10. Booking i ElevWeb og Dantek BiblioMatik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "10. Booking i ElevWeb og Dantek BiblioMatik"

Transkript

1 10. Booking i ElevWeb og Dantek BiblioMatik

2 Indhold Velkommen til Booking... 3 Hvad er booking?... 3 Booking i Dantek BiblioMatik og ElevWeb... 3 Booking via ElevWeb... 5 Sådan udfører lærerne en booking... 5 Sådan ser du din lånerstatus... 9 Ophæv en booking!... 9 Ændre en booking Brug af indkøbskurv Skolebibliotekaren og booking Skolebibliotekarens aktiviteter med booking Danteks aktiviteter Materialevedligeholdelse og booking Nyt materiale til booking Materialer til booking, hvor dokument for reservering allerede findes Ændr fra at reservere til at booke Ændr fra at booke til at reservere Se, ændr eller ophæv bookinger Håndter materialer valgt fra dokument Booking via Skolebibliotekarens Portal Søgeresultatet viser, om der kan bookes Booking udføres Vis bookinger og udlån Udlånsskranke og booking Højreklik-menu Rapport for de udvalgte bookinger Forbered udlån Udlånsskranke viser lånernes bookinger Booking kan afkorte udlånstid Booking og Selvbetjeningskranke

3 Velkommen til Booking Hvad er booking? I almindelig tale benytter vi ofte begreberne bestille, reservere og booke synonymt. Fx : Jeg vil gerne bestille et klassesæt, Jeg vil gerne reservere et klassesæt, Jeg vil gerne booke et klassesæt. I Dantek BiblioMatik (og i fx CfU systemet) er der imidlertid tre forskellige muligheder. Bestille gør du, når du ser, at et materiale er hjemme, hvorfor du gerne vil have lagt ét eksemplar til side til omgående afhentning eller eventuel levering (fx informationseksemplarer hos CfU). Materialet udlånes da meget hurtigt, da det jo er på hylden. Reservere gør du, når du ser, at et ønsket materiale ikke er hjemme lige nu, men du gerne vil have ét eksemplar lagt til side eller leveret, så snart første eksemplar er kommet hjem på biblioteket. Du vil da typisk modtage en reserveringsmeddelelse om, at materialet nu kan afhentes på biblioteket indenfor en vis tidsfrist fx en uge (på CfU får du en meddelelse om, at materialet fremsendes ved førstkommende udbringning). En reservering har et usikkerhedselement i sig. Du ved ikke med sikkerhed, hvornår du får materialet, da det jo afhænger af, hvordan den forrige låner opfører sig. Derfor vil du typisk tilknytte en seneste interessedato, når du reserverer. Systemet tilbyder typisk en sådan dato automatisk. Skulle et eksemplar først komme retur fra forrige låner efter denne dato, skal der ikke tages hensyn til reserveringen alligevel. Den slettes. Booke gør du, når du ser, at biblioteket (eller CfU) råder over et antal eksemplarer, som kan bookes, hvor antallet svarer til dit undervisningsbehov, fx et antal lig med antal elever i en klasse. Om materialerne er hjemme på biblioteket lige nu er typisk uden interesse, da du skal bruge materialerne til en planlagt undervisning, som skal finde sted i en bestemt periode i fremtiden. En booking har således tre faste elementer i sig: Et ønsket antal eksemplarer, en startdato og en slutdato for lånet. Bookingsystemets succes bygger som al anden biblioteksvirksomhed på, at lånerne opfører sig efter aftalerne - fx afleverer rettidigt! Booking i Dantek BiblioMatik og ElevWeb I ElevWeb kan alle umiddelbart reservere - både elev og lærere, såfremt de har fået adgang hertil af skolebibliotekaren (er tildelt UNI Login eller PIN-kode). Formålet med også at kunne booke i ElevWeb er at tilbyde (især) skolens lærere en let adgang til at sikre sig ønskede materialer fra skolens egen samling i forbindelse med forberedelse af undervisning i en bestemt periode i fremtiden, måske hele næste skoleår. Læreren ser først muligheden for booking i ElevWeb, når hun er logget ind (først da ved systemet jo, at hun er lærer). Fremgangsmåden ved booking er stort set den samme, som læreren allerede kender fra sit samarbejde med CfU. Bookingfunktionerne i bibliotekssystemet har to tilgange, den som læreren benytter via ElevWeb og den som skolebibliotekets personale benytter via Dantek BiblioMatik. Skolebibliotekets opgave er at skabe grundlaget for lærerens ønske om booking ved at registrere udvalgte af skolens materialer som bookbare samt senere, at klargøre materialerne som udlånte til klassens elever, når læreren afhenter sin ordre. Skolebibliotekaren kan også booke på lærerens vegne i Dantek BiblioMatik (Skolebibliotekarens Portal) uden at kende lærerens UNI Login eller PIN-kode. 10-3

4 I det følgende kan du orientere dig om de fremgangsmåder, som henholdsvis lærer og skolebibliotekar benytter for at sikre den perfekte materialeforsyning til skolens undervisning. 10-4

5 Booking via ElevWeb Sådan udfører lærerne en booking 1. Start Dantek ElevWeb. 2. Login med UNI Login eller lånernummer og PIN. DANTEK BIBLIOMATIK BOOKING 3. Brug nu ElevWebs søgefunktion til at finde øskede titler. I eksemplet her søges titler hvor ordet vikingerne netop indgår i titlen! Når en titels materialer er tilgængelige for booking, ser du et lille kalendersymbol i resultatlisten. 10-5

6 Skolen kan have eksemplarer både for booking og for almindelig reservation. 4. Marker den ønskede titel med et flueben 5. Klik knappen Book. Du ser den ovenfor søgeresultatets titler 6. Nu møder du en ny side, hvor du kan præcisere dine ønsker 10-6 Først vælger du den klasse, som materialerne til sin tid skal udlånes til. Så kender systemet allerede det antal eksemplarer, du har brug for. Alternativt vælger du 0 eksemplarer til klassen for i stedet at reservere eksemplarer til dig selv. 7. Du har mulighed for at ændre dette antal og for at tilføje fx et eksemplar til dig selv - ved at vælge i boksen Antal for lærer. Du kan også tilkendegive det absolut mindste antal, du kan acceptere, hvis nu biblioteket ikke kan levere det ønskede antal (fx pga. forsvundne materialer ). Skal der kun bookes et/flere eksemplarer til læreren, skal der alligevel udpeges klasse, hvorpå du sætter Antal for elever til 0. Derpå vælges Antal for lærer.

7 8. Følg instruktionen nedenfor kalenderlinjen. Marker nu startdato og slutdato i den grønne kalenderlinje. Du vil se dine valgte datoer indsat i rubrikkerne ovenfor kalenderlinjen 9. Hvis du har brug for det, kan du skrive en lånernote til dig selv. Det kunne fx være en bemærkning til dig selv om, til hvilket emne materialet er ønsket. 10. Klik Book for at starte bookingprocessen: Du vil nu se et skærmbillede som nedenstående: Du kan endnu nå at rette i dine ønsker, og du kan også se, om titlen allerede er booket til dig og samme klasse. På den måde kan du sikre dig mod at booke samme titel flere gange. 10-7

8 11. Klik nu Book for at udføre bookingen. 12. Såfremt din browser tillader pop-ups, vil du nu se et vindue med en bekræftelse af din booking. Den kan du fx vælge at udskrive. 13. Den nye booking ses nu sammen med tidligere, fx som her samme titel, men til brug i forskellige klasser. 14. Log af, når du er færdig med at booke! Obs! Hvis du benytter UNI Login, skal du lukke browseren før du er logget af! 10-8

9 Sådan ser du din lånerstatus 1. Start Dantek ElevWeb. 2. Login med UNI Login eller lånernummer og PIN. 3. Vælg Lånerstatus. 4. Klik fanen Bookinger.. 5. Her ser du eksisterende bookinger.. Ophæv en booking! 1. Marker med flueben den eller de bookinger, som du vil annullere. 2. Klik knappen Ophæv 10-9

10 3. Du bliver bedt om at bekræfte.. 4. klik OK for at bekræfte annulleringen. Ændre en booking 1. Klik den booking (titlen er et link), som du vil ændre. En ny side med muligheder for ændring viser sig. 2. Du kan ændre forskellige forhold ved din eksisterende booking. a. Antal eksemplarer til eleverne b. Antal til læreren c. Minimum antal eksemplarer d. Startdato og/eller slutdato e. Noten til dig selv 3. Klik Book for at opdatere din booking. 4. Du får en ny bekræftelse på din booking

11 Brug af indkøbskurv 1. Marker med flueben den eller de titler, som du vil booke i dit søgeresultat 2. Klik knappen Gem til booking Søg andre titler, som du også gemmer til booking. 3. Klik til slut Kurven 4. Du ser nu mulighederne for at angive klasse, antal, antal til dig selv mv. Gør dine valg. 5. Klik Book Du skal nu angive din interesseperiode i kalenderlinjen for alle valgte titler. 6. Er en ønsket titel ikke tilgængelig i den ønskede periode eller antal, skal du blot klikke kurven igen. Du kan så afmærke titlen og fjerne den fra din bookingliste. Klik derpå Book igen 10-11

12 Skolebibliotekaren og booking Skolebibliotekarens aktiviteter med booking Skolebibliotekarens opgaver med booking vil bl.a. omfatte disse forhold: 1. Information til lærerne om bookingmuligheden på skolens egne materialer Lærerne skal informeres om muligheder og fremgangsmåder. Benyt fx del 1 i denne vejledning. Vejledningen findes også som PDF eller Word på 2. Materialevedligeholdelse Løbende registrering (eller omregistrering) af materialer, så de kan bookes. 3. Skolebibliotekarens Portal Oprettelse / ændring eller annullering af bookinger - fx på vegne af en lærer. (Lærerne har dog selv muligheden herfor via ElevWeb) Information til lærere der forespørger om eksisterende bookinger eller udlån på ønskede titler. 4. Udlånsskranke Løbende tilsyn med indkomne bookinger. Omsætning af bookinger til udlån til elever og lærere. Forklaring af forkortet udlån, når et aktuelt udlån kolliderer med en forestående booking. 5. Lånerregistrering Registrering af hvilke lånere, der skal kunne booke (Danteks leveringsopsætning: Lærere). Vær opmærksom på løbende hjemkaldelse, så lovede bookinger kan realiseres. 6. Tildeling af klasser og grupper for booking Udpegning af skolens klassehierarki i Udlånsskranke > Funktioner > Bestem klasser og grupper. Her udpeges din skoles Klasse-niveau for bookingsystemet. Danteks aktiviteter Forud for åbning af muligheden for booking i Dantek BiblioMatik har Dantek udført følgende opsætninger: Efter aftale med biblioteket afvikles en konvertering, hvor et større antal eksisterende materialer gøres bookbare. Det kan være aftalt med biblioteket, hvilken tid biblioteket skal have mellem bookinger for at håndtere aflevering og nyt udlån til næste klasse, hvor læreren har booket. Da materialer og lånere typisk er på samme skole, er standardtiden sat til 1 dag til aflevering og 1 dag til udlån. - Opsat systempolitik for, at lånere knyttet til lånergruppen Lærere har mulighed for at booke. - Maksimumtid for hvor lang en booking kan være er: 365 dage - Maksimumtid for hvor langt bookingkalenderen rækker frem i tiden er: Indeværende skoleår + næste skoleår. - Opsat program, som automatisk nedlægger bookinger, der ikke omsættes til udlån, når datoen Udlån til er passeret

13 Materialevedligeholdelse og booking Obs! Ved etableringen af booking, har Dantek ydet den service efter bibliotekets anvisning, at masseændre alle eksisterende materialer fra valgte lånetidsgrupper, så de i fremtiden kan bookes, fx alle materialer knyttet til ønskede lånetidsgrupper under kategorien Langtidslån. Nyt materiale til booking Når der oprettes en ny post med dokument til materialeregistrering, vil Dantek BiblioMatik som standard knytte materialerne til dokumentet, der er forberedt for almindelig reservation. Dokumentet til reservering illustreres med et bogikon med en lille grøn markering: Dokumentet er klar til registrering af eksemplarerne. Eksemplarer, der knyttes til dette dokument, er det fremover muligt at reservere (ikke booke). Ved materialeregistreringen kan det stå klart, at fx et nyt klassesæt i fremtiden skal kunne bookes. Dokumentet skal derfor have ændret servicetype. Højre-klik dokumentet Vælg Egenskaber Nu åbner vinduet Dokumentegenskaber. Se rubrikken Servicetype

14 I rubrikken Servicetype er Reservation valgt som standard. Skift markering til Booking, Klik OK nederst i vinduet. Efter et kort øjeblik ser du dokumentikonet skifte fra bog med grøn markering til bog med en lille foranstillet kalender : Dokument for booking er oprettet. Du er nu klar til at fortsætte materialeregistreringens sædvanlige øvrige tre trin: 1. Udpeg materialernes opbevaringssted i ruden med bibliotekets afdelinger. 2. Knyt eksemplarerne til en udlånstidsgruppe, fx Langtidslån > Klassesæt (eller anden anvendt benævnelse) 3. Skan de nye eksemplarers materialenumre, eller benyt fx muligheden Successive i vinduet Vælg materiale (findes i systemboksen nederst til højre). Materialer til booking, hvor dokument for reservering allerede findes Når eksemplarer skal registreres med mulighed for booking, skal de altid registreres i et dokument for booking: Findes der allerede dokument for reservering med registrerede eksemplarer, skal der oprettes nyt dokument til booking. Det gør du sådan: Højre-klik posten, Vælg Opret dokument I det nye vindue Dokumentegenskaber, klikker du Servicetype: Booking Klik OK nederst i vinduet. Nyt dokument til booking er nu oprettet! Fortsæt eksemplarregistreringens øvrige trin

15 Ændr fra at reservere til at booke Obs! Ved etableringen af booking, har Dantek ydet den service efter bibliotekets anvisning, at masseændre alle materialer i udvalgte lånetidsgrupper, så de i fremtiden kan bookes, fx alle materialer knyttet til ønskede lånetidsgrupper under kategorien Langtidslån. Når booking er indført som mulighed, kan der opstå behov for at ændre tidligere registrerede materialer, som oprindeligt blev sat til reservering til nu at kunne bookes. Et eksempel kan illustrere fremgangsmåden. I nedenstående illustration er hierarkiet under dokument for reserverbare materialer åbnet. Eksemplarnumrene ses. Et materialenummer fremtræder fremhævet, mens de øvrige er med grå cifre. Det fremhævede eksemplar ejes af det aktuelle bibliotek, hvor du arbejder. Eksemplarer med tydelige cifre ejes af det aktuelle bibliotek. De øvrige (grå) eksemplarer tilhører andre biblioteker i en fælles biblioteksløsning. Ønsket er nu at flytte et eller flere eksemplarer fra at kunne reserveres til i fremtiden at kunne bookes, så træk og slip Opgaven løses meget enkelt ved at trække eksemplarets nummer til dokumentet, hvor der kan bookes! Et eksemplar kan trækkes til dokument for booking (såfremt dette er oprettet). Når eksemplaret har flyttet dokument, vil du se antal materialer ændret på begge dokumenter. Obs! Vær opmærksom på, at flytning af materialet til nyt dokument for booking alene har med booking at gøre. Eksemplarets tilknytninger til opbevaringssted (i Afdelinger ruden) og udlånstid er ikke ændret! 10-15

16 To dokumenter to præsentationer Bemærk, at hvert dokument (for reservation og for booking) har sin præsentation i ruden Præsentationsformater under fanerne Vis hvor Lokalt og Vis hvor Alle. Fanen Vis hvor Lokalt er valgt i højre rude som kaldes Præsentations-formater Ændr fra at booke til at reservere Omvendt kan det blive aktuelt at skifte servicetype for et materiale fra at kunne bookes til at kunne reserveres. Opgaven håndteres som ovenfor anvist blot den modsatte vej. Eksemplaret trækkes til dokument for reservering. Obs! Flytning kan ikke gennemføres, hvis der allerede er bookinger! Se, ændr eller ophæv bookinger Du kan både se, ændre og ophæve bookinger på et givet bookingdokument ved at åbne vinduet Dokumentegenskaber. Gør sådan: Højre-klik titlens dokument for booking Vælg muligheden Egenskaber. Vinduet Dokumentegenskaber tilbyder et antal faner: Klik fanen Bookinger 10-16

17 Fanen Bookinger er valgt. Her ses dokumentets aktuelle bookinger. Højre-klik en valgt booking Ophæv: Hermed ophæves den valgte booking uden yderligere varsel! Egenskaber: Hermed åbnes den valgte booking, så den kan ændres. Du kan nu: - Ændre bookingens udlånsdato - Ændre bookingens afleveringsdato Klik fanen Bookede dokumenter Du kan nu: - Ændre antal - Ændre klasse 10-17

18 Håndter materialer valgt fra dokument Du kan udvælge materialer til fx almindelig opdatering fra dokumentet ved at anvende fanen Materialer. Marker det eller de materialer, som du vil håndtere (opdatere). Højre-klik og vælg Håndter Luk vinduet Dokumentegenskaber De valgte materialer er nu klar i Materialevedligeholdelse til yderligere opdatering (fx ændring af opstilling eller lånetidsgruppe). De valgte materialer kan med højre-klik håndteres over i Materialevedligeholdelse

19 Booking via Skolebibliotekarens Portal Via Skolebibliotekarens Portal kan skolebibliotekaren udføre bookinger på vegne af lærerne og skaffe sig overblik over titlernes udlån og allerede oprettede bookinger. En booking har, ligesom reservering, en søgning som forudsætning. Derfor starter en booking med en søgning i Skolebibliotekarens Portal, hvor det konstateres, om skolen råder over det ønskede materiale i et passende antal og dernæst, om det kan bookes. Søgeresultatet viser, om der kan bookes Når et søgeresultat vises, kan du i resultatlisten straks se, hvilke af titlerne der kan bookes. Til venstre for sådanne titler ses et ikon, som symboliserer en kalender. Samme ikon ser læreren i ElevWeb og hos CfU. Søgeresultatet i Skolebibliotekarens Portal viser straks, hvilke titler der kan bookes. Ved at pege med musen på kalenderikonet, kan du få vist, hvor mange eksemplarer biblioteket stiller til rådighed for booking (se illustrationer herunder). Ved at pege på farvefirkanten, ser du bibliotekets antal

20 Når der både er eksemplarer til reservering og til booking, vil du i ruden Præsentationsformater under fanerne Vis hvor Lokalt og Vis hvor Alle se to visninger af beholdning og tilgængelighed, se illustration herunder. Findes der allerede bookinger på titlen? I ruden Præsentationsformater ser du let, om der aktuelt er bookinger på materialerne. Bemærk ud for ikonet for booking teksten Antal bookinger: Booking udføres Når du finder en ønsket titel, som kan bookes, højre-klikker du titlen i resultatlisten. Nu åbner kontekstmenuen, hvor du finder muligheden Book. Måske er muligheden Reserver også aktiv, der er i så fald både eksemplarer til booking og til reservation (se fx illustrationen ovenfor og nedenfor). Højre-klik den valgte titel og benyt muligheden Book

21 Nu åbner Skolebibliotekarens Portal sit bookingvindue, hvor du øverst i vinduet kan følge den indbyggede instruktion. ad 1: Vælg eventuelt låner fra muligheden Vælg låner, som du finder i systemboksen: ad 2: Du kan skrive en note til bookingen. Noten vil følge bookingen frem til den resulterer i udlån

22 Ad 3+4: Hvis låner eventuelt kan acceptere færre eksemplarer, vælges dette. Det har betydning, hvis der trods forventningen herom ikke er det ønskede antal eksemplarer hjemme den dato, hvor lånet skal starte. Klik Book for at udføre bookingen. Systemet kvitterer med en bekræftelse i Word, som låneren eventuelt kan få udskrevet. Udlånsskranke tager over Nu har Dantek BiblioMatik fået opgaven sammen med skolebiblioteket, at sørge for, at de ønskede materialer er til rådighed for læreren på det ønskede tidspunkt. Den opgave hjælper Udlånsskranke med at udføre. Se afsnit nedenstående afsnit om Udlånsskranke og booking. Vis bookinger og udlån Når du åbner bookingvinduet har du også mulighed for at checke eksisterende bookinger og udlån. I eksemplet herunder ses det, at der nogle uger kun er 6 materialer tilgængelige for booking, men der er 31 registrerede. Hvordan med de 25 materialer, er de bookede eller udlånte? Højre-klik på en given uge Vælg Vis bookinger og udlån Obs! Kalenderen viser undertiden tal i parentes fx til højre i illustrationen: 6(31). Her illustreres at materialerne principielt er hjemme i ugen, men dage i ugen benyttes af biblioteket til at klargøre til næste låner. Nyt vindue kaldet Bookinger og udlån åbner. Øverste del viser bookinger, nederste del viser udlån. Den aktuelle lagerprofil med 6 tilgængelige materialer skyldes altså, at der er booking i den pågældende uge

23 Ophæv eller ændre en booking..? Du kan ophæve eller ændre bookinger ved at højreklikke.. Ændre kalenderens visning Du kan stille kalenderen om til at vise enten dage, en uge eller to uger, afhængig af, hvad, du finder, giver det bedste overblik. Højreklik på kalenderen

24 Udlånsskranke og booking Skolebibliotekaren gøres automatisk opmærksom på om der er bookinger i nærmeste fremtid, som skal laves om til udlån. Dantek BiblioMatik signalerer herom med en knap i værktøjslinjen med et rødt B. Et rødt B i værktøjslinjen signalerer, at der er bookinger, som skal laves til udlån i den kommende uge. Klik og du åbner vinduet Forberedelse af udlån. Vinduet Forberedelse af udlån. Vinduet viser, hvilke opgaver der aktuelt skal håndteres. Øverst til venstre er der indsat to kalendere (som du kan åbne). Den ene Udlånstid fra, den anden Udlånstid til. Automatikken viser 10 dage frem og 10 dage tilbage i forhold til dags dato. I den store rude ser du, hvilke opgaver der skal håndteres eller som måske allerede burde være håndteret. Obs! Ændrer du kalenderperiode for Udlånstid til, vil du se flere af fremtidens bookinger. Hver linje repræsenterer en booking. Du ser titeloplysninger, udlånets anmodede startdato og slutdato, antal bookede eksemplarer, den bookende lærer og sidst antal eksemplarer til booking, som netop nu er inde

25 Højreklik-menu Ved at højreklikke på en booking kan du foretage tre praktiske håndteringer. Du kan Annullere booking, Vis bookinger og udlån samt se og ændre bookingens Egenskaber. Annullere booking En indgået booking kan annulleres (slettes), fx hvis læreren har meddelt, at materialet alligevel ikke skal benyttes eller måske fordi det ikke er muligt at finde det ønskede antal. Før annullering, vil du skulle bekræfte dit forehavende. Husk at en booking ikke skal annulleres, hvis den blot skal forandres til et udlån. Da klikker du som vanligt knappen Forbered udlån. Vis bookinger og udlån Hvis en booking ikke kan imødekommes, fordi der ikke er det nødvendige antal eksemplarer på lager, kan du her straks få vist, hvem der lige nu har de eksemplarer, som burde have været afleveret i tide. I samme vindue kan du se øvrige bookinger på samme titel, hvis sådanne findes. Illustration: En lærer har booket 23 eksemplarer, men der pt. kun 5 inde. I vinduet Vis bookinger og udlån ses det, hvem der nødvendigvis må aflevere først

26 Egenskaber (for bookingen) Du kan ændre en eksisterende bookings start og slutdato. Klik fanen Bookede dokumenter og du kan ændre det ønskede antal eller klassen som bookingen vedrører. Rapport for de udvalgte bookinger Knappen Lav rapport for de udvalgte bookinger benyttes, hvis du vil fremstille en huske/henteliste før du bevæger dig til fx klassesætdepotet efter de materialer, som nu skal udlånes. Marker de bookinger, du vil hente: Hold Ctrl nede og klik de ønskede bookinger. Klik knappen Lav rapport for de udvalgte bookinger. Nu udskrives din huske/henteliste gennem Word

27 Forbered udlån Når du har hentet materierne og er klar til udlånsnotering, gør du følgende: 1. Markere den booking, som nu skal omsættes til udlån. 2. Klik knappen Forbered udlån nu åbner nyt vindue Tilskrivning af eksemplarer til lånere 3. Skan de enkelte eksemplarer. Du ser aktivitet i både låner- og materialeruderne. 4. Når alle lånere i klassen (+ eventuelt læreren, vist med rød tekst) har fået et eksemplar klikker du OK 5. Opgaven afsluttes med at der udskrives en følgeseddel gennem Word. Følgesedlen ledersager materialerne til klassen. Så kan læreren se, hvordan materialerne skal udleveres. Når materialerne er udlånt, er bookingen fjernet fra listen i vinduet Forberedelse af udlån

28 Hvis der er for få materialer Hvis der mod forventning i virkeligheden ikke er det ønskede antal materialer på lager, kan tilskrivningen af eksemplarer standses og afsluttes med delvis udførelse. I så fald får kun de lånere, der er eksemplarer til et sådan. Den eller de sidste på listen får ikke et eksemplar nu. - hvorefter du kan af- Du klikker da knappen slutte med OK. Antal på lager er netop som det ønskede antal Hvis det antal materialer, som læreren har booket netop er det samme, som det antal der aktuelt er på lager, ser du knappen Forbered udlån automatisk være aktiv. Klik da knappen Forbered udlån automatisk og Dantek BiblioMatik tildeler materialerne automatisk til lånerne og udskriver følgeseddel. Overse ikke bookinger! Når du iagttager listen over forestående bookinger (Forberedelse af udlån), kan du møde en rød advarselstekst Antal bookinger med udlånsdatoer før den valgte periode: og se en aktiveret knap med teksten Inkluder bookinger med ældre udlånsdatoer. Årsagen er da, at du har glemt at udlåne bestilte bookinger, sådan at disse bookinger nu har deres anmodede udlånsdato tidligere end datoen i rubrikken Udlånstid fra. Du ser med andre ord ikke længere umiddelbart sådanne bookinger uden at ændre i kalenderen Udlånstid fra. Derfor den røde tekst og knappen, der bringer de glemte bookinger frem. I illustrationen herunder, er der klikket på knappen Inkluder bookinger med ældre udlånsdatoer. De glemte bookinger er synlige og man kan forholde sig til dem

29 Udlånsskranke viser lånernes bookinger Udlånsskranke viser, via en tydelig tæller, det aktuelle antal bookinger. Klikker tallet for antal bookinger eller åbner vinduet Låneregenskaber på anden måde (stregkode, F3 m.fl.), og du ser bookingerne og kan eventuelt ændre eller ophæve dem. Booking kan afkorte udlånstid Når der foreligger booking i fremtiden, kan løbende udlån af materialer konflikte hermed. Dantek BiblioMatik vil da afkorte udlånstiden, så den afsluttes, umiddelbart før den bookende lærer har bestilt materialerne, såfremt antal materialer ikke tillader både at respektere booking og de aktuelle udlån. Eksempelvis har lærer XX booket 27 eksemplarer af skolens 35 eksemplarer af titlen Alle tiders dansk til sin 6.b med udlånsstart 1. marts. Lærer YY besøger skolebibliotekets depot en dag i februar og bliver inspireret til at låne 25 eksemplarer til sin 6.a. Låner YY tager straks eksemplarerne med til udlånsskranken for at få noteret udlånene. Dantek BiblioMatik vil reagere sådan: Udlån af de første 7 eksemplarer vil forløbe med almindelig udregning af materialernes udlånstid, fx frem til sommerferien. De resterende 18 eksemplarer vil udløse advarsel om, at udlånstiden vil blive forkortet til en af de sidste dage i februar på grund af booking. Læreren må nu genoverveje sit ønske om at inddrage materialet i sin undervisning, eller bedre, i fremtiden benytte booking i ElevWeb til i passende tid at booke eksemplarerne

30 Booking og Selvbetjeningskranke Før booket materiale kan udleveres, skal bookingen annulleres. I Udlånsskranke håndteres den proces, når eksemplarerne behandles under Forbered udlån (se forrige afsnit). Materialerne udlånes da i henhold til den lånetid, som er udtrykt ved selve bookingen. Hvis man ønsker at lade elever selv udlånsnotere deres eksemplar via Selvbetjeningsskranke, er det være nødvendigt først at annullere bookingen. Herefter kan eksemplarerne udlånes, men udlånstiden vil da være den gældende i henhold til materialernes registrering og ikke i henhold til den nu annullerede booking! En booking kan annulleres på to måder: Annuller booking via Udlånsskranke 1. Åbn vinduet Forberedelse af udlån. 2. Højreklik den ønskede booking, vælg Annuller booking. Annuller booking via ElevWeb 1. Login på ElevWeb og åbn lånerstatus. Klik fanen Bookinger. 2. Marker med flueben den eller de bookinger, som du vil annullere. 3. Klik knappen Ophæv 4. Du bliver bedt om at bekræfte.. 5. klik OK for at bekræfte annulleringen.

5. Selvbetjeningsskranke

5. Selvbetjeningsskranke 5. Selvbetjeningsskranke Indhold Selvbetjeningsskranke... 3 Luk Selvbetjeningsskranke... 3 Selvbetjening på flere måder; hvordan hos jer?... 5 Stregkoder til selvbetjening... 5 Lyde fra Selvbetjeningsskranke...

Læs mere

Modtag købte materialer. Maj 2012

Modtag købte materialer. Maj 2012 Modtag købte materialer Maj 2012 Indhold Modtag købte materialer... 1 Indhold... 2 Modtag købte materialer... 3 Start af Modtag købte materialer... 3 Skanning af stregkoder... 4 Registrering af modtaget

Læs mere

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11 BEGREBER I DANTEK... 2 SAMLINGER... 2 Informationssamlingen... 2 Udlånssamlingen (sætsamlingen)... 2 BOOKING... 2 RESERVERING... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SIMPEL SØGNING... 5 AVANCERET

Læs mere

4 KvikGuide Et hurtigt indblik i Dantek BiblioMatik

4 KvikGuide Et hurtigt indblik i Dantek BiblioMatik 4 KvikGuide Et hurtigt indblik i Dantek BiblioMatik KvikGuide Et hurtigt indblik i Dantek BiblioMatik af Mads K. Petersen Copyright 2010 by Dantek A/S ISBN 978-87-89207-39-1 Layout: Brandstifter as, www.brandstifter.dk

Læs mere

Kom hurtigt i gang med Dantek BiblioMatik. KvikGuide september 2010

Kom hurtigt i gang med Dantek BiblioMatik. KvikGuide september 2010 Kom hurtigt i gang med KvikGuide september 2010 2 KvikGuide Kom hurtigt i gang med Kvik-Guide Copyright 2010 by Dantek A/S Vejledningen er bearbejdet af Mads K. Petersen På www.dantek.dk vil brugere af

Læs mere

0. Ny bruger af Dantek BiblioMatik

0. Ny bruger af Dantek BiblioMatik 0. Ny bruger af Dantek BiblioMatik Indhold Om Dantek BiblioMatik og ElevWeb...... 3 Browser-adgang til ElevWeb... 3 Fjernskrivebord - adgang til Dantek BiblioMatik... 3 - det administrative system... 3

Læs mere

7. Daglige opgaver. Udsendelse af hjemkaldelser og reserveringsmeddelelser

7. Daglige opgaver. Udsendelse af hjemkaldelser og reserveringsmeddelelser 7. Daglige opgaver Udsendelse af hjemkaldelser og reserveringsmeddelelser Indhold Udsendelse af hjemkaldelses- og reserveringsmeddelelser... 3 Hjemkaldelsesprofil: Låners lån eller filialens udlån?...

Læs mere

8. Afdelinger bibliotekets steder Undersøg for udvalgte fejlkilder

8. Afdelinger bibliotekets steder Undersøg for udvalgte fejlkilder 8. Afdelinger bibliotekets steder Undersøg for udvalgte fejlkilder Indhold Afdelinger - bibliotekets steder... 3 Start af program... 3 Baggrund... 3 Fremgangsmåder... 4 Tilføj afdeling (underafdeling)...

Læs mere

Kære skolebibliotekar

Kære skolebibliotekar Til den nye bruger af Dantek BiblioMatik august 2003 1 Kære skolebibliotekar At skifte it-system er en både spændende og udfordrende proces, men for mange også en mentalt krævende proces. Gamle indarbejdede

Læs mere

Silkeborg Review Mine sider

Silkeborg Review Mine sider Silkeborg Review Mine sider Datagrundlag Det er vigtigt, at de informationer man viser kan hentes let (hurtigt) fra bibliotekssystemet eller Brønden. Det vil betyde rigtig meget for hastighed i præsentationen

Læs mere

9. Statistik og indberetning

9. Statistik og indberetning 9. Statistik og indberetning Indhold Statistik og indberetning... 3 Biblioteksafgiften... 3 Indberetning uden Taskebøger... 3 Korrekt biblioteksnummer... 4 Guiden til Biblioteksafgiften startes... 4 Biblioteksstatistik

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

Teksten henvender sig til dem, der ikke tidligere har lånt en e-bog til brug på en PC og derfor skal starte helt fra bunden.

Teksten henvender sig til dem, der ikke tidligere har lånt en e-bog til brug på en PC og derfor skal starte helt fra bunden. Lån e-bøger på biblioteket til læsning på en PC E-bøger læses bedst på en egentlig e-bogslæser, der er et stykke isenkram, som overvejende tjener dette ene formål, men de kan desværre ikke bruges til læsning

Læs mere

SØGNING OG BOOKING I BIBLIOTEKSSYSTEMET ALEPH Udvidet vejledning Oktober 2004

SØGNING OG BOOKING I BIBLIOTEKSSYSTEMET ALEPH Udvidet vejledning Oktober 2004 SØGNING OG BOOKING I BIBLIOTEKSSYSTEMET ALEPH Udvidet vejledning Oktober 2004 Center for Undervisningsmidler Københavns Kommune Adgang til CU s samlinger fås via: www.cu.dk. Klik på Søg og bestil. Vælg

Læs mere

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Det er nu muligt at booke lokaler i Vallensbæk Kommune via Internettet og kommunens hjemmeside. Du får adgang til siden ved at følge nedenstående

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad. En bestemt aktivitet... 4 Ad. Et bestemt sted... 5 Eksempel på at søge flere tider på en gang i én forespørgsel...

Indholdsfortegnelse. Ad. En bestemt aktivitet... 4 Ad. Et bestemt sted... 5 Eksempel på at søge flere tider på en gang i én forespørgsel... Indholdsfortegnelse Kort om Interbook.roskilde.dk.... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Hjælpefunktion... 3 Startsiden... 4 Nyheder... 4 Søg ledige tider enkelt søgning... 4 Ad. En bestemt aktivitet... 4 Ad.

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

Dantek BiblioMatik / Pro Build 682. Tillæg til Dantek BiblioMatik brugervejledninger 1. april 2014

Dantek BiblioMatik / Pro Build 682. Tillæg til Dantek BiblioMatik brugervejledninger 1. april 2014 Dantek BiblioMatik / Pro Build 682 Tillæg til Dantek BiblioMatik brugervejledninger 1. april 2014 Dantek BiblioMatik - Tillæg til brugervejledning baseret på Dantek BiblioMatik / Pro - Build 682 af Ole

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

1. Lånerregistrering

1. Lånerregistrering 1. Lånerregistrering Indhold Lånerregistrering... 4 Spar tid genbrug data... 4 Skolesekretæren passer lånerregistret?... 4 Lånerregistrering - et alt-i-et værktøj... 4 Lånerregistrering - arbejdsskærm...

Læs mere

BESKO ONLINE det helt rigtige valg

BESKO ONLINE det helt rigtige valg BPW THE QUALITY FACTOR BESKO ONLINE det helt rigtige valg Online bestilling døgnet rundt Detaljeret produktkatalog www.beskoonline.dk BESKO ONLINE - DET HELT RIGTIGE VALG FOR DIG www.beskoonline.dk Dine

Læs mere

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook Hvidovre Kommune Vejledning i brug af Interbook Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 4 Kodeordet er nu skiftet Startsiden... 4 Startsiden... 5 Søg ledige

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook

Vejledning i brug af Interbook Vejledning i brug af Interbook Kultur- og Fritidsforvaltningen Fritidssektionen 28. april 2008 Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 3 Startsiden... 4

Læs mere

Book-IT's udviklingsgruppe har udarbejdet forslag til et undervisningsmateriale, som kan anvendes til introduktion af skolens OPAC.

Book-IT's udviklingsgruppe har udarbejdet forslag til et undervisningsmateriale, som kan anvendes til introduktion af skolens OPAC. Book-IT's udviklingsgruppe har udarbejdet forslag til et undervisningsmateriale, som kan anvendes til introduktion af skolens OPAC. Materialet er udarbejdet til mellemtrinet og overbygningen/lærere. Til

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

Køb materialer. Maj 2012

Køb materialer. Maj 2012 Køb materialer Maj 2012 2 Køb materialer... 1 Start af Køb materialer... 4 Opstartsvinduet... 4 Indkøbsprojekter... 5 Indkøb baseret på materialevalgslister... 5 Titel fra resultatliste til indkøbsprojekt...

Læs mere

Vejledning i booking af lokale via Planbook Web www.faxebooking.dk

Vejledning i booking af lokale via Planbook Web www.faxebooking.dk Lokale reserves via Faxe Kommunes hjemmeside www.faxekommune.dk / Kultur og Fritid / Ansøgning om / Udlån af kommunale lokaler I venstre side klik på linket Reserver lokale her. 1 Herefter kommer du ind

Læs mere

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Opret kategorier 1. For at kunne bruge kategorier på nyheder og arrangementer skal man først oprette en række kategorier,

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS

VEJLEDNING TIL LUDUS VEJLEDNING TIL LUDUS VEJLEDNING TIL LUDUS INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Log ind. side 3 2. Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Skriv og besvar besked i LUDUS. side 4 4. Find dine konferencer i LUDUS..

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Enkel søgning...3 Hvordan kan du bruge søgefeltet?...3 Søg efter sætninger...3 Søg efter specifikke ord

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Silkeborg Review Mine sider

Silkeborg Review Mine sider Silkeborg Review Mine sider Med tilføjelse af lister er der nu review af denne side også. Kommentarerne for lister dækker dermed også den visning, der er på forsiden af lister og interesser, ligesom visning

Læs mere

Sammenlægning af skolebiblioteker. Gode råd, ideer og erfaringer

Sammenlægning af skolebiblioteker. Gode råd, ideer og erfaringer Sammenlægning af skolebiblioteker Gode råd, ideer og erfaringer Sammenlægning af skolebiblioteker - Gode råd, ideer og erfaringer af Mads K. Petersen En del af serien Håndsrækninger ISBN 978-87-89207-41-4

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Rev. 05-10. Brugervejledning. Webshop Sika Danmark A/S

Rev. 05-10. Brugervejledning. Webshop Sika Danmark A/S Rev. 05-10 Brugervejledning Webshop Sika Danmark A/S Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Indledning 2 2. Quickguide forklaring af menu 3 2.1 Menu til venstre 3 2.2 Topmenu 3 3. Log-in 5 4. Bestilling

Læs mere

Vejledning til Aktivfuresoe.dk

Vejledning til Aktivfuresoe.dk Vejledning til Aktivfuresoe.dk Aktivfuresoe.dk er Furesøs nye portal, som er borgernes vindue ind til Furesøs aktive foreningsliv. Portalen er målrettet borgerne, mens det er foreningerne, som skal levere

Læs mere

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost)

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) Funktions Manual Skyhost WebPortal Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) 1: Gå ind i på www.skyhost.dk - Klik på WebPortal knappen øverst på siden

Læs mere

Udnyt skolebibliotekets service!

Udnyt skolebibliotekets service! Udnyt skolebibliotekets service! I dette inspirationshæfte får du eksempler på, hvordan skolens biblioteksløsning stiller faciliteter til rådighed for eleverne, så de kan få erfaringer med at arbejde med

Læs mere

ipad for let øvede, modul 8 Underholdning på ipad Læsning

ipad for let øvede, modul 8 Underholdning på ipad Læsning 12052014AS ipad for let øvede modul 8 Underholdning på ipad Læsning I dette modul vil vi beskæftige os med nogle af de muligheder, der er for at læse på ipad'en. Aviser/dagblade Vi har i modul 2 vist,

Læs mere

2. Materialevedligeholdelse

2. Materialevedligeholdelse 2. Materialevedligeholdelse Indhold Materialevedligeholdelse... 5 2-2 Spar tid - genbrug data... 5 Minimal registrering - maksimal information... 6 Materialevedligeholdelse i praksis... 7 Menuer og værktøjslinje...

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen...

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... Quickguide Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... 4 Logon på Dynamics NAV... 4 Overblik over Dynamics

Læs mere

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56 Weblink Brugermanual Hotline: 79 30 01 56 Indholdsfortegnelse: Log ind på Gateway/Weblink:...3 Opret Ny ordre:...4 Indtastning af Varer til bestilling:...7 Søg vare:...8 Udskriv ordren....11 Ordrebekræftigelse

Læs mere

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Det er nu muligt at booke lokaler i Høje-Taastrup Kommune via Internettet og kommunens hjemmeside. Du får adgang til siden ved at følge nedenstående

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Guide til hvordan du får mest muligt ud af søgeresultatet

Guide til hvordan du får mest muligt ud af søgeresultatet Guide til hvordan du får mest muligt ud af søgeresultatet 1. Resultatlisten Når du klikker ind på selve resultatlisten, får du vist alle de materialer, der matcher din søgning. For hvert materiale er der

Læs mere

Booking+ Brugervejledning

Booking+ Brugervejledning Booking+ Brugervejledning Booking+ er et webbaseret, brugervenligt lokaleadministrations- og mødebookingsystem, der kan håndtere lokalereservationer fra forskellige lejere og brugere af fælles mødelokaler,

Læs mere

Hvad kan jeg i WebUntis?

Hvad kan jeg i WebUntis? Hvad kan jeg i WebUntis? Hvad kan jeg i WebUntis? 1 1. Login 1.1 Login og rettigheder på WebUntis 4 2 2. Skemaer 2.1 Skemaer i WebUntis 7 3 3. Undervisning 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 Undervisning i WebUntis

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

udarbejdet af Chris K. Mienert, CFU UC Syddanmark for

udarbejdet af Chris K. Mienert, CFU UC Syddanmark for Indholdsfortegnelse Grundlæggende om lån af e-bøger hos CFU... 2 Søg og book e-bøger i mitcfu... 3 Søg e-bogstitler... 4 Brug filter... 5 E-bogs ikonet... 6 Bestil materialet... 7 Booking-kurv (indkøbsposen)...

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2011-2012. Frederikssund Badminton Klub introducerer ny hjemmeside og online betaling af kontingent

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2011-2012. Frederikssund Badminton Klub introducerer ny hjemmeside og online betaling af kontingent VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2011-2012 Frederikssund Badminton Klub introducerer ny hjemmeside og online betaling af kontingent Frederikssund Badminton Klub introducerer ny hjemmeside og online betaling af kontingent!

Læs mere

1. Administrer brugerkonti. Januar 2011

1. Administrer brugerkonti. Januar 2011 1. Administrer brugerkonti Januar 2011 Brugervejledning til Dantek MaterialeValg Januar 2011 Copyright 2011 by Dantek A/S Vejledningen er udformet af Mads K. Petersen med bidrag fra Ole Sloth Carlsen.

Læs mere

Septimana RESERVERING AF LOKALER

Septimana RESERVERING AF LOKALER RESERVERING AF LOKALER INDHOLD 1. RESERVERING AF LOKALER.... 1 1.1. GENEREL RESERVERING FRA EGET SKEMA:... 1 1.2. TILFØJ ET LOKALE TIL EN BRIK PÅ EGET SKEMA:... 6 1.3. OPRET RESERVATION FRA LOKALETS SKEMA...

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

VEJLEDNING TIL MØDEBOOKING PÅ WWW.AGROPARK.DK

VEJLEDNING TIL MØDEBOOKING PÅ WWW.AGROPARK.DK Kære lejere. Som I nok alle ved, har vi - efter lejernes ønske om at kunne se, hvilke mødelokaler der er ledige - fået udviklet et booking-modul til Intranettet, hvorfra al booking af mødelokaler fremover

Læs mere

Booking af enkeltarrangement - Trin for Trin

Booking af enkeltarrangement - Trin for Trin Side 1 af 8 Booking af enkeltarrangement Trin for Trin Booking af enkeltarrangement - Trin for Trin Booking af ét tidsrum i ét lokale. 1. Gå ind på web-adressen: bibbook.dk 2. Indtast kunde-id og kodeord

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser April 2015 Version 2.0 Log ind i systemet Login i systemet 3pkontrol.sik.dk Undlad www i adressen! Log ind med din mailadresse og det password

Læs mere

Quick guide til Bording-online.dk

Quick guide til Bording-online.dk Quick guide til Bording-online.dk www.bording-online.dk www.bording-online.dk Kom godt i gang med Bording-online.dk. Denne Quick Guide giver dig en hurtig introduktion til de mest anvendte funktioner,

Læs mere

FORENINGSPORTALEN. Vejledning til brugere med adgangskode

FORENINGSPORTALEN. Vejledning til brugere med adgangskode FORENINGSPORTALEN Vejledning til brugere med adgangskode 1 Indholdsfortegnelse Afsnit Side 1. Adgangskode og startside 2 2. Glemt kodeord? 4 3. Skift af kodeord 5 4. Kontakt os 6 5. Søg ledige tider Booking

Læs mere

How to! Sidst tilrettet maj 2015

How to! Sidst tilrettet maj 2015 How to! Sidst tilrettet maj 2015 Indhold Hvordan- How to!... 1 Opretter jeg Afdelinger og Kategorier?... 3 Opretter jeg et Fag?... 4 Sammenspil.... 8 Tilføjer jeg elever til et Sammenspil... 10 Tildeler

Læs mere

Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger

Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger 1. Adgang til kemidatabasen Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Marts 2014 Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger Her kan du skrive dit brugernavn og adgangskode Brugernavn: Adgangskode: Kemidatabasen finder

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

Kvikmanual til FacilityNet

Kvikmanual til FacilityNet Kvikmanual til FacilityNet Om FacilityNet?... 2 Trin 1 - Aktiver din brugerprofil... 3 Trin 2: Opret ny bestilling... 4 Trin 3: Vælg varer... 5 Trin 4: Indtast ordreinformationer... 6 Trin 5: Registrer

Læs mere

HJEMMESIDE Brugervejledning

HJEMMESIDE Brugervejledning HJEMMESIDE Brugervejledning Antalis DK Her får du Antalis, Europas førende distributør af papir, emballageløsninger og medier til visuel kommunikation, brugervejledning til vores hjemmeside. «Just Click

Læs mere

Express Import system

Express Import system Express Import system Vejledning til modtagere TNT Express Import system TNTs Express Import system gør det let for dig at få afhentet dokumenter, pakker eller paller i 168 lande på Modtager betaler basis.

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

LEMAN / Præsentation

LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation Velkommen til LEMAN Internet booking. Vi vil i det følgende gennemgå login, opsætning og indtastnings-muligheder. Systemet findes på http://booking.leman.dk eller via LEMAN s hjemmeside.

Læs mere

Overfør filer til Office 365 - online

Overfør filer til Office 365 - online Introduktion til Office 365 online portal Office 365 er det nye system som vi overgår til efter sommerferien (skole året 2014-2015). Alle får pr. automatik tildelt en konto når de starter på Hjørring Gymnasium

Læs mere

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland Bookingsystem til hoteller -Data: C5 bookingsystem til hoteller Indhold 1. Daglig brug af bookingsystemet. 2. Ny booking et værelse 3. Ny booking flere værelser 4. Ankomst 5. Rengøring 6. Afrejse 7. Værelsesoversigt

Læs mere

Det digitale bestyrelsesrum. Vejledning. Version 2.0

Det digitale bestyrelsesrum. Vejledning. Version 2.0 Det digitale bestyrelsesrum Vejledning Version 2.0 September 2012 2 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Om afdelingens eller organisationens hjemmeside... 4 Hvem har adgang til hvad?... 4 Hvad kan vi

Læs mere

VEJLEDNING I CONVENTUS... 1

VEJLEDNING I CONVENTUS... 1 Indhold VEJLEDNING I CONVENTUS... 1 ANSØGNINGER... 2 DETAILBOOKING... 7 AFBOOKING... 9 FRITIDSPORTALEN... 10 Vejledning i Conventus Log på foreningens profil på www.conventus.dk. Hvis ikke den kommunale

Læs mere

BPW THE QUALITY FACTOR TT ONLINE. Nemt Hurtigt Sikkert. www.ttonline.dk

BPW THE QUALITY FACTOR TT ONLINE. Nemt Hurtigt Sikkert. www.ttonline.dk BPW THE QUALITY FACTOR TT ONLINE Nemt Hurtigt Sikkert www.ttonline.dk TT ONLINE www.ttonline.dk ERMAX TT Online... Online bestilling, når det passer dig Med TT Online behøver du ikke længere at bruge unødvendig

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

EasyXP Serien. Kom godt i gang bruger/beboer

EasyXP Serien. Kom godt i gang bruger/beboer EasyXP Serien Kom godt i gang bruger/beboer Rev. 3.20 2006 KEsolutions ApS all rights reserved Author: JS.11.12.2006 Easy ver.3.20 Side 2/10 Indholdsfortegnelse 1. Brugerfladen på terminalen side 3 Brugerflade

Læs mere

Skolebiblioteket Snedsted skole 2012/13. Skolebibliotekarer: Poul Erik Weber (PW) Heidi Thing (HT)

Skolebiblioteket Snedsted skole 2012/13. Skolebibliotekarer: Poul Erik Weber (PW) Heidi Thing (HT) Skolebiblioteket hæ fte Snedsted skole 2012/13 ns o i at for e rm er r o f læ In Skolebibliotekarer: Poul Erik Weber (PW) Heidi Thing (HT) 1 Hvor er mellemgruppens og overbygningens depoter? (Indskolingen

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

GECKO Booking Gavekort-/shop modul vejledning

GECKO Booking Gavekort-/shop modul vejledning GECKO Booking Gavekort-/shop modul vejledning Dette modul giver dig mulighed for at sælge gavekort og varer direkte fra din hjemmeside. Sælger du gavekort, holder systemet automatisk styr på alle dine

Læs mere

AgeForce MINI vejledning

AgeForce MINI vejledning AgeForce MINI vejledning Velkommen til AgeForce et enkelt og sikkert netværk for dig over 50 I denne korte guide fortæller vi dig hvordan du: - Opretter en gratis profil på www.ageforce.dk. - Redigerer

Læs mere

Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk.

Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk. Stifinder Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk. Den bruges også til at Oprette, Slette, Flytte og Omdøbe, samt sortere i dem. Den traditionelle

Læs mere

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til bydende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Overfør filer til Office 365 - online

Overfør filer til Office 365 - online Introduktion til Office 365 online portal Office 365 er det nye system som vi overgår til efter sommerferien (skole året 2014-2015). Alle får pr. automatik tildelt en konto når de starter på Hjørring Gymnasium

Læs mere

Elevskema. Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer.

Elevskema. Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer. Elevskema Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer. Forudsætningen for at arbejde med modulet Elevskema er, at der i Untis er oprettet elever, som er tilknyttet

Læs mere

Medicinskema og Recepter

Medicinskema og Recepter Kom godt i gang med: Medicinskema og Recepter EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23

Læs mere

QUICK GUIDE. til E-handel

QUICK GUIDE. til E-handel QUICK GUIDE til E-handel QUICK GUIDE Via vores hjemmeside www.ecolab.dk får du adgang til vores E-handel. Her kan du bl.a. finde produktbeskrivelser, sikkerhedsdatablade samt se hvilke produkter, der er

Læs mere

Guide til Online tidsbestilling - en del af eportalen Revideret 26-06-2012

Guide til Online tidsbestilling - en del af eportalen Revideret 26-06-2012 Guide til Online tidsbestilling - en del af eportalen Revideret 26-06-2012 Indledning Med online tidsbestillingsmoduelt i Xdont, åbnes der for CGM s e-portal - kaldet Nembehandling.dk. Dette sted vil være

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Velkommen til REX onlinehjælp... 1 Søgning... 3 Hvordan kan du bruge søgefeltet i enkel søgning?... 3

Læs mere

Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver

Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Om denne brugermanual... 3 Registrering af bruger... Error!

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning og brug side 2 2. Brugerfladen på terminalen side 3 Brugerflade side 3 Reservation side 4 Sprog side 5

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning og brug side 2 2. Brugerfladen på terminalen side 3 Brugerflade side 3 Reservation side 4 Sprog side 5 EASY 3000/ EASY 4000 BRUGER Indholdsfortegnelse 1. Indledning og brug side 2 2. Brugerfladen på terminalen side 3 Brugerflade side 3 Reservation side 4 Sprog side 5 3. Brugerfladen på Internettet side

Læs mere

Filer og Mapper. Filer. Mapper

Filer og Mapper. Filer. Mapper Indhold Filer og Mapper... 3 Filer... 3 Mapper... 3 Stifinder... 4 Eksempler på stifinder... 5 Markering af drev, filer og mapper... 5 Vælg vilkårlige mapper/filer... 7 Selandias drev... 8 Opret ny mappe...

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

Vejledning til teknisk serviceleder

Vejledning til teknisk serviceleder Indholdsfortegnelse Vejledning til teknisk serviceleder Indledning.. side 2 Login.. side 3 Mine anlæg... side 4 Søg ledig tid enkeltbooking side 6 Søg ny sæsontid.. side 11 Side 1 Indledning Det er vigtigt,

Læs mere

Vejledning til oprettelse af medarbejderadgange til det digitale dialoghjul

Vejledning til oprettelse af medarbejderadgange til det digitale dialoghjul Vejledning til oprettelse af medarbejderadgange til det digitale dialoghjul Indhold Retningslinjer i forbindelse med oprettelse af medarbejderadgange... 1 Sådan kommer du i gang... 2 Hvis en medarbejder

Læs mere

Kom godt i gang med DanaShop

Kom godt i gang med DanaShop Kom godt i gang med DanaShop Tillykke med jeres nye webshop I din webshop fra DanaWeb findes der utroligt mange muligheder for at tilpasse den til lige netop jeres behov. DanaWeb har opsat alle shoppens

Læs mere