SOLBJERG NU September årgang. Nr. 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOLBJERG NU September 2013. 48. årgang. Nr. 1"

Transkript

1 Solbjerg NU september 2013_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :57 Side 1 SOLBJERG NU September årgang. Nr. 1 medlemsblad for solbjerg fællesråd i. Lægerne i Solbjerg...side 3 Nyt fra fællesrådet...side 4-11 Udskiftning af vandmålere...side 11 Årets bagagerumsmarked...side 13 Med kærlig hilsen...side Byvandring i Tiset...side 19 Sporten... side deltagere mødte op til grundlovsfesten i Astrup Præstegårdshave, hvor dagens festtale blev holdt af Birthe Rønn Hornbech (indsat øverst til højre). Foto Erling Poulsen KIRKEBLAD FOR ASTRUP, TULSTRUP, HVILSTED OG TISET SOGNE

2 Solbjerg NU september 2013_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :57 Side 2 Danmarks bedste benzinkort Solbjerg - dit lokale indkøbssted ALTID BILLIG BENZIN SOLBJERG GENBRUG ÅBNINGSTIDER: MANDAG TIL FREDAG FRA KL. 11 TIL!7 SOLBJERG GENBRUG Solbjerg Hovedgade 77 A - Tlf M IKKEL R ASMUSSEN T ØMRER & B YGMESTER KVALITETS TØMRERARBEJDE UDFØRES NYBYGNING / OM OG TILBYGNING TAGARBEJDE / BINDINGSVÆRK UDSKIFTNING AF VINDUER OG DØRE ENERGIRUDER / BYGNINGSVEDLIGEHOLD TLF./MOBIL: / MRTB ER MEDLEM AF Solbjerg Fællesråds hjemmeside: 2 SOLBJERG NU

3 Solbjerg NU september 2013_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :57 Side 3 NyT FRA FæLLESRÅdET LEdER En god sommer går på hæld, men der er stadig forventning til en god sommerperiode, inden efteråret sætter ind, og i år vil efteråret være præget af det kommende kommunevalg. Som Danmarks næststørste by skal Aarhus på banen og være i front, når det gælder forberedelserne til fremtiden, for det gælder om at have de rigtige rammer for en aktiv udvikling. Det gælder også for Aarhus Syd med Solbjerg, som det sydligste område af Aarhus Kommune. Der er en ganske pæn vækst i Solbjergområdet, som berettiger, at der stilles yderligere krav til politikerne om fortsat god udvikling af vort område. Her kan man i øvrigt undre sig over, at på mange af de kort, som Aarhus Kommune laver i forskellige sammenhænge, er Solbjerg ikke engang sat på kortet, og det har ikke noget at gøre med gode eller dårlige tider, det er noget sjusk. Meget taler nu for, at vi går mod bedre tider, men dermed være ikke sagt, at kriseperioden er ovre. Derfor er der fortsat fokus på det store frivillige arbejde, der gøres over hele Danmark, hvor Solbjerg naturligvis er godt med. Her er der i Aarhus taget et godt initiativ til støtte og udvidelse af det frivillige arbejde i lokalområderne, hvor der har været holdt et par fyraftensmøder i Solbjerg med deltagelse af forskellige foreninger herunder fællesrådet. Det har resulteret i en beslutning om, at der lørdag den 5. oktober fra 9 til 14 kører en aktivitet med arbejdstitlen Åben by Solbjerg. Formålet er, at der er åbent hus i mange af byens institutioner og aktivitetssteder, hvor borgerne i Solbjerg og omegns kan se indenfor og høre, hvad der foregår. Det håber vi, at mange vil benytte sig af. Fkj. SOLBjERG NU UDKOmmER: Deadline for aflevering af stof: lørdag den 28. september søndag den 8. september lørdag den 2. november søndag den 6. oktober lørdag den 30. november søndag den 3. november lørdag den 28. december mandag den 2. december S OLBJERG NU redaktion: finn krogslund (ansvarshavende), tlf Poul smed, sussie olafsson ansvarlige for kirkebladet: sognepræst anne vejbæk og sognepræst jette rosenberg Christiansen oplag: tryk: Pe offset & reklame, varde ansvarlig udgiver: solbjerg fællesråd, bøgevangen 41, 8355 solbjerg Layout og opsætning samt modtagelse af indlæg: bjarne lampe, Højlundsparken 79, 8355 solbjerg - tlf Annoncer: Finn Krogslund, tlf Dette nummer er omdelt fra lørdag den 31. august i SOLBJERG NU 3

4 Solbjerg NU september 2013_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :57 Side 4 NyT FRA FæLLESRÅdET Forretningsudvalgets sammensætning Fra det sidste forretningsudvalgsmøde den inden sommerferien kan oplyses, at FU har konstitueret sig som følger: Da det ikke indtil nu er lykkedes at finde en afløser for Gunner Thomassen, som ikke ønskede genvalg på repræsentantskabsmødet den 6. maj i år, har forretnings-udvalget konstitueret sig den Finn Krogslund Jensen formand Jens Sejr Jensen næstformand Henning Bramsen kasserer Karsten Stær sekretær Sussie Olafsson sekretær Poul Smed ad hoc opgaver Jens Sejr Jensen FU s repræsentant i Beboerhusstyrelsen Vi håber snarest at finde en afløser for Gunner Thomassen i forretningsudvalget. Forretningsudvalget udgør jævnfør vedtægternes 7 bestyrelsen i Solbjerg Aftenskole. Fyraftensmøde Fællesrådet var vært i Fritidscentret for det 3. fyraftensmøde om fællesskab uden grænser. Der er allerede flere eksempler på, at aktiviteter er sat i gang, men også bekræftelser på, at de allerede tidligere er sat i gang. Så samarbejde på tværs er ikke et ukendt begreb i Solbjerg. Der blev besluttet at holde åbent hus arrangementer rundt omkring i Solbjerg lørdag den 5. oktober 2013 mellem kl. 9 og 14 for at vise de lokale i Solbjerg med mange tilflyttere, hvad Solbjerg har at byde på blandt meget andet. Vi håber, at der er mange, som vil benytte dette tilbud. Møde med Trafik og Veje Den 25. september er fællesrådene i Aarhus Syd indbudt til det årlige møde om indholdet i forslag til anlægsprogrammet for Mødet omfatter: Tidsplan og økonomiske rammer vedr. Trafik og Veje Orientering om planlægning og generelle problemstillinger (Trafik og Veje/Natur og Miljø Anlægsprojekter i området samt fællesrådenes ønsker og prioritering af disse Drøftelse af særlige driftsforhold Solbjerg Fællesråd lægger stor vægt på følgende forhold: trafiksikkerheden og hastigheder på de aktuelle lokale områder herunder skoleveje cykelsti fra Solbjerg til Tranbjerg almindelige vedligeholdelse/reparationer af vejnettet i Solbjerg samt afstregninger etablering/udførelse rundkørsel og vejnet udenom Solbjerg Byport og ud til landevejen fælles for Aarhus Syd: Linjeføring og anlæg af Beder-Bering vejen Der er talt meget og længe om disse områder. NU må det være tiden til beslutninger og udførelse. Disse forhold skal ses i sammenhæng med vor deltagelse i møder om Oddervejen med rundkørsel ved Damgårds Allé ind til Malling baseret på de senere års uheldsstatistik. 4 SOLBJERG NU

5 Solbjerg NU september 2013_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :57 Side 5 NyT FRA FæLLESRÅdET Udendørs fitness i Solbjerg Den 3. juni var fællesrådet indbudt til et møde med rådmanden og repræsentanter fra Solbjerg Idrætsforening, Sport og Fritid om etablering af et udendørs fitness anlæg i Solbjerg. Der står en bevilling på kr ,- + moms klar til etablering her i efteråret. Mulige placeringer er ved hundeskoven, Solbjerg Skov, Lundbjergvang og et grønt areal bag ved Halmvarmeværket. Senior-andelsbolig sælges På Bøgevangen 91B sælges pænt, lyst og rummeligt andelsrækkehus opført i 2004 med stue/køkken og 2 værelser. Til huset er der en lille have samt en fin vestvendt terrasse. derudover er der carport og skur. For flere oplysninger se og kontakt tlf Nu også natbus til Solbjerg Hvis I ikke lige har set det i den nye buskøreplan, så se bare her. Der er lyttet til den stærke kritik fra Solbjerg og Solbjerg Fællesråd om, at natbusserne ikke kørte længere end til Tranbjerg. Det var urimeligt Der er heldigvis lyttet, dog ikke godt nok, men Solbjerg har nu fået en åbning, således at en ud af tre natbusser kører til Solbjerg i vinterplanen. Solbjerg Fritidscenter Solbjerg Hovedgade Solbjerg LEJE AF LOKALER TIL FESTER Huset ejes af Solbjerg Fællesråd, og er dermed foreningens hus, og foreningen vil altid have 1. ret til brugen af lokalerne. Ved udlejning til private i Solbjerg er det et krav, at man er tilknyttet en af de foreninger, som er tilsluttet Solbjerg Fællesråd. SOLBJERG NU 5

6 Solbjerg NU september 2013_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :57 Side 6 KORT NyT Ændringer hos lægerne i Solbjerg Kære patienter Vi (lægerne i Solbjerg) har valgt at ophøre med vores gamle samarbejde per Det betyder for jer som patienter, at Inger Bone fraflytter praksis. Inger Bone har haft den sidste dag i praksis. Hun har valgt ikke at skulle sige farvel eller have afskedsreception. Hun har været rigtig glad for sit arbejde som læge i Solbjerg, og for jer som patienter. Inger Bone fortsætter som praktiserende læge i det nordlige Aarhus. Karin Gubi og Lene Skovmose fortsætter med at drive praksis som hidtil. Kristian Voergård vil være fast vikar i fire dage om ugen, og der starter en ny vikar den , Birgitte Giørtz- Carlsen, som vil være vikar to dage om ugen. Begge er færdigtuddannede praktiserende læger og speciallæger i almen medicin. Vores faste personale fortsætter uændret. Vi vil bestræbe os på fortsat at yde god lægehjælp til jer borgere i Solbjerg og omegn og håber, at Inger Bones patienter med tiden kan blive trygge og tilfredse med de nye læger. Venlig hilsen Lægerne i Solbjerg v/ Karin Gubi og Lene Skovmose Hjertestartere i Solbjerg Hvor Hvornår Mariehønen Børnehuset Spiren Kærgården Hasselhuset Solbjerghallen Solbjerg Skole Seniorbo Bøgevangen 101 Bøgevangen 99 Kærgårdsvej 39 Kærgårdsvej 14 Kærgårdsvej 4 A Kærgårdsvej Kærgårdsvej Egevangen Daglig fra 6.30 til 17 men fredag 6.30 til Daglig fra 6.30 til 17 men fredag 6.30 til Daglig fra 6.30 til 17 men fredag 6.30 til Daglig fra 6.30 til 17 men fredag 6.30 til Daglig fra 6.30 til 17 men fredag 6.30 til Daglig i åbningstiden Daglig i åbningstiden Daglig Lokalc. Solbjerg Elmevangsvej 2 Daglig Lægerne i Solbjerg Solbjerg Fritidscenter Solbjerg Hedevej 43 Solbjerg Hovedgade 88 Mandag- fredag i åbningstiden Daglig. Hvis fritidscentret har lukket, kan nøglen hentes i Solbjerg Bageri (kl. 7-21). 6 SOLBJERG NU

7 Solbjerg NU september 2013_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :57 Side 7 Velkommen til nuværende og kommende brugere af Solbjerg Aftenskole og hermed Solbjerg Aftenskoles program for efteråret 2013 Indledningsvis glæder det os at kunne oplyse, at vi nu kan byde velkommen til en ny aftenskoleleder i Solbjerg Aftenskole, som tiltræder pr. 1. september Velkommen til Camilla Broo Lykkeberg, Solbjerg, hvor vi af praktiske grunde har aftalt en glidende overgang, således at Ingelise Pedersen tager sig af regnskabssiden året ud, hvor Camilla Broo Lykkeberg så tager helt over i foråret Vi ser frem til et godt samarbejde. På det givne grundlag bliver programmet i denne omgang ikke så bredt, som vi i bestyrelsen kunne ønske det, men vi har gode forventninger til en positiv udvikling, hvilket også vil være en udfordring for vores nye aftenskoleleder. Derfor er antallet af udbudte kurser i denne omgang med en vis begrænsning som følger: Yoga 1 Yoga 2 Yoga Pilates Indien: Fra eksotiske storriger til moderne gigant Litteratur studiekreds/forfatteren Per Petterson Kursus i genoplivning og brug af hjertestarter Tilmeldingen er ud fra princippet Først til mølle, der foregår som følger: På : Benyt tilmeldingsblanketten sidst i programmet Vigtig info for pensionister: Hvis man er fyldt eller fylder 65 år i 2013 er CPR. Nr. nok ved tilmeldingen. Er man ikke fyldt 65 år, skal der medbringes en kopi med bevis for, at man er pensionist. Hvis det ikke følges, kan man ikke få reduceret betaling, og skal derfor betale fuld pris for kurset. Man er tilmeldt og sikret en plads på holdet, når betaling er registreret. Af praktiske grunde ser vi meget gerne, at indbetaling sker via netbank: Reg.nr og konto nr eller ved kontant betaling til aftenskolens repræsentant/underviser senest 2. kursusgang. Man er tilmeldt og sikret en plads på holdet, når betaling er registreret. Vi byder velkommen til en ny sæson i vores egen lokale aftenskole, hvor det er bestyrelsens mål og håb, at der vil komme flere ønsker fra vores lokale område om start af nye spændende kurser ikke bare til dagtimerne men også til aftenkurser. Med venlig hilsen SOLBJERG AFTENSKOLE Finn Krogslund Jensen formand SOLBJERG NU 7

8 Solbjerg NU september 2013_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :57 Side 8 Kort beskrivelse af kurserne: Yoga 1/hold 1 13 x 2 lektioner Kom i form med yoga og åndedrætsøvelser. Yoga giver balance i krop og sjæl, øger kropsbevidsthed, smidighed og styrke, og forbedrer åndedrættet og koncentrationsevnen. Medbring selv måtte til underlag og tæppe til afslapning. Start: Mandag den 16. september Afslutning: Mandag den 16. december Sted: Solbjerg Fritidscenter kl Max. deltagere: 12 Underviser: Birgitte E. Schmidt Tlf.nr.: Pris: 750/600 kr. Yoga 2/ hold 2 13 x 2 lektioner Kom i form med yoga og åndedrætsøvelser. Yoga giver balance i krop og sjæl, øger kropsbevidsthed, smidighed og styrke, og forbedrer åndedrættet og koncentrationsevnen Medbrig selv måtte til underlag og tæppe til afslapning. Start: Mandag den 16. september Afslutning: Mandag dem 16. december Sted: Solbjerg Fritidscenter kl Max deltagere: 12 Underviser: Birgitte E. Schmidt Tlf.nr Pris: 750/600 kr. Yoga Pilates - yogalates 13 gange a 2 x 45 min. Pilates giver dine muskler styrke og giver dig lange og slanke muskler og kropsbevidsthed. Yoga giver smidighed, harmoni og balance i kroppen og sindet. Under træningen får du mulighed for at arbejde med koncentration, koordination, holdning, vejrtrækning og udholdenhed. Underviser: Kamma Schmidt Stott, pilates- og yoga underviser Diplom: Krop, kost og sundhed. Læs mere Start: Torsdag den 5. september Sted: Solbjerg Fritidscenter kl til Pris: 750/600 kr. 8 SOLBJERG NU

9 Solbjerg NU september 2013_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :57 Side 9 Indien: Fra eksotiske storriger til moderne gigant Indiens historie rækker over mere end 3000 år, og den hinduistiske kultur er den eneste af oldtidens højkulturer, som har overlevet til i dag.. Inden 1500 år f.kr. var der store byer i Indusdalen. Lige så mange højtudviklede riger fulgte efter. Buddha stiftede i Nordindien en verdensreligion, og i århundrederne omkring Kristi fødsel fostrede Indien banebrydende matematikere, astronomer og digtere. Islams erobring af det nordlige Indien skabte en til tider blodig konfrontation mellem to verdensreligioner, som dog i nogle perioder kunne leve side om side. Under stormogulerne i tallet var tilrejsende europæere himmelfaldne over landets rigdom. Stormogulriget forfaldt dog, og Indien blev en britisk koloni og juvelen i dronning Victorias imperium. I dag rummer Indien både årtusindgamle livsformer og hypermoderne IT-teknologi, og landet er trods udbredt fattigdom en af verdens økonomiske stormagter. Start: Mandag den 23. september kl Sted: Lokalcenter Solbjerg (lokalet ved siden af cafeen) Tidspunkt: Mandage fra kl og 10 gange Pris: 750/600 kr. Lærer: Cand. mag. Kai Otto v. Barner Litteraturstudiekreds 2013 Forfatter Per Petterson (1952) Forfatterens romaner/noveller foregår i den foretrukne periode: Barne- og ungdomsårene i 1960erne og 1970erne. Han fortæller sine læsere om skæbneveje i livet, dem man kan kæmpe imod, men aldrig løbe fra. Familietrådene filtrer sig ind i hinanden, så hjertet til sidst er lige så fyldt som tungt. Man aner også i forfatterskabet, at moderens danske opvækst har sat vigtige spor. Som læser kommer man aldrig så tæt på drengesind, som i Per Pettersons bøger, og man oplever gang på gang, at den navn-løse Jeg fortæller, der er vendt tilbage til sit barndomsland, får hold på fortiden. Hans forfatterskab er ikke særligt omfangsrigt: 1987: Aske i mund, sand i skoen 1989: Ekkoland (132 sider) 1996: Til Sibirien (217 sider) skal bruges i : I kølvandet (174 sider) skal bruges i : Ud og stjæle heste (260 sider) skal bruges i : Månen over porten 2008: Jeg forbander tidens flod. Et Maos citat (250 sider) skal bruges i 2013 Dvs. vi skal læse fire bøger inden efterårets studiekreds. Kurset er på 12 timer 6 gange Tidspunkt: onsdag kl. 14 til 16 Start: Onsdag den 23. oktober Mødested: Lokalcenter Solbjerg i lokale 1-2 Underviser: Lillian Hartmann Pris: 750/600 kr. * I løbet af efteråret er der planlagt et aftenkursus i Førstehjælp og genoplivning/brug af hjertestarter SOLBJERG NU 9

10 Solbjerg NU september 2013_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :57 Side 10 Solbjerg Aftenskole er Solbjergområdets egen aftenskole Skolen blev oprettet den 1. april 1970 af Solbjerg Fællesråd og drives af egnens beboere i et fællesskab. Den daglige ledelse og drift varetages af en aftenskoleleder i samarbejde med aftenskolens bestyrelse, og alle kurser oprettes i henhold til Folkeoplysningsloven. Solbjerg Aftenskole byder nye og hidtidige elever velkommen til efterårssæsonen 2013, og vi håber, at der i programmet er et kursus, der vil tiltale dig, og ellers er du meget velkomne til at komme med nye forslag til vores nye aftenskoleleder. Vi har god plads til fornyelse. Så benyt din medindflydelse, hvis du har et fag eller har viden om teoretiske, praktiske, kreative, sproglige, eller musiske færdigheder, som andre kan få glæde af, og du eventuelt selv har lyst til at undervise, så vil Solbjerg Aftenskole meget gerne i kontakt med nye undervisere, hvor du kan være med til at styrke det lokale grundlag og bygge videre - og så kan der spares tid og penge for brugerne. Vi glæder os til at se dig i Solbjerg Aftenskole. Formand for aftenskole: Finn Krogslund Jensen Tlf Tilskud Der ydes tilskud til arbejdsledige, pensionister, efterlønsmodtagere, handicappede og øvrige (60-65 årige uden arbejdsindtægt, studerende og lærlinge). OBS! Der ydes dog kun tilskud til deltagere, der er bosat i Aarhus Kommune. Ved tilmelding skal arbejdsledige aflevere en attesteret blanket af arbejdsformidlingen, hvor blanketten udleveres. Pensionister og efterlønsmodtagere skal som dokumentation forevise sidste udbetalingsbilag. Studerende skal fremvise gyldigt studiekort, og lærlinge medbringer lærlingebrev. Prisen bag stregen er for pensionister, efterlønsmodtagere, ledige, studerende og lærlinge, og og dokumentationen skal forevises. Eks. 750/600 kr. Tilmelding til aftenskolen kan ske på følgende måder: 1. Send nedenstående tilmeldingsblanket i kuvert. 2. Tilmeld dig aftenskolen hos: Aftenskoleleder Camilla Broo Lykkeberg Hasselvangen 4, 8355 Solbjerg Tlf På grund af tilskudsordningen skal CPR-nummer oplyses af de deltagere, som IKKE er bosat i Aarhus Kommune. Deltagere bosat i Aarhus Kommune oplyser fødselsdato. Tilmeld dig venligst inden kursets begyndelse af hensyn til underviserens planlægning af kurset. HUSK venligst! Betaling for deltagelse i kurser sker inden eller på første mødedag. Tilmeldingsblanket (blanketten sendes i kuvert) Jeg tilmelder mig herved kursus i Solbjerg Aftenskole Aftenskoleleder: Camilla Broo Lykkeberg, Hasselvangen 4, 8355 Solbjerg i fag: Hold i fag: Hold Cpr.-nr./fødselsdato: Navn: Adresse: Mail: Post-nr. og by Tlf. nr. 10 SOLBJERG NU

11 Solbjerg NU september 2013_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :57 Side 11 NyT FRA FæLLESRÅdET Solbjergs bomærke Vi har haft en henvendelse fra et medlem af fællesrådet om brug af vort bomærke, som er registreret og beskyttet i Varemærke- registret. Til oplysning for vore medlemmer har vi den beslutning, at medlemmerne gerne må benytte bomærket til eget brug, men hvis der skulle være et ønske f.eks. fra en virksomhed om anvendelse af bomærket, skal der betales et gebyr afhængig af formålet efter ansøgning til Solbjerg Fællesråd. Her skal lige anføres, at fællesrådet betaler et beløb til Varemærke-registret for denne registrering og beskyttelse. Affaldsspand i hundeskoven Det er nu lykkedes for os at få opsat en affaldsspand i hundeskoven, som også omfatter tømning, så de sorte poser kan blive anbragt på rette sted af hundeejerne, hvilket også omfatter tomme dåser, papir, og andet affald. Forårsblomster Fællesrådet har atter ansøgt om en portion blomsterløg, hvor vi mangler en udbygning af de bestående områder. Da vi har fået flere portioner, er vi ikke med i første pulje i år, men håber alligevel, at vi kan komme med i restpuljen. - Men én ting er sikker, det ser rigtig godt ud, når disse forårsbebudere myldrer op af jorden ved alle fire indkørsler til Solbjerg. Det hører vi fra mange af de lokale, men også fra gæster, som kommer til Solbjerg. Til strikkedamerne da Indien ikke længere vil modtage tøj fra danmark, har vi i stedet fået anbefalet Saron Slette, der sender tøj videre til lande i Østeuropa. Vi har også fået kontakt til Polens Venner i Himmerland, som sender nødhjælp til Katowice i Polen. derfor starter vi igen med at strikke på Lokalcenter Solbjerg onsdag den 11. september, og derefter om onsdagen i ulige uger på afdelingen fra kl til kl På et glædeligt gensyn Eva Christensen Solbjerg Hedevej 128, 8355 Solbjerg. (Tlf ) Solbjerg Vandværk A.m.b.a. informerer: Udskiftning af vandmålere På vandværkets generalforsamling den 18. marts 2013 blev det vedtaget, at bestyrelsen skulle igangsætte udskiftningen af de nuværende vandmålere til fjernaflæselige vandmålere. I august-september 2013 vil vandværket derfor begynde udskiftningen af de ca. 400 målere, der vil blive udskiftet i år. de resterende ca. 600 vil blive udskiftet i de berørte forbrugere, der får sin måler udskiftet i 2013, vil blive direkte kontaktet. Venlig hilsen Bestyrelsen Solbjerg Vandværk A.m.b.a. August 2013 SOLBJERG NU 11

12 Solbjerg NU september 2013_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :57 Side 12 Dyrlæge Finn Østerrgaard gaard Dyrlæge Kari-Anne Bjørnkjær-Nielsen Dyrlæge Ulrik Bech Dyrlæge Darly Eglin Dyrlæge Anette Valeur a Axelsen $O PHGLFLQVN RJ NLUXUJLVN EHKDQGOLQJ 5 5 QWJHQ 6FDQ QQ QLQJ (QGRVNRSL /DERUDWRULHXQGHUV JHOVHU +XGXQGHUV JHOVHU 7DQGEHKDQGOLQJ 6WRU SHWVKRS PHG VDOJ DI IRGHU RJ XGVW\U 7U Q QLLQJ Sn YDQGO EHEnQG.LURSUDNWLN )\VLRWHUDSL $GI UGVEHKDQGOLQJ,QJHUVOHYWRIWHQ 7UDQEMHUJ 7OI ceqlqjvwlghu PDQGDJ IUHGDJ NO / UGDJ NO Døgnvagt www. vidunderknolden.dk 12 SOLBJERG NU

13 Solbjerg NU september 2013_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :57 Side 13 Solbjerg bagagerumsmarked Lørdag den 7. september 2013 kl For 12. år i træk gør vi det igen! Skulle du have lyst til en plads på markedet, koster det kun 80 kr., men husk der bliver rift om pladserne, da vi har kræmmere skrevet op fra de sidste år. Børnepladser 25 kr. Kom og kig på det årlige marked og gør en god handel med de trofaste kræmmere, der støtter håndboldafdelingens ungdomshold i Solbjerg Idrætsforening. Markedet holdes, som det plejer på p-pladsen ved skolen og hallen. Først til mølle princippet gælder. Tilmelding skal ske til Ole Johansen på tlf ellere Børge Bøtkjær tlf Der bliver mulighed for at købe kaffe, sodavand, grillpølser og varme vafler på pladsen. Stor tombola. Så kom og køb et lod mellem kl Områdets bedste rådgivningsteam Djurslands Bank Tranbjerg Hovedgade Tranbjerg SOLBJERG NU 13

14 Solbjerg NU september 2013_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :57 Side 14 LOKALCENTER SOLBJERG Onsdag 18. september kl. 18. Løvfaldsfest. Buffet fra Cafe Solbjerg Pris 125,00 kr. Tilmelding senest mandag den 9. september til Birthe Møller Hansen på tlf eller Kl 13 15, Besøg af Borgerservice (se annoncen). Mandag 23. september kl. 19. Syng Sammen. Harmonikagruppen Knurrifas - Entre incl. Kaffe med brød 35 kr. Onsdag 2. oktober kl Årsmøde/Opstillingsmøde til Brugerrådet. Der serveres Gule Ærter, pris 30 kr. Lørdag 5. oktober kl Åbent Hus på lokalcenter Solbjerg i forbindelse med arrangementet Åben By. Onsdag 9. oktober kl. 10. Senior Shop. Kl. 13 Modeopvisning. Alle arrangementerne foregår i Caféen Lokalcenter Solbjerg. Der er kun adgang fra Bøgevangen gennem indgangen i underetagen (ved træningslokalet). Mulighed for kørsel til alle arrangementerne efter gældende regler. Ring til Poul Smed Tilmelding til Odderturen til førstkommende onsdag. Ring til Jonna Andreasen mandag mellem kl. 9 og 10 på tlf Pris kr. 24. Opsamling til Odderturen sker mellem kl. 9 og Telefonliste for Lokalcenter Solbjerg Område Syd kontortid: Mandag til fredag - Tlf fra kl Brugerrådet tlf hver onsdag kl Brugerrådet: Formand: Minna Jørgensen Tlf Næstformand: Poul Smed Tlf Kasserer: Bjørn Nielsen Tlf Sekretær: Vibsen Bach Hansen Tlf Aktivitetsudvalg: Formand: Birthe Møller Hansen.Tlf Lis Beyer. Tlf Ruth Nielsen. Tlf Knud Hartmann. Tlf Frivillig Koordinator: Inga Klode - Tlf Forebyggende hjemmebesøg Gitte Sand - Tlf Træffetid: Træning og aktivitet Tlf Personalet træffes ml. 8-9 Sundhedsklinikken i Tranbjerg Tlf kl Besøgstjenesten: Lisbeth Andersen - Tlf helst efter kl. 18 Pensionistpatruljen Erik Arve: Mobil: ml. kl SOLBJERG NU

15 Solbjerg NU september 2013_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :57 Side 15 LOKALCENTER SOLBJERG SOLBJERG NU 15

16 Solbjerg NU september 2013_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :57 Side 16 e LOKALCENTER SOLBJERG Med kærlig hilsen fra pleje Nu hvor plejeboligerne i Solbjerg er godt i gang, og hverdagen er ved at indfinde sig med plejeboligerne som en del af lokalområdet i Solbjerg, ligger det plejepersonale, teamleder og frivilligkoordinator meget på sinde at få fortalt lidt mere om, hvordan vi sammen med beboeren arbejder for en god hverdag med fællesskab, aktiviteter og et trygt indhold i hverdagen. Vi vil gerne, at det gode ry og omdømme matcher den virkelighed, der er i plejeboligerne og ser livet i plejeboligerne som en dynamisk proces, hvor vi alle sammen kan være med til at udvikle os sammen. Mange ting sker i plejeboligerne, hvor hverdagen er fyldt af mangfoldighed, og hvor der skal tages særlige hensyn for at sikre den enkeltes borgers autencitet og i videst mulige omfang - uafhængighed. Set udefra kan nogle situationer mistolkes som undladelsessynder, hvis man ikke kender til den baggrund, der er i forhold til den pleje og omsorg, der er gjort i forhold til den enkelte beboer. Det at bo i plejeboligerne, er som at bo i eget hjem svarende til et senior-fællesskab. I plejeboligerne Solbjerg er det visionen, at hver dag skal være en god dag med liv fællesskab og gode oplevelser. Vi vil arbejde på at imødekomme kedsomhed, ensomhed og hjælpeløshed, hvilket understøttes af en de værdier, som ligger i det understøttende koncept - også kaldet EDEN Alternative. Nogle af de beboere der flytter i plejeboligerne er meget afhængig af hjælp og kan have svært ved at agere inden for en ramme. Det betyder, at ind i mellem går en borger sig en tur og kan måske ikke finde hjem igen. Måske tror vedkommende, at hun/han bor et helt andet sted - eller måske er beboerne ude at lede efter noget, de husker fra deres liv, men som måske ikke er mere. Derfor er det os magtpåliggende, at alle borgere i lokalområdet kender til at, hvis man møder en beboer, som man skønner har brug for hjælp, eller man oplever en situation, der skaber undring, så kontakt plejeboligerne og få udredt, hvad der er virkeligheden, og hvor man kan få hjælp. Vi vil gerne takke alle de Solbjergborgere, der på forskellig vis har bidraget til, at beboerne har et godt hverdagsliv. Vi oplever en enorm hjælpsomhed og ansvarlighed i forhold til de beboere, der forlader plejehjemmet, uden at kunne finde hjem igen. Vi er dybt taknemmelige for jer, der ringer og fortæller, hvis I har set en af beboerne, eller at I følger beboeren hjem, eller I tager med dem i bussen, for at de ikke forsvinder helt og mange 16 SOLBJERG NU

17 Solbjerg NU september 2013_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :57 Side 17 ejeboligerne i Solbjerg andre fine måder I har håndteret mødet med en beboer, der har svært ved at orientere sig. Tak for det. Vi bliver nogle gange spurgt, om vi da ikke kan låse dørene, så beboeren ikke går? Det kan vi af lovgivningsmæssige grunde ikke! Vi har en tydelig lovgivning om magtanvendelse, som skal følges. I forhold til de beboere, der vil forlade hjemmet, men som kan have svært ved at orientere sig, har vi udarbejdet handleplaner, som dog ikke er garanti for at beboeren ikke forlader hjemmet. Vi kan - og må ikke holde beboerne tilbage med magt, men har forskellige muligheder for at guide, støtte og være opsøgende, når vi kan se en beboer søger dørene. Rent teknisk har vi mulighed for at få tilladelse til at anvende overvågning med fx at anvende GPS; men den holder ikke beboerne i hjemmet. Men grundholdningen er, at beboeren så vidt det overhovedet er muligt skal bevare deres frihed, og vi som medarbejdere skal sikre den frihed med størst mulig sikkerhed og omsorg. I skrivende stund bor der 31 beboere, 3 katte, 2 hunde og et ukendt antal fisk i hjemmet, som alle er med til at skabe liv i huset. Vi har en dejlig stor gruppe af frivillige, der kommer i hjemmet og giver kolorit på hverdagen hos os. Vi har gudstjeneste, sangeftermiddage, strikkeklub, gymnastik, selvtrænere der træner med beboere (træningsvenner), blomstervandere, besøgsvenner, hundevenner, frivillige buschauffører der kører på tur hver tirsdag og så videre. Derudover har der blandt andet været besøg af Holmespillemændende, Rundhøjkoret og senest har Gjellerupscenen haft en workshop med beboerne, hvor historiefortælling, smil på læben og sang var bærende elementer. Ugen blev afsluttet med en forestilling for os alle og familien. Generationsdagen var en succes med besøg af skolen, der fik beboerne til at danse 2 skridt til højre og 2 skridt til venstre og dagplejebørn, dagplejemødre, beboere og medarbejdere, der blæste sæbebobler og spillede med balloner sammen med beboerne. Vi har forældre, der kommer hver onsdag og afleverer deres små dejlige børn hos dagplejemødrene i legestuen. Tak til jer fordi vi må få glæde af jeres børn. De giver glæde, latter, liv og også naturlige bekymringer hos vores beboere. Alt sammen noget der hører det gode liv til. Vi vil fortsat gerne være et levende hus, der er en del af det omkringliggende samfund. Derfor er i alle; børn, unge og voksne, meget velkomne til at komme og besøge os i hjemmet. Ring gerne i forvejen; men spontane besøg er også velkomne. Skulle I møde en beboer som I oplever virker hjælpsøgende eller hjælpeløs er I altid velkommen til at kontakte os på telefon; SOLBJERG NU 17

18 Solbjerg NU september 2013_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :57 Side 18 LOKALCENTER SOLBJERG Nu starter sæsonen igen Kom til stavgang hver onsdag kl Vi går ca. en time - og mødes ved indgangen til Lokalcentret i Bøgevangen Linedance Begynder igen tirsdag den 3. september kl. 14 Vi har været så heldige at finde, en ny instruktør, så mød op til god motion og godt socialt samvær. Vi mødes i Fritidscentret og danser en time. Derefter drikker vi kaffe 18 SOLBJERG NU

19 Solbjerg NU september 2013_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :57 Side 19 EGNSARKIVET/BIBLIOTEKET Sensommertur til Tiset Sensommerturen bliver holdt lørdag den 28. september. Det bliver en byvandring i Tiset, med bl.a. besøg i Tiset Kirke og en vandring i skoven omkring Tiset. Turen bliver på ca. 2,5 km, så tag vandreskoene på og medbring kaffe og kage. Vi mødes på parkeringspladsen ved Tiset Kirke kl. 14. Billedmateriale: Tidligere har vi efterlyst gamle fotografier fra Solbjerg og omegn. Det gør vi stadig. Kom hen på arkivet med dem, så vi kan indscanne dem, så du kan få dem med hjem igen, hvis ikke arkivet må beholde dem. Det er også sådan i dag, at stort set ingen tager papirbilleder, men kun digitale fotos, så der bliver et hul i arkivets dokumentation, hvis vi ikke kan få fat i disse fotos. Husk hvad der er nyt i dag er gammelt i morgen. Vi opfordrer dig til at kontakte arkivet med cd er, dvd er og ubs-stik o.l., så vi kan overføre billederne til arkivet. Samtidig med at man afleverer papir- eller digitale fotos er det en god ide, at man lige forklarer om billederne, så man også om 10 år ved hvad og hvem, der er på de enkelte billeder. Kontakt arkivet medarbejdere i åbningstiden mandage kl eller via hjemmesiden Arkivets medarbejdere Mogens og Bente er i gang med at overføre gamle papirbilleder til digitalisering, så de kan lægges ind i ARKIBAS (arkivernes database) så de senere bliver søgbare for alle med Internetforbindelse. På arkivets vegne Jørgen Christensen Bibliotekskalenderen og IT-kalenderen for 2. halvår af 2013 er udkommet Bibliotekskalenderen er en samlet oversigt over alle arrangementerne på bibliotekerne i Aarhus både for børn og voksne. IT-kalenderen omfatter alle IT-kurser på bibliotekerne. Kom og få et eksemplar eller se dem på vores hjemmeside Åbent Bibliotek Husk, at der er personale til stede på biblioteket mandag kl og torsdag kl Derudover kan man selv lukke sig ind og bruge bibliotekets tilbud fra 7-22 hver dag også om søndagen. For at komme ind skal man være oprettet som låner i Aarhus Kommunes Biblioteker. Man sætter sit lånerkort eller sundhedskort i den lille boks uden for døren til biblioteket, trykker sin 5-cifrede bibliotekskode, boksen lyser grønt, og man kan derefter åbne døren. Husk, at man skal være 14 år for selv at kunne lukke sig ind på biblioteket. Dokk1 Det er navnet på det nye Hovedbibliotek og Borgerservice, som Aarhus Kommune sammen med Realdania er i fuld gang med at opføre på Aarhus Havn. Efter en omfattende proces har hundredvis af borgere, samarbejdspartnere, medarbejdere og ikke mindst dommerkomiteen fundet frem til det endelige navn for huset. Efter planen står Dokk1 færdigt i slutningen af Med venlig hilsen Bodil Mortensen, Solbjerg Bibliotk Åbent hver dag kl Der er personale til stede: Mandag kl Torsdag kl Egnsarkivet er åbent med personlig betjening mandag fra AArhus Kommunes BiBlioteKer Kærgårdsvej 4, tlf SOLBJERG NU 19

20 Solbjerg NU september 2013_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :57 Side 20 Senior-andelsbolig sælges På Bøgevangen 91B sælges pænt, lyst og rummeligt andelsrækkehus opført i 2004 med stue/køkken og 2 værelser. Til huset er der en lille have samt en fin vestvendt terrasse. derudover er der carport og skur. For flere oplysninger se og kontakt tlf En annonce i Solbjerg NU giver altid resultater 20 SOLBJERG NU

SOLBJERG AFTENSKOLE FORÅR 2009 Solbjerg aftenskole byder velkommen til et spændende program for forår 2009. Vi glæder os til at se dig. I år kan vi tilbyde følgende kurser: AKRYLMALERI MADLAVNING FOR MÆND

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

VELKOMMEN TIL SANKT ANNÆ IF BADMINTON SVØMNING GYMNASTIK HÅNDBOLD. Besøg os på: www.saif.dk

VELKOMMEN TIL SANKT ANNÆ IF BADMINTON SVØMNING GYMNASTIK HÅNDBOLD. Besøg os på: www.saif.dk VELKOMMEN TIL SANKT ANNÆ IF BADMINTON SVØMNING GYMNASTIK HÅNDBOLD Besøg os på: www.saif.dk FAKTA OM SANKT ANNÆ IDRÆTSFORENING Idrætsforening blev stiftet i 1973. I idrætsforeningens første år var det et

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

SOLBJERG NU juni-juli-august 2013. 47. årgang. Nr. 10

SOLBJERG NU juni-juli-august 2013. 47. årgang. Nr. 10 Solbjerg NU juni-august 2013_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd 6/8/2013 10:15 AM Side 1 SOLBJERG NU juni-juli-august 2013. 47. årgang. Nr. 10 medlemsblad for solbjerg fællesråd Foto: BjarNe LaMPe Aarhus

Læs mere

KIRKEBLAD FOR ASTRUP, TULSTRUP, HVILSTED OG TISET SOGNE

KIRKEBLAD FOR ASTRUP, TULSTRUP, HVILSTED OG TISET SOGNE Solbjerg NU april 2015 - OK-ja_Solbjerg NU - 3/18/2015 21:34 Side 1 SOLBJERG NU April 2015. 49. årgang. Nr. 8 medlemsblad for solbjerg fællesråd Fællesrådet Fællesspisning Kunst i Solbjerg - hvad synes

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Sussie Olafsson, Finn Krogslund Jensen, Henning Bramsen, Jens Sejr Jensen (til 21.00), Karsten Stær, Poul Smed, Brian Jonassen.

Sussie Olafsson, Finn Krogslund Jensen, Henning Bramsen, Jens Sejr Jensen (til 21.00), Karsten Stær, Poul Smed, Brian Jonassen. Referat af forretningsudvalgsmøde den 250814. Forretningsudvalget: Sussie Olafsson, Finn Krogslund Jensen, Henning Bramsen, Jens Sejr Jensen (til 21.00), Karsten Stær, Poul Smed, Brian Jonassen. Beboerhuset:

Læs mere

SOLBJERG NU. medlemsblad for solbjerg fællesråd. En festlig optakt til Solbjergskolens 50 års fødselsdag. Foto:BRIAN JONASSEN

SOLBJERG NU. medlemsblad for solbjerg fællesråd. En festlig optakt til Solbjergskolens 50 års fødselsdag. Foto:BRIAN JONASSEN Solbjerg NU oktober 2015 nr. 2_Solbjerg NU - 17-09-2015 11:03 Side 1 SOLBJERG NU Oktober 2015. 50. årgang. Nr. 2 medlemsblad for solbjerg fællesråd En festlig optakt til Solbjergskolens 50 års fødselsdag.

Læs mere

SOLBJERG NU December 2013. 48. årgang. Nr. 4

SOLBJERG NU December 2013. 48. årgang. Nr. 4 Solbjerg NU december 2013_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd 21-11-2013 12:58 Side 1 SOLBJERG NU December 2013. 48. årgang. Nr. 4 medlemsblad for solbjerg fællesråd Fredag den 14. november kl. 08.00 slog

Læs mere

Kom i form i din lokale idrætsforening. Håndbold Gymnastik Senioridræt

Kom i form i din lokale idrætsforening. Håndbold Gymnastik Senioridræt Kom i form i din lokale idrætsforening Håndbold Gymnastik Senioridræt Program for sæsonen 2014/2015 Gymnastik Motion for hele familien: Velkommen til gymnastiksæson 2014-2015. Vi hjælper dig med at komme

Læs mere

NETVÆRKS TILBUDET PULS1

NETVÆRKS TILBUDET PULS1 NETVÆRKS TILBUDET PULS1 Kære borger Pulsen er et fantastisk tilbud for dig som er udviklingshæmmet. Du bor på et bosted, hjemme eller i egen lejlighed under Københavns kommune. Pulsen er et netværkstilbud,

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN november 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. november 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige

Læs mere

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet.

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet. Brande Badminton Club August 2010 - Nummer 1-28. årgang FORÆLDREbadminton Som noget nyt tilbyder BBC ungdom i år, at ungdomsspillerne kan tage deres forældre med ned og spille ganske gratis. Her er der

Læs mere

LOKALCENTER TRANBJERG. Koloritten. Februar Marts. Gratis

LOKALCENTER TRANBJERG. Koloritten. Februar Marts. Gratis LOKALCENTER TRANBJERG Koloritten Februar Marts Gratis 2016 Til læserne Hermed det første nummer af Koloritten udarbejdet af det nye brugerråd, så der vil komme mere information i de næste numre. Redaktionen

Læs mere

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD NYTTIGE ADRESSER Afdelingsformænd: Badminton Henrik Lauritsen Blindekildevej 98 4200 Slagelse Tlf. 51 37 79 30 hlaurits@mail.dk Bordtennis Michael Jensen Sørbyparkvej

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

TUMLINGELEG for børn fra 1-3 år. Onsdag kl. 16:30 17:25 Starter i uge 37, d. 9. september

TUMLINGELEG for børn fra 1-3 år. Onsdag kl. 16:30 17:25 Starter i uge 37, d. 9. september TUMLINGELEG for børn fra 1-3 år. Onsdag kl. 16:30 17:25 Starter i uge 37, d. 9. september Pris: 325,00 kr. for en voksen og et barn Instruktør: Helle Tag mor, far eller en anden voksen med til tumlingeleg.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 61 marts / april. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Festudvalget Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

Maj og Juni Fredagsrock, se opslag inde i bladet.

Maj og Juni Fredagsrock, se opslag inde i bladet. Maj og Juni 2014 Fredagsrock, se opslag inde i bladet. Brugerrådsmøde D 20/2 14 Tilstede: Pia, Lotte, Gert, Henrik, Thomas, Albert, Steffen. Vejlederne: Lone, Bruno. Formand: Pia P. Næstformand: Lotte

Læs mere

ROLFSTED IDRÆTSFORENING

ROLFSTED IDRÆTSFORENING ROLFSTED IDRÆTSFORENING PROGRAM FOR EFTERÅR OG VINTER 2015/2016 Efter sommerferien slår Rolfsted IF atter dørene op for en efterårs- og vintersæson, som byder på mange muligheder for sved på panden, fysiske

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. december 2012 januar 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. december 2012 januar 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN december 2012 januar 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. januar 2013. Det er nødvendigt for os at kende de

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Simmersted og omegns Idrætsforening

Simmersted og omegns Idrætsforening Venlige hilsner Vinter aktiviteter 2014/2015 i og ønsket om en god sæson Simmersted og omegns Idrætsforening Familiesvømning 1. gang 4. september 2014 kl. 18.00 kl. 20.00 Pris for familiesvømning: Børn

Læs mere

SOLBJERG NU. medlemsblad for solbjerg fællesråd

SOLBJERG NU. medlemsblad for solbjerg fællesråd Solbjerg NUFebruar 2015 nr.6_solbjerg NU - 1/22/2015 13:37 Side 1 SOLBJERG NU Februar 2015. 49. årgang. nr. 6 medlemsblad for solbjerg fællesråd Solbjerg klædt sne. posten Udsigt ud... fra det højeste

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk

NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk 23. januar 2010 Nummer 3 NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk Opdatering Af Jørn Haahr Kære medlemmer, bruger, sponsorer og andre interessenter af Vestjysk MotoCross

Læs mere

SOLBJERG NU. medlemsblad for solbjerg fællesråd KIRKEBLAD FOR ASTRUP, TULSTRUP, HVILSTED OG TISET SOGNE. April 2014. 48. årgang. Nr.

SOLBJERG NU. medlemsblad for solbjerg fællesråd KIRKEBLAD FOR ASTRUP, TULSTRUP, HVILSTED OG TISET SOGNE. April 2014. 48. årgang. Nr. Solbjerg Nu april 2014 OOK_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd 19-03-2014 12:14 Side 1 SOLBJERG NU April 2014. 48. årgang. Nr. 8 medlemsblad for solbjerg fællesråd 150 glade børn til vanddisco i svømmehallen

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

Aktivitetscenter Gedvedhus

Aktivitetscenter Gedvedhus Aktivitetscenter Gedvedhus Program 1/8-31/12 2016 DE ÅBNE AKTIVITETSCENTRE 1 VELKOMMEN TIL AKTIVITETSCENTRETS PROGRAM Programmet er sammensat ud fra brugernes ønsker og byder på et bredt udbud af aktiviteter.

Læs mere

KIRKEBLAD FOR ASTRUP, TULSTRUP, HVILSTED OG TISET SOGNE

KIRKEBLAD FOR ASTRUP, TULSTRUP, HVILSTED OG TISET SOGNE Solbjerg NU januar 2015 nr. 5_Solbjerg NU - 12/13/2014 14:12 Side 1 SOLBJERG NU Januar 2015. 49. årgang. Nr. 5 medlemsblad for solbjerg fællesråd Det kører for Solbjerg med den nye rundkørsel, som fungerer

Læs mere

SOLBJERG NU. medlemsblad for solbjerg fællesråd

SOLBJERG NU. medlemsblad for solbjerg fællesråd Solbjerg marts 2014 ny_solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd 20-02-2014 09:31 Side 1 SOLBJERG NU Marts 2014. 48. årgang. Nr. 7 medlemsblad for solbjerg fællesråd Børnegården har udvidet og inviterer alle til

Læs mere

GYMNASTIK. i Landsbyhuset SÆSONPROGRAM 2015/16

GYMNASTIK. i Landsbyhuset SÆSONPROGRAM 2015/16 GYMNASTIK i Landsbyhuset SÆSONPROGRAM 2015/16 Velkommen til en ny sæson vi glæder os til at se jer, og håber I møder talstærkt frem, så vi også i fremtiden kan tilbyde gymnastik for alle aldre og være

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

SOLBJERG NU. Oktober 2014. 49. årgang. Nr. 2. medlemsblad for solbjerg fællesråd. Så har FDF igen fyret ovnen op til Kagens dag 2014. Læs side 19.

SOLBJERG NU. Oktober 2014. 49. årgang. Nr. 2. medlemsblad for solbjerg fællesråd. Så har FDF igen fyret ovnen op til Kagens dag 2014. Læs side 19. Solbjerg Nu okt.14_solbjerg NU - 9/18/2014 11:20 Side 1 SOLBJERG NU Oktober 2014. 49. årgang. Nr. 2 medlemsblad for solbjerg fællesråd Indhold: Nyt fra fællesrådet side 3 til 5 Eventmager 13 til 18 år

Læs mere

Kom i form i din lokale idrætsforening. Håndbold Gymnastik Senioridræt

Kom i form i din lokale idrætsforening. Håndbold Gymnastik Senioridræt Kom i form i din lokale idrætsforening Håndbold Gymnastik Senioridræt Program for sæsonen 2015/2016 Gymnastik Motion for hele familien: Velkommen til gymnastiksæson 2015 2016. Vi hjælper dig med at komme

Læs mere

Simmersted og omegns Idrætsforening

Simmersted og omegns Idrætsforening Venlige hilsner Vinter aktiviteter 2016/2017 i og ønsket om en god sæson Simmersted og omegns Idrætsforening Familiesvømning 1. gang 8. september 2016 kl. 18.00 kl. 20.00 Pris for familiesvømning: Børn

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

IT-KURSUSKATALOG EFTERÅR 2014

IT-KURSUSKATALOG EFTERÅR 2014 IT-KURSUSKATALOG EFTERÅR 2014 1 SKOLER OG UDDANNELSE Nemt på nettet Borgernes kommunikation med det offentlige bliver i stadig højere grad digital. Holbæk Kommunes projekt Nemt på nettet er et tilbud om

Læs mere

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune.

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. IDRÆTSFORENINGEN Godt Gået VINTERPROGRAM 2 o 1 4 / 2 o 15 Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. Idrætsforeningen GODT GÅET Idrætsforeningens formål er at tilbyde idræt og

Læs mere

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Sjov og fart Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev April BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder

Læs mere

Aktivitetscenter Gedvedhus

Aktivitetscenter Gedvedhus Aktivitetscenter Gedvedhus Program 1/1-30/6 2017 VITAL HORSENS Aktiviteter og Frivillige 1 VELKOMMEN TIL AKTIVITETSCENTRETS PROGRAM Programmet er sammensat ud fra brugernes ønsker og byder på et bredt

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

IT KURSER FOR ÆLDRE 1

IT KURSER FOR ÆLDRE 1 IT KURSER FOR ÆLDRE 1 Har du lyst til at lære mere om IT? Her finder du nogle af de tilbud og kurser Biblioteket og frivillige i Ikast-Brande Kommune står for. Nogle af kurserne er for nybegyndere og andre

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Nr. 1 - december 2011. Åbent hus d. 4. september. Det nye støttecenter tager form. Alle ansatte på støttecentret

Nr. 1 - december 2011. Åbent hus d. 4. september. Det nye støttecenter tager form. Alle ansatte på støttecentret Nr. 1 - december 2011 Åbent hus d. 4. september Det nye støttecenter tager form Alle ansatte på støttecentret Om Støttecenter Hovedstaden Støttecentret Hovedstaden er et værested for udeboende døve, der

Læs mere

Lær IT. Efterår 2014

Lær IT. Efterår 2014 Lær IT Efterår 2014 GRATIS KURSER -dog er tilmelding nødvendig Velkommen til efterårets Lær Mere Om IT kurser Denne sæson har vi valgt at fokusere på, hvordan man får oprettet en Digital postkasse samtidig

Læs mere

Lillevangsposten. November - December 2015. 17. årgang nr. 6

Lillevangsposten. November - December 2015. 17. årgang nr. 6 Lillevangsposten November - December 2015 17. årgang nr. 6 1 Indhold: Side 3: Side 5: Side 6: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side 16: Side 18: Side 19: Side 21: Kalender Lillevangs dagtilbuds aktiviteter

Læs mere

SOLBJERG NU Marts 2013. 47. årgang. Nr. 7

SOLBJERG NU Marts 2013. 47. årgang. Nr. 7 Solbjerg NU marts 2013_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd 2/21/2013 9:34 AM Side 1 SOLBJERG NU Marts 2013. 47. årgang. Nr. 7 medlemsblad for solbjerg fællesråd.. Forårsblomsterne skyder nu op af den kolde

Læs mere

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2012/2013 i Tånum Forsamlingshus. Med et stigende medlemstal og en fantastik stor opbakning og interesse for at

Læs mere

Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport

Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport Foreningens historie Søllerød Senior Sport er en fremragende forening, når vi selv skal sige det. Vi har eksisteret i 13 år, og kommunen har levet op til sin

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

Hårslev Gymnastikforening

Hårslev Gymnastikforening Hårslev Gymnastikforening Byder velkommen til en ny sæson 2017 / 2018 Sæsonprogram Hårslev Gymnastikforening. Nye og gamle ledere byder velkommen til en ny sæson. Mød op første gang, eller ring til en

Læs mere

SOMMERSKOLEN UGERNE 27 OG 28. Et tilbud til børn fra børnehaveklasse til og med 6. klasse

SOMMERSKOLEN UGERNE 27 OG 28. Et tilbud til børn fra børnehaveklasse til og med 6. klasse SOMMERSKOLEN 2008 UGERNE 27 OG 28 Et tilbud til børn fra børnehaveklasse til og med 6. klasse Information PERIODE Sommerskolen er i ugerne 27 og 28 HVEM KAN DELTAGE Børn i 0. - 6. klasse bosiddende i Middelfart

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni 2015 Valdemarshus, stedet hvor vi alle mødes Information om Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Centret

Læs mere

Aktiviteter 2. halvår 2015

Aktiviteter 2. halvår 2015 Aktiviteter 2. halvår 2015 Gøls Minde aktivitetscenter Stationsmestervej 1 9200 Aalborg SV Tlf: 9818 8950 Åbningstider hverdage fra kl. 9.00 16.00 Faste aktiviteter Mandage kl. 09.30-12.00 kl. 10.00 11.30

Læs mere

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter.

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter. Uge 35 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Desværre var vores modstandere

Læs mere

Nyhedsbrev Juli - August. Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk

Nyhedsbrev Juli - August. Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk Nyhedsbrev Juli - August Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk Side 2 Kære alle. Så kom sommeren endelig til landet efter lang tids venten. Klub

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

SOLBJERG NU Januar 2014. 48. årgang. Nr. 5

SOLBJERG NU Januar 2014. 48. årgang. Nr. 5 Solbjerg januar 2014_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd 15-12-2013 09:49 Side 1 SOLBJERG NU Januar 2014. 48. årgang. Nr. 5 medlemsblad for solbjerg fællesråd Solbjergskolens Venneforening tog forskud på julen

Læs mere

Fællesskab i Vangkvarteret

Fællesskab i Vangkvarteret Infobrev til alle beboerne i Vangkvarteret Nr. 11 28. oktober 2015 Kom og spis med, når fælleshuset holder Mortensaften, tirsdag den 10. november fra kl. 17.30 Kom og mød Kantmaskerne i fælleshuset, onsdag

Læs mere

Et tilbud til børn fra børnehaveklasse til og med 6. klasse SOMMERSKOLEN UGERNE 26 OG 27

Et tilbud til børn fra børnehaveklasse til og med 6. klasse SOMMERSKOLEN UGERNE 26 OG 27 Et tilbud til børn fra børnehaveklasse til og med 6. klasse SOMMERSKOLEN 2010 UGERNE 26 OG 27 INFORMATION SOMMERSKOLEN 2010 PERIODE Sommerskolen er i ugerne 26 og 27. HVEM KAN DELTAGE Børn i 0. - 6. klasse

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2011 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Lind Aktivitetscenter

Lind Aktivitetscenter Lind Aktivitetscenter - hvor efterlønnere og pensionister mødes! Årsprogram 2014-15 09.00-09.30-09.00- Faste ugentlige aktiviteter - Mandag: Trædrejning mm. Man har naturligvis også mulighed for at lave

Læs mere

SOLBJERG NU. Maj - juni - juli - august 2014. 48. årgang. Nr. 9. medlemsblad for solbjerg fællesråd

SOLBJERG NU. Maj - juni - juli - august 2014. 48. årgang. Nr. 9. medlemsblad for solbjerg fællesråd Solbjerg Nu april 2014 OOK_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd 23-04-2014 11:53 Side 1 SOLBJERG NU Maj - juni - juli - august 2014. 48. årgang. Nr. 9 medlemsblad for solbjerg fællesråd Det nye outdoor-fitness

Læs mere

Sankthans aften d 23. juni Husk sidste tilmelding d 12. juni

Sankthans aften d 23. juni Husk sidste tilmelding d 12. juni Maj/juni 2015 Sankthans aften d 23. juni Husk sidste tilmelding d 12. juni Ekstra-valg til brugerråd Fordi et medlem af brugerrådet stopper, har brugerrådet besluttet at afholde valg af et nyt medlem.

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag.

Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag. Bestyrelsens beretning 2015 ENDELIG VERSION 30.12.2015 Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag. Den valgte bestyrelse

Læs mere

Fjends Karup. Program. Januar marts Få mere information om Ældre Sagen se: (distrikt 2 Viborg/Fjends)

Fjends Karup. Program. Januar marts Få mere information om Ældre Sagen se:  (distrikt 2 Viborg/Fjends) Fjends Karup Program Januar marts 2018 Få mere information om Ældre Sagen se: www.aeldresagen.dk (distrikt 2 Viborg/Fjends) Se også: www.fjendsnet.dk (foreninger Ældresagen) Har du lyst til at modtage

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Aktiviteter andet halvår 05. August - 18. december 2014 Valdemarshus har åbent dagligt fra 09:00 til 17:00 Valdemarshus, stedet hvor vi alle mødes Information

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Bølle er meget interesseret i at studere Violhusets fisk Holbergcentrets månedsnyt for marts 2015 Kære beboere, pårørende og personale Velkommen til marts måned. Når

Læs mere

Forår 2017 TRÆDREJERPORTEN 3A AVEDØRE STATIONSBY 2650 HVIDOVRE

Forår 2017 TRÆDREJERPORTEN 3A AVEDØRE STATIONSBY 2650 HVIDOVRE Forår 2017 TRÆDREJERPORTEN 3A AVEDØRE STATIONSBY 2650 HVIDOVRE TLF.: 36 77 30 90 Lene Mobil: 50 84 39 53 E-MAIL: lct@hvidovre.dk Hjemmeside: www.buqetten.hvidovre.dk Sidenr. 1. Velkommen i BuQetten + åbningstider.

Læs mere

Bordtennis: Børn/unge: Mandag kl. 18.00-19.00. Kontingent: kr. 250,00 Jes Kristiansen/ hjælpetrænere

Bordtennis: Børn/unge: Mandag kl. 18.00-19.00. Kontingent: kr. 250,00 Jes Kristiansen/ hjælpetrænere Velkommen til Vintersæson 2011-2012 Indholdsfortegnelse: Bordtennis side 2 Præmiewhist side 2 Jundokan Karate side 3 Badminton side 4 Indefodbold side 4 Spinning side 5 Mix-Motionsvolley side 6 Gymnastik

Læs mere

Simmersted og omegns Idrætsforening

Simmersted og omegns Idrætsforening Venlige hilsner Vinter aktiviteter 2015/2016 i og ønsket om en god sæson Simmersted og omegns Idrætsforening Familiesvømning Landsbydyst til sommerfesten.. 1. gang 3. september 2015 kl. 18.00 kl. 20.00

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

Kære bruger. Der vil også blive mulighed for at få fornyet garderoben når vi får besøg af Pasgård og Smartex.

Kære bruger. Der vil også blive mulighed for at få fornyet garderoben når vi får besøg af Pasgård og Smartex. Kære bruger Så er forårsprogrammet for 2015 klar. Vi har glædet os til at præsentere et varieret program med underholdning, fest, sang, musik og ikke mindst bankospil. Der vil også blive mulighed for at

Læs mere

Område Syd. Lokalcenter Kildevang. Aktivitetstilbud

Område Syd. Lokalcenter Kildevang. Aktivitetstilbud Område Syd Lokalcenter Kildevang Aktivitetstilbud 2014 Indhold Velkommen til aktivitetstilbuddene ved Lokalcenter Kildevang Velkommen til aktivitetstilbuddene ved Lokalcenter Kildevang 3 Brugerstyrede

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2015 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2015 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 12/5-23/6 Jesper D. Larsen 11/8-25/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-19.00 12/5-23/6 Jesper

Læs mere

SFO1 Pavillonen april 2013. Tlf. nummer: 36 37 83 41

SFO1 Pavillonen april 2013. Tlf. nummer: 36 37 83 41 Stjernebrevet SFO1 Pavillonen april 2013 Tlf. nummer: 36 37 83 41 I april måned holder støttebenet børnebanko i Pavillonen for alle medlemmer af støttebenet. Fra personalets side vil vi gerne benytte lejligheden

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr 58 sept.- okt. 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

Karneval i Aalborg Øst

Karneval i Aalborg Øst Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses Læs om Karneval i Aalborg

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

BAUNEPOSTEN. April & maj

BAUNEPOSTEN. April & maj BAUNEPOSTEN April & maj 2015 Redaktionen Henriette Tranberg..40 24 99 80 Mail: htr@ltk.dk Karin Andersen 40 24 99 70 Mail: kaan@ltk.dk Indlæg til Bauneposten, løsning på krydsord og lign. kan afleveres

Læs mere

Sognebladet Oddense-Otting

Sognebladet Oddense-Otting Sognebladet Oddense-Otting SEPTEMBER 2013 Det er så nemt - at skifte til os Det er lettere end du tror! Og vi gør det helt uden besvær for dig. Vi skal bare have din underskrift lettere bliver det ikke

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 20. juni 2014 Fredagsbrev nr. 786 Næste uge: 23. juni 24. juni 25. juni 26. juni 27. juni 28. juni Hjemgruppeuge 4.kl. på tur til København Farvel-fest for Erwin LM besøger 6.kl.

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Frivilligfest og Åbent Hus-arrangementer. Frivillig Fredag Sorø 2015

Frivilligfest og Åbent Hus-arrangementer. Frivillig Fredag Sorø 2015 Frivilligfest og Åbent Hus-arrangementer Frivillig Fredag Sorø 2015 Arrangører: Aktiviteten Stenlille AFRIKASTRIK Velkommen til Frivillig Fredag 2015 I år fejrer vi Frivillig Fredag både med Åbent Hus-arrangementer

Læs mere

EFTER SKOLETID. Fritidstilbud og -aktiviteter

EFTER SKOLETID. Fritidstilbud og -aktiviteter EFTER SKOLETID Fritidstilbud og -aktiviteter 1 Kære elever og forældre Her ser I vores brede vifte af tilbud. Vi har forsøgt at dække de forskellige dage godt ind, ligesom vi har bestræbt os på, at aktiviteterne

Læs mere

Februar 2010 21. ÅRGANG

Februar 2010 21. ÅRGANG Februar 2010 21. ÅRGANG Solhjem Søndermarksvej 53...75 84 08 44 Kredsleder Søren W. Nielsen...75 83 83 90 / 26 83 50 01 Formand Jørgen Bæk...75 82 48 65 Puslinge Tove Pedersen...75 82 59 13 Tumlinge Hanne

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 Redaktionen: Liselotte Ehrhardt og Heidi Lund. Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d.15, i måneden. Hvis nogen

Læs mere

Et sted for dig. - FDF Hjerm

Et sted for dig. - FDF Hjerm - FDF Hjerm Et sted for dig ... FDF giver børn og unge et ståsted at møde verden fra En verden af oplevelser FDF Hjerm er et godt tilbud til alle børn og unge med en bred vifte af muligheder. Vi lægger

Læs mere

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag:

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag: Tale ved Standerhejsningen den 2. maj 2015. På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde jer alle velkommen her i dag på en meget flot forårsdag, hvor træerne står lysegrønne og banerne står klar til brug.

Læs mere