vækst NYT FRA CENTROVICE / NO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 04-2013"

Transkript

1 vækst NYT FRA CENTROVICE / NO Servicetjek af din ejendom Foder og miljø Fremtidens planteavl Årets PKmøde Møde om solcelleanlæg Billetter til OB-AaB kamp INDHOLD Generalforsamling i eget hus Af Marianne Hedelund, Marketing- og kommunikationschef Den 14. marts afholdt Centrovice sin årlige generalforsamling, og for første gang var det virksomhedens egne lokaler i Vissenbjerg, der dannede rammen om begivenheden. For de ca. 220 fremmødte medlemmer blev det en positiv oplevelse. Programmet for aftenen var tætpakket med dagsorden ifølge vedtægterne og valg af 5 medlemmer til bestyrelsen. Formand, Niels Rasmussen, var den første taler på podiet, og hans beretning kom omkring mange emner af betydning for virksomhed og forening i det forgangne år (du kan læse hele beretningen på hjemmesiden). fortsættes side 3

2 Tak for den kæmpe indsats BESTYRELSEN af Niels Rasmussen Formand Nye medlemmer i bestyrelsen Efter en veloverstået generalforsamling, med et godt fremmøde, er det med fortrøstning, at vi i bestyrelsen tager hul på næste års arbejde. Der er mange nye omkring bestyrelsesbordet, og det er altid spændende, hvordan det kommer til at fungere. Vi har holdt 1. møde, og ansvarsområderne er blevet fordelt efter interesser. Bestyrelsen vil på først kommende møde holde en strategidag, hvor vi dels får introduceret de nye bestyrelsesmedlemmer til strategi for virksomheden, og ud fra input fra direktør og ledergruppen, får føjet til strategien. Det er vigtigt, at alle i bestyrelsen er enige om den retning, vi sætter for virksomheden. Så er det nemt efterfølgende at give ledelsesopgaven videre til ledelsen af Centrovice. Når planen er i orden, og rammerne er veldefinerede, er det nemmere i løbet af året at afklare de opgaver, der skal løses. En skarp politisk profil På det politiske område vil vi bruge dagen på at afklare centrale politiske emner. Hvad mener vi egentligt i bestyrelsen? Hvad er det, vi i fællesskab kan blive enige om. Hvor langt er der mellem synspunkterne, og er der en enighed, der gør, at vi formår at have en skarp politisk profil udadtil? Når det er afklaret, så er vi mange der skal udmønte politikken i kontakt med vores omgivelser. Når vi hver for sig, fra vores ansvarsområde sigter mod de samme politiske mål, ja så kan mange bidrage til opgavens løsning. Den opgave der skal resultere i, at I medlemmer, i alle situationer, skal føle jeres interesser varetaget. udfordrer én, og man kan finde overskud til at prioritere det. Per Brems Jensen har været med i 2 perioder med ansvar for svineområdet. Hans Vestergård Dam har været med siden foreningens start, og en del år før det, som bestyrelsesmedlem i Agrogården. Hans ansvarsområde har gennem alle årene været samfundskontakten. Gert Elbæk har været med siden foreningens start, med ansvar for planteområdet. Før det var Gert med i bestyrelsen i LandboFyn gennem mange år. Torben Bang, foreningens næstformand siden starten, valgte også at trække sig efter mange års arbejde i Fynsk Landbrugs tjeneste. Som mangeårig formand for LandboFyn, kender de nord- og vestfynske landmænd Torben rigtig godt. Torben og jeg har oplevet alt, hvad der er værd at opleve igennem mange års samarbejde. Fra De Fynske Landboforeninger, gennem fusionen og til vi fik overført aktiviteterne til nye rammer i Centrovice. Dette er ikke mindst Torbens fortjeneste. Torben Bang har på sin stille måde, og med en høj grad af troværdighed formået det, som er vanskeligt: At skabe noget nyt, og fastholde tradition og den historie, der bringes med fra det gamle. Fynske landmænd skylder Torben Bang, og de øvrige afgåede bestyrelsesmedlemmer en stor tak for mange års indsats. Til jer, der ikke kender arbejdet indefra, I skal vide, at foreningsarbejdet bliver en stor del af ens liv i den periode, og for de som deltager, vil det resten af livet være noget man husker. På vegne af Fynske landmænd en stor tak. Afsked med bestyrelsesmedlemmer Afklaring af Centrovices politiske holdning, synliggøres i høj grad af den debat der var på generalforsamlingen. Det var godt at fornemme, at bestyrelsens holdninger flugter medlemmerne ganske godt. Vi lytter meget til de meldinger der kommer, og lader dem indgå i det kommende års arbejde. Vi tog på generalforsamlingen afsked med en del bestyrelsesmedlemmer, som har arbejdet i foreningen i mange år - nogen længere end andre. Det er sådan, at bestyrelsesarbejdet skal man tage på sig, så længe det Afgående bestyrelse 2 / NO. 4 / vækst 9. april 2013

3 Forsat fra forsiden... LEDELSE af Marianne Hedelund Marketing- og kommunikationschef Administrerende direktør Henrik Borup Jeppesen lagde i sin beretning vægt på de forhold, der har spillet ind på årets regnskabsmæssige resultat i rådgivningsvirksomheden, som med et overskud på 2,2 mio. kr. blev betegnet som tilfredsstillende. Begge beretninger blev positivt modtaget af forsamlingen og gav anledning til forskellige kommentarer fra fremmødte medlemmer. Valghandlingen blev afviklet ifølge vedtægterne. Til bestyrelsen blev valgt følgende medlemmer: Torben Povlsen, næstformand, Henrik Kildegård, svin, Lars Langskov Nielsen, planter samt Anja Kongsdal og Carsten Hedegaard som frit valgte bestyrelsesmedlemmer. Formand Niels Rasmussen samt medlemmerne Lars Iversen, Hans Jakob Clausen, Lau Hvid Hansen fortsætter i bestyrelsen sammen med medarbejderrepræsentanterne Luise Søvrup og Mette Dyrup Truelsen. Ud af bestyrelsen trådte: Torben Bang, tidligere næst-formand, samt Gert Elbæk, Per Brems Jensen og Hans Vestergaard Dam, som alle fik blomster og tak for deres arbejde for foreningen. 2 personer blev belønnet for lang og tro tjeneste: Fodermester Tina Bæk 10 års jubilæum hos Mogens Friis Møller, Søndersø, og Medhjælper Torben Christiansen 10 års jubilæum hos Allan Trædholm, Otterup. Se stemningsbilleder fra aftenen her, samt billeder af den afgående og nye bestyrelse. Ny bestyrelse 2013 NO. 4 / vækst 9. april 2013 / 3

4 Trænger din ejendom til et servicetjek? EJENDOM & JURA af Anne Mette Jensen Advokatsekretær Har du styr på, hvad der er tinglyst på din ejendom af servitutter? Er der tinglyst boligret, som ikke er gældende mere? Er der tinglyst forkøbsret, som ikke er gældende mere? Er der tinglyst tilbagekøbsret, som ikke er gældende mere? Er der tinglyst forpagtningskontrakt, som ikke er gældende mere? Er der tinglyst andet, som ikke er gældende mere? Har du styr på, hvad der er tinglyst på din ejendom af pantegæld? Er der private pantebreve som er indfriet, men som ikke er aflyst af tingbogen? Er der ejerpantebreve som ikke bruges mere, men som ikke er aflyst af tingbogen? Er der pantebreve som er blevet væk, men som ikke er aflyst af tingbogen? Er der en boligret som er lyst pantstiftende, som ikke er gældende mere, men som ikke er aflyst af tingbogen? Er der andet, som ikke er gældende mere? Det er ganske gratis. Når du nu alligevel skal til møde med din økonomikonsulent i forbindelse med gennemgang og godkendelse af dit årsregnskab, er du velkommen til at komme forbi ejendomsafdelingen. Vi udskriver en tingbogsoplysning på din ejendom, så vi i fællesskab kan tjekke, om de servitutter og den pantegæld, der er lyst på din ejendom stadig er gældende eller om der måske er noget, der trænger til at blive ryddet op i. Skal der efterfølgende ryddes op i noget, gør vi meget gerne også det. Dette arbejde vil blive afregnet efter medgået tidsforbrug. Ny DE-beregning for mink MILJØ af Ejler Petersen Chefkonsulent, miljø Hvis man har en miljøgodkendelse skal eventuelle nye harmoniarealer anmeldes inden den 1. august Det gælder både for nye ejede og forpagtede arealer samt nye aftalearealer. Pr. 1. august 2013 ændres antallet af årstæver til 1 DE fra at være 34 til at være 30. Det medfører et krav om ca. 13 % mere harmoniareal. 4 / NO. 4 / vækst 9. april 2013

5 Foder og miljø SVINEBRUG af Thea Dahl Villadsen Svinebrugskonsulent Inden man accepterer fodringsrelaterede ændringer i en miljøgodkendelse, skal man tænke sig godt om og kontakte sin foderrådgiver. Accepterer man alt for lave værdier på foderets indhold af fosfor og råprotein, kan det blive svært at bruge råvarer som solsikkeskrå, hvilket i perioder kan medføre forøgede foderomkostninger. Derfor skal man sørge for, at der er plads til en rimelig mængde alternative råvarer i sin miljøgodkendelse. Og man skal være sikker på, at grisene kan producere optimalt under de krav, der ender i miljøgodkendelsen. Endelig skal en eventuel forbedret produktivitet komme dig til gode i det samlede miljøregnestykke. Når alt dette er sagt, mener vi stadig, der er god fornuft i at bruge fodertilpasninger som en del af miljøgodkendelserne. Man skal dog passe på ikke at gå for langt og særligt overveje, hvad fremtiden kan bringe inden for alternative fodermidler. Hvis man regner med kun at bruge korn og sojaskrå, kan det, der i første omgang ser ud til at være en billig måde at klare miljøgodkendelsen på, ende med at være en dyr løsning, fordi det så ikke er muligt at anvende billigere råvarer og dermed sænke foderprisen. AfgrødeNyt - skaber værdi for dig i marken PLANTEAVL af Kirsten Larsen Planteavlskonsulent AfgrødeNyt er et nyhedsbrev, der løbende holder dig opdateret med den nyeste viden indenfor aktuelle emner i marken. For eksempel: Skal vintersæden sås om? Hvordan udnyttes gylle bedst til vårsæd? Er der glimmerbøsser i vinterraps? Hvordan skal græsmarkerne passes for at undgå krydsoverensstemmelse? AfgrødeNyt beskriver, hvad du skal holde øje med HER og NU, og giver konkrete anvisninger på løsninger. Vi tager altid udgangspunkt i lokale forhold, og dét planteavlskonsulenterne ser i marken. Herudover belyses mere overordnede emner så som afgrødevalg, sortsvalg, etablering og handel med afgrøder. AfgrødeNyt udkommer løbende i vækstsæsonen, hvor du har allermest brug for aktuelle råd, og du kan modtage det som papirudgave eller elektronisk. Pris: Papirudgave: kr ,00 pr. år Elektronisk: kr ,00 pr. år Bestilling sker på centrovice.dk/afgrodenyt, hvor du kan læse mere om nyhedsbrevet. Du kan også bestille AfgrødeNyt i planteavlsafdelingen. Grovfodernyt er et tilsvarende nyhedsbrev for grovfoderafgrøder og koster kr. 800,00 pr. år i enten papirudgave eller elektronisk. NO. 4 / vækst 9. april 2013 / 5

6 Fremtidens Planteavl PLANTEAVL af Helle Elander Planteavlskonsulent IPM demonstrationsdag for 3. år i træk af det nyeste agroteknik Tid: Torsdag den 30. maj 2013 kl Sted: TH Agro A/S, Damsbo Gods, Strandbyvej 62, 5683 Hårby TH Agro er demonstrationsvært for dette års IPMdemonstrationsdag på Damsbo Gods. På dagen vil du kunne se og høre om den nyeste kendte viden inden for planteværnsteknologi og teknik på udviklingsplan, der vil blive præsenteret af b.la. forskere. Der er lejlighed til at se maskiner anvendt i et usædvanligt stort antal afgrøder, så der er noget for enhver. Der er anlagt sprøjteforsøg, sortsforsøg og forsøg med mekanisk renholdelse. Sensorteknologi er ved at brede sig i landbruget, og det er et spørgsmål om at se mulighederne og bruge sensorerne optimalt. De førende sensorer i landet er repræsenteret og emnet vil blive gennemgået med indlæg og demonstration. Derudover bliver der mulighed for at opleve droner (overflyvning med kamera), intelligent sprøjtebom, marksprøjter, Septoria timer, og at møde mange landskonsulenter, forskere og lokale planteavlskonsulenter. Yderligere spørgsmål kontakt: Helle Elander, planteavlskonsulent, mobil , mail Kom med i ny spinat erfa-gruppe PLANTEAVL - og øg dit udbytte af Hans Kristian Abildskov og Michael W. Lønbæk Planteavlskonsulenter Det er muligt, fordi du kan drage fordel af andre avleres erfaringer til at forbedre marginalerne i din egen dyrkning. Samtidig har vi i gruppen fokus på rettidighed i ukrudtsbekæmpelsen og optimering af dit pesticidforbrug. Tilsammen er det med til at optimere din produktion og øge din indtjening. Tilmed får du den faglige tryghed, som det giver at sparre med andre gode avlere og rådgivere. Rådgivningen er uafhængig af producenter. Grupper sammensættes efter deltagernes erfaring og evt. bopæl. Årsforløb 4 årlige markmøder, som alle ligger i forårssæsonen Eventuelt besøg hos forædler af spinat Benchmarking: Anonym sammenligning af gruppens resultater efter fradrag af omkostninger. Tid Opstartsmøde tirsdag den 30. april 2013 kl Sted Markmøderne finder sted på relevante lokationer, som fastlægges ud fra deltagerne. Mødestedet for det første markmøde (opstartsmødet) sendes til deltagerne 5 dage før mødet. Pris kr ,00 pr. person for et helt årsforløb Tilmelding Sker på centrovice.dk/aktiviteter eller på tlf Sidste frist for tilmelding er 24. april NO. 4 / vækst 9. april 2013 / 6

7 Temamøde om Solcelleanlæg for landbrug og erhverv ØKONOMI Kom til temamøde om solceller mandag den 22. april kl af Niels Boldsen Seniorkonsulent Solceller er tidens varmeste emne for landbrug og erhvervsvirksomheder både som økonomisk favorabel energiproduktion og som investeringsobjekt. Afskrivningsregler og afregningsvilkår er specielt favorable ved etablering i år, så det er nærliggende at kaste sig ud i investeringen nu. Men hvordan ved du, hvilket anlæg, du skal vælge, hvor skal du indhente tilladelser, og er lovgivningen ikke allerede ændret på området? Solcelleanlæg til erhverv og landbrug Den nye solcelleordning gør det til en god investering Særlig i 2013 hvor den 115% afskrivningsregel er gældende og afregningsprisen er 1,3 kr. pr. produceret kwh Vi anvender kvalitets paneler som er plussorterede og invertere med en høj virkningsgrad. Ring tilbud for et uforpligtigende Og find ud af, hvad der er op og ned i solcelledebatten. Oplev spændende indlæg om fordele og ulemper ved de forskellige typer solcelleanlæg, tilladelser for solcelleanlæg, hvordan vurderer en uvildig økonomisk rådgiver økonomien i solcelleinvesteringen, og hvordan vurderes fremtiden for vedvarende energi? Før og efter indlæggene kan du besøge stande for forskellige udbydere af solcelleanlæg, invertere og varmevekslere, ligesom du kan nyde kaffe, kage, øl og vand. Se tilmelding og pris på centrovice.dk/aktiviteter. Solcelleanlæg Få mest muligt ud af investeringen med de rigtige valg, inden du køber Vi hjælper dig med: Økonomiberegning inden investering Vurdering af hvilken størrelse anlæg, der er mest økonomisk fordelagtig for dig Udarbejdelse af grundlaget for finansieringsansøgning incl. forventet ydelse og elproduktion Det er nemt at få hjælp Ring til os og få en uforpligtende snak eller aftal et rådgivningsmøde om netop dit behov: Niels Boldsen, seniorkonsulent T: E: Niels Jepsen, seniorkonsulent T: E: Højeløkkevej 18B 5690 Tommerup Middelfartvej 11E 5000 Odense Læs mere på Solcelleanlæg til erhverv og landbrug.indd :44:35 NO. 4 / vækst 9. april 2013 / 7

8 Fondsfinansiering af dansk landbrug ØKONOMI af Lasse Beierholm Virksomhedskonsulent Fondsfinansiering kan være relevant, hvis du: er ung landmand og ønsker at etablere dig - generationsskifte er i gang med en større udvidelse af produktionen Men fondsfinansiering kan også være interessant i mange andre sammenhænge. Der har længe været talt om fondsfinansiering af dansk landbrug og nu er der ved at komme gang i tingene. Vi er i kontakt med en fond, der ønsker at investere i dansk landbrug, og formidler gerne en kontakt for interesserede landmænd. For dig som landmand giver fondsfinansiering mulighed for: etablering af virksomhed med begrænset egenkapital større udvidelser/investeringer adgang til at overtage bedriften efter 10 år (option) Fondsfinansiering skal ses som et alternativ til traditionel finansiering i bank/kreditforening. Fonden lægger vægt på, at du er en dygtig landmand og at økonomien hænger sammen. Behovet for kapital er ikke så stort som ved en traditionel finansiering. Ved fondsfinansiering køber fonden jorden og landmanden ejer bygningerne. Bygningerne er finansieret ved hjælp af fonden og der betales leje af jord og renter af lån til bygningerne. Driften af landbruget ligger i landmandens eget regi både økonomisk og ansvarsmæssigt. Hvis du vil høre mere om fondsfinansiering og de muligheder det giver, står vi altid klar til at hjælpe dig. Landbrugsfonde x.x% Rente + afdrag på pentebrev Landbrugsjord Betaling af forpagtningsafgift til fond Landbrugsbygninger købes af landmand Landmandens driftsselskab 8 / NO. 4 / vækst 9. april 2013

9 Årets PK-møde KVÆGBRUG af Ulla Hansen Kvægkonsulent Årets PK-møde afholdes onsdag den 1. maj 2013 med start kl På mødet præsenteres og analyseres årets PK-resultater og de foreløbige regnskabsresultater præsenteres. Det bliver et møde, hvor vi med afsæt i resultaterne fra 2012 ser på, hvor der skal sættes ind for at optimere resultaterne i et år, hvor høje foderudgifter endnu engang kan blive en udfordring. På de fleste bedrifter er der heldigvis mulighed for at optimere produktionen. Ydelse, Sundhed, foderudnyttelse og reproduktion er bare nogle af de områder, der kan forbedres i mange besætninger. I år har vi desuden inviteret Christian Pedersen til at holde et indlæg. Christian Pedersen har været driftsleder på Gjorslev Gods i 3 år. Besætningen er på 310 køer og de sidste 3 år er ydelsen steget fra kg EKM til knap kg EKM. I sit indlæg Sådan toptuner jeg besætningen, vil Christian fortælle om hvordan han gennem management og systematik har formået at optimere produktionen. Mødet slutter kl Herefter er der mulighed for en snak med kolleger, mens der bydes på sandwich, øl og vand. Tilmelding på centrovice.dk/aktiviteter senest den 26. april 2013 eller på tlf Temamøde om transport af kvæg KVÆGBRUG Det sker tirsdag den 16. april 2013 kl af Per Einshøj Kvægkonsulent Når du skal transportere kvæg, er transporten underlagt de gældende love og regler på området. Det er dog ikke alle, der er helt bekendt med hvilke eksakte love og regler, der er tale om. Derfor inviterer Fyns Kvæg i samarbejde med Centrovice til temamøde om gældende lovgivning for transport af kvæg. Ved mødet fortæller politiassistent Niels Arberg, Glostrup Politi, om reglerne på området. Han kommer ind på hvilket kørekort, der kræves, samt krav til køretøjet. Vil du være klogere på love og regler for kvægtransport, så kan du tilmelde dig på centrovice.dk/aktiviteter eller på tlf Seneste tilmelding er fredag den 12. april Deltagelse er gratis og alle interesserede er velkomne. NO. 4 / vækst 9. april 2013 / 9

10 Fleksjob til selvstændige erhvervsdrivende ØKONOMI af Ole Olsen Økonomikonsulent Pr. 1. januar 2013 er der indført nye regler om tilskud til Fleksjob for selvstændige erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne. Selvstændige, der driver virksomhed som hovedbeskæftigelse, har mulighed for at søge flexjob, men der er en række betingelser der skal opfyldes: 1. Virksomheden skal være drevet i væsentligt omfang i de seneste 12 måneder indenfor de seneste 24 måneder. Ansøger skal være under folkepensionsalderen og må ikke modtage førtidspension. 2. Arbejdsevnen hos den selvstændige skal være nedsat varigt og væsentligt i forhold til de arbejdsopgaver der er i virksomheden, for at kunne komme i betragtning til et flexjob i egen virksomhed. 3. Kommunen, som administrerer fleksjobordningen, har nedsat et rehabiliteringsteam til vurdering af arbejdsevnen hos såvel selvstændige som lønmodtagere. Selvstændige kan efter de nye regler blive arbejdsprøvet i egen virksomhed og ikke nødvendigvis uden for virksomheden som efter de gamle regler, men tilskuddet er så nedsat væsentligt. Når fleksjob er godkendt Retten til Fleksjob i selvstændig virksomhed skal genvurderes hvert 5. år. Efter 2½ år skal kommunen følge op på, om der er sket ændringer i den selvstændiges forhold. Tilskuddet beregnes Tilskuddet kan maksimalt beløbe sig til kr./år (2013 sats). Det beregnes på baggrund af virksomhedens gennemsnitlige skattemæssige resultat i de bedste 2 år indenfor de seneste 3 regnskabsår. Beløbet på kr. reducereres med 30% af virksomhedens overskud før renter og vil være fuldt aftrappet ved et overskud på kr. Renteudgifter/ indtægter indgår ikke i resultatet. Eksempel Har den selvstændige i de 2 bedste regnskabsår haft et overskud i virksomheden på henholdsvis: kr. og kr. (gennemsnit kr.) vil tilskuddet da blive reduceret med kr. (30% af kr. = kr.). Det maksimale tilskud vil herefter udgøre: kr kr. = kr. Nye og gamle regler Selvstændige erhvervsdrivende, der er tilkendt fleksjob før lovens ikrafttræden, fortsætter efter de gamle regler og efter de hidtidige regler om tilskud, så længe de er i samme job.g dyrker landet 10 / NO. 4 / vækst 9. april 2013

11 Vil du med til fodboldkampen OB-AaB? LEDELSE Billetterne gælder til lægterne på Nordea tribunen. af Marianne Hedelund Marketing- og kommunikationschef Centrovice har fået 300 billetter til kampen OB-AaB søndag den 14. april 2013 kl på Trefor Park. Dem kan du få del i, da vi uddeler dem til kunder og medarbejdere efter først til mølle princippet. Gratis billetter Du kan få op til 4 gratis billetter, så du har mulighed for at invitere familien eller et par venner med til fodbold. Sådan gør du Da vi har et begrænset antal billetter, skal du bestille billetterne på centrovice.dk/aktiviteter, så du er sikker på, der stadig er billetter tilbage. Når din bestilling er registreret, kan du afhente de bestilte billetter i receptionen i Vissenbjerg. Billetterne skal være afhentet senest fredag den 12. april 2013 kl Vær med til at støtte OB i den spændende kamp om de attraktive pladser i tabellen. Vel mødt til en god fodboldkamp. Der er mange gode grunde til at plante skov Naturen, jagten, herlighederne, og glæden ved at skabe nyt... og med tilskud er omkostningerne små. Har du lysten til at plante skov, så har vi den lokale viden og erfaring, der skal til. Fristen for ansøgning om tilskud til skovrejsning er 15. maj Skovdyrkerne hjælper både med planlægning, ansøgning og med at sætte planterne i jorden. Kontakt: Skovfoged Stefan Petersen Tlf , Skovdyrkerne - så har du fagfolkene på din side! tlf NO. 4 / vækst 9. april 2013 / 11

12 TANK VIDEN April Økonomimøde - aktuelle emner Tirsdag den 9. april 2013 kl Temamøde om transport af kvæg Tirsdag den 16. april 2013 kl Temamøde om Solcelleanlæg til landbrug og erhverv Mandag den 22. april 2013 kl ERFA-gruppe for spinatavlere - opstart Tirsdag den 30. april 2013 kl Maj PK-Møde Onsdag den 1. maj 2013 kl Rådgivningsmøde på Ærø Tirsdag den 7. maj 2013 kl Kvæg som naturplejere - besøg på location Onsdag den 22. maj 2013 kl Fremtidens planteavl - demonstrationsdag af ny planteavlsteknologi Torsdag den 30. maj 2013 kl TH. Agro, Damsbo Gods, Strandbyvej 62, Hårby Juni Centrovice på Det Fynske Dyrskue - stand 200 weekenden den juni 2013 Læs mere om arrangementerne på centrovice.dk/aktiviteter, hvor du også kan tilmelde dig. Centrovice Damsbovej Vissenbjerg Afdelinger i: Ringe * Ærøskøbing Telefon Redaktion Pia Kragh Buffoon, Hanne Høxbro Holt Foto: Agrofoto.dk, Centrovice, Colourbox.dk, Istock.com, Naturnet.dk

Beretning til Djursland Landboforenings Generalforsamling tirsdag den 10. marts 2009 v/chefkonsulent Hans-Henrik Dalsgaard

Beretning til Djursland Landboforenings Generalforsamling tirsdag den 10. marts 2009 v/chefkonsulent Hans-Henrik Dalsgaard Beretning til Djursland Landboforenings Generalforsamling tirsdag den 10. marts 2009 v/chefkonsulent Hans-Henrik Dalsgaard Side 10: Det samlede resultat i 2008 blev kr. 686.467. De samlede indtægter udgjorde

Læs mere

vækst INDHOLD Skal vi hjælpe dig med at vælge det rigtige solcelleanlæg?

vækst INDHOLD Skal vi hjælpe dig med at vælge det rigtige solcelleanlæg? vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 03-2 013 Har du styr på din evt. ret til efterløn? Ny beholderkontrol pr. 1. januar Indkøbsklub Swapper Bankerns syn på fynske kvægbrug INDHOLD Skal vi hjælpe dig med at

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Velkommen til. Marts 2011. www.slf.dk. Nr. 1

Velkommen til. Marts 2011. www.slf.dk. Nr. 1 Velkommen til økonomiorienteringsmøde Marts 2011 Nr. 1 Program Landbrugets aktuelle økonomiske situation v/erhvervsøkonomisk chef Klaus Kaiser, Videnscentret for Landbrug Kaffepause Resultater og prognoser

Læs mere

Hvor skal kapitalen komme fra?

Hvor skal kapitalen komme fra? Hvor skal kapitalen komme fra? Fondsfinansiering i Dansk Landbrug Torben Andersen Dansk Farm Management A/S Mail: toa@agrofond.dk Tel: +45 4010 7877 1 Danske landbrugspriser (ejendomme) Kraftigt stigende

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Hvor skal kapitalen komme fra?

Hvor skal kapitalen komme fra? Hvor skal kapitalen komme fra? Fondsfinansiering i Dansk Landbrug Torben Andersen Dansk Farm Management A/S Mail: toa@agrofond.dk Tel: +45 4010 7877 1 1992K1 1992K4 1993K3 1994K2 1995K1 1995K4 1996K3 1997K2

Læs mere

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check.

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check. ØkonomiNyt Indledning... 1 Business Check... 1 Regnskabsresultater Kvæg... 2 Djursland Landboforening... 2 Landsplan... 2 Opsummering... 3 Business Check Kvæg... 3 Regnskabsresultater Søer... 4 Djursland

Læs mere

LANDBRUGETS ØKONOMISKE RESULTATER

LANDBRUGETS ØKONOMISKE RESULTATER Webinar d. 20. maj 2016 v/ Klaus Kaiser - SEGES, Ø&V Erik Maegaard - SEGES, Planter & Miljø Susanne Clausen - SEGES, Kvæg Karsten Moesgaard Pedersen SEGES, Videncenter for Svineproduktion LANDBRUGETS ØKONOMISKE

Læs mere

Business Check Svin. Individuel benchmarking for svineproducenter. Formål. Hvor kommer data fra. Hvordan læses tabellerne?

Business Check Svin. Individuel benchmarking for svineproducenter. Formål. Hvor kommer data fra. Hvordan læses tabellerne? Business Check Svin Individuel benchmarking for svineproducenter Formål Business Check er en sammenligning af bedrifters økonomiske resultat bedrift for bedrift. Det er kun hoveddriftsgrenen, der sættes

Læs mere

Beretning til Djursland Landboforenings Generalforsamling v/foreningssekretær Hans-Henrik Dalsgaard

Beretning til Djursland Landboforenings Generalforsamling v/foreningssekretær Hans-Henrik Dalsgaard Beretning til Djursland Landboforenings Generalforsamling v/foreningssekretær Hans-Henrik Dalsgaard Tirsdag den 9. marts 2010 Side 10: Det samlede resultat i 2009 blev kr. 256.954. De samlede indtægter

Læs mere

Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 2015

Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 2015 Den 29. februar 216 Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 215 Landbrugets indkomst faldt gennem 215 på grund af store prisfald på landbrugsprodukter. Pæn stigning i produktivitet i 215 og omkostningerne

Læs mere

Økonomimøde. 14. april 2015

Økonomimøde. 14. april 2015 Økonomimøde 14. april 2015 Program 19.00 Velkomst v/ bestyrelsesmedlem Torben Povlsen 19.10 Lineær programmering som optimeringsværktøj v/ Morten Holm Rasmussen, økonomirådgiver 19.30 Er der lys for enden

Læs mere

Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i

Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i Meget god beliggenhed Der er en nabo ca. 150 meter væk, næste nabo er ca. 600 meter væk Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Dansk Farm Management

Dansk Farm Management Dansk Farm Management Udvælgelse af gårde som egner sig til investering Vurdering af potentiale i ejendommen Vurdering af afkastevne på ejendommen hænge sammen? Vurdering af potentielle forpagtere Trackrecord

Læs mere

Netværkshåndbog for JA

Netværkshåndbog for JA Netværkshåndbog for JA Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg Alle netværk under JA kan holde møder og gennemføre arrangementer Når netværk under JA afholder et arrangement eller anden aktivitet, kan de

Læs mere

Hvad skal bonden anvende sin tid til? V. Direktør Per Grønbæk, Midtjysk Landboforening- Rådgivningscenter Give - Grindsted - DK

Hvad skal bonden anvende sin tid til? V. Direktør Per Grønbæk, Midtjysk Landboforening- Rådgivningscenter Give - Grindsted - DK Hvad skal bonden anvende sin tid til? V. Direktør Per Grønbæk, Midtjysk Landboforening- Rådgivningscenter Give - Grindsted - DK Introduktion: Indlægget vil tage udgangspunkt i mine erfaringer som rådgiver

Læs mere

EJERSKIFTE. Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme

EJERSKIFTE. Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Anvendelse af selskaber i minkproduktionen og i landbruget

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrug Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrug Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrug Meget god beliggenhed Der er en nabo ca. 50 meter væk,

Læs mere

Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 2014

Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 2014 Den 24. februar 215 Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 214 Landbrugets indkomst faldt markant gennem 214 på grund af store prisfald i andet halvår Stort fald i investeringerne i 214 langt under

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

TEAM Kvæg. rådgivning, der rykker

TEAM Kvæg. rådgivning, der rykker TEAM Kvæg rådgivning, der rykker Velkommen til TEAM Kvæg Et TEAM, der er skabt af egnens kvægbrugere til gavn for landets kvægbrugere! Fælles ledelse, fælles bundlinje I Vestjysk Landboforening har vi

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

EJERSKIFTE. Scenarie 3 - Generationsskifte af minkfarm til nær medarbejder med succession

EJERSKIFTE. Scenarie 3 - Generationsskifte af minkfarm til nær medarbejder med succession Scenarie 3 - Generationsskifte af minkfarm til nær medarbejder med succession Scenarie 3 - Generationsskifte af minkfarm til nær medarbejder med succession Salg til en nær medarbejder med succession er

Læs mere

Først og fremmest tak for et godt og inspirerende møde lørdag 19. september 2015!

Først og fremmest tak for et godt og inspirerende møde lørdag 19. september 2015! Kære beboere på Lyø! Først og fremmest tak for et godt og inspirerende møde lørdag 19. september 2015! Teknik - Klimasekretariatet Mellemgade 15, 5600 Faaborg Tlf. 72 53 21 40 Fax 72 530 531 teknik@fmk.dk

Læs mere

v/udviklingsdirektør Morten Dahl Thomsen

v/udviklingsdirektør Morten Dahl Thomsen Økonomi og finansieringsmuligheder i svineproduktionen v/udviklingsdirektør Morten Dahl Thomsen Nr. 1 Agenda Produktionsøkonomi bytteforhold Forventninger til erhvervets indtjening Finansiering og kapitalforhold

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Formandens beretning 2016

Formandens beretning 2016 Formandens beretning 2016 Kære alle fremmødte, forældre, medarbejdere og skoleledelse Skoleåret 2015/2016 har budt på en lang række forandringer. Forandringer der er kommet til med det mål, at gøre tingene

Læs mere

Kursus i etablering af vådområder - strategi og den menneskelige faktor

Kursus i etablering af vådområder - strategi og den menneskelige faktor Kursus i etablering af vådområder - strategi og den menneskelige faktor Etablering af vådområder er en af de helt centrale indsatser til reduktion af kvælstof- og fosforudledning til vandmiljøet, og vi

Læs mere

Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i

Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i Lars er driftsleder i stalden Bo står for marken Mads står for daglig vedligholdelse og reparationer Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Uddannet Agrarøkonom Landmand siden år 2000 Skrivebordslandmand Undervisning, foredrag, rådgivning Gårdrådsdeltager med speciale i

Uddannet Agrarøkonom Landmand siden år 2000 Skrivebordslandmand Undervisning, foredrag, rådgivning Gårdrådsdeltager med speciale i CV Uddannet Agrarøkonom Landmand siden år 2000 Skrivebordslandmand Undervisning, foredrag, rådgivning Gårdrådsdeltager med speciale i Potentiale screening Tournaround Taktisk og strategisk planlægning

Læs mere

Landbrugets finansieringssituation og alternative finansieringskilder

Landbrugets finansieringssituation og alternative finansieringskilder Landbrugets finansieringssituation og alternative finansieringskilder Fjerkrækongres 2013 6. februar 2013 v. Chefkonsulent Ole Henrik Larsen Indhold Økonomi, investeringer og ejendomsomsætning Bidragssatser

Læs mere

University of Copenhagen. Notat om miljøbetinget tilskud Tvedegaard, Niels. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF

University of Copenhagen. Notat om miljøbetinget tilskud Tvedegaard, Niels. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF university of copenhagen University of Copenhagen Notat om miljøbetinget tilskud Tvedegaard, Niels Publication date: 2008 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA):

Læs mere

Rentabilitet i svineproduktion

Rentabilitet i svineproduktion Rentabilitet i svineproduktion > > Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion De bedste 33% af 30 kg smågriseproduktion producerede i 2013 1,2 flere grise pr. so end gennemsnittet, mens de også

Læs mere

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 05-2013

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 05-2013 vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 05-2013 Fremtidens Planteavl Handels Erfa Ændringer i landbrugsloven Husk skift til NemID Størrelsen eller gørelsen INDHOLD Støtte til svineproduktion i nye stalde Af Jan

Læs mere

Modul 1: KO og GLM - Billund

Modul 1: KO og GLM - Billund KURSUS Opkvalificering af bedriftsrådgivere: Modul 1: KO og GLM - Billund Er du ny bedriftsrådgiver, eller har du brug for som nuværende bedriftsrådgiver at få repeteret reglerne om KO og GLM, så får du

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrug Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrugv Lars er driftsleder i stalden Bo står for marken Mads står for daglig vedligholdelse og reparationer Virksomhedsbeskrivelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 2. september 2010

Referat af bestyrelsesmøde d. 2. september 2010 Referat af bestyrelsesmøde d. 2. september 2010 Dato og tid: Sted: Referat: 2. september 2010, kl. 17:00 Remissen, Østerbro LE Deltagere: Afbud: Hans J. Larsen (HJL) Morten Krydsfelt (MK) Hasanin Rudha

Læs mere

Samarbejde giver højere indtjening

Samarbejde giver højere indtjening Samarbejde giver højere indtjening V/ landskonsulent Arne Oksen, Landscentret, Økonomi og Jura Kvægbrug på andre måder - Samarbejde giver højere indtjening Hvorfor samarbejde? Former for samarbejde Omfang

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Onsdag d. 19.03.2013 Afholdt på: Dalum Landbrugsskole Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven-Erik Peterson blev valgt som dirigent.

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Sådan arbejder I med foreningens budgetter og regnskaber Udskrevet: 2016 Sådan arbejder I med foreningens budgetter og regnskaber Her finder du en af tre guide som viser, hvordan økonomi typisk styres

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Ø-posten, december 2014

Ø-posten, december 2014 Indholdsfortegnelse: Om Ø-posten 1 Træffetid og telefontid 1 VAR DET NOGET FOR DIG? (Førtidspensionistnetværk) 2 Tur går til Christiansborg 2 Sidste Torsdagscafe inden jul 2 Det er sket: - Medlesmøde om

Læs mere

Beslutningsreferat fra kursus/erfaringsudveksling omkring projekt Arbejdsplanlægning på store kvægbedrifter

Beslutningsreferat fra kursus/erfaringsudveksling omkring projekt Arbejdsplanlægning på store kvægbedrifter Beslutningsreferat fra kursus/erfaringsudveksling omkring projekt Arbejdsplanlægning på store kvægbedrifter Torsdag den 11. november 2010 kl. 09.00 13.30 VFL, mødelokale 2 Formålet med mødet Deltagerne

Læs mere

Tryghed i din økonomi

Tryghed i din økonomi Tryghed i din økonomi Velkommen i Sparekassen Faaborg Sparekassen Faaborg er en bank med rødderne solidt plantet i den fynske muld. Lige siden stiftelsen i 1846, hvor 24 borgere i Faaborg hver indskød,

Læs mere

- og kan rådgivningssystemet levere

- og kan rådgivningssystemet levere Er produktivitet løsningen for landbruget? - og kan rådgivningssystemet levere varen? Martin Merrild, formand Landbrug & Fødevarer 23. november 2016 Efterspørgslen på lokale vare og specialprodukter stiger

Læs mere

Refinansieringsmøde. 7. oktober 2014

Refinansieringsmøde. 7. oktober 2014 Refinansieringsmøde 7. oktober 2014 Velkommen Louise Helmer Administrerende direktør Program 19:00 Velkomst v/ Louise Helmer, administrerende direktør, Centrovice 19:05 Økonomisk vejrudsigt v/jens Schjerning,

Læs mere

Agenda. Beierholm og solceller. Lovgivningens udvikling. Overvejelser ved etablering af solcelleanlæg

Agenda. Beierholm og solceller. Lovgivningens udvikling. Overvejelser ved etablering af solcelleanlæg Solcelleanlæg Agenda Beierholm og solceller Lovgivningens udvikling Overvejelser ved etablering af solcelleanlæg 2 17.09.13 November 2012 Solar Day, Mastersæt. statsaut. Power revisor Point Torben Pedersen

Læs mere

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015.

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Valg af dirigent. Knud Borup Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at forsamlingen var rettidigt indkaldt, hvorfor den var beslutningsdygtig.

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Har du lyst til en alsidig karriere...

Har du lyst til en alsidig karriere... Har du lyst til en alsidig karriere...... så har du alle muligheder hos os! Dansk Landbrug Sydhavsøerne - Det naturlige valg DLS rådgiver årligt 1.200 kunder inden for fagområderne økonomi, ejendomshandel,

Læs mere

Kære generalforsamlingsdeltagere: Jeg vil gerne, som formand for bestyrelsen, byde jer alle sammen velkommen til den 100. generalforsamling i Hvalsø Brugsforening. 100-års jubilæum. Som sagde i min velkomst

Læs mere

nyheder og information fra danish agro Maj 2012 læs om

nyheder og information fra danish agro Maj 2012 læs om nyheder og information fra danish agro Maj 2012 læs om Chr. Junker kan fejre 25 års jubilæum fredag den 1. juni Vintersæd - bestil allerede nu! Fokus på bejdsning Nye funktioner på kundeportalen Levering

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

DET SIGER SIG SELV...

DET SIGER SIG SELV... DET SIGER SIG SELV... 2 PENSION FOR SELVSTÆNDIGE ER SKABT FOR AT TJENE MEDLEMMERNE IKKE FOR AT TJENE PENGE Det siger sig selv... Hvis ikke Pension for Selvstændige allerede var blevet etableret tilbage

Læs mere

Tabel 3b. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 30 kg. grise, opdelt efter antal grise pr. årsso

Tabel 3b. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 30 kg. grise, opdelt efter antal grise pr. årsso Tabel 3b. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 30 kg. grise, opdelt efter antal grise pr. årsso Højeste Næsthøj. Middel Næstlav. Laveste Alle Gruppering grise/so grise/so grise/so

Læs mere

Hvem kan udelukke hesten fra slagtning til konsum?

Hvem kan udelukke hesten fra slagtning til konsum? FlexNyt LandboThy Silstrupparken 2 7700 Thisted tlf. 9618 5700 landbothy.dk CVR-nr. 41 94 67 17 Indhold Hvem kan udelukke hesten fra slagtning til konsum? Fin guide til høns Regelsæt Maedi-Visna/CAE Nye

Læs mere

Referat. Fraværende: Ole Sværke. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 nye orienteringspunkteret.

Referat. Fraværende: Ole Sværke. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 nye orienteringspunkteret. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 nye orienteringspunkteret. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 22. januar 2015 Referatet blev godkendt. 3. Orientering

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 5/12 2015 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

SOLCELLER energi for alle

SOLCELLER energi for alle SOLCELLER energi for alle 1 LAD SOLEN SKINNE PÅ DIN EL-REGNING Interessen for solcelleanlæg er steget markant de senere år og denne interesse ser ud til at fortsætte ikke mindst fordi det forventes at

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

Erfagruppen som motivator. Af Lau Lindholm Christiansen og Louise Helmer

Erfagruppen som motivator. Af Lau Lindholm Christiansen og Louise Helmer Erfagruppen som motivator Af Lau Lindholm Christiansen og Louise Helmer Dagsorden Hvad er en erfagruppe? Hvorfor være i en gruppe? Hvad kræves? Den gode gruppe! Hvordan får du det fulde udbytte? Hvad er

Læs mere

Driftsgrensanalyse med benchmarking

Driftsgrensanalyse med benchmarking med benchmarking Navn Adresse Lars Landmand Ejd. Nummer 0 Kapacitetsomkostninger -2.239-1.298 Ejeraflønning -62-447 Resultat af primær drift -144 217 Afkoblet EU støtte 507 356 Anden indtjening 5 27 Finansieringsomkostninger

Læs mere

Dansk Forfatterforening Oktober 2013 NYHEDSBREV. http://www.danskforfatterforening.dk/media/95163/2013%20hvem%20kan%20ansøge%20og%20hvordan.

Dansk Forfatterforening Oktober 2013 NYHEDSBREV. http://www.danskforfatterforening.dk/media/95163/2013%20hvem%20kan%20ansøge%20og%20hvordan. NYHEDSBREV Autorkontoen Autorkontoen er åben for ansøgning. Frist for ansøgning er onsdag den 13. november 2013 kl. 12. Ansøgning sker elektronisk via dette link: www.efond.dk/dff Vær opmærksom på, at

Læs mere

VEJLE TAEKWONDO KLUB

VEJLE TAEKWONDO KLUB VELKOMMEN TIL VEJLE TAEKWONDO KLUB Horsensvej 74A 7100 Vejle T: 75 72 37 74 www.vejle-taekwondo.dk Indhold - Vejle Taekwondo klub - Hvad er Taekwondo? - Fysiske og mentale udfordringer - Hold oversigt

Læs mere

Penge og papir bremser økologisk fremdrift

Penge og papir bremser økologisk fremdrift Penge og papir bremser økologisk fremdrift Efterspørgslen på økologisk svinekød stiger, men der mangler økologiske grise. Miljøgodkendelser og manglende finansiering gør det besværligt at omlægge en traditionel

Læs mere

Nyd din skov. og dyrk den med Skovdyrkerne. Skovdyrkerne har både idéerne, erfaringen og den faglige viden, som skal til for at hjælpe dig med at

Nyd din skov. og dyrk den med Skovdyrkerne. Skovdyrkerne har både idéerne, erfaringen og den faglige viden, som skal til for at hjælpe dig med at Nyd din skov og dyrk den med Skovdyrkerne Skovdyrkerne har både idéerne, erfaringen og den faglige viden, som skal til for at hjælpe dig med at renovere dine læhegn med overskud øge din ejendoms herlighedsværdi

Læs mere

HJØRRING IDRÆTSFORENING OLD BOYS Generalforsamling 3. marts 2015 på Landlyst

HJØRRING IDRÆTSFORENING OLD BOYS Generalforsamling 3. marts 2015 på Landlyst HJØRRING IDRÆTSFORENING OLD BOYS Generalforsamling 3. marts 2015 på Landlyst 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Bestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse af regnskab 2014 5. Valg iflg. lovene 6. Eventuelt

Læs mere

v/chefkonsulent Morten Dahl Thomsen Cand.agro/HD(O)/MBA

v/chefkonsulent Morten Dahl Thomsen Cand.agro/HD(O)/MBA Gældssituationen og bankpakke V v/chefkonsulent Morten Dahl Thomsen Cand.agro/HD(O)/MBA Nr. 1 Disposition q Den aktuelle situation Indtjening Gæld rentefølsomhed Finansieringssituation -kreditpolitik q

Læs mere

Chefnetværk/ledelsesseminar den 26. og 27. januar Museerne nye samarbejder

Chefnetværk/ledelsesseminar den 26. og 27. januar Museerne nye samarbejder Chefnetværk/ledelsesseminar den 26. og 27. januar 2015 Museerne nye samarbejder For at fastholde og udvikle museernes relevans og evne til at aktualisere de samfundsmæssige forandringer, kan vi med fordel

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling lørdag, den 30. april, 2005 kl. 10.00.

Referat af ordinær generalforsamling lørdag, den 30. april, 2005 kl. 10.00. A/B ABRIKOSHAVEN Abrikosvej 30 4700 Næstved Næstved, den 20. maj, 2005 Referat af ordinær generalforsamling lørdag, den 30. april, 2005 kl. 10.00. Til stede: 30 A: Kirsten Bo Lattuca 30 B: Janne Kümmel

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Nyt fra forbundet mm Dommerkursus. Generalforsamling 2017

Nyt fra forbundet mm Dommerkursus. Generalforsamling 2017 Det er ved at være et stykke tid siden det seneste nyhedsbrev blev sendt ud, jeg har, som de fleste ved fået nyt job, hvor der har været en masse nyt at sætte sig ind i, så derfor har det ikke været computeren

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

SVINEPRODUKTION 2016 TAL OG GRAFER

SVINEPRODUKTION 2016 TAL OG GRAFER Business Check SVINEPRODUKTION 2016 TAL OG GRAFER Med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin Business Check SVINEPRODUKTION 2016 TAL OG GRAFER Forord Denne publikation indeholder datamaterialet

Læs mere

TJEN PENGE TRODS STOR GÆLD

TJEN PENGE TRODS STOR GÆLD TJEN PENGE TRODS STOR GÆLD KVÆGKONGRES 2017 PRÆSENTATION Carsten Friis Fagchef Kvæg-økonomi Ansat på LandboSyd siden 2013 Ansat i DLBR siden 2009 Sidder bl.a. i udviklingsgruppe for virksomhedsledelse

Læs mere

NYHEDSBREV JANUAR 2016

NYHEDSBREV JANUAR 2016 NYHEDSBREV JANUAR 2016 Hermed modtager I nyhedsbrevet fra Beredskab & Sikkerhed. Husk at du også har adgang til informationer på hjemmesiden www.beredskabogsikkerhed.dk og updates på Facebook-siden. Nyhedsbrevet

Læs mere

Bestyrelsens beretning på BLG s Generalforsamling 2014

Bestyrelsens beretning på BLG s Generalforsamling 2014 Bestyrelsens beretning på BLG s Generalforsamling 2014 Den generelle udvikling på lånemarkedet for detailhandel siden sidste generalforsamling i Brugsforeningernes Låne og Garanti fond: Helt overordnet

Læs mere

Kære børn og forældre!

Kære børn og forældre! Kære børn og forældre! Torsdagsbrev den 15.september 2005 Nyt fra Dynes Nyt til Årsplanen: Torsdag den 17. november kl. 19.00: Informationsmøde om bh. klasse 06/07. Onsdag den 11. januar 2006 kl. 19.30:

Læs mere

Yderligere information kontakt: Jakob S. Jensen 40 16 81 63

Yderligere information kontakt: Jakob S. Jensen 40 16 81 63 Opera i majs flere foderenheder pr. hektar højere kvalitet og fordøjelighed ingen spild og varmedannelse i stak mere mælk pr. ko pr. dag Læs mere på www.agro.basf.dk Yderligere information kontakt: Jakob

Læs mere

VEDTÆGTER for Danmarks Økologiske Jordbrugsfond

VEDTÆGTER for Danmarks Økologiske Jordbrugsfond Anmelder: 86121999 Advokatfirmaet Rödstenen I/S v/ Advokat Thomas Schioldan Sørensen J. nr. 14689 VEDTÆGTER for Danmarks Økologiske Jordbrugsfond 1 Navn, hjemsted og stifter Fondens navn er Danmarks Økologiske

Læs mere

Slagtesvineproducenterne

Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne har fordoblet deres driftsresultat pr. gris fra 50 kr. til 100 kr. > > Niels Vejby Kristensen og Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien

Læs mere

SKITSE TIL EN SAMARBEJDSMODEL

SKITSE TIL EN SAMARBEJDSMODEL SKITSE TIL EN SAMARBEJDSMODEL På vej mod en samarbejdsmodel SKITSE TIL EN SAMARBEJDSMODEL INDLEDNING Fællesskabet er vigtigt for at skabe vækst. Når vi står sammen er vi stærkere og kan formå mere. Det

Læs mere

Ydelse Gebyr Timepris Kontering og bogføring

Ydelse Gebyr Timepris Kontering og bogføring Økonomi Gebyr Timepris Kontering og bogføring 600 kr. Bogholder hos dig (min. 3 hele dage af 7 timer pr. dag pr. kvartal) + kørselsgebyr 450 kr. Bogholderen kommer ud til dig og laver kun bogføring. Ønskes

Læs mere

NYHEDSBREV FRA UNGDOMSUDVALGET

NYHEDSBREV FRA UNGDOMSUDVALGET 2012 NR. 4. 4. OKTOBER 2012 Nyt medlem i ungdomsudvalget Det er med glæde, at vi kan oplyse at ungdomsudvalget er blevet et medlem rigere, idet Peter Jensen (tidligere trænere for årgang 2000 dr. og far

Læs mere

Svineproduktion med ekstern investor v. Esben og Roald Thing, Lars Jørgen Andersen og Morten Dahl Thomsen. Rammegård A/S fra drøm til virkelighed

Svineproduktion med ekstern investor v. Esben og Roald Thing, Lars Jørgen Andersen og Morten Dahl Thomsen. Rammegård A/S fra drøm til virkelighed Svineproduktion med ekstern investor v. Esben og Roald Thing, Lars Jørgen Andersen og Morten Dahl Thomsen Rammegård A/S fra drøm til virkelighed Agenda 1. Kort om Rammegård og hvorfor køb i selskabsform

Læs mere

RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015

RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015 RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015 ONSDAG D. 4 FEBRUAR 2015 Carsten Friis Fagchef Kvæg GODT NYTÅR FORVENTNINGER 2014 2014 Areal - ha 191 Årskøer - stk. 220 Kg EKM pr. årsko, lev. 9.774 Mælkepris 2,95 DB/

Læs mere

Rådgivning til store kvægbedrifter

Rådgivning til store kvægbedrifter Kvæg Rådgivning til store kvægbedrifter Tid og sted 5.-7. februar 2003 på AgroForum Koldkærgård. Baggrund Der stilles forskellige krav til management og organisering alt efter, om der er én eller flere

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Generalforsamling i TIF onsdag den 3. marts kl. 19.30. Håndbold, (volley) hovedbestyrelsen. Regnskabet fremlægges. Alle er velkomne!

Generalforsamling i TIF onsdag den 3. marts kl. 19.30. Håndbold, (volley) hovedbestyrelsen. Regnskabet fremlægges. Alle er velkomne! MØDEREFERAT Mødedeltagere Jepsen Carsten Holm Bodil Andersen Kristian Møller Klaus Thøstesen Jonna Bjerregaard Fraværende Frank Jepsen Kopi Deltagerne, Frank Jepsen Sted Bodil Andersen, Nygade 10 Mødedato

Læs mere

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC FORTY INFO? --- generalforsamling Medlem af Dansk Cricket-Forbund siden 1963 Kære medlem af Dansk XL Cricket Club 17.september 2015 Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC lørdag den 10.oktober

Læs mere

PACT Bestyrelsesmøde Den 07.03 2016 Kl. 18:00-20:00 Godkendt referat

PACT Bestyrelsesmøde Den 07.03 2016 Kl. 18:00-20:00 Godkendt referat PACT Bestyrelsesmøde Den 07.03 2016 Kl. 18:00-20:00 Godkendt referat Emne Diskussions Formål Referat 1. Valg af ordstyrer og referent Ordstyrer: Paul Referent: Gert Kirsten, Henrik, Rikke 2. Godkendelse

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Få budgettet ind under huden

Få budgettet ind under huden Få budgettet ind under huden Dansk Kvæg Kongres 2010 Tirsdag den 2. marts 2010 Mogens Børsting 2272 4716 Anders Møller 9615 3069 Familien Børsting i Nordsalling Mogens 36 år. Kirsten sygeplejerske og farmsekretær.

Læs mere