LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE"

Transkript

1 Udviklings- og Strategiudvalget den , s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget Dagsorden Tirsdag den 10. september 2013 kl. 08:15 afholder Udviklings- og Strategiudvalget møde i udvalgsværelse 1.

2 Udviklings- og Strategiudvalget den , s. 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Sag nr: Side: 01 Turismeaktiviteter i Lyngby-Taarbæk Kommune Liv i byen 5 03 Meddelelser til udvalgets medlemmer - september

3 Åbent punkt Udviklings- og Strategiudvalget den , s.3 Turismeaktiviteter i Lyngby-Taarbæk Kommune Sagsfremstilling Udviklings- og Strategiudvalget anmodede den 11. juni 2013 udvalget om en orienteringssag om turismeaktiviteter i Lyngby-Taarbæk Kommune. I det følgende gives en kort redegørelse for turismeaktiviteterne i Kommunen, herunder en afgrænsning af turismeerhvervet og af henholdsvis lokale, regionale og nationale turismeorganer. De primære turisterhverv tæller omkring 150 lokale virksomheder, heriblandt velkendte attraktioner i kommunen jf. brochuren omtalt nedenfor, samt kommunens restaurationer, kulturtilbud og overnatningsmuligheder. Aktiviteterne for turister er beskrevet i en brochure udarbejdet i forbindelse med afviklingen af VM i kano- og kajakroning på Bagsværd Sø den september Turistbrochuren (bilag) kan findes på hjemmesiden: https://sites.google.com/a/kano-kajak.dk/canoemarathon/home/i-m-a-fan/touristgui de, og er også udgivet på engelsk. Brochuren beskriver turismeaktiviteter inden for følgende kategorier: Shopping og spisesteder Kunst og kultur Slotte og parker Natur og motion Friluftsbade og svømmehaller Forlystelser. Der kan konstateres en stigning i de sidste par år i antallet af restaurationer i Kommunen og forvaltningen vurderer, at antallet af overnatninger i kommunen siden 2007 er steget med over 4 procent pr. år. Dette afviger fra landstendensen, hvor antallet af overnatninger er faldet med -0,1 procent pr. år. Kommunen lægger desuden arealer til forholdsvis store kulturelle arrangementer og sportsbegivenheder (BT halvmaraton, Ulvedalene, Challenge Copenhagen mm.). Herudover udvikles og formidles de lokale turistattraktioner også af de formelle turistorganisationer/-foreninger, som omfatter: Turistforeningen i Kgs. Lyngby og Omegn, Wonderful Copenhagen Visitnordsjælland Visitdenmark Turistforeningen i Kgs. Lyngby og Omegn har sin hovedaktivitet i forhold til drift af Visitnordsjælland og Wonderful Copenhagen (WoCo)

4 Åbent punkt Udviklings- og Strategiudvalget den , s.4 samarbejder om at tiltrække turismen til regionen. Flere af kommunens forlystelser og tilbud er placeret på WoCo's top-10. Trine Nebel Schou (B) er medlem af repræsentantskabet for Wonderful Copenhagen, hvis rolle det er at rådgive og vejlede Wonderful Copenhagens bestyrelse. Økonomiske konsekvenser Opgaven er løst inden for rammen. Beslutningskompetence Udviklings- og Strategiudvalget. Indstilling Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

5 Åbent punkt Udviklings- og Strategiudvalget den , s.5 Liv i byen 2. Sagsfremstilling Udviklings- og Strategiudvalget har ønsket at drøfte, hvordan kommunen kan medvirke til at skabe mere og andet liv i byen. Liv i byen kan skabes gennem aktiviteter i byen, fx i tilknytning til kommunens kulturelle tilbud, på offentlige pladser mv. eller ved blot at stille rammer til rådighed for borgernes egne initiativer. I Lyngby-Taarbæk Kommune spiller handlen en central rolle i at få liv i byen, ligesom byfortætning, herunder flere boliger til studerende. Kulturstrategien for kan også give inspiration. Nogle kommuner bruger livet i byen til at brande sig som en attraktiv bosætnings- og/eller erhvervskommune. Liv i byen er således både en mangefacetteret ambition og noget, som vil skulle skabes i et tæt samspil mellem relevante aktører, herunder Kommunen. Andre kommuners initiativer på området er beskrevet i notat herom (bilag). For at skabe et fælles billede af ambitionen, det kommunale bidrag og samspillet med andre aktører, peger forvaltningen på at der i et kortere forløb frem mod årsskiftet sker en tematisk drøftelse af temaet LIV I BYEN, hvor der bl.a. søges fælles svar på følgende: - Hvad er det for liv, vi gerne vil skabe? - Hvad skaber liv? - Hvem kan og skal bidrage til livet og hvordan? - Hvad vil vi gerne opnå med mere liv? En tematisk drøftelse af disse spørgsmål vil også have fokus på økonomi og organisation. Det fremgår af notatet at ambitionen om at skabe mere eller andet liv kan have forskellige strategiske tilgange og organiseres på mange måder. For de fleste kommuner vil det forudsætte en kommunal opprioritering og/eller omorganisering af området. I forbindelse med den administrative omorganisering pr. 1. september 2012 er der etableret en tværorganisatorisk arbejdsgruppe bestående af de fagligheder og kompetencer, som er relevante i forbindelse med arrangementer og events, herunder en kulturkonsulent og myndighedspersoner fra det tekniske område. Arbejdsgruppen er ad hoc-organiseret og samles, når der er en konkret henvendelse omkring et arrangement eller en event. Tanken bag dette er, at det skal være nemt for de, som ønsker at tage sådanne initiativer, at få kontakt til kommunen og dermed en hurtig behandling af deres ansøgninger. Gruppen arbejder ikke proaktivt og igangsættende med dette. Dette skyldes bl.a. de begrænsede ressourcer på området, både hvad angår personale og driftsmidler.

6 Åbent punkt Udviklings- og Strategiudvalget den , s.6 Forvaltningen anbefaler på den baggrund, at der igangsættes en tematisk drøftelse af LIV I BYEN frem mod årsskiftet og en proces herfor kunne se således ud: September: Udviklings- og Strategiudvalget tager stilling til den fremadrettede politiske drøftelse af emnet, jf. den her skitserede proces: Oktober: Udviklings- og Strategiudvalget får et inspirationsoplæg med fx kommunale erfaringer, forskningsmæssige pointer og lign. November: Udviklings- og Strategiudvalget drøfter de fire centrale spørgsmål, jf. ovenfor, på baggrund af oplæg fra forvaltningen - baseret på inspirationsoplægget December: Udviklings- og Strategiudvalget præsenteres for et LIV I BYEN-projekt, som kan danne grundlag for et netværksdrevet samarbejdsprojekt med relevante aktører i 2014, såfremt dette besluttes politisk. En sådan beslutning vil skulle træffes i Kommunalbestyrelsen, efter indstilling fra Udviklings- og Strategiudvalget og Økonomiudvalget. Økonomiske konsekvenser Udviklingsforløbet vil kunne afholdes inden for rammen. Et efterfølgende netværksorienteret samarbejdsprojekt og eventuelle efterfølgende om- eller opprioriteringer for at styrke kommunens rolle og bidrag, vil kunne have økonomiske konsekvenser. Disse vil således skulle beskrives og vurderes nærmere som led i et sådan forløb. Beslutningskomptence Udviklings- og Strategiudvalget. Indstilling Forvaltningen foreslår, at Udviklings- og Strategiudvalget drøfter ovenstående og at den beskrevne proces for en tematisk drøftelse af liv i byen igangsættes.

7 Åbent punkt Udviklings- og Strategiudvalget den , s.7 Meddelelser til udvalgets medlemmer - september Kortlægning af iværksætter- og vækstaktiviteter Forvaltningen igangsætter i samarbejde med Lyngby-Taarbæk Vidensby i efteråret 2013 en kortlægning af iværksætter- og vækstaktiviteter i området. Kortlægningen skal skabe et overblik over de aktører, der er på området, deres tilbud og deres brugere. Formålet er at få en dialog med aktørerne om, hvordan man realiserer den del af vidensbystrategiens erhvervsindsats, der handler om at være en kommune med langt flere iværksættere og vækstvirksomheder, gennem bedre koordinering, videndeling og deling af faciliteter. Kommunens iværksætterkurser, der leveres af InitiativGruppen, vil indgå i kortlægningen. 2. Orientering om arbejde med digital løsning ved udleje og udlån af lokaler Udviklings- og Strategiudvalget bad i forbindelse med drøftelsen vedrørende forretningsstrategi for kommunale arealer og ejendomme i Lyngby-Taarbæk Kommune i august 2013 om en status for implementering af et digitalt bookningssystem i forbindelse med lån og leje af kommunens lokaler. Forvaltningen har i forlængelse heraf udarbejdet et kort notat, hvoraf det bl.a. fremgår at forvaltningen regner med at have en løsning klar til beslutning ved årsskiftet (bilag). 3. Til- og afgang af virksomheder Udvalget har bedt forvaltningen om en opgørelse over til- og afgang af virksomheder i Kommunen i perioden med angivelse af, indenfor hvilke brancher, der tegner sig et vækstmønster, og om dette understøtter indsatsen i Vidensbystrategien. Forvaltningen har i juni 2013 orienteret udvalget om, at opgørelsen vil kunne ske på baggrund af data fra det centrale virksomhedsregister (CVR). Sagen har imidlertid måtte udsættes, fordi det viste sig, at datakørslen fra registeret er behæftet med så mange fejlkilder, at tallene ikke er retvisende, hvilket desværre ikke kan løses via en manuel bearbejdning. Andre kommuners erhvervskontorer har samme udfordring med CVR-data. For at opnå det ønskede dataoverblik over erhvervsudviklingen i kommunen vil forvaltningen iværksætte en analyse ved hjælp af NN Erhverv, som er et privat foretagende som benyttes af andre kommuner, herunder Gladsaxe Kommune. Tilbuddet fra NN Erhverv lyder på følgende:

8 Åbent punkt Udviklings- og Strategiudvalget den , s.8 "Opgørelse over til- og fraflytning Lyngby-Taarbæk Kommune fordelt på - Periode: 2011, 2012 samt 1. halvår og 2. halvår 2013 (2. halvår leveres medio januar 2014) - Definerede selskabsformer: A/S, ApS, I/S samt Enkeltmandsvirksomhed - Til- og fraflytninger med navngivne virksomheder, cvr. nr, p.nr. samt adresser før/nu og branche-koder - Sum (netto) - Vækstrate + / - i % ud fra samlede virksomhedsbase." Udgiften til denne analyse er på kr., som afholdes inden for rammen til erhvervsområdet.

9 Kunst og kultur Turistguide til Bagsværd og Lyngby

10 Shopping og spisesteder Kunst og kultur Slotte og parker Natur og motion Friluftsbade og svømmehaller Forlystelser

11 Shopping og spisesteder Bagsværd bymidte Søborg bymidte Lyngby bymidte Aldershvile Slotspavillon Regatta Pavillonen Nybro Kro Rest. v. Frederiksdal Friluftsbad Restaurant Havnehytten Den Gamle Have Skovlyst Bryggeri

12 Shopping og spisesteder Bagsværd bymidte Bagsværd bymidte ligger i gåafstand fra Bagsværd Sø og byder på en række specialforretninger og spisesteder. De to højhuse ved Bagsværd Hovedgade er sammen med Bagsværd Torv og År 2000 Pladsen et vartegn for området. På Bagsværd Torv kan man opleve Robert Jacobsens skulptur Polycrome III.

13 Shopping og spisesteder Søborg bymidte Søborg bymidte har et stort udbud af specialforretninger, caféer og spisesteder. Søborg rummer også Gladsaxe Kommunes rådhus, Gladsaxe Hovedbibliotek og Telefonfabrikken, som er byens aktivcenter og kulturhus. Endelig er der en del kirker, hvoraf den største er Gladsaxe Kirke.

14 Shopping og spisesteder Lyngby bymidte Lyngby har et rigt forretningsliv med over 200 specialbutikker, hyggelige caféer og spisesteder placeret langs Lyngby Hovedgade, i de historiske stræder og på byens pladser. I og omkring Hovedgaden findes desuden shoppingcentrene Magasin du Nord og Lyngby Storcenter med omkring 100 forretninger. Stadsbiblioteket i Lyngby Hovedgade 28 afholder en række arrangementer for både børn og voksne, herunder børneteater, koncerter og foredrag. Hver søndag formiddag fra maj til oktober afholdes Lyngby Loppetorv på parkeringspladsen ved Kanalvej bag Lyngby Storcenter. Loppemarkedet regnes for at være blandt Sjællands bedste.

15 Shopping og spisesteder Et besøg værd er også Damhuset (Lyngby Hovedgade 1 C), som sælger kunsthåndværk, og hvorfra man kan nyde den smukke udsigt ud over Mølleåen. Bagved Damhuset ligger Den Gule Længe med værksteder for en række anerkendte kunsthåndværkere. I den gamle vandmølle over for Damhuset har man mulighed for at se udstillinger med lokale kunsthåndværkere. Lyngby Vandmølle hævdes at være en af Danmarks ældste. Læs mere på: gladsaxe.dk/telefonfabrikken gladsaxe.dk/bibliotek

16 Shopping og spisesteder Spise- og traktørsteder ved Bagsværd Sø, Furesøen og Lyngby Sø Aldershvile Slotspavillon Slotsparken Bagsværd Aldershvile Slotspavillon, som ligger i Aldershvile Slotspark, blev opført i 1918 af grosserer Carl Olesen fra København. Han ønskede sig en sommerresidens med den bedste udsigt, som penge kunne købe. Slotspavillonen åbnede som restaurant i 1928 og er en romantisk helårs frokost- og aftenrestaurant. I Skovturshuset ved siden af Aldershvile Slotspavillon findes to gammeldags indendørs keglebaner.

17 Shopping og spisesteder Spise- og traktørsteder ved Bagsværd Sø, Furesøen og Lyngby Sø Regatta Pavillonen Skovalléen 42, Bagsværd 2880 Bagsværd Regatta Pavillonen har en enestående beliggenhed med panoramaudsigt over Bagsværd Sø. Alle lokaler er udsmykket af kunstneren Bjørn Wiinblad og udenfor findes flere terrasser og en petanquebane.

18 Shopping og spisesteder Nybro Kro Nybrovej Kgs. Lyngby Nybro Kro er smukt beliggende ned til Bagsværd Sø. Hovedhuset i Nybro Kro stammer fra midten af 1800-tallet, og stedet har fungeret som restauration siden Lige ved kroen ligger Nybro Båd- og Kanoudlejning, som har eksisteret siden Desuden stopper Bådfarten ved Nybro Kro, så der er gode muligheder for at kombinere et besøg på kroen med en dejlig sejltur på Bagsværd og Lyngby Sø.

19 Shopping og spisesteder Restauranten ved Frederiksdals Fribad Frederiksdal Badesti Virum Restauranten har udsigt til Furesøen og tilbyder sommeren igennem grillbuffet samt traditionel brasiliansk barbecue, churrasco, hvor specialtrænede kokke tilbereder kødet på store spyd og skærer det ønskede stykke ud. Det anbefales at bestille bord!

20 Shopping og spisesteder Restaurant Havnehytten Rustenborgvej Kgs. Lyngby Hele sommeren byder Havnehytten på hyggelig stemning og søndagsmusik. Musikarrangementerne aflyses i tilfælde af regnvejr. Havnehytten har kanoudlejning.

21 Shopping og spisesteder Den Gamle Have Nybrovej Kgs. Lyngby Den Gamle Have er et traktørsted i det ældste Frederiksdal. Den Gamle Have er et yndet udflugtsmål beliggende ved Mølleåen med adgang til kanoudlejning og Bådfarten.

22 Shopping og spisesteder Skovlyst Bryggeri Skovlystvej 2 Hareskovby 3500 Værløse På den smukkeste skovvej midt i Hareskoven ved Værløse, har Skovlyst Bryggeri eksisteret siden 2004, hvor et gammelt traktørsted blev overtaget og omdannet til det stemningsfulde sted, det er i dag. På Bryggeri Skovlyst brygger de 8 forskellige øl og 2 læskedrikke. Brygprocessen tager udgangspunkt i omgivelserne og bryggeriet bruger derfor skovens råvarer som f.eks. hyldeblomst, birkesaft, bøgekviste, skovmærke, brændenælder m.m. Bryggeriet har også en restaurant.

23 Kunst og kultur Lyngby Kulturhus Bibliografen Sophienholm Thorasminde Bagsværd Kirke Frilandsmuseet Brede Værk Bondebyen Frieboeshvile

24 Lyngby Kulturhus Klampenborgvej 215 B 2800 Kgs. Lyngby Kunst og kultur Lyngby Kulturhus rummer et kommercielt biografkompleks med 11 biografer samt forskellige spisesteder med bl.a. dansk, italiensk og kinesisk mad. Man kan fra alle etager desuden beundre kunstneren Steffen Tasts mobiler ophængt i foyerområdets loft. Og på det store torv mellem Magasin du Nord og hovedindgangen til Lyngby Kulturhus kan man iagttage Anita Jørgensens skulptur og samtidig nyde udendørsservering på en af caféerne. Mod Klampenborgvej lyser Viera Collaros farvede skulptur, når mørket sænker sig over Lyngby.

25 Kunst og kultur Bibliografen Bagsværd Hovedgade Bagsværd gladsaxe.dk/bibliografen Bibliografen i Bagsværd kombinerer premierebiograf, bibliotek og café og har fokus på film, it og medier. Udover flere forskellige filmklubber, der henvender sig til borgere i alle aldre, har man også mulighed for at opleve foredrag og musikarrangementer i Bibliografen.

26 Sophienholm Nybrovej Kgs. Lyngby Kunst og kultur Med sin pragtfulde beliggenhed ved Bagsværd Sø er Sophienholm et populært udflugtsmål. I den smukke og historiske hovedbygning fra 1700-tallet vises skiftende udstillinger med dansk og international kunst. Og i den store, naturskønne park fra 1800-tallet, som er inspireret af engelsk havestil, kan man beundre skulpturer af berømte danske kunstnere som Ingvar Cronhammar, Jørgen Haugen Sørensen og Hanne Varming. Om sommeren afholdes i parken desuden en række gratis arrangementer, koncerter og underholdning for børn og voksne.

27 Kunst og kultur Thorasminde Laurentsvej Bagsværd gladsaxe.dk/thorasminde gladsaxekunstforening.dk Thorasminde er i dag Gladsaxe Kommunes udstillingsbygning, hvor der årligt afholdes 11 udstillinger. Thorasminde fik sit navn i 1918, da Carl Fr. Hansen overtog gården og opkaldte den efter sin afdøde hustru. Gården hed tidligere Grushøjgård, fordi der engang fandt grusgravning sted på jorden. I haven foran Thorasminde ses skulpturen, Komposition, af Robert Jacobsen.

28 Kunst og kultur Bagsværd Kirke Taxvej Bagsværd Bagsværd Kirke er tegnet af arkitekt Jørn Utzon, og den kunstneriske udsmykning er udført af datteren, Lin Utzon. Kirken blev indviet i 1976 og er et hovedværk i nyere dansk kirkearkitektur. Indenfor er kirkerummet badet i dagslys og fremstår med en fin kombination af bløde former og skarpe kanter.

29 Kunst og kultur Frilandsmuseet Kongevejen Lyngby frilandsmuseet Frilandsmuseet, som er en del af Nationalmuseet, er ca. 100 år gammelt. Museet ligger ved Mølleådalen og breder sig over et 36 ha stort område med ca. 50 gamle gårde og huse samt vand- og vindmøller. Husene er alle flyttet hertil fra deres oprindelige hjemsted og fortæller om livet på landet i forskellige landsdele og i forskellige sociale lag i perioden fra 1700 til Man kan desuden opleve gamle danske husdyrracer på nært hold, ligesom en tur med hestevogn rundt på museet også er en mulighed.

30 Kunst og kultur Brede Værk I.C. Modewegsvej 2800 Kgs. Lyngby I Danmarks største, fredede industrianlæg, Brede Værk, slog Nationalmuseet i 2009 dørene op for et helt nyt museum, som via udstillinger og workshops fortæller historien om den danske industrikulturs udvikling i Mølleådalen.

31 Kunst og kultur Bondebyen bondebyen.html Midt i Lyngby ved Mølleåen og den smukke middelalderkirke ligger Bondebyen. På en slentretur gennem de krogede og idylliske gader kan man fornemme, hvordan en dansk landsby så ud for år siden. De stråtækte huse og bøndergårde er alle restaureret og beboede. Særligt bør fremhæves det tidligere landsted Støvlet-Katrines Hus (Gammel Lundtoftevej 31, opført i 1808) og Lindegaarden (Peter Lunds Vej 8, bygget i årene ).

32 Frieboeshvile Lyngby Hovedgade Kgs. Lyngby Kunst og kultur Sammen med møllerne og fabrikkerne langs Mølleåen er de mange bevarede landsteder et karakteristisk træk ved Lyngby-Taarbæk. Et af de bedst bevarede er Frieboeshvile fra , som rummer Lyngby-Taarbæk Kommunes stadsarkiv. Ejendommen, hvis hovedbygning er fredet, var oprindelig Danmarks mindste fideikommis og tjente som bolig for general Frieboes familie. I hovedbygningen med interiør fra rokoko og klassicismen vises Byhistorisk Samlings lokalhistoriske og arkæologiske udstillinger, og i læsesalen i sidebygningen kan man foretage egns- og slægtshistoriske undersøgelser.

33 Slotte og parker Sorgenfri Slot og Slotshave Frederiksdal Slot Aldershvile Slotspark Bagsværd Søpark

34 Slotte og parker Sorgenfri Slot og Slotshave Sorgenfri Slotshave 2800 Lyngby SorgenfriSlotOgSlotshave.aspx Sorgenfri Slot har siden dets opførelse i 1706 været ombygget flere gange, og det nuværende nyklassicistiske slot er fra slutningen af 1700-tallet. Slottet har i det meste af sin historie været beboet af kongelige og står i dag til rådighed for Dronning Margrethe den Anden. Sorgenfri Slot er omgivet af en naturskøn have i engelsk-romantisk stil, hvoraf størstedelen er åben for offentligheden.

35 Frederiksdal Slot Hummeltoftevej Virum Slotte og parker Frederiksdal Slot er vokset frem af det middelalderlige Hjortholm, Roskildebispens borg ved Furesøen. Da borgen blev ødelagt under Grevens fejde, levede navnet videre i Hjortholms Mølle, som Frederik den Tredje i 1668 opkaldte Frederiksdal efter sig selv og begyndte at omdanne til et lystslot. I 1739 skænkede Christian den Sjette Frederiksdal til den første grev Schulin, hvilket gav anledning til opførelsen af Frederiksdal Slot i Siden da har familien Schulin boet på slottet, der fik sit nuværende udseende i Det er i rokokostil og har en meget smuk beliggenhed mod syd, hvor haven skråner ned til Mølleåen.

36 Slotte og parker Aldershvile Slotspark gladsaxe.dk/aldershvileslotspark Aldershvile Slotspark på 12 ha blev anlagt i 1780 i engelsk landskabelig havestil. Selve slottet blev bygget i 1782 men nedbrændte allerede i 1909 og blev ikke genopbygget, fordi ejendommen var underforsikret. I 1917 købte Grosserer Carl Olsen ruinen og en stor del af den omkringliggende jord. Han ønskede at genopbygge slottet, men da mursten var en mangelvare efter 1. verdenskrig, byggede han i stedet en sommerbolig, Aldershvile Slotspavillon. I 1927 blev parken og slottet købt af Gladsaxe Kommune, og i blev ruinen delvis istandsat og fredet. I sommermånederne afholdes en række koncerter i parken, som året rundt er et yndet udflugtsmål.

37 Bagsværd Søpark gladsaxe.dk/bagsvaerdsoepark Slotte og parker Bagsværd Søpark på ca. 5 ha ligger mellem Bagsværdvej og Bagsværd Sø. Tidligere var arealerne ved søen overvejende privatejede, men i forbindelse med anlæggelsen af Bagsværdvej, besluttede man at give befolkningen adgang til søen fra dette sted. Ved Bagsværd Søpark anlagdes i 1918 en badeanstalt, hvor man i sommerperioden kunne bade for den nette sum af 10 øre pr. dag - kvinder fra kl og mænd fra kl Badeanstalten blev senere lukket, fordi Bagsværd Sø også var endestation for den åbne kloakrende. Siden byggede man et rensningsanlæg, men det er stadig forbudt at bade i søen den dag i dag. Parken er fredet for at sikre fri udsigt over søen samt bevare og fremme ellebevoksningen i parkens vestlige del.

38 Natur og motion Bagsværd og Lyngby Sø Bådfarten Danmarks Rostadion Mølleådalen Ellesumpen Radiomarken Løbestier og Mountainbike

39 Natur og motion Bagsværd og Lyngby Sø Bagsværd Sø ejes af Gladsaxe Kommune og er efter Furesøen den næststørste sø i Mølleåsystemet. Søen er 2165 m på den længste strækning og op til 3,5 m dyb. I Bagsværd Sø ligger den lille ø Gåseholmen. Man kan sejle med robåde, sejlbåde, kanoer og kajakker, som kan lejes ved Nybro Båd- og Kanoudlejning, der har eksisteret siden Fiskeri med medegrej er tilladt hele året. Når vinteren er tilstrækkelig kold, fryser søen og der bliver mulighed for at stå på skøjter. Lyngby Sø er med sine 57,1 ha den mindste sø i Mølleåens vandløbssystem og tilbyder muligheden for at kombinere motion med

40 Natur og motion rekreation i et naturskønt område. Man kan leje kano ved Havnehytten og i Frederiksdal og tage på sejltur på den åbne sø eller i kanalerne i skoven. Man har også mulighed for at afprøve den 4,5 km lange Hjertesti, der løber langs bredden hele vejen rundt om søen. Ruten begynder og slutter i Folkeparken. Eller man kan cykle de 12 km rundt om både Bagsværd og Lyngby Sø. På turen kommer man blandt andet forbi Klopstock Egen i Åmosen, Frederiksdal Slot, Bagsværd Søpark og Aldershvile Slotsruin. Læs mere på: gladsaxe.dk/bagsvaerdsoe gladsaxe.dk/motion

41 Natur og motion Bådfarten På Lyngby Sø, Bagsværd Sø, Furesøen og Vejlesø er det muligt at sejle med Bådfarten, som har haft fast rutefart på søerne siden begyndelsen af 1890 erne. Tjek ruteplanen på Bådfartens hjemmeside.

42 Natur og motion Danmarks Rostadion Bagsværd Sø Skovalleen Bagsværd gladsaxe.dk/rostadion Bagsværd Sø blev første gang brugt som rostadion i 1930, og stadionet består af 6 robaner eller 9 baner til kano- og kajak med en længde på 2000 m samt tilskuerpladser og dommertårn. Startområdet ligger i den østlige ende af søen ved Nybro, og målområdet med tilskuerpladser og dommertårn er i den vestlige ende ved Aldershvile Skov. Anlægget bruges både til træning og til afvikling af lokale, nationale og internationale regattaer inden for roning, kano og kajak. Anlægget er også rocenter for eliteudøvere under Team Danmark.

43 Mølleådalen Natur og motion Mølleåen, der udspringer ved Bastrup Sø, er ca. 30 km lang og falder 29 m på sin vej til Øresund, hvilket tidligere har gjort det muligt at drive vandmøller langs åen. Mølleådalen har af denne grund været et af de vigtigste industriområder i Danmark. Men allerede lang tid før industrialiseringen, nemlig tidligt i vikingetiden og i middelalderen, lå her møller, som malede korn. Furesøen, Bagsværd Sø og Lyngby Sø er forbundet med Mølleåen, og undervejs passerer åen ikke mindre end ni gamle fabriksmøller: Frederiksdal Mølle, Lyngby Mølle, Fuglevad Mølle, Brede Mølle, Ørholm Mølle, Nymølle, Stampen, Raadvad Mølle og Strandmøllen ude ved Øresund.

44 Natur og motion Søerne og åen er omgivet af skovbevoksede skrænter, der sammen med mølledammene giver strækningen stor landskabelig skønhed. Der er anlagt spadserestier og cykelstier på hele strækningen fra Farum Sø til udløbet ved Strandmøllen. Særligt kendt er Prinsessestien fra Lyngby til Frederiksdal. På denne strækning passerer man Lyngby Åmose, hvor der er et enestående fugle- og planteliv. Pjecer over Mølleådalen kan downloades her: (http://www.ltk.dk/ composite(4179).htm)

45 Natur og motion Ellesumpen gladsaxe.dk/ellesumpen Ellesump er udbredt i det meste af Mølleådalen og rummer leve- og ynglesteder for en række padder og flagermus. Disse områder er stærkt beskyttede af EU-habitatsdirektivet og flagermusene yderligere af Bernkonventionen. Ellesumpen, som er fredet, kan opleves på nært hold fra den anlagte natursti langs søerne.

46 Natur og motion Radiomarken gladsaxe.dk/radiomarken Radiomarken, som er på 26 ha, er et af Gladsaxe kommunes største naturområder beliggende mellem Bagsværd Sø, Nybrogård, Bagsværd Møllevej og Bagsværdvej. I 1905 startede radiopioneren, ingeniør Valdemar Poulsen forsøgene med de kontinuerlige elektriske radiobølger, og skabte begyndelsen til Lyngby Radio, som er den eneste kystradiostation i Danmark. I 1993 blev området fredet. Et yndet turmål er de græssende får på Radiomarken.

47 Natur og motion Ved Tyrolerhuset (Nybrovej 315) findes et boldspilareal og grillpladser med borde og bænke. Tyrolerhuset er ejet af Gladsaxe Kommune og stilles til rådighed for lokale foreninger som et fælles klubhus. I den østlige del af Radiomarken er der etableret en blindesti, så blinde og svagtseende ved hjælp af en ledelinje har mulighed for at komme rundt på en sikker måde.

48 Natur og motion Løbestier og Mountainbike Bagsværd- og Lyngby Sø tilbyder flotte løbestier i smukke omgivelser. Hareskoven og Bøndernes Hegn, som begge er beliggende lige bag ved Bagsværd Sø, er også fantastiske løbeområder og tilbyder pragtfulde udfordringer for mountainbikere.

49 Friluftsbade og svømmehaller Frederiksdal Fribad Gladsaxe Svømmehal Bagsværd Svømmehal Lyngby Svømmehal

50 Friluftsbade og svømmehaller Frederiksdal Fribad Frederiksdal Bådesti Virum Frederiksdal Fribad byder på et stort græsområde og en hyggelig sandstrand med udsigt over Furesøen. Der er badebro og anlægsplads for kanoer.

51 Friluftsbade og svømmehaller Gladsaxe Svømmehal og Friluftsbad Vandtårnsvej Søborg gladsaxe.dk/gladsaxesvoemmehal Gladsaxe Svømmehal og Friluftsbad tilbyder muligheder for svømning inde og ude, og har herudover et varmtvandsbassin samt vandaerobic og fysioterapi.

52 Friluftsbade og svømmehaller Bagsværd Svømmehal Værebrovej Bagsværd gladsaxe.dk/bagsvaerdsvoemmehal Bagsværd Svømmehal blev taget i brug i Svømmehallen indeholder motionsbassin, baby- og varmtvandsbassin, udspringsbassin samt lege- og småbørnsbassin. I 2005 fik kunstneren Kirsten Christensen til opgave at stå for den indendørs udsmykning af svømmehallen. Udsmykningen består af cirkler og firkanter i klare stærke farver, der tilfører svømmehallen liv. Cirklerne, som er skåret ud i glas, er udført af Per Hebsgaards glaskunstværksted.

53 Friluftsbade og svømmehaller Lyngby Svømmehal Lundtoftevej Kgs. Lyngby (http://www.lyngbysvoemmehal.ltk. dk/composite-2304.htm) Lyngby Svømmehal råder over et 50 m bassin, et springbassin med udspringstårn (1, 3 m og 5 m), et baby-børnebassin (fra 0-5 år) og en helsekabine med lysterapi.

54 Forlystelser Dyrehavsbakken København

55 Dyrehavsbakken Dyrehavevej Klampenborg Forlystelser Dyrehavsbakken er verdens ældste forlystelsespark og har en enestående placering i et af Danmarks smukkeste skovområder, Dyrehaven. Ud over sine mange forlystelser, byder bakken på spilleboder og spillehaller samt forskellige spisesteder. Det er også på Bakken, at man kan opleve Danmarks største og sjoveste revy, Cirkusrevyen, og den eneste tilbageværende sangerindepavillon i hele landet, Bakkens Hvile. Yderligere informationer om oplevelser og seværdigheder i området kan findes her: gladsaxe.dk

56 Forlystelser København På bare 23 minutter kan man komme med S-tog fra Buddinge Station til Københavns Hovedbanegård og dermed få adgang til Københavns mangfoldige tilbud inden for sport, forlystelser, museer, shopping, musik, sightseeing, design og gastronomi.

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget den 11-06-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget Dagsorden Under punkt 1 deltager vidensbydirektør Caroline Arends Tirsdag den 11. juni 2013 kl.

Læs mere

oplev SOrgenfri VED mølleåen

oplev SOrgenfri VED mølleåen oplev SOrgenfri slotshave LANDSKABSHAVEN VED mølleåen Skovbrynet FUGLEVAD STATION N MØLLEÅEN Kongevejen SORGENFRI SLOT Lyngby Hovedgade LYNGBY SØ sorgenfri SLOT Den gamle køkkenhave MØLLEÅEN DRONNINGEKILDEN

Læs mere

Turismestrategi 2015-17

Turismestrategi 2015-17 Turismestrategi 2015-17 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Miljø og Plan Plan og Erhverv Lyngby Rådhus Lyngby Torv 17 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 24 90 24 25 www.ltk.dk erhverv@ltk.dk April 2015 Turismestrategi

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget den 11-06-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget Protokol Tirsdag den 11. juni 2013 kl. 08:15 afholdt Udviklings- og Strategiudvalget møde i udvalgsværelse

Læs mere

Tæt på hotellet, kun få minutters gang, findes der en række gode restauranter og caféer, og i forlængelse af selve hotellet ligger Florentz Café og

Tæt på hotellet, kun få minutters gang, findes der en række gode restauranter og caféer, og i forlængelse af selve hotellet ligger Florentz Café og 0 år gammel renoveret bygning med smuk facade og rokoko indretning. Zleep Hotel Roskilde Introduktion Det klassiske hotel i Roskilde byder på en historisk overnatning i elegante omgivelser. Det traditionsrige

Læs mere

Postillion Hotel Amersfoort Veluwemeer

Postillion Hotel Amersfoort Veluwemeer Postillion Hotel Amersfoort Veluwemeer I smukke omgivelser ligger det 4-stjernede hotel Postillion Hotel Amersfoort Veluwemeer. Hotellet er ideelt til miniferier og weekendophold i Holland. Det moderne

Læs mere

Postillion Hotel Amersfoort Veluwemeer

Postillion Hotel Amersfoort Veluwemeer Postillion Hotel Amersfoort Veluwemeer I smukke omgivelser ligger det 4-stjernede hotel Postillion Hotel Amersfoort Veluwemeer. Hotellet er ideelt til miniferier og weekendophold i Holland. Det moderne

Læs mere

Nonnebuen / Munkebuen

Nonnebuen / Munkebuen Nonnebuen / Munkebuen 1 Matr. nr: Adresse: Antal grunde Overtagelse Nonnebuen Nonnebuen/Munkebuen 28 Ultimo 2014 Infrastruktur Grundene ligger i et roligt område ikke langt fra Hillerødmotorvejen, som

Læs mere

Hotellet ligger centralt i Frederiksværk og er et godt udgangspunkt for oplevelser i Nordsjælland

Hotellet ligger centralt i Frederiksværk og er et godt udgangspunkt for oplevelser i Nordsjælland Hotel Frederiksværk Hotel Frederiksværk ligger midt i byen, omgivet af kanaler og smukke bygninger. Hotellet har eksisteret i over 200 år og er dermed bogstaveligt talt et pragtfuldt stykke danmarkshistorie.

Læs mere

Ankomst - Flyvestation Værløse. 52 nyopførte rækkehuse i Østre Kvarter på Laanshøj

Ankomst - Flyvestation Værløse. 52 nyopførte rækkehuse i Østre Kvarter på Laanshøj Ankomst - Flyvestation Værløse 52 nyopførte rækkehuse i Østre Kvarter på Laanshøj Ankomst - 1 9 1 0 På den gamle Flyvestation Værløse opføres 52 eksklusive 1-plans rækkehuse i det nye, attraktive boligområde

Læs mere

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 3-4 Hillerød-Ballerup. Frederiksborg slot

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 3-4 Hillerød-Ballerup. Frederiksborg slot Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 3-4 Hillerød-Ballerup Ruterne er ved at blive kortlagt til GPS, smartphones og tablets. Disse kort vil efterhånden kunne hentes på nettet. Søg Den danske Pilgrimsrute

Læs mere

SEJLER I LYNGBY-TAARBÆK GLADSAXE FURESØ KOMMUNER

SEJLER I LYNGBY-TAARBÆK GLADSAXE FURESØ KOMMUNER 2015 SEJLER I LYNGBY-TAARBÆK GLADSAXE FURESØ KOMMUNER KUN SØN- OG HELLIGDAGE INCL. 2. PINSEDAG OG GRUNDLOVSDAG 1/5-27/9 2015 Frederiksdal - Kollekolle - Furesøbad Afg. Frederiksdal 10.25 11.45 13.05 14.25

Læs mere

Oplevelser i Ringsted

Oplevelser i Ringsted Oplevelser i Ringsted Ringsted indbyder til en perfekt weekend og anderledes oplevelser i særklasse. Ringsted er en af Sjællands ældste købstæder og ligger i hjertet af Sjælland. Tag motorvejen og afkørsel

Læs mere

Perfekt beliggenhed i Jylland tæt ved mange spændende seværdigheder. Zleep Hotel Kolding. Introduktion. Hotellet tilbyder

Perfekt beliggenhed i Jylland tæt ved mange spændende seværdigheder. Zleep Hotel Kolding. Introduktion. Hotellet tilbyder Zleep Hotel Kolding Introduktion Tag på ferie på Zleep Hotel Kolding og bo centralt i Danmark. Hotellet er lyst og hyggeligt indrettet, og ligger centralt i Kolding. Oplev designbyen Kolding eller tag

Læs mere

Find vej i Lyngby. Find vej og få historien på din smartphone. Hvad er Find vej i Danmark?

Find vej i Lyngby. Find vej og få historien på din smartphone. Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lyngby Find vej og få historien på din smartphone Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb. Man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De

Læs mere

Handleplan 2017 Implementering af Turismestrategi

Handleplan 2017 Implementering af Turismestrategi Handleplan 2017 Implementering af Turismestrategi 2015-17 Side 1 af 5 Baggrund Kommunalbestyrelsen i Kommune vedtog den 19. marts 2015 Turismestrategi 2015-17, som fastlægger en overordnet målsætning og

Læs mere

Afstand: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 2-4 Esrum Hillerød. Esrum Kloster. Esrum Hillerød 18 km

Afstand: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 2-4 Esrum Hillerød. Esrum Kloster. Esrum Hillerød 18 km Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 2-4 Esrum Hillerød Ruterne er ved at blive kortlagt til GPS, smartphones og tablets. Disse kort vil efterhånden kunne hentes på nettet. Søg Den danske Pilgrimsrute

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 13-10-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Onsdag den 13. oktober 2010 kl. 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Turismestrategi 2015-2017

Turismestrategi 2015-2017 Turismestrategi 2015-2017 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker med denne strategi at styrke turismen i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vi har en smuk og alsidig kommune med en masse

Læs mere

Flot 3 værelses i høj kvalitet, indflytningsklar! Sags nr. DH140601

Flot 3 værelses i høj kvalitet, indflytningsklar! Sags nr. DH140601 Flot 3 værelses i høj kvalitet, indflytningsklar! Aldershvilevej 119, 1.A. 2880 Bagsværd Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler

Læs mere

Vedersø bymidte. Fremtidens landsby VEDERSØ

Vedersø bymidte. Fremtidens landsby VEDERSØ VEDERSØ Midt i den fantastiske natur ligger Vedersø med den typiske vestjyske købmandsgård og det nu nedlagte Vedersø mejeri placeret vis a vis centralt i byen. Mejeriet er restaurere Vedersø er i dag

Læs mere

Oplev universitetsbyen Lund og dens spændende historie. Good Morning Hotel Lund. Hotellet tilbyder

Oplev universitetsbyen Lund og dens spændende historie. Good Morning Hotel Lund. Hotellet tilbyder Good Morning Hotel Lund Good Morning Lund ligger kun 2,5 kilometer fra Lund centrum - en by med 1000 år gamle aner. Der er mange seværdigheder, restauranter og muligheder for shopping. Med tog tager det

Læs mere

Præsentationsmateriale BOLIGNØGLEN

Præsentationsmateriale BOLIGNØGLEN Unik stråtækt liebhaveri Enestående beliggenhed direkte til Bastrup Sø EJENDOMMEN: "Rygehuset" ved Bastrup Sø. På den mest idylliske beliggenhed og med eget klokketårn ligger denne smukke stråtækte

Læs mere

GL. LUNDTOFTEVEJ, KGS. LYNGBY

GL. LUNDTOFTEVEJ, KGS. LYNGBY GL. LUNDTOFTEVEJ, KGS. LYNGBY DER LÅ EN FABRIK MIDT I BONDEBYEN... Bondebyen og de gamle huse i Kgs. Lyngby er noget helt særligt! Landsbymiljøet er bevaret, som det har set ud i næsten 200 år. Her ligger

Læs mere

Spis en god middag i hotellets restaurant hvor I kan vælge mellem regionale og internationale retter.

Spis en god middag i hotellets restaurant hvor I kan vælge mellem regionale og internationale retter. Hotel Delfin Tag på ferie til den smukke Østersøkyst og tilbring dage fyldt med sportsaktiviteter, lange vandreture og cykelture langs stranden og i skoven eller tag en tur ud og se seværdighederne i området.

Læs mere

BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET

BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET STOLPEGAARD - FÆLLES FACILITETER ET STENKAST FRA HAVET UNIK PLACERING INDFLYTNINGSKLAR FRA 2,7 MIO. KR. GØR DRØMMEN TIL VIRKELIGHED: BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET Byg jeres drømmehus i det,

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden 26-06-2014 kl. 16:45 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber Rasmussen Henrik Bang Ekstraordinært

Læs mere

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi 2015-17 1 Baggrund Kommunalbestyrelsen i Kommune vedtog den 19. marts 2015 Turismestrategi 2015-17, som fastlægger en overordnet målsætning og potentialer

Læs mere

Oplæg til retningslinjer for skilte og byrumsinventar i Lyngby-Taarbæk Kommune - sammenfatning. Af Janik Frithioff, August 2014

Oplæg til retningslinjer for skilte og byrumsinventar i Lyngby-Taarbæk Kommune - sammenfatning. Af Janik Frithioff, August 2014 Oplæg til retningslinjer for skilte og byrumsinventar i Lyngby-Taarbæk Kommune - sammenfatning Af Janik Frithioff, August 2014 Motivation & Problemstillinger Lyngby-Taarbæk Kommune i dag Nye lygtepæle

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision og et mål for

Læs mere

OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK

OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK porten til Rømø 08-10-2014 www.toender.dk 1 Aftenens forløb VELKOMMEN til alle v/ Tønder Kommune Trafikplan 2014 v/ Fagchef Lars-Erik Skydsbjerg Forslag til PROGRAM v/ Christel

Læs mere

Baggrund for Town Center Management TCM Hillerød Realisering af visionen fra Købstad til Mødestad

Baggrund for Town Center Management TCM Hillerød Realisering af visionen fra Købstad til Mødestad Baggrund for Town Center Management TCM Hillerød Realisering af visionen fra Købstad til Mødestad Baggrund Ifm. budgetaftale 2014 besluttede Byrådet, at der skulle udarbejdes en vision for Bykernen Det

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 November 2013 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision

Læs mere

Gladsaxe Kulturkanon Hvad er særligt for Gladsaxe? Gladsaxe Kulturkanon

Gladsaxe Kulturkanon Hvad er særligt for Gladsaxe? Gladsaxe Kulturkanon Hvad er særligt for Gladsaxe? Arkitektur Bagsværd Kirke Bagsværd Kirke blev indviet i 1976 og er et hovedværk i nyere dansk kirkearkitektur. Kirken er tegnet af arkitekt Jørn Utzon og den kunstneriske

Læs mere

Velkommen til Comwell Kolding!

Velkommen til Comwell Kolding! Comwell Kolding Velkommen til Comwell Kolding! Introduktion Det 4-stjernede Comwell Kolding ligger centralt placeret og er bygget højt over vandet, så I har en flot udsigt over byen. Hotellet tilbyder

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

Vänersborg og omegn har oplevelser for hele familien og for enhver smag. Hotel Hehrne Kök & Konferens. Hotellet tilbyder

Vänersborg og omegn har oplevelser for hele familien og for enhver smag. Hotel Hehrne Kök & Konferens. Hotellet tilbyder Hotel Hehrne Kök & Konferens Dette hyggelige hotel ligger i fantastiske naturomgivelser, bare 5 minutter fra Vänersborgs centrum. Vänersborg og omegn har masser at byde på for enhver smag og alle aldre.

Læs mere

en unik og naturlig smagsoplevelse

en unik og naturlig smagsoplevelse en unik og naturlig smagsoplevelse I hjertet af skoven... Midt i Hareskoven, på den smukkeste skovvej, ligger Bryggeri Skovlyst. Indbydende for enhver der lægger deres vej forbi, er dette unikke restaurationsbryggeri.

Læs mere

Morhagen Fäbodhotell. Tæt på skove og søer i Dalarna. Morhagen Fäbodhotell. Hotellet tilbyder

Morhagen Fäbodhotell. Tæt på skove og søer i Dalarna. Morhagen Fäbodhotell. Hotellet tilbyder Morhagen Fäbodhotell Morhagen Fäbodhotell ligger i det flotte landskab i Dalarna og Bergslagen, i Sunnansjö nær Ludvika. Her kan I slappe af og nyde den svenske natur og kulturhistorie. I nærheden ligger

Læs mere

Hotel Juelsminde Strand Tilbring nogle dejlige dage ved populære Juelsminde Strand

Hotel Juelsminde Strand Tilbring nogle dejlige dage ved populære Juelsminde Strand Hotel Juelsminde Strand Hotel Juelsminde Strand ligger dejligt i naturskønne omgivelser Introduktion Det 3-stjernede Hotel Juelsminde Strand har en skøn beliggenhed ved den hyggelige havneby Juelsminde,

Læs mere

Indstilling. Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 8. februar 2010 Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus 1. Resume Århus lagde i 2009

Læs mere

Hotell Plevnagården. Besøg Södermanland og oplev naturen, svensk kultur, mange slotte og meget mere. Hotell Plevnagården.

Hotell Plevnagården. Besøg Södermanland og oplev naturen, svensk kultur, mange slotte og meget mere. Hotell Plevnagården. Hotell Plevnagården Plevnagården byder dig velkommen til Södermanland og den lille by Malmköping. Nyd den smukke natur og de mange smukke søer. Und Jer selv gode spa-behandlinger og spis et godt måltid

Læs mere

SEJLER I LYNGBY-TAARBÆK GLADSAXE FURESØ KOMMUNER

SEJLER I LYNGBY-TAARBÆK GLADSAXE FURESØ KOMMUNER 2016 SEJLER I LYNGBY-TAARBÆK GLADSAXE FURESØ KOMMUNER KUN SØN- OG HELLIGDAGE INCL. 2. PINSEDAG OG GRUNDLOVSDAG 1/5-25/9 2016 3. Frederiksdal - Kollekolle - Furesøbad Afg. Frederiksdal 10.25 11.45 13.05

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 11-04-2014 kl. 08:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Anne Jeremiassen Mette Hoff Henrik Bang

Læs mere

Hotel Bursztynowy Palac

Hotel Bursztynowy Palac Hotel Bursztynowy Palac Dette elegante og luksuriøse hotel er perfekt til en romantisk miniferie og I vil blive imponerede over hotellets mange smukke detaljer. Her er alt hvad I har brug for på et hyggeligt

Læs mere

Country Partner Hotel Lüttje Burg Tag på ferie kun 8 km fra Østersøen og besøg havnebyen Kiel og søområdet ved Plön.

Country Partner Hotel Lüttje Burg Tag på ferie kun 8 km fra Østersøen og besøg havnebyen Kiel og søområdet ved Plön. Country Partner Hotel Lüttje Burg Hotel Lüttje Burg ligger i kort afstand til havnebyen Kiel og det skønne søområde ved Plön. Introduktion Det familievenlige hotel ligger strategisk godt placeret i Slesvig-Holstein,

Læs mere

Country Partner Hotel Lüttje Burg Tag på ferie kun 8 km fra Østersøen og besøg havnebyen Kiel og søområdet ved Plön.

Country Partner Hotel Lüttje Burg Tag på ferie kun 8 km fra Østersøen og besøg havnebyen Kiel og søområdet ved Plön. Country Partner Hotel Lüttje Burg Hotel Lüttje Burg ligger i kort afstand til havnebyen Kiel og det skønne søområde ved Plön. Introduktion Det familievenlige hotel ligger strategisk godt placeret i Slesvig-Holstein,

Læs mere

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER COPENHAGEN PROPERTY 6 2 O N. 885/203 C O P E N H A G E N K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER // KØBENHAVN V COPENHAGEN PROPERTY OPKØBT : NOVEMBER 202 AREAL : 2663 KVM RENOVERET

Læs mere

Terme Catez - Hotel Catez Ferieparadis for hele familien

Terme Catez - Hotel Catez Ferieparadis for hele familien Terme Catez - Hotel Catez Tilbring en uforglemmelig og begivenhedsrig ferie i Terme Catez. Det rolige Hotel Catez er en del af det store Hotel Therme-kompleks. På et areal på over 10000 kvm, opdelt i indendørs

Læs mere

Har du lyst til at tage på tur og se noget flot? Så er Hindsgavl-halvøen måske noget for dig.

Har du lyst til at tage på tur og se noget flot? Så er Hindsgavl-halvøen måske noget for dig. Hindsgavl-halvøen Har du lyst til at tage på tur og se noget flot? Så er Hindsgavl-halvøen måske noget for dig. Hindsgavl-halvøen ligger lige uden for Middelfart. Det er et dejligt sted med mange muligheder.

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget den 15-01-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget Protokol Tirsdag den 15. januar 2013 kl. 08:15 afholdt Udviklings- og Strategiudvalget møde i

Læs mere

28 eksklusive nyindrettede ejerlejligheder med unik beliggenhed i Viborg i første parket til Søndersø. Kun 4 lejligheder tilbage

28 eksklusive nyindrettede ejerlejligheder med unik beliggenhed i Viborg i første parket til Søndersø. Kun 4 lejligheder tilbage Søndersøparken 19 8800 Viborg 28 ejerlejligheder Kun 4 lejligheder tilbage 28 eksklusive nyindrettede ejerlejligheder med unik beliggenhed i Viborg i første parket til Søndersø Oversigtskort De 28 ejerlejligheder

Læs mere

BENNS Lægårdvej Holstebro Danmark Tlf

BENNS Lægårdvej Holstebro Danmark Tlf På opdagelse i Dansk Vestindien 10 dage fra kr. 11.948,- pr. person Inkl. fly, hotel m.m. Der er mange øer man kan vælge at besøge i det Caribiske hav, så hvorfor skal det så lige være Dansk Vestindien?

Læs mere

Postillion Hotel Dordrecht

Postillion Hotel Dordrecht Postillion Hotel Dordrecht Postillion Hotel Dordrecht har en rolig beliggenhed i udkanten af den hyggelige kanalby Dordrecht. Introduktion I mellem Rotterdam og Breda i den smukke og historiske by Dordrecht,

Læs mere

Unik central beliggenhed

Unik central beliggenhed Unik central beliggenhed Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Rødt A: Pantone 187 - CMYK 0, 100, 100, 30 Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Velkommen til Tivoli Congress Center Vi er

Læs mere

LOKALPLAN 143. For nedrivning af Lyngby Hovedgade 36 i Kgs. Lyngby. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 143. For nedrivning af Lyngby Hovedgade 36 i Kgs. Lyngby. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 143 For nedrivning af Lyngby Hovedgade 36 i Kgs. Lyngby Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen.................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Byplanudvalget Dagsorden åben Mødedato 19. september 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse 1 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse Byplanudvalget den 19. september

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Nyt kulturhus i Tingbjerg

Nyt kulturhus i Tingbjerg Nyt kulturhus i Tingbjerg Tingbjerg og Utterlevshuse skal have et nyt kulturhus og bibliotek. Huset er for alle beboere i Tingbjerg og Utterslevhuse. Her kan du læse mere om, hvordan huset kommer til at

Læs mere

Ophold PÅ HOTEL KOLDINGFJORD I AFSLAPPENDE OMGIVELSER. Let at finde, svært at forlade

Ophold PÅ HOTEL KOLDINGFJORD I AFSLAPPENDE OMGIVELSER. Let at finde, svært at forlade Ophold PÅ HOTEL KOLDINGFJORD I AFSLAPPENDE OMGIVELSER Let at finde, svært at forlade Smuk BELIGGENHED IMPONERENDE ARKITEKTUR Hotel Koldingfjord ligger midt i den smukkeste natur omkranset af 25 ha fredskov

Læs mere

Ophold. på hotel koldingfjord i afslappende omgivelser

Ophold. på hotel koldingfjord i afslappende omgivelser Ophold på hotel koldingfjord i afslappende omgivelser Smuk beliggenhed Imponerende arkitektur Hotel Koldingfjord ligger midt i den smukkeste natur omkranset af 25 ha fredskov og direkte ned til Kolding

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

ÅRTI/ FELT HVEM KAN DU OPLEVE? HVAD KAN DU OPLEVE? 1910'erne Herning Bibliotekerne Her har du muligheden for både at høre om de

ÅRTI/ FELT HVEM KAN DU OPLEVE? HVAD KAN DU OPLEVE? 1910'erne Herning Bibliotekerne Her har du muligheden for både at høre om de Program for underholdningen i de forskellige årtier ÅRTI/ FELT HVEM KAN DU OPLEVE? HVAD KAN DU OPLEVE? 1910'erne Herning Bibliotekerne Her har du muligheden for både at høre om de første år i bibliotekets

Læs mere

Quality Hotel Høje Taastrup Moderne hotel i rolig forstad til København. Tag på shoppingtur og spis godt.

Quality Hotel Høje Taastrup Moderne hotel i rolig forstad til København. Tag på shoppingtur og spis godt. Quality Hotel Høje Taastrup Velkommen til Quality Hotel Høje Taastrup Introduktion Quality Hotel Høje Taastrup ligger 20 km uden for København, og er let at komme til, uanset om I kommer i bil, med tog

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Oplevelse og samvær gennem vandring det er sundt og det er sjovt

Oplevelse og samvær gennem vandring det er sundt og det er sjovt Juli-august 2015 Oplevelse og samvær gennem vandring det er sundt og det er sjovt Dansk Vandrelaug Lyngby Afdeling Illustrationer 2015 Erik Bay Onsdags- og Lørdagsture Prøv en kort tur i godt selskab.

Læs mere

Udkast til program for KFUs studietur til Manchester/Liverpool maj 2016

Udkast til program for KFUs studietur til Manchester/Liverpool maj 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Presse NOTAT 12-01-2016 Udkast til program for KFUs studietur til Manchester/Liverpool maj 2016 2. maj Manchester Kl. 10.30 Forventet ankomst

Læs mere

Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum. 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk

Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum. 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum MunkePorten er et kombineret finanscenter,

Læs mere

Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser.

Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser. I Thomas B. Thriges Gades hjulspor Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser. Turen begynder ved Ruinen bag rådhuset. 1. I forbindelse

Læs mere

SMUKT BELIGGENDE SKANDERBORGHUS HOTEL. Dyrehaven 3, 8660 Skanderborg Sag 124379

SMUKT BELIGGENDE SKANDERBORGHUS HOTEL. Dyrehaven 3, 8660 Skanderborg Sag 124379 SMUKT BELIGGENDE SKANDERBORGHUS HOTEL Dyrehaven 3, 8660 Skanderborg Sag 124379 INDLEDNING: Hotel Skanderborghus, der blev indviet i 1961 og moderniseret i 1970`erne af Verner Panton, er beliggende Dyrehaven

Læs mere

Byudvikling i Lyngby-Taarbæk Kommune

Byudvikling i Lyngby-Taarbæk Kommune Byudvikling i Lyngby-Taarbæk Kommune Trine Tybjerg Afdelingsleder for Plan og Erhverv Netværkskonferencen Kom i dialog med bygherrer, rådgivere og entreprenører i Lyngby, Rudersdal og Furesø den 2/10 2017

Læs mere

Til KFU. Sagsnr Dokumentnr

Til KFU. Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Service og Forandring BILAG Til KFU Bilag 1. Inspirationsoplæg i arbejdet med visionen for sammenlægningen af Museer, Arkiv og Kunst Baggrund Arbejdet

Læs mere

LINDHOLM BRYGGE EKSKLUSIVE RÆKKEHUSE VED FJORDEN

LINDHOLM BRYGGE EKSKLUSIVE RÆKKEHUSE VED FJORDEN UDLEJES FOR: LINDHOLM BRYGGE EKSKLUSIVE RÆKKEHUSE VED FJORDEN RÆKKEHUSE TIL LEJE PÅ 3-4 VÆRELSER SE UDLEJNINGSSTATUS PÅ LINDHOLM-BRYGGE.DK LYSE OG MODERNE RÆKKEHUSE ATTRAKTIV BELIGGENHED I NATURSKØNT OMRÅDE

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

Hvorfor åbne en butik i Stege By?

Hvorfor åbne en butik i Stege By? Hvorfor åbne en butik i Stege By? Stege er ikke alene hovedbyen for den mønske befolkning. Den er også porten til øens internationale turistattraktioner, med Møns Klint i spidsen, og et spændende udflugtsmål

Læs mere

28/08-06/09-2013 Ophold i et lille lokalsamfund i højlandet. Vandreture, besøg og kontakt til lokale. mandag den 1. april 13

28/08-06/09-2013 Ophold i et lille lokalsamfund i højlandet. Vandreture, besøg og kontakt til lokale. mandag den 1. april 13 Temarejse 28/08-06/09-2013 Ophold i et lille lokalsamfund i højlandet. Vandreture, besøg og kontakt til lokale. Natur & kultur Oplev et lille samfund i det skotske højland tæt på stor natur. Fly til Edinburgh,

Læs mere

Postillion Hotel Haren-Groningen

Postillion Hotel Haren-Groningen Postillion Hotel Haren-Groningen Tæt på universitetsbyen Groningen, ligger Postillion Hotel Haren-Groningen. I groningen kan I besøge Martinikirkens grå tårn fra 1400-tallet, spise frokost i guldkontoret

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

Lys, lækker og klar til indflytning. Sags nr. DH140202

Lys, lækker og klar til indflytning. Sags nr. DH140202 Lys, lækker og klar til indflytning. Sags nr. DH140202 Niels Finsens Alle 12, st.mf. 2860 Søborg Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler

Læs mere

MØDE KONFERENCE KURSUS

MØDE KONFERENCE KURSUS MØDE KONFERENCE KURSUS HOLD VIRKSOMHEDENS ARRANGEMENT PÅ KULTURCAFé LUDVIG I SORØ Hold dit møde din konference eller dit kursus på Kulturcafé Ludvig i Sorø Kulturcafé Ludvig kan tilbyde skræddersyede arrangementer

Læs mere

Oplev Brøndby fra en ny vinkel GRØN KLØVERSTI

Oplev Brøndby fra en ny vinkel GRØN KLØVERSTI Oplev Brøndby fra en ny vinkel GRØN KLØVERSTI Den grønne kløversti 2,1 km Kort beskrivelse af den grønne kløversti Fra Brøndbyøster Torv går man under banen og langs med Nygårds Plads. Man går forbi Kulturhuset

Læs mere

Velkommen til Copenhagen GO Hotel.

Velkommen til Copenhagen GO Hotel. Copenhagen Go Hotel Velkommen til Copenhagen GO Hotel. Introduktion Copenhagen Go Hotel er lyst og moderne indrettet og tilbyder gode faciliteter til både par- og familieferie nær København. Hotellet tilbyder

Læs mere

Unik. central. beliggenhed

Unik. central. beliggenhed Unik central beliggenhed Velkommen til Tivoli Congress Center Unik beliggenhed Downtown Copenhagen Vi er meget stolte af at kunne præsentere Tivoli Congress Center, Downtown Copenhagen. Tivoli Congress

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

MODERNE KONTORLOKALER I CHARMERENDE EJENDOM I CITY

MODERNE KONTORLOKALER I CHARMERENDE EJENDOM I CITY MODERNE KONTORLOKALER I CHARMERENDE EJENDOM I CITY TIL LEJE Nørre Voldgade 90, 1358 København K Smuk historisk bygning, beliggende i bymidten Kontorlejemål på helt central beliggenhed Nyistandsat BusinessCenter

Læs mere

OPERAEN TAKKELLOFTETS FOYER

OPERAEN TAKKELLOFTETS FOYER O P E RA E N OPERAEN STORE SCENE Operaens Store Scene er som centrum i denne mægtige bygning, dets glødende hjerte. Med guldbelagt loft, ahornbeklædte vægge og kongeblå stole skaber scenerummet en overdådig

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Protokol 11-04-2014 kl. 08:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Ekstraordinært møde. Mette Schmidt Olsen (C), Bodil Kornbek (A) og Birgitte Hannibal (V) var fraværende. Derudover deltog

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

Campanile Hotel Venlo Hyggelig by og shopping paradis nær den tyske grænse

Campanile Hotel Venlo Hyggelig by og shopping paradis nær den tyske grænse Campanile Hotel Venlo Campanile Hotel ligger i Venlo, som er kendt for sine gode shopping muligheder. Introduktion 1 km. fra den tysk-hollandske grænse ligger Campanile Venlo. I Venlo kan I beundre de

Læs mere

Bies Bryghus. Kunstetagerne. - Fra start til nu. Bies Gaard Adelgade 26 9500Hobro. St. Torv. Hobro museum for moderne k

Bies Bryghus. Kunstetagerne. - Fra start til nu. Bies Gaard Adelgade 26 9500Hobro. St. Torv. Hobro museum for moderne k I underste etage er skif udstillinger med moderne og international kun I øvrige etager vise Hobro Kunstsamlin med 30 af Danmarks før kunstnere. I alt 1015 m 2 kunstudsti i 4 etager. Bies Bryghus - Fra

Læs mere

DE RØDE LØBERE. Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by?

DE RØDE LØBERE. Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by? DE RØDE LØBERE Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by? VINDERBYEN VORDINGBORG Vordingborg er nu en vinderby. Sådan

Læs mere

AFTALE mellem Randers Byråd og Randers Eventsekretariat For årene 2013 og 2014

AFTALE mellem Randers Byråd og Randers Eventsekretariat For årene 2013 og 2014 AFTALE mellem Randers Byråd og Randers Eventsekretariat For årene 2013 og 2014 Foto fra Randers Ugens afslutningskoncert 2011 på Skovbakken Formål med aftalen: Randers Byråd har besluttet, at der fra januar

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

OLDTIDSMINDER. i Korsør Kommune

OLDTIDSMINDER. i Korsør Kommune OLDTIDSMINDER i Korsør Kommune 2 Kommer man til Korsør østfra kan man mellem banen og motorvejen efter Svenstrup på marken se en markant langdysse og en runddysse, som desværre ikke er tilgængelig. Men

Læs mere

På øens østlige side er der bygget en fiskebro, som bl.a. kan benyttes af handicappede i kørestol.

På øens østlige side er der bygget en fiskebro, som bl.a. kan benyttes af handicappede i kørestol. Landskabet naturen planter og dyr Genner Bugt og dens forlængelse ind i landet, er en gammel tunneldal, skabt under isen i sidste istid. Selve Kalvø er egentlig blot en bakke i landskabet, der stiger op

Læs mere