100 GODE RÅD TIL KOMMUNIKATIONSARBEJDET I KLUBBEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "100 GODE RÅD TIL KOMMUNIKATIONSARBEJDET I KLUBBEN"

Transkript

1 100 GODE RÅD TIL KOMMUNIKATIONSARBEJDET I KLUBBEN FRA DANSK ORIENTERINGS-FORBUNDS KOMMUNIKATIONSKURSUS, JANUAR 2012 Dansk Orienterings-Forbunds (DOF) udviklingskonsulenter har mødt en stor efterspørgsel efter at få inspiration til kommunikationsarbejdet i de danske orienteringsklubber. Her har vi samlet 100 punkter, som klubberne frit kan lade sig inspirere af i kommunikationen såvel internt som eksternt. De 100 punkter er et supplement til DOF s kommunikationskursus De dækker i alt 10 overordnede kategorier: KOMMUNIKATION GENERELT ORGANISERING AF KOMMUNIKATION I KLUBBEN PRESSEARBEJDE MARKEDSFØRING OG TRYKTE MATERIALER INTERN KOMMUNIKATION FORENINGSADMINISTRATION VIA NETTET HJEMMESIDEN SOCIALE MEDIER VIDEOPRODUKTION (TIL NETTET) MOBILEN Derudover er der et supplerende punkt, der hedder LÆS MERE. God fornøjelse med kommunikationsarbejdet! Med venlig hilsen Martin Hedal Udviklingskonsulent, Dansk Orienterings-Forbund 1

2 KOMMUNIKATION GENERELT 1. Prioritér god kommunikation! 2. Kommunikér konkret og præcist og som regel så kort som muligt. 3. Gør dig det klart, hvad det primære budskab med kommunikationen er. Og fokuser hovedsagligt på det. 4. Find ud af, hvad formålet med kommunikationen er. Opsæt gerne konkrete mål. 5. Tænk i målgrupper kommunikér direkte til målgruppen, så budskabet ikke bliver udvandet og/eller irrelevant. 6. Sæt dig i modtagerens sted. Hvordan ville du selv tage imod budskabet, og hvorfor skal modtagerne bruge tid på det? 7. Overvej, hvad modtageren/målgruppen har af viden og forudsætninger for at modtage et givent budskab. Undgå eksempelvis forkortelsen o- for orientering og andre indforståetheder, hvis kommunikationen er ekstern. 8. Vær omhyggelig med kommunikationen. 9. Lad andre teste, om budskabet går klart og tydeligt igennem. 10. Tag imod og opsøg gerne selv feedback fra modtagerne. Spørg, så kommunikationen bliver endnu bedre næste gang. 11. Vær troværdig i kommunikationen eksempelvis med brug af fagpersoner. 12. Tænk over, hvilke medier der er bedst egnede til at formidle dit budskab. 13. Tænk helhedsorienteret, og gentag gerne et vigtigt budskab fx i forskellige sammenhænge/medier. 14. Tænk i gode historier. Kommunikationsarbejde handler næsten altid om at fortælle en god historie så kort og præcist som muligt. 15. Husk disse skriveregler: Brug hellere korte end lange sætninger, læs korrektur, brug aktive ord (fx spiser ) frem for passive ( spises ), undgå svære/akademiske ord, undgå sjældent brugte forkortelser, skriv i positive vendinger frem for negative. 16. Besvar henvendelser udefra (fx en mail eller telefonbesked) så hurtigt som muligt helst indenfor 24 timer. Det første svar skal ikke nødvendigvis være fyldestgørende. Skriv fx i en mail: Tak for din henvendelse. Det lyder spændende, og jeg vender tilbage i denne uge. 17. Glem aldrig styrken ved personlig kontakt trods et hav af øvrige kommunikationsmuligheder. Det sociale fællesskab er det kommunikativt stærkeste kort i en idrætsforening. 18. Find inspiration i andre klubbers positive erfaringer med kommunikationsarbejdet og del jeres egne gode erfaringer (bl.a. på erfaringsudvekslingssiden Vision2015.dk). ORGANISERING AF KOMMUNIKATION I KLUBBEN 19. Organiser arbejdet med klubbens kommunikation i en eller flere særlige grupper/udvalg med plads i eller tæt kontakt til bestyrelsen. Nedsæt gerne et kommunikationsudvalg med 4-5 personer. 20. Koordiner kommunikationsindsatserne på tværs af klubbens organisation bl.a. på tværs af udvalg. 21. Gør kommunikationsarbejdet sjovt og attraktivt, og budgetter med kommunikationsaktiviteter. 22. Involver og giv plads til flere generationer i kommunikationsarbejdet, så indsatsen bliver tidssvarende både for unge og ældre. 23. Del kommunikationsopgaverne op i overskuelige enkeltdele. 24. Find klubbens skjulte eksperter, som enten har vist eller allerede har et talent for kommunikation, for en speciel type software eller for at koordinere på tværs af en organisation. 25. Afstem eksempelvis på særlige klubaftener med klubbens medlemmer, at de er de vigtigste ambassadører for klubben. Hvert enkelt medlem kan med en lille indsats give en tørn med i kommunikationsarbejdet. 26. Tilbyd klubbens medlemmer at blive endnu bedre til at kommunikere gennem kurser, oplæg mv. 2

3 PRESSEARBEJDE 27. Opbyg og plej relationer til relevante journalister på lokale/regionale medier. Hold dem orienteret om klubbens initiativer pr. mail og telefon. 28. Brug klubbens medlemmers relationer til evt. journalister og andre mediefolk. 29. Brug samarbejdspartnere til at åbne døre til medierne. 30. Send en pressemeddelelse pr. mail ved særlige events/begivenheder/nyheder med flest mulige af disse relevanskriterier: lokal forankring, ny viden, aktualitet, god billedside, kendisstof, genkendelse, identifikation, væsentlighed, overraskelse, forargelse. 31. Send egnede og illustrative fotos med ved henvendelsen til medierne. Det kan ofte være afgørende for, om man kommer igennem nåleøjet. Det skal dog være fotos, I har rettighederne til. 32. Skriv levende og husk så vidt muligt ved henvendelser til medierne at arbejde med en unik vinkel, at skrive separat til det enkelte medie, at finde på en fængende overskrift, at inddrage relevante citater samt at forsyne mediet med kontaktinformation og praktisk information. 33. Husk både at arbejde med historier om jeres elite og bredde. 34. Tænk generelt gerne kreativt og nyskabende, når mediernes opmærksomhed skal fanges. 35. Opbyg fotodatabase, der kan opdateres løbende. 36. Byd journalister velkommen ved eksempelvis en event og stå til rådighed for spørgsmål. Tænk i gode fotomuligheder, hvis journalisten tager billeder eller har en fotograf med. MARKEDSFØRING OG TRYKTE MATERIALER 37. Arbejd konstant med synlighed og markedsføring, hvis I vil have en varig og betydelig plads i lokalsamfundet. 38. Sats på flere medier gerne samtidig for at opnå størst mulig effekt. Suppler altid trykte kampagner med maksimal synlighed på nettet (Facebook, klubsiden, lokale sider, onlinekalendere osv.). 39. Find en kreativ ildsjæl, der har evnerne og lysten til at sætte grafisk materiale op. 40. Benyt jer løbende af DOF s og eventuelle lokale tilbud om opsætning af grafisk materiale. 41. Tag imod DOF s tilbud om gratis markedsførings- og introduktionsmaterialer. Pjecen Orientering Lær at finde vej er eksempelvis vigtig i nye medlemmers første tid i klubben. 42. Brug billeder og fængende overskrifter og husk hele tiden målgruppen og de øvrige anbefalinger under Kommunikation generelt. 43. Indhent flere end et tilbud på trykte materialer eller få en lukrativ samarbejdsaftale med det lokale trykkeri (fx mod eksponering af trykkeriet). Lav gerne en rettighedsaftale med trykkeriet, så I har ret til at bruge layoutet frit efterfølgende. 44. Vær tålmodig og arbejd både med den korte bane (fx medlemstilgang her og nu) og den lange bane (fx klubbens udvikling og eksistensberettigelse om 10 år). 45. Gør op med jer selv, om I gerne vil have flere medlemmer og hvem. Har klubben evt. andre mål for markedsføringen (profilering overfor kommunen, virksomheder, institutioner mv.)? 46. Annoncer i lokalavisen er dyre, og redaktionel omtale (se under Pressearbejde ) er langt mere effektiv. Overvej derfor grundigt, hvad I bruger markedsføringskroner til og hvis I indrykker annoncer i lokalavisen eller andre steder, bør det også medføre redaktionel omtale. 47. Brug gerne lokale kendisser (herunder borgmester) og andre trækplastre til at synliggøre og blåstemple jeres initiativer. 48. Samarbejd med kommunen om markedsføringen af jeres aktiviteter. 49. Vær kreativ og tænk utraditionelt i markedsføring og planlægning af events. Hvordan kan I skille jer ud fra mange andre kultur-, fritids- og idrætstilbud? 50. Lad aldrig markedsføring stå alene produktet, der markedsføres, skal være attraktivt og som minimum leve op til markedsføringen. Hvis målet med en markedsføringskampagne er at hverve nye medlemmer, er den personlige kontakt og de attraktive tilbud i klubben mindst lige så vigtig som plakaten eller folderen. 3

4 INTERN KOMMUNIKATION 51. Arbejd med størst mulig åbenhed gennem hele organisationen fra formand til alm. medlem. Og husk at inddrage nye medlemmer i både den formelle og uformelle kommunikation i klubben. 52. Inddrag medlemmernes holdninger og meninger i bestyrelses- og udvalgsarbejde. Suppler gerne den uformelle snak i dagligdagen med formelle tiltag, hvor ordet er frit (fx særlige klubaftener om klubbens udvikling og en brevkasse til gode idéer). 53. Brug både internettet, et evt. klubhus og evt. klubblad til at sprede information til medlemmerne. En nyhed (eller flere) på klubbens hjemmeside kan sagtens sættes op på tavlen i klubhuset. Husk, at nettet og opslagstavlen egner sig bedst til de korte og præcise nyheder eller beskeder. 54. Overvej brugen af et elektronisk nyhedsbrev i klubben. Nyhedsbrevet er let at distribuere og kan printes til dem, der gerne vil have det i trykt form. Et nyhedsbrev kan også bruges til at holde eksterne kontakter orienteret om, at der sker en masse i klubben. 55. Prioriter kommunikation på tværs af klubben herunder på tværs af udvalg og forskellige nøglepersoner. Brug både nettet og mere eller mindre formelle koordineringsmøder i det daglige til at kommunikere effektivt med hinanden og dermed undgå frustrationer, hvor noget kunne have været koordineret bedre. 56. Brug konkrete værktøjer på nettet til at effektivisere kommunikationen og lette det administrative arbejde i klubben. Eksempler: Doodle.com, Dropbox.com, Conventus.dk, Holdsport.dk, Groupcare.dk, Google Docs (og øvrige Google-funktioner). Se også denne digitale værktøjskasse : FORENINGSADMINISTRATION VIA NETTET 57. Sæt jer ind i nye såvel som ældre funktioner i O-service. Udnytter klubben funktionerne til fulde? 58. Overvej, hvordan jeres administration og interne kommunikation kan blive bedre via nettet (onlinebetaling, kalenderfunktion, internt bookingsystem, sms-tjenester osv.). Tænk i den forbindelse over, hvordan elementerne kan udgøre en forbedret service for klubbens medlemmer. 59. Overvej, hvilke af elementerne nævnt ovenfor der med fordel kunne integreres på hjemmesiden. 60. Prioriter effektiv administration via nettet (se sidste punkt under Intern kommunikation ) også økonomisk i det (begrænsede) omfang, det er nødvendigt. Det kan spare mange timer og forbedre den interne kommunikation. 61. Foretag intern uddannelse i de brugervenlige webløsninger, som klubben anvender. HJEMMESIDEN 62. Læg en strategi for hjemmesiden (hvad er formålet med siden?), og tegn hjemmesidens (nye) struktur i et samlet dokument. 63. Undgå for meget spild på hjemmesiden. Brugeren skal med få klik kunne finde lige præcis den information, han/hun søgte) uden at ende i blindgyder. 64. Hvis klubben ønsker flere medlemmer, så lad info og tilbud til potentielle medlemmer være meget synlig på forsiden. Pas samtidig på ikke at fylde forsiden med for mange informationer så drukner de i mængden. 65. Opbyg hjemmesiden i et cms-system, som de fleste hurtigt kan lære at oprette nyheder i mv. (fx et af de gratis: Joomla, CMS Made Simple, WordPress m.fl.) 66. Gør brug af mulighederne for at integrere velfungerende eksterne værktøjer på hjemmesiden (fx booking, forum, Google-kalender, Facebook-side). 67. Gør noget ud af det grundlæggende design. Det betyder meget for førstehåndsindtrykket især når man kommer på siden første gang (som jo nødig skulle være sidste gang). Siden bør være pæn, overskuelig med luft mellem de forskellige elementer og gerne indeholde gode fotos. 4

5 68. Læg ikke tunge filer ind direkte på siden (typisk ukomprimerede fotos). Skær fotos og grafik til og komprimer det til lav opløsning (typisk 72 dpi). Stræk aldrig foto eller grafik ud, så det bliver forvrænget i visningen. Billedets højde-bredde-forhold skal med andre ord bibeholdes. 69. Brugervenlighed bør være i højsædet. Der skal være en gennemgående logisk opbygning, hvor brugeren ikke er i tvivl om, hvor han/hun er henne på siden. 70. Skriv gennemgående kort og præcist med evt. links til længere passager (fx referater, større indbydelser osv.). Skriv det vigtigste tydeligt og først. Del længere artikler/indlæg op i afsnit med fængende overskrifter. 71. Lad jer inspirere af andre klubber, der har udviklet gode hjemmesider (fx OK Pan, OK SNAB, OK Vendelboerne, OK Esbjerg og Vestjysk Orienteringsklub). 72. Del ansvaret for hjemmesiden ud på flere personer, men hav gerne en hovedansvarlig for siden. 73. Opdater løbende hjemmesiden. Der skal ske noget konstant, hvis folk skal komme igen og ryd op i forældede informationer. 74. Følg med på DOF s hjemmeside (nyheder, opslagstavle mv.) og i bl.a. breddeudvalgets nyhedsbrev, og distribuer relevant materiale videre til klubbens medlemmer via klubhjemmesiden. SOCIALE MEDIER 75. Brug evt. Facebook, det suverænt største sociale medie i Danmark, til klubben generelt og i særdeleshed til klubbens ungdomsafdeling, hvis der er stemning for det. 76. Brug Facebook i eventsammenhæng. Opret fx en særskilt side med eventen, og få klubbens medlemmer og andre kontakter til at sprede budskabet via Facebook. Hold samtidig deltagere opdateret med nyt osv. via Facebook-siden. 77. Hent automatisk nyheder fra klubbens hjemmeside ind på klubbens Facebook-gruppe/-side. Dette er en integreret funktion i Facebook. 78. Integrer klubbens eller en events Facebook-gruppe eller Facebook-side på klubbens hjemmeside. 79. Brug den nødvendige tid på de projekter med sociale medier, I kaster jer ud i. Sociale medier kræver, at man er til stede, og man skal synes, at det er sjovt at arbejde med. 80. Lyt til klubbens brugere af sociale medier, og overvej om andre sociale medier kunne tilføre klubben ekstra værdi. Fx med et sjovt konkurrenceelement via tracking på Endomondo.com eller med opdateringer fra eliteløberes bedrifter ved internationale events via Twitter. 81. Brug evt. sociale medier som Facebook eller forskellige typer fora til at strukturere simple ting som fælleskørsel, udflugten for klubbens unge osv. men pas må med at udelukke ikke-facebook-brugere. 82. Hvis video er en del af klubbens kommunikation: Opret en YouTube-kanal, som løbende kan opdateres med nye klip. Forsyn klippene med passende tags (bruges ved søgning) og præcise beskrivelser i YouTube. Integrer YouTube på klubbens hjemmeside (se også under videoproduktion). 83. Overvej rent strategisk, om et socialt medie som Facebook kan skabe større sammenhængskraft i klubben og dermed måske også større sammenhold. 84. Vigtigst af alt: Undervurder ikke betydningen af sociale medier. De er kommet for at blive og kan have kolossalt stor effekt, da budskaber kan spredes effektivt på kort tid. Samtidig kan de sociale medier være med til at forlænge fællesskabet fra klubhuset ind på nettet. 5

6 VIDEOPRODUKTION (TIL NETTET) 85. Overvej, om og hvordan video kan bidrage til at gøre klubbens kommunikation mere levende (fx reportage fra stævneplads klubblad i levende billeder), mere præcis (fx øvelser forklaret i levende billeder) og sjovere at udføre (levende billeder er for mange et spændende medie at arbejde med). 86. Invester i et HD-videokamera ( kr.). Gå efter en god billedcensor, robust design, enkelt betjening og mulighed for ekstern mikrofontilslutning frem for fancy design og en kæmpe zoom (10Xzoom er ofte rigeligt). Køb også gerne et simpelt stativ, ekstra batteri og evt. ekstra hukommelseskort med. 87. Invester evt. i redigeringssoftware (fx Pinnacle Studio HD til kr.) alt efter ambitionsniveau. Redigeringssoftware findes også i gratisversioner til simpel redigering (fx VideoSpin, Windows Movie Maker, imovie og medfølgende software ved kamerakøb). 88. Husk en række tommelfingerregler ved optagelse, som også ofte gælder for alm. fotografering: Sørg for gode lysforhold, undgå modlys, tænk i dybde i billedet (for-, mellem- og baggrund), zoom aldrig med digital zoom, hold kameraet roligt eller brug stativ, tænk i variation af billederne samlet set. 89. Husk også disse tommelfingerregler for videooptagelser specifikt: Undgå støjende lydkilder (fx meget vind eller en høj motorlyd), undgå mange og hurtige panoreringer, planlæg optagelser på forhånd, brug kun sjældent zoom under optagelse, tag både nær- og totalbilleder, husk at få stedet med, undgå at drukne i for mange optagelser. 90. Brug kun billeder og evt. musik, du har rettigheder til. Spørg altid forældre til børn under 18 om lov til, at de indgår i eksempelvis et interview eller et nærbillede. 91. Overfør optagelserne til en computer (fx via et hukommelseskort) med redigeringssoftware installeret. Rediger filmen, så den bliver så kort som mulig dvs. uden for meget fyld. Ofte vil to små film om forskellige emner være bedre end én lang film med flere budskaber blandet sammen. 92. Distribuer filmen via gratistjenester som YouTube, Facebook eller Vimeo. Upload er forholdsvist simpel, og på YouTube kan klubben nemt oprette sin egen kanal. Overvej også at distribuere interne og længere film til klubmedlemmer via eksempelvis DVD (fx Klubturen 2012 ). 93. Integrer filmen på klubhjemmesiden og på en evt. Facebook-side og andre relevante steder. Kan fx gøres ved at kopiere en indlejringskode fra YouTube ind i et cms-system. 94. Brug evt. videokameraet til live-udsendelser ved stævner, hvis det giver mening fx ved brug af det gratis webstreamingværktøj Bambuser.com. MOBILEN 95. Spørg klubbens teenagere, hvordan de kommunikerer via mobilen og lad jer inspirere. 96. Gør brug af SMS-tjenester, hvor klubben eksempelvis kan sende påmindelser via SMS til alle medlemmer samtidig. Det kan skabe et større fremmøde og er en god direkte service til medlemmerne. Denne tjeneste er absolut ikke kun rettet mod de yngste medlemmer. 97. Overvej brugen af mobilapplikationer i klubbens kommunikation. Det er et område i rivende udvikling, men at dømme på væksten i smartphones, vil det være oplagt at følge med. 98. Overvej, om en del af klubbens hjemmeside bør kunne findes som mobilside også (fx med nyheder, booking og kalender). Få eksempelvis inspiration på DOF s mobilside: m.do-f.dk. Dette tilbud kan bl.a. gøre, at flere følger med i klubbens flow af nyheder og arrangementer. 99. Tænk mobilen kreativt ind i selve udøvelsen af orientering som variation og underholdning. Det kan være med mobilquizzer (eksisterer i bedste velgående på flere Find vej-projekter), TravelTales (se traveltales.dk), forskellige varianter af fotoorientering osv. LÆS MERE 100. Indkøb bøgerne Håndbog i foreningsarbejde af Hans Stavnsager (kapitel 3 om kommunikation) og God kommunikation i foreningen af Majbritt Lund. Læs dem og stil dem i klublokalet. 6

Sådan kommer du i gang med at bruge video

Sådan kommer du i gang med at bruge video Sådan kommer du i gang med at bruge video INDHOLD INDLEDNING... 3 DERFOR SKAL DU I GANG MED AT BRUGE VIDEO... 4 OVERVEJELSER... 5 SOCIALE MEDIER... 5 YOUTUBE... 6 OPDATER OFTE... 6 UDSTYR... 6 HVAD SÅ

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Klub-building- Spil din klub i form

Klub-building- Spil din klub i form Klub-building- Spil din klub i form Temahæfte - Kommunikation - positive historier fra din klub Vær åben og fortæl de gode historier - så opleves klubben mere attraktiv Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune TIL UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV Kommunikationsstrategi for Varde Kommune God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Økonomiudvalget

Læs mere

Online tilstedeværelse

Online tilstedeværelse Online tilstedeværelse Modul 1: Online tilstedeværelse -Hvordan bygger jeg en hjemmeside og hvad skal den gøre for mig? Modul 2: Få flere kunder -Hvordan får jeg mine besøgende konverteret til nye kunder

Læs mere

BYGGEPLADS.DK MEDIAINFORMATION 2015

BYGGEPLADS.DK MEDIAINFORMATION 2015 BYGGEPLADS.DK / ONLINEMEDIER 2015 / 1 BYGGEPLADS.DK MEDIAINFORMATION 2015 ONLINE MEDIER / 02 Online annoncering / 03 Bannerformater og teknik / 04 BYGGEPLADS.DK / ONLINEMEDIER 2015 / 2 Online medier www.byggeplads.dk,

Læs mere

Rapport under Koordineret markedsføring af folkebibliotekerne Nationalt tilskudsprogram

Rapport under Koordineret markedsføring af folkebibliotekerne Nationalt tilskudsprogram Film - Få fuldt udbytte af biblioteket Rapport under Koordineret markedsføring af folkebibliotekerne Nationalt tilskudsprogram Maj 2010 Projektleder: Sonja Ibach Nissen sin-kultur@aalborg.dk Se filmen:

Læs mere

Mobiltelefonen som videokamera i undervisningen. Steen Grønbæk Mercantec Viborg

Mobiltelefonen som videokamera i undervisningen. Steen Grønbæk Mercantec Viborg Mobiltelefonen som videokamera i Steen Grønbæk Mercantec Viborg 1 Video i - Lærer-/skoleproduceret video Typer Barfodsoptagelse fra en undervisningssituation Ved barfodsmetoden anvendes der ikke tid på

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Adwords i praksis annoncer på Google

Adwords i praksis annoncer på Google 3 timers kursus hos jer, hos Nielsens Bureau eller over internettet: Adwords i praksis annoncer på Google Adwords-annoncerne fra Google er en nem, hurtig og effektiv måde at gøre jeres produkter og ydelser

Læs mere

Onsdags-workshops foråret 2014

Onsdags-workshops foråret 2014 Onsdags-workshops foråret 2014 Hver onsdag kl.15-17 Alle workshops er gratis 15. Januar: Google konto til meget mere end g-mail 22. januar: Google Chrome browseren fra Google 29. januar: NemID, borger.dk

Læs mere

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk Folkekirken.dk Koncept for folkekirken.dk Udkast 27.08.0916.06.09 Koncept for folkekirken.dk 27.08.09 Folkekirken.dk er Den Danske Folkekirkes hjemmeside. For driften af folkekirken.dk gælder følgende:

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Evaluering af Find vej Dagen 2014. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt 29 klubber og lidt om næste år

Evaluering af Find vej Dagen 2014. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt 29 klubber og lidt om næste år Evaluering af Find vej Dagen 2014 Resultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt 29 klubber og lidt om næste år 21. maj 2014 Kort om evalueringen 38 DOF-klubber og tre eksterne arrangører arrangerede 5.

Læs mere

Hærens Kommunikationspolitik

Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Hærens Kommunikationspolitik Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Vi er imødekomne og offensive Vi udtaler os, hvor det er relevant Vi afstemmer vores budskaber, inden vi udtaler os officielt

Læs mere

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi www.bhd.dk Formål Formålet med kommunikationsstrategien at skabe en stærk, unik profil for Børnehjælpsdagen, der sammentænker, koordinerer og styrer Børnehjælpsdagens

Læs mere

KOMMUNIKATIONSINDSATSER

KOMMUNIKATIONSINDSATSER 27. august 2014 KOMMUNIKATIONSINDSATSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Nuværende ADD-kommunikationsindsatser... 2 5.1 Presse... 2 5.2 Digitale platforme... 3 5.3 Dialog... 3 5.4 Profilering... 4 3. Alternative

Læs mere

EKSPORT ONLINE. Stå stærkt I andre lande på Google og de sociale medier

EKSPORT ONLINE. Stå stærkt I andre lande på Google og de sociale medier EKSPORT ONLINE Stå stærkt I andre lande på Google og de sociale medier De 4 hovedpunkter Eksport og udvikling: Hvordan står virksomheden rigtigt i andre lande Online tilstedeværelse: Hvordan bliver virksomheden

Læs mere

ROTARYs brand vi er, hvad vi gør!

ROTARYs brand vi er, hvad vi gør! ROTARYs brand vi er, hvad vi gør! AGENDA Kl. 18.00 Velkomst ved Guvernøren Kl. 18.10 Kort intro af Access PR og Karin Lund-Frank Kl. 18.20 Hvorfor fokus på branding og image? PR organisation og PR aktivitetskalender

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Indhold i værktøjskassen. Pressekontakt sådan. Presseværktøjskassen SPIL DANSK DAGEN 2015

Indhold i værktøjskassen. Pressekontakt sådan. Presseværktøjskassen SPIL DANSK DAGEN 2015 Presseværktøjskassen SPIL DANSK DAGEN 2015 Indhold i værktøjskassen Pressekontakt sådan o Før I kontakter medierne o Når I kontakter medierne o Når medierne kontakter jer Pressekontakt sådan I Presseværktøjskassen

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

Steen Grønbæk stgr@mercantec.dk. Produktion af videoer til undervisningen

Steen Grønbæk stgr@mercantec.dk. Produktion af videoer til undervisningen Produktion af videoer til undervisningen Steen Grønbæk stgr@mercantec.dk Produktion af videoer til undervisningen 1 Videooptageren/optagemedie Video kan optages med mange typer af enheder Creative VADO

Læs mere

Lav en avis! Navn: Christina Staalgaard/ www.danskagenten.dk

Lav en avis! Navn: Christina Staalgaard/ www.danskagenten.dk Lav en avis! Navn: 1 Indhold Job på en avisredaktion 3 Nyhedskriterier 4 Vælg en vinkel 5 Avisens genrer 6 Nyhedsartikel 7 Reportage 8 Baggrund 9 Feature 10 Interview 11 Læserbrev 12 Kronik 13 Leder 14

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013

Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013 Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013 Formål Herlev Biblioteks kommunikationsstrategi vil med udgangspunkt i vision, værdisæt og mission skabe grundlag for aktuelle og langsigtede kommunikationsopgaver.

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Facebookstrategi for IFS-foreninger

Facebookstrategi for IFS-foreninger Facebookstrategi for IFS-foreninger MÅLGRUPPE Nuværende og potentielle brugere af IFS-foreningen i lokalområdet. Dvs. mennesker med psykiske vanskeligheder, som også har interesse i idræt og har en Facebook-konto.

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Borgerrettet kampagne for digital post. Erfaring fra Favrskov Kommune

Borgerrettet kampagne for digital post. Erfaring fra Favrskov Kommune Borgerrettet kampagne for digital post Erfaring fra Favrskov Kommune Indhold Kampagne for digital post Favrskov Kommune... 2 Målgruppe - at ramme bredt... 2 Konkurrencen... 2 ipad eller anden tablet...

Læs mere

Mediegruppen bevæger mennesker

Mediegruppen bevæger mennesker Mediegruppen bevæger mennesker 03 Fra ide til færdig løsning Hos Mediegruppen har vi arbejdet med internettet siden bureauets start i 1997. Vi har været med fra de traditionelle løsninger i HTML og de

Læs mere

Strategisk lederkommunikation

Strategisk lederkommunikation Strategisk lederkommunikation Introduktion til kommunikationsplanlægning Hvorfor skal jeg lave en kommunikationsplan? Med en kommunikationsplan kan du planlægge og styre din kommunikation, så sandsynligheden

Læs mere

Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper

Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper Indhold Annoncer... 2 Gode råd til annoncering... 2 Grafik og teknik... 2 Tekst og indhold... 2 Alternativer til annoncering... 3 Brevpapir...

Læs mere

Sådan bruger du content marketing-teknikker til at holde dit newsroom opdateret

Sådan bruger du content marketing-teknikker til at holde dit newsroom opdateret Sådan bruger du content marketing-teknikker til at holde dit newsroom opdateret Intro Inden du starter med at læse denne guide, så prøv at tænke tilbage på din sidste arbejdsuge: Hvad skete der i ugens

Læs mere

VERDENS BEDSTE NYHEDER

VERDENS BEDSTE NYHEDER Idekatalog for VERDENS BEDSTE NYHEDER Hjælp os med at give Verdens Bedste Nyheder til danskerne! Verdens Bedste Nyheders formål er at fortælle om de fremskridt, der sker hver dag i udviklingslandene. Derfor

Læs mere

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 04/05-2009 2.semester 3. projekt Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord 3 2.0 Kommunikationsplan 4 3.0 Navigationsdiagram

Læs mere

Få mere ud af hjemmesiden - med SEO og gode webtekster... 4. Skab overblik... 4. Fokuser på læseren... 6. Skil dig ud fra mængden...

Få mere ud af hjemmesiden - med SEO og gode webtekster... 4. Skab overblik... 4. Fokuser på læseren... 6. Skil dig ud fra mængden... Indholdsfortegnelse Få mere ud af hjemmesiden - med SEO og gode webtekster... 4 Skab overblik... 4 Fokuser på læseren... 6 Skil dig ud fra mængden... 6 Don t tell me show me... 7 Fokuser på, hvad læseren

Læs mere

Alle vil have apps. En løsning til alle

Alle vil have apps. En løsning til alle Alle vil have apps Der er flere mobiltelefoner end indbyggere i Danmark 86 % af alle nye telefoner er en smartphone 20 % af alle søgninger på nettet er via mobiltelefon Over 80 % af alle køb indledes på

Læs mere

NYE VEJE I ARBEJDET MED SYNLIGGØRELSE AF AMU S STYRKER IF 31-10-2013

NYE VEJE I ARBEJDET MED SYNLIGGØRELSE AF AMU S STYRKER IF 31-10-2013 NYE VEJE I ARBEJDET MED SYNLIGGØRELSE AF AMU S STYRKER IF 31-10-2013 Drømmeprojekt NYE VEJE I ARBEJDET MED SYNLIGGØRELSE AF AMU S STYRKER 1 AMU på de sociale medier 2 Sociale medier på amukurs.dk 4 amukurs.dk

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

KOMMUNIKATION Gode råd om basiskommunikation

KOMMUNIKATION Gode råd om basiskommunikation KOMMUNIKATION Gode råd om basiskommunikation Etape 0 Kommunikationen er en del af jeres ansigt udadtil. Sørg derfor for at den stemmer overens med jeres foreningsstrategi. Mission: Hvorfor findes foreningen?

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5

mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5 Indhold mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5 Sådan registrerer du oplysninger om dit barn... 6 Sådan oprettes

Læs mere

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier og nutidens digitale netværk Behøver jeg

Læs mere

Nyhedsbreve. Hvorfor og hvordan? Naturturisme 24.11. 2014

Nyhedsbreve. Hvorfor og hvordan? Naturturisme 24.11. 2014 Nyhedsbreve Hvorfor og hvordan? Naturturisme 24.11. 2014 Hvorfor nyhedsbrev? Fordi min chef siger, vi skal have et For at øge salget For at blive mere synlige Salg og rela4oner Informere Trække kunderne

Læs mere

Kommunikation. Hjemmeside 2. Intranet 3. Sociale medier 4. Reklamekampagner 5. Aktiviteter / events 8. 360 graders kommunikation 9

Kommunikation. Hjemmeside 2. Intranet 3. Sociale medier 4. Reklamekampagner 5. Aktiviteter / events 8. 360 graders kommunikation 9 Kommunikation Hjemmeside 2 Intranet 3 Sociale medier 4 Reklamekampagner 5 Aktiviteter / events 8 360 graders kommunikation 9 Kontakt til pressen 10 damkjær & vesterager 1 Hjemmeside ECCOs hjemmeside har

Læs mere

Gør hjemmesiden synlig på søgemaskinerne

Gør hjemmesiden synlig på søgemaskinerne Gør hjemmesiden synlig på søgemaskinerne Der er mange måder at gøre jeres hjemmeside synlig i søgemaskinerne på. På dette kursus kommer vi omkring de fleste med fokus på, hvad I selv kan gøre for at komme

Læs mere

Kommunikation - Så selv en vandskræk får lyst til undervandsjagt

Kommunikation - Så selv en vandskræk får lyst til undervandsjagt Kommunikation - Så selv en vandskræk får lyst til undervandsjagt Fest og fællesskab - Hvad sælger du? Hvorfor fungerer FBMkommunikationen? Målgruppebevidsthed Valg af kanaler Autenticitet - tidsånd Eventkvaliteter

Læs mere

Kom flyvende fra start

Kom flyvende fra start Kom flyvende fra start Palmgren Marketing Ejer: Malene Palmgren Kernekunderne: Iværksættere og lokale mindre virksomheder uden egen marketingfunktion 10 års erfaring med salg og marketing Har arbejdet

Læs mere

Lyngby Gladsaxe Volley Triologi

Lyngby Gladsaxe Volley Triologi Lyngby Gladsaxe Volley Triologi Kids Kommunikation Klubmodul & Hjemmeside Teen anager Rekvisit konomiansvarlig ktivitetsansvarlig Ledelse Senior Elite Uddannelse Social Triologi Ledelse (bestyrelsen) Denne

Læs mere

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco Marts 2012 Adresse: http://dinafdeling.lof.dk/ Rediger hjemmeside i Umbraco: http://dinafdeling.lof.dk/umbraco/ Mobilside: Der er lavet en

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPLATFORME

KOMMUNIKATIONSPLATFORME KOMMUNIKATIONSPLATFORME HVAD ER EN KOMMUNIKATIONSPLATFORM? En kommunikationsplatform er populært sagt et hjem for jeres kommunikation og udgangspunktet for alt jeres andet kommunikation Det vil sige, at

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

Velkommen til kursus i Alia

Velkommen til kursus i Alia - og om hvordan man får velforberedte pårørende 25. september 2009 Side 1 ud af 25 Velkommen til kursus i Alia - Sådan får du velforberedte pårørende og sparer tid med en Alia hjemmeside - og om hvordan

Læs mere

Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider. Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group

Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider. Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group 1. Brugervenlighed En politisk hjemmeside skal leve op til de gængse krav for brugervenlighed.

Læs mere

Landsdækkende markedsføring af Netmedier - Afsluttende rapport

Landsdækkende markedsføring af Netmedier - Afsluttende rapport Landsdækkende markedsføring af Netmedier - Afsluttende rapport Indholdsfortegnelse 1. Projektforslagets mål... 3 2. Målgruppe... 3 2.1 Målgruppebeskrivelse... 3 2.2 Kendskabsgrad hos målgruppen... 4 2.3

Læs mere

Velkommen til Google AdWords for begyndere. 2011 Gorm Larsen & Zornig A/S - Not for use or distribution without written permission.

Velkommen til Google AdWords for begyndere. 2011 Gorm Larsen & Zornig A/S - Not for use or distribution without written permission. Velkommen til Google AdWords for begyndere Om IVÆKST - Etableret i 2003 som Firmastart - Offentlig-privat samarbejde Mål: at skabe vækst i nystartede og mindre virksomheder - I 2006 Relanceret - privat

Læs mere

INDHOLD - Nettet egner sig til NU-heder

INDHOLD - Nettet egner sig til NU-heder SKRIV TIL NETTET Denne pixi-guide er lavet til internt brug blandt medarbejderne på Sjællandske Medier, som i uredigeret form har stillet den til rådighed for klasser, som deltager i Nyhedsugen. INDHOLD

Læs mere

DFF s Hjemmeside. www.faegtning.dk

DFF s Hjemmeside. www.faegtning.dk DFF s Hjemmeside www.faegtning.dk Dagsorden Introduktion til værktøj Opbygning af hjemmesiden Indholdstyper Brugerroller Oprettelse af indhold Redigering af indhold Konvertering fra eksisterende hjemmeside

Læs mere

Få mere ud af hjemmesiden - med SEO og gode webtekster... 4. Skab overblik... 4. Fokuser på læseren... 6. Skil dig ud fra mængden...

Få mere ud af hjemmesiden - med SEO og gode webtekster... 4. Skab overblik... 4. Fokuser på læseren... 6. Skil dig ud fra mængden... Indholdsfortegnelse Få mere ud af hjemmesiden - med SEO og gode webtekster... 4 Skab overblik... 4 Fokuser på læseren... 6 Skil dig ud fra mængden... 6 Don t tell me show me... 7 Fokuser på, hvad læseren

Læs mere

FC Horsens. cyberspace

FC Horsens. cyberspace FC Horsens et skridt længere ud i cyberspace Lars Jensen, pigeudvalgsformand i FC Horsens, holder et vågent øje med klubbens Facebook-profiler. Han vil gerne have, at de Facebook-grupper der bliver oprettet

Læs mere

SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014

SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014 SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014 SÅDAN SKABER DU EN VEDKOMMENDE TEKST Skriv det vigtigste først. Altid. Både i teksten og i de enkelte afsnit. Pointen først. Så kan du altid forklare bagefter. De

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Velkommen til kursus i Alia

Velkommen til kursus i Alia - og om hvordan man får velforberedte forældre 18. september 2009 Side 1 ud af 25 Velkommen til kursus i Alia - Sådan får du velforberedte forældre og sparer tid med en Alia hjemmeside - og om hvordan

Læs mere

ERHVERVS FOTOGRAFERING

ERHVERVS FOTOGRAFERING ERHVERVS FOTOGRAFERING Poul Hansen Fotografi tilbyder erhvervsfotografering samt videoproduktion for virksomheder. Her er tale om virksomhedsportrætter, produktfotografering, vægudsmykning, tilpasset den

Læs mere

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 11-05-2015 Affaldshåndtering Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 Hans Rasmussen & Kevin Kumar ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Indhold Affaldshåndtering i Grønsted kommune... 2 Krav... 2 Design...

Læs mere

Nye sociale medier - Hvordan bruger man de nye medier strategisk?

Nye sociale medier - Hvordan bruger man de nye medier strategisk? Nye sociale medier - Hvordan bruger man de nye medier strategisk? Jesper Brieghel Chefkonsulent KL Anna Ebbesen Rådgiver Advice Digital Formål med workshoppen Hvordan bruger man de nye medier strategisk,

Læs mere

Branding og strategisk kommunikation

Branding og strategisk kommunikation Derfor står jeg her Branding og strategisk kommunikation Workshop Kirkernes Mediedag Kommunikationsrådgiver Michael Trinskjær 25. januar 2014 KOMMUNIKATØR Cand.comm., kommunikationsrådgiver; direktør Aspekta

Læs mere

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik?

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Danmarks Domstoles medarbejdere kommunikerer allerede med hinanden, med borgerne, pressen og vores øvrige samarbejdspartnere. Så hvad skal vi bruge en kommunikationspolitik

Læs mere

Kenn Römer-Bruhn. WordPress. - gør dig synlig på nettet

Kenn Römer-Bruhn. WordPress. - gør dig synlig på nettet Kenn Römer-Bruhn WordPress - gør dig synlig på nettet version 1.3 2. september 2013 Lidt om hvem Kenn er Arbejdsområder i dag: Forfatter, skribent, redaktør, forlægger, fotojournalist, blogger, grafisk

Læs mere

Skolens digitale univers

Skolens digitale univers For it- og webansvarlige på friskolerne, bestyrelsesmedlemmer, forældre og andre interesserede Skolens digitale univers September-oktober 2015 Friskolernes Hus Kursusrække: Sådan udvikler du digitale univers

Læs mere

Afdækning af digitale kompetencer 2013

Afdækning af digitale kompetencer 2013 Afdækning af digitale kompetencer 2013 Sådan kan du bruge nedenstående skema til at vurdere dine digitale kompetencer Når du skal vurdere dine personlige it og digitale kompetence i forhold til kategorien

Læs mere

Giv mig 5 minutter til at forklare...

Giv mig 5 minutter til at forklare... Daniel Brandt Introduktion Introduktion til online marketing er alt, hvad du foretager dig på internettet med din forretning. Din hjemmeside er typisk der, dine salg kommer fra, derfor skal den være overskuelig

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

SocialTime. Du kan gøre opmærksom på din nye Facebook-side eller app uden at bruge penge på reklamer. Gratis markedsføring START I DAG

SocialTime. Du kan gøre opmærksom på din nye Facebook-side eller app uden at bruge penge på reklamer. Gratis markedsføring START I DAG S O M M E R 2 0 1 3 SocialTime Skab din forretning på Facebook Gratis markedsføring Du tror allerede på værdien af Facebook markedsføring - det er derfor du læser dette nu, ikke? Du kan gøre opmærksom

Læs mere

Typo3 Manual TDC Landsklub Kommunikations setup version 2010.03.21

Typo3 Manual TDC Landsklub Kommunikations setup version 2010.03.21 Typo3 Manual TDC Landsklub Kommunikations setup version 2010.03.21 Der findes yderligere hjælp på www.typo3support.com Copyright Vision Team ApS 1 www.visionteam.dk Content Page 1 Log ind på intranettet...

Læs mere

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Nogle af de absolut skarpeste bloggere tjener over 100.000 i måneden, men det er typisk på den internationale scene, men her i Danmark har vi

Læs mere

Håndbog for Skolesportsledere. Gode råd og inspiration til arbejdet med Skolesport.

Håndbog for Skolesportsledere. Gode råd og inspiration til arbejdet med Skolesport. Håndbog for Skolesportsledere Gode råd og inspiration til arbejdet med Skolesport. Håndbog for Skolesportsledere Denne håndbog er udarbejdet af Skolesports projektledere Rikke Lindskov Simonsen Lise Sohl

Læs mere

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k INFLUENCERS Nemt igang på internettet Kom hurtigt igang med det du er god til Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k STOR effekt - billig løsning Hej, jeg hedder Anders Søndergaard, og jeg er selvstændig

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

Gratis reservationssystem på Internettet

Gratis reservationssystem på Internettet Gratis reservationssystem på Internettet www.bookingportal.com Introduktion Valuenetics a/s introducerer nu version 2, af sit bookingsystem til sportsklubber, foreninger, virksomheder og private. Systemet

Læs mere

Link til min youtube kanal: http://www.youtube.com/user/davkdk

Link til min youtube kanal: http://www.youtube.com/user/davkdk Dette er skrevet til Fiskeavisen som i samarbejde med Gordon P. Henriksen i løbet af 2013 bragte en serie artikler om fiskeres brug af GoPro. Min artikel skulle handle lidt om gode råd til at undgå de

Læs mere

Uge 40 2009 Stop før 5

Uge 40 2009 Stop før 5 Uge 40 2009 Stop før 5 Baggrund Danmark har en kedelig europæisk rekord, hvad angår unge og alkoholforbrug. Hvor det i mange andre lande er uacceptabelt at være fuld og ukontrolleret, er det i Danmark

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

Find vej Dagen 2014 Vejledning og anbefalinger Inkl. vigtige deadlines og praktisk to-do-liste

Find vej Dagen 2014 Vejledning og anbefalinger Inkl. vigtige deadlines og praktisk to-do-liste Foto: Jan Hauerslev Find vej Dagen 2014 Vejledning og anbefalinger Inkl. vigtige deadlines og praktisk to-do-liste Udviklingskonsulent Martin Hedal, Dansk Orienterings-Forbund, 15. oktober 2013 Find vej

Læs mere

- NOTER, IDEER OG GODE RÅD- Participatorisk Video PV

- NOTER, IDEER OG GODE RÅD- Participatorisk Video PV Lær først og fremmest brugergruppen og projektet godt at kende. Indkald dernæst (eller være medvirkende til indkaldelse) dernæst til de første møder. Her er nogle ideer og råd til at få sat gang i processen.

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

God mobilstil 4JUNIOR

God mobilstil 4JUNIOR God mobilstil 4JUNIOR Hvad er cool at bruge mobilen til, og hvad skal du undgå? Varenr. 9045418 Hvor går man hen og får opdateret sine forældre? Fortæl dine forældre, hvad du bruger din mobil til Verden

Læs mere

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj 1 Indhold: mininstitution vejledning til forældre... 3 Sådan logger du på systemet... 4 Sådan opsætter du din profil

Læs mere

grafisk design Se webappen på din mobil

grafisk design Se webappen på din mobil ideudvikling Jeg har valgt at bruge kulturbegivenheden Aarhus Festuge, som udgangspunktet i min svendeprøve. Jeg vil redesigne deres marketingsmateriale såsom logo, magasin, plakater m.m. Derudover vil

Læs mere