vækst NYT FRA CENTROVICE / NO

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 04-2013"

Transkript

1 vækst NYT FRA CENTROVICE / NO Servicetjek af din ejendom Foder og miljø Fremtidens planteavl Årets PKmøde Møde om solcelleanlæg Billetter til OB-AaB kamp INDHOLD Generalforsamling i eget hus Af Marianne Hedelund, Marketing- og kommunikationschef Den 14. marts afholdt Centrovice sin årlige generalforsamling, og for første gang var det virksomhedens egne lokaler i Vissenbjerg, der dannede rammen om begivenheden. For de ca. 220 fremmødte medlemmer blev det en positiv oplevelse. Programmet for aftenen var tætpakket med dagsorden ifølge vedtægterne og valg af 5 medlemmer til bestyrelsen. Formand, Niels Rasmussen, var den første taler på podiet, og hans beretning kom omkring mange emner af betydning for virksomhed og forening i det forgangne år (du kan læse hele beretningen på hjemmesiden). fortsættes side 3

2 Tak for den kæmpe indsats BESTYRELSEN af Niels Rasmussen Formand Nye medlemmer i bestyrelsen Efter en veloverstået generalforsamling, med et godt fremmøde, er det med fortrøstning, at vi i bestyrelsen tager hul på næste års arbejde. Der er mange nye omkring bestyrelsesbordet, og det er altid spændende, hvordan det kommer til at fungere. Vi har holdt 1. møde, og ansvarsområderne er blevet fordelt efter interesser. Bestyrelsen vil på først kommende møde holde en strategidag, hvor vi dels får introduceret de nye bestyrelsesmedlemmer til strategi for virksomheden, og ud fra input fra direktør og ledergruppen, får føjet til strategien. Det er vigtigt, at alle i bestyrelsen er enige om den retning, vi sætter for virksomheden. Så er det nemt efterfølgende at give ledelsesopgaven videre til ledelsen af Centrovice. Når planen er i orden, og rammerne er veldefinerede, er det nemmere i løbet af året at afklare de opgaver, der skal løses. En skarp politisk profil På det politiske område vil vi bruge dagen på at afklare centrale politiske emner. Hvad mener vi egentligt i bestyrelsen? Hvad er det, vi i fællesskab kan blive enige om. Hvor langt er der mellem synspunkterne, og er der en enighed, der gør, at vi formår at have en skarp politisk profil udadtil? Når det er afklaret, så er vi mange der skal udmønte politikken i kontakt med vores omgivelser. Når vi hver for sig, fra vores ansvarsområde sigter mod de samme politiske mål, ja så kan mange bidrage til opgavens løsning. Den opgave der skal resultere i, at I medlemmer, i alle situationer, skal føle jeres interesser varetaget. udfordrer én, og man kan finde overskud til at prioritere det. Per Brems Jensen har været med i 2 perioder med ansvar for svineområdet. Hans Vestergård Dam har været med siden foreningens start, og en del år før det, som bestyrelsesmedlem i Agrogården. Hans ansvarsområde har gennem alle årene været samfundskontakten. Gert Elbæk har været med siden foreningens start, med ansvar for planteområdet. Før det var Gert med i bestyrelsen i LandboFyn gennem mange år. Torben Bang, foreningens næstformand siden starten, valgte også at trække sig efter mange års arbejde i Fynsk Landbrugs tjeneste. Som mangeårig formand for LandboFyn, kender de nord- og vestfynske landmænd Torben rigtig godt. Torben og jeg har oplevet alt, hvad der er værd at opleve igennem mange års samarbejde. Fra De Fynske Landboforeninger, gennem fusionen og til vi fik overført aktiviteterne til nye rammer i Centrovice. Dette er ikke mindst Torbens fortjeneste. Torben Bang har på sin stille måde, og med en høj grad af troværdighed formået det, som er vanskeligt: At skabe noget nyt, og fastholde tradition og den historie, der bringes med fra det gamle. Fynske landmænd skylder Torben Bang, og de øvrige afgåede bestyrelsesmedlemmer en stor tak for mange års indsats. Til jer, der ikke kender arbejdet indefra, I skal vide, at foreningsarbejdet bliver en stor del af ens liv i den periode, og for de som deltager, vil det resten af livet være noget man husker. På vegne af Fynske landmænd en stor tak. Afsked med bestyrelsesmedlemmer Afklaring af Centrovices politiske holdning, synliggøres i høj grad af den debat der var på generalforsamlingen. Det var godt at fornemme, at bestyrelsens holdninger flugter medlemmerne ganske godt. Vi lytter meget til de meldinger der kommer, og lader dem indgå i det kommende års arbejde. Vi tog på generalforsamlingen afsked med en del bestyrelsesmedlemmer, som har arbejdet i foreningen i mange år - nogen længere end andre. Det er sådan, at bestyrelsesarbejdet skal man tage på sig, så længe det Afgående bestyrelse 2 / NO. 4 / vækst 9. april 2013

3 Forsat fra forsiden... LEDELSE af Marianne Hedelund Marketing- og kommunikationschef Administrerende direktør Henrik Borup Jeppesen lagde i sin beretning vægt på de forhold, der har spillet ind på årets regnskabsmæssige resultat i rådgivningsvirksomheden, som med et overskud på 2,2 mio. kr. blev betegnet som tilfredsstillende. Begge beretninger blev positivt modtaget af forsamlingen og gav anledning til forskellige kommentarer fra fremmødte medlemmer. Valghandlingen blev afviklet ifølge vedtægterne. Til bestyrelsen blev valgt følgende medlemmer: Torben Povlsen, næstformand, Henrik Kildegård, svin, Lars Langskov Nielsen, planter samt Anja Kongsdal og Carsten Hedegaard som frit valgte bestyrelsesmedlemmer. Formand Niels Rasmussen samt medlemmerne Lars Iversen, Hans Jakob Clausen, Lau Hvid Hansen fortsætter i bestyrelsen sammen med medarbejderrepræsentanterne Luise Søvrup og Mette Dyrup Truelsen. Ud af bestyrelsen trådte: Torben Bang, tidligere næst-formand, samt Gert Elbæk, Per Brems Jensen og Hans Vestergaard Dam, som alle fik blomster og tak for deres arbejde for foreningen. 2 personer blev belønnet for lang og tro tjeneste: Fodermester Tina Bæk 10 års jubilæum hos Mogens Friis Møller, Søndersø, og Medhjælper Torben Christiansen 10 års jubilæum hos Allan Trædholm, Otterup. Se stemningsbilleder fra aftenen her, samt billeder af den afgående og nye bestyrelse. Ny bestyrelse 2013 NO. 4 / vækst 9. april 2013 / 3

4 Trænger din ejendom til et servicetjek? EJENDOM & JURA af Anne Mette Jensen Advokatsekretær Har du styr på, hvad der er tinglyst på din ejendom af servitutter? Er der tinglyst boligret, som ikke er gældende mere? Er der tinglyst forkøbsret, som ikke er gældende mere? Er der tinglyst tilbagekøbsret, som ikke er gældende mere? Er der tinglyst forpagtningskontrakt, som ikke er gældende mere? Er der tinglyst andet, som ikke er gældende mere? Har du styr på, hvad der er tinglyst på din ejendom af pantegæld? Er der private pantebreve som er indfriet, men som ikke er aflyst af tingbogen? Er der ejerpantebreve som ikke bruges mere, men som ikke er aflyst af tingbogen? Er der pantebreve som er blevet væk, men som ikke er aflyst af tingbogen? Er der en boligret som er lyst pantstiftende, som ikke er gældende mere, men som ikke er aflyst af tingbogen? Er der andet, som ikke er gældende mere? Det er ganske gratis. Når du nu alligevel skal til møde med din økonomikonsulent i forbindelse med gennemgang og godkendelse af dit årsregnskab, er du velkommen til at komme forbi ejendomsafdelingen. Vi udskriver en tingbogsoplysning på din ejendom, så vi i fællesskab kan tjekke, om de servitutter og den pantegæld, der er lyst på din ejendom stadig er gældende eller om der måske er noget, der trænger til at blive ryddet op i. Skal der efterfølgende ryddes op i noget, gør vi meget gerne også det. Dette arbejde vil blive afregnet efter medgået tidsforbrug. Ny DE-beregning for mink MILJØ af Ejler Petersen Chefkonsulent, miljø Hvis man har en miljøgodkendelse skal eventuelle nye harmoniarealer anmeldes inden den 1. august Det gælder både for nye ejede og forpagtede arealer samt nye aftalearealer. Pr. 1. august 2013 ændres antallet af årstæver til 1 DE fra at være 34 til at være 30. Det medfører et krav om ca. 13 % mere harmoniareal. 4 / NO. 4 / vækst 9. april 2013

5 Foder og miljø SVINEBRUG af Thea Dahl Villadsen Svinebrugskonsulent Inden man accepterer fodringsrelaterede ændringer i en miljøgodkendelse, skal man tænke sig godt om og kontakte sin foderrådgiver. Accepterer man alt for lave værdier på foderets indhold af fosfor og råprotein, kan det blive svært at bruge råvarer som solsikkeskrå, hvilket i perioder kan medføre forøgede foderomkostninger. Derfor skal man sørge for, at der er plads til en rimelig mængde alternative råvarer i sin miljøgodkendelse. Og man skal være sikker på, at grisene kan producere optimalt under de krav, der ender i miljøgodkendelsen. Endelig skal en eventuel forbedret produktivitet komme dig til gode i det samlede miljøregnestykke. Når alt dette er sagt, mener vi stadig, der er god fornuft i at bruge fodertilpasninger som en del af miljøgodkendelserne. Man skal dog passe på ikke at gå for langt og særligt overveje, hvad fremtiden kan bringe inden for alternative fodermidler. Hvis man regner med kun at bruge korn og sojaskrå, kan det, der i første omgang ser ud til at være en billig måde at klare miljøgodkendelsen på, ende med at være en dyr løsning, fordi det så ikke er muligt at anvende billigere råvarer og dermed sænke foderprisen. AfgrødeNyt - skaber værdi for dig i marken PLANTEAVL af Kirsten Larsen Planteavlskonsulent AfgrødeNyt er et nyhedsbrev, der løbende holder dig opdateret med den nyeste viden indenfor aktuelle emner i marken. For eksempel: Skal vintersæden sås om? Hvordan udnyttes gylle bedst til vårsæd? Er der glimmerbøsser i vinterraps? Hvordan skal græsmarkerne passes for at undgå krydsoverensstemmelse? AfgrødeNyt beskriver, hvad du skal holde øje med HER og NU, og giver konkrete anvisninger på løsninger. Vi tager altid udgangspunkt i lokale forhold, og dét planteavlskonsulenterne ser i marken. Herudover belyses mere overordnede emner så som afgrødevalg, sortsvalg, etablering og handel med afgrøder. AfgrødeNyt udkommer løbende i vækstsæsonen, hvor du har allermest brug for aktuelle råd, og du kan modtage det som papirudgave eller elektronisk. Pris: Papirudgave: kr ,00 pr. år Elektronisk: kr ,00 pr. år Bestilling sker på centrovice.dk/afgrodenyt, hvor du kan læse mere om nyhedsbrevet. Du kan også bestille AfgrødeNyt i planteavlsafdelingen. Grovfodernyt er et tilsvarende nyhedsbrev for grovfoderafgrøder og koster kr. 800,00 pr. år i enten papirudgave eller elektronisk. NO. 4 / vækst 9. april 2013 / 5

6 Fremtidens Planteavl PLANTEAVL af Helle Elander Planteavlskonsulent IPM demonstrationsdag for 3. år i træk af det nyeste agroteknik Tid: Torsdag den 30. maj 2013 kl Sted: TH Agro A/S, Damsbo Gods, Strandbyvej 62, 5683 Hårby TH Agro er demonstrationsvært for dette års IPMdemonstrationsdag på Damsbo Gods. På dagen vil du kunne se og høre om den nyeste kendte viden inden for planteværnsteknologi og teknik på udviklingsplan, der vil blive præsenteret af b.la. forskere. Der er lejlighed til at se maskiner anvendt i et usædvanligt stort antal afgrøder, så der er noget for enhver. Der er anlagt sprøjteforsøg, sortsforsøg og forsøg med mekanisk renholdelse. Sensorteknologi er ved at brede sig i landbruget, og det er et spørgsmål om at se mulighederne og bruge sensorerne optimalt. De førende sensorer i landet er repræsenteret og emnet vil blive gennemgået med indlæg og demonstration. Derudover bliver der mulighed for at opleve droner (overflyvning med kamera), intelligent sprøjtebom, marksprøjter, Septoria timer, og at møde mange landskonsulenter, forskere og lokale planteavlskonsulenter. Yderligere spørgsmål kontakt: Helle Elander, planteavlskonsulent, mobil , mail Kom med i ny spinat erfa-gruppe PLANTEAVL - og øg dit udbytte af Hans Kristian Abildskov og Michael W. Lønbæk Planteavlskonsulenter Det er muligt, fordi du kan drage fordel af andre avleres erfaringer til at forbedre marginalerne i din egen dyrkning. Samtidig har vi i gruppen fokus på rettidighed i ukrudtsbekæmpelsen og optimering af dit pesticidforbrug. Tilsammen er det med til at optimere din produktion og øge din indtjening. Tilmed får du den faglige tryghed, som det giver at sparre med andre gode avlere og rådgivere. Rådgivningen er uafhængig af producenter. Grupper sammensættes efter deltagernes erfaring og evt. bopæl. Årsforløb 4 årlige markmøder, som alle ligger i forårssæsonen Eventuelt besøg hos forædler af spinat Benchmarking: Anonym sammenligning af gruppens resultater efter fradrag af omkostninger. Tid Opstartsmøde tirsdag den 30. april 2013 kl Sted Markmøderne finder sted på relevante lokationer, som fastlægges ud fra deltagerne. Mødestedet for det første markmøde (opstartsmødet) sendes til deltagerne 5 dage før mødet. Pris kr ,00 pr. person for et helt årsforløb Tilmelding Sker på centrovice.dk/aktiviteter eller på tlf Sidste frist for tilmelding er 24. april NO. 4 / vækst 9. april 2013 / 6

7 Temamøde om Solcelleanlæg for landbrug og erhverv ØKONOMI Kom til temamøde om solceller mandag den 22. april kl af Niels Boldsen Seniorkonsulent Solceller er tidens varmeste emne for landbrug og erhvervsvirksomheder både som økonomisk favorabel energiproduktion og som investeringsobjekt. Afskrivningsregler og afregningsvilkår er specielt favorable ved etablering i år, så det er nærliggende at kaste sig ud i investeringen nu. Men hvordan ved du, hvilket anlæg, du skal vælge, hvor skal du indhente tilladelser, og er lovgivningen ikke allerede ændret på området? Solcelleanlæg til erhverv og landbrug Den nye solcelleordning gør det til en god investering Særlig i 2013 hvor den 115% afskrivningsregel er gældende og afregningsprisen er 1,3 kr. pr. produceret kwh Vi anvender kvalitets paneler som er plussorterede og invertere med en høj virkningsgrad. Ring tilbud for et uforpligtigende Og find ud af, hvad der er op og ned i solcelledebatten. Oplev spændende indlæg om fordele og ulemper ved de forskellige typer solcelleanlæg, tilladelser for solcelleanlæg, hvordan vurderer en uvildig økonomisk rådgiver økonomien i solcelleinvesteringen, og hvordan vurderes fremtiden for vedvarende energi? Før og efter indlæggene kan du besøge stande for forskellige udbydere af solcelleanlæg, invertere og varmevekslere, ligesom du kan nyde kaffe, kage, øl og vand. Se tilmelding og pris på centrovice.dk/aktiviteter. Solcelleanlæg Få mest muligt ud af investeringen med de rigtige valg, inden du køber Vi hjælper dig med: Økonomiberegning inden investering Vurdering af hvilken størrelse anlæg, der er mest økonomisk fordelagtig for dig Udarbejdelse af grundlaget for finansieringsansøgning incl. forventet ydelse og elproduktion Det er nemt at få hjælp Ring til os og få en uforpligtende snak eller aftal et rådgivningsmøde om netop dit behov: Niels Boldsen, seniorkonsulent T: E: Niels Jepsen, seniorkonsulent T: E: Højeløkkevej 18B 5690 Tommerup Middelfartvej 11E 5000 Odense Læs mere på Solcelleanlæg til erhverv og landbrug.indd :44:35 NO. 4 / vækst 9. april 2013 / 7

8 Fondsfinansiering af dansk landbrug ØKONOMI af Lasse Beierholm Virksomhedskonsulent Fondsfinansiering kan være relevant, hvis du: er ung landmand og ønsker at etablere dig - generationsskifte er i gang med en større udvidelse af produktionen Men fondsfinansiering kan også være interessant i mange andre sammenhænge. Der har længe været talt om fondsfinansiering af dansk landbrug og nu er der ved at komme gang i tingene. Vi er i kontakt med en fond, der ønsker at investere i dansk landbrug, og formidler gerne en kontakt for interesserede landmænd. For dig som landmand giver fondsfinansiering mulighed for: etablering af virksomhed med begrænset egenkapital større udvidelser/investeringer adgang til at overtage bedriften efter 10 år (option) Fondsfinansiering skal ses som et alternativ til traditionel finansiering i bank/kreditforening. Fonden lægger vægt på, at du er en dygtig landmand og at økonomien hænger sammen. Behovet for kapital er ikke så stort som ved en traditionel finansiering. Ved fondsfinansiering køber fonden jorden og landmanden ejer bygningerne. Bygningerne er finansieret ved hjælp af fonden og der betales leje af jord og renter af lån til bygningerne. Driften af landbruget ligger i landmandens eget regi både økonomisk og ansvarsmæssigt. Hvis du vil høre mere om fondsfinansiering og de muligheder det giver, står vi altid klar til at hjælpe dig. Landbrugsfonde x.x% Rente + afdrag på pentebrev Landbrugsjord Betaling af forpagtningsafgift til fond Landbrugsbygninger købes af landmand Landmandens driftsselskab 8 / NO. 4 / vækst 9. april 2013

9 Årets PK-møde KVÆGBRUG af Ulla Hansen Kvægkonsulent Årets PK-møde afholdes onsdag den 1. maj 2013 med start kl På mødet præsenteres og analyseres årets PK-resultater og de foreløbige regnskabsresultater præsenteres. Det bliver et møde, hvor vi med afsæt i resultaterne fra 2012 ser på, hvor der skal sættes ind for at optimere resultaterne i et år, hvor høje foderudgifter endnu engang kan blive en udfordring. På de fleste bedrifter er der heldigvis mulighed for at optimere produktionen. Ydelse, Sundhed, foderudnyttelse og reproduktion er bare nogle af de områder, der kan forbedres i mange besætninger. I år har vi desuden inviteret Christian Pedersen til at holde et indlæg. Christian Pedersen har været driftsleder på Gjorslev Gods i 3 år. Besætningen er på 310 køer og de sidste 3 år er ydelsen steget fra kg EKM til knap kg EKM. I sit indlæg Sådan toptuner jeg besætningen, vil Christian fortælle om hvordan han gennem management og systematik har formået at optimere produktionen. Mødet slutter kl Herefter er der mulighed for en snak med kolleger, mens der bydes på sandwich, øl og vand. Tilmelding på centrovice.dk/aktiviteter senest den 26. april 2013 eller på tlf Temamøde om transport af kvæg KVÆGBRUG Det sker tirsdag den 16. april 2013 kl af Per Einshøj Kvægkonsulent Når du skal transportere kvæg, er transporten underlagt de gældende love og regler på området. Det er dog ikke alle, der er helt bekendt med hvilke eksakte love og regler, der er tale om. Derfor inviterer Fyns Kvæg i samarbejde med Centrovice til temamøde om gældende lovgivning for transport af kvæg. Ved mødet fortæller politiassistent Niels Arberg, Glostrup Politi, om reglerne på området. Han kommer ind på hvilket kørekort, der kræves, samt krav til køretøjet. Vil du være klogere på love og regler for kvægtransport, så kan du tilmelde dig på centrovice.dk/aktiviteter eller på tlf Seneste tilmelding er fredag den 12. april Deltagelse er gratis og alle interesserede er velkomne. NO. 4 / vækst 9. april 2013 / 9

10 Fleksjob til selvstændige erhvervsdrivende ØKONOMI af Ole Olsen Økonomikonsulent Pr. 1. januar 2013 er der indført nye regler om tilskud til Fleksjob for selvstændige erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne. Selvstændige, der driver virksomhed som hovedbeskæftigelse, har mulighed for at søge flexjob, men der er en række betingelser der skal opfyldes: 1. Virksomheden skal være drevet i væsentligt omfang i de seneste 12 måneder indenfor de seneste 24 måneder. Ansøger skal være under folkepensionsalderen og må ikke modtage førtidspension. 2. Arbejdsevnen hos den selvstændige skal være nedsat varigt og væsentligt i forhold til de arbejdsopgaver der er i virksomheden, for at kunne komme i betragtning til et flexjob i egen virksomhed. 3. Kommunen, som administrerer fleksjobordningen, har nedsat et rehabiliteringsteam til vurdering af arbejdsevnen hos såvel selvstændige som lønmodtagere. Selvstændige kan efter de nye regler blive arbejdsprøvet i egen virksomhed og ikke nødvendigvis uden for virksomheden som efter de gamle regler, men tilskuddet er så nedsat væsentligt. Når fleksjob er godkendt Retten til Fleksjob i selvstændig virksomhed skal genvurderes hvert 5. år. Efter 2½ år skal kommunen følge op på, om der er sket ændringer i den selvstændiges forhold. Tilskuddet beregnes Tilskuddet kan maksimalt beløbe sig til kr./år (2013 sats). Det beregnes på baggrund af virksomhedens gennemsnitlige skattemæssige resultat i de bedste 2 år indenfor de seneste 3 regnskabsår. Beløbet på kr. reducereres med 30% af virksomhedens overskud før renter og vil være fuldt aftrappet ved et overskud på kr. Renteudgifter/ indtægter indgår ikke i resultatet. Eksempel Har den selvstændige i de 2 bedste regnskabsår haft et overskud i virksomheden på henholdsvis: kr. og kr. (gennemsnit kr.) vil tilskuddet da blive reduceret med kr. (30% af kr. = kr.). Det maksimale tilskud vil herefter udgøre: kr kr. = kr. Nye og gamle regler Selvstændige erhvervsdrivende, der er tilkendt fleksjob før lovens ikrafttræden, fortsætter efter de gamle regler og efter de hidtidige regler om tilskud, så længe de er i samme job.g dyrker landet 10 / NO. 4 / vækst 9. april 2013

11 Vil du med til fodboldkampen OB-AaB? LEDELSE Billetterne gælder til lægterne på Nordea tribunen. af Marianne Hedelund Marketing- og kommunikationschef Centrovice har fået 300 billetter til kampen OB-AaB søndag den 14. april 2013 kl på Trefor Park. Dem kan du få del i, da vi uddeler dem til kunder og medarbejdere efter først til mølle princippet. Gratis billetter Du kan få op til 4 gratis billetter, så du har mulighed for at invitere familien eller et par venner med til fodbold. Sådan gør du Da vi har et begrænset antal billetter, skal du bestille billetterne på centrovice.dk/aktiviteter, så du er sikker på, der stadig er billetter tilbage. Når din bestilling er registreret, kan du afhente de bestilte billetter i receptionen i Vissenbjerg. Billetterne skal være afhentet senest fredag den 12. april 2013 kl Vær med til at støtte OB i den spændende kamp om de attraktive pladser i tabellen. Vel mødt til en god fodboldkamp. Der er mange gode grunde til at plante skov Naturen, jagten, herlighederne, og glæden ved at skabe nyt... og med tilskud er omkostningerne små. Har du lysten til at plante skov, så har vi den lokale viden og erfaring, der skal til. Fristen for ansøgning om tilskud til skovrejsning er 15. maj Skovdyrkerne hjælper både med planlægning, ansøgning og med at sætte planterne i jorden. Kontakt: Skovfoged Stefan Petersen Tlf , Skovdyrkerne - så har du fagfolkene på din side! tlf NO. 4 / vækst 9. april 2013 / 11

12 TANK VIDEN April Økonomimøde - aktuelle emner Tirsdag den 9. april 2013 kl Temamøde om transport af kvæg Tirsdag den 16. april 2013 kl Temamøde om Solcelleanlæg til landbrug og erhverv Mandag den 22. april 2013 kl ERFA-gruppe for spinatavlere - opstart Tirsdag den 30. april 2013 kl Maj PK-Møde Onsdag den 1. maj 2013 kl Rådgivningsmøde på Ærø Tirsdag den 7. maj 2013 kl Kvæg som naturplejere - besøg på location Onsdag den 22. maj 2013 kl Fremtidens planteavl - demonstrationsdag af ny planteavlsteknologi Torsdag den 30. maj 2013 kl TH. Agro, Damsbo Gods, Strandbyvej 62, Hårby Juni Centrovice på Det Fynske Dyrskue - stand 200 weekenden den juni 2013 Læs mere om arrangementerne på centrovice.dk/aktiviteter, hvor du også kan tilmelde dig. Centrovice Damsbovej Vissenbjerg Afdelinger i: Ringe * Ærøskøbing Telefon Redaktion Pia Kragh Buffoon, Hanne Høxbro Holt Foto: Agrofoto.dk, Centrovice, Colourbox.dk, Istock.com, Naturnet.dk

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 06-2013

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 06-2013 vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 06-2013 Har du en personalehåndbog? Miljøgodkendelse - udnyttelses frist Regionsmøde om vandplaner Effektivitet må ikke erstatte udvikling INDHOLD Bak op om Det Fynske Dyrskue

Læs mere

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 12-2013

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 12-2013 vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 12-2013 Godt rustet til fremtiden Hvor svært kan det være? Spar penge på dine indkøb Afdragsfrihed i 10 år I udviklingens tegn INDHOLD Find vej i kontroljunglen Af Thea Dahl

Læs mere

3 ting du skal vide om etablering af vårbyg Åbent hus i forsøgsmarken i Nr. Søby Brug den gratis krisehjælp Mød os på dyrskuet

3 ting du skal vide om etablering af vårbyg Åbent hus i forsøgsmarken i Nr. Søby Brug den gratis krisehjælp Mød os på dyrskuet vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 6-2014 3 ting du skal vide om etablering af vårbyg Åbent hus i forsøgsmarken i Nr. Søby Brug den gratis krisehjælp Mød os på dyrskuet INDHOLD Forbered salg og generationsskifte

Læs mere

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 4-2014

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 4-2014 vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 4-2014 I toppen af Budgetmatchen God hygiejne giver gode grise Solgte du virksomhed i 2012 eller 2013? Invester i dine medarbejdere INDHOLD Alpereglen er blevet lempet Den

Læs mere

vækst INDHOLD Reform 2015-8 ting du skal vide om Landbrugsreformen

vækst INDHOLD Reform 2015-8 ting du skal vide om Landbrugsreformen vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 1 + 2-2 01 5 Nye rammer for naturpleje Gødning til frøgræs Har dine medarbejdere krav på G-dage? Mulighed for tilskud til nyt fyr INDHOLD Reform 2015-8 ting du skal vide

Læs mere

Landbocenter.dk. Syd-Østsjællands Landboforening December 2013. Læs bl.a om: Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter.

Landbocenter.dk. Syd-Østsjællands Landboforening December 2013. Læs bl.a om: Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter. Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter.dk Landbocenter.dk Syd-Østsjællands Landboforening December 2013 Læs bl.a om: Sådan optimerer jeg driften af markbruget på Tybjerggaard Interview

Læs mere

vækst INDHOLD Overvejer du at nedtrappe din virksomhed?

vækst INDHOLD Overvejer du at nedtrappe din virksomhed? vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 1 1-2 014 Højt sygefravær er dyrt Kom med på e-faktura og e-arkiv Skat, hvem hæfter nu? Tilskud til naturpleje INDHOLD Overvejer du at nedtrappe din virksomhed? Af Ole Olsen,

Læs mere

Nr. 1 FEBRUAR 2006 24. ÅRGANG. Tlf. 76 34 17 00 - Fax 76 34 17 01 e-mail: khl@khl.dk - www.khl.dk - VÆRDI - VIDEN - VILJE

Nr. 1 FEBRUAR 2006 24. ÅRGANG. Tlf. 76 34 17 00 - Fax 76 34 17 01 e-mail: khl@khl.dk - www.khl.dk - VÆRDI - VIDEN - VILJE Nr. 1 FEBRUAR 2006 24. ÅRGANG Tlf. 76 34 17 00 - Fax 76 34 17 01 e-mail: khl@khl.dk - www.khl.dk - VÆRDI - VIDEN - VILJE INDHOLDSFORTEGNELSE Side: BESTYRELSENS BETRAGTNINGER------------ 3 FORMANDENS BETRAGTNINGER

Læs mere

Nyt fra LandboThy. Historien om et godt samarbejde. Læs side 10

Nyt fra LandboThy. Historien om et godt samarbejde. Læs side 10 Nyt fra LandboThy Historien om et godt samarbejde Læs side 10 Indhold Foreningsnyt Velkommen... Mors Thy Familielandbrug...1 Glæd jer til sommermødet 26. juni 2008!...1 Medarbejdernyt...2 Største dyrskue

Læs mere

Metodebeskrivelse DIALOG-metoden Landbruget i Landskabet.

Metodebeskrivelse DIALOG-metoden Landbruget i Landskabet. 1 Metodebeskrivelse DIALOG-metoden Landbruget i Landskabet. Indholdsfortegnelse Sammendrag, konklusion, perspektivering... 3 A. Udviklingsplan og metodebeskrivelse... 3 A.1 Målgruppe... 3 A. 2 Introduktion

Læs mere

NYT. fra LandboThy. Side 3 Temperaturmåling på erhvervets økonomi TEMA - Side 12 Ta Stilling - Ta Handling Side 13 Win-Win med tværfaglighed

NYT. fra LandboThy. Side 3 Temperaturmåling på erhvervets økonomi TEMA - Side 12 Ta Stilling - Ta Handling Side 13 Win-Win med tværfaglighed #4 SEPTEMBER 2013 NYT fra LandboThy Side 3 Temperaturmåling på erhvervets økonomi TEMA - Side 12 Ta Stilling - Ta Handling Side 13 Win-Win med tværfaglighed NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold Klima

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Da russerne gik ind i Ukraine og EU lavede sanktioner mod Rusland og Rusland lukkede for al fødevareimport, blev vi i den grad ramt i landbruget. Vores landbrugsminister

Læs mere

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Håndværksrådet, november 2001 Tryk: Kailow Tryk A/S Layout: Michael Nico Hansen Foto: Gees van Roeden Tekst: Anne Holm Sjøberg,

Læs mere

Samarbejde giver stor. budgetsikkerhedside. Mavefornemmelsen er udgangspunktet side 10

Samarbejde giver stor. budgetsikkerhedside. Mavefornemmelsen er udgangspunktet side 10 INFORMATION FRA HEDEN & FJORDEN // NR. 27 // MAJ 2015 Maskinstationen tager risikoen side 4 Landmand for livet side 8 Samarbejde giver stor 6 budgetsikkerhedside Mavefornemmelsen er udgangspunktet side

Læs mere

Pælegård. Gulerod fremfor pisk, pisk og atter pisk. - haller til alle formål

Pælegård. Gulerod fremfor pisk, pisk og atter pisk. - haller til alle formål LANDBRUGSNYT Nr. 8-21. februar 2012-41. årgang Til samtlige jordbrugere Ugens gård: Pælegård Gulerod fremfor pisk, pisk og atter pisk Gulerod fremfor pisk, pisk og atter pisk. Det er meldingen fra formanden

Læs mere

Nyhedsbrev Lemvigegnens Landboforening

Nyhedsbrev Lemvigegnens Landboforening I dette nummer: Folkevalgtes indlæg 2 Personalenyt 3 Udviklingschef 4 Nyhedsbrev Lemvigegnens Landboforening Nr. 3 Maj 2015 Ændring af virksomhedsskatteordningen 5 Hævninger i virksomhedsskatteordningen

Læs mere

Nyt fra LandboThy. Kontrolbesøg er et aktuelt tema - læs mere på side 14

Nyt fra LandboThy. Kontrolbesøg er et aktuelt tema - læs mere på side 14 Nyt fra LandboThy Kontrolbesøg er et aktuelt tema - læs mere på side 14 LandboThy Lyspunkter og efterslæb Af Morten Yde, formand LandboThy Vi har taget hul på et nyt år, hvor der er masser af lyspunkter,

Læs mere

Landbocenter.dk. Syd-Østsjællands Landboforening September 2013. Læs bl.a om: Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter.

Landbocenter.dk. Syd-Østsjællands Landboforening September 2013. Læs bl.a om: Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter. Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter.dk Landbocenter.dk Syd-Østsjællands Landboforening September 2013 Læs bl.a om: Er det farligt at bruge netbank? Ja for virksomheder kan det

Læs mere

NYT. fra LandboThy. Side 8 Ændring af virksomhedsordningen. Side 12 Er det NU, minkfarmen skal generationsskiftes? Side 15 Ny CAP-reform

NYT. fra LandboThy. Side 8 Ændring af virksomhedsordningen. Side 12 Er det NU, minkfarmen skal generationsskiftes? Side 15 Ny CAP-reform #5 OKTOBER 2014 NYT fra LandboThy Side 8 Ændring af virksomhedsordningen Side 12 Er det NU, minkfarmen skal generationsskiftes? Side 15 Ny CAP-reform NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold Priser på nedtur...2

Læs mere

ÅRSNYT 2006. Det økonomiske og juridiske arbejde

ÅRSNYT 2006. Det økonomiske og juridiske arbejde ÅRSNYT 2006 Det økonomiske og juridiske arbejde ÅRSNYT 2006 - DET ØKONOMISKE OG JURIDISKE ARBEJDE FORFATTERE: REDAKTØR: LAYOUT: FOTOS: TRYK: UDGIVER: Der er anført forfatternavne ved hvert afsnit i pjecen.

Læs mere

Generalforsamling i Djursland Landboforening side 7 Landmandsportræt: Landmand på toppen af Djursland side 8 En fair beregning af

Generalforsamling i Djursland Landboforening side 7 Landmandsportræt: Landmand på toppen af Djursland side 8 En fair beregning af www.landboforening.dk Nr. 36 Februar 2008 Generalforsamling i Djursland Landboforening side 7 Landmandsportræt: Landmand på toppen af Djursland side 8 En fair beregning af forpagtningsafgifter side 13

Læs mere

DJURSLAND LANDBOFORENING

DJURSLAND LANDBOFORENING Nr. 61 April 2014 DJURSLAND LANDBOFORENING Landmandsportræt: Køerne kom for at blive side 4 Går du med tanker om at bygge nyt på din landejendom? side 13 Nye omsætningsgrænser for moms side 18 Pas på som

Læs mere

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN Tidsskrift for bæredygtig økonomi 82. årgang Nummer 4 oktober 2012 Bladet JaK medlemsbank sverige side 4 Hvad er JaK? side 8 syntesetanken 2012 side 12 JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN 1931

Læs mere

#1 FEBRUAR 2013 NYT. fra LandboThy

#1 FEBRUAR 2013 NYT. fra LandboThy #1 FEBRUAR 2013 NYT fra LandboThy SIDE 5 Også 2-dages dyrskue i 2013 SIDE 12-13 Nye rådgiverteams SIDE 14 Få lavet din markplan i god tid SIDE 15 Nye regler for VE-anlæg NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold

Læs mere

Nr. 3 MAJ 2006 24. ÅRGANG. Tlf. 76 34 17 00 - Fax 76 34 17 01 e-mail: khl@khl.dk - www.khl.dk - VÆRDI - VIDEN - VILJE

Nr. 3 MAJ 2006 24. ÅRGANG. Tlf. 76 34 17 00 - Fax 76 34 17 01 e-mail: khl@khl.dk - www.khl.dk - VÆRDI - VIDEN - VILJE Nr. 3 MAJ 2006 24. ÅRGANG Tlf. 76 34 17 00 - Fax 76 34 17 01 e-mail: khl@khl.dk - www.khl.dk - VÆRDI - VIDEN - VILJE INDHOLDSFORTEGNELSE Side: BESTYRELSENS BETRAGTNINGER -------------- 3 KALENDER -----------------------------------------------

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

Nyhedsbrev Lemvigegnens Landboforening

Nyhedsbrev Lemvigegnens Landboforening Nyhedsbrev Lemvigegnens Landboforening I dette nummer: Folkevalgtes indlæg 2 Personalenyt 3 E-faktura og E-arkiv 4 Farmsekretær 5 Den økonomiske situation 5 Håndværkerfradrag 6 Virksomhedsordningenprivat

Læs mere

Køb og salg af virksomhed

Køb og salg af virksomhed Køb og salg af virksomhed Ejerskiftehåndbogen OM EJERSKIFTEHÅNDBOGEN Alle teksterne i Ejerskiftehåndbogen findes på www.startvækst.dk Startvækst er en portal til iværksættere og virksomheder i vækst og

Læs mere

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner.

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. 1. Formandens beretning Vestfyns Golfklub 2013 2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. Dog skulle vi langt hen på foråret ja, næsten forsommeren,

Læs mere

Landbocenter.dk. Syd-Østsjællands Landboforening April 2013. Læs bl.a om: Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter.

Landbocenter.dk. Syd-Østsjællands Landboforening April 2013. Læs bl.a om: Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter. Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter.dk Landbocenter.dk Syd-Østsjællands Landboforening April 2013 Læs bl.a om: Har du APVèn klar til arbejdstilsynet? ellers kontakt Per Dalsby,

Læs mere