Diagrammer & forudsætninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Diagrammer & forudsætninger"

Transkript

1 ARKITEKTURENERGIRENOVERING Diagrammer & forudsætninger ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING Diagrammer & forudsætninger ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING: DIAGRAMMER OG FORUDSÆTNINGER i i

2 ii ii ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING: DIAGRAMMER OG FORUDSÆTNINGER

3 ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING Diagrammer & forudsætninger ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING: DIAGRAMMER OG FORUDSÆTNINGER 1

4 Indhold Introduktion 3 Sådan bruges diagrammerne 4 Enfamiliehuse: Store versioner af diagrammer & forudsætninger 6 Primærenergi Primærenergi Primærenergi Dagslys & vinduer 14 Dagslys & ovenlys 16 Termisk indeklima 18 Etagehuse: Store versioner af diagrammer & forudsætninger 20 Primærenergi Primærenergi Primærenergi Dagslys & vinduer 28 Dagslys & ovenlys 30 Termisk indeklima 32 Kontorhuse: Store versioner af diagrammer & forudsætninger 34 Primærenergi Primærenergi Primærenergi Dagslys & vinduer 42 Dagslys & ovenlys 44 Termisk indeklima 46 Grundlag for energiberegninger 48 Henvisninger 57 Kolofon 58 2 ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING: DIAGRAMMER OG FORUDSÆTNINGER

5 ergi, Introduktion Denne publikation skal bruges i forbindelse med ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING: Designguide for energi-, dagslys- og indeklimarenovering, som også er udgivet af Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet. Designguiden præsenterer en række værktøjsdiagrammer for tre forskellige bygningstyper og tre forskellige bygningsaldre. Med få oplysninger om et givent projekt kan man få vejledende overslag for primærenergi, dagslys og termisk indeklima. De nødvendige inputdata er vist i illustrationen til højre. For hvert diagram i designguiden indeholder denne publikation en større version af diagrammet samt de tilknyttede beregningsforudsætninger. Denne publikation indeholder også en overordnet beskrivelse af grundlaget for energiberegningerne. Inputdata Sådan skal inputdataene til værktøjsdiagrammerne fastlægges Sådan skal inputdataene til diagrammerne fastsættes: Fastlæggelse af etageareal: uudnyttet tagrum udnyttet tagrum fladt tag Fastlæggelse af klimaskærmsareal: uudnyttet tagrum udnyttet tagrum fladt tag ebro Om designguiden Designguiden skal bruges tidligt i renoveringsprocessen; før bygherren har fastlagt programkravene, og før rådgiverne har tegnet de første skitser. Målet er at understøtte udviklingen af kvalificerede renoveringsstrategier, som forener energi-, dagslys- og indeklimakrav med de øvrige projekteringsparametre. Målgruppen er arkitekter, konstruktører og bygningsingeniører i deres beskæftigelse som rådgivere, bygherrer, myndigheder og undervisere. Designguiden er udarbejdet af Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet og Henning Larsen Architects. Projektets følgegruppe består af Arkitektforeningen, DanskeArk, Konstruktørforeningen og IDA Byg. Designguiden er finansieret af Energifonden og Realdania. evt. kælder tælles ikke Etagearealet svarer til det opvarmede etageareal. Det antages, at evt. kælderrum er uisoleret, og tælles ikke. evt. kælder tælles ikke Klimaskærmsarealet bestemmes ud fra de flader, som omkranser de opvarmede rum. Fastlæggelse af vinduesareal i forhold til etageareal: Fastlægge af omgivelsernes afstandsforhold og højdeforhold: afstandsforhold sitet vinduesareal etageareal en. Fastlæggelse af rummets højde/dybdeforhold: højdeforhold rumhøjde rumdybde Højden af omgivelserne bestemmes ud fra det pågældende rums gulvniveau. ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING: DIAGRAMMER OG FORUDSÆTNINGER 3

6 Sådan bruges diagrammerne Sådan bruges designguiden Vælg bygningsprofil +år Fastlæg bygningsprofil RUM & VINDUER For at komme i gang skal du selv finde forholdet mellem klimaskærmsarealet og etagearealet for bygningens eksisterende geometri. Find forholdet på den lodrette akse og gå vandret ind i diagrammet, indtil du rammer den kurve, som svarer til vinduestypen inden renovering. ISOLERING Fra vindueskurven går du lodret ned i det næste diagram, indtil du rammer den kurve, som svarer til den stype, huset har inden renovering. TEKNIK Fra skurven går du mod venstre ind i det sidste diagram, indtil du rammer den kurve, der svarer til de tekniske installationer, huset har før renovering. Når du har fundet din teknikkurve går du lodret op og aflæser primærenergien i kwh/m 2 for det eksisterende hus Vurdér renoveringsforslag NYT RUM & NYE VINDUER Ruten er den samme i diagrammet nu blot med nye værdier, der svarer til dine renoveringstiltag. Hvis du ikke bygger til eller river ned er forholdet mellem klimaskærm og etageareal det samme, men et mere kompakt hus er et mere energieffektivt hus, som diagrammet viser. Find din nye vinduestype og fortsæt lodret ned til. NY ISOLERING Find din nye sgrad og gå til venstre ind i teknikdiagrammet. NY TEKNIK Find den kurve, der svarer til husets nye tekniske installationer og gå lodret op og aflæs primærenergiforbruget til det renoverede hus. Fordelen med diagrammerne er, at du kan køre dem igennem mange gange med forskellige renoveringstiltag for at se, hvor du får mest energibesparelse for pengene. 6 ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING 4 ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING: DIAGRAMMER OG FORUDSÆTNINGER

7 INPUTDATA { På indersiden 3 der af en omslagets beskrivelse bagerste af, hvordan flap er inputdataene der beskrivelse til af, diagrammerne hvordan inputdataene skal fastlægges. til diagrammerne skal fastlægges. INTERPOLERING { På diagrammerne er det muligt at interpolere mellem kurverne, hvis der ikke angives nøjagtig den værdi, fx til, der er brug for. Hvert diagram har en fejlmargen på ca. +/- 15 %. Rum ENERGI, 1,8 DAGSLYS & INDEKLIMA { Klimaskærmsareal Denne vejledning tager udgangspunkt i diagrammerne for i forhold til primærenergiforbrug. Princippet for dagslys- og indeklimaetageareal diagrammerne 2,0 er nøjagtigt det samme - her ændres blot m 2 /menkelte 2 inputparametre. Der er en vejledning på siderne med dagslys- 1. og indeklimadiagrammerne, 4. som forklarer disse parametre. 2,2 VinduerRum 1,8 Klimaskærmsareal Eksisterende i forhold til dannebrogsvindue etageareal 1+1-lags forsatsrude 2,0 m 2 /m 2 Energirenoveret dannebrogsvindue 2,2 1+1-lags forsatsrude Vinduer Eksisterende dannebrogsvindue 1+1-lags forsatsrude Energirenoveret dannebrogsvindue 1+1-lags forsatsrude. 2,4 2, Resultat Primærenergi kwh/m 2 Nyt dannebrogsvindue 2,4 Ny større åbning dagslysoptimeret 2, Nyt dannebrogsvindue Ny større åbning dagslysoptimeret Teknik Naturlig ventilation + solfanger Mekanisk VGV + solfanger Hybrid ventilation (naturlig/vgv) + solfanger Isolering Eksisterende sniveau Ekstra 50 mm Ekstra 100 mm Ekstra 200 mm Isolering Eksisterende sniveau Ekstra 50 mm Ekstra 100 mm Ekstra 200 mm DESIGNGUIDE FOR ENERGI- DAGSLYS- OG INDEKLIMARENOVERING 11 DESIGNGUIDE FOR ENERGI- DAGSLYS- OG INDEKLIMARENOVERING 7 DESIGNGUIDE FOR ENERGI- DAGSLYS- OG INDEKLIMARENOVERING 11 DESIGNGUIDE FOR ENERGI- DAGSLYS- OG INDEKLIMARENOVERING 7 ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING: DIAGRAMMER OG FORUDSÆTNINGER 5

8 Enfamiliehuse 6 ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING: DIAGRAMMER OG FORUDSÆTNINGER

9 14 ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING Sådan undersøges primærenergiforbruget for enfamiliehuse: Find det værktøjsdiagram, 8 hvis side bygningsalder svarer til dit side projekt. 10 Beregn husets klimaskærmsareal i forhold til etagearealet (m 2 /m 2 ), find tallet på den lodrette akse og find den kurve, der svarer til din vinduestype. Find den kurve, der svarer til sniveauet. Dagslys & termisk indeklima side Find den kurve, der svarer til husets ventilationstype og eventuelle solfangere. Nu kan du aflæse primærenergiforbruget (kwh/m 2 /år) på den vandrette akse. Primærenergien omfatter opvarmning, varmt brugsvand, overtemperatur og teknik. Sådan undersøges dagslysforhold og termisk indeklima for enfamiliehuse: DAGSLYS & VINDUER side ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING DAGSLYS & OVENLYS side 16 Beregn forholdet mellem husets vinduesareal og etagearealet (%) og find den kurve, der svarer til din vinduestype. Beregn forholdet mellem husets vinduesareal og etagearealet (%) og find den kurve, der svarer til din vinduestype. Find den kurve, der svarer til facadetykkelsen. Find den kurve, der svarer til tagtykkelsen. Find den kurve, der svarer til a) rummets højde/dybdeforhold og b) til omgivelsernes højde/ afstandsforhold. Nu kan du aflæse andelen af etagearealet med en dagslysfaktor over 2 %. Find den kurve, der svarer til rummets højde/dybdeforhold. Nu kan du aflæse andelen af etagearealet med en dagslysfaktor over 2 % TERMISK INDEKLIMA side Beregn forholdet mellem klimaskærmsarealet og etagearealet (m 2 /m 2 ) og find den kurve, der svarer til dit vinduesareal og vinduestype. Find den kurve, der svarer til stykkelsen. Find den kurve, der svarer til a) strategien for sommerens naturlige ventilation og b) typen af solafskærmning. Nu kan du aflæse andelen af tiden med temperatur over 26 O C. ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING: DIAGRAMMER OG FORUDSÆTNINGER 7

10 Enfamiliehus Primærenergiforbrug Primærenergiforbrug Større version af diagrammet på Designguidens side 11 e vindue satsrude eret vindue satsrude ogsvindue ning eret DOWNLOAD ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING: Diagrammer & forudsætninger fra for en større version af diagrammet og grundlaget for beregningerne. Resultat Primærenergi kwh/m 2 Rum Klimaskærmsareal i forhold til etageareal m 2 /m 2 1,8 2,0 2,2 2,4 2, Vinduer Eksisterende dannebrogsvindue 1+1-lags forsatsrude Energirenoveret dannebrogsvindue 1+1-lags forsatsrude Nyt dannebrogsvindue Ny større åbning dagslysoptimeret e eau m m m Teknik Naturlig ventilation + solfangere Mekanisk VGV + solfangere Hybrid ventilation (naturlig/vgv) + solfangere Isolering Eksisterende sniveau Ekstra 50 mm Ekstra 100 mm Ekstra 200 mm 8 ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING: DIAGRAMMER OG FORUDSÆTNINGER OVERING 11

11 Beregningsforudsætningerne for diagrammet på Designguidens side 11 1: Parametre for variationer i bygningsgeometri Bygningsdybde m 8,0 9,0 10,0 Facadelængde m 9,0; 10,0; 11,0; 12,0 10,0; 11,0; 12,0; 13,0 Antal etager 1; 1 1 / 2; 2 Rumhøjde m 2,3; 2,5; 2,7 Etageadskillelse m 0,3 Taghældning deg 45 Tagudhæng m 0,4 Afstand til omgivelser 3,0x bygningshøjde Facadeorientering 45 deg fra nord Vinduesfordeling Ligeligt fordelt på 2 facader; 2 vinduer i hver gavl på hver etage 11,0; 12,0; 13,0; 14,0 Ligeligt fordelt på 2 facader; 1 vindue i hver gavl på hver etage 2: Vinduer Vinduesareal som andel af det opvarmede etageareal Vinduestype Glas/rude 15 % 15 % 15 % 23 % Terrassedør Eksisterende dannebrogsvindue 1+1-lags forsatsrude Planglas Energirenoveret dannebrogsvindue 1+1-lags forsatsrude K-Glas Nyt dannebrogsvindue OW Krypton U-værdi Glas W/m 2 K 2,8 1,8 1,0 1,0 U-værdi ramme/karm W/m 2 K 1,8 1,8 1,0 1,0 Kantprofil linjetab W/m 0,00 0,00 0,04 0,04 Glas: Dagslystransmittance 82 % 75 % 82 % 82 % Glas: Soltransmittance 78 % 74 % 66 % 66 % Vindue: Energitilskud Ew kwh/m 2 vindue - 126,2-78,4-34,0 + 10,3 Vindue: Energiklasse F F D A Ny større åbning dagslysoptimeret OW Krypton Tilsvarende ovenlystype i enfamiliehuse med 1 1 / 2 etager Glas/rude 1+1-lag forsatsrude Planglas Argon Argon U-værdi Glas W/m 2 K 2,8 1,1 1,1 1,1 U-værdi ramme/karm W/m 2 K 1,8 1,0 1,0 1,0 Kantprofil linjetab W/m 0,00 0,04 0,04 0,04 Dagslystransmittance 82 % 80 % 80 % 80 % Soltransmittance 78 % 66 % 66 % 66 % 3: Isolering Bygningsdel Facade Tag Dæk Eksisterende U-værdi W/m 2 K 1,80 0,60 0,60 Ekstra 50 mm ; ny U-værdi W/m 2 K 0,55 0,34 0,34 Ekstra 100 mm ; ny U-værdi W/m 2 K 0,33 0,24 0,24 Ekstra 200 mm ; ny U-værdi W/m 2 K 0,18 0,15 0, Argon 4: Teknik: ventilation System Naturlig ventilation Varmegenvinding Hybrid VGV/Naturlig Mekanisk ventilation om vinteren i brugstiden 0,00 0,30 0,30 Termperaturvirkningsgrad % 0 % 90 % 90 % Indblæsningstemperatur O C Naturlig ventilation om vinteren i brugstiden i 0,45/0,30 0,15/0,08 0,15/0,08 eksisterende/renoveret bygning Specifikt elforbrug SEL kj/m 3 0,0 0,9 0,9 Mekanisk ventilation om sommeren i brugstiden 0,00 0,30 0,00 Naturlig ventilation om sommeren i brugstiden i 0,90/0,90 0,90/0,90 1,35/1,35 eksisterende/renoveret bygning 4: Teknik: solfangere Anlægsareal som andel af det opvarmede etageareal 6,8 % Solfangeranlæggets størrelse forsyner ca. 75 % af varmtvandsforbruget på årsbasis ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING: DIAGRAMMER OG FORUDSÆTNINGER 9

12 Større version af diagrammet Enfamiliehus Primærenergiforbrug Primærenergiforbrug på Designguidens side Primærenergiforbrug Rum Rum DOWNLOAD 1,8 DOWNLOAD Klimaskærmsareal 1,8 ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING: Klimaskærmsareal i forhold til ARKITEKTUR Diagrammer ENERGI & forudsætninger RENOVERING: i forhold etageareal til Diagrammer & forudsætninger 2,0 fra etageareal m 2,0 fra 2 /m 2 for en større version af diagrammet m 2 /m 2 for en og større grundlaget version for af diagrammet beregningerne. og grundlaget for beregningerne. 2,2 2,2 2,4 2,4 2,6 Resultat 2,6 Resultat Primærenergi kwh/m 2 Primærenergi kwh/m Vinduer Vinduer Eksisterende vindue Eksisterende 1+1-lags vindue forsatsrude 1+1-lags forsatsrude Nyt typisk 2-lags vindue energ Nyt typisk 3-lags vindue energ 3-lags energ Ny større åbning Ny større dagslysoptimeret åbning dagslysoptimeret Teknik Teknik Naturlig ventilation Naturlig ventilation + solfangere + solfangere Mekanisk VGV Mekanisk + solfangere VGV + solfangere Hybrid ventilation Hybrid ventilation (naturlig/vgv) (naturlig/vgv) + solfangere + solfangere Isolering Isolering Eksisterende Eksisterende sniveau sniveau Ekstra 50 mm Ekstra 50 mm Ekstra 100 mm Ekstra 100 mm Ekstra 200 mm Ekstra 200 mm 10 ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING: DIAGRAMMER OG FORUDSÆTNINGER 12 ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING

13 Beregningsforudsætningerne for diagrammet på Designguidens side 12 1: Parametre for variationer i bygningsgeometri Bygningsdybde m 8,0 9,0 10,0 Facadelængde m 9,0; 10,0; 11,0; 12,0 10,0; 11,0; 12,0; 13,0 11,0; 12,0; 13,0; 14,0 Antal etager 1; 1 1 / 2; 2 Rumhøjde m 2,30; 2,45; 2,60 Etageadskillelse m 0,3 Taghældning deg 30 deg for 1 & 2 etager; 45 deg for 1 1 / 2 etager Tagudhæng m 0,2 Afstand til omgivelser 3,0x bygningshøjde Facadeorientering 45 deg fra nord Vinduesfordeling Ligeligt fordelt på 2 facader; 2 vinduer i hver gavl på hver etage Ligeligt fordelt på 2 facader; 1 vindue i hver gavl på hver etage 2: Vinduer Vinduesareal som andel af det opvarmede etageareal Vinduestype Glas/rude 17 % 17 % 17 % 26 % Terrassedør Eksisterende vindue 1+1-lag forsatsrude Planglas OW Krypton 3-lags energ Xenon U-værdi Glas W/m 2 K 2,8 1,0 0,5 1,0 U-værdi ramme/karm W/m 2 K 1,8 1,0 1,0 1,0 Kantprofil linjetab W/m 0,00 0,04 0,04 0,04 Glas: Dagslystransmittance 82 % 82 % 74 % 82 % Glas: Soltransmittance 78 % 66 % 56 % 66 % Vindue: Energitilskud Ew kwh/m 2 vindue - 117,1-6,4 + 7,8 + 10,3 Vindue: Energiklasse F B A A Ny større åbning dagslysoptimeret OW Krypton Tilsvarende ovenlystype i enfamiliehuse med 1 1 / 2 etager Glas/rude 1+1-lag forsatsrude 3-lags energ Planglas Argon x3 Argon U-værdi Glas W/m 2 K 2,8 1,1 0,7 1,1 U-værdi ramme/karm W/m 2 K 1,8 1,0 1,0 1,0 Kantprofil linjetab W/m 0,00 0,04 0,04 0,04 Dagslystransmittance 82 % 80 % 69 % 80 % Soltransmittance 78 % 66 % 50 % 66 % 3: Isolering Bygningsdel Facade Tag Dæk Eksisterende U-værdi W/m 2 K 1,50 0,60 0,60 Ekstra 50 mm ; ny U-værdi W/m 2 K 0,52 0,34 0,34 Ekstra 100 mm ; ny U-værdi W/m 2 K 0,32 0,24 0,24 Ekstra 200 mm ; ny U-værdi W/m 2 K 0,18 0,15 0, Argon 4: Teknik: ventilation System Naturlig ventilation Varmegenvinding Hybrid VGV/Naturlig Mekanisk ventilation om vinteren i brugstiden 0,00 0,30 0,30 Termperaturvirkningsgrad % 0 % 90 % 90 % Indblæsningstemperatur O C Naturlig ventilation om vinteren i brugstiden i 0,45/0,30 0,15/0,08 0,15/0,08 eksisterende/renoveret bygning Specifikt elforbrug SEL kj/m 3 0,0 0,9 0,9 Mekanisk ventilation om sommeren i brugstiden 0,00 0,30 0,00 Naturlig ventilation om sommeren i brugstiden i 0,90/0,90 0,90/0,90 1,35/1,35 eksisterende/renoveret bygning 4: Teknik: solfangere Anlægsareal som andel af det opvarmede etageareal 6,8 % Solfangeranlæggets størrelse forsyner ca. 75 % af varmtvandsforbruget på årsbasis ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING: DIAGRAMMER OG FORUDSÆTNINGER 11

14 Enfamiliehus Primærenergiforbrug Primærenergiforbrug Større version af diagrammet på Designguidens side 13 e vindue ndue ndue ning eret DOWNLOAD ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING: Diagrammer & forudsætninger fra for en større version af diagrammet og grundlaget for beregningerne. Rum Klimaskærmsareal i forhold til etageareal m 2 /m 2 1,8 2,0 2,2 2,4 Vinduer Eksisterende vindue 3-lags energ Ny større åbning dagslysoptimeret Resultat Primærenergi kwh/m 2 2, e eau m m m Teknik Naturlig ventilation + solfangere Mekanisk VGV + solfangere Hybrid ventilation (naturlig/vgv) + solfangere Isolering Eksisterende sniveau Ekstra 50 mm Ekstra 100 mm Ekstra 200 mm 12 ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING: DIAGRAMMER OG FORUDSÆTNINGER OVERING 13

15 Beregningsforudsætningerne for diagrammet på Designguidens side 13 1: Parametre for variationer i bygningsgeometri Bygningsdybde m 8,0 9,0 10,0 Facadelængde m 9,0; 10,0; 11,0; 12,0 10,0; 11,0; 12,0; 13,0 11,0; 12,0; 13,0; 14,0 Antal etager 1; 1 1 / 2; 2 Rumhøjde m 2,3; 2,4; 2,5 Etageadskillelse m 0,3 Taghældning deg 22,5 deg for 1 & 2 etager; 45 deg for 1 1 / 2 etager Tagudhæng m 0,4 Afstand til omgivelser 3,0x bygningshøjde Facadeorientering 45 deg fra nord Vinduesfordeling Ligeligt fordelt på 2 facader; 2 vinduer i hver gavl på hver etage Ligeligt fordelt på 2 facader; 1 vindue i hver gavl på hver etage 2: Vinduer Vinduesareal som andel af det opvarmede etageareal Vinduestype Glas/rude 20 % 20 % 20 % 31 % Terrassedør Eksisterende vindue Planglas Argon OW Krypton 3-lags energ Xenon U-værdi Glas W/m 2 K 2,7 1,0 0,5 1,0 U-værdi ramme/karm W/m 2 K 1,8 1,0 1,0 1,0 Kantprofil linjetab W/m 0,10 0,04 0,04 0,04 Glas: Dagslystransmittance 82 % 82 % 74 % 82 % Glas: Soltransmittance 78 % 66 % 56 % 66 % Vindue: Energitilskud Ew kwh/m 2 vindue - 135,5-6,4 + 7,8 + 10,3 Vindue: Energiklasse F B A A Ny større åbning dagslysoptimeret OW Krypton Tilsvarende ovenlystype i enfamiliehuse med 1 1 / 2 etager Glas/rude 1+1-lag forsatsrude Planglas lags energ Argon x3 Argon U-værdi Glas W/m 2 K 2,8 1,1 0,7 1,1 U-værdi ramme/karm W/m 2 K 1,8 1,0 1,0 1,0 Kantprofil linjetab W/m 0,00 0,04 0,04 0,04 Dagslystransmittance 82 % 80 % 69 % 80 % Soltransmittance 78 % 66 % 50 % 66 % 3: Isolering Bygningsdel Facade Tag Dæk Eksisterende U-værdi W/m 2 K 0,92 0,40 0,45 Ekstra 50 mm ; ny U-værdi W/m 2 K 0,43 0,27 0,29 Ekstra 100 mm ; ny U-værdi W/m 2 K 0,28 0,20 0,21 Ekstra 200 mm ; ny U-værdi W/m 2 K 0,16 0,13 0, Argon 4: Teknik: ventilation System Naturlig ventilation Varmegenvinding Hybrid VGV/Naturlig Mekanisk ventilation om vinteren i brugstiden 0,00 0,30 0,30 Termperaturvirkningsgrad % 0 % 90 % 90 % Indblæsningstemperatur O C Naturlig ventilation om vinteren i brugstiden i 0,45/0,30 0,15/0,08 0,15/0,08 eksisterende/renoveret bygning Specifikt elforbrug SEL kj/m 3 0,0 0,9 0,9 Mekanisk ventilation om sommeren i brugstiden 0,00 0,30 0,00 Naturlig ventilation om sommeren i brugstiden i 0,90/0,90 0,90/0,90 1,35/1,35 eksisterende/renoveret bygning 4: Teknik: solfangere Anlægsareal som andel af det opvarmede etageareal 6,8 % Solfangeranlæggets størrelse forsyner ca. 75 % af varmtvandsforbruget på årsbasis ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING: DIAGRAMMER OG FORUDSÆTNINGER 13

16 Enfamiliehus Dagslys & vinduer Dagslys & vinduer Større version af diagrammet på Designguidens side 15 vindue e e eret DOWNLOAD ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING: Diagrammer & forudsætninger fra for en større version af diagrammet og grundlaget for beregningerne. Rum Vinduesareal i forhold til etageareal % 10 % 14 % 18 % 22 % Vinduer Dannebrogsvindue Typisk vindue Typisk vindue 3-lags energ Dagslysoptimeret Resultat Andel af etageareal med dagslysfaktor over 2 % 26 % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% kelse e lse e lering e olering e olering Rummets højde/dybde & omgivelsernes højde/afstand Rum 60 % + omg. 20 % + omg. 60 % + omg. 100 % Rum 70 % + omg. 20 % + omg. 60 % + omg. 100 % Facadetykkelse Eksisterende facadetykkelse Ekst. tykkelse + 50 mm Ekst. tykkelse mm Ekst. tykkelse mm 14 ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING: DIAGRAMMER OG FORUDSÆTNINGER OVERING 15 DESIGNGUIDE FOR ENERGI- DAGSLYS- OG INDEKLIMARENOVERING 15

17 Beregningsforudsætningerne for diagrammet på Designguidens side 15 1: Forudsætninger for variationer i bygningsgeometri Afstand loft til 0,2 top af vinduesåbning m Brystningshøjde m 0,8 Afstand centerlinje af vindue 3,0 til centerlinje af vindue Eksisterende facade 0,3 tykkelse m Indvendige reflektanser: Gulv 10 % Vægge 40 % Loft 70 % Udvendige reflektanser: Terræn 20 % Bygninger 20 % 2: Vinduer Type Glas/rude Dannebrogsvindue OW Krypton Typisk vindue OW Krypton Typisk vindue 3-lags energ Xenon Glas: Dagslystransmittance 82 % 82 % 74 % 82 % Antal ramme/karmenheder i lodret og vandret retning Tykkelse af ramme/karmenhed m 0,08 0,10 0,10 0,05 3: Facadetykkelse Type Samlet tykkelse m Eksisterende tykkelse 0,30 Ekstra 50 mm 0,35 Ekstra 100 mm 0,40 Ekstra 200 mm 0,50 Dagslysoptimeret OW Krypton 4: Rummets højde/dybdeforhold & omgivelsernes højde/afstandsforhold Rummets højde/ dybdeforhold For rumhøjde = 2,3 m Rumdybde m For rumhøjde = 2,6 m Rumdybde m For rumhøjde = 2,9 m Rumdybde m Omgivelsernes højde/afstandsforhold 40 % 5,8 6,5 7,3 20 % 60 % 100 % 50 % 4,6 5,2 5,8 20 % 60 % 100 % 60 % 3,8 4,3 4,8 20 % 60 % 100 % 70 % 3,3 3,7 4,1 20 % 60 % 100 % ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING: DIAGRAMMER OG FORUDSÆTNINGER 15

18 Enfamiliehus Dagslys & ovenlys Større version af diagrammet Dagslys Dagslys & & ovenlys ovenlys på Designguidens side 16 DOWNLOAD DOWNLOAD ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING: ARKITEKTUR Diagrammer ENERGI & forudsætninger RENOVERING: Diagrammer fra & forudsætninger fra for en større version af diagrammet for en og større grundlaget version for af diagrammet beregningerne. og grundlaget for beregningerne. Rum Rum 10 % Vinduesareal 10 % Vinduesareal i forhold til i forhold etageareal til 14 % etageareal 14 % % 18 % 18 % Ovenlys Ovenlys Ovenlys Ovenlys Ovenlys Ovenlys 3-lags energ 3-lags energ 22 % 22 % 26 % 26 % Andel af etageareal med dagslysfaktor over 2 % Andel af etageareal med dagslysfaktor over 2 % 40% 50% 60% 70% 80% 90 % 40% 50% 60% 70% 80% 90 % Resultat Resultat Rummets Rummets højde/dybde højde/dybde Rummets højde/dybde Rummets højde/dybde 60 % 60 % Rummets højde/dybde Rummets højde/dybde 70 % 70 % Tagtykkelse Tagtykkelse Eksisterende Eksisterende tagtykkelse tagtykkelse Ekst. tykkelse Ekst. + tykkelse 50 mm + 50 mm Ekst. tykkelse Ekst. + tykkelse 100 mm mm Ekst. tykkelse Ekst. + tykkelse 200 mm mm 16 ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING: DIAGRAMMER OG FORUDSÆTNINGER 16 ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING 16 ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING

19 Beregningsforudsætningerne for diagrammet på Designguidens side 16 1: Forudsætninger for variationer i bygningsgeometri Afstand loft til 0,2 top af vinduesåbning m Brystningshøjde m 1,2 Afstand centerlinje af vindue 3,0 til centerlinje af vindue Eksisterende facade 0,3 tykkelse m Indvendige reflektanser: Gulv 10 % Vægge 40 % Loft 70 % Udvendige reflektanser: Terræn 20 % Bygninger 20 % 2: Ovenlys Type Glas/rude Ovenlys Argon Glas: Dagslystransmittance 80 % 69 % Antal ramme/karmenheder 2 2 i lodret og vandret retning Tykkelse af ramme/karmenhed m 0,08 0,08 3: Tagtykkelse Type Samlet tykkelse m Eksisterende tykkelse 0,30 Ekstra 50 mm 0,35 Ekstra 100 mm 0,40 Ekstra 200 mm 0,50 Ovenlys 3-lags energ x3 Argon 4: Rummets højde/dybdeforhold & omgivelsernes højde/afstandsforhold Rummets højde/ dybdeforhold For rumhøjde = 2,3 m Rumdybde m For rumhøjde = 2,6 m Rumdybde m For rumhøjde = 2,9 m Rumdybde m Omgivelsernes højde/afstandsforhold 40 % 5,8 6,5 7,3 Det antages, at omgivelserne har samme højde som 50 % 4,6 5,2 5,8 bygningen, og at der ikke er skyggepåvirkning fra omgivelserne på ovenlysvinduer. 60 % 3,8 4,3 4,8 70 % 3,3 3,7 4,1 ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING: DIAGRAMMER OG FORUDSÆTNINGER 17

20 Enfamiliehus Termisk indeklima Termisk indeklima Større version af diagrammet på Designguidens side 17 sareal i ageareal sareal sareal sareal DOWNLOAD ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING: Diagrammer & forudsætninger fra for en større version af diagrammet og grundlaget for beregningerne. Rum Klimaskærmsareal i forhold til etageareal m 2 /m 2 1,8 2,0 2,2 2,4 Vinduer 15 % vinduesareal i forhold til etageareal 20 % vinduesareal 25 % vinduesareal 25 % vinduesareal 3-lags energ Sommerens ventilation og solafskærmning Resultat Andel af tiden med temperatur over 26 O C 0 % 2 % 4 % 6 % 8 % 2,6 Vinduer styret manuelt åbent højst 50 % af tid i varme perioder + indvendig, bevægelig solafskærmning m m m Vinduer styret manuelt åbent højst 75 % af tid i varme perioder + indvendig, bevægelig solafskærmning Vinduer automatisk åbent 100 % af tid i varme perioder + indvendig, bevægelig solafskærmning Isolering Ekstra 50 mm Ekstra 100 mm Ekstra 200 mm 18 ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING: DIAGRAMMER OG FORUDSÆTNINGER OVERING 17 DESIGNGUIDE FOR ENERGI- DAGSLYS- OG INDEKLIMARENOVERING 17

21 Beregningsforudsætningerne for diagrammet på Designguidens side 17 1: Parametre for variationer i bygningsgeometri Bygningsdybde m 8,0 9,0 10,0 Facadelængde m 9,0; 10,0; 11,0; 12,0 10,0; 11,0; 12,0; 13,0 11,0; 12,0; 13,0; 14,0 Antal etager 1; 1 1 / 2; 2 Rumhøjde m 2,30; 2,45; 2,60 Etageadskillelse m 0,3 Taghældning deg 30 deg for 1 & 2 etager; 45 deg for 1 1 / 2 etager Tagudhæng m 0,2 Afstand til omgivelser 3,0x bygningshøjde Facadeorientering 45 deg fra nord Vinduesfordeling Ligeligt fordelt på 2 facader; 2 vinduer i hver gavl på hver etage Ligeligt fordelt på 2 facader; 1 vindue i hver gavl på hver etage 2: Vinduer Vinduesareal som andel af det opvarmede etageareal Vinduestype Glas/rude 15 % 20 % 25 % 25 % Xenon Xenon Xenon U-værdi Glas W/m 2 K 0,5 0,5 0,5 1,0 U-værdi ramme/karm W/m 2 K 1,0 1,0 1,0 1,0 Kantprofil linjetab W/m 0,04 0,04 0,04 0,04 Glas: Dagslystransmittance 74 % 74 % 74 % 82 % Glas: Soltransmittance 56 % 56 % 56 % 66 % Vindue: Energitilskud Ew kwh/m 2 vindue + 7,8 + 7,8 + 7,8 + 10,3 Vindue: Energiklasse A A A A Tilsvarende ovenlystype i enfamiliehuse med 1 1 / 2 etager Glas/rude 3-lags energ OW Krypton 3-lags energ Argon Argon Argon U-værdi Glas W/m 2 K 1,1 1,1 1,1 0,7 U-værdi ramme/karm W/m 2 K 1,0 1,0 1,0 1,0 Kantprofil linjetab W/m 0,04 0,04 0,04 0,04 Dagslystransmittance 80 % 80 % 80 % 69 % Soltransmittance 66 % 66 % 66 % 50 % x3 Argon 3: Isolering Bygningsdel Facade Tag Dæk Eksisterende U-værdi W/m 2 K 1,50 0,60 0,60 Ekstra 50 mm ; ny U-værdi W/m 2 K 0,52 0,34 0,34 Ekstra 100 mm ; ny U-værdi W/m 2 K 0,32 0,24 0,24 Ekstra 200 mm ; ny U-værdi W/m 2 K 0,18 0,15 0,15 Ekstra 400 mm ; ny U-værdi W/m 2 K 0,09 0,09 0,09 4: Sommer ventilation & solafskærmning Type Vinduer styret manuelt åbent højst 50 % af tid i varme perioder Vinduer styret manuelt åbent højst 75 % af tid i varme perioder Vinduer automatisk åbent 100 % af tid i varme perioder Mekanisk varmegenvinding om vinteren i 0,30/90 % 0,30/90 % 0,30/90 % brugstiden /termperaturvirkningsgrad Naturlig ventilation om vinteren i brugstiden 0,08 0,08 0,08 Mekanisk ventilation om sommeren i brugstiden 0,00 0,00 0,00 Naturlig ventilation om sommeren i brugstiden 0,60 0,90 1,35 Solafskærmningsfaktor Fc: Ingen indvendig, bevægelig solafskærmning Med indvendig, bevægelig solafskærmning 1,00 0,70 Henvisning Aggerholm & Grau (2011); SEB (2012a) 1,00 0,70 Aggerholm & Grau (2011); SEB (2012a) 1,00 0,70 Aggerholm & Grau (2011); SEB (2012a) ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING: DIAGRAMMER OG FORUDSÆTNINGER 19

22 Etagehuse 20 ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING: DIAGRAMMER OG FORUDSÆTNINGER

23 30 ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING Sådan undersøges primærenergiforbruget for etagehuse: Find det værktøjsdiagram, 22 hvis side bygningsalder svarer til dit side projekt. 24 Beregn husets klimaskærmsareal i forhold til etagearealet (m 2 /m 2 ), find tallet på den lodrette akse og find den kurve, der svarer til din vinduestype. Find den kurve, der svarer til sniveauet. Dagslys & termisk indeklima side 26 Find den kurve, der svarer til husets ventilationstype og eventuelle solfangere. Nu kan du aflæse primærenergiforbruget (kwh/m 2 /år) på den vandrette akse. Primærenergien omfatter opvarmning, varmt brugsvand, overtemperatur og teknik. Sådan undersøges dagslysforhold og termisk indeklima for etagehuse: DAGSLYS & VINDUER side ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING DAGSLYS & OVENLYS side Beregn forholdet mellem husets vinduesareal og etagearealet (%) og find den kurve, der svarer til din vinduestype. Beregn forholdet mellem husets vinduesareal og etagearealet (%) og find den kurve, der svarer til din vinduestype. Find den kurve, der svarer til facadetykkelsen. Find den kurve, der svarer til tagtykkelsen. Find den kurve, der svarer til a) rummets højde/dybdeforhold og b) til omgivelsernes højde/ afstandsforhold. Nu kan du aflæse andelen af etagearealet med en dagslysfaktor over 2 %. Find den kurve, der svarer til rummets højde/dybdeforhold. Nu kan du aflæse andelen af etagearealet med en dagslysfaktor over 2 % TERMISK INDEKLIMA side Beregn forholdet mellem klimaskærmsarealet og etagearealet (m 2 /m 2 ) og find den kurve, der svarer til dit vinduesareal og vinduestype. Find den kurve, der svarer til stykkelsen. Find den kurve, der svarer til a) strategien for sommerens naturlige ventilation og b) typen af solafskærmning. Nu kan du aflæse andelen af tiden med temperatur over 26 O C. ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING: DIAGRAMMER OG FORUDSÆTNINGER 21

24 Primærenergiforbrug Etagehus Primærenergiforbrug Større version af diagrammet på Designguidens side 27 e vindue satsrude eret vindue satsrude ogsvindue ning eret DOWNLOAD ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING: Diagrammer & forudsætninger fra for en større version af diagrammet og grundlaget for beregningerne. Resultat Primærenergi kwh/m 2 Rum Klimaskærmsareal i forhold til etageareal m 2 /m ,9 1,0 1,1 1,2 1,3 Vinduer Eksisterende dannebrogsvindue 1+1-lags forsatsrude Energirenoveret dannebrogsvindue 1+1-lags forsatsrude Nyt dannebrogsvindue Ny større åbning dagslysoptimeret e eau m m m Teknik Naturlig ventilation + solfangere Mekanisk VGV + solfangere Hybrid ventilation (naturlig/vgv) + solfangere Isolering Eksisterende sniveau Ekstra 50 mm Ekstra 100 mm Ekstra 200 mm 22 ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING: DIAGRAMMER OG FORUDSÆTNINGER OVERING 27 DESIGNGUIDE FOR ENERGI- DAGSLYS- OG INDEKLIMARENOVERING 27

25 Beregningsforudsætningerne for diagrammet på Designguidens side 27 1: Parametre for variationer i bygningsgeometri Bygningsdybde m 10,0 12,0 14,0 Facadelængde m 15,0; 30,0; 45,0; 60,0 Antal etager 3; 4; 5 Rumhøjde m 2,5; 2,7; 2,9 Etageadskillelse m 0,3 Taghældning deg 45 Tagudhæng m 0,4 Afstand til omgivelser 1,0x bygningshøjde Facadeorientering 45 deg fra nord Vinduesfordeling Ligeligt fordelt på 2 facader; 1 vindue i hver gavl på hver etage 18,0; 36,0; 54,0; 72,0 21,0; 42,0; 63,0; 84,0 Ligeligt fordelt på 2 facader; Ingen gavle 2: Vinduer Vinduesareal som andel af det opvarmede etageareal Vinduestype Glas/rude 16 % 16 % 16 % 24 % Fransk altan Eksisterende dannebrogsvindue 2-lags forsatsrude Planglas Energirenoveret dannebrogsvindue 2-lags forsatsrude K-Glas Nyt dannebrogsvindue OW Krypton U-værdi Glas W/m 2 K 2,8 1,8 1,0 1,0 U-værdi ramme/karm W/m 2 K 1,8 1,8 1,0 1,0 Kantprofil linjetab W/m 0,00 0,00 0,04 0,04 Glas: Dagslystransmittance 82 % 75 % 82 % 82 % Glas: Soltransmittance 78 % 74 % 66 % 66 % Vindue: Energitilskud Ew kwh/m 2 vindue - 126,2-78,4-34,0 + 10,3 Vindue: Energiklasse F F D A Ny større åbning dagslysoptimeret OW Krypton 3: Isolering Bygningsdel Facade Tag Dæk Eksisterende U-værdi W/m 2 K 1,26 0,60 0,60 Ekstra 50 mm ; ny U-værdi W/m 2 K 0,49 0,34 0,34 Ekstra 100 mm ; ny U-værdi W/m 2 K 0,30 0,24 0,24 Ekstra 200 mm ; ny U-værdi W/m 2 K 0,17 0,15 0,15 4: Teknik: ventilation System Naturlig ventilation Varmegenvinding Hybrid VGV/Naturlig Mekanisk ventilation om vinteren i brugstiden 0,00 0,30 0,30 Termperaturvirkningsgrad % 0 % 80 % 80 % Indblæsningstemperatur O C Naturlig ventilation om vinteren i brugstiden i 0,45/0,30 0,15/0,08 0,15/0,08 eksisterende/renoveret bygning Specifikt elforbrug SEL kj/m 3 0,0 1,5 1,5 Mekanisk ventilation om sommeren i brugstiden 0,00 0,30 0,30 Naturlig ventilation om sommeren i brugstiden i 0,90/0,90 0,90/0,90 1,05/1,05 eksisterende/renoveret bygning 4: Teknik: solfangere Anlægsareal som andel af det opvarmede etageareal 6,8 % Solfangeranlæggets størrelse forsyner ca. 75 % af varmtvandsforbruget på årsbasis ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING: DIAGRAMMER OG FORUDSÆTNINGER 23

26 Større version af diagrammet Etagehus Primærenergiforbrug Primærenergiforbrug på Designguidens side Primærenergiforbrug Rum Rum 0,9 DOWNLOAD 0,9 DOWNLOAD Klimaskærmsareal ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING: Klimaskærmsareal i forhold til ARKITEKTUR Diagrammer ENERGI & forudsætninger RENOVERING: i forhold etageareal til Diagrammer & forudsætninger 1,0 fra etageareal m 2 1,0 /m 2 fra for en større version af diagrammet m 2 /m 2 for en og større grundlaget version for af diagrammet beregningerne. og grundlaget for beregningerne. 1,1 1,1 1,2 1,2 1,3 Resultat 1,3 Resultat Primærenergi kwh/m 2 Primærenergi kwh/m Vinduer Vinduer Eksisterende vindue Eksisterende 1+1-lags vindue forsatsrude 1+1-lags forsatsrude Nyt typisk 2-lags vindue energ Nyt typisk 3-lags vindue energ 3-lags energ Ny større åbning Ny større dagslysoptimeret åbning dagslysoptimeret Teknik Teknik Naturlig ventilation Naturlig ventilation + solfangere + solfangere Mekanisk VGV Mekanisk + solfangere VGV + solfangere Hybrid ventilation Hybrid ventilation (naturlig/vgv) (naturlig/vgv) + solfangere + solfangere Isolering Isolering Eksisterende Eksisterende sniveau sniveau Ekstra 50 mm Ekstra 50 mm Ekstra 100 mm Ekstra 100 mm Ekstra 200 mm Ekstra 200 mm 24 ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING: DIAGRAMMER OG FORUDSÆTNINGER 28 ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING

27 Beregningsforudsætningerne for diagrammet på Designguidens side 28 1: Parametre for variationer i bygningsgeometri Bygningsdybde m 10,0 12,0 14,0 Facadelængde m 15,0; 30,0; 45,0; 60,0 Antal etager 3; 4; 5 Rumhøjde m 2,5; 2,6; 2,7 Etageadskillelse m 0,3 Taghældning deg 45 Tagudhæng m 0,2 Afstand til omgivelser 2,0x bygningshøjde Facadeorientering 45 deg fra nord Vinduesfordeling Ligeligt fordelt på 2 facader; 1 vindue i hver gavl på hver etage 18,0; 36,0; 54,0; 72,0 21,0; 42,0; 63,0; 84,0 Ligeligt fordelt på 2 facader; Ingen vinduer i hver gavl 2: Vinduer Vinduesareal som andel af det opvarmede etageareal Vinduestype Glas/rude 16 % 16 % 16 % 24 % Fransk altan Eksisterende vindue 1+1-lag forsatsrude Planglas OW Krypton 3-lags energ Xenon U-værdi Glas W/m 2 K 2,8 1,0 0,5 1,0 U-værdi ramme/karm W/m 2 K 1,8 1,0 1,0 1,0 Kantprofil linjetab W/m 0,00 0,04 0,04 0,04 Glas: Dagslystransmittance 82 % 82 % 74 % 82 % Glas: Soltransmittance 78 % 66 % 56 % 66 % Vindue: Energitilskud Ew kwh/m 2 vindue - 117,1-6,4 + 7,8 + 10,3 Vindue: Energiklasse F B A A Ny større åbning dagslysoptimeret OW Krypton 3: Isolering Bygningsdel Facade Tag Dæk Eksisterende U-værdi W/m 2 K 1,26 0,60 0,60 Ekstra 50 mm ; ny U-værdi W/m 2 K 0,49 0,34 0,34 Ekstra 100 mm ; ny U-værdi W/m 2 K 0,30 0,24 0,24 Ekstra 200 mm ; ny U-værdi W/m 2 K 0,17 0,15 0,15 4: Teknik: ventilation System Naturlig ventilation Varmegenvinding Hybrid VGV/Naturlig Mekanisk ventilation om vinteren i brugstiden 0,00 0,30 0,30 Termperaturvirkningsgrad % 0 % 80 % 80 % Indblæsningstemperatur O C Naturlig ventilation om vinteren i brugstiden i 0,45/0,30 0,15/0,08 0,15/0,08 eksisterende/renoveret bygning Specifikt elforbrug SEL kj/m 3 0,0 1,5 1,5 Mekanisk ventilation om sommeren i brugstiden 0,00 0,30 0,30 Naturlig ventilation om sommeren i brugstiden i 0,90/0,90 0,90/0,90 1,05/1,05 eksisterende/renoveret bygning 4: Teknik: solfangere Anlægsareal som andel af det opvarmede etageareal 6,8 % Solfangeranlæggets størrelse forsyner ca. 75 % af varmtvandsforbruget på årsbasis ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING: DIAGRAMMER OG FORUDSÆTNINGER 25

28 Primærenergiforbrug Etagehus Primærenergiforbrug Større version af diagrammet på Designguidens side 29 e vindue ndue ndue ning eret DOWNLOAD ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING: Diagrammer & forudsætninger fra for en større version af diagrammet og grundlaget for beregningerne. Rum Klimaskærmsareal i forhold til etageareal m 2 /m 2 0,9 1,0 1,1 1,2 Vinduer Eksisterende vindue 3-lags energ Ny større åbning dagslysoptimeret Resultat Primærenergi kwh/m ,3 e eau m m m Teknik Mekanisk ventilation + solfangere Mekanisk VGV + solfangere Hybrid ventilation (naturlig/vgv) + solfangere Isolering Eksisterende sniveau Ekstra 50 mm Ekstra 100 mm Ekstra 200 mm 26 ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING: DIAGRAMMER OG FORUDSÆTNINGER OVERING 29

29 Beregningsforudsætningerne for diagrammet på Designguidens side 29 1: Parametre for variationer i bygningsgeometri Bygningsdybde m 12,0 14,0 16,0 Facadelængde m 18,0; 36,0; 54,0; 72,0 Antal etager 3; 4; 5 Rumhøjde m 2,5 Etageadskillelse m 0,3 Taghældning deg 0 Tagudhæng m 0,0 Afstand til omgivelser 4,0x bygningshøjde Facadeorientering 45 deg fra nord Vinduesfordeling Ligeligt fordelt på 2 facader; Ingen vinduer i hver gavl 21,0; 42,0; 63,0; 84,0 24,0; 48,0; 72,0; 96,0 2: Vinduer Vinduesareal som andel af det opvarmede etageareal Vinduestype Glas/rude 19 % 19 % 19 % 27 % Fransk altan Eksisterende vindue Planglas Argon OW Krypton 3-lags energ Xenon U-værdi Glas W/m 2 K 2,7 1,0 0,5 1,0 U-værdi ramme/karm W/m 2 K 1,8 1,0 1,0 1,0 Kantprofil linjetab W/m 0,10 0,04 0,04 0,04 Glas: Dagslystransmittance 82 % 82 % 74 % 82 % Glas: Soltransmittance 78 % 66 % 56 % 66 % Vindue: Energitilskud Ew kwh/m 2 vindue - 135,5-6,4 + 7,8 + 10,3 Vindue: Energiklasse F B A A Ny større åbning dagslysoptimeret OW Krypton 3: Isolering Bygningsdel Facade Tag Dæk Eksisterende U-værdi W/m 2 K 1,10 0,40 0,45 Ekstra 50 mm ; ny U-værdi W/m 2 K 0,46 0,27 0,29 Ekstra 100 mm ; ny U-værdi W/m 2 K 0,29 0,20 0,21 Ekstra 200 mm ; ny U-værdi W/m 2 K 0,17 0,13 0,14 4: Teknik: ventilation System Mekanisk udsugning Varmegenvinding Hybrid VGV/Naturlig Mekanisk ventilation om vinteren i brugstiden 0,30 0,30 0,30 Termperaturvirkningsgrad % 0 % 80 % 80 % Indblæsningstemperatur O C Naturlig ventilation om vinteren i brugstiden i 0,15/0,00 0,15/0,08 0,15/0,08 eksisterende/renoveret bygning Specifikt elforbrug SEL kj/m 3 2,0 1,5 1,5 Mekanisk ventilation om sommeren i brugstiden 0,30 0,30 0,30 Naturlig ventilation om sommeren i brugstiden i 0,60/0,60 0,90/0,90 1,05/1,05 eksisterende/renoveret bygning 4: Teknik: solfangere Anlægsareal som andel af det opvarmede etageareal 6,8 % Solfangeranlæggets størrelse forsyner ca. 75 % af varmtvandsforbruget på årsbasis ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING: DIAGRAMMER OG FORUDSÆTNINGER 27

30 Etagehus Dagslys & vinduer Dagslys & vinduer Større version af diagrammet på Designguidens side 31 vindue e e eret DOWNLOAD ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING: Diagrammer & forudsætninger fra for en større version af diagrammet og grundlaget for beregningerne. Rum Vinduesareal i forhold til etageareal % 10 % 14 % 18 % 22 % Vinduer Dannebrogsvindue Typisk vindue Typisk vindue 3-lags energ Dagslysoptimeret Resultat Andel af etageareal med dagslysfaktor over 2 % 26 % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% kelse e lse e lering e olering e olering Rummets højde/dybde & omgivelsernes højde/afstand Rum 50 % + omg. 20 % + omg. 60 % + omg. 100 % Rum 60 % + omg. 20 % + omg. 60 % + omg. 100 % Facadetykkelse Eksisterende facadetykkelse Ekst. tykkelse + 50 mm Ekst. tykkelse mm Ekst. tykkelse mm 28 ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING: DIAGRAMMER OG FORUDSÆTNINGER OVERING 31 DESIGNGUIDE FOR ENERGI- DAGSLYS- OG INDEKLIMARENOVERING 31

31 Beregningsforudsætningerne for diagrammet på Designguidens side 31 1: Forudsætninger for variationer i bygningsgeometri Afstand loft til 0,2 top af vinduesåbning m Brystningshøjde m 0,8 Afstand centerlinje af vindue 3,0 til centerlinje af vindue Eksisterende facade 0,3 tykkelse m Indvendige reflektanser: Gulv 10 % Vægge 40 % Loft 70 % Udvendige reflektanser: Terræn 20 % Bygninger 20 % 2: Vinduer Type Glas/rude Dannebrogsvindue OW Krypton Typisk vindue OW Krypton Typisk vindue 3-lags energ Xenon Glas: Dagslystransmittance 82 % 82 % 74 % 82 % Antal ramme/karmenheder i lodret og vandret retning Tykkelse af ramme/karmenhed m 0,08 0,10 0,10 0,05 3: Facadetykkelse Type Samlet tykkelse m Eksisterende tykkelse 0,30 Ekstra 50 mm 0,35 Ekstra 100 mm 0,40 Ekstra 200 mm 0,50 Dagslysoptimeret OW Krypton 4: Rummets højde/dybdeforhold & omgivelsernes højde/afstandsforhold Rummets højde/ dybdeforhold For rumhøjde = 2,3 m Rumdybde m For rumhøjde = 2,6 m Rumdybde m For rumhøjde = 2,9 m Rumdybde m Omgivelsernes højde/afstandsforhold 50 % 4,6 5,2 5,8 20 % 60 % 100 % 60 % 3,8 4,3 4,8 20 % 60 % 100 % ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING: DIAGRAMMER OG FORUDSÆTNINGER 29

32 Etagehus Dagslys & ovenlys Større version af diagrammet Dagslys Dagslys & & ovenlys ovenlys på Designguidens side 32 DOWNLOAD DOWNLOAD ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING: ARKITEKTUR Diagrammer ENERGI & forudsætninger RENOVERING: Diagrammer fra & forudsætninger fra for en større version af diagrammet for en og større grundlaget version for af diagrammet beregningerne. og grundlaget for beregningerne. Rum Rum Vinduesareal 10 % Vinduesareal i forhold til i forhold etageareal til etageareal 14 % % 18 % 10 % 14 % 18 % Ovenlys Ovenlys Ovenlys Ovenlys Ovenlys Ovenlys 3-lags energ 3-lags energ 22 % 22 % Resultat Resultat 26 % Andel af etageareal med dagslysfaktor over 2 % Andel af etageareal med dagslysfaktor over 2 % 40% 50% 60% 70% 80% 90 % 40% 50% 60% 70% 80% 90 % 26 % Rummets Rummets højde/dybde højde/dybde Rummets højde/dybde Rummets højde/dybde 50 % 50 % Rummets højde/dybde Rummets højde/dybde 60 % 60 % Tagtykkelse Tagtykkelse Eksisterende Eksisterende tagtykkelse tagtykkelse Ekst. tykkelse Ekst. tykkelse + 50 mm + 50 mm Ekst. tykkelse Ekst. tykkelse mm mm Ekst. tykkelse Ekst. tykkelse mm mm 30 ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING: DIAGRAMMER OG FORUDSÆTNINGER 32 ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING 32 ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING

33 Beregningsforudsætningerne for diagrammet på Designguidens side 32 1: Forudsætninger for variationer i bygningsgeometri Afstand loft til 0,2 top af vinduesåbning m Brystningshøjde m 1,2 Afstand centerlinje af vindue 3,0 til centerlinje af vindue Eksisterende facade 0,3 tykkelse m Indvendige reflektanser: Gulv 10 % Vægge 40 % Loft 70 % Udvendige reflektanser: Terræn 20 % Bygninger 20 % 2: Ovenlys Type Glas/rude Ovenlys Argon Glas: Dagslystransmittance 80 % 69 % Antal ramme/karmenheder 2 2 i lodret og vandret retning Tykkelse af ramme/karmenhed m 0,08 0,08 3: Tagtykkelse Type Samlet tykkelse m Eksisterende tykkelse 0,30 Ekstra 50 mm 0,35 Ekstra 100 mm 0,40 Ekstra 200 mm 0,50 Ovenlys 3-lags energ x3 Argon 4: Rummets højde/dybdeforhold & omgivelsernes højde/afstandsforhold Rummets højde/ dybdeforhold For rumhøjde = 2,3 m Rumdybde m For rumhøjde = 2,6 m Rumdybde m For rumhøjde = 2,9 m Rumdybde m Omgivelsernes højde/afstandsforhold 50 % 4,6 5,2 5,8 Det antages, at omgivelserne har samme højde som 60 % 3,8 4,3 4,8 bygningen, og at der ikke er skyggepåvirkning fra omgivelserne på ovenlysvinduer. ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING: DIAGRAMMER OG FORUDSÆTNINGER 31

34 Etagehus Termisk indeklima Termisk indeklima Større version af diagrammet på Designguidens side 33 sareal i ageareal sareal sareal sareal DOWNLOAD ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING: Diagrammer & forudsætninger fra for en større version af diagrammet og grundlaget for beregningerne. Rum Klimaskærmsareal i forhold til etageareal m 2 /m 2 0,9 1,0 1,1 1,2 Vinduer 15 % vinduesareal i forhold til etageareal 20 % vinduesareal 25 % vinduesareal 25 % vinduesareal 3-lags energ Sommerens ventilation og solafskærmning Resultat Andel af tiden med temperatur over 26 O C 0 % 2 % 4 % 6 % 8 % 1,3 Vinduer styret manuelt åbent højst 50 % af tid i varme perioder + indvendig, bevægelig solafskærmning m m m Vinduer styret manuelt åbent højst 75 % af tid i varme perioder + indvendig, bevægelig solafskærmning Vinduer automatisk åbent 100 % af tid i varme perioder + indvendig, bevægelig solafskærmning Isolering Ekstra 50 mm Ekstra 100 mm Ekstra 200 mm 32 ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING: DIAGRAMMER OG FORUDSÆTNINGER OVERING 33

35 Beregningsforudsætningerne for diagrammet på Designguidens side 33 1: Parametre for variationer i bygningsgeometri Bygningsdybde m 10,0 13,0 16,0 Facadelængde m 15,0; 30,0; 45,0; 60,0 Antal etager 3; 4; 5 Rumhøjde m 2,5; 2,6; 2,7 Etageadskillelse m 0,3 Taghældning deg 45 Tagudhæng m 0,2 Afstand til omgivelser 2,0x bygningshøjde Facadeorientering 45 deg fra nord Vinduesfordeling Ligeligt fordelt på 2 facader; 1 vindue i hver gavl på hver etage 15,5; 39,0; 58,5; 78,0 24,0; 48,0; 72,0; 96,0 2: Vinduer Vinduesareal som andel af det opvarmede etageareal Vinduestype Glas/rude 15 % 20 % 25 % 25 % Xenon Xenon Xenon U-værdi Glas W/m 2 K 0,5 0,5 0,5 1,0 U-værdi ramme/karm W/m 2 K 1,0 1,0 1,0 1,0 Kantprofil linjetab W/m 0,04 0,04 0,04 0,04 Glas: Dagslystransmittance 74 % 74 % 74 % 82 % Glas: Soltransmittance 56 % 56 % 56 % 66 % Vindue: Energitilskud Ew kwh/m 2 vindue + 7,8 + 7,8 + 7,8 + 10,3 Vindue: Energiklasse A A A A 3-lags energ OW Krypton 3: Isolering Bygningsdel Facade Tag Dæk Eksisterende U-værdi W/m 2 K 1,26 0,60 0,60 Ekstra 50 mm ; ny U-værdi W/m 2 K 0,49 0,34 0,34 Ekstra 100 mm ; ny U-værdi W/m 2 K 0,30 0,24 0,24 Ekstra 200 mm ; ny U-værdi W/m 2 K 0,17 0,15 0,15 Ekstra 400 mm ; ny U-værdi W/m 2 K 0,09 0,09 0,09 4: Sommer ventilation & solafskærmning Type Vinduer styret manuelt åbent højst 50 % af tid i varme perioder Vinduer styret manuelt åbent højst 75 % af tid i varme perioder Vinduer automatisk åbent 100 % af tid i varme perioder Mekanisk varmegenvinding om vinteren i 0,30/80 % 0,30/80 % 0,30/80 % brugstiden /termperaturvirkningsgrad Naturlig ventilation om vinteren i brugstiden 0,08 0,08 0,08 Mekanisk ventilation om sommeren i brugstiden 0,30 0,30 0,30 Naturlig ventilation om sommeren i brugstiden 0,60 0,90 1,05 Solafskærmningsfaktor Fc: Ingen indvendig, bevægelig solafskærmning Med indvendig, bevægelig solafskærmning 1,00 0,70 Henvisning Aggerholm & Grau (2011); SEB (2012a) 1,00 0,70 Aggerholm & Grau (2011); SEB (2012a) 1,00 0,70 Aggerholm & Grau (2011); SEB (2012a) ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING: DIAGRAMMER OG FORUDSÆTNINGER 33

36 Kontorhuse 34 ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING: DIAGRAMMER OG FORUDSÆTNINGER

37 46 ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING Sådan undersøges primærenergiforbruget for kontorhuse: Find det værktøjsdiagram, 36 hvis side bygningsalder svarer til dit side projekt. 38 Beregn husets klimaskærmsareal i forhold til etagearealet (m 2 /m 2 ), find tallet på den lodrette akse og find den kurve, der svarer til din vinduestype. Find den kurve, der svarer til sniveauet. Dagslys & termisk indeklima side 40 Find den kurve, der svarer til husets ventilationstype og eventuelle solceller. Nu kan du aflæse primærenergiforbruget (kwh/m 2 /år) på den vandrette akse. Primærenergien omfatter opvarmning, varmt brugsvand, overtemperatur, teknik og belysning. Sådan undersøges dagslysforhold og termisk indeklima for kontorhuse: DAGSLYS & VINDUER side ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING DAGSLYS & OVENLYS side Beregn forholdet mellem husets vinduesareal og etagearealet (%) og find den kurve, der svarer til din vinduestype. Beregn forholdet mellem husets vinduesareal og etagearealet (%) og find den kurve, der svarer til din vinduestype. Find den kurve, der svarer til facadetykkelsen. Find den kurve, der svarer til tagtykkelsen. Find den kurve, der svarer til a) rummets højde/dybdeforhold og b) til omgivelsernes højde/ afstandsforhold. Nu kan du aflæse andelen af etagearealet med en dagslysfaktor over 2 %. Find den kurve, der svarer til rummets højde/dybdeforhold. Nu kan du aflæse andelen af etagearealet med en dagslysfaktor over 2 % TERMISK INDEKLIMA side Beregn forholdet mellem klimaskærmsarealet og etagearealet (m 2 /m 2 ) og find den kurve, der svarer til dit vinduesareal og vinduestype. Find den kurve, der svarer til stykkelsen. Find den kurve, der svarer til a) strategien for sommerens naturlige ventilation og b) typen af solafskærmning. Nu kan du aflæse andelen af tiden med temperatur over 26 O C. ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING: DIAGRAMMER OG FORUDSÆTNINGER 35

38 Primærenergiforbrug Kontorhus Primærenergiforbrug Større version af diagrammet på Designguidens side 43 e vindue satsrude eret vindue satsrude ogsvindue ning eret DOWNLOAD ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING: Diagrammer & forudsætninger fra for en større version af diagrammet og grundlaget for beregningerne. Resultat Primærenergi kwh/m 2 Rum Klimaskærmsareal i forhold til etageareal m 2 /m ,1 1,3 1,5 1,7 1,9 Vinduer Eksisterende dannebrogsvindue 1+1-lags forsatsrude Energirenoveret dannebrogsvindue 1+1-lags forsatsrude Nyt dannebrogsvindue Ny større åbning dagslysoptimeret e veau m m m Teknik Naturlig ventilation og ekst. belysning + solceller Naturlig ventilation og lavenergi-belysning + solceller Mekanisk VGV og lavenergi-belysning + solceller Hybrid ventilation (naturlig/vgv) og lavenergi-belysning + solceller Isolering Eksisterende sniveau Ekstra 50 mm Ekstra 100 mm Ekstra 200 mm 36 ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING: DIAGRAMMER OG FORUDSÆTNINGER OVERING 43 DESIGNGUIDE FOR ENERGI- DAGSLYS- OG INDEKLIMARENOVERING 43

Designguide for energi, dagslys- og indeklimarenovering

Designguide for energi, dagslys- og indeklimarenovering ARKITEKTURENERGIRENOVERING ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING Designguide for energi, dagslys- og indeklimarenovering DIAGRAMMER OG FORUDSÆTNINGER i i Energirenovering Friheden, Hvidovre 1200 lejligheder: 38-110

Læs mere

Designguide for energi, dagslys- og indeklimarenovering

Designguide for energi, dagslys- og indeklimarenovering ARKITEKTURENERGIRENOVERING ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING Designguide for energi, dagslys- og indeklimarenovering DIAGRAMMER OG FORUDSÆTNINGER i i 100% Mål 0% Tid Skitseforslag/konkurrence Projektering/udførelse

Læs mere

Energirenovering kræver helhedstænkning! Energirenovering kræver, at der tages nuanceret stilling til

Energirenovering kræver helhedstænkning! Energirenovering kræver, at der tages nuanceret stilling til ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING Designguide for energi, dagslys & indeklimarenovering Helhedsrenovering, definition ~ Vi benytter en renoveringstilgang med fokus på energi, dagslys og indeklima i et helhedsperspektiv.

Læs mere

Energirenovering kræver helhedstænkning! Energirenovering kræver, at der tages nuanceret stilling til

Energirenovering kræver helhedstænkning! Energirenovering kræver, at der tages nuanceret stilling til ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING Designguide for energi, dagslys & indeklimarenovering Helhedsrenovering, definition ~ Vi benytter en renoveringstilgang med fokus på energi, dagslys og indeklima i et helhedsperspektiv.

Læs mere

Checkliste for nye bygninger BR10

Checkliste for nye bygninger BR10 Checkliste for nye bygninger Bygningens tæthed. Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5 l/s pr. m² ved 50 Pa.

Læs mere

Naturlig contra mekanisk ventilation

Naturlig contra mekanisk ventilation Naturlig contra mekanisk ventilation Energibehov og ventilation Tirsdag 28. oktober 2008 i Aalborg IDA - Energitjenesten - AAU Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Energi og miljø Nye energikrav

Læs mere

Checkliste for nye bygninger

Checkliste for nye bygninger Checkliste for nye bygninger Bygningsreglement 2015 Bygningens tæthed Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5

Læs mere

Hvem er EnergiTjenesten?

Hvem er EnergiTjenesten? Hvem er EnergiTjenesten? Processen for BR15 6. februar 2015 Bygningsreglementet sendes i høring 20. marts 2015 Høringsfristen udløber Sommer 2015 Forventes vedtaget i folketinget med ca. 6 måneder overlap

Læs mere

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Lys og Energi Bygningsreglementets energibestemmelser Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Bæredygtighed En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende

Læs mere

Erfaringer med nye energitillæg g til bygningsreglementet

Erfaringer med nye energitillæg g til bygningsreglementet Erfaringer med nye energitillæg g til bygningsreglementet Møde i Lysteknisk Selskab 7. februar 2007. Jens Eg Rahbek Installationer, IT og Indeklima COWI A/S Parallelvej 2 2800 Lyngby 45 97 10 63 jgr@cowi.dk

Læs mere

BR15 høringsudkast. Ombygning. Niels Hørby, EnergiTjenesten

BR15 høringsudkast. Ombygning. Niels Hørby, EnergiTjenesten BR15 høringsudkast Ombygning Niels Hørby, EnergiTjenesten Komponentkrav ved ombygning Bygningsdel Ydervægge Terrændæk Loft og tag Komponentkrav: U-værdi / isoleringstykkelse 0,15 W/m 2 K (ca. 250 mm isolering)

Læs mere

Resultater af bygningsanalyser parametervariationer til udvikling af lavenergikoncepter

Resultater af bygningsanalyser parametervariationer til udvikling af lavenergikoncepter Resultater af bygningsanalyser parametervariationer til udvikling af lavenergikoncepter Hele bygningen 21.06.2007 1 Lavenergikoncepter Udvikling af lavenergikoncepter: Konkretisering af strategi Identificering

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENTETS EKSEMPELSAMLING DAGSLYS I NYT KONTORHUS

BYGNINGSREGLEMENTETS EKSEMPELSAMLING DAGSLYS I NYT KONTORHUS BYGNINGSREGLEMENTETS EKSEMPELSAMLING DAGSLYS I NYT KONTORHUS KONSEKVENSER FOR DAGSLYS VED FORSKELLIGE VINDUES- PLACERINGER OG -UDFORMNINGER I NYT KONTORHUS. ENERGISTYRELSENS EKSEMPELSAMLING OM ENERGI SBI

Læs mere

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift Praktiske erfaringer med de nye energiregler Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk 1 Energiforbruget i den eksisterende

Læs mere

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Røde Vejmølle Parken Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Krav Forudsætninger Bygningen er opført 1971 Opvarmet etageareal Før 160 m2 Efter 172 m2 Derudover er der følgende arealer,

Læs mere

Arkitektur og energi

Arkitektur og energi Arkitektur og energi Arkitektur og energi mod en 2020-lavenergistrategi mod en 2020-lavenergistrategi Rob Marsh Arkitekt MAA PhD Seniorforsker Statens Byggeforskningsinstitut Aalborg Universitet Danmarks

Læs mere

Vi er glade for, at I vil hjælpe os ved at udfylde spørgeskemaet. Vi håber, at I kan nå at svare senest fredag d. 29. november 2013.

Vi er glade for, at I vil hjælpe os ved at udfylde spørgeskemaet. Vi håber, at I kan nå at svare senest fredag d. 29. november 2013. Side 1 af 23 Kære kollega, Vi er glade for, at I vil hjælpe os ved at udfylde spørgeskemaet. Vi håber, at I kan nå at svare senest fredag d. 29. november 2013. Det er vigtigt, at I svarer ud fra jeres

Læs mere

LCA-profiler for bygninger og bygningsdele

LCA-profiler for bygninger og bygningsdele LCA-profiler for bygninger og bygningsdele Vejledning til værktøj til brug tidligt i designprocessen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Henning Larsen Architects Rambøll Intro Denne vejledning

Læs mere

EFTERISOLERING FORTSAT VÆRKTØJER OG PRAKSIS. Udvikling i U-værdier

EFTERISOLERING FORTSAT VÆRKTØJER OG PRAKSIS. Udvikling i U-værdier EFTERISOLERING FORTSAT VÆRKTØJER OG PRAKSIS Udvikling i U-værdier Krav i 1979 Linjetab i 2001 2 1 www.energikoncept.dk 3 http://www.byggeriogenergi.dk/ 4 2 Energiløsninger bliver revideret og bliver løbende

Læs mere

mod en 2020-lavenergistrategi

mod en 2020-lavenergistrategi Arkitektur og energi Arkitektur mod og en energi 2020-lavenergistrategi mod en 2020-lavenergistrategi Rob Marsh Arkitekt MAA PhD Seniorforsker Statens Byggeforskningsinstitut Aalborg Universitet Historisk

Læs mere

BR15 høringsudkast. Tilbygning, ændret anvendelse og sommerhuse. Niels Hørby, EnergiTjenesten

BR15 høringsudkast. Tilbygning, ændret anvendelse og sommerhuse. Niels Hørby, EnergiTjenesten BR15 høringsudkast Tilbygning, ændret anvendelse og sommerhuse Niels Hørby, EnergiTjenesten Tilbygning og ændret anvendelse Reglerne gælder for: Tilbygning Fx en ny tagetage eller udvidelse af en bygning

Læs mere

Energikrav i 2020: Nulenergihuse. Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk

Energikrav i 2020: Nulenergihuse. Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk Energikrav i 2020: Nulenergihuse Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk Energi Problem Fossil energi Miljø trussel Forsyning usikker Økonomi dyrere Løsning Besparelser

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 6

Energimærkning SIDE 1 AF 6 SIDE 1 AF 6 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Galionsvej 76 1437 København K 101-001656-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen udføres

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Generelle projektinformationer

Generelle projektinformationer Projekt: Casa Negra 27. oktober 2009 Side 1/23 Generelle projektinformationer Projektdata Navn: Casa Negra Projekttype: Nybyggeri Vej: Kaprifolievej 6A By: 8400 Ebeltoft Bygherre Firma: Navn: Vej: By:

Læs mere

Bygningsreglement 10 Energi

Bygningsreglement 10 Energi Bygningsreglement 10 Energi Regeringens strategi for reduktion af energiforbruget i bygninger. April 2009 22 initiativer indenfor: Nye bygninger Eksisterende bygninger Andre initiativer Nye bygninger 1.

Læs mere

Nye energikrav 2020. Kim B. Wittchen. Akademisk Arkitektforening og DANSKE ARK seminar 6. maj 2011

Nye energikrav 2020. Kim B. Wittchen. Akademisk Arkitektforening og DANSKE ARK seminar 6. maj 2011 Nye energikrav Akademisk Arkitektforening og DANSKE ARK seminar 6. maj 11 Kim B. Wittchen Statens Byggeforskningsinstitut, SBi AALBORG UNIVERSITET Indlæggets indhold Krav 10 og 15 (kort) Nødvendige tiltag

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Multebærvænget 12 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-104347-001 Energikonsulent: Bjarne Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Vejlby Klit 85 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Vejlby Klit 85 Postnr./by: SIDE 1 AF 6 Adresse: Vejlby Klit 85 Postnr./by: Resultat 7673 Harboøre BBR-nr.: 665-980745-001 Energikonsulent: Claus Pedersen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Over-Holluf-Vej 4 Postnr./by: 5220 Odense SØ BBR-nr.: 461-285708 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Bilag 5: Energiforhold - Lavenergiklasse 1

Bilag 5: Energiforhold - Lavenergiklasse 1 Bilag 5: Energiforhold - Lavenergiklasse 1 Notat NV009.B Viby J, 20-11-2009 rev. 11-12-2009 projekt nr. 100509-0002 ref. BOB/MHJE Side 1/8 Multimediehuset, Århus Energiforhold Lavenergiklasse 1 Indledning

Læs mere

20. september 2013 COPENHAGEN OSLO MUNICH ISTANBUL RIYADH

20. september 2013 COPENHAGEN OSLO MUNICH ISTANBUL RIYADH p. 1 BÆREDYGTIHED SKABER BEDRE BYGNINGER, BYER OG BYGHERRER Signe Kongebro Arkitekt MAA, Associeret Partner Leder af Bæredygtighedsafdelingen sik@henninglarsen.com Grundlagt i 1959 220 ansatte fra 20 forskellige

Læs mere

Lys og energiforbrug. Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk

Lys og energiforbrug. Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk Lys og energiforbrug Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk uden lys intet liv på jord uden lys kan vi ikke se verden omkring os Uden lys kan vi ikke skabe smukke, oplevelsesrige bygninger med et godt synsmiljø

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Fælleshus Søagerpark 81 2730 Herlev Bygningens energimærke: Gyldig fra 6. august 2012 Til den 6. august 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energirammerapport. Rosenlundparken bygninge, 5400 Bogense

Energirammerapport. Rosenlundparken bygninge, 5400 Bogense Energirammerapport Rosenlundparken bygninge, 5400 Bogense Dato for udskrift: 20-08-2015 15:13 Udarbejdet i Energy10 af Bedre Bolig Rådgivning ApS, Peter Dallerup - bbr@bedreboligraadgivning.dk Baggrundsinformation

Læs mere

Komforten i energirenoverede boliger en spørge-undersøgelse v. Peter Svendsen, Iben Østergaard, og Mikael Grimmig

Komforten i energirenoverede boliger en spørge-undersøgelse v. Peter Svendsen, Iben Østergaard, og Mikael Grimmig Komforten i energirenoverede boliger en spørge-undersøgelse v. Peter Svendsen, Iben Østergaard, og Mikael Grimmig Gadehavegård og Engvadgård, Taastrup/Hedehusene Renoveringen - Tiltagsoversigt Udvendig

Læs mere

Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk

Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk Medlemsorganisation med 600 medlemmer - producenter, ingeniører, arkitekter, designere m.fl. Ungt LYS siden 1999 www.ungtlys.dk Den hurtige genvej til viden om

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Syrenvej 17 8800 Viborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 4. september 2015 Til den 4. september 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Liljevej 1 Postnr./by: 4500 Nykøbing Sj BBR-nr.: 306-012220-001 Energikonsulent: Ejvind Endrup Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Be06 model: finsensvej16-isobyg Dato 4.02.2008 14.57. Finsensvej 16. Bygningen. Beregningsbetingelser

Be06 model: finsensvej16-isobyg Dato 4.02.2008 14.57. Finsensvej 16. Bygningen. Beregningsbetingelser 1 af 10 04-02-2008 14:58 Be06 model: finsensvej16-isobyg Dato 4.02.2008 14.57 Finsensvej 16 BBR-nr Ejer Adresse Annie og Steen Jensen Mølletoften 32, 8700 Horsens Bygningen Bygningstype Rotation Opvarmet

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

file://q:\valgfag\energiberegning\energiramme.htm

file://q:\valgfag\energiberegning\energiramme.htm Page 1 of 7 Be06 model: Energiramme Dato 17.01.2008 11.17 Bæredygtig enfamiliehus BBR-nr Ejer Adresse Bygningen Bygningstype Fritliggende bolig Rotation 45,0 deg Opvarmet bruttoareal 187,0 m² Varmekapacitet

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Hvalløsvej 40 8370 Hadsten Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. september 2012 Til den 21. september 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

Side 1 af 11 Til Du er her: Bygningsreglementet 29.08.2011 (http://www.ebst.dk/bygningsreglementet.dk/br10_02/0/42) 7. Energiforbrug (http://www.ebst.dk/bygningsreglementet.dk/br10_02_id104/0/42) Beregning

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ejsbølvænge 7 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-004090 Energikonsulent: Fayha Fadhil Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Dagslys i bygninger med udgangspunkt i Bolig for Livet Kunstakademiet København

Dagslys i bygninger med udgangspunkt i Bolig for Livet Kunstakademiet København Dagslys i bygninger med udgangspunkt i Bolig for Livet Kunstakademiet København Kontorer i Århus, København, Sønderborg, Oslo og Vietnam Esbensen A/S 30 år med lavenergi Integreret Energi Design Energi-

Læs mere

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: SIDE 1 AF 56 Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: 2720 Vanløse BBR-nr.: 101-361047-001 Energikonsulent: Jacob Wibroe Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Hvordan gennemføres de nye energirammeberegninger?

Hvordan gennemføres de nye energirammeberegninger? Hvordan gennemføres de nye energirammeberegninger? Betons energimæssige fordele og udfordringer 6. december 2006 Søren Aggerholm, SBi Energi og miljø Artikel 3 i EU-direktivet Medlemslandene skal benytte

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 7 Adresse: Bakkedraget 17 Postnr./by: 6040 Egtved BBR-nr.: 621-262482-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

BILAG. Energirenovering af en 50 er ejendom. Afgangsprojekt Diplom Bygningsdesign. Januar 2011. Diplom Bygningsdesign Architectural Engineering

BILAG. Energirenovering af en 50 er ejendom. Afgangsprojekt Diplom Bygningsdesign. Januar 2011. Diplom Bygningsdesign Architectural Engineering Afgangsprojekt Diplom Bygningsdesign Januar 11 Energirenovering af en 5 er ejendom Diplom Bygningsdesign Architectural Engineering Mads Holten Rasmussen René Bukholt BILAG Afgangsprojekt Diplom bygningsdesign

Læs mere

Energimærke. Gevninge Bygade 46 B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009019-001 Energimærkning nr.: 100201288 Gyldigt 5 år fra: 11-01-2011 Energikonsulent:

Energimærke. Gevninge Bygade 46 B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009019-001 Energimærkning nr.: 100201288 Gyldigt 5 år fra: 11-01-2011 Energikonsulent: SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: Gevninge Bygade 46 B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009019-001 Energikonsulent: Annette Hallgård Christensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Halevejen 18 5932 Humble Bygningens energimærke: Gyldig fra 13. september 2012 Til den 13. september 2019. Energimærkningsnummer

Læs mere

Fra beregnede til faktiske energibesparelser

Fra beregnede til faktiske energibesparelser Fra beregnede til faktiske energibesparelser Kasper Nielsen knie@teknologisk.dk Teknologisk Institut 17. december 2015 Energirenovering 2020 en udfordring til dansk byggeri Agenda 1. Introduktion til projektet

Læs mere

Energimærke. Adresse: Urtehaven 70 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Urtehaven 70 Postnr./by: SIDE 1 AF 33 Adresse: Urtehaven 70 Postnr./by: 2500 Valby BBR-nr.: 101-522997-001 Energikonsulent: Erik Christensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Renovering af erhvervsbygninger

Renovering af erhvervsbygninger Renovering af erhvervsbygninger Energirenoveringer - Konference om energirigtige renoveringer i den bestående bygningsmasse. Mandag 25. september 2006. Jens Eg Rahbek Installationer, IT og Indeklima COWI

Læs mere

Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer

Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer Membran-Erfa møde om Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner - fugtspærrer, radonforebyggelse og geotekstiler Orientering om BR10

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NYBROGÅRD BOTILBUD

GLADSAXE KOMMUNE NYBROGÅRD BOTILBUD GLADSAXE KOMMUNE NYBROGÅRD BOTILBUD ENERGIRENOVERING OG OMBYGNING AF BOLIGFLØJEN FRA 33 UTIDSSVARENDE VÆRELSER TIL 24 MODERNE ALMENE BOLIGER I forbindelse med omdannelsen af Nybrogård Botilbud fra utidssvarende

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ENFAMILIEHUSE. Version 2012. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ENFAMILIEHUSE. Version 2012. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 ENFAMILIEHUSE Beregnet forbrug 2012 Gyldig fra den 1. juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 02 Temperaturfaktor "b faktor" 02 VARMEFORDELINGSANLÆG 06 Varmerør

Læs mere

Fremtidssikret energirenovering af bygninger i et helhedsperspektiv. Diana Lauritsen Phd-studerende dila@byg.dtu.dk

Fremtidssikret energirenovering af bygninger i et helhedsperspektiv. Diana Lauritsen Phd-studerende dila@byg.dtu.dk Fremtidssikret energirenovering af bygninger i et helhedsperspektiv Diana Lauritsen Phd-studerende dila@byg.dtu.dk Energipolitiske milepæle 2035 2 DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet Hvordan imødegår

Læs mere

Vurdering af forslag til nye energibestemmelser i bygningsreglementerne i relation til småhuse.

Vurdering af forslag til nye energibestemmelser i bygningsreglementerne i relation til småhuse. Henrik Tommerup Vurdering af forslag til nye energibestemmelser i bygningsreglementerne i relation til småhuse. DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Sagsrapport BYG DTU SR-04-06 2004 ISSN 1601-8605 Forord Denne

Læs mere

Be10 model: Kvadrat tilbygning uden mek vent i trappe Dato Opvarmet bruttoareal 156,5 m² Varmekapacitet 120,0 Wh/K m²

Be10 model: Kvadrat tilbygning uden mek vent i trappe Dato Opvarmet bruttoareal 156,5 m² Varmekapacitet 120,0 Wh/K m² Page 1 of 6 Be10 model: Kvadrat tilbygning uden mek vent i trappe Dato 13.04.2011 14.13 Kvadrat tilbygning Bygningen Bygningstype Andet Rotation 0,0 deg Opvarmet bruttoareal 156,5 m² Varmekapacitet 12h/K

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hyldeblomsten 17 Postnr./by: 8700 Horsens BBR-nr.: 615-000000 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Drejøgade 1A Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-357638 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

TEMADAG OM VINDUER, GLAS OG FACADER

TEMADAG OM VINDUER, GLAS OG FACADER TEMADAG OM VINDUER, GLAS OG FACADER STEFFEN PETERSEN ASSISTANT PROFESSOR STP@IHA.DK UNI VERSITET FREMTID / INNOVATION / NYHEDER Hænger krav til øgede vinduesarealer sammen med krav til max. temperatur,

Læs mere

Energikonsulentens kommentarer Energimærket er gældende for Trøjborgvej 8E, G, K og Niels Juels Gade 23-29.

Energikonsulentens kommentarer Energimærket er gældende for Trøjborgvej 8E, G, K og Niels Juels Gade 23-29. SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: Trøjborgvej 8D 8200 Århus N BBR-nr.: 751-516452-001 Energikonsulent: Casper Høgh Sønnichsen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

TAGKONSTRUKTION. Kortlægnings- og beregningsskema. Navn Ejer: Adresse: Tlf.: Kælder Etageareal: Byggeår: Krybekælder. E-mail:

TAGKONSTRUKTION. Kortlægnings- og beregningsskema. Navn Ejer: Adresse: Tlf.: Kælder Etageareal: Byggeår: Krybekælder. E-mail: Kortlægnings- og beregningsskema. Navn Ejer: Adresse: Tlf.: Antal beboere: Orientering hustag (nord= 0 grader. Øst = 90 grader) Udfyldes evt. senere Forbrug pr. år i kwh: (For hjælp: Bilag 2 og 3) E-mail:

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Vads Dal 4 6973 Ørnhøj Bygningens energimærke: Gyldig fra 22. september 2015 Til den 22. september 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Bjarkesvej 17 9800 Hjørring Bygningens energimærke: Gyldig fra 4. juni 2014 Til den 4. juni 2024. Energimærkningsnummer 311057827

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ingemannsvej 21 Postnr./by: 7000 Fredericia BBR-nr.: 607-052727 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 9 Adresse: Engdraget 10 Postnr./by: 3630 Jægerspris BBR-nr.: 250-006881-001 Energikonsulent: Jørgen Stuart Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energikrav til nybyggeriet 2020

Energikrav til nybyggeriet 2020 Energikrav til nybyggeriet 2020 Økonomisk analyse Færdigt udkast 2011.05.30 klar til layout og udgivelse Søren Aggerholm SBi 2011:xx Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2011 Forord Analyserne

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Nyboder 24 6520 Toftlund Bygningernes energimærke: Gyldig fra 23. februar 2016 Til den 23. februar 2026. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Langerødvej 6, 2650 Hvidovre Langerødvej 6 2650 Hvidovre Bygningens energimærke: Gyldig fra 1. november 2012 Til den 1. november

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Sønderhavvej 10A 6340 Kruså BBR-nr.: 580-003034 Energikonsulent: Jakob Bøving Larsen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Munkegårdsvej 77 3490 Kvistgård Bygningens energimærke: Gyldig fra 29. oktober 2012 Til den 29. oktober 2019. Energimærkningsnummer

Læs mere

Fremtidssikring af komponentkrav Netværk for energirenovering

Fremtidssikring af komponentkrav Netværk for energirenovering SBi 2013:03 Fremtidssikring af komponentkrav Netværk for energirenovering Fremtidssikring af komponentkrav Netværk for energirenovering Jørgen Rose Lone Hedegaard Mortensen SBi 2013:03 Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

Lavenergihuse målt og beregnet Off-print af artikel til Danvak Magasinet

Lavenergihuse målt og beregnet Off-print af artikel til Danvak Magasinet Jørgen M. Schultz, BYG DTU Kirsten Engelund Thomsen, By og Byg Lavenergihuse målt og beregnet Off-print af artikel til Danvak Magasinet DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Sagsrapport BYG DTU SR-02-13 2002 ISSN

Læs mere

Bygning: Bygherre: Rådgiver: Bygningens layout og bygningens brug Bygningens opførelsesår Areal: Bygningstype IndeklimaI

Bygning: Bygherre: Rådgiver: Bygningens layout og bygningens brug Bygningens opførelsesår Areal: Bygningstype IndeklimaI Bygning: Bygherre: Rådgiver: Lyngby Port Nordea Ejendomme Rambøll Danmark Total Concept method Step 1. Creating the action package Bygningens layout og bygningens brug Bygningens opførelsesår: 1992 Areal:

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: Birkhøjen 10D 8382 Hinnerup BBR-nr.: 710-013477-001 Energikonsulent: Bjarne Bilskov Jespersen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: Elme Alle 6A 8963 Auning BBR-nr.: 707-114253-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Termisk masse og varmeakkumulering i beton

Termisk masse og varmeakkumulering i beton Teknologisk Institut,, Bygningsreglementets energibestemmelser Varmeakkumulering i beton Bygningers varmekapacitet Bygningers energibehov Konklusioner 1 Beton og energibestemmelser Varmeakkumulering i

Læs mere

Anette Schack Strøyer

Anette Schack Strøyer Anette Schack Strøyer 1 Fordi her fastsættes regler og krav til energiforbrug til opvarmning også ved renovering De forslag enhver energikonsulent udarbejder skal overholde gældende regler og normer Her

Læs mere

Ungt Lys. Dansk Center for Lys

Ungt Lys. Dansk Center for Lys Dansk Center for Lys Medlemsorganisation med 600 medlemmer: producenter, ingeniører, arkitekter, designere, kommuner Den hurtige genvej til viden om lys: LYS, kurser, medlemsmøder, debat, konferencer,

Læs mere

Bygningsreglementet 2015

Bygningsreglementet 2015 Bygningsreglementet 2015? BR15 Hvad sker der, hvad betyder det Peter Noyé Ekspertisechef, Bæredygtighed, Indeklima og Energi NIRAS Hvad laver vi indenfor indeklima og energi April 2015 Nyt BR15 2 STATUS

Læs mere

Energirigtige og sunde skoler - en udfordring for samfundet

Energirigtige og sunde skoler - en udfordring for samfundet Energirigtige og sunde skoler - en udfordring for samfundet Konferencen Den gode skole, 14. marts i Århus Kirsten Engelund Thomsen Statens Byggeforskningsinstitut Et par tal om skoler 1700 folkeskoler

Læs mere

Termisk masse og varmeakkumulering i beton. Termisk masse og varmeakkumulering i beton

Termisk masse og varmeakkumulering i beton. Termisk masse og varmeakkumulering i beton Termisk masse og varmeakkumulering i beton Teknologisk Institut, Byggeri, Beton, Lars Olsen Bygningsreglementets energibestemmelser Varmeakkumulering i beton Bygningers varmekapacitet Bygningers energibehov

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Afd. 123 Sanderumvej 7 5250 Odense SV Bygningens energimærke: Gyldig fra 7. december 2015 Til den 7. december 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 8 Adresse: Vesterheden 39 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-139899-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT. Bygninger skal opføres, så unødvendigt energiforbrug undgås, samtidig med at sundhedsmæssige forhold er i orden.

BYGNINGSREGLEMENT. Bygninger skal opføres, så unødvendigt energiforbrug undgås, samtidig med at sundhedsmæssige forhold er i orden. BYGNINGSREGLEMENT 2015 Leca løsninger, der kan anvendes til at hjælpe med at opfylde kravene i bygningsreglement 2015 Bygninger skal opføres, så unødvendigt energiforbrug undgås, samtidig med at sundhedsmæssige

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Fanøvej 10 4500 Nykøbing Sj Bygningens energimærke: Gyldig fra 1. juli 2015 Til den 1. juli 2025. Energimærkningsnummer 311122683

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Sjællandsgade 9 6500 Vojens Bygningens energimærke: Gyldig fra 30. september 2015 Til den 30. september 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

17.909 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

17.909 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 11 Adresse: Kjellerupsgade 27 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning.

Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning. Energiforbrug Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning. Varmeisolering - nybyggeri Et nybyggeri er isoleringsmæssigt i orden,

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Afd. 1, Mølleparken 1 (1/2) Lillemosevej 4 Bygningernes energimærke: Gyldig fra 27. juni 2014 Til den 27. juni 2024. ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Gelskovvænget 17 5230 Odense M Bygningens energimærke: Gyldig fra 31. oktober 2012 Til den 31. oktober 2019. Energimærkningsnummer

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ENFAMILIEHUSE. Version 2012. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ENFAMILIEHUSE. Version 2012. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 ENFAMILIEHUSE Beregnet forbrug 2012 Gyldig fra den 1. juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 02 Solvarme 02 VARMT OG KOLDT VAND 06 Koldt vand

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 10 Adresse: Vinkelvej 99 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-117283-001 Energikonsulent: Niels Riis Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Rødkælkevej 39 4300 Holbæk Bygningens energimærke: Gyldig fra 1. oktober 2012 Til den 1. oktober 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

Indeklima i medborgerhus

Indeklima i medborgerhus Indeklima i medborgerhus Om Hvidovre Medborgerhus Anlæg og resultater Tekniske løsninger Case for metodeudvikling Brugerne før og under byggeprocessen Kontakter Fokus på indeklimaproblemer for medarbejderne,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Baunehøjvej 10 Postnr./by: 4050 Skibby BBR-nr.: 250-017592 Energikonsulent: Leif Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt

Læs mere