyntagen til børnenes alder og modenhed. Der bliver arbejdet med børnemiljøvurderinger på forskellige måder i de enkelte team Temadagplejere I 2013 og 2014 uddannes der i alt 200 temadagplejere - henholdsvis 100 idrætsdagplejere og 100 naturdagplejere. I oktober 2013 blev det første hold idrætsdagplejere og idrætslegestuer certificeret. De har alle gennemgået et uddannelsesforløb og arbejdet målrettet med årsplaner for at opnå certificeringen. Udannelses af disse temadagplejere udspringer af projektet Kroppen på Toppen, der blev afviklet i støttet af Forebyggelsesfonden. Projektet havde til formål at styrke sundheden i den kommunale dagpleje i Aalborg Kommune. Projektet var med til at opkvalificere alle deltagere i ergonomi, så de fremadrettet undgår skader og slid. Derudover var projektet en sundhedsfremmende indsats, hvor både børn og ansatte oplever glæden ved bevægelse samt en mere fysisk aktiv dagplejedag. Alle medarbejdere i dagplejen har deltaget i et 2-dages kursus med fokus på sundhedsfaglig og ergonomisk viden. Desuden blev alle deltagere præsenteret for Dagplejens aktivitetstaske, der indeholder redskaber til at stimulere barnets motoriske udvikling samt ideer/redskaber til at få pulsen op og røde kinder hos både børn og voksne. Det er muligt at læse mere om projektet på 8

9 5. Fokusområder 5.1. De fire spor i udviklingsplanen Vi vil arbejde med omsætning af de fire spor i den fælles udviklingsplan for alle dagtilbud i Aalborg Kommune, i 2014 særligt temaerne sundhed og forældreinddragelse: inklusion og inkluderende fællesskaber læring og læringsmiljøer forældreinddragelse sundhed Der sættes fokus på de fire spor i udviklingsplanen hos den enkelte dagplejer og i legestuerne, hvor dagplejepædagogerne er centrale aktører i omsætningen af udviklingsplanen. Der igangsættes en kompetenceudvikling af alle dagplejere og dagplejepædagoger, som understøtter de fire spor. Inklusion Vi vil: med aktiviteter i dagplejen understøtte og styrke de inkluderende fællesskaber for børnene videreudvikle på de metoder, der anvendes til den gode opstart for børnene i dagplejen og sikre at forældrene til enhver tid bruges som barnets primære ressource før, under og i overgang mellem dagplejen og daginstitution Læring og læringsmiljøer Vi vil: skabe mangfoldige og inspirerende læringsmiljøer inde og ude, så alle børn stimuleres og får lyst til at lære sætte fokus på at organisere dagligdagen i dagplejehjemmene og i legestuerne, med henblik på at tilrettelægge en hverdag der underbygger læring og læringsmiljøer Forældreinddragelse Vi vil: Sundhed Vi vil: i højere grad inddrage forældrebestyrelsen og andre forældre i arbejdet med omsætningen af udviklingsplanen inddrag forældre og evt. bedsteforældre i aktiviteter i legestuerne have en skærpet opmærksomhed på at inddrage forældre i al tværfagligt arbejde vedr. deres barn inddrage forældrebestyrelsen i drøftelserne vedr. evt. oprettelse af forældrenetværk og forældrementor-ordninger sætte fokus på sundhed i et bredt perspektiv implementere Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker på relevante områder 9

10 med udgangspunkt i Kroppen på Toppen sætte sundhed og bevægelse i fokus i legestuerne og fortsat arbejde med at uddanne temadagplejere i 2014 evaluere madpolitikken ifht. børn, dagplejere, pædagoger og forældre evt. afholde forældrearrangement med deltagelse af den kommunale kostkonsulent skærpe fokus ifht. madpolitikken og anvendelsen af denne arbejde for mere økologi i den kommunale dagpleje iværksætte ny undersøgelse i forhold til omfanget af rygning i den kommunale dagpleje tilstræbe at alle børn i den kommunale dagpleje har daglige udendørsoplevelser 5.2. Profilering af dagplejen Vi vil: fortsat arbejde med udvikling af dagplejens hjemmeside o herunder markedsføre den kommunale dagpleje på de områder forældre lægger mest vægt på ved valg af pasningstilbud o udbygge hjemmesiden med forældreindlæg om hvorfor, de har valgt den kommunale dagpleje o højne informationsniveauet til forældrene via nyhedsbrev fra hjemmesiden arbejde aktivt med fortsat profilering af den enkelte dagplejer på hjemmesiden have kampagner for profilering af dagplejens kerneydelse for at forbedre dagplejens image fortsat udvide antallet af kanaler til profilering af den kommunale dagpleje o herunder deltage aktivt i kommunale såvel som private tilbud for forældre på barselsorlov for at informere om den kommunale dagplejes kvalitet og kerneydelse udvide samarbejdet med pladsanvisningen således at forældre i højere grad kan få indflydelse på valg af dagplejer udarbejde en mediepolitik 5.3. Legestuer Vi vil arbejde med at udvikle legestuernes: form indhold rammer Vores mål er, at alle dagplejere får mulighed for at samles i legestuer med kolleger og deres dagplejebørn med faste mellemrum. Vi arbejder til stadighed på at finde flere egnede lokaler til legestue. Formålet med legestuen er, at børnene prøver at være sammen i en større gruppe og samtidig får mulighed for anderledes leg og beskæftigelse. Formålet er også at dagplejerne får mulighed for faglig sparring af kolleger. Der er både halv- og heldagslegestuer afhængig af de fysiske rammer. Der arbejdes hen mod, at alle på længere sigt skal have mulighed for at gå i heldagslegestue under egnede fysiske forhold. I heldagslegestue bliver barnet, som udgangspunkt, afleveret og afhentet i legestuen. 10

11 Dagplejepædagogen deltager i de enkelte legestuer minimum én gang hver måned. Der arbejdes med at udvikle årsplaner for aktiviteter og arrangementer i de enkelte legestuer. Der afholdes minimum ét arrangement for forældre/bedsteforældre årligt i legestuerne. Arrangementerne har fokus på aktiviteterne og indeholder ikke nødvendigvis forplejning Økonomistyring Vi vil: sikre at pasningsgarantien fastholdes i det enkelte team i forhold til de politisk opstillede mål tilstræbes en belægningsprocent i dagplejen på 90 % (inkl. dobbeltpladser), hvorfor belægningen løbende følges tæt foretage de nødvendige kapacitetstilpasninger for at sikre færrest muligt ledige pladser arbejde for at budgetterne for 2014 og 2015 overholdes 6. Praktiske oplysninger Der er mange informationer at holde styr på, når ens barn starter op i dagplejen. Her er et udpluk af de mest relevante Pladsanvisningen I Aalborg Kommune er der pasningsgaranti for 0-5 årige børn. Pasningsgarantien på 0-2 års området betyder at der kan tilbydes plads indenfor bestemte geografiske områder de fire store områder (Nord, Øst, Centrum og Sydvest), dog således at Kærby og Skalborg skal ses i sammenhæng med Centrum, og Centrum i sammenhæng med Vejgaard/Aalborg Øst. Pladsanvisningen tilstræber altid at tilbyde plads så tæt på bopælen som muligt. Prisen for en heldags dagplejeplads er kr i Aalborg Kommunes online pladsanvisning giver dig mulighed for, hurtigt og hele døgnet, at skrive dit barn op til kommunal pasning samt følge dit barns placering på ventelisten Hvis mit barns dagplejer skal have fri eller er syg? Hvis din dagplejer er syg, er der altid mulighed for at få passet barnet. Du vil blive kontaktet af en dagplejepædagog mellem kl fra områdekontoret, hvor du bliver tilbudt plads hos en gæstepleje. Det er dit ansvar, at vi kan komme i kontakt med dig via telefon. Hvis du er tilsluttet en telefonsvarer, bliver der indtalt en besked om sygemeldingen. Alle børn har mulighed for at få gæstepleje ved dagplejerens fravær. Det betyder at børnene vil blive tilbudt gæstedagpleje efter denne prioritering: 1. Barnet vil blive tilbudt gæstepleje i gæstehuse i de områder, som har et gæstehus eller hos hjemmevikarer (som er erfarne dagplejere uden fast tilknyttede børn), såfremt der er plads 2. Barnet vil blive tilbudt gæstepleje hos dagplejere med ubesatte pladser, så barnet undgår at blive 5. barn hos en dagplejer 3. Barnet vil blive placeret hos en dagplejer, som det 5. barn 11

12 Når børnene placeres i gæstepleje, vil vi bestræbe os på, at det er en dagplejer, som barnet har mødt, før det skal i gæstedagpleje og at gæsteplejen sker i lokalområdet. Dette kan dog ikke altid tilgodeses. Besked om dagplejerens raskmelding gives til forældrene af den gæstedagplejer de har benyttet eller pr. telefon Barnets sygdom Børn, der på grund af sygdom, ikke kan deltage i de daglige aktiviteter inden- og udendørs, kan ikke modtages i dagpleje. Børn kan også være syge, selv om de ikke har feber. Der henvises til Sundhedsstyrelsens vejledning Smitsomme sygdomme hos børn. Børnene skal syge- og raskmeldes direkte til dagplejeren Medicingivning Hvis dit barn efter endt sygdom skal have medicin, er det dit ansvar at give barnet det. Børn, der ikke kan undvære medicin i dagens løb, anses ikke for at være raske og kan derfor ikke modtages i dagplejen. Er barnet afhængig af lægeordineret medicin kan dagplejeren give det efter forældrenes anvisning. Forældrene udfylder en blanket medicingivning i dagtilbud ved vedvarende sygdom. Blanketten ligger hos dagplejeren og skal altid følge barnet i gæstepleje Rygning i dagplejehjemmet I dagplejen må der ikke ryges i forbindelse med arbejdet med børn heller ikke udendørs. Dette tager sigte på alle (medarbejdere, forældre mv.) som opholder sig der, hvor børnene færdes. Herudover gælder det for den kommunale dagpleje, at lokaler der primært er indrettet som børnenes legeog opholdsrum, skal være røgfrie hele døgnet Transport Al transport med dagplejebørn foregår med offentlige transportmidler. I de særlige tilfælde hvor børnene skal transporteres på anden måde, skal forældrene altid give en skriftlig tilladelse og dagplejeren skal have aftalt det med den nærmeste leder Forsikring Børn er ikke forsikret i dagplejen, når skaden er hændelig eller dagplejen ikke kan lastes for skaden. Du kan sikre dit barn ved at tegne en børneulykkesforsikring. Tandskader behandles som led i den kommunale tandpleje, indtil barnet fylder 18 år Tavshedspligt Dagplejere, dagplejekontorets personale samt forældrebestyrelsen skal overholde forvaltningslovens bestemmelser om tavshedspligt og underretningspligt Mad i dagplejen Dagplejerne skal sørge for børnenes forplejning mens de opholder sig i dagplejehjemmet. I den forbindelse er der i 2011 vedtaget en madpolitik i dagplejen, som alle dagplejere arbejder efter. Madpolitikken har fokus på sund og ernæringsrigtig børnemad. Udgangspunktet i madpolitikken er en god 12

13 dialog mellem forældre og dagplejer og der skelnes mellem dagligdag og festlige lejligheder. Dagplejeren har madpolitikken til udlån til alle forældrene. Derudover kan den hentes på Aalborg Kommunes hjemmeside: 7. Åbningstider Aalborg kommunes dagplejere har følgende åbningstider: (A-tid) (B-tid) (C-tid) (D-tid) (E-tid) (F-tid) Dagplejen i Aalborg har flest dagplejere med åbningstiderne B og C. Der er enkelte D-tider. De øvrige åbningstider er pt. ikke i brug, men kan etableres efter behov. Der er mulighed for at tilbyde deltidspladser, hvor åbningstiden er 32 timer om ugen. Dagplejen har i 2014 lukket den 24. og 31. december. Derudover er det i ferieåret 2014/2015 besluttet, at der er delvist lukket mellem jul og nytår, den 2. januar samt fredag efter Kr. Himmelfartsdag. Delvist lukket betyder, at der er plads til alle de børn, der har behov for pasning. Den kommunale dagpleje planlægger sommerferie i marts måned, så dagplejeren kan få sin ferie udmeldt efter ferieloven, senest 3 måneder før afholdelse af hovedferien. Der opfordres til en god dialog omkring ferie og fridage mellem dagplejer og forældre. 8. Børn med behov for særlig indsats Børn med behov for særlig indsats visiteres gennem Visitationsudvalget i Udviklingsafsnit for Børn og Unge. Der vil altid være et tæt samarbejde mellem dagplejer, forældre og dagplejepædagog omkring det enkelte barn. I dagplejen er der et tværfagligt samarbejde med andre faggrupper. Her kan nævnes talepædagog, sundhedsplejerske, familiegrupper, børnehaver, embedslæge, handicapteam og børneterapeuterne Basisdagplejen Basisdagplejen er den kommunale dagplejes særlige tilbud til børn med behov for en foranstaltning efter dagtilbudslovens 4. Målet med basisdagplejen er, at give børn med særlige behov ekstra støtte og vejledning. I basisdagplejen er der ansat 15 dagplejere, fordelt i hele Aalborg Kommune, som hver har to børn indskrevet. Dagplejerne i basisdagplejen har særlige faglige og personlige kompetencer, som gør dem i stand til at arbejde med børn med behov for en særlig indsats i en længere periode. Der er ansat to dagplejepædagoger der varetager rådgivnings- og vejledningsfunktionen i basisdagplejen. 13

14 Der er afsat ekstra ressourcer til tilsyn og vejledning hos dagplejerne i basisdagplejen. Da der er overskuelige og fleksible rammer i basisdagplejen, er der i særlig grad mulighed for at imødekomme børn og forældres specifikke behov. I basisdagplejen er der et tæt samarbejde med forældrene og de fagpersoner, der er omkring barnet. Der bliver arbejdet bevidst med at skabe tillid og gode relationer, som er fundamentet for det videre arbejde med børn og forældre. Der bliver udarbejdet udviklingsbeskrivelser og handleplaner på det enkelte barn. I basisdagplejen arbejdes der målrettet på at inddrage disse børn i inkluderende fællesskaber. 9. Forældrebestyrelsen Forældrebestyrelsens opgaver er beskrevet i dagtilbudslovens 15. Aalborg Byråd har uddelegeret følgende beføjelser til forældrebestyrelsen i dagplejen: overordnede principper for dagplejens virksomhed overordnede principper for anvendelse af den børnerelaterede del af budgetrammen deltager i ansættelse af dagplejens områdeledere og teamledere Forældrebestyrelsens sammensætning Der er valgt: 12 forældrerepræsentanter 2 suppleanter til forældrerepræsentanterne 2 dagplejere og 1 dagplejepædagog som medarbejderrepræsentanter 2 lederrepræsentanter, hhv. dagplejeleder og stedfortræder Dagplejeleder er sekretær for forældrebestyrelsen. Pr. juni 2014 er der følgende repræsentanter: Forældrerepræsentanter Formand: Tina Staun Sørensen, team 4 Næstformand: Malou Wilum Buus, team 1 Jennifer Christensen, team 1 Julie Hav, team 2 Linda Thrysøe, team 3 Jane Bak, team 3 Jesper Sloth Christensen, team 3 Michael Elmegaard-Simonsen, team 4 Rikke Møller, team 5 Lydia Lindskov Beck, team 5 Kiki Borup, team 6 Tine Klitgaard Jacobsen, team 6 mail-adresser

15 Suppleanter: Stinne Klitgaard Nielsen, team 3 Randi Pedersen, team 4 Forældrebestyrelsen kan kontaktes, hvis der er spørgsmål eller emner, som ønskes behandlet i forældrebestyrelsen. Medarbejderrepræsentanter: Vibeke Nielsen, TR dagplejer Annette Brix Ottosen, FTR dagplejer Birgitte Nüchel, FTR dagplejepædagog Lederrepræsentanter: Peter Ottesen, dagplejeleder Dorte H. Alrø, stedfortræder i dagplejen Sekretær for forældrebestyrelsen: Dagplejeleder Peter Ottesen Alle referater fra møder i forældrebestyrelsen kan læses på dagplejens hjemmeside. Derudover udsender forældrebestyrelsen nyt til forældre gennem dagplejerne. 10. Budget Budgettet for den kommunale dagpleje udgør ca. 270 mio. i Ca. 97,3 % af budgettet dækker udgiften til løn for samtlige personalegrupper og det resterende budget kategoriseres som øvrige udgifter og dækker: personalerelaterede udgifter såsom uddannelse og tjenestekørsel børnerelateret udgifter ejendomsudgifter Forældrebestyrelsen har på mødet den 22. februar 2014 prioriteret den børnerelaterede del af budgetrammen. I 2014 tildeles der 900 kr. pr. dagplejer (dog ikke ude-vikarer) for at understøtte dagplejernes samarbejde og aktiviteter, hvor forældre/bedsteforældre inddrages. Pengene skal gå til afholdelse af arrangementer, ture osv. i legestuen og indkøb af legetøj mv. hos den enkelte dagplejer. Det er op til dagplejerne at fordele midlerne til de forskellige tiltag og aktiviteter mellem alle dagplejere i legestuegruppen. Derudover er der afsat midler til sand til dem, der måtte ønske det. Derudover prioriteres alle ansattes kompetenceudvikling og arbejdsmiljø i forhold til hjælpemidler mv. 15

16 11. Lovgrundlag Lovgrundlaget for den kommunale dagpleje er givet i Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge af 6. juni 2007 (dagtilbudsloven), hvor 1 angiver formålet med loven: Formålet med denne lov er at fremme børns og unges trivsel, udvikling og læring gennem dag-, fritids- og klubtilbud samt andre socialpædagogiske fritidstilbud. 12. Aalborg Kommunes Børne- og Ungepolitik Aalborg Byråd har vedtaget en Børne- og Ungepolitik gældende for alle børn og unge i Aalborg Kommune. Der kan læses mere om Børne- og Ungepolitikken på Aalborg Kommunes hjemmeside 16

Velkommen i dagplejen

Velkommen i dagplejen Velkommen i dagplejen - et rart sted at være og lære 1 - et rart sted at være og lære Lay out: Vejen Kommune Tekst: Dagtilbud & Skole, Dagplejen Fotos: Dagplejen Tryk: Vejen Kommune Udgivet: 2 Januar 2014

Læs mere

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud Lemvig Kommune Kvalitetsrapport 2009/10 Dagtilbud Dagplejen Lemvig, Nørlem Børnehave, Børnegården, Sct. Georgsgården, Menighedsvuggestuen, Menighedsbørnehaven, Thyborøn Børnecenter, Børnehuset Harboøre,

Læs mere

Hjerm Dagtilbud. VELKOMMEN TIL Dagplejen i Hjerm TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Hjerm Dagtilbud. VELKOMMEN TIL Dagplejen i Hjerm TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Hjerm Dagtilbud VELKOMMEN TIL Dagplejen i Hjerm TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Velkommen Du og dit barn bydes hermed hjertelig velkommen til Dagplejen i Hjerm. Hjerm Dagpleje er en del af Struer Kommunes

Læs mere

PERSPEKTIVPLAN 2014 2015

PERSPEKTIVPLAN 2014 2015 PERSPEKTIVPLAN 2014 2015 DAGTILBUD GISTRUP Indholdsfortegnelse Hjertelig velkommen til Dagtilbud Gistrups perspektivplan 2014... 3 Dagtilbud Gistrups organisation.... 3 Vippemodel... 4 Feriesamarbejde...

Læs mere

Personalehåndbog. 2012-05 Personalehåndbog Side 1 af 69

Personalehåndbog. 2012-05 Personalehåndbog Side 1 af 69 Personalehåndbog 2012-05 Personalehåndbog Side 1 af 69 Håndbog for ansatte ved Dagplejen VORDINGBORG KOMMUNE INDLEDNING... 6 SYGEMELDING... 7 RASKMELDING... 7 LEDIGE PLADSER... 7 DAGPLEJEKONTORET... 8

Læs mere

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 De overordnede rammer for dagtilbudsområdet...4 Børne- og Ungepolitikken...4 Aftalestyring... 4 Udviklingsplan

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109 Langenæsen Dagtilbud 109 Forord Langenæsens lokale udviklingsplan (LUP) er en strategiplan for bestyrelse, ledelse og personale i dagtilbuddet. LUP en skal være retningsgivende og styrende for arbejdet

Læs mere

Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner

Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner (revideret august 2008) Indhold Forord 2 Lovbestemmelser 3 Organisation 5 Nedsættelse af forældrebestyrelser 6 Valg til bestyrelserne 10

Læs mere

for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring

for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Velkomstpjece for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Trige Velkomstpjece Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Velkommen til Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Spørring Vi vil gerne byde jeres familie velkommen

Læs mere

Forældreindflydelse i dagtilbud og daginstitutioner

Forældreindflydelse i dagtilbud og daginstitutioner Forældreindflydelse i dagtilbud og daginstitutioner Dagtilbudsbestyrelser Forældrebestyrelser Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Børne- og Familieafdelingen 2013 Forældreindflydelse i dagtilbud og

Læs mere

Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014

Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014 April 2015 Kvalitetsrapport Udgivet af Vordingborg Kommune 2015 Udarbejdet af: Afdelingen for Dagtilbud Fotos: Susan Klausen og Bøgebjerg Vordingborg Kommune Valdemarsgade

Læs mere

Vuggestuen Sydvesten. - En del af dagtilbud Sofiendal. Pædagogisk profil og læreplaner.

Vuggestuen Sydvesten. - En del af dagtilbud Sofiendal. Pædagogisk profil og læreplaner. Vuggestuen Sydvesten - En del af dagtilbud Sofiendal isk profil og læreplaner. 2012 PÆDAGOGISK PROFIL VUGGESTUEN SYDVESTEN 2012 Organisering og normering Vuggestuen Sydvesten er en del af dagtilbud Sofiendal,

Læs mere

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Josva og Børnehuset Kaleb Hasselvej 8 Lerpyttervej 25 7700 Thisted 7700

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING:

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: HÅNDBOG DAGPLEJERE MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: VELKOMMEN I DAGPLEJEN I HADERSLEV DAGPLEJENS ORGANISATIONSOPBYGNING MÅL OG VÆRDIER I HADERSLEV DAGPLEJE MÅLSÆTNING FOR ARBEJDET MED BØRNENE TAGER

Læs mere

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING:

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: HÅNDBOG DAGPLEJERE MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: VELKOMMEN I DAGPLEJEN I HADERSLEV DAGPLEJENS ORGANISATIONSOPBYGNING MÅL OG VÆRDIER I HADERSLEV DAGPLEJE MÅLSÆTNING FOR ARBEJDET MED BØRNENE TAGER

Læs mere

ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD 3 DET SAMLEDE BILLEDE 4 RAMMERNE FOR DAGTILBUD I GREVE KOMMUNE 8 BØRNENES TRIVSEL OG UDVIKLING 17

ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD 3 DET SAMLEDE BILLEDE 4 RAMMERNE FOR DAGTILBUD I GREVE KOMMUNE 8 BØRNENES TRIVSEL OG UDVIKLING 17 FÆLLES KVALI TETSRAPPORT ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD NOVEMBER 2010 CENTER FOR DAGTILBUD INDHOLD ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD 3 DET SAMLEDE BILLEDE 4 RAMMERNE

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen Lovforslag nr. L 176 Folketinget 2009-10 Fremsat den 24. marts 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Læs mere

Virksomhedsplan 2013

Virksomhedsplan 2013 Virksomhedsplan 2013 0 Indholdsfortegnelse: 2. Præsentation af børnehaven... side 2 Åbningstider... side 2 Vi kan træffes på... side 2 Personale... side 3 En typisk dag i børnehaven... side 3-4 Sikkerhedsregler...

Læs mere

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen Indhold Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen...1 Dagplejens forældrebestyrelse...2 Dagplejens MED udvalg...3 Tusindfryd...5 Nordlys...5 Grundlag...5 Organisering...5 Børnehuset

Læs mere

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING:

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: HÅNDBOG DAGPLEJERE 1 MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: VELKOMMEN I DAGPLEJEN I HADERSLEV DAGPLEJENS ORGANISATIONSOPBYGNING MÅL OG VÆRDIER I HADERSLEV DAGPLEJE MÅLSÆTNING FOR ARBEJDET MED BØRNENE TAGER

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger

Faglige kvalitetsoplysninger Faglige kvalitetsoplysninger 2012 Status på dagtilbudsområdet 1/26 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 SAMMENFATTENDE VURDERING AF DAGTILBUDSOMRÅDET... 4 STATUS PÅ NY OMRÅDESTRUKTUR... 4 OPDELING AF DE

Læs mere

LUP. Lokal Udviklings Plan for Dagtilbud Tilst 2012-2014

LUP. Lokal Udviklings Plan for Dagtilbud Tilst 2012-2014 LUP Lokal Udviklings Plan for Dagtilbud Tilst 2012-2014 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 RAMMESÆTNING... 4 ARBEJDET MED LÆREPLANER... 4 VORES LOKALE KENDETEGN MISSION, PÆDAGOGIK

Læs mere

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og unge... 6 Den pædagogiske opgave og pædagogernes ansvar...

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg

Kvalitetsrapport 2009. Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg Kvalitetsrapport Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg Indledning...2 Kort om kvalitetsrapporten for...2 Delrapportens indhold og opbygning...2 Oplysninger om effekt...3

Læs mere

HÅNDBOG FOR DAGPLEJERE

HÅNDBOG FOR DAGPLEJERE HÅNDBOG FOR DAGPLEJERE Indhold Velkommen i Dagplejen i Haderslev... 6 Dagplejens organisationsopbygning... 7 Organisationsplan for Dagplejen Nord... 8 Organisationsplan for Dagplejen Syd... 9 Organisationsplan

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

LUP. Lokal Udviklings Plan for Dagtilbud Tilst 2012-2014

LUP. Lokal Udviklings Plan for Dagtilbud Tilst 2012-2014 LUP Lokal Udviklings Plan for Dagtilbud Tilst 2012-2014 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 1.RAMMESÆTNING... 4 2.VORES LOKALE KENDETEGN MISSION, PÆDAGOGIK OG VISIONER... 4 DAGTILBUDDETS

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011 Dagtilbud

Kvalitetsrapport 2011 Dagtilbud Kvalitetsrapport 2011 Dagtilbud 1 Kvalitetsrapport for 2011 For dagtilbuddene i Fredensborg Kommune Center for Skoler og Dagtilbud Børn, Kultur og Sundhed Fredensborg Kommune 1. udgave september 2012 2

Læs mere

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indledning og læsevejledning... 5 Læsevejledning...7 Rammer... 9

Læs mere