SKOVLUNDE BYMIDTE TRYGHEDSVANDRING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKOVLUNDE BYMIDTE TRYGHEDSVANDRING 16.5.2013"

Transkript

1 SKOVLUNDE BYMIDTE TRYGHEDSVANDRING (nogle fotos også fra Bo Grönlunds og Karsten Nielsens ture i området 9.4. og ) Deltagere: Barbara le Maire Wandall, arkitekt Bo Grönlund, arkitekt Carlo Jacobsen, Ballerup Kommune Christina Charlotte Ruben, Ballerup Kommune Gorm Evers, AAB Jens Minnet, Skovlunde Lokalråd Jesper Würtzen, Ballerup Kommune Karsten Nielsen, DKR Lars Algreen, Ballerup Kommune Lillian Olsen, Skovlunde Lokalråd Lizette C. Byrdal, Centerforeningen Lone Schock, Ballerup Kommune Martin Lose, Ballerup Kommmune Per Hedeman, Københavns Vestegns Politi Sara Schjødt Tørnsø, Ballerup Kommune Jens Orlien, Ballerup Kommune Mogens Palvad, Centerforeningen Dan Kristoffersen, Boligforeningen AAB, Driftschef

2

3 SKOVLUNDE BYMIDTE TRYGHEDSVANDRING (nogle fotos også fra 9.4. og 12.4.) HVOR HVORFOR (begrundelse) BILLEDER 1. Ejbyvej - Bred vej: mennesketomt/dårlig overvågning (høje hække ved boligerne, skolen har små vinduer og er placeret langt fra vejen) - Lamperne i skolesiden står mellem træerne 2. Bybjergvej - Høj hæk: dårlig sigtbarhed - Mangel på befolkede bygninger langs med 3. Kildestrædet - Omkring hjørner: dårlig sigtbarhed - Høje hække med nicher: dårlig sigtbarhed - Højt hegn om bolig: dårlig overvågning - Hegn og skur mellem bygning/vinduer og stisystem: dårlig sigtbarhed 2

4 4. Stisystem ved om omkring center Syd - Tunnel til center nord: snæver, mørk / dårlig overvågning og dårlig sigtbarhed - Bagside af bygning med få vinduer: dårlig overvågning - Tillukkede vinduer med eks. laminering eller persienner: dårlig overvågning - Pigtrådshegn, videoovervågning og graffiti: signal om kriminalitet - Trappe gennem krat: indelukket / dårlig overvågning - Blændende lampe på gavl om natten - Gammel skilteholder uden skilt: dårlig signalværdi - Opdeling / dublering af stier / dårligere overvågning - Boliggavle uden vinduer / dårligere overvågning - Ujævnt lys om natten / stien mindre oplyst end arealerne umiddelbart ved centeret 3

5 - Snævre passager: dårlig sigtbarhed - Tunnel til Rosenlundshallen: mørk, indelukket / dårlig overvågning - Tunnel mørk om natten, især i begge ender / udenfor - belysningen er ujævn 5. Sti mod Rosenlundshallen (syd for tunnel under Bybjergvej) - Høj, bred kratbeplantning: dårlig sigtbarhed - Store afstande ved plæner: dårlig overvågning - Manglende bygninger med mennesker i langs største delen af stien (nye plejeboliger hjælper lidt på en del af strækningen). - Selve stien er velbelyst om aftenen, men det meste af omgivelserne ligger i mørke 6. Center syd - Bagsider af bygninger med manglende vinduer eller blændede vinduer: dårlig overvågning - Frit tilgængelig / åben affaldszone: risiko for brandstiftelse/hærværk 4

6 - Tremmer for vindue (flere steder): signal om kriminalitet - Tremmelåge: signal om kriminalitet (skydes for og centeret låses om natten) - Kælderskakte: dårlig sigtbarhed Ujævn belysning i og omkring Center Syd: dårlig sigtbarhed 5

7 7. Center syd parkering - Graffiti på postkasse og pigtråd til varegård: signal om kriminalitet. Også skæv lampe. 8. Tunnel ved centrene - Tunnel mellem center syd og center nord: føles lavloftet, store lyskontraster: kan føles utryg - Tremmelåge: signal om kriminalitet - Hjørner om mur ved udgangen af tunnel: dårlig sigtbarhed - Øde sted mellem Ballerup Boulevard og tunnelen aften og nat med tremmelåge lukket til center nord: da uden opsyn - Graffiti: signal om kriminalitet 6

8 Store lyskontraster mellem forskellige dele af tunnelsystemet og dets tilslutninger i begge ender 9. Ballerup Boulevard - Bred vej, der er opdelt af hegn: dårlig overvågning - Høj beplantning/buskads: dårlig sigtbarhed. - Affald i buskads: dårlig signalværdi - Indbrudssikring på mure (pigtråd til venstre, store pigge til højre): signal om kriminalitet 7

9 Bus kur ved center nord uden egen belysning om aftenen 10. Den sorte cykelsti langs Ballerup Boulevard (øst for Torvevej) - Cykelstien afskåret fra øvrig trafik og cykelsti og gangsti er opdelt af beplantning: dårlig overvågning - Tæt beplantning: dårlig sigtbarhed 11. Skovlunde Bypark - Beplantning/hæk om indgang / lukket udtryk: dårlig overvågning og dårlig sigtbarhed 8

10 - Tre store huller i vejen: dårlig signalværdi 12. Center nord P Øst - Parkeringspladsen er stor og med lave bygninger og for få vinduer rundt om / eller bygninger for langt væk og bag beplantning: tomt / dårlig overvågning - Boligblok nærmest centeret mangler f.eks. vinduer i gavl, som vender mod centerindgangen - Adgang til centeret fra boliger øst for Torvevej spærret af hegn midt i vejen = færre bløde trafikanter langs p-pladsen: dårlig overvågning 9

11 - Dårlige muligheder for opsyn med benzintanken fra omgivelserne: større risiko for benzintyveri m.m. - Tremmelåger til centerindgang: signal om kriminalitet - Tremmer for vindue på kiosk: signal om kriminalitet 10

12 - Graffiti: signal om kriminalitet - Slidtage på bygninger: dårlig signalværdi (også graffiti flere steder direkte på murstensvægge på begge sider af centerindgang og ved benzintanken) - Affald i buskads: dårlig signalværdi - Revnede fliser: dårlig signalværdi - Hjørner om mur: dårlig sigtbarhed 11

13 - Bagside af grillbar: dårlig sigtbarhed, lidt skummelt, muligt hænge ud sted tæt på centerindgang - Synlige, uaflåste affaldscontainere ved benzintank: risiko for brandstiftelse/hærværk - Nicher ved og bag affaldscontainere: dårlig sigtbarhed - Uaflukkelig, rodet varegård til Irma: - Affald under halvtag: risiko for brandstiftelse med brand i taget - Henstilling af affald også i varegården i øvrigt: dårlig signalværdi og risiko for brandstiftelse 13. Center nord inde i - Tremmelåge og tremmegitter: signal om kriminalitet (selv om øst indgang ser pæn ud lukket om aftenen) (se også punkt / sted 8 og 12 ovenfor) 12

14 - Tremmelåger især slemme ved nord indgang, hvor der er rigtig mange og uden design finesse - Der er også tremmelåger inde i centeret, så det kan lukkes delvist af og tremmelåger ved sidepassager til centeret. Tilsammen signalerer de rigtig mange problemer. - Tomme butiksvinduer, lukkede butikker og mange ophørsudsalgsskilte: dårlig signalværdi (på trods af forsøg på opmuntrende malerier i tomme vinduer) og dårligere overvågning - Rullegitre i nicher og butiksvinduer signaler også kriminalitet (der er mindst 5 steder med rullegitre, heraf 4 nedrullet i dagtimerne - talt op fra fotos - måske flere ved konkret undersøgelse på stedet) - Labyrintisk layout, store lyskontraster pga. udhængstage, snævre passager pga. ramper, vareudstillinger, fritstående skilte, m.m.: dårlig sigtbarhed, muligvis også trængselsrelaterede problemer - Samlet set er der orienteringsproblemer i hele Skovlunde bymidte: utryghed og måske også færre besøgende, end der kunne være - Nordeas pengeautomater sidder for skjult i hjørnet bagerst i billedet (især hvis Netto har mange høje vareudstillinger udenfor) - En del af trækonstruktionerne er dårligt vedligeholdt 13

15 - Skilt om ordensreglement uden regler: dårlig signalværdi - Der er også en del tagging samt en del papiraffald, der ligger og flyder 14. Center nord P vest - Dårlige opsynsmuligheder i området, færre benytter også denne endnu mere øde P-plads, som desuden mangler vedligeholdelse (ødelagt inventar, rester af nedsavede træer, selvbestaltet hul i beplantning) - Tillukkede vinduer med eks. laminering eller persienner, plader/skodder for vinduerne, tilmurede vinduer: dårlig overvågning og til dels også signal om kriminalitet (i alt over 40 blændede vinduer på denne side af centeret - optælling baseret på fotos) - Også en del tagging og dårligt vedligehold af gelænder og vinduesbrædt - Gitter/tremmer for vindue: signal om kriminalitet ( i alt mindst 9 vinduer med synlig indbrudssikring på denne side af centeret - optælling baseret på fotos) - Smal passage til centeret: dårlig sigtbarhed - Tremmelåge: signal om kriminalitet 14

16 - Kælderskakter og vinduesskakter: dårlig sigtbarhed (undtagen hvis man kikker lige ned i dem - nogle går også rundt om hjørne) - Synlig oplagring af ting: dårlig signalværdi - Uaflåst affaldsskur: Risiko for brandstiftelse/hærværk - Åbne affaldscontainere: Risiko for brandstiftelse/hærværk - Indhegning af lavt tag: signal om kriminalitet - Skiltning om tyverisikring: signal om kriminalitet - Trist og utrygt kundetoilet til centeret placeret i afstand fra centeret, ved siden af en dyb niche og på en plads, der er et affaldsdepot 15

17 15. Bybuen - Stor afstand mellem boligbebyggelse og center: mennesketomt / dårlig overvågning (overvågningsmuligheder reduceres desuden af gavl uden vinduer nærmest Ballerup Boulevard, store græsplaner mellem boliggrupperne som yderligere øger afstande, lukkede balkonfronter, ny bebyggelse ved Stationsplads har til dels 'fæstningskarakter') - Højt krat på butikssiden mellem Ballerup Boulevard og Konditoriet ved Bybuens indgang til Center Nord. - Noget tagging og graffiti - Opdeling af parkeringsareal og butiksrække med beplantning og niveauforskel: dårlig overvågning og sigtbarhed (beplantningen er noget for høj, når man er tæt på ved bilsiden, udhængstag og skygge gør det også mørkt ved butikkerne om dagen) - Lukkede butikker / butikker med synligt lav omsætning: dårlig signalværdi og ringere opsyn (mindst 7 butikker orienteret mod Bybuen er lukket, ser tillukkede ud, eller bærer præg af få besøg / lav omsætning - optalt fra fotos) - Flere butikker / lokaler har også rullegitre for Skæmmende / skræmmende reklame ved nedlagt Blockbuster 16

18 - Hjørne rundt om bebyggelse, tilbagetrukken plads ved Aldi og restauranter: dårlig sigtbarhed fra Bybuen og boligerne (hele den ene side, Aldi, har også kun små, højtsiddende vinduer) - Vinduer med skodder eller persienner på Aldis bagside: dårlig overvågning - Hullede fliser: dårlig signalværdi - Noget træværk i butiksbygninger også dårligt vedligeholdt - Stor øde p-plads ved Blokhaven bag krat og vold 17

19 - Høj hæk ved Bybuen ud for Blokhaven: dårlig sigtbarhed fra og til boliger - Belysning: store lyskontraster om aften mellem butiksområde og vej. Vejbelysning er også mere for biler i høj fart end for fodgængere og cyklister langs vejen. Dårlig sigtbarhed og utrygt. - De store græsplaner på den anden side af vejen henligger også i mørke. Dårlig sigtbarhed og utrygt. - Mørkt i og bagved passagen ved Charlie Burger. Tilholdssted for problematiske personer 16. Ringtoften - Bred afstand mellem bebyggelse: mennesketomt / dårlig signalværdi 18

20 - Omvej fra boliger i vestlig del af Ringtoften til Center Nord og butikker ved Bybuen. Luftfoto viser optrådt sti henover den store græsplane mellem blokkene = færre samtidig synlige fodgængere 17. Center nord bagside øst - Mennesketom åben bagside til bygninger og parkeringsplads for ansatte og varebiler: dårlig overvågning Høj beplantning til Blokhaven hindrer også indsyn - Kælderskakter: dårlig sigtbarhed - Smal passage til centeret: dårlig sigtbarhed - Tremmelåge: signal om kriminalitet - Graffiti flere steder: dårlig signalværdi - Ødelagt vindue: dårlig signalværdi - Tremmer for vinduerne: signal om kriminalitet (se også punkt/sted 12 og 14) - Blændede vinduer: dårlig overvågning og signal om kriminalitet (se også punkt/sted 12, 14 og 16) - Slitage af hegn flere steder: dårlig signalværdi 19

21 - Garagebygning muggen - Garage og hjørne reducerer overskuelighed - Side og bagside ved Charlie Burger: Blændede vinduer, kælderskakt, ødelagt hegn, affald og tomme flasker på jorden, graffiti, cykellig, forbudsskilt: dårlig signalværdi, opholdssted for problematiske personer - Side og bagside ved Charlie Burger: Mørkt aften og nat - Centerets bagside er generelt ujævnt belyst (her vist med Charlie Burgers bagside i baggrunden under træerne) 20

22 18. Blokhaven - Bebyggelsen har dårligt ry på grund af nogle få problematiske beboere men fremtræder i hovedtrækkene som velholdt og godt passet på. - Der er gode opholdssteder, legepladser, og en boldbane - Bebyggelsen er desuden videoovervåget, også i kældre og der er rygeforbud i opgangene - Der er glasinddækkede altaner / karnapper, der fremmer opsyn - Gennemkørsel i bebyggelsen er forhindret ved en skulpturplads - herved fredeliggøres biltrafikken og gennemkørsel til og fra Center Nords østlige P-plads umuliggøres. Beliggenheden taget i betragtning er dette nok i hovedsag en god ting ud fra et tryghedssynspunkt - Der er gennemgang fra samme sted - midt i Blokhaven (til højre i billedet) - til området ved Charlie Burger og Center Nord: dette kan bidrage til utryghed og problemer i området, men giver også kortere afstand til Centeret (og måske også til parkering) for nogle af beboerne - Adgangen til bebyggelsen vender indad og stort set hele bebyggelsen er omgivet af hegn udadtil - dette begrænser i nogen grad fremmedes adgang til bygningernes bagsider. - Bagsiderne har godt opsyn fra vinduerne, mindre godt fra de omgivende gader og pladser på grund af hegn og afstand. - Bagsiderne er kun lidt brugt på grund af manglende gennemgang fra trapper og på grund af mangel på faciliteter ud over den enkelte boldbane og siddeopholdsmuligheder ved siden af denne Nogle ting, der kan bidrage til utryghed: - Gavle uden vinduer - To knuste ruder til en bolig og mærker efter kasteskyts eller skyderi ved samme vinduer - En 'Loyal to Familia' bande-tag på facade - Kælderskakte - Ødelagte fliser på en enkelt trappe - Oplagring af ting i pavillon (rod med gamle hynder og aviser) - Efterladt bil med mange p-bøder - Slidtage / manglende græs på del af græsplane - Lidt uorden mht. cykelopstilling (kun småting) (fotodokumentation findes, men kun en gavl og et kælderskakt vises her) 21

23 Belysning: Indgangssiden / den indre gadeside i Blokhaven er ret veloplyst, herunder alle trappeindgangene. Boligselskabets redskabsbygning har dog blændede belysning. Stien fra midt i Blokhaven til Charli Burger / Center Nord og den voldomkrandsede P-plads er uden belysning 19. Station og stationspladsen (Skovlunde Torv) Stationspladsen / Torvet er flot og nyindrettet, men stor og for størstedelen øde. Der er langt til boligvinduer på i hvert fald 3 af siderne: Dårligt opsyn i hvert fald en del af tiden - Grupperinger ved stationen (af unge): kan være utrygt at passere - men ikke når vi var der - Samling af træer ("Skovlunden"): dårlig sigtbarhed 22

24 - Passager på række ved stationsbygning til dels mørke, i sær tunnelen - også lyskontraster: dårlig sigtbarhed - Cykelskur: dårlig sigtbarhed - Bagside af stationsbygning: dårlig sigtbarhed - Der er dog videoovervågning af stationsområdet - En del cykelrod, væltet cykel og et enkelt cykellig: dårlig signalværdi, men meget værre ved en del andre stationer - En mindre, aflåset cykelparkeringsmulighed findes - To ituslåede vinduer til kiosk: signal om indbrudskriminalitet eller vold - Kiosk har i øvrigt flere blændede vinduer også af andre, nok kommercielle, grunde 23

25 - Graffiti på cykelparkeringsanlæg og især på stationens bagside ved Annevej - Cykelparkeringsanlæg i stationsbygning desuden dårligt vedligeholdt (alger / mug og rust) - Postbygning har åben, skummel bagside mod banen med en del ødelæggelse og affald - P-plads bag plankeværk langs banen (et lidt øde sted, biler dog synlige fra øvre etager) - Bygning på vest siden af torvet har blændede vinduer i hvert fald en del af tiden, samt niche og vagtskilt ved indgang. 24

26 - Kæmpegraffiti på hus langs banen Belysning: Stationspladsen / Torvet oplyst af blændende lysstænger. Det meste af selve stationsområdet ligger hen i mørke ligesom postbygningen. Skovplantningen på torvet / langs Bybuen danner et mørkt hul aften og nat. Store lyskontraster aften og nat mellem passagen i stationsbygningen (ved kiosk og cykelparkering) og tunnelen under perronerne 20. Lundebjerggårdsvej - Nord for vejen: dybe nicher til boligindgange 25

27 -Syd for vejen: Lidt forbusket, snoet vej gør også området mere uoverskueligt - Muligvis også dårlig sigtbarhed ved eller omkring garager - Belysning: Gadebelysning OK, men forskellige lysforhold i områderne ved siderne - nogle områder ligger hen i mørke 21. Torvevej syd - Vejen er for bred og lægger unødvendigt op til hurtig kørsel: utryg at krydse og reduceret opsyn - Bygningerne er tilbagetrukne så vejen virker endnu bredere (50 m. mellem bygningerne på smalleste del - som H.C. Andersens Boulevard mellem Rådhuspladsen og Langebro). Der er krat og trådhegn på begge sider og ingen indgang til boligopgange undervejs. I sommerhalvåret bidrager træerne også delvist til mindre opsyn fra boliger med den modsatte side af vejen. Ud for Centeret er der også trådhegn midt i vejen, så de bløde trafikanter bliver 'fanget' i hver deres side af fortov/vej. 26

28 - Gadelamper står mellem træerne men er bøjet ud, så der er god belysning på vej, cykelstier og fortov, men områderne mellem trådhegn og bygninger henligger i mørke. 22. Torvevej nord - Der mangler vinduer i gavl mod stationen i boligblok syd for banen (de få vinduer, der er, ligger langt tilbagetrukkent i dybe smalle skyggefyldte altan-nicher. Viadukten under banen er i høj grad præget af graffiti og tagging. I krattet i begge sider flyder det med dåser og andet affald. - Der er også unødvendige stakitter mellem fortov og cykelsti på begge siger, hvad der gør at fodgængere kan blive 'fangede' med truende eller farligt udseende personer Nord for banen er der dårlig kontakt mellem mennesker i bygninger og fodgængere / cyklister på vejen på grund af høje mure, høje hegn, høje hække og tilbagetrukne bygninger Længst til højre, bag træerne, ses skurværestedet for nogle Skovlundes udsatte eksistenser 27

29 - Værestedet er indhegnet og afskærmet fra omgivelserne og der en kun een indgang/udgang, placeret nærmest banen/viadukten, hvor der ikke er anden færdsel forbi ( det burde bidrage til ro i området omkring). Den anden indgang, ved Ravnsletlund, er aflåst. - Der er en stor graffiti i tilknytning til værestedets indgang og også på plankeværket mod Ravnsletlund 23. Agnetevej - Almindelig villavej, til dels præget af høje hække og højt plankeværk 24. Annavej - Almindelig villavej, men med direkte adgang til stationen. Høje hække og tilbagetrukne bygninger bidrager til dårligt opsyn, hvad der bl.a. kan bidrage til den meget graffiti på stationens nordside (se også punkt/sted 19.) 25. Torvevej sidegren nord for banen / Ravnsletlund / Nissedalsstien - Hele området omgivet af krat og hække samt meget dårlige muligheder for opsyn. Nissedalsstien på nordsiden af banen går over 500 meter gennem et ingen-mands land ( i hvert fald udenfor dagtimerne). Der ser også ud til at være for få lamper (vurderet ud fra fotoet til højre). - Bygningen 'SIF' for enden af P-pladsen har storskala graffiti på det meste af facaden mod P- pladsen. 28

30 Tryghedsvandring Skovlunde Bymidte 16. maj 2013 Dårlig sigtbarhed: Man kan ikke se, hvad der venter eks. bag ved et hjørne eller i en kælderskakt og dette skaber utryghed. Dårlig overvågning: Naboer og forbipasserende kan ikke se / holde øje med. Signal om kriminalitet: Det skaber utryghed, når man ser, at der har været kriminalitet/ er forventning om kriminalitet. Dårlig signalværdi: Når noget er forladt, slidt og/eller beskidt, sender det signal om ligegyldighed overfor området. Risiko for brandstiftelse/hærværk Generelle kommentarer om utrygge steder i Skovlunde - Bagsider af bebyggelser specielt centeret - Trafiksikkerhed specielt ved Ballerup Boulevard - Høj beplantning eks. langs stisystem - Beplantning, der skaber barrierer - Det store stisystem - Store afstande mellem bebyggelserne - Brede veje - Bebyggelserne lukker om sig selv i selvstændige enklaver Skovlunde som et fragmenteret område. - Grupperinger af mennesker - Tomme butiksvinduer i Centeret - Dårlig belysning - Følelsen af utryghed er mest efter mørkets frembrud - Tomme arealer - Blokhaven: overordnet gode omgivelser. Det er nogle beboere, der skaber utryghed. Gode ideer - Afkort beplantning - Male på ruderne i de tomme butikker - Mulighed for udendørs ophold eks. ved centeret og boligområder - Mulighed for funktioner i byrummet, der kan tiltrække liv. Funktionerne skal have brugere inden etablering, ellers bliver de ikke brugt - Skabe bevægelses-linjer, hvor man kan krydse hinanden. - Reducering af bredde af Ballerup Boulevard 29

Indhold i helhedsplanen for Granparken

Indhold i helhedsplanen for Granparken Indhold i helhedsplanen for Granparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til lejligheden Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Ny faldstamme i badeværelse

Læs mere

Skal gå bagved parkerede biler ved aflevering og hentning. Risiko for, at en bakkende bilist overser fodgænger (ikke mindst skolebørn).

Skal gå bagved parkerede biler ved aflevering og hentning. Risiko for, at en bakkende bilist overser fodgænger (ikke mindst skolebørn). Korning Lavet registreringer 7 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Elevtal: ca. 55. Klassetrin: 0. til 4. Skal gå bagved parkerede biler ved aflevering og hentning.

Læs mere

Mandal sett med trygghetsøyne. Planlegging for forebyggelse av kriminalitet og utrygghet

Mandal sett med trygghetsøyne. Planlegging for forebyggelse av kriminalitet og utrygghet Mandal sett med trygghetsøyne Planlegging for forebyggelse av kriminalitet og utrygghet Bo Grönlund, arkitekt maa, Kunstakademiets Arkitektskole, København Oslo, Bergen, Trondheim, Arendal, Grimstad, Lillesand,

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til alle rum Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Nye vandrør Ny ventilation

Læs mere

Kriminalpræventiv MiljøPlanlægning. Introduktion til: sikringspolitikker og tekniske sikringstiltag

Kriminalpræventiv MiljøPlanlægning. Introduktion til: sikringspolitikker og tekniske sikringstiltag Kriminalpræventiv MiljøPlanlægning Introduktion til: sikringspolitikker og tekniske sikringstiltag Kriminalpræventiv Miljøplanlægning - ( CPTED DOC ) Otte gode principper Kriminalitetstrekanten Situationel

Læs mere

Ejerforeningen Birkeparken

Ejerforeningen Birkeparken Ejerforeningen Birkeparken 4. marts 2015 Pejling 2015 Status Vi har udleveret 78 spørgeskemaer. Og modtaget 45 spørgeskemaer modtaget retur. Enkelte spørgsmål er ikke besvaret af alle derfor summere antallet

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmøde afholdt den 2. september 2014 Generelt Denne husorden gælder i NordParken (afdelingerne 56, 7, 8, 10, 12 og 14). En afdeling med mange lejere kan sammenlignes med et mini-samfund.

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Orientering om omverdensindragelsen Evt. Ca. 25 uheld Nordre Frihavnsgade Ca. 17

Læs mere

Ide/Forslag Prioritering Ide/forslag Prioritering Nye køkkener og bad 1 Mere afveksling 1 Både åbne og lukkede. 2 Mindst lige så meget.

Ide/Forslag Prioritering Ide/forslag Prioritering Nye køkkener og bad 1 Mere afveksling 1 Både åbne og lukkede. 2 Mindst lige så meget. Gruppe Ide/Forslag Prioritering Ide/forslag Prioritering Nye køkkener og bad Mere afveksling Både åbne og lukkede Mindst lige så meget køkkener grønt som nu Skabe med skydedøre Lyst byggeri Nye store vinduer

Læs mere

Driveteam s lille teoribog

Driveteam s lille teoribog Driveteam s lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål

Læs mere

!"##$%&'()"*+,'-%./(0+12*34%-%.5(-%+67..,*2&'5(6,)"'4%-%.12328,+9! 3

!##$%&'()*+,'-%./(0+12*34%-%.5(-%+67..,*2&'5(6,)'4%-%.12328,+9! 3 Sjælsmark 2 !"##$%&'()"*+,'-%./(0+12*34%-%.5(-%+67..,*2&'5(6,)"'4%-%.12328,+9! 3 Indbrudssikring/Nabohjælp KRIMINALITETSTREKANTEN Motiveret gerningsmand Gerningssted Offer/Forurettet - Tyvens indgang 26

Læs mere

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013 ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup Januar 2013 Atlas Grantoftegård Atlas grunden er placeret i kanten af erhvervområdet ved Baltorpvej mellem Råmosen og jernbanen mod nord. Atlas grunden

Læs mere

Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler parkeret langs Bygade og der er kun ét fortov langs Bygade.

Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler parkeret langs Bygade og der er kun ét fortov langs Bygade. Tørring Elevtal: ca. 450. Klassetrin: 0. til 10. Lavet registreringer 12 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler

Læs mere

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune NOTAT Projekt Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Kunde Ringsted Syd Notat nr. Dato 24-10-2013 Til Ringsted Kommune Dato 24-10-2013 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED

LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED REDEGØRELSE Udarbejdet i henhold til Lov om planlægning 16. LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanens område ligger nord for Vestergade, syd og øst for Nygade samt vest for Torvegade. Lokalplanens område

Læs mere

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk VELKOMMEN TIL KØBENHAVNS FØRSTE KLIMAKVARTER klimakvarter.dk 1 3. oplag, april 2013 De stigende regnmængder er en stor udfordring for vores by. Men ved at gribe udfordringen rigtigt an kan vi sikre byen

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej.

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Da vi købte huset Søvej 11, og fik læst papirerne igennem, var det bla. uddybet, at på de 2 facader som vender mod Søvej, må der ikke opføres ny bebyggelse. Vi troede

Læs mere

Østervangs trafikpolitik

Østervangs trafikpolitik Østervangs trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at børn, deres forældre og pædagoger kan færdes sikkert omkring institutionen i og uden for åbningstiden. Også på længere

Læs mere

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen.

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. 1 Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. er en rækkehusbebyggelse med 4431 boliger, opført 1977-1979. Bebyggelsesplanen er fastlagt i byplanvedtægt nr. 11. endvidere er området

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013 Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013 Deltagere: Søren Christiansen, Boligselskabet Baldersbo Michael Hesselberg,

Læs mere

VELKOMMEN TIL FÆLLEDBO

VELKOMMEN TIL FÆLLEDBO VELKOMMEN TIL FÆLLEDBO Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden. Hæftet er opdelt i tre afsnit: - DINE MULIGHEDER I FÆLLEDBO - AFDELINGSBESTYRELSEN

Læs mere

HUSORDEN FOR AFDELING 27

HUSORDEN FOR AFDELING 27 HUSORDEN FOR AFDELING 27 Brandevej, Aalborg Husorden for afd.27 Brandevej Aalborg Generelt Et godt miljø er meget værd for at kunne trives. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden

Læs mere

Sundholm Syd Skema A AB+

Sundholm Syd Skema A AB+ Sundholm Syd Skema A AB+ september 2010 Bertelsen & Scheving arkitekter Almen Bolig + Sundholm Skema A 1 Helhedsplan AB+ 2 AB+ 1 2 Almen Bolig + Sundholm Skema A Bertelsen & Scheving arkitekter Introduktion

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

Folder med spørgsmål og svar

Folder med spørgsmål og svar Folder med spørgsmål og svar 29. MAJ 2015 Du må altid stille spørgsmål Hvad skal der ske? Hvordan, hvorfor, hvem, hvad, hvor, hvornår? Kære beboer i Ryhaven Til oktober begynder renoveringen af Ryhaven.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tingbjerg-Utterslevhuse

Indholdsfortegnelse. Tingbjerg-Utterslevhuse Tingbjerg-Utterslevhuse COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefa 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Områdernes afgrænsning 2 2 Elementer i området 2 3 Lejligheder

Læs mere

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven OPSAMLING WORKSHOP B Det nære, der hvor vi bor Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12 Tak til alle fremmødte til workshoppen i søndags. Det var dejligt at

Læs mere

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken.

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Vedtaget på afdelingsmødet den 12. april 2011 Indhold 1. Lejemålet 1.1. Overholdelse 1.2. Benyttelse 1.3. Ændringer

Læs mere

NOTAT. Gennemførelse af bedre skoleveje i forhold til ny skolestruktur. Endnu ikke gennemførte tiltag fra 2013 INDHOLD. Dansborgskolen 5+6 side 2-3

NOTAT. Gennemførelse af bedre skoleveje i forhold til ny skolestruktur. Endnu ikke gennemførte tiltag fra 2013 INDHOLD. Dansborgskolen 5+6 side 2-3 NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Gennemførelse af bedre skoleveje i forhold til ny skolestruktur Endnu ikke gennemførte tiltag fra 2013 By- og Teknikforvaltningen Vej- og Parkafdelingen Sagsbehandler: Per Jensen

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Kom sikkert og trygt rundt i trafikken

Kom sikkert og trygt rundt i trafikken 1 Kom sikkert og trygt rundt i trafikken Tab ikke lysten til at gå. sikkert i trafikken Tab for Alt ikke Lysten til at gaae, jeg gaaer mig hver Dag det daglige Velbefindende til og gaaer fra enhver Sygdom;

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Velkommen som beboer i Hjerteparken

Velkommen som beboer i Hjerteparken Velkommen som beboer i Hjerteparken Boligselskabet BSB Svendborg samt Hjerteparkens afdelingsbestyrelse byder alle nye beboere velkommen her til afdeling 8 Hjerteparken. Vi vil håbe, at I kan falde godt

Læs mere

Husorden afd. 13-15 og16

Husorden afd. 13-15 og16 Husorden afd. 13-15 og16 HUSORDEN Store Tingbakke, Vodskov Generelt Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Store Tingbakke,

Læs mere

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn Træn trafik med dit barn Side 1 Dit barn i trafikken Dit barn skal snart starte i skole, og det betyder en ny fase i livet også i trafikken. I skal måske til at køre en anden og længere vej, end I gør

Læs mere

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab.

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab. Gældende ordensregler vedtaget på afdelingsmødet i Bispehaven den 2. september 2008. Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment

Læs mere

Projektgruppemøde Frederikssundsruten 28.05.2014

Projektgruppemøde Frederikssundsruten 28.05.2014 29-05-2014 Projektgruppemøde Frederikssundsruten 28.05.2014 Til stede Anna Driscoll, Ballerup Kommune Linda Madsen, Herlev Kommune Nawsad Marouf, Frederikssund Kommune Line Groot, Sekretariatet Peter Jantzen,

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. 13. FEBRUAR 2013 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Til Informationsmøde om Kvæsthusprojektet og Sankt Annæ Projektet 13. maj 2014 Fra Kvæsthusselskabet og Sankt Annæ Selskabet ddd Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Kvæsthusselskabet

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv.

Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv. Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv. Indholdsfortegnelse 1. Om vejledningen. 3 2. Iværksættelse af tv-overvågning på områder, der benyttes til almindelig færdsel. 3 3. Iværksættelse af

Læs mere

Bord nr. Emne Forslag 5 Aktivitetsmuligheder Multihus som skal være centralt placeret i afdelingen 1 Altaner Større altaner 2 Altaner Tilvalgsmulighed for lukkede altaner (og større altaner) 4 Altaner

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004 Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Tilstede: 11 beboere samt Finn Nielsen fra Hovedbestyrelsen Astrid Anthonisen,

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 238 GRÆSTED HAVE REVIDERET 10. JANUAR 2012 1 - Anlægget Da alle gerne vil bo i et pænt kvarter, er der gjort meget for at skabe en god bebyggelse.

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013

Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013 Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013 Deltagere: Christian Høgsbro, Boligforeningen AAB Pia Skov, Boligforeningen AAB Henrik

Læs mere

Moderne byggeri i centrum af Silkeborg

Moderne byggeri i centrum af Silkeborg Borgergade 105-107 Moderne byggeri i centrum af Silkeborg Arbejdernes Andels-Boligforening og Silkeborg Boligselskab har i samarbejde været drivkraften bag dette toneangivende byggeri i centrum af Silkeborg.

Læs mere

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse 43.000 29.000 42.000 28.000 ca. 40.000 ca. 25.500 25.340 16.000 22.500 13.000 18.343 12.000 10.500 0.000 Forslag 1a Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse Bebyggelse på højskole-området

Læs mere

HUSORDEN FOR BEBOERNE I AFDELING 7.

HUSORDEN FOR BEBOERNE I AFDELING 7. BOLIGSELSKABET BIRKEBO 4.1 Afdeling 7 Byager Vænge HUSORDEN FOR BEBOERNE I AFDELING 7. Under henvisning til huslejekontraktens bestemmelser anmodes beboerne om at medvirke til, at der hersker god orden

Læs mere

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Affald Køkkenaffald skal lægges i plastposer, som lukkes, inden de kastes i containerhusene.. Flasker og aviser må ikke kastes i containerhusene, men skal anbringes

Læs mere

1. LOKALPLANENS FORMh

1. LOKALPLANENS FORMh 1 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 1004 Lokalplan for karreen Rosensgade - Abygade, Odder &Garvergyden i Odder by. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-234

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-234 ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-234 FOR DEN OFFENTLIGE VEJ SDR. BOULEVARD, DEL AF MATR. NR. 703, ODENSE BYGRUNDE, DEL AF MATR. N R. 1 CC, ODENSE VESTERMARK, SAMT MATR. N R. 742 A, ODENSE BYGRUNDE. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Hegn og et godt naboskab

Hegn og et godt naboskab Et godt naboskab er et fint udgangspunkt for at ordne praktiske ting i venskabelighed. Hegnet er en del af naboskabet en fælles sag. Naboerne må som regel selv bestemme, hvordan hegnet mellem deres ejendomme

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Husorden for A/B Ryparken

Husorden for A/B Ryparken Husorden for A/B Ryparken Godkendt på generalforsamling den 27. januar 2011 Indhold Indledning... 2 Godt naboskab... 3 Boligen... 3 Vedligeholdelse... 3 Bad, toilet og køkken... 3 Skader, fejl, mangler

Læs mere

ANEWS. Spørgeskema til undersøgelse af nærområders gangvenlighed Abbreviated Neighbourhood Environment Walkability Scale

ANEWS. Spørgeskema til undersøgelse af nærområders gangvenlighed Abbreviated Neighbourhood Environment Walkability Scale ANEWS Spørgeskema til undersøgelse af nærområders gangvenlighed Abbreviated Neighbourhood Environment Walkability Scale Vi behøver din hjælp, hvis vores undersøgelse skal lykkes. Det er meget vigtigt for

Læs mere

Forfattere: Finn Kjær Jensen og Tine Sønderby. Tryghedsvandring. alment boligområde. Et erfaringshæfte

Forfattere: Finn Kjær Jensen og Tine Sønderby. Tryghedsvandring. alment boligområde. Et erfaringshæfte Forfattere: Finn Kjær Jensen og Tine Sønderby. Tryghedsvandring i et alment boligområde Et erfaringshæfte Erfaringshæftet er udarbejdet af Gemeinschaft og P21 i samarbejde med Det Kriminalpræventive Råd.

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling og husorden. AFDELING 14 CHRISTANSMINDE Ejendommen på Barfredsvej 46 48 er et miniaturesamfund, der

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

At styrke den sociale balance VÆREBRO PARK. Analyse og vision

At styrke den sociale balance VÆREBRO PARK. Analyse og vision At styrke den sociale balance VÆREBRO PARK Analyse og vision At styrke den sociale balance VÆREBRO PARK Analyse og vision INDHOLD 1.0 INTRO - AT STYRKE DEN SOCIALE BALANCE I VÆREBRO PARK p 06 2.0 KONTEKST

Læs mere

Hegn... og et godt naboskab Hegn... og et godt naboskab Hegn... og et godt naboskab Hegn og et godt naboskab Bygninger Anke Hegnssyn

Hegn... og et godt naboskab Hegn... og et godt naboskab Hegn... og et godt naboskab Hegn og et godt naboskab Bygninger Anke Hegnssyn Hegn og et godt naboskab Naboskab Et godt naboskab er et fint udgangspunkt for at ordne praktiske ting i venskabelighed. Hegnet er en del af naboskabet en fælles sag. Naboerne må som hovedregel selv bestemme,

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg

Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg Idéoplæg til om- og tilbygning på Frederiksberg Privatskole 19.10.09 Frederiksberg Privatskole Idéopæg til om- og tilbygning i forbindelse med etablering af nyt lærerværelse,

Læs mere

Husorden 1-1023 Herlev Skole

Husorden 1-1023 Herlev Skole Husorden 1-1023 Herlev Skole Vedtaget den 22. oktober 1996. Herlev Skole Herlev Skole er et lille samfund med 53 ældreboliger. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden og er fælles om mange

Læs mere

Husorden 5. Maj Plads

Husorden 5. Maj Plads Husorden 5. Maj Plads Vedtaget på afdelingsmødet den 13.1.1998 Senere rettelse den 28.1.2014 Senere rettelse den 19.02.2015 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Husorden afdeling 88 - Skæphøj

Husorden afdeling 88 - Skæphøj Nærværende husorden er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen og vedtaget på det årlige afdelingsmøde. Denne reviderede udgave er vedtaget på afdelingsmødet den 27. september 2011. Vi lægger i husorden op

Læs mere

Søparken. Lækre lejeboliger i Søndergård - Måløvs nye bydel

Søparken. Lækre lejeboliger i Søndergård - Måløvs nye bydel øparken Lækre lejeboliger i øndergård - Måløvs nye bydel øparken øndergård ø anlægges med lige kajkant og promenade En lille by i torkøbenhavn Måløv er en lille by i torkøbenhavn - med det hele! Her er

Læs mere

Et vågent øje. Tv-overvågning og andre forebyggende metoder i boligområder. Claus Fisker/Scanpix

Et vågent øje. Tv-overvågning og andre forebyggende metoder i boligområder. Claus Fisker/Scanpix Et vågent øje Tv-overvågning og andre forebyggende metoder i boligområder Claus Fisker/Scanpix Indhold Et vågent øje........................................3 Hvad skal I kigge efter?................................3

Læs mere

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP NOTAT AF 14. SEPTEMBER 2011 ANBEFALINGER TIL FORBEDRING AF TRAFIKFORHOLD I FIRKANTEN BELDRINGEVEJ, BOGENSEVEJ, STÆREHUSVEJ OG SØHUSVEJ

Læs mere

Forslag om lade-standere til el-biler Forslag om bedre parkeringsforhold for ladcykler Forslag om kameraovervågning Forslag om mere belysning på

Forslag om lade-standere til el-biler Forslag om bedre parkeringsforhold for ladcykler Forslag om kameraovervågning Forslag om mere belysning på Forslag om lade-standere til el-biler Forslag om bedre parkeringsforhold for ladcykler Forslag om kameraovervågning Forslag om mere belysning på udendørs fællesområder Forslag om: Lade-standere til el-biler

Læs mere

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN 5 bud på hvad landets kommuner kan gøre ALLE HAR RET TIL AT FÆRDES SIKKERT OG TRYGT I TRAFIKKEN Det gælder ikke mindst for vores handicappede og ældre.

Læs mere

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310 Fasanparken Lækre familieboliger i Ishøj 62 boliger med gode udearealer, parkeringsmuligheder og fælleshus Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon

Læs mere

TRYGGE BOLIGOMRÅDER. Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde

TRYGGE BOLIGOMRÅDER. Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde TRYGGE BOLIGOMRÅDER Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde 1 Inspiration til at arbejde med tryghed og kriminalpræventive indsatser i boligområderne BolivVejle har

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 015 - Sprogøvej Godkendt på afdelingsmødet den 09.08.2012 RÆKKEHUSE Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2

Læs mere

(FR) bød velkommen til repræsentanten, Dorthe Simonsson fra firmaet BEKEY, som orienterede bestyrelsen omkring et nyt låsesystem.

(FR) bød velkommen til repræsentanten, Dorthe Simonsson fra firmaet BEKEY, som orienterede bestyrelsen omkring et nyt låsesystem. DIRIGENT: FREDDY RASMUSSEN (FR) bød velkommen til repræsentanten, Dorthe Simonsson fra firmaet BEKEY, som orienterede bestyrelsen omkring et nyt låsesystem. Det drejer sig om et elektronisk dørlås, som

Læs mere

VELKOMMEN TIL Boligforeningen Vesterport Afd. 4 MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL Boligforeningen Vesterport Afd. 4 MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL Boligforeningen Vesterport Afd. 4 MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken. I dette hæfte gives en kort beskrivelse af afdeling 4, dens muligheder

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 35 SKEJBYTOFTEN 186-228

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 35 SKEJBYTOFTEN 186-228 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 35 SKEJBYTOFTEN 186-228 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man bliver

Læs mere

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge Lokalplan nr. 10.07 Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge fra den 23. juli til den 19. september 2014. Plan Juli 2014 Baggrund Lokalplanens indhold Borgerinddragelse Kommuneplan 2013-2025 Eksisterende

Læs mere

ØRENLYD Grundejerforeningen Øresundsparken Informerer Nr. 133 17 årgang, 30-06-2007

ØRENLYD Grundejerforeningen Øresundsparken Informerer Nr. 133 17 årgang, 30-06-2007 ØRENLYD Grundejerforeningen Øresundsparken Informerer Nr. 133 17 årgang, 30-06-2007 Indhold : Forsikring Side 1 Korrektion af indlæg Problemer med antennesignal i Ørenlyd nr. 132 Side 2 Arbejdsweekend

Læs mere

TINGBJERG KVARTER MILJØ STATION. RETABLERING. DATO: 17.04.2009

TINGBJERG KVARTER MILJØ STATION. RETABLERING. DATO: 17.04.2009 TINGBJERG KVARTER MILJØ STATION. RETABLERING. DATO: 17.04.2009 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning og oversigtstegning Side 1 2. Kvartermiljøstationen i Tingbjerg. Generel beskrivelse. Side 2 3. Forslag

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 105 A.I. Holmsvej Godkendt på afdelingsmøde den 30.08.2012 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2 Parabol/antenne... 2 Maskiner...

Læs mere

Aalborg letbane alternativt forslag

Aalborg letbane alternativt forslag Aalborg letbane alternativt forslag Her i september 2015 har letbanen modtaget ca. 65 høringssvar, hvor de største kritikpunkter er - usikkerheden om banen vil skabe tilstrækkeligt mange nye passagerer

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB. Afdeling 3 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

Modernisering af regionalbusterminalen på Aalborg Busterminal

Modernisering af regionalbusterminalen på Aalborg Busterminal Modernisering af regionalbusterminalen på Aalborg Busterminal Resumé Ansøgning til Fremkommelighedspuljen Nordjyllands Trafikselskab (NT) har igennem et stykket tid arbejdet med at opgradere Aalborg Busterminal

Læs mere

afd. 6 Juni 2015 HVEM HVAD HVOR AFDELING 6 SIRIUSPARKEN

afd. 6 Juni 2015 HVEM HVAD HVOR AFDELING 6 SIRIUSPARKEN HVEM HVAD HVOR I AFDELING 6 SIRIUSPARKEN VELKOMMEN: Når man som nyindflytter står med et spørgsmål af praktisk karakter vedrørende afdelingen, eller man som gammel beboer har glemt hvordan var det nu det

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 116 TELEVÆNGET I VEDTAGET PÅ AFDELINGSMØDET DEN 25. AUGUST 1997 Indledning Et godt klima er meget værd. Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Orientering om helhedsplan

Orientering om helhedsplan Orientering om helhedsplan Askerødbebyggelsen september 2008 Til beboerne i Askerød På beboermødet den 9. marts 2008 blev der nedsat følgende tre fokusgrupper med følgende emner 1. Stamhus og institutioner

Læs mere

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby Husorden Afdeling 34 Studievej 15, Nørresundby INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN FOR AFDELING 34 STUDIEVEJ 15 INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 3 ANTENNER/PARABOLER 4 BAD OG TOILET 4 CYKLER 4 DØRE/VINDUER

Læs mere

Husorden. For. Sjællandshuse. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3001-2 Sjællandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 8.

Husorden. For. Sjællandshuse. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3001-2 Sjællandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 8. For Sjællandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I

Læs mere

Referent: SyP 27. marts 2011

Referent: SyP 27. marts 2011 Referat Grundejerforeningen Thorsvænge Rødvig Møde: Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Thorsvænge Rødvig Dato for møde: 2011-03-23 Deltagere: 34 parceller var repræsenteret Referent: SyP 27.

Læs mere