Bindestregen. Augustenborg Skole EFTERÅR Elever fra 9. årgang inspicerer Skagens Gren, som var et af de områder de besøgte på deres lejrtur.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bindestregen. Augustenborg Skole EFTERÅR 2012. Elever fra 9. årgang inspicerer Skagens Gren, som var et af de områder de besøgte på deres lejrtur."

Transkript

1 Bindestregen EFTERÅR 2012 Elever fra 9. årgang inspicerer Skagens Gren, som var et af de områder de besøgte på deres lejrtur. Augustenborg Skole

2 Bindestregen Bindestregen Augustenborg skole Skoleblad for Augustenborg Skole, Kettingvej 1 a, 6440 Augustenborg. Tlf og Vores hjemmeside finder du på: Redaktør: Hans Ejner Jensen, lærer Indhold: side Nyt fra skoleledelsen 3 Billeder fra Stjerneugen 6 Princip vedr. elevers fravær 7 Åbning af det Sønderjyske Sangcenter i Sønderborg 8 Hjemkundskab på 7. årgang 9 Nye regler for cykellygter 10 Storyline 4.b 12 Ægyptengruppen 14 Stenalderen 15 Stjerneugen for de ældste elever 16 Ny nordisk mad i bronzealderen 17 Augustenborgs hertuger 18 Et eventyrforløb 19 Teater på 5. årgang 20 Astrid Lindgren på 2. årgang 22 Vigtigt med gode læsefærdigheder 24 Motionsdagen 25 Augustenborg Skole vandt førstepladsen 26 Vi lærer SMARTBoardet at kende 28 Alle børn cykler 29 Skagen turen 30 Bindestregen Augustenborg skole 2

3 Nyt fra skoleledelsen v./ Elisabeth Tang og Bjarne Tønnies Skolebestyrelsen Karsten Madsen, der har været medlem af skolebestyrelsen i mange år - de sidste år som formand - har kort før sommerferien bedt kommunalbestyrelsen om, at måtte træde ud af skolebestyrelsen af arbejdsmæssige årsager. Dette er blevet bevilget på Byrådsmødet i september. Suppleanten Grete Hjuhler Jensen er indtrådt i skolebestyrelsen i hans sted. I september måned er Søren Beck Christensen udtrådt af skolebestyrelsen, da han ikke længere har børn på Augustenborg skole. Skolen siger tak for det store arbejde Karsten og Søren har udført i skolebestyrelsen gennem de sidste 6 år. Desværre medfører dette, at der skal afholdes suppleringsvalg til skolebestyrelsen, da der ikke er flere suppleanter tilbage. Valget bliver forventeligt afholdt en gang i foråret. Skolebestyrelsen har konstitueret sig: Ny formand er Karen Grau, og næstformand er Janne Vestergaard. Der er også nye kontaktpersoner til årgangene. Se venligst på hjemmesiden eller forældreintra. Fremtidens skole Som led i Sønderborg Kommunes projekt Fremtidens Skole samles årgang fra Augustenborg Skole og Fryndesholmskolen på Augustenborg Skole fra august De berørte lærergrupper fra begge skoler har været samlet, og har drøftet forskellige opgaver ved sammenlægningen, f.eks. hvad de to personalegrupper kunne tænke sig at bringe med over fra deres nuværende arbejde, til den nye overbygning i august. Det virker som om de to personalegrupper, som lige om lidt skal udgøre lærerteamet i overbygningen på Augustenborg Skole, bliver en stærk lærergruppe, både fagligt og pædagogisk. Alle ser positivt frem til det nye samarbejde. Bindestregen Augustenborg skole 3

4 Et andet elementer fra den politisk vedtagne Fremtidens Skole er, at skolerne skal have styrket overbygningen gennem linjetilbud til eleverne i klasse. Lige nu drøfter skolelederne i kommunen, hvordan linjetilbud rent strukturelt kan strikkes sammen. Når det er på plads, skal lærerne i arbejdstøjet for at sætte kød på skelettet. Vi håber at kunne beskrive tilbuddene til de unge mennesker i foråret. Inden længe vil vi forhåbentlig kunne orientere jer forældre om processen, og det er så tanken, at vi indkalder begge skolers forældrekreds til en orientering. Elevernes egne pc er Eleverne i skolens klaser har virkelig taget elev skabene til sig. De fleste har et skab og bruger det flittigt til bøger, tasker mm. Nogle af eleverne har også deres egen pc eller I-pad med. Skolen forsøger at inddrage it i rigtig mange fag, men det kniber somme tider med kapaciteten. Skolen har desværre kun adgang til et begrænset antal pc er. For at vi skal kunne integrere it i det omfang, vi gerne vil, er vi nødt til at ind tænke, at eleverne medbringer deres egne devices, som det hedder på nydansk! Skolen har fået udbygget det trådløse net, så det burde kunne klare belastningen, som kommer, hvis alle eleverne har deres eget udstyr med. I løbet af et par måneder har vi, med støtte på 50 % fra regeringen, fået en del rigtig gode digitale lærermidler, som kan sættes i spil. Men vi er fanget i en paradoks situation, hvor lærerne ikke inddrager it i det omfang, de gerne vil, fordi ikke alle elever tager deres egne pc er med, - måske fordi lærerne ikke inddrager it i undervisningen i tilstrækkelig grad. Vi forsøger nu at løse denne svikmølle ved at sætte turbo på brugen af it i undervisningen. Der indkøbes til stadighed flere digitale læremidler, der kan understøtte undervisning med it. Lærerne på mellemtrinnet er lige nu på kursus i de digitale tavler, der er i klasseværelserne, og vi overvejer i øjeblikket, om der skal sættes elevskabe op i mellemtrinnet. Det er svært at få et overblik over behovet. Også andre it-relaterede apparater, såsom I-pads, telefoner med kamera osv. finder anvendelse i skolen. Bindestregen Augustenborg skole 4

5 Desværre er det sådan, at også disse personlige ting medbringes på eget ansvar. Det vil i realiteten sige hjemmets familieforsikring er den eneste mulige hjælp, hvis uheldet er ude. Fraværspolitik Folketinget og Sønderborg Kommune har i en periode haft særlig fokus på elevernes fravær. Augustenborg Skoles elevfravær pr. skoleår, ligger fint lavt i forhold til resten af kommunen med henholdsvis 5,6 sygedage pr. elev, 0,4 ulovlige fraværsdage pr. elev og 2,2 lovlige fridage pr. elev. Til sammenligning er de gennemsnitlige tal for kommunen 6,2 og 1,2 og 2,8. Selv om vi ligger under gennemsnittet, vil vi gerne sætte yderligere fokus på fraværet. Skolebestyrelsen har derfor udarbejdet principper vedr. elevers fravær. Selvfølgelig mener skolen ikke, at eleverne skal møde, når de er syge. Vi mener heller ikke, at de ikke skal have fri efter aftale til vigtige familiebegivenheder eller lignende. Vi ønsker bare at gøre opmærksom på, at det bestemt ikke er ligegyldigt, om man er i skole eller ej. Sammenligner man med en arbejdsplads, sker der typisk det, når en medarbejder melder sig syg, at der er arbejde, der ikke bliver gjort eller at kollegerne må løbe stærkere, at der kommer en vikar, eller at arbejdet ligger, til man er rask igen. Det samme kan ske, når en elev er fraværende. Måske er der noget arbejde, der ikke bliver gjort. Eleven skulle måske fremlægge noget for de andre eller samarbejde med en gruppe om en opgave. Det sker så ikke og kan ikke gøres derhjemme. De øvrige elever i klassen skal måske påtage sig nogle opgaver for den fraværende elev. Der kommer sjældent en vikar for eleven, så den mulighed er der ikke, men måske ligger der noget ekstra arbejde til eleven, når han eller hun vender tilbage igen. Og så er der alt det sociale og de oplevelser, der senere bliver refereret til af både pædagogisk og social art. Biologilæreren refererer til det forsøg, de lavede sidst engelsklæreren refererer til den tekst, de hørte og historielæreren til det rollespil, de opførte, for blot at nævne et par eksempler. Bindestregen Augustenborg skole 5

6 Med hensyn til det ulovlige fravær har vi stort set ikke noget pjæk. Vi er faktisk sikre på, at det meste af det fravær, vi registrerer som ulovligt fravær, er sygefravær, som forældrene ikke har meddelt os grunden til. Hvis læreren ikke ved, at det er lovligt sygefravær, er det pr. definition ulovligt. Det er vigtigt at jeres børn er her. Det ved de fleste godt! Principperne kan findes på skolens hjemmeside og forældreintra. Ændringer i afgangsprøverne. Til afgangsprøverne maj/juni 2013 vil eleverne kunne komme til afgangsprøve i mundtlig matematik. Selve prøven vil foregå i små grupper. Den mundtlige dimension har hele tiden været en del af undervisningen, og der har været givet standpunktskarakterer i mundtlig matematik. Mundtlig matematik indgår som udtræksfag sammen med skriftlig biologi og skriftlig geografi. Eleverne på 9. årgang skal altså til prøve i et af disse fag. De kan ikke selv vælge. Valget foretages af Kvalitetsstyrelsen og gælder for en klasse. En anden ændring er, at eleverne til skriftlig fremstilling nu kun får én karakter. Før fik de også en ordenskarakter. Det at - layoute tekster, så det fremmer kommunikationen og vidner om æstetisk bevidsthed, som det står i bekendtgørelsen, er blevet en del af karakteren for skriftlige fremstilling og altså ikke længere genstand for en selvstændig bedømmelse. Rigtig mange af jeres børn er lys i sig selv! Det ændrer bare ikke ved, at forældre er nødt til at hjælpe dem med at sørge for rigtigt lys og rigtige reflekser i den mørke tid, som allerede er godt i gang. Så hjælp os med at få endnu mere lys på eleverne, - se side 10-11! Billeder fra Stjerneugen V/ Hans Ejner Jensen Hvis man ønsker at se flere billeder fra stjerneugen, kan man se disse på Sønderborg Ugeavis hjemmeside under Seneste billedserier hvor man vælger Åben skole i Augustenborg. Bindestregen Augustenborg skole 6

7 Princip vedr. elevers fravær Vedtaget i skolebestyrelsen d Folketinget og Sønderborg Kommune har særligt fokus på elevernes deltagelse i undervisningen og dermed elevernes fravær. Augustenborg Skole lægger vægt på, at ansvaret for den enkelte elevs skolegang er et fælles anliggende for skolen, eleven og elevens forældre. Den daglige undervisning er tilrettelagt med udgangspunkt i, at alle elever møder til alle timer. Gruppearbejde og andre undervisningsaktiviteter samt det sociale samvær kan lide under elevens fravær. Derfor er fravær altid et uhensigtsmæssigt afbræk i undervisningsforløbet. Det er derfor væsentligt, at eleverne deltager i undervisningen, når det på nogen måde er muligt. Tilsvarende er det væsentligt, at eleverne møder til tiden. Skolen indberetter elevernes fravær til kommunen, og der følges op på elevers fravær. Lovligt fravær: Det er forældrene, der tager ansvaret for elevernes undervisning, hvis de ønsker at fritage deres barn fra skolegangen. Fritagelsen meddeles klasselæreren en uge inden via forældreintra, og forsømmelsen registreres som lovligt fravær. I gentagne tilfælde eller i særlig stort omfang vurderer klasselæreren, hvorvidt der bliver tale om bekymrende fravær. I så tilfælde kontaktes forældrene. Ledelsen skal orienteres og kan inddrages. Sygdom/Bekymrende sygdom: Efter endt sygdomsforløb raskmeldes eleven via forældreintra. I det omfang det er muligt, laves hjemmearbejde mm. Ved længerevarende sygdom laver forældrene aftaler med klassens lærere om muligt hjemmearbejde. I helt specielle tilfælde kan skolens ledelse etableres hjemmeundervisning. Bindestregen Augustenborg skole 7

8 I specielle tilfælde, evt. efter aftale, kan det være en god ide, at forældrene via forældreintra meddeler, at eleven er syg og om muligt forventet varighed. Flere, kortere sygefraværsperioder kan vurderes som bekymrende fravær. Klasselæreren tager kontakt til forældrene og drøfter vurderingen. Ledelsen skal orienteres og kan inddrages. Hvis forældrene ikke laver sygemelding/raskmelding har skolen ingen mulighed for at vide, i hvilket omfang eleven reelt er syg, og skal derfor registrere fraværsperioden som ulovligt fravær. Ulovligt fravær/ulovligt bekymrende fravær: Ulovligt fravær er fravær, hvor klasselæreren ikke har modtaget sygemelding/fraværsmelding fra forældrene. Forældrene orienteres straks. Hvis fraværet fortsætter, er det bekymrende. Ledelsen skal orienteres og kan inddrages. For sent fremmøde: For sent fremmøde er, når eleven ikke er klar til at deltage i undervisningen ved timens start. Hvis det sker gentagne gange, orienteres forældrene via forældreintra. Ved forsøg på ændring af uhensigtsmæssig adfærd uden held skal ledelsen orienteres og kan inddrages. Åbning af Det Sønderjyske Sangcenter i Sønderborg V/ Tine Braun Sofie, Helena, Lærke, Ditte og Caroline fra 5. årgang var til åbning af sangcentret i Sønderborg. Det Sønderjyske Pige- og Drengekor var med til at synge til åbningen. Der var også børn fra alle kommunens skoler og forskellige kor og kirkekor. Mette Rasmussen dirigerede. Det var en rigtig stor oplevelse at synge med på den nye sang: Kom lad os synge sange, sammen og hver især. Kom lad os sprede glæde, for vi ka slet ikke la vær. 8

9 Hjemkundskab på 7. årgang v./ Emil Andersen, 7.a Hjemkundskabsfaget i 7. årgang som valgfag er allerede godt i gang, den ene fredag blev der lavet melonkurve med frugt, og udhulede agurker med tun og salatblade, endda med et rigtig godt resultat! Her er nogle billeder af hvad to forskellige hold har lavet: Som vi husker det, fik skolen et splinternyt hjemkundskabslokale med induktionskomfurer, varmluftsovne, samt ny gulvbelægning m.m. i starten af sidste skoleår, hvilket har betydet et løft for faget, samt en større interesse fra elevernes side. 9

10 Nye regler for cykellygter v./ Hans Ejner Jensen Fra 1. november 2012 bliver det forbudt at køre med cykellygter, der hænger og dingler i f.eks. en elastik og lyser ned i jorden. Fremover skal cykellygter sidde ordentligt fast på cyklen og lyse lige fremad og lige bagud. Reglerne strammes for at øge cyklisternes synlighed, og for at sikre, at cyklister ikke kører med lygter, der giver dem en falsk tryghed. Det vil sige, at det fremover bliver forbudt at køre med cykellygter der hænger i f.eks. en elastik på cykelstyret eller bag på cyklen og lyser ned i jorden. Lygterne skal fremover lyse lige frem eller lige bagud, så biler og andre trafikanter bedre kan se cyklisten. Bedre batterier i nye cykellygter Samtidig stiger kravene til batteriets levetid i cykellygter, der sælges efter 1. november Cykellygter med batterier, der sælges efter denne dato, skal fremover kunne lyse tilstrækkeligt, minimum fem timer for at opfylde lovens krav. Det nye krav til batteriets levetid vil betyde, at en del af de lygter, der sælges i dag, ikke længere vil være lovlige at sælge som cykellygter efter 1. november. Nogle af lygterne mister nemlig lysstyrke meget hurtigt, - en del allerede efter minutter. 10

11 Det vil stadig være lovligt at bruge de gamle lygter efter 1. november 2012, men KUN hvis de er monteret korrekt, og samtidig opfylder kravet om at være tydeligt synlige på minimum 300 meters afstand. Det nemmeste for mange cyklister vil være at få sat permanente lygter på cyklen f.eks. magnetlygter eller fastmonterede lygter med batterier. Krav til cykellygter efter 1. november 2012 Forlygter og baglygter skal kunne ses tydeligt på mindst 300 meters afstand og skal også være synlige fra siden. Forlygter og baglygter skal monteres, så de lyser henholdsvis lige fremad og lige bagud de må altså ikke hænge og dingle og lyse ned i jorden. Kraftige forlygter, der er beregnet til at oplyse vejen foran cyklisten, skal monteres, så de lyser skråt nedad og ikke blænder modkørende. Nye batteri-cykellygter, der sælges i Danmark, skal kunne lyse tilstrækkeligt til at opfylde lovens krav om synlighed i minimum 5 timer. Selve lygten eller salgsindpakningen skal være mærket med en Brugstid/Runtime og en angivelse af, hvor mange timer batteriet kan opfylde kravet. Dette skal også oplyses i markedsføringsmateriale som fx annoncer, brochurer, på nettet osv. Hvis man bliver stoppet af politiet, og der ikke er lys på cyklen eller lygterne ikke opfylder lovens krav, så koster det 700 kroner. 11

12 Storyline 4.b v./ Inger Tybjerg, klasselærer 4.b I 4.b har vi i en periode arbejdet med en storyline. En storyline er en blandt mange metoder at strukturere undervisningen på. I denne storyline var hovedbegivenheden Et feriested. Hovedbegivenheden i en storyline er altid en for børnene kendt begivenhed eller har en relevant problemstilling. I en storyline tages der udgangspunkt i eleverne selv, og arbejdet er konkret i forhold til tid, sted og personer. I en sådan struktur opstiller vi lærere forskellige aktiviteter, som kræver problemløsning, beslutninger og at der skal udføres forskellige opgaver. En storyline begynder oftest med, at hvert barn skal fremstille sin egen person. I 4.b var børnene fordelt på 6 grupper, og de fik besked på, at der skulle være mindst 2 voksne i gruppen. Konstellationen af køn og relationer måtte de selv bestemme. Da børnene havde fremstillet hver sin person, arbejdede vi med personbeskrivelse - udseende og væremåde. Der skulle udarbejdes en dataliste over hver person, hvor faktuelle oplysninger skulle diskuteres og være enighed om i gruppen. Efter datalisten skulle der produceres pas, og der blev talt om cpr-numre, udløbsdato m.m. 12

13 En af aktiviteterne i feriestedet var, at hver gruppe skulle fremstille en side til en brochure om deres feriested. Forarbejdet til dette var en fællessnak om, hvilke krav børnene stillede til et godt feriested. Hver gruppe producerede en planche med ord, som dækkede deres krav, og denne planche var udgangspunkt for de oplysninger, der skulle være i brochuren. Samtidig havde hver gruppe også lavet en samling over informationer, de gerne ville vide om deres feriested, såsom beliggenhed, priser, størrelse på bolig osv. Der blev fremstillet meget flotte brochurer med priser, som ikke er set før eller siden! En af de sidste aktiviteter var, at grupperne skulle producere hver deres feriebolig. Med målestoksforhold, skitsetegning og piger, der gerne ville bestemme indretning, var der stor travlhed og diskussion i grupperne. Resultatet blev nogle meget flotte og anderledes ferieboliger. Sidste aktivitet var et brev til mig fra hver person, som skulle leveres i kuvert med modtager, afsender og frimærke i min postkasse. I brevet skulle de fortælle mig, hvad deres person havde lavet i går, fra han/ hun stod op, til han gik i seng. Jeg fik rigtig mange spændende breve. Storyline som arbejdsmetode med en lærerbestemt fast struktur skaber mulighed for at udvikle kreativitet og samarbejde og giver utallige muligheder for at komme omkring diverse fagfaglige områder. 13

14 Ægyptengruppen v./ Mads og Andrea, 0.a Her i Stjerneugen har vi været delt op i 3 grupper. Den ene dag var vi i Ægypten. Først skulle vi høre en historie, den var god. Vi hørte om en farmor, der fortalte sine børnebørn om Det gamle Ægypten. Elever tegner hieroglyffer. Alle med hjemmelavet halssmykke på. Efter historien skulle vi deles op i to hold. På det ene hold skulle vi lave spil og hieroglyffer, og på det andet hold skulle vi lave Farao og Pyramider, vi måtte selv bestemme, hvad vi ville lave. Vi lavede også en Pyramide. 14

15 Stenalderen v./ elever fra 3.a Diverse kommentar til stenalderen: I stenalderen syntes jeg det var sjovt at lege med ler. Noah 3.a Det var sjovt fordi stenalderen er et sjovt emne Andrea 3.a Det var sjovt at lave både og huse fra stenalderen Julie 3.a Det var sjovt at lave ler krokker. Svenja 3.a Det var sjovt at lave huse og krukker Sarah og lærke, 3.a Det var sjovt at vare med i stenalderen har lavet kroker og huse og både Karoline og Cille 3.a Det var sjovt at lave med ler huse Og kroker Jakob og Ole 3.a 15

16 Stjerneugen for de ældste elever v./ Ditte Skyum, klasselærer 9.b Historien er vigtig for at forstå en nation, det kan man sikkert hurtigt blive enig om, men hvad er så væsentligt at fremhæve? I Sønderjylland har vi jo en særlig historie, - ikke mindst når vi geografisk set er placeret tæt på den tyske grænse. Derfor blev hovederne lagt i blød, da der skulle planlægges. På 7. årgang besluttede man, at de skulle arbejde med Augustenborgs historie - og der blev rig mulighed for at arbejde med bl.a. H.C. Andersen i Augustenborg, bagning og hertugerne. 8. årgang arbejdede med 1864 og tidsperioden heromkring. De startede med at være på Dybbøl Historiecenter, hvor de for alvor fik et indblik i slagets gang. Herefter blev kreativiteten sluppet løs; der blev lavet mølle, udstilling, film og forsamlingshus. De ældste elever skulle arbejde med Den kolde krig og Danmarks besættelse. Parvis havde eleverne ansvar for at fordybe sig i underemner om den pågældende periode, og arbejdet skulle munde ud i fremlæggelser med visuel tilgang. Tilbage i dette skoleår er der to stjerneuger, som fortrinsvis bliver brugt på projektopgave og fagdage. 16

17 Ny nordisk mad i bronzealderen v./ Annika og Thilde, 3.b I bronzealderen var det børnenes opgave at hjælpe forældrene med den daglige madlavning. Mon indskolingens børn kunne klare denne opgave? Det ville vi gerne afprøve. Menuen bestod af grød, fladbrød, smør og ost. Det hele lavet fra bunden og næsten efter bronzealderens arbejdsmetoder. Det gav stor aktivitet, en masse røg og nogle himmelske smagsoplevelser. "Noma" kunne ikke have gjort det bedre. Her kommer nogle af opskrifterne. Smør: I bronzealderen lavede vi brød og smør. Smørret lavede mig og Morten. Smørret lavede vi i marmelade glas og af piskefløde. Vi puttede piske fløden i marmelade glasset. Da den var ved at blive færdig kom der mælk ud. Det tager for den bedste 4.2 minutter. Og så tog vi en si og hældte mælken i en skål og så puttede vi smørret i en anden skål og puttede salt i og rørte det rundt. Hilsen Morten og Jens 3.a og 3.b Fladbrød: I bronze alderen lavede vi mad. Da vi skulle lave brød som i bronze alderen startede vi med at lave dejen. I dejen puttede vi speltmel i. Så puttede vi hørfrø og valle fra osten og til sidst puttede vi salt i. Og så blev det til fladbrød. Men ikke før de var varmet på en sten og vi fik smør på Mumm! Grød: Men vi lavede også grød med æbler og nødder i. Der startede vi med at knuse nødder og skære æbler. Og vi knuste også salt. Og vi puttede også vand og hirseflager i. Og så varmede vi den over bål. 17

18 Augustenborgs hertuger v. / Amanda 7.b, Thea 7.b, Silja 7.a, Tine 7.b og Jacob 7.b Billederne her på siden, er en del af vores projekt. På dette billede kan man se en hertugfamilie ved deres sølvbryllup i Dette billede er malet af Carl Hartmann. Familien er placeret på H.C. Andersens bænk under en gammel eg i Augustenborg Slotspark. Alle er iklædt festtøj. På dette billede ser I elever fra syvende årgang placeret det samme sted som hertugfamilien. En af eleverne er iført en kjole, som er et eksempel på en hertugindes kjole i 1800 tallet. På billedet kan man se hvor meget hår og tøj har ændret sig gennem tiderne. På dette billede ser vi igen eleverne fra syvende årgang. På billedet ser vi både forskellen mellem farven på billederne og tøjstilen. Der er også meget forskel på hvordan man sætter sin frisure. Medvirkende: Amanda, Thea, Silja, Tine, John, Johanna og Alex. Foto: Laura Ruser Kjolen Johanna bærer på billedet hedder en rund kjole. Den er fra 1790 erne og er lavet af bomuldsstof. 18

19 Et eventyrforløb v./ Amanda og Thea 7.b 7.b har i dansk arbejdet med eventyr. Vi har læst og analyseret eventyr, derefter skulle vi skrive vores eget. Vi var fire piger, der fik tilbuddet, at læse vores eventyr op for en 1. klasse. Klassen blev delt op i tre grupper, da vi havde tre forskellige eventyr. Derefter skulle hver gruppe rundt og høre hvert eventyr på skift. Eleverne syntes, at det var nogle gode eventyr vi havde skrevet og at det var hyggeligt, at vi ville komme og læse for dem. Vi nød også at læse for 1. klasse og at høre hvad eleverne synes om vores eventyr. Vi kan godt se, at det var meget for eleverne, at høre 3 eventyr i træk, men de klarede det ret fint. Vi synes, at der har været et rigtig sjovt forløb 19

20 Teater på 5. årgang v./ Lærerne: Tine, Peter, Kurt, Hanne og Margit I stjerneugen har 5.a og 5.b arbejdet med teaterforestillingen Mordet på skoleinspektøren. Processen startede allerede kort tid efter sommerferien med fordeling af roller. I stykket skulle vi nemlig både bruge skoleinspektør, lærere, elever, politibetjente, pedeller, korsangere, musikere, teknikere osv. Efter rollefordelingen blev eleverne gradvist mere og mere fortrolige med deres roller og replikker, og der er blevet øvet i stor stil både i skolen og derhjemme. Så da stjerneugen endelig begyndte, var det med topøvede og topmotiverede elever, der stille og roligt fik mere og mere styr på teaterstykket. 20

21 Torsdag formiddag holdt vi generalprøve for hele indskolingen, og om aftenen til Åben Skole, blev stykket vist to gange. Forestillingerne gik utrolig godt! Alle udførte deres roller helt fantastisk. De samarbejdede, så alt gik op i en højere enhed, og ingen kunne vi have været foruden. Hver og en var vi rigtig glade, men også meget trætte efter forestillingerne. Begge klasser har allerede spurgt, hvornår vi skal spille teater igen, for det var både sjovt og anderledes, selvom det også var hårdt. 21

22 Astrid Lindgren på 2. årgang v./ Tine Braun og Karin Holm Jørgensen HIP HURRA for verdens bedste Astrid! 2. årgang har lært Astrid Lindgren rigtig godt at kende. Vi har virkelig mærket, hvor meget Astrid elskede at fortælle gennem hele sit liv og nydt at lære mange af hendes fantastiske personer endnu bedre at kende. At fejre fødselsdag er det, der har bundet vores forløb sammen. Der er blevet lavet gaver, skrevet fødselsdagskort, sange og taler. Alt sammen mundede det ud i en fødselsdagsfest for Astrid, hvor vi gjorde nogle af alle de ting, vi ved, at Astrid gennem hele sit liv elskede at gøre. Samtidig har 2. årgang læst rigtig meget siden sommerferien, - så dagen blev også brugt til at stolte lærere kunne dele læsediplomer ud! Eleverne skriver om Astrid Lindgren: Vi har holdt Føselstdag for Pippi og Karlsson og Lisa fra børnene fra buler by og Astrid Lindgren. non fra min klasse har læst Pippi børnene fra buler by Karlsson Rånjareverdatter og brødrene af løvejarte. vi har læst meget og mange Sidder og knåkled for at få læst mange Sidder. Og vi har Fåd diplomer og mange fra min klasse har læst noget med tussen sidder. Det har været sjovt at læse og få noget at vidde om Astrid Lindgren Hilsen Kamilla 2.A Og én mere: Tale til Astrid! Kære Astrid Vi fejrer dig i dag fordi du har fødselsdag. Jeg syntes du skriver nogen gode bøger. Jeg kan rigtig godt lide Emil fra Lønnebegr og pippi og Karlsson. Jeg ved at du kan lide dine børn. Jeg ved at du godt kan lide dyr. Tillykke med fødselsdagen. Til Astrid fra CHRISTIAN 2.a Denne smukke læsekage blev lavet til 2.a s fødselsdagsfest 22

23 Fødselsdagsfest for Astrid Lindgren onsdag d. 3/10 I dag har vi holet Astrid Lindgrens fest. Vi sang fødselsdagssanng for hende og nogle fra klassen holt taler. Vi fik lagkage og boler og panekager og bolsjer at spise og jeg Anne Christine klete mig ud som Pippi langstrømpe. Siste dag læste Tine Alle vi børn i Bulderby. Det er en god histoje og det var en god dag i dag. Skrevet af Anne Christine Hermanni 2.a Og en mere: Fødselsdagskort til Karlsson Kære Karlsson Tillyke med din fødselsdag. Vi håber at du ikke faler ned fra taet så du likker på huspitaled. Vis det sker så bliver det en dåli fødselsdag. Vi håber at du for nogen gode gaver og en god kage og en god fødselsdag og nogen søde gæster frasempel lillebror. Hilsen Isabella 2.a 2.a foran alle lækkerierne til den dejlige fest. Cecilie og Sophia præsenterer deres sang, inden vi alle synger den. 23

24 Vigtigt med gode læsefærdigheder v./ skolebibliotekar og dansklærer Tina Barlebo Skolens vigtigste opgave er at sørge for, at alle børn lærer at læse, forstå og anvende tekster. I dag er den opgave mere påtrængende end nogensinde tidligere, fordi skriftsproget får en stadig større betydning i arbejdslivet og samfundet, næsten alle former for arbejde kræver gode læsefærdigheder. Hvis ikke eleverne bliver sikre læsere, påvirker det hele deres skolegang og hele deres fremtid. Læsning er en færdighed. Og for at en færdighed skal kunne udvikles, er store doser af øvelser en forudsætning. Læseforskere påpeger, at det tager rundt regnet 5000 timer at udvikle en god læsekompetence. Det er rigtig mange timer! Skolen har ikke tid nok til at udvikle læsning til en færdighed. Der må bruges megen tid på læsning uden for skolen. For at eleverne skal læse bedre, skal de læse mere! Eleverne skal læse 10 sider hver dag i alle de år, de går i folkeskolen - altså 10 x 350 dage x 10 år = sider! Der går ca timer til at udvikle en læsekompetence! Hvilket svarer til 20 min. om dagen = 100 min. om ugen At undervise begynderlæsere er et meget stort ansvar og en meget stimulerende udfordring. Det er virkeligt en stor gave at få lov til at være med, når lyset tændes i børnenes øjne, når de forstår, hvordan læsekoden fungerer. Vi ser frem til et godt samarbejde med at lære dit barn at læse. 20 min. 24

25 Motionsdagen v./ Sundhedskoordinator Trine S. Graversen I fredags havde hele skolen motionsdag, - en god og aktiv tradition. Eleverne i indskolingen og på mellemtrinnet løb en tur, mens eleverne fra overbygningen havde forskellige indendørsaktiviteter: bordtennis, badminton, indefodbold og fitnessdance. Humøret var højt hos både børnene, lærerne og de forældre der deltog. Til slut fik vi alle et dejlig saftigt æble fra Hestehave Gaard - tak til Bjarne Tønnies. 25

26 Augustenborg Skole vandt førstepladsen v./ Hans Ejner Jensen Augustenborg Skole vil fortælle i nye formater i 2017 Det gør de så kreativt, at de har vundet førstepræmien i en intern projektkonkurrence blandt medarbejderne på institutionerne i Sønderborg Kommune. De er allerede hyldet og har fået overrakt deres præmier. Det skete ved en lille hyldestevent tirsdag d. 26. juni Multihallen på Augustenborg Skole. Augustenborg Skole vandt førstepladsen med projektet Fortælling i nye formater og blev belønnet med kr. til et socialt arrangement med kulturelt islæt efter eget valg. Vinderen Augustenborg Skole Fortælling i nye formater handler om, at ny teknologi om få år vil gøre det muligt, at vi selv vælger det format vi fortæller i. Vi taler bredformatkamera og nanoskærme, der gør, at man kan projicere film og billeder til for eksempel Alssundbroens piller eller bygningsmur. Andenpladsen gik til Sønderborg Bibliotek for projektet Sønderborg som friby i icornordningen. ICORN er en sammenslutning af byer, der støtter ytringsfriheden ved at huse forfulgte forfattere. Et visionært projekt, der belønnes med kr. 26

27 Tredjepladsen og kr. gik til Deutsche Kindergärten Sonderburg (DKS) for projektet Virtuelt stjerneløb til Sønderborg for børnehaver fra Litauen, Tjekkiet og Tyskland. Inspireret af skridtkampagnen Vi går til Barcelona vil DKS åbne for børnenes fysiske mobilitet og naturlige interesse for tekniske medier ved at lave en lignende konkurrence med børn og personale i børnehaver i fire europæiske lande. Kommunaldirektør Søren Bonde Hansen holdt hyldesttalen og overrakte præmier til de glade vindere sammen med 2017-sekretariatsleder Else Christensen Redzepovic. Både Søren og Else roste de tre vindere for at have udtænkt virkelig kreative projekter, der flugter meget fint med grundtankerne i kandidaturet. - Et af de mange flotte projekter i vores 2017-ansøgning er, at der skal konstrueres en 50 meter lang og 10 meter høj zeppeliner, der skal ud på en 100 dages lang rejse til Cypern og tilbage igen. Undervejs besøger zeppelineren 16 europæiske byer. Zeppelineren skal beklædes med en ydre skal af LED-lys, solpaneler og display-skærme. Tilskueren skal kunne kommunikere direkte med zeppelineren, når den passerer via en smartphone eller Ipad. Budskaberne bliver vist på enorme interaktive skærme på zeppelineren. Det er et visionært projekt, der har fine berøringsflader til Augustenborg Skoles projekt om fortælling i nye formater, sagde Søren Bonde Hansen. Efter præmieuddelingen fortalte repræsentanter for de tre vinderprojekter om projekterne og tankerne bag dem. Augustenborg Skole serverede et glas hvidvin og kager til de mange fremmødte projektkonkurrencen har involveret medarbejderne på institutionerne i Sønderborg Kommune, ca medarbejdere og vinderne er fundet ved afstemning blandt medarbejderne. 27

Skolebussernes holdeplads

Skolebussernes holdeplads www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 7. november 2012 Nyhedsbrev nr. 44 Fra skolebestyrelsen: Skolebestyrelsesmøde I sidste nyhedsbrev bragte vi en oversigt over skolebestyrelsesmedlemmerne. Der

Læs mere

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning.

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning. UGEBREV nr. 09 uge 41 Årgang 6 Temauge Vi har haft en rigtig god temauge, hvor der forhåbentlig er blevet flyttet lidt i vores hoveder, så vi ved hvad mobning er, og vi ved hvordan man er en god kammerat.

Læs mere

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt.

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. Hold øje uge 11 Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. I denne uge afsluttede valgfagene. Et af valgfagene var

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen.

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen. Nyhedsbrev Juni 2015 Fælles Det var en rigtig hyggelig afslutning vi havde den 29.maj. Og sikke et fremmøde. Vi havde løbende besøg fra skolen. Om eftermiddagen fik vi besøg, af bedsteforældre og andre

Læs mere

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne)

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne) Kære forældre Hermed følger det første forældrebrev i 2014. Selv om vores ambition er, at forældre-brevet udsendes en gang månedligt, kan indholdet være så begrænset, at en enkelt måned udgår Dette var

Læs mere

Hold Øje uge 10. Musik på tværs samme fredag 4/4 om aftenen kl. 17. Generalforsamling d. 23/4 kl. 17.

Hold Øje uge 10. Musik på tværs samme fredag 4/4 om aftenen kl. 17. Generalforsamling d. 23/4 kl. 17. Hold Øje uge 10 Foråret arbejder lige så stille på at bryde igennem. Temperaturen er ikke helt forårsagtig (eller er den) men der er mere lys og dermed forår i luften Det kan mærkes på ungerne på den gode

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Maj 2012 Siden sidst. Orientering omkring planlægningen af næste skoleår Som både skolebestyrelsen og jeg tidligere har været inde på, har det kommende skoleårs planlægning

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Til børn og forældre i Bjerregrav Børnehus/Friskole.

Til børn og forældre i Bjerregrav Børnehus/Friskole. Til børn og forældre i Bjerregrav Børnehus/Friskole. Den ene dag tager den anden. Lidt uhyggeligt. Inden vi får os set omkring, er endnu et skoleår gået. Og samtidig er vi dybt inde i planlægningen af

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2013/2014 Nr. 5 Kalenderen skoleåret 2014 2015 Skolens aktivitetskalender kan ses på forældreintra og skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk/fo Ferieplan for

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 55. Ferieplan for skoleåret 15/16

Nyhedsbrev nr. 55. Ferieplan for skoleåret 15/16 www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 9. oktober 2014 Nyhedsbrev nr. 55 Skolefrugt Efter en pause på et par år, giver vi igen mulighed for, at eleverne på Nørreskov-Skolen kan købe frugt. Vi har

Læs mere

Skraldindsamling 2014

Skraldindsamling 2014 Skolebladet Skraldindsamling 2014 FOLKESKOLEREFORM Som de fleste nok ved, blev folkeskolereformen vedtaget i folketinget sidste år. Det kommer til at betyde ændringer for jeres børn, skole-/hjemsamarbejdet

Læs mere

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev!

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! N Y H E D S B R E V N R. 1 0 2 0 1 4 Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! Årets julekalender Vinder af årets tegnekonkurrence, til brug på forsiden af julekalenderen

Læs mere

KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2009/10 NR. 8

KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2009/10 NR. 8 Højmarkskolen Højmarksvej 16 6670 Holsted tlf: 79 96 51 60 hoejmarkskolen@vejenkom.dk www.hoejmarkskolen.skoleintra.dk KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2009/10 NR. 8 KALENDER FOR MAJ: Mandag

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Center Nyt Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00 Læs, lyt og se klip om: Den nye skole-reform På besøg i Den gamle

Læs mere

UGEBREV nr. 36 uge 21

UGEBREV nr. 36 uge 21 UGEBREV nr. 36 uge 21 Skolefest Tusind tak til alle børn og voksne for en rigtig god skolefest i går aftes. Det var som sædvanligt meget hyggeligt og et flot teaterstykke. Der skal også igen lyde en tak

Læs mere

Vibeke skriver. Vibeke Gaden

Vibeke skriver. Vibeke Gaden Vibeke skriver. Så er et nyt skoleår godt i gang på Kragelund Skole og med det ligeledes en masse nye og spændende ting. Skolen summer af liv og forventninger til ny viden, nye oplevelser og nye venner.

Læs mere

Henrik Weinkouff Skoleleder

Henrik Weinkouff Skoleleder Skolebladet Lucia Nyt skoleblad Som noget nyt vil Torslev Skoles skoleblad udkomme elektronisk. Og vi vil ligge os i selen for at få bladet til at udkomme hver måned, når eleverne er her. Der vil altid

Læs mere

http://www.vestermarie.skoleintra.dk VESTNYT

http://www.vestermarie.skoleintra.dk VESTNYT VESTNYT http://www.vestermarie.skoleintra.dk Hans Rømer Skolen Afdeling Vestermarie Oktober 2014 Indhold:... Kalender... 3 Nyt fra ledelsen... 4 5 Skolernes motionsdag... 6 Billeder fra Ironkid... 7 9

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. X 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? 23459764 23458764 23459723 2. Hvornår rejser Susanne og Peter

Læs mere

Maj står for døren. Og det betyder,

Maj står for døren. Og det betyder, Sidste skoledag for 9.klasserne er ons. d. 28.maj. Billdet her stammer fra 2013. Kontaktblad for Nordvestskolen, Stormarkafdelingen Nr.6 Maj 2014 51. Årgang Maj står for døren. Og det betyder, at de ældste

Læs mere

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012 Tilsynserklæring 21. Tilsynserklæringen, der skal være skrevet på dansk, skal mindst indeholde følgende oplysninger: 1) Skolens navn og skolekode. 2) Navn på den eller de tilsynsførende. 3) Dato for tilsynsbesøg

Læs mere

Forældrekaffe på tirsdag fra 14.30-16.

Forældrekaffe på tirsdag fra 14.30-16. Vi er kommet godt i gang efter ferien - og vi får rigtig tit besøg af de børn, som nu er startet i skole både i vuggestuen og i børnehaven. Som I kan se, er barnevognsskuret næsten klar til at komme i

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. 10. oktober 2014 Vallekilde-Hørve Friskole. Fredagsbrev nr. 796 Næste uge: Uge 42 11. oktober Uge 43 20. oktober 22.-23.oktober 23.oktober 24. oktober Børnenes efterårsferie - Skole og SFO lukket. 9.kl.

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE Hermed en stor velkomst til alle. Jeg håber, I har nydt den gode sommer rigtig meget sammen med jeres børn. Nyansatte Skolen har ansat 3 nye lærere, en børnehaveklasseleder

Læs mere

Velkommen til Brenderup og Omegns Realskoles SFO

Velkommen til Brenderup og Omegns Realskoles SFO Velkommen til Brenderup og Omegns Realskoles SFO Kontakt til Skolevejens SFO Skolevejens SFO Skolevej 25 5464 Brenderup Tlf. 2117 0787 E-mail: via skolens Intra Afdelingsleder Lene Sand Christensen Tlf.

Læs mere

F R I S K O L E N I L E M M I N G U G E 3 8. Kære børn og forældre Lemming 23. september 2016 G L A D E B Ø R N L Æ R E R B E D S T

F R I S K O L E N I L E M M I N G U G E 3 8. Kære børn og forældre Lemming 23. september 2016 G L A D E B Ø R N L Æ R E R B E D S T U G E B R E V E T F R I S K O L E N I L E M M I N G U G E 3 8 Kære børn og forældre Lemming 23. september 2016 G L A D E B Ø R N L Æ R E R B E D S T Ugen der gik: Vi har haft en dejlig uge med almindelig

Læs mere

Bindestregen. Augustenborg Skole SOMMER 2011. Billedcollage fra 6. årgangs sportsuge

Bindestregen. Augustenborg Skole SOMMER 2011. Billedcollage fra 6. årgangs sportsuge Bindestregen SOMMER 2011 Billedcollage fra 6. årgangs sportsuge Augustenborg Skole Bindestregen Skoleblad for Augustenborg Skole Kettingvej 1 a, 6440 Augustenborg Tlf. 88 72 43 55 Fax 88 72 64 26 augustenborgskole@sonderborg.dk

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 5. klasse, dansk/emne 2011/2012

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 5. klasse, dansk/emne 2011/2012 www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 5. klasse, dansk/emne 2011/2012 Hvad skal der ske Ugenr. Hvordan Med hvilket formål

Læs mere

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne)

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne) Kære forældre Er det ikke bare en herlig tid med lyse morgener, fuglefløjt og varme i vejret? selv om vinteren måske ikke har været så hård og lang; så er foråret vel altid ventet med længsel. På skolen

Læs mere

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag Endnu en skøn dag Der bliver lavet drager, dukker og teater på højt tryk. Alle børnene hygger sig sammen med deres venner. Vi har talt med to dejlige unger, Mikkel og Anna, fra 2 og 3 klasse. Mikkel og

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 27. juni 2014 Fredagsbrev nr. 787 Næste uge: 28. juni 10. august 12. august Baunen udlejet Kollegialt samvær I skole igen (søndag) Lærermøde Mærkedag: TILLYKKE TIL JER Kære forældre

Læs mere

UGEBREV nr. 18 uge 51 Årgang 6

UGEBREV nr. 18 uge 51 Årgang 6 UGEBREV nr. 18 uge 51 Årgang 6 Juleferie Så blev det lige pludselig juleferie igen efter en meget hyggelig og god december måned på friskolen. Vi har som sædvanligt været i kirke her til morgen, så vi

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Januar 2012 Siden sidst. Som tidligere nævnt, så har eleverne fra 4. 9. klasse svaret på et spørgeskema, som har dannet grundlag for vores undervisningsmiljøvurdering. Resultatet

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Kære forældre og elever

Kære forældre og elever Kære forældre og elever Jeg sidder her en torsdag aften og skal skrive mit indlæg til månedsnyt hvad skal jeg skrive??? De forskelige teams har skrevet om februar måneds begivenheder, jeg har fyldt huller

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

10. klasse har haft stor fokus på tysk og fysik/kemi.

10. klasse har haft stor fokus på tysk og fysik/kemi. OB-NYT April 2014 Overblik Fra bog til film I uge 14 og 15 har hele overbygningen været i gang med forskellige projekter. 7. og 8. klasse har arbejdet sammen på kryds og tværs i begge uger. Den første

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 20. juni 2014 Fredagsbrev nr. 786 Næste uge: 23. juni 24. juni 25. juni 26. juni 27. juni 28. juni Hjemgruppeuge 4.kl. på tur til København Farvel-fest for Erwin LM besøger 6.kl.

Læs mere

OPLYSNINGSSIDEN INDHOLD

OPLYSNINGSSIDEN INDHOLD SKOLEBESTYRELSEN Forældrevalgte medlemmer: Formand Peter Sædder Christiansen Tlf.: 27580770 Email: peter11@a.cirque.tv Næstformand Jeanette Dea Nørregaard Tlf.: 22620618 Email: jeanette-dea@hotmail.com

Læs mere

Hovedrolle som ung. Mandag d. 31. marts 2014

Hovedrolle som ung. Mandag d. 31. marts 2014 Hovedrolle som ung Helene,4 kl., på 10 år deler hovedrollen med Liv Hermansen,8. kl., og Mie Krogh,9. kl., Selvom hun kun går i 4. kl. er hun en vigtig del af stykket. Hun er dog kun med i starten af stykket

Læs mere

Skolebladet. God sommerferie

Skolebladet. God sommerferie Skolebladet God sommerferie Sommerferie I skrivende stund er der helt stille på Torslev Skole. Forberedelserne til aftenens brag af en dimissionsfest er på plads, og vi glæder os til det sidste hyggelige

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2012/2013 Nr. 4 Kalenderen skoleåret 2012 2013 Skolens aktivitetskalender kan ses på Skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk Ferieplan for skolerne - skoleåret

Læs mere

Skoleåret er jo fyldt med forskellige aktiviteter ud af huset og andre oplevelser, og allerede i den anden uge i september var der fart på.

Skoleåret er jo fyldt med forskellige aktiviteter ud af huset og andre oplevelser, og allerede i den anden uge i september var der fart på. Dec. 2014 NYHEDSBREV Skoleåret 2014/15 er nu rigtig godt i gang. Vi har på Solhverv allerede nået at opleve mange ting i skoleårets første halvdel, så nu glæder vi os til, at alle kan holde en rigtig god

Læs mere

KOSTPOLITIK I UGLEBO.

KOSTPOLITIK I UGLEBO. KOSTPOLITIK I UGLEBO. Baggrund for udarbejdelse af kostpolitik Det har længe været et fælles ønske fra bestyrelsen og personalegruppen at få revideret kostpolitikken. Derfor arrangerede vi(forældrebestyrelsen)

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Håber I får nogle dejlige dage i kommende uge.

Håber I får nogle dejlige dage i kommende uge. Hold Øje uge 6 Så er det vinterferie. Håber I får nogle dejlige dage i kommende uge. Måske bliver man hjemme og hygger måske med en god bog Gratis e- bog vinterlæsning https://gratisborneboger.wordpress.com/

Læs mere

Årsplan for børnehaveklassen 2010/2011

Årsplan for børnehaveklassen 2010/2011 Årsplan for børnehaveklassen 2010/2011 Hvornår? Hvad skal der ske? (Emne) Hvordan? (Form og metode) Med hvilket formål? Andet 32-35 Børnehaveklassen-hvem er vi? Vi arbejder med navne, udseende, hvad kan

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Friskolen i Lemming Lemming Bygade 2a 8632 Lemming 8685 9333 friskolenilemming@mail.dk www.friskolenilemming.dk. Ugebrev 38

Friskolen i Lemming Lemming Bygade 2a 8632 Lemming 8685 9333 friskolenilemming@mail.dk www.friskolenilemming.dk. Ugebrev 38 Friskolen i Lemming Lemming Bygade 2a 8632 Lemming 8685 9333 friskolenilemming@mail.dk www.friskolenilemming.dk Friskolen i Lemming Ugebrev 38 Kære børn og forældre! Lemming d. 18.september 2015 Vi holder

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

Nu, nu er den der - hjemmesiden!

Nu, nu er den der - hjemmesiden! Kildeskolenyt! - f jo ONu nd sne: Nu, nu er den der - hjemmesiden! I denne måned får I Kildeskolenyt! på papir igen, så I kan få at vide, at hjemmesiden endelig er åbnet. Adressen er www.kildeskolen.dk

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2015 Vinterferie. Så er vi nået til uge 7 og skolen holder vinterferie og dermed holder SFO åbent hele dagen. Det har vi annonceret i de sidste par udgaver af Nyhedsbrevet. Vi skal bl.a. i BioHuset og se Min

Læs mere

Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13

Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13 Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13 Det er igen blevet tid til at se tilbage på året der gik og aflægge beretning for Davidskolen. I 2012 blev de nye Natek- lokaler færdige og taget

Læs mere

UGEBREV nr. 77 uge 24

UGEBREV nr. 77 uge 24 UGEBREV nr. 77 uge 24 Årgang 5 Samlæsning På en lille friskole som vores, er det en grundbetingelse, at vi skal samlæse klasserne, så de forskellige årgange har undervisning sammen. Det er en fin ting,

Læs mere

Paradisbakkeskolen Afdeling Nexø. Kong Gustafsvej 10A, 3730 Nexø Tlf.: 56923350 - Fax: 56923351. E-mail: paradisbakkeskolen@brk.dk

Paradisbakkeskolen Afdeling Nexø. Kong Gustafsvej 10A, 3730 Nexø Tlf.: 56923350 - Fax: 56923351. E-mail: paradisbakkeskolen@brk.dk Paradisbakkeskolen Afdeling Nexø Kong Gustafsvej 10A, 3730 Nexø Tlf.: 56923350 - Fax: 56923351 E-mail: paradisbakkeskolen@brk.dk Kære elever og forældre i 6. klasse Med profillinjerne ønsker vi at styrke

Læs mere

Hold%Øje%uge%35.% Jubilæum% %30%år % Det%skal%fejres!%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30!% Kære!alle.!

Hold%Øje%uge%35.% Jubilæum% %30%år % Det%skal%fejres!%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30!% Kære!alle.! Jubilæum% %30%år % Sæt % Det%skal%fejres%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30% Viharplanlagt,atvibruge2dagetiljubilæumsGforberedelser.Alle klasserneforbereder2boder.derbliverbådeaktivitetsgog madboder,derkommerunderholdning,ogsåerderbestiltgodtvejr

Læs mere

Samværs- og aktivitetstilbud

Samværs- og aktivitetstilbud Samværs- og aktivitetstilbud Vores pædagogiske målsætning er at skabe et struktureret miljø, hvor der fokuseres på udvikling, gode oplevelser og en meningsfuld hverdag. Borgerne har vedvarende fysiske

Læs mere

UGEBREV nr. 46 uge 39

UGEBREV nr. 46 uge 39 UGEBREV nr. 46 uge 39 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Vi havde en rigtig god arbejdslørdag, tusinde tak til alle fremmødte. Man kan virkelig se, at der blev lavet en masse. Vi er ved at have så meget

Læs mere

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem 2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem Nr. 1 Nr. 22 N. W. Gadesvej 1 + 22 3480 Fredensborg Tlf. 7256 2600 Fredensborg 2015 Velkommen til LUNDELY FRITIDSHJEM Lundely er et stort fritidshjem og en del af

Læs mere

FORÆLDREOVERTAGELSE - 1.c september 08

FORÆLDREOVERTAGELSE - 1.c september 08 S.20 FORÆLDREOVERTAGELSE - 1.c september 08 Af Dorthe Kirkegaard Thomsen, mor til Alfred 1.c Vi samles i 1.c.s klasseværelse fredag morgen. Sasha har fødselsdag og har en kage med. Så vi ved, der er noget

Læs mere

MØDEINDKALDELSE. Skolebestyrelsesmøde. Børn og Unge - Uddannelse og Læring - Højen Skole. 19.august 2014 19.00. Personalerummet 16.30.

MØDEINDKALDELSE. Skolebestyrelsesmøde. Børn og Unge - Uddannelse og Læring - Højen Skole. 19.august 2014 19.00. Personalerummet 16.30. Emne: Skolebestyrelsesmøde Mødedato 19.august 2014 Mødested/lokale Personalerummet Mødetidspunkt kl. 16.30 Forventet sluttidspunkt kl. 19.00 Deltagere Evt. afbud bedes meddelt til Kontoret Direkte telefonnr.

Læs mere

I dag fredag er det sidste skoledag for tigerne Yes. I fodbold blev det som vanligt en sejr til lærerne (så vidt jeg lige kunne tælle sammen )

I dag fredag er det sidste skoledag for tigerne Yes. I fodbold blev det som vanligt en sejr til lærerne (så vidt jeg lige kunne tælle sammen ) Hold Øje Uge 22. Kort uge og et kort Hold Øje. I dag fredag er det sidste skoledag for tigerne Yes. I fodbold blev det som vanligt en sejr til lærerne (så vidt jeg lige kunne tælle sammen ) Vi er så småt

Læs mere

Kære forældre. 6. december 2013

Kære forældre. 6. december 2013 6. december 2013 Kære forældre Om ikke så længe udrinder kalenderåret 2013; og derfor vil vi gerne indlede denne forældreskrivelse med at udtale en stor tak for jeres store samarbejde og gode involvering

Læs mere

Januar. Vi har i dette nr. af skolebladet beskrevet i billeder hvordan en uge på 1. årgang ser ud

Januar. Vi har i dette nr. af skolebladet beskrevet i billeder hvordan en uge på 1. årgang ser ud N t y d t å o r G Januar Vi har i dette nr. af skolebladet beskrevet i billeder hvordan en uge på 1. årgang ser ud Sidste måneds vinder af konkurrencen blev Tugba og Rikke 9.a tillykke! 2 Løsning: 1. Den

Læs mere

Aktivitetskatalog forår 2015. SifXHof. Holmstrupgård

Aktivitetskatalog forår 2015. SifXHof. Holmstrupgård Aktivitetskatalog forår 2015 SifXHof Holmstrupgård Indhold 1 I det følgende kan du læse om alle de aktivitetstilbud, som SifXHof har til dig i løbet af foråret 2015. Find nærmere beskrivelser af de enkelte

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter Indholdsfortegnelse Side 2: Skolelederen har ordet Side 4: Kalenderen Side 5: Nyt fra Klubben Side 6: Så er der fest i indskolingen Side 7: Rundt på skolen Side

Læs mere

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009 TORSDAGS-NYT 8. oktober 2009 EFTERÅRSFERIE Fredag løber og cykler hele skolen i skolernes årlige motionsløb. Det er en dejlig begivenhed, som viser Hvinningdalskolens elever som særdeles aktive i forhold

Læs mere

UGEBREV nr. 58 uge 02

UGEBREV nr. 58 uge 02 UGEBREV nr. 58 uge 02 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Det var rigtig rart at se alle børn og voksne igen efter en god lang juleferie. Alle er mødt op med godt humør, så vi har haft en fin første uge

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

27. Påskeferie/ åbent. Vuggehaven Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uge 9 1. Uge 10 4. Udeformiddag Uge 11 11. Udeformiddag Uge 12 18.

27. Påskeferie/ åbent. Vuggehaven Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uge 9 1. Uge 10 4. Udeformiddag Uge 11 11. Udeformiddag Uge 12 18. Månedsnyt marts 2013 Jubiii vi får en ny medarbejder Grundet vores flotte børnetal, har vi nu kunnet udvide vores personalegruppe med en pædagogstilling på 37 timer. Vi har fundet den helt rigtige til

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl. 18.30 20.00 Programmet for aftenen: 1. Næstformand i skolebestyrelsen Susanne Grunkin byder velkommen 2. Skoleleder Kirsten Kryger giver

Læs mere

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1 [FORFATTERENS NAVN] 1 Nyt fra SFO Bakkeskolen Personale: Vi siger tak for tiden her til Anita og Jesper, som har været studerende. Anita og Jesper ønskes stor fornøjelse med udfordringerne fremover. Vi

Læs mere

Ugebrev 13 Indskolingen 2015

Ugebrev 13 Indskolingen 2015 Ugebrev 13 Indskolingen 2015 Fælles info: Kære forældre i indskolingen. Tak for en rigtig hyggelig bedsteforældredag! Sikke et stort fremmøde og sikke en hyggelig stemning. Vi er rigtig glade for den store

Læs mere

www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev August/september Dus Mellervang Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst

www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev August/september Dus Mellervang Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst Nyhedsbrev August/september Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge Fastelavn. Fredag den. 28. februar afviklede vi fastelavn i SFO. Det blev som vanligt en sjov, hektisk og hyggelig dag. Børnene er jo noget oppe og køre sådan en dag, men vi har fundet en god form (syntes

Læs mere

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik Den farefulde færd Den 24. april 2014 øvede Rønnebæk skoles musicalhold på deres stykke den farefulde færd, som Therese Flensbak har skrevet, både manuskript og sange. Skuespillet handlede om tre dovne

Læs mere

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 1. Sang og velkomst 2. Orientering fra skolen v. Palle Fogh 3. Orientering fra bestyrelsen v. Marie N. 4. Præsentation af Marietta,

Læs mere

Vi leger lege. Vi har leget To mand frem for en enke. Det var ikke særligt sjovt, for vi har leget legen mange gange før. Så blev legen kedelig.

Vi leger lege. Vi har leget To mand frem for en enke. Det var ikke særligt sjovt, for vi har leget legen mange gange før. Så blev legen kedelig. #oldschool1962 På opdagelse i 1962 Alle mine kyllinger, Bro bro brille og To mand frem for en enke er alle en del af de lege, som workshop 6 omhandlede. Skolegården var fyldt med smilende piger med røde

Læs mere

Checkliste: H.C.Andersen-emne på hele skolen 21 værksteder. Heraf vores om eventyrslotte. Kopiere Fyrtøjet. Mælkekartoner. Lim.

Checkliste: H.C.Andersen-emne på hele skolen 21 værksteder. Heraf vores om eventyrslotte. Kopiere Fyrtøjet. Mælkekartoner. Lim. H.C.Andersen-emne på hele skolen 21 værksteder. Heraf vores om eventyrslotte. Checkliste: Kopiere Fyrtøjet Mælkekartoner Lim Limstifter Store stykker rødt papir Forskellige farver karton Stofrester til

Læs mere

Rengøring: Uge 47: bh.kl: Agnes 1.-2. Kl: Søren 3.kl: Nickolas Uge 48: bh.kl: Andreas 1.-2. Kl: Tilde 3.kl: Selma.

Rengøring: Uge 47: bh.kl: Agnes 1.-2. Kl: Søren 3.kl: Nickolas Uge 48: bh.kl: Andreas 1.-2. Kl: Tilde 3.kl: Selma. Ugebrev 48 Indskoling mandag 26.nov-fredag d.30.nov Kære forældre i indskolingen: De første nisser har indfundet sig - vi gør ellers hvad vi kan for at holde dem hen til næste fredag, hvor vi holder bedsteforældredag.

Læs mere

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 Så er endnu et skoleår ved at være gået. Hvor blev det år lige af!!!! Det er fantastisk dejligt vejr, solen skinner og børnene hygger sig i skolegården.

Læs mere

Overbygningen på Hærvejsskolen

Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen er en selvstændig afdeling, der består af 7., 8. og 9. årgang samt specialklasser. Overbygningen har den samme vision som resten af Hærvejsskolen: Vi lægger

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Musikskolen. frivillige undervisningstilbud. Sæson 2015-16. Tilmelding senest 1. juni. af 9

Musikskolen. frivillige undervisningstilbud. Sæson 2015-16. Tilmelding senest 1. juni. af 9 Musikskolen frivillige undervisningstilbud Tilmelding senest 1. juni Sæson 2015-16 af 9 Velkommen Undervisere Kåre Tórður Anette Det er mig en stor glæde, at kunne byde velkommen til en ny sæson i Musikskolen

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. 3. februar 2017 Vallekilde-Hørve Friskole. Fredagsbrev nr. 892 Næste uge: Mærkedag: 6. februar 7. februar 8. februar 9. febraur UU-vejleder 8.kl. - kl. 12.15 Fagcafé 7.-8.-9.kl. Hans + Tine kursus Fagcafé

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 20+21+22 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 20+21+22 2015 Grundlovsdag. Skolen har lukket Grundlovsdag, fredag den 5. juni. SFO har derfor åbent fra 06.15 til 12.00, idet der kun er tale om en ½ arbejdsdag/fridag! Husk i øvrigt at 5. juni også er Fars dag! Travl

Læs mere

Nyt tilbud for alle børn 2 tirsdag om måneden: Fællesfødselsdagstur for august og september:

Nyt tilbud for alle børn 2 tirsdag om måneden: Fællesfødselsdagstur for august og september: Nyt tilbud for alle børn 2 tirsdag om måneden: Resten af dette skoleår har vi bestemt at vi vil til at have noget fast på programmet de to første tirsdage i hver måned. Vi vil have hhv. et bevægelsestilbud

Læs mere

Info folder Bikuben 2013. Info folder om Bikuben 2013

Info folder Bikuben 2013. Info folder om Bikuben 2013 Info folder om Bikuben 2013 1 Indholdsfortegnelse: Praktiske oplysninger s. 3 Åbningstider s. 3 P-plads-forhold s. 3 Usynlige grænser s. 4 ForældreIntra s. 4 Fravær s. 5 Ferie s. 5 Mad s. 5 Eftermiddagsmad

Læs mere

Nyhedsbrev Børnemiljøet

Nyhedsbrev Børnemiljøet Nyhedsbrev Børnemiljøet Ejerslykkeskolen. December 2014 2. Planperiode. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Børnekonventionen

Læs mere

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk 15/16 Sparkær Skole & SFO/Klub Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk Velkommen til Sparkær skole og SFO/Klub Vi vil med denne lille folder give jer

Læs mere

Arrild Privatskole og Børnehuset

Arrild Privatskole og Børnehuset Nyhedsbrev 24/2017 Nyt fra Børnehuset. Blå Gruppes Discofest Fredag den 2.juni holdt Blå Gruppe (langt om længe ) discofest. Børnene havde glædet sig meget. Vi hyggede med velkomstdrink, lækkert mad +

Læs mere

Et nyt Børne- og Familiehus. Vi vendte efter en lang og dejlig sommerferie tilbage til et nyt hus med flere børn og færre voksne - det lyder da

Et nyt Børne- og Familiehus. Vi vendte efter en lang og dejlig sommerferie tilbage til et nyt hus med flere børn og færre voksne - det lyder da Nyhedsbrevet Årgang 16 - Nr. 5 - September 2010 Sommeren I dette nummer af Nyhedsbrevet vil vi forsøge at samle op på sommerens mange gode og glade oplevelser. Vi bliver nødt til at spole filmen helt tilbage

Læs mere

Referat af deltagerrådsmøde, fredag den 10. april 2015, kl. 9.00-10.00

Referat af deltagerrådsmøde, fredag den 10. april 2015, kl. 9.00-10.00 Greve afdeling Referat af deltagerrådsmøde, fredag den 10. april 2015, kl. 9.00-10.00 Til stede: Bygge og Anlæg: Sara og Jannick M. Film og Foto: Victor Kvintel, Danni Andersen og Kiwi Jagne Pædagogik

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

UGEBREV nr. 35 uge 20

UGEBREV nr. 35 uge 20 UGEBREV nr. 35 uge 20 Skolefest Lige nu arbejdes der på højtryk for at stable et fantastisk teaterstykke på benene til skolefesten på torsdag. Programmet for skolefesten ser således ud: 18.15 Børnene møder

Læs mere

Nyhedsbrev uge 24-2013. Vandkamp i børnehaven Vandkamp 1-1-2-dag Kalender, kontakt mm. Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave Side 1 af 9

Nyhedsbrev uge 24-2013. Vandkamp i børnehaven Vandkamp 1-1-2-dag Kalender, kontakt mm. Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave Side 1 af 9 Nyhedsbrev uge 24-2013 Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Vandkamp i børnehaven Diverse INFO Børnedyrskue Fortælling Side 6 Side 9 Børnehaven Vandkamp 1-1-2-dag Kalender, kontakt mm Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole

Læs mere