Nr. 90 Vinter 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.venskab-danmark-kina.dk Nr. 90 Vinter 2010"

Transkript

1 DanmarKina Nr. 90 Vinter 2010

2 Nr. 90 Vinter 2010 INDHOLD Leder DanmarKina Da Barack Obama mødte Den kinesiske Mur Nils Thostrup Jul i Kina Lene Sønderby Bech og Christian Nielsen Kort og godt Det hvide guld fra Kina Susanne Juhl Danmark, Kina, Tibet og et diplomatisk skoleridt Nils Thostrup Hvad ser blinde i Kina? Bente Ullits Eckman Tre anmeldelser Kinesisk nytår Kunsten at læse en maske Julie Brink Papirklip af Pekingoperamaske - læs mere på bagsiden Kina i verden Da jeg gik og tænkte over, hvad min klumme skulle handle om, kiggede jeg ti år tilbage i Danmark- Kina for at hente lidt inspiration: Hvad skrev jeg om, da vi gik ind i år 2000? VDK s forbedrede hjemmeside og det tilstundende kinesiske nytår og de gode udsigter for VDK s arbejde. Faktisk er begge emner også aktuelle nu, for hjemmesiden er igen i kraftig udvikling, og vi fejrer endnu en gang det kinesiske nytår med bravur i Musikhuset Aarhus. Det sidste er efterhånden blevet den største folkelige manifestation af Kina i Danmark: I løbet af dagen har vi besøg af omkring mennesker og det kan vi som forening med rette være meget stolte af. Vi bidrager til det kulturmøde, der er så vigtigt. Havde jeg nu for ti år siden i stedet for valgt at skrive om Kina, ville det sandsynligvis have handlet om de indre forhold. Det kunne have været de store forandringer eller kultur, der var den røde tråd. Men det interessante ved de ti år, der er gået, er, at det nu er meget mere oplagt at skrive om Kina i forhold til resten af verden. Kinas økonomiske vækst er naturligvis meget i fokus, men bag den er der en meget bevidst satsning på uddannelse og forskning, som vi måske nok så meget skulle holde os for øje. For eksempel er Kina blot det tredje land i verden, der har været i stand til at sende astronauter ud i rummet. Og ser vi på det kommende årti, er der for mig ingen tvivl om, at Kina vil træde i karakter på den globale scene. Det er ikke noget, der bare følger af, at man er en økonomisk stormagt: Japan, der er nr. 2 på verdensranglisten, er ikke nogen global aktør, og EU, som ellers også har stor økonomisk styrke, spiller heller ikke nogen egentlig rolle ude i den store verden. Men i København fi k vi her i december en forsmag på, at Kina støt og roligt vil se til, at landets interesser varetages. Og i den globale landsby betyder det, at det ikke længere er tilstrækkeligt at se til eget havegærde. Kineserne holder fast i de principper for fredelig sameksistens, som Zhou Enlai var eksponent for. Kina påtager sig et ansvar og accepterer, at bredere skuldre skal bære tungere byrder. Og for at opnå sine mål ser man fra kinesisk hold USA som en vigtig alliancepartner. De to lande har fælles vitale interesser, både strategiske og langsigtede. Eksempelvis kontrol med atomvåben, bekæmpelse af terrorisme og, nå ja, klimaet. Bemærk, at Obamas administration fra dag 1 har satset på at sikre et godt samarbejdsforhold med Kina. Og det på højeste plan. Fx rejste Hilary Clinton på offi cielt besøg i Kina inden for en måned, og Obama er den første amerikanske præsident, der har besøgt Kina i sit første embedsår. Fra kinesisk side lægges der vægt på, at opgraderingen signalerer respekt og anerkendelse af Kina som en stormagt. Man diskuterer nu strategiske emner med et ligeværdigt udgangspunkt, og det er, hvad Kina efterspørger. Derimod udfordrer Kina ikke USA som supermagt. Det ville nemlig ikke være i Kinas interesse, så hvorfor skulle man det? Det spændende bliver så at følge, hvad der kommer ud af bestræbelserne på at bygge bro og samarbejde. Men som kineserne siger: Man går ikke til templet uden grund. Den grundlæggende kinesiske pragmatiske tilgang vil være med til at sikre et udbytte, og det kan kun være i vores alles interesse. Julie Brink Danmark-Kina udgives af Venskabsforbundet Dan mark-kina og udkommer fi re gange om året, næ ste gang forår Deadline: 15. februar Redaktion: Julie Brink (ansv.), Torben Brink og Hans Jørgen Hinrup Tryk: WERKs Grafi ske Hus a s, Århus Venskabsforbundet Danmark-Kina (VDK) For enin gens formål er at fremme venskabet mellem det dan ske og det ki ne si ske folk ved at give alsidig op lys ning om forholdene i Kina og ved at ar bej de for at udvikle for bin del sen mel lem de to lan de. Foreningen er uafhængig af politiske og økonomiske interesser. VDK blev stiftet i 1952, og blandt foreningens aktiviteter er at: arrangere møder, foredrag og events udgive bladet Danmark-Kina formidle abonnement på kinesiske tidsskrifter arrangere rejser til Kina for interessegrupper udleje skolekasser og udstillinger udvikle Kontingent pr. år: Enkeltmedlemmer Parmedlemmer Pensionister og studerende Kollektive medlemmer 240 kr. 360 kr. 155 kr. 650 kr. Foreningens kontonummer: Medlemmer får Danmark-Kina gratis. Abonnement på bladet uden med lem skab koster 240 kr. om året. Indmeldelse i foreningen eller tegning af abonnement kan ske ved henvendelse til VDK. Her kan man også rekvirere materiale om foreningen eller et prøvenummer af bladet. Venskabsforbundet Danmark-Kina Marie Belows Vej Århus N tlf.:

3 3 Nils Thostrup Da Barack Obama mødte Den kinesiske Mur Efter Cop15 har der været mange kommentarer både til ambitionerne og til, hvad man havde at have dem i. Blandt de centrale aktører var Kina, og som sædvanlig er det nemt at stille verden op i sort-hvid, når man skal placere skyld eller fralægge sig ansvar. I sin kommentar leverer journalisten og forfatteren Nils Thostrup en noget mere nuanceret version af forløbet. Kommentarerne om Kinas rolle ved afslutningen af FN-klimakonferencen i København i december har spændt vidt, mens der er blevet set på hele forløbet: Flerårig optakt med målsætning om en juridisk bindende aftale. Dæmpede forventninger i ugerne før konferencen med politisk aftale som nyt mål. Og så selve konferencen med et ind imellem kaotisk forløb, der sluttede med en såvel juridisk som politisk uforpligtende erklæring, som de 193 lande kan tilslutte sig eller lade være med alt efter temperament. Skurk eller sejrherre? Hos de iagttagere og politikere, der til det sidste havde sat forventningerne højt, var det hurtigt og nemt at udpege Den kinesiske Folkerepublik og dens premierminister, Wen Jiabao, som skurken. Det var ham, der bremsede aftalemuligheden bl.a. ved konsekvent at afvise enhver tanke om direkte international kontrol med de enkelte landes overholdelse af aftaler om udledningen af de drivhusgasser, der ses som hovedårsag til klimatruslen om højere og ødelæggende globale temperaturer. Men i de statskontrollerede kinesiske medier kom Kina og Wen Jiabao til at stå som sejrherre: Det var Wen, der sammen med den amerikanske præsident Barack Obama nærmest i den tolvte time sikrede, at konferencen i København ikke sluttede helt uden resultat, men med den erklæring, Den kinesiske side lægger vægt på ligeværdigheden og den gensidige respekt i et tættere og udvidet samarbejde mellem de to store lande. For den amerikanske side er det også af værdi, at det ikke bare foregår på topniveau, men også på det mere direkte og mellemfolkelige plan som her, hvor Barack Obama diskuterer perspektiverne for det fremtidige samarbejde med en gruppe kinesiske studerende i Shanghai november som en række store aktører på verdensscenen umiddelbart tilsluttede sig, og som har som mål, at temperaturstigningen ikke må komme over de to grader. Begge karakterer skurk og sejrherre har noget på sig, for som med så meget andet i denne verden er tingene, specielt når det gælder politik, sjældent klare og rene, men derimod blandede eller grumsede. Sådan var det også med København-konferen-

4 4 Da Barack Obama mødte Den kinesiske Mur cen, der i sit forløb nok engang afslørede FN-systemets afmagt, når det gælder om på den ene side at skabe resultater, men på den anden samtidig at opnå konsensus, det vil sige enighed mellem samtlige medlemslande. Mindskede forventninger Det er ikke det primære ærinde her at give FN-systemet, København-konferencen eller erklæringen karakterer, men derimod at sætte Kina og Wen Jiabaos ageren ind i en lidt bredere sammenhæng end den, der kommer til udtryk i det skurkagtige eller triumferende. Med det for øje kan man i første omgang skrue tiden tilbage til midten af november 2009, da den amerikanske præsident Barack Obama på en Asien-rundtur var på sit første besøg i Kina. Efter det kunne man godt begynde at dæmpe forventningerne til København-konferencen. Den danske statsminister Lars Løkke Rasmussen gjorde det da også og fi k hug for sine udtalelser om, at konferencens mål var en politisk og ikke en juridisk bindende aftale om klimapolitikken. Han var realist. Det samme var man i Washington, da man analyse rede Obamas visit i den kinesiske hovedstad og konkluderede, at konferencen i bedste fald ville ende med en meget overordnet aftale, men at det trods alt ville være bedre end ingenting. Der var sket det i Beijing, at Obama ramlede ind i en politisk kinesisk mur. Præsidenten var draget dertil med det formål at skabe en alliance mellem verdens største og tredjestørste økonomi i politisk sprogbrug en G2 som toppen på alle de andre G er: G8 der er de største og rigeste landes samarbejdsforum om økonomien, G20 som har de otte suppleret med de knap så rige og store, G77 som er udviklingslandenes fælles røst. Det var fra amerikansk side en anerkendelse af Kina som den nye supermagt. Men Kina bed ikke til bolle, og premierminister Wen Jiabao meddelte høfl igt, men bestemt den amerikanske gæst, at man sandelig gerne ville samarbejde, men at man ikke var klar til at indgå i nogen alliance: For det første var tanken imod den offi cielle kinesiske politik, at man ikke binder sig til andre nationer, og for det andet var Kina slet ikke moden til at indtage en nøglerolle i de globale affærer. Kina er stadig et udviklingsland med store problemer, og det må vi altid tage alvorligt, erklærede Wen Jiabao ifølge det offi cielle kinesiske nyhedsbureau Xinhuas referat. Både alliancefriheden og ulands-påstanden var som taget ud af 60 erne og 70 ernes kinesisk-kommunistiske retorik, og med det budskab kunne Barack Obama tage hjem til Washington. Verdens to største CO 2 -udledende nationer var ikke kommet længere fra hinanden, men de var heller ikke kommet tættere på. Kina ønskede at spille sit eget spil. Det kinesiske spil Det er et spil, der har to facetter, når det gælder den globale klimapolitik, og som også kom klart til udtryk under København-konferencen: Den ene er, at USA og de rige vestlige lande er tilbøjelige til at sige, at nu skal vi se fremad, når det gælder om at bremse udledningen af drivhusgasser og fi nde en fælles løsning. Mens Kina og andre udviklingslande siger: Det er godt med jer! I har svinet jer til den levestandard, I har opnået. Nu må I yde noget ekstra, når det gælder klimaet, mens vi andre får løftet vore befolkninger ud af fattigdom. Den anden facet er, at Kina fortsat er en kommunistisk et parti-stat, men samtidig meget øm over sin status: Hvad man så som fornedrelse under vestlig og japansk imperialisme i 1800-tallet og første halvdel af 1900-tallet, er afl øst af national stolthed over opnåede resultater. Og hverken et parti-staten eller den nationale stolthed tåler, at Kina skal stå til regnskab for nogen. Derfor afvisningen af international kontrol med overholdelse af en eventuel aftalt klimapolitik i København. Hvis vi lover noget, holder vi det og så kan I tage det eller lade være. Med den første facet var og er Kina i fuld overensstemmelse med udviklingslandene i G77-gruppen, som var den, der ved at klynge sig til formalia og procedurer i København forhindrede processen, og med den anden facet fi k Kina sin vilje samtidig med, at man fi k afgørende indfl ydelse på slutdokumentet i tæt samarbejde med USA. I den forbindelse en talende sidebemærkning om den kinesiske form for diplomati: I de hektiske afslutningstimer ønskede præsident Barack Obama en personlig forhandling med premierminister Wen Jiabao. To gange sendte kineserne i stedet en professionel diplomat, anden gang på lavere niveau end første gang. Så begyndte Obama selv at lede efter Wen i Bellacentret og fandt ham i et møde med BRIC-landene Brasilien, Rusland, Indien og Kina. Og således kom København-konferencen også til at afspejle en ny verdensorden: Den sidste supermagt fra det gamle system skal fi nde ind i en orden, hvor aktørernes rolle og størrelse skifter, og hvor Kina ikke lader sig pådutte supermagtens ansvar, men er fuldt bevidst om sin vægt i verdensbilledet og parat til at bruge den, når det gavner nationens interesse. Og parentetisk sagt: Hvor EU i København med en indsats, der udadtil lignede statistens, endnu en gang bragte den tidligere amerikanske udenrigsminister Henry Kissingers bemærkning i erindring: Hvis jeg vil tale med Europa, hvem skal jeg så ringe til? Den sociale udfordring Det foranstående har handlet om politik, men skal det og Kina relateres til klimaudfordringerne, så kan bl.a. følgende betragtninger gøres gældende: Udtalelsen om, at Kina er et udviklingsland, kan forekomme hyklerisk, når man taler om verdens største eksportørland og verdens tredjestærkeste økonomi, på vej til at overhale nr. 2, som er Japan. Men den har realiteterne i sig, for trods de økonomiske kæmpespring, kineserne har taget, så er det dog stadig størstedelen af befolkningen, der målt med vestlig standard lever i fattigdom eller fattigdomslignende tilstande, og det er styrets enorme opgave at få disse millioner løftet, hvis man skal undgå en social uro, der kan true hele nationens sammenhængskraft. I det samme lys skal man se to tilsyneladende modsatrettede handlinger: Den ene er, at Kina for tiden bruger sin økonomiske styrke

5 5 Hvem har bolden? Barack Obama med vicepræsident Wang Qishan og statsråd Dai Bingguo i Det Hvide Hus. Anledningen er det første møde i det kinesisk-amerikanske strategiske og økonomiske dialogforum (SAED) juli til at sikre sig olie-, naturgas- og andre råstofaftaler i Centralasien, i Afrika og i Latinamerika. For der skal både drivkraft og mineraler til at holde fabrikken Kina i gang og skabe de arbejdspladser, der kan sikre en opadgående social mobilitet. Den anden er, at Kina vedgår sig et ansvar for en anderledes klimapolitik, hvad fremgår af et løfte i forbindelse med COP15-konferencen om, at landet i 2020 vil have nedbragt dets udledning af drivhusgasser med pct. set i forhold til udledningen i Den første handling er pragmatisk, ud over at den giver Kina politisk indfl ydelse i de berørte lande, der tilhører den såkaldte Tredje Verden. Pragmatisk i den forstand, at det er indlysende, at man alle gode klimahensigter ufortalt ikke fra den ene dag til den anden kan omstille et kæmpemæssigt olie- og kulbaseret produktionsapparat til en mere energivenlig produktionsform, i hvert fald ikke uden at det ville have uoverskuelige økonomiske og sociale konsekvenser. Energisk omlægning Den anden handling kan beskyldes for at være symbolsk, afl everet blot til lejligheden, da verdens opmærksomhed var samlet om klimakonferencen i København. Men ser man på det nuværende kinesiske styres politik på energi- og miljøområdet, har pct.-løftet mere end symbolværdi. Man er i fuld gang med at nedbringe afhængigheden af den største forureningskilde, kullene, ved lukningen af særligt forurenende og farlige miner. Udnyttelsen af vandkraft er en måde at skaffe ny og renere energi på. Kinas entré på verdensmarkedet for vindmøller en anden. Forskning og udvikling af effektive solcelleanlæg en tredje. Og nok så væsentligt: Kinas program for investering i atomkraft er verdens største og mest ambitiøse opførelsen i det næste årti af tre gange så mange atomkraftværker som i resten af verden tilsammen. For tiden har Kina 11 værker i drift, men programmet tilsiger iværksættelsen af 10 nye hvert år frem mod år Kina har just fra Det Internationale Energiagentur fået den karakter, at folkerepublikken er i stand til langt hurtigere og i større omfang end tidligere antaget at begrænse sit CO 2 -udslip. I en tidligere fremskrevet beregning ville Kina i 2030 årligt udlede 11,6 gigaton CO 2, men energiagenturet har nu revideret det til 7,1 gigaton. Og når det gælder udledning, har Kina en ekstra trumf at kunne spille: I stedet for at lede drivhusgasserne ud i atmosfæren, kan de deponeres under jorden, sådan som man gør med radioaktivt affald fra atomkraftværkerne. Det kan være en dyr affære, hvis der er langt mellem forbrugssted og deponi, men geologisk er Kina begunstiget med en undergrund, der tillader depoter i nærhedsområder for 90 pct. af landets CO 2 -udledende virksomheder. Så også klimamæssigt kan man godt tage Kina alvorligt. Der er en udvikling i gang, som vil bidrage til forvandling af det kinesiske samfund fra forurenende og forurenet til renere i begge henseender. Artiklen er afsluttet ultimo december 2009.

6 6 Jul i Kina Går man blot tyve år tilbage i tiden, var der ikke meget julestemning at finde i Kina. Juledagene var helt almindelige arbejdsdage, og både gader og butikker så ud som på ethvert andet tidspunkt af året. Men sådan er det ikke længere. Lene Sønderby Bech og Christian Nielsen er begge sinologer, og de har udviklet det lærebogssystem, der bl.a. bruges til undervisning i kinesisk på gymnasieniveau. Her fortæller de, hvordan især de unge kinesere er begyndt at fejre jul. Lene Sønderby Bech og Christian Nielsen Fotos: Forfatterne De seneste ti år er Kina for alvor blevet en international aktør. Riget i Midten er blevet optaget i WTO, afviklede OL i 2008 og er vært for EXPO i Vestlige værdier og traditioner strømmer til landet, ligesom kineserne selv i stadig større milliontal rejser til udlandet og oplever fremmed kultur og levevis. Kina er blevet globaliseret, og det mærkes nu også omkring de vestlige mærkedage. Kineserne har selv et hav af forskellige mærkedage, som de gør en stor dyd ud af at markere, som traditionerne foreskriver. Årets største fest er det kinesiske nytår, hvor man fejrer det nye års komme med familiebesøg og hele to ugers festligheder. Foruden det kinesiske nytår er Lanternefestivalen, Dragebådsfestivalen, Gravfejningsdagen, Risgrødsfestivalen og Dobbelt-7 Festivalen blandt de mest populære, sådan som det har været tilfældet i århundreder. Den seneste halve snes år er en række ikke-religiøse vestlige mærkedage som halloween, valentinsdag og mors dag også blevet voldsomt populære i Kina, særligt i storbyerne. Kineserne klæder sig ud, køber gaver til hinanden og gør alle de andre ting, som vi forbinder med disse traditionelle mærkedage. Men kineserne har en forbløffende evne til at give de ting, de tager til sig, et umiskendeligt kinesisk præg, så nogle gange gør de også ting, som vi ikke forbinder med mærkedagene: I god tid inden valentinsdag giver pigerne fx personlige ting til deres udkårne, der så på selve dagen typisk giver røde roser eller chokolade til pigen. Omkring valentinsdag er kyssekonkurrencer også yderst populære blandt Kinas ungdom: Hundredvis af unge par forsamles til konkurrencer i varehuse eller på hoteller, og det par, der kysser længst tid, får fl otte gaver. De seneste år er de mere religiøst funderede vestlige mærkedage også begyndt at blive fejret i Kina, men ikke for deres religiøse indhold. Kun godt 2 % af kineserne er kristne, og skønt de nyrestaurerede kirker i juledagene er fulde af folk, der vil høre juleevangeliet på kinesisk, så er det store fl ertal primært optaget af at shoppe og more sig. Før jul bliver de kinesiske byer pyntet op til højtiden. Særligt i de store indkøbsgader pyntes der med guirlander og lyskæder, farvestrålende oppustelige julemænd og fantasifulde vinterlandskaber. I festligt udsmykkede juletog siksakker de handlende sig frem igennem menneskemængden, og på gader og torve, i varehuse og på hoteller opstilles de mest imponerende juletræer. De er gigantiske og som regel sponseret

7 7 Her er en række gloser, der kan være nyttige at kende, hvis man skulle komme ud for at fejre jul i Kina. 圣 诞 快 乐! 圣 诞 圣 诞 礼 物 圣 诞 树 圣 诞 卡 圣 诞 老 人 af store virksomheder, der lader dem fremstille af alt fra øldåser til tandpastatuber. Som pynt ser man ofte røde lanterner, men også massevis af små ønskesedler til julemanden eller julehilsner til familie og bekendte. Det er ærefuldt at være rig udtalte Deng Xiaoping, da han kickstartede de økonomiske reformer i 1978, og hurtig rigdom er da også, hvad mange kinesere ønsker sig. På juletræernes ønskesedler ses derfor ofte beskeder til julemanden som jeg ønsker mig 50 millioner renminbi. 圣 诞 夜 教 堂 礼 拜 耶 稣 De kinesiske varehuse bugner med juleudsmykninger, juleartikler og juletilbud, og kinesere i svimlende mængder mange af dem med blinkende djævlehorn i panden benytter dagene til at powershoppe og opleve stemningen. Specielt de vestlige hotellers traditionelle juletræer med alt, hvad der hører til af nisser og vinterlandskab, er populære udfl ugtsmål for fotosessioner med hele familien. Som i Hongkong og de vestlige lande er der ikke sparet på noget, og kæmpemæssige julelandskaber, hvor man bl.a. kan komme op at sidde på skødet af en kinesisk julemand eller køre på rensdyr i en karrusel, er yderst populære. Mange steder er der optræden, og man kan fx være heldig at opleve et >

8 8 større kinesisk børnekor synge Edelweiss eller en pensionistklub fremføre White Christmas. Fra højttalere kører klassikere som Jingle Bells og Here Comes Santa Claus i båndloop fra november til januar nogle steder endda hele året rundt! og altid fremført med den samme skingre kinesiske falset, som de mange slanke julemænd og ekspedienter med nissehuer eller blinkende rensdyrhuer på benytter sig af, når de ønsker os alle sammen Merry Christmas dusinvis af gange. Som til mors dag og valentinsdag køber kineserne også gaver til hinanden til jul, dog igen mest unge mennesker og særligt i storbyerne. Men i et land, hvor etiketten tilsiger, at man ikke pakker gaver op, mens giveren er til stede (for at han ikke skal tabe ansigt, hvis gaven ikke behager), kan det vel også blive en kende kedeligt! I Kina er julen ingen familiefest, som det kinesiske nytår og vores jul er, men ofte går man ud og spiser en god middag med sin udkårne eller sine venner juleaften. Eller også går man til et af de utallige juleshows, som især de vestlige hoteller arrangerer. Her får den fuld skrue med fællessang og dekadent bespisning, konkurrencer og modeopvisning. Århus Lokalafdeling Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling tirsdag d. 19. januar 2010 kl i lokale B, Hovedbiblioteket Mølleparken, Århus C Dagsorden: 1. Beretning 2. Revideret regnskab 3. Arbejdsprogram 4. Valg af bestyrelse og eventuelle suppleanter 5. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant 6. Eventuelt Vi byder på en forfriskning undervejs. På gensyn. Venlige hilsner lokalbestyrelsen TILBUD spar 100 kr. Kaldet til Kina danske missionærers liv og oplevelser i Manchuriet af Simon Gjerø Hæsblæsende, medrivende og velskrevet Tor Tolstrup, Jyllands-Posten Vejl. pris 349 kr. Specialtilbud i januar måned: 249 kr. (+ 19 kr. forsendelse) ved direkte henvendelse til forlaget via tlf eller mail

9 9 Kort godt & Kina i New York Danskere, der af den lave dollarkurs lader sig lokke til at tage en vintertur til New York, kan få to kinesiske kulturoplevelser med i købet: På Metropolitan Museum of Art er der indtil den 21. februar en enestående udstilling af kinesiske ornamenterede lak-arbejder, mens der i samme bys The American Museum of Natural History er en lige så enestående udstilling Traveling The Silk Road med undertitlen Den gamle hovedvej til den moderne verden. Udstillingen varer til den 15. august. Kina på udkik Begge de ovennævnte udstillinger har i øvrigt afsløret, at de kinesiske myndigheder med stor opmærksomhed følger, hvad der vises af kinesiske kunstskatte i den vestlige verden med det formål at kræve dem tilbage, hvis udstillere eller ejermænd ikke er kommet til dem på retmæssig vis. Kineserne følger dermed eksempelvis grækeres og ægypteres forsøg på at hente fortidsminder tilbage. Således fi k Metropolitan-udstillingen besøg af et kinesisk hold med videokameraer men det endte godt: Der var intet at komme efter, for udstillingsgenstandene var alle købt og betalt legalt. Det dyre ja Bryllupper er blevet storindustri i Kina. I 2009 fandt ca. 10 millioner af slagsen sted, og det er 10 pct. fl ere end året før men de genererede en omsætning, der var 20 pct. større. På landsbasis anslås det, at bryllupperne har skabt en omsætning på 400 milliarder yuan eller godt 300 milliarder danske kroner. Det betyder, at bryllupsindustrien tegner sig for ca. 2,5 pct. af det kinesiske nationalprodukt. Moden er ekstravagante bryllupsfester med bruden i hvidt efter vestligt mønster ved selve højtideligheden, men i klassisk kinesisk rød festfarve til middagen. Et nordisk ja Den kinesiske telekommunikationsvirksomhed Huawei er i hastig vækst bl.a. med salg af udstyr til de netværk, der betjener mobiltelefonkunderne. På det område er Huawei nr. 2 i verden efter nordiske Ericsson og kineserne fejrede lige før årsskiftet en triumf: Da norske Telenor besluttede at opgradere sit mobile netværk, gik ordren til Huawei for næsen af Ericsson og de samarbejdende giganter Nokia-Siemens. Disney til Shanghai Underholdningsverdenens globale superstar, amerikanske Disney Corporation, har til gengæld fået foden godt inden for på det kinesiske marked: Satellit-regionen Hongkong var først til at acceptere en forlystelsespark efter Disneyland-opskriften på kinesisk jord, og med erfaringer herfra har den kinesiske regerings økonomiske planlægningskommission givet tilladelse til, at en tilsvarende park etableres i Shanghai. Vand til nord Den kinesiske regerings store plan om at forsyne det tørkeramte nordlige Kina med vand fra det sydlige via tre nordgående systemer af kanaler og rørledninger fra Yangtzefl oden er nu sat i gang. Som med den store De tre Kløfters-dæmning på samme fl od betyder det, at en række mennesker skal fl ytte i første omgang skal genplaceres af hensyn til projektet, der er beregnet til at koste omkring 250 milliarder yuan eller over 180 milliarder danske kroner. Det blev dyrere Der har allerede lydt advarende røster mod vandprojektet: Budgettet holder ikke, det bliver dyrere se bare til De tre Kløfter, lyder det. Dæmningsprojektet har allerede kostet lidt over 250 milliarder yuan, men regeringen har netop fået at vide, at der bliver udskrevet en ekstraregning på mindst 170 milliarder yuan, eller knap 130 milliarder danske kroner, for at udbedre fejl og til at give bedre erstatninger til de bønder, der blev tvangsforfl yttet af hensyn til projektet og dermed mistede deres livsgrundlag. Hurtig forbindelse Det havde ikke noget med julen at gøre, men derimod med det forestående kinesiske nytår, der er et af årets helt store rejsetidspunkter i folkerepublikken: Den 26. december åbnede en ny hurtigtogsforbindelse mellem den store industriby Wuhan ved Yangtzefl oden og det sydlige Kinas handelsog økonomimagnet Guangzhou (eller tidl. Canton) i Guangdong-provinsen. Hurtigt hvad er det? 350 km i timen og en rejse tid mellem de to millionbyer på tre timer mod tidligere 10. Genmodificeret ris Kinesiske forskere arbejder på livet løs med genteknologien for at sikre milliardbefolkningen fødevarer nok selvom misvækst og sygdomme skulle true. Regeringen har allerede godkendt, at genteknologien anvendes i avlen af majs, papaya-frugter, tomater og bomuld og der er just til de øverste myndigheder afl everet en ansøgning om tilladelse til genmodifi ceret sygdomsresistent ris, det basale fødemiddel for den kinesiske befolkning. Kort og godt om Kina er samlet og redigeret af Nils Thostrup på basis af kinesiske og udenlandske nyhedsmedier. Rubrikken er afsluttet ultimo december 2009.

10 10 Susanne Juhl Det HVIDE GULD fra Kina Fra omkring 900-tallet begynder en hidtil ukendt vare at dukke op i verdenshandelen: krukker, vaser, fade m.m. fremstillet i et tyndt, hårdtbrændt, gennemskinneligt materiale porcelæn. Skår af porcelæn fundet i Indien, Iran, Irak, Den arabiske Halvø, Ægypten, Vestafrika osv. er vidnesbyrd om handlen med porcelæn. Ingen andre steder fra havde man stiftet bekendtskab med et lignende materiale, og da den europæiske skibsfart til Fjernøsten for alvor gik i gang i det 16. og 17. århundrede, var det da også porcelænet, der var den mest eftertragtede vare. Susanne Juhl gennemgår porcelænets historie i Kina. Hun er sinolog med speciale i kinesisk arkæologi. Vi ved, at porcelænet blev opfundet i Kina, men hvor i Kina og mere præcist hvornår er stadig uklart. Der pågår hele tiden nye arkæologiske udgravninger af områder med brænd ovne, og man sporer sig mere og mere ind på en forståelse af udviklingen. Man ved, at fra omkring år 600 kunne man fremstille en hvidlig keramik, der med rette kan kaldes porcelæn. Historien omkring den tidlige porcelænsfremstilling er spændende i sig selv, men også mødet med især arabisk kunst viser, hvorledes de kulturelle forbindelser har strakt sig på kryds og tværs og påvirket hinanden. I europæisk kultur fi k bekendtskabet med det nye materiale en betydning, der næppe kan overvurderes. De første par hundrede år sørgede skibsfarten for at fragte porcelæn fra Kina til de europæiske fyrstehuse, men senere voksede interessen i Europa for selv at fi nde hemmeligheden bag fremstillingen af de eftertragtede varer. Under kurfyrst August den Stærke af Sachsen lykkedes det omsider i 1707 en tysk alkymist at fi nde frem til de rette formler og metoder, og det første porcelæn kunne fremstilles uden for Kina. I 1710 begyndte en egentlig produktion af porcelæn i byen Meissen tæt på Dresden. Meissen-porcelæn blev forbillede for alle porcelænsproduktioner i Europa og dannede som sådan også model for den produktion, der begyndte på Den Kongelige Danske Porcelains Fabrik i Hvidglaseret vase graveret med pæon- og blommegrene fra Song-dynastiet. I denne artikel vil vi følge nogle af sporene tilbage i tiden og se på den kunstneriske udvikling, porcelænet har gennemgået. Hvad er porcelæn? Ordet porcelæn stammer fra navnet på en bestemt type muslinger, på italiensk porzellana, hvis skaller har en mælkehvid, skinnende belægning. Da det første porcelæn kom til Europa, mindede materialets kvalitet om denne musling, og herfra kommer så betegnelsen. På kinesisk har man op gennem historien haft to betegnelser for keramik, en for lertøj, tao, og en anden for stentøj og porcelæn, ci. Lertøj er kendetegnet ved at være brændt ved lave temperaturer; det er porøst og gennemtrængeligt. Stentøj derimod er brændt ved temperaturer over 1200 C, hvilket bevirker, at man kan forarbejde godset i en tynd og hård kvalitet. Det er tillige uigennemtrængeligt for væske og ofte glaseret. Porcelæn er i kinesisk tradition kendetegnet ved dets hårdhed, uigennemtrængelighed, hvide nuance og gennemskinnelighed. Porcelæn består af hvidt ler kaolin, feltspat og kvarts. Ordet kaolin kommer af Gaolin, der er navnet på et bjerg i Jiangxi-provinsen. Til porcelænsfremstilling skal man bruge en type ler eller sten, der bliver hvid ved brænding. Det er forskellen i brændingstemperatur, der adskiller keramik, stentøj og porcelæn. Netop kendskabet til at opvarme ovnene til de høje brændingstemperaturer på C var det afgørende teknologiske fremskridt, der muliggjorde fremstillingen. Ved de høje temperaturer sintrer materialet, dvs. glaserer, og bliver til porcelæn. I Nordkina anvendte man kaolinler, i Sydkina knust porcelænssten.

F LKE VIRKE. Kina og Danmark kan mere. Kina er volumen. Styrke og bredde i dansk eksport til Kina. Nr. 3 70. årgang. www.folkevirke.

F LKE VIRKE. Kina og Danmark kan mere. Kina er volumen. Styrke og bredde i dansk eksport til Kina. Nr. 3 70. årgang. www.folkevirke. Nr. 3 70. årgang F LKE Social, kulturel og politisk oplysning VIRKE August - September - Oktober 2015 www.folkevirke.dk Kina er volumen Af professor Carsten Boyer Thøgersen, CBS 3 Kina og Danmark kan mere

Læs mere

VENSKAB-DANMARK-KINA.DK NR. FØLG OS PÅ FACEBOOK /DANMARK-KINA

VENSKAB-DANMARK-KINA.DK NR. FØLG OS PÅ FACEBOOK /DANMARK-KINA VENSKAB-DANMARK-KINA.DK NR. 103 2015 FØLG OS PÅ FACEBOOK /DANMARK-KINA INDHOLD LEDER 3 8 10 17 19 23 26 30 32 37 45 48 MED ELLER UDEN PARAPLY I HONGKONG Nils Thostrup ILLEGAL INDVANDRING FRA KINA: OPHOLD

Læs mere

KINABLADET NR. 44 VINTER 2009

KINABLADET NR. 44 VINTER 2009 NR. 44 VINTER 2009 KINABLADET udgives af Dansk-Kinesisk Forening og udkommer fire gange om året (marts, juni, september og december). Foreningens medlemmer får bladet tilsendt gratis. Et årsabonnement

Læs mere

KINABLADET NR. 41 FORÅR 2009

KINABLADET NR. 41 FORÅR 2009 NR. 41 FORÅR 2009 KINABLADET udgives af Dansk-Kinesisk Forening og udkommer fire gange om året (marts, juni, september og december). Foreningens medlemmer får bladet tilsendt gratis. Et årsabonnement på

Læs mere

KINABLADET NR. 33 FORÅR 2007

KINABLADET NR. 33 FORÅR 2007 KINABLADET udgives af Dansk-Kinesisk Forening og udkommer fire gange om året (marts, juni, september og december). Foreningens medlemmer får bladet tilsendt gratis. Et årsabonnement på bladet uden medlemskab

Læs mere

NR. 49 FORÅR 2011. chineseposters.net. Slå endnu kraftigere på krigstrommen for Det Store Spring Fremad

NR. 49 FORÅR 2011. chineseposters.net. Slå endnu kraftigere på krigstrommen for Det Store Spring Fremad NR. 49 FORÅR 2011 chineseposters.net Slå endnu kraftigere på krigstrommen for Det Store Spring Fremad Et kinesisk kunstværk KINABLADET udgives af Dansk-Kinesisk Forening og udkommer fire gange om året

Læs mere

KINABLADET NR. 31 EFTERÅR 2006

KINABLADET NR. 31 EFTERÅR 2006 KINABLADET udgives af Dansk-Kinesisk Forening og udkommer fire gange om året (marts, juni, september og december). Foreningens medlemmer får bladet tilsendt gratis. Et årsabonnement på bladet uden medlemskab

Læs mere

KINABLADET NR. 30 SOMMER 2006

KINABLADET NR. 30 SOMMER 2006 KINABLADET udgives af Dansk-Kinesisk Forening og udkommer fire gange om året (marts, juni, september og december). Foreningens medlemmer får bladet tilsendt gratis. Et årsabonnement på bladet uden medlemskab

Læs mere

Klimaforandringer: For sent at sætte ind?

Klimaforandringer: For sent at sætte ind? Klimaforandringer: For sent at sætte ind? Ministeren og miljøforkæmperen Klodens klimakterium Syv nye oliesøstre Ingen vej uden om atomkraft? Guide til det russiske parlamentsvalg Lars P. Poulsen-Hansen

Læs mere

Tema: EU forud for Europa-valget

Tema: EU forud for Europa-valget MAJ 2014 TIDSSKRIFTET PÅ DANSK OM UDENRIGSPOLITIK OG INTERNATIONALE FORHOLD Tema: EU forud for Europa-valget Baggrundsartikler om Ukraine-krisen Dokument: Præsident Putins tale ved annekteringen af Krim

Læs mere

PENGENYT BRUG NETTET X FACTOR: 45 Storebæltsbroer 1001 TEHUSE. og få mere ferie for pengene! Når knægten har. Vi har talt med MARTINs far

PENGENYT BRUG NETTET X FACTOR: 45 Storebæltsbroer 1001 TEHUSE. og få mere ferie for pengene! Når knægten har. Vi har talt med MARTINs far 2 PENGENYT 2008 Når knægten har X FACTOR: Vi har talt med MARTINs far 1001 TEHUSE Bliv hjemme, det er det sikreste. Ellers: HUSK REJSE- FORSIKRINGEN 45 Storebæltsbroer styrtet i havet INDLÅN så godt som

Læs mere

GRÆNSEFORENINGEN for en åben danskhed

GRÆNSEFORENINGEN for en åben danskhed Grænseforeningen fremsætter forslag til at bevare dansk som komplet og samfunds- bærende sprog GRÆNSEFORENINGEN for en åben danskhed Indhold Grænseforeningens formål: Det er Grænsefor enin gens formål

Læs mere

DEN NY VERDEN 2007:4 Kina i verden

DEN NY VERDEN 2007:4 Kina i verden DEN NY VERDEN 2007:4 Kina i verden 1 DEN NY VERDEN 2007:4 Kolofon 2 Faglig redaktion på dette nummer: Hatla Thelle og Erik Beukel Layout: Allan Lind Jørgensen Tryk: Handy-Print A/S, Skive Dansk Institut

Læs mere

En lille stump. Kina

En lille stump. Kina En lille stump af det mægtige Kina Frede Lauritsen - Side 2 - Så står vi her 31. marts 1997 i Beijing lufthavns ankomsthal. Den er særdeles kedelig en 100 meter lang hallignende bygning med ganske få souvenirbutikker

Læs mere

Finland. Sverige Estland. Letland. Polen. Ungarn Rumænien. Bulgarien. Grækenland Tyrkiet. Cypern

Finland. Sverige Estland. Letland. Polen. Ungarn Rumænien. Bulgarien. Grækenland Tyrkiet. Cypern EU Finland De 15 nuværende medlemslande i EU Sverige Estland De 10 lande, som efter planen bliver fuldgyldige medlemmer af EU i maj 2004. Irland Danmark Letland UK Litauen De to lande, som efter planen

Læs mere

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26 Årsrapport 2005 hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Udvikling af det moderne samfund kræver energi og politisk fremsynethed Vindkraft bider skeer med de fossile brændsler

Læs mere

189» marts 2013. samfundsfagsnyt. Tema: Udblik FORENINGEN AF LÆRERE I SAMFUNDSFAG

189» marts 2013. samfundsfagsnyt. Tema: Udblik FORENINGEN AF LÆRERE I SAMFUNDSFAG 189» marts 2013 samfundsfagsnyt Tema: Udblik FORENINGEN AF LÆRERE I SAMFUNDSFAG Indhold Deadline: Blad nr. 190: 15.04.2013 Redaktion: Marie-Louise Bach og Janne Bisgaard Wikman Redaktionens adresse: Marie-Louise

Læs mere

mongolernes kerneområde i Mongoliet,

mongolernes kerneområde i Mongoliet, Nr'. 19-7. årgang september 1996 Tidsskriftet GER udgives af Dansk Mongolsk Selskab og er selskabets medlemsblad. Redaktion: Rolf Gilberg (ansvarshavende), Bulgan Njama, Gudrun Lefmann, Jan Koed og Bent

Læs mere

Klimakrisen og den grønne omstilling

Klimakrisen og den grønne omstilling maj 2015 nr 68 Medlemsblad for Enhedslisten Tema: Klimakrisen og den grønne omstilling Menneskets massive forurening og umådeholdne forbrug har bragt klimaet i en ubalance, der bliver særdeles vanskelig

Læs mere

Nyhedsbrev 16. Tema: Publikum

Nyhedsbrev 16. Tema: Publikum Nyhedsbrev 16 Tema: Publikum Indhold Nyhedsbrev 16 Marts 2007 Tema: Publikum Museumsformidlere i Danmark, MID Indhold Publikum www.museumsformidlere.dk Redaktion: Henrik Sell (ansv.) - sell@nathist.dk

Læs mere

KINABLADET NR. 62. Kinas sikkerhedsinteresser

KINABLADET NR. 62. Kinas sikkerhedsinteresser NR. 62 SOMMER 2014 KINABLADET udgives af Dansk-Kinesisk Forening og udkommer fire gange om året (marts, juni, september og december). Foreningens medlemmer får bladet tilsendt gratis. Et årsabonnement

Læs mere

Leder. VISION April 2007 INDHOLD

Leder. VISION April 2007 INDHOLD VISION April 2007 VisionsPartiet Vengevej 19, Søballe 8660 Skanderborg 86 95 08 01 info@visionspartiet.dk www.visionspartiet.dk ISSN: 1901-1598 Redaktør Eskild Tjalve Medlemskab: 200 kr. pr. år dog 150

Læs mere

BORGEN. Steve Jobs. Skæbneåret 2012 Den kardinale gyser ÅRSHOROSKOPER FOR ALLE TEGN. Forudsigelse af næste afsnit. Vreden som drivkraft

BORGEN. Steve Jobs. Skæbneåret 2012 Den kardinale gyser ÅRSHOROSKOPER FOR ALLE TEGN. Forudsigelse af næste afsnit. Vreden som drivkraft HOROSKOPET BORGEN Forudsigelse af næste afsnit Steve Jobs Vreden som drivkraft ÅRSHOROSKOPER FOR ALLE TEGN Vinterhoroskoper Dag til dag horoskoper Kærlighedshoroskoper Skæbneåret 2012 Den kardinale gyser

Læs mere

Prosa. Internet-censur. it-krig. i Kina. Kina forbereder. Ajax bluf eller brugbart? Sådan får du højere løn. Nyvalgt næstformand og faglig sekretær

Prosa. Internet-censur. it-krig. i Kina. Kina forbereder. Ajax bluf eller brugbart? Sådan får du højere løn. Nyvalgt næstformand og faglig sekretær Prosa B l a d e t De It-professionelles fagblad 11 November 2007 Internet-censur i Kina Kina forbereder it-krig Ajax bluf eller brugbart? Sådan får du højere løn Nyvalgt næstformand og faglig sekretær

Læs mere

Made in China kinesisk samtidskunst

Made in China kinesisk samtidskunst Omringet af hunde lå den kinesiske performancekunstner Zhang Huan på en isblok i New York som en kommentar til sit nye skræmmende liv i USA. Pilgrimsfærd 1997. Læs mere om Zhang Huan på side 12. Made in

Læs mere

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA 2009 Kommunalt Beredskab Velkommen til dit nye fagblad Af: Reiner Burgwald, Formand for Teknik- og Servicesektoren Du sidder nu med dit nye fagblad i hånden,

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

Øko-fællesskaber skyder i vejret

Øko-fællesskaber skyder i vejret Øko-fællesskaber skyder i vejret Det økologiske fællesskab er bestemt ikke gået af mode. Rød+Grøn har mødt nogle af pionererne og de mange nye initiativtagere. Side 8-11 Medlemsblad for Enhedslisten September

Læs mere

Stud.Jur. studieliv. perspektiv. aktuelt. Stud.Jur. sætter i denne udgave fokus på danske jurastuderende og jurister i udlandet.

Stud.Jur. studieliv. perspektiv. aktuelt. Stud.Jur. sætter i denne udgave fokus på danske jurastuderende og jurister i udlandet. Stud.Jur. TEMA: Rejs! Stud.Jur. sætter i denne udgave fokus på danske jurastuderende og jurister i udlandet. P Nr. 4 December 2011 66. årgang P studieliv Årsfest, s. 55 perspektiv Rejsetema, s. 8 aktuelt

Læs mere