Den kommunale dagpleje i Aalborg Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den kommunale dagpleje i Aalborg Kommune"

Transkript

1 Den kommunale dagpleje i Aalborg Kommune Det vil vi Perspektivplan

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD DAGPLEJEN I AALBORG KOMMUNE OM DAGPLEJEN DAGPLEJEPÆDAGOGERNE DEN ENKELTE DAGPLEJER ORGANISATIONEN BAG DEN KOMMUNALE DAGPLEJE MÅLSÆTNINGER FÆLLES AKTIVITETER I DAGPLEJEN PÆDAGOGISKE LÆREPLANER BØRNEMILJØVURDERING TEMADAGPLEJERE FOKUSOMRÅDER DE FIRE SPOR I UDVIKLINGSPLANEN PROFILERING AF DAGPLEJEN LEGESTUER ØKONOMISTYRING PRAKTISKE OPLYSNINGER PLADSANVISNINGEN HVIS MIT BARNS DAGPLEJER SKAL HAVE FRI ELLER ER SYG? BARNETS SYGDOM MEDICINGIVNING RYGNING I DAGPLEJEHJEMMET TRANSPORT FORSIKRING TAVSHEDSPLIGT MAD I DAGPLEJEN ÅBNINGSTIDER BØRN MED BEHOV FOR SÆRLIG INDSATS BASISDAGPLEJEN FORÆLDREBESTYRELSEN BUDGET LOVGRUNDLAG AALBORG KOMMUNES BØRNE- OG UNGEPOLITIK / Opdateret d

3 1. Forord Hermed Det vil vi perspektivplanen for for den kommunale dagpleje i Aalborg Kommune. Perspektivplanen er et arbejdsredskab for de ansatte og en orientering til forældre med børn i den kommunale dagpleje. Perspektivplanen indeholder en oversigt over, hvilke indsatsområder der særligt skal arbejdes med i 2014 og 2015, ligesom den indeholder praktiske oplysninger og dermed kan benyttes som opslagsværk, suppleret af hjemmesiderne og Vi håber, at I vil bruge perspektivplanen aktivt, da den netop er udarbejdet til at skabe grundlaget for den gode relation mellem forældre, dagplejer og barn. Den kommunale dagpleje er en stor institution. Der er pr. 1. januar 2014 ansat 701 dagplejere til at passe børn og derudover er der dagplejepædagoger, ledere og administrativt personale. I dagplejen bliver der løbende arbejdet med udviklingsplaner, målsætninger og kompetenceudvikling med det omdrejningspunkt at skabe trivsel, udvikling og læring samt gode rammer og vilkår for børnene og de ansatte. Det hele handler om at sikre det enkelte barn og dets forældre den bedste hverdag i dagplejen, hvor der er fokus på det enkelte barns trivsel, udvikling og læring. Et positivt samarbejde og god dialog mellem forældre og dagplejer er centralt for at opnå dette. Målet med perspektivplanen er at give et indblik i alle de gode initiativer og muligheder, som den kommunale dagpleje rummer, og vi håber, at dette vil danne grundlag for en god dialog mellem forældre og dagplejer. Vi håber, at de spændende tiltag og initiativer, som I bliver præsenteret for og som I vil opleve i de kommende år, vil være medvirkende til, at I anbefaler den kommunale dagpleje til forældre, der står overfor at skulle vælge pasningstilbud til deres barn. På den måde sikres et fortsat grundlag for at udvikle det gode tilbud, som den kommunale dagpleje er. Med ønske om nogle rigtig gode år i den kommunale dagpleje. Mange hilsner Forældrebestyrelsen for den kommunale dagpleje i Aalborg Kommune 3

4 2. Dagplejen i Aalborg Kommune Du har valgt, at dit barn skal passes hos en af Aalborg Kommunes kommunale dagplejere og her får dit barn tilbudt en hverdag i et trygt og hjemligt miljø, hvor der skabes relationer mellem 3-4 børn og deres dagplejer Om dagplejen Dagplejen arbejder inkluderende og sætter dit barn i centrum ved at: give dit barn tryghed og omsorg være nærværende i samspillet med dit barn have en læreplan som sikrer, at vi støtter dit barns alsidige udvikling opbygge tillid til dig som forældre og samarbejdspartner Dagplejen har kvalificerede og kompetente dagplejere, der: alle har gennemgået en længere trinvis ansættelsesproces alle deltager i 14 dages grundkursus løbende opdateres med supplerende kurser og kompetenceudvikling Dagplejen har kvalificerede og kompetente dagplejepædagoger, der: besøger din dagplejer efter behov besøger legestuen mindst én gang hver måned giver råd og vejledning til både dig og din dagplejer foretager et antal anmeldte og uanmeldte besøg hos dagplejeren udfører myndighedstilsyn 2.2 Dagplejepædagogerne I dagplejen er der et tæt samarbejde mellem dagplejer og dagplejepædagoger. Dagplejeren kan altid få telefonisk råd og vejledning af en dagplejepædagog og besøg hos dagplejeren planlægges efter behov. Derudover er der et formaliseret tilsyn med alle dagplejere i henhold til dagtilbudslovens 5. Som forælder møder du dagplejepædagogen første gang pr. telefon ved tilbud om plads til dit barn og dernæst til kontaktmøde hos dagplejeren i forbindelse med barnets start i dagplejen. Dagplejepædagogen har en pædagogisk uddannelse og en alsidig erfaring indenfor det pædagogiske arbejde. Det er dagplejepædagogen, der giver sparring, råd og vejledning til dagplejerne i det daglige arbejde med børnene og er i samarbejde med dagplejeren opmærksom på trivslen hos det enkelte barn og samspillet mellem børnene i gruppen i dagplejen. Det er også dagplejepædagogen, der formidler den faglige viden til dagplejerne. Dagplejepædagogen fører anmeldte og uanmeldte besøg samt tilsyn i dagplejehjemmene og i legestuen. Dagplejepædagogen er sammen med dagplejeren medvirkende til at sikre kvalitet og faglighed omkring det enkelte barns udvikling. Dagplejepædagogen arbejder i makkerskaber, hvor der gøres brug af hinandens kompetencer ved faglig sparring. 4

5 2.3. Den enkelte dagplejer Den kommunale dagplejer passer fire børn og den lille gruppe gør, at der er god tid til det enkelte barn, så det i løbet af sit dagplejeliv kan få den voksenkontakt og det nærvær, et lille barn behøver. Der kan modtages op til fem børn i alderen seks måneder til tre år. Dagplejeren tilrettelægger en hverdag, der tager udgangspunkt i børnenes trivsel, udvikling og læring. Børnene får mulighed for at være i en hjemlig ramme med de hverdagsaktiviteter, der hører til her. Med jævne mellemrum mødes en gruppe dagplejere med deres børn i en legestue. Her får børnene mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter og får oplevelser sammen med større grupper af børn. Dagplejerens hjem er godkendt både indretningsmæssigt og rent sikkerhedsmæssigt. Kommunen har indhentet straffeattest og børneattest på dagplejeren samt på ægtefælle/samlever, hjemmeboende børn der er fyldt 15 år samt evt. logerende, som er bosat i hjemmet Organisationen bag den kommunale dagpleje I dagplejen er der ansat en dagplejeleder, som varetager den overordnede ledelse af dagplejen samt af dagplejesekretariatet, hvor personaleadministration, økonomistyring og administrative opgaver varetages for hele dagplejen. Dagplejen består af seks team med i alt 35 pædagoger. Derudover varetager Team Økonomi, Lager og Service administrative samt praktiske opgaver. Dagplejen i Aalborg Kommune har adresse følgende sted: Dagplejen i Aalborg Kommune Stationsvej Storvorde Callcenter: tlf.nr Dagplejeleder: Peter Ottesen Tlf.nr.:

6 Organisationsdiagram for Dagplejen i Aalborg Kommune pr Dagplejeleder Sekretær Konsulent Team 1 1 teamleder 5 dagplejepædagoger Team 2 1 teamleder 6 dagplejepædagoger Team 3 1 teamleder 6 dagplejepædagoger Team 4 1 teamleder 5 dagplejepædagoger Team 5 1 teamleder 6 dagplejepædagoger Team Tværgående Funktioner Teamleder/ stedfortræder Team Økonomi, Lager og Service (Dagplejesekretariatet) 119 dagplejere Beatesmindevej Gug Hasseris Mølholm Nørholm Seminariekvarteret Skalborg Nord Sohngårdsholms -kvarteret Sønderbro Vestbyen Visse 140 dagplejere Bislev Dall Ellidshøj Farstrup Ferslev Frejlev Godthåb Kærby Nibe Nøvling Scheelsminde Sebber Skalborg Nord Skalborg Syd Svenstrup Sønderholm 129 dagplejere Filstedvej Herningvej Humle/Smede Skallerupvej Vejgård Centrum 123 dagplejere Hals Hou Gistrup Gudumholm Kanalkvarteret Klarup Mou Sdr. Kongerslev Storvorde- Sejlflod Vårst/Fjellerad 142 dagplejere Lindholm Gandrup Grindsted Langholt Nr. Uttrup Nørresundby Centrum Stae Sulsted Tylstrup Ulsted Vester Hassing Vadum Vestbjerg Vodskov Dagplejere i gæstehuse 2 dagplejepædagoger i gæstehuse 3 dagplejepædagoger i Basisdagplejen Udevikarer 1 teamleder 7 adm. medarbejdere 4 medarbejdere med servicefunktioner 6

7 3. Målsætninger Vi værdsætter at have fokus på barnets udvikling og trivsel ved at: barnets basale behov for tryghed og omsorg opfyldes barnet er omgivet af nærværende og interesserede voksne barnets samvær med den voksne er præget af varme og glæde barnet anerkendes barnet støttes i at udvikle sociale kompetencer barnet får tid og ro til fordybelse barnet får en sund og alsidig kost barnet får mulighed for alsidige aktiviteter, der styrker barnets fantasi, sanser og fysik Vi værdsætter et godt forældresamarbejde ved at: afholde forbesøg og kontaktmøder samt tilbyde forældresamtaler efter behov forældre inddrages i drøftelser af det pædagogiske arbejde om deres barn forældre inddrages i barnets hverdag i dagplejen udviklingsplanens fire spor er en naturlig del af forældreinddragelsen og samarbejdet have en åben dialog mellem forældre og dagplejer forældrene inddrages i den gode overgang mellem dagpleje og børnehave inddrage forældrebestyrelsen i størst muligt omfang forældre i øget grad hjælper andre forældre; eksempelvis med aktivt at tage hånd om nye børn og familier, gennem forældrenetværk eller som mentorer Vi værdsætter et godt samarbejde mellem medarbejderne ved at: arbejde målrettet og professionelt ud fra vores fælles værdigrundlag fastholde et højt fagligt niveau arbejde professionelt og dele viden og erfaringer tage ansvar og medvirke til løsning af konflikter være loyale give plads til individuelle hensyn være anerkendende, nærværende og troværdige støtte, give opbakning og inspirere hinanden være åbne, ærlige og hjælpsomme indgå i et socialt fællesskab og sætte humor højt 4. Fælles aktiviteter i dagplejen 4.1. Pædagogiske læreplaner Der skal ifølge dagtilbudsloven 8 udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år i alle dagtilbud. Den pædagogiske læreplan skal give rum for leg, læring og udvikling af børn i dagtilbud. Ved udarbejdelsen af den pædagogiske læreplan skal der tages hensyn til børnegruppens sammensætning. Den pædagogiske læreplan skal beskrive dagtilbuddets mål for børnenes læring indenfor følgende temaer: 7

8 1. Alsidig personlig udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sproglig udvikling 4. Krop og bevægelse 5. Naturen og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og værdier Den pædagogiske læreplan skal beskrive relevante pædagogiske metoder og aktiviteter, der iværksættes for at nå målene og hvordan læreplanen evalueres. Der bliver arbejdet med pædagogiske læreplaner på forskellige måder i de enkelte team Børnemiljøvurdering Ifølge dagtilbudsloven 7 skal børn i dagtilbud have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring. Det fysiske børnemiljø handler om de fysiske rammer indendørs og udendørs. Det psykiske børnemiljø drejer sig om, hvordan det enkelte barn har det med sig selv, de andre børn og med de voksne. Det æstetiske børnemiljø handler om, hvordan omgivelserne påvirker børnenes sanser og følelser. Det drejer sig om, at indretning og udsmykning af bygninger, rum og legesteder har betydning for børnenes oplevelse af dagtilbuddet som inspirerende, motiverende, udfordrende og behageligt. Det skal fremgå af de pædagogiske læreplaner, hvordan arbejdet med et godt børnemiljø bliver en integreret del af det pædagogiske arbejde. Børnemiljøet skal vurderes i et børneperspektiv, og børns oplevelser af børnemiljøet skal inddrages under hensyntagen til børnenes alder og modenhed. Der bliver arbejdet med børnemiljøvurderinger på forskellige måder i de enkelte team Temadagplejere I 2013 og 2014 uddannes der i alt 200 temadagplejere - henholdsvis 100 idrætsdagplejere og 100 naturdagplejere. I oktober 2013 blev det første hold idrætsdagplejere og idrætslegestuer certificeret. De har alle gennemgået et uddannelsesforløb og arbejdet målrettet med årsplaner for at opnå certificeringen. Udannelses af disse temadagplejere udspringer af projektet Kroppen på Toppen, der blev afviklet i støttet af Forebyggelsesfonden. Projektet havde til formål at styrke sundheden i den kommunale dagpleje i Aalborg Kommune. Projektet var med til at opkvalificere alle deltagere i ergonomi, så de fremadrettet undgår skader og slid. Derudover var projektet en sundhedsfremmende indsats, hvor både børn og ansatte oplever glæden ved bevægelse samt en mere fysisk aktiv dagplejedag. Alle medarbejdere i dagplejen har deltaget i et 2-dages kursus med fokus på sundhedsfaglig og ergonomisk viden. Desuden blev alle deltagere præsenteret for Dagplejens aktivitetstaske, der indeholder redskaber til at stimulere barnets motoriske udvikling samt ideer/redskaber til at få pulsen op og røde kinder hos både børn og voksne. Det er muligt at læse mere om projektet på 8

9 5. Fokusområder 5.1. De fire spor i udviklingsplanen Vi vil arbejde med omsætning af de fire spor i den fælles udviklingsplan for alle dagtilbud i Aalborg Kommune, i 2014 særligt temaerne sundhed og forældreinddragelse: inklusion og inkluderende fællesskaber læring og læringsmiljøer forældreinddragelse sundhed Der sættes fokus på de fire spor i udviklingsplanen hos den enkelte dagplejer og i legestuerne, hvor dagplejepædagogerne er centrale aktører i omsætningen af udviklingsplanen. Der igangsættes en kompetenceudvikling af alle dagplejere og dagplejepædagoger, som understøtter de fire spor. Inklusion Vi vil: med aktiviteter i dagplejen understøtte og styrke de inkluderende fællesskaber for børnene videreudvikle på de metoder, der anvendes til den gode opstart for børnene i dagplejen og sikre at forældrene til enhver tid bruges som barnets primære ressource før, under og i overgang mellem dagplejen og daginstitution Læring og læringsmiljøer Vi vil: skabe mangfoldige og inspirerende læringsmiljøer inde og ude, så alle børn stimuleres og får lyst til at lære sætte fokus på at organisere dagligdagen i dagplejehjemmene og i legestuerne, med henblik på at tilrettelægge en hverdag der underbygger læring og læringsmiljøer Forældreinddragelse Vi vil: Sundhed Vi vil: i højere grad inddrage forældrebestyrelsen og andre forældre i arbejdet med omsætningen af udviklingsplanen inddrag forældre og evt. bedsteforældre i aktiviteter i legestuerne have en skærpet opmærksomhed på at inddrage forældre i al tværfagligt arbejde vedr. deres barn inddrage forældrebestyrelsen i drøftelserne vedr. evt. oprettelse af forældrenetværk og forældrementor-ordninger sætte fokus på sundhed i et bredt perspektiv implementere Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker på relevante områder 9

10 med udgangspunkt i Kroppen på Toppen sætte sundhed og bevægelse i fokus i legestuerne og fortsat arbejde med at uddanne temadagplejere i 2014 evaluere madpolitikken ifht. børn, dagplejere, pædagoger og forældre evt. afholde forældrearrangement med deltagelse af den kommunale kostkonsulent skærpe fokus ifht. madpolitikken og anvendelsen af denne arbejde for mere økologi i den kommunale dagpleje iværksætte ny undersøgelse i forhold til omfanget af rygning i den kommunale dagpleje tilstræbe at alle børn i den kommunale dagpleje har daglige udendørsoplevelser 5.2. Profilering af dagplejen Vi vil: fortsat arbejde med udvikling af dagplejens hjemmeside o herunder markedsføre den kommunale dagpleje på de områder forældre lægger mest vægt på ved valg af pasningstilbud o udbygge hjemmesiden med forældreindlæg om hvorfor, de har valgt den kommunale dagpleje o højne informationsniveauet til forældrene via nyhedsbrev fra hjemmesiden arbejde aktivt med fortsat profilering af den enkelte dagplejer på hjemmesiden have kampagner for profilering af dagplejens kerneydelse for at forbedre dagplejens image fortsat udvide antallet af kanaler til profilering af den kommunale dagpleje o herunder deltage aktivt i kommunale såvel som private tilbud for forældre på barselsorlov for at informere om den kommunale dagplejes kvalitet og kerneydelse udvide samarbejdet med pladsanvisningen således at forældre i højere grad kan få indflydelse på valg af dagplejer udarbejde en mediepolitik 5.3. Legestuer Vi vil arbejde med at udvikle legestuernes: form indhold rammer Vores mål er, at alle dagplejere får mulighed for at samles i legestuer med kolleger og deres dagplejebørn med faste mellemrum. Vi arbejder til stadighed på at finde flere egnede lokaler til legestue. Formålet med legestuen er, at børnene prøver at være sammen i en større gruppe og samtidig får mulighed for anderledes leg og beskæftigelse. Formålet er også at dagplejerne får mulighed for faglig sparring af kolleger. Der er både halv- og heldagslegestuer afhængig af de fysiske rammer. Der arbejdes hen mod, at alle på længere sigt skal have mulighed for at gå i heldagslegestue under egnede fysiske forhold. I heldagslegestue bliver barnet, som udgangspunkt, afleveret og afhentet i legestuen. 10

11 Dagplejepædagogen deltager i de enkelte legestuer minimum én gang hver måned. Der arbejdes med at udvikle årsplaner for aktiviteter og arrangementer i de enkelte legestuer. Der afholdes minimum ét arrangement for forældre/bedsteforældre årligt i legestuerne. Arrangementerne har fokus på aktiviteterne og indeholder ikke nødvendigvis forplejning Økonomistyring Vi vil: sikre at pasningsgarantien fastholdes i det enkelte team i forhold til de politisk opstillede mål tilstræbes en belægningsprocent i dagplejen på 90 % (inkl. dobbeltpladser), hvorfor belægningen løbende følges tæt foretage de nødvendige kapacitetstilpasninger for at sikre færrest muligt ledige pladser arbejde for at budgetterne for 2014 og 2015 overholdes 6. Praktiske oplysninger Der er mange informationer at holde styr på, når ens barn starter op i dagplejen. Her er et udpluk af de mest relevante Pladsanvisningen I Aalborg Kommune er der pasningsgaranti for 0-5 årige børn. Pasningsgarantien på 0-2 års området betyder at der kan tilbydes plads indenfor bestemte geografiske områder de fire store områder (Nord, Øst, Centrum og Sydvest), dog således at Kærby og Skalborg skal ses i sammenhæng med Centrum, og Centrum i sammenhæng med Vejgaard/Aalborg Øst. Pladsanvisningen tilstræber altid at tilbyde plads så tæt på bopælen som muligt. Prisen for en heldags dagplejeplads er kr i Aalborg Kommunes online pladsanvisning giver dig mulighed for, hurtigt og hele døgnet, at skrive dit barn op til kommunal pasning samt følge dit barns placering på ventelisten Hvis mit barns dagplejer skal have fri eller er syg? Hvis din dagplejer er syg, er der altid mulighed for at få passet barnet. Du vil blive kontaktet af en dagplejepædagog mellem kl fra områdekontoret, hvor du bliver tilbudt plads hos en gæstepleje. Det er dit ansvar, at vi kan komme i kontakt med dig via telefon. Hvis du er tilsluttet en telefonsvarer, bliver der indtalt en besked om sygemeldingen. Alle børn har mulighed for at få gæstepleje ved dagplejerens fravær. Det betyder at børnene vil blive tilbudt gæstedagpleje efter denne prioritering: 1. Barnet vil blive tilbudt gæstepleje i gæstehuse i de områder, som har et gæstehus eller hos hjemmevikarer (som er erfarne dagplejere uden fast tilknyttede børn), såfremt der er plads 2. Barnet vil blive tilbudt gæstepleje hos dagplejere med ubesatte pladser, så barnet undgår at blive 5. barn hos en dagplejer 3. Barnet vil blive placeret hos en dagplejer, som det 5. barn 11

12 Når børnene placeres i gæstepleje, vil vi bestræbe os på, at det er en dagplejer, som barnet har mødt, før det skal i gæstedagpleje og at gæsteplejen sker i lokalområdet. Dette kan dog ikke altid tilgodeses. Besked om dagplejerens raskmelding gives til forældrene af den gæstedagplejer de har benyttet eller pr. telefon Barnets sygdom Børn, der på grund af sygdom, ikke kan deltage i de daglige aktiviteter inden- og udendørs, kan ikke modtages i dagpleje. Børn kan også være syge, selv om de ikke har feber. Der henvises til Sundhedsstyrelsens vejledning Smitsomme sygdomme hos børn. Børnene skal syge- og raskmeldes direkte til dagplejeren Medicingivning Hvis dit barn efter endt sygdom skal have medicin, er det dit ansvar at give barnet det. Børn, der ikke kan undvære medicin i dagens løb, anses ikke for at være raske og kan derfor ikke modtages i dagplejen. Er barnet afhængig af lægeordineret medicin kan dagplejeren give det efter forældrenes anvisning. Forældrene udfylder en blanket medicingivning i dagtilbud ved vedvarende sygdom. Blanketten ligger hos dagplejeren og skal altid følge barnet i gæstepleje Rygning i dagplejehjemmet I dagplejen må der ikke ryges i forbindelse med arbejdet med børn heller ikke udendørs. Dette tager sigte på alle (medarbejdere, forældre mv.) som opholder sig der, hvor børnene færdes. Herudover gælder det for den kommunale dagpleje, at lokaler der primært er indrettet som børnenes legeog opholdsrum, skal være røgfrie hele døgnet Transport Al transport med dagplejebørn foregår med offentlige transportmidler. I de særlige tilfælde hvor børnene skal transporteres på anden måde, skal forældrene altid give en skriftlig tilladelse og dagplejeren skal have aftalt det med den nærmeste leder Forsikring Børn er ikke forsikret i dagplejen, når skaden er hændelig eller dagplejen ikke kan lastes for skaden. Du kan sikre dit barn ved at tegne en børneulykkesforsikring. Tandskader behandles som led i den kommunale tandpleje, indtil barnet fylder 18 år Tavshedspligt Dagplejere, dagplejekontorets personale samt forældrebestyrelsen skal overholde forvaltningslovens bestemmelser om tavshedspligt og underretningspligt Mad i dagplejen Dagplejerne skal sørge for børnenes forplejning mens de opholder sig i dagplejehjemmet. I den forbindelse er der i 2011 vedtaget en madpolitik i dagplejen, som alle dagplejere arbejder efter. Madpolitikken har fokus på sund og ernæringsrigtig børnemad. Udgangspunktet i madpolitikken er en god 12

13 dialog mellem forældre og dagplejer og der skelnes mellem dagligdag og festlige lejligheder. Dagplejeren har madpolitikken til udlån til alle forældrene. Derudover kan den hentes på Aalborg Kommunes hjemmeside: 7. Åbningstider Aalborg kommunes dagplejere har følgende åbningstider: (A-tid) (B-tid) (C-tid) (D-tid) (E-tid) (F-tid) Dagplejen i Aalborg har flest dagplejere med åbningstiderne B og C. Der er enkelte D-tider. De øvrige åbningstider er pt. ikke i brug, men kan etableres efter behov. Der er mulighed for at tilbyde deltidspladser, hvor åbningstiden er 32 timer om ugen. Dagplejen har i 2014 lukket den 24. og 31. december. Derudover er det i ferieåret 2014/2015 besluttet, at der er delvist lukket mellem jul og nytår, den 2. januar samt fredag efter Kr. Himmelfartsdag. Delvist lukket betyder, at der er plads til alle de børn, der har behov for pasning. Den kommunale dagpleje planlægger sommerferie i marts måned, så dagplejeren kan få sin ferie udmeldt efter ferieloven, senest 3 måneder før afholdelse af hovedferien. Der opfordres til en god dialog omkring ferie og fridage mellem dagplejer og forældre. 8. Børn med behov for særlig indsats Børn med behov for særlig indsats visiteres gennem Visitationsudvalget i Udviklingsafsnit for Børn og Unge. Der vil altid være et tæt samarbejde mellem dagplejer, forældre og dagplejepædagog omkring det enkelte barn. I dagplejen er der et tværfagligt samarbejde med andre faggrupper. Her kan nævnes talepædagog, sundhedsplejerske, familiegrupper, børnehaver, embedslæge, handicapteam og børneterapeuterne Basisdagplejen Basisdagplejen er den kommunale dagplejes særlige tilbud til børn med behov for en foranstaltning efter dagtilbudslovens 4. Målet med basisdagplejen er, at give børn med særlige behov ekstra støtte og vejledning. I basisdagplejen er der ansat 15 dagplejere, fordelt i hele Aalborg Kommune, som hver har to børn indskrevet. Dagplejerne i basisdagplejen har særlige faglige og personlige kompetencer, som gør dem i stand til at arbejde med børn med behov for en særlig indsats i en længere periode. Der er ansat to dagplejepædagoger der varetager rådgivnings- og vejledningsfunktionen i basisdagplejen. 13

14 Der er afsat ekstra ressourcer til tilsyn og vejledning hos dagplejerne i basisdagplejen. Da der er overskuelige og fleksible rammer i basisdagplejen, er der i særlig grad mulighed for at imødekomme børn og forældres specifikke behov. I basisdagplejen er der et tæt samarbejde med forældrene og de fagpersoner, der er omkring barnet. Der bliver arbejdet bevidst med at skabe tillid og gode relationer, som er fundamentet for det videre arbejde med børn og forældre. Der bliver udarbejdet udviklingsbeskrivelser og handleplaner på det enkelte barn. I basisdagplejen arbejdes der målrettet på at inddrage disse børn i inkluderende fællesskaber. 9. Forældrebestyrelsen Forældrebestyrelsens opgaver er beskrevet i dagtilbudslovens 15. Aalborg Byråd har uddelegeret følgende beføjelser til forældrebestyrelsen i dagplejen: overordnede principper for dagplejens virksomhed overordnede principper for anvendelse af den børnerelaterede del af budgetrammen deltager i ansættelse af dagplejens områdeledere og teamledere Forældrebestyrelsens sammensætning Der er valgt: 12 forældrerepræsentanter 2 suppleanter til forældrerepræsentanterne 2 dagplejere og 1 dagplejepædagog som medarbejderrepræsentanter 2 lederrepræsentanter, hhv. dagplejeleder og stedfortræder Dagplejeleder er sekretær for forældrebestyrelsen. Pr. juni 2014 er der følgende repræsentanter: Forældrerepræsentanter Formand: Tina Staun Sørensen, team 4 Næstformand: Malou Wilum Buus, team 1 Jennifer Christensen, team 1 Julie Hav, team 2 Linda Thrysøe, team 3 Jane Bak, team 3 Jesper Sloth Christensen, team 3 Michael Elmegaard-Simonsen, team 4 Rikke Møller, team 5 Lydia Lindskov Beck, team 5 Kiki Borup, team 6 Tine Klitgaard Jacobsen, team 6 mail-adresser

15 Suppleanter: Stinne Klitgaard Nielsen, team 3 Randi Pedersen, team 4 Forældrebestyrelsen kan kontaktes, hvis der er spørgsmål eller emner, som ønskes behandlet i forældrebestyrelsen. Medarbejderrepræsentanter: Vibeke Nielsen, TR dagplejer Annette Brix Ottosen, FTR dagplejer Birgitte Nüchel, FTR dagplejepædagog Lederrepræsentanter: Peter Ottesen, dagplejeleder Dorte H. Alrø, stedfortræder i dagplejen Sekretær for forældrebestyrelsen: Dagplejeleder Peter Ottesen Alle referater fra møder i forældrebestyrelsen kan læses på dagplejens hjemmeside. Derudover udsender forældrebestyrelsen nyt til forældre gennem dagplejerne. 10. Budget Budgettet for den kommunale dagpleje udgør ca. 270 mio. i Ca. 97,3 % af budgettet dækker udgiften til løn for samtlige personalegrupper og det resterende budget kategoriseres som øvrige udgifter og dækker: personalerelaterede udgifter såsom uddannelse og tjenestekørsel børnerelateret udgifter ejendomsudgifter Forældrebestyrelsen har på mødet den 22. februar 2014 prioriteret den børnerelaterede del af budgetrammen. I 2014 tildeles der 900 kr. pr. dagplejer (dog ikke ude-vikarer) for at understøtte dagplejernes samarbejde og aktiviteter, hvor forældre/bedsteforældre inddrages. Pengene skal gå til afholdelse af arrangementer, ture osv. i legestuen og indkøb af legetøj mv. hos den enkelte dagplejer. Det er op til dagplejerne at fordele midlerne til de forskellige tiltag og aktiviteter mellem alle dagplejere i legestuegruppen. Derudover er der afsat midler til sand til dem, der måtte ønske det. Derudover prioriteres alle ansattes kompetenceudvikling og arbejdsmiljø i forhold til hjælpemidler mv. 15

16 11. Lovgrundlag Lovgrundlaget for den kommunale dagpleje er givet i Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge af 6. juni 2007 (dagtilbudsloven), hvor 1 angiver formålet med loven: Formålet med denne lov er at fremme børns og unges trivsel, udvikling og læring gennem dag-, fritids- og klubtilbud samt andre socialpædagogiske fritidstilbud. 12. Aalborg Kommunes Børne- og Ungepolitik Aalborg Byråd har vedtaget en Børne- og Ungepolitik gældende for alle børn og unge i Aalborg Kommune. Der kan læses mere om Børne- og Ungepolitikken på Aalborg Kommunes hjemmeside 16

Velkommen i dagplejen

Velkommen i dagplejen Velkommen i dagplejen Jeres barn skal nu starte i dagpleje hos en af vores kommunale dagplejere. Den tid som barnet skal tilbringe i dagplejen er en forholdsvis stor del af barnets friske og vågne tid.

Læs mere

VELKOMMEN I DAGPLEJEN

VELKOMMEN I DAGPLEJEN VELKOMMEN I DAGPLEJEN VELKOMMEN i Dagplejen Kære forælder Denne pjece indeholder praktiske oplysninger, som i ord og billeder fortæller om hverdagen hos en dagplejer. Indhold 3 Dagplejen er for børn fra

Læs mere

Hvad er en kommunal dagpleje?

Hvad er en kommunal dagpleje? DAGPLEJEN 1 Velkommen Vi byder dig og dit barn velkommen i Den kommunale Dagpleje i Esbjerg kommune. Med denne folder vil vi gerne fortælle dig om dagplejen og dens muligheder. Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje af Langeland Dagpleje 1 Indholdsfortegnelse Personale:... 3 Historie:... 3 Geografi:... 3 Målgruppe:... 3 Åbningstider:... 3 Rådhusets åbningstider:... 3 Takst:... 3 Organisatorisk og politisk placering

Læs mere

velkommen i dagplejen

velkommen i dagplejen velkommen i dagplejen velkommen i Dagplejen Kære forælder Denne pjece indeholder praktiske oplysninger, som i ord og billeder, fortæller om hverdagen hos en dagplejer. Indhold 3 Dagplejen er for børn fra

Læs mere

Velkommen. i Frederikssund dagpleje

Velkommen. i Frederikssund dagpleje Velkommen i Frederikssund dagpleje Kære Forældre Velkommen i dagpleje Det sætter mange tanker i gang, når man skal aflevere sit barn i dagpleje for første gang. Det er vigtigt at I føler jer trygge og

Læs mere

Velkommen i dagplejen i Område Grenaa

Velkommen i dagplejen i Område Grenaa Velkommen i dagplejen i Område Grenaa 1 Velkommen til den kommunale dagpleje i Område Grenaa Vi vil gerne byde jer velkommen i den kommunale dagpleje i Område Grenaa, Norddjurs Kommune. Med denne pjece

Læs mere

Velkommen. i Ringsted Kommunale Dagpleje

Velkommen. i Ringsted Kommunale Dagpleje Velkommen i Ringsted Kommunale Dagpleje 2015 Ringsted Kommunale Dagpleje Dagplejekontorets information Adresse: Frejasvej 3, 4100 Ringsted. Kære Forældre Vi håber jeres barn kommer til at trives i dagplejen

Læs mere

Det fællesskab Dagtilbud Smedegården rettes mod - og dannes om, er professionelle og faglige forestillinger om, hvad der giver de bedste resultater!

Det fællesskab Dagtilbud Smedegården rettes mod - og dannes om, er professionelle og faglige forestillinger om, hvad der giver de bedste resultater! 1. Indledning Kære læser - velkommen til Dagtilbud Smedegårdens perspektivplan! Du har, gennem denne perspektivplan, mulighed for at få større indblik i og kendskab til Dagtilbud Smedegården! Alle dagtilbud

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Velkommen til dagplejen i Område Grenaa

Velkommen til dagplejen i Område Grenaa Velkommen til dagplejen i Område Grenaa Velkommen til den kommunale dagpleje i Område Grenaa Vi vil gerne byde jer velkommen i den kommunale dagpleje i Område Grenaa, Norddjurs Kommune. Med denne pjece

Læs mere

Kvalitetsstandarden for heldagslegestue i Sorø Kommune træder i kraft 1. januar 2015.

Kvalitetsstandarden for heldagslegestue i Sorø Kommune træder i kraft 1. januar 2015. Kvalitetsstandard: Heldagslegestue Heldagslegestue er et af tre indsatsområder i Sorø Dagplejes udviklingsprojekt Den Gode Dagpleje. Projektet har som formål at skabe én fælles organisation, der garanterer

Læs mere

Dagplejen. Dagtilbudsafdelingen

Dagplejen. Dagtilbudsafdelingen Dagplejen Dagtilbudsafdelingen Velkommen 2 3 Pædagogiske læreplaner Vi byder jer og jeres barn velkommen i dagplejen i Viborg Kommune. I dagplejen modtager vi børn i alderen 0 3 år. Børnene kan blive i

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa Velkommen til den kommunale dagpleje i Område Grenaa Vores adresse er: Område Grenaa Østre skole, Skolebakken 20 8500 Grenaa Dagplejekontorets personale:

Læs mere

Administrationsgrundlag. for. dagtilbudsområdet. i Halsnæs Kommune

Administrationsgrundlag. for. dagtilbudsområdet. i Halsnæs Kommune Administrationsgrundlag for dagtilbudsområdet i Halsnæs Kommune Dagpleje og Daginstitution, 20.11.2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INDHOLD I ADMINISTRATIONSGRUNDLAGET... 3 1.1. Organisering

Læs mere

Velkommen til Dagplejen Syvstjernen

Velkommen til Dagplejen Syvstjernen Velkomstfolder Velkommen til Dagplejen Syvstjernen SYVSTJERNEN Børnehusene Syvstjernen Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen som forældre i dagplejen ved Børnehusene Syvstjernen, samt give jer

Læs mere

DAGTILBUD. Velkommen i dagplejen. Information til forældre med børn i dagplejen

DAGTILBUD. Velkommen i dagplejen. Information til forældre med børn i dagplejen DAGTILBUD Velkommen i dagplejen Information til forældre med børn i dagplejen September 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE: Formål og målsætning.3 Barnets start.3 Dagplejernes faglighed og uddannelse... 3 Pædagogisk

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum 1 Velkommen til den kommunale dagpleje i Norddjurs kommune Distrikt Ørum Distrikt Ørum Skolebakken 33 8586 Ørum Distriktsleder - Distrikt Ørum

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Velkommen til den kommunale dagpleje i Norddjurs kommune. Allingåbro Børneby Plantagevej 11 8961 Allingåbro Afdelingsleder Bente Laursen 89594240/23111541 Email

Læs mere

Velkommen til Sabro Dagpleje

Velkommen til Sabro Dagpleje Velkommen til Sabro Dagpleje Et godt lære-værested Sabro Dagpleje. Sabro dagpleje består af 12 dagplejehjem alle beliggende i Sabro midtby. Et dagplejer har op til 4 fastindskrevne børn i alderen ½ år

Læs mere

Velkommen til Dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Barnets sikre stabile base i det nære miljø. Indhold

Velkommen til Dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Barnets sikre stabile base i det nære miljø. Indhold 1 Velkommen til Dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Barnets sikre stabile base i det nære miljø. I denne folder kan du som forælder finde svar på stort set alle spørgsmål omkring Dagplejen. Indhold 1.

Læs mere

VELKOMMEN til den kommunale dagpleje

VELKOMMEN til den kommunale dagpleje VELKOMMEN til den kommunale dagpleje VELKOMMEN - til den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune Med denne pjece ønsker vi at byde jer velkommen som forældre i den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune.

Læs mere

VELKOMMEN. til den kommunale dagpleje

VELKOMMEN. til den kommunale dagpleje VELKOMMEN til den kommunale dagpleje VELKOMMEN - til den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune Med denne pjece ønsker vi at byde jer velkommen som forældre i den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune.

Læs mere

Dagplejen Kolding kommune Jobbet som dagplejer?

Dagplejen Kolding kommune Jobbet som dagplejer? Dagplejen Kolding kommune Jobbet som dagplejer? Denne pjece indeholder information om de kriterier der skal være opfyldt, for at du kan komme i betragtning til en stilling som kommunal dagplejer. Pjecen

Læs mere

Dagplejens Lære- og udviklingsplan

Dagplejens Lære- og udviklingsplan Dagplejens Lære- og udviklingsplan Dagplejen tager hånd om dit barn 2009 2011 1 Lære- og udviklingsplanen Hvert 2. år udarbejdes en lære- og udviklingsplan. Målet er at leve op til de krav der, såvel lovmæssigt

Læs mere

Velkommen i Dagplejen Evigglad

Velkommen i Dagplejen Evigglad Velkommen i Dagplejen Evigglad Kære forælder Nu nærmer tiden sig, hvor dit barn skal starte i dagpleje. Vi glæder os til at byde dig velkommen i Dagplejen, hvor dit barn vil få nogle gode og lærerige år.

Læs mere

Kære forældre. Velkommen til dagplejen i. af Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt. Hvad er dagpleje?

Kære forældre. Velkommen til dagplejen i. af Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt. Hvad er dagpleje? Dagplejen Kære forældre Velkommen til dagplejen i Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt af Randers Kommune. Hvad er dagpleje? En dagplejer passer normalt 4 børn, og har i perioder

Læs mere

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2014.

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2014. Afrapportering af pædagogiske læreplaner fra dagplejen i Randers kommune januar 2015 Punkt 1 Status på det overordnede arbejde med læreplaner Dagplejen har udarbejdet fælles pædagogiske læreplaner med

Læs mere

VELKOMMEN I DAGPLEJEN

VELKOMMEN I DAGPLEJEN VELKOMMEN I DAGPLEJEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN MORSØ KOMMUNE 3 MULIGHED FOR ORLOV 4 BARNETS PASNINGSBEHOV 5 BESKÆFTIGELSE OG UDVIKLING 5 LEGESTUE 6 RYGEPOLITIK 6 UDSTYR 6 BØRN I BILEN

Læs mere

Hvem passer os? Det gør dagplejen. i Brøndby kommune

Hvem passer os? Det gør dagplejen. i Brøndby kommune Hvem passer os? Det gør dagplejen i Brøndby kommune Lidt om os selv I dagplejen modtager vi børn i alderen fra 0 og til 2 år og 8 måneder. Børnene bliver passet i dagplejernes private hjem. Dagplejerne

Læs mere

Den kommunale Dagpleje. En vigtig brik

Den kommunale Dagpleje. En vigtig brik Den kommunale Dagpleje En vigtig brik Vi byder hermed dig og dit barn hjertelig velkommen til Dagplejen i Vordingborg Kommune For os er det vigtigt at give dit barn tryghed, omsorg og nærvær Med dette

Læs mere

VELKOMMEN I DAGPLEJEN ASSENS KOMMUNE

VELKOMMEN I DAGPLEJEN ASSENS KOMMUNE VELKOMMEN I DAGPLEJEN ASSENS KOMMUNE Adresse: Møllebakken 22 A, 5690 Tommerup Leder: Aase Lind Nielsen Tlf.nr.: 64 74 68 09 E-mail: alnie@assens.dk Souschef: Maike Rodenberg Tlf. nr.: 64 74 67 07 E-mail:

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Denne styrelsesvedtægt er udarbejdet i henhold til Dagtilbudsloven og Vejledningen om forældrebestyrelser i dagtilbud

Læs mere

Bilag 1: Karakterer. Karakterer bundne prøvefag, 9. klasse 2014/ / /2013

Bilag 1: Karakterer. Karakterer bundne prøvefag, 9. klasse 2014/ / /2013 BILAG - Kvalitetsrapport 2015 Bilag 1: Karakterer Karakterer bundne prøvefag, 9. klasse Bundne prøvefag 2014/2015 2013/2014 2012/2013 Byplanvejens Skole 6,5 7,2 5,6 Farstrup Skole 6,5 5,1 5,8 Ferslev Skole

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Dagplejen. Kolding kommune

Pædagogisk læreplan. Dagplejen. Kolding kommune 2012 Pædagogisk læreplan Dagplejen 1 Kolding kommune Dagtilbudsloven 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra

Læs mere

VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN. i Odense Kommune

VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN. i Odense Kommune VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN i Odense Kommune Dagplejen i Odense Kommune Vi vil gerne byde velkommen til Dagplejen i Odense Kommune. Vi glæder os til det kommende samarbejde og til at være en del af dit barns

Læs mere

Velkommen til Sabro Dagpleje

Velkommen til Sabro Dagpleje Velkommen til Sabro Dagpleje Et godt lære-værested Sabro Dagpleje. Sabro dagpleje består af 9 kommunale dagplejehjem alle beliggende i Sabro midtby. En dagplejer har op til 4 fastindskrevne børn i alderen

Læs mere

Styrelsesvedtægter for de kommunale institutioner i Ringkøbing-Skjern Kommune

Styrelsesvedtægter for de kommunale institutioner i Ringkøbing-Skjern Kommune S t y r e l s e s v e d t æ g t e r Styrelsesvedtægter for de kommunale institutioner i Ringkøbing-Skjern Kommune Dagtilbud og Undervisning Godkendt den 17. december 2013 af Byrådet Tillæg til styrelsesvedtægten

Læs mere

Administrationsgrundlag for anvisning af pladser til dagpleje og daginstitutioner. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 2017

Administrationsgrundlag for anvisning af pladser til dagpleje og daginstitutioner. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 2017 Administrationsgrundlag for anvisning af pladser til dagpleje og daginstitutioner Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 2017 Indhold 1. Pasningsgaranti i Aalborg Kommune 3 1.1 Lovgrundlaget 4 2. Optagelsesregler..

Læs mere

Hvad er dagpleje? Velkommen

Hvad er dagpleje? Velkommen Nyttig viden 1 Indhold Hvad er dagpleje?... 3 Mål - mission, vision og værdier... 4 Starte i dagpleje... 6 Tavshedspligt... 8 Legestuegrupper... 9 Tværfagligt samarbejde... 10 Rygepolitik i dagplejen...

Læs mere

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Baggrund og lovgivning Herning Kommune ønsker et højt fagligt niveau på børne- og unge området, og har derfor også store ambitioner

Læs mere

Dagplejen i Mårslet og Solbjerg

Dagplejen i Mårslet og Solbjerg Dagplejen i Mårslet og Solbjerg Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 Dagtilbuddet... 3 Kontaktoplysninger... 3 Dagplejens kendetegn... 3 Forbesøg... 3 Kontaktmødet... 4 En god start på dagplejelivet...

Læs mere

MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER. Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats

MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER. Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats MINIGRUPPER Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats Vi vil skubbe til grænserne for fællesskabet for vi vil

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

VORBASSE DAGPLEJE ANDEDAMMEN DRIVVEJEN 3 6623 VORBASSE

VORBASSE DAGPLEJE ANDEDAMMEN DRIVVEJEN 3 6623 VORBASSE VORBASSE DAGPLEJE VORBASSE DAGPLEJE ANDEDAMMEN DRIVVEJEN 3 6623 VORBASSE Kære Forældre Denne pjece er tænkt som information om de praktiske spørgsmål der kan være i forbindelse med Jeres barns start i

Læs mere

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010.

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Formål Den fælles inklusionsstrategi har til formål: At tydeliggøre værdien af inklusion af alle børn for både professionelle og forældre.

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Skanderborg Dagpleje. Skanderborg dagpleje Godthåbsvej 17 8660 Skanderborg Tlf. 87 94 73 16. Administrative medarbejdere: Telefontider:

Skanderborg Dagpleje. Skanderborg dagpleje Godthåbsvej 17 8660 Skanderborg Tlf. 87 94 73 16. Administrative medarbejdere: Telefontider: Skanderborg dagpleje Godthåbsvej 17 8660 Skanderborg Tlf. 87 94 73 16 Administrative medarbejdere: Ingeborg Haahr tlf. 87 94 73 17 Mona Skov tlf. 87 94 73 18 Telefontider: Mandag 8.00 13.00 Tirsdag 8.00

Læs mere

Arbejdet i forældrebestyrelsen. Svendborg 2015

Arbejdet i forældrebestyrelsen. Svendborg 2015 Arbejdet i forældrebestyrelsen Svendborg 2015 1 DAGTILBUDSLOVEN 4 - Byrådet skal sørge for det nødvendige antal pladser 23 Alle børn indtil skolestart har adgang til at blive optaget i et dagtilbud 2 FORMÅL

Læs mere

Dit barn og Dagplejen

Dit barn og Dagplejen Sæson 11/12 Dit barn og Dagplejen Nyttig information for Forældre Skole og Børneforvaltningen DIT BARN OG DAGPLEJEN- NYTTIG INFORMATION FOR FORÆLDRE Den kommunale dagpleje Den kommunale dagpleje er et

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Faglig ledelse. Kristine Schroll Dagtilbudsleder Aarhus Kommune

Faglig ledelse. Kristine Schroll Dagtilbudsleder Aarhus Kommune Faglig ledelse Kristine Schroll Dagtilbuds Aarhus Kommune Fagligt grundlag Dagtilbuds loven Børn og Unge politikken Kerneopgaven: At fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse Den pædagogi ske

Læs mere

Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 2017

Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 2017 Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 1 Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene

Læs mere

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune 1 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune I Vesthimmerlands Kommune føres pædagogisk og økonomisk tilsyn med alle daginstitutioner uagtet om disse er kommunale institutioner, puljeordninger

Læs mere

Bilag A. Oversigt over samtlige figurer i rapporten. Figur. Kap. 2. Om undersøgelsen

Bilag A. Oversigt over samtlige figurer i rapporten. Figur. Kap. 2. Om undersøgelsen Bilag A Oversigt over samtlige figurer i rapporten Figur Titel Sidetal Kap. 2. Om undersøgelsen 2.2.1 Andel elever, der har svaret på spørgeskemaet - opgjort på klassetrin 16 2.2.2 Andel elever, der har

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

Vi lægger særlig vægt på, at kemien mellem jer og dagplejeren er god, og at I har tillid til dagplejeren.

Vi lægger særlig vægt på, at kemien mellem jer og dagplejeren er god, og at I har tillid til dagplejeren. Dagplejen Nærmest hjemme En god begyndelse for barn og forældre Om kort tid skal jeres barn starte i dagpleje. Vi ved, at det sætter mange tanker i gang, når man skal aflevere sit barn til pasning første

Læs mere

DAGTILBUD. Velkommen i dagplejen. Information til forældre med børn i dagplejen

DAGTILBUD. Velkommen i dagplejen. Information til forældre med børn i dagplejen DAGTILBUD Velkommen i dagplejen Information til forældre med børn i dagplejen Januar 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE: Formål og målsætning.3 Barnets start.3 Dagplejernes faglighed og uddannelse... 3 Pædagogisk

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Pædagogisk assistentuddannelse PAU Daginstitution Højvang 1 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn Hoved tlf.nr.: Institutionens E-mail: Hjemmeside

Læs mere

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Dr. Alexandrines Børnehave er en af de institutioner i Aarhus kommune som varetager opgaven med inklusion af børn med handicap. Med denne folder ønsker vi, at byde

Læs mere

Læreplan for Privatskolens børnehave

Læreplan for Privatskolens børnehave Læreplan for Privatskolens børnehave Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Velkommen i Dagplejen

Velkommen i Dagplejen Velkommen i Dagplejen 1 Dagplejen er kommunens største daginstitution med 48 dagplejere, 3 deltidsansatte pædagoger, 1 leder og en administrativ medarbejder. Dagplejen arbejder ud fra et anerkendende børnesyn,

Læs mere

Velkommen til børn og forældre

Velkommen til børn og forældre Velkommen til børn og forældre Præsentationsmøde Når I har fået en plads i dagplejen, inviterer pædagogen jer og jeres barn til et præsentationsmøde hos dagplejer. Pædagogen forestår mødet. På mødet fortæller

Læs mere

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2012

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2012 Afrapportering af pædagogiske læreplaner fra dagplejen i Randers kommune januar 2013 Punkt 1 Status på det overordnede arbejde med læreplaner Dagplejen har udarbejdet fælles pædagogiske læreplaner med

Læs mere

Vejledning om det pædagogiske tilsyn i. Hørsholms dagtilbud og private pasningsordninger med tilskud.

Vejledning om det pædagogiske tilsyn i. Hørsholms dagtilbud og private pasningsordninger med tilskud. Vejledning om det pædagogiske tilsyn i Hørsholms dagtilbud og private pasningsordninger med tilskud. Tilsynets form og indhold: Hørsholm kommune indfører fra 1. januar 2012 systematisk, pædagogisk tilsyn

Læs mere

DAGTILBUD BORNHOLM. Velkommen i dagplejen. Information til forældre med børn i dagplejen

DAGTILBUD BORNHOLM. Velkommen i dagplejen. Information til forældre med børn i dagplejen DAGTILBUD BORNHOLM Velkommen i dagplejen Information til forældre med børn i dagplejen maj 2013 Kære forældre Velkommen i dagplejen. Vi håber I og jeres barn vil få mange gode oplevelser, sammen med dagplejeren

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Anmeldt tilsyn Rapport

Anmeldt tilsyn Rapport Anmeldt tilsyn Rapport Udfyldes af konsulenten Institution Børnehaven Evigglad Adresse Finsensvej 83 Leder Anita Godtkjær Status (kommunal, selvejende, privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 0 Normerede

Læs mere

DAGTILBUD. Velkommen i dagplejen. Information til forældre med børn i kommunal dagpleje

DAGTILBUD. Velkommen i dagplejen. Information til forældre med børn i kommunal dagpleje DAGTILBUD Velkommen i dagplejen Information til forældre med børn i kommunal dagpleje April 2017 Kære forældre til børn i kommunal Dagpleje. Vi håber, at I og jeres barn vil få mange gode oplevelser i

Læs mere

Velkommen til barn og forældre i dagplejen

Velkommen til barn og forældre i dagplejen Velkommen til barn og forældre i dagplejen Vi vil gerne byde velkommen til Dagplejen i Svendborg. Vi glæder os til det kommende samarbejde og til at være en del af dit barns videre udvikling. Vi håber,

Læs mere

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave BLÅBJERG BØRNEHAVE - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave Klintingvej 170 Stausø 6854 Henne Telefon: 30 29 66 04 eller 75 25 66 04 E-mail: bornehave@blaabjergfriskole.dk

Læs mere

Tilsynsrapport for Elverbo Ledegårdsvej Svinninge. Tilsyn foretaget

Tilsynsrapport for Elverbo Ledegårdsvej Svinninge. Tilsyn foretaget Tilsynsrapport for Elverbo Ledegårdsvej 15 4520 Svinninge Tilsyn foretaget 28.10.2015 Tilsyn foretaget af Deltagere ved tilsynet Pædagogisk Udviklingskonsulent Rikke Nyvang Mail: rikny@holb.dk Tlf: 72369949

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Herved bekendtgøres lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge, lovbekendtgørelse nr. 314 af

Læs mere

Tilsynsrapport for Mørkøv Børnehus Ringstedvej Mørkøv. Tilsyn foretaget

Tilsynsrapport for Mørkøv Børnehus Ringstedvej Mørkøv. Tilsyn foretaget Tilsynsrapport for Mørkøv Børnehus Ringstedvej 43 4440 Mørkøv Tilsyn foretaget 23.05.2016 Tilsyn foretaget af Deltagere ved tilsynet Pædagogisk Udviklingskonsulent Rikke Nyvang Mail: rikny@holb.dk Tlf:

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring Vesthimmerlands Kommune. Aftale mellem Dagplejen og Børne- & skoleudvalget

Dialogbaseret aftalestyring Vesthimmerlands Kommune. Aftale mellem Dagplejen og Børne- & skoleudvalget Dialogbaseret aftalestyring Vesthimmerlands Kommune Aftale mellem Dagplejen og Børne- & skoleudvalget 2011-2012 1 1. Formål Formålet med dialogbaseret aftalestyring i Vesthimmerlands Kommune er : At udvikle

Læs mere

Dagtilbudspolitikkens ramme er først og fremmest dagtilbudslovens formål, som indebærer, at Hørsholms dagtilbudspolitik skal

Dagtilbudspolitikkens ramme er først og fremmest dagtilbudslovens formål, som indebærer, at Hørsholms dagtilbudspolitik skal Dagtilbudspolitik Forord - uarbejdes af formanden for Børne- og Skoleudvalget Indledning Det er Hørsholms Kommunes opgave at understøtte og styrke børns muligheder og udvikling. Hørsholm skal skabe de

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Familien går en spændende og forandringsrig tid i møde, når barnet starter i børnehave.

Familien går en spændende og forandringsrig tid i møde, når barnet starter i børnehave. På vej i Børnehave Målet er, at vi sammen med jer arbejder for, at skabe en rød tråd i dit barns liv, hvor helhed og sammenhæng skal sikre trivsel ved overgangen fra dagpleje eller vuggestue til børnehave.

Læs mere

I samarbejde med forældrene er Dagplejens kerneopgave

I samarbejde med forældrene er Dagplejens kerneopgave Dagplejen Næstved Kommune Dagplejens I samarbejde med forældrene er Dagplejens kerneopgave at skabe et lærings- og udviklingsmiljø for 0-2 års børn i hjemlige omgivelser baseret på tryghed, nærvær, anerkendelse

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT for Ikast-Brande Kommunes daginstitutioner

STYRELSESVEDTÆGT for Ikast-Brande Kommunes daginstitutioner STYRELSESVEDTÆGT for Ikast-Brande Kommunes daginstitutioner Indholdsfortegnelse 1 Hvem omfatter Styrelsesvedtægten?... 3 2 Formål for dagtilbud... 3 3 Mål og rammer... 3 5 Valg til bestyrelsen... 3 6 Udtrædelse

Læs mere

Den pædagogiske læreplan for DRAGEN. i Gentofte Kommune

Den pædagogiske læreplan for DRAGEN. i Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan for DRAGEN i Gentofte Kommune 2009 Den overordnede ramme for dagtilbuddets pædagogiske arbejde Dagtilbudsloven: Lov 2007-06-06 nr. 501 om dag-, fritidsog klubtilbud m.v. til børn

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN FOR FREDERIKSBERG DAGPLEJE

VIRKSOMHEDSPLAN FOR FREDERIKSBERG DAGPLEJE VIRKSOMHEDSPLAN FOR FREDERIKSBERG DAGPLEJE 2014-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 FREDERIKSBERG DAGPLEJE 3 DAGPLEJENS KERNEYDELSER 3 DAGPLEJENS ÅBNINGSTIDER 4 LUKKEDAG 5 GRUNDLAGET FOR FREDERIKSBERG

Læs mere

Slagelse Dagpleje Merkurvej 2, 1. 4200 Slagelse www.slagelse.dk/dagplejen

Slagelse Dagpleje Merkurvej 2, 1. 4200 Slagelse www.slagelse.dk/dagplejen Slagelse Dagpleje Merkurvej 2, 1. 4200 Slagelse www.slagelse.dk/dagplejen Tlf. 58 57 36 36 Ledelse: Dagplejechef Lis Wichers. tlf. 58 57 30 50 Afdelingsleder Helle Frimann tlf. 58 57 34 90 Afdelingsleder

Læs mere

1. Indledning. Tegn på læring 2 Pædagogiske læreplaner

1. Indledning. Tegn på læring 2 Pædagogiske læreplaner Tegn på læring 2 1. Indledning I august 2004 trådte lovgivningen om de pædagogiske læreplaner i kraft. Den pædagogiske læreplan skal beskrive dagtilbuddets arbejde med mål for læring. Den skal indeholde

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i Randers Kommune i 2015

Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i Randers Kommune i 2015 Notat Vedrørende: Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i 2015 Sagsnavn: Tilsyn dagtilbud 2015 Sagsnummer: 28.09.00-K09-1-15 Skrevet af: Bitten Laursen og Anders Beck Pedersen E-mail: bitten.laursen@randers.dk

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

Pædagogiske udviklingsplaner i Dagplejen 2009-2011

Pædagogiske udviklingsplaner i Dagplejen 2009-2011 Indholdsfortegnelse: Forord og indledning: Periode for arbejdet med Pædagogiske udviklingsplaner side 2 Hvem har udarbejdet PUP side 2 Hvor, af hvem og med hvilket formål arbejdes med PUP side 2 Arbejdet

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/2016 KOMMUNERAPPORT

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/2016 KOMMUNERAPPORT DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/2016 KOMMUNERAPPORT Indhold 1 Om rapporten... 2 1.1 Indikatorer for trivsel... 2 1.2 Rapportens indhold... 2 1.3 Læsning af figurer... 3 1.4 Vejledning og inspiration

Læs mere

Evaluering af læreplaner 2014/2015

Evaluering af læreplaner 2014/2015 Evaluering af læreplaner 2014/2015 Forord Åbyhøj Dagtilbuds læreplaner evalueres årligt i perioden ultimo april ultimo maj. Den Årlige evaluering skal ses i sammenhæng med, at der i er aftalt årlig evaluering

Læs mere

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af:

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af: Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 10 Fax. 6325 1319 bu@svendborg.dk www.svendborg.dk Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. Materialet vil bestå

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus

Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus Skanderborg Kommune Indledning Den pædagogiske lærerplan skal i henhold til dagtilbudsloven indeholde mål for, hvilke kompetencer og erfaring den pædagogiske

Læs mere

Uddannelsesplan for PAU elever 2014

Uddannelsesplan for PAU elever 2014 Kære Elev Velkommen til Vi glæder os til at lære dig at kende og håber på et godt samarbejde. På de følgende sider kan du læse om hvad vi står for og hvilke krav og forventninger du kan stille til os og

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Børnehaven Fyrtårnet Vigøvej 2, Skærbæk 7000 Fredericia Tlf. 72 10 51 80 www.boernehavenfyrtaarnet.fredericiakommune.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rapport for Svendborg kommune. Legestuen 'Dagplejen Østre'

Rapport for Svendborg kommune. Legestuen 'Dagplejen Østre' Rapport for Svendborg kommune Legestuen 'Dagplejen Østre' MEDARBEJDERNES SELVVURDERING MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Legestuen Dagplejen Østre 1 = I meget lille grad 2 = I lille grad 3 = I nogen grad =

Læs mere