vækst NYT FRA CENTROVICE / NO

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 04-2013"

Transkript

1 vækst NYT FRA CENTROVICE / NO Servicetjek af din ejendom Foder og miljø Fremtidens planteavl Årets PKmøde Møde om solcelleanlæg Billetter til OB-AaB kamp INDHOLD Generalforsamling i eget hus Af Marianne Hedelund, Marketing- og kommunikationschef Den 14. marts afholdt Centrovice sin årlige generalforsamling, og for første gang var det virksomhedens egne lokaler i Vissenbjerg, der dannede rammen om begivenheden. For de ca. 220 fremmødte medlemmer blev det en positiv oplevelse. Programmet for aftenen var tætpakket med dagsorden ifølge vedtægterne og valg af 5 medlemmer til bestyrelsen. Formand, Niels Rasmussen, var den første taler på podiet, og hans beretning kom omkring mange emner af betydning for virksomhed og forening i det forgangne år (du kan læse hele beretningen på hjemmesiden). fortsættes side 3

2 Tak for den kæmpe indsats BESTYRELSEN af Niels Rasmussen Formand Nye medlemmer i bestyrelsen Efter en veloverstået generalforsamling, med et godt fremmøde, er det med fortrøstning, at vi i bestyrelsen tager hul på næste års arbejde. Der er mange nye omkring bestyrelsesbordet, og det er altid spændende, hvordan det kommer til at fungere. Vi har holdt 1. møde, og ansvarsområderne er blevet fordelt efter interesser. Bestyrelsen vil på først kommende møde holde en strategidag, hvor vi dels får introduceret de nye bestyrelsesmedlemmer til strategi for virksomheden, og ud fra input fra direktør og ledergruppen, får føjet til strategien. Det er vigtigt, at alle i bestyrelsen er enige om den retning, vi sætter for virksomheden. Så er det nemt efterfølgende at give ledelsesopgaven videre til ledelsen af Centrovice. Når planen er i orden, og rammerne er veldefinerede, er det nemmere i løbet af året at afklare de opgaver, der skal løses. En skarp politisk profil På det politiske område vil vi bruge dagen på at afklare centrale politiske emner. Hvad mener vi egentligt i bestyrelsen? Hvad er det, vi i fællesskab kan blive enige om. Hvor langt er der mellem synspunkterne, og er der en enighed, der gør, at vi formår at have en skarp politisk profil udadtil? Når det er afklaret, så er vi mange der skal udmønte politikken i kontakt med vores omgivelser. Når vi hver for sig, fra vores ansvarsområde sigter mod de samme politiske mål, ja så kan mange bidrage til opgavens løsning. Den opgave der skal resultere i, at I medlemmer, i alle situationer, skal føle jeres interesser varetaget. udfordrer én, og man kan finde overskud til at prioritere det. Per Brems Jensen har været med i 2 perioder med ansvar for svineområdet. Hans Vestergård Dam har været med siden foreningens start, og en del år før det, som bestyrelsesmedlem i Agrogården. Hans ansvarsområde har gennem alle årene været samfundskontakten. Gert Elbæk har været med siden foreningens start, med ansvar for planteområdet. Før det var Gert med i bestyrelsen i LandboFyn gennem mange år. Torben Bang, foreningens næstformand siden starten, valgte også at trække sig efter mange års arbejde i Fynsk Landbrugs tjeneste. Som mangeårig formand for LandboFyn, kender de nord- og vestfynske landmænd Torben rigtig godt. Torben og jeg har oplevet alt, hvad der er værd at opleve igennem mange års samarbejde. Fra De Fynske Landboforeninger, gennem fusionen og til vi fik overført aktiviteterne til nye rammer i Centrovice. Dette er ikke mindst Torbens fortjeneste. Torben Bang har på sin stille måde, og med en høj grad af troværdighed formået det, som er vanskeligt: At skabe noget nyt, og fastholde tradition og den historie, der bringes med fra det gamle. Fynske landmænd skylder Torben Bang, og de øvrige afgåede bestyrelsesmedlemmer en stor tak for mange års indsats. Til jer, der ikke kender arbejdet indefra, I skal vide, at foreningsarbejdet bliver en stor del af ens liv i den periode, og for de som deltager, vil det resten af livet være noget man husker. På vegne af Fynske landmænd en stor tak. Afsked med bestyrelsesmedlemmer Afklaring af Centrovices politiske holdning, synliggøres i høj grad af den debat der var på generalforsamlingen. Det var godt at fornemme, at bestyrelsens holdninger flugter medlemmerne ganske godt. Vi lytter meget til de meldinger der kommer, og lader dem indgå i det kommende års arbejde. Vi tog på generalforsamlingen afsked med en del bestyrelsesmedlemmer, som har arbejdet i foreningen i mange år - nogen længere end andre. Det er sådan, at bestyrelsesarbejdet skal man tage på sig, så længe det Afgående bestyrelse 2 / NO. 4 / vækst 9. april 2013

3 Forsat fra forsiden... LEDELSE af Marianne Hedelund Marketing- og kommunikationschef Administrerende direktør Henrik Borup Jeppesen lagde i sin beretning vægt på de forhold, der har spillet ind på årets regnskabsmæssige resultat i rådgivningsvirksomheden, som med et overskud på 2,2 mio. kr. blev betegnet som tilfredsstillende. Begge beretninger blev positivt modtaget af forsamlingen og gav anledning til forskellige kommentarer fra fremmødte medlemmer. Valghandlingen blev afviklet ifølge vedtægterne. Til bestyrelsen blev valgt følgende medlemmer: Torben Povlsen, næstformand, Henrik Kildegård, svin, Lars Langskov Nielsen, planter samt Anja Kongsdal og Carsten Hedegaard som frit valgte bestyrelsesmedlemmer. Formand Niels Rasmussen samt medlemmerne Lars Iversen, Hans Jakob Clausen, Lau Hvid Hansen fortsætter i bestyrelsen sammen med medarbejderrepræsentanterne Luise Søvrup og Mette Dyrup Truelsen. Ud af bestyrelsen trådte: Torben Bang, tidligere næst-formand, samt Gert Elbæk, Per Brems Jensen og Hans Vestergaard Dam, som alle fik blomster og tak for deres arbejde for foreningen. 2 personer blev belønnet for lang og tro tjeneste: Fodermester Tina Bæk 10 års jubilæum hos Mogens Friis Møller, Søndersø, og Medhjælper Torben Christiansen 10 års jubilæum hos Allan Trædholm, Otterup. Se stemningsbilleder fra aftenen her, samt billeder af den afgående og nye bestyrelse. Ny bestyrelse 2013 NO. 4 / vækst 9. april 2013 / 3

4 Trænger din ejendom til et servicetjek? EJENDOM & JURA af Anne Mette Jensen Advokatsekretær Har du styr på, hvad der er tinglyst på din ejendom af servitutter? Er der tinglyst boligret, som ikke er gældende mere? Er der tinglyst forkøbsret, som ikke er gældende mere? Er der tinglyst tilbagekøbsret, som ikke er gældende mere? Er der tinglyst forpagtningskontrakt, som ikke er gældende mere? Er der tinglyst andet, som ikke er gældende mere? Har du styr på, hvad der er tinglyst på din ejendom af pantegæld? Er der private pantebreve som er indfriet, men som ikke er aflyst af tingbogen? Er der ejerpantebreve som ikke bruges mere, men som ikke er aflyst af tingbogen? Er der pantebreve som er blevet væk, men som ikke er aflyst af tingbogen? Er der en boligret som er lyst pantstiftende, som ikke er gældende mere, men som ikke er aflyst af tingbogen? Er der andet, som ikke er gældende mere? Det er ganske gratis. Når du nu alligevel skal til møde med din økonomikonsulent i forbindelse med gennemgang og godkendelse af dit årsregnskab, er du velkommen til at komme forbi ejendomsafdelingen. Vi udskriver en tingbogsoplysning på din ejendom, så vi i fællesskab kan tjekke, om de servitutter og den pantegæld, der er lyst på din ejendom stadig er gældende eller om der måske er noget, der trænger til at blive ryddet op i. Skal der efterfølgende ryddes op i noget, gør vi meget gerne også det. Dette arbejde vil blive afregnet efter medgået tidsforbrug. Ny DE-beregning for mink MILJØ af Ejler Petersen Chefkonsulent, miljø Hvis man har en miljøgodkendelse skal eventuelle nye harmoniarealer anmeldes inden den 1. august Det gælder både for nye ejede og forpagtede arealer samt nye aftalearealer. Pr. 1. august 2013 ændres antallet af årstæver til 1 DE fra at være 34 til at være 30. Det medfører et krav om ca. 13 % mere harmoniareal. 4 / NO. 4 / vækst 9. april 2013

5 Foder og miljø SVINEBRUG af Thea Dahl Villadsen Svinebrugskonsulent Inden man accepterer fodringsrelaterede ændringer i en miljøgodkendelse, skal man tænke sig godt om og kontakte sin foderrådgiver. Accepterer man alt for lave værdier på foderets indhold af fosfor og råprotein, kan det blive svært at bruge råvarer som solsikkeskrå, hvilket i perioder kan medføre forøgede foderomkostninger. Derfor skal man sørge for, at der er plads til en rimelig mængde alternative råvarer i sin miljøgodkendelse. Og man skal være sikker på, at grisene kan producere optimalt under de krav, der ender i miljøgodkendelsen. Endelig skal en eventuel forbedret produktivitet komme dig til gode i det samlede miljøregnestykke. Når alt dette er sagt, mener vi stadig, der er god fornuft i at bruge fodertilpasninger som en del af miljøgodkendelserne. Man skal dog passe på ikke at gå for langt og særligt overveje, hvad fremtiden kan bringe inden for alternative fodermidler. Hvis man regner med kun at bruge korn og sojaskrå, kan det, der i første omgang ser ud til at være en billig måde at klare miljøgodkendelsen på, ende med at være en dyr løsning, fordi det så ikke er muligt at anvende billigere råvarer og dermed sænke foderprisen. AfgrødeNyt - skaber værdi for dig i marken PLANTEAVL af Kirsten Larsen Planteavlskonsulent AfgrødeNyt er et nyhedsbrev, der løbende holder dig opdateret med den nyeste viden indenfor aktuelle emner i marken. For eksempel: Skal vintersæden sås om? Hvordan udnyttes gylle bedst til vårsæd? Er der glimmerbøsser i vinterraps? Hvordan skal græsmarkerne passes for at undgå krydsoverensstemmelse? AfgrødeNyt beskriver, hvad du skal holde øje med HER og NU, og giver konkrete anvisninger på løsninger. Vi tager altid udgangspunkt i lokale forhold, og dét planteavlskonsulenterne ser i marken. Herudover belyses mere overordnede emner så som afgrødevalg, sortsvalg, etablering og handel med afgrøder. AfgrødeNyt udkommer løbende i vækstsæsonen, hvor du har allermest brug for aktuelle råd, og du kan modtage det som papirudgave eller elektronisk. Pris: Papirudgave: kr ,00 pr. år Elektronisk: kr ,00 pr. år Bestilling sker på centrovice.dk/afgrodenyt, hvor du kan læse mere om nyhedsbrevet. Du kan også bestille AfgrødeNyt i planteavlsafdelingen. Grovfodernyt er et tilsvarende nyhedsbrev for grovfoderafgrøder og koster kr. 800,00 pr. år i enten papirudgave eller elektronisk. NO. 4 / vækst 9. april 2013 / 5

6 Fremtidens Planteavl PLANTEAVL af Helle Elander Planteavlskonsulent IPM demonstrationsdag for 3. år i træk af det nyeste agroteknik Tid: Torsdag den 30. maj 2013 kl Sted: TH Agro A/S, Damsbo Gods, Strandbyvej 62, 5683 Hårby TH Agro er demonstrationsvært for dette års IPMdemonstrationsdag på Damsbo Gods. På dagen vil du kunne se og høre om den nyeste kendte viden inden for planteværnsteknologi og teknik på udviklingsplan, der vil blive præsenteret af b.la. forskere. Der er lejlighed til at se maskiner anvendt i et usædvanligt stort antal afgrøder, så der er noget for enhver. Der er anlagt sprøjteforsøg, sortsforsøg og forsøg med mekanisk renholdelse. Sensorteknologi er ved at brede sig i landbruget, og det er et spørgsmål om at se mulighederne og bruge sensorerne optimalt. De førende sensorer i landet er repræsenteret og emnet vil blive gennemgået med indlæg og demonstration. Derudover bliver der mulighed for at opleve droner (overflyvning med kamera), intelligent sprøjtebom, marksprøjter, Septoria timer, og at møde mange landskonsulenter, forskere og lokale planteavlskonsulenter. Yderligere spørgsmål kontakt: Helle Elander, planteavlskonsulent, mobil , mail Kom med i ny spinat erfa-gruppe PLANTEAVL - og øg dit udbytte af Hans Kristian Abildskov og Michael W. Lønbæk Planteavlskonsulenter Det er muligt, fordi du kan drage fordel af andre avleres erfaringer til at forbedre marginalerne i din egen dyrkning. Samtidig har vi i gruppen fokus på rettidighed i ukrudtsbekæmpelsen og optimering af dit pesticidforbrug. Tilsammen er det med til at optimere din produktion og øge din indtjening. Tilmed får du den faglige tryghed, som det giver at sparre med andre gode avlere og rådgivere. Rådgivningen er uafhængig af producenter. Grupper sammensættes efter deltagernes erfaring og evt. bopæl. Årsforløb 4 årlige markmøder, som alle ligger i forårssæsonen Eventuelt besøg hos forædler af spinat Benchmarking: Anonym sammenligning af gruppens resultater efter fradrag af omkostninger. Tid Opstartsmøde tirsdag den 30. april 2013 kl Sted Markmøderne finder sted på relevante lokationer, som fastlægges ud fra deltagerne. Mødestedet for det første markmøde (opstartsmødet) sendes til deltagerne 5 dage før mødet. Pris kr ,00 pr. person for et helt årsforløb Tilmelding Sker på centrovice.dk/aktiviteter eller på tlf Sidste frist for tilmelding er 24. april NO. 4 / vækst 9. april 2013 / 6

7 Temamøde om Solcelleanlæg for landbrug og erhverv ØKONOMI Kom til temamøde om solceller mandag den 22. april kl af Niels Boldsen Seniorkonsulent Solceller er tidens varmeste emne for landbrug og erhvervsvirksomheder både som økonomisk favorabel energiproduktion og som investeringsobjekt. Afskrivningsregler og afregningsvilkår er specielt favorable ved etablering i år, så det er nærliggende at kaste sig ud i investeringen nu. Men hvordan ved du, hvilket anlæg, du skal vælge, hvor skal du indhente tilladelser, og er lovgivningen ikke allerede ændret på området? Solcelleanlæg til erhverv og landbrug Den nye solcelleordning gør det til en god investering Særlig i 2013 hvor den 115% afskrivningsregel er gældende og afregningsprisen er 1,3 kr. pr. produceret kwh Vi anvender kvalitets paneler som er plussorterede og invertere med en høj virkningsgrad. Ring tilbud for et uforpligtigende Og find ud af, hvad der er op og ned i solcelledebatten. Oplev spændende indlæg om fordele og ulemper ved de forskellige typer solcelleanlæg, tilladelser for solcelleanlæg, hvordan vurderer en uvildig økonomisk rådgiver økonomien i solcelleinvesteringen, og hvordan vurderes fremtiden for vedvarende energi? Før og efter indlæggene kan du besøge stande for forskellige udbydere af solcelleanlæg, invertere og varmevekslere, ligesom du kan nyde kaffe, kage, øl og vand. Se tilmelding og pris på centrovice.dk/aktiviteter. Solcelleanlæg Få mest muligt ud af investeringen med de rigtige valg, inden du køber Vi hjælper dig med: Økonomiberegning inden investering Vurdering af hvilken størrelse anlæg, der er mest økonomisk fordelagtig for dig Udarbejdelse af grundlaget for finansieringsansøgning incl. forventet ydelse og elproduktion Det er nemt at få hjælp Ring til os og få en uforpligtende snak eller aftal et rådgivningsmøde om netop dit behov: Niels Boldsen, seniorkonsulent T: E: Niels Jepsen, seniorkonsulent T: E: Højeløkkevej 18B 5690 Tommerup Middelfartvej 11E 5000 Odense Læs mere på Solcelleanlæg til erhverv og landbrug.indd :44:35 NO. 4 / vækst 9. april 2013 / 7

8 Fondsfinansiering af dansk landbrug ØKONOMI af Lasse Beierholm Virksomhedskonsulent Fondsfinansiering kan være relevant, hvis du: er ung landmand og ønsker at etablere dig - generationsskifte er i gang med en større udvidelse af produktionen Men fondsfinansiering kan også være interessant i mange andre sammenhænge. Der har længe været talt om fondsfinansiering af dansk landbrug og nu er der ved at komme gang i tingene. Vi er i kontakt med en fond, der ønsker at investere i dansk landbrug, og formidler gerne en kontakt for interesserede landmænd. For dig som landmand giver fondsfinansiering mulighed for: etablering af virksomhed med begrænset egenkapital større udvidelser/investeringer adgang til at overtage bedriften efter 10 år (option) Fondsfinansiering skal ses som et alternativ til traditionel finansiering i bank/kreditforening. Fonden lægger vægt på, at du er en dygtig landmand og at økonomien hænger sammen. Behovet for kapital er ikke så stort som ved en traditionel finansiering. Ved fondsfinansiering køber fonden jorden og landmanden ejer bygningerne. Bygningerne er finansieret ved hjælp af fonden og der betales leje af jord og renter af lån til bygningerne. Driften af landbruget ligger i landmandens eget regi både økonomisk og ansvarsmæssigt. Hvis du vil høre mere om fondsfinansiering og de muligheder det giver, står vi altid klar til at hjælpe dig. Landbrugsfonde x.x% Rente + afdrag på pentebrev Landbrugsjord Betaling af forpagtningsafgift til fond Landbrugsbygninger købes af landmand Landmandens driftsselskab 8 / NO. 4 / vækst 9. april 2013

9 Årets PK-møde KVÆGBRUG af Ulla Hansen Kvægkonsulent Årets PK-møde afholdes onsdag den 1. maj 2013 med start kl På mødet præsenteres og analyseres årets PK-resultater og de foreløbige regnskabsresultater præsenteres. Det bliver et møde, hvor vi med afsæt i resultaterne fra 2012 ser på, hvor der skal sættes ind for at optimere resultaterne i et år, hvor høje foderudgifter endnu engang kan blive en udfordring. På de fleste bedrifter er der heldigvis mulighed for at optimere produktionen. Ydelse, Sundhed, foderudnyttelse og reproduktion er bare nogle af de områder, der kan forbedres i mange besætninger. I år har vi desuden inviteret Christian Pedersen til at holde et indlæg. Christian Pedersen har været driftsleder på Gjorslev Gods i 3 år. Besætningen er på 310 køer og de sidste 3 år er ydelsen steget fra kg EKM til knap kg EKM. I sit indlæg Sådan toptuner jeg besætningen, vil Christian fortælle om hvordan han gennem management og systematik har formået at optimere produktionen. Mødet slutter kl Herefter er der mulighed for en snak med kolleger, mens der bydes på sandwich, øl og vand. Tilmelding på centrovice.dk/aktiviteter senest den 26. april 2013 eller på tlf Temamøde om transport af kvæg KVÆGBRUG Det sker tirsdag den 16. april 2013 kl af Per Einshøj Kvægkonsulent Når du skal transportere kvæg, er transporten underlagt de gældende love og regler på området. Det er dog ikke alle, der er helt bekendt med hvilke eksakte love og regler, der er tale om. Derfor inviterer Fyns Kvæg i samarbejde med Centrovice til temamøde om gældende lovgivning for transport af kvæg. Ved mødet fortæller politiassistent Niels Arberg, Glostrup Politi, om reglerne på området. Han kommer ind på hvilket kørekort, der kræves, samt krav til køretøjet. Vil du være klogere på love og regler for kvægtransport, så kan du tilmelde dig på centrovice.dk/aktiviteter eller på tlf Seneste tilmelding er fredag den 12. april Deltagelse er gratis og alle interesserede er velkomne. NO. 4 / vækst 9. april 2013 / 9

10 Fleksjob til selvstændige erhvervsdrivende ØKONOMI af Ole Olsen Økonomikonsulent Pr. 1. januar 2013 er der indført nye regler om tilskud til Fleksjob for selvstændige erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne. Selvstændige, der driver virksomhed som hovedbeskæftigelse, har mulighed for at søge flexjob, men der er en række betingelser der skal opfyldes: 1. Virksomheden skal være drevet i væsentligt omfang i de seneste 12 måneder indenfor de seneste 24 måneder. Ansøger skal være under folkepensionsalderen og må ikke modtage førtidspension. 2. Arbejdsevnen hos den selvstændige skal være nedsat varigt og væsentligt i forhold til de arbejdsopgaver der er i virksomheden, for at kunne komme i betragtning til et flexjob i egen virksomhed. 3. Kommunen, som administrerer fleksjobordningen, har nedsat et rehabiliteringsteam til vurdering af arbejdsevnen hos såvel selvstændige som lønmodtagere. Selvstændige kan efter de nye regler blive arbejdsprøvet i egen virksomhed og ikke nødvendigvis uden for virksomheden som efter de gamle regler, men tilskuddet er så nedsat væsentligt. Når fleksjob er godkendt Retten til Fleksjob i selvstændig virksomhed skal genvurderes hvert 5. år. Efter 2½ år skal kommunen følge op på, om der er sket ændringer i den selvstændiges forhold. Tilskuddet beregnes Tilskuddet kan maksimalt beløbe sig til kr./år (2013 sats). Det beregnes på baggrund af virksomhedens gennemsnitlige skattemæssige resultat i de bedste 2 år indenfor de seneste 3 regnskabsår. Beløbet på kr. reducereres med 30% af virksomhedens overskud før renter og vil være fuldt aftrappet ved et overskud på kr. Renteudgifter/ indtægter indgår ikke i resultatet. Eksempel Har den selvstændige i de 2 bedste regnskabsår haft et overskud i virksomheden på henholdsvis: kr. og kr. (gennemsnit kr.) vil tilskuddet da blive reduceret med kr. (30% af kr. = kr.). Det maksimale tilskud vil herefter udgøre: kr kr. = kr. Nye og gamle regler Selvstændige erhvervsdrivende, der er tilkendt fleksjob før lovens ikrafttræden, fortsætter efter de gamle regler og efter de hidtidige regler om tilskud, så længe de er i samme job.g dyrker landet 10 / NO. 4 / vækst 9. april 2013

11 Vil du med til fodboldkampen OB-AaB? LEDELSE Billetterne gælder til lægterne på Nordea tribunen. af Marianne Hedelund Marketing- og kommunikationschef Centrovice har fået 300 billetter til kampen OB-AaB søndag den 14. april 2013 kl på Trefor Park. Dem kan du få del i, da vi uddeler dem til kunder og medarbejdere efter først til mølle princippet. Gratis billetter Du kan få op til 4 gratis billetter, så du har mulighed for at invitere familien eller et par venner med til fodbold. Sådan gør du Da vi har et begrænset antal billetter, skal du bestille billetterne på centrovice.dk/aktiviteter, så du er sikker på, der stadig er billetter tilbage. Når din bestilling er registreret, kan du afhente de bestilte billetter i receptionen i Vissenbjerg. Billetterne skal være afhentet senest fredag den 12. april 2013 kl Vær med til at støtte OB i den spændende kamp om de attraktive pladser i tabellen. Vel mødt til en god fodboldkamp. Der er mange gode grunde til at plante skov Naturen, jagten, herlighederne, og glæden ved at skabe nyt... og med tilskud er omkostningerne små. Har du lysten til at plante skov, så har vi den lokale viden og erfaring, der skal til. Fristen for ansøgning om tilskud til skovrejsning er 15. maj Skovdyrkerne hjælper både med planlægning, ansøgning og med at sætte planterne i jorden. Kontakt: Skovfoged Stefan Petersen Tlf , Skovdyrkerne - så har du fagfolkene på din side! tlf NO. 4 / vækst 9. april 2013 / 11

12 TANK VIDEN April Økonomimøde - aktuelle emner Tirsdag den 9. april 2013 kl Temamøde om transport af kvæg Tirsdag den 16. april 2013 kl Temamøde om Solcelleanlæg til landbrug og erhverv Mandag den 22. april 2013 kl ERFA-gruppe for spinatavlere - opstart Tirsdag den 30. april 2013 kl Maj PK-Møde Onsdag den 1. maj 2013 kl Rådgivningsmøde på Ærø Tirsdag den 7. maj 2013 kl Kvæg som naturplejere - besøg på location Onsdag den 22. maj 2013 kl Fremtidens planteavl - demonstrationsdag af ny planteavlsteknologi Torsdag den 30. maj 2013 kl TH. Agro, Damsbo Gods, Strandbyvej 62, Hårby Juni Centrovice på Det Fynske Dyrskue - stand 200 weekenden den juni 2013 Læs mere om arrangementerne på centrovice.dk/aktiviteter, hvor du også kan tilmelde dig. Centrovice Damsbovej Vissenbjerg Afdelinger i: Ringe * Ærøskøbing Telefon Redaktion Pia Kragh Buffoon, Hanne Høxbro Holt Foto: Agrofoto.dk, Centrovice, Colourbox.dk, Istock.com, Naturnet.dk

Økonomimøde. 14. april 2015

Økonomimøde. 14. april 2015 Økonomimøde 14. april 2015 Program 19.00 Velkomst v/ bestyrelsesmedlem Torben Povlsen 19.10 Lineær programmering som optimeringsværktøj v/ Morten Holm Rasmussen, økonomirådgiver 19.30 Er der lys for enden

Læs mere

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 05-2013

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 05-2013 vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 05-2013 Fremtidens Planteavl Handels Erfa Ændringer i landbrugsloven Husk skift til NemID Størrelsen eller gørelsen INDHOLD Støtte til svineproduktion i nye stalde Af Jan

Læs mere

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check.

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check. ØkonomiNyt Indledning... 1 Business Check... 1 Regnskabsresultater Kvæg... 2 Djursland Landboforening... 2 Landsplan... 2 Opsummering... 3 Business Check Kvæg... 3 Regnskabsresultater Søer... 4 Djursland

Læs mere

Velkommen til. Marts 2011. www.slf.dk. Nr. 1

Velkommen til. Marts 2011. www.slf.dk. Nr. 1 Velkommen til økonomiorienteringsmøde Marts 2011 Nr. 1 Program Landbrugets aktuelle økonomiske situation v/erhvervsøkonomisk chef Klaus Kaiser, Videnscentret for Landbrug Kaffepause Resultater og prognoser

Læs mere

Hvor skal kapitalen komme fra?

Hvor skal kapitalen komme fra? Hvor skal kapitalen komme fra? Fondsfinansiering i Dansk Landbrug Torben Andersen Dansk Farm Management A/S Mail: toa@agrofond.dk Tel: +45 4010 7877 1 1992K1 1992K4 1993K3 1994K2 1995K1 1995K4 1996K3 1997K2

Læs mere

Erfagruppen som motivator. Af Lau Lindholm Christiansen og Louise Helmer

Erfagruppen som motivator. Af Lau Lindholm Christiansen og Louise Helmer Erfagruppen som motivator Af Lau Lindholm Christiansen og Louise Helmer Dagsorden Hvad er en erfagruppe? Hvorfor være i en gruppe? Hvad kræves? Den gode gruppe! Hvordan får du det fulde udbytte? Hvad er

Læs mere

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter.

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Med Business Check-resultatet kan du se, hvad du har tilbage

Læs mere

Værd at kende. BEDRIFTSLØSNING Svin Foder og miljø Produktionsøkonomi/økologi/ efteruddannelse FarmWatch Sekretariat

Værd at kende. BEDRIFTSLØSNING Svin Foder og miljø Produktionsøkonomi/økologi/ efteruddannelse FarmWatch Sekretariat Fagkontorets medarbejdere arbejder blandt andet med specialrådgivning til de lokale rådgivere over hele landet og til landbrugsskolelærere. Vi deltager også i tværfaglige projekter på Dansk Landbrugsrådgivning,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Onsdag d. 19.03.2013 Afholdt på: Dalum Landbrugsskole Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven-Erik Peterson blev valgt som dirigent.

Læs mere

Mere mælk i tanken - Hvad er den rigtige vej for din besætning?

Mere mælk i tanken - Hvad er den rigtige vej for din besætning? rådgivningscenter Heden&Fjorden KvægNyt af Line Fruergaard-Roed kvægdyrlæge mobil 4040 5872 Marts 2015 Tre gange malkning Økologirådgivning Simherd-beregning Modeniseringsordning Årsmøde i kvægnøglen Mere

Læs mere

Hvordan tackler du banken, inden banken tackler dig?

Hvordan tackler du banken, inden banken tackler dig? Hvordan tackler du banken, inden banken tackler dig? Indlæg Danske Slagtekalveproducenter 4. Januar 2012 v. Kurt Skovsted, Cand. Agro (M.Sc.) SVAR Ved at være forberedt, virksomhedsorienteret og professionel.

Læs mere

EJERSKIFTE. Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme

EJERSKIFTE. Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Anvendelse af selskaber i minkproduktionen og i landbruget

Læs mere

v/udviklingsdirektør Morten Dahl Thomsen

v/udviklingsdirektør Morten Dahl Thomsen Økonomi og finansieringsmuligheder i svineproduktionen v/udviklingsdirektør Morten Dahl Thomsen Nr. 1 Agenda Produktionsøkonomi bytteforhold Forventninger til erhvervets indtjening Finansiering og kapitalforhold

Læs mere

EJERSKIFTE. Scenarie 3 - Generationsskifte af minkfarm til nær medarbejder med succession

EJERSKIFTE. Scenarie 3 - Generationsskifte af minkfarm til nær medarbejder med succession Scenarie 3 - Generationsskifte af minkfarm til nær medarbejder med succession Scenarie 3 - Generationsskifte af minkfarm til nær medarbejder med succession Salg til en nær medarbejder med succession er

Læs mere

Driftsgrensanalyse med benchmarking

Driftsgrensanalyse med benchmarking med benchmarking Navn Adresse Lars Landmand Ejd. Nummer 0 Kapacitetsomkostninger -2.239-1.298 Ejeraflønning -62-447 Resultat af primær drift -144 217 Afkoblet EU støtte 507 356 Anden indtjening 5 27 Finansieringsomkostninger

Læs mere

Rentabilitet i svineproduktion

Rentabilitet i svineproduktion Rentabilitet i svineproduktion > > Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion De bedste 33% af 30 kg smågriseproduktion producerede i 2013 1,2 flere grise pr. so end gennemsnittet, mens de også

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Sådan benchmarker vi!

Sådan benchmarker vi! Sådan benchmarker vi! Carsten Clausen Kock Planteavlskonsulent Sønderjysk Landboforening Disposition Hvad er Targit? Muligheder med Targit? Hvad ser vi? Fra Targit til handling Hvad er Targit og hvorfor?

Læs mere

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 06-2013

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 06-2013 vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 06-2013 Har du en personalehåndbog? Miljøgodkendelse - udnyttelses frist Regionsmøde om vandplaner Effektivitet må ikke erstatte udvikling INDHOLD Bak op om Det Fynske Dyrskue

Læs mere

RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015

RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015 RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015 ONSDAG D. 4 FEBRUAR 2015 Carsten Friis Fagchef Kvæg GODT NYTÅR FORVENTNINGER 2014 2014 Areal - ha 191 Årskøer - stk. 220 Kg EKM pr. årsko, lev. 9.774 Mælkepris 2,95 DB/

Læs mere

Økonomikonference 2012

Økonomikonference 2012 Økonomikonference 2012 Den 4. 5. oktober 2012 Programmet opdateres løbende Torsdag den 4. oktober Kl. 9 00 Kl. 9 30 Kl. 9 45 Kl. 10 00 kl. 10 45 kl. 10 50 Kaffe, te, rundstykker Velkomst v/ Stine Hjarnø

Læs mere

Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013. - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug

Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013. - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013 - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug William Schaar Andersen - Specialkonsulent VFL Arbejdsområder! " Produktionsøkonomi

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg s generalforsamling Tirsdag d. 08. april 2014 kl. 19:00 21.00 Hermed indbydes til generalforsamling incl. bestyrelsens forslag til dagsorden. Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker,

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Vedtægter for Liverollespils Foreningen A kastin (Godkendt af generalforsamlingen oktober 2013)

Vedtægter for Liverollespils Foreningen A kastin (Godkendt af generalforsamlingen oktober 2013) Vedtægter for Liverollespils Foreningen A kastin (Godkendt af generalforsamlingen oktober 2013) 1. Foreningens navn er Liverollespils foreningen A kastin, og den har hjemme i Rebild kommune. Foreningens

Læs mere

MENTOR ET KOLLEGIALT SKUB FREMAD

MENTOR ET KOLLEGIALT SKUB FREMAD Kvægkongres 2015 Eva Gleerup Akademiet, Økonomi og Virksomhedsledelse MENTOR ET KOLLEGIALT SKUB FREMAD OVERSKRIFTER Om pilotprojektet Krav til mentor og landmand Resultater fra pilotprojektet Konklusioner

Læs mere

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 4-2014

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 4-2014 vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 4-2014 I toppen af Budgetmatchen God hygiejne giver gode grise Solgte du virksomhed i 2012 eller 2013? Invester i dine medarbejdere INDHOLD Alpereglen er blevet lempet Den

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Den effektive og resultatorienterede arbejdsmetode i et rådgivningsforløb

Den effektive og resultatorienterede arbejdsmetode i et rådgivningsforløb Tema 1: Rådgivning der virker Den effektive og resultatorienterede arbejdsmetode i et rådgivningsforløb Chefkonsulent Nicolaj Nørgaard Økonomirådgivningen, LandboNord & Projektleder Heidi Hundrup Dansk

Læs mere

Agenda. Beierholm og solceller. Lovgivningens udvikling. Overvejelser ved etablering af solcelleanlæg

Agenda. Beierholm og solceller. Lovgivningens udvikling. Overvejelser ved etablering af solcelleanlæg Solcelleanlæg Agenda Beierholm og solceller Lovgivningens udvikling Overvejelser ved etablering af solcelleanlæg 2 17.09.13 November 2012 Solar Day, Mastersæt. statsaut. Power revisor Point Torben Pedersen

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden.

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden. Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09 Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af formandens beretning. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår samt godkendelse

Læs mere

Refinansieringsmøde. 7. oktober 2014

Refinansieringsmøde. 7. oktober 2014 Refinansieringsmøde 7. oktober 2014 Velkommen Louise Helmer Administrerende direktør Program 19:00 Velkomst v/ Louise Helmer, administrerende direktør, Centrovice 19:05 Økonomisk vejrudsigt v/jens Schjerning,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrug Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrugv Lars er driftsleder i stalden Bo står for marken Mads står for daglig vedligholdelse og reparationer Virksomhedsbeskrivelse

Læs mere

3 ting du skal vide om etablering af vårbyg Åbent hus i forsøgsmarken i Nr. Søby Brug den gratis krisehjælp Mød os på dyrskuet

3 ting du skal vide om etablering af vårbyg Åbent hus i forsøgsmarken i Nr. Søby Brug den gratis krisehjælp Mød os på dyrskuet vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 6-2014 3 ting du skal vide om etablering af vårbyg Åbent hus i forsøgsmarken i Nr. Søby Brug den gratis krisehjælp Mød os på dyrskuet INDHOLD Forbered salg og generationsskifte

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling i Klyngehusenes Grundejerforening tirsdag den 11. oktober 2011 19.30-21.30 på Frederiksberg skole, Hus 7, blå sal. Til stede: Th-32, Th-35, Th-26, O-11 (2 personer gik kl.

Læs mere

Vejen til det optimale generationsskifte

Vejen til det optimale generationsskifte Vejen til det optimale generationsskifte Økonomikonsulent Kennet Rønfeldt 6. februar 2015 Videncenter Thy-Mors Planlæg i tide Halvdelen af de mindre virksomheder i Danmark har ikke en strategi for ejerskifte,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 2. september 2010

Referat af bestyrelsesmøde d. 2. september 2010 Referat af bestyrelsesmøde d. 2. september 2010 Dato og tid: Sted: Referat: 2. september 2010, kl. 17:00 Remissen, Østerbro LE Deltagere: Afbud: Hans J. Larsen (HJL) Morten Krydsfelt (MK) Hasanin Rudha

Læs mere

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere

Rådgivning til store kvægbedrifter

Rådgivning til store kvægbedrifter Kvæg Rådgivning til store kvægbedrifter Tid og sted 5.-7. februar 2003 på AgroForum Koldkærgård. Baggrund Der stilles forskellige krav til management og organisering alt efter, om der er én eller flere

Læs mere

Beretning 2006, for økonomiudvalget ved formand Laurits Hougaard, økonomiudvalgets beretningsmøde den 6. februar 2007 i Følle

Beretning 2006, for økonomiudvalget ved formand Laurits Hougaard, økonomiudvalgets beretningsmøde den 6. februar 2007 i Følle Beretning 2006, for økonomiudvalget ved formand Laurits Hougaard, økonomiudvalgets beretningsmøde den 6. februar 2007 i Følle Arbejdsåret 2006 blev, ledelsesmæssigt, et år med udfordringer. Økonomiudvalgets

Læs mere

Dansk Farm Management

Dansk Farm Management Dansk Farm Management Udvælgelse af gårde som egner sig til investering Vurdering af potentiale i ejendommen Vurdering af afkastevne på ejendommen hænge sammen? Vurdering af potentielle forpagtere Trackrecord

Læs mere

Beslutningsreferat fra kursus/erfaringsudveksling omkring projekt Arbejdsplanlægning på store kvægbedrifter

Beslutningsreferat fra kursus/erfaringsudveksling omkring projekt Arbejdsplanlægning på store kvægbedrifter Beslutningsreferat fra kursus/erfaringsudveksling omkring projekt Arbejdsplanlægning på store kvægbedrifter Torsdag den 11. november 2010 kl. 09.00 13.30 VFL, mødelokale 2 Formålet med mødet Deltagerne

Læs mere

NYHEDSBREV. Kontingent 2013

NYHEDSBREV. Kontingent 2013 NYHEDSBREV Valg til bestyrelsen afgjort Jørgen Burchardt, Egon Clausen, Pia Deleuran, Lotte Thrane og Juliane Wammen er valgt til Dansk Forfatterforenings bestyrelse frem til Generalforsamlingen 2015,

Læs mere

PANDORA A/S INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

PANDORA A/S INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING PANDORA A/S INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til punkt 6.6 i vedtægterne for Pandora A/S ("Selskabet") indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Selskabet til afholdelse

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

Vi har fået fælleseje og er nu både ejere (på nær 33) og lejere.

Vi har fået fælleseje og er nu både ejere (på nær 33) og lejere. BERETNING FOR ANDELSFORENINGEN AF 20.10.2010 KERTEMINDE SOMMERBY Denne beretning omhandler det første egentlige regnskabsår for Andelsforeningen. En ny tid en ny periode i sommerbyens eksistens. De 20

Læs mere

Vil du være et hak bedre?

Vil du være et hak bedre? Vil du være et hak bedre? Plantebeskyttelse - med omtanke EU har vedtaget rammedirektivet for bæredygtig anvendelse af pesticider, hvor IPM (integreret plantebeskyttelse) skal være en del af lovgivningen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Brugergruppen for rådgivning af deltidslandmænd 4. november 2010. Nye kunder. Hvordan får vi fat i dem, som bor på landet, som ikke er kunder i DLBR?

Brugergruppen for rådgivning af deltidslandmænd 4. november 2010. Nye kunder. Hvordan får vi fat i dem, som bor på landet, som ikke er kunder i DLBR? Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Brugergruppen for rådgivning af deltidslandmænd 4. november 2010 Nye kunder Hvordan

Læs mere

Skal pensionskasserne redde og eje dansk landbrug?

Skal pensionskasserne redde og eje dansk landbrug? Skal pensionskasserne redde og eje dansk landbrug? Fondsfinansiering i Dansk Landbrug Dansk Farm Management A/S Mail: toa@agrofond.dk Tel: +45 4010 7877 Mail: hcj@agrofond.dk Tel: +45 2165 0022 1 Danske

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Hvad er din fremstillingspris på korn. Brug driftsgrensopgørelsen til at se bundlinjen på kornproduktionen.

Hvad er din fremstillingspris på korn. Brug driftsgrensopgørelsen til at se bundlinjen på kornproduktionen. Hvad er din fremstillingspris på korn Du skal kun producere korn selv, hvis du kan gøre det billigere end det du kan købe kornet til på langt sigt. Kender du din fremstillingspris? Tre gode grunde til

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. Generalforsamling i (NDV) Norddjurs Vandråd. Tidspunkt: Den onsdag 2. marts 2011 kl. 19.00 Sted: Fjellerup Aktivitetshus, Niels Iuels Plads 3, 8585 Glesborg. Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:

Læs mere

Fynsk svineproducent holder sin strategi

Fynsk svineproducent holder sin strategi Hvis ejendommen skal udvides, skal det være inden for det nuværende medarbejderantal. Fynsk svineproducent holder sin strategi Efter mange år er strategien på ejendommen fortsat gældende, og svineproducent

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

SOLCELLER energi for alle

SOLCELLER energi for alle SOLCELLER energi for alle 1 LAD SOLEN SKINNE PÅ DIN EL-REGNING Interessen for solcelleanlæg er steget markant de senere år og denne interesse ser ud til at fortsætte ikke mindst fordi det forventes at

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget MANDAG DEN 23. FEBRUAR 2015 GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget PALLE HØJ Vicedirektør og chefrådgiver i økonomi 96296650 20249998 pah@hflc.dk SITUATIONEN FOR LANDBRUGET? FINANSMARKEDET

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 16-2010

ØkonomiNyt nr. 16-2010 ØkonomiNyt nr. 16-2010 - Presset økonomi i landbruget - Er produktionen OK / kan det gøres bedre - Rente- og valutamarkedet Presset økonomi i landbruget Grundlaget for en fornuftig økonomi i landbrugsbedrifterne

Læs mere

DAGSORDEN. 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.

DAGSORDEN. 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år. Nasdaq OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Nakskov, den 25. marts 2015. Ref: Direktionen / la Selskabsmeddelelse nr. 4/2015 Bankens ordinære generalforsamling. Onsdag den 25. marts 2015 kl.

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

KHO-nyt. Marts 2011 Nummer 25. www.kho.dk

KHO-nyt. Marts 2011 Nummer 25. www.kho.dk KHO-nyt Medlemsblad for Københavns Harmoniorkester Årgang 10 Marts 2011 Nummer 25 Dagsorden. Regnskabet 2010 Resultatopgørelse i hovedtal Detaljeret Resultatopgørelse. Balance pr. 31.12.2010. Revisionspåtegning.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 9. februar 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Iht. Grundejerforeningens vedtægter indkaldes hermed til ordinær generalforsamling. Tirsdag den 24. februar 2015 - kl. 19.00 Mødelokale 92 på Stengårdsskolen

Læs mere

Kære generalforsamlingsdeltagere: Jeg vil gerne, som formand for bestyrelsen, byde jer alle sammen velkommen til den 100. generalforsamling i Hvalsø Brugsforening. 100-års jubilæum. Som sagde i min velkomst

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

TEAM Kvæg. rådgivning, der rykker

TEAM Kvæg. rådgivning, der rykker TEAM Kvæg rådgivning, der rykker Velkommen til TEAM Kvæg Et TEAM, der er skabt af egnens kvægbrugere til gavn for landets kvægbrugere! Fælles ledelse, fælles bundlinje I Vestjysk Landboforening har vi

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling lørdag, den 30. april, 2005 kl. 10.00.

Referat af ordinær generalforsamling lørdag, den 30. april, 2005 kl. 10.00. A/B ABRIKOSHAVEN Abrikosvej 30 4700 Næstved Næstved, den 20. maj, 2005 Referat af ordinær generalforsamling lørdag, den 30. april, 2005 kl. 10.00. Til stede: 30 A: Kirsten Bo Lattuca 30 B: Janne Kümmel

Læs mere

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011)

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011) Økonomisk temperaturmåling og prognose for og samt skøn for (december ) NOTAT NR. 1132 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 83 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens resultatet for

Læs mere

Velkommen til LVKs årsmøde 2012

Velkommen til LVKs årsmøde 2012 Velkommen til LVKs årsmøde 2012 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Valg af stemmetællere 3) Bestyrelsens beretning til godkendelse 4) Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 5) Indkomne forslag

Læs mere

Business Check ÆGPRODUKTION 2014. Med driftsgrensanalyser for konsumæg

Business Check ÆGPRODUKTION 2014. Med driftsgrensanalyser for konsumæg Business Check ÆGPRODUKTION 2014 Med driftsgrensanalyser for konsumæg Business Check Ægproduktion Individuel benchmarking for ægproducenter Formål Business Check kan anvendes til individuel sammenligning

Læs mere

Generationsskifte de mulige løsninger. Susanne Møberg og Torben Wiborg

Generationsskifte de mulige løsninger. Susanne Møberg og Torben Wiborg Generationsskifte de mulige løsninger Susanne Møberg og Torben Wiborg Disposition Hvad er problemet? Hvad er løsningerne? Hvad er formålet med et generationsskifte? At den unge bliver selvstændig og får

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

Landbruget i landskabet. Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land

Landbruget i landskabet. Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Landbruget i landskabet FRA REGULERING TIL PLANLÆGNING Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Kontakt LandboNord: Allan K. Olesen, ako@landbonord.dk

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 34-2015

ØkonomiNyt nr. 34-2015 ØkonomiNyt nr. 34-2015 Den generelle økonomiske vækst... 1 Forventning til renteudviklingen... 2 Forventning til markedsudviklingen... 3 Stigende afrapporteringskrav til banker... 4 Hvad gør landboforeningen

Læs mere

NOCA Årsberetning 2013

NOCA Årsberetning 2013 NOCA Årsberetning 2013 Formand i NOCA, Lars Malmberg, Senior Vice President, Danske Bank, beretter om NOCA-året 2013 NOCAs Generalforsamling, torsdag d. 10. april 2014 INDLEDNING Året 2013 i NOCA var endnu

Læs mere

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. Bang & Olufsen a/s, Peter Bangs Vej 15, P.O. box 40, DK-7600 Struer Main phone no. [45] 96 84 11 22, Fax [45] 96 84 53 33, CVR-no. 41257911 www.bang-olufsen.dk Til aktionærerne i Bang & Olufsen a/s Struer,

Læs mere

Årsmøde d. 28-29. jan. 2014 Vejle Center Hotel. AVLERFORENINGEN AF DANSKE SPISELØG

Årsmøde d. 28-29. jan. 2014 Vejle Center Hotel. AVLERFORENINGEN AF DANSKE SPISELØG Årsmøde d. 28-29. jan. 2014 Vejle Center Hotel. Årsmøde 2014 AVLERFORENINGEN AF DANSKE SPISELØG Tirsdag d. 28. jan. Kl. 9.30 Kl. 10.00 Kl. 10.30 Kl. 10.50 Kl. 11.10 Kl. 11.30 Kl. ca. 12.00 Kl. 12.15 Kl.

Læs mere

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 12-2013

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 12-2013 vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 12-2013 Godt rustet til fremtiden Hvor svært kan det være? Spar penge på dine indkøb Afdragsfrihed i 10 år I udviklingens tegn INDHOLD Find vej i kontroljunglen Af Thea Dahl

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

Farm Check. V. Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar

Farm Check. V. Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Farm Check V. Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar 1 19. marts 2015 Dagsorden Hvorfor Farm Check? Hvad er Farm Check? Hvor findes nøgletal og hvad siger de? Indsatsområder Eksempel på handlingsplaner hvis

Læs mere

Uddannet Agrarøkonom Landmand siden år 2000 Skrivebordslandmand Undervisning, foredrag, rådgivning Gårdrådsdeltager med speciale i

Uddannet Agrarøkonom Landmand siden år 2000 Skrivebordslandmand Undervisning, foredrag, rådgivning Gårdrådsdeltager med speciale i CV Uddannet Agrarøkonom Landmand siden år 2000 Skrivebordslandmand Undervisning, foredrag, rådgivning Gårdrådsdeltager med speciale i Potentiale screening Tournaround Taktisk og strategisk planlægning

Læs mere

Investering i landbrug

Investering i landbrug Investering i landbrug Fondsfinansiering i Dansk Landbrug, Gråkjær 13. januar 2015 Farm Management A/S Torben Andersen H.C. Jørgensen Mail: toa@agrofond.dk Tel: +45 4010 7877 Mail: hcj@agrofond.dk Tel:

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden?

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Med indførelse af de tiltag, der er vedtaget i Grøn Vækst i juni 2009 og Grøn Vækst 2,0 i 2010 påvirkes danske landmænds konkurrenceevne generelt negativt,

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Danish Farmers Abroad.

Referat fra generalforsamling i Danish Farmers Abroad. Referat fra generalforsamling i Danish Farmers Abroad. Tid: Torsdag den 16. januar 2014 kl. 09:30 Sted: Hotel Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

Læs mere

Har du lyst til en alsidig karriere...

Har du lyst til en alsidig karriere... Har du lyst til en alsidig karriere...... så har du alle muligheder hos os! Dansk Landbrug Sydhavsøerne - Det naturlige valg DLS rådgiver årligt 1.200 kunder inden for fagområderne økonomi, ejendomshandel,

Læs mere

Penge og papir bremser økologisk fremdrift

Penge og papir bremser økologisk fremdrift Penge og papir bremser økologisk fremdrift Efterspørgslen på økologisk svinekød stiger, men der mangler økologiske grise. Miljøgodkendelser og manglende finansiering gør det besværligt at omlægge en traditionel

Læs mere

EJERSKIFTE. Scenarie 1 - Udleje af minkfarm

EJERSKIFTE. Scenarie 1 - Udleje af minkfarm Scenarie 1 - Udleje af minkfarm Scenarie 1 - Udleje af minkfarm I forbindelse med ejerskifte eller ophør af pelsdyrproduktionen har mange avlere ofte et ønske om at blive boende ved minkfarmen, eller det

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere