SKOVLUNDE BYMIDTE TRYGHEDSVANDRING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKOVLUNDE BYMIDTE TRYGHEDSVANDRING 16.5.2013"

Transkript

1 SKOVLUNDE BYMIDTE TRYGHEDSVANDRING (nogle fotos også fra Bo Grönlunds og Karsten Nielsens ture i området 9.4. og ) Deltagere: Barbara le Maire Wandall, arkitekt Bo Grönlund, arkitekt Carlo Jacobsen, Ballerup Kommune Christina Charlotte Ruben, Ballerup Kommune Gorm Evers, AAB Jens Minnet, Skovlunde Lokalråd Jesper Würtzen, Ballerup Kommune Karsten Nielsen, DKR Lars Algreen, Ballerup Kommune Lillian Olsen, Skovlunde Lokalråd Lizette C. Byrdal, Centerforeningen Lone Schock, Ballerup Kommune Martin Lose, Ballerup Kommmune Per Hedeman, Københavns Vestegns Politi Sara Schjødt Tørnsø, Ballerup Kommune Jens Orlien, Ballerup Kommune Mogens Palvad, Centerforeningen Dan Kristoffersen, Boligforeningen AAB, Driftschef

2

3 SKOVLUNDE BYMIDTE TRYGHEDSVANDRING (nogle fotos også fra 9.4. og 12.4.) HVOR HVORFOR (begrundelse) BILLEDER 1. Ejbyvej - Bred vej: mennesketomt/dårlig overvågning (høje hække ved boligerne, skolen har små vinduer og er placeret langt fra vejen) - Lamperne i skolesiden står mellem træerne 2. Bybjergvej - Høj hæk: dårlig sigtbarhed - Mangel på befolkede bygninger langs med 3. Kildestrædet - Omkring hjørner: dårlig sigtbarhed - Høje hække med nicher: dårlig sigtbarhed - Højt hegn om bolig: dårlig overvågning - Hegn og skur mellem bygning/vinduer og stisystem: dårlig sigtbarhed 2

4 4. Stisystem ved om omkring center Syd - Tunnel til center nord: snæver, mørk / dårlig overvågning og dårlig sigtbarhed - Bagside af bygning med få vinduer: dårlig overvågning - Tillukkede vinduer med eks. laminering eller persienner: dårlig overvågning - Pigtrådshegn, videoovervågning og graffiti: signal om kriminalitet - Trappe gennem krat: indelukket / dårlig overvågning - Blændende lampe på gavl om natten - Gammel skilteholder uden skilt: dårlig signalværdi - Opdeling / dublering af stier / dårligere overvågning - Boliggavle uden vinduer / dårligere overvågning - Ujævnt lys om natten / stien mindre oplyst end arealerne umiddelbart ved centeret 3

5 - Snævre passager: dårlig sigtbarhed - Tunnel til Rosenlundshallen: mørk, indelukket / dårlig overvågning - Tunnel mørk om natten, især i begge ender / udenfor - belysningen er ujævn 5. Sti mod Rosenlundshallen (syd for tunnel under Bybjergvej) - Høj, bred kratbeplantning: dårlig sigtbarhed - Store afstande ved plæner: dårlig overvågning - Manglende bygninger med mennesker i langs største delen af stien (nye plejeboliger hjælper lidt på en del af strækningen). - Selve stien er velbelyst om aftenen, men det meste af omgivelserne ligger i mørke 6. Center syd - Bagsider af bygninger med manglende vinduer eller blændede vinduer: dårlig overvågning - Frit tilgængelig / åben affaldszone: risiko for brandstiftelse/hærværk 4

6 - Tremmer for vindue (flere steder): signal om kriminalitet - Tremmelåge: signal om kriminalitet (skydes for og centeret låses om natten) - Kælderskakte: dårlig sigtbarhed Ujævn belysning i og omkring Center Syd: dårlig sigtbarhed 5

7 7. Center syd parkering - Graffiti på postkasse og pigtråd til varegård: signal om kriminalitet. Også skæv lampe. 8. Tunnel ved centrene - Tunnel mellem center syd og center nord: føles lavloftet, store lyskontraster: kan føles utryg - Tremmelåge: signal om kriminalitet - Hjørner om mur ved udgangen af tunnel: dårlig sigtbarhed - Øde sted mellem Ballerup Boulevard og tunnelen aften og nat med tremmelåge lukket til center nord: da uden opsyn - Graffiti: signal om kriminalitet 6

8 Store lyskontraster mellem forskellige dele af tunnelsystemet og dets tilslutninger i begge ender 9. Ballerup Boulevard - Bred vej, der er opdelt af hegn: dårlig overvågning - Høj beplantning/buskads: dårlig sigtbarhed. - Affald i buskads: dårlig signalværdi - Indbrudssikring på mure (pigtråd til venstre, store pigge til højre): signal om kriminalitet 7

9 Bus kur ved center nord uden egen belysning om aftenen 10. Den sorte cykelsti langs Ballerup Boulevard (øst for Torvevej) - Cykelstien afskåret fra øvrig trafik og cykelsti og gangsti er opdelt af beplantning: dårlig overvågning - Tæt beplantning: dårlig sigtbarhed 11. Skovlunde Bypark - Beplantning/hæk om indgang / lukket udtryk: dårlig overvågning og dårlig sigtbarhed 8

10 - Tre store huller i vejen: dårlig signalværdi 12. Center nord P Øst - Parkeringspladsen er stor og med lave bygninger og for få vinduer rundt om / eller bygninger for langt væk og bag beplantning: tomt / dårlig overvågning - Boligblok nærmest centeret mangler f.eks. vinduer i gavl, som vender mod centerindgangen - Adgang til centeret fra boliger øst for Torvevej spærret af hegn midt i vejen = færre bløde trafikanter langs p-pladsen: dårlig overvågning 9

11 - Dårlige muligheder for opsyn med benzintanken fra omgivelserne: større risiko for benzintyveri m.m. - Tremmelåger til centerindgang: signal om kriminalitet - Tremmer for vindue på kiosk: signal om kriminalitet 10

12 - Graffiti: signal om kriminalitet - Slidtage på bygninger: dårlig signalværdi (også graffiti flere steder direkte på murstensvægge på begge sider af centerindgang og ved benzintanken) - Affald i buskads: dårlig signalværdi - Revnede fliser: dårlig signalværdi - Hjørner om mur: dårlig sigtbarhed 11

13 - Bagside af grillbar: dårlig sigtbarhed, lidt skummelt, muligt hænge ud sted tæt på centerindgang - Synlige, uaflåste affaldscontainere ved benzintank: risiko for brandstiftelse/hærværk - Nicher ved og bag affaldscontainere: dårlig sigtbarhed - Uaflukkelig, rodet varegård til Irma: - Affald under halvtag: risiko for brandstiftelse med brand i taget - Henstilling af affald også i varegården i øvrigt: dårlig signalværdi og risiko for brandstiftelse 13. Center nord inde i - Tremmelåge og tremmegitter: signal om kriminalitet (selv om øst indgang ser pæn ud lukket om aftenen) (se også punkt / sted 8 og 12 ovenfor) 12

14 - Tremmelåger især slemme ved nord indgang, hvor der er rigtig mange og uden design finesse - Der er også tremmelåger inde i centeret, så det kan lukkes delvist af og tremmelåger ved sidepassager til centeret. Tilsammen signalerer de rigtig mange problemer. - Tomme butiksvinduer, lukkede butikker og mange ophørsudsalgsskilte: dårlig signalværdi (på trods af forsøg på opmuntrende malerier i tomme vinduer) og dårligere overvågning - Rullegitre i nicher og butiksvinduer signaler også kriminalitet (der er mindst 5 steder med rullegitre, heraf 4 nedrullet i dagtimerne - talt op fra fotos - måske flere ved konkret undersøgelse på stedet) - Labyrintisk layout, store lyskontraster pga. udhængstage, snævre passager pga. ramper, vareudstillinger, fritstående skilte, m.m.: dårlig sigtbarhed, muligvis også trængselsrelaterede problemer - Samlet set er der orienteringsproblemer i hele Skovlunde bymidte: utryghed og måske også færre besøgende, end der kunne være - Nordeas pengeautomater sidder for skjult i hjørnet bagerst i billedet (især hvis Netto har mange høje vareudstillinger udenfor) - En del af trækonstruktionerne er dårligt vedligeholdt 13

15 - Skilt om ordensreglement uden regler: dårlig signalværdi - Der er også en del tagging samt en del papiraffald, der ligger og flyder 14. Center nord P vest - Dårlige opsynsmuligheder i området, færre benytter også denne endnu mere øde P-plads, som desuden mangler vedligeholdelse (ødelagt inventar, rester af nedsavede træer, selvbestaltet hul i beplantning) - Tillukkede vinduer med eks. laminering eller persienner, plader/skodder for vinduerne, tilmurede vinduer: dårlig overvågning og til dels også signal om kriminalitet (i alt over 40 blændede vinduer på denne side af centeret - optælling baseret på fotos) - Også en del tagging og dårligt vedligehold af gelænder og vinduesbrædt - Gitter/tremmer for vindue: signal om kriminalitet ( i alt mindst 9 vinduer med synlig indbrudssikring på denne side af centeret - optælling baseret på fotos) - Smal passage til centeret: dårlig sigtbarhed - Tremmelåge: signal om kriminalitet 14

16 - Kælderskakter og vinduesskakter: dårlig sigtbarhed (undtagen hvis man kikker lige ned i dem - nogle går også rundt om hjørne) - Synlig oplagring af ting: dårlig signalværdi - Uaflåst affaldsskur: Risiko for brandstiftelse/hærværk - Åbne affaldscontainere: Risiko for brandstiftelse/hærværk - Indhegning af lavt tag: signal om kriminalitet - Skiltning om tyverisikring: signal om kriminalitet - Trist og utrygt kundetoilet til centeret placeret i afstand fra centeret, ved siden af en dyb niche og på en plads, der er et affaldsdepot 15

17 15. Bybuen - Stor afstand mellem boligbebyggelse og center: mennesketomt / dårlig overvågning (overvågningsmuligheder reduceres desuden af gavl uden vinduer nærmest Ballerup Boulevard, store græsplaner mellem boliggrupperne som yderligere øger afstande, lukkede balkonfronter, ny bebyggelse ved Stationsplads har til dels 'fæstningskarakter') - Højt krat på butikssiden mellem Ballerup Boulevard og Konditoriet ved Bybuens indgang til Center Nord. - Noget tagging og graffiti - Opdeling af parkeringsareal og butiksrække med beplantning og niveauforskel: dårlig overvågning og sigtbarhed (beplantningen er noget for høj, når man er tæt på ved bilsiden, udhængstag og skygge gør det også mørkt ved butikkerne om dagen) - Lukkede butikker / butikker med synligt lav omsætning: dårlig signalværdi og ringere opsyn (mindst 7 butikker orienteret mod Bybuen er lukket, ser tillukkede ud, eller bærer præg af få besøg / lav omsætning - optalt fra fotos) - Flere butikker / lokaler har også rullegitre for Skæmmende / skræmmende reklame ved nedlagt Blockbuster 16

18 - Hjørne rundt om bebyggelse, tilbagetrukken plads ved Aldi og restauranter: dårlig sigtbarhed fra Bybuen og boligerne (hele den ene side, Aldi, har også kun små, højtsiddende vinduer) - Vinduer med skodder eller persienner på Aldis bagside: dårlig overvågning - Hullede fliser: dårlig signalværdi - Noget træværk i butiksbygninger også dårligt vedligeholdt - Stor øde p-plads ved Blokhaven bag krat og vold 17

19 - Høj hæk ved Bybuen ud for Blokhaven: dårlig sigtbarhed fra og til boliger - Belysning: store lyskontraster om aften mellem butiksområde og vej. Vejbelysning er også mere for biler i høj fart end for fodgængere og cyklister langs vejen. Dårlig sigtbarhed og utrygt. - De store græsplaner på den anden side af vejen henligger også i mørke. Dårlig sigtbarhed og utrygt. - Mørkt i og bagved passagen ved Charlie Burger. Tilholdssted for problematiske personer 16. Ringtoften - Bred afstand mellem bebyggelse: mennesketomt / dårlig signalværdi 18

20 - Omvej fra boliger i vestlig del af Ringtoften til Center Nord og butikker ved Bybuen. Luftfoto viser optrådt sti henover den store græsplane mellem blokkene = færre samtidig synlige fodgængere 17. Center nord bagside øst - Mennesketom åben bagside til bygninger og parkeringsplads for ansatte og varebiler: dårlig overvågning Høj beplantning til Blokhaven hindrer også indsyn - Kælderskakter: dårlig sigtbarhed - Smal passage til centeret: dårlig sigtbarhed - Tremmelåge: signal om kriminalitet - Graffiti flere steder: dårlig signalværdi - Ødelagt vindue: dårlig signalværdi - Tremmer for vinduerne: signal om kriminalitet (se også punkt/sted 12 og 14) - Blændede vinduer: dårlig overvågning og signal om kriminalitet (se også punkt/sted 12, 14 og 16) - Slitage af hegn flere steder: dårlig signalværdi 19

21 - Garagebygning muggen - Garage og hjørne reducerer overskuelighed - Side og bagside ved Charlie Burger: Blændede vinduer, kælderskakt, ødelagt hegn, affald og tomme flasker på jorden, graffiti, cykellig, forbudsskilt: dårlig signalværdi, opholdssted for problematiske personer - Side og bagside ved Charlie Burger: Mørkt aften og nat - Centerets bagside er generelt ujævnt belyst (her vist med Charlie Burgers bagside i baggrunden under træerne) 20

22 18. Blokhaven - Bebyggelsen har dårligt ry på grund af nogle få problematiske beboere men fremtræder i hovedtrækkene som velholdt og godt passet på. - Der er gode opholdssteder, legepladser, og en boldbane - Bebyggelsen er desuden videoovervåget, også i kældre og der er rygeforbud i opgangene - Der er glasinddækkede altaner / karnapper, der fremmer opsyn - Gennemkørsel i bebyggelsen er forhindret ved en skulpturplads - herved fredeliggøres biltrafikken og gennemkørsel til og fra Center Nords østlige P-plads umuliggøres. Beliggenheden taget i betragtning er dette nok i hovedsag en god ting ud fra et tryghedssynspunkt - Der er gennemgang fra samme sted - midt i Blokhaven (til højre i billedet) - til området ved Charlie Burger og Center Nord: dette kan bidrage til utryghed og problemer i området, men giver også kortere afstand til Centeret (og måske også til parkering) for nogle af beboerne - Adgangen til bebyggelsen vender indad og stort set hele bebyggelsen er omgivet af hegn udadtil - dette begrænser i nogen grad fremmedes adgang til bygningernes bagsider. - Bagsiderne har godt opsyn fra vinduerne, mindre godt fra de omgivende gader og pladser på grund af hegn og afstand. - Bagsiderne er kun lidt brugt på grund af manglende gennemgang fra trapper og på grund af mangel på faciliteter ud over den enkelte boldbane og siddeopholdsmuligheder ved siden af denne Nogle ting, der kan bidrage til utryghed: - Gavle uden vinduer - To knuste ruder til en bolig og mærker efter kasteskyts eller skyderi ved samme vinduer - En 'Loyal to Familia' bande-tag på facade - Kælderskakte - Ødelagte fliser på en enkelt trappe - Oplagring af ting i pavillon (rod med gamle hynder og aviser) - Efterladt bil med mange p-bøder - Slidtage / manglende græs på del af græsplane - Lidt uorden mht. cykelopstilling (kun småting) (fotodokumentation findes, men kun en gavl og et kælderskakt vises her) 21

23 Belysning: Indgangssiden / den indre gadeside i Blokhaven er ret veloplyst, herunder alle trappeindgangene. Boligselskabets redskabsbygning har dog blændede belysning. Stien fra midt i Blokhaven til Charli Burger / Center Nord og den voldomkrandsede P-plads er uden belysning 19. Station og stationspladsen (Skovlunde Torv) Stationspladsen / Torvet er flot og nyindrettet, men stor og for størstedelen øde. Der er langt til boligvinduer på i hvert fald 3 af siderne: Dårligt opsyn i hvert fald en del af tiden - Grupperinger ved stationen (af unge): kan være utrygt at passere - men ikke når vi var der - Samling af træer ("Skovlunden"): dårlig sigtbarhed 22

24 - Passager på række ved stationsbygning til dels mørke, i sær tunnelen - også lyskontraster: dårlig sigtbarhed - Cykelskur: dårlig sigtbarhed - Bagside af stationsbygning: dårlig sigtbarhed - Der er dog videoovervågning af stationsområdet - En del cykelrod, væltet cykel og et enkelt cykellig: dårlig signalværdi, men meget værre ved en del andre stationer - En mindre, aflåset cykelparkeringsmulighed findes - To ituslåede vinduer til kiosk: signal om indbrudskriminalitet eller vold - Kiosk har i øvrigt flere blændede vinduer også af andre, nok kommercielle, grunde 23

25 - Graffiti på cykelparkeringsanlæg og især på stationens bagside ved Annevej - Cykelparkeringsanlæg i stationsbygning desuden dårligt vedligeholdt (alger / mug og rust) - Postbygning har åben, skummel bagside mod banen med en del ødelæggelse og affald - P-plads bag plankeværk langs banen (et lidt øde sted, biler dog synlige fra øvre etager) - Bygning på vest siden af torvet har blændede vinduer i hvert fald en del af tiden, samt niche og vagtskilt ved indgang. 24

26 - Kæmpegraffiti på hus langs banen Belysning: Stationspladsen / Torvet oplyst af blændende lysstænger. Det meste af selve stationsområdet ligger hen i mørke ligesom postbygningen. Skovplantningen på torvet / langs Bybuen danner et mørkt hul aften og nat. Store lyskontraster aften og nat mellem passagen i stationsbygningen (ved kiosk og cykelparkering) og tunnelen under perronerne 20. Lundebjerggårdsvej - Nord for vejen: dybe nicher til boligindgange 25

27 -Syd for vejen: Lidt forbusket, snoet vej gør også området mere uoverskueligt - Muligvis også dårlig sigtbarhed ved eller omkring garager - Belysning: Gadebelysning OK, men forskellige lysforhold i områderne ved siderne - nogle områder ligger hen i mørke 21. Torvevej syd - Vejen er for bred og lægger unødvendigt op til hurtig kørsel: utryg at krydse og reduceret opsyn - Bygningerne er tilbagetrukne så vejen virker endnu bredere (50 m. mellem bygningerne på smalleste del - som H.C. Andersens Boulevard mellem Rådhuspladsen og Langebro). Der er krat og trådhegn på begge sider og ingen indgang til boligopgange undervejs. I sommerhalvåret bidrager træerne også delvist til mindre opsyn fra boliger med den modsatte side af vejen. Ud for Centeret er der også trådhegn midt i vejen, så de bløde trafikanter bliver 'fanget' i hver deres side af fortov/vej. 26

28 - Gadelamper står mellem træerne men er bøjet ud, så der er god belysning på vej, cykelstier og fortov, men områderne mellem trådhegn og bygninger henligger i mørke. 22. Torvevej nord - Der mangler vinduer i gavl mod stationen i boligblok syd for banen (de få vinduer, der er, ligger langt tilbagetrukkent i dybe smalle skyggefyldte altan-nicher. Viadukten under banen er i høj grad præget af graffiti og tagging. I krattet i begge sider flyder det med dåser og andet affald. - Der er også unødvendige stakitter mellem fortov og cykelsti på begge siger, hvad der gør at fodgængere kan blive 'fangede' med truende eller farligt udseende personer Nord for banen er der dårlig kontakt mellem mennesker i bygninger og fodgængere / cyklister på vejen på grund af høje mure, høje hegn, høje hække og tilbagetrukne bygninger Længst til højre, bag træerne, ses skurværestedet for nogle Skovlundes udsatte eksistenser 27

29 - Værestedet er indhegnet og afskærmet fra omgivelserne og der en kun een indgang/udgang, placeret nærmest banen/viadukten, hvor der ikke er anden færdsel forbi ( det burde bidrage til ro i området omkring). Den anden indgang, ved Ravnsletlund, er aflåst. - Der er en stor graffiti i tilknytning til værestedets indgang og også på plankeværket mod Ravnsletlund 23. Agnetevej - Almindelig villavej, til dels præget af høje hække og højt plankeværk 24. Annavej - Almindelig villavej, men med direkte adgang til stationen. Høje hække og tilbagetrukne bygninger bidrager til dårligt opsyn, hvad der bl.a. kan bidrage til den meget graffiti på stationens nordside (se også punkt/sted 19.) 25. Torvevej sidegren nord for banen / Ravnsletlund / Nissedalsstien - Hele området omgivet af krat og hække samt meget dårlige muligheder for opsyn. Nissedalsstien på nordsiden af banen går over 500 meter gennem et ingen-mands land ( i hvert fald udenfor dagtimerne). Der ser også ud til at være for få lamper (vurderet ud fra fotoet til højre). - Bygningen 'SIF' for enden af P-pladsen har storskala graffiti på det meste af facaden mod P- pladsen. 28

30 Tryghedsvandring Skovlunde Bymidte 16. maj 2013 Dårlig sigtbarhed: Man kan ikke se, hvad der venter eks. bag ved et hjørne eller i en kælderskakt og dette skaber utryghed. Dårlig overvågning: Naboer og forbipasserende kan ikke se / holde øje med. Signal om kriminalitet: Det skaber utryghed, når man ser, at der har været kriminalitet/ er forventning om kriminalitet. Dårlig signalværdi: Når noget er forladt, slidt og/eller beskidt, sender det signal om ligegyldighed overfor området. Risiko for brandstiftelse/hærværk Generelle kommentarer om utrygge steder i Skovlunde - Bagsider af bebyggelser specielt centeret - Trafiksikkerhed specielt ved Ballerup Boulevard - Høj beplantning eks. langs stisystem - Beplantning, der skaber barrierer - Det store stisystem - Store afstande mellem bebyggelserne - Brede veje - Bebyggelserne lukker om sig selv i selvstændige enklaver Skovlunde som et fragmenteret område. - Grupperinger af mennesker - Tomme butiksvinduer i Centeret - Dårlig belysning - Følelsen af utryghed er mest efter mørkets frembrud - Tomme arealer - Blokhaven: overordnet gode omgivelser. Det er nogle beboere, der skaber utryghed. Gode ideer - Afkort beplantning - Male på ruderne i de tomme butikker - Mulighed for udendørs ophold eks. ved centeret og boligområder - Mulighed for funktioner i byrummet, der kan tiltrække liv. Funktionerne skal have brugere inden etablering, ellers bliver de ikke brugt - Skabe bevægelses-linjer, hvor man kan krydse hinanden. - Reducering af bredde af Ballerup Boulevard 29

Trygheds vandringer. - vejledning til tryggere boligområder

Trygheds vandringer. - vejledning til tryggere boligområder Trygheds vandringer - vejledning til tryggere boligområder 2 Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. 2600 Glostrup 45 15 36 50 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Fotos: Michael Daugaard Michael Varming Karsten Nielsen

Læs mere

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen BILAG 2 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 07-04-2016 Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen I vedlagte liste er de højest prioriterede forslag oplistet og beskrevet. Projekterne

Læs mere

Rødovre Kommunalbestyrelse Rådhuset Rødovre Parkvej Rødovre 9. november 2014

Rødovre Kommunalbestyrelse Rådhuset Rødovre Parkvej Rødovre 9. november 2014 Rødovre Kommunalbestyrelse Rådhuset Rødovre Parkvej 150 2610 Rødovre 9. november 2014 Rødovre Boligselskab, afdeling 15 v/ Susanne Mørck Voigt Næsbyvej 19, 3.tv. 2610 Rødovre Forslag / bemærkninger til

Læs mere

Om kriminalprævention og tryghedsarbejde gennem byplanlægning og bygningsudformning

Om kriminalprævention og tryghedsarbejde gennem byplanlægning og bygningsudformning Om kriminalprævention og tryghedsarbejde gennem byplanlægning og bygningsudformning Bo Grönlund, arkitekt maa, Kunstakademiets Arkitektskole, København Kommunale 1) Kommunens ansvar for tryghed i hele

Læs mere

FREMTIDENS BYMIDTE I SKOVLUNDE. www.ballerup.dk

FREMTIDENS BYMIDTE I SKOVLUNDE. www.ballerup.dk FREMTIDENS BYMIDTE I SKOVLUNDE Borgermøde den 9. april i Skovlunde www.ballerup.dk Program 1. Velkomst v. Kommunaldirektør Eik Møller 2. Gennemgang af baggrund, proces og de nye planer for Skovlunde Bymidte

Læs mere

Idékatalog for Skovlunde Bymidte

Idékatalog for Skovlunde Bymidte Idékatalog for Skovlunde Bymidte Idékatalog for Skovlunde Bymidte september 2013 Tekst og layout: ekstrakt i samarbejde med Ballerup Kommune, Plan & Byg ekstrakt INDHOLD 1. Introduktion 2. Baggrund 3.

Læs mere

K L O S T E R V E J I R Y

K L O S T E R V E J I R Y K L O S T E R V E J I R Y DATO: 18.08.2008 NORD Vision Den gennemgående vision i forslaget er en konkretisering af de retningslinier, der beskrives i»helhedsplan for Ry«. Banebåndets omdannelse fra barriere

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vejleåparken

Indholdsfortegnelse. Vejleåparken Vejleåparken COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefa 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Områdernes afgrænsning 2 2 Elementer i området 2 3 Arkitektur og æstetik 3

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Granparken

Indhold i helhedsplanen for Granparken Indhold i helhedsplanen for Granparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til lejligheden Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Ny faldstamme i badeværelse

Læs mere

Skal gå bagved parkerede biler ved aflevering og hentning. Risiko for, at en bakkende bilist overser fodgænger (ikke mindst skolebørn).

Skal gå bagved parkerede biler ved aflevering og hentning. Risiko for, at en bakkende bilist overser fodgænger (ikke mindst skolebørn). Korning Lavet registreringer 7 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Elevtal: ca. 55. Klassetrin: 0. til 4. Skal gå bagved parkerede biler ved aflevering og hentning.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Randers Nordby

Indholdsfortegnelse. Randers Nordby Randers Nordby COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefa 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Områdets afgrænsning 2 2 Elementer i området 2 3 Arkitektur og æstetik 3

Læs mere

Mandal sett med trygghetsøyne. Planlegging for forebyggelse av kriminalitet og utrygghet

Mandal sett med trygghetsøyne. Planlegging for forebyggelse av kriminalitet og utrygghet Mandal sett med trygghetsøyne Planlegging for forebyggelse av kriminalitet og utrygghet Bo Grönlund, arkitekt maa, Kunstakademiets Arkitektskole, København Oslo, Bergen, Trondheim, Arendal, Grimstad, Lillesand,

Læs mere

Den Grønne Firkant. Reetablering af: 19. april 2006

Den Grønne Firkant. Reetablering af: 19. april 2006 19. april 2006 Reetablering af: Den Grønne Firkant Det overordnede ønske for reetableringen af gården er at genskabe den helhed området tidligere repræsenterede, samtidig med at man bevarer eller genskaber

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR VIRUM BYMIDTE November 2017

HELHEDSPLAN FOR VIRUM BYMIDTE November 2017 HELHEDSPLAN FOR VIRUM BYMIDTE November 2017 HVORFOR EN HELHEDSPLAN? FORMÅLET MED EN HELHEDSPLAN Virum er en attraktiv grøn bydel bygget op omkring stationen og Virum Torv efter en byplan fra 1930 erne.

Læs mere

Liste over områder med dårlig eller manglende belysning i Brønshøj-Husum.

Liste over områder med dårlig eller manglende belysning i Brønshøj-Husum. Liste over områder med dårlig eller manglende belysning i Brønshøj-Husum. Ønsker til ny belysning: Lb.nr. Lokalitet Kommentarer LU - bemærkninger Grundbelysning 1 Karlslundevej, mellem Smørumvej & Merløsevej

Læs mere

Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner

Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner Lyngby-Taarbæk/Rudersdal lokalafdeling November 2016 Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner https://www.cyklistforbundet.dk/find-din-afdeling/find-dit-lokale-cyklistforbund/hovedstaden-og-

Læs mere

Ejerforeningen Birkeparken

Ejerforeningen Birkeparken Ejerforeningen Birkeparken 4. marts 2015 Pejling 2015 Status Vi har udleveret 78 spørgeskemaer. Og modtaget 45 spørgeskemaer modtaget retur. Enkelte spørgsmål er ikke besvaret af alle derfor summere antallet

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til alle rum Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Nye vandrør Ny ventilation

Læs mere

Overtrædelse af Deklarationen Grundejerforeningen RØNNEHOLTPARKEN. Temaaften den 30. september 2010

Overtrædelse af Deklarationen Grundejerforeningen RØNNEHOLTPARKEN. Temaaften den 30. september 2010 Overtrædelse af Deklarationen Grundejerforeningen RØNNEHOLTPARKEN Temaaften den 30. september 2010 Dagsorden Introduktion til og baggrund for afholdelse af Temaaften Udvalgte brud på Deklarationen til

Læs mere

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune 1. maj 2009. Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune Teknisk Forvaltning Side 2 Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28 stk. 3, 3. pkt. 92, stk. 1

Læs mere

Forskønnelse af butikstorvet i Mårslet

Forskønnelse af butikstorvet i Mårslet Forskønnelse af butikstorvet i Mårslet Kort over butikstorvet på Hørretvej i Mårslet Landsbyen Mårslet har gennem flere år været en by i udvikling. Byen har vokset sig større i nærmest alle retninger,

Læs mere

Noter fra borgermøde den 30. oktober 2014

Noter fra borgermøde den 30. oktober 2014 Noter fra borgermøde den 30. oktober 2014 Cafe nr. 1: Fjerritslevs udvikling Slagterigrunden : Området bør anvendes til grønt område. Et alternativ kunne være ungdomsboliger der bygges uden at fjerne alle

Læs mere

Rabat på tryghed? Husk de fem trin til en tryg bolig: Reklamer i opgangen er ikke bare grimme. De udgør en risiko for brand.

Rabat på tryghed? Husk de fem trin til en tryg bolig: Reklamer i opgangen er ikke bare grimme. De udgør en risiko for brand. Rabat på? Reklamer i opgangen er ikke bare grimme. De udgør en risiko for brand. Bær dine reklamer i containeren så er du med til at sikre en. Barnevognen står i vejen for en En barnevogn i opgangen står

Læs mere

Bilag 4a - Besigtigelser af private skoler

Bilag 4a - Besigtigelser af private skoler Bilag a - Besigtigelser af private skoler Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 20 Bjerregrav Friskole Sted: Viborg Kommune Dato: Man 2/9-09 Tidsrum 7.0 -.00 Besigtiget af: Dorte Vejr: Overskyet

Læs mere

Uderum for alle og til alle

Uderum for alle og til alle Uderum for alle og til alle Udearealer skal have forskellige rum Udearealerne skal (ligesom vi gør i vores boliger) indrettes i forskellige rum alt efter vores behov for ophold, aktivitet og opbevaring.

Læs mere

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM - PÅ BAGGRUND AF BORGERMØDE D. 18 FEBRUAR OG 21 MARTS. BYFORNYELSESGRUPPEN - STOHOLM HANDELSSTANDSFORENINGEN MARTS 2013 VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM TRAFIKALE FORHOLD VISION

Læs mere

Gode friarealer løfter bebyggelsens image

Gode friarealer løfter bebyggelsens image Gode friarealer løfter bebyggelsens image Det grønne er ikke en selvfølge! Vi tager ofte det grønne omkring os for givet. Vi er vant til, at der er masser af natur og grønt i det danske landskab. Natur

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP Veje og Grønne områder Trekronerskolen 1 Skolerunde 2013 - Trekronerskole kolen Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. VGO: Veje og Grønne områder CP: Cyklistplan 2012 TSP:

Læs mere

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune XX.XX 2010 (UDKAST) Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune Teknik og Miljø Side 2 Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28 stk. 3, 3. pkt. 92, stk.

Læs mere

SikreSkoleveje Bilag 1 Projektpakke 2012-III

SikreSkoleveje Bilag 1 Projektpakke 2012-III SikreSkoleveje Bilag 1 Projektpakke 2012-III 1 Nye Skoler 2 1.1 Christianshavns Døttreskole 2 1.2 Hanssted Skole 4 1.3 Rudolf Steiner Skole 6 1.4 Landsbyskolen 6 1.5 Amager internationale Skole 6 1.6 Københavns

Læs mere

acader, fortove og forretninger i Gladsaxe

acader, fortove og forretninger i Gladsaxe Facader acader, fortove og forretninger i Gladsaxe Gladsaxe Kommune ønsker at gøre Gladsaxe til en smuk, oplevelsesrig og bæredygtig by for alle. Derfor sætter Gladsaxe Kommune fokus på, hvordan vi kan

Læs mere

Skoleveje Kirstinebjergskolen

Skoleveje Kirstinebjergskolen Notat Skoleveje Kirstinebjergskolen Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Kirstinebjergskolen med undervisning på 4 skoler: Bøgeskov Skole 0. 6. kl. fra eget tidligere distrikt. Egumvejens

Læs mere

Forfattere: Finn Kjær Jensen og Tine Sønderby. Tryghedsvandring. i et villaområde. Et erfaringshæfte

Forfattere: Finn Kjær Jensen og Tine Sønderby. Tryghedsvandring. i et villaområde. Et erfaringshæfte Forfattere: Finn Kjær Jensen og Tine Sønderby. Tryghedsvandring i et villaområde Et erfaringshæfte Erfaringshæftet er udarbejdet af Gemeinschaft og P21 i samarbejde med Det Kriminalpræventive Råd Det Kriminalpræventive

Læs mere

Rabat på tryghed? 1. 2. 3. 4. Husk de fem trin til en tryg bolig: Reklamer i opgangen er ikke bare grimme. De udgør en risiko for brand.

Rabat på tryghed? 1. 2. 3. 4. Husk de fem trin til en tryg bolig: Reklamer i opgangen er ikke bare grimme. De udgør en risiko for brand. Rabat på tryghed? Reklamer i opgangen er ikke bare grimme. De udgør en risiko for brand. Bær dine reklamer i containeren så er du med til at sikre trygheden. Barnevognen står i vejen for trygheden En barnevogn

Læs mere

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune Trafik og Ejendomme Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28, 92, stk. 1, nr.1, bestemmes med samtykke af

Læs mere

Kriminalpræventiv MiljøPlanlægning. Introduktion til: sikringspolitikker og tekniske sikringstiltag

Kriminalpræventiv MiljøPlanlægning. Introduktion til: sikringspolitikker og tekniske sikringstiltag Kriminalpræventiv MiljøPlanlægning Introduktion til: sikringspolitikker og tekniske sikringstiltag Kriminalpræventiv Miljøplanlægning - ( CPTED DOC ) Otte gode principper Kriminalitetstrekanten Situationel

Læs mere

Driveteam s lille teoribog

Driveteam s lille teoribog Driveteam s lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål

Læs mere

Tryghedsvandringer er en metode til at skabe et bedre lokalmiljø.

Tryghedsvandringer er en metode til at skabe et bedre lokalmiljø. Tryghedsvandringer Tryghedsvandringer er en metode til at skabe et bedre lokalmiljø. Man går en tur i boligområdet for at finde utrygge steder, der kan forbedres. Man kigger efter steder, der er behagelige

Læs mere

Vejledning For kommuner. 1. udgave, november 2012 TOPPE STEDER. midttrafik.dk

Vejledning For kommuner. 1. udgave, november 2012 TOPPE STEDER. midttrafik.dk Vejledning For kommuner 1. udgave, november 2012 TOPPE STEDER 1 midttrafik.dk STOPPESTEDER I MIDTTRAFIK Stoppesteder i Midttrafik Vejledning for kommuner 1. udgave, november 2012 2 indhold Indledning 4

Læs mere

!"##$%&'()"*+,'-%./(0+12*34%-%.5(-%+67..,*2&'5(6,)"'4%-%.12328,+9! 3

!##$%&'()*+,'-%./(0+12*34%-%.5(-%+67..,*2&'5(6,)'4%-%.12328,+9! 3 Sjælsmark 2 !"##$%&'()"*+,'-%./(0+12*34%-%.5(-%+67..,*2&'5(6,)"'4%-%.12328,+9! 3 Indbrudssikring/Nabohjælp KRIMINALITETSTREKANTEN Motiveret gerningsmand Gerningssted Offer/Forurettet - Tyvens indgang 26

Læs mere

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013 ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup Januar 2013 Atlas Grantoftegård Atlas grunden er placeret i kanten af erhvervområdet ved Baltorpvej mellem Råmosen og jernbanen mod nord. Atlas grunden

Læs mere

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området.

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området. NOTAT Projekt Ombygning af krydset Søvej Rolighedsvej i Ringe Kunde Faaborg Midtfyn Kommune Notat nr. 2 Dato 29. juni 2012 Fra Erik Gersdorff Stilling 1. Baggrund Faaborg Midtfyn Kommune har i en trafiksikkerhedsrevision,

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byen og landskabet Mål Silkeborg Kommune vil: Synliggøre Silkeborgs unikke placering i landskabet og bymidtens nærhed til Silkeborg

Læs mere

Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen - Forældreinformation

Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen - Forældreinformation Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen - Forældreinformation 4 Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen Til skolens forældre Haderslev Kommune har forbedret skolevejen til Favrdal-afdelingen. Særligt ruterne

Læs mere

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM - PÅ BAGGRUND AF BORGERMØDE D. 18 FEBRUAR BYFORNYELSESUDVALGET - STOHOLM HANDELSSTANDSFORENINGEN FEBRUAR 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE TEMAOMRÅDER TIL IDÉVÆRKSTED & BORGERMØDE

Læs mere

MALMPARKEN / BEBOERHUS / BUTIK

MALMPARKEN / BEBOERHUS / BUTIK MALMPARKEN / BEBOERHUS / BUTIK 10. april 2013 STEDET STEDET Malmparken station ligger i et større erhvervsområde. Industri på tre sider og to større boligbebyggelser hvis arealer grænser op til stationsarealet.

Læs mere

TRYGHEDSAMBASSADØR NYHEDSBREV

TRYGHEDSAMBASSADØR NYHEDSBREV Juni 2016 TRYGHEDSAMBASSADØR NYHEDSBREV Særudgave sådan kan du forebygge indbrud Gode råd - sådan kan du forebygge indbrud 1.Se på dit hus med tyvens øjne en tyv vil vælge det hus: Hvor det er lettest

Læs mere

Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge

Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge BILAG 1 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 18-04-2016 Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge I vedlagte liste er trafiksikkerhedsprojekterne oplistet i prioriteret rækkefølge (højest prioriterede)

Læs mere

Idékatalog for Skovlunde Bymidte

Idékatalog for Skovlunde Bymidte Idékatalog for Skovlunde Bymidte Idékatalog for Skovlunde Bymidte juni 2013 Tekst og layout: ekstrakt i samarbejde med Ballerup Kommune, Plan & Byg ekstrakt INDHOLD 1. Introduktion 2. Baggrund 3. Skovlunde

Læs mere

HUSORDEN PILEPARKEN 2

HUSORDEN PILEPARKEN 2 HUSORDEN PILEPARKEN 2 Ifølge Lov om leje af almene boliger påhviler det boligselskabet efter bedste evne at sørge for, at der i det hele hersker god orden i ejendommen. Beboeren er pligtig at efterkomme

Læs mere

Aktivitetshus planskitser

Aktivitetshus planskitser Aktivitetshus planskitser Aktivitetslokale 1 Aktivitets- Aktivitetslokale 2 lokale 3 Dobbelthøjt Dobbelthøjt 1.salsplan 1:200 Ind Depot Teknik Toilet Vindfang Ejd. kontor Frokoststue Pers. toil. G. Toilet

Læs mere

Skiltningen er i uge 43 justeret på baggrund af erfaringer med cyklisters adfærd.

Skiltningen er i uge 43 justeret på baggrund af erfaringer med cyklisters adfærd. NOTAT Midlertidig omlægning af Den Grønne Sti ved Frederiksberg Centret 28. oktober 2014 Sagsbehandler: BR Dok.nr.: 2014/0031369-1 Vej- og Parkafdelingen Baggrund for notat Den Grønne Sti er i øjeblikket

Læs mere

L OKALPLAN ET BOLIG -, CENTER - OG VÆRKSTEDSOMRADE. for VED NYRAD BYCENTER. (Lokalplan nr. B-102.2 i Vordingborg kommune) VORDINGBORG 1984

L OKALPLAN ET BOLIG -, CENTER - OG VÆRKSTEDSOMRADE. for VED NYRAD BYCENTER. (Lokalplan nr. B-102.2 i Vordingborg kommune) VORDINGBORG 1984 L OKALPLAN for ET BOLIG -, CENTER - OG VÆRKSTEDSOMRADE VED NYRAD BYCENTER (Lokalplan nr. B-102.2 i Vordingborg kommune) VORDINGBORG 1984 DELVIST AFLYST Pris 20.00 kr. AFLYSNING Lokalplan nr. B - 102.2,

Læs mere

Notat. Noter og resume af følgegruppe møde for Kanalgadeprojektet den 13.03.14. Resume af Følgegruppens holdninger

Notat. Noter og resume af følgegruppe møde for Kanalgadeprojektet den 13.03.14. Resume af Følgegruppens holdninger Notat Noter og resume af følgegruppe møde for Kanalgadeprojektet den 13.03.14 Resume af Følgegruppens holdninger Især fire forhold blev nævnt af følgegruppen: 1. Gruppen efterspørger en bedre løsning for

Læs mere

CARL NIELSENS ALLÉ SKITSEFORSLAG 1. JUNI 2010

CARL NIELSENS ALLÉ SKITSEFORSLAG 1. JUNI 2010 CARL NIELSENS ALLÉ SKITSEFORSLAG 1. JUNI 2010 BAGGRUND Østerbro lokaludvalg har i vinteren 2009-2010 igangsat en proces for at udvikle en ny lommepark omkring pladsen på Carls Nielsens Allé ud mod Østerbrogade

Læs mere

LIDL, MUNKETORVET Matrikel 22P VANGEDE

LIDL, MUNKETORVET Matrikel 22P VANGEDE Jimmies kiosk Grillbar Vangede Slagteren Munkekonditoriet LIDL, MUNKETORVET Matrikel 22P VANGEDE 20110405 2 BESKRIVELSE Det samlede bygningskompleks går over to etager plus kælder. Ved ankomstsiden mod

Læs mere

City køreskolens lille teoribog

City køreskolens lille teoribog City køreskolens lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle

Læs mere

En kedelig dansk topplacering i Europa

En kedelig dansk topplacering i Europa En kedelig dansk topplacering i Europa Over 30.000 indbrud i private boliger hvert år 4 indbrud hver time Flest i de mørke måneder Flest i dagtimerne inden kl. 18 Knap 1 ud af 5 mens beboeren er på ferie

Læs mere

INTERN FÆRDSEL INDENDØRS

INTERN FÆRDSEL INDENDØRS Kødindustriens Arbejdsmiljøudvalg INTERN FÆRDSEL INDENDØRS Oktober 2010 Katalog over løsninger ved intern færdsel Kataloget over løsninger er tænkt som inspiration til virksomheder, der står overfor igangsætning

Læs mere

Øvrige bemærkninger: èn gruppe ønsker mange stikkontakter inkl. jordstik.

Øvrige bemærkninger: èn gruppe ønsker mange stikkontakter inkl. jordstik. workshop 1 - inspirationsark - INDRETNING Generelt ønskes der forberedt for VM og TT i alle lejligheder. Det skal dog være op til den enkelte, om man ønsker at installere egen VM og TT i boligen. Det er

Læs mere

Ide/Forslag Prioritering Ide/forslag Prioritering Nye køkkener og bad 1 Mere afveksling 1 Både åbne og lukkede. 2 Mindst lige så meget.

Ide/Forslag Prioritering Ide/forslag Prioritering Nye køkkener og bad 1 Mere afveksling 1 Både åbne og lukkede. 2 Mindst lige så meget. Gruppe Ide/Forslag Prioritering Ide/forslag Prioritering Nye køkkener og bad Mere afveksling Både åbne og lukkede Mindst lige så meget køkkener grønt som nu Skabe med skydedøre Lyst byggeri Nye store vinduer

Læs mere

BILAG TIL VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM

BILAG TIL VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM BILAG TIL VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM - BORGERNES PRIORITERING PÅ BORGERMØDET D. 18 FEBRUAR 2013 BYFORNYELSESGRUPPEN - STOHOLM HANDELSSTANDSFORENINGEN MARTS 2013 IDÉVÆRKSTED & BORGERMØDE: STATIONSOMRÅDET

Læs mere

NOTAT. Høringsnotat om Lokalplanforslag 301.9, Solrød Center Nordøst

NOTAT. Høringsnotat om Lokalplanforslag 301.9, Solrød Center Nordøst SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ NOTAT Emne: Til: Høringsnotat om Lokalplanforslag 301.9, Solrød Center Nordøst Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Dato: 20. januar 2014 Sagsbeh.: jen Sagsnr.: 10/7600 Byrådet

Læs mere

LIDL, MUNKETORVET Matrikel 22P VANGEDE 20110405

LIDL, MUNKETORVET Matrikel 22P VANGEDE 20110405 Jimmies kiosk Grillbar Vangede Slagteren Munkekonditoriet LIDL, MUNKETORVET Matrikel 22P VANGEDE 20110405 2 BESKRIVELSE Det samlede bygningskompleks går over to etager plus etager. Mod vest fremstår bygningen

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

15-03-2016. Indholdsfortegnelse

15-03-2016. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Holmegaardhøj - Asfalt mellem vej og cykelsti... 2 Sølunden - Bedre udsigtforhold ved udkørsel på Næstvedvej... 3 Sølunden - Fortov langs Næstvedvej til begge sider... 4 Pinjevej -

Læs mere

Husorden 1-1013 Herlev Torv

Husorden 1-1013 Herlev Torv Husorden 1-1013 Herlev Torv Vedtaget den 3.marts.2003. Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling er et lille samfund, hvor beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden. For at skabe et godt

Læs mere

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Orientering om omverdensindragelsen Evt. Ca. 25 uheld Nordre Frihavnsgade Ca. 17

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

Trafik og infrastruktur

Trafik og infrastruktur Ballerup Midt - mennesker i centrum Bilag 4 Trafik og infrastruktur Vejnettet Konkurrenceområdet er afgrænset af Motorringvej 4, Sydbuen, Vestbuen og Ballerup Byvej (Frederikssundsvej), som bærer meget

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004 Indhold Lokalplan nr. 1. 4-3 for et boligområde ved Bredekildevej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune NOTAT Projekt Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Kunde Ringsted Syd Notat nr. Dato 24-10-2013 Til Ringsted Kommune Dato 24-10-2013 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

NYT BYLIV, BYRUM, KUNST OG ARKITEKTUR, OMKRING VIRUM STATION

NYT BYLIV, BYRUM, KUNST OG ARKITEKTUR, OMKRING VIRUM STATION NYT BYLIV, BYRUM, KUNST OG ARKITEKTUR, OMKRING VIRUM STATION SKITSEFORSLAG 12.03.2013 HOLBERG FENGER EJENDOMME A/S - Vi udvikler for fremtiden Arkitekt: COBE Udvikling og udlejning: Frode Jakobsens Plads

Læs mere

Skolen på La Cours Vej Løsningsforslag til forbedringer af trafiksikkerhed og skolezone

Skolen på La Cours Vej Løsningsforslag til forbedringer af trafiksikkerhed og skolezone Skolen på Løsningsforslag til forbedringer af trafiksikkerhed og skolezone Indledning Løsningsforslagene på de følgende sider tager afsæt i de problematikker, som er blevet udpeget i forbindelse med skolevejsanalysen

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmøde afholdt den 2. september 2014 Generelt Denne husorden gælder i NordParken (afdelingerne 56, 7, 8, 10, 12 og 14). En afdeling med mange lejere kan sammenlignes med et mini-samfund.

Læs mere

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11 HUSORDEN FOR FARUMGADE 7-9 - 11 Indledning!... 1 IKRAFTTRÆDEN AF HUSORDEN!... 2 Affald!... 2 Altaner og altankasser!... 2 Ansvar og forsikring!... 2 Antenner og paraboler!... 2 Bad og toilet!... 3 Døre

Læs mere

Boligforeningen Grønnevangen Solsikkehaven HAVE OG ORDENSREGLEMENT

Boligforeningen Grønnevangen Solsikkehaven HAVE OG ORDENSREGLEMENT Boligforeningen Grønnevangen Solsikkehaven HAVE OG ORDENSREGLEMENT 2013 Indhold: Generelt.. 3 Hæk. 3 Græs. 4 Træer 4 Terrasser 4 Facader 5 Redskaber, værktøjer og færdsel.. 5 Haveaffald og andet affald...

Læs mere

Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler parkeret langs Bygade og der er kun ét fortov langs Bygade.

Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler parkeret langs Bygade og der er kun ét fortov langs Bygade. Tørring Elevtal: ca. 450. Klassetrin: 0. til 10. Lavet registreringer 12 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler

Læs mere

OPSAMLING PÅ INPUT FRA BORGERNE TIL NYINDRETNING AF JERNBANEGADE OG ANDRE OMRÅDEFORNYELSESPROJEKTER I HASLEV BYMIDTE

OPSAMLING PÅ INPUT FRA BORGERNE TIL NYINDRETNING AF JERNBANEGADE OG ANDRE OMRÅDEFORNYELSESPROJEKTER I HASLEV BYMIDTE OPSAMLING PÅ INPUT FRA BORGERNE TIL NYINDRETNING AF JERNBANEGADE OG ANDRE OMRÅDEFORNYELSESPROJEKTER I HASLEV BYMIDTE Det midlertidige kontor Områdefornyelsens Vinterstue i Jernbanegade 15 (tidligere tom

Læs mere

2. TEMAGRUPPEMØDE UDEAREALER

2. TEMAGRUPPEMØDE UDEAREALER RENOVERING AF GÅRDHUSENE ALBERTSLUND VEST 2. TEMAGRUPPEMØDE UDEAREALER Lar / vision Lokal afledning af regnvand En metode til at håndtere overfladevand fra bygninger, pladser og veje Hvordan kan det gøres

Læs mere

EKSISTERENDE FORHOLD OG POTENTIALE

EKSISTERENDE FORHOLD OG POTENTIALE VESTER VOLDGADE UDKAST TIL HELHEDSPLAN NOTAT 05.05.2009 EKSISTERENDE FORHOLD OG POTENTIALE Vester Voldgade som tidligere var middelalderbyens kant mod det grønne voldterræn opleves i dag som en ren trafikgade,

Læs mere

STOP 37 Rønnede. København E47 E55 E47 E55. Næstved. Rønnede. Rødby. A R K I T E K T F I R M A A R N E M E L D G A A R D & Co Aps

STOP 37 Rønnede. København E47 E55 E47 E55. Næstved. Rønnede. Rødby. A R K I T E K T F I R M A A R N E M E L D G A A R D & Co Aps København E47 E47 E55 E55 Næstved Ny Næstvedvej Rønnede Rødby Drive-in Restauranter Tankstation Hotel Pylonskilt Mod Rønnede Golfbane Borupvej Ny Næstvedvej Mod Næstved Restaurant 3 STOP 37 Rønnede Opholdsareal

Læs mere

DIT ANSVAR SOM GRUNDEJER

DIT ANSVAR SOM GRUNDEJER VINTER I KØBENHAVN Når vinteren kommer, er det vigtigt at få ryddet veje og fortove for sne og is, så alle fortsat kan komme godt og sikkert gennem byen. 2 DIT ANSVAR SOM GRUNDEJER Du skal som grundejer

Læs mere

Lokalplan nr. 3.25. for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 3.25. for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 3.25 for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Baggrund for lokalplanen....3 Lokalplanens formål....5 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens forhold til anden

Læs mere

På vej til skole. Sikker skolevej et fælles ansvar

På vej til skole. Sikker skolevej et fælles ansvar På vej til skole Sikker skolevej et fælles ansvar Ny skolevej Sikker skolevej og sunde børn færre bilister - flere børn der cykler eller går Færre og færre børn går eller cykler til skole. Flere og flere

Læs mere

NOTAT. Dato 2011-03-30. Rambøll. Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N. T +45 8944 7700 F +45 8944 7625 www.ramboll.dk

NOTAT. Dato 2011-03-30. Rambøll. Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N. T +45 8944 7700 F +45 8944 7625 www.ramboll.dk NOTAT Projekt Skolevejsundersøgelser i Aarhus Kommune Kunde Aarhus Kommune Notat nr. 33. Møllevangskolen Dato 2011.03.23 Deltagere Majbritt Jensen Møllevangskolen Anne Vinter Trafik & Veje, Aarhus Kommune

Læs mere

Ved parkeringspladsen på Lunavej er der for få pladser og derudover er der manglende respekt for skiltning.

Ved parkeringspladsen på Lunavej er der for få pladser og derudover er der manglende respekt for skiltning. Lavet registreringer 4 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Elevtal: ca. 650. Klassetrin: 0. til 9 + centerbørn. Aflevering af skoleelever med bus og taxa er

Læs mere

I forbindelse med fordebatten om etablering af busvej fra Sohngårdsholmsvej til Universitetsområdet bør følgende sideprojekter overvejes:

I forbindelse med fordebatten om etablering af busvej fra Sohngårdsholmsvej til Universitetsområdet bør følgende sideprojekter overvejes: Fra: Plan og Byg, TM (Fællespostkasse) Sendt: 7. marts 20 08:38 Til: Charlotte Zeth Andersen; Louise Bach Mikkelsen VS: Debat om etablering af busvej fra Sohngårdsholmsvej til Universitetsområdet Fra:

Læs mere

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Bydesign Islands Brygge 35 2300 København S Njalsgade 106, 2. sal, lok. 17.3.242 2300 København S www.avlu.dk HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN

Læs mere

Lokalplan nr. 129 for et areal i Stenhusstræde, Østerhøj

Lokalplan nr. 129 for et areal i Stenhusstræde, Østerhøj Lokalplan nr. 129 for et areal i Stenhusstræde, Østerhøj I henhold til Planloven (Lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009) fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område i Stenhusstræde,

Læs mere

BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1

BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1 REITAN EJENDOMSUDVIKLING BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Eksisterende

Læs mere

Bornholms Regionskommune Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling

Bornholms Regionskommune Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling NOTAT/Styregruppe November 2017 1 Baggrund De videregående uddannelser på Bornholm har hidtil været fordelt på flere adresser

Læs mere

København skal lyse op og blive mere tryg

København skal lyse op og blive mere tryg 11/06 201, 20:1 København skal lyse op og blive mere tryg Københavnerne har talt. De vil have mere lys i gaden og på den måde gøre byen mere tryg at færdes i. Et projekt som Københavns Kommune nu har igangsat.

Læs mere

TORVEPARKEN Åstedvej 2, 2730 Herlev tlf. 44 94 52 37 - fax 44 94 52 47 Afdelingskontor tlf. 44 94 45 36 HUSORDEN FOR TORVEPARKEN

TORVEPARKEN Åstedvej 2, 2730 Herlev tlf. 44 94 52 37 - fax 44 94 52 47 Afdelingskontor tlf. 44 94 45 36 HUSORDEN FOR TORVEPARKEN TORVEPARKEN Åstedvej 2, 2730 Herlev tlf. 44 94 52 37 - fax 44 94 52 47 Afdelingskontor tlf. 44 94 45 36 HUSORDEN FOR TORVEPARKEN Beboere er pligtige at efterkomme de af selskabet, afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Skema A Almen Bolig + Ragnhildgade KBH

Skema A Almen Bolig + Ragnhildgade KBH Skema A Almen Bolig + Ragnhildgade KBH Set fra Rovsingsgade Dette forslag indeholder 3 almenbolig+ boliger udført som rækkehuse i 2 og 3 etager.rækkehuse i 3 etager opføres med 1-plans handicapvenlige

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 021 - Gormsvej Godkendt på afdelingsmøde den 21.08.2012 ETAGEBOLIGER Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Beplantninger... 2 Musik og

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V.

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

Notat. Indledning. Forvaltningen har undersøgt følgende alternativer:

Notat. Indledning. Forvaltningen har undersøgt følgende alternativer: Notat Vedrørende: Notat om forbedrede vejadgange til Østervangsskolen Sagsnavn: Prioritering af midler i 2016 - Mobilitetspulje, anlæg af cykelstier samt sikre skoleveje m.m. Sagsnummer: 05.13.10-P20-23-15

Læs mere

H U S O R D E N M O S E P A R K E N

H U S O R D E N M O S E P A R K E N H U S O R D E N M O S E P A R K E N Ifølge lejeloven påhviler det boligselskabet efter bedste evne at sørge for, at der i det hele hersker god orden i ejendommen. Lejeren er pligtig til at efterkomme de

Læs mere