Nr. 90 Vinter 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.venskab-danmark-kina.dk Nr. 90 Vinter 2010"

Transkript

1 DanmarKina Nr. 90 Vinter 2010

2 Nr. 90 Vinter 2010 INDHOLD Leder DanmarKina Da Barack Obama mødte Den kinesiske Mur Nils Thostrup Jul i Kina Lene Sønderby Bech og Christian Nielsen Kort og godt Det hvide guld fra Kina Susanne Juhl Danmark, Kina, Tibet og et diplomatisk skoleridt Nils Thostrup Hvad ser blinde i Kina? Bente Ullits Eckman Tre anmeldelser Kinesisk nytår Kunsten at læse en maske Julie Brink Papirklip af Pekingoperamaske - læs mere på bagsiden Kina i verden Da jeg gik og tænkte over, hvad min klumme skulle handle om, kiggede jeg ti år tilbage i Danmark- Kina for at hente lidt inspiration: Hvad skrev jeg om, da vi gik ind i år 2000? VDK s forbedrede hjemmeside og det tilstundende kinesiske nytår og de gode udsigter for VDK s arbejde. Faktisk er begge emner også aktuelle nu, for hjemmesiden er igen i kraftig udvikling, og vi fejrer endnu en gang det kinesiske nytår med bravur i Musikhuset Aarhus. Det sidste er efterhånden blevet den største folkelige manifestation af Kina i Danmark: I løbet af dagen har vi besøg af omkring mennesker og det kan vi som forening med rette være meget stolte af. Vi bidrager til det kulturmøde, der er så vigtigt. Havde jeg nu for ti år siden i stedet for valgt at skrive om Kina, ville det sandsynligvis have handlet om de indre forhold. Det kunne have været de store forandringer eller kultur, der var den røde tråd. Men det interessante ved de ti år, der er gået, er, at det nu er meget mere oplagt at skrive om Kina i forhold til resten af verden. Kinas økonomiske vækst er naturligvis meget i fokus, men bag den er der en meget bevidst satsning på uddannelse og forskning, som vi måske nok så meget skulle holde os for øje. For eksempel er Kina blot det tredje land i verden, der har været i stand til at sende astronauter ud i rummet. Og ser vi på det kommende årti, er der for mig ingen tvivl om, at Kina vil træde i karakter på den globale scene. Det er ikke noget, der bare følger af, at man er en økonomisk stormagt: Japan, der er nr. 2 på verdensranglisten, er ikke nogen global aktør, og EU, som ellers også har stor økonomisk styrke, spiller heller ikke nogen egentlig rolle ude i den store verden. Men i København fi k vi her i december en forsmag på, at Kina støt og roligt vil se til, at landets interesser varetages. Og i den globale landsby betyder det, at det ikke længere er tilstrækkeligt at se til eget havegærde. Kineserne holder fast i de principper for fredelig sameksistens, som Zhou Enlai var eksponent for. Kina påtager sig et ansvar og accepterer, at bredere skuldre skal bære tungere byrder. Og for at opnå sine mål ser man fra kinesisk hold USA som en vigtig alliancepartner. De to lande har fælles vitale interesser, både strategiske og langsigtede. Eksempelvis kontrol med atomvåben, bekæmpelse af terrorisme og, nå ja, klimaet. Bemærk, at Obamas administration fra dag 1 har satset på at sikre et godt samarbejdsforhold med Kina. Og det på højeste plan. Fx rejste Hilary Clinton på offi cielt besøg i Kina inden for en måned, og Obama er den første amerikanske præsident, der har besøgt Kina i sit første embedsår. Fra kinesisk side lægges der vægt på, at opgraderingen signalerer respekt og anerkendelse af Kina som en stormagt. Man diskuterer nu strategiske emner med et ligeværdigt udgangspunkt, og det er, hvad Kina efterspørger. Derimod udfordrer Kina ikke USA som supermagt. Det ville nemlig ikke være i Kinas interesse, så hvorfor skulle man det? Det spændende bliver så at følge, hvad der kommer ud af bestræbelserne på at bygge bro og samarbejde. Men som kineserne siger: Man går ikke til templet uden grund. Den grundlæggende kinesiske pragmatiske tilgang vil være med til at sikre et udbytte, og det kan kun være i vores alles interesse. Julie Brink Danmark-Kina udgives af Venskabsforbundet Dan mark-kina og udkommer fi re gange om året, næ ste gang forår Deadline: 15. februar Redaktion: Julie Brink (ansv.), Torben Brink og Hans Jørgen Hinrup Tryk: WERKs Grafi ske Hus a s, Århus Venskabsforbundet Danmark-Kina (VDK) For enin gens formål er at fremme venskabet mellem det dan ske og det ki ne si ske folk ved at give alsidig op lys ning om forholdene i Kina og ved at ar bej de for at udvikle for bin del sen mel lem de to lan de. Foreningen er uafhængig af politiske og økonomiske interesser. VDK blev stiftet i 1952, og blandt foreningens aktiviteter er at: arrangere møder, foredrag og events udgive bladet Danmark-Kina formidle abonnement på kinesiske tidsskrifter arrangere rejser til Kina for interessegrupper udleje skolekasser og udstillinger udvikle Kontingent pr. år: Enkeltmedlemmer Parmedlemmer Pensionister og studerende Kollektive medlemmer 240 kr. 360 kr. 155 kr. 650 kr. Foreningens kontonummer: Medlemmer får Danmark-Kina gratis. Abonnement på bladet uden med lem skab koster 240 kr. om året. Indmeldelse i foreningen eller tegning af abonnement kan ske ved henvendelse til VDK. Her kan man også rekvirere materiale om foreningen eller et prøvenummer af bladet. Venskabsforbundet Danmark-Kina Marie Belows Vej Århus N tlf.:

3 3 Nils Thostrup Da Barack Obama mødte Den kinesiske Mur Efter Cop15 har der været mange kommentarer både til ambitionerne og til, hvad man havde at have dem i. Blandt de centrale aktører var Kina, og som sædvanlig er det nemt at stille verden op i sort-hvid, når man skal placere skyld eller fralægge sig ansvar. I sin kommentar leverer journalisten og forfatteren Nils Thostrup en noget mere nuanceret version af forløbet. Kommentarerne om Kinas rolle ved afslutningen af FN-klimakonferencen i København i december har spændt vidt, mens der er blevet set på hele forløbet: Flerårig optakt med målsætning om en juridisk bindende aftale. Dæmpede forventninger i ugerne før konferencen med politisk aftale som nyt mål. Og så selve konferencen med et ind imellem kaotisk forløb, der sluttede med en såvel juridisk som politisk uforpligtende erklæring, som de 193 lande kan tilslutte sig eller lade være med alt efter temperament. Skurk eller sejrherre? Hos de iagttagere og politikere, der til det sidste havde sat forventningerne højt, var det hurtigt og nemt at udpege Den kinesiske Folkerepublik og dens premierminister, Wen Jiabao, som skurken. Det var ham, der bremsede aftalemuligheden bl.a. ved konsekvent at afvise enhver tanke om direkte international kontrol med de enkelte landes overholdelse af aftaler om udledningen af de drivhusgasser, der ses som hovedårsag til klimatruslen om højere og ødelæggende globale temperaturer. Men i de statskontrollerede kinesiske medier kom Kina og Wen Jiabao til at stå som sejrherre: Det var Wen, der sammen med den amerikanske præsident Barack Obama nærmest i den tolvte time sikrede, at konferencen i København ikke sluttede helt uden resultat, men med den erklæring, Den kinesiske side lægger vægt på ligeværdigheden og den gensidige respekt i et tættere og udvidet samarbejde mellem de to store lande. For den amerikanske side er det også af værdi, at det ikke bare foregår på topniveau, men også på det mere direkte og mellemfolkelige plan som her, hvor Barack Obama diskuterer perspektiverne for det fremtidige samarbejde med en gruppe kinesiske studerende i Shanghai november som en række store aktører på verdensscenen umiddelbart tilsluttede sig, og som har som mål, at temperaturstigningen ikke må komme over de to grader. Begge karakterer skurk og sejrherre har noget på sig, for som med så meget andet i denne verden er tingene, specielt når det gælder politik, sjældent klare og rene, men derimod blandede eller grumsede. Sådan var det også med København-konferen-

4 4 Da Barack Obama mødte Den kinesiske Mur cen, der i sit forløb nok engang afslørede FN-systemets afmagt, når det gælder om på den ene side at skabe resultater, men på den anden samtidig at opnå konsensus, det vil sige enighed mellem samtlige medlemslande. Mindskede forventninger Det er ikke det primære ærinde her at give FN-systemet, København-konferencen eller erklæringen karakterer, men derimod at sætte Kina og Wen Jiabaos ageren ind i en lidt bredere sammenhæng end den, der kommer til udtryk i det skurkagtige eller triumferende. Med det for øje kan man i første omgang skrue tiden tilbage til midten af november 2009, da den amerikanske præsident Barack Obama på en Asien-rundtur var på sit første besøg i Kina. Efter det kunne man godt begynde at dæmpe forventningerne til København-konferencen. Den danske statsminister Lars Løkke Rasmussen gjorde det da også og fi k hug for sine udtalelser om, at konferencens mål var en politisk og ikke en juridisk bindende aftale om klimapolitikken. Han var realist. Det samme var man i Washington, da man analyse rede Obamas visit i den kinesiske hovedstad og konkluderede, at konferencen i bedste fald ville ende med en meget overordnet aftale, men at det trods alt ville være bedre end ingenting. Der var sket det i Beijing, at Obama ramlede ind i en politisk kinesisk mur. Præsidenten var draget dertil med det formål at skabe en alliance mellem verdens største og tredjestørste økonomi i politisk sprogbrug en G2 som toppen på alle de andre G er: G8 der er de største og rigeste landes samarbejdsforum om økonomien, G20 som har de otte suppleret med de knap så rige og store, G77 som er udviklingslandenes fælles røst. Det var fra amerikansk side en anerkendelse af Kina som den nye supermagt. Men Kina bed ikke til bolle, og premierminister Wen Jiabao meddelte høfl igt, men bestemt den amerikanske gæst, at man sandelig gerne ville samarbejde, men at man ikke var klar til at indgå i nogen alliance: For det første var tanken imod den offi cielle kinesiske politik, at man ikke binder sig til andre nationer, og for det andet var Kina slet ikke moden til at indtage en nøglerolle i de globale affærer. Kina er stadig et udviklingsland med store problemer, og det må vi altid tage alvorligt, erklærede Wen Jiabao ifølge det offi cielle kinesiske nyhedsbureau Xinhuas referat. Både alliancefriheden og ulands-påstanden var som taget ud af 60 erne og 70 ernes kinesisk-kommunistiske retorik, og med det budskab kunne Barack Obama tage hjem til Washington. Verdens to største CO 2 -udledende nationer var ikke kommet længere fra hinanden, men de var heller ikke kommet tættere på. Kina ønskede at spille sit eget spil. Det kinesiske spil Det er et spil, der har to facetter, når det gælder den globale klimapolitik, og som også kom klart til udtryk under København-konferencen: Den ene er, at USA og de rige vestlige lande er tilbøjelige til at sige, at nu skal vi se fremad, når det gælder om at bremse udledningen af drivhusgasser og fi nde en fælles løsning. Mens Kina og andre udviklingslande siger: Det er godt med jer! I har svinet jer til den levestandard, I har opnået. Nu må I yde noget ekstra, når det gælder klimaet, mens vi andre får løftet vore befolkninger ud af fattigdom. Den anden facet er, at Kina fortsat er en kommunistisk et parti-stat, men samtidig meget øm over sin status: Hvad man så som fornedrelse under vestlig og japansk imperialisme i 1800-tallet og første halvdel af 1900-tallet, er afl øst af national stolthed over opnåede resultater. Og hverken et parti-staten eller den nationale stolthed tåler, at Kina skal stå til regnskab for nogen. Derfor afvisningen af international kontrol med overholdelse af en eventuel aftalt klimapolitik i København. Hvis vi lover noget, holder vi det og så kan I tage det eller lade være. Med den første facet var og er Kina i fuld overensstemmelse med udviklingslandene i G77-gruppen, som var den, der ved at klynge sig til formalia og procedurer i København forhindrede processen, og med den anden facet fi k Kina sin vilje samtidig med, at man fi k afgørende indfl ydelse på slutdokumentet i tæt samarbejde med USA. I den forbindelse en talende sidebemærkning om den kinesiske form for diplomati: I de hektiske afslutningstimer ønskede præsident Barack Obama en personlig forhandling med premierminister Wen Jiabao. To gange sendte kineserne i stedet en professionel diplomat, anden gang på lavere niveau end første gang. Så begyndte Obama selv at lede efter Wen i Bellacentret og fandt ham i et møde med BRIC-landene Brasilien, Rusland, Indien og Kina. Og således kom København-konferencen også til at afspejle en ny verdensorden: Den sidste supermagt fra det gamle system skal fi nde ind i en orden, hvor aktørernes rolle og størrelse skifter, og hvor Kina ikke lader sig pådutte supermagtens ansvar, men er fuldt bevidst om sin vægt i verdensbilledet og parat til at bruge den, når det gavner nationens interesse. Og parentetisk sagt: Hvor EU i København med en indsats, der udadtil lignede statistens, endnu en gang bragte den tidligere amerikanske udenrigsminister Henry Kissingers bemærkning i erindring: Hvis jeg vil tale med Europa, hvem skal jeg så ringe til? Den sociale udfordring Det foranstående har handlet om politik, men skal det og Kina relateres til klimaudfordringerne, så kan bl.a. følgende betragtninger gøres gældende: Udtalelsen om, at Kina er et udviklingsland, kan forekomme hyklerisk, når man taler om verdens største eksportørland og verdens tredjestærkeste økonomi, på vej til at overhale nr. 2, som er Japan. Men den har realiteterne i sig, for trods de økonomiske kæmpespring, kineserne har taget, så er det dog stadig størstedelen af befolkningen, der målt med vestlig standard lever i fattigdom eller fattigdomslignende tilstande, og det er styrets enorme opgave at få disse millioner løftet, hvis man skal undgå en social uro, der kan true hele nationens sammenhængskraft. I det samme lys skal man se to tilsyneladende modsatrettede handlinger: Den ene er, at Kina for tiden bruger sin økonomiske styrke

5 5 Hvem har bolden? Barack Obama med vicepræsident Wang Qishan og statsråd Dai Bingguo i Det Hvide Hus. Anledningen er det første møde i det kinesisk-amerikanske strategiske og økonomiske dialogforum (SAED) juli til at sikre sig olie-, naturgas- og andre råstofaftaler i Centralasien, i Afrika og i Latinamerika. For der skal både drivkraft og mineraler til at holde fabrikken Kina i gang og skabe de arbejdspladser, der kan sikre en opadgående social mobilitet. Den anden er, at Kina vedgår sig et ansvar for en anderledes klimapolitik, hvad fremgår af et løfte i forbindelse med COP15-konferencen om, at landet i 2020 vil have nedbragt dets udledning af drivhusgasser med pct. set i forhold til udledningen i Den første handling er pragmatisk, ud over at den giver Kina politisk indfl ydelse i de berørte lande, der tilhører den såkaldte Tredje Verden. Pragmatisk i den forstand, at det er indlysende, at man alle gode klimahensigter ufortalt ikke fra den ene dag til den anden kan omstille et kæmpemæssigt olie- og kulbaseret produktionsapparat til en mere energivenlig produktionsform, i hvert fald ikke uden at det ville have uoverskuelige økonomiske og sociale konsekvenser. Energisk omlægning Den anden handling kan beskyldes for at være symbolsk, afl everet blot til lejligheden, da verdens opmærksomhed var samlet om klimakonferencen i København. Men ser man på det nuværende kinesiske styres politik på energi- og miljøområdet, har pct.-løftet mere end symbolværdi. Man er i fuld gang med at nedbringe afhængigheden af den største forureningskilde, kullene, ved lukningen af særligt forurenende og farlige miner. Udnyttelsen af vandkraft er en måde at skaffe ny og renere energi på. Kinas entré på verdensmarkedet for vindmøller en anden. Forskning og udvikling af effektive solcelleanlæg en tredje. Og nok så væsentligt: Kinas program for investering i atomkraft er verdens største og mest ambitiøse opførelsen i det næste årti af tre gange så mange atomkraftværker som i resten af verden tilsammen. For tiden har Kina 11 værker i drift, men programmet tilsiger iværksættelsen af 10 nye hvert år frem mod år Kina har just fra Det Internationale Energiagentur fået den karakter, at folkerepublikken er i stand til langt hurtigere og i større omfang end tidligere antaget at begrænse sit CO 2 -udslip. I en tidligere fremskrevet beregning ville Kina i 2030 årligt udlede 11,6 gigaton CO 2, men energiagenturet har nu revideret det til 7,1 gigaton. Og når det gælder udledning, har Kina en ekstra trumf at kunne spille: I stedet for at lede drivhusgasserne ud i atmosfæren, kan de deponeres under jorden, sådan som man gør med radioaktivt affald fra atomkraftværkerne. Det kan være en dyr affære, hvis der er langt mellem forbrugssted og deponi, men geologisk er Kina begunstiget med en undergrund, der tillader depoter i nærhedsområder for 90 pct. af landets CO 2 -udledende virksomheder. Så også klimamæssigt kan man godt tage Kina alvorligt. Der er en udvikling i gang, som vil bidrage til forvandling af det kinesiske samfund fra forurenende og forurenet til renere i begge henseender. Artiklen er afsluttet ultimo december 2009.

6 6 Jul i Kina Går man blot tyve år tilbage i tiden, var der ikke meget julestemning at finde i Kina. Juledagene var helt almindelige arbejdsdage, og både gader og butikker så ud som på ethvert andet tidspunkt af året. Men sådan er det ikke længere. Lene Sønderby Bech og Christian Nielsen er begge sinologer, og de har udviklet det lærebogssystem, der bl.a. bruges til undervisning i kinesisk på gymnasieniveau. Her fortæller de, hvordan især de unge kinesere er begyndt at fejre jul. Lene Sønderby Bech og Christian Nielsen Fotos: Forfatterne De seneste ti år er Kina for alvor blevet en international aktør. Riget i Midten er blevet optaget i WTO, afviklede OL i 2008 og er vært for EXPO i Vestlige værdier og traditioner strømmer til landet, ligesom kineserne selv i stadig større milliontal rejser til udlandet og oplever fremmed kultur og levevis. Kina er blevet globaliseret, og det mærkes nu også omkring de vestlige mærkedage. Kineserne har selv et hav af forskellige mærkedage, som de gør en stor dyd ud af at markere, som traditionerne foreskriver. Årets største fest er det kinesiske nytår, hvor man fejrer det nye års komme med familiebesøg og hele to ugers festligheder. Foruden det kinesiske nytår er Lanternefestivalen, Dragebådsfestivalen, Gravfejningsdagen, Risgrødsfestivalen og Dobbelt-7 Festivalen blandt de mest populære, sådan som det har været tilfældet i århundreder. Den seneste halve snes år er en række ikke-religiøse vestlige mærkedage som halloween, valentinsdag og mors dag også blevet voldsomt populære i Kina, særligt i storbyerne. Kineserne klæder sig ud, køber gaver til hinanden og gør alle de andre ting, som vi forbinder med disse traditionelle mærkedage. Men kineserne har en forbløffende evne til at give de ting, de tager til sig, et umiskendeligt kinesisk præg, så nogle gange gør de også ting, som vi ikke forbinder med mærkedagene: I god tid inden valentinsdag giver pigerne fx personlige ting til deres udkårne, der så på selve dagen typisk giver røde roser eller chokolade til pigen. Omkring valentinsdag er kyssekonkurrencer også yderst populære blandt Kinas ungdom: Hundredvis af unge par forsamles til konkurrencer i varehuse eller på hoteller, og det par, der kysser længst tid, får fl otte gaver. De seneste år er de mere religiøst funderede vestlige mærkedage også begyndt at blive fejret i Kina, men ikke for deres religiøse indhold. Kun godt 2 % af kineserne er kristne, og skønt de nyrestaurerede kirker i juledagene er fulde af folk, der vil høre juleevangeliet på kinesisk, så er det store fl ertal primært optaget af at shoppe og more sig. Før jul bliver de kinesiske byer pyntet op til højtiden. Særligt i de store indkøbsgader pyntes der med guirlander og lyskæder, farvestrålende oppustelige julemænd og fantasifulde vinterlandskaber. I festligt udsmykkede juletog siksakker de handlende sig frem igennem menneskemængden, og på gader og torve, i varehuse og på hoteller opstilles de mest imponerende juletræer. De er gigantiske og som regel sponseret

7 7 Her er en række gloser, der kan være nyttige at kende, hvis man skulle komme ud for at fejre jul i Kina. 圣 诞 快 乐! 圣 诞 圣 诞 礼 物 圣 诞 树 圣 诞 卡 圣 诞 老 人 af store virksomheder, der lader dem fremstille af alt fra øldåser til tandpastatuber. Som pynt ser man ofte røde lanterner, men også massevis af små ønskesedler til julemanden eller julehilsner til familie og bekendte. Det er ærefuldt at være rig udtalte Deng Xiaoping, da han kickstartede de økonomiske reformer i 1978, og hurtig rigdom er da også, hvad mange kinesere ønsker sig. På juletræernes ønskesedler ses derfor ofte beskeder til julemanden som jeg ønsker mig 50 millioner renminbi. 圣 诞 夜 教 堂 礼 拜 耶 稣 De kinesiske varehuse bugner med juleudsmykninger, juleartikler og juletilbud, og kinesere i svimlende mængder mange af dem med blinkende djævlehorn i panden benytter dagene til at powershoppe og opleve stemningen. Specielt de vestlige hotellers traditionelle juletræer med alt, hvad der hører til af nisser og vinterlandskab, er populære udfl ugtsmål for fotosessioner med hele familien. Som i Hongkong og de vestlige lande er der ikke sparet på noget, og kæmpemæssige julelandskaber, hvor man bl.a. kan komme op at sidde på skødet af en kinesisk julemand eller køre på rensdyr i en karrusel, er yderst populære. Mange steder er der optræden, og man kan fx være heldig at opleve et >

8 8 større kinesisk børnekor synge Edelweiss eller en pensionistklub fremføre White Christmas. Fra højttalere kører klassikere som Jingle Bells og Here Comes Santa Claus i båndloop fra november til januar nogle steder endda hele året rundt! og altid fremført med den samme skingre kinesiske falset, som de mange slanke julemænd og ekspedienter med nissehuer eller blinkende rensdyrhuer på benytter sig af, når de ønsker os alle sammen Merry Christmas dusinvis af gange. Som til mors dag og valentinsdag køber kineserne også gaver til hinanden til jul, dog igen mest unge mennesker og særligt i storbyerne. Men i et land, hvor etiketten tilsiger, at man ikke pakker gaver op, mens giveren er til stede (for at han ikke skal tabe ansigt, hvis gaven ikke behager), kan det vel også blive en kende kedeligt! I Kina er julen ingen familiefest, som det kinesiske nytår og vores jul er, men ofte går man ud og spiser en god middag med sin udkårne eller sine venner juleaften. Eller også går man til et af de utallige juleshows, som især de vestlige hoteller arrangerer. Her får den fuld skrue med fællessang og dekadent bespisning, konkurrencer og modeopvisning. Århus Lokalafdeling Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling tirsdag d. 19. januar 2010 kl i lokale B, Hovedbiblioteket Mølleparken, Århus C Dagsorden: 1. Beretning 2. Revideret regnskab 3. Arbejdsprogram 4. Valg af bestyrelse og eventuelle suppleanter 5. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant 6. Eventuelt Vi byder på en forfriskning undervejs. På gensyn. Venlige hilsner lokalbestyrelsen TILBUD spar 100 kr. Kaldet til Kina danske missionærers liv og oplevelser i Manchuriet af Simon Gjerø Hæsblæsende, medrivende og velskrevet Tor Tolstrup, Jyllands-Posten Vejl. pris 349 kr. Specialtilbud i januar måned: 249 kr. (+ 19 kr. forsendelse) ved direkte henvendelse til forlaget via tlf eller mail

9 9 Kort godt & Kina i New York Danskere, der af den lave dollarkurs lader sig lokke til at tage en vintertur til New York, kan få to kinesiske kulturoplevelser med i købet: På Metropolitan Museum of Art er der indtil den 21. februar en enestående udstilling af kinesiske ornamenterede lak-arbejder, mens der i samme bys The American Museum of Natural History er en lige så enestående udstilling Traveling The Silk Road med undertitlen Den gamle hovedvej til den moderne verden. Udstillingen varer til den 15. august. Kina på udkik Begge de ovennævnte udstillinger har i øvrigt afsløret, at de kinesiske myndigheder med stor opmærksomhed følger, hvad der vises af kinesiske kunstskatte i den vestlige verden med det formål at kræve dem tilbage, hvis udstillere eller ejermænd ikke er kommet til dem på retmæssig vis. Kineserne følger dermed eksempelvis grækeres og ægypteres forsøg på at hente fortidsminder tilbage. Således fi k Metropolitan-udstillingen besøg af et kinesisk hold med videokameraer men det endte godt: Der var intet at komme efter, for udstillingsgenstandene var alle købt og betalt legalt. Det dyre ja Bryllupper er blevet storindustri i Kina. I 2009 fandt ca. 10 millioner af slagsen sted, og det er 10 pct. fl ere end året før men de genererede en omsætning, der var 20 pct. større. På landsbasis anslås det, at bryllupperne har skabt en omsætning på 400 milliarder yuan eller godt 300 milliarder danske kroner. Det betyder, at bryllupsindustrien tegner sig for ca. 2,5 pct. af det kinesiske nationalprodukt. Moden er ekstravagante bryllupsfester med bruden i hvidt efter vestligt mønster ved selve højtideligheden, men i klassisk kinesisk rød festfarve til middagen. Et nordisk ja Den kinesiske telekommunikationsvirksomhed Huawei er i hastig vækst bl.a. med salg af udstyr til de netværk, der betjener mobiltelefonkunderne. På det område er Huawei nr. 2 i verden efter nordiske Ericsson og kineserne fejrede lige før årsskiftet en triumf: Da norske Telenor besluttede at opgradere sit mobile netværk, gik ordren til Huawei for næsen af Ericsson og de samarbejdende giganter Nokia-Siemens. Disney til Shanghai Underholdningsverdenens globale superstar, amerikanske Disney Corporation, har til gengæld fået foden godt inden for på det kinesiske marked: Satellit-regionen Hongkong var først til at acceptere en forlystelsespark efter Disneyland-opskriften på kinesisk jord, og med erfaringer herfra har den kinesiske regerings økonomiske planlægningskommission givet tilladelse til, at en tilsvarende park etableres i Shanghai. Vand til nord Den kinesiske regerings store plan om at forsyne det tørkeramte nordlige Kina med vand fra det sydlige via tre nordgående systemer af kanaler og rørledninger fra Yangtzefl oden er nu sat i gang. Som med den store De tre Kløfters-dæmning på samme fl od betyder det, at en række mennesker skal fl ytte i første omgang skal genplaceres af hensyn til projektet, der er beregnet til at koste omkring 250 milliarder yuan eller over 180 milliarder danske kroner. Det blev dyrere Der har allerede lydt advarende røster mod vandprojektet: Budgettet holder ikke, det bliver dyrere se bare til De tre Kløfter, lyder det. Dæmningsprojektet har allerede kostet lidt over 250 milliarder yuan, men regeringen har netop fået at vide, at der bliver udskrevet en ekstraregning på mindst 170 milliarder yuan, eller knap 130 milliarder danske kroner, for at udbedre fejl og til at give bedre erstatninger til de bønder, der blev tvangsforfl yttet af hensyn til projektet og dermed mistede deres livsgrundlag. Hurtig forbindelse Det havde ikke noget med julen at gøre, men derimod med det forestående kinesiske nytår, der er et af årets helt store rejsetidspunkter i folkerepublikken: Den 26. december åbnede en ny hurtigtogsforbindelse mellem den store industriby Wuhan ved Yangtzefl oden og det sydlige Kinas handelsog økonomimagnet Guangzhou (eller tidl. Canton) i Guangdong-provinsen. Hurtigt hvad er det? 350 km i timen og en rejse tid mellem de to millionbyer på tre timer mod tidligere 10. Genmodificeret ris Kinesiske forskere arbejder på livet løs med genteknologien for at sikre milliardbefolkningen fødevarer nok selvom misvækst og sygdomme skulle true. Regeringen har allerede godkendt, at genteknologien anvendes i avlen af majs, papaya-frugter, tomater og bomuld og der er just til de øverste myndigheder afl everet en ansøgning om tilladelse til genmodifi ceret sygdomsresistent ris, det basale fødemiddel for den kinesiske befolkning. Kort og godt om Kina er samlet og redigeret af Nils Thostrup på basis af kinesiske og udenlandske nyhedsmedier. Rubrikken er afsluttet ultimo december 2009.

10 10 Susanne Juhl Det HVIDE GULD fra Kina Fra omkring 900-tallet begynder en hidtil ukendt vare at dukke op i verdenshandelen: krukker, vaser, fade m.m. fremstillet i et tyndt, hårdtbrændt, gennemskinneligt materiale porcelæn. Skår af porcelæn fundet i Indien, Iran, Irak, Den arabiske Halvø, Ægypten, Vestafrika osv. er vidnesbyrd om handlen med porcelæn. Ingen andre steder fra havde man stiftet bekendtskab med et lignende materiale, og da den europæiske skibsfart til Fjernøsten for alvor gik i gang i det 16. og 17. århundrede, var det da også porcelænet, der var den mest eftertragtede vare. Susanne Juhl gennemgår porcelænets historie i Kina. Hun er sinolog med speciale i kinesisk arkæologi. Vi ved, at porcelænet blev opfundet i Kina, men hvor i Kina og mere præcist hvornår er stadig uklart. Der pågår hele tiden nye arkæologiske udgravninger af områder med brænd ovne, og man sporer sig mere og mere ind på en forståelse af udviklingen. Man ved, at fra omkring år 600 kunne man fremstille en hvidlig keramik, der med rette kan kaldes porcelæn. Historien omkring den tidlige porcelænsfremstilling er spændende i sig selv, men også mødet med især arabisk kunst viser, hvorledes de kulturelle forbindelser har strakt sig på kryds og tværs og påvirket hinanden. I europæisk kultur fi k bekendtskabet med det nye materiale en betydning, der næppe kan overvurderes. De første par hundrede år sørgede skibsfarten for at fragte porcelæn fra Kina til de europæiske fyrstehuse, men senere voksede interessen i Europa for selv at fi nde hemmeligheden bag fremstillingen af de eftertragtede varer. Under kurfyrst August den Stærke af Sachsen lykkedes det omsider i 1707 en tysk alkymist at fi nde frem til de rette formler og metoder, og det første porcelæn kunne fremstilles uden for Kina. I 1710 begyndte en egentlig produktion af porcelæn i byen Meissen tæt på Dresden. Meissen-porcelæn blev forbillede for alle porcelænsproduktioner i Europa og dannede som sådan også model for den produktion, der begyndte på Den Kongelige Danske Porcelains Fabrik i Hvidglaseret vase graveret med pæon- og blommegrene fra Song-dynastiet. I denne artikel vil vi følge nogle af sporene tilbage i tiden og se på den kunstneriske udvikling, porcelænet har gennemgået. Hvad er porcelæn? Ordet porcelæn stammer fra navnet på en bestemt type muslinger, på italiensk porzellana, hvis skaller har en mælkehvid, skinnende belægning. Da det første porcelæn kom til Europa, mindede materialets kvalitet om denne musling, og herfra kommer så betegnelsen. På kinesisk har man op gennem historien haft to betegnelser for keramik, en for lertøj, tao, og en anden for stentøj og porcelæn, ci. Lertøj er kendetegnet ved at være brændt ved lave temperaturer; det er porøst og gennemtrængeligt. Stentøj derimod er brændt ved temperaturer over 1200 C, hvilket bevirker, at man kan forarbejde godset i en tynd og hård kvalitet. Det er tillige uigennemtrængeligt for væske og ofte glaseret. Porcelæn er i kinesisk tradition kendetegnet ved dets hårdhed, uigennemtrængelighed, hvide nuance og gennemskinnelighed. Porcelæn består af hvidt ler kaolin, feltspat og kvarts. Ordet kaolin kommer af Gaolin, der er navnet på et bjerg i Jiangxi-provinsen. Til porcelænsfremstilling skal man bruge en type ler eller sten, der bliver hvid ved brænding. Det er forskellen i brændingstemperatur, der adskiller keramik, stentøj og porcelæn. Netop kendskabet til at opvarme ovnene til de høje brændingstemperaturer på C var det afgørende teknologiske fremskridt, der muliggjorde fremstillingen. Ved de høje temperaturer sintrer materialet, dvs. glaserer, og bliver til porcelæn. I Nordkina anvendte man kaolinler, i Sydkina knust porcelænssten.

11 11 De karakteristiske tekrus med låg i nutidens Kina. Porcelæn er nu en hverdagsgenstand. Det første porcelæn var ensfarvet uden dekoration og blot dækket af en hvidlig glasur. Senere begyndte man at eksperimentere med grønlige nuancer, og senere endnu tilføjede man dekorationer, hvor den koboltblå nok står som det mest typisk kinesiske. Der er to måder at dekorere porcelænet på, enten ved underglasur eller ved emaljemaling. Ved den første metode påføres dekorationen direkte på det ubrændte gods, som derefter glaseres og brændes ved 1300 C. Blå (kobolt), rød (kobber) og grøn (jern) er de almindelige farver til underglasur. Ved emaljemaling påfører man dekorationen på det allerede brændte gods, og derefter brændes genstanden igen ved lavere temperaturer. I Kina opdeler man porcelænet i tre hovedgrupper: Det fi neste porcelæn guanyao (de offi cielle varer) blev fremstillet til kejseren og hoffet. Så er der minyao (de folkelige varer), der i store mængder blev fremstillet til hjemmemarkedet og til eksport til de omkringliggende lande. Og endelig blev der fra 1500-tallet og frem til begyndelsen af 1900-tallet fremstillet store mængder af eksportporcelæn til de oversøiske markeder i Europa og USA. Det første porcelæn Den første kendte produktion af porcelæn fandt sted i Nordkina i Tang-dynastiet ( ). Især to typer porcelæn kendes i dag som det absolut fi neste fra den tid, nemlig xing- og ding-porcelæn. Begge benævnelser stammer fra produktionsområder i det nordlige Hebei, hvor der fandtes store mængder kaolinler tæt under jordens overfl ade. Xing-porcelæn er kendetegnet ved godsets kompakte struktur og hvidlige matte overfl ade. Porcelænet fremtræder både i form og udseende meget æstetisk og enkelt, og ikke uden grund sammenlignes det ofte i datidens poesi med symboler som den hvide sne og den lysende måne. Det første porcelæn En dreng klædt i hvidt. Med en blåmønstret klud i hånden, holder han en hvid krukke af porcelæn og sælger syltede grøntsager Meng Yuanlao (12. årh.) Drømmen om den østlige hovedstad I sit værk Drømmen om den østlige hovedstad dukker pludselig et farvesyn frem for Meng Yuanlaos blik, mens han er i færd med at opremse mere end et hundrede lifl ige retter og desserter. Man ser det for sig, synet af farver, drengen klædt i hvidt og blåt med en hvid krukke fyldt med stærke, røde grøntsager. Xing-porcelænet var eftertragtet i sin tid, og en del af produktionen blev afl everet som tribut til det kejserlige hof. Porcelænet blev også fragtet ad de oversøiske ruter, og der er fundet skærver af xing-porcelæn så langt væk som i Ægypten. Efter et par hundrede års massiv udnyttelse af råvarerne på stedet, var kaolinleret brugt op, og produktionen ophørte. Herefter fortsætter porcelænsfremstillingen et par hundrede kilometer mod nord i Dingpræfekturet. Ding-porcelæn bliver fremstillet fra midt Tang og frem til Yuan ( ). Det har sin absolutte storhedstid under Song ( ), hvor der er udviklet nye brændingsteknikker og nye forme. Man begynder at anvende kul i stedet for træ til opvarmning af ovnene, hvilket giver porcelænet en anden struktur og en mere elfenbensfarvet tone. Det udsøgte ding-porcelæn bliver fremstillet med en tynd skærv, og genstandene fremstilles i sofi stikerede og kunstfærdige forme. Som noget nyt begynder man også at dekorere porcelænet med indridset eller presset ornamentik efter forbillede fra metalgenstande. En god kop te er vigtig næring for både krop og sjæl, fortæller Lu Yu ( ) i sit værk Jia jing (Klassikeren om te), den første manual om tedrikningens kultur. >

12 12 Det hvide guld fra Kina I Tang-dynastiet var det ellers kander af metal, der var mest på mode, men Lu Yu går ind for keramik til kander og kopper, og han beretter, hvordan teens brunlige farve matcher fi nt til det grønlige yue-stentøj. Poeten Pi Rixiu bifalder omkring et hundrede år senere Lu Yus valg, men han tilføjer, at xing-porcelæn også er eftertragtet. De to herrers poetiske beskrivelser og valg er gået over i historien som eksempler på de to forskellige typer. Lu sammenligner kander og kopper af yue med grøn jade, og Pi beskriver det perfekte xing-porcelæn, der er rundt som månen og køligt som sne. Blå-hvid vase fra Ming-dynastiet. I slutningen af det 10. årh. fremkommer en ny type porcelæn, der i nogen grad forener det bedste af de to typer, nemlig xing-porcelænets hvide, kompakte og gennemskinnelige struktur og yue-varens glasur i blålige toner. Porcelænet får betegnelse qingbai, der netop betyder blåhvid. Kerneområdet for fremstilling af qingbai-porcelænet er ved byen Jingdezhen i Jiangxi-provinsen i Sydkina. Der bliver produceret qingbai-porcelæn til alverdens formål, en del går til hoffet, en del til eksport og en del går til det hjemlige marked. Området har naturlige betingelser for at skabe en stor produktion. Her fi ndes store forekomster af porcelænssten, man har rigeligt med brændsel, og man har gode vandveje til transport af de færdige produkter. Produktionen af qingbai-porcelæn vokser og fortsætter frem til Ming, hvor helt nye toner bliver slået an. Porcelæn fra Song Tiden under Song ( ) var en kunstnerisk blomstringstid. Porcelæn fra Song er kendetegnet ved et enkelt og æstetisk udtryk, og ikke uden grund kaldes denne periode for keramikkens guldalder. Under Song og frem til Ming fremstiller man stentøj med en glasur, der i nuancen minder om det mest skattede materiale i Kina, nemlig jade. I Europa er glasuren kendt som celadon, i Kina kaldes den longquan. Ligesom jade fi ndes celadon i en mængde nuancer, der spænder over olivengrønt, blågrønt og blågråt. Ornamentikken består ofte af en blomsterdekoration skåret eller presset ind i godset. Celadon-varer bliver eksporteret i store mængder, især eksporterer man store fade til servering af mad til de arabiske lande, hvor man mente at kunne spore forgiftet mad på ændringer i glasurens farve. Det helt tynde porcelæn er nu for alvor kommet frem, og som noget nyt begynder man at fremstille glasurer i mange forskellige nuancer. Hidtil var det kun stentøj, man havde fremstillet i mørke farver, mens porcelænet stadig kun var i de rene hvidlige nuancer. Ved ovnene i Ding-området begynder man at eksperimentere med glasurer i rødbrune, sorte og grønlige nuancer, der alle ligger tæt op af lakkens farvepalet. Kinas blåhvide porcelæn Under det mongolske herredømme Yuan ( ) begynder man så småt at fremstille porcelæn med helt andre kunstneriske udtryk. Hidtil havde især lyse ensfarvede glasurer været lig med god stil og den rette æstetik. Nu begynder man ved Jingdezhen at eksperimentere, og porcelæn med dekorationer i koboltblå på en baggrund af hvid glasur vinder indpas. Kina er nu en del af et kæmpe rige, der strækker sig fra Sortehavet i vest til Stillehavet i øst. Modsat det tidligere Song er Yuantiden præget af åbenhed og interesse for andre kulturer og deres egenart. Under Song var traditionelle kinesiske dyder i højsædet, men nu er persiske og arabiske købmænd og deres interesser også i spil. De mongolske herskeres ønske om at profi tere på porcelænseksporten, kinesernes monopol på porcelænsfremstilling, og de mange velhavende udenlandske købmænds købelyst er medvirkende til en pludselig og hurtig udvikling af det blåhvide porcelæn. Araberne og perserne havde længe anvendt kobolt i dekorationer på lertøj, men de kunne ikke fremstille porcelæn. Det er netop kombinationen af det hvide, hårde gennemskinnelige porcelæn og den dybe, mørke koboltblå, der vækker deres interesse. Jingdezhen er nu ved at udvikle sig til porcelænsfremstillingens mekka. Man producerer især store fade og skåle i anseelige mængder til eksport til Mellemøsten, Tyrkiet og Ægypten, hvor man havde for skik at anrette mad på store fade til de fælles måltider. I Kina var man i begyndelsen mere konservativ og tilbageholdende, og vi kan læse i en manual fra 1388, hvorledes man priser det ensfarvede porcelæn fra Jingdezhen og så noterer, hvor vulgært og smagløst det blåhvide og kulørte porcelæn er. Efter knap et hundrede år overtager kineserne igen selv magten i Kina, og de næste 300 år regerer Ming-dynastiet ( ). I begyndelsen har man fokus på traditionelle kinesiske værdier samtidig med, at alt udenlandsk bliver mistænkeliggjort. Alle udlændinge bliver smidt på porten, og den før-

13 Det hvide guld fra Kina 13 Eksempler på glasurfarver fra Qing-dynastiet. ste kejser Hung Wu forbyder endog eksport af porcelæn. Samme kejser udsender direktiver vedrørende rekvisitter til de kejserlige ceremonier og ofringer, og han befaler, at de skal udføres i porcelæn og ikke som hidtil i ler og ædle metaller. Ved Jingdezhen fremstiller man porcelæn dekoreret med underglasurer i koboltblå og kobberrød samt porcelæn med ensfarvet glasur. Hver kejserlig periode sætter nu sit distinkte præg på porcelænets udseende. Under den første Ming-kejser anvendes den røde dekoration hyppigst, givetvis fordi kejseren ønsker at lægge afstand til sine forgængere og samtidig sætte sit præg på en ny æra. I begyndelsen af 1400-tallet er den koboltblå dekoration atter i højsædet, og man maler dekorationer med typiske kinesiske symboler, blomstermotiver og fi gurscener fra den buddhistiske symbolverden. Man fremstiller også lyst ensfarvet porcelæn, hvor dekorationen er indridset i porcelænet under glasuren og kun kan ses i en speciel belysning. Stilen kaldes for anhua, den hemmelige dekoration. Fra denne tid begynder man også at forsyne førsteklasses porcelæn med den regerende kejsers regeringstitel nianhao samt navnet på dynastiet, hvilket ideelt set gør det lettere at datere porcelænet. Metoden er dog ikke pålidelig, da det bliver almindeligt og betragtet som legitimt at kopiere tidligere tiders porcelæner og så forsyne dem med den pågældende periodes kejsermærke. Man begynder også at fremstille porcelæn med gul glasur. Farven gul er som bekendt den kejserlige farve, og det var kun kejserens porcelæn, der måtte være gult. Hvis man var så uheldig at komme til at ødelægge det kejserlige porcelæn, ventede der dødsstraf. Hvis det kejserlige porcelæn ikke levede op til standarden, blev det øjeblikkeligt ødelagt. De mange skærver af ødelagt porcelæn har bevirket, at byen Jingdezhen i dag ligger oven på et fl ere meter højt lag af skærver. Det blådekorerede porcelæn når et kunstnerisk højdepunkt i slutningen af 1500-tallet. Motiverne er mangeartede og spænder fra landskabsmotiver over fi gurscener til diverse lykkesymboler. Det er stadig samme kunstner, der udfører hele dekorationen, hvilket giver spændstighed og sammenhæng i både detalje og farvens vekslende styrke. Snart efter udføres motiverne som serieproduktion, hvor kunstnerne på sindrige samlebånd udfører hver sin detalje af samme dekoration. I 1500-tallet begynder man også at dekorere med emaljefarver over glasuren. Først ridses mønsteret op under glasuren, og efter den første brænding påføres emaljedekorationen i stærke farvekompositioner som grøn, lilla, rød, gul og turkisblå ofte sammen med et mønster i blå underglasur. På kinesisk benævner man dekorationsmetoden douzai, stridende farver. I Ming er Jingdezhen det største og vigtigste produktionssted for porcelæn, men der brændes også porcelæn adskillige andre steder i Kina. Porcelæn fra Qing I 1644 erklærer manchuerne sig som nye herskere over Kina og etablerer Qing-dynastiet ( ). Som så ofte før i Kinas historie får også de nye fremmede magthavere hurtigt en passioneret lidenskab for kinesisk kunst og kultur. Den mægtige Kangxi kejser ( ) understøtter den traditionelle kinesiske kunst ved at indrette værksteder for lak-, metal- og tekstilfremstilling inden for paladsets område i den nuværende Forbudte By i Peking. Hans barnebarn Qianlong kejseren ( ) udviser samme interesse for kunst og kultur og er selv en værdsat digter og kalligraf. Under Kangxi kejseren sker der betydelige ændringer i porcelænsfremstillingen ved Jingdezhen, både hvad angår kvalitet og kvantitet. Mens Ming-tiden byder på et relativt begrænset udvalg af motivemner og glasurtyper, ser vi nu en variation af hidtil uset omfang. Under Kangxi forfi nes det blådekorerede porcelæn og står den dag i dag som noget af det ypperste inden for kinesisk porcelæn.

14 14 Det hvide guld fra Kina Fencai-porcelæn famille rose fra Qing-dynastiet. Fadet er dekoreret med skyer og fl agermus. Flagermus fu er et symbol på lykke i Kina. vi stiftede bekendtskab med i begyndelsen af artiklen, og som var den store mæcen bag den første porcelænsfremstilling i Europa. Efter at have fyldt sit palads i Dresden med porcelæn, får han opført et palads udelukkende til sin store porcelænssamling på mere end eksemplarer. Interessen spredte sig i begyndelsen selvsagt blandt konger og fyrstehuse, senere også blandt borgere og købmænd. Den hvide glasur er ren og ensartet og danner baggrund for en safi rblå kulør lagt i bløde penselstrøg på en sådan måde, at man ganske nøje kan følge hvert penselstrøg. Motivkredsen er landskabs- og fi gurscener hentet både fra det jordiske liv og fra det rige udbud af mytiske og religiøse situationer. Der bliver fremstillet store pragtvaser i par, vaser i sæt på fem, ingefærkrukker, penselbægre, skåle, kopper, ja, alverdens forskellige genstande. De bedste varer, beregnet for hjemmemarkedet, bliver fremstillet med en kraftig koboltblå bemaling, de ringere med en gråligblå tone går til eksport. Kejseren har nu sit eget værksted i Jingdezhen. Især Qianlong kejseren er kendt for at have bestilt porcelæn efter sit eget hoved og så få det udført til perfektion. Man eksperimenter med ensfarvede glasurer som f.eks. den såkaldte okseblodsglasur, og man udvikler en ny type nuancerende glasur, som får betegnelsen testøvglasur. Længere sydpå ved Dehua fremstiller man en type porcelæn, der er kendetegnet ved en mælkehvid, transparent glasur. På kinesisk kaldes det dehua-porcelæn. I Vesten er det kendt som blanc de chine-porcelæn. Det skal senere blive endog meget eftertragtet i Vesten. Fra Kina til Europa Som nævnt tidligere eksporterer man porcelænsvarer, næsten så snart porcelænet er opfundet. Tidligere havde man eksporteret keramik til de omkringliggende lande og Nærorienten. Kinas handel med omverdenen intensiveres under Ming og ikke mindst porcelænet spiller her en stor rolle. Nyheden om porcelænet spreder sig som en løbeild over Europa. Marco Polo er den første europæer, der stifter bekendtskab med porcelæn, og ifølge historien er det ham, der først giver det betegnelsen porzellana. Handelen med Europa tager fart i tallet. Oversøiske ekspeditioner fra Portugal og Holland er de første til at importere eksotiske varer såsom te, silke og ikke mindst porcelæn. Portugiserne var de allerførste, der fi k øje på det blåhvide guld fra Kina. I 1577 ejede Filip II af Portugal en samling på 233 stykker blåhvidt porcelæn, og ti år senere etablerede man Portugisisk Ostindisk Kompagni. I slutningen af 1500-tallet ejede Ferdinand I i Tyrol også 233 stykker porcelæn, dronning Elisabeth af England erhvervede i 1587 en samling porcelæn til sit Jewel House, og i Prag havde kejser Rudolf i 1621 mere end 700 stykker blåhvidt porcelæn i sin samling. Da den engelske dronning Mary II ( ) fl yttede ind i Kensington Palace, blev der opgjort en inventarliste, som noterer 11 værelser fyldt med i alt 780 stykker porcelæn. Alle med respekt for sig selv og med midler skulle have et porcelænsværelse. Kulminationen var August den Stærke, som En stor del af porcelænsfremstillingen i Kina går nu til eksport. F.eks. importerede hollænderne mellem 1602 og 1682 mere end 16 millioner stykker porcelæn. Ved overgangen til Qing-dynastiet er Kina præget af oprør, og eksporten går i stå. Især hollandske købmænd vender nu interessen mod Japan. I Japan er man begyndt at fremstille en porcelænstype dekoreret med mønstre i rødt, blåt og guld, det såkaldte imari-porcelæn. Da man igen starter produktionen ved Jingdezhen, må man tage konkurrencen op med japanerne og selv fremstille det japanske imari-porcelæn. Under Kangxi kejseren eksporterer man samme type porcelæn, som man fremstiller til hjemmemarkedet, først og fremmest brugsgenstande og prydgenstande som vaser, opsatser, fi gurer m.m. Efterhånden kom europæernes ønsker og smag til at præge design og stil, og det blev kutyme at bestille porcelænsservice efter egen smag. Servicestel på 200 dele eller mere dekoreret med f.eks. engelske landskabsmotiver bliver en helt almindelig eksportartikel. Det store eksporteventyr fortsætter ind i det 18. årh. Da man fi nder ud af at fremstille porcelæn i Meissen, ønsker de forskellige europæiske fyrstehuse naturligt nok at få fat i opskriften bag fremstillingen. I Meissen forsøger man efter bedste evne at holde på fabrikationshemmeligheden, men der går ikke lang tid, før opskriften er lækket, og man begynder hurtigt at fremstille porcelæn rundt om i Europa. Dermed stopper porcelænsfremstillingen i Kina dog ikke. Om end der er sket væsentlige ændringer i produktionsform og porcelænstyper, bliver der stadig fremstillet porcelæn i Kina. Der er en livlig aktivitet i byen Jingdezhen, der den dag i dag rummer mere end 8000 værksteder for porcelænsfremstilling.

15 15 Tibet Baggrund ved Nils Thostrup Danmark, Kina, Tibet og et diplomatisk skoleridt Da den danske regering med godkendelse fra Folketingets udenrigspolitiske nævn (minus Dansk Folkeparti og Enhedslisten) offentliggjorde sin Tibet-erklæring med anerkendelse af den kinesiske følsomhed over for Dalai Lama-modtagelser på ministerplan, var kommentatorerne hurtigt ude. En af de retorisk mere morsomme i blandingen af ellers moralsk-forargede var den kommentar, der stillede det teoretiske spørgsmål: Hvad vil Villy Søvndal gøre som udenrigsminister i en S-SF regering, hvis Dalai Lama anmelder sit besøg? Det var et spørgsmål stillet på baggrund af SF s hidtidige venlige holdning over for eksil-tibetanerne, så som drilleri var det forståeligt. Men lige så enkelt er svaret: Hvis Dalai Lama vil besøge sin menighed i Dan- mark, skal han da være velkommen, og hvis der er en minister, som har behov for buddhistisk-lamaistisk sjælepleje, så må det absolut være en privatsag. Sagen er den enkle, at regeringserklæringen stort set ikke rummer noget nyt, men er blevet fremtvunget, efter at statsminister Lars Løkke Rasmussen sidste år lod sig vikle ind i et Dalai Lama-besøg med politiske overtoner og kinesisk mishag til følge. En situation, som den amerikanske præsident Barack Obama behændigt undgik, da eksil-tibetanerne forsøgte det samme før hans novemberbesøg i Beijing. I folkerettens klemme Erklæringen lover, at man vil tænke sig om og tage hensyn til de kinesiske opfattelser. Det har tidligere regeringer også gjort, omend med skiftende resultater. Men når erklæringen er fattig på nyt, skyldes det, at den i sit hovedprincip kun fastslår, hvad der har været offi ciel dansk politik i mere end et halvt århundrede: At Tibet er en del af Den kinesiske Folkerepublik og derved bliver det. Der kan være delte meninger om det forhold, og det er der da også, men det er et punkt, hvor ideologi og virkelighedens politik i form af den juridiske folkeret støder sammen: Der er simpelthen ingen stat i verden, der anerkender Tibet som en selvstændig stat. Eller omvendt: Anfægter grænserne for Den kinesiske Folkerepublik. Selv da det var Taiwan og ikke den kommunistiske folkerepublik, der repræsenterede Kina i FN, var det sådan.

16 16 Danmark, Kina, Yibet - og et diplomatisk skoleridt De, der er kommet tættest på, er briterne, da de i imperiets dage for mere end hundrede år siden fra Indien skød sig vej frem til Lhasa i det dengang lukkede bjergrige, der var under overhøjhed af det kinesiske kejserrige. Embedsmændene og militærfolkene fra administrationen i Indien mente, at man skulle give Tibet den diplomatiske anerkendelse, men den britiske ambassade ved kejserhoffet i Beijing frarådede og udenrigsministeriet hjemme i Whitehall i London fulgte det råd. Så derfor. Paven og Dalai Lama Til praktisk sammenligning: Når nobelpristageren Dalai Lama rejser verden rundt, kan han påberåbe sig titel af religiøst overhoved for tilhængere af den tibetanske buddhisme, men heller ikke mere. Når Pave Benedikt derimod rejser verden rundt, kan han påberåbe sig titlen som den romersk-katolske kirkes overhoved, men i tilgift og med rette også kalde sig statsoverhoved. For Vatikanstaten i Rom, hvor geografi sk diminutiv den end måtte være, er internationalt anerkendt som en selvstændig stat med de rettigheder, som deraf følger. I diskussionen om Tibet og Kina er der ofte blevet henvist til et andet eksempel, nemlig det danske pres efter 1989 og Murens Fald for at få de baltiske stater frigjort fra Sovjetunionen. Men her er forskellen mellem de to situationer, at Estland, Letland og Litauen før Anden Verdenskrig og Sovjetunionens anneksion af dem ikke bare var områder, men selvstændige stater og igen som det væsentlige: diplomatisk anerkendt som sådanne og derfor med anerkendte eksil-repræsentationer i den vestlige verden, mens anneksionen stod på. I den sammenhæng således karakteristisk, at mens de baltiske stater havde deres fortalere, var der tavshed om de store centralasiatiske områder, som Sovjetunionen enten havde taget i arv fra zar-tidens Rusland eller selv i kølvandet på 1917-revolutionen havde påtvunget det kommunistiske styre. Det drilske spørgsmål Og det kan så føre til det, der er nyt i den danske december-erklæring om Tibet, nemlig ordene om, at Danmark modsætter sig tibetansk uafhængighed. Det er stærkere end det passive ikke støtter, og det forekommer at være et lidet velvalgt eller lidet overvejet ordvalg. Er man i det polemiske hjørne, kan man teoretisk indrømmet: meget teoretisk forestille sig den situation, at en dag i fremtiden vil en kinesisk regering gøre med Tibet, som russerne gjorde med de centralasiatiske områder efter Sovjets opløsning. Hvorefter en samtidig dansk regering ville have valget mellem at modsætte sig det eller at påkalde sig afdøde statsminister Jens Otto Krags berømte bemærkning om, at man har et standpunkt, til man tager et nyt. Som i det tilfælde ville bekræfte, at mindre politikere ikke tager et standpunkt, men får det påtvunget. Den danske regerings erklæring, offentliggjort 9. december 2009, siger bl.a.: Danmark er fuldt ud klar over betydningen og følsomheden af Tibet-relaterede spørgsmål og lægger stor vægt på den kinesiske regerings opfattelse i disse spørgsmål. Danmark tager den kinesiske modstand imod møder mellem medlemmer af den danske regering og Dalai Lama meget seriøst og har noteret sig kinesiske synspunkter om, at sådanne møder er imod Kinas interesser og vil håndtere temaet med forsigtighed. I denne henseende bekræfter Danmark sin ét Kina-politik og sin uændrede holdning, at Tibet er en integreret del af Kina. Danmark anerkender Kinas suverænitet over Tibet og modsætter sig derfor Tibets uafhængighed. TILBUD 2010 kalender med Den Store Mur Vægkalender på 20x26 cm med fi ne farvefotos Pris 25 kr. inkl. porto og forsendelse Beløbet indbetales på foreningens konto i Nordjyske Bank med angivelse af navn og adresse

17 17 Bente Ullits Eckman Hvad ser blinde i Kina? I oktober rejste en gruppe kvinder fra Dansk Blindesamfund til Riget i Midten med Venskabsforbundet Danmark-Kina. Der var fire blinde, seks svagsynede og fire hjælpere med. Lederen af Blindesamfundets Kvinderejsegruppe Bente Ullits Eckmann fortæller her løst og fast om sine indtryk fra Kinaturen. Selv om vi er synshandicappede, er vi alle vant til at rejse og vant til mere eller mindre at have behov for andres hjælp. Der var ingen af os, der havde besøgt Kina før. Jeg selv har tidligere besøgt New Delhi i Indien og havde ikke gode erfaringer derfra. Jeg var ikke forudindtaget, men forholdt mig afventende og åben over for Kina og kineserne. Den første positive overraskelse fi k vi, da vi i lufthavnen i Beijing skulle til at gennemgå alle mulige sikkerhedscheck. Her kom en fra lufthavnspersonalet og ledte os ad en smutvej den service blev så også videofi lmet. Det er, som om det er vigtigt hele tiden at dokumentere. I lufthavnen var der nogle, der bemærkede, at der under ekspeditionsskranken var en række knapper med mere eller mindre smilende smileys, som man så kunne trykke på ved et givent signal, alt efter hvordan servicen havde været. Det gjorde vi så, når der blev sagt nu. Et gennemgående træk var ryddeligheden. Der lå ikke pizzabakker, øl- eller sodavandsdåser smidt på fortovet. Det var en positiv oplevelse, for man kan nemt komme til at sætte fødderne i noget ØV, men ikke i Kina. Der var jo også folk, som hele tiden gik og fejede til vores store forbavselse med en riskost, men effektivt var det. Tilgængeligheden er de fl este steder fi n. Der er rigtig mange fortove i Beijing med ledelinjer. Det kunne vi lære noget af i Danmark, for det er de gode, som er lagt ned i fortovet, og ikke bare metal marcipanbrød, som er sat på, og som ikke kan holde, men falder af. Der er også meget muzak i storbyen, og det gør det noget sværere at manøvrere rundt eller opfatte, hvad der sker, når indtrykkene forsvinder i larm. Vi så ikke ret mange hunde eller deres efterladenskaber, som er en stor plage i den del af Danmark, hvor jeg bor (København). Det var heller ikke, fordi vi så ret mange blinde: Tre blev det til, og i øvrigt alle mænd. De to af dem spillede på et instrument, med konen som medhjælp, og den tredje mødte vi i Botanisk Have, hvor han frit og frejdigt kom gående med sin hvide stok, mens vi var ved at tabe både næse og mund. Fællesbilledet fra Botanisk Have.

18 18 Hvad ser blinde i Kina? De tolv dages rejse var arrangeret af VDK i samarbejde med Rejsebureauet Sinex. De største seværdigheder var følgende: I Jixian nær Tianjin: Den Kinesiske Mur ved Huangyaguan, Dule Templet og Qing-gravene. I Beijing: Den Himmelske Freds Plads, Maos Mausoleum, Den Forbudte By, Antikvitetsgaden, Himlens Tempel, Kulturhuset Ægget, Sommerpaladset og Botanisk Have. I Xi an: Terrakottakrigerne, bymuren, Provinsmuseet, Den Lille Vildgåsepagode og nattemarkedet i det muslimske kvarter. Specielle arrangementer omfattede: Bryllup, nattog fra Xi an til Beijing, Peking-opera, Tang-danseshow, jiaozi-middag, pekingand og morgengymnastik En række butikker/fabrikker med følgende produkter blev besøgt: terrakotta, medicin/krydderier, jade, cloisonné, silke, perler. VDK s rejseafdeling er gerne behjælpelig med at skræddersy specialrejser. Vores niche er netop den lille gruppe, der ønsker en rejse ud over det sædvanlige. Kontakt vores rejseafdeling eller send en mail til og få et godt tilbud. Nu nævnte jeg før tilgængeligheden, men måltiderne var ikke nemme. Om morgenen var der buffet er, hvor det var nødvendigt med hjælp, og frokosten og middagsmaden, hvor fadene sættes på et bord med en glasplade, der kører rundt i midten, kan man heller ikke klare uden synets hjælp, men vi fi k skam noget at spise hver dag endda fl ere gange daglig! Toiletterne må også nævnes i rækken af utilgængelighed, vel at mærke den kinesiske slags, hvor man jo skal styre hen og stille sig på de riller, der er til fødderne. Det var mere end umuligt de første 3-4 dage, fordi vore lårmuskler var så ømme som bylder efter turen på Muren. Det var en stor sejr, at 13 af 14 kunne komme op og gå på Muren og gennemføre. Det var sejt, og vi var helt høje over det

19 Hvad ser blinde i Kina? 19 bagefter, men også trætte. 3,2 km bakke op og bakke ned, og mange steder med meget ujævne trappetrin, så det var lige før, vi skulle gå med ført fod, i hvert fald verbalt. Kineserne er venlige, men også åbenlyst nysgerrige, som vi kalder det. Det kan også være, de bare er interesseret i at se på de mærkelige mennesker. Vi var jo virkelig i mindretal, for ikke blot var vi europæere, men også synshandicappede. Det var lidt sjovt at være et sted, hvor der var så få turister, men en hel masse af dem, der bor der. Det var også spændende at opleve, hvordan kinesere lever meget mere i det fri, end vi gør, og optræder uden nødvendigvis at forvente at få noget for det. lempet ind gennem en handicapdør. Den slags særbehandlinger hilser vi velkommen og føler ikke nogen diskrimination af den grund. Mit overordnede indtryk er positivt. Der er så megen hjælpsomhed at få. Man kommer langt, når man er positiv, så selv sprogbarrieren kunne klares. Hvad gør kineserne så, når de gerne vil sælge til os, og vi gerne vil købe? Vi kan ikke deres tal, selv om vores nationale guide, James, prøvede at lære os dem med fi ngertegn. Men kineserne er udstyret med store lommeregnere, og så taster de beløbet ind, og der er vi jo så afhængige af hjælp, men vi gik også gerne sammen, når vi handlede, for det er nu det sjoveste. Vi ville naturligvis ikke give det beløb, de forlangte, hvorefter vi så taster et beløb ind, og så kører handlen og dem kørte der rigtig mange af. Der var jo så mange lækre ting, som kunne købes for en slik, men der var en fysisk grænse for, hvor meget vi kunne købe, nemlig kuffertens størrelse. Turen var en fantastisk oplevelse, hvor vores rejseleder Hans Jørgen Hinrup, Sinexrejser, nationale og lokale guider ja, alle kinesere såmænd var blevet enige om, at vi bare skulle have en skøn oplevelse. Og det fi k vi. Jeg nævnte før, at jeg oplevede kineserne som nysgerrige, og det gav sig også udslag i nogle sjove episoder som f.eks. på perlefabrikken, hvor direktøren med tegn og fagter grinende spurgte, om stokken skulle bruges til at slå med. Så viste jeg ham stokkens funktion, også at den kunne slås sammen og endog havde et teleskopled foroven, som kunne gøre den 10 cm længere. Så lånte han min stok, styrtede hen til sine medarbejdere og med barnlig stolthed viste han dem det, jeg lige havde vist ham. Det var pudsigt og slet ikke noget, vi ville have oplevet i Danmark. Jeg oplevede også nogle gange, at der var tissekoner på toiletterne, og når en af dem så os med stok komme ud fra toilettet, så førte de os frem til vasken, lukkede op for vandhanen, pegede på sæben, og hvis der var papir, gav de os et stykke og stod klar til at tage imod det snavsede for at skille os af med det! Vi oplevede mange grupper af pensionister. Dem så vi bl.a. mange af, da vi gik i kø på Den Himmelske Freds Plads. Her gik vi i to timer, men det var en fantastisk oplevelse, for det, at vi gik rundt på pladsen, gav også en god oplevelse af dens størrelse. Også her, da vi skulle ind i mausoleet, fi k vi positiv særbehandling, idet vi lige blev Rejs til Kina med VDK Kina metropoler og bjerglandsbyer Enestående 14-dages specialrejse til nogle af Kinas kendteste topseværdigheder i kombination med mere ukendte, men absolut spændende og smukke rejsemål. Turen går til magtcentret og hovedstaden Beijing, de smukke naturscenerier i De Gule Bjerge, den enestående arkitektur i Anhui-provinsen, metropolen Shanghai og den helt ekstraordinære oplevelse Verdensudstillingen EXPO Rejsetidspunkt cirka uge i Logi på 3- eller 4-stjernede hoteller. Pris lægges på så snart den foreligger. Udførligt rejseprogram fi ndes allerede på hjemmesiden. Rejseleder er Venskabsforbundets egen specialist Peter Porskjær. Rejsen er arrangeret i samarbejde DaGama-Travel. Ned ad trappen ved Qinggravene. Interesseret? Kontakt Peter Porskjær på

20 20 Anmeldelse ved Inger Marie Møller Den ægte vare Christian Hincheldey har skrevet en pragtudgave af en bog THE fra blad til kop. - Øh, og hvem er så Christian Hincheldey? Jeg antager, at hvis man er noget i retningen af ærkekøbenhavner og theentusiast, så ved man, at Hincheldey er familienavnet på ejerne af den hæderkronede theforretning A.C. Perch s på Kronprinsensgade 5 i København. Men som århusianer havde jeg på forhånd kun hørt navnet Perch s thehandel, så da jeg modtog bogen til anmeldelse, opdagede jeg, at der er en sørgelig mangel i min dannelse, for jeg har altså endnu aldrig sat mine ben i A.C. Perch s Thehandel! Det er intet mindre end 7. generation, der har skrevet bogen, som er i stort format med kraftig kartonindbinding, kraftigt papir og massevis af fl otte farvefotoillustrationer. Indholdet er trefjerdedele al mulig viden om the, fra theens historie til konkrete theer, og den sidste fjerdedel om A.C. Perch s Thehandel. Bogens første del indeholder afnit om thedrikningens historie fra den kinesiske kejser Shen Nung over englændernes anlæggelse af theplantager i Indien og på Sri Lanka og til The Boston Tea Party. Derefter følger et afsnit om theproduktion. Det kommer hele vejen omkring dyrkningen af thebusken, produktionen af de forskellige sorter the: hvid, grøn, sort, oolong og aromatiserede theer, ordforklaringer til klassifi ceringen af the samt til udfordringerne i pakningen af the. Næste afsnit er en gennemgang af de theproducerende lande verden over med oplysninger om theproduktionens historie og karakteristika ved landenes theer. I de to afsnit om theproduktion er der mange billeder med omtale af helt konkrete theer. Som læser kan man ikke være meget i tvivl om, at man kan gå ind i A.C. Perch s Thehandel og bede om Yunnan Golden Tips eller Keemun Emperor s Choice. Der er selvfølgelig også et afsnit om, hvor sundt det er at drikke the. Det nye i thebogs-sammenhæng er et helt afsnit om Trends : thesalonernes tilbagevenden i bybilledet, the og wellness m.m. Det obligatoriske afsnit om den konkrete kunst at brygge the, fra kogning af vandet og vandets temperaturer til thedrikningens remedier i form af kander, kopper osv. mangler heller ikke. Til sidst i første del af bogen er der et lille afsnit om global respekt og økologi. Alle de emner, der vedrører the, og som kan have interesse for theforbrugeren, får omtale i denne bog. Næste del af bogen er så om A.C. Perch s Thehandel. Det er krønnikeskriveri: Forretningens historie fra grundlæggelsen til i dag, hvor der er internetsalg og franchiseforretninger i Japan. Det er ganske underholdende, for forretningen kan virkelig byde på nogle ret originale personligheder i sin historie, og de omtales udførligt. Jeg synes i hvert fald, at det var interessant at læse nedtoningen af det, der sikkert har været mindre sjovt: For eksempel medarbejderen Frogne Knudsen, der var i forretningen i 18 år, en stor del af tiden sammen med ejeren Ludvig Hincheldey. Frogne Knudsen havde pæne differencer i sin kasse, og det blev der først sagt noget til, da Ludvigs niece Else Hincheldey kom ind som medarbejder i forretningen. Det bliver til en anekdote, fordi Frogne svarede Else med et: De går kraftedme i for små sko, fru Hincheldey! Men Frogne Knudsen forlod forretningen 1-2 år efter, at Else og hendes mand havde overtaget den, og så er det, jeg tænker, at her må nok have været en periode, hvor stemningen ikke altid var lige god Der er afsnit om forretningens vægt på traditioner med gammelt gyldenlædertapet og bolsjer til kunderne, - storytelling som branding. Samtidig fortælles også om den nødvendige nyudvikling med internethandel, åbning af thesalonen Perch s Tea Room og franchiseforretninger i Japan. Alt sammen faktorer, der har bidraget til forretningens udnævnelse til Kongelig Hofl everandør. Til allersidst i bogen kommer et lille afsnit med opskrifter, fra the-cocktails til scones og agurkesandwich. Bogen er vældig god til at have liggende og pryde på sofabordet og så læse et enkelt afsnit hist og pist. At læse den i en lang sammenhæng virkede på mig lidt rodet. Men der er i sagens natur også nogle gentagelser, når man først får generelle oplysninger om theproduktion og bagefter næsten det samme under omtalen af helt konkrete theer. Jeg er ikke sikker, men jeg har også en fornemmelse af, at jeg adskillige gange læste, at the indbyder til indre ro og fordybelse, hvorimod kaffe er en hurtig stimulans. I hvert fald er det en vældig fl ot, særdeles oplysende og også underholdende bog. Men er sådan en bog så en reklame? Tja, det er i hvert fald et smart og trendy led i markedsføring og branding. Og når reklamer udformes så fl ot, interessant og oplysende, ja, så lad dem bare dumpe ned i min postkasse! PS The staves konsekvent med h i denne bog, skønt man i dansk retskrivning fjernede h et for mere end 125 år siden. Det korrekte er bare at skrive te, men derfor staves det nu alligevel også med h her. Christian Hincheldey THE fra blad til kop Gyldendal s. Vejledende udsalgspris: 299,95 kr.

8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk

8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Nyhedsbrev 2 fra Kinainfo.dk Januar 2009 8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Tema 1: Kina og finanskrisen 8 pct. vækst den

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Verdens fattige flytter til byen

Verdens fattige flytter til byen Verdens fattige flytter til byen Af Henrik Valeur, 2010 Om 20 år vil der være to milliarder flere byboere end i dag. Den udviklingsbistand, verden har brug for, er derfor byudviklingsbistand. FN forventer,

Læs mere

På tæppejagt i Kaukasus

På tæppejagt i Kaukasus På tæppejagt i Kaukasus TEKST & FOTO: JAN ANDERSEN FOTOS FRA KAUKASUS: THOMAS BIRATH Da sovjetunionen kollapsede i 1989 begyndte gamle og antikke kaukasiske tæpper, som er så eftertragtede blandt samlere

Læs mere

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog.

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog. Historiefaget.dk: Mellemøsten før 1400 Mellemøsten før 1400 Mellemøstens historie før 1400 var præget af en række store rigers påvirkning. Perserriget, Romerriget, de arabiske storriger og det tyrkiske

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Vidste du, at.. Ordforklaring. Historiefaget.dk: Vidste du, at.. Side 1 af 5

Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Vidste du, at.. Ordforklaring. Historiefaget.dk: Vidste du, at.. Side 1 af 5 Den kolde krig er betegnelsen for den højspændte situation, der var mellem supermagterne USA og Sovjetunionen i perioden efter 2. verdenskrigs ophør i 1945 og frem til Berlinmurens fald i november 1989.

Læs mere

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 1 Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 Vi skaber vores egen skæbne Da jeg var dreng besøgte vi ofte mine bedsteforældre i deres hus i Stubberup på Lolland. Der havde

Læs mere

Byens Netværk Studietur 2010 Shanghai & EXPO: Better City - Better Life

Byens Netværk Studietur 2010 Shanghai & EXPO: Better City - Better Life Byens Netværk Studietur 2010 Shanghai & EXPO: Better City - Better Life BYUDVIKLING i ord og billeder foto: Nanna Jardorf / tekst: Rolf Andersen, KAB Speed and Story et seminar om at bygge i Kina De første

Læs mere

USA. Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Ordforklaring. Historiefaget.dk: USA. Side 1 af 5

USA. Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Ordforklaring. Historiefaget.dk: USA. Side 1 af 5 USA USA betyder United States of Amerika, på dansk Amerikas Forenede Stater. USA er et demokratisk land, der består af 50 delstater. USA styres af en præsident, som bor i Det hvide Hus, som ligger i regeringsområdet

Læs mere

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Af Henrik Valeur, 2012 Når vi (danskere) skal beskrive resultaterne af den udviklingsbistand vi giver, kalder vi det Verdens bedste nyheder. 1 Flere uafhængige

Læs mere

38. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Juli kvartal 2014

38. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Juli kvartal 2014 38. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Juli kvartal 2014 NYT FRA SKOLEN Læs denne gang: En elev fortæller Pouls initiativ: Giv en skærv til skolen i stedet for en fødselsdagsgave Husk at medlemsbidraget

Læs mere

Muslimer og demokrati

Muslimer og demokrati ANALYSE May 2011 Muslimer og demokrati Helle Lykke Nielsen Islamiske partier har længe været en del af det politiske landskab i Mellemøsten og den islamiske verden, men har generelt ikke klaret sig ret

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Samfundsfag. Energi & Miljø. Enes Kücükavci. Klasse 1.4. HTX Roskilde

Samfundsfag. Energi & Miljø. Enes Kücükavci. Klasse 1.4. HTX Roskilde Samfundsfag Energi & Miljø Enes Kücükavci Klasse 1.4 HTX Roskilde 22/11 2007 1 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse..2 Indledning.3 Opg1..3 Opg2..4 Opg3..4-5 Opg4..5-6 Konklusion 7 2 Indledning:

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af

I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er. I ham var liv, og livet var menneskers lys.

Læs mere

Budgettet Drivhusgasbudgettet og 2 graders målet NOAHs Forlag

Budgettet Drivhusgasbudgettet og 2 graders målet NOAHs Forlag Budgettet Drivhusgasbudgettet og 2 graders målet I 10.000 år der været et ret stabilt klima på Jorden. Drivhuseffekten har været afgørende for det stabile klima, og den afgøres af mængden af kuldioxid

Læs mere

Liberaliseringen af den globale samhandel

Liberaliseringen af den globale samhandel Liberaliseringen af den globale samhandel v/ Vicedirektør Jan O. F. Laustsen Landbrugsraadet, Danmark Konference om globalisering og etik København, 27. januar 2006 Fødevareerhvervets globalisering EU

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

Kina i dag. Kina i dag

Kina i dag. Kina i dag Kina i dag Kina i dag I Kina bor der cirka 1,3 milliard indbyggere. 300 millioner af dem er lige så rige eller meget rigere end folk i Danmark. 1 milliard kinesere er fattige. Der er stor forskel på, hvordan

Læs mere

stadig innovation ser fremtiden dyster ud for danske virksomheder, for det danske samfund og for den enkelte borger i landet.

stadig innovation ser fremtiden dyster ud for danske virksomheder, for det danske samfund og for den enkelte borger i landet. Da jeg gik i grundskolen, havde vi en geografilærer, der gjorde meget ud af at indprente sine elever, at Danmarks eneste råstof var det danskerne havde mellem ørerne. Jeg har siden fået en mistanke om,

Læs mere

Silkefyldet trækkes ud i dynestørrelse og lægges lag på lag op til flere hundrede tynde lag oven på hinanden.

Silkefyldet trækkes ud i dynestørrelse og lægges lag på lag op til flere hundrede tynde lag oven på hinanden. Silkefyldet trækkes ud i dynestørrelse og lægges lag på lag op til flere hundrede tynde lag oven på hinanden. Silkens unikke e En silkedyne sikrer dig den bedste nattesøvn Vælger du en luksus silkedyne,

Læs mere

Et dobbelt så gæstfrit land - UgebrevetA4.dk 14-09-2015 22:15:42

Et dobbelt så gæstfrit land - UgebrevetA4.dk 14-09-2015 22:15:42 VENDEPUNKT? Et dobbelt så gæstfrit land Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Maria Jeppesen @MariaJeppesen Tirsdag den 15. september 2015, 05:00 Del: Danskernes vilje til at tage imod flygtninge er vokset

Læs mere

Bilag 6 Interview med MF for Socialdemokraterne og formand for Udenrigspolitisk Nævn Mette Gjerskov i Deadline den 23. juli 2014.

Bilag 6 Interview med MF for Socialdemokraterne og formand for Udenrigspolitisk Nævn Mette Gjerskov i Deadline den 23. juli 2014. Bilag 6 Interview med MF for Socialdemokraterne og formand for Udenrigspolitisk Nævn Mette Gjerskov i Deadline den 23. juli 2014. Hentet fra Mediestream http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/tv/record/doms_radiotvcollection%3auuid%3a38f7

Læs mere

Postillion Hotel Haren-Groningen

Postillion Hotel Haren-Groningen Postillion Hotel Haren-Groningen Tæt på universitetsbyen Groningen, ligger Postillion Hotel Haren-Groningen. I groningen kan I besøge Martinikirkens grå tårn fra 1400-tallet, spise frokost i guldkontoret

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Tale ved immatrikulationen, 31. august 2012. Af Rektor Ralf Hemmingsen

Tale ved immatrikulationen, 31. august 2012. Af Rektor Ralf Hemmingsen Tale ved immatrikulationen, 31. august 2012. Af Rektor Ralf Hemmingsen Det talte ord gælder Kære nye studerende! Rigtig hjertelig velkommen til Københavns Universitet! Hvis jeg nu siger: Pladderaber! Landkrabber!

Læs mere

Genstandsanalyse - Flowerpot lampe

Genstandsanalyse - Flowerpot lampe Genstandsanalyse - Flowerpot lampe Hvem har designet produktet? - Flowerpot er designet af Verner Panton i 1968 Hvordan fungerer produktet? - Flowerpot er en lampe. Der findes både spisebordslamper, gulvlamper

Læs mere

På www.teinfo.dk finder du en masse information om te og teens historie, der kan bruges som baggrundsviden til at løse opgaverne.

På www.teinfo.dk finder du en masse information om te og teens historie, der kan bruges som baggrundsviden til at løse opgaverne. Biologi På www.teinfo.dk finder du en masse information om te og teens historie, der kan bruges som baggrundsviden til at løse opgaverne. Teksterne finder du under punktet Undervisning på teinfo.dk. Derudover

Læs mere

Appetitvækkende rollespil om verdens uligheder. Uretfærdig middag

Appetitvækkende rollespil om verdens uligheder. Uretfærdig middag Appetitvækkende rollespil om verdens uligheder Uretfærdig middag Befolkning Vand Verdens befolkning har meget forskellige levevilkår. Du mærkede nogle af forskellene på din egen krop ved den uretfærdige

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

Inden I rejser til London

Inden I rejser til London Elevaktivite ter 1 Elevaktiviteter til Hi London med klassen på tur Peter Bejder & Turbine 2013 Fotos: Peter Bejder Inden I rejser til London Her er en række aktiviteter til bogen Hi London med klassen

Læs mere

11. september USA under angreb. Fakta. Osama bin Ladens død. Reaktion på angrebene. Krig. Vidste du, at... Krigen mod terror

11. september USA under angreb. Fakta. Osama bin Ladens død. Reaktion på angrebene. Krig. Vidste du, at... Krigen mod terror Historiefaget.dk: 11. september 2001 11. september 2001 Den 11. september 2001 udførte 19 terrorister fra gruppen Al-Qaeda et kæmpe terrorangreb på USA. Det blev starten på Vestens krig mod terror. Af

Læs mere

Lev med kunst - og i al evighed. Skulpturer af Anders Nyborg

Lev med kunst - og i al evighed. Skulpturer af Anders Nyborg Lev med kunst - og i al evighed. 16 Skulpturer af Anders Nyborg Livsglæde Stil, individualitet og karakter kommer for Hvorfor ikke give dine bedste venner en mange mennesker til udtryk gennem den skulptur

Læs mere

Landsstyreformandens nytårstale 1. januar 2001

Landsstyreformandens nytårstale 1. januar 2001 Landsstyreformandens nytårstale 1. januar 2001 Kære landsmænd. Allerførst vil jeg gerne ønske jer alle et hjerteligt og velsignet godt nytår. Sidste år på denne tid sagde vi farvel til det gamle årtusinde

Læs mere

Energikrisen dengang og nu

Energikrisen dengang og nu Energikrisen dengang og nu Sammenlign olienkrisen i 1973 med årsagerne til stigningen på olie i 2011. Baggrund I 1973 førte en krise mellem Israel på den ene side og Egypten og Syrien på den anden side

Læs mere

Perser og Exotic. Felis Danica. Racekatte i Danmark

Perser og Exotic. Felis Danica. Racekatte i Danmark Felis Danica Perser og Exotic Perseren er særdeles populær og regnes for verdens mest udbredte racekat. Den kendes på dens lange pels og kraftige, kompakte krop og ikke mindst på dens meget hengivne, rolige

Læs mere

Europa 2020: Klimadagsordnen frem mod COP 16 et perspektiv fra civilsamfundet. John Nordbo WWF Verdensnaturfonden 21. maj 2010

Europa 2020: Klimadagsordnen frem mod COP 16 et perspektiv fra civilsamfundet. John Nordbo WWF Verdensnaturfonden 21. maj 2010 Europa 2020: Klimadagsordnen frem mod COP 16 et perspektiv fra civilsamfundet John Nordbo WWF Verdensnaturfonden 21. maj 2010 COP 15 og reduktioner (eller mangel på samme) Copenhagen Accord: Vi bør samarbejde

Læs mere

Nærhed. Tillid. Troværdighed. Værdigrundlag. Hvidbjerg Bank lægger vægt på troværdighed, gensidig tillid og nærhed.

Nærhed. Tillid. Troværdighed. Værdigrundlag. Hvidbjerg Bank lægger vægt på troværdighed, gensidig tillid og nærhed. Værdigrundlag Nærhed Tillid Troværdighed Hvidbjerg Bank lægger vægt på troværdighed, gensidig tillid og nærhed. Dette gælder i forhold til kunder og i forhold til medarbejdere. Derfor er værdigrundlaget

Læs mere

Roskilde Østsjællands smukkeste Jule by 2014

Roskilde Østsjællands smukkeste Jule by 2014 Roskilde Østsjællands smukkeste Jule by 2014 Baggrund for idéoplæg. Vi har, i vores forslag, arbejdet ud fra at, holde fast i den historiske tråd om den smukke gamle by med Danernes kongesæde og Vikingernes

Læs mere

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat Christian Lundgren Advokat TRANSATLANTISK HANDEL NY AFTALE PÅ VEJ Forhandlingerne om den transatlantiske frihandelsaftale mellem EU og USA går nu ind i en afgørende og mere konkret fase. Processen er præget

Læs mere

Lokal hjælp gør de første dage meget lettere. Her har min landlady beskrevet hvordan jeg kan finde et marked med brugte cykler.

Lokal hjælp gør de første dage meget lettere. Her har min landlady beskrevet hvordan jeg kan finde et marked med brugte cykler. Lokal hjælp gør de første dage meget lettere. Her har min landlady beskrevet hvordan jeg kan finde et marked med brugte cykler. Foråret i Washington er utrolig smukt. Her er de berømte cherry blossoms

Læs mere

Portræt af VIBEKE STORM RASMUSSEN UFFE CHRISTOFFERSEN

Portræt af VIBEKE STORM RASMUSSEN UFFE CHRISTOFFERSEN Portræt af VIBEKE STORM RASMUSSEN af UFFE CHRISTOFFERSEN 2014 PORTRÆTTET og FARVEN Maleriet byder konstant på nye udfordringer. Den seneste opgave har været et portræt af tidligere regionrådsformand Vibeke

Læs mere

Netværkstur til Petersen Tegl. 15. maj 2013 Tekst: Mathilde V. Schjerning Foto: Teddy Olsen

Netværkstur til Petersen Tegl. 15. maj 2013 Tekst: Mathilde V. Schjerning Foto: Teddy Olsen Netværkstur til Petersen Tegl 15. maj 2013 Tekst: Mathilde V. Schjerning Foto: Teddy Olsen Byens Netværk drog den 15. maj 2013 på netværkstur og virksomhedsbesøg hos Petersen Tegl i Sønderjylland. Teglværket

Læs mere

Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund, Organisationen Danske Museer og alle øvrige partnere.

Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund, Organisationen Danske Museer og alle øvrige partnere. 1 Borgmester Pia Allerslevs oplæg ved Nordisk Museumskonference i Malmø onsdag den 1. april 2009 Emnet er: Museernes rolle i samfundet Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund,

Læs mere

FOREDRAG OM INDIEN AF Cand. theol Tine Elisabeth Larsen

FOREDRAG OM INDIEN AF Cand. theol Tine Elisabeth Larsen FOREDRAG OM INDIEN AF Cand. theol Tine Elisabeth Larsen Praktisk info: Foredragene er alle ledsaget af billeder og rekvisitter. Pris efter aftale. Kontakt: Tine Elisabeth Larsen Røntoftevej 48A, 2870 Dyssegård.

Læs mere

TØJ Ayesha & Fitore & Ayesha Fitore

TØJ Ayesha & Fitore & Ayesha Fitore TØJ Ayesha & Fitore & Ayesha Fitore Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...side 1 Indledning...side 2 Problemformulering...side 3 Problemstilling...side 3 Historie...side 4 Produktion...side 5 Økologi...side

Læs mere

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 7/201 4

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 7/201 4 NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 7/201 4 Inger Mehlum Jytte Mørch Torben Jørgensen 11. oktober - 9. november 201 4 Næstved Kunstforening inviterer til fernisering af Inger

Læs mere

Nordvest. Bestyrelsens beretning for 2011

Nordvest. Bestyrelsens beretning for 2011 Nordvest Bestyrelsens beretning for 2011 Folketingsvalget 2011 2011 har været et fantastisk år for Enhedslisten både på landsplan og lokalt her i Nordvest. Det mest glædelige er, at vi ved folketingsvalget

Læs mere

Korstogene. Opfordring fra paven. Jerusalem erobres. Vidste du, at.. Mellemøsten samles. Tempelherrerne. Handel. Korstog til andre lande.

Korstogene. Opfordring fra paven. Jerusalem erobres. Vidste du, at.. Mellemøsten samles. Tempelherrerne. Handel. Korstog til andre lande. Historiefaget.dk: Korstogene Korstogene I 1099 erobrede kristne korsfarere Jerusalem fra muslimerne. De skabte et kongedømme, som varede i hele 200 år. Af Kurt Villads Jensen Opdateret 11. december 2013

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

Kampen om at producere bæredygtigt er gået ind. Bæredygtighed er et plus-ord, som alle er enige om rummer noget godt.

Kampen om at producere bæredygtigt er gået ind. Bæredygtighed er et plus-ord, som alle er enige om rummer noget godt. Kampen om at producere bæredygtigt er gået ind. Bæredygtighed er et plus-ord, som alle er enige om rummer noget godt. Det er ikke længere et spørgsmål OM bæredygtighed - men om HVORDAN bæredygtighed. For

Læs mere

MANGEL PÅ RÅMATERIALE KAN TVINGE PRODUKTION TIL KINA

MANGEL PÅ RÅMATERIALE KAN TVINGE PRODUKTION TIL KINA Organisation for erhvervslivet Marts 2010 MANGEL PÅ RÅMATERIALE KAN TVINGE PRODUKTION TIL KINA AF KONSULENT JOAKIM LARSEN, JOLA@DI.DK OG ERHVERVS-PHD. NIS HØYRUP CHRISTENSEN, NHC@DI.DK Kina har reelt monopol

Læs mere

TV2's praktikanter til New York maj 2016

TV2's praktikanter til New York maj 2016 TV2's praktikanter til New York maj 2016 Duften af danske journalister i USA en studierejse til New York, maj 2016 - TV 2 Nyhederne: Tre praktikanter og en freelancers jagt efter journalister på den amerikanske

Læs mere

når man får ét spørgsmål med to svarmuligheder ja eller nej

når man får ét spørgsmål med to svarmuligheder ja eller nej Da gik farisæerne hen og besluttede at fange Jesus i ord. De sendte deres disciple hen til ham sammen med herodianerne, og de sagde:»mester, vi ved, at du er sanddru og lærer sandt om Guds vej og ikke

Læs mere

Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN

Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN Mozarts liv I dette hæfte kan du arbejde med et lille musikværk, som hedder Eine kleine Nachtmusik. Musikværket er skrevet af en komponist, der hedder Wolfgang

Læs mere

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder --

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder -- Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30 Karsten Dybvad -- Det talte ord gælder -- Tak for ordet, Claus. Tak for at slå fast, at det europæiske samarbejde

Læs mere

Dekoration. Ballonkunstneren, Thomas Nissen

Dekoration. Ballonkunstneren, Thomas Nissen Dekoration i centret Det mest grundlæggende element i centerdekoration med balloner er guirlander. Lange ranker af farvestrålende balloner monteret vandret, lodret eller i buer skaber dybde og balance

Læs mere

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder)

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) De stod der, danskerne. I lange køer fra morgen til aften.

Læs mere

Kina kan blive Danmarks tredjestørste

Kina kan blive Danmarks tredjestørste Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Kina kan blive Danmarks tredjestørste eksportmarked AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK

Læs mere

Seniorer i HK MidtVest. Herning og Ikast-Brande kommuner. Program for 2. halvår 2015

Seniorer i HK MidtVest. Herning og Ikast-Brande kommuner. Program for 2. halvår 2015 Seniorer i HK MidtVest Herning og Ikast-Brande kommuner Program for 2. halvår 2015 Bestyrellsen i HK MiidtVest Seniiorer Herniing og IIkast--Brande kommuner Formand Birgit H. Nielsen Ravelsvej 5 7400 Herning

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

En lærerguide. 5xSOLO. 2. marts-31. marts 2013

En lærerguide. 5xSOLO. 2. marts-31. marts 2013 En lærerguide 5xSOLO 2. marts-31. marts 2013 Introduktion I perioden 2. til 31. marts 2013 kan du og dine elever opleve udstillingen 5 X SOLO, der består af fem soloudstillinger med værker af fem forskellige

Læs mere

Postillion Hotel Dordrecht

Postillion Hotel Dordrecht Postillion Hotel Dordrecht Postillion Hotel Dordrecht har en rolig beliggenhed i udkanten af den hyggelige kanalby Dordrecht. Introduktion I mellem Rotterdam og Breda i den smukke og historiske by Dordrecht,

Læs mere

Alliancerne under 1. verdenskrig

Alliancerne under 1. verdenskrig Historiefaget.dk: Alliancerne under 1. verdenskrig Alliancerne under 1. verdenskrig Europa var i tiden mellem Tysklands samling i 1871 og krigens udbrud blevet delt i to store allianceblokke: den såkaldte

Læs mere

Invester i det grønne felt

Invester i det grønne felt Invester i det grønne felt Kinas Marked Teknologi Kapital God Virksomhed (aktie) Kina Hvorfor Kina? Konkurrencedygtig: Handelsoverskud på 200 mia. US$ understreger hvor konkurrencedygtige kinesiske virksomheder

Læs mere

Denne fantastiske 1. maj i solskin. tæt på et skæbnesvangert valg mellem Helle Thorning Schmidt på den ene side

Denne fantastiske 1. maj i solskin. tæt på et skæbnesvangert valg mellem Helle Thorning Schmidt på den ene side Tale til 1. maj 2015 1 Denne fantastiske 1. maj i solskin. tæt på et skæbnesvangert valg mellem Helle Thorning Schmidt på den ene side Og på den anden side - Lars Løkke - hånd i hånd med DF. Hvordan kan

Læs mere

Bilag 3 til spritstrategien 2011-13

Bilag 3 til spritstrategien 2011-13 Bilag 3 til spritstrategien 2011-13 Forundersøgelsens resultater Arbejdsgruppen har indledningsvis holdt et strategiseminar, hvor Sociologerne Jakob Demant (Center for Rusmiddelforskning) og Lars Fynbo

Læs mere

Referat af generalforsamling i VIDA

Referat af generalforsamling i VIDA Referat af generalforsamling i VIDA Dato: Mandag den 17. maj 2010 kl. 16.45 på Hotel Frederiksdal Dagsorden: Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning og årets arrangementer

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010

Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010 Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010 Nytårsaften er det skik at se tilbage på året, der gik. Selv kan jeg ikke gøre det, uden først og fremmest at sige tak, når jeg mindes al den venlighed og opmærksomhed,

Læs mere

Erhvervsdelegation til Kina med Erhverv og Udvikling, Randers Kommune Den 7. 15. april 2011

Erhvervsdelegation til Kina med Erhverv og Udvikling, Randers Kommune Den 7. 15. april 2011 Erhvervsdelegation til Kina med Erhverv og Udvikling, Randers Kommune Den 7. 15. april 2011 07. april - Afrejse Danmark Afrejse Billund, KL1346 kl. 14:25 Ankomst Amsterdam kl. 15:35 Afrejse Amsterdam,

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 Herre, lær mig at søge dit rige og din retfærdighed og giv mig så alt andet i tilgift. AMEN Ja, den er god med dig, Jesus! Sådan fristes

Læs mere

Mit Danmark. Agnethe Maagaard. Mine rødder. Min inspiration. Min amerikanske drøm...

Mit Danmark. Agnethe Maagaard. Mine rødder. Min inspiration. Min amerikanske drøm... A g n e t h e M a a g a a r d g l a s v æ r k Mit Danmark Mine rødder Jeg er født, opvokset og bor midt i den storslåede vestjyske natur tæt ved havet. Min inspiration Naturen, havet og de åbne vidder

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje statsgæld og samtidig betale de enorme udgifter til

Læs mere

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12 3. De 5 lande Hæfte 3 De 5 lande Danmark... 3 Grønland... 5 USA... 7 Maldiverne... 9 Kina... 11 Side 2 af 12 Danmark Klimaet bliver som i Nordfrankrig. Det betyder, at der kan dyrkes vin m.m. Men voldsommere

Læs mere

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne.

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne. 1. november 2010 Folketingets traditionsrige åbning fandt sted tirsdag den 5. oktober. Hele Christiansborg emmede af højtidelig stemning, nysgerrighed og en altoverskyggende forventningsglæde. Omdrejningspunktet

Læs mere

Kirsten Rotbøll Lassen www.kirstenrlassen.dk Det Danske institut i Athen Oktober 2011. Udenfor hjem

Kirsten Rotbøll Lassen www.kirstenrlassen.dk Det Danske institut i Athen Oktober 2011. Udenfor hjem Kirsten Rotbøll Lassen www.kirstenrlassen.dk Det Danske institut i Athen Oktober 2011 Udenfor hjem Jeg boede på det danske institut i en måned. Det har været et meget spændende og udbytterigt ophold for

Læs mere

Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe!

Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe! Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe! Her får du opskriften på, hvad du skal gøre for at købe det maleri, der er det helt rigtige for lige præcis dig. Rigtig god fornøjelse!

Læs mere

På en og samme tid drømmer man, og frygter, at man ikke kan indfri den andens drømme, eller for den sags skyld sine egne.

På en og samme tid drømmer man, og frygter, at man ikke kan indfri den andens drømme, eller for den sags skyld sine egne. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 22. marts 2015 Kirkedag: Mariæ bebudelse/a Tekst: Luk 1,26-38 Salmer: SK: 106 * 441 * 71 * 72 * 80,1 * 9,7-10 LL: 106 * 71 * 72 * 80,1 * 9,7-10 Der findes

Læs mere

EAT på skemaet Opgaver/Indskoling. Frugt og grønsager

EAT på skemaet Opgaver/Indskoling. Frugt og grønsager Frugt og grønsager tema Frugt og grønsager Indhold Intro Frugt- og grøntbrikker Tænk og tegn dit kvarter Frugtsalat Hør om og smag på asparges Kongegrøntbold Quiz Over eller under jorden Intro Der findes

Læs mere

På www.teinfo.dk finder du en masse information om te og teens geografi, der kan bruges som baggrundsviden til at løse opgaverne.

På www.teinfo.dk finder du en masse information om te og teens geografi, der kan bruges som baggrundsviden til at løse opgaverne. Biologi På www.teinfo.dk finder du en masse information om te og teens geografi, der kan bruges som baggrundsviden til at løse opgaverne. Teksterne finder du under punktet Undervisning på teinfo.dk. Derudover

Læs mere

Rejseplan MC tur Det ukendte Spanien, Maj 2013.

Rejseplan MC tur Det ukendte Spanien, Maj 2013. Rejseplan MC tur Det ukendte Spanien, Maj 2013. Spaniens-kenderen Claus Berner gennemfører unik 7 dages MC tur i Midtspanien i maj 2013. MC Turen vil have et kulturelt og historisk islæt med besøg i en

Læs mere

11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER Verden investerer vedvarende i vedvarende energi

11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER Verden investerer vedvarende i vedvarende energi 11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi 11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi

Læs mere

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Velkommen til nytårskur i Region Sjælland. Jeg har glædet mig meget til i dag, for det at tage hul på et nyt år er specielt hvert år. Det giver

Læs mere

10 nemme tips til en bedre mødekultur

10 nemme tips til en bedre mødekultur 10 nemme tips til en bedre mødekultur Du får hermed tre års erfaringer med god mødekultur Jeg er professionel referat-tegner, og tegner til virksomheders vigtige møder og temadage. Derfor ved jeg, hvad

Læs mere

Skulpturi. En lærerguide til samtidsskulpturen

Skulpturi. En lærerguide til samtidsskulpturen Skulpturi RUndtenom En lærerguide til samtidsskulpturen INTRODUKTION TIL LÆREGUIDEN I perioden d. 21. april 3. juni kan du og dine elever opleve udstillingen Rundtenom, der viser eksempler på, skulpturens

Læs mere

Det amerikanske århundrede

Det amerikanske århundrede Historiefaget.dk Det amerikanske århundrede Det amerikanske århundrede Det 20. århundrede er blevet kaldt det amerikanske århundrede. Dette skyldes USA's rolle i internationale konflikter og den amerikanske

Læs mere

Ægte håndværk bagt med hjertet. Fristende øjeblikke fra bageren

Ægte håndværk bagt med hjertet. Fristende øjeblikke fra bageren Ægte håndværk bagt med hjertet Fristende øjeblikke fra bageren Et midihorn er beregnet til 22 personer. Kransekagekonfekt bestilles ekstra. Beregn 50 g pr. person. OVERFLØDIGHEDs HORN god smag til enhver

Læs mere

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 15. juni 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække Salmer DDS 356: Almagts Gud, velsignet vær DDS 289: Nu bede vi den Helligånd

Læs mere

Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER

Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER Godaften. Vi danskere er grundlæggende optimister. Vi tror på, at hårdt arbejde betaler sig. Vi tror på, at vi kan komme videre

Læs mere

Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort

Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort BRIEF Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk De østeuropæiske lande er Europas svar på de asiatiske tigerøkonomier. Siden deres

Læs mere

1. Er Jorden blevet varmere?

1. Er Jorden blevet varmere? 1. Er Jorden blevet varmere? Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo Ja, kloden bliver varmere. Stille og roligt får vi det varmere og varmere. Specielt er det gået stærkt gennem de sidste 50-100

Læs mere

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække 1 Nollund Kirke Torsdag d. 5. maj 2016 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække Salmer DDS 267: Vær priset, Jesus Krist, Guds lam DDS 251: Jesus, himmelfaren

Læs mere

Det internationale område

Det internationale område Det internationale område Tema: Globalisering Fag: Dansk Fag: Samtidshistorie Titel: Medierne, samfundet og kulturen Indhold 1.0 Indledning udvikling i nyhedsmedier.3 2.0 Problemformulering..3 3.0 Tv-mediets

Læs mere