Undervisningsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2011 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Matematik niv.c Ejner Husum Hh13innd10 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Beskrivende statistik Funktioner og lineære funktioner Andengradspolynomier Eksponentielle udviklinger Rentes- og annuitetsregning Side 1 af 8

2 Titel 1 Beskrivende statistik Anvendt litteratur: Kernestof: Søren Antonius m.fl.: Matematik C ( 1. udgave) side Suppl. Stof: Anvendt uddannelsestid: lektioner a 45 min. Fokuspunkt for undervisningen har været beskrivelse af et talmateriale ved hjælp af: Bestemmelse af frekvens og summeret frekvens for grupperede såvel som for enkeltstående observationer. Grafisk illustration af frekvensfunktion og summeret frekvensfunktion. Beregning og fortolkning af statistiske deskriptorer som middeltal, typetal, median, fraktiler, kvartiler Væsentligste Der er fortrinsvis taget et induktivt udgangspunkt. Der er bygget videre på et kendskab til beskrivende statistik, som eleverne har haft fra folkeskolen. Side 2 af 8

3 Titel 2 Funktionsbegrebet og lineære funktioner Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof: Kernestof :Matematik C (1. udgave) af Søren Antonius m.fl. side Note om regression Suppl. stof: Praktiske problemstillinger. Dobbeltuligheder Anvendt uddannelsestid: lektioner a 45 min. Kompetencer, læreplanens mål, progression Eleven skal kunne: - forstå det generelle funktionsbegreb, herunder definitionsmængde og værdimængde. - Bestemme nulpunkter og fortegn for en funktion - Bestemme ekstrema og monotoniforhold for en funktion - Forstå den rette linie som en sammenhæng mellem x og y (grafisk og ligning) - Tegne en graf ud fra forskrift og anvende grafen til aflæsninger. - Løse en ligning med én ubekendt og løse konkrete, simple uligheder, grafisk og ved beregning - Indtegne xy-plot i regneark. determinationskoefficient - bestemme liniens ligning ud fra to kendte punkter på linien (grafisk og ved beregning) - løse to ligninger med to ubekendte og bestemme skæringspunkter mellem to rette linier. - Løse praktiske problemstillinger. Væsentligste Klasseundervisning/virtuelle /projektarbejdsform/anvendelse af fa g- programmer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Side 3 af 8

4 Titel 3 Andengradspolynomier Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof Kernestof: Matematik C (1.udgave) af Søren Antonius m. fl.: side Suppl. stof.: Faktorisering og anvendelse af andengradspolynomier. Anvendt uddannelsestid: ca. 20 lektioner a 45 min. Kompetencer, læreplanens mål, progression Eleverne skal kende forskriften for et andengradspolynomium og kunne forklare koefficienternes betydning for grafens udseende.. De skal kunne beregne toppunkt og eventuelle nulpunkter. Med henblik på evt. senere indsigt i polynomier af højere grad (matematik B), skal eleverne have forståelse for begreberne fortegnsundersøgele, monotoniforhold og faktorisering af andengradspolynomier. Væsentligste Anvendelser Klasseundervisning/virtuelle /projektarbejdsform/anvendelse af fa g- programmer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Side 4 af 8

5 Titel 4 Eksponentielle funktioner og potensfunktioner Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof Kernestof: Matematik C(1.udgave) af Søren Antonius m.fl.: side Note om potensfunktioner Suppl. stof: logaritmefunktioner, eksponentielle ligninger Anvendt uddannelsestid: ca. 20 lektioner a 45 minutter. Kompetencer, læreplanens mål, progression Eleven skal kunne: x - Kende den eksponentielle funktions forskrift både som f(x)=b a og x somf(x)=b (1+r). - Bestemme funktionsværdier ud fra forskriften - Bestemme relativ tilvækst samt startværdi ud fra forskrift - Bestemme forskrift ud fra den relative tilvækst og startværien - Anvende grafen til aflæsning - bestemme en eksponentiel funktions forskrift ud fra 2 kendte punkter på grafen x x x - løse eksponentielle ligninger på formen ba c samt b a d c ved hjælp af logaritmefunktionen - kende begrebet fordoblings og halveringskonstant - bestemme fordoblings/halveringskonstant - POTENSFUNKTIONER - kende til potensfunktionens forskrift - bestemme funktionsværdier ud fra forskriften - bestemme forskrift ud fra to punkter - tegne graf for potensfunktion Side 5 af 8

6 Væsentligste Klasseundervisning/virtuelle /projektarbejdsform/anvendelse af fa g- programmer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Side 6 af 8

7 Titel 5 Rentes- og annuitetsregning Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof Kernestof: Matematik C (1. udgave) af Søren Antonius m.fl.:side Supplerende stof: andre låneformer Anvendt uddannelsestid: ca. 20 lektioner a 45 min. Kompetencer, læreplanens mål, progression Eleven skal kunne -finde kapitalværdien på tidspunkt n og tidspunkt 0 -begrebet effektiv rente -vide at kapitalværdien er knyttet til et tidspunkt -nutidsværdi, fremtidsværdi, ydelse, rentefod, antal terminer samt restgæld- herunder hjælpemidler til bestemmelsen. - annuitetslån, serielån, fast lån -amortisationsplaner. Væsentligste Klasseundervisning/virtuelle /projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Side 7 af 8

8 Side 8 af 8

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni, 12/13 Institution VID Gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Matematik C Hasse Rasmussen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni, 12/13 Institution Grenaa Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Matematik C Ann Risvang

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj / juni 2014 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Matematik C Lene Thygesen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Klasse/hold Fag og niveau Lærer Hh1c Matematik C MAN Oversigt over undervisningsforløb 1 Beskrivende statistik 2 1. grads polynomier 3 2. grads polynomier 4 Eksponentielle funktioner

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution Campus vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Matematik C PEJE (Pernille

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2012 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Matematik B Ejner Husum

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution ZBC, Vordingborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Matematik C Jørgen Slot

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011 juni 2012 Institution Handelsgymnasiet Tradium, Rådmands Boulevard Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2010 Institution Handelsskolen Sjælland Syd, Campus Vordingborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni 2014 Institution Svendborg Erhvervsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Matematik B 1. år: Dorthe Jørstad/Folmer Laursen 2. år: Folmer Laursen HH213MATB3

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2009 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Matematik niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2014 Institution Campus Vejle Uddannelse HHX Fag og niveau Matematik B ( Valghold ) Lærer(e) LSP (

Læs mere

Anvendt litteratur : Mat C v. Bregendal, Nitschky Schmidt og Vestergård, Systime 2005

Anvendt litteratur : Mat C v. Bregendal, Nitschky Schmidt og Vestergård, Systime 2005 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin juni 2011 Institution Campus Bornholm Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Hhx Matematik C Peter Seide 1AB

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2011 Institution Herningsholm Gymnasium, hhx i Herning Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) hhx Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 10/12 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2006 Institution Selandia-CEU Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) hhx Matematik, niveau C Jens Hviid Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 14/15 IBC-Fredericia

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2011 Institution Uddannelsescenter Herning, afd. HHX-Ikast Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 12/13 Institution International Business College Fredericia-Middelfart Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution IBC Fredericia Middelfart afd. Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2009 EUC

Læs mere

Side 1 af 10. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2009/10

Side 1 af 10. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2009/10 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2009/10 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Handelsskolen Sjælland Syd, Vordingborg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 09/10 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse HHX Fag og niveau Matematik A (2 årigt forløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj-juni 2015 VUCHA Hf-Flex Matematik-C Ivan Tønner Jørgensen(itj)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2013 IBC-Kolding

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2011 Uddannelsescenter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januer-maj 15 Institution Kolding HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Matematik C Glenn Aarhus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2014 Institution VUC Vestegnen Uddannelse Fag og niveau Lærer 2hf Matematik C Søren Fritzbøger Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Side 1/5 Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Matematik C

Læs mere

Repetition og eksamensforberedelse.

Repetition og eksamensforberedelse. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) maj-juni 2014 skoleår 13/14 Herning HF og VUC Hf Matematik C

Læs mere