Om undervisningens formål og indhold...3. Formål... 3 Mål... 3 Pædagogisk praksis... 3 Indhold... 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Om undervisningens formål og indhold...3. Formål... 3 Mål... 3 Pædagogisk praksis... 3 Indhold... 4"

Transkript

1 INDHOLDSPLAN Jord til bord linjen 2014/2015 Lærere: Pia Olsen, Lasse Schmidt, Hanne Jørgensen, Thomas Frederiksen Indholdsplan Jord til bord linjen 2014/2015 Side 1 af 16

2 Indholdsfortegnelse Om undervisningens formål og indhold...3 Formål... 3 Mål... 3 Pædagogisk praksis... 3 Indhold... 4 Social teambuilding :... 4 Miljø:... 4 Rollespil:... 4 Højtider:... 4 Fælles temaer:... 4 Evaluering:... 4 Kontaktlærer/-elev:... 5 Praktiske undervisningstemaer...6 Køkken... 6 Mål:... 6 Indhold:... 6 Pædagogisk praksis... 7 Eksempel på projekt: Bord dæk dig... 7 Havebrug... 8 Mål:... 8 Indhold:... 8 Pædagogisk praksis:... 9 Værkstedet Formål Indhold: Pædagogisk praksis: Dyrehold: Mål Indhold Midler/metoder/pædagogisk praksis: Almindelig Daglig Livsførelse Mål: Indhold: Undervisning i praktisk rengøring Samfundsfag Geografi og biologi Formål: Indhold: Pædagogisk praksis Idræt: Mål: Indhold: Undervisningens organisering...15 Års- og aktivitetsplan Efterår Forår Indholdsplan Jord til bord linjen 2014/2015 Side 2 af 16

3 Om undervisningens formål og indhold Formål Undervisningens formål er at efterleve folkeskolens fælles mål og leve op til efterskolens værdigrundlag, ved gennem praktisk anvendelse af nøgleordene: samarbejde, samvær, demokrati, gensidig respekt, ligeværdighed, pligter og rettigheder samt ansvarsfølelse overfor natur og mennesker, at give eleverne færdigheder og indsigt i arbejdet med dyrehold, havebrug samt køkken/madlavning. Undervisningen tilrettelægges i en vekselvirkning mellem det praktiske og det teoretiske, med hensyntagen til den enkelte elevs faglige, sociale og personlige udvikling, således at der udvikles et godt og positivt samvær med de andre elever. Mål Med udgangspunkt i elevens interesse for hele Jord til bord området er det værkstedets mål, igennem individuel tilrettelagt specialundervisning, at forbedre elevens standpunkt i almene skolefag, herunder dansk, matematik og naturfagene (fælles mål). På Jord til bord linjen skal vores elever lære at samarbejde i små og større grupper, idet mange af vores elever netop har svært ved at omgås andre og har svært ved at samarbejde. Det er desuden målet: At eleven opnår interesse i at tilegne sig viden, gives muligheder for at bygge videre på sine kundskaber og at overføre sine erfaringer til andre områder. At bibringe eleverne kundskaber, rutiner og færdigheder indenfor områderne køkken, havebrug, dyrehold samt maskin- og redskabslære. At styrke den enkelte elevs selvværd, selvtillid, selvstændighed, initiativ og lyst til læring. At udvikle den enkelte elevs ansvarsfølelse, forpligtelse og samhørighed gennem den daglige omgang og arbejdet med dyrene, planterne og madvarerne. At inddrage matematik, dansk og IT i værkstedets forskellige projekter. At eleven lærer at anvende matematik, dansk og IT i praksis. At eleven udvikler alment menneskelige kompetencer som ansvar, kammerat- og fællesskab, sociale relationer, empati, tilknytning og praktisk håndelag. Pædagogisk praksis Undervisningen foregår i gruppestørrelser på 5 10 elever, og tilrettelægges så alle involveres. Samtidig tages der hensyn til den enkelte elevs særlige behov og evner, med udgangspunkt i elevens nærmeste udviklingszone. Da vores elevgruppe generelt har svært ved at holde koncentrationen i rent teoretisk sammenhæng i lang tid af gangen, vil lærerens oplæg oftest finde sted sideløbende med de praktiske undervisningsopgaver. De praktiske undervisningsopgaver tilrettelægges så den enkelte elev udfordres fagligt, socialt og personligt og så eleverne lærer at anvende teoretiske færdigheder i praktiske sammenhænge. Indholdsplan Jord til bord linjen 2014/2015 Side 3 af 16

4 Indhold Specialundervisningen har afsæt i fælles mål og trinmål for de almene fag, og der arbejdes løbende med individuelle undervisningsplaner med evaluering. Jord til bord linjen kan beskrives og opdeles i følgende fagområder med projektorienteret undervisning: Havebrug Køkken Værkstedet Dyrehold Der henvises til beskrivelserne af de enkelte fagområder. Desuden er der fælles projekter og temaer der går på tværs af fagområderne. Af disse kan nævnes: Social teambuilding : Den første uge bruges hovedsageligt på at eleverne lærer efterskolens rammer, regler og strukturer at kende, samt skaber sociale kontakter. Målet er den enkelte elev får mulighed for at indgå i positive sociale relationer med lærere og elever, samt opnår tryghed ved såvel gældende rammer som kammerater og lærere. At skabe klarhed og tryghed kan være medvirkende til at give eleverne overskud til egentlig læring. Miljø: Eleverne vil stifte bekendtskab med miljø som de støder på det i deres hverdag, gennem teoretisk og praktisk undervisning. I undervisningen vil der indgå relevante virksomhedsbesøg. Målet er, at eleverne får en forståelse for sammenhæng mellem forbrug, miljø og forurening. Rollespil: Undervisningen foregår på tværs af sædvanlige holdopdelinger på linjen. Rollespil er med til at udfordre elevernes sædvanlige roller og rammer. Målet er at eleverne udfordres såvel fagligt, socialt som personligt Højtider: Eleverne gøres bekendt med de traditioner der er omkring årets højtider, såsom halloween, jul, fastelavn og påske. Gennem teoretisk og praktisk undervisning gennemgås og afholdes projekter og aktiviteter hvori historie, geografi, religion, biologi, matematik, dansk og engelsk indgår. Fælles temaer: Fælles temaer dækker projekter der går på tværs af fagområder, og som kan være fælles for hele Klintebjerg Efterskole. Her kan nævnes: Fjordens Dag Musikfestival Højtidsfester: halloween, jul, fastelavn og påske Evaluering: Evaluering sker gennem lærerens daglige iagttagelser af holdet og den enkelte elevs udbytte af den praktiske undervisning. F.eks. i hvilket omfang er eleverne i stand til at arbejde selvstændigt? Indholdsplan Jord til bord linjen 2014/2015 Side 4 af 16

5 Hvor gode er de til at fordybe sig i opgaven? Kan de udveksle synspunkter, holdninger og ideer med deres holdkammerater? Desuden evalueres gennem samtaler mellem lærer og elev. Eleverne vil også skulle prøve mundtligt at fremlægge/præsentere deres produkt, fortælle om deres oplevelser, forståelse og udbytte af undervisningen. Kontaktlærer/-elev: I løbet af alle de almindelige uger, er der skemalagt tid til at kontaktelever og kontaktlærer er sammen. Det er tænkt som en mulighed, for at lærer/elev kan tale sammen om emner, der er vigtige for den enkelte, det kan tænkes at være hjemmeforhold, kæresteproblemer, fremtidstanker, aktuelle samfundsemner etc. Arbejdet med kontaktmøder skal være med til at give eleverne en forståelse for de demokratiske spilleregler samværet bygger på. Indholdsplan Jord til bord linjen 2014/2015 Side 5 af 16

6 Praktiske undervisningstemaer Køkken Lærer: Hanne Jørgensen Mål: Med udgangspunkt i elevens interesse for køkken/madlavning er det værkstedets mål, igennem individuel tilrettelagt specialundervisning at forbedre elevens standpunkt i almene skolefag, herunder dansk, matematik, hjemkundskab og naturfagene. Det er desuden målet: At eleven tilegner sig kundskaber og færdigheder, der gør hende/ham i stand til at tilberede et måltid for hele større eller mindre grupper. At eleven lærer vigtigheden af en alsidig og varieret kost. Herunder læren om kostsammensætning og madens vej gennem kroppen. At eleven får en forståelse af egen og andre kulturer. At eleven får en forståelse af ressourcer, miljø, sundhed og livskvalitet. At eleven får viden om forskellige nyttige, fordærvende og sygdomsfremkaldende mikroorganismer, herunder forståelse for hygiejneprincipper. At eleven oplever værdien af et samarbejde og fællesskab som bygger på ligeværd og respekt. At fremme elevens lyst til dansk ved at finde, læse og bruge opskrifter i bøger og via internettet. At eleven lærer matematik gennem det praktiske arbejde med at forstå mængdeangivelser i en opskrift samt måle og veje ingredienserne af, regne mængder og lægge budgetter. At eleven arbejder med statistik og beregninger gennem forskellige undersøgelser og mindre projekter. At eleven lærer dansk gennem læsning og skrivning af opskrifter og andre faglige tekster. At eleven forbedrer sine mundtlige færdigheder, bl.a. at formulere sig klart og forståeligt, gennem det forklare og fremlægge forskellige praktiske projekter, samt at kunne spørge specifikt omkring usikkerheder. At eleven lærer at bruge IT som arbejdsredskab, herunder at kunne bruge forskellige støtteprogrammer til læsning og skrivning. Indhold: Specialundervisningen har afsæt i fælles mål - trinmål for de almene fag og der arbejdes løbende med individuelle undervisningsplaner med evaluering. Da køkkenet er en del af Jord til bord linjen, arbejdes der praktisk med madens vej fra jord til bord. Eleverne er med til at dyrkning, forarbejdning, produktion og bortskaffelse. Det giver dermed eleven mulighed for at tage kritisk stilling til råvarerne. Læsning og skrivning af opskrifter Bearbejdning af mængde, mål og vægt. Køkken og personlig hygiejne Risikomomenter i køkkenet Tilberedning af dagens måltider, til hverdag og fest. Indholdsplan Jord til bord linjen 2014/2015 Side 6 af 16

7 Planlægning af en varieret kost Brug at IT til madplaner, indkøbslister, invitationer og opskrifter. Årstidens råvarer Traditioner og højtider Mad fra andre lande Kendskab til forskellige råvarer og forarbejdning af disse. Pædagogisk praksis Gennem praktiske, eksperimenterende og skabende opgaver får eleven mulighed for æstetiske og sansemæssige oplevelser. Eleven kommer til at bage brød og kager, rense og behandle grønsager og frugt, tilberede og anrette kold og varm mad, samt oprydning, opvask, gulvvask og anden rengøring. Gennem elevens egne iagttagelser og undersøgelser arbejdes med forskellige emner, så deres viden inden for området øges. At eleverne tager stilling til hvilke konsekvenser deres valg får, både lokalt og globalt, er med til at videreudvikle deres indsigt i, hvordan de selv kan påtage sig et ansvar. Eleverne arbejder med emner, som er bestemt af årstiderne, fx fisk, kød, grønsager, frugt og bær. Årets højtider giver anledning til at der arbejdes med madtraditioner i vor egen og andres kulturer. Eleverne arbejder desuden med emner fra andre verdensdele og kulturer, hvilket inddrager de almene fag, samt giver eleven en almen viden om sin omverden. Eleven arbejder enkeltvis eller i grupper, og tilegner sig viden gennem forsøg, fordybelse, fremlæggelse og evaluering. I løbet af den tid eleverne er på køkkenholdet deltager de i alle køkkenets arbejdsområder. Eksempel på projekt: Bord dæk dig Når eleverne er vant til at færdes i køkkenet, kan en måde at fordybe sig i emnet være at lave et festmåltid for hele Jord til bord linjen Brainstorm på hvad festmiddagen: Bord dæk Dig kan indeholde. Et tema udvælges evt. gennem internettet. Ud fra temaet laves: invitationer, m.h.t. formulering og udformning. Fordeling af ansvarsområder Valg af en menu ud fra opskrifter i kogebøger, ugeblade, internet m.m. Planlægning og udregning af mængde, mål og vægt. Indkøbsliste med vurdering af pris og kvalitet Indkøb Borddækning med udgangspunkt i temaet Tilberedning og anretning af det planlagte Festmåltidet Oprydning Evaluering Gennem det personlig arbejde med at lave måltiderne, samarbejdes der om virkelige opgaver, der kan anvendes resten af elevens liv og forhåbentlig fremme elevens forståelse for vigtigheden af fornuftige madvaner. De konkrete og synlige resultater giver en naturlig stolthed hos eleverne, der fremmer deres lyst til at eksperimentere. Indholdsplan Jord til bord linjen 2014/2015 Side 7 af 16

8 Havebrug Lærer: Pia Olsen Mål: At udvikle elevens interesse for havebrug, især med dyrkning af afgrøder til eget forbrug. Samtidig er det værkstedets mål, igennem individuel tilrettelagt specialundervisning at forbedre elevens standpunkt i almene skolefag, herunder dansk, matematik og naturfagene. Det er desuden målet: At udvikle ansvarsfølelsen og forpligtelsen hos den enkelte ved den daglige omgang/arbejde i/med køkkenhaven, herunder, grønsager, frugt, blomster, samt drivhus, maskiner og redskaber. At elever tilegner sig færdigheder og rutiner der gør, at eleven kan være med til at så, plante og høste relevante afgrøder, samt være med i årsplanlægningen i køkkenhave og drivhus. At eleven opnår viden om forskellige arbejdsopgaver og processer i det lille havebrug/køkkenhave. At eleven kan sammenholde dyrkningen af frugt og grønt med det de vælger at sætte på bordet - fra jord til bord. At eleverne lærer dansk gennem læsning af frøpakker, plantebeskrivelser, havebøger og relevante sider på nettet. Desuden lærer at lytte aktivt, huske, forstå og fremlægge det gennemgåede faglige stof. Lærer at udarbejde skriftlige oplæg om forskellige emner til brug for fremlæggelse. At eleverne lærer matematik gennem de praktiske opgaver de har i køkkenhaven. Det kan f.eks. være arbejde med: måling, arealer, målestoksforhold, geometri, budgetter i forbindelse med anlægsprojekter og procentregning i forhold til frøets spireevne. At naturfagene dækkes ind ved den praktiske omgang med køkkenhave, samt gennem den teoretiske bearbejdelse af det oplevede. Indhold: Specialundervisningen har afsæt i fælles mål og trinmål for de almene fag og der arbejdes løbende med individuelle undervisningsplaner med evaluering. Eksempler på arbejdsopgaver: Om foråret skal der planlægges hvilke grønsager der skal sås: Hvilke der kan sås direkte i bedene og hvilke der skal sås i drivhus og plantes ud senere? Hvor meget forskelligt der skal vælges? Hvor mange bede der skal gøres klar? Der undersøges ved hjælp af bøger, frøkataloger og internet, hvornår de drivhus såede grønsager kan plantes ud i jorden. Dette gøres ved hjælp af vejledende udplantningsskemaer, samt et skøn på hvordan årets temperaturer udvikler sig. Når udplantningstidspunktet er valgt, beregnes udviklingstiden på planter, og derud fra kan beregnes hvornår de skal sås. Der beregnes også hvor mange planter der skal bruges i forhold til det bed de skal plantes i, og derefter hvor mange frø der skal sås i forhold til spireprocenten. Desuden: Der arbejdes med spire- og dyrkningstemperatur, jord og lufttemperatur samt planternes vækst betingelser. Indholdsplan Jord til bord linjen 2014/2015 Side 8 af 16

9 Hvilke dyrkningsmedier planterne kan gro i såmedier, oppotningsmedier, almindelige jordtyper samt forskellige gødningsmedier. Dyrkning og pasning af drivhusgrønsager til konsum i Jord til bord køkkenet. Dyrkning af enkelte afgrøder til konsum i storkøkkenet. Pasning af havens grønsager, krydderurter, blomster, frugt og bær plantning, beskæring, gødning, høst Vedligeholdelse og løbende reparationer af havens højbede, huse, hegn og andet inventar. I løbet af året, tilrettelægges forskellige projekter, hvor planterne kan anvendes i en eller anden form. Krydderurter og duftplanter til tørring, teer, salte, sæber, creme mm Kompostering Små projekter Pædagogisk praksis: Gennem praktiske, eksperimenterende og skabende opgaver får eleven mulighed for miljømæssige, æstetiske og sansemæssige oplevelser. Eleven kommer til arbejde med opgaverne i forholdet til årstiderne og får igennem denne bearbejdelse en fornemmelse for hvad der er den naturlige årsrytme og hvordan vi mennesker kan påvirke og ændre den. Da havebruget er en del af Jord til bord linjen, skal eleven lære at forholde sig til, at det der dyrkes skal anvendes i enten linjens eget køkken eller storkøkkenet at se og arbejde med processen fra at dyrke planterne i jorden som mad til det at høst og forberede dem i og til et måltid. Eleverne skal gennem det praktiske arbejde lære en given mængde plantekendskab, skal får en fornemmelse af de forskellige plantegrupper - Hvad er bladgrønsager, rodfrugter, kål, krydderurter, frugt, bær o.s.v.? Vi arbejder med det miljømæssige aspekt i dyrkningen, f.eks. hvordan kan der dyrkes på en miljøvenlige måde - f.eks. gennem brugen af bestemt gødninger, ved at fjerne ukrudt med håndkraft eller mekaniske midler, eller ved brug af dækmaterialer i stedet for at bruge ukrudtsmidler og ved sædskifte. De enkelte opgaver er ikke endegyldige, der er altid flere løsningsmuligheder. Det betyder at eleven har mulighed for at komme med og bruge sine egne erfaringer i opgaverne, hvilket øger motivationen og initiativet for den pågældende elev. Problemstillinger løses ved at kombinere erfaringer og danne nye løsninger. Relevante oplysninger vil kunne søges gennem fagbøger og internettet. Eleven arbejder enkeltvis eller i grupper, og tilegner sig derigennem viden ved hjælp af forsøg, fordybelse, fremlæggelse og evaluering. I løbet af den tid eleverne er på havebrugsholdet deltager de i alle havebrugets arbejdsområder. Indholdsplan Jord til bord linjen 2014/2015 Side 9 af 16

10 Værkstedet Lærer: Lasse Schmidt Formål: Overordnede faglige mål: Det er værkstedets mål, igennem individuel tilrettelagt specialundervisning at forbedre elevens standpunkt i almene skolefag, herunder dansk, matematik og naturfagene. Som elev i dette felt, kommer eleven til at snuse til mange spændende områder. Vi tager udgangspunkt i opfindsomhed og kreativitet så vi finder frem til den bedste løsning på den aktuelle opgave. Vi genbruger så vidt muligt materialer, så eleverne opnår en forståelse for god udnyttelse af ressourcerne. Individuelle personlige mål: At udvikle ansvarsfølelsen og forpligtigelsen hos den enkelte elev i løsningen af de daglige opgaver og omgangen med værktøj. Eleven skal tilegne sig færdigheder og rutiner, der gør at eleven er i stand til at komme med et løsningsforslag eller at deltage i løsningen af værkstedets aktuelle opgaver. Eleven vil i løbet af året deltage i projekter, som udfordrer eleven i samarbejde, deltagelse i fællesskab samt det at sætte sig et mål og arbejde hen imod det. Eleven opnår gennem undervisningen viden om forskellige arbejdsopgaver og processer i diverse projekter og materielhåndtering. Eleven hjælpes til succeshistorier, bedre selvtillid og styrkes i tiltroen til egne færdigheder. Indhold: Specialundervisningen har afsæt i fælles mål for de almene fag og der arbejdes løbende med individuelle undervisningsplaner med evaluering. Tegne, opmåle og anlægge projekter fra start til slut inklusiv budgettering. Kendskab til arbejdssikkerhed og brug af maskiner og håndværktøj, herunder læsning af deklarationer og regelsæt. Reparation og vedligeholdelse af bygninger, inventar, maskiner og hobbyopgaver Læse og forstå skriftligt materiale, f.eks. tekniske specifikationer, og videreformidle deres viden til andre. Eleven arbejder dagligt med arbejdsopgaver, der dokumenteres ved af brug digitalkamera og billedbehandling. Eksempler og elementer der indgår: Skitsetegning Plantegning og størrelsesforhold Budgettering og beregning Fremlæggelse og videregivelse Arbejdssikkerhed, udarbejdelse og fremlæggelse af regelsæt Ergonomi Logistik og planlægning Indholdsplan Jord til bord linjen 2014/2015 Side 10 af 16

11 Med udgangspunkt i elevens egne interesser i værkstedet, får eleven ansvar for områder under kyndig vejledning, ligesom eleven løbende er en del af større projekter, som elever får stor indflydelse på. Det er værkstedets mål, igennem en fysisk udfordrende specialundervisning, at forbedre elevens standpunkt i almene skolefag, herunder hverdagsdansk og brugsmatematik, samt naturfagene. Pædagogisk praksis: Undervisningen finder primært sted i værkstedet. Eleven lærer at møde op i passende arbejdstøj, men skal også være forberedt på at skulle bruge papir og blyant. Undervisningen kan også finde sted på skolens områder, f.eks. køkkenhave og grønne områder. Undervisningen tager udgangspunkt i aktuelt behov for vedligeholdelse, struktur samt elevens individuelle interesser. Der tilrettelægges forløb, så eleven prøver forskellige opgaver indenfor værkstedets rammer. Undervisningen planlægges således at opgaverne er åbne. Der er ikke nødvendigvis kun én løsning. Der evalueres både på processen at løse opgaven og på resultatet. Computere bruges til støtte og informationssøgning i undervisningen. Dyrehold: Lærer: Thomas Frederiksen Mål Med udgangspunkt i elevernes interesse for det praktiske arbejde med dyr, pt. heste, får, kaniner og høns, og igennem en individuelt tilrettelagt undervisning, er det værkstedets mål: At eleven forbedrer sit standpunkt i almene skolefag, herunder dansk, matematik og naturfagene (fælles mål). At sikre at eleven opnår større tro på sig selv og dermed større selvværd. At eleven forstår vigtigheden af rutinerne omkring arbejdet med dyr og måske kan overføre disse rutiner til deres eget hverdagsliv. At eleven opnår interesse i at tilegne sig viden, gives mulighed for at bygge videre på sine kundskaber og overføre sine erfaringer til andre områder. At eleven udvikler alment menneskelige kompetencer som ansvar, kammerat- og fællesskab, sociale relationer i bred forstand, empati, tilknytning, og at eleven styrkes i evnen til at handle samt løse konflikter. At eleven opnår kundskaber i pasning af og omgang med dyr. At eleven styrkes i sin motoriske udvikling og opøver et praktisk håndelag. At eleverne opnår en hensigtsmæssig spontan respons gennem de uforudsete situationer der uundgåeligt opstår i arbejdet med dyr. Indhold: Specialundervisningen har afsæt i fælles mål og trinmål for de almene fag og der arbejdes løbende med individuelle undervisningsplaner med evaluering. Indholdsplan Jord til bord linjen 2014/2015 Side 11 af 16

12 Daglig pasning af dyrene, dække foder/væskebehov, tilse almen sundhedstilstand, udmugning, bygning og vedligeholdelse af folde og bure, anskaffelse af foder, halm og hø. Udregning af foderplaner og omkostningsberegning. Husdyrenes brugsværdi i almindelighed især får, høns og kaniner Læsning og forståelse af relevante oplysninger gennem bøger/artikler/internet. Slagtning: At eleverne tilegner sig viden omkring dyrets anatomi, og får indblik i hvilke ressourcer der bruges i forbindelse med at få mad på bordet. At eleverne lærer at aflive et dyr på en etisk korrekt måde og gøre sig overvejelser derom. At sætte selve slagtningen i et historisk perspektiv, set i forhold til hvordan vi i dag skaffer føde. Undervisning ud fra undervisningsmateriale, indhentet fra hestens værn og dertilhørende kompetencebeviser, omhandlende hestens og dyrs generelle sundhed samt røgt og pleje. Midler/metoder/pædagogisk praksis: Med dyrene som et levende 3. element inddrages nuet. Fokus flyttes umiddelbart væk fra eleven, som lærer at forholde sig til dyrenes væsen og reaktioner, aflæse og forstå kropssprog/kommunikation. Erfaringer bearbejdes og omsættes til ny handling. Eleven overvinder eventuelle forbehold (f.eks. for store dyr, skidt og møg, fødsel og død) og oplever sammenhæng mellem egen indsats og resultat. Gennem håndteringen af dyrene generelt ser eleven nødvendigheden af samarbejde eleverne imellem. I samarbejde med eleven opstilles egne mål for undervisningen. Der vil ydermere på forsøgs basis blive forsøgt afholdt terapeutiske forløb med hesten som værktøj - dette har til formål at hjælpe eleverne til større selvindsigt. Almindelig Daglig Livsførelse Lærere: Hanne Jørgensen, Pia Olsen, Lasse Schmidt, Thomas Frederiksen Mål: At eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, så de bliver i stand til at tage medansvar og udvise omsorg, for de opgaver, som finder sted i hjemmet, og at de opnår indsigt i de vilkår og værdier, dette livsområde har i samspil med natur, kultur og samfund. At Eleverne opnår en viden der gør dem i stand til at udvikle egne handlemuligheder i forhold til hverdagslivet. Herunder at forholde sig til den indvirkning egne valg har på miljø, sundhed og livskvalitet. At eleverne oplever værdien af et fællesskab og samarbejde, der bygger på ligeværd og tolerance. At eleverne opnår erkendelse af og forståelse for såvel egne som andres grænser. At eleverne påtager sig ansvaret for selv at stå op til tiden om morgenen. Indhold: Daglige opgaver i et hjem (rengøring, tøjvask, madlavning og opvask). Hvorfor er det nødvendigt, og hvordan bærer man sig ad? Hvilken standard er rimelig og hvordan får man fællesskabet til at fungere? Hvordan påvirker vores evne til at overskue de daglige opgaver i hjemmet resten af vores dag? At prøve sig frem, lave fejl og prøve igen er en nødvendig forudsætning for at kunne lære. For at eleverne kan opnå sikre færdigheder inden for de forskellige teknikker og metoder, må opgaverne gentages. Det kræver både øvelse og træning at bruge teknikker og metoder rigtigt og få et tilfredsstillende resultat. Indholdsplan Jord til bord linjen 2014/2015 Side 12 af 16

13 Undervisning i praktisk rengøring. Værelset: Hvordan tørrer man bordet af? Hvordan vasker man vinduer? Hvordan vasker man gulv? Hvordan vrider man en klud? Hvordan støvsuger man og hvordan virker sådan en støvsuger egentlig? Hvad med skift og vask af sengetøj, dyner og rullemadras? Husstøvmider hvem er de og gør de noget, kan vi komme af med dem? Badeværelset: Hvordan gør man WC-kummen, gulvet, vasken og spejlet rent? Vasketøj: Hvordan sorterer man sit vasketøj? Hvordan vasker man valg af vaskeprogram, valg og dosering af vaskepulver? Samfundsfag Med udgangspunkt i avislæsning, tv-avis, radioavis eller fortælling orienteres eleverne om aktuelle emner. Emnerne drøftes, forklares og debatteres med udgangspunkt i elevernes egne erfaringer. Det er målet at eleverne opnår en større almen viden og at de forbedrer egne færdigheder i at debattere omkring et specifikt emne. Geografi og biologi Lærere: Hanne Jørgensen, Pia Olsen, Lasse Schmidt, Thomas Frederiksen Formål: Overordnet mål er at eleverne opnår et bedre kendskab til verden omkring dem. At de udvikler deres opmærksomhed omkring de forhold der påvirker dagligdagen, både naturgivne og kulturskabte. Undervisningen i fagene geografi og biologi indgår sammen med de andre fag som praktiskteoretisk undervisning bl.a. i fagene: Havebrug Køkken Miljø De områder der inddrages er: kredsløb geologi, jordbund og klimaforhold plantedyrkning, klimabælter bæredygtighed og udnyttelse af naturlige råstoffer egen kultur i forhold til fremmed kulturer fødevareproduktion energiproduktion og miljømæssige konsekvenser sproglig, kulturel, industriel udvikling, samt socio-økonomisk samarbejde mellem lande Indhold: Specialundervisningen i geografi og biologi undervisningen har afsæt i fælles mål trinmål og der arbejdes løbende med individuelle undervisningsplaner med evaluering Afhængig af fagområde skal eleven: kende planters oprindelse, dyrkningsområde, klimabælter, jordbund m.m. Indholdsplan Jord til bord linjen 2014/2015 Side 13 af 16

14 gennemgå de forskellige kredsløb i forbindelse med praktiske projekter nedbrydningskredsløbet i komposten, fotosyntese/co2 i plantedyrkning, vandets kredsløb i vores dagligdag, gæring i brødbagning mm. opnå indsigt i madkultur og fødevareproduktion i Danmark og fremmed lande gennem madlavning opnå viden om affaldssortering og andre miljømæssige foranstaltninger lære at kende den historiske og kulturelle udvikling i Danmark affødt af geologiske forhold og den klimatiske udvikling lære at kende til kolonimagternes indflydelse på udviklingslandene, ved at få et indblik i udbredelsen af engelsksprogede lande og deres samarbejde med i-landene og opleve hvordan den dyrkningsmæssige, industrielle og samfundsmæssige udvikling der har været. Pædagogisk praksis Med udgangspunkt i den enkeltes elevs kundskaber, tilrettelægges undervisningen, som er baseret på overskuelighed og anvendelighed. Undervisningen tager udgangspunkt i fælles temaer/projekter, hvor undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elevs evner. Idræt: Lærere: Hanne Jørgensen, Pia Olsen, Lasse Schmidt, Thomas Frederiksen Mål: Med udgangspunkt i at skabe lyst og motivation for sport og bevægelse og igennem en individuelt tilrettelagt undervisning, er det værkstedets mål: At sikre at eleven opnår større tro på sig selv og dermed større selvværd. At eleven opnår interesse i at tilegne sig viden, gives mulighed for at bygge videre på sine kundskaber og overføre sine erfaringer til andre områder. At eleven udvikler alment menneskelige kompetencer som ansvar, kammerat- og fællesskab, sociale relationer i bred forstand, empati, tilknytning, og at eleven styrkes i evnen til at handle samt løse konflikter. At eleven styrkes i sin motoriske udvikling, finder glæde ved bevægelse og får interesse for en aktiv og sund levevis. At eleven opnår kundskaber om kroppens funktioner og behov, og om samspillet mellem krop og psyke. At eleven oplever at der findes mange forskellige idrætsformer. Indhold: Specialundervisningen har afsæt i fælles mål trinmål for de almene fag og der arbejdes løbende med individuelle undervisningsplaner med evaluering. Eleverne præsenteres for forskellige former for idræt. Holdsport: f.eks. forskellige typer boldspil, stafetløb, orienteringsløb og lege. Individuelt: f.eks. løb, cykling, styrketræning, ud/afspænding, motorik, kano og kajak. Indholdsplan Jord til bord linjen 2014/2015 Side 14 af 16

15 Undervisningens organisering Års- og aktivitetsplan Der undervises i moduler igennem hele året. Der kører 3 sideløbende hold. Modulernes længde er tilpasset årets gang på skolen. Når eleverne har valgt Jord til bord, vælger de også at prøve alle områder. I nogle moduler fordeler lærerne eleverne, i andre moduler vil der være mulighed for at eleverne vælger hold i samråd med lærerne. Ved holdfordelingen tages der så vidt muligt både hensyn til elevernes interesser, behov for særlig undervisningsindhold samt elevsammensætning. Efterår 2014 Uge 32 Uge 33 Elevfordeling: Undervisningsaktiviteterne tager udgangspunkt i kontaktholdene, så eleverne har en sikker base. Opdeling i 3 hold, der roterer mellem linjens 4 hovedområder. Særligt indhold: Kendskab til skolen og lokalområdet. Social teambuilding. Dåb for hele skolen Kendskab til hvad linjens forskellige hovedområder indebærer af undervisning. Uge 34 Opdeling i 3 hold, der roterer mellem linjens 4 hovedområder. Mini lejrskole onsdag - fredag til Davinde Uge Opdeling i 3 hold. Eleverne er på et basishold og et bonushold, afhængig af hvilke lærere der har undervisning. Disse hold fortsætter frem til uge september, Fjordens dag: Service, regning, kommunikation, samarbejde og erhvervsorientering. Uge 41 Hele skolen på tværs Tema uge Sundhed Uge Opdeling i 3 hold. Eleverne er på et basishold og et bonushold, afhængig af hvilke lærere der har undervisning. I de særlige uger brydes holdene op. Disse hold fortsætter frem til uge 51 Særlig uge 44: Der arbejdes historisk og kulturelt omkring halloween. Fokus på Hvad kan jeg blive?. Besøg på virksomheder og der arbejde med uddannelser og de krav der stilles. Uge 45: Med udgangspunkt i Avisen i Undervisningen arbejdes med aviser og med emnet Mod Særlig uge 49: Julens traditioner. Fra Sanct Nicolaus til udsalgsjul Indholdsplan Jord til bord linjen 2014/2015 Side 15 af 16

16 Forår 2015 Uge 1 5 Opdeling i 3 hold. Eleverne er på et basishold og et bonushold, afhængig af hvilke lærere der har undervisning. Disse hold fortsætter frem til uge 12 Uge 6 Hele skolen på tværs Tema uge Samfund Uge 8-12 Uge 10: Særligt fokus på samarbejde Onsdag-fredag: Minilejrskole Uge 13 Særlig uge på linjen Ud i naturen: Oplev naturen med alle sanserne. Uge Opdeling i 3 hold. Eleverne er på et basishold og et bonushold, afhængig af hvilke lærere der har undervisning. Disse hold fortsætter frem til uge 26 Projektundervisning: Eleverne arbejder med et sidste afsluttende projekt Uge 22 Hele skolen på tværs Temauge Musik og sports festival Uge 23 Uge 24 Hele linjen sammen med Musik, teater og design linjen. Lejrskole med kultur, sprog, oplevelser og aktivitet til Tjekkiet. Uge Afslutning på skoleåret. Indholdsplan Jord til bord linjen 2014/2015 Side 16 af 16

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse.

Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse. Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse. Årsplanen er blevet til ud fra undervisningsministeriets nye Fælles Mål. Formålet med undervisningen i hjemkundskab er, at eleverne

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

DUS INDHOLDSPLAN 3. ÅRGANG 2013-2014

DUS INDHOLDSPLAN 3. ÅRGANG 2013-2014 De 6 kerneområder: - Personlig udvikling - Social udvikling - Sprog og kommunikation - Bevægelse, idræt og motorik - Kulturelle udtryksformer - Natur DUS INDHOLDSPLAN 3. ÅRGANG 2013-2014 Denne indholdsplan

Læs mere

DUS indholdsplan 2011/12

DUS indholdsplan 2011/12 DUS indholdsplan 2011/12 Kongerslev DUS Kongensgade 4 9293 Kongerslev tlf.: 9833 2145 mobil 41281244 email: lgc-kultur@aalborg.dk 1 Kulturelle udtryksformer og værdier: Vi vil viderebringe traditioner

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015. STU - Dyr og Landbrug

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015. STU - Dyr og Landbrug AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015 STU - Dyr og Landbrug Præsentation af værkstedet STU Landbrug og dyr: På værkstedet Dyr og Landbrug får du mulighed for at arbejde med både dyrepasseropgaver og landbrugsopgaver.

Læs mere

Velkommen til Ulstrup Efterskole

Velkommen til Ulstrup Efterskole V Velkommen til Ulstrup Efterskole Værdigrundlag Ulstrup Efterskoles værdier bygger på en gensidig ansvarlighed, arbejdsfællesskab og respekt for forskelligheden, således at den enkelte elev, gennem praktiske

Læs mere

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene s dagpleje Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene Schlünsen Preston Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Først

Læs mere

Avnø udeskole og science

Avnø udeskole og science www.nts-centeret.dk Avnø Avnø Avnø udeskole og science Hvad kan uderummet gøre for naturfagene?... og hvordan kan udeskolelærere bruge NTS centrene? 12.4.2011 Nationalt center for undervisning i natur,

Læs mere

Årsplan for musik i 6b 2008 4/8-31/12-2008. Legene og aktiviteterne i musikundervisnin gen vil bidrage til: At udvikle børnenes

Årsplan for musik i 6b 2008 4/8-31/12-2008. Legene og aktiviteterne i musikundervisnin gen vil bidrage til: At udvikle børnenes Dansk i 6B: Læsning tempo trænes øges ved frilæsning som fremlægges ved mundtlige brapporter for klassen. Dette skal samtidig give inspiration til nye læseideer til kammerater. Tekstanalyse, (herunder

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

VVE Indholds- og aktivitetsplan

VVE Indholds- og aktivitetsplan VVE Indholds- og aktivitetsplan Generelt VVE er normeret til 80 års elever. Eleverne søges fordelt på lige mange drenge og piger. Skolen søger at målrette sig primært velfungerende grønlandske elever,

Læs mere

Samarbejde, kommunikation, fællesskab, sociale spilleregler, trivsel, fysisk og mental sundhed.

Samarbejde, kommunikation, fællesskab, sociale spilleregler, trivsel, fysisk og mental sundhed. Køkken & Sundhed Linjens formål: Bidrage til at skabe en forståelse for, hvad kost og sundhed betyder for det enkelte menneske, samfundet, naturen og miljøet. Lære at indgå i arbejds- og undervisningsfællesskaber

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet. Linda s dagpleje Lindas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.dk Linda Aagaard Kulmbach Redigeret af Maria

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN Pædagogisk idræt defineres som idræt, leg og bevægelse i en pædagogisk sammenhæng. Det er en måde at sætte fokus på bevægelse, idræt og sundhed gennem leg og læring. Pædagogisk

Læs mere

Læreplaner Dagplejen ØST

Læreplaner Dagplejen ØST Læreplaner Dagplejen ØST 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Børn med særlige behov 4 Værdigrundlag, pædagogiske principper og læringsforståelse 4 Vores Værdier Anerkendelse 5 Rummelighed 6 Arbejdsglæde 7

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Alle dagtilbud skal ifølge Dagtilbudsloven udarbejde Pædagogiske Læreplaner, der skal indeholde områderne: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Årsplan for natur/teknik Klasse 34 i skoleåret 2014-2015

Årsplan for natur/teknik Klasse 34 i skoleåret 2014-2015 Årsplan for natur/teknik Klasse 34 i skoleåret 2014-2015 Mål: Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker, sprog og

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 Overordnet formål med Håndværk og Design. På 4., 5. og 6., 7. klassetrin arbejder vi med Håndværk og Design. I 4. klasse inkluderer faget også et kvartalsforløb

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Indholdsplanen for Nibe Skoles Dusser. Personalets røde tråd.

Indholdsplanen for Nibe Skoles Dusser. Personalets røde tråd. Indholdsplanen for Nibe Skoles Dusser. Aalborg Skolevæsen har udarbejdet seks indsatsområder for at sikre en vis ensartethed i det daglige arbejde med børnene. De 6 indsatsområder er: - Personlig udvikling

Læs mere

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole På Elsesminde Odense Produktions-Højskole arbejder vi hele tiden på at udvikle pædagogikken og indsatserne,

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik

Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik Formål for faget natur/teknik Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker,

Læs mere

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for Pædagogisk læreplan for 1 Indhold 1. Idégrundlag 2. Læring og pædagogik 3. De 6 temaer: Sproglig udvikling Sociale kompetencer Personlig udvikling Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer Krop

Læs mere

Skoleskema for 5.-6.C

Skoleskema for 5.-6.C Skoleskema for 5.-6.C Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08.15-09.00 EL ENGELSK LT/ST BIBLIO 09.00-09.45 EL MUSIK 10.05-10.50 EL ENGELSK CH IDR IDDR EL 10.50-11.35 LT /ST DANSK EL KRIST. CH IDR IDDR

Læs mere

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Det virker umiddelbart indlysende at idrætsundervisningen i skolen skal være en del af sundhedsundervisningen. Det er alment

Læs mere

Læseplan for valgfaget madværksted. 10. klasse

Læseplan for valgfaget madværksted. 10. klasse Læseplan for valgfaget madværksted 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Mad og hygiejne 4 Fødevarebevidsthed 5 Madlavning 6 Uddannelsesafklaring 7 Indledning Faget madværksted

Læs mere

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag.

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag. Tilsyn Køng Idrætsfriskole i skoleåret 2011-2012 Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole er det vores opgave at føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk

Læs mere

Linjefag på pædagoguddannelsen

Linjefag på pædagoguddannelsen Linjefag på pædagoguddannelsen Som pædagogstuderende skal du vælge ét af følgende linjefag: Sundhed, krop og bevægelse Udtryk, musik og drama Værksted, natur og teknik Du kan læse mere om indholdet i linjefagene

Læs mere

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål Bøvling Friskole Skolens navn, hjemsted og formål 1. Bøvling Fri- og Idrætsefterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Bøvlingbjerg, Lemvig Kommune, Region Midtjylland.

Læs mere

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro:

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro: Værkstedet Hjortebro: Ledelse: Marianne Møller er områdeleder for Haderslev kommunes beskyttede værksteder. Der ansættes ny værkstedsleder på Hjortebro 1. august 2010. Tlf. og Mail: 73530030. Mail lehe@haderslev.dk.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis.

Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis. Vordingborgskolens selvevaluring 2014/2015. Tese: Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis. Def. på gøremål: Ud af huset

Læs mere

De lovkravsmæssige læreplanstemaer er: Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Kultur

De lovkravsmæssige læreplanstemaer er: Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Kultur Læreplan for Hornsyld Idrætsbørnehus 1. august 2004 blev det vedtaget, at alle dagtilbud skal udarbejde læreplaner. Læreplanerne skal beskrive dagtilbuddets arbejde med mål for læring. Ligeledes skal den

Læs mere

Undervisningsplan for faget natur/teknik

Undervisningsplan for faget natur/teknik RINGSTED NY FRISKOLE - BRINGSTRUPVEJ 31-4100 RINGSTED Skolen 57 61 73 86 SFO 57 61 73 81 Lærerværelse 57 61 73 61 www.ringstednyfriskole.skoleintra.dk RNF@ringstednyfriskole.dk Undervisningsplan for faget

Læs mere

Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole.

Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole. Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole. Klasse: 0.klasse Periode: 2013-2014 Team/ lærer: Lone Hede & Majbrit Ravnsbeck Børnehaveklassens overordnede mål. Undervisningen tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets

Læs mere

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Indholdsfortegnelse: Præsentation af Nøddehøj Børnehus Vision og værdigrundlag Læreplanstemaerne: Personlig alsidig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og

Læs mere

Linjer / valgfag på Skåde Skole

Linjer / valgfag på Skåde Skole Linjer / valgfag på Skåde Skole GENERELT Skåde Skole tilbyder fire linjer for elever i kommende 7., 8. og 9. klasse. Linjerne fortsætter i det resten af skoleforløbet. Eleverne skal vælge mellem: International

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

Rød Vuggestuen. Familie & samfund boglig, økonomi & planlægning

Rød Vuggestuen. Familie & samfund boglig, økonomi & planlægning Rød Vuggestuen. Familie & samfund boglig, økonomi & planlægning Antal timer: 104 + 104 NR.6 + 8 Lærere: SS + PF - HP, TE Formålet med undervisningen: Målet for de unge er, at de bliver så selvhjulpne som

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Dokumentnr.: 727-2011-32291 side 1 Mål og indholdsbeskrivelsen er skrevet på baggrund af en i Folketinget vedtaget ændring af folkeskoleloven, som medfører, at kommunalbestyrelserne

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Årshjul for 2013-2014

Årshjul for 2013-2014 Årshjul for 2013-2014 Årshjulet er en sammenskrivning af årsplanen og læreplanen. Årsplanen er den overordnede planlægning af årets aktiviteter. Læreplanen er den beskrivende del af, hvordan arbejdet udføres

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 6 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard Else s dagpleje Elses dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51 Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor i min dagpleje,

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Sunde og glade børn lærer bedre

Sunde og glade børn lærer bedre Sunde og glade børn lærer bedre Hvorfor og hvordan? Hvad er En Børneby er en samling af alle pasnings- og skoletilbud for børn fra 0-12 år. I Ørsted er det dagplejen, børnehaven Skovsprutten og Rougsøskolen

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Læreplan 2009 Den pædagogiske læreplans 6 temaer er integreret i vores daglige praksis og kultur, i en både formel og uformel form. For at give børnene de bedste

Læs mere

Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013

Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013 Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013 Kongsbjergskolens SFO Mail.kongsbjergsfo@kolding.dk TLF. 1 29279264 Kongsbjergskolens SFOs Mål og indholdsplaner. Vi ønsker med vores mål og indholdsplaner

Læs mere

Gandrup Dus Dus-indholdsplan for 2008/09. At børnene skal have mulighed for, at opleve sig selv som værdsatte og afholdte mennesker.

Gandrup Dus Dus-indholdsplan for 2008/09. At børnene skal have mulighed for, at opleve sig selv som værdsatte og afholdte mennesker. Personlig udvikling At børnene skal have mulighed for, at opleve sig selv som værdsatte og afholdte mennesker. At børnene har mulighed for at skabe egne projekter. At Dussen understøtter børnenes selvtillid

Læs mere

Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård

Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård Punkt 7 Hovedbestyrelsesmøde d. 30. august 2014 Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård Hvorfor denne diskussion i Hovedbestyrelsen? Ungdomsårgangene falder

Læs mere

Årsplan for 6.- 7. C. Skoleåret 2010 2011 Udarbejdet september 2010 af Gitta Ølgård. Skoleåret 2010 2011 - 1 -

Årsplan for 6.- 7. C. Skoleåret 2010 2011 Udarbejdet september 2010 af Gitta Ølgård. Skoleåret 2010 2011 - 1 - Årsplan for 6.- 7. C - 1 - Status Årsplan for 6.- 7. C Klassen består af seks elever, tre piger og tre drenge i alderen 12 til 13 år. Fire elever går i syvende klasse og to elever går i sjette klasse.

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Et overblik over sammenhængen mellem Renovations vision og faget natur/tekniks faglige undervisningsformål i 3.-6. klasse.

Et overblik over sammenhængen mellem Renovations vision og faget natur/tekniks faglige undervisningsformål i 3.-6. klasse. Læreplan Et overblik over sammenhængen mellem Renovations vision og faget natur/tekniks faglige undervisningsformål i 3.-6. klasse. Danmark uden affald i 2022 er regeringens udspil. Den er Renovation med

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen I henhold til 17, stk. 4, og 18, stk. 1-3, i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen,

Læs mere

VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE

VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE Vejledningens indhold Denne vejledning er en samlende ramme for faglig fordybelse og lektiehjælp på fritidshjem

Læs mere

Årsplan for Børnehaveklassen 2014-2015

Årsplan for Børnehaveklassen 2014-2015 1 Årsplan for Børnehaveklassen 2014-2015 Børnehaveklasseledere : Berit Albeck og Anette Sørensen. 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Emne oversigt---------------------------------------------------------------------------s

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Anderledes dage og uger Indhold ANDERLEDES DAGE OG UGER... 3 Introdage... 3 DOSO... 3 Efterårs- og vintermøde... 4 Gallafest... 4 Musicaluge... 5 Skitur...

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

INDHOLDSPLAN Temauge 6-2015 Minisamfund

INDHOLDSPLAN Temauge 6-2015 Minisamfund INDHOLDSPLAN Temauge 6-2015 Minisamfund Indholdsplan Temauge 6-2015: Minisamfund Side 1 af 5 Overordnet omkring arbejdskendskab og samfundsfag i temaugen Undervisningen i temaugen tager udgangspunkt i

Læs mere

Selvevaluering 2009. En enig bestyrelse og medarbejderstab pegede på kontaktgruppens funktion som grundlag for vores selvevaluering 2009.

Selvevaluering 2009. En enig bestyrelse og medarbejderstab pegede på kontaktgruppens funktion som grundlag for vores selvevaluering 2009. Selvevaluering 2009 Forord En enig bestyrelse og medarbejderstab pegede på kontaktgruppens funktion som grundlag for vores selvevaluering 2009. Følgende formulering fra vores værdigrundlag har dannet udgangspunkt.

Læs mere

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram Principprogram Målet for Lærerstuderendes Landskreds er at være medskaber af den bedste uddannelse af lærere til folkeskolen. Vi ønsker gennem læreruddannelsen at skabe professionelle folkeskolelærere

Læs mere

Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE

Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE Forord Med Vordingborg Kommunes Fokus på folkeskolen og beslutning om en ny skolestruktur er målsætningen, at alle elever skal lære mere. Vi betragter udskolingen i

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Pædagogisk assistentuddannelse Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2014 1. KOMPETENCEMÅL FOR PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE... 3 2. MÅL

Læs mere

At barnet føler sig tryg i institutionen. At barnet føler sig respekteret med de følelser, han/hun har

At barnet føler sig tryg i institutionen. At barnet føler sig respekteret med de følelser, han/hun har Lærerplaner Siden 2004 har der været et lovkrav om, at alle dagtilbud skal udarbejde pædagogiske læreplaner, som forholder sig til seks temaer: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Side 1 VÆRDIGRUNDLAG - GFO ORDRUP 2005

Side 1 VÆRDIGRUNDLAG - GFO ORDRUP 2005 Side 1 VÆRDIGRUNDLAG - GFO ORDRUP 2005 Side 2 Indledning I det følgende vil vi fortælle om de tanker, idéer og værdier, der ligger til grund for det pædagogiske arbejde der udføres i institutionen. Værdigrundlaget

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.som.er.på.vej.til.eller.som.er.begyndt.i.dagpleje.eller.vuggestue Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder

Læs mere

Internationalisering i den nye folkeskole Ankerhus Sorø fredag den 16. januar 2015

Internationalisering i den nye folkeskole Ankerhus Sorø fredag den 16. januar 2015 Internationalisering i den nye folkeskole Ankerhus Sorø fredag den 16. januar 2015 Dagsorden: Præsentation af de 5 valgfag Overvejelser ved udvikling af "Verden, sprog og globalisering" Forløb fra sprogdelen

Læs mere

vejen til det gode voksenliv STU - særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse for de 15-25 årige

vejen til det gode voksenliv STU - særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse for de 15-25 årige vejen til det gode voksenliv STU - særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse for de 15-25 årige Om os Skolen på Borgervænget er en del af Lavuk. Vi er et lille trygt skoletilbud der tager imod vores elever

Læs mere

Årsplan, Natur/teknik 4. klasse 2013-14

Årsplan, Natur/teknik 4. klasse 2013-14 Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker, sprog og begreber om natur og teknik, som har værdi i det daglige liv.

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan for 2.kl, dansk 2011-2012 Udarbejdet af Jesper Jørgensen, Aalborg Friskole. UGE Emne Faglige formål? Sociale formål? Hvordan (metoder)? 33 Ryste sammen uge Introdag fredag! Lære at bruge pc erne

Læs mere

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser:

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser: Åbningstider. Mandag til torsdag fra kl. 14.00-17.00. Fredag fra kl. 14.00-16.00. Mandag til fredag har SFO åben om morgenen fra kl. 6.30-8.00. Udvidet SFO. Fra august er det muligt for elever fra 4. årgang

Læs mere

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik.

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik. Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. Forventninger til 1. praktik: 1. Praktik. Det forventes, at du agerer respektfuldt og ordentligt over for værkstedets

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Japansk - sprog og kultur November 2014 Fælles Mål Vision og målsætning Formålet med undervisningen i japansk er, at eleverne stifter bekendtskab

Læs mere

Juni 2012 GEMSEVEJENS REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER GARTNERVEJENS BØRNEHUSE

Juni 2012 GEMSEVEJENS REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER GARTNERVEJENS BØRNEHUSE Juni 2012 GEMSEVEJENS OG GARTNERVEJENS BØRNEHUSE REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER Revision af Den Pædagogiske Læreplan Nedenstående revision er af den pædagogiske læreplan

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 15/16. Indledning Kostskolepolitik Pædagogisk tilrettelagt samvær

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 15/16. Indledning Kostskolepolitik Pædagogisk tilrettelagt samvær Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 15/16 Indledning Kostskolepolitik Pædagogisk tilrettelagt samvær Indledning Skoleåret 2015 2016 består af 42 uger med start søndag d. 9. august 2015 og afslutning

Læs mere

Fagårsplan 12/13 Fag: hjemkundskab Klasse: 6.a/b Lærer: RL Fagområde/ emne Præsentation af faget + køkkenet samt redskaber Hygiejne

Fagårsplan 12/13 Fag: hjemkundskab Klasse: 6.a/b Lærer: RL Fagområde/ emne Præsentation af faget + køkkenet samt redskaber Hygiejne Fagårsplan 12/13 Fag: hjemkundskab Klasse: 6.a/b Lærer: RL Fagområde/ emne Præsentation af faget + køkkenet samt redskaber Hygiejne Tilberedning af enkle måltider. Æg. Periode Mål Eleverne skal: Uge 33

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014 Definition af pædagogiske begreber I tekster om reformen af erhvervsuddannelserne anvendes en række pædagogiske begreber. Undervisningsministeriet beskriver i dette notat, hvordan ministeriet forstår og

Læs mere

International dimension. Sct. Hans Skole

International dimension. Sct. Hans Skole International dimension Sct. Hans Skole Fælles for skolen International uge International dimension i fagene, i årsplaner, på dagsordener Internationalt udvalg Klasseprojekter BHKL i kontakt med Wales

Læs mere