Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder"

Transkript

1 Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID

2 INSPIRATIONSPJECE TIL AKTIVITETER FOR KVINDER SIDE 2 Erfaringerne i denne pjece stammer fra frivillige i Dansk Flygtningehjælp og Dansk Flygtningehjælps Kvindeprojekt i København, et frivilligt integrations- og beskæftigelsesrettet projekt for etniske minoritetskvinder i udsatte boligområder. Projektet blev afviklet i perioden fra december 2005 maj Evalueringen af projektet ligger på hvor man kan læse en mere fyldig udgave af projektets erfaringer. Hvorfor aktiviteter for etniske minoritetskvinder? For etniske minoritetskvinder der ikke er opvokset i Danmark, eller som mangler kendskab til det danske sprog, arbejdsmarked og uddannelsessystem, gælder der nogle særlige vilkår. Et vilkår kan være, at man ikke føler sig tryg ved at kommunikere på dansk. Et andet vilkår kan være, at man ikke kender de spilleregler, der gør sig gældende i civilsamfundet såvel som på arbejdsmarkedet. For at sætte disse kvinders ressourcer i spil kan der være brug for særlige initiativer, der giver kvinderne mulighed for at deltage aktivt i det danske samfund. En kvindeaktivitet kan være et skridt på vejen. Vi kan ikke få hjælp andre steder. Måske hvis man kender andre somaliere, der taler godt dansk, eller hvis der er nogle i servicebutikken, der kan hjælpe en. Ellers ikke. Bruger i en kvindeklub, 38 år Vi var nogle af de eneste danskere, de kendte som ikke var officielle personer. Hyggekontakten til danskere er rigtig vigtig. Frivillig i en sprogtræningsaktivitet, 25 år Hvad er det vigtigt at være opmærksom på? Forskellige kvinder forskellige behov Kvinder er forskellige, også kvinder med etnisk minoritetsbaggrund. Når man vil lave særlige kvindeaktiviteter, er det vigtigt at tage udgangspunkt i, at målgruppen er bred og forskelligartet, og at der er forskellige behov. Der kan f.eks. være tale om kvinder, der har en uddannelse fra hjemlandet og gerne vil finde ud af, hvordan den kan bruges i Danmark, kvinder der gerne vil have større kontakt til etnisk danske kvinder eller ønsker hjælp til at forstå breve fra kommunen, blive bedre til dansk osv. Det er vig-

3 INSPIRATIONSPJECE TIL AKTIVITETER FOR KVINDER SIDE 3 tigt at have dette i baghovedet, når man går i gang med aktiviteter målrettet kvinder, for det har betydning for, hvilken aktivitet man vil få succes med, og hvad det kræver af de frivillige, der skal stå for aktiviteten. Er det f.eks. et cykelkursus for kvinder, et mentormatch om jobsøgning, lektiehjælp til kvinder på SOSU-uddannelsen eller simpelthen en mulighed for at tale om kvindeliv i Danmark, der er mest behov for? Samtidig er det vigtigt at være opmærksom på, om man tager udgangspunkt i kvindernes egne ressourcer, at man som udgangspunkt spørger: hvad kan kvinden selv, og hvordan kan jeg som frivillig støtte hende til at komme derhen, hvor hun vil? På den måde tager man ikke initiativet fra kvinderne. Tillid er vigtig For at en kvindeaktivitet skal lykkes, er det vigtigt, at der etableres et tillidsforhold mellem kvinder og frivillige. Jo stærkere tillidsforholdet bliver, desto mere vil kvinderne bruge jer frivillige. F.eks. kan en sprogtræningsaktivitet udvikle sig til også at omfatte rådgivning om jobmuligheder, hjælp til at finde en lejlighed og meget andet. Et tillidsforhold kan være svært at skabe, hvis man ikke kender kvinderne i forvejen, og det kan tage tid og kræve tålmodighed. Det er værd at overveje, om kvinderne skal kunne spejle sig i jer og omvendt. Her tænkes der især på alder og livserfaringer. Kvinderne kan bruge jer som sparringspartnere i forhold til livssituationer, de befinder sig i, og I kan bidrage med jeres egne erfaringer. Matcher kvinder og frivillige hinanden, kan mødet og muligheden for at etablere et tillidsfuldt forhold blive nemmere, men der kan også være fordele ved at være forskellige. Jeg tror at kvinderne gennem kvindeklubben fik et positivt indtryk af, hvordan danskere også kan være. De fik en mulighed for at få svar på deres mange spørgsmål og for at komme af med deres frustrationer. Jeg tror også, at de fik et indblik i, hvilke muligheder lokalområdet byder på og mulighed for at spørge om ting, som de ellers ikke snakker om. Frivillig i en kvindeklub, 25 år Allerede eksisterende kvindenetværk Inden man går i gang med en aktivitet for kvinder, kan det være en fordel at undersøge, om der allerede eksisterer kvindenetværk i området. Det kan f.eks. være en kvindeklub i det lokale boligområde eller en multikulturel kvindeforening i byen. Nogle gange kan man springe adskillige indledende faser over, hvis man samarbejder med et eksisterende kvindenetværk. Samarbejdet med eksisterende netværk kan faktisk overflødiggøre noget benarbejde, fordi aktiviteten på forhånd er blevet blåstemplet af kvinderne.

4 INSPIRATIONSPJECE TIL AKTIVITETER FOR KVINDER SIDE 4 Forventningsafstemning Det er desuden vigtigt at gøre sig klart, hvilke forventningerne der er til aktiviteten. Skjulte dagsordener vil være ødelæggende for tillidsforholdet. En skjult dagsorden kunne f.eks. være, hvis man mente, det ville være godt for kvinden, hvis hun smed tørklædet. Snak i stedet åbent med kvinderne om, hvilke forventninger I har. Brug derfor noget tid på at tale internt om, hvorfor I gerne vil lave kvindeaktiviteter, hvad I gerne vil bidrage med, og hvad I forventer af hinanden, af aktiviteten og af kvinderne. Ideer til kvindeaktiviteter Hvad skal frivilliggruppen lave? I Dansk Flygtningehjælps frivilliggrupper er der mange muligheder for at arrangere aktiviteter for kvinder. Det kan f.eks. foregå i et frivillighus eller i en frivilliggruppe tilknyttet et boligområde. Inden I går i gang, er det en god ide at undersøge behovet. I kan både tale med kvinderne selv, og I kan f.eks. også henvende jer til en lokal kvindeklub, det lokale integrationsråd, en beboerrådgiver i et boligområde og spørge dem, hvor de ser behovet. I kan også gå ind på og finde de grupper, der laver aktiviteter for kvinder i området og høre om deres erfaringer med at organisere arbejdet. Støtte til foreningsdannelse I de senere år er der skudt flere etniske minoritetsforeninger op, og flere har et behov for rådgivning om foreningsdannelse. En mulig kvindeaktivitet er derfor at tilbyde forskellige kvindeforeninger støtte til at få lavet vedtægter, søge om penge, arrangere møder mv. Mentorskaber Nogle etniske minoritetskvinder har behov for intensiv støtte til f.eks. jobsøgning, hverdagsrådgivning eller dansktræning. Der er generelt gode erfaringer med at lave mentorordninger, og en en-til-en-mentorordning er meget effektiv, når matchet er godt. Man kan finde mere detaljeret viden om, hvordan man etablerer mentorskaber på under aktiviteten kontaktfamilier.

5 INSPIRATIONSPJECE TIL AKTIVITETER FOR KVINDER SIDE 5 Så lykkedes det! Jeg har fået et fultidsjob som psykolog. Jeg er meget glad. Det går også super godt med mig og Charlotte. Hun er virkelig sød. Jeg vil meget gerne forsætte med at mødes med hende. Mentee, 35 år Sprogtræning Sprogtræning kan foregå på mange måder. Det kan f.eks. foregå i en aktivitet, hvor I læser avisen sammen, i en mødregruppe eller i en sy- og strikkeklub. Behovet for sprogtræning kan ofte imødekommes gennem helt andre aktiviteter, men nogle kvinder efterspørger også mere konkret hjælp til både mundtlig og skriftlig dansk. I kan hente inspiration til sprogtræning og lektiehjælp for voksne på under aktiviteten lektiehjælp. Sproget er et handicap for mig, så jeg er rigtig glad for at komme her. Jeg vil gerne i arbejde men jeg kan ikke rigtig det med det skriftlige. Det får jeg hjælp til her Bruger i en sprogtræningsaktivitet, 40 år Udflugter og hjemmebesøg Aktiviteterne kan også foregå andre steder end der, hvor I normalt mødes. I kan f.eks. spørge kvinderne, om der er steder i samfundet, de har lyst til at besøge. Det kan f.eks. være arbejdspladser, biblioteker, foreninger eller måske et plejehjem. I kan også på skift mødes hjemme hos hinanden og på den måde få et nærmere kendskab til hinanden. De særlige hensyn i et samarbejde med en eksisterende kvindeaktivitet Har I fået kontakt til en allerede eksisterende minoritetskvindeklub eller en gruppe af kvinder, der godt kunne tænke sig at få støtte til nogle aktiviteter, er det vigtigt, at I sammen finder ud af, hvad formålet med aktiviteterne er. Tal med kvinderne om, hvad de godt kunne tænke sig. Stemmer udmeldingerne ikke overens med det, I har lyst til eller mulighed for at tilbyde, må I overveje, om I er klar til at gå ind i det alligevel. Vær opmærksom på, at der muligvis skal balanceres mellem den eksisterende kvindeklubs egen identitet og frivilliges ønske om at have en fast aktivitet på programmet. F.eks. kan kvindernes udgangspunkt være, at de hygger sig med jer omkring spil, snak og mad, hvorimod I som frivillige kan have en forventning om, at I skal lære kvinder-

6 INSPIRATIONSPJECE TIL AKTIVITETER FOR KVINDER SIDE 6 ne dansk, og at der skal være fremgang i kvindernes sproglige udvikling, eller at I skal hjælpe kvinderne med at komme ud på arbejdsmarkedet. Derfor er det vigtigt, at frivillige og kvinder formulerer forventningerne sammen. På det første møde med en eksisterende kvindeaktivitet er det godt at få afklaret: 1. hvilke forventninger I har til hinanden, og hvilke aktiviteter der skal sættes i gang 2. hvornår og hvor aktiviteten skal ligge 3. hvordan I melder afbud til hinanden. 4. hvor længe aktiviteten skal køre Det vil være en god ide at skrive det aftalte ned i en kortfattet samarbejdsaftale og sørge for at begge parter får et eksemplar. Allerede på det første møde vil det desuden være en god ide at aftale et tidspunkt for et evalueringsmøde. I kan evt. aftale, at aktiviteten kører et halvt år, hvorefter den kan forlænges. Det kan give både kvinder og frivillige mulighed for at sige stop, hvis aktiviteten ikke går som forventet. 10 gode råd om aktiviteter målrettet etniske minoritetskvinder 1. Hvorfor lave aktiviteter for kvinder? Snak om jeres forventninger og ambitioner. 2. Undersøg kvindernes behov. 3. Samarbejd evt. med en allerede eksisterende kvindeaktivitet om jeres idéer. 4. Afstem det, I kan tilbyde, med kvindernes ønsker (aktiviteter, tidspunkt, sted). 5. Overvej om kan være en god idé at matche kvinder og frivillige ud fra alder og livssituation. 6. Formidling af aktiviteten skal så vidt muligt være mundtlig. Opslag og flyers virker sjældent. 7. Brug gerne en nøgleperson med anden etnisk baggrund end dansk til at formidle budskabet. 8. En succesfuld aktivitet kræver, at der skabes et tillidsforhold mellem kvinderne og jer. Det kan tage tid.

7 INSPIRATIONSPJECE TIL AKTIVITETER FOR KVINDER SIDE 7 9. Etniske minoritetskvinder har også travlt. Svingende deltagerantal har ikke nødvendigvis noget med jeres aktivitet at gøre. 10. Husk at I kan henvise kvinder, der tumler med sociale problemer, til Dansk Flygtningehjælps Frivilligrådgivninger eller Kvinderådets Kvinderådgivning. Links Kvinderådet: Kvinfo: Frivillige i Dansk Flygtningehjælp: Dansk Flygtningehjælp: Dansk Flygtningehjælp oktober 2007 Redaktion: Nadja Christy, Julie Bachmann Stockmarr

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

INSPIRATIONSHÆFTE FRA DANSK FLYGTNINGEHJÆLP LEKTIEHJÆLP TIL BØRN DU KAN GØRE EN FORSKEL

INSPIRATIONSHÆFTE FRA DANSK FLYGTNINGEHJÆLP LEKTIEHJÆLP TIL BØRN DU KAN GØRE EN FORSKEL INSPIRATIONSHÆFTE FRA DANSK FLYGTNINGEHJÆLP LEKTIEHJÆLP TIL BØRN DU KAN GØRE EN FORSKEL DU KAN GØRE EN FORSKEL Som frivillig lektiehjælper i Dansk Flygtningehjælps Frivillignet kan du være med til at gøre

Læs mere

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp igangsatte i 2006 et toårigt Pigeklubprojekt, der skulle etablere 21 pigeklubber for teenagepiger med etnisk

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

ALLE KAN VÆRE MED I VORES FORENING! Gode råd og konkrete metoder til at sikre, at alle kan deltage

ALLE KAN VÆRE MED I VORES FORENING! Gode råd og konkrete metoder til at sikre, at alle kan deltage 1 ALLE KAN VÆRE MED I VORES FORENING! Gode råd og konkrete metoder til at sikre, at alle kan deltage INDHOLDSFORTEGNELSE 2 INDHOLD --- 3 Kan alle deltage og være med i foreningslivet? --- 4 Nogle væsentlige

Læs mere

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Integration med kvinder og piger i fokus RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 12

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Integration med kvinder og piger i fokus RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 12 BIBLIOTEKSSTYRELSEN Integration med kvinder og piger i fokus RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 12 BS . BIBLIOTEKSSTYRELSEN Integration med kvinder og piger i fokus Råd og vink fra Biblioteksstyrelsen

Læs mere

med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE

med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE VÆRD AT VIDE OM ADHD OG ARBEJDE Med ADHD på arbejde Mange unge og voksne med ADHD har svært ved at leve op til de krav og forventninger, der

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

NOGET VI BARE GØR FRIVILLIGE HJÆLPER ETNISKE MINORITETER MED UDDANNELSE OG JOB DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID

NOGET VI BARE GØR FRIVILLIGE HJÆLPER ETNISKE MINORITETER MED UDDANNELSE OG JOB DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID I N S P I R A T I O N S H Æ F T E 2 0 0 5 NOGET VI BARE GØR FRIVILLIGE HJÆLPER ETNISKE MINORITETER MED UDDANNELSE OG JOB DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID NOGET VI BARE GØR Frivillige hjælper

Læs mere

MANGFOLDIGHED I VORES INTERESSEPOLITISKE ARBEJDE. Gode råd og konkrete metoder til at repræsentere mangfoldigt

MANGFOLDIGHED I VORES INTERESSEPOLITISKE ARBEJDE. Gode råd og konkrete metoder til at repræsentere mangfoldigt 1 MANGFOLDIGHED I VORES INTERESSEPOLITISKE ARBEJDE Gode råd og konkrete metoder til at repræsentere mangfoldigt 2 INDHOLD INDHOLDSFORTEGNELSE 3 --- Blik for mangfoldighed i jeres interessepolitiske arbejde

Læs mere

Susanne Ohrt og Lene Poulsen. at være Pårørende til en parkinsonramt

Susanne Ohrt og Lene Poulsen. at være Pårørende til en parkinsonramt Susanne Ohrt og Lene Poulsen at være Pårørende til en parkinsonramt formål Parkinsonforeningen har udarbejdet denne pjece for at støtte pårørende, der ligesom den parkinsonramte er blevet kastet ud i en

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Tid tillid skal til. 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg

Tid tillid skal til. 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg Tid tillid skal til 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg Indhold Sådan gør vi i Tingbjerg INTRODUKTION Livet leves i Tingbjerg 4 Parallelt med at vi den 1. juli 2012 påbegyndte den tredje periode

Læs mere

Kontakt, støtte og omsorg til familier med cancerramte børn. En vejledning til pårørende og venner. Af: Maj Morgenstjerne & Hanne Bille

Kontakt, støtte og omsorg til familier med cancerramte børn. En vejledning til pårørende og venner. Af: Maj Morgenstjerne & Hanne Bille Sponsoreret af: Kontakt, støtte og omsorg til familier med cancerramte børn. En vejledning til pårørende og venner. Af: Maj Morgenstjerne & Hanne Bille 1 INDHOLD 3 3 4 5 7 7 8 10 11 Når et barn får kræft

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

God introduktion gennem ung til ung -relationer på Social- og Sundhedsskolen, Herning

God introduktion gennem ung til ung -relationer på Social- og Sundhedsskolen, Herning God introduktion gennem ung til ung -relationer på Social- og Sundhedsskolen, Herning Social- og Sundhedsskolen, Herning har med midler fra HOLD FAST gennemført et udviklingsforløb, hvor man har afprøvet

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

LIGE STILLING KONTROL OVER EGET LIV

LIGE STILLING KONTROL OVER EGET LIV LIGE STILLING KONTROL OVER EGET LIV inspiration til, hvordan du kan hjælpe tosprogede unge til at kunne leve det liv, de selv ønsker Indledning INDLEDNING Social kontrol findes alle steder i samfundet.

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ÆRE IDÉKATALOG

ET SPØRGSMÅL OM ÆRE IDÉKATALOG ET SPØRGSMÅL OM ÆRE IDÉKATALOG UNGES BUD PÅ AT MODVIRKE OG FOREBYGGE SOCIAL KONTROL OG ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER 1 INDLEDNING 1. HVAD ER SOCIAL KONTROL OG ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER? Dette idékatalog har

Læs mere

RETTEN ER IKKE ET STED FOR BØRN

RETTEN ER IKKE ET STED FOR BØRN ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE RETSSAGER OM SEKSUELLE OVERGREB RETTEN ER IKKE ET STED FOR BØRN Børn som vidner i sager om seksuelle overgreb BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE RETSSAGER OM

Læs mere

Unge, Idræt og Recovery Evaluering af udviklingsprojekt om idræt for sindslidende

Unge, Idræt og Recovery Evaluering af udviklingsprojekt om idræt for sindslidende Unge, Idræt og Recovery Evaluering af udviklingsprojekt om idræt for sindslidende v/ Anna Staal Center for Handicap og Bevægelsesfremme Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet Temadag om

Læs mere

MERE END BARE ET FRITIDSJOB

MERE END BARE ET FRITIDSJOB MERE END BARE ET FRITIDSJOB Evaluering af Projekt Fritidsjob i Viby Syd 1 Det Boligsociale Fællessekretariat 2 Det Boligsociale Fællessekretariat blev etableret af de aarhusianske bolig organisationer

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

De nye danskere. - det nye potentiale. Er der plads til etniske minoriteter med handicap i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan?

De nye danskere. - det nye potentiale. Er der plads til etniske minoriteter med handicap i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? De nye danskere - det nye potentiale Er der plads til etniske minoriteter med handicap i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? De nye danskere, det nye potentiale At give plads til mennesker med

Læs mere

Omsorg for børn og unge, der har en hjerneskadet mor eller far. PowerPoint målrettet fagprofessionelle Udgivet af Hjernesagen i 2015

Omsorg for børn og unge, der har en hjerneskadet mor eller far. PowerPoint målrettet fagprofessionelle Udgivet af Hjernesagen i 2015 Omsorg for børn og unge, der har en hjerneskadet mor eller far PowerPoint målrettet fagprofessionelle Udgivet af Hjernesagen i 2015 Jeg prøver at trække mig lidt tilbage for at passe på mig selv, men det

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere