LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE"

Transkript

1 Udviklings- og Strategiudvalget den , s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget Dagsorden Tirsdag den 10. september 2013 kl. 08:15 afholder Udviklings- og Strategiudvalget møde i udvalgsværelse 1.

2 Udviklings- og Strategiudvalget den , s. 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Sag nr: Side: 01 Turismeaktiviteter i Lyngby-Taarbæk Kommune Liv i byen 5 03 Meddelelser til udvalgets medlemmer - september

3 Åbent punkt Udviklings- og Strategiudvalget den , s.3 Turismeaktiviteter i Lyngby-Taarbæk Kommune Sagsfremstilling Udviklings- og Strategiudvalget anmodede den 11. juni 2013 udvalget om en orienteringssag om turismeaktiviteter i Lyngby-Taarbæk Kommune. I det følgende gives en kort redegørelse for turismeaktiviteterne i Kommunen, herunder en afgrænsning af turismeerhvervet og af henholdsvis lokale, regionale og nationale turismeorganer. De primære turisterhverv tæller omkring 150 lokale virksomheder, heriblandt velkendte attraktioner i kommunen jf. brochuren omtalt nedenfor, samt kommunens restaurationer, kulturtilbud og overnatningsmuligheder. Aktiviteterne for turister er beskrevet i en brochure udarbejdet i forbindelse med afviklingen af VM i kano- og kajakroning på Bagsværd Sø den september Turistbrochuren (bilag) kan findes på hjemmesiden: https://sites.google.com/a/kano-kajak.dk/canoemarathon/home/i-m-a-fan/touristgui de, og er også udgivet på engelsk. Brochuren beskriver turismeaktiviteter inden for følgende kategorier: Shopping og spisesteder Kunst og kultur Slotte og parker Natur og motion Friluftsbade og svømmehaller Forlystelser. Der kan konstateres en stigning i de sidste par år i antallet af restaurationer i Kommunen og forvaltningen vurderer, at antallet af overnatninger i kommunen siden 2007 er steget med over 4 procent pr. år. Dette afviger fra landstendensen, hvor antallet af overnatninger er faldet med -0,1 procent pr. år. Kommunen lægger desuden arealer til forholdsvis store kulturelle arrangementer og sportsbegivenheder (BT halvmaraton, Ulvedalene, Challenge Copenhagen mm.). Herudover udvikles og formidles de lokale turistattraktioner også af de formelle turistorganisationer/-foreninger, som omfatter: Turistforeningen i Kgs. Lyngby og Omegn, Wonderful Copenhagen Visitnordsjælland Visitdenmark Turistforeningen i Kgs. Lyngby og Omegn har sin hovedaktivitet i forhold til drift af Visitnordsjælland og Wonderful Copenhagen (WoCo)

4 Åbent punkt Udviklings- og Strategiudvalget den , s.4 samarbejder om at tiltrække turismen til regionen. Flere af kommunens forlystelser og tilbud er placeret på WoCo's top-10. Trine Nebel Schou (B) er medlem af repræsentantskabet for Wonderful Copenhagen, hvis rolle det er at rådgive og vejlede Wonderful Copenhagens bestyrelse. Økonomiske konsekvenser Opgaven er løst inden for rammen. Beslutningskompetence Udviklings- og Strategiudvalget. Indstilling Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

5 Åbent punkt Udviklings- og Strategiudvalget den , s.5 Liv i byen 2. Sagsfremstilling Udviklings- og Strategiudvalget har ønsket at drøfte, hvordan kommunen kan medvirke til at skabe mere og andet liv i byen. Liv i byen kan skabes gennem aktiviteter i byen, fx i tilknytning til kommunens kulturelle tilbud, på offentlige pladser mv. eller ved blot at stille rammer til rådighed for borgernes egne initiativer. I Lyngby-Taarbæk Kommune spiller handlen en central rolle i at få liv i byen, ligesom byfortætning, herunder flere boliger til studerende. Kulturstrategien for kan også give inspiration. Nogle kommuner bruger livet i byen til at brande sig som en attraktiv bosætnings- og/eller erhvervskommune. Liv i byen er således både en mangefacetteret ambition og noget, som vil skulle skabes i et tæt samspil mellem relevante aktører, herunder Kommunen. Andre kommuners initiativer på området er beskrevet i notat herom (bilag). For at skabe et fælles billede af ambitionen, det kommunale bidrag og samspillet med andre aktører, peger forvaltningen på at der i et kortere forløb frem mod årsskiftet sker en tematisk drøftelse af temaet LIV I BYEN, hvor der bl.a. søges fælles svar på følgende: - Hvad er det for liv, vi gerne vil skabe? - Hvad skaber liv? - Hvem kan og skal bidrage til livet og hvordan? - Hvad vil vi gerne opnå med mere liv? En tematisk drøftelse af disse spørgsmål vil også have fokus på økonomi og organisation. Det fremgår af notatet at ambitionen om at skabe mere eller andet liv kan have forskellige strategiske tilgange og organiseres på mange måder. For de fleste kommuner vil det forudsætte en kommunal opprioritering og/eller omorganisering af området. I forbindelse med den administrative omorganisering pr. 1. september 2012 er der etableret en tværorganisatorisk arbejdsgruppe bestående af de fagligheder og kompetencer, som er relevante i forbindelse med arrangementer og events, herunder en kulturkonsulent og myndighedspersoner fra det tekniske område. Arbejdsgruppen er ad hoc-organiseret og samles, når der er en konkret henvendelse omkring et arrangement eller en event. Tanken bag dette er, at det skal være nemt for de, som ønsker at tage sådanne initiativer, at få kontakt til kommunen og dermed en hurtig behandling af deres ansøgninger. Gruppen arbejder ikke proaktivt og igangsættende med dette. Dette skyldes bl.a. de begrænsede ressourcer på området, både hvad angår personale og driftsmidler.

6 Åbent punkt Udviklings- og Strategiudvalget den , s.6 Forvaltningen anbefaler på den baggrund, at der igangsættes en tematisk drøftelse af LIV I BYEN frem mod årsskiftet og en proces herfor kunne se således ud: September: Udviklings- og Strategiudvalget tager stilling til den fremadrettede politiske drøftelse af emnet, jf. den her skitserede proces: Oktober: Udviklings- og Strategiudvalget får et inspirationsoplæg med fx kommunale erfaringer, forskningsmæssige pointer og lign. November: Udviklings- og Strategiudvalget drøfter de fire centrale spørgsmål, jf. ovenfor, på baggrund af oplæg fra forvaltningen - baseret på inspirationsoplægget December: Udviklings- og Strategiudvalget præsenteres for et LIV I BYEN-projekt, som kan danne grundlag for et netværksdrevet samarbejdsprojekt med relevante aktører i 2014, såfremt dette besluttes politisk. En sådan beslutning vil skulle træffes i Kommunalbestyrelsen, efter indstilling fra Udviklings- og Strategiudvalget og Økonomiudvalget. Økonomiske konsekvenser Udviklingsforløbet vil kunne afholdes inden for rammen. Et efterfølgende netværksorienteret samarbejdsprojekt og eventuelle efterfølgende om- eller opprioriteringer for at styrke kommunens rolle og bidrag, vil kunne have økonomiske konsekvenser. Disse vil således skulle beskrives og vurderes nærmere som led i et sådan forløb. Beslutningskomptence Udviklings- og Strategiudvalget. Indstilling Forvaltningen foreslår, at Udviklings- og Strategiudvalget drøfter ovenstående og at den beskrevne proces for en tematisk drøftelse af liv i byen igangsættes.

7 Åbent punkt Udviklings- og Strategiudvalget den , s.7 Meddelelser til udvalgets medlemmer - september Kortlægning af iværksætter- og vækstaktiviteter Forvaltningen igangsætter i samarbejde med Lyngby-Taarbæk Vidensby i efteråret 2013 en kortlægning af iværksætter- og vækstaktiviteter i området. Kortlægningen skal skabe et overblik over de aktører, der er på området, deres tilbud og deres brugere. Formålet er at få en dialog med aktørerne om, hvordan man realiserer den del af vidensbystrategiens erhvervsindsats, der handler om at være en kommune med langt flere iværksættere og vækstvirksomheder, gennem bedre koordinering, videndeling og deling af faciliteter. Kommunens iværksætterkurser, der leveres af InitiativGruppen, vil indgå i kortlægningen. 2. Orientering om arbejde med digital løsning ved udleje og udlån af lokaler Udviklings- og Strategiudvalget bad i forbindelse med drøftelsen vedrørende forretningsstrategi for kommunale arealer og ejendomme i Lyngby-Taarbæk Kommune i august 2013 om en status for implementering af et digitalt bookningssystem i forbindelse med lån og leje af kommunens lokaler. Forvaltningen har i forlængelse heraf udarbejdet et kort notat, hvoraf det bl.a. fremgår at forvaltningen regner med at have en løsning klar til beslutning ved årsskiftet (bilag). 3. Til- og afgang af virksomheder Udvalget har bedt forvaltningen om en opgørelse over til- og afgang af virksomheder i Kommunen i perioden med angivelse af, indenfor hvilke brancher, der tegner sig et vækstmønster, og om dette understøtter indsatsen i Vidensbystrategien. Forvaltningen har i juni 2013 orienteret udvalget om, at opgørelsen vil kunne ske på baggrund af data fra det centrale virksomhedsregister (CVR). Sagen har imidlertid måtte udsættes, fordi det viste sig, at datakørslen fra registeret er behæftet med så mange fejlkilder, at tallene ikke er retvisende, hvilket desværre ikke kan løses via en manuel bearbejdning. Andre kommuners erhvervskontorer har samme udfordring med CVR-data. For at opnå det ønskede dataoverblik over erhvervsudviklingen i kommunen vil forvaltningen iværksætte en analyse ved hjælp af NN Erhverv, som er et privat foretagende som benyttes af andre kommuner, herunder Gladsaxe Kommune. Tilbuddet fra NN Erhverv lyder på følgende:

8 Åbent punkt Udviklings- og Strategiudvalget den , s.8 "Opgørelse over til- og fraflytning Lyngby-Taarbæk Kommune fordelt på - Periode: 2011, 2012 samt 1. halvår og 2. halvår 2013 (2. halvår leveres medio januar 2014) - Definerede selskabsformer: A/S, ApS, I/S samt Enkeltmandsvirksomhed - Til- og fraflytninger med navngivne virksomheder, cvr. nr, p.nr. samt adresser før/nu og branche-koder - Sum (netto) - Vækstrate + / - i % ud fra samlede virksomhedsbase." Udgiften til denne analyse er på kr., som afholdes inden for rammen til erhvervsområdet.

9 Kunst og kultur Turistguide til Bagsværd og Lyngby

10 Shopping og spisesteder Kunst og kultur Slotte og parker Natur og motion Friluftsbade og svømmehaller Forlystelser

11 Shopping og spisesteder Bagsværd bymidte Søborg bymidte Lyngby bymidte Aldershvile Slotspavillon Regatta Pavillonen Nybro Kro Rest. v. Frederiksdal Friluftsbad Restaurant Havnehytten Den Gamle Have Skovlyst Bryggeri

12 Shopping og spisesteder Bagsværd bymidte Bagsværd bymidte ligger i gåafstand fra Bagsværd Sø og byder på en række specialforretninger og spisesteder. De to højhuse ved Bagsværd Hovedgade er sammen med Bagsværd Torv og År 2000 Pladsen et vartegn for området. På Bagsværd Torv kan man opleve Robert Jacobsens skulptur Polycrome III.

13 Shopping og spisesteder Søborg bymidte Søborg bymidte har et stort udbud af specialforretninger, caféer og spisesteder. Søborg rummer også Gladsaxe Kommunes rådhus, Gladsaxe Hovedbibliotek og Telefonfabrikken, som er byens aktivcenter og kulturhus. Endelig er der en del kirker, hvoraf den største er Gladsaxe Kirke.

14 Shopping og spisesteder Lyngby bymidte Lyngby har et rigt forretningsliv med over 200 specialbutikker, hyggelige caféer og spisesteder placeret langs Lyngby Hovedgade, i de historiske stræder og på byens pladser. I og omkring Hovedgaden findes desuden shoppingcentrene Magasin du Nord og Lyngby Storcenter med omkring 100 forretninger. Stadsbiblioteket i Lyngby Hovedgade 28 afholder en række arrangementer for både børn og voksne, herunder børneteater, koncerter og foredrag. Hver søndag formiddag fra maj til oktober afholdes Lyngby Loppetorv på parkeringspladsen ved Kanalvej bag Lyngby Storcenter. Loppemarkedet regnes for at være blandt Sjællands bedste.

15 Shopping og spisesteder Et besøg værd er også Damhuset (Lyngby Hovedgade 1 C), som sælger kunsthåndværk, og hvorfra man kan nyde den smukke udsigt ud over Mølleåen. Bagved Damhuset ligger Den Gule Længe med værksteder for en række anerkendte kunsthåndværkere. I den gamle vandmølle over for Damhuset har man mulighed for at se udstillinger med lokale kunsthåndværkere. Lyngby Vandmølle hævdes at være en af Danmarks ældste. Læs mere på: gladsaxe.dk/telefonfabrikken gladsaxe.dk/bibliotek

16 Shopping og spisesteder Spise- og traktørsteder ved Bagsværd Sø, Furesøen og Lyngby Sø Aldershvile Slotspavillon Slotsparken Bagsværd Aldershvile Slotspavillon, som ligger i Aldershvile Slotspark, blev opført i 1918 af grosserer Carl Olesen fra København. Han ønskede sig en sommerresidens med den bedste udsigt, som penge kunne købe. Slotspavillonen åbnede som restaurant i 1928 og er en romantisk helårs frokost- og aftenrestaurant. I Skovturshuset ved siden af Aldershvile Slotspavillon findes to gammeldags indendørs keglebaner.

17 Shopping og spisesteder Spise- og traktørsteder ved Bagsværd Sø, Furesøen og Lyngby Sø Regatta Pavillonen Skovalléen 42, Bagsværd 2880 Bagsværd Regatta Pavillonen har en enestående beliggenhed med panoramaudsigt over Bagsværd Sø. Alle lokaler er udsmykket af kunstneren Bjørn Wiinblad og udenfor findes flere terrasser og en petanquebane.

18 Shopping og spisesteder Nybro Kro Nybrovej Kgs. Lyngby Nybro Kro er smukt beliggende ned til Bagsværd Sø. Hovedhuset i Nybro Kro stammer fra midten af 1800-tallet, og stedet har fungeret som restauration siden Lige ved kroen ligger Nybro Båd- og Kanoudlejning, som har eksisteret siden Desuden stopper Bådfarten ved Nybro Kro, så der er gode muligheder for at kombinere et besøg på kroen med en dejlig sejltur på Bagsværd og Lyngby Sø.

19 Shopping og spisesteder Restauranten ved Frederiksdals Fribad Frederiksdal Badesti Virum Restauranten har udsigt til Furesøen og tilbyder sommeren igennem grillbuffet samt traditionel brasiliansk barbecue, churrasco, hvor specialtrænede kokke tilbereder kødet på store spyd og skærer det ønskede stykke ud. Det anbefales at bestille bord!

20 Shopping og spisesteder Restaurant Havnehytten Rustenborgvej Kgs. Lyngby Hele sommeren byder Havnehytten på hyggelig stemning og søndagsmusik. Musikarrangementerne aflyses i tilfælde af regnvejr. Havnehytten har kanoudlejning.

21 Shopping og spisesteder Den Gamle Have Nybrovej Kgs. Lyngby Den Gamle Have er et traktørsted i det ældste Frederiksdal. Den Gamle Have er et yndet udflugtsmål beliggende ved Mølleåen med adgang til kanoudlejning og Bådfarten.

22 Shopping og spisesteder Skovlyst Bryggeri Skovlystvej 2 Hareskovby 3500 Værløse På den smukkeste skovvej midt i Hareskoven ved Værløse, har Skovlyst Bryggeri eksisteret siden 2004, hvor et gammelt traktørsted blev overtaget og omdannet til det stemningsfulde sted, det er i dag. På Bryggeri Skovlyst brygger de 8 forskellige øl og 2 læskedrikke. Brygprocessen tager udgangspunkt i omgivelserne og bryggeriet bruger derfor skovens råvarer som f.eks. hyldeblomst, birkesaft, bøgekviste, skovmærke, brændenælder m.m. Bryggeriet har også en restaurant.

23 Kunst og kultur Lyngby Kulturhus Bibliografen Sophienholm Thorasminde Bagsværd Kirke Frilandsmuseet Brede Værk Bondebyen Frieboeshvile

24 Lyngby Kulturhus Klampenborgvej 215 B 2800 Kgs. Lyngby Kunst og kultur Lyngby Kulturhus rummer et kommercielt biografkompleks med 11 biografer samt forskellige spisesteder med bl.a. dansk, italiensk og kinesisk mad. Man kan fra alle etager desuden beundre kunstneren Steffen Tasts mobiler ophængt i foyerområdets loft. Og på det store torv mellem Magasin du Nord og hovedindgangen til Lyngby Kulturhus kan man iagttage Anita Jørgensens skulptur og samtidig nyde udendørsservering på en af caféerne. Mod Klampenborgvej lyser Viera Collaros farvede skulptur, når mørket sænker sig over Lyngby.

25 Kunst og kultur Bibliografen Bagsværd Hovedgade Bagsværd gladsaxe.dk/bibliografen Bibliografen i Bagsværd kombinerer premierebiograf, bibliotek og café og har fokus på film, it og medier. Udover flere forskellige filmklubber, der henvender sig til borgere i alle aldre, har man også mulighed for at opleve foredrag og musikarrangementer i Bibliografen.

26 Sophienholm Nybrovej Kgs. Lyngby Kunst og kultur Med sin pragtfulde beliggenhed ved Bagsværd Sø er Sophienholm et populært udflugtsmål. I den smukke og historiske hovedbygning fra 1700-tallet vises skiftende udstillinger med dansk og international kunst. Og i den store, naturskønne park fra 1800-tallet, som er inspireret af engelsk havestil, kan man beundre skulpturer af berømte danske kunstnere som Ingvar Cronhammar, Jørgen Haugen Sørensen og Hanne Varming. Om sommeren afholdes i parken desuden en række gratis arrangementer, koncerter og underholdning for børn og voksne.

27 Kunst og kultur Thorasminde Laurentsvej Bagsværd gladsaxe.dk/thorasminde gladsaxekunstforening.dk Thorasminde er i dag Gladsaxe Kommunes udstillingsbygning, hvor der årligt afholdes 11 udstillinger. Thorasminde fik sit navn i 1918, da Carl Fr. Hansen overtog gården og opkaldte den efter sin afdøde hustru. Gården hed tidligere Grushøjgård, fordi der engang fandt grusgravning sted på jorden. I haven foran Thorasminde ses skulpturen, Komposition, af Robert Jacobsen.

28 Kunst og kultur Bagsværd Kirke Taxvej Bagsværd Bagsværd Kirke er tegnet af arkitekt Jørn Utzon, og den kunstneriske udsmykning er udført af datteren, Lin Utzon. Kirken blev indviet i 1976 og er et hovedværk i nyere dansk kirkearkitektur. Indenfor er kirkerummet badet i dagslys og fremstår med en fin kombination af bløde former og skarpe kanter.

29 Kunst og kultur Frilandsmuseet Kongevejen Lyngby frilandsmuseet Frilandsmuseet, som er en del af Nationalmuseet, er ca. 100 år gammelt. Museet ligger ved Mølleådalen og breder sig over et 36 ha stort område med ca. 50 gamle gårde og huse samt vand- og vindmøller. Husene er alle flyttet hertil fra deres oprindelige hjemsted og fortæller om livet på landet i forskellige landsdele og i forskellige sociale lag i perioden fra 1700 til Man kan desuden opleve gamle danske husdyrracer på nært hold, ligesom en tur med hestevogn rundt på museet også er en mulighed.

30 Kunst og kultur Brede Værk I.C. Modewegsvej 2800 Kgs. Lyngby I Danmarks største, fredede industrianlæg, Brede Værk, slog Nationalmuseet i 2009 dørene op for et helt nyt museum, som via udstillinger og workshops fortæller historien om den danske industrikulturs udvikling i Mølleådalen.

31 Kunst og kultur Bondebyen bondebyen.html Midt i Lyngby ved Mølleåen og den smukke middelalderkirke ligger Bondebyen. På en slentretur gennem de krogede og idylliske gader kan man fornemme, hvordan en dansk landsby så ud for år siden. De stråtækte huse og bøndergårde er alle restaureret og beboede. Særligt bør fremhæves det tidligere landsted Støvlet-Katrines Hus (Gammel Lundtoftevej 31, opført i 1808) og Lindegaarden (Peter Lunds Vej 8, bygget i årene ).

32 Frieboeshvile Lyngby Hovedgade Kgs. Lyngby Kunst og kultur Sammen med møllerne og fabrikkerne langs Mølleåen er de mange bevarede landsteder et karakteristisk træk ved Lyngby-Taarbæk. Et af de bedst bevarede er Frieboeshvile fra , som rummer Lyngby-Taarbæk Kommunes stadsarkiv. Ejendommen, hvis hovedbygning er fredet, var oprindelig Danmarks mindste fideikommis og tjente som bolig for general Frieboes familie. I hovedbygningen med interiør fra rokoko og klassicismen vises Byhistorisk Samlings lokalhistoriske og arkæologiske udstillinger, og i læsesalen i sidebygningen kan man foretage egns- og slægtshistoriske undersøgelser.

33 Slotte og parker Sorgenfri Slot og Slotshave Frederiksdal Slot Aldershvile Slotspark Bagsværd Søpark

34 Slotte og parker Sorgenfri Slot og Slotshave Sorgenfri Slotshave 2800 Lyngby SorgenfriSlotOgSlotshave.aspx Sorgenfri Slot har siden dets opførelse i 1706 været ombygget flere gange, og det nuværende nyklassicistiske slot er fra slutningen af 1700-tallet. Slottet har i det meste af sin historie været beboet af kongelige og står i dag til rådighed for Dronning Margrethe den Anden. Sorgenfri Slot er omgivet af en naturskøn have i engelsk-romantisk stil, hvoraf størstedelen er åben for offentligheden.

35 Frederiksdal Slot Hummeltoftevej Virum Slotte og parker Frederiksdal Slot er vokset frem af det middelalderlige Hjortholm, Roskildebispens borg ved Furesøen. Da borgen blev ødelagt under Grevens fejde, levede navnet videre i Hjortholms Mølle, som Frederik den Tredje i 1668 opkaldte Frederiksdal efter sig selv og begyndte at omdanne til et lystslot. I 1739 skænkede Christian den Sjette Frederiksdal til den første grev Schulin, hvilket gav anledning til opførelsen af Frederiksdal Slot i Siden da har familien Schulin boet på slottet, der fik sit nuværende udseende i Det er i rokokostil og har en meget smuk beliggenhed mod syd, hvor haven skråner ned til Mølleåen.

36 Slotte og parker Aldershvile Slotspark gladsaxe.dk/aldershvileslotspark Aldershvile Slotspark på 12 ha blev anlagt i 1780 i engelsk landskabelig havestil. Selve slottet blev bygget i 1782 men nedbrændte allerede i 1909 og blev ikke genopbygget, fordi ejendommen var underforsikret. I 1917 købte Grosserer Carl Olsen ruinen og en stor del af den omkringliggende jord. Han ønskede at genopbygge slottet, men da mursten var en mangelvare efter 1. verdenskrig, byggede han i stedet en sommerbolig, Aldershvile Slotspavillon. I 1927 blev parken og slottet købt af Gladsaxe Kommune, og i blev ruinen delvis istandsat og fredet. I sommermånederne afholdes en række koncerter i parken, som året rundt er et yndet udflugtsmål.

37 Bagsværd Søpark gladsaxe.dk/bagsvaerdsoepark Slotte og parker Bagsværd Søpark på ca. 5 ha ligger mellem Bagsværdvej og Bagsværd Sø. Tidligere var arealerne ved søen overvejende privatejede, men i forbindelse med anlæggelsen af Bagsværdvej, besluttede man at give befolkningen adgang til søen fra dette sted. Ved Bagsværd Søpark anlagdes i 1918 en badeanstalt, hvor man i sommerperioden kunne bade for den nette sum af 10 øre pr. dag - kvinder fra kl og mænd fra kl Badeanstalten blev senere lukket, fordi Bagsværd Sø også var endestation for den åbne kloakrende. Siden byggede man et rensningsanlæg, men det er stadig forbudt at bade i søen den dag i dag. Parken er fredet for at sikre fri udsigt over søen samt bevare og fremme ellebevoksningen i parkens vestlige del.

38 Natur og motion Bagsværd og Lyngby Sø Bådfarten Danmarks Rostadion Mølleådalen Ellesumpen Radiomarken Løbestier og Mountainbike

39 Natur og motion Bagsværd og Lyngby Sø Bagsværd Sø ejes af Gladsaxe Kommune og er efter Furesøen den næststørste sø i Mølleåsystemet. Søen er 2165 m på den længste strækning og op til 3,5 m dyb. I Bagsværd Sø ligger den lille ø Gåseholmen. Man kan sejle med robåde, sejlbåde, kanoer og kajakker, som kan lejes ved Nybro Båd- og Kanoudlejning, der har eksisteret siden Fiskeri med medegrej er tilladt hele året. Når vinteren er tilstrækkelig kold, fryser søen og der bliver mulighed for at stå på skøjter. Lyngby Sø er med sine 57,1 ha den mindste sø i Mølleåens vandløbssystem og tilbyder muligheden for at kombinere motion med

40 Natur og motion rekreation i et naturskønt område. Man kan leje kano ved Havnehytten og i Frederiksdal og tage på sejltur på den åbne sø eller i kanalerne i skoven. Man har også mulighed for at afprøve den 4,5 km lange Hjertesti, der løber langs bredden hele vejen rundt om søen. Ruten begynder og slutter i Folkeparken. Eller man kan cykle de 12 km rundt om både Bagsværd og Lyngby Sø. På turen kommer man blandt andet forbi Klopstock Egen i Åmosen, Frederiksdal Slot, Bagsværd Søpark og Aldershvile Slotsruin. Læs mere på: gladsaxe.dk/bagsvaerdsoe gladsaxe.dk/motion

41 Natur og motion Bådfarten På Lyngby Sø, Bagsværd Sø, Furesøen og Vejlesø er det muligt at sejle med Bådfarten, som har haft fast rutefart på søerne siden begyndelsen af 1890 erne. Tjek ruteplanen på Bådfartens hjemmeside.

42 Natur og motion Danmarks Rostadion Bagsværd Sø Skovalleen Bagsværd gladsaxe.dk/rostadion Bagsværd Sø blev første gang brugt som rostadion i 1930, og stadionet består af 6 robaner eller 9 baner til kano- og kajak med en længde på 2000 m samt tilskuerpladser og dommertårn. Startområdet ligger i den østlige ende af søen ved Nybro, og målområdet med tilskuerpladser og dommertårn er i den vestlige ende ved Aldershvile Skov. Anlægget bruges både til træning og til afvikling af lokale, nationale og internationale regattaer inden for roning, kano og kajak. Anlægget er også rocenter for eliteudøvere under Team Danmark.

43 Mølleådalen Natur og motion Mølleåen, der udspringer ved Bastrup Sø, er ca. 30 km lang og falder 29 m på sin vej til Øresund, hvilket tidligere har gjort det muligt at drive vandmøller langs åen. Mølleådalen har af denne grund været et af de vigtigste industriområder i Danmark. Men allerede lang tid før industrialiseringen, nemlig tidligt i vikingetiden og i middelalderen, lå her møller, som malede korn. Furesøen, Bagsværd Sø og Lyngby Sø er forbundet med Mølleåen, og undervejs passerer åen ikke mindre end ni gamle fabriksmøller: Frederiksdal Mølle, Lyngby Mølle, Fuglevad Mølle, Brede Mølle, Ørholm Mølle, Nymølle, Stampen, Raadvad Mølle og Strandmøllen ude ved Øresund.

44 Natur og motion Søerne og åen er omgivet af skovbevoksede skrænter, der sammen med mølledammene giver strækningen stor landskabelig skønhed. Der er anlagt spadserestier og cykelstier på hele strækningen fra Farum Sø til udløbet ved Strandmøllen. Særligt kendt er Prinsessestien fra Lyngby til Frederiksdal. På denne strækning passerer man Lyngby Åmose, hvor der er et enestående fugle- og planteliv. Pjecer over Mølleådalen kan downloades her: (http://www.ltk.dk/ composite(4179).htm)

45 Natur og motion Ellesumpen gladsaxe.dk/ellesumpen Ellesump er udbredt i det meste af Mølleådalen og rummer leve- og ynglesteder for en række padder og flagermus. Disse områder er stærkt beskyttede af EU-habitatsdirektivet og flagermusene yderligere af Bernkonventionen. Ellesumpen, som er fredet, kan opleves på nært hold fra den anlagte natursti langs søerne.

46 Natur og motion Radiomarken gladsaxe.dk/radiomarken Radiomarken, som er på 26 ha, er et af Gladsaxe kommunes største naturområder beliggende mellem Bagsværd Sø, Nybrogård, Bagsværd Møllevej og Bagsværdvej. I 1905 startede radiopioneren, ingeniør Valdemar Poulsen forsøgene med de kontinuerlige elektriske radiobølger, og skabte begyndelsen til Lyngby Radio, som er den eneste kystradiostation i Danmark. I 1993 blev området fredet. Et yndet turmål er de græssende får på Radiomarken.

47 Natur og motion Ved Tyrolerhuset (Nybrovej 315) findes et boldspilareal og grillpladser med borde og bænke. Tyrolerhuset er ejet af Gladsaxe Kommune og stilles til rådighed for lokale foreninger som et fælles klubhus. I den østlige del af Radiomarken er der etableret en blindesti, så blinde og svagtseende ved hjælp af en ledelinje har mulighed for at komme rundt på en sikker måde.

48 Natur og motion Løbestier og Mountainbike Bagsværd- og Lyngby Sø tilbyder flotte løbestier i smukke omgivelser. Hareskoven og Bøndernes Hegn, som begge er beliggende lige bag ved Bagsværd Sø, er også fantastiske løbeområder og tilbyder pragtfulde udfordringer for mountainbikere.

49 Friluftsbade og svømmehaller Frederiksdal Fribad Gladsaxe Svømmehal Bagsværd Svømmehal Lyngby Svømmehal

50 Friluftsbade og svømmehaller Frederiksdal Fribad Frederiksdal Bådesti Virum Frederiksdal Fribad byder på et stort græsområde og en hyggelig sandstrand med udsigt over Furesøen. Der er badebro og anlægsplads for kanoer.

51 Friluftsbade og svømmehaller Gladsaxe Svømmehal og Friluftsbad Vandtårnsvej Søborg gladsaxe.dk/gladsaxesvoemmehal Gladsaxe Svømmehal og Friluftsbad tilbyder muligheder for svømning inde og ude, og har herudover et varmtvandsbassin samt vandaerobic og fysioterapi.

52 Friluftsbade og svømmehaller Bagsværd Svømmehal Værebrovej Bagsværd gladsaxe.dk/bagsvaerdsvoemmehal Bagsværd Svømmehal blev taget i brug i Svømmehallen indeholder motionsbassin, baby- og varmtvandsbassin, udspringsbassin samt lege- og småbørnsbassin. I 2005 fik kunstneren Kirsten Christensen til opgave at stå for den indendørs udsmykning af svømmehallen. Udsmykningen består af cirkler og firkanter i klare stærke farver, der tilfører svømmehallen liv. Cirklerne, som er skåret ud i glas, er udført af Per Hebsgaards glaskunstværksted.

53 Friluftsbade og svømmehaller Lyngby Svømmehal Lundtoftevej Kgs. Lyngby (http://www.lyngbysvoemmehal.ltk. dk/composite-2304.htm) Lyngby Svømmehal råder over et 50 m bassin, et springbassin med udspringstårn (1, 3 m og 5 m), et baby-børnebassin (fra 0-5 år) og en helsekabine med lysterapi.

54 Forlystelser Dyrehavsbakken København

55 Dyrehavsbakken Dyrehavevej Klampenborg Forlystelser Dyrehavsbakken er verdens ældste forlystelsespark og har en enestående placering i et af Danmarks smukkeste skovområder, Dyrehaven. Ud over sine mange forlystelser, byder bakken på spilleboder og spillehaller samt forskellige spisesteder. Det er også på Bakken, at man kan opleve Danmarks største og sjoveste revy, Cirkusrevyen, og den eneste tilbageværende sangerindepavillon i hele landet, Bakkens Hvile. Yderligere informationer om oplevelser og seværdigheder i området kan findes her: gladsaxe.dk

56 Forlystelser København På bare 23 minutter kan man komme med S-tog fra Buddinge Station til Københavns Hovedbanegård og dermed få adgang til Københavns mangfoldige tilbud inden for sport, forlystelser, museer, shopping, musik, sightseeing, design og gastronomi.

Turismestrategi 2015-17

Turismestrategi 2015-17 Turismestrategi 2015-17 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Miljø og Plan Plan og Erhverv Lyngby Rådhus Lyngby Torv 17 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 24 90 24 25 www.ltk.dk erhverv@ltk.dk April 2015 Turismestrategi

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget den 11-06-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget Dagsorden Under punkt 1 deltager vidensbydirektør Caroline Arends Tirsdag den 11. juni 2013 kl.

Læs mere

Turismestrategi 2015-2017

Turismestrategi 2015-2017 Turismestrategi 2015-2017 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker med denne strategi at styrke turismen i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vi har en smuk og alsidig kommune med en masse

Læs mere

SEJLER I LYNGBY-TAARBÆK GLADSAXE FURESØ KOMMUNER

SEJLER I LYNGBY-TAARBÆK GLADSAXE FURESØ KOMMUNER 2015 SEJLER I LYNGBY-TAARBÆK GLADSAXE FURESØ KOMMUNER KUN SØN- OG HELLIGDAGE INCL. 2. PINSEDAG OG GRUNDLOVSDAG 1/5-27/9 2015 Frederiksdal - Kollekolle - Furesøbad Afg. Frederiksdal 10.25 11.45 13.05 14.25

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 13-10-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Onsdag den 13. oktober 2010 kl. 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

GL. LUNDTOFTEVEJ, KGS. LYNGBY

GL. LUNDTOFTEVEJ, KGS. LYNGBY GL. LUNDTOFTEVEJ, KGS. LYNGBY DER LÅ EN FABRIK MIDT I BONDEBYEN... Bondebyen og de gamle huse i Kgs. Lyngby er noget helt særligt! Landsbymiljøet er bevaret, som det har set ud i næsten 200 år. Her ligger

Læs mere

Find vej i Lyngby. Find vej og få historien på din smartphone. Hvad er Find vej i Danmark?

Find vej i Lyngby. Find vej og få historien på din smartphone. Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lyngby Find vej og få historien på din smartphone Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb. Man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De

Læs mere

Gladsaxe Kulturkanon Hvad er særligt for Gladsaxe? Gladsaxe Kulturkanon

Gladsaxe Kulturkanon Hvad er særligt for Gladsaxe? Gladsaxe Kulturkanon Hvad er særligt for Gladsaxe? Arkitektur Bagsværd Kirke Bagsværd Kirke blev indviet i 1976 og er et hovedværk i nyere dansk kirkearkitektur. Kirken er tegnet af arkitekt Jørn Utzon og den kunstneriske

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Oplevelser i Ringsted

Oplevelser i Ringsted Oplevelser i Ringsted Ringsted indbyder til en perfekt weekend og anderledes oplevelser i særklasse. Ringsted er en af Sjællands ældste købstæder og ligger i hjertet af Sjælland. Tag motorvejen og afkørsel

Læs mere

Oplæg til retningslinjer for skilte og byrumsinventar i Lyngby-Taarbæk Kommune - sammenfatning. Af Janik Frithioff, August 2014

Oplæg til retningslinjer for skilte og byrumsinventar i Lyngby-Taarbæk Kommune - sammenfatning. Af Janik Frithioff, August 2014 Oplæg til retningslinjer for skilte og byrumsinventar i Lyngby-Taarbæk Kommune - sammenfatning Af Janik Frithioff, August 2014 Motivation & Problemstillinger Lyngby-Taarbæk Kommune i dag Nye lygtepæle

Læs mere

BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET

BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET STOLPEGAARD - FÆLLES FACILITETER ET STENKAST FRA HAVET UNIK PLACERING INDFLYTNINGSKLAR FRA 2,7 MIO. KR. GØR DRØMMEN TIL VIRKELIGHED: BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET Byg jeres drømmehus i det,

Læs mere

nyt fra pensionist idræt

nyt fra pensionist idræt nyt fra pensionist idræt Nr. 1 2008 Kulturelle Vandreture i maj og juni 2008 Således ser der ud en sommerdag i Ishøj Strandpark. Vidste du for eksempel at: vand er nødvendig for al hjerneaktivitet og dermed

Læs mere

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER COPENHAGEN PROPERTY 6 2 O N. 885/203 C O P E N H A G E N K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER // KØBENHAVN V COPENHAGEN PROPERTY OPKØBT : NOVEMBER 202 AREAL : 2663 KVM RENOVERET

Læs mere

Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum. 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk

Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum. 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum MunkePorten er et kombineret finanscenter,

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden 26-06-2014 kl. 16:45 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber Rasmussen Henrik Bang Ekstraordinært

Læs mere

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum. Teglstrup Hegn

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum. Teglstrup Hegn Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum Ruterne er ved at blive kortlagt til GPS, smartphones og tablets. Disse kort vil efterhånden kunne hentes på nettet. Søg Den danske Pilgrimsrute

Læs mere

Find vej i Blovstrød

Find vej i Blovstrød Find vej i Blovstrød Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Hovedstadens eksklusive åndehul At bo på Østerbro har altid været forbundet med en vis prestige, og historisk set har det hovedsagligt

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

gladsaxe.dk Motions- og legepladsstrategi for Gladsaxe Kommune September 2013

gladsaxe.dk Motions- og legepladsstrategi for Gladsaxe Kommune September 2013 gladsaxe.dk Motions- og legepladsstrategi for Gladsaxe Kommune 1 September 2013 2 Indhold Gladsaxe i vækst - motion, leg og byliv 4 Status på motions- og legepladser i Gladsaxe Kommune 4 Motions- og legepladser

Læs mere

Ophold. på hotel koldingfjord i afslappende omgivelser

Ophold. på hotel koldingfjord i afslappende omgivelser Ophold på hotel koldingfjord i afslappende omgivelser Smuk beliggenhed Imponerende arkitektur Hotel Koldingfjord ligger midt i den smukkeste natur omkranset af 25 ha fredskov og direkte ned til Kolding

Læs mere

Unik central beliggenhed

Unik central beliggenhed Unik central beliggenhed Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Rødt A: Pantone 187 - CMYK 0, 100, 100, 30 Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Velkommen til Tivoli Congress Center Vi er

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013. Epinion og Pluss Leadership

Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013. Epinion og Pluss Leadership Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013 Epinion og Pluss Leadership ALLE DE PROCENTER Alt kan ikke måles og vejes! Kvantitet som udgangspunkt for: Kvalificeret debat, Udvikling og Kvalitet State of

Læs mere

28/08-06/09-2013 Ophold i et lille lokalsamfund i højlandet. Vandreture, besøg og kontakt til lokale. mandag den 1. april 13

28/08-06/09-2013 Ophold i et lille lokalsamfund i højlandet. Vandreture, besøg og kontakt til lokale. mandag den 1. april 13 Temarejse 28/08-06/09-2013 Ophold i et lille lokalsamfund i højlandet. Vandreture, besøg og kontakt til lokale. Natur & kultur Oplev et lille samfund i det skotske højland tæt på stor natur. Fly til Edinburgh,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

Dispensation til skæring af undervandvegetation i Bagsværd Sø

Dispensation til skæring af undervandvegetation i Bagsværd Sø Naturteam Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7, 2860 Søborg Telefon: 39 57 59 24 E-mail: natur@gladsaxe.dk I/S Danmarks Rostadion Bagsværd Hovedgade 86-90 2880 Bagsværd 24. marts 2015 Dispensation til skæring

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

nyt fra pensionist idræt

nyt fra pensionist idræt nyt fra pensionist idræt Nr. 1 2009 Weekendtur til Femø den 25.-26. april 2009 (Se vedlagte folder) & Kulturelle Vandreture i maj og juni 2009 Pensionist Idræts populære Kulturelle Vandreture omfatter

Læs mere

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Indhold Centrene i dag... 1 Gennemgang af centrene... 2 Strategi for detailhandlen... 8 Udarbejdet af Center for Miljø og Plan, godkendt i kommunalbestyrelsen

Læs mere

MØDE KONFERENCE KURSUS

MØDE KONFERENCE KURSUS MØDE KONFERENCE KURSUS HOLD VIRKSOMHEDENS ARRANGEMENT PÅ KULTURCAFé LUDVIG I SORØ Hold dit møde din konference eller dit kursus på Kulturcafé Ludvig i Sorø Kulturcafé Ludvig kan tilbyde skræddersyede arrangementer

Læs mere

Epinion og Pluss Leadership

Epinion og Pluss Leadership Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Kvantitativ: Spørgeskema til mere end 12.000 borgere 3.600 voksne (15 +) 1.500 børn (7-14

Læs mere

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Borgmesterfrokost og generalforsamling den 23. marts 2015 på Gladsaxe Rådhus, Rådhuskælderen. Sidste års frokost med borgmesteren, og den efterfølgende generalforsamling

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 11-04-2014 kl. 08:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Anne Jeremiassen Mette Hoff Henrik Bang

Læs mere

Turistundersøgelsen 2011

Turistundersøgelsen 2011 Turistundersøgelsen 2011 Indhold Baggrund og metode Profil på turisterne På besøg i København 5 6 11 Mobilapplikationen, sociale medier og video Benchmark med udvalgte europæiske byer 21 26 Turistinformationen

Læs mere

Unik. central. beliggenhed

Unik. central. beliggenhed Unik central beliggenhed Velkommen til Tivoli Congress Center Unik beliggenhed Downtown Copenhagen Vi er meget stolte af at kunne præsentere Tivoli Congress Center, Downtown Copenhagen. Tivoli Congress

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

Søg støtte til projekter

Søg støtte til projekter Søg støtte til projekter hvor tværfaglighed eller inddragelse af brugerne er grundstenen. Vær med til at fremme tværfagligheden og inddragelse af brugerne indenfor kultur & fritid og teknik & miljø -områderne.

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

Udviklings- og Strategiudvalget

Udviklings- og Strategiudvalget LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget Dagsorden 05-11-2013 kl. 08:15 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Anne Körner Birgitte Hannibal Dorete Dandanell Simon Pihl Sørensen Sofia Osmani Søren Hoby

Læs mere

KØBENHAVNS MALERLAUGS REJSEFOND Forårsturen 2014 21.-25. maj DETAILPROGRAM. Rejsearrangør: Profil Grupperejser A/S

KØBENHAVNS MALERLAUGS REJSEFOND Forårsturen 2014 21.-25. maj DETAILPROGRAM. Rejsearrangør: Profil Grupperejser A/S KØBENHAVNS MALERLAUGS REJSEFOND Forårsturen 2014 21.-25. maj DETAILPROGRAM Rejsearrangør: Profil Grupperejser A/S FLYTIDER 21MAJ14 København Milano / Malpensa 0825-1030 25MAJ14 Venedig København 1415-1615

Læs mere

Oplev Brøndby fra en ny vinkel GRØN KLØVERSTI

Oplev Brøndby fra en ny vinkel GRØN KLØVERSTI Oplev Brøndby fra en ny vinkel GRØN KLØVERSTI Den grønne kløversti 2,1 km Kort beskrivelse af den grønne kløversti Fra Brøndbyøster Torv går man under banen og langs med Nygårds Plads. Man går forbi Kulturhuset

Læs mere

R E F E R A T ORIENTERINGSMØDE 4. JUNI 2015

R E F E R A T ORIENTERINGSMØDE 4. JUNI 2015 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Miljø og Plan Journalnr. : 20150610087 Byggesag Dato : 23-06-2015 Byggesag Ref. : EVP Mødedato : Mødenr. : R E F E R A T ORIENTERINGSMØDE 4. JUNI 2015 Mødets dagsorden:

Læs mere

konventum lo-skolens konferencecenter - et særligt sted

konventum lo-skolens konferencecenter - et særligt sted konventum lo-skolens konferencecenter - et særligt sted Originalitet, mangfoldighed, æstetik og kvalitet... Med grundigt forankrede værdier fremstår Konventum Lo-skolens konferencecenter som et kvalitetsmættet

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

Velkommen til Sportshotellet!

Velkommen til Sportshotellet! Velkommen til Sportshotellet! Sportshotellet ligger blot 2 km. fra Århus centrum og drives af Atletion A/S. Hotellet ligger i byens smukkeste grønne område nær Marselisborg Slot og har de små stadionsøer

Læs mere

Roskilde Kommune Kultur- og Idrætsudvalget Studietur til Bilbao maj/juni 2011

Roskilde Kommune Kultur- og Idrætsudvalget Studietur til Bilbao maj/juni 2011 Guggenheim, Bilbao Roskilde Kommune Kultur- og Idrætsudvalget Studietur til Bilbao maj/juni 2011 Programforslag og tilbud fra byrejsen.dk strategisk byudvikling Baggrund: Roskilde Kommunes Kultur- og Idrætsudvalg

Læs mere

4 værelses lejlighed, tæt på Utterslev mose. Sags nr. PJ140304

4 værelses lejlighed, tæt på Utterslev mose. Sags nr. PJ140304 4 værelses lejlighed, tæt på Utterslev mose. Sags nr. PJ140304 Gladsaxevej 21, st.tv. 2860 Søborg Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler

Læs mere

OM OS/ Med venlig hilsen Mikkel Jerger / Restauratør

OM OS/ Med venlig hilsen Mikkel Jerger / Restauratør OM OS/ For enden af Danmarks længste allé, som er en del af Ledreborg Slot, ligger Herthadalen. De smukke lokaler, som alle har egen terrasse med udsigt over Knapsø, har plads fra 15 til 200 personer,

Læs mere

MODERNE KONTORLOKALER I CHARMERENDE EJENDOM I CITY

MODERNE KONTORLOKALER I CHARMERENDE EJENDOM I CITY MODERNE KONTORLOKALER I CHARMERENDE EJENDOM I CITY TIL LEJE Nørre Voldgade 90, 1358 København K Smuk historisk bygning, beliggende i bymidten Kontorlejemål på helt central beliggenhed Nyistandsat BusinessCenter

Læs mere

Velkommen til. Silkeborg kommune. Silkeborg Kommune Rådhuset Søvej 1-3 8600 Silkeborg Tlf: 89 20 80 00

Velkommen til. Silkeborg kommune. Silkeborg Kommune Rådhuset Søvej 1-3 8600 Silkeborg Tlf: 89 20 80 00 Velkommen til Silkeborg kommune Rådhuset Søvej 1-3 8600 Silkeborg Et skridt ind i fremtiden Velkommen til Et par nyttige kontaktoplysninger er en dynamisk kommune med ca. 85.000 indbyggere. Kommunen råder

Læs mere

FRYDENLUNDSVEJ 30 2950 VEDBÆK

FRYDENLUNDSVEJ 30 2950 VEDBÆK FRYDENLUNDSVEJ 30 2950 VEDBÆK OVERSIGTSKORT JERNBANETERRÆN KANTINE FRYDENLUNDS ALLE G J L M N K MØDECENTER P E D C B H P A P FRYDENLUNDSVEJ SMUKKE NATURSKØNNE OMGIVELSER OG EN CENTRAL BELIGGENHED TÆT PÅ

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

GuideTours. Guidede ture, byvandringer og rundvisninger i Kongernes Nordsjælland

GuideTours. Guidede ture, byvandringer og rundvisninger i Kongernes Nordsjælland GuideTours Guidede ture, byvandringer og rundvisninger i Kongernes Nordsjælland GuideTours i Kongernes Nordsjælland Det er ikke uden grund, at vi kalder Nordsjælland for Kongernes Nordsjælland. Her i det

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

oplev GRÅSTeN SloTSHAve BlomSTeRHAveN i landskabet

oplev GRÅSTeN SloTSHAve BlomSTeRHAveN i landskabet oplev GRÅSTEN SLOTSHAVE Blomsterhaven i landskabet N STORE DAM GARTNERIET ÅKANDEDAMMEN FELSTEDVEJ SLOTSSØEN BILLEDDAMMEN GRÅSTEN SLOT Slotsbakken SLOTSBAKKEN 0 50 100 METER Gråsten Slot Gråsten Slotskirke

Læs mere

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk.

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk. Royal Golf Center Ørestads Blvd. bebyggelsen -kvalitet og variation Bella Center Bella Center station M Kalvebod Fælled Horisonten2 Horisonten1 Center Blvd. 2A 2B 2C 2D Byparken 4 C. F. Møllers Allé Edvard

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby

Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Nem adgang til Ring 3 og motorvejsnettet. Nu udbydes dette moderne kontorlejemål i en markant

Læs mere

humlebæk FOR LIVSNYDERE I ALLE ALDRE

humlebæk FOR LIVSNYDERE I ALLE ALDRE humlebæk FOR LIVSNYDERE I ALLE ALDRE Humlebæk v.1 jmdanmark.dk byen ved øresund Humlebæk side 3 JM Danmark, der er en af nordens førende projektudviklere af boliger og boligområder, opfører de kommende

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Grundlæggende er det tanken at bringe Frellos kunst ud i bybilledet på en anderledes og oplevelsesrig måde.

Grundlæggende er det tanken at bringe Frellos kunst ud i bybilledet på en anderledes og oplevelsesrig måde. Frello i Varde By I anledning af Otto Frellos 90 års fødselsdag har Udviklingsrådet for Varde By samlet en række af de tanker og ideer som rådet arbejder med i relation til Frellos kunst. Grundlæggende

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Lyse kontorer i præsentabel ejendom med smuk atrium

Lyse kontorer i præsentabel ejendom med smuk atrium Lyse kontorer i præsentabel ejendom med smuk atrium MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Præsentabel ejendom Hvis I er på udkig efter et

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

FRYDENLUNDS ALLÉ 6 2950 VEDBÆK

FRYDENLUNDS ALLÉ 6 2950 VEDBÆK FRYDENLUNDS ALLÉ 6 2950 VEDBÆK OVERSIGTSKORT SMUKKE NATURSKØNNE OMGIVELSER OG EN CENTRAL BELIGGENHED TÆT PÅ SKODSBORG STATION OG HELSINGØRMOTORVEJEN. FRYDENLUNDS ALLÉ 6 ER FOR DIG, SOM ØNSKER AT KOMBINERE

Læs mere

Historie. Havnsø mølle. Mølleren jagede englænderne på flugt

Historie. Havnsø mølle. Mølleren jagede englænderne på flugt Historie Næsten midt mellem Holbæk og Kalundborg ligger den lille havneby Havnsø i bunden af Nekselø bugten. Stedet har formentlig sin oprindelse tilbage i 1300-tallet og har lige fra starten fungeret

Læs mere

Madglæde. En guide til restauranter og caféer i Viborg og omegn

Madglæde. En guide til restauranter og caféer i Viborg og omegn Madglæde En guide til restauranter og caféer i Viborg og omegn 1 Tokyo Hut Running Sushi & Take Away Som den første Running Sushi restaurant i Viborg præsenterer Tokyo Hut vores mange menuer og retter

Læs mere

Hotel Kalvø - Frederikssund - side 1. Hotel Kalvø. Kommende og nyopført hotel i Frederikssund

Hotel Kalvø - Frederikssund - side 1. Hotel Kalvø. Kommende og nyopført hotel i Frederikssund Hotel Kalvø - Frederikssund - side Hotel Kalvø Kommende og nyopført hotel i Frederikssund Fantastisk beliggenhed og udsigt direkte til Roskilde Fjord Hotel Kalvø - Frederikssund - side Hotel Kalvø - Frederikssund

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. oktober 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 9. oktober 2013...2 3. KF - Temadrøftelse - Danmarks

Læs mere

24. januar 2014 ADVOKATFIRMA NOTAT OM COPENHAGEN STREET FOOD - IDÉOPLÆG

24. januar 2014 ADVOKATFIRMA NOTAT OM COPENHAGEN STREET FOOD - IDÉOPLÆG 24. januar 2014 ADVOKATFIRMA NOTAT OM COPENHAGEN STREET FOOD - IDÉOPLÆG INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BAGGRUND...3 1 JULIAN 3 APS...5 2 STREET FOOD SUPPLIES...6 3 STADEHOLDERFORENINGEN...6 4 STREET FOOD RÅDET...7

Læs mere

oplev kongens have Fra kongelig til folkelig lysthave

oplev kongens have Fra kongelig til folkelig lysthave oplev kongens have Fra kongelig til folkelig lysthave N DRONNINGEPORTEN SØLVGADE BOLDBANER ØSTER VOLDGADE ROSENBORG SLOT BOULESBANE KRONPRINSESSEGADE GOTHERSGADE KONGEPORTEN Rosenborg Slot 0 50 100 METER

Læs mere

Familieferie med hygge, aktiviteter og oplevelser

Familieferie med hygge, aktiviteter og oplevelser Familieferie med hygge, aktiviteter og oplevelser Velkommen til en verden af oplevelser Feriehus inkl. fri entré til tropisk badeland, gratis børneunderholdning og slutrengøring Garanti for hyggelige feriedage

Læs mere

ÅRSMØDE 2012 (10.) - 11. - 12. maj INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

ÅRSMØDE 2012 (10.) - 11. - 12. maj INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING ÅRSMØDE 2012 (10.) - 11. - 12. maj Gentofte ii Gladsaxe Lyngby-Taarbæk ii Rudersdal Letbanen loop-city INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING DABYFO, Forum for Danske Bygningsmyndigheder indkalder herved til

Læs mere

April 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

April 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 April 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra lederen I forbindelse med at Plejecenterleder Gitte Jeppesen stopper sin ansættelse i Ballerup

Læs mere

MC Rollator. 5 års jubilæumstour

MC Rollator. 5 års jubilæumstour MC Rollator 5 års jubilæumstour Tulstrup Herrens år 2013 Program Fredag den 14. juni 2013 Christinelunds B & B Christinelund er beliggende i det idylliske Sydsjælland omgivet af marker, fredskov og Præstø

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Beliggenhed Opmærksomhed Mangfoldighed

Beliggenhed Opmærksomhed Mangfoldighed Beliggenhed Opmærksomhed Mangfoldighed Helheden er underordnet Hvis du har fokus på detaljerne kommer helheden af sig selv Egon Klitgaard Radisson BLU Hotel Papirfabrikken er et hotel med holdning og vi

Læs mere

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Læs mere på www.multimediehuset.dk Århus Kommune Hvad og hvor? Samspil mellem by, bygning og havn Omdannelsen af De Bynære Havnearealer er et af de største udviklingsprojekter

Læs mere

Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012. Epinion og Pluss Leadership

Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012. Epinion og Pluss Leadership Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012 Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Spørgeskemaundersøgelse. Spurgt mere end 12.000 Besvarelser

Læs mere

OPLEVELSER I UNIKKE OMGIVELSER FIRMAEVENTS EGESKOV DET LEVENDE SLOT PÅ FYN

OPLEVELSER I UNIKKE OMGIVELSER FIRMAEVENTS EGESKOV DET LEVENDE SLOT PÅ FYN OPLEVELSER I UNIKKE OMGIVELSER FIRMAEVENTS EGESKOV DET LEVENDE SLOT PÅ FYN DET PERFEKTE STED AT MØDES Unikke omgivelser til dit arrangement Egeskov er den perfekte ramme om Jeres næste arrangement. Med

Læs mere

CHARLOTTENLUND SLOT BYGNINGSTEGNINGER JUNI 2015

CHARLOTTENLUND SLOT BYGNINGSTEGNINGER JUNI 2015 CHARLOTTENLUND SLOT BYGNINGSTEGNINGER JUNI 2015 2 NYE LEJERE TIL CHARLOTTENLUND SLOT OG OMKRINGLIGGENDE BYGNINGER Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) søger nye lejere til Charlottenlund Slot

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Vedtægt for Fonden Bagsværd Rostadion

Vedtægt for Fonden Bagsværd Rostadion Præambel Bagsværd Rostadion trænger til en omfattende opgradering. Bygninger, Bagsværd Sø og udstyret på søen er nu i en tilstand, der ikke længere er tidssvarende i forhold til at facilitere træningen

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Svinkløv. Tema Badehotel, helligkilde. Emne(r) Badehotel inkl. anneks og driftsbolig, turisme, helligkilde. Tid Fra før reformationen til i dag

Svinkløv. Tema Badehotel, helligkilde. Emne(r) Badehotel inkl. anneks og driftsbolig, turisme, helligkilde. Tid Fra før reformationen til i dag Svinkløv Kulturmiljø nr. 62 Tema Badehotel, helligkilde Sted/topografi Svinkløv-plateauet, der er beliggende ud mod Skagerrak. Kulturmiljøet omfatter arealerne omkring Svinkløv Badehotel inkl. området

Læs mere

Få den bedste handel hos EDC Jyderup

Få den bedste handel hos EDC Jyderup www.edc.dk Få den bedste handel hos EDC Jyderup Jyderup Sølystvej 5 B 4450 Jyderup Telefon: 5927 6666 Mail: 445@edc.dk www.edc.dk Kom indenfor hos EDC Jyderup EDC Jyderup blev overtaget af statsaut. ejendomsmægler

Læs mere

Miniferie i Prag. Vi ses i Prag +420 777 768 190. Byrundtur med lokal dansk guide. Prag bedste bryggeritur geritur og øltur. Bådtur på Moldau.

Miniferie i Prag. Vi ses i Prag +420 777 768 190. Byrundtur med lokal dansk guide. Prag bedste bryggeritur geritur og øltur. Bådtur på Moldau. Miniferie i Prag. Prag er en fantastisk, charmerende by med masser af flotte og gamle bygninger. I dag kommer flere millioner gæster årligt til Prag for se den gyldne by med de hundrede tårne. Efter 1989

Læs mere