Restaurering med respekt for traditioner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Restaurering med respekt for traditioner"

Transkript

1 Restaurering med respekt for traditioner Kulekalk og kulekalkmørtler - originale opskrifter, ensartet kvalitet og traditionsrigt håndværk

2 Restaurering - en håndværksmæssig udfordring, der stiller særlige krav til produkterne Danmark er fyldt med smukke, gamle, historiske bygninger. Disse enestående bygninger er vigtige at bevare for nye generationer, da disse bygningsværker hvad enten det er kirker, herregårde, slotte, vand- eller vindmøller m.fl. - rummer kulturhistoriske vingesus, som giver os forståelse for vores rødder. Heldigvis er der i Danmark tradition for at bevare, restaurere og vedligeholde disse bygninger med respekt for de håndværksmæssige produkter og traditioner. Til restaureringsopgaver er det vigtigt at vælge en kalk eller mørtel med egenskaber, der svarer til det oprindelige murværk. Produkterne hos Horsens Kule Kalk, som er en del af Weber, fremstilles i overensstemmelse med erfaring og traditioner, kombineret med nutidens høje kvalitetssikringsniveau. Det giver sikkerhed for både holdbarhed og overholdelse af gældende normer. Forsidefoto: Provianthuset, København. Sorø Akademi, Sorø. Overfladebehandlet med 12 % kulekalkmørtel til facadepudsen og indfarvet hydraulisk mørtel til øverste og nederste bånd. - Sorø Akademi er oprindelig opført som et klostergods. Efter reformationen i 1536 overtog kronen godset. I 1586 blev godset, af Kong Frederik den Anden, ændret til kostskole for 30 adelige drenge og 30 ikke-adelige drenge. I dag er det en kostskole på gymnasieniveau - for både piger og drenge. 2

3 Projektering og udførelse Interessen for at restaurere og vedligeholde fredede og bevaringsværdige bygninger har de senere år været stærkt stigende. - Ferring Kirke er opført i 1100-tallet. Kirken består af romansk kor og skib. Koret er udformet i granit og skibet i hvidkalket rå kampesten. Kirkens kalkmalerier, der er fra sidste halvdel af 1100-tallet, er blandt landets ældste. Restaureringsopgaver stiller særlige krav til både projektering og udførelse samt - ikke mindst - til håndværk og teknik. Nuancer og variationer i dansk byggeskik - fra egn til egn - er et udtryk for forskelle i kultur og livsform. Det er væsentligt, at disse arkitektoniske dialekter ikke udjævnes, men plejes og genopdyrkes, hvor de er gået tabt. Hvad angår udførelse, henvises til Kulturarvsstyrelsens webpublikation Information om bygningsbevaring på dk. Yderligere henvises til SBI-anvisning 64 for vejledning om restaureringsprojektets udførelse. Ferring Kirke, Ferring, Lemvig. Restaureret med kulekalk - indvendig og udvendig. Udpluk af referencer: Sjælland Frederiksberg Slot, København Christiansborg Slotskirke, København indvendig restaurering Sorø Akademi, Sorø Rosenborg Slot, København Provianthuset, København Tårnborg Kirke, Korsør Sankt Povls Kirke, Korsør Antvorskov Slotsruin, Slagelse Boeslunde Kirke, Boeslunde Kalundborg Kirke, Kalundborg Kalundborg Museum, Kalundborg Næsbyholm Gods, Glumsø Frilandsmuseet, Brede Grønnehave Station, Helsingør Fyn Søby Søgård, Søby Den Fynske Landsby, Odense Egeskov Slot, Egeskov Dallund Slot, Søndersø Kerteminde Museum, Kerteminde Kværndrup Kirke, Kværndrup Nyborg Slot, Nyborg Brahetrolleborg Slot, Fåborg Ørbæklunde Gods, Nyborg Ryslinge Højskole, Fåborg Finstrup Kirkeruin, Diernæs, Fåborg Ulbølle Kirke, Svendborg Oluf Bagers Gård, Odense Jylland Løkken Badehotel, Løkken Børglum Kloster, Børglum Skt. Markus Kirken, Aalborg Mariager Kirke, Mariager Arkitektskolen, Aarhus Faunacenter, Kalø Gods, Ebeltoft Vandtårnet, Tønder Ribe Museum, Ribe Tarskov Mølle, Aarhus Voergaard Tinghus, Dronninglund 3

4 Horsens Kule Kalk - dokumenterede projektegenskaber Horsens Kule Kalk der er en del af Weber - har igennem mere end 25 år leveret kulekalk og kulekalkmørtler til opmuring, pudsning, kalkning, lægning af tegl- og naturstensgulve og til tagarbejde. Horsens Kule Kalk har derfor en bred viden om kravene til materialer i forskellige typer bygninger og om de metoder, der skal anvendes for at udførelsen kan ske korrekt efter normerne og efter forholdene. Dokumentation og rådgivning er en væsentlig del af samarbejdet med Horsens Kule Kalk. For information om vores Horsens Kule Kalk-produkter gå ind på eller Sidstnævnte er en del af vores hjemmeside. Grønnehave Station, Helsingør. Restaureret med hydraulisk pudse- og tyndpudsemørtler. - Grønnehave Station er opført i 1905 som jernbaneendestation, og som del af Hornbækbanen. Jernbanesporene lå dengang på Øresundssiden af stationen. I 1952 blev de lagt om på den modsatte side af stationsbygningen af hensyn til Gummifabrikken Tretorn. I dag bliver bygningen brugt til kontorfællesskab for kreative virksomheder. 4

5 Hvidsten Kro, Spentrup. Restaureret med hydrauliske mørtler - før og efter. - Hvidsten Kro er opført i 1634 som kongeligt privilegeret kro og en af landets historiske landevejskroer. Kroen var under 2. verdenskrig hjemsted for modstandsgruppen Hvidstensgruppen, der blev dannet af kroejer Marius Fiil. Kroen er i dag ejet af femte generation af familien Fiil. Frederiksberg Slot, København. Restaureret med puds og kalk. - Frederiksberg Slot er opført i italiensk barokstil på toppen af Frederiksberg Bakke. Slottet blev opført i for Frederik den Fjerde som kongefamiliens sommerslot. I tilknytning til slottet ligger slotsparken, som består af Frederiksberg Have og Søndermarken. Begge er anlagt i fransk barokstil. 5

6 Kalkning af facader Behandling med kalk giver overfladen en særlig levende karakter. Kalk er det mest diffusionsåbne (åndbare) materiale, der kan anvendes til overfladebehandling af murværk. Denne egenskab ved kalk gør produktet særligt velegnet til gamle bygninger som fx kirker og herregårde. Kalk er nem at vedligeholde eller fjerne, og ny kalkbehandling kan ofte påføres uden tidskrævende afrensning først. Farvet kalk Ønskes farver, kan vi tilbyde farvet kalk. I vores laboratorium kan vi analysere farvesammensætningen fx i et gammelt pudslag. Opmuring Restaurering af murværk skal projekteres så, deformationer og differenssætninger i konstruktionen ikke fører til revnedannelser. Voergaard Tinghus, Dronninglund. Restaureret med hydraulisk mørtel, kalkvand og sandkalk. - Voergaard Tinghus er opført i 1500-tallet som en del af renæssanceslottet Voergaard. Tinghuset, der ligger lige over for slottet ved Danmarks bredeste voldgrav, er oprindeligt et gammelt birketing, der var datidens byret for de fæstebønder, der boede på den jord, der hørte til slottet. I dag er tinghuset museum. Ved dimensionering opfattes murværket som én overflade bestående af sten og mørtel. Ved valg af mørteltype skal der tages hensyn til lodrette og vandrette belastninger på murværket. Til opmuring skal anvendes en mørtel, der modsvarer tryk- og trækstyrken i bygningen. Mørtlen, der skal anvendes til fugning, må aldrig være stærkere end den oprindeligt anvendte, da bygningen ikke vil kunne kompensere for styrkeforskellen. Understrygning af tegltage På grund af de bevægelser, der er i en tagkonstruktion, er hydraulisk mørtel velegnet til understrygning af tegltage. Understrygningsmørtlen kan eventuelt tilsættes fibre eller fæhår for at opnå en bedre sammenhængsstyrke. 6 Over en galvmur, hvor tagstenene ikke kan understryges, lægges disse i en stærkere mørtel afhængigt af påvirkningerne.

7 Voergaard Tinghus, Dronninglund - før og efter. 7

8 Pudsning af facader Gamle mure kræver kalkmørtel. Fra gammel tid har der været tradition for at pudse det færdige murværk. I århundreder har hele landsbyer fået den samme overfladebehandling, især for at få et ensartet indtryk af byens facader. Puds var dengang både et middel til at beskytte murværket mod vind og vejr og et middel til at opnå en smuk, æstetisk overflade. Hydrauliske pudsemørtler har i kraft af stor elasticitet evnen til at arbejde sammen med de eksisterende materialer og til at kompensere for mindre bevægelser i bygningen. Opbygningen af pudslag i restaureringsopgaver bestemmes først og fremmest af strukturen i det oprindelige pudslag. Antallet af pudslag og hvert lags tykkelse varierer typisk fra opgave til opgave. Hydraulisk kalk fremstilles ved brænding af lerholdig kalksten, der efterfølgende males til fint pulver. Hydraulisk kalk giver mørtler hydrauliske egenskaber, det vil sige, at mørtlerne hærder ved hjælp af vand uden tilgang af luft. Hydraulisk kalk blev før cementens udbredelse anvendt som bindemiddel i kombination med læsket kalk for at øge styrken i datidens mørtler. Oluf Bagers Gård, Odense. Restaureret med hydraulisk mørtel. - Oluf Bagers Gård er opført i 1586 af Oluf Bager, der var købmandssøn. Bygningen er et af de ældste private huse i Odense. I dag er huset en populær restaurant - Restaurant Oluf Bagers Gård. 8

9 Søby Søgård, Søby. Overfladebehandlet med farvet kalk. - Søby Søgård er oprindeligt et gammelt gods opført i 1400-tallet og ejet af den gamle slægt Urne. Godset har været husholdningsskole og ungdomsfængsel. I dag er det et åbent statsfængsel. 9

10 Provianthuset, København. Restaureret murværk udvendigt samt pudset og kalket indvendigt. - Provianthuset er opført i som en del af Christian den Fjerdes flådebase med en havn der lå, hvor Det Kongelige Biblioteks Have, nu ligger. Provianthuset blev bygget til proviant og andre forsyninger til flådens skibe. I dag er Provianthuset hjemsted for Folketingets Administration og Rigsarkivets læsesal. Samtidig har en del folketingsmedlemmer kontor i bygningen. Teglgulve Teglgulve findes typisk i kirker, museer og slotte. Nogle gulve udsættes dagligt for stor belastning i form af stor besøgsaktivitet. Det er derfor nødvendigt at restaurere teglgulvene, hvis det vurderes, at gulvet eller fugernes tilstand er kritisk. Det kan anbefales altid at restaurere teglgulve, hvis teglene ligger løst eller skævt og dermed er udsat for hurtigere beskadigelse. Ligger den faststøbte bund lavt, kan der udlægges kvartssand som underlag for læggemørtlen. Hvis gulvet ikke fuges under nedlægningen, må efterfugningen afvente at læggemørtlen er hærdet. Fugen kan eventuelt glittes i overfladen af hensyn til nemmere rengøring. 10

11 Service og kvalitetssikring Vi vejleder gerne med gode råd i projekteringsfasen. På opfordring sender vi selvfølgelig gerne deklarations-blade m.m. Levering Hydraulisk mørtel Kh 100/400 leveres i sække på 25 kg Kulekalkmørtel leveres i plastsække på 25 kg og i palleboks Kulekalk og kalkvand leveres i spande på 15 kg Sandkalk leveres i spande på 15 kg Farvet kalk leveres i spande på 15 kg. Produkterne til restaurering kontrolleres i henhold til en produktdeklaration. Biprodukter Ud over renoveringsmørtler leverer vi: Langtidslagret hvidtekalk Rørvæv Fæhår Tjæret værk Renset, ovntørret sand Webers kulekalk er baseret på kalk fra Faxe, som efter læskning lagres flere år i kuler i fugtigt miljø. Under lagringen findeles kalken i stadigt mindre partikler. Herved frigives kalkens indhold af lim. Det er denne lim, der giver dette naturlige bindemiddel sine unikke egenskaber. Kalkning med kulekalk kan holde op til 5 år, hvilket er væsentligt længere end almindelig læsket kalk. Produktnøgle Stærkest Middel Svagest Opmuring Fugning Revner, løse mursten, løse sålbænke, murafdækning, gavlkamme og skorstene Udbedring og omfugning omkring døre og vinduer KKh 20/80/475 K 100/400 Lægning af tagsten og rygsten KKh 20/80/475 KKh 35/65/525 K 100/750 KKh 20/80/475 KKh 35/65/525 K 100/750 Tegltage Udvendig puds Indvendig puds Gulve Udkast på rygningssten K 100/400 Understrygning KKh 50/50/575 KKh 50/50/575 Revner/løs puds KKh 20/80/475 KKh 35/65/525 Udkast for grovpuds Kh 100/400 KKh 20/80/475 K 100/750 KKh 50/50/575 Grovpuds KKh 20/80/475 KKh 35/65/525 K 100/750 Sokkelpuds Kh 100/400 KKh 20/80/475 Filtsning KKh 20/80/475 KKh 35/65/525 K 100/750 Revner/løs vægpuds KKh 20/80/475 KKh 35/65/625 Revner/løs loftpuds KKh 35/65/525 K 100/750 KKh 50/50/575 K 100/750 KKh 50/50/575 Fitsning KKh 35//65/525 K 100/750 Finpuds K 100/300 Lægning af gulvtegl KKh 20/80/475 KKh 35/65/525 Fugning af gulvtegl KKh 20/80/475 KKh 35/65/525 11

12 Horsens Kule Kalk Gyvelvej Them Tlf.: Fax: SIF Frederiksberg Slot, København. Scan QR-koden med din smartphone og få yderligere information. Saint-Gobain Weber A/S Randersvej 75, Hinge DK-8940 Randers SV Danmark Tel.: Fax: Weber er del af Saint-Gobain, som er en af verdens største industrikoncerner inden for byggeprodukter. Weber producerer og markedsfører et omfattende sortiment af mineralsk baserede byggematerialer og -systemer. Alle vores produkter er af høj kvalitet og fremstillet af naturlige råstoffer, som belaster miljøet mindst muligt. Vil du vide mere om Weber, så tjek

Overfladebehandling af murværk

Overfladebehandling af murværk Overfladebehandling af murværk Facade Tyndpudsemørtel Pudsemørtel Hydraulisk mørtel Betonfilts Fugemørtel Silikatmaling Silikatpuds Kalk, sandkalk & kalkvand Cempexo Murfarve Weber Colour Silikoneharpikspuds/-maling

Læs mere

Kridtstenshuse på Stevns Vedligeholdelse, istandsættelse og energiforbedring TEMA

Kridtstenshuse på Stevns Vedligeholdelse, istandsættelse og energiforbedring TEMA Kridtstenshuse på Stevns Vedligeholdelse, istandsættelse og energiforbedring TEMA Her skriver du en kort tekst om, hvad publikationen indeholder. Dette felt kan også stå blankt. FINDHOLD Forord... 3 Indledning...

Læs mere

CHRISTIANSØ. Fra Cempexo til Kalk. Rapport om Intentioner og Resultater 1997-2000

CHRISTIANSØ. Fra Cempexo til Kalk. Rapport om Intentioner og Resultater 1997-2000 CHRISTIANSØ Fra Cempexo til Kalk Rapport om Intentioner og Resultater 1997-2000 NIELS- HOLGER LARSEN MAJ 2000 Rapport om facaderestaurering af tre bygninger på Christiansø 1997-1998 Niels-Holger Larsen,

Læs mere

Fra kælder til skorsten Fra nybyggeri til renovering. Weber. håndbogen

Fra kælder til skorsten Fra nybyggeri til renovering. Weber. håndbogen Fra kælder til skorsten Fra nybyggeri til renovering Weber håndbogen Weber håndbogen dit daglige arbejdsværktøj Så er vi klar med en opdateret version af vores populære byggehåndbog. Håndbogen er først

Læs mere

Re sign Old Hjem sjæl Bliv klogere på ildsjælene

Re sign Old Hjem sjæl Bliv klogere på ildsjælene Re sign - til dig, der vil bygge om og forny med respekt for husets sjæl OldNews Side 16 - er great news når det gælder materialer Side 19 Hjem med sjæl Side 15 Bliv dit klogere gamle på hus Tæt på ildsjælene

Læs mere

KALKNING. Rent teknisk er læsket kalk også den mest diffusionsåbne af alle overfladebehandlinger,

KALKNING. Rent teknisk er læsket kalk også den mest diffusionsåbne af alle overfladebehandlinger, KALKNING Læsket kalk er et af vore ældste og mest anvendte byggematerialer, og det er det den dag i dag, fordi kalkede facader hører ubrydeligt sammen med dansk bygningskultur, især på bygninger fra 1700-,

Læs mere

Tegl for generationer

Tegl for generationer MURSTEN Tegl for generationer Mursten er et af de ældste bygge materialer, der findes. Vi lever i en verden i konstant udvikling, hvor nye produkter kommer og går, alligevel er teglmurstenen stadig det

Læs mere

Er der tvivl om, hvorvidt en mursten egner sig til overfladebehandling, kan man kontakte et af teglværkernes salgskontorer.

Er der tvivl om, hvorvidt en mursten egner sig til overfladebehandling, kan man kontakte et af teglværkernes salgskontorer. Overfladebehandling ved påførsel af et tyndt mørtellag Overfladebehandling med tyndt mørtellag kan defineres som finpuds, der påføres direkte på underlaget - eksempelvis murværk - således at dettes overfladekarakter

Læs mere

Weber GDS WEBER GDS GDS- HÅNDBOGEN. Guide til gør-det-selv opgaver inden for bl.a. opmuring, støbning, pudsning, vandskuring, fugning og maling.

Weber GDS WEBER GDS GDS- HÅNDBOGEN. Guide til gør-det-selv opgaver inden for bl.a. opmuring, støbning, pudsning, vandskuring, fugning og maling. Weber GDS WEBER GDS GDS- HÅNDBOGEN Guide til gør-det-selv opgaver inden for bl.a. opmuring, støbning, pudsning, vandskuring, fugning og maling. Weber GDS-Håndbogen Indholdsfortegnelse Godkendt af din håndværker...

Læs mere

NETPUDSRENOVERING. Løsningen til nedslidte og ødelagte facader

NETPUDSRENOVERING. Løsningen til nedslidte og ødelagte facader NETPUDSRENOVERING Løsningen til nedslidte og ødelagte facader Indhold Skalflex service...3 Den rigtige beslutning...4 Opbygning af Skalflex Netpudsrenovering...5 Forberedelse...6 Afdækning...6 Stillads...6

Læs mere

Gør det selv. Standardbeton. - støbning med beton. - tips og gode råd om beton

Gør det selv. Standardbeton. - støbning med beton. - tips og gode råd om beton Gør det selv - støbning med beton Standardbeton - tips og gode råd om beton Tips og gode råd før du begynder at støbe Beton har mange gode egenskaber. For eksempel har beton høj styrke og klarer selv store

Læs mere

Det murede hus. Anvisning i god byggeskik. 24. december 2014 F 1

Det murede hus. Anvisning i god byggeskik. 24. december 2014 F 1 Det murede hus Anvisning i god byggeskik 24. december 2014 F 1 Titel: Det murede hus Udført for: Kalk- og Teglværksforeningen af 1893 Nørre Voldgade 46 1456 København K Udarbejdet af: Teknologisk Institut,

Læs mere

Leca blokmure. Leca blokke er: lette stærke frostsikre uorganiske ubrændbare fugtafvisende varmeisolerende. Denne brochure omhandler:

Leca blokmure. Leca blokke er: lette stærke frostsikre uorganiske ubrændbare fugtafvisende varmeisolerende. Denne brochure omhandler: Dato: September 2009 Blad: 06-22 Gruppe: Vægge blokmure blokke er: lette stærke frostsikre uorganiske ubrændbare fugtafvisende varmeisolerende Denne brochure omhandler: styrker U-værdier udførelse brandegenskaber

Læs mere

MURER- HÅNDBOGEN 2012 FORLAGET TEGL

MURER- HÅNDBOGEN 2012 FORLAGET TEGL MURER- HÅNDBOGEN 2012 FORLAGET TEGL Murerhåndbogen 2012 Udgivet af: Tryk: Murerfagets Oplysningsråd FORLAGET TEGL Lille Strandstræde 20 C 1254 København K Telefon: 33 32 34 84 Provinsforlaget as ISSN:

Læs mere

MURERHÅNDBOGEN Udarbejdet af: Teknologisk Institut, Murværk og Byggekomponenter For MURO Murerfagets Oplysningsråd Oktober 2008 FORLAGET TEGL

MURERHÅNDBOGEN Udarbejdet af: Teknologisk Institut, Murværk og Byggekomponenter For MURO Murerfagets Oplysningsråd Oktober 2008 FORLAGET TEGL MURERHÅNDBOGEN Udarbejdet af: Teknologisk Institut, Murværk og Byggekomponenter For MURO Murerfagets Oplysningsråd Oktober 2008 FORLAGET TEGL Hvor kan jeg få besked? 5 Valg af murværkskonstruktioner 12

Læs mere

Weber isolerende facadesystem

Weber isolerende facadesystem Weber isolerende facadesystem - Serpomin Montagevejledning I denne montagevejledning kan du finde oplysninger om, hvordan du effektivt monterer facadesystemet. Systemet er egnet til både nybyggeri og renovering.

Læs mere

GODT I GANG MED BYGMA

GODT I GANG MED BYGMA GODT I GANG MED BYGMA INSPIRATION OG VEJLEDNING TIL UDENDØRS BYGGEPROJEKTER CARPORT & KOMPETANCE 1 GODT BEGYNDT ER... Velkommen til Bygma. Velkommen til vores produkter og kompetencer inden for udendørs

Læs mere

Når bygningen er fredet

Når bygningen er fredet Når bygningen er fredet Kulturarvsstyrelsen gør i dette hæfte rede for nogle af de forhold man skal være særligt opmærksom på som ejer eller bruger af en fredet bygning. Hvad omfatter en bygningsfredning

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 7-2005 - ÅRGANG 3

NYHEDSBREV NR. 7-2005 - ÅRGANG 3 november 07/05 Indhold NYHEDSBREV NR. 7-2005 - ÅRGANG 3 Kulturarvskommuner søges s. 2 Finanslov: Adgang til kulturarven s. 3 Holbæk-arkitekts hus fredes s.4 Hesselø retableret s.5 Restaurering af styrelsens

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

Danmarks bedste håndværkergaranti

Danmarks bedste håndværkergaranti Danmarks bedste håndværkergaranti 1 Jydsk Tagteknik udfører tagog renoveringsopgaver over hele landet. Læs mere på side 5 Hos Jydsk Tagteknik monterer vi kun vinduer og døre af højeste kvalitet. Læs mere

Læs mere

Ansvarlig styrke. Holdbare pudsede facader med Alfix DuraPuds og DuraDec

Ansvarlig styrke. Holdbare pudsede facader med Alfix DuraPuds og DuraDec Ansvarlig styrke Holdbare pudsede facader med Alfix DuraPuds og DuraDec DK Stærke og holdbare løsninger med Alfix DuraPuds og DuraDec Vandskurede vægge og pudsede facader er med til at præge bygningers

Læs mere

Energirenovering af ældre etage ejendomme

Energirenovering af ældre etage ejendomme Energirenovering af ældre etage ejendomme Med henblik på isolering 7. Semester speciale Skrevet af: Michael Bang Lund Bygningskonstruktøruddanelsen. VIA University College, Campus Horsens Foråret Abstrakt...1

Læs mere

OMBYGNING OG RENOVERING AF BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER

OMBYGNING OG RENOVERING AF BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER OMBYGNING OG RENOVERING AF BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER Nysted Rådhus - Ca. 1922 Rådhuset blev i 1920 forlænget mod nord og fik opsat balkon efter projekt af arkitekt Holck. Det ombyggede rådhus blev indviet

Læs mere

Gør det enkelt Gør det effektivt

Gør det enkelt Gør det effektivt Gør det enkelt Gør det effektivt Vælg PROTECTOS PROTECTOS - Din specialist i BYGNINGSrenovering, facadeimprægnering og afrensning Effektiv renovering og vedligeholdelse af bygninger, ejendomme og boliger

Læs mere

Facaderenovering -Eksperter i facaderenovering...

Facaderenovering -Eksperter i facaderenovering... Facaderenovering Nordisk Facade.dk Medlem af Dansk Byggeri FØR Netpudsning - den holdbare facaderenovering EFTER Om Nordisk Facade Vi er en virksomhed i rivende udvikling. På nuværende tidspunkt har vi

Læs mere

standsning af grundfugt i ældre ejendomme

standsning af grundfugt i ældre ejendomme GI forsøg & udvikling standsning af grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til tekniske rådgivere og udførende byggevirksomheder Illustration: COWI A/S Standsning af grundfugt i ældre ejendomme Vejledning

Læs mere

Effektiv fugtisolering med Weber

Effektiv fugtisolering med Weber Effektiv fugtisolering med Weber Foto: Jens Markus Lindhe - produkter til optimal vandtætning Effektiv fugtisolering - sikkerhed i projektering og udførelse Til vandtætning af byggerier har vi en serie

Læs mere

TEMAHÆFTE. Malings typer som er velegnet til facademaling. Erhvervsskolen NORDSJÆLLAND Malerafdelingen

TEMAHÆFTE. Malings typer som er velegnet til facademaling. Erhvervsskolen NORDSJÆLLAND Malerafdelingen TEMAHÆFTE Malings typer som er velegnet til facademaling Erhvervsskolen NORDSJÆLLAND Acryl NB: Betegnelsen "Acryl..." (fx Acrylmaling) benyttes ofte i handelsnavne, men desværre i vidt forskellig betydning.

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere