SKOVLUNDE BYMIDTE TRYGHEDSVANDRING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKOVLUNDE BYMIDTE TRYGHEDSVANDRING 16.5.2013"

Transkript

1 SKOVLUNDE BYMIDTE TRYGHEDSVANDRING (nogle fotos også fra Bo Grönlunds og Karsten Nielsens ture i området 9.4. og ) Deltagere: Barbara le Maire Wandall, arkitekt Bo Grönlund, arkitekt Carlo Jacobsen, Ballerup Kommune Christina Charlotte Ruben, Ballerup Kommune Gorm Evers, AAB Jens Minnet, Skovlunde Lokalråd Jesper Würtzen, Ballerup Kommune Karsten Nielsen, DKR Lars Algreen, Ballerup Kommune Lillian Olsen, Skovlunde Lokalråd Lizette C. Byrdal, Centerforeningen Lone Schock, Ballerup Kommune Martin Lose, Ballerup Kommmune Per Hedeman, Københavns Vestegns Politi Sara Schjødt Tørnsø, Ballerup Kommune Jens Orlien, Ballerup Kommune Mogens Palvad, Centerforeningen Dan Kristoffersen, Boligforeningen AAB, Driftschef

2

3 SKOVLUNDE BYMIDTE TRYGHEDSVANDRING (nogle fotos også fra 9.4. og 12.4.) HVOR HVORFOR (begrundelse) BILLEDER 1. Ejbyvej - Bred vej: mennesketomt/dårlig overvågning (høje hække ved boligerne, skolen har små vinduer og er placeret langt fra vejen) - Lamperne i skolesiden står mellem træerne 2. Bybjergvej - Høj hæk: dårlig sigtbarhed - Mangel på befolkede bygninger langs med 3. Kildestrædet - Omkring hjørner: dårlig sigtbarhed - Høje hække med nicher: dårlig sigtbarhed - Højt hegn om bolig: dårlig overvågning - Hegn og skur mellem bygning/vinduer og stisystem: dårlig sigtbarhed 2

4 4. Stisystem ved om omkring center Syd - Tunnel til center nord: snæver, mørk / dårlig overvågning og dårlig sigtbarhed - Bagside af bygning med få vinduer: dårlig overvågning - Tillukkede vinduer med eks. laminering eller persienner: dårlig overvågning - Pigtrådshegn, videoovervågning og graffiti: signal om kriminalitet - Trappe gennem krat: indelukket / dårlig overvågning - Blændende lampe på gavl om natten - Gammel skilteholder uden skilt: dårlig signalværdi - Opdeling / dublering af stier / dårligere overvågning - Boliggavle uden vinduer / dårligere overvågning - Ujævnt lys om natten / stien mindre oplyst end arealerne umiddelbart ved centeret 3

5 - Snævre passager: dårlig sigtbarhed - Tunnel til Rosenlundshallen: mørk, indelukket / dårlig overvågning - Tunnel mørk om natten, især i begge ender / udenfor - belysningen er ujævn 5. Sti mod Rosenlundshallen (syd for tunnel under Bybjergvej) - Høj, bred kratbeplantning: dårlig sigtbarhed - Store afstande ved plæner: dårlig overvågning - Manglende bygninger med mennesker i langs største delen af stien (nye plejeboliger hjælper lidt på en del af strækningen). - Selve stien er velbelyst om aftenen, men det meste af omgivelserne ligger i mørke 6. Center syd - Bagsider af bygninger med manglende vinduer eller blændede vinduer: dårlig overvågning - Frit tilgængelig / åben affaldszone: risiko for brandstiftelse/hærværk 4

6 - Tremmer for vindue (flere steder): signal om kriminalitet - Tremmelåge: signal om kriminalitet (skydes for og centeret låses om natten) - Kælderskakte: dårlig sigtbarhed Ujævn belysning i og omkring Center Syd: dårlig sigtbarhed 5

7 7. Center syd parkering - Graffiti på postkasse og pigtråd til varegård: signal om kriminalitet. Også skæv lampe. 8. Tunnel ved centrene - Tunnel mellem center syd og center nord: føles lavloftet, store lyskontraster: kan føles utryg - Tremmelåge: signal om kriminalitet - Hjørner om mur ved udgangen af tunnel: dårlig sigtbarhed - Øde sted mellem Ballerup Boulevard og tunnelen aften og nat med tremmelåge lukket til center nord: da uden opsyn - Graffiti: signal om kriminalitet 6

8 Store lyskontraster mellem forskellige dele af tunnelsystemet og dets tilslutninger i begge ender 9. Ballerup Boulevard - Bred vej, der er opdelt af hegn: dårlig overvågning - Høj beplantning/buskads: dårlig sigtbarhed. - Affald i buskads: dårlig signalværdi - Indbrudssikring på mure (pigtråd til venstre, store pigge til højre): signal om kriminalitet 7

9 Bus kur ved center nord uden egen belysning om aftenen 10. Den sorte cykelsti langs Ballerup Boulevard (øst for Torvevej) - Cykelstien afskåret fra øvrig trafik og cykelsti og gangsti er opdelt af beplantning: dårlig overvågning - Tæt beplantning: dårlig sigtbarhed 11. Skovlunde Bypark - Beplantning/hæk om indgang / lukket udtryk: dårlig overvågning og dårlig sigtbarhed 8

10 - Tre store huller i vejen: dårlig signalværdi 12. Center nord P Øst - Parkeringspladsen er stor og med lave bygninger og for få vinduer rundt om / eller bygninger for langt væk og bag beplantning: tomt / dårlig overvågning - Boligblok nærmest centeret mangler f.eks. vinduer i gavl, som vender mod centerindgangen - Adgang til centeret fra boliger øst for Torvevej spærret af hegn midt i vejen = færre bløde trafikanter langs p-pladsen: dårlig overvågning 9

11 - Dårlige muligheder for opsyn med benzintanken fra omgivelserne: større risiko for benzintyveri m.m. - Tremmelåger til centerindgang: signal om kriminalitet - Tremmer for vindue på kiosk: signal om kriminalitet 10

12 - Graffiti: signal om kriminalitet - Slidtage på bygninger: dårlig signalværdi (også graffiti flere steder direkte på murstensvægge på begge sider af centerindgang og ved benzintanken) - Affald i buskads: dårlig signalværdi - Revnede fliser: dårlig signalværdi - Hjørner om mur: dårlig sigtbarhed 11

13 - Bagside af grillbar: dårlig sigtbarhed, lidt skummelt, muligt hænge ud sted tæt på centerindgang - Synlige, uaflåste affaldscontainere ved benzintank: risiko for brandstiftelse/hærværk - Nicher ved og bag affaldscontainere: dårlig sigtbarhed - Uaflukkelig, rodet varegård til Irma: - Affald under halvtag: risiko for brandstiftelse med brand i taget - Henstilling af affald også i varegården i øvrigt: dårlig signalværdi og risiko for brandstiftelse 13. Center nord inde i - Tremmelåge og tremmegitter: signal om kriminalitet (selv om øst indgang ser pæn ud lukket om aftenen) (se også punkt / sted 8 og 12 ovenfor) 12

14 - Tremmelåger især slemme ved nord indgang, hvor der er rigtig mange og uden design finesse - Der er også tremmelåger inde i centeret, så det kan lukkes delvist af og tremmelåger ved sidepassager til centeret. Tilsammen signalerer de rigtig mange problemer. - Tomme butiksvinduer, lukkede butikker og mange ophørsudsalgsskilte: dårlig signalværdi (på trods af forsøg på opmuntrende malerier i tomme vinduer) og dårligere overvågning - Rullegitre i nicher og butiksvinduer signaler også kriminalitet (der er mindst 5 steder med rullegitre, heraf 4 nedrullet i dagtimerne - talt op fra fotos - måske flere ved konkret undersøgelse på stedet) - Labyrintisk layout, store lyskontraster pga. udhængstage, snævre passager pga. ramper, vareudstillinger, fritstående skilte, m.m.: dårlig sigtbarhed, muligvis også trængselsrelaterede problemer - Samlet set er der orienteringsproblemer i hele Skovlunde bymidte: utryghed og måske også færre besøgende, end der kunne være - Nordeas pengeautomater sidder for skjult i hjørnet bagerst i billedet (især hvis Netto har mange høje vareudstillinger udenfor) - En del af trækonstruktionerne er dårligt vedligeholdt 13

15 - Skilt om ordensreglement uden regler: dårlig signalværdi - Der er også en del tagging samt en del papiraffald, der ligger og flyder 14. Center nord P vest - Dårlige opsynsmuligheder i området, færre benytter også denne endnu mere øde P-plads, som desuden mangler vedligeholdelse (ødelagt inventar, rester af nedsavede træer, selvbestaltet hul i beplantning) - Tillukkede vinduer med eks. laminering eller persienner, plader/skodder for vinduerne, tilmurede vinduer: dårlig overvågning og til dels også signal om kriminalitet (i alt over 40 blændede vinduer på denne side af centeret - optælling baseret på fotos) - Også en del tagging og dårligt vedligehold af gelænder og vinduesbrædt - Gitter/tremmer for vindue: signal om kriminalitet ( i alt mindst 9 vinduer med synlig indbrudssikring på denne side af centeret - optælling baseret på fotos) - Smal passage til centeret: dårlig sigtbarhed - Tremmelåge: signal om kriminalitet 14

16 - Kælderskakter og vinduesskakter: dårlig sigtbarhed (undtagen hvis man kikker lige ned i dem - nogle går også rundt om hjørne) - Synlig oplagring af ting: dårlig signalværdi - Uaflåst affaldsskur: Risiko for brandstiftelse/hærværk - Åbne affaldscontainere: Risiko for brandstiftelse/hærværk - Indhegning af lavt tag: signal om kriminalitet - Skiltning om tyverisikring: signal om kriminalitet - Trist og utrygt kundetoilet til centeret placeret i afstand fra centeret, ved siden af en dyb niche og på en plads, der er et affaldsdepot 15

17 15. Bybuen - Stor afstand mellem boligbebyggelse og center: mennesketomt / dårlig overvågning (overvågningsmuligheder reduceres desuden af gavl uden vinduer nærmest Ballerup Boulevard, store græsplaner mellem boliggrupperne som yderligere øger afstande, lukkede balkonfronter, ny bebyggelse ved Stationsplads har til dels 'fæstningskarakter') - Højt krat på butikssiden mellem Ballerup Boulevard og Konditoriet ved Bybuens indgang til Center Nord. - Noget tagging og graffiti - Opdeling af parkeringsareal og butiksrække med beplantning og niveauforskel: dårlig overvågning og sigtbarhed (beplantningen er noget for høj, når man er tæt på ved bilsiden, udhængstag og skygge gør det også mørkt ved butikkerne om dagen) - Lukkede butikker / butikker med synligt lav omsætning: dårlig signalværdi og ringere opsyn (mindst 7 butikker orienteret mod Bybuen er lukket, ser tillukkede ud, eller bærer præg af få besøg / lav omsætning - optalt fra fotos) - Flere butikker / lokaler har også rullegitre for Skæmmende / skræmmende reklame ved nedlagt Blockbuster 16

18 - Hjørne rundt om bebyggelse, tilbagetrukken plads ved Aldi og restauranter: dårlig sigtbarhed fra Bybuen og boligerne (hele den ene side, Aldi, har også kun små, højtsiddende vinduer) - Vinduer med skodder eller persienner på Aldis bagside: dårlig overvågning - Hullede fliser: dårlig signalværdi - Noget træværk i butiksbygninger også dårligt vedligeholdt - Stor øde p-plads ved Blokhaven bag krat og vold 17

19 - Høj hæk ved Bybuen ud for Blokhaven: dårlig sigtbarhed fra og til boliger - Belysning: store lyskontraster om aften mellem butiksområde og vej. Vejbelysning er også mere for biler i høj fart end for fodgængere og cyklister langs vejen. Dårlig sigtbarhed og utrygt. - De store græsplaner på den anden side af vejen henligger også i mørke. Dårlig sigtbarhed og utrygt. - Mørkt i og bagved passagen ved Charlie Burger. Tilholdssted for problematiske personer 16. Ringtoften - Bred afstand mellem bebyggelse: mennesketomt / dårlig signalværdi 18

20 - Omvej fra boliger i vestlig del af Ringtoften til Center Nord og butikker ved Bybuen. Luftfoto viser optrådt sti henover den store græsplane mellem blokkene = færre samtidig synlige fodgængere 17. Center nord bagside øst - Mennesketom åben bagside til bygninger og parkeringsplads for ansatte og varebiler: dårlig overvågning Høj beplantning til Blokhaven hindrer også indsyn - Kælderskakter: dårlig sigtbarhed - Smal passage til centeret: dårlig sigtbarhed - Tremmelåge: signal om kriminalitet - Graffiti flere steder: dårlig signalværdi - Ødelagt vindue: dårlig signalværdi - Tremmer for vinduerne: signal om kriminalitet (se også punkt/sted 12 og 14) - Blændede vinduer: dårlig overvågning og signal om kriminalitet (se også punkt/sted 12, 14 og 16) - Slitage af hegn flere steder: dårlig signalværdi 19

21 - Garagebygning muggen - Garage og hjørne reducerer overskuelighed - Side og bagside ved Charlie Burger: Blændede vinduer, kælderskakt, ødelagt hegn, affald og tomme flasker på jorden, graffiti, cykellig, forbudsskilt: dårlig signalværdi, opholdssted for problematiske personer - Side og bagside ved Charlie Burger: Mørkt aften og nat - Centerets bagside er generelt ujævnt belyst (her vist med Charlie Burgers bagside i baggrunden under træerne) 20

22 18. Blokhaven - Bebyggelsen har dårligt ry på grund af nogle få problematiske beboere men fremtræder i hovedtrækkene som velholdt og godt passet på. - Der er gode opholdssteder, legepladser, og en boldbane - Bebyggelsen er desuden videoovervåget, også i kældre og der er rygeforbud i opgangene - Der er glasinddækkede altaner / karnapper, der fremmer opsyn - Gennemkørsel i bebyggelsen er forhindret ved en skulpturplads - herved fredeliggøres biltrafikken og gennemkørsel til og fra Center Nords østlige P-plads umuliggøres. Beliggenheden taget i betragtning er dette nok i hovedsag en god ting ud fra et tryghedssynspunkt - Der er gennemgang fra samme sted - midt i Blokhaven (til højre i billedet) - til området ved Charlie Burger og Center Nord: dette kan bidrage til utryghed og problemer i området, men giver også kortere afstand til Centeret (og måske også til parkering) for nogle af beboerne - Adgangen til bebyggelsen vender indad og stort set hele bebyggelsen er omgivet af hegn udadtil - dette begrænser i nogen grad fremmedes adgang til bygningernes bagsider. - Bagsiderne har godt opsyn fra vinduerne, mindre godt fra de omgivende gader og pladser på grund af hegn og afstand. - Bagsiderne er kun lidt brugt på grund af manglende gennemgang fra trapper og på grund af mangel på faciliteter ud over den enkelte boldbane og siddeopholdsmuligheder ved siden af denne Nogle ting, der kan bidrage til utryghed: - Gavle uden vinduer - To knuste ruder til en bolig og mærker efter kasteskyts eller skyderi ved samme vinduer - En 'Loyal to Familia' bande-tag på facade - Kælderskakte - Ødelagte fliser på en enkelt trappe - Oplagring af ting i pavillon (rod med gamle hynder og aviser) - Efterladt bil med mange p-bøder - Slidtage / manglende græs på del af græsplane - Lidt uorden mht. cykelopstilling (kun småting) (fotodokumentation findes, men kun en gavl og et kælderskakt vises her) 21

23 Belysning: Indgangssiden / den indre gadeside i Blokhaven er ret veloplyst, herunder alle trappeindgangene. Boligselskabets redskabsbygning har dog blændede belysning. Stien fra midt i Blokhaven til Charli Burger / Center Nord og den voldomkrandsede P-plads er uden belysning 19. Station og stationspladsen (Skovlunde Torv) Stationspladsen / Torvet er flot og nyindrettet, men stor og for størstedelen øde. Der er langt til boligvinduer på i hvert fald 3 af siderne: Dårligt opsyn i hvert fald en del af tiden - Grupperinger ved stationen (af unge): kan være utrygt at passere - men ikke når vi var der - Samling af træer ("Skovlunden"): dårlig sigtbarhed 22

24 - Passager på række ved stationsbygning til dels mørke, i sær tunnelen - også lyskontraster: dårlig sigtbarhed - Cykelskur: dårlig sigtbarhed - Bagside af stationsbygning: dårlig sigtbarhed - Der er dog videoovervågning af stationsområdet - En del cykelrod, væltet cykel og et enkelt cykellig: dårlig signalværdi, men meget værre ved en del andre stationer - En mindre, aflåset cykelparkeringsmulighed findes - To ituslåede vinduer til kiosk: signal om indbrudskriminalitet eller vold - Kiosk har i øvrigt flere blændede vinduer også af andre, nok kommercielle, grunde 23

25 - Graffiti på cykelparkeringsanlæg og især på stationens bagside ved Annevej - Cykelparkeringsanlæg i stationsbygning desuden dårligt vedligeholdt (alger / mug og rust) - Postbygning har åben, skummel bagside mod banen med en del ødelæggelse og affald - P-plads bag plankeværk langs banen (et lidt øde sted, biler dog synlige fra øvre etager) - Bygning på vest siden af torvet har blændede vinduer i hvert fald en del af tiden, samt niche og vagtskilt ved indgang. 24

26 - Kæmpegraffiti på hus langs banen Belysning: Stationspladsen / Torvet oplyst af blændende lysstænger. Det meste af selve stationsområdet ligger hen i mørke ligesom postbygningen. Skovplantningen på torvet / langs Bybuen danner et mørkt hul aften og nat. Store lyskontraster aften og nat mellem passagen i stationsbygningen (ved kiosk og cykelparkering) og tunnelen under perronerne 20. Lundebjerggårdsvej - Nord for vejen: dybe nicher til boligindgange 25

27 -Syd for vejen: Lidt forbusket, snoet vej gør også området mere uoverskueligt - Muligvis også dårlig sigtbarhed ved eller omkring garager - Belysning: Gadebelysning OK, men forskellige lysforhold i områderne ved siderne - nogle områder ligger hen i mørke 21. Torvevej syd - Vejen er for bred og lægger unødvendigt op til hurtig kørsel: utryg at krydse og reduceret opsyn - Bygningerne er tilbagetrukne så vejen virker endnu bredere (50 m. mellem bygningerne på smalleste del - som H.C. Andersens Boulevard mellem Rådhuspladsen og Langebro). Der er krat og trådhegn på begge sider og ingen indgang til boligopgange undervejs. I sommerhalvåret bidrager træerne også delvist til mindre opsyn fra boliger med den modsatte side af vejen. Ud for Centeret er der også trådhegn midt i vejen, så de bløde trafikanter bliver 'fanget' i hver deres side af fortov/vej. 26

28 - Gadelamper står mellem træerne men er bøjet ud, så der er god belysning på vej, cykelstier og fortov, men områderne mellem trådhegn og bygninger henligger i mørke. 22. Torvevej nord - Der mangler vinduer i gavl mod stationen i boligblok syd for banen (de få vinduer, der er, ligger langt tilbagetrukkent i dybe smalle skyggefyldte altan-nicher. Viadukten under banen er i høj grad præget af graffiti og tagging. I krattet i begge sider flyder det med dåser og andet affald. - Der er også unødvendige stakitter mellem fortov og cykelsti på begge siger, hvad der gør at fodgængere kan blive 'fangede' med truende eller farligt udseende personer Nord for banen er der dårlig kontakt mellem mennesker i bygninger og fodgængere / cyklister på vejen på grund af høje mure, høje hegn, høje hække og tilbagetrukne bygninger Længst til højre, bag træerne, ses skurværestedet for nogle Skovlundes udsatte eksistenser 27

29 - Værestedet er indhegnet og afskærmet fra omgivelserne og der en kun een indgang/udgang, placeret nærmest banen/viadukten, hvor der ikke er anden færdsel forbi ( det burde bidrage til ro i området omkring). Den anden indgang, ved Ravnsletlund, er aflåst. - Der er en stor graffiti i tilknytning til værestedets indgang og også på plankeværket mod Ravnsletlund 23. Agnetevej - Almindelig villavej, til dels præget af høje hække og højt plankeværk 24. Annavej - Almindelig villavej, men med direkte adgang til stationen. Høje hække og tilbagetrukne bygninger bidrager til dårligt opsyn, hvad der bl.a. kan bidrage til den meget graffiti på stationens nordside (se også punkt/sted 19.) 25. Torvevej sidegren nord for banen / Ravnsletlund / Nissedalsstien - Hele området omgivet af krat og hække samt meget dårlige muligheder for opsyn. Nissedalsstien på nordsiden af banen går over 500 meter gennem et ingen-mands land ( i hvert fald udenfor dagtimerne). Der ser også ud til at være for få lamper (vurderet ud fra fotoet til højre). - Bygningen 'SIF' for enden af P-pladsen har storskala graffiti på det meste af facaden mod P- pladsen. 28

30 Tryghedsvandring Skovlunde Bymidte 16. maj 2013 Dårlig sigtbarhed: Man kan ikke se, hvad der venter eks. bag ved et hjørne eller i en kælderskakt og dette skaber utryghed. Dårlig overvågning: Naboer og forbipasserende kan ikke se / holde øje med. Signal om kriminalitet: Det skaber utryghed, når man ser, at der har været kriminalitet/ er forventning om kriminalitet. Dårlig signalværdi: Når noget er forladt, slidt og/eller beskidt, sender det signal om ligegyldighed overfor området. Risiko for brandstiftelse/hærværk Generelle kommentarer om utrygge steder i Skovlunde - Bagsider af bebyggelser specielt centeret - Trafiksikkerhed specielt ved Ballerup Boulevard - Høj beplantning eks. langs stisystem - Beplantning, der skaber barrierer - Det store stisystem - Store afstande mellem bebyggelserne - Brede veje - Bebyggelserne lukker om sig selv i selvstændige enklaver Skovlunde som et fragmenteret område. - Grupperinger af mennesker - Tomme butiksvinduer i Centeret - Dårlig belysning - Følelsen af utryghed er mest efter mørkets frembrud - Tomme arealer - Blokhaven: overordnet gode omgivelser. Det er nogle beboere, der skaber utryghed. Gode ideer - Afkort beplantning - Male på ruderne i de tomme butikker - Mulighed for udendørs ophold eks. ved centeret og boligområder - Mulighed for funktioner i byrummet, der kan tiltrække liv. Funktionerne skal have brugere inden etablering, ellers bliver de ikke brugt - Skabe bevægelses-linjer, hvor man kan krydse hinanden. - Reducering af bredde af Ballerup Boulevard 29

STEMMER FRA KOKKEDAL. Interview med beboere, foreningsrepræsentanter og arbejdende i Kokkedal

STEMMER FRA KOKKEDAL. Interview med beboere, foreningsrepræsentanter og arbejdende i Kokkedal STEMMER FRA KOKKEDAL Interview med beboere, foreningsrepræsentanter og arbejdende i Kokkedal Indhold s. 2 Indledning s. 2 Metode s. 3 Hovedkonklusioner s. 4 Interview Indledning Dette bilag sammenfatter

Læs mere

Helle Nørgaard og Sølvi Børresen. Byrum for alle... Udfordringer, konflikter og indsatser. Foto: Sisse Jarner/chiliarkiv.dk

Helle Nørgaard og Sølvi Børresen. Byrum for alle... Udfordringer, konflikter og indsatser. Foto: Sisse Jarner/chiliarkiv.dk Helle Nørgaard og Sølvi Børresen Byrum for alle... Udfordringer, konflikter og indsatser Foto: Sisse Jarner/chiliarkiv.dk Byrum for alle... Udfordringer, konflikter og indsatser af Helle Nørgaard og Sølvi

Læs mere

INFRASTRUKTUR. Infrastrukturel rygrad AALBORG ØST. Hvert scenarie er vurderet i forhold til følgende

INFRASTRUKTUR. Infrastrukturel rygrad AALBORG ØST. Hvert scenarie er vurderet i forhold til følgende INFRASTRUKTUR MOTORVEJ NDR. TRANDERS AALBORG ØST KILDEPARKEN Infrastrukturel rygrad I forbindelse med udarbejdelse af en helhedsplan for Kildeparken i Aalborg Øst har der været udtrykt et ønske om at skabe

Læs mere

Ti renoveringer evaluering af fysisk renovering i almene bebyggelser. Bilagsrapport til SBi 2008:11 'Renoveringer af almene bebyggelser 2004-2007'

Ti renoveringer evaluering af fysisk renovering i almene bebyggelser. Bilagsrapport til SBi 2008:11 'Renoveringer af almene bebyggelser 2004-2007' Ti renoveringer evaluering af fysisk renovering i almene bebyggelser. Bilagsrapport til SBi 2008:11 'Renoveringer af almene bebyggelser 2004-2007' Claus Bech-Danielsen Albertslund Nord...2 Bispehaven,

Læs mere

Bilag. Rudersdal Kommune. Borgerundersøgelse 2013 Kommentarer fra borgere

Bilag. Rudersdal Kommune. Borgerundersøgelse 2013 Kommentarer fra borgere Bilag Rudersdal Kommune Borgerundersøgelse 2013 Kommentarer fra borgere Wilke A/S April 2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Trafik og miljø... 4 Kultur og fritid... 18 Ældre... 25 Dagtilbud til

Læs mere

At styrke den sociale balance VÆREBRO PARK. Analyse og vision

At styrke den sociale balance VÆREBRO PARK. Analyse og vision At styrke den sociale balance VÆREBRO PARK Analyse og vision At styrke den sociale balance VÆREBRO PARK Analyse og vision INDHOLD 1.0 INTRO - AT STYRKE DEN SOCIALE BALANCE I VÆREBRO PARK p 06 2.0 KONTEKST

Læs mere

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed Guide til mere trygge byer Byplanlægning, der skaber tryghed Byplanlægning, der skaber tryghed Indhold Forord 1 1. Tryghed og bymiljø 2 2. Anbefalinger til kriminalpræventiv byplanlægning 10 3. Organisering

Læs mere

Beskyt dig mod indbrud...

Beskyt dig mod indbrud... Beskyt dig mod indbrud... Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. 2600 Glostrup 45 15 36 50 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Marts 2010 - Kopiering tilladt med angivelse af kilde. Fotos: Stig Hansen Tryk: Prinfo

Læs mere

Beskyt dig mod indbrud...

Beskyt dig mod indbrud... Beskyt dig mod indbrud... Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. 2600 Glostrup 45 15 36 50 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Kopiering tilladt med angivelse af kilde. April 2014 Fotos: Stig Hansen DKR.nr: 08-060-0161

Læs mere

Ballerup Kommune. Borgerpanelet om Ballerup Bymidte. september 2009 Udarbejdet af Promonitor Borgerpanel undersøgelse

Ballerup Kommune. Borgerpanelet om Ballerup Bymidte. september 2009 Udarbejdet af Promonitor Borgerpanel undersøgelse Kommune Borgerpanelet om Bymidte september 2009 Udarbejdet af Promonitor Borgerpanel undersøgelse Indholdsfortegnelse Fakta om undersøgelsen... 3 Om indeks... 4 Brug af områder... 5 Formål med brug af

Læs mere

UNDER SAMME TAG. Eksempelafdelinger og problemområder

UNDER SAMME TAG. Eksempelafdelinger og problemområder Under samme tag - nye veje til fornyelse og fremtidssikring i den almene boligsektor Under samme tag er gennemført 2011-12 med støtte fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Projektet og koncepter

Læs mere

Højhuse ved Katedralen på Lindholm Brygge KONSEKVENSANALYSE

Højhuse ved Katedralen på Lindholm Brygge KONSEKVENSANALYSE Aalborg Kommune Højhuse ved Katedralen på Lindholm Brygge KONSEKVENSANALYSE August 2009 Side i 1. KONSEKVENSANALYSE... 1 2. RESUMÉ... 2 3. BYARKITEKTUREN... 6 4. BYRUM OMKRING DE HØJE HUSE... 25 5. DET

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix. Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 20 GODE RÅD. Se tyvens. tricks. sider

Guide. Foto: Scanpix. Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 20 GODE RÅD. Se tyvens. tricks. sider Foto: Scanpix Guide Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 20 GODE RÅD Se tyvens tricks 22 sider TYVERISIKRING AF DIT HJEM INDHOLD: Vi er ligeglade med tyven: Derfor ligger Danmark højt

Læs mere

Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER

Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER GLUD & MARSTRAND-GRUNDEN BAGGRUND Søtoftegård A/S, som har forkøbsret til Glud og Marstrand-grunden, har i nogen tid haft planer om at

Læs mere

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 INDHOLD Guldberg Skole i Sjællandsgade Indledning s. 5 Leg, idræt og bevægelse s. 7 Baggrund og formål s. 9 Projektudvikling i dialog s. 11 Dispositionsforslaget

Læs mere

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER Hvordan bliver mellemrum til byrum? Kender du historien om dit byrum? Vi tænker sjældent over, at

Læs mere

Hvad synes I er det bedste ved at bo i Kongelundsparken

Hvad synes I er det bedste ved at bo i Kongelundsparken Alle kommentarer Hvad synes I er det bedste ved at bo i Kongelundsparken Kommentar Det bedste ved at bo i Kongelundsparken er det gode naboskab samt det store lukkede område hvor børnene kan lege uden

Læs mere

FORORD INDHOLD. 2 Historie. 4 Karakteristik. Denne mellembyplan er én ud af i alt 4 mellembyplaner lavet for Esbjerg Kommunes mellemstore byer.

FORORD INDHOLD. 2 Historie. 4 Karakteristik. Denne mellembyplan er én ud af i alt 4 mellembyplaner lavet for Esbjerg Kommunes mellemstore byer. CD LQ I CD i :1 I 7 / / / i I / / - 12 I Andre Beskyttet Noter FORORD INDHOLD Denne mellembyplan er én ud af i alt 4 mellembyplaner lavet for Esbjerg Kommunes mellemstore byer. forbindelse med at Socialministeriet

Læs mere

BE VAR I NG I G L. S KO V LU N DE

BE VAR I NG I G L. S KO V LU N DE BE VAR I NG I G L. S KO V LU N DE Vejledning til bevaring af landsbymiljøet Indhold Bevaring i Gl. Skovlunde Udgivet januar 2009 By og Erhvervsudvikling Ballerup Kommune Foto: By og Erhvervsudvikling Grafik:

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR NØRREBRO, 2012 Udarbejdet af: Nørrebro Lokaludvalg med bistand fra Miljøpunkt Nørrebro

TRAFIKPLAN FOR NØRREBRO, 2012 Udarbejdet af: Nørrebro Lokaludvalg med bistand fra Miljøpunkt Nørrebro BYRUMSPLAN NØRREBRO 2012 TRAFIKPLAN FOR NØRREBRO, 2012 Udarbejdet af: Nørrebro Lokaludvalg med bistand fra Miljøpunkt Nørrebro Fotos: Nørrebro Lokaludvalg (Med mindre andet er anført) Layout: Nørrebro

Læs mere

I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE

I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE EN BÆREDYGTIG FREMTID - EN UDVIKLINGSPLAN FOR AALE - HJORTSVANG 2 Udviklingsplanen for Aale Hjortsvang er udarbejdet for Hedensted Kommune af NIRAS Konsulenterne i et samarbejde

Læs mere

Udviklingsplan for gården

Udviklingsplan for gården Udviklingsplan for gården Sølvtorvet, Webersgade, Sølvgade og Øster Søgade September 2011 Gårdlauget Sølvtorvet Webersgade - Sølvgade - Øster Søgade www.1307.dk soelvtorvet@1307.dk Fælles gård - Webersgade

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013 VIA University College (Professionshøjskolen) Åbne kommentarer

Tilfredshedsundersøgelse 2013 VIA University College (Professionshøjskolen) Åbne kommentarer Tilfredshedsundersøgelse 2013 VIA University College (Professionshøjskolen) Åbne kommentarer Sygeplejerskeuddannelsen i Århus (Sygeplejerske uddannelsen - VIA University College (Professionshøjskolen))

Læs mere

Cykel Parker og Rejs

Cykel Parker og Rejs Cykel Parker og Rejs Udgivet februar 2003 af Hovedstadens Udviklingsråd Trafikdivisionen, Anlæg og Bygninger Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby telefon: 36 13 14 00 telefax: 36 13 16 95 E-mail: hur@hur.dk

Læs mere

Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse

Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse BOSÆTNING 2014 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse - Fokusgruppeinterviews Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Opsummering... 2 Gruppe 1: Seniorboligen...

Læs mere

Rebild Kommune Tilgængelighedsplan

Rebild Kommune Tilgængelighedsplan TILGÆNGELIGHEDSPLAN Rebild Kommune Tilgængelighedsplan Temaplan til Rebild Kommunes trafikhandlingsplan Udarbejdet af Rebild Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro as Kontaktoplysninger: Peter Foged

Læs mere

Trafiksikkerhed i byplanlægningen

Trafiksikkerhed i byplanlægningen Trafiksikkerhed i byplanlægningen 2014 Trafiksikkerhed i byplanlægning 2014 Vejdirektoratet Dato: Juni 2014 Oplag: 500 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-01-5 ISBN: 978-87-93184-00-8 Copyright:

Læs mere

HUSRUMNr. 11 Maj 2012

HUSRUMNr. 11 Maj 2012 HUSRUMNr. 11 Maj 2012 TEMA Tryghed på Frederiksberg Opmærksomme naboer, det nye tiltag Din Betjent, en politireportage fra distrikt vest og et skarpt interview om tryghed. Urmennesket og trygheden Tryghed

Læs mere

Fremtidssikringsanalyse

Fremtidssikringsanalyse Nærumvænge Fremtidssikringsanalyse Del 1 - Analyse - Status i afdelingen Boligkontoret Danmark Søllerød Almene Boligselskab - marts 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Hvorfor fremtidssikre?

Læs mere

Indhold. Tilladelse efter anden lovgivning... 15 Affald... 15 Jordforurening... 15 Museumsloven... 15. Praktiske oplysninger på bagsiden

Indhold. Tilladelse efter anden lovgivning... 15 Affald... 15 Jordforurening... 15 Museumsloven... 15. Praktiske oplysninger på bagsiden "Sundbygaard" Forslag til lokalplan Borgerrepræsentationen har den 25.marts 2010 vedtaget forslag til lokalplan. Lokalplanområdet ligger i bydelen Amager Vest. Offentlig høring fra den 13. april til den

Læs mere