Bestyrelsesmøde SSP-Samrådet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde SSP-Samrådet"

Transkript

1 Referat fra bestyrelsesmødet Torsdag den 13. november 2014 kl Hotel Kronprins Frederik, Vestre Ringvej 96, 7000 Fredericia Dagsorden: Nr. Punkt Kommentar og opsamling Deltagere Jørgen, Mikael, Aksel, Lotte, Henning, Ole, Martin og Jan Gæster Kjeld og Tom (Fagudvalg) 1. Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Orientering og status på s aktiviteter Ankomst og morgenkaffe Bestyrelsesmøde 1 Besøg fra Fagudvalg Læseplaner i Folkeskolen Frokost Fremadrettede tiltag + opdatering Kaffe og kage Kredsrunden Afrunding og punkter til næste møde Ole: opsøgende kursus. 97 deltagere. Stor tilfredshed blandt deltagerne. To oplæg på engelsk var lige ambitiøst nok på et i forvejen stramt program. Der er ros såvel for det faglige niveau som for netværksplejen. Jørgen: LG Insight. Jørgen har fået opsamling tilsendt. De vil jævnfør skrivelsen gå direkte ud i kommunerne. Martin: Restorative Justice. To temadage har været afholdt. Der har været tilmeldt 150 til de to arrangementer. De har været professionelt og dygtigt afviklet. Vi har fået vist, at vi leverer et godt stykke arbejde overfor Socialstyrelsen. Vi har ved Fagudvalgets indsats vist, at Restorative Justice er noget vi i SSP- SAMRÅDET godt kan anbefale, at der arbejdes videre på. En implementering af RJ i Danmark kunne ske ved pilotprojekt. Arbejdsgruppen har været hele vejen rundt blandt politiske ordførere. Det er vigtigt at ikke bliver en del af det partipolitiske spil, men arbejder på mulighederne som metoden åbner op for, samt bakker op om pilotprojekt. Martin: overvejelse at vi genoptager tanken med ambassadørkorps og opkvalificeringstiltag, denne gang med Socialstyrelsen. Jørgen: DKR - temadag omkring hash. Der var gode ideer og gode oplæg, der vil kunne bruges til et Sam- 1

2 råds arrangement omkring hash. Der er forudbestilt Kolding Uddannelsescenter for en temadag den 4. februar Tyveri og hæleri, Cybercrime og ungdomskriminalitet er primære indsatsområder i DKR Besøg fra fagudvalget vedrørende Læseplaner Fremadrettede tiltag 21 kommuner har sendt deres læseplaner. Der er stor forskel på, hvordan læseplanerne bruges i kommunerne. Arbejdsgruppen har bl.a. interesseret sig for, hvordan læseplanerne er opbygget, hvem udfører opgaverne (konsulenter/lærere), er de besluttet politisk eller arbejdsbeskrivelser m.v. Det er tydeligt, at det sociale aspekt/den brede forebyggelse fylder meget i læseplanerne. Omkring websiden: forslag fra udvalgets side om en fælles platform. ipaper er et eksempel på et værktøj, som vil kunne bruges til at lave en ringbindsfunktion til brug for diverse emner/områder af læseplaner. Herved vil skolelærere/m.fl. let kunne finde indhold og viden. Mulighed for og ønske om vidensdeling, så ringbindet fyldes løbende op a la forældrefiduser.dk. Det er forholdsvist omkostningsfyldt. Der arbejdes på at forhandle priserne ned, samt at undersøge alternativer. Ole og Jørgen undersøger mulighederne i forhold til vores nuværende udbyder. Udvalget er i en proces, hvor de har bevæget sig fra nationale læseplaner over til en vidensdelingsplatform. Der er tanker om en temadag omkring de overordnede tanker for forebyggelse i Folkeskolen. Forslag til arbejdsgruppen om en eventuel søgning efter partnere. Gruppen vil på årsmødet gøre status. Såvel hvad angår resultat, som fremtidige opgaver. Ligeledes gøres der status for fremtidig opretholdelse af Fagudvalget. Vi vendte muligheden for at komme videre med ideen om de fremadrettede tiltag. Vi er nu der, hvor der som minimum skal findes tovholdere til hvert enkelt område. Overvejelser omkring en eventuel parkering af ideer, hvor der ikke er nogen fra bestyrelsen der har tid/energi/lyst til at tage opgave. Fordele og ulemper i forbindelse med professionaliseringen blev drøftet. Herunder også vigtigheden af, at der sættes deadlines på de forskellige opgaver vi udstikker. Erfaringer med fagudvalgene og årsmødeplanlægning kan være retningsvisere. Overvejelser om at dele professionalisering op i flere dele. Drøftelse om at ideen om en Camp kunne dros- 2

3 les ned. I stedet kunne nye og relevante fagudvalg oprettes, og eventuelt tilføres ressourcer til eksisterende fagudvalg. En camp kunne så springe ud fra et fagudvalg. Blot være opmærksom på, at økonomien altid afstemmes i bestyrelsen (og med Aksel), da midlerne kun kan bruges en gang Ungeprofilundersøgelse Partnerskabsaftale Kommissorium/styregruppe Ansøgninger Partnerskaber Kurser/temadage/Årsmøde (Herunder budget, aftaler, forpligtigelser etc.) Ungeprofilundersøgelse: Statens institut for Folkesundhed under Syddansk universitet, vil gerne være med i et samarbejde. De vil kunne bidrage i forskningsdelen. Der vil blive afholdt møde med diverse samarbejdspartnere, herunder Velux, inden jul. Hvorefter økonomispørgsmålet gerne skulle være afklaret. Arbejdsgruppen er tæt på at være færdige med spørgeskemaundersøgelsen. Benny har ikke mulighed for fremadrettet at være tovholder, hvorfor der skal findes en, som kan tage over, ligesom det vil være relevant, at tænke kommende medarbejdere ind i organisationer, hvor der er flere SSP-ansatte. Statusnotat fra Benny er vedlagt referatet. Ole: Årsmøde. Program forventes klar 1/12. Ole: Kursus om sociale medier. Der kommer noget omkring sociale medier på årsmødet Program for Introkursus er færdigt og der åbnes snart for tilmelding på hjemmesiden 6. Eksterne kontakter DKR Fællesmøde om Hash og Plenarforsamlingen den 4. nov. Socialstyrelsen Ungdomsringen + Ungdomsskoleforeningen Ungenetværket Økonomi Folkemødet 2015 Delegation/Formål Axel gennemgik regnskab. Pt knap på bogen. Gadeplanskursus ca kr. i overskud. Folkemødet DKR booker plads til Folkemødet. De vil gerne fortsætte samarbejdet på de samme gode vilkår som sidste år. Mikael fra København vil gerne med til Folkemødet. Skulle andre være interesseret må man gerne melde tilbage til Martin eller Jørgen. 3

4 9. Nyt fra kredsene Nyt fra kredsene København: SSP+ stadig et fokuspunkt. Syrien-exit er også blevet et indsatsområde. Strategimål fra de seneste 2 år videreføres ind i Grupperinger, læseplaner og sociale medier er fokusområder. Netværkssamråd - en ny udfordring. Ønske om vidensdeling (der er fremsendt link til materiale fra Socialstyrelsen). Lolland: SSP konference med 90 deltagere. Bedste konference hidtil. Flere kommuner deltog ikke. Fredeligt. Satudarah er kommet til. Midt og Vestsjælland: stort fremmøde til kredsmøderne. Desværre mistet Gunnar Christiansen. Fyn: Møde nu her, så der kan drøftes hvilke udfordringer de forskellige kredse står med. Odense SSP flytter sammen med politiets forebyggelsesafdeling Syd og Sønderjylland: Der har været lavet ungeprofilundersøgelse. Færdig i alle kommuner 3. november. Fine tal. Meget lidt hash, cigaretter i folkeskolerne. Problematikkerne bliver tydelige på 1. Årgang af ungdomsuddannelserne. Undersøgelsen viste at de unge sover alt for lidt. Fint fremmøde til kredsmøderne. Midt og Vestjylland Oplever desværre en tendens med helt unge der eksperimenterer med stoffer og indbrud. De udnyttes af hærdede kriminelle fra bl.a. Århus-området. Ligeledes opleves stadig flere piger der falder udenfor. Fælles for disse er, at de kommer fra brudte hjem. SSP-konference i Skive. 63 deltagere. Kredsmøderne er fortsat effektive og gode. Størstedelen af kredsens kommuner er aktive på møderne. Oplæg fra Holstebro på seneste kredsmøde om indsats i udsat boligområde, hvor nærbetjent nærmest boede i området. Silkeborg havde haft temamøde omkring SSP I den nye folkeskole. Mange skoleledere og chefer deltog Aulum - temadag for 7. Gang, hvor hele kredsen har temadag. Nordsjælland: Kommuner der laver temadage omkring radikalisering. Undersøgelse/kortlægning af økonomien omkring hashhandel iværksat af politiet. Stor sag omkring brune bude hvor 1700 købere blev registreret via mo- 4

5 bilnummer. Har overtaget stafetten med årsmøde Første møde ikke afholdt endnu. Men man er klar Evt. Punkter til mødet den 14. januar 2015 Lokalråd og kredsråd hvordan kører det? Kan vi få nogle med som kan lytte til, hvilke oplevelser vi har med lokalråd og kredsråd? Evt. sammen med NFC evt. fra RUC. Drøftelse af netværkssamråd Forberedelse af Generalforsamlingen 12. Mødekalender 2014: 15. januar Bestyrelsesmøde (Fredericia) januar Introkursus (Fredericia) 28. januar Genoprettende stormøder (Rødovre) 27. februar Ungeprofilarbejdsgruppe (Fredericia) marts s årsmøde april DKR, kriminalpræventiv dag (Tivoli) april Bestyrelsesmøde (Døgn) maj Studietur til Belfast 27. maj Forældreinvolvering juni Folkemødet (Bornholm) 25. juni Bestyrelsesmøde (Fredericia) 4. september Bestyrelsesmøde (inkl. næstformænd) oktober Gadeplansarbejde (Fredericia) november Seancer med Socialstyrelsen 13. november Bestyrelsesmøde (Fredericia) 2015: 14. januar Bestyrelsesmøde (Fredericia) januar Introkursus (Fredericia) 4. februar Kursus om hash (Kolding) - måske marts s Årsmøde (Vingsted) Opsamling lavet af Jan Snejbjerg Jensen 5

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas Kære regionsrådsmedlemmer, Referat af regions-råds møde i IDA-K d. 16. februar Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas 1.

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Bestyrelsesmøde - referat

Bestyrelsesmøde - referat Mødedato: 30.04.2015 Sted: Vejen Idrætscenter Petersmindevej 1 6600 Vejen Referent: Karin Rye Caspersen Ref. nr. 07/2015 Emne: Bestyrelsesmøde Dagsorden: 1. Godkendelse af referater fra 15. april 2015

Læs mere

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011.

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. 1 MUNDTLIG BERETNING 2011. VELKOMST: Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. I ønskes alle et Godt Nytår. Endnu engang er vi samlet her i Roskilde

Læs mere

(CP). 1. (30 MAR 31 MAR

(CP). 1. (30 MAR 31 MAR Referat af bestyrelsesmøde i FN Museet d. 2. maj 2012, kl. 15.00. Mødet blev afviklet i Veteranhjemmet, Frøslevlejren. Til stede var: Jens Søndergaard (JS), Gert T. Knudsen (GTK), Per A. Rasmussen (PAR),

Læs mere

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, John Riise, Lisbeth Tidemand og Laura Jensen

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, John Riise, Lisbeth Tidemand og Laura Jensen DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Laura Jensen DATO 9. december 2013 STED DELTAGERE Hos Susan Hansen Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, John Riise, Lisbeth Tidemand og Laura

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Fredag 17.oktober 2003 1.årgang nr.1 Uge 42. Tovholdere I Odense

Fredag 17.oktober 2003 1.årgang nr.1 Uge 42. Tovholdere I Odense Avisen blev udarbejdet under Tovholdermødet for Danmarks RIV-(h)jerner i Odense d.22.09.2003 Fredag 17.oktober 2003 1.årgang nr.1 Uge 42 RIV SPRØJTEN Avisens trykning og udgivelse er finansieret af Dansk

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Bestyrelsens beretning for året 2012 til generalforsamlingen den 12. januar 2013. Så er der gået et år igen, og vi er samlet for at prøve at lave status

Læs mere

Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset

Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset 1. Valg af mødeleder a)benny blev valgt Dagsorden: 2. Nyt fra Formanden a)torben, Spar Nord Fonden Torben oplyser at han har kontaktet

Læs mere

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner.

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. 1. Formandens beretning Vestfyns Golfklub 2013 2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. Dog skulle vi langt hen på foråret ja, næsten forsommeren,

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Kirsten

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

Referat. Dansk Retriever Klub Region Midtjylland Regionsledelsen. 1. Valg af mødeleder: Helle. 2. Godkendelse af dagsorden: Godkendt

Referat. Dansk Retriever Klub Region Midtjylland Regionsledelsen. 1. Valg af mødeleder: Helle. 2. Godkendelse af dagsorden: Godkendt Referat. Dato: 21.08.14. kl 18.00 22.00 Sted: Charlotte Axel, Gårsdalsvej 35, 8800 Viborg Tilstede: Jens Andersen, Charlotte Axel, Helle Engelsen, Kirsten Vestergaard, Jørgen Jørgensen og Claus Christensen.

Læs mere

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Mandag d. 30. juni 2014 kl. 16.00 ca. 18.00 1. Godkendelse af dagsorden 2. Referat fra møde 0 er godkendt og underskrevet ved rundsendelse af referatet.

Læs mere

MIDTVEJSRAPPORT INDSATSERNE I:

MIDTVEJSRAPPORT INDSATSERNE I: MIDTVEJSRAPPORT EVALUERING AF BRUG FOR ALLE UNGES OMRÅDEINDSATS 2011-2014 UNDERVISNINGSMINISTERIET INDSATSERNE I: KORSKÆRPARKEN OG SØNDERPARKEN, FREDERICIA URBANPLANEN OG SUNDHOLMSKVARTERET, KØBENHAVN

Læs mere

Referat af møde nr. 2/2012 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands politikreds den 27. juni 2012 hos Tønder Kommune

Referat af møde nr. 2/2012 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands politikreds den 27. juni 2012 hos Tønder Kommune Referat af møde nr. 2/2012 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands politikreds den 27. juni 2012 hos Tønder Kommune Deltagere: Borgmester Laurids Rudebeck Kommunaldirektør Svend Erik Møller Borgmester

Læs mere

Integrationsrådet REFERAT

Integrationsrådet REFERAT REFERAT Integrationsrådet Mødedato: Tirsdag den 20-02-2007 Mødested: Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:45 Maryam Hosseinzadeh, Anita Sadegh, Ahmed Dualleh og Said El Naiiar.

Læs mere

Referent: 2. Forretningsorden, Årets gang, Strategi og Handleplan, organisering, bestyrelsens opgaver og fordeling af disse

Referent: 2. Forretningsorden, Årets gang, Strategi og Handleplan, organisering, bestyrelsens opgaver og fordeling af disse Mødedato: 19.05.2014 Sted: Vejen Idrætscenter Referent: Karin Rye Caspersen Ref. nr. 01/2014 Emne: Bestyrelsesmøde Dagsorden: 1. Præsentation og konstituering 2. Forretningsorden, Årets gang, Strategi

Læs mere

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 10. januar 2015

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 10. januar 2015 1 Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 10. januar 2015 Bestyrelsens beretning for året 2014 til generalforsamlingen den 10. januar 2015. Indledning. Kære medlemmer. Det er nu 7. gang jeg står her på en ordinær

Læs mere

Afbud: Carsten B. Jensen, Thomas Knudsen, Line Schiellerup, Marie Posborg Bjørn, Per Normann Jørgensen.

Afbud: Carsten B. Jensen, Thomas Knudsen, Line Schiellerup, Marie Posborg Bjørn, Per Normann Jørgensen. Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen 19.06.2013 For referat: Dato for udarbejdelse: Maja Pejs Jensen 28.06.2013 Deltagere: Tine Nielsen, Regitze Visby, Tilde Randsborg, Nanja H.

Læs mere

Mødereferat Bestyrelsesmøde nr. 3 i Naturturisme I/S

Mødereferat Bestyrelsesmøde nr. 3 i Naturturisme I/S Mødereferat Bestyrelsesmøde nr. 3 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 6. juni 2007 Tidspunkt: kl. 10.30 12.30 Sted: Forskerparken, Kullinggade 31E, 5700 Svendborg Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Otto Jørgensen

Læs mere

Årsberetning 2009 for foreningen Danske Byggeøkonomer. INDLEDNING: Marts 2010

Årsberetning 2009 for foreningen Danske Byggeøkonomer. INDLEDNING: Marts 2010 Årsberetning 2009 for foreningen Danske Byggeøkonomer INDLEDNING: Marts 2010 Året 2009 har været præget af en historisk tilbagegang i vores branche, med det resultat at hovedparten af branchens virksomheder

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde januar 2014 den 9. januar 2014, kl. 18:00-21:00 Taastrupgårdsvej 131 A - 1. sal.

Afdelingsbestyrelsesmøde januar 2014 den 9. januar 2014, kl. 18:00-21:00 Taastrupgårdsvej 131 A - 1. sal. Afdelingsbestyrelsesmøde januar 2014 den 9. januar 2014, kl. 18:00-21:00 Taastrupgårdsvej 131 A - 1. sal. Afbud til Janne senest tirsdag den 7. januar 2014 (det gælder også, hvis man ikke spiser med, men

Læs mere