10. Booking i ElevWeb og Dantek BiblioMatik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "10. Booking i ElevWeb og Dantek BiblioMatik"

Transkript

1 10. Booking i ElevWeb og Dantek BiblioMatik

2 Indhold Velkommen til Booking... 3 Hvad er booking?... 3 Booking i Dantek BiblioMatik og ElevWeb... 3 Booking via ElevWeb... 5 Sådan udfører lærerne en booking... 5 Sådan ser du din lånerstatus... 9 Ophæv en booking!... 9 Ændre en booking Brug af indkøbskurv Skolebibliotekaren og booking Skolebibliotekarens aktiviteter med booking Danteks aktiviteter Materialevedligeholdelse og booking Nyt materiale til booking Materialer til booking, hvor dokument for reservering allerede findes Ændr fra at reservere til at booke Ændr fra at booke til at reservere Se, ændr eller ophæv bookinger Håndter materialer valgt fra dokument Booking via Skolebibliotekarens Portal Søgeresultatet viser, om der kan bookes Booking udføres Vis bookinger og udlån Udlånsskranke og booking Højreklik-menu Rapport for de udvalgte bookinger Forbered udlån Udlånsskranke viser lånernes bookinger Booking kan afkorte udlånstid Booking og Selvbetjeningskranke

3 Velkommen til Booking Hvad er booking? I almindelig tale benytter vi ofte begreberne bestille, reservere og booke synonymt. Fx : Jeg vil gerne bestille et klassesæt, Jeg vil gerne reservere et klassesæt, Jeg vil gerne booke et klassesæt. I Dantek BiblioMatik (og i fx CfU systemet) er der imidlertid tre forskellige muligheder. Bestille gør du, når du ser, at et materiale er hjemme, hvorfor du gerne vil have lagt ét eksemplar til side til omgående afhentning eller eventuel levering (fx informationseksemplarer hos CfU). Materialet udlånes da meget hurtigt, da det jo er på hylden. Reservere gør du, når du ser, at et ønsket materiale ikke er hjemme lige nu, men du gerne vil have ét eksemplar lagt til side eller leveret, så snart første eksemplar er kommet hjem på biblioteket. Du vil da typisk modtage en reserveringsmeddelelse om, at materialet nu kan afhentes på biblioteket indenfor en vis tidsfrist fx en uge (på CfU får du en meddelelse om, at materialet fremsendes ved førstkommende udbringning). En reservering har et usikkerhedselement i sig. Du ved ikke med sikkerhed, hvornår du får materialet, da det jo afhænger af, hvordan den forrige låner opfører sig. Derfor vil du typisk tilknytte en seneste interessedato, når du reserverer. Systemet tilbyder typisk en sådan dato automatisk. Skulle et eksemplar først komme retur fra forrige låner efter denne dato, skal der ikke tages hensyn til reserveringen alligevel. Den slettes. Booke gør du, når du ser, at biblioteket (eller CfU) råder over et antal eksemplarer, som kan bookes, hvor antallet svarer til dit undervisningsbehov, fx et antal lig med antal elever i en klasse. Om materialerne er hjemme på biblioteket lige nu er typisk uden interesse, da du skal bruge materialerne til en planlagt undervisning, som skal finde sted i en bestemt periode i fremtiden. En booking har således tre faste elementer i sig: Et ønsket antal eksemplarer, en startdato og en slutdato for lånet. Bookingsystemets succes bygger som al anden biblioteksvirksomhed på, at lånerne opfører sig efter aftalerne - fx afleverer rettidigt! Booking i Dantek BiblioMatik og ElevWeb I ElevWeb kan alle umiddelbart reservere - både elev og lærere, såfremt de har fået adgang hertil af skolebibliotekaren (er tildelt UNI Login eller PIN-kode). Formålet med også at kunne booke i ElevWeb er at tilbyde (især) skolens lærere en let adgang til at sikre sig ønskede materialer fra skolens egen samling i forbindelse med forberedelse af undervisning i en bestemt periode i fremtiden, måske hele næste skoleår. Læreren ser først muligheden for booking i ElevWeb, når hun er logget ind (først da ved systemet jo, at hun er lærer). Fremgangsmåden ved booking er stort set den samme, som læreren allerede kender fra sit samarbejde med CfU. Bookingfunktionerne i bibliotekssystemet har to tilgange, den som læreren benytter via ElevWeb og den som skolebibliotekets personale benytter via Dantek BiblioMatik. Skolebibliotekets opgave er at skabe grundlaget for lærerens ønske om booking ved at registrere udvalgte af skolens materialer som bookbare samt senere, at klargøre materialerne som udlånte til klassens elever, når læreren afhenter sin ordre. Skolebibliotekaren kan også booke på lærerens vegne i Dantek BiblioMatik (Skolebibliotekarens Portal) uden at kende lærerens UNI Login eller PIN-kode. 10-3

4 I det følgende kan du orientere dig om de fremgangsmåder, som henholdsvis lærer og skolebibliotekar benytter for at sikre den perfekte materialeforsyning til skolens undervisning. 10-4

5 Booking via ElevWeb Sådan udfører lærerne en booking 1. Start Dantek ElevWeb. 2. Login med UNI Login eller lånernummer og PIN. DANTEK BIBLIOMATIK BOOKING 3. Brug nu ElevWebs søgefunktion til at finde øskede titler. I eksemplet her søges titler hvor ordet vikingerne netop indgår i titlen! Når en titels materialer er tilgængelige for booking, ser du et lille kalendersymbol i resultatlisten. 10-5

6 Skolen kan have eksemplarer både for booking og for almindelig reservation. 4. Marker den ønskede titel med et flueben 5. Klik knappen Book. Du ser den ovenfor søgeresultatets titler 6. Nu møder du en ny side, hvor du kan præcisere dine ønsker 10-6 Først vælger du den klasse, som materialerne til sin tid skal udlånes til. Så kender systemet allerede det antal eksemplarer, du har brug for. Alternativt vælger du 0 eksemplarer til klassen for i stedet at reservere eksemplarer til dig selv. 7. Du har mulighed for at ændre dette antal og for at tilføje fx et eksemplar til dig selv - ved at vælge i boksen Antal for lærer. Du kan også tilkendegive det absolut mindste antal, du kan acceptere, hvis nu biblioteket ikke kan levere det ønskede antal (fx pga. forsvundne materialer ). Skal der kun bookes et/flere eksemplarer til læreren, skal der alligevel udpeges klasse, hvorpå du sætter Antal for elever til 0. Derpå vælges Antal for lærer.

7 8. Følg instruktionen nedenfor kalenderlinjen. Marker nu startdato og slutdato i den grønne kalenderlinje. Du vil se dine valgte datoer indsat i rubrikkerne ovenfor kalenderlinjen 9. Hvis du har brug for det, kan du skrive en lånernote til dig selv. Det kunne fx være en bemærkning til dig selv om, til hvilket emne materialet er ønsket. 10. Klik Book for at starte bookingprocessen: Du vil nu se et skærmbillede som nedenstående: Du kan endnu nå at rette i dine ønsker, og du kan også se, om titlen allerede er booket til dig og samme klasse. På den måde kan du sikre dig mod at booke samme titel flere gange. 10-7

8 11. Klik nu Book for at udføre bookingen. 12. Såfremt din browser tillader pop-ups, vil du nu se et vindue med en bekræftelse af din booking. Den kan du fx vælge at udskrive. 13. Den nye booking ses nu sammen med tidligere, fx som her samme titel, men til brug i forskellige klasser. 14. Log af, når du er færdig med at booke! Obs! Hvis du benytter UNI Login, skal du lukke browseren før du er logget af! 10-8

9 Sådan ser du din lånerstatus 1. Start Dantek ElevWeb. 2. Login med UNI Login eller lånernummer og PIN. 3. Vælg Lånerstatus. 4. Klik fanen Bookinger.. 5. Her ser du eksisterende bookinger.. Ophæv en booking! 1. Marker med flueben den eller de bookinger, som du vil annullere. 2. Klik knappen Ophæv 10-9

10 3. Du bliver bedt om at bekræfte.. 4. klik OK for at bekræfte annulleringen. Ændre en booking 1. Klik den booking (titlen er et link), som du vil ændre. En ny side med muligheder for ændring viser sig. 2. Du kan ændre forskellige forhold ved din eksisterende booking. a. Antal eksemplarer til eleverne b. Antal til læreren c. Minimum antal eksemplarer d. Startdato og/eller slutdato e. Noten til dig selv 3. Klik Book for at opdatere din booking. 4. Du får en ny bekræftelse på din booking

11 Brug af indkøbskurv 1. Marker med flueben den eller de titler, som du vil booke i dit søgeresultat 2. Klik knappen Gem til booking Søg andre titler, som du også gemmer til booking. 3. Klik til slut Kurven 4. Du ser nu mulighederne for at angive klasse, antal, antal til dig selv mv. Gør dine valg. 5. Klik Book Du skal nu angive din interesseperiode i kalenderlinjen for alle valgte titler. 6. Er en ønsket titel ikke tilgængelig i den ønskede periode eller antal, skal du blot klikke kurven igen. Du kan så afmærke titlen og fjerne den fra din bookingliste. Klik derpå Book igen 10-11

12 Skolebibliotekaren og booking Skolebibliotekarens aktiviteter med booking Skolebibliotekarens opgaver med booking vil bl.a. omfatte disse forhold: 1. Information til lærerne om bookingmuligheden på skolens egne materialer Lærerne skal informeres om muligheder og fremgangsmåder. Benyt fx del 1 i denne vejledning. Vejledningen findes også som PDF eller Word på 2. Materialevedligeholdelse Løbende registrering (eller omregistrering) af materialer, så de kan bookes. 3. Skolebibliotekarens Portal Oprettelse / ændring eller annullering af bookinger - fx på vegne af en lærer. (Lærerne har dog selv muligheden herfor via ElevWeb) Information til lærere der forespørger om eksisterende bookinger eller udlån på ønskede titler. 4. Udlånsskranke Løbende tilsyn med indkomne bookinger. Omsætning af bookinger til udlån til elever og lærere. Forklaring af forkortet udlån, når et aktuelt udlån kolliderer med en forestående booking. 5. Lånerregistrering Registrering af hvilke lånere, der skal kunne booke (Danteks leveringsopsætning: Lærere). Vær opmærksom på løbende hjemkaldelse, så lovede bookinger kan realiseres. 6. Tildeling af klasser og grupper for booking Udpegning af skolens klassehierarki i Udlånsskranke > Funktioner > Bestem klasser og grupper. Her udpeges din skoles Klasse-niveau for bookingsystemet. Danteks aktiviteter Forud for åbning af muligheden for booking i Dantek BiblioMatik har Dantek udført følgende opsætninger: Efter aftale med biblioteket afvikles en konvertering, hvor et større antal eksisterende materialer gøres bookbare. Det kan være aftalt med biblioteket, hvilken tid biblioteket skal have mellem bookinger for at håndtere aflevering og nyt udlån til næste klasse, hvor læreren har booket. Da materialer og lånere typisk er på samme skole, er standardtiden sat til 1 dag til aflevering og 1 dag til udlån. - Opsat systempolitik for, at lånere knyttet til lånergruppen Lærere har mulighed for at booke. - Maksimumtid for hvor lang en booking kan være er: 365 dage - Maksimumtid for hvor langt bookingkalenderen rækker frem i tiden er: Indeværende skoleår + næste skoleår. - Opsat program, som automatisk nedlægger bookinger, der ikke omsættes til udlån, når datoen Udlån til er passeret

13 Materialevedligeholdelse og booking Obs! Ved etableringen af booking, har Dantek ydet den service efter bibliotekets anvisning, at masseændre alle eksisterende materialer fra valgte lånetidsgrupper, så de i fremtiden kan bookes, fx alle materialer knyttet til ønskede lånetidsgrupper under kategorien Langtidslån. Nyt materiale til booking Når der oprettes en ny post med dokument til materialeregistrering, vil Dantek BiblioMatik som standard knytte materialerne til dokumentet, der er forberedt for almindelig reservation. Dokumentet til reservering illustreres med et bogikon med en lille grøn markering: Dokumentet er klar til registrering af eksemplarerne. Eksemplarer, der knyttes til dette dokument, er det fremover muligt at reservere (ikke booke). Ved materialeregistreringen kan det stå klart, at fx et nyt klassesæt i fremtiden skal kunne bookes. Dokumentet skal derfor have ændret servicetype. Højre-klik dokumentet Vælg Egenskaber Nu åbner vinduet Dokumentegenskaber. Se rubrikken Servicetype

14 I rubrikken Servicetype er Reservation valgt som standard. Skift markering til Booking, Klik OK nederst i vinduet. Efter et kort øjeblik ser du dokumentikonet skifte fra bog med grøn markering til bog med en lille foranstillet kalender : Dokument for booking er oprettet. Du er nu klar til at fortsætte materialeregistreringens sædvanlige øvrige tre trin: 1. Udpeg materialernes opbevaringssted i ruden med bibliotekets afdelinger. 2. Knyt eksemplarerne til en udlånstidsgruppe, fx Langtidslån > Klassesæt (eller anden anvendt benævnelse) 3. Skan de nye eksemplarers materialenumre, eller benyt fx muligheden Successive i vinduet Vælg materiale (findes i systemboksen nederst til højre). Materialer til booking, hvor dokument for reservering allerede findes Når eksemplarer skal registreres med mulighed for booking, skal de altid registreres i et dokument for booking: Findes der allerede dokument for reservering med registrerede eksemplarer, skal der oprettes nyt dokument til booking. Det gør du sådan: Højre-klik posten, Vælg Opret dokument I det nye vindue Dokumentegenskaber, klikker du Servicetype: Booking Klik OK nederst i vinduet. Nyt dokument til booking er nu oprettet! Fortsæt eksemplarregistreringens øvrige trin

15 Ændr fra at reservere til at booke Obs! Ved etableringen af booking, har Dantek ydet den service efter bibliotekets anvisning, at masseændre alle materialer i udvalgte lånetidsgrupper, så de i fremtiden kan bookes, fx alle materialer knyttet til ønskede lånetidsgrupper under kategorien Langtidslån. Når booking er indført som mulighed, kan der opstå behov for at ændre tidligere registrerede materialer, som oprindeligt blev sat til reservering til nu at kunne bookes. Et eksempel kan illustrere fremgangsmåden. I nedenstående illustration er hierarkiet under dokument for reserverbare materialer åbnet. Eksemplarnumrene ses. Et materialenummer fremtræder fremhævet, mens de øvrige er med grå cifre. Det fremhævede eksemplar ejes af det aktuelle bibliotek, hvor du arbejder. Eksemplarer med tydelige cifre ejes af det aktuelle bibliotek. De øvrige (grå) eksemplarer tilhører andre biblioteker i en fælles biblioteksløsning. Ønsket er nu at flytte et eller flere eksemplarer fra at kunne reserveres til i fremtiden at kunne bookes, så træk og slip Opgaven løses meget enkelt ved at trække eksemplarets nummer til dokumentet, hvor der kan bookes! Et eksemplar kan trækkes til dokument for booking (såfremt dette er oprettet). Når eksemplaret har flyttet dokument, vil du se antal materialer ændret på begge dokumenter. Obs! Vær opmærksom på, at flytning af materialet til nyt dokument for booking alene har med booking at gøre. Eksemplarets tilknytninger til opbevaringssted (i Afdelinger ruden) og udlånstid er ikke ændret! 10-15

16 To dokumenter to præsentationer Bemærk, at hvert dokument (for reservation og for booking) har sin præsentation i ruden Præsentationsformater under fanerne Vis hvor Lokalt og Vis hvor Alle. Fanen Vis hvor Lokalt er valgt i højre rude som kaldes Præsentations-formater Ændr fra at booke til at reservere Omvendt kan det blive aktuelt at skifte servicetype for et materiale fra at kunne bookes til at kunne reserveres. Opgaven håndteres som ovenfor anvist blot den modsatte vej. Eksemplaret trækkes til dokument for reservering. Obs! Flytning kan ikke gennemføres, hvis der allerede er bookinger! Se, ændr eller ophæv bookinger Du kan både se, ændre og ophæve bookinger på et givet bookingdokument ved at åbne vinduet Dokumentegenskaber. Gør sådan: Højre-klik titlens dokument for booking Vælg muligheden Egenskaber. Vinduet Dokumentegenskaber tilbyder et antal faner: Klik fanen Bookinger 10-16

17 Fanen Bookinger er valgt. Her ses dokumentets aktuelle bookinger. Højre-klik en valgt booking Ophæv: Hermed ophæves den valgte booking uden yderligere varsel! Egenskaber: Hermed åbnes den valgte booking, så den kan ændres. Du kan nu: - Ændre bookingens udlånsdato - Ændre bookingens afleveringsdato Klik fanen Bookede dokumenter Du kan nu: - Ændre antal - Ændre klasse 10-17

18 Håndter materialer valgt fra dokument Du kan udvælge materialer til fx almindelig opdatering fra dokumentet ved at anvende fanen Materialer. Marker det eller de materialer, som du vil håndtere (opdatere). Højre-klik og vælg Håndter Luk vinduet Dokumentegenskaber De valgte materialer er nu klar i Materialevedligeholdelse til yderligere opdatering (fx ændring af opstilling eller lånetidsgruppe). De valgte materialer kan med højre-klik håndteres over i Materialevedligeholdelse

19 Booking via Skolebibliotekarens Portal Via Skolebibliotekarens Portal kan skolebibliotekaren udføre bookinger på vegne af lærerne og skaffe sig overblik over titlernes udlån og allerede oprettede bookinger. En booking har, ligesom reservering, en søgning som forudsætning. Derfor starter en booking med en søgning i Skolebibliotekarens Portal, hvor det konstateres, om skolen råder over det ønskede materiale i et passende antal og dernæst, om det kan bookes. Søgeresultatet viser, om der kan bookes Når et søgeresultat vises, kan du i resultatlisten straks se, hvilke af titlerne der kan bookes. Til venstre for sådanne titler ses et ikon, som symboliserer en kalender. Samme ikon ser læreren i ElevWeb og hos CfU. Søgeresultatet i Skolebibliotekarens Portal viser straks, hvilke titler der kan bookes. Ved at pege med musen på kalenderikonet, kan du få vist, hvor mange eksemplarer biblioteket stiller til rådighed for booking (se illustrationer herunder). Ved at pege på farvefirkanten, ser du bibliotekets antal

20 Når der både er eksemplarer til reservering og til booking, vil du i ruden Præsentationsformater under fanerne Vis hvor Lokalt og Vis hvor Alle se to visninger af beholdning og tilgængelighed, se illustration herunder. Findes der allerede bookinger på titlen? I ruden Præsentationsformater ser du let, om der aktuelt er bookinger på materialerne. Bemærk ud for ikonet for booking teksten Antal bookinger: Booking udføres Når du finder en ønsket titel, som kan bookes, højre-klikker du titlen i resultatlisten. Nu åbner kontekstmenuen, hvor du finder muligheden Book. Måske er muligheden Reserver også aktiv, der er i så fald både eksemplarer til booking og til reservation (se fx illustrationen ovenfor og nedenfor). Højre-klik den valgte titel og benyt muligheden Book

21 Nu åbner Skolebibliotekarens Portal sit bookingvindue, hvor du øverst i vinduet kan følge den indbyggede instruktion. ad 1: Vælg eventuelt låner fra muligheden Vælg låner, som du finder i systemboksen: ad 2: Du kan skrive en note til bookingen. Noten vil følge bookingen frem til den resulterer i udlån

22 Ad 3+4: Hvis låner eventuelt kan acceptere færre eksemplarer, vælges dette. Det har betydning, hvis der trods forventningen herom ikke er det ønskede antal eksemplarer hjemme den dato, hvor lånet skal starte. Klik Book for at udføre bookingen. Systemet kvitterer med en bekræftelse i Word, som låneren eventuelt kan få udskrevet. Udlånsskranke tager over Nu har Dantek BiblioMatik fået opgaven sammen med skolebiblioteket, at sørge for, at de ønskede materialer er til rådighed for læreren på det ønskede tidspunkt. Den opgave hjælper Udlånsskranke med at udføre. Se afsnit nedenstående afsnit om Udlånsskranke og booking. Vis bookinger og udlån Når du åbner bookingvinduet har du også mulighed for at checke eksisterende bookinger og udlån. I eksemplet herunder ses det, at der nogle uger kun er 6 materialer tilgængelige for booking, men der er 31 registrerede. Hvordan med de 25 materialer, er de bookede eller udlånte? Højre-klik på en given uge Vælg Vis bookinger og udlån Obs! Kalenderen viser undertiden tal i parentes fx til højre i illustrationen: 6(31). Her illustreres at materialerne principielt er hjemme i ugen, men dage i ugen benyttes af biblioteket til at klargøre til næste låner. Nyt vindue kaldet Bookinger og udlån åbner. Øverste del viser bookinger, nederste del viser udlån. Den aktuelle lagerprofil med 6 tilgængelige materialer skyldes altså, at der er booking i den pågældende uge

23 Ophæv eller ændre en booking..? Du kan ophæve eller ændre bookinger ved at højreklikke.. Ændre kalenderens visning Du kan stille kalenderen om til at vise enten dage, en uge eller to uger, afhængig af, hvad, du finder, giver det bedste overblik. Højreklik på kalenderen

24 Udlånsskranke og booking Skolebibliotekaren gøres automatisk opmærksom på om der er bookinger i nærmeste fremtid, som skal laves om til udlån. Dantek BiblioMatik signalerer herom med en knap i værktøjslinjen med et rødt B. Et rødt B i værktøjslinjen signalerer, at der er bookinger, som skal laves til udlån i den kommende uge. Klik og du åbner vinduet Forberedelse af udlån. Vinduet Forberedelse af udlån. Vinduet viser, hvilke opgaver der aktuelt skal håndteres. Øverst til venstre er der indsat to kalendere (som du kan åbne). Den ene Udlånstid fra, den anden Udlånstid til. Automatikken viser 10 dage frem og 10 dage tilbage i forhold til dags dato. I den store rude ser du, hvilke opgaver der skal håndteres eller som måske allerede burde være håndteret. Obs! Ændrer du kalenderperiode for Udlånstid til, vil du se flere af fremtidens bookinger. Hver linje repræsenterer en booking. Du ser titeloplysninger, udlånets anmodede startdato og slutdato, antal bookede eksemplarer, den bookende lærer og sidst antal eksemplarer til booking, som netop nu er inde

25 Højreklik-menu Ved at højreklikke på en booking kan du foretage tre praktiske håndteringer. Du kan Annullere booking, Vis bookinger og udlån samt se og ændre bookingens Egenskaber. Annullere booking En indgået booking kan annulleres (slettes), fx hvis læreren har meddelt, at materialet alligevel ikke skal benyttes eller måske fordi det ikke er muligt at finde det ønskede antal. Før annullering, vil du skulle bekræfte dit forehavende. Husk at en booking ikke skal annulleres, hvis den blot skal forandres til et udlån. Da klikker du som vanligt knappen Forbered udlån. Vis bookinger og udlån Hvis en booking ikke kan imødekommes, fordi der ikke er det nødvendige antal eksemplarer på lager, kan du her straks få vist, hvem der lige nu har de eksemplarer, som burde have været afleveret i tide. I samme vindue kan du se øvrige bookinger på samme titel, hvis sådanne findes. Illustration: En lærer har booket 23 eksemplarer, men der pt. kun 5 inde. I vinduet Vis bookinger og udlån ses det, hvem der nødvendigvis må aflevere først

26 Egenskaber (for bookingen) Du kan ændre en eksisterende bookings start og slutdato. Klik fanen Bookede dokumenter og du kan ændre det ønskede antal eller klassen som bookingen vedrører. Rapport for de udvalgte bookinger Knappen Lav rapport for de udvalgte bookinger benyttes, hvis du vil fremstille en huske/henteliste før du bevæger dig til fx klassesætdepotet efter de materialer, som nu skal udlånes. Marker de bookinger, du vil hente: Hold Ctrl nede og klik de ønskede bookinger. Klik knappen Lav rapport for de udvalgte bookinger. Nu udskrives din huske/henteliste gennem Word

27 Forbered udlån Når du har hentet materierne og er klar til udlånsnotering, gør du følgende: 1. Markere den booking, som nu skal omsættes til udlån. 2. Klik knappen Forbered udlån nu åbner nyt vindue Tilskrivning af eksemplarer til lånere 3. Skan de enkelte eksemplarer. Du ser aktivitet i både låner- og materialeruderne. 4. Når alle lånere i klassen (+ eventuelt læreren, vist med rød tekst) har fået et eksemplar klikker du OK 5. Opgaven afsluttes med at der udskrives en følgeseddel gennem Word. Følgesedlen ledersager materialerne til klassen. Så kan læreren se, hvordan materialerne skal udleveres. Når materialerne er udlånt, er bookingen fjernet fra listen i vinduet Forberedelse af udlån

28 Hvis der er for få materialer Hvis der mod forventning i virkeligheden ikke er det ønskede antal materialer på lager, kan tilskrivningen af eksemplarer standses og afsluttes med delvis udførelse. I så fald får kun de lånere, der er eksemplarer til et sådan. Den eller de sidste på listen får ikke et eksemplar nu. - hvorefter du kan af- Du klikker da knappen slutte med OK. Antal på lager er netop som det ønskede antal Hvis det antal materialer, som læreren har booket netop er det samme, som det antal der aktuelt er på lager, ser du knappen Forbered udlån automatisk være aktiv. Klik da knappen Forbered udlån automatisk og Dantek BiblioMatik tildeler materialerne automatisk til lånerne og udskriver følgeseddel. Overse ikke bookinger! Når du iagttager listen over forestående bookinger (Forberedelse af udlån), kan du møde en rød advarselstekst Antal bookinger med udlånsdatoer før den valgte periode: og se en aktiveret knap med teksten Inkluder bookinger med ældre udlånsdatoer. Årsagen er da, at du har glemt at udlåne bestilte bookinger, sådan at disse bookinger nu har deres anmodede udlånsdato tidligere end datoen i rubrikken Udlånstid fra. Du ser med andre ord ikke længere umiddelbart sådanne bookinger uden at ændre i kalenderen Udlånstid fra. Derfor den røde tekst og knappen, der bringer de glemte bookinger frem. I illustrationen herunder, er der klikket på knappen Inkluder bookinger med ældre udlånsdatoer. De glemte bookinger er synlige og man kan forholde sig til dem

29 Udlånsskranke viser lånernes bookinger Udlånsskranke viser, via en tydelig tæller, det aktuelle antal bookinger. Klikker tallet for antal bookinger eller åbner vinduet Låneregenskaber på anden måde (stregkode, F3 m.fl.), og du ser bookingerne og kan eventuelt ændre eller ophæve dem. Booking kan afkorte udlånstid Når der foreligger booking i fremtiden, kan løbende udlån af materialer konflikte hermed. Dantek BiblioMatik vil da afkorte udlånstiden, så den afsluttes, umiddelbart før den bookende lærer har bestilt materialerne, såfremt antal materialer ikke tillader både at respektere booking og de aktuelle udlån. Eksempelvis har lærer XX booket 27 eksemplarer af skolens 35 eksemplarer af titlen Alle tiders dansk til sin 6.b med udlånsstart 1. marts. Lærer YY besøger skolebibliotekets depot en dag i februar og bliver inspireret til at låne 25 eksemplarer til sin 6.a. Låner YY tager straks eksemplarerne med til udlånsskranken for at få noteret udlånene. Dantek BiblioMatik vil reagere sådan: Udlån af de første 7 eksemplarer vil forløbe med almindelig udregning af materialernes udlånstid, fx frem til sommerferien. De resterende 18 eksemplarer vil udløse advarsel om, at udlånstiden vil blive forkortet til en af de sidste dage i februar på grund af booking. Læreren må nu genoverveje sit ønske om at inddrage materialet i sin undervisning, eller bedre, i fremtiden benytte booking i ElevWeb til i passende tid at booke eksemplarerne

30 Booking og Selvbetjeningskranke Før booket materiale kan udleveres, skal bookingen annulleres. I Udlånsskranke håndteres den proces, når eksemplarerne behandles under Forbered udlån (se forrige afsnit). Materialerne udlånes da i henhold til den lånetid, som er udtrykt ved selve bookingen. Hvis man ønsker at lade elever selv udlånsnotere deres eksemplar via Selvbetjeningsskranke, er det være nødvendigt først at annullere bookingen. Herefter kan eksemplarerne udlånes, men udlånstiden vil da være den gældende i henhold til materialernes registrering og ikke i henhold til den nu annullerede booking! En booking kan annulleres på to måder: Annuller booking via Udlånsskranke 1. Åbn vinduet Forberedelse af udlån. 2. Højreklik den ønskede booking, vælg Annuller booking. Annuller booking via ElevWeb 1. Login på ElevWeb og åbn lånerstatus. Klik fanen Bookinger. 2. Marker med flueben den eller de bookinger, som du vil annullere. 3. Klik knappen Ophæv 4. Du bliver bedt om at bekræfte.. 5. klik OK for at bekræfte annulleringen.

5. Selvbetjeningsskranke

5. Selvbetjeningsskranke 5. Selvbetjeningsskranke Indhold Selvbetjeningsskranke... 3 Luk Selvbetjeningsskranke... 3 Selvbetjening på flere måder; hvordan hos jer?... 5 Stregkoder til selvbetjening... 5 Lyde fra Selvbetjeningsskranke...

Læs mere

Modtag købte materialer. Maj 2012

Modtag købte materialer. Maj 2012 Modtag købte materialer Maj 2012 Indhold Modtag købte materialer... 1 Indhold... 2 Modtag købte materialer... 3 Start af Modtag købte materialer... 3 Skanning af stregkoder... 4 Registrering af modtaget

Læs mere

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11 BEGREBER I DANTEK... 2 SAMLINGER... 2 Informationssamlingen... 2 Udlånssamlingen (sætsamlingen)... 2 BOOKING... 2 RESERVERING... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SIMPEL SØGNING... 5 AVANCERET

Læs mere

4 KvikGuide Et hurtigt indblik i Dantek BiblioMatik

4 KvikGuide Et hurtigt indblik i Dantek BiblioMatik 4 KvikGuide Et hurtigt indblik i Dantek BiblioMatik KvikGuide Et hurtigt indblik i Dantek BiblioMatik af Mads K. Petersen Copyright 2010 by Dantek A/S ISBN 978-87-89207-39-1 Layout: Brandstifter as, www.brandstifter.dk

Læs mere

7. Daglige opgaver. Udsendelse af hjemkaldelser og reserveringsmeddelelser

7. Daglige opgaver. Udsendelse af hjemkaldelser og reserveringsmeddelelser 7. Daglige opgaver Udsendelse af hjemkaldelser og reserveringsmeddelelser Indhold Udsendelse af hjemkaldelses- og reserveringsmeddelelser... 3 Hjemkaldelsesprofil: Låners lån eller filialens udlån?...

Læs mere

Nyheder og ændringer i Dantek MaterialeValg. April 2012

Nyheder og ændringer i Dantek MaterialeValg. April 2012 Nyheder og ændringer i Dantek MaterialeValg April 2012 Programdel: Køb materialer Personlige indstillinger Du kan sikre dig hurtig adgang til den oftest anvendte afdeling ved at benytte mulighederne i

Læs mere

Kom hurtigt i gang med Dantek BiblioMatik. KvikGuide september 2010

Kom hurtigt i gang med Dantek BiblioMatik. KvikGuide september 2010 Kom hurtigt i gang med KvikGuide september 2010 2 KvikGuide Kom hurtigt i gang med Kvik-Guide Copyright 2010 by Dantek A/S Vejledningen er bearbejdet af Mads K. Petersen På www.dantek.dk vil brugere af

Læs mere

4. Oprydningsskranke

4. Oprydningsskranke 4. Oprydningsskranke Indhold Oprydningsskranke... 3 Håndterede materialer... 3 Materialer til placering på reservationshylden... 5 Materialer til nedtagning fra reservationshylden... 5 Udskriv reserverede

Læs mere

0. Ny bruger af Dantek BiblioMatik

0. Ny bruger af Dantek BiblioMatik 0. Ny bruger af Dantek BiblioMatik Indhold Om Dantek BiblioMatik og ElevWeb...... 3 Browser-adgang til ElevWeb... 3 Fjernskrivebord - adgang til Dantek BiblioMatik... 3 - det administrative system... 3

Læs mere

Nyheder og ændringer i ElevWeb 27.0x

Nyheder og ændringer i ElevWeb 27.0x Nyheder og ændringer i ElevWeb 27.0x Nyt på forsiden Søgeforsiden er blevet besmykket med en række bøger. Bøgerne fylder fortsat mest i katalogerne, men via Avanceret søgning kan der let indskrænkes til

Læs mere

8. Afdelinger bibliotekets steder Undersøg for udvalgte fejlkilder

8. Afdelinger bibliotekets steder Undersøg for udvalgte fejlkilder 8. Afdelinger bibliotekets steder Undersøg for udvalgte fejlkilder Indhold Afdelinger - bibliotekets steder... 3 Start af program... 3 Baggrund... 3 Fremgangsmåder... 4 Tilføj afdeling (underafdeling)...

Læs mere

Sådan bestiller du materialer i BookingWeb

Sådan bestiller du materialer i BookingWeb Sådan bestiller du materialer i BookingWeb BookingWeb er CFU Sjællands materialekatalog og bestillingssystem, som du finder på vores hjemmeside http://www.ucsj.dk/cfu. Du kan bestille materialer på tre

Læs mere

DDElibra H Å N D B O G

DDElibra H Å N D B O G H Å N D B O G Axiell Danmark A/S 2016-10-20 Version 9.11.60 GUI Copyright 2016 2 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Introduktion... 3 3 Søgning i dokumentationen... 3 4 Åbning af ""...

Læs mere

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Det er nu muligt at booke lokaler i Vallensbæk Kommune via Internettet og kommunens hjemmeside. Du får adgang til siden ved at følge nedenstående

Læs mere

Leverandørens Portal indgår i den programpakke, som samlet kaldes Dantek Materiale- Valg.

Leverandørens Portal indgår i den programpakke, som samlet kaldes Dantek Materiale- Valg. Maj 2012 Leverandørens Portal indgår i den programpakke, som samlet kaldes Dantek Materiale- Valg. Dantek MaterialeValg består af fem programmer: Leverandørens Portal henvender sig til leverandører eller

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Udgiv materialevalgslister. Maj 2011

Udgiv materialevalgslister. Maj 2011 Udgiv materialevalgslister Maj 2011 Indhold Udgiv materialevalgslister 1 Start af Udgiv materialevalgslister 3 Udgiv materialevalgsliste 4 Søgning i DanBib 4 Simpel 4 Avanceret 4 Favoritter 5 Søgeresultater

Læs mere

SØGNING OG BOOKING I BIBLIOTEKSSYSTEMET ALEPH Udvidet vejledning Oktober 2004

SØGNING OG BOOKING I BIBLIOTEKSSYSTEMET ALEPH Udvidet vejledning Oktober 2004 SØGNING OG BOOKING I BIBLIOTEKSSYSTEMET ALEPH Udvidet vejledning Oktober 2004 Center for Undervisningsmidler Københavns Kommune Adgang til CU s samlinger fås via: www.cu.dk. Klik på Søg og bestil. Vælg

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook

Vejledning i brug af Interbook Vejledning i brug af Interbook Kultur- og Fritidsforvaltningen Fritidssektionen 28. april 2008 Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 3 Startsiden... 4

Læs mere

11. ElevWeb - kort beskrivelse

11. ElevWeb - kort beskrivelse 11. ElevWeb - kort beskrivelse Indhold ElevWeb... 3 Om at søge i ElevWeb... 4 Søgeknapper... 5 Fritekstsøgning... 6 Avanceret søgning... 7 Avanceret søgning... 7 Søgeresultater... 8 Søgeresultat vist som

Læs mere

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook Hvidovre Kommune Vejledning i brug af Interbook Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 4 Kodeordet er nu skiftet Startsiden... 4 Startsiden... 5 Søg ledige

Læs mere

Silkeborg Review Mine sider

Silkeborg Review Mine sider Silkeborg Review Mine sider Datagrundlag Det er vigtigt, at de informationer man viser kan hentes let (hurtigt) fra bibliotekssystemet eller Brønden. Det vil betyde rigtig meget for hastighed i præsentationen

Læs mere

Kære skolebibliotekar

Kære skolebibliotekar Til den nye bruger af Dantek BiblioMatik august 2003 1 Kære skolebibliotekar At skifte it-system er en både spændende og udfordrende proces, men for mange også en mentalt krævende proces. Gamle indarbejdede

Læs mere

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10 Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til Svejsevisitering Indhold Oprettelse af kursister i testsystemet... 2 Opret Booking... 5 Kursisten tager test... 10 Læreren

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

DDElibra Håndbog. DDElibra GO. Axiell Danmark A/S 2015-10-27 Version 9.11.30

DDElibra Håndbog. DDElibra GO. Axiell Danmark A/S 2015-10-27 Version 9.11.30 DDElibra DDElibra GO Axiell Danmark A/S 2015-10-27 Version 9.11.30 Copyright 2015 1 DDElibra GO - dynamiske lister præsenteret på tablet... 3 2 Sådan bruger personalet løsningen... 4 2.1 Login... 4 2.2

Læs mere

Teksten henvender sig til dem, der ikke tidligere har lånt en e-bog til brug på en PC og derfor skal starte helt fra bunden.

Teksten henvender sig til dem, der ikke tidligere har lånt en e-bog til brug på en PC og derfor skal starte helt fra bunden. Lån e-bøger på biblioteket til læsning på en PC E-bøger læses bedst på en egentlig e-bogslæser, der er et stykke isenkram, som overvejende tjener dette ene formål, men de kan desværre ikke bruges til læsning

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

Opsætning af terminalklient til Dantek BiblioMatik 20. januar 2006

Opsætning af terminalklient til Dantek BiblioMatik 20. januar 2006 Opsætning af terminalklient til 20. januar 2006 2 Opsætning af terminalklient Opsætning af terminalklient til Dette kapitel udgør en del af den samlede vejledning til. Copyright 2006 by Dantek A/S er udviklet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad. En bestemt aktivitet... 4 Ad. Et bestemt sted... 5 Eksempel på at søge flere tider på en gang i én forespørgsel...

Indholdsfortegnelse. Ad. En bestemt aktivitet... 4 Ad. Et bestemt sted... 5 Eksempel på at søge flere tider på en gang i én forespørgsel... Indholdsfortegnelse Kort om Interbook.roskilde.dk.... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Hjælpefunktion... 3 Startsiden... 4 Nyheder... 4 Søg ledige tider enkelt søgning... 4 Ad. En bestemt aktivitet... 4 Ad.

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Enkel søgning...3 Hvordan kan du bruge søgefeltet?...3 Søg efter sætninger...3 Søg efter specifikke ord

Læs mere

GeckoBooking.dk V. 2.7 - Online kalender og bookingsystem

GeckoBooking.dk V. 2.7 - Online kalender og bookingsystem 1. Login... 2 2. Administrationens opbygning... 2 3. Kalendere... 3 3.1 Ret arbejdstid... 3 3.2 Kalender oversigt... 4 3.2.1 Månedskalender... 5 3.2.2 Uge kalender... 5 3.2.3 Dagskalender... 6 3.2.4. Bookning

Læs mere

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Opret kategorier 1. For at kunne bruge kategorier på nyheder og arrangementer skal man først oprette en række kategorier,

Læs mere

Kvikguide. e-bevillingsbrugere. www.onemed.dk

Kvikguide. e-bevillingsbrugere. www.onemed.dk Kvikguide e-bevillingsbrugere Sådan logger du ind som e-bevillingsbruger 1. Klik på Log ind knappen øverst på skærmen. 2. Indtast Brugernavn og Adgangskode som beskrevet. Som indlogget e- bevillingsbruger

Læs mere

BESKO ONLINE det helt rigtige valg

BESKO ONLINE det helt rigtige valg BPW THE QUALITY FACTOR BESKO ONLINE det helt rigtige valg Online bestilling døgnet rundt Detaljeret produktkatalog www.beskoonline.dk BESKO ONLINE - DET HELT RIGTIGE VALG FOR DIG www.beskoonline.dk Dine

Læs mere

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S, 2008 Indholdsfortegnelse 1. Skrivebordet... 3 2. Flytte rundt m.m.... 4 3. Log ind... 6 4. Valg af database... 7 5. Rudernes størrelse... 8 6. Kolonner... 9 7.

Læs mere

Skolens formidlingsside

Skolens formidlingsside facebib Skolens formidlingsside 1 Axiell Danmark A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 facebib skolernes nye formidlingsside... 4 1.1 Forsiden - inspiration til søgning... 4 1.2 Forsiden tavlen...

Læs mere

Rev. 05-10. Brugervejledning. Webshop Sika Danmark A/S

Rev. 05-10. Brugervejledning. Webshop Sika Danmark A/S Rev. 05-10 Brugervejledning Webshop Sika Danmark A/S Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Indledning 2 2. Quickguide forklaring af menu 3 2.1 Menu til venstre 3 2.2 Topmenu 3 3. Log-in 5 4. Bestilling

Læs mere

Online status. Brugervejledning

Online status. Brugervejledning Online status Brugervejledning Side 1 Om Onlinestatus Online Status har til formål at lette den årlige lageroptælling hos små og store virksomhedder. Der indtastes antal og pris på smartphone, tablet eller

Læs mere

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Det er nu muligt at booke lokaler i Høje-Taastrup Kommune via Internettet og kommunens hjemmeside. Du får adgang til siden ved at følge nedenstående

Læs mere

LEMAN / Præsentation

LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation Velkommen til LEMAN Internet booking. Vi vil i det følgende gennemgå login, opsætning og indtastnings-muligheder. Systemet findes på http://booking.leman.dk eller via LEMAN s hjemmeside.

Læs mere

Vejledning: Jeg vil gerne lave en enkeltstående booking

Vejledning: Jeg vil gerne lave en enkeltstående booking Vejledning: Jeg vil gerne lave en enkeltstående booking 1) Oversigt over indhold af denne vejledning 2) Gå ind på Fritidsportalen i Silkeborg Kommune 3) Klik på en genvej 4) Søg dig frem til en facilitet

Læs mere

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen Opret og vedligehold af på markedspladsen Hvad Kommentar Tast Opret på markedspladsen Åben markedspladsen. I venstre side findes r, når du står i fanen Varesøgning Stå i fanen Mine, og tryk på Tilføj Tryk

Læs mere

9. Statistik og indberetning

9. Statistik og indberetning 9. Statistik og indberetning Indhold Statistik og indberetning... 3 Biblioteksafgiften... 3 Indberetning uden Taskebøger... 3 Korrekt biblioteksnummer... 4 Guiden til Biblioteksafgiften startes... 4 Biblioteksstatistik

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Vejledning til Køreprøvebooking

Vejledning til Køreprøvebooking Vejledning til Køreprøvebooking Politiadministrator Opdateret: 28.10.2016 Indhold Login som politiadministrator...3 Opret prøvetider enkeltvis...3 Opret prøvetider fra skabelon...4 Frigiv prøvetid...5

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

Hvad kan jeg i WebUntis?

Hvad kan jeg i WebUntis? Hvad kan jeg i WebUntis? Hvad kan jeg i WebUntis? 1 1. Login 1.1 Login og rettigheder på WebUntis 4 2 2. Skemaer 2.1 Skemaer i WebUntis 7 3 3. Undervisning 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 Undervisning i WebUntis

Læs mere

Side 1 af 17. Dette værk er licenseret under en Creative Commons Navngivelse DelPåSammeVilkår 4.0 International Licens.

Side 1 af 17. Dette værk er licenseret under en Creative Commons Navngivelse DelPåSammeVilkår 4.0 International Licens. Indholdsfortegnelse Kom i gang... 2 Find en tv udsendelse... 2 Der er mange veje hen til en relevant tv udsendelse... 3 Se tv udsendelsen... 5 Kapitelsæt og kapitelmærker... 5 Book en tv udsendelse til

Læs mere

Vejledning i booking af lokale via Planbook Web www.faxebooking.dk

Vejledning i booking af lokale via Planbook Web www.faxebooking.dk Lokale reserves via Faxe Kommunes hjemmeside www.faxekommune.dk / Kultur og Fritid / Ansøgning om / Udlån af kommunale lokaler I venstre side klik på linket Reserver lokale her. 1 Herefter kommer du ind

Læs mere

Book-IT's udviklingsgruppe har udarbejdet forslag til et undervisningsmateriale, som kan anvendes til introduktion af skolens OPAC.

Book-IT's udviklingsgruppe har udarbejdet forslag til et undervisningsmateriale, som kan anvendes til introduktion af skolens OPAC. Book-IT's udviklingsgruppe har udarbejdet forslag til et undervisningsmateriale, som kan anvendes til introduktion af skolens OPAC. Materialet er udarbejdet til mellemtrinet og overbygningen/lærere. Til

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

Quick guide til BordingNet

Quick guide til BordingNet Quick guide til BordingNet BordingNet - Når tiden er vigtig BordingNet - Når tiden er vigtig Kom godt i gang med BordingNet. Denne Quick Guide giver dig en hurtig introduktion til de mest anvendte funktioner,

Læs mere

Anvendelse af favoritliste på markedspladsen

Anvendelse af favoritliste på markedspladsen Anvendelse af på markedspladsen Hvad Kommentar Tast Opret på markedspladsen Åben markedspladsen. I venstre side findes r, når du står i fanen Varesøgning Stå i fanen mine, og tryk på Tilføj Tryk på Skriv

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg)

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) Opdateret af Kultur & Fritid, september 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 - Nyheder...- 4 - Søg ledige

Læs mere

- Får eks. gymnasier samme brugergrænseflade som PLC? Svar: Ja, men skoleportalen bliver gymnasiernes primære adgangsvej.

- Får eks. gymnasier samme brugergrænseflade som PLC? Svar: Ja, men skoleportalen bliver gymnasiernes primære adgangsvej. 21. oktober 2015 NOTAT FBS - Spørgsmål/svar fra informationsmøderne den 7. og 8. oktober 2015 1. Spørgsmål om teknik/arkitektur/integration - Cicero selvbetjening. Er det en browser eller en klient? Svar:

Læs mere

VEJLEDNING TRIO WEB FOR LEDERE

VEJLEDNING TRIO WEB FOR LEDERE VEJLEDNING TRIO WEB FOR LEDERE Indholdsfortegnelse Trio Web... Læreradgang til Trio Web... Login... Trio Web, administratorrettigheder... 2 Forbindelse mellem Trio og Trio Web... Storskærmsvisning... Åbn/luk

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS

VEJLEDNING TIL LUDUS VEJLEDNING TIL LUDUS VEJLEDNING TIL LUDUS INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Log ind. side 3 2. Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Skriv og besvar besked i LUDUS. side 4 4. Find dine konferencer i LUDUS..

Læs mere

- Bestilling af hjælpemidler

- Bestilling af hjælpemidler HJÆLPEMIDLER - LOGISTIK Vejledning i hjælpemiddelhåndtering - Bestilling af hjælpemidler INDHOLDSFORTEGNELSE LOGIN... 2 SKIFT KODEORD... 2 BESTILLING... 3 REPARATION ELLER AFHENTNING AF HJÆLPEMIDDEL...

Læs mere

Captia - kvik guide Personalesager

Captia - kvik guide Personalesager Captia - kvik guide Personalesager 05-05-2015 Aalborg Universitet, HR-afdelingen HR@adm.aau.dk Indhold Inden du går i gang... 1 Søg efter en medarbejder (på C-adressat)... 1 Opret C-adressat... 2 Oprettelse

Læs mere

1. Lånerregistrering

1. Lånerregistrering 1. Lånerregistrering Indhold Lånerregistrering... 4 Spar tid genbrug data... 4 Skolesekretæren passer lånerregistret?... 4 Lånerregistrering - et alt-i-et værktøj... 4 Lånerregistrering - arbejdsskærm...

Læs mere

Vejledning til Køreprøvebooking

Vejledning til Køreprøvebooking Vejledning til Køreprøvebooking Kørelærer Opdateret: 09.08.2016 Indhold Login som kørelærer... 3 Opret prøveforløb til kørekort... 3 Betaling af prøveforløb ved oprettelse af forløb... 5 Betaling af prøveforløb

Læs mere

Brugervejledning (BRUGER) Bookhus v.3+ Ver. 1.0

Brugervejledning (BRUGER) Bookhus v.3+ Ver. 1.0 Brugervejledning (BRUGER) Bookhus v.3+ Ver. 1.0 Bookhus Brugervejledning Side 1 af 11 Login For at kunne reservere og booke skal du være oprettet som bruger i systemet. Hvis ikke du allerede er oprettet

Læs mere

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater Dette dokument er en introduktion til Dansk Industris online løsning til oprettelse og bestilling af oprindelsescertifikater. Dokumentet

Læs mere

Vejledning til Køreprøvebooking. Politiadministrator

Vejledning til Køreprøvebooking. Politiadministrator Vejledning til Køreprøvebooking Politiadministrator Indhold Login som politiadministrator... 3 Opret prøvetider fra skabelon... 3 Frigiv prøvetid... 4 Rediger prøvetid... 5 Opret prøvetidsskabelon... 6

Læs mere

Brugervejledning Digital Post

Brugervejledning Digital Post Brugervejledning Digital Post 1. Forsiden Forsiden af Digital Post er det centrale billede i systemet. Her listes brevene efterhånden som de modtages. De fleste relevante oplysninger vises her. 1.2. Kolonner

Læs mere

KATALOGSØGNING OG BOOKING I BIBLIOTEKSSYSTEMET ALEPH

KATALOGSØGNING OG BOOKING I BIBLIOTEKSSYSTEMET ALEPH KATALOGSØGNING OG BOOKING I BIBLIOTEKSSYSTEMET ALEPH Center for Undervisningsmidler Københavns Kommune 2000 Adgang til CU s katalog på Internettet kan man få via CU s hjemmeside: www.cu.dk eller følgende

Læs mere

Quick guide til BordingNet

Quick guide til BordingNet Quick guide til BordingNet BordingNet - Når tiden er vigtig Kom godt i gang med BordingNet. Denne Quick Guide giver dig en hurtig introduktion til de mest anvendte funktioner, så du hurtigt kan komme i

Læs mere

VEJLEDNING TRIO WEB FOR LÆRERE

VEJLEDNING TRIO WEB FOR LÆRERE VEJLEDNING TRIO WEB FOR LÆRERE Indholdsfortegnelse Trio Web... Adgang... Login... Forside... Dine oplysninger... Dine linjefag... 4 Skift din adgangskode... 4 Dit ugeskema... 5 Dagens vikarskema... 6 Ugens

Læs mere

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til prækvalifikation Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Vejledning til Aktivfuresoe.dk

Vejledning til Aktivfuresoe.dk Vejledning til Aktivfuresoe.dk Aktivfuresoe.dk er Furesøs nye portal, som er borgernes vindue ind til Furesøs aktive foreningsliv. Portalen er målrettet borgerne, mens det er foreningerne, som skal levere

Læs mere

Vejledning i.

Vejledning i. Vejledning i Denne vejledning hjælper dig trin for trin i gang med Søger du svar på et enkelt spørgsmål, kan du også klikke direkte på følgende overskrifter: 1. OPRET DIN FORBRUGERWEB-KONTO... 2 1.1 Sådan

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere

Guide til hvordan du får mest muligt ud af søgeresultatet

Guide til hvordan du får mest muligt ud af søgeresultatet Guide til hvordan du får mest muligt ud af søgeresultatet 1. Resultatlisten Når du klikker ind på selve resultatlisten, får du vist alle de materialer, der matcher din søgning. For hvert materiale er der

Læs mere

FMK... 2 Receptfornyelser fra hjemmeplejen Godkendelse af FMK kommunikation Konfiguring af journalen... 37

FMK... 2 Receptfornyelser fra hjemmeplejen Godkendelse af FMK kommunikation Konfiguring af journalen... 37 Indholdsfortegnelse FMK... 2 Præparatvælgeren... 3 Undgå dobbeltordinationer på FMK... 4 Knapper i FMK... 4 Opret ny medicin uden genudlevering... 5 Opret ny medicin med genudlevering... 8 Opret ny medicin

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Webdyr

Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Udgivet Februar 2011 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, KvægIT, 8740 5000

Læs mere

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013 Huskesedler Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2013 Januar 2017 Knord Side 2 Indholdsfortegnelse Ark... 4 Beskyttelse... 6 Diagram... 7 Eksport af data... 8 Fejlretning i formler... 9

Læs mere

Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner

Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje Tabulex Læreplaner Indhold Læreplaner... 3 Om pædagogiske læreplaner... 3 Log på og arbejdsgang... 4 Menupunkt Skabeloner... 5 Beskrivelse af skabeloners

Læs mere

Fællessamlingen - pædagogisk personale kan nu selv udføre Online booking :

Fællessamlingen - pædagogisk personale kan nu selv udføre Online booking : 04-01-2007 Aalborg Kommunale Skolevæsen Saltumvej 9A, 9220 Aalborg Øst Tlf. 99 31 42 00 Fax 99 31 42 07 www.pmc-as.dk Fællessamlingen - pædagogisk personale kan nu selv udføre Online booking : Gå på: http://integrabib.dk/aalborgsk-pmc/

Læs mere

Dantek BiblioMatik / Pro Build 682. Tillæg til Dantek BiblioMatik brugervejledninger 1. april 2014

Dantek BiblioMatik / Pro Build 682. Tillæg til Dantek BiblioMatik brugervejledninger 1. april 2014 Dantek BiblioMatik / Pro Build 682 Tillæg til Dantek BiblioMatik brugervejledninger 1. april 2014 Dantek BiblioMatik - Tillæg til brugervejledning baseret på Dantek BiblioMatik / Pro - Build 682 af Ole

Læs mere

FMK begreber & Quickguide

FMK begreber & Quickguide FMK begreber & Quickguide Medicinkortet i XMO v8.22 Quickguide til Medicinkort i XMO v8.22 Version 1.2 Ændring i vejledning fra version 1.1 til 1.2 Tilføjelse til side 14. Rød markering af præparater.

Læs mere

Bruger v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej Aabenraa /

Bruger v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej Aabenraa / Bruger v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@greenglass.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Booking

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Booking Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Booking Version 1-1-1-1-1 (januar 2015) Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler

Læs mere

Hvis du kender din og dit password (også for evt. øvrige husstandsmedlemmer), så spring frem til LOG-IN.

Hvis du kender din  og dit password (også for evt. øvrige husstandsmedlemmer), så spring frem til LOG-IN. STEP BY STEP VEJLEDNING TIL DC-3 VENNERNES ON-LINE BOOKING-SYSTEM. INDLEDENDE BEMÆRKNINGER For at kunne anvende DC-3 On-line booking skal din e-mail være registreret i systemet og du skal kende dit password.

Læs mere

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5 Skolekvalitet.dk Manual Version 1.0 Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3 3 Overblik over siderne... 5 3.1 Oversigt over centrale funktioner:... 6 4 Kom godt i

Læs mere

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket. Vistemmernu Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Vistemmernu på HVAL.DK Forfatter: Susanne

Læs mere

Vejledning til brug af PwC-Portalen Indhold

Vejledning til brug af PwC-Portalen Indhold Vejledning til brug af PwC-Portalen Denne vejledning gennemgår de enkelte funktioner i PwC-Portalen og forklarer hvordan de bruges. Du finder også information om, hvordan du kan få yderligere hjælp, hvis

Læs mere

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 8 Licens... 8 Nyheder... 9 Eksterne links... 11 Log... 12 Password...

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

MASCOT SmartStore Quick guide

MASCOT SmartStore Quick guide Indholdsfortegnelse Login... 2 Glemt Adgangskode... 2 Startsiden... 3 Ny ordre... 4 Ordreinformation / frigiv ordren... 8 Ordrebekræftelse... 9 Følg din ordre... 9 Min profil... 11 Egne notater:... 12

Læs mere

IDAP manual Emission

IDAP manual Emission IDAP manual Emission Dato: 08-06-2005 16:32:35 Indhold INDHOLD... 1 1 EMISSION... 2 1.1 KURVER... 2 1.2 RAPPORTER... 5 1.3 DATA REDIGERING... 6 1.3.1 Masse redigering... 7 1.3.2 Enkelt redigering... 10

Læs mere

Oplæring til tidsbestilling

Oplæring til tidsbestilling Oplæring til tidsbestilling Man har forskellige muligheder for at bestille en tid til sin golfrunde på denne side vil jeg forsøge at beskrive disse muligheder. Dette skal bruges som en vejledning I kan

Læs mere

Nedenstående vejledning er opdelt i 3 dele: Prøvekørsel Tilretning af bildata og billeder CRM funktioner

Nedenstående vejledning er opdelt i 3 dele: Prøvekørsel Tilretning af bildata og billeder CRM funktioner Nedenstående vejledning er opdelt i 3 dele: Prøvekørsel Tilretning af bildata og billeder CRM funktioner Prøvekørsel: Når App en er installeret, er login skærmbilledet, det første du møder: Det første

Læs mere

Brug af sagssystem. Vejledning i oprettelse og håndtering af sager. + reservering af statusscanner

Brug af sagssystem. Vejledning i oprettelse og håndtering af sager. + reservering af statusscanner Brug af sagssystem Vejledning i oprettelse og håndtering af sager + reservering af statusscanner Indhold Kommunikation ved oprettelse af sager i sagssystemet... 2 En genstart kan ofte løse problemet...

Læs mere

Guide til Online tidsbestilling - en del af eportalen Revideret 26-06-2012

Guide til Online tidsbestilling - en del af eportalen Revideret 26-06-2012 Guide til Online tidsbestilling - en del af eportalen Revideret 26-06-2012 Indledning Med online tidsbestillingsmoduelt i Xdont, åbnes der for CGM s e-portal - kaldet Nembehandling.dk. Dette sted vil være

Læs mere

Guide til madordning. Indhold. 1. Log ind på din konto...2 2. Bestil mad til dit barn...4

Guide til madordning. Indhold. 1. Log ind på din konto...2 2. Bestil mad til dit barn...4 Guide til madordning Indhold 1. Log ind på din konto...2 2. Bestil mad til dit barn...4 Bestil mad...4 Vise ordrer... 10 Annullere ordrer... 11 Kontaktoplysninger... 13 gladsaxekortet@gladsaxe.dk Side

Læs mere

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012 Vejledning Aktiviteter Opdateret 20. februar 2012 Indhold Indledning... 3 Automatisk dannelse af aktiviteter... 4 Årskalender... 4 Dan aktiviteter... 5 Vælg lærere... 6 Opret aktiviteter... 7 Godkend aktiviteter...

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere