Bosniske pensionister som aktive medborgere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bosniske pensionister som aktive medborgere"

Transkript

1 Bosniske pensionister som aktive medborgere Egenomsorg og forældreansvar Evaluering af 1 uges særligt tilrettelagt højskoleophold på Familiehøjskolen Skærgården i samarbejde med EGV Fonden & IntegrationsForum Fyn. Udarbejdet af Jacob Lundgaard/IntegrationsForum Fyn 1

2 Bosniske pensionister som aktive medborgere Egenomsorg og forældreansvar 1 uges særligt tilrettelagt højskoleophold Muliggjort af EGV fonden, IntegrationsForum Fyn, den bosniske klub Sevdah, Familiehøjskolen Skærgården og Glamsbjerg Kommune, samt efterfølgende Odense Centralbibliotek, forfatter Kirsten Brun og Netværkskontakten i Odense m.fl. Evaluerende forløbsbeskrivelse af et unikt projekt med et usædvanligt resultat 2

3 INDHOLD 1. Resumé 4 2. Baggrund og finansiering Forforståelse: Tilhørsforhold, identitet og hjemlighedsfølelse Projektets organisering, formål, aktivitet og metode Projektets formål: Integration og medborgerskab sundhed og egenomsorg Planlagt indhold og aktiviteter, samt anvendte metoder Højskoleopholdet: Hvilke aktiviteter og hvilke resultater? Dagbogsnotater og kommenterende vurderinger Evaluering og konsekvenser af projektet bæredygtighed Foredrag med Kirsten Brun Odense Centralbibliotek Ny forening på vej hvad projektstøttemidler også kan føre til! Afslutning 38 3

4 1. RESUMÉ Projekt Bosniske pensionister som aktive medborgere kom i stand gennem et samarbejde mellem IntegrationsForum Fyn, der en forening for professionelle integrationsaktører, og den bosniske fritidsforening Sevdah, hvorfra enkelte medlemmer og deres ægtefæller etablerede et omfattende netværk af kursistinteressenter. BAGGRUND Projektet blev muliggjort af en bevilling fra EGV Fonden på kr , udstrakt medfinansiering fra Familiehøjskolen Skærgården og den daværende Glamsbjerg Kommune, der ydede deltagerstøtte, samt frivilligt arbejde fra IntegrationsForum Fyn. Hvis man ser bort fra kontakten til den nærmeste familie og social og sundhedsmyndighederne i Danmark, har kursisterne på højskoleopholdet blot haft sporadisk kontakt med andre bosniere; ensomhed har derfor været en væsentlig faktor i kursisternes danske medborgersituation, hvilket har resulteret i fortsatte og invaliderende somatiske og psykiske belastninger. Når et sådant forløb skal gennemføres og evalueres, må det derfor anskues med særlig forståelse for bosniske flygtninges hjemliggørelses og identitetsstrategier set i lyset af de samfundsmæssige vilkår, de udspiller sig i i Bosnien såvel som i Danmark. Midt i 1990 erne befandt ca bosniere sig i danske flygtningelejre under en særlov om midlertidig opholdstilladelse. At genskabe sig en meningsfuld livsorden ud fra vilkår som flugt, tilfangetagelse, tortur, tab og flygtningestatus har været den uomgængelige livsudfordring for de fleste af projektets deltagere. De bosniske familiers identitets og positionsmæssige udgangspunkter var meget forskellige såvel socialt som politisk i det danske samfund såvel som i det bosniske. Denne forskellighed indebar nødvendigheden af at balancere integrationsprocesserne på en måde, der var acceptabel i forhold til forestillinger om bosniskhed og danskhed. 4

5 Således kom de bosniske flygtninge til at indtage en ambivalent position i dansk og i bosnisk sammenhæng, og på dette skrøbelige og uigennemsigtige fundament skulle nye tilhørsforhold bygges op. Udvikling af nye tilhørsforhold kræver kapacitet for reetablering af hverdagsrutiner, social orden og nye sociale relationer og positioner samt en følelse af at blive anerkendt som en værdifuld del af samfundet personlig og kollektiv evne til socialt entreprenørskab og/eller akademisk ballast for forestillinger om hverdagsliv. Den ældre generation er uafladeligt bundet af fortiden i hjemlandet. FORMÅLET Med dette projekt er det formålet at arbejde med at give den ældre bosniske generation en bedre forståelse af det samfund, de befinder sig i nu; deres umiddelbare muligheder, samt de muligheder, som børn og børnebørn har at arbejde med. Formålet er således at styrke den ældre generations integrationsproces i det danske samfund generelt og dermed indirekte at styrke den yngre generations integration i den danske kultur og i det danske samfund. Den enkelte medborgers eget ansvar for at bidrage til det fælles kan også komme til udtryk i evnen til egenomsorg og social trivsel, og det er visionen, at viden og illustrative oplevelser kan give den enkelte kursist særlig baggrundsforståelse, motivation og glæde ved aktivt medborgerskab. Projektet som ramme for styrkelse af evne for egenomsorg med den sociale trivsel som dynamo: Torsdag d. 12. april 2007: Aslans åbenbaring skete denne aften. Han er relativt alvorlig syg og har forgæves, i samarbejde med læge og familie, forsøgt at holde op med at kæderyge den største forandringsmulige trussel mod hans helbred. Mens han nu på fjerdedagen sidder bænket omkring bordet med 10 andre mænd og kvinder, svor han med ét for den samlede gruppe mennesker, der chokeret holdt inde med deres ivrige samtaler, at fra dette øjeblik, ville han aldrig mere hverken rulle eller tænde en cigaret! Og her, et par måneder efter kursets afslutning, ryger Aslan fortsat ikke! 5

6 AKTIVITETERNE Aktiviteterne på højskolen bestod af to søjler: ekskursioner og socialt samvær på en familiehøjskole, der har unikke faciliteter med egne lejligheder, fælles dagligstuer, køkkener, samt fiske og badesø i smukke naturrige omgivelser. Køkkenpersonalet blev samarbejdspartner omkring den vigtige kost, og ved lørdagens festlighed overtog bosnierne køkkenet og lavede mad til hele højskolen med personalet som ivrige og begejstrede lærlinge. Ekskursionerne gik til Dansk Museumscenter for Tekstilindustri og design i Herning, Esbjerg havn og by, kartoffelavlergårde ved Varde og Den Gamle By i Aarhus med efterfølgende indkøb til lørdagens festmåltid i Bazar Vest i Brabrand. Indimellem blev der gennemført temaformiddag omkring denne projektansøgnings noget bombastiske påstande om bosnieres ensomhed, passivitet og separation i Danmark, og til undertegnedes overraskelse blev påstandenes validitet understreget med mange eksempler fra hverdagen. Det opfordrede til samtale om, hvordan vi eventuelt kunne handle på denne åbenlyse frustration, og da efterspørgsel om en dagsåben aktivitetsklub i Odense i den grad vandt gehør, som svaret på de udtrykte behov, blev kursisterne øjeblikkeligt bedt om at holde fællesmøde og vælge en repræsentativ komité, der kunne forvalte den samlede gruppes interesser og behov overfor IntegrationsForum Fyn (som de projektansvarlige). Siden er der blevet afholdt møder i Odense og nedsat arbejdsgrupper, der, med støtte fra IntegrationsForum Fyn og Netværkskontakten, samt særligt kompetente frivillige (heriblandt forfatter m.m. Kirsten Brun), i skrivende stund er i gang med at udarbejde grundlaget for oprettelse af foreningen Aktive Bosniske pensionister. Foreningens stiftende generalforsamling vil blive afholdt onsdag den 19. september 2007 på Fyns Pædagogseminarium, hvor rektor og tidligere FN udsending i Bosnien, Lars Lynge bliver dirigent (Lars Lynge taler tillige serbokroatisk). Kursisterne lagde desuden vægt på, at tilbagevendende højskoleforløb som dette ville skabe permanent forstærket livskraft, og Familiehøjskolen Skærgården vil, så vidt det er dem muligt, forvalte dette ønske. 6

7 Før kursets begyndelse blev der indgået et samarbejde mellem IntegrationsForum Fyn og Odense Centralbibliotek omkring forfatteraften med Kirsten Brun, der på Gyldendals forlag har udgivet bogen Udsendt, hvis indhold tager afsæt i forfatterens oplevelser som udsendt for Dansk Flygtningehjælp i Bosnien. Kirsten Brun er nu på vej gennem en mastergrad i rehabilitering, men da hun i de sidste 20 år har arbejdet med flygtninge og tillige været leder af et fynsk asylcenter, er hun en relativ kendt skikkelse, hvorfor det vakte helt ubeskrivelig begejstring, da det blev kundgjort, at hun ville komme til festen om lørdagen og gøre os selskab lige til den næste dag. Da Hadzo Klipo en af de ledende medarrangører medrivende fortalte om Kirsten Bruns metier og personlige indsats for det bosniske folk, var vi mange, der på den solbeskinnede forårsgrønne græsplæne forstemmedes på den gode måde, hvor sorg og kærlighed, bortgang og overlevelse smelter sammen til varmende melankolsk samhørighed. Foredraget på Odense Centralbibliotek blev afholdt d. 24. april med 60 tilhørere, og det bør bemærkes, hvorledes en af de professionelle bibliotekarer ved efterfølgende evaluering i IntegrationsForum Fyns bestyrelse, var blevet ganske chokeret over, hvor stor betydning det havde for så mange mennesker, at de pludselig blev anerkendt, set og villet som enkeltindivider og som gruppe i Danmark. DET SOCIALE RUM Samtalerne, fiskeriet i søen, kortspillene, gåturene, de lange fortællinger fra belejringerne i de omringede bosniske enklaver, flugten, opholdene i KZ lejrene, savnet, længslen, vemodet og nok så meget det sjove, grinene og de uhørt muntre og kurtiserende sange udgjorde sammen med dansene og det altid nærværende godmorgen og godnat sjælen bag den lærende aktivitet, der kittede den nærende fællesskabsfølelse sammen. EVALUERING Efterfølgende blev forespurgt om, hvorvidt arrangementet burde have været tilrettelagt anderledes, og kommentarerne var, at man gerne ville have haft mere samvær med de (søde) danske langtidskursister og at turene var lidt for lange for de syge og krigsmærkede. 7

8 Ekskursionerne var gode, men destinationerne kunne principielt have været alle mulige andre, netop fordi højskolens valg og involvering i sig selv er lærende mht. dansk kultur og tradition medarbejdernes nærvær koblet sammen med deres funktion som værdibærere gav stoffet formidlingskraft ikke omvendt. Evalueringsspørgsmålet blev efterfølgende besvaret af to kursister: Opholdet i Herning har vist os, hvor stort et behov vi har for socialt samvær og velorganiserede fælles aktiviteter. Vores alder og helbredsmæssige tilstand (psykiske og fysiske) tillader os ikke de store fysiske aktiviteter, men dét at vi var sammen, den følelse af fællesskab, var nok til at vi følte os godt tilpas. Samtaler, hvorigennem man kunne udveksle meninger om mange forskellige emner, såsom sygdom, sorg (mange af os har mistet ægtefæller), samt de fælles korte udflugter, korte gåture, sevdalinka (gamle bosniske folkesange) betød meget. Samvær med de danske familier, som også opholdt sig på højskolen, var en højst givende og kærkommen oplevelse, hvor vi kunne mærke andres varme ord og forståelse. Hele opholdet i Herning tydeliggjorde ét ønske: at have flere lignende oplevelser, flere muligheder for at komme lidt væk fra hverdagens ensomhed og isolation. Det var en forfriskende oplevelse at være i Herning, og vi har et ønske om at komme tilbage dertil. Skrevet af Enisa og Ahmed Avdagic Det er et eksistentielt grundvilkår, at når mennesket lever i en verden, der opleves som fælles, skabes tilknytning eller tilhørsforhold, som samtidig er identitetsskabende og dermed meningsgivende. At (blot) en uges højskoleophold kunne kapitalisere den sociale tomhed gennem højskoleformes og de gode faciliteters særlige værdi, hvor det totale sociale rum skaber sine helt egne lidenskabelige fællesskabsfølelser, der rækker udover, hvad man på forhånd kan tilrettelægge og forstille sig muligt, giver næring til fremtiden, og det er i lyset af dilemmaerne som bosnisk flygtning i Danmark, at man bør forholde sig til aktiviteterne og vurderingerne af værdifuldheden ved projektet Bosniske pensionister som aktive medborgere. 8

9 Projekt Bosniske pensionister som aktive medborgere gav 32 bosniske pensionister en kæmpeoplevelse af glæde, samvær, netværk, viden og en meget stor følelse af fællesskab som værn mod den daglige og nedbrydende ensomhed. Projektet løste et ensomhedsproblem, der i samme moment blev transformeret til formuleringer og forestillinger om fremtidens handlemuligheder, hvis iværksættelse allerede er sat på skinner. Og hvis det vil lykkes for foreningen Aktive Bosniske Pensionister at finde midler til lokaler, vil det som det var tilfældet ved foredraget med Kirsten Brun på Odense Centralbibliotek give aktivitet til langt, langt flere bosniske pensionister på Fyn BOSNISK DANSK FORENING FOR AKTIVE PENSIONISTER Foreløbig er der bl.a. formuleret følgende oplæg til vedtægter til den stiftende generalforsamling: Forudsætninger for målvisioner: For at forstå, hvor stor behovet er for oprettelse af denne forening, må man lave en kort analyse af det, som det bosniske folk har været igennem i Danmark. Vi har alle været igennem disse tre vigtige faser: 1. Den første og sværeste fase var da vi lige kom til Danmark og blev sat til at bo i flygtningelejre. Dér tilbragte vi over 3 år under meget svære forhold, men vi havde noget at trøste os med: Vi var sammen! 2. Da vi fik asyl, blev den modtaget med stor glæde, og vi søgte at flytte væk fra flygtningelejrene hurtigst muligt og ind i vores egne lejligheder. Vi var i den tro, at alting ville vende tilbage til det normale, og at vi kunne leve ligesom i Bosnien. Men efter noget tid blev mange af os ensomme; børnene flyttede hjemmefra, folk mistede venner, nogle mistede ægtefæller. Nu er vi alle kommet til fase 3 3. hvor mange føler et behov for selskab, sammenhold, at være omkring andre. Det sværeste er at være alene i et fremmed land. Formål og visioner: Foreningen vil være multi etnisk og multi kulturel. Formålet er socialt samvær på tværs af grænser, udveksling af erfaringer, berigelse af folks liv gennem opnåelse af dybere indsigt i hinandens kulturer. 9

10 Foreningens mål er socio humane: Det humane aspekt er det vigtigste: At alle de bosniere, som lever spredt rundt omkring på Fyn, kan få et sted, hvor de kan have socialt samvær og opbygge sociale netværk. Folk skal have en mulighed for at komme væk fra den isolation og ensomhed, de er i nu. Udflugten til Herning viste netop, at alle 32 deltagere havde et ønske om og et behov for at have et sted, hvor de kan være sammen på en konstruktiv måde; hygge sig, drikke en kop kaffe, deltage i fælles aktiviteter. Denne forening kan på en måde erstatte folks mistede huse, familie og venner, og være et nyt fælles hjem for dem. De, som er syge og ikke har mulighed for at komme ud af deres bolig, kan få hjemmebesøg, så de også føler sig som en del af fællesskabet, og hvor man kan yde dem konkret hjælp. Det andet mål, som er lige så vigtigt, er at børn og børnebørn af pensionister tager del i arbejdet i og omkring foreningen til gavn for alle: At man bevarer og viderefører de ældres store erfaring og viden til de unge, og at man bevarer modersmålet. Vigtigheden af modersmålet bliver forklaret på Danmarks Radios hjemmeside d. 15/ Hvis foreningen opstår og får mulighed for at udøve sit virke, dvs. hvis man finder egnede lokaler, vil foreningen selv organisere aktiviteter efter medlemmernes ønsker, behov og muligheder. Vi har allerede egnede folk til at stå for denne del. Iblandt pensionisterne er der uddannede og dygtige mennesker med mange forskellige baggrunde: Sport, journalistik, uddannelse af børn og unge, kultur og håndarbejde. Disse folk vil sætte deres viden og evner til rådighed for foreningen. Udarbejdet af Enisa og Ahmed Avdagic AFSLUTNING Projekt Bosniske pensionister som aktive medborgere blev i sandhed et unikt projekt med et usædvanligt resultat for de 32 deltagende bosniske kursister, samt for os danskere, der havde det privilegium at blive inkluderet i oplevelsen og fællesskabet. 10

11 2. BAGGRUND OG FINANSIERING Projekt Bosniske pensionister som aktive medborgere kom i stand på IntegrationsForum Fyns initiativ, fordi man i forbindelse med hjemmebesøg under evaluering af Pigehøjskole på Brenderup Højskole i 2005 stiftede bekendtskab med ældre bosniske krigsflygtninge, der pga. traumatisering og følger af tortur kun i ringe grad har kunnet blive integreret. En bevilling fra EGV Fonden på kr , udstrakt medfinansiering fra Familiehøjskolen Skærgården og den daværende Glamsbjerg Kommune, der ydede deltagerstøtte, samt frivilligt arbejde fra IntegrationsForum Fyns side, muliggjorde projektets gennemførelse. Efterfølgende opsøgende kontakt til den bosniske forening Sevdah synliggjorde på et medlemsmøde, at isolationsproblematikken var et generel fænomen, og via enkelte medlemmers (og ægtefællers) enestående organiserede aktivitet og netværksarbejde skabtes kontakt til deltagerne. Ensomhed eller sporadisk kontakt med andre bosniere har været mange af disse danske medborgeres situation med fortsatte og invaliderende somatiske og psykiske belastninger til følge. Andre deltagere har inden dette projekt opnået en operationel integration, men for dem alle gælder det, at de lever i et parallelsamfund med konstante identitetsdilemmaer. 2.1 FORFORSTÅELSE: TILHØRSFORHOLD, IDENTITET OG HJEMLIGHEDSFØLELSE Når et sådant forløb skal gennemføres og evalueres, må vi anskue det med forståelse for bosniske flygtninges hjemliggørelses og identitetsstrategier 1 set i lyset af de samfundsmæssige vilkår, de udspiller sig i i Bosnien såvel som i Danmark. Det er et eksistentielt grundvilkår, at når mennesker lever i en verden, der opleves som fælles, skabes tilknytning eller tilhørsforhold, som samtidig er identitetsskabende og dermed meningsgivende. 1 Benævnelsen hjemliggøreslesprocesser udtrykker måder, hvorpå den enkelte arbejder sig hen imod følelsen af at høre til og være hjemme. 11

12 FLYGTNINGELEJRE OG GENSKABELSE AF SOCIAL ORDEN Midt i 1990 erne befandt ca bosniere sig i danske flygtningelejre under en særlov om midlertidig opholdstilladelse. At genskabe sig en meningsfuld livsorden ud fra vilkår som flugt, tilfangetagelse, tortur, tab og flygtningestatus har været den uomgængelige livsudfordring for de fleste af projektets deltagere. De bosniske familiers identitets og positionsmæssige udgangspunkter var meget forskellige såvel socialt som politisk i det danske samfund såvel som i det bosniske. Denne forskellighed indebar nødvendigheden af at balancere integrationsprocesserne på en måde, der var acceptabel i forhold til forestillinger om bosniskhed og danskhed. I flygtningelejrene var de hjemliggørelsesprocesser, der fandt sted bl.a. forbundet med den danske "ikke integrations og midlertidighedspolitik", hvis hovedmål var repatriering. Derfor blev det væsentligt for hjemliggørelsesprocesserne i de danske flygtningelejre, hvad der skete i Bosnien med den spirende nationalisme, nye definitioner af bosnisk patriotisme og måder hvorpå flygtninge blev omtalt i de bosniske medier. Det betød i praksis skabelsen af en udiskuterbar nationalistisk bosnisk patriotisme koblet med en definition af repatriering som det eneste legitime ønske. Derudover intensiverede det afstandtagen fra ikke muslimske bosniske flygtninge i lejren, som allerede på grund af krigens gang mistænkeliggjordes, samt en dominerende forestilling om, hvad det ville sige at være en "rigtig patriotisk bosnier". Alle disse sociale praktikker skulle med andre ord ses i lyset af forsøg på at imødegå en forventelig tilbagevenden til Bosnien og Hercegovina. Den udbredte opfattelse af danskhed som synonym med enshed og lighed placerede bosniske flygtninge øverst i indvandrerhierarkiet. Denne situation var medvirkende til, at bosnierne på den ene side undveg nære sociale relationer med danskere, i hvilke evt. forskelle ville komme i spil, og da disse forskelle blev fortolket som kulturelle, brød det med forestillingen om, at bosnierne var ligesom os". Derudover ledte denne forestilling af bosnierne som værende "ligesom os" til undgåelse af og til tider direkte afstandtagen fra andre indvandrere/flygtninge og andre muslimer, med hvem bosnierne delte social kategori, men som er placeret andre og mindre privilegerede steder i indvandrerhierarkiet. Dette blev fortolket som et udtryk for bosnisk arrogance, indbildskhed eller ligefrem racisme, men kunne i stedet anskues som et udtryk for en succesfuld tilpasning af 12

13 bosnierne ind i forestillingen om danskhed, der fungerer på baggrund af kategorierne dansk/ikke dansk, og som er medvirkende til at regulere tilhørsforhold og eksklusions og inklusionsmekanismer i den danske velfærdsstat. Endelig blev de bosniske flygtninge placeret i en ambivalent position i relation til deres oprindelsesland. På den ene side følte de sig ikke som en rigtig del af det bosniske os", der bl.a. blev skabt som modbillede til dem, der var flygtet. På den anden side blev de misundt deres mere attraktive levestandard, sikkerhed og deres lette liv. Således kom de bosniske flygtninge til at indtage en ambivalent position, både set i dansk og i bosnisk sammenhæng, og på dette skrøbelige og uigennemsigtige fundament skulle nye tilhørsforhold bygges op. KAPACITET FOR REETABLERING AF TILHØRSFORHOLD Udvikling af nye tilhørsforhold kræver kapacitet for reetablering af hverdagsrutiner, social orden og nye sociale relationer og positioner samt en følelse af at blive anerkendt som en værdifuld del af samfundet personlig og kollektiv evne til socialt entreprenørskab og/eller akademisk ballast for forestillinger om hverdagsliv. Tilhørsforhold er relative og dynamiske. De skabes og genskabes, nedbrydes og genopbygges i den enkelte, i familierne og gennem de synlige og mindre synlige politisk korrekte forståelser af rigtigt eller forkert. Mennesker, der har mistet deres "hjem", er i dette lys nødsaget til at revidere deres opfattelse af tilhørsforhold og kontinuerligt arbejde sig hen imod nye former for hjemlighed. Flygtninge er synlige og mærkede bærere af det menneskelige behov for forankring og dét i en overvældende mangfoldighed af foranderlige og slørede værdiopfattelser såvel her som der! 2 2 Bl.a. inspireret af cand. scient. anth., Kristina Gruneberg, der som PHD stipendiat undersøgte forholdet mellem konstruktioner og forhandlinger af tilhørsforhold på den ene side, og de specifikke sociokulturelle og politiske sammenhænge som en gruppe bosniske flygtningefamilier er en del af og bevæger sig igennem over tid på den anden. 13

14 3. PROJEKTETS ORGANISERING, FORMÅL, AKTIVITET OG METODE Deltagerantal: 32 Projektvarighed: 1 uge fra mandag den 9.april til søndag den 15. april Desuden tilføjedes foredrag i samarbejde med Odense Centralbibliotek tirsdag d. 24.april Forfatter Kirsten Brun fortalte om begivenhederne bag og tilblivelsen af romanen Udsendt (Gyldendal 2006) med deltagelse af 60 tilhørere. Projektansvarlig: IntegrationsForum Fyn v/ Formand Jacob Lundgaard Privat: Segelckesvej 6, 1. Sal, 5000 Odense C Mail: Foreningen IntegrationsForum Fyn blev oprettet i 2004 med det særlige formå at fremme og styrke den fælles integrationsindsats på Fyn, hvorfor målgruppen er de fynske kommuner, statsinstitutioner samt øvrige interessenter, der beskæftiger sig med integration i teori og praksis. IntegrationsForum Fyn knytter erhvervsfaglige kontakter mellem ansatte, der arbejder med integration, hvorigennem erfaringer udveksles, gensidig inspiration gives og samarbejde indgås til gavn for den samlede integrationsindsats på Fyn. Bestyrelsesarbejdet fungerer desuden som en eksklusiv netværksgruppe med alsidige professionsbaggrunde og helt forskellige tilgange til integrationsarbejdet. Samarbejdspartnere: Klub Sevdah Filosofhaven 42, 3. Sal, 5000 Odense C v/ Formand Faruk Pekaz Mail: 14

15 Den bosniske forening SEVDAH blev stiftet den 11. september Foreningens formål er at være et samlingssted for alle med interesse for Bosnien, samt formidle oplysning om Bosnien. Foreningen er upolitisk. Den bygger på historiske, kulturelle og traditionelle værdier hos bosniere bosat i Danmark med det formål at styrke: 1. Det sociale element imellem bosnierne 2. Bedre integration i det danske samfund 3. De bosniske traditioner i form af musik, dans, sportsaktiviteter, bingo, skak, kortspil osv. Familiehøjskolen Skærgården Skærgårdsvej 23, 7400 Herning Familiehøjskolen Skærgården blev valgt som samarbejdspartner, fordi skolens forstander Torkild Larsen, cand. mag i religion og socialantropologi, gennem ca. 10 år inden sin nuværende ansættelse dels har arbejdet som konsulent for Dansk Flygtningehjælp i Fyns, Vejle og Sønderjyllands amter inden for kultur, fritids og informationsområdet, og dels har arbejdet som centerleder for Beredskabsstyrelsen Fyn som leder af store dele af organisationens asylcenterdrift. Familiehøjskolen Skærgårdens leder har derfor en stor erfaring med den type arbejde, som dette projekt kræver. Derudover har skolen egen socialrådgiver med mange års erfaring i at vejlede og støtte mennesker med flygtninge og indvandrerbaggrund i deres integrationsproces her i landet, ligesom man råder over unikke boligforhold for netop denne gruppe af kursister PROJEKTETS FORMÅL: INTEGRATION OG MEDBORGERSKAB SUNDHED OG EGENOMSORG De fleste større flygtninge og indvandrergrupper kommer fra en kulturel baggrund, hvor den ældre generation spiller en central rolle for den yngre generations valg af arbejde, uddannelse, ægtefælle etc. Ved mødet med den danske kultur, hvor man fra barnsben opdrages til at vælge selvstændigt, har dette faktum i en lang række tilfælde givet meget alvorlige personlige konflikter og i en del tilfælde har de været med ulykkelig udgang. Med dette projekt er det formålet, at arbejde med at give den ældre generation en bedre forståelse af det samfund, de befinder sig i nu, deres muligheder og de muligheder som børn og børnebørn har at arbejde med. Formålet er således at arbejde med at styrke den ældre generations integrationsproces i det danske samfund generelt og dermed indirekte at styrke den yngre generations integration i dansk kultur og i det danske samfund. 15

16 På 1 uges ophold på Familiehøjskolen Skærgården føres deltagerne gennem Danmarks historie, kultur og natur med det formål at give deltagerne baggrund for en overordnet og kalejdoskopisk forståelse af erhvervs og samfundsudviklingen. Der vil i særlig grad blive fokuseret på de bevægelser og strømninger, der har ført til velfærdsstatens sociale og sundhedsmæssige sikkerhedsnet for den enkelte borger, for herigennem at kunne synliggøre den solidaritet det medborgerskab, som ligger til grund for velfærdsmodellen. Den enkelte medborgers eget ansvar for at bidrage til det fælles kan også komme til udtryk i evnen til egenomsorg og social trivsel, og det er visionen, at viden og illustrative oplevelser kan give den enkelte kursist særlig baggrundsforståelse, motivation og glæde ved aktivt medborgerskab. Bosniske Pensionister som aktive medborgere forventes at blive en vedvarende vitaminindsprøjtning for resten af livet, såvel oplevelses som dannelsesmæssigt for kursusdeltagerne. Dette projekt arbejder med den bosniske gruppe, og da mange ældre kun i meget begrænset omfang behersker dansk sprog i tilstrækkelig omfang, arbejdes der med tolkning. Det er hensigten på længere sigt at arbejde tilsvarende med andre etniske grupper med flygtninge og indvandrerbaggrund PLANLAGT INDHOLD OG AKTIVITETER, SAMT ANVENDTE METODER Lokaliteter for aktiviteter: Familiehøjskolen Skærgården, Skærgårdsvej 23, 7400 Herning Den bosniske klub Sevdah, Filosofhaven 42, 3. sal, 5000 Odense C Odense Centralbibliotek, Østre Stationsvej 15, 5000 Odense C Forløbet vil veksle mellem undervisning på højskolen og undervisning i forbindelse med udflugter. Undervisningen på højskolen vil i stort omfang være i form af diskussioner om 16

17 centrale sider af livet i Danmark, mens de mere teoretiske sider vil blive præsenteret i form af udflugter, således at der kommer billeder på emnerne. Skolens køkken vil tage hensyn til bosniske kosttraditioner, og ud over morgenmad, frokost og middag vil der være kaffe/te såvel formiddag, eftermiddag og aften. Programmet: Mandag: Ankomst om eftermiddagen. Præsentation af skolen og af ugens program, så der er mulighed for at vælge blandt mulighederne og melde sig til. Tirsdag: Udflugt til den jyske vestkyst. Præsentation af de gamle erhverv i Danmark landbrug, fiskeri og handel kombineret med kvindernes produktion af tekstiler ved syning, strikning etc. Onsdag: Besøg i Herning med en præsentation af de mange sider af det moderne Danmark. Torsdag: Historien bag det danske socialsystem, arbejde, kønsroller og individualisme. Fredag: Besøg i Århus ved Bazar Vest med præsentation af mulighederne for at kombinere traditionelle produkter med muligheden for at drive virksomhed i Danmark. Besøg i Den Gamle By, hvor dansk historie og udvikling i ca. 150 år levendegøres. Lørdag: Det moderne Danmarks skabelse og hvad vil vi i fællesskab med det. Der sluttes af med en fest for alle. Søndag: Et sidste farvel og afrejse Ved siden af undervisningen vil det være muligt at fiske i skolens egen sø, der har en stor bestand af ørreder, der vil være kortspil og bingo om aftenen, og opholdet slutter af med en festaften. Andre danske kursister er på Familiehøjskolen i det samme tidsrum. Man spiser sammen, underholdes sammen, ligesom visse aktiviteter bliver fællesaktiviteter. 17

18 4. HØJSKOLEOPHOLDET: HVILKE PLANLAGTE AKTIVITETER OG HVILKE RESULTATER? DAGBOGSNOTATER OG KOMMENTERENDE VURDERINGER M ANDAG D. 9. APRIL 2007 Kl. 14:30: 32 ankom (1 syg) Bus afgik og ankom planmæssigt bag Odense Banegårdscenter. Ved ankomsten til Familiehøjskolen Skærgården ville chaufføren ikke forcere forbudsskiltet op til beboelsesdelen, og det skabte utilfredshed, at man skulle gå de 200 m. med bagagen! Der blev ro og meget tilfredshed efter nøgleuddeling; værelserne og forholdene på værelserne/lejlighederne fandt alle meget tilfredsstillende (der var tillige navnesedler på dørene med en venlig hilsen fra højskolen med ønsket om et godt ophold). Kl. 18:00 Aftensmaden lam, salat og flødekartofler var en succes, og efterfølgende afholdtes kort velkomstmøde i den meget indbydende sal over spisestuen, hvor også de første dages planlagte program blev gennemgået. Forstanderen betonede, at dette kursus både var lærende og nydende, og sammen med kursuslederen, der også er den stedlige socialrådgiver samt undertegnede, besvaredes enkelte praktiske spørgsmål og tilfredse kursister gik efterfølgende til kaffe og fastelavnsboller i husene. Her blev der snakket ivrigt i 3 naturlige grupper, der blev dannet omkring de sofa og spisebordsopstillinger, der ligger i forbindelse med de 17 lejligheder i hvert af de 2 huse, som vi beboede. 2 mindre grupper spillede kort, og den største af kaffegrupperne sang vemodige kærlighedssange og lavede spas, talte og nød hinandens selskab der blev snakket livligt til midnat. Samtale med kvindelig kursist: Spg.: Er der ikke nogen klub eller noget uformelt netværk mellem kvinderne (mændene har en klub). Hun: Nej. Engang organiserede jeg fest og lejede en restaurant, hvor vi spiste og festede. Der kom over 100 fra hele Fyn. Men så får man dårlige dage og det går op og ned for os alle sammen og jeg ved ikke ingen får taget initiativet. Og efter en kort tænkepause: Da vi kom til Danmark var alt organiseret for os og vi var glade for det, men det var det samme i Eksjugoslavien; der blev alt også organiseret fra oven. Vi er ikke vant til at markere os og tage et initiativ og et ansvar selv! 18

19 Konklusion: En rigtig god ankomst og førstedag. Aslan og hans kone Arifa fra Glamsbjerg (der kan betragtes som hovedpersoner, fordi det var indtrykket af deres livskvalitet, der bevirkede dette reintegrationsinitiativ) var overordentligt tilfredse: Det er et sundt sted, som Aslan udtrykte det. En anden af deltagerne gik helt spontant rundt og kyssede og krammede personalet efter nøgleuddeling; hun syntes, alt var ganske vidunderligt. T IRSDAG D. 10. APRIL Kl. 07:30: Alle kom til morgenmaden, der bliver serveret mellem kl. 07:30 og 08:15. Man var omhyggelig med at udveksle morgenhilsner og mange havde kun sovet i få timer. Enkelte var stået op kl. 05:00 og havde været på morgenvandring i omegnen. Aslan var ét stort smil; han havde sovet godt og alt forekom ham perfekt! (Jeg har ikke tidligere set ham så glad og smilende. Ægteparret nyder åbenlyst den bosniske samtale, og folk er søde til også at inkludere dem, de ikke kender). Kl. 09:00: Morgenmøde, hvor forstanderen fortalte generelt om Familiehøjskolen Skærgården og institutionens faciliteter med skole og børnehave, som familier med særlige og midlertidige problemer kan frekventere. Køkkenlederen redegjorde for de planlagte menuer og modtog forsamlingens hyldest over maden. På forespørgsel afslog de bosniske deltagere, at deres assistance i køkkenet var nødvendig. Efterfølgende blev man enige om, at bosnierne skulle tilberede festmiddagen om lørdagen også for de danske kursister. Mulighederne for ørredfiskeri i den stedlige sø og kanosejlads blev introduceret, hvorefter vi gik tur omkring søen og i skoven, efterfulgt af uddeling af ekstra hovedpuder, som der blev anmodet om ved morgensamlingen. Da vi rundede søen, var den første ørred allerede fanget siden endnu 2, der begge straks blev tilberedt til aftenmåltidet i det køkken, der hører til værelsesafsnittet. Resten af formiddagen blev anvendt til kaffedrikning, håndarbejde, fiskeri og vandreture. 19

20 Kl. 13:00: Bustur til Textilforum Dansk Museumscenter for Tekstilindustri og design i Herning, hvor en tidligere ansat viste rundt og fortalte om den vestjyske tekstilproduktion. Det arbejdende museum med tilhørende udstilling vakte vældig genkendelighed blandt bosnierne, og en usædvanlig hændelse fandt sted: Sahzija Kobilj, tidligere ingeniør og ivrig håndarbejds og husflidsinteresseret, fortalte begejstret, at hun havde haft det held at kunne medbringe et 180 år gammelt håndvævet tæppe ved flugten fra Bosnien i Hendes oldemor havde vævet det som medgiftkapital og hun ønskede nu at skænke det til dét Danmark, som havde givet hende og familien mulighed for et etablere sig i et nyt fædreland. Sahzija syntes efterhånden, at lighederne mellem Bosnien og Danmark var enestående. Vi opsøgte sammen med forstander og tolk Registrator Ida E. Hansen, der særdeles gerne vil modtage klenodiet samt historien om dette helt særlige antikke tæppe. Det blev aftalt, at vi ved en senere lejlighed kører til Herning og foretager den egentlige overdragelse, hvor Ida Hansen ligeledes forventer, at en journalist fra den lokale avis vil være til stede for en reportage. Museumsbesøget afsluttedes med kaffebord og smørboller i den tilhørende café. Kl. 15:15: Efter museumsbesøget, hvor deltagerne tydeligvis var trætte, holdt vi fri og brugte resten af dagen på hvile, fiskeri og spadsereture, ligesom deltagerne åbenlyst nød at få talt med hinanden, mens grupper af mænd spillede kort. De tydeligt smerteplagede klarede turen rigtig flot, bed smerterne i sig og talte og lo med de øvrige. Kl. 22:00: Denne aften og alle øvrige aftner anvendtes til intense og personlige samtaler, afbrudt af lattermildhed, folkesang, snobrødsbagning med øvrige danske kursister, og som dagene gik, blev behovet for fremtidig netværksdannelse/foreningsdannelse mere og mere udtalt. 20

21 O NSDAG. D. 11. APRIL Vi var på heldagstur til Esbjerg havn, byvandring og siden besøg på kartoffelavlergårde i nærheden af Varde. Skærgårdens socialrådgiver og turleder fortalte, og fordi hun er opvokset på en af gårdene, blev den historiske fortælling helt særlig nærværende. Samtalerne og det intense og koncentrerede samvær mellem de bosniske kursister, der i stigende grad udvekslede personlige historier, fik, som dagene gik, tydeligt præg af mental helse, og det var en overraskende effekt, som også er kendt fra mange andre højskolekursister. Samtaler mellem ligestillede fik værdi, som samtaler med de professionelle behandlere ikke kan matche. Vore hovedpersoner fra Glamsbjerg træder mere og mere i karakter. Aslans stemme var på tredjedagen hæs og slidt som godt brugt sandpapir i en rigtig god sags tjeneste. Familien forbløffes over dette intense samvær, som de aldrig før har oplevet. Personligt lades jeg ikke i tvivl om, at tiden til de personlige samtaler, hvor der ofte er mennesker samlet omkring kaffebordene, efter dagens Danmarksoplevelser og læring i øvrigt, er det optimale og mest livgivende, sundhedsfremmende instrument man kan tænke sig. Egenomsorg på egne præmisser, fordi grundbehov for relation responderes og dermed finder helt ny anerkendelse. T ORSDAG D. 12. APRIL Denne formiddag var det planen at gennemgå den samfundshistoriske baggrund for de sidste mere end 100 år for vore dages velfærdsmodel med indkredsning af medborgerskabsbegrebet betydning for det danske samfunds fremtidige sammenhængskraft. Imidlertid overgik aftnernes og de halve nætters samtaler langt behovet for mere viden. Intensiteten i deltagernes samvær havde helt tydelig helsebringende virkning; attituderne, alvoren og humoren, det kærlige samvær hele reintegrationskonceptet gav modet til at efterprøve nogle af de i projektansøgningen anførte og egentlig lidt provokerende udsagn. Derfor blev alle samlet i foredragssalen og ved ordret oplæsning hvor tolkningen på sin egen måde giver tiden til særlig opmærksomhed om emnet spurgtes: Er det sandt, at ensomhed eller sporadisk kontakt med andre bosniere har været jeres situation, når man ser bort fra nærmeste familie og social og sundhedsmyndighederne i Danmark? Svaret fra salen: Entydig enighed med tilføjelse af en række uddybende eksempler og kommentarer. 21

22 Men det er vel næppe sandt, som påstået i ansøgningen, at manglende kendskab til danske forhold og dansk selvopfattelse vanskeliggør integrationen? Svaret fra forsamlingen: Entydigt sandt tilføjet en række uddybende eksempler og kommentarer. I har da ikke, som beskrevet, fået en bedre forståelse af det samfund I er i nu og de muligheder I selv har og de muligheder, som børn og børnebørn har at arbejde med? Svaret: Jo, for så vidt at ekskursionerne har givet indblik og det er inspirerende at høre fortællingerne undervejs. Hvis formålet med dette højskoleforløb skal være, at arbejde med at styrke den ældre generations integrationsproces i det danske samfund generelt og dermed indirekte at styrke den yngre generations integration i den danske kultur og i det danske samfund, hvordan gøres så det? Vi er nogle, mange efterhånden, der har talt om, at dette fællesskab og den aktivitet, der har været demonstreret på dette kursus, bør fortsætte, når vi kommer hjem? Svaret fra salen: Her startede endegyldigt den lavine af inspirerende ideer og tiltag, der efterfølgende har givet anledning til det store frivillige arbejde med at organisere en forening med arbejdstitlen Aktive bosniske pensionister. Kan dette lille højskolekursus give ny inspiration til nye initiativer og motivation, der kan skabe glæde og mere personlig og social aktivitet? Svar: Ja, det kunne det sandelig! Fremtidig aktivitet: Hvilke fremtidige aktiviteter ville styrke hjemlighedsfølelse? Hvilke fremtidige aktiviteter vil styrke forøget medejerskab (medborgerskab) i DK (højskoleforløbet er et forsøg herpå)? (Se oplæg til foreningsdannelse) Fra salen lød et inderligt ønske om gentagelse af dette højskolekursus, som man hellere end gerne ville deltage i en til to gange årligt: Vi glemmer det aldrig i vores liv, som mange udtrykte det. 22

23 F REDAG D. 13. APRIL Besøg i Den gamle by i Aarhus efterfulgt af indkøb til lørdagens fællesspisning i Bazar Vest. Projektet som ramme for styrkelse af evne for egenomsorg med den sociale trivsel som dynamo: Torsdag d. 12. april 2007: Aslans åbenbaring skete denne aften. Han er relativt alvorlig syg og har forgæves, i samarbejde med læge og familie, forsøgt at holde op med at kæderyge den største forandringsmulige trussel mod hans helbred. Mens han nu på fjerdedagen sidder bænket omkring bordet med 10 andre mænd og kvinder, svor han med ét for den samlede gruppe mennesker, der chokeret holdt inde med deres ivrige samtaler, at fra dette øjeblik, ville han aldrig mere hverken rulle eller tænde en cigaret! Og her, et par måneder efter kursets afslutning, ryger Aslan fortsat ikke! L ØRDAG D. 14. APRIL Hovedparten af de bosniske kvinder overtager køkkenet og laver mad til hele dagen. Grillet lam, pølser mv. samt gryderet; de danske kursister og medarbejdere begejstredes. Der blev ivrigt udvekslet opskrifter og givet tips om krydderier. Lørdagens fællesspisning med kæmpe grill i højsommervejr, og bosniernes overtagelse af køkkenet var en mageløs succes, og det imponerede køkkenpersonale så måbende på det helt unikke samarbejde med en arbejdsfordeling, der ifølge køkkenlederen kun ville kunne lade sig gennemføre med danskere, hvis alle var veluddannede køkkenassistenter. Dagens (og kursets) helt store højdepunkt indtraf kl. 15:00, hvor forfatter og udsending for en af de første NGO ere i Bosnien efter krigsudbruddet, Kirsten Brun, ankom. Hun har på forlaget Gyldendal udgivet bogen Udsendt, og da hun kendte en del af deltagerne fra integrationsarbejdet år tilbage, var hendes ankomst højstemt, vigtig og en helt enestående oplevelse. Jeg havde bedt Hadzo Klippo, der er tidligere gymnasielærer og en nøgleperson i forberedelsesfasen og desuden ualmindelig veltalende, om at hjælpe med modtagelsen af Kirsten Brun. Alle var forsamlede, og kl. 14:50 sænkede der sig en sitrende og dog helt tyst ro over de forsamlede. Kl. 15:03 bad man mig så mindeligt ringe for at spørge, hvor hun blev af, og da 23

24 Kirsten Brun få øjeblikke senere entrerede pladsen en stor oval græsplæne badet i sollys beliggende mellem de arkitektoniske elevbygninger blev stemningen endelig forløst i koncentrerede og helt personlige omfavnelser og hilsner, hvor hver enkelt blev givet tid til den særlige genkendelse eller ny præsentation af hverandre. Hadzo holdt en lang introduktionstale, hvor han i detaljer kunne berette om Kirsten Bruns færden og indsats i forbindelse med hendes store hjælpearbejdede i Bosnien og man må erindre sig, at alle de forsamlede bosniere har mistet utallige familiemedlemmer og venner i den periode, der blev omtalt, ligesom adskillige af kursisterne kun med nød og næppe havde undsluppet Kz lejre hhv. mangeårig indespærring i Sarajevo og andre større og mindre byer, enklaver etc. Læg dertil, at Hadzos rolige og præcise betoninger af de velvalgte ord og sammensatte sætninger gav højtideligheden ekko i forårsvarmen, i den gode lange tid det tog, mens tolken med respektfuld omhu understregede hver enkelt sætnings særlige værdifuldhed, og det med en værdifuldhed så også jeg måtte overgive mig til den æstetiske skønhed i den sørgmuntre, skæbnesvangre fortælling. De danske kursister blev inviteret og igen til min overraskelse var bosniernes begejstring over dette møde overvældende. Man tror næppe, at behovet for social og accepterende kontakt med danskere er så stort og flere udtrykte ærgrelse over, at der ikke havde været mere tilrettelagt samvær! Siden festede vi, der blev danset folkedans omkring bordende, og det helt store øjeblik indtraf da en af de danske kursister bad om ordet og for forsamlingen bekendtgjorde, at han ærlig talt aldrig før havde kunnet acceptere muslimer i Danmark, men at han nu for evig tid var bragt til en anden opfattelse, for sjældent havde han været sammen med så åbne og hertevarme mennesker. Bosnierne klappede og der blev kindkysset til højre og venstre. S ØNDAG D. 15. APRIL Tårevældet afsked og lykkelige afskedshilsner. På hjemturen startede samtale med chaufføren, der tager initiativ til fælles dansk bosnisk ferietur sommeren 2008! 24

25 5. EVALUERING OG KONSEKVENSER AF PROJEKTET BÆREDYGTIGHED FACILITETERNE Familiehøjskolen Skærgården har unikke kvaliteter som kursus og feriehøjskole qua velindrettede lejligheder med eget bad og tilhørende dagligstuer og køkkener med rige muligheder for socialt samvær. At man på andendagen holdt møde med forstander og køkkenpersonale i foredragssalen var helt rigtigt. Kostplanen blev lagt og fulgt nøje, og det er selvsagt en afgørende kvalitet for et godt ophold, da god mad er en betydningsfuld glæde i tilværelser med få højdepunkter. At højskolen råder over en sø med fiskemuligheder var et hit mange bosniere fisker, og vi spiste mange grillede ørreder. AKTIVITETSPROGRAMMET Ekskursionerne havde alle et godt indhold, og det er særligt bemærkelsesværdigt, at man nu i efteråret på museet i Herning modtager helt særlige bosniske antikke klenodier og i den anledning vil afholde særudstilling. Busturene var lidt for langvarige og en prøvelse for de af deltagerne, hvis fysik plages af følger af tortur eller fordi man på anden vis er svækket, men ellers var det opfattelsen, at alt, hvad vi havde fundet på, principielt ville have været godt, fordi det gav indblik; netop fordi det blev formidlet af de undervisere og turledere, som var kendte fra forløbet. DET SOCIALE SAMVÆR Det er svært at lave en fornuftig evaluering af en ubetinget kvalitativ succes. Som deltagende aktivist i min ferie blev jeg imidlertid vidne til, at alle mødtes i store 25

26 samtalegrupper på mellem 2 og personer i hver en ledig stund, hvor snakken gik uafbrudt, kun opholdt af de så kendte længselsfulde og vemodige bosniske kærligheds og fædrelandssange. På andendagen bad en deltager mig om at standse de voldsomme udvekslinger af krigsberetninger ved aftensamtalerne; det vanskeliggjorde søvnen. Jeg vurderede, at samtalerne var langt mere betydningsfulde og helende end bedre nattesøvn på længere sigt ville de give parterne mere indre ro, og heldigvis kunne den bekymrede nemt overbevises. Nogle mænd spillede kort og fiskede, andre deltog fuldt ud med deres hustruer i de store samtalegrupper. Torsdagens drøftelse af danske bosniers livssituation viste med stor tydelighed, at dette projekts udgangspunkt var endnu mere sandt, end man ville tro, men vi fandt redskaber til den genskabelsesproces, som forhåbentlig vil blive en realitet. Foredraget/bogen skabte voldsom følelse af anerkendelse og understøttede således genskabelsesprocessens hovedelement: At blive set og anerkendt for det man er (og ikke nødvendigvis set i lyset af det danske kultur enheds princip ) EVALUERING I FORHOLD TIL MÅLENE 1. OVERORDNET FORMÅL MED PROJEKTET Med dette projekt er det formålet at arbejde med at give den ældre generation en bedre forståelse af det samfund, de befinder sig i nu, deres muligheder og de muligheder, som børn og børnebørn har at arbejde med. Formålet er således at arbejde med at styrke den ældre generations integrationsproces i det danske samfund generelt og dermed indirekte at styrke den yngre generations integration i den danske kultur og i det danske samfund. At konsekvensen med projektet blev at aktivere handlemuligheder sammen i fremtiden i forbindelse med foreningsdannelsen Aktive bosniske pensionister var utilsigtet og ikke først og fremmest et resultat af at have erhvervet en bedre forståelse af det samfund, de befinder sig i nu. Det er nok så meget en konsekvens af de samtaler de fællesoplevelser som projektet indebar, netop fordi det foregik på en højskole. 26

27 Et klassisk eksempel på, at projektmidlers værdifuldhed ikke altid kan foruddiskonteres, hvis man i al beskedenhed, som projektholder, anlægger en innovativ synsvinkel på opgaven og dens muligheder. 2. FORSTÅELSE AF HISTORIE, KULTUR OG SAMFUNDSUDVIKLING På 1 uges ophold på Familiehøjskolen Skærgården føres deltagerne gennem Danmarks historie, kultur og natur med det formål at give deltagerne baggrund for en overordnet og kalejdoskopisk forståelse af erhvervs og samfundsudviklingen. Kursusdeltagerne svarede, at de rettelig fik mere viden og mere forståelse, og temaerne historie, kultur og natur er uudtømmelige kilder til nye inspirationer i det integrationsarbejde, der søger bag om det overfladiske med det formål fordomsfrit at erhverve viden og forståelse og dermed nye horisonter for den medborgerlige selvforståelse. 3. VELFÆRDSSTATENS FORUDSÆTNINGER Der vil i særlig grad blive fokuseret på de bevægelser og strømninger, der har ført til velfærdsstatens sociale og sundhedsmæssige sikkerhedsnet for den enkelte borger, for herigennem at kunne synliggøre den solidaritet det medborgerskab, som ligger til grund for velfærdsmodellen. Der blev ikke i særlig grad fokuseret på dette meget spændende, men også lidt akademiske udviklingsområde. Til gengæld blev der, som nævnt, taget initiativ til foreningsmæssig aktivitet, der i sig selv vil være stærkt medborgerskabsfremmende. 4. EGENOMSORG OG SOCIAL TRIVSEL Den enkelte medborgers eget ansvar for at bidrage til det fælles kan også komme til udtryk i evnen til egenomsorg og social trivsel, og det er visionen, at viden og illustrative oplevelser kan give den enkelte kursist særlig baggrundsforståelse, motivation og glæde ved aktivt medborgerskab. 27

28 Dette formål skulle vise sig at blive retningsgivende for det helt nye og fremadrettede initiativ med den foreningsdannelse, der om noget bygger på evnen til egenomsorg og social trivsel! 5. H ØJSKOLEOPHOLD SOM VEDVARENDE VITAMININDSPRØJTNING Bosniske Pensionister som aktive medborgere forventes at blive en vedvarende vitaminindsprøjtning for resten af livet, såvel oplevelses som dannelsesmæssigt for kursusdeltagerne. Denne oplevelse glemmer jeg aldrig, var ordene, der gik igen og igen. Som enkeltstående begivenhed i så mange menneskers liv var højskoleopholdet i sig selv fuldt ud værdibærende set i forhold til de anvendte ressourcer. 6. EVALUERING I FORHOLD TIL FORFORSTÅELSE: TILHØRSFORHOLD, IDENTITET OG HJEMLIGHEDSFØLELSE Når et sådant forløb skal gennemføres og evalueres må det anskues med forståelse for bosniske flygtninges hjemliggørelses og identitetsstrategier set i lyset af de samfundsmæssige vilkår, de udspiller sig i i Bosnien såvel som i Danmark. Det er et eksistentielt grundvilkår, at når mennesket lever i en verden, der opleves som fælles, skabes tilknytning eller tilhørsforhold, som samtidig er identitetsskabende og dermed meningsgivende. Således kom de bosniske flygtninge til at indtage en ambivalent position, både set i dansk og i bosnisk sammenhæng, og på dette skrøbelige og uigennemsigtige fundament skulle nye tilhørsforhold bygges op. Udvikling af nye tilhørsforhold kræver kapacitet for reetablering af hverdagsrutiner, social orden og nye sociale relationer og positioner, samt en følelse af at blive anerkendt som en værdifuld del af samfundet personlig og kollektiv evne til socialt entreprenørskab og/eller akademisk ballast for betragtninger om hverdagsliv. I lyset af disse dilemmaer kan overskuddet til bevarelse af sociale netværk og kærlige venskaber gives trange kår, og højskoleprojektet skulle vise sig at blive en vitaminindsprøjtning med uforudset højt energitilskud i denne hjemliggørelsesproces, der aldrig bliver statisk, og som altid er til forhandling. 28

Sund og glad. Uge 29 13/7-19/7 2014

Sund og glad. Uge 29 13/7-19/7 2014 2014 Sund og glad Uge 29 13/7-19/7 2014 Side 2 Sund og glad Vi har her på Livsstilshøjskolen rigtig gode erfaringer med sommerkurset Sund og glad gennem de sidste 2 år. Det er en fantastisk uge, og derfor

Læs mere

Sund og glad UGE 29 12/7-18/7 2015

Sund og glad UGE 29 12/7-18/7 2015 2015 Sund og glad UGE 29 12/7-18/7 2015 Side 2 Sund og glad Vi har her på Livsstilshøjskolen haft rigtig gode erfaringer med sommerkurset Sund og glad igennem de sidste 3 år. Hvert år er der både nye og

Læs mere

Sund og glad UGE 29 17/7-22/7 2016

Sund og glad UGE 29 17/7-22/7 2016 2016 Sund og glad UGE 29 17/7-22/7 2016 Side 2 Sund og glad Vi har her på Livsstilshøjskolen haft rigtig gode erfaringer med sommerkurset Sund og glad igennem de sidste 4 år. Hvert år er der både nye og

Læs mere

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Få fingrene ud af navlen ellers går dit parforhold i stykker Red dit parforhold INDHOLD I DETTE HÆFTE: Når egoismen sniger

Læs mere

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer Skåne - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid Danske Senior Agronomer Kursus på Den Internationale Højskole 4. august - 10. august 2013 Kære Danske Senior Agronomer Det er en stor glæde at byde

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne Vinteren har stået på mange sjove, hyggelige og traditionsbåndende aktiviteter sammen med de skønne beboere i klynge 1. I december blev der hver dag hygget med kalendergaver, et

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806 HER FRISTEDET Dumpen 5A, st. 8800 Viborg Tlf. 86100806 Åbningstider: Mandag - Fredag 10.00-20.00 Tirsdag 10.00-16.00 Lørdag - Søndag og helligdage 10.00-20.00 Tirsdag Sind Ungdom 16.00-21.00 Alle dage

Læs mere

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014 2014 Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Uge 27 29/6 5/7 2014 Side 2 Afspænding meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Med afsæt i det at kikke indad vil du

Læs mere

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER oversigt: SPARRINGSMØDE TIL VINDUE FOR EN FORENING August 2012

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Behandlingshjemmet Solbjerg Sdr. Fasanvej 16 2000 Frederiksberg Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt D. 19.912 kl. 13.30. Vi kontaktede institutionen

Læs mere

Holmegården Plejecenter

Holmegården Plejecenter Kommunale tilsyn på plejecentre Vejle Kommune 2012 Holmegården Plejecenter Tilsynsrapport udarbejdet af Sundhedsfaglig Konsulent Lis Linow Velfærdsstaben 2 Indhold Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn...

Læs mere

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST De Frivillige Hænder - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST 1 Indhold Forord... 3 Værdier for frivilligindsatsen... 4 Det etiske ansvar... 5 Frihed til

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Trivsel og velvære - en mulighed?

Trivsel og velvære - en mulighed? 2016 Trivsel og velvære - en mulighed? Uge 32 7/8-14/8-2016 Side 2 En uge med fokus på livskvalitet i forhold til hormonelle og stofskiftebetingede sygdomme. Du kan i ugens løb lære om: - sundhed og balance

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet Riis Friplejehjem Lev livet hele livet 1 Indhold Et trygt hjem sammen med hinanden lev livet hele livet Aktiviteter en hverdag med aktiviteter og samvær Hjemligt duften af mad lejligheder med udsigt til

Læs mere

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Selvom du lever i et fast forhold kan ensomhed være en fast del af dit liv. I denne guide får du redskaber til at ændre ensomhed til samhørighed og få et bedre forhold

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg C Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt 19.09.12 kl.16.50. Hvem har aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner og Familiepleje. Uanmeldt tilsyn 2013 Tilsynsrapport. Lundø

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner og Familiepleje. Uanmeldt tilsyn 2013 Tilsynsrapport. Lundø Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner og Familiepleje Uanmeldt tilsyn 2013 Tilsynsrapport Lundø Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) gennemfører i 2013 uanmeldte

Læs mere

Den gode overgang om at komme godt afsted og sikkert frem. Af Cand. Psych. Inge Schoug Larsen

Den gode overgang om at komme godt afsted og sikkert frem. Af Cand. Psych. Inge Schoug Larsen Den gode overgang om at komme godt afsted og sikkert frem Af Cand. Psych. Inge Schoug Larsen Kære Nicolai Nu kan jeg ikke lege med dig mere, for jeg er startet herovre på fritidsordningen. Ha det godt

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

Ferietur Slettestrand uge 30 2010 --- ooo 0 ooo ---

Ferietur Slettestrand uge 30 2010 --- ooo 0 ooo --- Deltagere: Michelle, Marianne R, Pernille, Michael og Ove Personale: Rita, Karen og Kurt Mandag den 26. juli. Dagen begyndte tidligt med bad og morgenmad. Kurt pakkede bussen medens der blev spist morgenmad.

Læs mere

Skriv din livshistorie februar 2017

Skriv din livshistorie februar 2017 Skriv din livshistorie 19.-25. februar 2017 Skriv om dit liv - for når du sætter ord på dine erindringer, får du selv perspektiv og sammenhæng på dit levede liv indtil nu. Den fortælling om dit liv er

Læs mere

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia Intern evalueringsopsamling Opsamling - EKSAMEN X = hold 1, hold 2, hold. Alle hold samlet 1. Formen: I hvilken har du oplevet, at eksamensformen har svaret til undervisningen på studieforløbet? I høj

Læs mere

Aftencafé et tilbud til friske beboere

Aftencafé et tilbud til friske beboere Aftencafé et tilbud til friske beboere - Evaluering af aftencaféprojektet på Betaniahjemmet Aftencafé et tilbud til friske beboere Indledning Ideen til projekt Aftencafé- et tilbud til friske beboere udsprang

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

- et tilbud til kroniske smerteramte og deres pårørende. Smertetacklingskurser Støttende samtaler Netværk

- et tilbud til kroniske smerteramte og deres pårørende. Smertetacklingskurser Støttende samtaler Netværk - et tilbud til kroniske smerteramte og deres pårørende Smertetacklingskurser Støttende samtaler Netværk Hvem er vi? Foreningen Smertetærskel er en frivillig social forening. Vores forening består af en

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Spisevenner og madborgerskab

Spisevenner og madborgerskab Spisevenner og madborgerskab - Fællesskaber gennem måltider Inspirationskatalog Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune 2015 Indhold Forord ved Anne Hjernøe tv-vært, madskribent og styregruppemedlem 3 Hvad er

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Skriv din livshistorie. 13.-19. november 2016

Skriv din livshistorie. 13.-19. november 2016 Skriv din livshistorie 13.-19. november 2016 Skriv om dit liv. Når du sætter ord på dine erindringer, får du selv perspektiv og sammenhæng på dit levede liv indtil nu. Den fortælling om dit liv er samtidig

Læs mere

SPORTSJOURNALISTIK VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE

SPORTSJOURNALISTIK VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE SPORTSJOURNALISTIK VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE 11. ok tober 2017-3. mar ts 2018 Et ophold på Vejle Idrætshøjskoles sportsjournalistlinje kan hjælpe dig med at få drømmen om journaliststudiet til at gå i opfyldelse.

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

Go aften! En mulighed for gamle mænds hverdagsliv - eller betingelser vi ikke. Inge Lange Ilone Dolmer Nov. 2007

Go aften! En mulighed for gamle mænds hverdagsliv - eller betingelser vi ikke. Inge Lange Ilone Dolmer Nov. 2007 Go aften! En mulighed for gamle mænds hverdagsliv - eller betingelser vi ikke Inge Lange Ilone Dolmer Nov. 2007 Indfaldsvinkler Hvad ved vi om gamle mænds aften og natteliv Hvad ved vi om gamle mænds aften

Læs mere

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier www.madkonceptet.dk Frokostordning Catering Om os vores værdier Kontakt os Frokostordning Få en oplevelse hver dag kl. 12

Læs mere

Julearrangement med foredrag

Julearrangement med foredrag NYHEDSBREV DECEMBER 2007 Kære medlem Inden vi får set os om er det jul igen. Hver årstid har sin charme, men julen er jo noget særligt med dens stemning og glæde. Sædvanen tro inviterer Selvhjælpsgrupper

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Efterår 2014 Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Lad os mødes I denne folder kan du læse om aktiviteter og

Læs mere

Pædagogisk Vejlederog Værestedsteam. Brugertilfredshedsundersøgelse af Huset

Pædagogisk Vejlederog Værestedsteam. Brugertilfredshedsundersøgelse af Huset Pædagogisk Vejlederog Værestedsteam Brugertilfredshedsundersøgelse af Huset Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam Køge Kommune 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Om Huset og dets brugere... 4 Konklusion...

Læs mere

Undersøgelsen Ældre og Ensomhed

Undersøgelsen Ældre og Ensomhed Undersøgelsen Ældre og Ensomhed Datagrundlag I 2012 gennemførte Marselisborg i samarbejde med Socialministeriet og 25 kommuner på landsplan en omfattende undersøgelse om ældres sociale liv Omfattende og

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016 Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016

Læs mere

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

ugepraksis et billede på dit liv

ugepraksis et billede på dit liv Daisy Løvendahl Personlig rådgiver ugepraksis et billede på dit liv www.daisylovendahl.dk #1. En guide til refleksion og handling Om ugepraksissen Denne ugepraksis er resultatet af megen refleksion og

Læs mere

Modul 3: Ægteskab på tværs af tro og kulturer -Om at nde et fælles værdigrundlag

Modul 3: Ægteskab på tværs af tro og kulturer -Om at nde et fælles værdigrundlag Modul 3: Ægteskab på tværs af tro og kulturer -Om at nde et fælles værdigrundlag Hvad skal denne tekst bruges til? Selvom I har gennemgået modulet mundtligt, kan teksten være god at læse igennem, fordi

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Solgården. Generelt er

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Velkommen til Valdes Børnehus - Vuggestue

Velkommen til Valdes Børnehus - Vuggestue Velkommen til Valdes Børnehus - Vuggestue Overgang fra hjem til vuggestue. Vuggestuen er ofte barnets første rigtige møde med nye og anderledes omgivelser, hvor det indgår i en sammenhæng med andre børn

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter med indgår i Overordnet formål med indsatsen

Læs mere

En dag i Maries liv. Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Morgen på sengestuen: Formiddagens beskæftigelse

En dag i Maries liv. Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Morgen på sengestuen: Formiddagens beskæftigelse En dag i Maries liv Undervisningsmateriale 5.-7. klasse Morgen på sengestuen: Klokken er 6, og Marie vækkes af en sygeplejerske, der banker på døren, stikker hovedet ind og siger godmorgen. Marie strækker

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Ugens faste aktiviteter:

Ugens faste aktiviteter: SS Ugens faste aktiviteter: Information om Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Centret er et levende og åbent sted, hvor man styrker borgernes sundhed, velvære og trivsel. Aktiviteterne på Valdemarshus

Læs mere

Mindfulness og meditation en uge med fokus på sindsro

Mindfulness og meditation en uge med fokus på sindsro 2016 Mindfulness og meditation en uge med fokus på sindsro Uge 27 3/7-9/7-2016 Side 2 Mindfulness og meditation en uge med fokus på sindsro og indre balance Kurset er for dig, der gerne vil nå lidt længere

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 13. maj 2013 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Behandlingshjemmet Solbjerg Sdr. Fasanvej 16 2000 Frederiksberg Uanmeldt

Læs mere

Kursuskatalog Peer-Undervisning Forår Undervisning for alle. Recovery-skolen Center for Mestring Søndersøparken 16 Viborg

Kursuskatalog Peer-Undervisning Forår Undervisning for alle. Recovery-skolen Center for Mestring Søndersøparken 16 Viborg Kursuskatalog Peer-Undervisning Forår 2017 - Undervisning for alle Recovery-skolen Center for Mestring Søndersøparken 16 Viborg Om Recovery-skolen og peer-undervisning Recovery er et ord venligst udlånt

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Alle helgen I 2015 Strellev

Alle helgen I 2015 Strellev For et par år siden indviede man et fælles gravsted for hjemløse og andre udsatte på Assistens Kirkegård i København. Gravstedet blev oprettet for at anerkende gadens folk, at give dem et sted, hvor de

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni 2015 Valdemarshus, stedet hvor vi alle mødes Information om Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Centret

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

Julekursus - 22.12-28.12. Julehygge. Omsorg Nærvær Samvær

Julekursus - 22.12-28.12. Julehygge. Omsorg Nærvær Samvær 2013 Julekursus - 22.12-28.12 Julehygge Omsorg Nærvær Samvær Side 2 Julehygge på Livsstilshøjskolen For nogle mennesker er det slet ikke en selvfølge, at juledagene er ensbetydende med smilende hygge,

Læs mere

Samlingspunkt Indre By

Samlingspunkt Indre By Samlingspunkt Indre By Hvad går det ud på? Et samlingspunkt i hyggelige rammer i to handicapvenlige cafeer, hvor ældre borgere kan opholde sig, møde nye bekendtskaber, blive motiveret til meningsfuld beskæftigelse

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014 Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 01 Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Fokusgruppeinterview. Jeg har haft to fokusgruppeinterview

Læs mere

Demens Caféen. Et tilbud under DemensCentrum Aarhus i Aarhus Kommune Her tilbydes oplysning, vejledning, rådgivning, støtte, samvær og

Demens Caféen. Et tilbud under DemensCentrum Aarhus i Aarhus Kommune Her tilbydes oplysning, vejledning, rådgivning, støtte, samvær og Demens Caféen Et tilbud under DemensCentrum Aarhus i Aarhus Kommune Her tilbydes oplysning, vejledning, rådgivning, støtte, samvær og deltagelse i aktiviteter under Hold dig i gang For mennesker med demens

Læs mere

Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder

Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID INSPIRATIONSPJECE TIL AKTIVITETER FOR KVINDER SIDE 2 Erfaringerne i denne pjece stammer fra frivillige i Dansk

Læs mere

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Revideret udgave, oktober 2015 Indhold Formål... 2 Kriterier... 2 Proces... 3 Tidsplan... 4 Bilag... 5 Bilag 1: Spørgsmål... 5 Bilag 2: Samtalen med holdet...

Læs mere

Research exchange Lissabon juli 2014

Research exchange Lissabon juli 2014 Research exchange Lissabon juli 2014 Placering: Maria Mota Lab, Malaria Unit, Instituto de Medicina Molecular, Universidade de Lisboa, Lissabon, Portugal Ansøgningsprocessen: Jeg var så heldig at få min

Læs mere

Evalueringsrapport: Motionstilbud til beboere på Herberget Lærkehøj

Evalueringsrapport: Motionstilbud til beboere på Herberget Lærkehøj FREDERIKSBERG KOMMUNE Evalueringsrapport: Motionstilbud til beboere på Herberget Lærkehøj Rikke Holm 2014 FREDERIKSBERG SUNDHEDSCENTER - FOREBYGGELSEN Indledning Der har fra april 2014 frem til juni 2014,

Læs mere

Fredagsnyt d. 30. september Kære alle

Fredagsnyt d. 30. september Kære alle Fredagsnyt d. 30. september 2016 Kære alle Siden sommerferien har mine vinduer på 1. sal stået åbne for at få luften cirkuleret her i varmen. Derfor strømmer der også skøn børnelyd op til mig og i denne

Læs mere

Elevvurdering af undervisningsmiljøet på Gøglerproduktionsskolen efterår 2008

Elevvurdering af undervisningsmiljøet på Gøglerproduktionsskolen efterår 2008 Elevvurdering af undervisningsmiljøet på Gøglerproduktionsskolen efterår 2008 Linje: Alle 7 Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø på

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Mörrum 29/5-1/6 2014

Mörrum 29/5-1/6 2014 Mörrum 29/5-1/6 2014 Endelig kom turen til Mörrum. Vi var 5 seniorer og 2 juniorer tilmeldt. Vi kørte fra Hørsholm torsdag morgen kl. 04.00. Kenneth ville køre senere. Forventningerne til at fange den

Læs mere

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage).

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage). Evaluering af Netværkstedet Thorvaldsen Til brug i evalueringen af Netværkstedet Thorvaldsen har Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune i fællesskab udarbejdet et spørgeskema til Thorvaldsens brugere.

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Skriv din livshistorie 21.02.16 27.02.16 ASKOV HØJSKOLE

Skriv din livshistorie 21.02.16 27.02.16 ASKOV HØJSKOLE Skriv din livshistorie 21.02.16 27.02.16 ASKOV HØJSKOLE Skriv om dit liv. Når du sætter ord på dine erindringer, får du selv perspektiv og sammenhæng på dit levede liv indtil nu. Den fortælling om dit

Læs mere

Granbohus, Birkerød Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse

Granbohus, Birkerød Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse Granbohus, Birkerød Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse CareGroup 07-11-2010 2 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Indhold og metoder... 3 3. Samlet vurdering og anbefaling... 3 3.1. vurdering...

Læs mere

Tidlig indsats og Åbent børnehus. et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent

Tidlig indsats og Åbent børnehus. et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent Tidlig indsats og Åbent børnehus et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent Hvad har været i fokus fra start Fokus på familier med særlige behov heraf isolerede familier Metodeudviklingsprojekt

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Aktiviteter andet halvår 05. August - 18. december 2014 Valdemarshus har åbent dagligt fra 09:00 til 17:00 Valdemarshus, stedet hvor vi alle mødes Information

Læs mere

-Kom godt i gang! Kredsforening MidtVest

-Kom godt i gang! Kredsforening MidtVest NETVÆRKSGRUPPER -Kom godt i gang! Vores barn har autisme og selvom vi elsker vores helt specielle barn meget højt fremkalder vores liv med dette helt specielle menneske ofte nogle stærke følelser i os

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune Torsdag den 23. februar 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Malmhøj. Generelt er formålet

Læs mere

Selvevaluering Sorø Fri Fagskole

Selvevaluering Sorø Fri Fagskole Selvevaluering Sorø Fri Fagskole Skoleåret 2015-2016 Indledning Sorø Fri Fagskole (SFF) har i slutningen af skoleåret 2015/2016 foretaget den obligatoriske årlige selvevaluering af skolens værdigrundlag

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Tilsynsrapport af 7. november 2013 vedrørende uanmeldt tilsyn på den socialpsykiatriske boform Hedebo i Brønderslev

Læs mere

Sommerferie koloni 2010 på Fønixgården. Deltagere: Jonas, Mette, Flemming, Jette, Esther, Mai-Britt og Anette.

Sommerferie koloni 2010 på Fønixgården. Deltagere: Jonas, Mette, Flemming, Jette, Esther, Mai-Britt og Anette. Sommerferie koloni 2010 på Fønixgården Deltagere: Jonas, Mette, Flemming, Jette, Esther, Mai-Britt og Anette. Mandag den 26. juli. Endelig, da klokken var 10 fik vi huset for os selv og koloni ugen kunne

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 60 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 46% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Forord Livsmod, glæde, handlekraft og kvalitet. Det er nøgleordene i arbejdet for og blandt ældre og handicappede. Det er bærende

Læs mere

OK-Klubben Silkeborg Bestyrelsens Beretning for året 2016

OK-Klubben Silkeborg Bestyrelsens Beretning for året 2016 1 13.03.17 /KaH OK-Klubben Silkeborg Bestyrelsens Beretning for året 2016 Så er der gået endnu et år i OK-Klubben Silkeborg. Et år med et stort antal arrangementer i en blanding af underholdning og foredrag,

Læs mere

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord Aarhus står over for en række udfordringer de kommende år. Velfærdssamfundet bliver udfordret af demografiske forandringer og snævre økonomiske

Læs mere

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse Kejserdal Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse CareGroup 20-01-2011 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Indhold og metoder... 3 3. Samlet vurdering og anbefaling... 3 3.1. vurdering... 3 4. De unges

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Selvhjælps- og netværksgrupper

Selvhjælps- og netværksgrupper Selvhjælps- og netværksgrupper Bliv en del af en selvhjælps- eller netværksgruppe og bliv styrket i mødet med mennesker, der har de samme livsudfordringer eller interesser, som dig selv. Selvhjælps- og

Læs mere