SOLBJERG NU September årgang. Nr. 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOLBJERG NU September 2013. 48. årgang. Nr. 1"

Transkript

1 Solbjerg NU september 2013_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :57 Side 1 SOLBJERG NU September årgang. Nr. 1 medlemsblad for solbjerg fællesråd i. Lægerne i Solbjerg...side 3 Nyt fra fællesrådet...side 4-11 Udskiftning af vandmålere...side 11 Årets bagagerumsmarked...side 13 Med kærlig hilsen...side Byvandring i Tiset...side 19 Sporten... side deltagere mødte op til grundlovsfesten i Astrup Præstegårdshave, hvor dagens festtale blev holdt af Birthe Rønn Hornbech (indsat øverst til højre). Foto Erling Poulsen KIRKEBLAD FOR ASTRUP, TULSTRUP, HVILSTED OG TISET SOGNE

2 Solbjerg NU september 2013_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :57 Side 2 Danmarks bedste benzinkort Solbjerg - dit lokale indkøbssted ALTID BILLIG BENZIN SOLBJERG GENBRUG ÅBNINGSTIDER: MANDAG TIL FREDAG FRA KL. 11 TIL!7 SOLBJERG GENBRUG Solbjerg Hovedgade 77 A - Tlf M IKKEL R ASMUSSEN T ØMRER & B YGMESTER KVALITETS TØMRERARBEJDE UDFØRES NYBYGNING / OM OG TILBYGNING TAGARBEJDE / BINDINGSVÆRK UDSKIFTNING AF VINDUER OG DØRE ENERGIRUDER / BYGNINGSVEDLIGEHOLD TLF./MOBIL: / MRTB ER MEDLEM AF Solbjerg Fællesråds hjemmeside: 2 SOLBJERG NU

3 Solbjerg NU september 2013_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :57 Side 3 NyT FRA FæLLESRÅdET LEdER En god sommer går på hæld, men der er stadig forventning til en god sommerperiode, inden efteråret sætter ind, og i år vil efteråret være præget af det kommende kommunevalg. Som Danmarks næststørste by skal Aarhus på banen og være i front, når det gælder forberedelserne til fremtiden, for det gælder om at have de rigtige rammer for en aktiv udvikling. Det gælder også for Aarhus Syd med Solbjerg, som det sydligste område af Aarhus Kommune. Der er en ganske pæn vækst i Solbjergområdet, som berettiger, at der stilles yderligere krav til politikerne om fortsat god udvikling af vort område. Her kan man i øvrigt undre sig over, at på mange af de kort, som Aarhus Kommune laver i forskellige sammenhænge, er Solbjerg ikke engang sat på kortet, og det har ikke noget at gøre med gode eller dårlige tider, det er noget sjusk. Meget taler nu for, at vi går mod bedre tider, men dermed være ikke sagt, at kriseperioden er ovre. Derfor er der fortsat fokus på det store frivillige arbejde, der gøres over hele Danmark, hvor Solbjerg naturligvis er godt med. Her er der i Aarhus taget et godt initiativ til støtte og udvidelse af det frivillige arbejde i lokalområderne, hvor der har været holdt et par fyraftensmøder i Solbjerg med deltagelse af forskellige foreninger herunder fællesrådet. Det har resulteret i en beslutning om, at der lørdag den 5. oktober fra 9 til 14 kører en aktivitet med arbejdstitlen Åben by Solbjerg. Formålet er, at der er åbent hus i mange af byens institutioner og aktivitetssteder, hvor borgerne i Solbjerg og omegns kan se indenfor og høre, hvad der foregår. Det håber vi, at mange vil benytte sig af. Fkj. SOLBjERG NU UDKOmmER: Deadline for aflevering af stof: lørdag den 28. september søndag den 8. september lørdag den 2. november søndag den 6. oktober lørdag den 30. november søndag den 3. november lørdag den 28. december mandag den 2. december S OLBJERG NU redaktion: finn krogslund (ansvarshavende), tlf Poul smed, sussie olafsson ansvarlige for kirkebladet: sognepræst anne vejbæk og sognepræst jette rosenberg Christiansen oplag: tryk: Pe offset & reklame, varde ansvarlig udgiver: solbjerg fællesråd, bøgevangen 41, 8355 solbjerg Layout og opsætning samt modtagelse af indlæg: bjarne lampe, Højlundsparken 79, 8355 solbjerg - tlf Annoncer: Finn Krogslund, tlf Dette nummer er omdelt fra lørdag den 31. august i SOLBJERG NU 3

4 Solbjerg NU september 2013_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :57 Side 4 NyT FRA FæLLESRÅdET Forretningsudvalgets sammensætning Fra det sidste forretningsudvalgsmøde den inden sommerferien kan oplyses, at FU har konstitueret sig som følger: Da det ikke indtil nu er lykkedes at finde en afløser for Gunner Thomassen, som ikke ønskede genvalg på repræsentantskabsmødet den 6. maj i år, har forretnings-udvalget konstitueret sig den Finn Krogslund Jensen formand Jens Sejr Jensen næstformand Henning Bramsen kasserer Karsten Stær sekretær Sussie Olafsson sekretær Poul Smed ad hoc opgaver Jens Sejr Jensen FU s repræsentant i Beboerhusstyrelsen Vi håber snarest at finde en afløser for Gunner Thomassen i forretningsudvalget. Forretningsudvalget udgør jævnfør vedtægternes 7 bestyrelsen i Solbjerg Aftenskole. Fyraftensmøde Fællesrådet var vært i Fritidscentret for det 3. fyraftensmøde om fællesskab uden grænser. Der er allerede flere eksempler på, at aktiviteter er sat i gang, men også bekræftelser på, at de allerede tidligere er sat i gang. Så samarbejde på tværs er ikke et ukendt begreb i Solbjerg. Der blev besluttet at holde åbent hus arrangementer rundt omkring i Solbjerg lørdag den 5. oktober 2013 mellem kl. 9 og 14 for at vise de lokale i Solbjerg med mange tilflyttere, hvad Solbjerg har at byde på blandt meget andet. Vi håber, at der er mange, som vil benytte dette tilbud. Møde med Trafik og Veje Den 25. september er fællesrådene i Aarhus Syd indbudt til det årlige møde om indholdet i forslag til anlægsprogrammet for Mødet omfatter: Tidsplan og økonomiske rammer vedr. Trafik og Veje Orientering om planlægning og generelle problemstillinger (Trafik og Veje/Natur og Miljø Anlægsprojekter i området samt fællesrådenes ønsker og prioritering af disse Drøftelse af særlige driftsforhold Solbjerg Fællesråd lægger stor vægt på følgende forhold: trafiksikkerheden og hastigheder på de aktuelle lokale områder herunder skoleveje cykelsti fra Solbjerg til Tranbjerg almindelige vedligeholdelse/reparationer af vejnettet i Solbjerg samt afstregninger etablering/udførelse rundkørsel og vejnet udenom Solbjerg Byport og ud til landevejen fælles for Aarhus Syd: Linjeføring og anlæg af Beder-Bering vejen Der er talt meget og længe om disse områder. NU må det være tiden til beslutninger og udførelse. Disse forhold skal ses i sammenhæng med vor deltagelse i møder om Oddervejen med rundkørsel ved Damgårds Allé ind til Malling baseret på de senere års uheldsstatistik. 4 SOLBJERG NU

5 Solbjerg NU september 2013_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :57 Side 5 NyT FRA FæLLESRÅdET Udendørs fitness i Solbjerg Den 3. juni var fællesrådet indbudt til et møde med rådmanden og repræsentanter fra Solbjerg Idrætsforening, Sport og Fritid om etablering af et udendørs fitness anlæg i Solbjerg. Der står en bevilling på kr ,- + moms klar til etablering her i efteråret. Mulige placeringer er ved hundeskoven, Solbjerg Skov, Lundbjergvang og et grønt areal bag ved Halmvarmeværket. Senior-andelsbolig sælges På Bøgevangen 91B sælges pænt, lyst og rummeligt andelsrækkehus opført i 2004 med stue/køkken og 2 værelser. Til huset er der en lille have samt en fin vestvendt terrasse. derudover er der carport og skur. For flere oplysninger se og kontakt tlf Nu også natbus til Solbjerg Hvis I ikke lige har set det i den nye buskøreplan, så se bare her. Der er lyttet til den stærke kritik fra Solbjerg og Solbjerg Fællesråd om, at natbusserne ikke kørte længere end til Tranbjerg. Det var urimeligt Der er heldigvis lyttet, dog ikke godt nok, men Solbjerg har nu fået en åbning, således at en ud af tre natbusser kører til Solbjerg i vinterplanen. Solbjerg Fritidscenter Solbjerg Hovedgade Solbjerg LEJE AF LOKALER TIL FESTER Huset ejes af Solbjerg Fællesråd, og er dermed foreningens hus, og foreningen vil altid have 1. ret til brugen af lokalerne. Ved udlejning til private i Solbjerg er det et krav, at man er tilknyttet en af de foreninger, som er tilsluttet Solbjerg Fællesråd. SOLBJERG NU 5

6 Solbjerg NU september 2013_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :57 Side 6 KORT NyT Ændringer hos lægerne i Solbjerg Kære patienter Vi (lægerne i Solbjerg) har valgt at ophøre med vores gamle samarbejde per Det betyder for jer som patienter, at Inger Bone fraflytter praksis. Inger Bone har haft den sidste dag i praksis. Hun har valgt ikke at skulle sige farvel eller have afskedsreception. Hun har været rigtig glad for sit arbejde som læge i Solbjerg, og for jer som patienter. Inger Bone fortsætter som praktiserende læge i det nordlige Aarhus. Karin Gubi og Lene Skovmose fortsætter med at drive praksis som hidtil. Kristian Voergård vil være fast vikar i fire dage om ugen, og der starter en ny vikar den , Birgitte Giørtz- Carlsen, som vil være vikar to dage om ugen. Begge er færdigtuddannede praktiserende læger og speciallæger i almen medicin. Vores faste personale fortsætter uændret. Vi vil bestræbe os på fortsat at yde god lægehjælp til jer borgere i Solbjerg og omegn og håber, at Inger Bones patienter med tiden kan blive trygge og tilfredse med de nye læger. Venlig hilsen Lægerne i Solbjerg v/ Karin Gubi og Lene Skovmose Hjertestartere i Solbjerg Hvor Hvornår Mariehønen Børnehuset Spiren Kærgården Hasselhuset Solbjerghallen Solbjerg Skole Seniorbo Bøgevangen 101 Bøgevangen 99 Kærgårdsvej 39 Kærgårdsvej 14 Kærgårdsvej 4 A Kærgårdsvej Kærgårdsvej Egevangen Daglig fra 6.30 til 17 men fredag 6.30 til Daglig fra 6.30 til 17 men fredag 6.30 til Daglig fra 6.30 til 17 men fredag 6.30 til Daglig fra 6.30 til 17 men fredag 6.30 til Daglig fra 6.30 til 17 men fredag 6.30 til Daglig i åbningstiden Daglig i åbningstiden Daglig Lokalc. Solbjerg Elmevangsvej 2 Daglig Lægerne i Solbjerg Solbjerg Fritidscenter Solbjerg Hedevej 43 Solbjerg Hovedgade 88 Mandag- fredag i åbningstiden Daglig. Hvis fritidscentret har lukket, kan nøglen hentes i Solbjerg Bageri (kl. 7-21). 6 SOLBJERG NU

7 Solbjerg NU september 2013_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :57 Side 7 Velkommen til nuværende og kommende brugere af Solbjerg Aftenskole og hermed Solbjerg Aftenskoles program for efteråret 2013 Indledningsvis glæder det os at kunne oplyse, at vi nu kan byde velkommen til en ny aftenskoleleder i Solbjerg Aftenskole, som tiltræder pr. 1. september Velkommen til Camilla Broo Lykkeberg, Solbjerg, hvor vi af praktiske grunde har aftalt en glidende overgang, således at Ingelise Pedersen tager sig af regnskabssiden året ud, hvor Camilla Broo Lykkeberg så tager helt over i foråret Vi ser frem til et godt samarbejde. På det givne grundlag bliver programmet i denne omgang ikke så bredt, som vi i bestyrelsen kunne ønske det, men vi har gode forventninger til en positiv udvikling, hvilket også vil være en udfordring for vores nye aftenskoleleder. Derfor er antallet af udbudte kurser i denne omgang med en vis begrænsning som følger: Yoga 1 Yoga 2 Yoga Pilates Indien: Fra eksotiske storriger til moderne gigant Litteratur studiekreds/forfatteren Per Petterson Kursus i genoplivning og brug af hjertestarter Tilmeldingen er ud fra princippet Først til mølle, der foregår som følger: På : Benyt tilmeldingsblanketten sidst i programmet Vigtig info for pensionister: Hvis man er fyldt eller fylder 65 år i 2013 er CPR. Nr. nok ved tilmeldingen. Er man ikke fyldt 65 år, skal der medbringes en kopi med bevis for, at man er pensionist. Hvis det ikke følges, kan man ikke få reduceret betaling, og skal derfor betale fuld pris for kurset. Man er tilmeldt og sikret en plads på holdet, når betaling er registreret. Af praktiske grunde ser vi meget gerne, at indbetaling sker via netbank: Reg.nr og konto nr eller ved kontant betaling til aftenskolens repræsentant/underviser senest 2. kursusgang. Man er tilmeldt og sikret en plads på holdet, når betaling er registreret. Vi byder velkommen til en ny sæson i vores egen lokale aftenskole, hvor det er bestyrelsens mål og håb, at der vil komme flere ønsker fra vores lokale område om start af nye spændende kurser ikke bare til dagtimerne men også til aftenkurser. Med venlig hilsen SOLBJERG AFTENSKOLE Finn Krogslund Jensen formand SOLBJERG NU 7

8 Solbjerg NU september 2013_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :57 Side 8 Kort beskrivelse af kurserne: Yoga 1/hold 1 13 x 2 lektioner Kom i form med yoga og åndedrætsøvelser. Yoga giver balance i krop og sjæl, øger kropsbevidsthed, smidighed og styrke, og forbedrer åndedrættet og koncentrationsevnen. Medbring selv måtte til underlag og tæppe til afslapning. Start: Mandag den 16. september Afslutning: Mandag den 16. december Sted: Solbjerg Fritidscenter kl Max. deltagere: 12 Underviser: Birgitte E. Schmidt Tlf.nr.: Pris: 750/600 kr. Yoga 2/ hold 2 13 x 2 lektioner Kom i form med yoga og åndedrætsøvelser. Yoga giver balance i krop og sjæl, øger kropsbevidsthed, smidighed og styrke, og forbedrer åndedrættet og koncentrationsevnen Medbrig selv måtte til underlag og tæppe til afslapning. Start: Mandag den 16. september Afslutning: Mandag dem 16. december Sted: Solbjerg Fritidscenter kl Max deltagere: 12 Underviser: Birgitte E. Schmidt Tlf.nr Pris: 750/600 kr. Yoga Pilates - yogalates 13 gange a 2 x 45 min. Pilates giver dine muskler styrke og giver dig lange og slanke muskler og kropsbevidsthed. Yoga giver smidighed, harmoni og balance i kroppen og sindet. Under træningen får du mulighed for at arbejde med koncentration, koordination, holdning, vejrtrækning og udholdenhed. Underviser: Kamma Schmidt Stott, pilates- og yoga underviser Diplom: Krop, kost og sundhed. Læs mere Start: Torsdag den 5. september Sted: Solbjerg Fritidscenter kl til Pris: 750/600 kr. 8 SOLBJERG NU

9 Solbjerg NU september 2013_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :57 Side 9 Indien: Fra eksotiske storriger til moderne gigant Indiens historie rækker over mere end 3000 år, og den hinduistiske kultur er den eneste af oldtidens højkulturer, som har overlevet til i dag.. Inden 1500 år f.kr. var der store byer i Indusdalen. Lige så mange højtudviklede riger fulgte efter. Buddha stiftede i Nordindien en verdensreligion, og i århundrederne omkring Kristi fødsel fostrede Indien banebrydende matematikere, astronomer og digtere. Islams erobring af det nordlige Indien skabte en til tider blodig konfrontation mellem to verdensreligioner, som dog i nogle perioder kunne leve side om side. Under stormogulerne i tallet var tilrejsende europæere himmelfaldne over landets rigdom. Stormogulriget forfaldt dog, og Indien blev en britisk koloni og juvelen i dronning Victorias imperium. I dag rummer Indien både årtusindgamle livsformer og hypermoderne IT-teknologi, og landet er trods udbredt fattigdom en af verdens økonomiske stormagter. Start: Mandag den 23. september kl Sted: Lokalcenter Solbjerg (lokalet ved siden af cafeen) Tidspunkt: Mandage fra kl og 10 gange Pris: 750/600 kr. Lærer: Cand. mag. Kai Otto v. Barner Litteraturstudiekreds 2013 Forfatter Per Petterson (1952) Forfatterens romaner/noveller foregår i den foretrukne periode: Barne- og ungdomsårene i 1960erne og 1970erne. Han fortæller sine læsere om skæbneveje i livet, dem man kan kæmpe imod, men aldrig løbe fra. Familietrådene filtrer sig ind i hinanden, så hjertet til sidst er lige så fyldt som tungt. Man aner også i forfatterskabet, at moderens danske opvækst har sat vigtige spor. Som læser kommer man aldrig så tæt på drengesind, som i Per Pettersons bøger, og man oplever gang på gang, at den navn-løse Jeg fortæller, der er vendt tilbage til sit barndomsland, får hold på fortiden. Hans forfatterskab er ikke særligt omfangsrigt: 1987: Aske i mund, sand i skoen 1989: Ekkoland (132 sider) 1996: Til Sibirien (217 sider) skal bruges i : I kølvandet (174 sider) skal bruges i : Ud og stjæle heste (260 sider) skal bruges i : Månen over porten 2008: Jeg forbander tidens flod. Et Maos citat (250 sider) skal bruges i 2013 Dvs. vi skal læse fire bøger inden efterårets studiekreds. Kurset er på 12 timer 6 gange Tidspunkt: onsdag kl. 14 til 16 Start: Onsdag den 23. oktober Mødested: Lokalcenter Solbjerg i lokale 1-2 Underviser: Lillian Hartmann Pris: 750/600 kr. * I løbet af efteråret er der planlagt et aftenkursus i Førstehjælp og genoplivning/brug af hjertestarter SOLBJERG NU 9

10 Solbjerg NU september 2013_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :57 Side 10 Solbjerg Aftenskole er Solbjergområdets egen aftenskole Skolen blev oprettet den 1. april 1970 af Solbjerg Fællesråd og drives af egnens beboere i et fællesskab. Den daglige ledelse og drift varetages af en aftenskoleleder i samarbejde med aftenskolens bestyrelse, og alle kurser oprettes i henhold til Folkeoplysningsloven. Solbjerg Aftenskole byder nye og hidtidige elever velkommen til efterårssæsonen 2013, og vi håber, at der i programmet er et kursus, der vil tiltale dig, og ellers er du meget velkomne til at komme med nye forslag til vores nye aftenskoleleder. Vi har god plads til fornyelse. Så benyt din medindflydelse, hvis du har et fag eller har viden om teoretiske, praktiske, kreative, sproglige, eller musiske færdigheder, som andre kan få glæde af, og du eventuelt selv har lyst til at undervise, så vil Solbjerg Aftenskole meget gerne i kontakt med nye undervisere, hvor du kan være med til at styrke det lokale grundlag og bygge videre - og så kan der spares tid og penge for brugerne. Vi glæder os til at se dig i Solbjerg Aftenskole. Formand for aftenskole: Finn Krogslund Jensen Tlf Tilskud Der ydes tilskud til arbejdsledige, pensionister, efterlønsmodtagere, handicappede og øvrige (60-65 årige uden arbejdsindtægt, studerende og lærlinge). OBS! Der ydes dog kun tilskud til deltagere, der er bosat i Aarhus Kommune. Ved tilmelding skal arbejdsledige aflevere en attesteret blanket af arbejdsformidlingen, hvor blanketten udleveres. Pensionister og efterlønsmodtagere skal som dokumentation forevise sidste udbetalingsbilag. Studerende skal fremvise gyldigt studiekort, og lærlinge medbringer lærlingebrev. Prisen bag stregen er for pensionister, efterlønsmodtagere, ledige, studerende og lærlinge, og og dokumentationen skal forevises. Eks. 750/600 kr. Tilmelding til aftenskolen kan ske på følgende måder: 1. Send nedenstående tilmeldingsblanket i kuvert. 2. Tilmeld dig aftenskolen hos: Aftenskoleleder Camilla Broo Lykkeberg Hasselvangen 4, 8355 Solbjerg Tlf På grund af tilskudsordningen skal CPR-nummer oplyses af de deltagere, som IKKE er bosat i Aarhus Kommune. Deltagere bosat i Aarhus Kommune oplyser fødselsdato. Tilmeld dig venligst inden kursets begyndelse af hensyn til underviserens planlægning af kurset. HUSK venligst! Betaling for deltagelse i kurser sker inden eller på første mødedag. Tilmeldingsblanket (blanketten sendes i kuvert) Jeg tilmelder mig herved kursus i Solbjerg Aftenskole Aftenskoleleder: Camilla Broo Lykkeberg, Hasselvangen 4, 8355 Solbjerg i fag: Hold i fag: Hold Cpr.-nr./fødselsdato: Navn: Adresse: Mail: Post-nr. og by Tlf. nr. 10 SOLBJERG NU

11 Solbjerg NU september 2013_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :57 Side 11 NyT FRA FæLLESRÅdET Solbjergs bomærke Vi har haft en henvendelse fra et medlem af fællesrådet om brug af vort bomærke, som er registreret og beskyttet i Varemærke- registret. Til oplysning for vore medlemmer har vi den beslutning, at medlemmerne gerne må benytte bomærket til eget brug, men hvis der skulle være et ønske f.eks. fra en virksomhed om anvendelse af bomærket, skal der betales et gebyr afhængig af formålet efter ansøgning til Solbjerg Fællesråd. Her skal lige anføres, at fællesrådet betaler et beløb til Varemærke-registret for denne registrering og beskyttelse. Affaldsspand i hundeskoven Det er nu lykkedes for os at få opsat en affaldsspand i hundeskoven, som også omfatter tømning, så de sorte poser kan blive anbragt på rette sted af hundeejerne, hvilket også omfatter tomme dåser, papir, og andet affald. Forårsblomster Fællesrådet har atter ansøgt om en portion blomsterløg, hvor vi mangler en udbygning af de bestående områder. Da vi har fået flere portioner, er vi ikke med i første pulje i år, men håber alligevel, at vi kan komme med i restpuljen. - Men én ting er sikker, det ser rigtig godt ud, når disse forårsbebudere myldrer op af jorden ved alle fire indkørsler til Solbjerg. Det hører vi fra mange af de lokale, men også fra gæster, som kommer til Solbjerg. Til strikkedamerne da Indien ikke længere vil modtage tøj fra danmark, har vi i stedet fået anbefalet Saron Slette, der sender tøj videre til lande i Østeuropa. Vi har også fået kontakt til Polens Venner i Himmerland, som sender nødhjælp til Katowice i Polen. derfor starter vi igen med at strikke på Lokalcenter Solbjerg onsdag den 11. september, og derefter om onsdagen i ulige uger på afdelingen fra kl til kl På et glædeligt gensyn Eva Christensen Solbjerg Hedevej 128, 8355 Solbjerg. (Tlf ) Solbjerg Vandværk A.m.b.a. informerer: Udskiftning af vandmålere På vandværkets generalforsamling den 18. marts 2013 blev det vedtaget, at bestyrelsen skulle igangsætte udskiftningen af de nuværende vandmålere til fjernaflæselige vandmålere. I august-september 2013 vil vandværket derfor begynde udskiftningen af de ca. 400 målere, der vil blive udskiftet i år. de resterende ca. 600 vil blive udskiftet i de berørte forbrugere, der får sin måler udskiftet i 2013, vil blive direkte kontaktet. Venlig hilsen Bestyrelsen Solbjerg Vandværk A.m.b.a. August 2013 SOLBJERG NU 11

12 Solbjerg NU september 2013_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :57 Side 12 Dyrlæge Finn Østerrgaard gaard Dyrlæge Kari-Anne Bjørnkjær-Nielsen Dyrlæge Ulrik Bech Dyrlæge Darly Eglin Dyrlæge Anette Valeur a Axelsen $O PHGLFLQVN RJ NLUXUJLVN EHKDQGOLQJ 5 5 QWJHQ 6FDQ QQ QLQJ (QGRVNRSL /DERUDWRULHXQGHUV JHOVHU +XGXQGHUV JHOVHU 7DQGEHKDQGOLQJ 6WRU SHWVKRS PHG VDOJ DI IRGHU RJ XGVW\U 7U Q QLLQJ Sn YDQGO EHEnQG.LURSUDNWLN )\VLRWHUDSL $GI UGVEHKDQGOLQJ,QJHUVOHYWRIWHQ 7UDQEMHUJ 7OI ceqlqjvwlghu PDQGDJ IUHGDJ NO / UGDJ NO Døgnvagt www. vidunderknolden.dk 12 SOLBJERG NU

13 Solbjerg NU september 2013_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :57 Side 13 Solbjerg bagagerumsmarked Lørdag den 7. september 2013 kl For 12. år i træk gør vi det igen! Skulle du have lyst til en plads på markedet, koster det kun 80 kr., men husk der bliver rift om pladserne, da vi har kræmmere skrevet op fra de sidste år. Børnepladser 25 kr. Kom og kig på det årlige marked og gør en god handel med de trofaste kræmmere, der støtter håndboldafdelingens ungdomshold i Solbjerg Idrætsforening. Markedet holdes, som det plejer på p-pladsen ved skolen og hallen. Først til mølle princippet gælder. Tilmelding skal ske til Ole Johansen på tlf ellere Børge Bøtkjær tlf Der bliver mulighed for at købe kaffe, sodavand, grillpølser og varme vafler på pladsen. Stor tombola. Så kom og køb et lod mellem kl Områdets bedste rådgivningsteam Djurslands Bank Tranbjerg Hovedgade Tranbjerg SOLBJERG NU 13

14 Solbjerg NU september 2013_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :57 Side 14 LOKALCENTER SOLBJERG Onsdag 18. september kl. 18. Løvfaldsfest. Buffet fra Cafe Solbjerg Pris 125,00 kr. Tilmelding senest mandag den 9. september til Birthe Møller Hansen på tlf eller Kl 13 15, Besøg af Borgerservice (se annoncen). Mandag 23. september kl. 19. Syng Sammen. Harmonikagruppen Knurrifas - Entre incl. Kaffe med brød 35 kr. Onsdag 2. oktober kl Årsmøde/Opstillingsmøde til Brugerrådet. Der serveres Gule Ærter, pris 30 kr. Lørdag 5. oktober kl Åbent Hus på lokalcenter Solbjerg i forbindelse med arrangementet Åben By. Onsdag 9. oktober kl. 10. Senior Shop. Kl. 13 Modeopvisning. Alle arrangementerne foregår i Caféen Lokalcenter Solbjerg. Der er kun adgang fra Bøgevangen gennem indgangen i underetagen (ved træningslokalet). Mulighed for kørsel til alle arrangementerne efter gældende regler. Ring til Poul Smed Tilmelding til Odderturen til førstkommende onsdag. Ring til Jonna Andreasen mandag mellem kl. 9 og 10 på tlf Pris kr. 24. Opsamling til Odderturen sker mellem kl. 9 og Telefonliste for Lokalcenter Solbjerg Område Syd kontortid: Mandag til fredag - Tlf fra kl Brugerrådet tlf hver onsdag kl Brugerrådet: Formand: Minna Jørgensen Tlf Næstformand: Poul Smed Tlf Kasserer: Bjørn Nielsen Tlf Sekretær: Vibsen Bach Hansen Tlf Aktivitetsudvalg: Formand: Birthe Møller Hansen.Tlf Lis Beyer. Tlf Ruth Nielsen. Tlf Knud Hartmann. Tlf Frivillig Koordinator: Inga Klode - Tlf Forebyggende hjemmebesøg Gitte Sand - Tlf Træffetid: Træning og aktivitet Tlf Personalet træffes ml. 8-9 Sundhedsklinikken i Tranbjerg Tlf kl Besøgstjenesten: Lisbeth Andersen - Tlf helst efter kl. 18 Pensionistpatruljen Erik Arve: Mobil: ml. kl SOLBJERG NU

15 Solbjerg NU september 2013_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :57 Side 15 LOKALCENTER SOLBJERG SOLBJERG NU 15

16 Solbjerg NU september 2013_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :57 Side 16 e LOKALCENTER SOLBJERG Med kærlig hilsen fra pleje Nu hvor plejeboligerne i Solbjerg er godt i gang, og hverdagen er ved at indfinde sig med plejeboligerne som en del af lokalområdet i Solbjerg, ligger det plejepersonale, teamleder og frivilligkoordinator meget på sinde at få fortalt lidt mere om, hvordan vi sammen med beboeren arbejder for en god hverdag med fællesskab, aktiviteter og et trygt indhold i hverdagen. Vi vil gerne, at det gode ry og omdømme matcher den virkelighed, der er i plejeboligerne og ser livet i plejeboligerne som en dynamisk proces, hvor vi alle sammen kan være med til at udvikle os sammen. Mange ting sker i plejeboligerne, hvor hverdagen er fyldt af mangfoldighed, og hvor der skal tages særlige hensyn for at sikre den enkeltes borgers autencitet og i videst mulige omfang - uafhængighed. Set udefra kan nogle situationer mistolkes som undladelsessynder, hvis man ikke kender til den baggrund, der er i forhold til den pleje og omsorg, der er gjort i forhold til den enkelte beboer. Det at bo i plejeboligerne, er som at bo i eget hjem svarende til et senior-fællesskab. I plejeboligerne Solbjerg er det visionen, at hver dag skal være en god dag med liv fællesskab og gode oplevelser. Vi vil arbejde på at imødekomme kedsomhed, ensomhed og hjælpeløshed, hvilket understøttes af en de værdier, som ligger i det understøttende koncept - også kaldet EDEN Alternative. Nogle af de beboere der flytter i plejeboligerne er meget afhængig af hjælp og kan have svært ved at agere inden for en ramme. Det betyder, at ind i mellem går en borger sig en tur og kan måske ikke finde hjem igen. Måske tror vedkommende, at hun/han bor et helt andet sted - eller måske er beboerne ude at lede efter noget, de husker fra deres liv, men som måske ikke er mere. Derfor er det os magtpåliggende, at alle borgere i lokalområdet kender til at, hvis man møder en beboer, som man skønner har brug for hjælp, eller man oplever en situation, der skaber undring, så kontakt plejeboligerne og få udredt, hvad der er virkeligheden, og hvor man kan få hjælp. Vi vil gerne takke alle de Solbjergborgere, der på forskellig vis har bidraget til, at beboerne har et godt hverdagsliv. Vi oplever en enorm hjælpsomhed og ansvarlighed i forhold til de beboere, der forlader plejehjemmet, uden at kunne finde hjem igen. Vi er dybt taknemmelige for jer, der ringer og fortæller, hvis I har set en af beboerne, eller at I følger beboeren hjem, eller I tager med dem i bussen, for at de ikke forsvinder helt og mange 16 SOLBJERG NU

17 Solbjerg NU september 2013_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :57 Side 17 ejeboligerne i Solbjerg andre fine måder I har håndteret mødet med en beboer, der har svært ved at orientere sig. Tak for det. Vi bliver nogle gange spurgt, om vi da ikke kan låse dørene, så beboeren ikke går? Det kan vi af lovgivningsmæssige grunde ikke! Vi har en tydelig lovgivning om magtanvendelse, som skal følges. I forhold til de beboere, der vil forlade hjemmet, men som kan have svært ved at orientere sig, har vi udarbejdet handleplaner, som dog ikke er garanti for at beboeren ikke forlader hjemmet. Vi kan - og må ikke holde beboerne tilbage med magt, men har forskellige muligheder for at guide, støtte og være opsøgende, når vi kan se en beboer søger dørene. Rent teknisk har vi mulighed for at få tilladelse til at anvende overvågning med fx at anvende GPS; men den holder ikke beboerne i hjemmet. Men grundholdningen er, at beboeren så vidt det overhovedet er muligt skal bevare deres frihed, og vi som medarbejdere skal sikre den frihed med størst mulig sikkerhed og omsorg. I skrivende stund bor der 31 beboere, 3 katte, 2 hunde og et ukendt antal fisk i hjemmet, som alle er med til at skabe liv i huset. Vi har en dejlig stor gruppe af frivillige, der kommer i hjemmet og giver kolorit på hverdagen hos os. Vi har gudstjeneste, sangeftermiddage, strikkeklub, gymnastik, selvtrænere der træner med beboere (træningsvenner), blomstervandere, besøgsvenner, hundevenner, frivillige buschauffører der kører på tur hver tirsdag og så videre. Derudover har der blandt andet været besøg af Holmespillemændende, Rundhøjkoret og senest har Gjellerupscenen haft en workshop med beboerne, hvor historiefortælling, smil på læben og sang var bærende elementer. Ugen blev afsluttet med en forestilling for os alle og familien. Generationsdagen var en succes med besøg af skolen, der fik beboerne til at danse 2 skridt til højre og 2 skridt til venstre og dagplejebørn, dagplejemødre, beboere og medarbejdere, der blæste sæbebobler og spillede med balloner sammen med beboerne. Vi har forældre, der kommer hver onsdag og afleverer deres små dejlige børn hos dagplejemødrene i legestuen. Tak til jer fordi vi må få glæde af jeres børn. De giver glæde, latter, liv og også naturlige bekymringer hos vores beboere. Alt sammen noget der hører det gode liv til. Vi vil fortsat gerne være et levende hus, der er en del af det omkringliggende samfund. Derfor er i alle; børn, unge og voksne, meget velkomne til at komme og besøge os i hjemmet. Ring gerne i forvejen; men spontane besøg er også velkomne. Skulle I møde en beboer som I oplever virker hjælpsøgende eller hjælpeløs er I altid velkommen til at kontakte os på telefon; SOLBJERG NU 17

SOLBJERG NU. September 2014. 49. årgang. Nr. 1. medlemsblad for solbjerg fællesråd

SOLBJERG NU. September 2014. 49. årgang. Nr. 1. medlemsblad for solbjerg fællesråd Solbjerg Nu september 2014.Duelig_Solbjerg NU - 8/20/2014 18:51 Side 1 SOLBJERG NU September 2014. 49. årgang. Nr. 1 medlemsblad for solbjerg fællesråd Atter i år har den populære håndboldskole i Solbjerg

Læs mere

KIRKEBLAD FOR ASTRUP, TULSTRUP, HVILSTED OG TISET SOGNE

KIRKEBLAD FOR ASTRUP, TULSTRUP, HVILSTED OG TISET SOGNE Solbjerg December 2014 nyeste H_Solbjerg NU - 11/20/2014 12:29 Side 1 SOLBJERG NU December 2014. 49. årgang. Nr. 4 medlemsblad for solbjerg fællesråd SIFs glade klubmestre i svømning 2014 Nyt fra Fællesrådet

Læs mere

SOLBJERG NU. Oktober 2014. 49. årgang. Nr. 2. medlemsblad for solbjerg fællesråd. Så har FDF igen fyret ovnen op til Kagens dag 2014. Læs side 19.

SOLBJERG NU. Oktober 2014. 49. årgang. Nr. 2. medlemsblad for solbjerg fællesråd. Så har FDF igen fyret ovnen op til Kagens dag 2014. Læs side 19. Solbjerg Nu okt.14_solbjerg NU - 9/18/2014 11:20 Side 1 SOLBJERG NU Oktober 2014. 49. årgang. Nr. 2 medlemsblad for solbjerg fællesråd Indhold: Nyt fra fællesrådet side 3 til 5 Eventmager 13 til 18 år

Læs mere

SOLBJERG NU. medlemsblad for solbjerg fællesråd KIRKEBLAD FOR ASTRUP, TULSTRUP, HVILSTED OG TISET SOGNE. Juli - august 2014. 48. årgang. Nr.

SOLBJERG NU. medlemsblad for solbjerg fællesråd KIRKEBLAD FOR ASTRUP, TULSTRUP, HVILSTED OG TISET SOGNE. Juli - august 2014. 48. årgang. Nr. Solbjerg Nu juli-august 2014_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd 18-06-2014 12:16 Side 1 SOLBJERG NU Juli - august 2014. 48. årgang. Nr. 10 medlemsblad for solbjerg fællesråd Der arbejdes hårdt her i sommervarmen

Læs mere

SOLBJERG NU Marts 2013. 47. årgang. Nr. 7

SOLBJERG NU Marts 2013. 47. årgang. Nr. 7 Solbjerg NU marts 2013_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd 2/21/2013 9:34 AM Side 1 SOLBJERG NU Marts 2013. 47. årgang. Nr. 7 medlemsblad for solbjerg fællesråd.. Forårsblomsterne skyder nu op af den kolde

Læs mere

SOLBJERG NU. medlemsblad for solbjerg fællesråd

SOLBJERG NU. medlemsblad for solbjerg fællesråd Solbjerg marts 2014 ny_solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd 20-02-2014 09:31 Side 1 SOLBJERG NU Marts 2014. 48. årgang. Nr. 7 medlemsblad for solbjerg fællesråd Børnegården har udvidet og inviterer alle til

Læs mere

KIRKEBLAD FOR ASTRUP, TULSTRUP, HVILSTED OG TISET SOGNE

KIRKEBLAD FOR ASTRUP, TULSTRUP, HVILSTED OG TISET SOGNE Solbjerg NU april 2015 - OK-ja_Solbjerg NU - 3/18/2015 21:34 Side 1 SOLBJERG NU April 2015. 49. årgang. Nr. 8 medlemsblad for solbjerg fællesråd Fællesrådet Fællesspisning Kunst i Solbjerg - hvad synes

Læs mere

SOLBJERG NU MAJ 2012. 46. årgang. Nr. 9

SOLBJERG NU MAJ 2012. 46. årgang. Nr. 9 Solbjerg Nu -maj_solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd 4/25/2012 6:46 PM Side 1 SOLBJERG NU MAJ 2012. 46. årgang. Nr. 9 medlemsblad for solbjerg fællesråd Årets gymnastikopvisning i Solbjerghallen Indhold Nyt

Læs mere

www.maarslet-bladet.dk LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD MÅRSLET-bladet JULI / AUGUST 2013 1

www.maarslet-bladet.dk LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD MÅRSLET-bladet JULI / AUGUST 2013 1 MÅRSLET-bladet JULI / AUGUST 2013 1 Juli / August 2013 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet JULl / AUGUST 2013 E-mail

Læs mere

FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1. www.holmsland.dk 1

FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1. www.holmsland.dk 1 FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1 www.holmsland.dk 1 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2014 Udgives af: HOLMSLAND SOGNEFORENING www.holmsland.dk Bladudvalg: Iver Poulsen, Røjklitvej

Læs mere

Parkposten. Kultur og fritid Side 11. Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia. Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13

Parkposten. Kultur og fritid Side 11. Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia. Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13 Parkposten Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia Årgang 5 Nr. 1 Marts 2015 Redaktionen Leder Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13 Bygge bro og netværk Beskæftigelse og udd. Aktivitetshus

Læs mere

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Nr. 2 - Maj 2013. Sognebladet. Sognebladet. Kom til Sommerfest

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Nr. 2 - Maj 2013. Sognebladet. Sognebladet. Kom til Sommerfest Sognebladet Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn Sognebladet 36. årgang Nr. 2 - Maj 2013 Sognebladet Kom til Sommerfest på sportspladsen i Vester Nebel 13.-16. juni 2013 1 ARNE S. ANDERSEN SMEDE- & MASKINFABRIK

Læs mere

BØGEBLADET. Pejrup, Vester Aaby og Aastrup

BØGEBLADET. Pejrup, Vester Aaby og Aastrup November 2014 6. årgang BØGEBLADET Pejrup, Vester Aaby og Aastrup Bladet udgives af NYT fra: Bøgebjerg Idrætsforening -Bøgebjergfesten - Egnsfesten - Bøgebjerghallen - Bøgebjergmessen Bøgebjerghuset/Bøgebjergskolen

Læs mere

Låsby Bladet. Nr. 23 Årgang 6 Februar 2005. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsby Bladet. Nr. 23 Årgang 6 Februar 2005. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet Nr. 23 Årgang 6 Februar 2005 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet, Side 2 Låsby Bladet - lokalblad for Låsby og Omegn, udgivet af Låsby Informationsforening - LIF.

Læs mere

Til foreninger / klubber, firmaer, m.v. Så bringer vi det i bladet - (hvis pladsen tillader) Skriv og send inden det er for sent, husk deadline

Til foreninger / klubber, firmaer, m.v. Så bringer vi det i bladet - (hvis pladsen tillader) Skriv og send inden det er for sent, husk deadline Gelsted Bladet Bladet er trykt i 2500 eksemplarer og omdeles i Gelsted, Ålsbo, Husby, Tanderup en del af Ejby., m.fl. Layout Billedværkstedet Gelsted Bladets adresse: Postkassen v/pakkebordet, SuperBrugsen,

Læs mere

Stouby Bladet. Nr. 141-26. årgang juni 2011 STOUBY G F. - i samarbejde med stouby.nu. i m. s b. t t. - o. N i

Stouby Bladet. Nr. 141-26. årgang juni 2011 STOUBY G F. - i samarbejde med stouby.nu. i m. s b. t t. - o. N i t 1 Stouby Bladet - i samarbejde med stouby.nu St o fe r e m u te s b n dl i m y - o er e g t godt s Stoubyl te ø gennem Alfred d be N i a t el t p b å o s id e m e g se n o ø 7, s s s n a S if 6 m o te

Læs mere

MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 1. November 2014. www.maarslet-bladet.dk

MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 1. November 2014. www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 1 November 2014 www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 E-mail Mårslet-bladet Indlaeg@maarslet-bladet.dk www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-Bladet Lokalbladet for

Læs mere

Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP

Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP Årgang 21 - Nr.5 September 2009 Årets største fest i Malling s 17 Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP Festen skydes i gang af drengene fra 9. klasse. Foto: Dan Zachariassen. Debat om vision for Egelund

Læs mere

MÅRSLET-bladet MAJ 2014 1 MAJ 2014. www.maarslet-bladet.dk

MÅRSLET-bladet MAJ 2014 1 MAJ 2014. www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet MAJ 2014 1 MAJ 2014 www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet MAJ 2014 E-mail Mårslet-bladet Indlaeg@maarslet-bladet.dk www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet MAJ 2014 3 MÅRSLET-Bladet Lokalbladet

Læs mere

RUDERSDAL SENIORRÅD SENIOR NYT

RUDERSDAL SENIORRÅD SENIOR NYT RUDERSDAL SENIORRÅD SENIOR NYT MARTS - JUNI 2015 Indhold Aktivitetscentrene Bakkehuset... 30 Klub Fortuna... 39 Teglporten... 35 Rønnebærhus... 40 Digital hjemmevejledning... 29 Foreninger Aktive Birkerød

Læs mere

LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD

LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD 1 Februar 2008 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 3 MÅRSLET-Bladet Lokalbladet for foreningerne tilsluttet Mårslet Fællesråd Kirkeblad

Læs mere

Fællesbladet. Nr. 5 FOR BEDER MALLING AJSTRUP. Vi er verdensmestre i tillid 12

Fællesbladet. Nr. 5 FOR BEDER MALLING AJSTRUP. Vi er verdensmestre i tillid 12 Nr. 5 Vi er verdensmestre i tillid 12 september 2013 Jørgen Bjerg (th) - foreningens mand 15 Kandidater til kommunal- og regionsvalg 18 Øvle-slægten i 550 år 23 Bent Vogensen (tv) ny formand for BMI 36

Læs mere

MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 1. Februar 2015. www.maarslet-bladet.dk

MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 1. Februar 2015. www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 1 Februar 2015 www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 E-mail Mårslet-bladet Indlaeg@maarslet-bladet.dk www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-Bladet Lokalbladet for foreningerne

Læs mere

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. December 2014 NR. 6

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. December 2014 NR. 6 LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD December 2014 NR. 6 2 ANNONCER Lokalt Nyt mellem Arresø og Hillerød ønsker alle vore læsere og annoncører en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår

Læs mere

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI-Nyt 38. årgang April 2014 Nr. 7 Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI'S adresse: Havdrup Hallen, Skolevej 62, 4622 Havdrup. Hovedbestyrelsen Formand Anette Gammelvind,

Læs mere

tranbjerg Torvedag TIDENDE Weekend-spejd hos Tranerne

tranbjerg Torvedag TIDENDE Weekend-spejd hos Tranerne tranbjerg TIDENDE 6 2011 Weekend-spejd hos Tranerne Har du lyst til at snuse til livet om lejrbålet, få spændende naturoplevelser og opleve nogle af de temaer, som spejderne beskæftiger sig med, så kan

Læs mere

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 14 August 2004 - Årg.3. Cirkus-skolen i Oasen. Læs inde i bladet: Jubilæumsfest. Blæksprutten 25 Sportsdag og

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 14 August 2004 - Årg.3. Cirkus-skolen i Oasen. Læs inde i bladet: Jubilæumsfest. Blæksprutten 25 Sportsdag og Trige Ølsted Spørring Treklang Nr. 14 August 2004 - Årg.3 Læs inde i bladet: Jubilæumsfest 11 Blæksprutten 25 Sportsdag og 13 Festival Cirkus-skolen i Oasen 26 38 Skolen i skoven Spejderne på Bornholm

Læs mere

KLUB-NYT TUNE IDRÆTSFORENING 1924

KLUB-NYT TUNE IDRÆTSFORENING 1924 KLUB-NYT TUNE IDRÆTSFORENING 1924 50. ÅRGANG JUNI 2014 NR. 6 90 I anledning af Tune Idrætsforening s 90 års jubilæum afholdes der reception i Tune Hal 3 Fredag d. 20. juni kl. 17-19 Program: 17.00 Velkommen

Læs mere

4. Der var ingen indkomne forslag. 7. Valg af revisor. Jakob genvælges. 8. Valg af revisorsupp. Irene Jensen genvælges.

4. Der var ingen indkomne forslag. 7. Valg af revisor. Jakob genvælges. 8. Valg af revisorsupp. Irene Jensen genvælges. Gelsted Bladet Bladet er trykt i 2000 eksemplarer og omdeles i Gelsted, Ålsbo, Husby, en del af Ejby, og til Middelfart Byråd. Layout Billedværkstedet Gelsted Bladets adresse: Postkassen v/pakkebordet,

Læs mere

Nummer 59 16. årgang April 2013

Nummer 59 16. årgang April 2013 Nummer 59 16. årgang April 2013 Modtager af dette blads rose Damer til VIF gymnastik Børnehjørnet til fastelavnsgudstjeneste Der var mange flotte udklædninger til skolens fastelavnsarrangement Ophængte

Læs mere