SØGNING OG BOOKING I BIBLIOTEKSSYSTEMET ALEPH Udvidet vejledning Oktober 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SØGNING OG BOOKING I BIBLIOTEKSSYSTEMET ALEPH Udvidet vejledning Oktober 2004"

Transkript

1 SØGNING OG BOOKING I BIBLIOTEKSSYSTEMET ALEPH Udvidet vejledning Oktober 2004 Center for Undervisningsmidler Københavns Kommune

2 Adgang til CU s samlinger fås via: Klik på Søg og bestil. Vælg samling: (Dette er en gennemgang i Sætsamlingen). 2

3 Vælg søgeform i Sætsamlingen Skriv søgeord i Skriv ord og klik på Søg Man kan trunkere sin søgning, det giver et større søgeresultat. Det sker med? (spørgsmålstegn) efter søgeordet. Venstretrunkering og trunkering midt i et ord er også muligt. Eksempel: Prøv at lave to søgninger og sammenlign resultaterne: Søgning 1: Christian Søgning 2: Christian? 3

4 Når man har foretaget en søgning kan den udvides eller indsnævres. Klik på Søg eller tast Enter. Søgningen kan fra dette skærmbillede indsnævres eller udvides. Dette gøres med funktionen Præciser. Når man har klikket på Præciser ser man nedenstående skærmbillede, som gør det muligt at bruge operatorerne Og, Eller, Ikke på det fundne søgesæt. 4

5 I Trin 1 vælges operator. I Trin 2 skrives søgeord. Hvis f. eks kun bogligt materiale ønskes, vælges Materialetype i feltet Søg i felt (Og skal så være valg som operator i Trin 1) og papirform skrives. Hvis klassetrin ønskes markeres Klassetrin i Søg i felt og f.eks 7. klasse skrives (bemærk 7 uden punktum). Hvis aldersgruppe ønskes markeres Alder i Søg i felt og feltet udfyldes. Bøger med et lix-tal mellem f.eks. 6 og 8, markeres i Lix i Søg i felt skrives: 06->08 (bemærk nullerne). Klik på Søg. 5

6 Søgesættet vil se således ud (med søgeordene hvaler? og papirform) 10 poster af søgesættet vises, resten af posterne ses ved at klikke på Næste side Klik på posten for at se mere om den enkelte titel. Følgende billede fremkommer: Man kan videresøge på de understregede ord. F. eks vil andre poster med Emneord: isbjerge eller lignende emneord kunne ses i både ALEPH og på Internettet ved at klikke herpå. 6

7 En anden mulighed for at indsnævre eller udvide en søgning ligger i at kombinere flere søgninger. Når man har foretaget en søgning gemmes denne som en Søgehistorie, klik herpå. Følgende billede ses: Markér de søgesæt, der ønskes kombineret (i dette tilfælde haller og hvaler). 7

8 Herefter vælges hvordan søgesættene skal kombineres. Vælg Og hvis titler af Haller om hvaler ønskes. Klik på Søg. Markér det ønskede søgesæt og klik på Vis. Og de kombinerede titler ses. 8

9 Man kan også foretage CCL-søgninger dvs. Kommandostyret søgning, her kan bl.a. fritekstsøgninger og søgninger med kommandoer foretages i samme søgning. Klik på CCL. Indtast søgestreng. I dette eksempel ønskes en søgning på poster enten til 3. klasse eller til 9 årige, (disse to søgekriterier sættes i parentes), om Egypten/Ægypten. Klik på Søg. Yderligere begrænsning kan indsættes ved bl.a. at vælge sprog eller materialetype. 9

10 En anden måde at søge på er at bruge Registersøgning. Dvs. at man bladrer gennem et alfabetisk register, bl.a. et forfatterregister. Vælg f. eks Forfatter i Vælg register. Skriv forfatternavn med efternavn først. (Hvis man er usikker på et fornavn, undlader man at skrive det og så vil man så få vist alle med det efternavn i listen og kan derefter vælge). Klik på Søg. 10

11 Klikkes der på et af de understregede ord i listen, kommer man over i den tidligere form for liste, som giver mulighed for at se fuldtekst og lagerprofiler. Denne Bladre-funktion kan være nyttig ved flere former for søgning. Prøv f.eks. nogle af følgende søgninger i emneord eller DK5 (= decimalklassemærke) Pubertet 89.3 Anderledes Kammerater Alkohol Narko 11

12 Booking: Det er muligt selv at booke ønskede titler, hvis Brugernavn og Adgangskode haves. Hvis ikke er CU s booking åben mandag til fredag fra kl , tlf VÆR OPMÆRKSOM PÅ, AT BOOKING IKKE FOREGÅR VIA KURVEFUNKTION. Søgning foretages i Sætsamling i Søg i felt. Foretag søgningen og klik på Søg. 12

13 Læs evt. mere om de enkelte poster ved at klikke på den understregede titel. Afmærk de poster, der ønskes booket. Bemærk, at 7 poster kan bookes ad gangen. Klik på Næste side, hvis poster fra næste side også ønskes booket. Hvis en lagerprofil ønskes, klikkes på Lagerprofil. 13

14 Følgende skærmbillede fremkommer: Faustnumre på de ønskede titler ses. Klik på Søg. Her kan ses, hvornår et materiale eller flere er ledigt. F.eks. er der 54 stk. ledige fra uge 38 og 8 uger frem (lånetiden for bogligt materiale). Hvis et materiale ønskes i 54 ex. i 8 uger, skal der være 54 ex. ledige i alle 8 uger. Desuden skal materiale være ledigt ugen efter lånetiden = håndteringstid. Husk, at CU har en ekspeditionstid på en uge, dvs. at et materiale ikke kan bookes til indeværende uge. Luk de to lagerprofilsbilleder. 14

15 Herefter vælges Booking Password og Adgangskode udfyldes. 15

16 Følgende skærmbillede fremkommer: Udfyld Antal ønskede bøger, klik på tabulatorknappen, herefter udfyldes ønskede Startdato (f.eks. skrives uge 38, 2004 som 0438 eller , dette omgenereres ved klik på tabulator til en dato). Klik på tabulatorknap og Antal dage udfyldes automatisk (bl.a. 56 dage (8 uger)) for bøger, og 21 daqe (3 uger) for tv-programmer). Hvis lånet går indover f.eks efterårsferien tillægges automatisk 1 uges lånetid. Klik på tabulatorknappen igen og Slutdatofeltet udfyldes automatisk. Herefter klikkes på tabulatorknappen og Initialer udfyldes. Hvis 2 eller flere titler er overført fra ALEPH-søgesystemet klikkes på Næste titel, og antal, dato og initialer udfyldes. Til sidst klikkes på Reserver. Hvis en kortere låneperiode ønskes, f.eks 4 uger i stedet for 8, udfyldes feltet Antal dage med 28 dage. 16

17 Følgende skærmbillede ses: Hvis der i Status står Muligt, klikkes i feltet Vælg, så flueben fremkommer. Dernæst vælges Accepter. Hvis der i Status står Ønsket antal ikke til rådighed, klikkes på Tilbage. I lagerprofilen kan man se, hvornår materialet ellers er ledigt. Hvis bookingen er lykkedes, ses følgende billede: 17

18 Det er muligt at booke titler direkte i Bookingbilledet uden at overføre titlerne fra ALEPH-søgesystemet først, hvis Titel eller Bestillings/faustnr. haves. Klik først på Blank. Titelfeltet udfyldes. Hvis kun Bestillings/faustnr. haves udfyldes dette felt. Klik dernæst på. Dette billede vises: Der klikkes på den ønskede titel. 18

19 Titlen er nu ført over i Bookingbilledet, og antal, periode og initialer udfyldes. En lagerprofil kan ses eller materialet kan forsøges Reserveret som tidligere beskrevet. 19

20 Kurvefunktion, download og mail Det er muligt at gemme sine søgninger, hvis man vil udskrive dem eller maile dem som tekstfil til sig selv eller andre til senere brug. Vær opmærksom på, at booking af materialer ikke foregår via kurv. Udskrivning eller via kurv Foretag en søgning eller flere søgninger (i dette eksempel i Sætsamlingen) og klik på Søg (eller brug enter). Udvælg de poster, der ønskes gemt og klik på Gem udvalgte eller Til kurv. Klik på Kurv. 20

21 De valgte poster vises, klik herefter på Download/Mail. Følgende billede ses: Herfra kan mailes eller gemmes som tekstfil. Hvis en tekstfil via ønskes, vælges udskrivningsformat og adresse skrives her, herefter klikkes på Send. (Den sendte mail ses som E-post fra dit i dit mailsystem). Hvis tekstfil ønskes: Vælg udskrivningsformat, giv evt. listen et navn og en note. Send. 21

22 Klik på Gem udvalgte. Og dernæst på Gem. Vælg, hvor listen skal gemmes f. eks. dokumenter, giv et filnavn og klik på Gem. 22

23 Herefter klikkes på Åbn mappe Højreklik på mappen, vælg Åbn med og dernæst Microsoft Word eller Wordpad 23

24 Følgende skærmbillede ses og listen kan udskrives. Hvis kun poster fra en enkelt søgning ønsket udskrevet eller sendt som tekstfil gøres dette direkte fra søgebilledet (det er så ikke nødvendigt at lægge i kurv først). Vælg de ønskede titler og klik på Download/mail. Vælg samme fremgangsmåde som ved udskrivning og mail af tekstfiler via kurvefunktionen. 24

25 Status og mankolister I Booking-delen er det muligt at bruge funktionerne Se status og Mankoliste. Klik på Booking Her kan skolebibliotekaren/institutionslederen indtaste sit brugernavn og adgangskode: 25

26 Med funktionerne Se Status og Mankoliste kan skolebibliotekaren/institutionslederen få et overblik over hvad skolen/institutionen pt. har lånt hos CU samt bestillinger. I mankolisten ses, hvor mange eksemplarer skolen skylder, og hvad der er hjemkaldt. Klik på Se status: Klik på Institution: 26

27 Skriv Institutionsnr., vælg Sorteringskriterium (status = hele skolen), klik på Søg. Følgende skærmbillede ses. Status på et enkelt lån, kan følges her, klik på Udlånsnr. Udskriv herfra. 27

28 Hvis status på en enkelt lærer ønskes vælges Initialer i Sorter efter og derefter Udfyldes feltet Initialer. Til sidst klikkes på Søg. Mankoliste ses ved at klikke her og derefter udfylde skolenr. OBS!! Afbestilling/annullering og forlængelse af lån kan kun ske hos CU-booking på mellem kl

29 Søgning i Informationssamlingen Søgning i Informationsafdelingens materialer foregår på samme måde som i Sætsamlingen. Søgeresultaterne fremstår dog anderledes. Bemærk, at det er endnu IKKE er muligt at bruge Bestil-funktionen eller Låneroplysninger. 29

30 Kurv, download og mail i Informationssamlingen Marker titel/titler fra en eller flere søgninger, der ønskes gemt som tekstfil, klik på Gem udvalgte eller til kurv og klik på Kurv. Følgende skærmbillede fremkommer: Klik på Download/mail og følg samme fremgangsmåde som beskrevet i Sætsamlingen. Hvis kun poster fra en enkelt søgning ønskes udskrevet som tekstfil eller mail, er det ikke nødvendigt at lægge i kurv først. 30

31 De ønskede poster markeres, klik herefter på Download/mail og gør som beskrevet i udskrivning og mail via kurvefunktionen. 31

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11 BEGREBER I DANTEK... 2 SAMLINGER... 2 Informationssamlingen... 2 Udlånssamlingen (sætsamlingen)... 2 BOOKING... 2 RESERVERING... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SIMPEL SØGNING... 5 AVANCERET

Læs mere

Kom hurtigt i gang med Dantek BiblioMatik. KvikGuide september 2010

Kom hurtigt i gang med Dantek BiblioMatik. KvikGuide september 2010 Kom hurtigt i gang med KvikGuide september 2010 2 KvikGuide Kom hurtigt i gang med Kvik-Guide Copyright 2010 by Dantek A/S Vejledningen er bearbejdet af Mads K. Petersen På www.dantek.dk vil brugere af

Læs mere

Book-IT's udviklingsgruppe har udarbejdet forslag til et undervisningsmateriale, som kan anvendes til introduktion af skolens OPAC.

Book-IT's udviklingsgruppe har udarbejdet forslag til et undervisningsmateriale, som kan anvendes til introduktion af skolens OPAC. Book-IT's udviklingsgruppe har udarbejdet forslag til et undervisningsmateriale, som kan anvendes til introduktion af skolens OPAC. Materialet er udarbejdet til mellemtrinet og overbygningen/lærere. Til

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

4 KvikGuide Et hurtigt indblik i Dantek BiblioMatik

4 KvikGuide Et hurtigt indblik i Dantek BiblioMatik 4 KvikGuide Et hurtigt indblik i Dantek BiblioMatik KvikGuide Et hurtigt indblik i Dantek BiblioMatik af Mads K. Petersen Copyright 2010 by Dantek A/S ISBN 978-87-89207-39-1 Layout: Brandstifter as, www.brandstifter.dk

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Velkommen til REX onlinehjælp... 1 Søgning... 3 Hvordan kan du bruge søgefeltet i enkel søgning?... 3

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

FORENINGSPORTALEN. Vejledning til brugere med adgangskode

FORENINGSPORTALEN. Vejledning til brugere med adgangskode FORENINGSPORTALEN Vejledning til brugere med adgangskode 1 Indholdsfortegnelse Afsnit Side 1. Adgangskode og startside 2 2. Glemt kodeord? 4 3. Skift af kodeord 5 4. Kontakt os 6 5. Søg ledige tider Booking

Læs mere

10. Booking i ElevWeb og Dantek BiblioMatik

10. Booking i ElevWeb og Dantek BiblioMatik 10. Booking i ElevWeb og Dantek BiblioMatik Indhold Velkommen til Booking... 3 Hvad er booking?... 3 Booking i Dantek BiblioMatik og ElevWeb... 3 Booking via ElevWeb... 5 Sådan udfører lærerne en booking...

Læs mere

Guide til hvordan du får mest muligt ud af søgeresultatet

Guide til hvordan du får mest muligt ud af søgeresultatet Guide til hvordan du får mest muligt ud af søgeresultatet 1. Resultatlisten Når du klikker ind på selve resultatlisten, får du vist alle de materialer, der matcher din søgning. For hvert materiale er der

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Vejledning i registrering på Materialeplatformen for forlag og andre producenter af læremidler

Vejledning i registrering på Materialeplatformen for forlag og andre producenter af læremidler Vejledning i registrering på Materialeplatformen for forlag og andre producenter af læremidler 1 Login på Materialeplatformen... 4 2 Din producentprofil... 6 2.1 Skift profil efter login... 6 2.2 Redigér

Læs mere

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom. Lectio Lectio Bogdepotvejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Forord

Læs mere

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook Hvidovre Kommune Vejledning i brug af Interbook Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 4 Kodeordet er nu skiftet Startsiden... 4 Startsiden... 5 Søg ledige

Læs mere

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Arbejde i faner Google Apps arbejder i faner, derfor er det vigtigt, du er bekendt med det. Mappen

Læs mere

E-mail. Outlook. Outlook.com

E-mail. Outlook. Outlook.com E-mail Outlook Outlook.com Indhold e-mail elektronisk post... 3 e-mail adresse... 3 Opstart af Microsoft Outlook.com... 4 Skærmbilledet i Outlook... 5 Arbejd med e-mail... 6 Sende e-mail... 7 Modtage og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad. En bestemt aktivitet... 4 Ad. Et bestemt sted... 5 Eksempel på at søge flere tider på en gang i én forespørgsel...

Indholdsfortegnelse. Ad. En bestemt aktivitet... 4 Ad. Et bestemt sted... 5 Eksempel på at søge flere tider på en gang i én forespørgsel... Indholdsfortegnelse Kort om Interbook.roskilde.dk.... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Hjælpefunktion... 3 Startsiden... 4 Nyheder... 4 Søg ledige tider enkelt søgning... 4 Ad. En bestemt aktivitet... 4 Ad.

Læs mere

Brugervejledning for virksomheder

Brugervejledning for virksomheder Brugervejledning for virksomheder Indholdsfortegnelse 1 Hvad kan virksomheden bruge Praktikpladsen.dk til?... 2 2 Virksomhedens forside... 2 3 Rediger virksomhedsprofil... 3 3.1 Stamdata... 3 3.2 Øvrige

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Vejledning til projekterende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til projekterende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til projekterende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 4 Log på... 5 Opret din bruger... 5 Personlige informationer... 5 Gem login... 6 Glemt password... 6 Brugerfladen

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook

Vejledning i brug af Interbook Vejledning i brug af Interbook Kultur- og Fritidsforvaltningen Fritidssektionen 28. april 2008 Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 3 Startsiden... 4

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU ONLINE KALENDER

SÅDAN BRUGER DU ONLINE KALENDER SÅDAN BRUGER DU ONLINE KALENDER I vejledningen bruger vi det gratis program Google kalender som eksempel til at vise, hvordan man bruger en online kalender. DU SKAL I FORVEJEN: Kunne bruge en browser og

Læs mere

Manual til brug af Redoffice OneCompany s webshop

Manual til brug af Redoffice OneCompany s webshop Manual til brug af Redoffice OneCompany s webshop Side 1 af 17 Indhold i manual til Redoffice OneCompany s webshop: - Første kapitel er en general manual til webshoppen. - Andet kapitel omhandler søgemuligheder

Læs mere

Quickguide til www.erhvervskvinder.dk

Quickguide til www.erhvervskvinder.dk Quickguide til www.erhvervskvinder.dk ErhvervsKvinders hjemmeside er opdelt i en del, som er åben for alle og en del, der er forbeholdt medlemmerne. Viden om ErhvervsKvinder: Vil du vide noget om ErhvervsKvinder?

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 6 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut uge... 9 Godkendte/afviste ugesedler...

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Det er nu muligt at booke lokaler i Vallensbæk Kommune via Internettet og kommunens hjemmeside. Du får adgang til siden ved at følge nedenstående

Læs mere

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 19.12.2013 Indhold 1 Indledning... 5 1.1

Læs mere

Blogger i Picasa. Hvad er Blogger egentlig? På Picasa s billedbakke er der et stort ikon der vises som et B

Blogger i Picasa. Hvad er Blogger egentlig? På Picasa s billedbakke er der et stort ikon der vises som et B Blogger i Picasa. Hvad er Blogger egentlig? På Picasa s billedbakke er der et stort ikon der vises som et B Blogger er en dagbog på internettet, som du kan skrive i og dele med dine venner samt alle andre,

Læs mere