LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE"

Transkript

1 Kultur- og Fritidsudvalget den , s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Onsdag den 13. oktober 2010 kl. 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede, undtagen: Birgitte Hannibal var fraværende. Lene Kaspersen (C) deltog under behandlingen af pkt. 5. Endvidere deltog: Børne- og Fritidsdirektør Ulla Agerskov, Kultur- og Udviklingschef Birgit Sørensen, Bibliotekschef Susanne Rømeling og Fritids-og Idrætschef Flemming Juhl Knudsen

2 Kultur- og Fritidsudvalget den , s. 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Sag nr: Side: 01 Kulturfonden. Ansøgning om støtte til Spil Dansk Dagen d. 28. oktober Lyngby-Taarbæk Musikforening. Kontrakt. 03 Lyngby Kunstforening. Kontrakt. 04 Historisk-topografisk Selskab for Lyngby-Taarbæk Kommune. Kontrakt. 05 Stadsbibliotekets grafiksamling. 06 MEDDELELSER OKTOBER anslået regnskab - realisering af 0,7 mio. kr. i kapacitetstilpasning på klubområdet

3 Åbent punkt Kultur- og Fritidsudvalget den , s.3 Kulturfonden. Ansøgning om støtte til Spil Dansk Dagen d. 28. oktober Indstilling Det foreslås, at det ansøgte bevilges. Sagsfremstilling Lyngby Sangskriver Klub søger om kr. til afholdelse af Spil Dansk Dagen. Spil Dansk Dagen afvikles for 10. gang d. 28. oktober De fleste år har der været arrangementer i Lyngby og i år er det Lyngby Sangskriver Klub, der står i spidsen for et arrangement i Kulturhuset. Arrangementet starter kl. 15 og har et varieret program med sange for både børn og voksne. Økonomiske konsekvenser Der resterer kr. i Kulturfonden i Beslutningskompetence Kultur- og Fritidsudvalget. Kultur- og Fritidsudvalget, den 13. oktober 2010: Kulturfonden. Ansøgning om støtte til Spil Dansk Dagen d. 28. oktober 2010 Godkendtes at bevilge et tilskud på kr. Udvalget foreslår at entréindtægten hæves. Birgitte Hannibal (V) og Lene Kaspersen (C) var fraværende.

4 Åbent punkt Kultur- og Fritidsudvalget den , s.4 Lyngby-Taarbæk Musikforening. Kontrakt. 2 Indstilling Forvaltningen foreslår, at udvalget godkender kontrakten for perioden Sagsfremstilling Indtil 2001 indgik tilskuddene til de kulturelle foreninger i en samlet pulje med faste tilskud, som blev udbetalt hvert år af Biblioteks- og Kulturområdet. På foranledning af en henvendelse fra amtet blev det i 2001 besluttet at indgå kontrakt med Teaterforeningen og efterfølgende er der arbejdet med kontrakter med de øvrige kulturelle foreninger. I 2002 blev den første aftale indgået med Lyngby-Taarbæk Teaterforening og dette blev senere fulgt op med kontrakter med Lyngby-Taarbæk Jazzklub og Lyngby-Taarbæk Musikforening. Lyngby-Taarbæk Musikforening, som siden 1994 har modtaget støtte fra kommunen, indgik i 2007 aftale med Lyngby-Taarbæk Kommune om tilskudsvilkårene i den kommende 3-årige periode. Kontrakten udløber ved udgangen af 2010 og der er i samarbejde med Musikforeningen udarbejdet et forslag til en fornyet kontrakt. Økonomiske konsekvenser Beløbet indgår i Kulturfonden. Beslutningskompetence Kultur- og Fritidsudvalget. Kultur- og Fritidsudvalget, den 13. oktober 2010: Lyngby-Taarbæk Musikforening. Kontrakt Kontrakten godkendtes for perioden Birgitte Hannibal (V) og Lene Kaspersen (C) var fraværende.

5 Åbent punkt Kultur- og Fritidsudvalget den , s.5 Lyngby Kunstforening. Kontrakt. 3 Indstilling Det foreslås at udvalget godkender kontrakten for perioden Sagsfremstilling Indtil 2001 indgik tilskuddene til de kulturelle foreninger i en samlet pulje med faste tilskud, som blev udbetalt hvert år af Biblioteks- og Kulturområdet. På foranledning af en henvendelse fra amtet blev det i 2001 besluttet at indgå kontrakt med Teaterforeningen og efterfølgende er der arbejdet med kontrakter med de øvrige kulturelle foreninger. I 2002 blev den første aftale indgået med Lyngby-Taarbæk Teaterforening og dette blev senere fulgt op med kontrakter med Lyngby-Taarbæk Jazzklub og Lyngby-Taarbæk Musikforening. Tilskuddet til Lyngby Kunstforening, blev i 2002 overført fra en konto med foreningstilskud i økonomiafdelingen til kulturområdet. Foreningen havde indtil 2005 sit primære udstillingslokale på Lyngby Hovedgade 26, men på grund af huslejeudgifterne, som skulle afholdes, efter at kommunen i 2001 havde solgt bygningen, valgte man at flytte Kunstforeningen til Jernbanepladsen 22. I forbindelse med overvejelser om anden udnyttelse af lokalerne på Jernbanepladsen, undersøges mulighederne for at stille andre udstillingsfaciliteter til rådighed til brug ved foreningens 8 udstillinger i Lyngby. Kunstforeningen har desuden aftale om benyttelse af Cobrarummet ved Sophienholm og arrangerer den årlige septemberudstilling i selve Sophienholms hovedbygning. Økonomiske konsekvenser Beløbet indgår i Kulturfonden. Beslutningskompetence Kultur- og Fritidsudvalget. Kultur- og Fritidsudvalget, den 13. oktober 2010: Lyngby Kunstforening. Kontrakt Kontrakten godkendtes for perioden Birgitte Hannibal (V) og Lene Kaspersen (C) var fraværende.

6 Åbent punkt Kultur- og Fritidsudvalget den , s.6

7 Åbent punkt Kultur- og Fritidsudvalget den , s.7 Historisk-topografisk Selskab for Lyngby-Taarbæk Kommune. Kontrakt. 4 Indstilling Det foreslås at udvalget godkender kontrakten for perioden Sagsfremstilling Indtil 2001 indgik tilskuddene til de kulturelle foreninger i en samlet pulje med faste tilskud, som blev udbetalt hvert år af Biblioteks- og Kulturområdet. På foranledning af en henvendelse fra Amtet blev det i 2001 besluttet at indgå kontrakt med Teaterforeningen og efterfølgende er der arbejdet med kontrakter med de øvrige kulturelle foreninger. I 2002 blev den første aftale indgået med Lyngby-Taarbæk Teaterforening og dette blev senere fulgt op med kontrakter med Lyngby-Taarbæk Jazzklub og Lyngby-Taarbæk Musikforening. Tilskuddet til Historisk-topografisk Selskab, blev i 2002 overført fra en konto med foreningstilskud i Økonomiafdelingen til kulturområdet. Historisk-topografisk Selskab blev stiftet i 1927 og har siden 1928 udgivet Lyngby-bogen med artikler om stort set alle områder af kommunens historie fra slotte til rensningsanlæg. Historisk-topografisk Selskab har sekretariat på Frieboeshvile og arbejder tæt sammen med Stadsarkivet bl.a. om udgivelse af Lyngby-bogen. Økonomiske konsekvenser Beløbet indgår i Kulturfonden. Beslutningskompetence Kultur- og Fritidsudvalget. Kultur- og Fritidsudvalget, den 13. oktober 2010: Historisk-topografisk Selskab for Lyngby-Taarbæk Kommune. Kontrakt Kontrakten godkendtes for perioden Birgitte Hannibal (V) og Lene Kaspersen (C) var fraværende.

8 Åbent punkt Kultur- og Fritidsudvalget den , s.8

9 Åbent punkt Kultur- og Fritidsudvalget den , s.9 Stadsbibliotekets grafiksamling. 5 Indstilling Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at auktionen med lokal deltagelse sker i et samarbejde mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og Auktionshuset Bruun-Rasmussen, og at auktionen finder sted som en event på Stadsbiblioteket i første halvdel af Udvalget tager efterfølgende stilling til anvendelse af indtægter, som måtte overstige 0,2 mio. kr., som er indsat som forventet indtægt i Budget Kultur- og Fritidsudvalget, den 18. august 2010: 1. Udvalget besluttede at iværksætte model A, hvor en del af grafiksamlingen, herunder navnlig værker med lokal tilknytning placeres på Sophienholm, bør have første prioritet. 2. Forvaltningen undersøger, hvordan der kan afholdes en auktion med lokal deltagelse. 3. Udvalget tager efterfølgende stilling til provenuets anvendelse. Sagsfremstilling Der var på mødet den 18. august enighed i Kultur- og Fritidsudvalget om, at borgerne ikke længere kan låne grafik fra Stadsbiblioteket. Samlingen omfatter godt 2500 værker og udover et udlånstilbud til borgerne, er en del værker udlånt til udsmykning på Rådhuset, i Administrationsbygningens kontorer og i institutioner i kommunen. Der bør tages stilling til, om disse værker helt eller eventuelt delvist skal indgå i afvikling af samlingen. Desuden bør de juridiske forhold vedrørende auktion over samlingen afklares i overensstemmelse med regelsæt for salg af offentlig ejendom. Endelig er der via Auktionshuset Bruun-Rasmussen sat 173 værker til auktion i løbet af 2010, jf. vedlagt redegørelse til sagen.

10 Åbent punkt Kultur- og Fritidsudvalget den , s.10 Økonomiske konsekvenser Salg af grafiksamlingen, eller dele af den, vil indbringe en indtægt. I 2009 blev der indarbejdet en forventet indtægt til dækning af lokalerenovering i det tidligere Sorgenfri Bibliotek, som delvist involverer grafiksamlingen. Desuden er der i forbindelse med Budget 2011 indsat en forventet indtægt på 0,2 mio. kr. Herudover kan der muligvis forventes et yderligere provenue fra salget. Beslutningskompetence Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget, den 13. oktober 2010: Godkendtes som foreslået af forvaltningen. Kultur- og Fritidsudvalget udtrykte stærk kritik af forløbet i sagen, hvilket forvaltningen tog til efterretning og beklagede. Forvaltningen forelægger en sag for Kultur- og Fritidsudvalget i december 2010, så udvalget kan tage stilling til det videre forløb, omkring salg af den resterende del af grafiksamlingen, herunder anvendelse af indtægten. På baggrund af de fremlagte oplysninger om værker af Per Kirkeby besluttede udvalget, at værkerne trækkes tilbage. Birgitte Hannibal (V) var fraværende.

11 Åbent punkt Kultur- og Fritidsudvalget den , s.11 MEDDELELSER OKTOBER Indstilling Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at sagen tages til efterretning. Sagsfremstilling Meddelelser fra formanden og forvaltningen Udstillingsplan for Sophienholm 2011 Udstillingsplan 2011 for Sophienholm er udsendt til kommunalbestyrelsens medlemmer 2. Kulturkonference 12. november Invitation til kulturkonference udsendes 1. oktober til borgmestre, kommunaldirektører og kulturdirektører/chefer der distribuerer til kulturudvalgene. Konferencen rettes primært mod kulturpolitikerne. Konferencen afholdes i København kl Templet - kommunefuldmagtstilskud fra Kulturministeriet Notat af er udsendt til kommunalbestyrelsens medlemmer. Sag med udkast til kontrakt forelægges udvalget i november mødet. 4. Forslag til ny lejekontrakt med Lyngby Boldklub A/S forelægges udvalget i november mødet 5. Sagen vedrørende ny klubstruktur forelægges udvalget i november. Sagen er p.t. i høring med høringsfrist 14. oktober. 6. Sag vedrørende nedsættelse af Tænketank på Folkeoplysningsområdet forelægges i november mødet. 7. Datoer for besøg på Ungdomsskolen, klubber og Club 10 Forvaltningen medbringer forslag til datoer på mødet den 13. oktober. Kultur- og Fritidsudvalget, den 13. oktober 2010: Taget til efterretning. Udvalget tager på besøg i klubber og på Ungdomsskolen den 9. november, kl Forvaltningen udsender program for dagen.

12 Åbent punkt Kultur- og Fritidsudvalget den , s.12 Birgitte Hannibal (V) og Lene Kaspersen (C) var fraværende.

13 Åbent punkt Kultur- og Fritidsudvalget den , s anslået regnskab - realisering af 0,7 mio. kr. i kapacitetstilpasning på klubområdet. 7 Indstilling Udvalget drøfter sagen med henblik på om udvalget ønsker at opretholde den oprindelige beslutning eller om udvalget ønsker at give tillægsbevilling til klubområdet på 0,7 mio. kr. på baggrund af redegørelsen. Sagsfremstilling Forvaltningen har i 1. og 2. anslået regnskab vurderet kapacitetstilpasningen på klubområdet i lyset af et vigende medlemstal i skoleåret 2009/2010. I forbindelse med 2. anslået regnskab har kommunalbestyrelsen bedt forvaltningen vurdere Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling, nemlig at klubområdet selv skal afholde de 0,7 mio. kr i aktivitetsåret 2010/11.I forbindelse med 2. anslået regnskab 2010 besluttede Kultur- og Fritidsudvalget, at "udvalget tager redegørelsen vedrørende 2. anslået regnskab til efterretning og anbefaler overfor Økonomiudvalget at afvigelserne, der fremgår af 2. anslået regnskab godkendes, dog således at afvigelsen på 0,7 mio. kr. på Fritid, Klub Lyngby, finansieres af klubområdet i aktivitetsåret 2010/2011." Økonomiudvalget besluttede, at ".. de 0,7 mio. kr. afholdes inden for udvalgets ramme, idet der efterfølgende foretages en vurdering af, hvorvidt klubområdet kan bære denne merudgift." Kommunalbestyrelsen godkendte sagen den 27. september 2010, i overensstemmelse med Økonomiudvalgets bemærkninger. I Budget er der foretaget kapacitetstilpasning i 2010 svarende til en reduktion på 0,7 mio. kr. I forbindelse med 1. anslået regnskab 2010 blev det besluttet, at der på Klub Lyngby skulle indarbejdes en budgetreduktion på 1,0 mio. kr., mens 0,7 mio. kr. skulle placeres i en reservepulje til imødegåelse af eventuelle stigninger i medlemstallet. Kapacitetstilpasning, der blev vedtaget i forbindelse med Budget , burde rettelig have været modregnet i forbindelse med 1. anslået regnskab. Baggrunden for beslutningen om at kapacitetstilpasse i forbindelse med 1. anslået regnskab var et vigende medlemstal på klubområdet. Budgetgrundlaget for 2010 hvilede på en antagelse om medlemmer i fritidsklub og 750 medlemmer i

14 Åbent punkt Kultur- og Fritidsudvalget den , s.14 ungdomsklub. Udviklingen i årets første 5 måneder viste dog en lavere medlemstilslutning, på hvilken baggrund det blev vurderet, at der skulle foretages en budgetkorrektion. På daværende tidspunkt skønnede forvaltningen, at der i 2010 i gennemsnit ville være medlemmer i fritidsklub og 512 medlemmer i ungdomsklub. Set i lyset af, at der kunne være en vis usikkerhed forbundet med skønnet af medlemstallet i efteråret 2010, blev det foreslået, at der blev indarbejdet en budgetreduktion på 1 mio. kr., mens de resterende 0,7 mio. kr. skulle placeres i en reservepulje til imødegåelse af eventuelle stigninger i medlemstallet. I forbindelse med 2. anslået regnskab kunne det imidlertid konstateres, at klubområdet havde realiseret besparelsen på 1 mio. kr., men ikke foretaget korrektion i forhold til de 0,7 mio. kr. som således er forbrugt af klubberne. Med baggrund i medlemstallene for august 2009 til juli 2010 har der været indskrevet børn i fritidsklub beregnet som et gennemsnit over året. I ungdomsklub har der været indskrevet gennemsnitligt 489 unge. Ses således på medlemstallene i den periode, der blev budgetreguleret i forbindelse med 1. anslået regnskab, så holder forvaltningens antagelser om medlemstal stik. Der burde således have været budgetreguleret i alt 1,7 mio. kr. i skoleåret 2009/2010 på klubområdet. Ses på medlemstallene fremadrettet, dvs. fra august 2010 har de rettet sig, dvs. at der igen er et relativt højt medlemstal i klubberne - på niveau med medlemstallene før august 2009: Indmeldte FK august 2009: medlemmer. Indmeldte FK august 2010: medlemmer. Indmeldte UK august 2009: 345 medlemmer. Indmeldte UK augsut 2010: 599 medlemmer. Skulle klubberne selv finansiere de 0,7 mio. kr. som ikke er hjemtaget i kapacitetstilpasning, ville det, set i lyset af de høje medlemstal fra august 2010, blive vanskeligt, hvilket forvaltningen også vurderede i forbindelse med 2. anslået regnskab. Forvaltningen kan ligeledes oplyse, at der arbejdes på en ny ressourcetildeingsmodel på klubområdet. I denne forbindelse vil forvaltningen ændre perioden for ressourcetildeling fra at følge skoleåret til at følge kalenderåret. Konsekvensen er, at ressourcetildelingen fastlægges ved årsskiftet, således at denne udelukkende foretages på baggrund af forventningerne til de fremtidige medlemstal. Beslutningskompetence Kommunalbestyrelsen

15 Åbent punkt Kultur- og Fritidsudvalget den , s.15 Kultur- og Fritidsudvalget, den 13. oktober 2010: Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at klubområdet kompenseres de 0,7 mio. kr., som finansieres inden for det samlede udvalgs område. Birgitte Hannibal (V) og Lene Kaspersen (C) var fraværende.

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32 Redegørelse vedr. 2. anslået regnskab aktivitetsområde FRITID Budget I forbindelse med Budget blev der indarbejdet en kapacitetstilpasning på klubområdet på baggrund af Befolkningsprognosens forudsigelser om faldende børnetal. Kapacitetstilpasningen var på 0,7 mio. kr. I forbindelse med 1. anslået regnskab 2010 vurderede forvaltningen, at der i den første del af skoleåret 2009/10 havde været et vigende medlemstal på fritids- og ungdomsklubområdet, svarende til en kapacitetstilpasning på i alt 1,7 mio. kr. Det vil sige, at der i forbindelse med 1. anslået regnskab var indarbejdet en kapacitetstilpasning på i alt 2,4 mio. kr. på klubområdet. Kapacitetstilpasningen burde, jf. medlemstallene, rettelig have været på 1,7 mio. kr. Medlemstal Budgetgrundlag anslået regnskab Gennemsnit skoleåret 2009/10 Medlemstal pr. august 2010 Fritidsklub Ungdomsklub Som det kan ses ovenfor, hviler budgetgrundlaget for 2010 på et relativt højt medlemstal i forhold til det antal medlemmer der faktisk var indskrevet i skoleåret 2009/10. Det kan ligeledes ses, at det faktisk indskrevne antal medlemmer i skoleåret var mindre end antaget i forbindelse med 1. anslået regnskab. Det kan ligeledes ses, at medlemstallet pr. august 2010 har rettet sig igen og nu ligger på et højere niveau end budgetgrundlaget for Beregningen af kapacitetsjusteringen på 1,7 mio. kr. holder således i forhold til skoleåret 2009/2010. Normeringsprincip Klubberne normeres for et skoleår af gangen. Kapacitetstilpasningen indarbejdes hvert år i april måned for det kommende skoleår. Ungdomsklubberne har som praksis, at der skal være to voksne på arbejde, begrundet i sikkerhedsmæssige aspekter.

33 På denne baggrund kan det hævdes, at med en kapacitetstilpasning i forbindelse med 1. anslået regnskab er det ikke muligt at hjemtage reduktionen både fordi der er opsigelsesvarsler og fordi princippet om at der skal være to voksne på arbejde i ungdomsklubberne, ikke kan overholdes Hvorfor en yderligere kapacitetstilpasning i forbindelse med 1. anslået? Årsagen til, at der blev foretaget en kapacitetstilpasning i forbindelse med 1. anslået regnskab var, at der var et vigende medlemstal i klubberne. Samtidig er den kommunale økonomi stærkt under pres, hvorfor alle områder må bidrage, når det kan iagttages, at budgetgrundlaget skrider. Økonomiudvalgets spørgsmål til forvaltningen kan klubområdet bære at afholde de 0,7 mio. kr. Som det kan ses af tallene ovenfor, så er medlemstallet i klubberne steget igen. Ser vi således på kapacitetstilpasningen, som er foretaget for det skoleår der netop er gået, så det forvaltningens vurdering, at det, set i lyset af de høje medlemstal fra august 2010, ville blive vanskeligt for klubberne at hjemtage de 0,7 mio. kr.

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 17-11-2011, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Torsdag den 17 november 2011 kl 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 10-06-2015 kl. 18:30 Udvalgsværelse 2 Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber Rasmussen Henrik Bang deltog deltog

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 27-08-2013, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Tirsdag den 27 august 2013 kl 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 25-02-2015 kl. 18:30 Udvalgsværelse 2 Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber Rasmussen Henrik Bang deltog deltog

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 13-03-2014 kl. 08:15 Lundtofte Medborgerhus, Lundtofte Skolestræde 6, 2800 Kgs. Lyngby Medlemmer Endvidere deltog: Direktør Søren Hansen Direktør Ulla Agerskov Centerchef

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Protokol 13-03-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Anne Jeremiassen Mette Hoff Henrik Bang Henriette

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 10-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden Torsdag den 10. oktober 2013 kl. 08:30 afholder Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 24-09-2015 kl. 16:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Bodil Kornbek Mette Hoff Henriette Breum Henrik Bang Mette Schmidt Olsen Karsten

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 25. januar 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-16.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget 04.06.2007 kl. 15:00 Administrationsbygningen i Fjerritslev, lokale 1.01 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget 04.06.2007 Punkter på åbent møde: 119. Kvalitetsrapporter

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus Lisbet Rosendahl,

Læs mere

3... Teatergruppen Klima søger om en underskudsgaranti til opførelse af "Elverkongens Krone" 5

3... Teatergruppen Klima søger om en underskudsgaranti til opførelse af Elverkongens Krone 5 Møde i Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag den 9. august 2005, Kl. 08.00 i Udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser... 2 2... Fremtidig anvisning af Musikhuset... 3 3... Teergruppen

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 13-03-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Anne Jeremiassen Mette Hoff Henrik Bang

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden 08-05-2014 kl. 08:30 Sophienholm Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber Rasmussen Henrik Bang Til mødet deltager

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 20-02-2014 kl. 08:15 Lyngby Stadion i mødelokalet i forhuset til hallen Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. september 2008 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:30-17:30 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Protokol 08-01-2015 kl. 16:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Bodil Kornbek Mette Hoff Henriette Breum Henrik Bang Mette Schmidt Olsen Karsten

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 11-06-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen Dorthe la Cour Søren P. Rasmussen Henrik Brade Johansen Curt

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 13-12-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 13. december 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde i Administrationsbygningen,

Læs mere

Søren P. Rasmussen Simon Pihl Sørensen Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Jakob Engel-Schmidt. Birgitte Hannibal

Søren P. Rasmussen Simon Pihl Sørensen Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Jakob Engel-Schmidt. Birgitte Hannibal Kommunalbestyrelsen Protokol 22-01-2015 kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødesal Medlemmer Sofia Osmani Søren P. Rasmussen Simon Pihl Sørensen Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Jakob Engel-Schmidt

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. november 2011. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. november 2011. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. november 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse...2 3. KF - Orientering...3 4. KF - Frigivelsessag

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. 15-01-2015 kl. 16:30 Udvalgsværelse 1. Medlemmer

Økonomiudvalget. Protokol. 15-01-2015 kl. 16:30 Udvalgsværelse 1. Medlemmer Økonomiudvalget Protokol 15-01-2015 kl. 16:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Sofia Osmani Simon Pihl Sørensen Mette Hoff Søren P. Rasmussen Dorthe la Cour Jan Kaspersen Henrik Brade Johansen Anne Jeremiassen

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 10-06-2015 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen Dorthe la Cour Søren P. Rasmussen Curt Købsted Henrik Brade Johansen

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 7.06.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 7.06.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 7.06.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere