Bosniske pensionister som aktive medborgere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bosniske pensionister som aktive medborgere"

Transkript

1 Bosniske pensionister som aktive medborgere Egenomsorg og forældreansvar Evaluering af 1 uges særligt tilrettelagt højskoleophold på Familiehøjskolen Skærgården i samarbejde med EGV Fonden & IntegrationsForum Fyn. Udarbejdet af Jacob Lundgaard/IntegrationsForum Fyn 1

2 Bosniske pensionister som aktive medborgere Egenomsorg og forældreansvar 1 uges særligt tilrettelagt højskoleophold Muliggjort af EGV fonden, IntegrationsForum Fyn, den bosniske klub Sevdah, Familiehøjskolen Skærgården og Glamsbjerg Kommune, samt efterfølgende Odense Centralbibliotek, forfatter Kirsten Brun og Netværkskontakten i Odense m.fl. Evaluerende forløbsbeskrivelse af et unikt projekt med et usædvanligt resultat 2

3 INDHOLD 1. Resumé 4 2. Baggrund og finansiering Forforståelse: Tilhørsforhold, identitet og hjemlighedsfølelse Projektets organisering, formål, aktivitet og metode Projektets formål: Integration og medborgerskab sundhed og egenomsorg Planlagt indhold og aktiviteter, samt anvendte metoder Højskoleopholdet: Hvilke aktiviteter og hvilke resultater? Dagbogsnotater og kommenterende vurderinger Evaluering og konsekvenser af projektet bæredygtighed Foredrag med Kirsten Brun Odense Centralbibliotek Ny forening på vej hvad projektstøttemidler også kan føre til! Afslutning 38 3

4 1. RESUMÉ Projekt Bosniske pensionister som aktive medborgere kom i stand gennem et samarbejde mellem IntegrationsForum Fyn, der en forening for professionelle integrationsaktører, og den bosniske fritidsforening Sevdah, hvorfra enkelte medlemmer og deres ægtefæller etablerede et omfattende netværk af kursistinteressenter. BAGGRUND Projektet blev muliggjort af en bevilling fra EGV Fonden på kr , udstrakt medfinansiering fra Familiehøjskolen Skærgården og den daværende Glamsbjerg Kommune, der ydede deltagerstøtte, samt frivilligt arbejde fra IntegrationsForum Fyn. Hvis man ser bort fra kontakten til den nærmeste familie og social og sundhedsmyndighederne i Danmark, har kursisterne på højskoleopholdet blot haft sporadisk kontakt med andre bosniere; ensomhed har derfor været en væsentlig faktor i kursisternes danske medborgersituation, hvilket har resulteret i fortsatte og invaliderende somatiske og psykiske belastninger. Når et sådant forløb skal gennemføres og evalueres, må det derfor anskues med særlig forståelse for bosniske flygtninges hjemliggørelses og identitetsstrategier set i lyset af de samfundsmæssige vilkår, de udspiller sig i i Bosnien såvel som i Danmark. Midt i 1990 erne befandt ca bosniere sig i danske flygtningelejre under en særlov om midlertidig opholdstilladelse. At genskabe sig en meningsfuld livsorden ud fra vilkår som flugt, tilfangetagelse, tortur, tab og flygtningestatus har været den uomgængelige livsudfordring for de fleste af projektets deltagere. De bosniske familiers identitets og positionsmæssige udgangspunkter var meget forskellige såvel socialt som politisk i det danske samfund såvel som i det bosniske. Denne forskellighed indebar nødvendigheden af at balancere integrationsprocesserne på en måde, der var acceptabel i forhold til forestillinger om bosniskhed og danskhed. 4

5 Således kom de bosniske flygtninge til at indtage en ambivalent position i dansk og i bosnisk sammenhæng, og på dette skrøbelige og uigennemsigtige fundament skulle nye tilhørsforhold bygges op. Udvikling af nye tilhørsforhold kræver kapacitet for reetablering af hverdagsrutiner, social orden og nye sociale relationer og positioner samt en følelse af at blive anerkendt som en værdifuld del af samfundet personlig og kollektiv evne til socialt entreprenørskab og/eller akademisk ballast for forestillinger om hverdagsliv. Den ældre generation er uafladeligt bundet af fortiden i hjemlandet. FORMÅLET Med dette projekt er det formålet at arbejde med at give den ældre bosniske generation en bedre forståelse af det samfund, de befinder sig i nu; deres umiddelbare muligheder, samt de muligheder, som børn og børnebørn har at arbejde med. Formålet er således at styrke den ældre generations integrationsproces i det danske samfund generelt og dermed indirekte at styrke den yngre generations integration i den danske kultur og i det danske samfund. Den enkelte medborgers eget ansvar for at bidrage til det fælles kan også komme til udtryk i evnen til egenomsorg og social trivsel, og det er visionen, at viden og illustrative oplevelser kan give den enkelte kursist særlig baggrundsforståelse, motivation og glæde ved aktivt medborgerskab. Projektet som ramme for styrkelse af evne for egenomsorg med den sociale trivsel som dynamo: Torsdag d. 12. april 2007: Aslans åbenbaring skete denne aften. Han er relativt alvorlig syg og har forgæves, i samarbejde med læge og familie, forsøgt at holde op med at kæderyge den største forandringsmulige trussel mod hans helbred. Mens han nu på fjerdedagen sidder bænket omkring bordet med 10 andre mænd og kvinder, svor han med ét for den samlede gruppe mennesker, der chokeret holdt inde med deres ivrige samtaler, at fra dette øjeblik, ville han aldrig mere hverken rulle eller tænde en cigaret! Og her, et par måneder efter kursets afslutning, ryger Aslan fortsat ikke! 5

6 AKTIVITETERNE Aktiviteterne på højskolen bestod af to søjler: ekskursioner og socialt samvær på en familiehøjskole, der har unikke faciliteter med egne lejligheder, fælles dagligstuer, køkkener, samt fiske og badesø i smukke naturrige omgivelser. Køkkenpersonalet blev samarbejdspartner omkring den vigtige kost, og ved lørdagens festlighed overtog bosnierne køkkenet og lavede mad til hele højskolen med personalet som ivrige og begejstrede lærlinge. Ekskursionerne gik til Dansk Museumscenter for Tekstilindustri og design i Herning, Esbjerg havn og by, kartoffelavlergårde ved Varde og Den Gamle By i Aarhus med efterfølgende indkøb til lørdagens festmåltid i Bazar Vest i Brabrand. Indimellem blev der gennemført temaformiddag omkring denne projektansøgnings noget bombastiske påstande om bosnieres ensomhed, passivitet og separation i Danmark, og til undertegnedes overraskelse blev påstandenes validitet understreget med mange eksempler fra hverdagen. Det opfordrede til samtale om, hvordan vi eventuelt kunne handle på denne åbenlyse frustration, og da efterspørgsel om en dagsåben aktivitetsklub i Odense i den grad vandt gehør, som svaret på de udtrykte behov, blev kursisterne øjeblikkeligt bedt om at holde fællesmøde og vælge en repræsentativ komité, der kunne forvalte den samlede gruppes interesser og behov overfor IntegrationsForum Fyn (som de projektansvarlige). Siden er der blevet afholdt møder i Odense og nedsat arbejdsgrupper, der, med støtte fra IntegrationsForum Fyn og Netværkskontakten, samt særligt kompetente frivillige (heriblandt forfatter m.m. Kirsten Brun), i skrivende stund er i gang med at udarbejde grundlaget for oprettelse af foreningen Aktive Bosniske pensionister. Foreningens stiftende generalforsamling vil blive afholdt onsdag den 19. september 2007 på Fyns Pædagogseminarium, hvor rektor og tidligere FN udsending i Bosnien, Lars Lynge bliver dirigent (Lars Lynge taler tillige serbokroatisk). Kursisterne lagde desuden vægt på, at tilbagevendende højskoleforløb som dette ville skabe permanent forstærket livskraft, og Familiehøjskolen Skærgården vil, så vidt det er dem muligt, forvalte dette ønske. 6

7 Før kursets begyndelse blev der indgået et samarbejde mellem IntegrationsForum Fyn og Odense Centralbibliotek omkring forfatteraften med Kirsten Brun, der på Gyldendals forlag har udgivet bogen Udsendt, hvis indhold tager afsæt i forfatterens oplevelser som udsendt for Dansk Flygtningehjælp i Bosnien. Kirsten Brun er nu på vej gennem en mastergrad i rehabilitering, men da hun i de sidste 20 år har arbejdet med flygtninge og tillige været leder af et fynsk asylcenter, er hun en relativ kendt skikkelse, hvorfor det vakte helt ubeskrivelig begejstring, da det blev kundgjort, at hun ville komme til festen om lørdagen og gøre os selskab lige til den næste dag. Da Hadzo Klipo en af de ledende medarrangører medrivende fortalte om Kirsten Bruns metier og personlige indsats for det bosniske folk, var vi mange, der på den solbeskinnede forårsgrønne græsplæne forstemmedes på den gode måde, hvor sorg og kærlighed, bortgang og overlevelse smelter sammen til varmende melankolsk samhørighed. Foredraget på Odense Centralbibliotek blev afholdt d. 24. april med 60 tilhørere, og det bør bemærkes, hvorledes en af de professionelle bibliotekarer ved efterfølgende evaluering i IntegrationsForum Fyns bestyrelse, var blevet ganske chokeret over, hvor stor betydning det havde for så mange mennesker, at de pludselig blev anerkendt, set og villet som enkeltindivider og som gruppe i Danmark. DET SOCIALE RUM Samtalerne, fiskeriet i søen, kortspillene, gåturene, de lange fortællinger fra belejringerne i de omringede bosniske enklaver, flugten, opholdene i KZ lejrene, savnet, længslen, vemodet og nok så meget det sjove, grinene og de uhørt muntre og kurtiserende sange udgjorde sammen med dansene og det altid nærværende godmorgen og godnat sjælen bag den lærende aktivitet, der kittede den nærende fællesskabsfølelse sammen. EVALUERING Efterfølgende blev forespurgt om, hvorvidt arrangementet burde have været tilrettelagt anderledes, og kommentarerne var, at man gerne ville have haft mere samvær med de (søde) danske langtidskursister og at turene var lidt for lange for de syge og krigsmærkede. 7

8 Ekskursionerne var gode, men destinationerne kunne principielt have været alle mulige andre, netop fordi højskolens valg og involvering i sig selv er lærende mht. dansk kultur og tradition medarbejdernes nærvær koblet sammen med deres funktion som værdibærere gav stoffet formidlingskraft ikke omvendt. Evalueringsspørgsmålet blev efterfølgende besvaret af to kursister: Opholdet i Herning har vist os, hvor stort et behov vi har for socialt samvær og velorganiserede fælles aktiviteter. Vores alder og helbredsmæssige tilstand (psykiske og fysiske) tillader os ikke de store fysiske aktiviteter, men dét at vi var sammen, den følelse af fællesskab, var nok til at vi følte os godt tilpas. Samtaler, hvorigennem man kunne udveksle meninger om mange forskellige emner, såsom sygdom, sorg (mange af os har mistet ægtefæller), samt de fælles korte udflugter, korte gåture, sevdalinka (gamle bosniske folkesange) betød meget. Samvær med de danske familier, som også opholdt sig på højskolen, var en højst givende og kærkommen oplevelse, hvor vi kunne mærke andres varme ord og forståelse. Hele opholdet i Herning tydeliggjorde ét ønske: at have flere lignende oplevelser, flere muligheder for at komme lidt væk fra hverdagens ensomhed og isolation. Det var en forfriskende oplevelse at være i Herning, og vi har et ønske om at komme tilbage dertil. Skrevet af Enisa og Ahmed Avdagic Det er et eksistentielt grundvilkår, at når mennesket lever i en verden, der opleves som fælles, skabes tilknytning eller tilhørsforhold, som samtidig er identitetsskabende og dermed meningsgivende. At (blot) en uges højskoleophold kunne kapitalisere den sociale tomhed gennem højskoleformes og de gode faciliteters særlige værdi, hvor det totale sociale rum skaber sine helt egne lidenskabelige fællesskabsfølelser, der rækker udover, hvad man på forhånd kan tilrettelægge og forstille sig muligt, giver næring til fremtiden, og det er i lyset af dilemmaerne som bosnisk flygtning i Danmark, at man bør forholde sig til aktiviteterne og vurderingerne af værdifuldheden ved projektet Bosniske pensionister som aktive medborgere. 8

9 Projekt Bosniske pensionister som aktive medborgere gav 32 bosniske pensionister en kæmpeoplevelse af glæde, samvær, netværk, viden og en meget stor følelse af fællesskab som værn mod den daglige og nedbrydende ensomhed. Projektet løste et ensomhedsproblem, der i samme moment blev transformeret til formuleringer og forestillinger om fremtidens handlemuligheder, hvis iværksættelse allerede er sat på skinner. Og hvis det vil lykkes for foreningen Aktive Bosniske Pensionister at finde midler til lokaler, vil det som det var tilfældet ved foredraget med Kirsten Brun på Odense Centralbibliotek give aktivitet til langt, langt flere bosniske pensionister på Fyn BOSNISK DANSK FORENING FOR AKTIVE PENSIONISTER Foreløbig er der bl.a. formuleret følgende oplæg til vedtægter til den stiftende generalforsamling: Forudsætninger for målvisioner: For at forstå, hvor stor behovet er for oprettelse af denne forening, må man lave en kort analyse af det, som det bosniske folk har været igennem i Danmark. Vi har alle været igennem disse tre vigtige faser: 1. Den første og sværeste fase var da vi lige kom til Danmark og blev sat til at bo i flygtningelejre. Dér tilbragte vi over 3 år under meget svære forhold, men vi havde noget at trøste os med: Vi var sammen! 2. Da vi fik asyl, blev den modtaget med stor glæde, og vi søgte at flytte væk fra flygtningelejrene hurtigst muligt og ind i vores egne lejligheder. Vi var i den tro, at alting ville vende tilbage til det normale, og at vi kunne leve ligesom i Bosnien. Men efter noget tid blev mange af os ensomme; børnene flyttede hjemmefra, folk mistede venner, nogle mistede ægtefæller. Nu er vi alle kommet til fase 3 3. hvor mange føler et behov for selskab, sammenhold, at være omkring andre. Det sværeste er at være alene i et fremmed land. Formål og visioner: Foreningen vil være multi etnisk og multi kulturel. Formålet er socialt samvær på tværs af grænser, udveksling af erfaringer, berigelse af folks liv gennem opnåelse af dybere indsigt i hinandens kulturer. 9

10 Foreningens mål er socio humane: Det humane aspekt er det vigtigste: At alle de bosniere, som lever spredt rundt omkring på Fyn, kan få et sted, hvor de kan have socialt samvær og opbygge sociale netværk. Folk skal have en mulighed for at komme væk fra den isolation og ensomhed, de er i nu. Udflugten til Herning viste netop, at alle 32 deltagere havde et ønske om og et behov for at have et sted, hvor de kan være sammen på en konstruktiv måde; hygge sig, drikke en kop kaffe, deltage i fælles aktiviteter. Denne forening kan på en måde erstatte folks mistede huse, familie og venner, og være et nyt fælles hjem for dem. De, som er syge og ikke har mulighed for at komme ud af deres bolig, kan få hjemmebesøg, så de også føler sig som en del af fællesskabet, og hvor man kan yde dem konkret hjælp. Det andet mål, som er lige så vigtigt, er at børn og børnebørn af pensionister tager del i arbejdet i og omkring foreningen til gavn for alle: At man bevarer og viderefører de ældres store erfaring og viden til de unge, og at man bevarer modersmålet. Vigtigheden af modersmålet bliver forklaret på Danmarks Radios hjemmeside d. 15/ Hvis foreningen opstår og får mulighed for at udøve sit virke, dvs. hvis man finder egnede lokaler, vil foreningen selv organisere aktiviteter efter medlemmernes ønsker, behov og muligheder. Vi har allerede egnede folk til at stå for denne del. Iblandt pensionisterne er der uddannede og dygtige mennesker med mange forskellige baggrunde: Sport, journalistik, uddannelse af børn og unge, kultur og håndarbejde. Disse folk vil sætte deres viden og evner til rådighed for foreningen. Udarbejdet af Enisa og Ahmed Avdagic AFSLUTNING Projekt Bosniske pensionister som aktive medborgere blev i sandhed et unikt projekt med et usædvanligt resultat for de 32 deltagende bosniske kursister, samt for os danskere, der havde det privilegium at blive inkluderet i oplevelsen og fællesskabet. 10

11 2. BAGGRUND OG FINANSIERING Projekt Bosniske pensionister som aktive medborgere kom i stand på IntegrationsForum Fyns initiativ, fordi man i forbindelse med hjemmebesøg under evaluering af Pigehøjskole på Brenderup Højskole i 2005 stiftede bekendtskab med ældre bosniske krigsflygtninge, der pga. traumatisering og følger af tortur kun i ringe grad har kunnet blive integreret. En bevilling fra EGV Fonden på kr , udstrakt medfinansiering fra Familiehøjskolen Skærgården og den daværende Glamsbjerg Kommune, der ydede deltagerstøtte, samt frivilligt arbejde fra IntegrationsForum Fyns side, muliggjorde projektets gennemførelse. Efterfølgende opsøgende kontakt til den bosniske forening Sevdah synliggjorde på et medlemsmøde, at isolationsproblematikken var et generel fænomen, og via enkelte medlemmers (og ægtefællers) enestående organiserede aktivitet og netværksarbejde skabtes kontakt til deltagerne. Ensomhed eller sporadisk kontakt med andre bosniere har været mange af disse danske medborgeres situation med fortsatte og invaliderende somatiske og psykiske belastninger til følge. Andre deltagere har inden dette projekt opnået en operationel integration, men for dem alle gælder det, at de lever i et parallelsamfund med konstante identitetsdilemmaer. 2.1 FORFORSTÅELSE: TILHØRSFORHOLD, IDENTITET OG HJEMLIGHEDSFØLELSE Når et sådant forløb skal gennemføres og evalueres, må vi anskue det med forståelse for bosniske flygtninges hjemliggørelses og identitetsstrategier 1 set i lyset af de samfundsmæssige vilkår, de udspiller sig i i Bosnien såvel som i Danmark. Det er et eksistentielt grundvilkår, at når mennesker lever i en verden, der opleves som fælles, skabes tilknytning eller tilhørsforhold, som samtidig er identitetsskabende og dermed meningsgivende. 1 Benævnelsen hjemliggøreslesprocesser udtrykker måder, hvorpå den enkelte arbejder sig hen imod følelsen af at høre til og være hjemme. 11

12 FLYGTNINGELEJRE OG GENSKABELSE AF SOCIAL ORDEN Midt i 1990 erne befandt ca bosniere sig i danske flygtningelejre under en særlov om midlertidig opholdstilladelse. At genskabe sig en meningsfuld livsorden ud fra vilkår som flugt, tilfangetagelse, tortur, tab og flygtningestatus har været den uomgængelige livsudfordring for de fleste af projektets deltagere. De bosniske familiers identitets og positionsmæssige udgangspunkter var meget forskellige såvel socialt som politisk i det danske samfund såvel som i det bosniske. Denne forskellighed indebar nødvendigheden af at balancere integrationsprocesserne på en måde, der var acceptabel i forhold til forestillinger om bosniskhed og danskhed. I flygtningelejrene var de hjemliggørelsesprocesser, der fandt sted bl.a. forbundet med den danske "ikke integrations og midlertidighedspolitik", hvis hovedmål var repatriering. Derfor blev det væsentligt for hjemliggørelsesprocesserne i de danske flygtningelejre, hvad der skete i Bosnien med den spirende nationalisme, nye definitioner af bosnisk patriotisme og måder hvorpå flygtninge blev omtalt i de bosniske medier. Det betød i praksis skabelsen af en udiskuterbar nationalistisk bosnisk patriotisme koblet med en definition af repatriering som det eneste legitime ønske. Derudover intensiverede det afstandtagen fra ikke muslimske bosniske flygtninge i lejren, som allerede på grund af krigens gang mistænkeliggjordes, samt en dominerende forestilling om, hvad det ville sige at være en "rigtig patriotisk bosnier". Alle disse sociale praktikker skulle med andre ord ses i lyset af forsøg på at imødegå en forventelig tilbagevenden til Bosnien og Hercegovina. Den udbredte opfattelse af danskhed som synonym med enshed og lighed placerede bosniske flygtninge øverst i indvandrerhierarkiet. Denne situation var medvirkende til, at bosnierne på den ene side undveg nære sociale relationer med danskere, i hvilke evt. forskelle ville komme i spil, og da disse forskelle blev fortolket som kulturelle, brød det med forestillingen om, at bosnierne var ligesom os". Derudover ledte denne forestilling af bosnierne som værende "ligesom os" til undgåelse af og til tider direkte afstandtagen fra andre indvandrere/flygtninge og andre muslimer, med hvem bosnierne delte social kategori, men som er placeret andre og mindre privilegerede steder i indvandrerhierarkiet. Dette blev fortolket som et udtryk for bosnisk arrogance, indbildskhed eller ligefrem racisme, men kunne i stedet anskues som et udtryk for en succesfuld tilpasning af 12

13 bosnierne ind i forestillingen om danskhed, der fungerer på baggrund af kategorierne dansk/ikke dansk, og som er medvirkende til at regulere tilhørsforhold og eksklusions og inklusionsmekanismer i den danske velfærdsstat. Endelig blev de bosniske flygtninge placeret i en ambivalent position i relation til deres oprindelsesland. På den ene side følte de sig ikke som en rigtig del af det bosniske os", der bl.a. blev skabt som modbillede til dem, der var flygtet. På den anden side blev de misundt deres mere attraktive levestandard, sikkerhed og deres lette liv. Således kom de bosniske flygtninge til at indtage en ambivalent position, både set i dansk og i bosnisk sammenhæng, og på dette skrøbelige og uigennemsigtige fundament skulle nye tilhørsforhold bygges op. KAPACITET FOR REETABLERING AF TILHØRSFORHOLD Udvikling af nye tilhørsforhold kræver kapacitet for reetablering af hverdagsrutiner, social orden og nye sociale relationer og positioner samt en følelse af at blive anerkendt som en værdifuld del af samfundet personlig og kollektiv evne til socialt entreprenørskab og/eller akademisk ballast for forestillinger om hverdagsliv. Tilhørsforhold er relative og dynamiske. De skabes og genskabes, nedbrydes og genopbygges i den enkelte, i familierne og gennem de synlige og mindre synlige politisk korrekte forståelser af rigtigt eller forkert. Mennesker, der har mistet deres "hjem", er i dette lys nødsaget til at revidere deres opfattelse af tilhørsforhold og kontinuerligt arbejde sig hen imod nye former for hjemlighed. Flygtninge er synlige og mærkede bærere af det menneskelige behov for forankring og dét i en overvældende mangfoldighed af foranderlige og slørede værdiopfattelser såvel her som der! 2 2 Bl.a. inspireret af cand. scient. anth., Kristina Gruneberg, der som PHD stipendiat undersøgte forholdet mellem konstruktioner og forhandlinger af tilhørsforhold på den ene side, og de specifikke sociokulturelle og politiske sammenhænge som en gruppe bosniske flygtningefamilier er en del af og bevæger sig igennem over tid på den anden. 13

14 3. PROJEKTETS ORGANISERING, FORMÅL, AKTIVITET OG METODE Deltagerantal: 32 Projektvarighed: 1 uge fra mandag den 9.april til søndag den 15. april Desuden tilføjedes foredrag i samarbejde med Odense Centralbibliotek tirsdag d. 24.april Forfatter Kirsten Brun fortalte om begivenhederne bag og tilblivelsen af romanen Udsendt (Gyldendal 2006) med deltagelse af 60 tilhørere. Projektansvarlig: IntegrationsForum Fyn v/ Formand Jacob Lundgaard Privat: Segelckesvej 6, 1. Sal, 5000 Odense C Mail: Foreningen IntegrationsForum Fyn blev oprettet i 2004 med det særlige formå at fremme og styrke den fælles integrationsindsats på Fyn, hvorfor målgruppen er de fynske kommuner, statsinstitutioner samt øvrige interessenter, der beskæftiger sig med integration i teori og praksis. IntegrationsForum Fyn knytter erhvervsfaglige kontakter mellem ansatte, der arbejder med integration, hvorigennem erfaringer udveksles, gensidig inspiration gives og samarbejde indgås til gavn for den samlede integrationsindsats på Fyn. Bestyrelsesarbejdet fungerer desuden som en eksklusiv netværksgruppe med alsidige professionsbaggrunde og helt forskellige tilgange til integrationsarbejdet. Samarbejdspartnere: Klub Sevdah Filosofhaven 42, 3. Sal, 5000 Odense C v/ Formand Faruk Pekaz Mail: 14

15 Den bosniske forening SEVDAH blev stiftet den 11. september Foreningens formål er at være et samlingssted for alle med interesse for Bosnien, samt formidle oplysning om Bosnien. Foreningen er upolitisk. Den bygger på historiske, kulturelle og traditionelle værdier hos bosniere bosat i Danmark med det formål at styrke: 1. Det sociale element imellem bosnierne 2. Bedre integration i det danske samfund 3. De bosniske traditioner i form af musik, dans, sportsaktiviteter, bingo, skak, kortspil osv. Familiehøjskolen Skærgården Skærgårdsvej 23, 7400 Herning Familiehøjskolen Skærgården blev valgt som samarbejdspartner, fordi skolens forstander Torkild Larsen, cand. mag i religion og socialantropologi, gennem ca. 10 år inden sin nuværende ansættelse dels har arbejdet som konsulent for Dansk Flygtningehjælp i Fyns, Vejle og Sønderjyllands amter inden for kultur, fritids og informationsområdet, og dels har arbejdet som centerleder for Beredskabsstyrelsen Fyn som leder af store dele af organisationens asylcenterdrift. Familiehøjskolen Skærgårdens leder har derfor en stor erfaring med den type arbejde, som dette projekt kræver. Derudover har skolen egen socialrådgiver med mange års erfaring i at vejlede og støtte mennesker med flygtninge og indvandrerbaggrund i deres integrationsproces her i landet, ligesom man råder over unikke boligforhold for netop denne gruppe af kursister PROJEKTETS FORMÅL: INTEGRATION OG MEDBORGERSKAB SUNDHED OG EGENOMSORG De fleste større flygtninge og indvandrergrupper kommer fra en kulturel baggrund, hvor den ældre generation spiller en central rolle for den yngre generations valg af arbejde, uddannelse, ægtefælle etc. Ved mødet med den danske kultur, hvor man fra barnsben opdrages til at vælge selvstændigt, har dette faktum i en lang række tilfælde givet meget alvorlige personlige konflikter og i en del tilfælde har de været med ulykkelig udgang. Med dette projekt er det formålet, at arbejde med at give den ældre generation en bedre forståelse af det samfund, de befinder sig i nu, deres muligheder og de muligheder som børn og børnebørn har at arbejde med. Formålet er således at arbejde med at styrke den ældre generations integrationsproces i det danske samfund generelt og dermed indirekte at styrke den yngre generations integration i dansk kultur og i det danske samfund. 15

16 På 1 uges ophold på Familiehøjskolen Skærgården føres deltagerne gennem Danmarks historie, kultur og natur med det formål at give deltagerne baggrund for en overordnet og kalejdoskopisk forståelse af erhvervs og samfundsudviklingen. Der vil i særlig grad blive fokuseret på de bevægelser og strømninger, der har ført til velfærdsstatens sociale og sundhedsmæssige sikkerhedsnet for den enkelte borger, for herigennem at kunne synliggøre den solidaritet det medborgerskab, som ligger til grund for velfærdsmodellen. Den enkelte medborgers eget ansvar for at bidrage til det fælles kan også komme til udtryk i evnen til egenomsorg og social trivsel, og det er visionen, at viden og illustrative oplevelser kan give den enkelte kursist særlig baggrundsforståelse, motivation og glæde ved aktivt medborgerskab. Bosniske Pensionister som aktive medborgere forventes at blive en vedvarende vitaminindsprøjtning for resten af livet, såvel oplevelses som dannelsesmæssigt for kursusdeltagerne. Dette projekt arbejder med den bosniske gruppe, og da mange ældre kun i meget begrænset omfang behersker dansk sprog i tilstrækkelig omfang, arbejdes der med tolkning. Det er hensigten på længere sigt at arbejde tilsvarende med andre etniske grupper med flygtninge og indvandrerbaggrund PLANLAGT INDHOLD OG AKTIVITETER, SAMT ANVENDTE METODER Lokaliteter for aktiviteter: Familiehøjskolen Skærgården, Skærgårdsvej 23, 7400 Herning Den bosniske klub Sevdah, Filosofhaven 42, 3. sal, 5000 Odense C Odense Centralbibliotek, Østre Stationsvej 15, 5000 Odense C Forløbet vil veksle mellem undervisning på højskolen og undervisning i forbindelse med udflugter. Undervisningen på højskolen vil i stort omfang være i form af diskussioner om 16

17 centrale sider af livet i Danmark, mens de mere teoretiske sider vil blive præsenteret i form af udflugter, således at der kommer billeder på emnerne. Skolens køkken vil tage hensyn til bosniske kosttraditioner, og ud over morgenmad, frokost og middag vil der være kaffe/te såvel formiddag, eftermiddag og aften. Programmet: Mandag: Ankomst om eftermiddagen. Præsentation af skolen og af ugens program, så der er mulighed for at vælge blandt mulighederne og melde sig til. Tirsdag: Udflugt til den jyske vestkyst. Præsentation af de gamle erhverv i Danmark landbrug, fiskeri og handel kombineret med kvindernes produktion af tekstiler ved syning, strikning etc. Onsdag: Besøg i Herning med en præsentation af de mange sider af det moderne Danmark. Torsdag: Historien bag det danske socialsystem, arbejde, kønsroller og individualisme. Fredag: Besøg i Århus ved Bazar Vest med præsentation af mulighederne for at kombinere traditionelle produkter med muligheden for at drive virksomhed i Danmark. Besøg i Den Gamle By, hvor dansk historie og udvikling i ca. 150 år levendegøres. Lørdag: Det moderne Danmarks skabelse og hvad vil vi i fællesskab med det. Der sluttes af med en fest for alle. Søndag: Et sidste farvel og afrejse Ved siden af undervisningen vil det være muligt at fiske i skolens egen sø, der har en stor bestand af ørreder, der vil være kortspil og bingo om aftenen, og opholdet slutter af med en festaften. Andre danske kursister er på Familiehøjskolen i det samme tidsrum. Man spiser sammen, underholdes sammen, ligesom visse aktiviteter bliver fællesaktiviteter. 17

18 4. HØJSKOLEOPHOLDET: HVILKE PLANLAGTE AKTIVITETER OG HVILKE RESULTATER? DAGBOGSNOTATER OG KOMMENTERENDE VURDERINGER M ANDAG D. 9. APRIL 2007 Kl. 14:30: 32 ankom (1 syg) Bus afgik og ankom planmæssigt bag Odense Banegårdscenter. Ved ankomsten til Familiehøjskolen Skærgården ville chaufføren ikke forcere forbudsskiltet op til beboelsesdelen, og det skabte utilfredshed, at man skulle gå de 200 m. med bagagen! Der blev ro og meget tilfredshed efter nøgleuddeling; værelserne og forholdene på værelserne/lejlighederne fandt alle meget tilfredsstillende (der var tillige navnesedler på dørene med en venlig hilsen fra højskolen med ønsket om et godt ophold). Kl. 18:00 Aftensmaden lam, salat og flødekartofler var en succes, og efterfølgende afholdtes kort velkomstmøde i den meget indbydende sal over spisestuen, hvor også de første dages planlagte program blev gennemgået. Forstanderen betonede, at dette kursus både var lærende og nydende, og sammen med kursuslederen, der også er den stedlige socialrådgiver samt undertegnede, besvaredes enkelte praktiske spørgsmål og tilfredse kursister gik efterfølgende til kaffe og fastelavnsboller i husene. Her blev der snakket ivrigt i 3 naturlige grupper, der blev dannet omkring de sofa og spisebordsopstillinger, der ligger i forbindelse med de 17 lejligheder i hvert af de 2 huse, som vi beboede. 2 mindre grupper spillede kort, og den største af kaffegrupperne sang vemodige kærlighedssange og lavede spas, talte og nød hinandens selskab der blev snakket livligt til midnat. Samtale med kvindelig kursist: Spg.: Er der ikke nogen klub eller noget uformelt netværk mellem kvinderne (mændene har en klub). Hun: Nej. Engang organiserede jeg fest og lejede en restaurant, hvor vi spiste og festede. Der kom over 100 fra hele Fyn. Men så får man dårlige dage og det går op og ned for os alle sammen og jeg ved ikke ingen får taget initiativet. Og efter en kort tænkepause: Da vi kom til Danmark var alt organiseret for os og vi var glade for det, men det var det samme i Eksjugoslavien; der blev alt også organiseret fra oven. Vi er ikke vant til at markere os og tage et initiativ og et ansvar selv! 18

19 Konklusion: En rigtig god ankomst og førstedag. Aslan og hans kone Arifa fra Glamsbjerg (der kan betragtes som hovedpersoner, fordi det var indtrykket af deres livskvalitet, der bevirkede dette reintegrationsinitiativ) var overordentligt tilfredse: Det er et sundt sted, som Aslan udtrykte det. En anden af deltagerne gik helt spontant rundt og kyssede og krammede personalet efter nøgleuddeling; hun syntes, alt var ganske vidunderligt. T IRSDAG D. 10. APRIL Kl. 07:30: Alle kom til morgenmaden, der bliver serveret mellem kl. 07:30 og 08:15. Man var omhyggelig med at udveksle morgenhilsner og mange havde kun sovet i få timer. Enkelte var stået op kl. 05:00 og havde været på morgenvandring i omegnen. Aslan var ét stort smil; han havde sovet godt og alt forekom ham perfekt! (Jeg har ikke tidligere set ham så glad og smilende. Ægteparret nyder åbenlyst den bosniske samtale, og folk er søde til også at inkludere dem, de ikke kender). Kl. 09:00: Morgenmøde, hvor forstanderen fortalte generelt om Familiehøjskolen Skærgården og institutionens faciliteter med skole og børnehave, som familier med særlige og midlertidige problemer kan frekventere. Køkkenlederen redegjorde for de planlagte menuer og modtog forsamlingens hyldest over maden. På forespørgsel afslog de bosniske deltagere, at deres assistance i køkkenet var nødvendig. Efterfølgende blev man enige om, at bosnierne skulle tilberede festmiddagen om lørdagen også for de danske kursister. Mulighederne for ørredfiskeri i den stedlige sø og kanosejlads blev introduceret, hvorefter vi gik tur omkring søen og i skoven, efterfulgt af uddeling af ekstra hovedpuder, som der blev anmodet om ved morgensamlingen. Da vi rundede søen, var den første ørred allerede fanget siden endnu 2, der begge straks blev tilberedt til aftenmåltidet i det køkken, der hører til værelsesafsnittet. Resten af formiddagen blev anvendt til kaffedrikning, håndarbejde, fiskeri og vandreture. 19

20 Kl. 13:00: Bustur til Textilforum Dansk Museumscenter for Tekstilindustri og design i Herning, hvor en tidligere ansat viste rundt og fortalte om den vestjyske tekstilproduktion. Det arbejdende museum med tilhørende udstilling vakte vældig genkendelighed blandt bosnierne, og en usædvanlig hændelse fandt sted: Sahzija Kobilj, tidligere ingeniør og ivrig håndarbejds og husflidsinteresseret, fortalte begejstret, at hun havde haft det held at kunne medbringe et 180 år gammelt håndvævet tæppe ved flugten fra Bosnien i Hendes oldemor havde vævet det som medgiftkapital og hun ønskede nu at skænke det til dét Danmark, som havde givet hende og familien mulighed for et etablere sig i et nyt fædreland. Sahzija syntes efterhånden, at lighederne mellem Bosnien og Danmark var enestående. Vi opsøgte sammen med forstander og tolk Registrator Ida E. Hansen, der særdeles gerne vil modtage klenodiet samt historien om dette helt særlige antikke tæppe. Det blev aftalt, at vi ved en senere lejlighed kører til Herning og foretager den egentlige overdragelse, hvor Ida Hansen ligeledes forventer, at en journalist fra den lokale avis vil være til stede for en reportage. Museumsbesøget afsluttedes med kaffebord og smørboller i den tilhørende café. Kl. 15:15: Efter museumsbesøget, hvor deltagerne tydeligvis var trætte, holdt vi fri og brugte resten af dagen på hvile, fiskeri og spadsereture, ligesom deltagerne åbenlyst nød at få talt med hinanden, mens grupper af mænd spillede kort. De tydeligt smerteplagede klarede turen rigtig flot, bed smerterne i sig og talte og lo med de øvrige. Kl. 22:00: Denne aften og alle øvrige aftner anvendtes til intense og personlige samtaler, afbrudt af lattermildhed, folkesang, snobrødsbagning med øvrige danske kursister, og som dagene gik, blev behovet for fremtidig netværksdannelse/foreningsdannelse mere og mere udtalt. 20

21 O NSDAG. D. 11. APRIL Vi var på heldagstur til Esbjerg havn, byvandring og siden besøg på kartoffelavlergårde i nærheden af Varde. Skærgårdens socialrådgiver og turleder fortalte, og fordi hun er opvokset på en af gårdene, blev den historiske fortælling helt særlig nærværende. Samtalerne og det intense og koncentrerede samvær mellem de bosniske kursister, der i stigende grad udvekslede personlige historier, fik, som dagene gik, tydeligt præg af mental helse, og det var en overraskende effekt, som også er kendt fra mange andre højskolekursister. Samtaler mellem ligestillede fik værdi, som samtaler med de professionelle behandlere ikke kan matche. Vore hovedpersoner fra Glamsbjerg træder mere og mere i karakter. Aslans stemme var på tredjedagen hæs og slidt som godt brugt sandpapir i en rigtig god sags tjeneste. Familien forbløffes over dette intense samvær, som de aldrig før har oplevet. Personligt lades jeg ikke i tvivl om, at tiden til de personlige samtaler, hvor der ofte er mennesker samlet omkring kaffebordene, efter dagens Danmarksoplevelser og læring i øvrigt, er det optimale og mest livgivende, sundhedsfremmende instrument man kan tænke sig. Egenomsorg på egne præmisser, fordi grundbehov for relation responderes og dermed finder helt ny anerkendelse. T ORSDAG D. 12. APRIL Denne formiddag var det planen at gennemgå den samfundshistoriske baggrund for de sidste mere end 100 år for vore dages velfærdsmodel med indkredsning af medborgerskabsbegrebet betydning for det danske samfunds fremtidige sammenhængskraft. Imidlertid overgik aftnernes og de halve nætters samtaler langt behovet for mere viden. Intensiteten i deltagernes samvær havde helt tydelig helsebringende virkning; attituderne, alvoren og humoren, det kærlige samvær hele reintegrationskonceptet gav modet til at efterprøve nogle af de i projektansøgningen anførte og egentlig lidt provokerende udsagn. Derfor blev alle samlet i foredragssalen og ved ordret oplæsning hvor tolkningen på sin egen måde giver tiden til særlig opmærksomhed om emnet spurgtes: Er det sandt, at ensomhed eller sporadisk kontakt med andre bosniere har været jeres situation, når man ser bort fra nærmeste familie og social og sundhedsmyndighederne i Danmark? Svaret fra salen: Entydig enighed med tilføjelse af en række uddybende eksempler og kommentarer. 21

22 Men det er vel næppe sandt, som påstået i ansøgningen, at manglende kendskab til danske forhold og dansk selvopfattelse vanskeliggør integrationen? Svaret fra forsamlingen: Entydigt sandt tilføjet en række uddybende eksempler og kommentarer. I har da ikke, som beskrevet, fået en bedre forståelse af det samfund I er i nu og de muligheder I selv har og de muligheder, som børn og børnebørn har at arbejde med? Svaret: Jo, for så vidt at ekskursionerne har givet indblik og det er inspirerende at høre fortællingerne undervejs. Hvis formålet med dette højskoleforløb skal være, at arbejde med at styrke den ældre generations integrationsproces i det danske samfund generelt og dermed indirekte at styrke den yngre generations integration i den danske kultur og i det danske samfund, hvordan gøres så det? Vi er nogle, mange efterhånden, der har talt om, at dette fællesskab og den aktivitet, der har været demonstreret på dette kursus, bør fortsætte, når vi kommer hjem? Svaret fra salen: Her startede endegyldigt den lavine af inspirerende ideer og tiltag, der efterfølgende har givet anledning til det store frivillige arbejde med at organisere en forening med arbejdstitlen Aktive bosniske pensionister. Kan dette lille højskolekursus give ny inspiration til nye initiativer og motivation, der kan skabe glæde og mere personlig og social aktivitet? Svar: Ja, det kunne det sandelig! Fremtidig aktivitet: Hvilke fremtidige aktiviteter ville styrke hjemlighedsfølelse? Hvilke fremtidige aktiviteter vil styrke forøget medejerskab (medborgerskab) i DK (højskoleforløbet er et forsøg herpå)? (Se oplæg til foreningsdannelse) Fra salen lød et inderligt ønske om gentagelse af dette højskolekursus, som man hellere end gerne ville deltage i en til to gange årligt: Vi glemmer det aldrig i vores liv, som mange udtrykte det. 22

23 F REDAG D. 13. APRIL Besøg i Den gamle by i Aarhus efterfulgt af indkøb til lørdagens fællesspisning i Bazar Vest. Projektet som ramme for styrkelse af evne for egenomsorg med den sociale trivsel som dynamo: Torsdag d. 12. april 2007: Aslans åbenbaring skete denne aften. Han er relativt alvorlig syg og har forgæves, i samarbejde med læge og familie, forsøgt at holde op med at kæderyge den største forandringsmulige trussel mod hans helbred. Mens han nu på fjerdedagen sidder bænket omkring bordet med 10 andre mænd og kvinder, svor han med ét for den samlede gruppe mennesker, der chokeret holdt inde med deres ivrige samtaler, at fra dette øjeblik, ville han aldrig mere hverken rulle eller tænde en cigaret! Og her, et par måneder efter kursets afslutning, ryger Aslan fortsat ikke! L ØRDAG D. 14. APRIL Hovedparten af de bosniske kvinder overtager køkkenet og laver mad til hele dagen. Grillet lam, pølser mv. samt gryderet; de danske kursister og medarbejdere begejstredes. Der blev ivrigt udvekslet opskrifter og givet tips om krydderier. Lørdagens fællesspisning med kæmpe grill i højsommervejr, og bosniernes overtagelse af køkkenet var en mageløs succes, og det imponerede køkkenpersonale så måbende på det helt unikke samarbejde med en arbejdsfordeling, der ifølge køkkenlederen kun ville kunne lade sig gennemføre med danskere, hvis alle var veluddannede køkkenassistenter. Dagens (og kursets) helt store højdepunkt indtraf kl. 15:00, hvor forfatter og udsending for en af de første NGO ere i Bosnien efter krigsudbruddet, Kirsten Brun, ankom. Hun har på forlaget Gyldendal udgivet bogen Udsendt, og da hun kendte en del af deltagerne fra integrationsarbejdet år tilbage, var hendes ankomst højstemt, vigtig og en helt enestående oplevelse. Jeg havde bedt Hadzo Klippo, der er tidligere gymnasielærer og en nøgleperson i forberedelsesfasen og desuden ualmindelig veltalende, om at hjælpe med modtagelsen af Kirsten Brun. Alle var forsamlede, og kl. 14:50 sænkede der sig en sitrende og dog helt tyst ro over de forsamlede. Kl. 15:03 bad man mig så mindeligt ringe for at spørge, hvor hun blev af, og da 23

24 Kirsten Brun få øjeblikke senere entrerede pladsen en stor oval græsplæne badet i sollys beliggende mellem de arkitektoniske elevbygninger blev stemningen endelig forløst i koncentrerede og helt personlige omfavnelser og hilsner, hvor hver enkelt blev givet tid til den særlige genkendelse eller ny præsentation af hverandre. Hadzo holdt en lang introduktionstale, hvor han i detaljer kunne berette om Kirsten Bruns færden og indsats i forbindelse med hendes store hjælpearbejdede i Bosnien og man må erindre sig, at alle de forsamlede bosniere har mistet utallige familiemedlemmer og venner i den periode, der blev omtalt, ligesom adskillige af kursisterne kun med nød og næppe havde undsluppet Kz lejre hhv. mangeårig indespærring i Sarajevo og andre større og mindre byer, enklaver etc. Læg dertil, at Hadzos rolige og præcise betoninger af de velvalgte ord og sammensatte sætninger gav højtideligheden ekko i forårsvarmen, i den gode lange tid det tog, mens tolken med respektfuld omhu understregede hver enkelt sætnings særlige værdifuldhed, og det med en værdifuldhed så også jeg måtte overgive mig til den æstetiske skønhed i den sørgmuntre, skæbnesvangre fortælling. De danske kursister blev inviteret og igen til min overraskelse var bosniernes begejstring over dette møde overvældende. Man tror næppe, at behovet for social og accepterende kontakt med danskere er så stort og flere udtrykte ærgrelse over, at der ikke havde været mere tilrettelagt samvær! Siden festede vi, der blev danset folkedans omkring bordende, og det helt store øjeblik indtraf da en af de danske kursister bad om ordet og for forsamlingen bekendtgjorde, at han ærlig talt aldrig før havde kunnet acceptere muslimer i Danmark, men at han nu for evig tid var bragt til en anden opfattelse, for sjældent havde han været sammen med så åbne og hertevarme mennesker. Bosnierne klappede og der blev kindkysset til højre og venstre. S ØNDAG D. 15. APRIL Tårevældet afsked og lykkelige afskedshilsner. På hjemturen startede samtale med chaufføren, der tager initiativ til fælles dansk bosnisk ferietur sommeren 2008! 24

25 5. EVALUERING OG KONSEKVENSER AF PROJEKTET BÆREDYGTIGHED FACILITETERNE Familiehøjskolen Skærgården har unikke kvaliteter som kursus og feriehøjskole qua velindrettede lejligheder med eget bad og tilhørende dagligstuer og køkkener med rige muligheder for socialt samvær. At man på andendagen holdt møde med forstander og køkkenpersonale i foredragssalen var helt rigtigt. Kostplanen blev lagt og fulgt nøje, og det er selvsagt en afgørende kvalitet for et godt ophold, da god mad er en betydningsfuld glæde i tilværelser med få højdepunkter. At højskolen råder over en sø med fiskemuligheder var et hit mange bosniere fisker, og vi spiste mange grillede ørreder. AKTIVITETSPROGRAMMET Ekskursionerne havde alle et godt indhold, og det er særligt bemærkelsesværdigt, at man nu i efteråret på museet i Herning modtager helt særlige bosniske antikke klenodier og i den anledning vil afholde særudstilling. Busturene var lidt for langvarige og en prøvelse for de af deltagerne, hvis fysik plages af følger af tortur eller fordi man på anden vis er svækket, men ellers var det opfattelsen, at alt, hvad vi havde fundet på, principielt ville have været godt, fordi det gav indblik; netop fordi det blev formidlet af de undervisere og turledere, som var kendte fra forløbet. DET SOCIALE SAMVÆR Det er svært at lave en fornuftig evaluering af en ubetinget kvalitativ succes. Som deltagende aktivist i min ferie blev jeg imidlertid vidne til, at alle mødtes i store 25

26 samtalegrupper på mellem 2 og personer i hver en ledig stund, hvor snakken gik uafbrudt, kun opholdt af de så kendte længselsfulde og vemodige bosniske kærligheds og fædrelandssange. På andendagen bad en deltager mig om at standse de voldsomme udvekslinger af krigsberetninger ved aftensamtalerne; det vanskeliggjorde søvnen. Jeg vurderede, at samtalerne var langt mere betydningsfulde og helende end bedre nattesøvn på længere sigt ville de give parterne mere indre ro, og heldigvis kunne den bekymrede nemt overbevises. Nogle mænd spillede kort og fiskede, andre deltog fuldt ud med deres hustruer i de store samtalegrupper. Torsdagens drøftelse af danske bosniers livssituation viste med stor tydelighed, at dette projekts udgangspunkt var endnu mere sandt, end man ville tro, men vi fandt redskaber til den genskabelsesproces, som forhåbentlig vil blive en realitet. Foredraget/bogen skabte voldsom følelse af anerkendelse og understøttede således genskabelsesprocessens hovedelement: At blive set og anerkendt for det man er (og ikke nødvendigvis set i lyset af det danske kultur enheds princip ) EVALUERING I FORHOLD TIL MÅLENE 1. OVERORDNET FORMÅL MED PROJEKTET Med dette projekt er det formålet at arbejde med at give den ældre generation en bedre forståelse af det samfund, de befinder sig i nu, deres muligheder og de muligheder, som børn og børnebørn har at arbejde med. Formålet er således at arbejde med at styrke den ældre generations integrationsproces i det danske samfund generelt og dermed indirekte at styrke den yngre generations integration i den danske kultur og i det danske samfund. At konsekvensen med projektet blev at aktivere handlemuligheder sammen i fremtiden i forbindelse med foreningsdannelsen Aktive bosniske pensionister var utilsigtet og ikke først og fremmest et resultat af at have erhvervet en bedre forståelse af det samfund, de befinder sig i nu. Det er nok så meget en konsekvens af de samtaler de fællesoplevelser som projektet indebar, netop fordi det foregik på en højskole. 26

27 Et klassisk eksempel på, at projektmidlers værdifuldhed ikke altid kan foruddiskonteres, hvis man i al beskedenhed, som projektholder, anlægger en innovativ synsvinkel på opgaven og dens muligheder. 2. FORSTÅELSE AF HISTORIE, KULTUR OG SAMFUNDSUDVIKLING På 1 uges ophold på Familiehøjskolen Skærgården føres deltagerne gennem Danmarks historie, kultur og natur med det formål at give deltagerne baggrund for en overordnet og kalejdoskopisk forståelse af erhvervs og samfundsudviklingen. Kursusdeltagerne svarede, at de rettelig fik mere viden og mere forståelse, og temaerne historie, kultur og natur er uudtømmelige kilder til nye inspirationer i det integrationsarbejde, der søger bag om det overfladiske med det formål fordomsfrit at erhverve viden og forståelse og dermed nye horisonter for den medborgerlige selvforståelse. 3. VELFÆRDSSTATENS FORUDSÆTNINGER Der vil i særlig grad blive fokuseret på de bevægelser og strømninger, der har ført til velfærdsstatens sociale og sundhedsmæssige sikkerhedsnet for den enkelte borger, for herigennem at kunne synliggøre den solidaritet det medborgerskab, som ligger til grund for velfærdsmodellen. Der blev ikke i særlig grad fokuseret på dette meget spændende, men også lidt akademiske udviklingsområde. Til gengæld blev der, som nævnt, taget initiativ til foreningsmæssig aktivitet, der i sig selv vil være stærkt medborgerskabsfremmende. 4. EGENOMSORG OG SOCIAL TRIVSEL Den enkelte medborgers eget ansvar for at bidrage til det fælles kan også komme til udtryk i evnen til egenomsorg og social trivsel, og det er visionen, at viden og illustrative oplevelser kan give den enkelte kursist særlig baggrundsforståelse, motivation og glæde ved aktivt medborgerskab. 27

28 Dette formål skulle vise sig at blive retningsgivende for det helt nye og fremadrettede initiativ med den foreningsdannelse, der om noget bygger på evnen til egenomsorg og social trivsel! 5. H ØJSKOLEOPHOLD SOM VEDVARENDE VITAMININDSPRØJTNING Bosniske Pensionister som aktive medborgere forventes at blive en vedvarende vitaminindsprøjtning for resten af livet, såvel oplevelses som dannelsesmæssigt for kursusdeltagerne. Denne oplevelse glemmer jeg aldrig, var ordene, der gik igen og igen. Som enkeltstående begivenhed i så mange menneskers liv var højskoleopholdet i sig selv fuldt ud værdibærende set i forhold til de anvendte ressourcer. 6. EVALUERING I FORHOLD TIL FORFORSTÅELSE: TILHØRSFORHOLD, IDENTITET OG HJEMLIGHEDSFØLELSE Når et sådant forløb skal gennemføres og evalueres må det anskues med forståelse for bosniske flygtninges hjemliggørelses og identitetsstrategier set i lyset af de samfundsmæssige vilkår, de udspiller sig i i Bosnien såvel som i Danmark. Det er et eksistentielt grundvilkår, at når mennesket lever i en verden, der opleves som fælles, skabes tilknytning eller tilhørsforhold, som samtidig er identitetsskabende og dermed meningsgivende. Således kom de bosniske flygtninge til at indtage en ambivalent position, både set i dansk og i bosnisk sammenhæng, og på dette skrøbelige og uigennemsigtige fundament skulle nye tilhørsforhold bygges op. Udvikling af nye tilhørsforhold kræver kapacitet for reetablering af hverdagsrutiner, social orden og nye sociale relationer og positioner, samt en følelse af at blive anerkendt som en værdifuld del af samfundet personlig og kollektiv evne til socialt entreprenørskab og/eller akademisk ballast for betragtninger om hverdagsliv. I lyset af disse dilemmaer kan overskuddet til bevarelse af sociale netværk og kærlige venskaber gives trange kår, og højskoleprojektet skulle vise sig at blive en vitaminindsprøjtning med uforudset højt energitilskud i denne hjemliggørelsesproces, der aldrig bliver statisk, og som altid er til forhandling. 28

Barrierer og muligheder for et socialt ældreliv

Barrierer og muligheder for et socialt ældreliv Maj 2012 Barrierer og muligheder for et socialt ældreliv En interviewundersøgelse blandt ensomme ældre i Midt- og Sydjylland Projektet er finansieret af Social- og Integrationsministeriet 1 BARRIERER OG

Læs mere

Evaluering af Kvindehuset i Århus

Evaluering af Kvindehuset i Århus Als Research APS juli 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af Kvindehuset i Århus 01 Evaluering af Kvindehuset i Århus Forord... 2 1. Introduktion... 3 1.1. Om Kvindehuset i Aarhus... 3 1.2. Evalueringens

Læs mere

Projektrapport. Hvordan oplever ældre tyrkiske kvinder med diabetes og bosat i Danmark at få et selvstændigt og meningsfuldt liv?

Projektrapport. Hvordan oplever ældre tyrkiske kvinder med diabetes og bosat i Danmark at få et selvstændigt og meningsfuldt liv? Projektrapport Hvordan oplever ældre tyrkiske kvinder med diabetes og bosat i Danmark at få et selvstændigt og meningsfuldt liv? Delrapport 2 Januar 2010 Birgitte Sørensen og Britta Stenholt Videncenter

Læs mere

Jon Dag Rasmussen. Det spirer og gror læsegrupper for sårbare ældre

Jon Dag Rasmussen. Det spirer og gror læsegrupper for sårbare ældre Jon Dag Rasmussen Det spirer og gror læsegrupper for sårbare ældre Udgivet af Ensomme Gamles Værn 2013 Forord Børn elsker at få læst en historie. Mange har som børn fået læst højt, ofte i form af en godnathistorie

Læs mere

Når Karen besøger Fatima

Når Karen besøger Fatima Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Foto: Kåre Viemose Når Karen besøger Fatima Betydningen af religion og kultur i mødet mellem medarbejdere i ældreplejen og ældre borgere med anden

Læs mere

Rummelig ældrepleje - med fokus på ældre med anden etnisk baggrund end dansk

Rummelig ældrepleje - med fokus på ældre med anden etnisk baggrund end dansk Rummelig ældrepleje - med fokus på ældre med anden etnisk baggrund end dansk. Det kræver mod at træde ud af sin bekvemmelighedszone Men belønningen kan være fantastisk Social & SundhedsSkolen, Herning

Læs mere

SUNDHEDSKULTUR I URBANPLANEN? LIVSÆNDRINGER HOS KVINDER, DER HAR DELTAGET I SUNDHEDSFORLØB

SUNDHEDSKULTUR I URBANPLANEN? LIVSÆNDRINGER HOS KVINDER, DER HAR DELTAGET I SUNDHEDSFORLØB SUNDHEDSKULTUR I URBANPLANEN? LIVSÆNDRINGER HOS KVINDER, DER HAR DELTAGET I SUNDHEDSFORLØB Udgivet december 2012 Forfattet af SocialRespons: Sofie Bertolt Winther og Ea Helth Øgendahl. Anna Steensgaard

Læs mere

FOREBYGGELSE AF ENSOMHED BLANDT ÆLDRE

FOREBYGGELSE AF ENSOMHED BLANDT ÆLDRE INDSATSGUIDE FOREBYGGELSE AF ENSOMHED BLANDT ÆLDRE Viden og inspiration til handling Udgiver: Udarbejdet af: Marselisborg Center for Udvikling, Kompetence & Viden Sektorchef Dorit Wahl-Brink, Sektorchef

Læs mere

ALS RESEARCH APS. Evaluering af FAKTI. - Foreningen Af Kvinder Til fremme af Integration

ALS RESEARCH APS. Evaluering af FAKTI. - Foreningen Af Kvinder Til fremme af Integration ALS RESEARCH APS Evaluering af FAKTI - Foreningen Af Kvinder Til fremme af Integration August 2009 FORORD 2 RESUMÉ 3 KAPITEL 1 INTRODUKTION 5 BAGGRUND 5 EVALUERINGENS OPDRAG OG FORMÅL 5 KAPITEL 2 FORENINGEN

Læs mere

Leif Olsen og Tine Fuglsang. Casestudier af udvalgte Natteravnforeninger i Danmark

Leif Olsen og Tine Fuglsang. Casestudier af udvalgte Natteravnforeninger i Danmark Leif Olsen og Tine Fuglsang Casestudier af udvalgte Natteravnforeninger i Danmark Casestudier af udvalgte Natteravnforeninger i Danmark kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne Mindre

Læs mere

Du tager dem vel ikke med hjem. Om integration af flygtninge i lokalsamfund i Himmerland. ISBN: 87-89814-64-9

Du tager dem vel ikke med hjem. Om integration af flygtninge i lokalsamfund i Himmerland. ISBN: 87-89814-64-9 Du tager dem vel ikke med hjem Om integration af flygtninge i lokalsamfund i Himmerland. ISBN: 87-89814-64-9 Socialt Udviklingscenter SUS Juni 2003 1 Indholdsfortegnelse: Indledning... 4 Hvordan er opgaven

Læs mere

Steder at være. for socialt udsatte ældre. Antropologisk studie af Multihuset på Nørrebro

Steder at være. for socialt udsatte ældre. Antropologisk studie af Multihuset på Nørrebro Steder at være for socialt udsatte ældre Antropologisk studie af Multihuset på Nørrebro Jon Dag Rasmussen Jon Dag Rasmussen Steder at være for socialt udsatte ældre - antropologisk studie af Multihuset

Læs mere

Evaluering af Højskolernes Sommercamp 2008

Evaluering af Højskolernes Sommercamp 2008 Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 110 Offentligt Evaluering af Højskolernes Sommercamp 2008 Etniske Minoriteter på Højskole, Folkehøjskolernes Forening i Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DEMENS FORANDRER LIVET

DEMENS FORANDRER LIVET DEMENS FORANDRER LIVET En håndbog til yngre familier, der skal leve livet med en demenssygdom. Ulla Thomsen & Steen Kabel Demens forandrer livet En håndbog til yngre familier, der skal leve livet med en

Læs mere

Gode møder kan blive endnu bedre

Gode møder kan blive endnu bedre Gode møder kan blive endnu bedre En ressourcebog om møder i IMU & IM - en ressourcebog om møder i IMU & IM Carsten (Sprint) Korsholm Poulsen Gode møder kan blive endnu bedre - en ressourcebog om møder

Læs mere

Et bidrag til en grønlandsk efterskolepædagogik

Et bidrag til en grønlandsk efterskolepædagogik Et bidrag til en grønlandsk efterskolepædagogik 1 2 Et bidrag til en grønlandsk efterskolepædagogik 3 Forfatter: Rune Bundgaard, Efterskole Villads Villadsen, og Henrik Ottosen, Nationalt Videncenter for

Læs mere

Jysk børneforsorg Fredehjem

Jysk børneforsorg Fredehjem Jysk børneforsorg Fredehjem Lege i livstræets krone Årsskrift 2009 Jysk børneforsorg/fredehjem Indhold Årsskrift 2009 Foreningen Jysk børneforsorg/fredehjem Redaktion Bent Ulrikkeholm (ansv. redaktør)

Læs mere

Jeg syntes det var meget spændende for mig at høre, da fru minister snakkede og hun give til os nogen chance, hvor vi kan bruge den så godt vi kan.

Jeg syntes det var meget spændende for mig at høre, da fru minister snakkede og hun give til os nogen chance, hvor vi kan bruge den så godt vi kan. Pigehøjskole på Brenderup Højskole 2 Jeg syntes det var meget spændende for mig at høre, da fru minister snakkede og hun give til os nogen chance, hvor vi kan bruge den så godt vi kan. [Pigehøjskoleelev]

Læs mere

Sociologisk Arbejdspapir Nr. 28, 2010. Stine Thidemann Faber Foreningen Kvindernes Vækst Integration gennem den danske demokratiske model?

Sociologisk Arbejdspapir Nr. 28, 2010. Stine Thidemann Faber Foreningen Kvindernes Vækst Integration gennem den danske demokratiske model? Sociologisk Arbejdspapir Nr. 28, 2010 Stine Thidemann Faber Foreningen Kvindernes Vækst Integration gennem den danske demokratiske model? Forskningsgruppen CASTOR Institut for Sociologi, Socialt Arbejde

Læs mere

Flere sider af det sunde liv Inspirationskatalog

Flere sider af det sunde liv Inspirationskatalog Flere sider af det sunde liv Inspirationskatalog Indhold 3 5 9 13 17 20 23 25 28 31 34 38 40 42 44 45 Flere sider af det sunde liv - et projekt der vil bygge bro Det dobbelte KRAM Ni enkemænd og det gode

Læs mere

stemmer fra praksisfeltet

stemmer fra praksisfeltet stemmer fra praksisfeltet Fortællinger til inspiration i arbejdet med den tidlige indsats Redigeret af Gitte Bossi-Andresen og Holger Jacobsen ISBN 978-87-992302-1-1 Stemmer fra praksisfeltet Stemmer fra

Læs mere

Sorg- og Livsmodsgrupper for ældre efterladte. Et 1-årigt forsøgsprojekt - Ældre Sagen i Århus - 2007-2008 Projektleder Vibeke Mejer Jensen

Sorg- og Livsmodsgrupper for ældre efterladte. Et 1-årigt forsøgsprojekt - Ældre Sagen i Århus - 2007-2008 Projektleder Vibeke Mejer Jensen Sorg- og Livsmodsgrupper for ældre efterladte Et 1-årigt forsøgsprojekt - Ældre Sagen i Århus - 2007-2008 Projektleder Vibeke Mejer Jensen www.sociallaegeinstitutionen.dk Forsøgsprojektet er støttet af

Læs mere

tema om pårørende Hvad vil det sige at være pårørende? Gud som pårørende Barn af psykisk syge Gift med psykisk syg Nummer 1 2009

tema om pårørende Hvad vil det sige at være pårørende? Gud som pårørende Barn af psykisk syge Gift med psykisk syg Nummer 1 2009 tema Nummer 1 2009 om pårørende Hvad vil det sige at være pårørende? Gud som pårørende Når hjælperrollen bliver usund Barn af psykisk syge Gift med psykisk syg Helende omsorg Pårørende - pas på dig selv!

Læs mere

Nr. 4-2013 TEMA 4-11 Vinter- depression Bryd ensomhedens cirkel side 26 Din forening Ny terapiform Tag med

Nr. 4-2013 TEMA 4-11 Vinter- depression Bryd ensomhedens cirkel side 26 Din forening Ny terapiform Tag med DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 4-2013 Bryd ensomheden TEMA 4-11 Vi længes alle efter at blive set, som den vi er. Mange går rundt og forsøger at lave sig selv om, men når vi ikke er os selv i mødet

Læs mere

At flytte fra ét hjemland til et andet

At flytte fra ét hjemland til et andet At flytte fra ét hjemland til et andet Oplevelser og erfaringer fra oplysningsindsatsen om repatriering blandt ældre fra Tyrkiet og det tidligere Jugoslavien En varm tak til alle medvirkende familier Dansk

Læs mere

Café Paraplyen. Årsrapport April 2012 Marts 2013. www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk

Café Paraplyen. Årsrapport April 2012 Marts 2013. www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk Café Paraplyen Årsrapport April 2012 Marts 2013 Nørregade 77 79 5000 Odense C Tlf.: 6612 8585 Et spisested, et værested og en social café www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk En selvejende

Læs mere

RAPPORT Klogere på Inklusion NVIE/UCC 2012. Lektor Ph.d. Vibeke Schrøder Lektor Ph.d. Ida Kornerup Stud.soc. Emil Østergård

RAPPORT Klogere på Inklusion NVIE/UCC 2012. Lektor Ph.d. Vibeke Schrøder Lektor Ph.d. Ida Kornerup Stud.soc. Emil Østergård RAPPORT Klogere på Inklusion NVIE/UCC 2012 Lektor Ph.d. Vibeke Schrøder Lektor Ph.d. Ida Kornerup Stud.soc. Emil Østergård Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING KLOGERE PÅ INKLUSION 2 1.2. PROJEKTETS FORMÅL

Læs mere

RAPPORT. Evaluering af Qnet - kvindenetværket i Røde Kors. - inklusiv status 2012 MAJ 2013. Anne Karen Ursø Cecilia Hegnsvad. RødeKors.

RAPPORT. Evaluering af Qnet - kvindenetværket i Røde Kors. - inklusiv status 2012 MAJ 2013. Anne Karen Ursø Cecilia Hegnsvad. RødeKors. RAPPORT MAJ 2013 Evaluering af Qnet - kvindenetværket i Røde Kors - inklusiv status 2012 Anne Karen Ursø Cecilia Hegnsvad RødeKors.dk Forsidefoto: Peter Sørensen 2 Forsidefoto: Peter Sørensen Jeg har brug

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Metodehæfte. Børn af krig og fred Flygtningebørn i folkeskolen

Metodehæfte. Børn af krig og fred Flygtningebørn i folkeskolen Metodehæfte Børn af krig og fred Flygtningebørn i folkeskolen Center for Udsatte Flygtninge August 2011 Udgivet af: Dansk Flygtningehjælp Center for Udsatte Flygtninge Borgergade 10, 3. 1300 København

Læs mere