SOLBJERG NU September årgang. Nr. 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOLBJERG NU September 2013. 48. årgang. Nr. 1"

Transkript

1 Solbjerg NU september 2013_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :57 Side 1 SOLBJERG NU September årgang. Nr. 1 medlemsblad for solbjerg fællesråd i. Lægerne i Solbjerg...side 3 Nyt fra fællesrådet...side 4-11 Udskiftning af vandmålere...side 11 Årets bagagerumsmarked...side 13 Med kærlig hilsen...side Byvandring i Tiset...side 19 Sporten... side deltagere mødte op til grundlovsfesten i Astrup Præstegårdshave, hvor dagens festtale blev holdt af Birthe Rønn Hornbech (indsat øverst til højre). Foto Erling Poulsen KIRKEBLAD FOR ASTRUP, TULSTRUP, HVILSTED OG TISET SOGNE

2 Solbjerg NU september 2013_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :57 Side 2 Danmarks bedste benzinkort Solbjerg - dit lokale indkøbssted ALTID BILLIG BENZIN SOLBJERG GENBRUG ÅBNINGSTIDER: MANDAG TIL FREDAG FRA KL. 11 TIL!7 SOLBJERG GENBRUG Solbjerg Hovedgade 77 A - Tlf M IKKEL R ASMUSSEN T ØMRER & B YGMESTER KVALITETS TØMRERARBEJDE UDFØRES NYBYGNING / OM OG TILBYGNING TAGARBEJDE / BINDINGSVÆRK UDSKIFTNING AF VINDUER OG DØRE ENERGIRUDER / BYGNINGSVEDLIGEHOLD TLF./MOBIL: / MRTB ER MEDLEM AF Solbjerg Fællesråds hjemmeside: 2 SOLBJERG NU

3 Solbjerg NU september 2013_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :57 Side 3 NyT FRA FæLLESRÅdET LEdER En god sommer går på hæld, men der er stadig forventning til en god sommerperiode, inden efteråret sætter ind, og i år vil efteråret være præget af det kommende kommunevalg. Som Danmarks næststørste by skal Aarhus på banen og være i front, når det gælder forberedelserne til fremtiden, for det gælder om at have de rigtige rammer for en aktiv udvikling. Det gælder også for Aarhus Syd med Solbjerg, som det sydligste område af Aarhus Kommune. Der er en ganske pæn vækst i Solbjergområdet, som berettiger, at der stilles yderligere krav til politikerne om fortsat god udvikling af vort område. Her kan man i øvrigt undre sig over, at på mange af de kort, som Aarhus Kommune laver i forskellige sammenhænge, er Solbjerg ikke engang sat på kortet, og det har ikke noget at gøre med gode eller dårlige tider, det er noget sjusk. Meget taler nu for, at vi går mod bedre tider, men dermed være ikke sagt, at kriseperioden er ovre. Derfor er der fortsat fokus på det store frivillige arbejde, der gøres over hele Danmark, hvor Solbjerg naturligvis er godt med. Her er der i Aarhus taget et godt initiativ til støtte og udvidelse af det frivillige arbejde i lokalområderne, hvor der har været holdt et par fyraftensmøder i Solbjerg med deltagelse af forskellige foreninger herunder fællesrådet. Det har resulteret i en beslutning om, at der lørdag den 5. oktober fra 9 til 14 kører en aktivitet med arbejdstitlen Åben by Solbjerg. Formålet er, at der er åbent hus i mange af byens institutioner og aktivitetssteder, hvor borgerne i Solbjerg og omegns kan se indenfor og høre, hvad der foregår. Det håber vi, at mange vil benytte sig af. Fkj. SOLBjERG NU UDKOmmER: Deadline for aflevering af stof: lørdag den 28. september søndag den 8. september lørdag den 2. november søndag den 6. oktober lørdag den 30. november søndag den 3. november lørdag den 28. december mandag den 2. december S OLBJERG NU redaktion: finn krogslund (ansvarshavende), tlf Poul smed, sussie olafsson ansvarlige for kirkebladet: sognepræst anne vejbæk og sognepræst jette rosenberg Christiansen oplag: tryk: Pe offset & reklame, varde ansvarlig udgiver: solbjerg fællesråd, bøgevangen 41, 8355 solbjerg Layout og opsætning samt modtagelse af indlæg: bjarne lampe, Højlundsparken 79, 8355 solbjerg - tlf Annoncer: Finn Krogslund, tlf Dette nummer er omdelt fra lørdag den 31. august i SOLBJERG NU 3

4 Solbjerg NU september 2013_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :57 Side 4 NyT FRA FæLLESRÅdET Forretningsudvalgets sammensætning Fra det sidste forretningsudvalgsmøde den inden sommerferien kan oplyses, at FU har konstitueret sig som følger: Da det ikke indtil nu er lykkedes at finde en afløser for Gunner Thomassen, som ikke ønskede genvalg på repræsentantskabsmødet den 6. maj i år, har forretnings-udvalget konstitueret sig den Finn Krogslund Jensen formand Jens Sejr Jensen næstformand Henning Bramsen kasserer Karsten Stær sekretær Sussie Olafsson sekretær Poul Smed ad hoc opgaver Jens Sejr Jensen FU s repræsentant i Beboerhusstyrelsen Vi håber snarest at finde en afløser for Gunner Thomassen i forretningsudvalget. Forretningsudvalget udgør jævnfør vedtægternes 7 bestyrelsen i Solbjerg Aftenskole. Fyraftensmøde Fællesrådet var vært i Fritidscentret for det 3. fyraftensmøde om fællesskab uden grænser. Der er allerede flere eksempler på, at aktiviteter er sat i gang, men også bekræftelser på, at de allerede tidligere er sat i gang. Så samarbejde på tværs er ikke et ukendt begreb i Solbjerg. Der blev besluttet at holde åbent hus arrangementer rundt omkring i Solbjerg lørdag den 5. oktober 2013 mellem kl. 9 og 14 for at vise de lokale i Solbjerg med mange tilflyttere, hvad Solbjerg har at byde på blandt meget andet. Vi håber, at der er mange, som vil benytte dette tilbud. Møde med Trafik og Veje Den 25. september er fællesrådene i Aarhus Syd indbudt til det årlige møde om indholdet i forslag til anlægsprogrammet for Mødet omfatter: Tidsplan og økonomiske rammer vedr. Trafik og Veje Orientering om planlægning og generelle problemstillinger (Trafik og Veje/Natur og Miljø Anlægsprojekter i området samt fællesrådenes ønsker og prioritering af disse Drøftelse af særlige driftsforhold Solbjerg Fællesråd lægger stor vægt på følgende forhold: trafiksikkerheden og hastigheder på de aktuelle lokale områder herunder skoleveje cykelsti fra Solbjerg til Tranbjerg almindelige vedligeholdelse/reparationer af vejnettet i Solbjerg samt afstregninger etablering/udførelse rundkørsel og vejnet udenom Solbjerg Byport og ud til landevejen fælles for Aarhus Syd: Linjeføring og anlæg af Beder-Bering vejen Der er talt meget og længe om disse områder. NU må det være tiden til beslutninger og udførelse. Disse forhold skal ses i sammenhæng med vor deltagelse i møder om Oddervejen med rundkørsel ved Damgårds Allé ind til Malling baseret på de senere års uheldsstatistik. 4 SOLBJERG NU

5 Solbjerg NU september 2013_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :57 Side 5 NyT FRA FæLLESRÅdET Udendørs fitness i Solbjerg Den 3. juni var fællesrådet indbudt til et møde med rådmanden og repræsentanter fra Solbjerg Idrætsforening, Sport og Fritid om etablering af et udendørs fitness anlæg i Solbjerg. Der står en bevilling på kr ,- + moms klar til etablering her i efteråret. Mulige placeringer er ved hundeskoven, Solbjerg Skov, Lundbjergvang og et grønt areal bag ved Halmvarmeværket. Senior-andelsbolig sælges På Bøgevangen 91B sælges pænt, lyst og rummeligt andelsrækkehus opført i 2004 med stue/køkken og 2 værelser. Til huset er der en lille have samt en fin vestvendt terrasse. derudover er der carport og skur. For flere oplysninger se og kontakt tlf Nu også natbus til Solbjerg Hvis I ikke lige har set det i den nye buskøreplan, så se bare her. Der er lyttet til den stærke kritik fra Solbjerg og Solbjerg Fællesråd om, at natbusserne ikke kørte længere end til Tranbjerg. Det var urimeligt Der er heldigvis lyttet, dog ikke godt nok, men Solbjerg har nu fået en åbning, således at en ud af tre natbusser kører til Solbjerg i vinterplanen. Solbjerg Fritidscenter Solbjerg Hovedgade Solbjerg LEJE AF LOKALER TIL FESTER Huset ejes af Solbjerg Fællesråd, og er dermed foreningens hus, og foreningen vil altid have 1. ret til brugen af lokalerne. Ved udlejning til private i Solbjerg er det et krav, at man er tilknyttet en af de foreninger, som er tilsluttet Solbjerg Fællesråd. SOLBJERG NU 5

6 Solbjerg NU september 2013_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :57 Side 6 KORT NyT Ændringer hos lægerne i Solbjerg Kære patienter Vi (lægerne i Solbjerg) har valgt at ophøre med vores gamle samarbejde per Det betyder for jer som patienter, at Inger Bone fraflytter praksis. Inger Bone har haft den sidste dag i praksis. Hun har valgt ikke at skulle sige farvel eller have afskedsreception. Hun har været rigtig glad for sit arbejde som læge i Solbjerg, og for jer som patienter. Inger Bone fortsætter som praktiserende læge i det nordlige Aarhus. Karin Gubi og Lene Skovmose fortsætter med at drive praksis som hidtil. Kristian Voergård vil være fast vikar i fire dage om ugen, og der starter en ny vikar den , Birgitte Giørtz- Carlsen, som vil være vikar to dage om ugen. Begge er færdigtuddannede praktiserende læger og speciallæger i almen medicin. Vores faste personale fortsætter uændret. Vi vil bestræbe os på fortsat at yde god lægehjælp til jer borgere i Solbjerg og omegn og håber, at Inger Bones patienter med tiden kan blive trygge og tilfredse med de nye læger. Venlig hilsen Lægerne i Solbjerg v/ Karin Gubi og Lene Skovmose Hjertestartere i Solbjerg Hvor Hvornår Mariehønen Børnehuset Spiren Kærgården Hasselhuset Solbjerghallen Solbjerg Skole Seniorbo Bøgevangen 101 Bøgevangen 99 Kærgårdsvej 39 Kærgårdsvej 14 Kærgårdsvej 4 A Kærgårdsvej Kærgårdsvej Egevangen Daglig fra 6.30 til 17 men fredag 6.30 til Daglig fra 6.30 til 17 men fredag 6.30 til Daglig fra 6.30 til 17 men fredag 6.30 til Daglig fra 6.30 til 17 men fredag 6.30 til Daglig fra 6.30 til 17 men fredag 6.30 til Daglig i åbningstiden Daglig i åbningstiden Daglig Lokalc. Solbjerg Elmevangsvej 2 Daglig Lægerne i Solbjerg Solbjerg Fritidscenter Solbjerg Hedevej 43 Solbjerg Hovedgade 88 Mandag- fredag i åbningstiden Daglig. Hvis fritidscentret har lukket, kan nøglen hentes i Solbjerg Bageri (kl. 7-21). 6 SOLBJERG NU

7 Solbjerg NU september 2013_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :57 Side 7 Velkommen til nuværende og kommende brugere af Solbjerg Aftenskole og hermed Solbjerg Aftenskoles program for efteråret 2013 Indledningsvis glæder det os at kunne oplyse, at vi nu kan byde velkommen til en ny aftenskoleleder i Solbjerg Aftenskole, som tiltræder pr. 1. september Velkommen til Camilla Broo Lykkeberg, Solbjerg, hvor vi af praktiske grunde har aftalt en glidende overgang, således at Ingelise Pedersen tager sig af regnskabssiden året ud, hvor Camilla Broo Lykkeberg så tager helt over i foråret Vi ser frem til et godt samarbejde. På det givne grundlag bliver programmet i denne omgang ikke så bredt, som vi i bestyrelsen kunne ønske det, men vi har gode forventninger til en positiv udvikling, hvilket også vil være en udfordring for vores nye aftenskoleleder. Derfor er antallet af udbudte kurser i denne omgang med en vis begrænsning som følger: Yoga 1 Yoga 2 Yoga Pilates Indien: Fra eksotiske storriger til moderne gigant Litteratur studiekreds/forfatteren Per Petterson Kursus i genoplivning og brug af hjertestarter Tilmeldingen er ud fra princippet Først til mølle, der foregår som følger: På : Benyt tilmeldingsblanketten sidst i programmet Vigtig info for pensionister: Hvis man er fyldt eller fylder 65 år i 2013 er CPR. Nr. nok ved tilmeldingen. Er man ikke fyldt 65 år, skal der medbringes en kopi med bevis for, at man er pensionist. Hvis det ikke følges, kan man ikke få reduceret betaling, og skal derfor betale fuld pris for kurset. Man er tilmeldt og sikret en plads på holdet, når betaling er registreret. Af praktiske grunde ser vi meget gerne, at indbetaling sker via netbank: Reg.nr og konto nr eller ved kontant betaling til aftenskolens repræsentant/underviser senest 2. kursusgang. Man er tilmeldt og sikret en plads på holdet, når betaling er registreret. Vi byder velkommen til en ny sæson i vores egen lokale aftenskole, hvor det er bestyrelsens mål og håb, at der vil komme flere ønsker fra vores lokale område om start af nye spændende kurser ikke bare til dagtimerne men også til aftenkurser. Med venlig hilsen SOLBJERG AFTENSKOLE Finn Krogslund Jensen formand SOLBJERG NU 7

8 Solbjerg NU september 2013_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :57 Side 8 Kort beskrivelse af kurserne: Yoga 1/hold 1 13 x 2 lektioner Kom i form med yoga og åndedrætsøvelser. Yoga giver balance i krop og sjæl, øger kropsbevidsthed, smidighed og styrke, og forbedrer åndedrættet og koncentrationsevnen. Medbring selv måtte til underlag og tæppe til afslapning. Start: Mandag den 16. september Afslutning: Mandag den 16. december Sted: Solbjerg Fritidscenter kl Max. deltagere: 12 Underviser: Birgitte E. Schmidt Tlf.nr.: Pris: 750/600 kr. Yoga 2/ hold 2 13 x 2 lektioner Kom i form med yoga og åndedrætsøvelser. Yoga giver balance i krop og sjæl, øger kropsbevidsthed, smidighed og styrke, og forbedrer åndedrættet og koncentrationsevnen Medbrig selv måtte til underlag og tæppe til afslapning. Start: Mandag den 16. september Afslutning: Mandag dem 16. december Sted: Solbjerg Fritidscenter kl Max deltagere: 12 Underviser: Birgitte E. Schmidt Tlf.nr Pris: 750/600 kr. Yoga Pilates - yogalates 13 gange a 2 x 45 min. Pilates giver dine muskler styrke og giver dig lange og slanke muskler og kropsbevidsthed. Yoga giver smidighed, harmoni og balance i kroppen og sindet. Under træningen får du mulighed for at arbejde med koncentration, koordination, holdning, vejrtrækning og udholdenhed. Underviser: Kamma Schmidt Stott, pilates- og yoga underviser Diplom: Krop, kost og sundhed. Læs mere Start: Torsdag den 5. september Sted: Solbjerg Fritidscenter kl til Pris: 750/600 kr. 8 SOLBJERG NU

9 Solbjerg NU september 2013_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :57 Side 9 Indien: Fra eksotiske storriger til moderne gigant Indiens historie rækker over mere end 3000 år, og den hinduistiske kultur er den eneste af oldtidens højkulturer, som har overlevet til i dag.. Inden 1500 år f.kr. var der store byer i Indusdalen. Lige så mange højtudviklede riger fulgte efter. Buddha stiftede i Nordindien en verdensreligion, og i århundrederne omkring Kristi fødsel fostrede Indien banebrydende matematikere, astronomer og digtere. Islams erobring af det nordlige Indien skabte en til tider blodig konfrontation mellem to verdensreligioner, som dog i nogle perioder kunne leve side om side. Under stormogulerne i tallet var tilrejsende europæere himmelfaldne over landets rigdom. Stormogulriget forfaldt dog, og Indien blev en britisk koloni og juvelen i dronning Victorias imperium. I dag rummer Indien både årtusindgamle livsformer og hypermoderne IT-teknologi, og landet er trods udbredt fattigdom en af verdens økonomiske stormagter. Start: Mandag den 23. september kl Sted: Lokalcenter Solbjerg (lokalet ved siden af cafeen) Tidspunkt: Mandage fra kl og 10 gange Pris: 750/600 kr. Lærer: Cand. mag. Kai Otto v. Barner Litteraturstudiekreds 2013 Forfatter Per Petterson (1952) Forfatterens romaner/noveller foregår i den foretrukne periode: Barne- og ungdomsårene i 1960erne og 1970erne. Han fortæller sine læsere om skæbneveje i livet, dem man kan kæmpe imod, men aldrig løbe fra. Familietrådene filtrer sig ind i hinanden, så hjertet til sidst er lige så fyldt som tungt. Man aner også i forfatterskabet, at moderens danske opvækst har sat vigtige spor. Som læser kommer man aldrig så tæt på drengesind, som i Per Pettersons bøger, og man oplever gang på gang, at den navn-løse Jeg fortæller, der er vendt tilbage til sit barndomsland, får hold på fortiden. Hans forfatterskab er ikke særligt omfangsrigt: 1987: Aske i mund, sand i skoen 1989: Ekkoland (132 sider) 1996: Til Sibirien (217 sider) skal bruges i : I kølvandet (174 sider) skal bruges i : Ud og stjæle heste (260 sider) skal bruges i : Månen over porten 2008: Jeg forbander tidens flod. Et Maos citat (250 sider) skal bruges i 2013 Dvs. vi skal læse fire bøger inden efterårets studiekreds. Kurset er på 12 timer 6 gange Tidspunkt: onsdag kl. 14 til 16 Start: Onsdag den 23. oktober Mødested: Lokalcenter Solbjerg i lokale 1-2 Underviser: Lillian Hartmann Pris: 750/600 kr. * I løbet af efteråret er der planlagt et aftenkursus i Førstehjælp og genoplivning/brug af hjertestarter SOLBJERG NU 9

10 Solbjerg NU september 2013_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :57 Side 10 Solbjerg Aftenskole er Solbjergområdets egen aftenskole Skolen blev oprettet den 1. april 1970 af Solbjerg Fællesråd og drives af egnens beboere i et fællesskab. Den daglige ledelse og drift varetages af en aftenskoleleder i samarbejde med aftenskolens bestyrelse, og alle kurser oprettes i henhold til Folkeoplysningsloven. Solbjerg Aftenskole byder nye og hidtidige elever velkommen til efterårssæsonen 2013, og vi håber, at der i programmet er et kursus, der vil tiltale dig, og ellers er du meget velkomne til at komme med nye forslag til vores nye aftenskoleleder. Vi har god plads til fornyelse. Så benyt din medindflydelse, hvis du har et fag eller har viden om teoretiske, praktiske, kreative, sproglige, eller musiske færdigheder, som andre kan få glæde af, og du eventuelt selv har lyst til at undervise, så vil Solbjerg Aftenskole meget gerne i kontakt med nye undervisere, hvor du kan være med til at styrke det lokale grundlag og bygge videre - og så kan der spares tid og penge for brugerne. Vi glæder os til at se dig i Solbjerg Aftenskole. Formand for aftenskole: Finn Krogslund Jensen Tlf Tilskud Der ydes tilskud til arbejdsledige, pensionister, efterlønsmodtagere, handicappede og øvrige (60-65 årige uden arbejdsindtægt, studerende og lærlinge). OBS! Der ydes dog kun tilskud til deltagere, der er bosat i Aarhus Kommune. Ved tilmelding skal arbejdsledige aflevere en attesteret blanket af arbejdsformidlingen, hvor blanketten udleveres. Pensionister og efterlønsmodtagere skal som dokumentation forevise sidste udbetalingsbilag. Studerende skal fremvise gyldigt studiekort, og lærlinge medbringer lærlingebrev. Prisen bag stregen er for pensionister, efterlønsmodtagere, ledige, studerende og lærlinge, og og dokumentationen skal forevises. Eks. 750/600 kr. Tilmelding til aftenskolen kan ske på følgende måder: 1. Send nedenstående tilmeldingsblanket i kuvert. 2. Tilmeld dig aftenskolen hos: Aftenskoleleder Camilla Broo Lykkeberg Hasselvangen 4, 8355 Solbjerg Tlf På grund af tilskudsordningen skal CPR-nummer oplyses af de deltagere, som IKKE er bosat i Aarhus Kommune. Deltagere bosat i Aarhus Kommune oplyser fødselsdato. Tilmeld dig venligst inden kursets begyndelse af hensyn til underviserens planlægning af kurset. HUSK venligst! Betaling for deltagelse i kurser sker inden eller på første mødedag. Tilmeldingsblanket (blanketten sendes i kuvert) Jeg tilmelder mig herved kursus i Solbjerg Aftenskole Aftenskoleleder: Camilla Broo Lykkeberg, Hasselvangen 4, 8355 Solbjerg i fag: Hold i fag: Hold Cpr.-nr./fødselsdato: Navn: Adresse: Mail: Post-nr. og by Tlf. nr. 10 SOLBJERG NU

11 Solbjerg NU september 2013_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :57 Side 11 NyT FRA FæLLESRÅdET Solbjergs bomærke Vi har haft en henvendelse fra et medlem af fællesrådet om brug af vort bomærke, som er registreret og beskyttet i Varemærke- registret. Til oplysning for vore medlemmer har vi den beslutning, at medlemmerne gerne må benytte bomærket til eget brug, men hvis der skulle være et ønske f.eks. fra en virksomhed om anvendelse af bomærket, skal der betales et gebyr afhængig af formålet efter ansøgning til Solbjerg Fællesråd. Her skal lige anføres, at fællesrådet betaler et beløb til Varemærke-registret for denne registrering og beskyttelse. Affaldsspand i hundeskoven Det er nu lykkedes for os at få opsat en affaldsspand i hundeskoven, som også omfatter tømning, så de sorte poser kan blive anbragt på rette sted af hundeejerne, hvilket også omfatter tomme dåser, papir, og andet affald. Forårsblomster Fællesrådet har atter ansøgt om en portion blomsterløg, hvor vi mangler en udbygning af de bestående områder. Da vi har fået flere portioner, er vi ikke med i første pulje i år, men håber alligevel, at vi kan komme med i restpuljen. - Men én ting er sikker, det ser rigtig godt ud, når disse forårsbebudere myldrer op af jorden ved alle fire indkørsler til Solbjerg. Det hører vi fra mange af de lokale, men også fra gæster, som kommer til Solbjerg. Til strikkedamerne da Indien ikke længere vil modtage tøj fra danmark, har vi i stedet fået anbefalet Saron Slette, der sender tøj videre til lande i Østeuropa. Vi har også fået kontakt til Polens Venner i Himmerland, som sender nødhjælp til Katowice i Polen. derfor starter vi igen med at strikke på Lokalcenter Solbjerg onsdag den 11. september, og derefter om onsdagen i ulige uger på afdelingen fra kl til kl På et glædeligt gensyn Eva Christensen Solbjerg Hedevej 128, 8355 Solbjerg. (Tlf ) Solbjerg Vandværk A.m.b.a. informerer: Udskiftning af vandmålere På vandværkets generalforsamling den 18. marts 2013 blev det vedtaget, at bestyrelsen skulle igangsætte udskiftningen af de nuværende vandmålere til fjernaflæselige vandmålere. I august-september 2013 vil vandværket derfor begynde udskiftningen af de ca. 400 målere, der vil blive udskiftet i år. de resterende ca. 600 vil blive udskiftet i de berørte forbrugere, der får sin måler udskiftet i 2013, vil blive direkte kontaktet. Venlig hilsen Bestyrelsen Solbjerg Vandværk A.m.b.a. August 2013 SOLBJERG NU 11

12 Solbjerg NU september 2013_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :57 Side 12 Dyrlæge Finn Østerrgaard gaard Dyrlæge Kari-Anne Bjørnkjær-Nielsen Dyrlæge Ulrik Bech Dyrlæge Darly Eglin Dyrlæge Anette Valeur a Axelsen $O PHGLFLQVN RJ NLUXUJLVN EHKDQGOLQJ 5 5 QWJHQ 6FDQ QQ QLQJ (QGRVNRSL /DERUDWRULHXQGHUV JHOVHU +XGXQGHUV JHOVHU 7DQGEHKDQGOLQJ 6WRU SHWVKRS PHG VDOJ DI IRGHU RJ XGVW\U 7U Q QLLQJ Sn YDQGO EHEnQG.LURSUDNWLN )\VLRWHUDSL $GI UGVEHKDQGOLQJ,QJHUVOHYWRIWHQ 7UDQEMHUJ 7OI ceqlqjvwlghu PDQGDJ IUHGDJ NO / UGDJ NO Døgnvagt www. vidunderknolden.dk 12 SOLBJERG NU

13 Solbjerg NU september 2013_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :57 Side 13 Solbjerg bagagerumsmarked Lørdag den 7. september 2013 kl For 12. år i træk gør vi det igen! Skulle du have lyst til en plads på markedet, koster det kun 80 kr., men husk der bliver rift om pladserne, da vi har kræmmere skrevet op fra de sidste år. Børnepladser 25 kr. Kom og kig på det årlige marked og gør en god handel med de trofaste kræmmere, der støtter håndboldafdelingens ungdomshold i Solbjerg Idrætsforening. Markedet holdes, som det plejer på p-pladsen ved skolen og hallen. Først til mølle princippet gælder. Tilmelding skal ske til Ole Johansen på tlf ellere Børge Bøtkjær tlf Der bliver mulighed for at købe kaffe, sodavand, grillpølser og varme vafler på pladsen. Stor tombola. Så kom og køb et lod mellem kl Områdets bedste rådgivningsteam Djurslands Bank Tranbjerg Hovedgade Tranbjerg SOLBJERG NU 13

14 Solbjerg NU september 2013_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :57 Side 14 LOKALCENTER SOLBJERG Onsdag 18. september kl. 18. Løvfaldsfest. Buffet fra Cafe Solbjerg Pris 125,00 kr. Tilmelding senest mandag den 9. september til Birthe Møller Hansen på tlf eller Kl 13 15, Besøg af Borgerservice (se annoncen). Mandag 23. september kl. 19. Syng Sammen. Harmonikagruppen Knurrifas - Entre incl. Kaffe med brød 35 kr. Onsdag 2. oktober kl Årsmøde/Opstillingsmøde til Brugerrådet. Der serveres Gule Ærter, pris 30 kr. Lørdag 5. oktober kl Åbent Hus på lokalcenter Solbjerg i forbindelse med arrangementet Åben By. Onsdag 9. oktober kl. 10. Senior Shop. Kl. 13 Modeopvisning. Alle arrangementerne foregår i Caféen Lokalcenter Solbjerg. Der er kun adgang fra Bøgevangen gennem indgangen i underetagen (ved træningslokalet). Mulighed for kørsel til alle arrangementerne efter gældende regler. Ring til Poul Smed Tilmelding til Odderturen til førstkommende onsdag. Ring til Jonna Andreasen mandag mellem kl. 9 og 10 på tlf Pris kr. 24. Opsamling til Odderturen sker mellem kl. 9 og Telefonliste for Lokalcenter Solbjerg Område Syd kontortid: Mandag til fredag - Tlf fra kl Brugerrådet tlf hver onsdag kl Brugerrådet: Formand: Minna Jørgensen Tlf Næstformand: Poul Smed Tlf Kasserer: Bjørn Nielsen Tlf Sekretær: Vibsen Bach Hansen Tlf Aktivitetsudvalg: Formand: Birthe Møller Hansen.Tlf Lis Beyer. Tlf Ruth Nielsen. Tlf Knud Hartmann. Tlf Frivillig Koordinator: Inga Klode - Tlf Forebyggende hjemmebesøg Gitte Sand - Tlf Træffetid: Træning og aktivitet Tlf Personalet træffes ml. 8-9 Sundhedsklinikken i Tranbjerg Tlf kl Besøgstjenesten: Lisbeth Andersen - Tlf helst efter kl. 18 Pensionistpatruljen Erik Arve: Mobil: ml. kl SOLBJERG NU

15 Solbjerg NU september 2013_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :57 Side 15 LOKALCENTER SOLBJERG SOLBJERG NU 15

16 Solbjerg NU september 2013_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :57 Side 16 e LOKALCENTER SOLBJERG Med kærlig hilsen fra pleje Nu hvor plejeboligerne i Solbjerg er godt i gang, og hverdagen er ved at indfinde sig med plejeboligerne som en del af lokalområdet i Solbjerg, ligger det plejepersonale, teamleder og frivilligkoordinator meget på sinde at få fortalt lidt mere om, hvordan vi sammen med beboeren arbejder for en god hverdag med fællesskab, aktiviteter og et trygt indhold i hverdagen. Vi vil gerne, at det gode ry og omdømme matcher den virkelighed, der er i plejeboligerne og ser livet i plejeboligerne som en dynamisk proces, hvor vi alle sammen kan være med til at udvikle os sammen. Mange ting sker i plejeboligerne, hvor hverdagen er fyldt af mangfoldighed, og hvor der skal tages særlige hensyn for at sikre den enkeltes borgers autencitet og i videst mulige omfang - uafhængighed. Set udefra kan nogle situationer mistolkes som undladelsessynder, hvis man ikke kender til den baggrund, der er i forhold til den pleje og omsorg, der er gjort i forhold til den enkelte beboer. Det at bo i plejeboligerne, er som at bo i eget hjem svarende til et senior-fællesskab. I plejeboligerne Solbjerg er det visionen, at hver dag skal være en god dag med liv fællesskab og gode oplevelser. Vi vil arbejde på at imødekomme kedsomhed, ensomhed og hjælpeløshed, hvilket understøttes af en de værdier, som ligger i det understøttende koncept - også kaldet EDEN Alternative. Nogle af de beboere der flytter i plejeboligerne er meget afhængig af hjælp og kan have svært ved at agere inden for en ramme. Det betyder, at ind i mellem går en borger sig en tur og kan måske ikke finde hjem igen. Måske tror vedkommende, at hun/han bor et helt andet sted - eller måske er beboerne ude at lede efter noget, de husker fra deres liv, men som måske ikke er mere. Derfor er det os magtpåliggende, at alle borgere i lokalområdet kender til at, hvis man møder en beboer, som man skønner har brug for hjælp, eller man oplever en situation, der skaber undring, så kontakt plejeboligerne og få udredt, hvad der er virkeligheden, og hvor man kan få hjælp. Vi vil gerne takke alle de Solbjergborgere, der på forskellig vis har bidraget til, at beboerne har et godt hverdagsliv. Vi oplever en enorm hjælpsomhed og ansvarlighed i forhold til de beboere, der forlader plejehjemmet, uden at kunne finde hjem igen. Vi er dybt taknemmelige for jer, der ringer og fortæller, hvis I har set en af beboerne, eller at I følger beboeren hjem, eller I tager med dem i bussen, for at de ikke forsvinder helt og mange 16 SOLBJERG NU

17 Solbjerg NU september 2013_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :57 Side 17 ejeboligerne i Solbjerg andre fine måder I har håndteret mødet med en beboer, der har svært ved at orientere sig. Tak for det. Vi bliver nogle gange spurgt, om vi da ikke kan låse dørene, så beboeren ikke går? Det kan vi af lovgivningsmæssige grunde ikke! Vi har en tydelig lovgivning om magtanvendelse, som skal følges. I forhold til de beboere, der vil forlade hjemmet, men som kan have svært ved at orientere sig, har vi udarbejdet handleplaner, som dog ikke er garanti for at beboeren ikke forlader hjemmet. Vi kan - og må ikke holde beboerne tilbage med magt, men har forskellige muligheder for at guide, støtte og være opsøgende, når vi kan se en beboer søger dørene. Rent teknisk har vi mulighed for at få tilladelse til at anvende overvågning med fx at anvende GPS; men den holder ikke beboerne i hjemmet. Men grundholdningen er, at beboeren så vidt det overhovedet er muligt skal bevare deres frihed, og vi som medarbejdere skal sikre den frihed med størst mulig sikkerhed og omsorg. I skrivende stund bor der 31 beboere, 3 katte, 2 hunde og et ukendt antal fisk i hjemmet, som alle er med til at skabe liv i huset. Vi har en dejlig stor gruppe af frivillige, der kommer i hjemmet og giver kolorit på hverdagen hos os. Vi har gudstjeneste, sangeftermiddage, strikkeklub, gymnastik, selvtrænere der træner med beboere (træningsvenner), blomstervandere, besøgsvenner, hundevenner, frivillige buschauffører der kører på tur hver tirsdag og så videre. Derudover har der blandt andet været besøg af Holmespillemændende, Rundhøjkoret og senest har Gjellerupscenen haft en workshop med beboerne, hvor historiefortælling, smil på læben og sang var bærende elementer. Ugen blev afsluttet med en forestilling for os alle og familien. Generationsdagen var en succes med besøg af skolen, der fik beboerne til at danse 2 skridt til højre og 2 skridt til venstre og dagplejebørn, dagplejemødre, beboere og medarbejdere, der blæste sæbebobler og spillede med balloner sammen med beboerne. Vi har forældre, der kommer hver onsdag og afleverer deres små dejlige børn hos dagplejemødrene i legestuen. Tak til jer fordi vi må få glæde af jeres børn. De giver glæde, latter, liv og også naturlige bekymringer hos vores beboere. Alt sammen noget der hører det gode liv til. Vi vil fortsat gerne være et levende hus, der er en del af det omkringliggende samfund. Derfor er i alle; børn, unge og voksne, meget velkomne til at komme og besøge os i hjemmet. Ring gerne i forvejen; men spontane besøg er også velkomne. Skulle I møde en beboer som I oplever virker hjælpsøgende eller hjælpeløs er I altid velkommen til at kontakte os på telefon; SOLBJERG NU 17

18 Solbjerg NU september 2013_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :57 Side 18 LOKALCENTER SOLBJERG Nu starter sæsonen igen Kom til stavgang hver onsdag kl Vi går ca. en time - og mødes ved indgangen til Lokalcentret i Bøgevangen Linedance Begynder igen tirsdag den 3. september kl. 14 Vi har været så heldige at finde, en ny instruktør, så mød op til god motion og godt socialt samvær. Vi mødes i Fritidscentret og danser en time. Derefter drikker vi kaffe 18 SOLBJERG NU

19 Solbjerg NU september 2013_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :57 Side 19 EGNSARKIVET/BIBLIOTEKET Sensommertur til Tiset Sensommerturen bliver holdt lørdag den 28. september. Det bliver en byvandring i Tiset, med bl.a. besøg i Tiset Kirke og en vandring i skoven omkring Tiset. Turen bliver på ca. 2,5 km, så tag vandreskoene på og medbring kaffe og kage. Vi mødes på parkeringspladsen ved Tiset Kirke kl. 14. Billedmateriale: Tidligere har vi efterlyst gamle fotografier fra Solbjerg og omegn. Det gør vi stadig. Kom hen på arkivet med dem, så vi kan indscanne dem, så du kan få dem med hjem igen, hvis ikke arkivet må beholde dem. Det er også sådan i dag, at stort set ingen tager papirbilleder, men kun digitale fotos, så der bliver et hul i arkivets dokumentation, hvis vi ikke kan få fat i disse fotos. Husk hvad der er nyt i dag er gammelt i morgen. Vi opfordrer dig til at kontakte arkivet med cd er, dvd er og ubs-stik o.l., så vi kan overføre billederne til arkivet. Samtidig med at man afleverer papir- eller digitale fotos er det en god ide, at man lige forklarer om billederne, så man også om 10 år ved hvad og hvem, der er på de enkelte billeder. Kontakt arkivet medarbejdere i åbningstiden mandage kl eller via hjemmesiden Arkivets medarbejdere Mogens og Bente er i gang med at overføre gamle papirbilleder til digitalisering, så de kan lægges ind i ARKIBAS (arkivernes database) så de senere bliver søgbare for alle med Internetforbindelse. På arkivets vegne Jørgen Christensen Bibliotekskalenderen og IT-kalenderen for 2. halvår af 2013 er udkommet Bibliotekskalenderen er en samlet oversigt over alle arrangementerne på bibliotekerne i Aarhus både for børn og voksne. IT-kalenderen omfatter alle IT-kurser på bibliotekerne. Kom og få et eksemplar eller se dem på vores hjemmeside Åbent Bibliotek Husk, at der er personale til stede på biblioteket mandag kl og torsdag kl Derudover kan man selv lukke sig ind og bruge bibliotekets tilbud fra 7-22 hver dag også om søndagen. For at komme ind skal man være oprettet som låner i Aarhus Kommunes Biblioteker. Man sætter sit lånerkort eller sundhedskort i den lille boks uden for døren til biblioteket, trykker sin 5-cifrede bibliotekskode, boksen lyser grønt, og man kan derefter åbne døren. Husk, at man skal være 14 år for selv at kunne lukke sig ind på biblioteket. Dokk1 Det er navnet på det nye Hovedbibliotek og Borgerservice, som Aarhus Kommune sammen med Realdania er i fuld gang med at opføre på Aarhus Havn. Efter en omfattende proces har hundredvis af borgere, samarbejdspartnere, medarbejdere og ikke mindst dommerkomiteen fundet frem til det endelige navn for huset. Efter planen står Dokk1 færdigt i slutningen af Med venlig hilsen Bodil Mortensen, Solbjerg Bibliotk Åbent hver dag kl Der er personale til stede: Mandag kl Torsdag kl Egnsarkivet er åbent med personlig betjening mandag fra AArhus Kommunes BiBlioteKer Kærgårdsvej 4, tlf SOLBJERG NU 19

20 Solbjerg NU september 2013_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd :57 Side 20 Senior-andelsbolig sælges På Bøgevangen 91B sælges pænt, lyst og rummeligt andelsrækkehus opført i 2004 med stue/køkken og 2 værelser. Til huset er der en lille have samt en fin vestvendt terrasse. derudover er der carport og skur. For flere oplysninger se og kontakt tlf En annonce i Solbjerg NU giver altid resultater 20 SOLBJERG NU

KIRKEBLAD FOR ASTRUP, TULSTRUP, HVILSTED OG TISET SOGNE

KIRKEBLAD FOR ASTRUP, TULSTRUP, HVILSTED OG TISET SOGNE Solbjerg NU april 2015 - OK-ja_Solbjerg NU - 3/18/2015 21:34 Side 1 SOLBJERG NU April 2015. 49. årgang. Nr. 8 medlemsblad for solbjerg fællesråd Fællesrådet Fællesspisning Kunst i Solbjerg - hvad synes

Læs mere

SOLBJERG NU. medlemsblad for solbjerg fællesråd

SOLBJERG NU. medlemsblad for solbjerg fællesråd Solbjerg NUFebruar 2015 nr.6_solbjerg NU - 1/22/2015 13:37 Side 1 SOLBJERG NU Februar 2015. 49. årgang. nr. 6 medlemsblad for solbjerg fællesråd Solbjerg klædt sne. posten Udsigt ud... fra det højeste

Læs mere

KIRKEBLAD FOR ASTRUP, TULSTRUP, HVILSTED OG TISET SOGNE

KIRKEBLAD FOR ASTRUP, TULSTRUP, HVILSTED OG TISET SOGNE Solbjerg NU januar 2015 nr. 5_Solbjerg NU - 12/13/2014 14:12 Side 1 SOLBJERG NU Januar 2015. 49. årgang. Nr. 5 medlemsblad for solbjerg fællesråd Det kører for Solbjerg med den nye rundkørsel, som fungerer

Læs mere

SOLBJERG NU. medlemsblad for solbjerg fællesråd KIRKEBLAD FOR ASTRUP, TULSTRUP, HVILSTED OG TISET SOGNE. April 2014. 48. årgang. Nr.

SOLBJERG NU. medlemsblad for solbjerg fællesråd KIRKEBLAD FOR ASTRUP, TULSTRUP, HVILSTED OG TISET SOGNE. April 2014. 48. årgang. Nr. Solbjerg Nu april 2014 OOK_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd 19-03-2014 12:14 Side 1 SOLBJERG NU April 2014. 48. årgang. Nr. 8 medlemsblad for solbjerg fællesråd 150 glade børn til vanddisco i svømmehallen

Læs mere

SOLBJERG NU. Oktober 2014. 49. årgang. Nr. 2. medlemsblad for solbjerg fællesråd. Så har FDF igen fyret ovnen op til Kagens dag 2014. Læs side 19.

SOLBJERG NU. Oktober 2014. 49. årgang. Nr. 2. medlemsblad for solbjerg fællesråd. Så har FDF igen fyret ovnen op til Kagens dag 2014. Læs side 19. Solbjerg Nu okt.14_solbjerg NU - 9/18/2014 11:20 Side 1 SOLBJERG NU Oktober 2014. 49. årgang. Nr. 2 medlemsblad for solbjerg fællesråd Indhold: Nyt fra fællesrådet side 3 til 5 Eventmager 13 til 18 år

Læs mere

SOLBJERG NU. medlemsblad for solbjerg fællesråd

SOLBJERG NU. medlemsblad for solbjerg fællesråd Solbjerg marts 2014 ny_solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd 20-02-2014 09:31 Side 1 SOLBJERG NU Marts 2014. 48. årgang. Nr. 7 medlemsblad for solbjerg fællesråd Børnegården har udvidet og inviterer alle til

Læs mere

SOLBJERG NU Marts 2013. 47. årgang. Nr. 7

SOLBJERG NU Marts 2013. 47. årgang. Nr. 7 Solbjerg NU marts 2013_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd 2/21/2013 9:34 AM Side 1 SOLBJERG NU Marts 2013. 47. årgang. Nr. 7 medlemsblad for solbjerg fællesråd.. Forårsblomsterne skyder nu op af den kolde

Læs mere

SOLBJERG NU. Maj - juni - juli - august 2014. 48. årgang. Nr. 9. medlemsblad for solbjerg fællesråd

SOLBJERG NU. Maj - juni - juli - august 2014. 48. årgang. Nr. 9. medlemsblad for solbjerg fællesråd Solbjerg Nu april 2014 OOK_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd 23-04-2014 11:53 Side 1 SOLBJERG NU Maj - juni - juli - august 2014. 48. årgang. Nr. 9 medlemsblad for solbjerg fællesråd Det nye outdoor-fitness

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

SOLBJERG NU Februar 2013. 47. årgang. Nr. 6

SOLBJERG NU Februar 2013. 47. årgang. Nr. 6 Solbjerg NU frebruar 2013_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd 1/24/2013 1:01 PM Side 1 SOLBJERG NU Februar 2013. 47. årgang. Nr. 6 medlemsblad for solbjerg fællesråd.. Et smukt vinterparti fra Højlundsparken

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

SOLBJERG NU Oktober 2013. 48. årgang. Nr. 2

SOLBJERG NU Oktober 2013. 48. årgang. Nr. 2 Solbjerg NU oktober 2013-2_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd 19-09-2013 10:45 Side 1 SOLBJERG NU Oktober 2013. 48. årgang. Nr. 2 medlemsblad for solbjerg fællesråd Nyt fra fællesrådet - herunder 140 bygn.konstruktører

Læs mere

SOLBJERG NU. medlemsblad for solbjerg fællesråd KIRKEBLAD FOR ASTRUP, TULSTRUP, HVILSTED OG TISET SOGNE. Juli - august 2014. 48. årgang. Nr.

SOLBJERG NU. medlemsblad for solbjerg fællesråd KIRKEBLAD FOR ASTRUP, TULSTRUP, HVILSTED OG TISET SOGNE. Juli - august 2014. 48. årgang. Nr. Solbjerg Nu juli-august 2014_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd 18-06-2014 12:16 Side 1 SOLBJERG NU Juli - august 2014. 48. årgang. Nr. 10 medlemsblad for solbjerg fællesråd Der arbejdes hårdt her i sommervarmen

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni 2015 Valdemarshus, stedet hvor vi alle mødes Information om Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Centret

Læs mere

SOLBJERG NU Januar 2013. 47. årgang. Nr. 5

SOLBJERG NU Januar 2013. 47. årgang. Nr. 5 Solb Nu Januar 20132_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd 12/16/2012 1:20 PM Side 1 SOLBJERG NU Januar 2013. 47. årgang. Nr. 5 medlemsblad for solbjerg fællesråd Nyt fra fællesrådet side 3 til 6 Program Solbjerg

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

SOLBJERG NU APRIL 2012. 46. årgang. Nr. 8

SOLBJERG NU APRIL 2012. 46. årgang. Nr. 8 Solbjerg Nu -april_solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd 3/22/2012 1:55 PM Side 1 SOLBJERG NU APRIL 2012. 46. årgang. Nr. 8 medlemsblad for solbjerg fællesråd INDHOLD. Hold rent dag igen...side 3 Nyt fra fællesrådet...side

Læs mere

Lind Aktivitetscenter

Lind Aktivitetscenter Lind Aktivitetscenter - hvor efterlønnere og pensionister mødes! Årsprogram 2014-15 09.00-09.30-09.00- Faste ugentlige aktiviteter - Mandag: Trædrejning mm. Man har naturligvis også mulighed for at lave

Læs mere

Ældreidræt i Greve Kommune. - Din vej til sundhed og velvære

Ældreidræt i Greve Kommune. - Din vej til sundhed og velvære Ældreidræt i Greve Kommune - Din vej til sundhed og velvære Oktober 2012 Motion er vigtigt hele livet og det er aldrig for sent at komme i gang! Med denne reviderede udgave af Ældreidrætskataloget er du

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

KIRKEBLAD FOR ASTRUP, TULSTRUP, HVILSTED OG TISET SOGNE

KIRKEBLAD FOR ASTRUP, TULSTRUP, HVILSTED OG TISET SOGNE Solbjerg December 2014 nyeste H_Solbjerg NU - 11/20/2014 12:29 Side 1 SOLBJERG NU December 2014. 49. årgang. Nr. 4 medlemsblad for solbjerg fællesråd SIFs glade klubmestre i svømning 2014 Nyt fra Fællesrådet

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Kom i form i din lokale idrætsforening. Håndbold Gymnastik Senioridræt

Kom i form i din lokale idrætsforening. Håndbold Gymnastik Senioridræt Kom i form i din lokale idrætsforening Håndbold Gymnastik Senioridræt Program for sæsonen 2015/2016 Gymnastik Motion for hele familien: Velkommen til gymnastiksæson 2015 2016. Vi hjælper dig med at komme

Læs mere

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014 2014 Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Uge 27 29/6 5/7 2014 Side 2 Afspænding meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Med afsæt i det at kikke indad vil du

Læs mere

Lind Aktivitetscenter

Lind Aktivitetscenter Lind Aktivitetscenter - hvor efterlønnere og pensionister mødes! Årsprogram 2013-14 Faste ugentlige aktiviteter - Mandag: 15.00 Trædrejning mm. Man har naturligvis også mulighed for at lave andre former

Læs mere

IT-KURSUSKATALOG EFTERÅR 2014

IT-KURSUSKATALOG EFTERÅR 2014 IT-KURSUSKATALOG EFTERÅR 2014 1 SKOLER OG UDDANNELSE Nemt på nettet Borgernes kommunikation med det offentlige bliver i stadig højere grad digital. Holbæk Kommunes projekt Nemt på nettet er et tilbud om

Læs mere

Nyhedsbrev Juli - August. Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk

Nyhedsbrev Juli - August. Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk Nyhedsbrev Juli - August Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk Side 2 Kære alle. Så kom sommeren endelig til landet efter lang tids venten. Klub

Læs mere

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010 Tennis Nyt 2010 Sejs Svejbæk Tennis Sejs Svejbæk Tennisklub www.sejssvejbaek-if.dk/tennis Tennis Nyt 2010 1 Bestyrelsen 2010 Formand Uffe Rasmussen, Strandvejen 28 tlf.: 8684 5690 Mobil: 2949 0360 privat

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Brug for hjælp til it?

Brug for hjælp til it? Indholdet er samlet og udgivet af Nordfyns Kommune Kontakt: Digital formidler Susan Buer Toldam sbt@nordfynskommune.dk Tlf: 24968974 Brug for hjælp til it? Se, hvor i Nordfyns Kommune du kan få hjælp,

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2011 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Nr. 1 - december 2011. Åbent hus d. 4. september. Det nye støttecenter tager form. Alle ansatte på støttecentret

Nr. 1 - december 2011. Åbent hus d. 4. september. Det nye støttecenter tager form. Alle ansatte på støttecentret Nr. 1 - december 2011 Åbent hus d. 4. september Det nye støttecenter tager form Alle ansatte på støttecentret Om Støttecenter Hovedstaden Støttecentret Hovedstaden er et værested for udeboende døve, der

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Mindfulness og meditation en uge med fokus på sindsro. Uge 27 28/6-4/7-2015

Mindfulness og meditation en uge med fokus på sindsro. Uge 27 28/6-4/7-2015 2015 Mindfulness og meditation en uge med fokus på sindsro Uge 27 28/6-4/7-2015 Side 2 Mindfulness og meditation en uge med fokus på sindsro Med afsæt i det at kikke indad vil du i ugens løb blive præsenteret

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

SOLBJERG NU. September 2014. 49. årgang. Nr. 1. medlemsblad for solbjerg fællesråd

SOLBJERG NU. September 2014. 49. årgang. Nr. 1. medlemsblad for solbjerg fællesråd Solbjerg Nu september 2014.Duelig_Solbjerg NU - 8/20/2014 18:51 Side 1 SOLBJERG NU September 2014. 49. årgang. Nr. 1 medlemsblad for solbjerg fællesråd Atter i år har den populære håndboldskole i Solbjerg

Læs mere

Impulsen. Marts April. Månedsplan April. Uge 14 Mandag 1-4 LUKKET Tirsdag 2-4 Magien åben hele ugen

Impulsen. Marts April. Månedsplan April. Uge 14 Mandag 1-4 LUKKET Tirsdag 2-4 Magien åben hele ugen Månedsplan April Uge 14 Mandag 1-4 LUKKET Tirsdag 2-4 Magien åben hele ugen Impulsen Onsdag 3-4 Torsdag 4-4 Kaninspring m. Mia Fredag 5-4 Kaninmøde - Uge 15 Jørgen madbar Mandag 8-4 67`er Night m. Mette

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION INVITATION Kom og få nogle hyggelige og inspirerende dage på årets brugerkonference. I år foregår den på Sjælland og byder på foredrag og syv forskellige workshop i dejlige omgivelser. Vi håber, at det

Læs mere

Stedet hvor alle aldre mødes og har det sjovt. Så er det igen tid for tilmelding til svømmesæsonen 2015/2016. www.ebeltoftsk.dk

Stedet hvor alle aldre mødes og har det sjovt. Så er det igen tid for tilmelding til svømmesæsonen 2015/2016. www.ebeltoftsk.dk www.ebeltoftsk.dk Stedet hvor alle aldre mødes og har det sjovt LOGO SVØMMEKLUB SAMT EIF Så er det igen tid for tilmelding til svømmesæsonen 2015/2016 Sæsonen starter mandag den 07. september 2015 og slutter

Læs mere

Tune Idrætsforening Center for Bedre Livskvalitet

Tune Idrætsforening Center for Bedre Livskvalitet Resume af Center For Bedre Livskvalitets medlemsmøde mandag den 15. april 2013. Medlemsmøde den 15. april, dagsorden a. Velkommen og overordnet om året, Sven. Sven bød velkommen og pointerede fra start

Læs mere

Den Frie Tænkebox April Juni 2015

Den Frie Tænkebox April Juni 2015 Den Frie Tænkebox April Juni 2015 I dette nummer: Lederen Pusling Tumling Sæsonafslutning Sommerlejr Billeder fra Kredsweekenden Pilt Væbner og seniorvæbner Senior Generalforsamling Kontaktoplysninger

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Bølle er meget interesseret i at studere Violhusets fisk Holbergcentrets månedsnyt for marts 2015 Kære beboere, pårørende og personale Velkommen til marts måned. Når

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF Bestyrelsesmøde KIF d. 23-4-2013 Punkt. 1 Til stede var: Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Sigrid Andersen Tina Quaade Per Vanmann Suzanne Tone Hansen Karina Nielsen Rene Rasmussen Konni Brandt Jesper Skjold

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Krejbjerg - Nyt Juni 2015

Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn ÅRETS BYFEST 2015 Den 23. 27. juni afholdes der byfest i Krejbjerg. Tirsdag den 23. juni kl. 18.30 Cykeltur til Nymølle kl. 20.00

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe. Feb.-Apr. 2015. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes. Leo Vad: 20905896. levad@ikast-brande.dk.

Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe. Feb.-Apr. 2015. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes. Leo Vad: 20905896. levad@ikast-brande.dk. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes til: Leo Vad: 20905896 Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe levad@ikast-brande.dk Eller Trine Andersen: 20181639 tcand@ikast-brande.dk 16 Feb.-Apr. 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter 1. Velkomst ved Bjarne Svendsen Ordstyrer: Bjarne Referent: Anette 2. Kort orientering fra alle deltagende foreninger obs om der er noget særligt alle foreninger bør vide FIF ved Karina, Jørgen og Bente.

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Sommerferieaktiviteter 2013 i Odense S og SV

Sommerferieaktiviteter 2013 i Odense S og SV Sommerferieaktiviteter 2013 i Odense S og SV GRATIS AT DELTAGE! Foreninger, klubber og ungdomsskolen arrangerer forskellige gratis aktiviteter for børn og unge. På disse sider kan du læse, hvilke aktiviteter

Læs mere

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Årgang 24. År 2011 Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Telefon: 79 94 73 44 3 kl. besked/telefonsvare 79 94 73 43 Fax nummer: 79 94 73 36 Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk E-mail: Samuelsgaarden@varde.dk

Læs mere

Formandens beretning 2014

Formandens beretning 2014 Formandens beretning 2014 Lektiehjælp for 0-9 klasse Vi har oprettet lektiehjælp for de mindste på Hovedbiblioteket i Birkerød. Med den nye skolereform troede de fleste børn, at de kunne nøjes med skolens

Læs mere

Julemanden skal vækkes.

Julemanden skal vækkes. Bladet For Rørbæk & Opland - November 2005-15. årgang Julemanden skal vækkes. Lørdag d. 10. December kl. 10.30, så han kan nå at blive vågen til han skal ud med de mange gaver. Kom og hjælp med at vække

Læs mere

Sæson 2015. Sæsonplan 2015. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede.

Sæson 2015. Sæsonplan 2015. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede. Onsdag 6. maj Onsdag 6. maj Sæsonplan 2015 Start af træning for juniorer. Kl. 17 18.30. Start af træning for seniorer. 18.30-20.00 for øvede. Sæson 2015 HVER mandag. 17 21. (Opstart 4. maj). Hyggeaften

Læs mere

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2. 6800 Varde

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2. 6800 Varde Internetkurser Efterår 2014 Rådhusstræde 2 6800 Varde Internetkurser efterår 2014 Velkommen til en ny undervisningssæson på. Vi har fået nye muligheder for at holde internetkurser, så vi nu kan benytte

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub

Sydfyns Single- og Venskabsklub Juli 2014 Lørdag d. 5. juli. Jazz og æggekage på Carlslund, Fruens Bøge Skov 7, 5250 Odense. En tilbagevende tradition er, at vi mødes på Restauration Carlslund og nyder den gode æggekage og jazzmusikken

Læs mere

SOLBJERG NU Juni-juli-august 2012. 46. årgang. Nr. 10

SOLBJERG NU Juni-juli-august 2012. 46. årgang. Nr. 10 Solbjerg NU -juni_solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd 6/11/2012 12:25 PM Side 1 SOLBJERG NU Juni-juli-august 2012. 46. årgang. Nr. 10 medlemsblad for solbjerg fællesråd Fuld hus og stor opbakning fra 150 deltagere

Læs mere

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 03. november 2014. FKJ bød velkommen og traditionen tro blev mødet indledt med en sang.

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 03. november 2014. FKJ bød velkommen og traditionen tro blev mødet indledt med en sang. Referat af ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 03. november 2014. Anvendte forkortelser findes sidst i referatet Beretningerne findes i form af forelæggerens uredigerede manuskript sidst i referatet.

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

FERIESJOV SOmmERFERIaktIVItER FOR børn 2014

FERIESJOV SOmmERFERIaktIVItER FOR børn 2014 FERIESJOV sommerferiaktiviter for børn 2014 Violas Værksted Kreativt værksted i Billund og Grindsted I Violas Værksted har vi tema om Astrid Lindgren. Du kan lave Pippi Langstrømpe-dukker, hestesokkedukker

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2015 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2015 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 12/5-23/6 Jesper D. Larsen 11/8-25/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-19.00 12/5-23/6 Jesper

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Pas på vore cyklister!

Pas på vore cyklister! [deadline mandag kl. 8.30] Skolehaven og færdsel med bil o.lign. Vores nabo på Lindvedvej 60 frabeder sig, at vi benytter hans grund til parkering og gennemkørsel ved ærinder til skolehaven. Heldigvis

Læs mere

Velkommen til. Forsamlingsgården Sundeved. Vester Sottrup. Dit lokale kulturhus

Velkommen til. Forsamlingsgården Sundeved. Vester Sottrup. Dit lokale kulturhus Velkommen til Forsamlingsgården Sundeved Vester Sottrup Dit lokale kulturhus 2014 Foreningen for Forsamlingsgården Sundeveds formål: - At bevare Forsamlingsgården som et socialt og kulturelt samlingssted

Læs mere

Undervisning i Krepo Odense Efterår 2014. Ny udg. den 18/8 2014

Undervisning i Krepo Odense Efterår 2014. Ny udg. den 18/8 2014 Undervisning i Krepo Odense Efterår 2014. Ny udg. den 18/8 2014 Krepo er en forening med mange forskellige aktiviteter, bl.a. undervisning, som er karakteriseret ved at medlemmer underviser andre medlemmer.

Læs mere

Januar 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

Januar 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 Januar 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra lederen Kære Alle Glædelig jul og godt nytår. Her ved juletid vil jeg gerne ønske alle

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Undervisningen i Datastuen gennemføres i 2 perioder om året. Første periode afvikles i februar/marts og anden periode i oktober/november.

Undervisningen i Datastuen gennemføres i 2 perioder om året. Første periode afvikles i februar/marts og anden periode i oktober/november. til Ældre Sagens Datastue Esbjerg Områdecentret Gjesing Midtby Ulvevej 88 6715 Esbjerg N Side 2 af 6 sider Ældre Sagens Datastue Esbjerg har eksisteret siden den 8. februar 1999 i Områdecenteret Gjesing

Læs mere

AKTIVITETSPROGRAM VÆRESTEDET DEN BLÅ CAFE

AKTIVITETSPROGRAM VÆRESTEDET DEN BLÅ CAFE AKTIVITETSPROGRAM VÆRESTEDET DEN BLÅ CAFE SEP., OKT., NOV., DEC. 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Intro til aktiviteter... 3 Nada... 4 Krolf... 6 Petanque... 7 Motionshold... 8 Strikkeklub... 9 Mellemgruppe...10

Læs mere

Aktiviteter og arrangementer

Aktiviteter og arrangementer Det er forår og derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet vil udkomme hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken, nyt fra Den Sociale Vicevært, Informationer fra Ejendomskontoret,

Læs mere

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2014 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2014 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 6/5-17/6 Jesper D. Larsen 12/8-26/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-20.00 6/5-17/6 Jesper

Læs mere

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012 yhedsbrev December - Januar - Februar 2012 Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10 FDF SÆSLV Indhold FDF-Info Side 3 yt fra Kredslederen Side 4 yt fra Bestyrelsen

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Lokalcenter Bjerggården

Lokalcenter Bjerggården Lokalcenter Bjerggården Østerøgade 20 8200 Aarhus N Tlf. 8713 3200 Aktiviteter arrangementer & menuplan MÅNEDSBLADET juli 2015 Læs inde i bladet: Brugerrådet holder ferie s. 2 Caféens ferie s. 5 GÅGRUPPE

Læs mere

Haarby tennisklub. Sæson 2014. Sæsonplan 2014. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede.

Haarby tennisklub. Sæson 2014. Sæsonplan 2014. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede. Onsdag 7. maj Onsdag 7. maj Sæsonplan 2014 Start af træning for juniorer. Kl. 17 18.30. Start af træning for seniorer. 18.30-20.00 for øvede. Sæson 2014 HVER mandag. 17 21. Hyggeaften for alle. Gratis

Læs mere

Område Marselisborg. Ingun Hansen

Område Marselisborg. Ingun Hansen Område Marselisborg Ingun Hansen 2014 Lokalcenter Dalgas Dalgas Avenué 54 8000 Århus C Lokalcenter Marselis Marselis Boulevard 94 A 8000 Århus C Sundheds- og Kulturcenter Frederiksbjerg & Langenæs Ankersgade

Læs mere

LÆR MERE OM IT. forår 2012

LÆR MERE OM IT. forår 2012 LÆR MERE OM IT forår 2012 Bliv bedre til at søge på internettet, at behandle billeder fra dit digitale kamera, at sende e-mail, at bruge offentlige digitale selvbetjeningsløsninger, downloade e-bøger og

Læs mere

Aktiviteter Forår 2015 Annebergcentret Annebergvej 6 9000 Aalborg Tlf: 9931 6850 Tlf: Cafe 9931 6853

Aktiviteter Forår 2015 Annebergcentret Annebergvej 6 9000 Aalborg Tlf: 9931 6850 Tlf: Cafe 9931 6853 Grundplan Anneberg centret Medlemmer af Centerrådet: Blandt brugerne vælges hvert år et Centerråd. Centerrådet er medansvarlig for alt hvad der foregår i det daglige. Formand: Kasserer: Revisor: Suppleant:

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016 Instruktørhåndbogen sæson 2015/2016 Velkommen til: Din kontaktperson er: Jeg kan kontaktes på: Mail: Tlf: Hjemmeside www.fjordagergymnastik.dk 1 Bestyrelsen: se hjemmeside eller Conventus. Nyttige telefonnumre

Læs mere

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt ARRILD NYT Infobrevet No. 1. - 4. kvartal 2011 Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt Nyt infobrev til alle i Arrild sogn Som et nyt tiltag i Arrild sogn, vil støtteforeningen for Arrild

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET

Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET 1 Nemt på Nettet Holbæk Kommunes projekt Nemt på Nettet er et tilbud om hjælp til at bruge de digitale løsninger. I denne sæson tilbyder vi udover

Læs mere

September 2012-32. årgang

September 2012-32. årgang September 2012-32. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Jørgen Prip Byagervej 97 8330 Beder Tlf.: 42 13 46 07 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf.: 21 54 75 35 Mail: og.privat@hotmail.com

Læs mere