Uponor Renseanlæg. Mi ni r e n se a nlæg - We ho Mi ni - fra 5 t i l 30 PE R e ns e a n læg - We ho Pu t s - fra 30 t i l 1200 PE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uponor Renseanlæg. Mi ni r e n se a nlæg - We ho Mi ni - fra 5 t i l 30 PE R e ns e a n læg - We ho Pu t s - fra 30 t i l 1200 PE"

Transkript

1 Uponor Renseanlæg Mi ni r e n se a nlæg - We ho Mi ni - fra 5 t i l 30 PE R e ns e a n læg - We ho Pu t s - fra 30 t i l 1200 PE

2 Renseanlæg Rensning af spildevand i åbent land Uponor Infra er førende i Danmark, når det drejer sig om løsninger til bortledning og behandling af regn- og spildevand. Især når det drejer sig om det åbne land - dvs. områder, der ikke er tilsluttet den offentlige kloakering. Denne brochure omhandler rensning af spildevand med de to typer renseanlæg: WehoMini og WehoPuts - der tilsammen dækker rensning af spildevand fra 5 til 1200 PE. Indhold: Side Om spildevand og påbud... 3 WehoMini, - Dimensionering og rensebegreber Fordele og typegodkendelse Rensekrav Sådan fungerer WehoMini Renseprocessen Værd at vide og nyttige oplysninger Om typegodkendelse Dimensioner Bundfældningstanke, - herunder størrelser og dimensioner WehoPuts Af andre brochurer om bortledning og behandling af regn- og spildevand kan nævnes Nedsivningsanlæg samt regnvandskassetter til hhv. den private bruger og større anlæg. Se også Du er altid velkommen til at kontakte din lokale konsulent, hvis du ønsker yderligere information i relation til denne brochure. Du kan til hver en tid finde aktuelt navn, telefonnummer og på 2

3 For miljøets skyld Rensningen af spildevand fra boliger i det åbne land (områder, der ikke er tilsluttet den offentlige kloakering), har længe været mangelfuld og har derfor medført unødig forurening. Dette satte vandmiljøplanen fra 1997 fokus på - og efter at projektet lå stille i nogle år pga. omstruktureringer i forbindelse med de kommunale omlægninger, er kommunerne nu for alvor begyndt at sende påbud ud til de pågældende ejendomme. Påbuddene går ud på, at den enkelte ejendom er forpligtiget til at installere en fra myndighedernes side godkendt løsning til rensning af ejendommens spildevand. Internationalt set er Danmark langt fremme mht. rensning af spildevand. Det ses dels på livet i de danske åer, søer og vandløb og dels på antallet af badestrande, der har EU s blå flag. Så det nytter at gøre en indsats. Denne brochure omhandler biologiske renseanlæg i forskellige størrelser - lige fra 5 PE (PE står for personekvivalent. 5 PE svarer til spildevand fra 5 personer = 1 husstand) til 1200 PE, hvilket kan være små bysamfund, campingpladser, lejrskoler m.v. WehoMini - er et biologisk minirenseanlæg - beregnet for 5 til 30 PE WehoPuts - er et aktivslam renseanlæg - beregnet for 30 til 1200 PE UPONOR Renseanlæg 3

4 WehoMini - det biologiske minirenseanlæg WehoMini - det lille renseanlæg med den store effekt! Beregnet til den enkelte familie - og op til 10 husstande/30 PE. Når det drejer sig om renseløsninger for den private husejer, findes der ingen bedre løsning end det lille, kompakte minirenseanlæg, WehoMini. WehoMini er konstrueret til at rense spildevand fra almindelige husstande - dvs. vand fra opvask, bad, toilet m.v. - og det gør WehoMini så godt, at det rensede spildevand har en kvalitet, der er langt finere end myndighedernes krav. Faktisk er kvaliteten af det rensede spildevand så fin, at det uden problemer kan ledes direkte til recipient (vandløb, søer, åbent vand og lign.) Dimensionering WehoMini 5 PE er konstrueret til at behandle det daglige spildevand fra 5 personer - eller med andre ord en max. hydraulisk belastning 750 liter/døgn. Dette er dog et gennemsnitsforbrug - der er naturligvis taget højde for spidsbelastninger som ved fester, overnattende gæster i kortere perioder etc. I forbindelse med rensekvalitet / rensekrav omtales forskellige begreber: O = Organisk rensning OP = Organisk rensning med fosforfjernelse SO = Skærpet organisk rensning SOP = Skærpet organisk rensning med fosforfjernelse Alle WehoMini anlæg fås som SO eller SOP, hvilket samtidig opfylder kravene til O og OP anlæg. Rensekrav fra kommunen Det er den enkelte kommune, der afgør de aktuelle rensekrav fra et anlæg. Dette afhænger bl.a. af hvor følsom natur, der er. Et renseanlæg til en husstand må aldrig dimensioneres mindre end 5 PE, selvom en ejendom bebos af færre personer. Baggrunden er, at der på et senere tidspunkt kan flytte flere personer til, hvorved renseanlægget vil have for lille kapacitet. Det er et standardkrav fra myndighedernes side. WehoMini fås i følgende anlægsstørrelser: 5 PE (enfamiliebolig) 10 PE (2 husstande) 15 PE (3-4 husstande) 20 PE (5-7 husstande) 30 PE (8-10 husstande) Flere ejendomme kan godt slå sig sammen om et WehoMini renseanlæg. Dette er klart en fordel for den enkelte, da det nedsætter de løbende driftsomkostninger betydeligt - især set i forhold til de almindelige vandafledningsafgifter. 4 UPONOR Renseanlæg

5 Rensekrav Myndighedernes krav Alle WehoMini anlæg (5-30 PE) er konstrueret til at rense almindeligt husspildevand, som består af alt fra opvask, tøjvask, bad, toilet m.v. Iht. CE-mærkningen udtages der prøver 1 gang årligt fra alle installerede anlæg rundt om i landet. Disse prøver omfatter indløb og udløb for de enkelte anlæg, og prøverne analyserer vi på eget laboratorium i Svinninge. Prøverne analyseres efter følgende målemetoder: Måling Gældende for anlæg 5-30 PE COD:<75 mg/l Max. værdier Myndighedernes krav til udløb NH4:<5 mg/l P.tot.:<1,5 mg/l COD: Chemical Oxygen Demand Udtryk for iltforbruget i spildevandet NH4: Ammonium / Ammoniak P.tot.: Fosfor Det er sikkerheden for den høje rensekvalitet, der gør, at man risikofrit kan udlede det rensede spildevand i naturen. Egen serviceafdeling I forbindelse med at overholde de lovpligtige, årlige driftseftersyn, hvor funktionen og rensekvaliteten for det enkelte minirenseanlæg skal kontrolleres, har Uponor egen serviceafdeling, som alene tager sig af driftskontrol, indsamling af spildevandsprøver og udbedrer ad-hoc problemer m.v. der evt. måtte opstå. U P O N O R R e n s e a n læ g 5

6 Flere fordele ved WehoMini Det er ikke kun den enestående renseevne, der gør WehoMini til det oplagte valg for den enkelte husejer. Lav gravedybde - nem installation Blot 115 cm - mere er der ikke brug for, til at placere WehoMini (+ 10 cm til udjævningslag). Det er den laveste gravedybde på markedet og betyder, at installation kan foregå relativt hurtigt og uden brug af store gravemaskiner og andet tilbehør, som nemt kan ødelægge de nærmeste omgivelser. Lav vægt - ingen tunge maskiner i haven WehoMini 5 PE vejer ikke mere end 175 kg (15 PE 275 kg). Det er således nemt at flytte rundt med et anlæg uden brug af store entreprenørmaskiner - og komme frem til ønskede placeringssted. CE-mærkning WehoMini er naturligvis CE-mærket. Det er et krav fra myndighedernes side - og samtidig en garanti for, at anlægget opfylder de gældende krav til bl.a. rensekvalitet samt at der tilknyttes et årligt nationalt serviceeftersyn. Uponor har egen afdeling, der alene tager sig af de lovpligtige, årlige driftseftersyn, samt eget laboratorium, der til stadighed kontrollerer de indsamlede spildevandsprøver. 6 U P O N O R R e n s e a n læ g

7 Sådan fungerer WehoMini WehoMini er et biologisk minirenseanlæg. Det betyder, at det er biologi dvs. naturligt forekommende mikroorganismer - der står for nedbrydningen af de skadelige og sundhedsfarlige stoffer i spildevandet. Bakterier gør arbejdet Det er 2 forskellige typer bakterier, der renser det almindelige spildevand: De heterotrofe bakterier, der nedbryder det organiske materiale - og de autotrofe bakterier, der nedbryder ammonium / ammoniak kvælstof - den såkaldte nitrifikation. Begge bakterietyper forekommer naturligt i spildevand. Sektionsopdelt De heterotrofe bakterier vokser hurtigere og producerer langt mere slam end de autotrofe. Det kan være et problem i et ikke-sektionsopdelt minirenseanlæg men WehoMini er netop sektionsopdelt, hvilket sikrer adskillelse af de forskellige bakteriekulturer og dermed giver dem de optimale rensningsprocesser. Luft og biofiltre Bakterierne sætter sig på anlæggets biofiltre (1), som er dækket af vand/spildevand. For at øge vækstbetingelserne for bakterierne øges iltindholdet i spildevandet. Det sker via luftkompressorer i bunden af anlægget (2). 1 Luft / ilttilførelsen bruges også til at fjerne / nedbryde skadelige stoffer som f.eks. svovlbrinte, acetone og andre flygtige stoffer, som kan forekomme i spildevand. 2 U P O N O R R e n s e a n læ g 7

8 Renseprocessen i WehoMini indløb af spildevand fra bundfældningstank / pumpebrønd første procestank I første sektion - hvortil spildevandet kommer fra bundfældningstank / pumpebrønd - beluftes spildevandet, så den giftige svovlbrinte og eventuelt andre flygtige bakteriedræbende stoffer hurtigt afgasses / strippes. Når de flygtige stoffer er fjernet vil de heterotrofe bakterier sætte sig på filtermaterialet og starte med at nedbryde det organiske materiale. Nedbrydning af ammonium / ammoniak kvælstof Da hovedparten af spildevandets organiske materiale er nedbrudt i anlæggets to første sektioner, får de langsomt voksende autotrofe bakterier masser af plads på tredje sektions biofilter til at nedbryde spildevandets ammonium / ammoniak kvælstof. returløb* af overskudsslam til bundfældningstank. Udløb af renset spildevand til recipient. *) Returløb WehoMini er udstyret med elektronisk styring, som sørger for at returløb til bundfældningstank er afstemt efter anlægstype. Ved installering i sommerhuse o.lign., hvor anlægget periodevis ikke benyttes, sørger anlæggets automatiske returskyl for at tilføre næring til mikroorganismerne, således at biologien og renseevnen holdes intakt. Hvis der er krav om fosforfjernelse: Har ejendommen fået påbud om fosforfjernelse (renseklasse SOP eller OP), kan WehoMini leveres med en fosforfældningsenhed. Fosforfjernelse sker ved tilførelse af Polyaluminiumclorid. Dette stof bevirker, at fosforen bundfældes i bundfældningstanken. Anlægget justeres ved det årlige, lovpligtige kontrol- og driftseftersyn, hvor det får den nødvendige mængde fosforfældningsmiddel. Forbruget er ca. 50 l / år. 8 UPONOR Renseanlæg

9 Værd at vide og nyttige oplysninger Låg Låget på et WehoMini er lille og trædefast. Ansøgningsskema til kommunen Dette kan fås ved henvendelse til den enkelte kommune eller det kan downloades fra hjemmesiden (se under WehoMini minirens - Installation ). Driftsvejledning til anlægsejer Denne er ilagt WehoMini-anlægget i teknikrummet, når det leveres fra Uponor. Desuden kan driftsvejledningen til hver en tid downloades fra (se under WehoMini minirens - Installation ). WehoMini 5 PE Driftsvej ledning samt aftale om lovpligtigt kontroleftersyn t i l a n læ g s e j e r Aftale om lovpligtigt kontroleftersyn Denne aftale SKAL udfyldes og underskrives af anlægsejer og returneres til Uponor inden anlægget tages i drift. Aftalen indgår i driftsvejledningen, som er ilagt anlægget ved levering. Desuden kan aftalen downloades fra (se under Service afd. ) Aftale om lovpligtigt kontroleftersyn for WehoMini renseanlæg Udfyldes, underskrives og sendes til Uponor Infra A/S inden anlæggets igangsættelse. Lugt og lyd Der er ingen lugtgener fra et WehoMini-anlæg i normal drift med korrekt udluftning fra bundfældningstanken. Et velfungerende minirenseanlæg kan lugte en smule af våd skovbund. ifølge bekendtgørelse nr af 11/ er det et krav at et minirenseanlæg ved etablering er omfattet af fabrikantens kontrolordning. Hvad dette årlige kontroleftersyn omfatter, samt prisen for det, står på næste side. anlægsnummer: (står i teknikkassen) anlægsstørrelse: anlægstype: krav om fosforfjernelse: anlægsejer: anlægsadresse: evt. stednavn: 5 pe 10 pe so sop ja nej 15 pe 20 pe 30 pe evt. placering på grunden: postnr.: By: kommune: telefon: fakturaadresse: Udfyldes kun hvis afvigelse fra anlægsadresse evt. stednavn: postnr.: By: kommune: kloakmester: adresse: evt. stednavn: postnr.: By: kommune: telefon: antal personer på anlægsadressen: Det samlede vandforbrug pr. år: m3 Dato for anlæggets igangsættelse: på sop-anlæg, vil kloakmesteren, der står for installationen, sørge for påfyldning af kemikalier til fosforfjernelse (pax) ved igangsættelse af anlægget. Ejer, dato og underskrift Kloakmester, dato og underskrift Uponor Infra, dato og underskrift Uponor Infra A/S Nordgårde Svinninge Tlf.: WehoMini 5 Pe - DriftsvejleDning Luftindsugning til teknikkasse Weho Mini 5 PE I n s ta l l at I o n s v E j l E d n I n g t I l K loa K M E st E R / E n t R E P R E n Ø R Dog kan der forekomme forbigående lugtgener i en kort periode fra anlæggets installering til mikrobiologien fungerer optimalt. I forbindelse med det lovpligtige, årlige kontrol- og driftseftersyn samt tømning af bundfældningstanken kan der ligeledes opstå kortvarige lugtgener. Et anlæg i funktion brummer ganske lidt, og man kan svagt høre vandet bruse. Vi anbefaler derfor at installere anlægget så langt fra opholdsarealer som muligt. Dog skal der tages hensyn til adgang i forbindelse med det årlige eftersyn. U P O N O R R e n s e a n læ g 9 I nstallationsvejledning Denne er ilagt WehoMini-anlægget i teknikrummet, når det leveres fra Uponor. Desuden kan installationsvejledningen til hver en tid downloades fra (se under WehoMini minirens - Installation ). Alarm - ekstra sikkerhed for kunden Der følger et trådløst alarmpanel med et WehoMini anlæg, hvilket gør anlægget nemt og billigt at montere. Dette oplyser om evt. uregelmæssigheder ved driften - f.eks. i forbindelse med strømsvigt. Alarmpanelet placeres, hvor brugeren af anlægget kan se det dagligt. Ved evt. uregelmæssigheder afgives der både audio og visuelt signal. Læs nærmere i Driftsvejledningen. Ved alarm kontaktes serviceafdelingen hos Uponor på telefon , der sørger for en servicemedarbejder på stedet inden for 24 timer. Se også side 5. 9

10 Værd at vide og nyttige oplysninger Det er vigtigt, at man som forbruger følger anvisninger og almindelig sund fornuft i forbindelse med, hvad man skyller ud i toilettet eller hælder i afløb. Kemikalier Renseanlæg kan godt klare kemikalier i små mængder. Det bør dog bemærkes, at der ifølge dansk lovgivning ikke må hældes kemikalier i afløb eller toiletter og at der i lovgivningen er beskrevet, at kemikalier skal bortskaffes via den kommunale affaldsordning. Kommer der kemikalier i et WehoMini minirenseanlæg, vil det kunne dræbe bakterierne, og dermed ødelægge renseevnen, hvorved anlægget bliver ulovligt. Hvis biologien går i stå pga. der er kommet kemikalier i renseanlægget (kan ske i sjældne tilfælde), kan det være nødvendigt at tømme hele renseanlægget (både septiktank og renseanlæg) og genfylde det med vand, hvilket sker for brugers egen regning. Renseanlægget er dog ikke sart. En eventuel mindre forgiftning af anlægget vil dels blive neutraliseret, dels skyllet ud af anlægget, hvorefter biologien vil retablere sig selv. Malingprodukter Sprøjtegifte Olier Kemikalier Vatpinde Bind Cigaretskod Bleer Følgende produkter må under ingen omstændigheder hældes /kommes i afløb eller toiletter og dermed i minirenseanlægget: Bemærk: Benyt aldrig toilet eller afløb som skraldespand! Det kan tilstoppe pumpen, så den brænder sammen og ikke kan pumpe vandet videre fra septiktanken. Svanemærket Vi anbefaler at benytte vaskemidler m.v., der er mærket med Svanemærket, da de belaster biologien i renseanlægne - og dermed også miljøet - mindst muligt. Slam Der dør hele tiden mikroorganismer på filtrene. De bliver til slam, som samler sig i bunden af anlægget hvorfra det automatisk pumpes over i bundfældningstanken. Vandforbrug Et WehoMini 5 PE er dimensioneret til at kunne rense 750 liter normalt forekommende husspildevand i døgnet (jævnt fordelt), men anlægget kan godt klare mindre periodevise overbelastninger. Et mindre vandforbrug vil ikke have betydning for anlæggets renseevne, hvorimod et større vandforbrug vil have betydning for anlæggets renseevne, da tilbageholdelsen af slam i bundfældningstanken vil være nedsat. Bundfældningstanke Se side 12 i denne brochure. Følgende produkter må kun hældes i afløb og toiletter i yderst begrænsede mængder: Klorholdige rengøringsmidler Salmiakholdige rengøringsmidler Mælk og mælkeprodukter Madolier 10 UPONOR Renseanlæg

11 Værd at vide og nyttige oplysninger CE-mærkning Inden et minirenseanlæg lovligt kan markedsføres og sælges i Danmark, skal det være CE-mærket. Kravene for opnåelse af CE-mærkning er omfattende og forbundet med test og en omfattende dokumentation. Et godkendt anlæg skal være mærket med: Producentens og leverandørens navn Anlægskapacitet i PE Produktionsnummer CE-mærke Et CE-mærket minirenseanlæg er godkendt til at rense almindeligt husspildevand fra helårsboliger. Spildevand og lokaliteter udenfor, som ikke er inkluderet i CE-test Hvis der forekommer spildevand med en anden belastning end husspildevand fra boliger, skal belastningen konkret beregnes ud fra spildevandets sammensætning. Dette er kloakmesterens ansvar. Følgende typer spildevandsudledninger kræver pt. en konkret beregning: Sommer- og fritidshuse Tømning af badekar / spabad over 250 liter Malke- og mælkerum Toiletbygninger Processvand fra f.eks. frisørsaloner, fotografer, restauranter, værksteder og landbrug Beregningen på anlæggets størrelse sendes til pågældende kommune sammen med ansøgning om tilladelse til etablering af minirenseanlæg. Kommunen vurderer i sin sagsbehandling, om beregningen er tilstrækkelig til udstedelse af en tilladelse. Dimensioner, WehoMini WehoMini findes i forskellige anlægsstørrelser afhængig af, hvor mange personer / husstande, der er tilknyttet. WehoMini 5 PE 10 PE 15 PE 20 PE 30 PE 5-30 PE 1 husstand 2 husstande 3-4 husstande 5-7 husstande 8-10 husstande Længde 250 cm 345 cm 446 cm 345 cm 446 cm Bredde 82 cm 82 cm 82 cm 265 cm 265 cm Højde* 125 cm 125 cm 125 cm 125 cm 125 cm Vægt 175 kg 220 kg 275 kg 420 kg 550 kg Volumen 750 l l l l l Årligt el-forbrug kwh Ca. 880 kwh Ca kwh Ca kwh Ca kwh Maksimal hydraulisk belastning 750 l/døgn l/døgn l/døgn l/døgn l/døgn Uponor varenummer (SO) (SO) (SO) (SO) (SO) (SOP) (SOP) (SOP) (SOP) (SOP) * Heraf 105 cm nedgravet i jord (115 cm for 5 PE) UPONOR Renseanlæg 11

12 Bundfældningstank Uanset valg af rensemetode - minirens, nedsivning m.m. - så skal der tilsluttes en bundfældningstank mellem spildevandskilde og renseanlæg. En bundfældningstank benyttes til at fjerne bundfældige stoffer og flydestoffer fra spildevandet, før det ledes til videre behandling. Bemærk: Tegning ikke målfast En bundfældningstank er udført, så: Bundfældige stoffer og flydestoffer tilbageholdes, Ophvirvling af slam undgås, Vandtemperatur efter opblanding ikke over- stiger 35 C. Det tilbageholdte stof skal opbevares, hvorefter der sker en vis nedbrydning af stoffet, indtil tanken tømmes. Det slam, der synker til bunds i tanken, går i forrådnelse. Da der ikke er ilt til stede, sker der en anaerob nedbrydning, hvor der udvikles aggressive gasarter, hvor gasboblerne kan trække allerede bundfældet slam med op og give anledning til lugtgener. Normalt er der dog ingen gener, hvis udluftningen er korrekt udført. Ved rådneprocessen reduceres slammængden lidt. En bundfældningstank tømmes ved hjælp af en slamsuger Det er typisk den enkelte kommune, som er ansvarlig for tømning af de pågældende bundfældningstanke. En bundfældningstank skal tømmes fuldstændig og i alle kamre. Straks efter tømning skal bundfældningstanken fyldes 3/4 del med vand. I øvrigt henviser vi til Teknologisk Instituts rørcenteranvisning 010: Tømning af bundfældningstanke. 12 U P O N O R R e n s e a n læ g

13 Bundfældningstanke til WehoMini - størrelser og dimensioner Størrelsen på de enkelte bundfældningstanke afhænger af mængden af spildevand, der skal behandles, hvilket igen afhænger af det antal personer (PE), der er tilknyttet det enkelte anlæg. Det følgende skema skal anvendes til dimensionering set i forhold til antal PE. Kategori af Beregnings- Antal fastboende virksomhed m.v. grundlag personer (PE) Enfamiliebolig 5 Værksteder Beskæftiget person 1/2 Kontorer Beskæftiget person 1/2 Forretninger Beskæftiget person 1/2 Skoler elevplads 1/3 Restauranter Plads 1/2 Sommerrestauranter Plads i det fri 1/10 Fabrikker Beskæftiget pers.pr. skift 1/2 Forenings- og klubhuse Plads 1/10 uden restaurant Forsamlingshuse Plads 1/30 uden restaurant Hoteller sengepladser 1 1/2 Plejehjem sengepladser 2 1/4 Bundfældningstankene er opbygget således, at en optimal udskillelse af bundfældige og flydende stoffer sikres. Dette opnås ved at nedsætte vandgennemstrømningen gennem de enkelte kamre. Tankens totalvolumen indeholder både klaringsvolumen og slamvolumen. Ved klaringsvolumen forstås den vandvolumen, der altid er til rådighed i tanken - også når tanken er fyldt op med slam; dvs. lige før tømning af tanken er nødvendig. Klaringsvolumen skal sikre, at der altid er den nødvendige opholdstid i tanken. Slamvolumen er den volumen, der er afsat til at lagre bund- og flydeslam. Uponor standard WehoMini bundfældningstanke vil ved normal brug kunne nøjes med én årlig tømning. Opbygning af Uponor bundfældningstanke er alle CEmærkede. Dimensioner for Uponor bundfældningstanke til WehoMini Anlægsstørrelse 5 PE* 10 PE** 15 PE** 20 PE** 30 PE** Volumen 2,4 m3 4,5 m3 6 m3 8 m3 12 m3 Diameter (indvendig) 1,20 m 1,20 m 1,20 m 1,40 mm 1,40 m Diameter (udvendig) 1,35 m 1,30 m 1,30 m 1,53 mm 1,53 m Længde 2,44 m 5,60 m 7,81 m 7,30 m 10,50 m Uponor varenummer *) Model Roto Alle tanke er med indbygget pumpe(r) **) Model Weholite UPONOR Renseanlæg 13

14 WehoPuts - for 31 til 1200 PE Til rensning af spildevand fra mindre bysamfund, campingpladser, skoler og andre institutioner. WehoPuts er et biologisk / kemisk aktivslam renseanlæg til rensning af normalt husspildevand. Alt spildevand ledes til renseanlægget uden forbehandling - dvs. det er ikke nødvendigt med en bundfældningstank. Når det gælder brugervenlighed, kan systemet sammenlignes med et kommunalt spildevandsrensningssystem. Rensningsresultatet er fortræffeligt takket være systemets høje driftssikkerhed og den avancerede rensningsproces. Det rensede spildevand kan ledes direkte til recipient uden risiko for naturen. Én samlet enhed Et WehoPuts anlæg leveres og installeres som én samlet enhed*, hvor kun indløbs- og udløbsrør skal eftermonteres. Det gør etableringsarbejdet forholdsvis enkelt, da der kun skal foretages én udgravning. Trods sin størrelse (set i forhold til WehoMini) vejer et WehoPuts anlæg ikke mere, end at en almindelig gravko og løftestropper kan klare opgaven. *) Gælder for anlæg op til 300 PE Sikkerhed Hele rensningsprocessen styres af og overvåges ved hjælp af den indbyggede PLC-styring. Anlægget er ligeledes udstyret med GSM-fjernovervågning, som sikrer at den driftsansvarlige bliver varskoet via SMS i tilfælde af eventuelle driftsforstyrrelser eller uregelmæssigheder på anlægget. 14 U P O N O R R e n s e a n læ g

15 Renseprocessen i WehoPuts WehoPuts renseanlæg er»behovsstyret«- dvs. det fungerer efter portionsprincippet (SBR). Når der er samlet tilstrækkeligt med spildevand i modtagertanken til at kunne køre en hel proces, starter processen. 1) Den portion spildevand, der skal renses, pumpes fra modtagertank over til den store procestank. 3) Processen går over i anoxisk (iltfri) fase. Under omrøringen fjernes nitratkvælstof biologisk (denitrifikation) 2) Spildevandet blandes med aktivt slam og beluftes via luftdyser i bunden af anlægget. Alt det ilt (biologisk ilt, BI5), som vandet forbruger, forbruges under luftningsfasen - og alt ammonium oxideres til nitrat (nitrifikation). I slutningen af luftningsfasen tilsættes nedfældningskemikalie, som fjerner overskudsfosfor. 4) Det aktive slam sedimenteres til tankens bund. Øverst dannes det klare, rensede fase, som siden ledes til recipient. Procestanken er herefter klar til at modtage næste portion, hvis der er samlet tilstrækkeligt med spildevand i modtagertanken til højre. Procestanken tømmes for overskudsslam ca. 2 gange årligt med en slamsuger. Nedenfor ses de tekniske informationer og dimensioner for WehoPuts PE. For større dimensioner - se venligst Tekniske oplysninger 30 PE 50 PE 70 PE 100 PE 150 PE PE Kapacitet - m 3 pr. døgn 4,5 m 3 7,5 m 3 10,5 m 3 15 m 3 22,5 m 3 Se Vægt kg kg kg kg kg Dimensioner - højde (A) - se figur mm mm mm mm mm - længde (B) - se figur mm mm mm mm mm - bredde (C) - se figur mm mm mm mm mm - bredde (D) - inkl. forankring mm Tilslutninger - indløb 160 mm 160 mm 160 mm 160 mm 160 mm - udløb 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm Strøm 230 V 230 V 230 V 230/400 VAC 230/400 VAC El-centralens sikring 1 x 16 A 1 x 16 A 1 x 16 A 3 x 16 A 3 x 16 A Kemikalieforbrug - l pr. m 3 0,20 l 0,20 l 0,20 l 0,20 l 0,20 l Kemikaliebeholder 500 l 500 l 500 l l l GSM-fjernovervågnig ja ja ja ja ja Forankringspakke 2 stk. 2 stk. 2 stk. 3 stk. 5 stk. Se UPONOR Renseanlæg 15

16 Uponor Infra A/S Nordgårde Svinninge T F W E

Uponor Renseanlæg. Minirenseanlæg - WehoMini - fra 5 til 30 PE Renseanlæg - WehoPuts - fra 31 til 1200 PE

Uponor Renseanlæg. Minirenseanlæg - WehoMini - fra 5 til 30 PE Renseanlæg - WehoPuts - fra 31 til 1200 PE Uponor Renseanlæg Minirenseanlæg - WehoMini - fra 5 til 30 PE Renseanlæg - WehoPuts - fra 31 til 1200 PE Renseanlæg Rensning af spildevand i åbent land Uponor Infra er førende i Danmark, når det drejer

Læs mere

Uponor Renseanlæg. WehoMini minirenseanlæg - fra 5 til 30 PE WehoPuts renseanlæg - fra 30 til 1200 PE

Uponor Renseanlæg. WehoMini minirenseanlæg - fra 5 til 30 PE WehoPuts renseanlæg - fra 30 til 1200 PE Uponor Renseanlæg WehoMini minirenseanlæg - fra 5 til 30 PE WehoPuts renseanlæg - fra 30 til 1200 PE Renseanlæg Rensning af spildevand i åbent land Indhold Uponor Infra er førende i Danmark, når det drejer

Læs mere

Renseanlæg som opfylder renseklasse SO

Renseanlæg som opfylder renseklasse SO Renseanlæg som opfylder renseklasse SO På de følgende sider beskrives de typer af renseanlæg som kan opfylde renseklasse SO. Før alle anlæg skal der etableres en godkendt bundfældningstank. Arbejdes skal

Læs mere

WehoMini 5 PE. D r i f t s v e jle dni ng sa mt a fta le o m

WehoMini 5 PE. D r i f t s v e jle dni ng sa mt a fta le o m WehoMini 5 PE D r i f t s v e jle dni ng sa mt a fta le o m lovp l i g t i g t ko nt ro le ft e rsy n TIL ANLÆ GSEJER TIL ANLÆGSEJER Tillykke med Deres nye minirenseanlæg, som vi er overbevist om, De

Læs mere

Bilag 1 Standard ansøgningsskema

Bilag 1 Standard ansøgningsskema Bilag 1 Standard ansøgningsskema Journal nr. Modtaget, dato: Ansøgning om tilladelse til etablering af pileanlæg Pileanlæg opbygget som anført i "Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 pe"

Læs mere

De mest almindelige spørgsmål

De mest almindelige spørgsmål De mest almindelige spørgsmål om spildevand i det åbne land Indhold 1. Hvad er Spildevand i det åbne land?... 2 2. Hvor kan jeg læse, om min ejendom er omfattet af spildevand i det åbne land?... 2 3. Er

Læs mere

Ansøgning Etablering af pileanlæg

Ansøgning Etablering af pileanlæg Nordfyns Kommune Teknik og Miljø Rådhuspladsen 2 5450 Otterup E-mail: teknisk@nordfynskommune.dk Ansøgning Etablering af pileanlæg Ejers navn: Ejers adresse: Ejendommen, hvor anlægget skal etableres: Matr.

Læs mere

Håndtering af spildevand i det åbne land. 3-kammertanke Bundfældningstanke Septiktanke

Håndtering af spildevand i det åbne land. 3-kammertanke Bundfældningstanke Septiktanke Håndtering af spildevand i det åbne land 3-kammertanke Bundfældningstanke Septiktanke 3-kammertanke, bundfældningstanke og septiktanke 5 PE WaterCares bundfældningstanke er udviklet i et samarbejde mellem

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til etablering af beplantet filteranlæg med udledning af renset spildevand

Ansøgning om tilladelse til etablering af beplantet filteranlæg med udledning af renset spildevand Journal nr. BBiillaagg 11 Modtaget, dato: Ansøgning o tilladelse til etablering af beplantet filteranlæg ed udledning af renset spildevand Beplantet filteranlæg opbygget so anført i "Retningslinier for

Læs mere

Rensning af spildevand i det åbne land

Rensning af spildevand i det åbne land Rensning af spildevand i det åbne land Information Oktober 2010 Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Randers Kommune 1 Hvorfor denne pjece? Folketinget har besluttet, at rensningen af spildevand

Læs mere

WehoMini 5 PE INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL KLOAKMESTER / ENTREPRENØR

WehoMini 5 PE INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL KLOAKMESTER / ENTREPRENØR WehoMini 5 PE INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL KLOAKMESTER / ENTREPRENØR 2 Generel information - før installation af WehoMini Funktion af WehoMini: WehoMini er konstrueret til at rense spildevandet fra almindelige

Læs mere

Læs mere om hvorfor der kommer oversvømmelser og, hvordan du kan minimere risikoen for oversvømmelser på din grund.

Læs mere om hvorfor der kommer oversvømmelser og, hvordan du kan minimere risikoen for oversvømmelser på din grund. For meget regnvand i dit sommerhusområde? Læs mere om hvorfor der kommer oversvømmelser og, hvordan du kan minimere risikoen for oversvømmelser på din grund. Kend dine rettigheder og pligter. NÅR REGNVAND

Læs mere

Uponor. Nedsivningsanlæg. Nedsivningsanlæg. Uponor nedsivningsanlæg 435

Uponor. Nedsivningsanlæg. Nedsivningsanlæg. Uponor nedsivningsanlæg 435 Uponor Uponor nedsivningsanlæg 435 indhold 10.0 - indhold...435 10.1 Uponor nedsivningsanlæg - indledning... 437 Godkendelser.... 440 Dimensionering... 441 10.2 Uponor Renseanlæg...451 WehoMini - det biologiske

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til etablering af mini-biologisk renseanlæg. Vejledning

Ansøgning om tilladelse til etablering af mini-biologisk renseanlæg. Vejledning Bilag 1 Journal nr.: Modtaget, dato: Ansøgning o tilladelse til etablering af ini-biologisk renseanlæg Ejendoens atr. nr.: Ejendoens adresse: Ejers navn og adresse: Ejers tlf.nr.: Vejledning o udfyldelse

Læs mere

BIOKUBE TYPEGODKENDTE RENSEANLÆG TIL EJENDOMME I DET ÅBNE LAND OG I SOMMERHUSOMRÅDER

BIOKUBE TYPEGODKENDTE RENSEANLÆG TIL EJENDOMME I DET ÅBNE LAND OG I SOMMERHUSOMRÅDER RENSEANLÆG TIL EN- KELT EJENDOMME OG SOMMERHUSE BIOKUBE TYPEGODKENDTE RENSEANLÆG TIL EJENDOMME I DET ÅBNE LAND OG I SOMMERHUSOMRÅDER BioKubes kendemærker er: - Lave investeringsomkostninger - Små løbende

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 3 Renseanlæg

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 3 Renseanlæg HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 3 Renseanlæg Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 RENSEANLÆGSSTRUKTUR... 4 2 STATUS... 4 2.1 Spildevandsforsyningens renseanlæg... 4 2.2 Krav

Læs mere

BioKube kan benyttes i et sommerhus.

BioKube kan benyttes i et sommerhus. BioKube kan benyttes i et sommerhus. Typegodkendelsen dækker ikke direkte brugen af minirenseanlæg i sommerhuse. By- og Landskabsstyrelsen udtaler at det er fabrikanten af den pågældende type minirenseanlæg,

Læs mere

Borgermøde 3 Hatting Skole, tirsdag d. 27.10.2009

Borgermøde 3 Hatting Skole, tirsdag d. 27.10.2009 Borgermøde 3 Hatting Skole, tirsdag d. 27.10.2009 Spørgsmål og svar fra borgermødet: Hvad betyder færdigmelding? Det betyder, at kloakmesteren færdigmelder det arbejde han har udført til kommunen. Skal

Læs mere

Bilag 1. Fotodokumentation

Bilag 1. Fotodokumentation Bilag 1 Fotodokumentation Beredskabsstyrelsens droneoptagelser viser med al tydelighed, hvordan området mellem tankanlægget og kajarealet er væskefyldt. Det gule i tankområdet er spild fra Nagro A/S tanke.

Læs mere

Sandfang og olieudskillere

Sandfang og olieudskillere Sandfang og olieudskillere v/ Ulrik Hindsberger, 1 Sandfang Sandfang fjerner tunge partikler i regnvand Sandfang forbedrer olieudskilleres virkningsgrad Der anbefales forholdsvis små sandfang i DS/EN 858-2

Læs mere

Vurdering af tilstanden af Springdammen

Vurdering af tilstanden af Springdammen Vurdering af tilstanden af Springdammen Af Thomas Aabling Den 23. december 2014 Tilsyn den 2. december 2014 Springdammen ligger dybt i terrænet og består af et stor åbent bassin og en mindre smal bugt

Læs mere

BIOKUBE PRODUKTOVERSIGT

BIOKUBE PRODUKTOVERSIGT BIOKUBE PRODUKTOVERSIGT GLASFIBERTANKE Bundfældningstanke Olieudskillere Fedtudskillere Samletanke Nedsivning INDHOLDSFORTEGNELSE Bundfældningstanke...side 3 Fedtudskillere...side 4 Olieudskillere...side

Læs mere

3.900 m 3 /d BI 5 780 kg/d. 288 m 3 /t Tot-N 156 kg/d B1, B2.1, B3, B4, B6.1, B8.1

3.900 m 3 /d BI 5 780 kg/d. 288 m 3 /t Tot-N 156 kg/d B1, B2.1, B3, B4, B6.1, B8.1 Anlægsidentifikation Kommune Anlægsnavn og nr. Jægerspris Tørslev 225-19 Adresse Strandvej 2 Gerlev 3630 Jægerspris Matr.nr. Anlægstype 4ah Tørslev MBNDK Dimensioneringsforudsætninger Tørvejr inkl. indsivning

Læs mere

Ansøgning Etablering af biologisk sandfilteranlæg

Ansøgning Etablering af biologisk sandfilteranlæg Nordfyns Kommune Teknik og Miljø Rådhuspladsen 2 5450 Otterup E-mail: teknisk@nordfynskommune.dk Ansøgning Etablering af biologisk sandfilteranlæg Ejers navn: Ejers adresse: Ejendommen, hvor anlægget skal

Læs mere

Mars 3000 INSTALLATIONSVEJLEDNING. Entreprenører og kloakmestre

Mars 3000 INSTALLATIONSVEJLEDNING. Entreprenører og kloakmestre Mars 3000 INSTALLATIONSVEJLEDNING Entreprenører og kloakmestre Januar 2015 Indholdsfortegnelse Emne Side Generelle forhold i forbindelse med installation af BioKube Mars 3 Ins 1 - Modtagekontrol 4 Ins

Læs mere

Udledningstilladelse til beplantet filteranlæg for Strynø 400 PE

Udledningstilladelse til beplantet filteranlæg for Strynø 400 PE LANGELAND FORSYNING A/S Att.: Berit Bang-Jensen Nørrebro 207 A 5900 Rudkøbing Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. +4562233000 Fax. +4562228810 keu@svendborg.dk

Læs mere

SPILDEVANDSKLOAKERING I SOMMERHUSOMRÅDET HALS-HOU

SPILDEVANDSKLOAKERING I SOMMERHUSOMRÅDET HALS-HOU SPILDEVANDSKLOAKERING I SOMMERHUSOMRÅDET HALS-HOU ETAPE 6 og 7 Miljø- og Energiforvaltningen HVORFOR DENNE BROCHURE? I dag leder du dit spildevand fra f.eks. toilet, håndvask og vaskemaskine til din bundfældningstank.

Læs mere

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg Nedsivningsanlæg I et nedsivningsanlæg bortskaffes spildevandet ved, at vandet siver ned gennem jordlagene til grundvandet. Spildevandet pumpes fra bundfældningstanken over i selve nedsivningsanlægget,

Læs mere

Fra spildevand... -til til badevand KOMMUNE. Hey! Slå rumpen i sædet, og lær om spildevand og rensningsanlæg. Horsens Kommune TEKNIK OG MILJØ

Fra spildevand... -til til badevand KOMMUNE. Hey! Slå rumpen i sædet, og lær om spildevand og rensningsanlæg. Horsens Kommune TEKNIK OG MILJØ Fra spildevand... -til til badevand Hey! Slå rumpen i sædet, og lær om spildevand og rensningsanlæg. Mr. Flush Horsens Kommune KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Rundt om spildevandet 1. Både boliger og virksomheder

Læs mere

Minirenseanlæg. til enkeltejendomme. Biokube

Minirenseanlæg. til enkeltejendomme. Biokube Minirenseanlæg til enkeltejendomme Biokube Hvorfor vælge minirens? For 50 år siden foregik tøjvask en gang om ugen, ved håndkraft udenfor med vand og sæbe. I dag har vi maskiner til næsten det hele. De

Læs mere

Kører du altid 110? Af Seniorkonsulent Uwe Hansen, Metro Therm 17.02.2016. Hvor svært kan det være at vælge varmtvandsbeholder til en-familieboligen?

Kører du altid 110? Af Seniorkonsulent Uwe Hansen, Metro Therm 17.02.2016. Hvor svært kan det være at vælge varmtvandsbeholder til en-familieboligen? Kører du altid 110? Af Seniorkonsulent Uwe Hansen, Metro Therm 17.02.2016 Hvor svært kan det være at vælge varmtvandsbeholder til en-familieboligen? Kravene til en varmtvandsbeholder har ændret sig gennem

Læs mere

Om udfyldning af ansøgningsskema

Om udfyldning af ansøgningsskema Natur Rådhustorvet 4, 8700 Horsens Skema til ansøgning om tilladelse til udledning af renset spildevand via typegodkendt minirenseanlæg 1. Generel information ejer og beliggenhed af anlæg Adresse for minerenseanlæggets

Læs mere

SPAR VAND - SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET DANSK

SPAR VAND - SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET DANSK SPAR VAND - SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET DANSK 1 BRUG VAND MED OMTANKE TIL GAVN FOR PENGEPUNGEN OG MILJØET Når vi åbner for vandhanen, vasker tøj, eller går i bad, tænker vi sjældent over, hvor

Læs mere

Afsnit Indhold Side. General information 3. 1 Beskrivelse 4. 2 Samlevejledning 4. 3 Igangsætning 5. 4 Reservedelsliste 6.

Afsnit Indhold Side. General information 3. 1 Beskrivelse 4. 2 Samlevejledning 4. 3 Igangsætning 5. 4 Reservedelsliste 6. INDHOLD Afsnit Indhold Side General information 3 1 Beskrivelse 4 2 Samlevejledning 4 3 Igangsætning 5 4 Reservedelsliste 6 5 Sikkerhed 8 6 Produkt specifikation 8 7 Pumpe 9 8 Vedligehold 9 9 Tilslutning

Læs mere

Spildevandet skal renses bedre

Spildevandet skal renses bedre - 1 - - 2 - Spildevandet skal renses bedre Som en del af vandmiljøplanen har Folketinget besluttet, at spildevandet skal renses bedre i de områder, der ikke er kloakeret. Det berører ca. 1.600 ejendomme

Læs mere

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter Installationsadresse: Dato: er dimensioneret for personer., SOP krav, med efterfølgende nedsivning : Husets spildevand/afløb afledes til et beplantet filter, der består af en (ny) bundfældningstank og

Læs mere

Få en nedsivningstilladelse på en time. Sådan gør vi i Hedensted Kommune

Få en nedsivningstilladelse på en time. Sådan gør vi i Hedensted Kommune Få en nedsivningstilladelse på en time Sådan gør vi i Hedensted Kommune Hedensted Kommune Fakta om åben land Tæt på 1000 påbud Vi har meddelt 650 tilladelser i 2011-2013 Vi er pt. fem personer der er tilknyttet

Læs mere

Få mere ud af fjernvarmen. og spar penge

Få mere ud af fjernvarmen. og spar penge Få mere ud af fjernvarmen og spar penge 1 Ny motivationstarif fra 2017 Fra 1. januar 2017 bliver din varmeregning reguleret af en ny motivationstarif, som giver et fradrag i prisen eller et pristillæg

Læs mere

Prisoverslag for private renseanlæg til spildevand

Prisoverslag for private renseanlæg til spildevand overslag for private renseanlæg til spildevand Formålet med dette notat er at give dig et overblik over prisniveauet for de forskellige løsninger til forbedret rensning af spildevandet på din ejendom.

Læs mere

Notat om håndtering af aktualitet i matrikulære sager

Notat om håndtering af aktualitet i matrikulære sager Notat om håndtering af aktualitet i matrikulære sager Ajourføring - Ejendomme J.nr. Ref. lahni/pbp/jl/ruhch Den 7. marts 2013 Introduktion til notatet... 1 Begrebsafklaring... 1 Hvorfor er det aktuelt

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til nedsivning af husspildevand

Ansøgning om tilladelse til nedsivning af husspildevand Ansøgning om tilladelse til nedsivning af husspildevand 1. Adresse Matrikel nr. 2. Ansøgningen vedrører: Nyanlæg Fornyelse af eksisterende anlæg Lovliggørelse af eksist anlæg 3. Spildevandsanlægget skal

Læs mere

Eksempler på energibesparelser på Marselisborg Renseanlæg

Eksempler på energibesparelser på Marselisborg Renseanlæg r på renseanlæg Eksempler på energibesparelser på Marselisborg Renseanlæg Indhold: 8.1. Riste, sand og fedtfang 8.2. Mellemklaringstanke 8.3. Maskinbygning 8.4. Efterklaringstank 8.5. Rådnetank 8.6. Homogeniseringstank

Læs mere

Erfaringer med etablering og drift af decentrale anlæg. Jan M. Jørgensen Driftschef SK Forsyning A/S DANVA Temadag 8.

Erfaringer med etablering og drift af decentrale anlæg. Jan M. Jørgensen Driftschef SK Forsyning A/S DANVA Temadag 8. Erfaringer med etablering og drift af Jan M. Jørgensen Driftschef SK Forsyning DANVA Temadag 8. december 2011 Hvem og hvad er SK Forsyning Slagelse kommune (Slagelse, Korsør, Skælskør og Hashøj) 77.457

Læs mere

Få helt styr på NemID WWW.KOMPUTER.DK

Få helt styr på NemID WWW.KOMPUTER.DK KOMPUTER FOR ALLE Få helt styr på Gå på netbank og borgerservice med Her viser vi, hvordan du bestiller og bruger, så du kan bruge netbank og de mange offentlige internettjenester. Når du vil logge på

Læs mere

Tak for jeres mange gode, nysgerrige og relevante bemærkninger. Vi har i alt noteret 21 spørgsmål.

Tak for jeres mange gode, nysgerrige og relevante bemærkninger. Vi har i alt noteret 21 spørgsmål. De spørgsmål I stillede på møderne. Der var gengangere af spørgsmål fra det første møde på mødet den 11. juni. Vi har dog ikke skrevet samme eller næsten samme spørgsmål to gange. Til de spørgsmål, hvor

Læs mere

VENUS 1850 INSTALLATIONSVEJLEDNING. Entreprenører og kloakmestre

VENUS 1850 INSTALLATIONSVEJLEDNING. Entreprenører og kloakmestre VENUS 1850 INSTALLATIONSVEJLEDNING Entreprenører og kloakmestre April 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Emne Side Generelle forhold i forbindelse med installation af BioKube Venus 3 Ins 1 - Modtagekontrol 4 Ins

Læs mere

Spildevandet skal renses bedre

Spildevandet skal renses bedre - 1 - - 2 - Spildevandet skal renses bedre Som en del af vandmiljøplanen har Folketinget besluttet, at spildevandet skal renses bedre i de områder, der ikke er kloakeret. Det berører ca. 1.600 ejendomme

Læs mere

Vejledning for indretning og drift af fedtudskilleranlæg i Skive Kommune

Vejledning for indretning og drift af fedtudskilleranlæg i Skive Kommune Vejledning for indretning og drift af fedtudskilleranlæg i Skive Kommune Skive Kommune August 2005 Indholdsfortegnelse 1.Fedtudskilleranlæg... 2 1.1 Hvor skal der være fedtudskilleranlæg... 2 1.2 Hvordan

Læs mere

Arbejdsmiljøgruppens problemløsning

Arbejdsmiljøgruppens problemløsning Arbejdsmiljøgruppens problemløsning En systematisk fremgangsmåde for en arbejdsmiljøgruppe til løsning af arbejdsmiljøproblemer Indledning Fase 1. Problemformulering Fase 2. Konsekvenser af problemet Fase

Læs mere

Spørgsmål og svar om håndtering af udenlandsk udbytteskat marts 2016

Spørgsmål og svar om håndtering af udenlandsk udbytteskat marts 2016 Indhold AFTALENS FORMÅL... 2 Hvilken service omfatter aftalen?... 2 Hvad betyder skattereduktion, kildereduktion og tilbagesøgning?... 2 AFTALENS INDHOLD OG OPBYGNING... 3 Hvilke depoter er omfattet af

Læs mere

Bundfældningstanke. Obligatorisk tømningsordning for. bundfældningstanke

Bundfældningstanke. Obligatorisk tømningsordning for. bundfældningstanke Bundfældningstanke Obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke Guldborgsund Forsyning Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definationer m.v.... 3 2. Affaldets art:... 3 3. Deltagere:... 3

Læs mere

Fedtudskillere. Udskillere, hvor fedt udskilles pga. afkøling og vægtfyldeforskelle. Rørcentret. Teknologisk Institut

Fedtudskillere. Udskillere, hvor fedt udskilles pga. afkøling og vægtfyldeforskelle. Rørcentret. Teknologisk Institut Fedtudskillere Udskillere, hvor fedt udskilles pga. afkøling og vægtfyldeforskelle 1 Fedt + vand En fyldt fedtudskiller lige før tømning 2 Fedt er ikke miljøskadeligt Fedt kan give tilstopning i afløbssystemet

Læs mere

Hjælp med at passe på det rene drikkevand

Hjælp med at passe på det rene drikkevand drikkevandet Hjælp med at passe på det rene drikkevand Hej! Ved du, hvor det krystalklare drikkevand kommer fra? Horsens Kommune KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Rundt om vandet 1. Når vejret er varmt, fordamper

Læs mere

Faktablad om dimensionering af våde regnvandsbassiner

Faktablad om dimensionering af våde regnvandsbassiner Aalborg Universitet, 2012 Faktablad om dimensionering af våde regnvandsbassiner Formålet med faktabladet er at give en kort vejledning om hvordan våde regnvandsbassiner dimensioneres. Faktabladet er udarbejdet

Læs mere

Energibesparelser på Renseanlæg

Energibesparelser på Renseanlæg Indhold: 3.1 Indledning 3.2 Beskrivelse af indløbsstationen på Aars Renseanlæg 3.3 Måling af energiforbruget på snekkepumperne. 3.4 Energibesparelsesmuligheder 3.5 Sammenfatning 3.1 Indledning Indløbspumpestationer

Læs mere

Minirens - også til sommerhuse!

Minirens - også til sommerhuse! Minirens - også til sommerhuse! velegnet til svingende belastninger Resume: BioKube er velegnet og anvendes til mange andre hustyper end traditionelle helårsboliger. Specielt i sommerhuse sikrer BioKubes

Læs mere

Holstebro Kommune. Regulativ for fælles obligatorisk tømningsordning i

Holstebro Kommune. Regulativ for fælles obligatorisk tømningsordning i Holstebro Kommune Regulativ for fælles obligatorisk tømningsordning i Holstebro Kommune Formål 1. I henhold til 48 i spildevandsbekendtgørelsen er det af kommunalbestyrelsen vedtaget, at der skal være

Læs mere

Arealer under grafer

Arealer under grafer HJ/marts 2013 1 Arealer under grafer 1 Arealer og bestemt integral Som bekendt kan vi bruge integralregning til at beregne arealer under grafer. Helt præcist har vi denne sætning. Sætning 1 (Analysens

Læs mere

SKABT AF IMERCO TIL HVERDAGEN ULTIMATE SLOWJUICER BRUGSANVISNING

SKABT AF IMERCO TIL HVERDAGEN ULTIMATE SLOWJUICER BRUGSANVISNING SKABT AF IMERCO TIL HVERDAGEN ULTIMATE SLOWJUICER Vigtige sikkerhedsforanstaltninger.... 02 Advarsel.... 03 Apparatets dele.... 05 Sådan samles juiceren.... 07 Tips vedr. betjening... 09 Tips vedr. ingredienser...

Læs mere

er et levnedsmiddel, og der må aldrig herske tvivl om, at det er et godt produkt, vi leverer. Rent vand er det, vi brænder for.

er et levnedsmiddel, og der må aldrig herske tvivl om, at det er et godt produkt, vi leverer. Rent vand er det, vi brænder for. VAND SKABER LIV er et levnedsmiddel, og der må aldrig herske tvivl om, at det er et godt produkt, vi leverer. Rent vand er det, vi brænder for. Vand Ledningsassistent Leif Madsen, Horsens Vand A/S med

Læs mere

Det åbne land Overløbsbygværker Renseanlæg

Det åbne land Overløbsbygværker Renseanlæg Det åbne land Overløbsbygværker Renseanlæg Det åbne land Tidsplan for påbud i det åbne land K ø g e R i n g s t e d 2012-2015 Terslev Haslev Dalby Karise S t e v n s Mindst 700 ejendomme i det åbne land

Læs mere

Hjertestarter på Sdr. Vang Skole.

Hjertestarter på Sdr. Vang Skole. Hjertestarter på Sdr. Vang Skole. Sdr. Vang Skole har fået installeret en hjertestarter af TRYG Fonden. Vi håber selvfølgelig at den aldrig kommer i brug. Hjertestarteren er placeret på facaden af Søndervang

Læs mere

EXPO-NET Danmark A/S Phone: +45 98 92 21 22 Georg Jensens Vej 5 Fax: +45 98 92 41 89. Kontaktfiltrering

EXPO-NET Danmark A/S Phone: +45 98 92 21 22 Georg Jensens Vej 5 Fax: +45 98 92 41 89. Kontaktfiltrering Etablering af store bundfældningsbassiner med slamskraber er ofte en kostbart investering. Driften af disse bassiner kan være meget uregelmæssigt, idet bundfældningsbassinerne naturligvis er meget afhængig

Læs mere

Optaget i MIKROBEN September 2005

Optaget i MIKROBEN September 2005 Optaget i MIKROBEN September 2005 Spildevandsrensning i BeiJing 2004 Kursus i næringssaltfjernelse på GaoBeiDian Training Center, BeiJing, Kina 11.-14.oktober 2004 Af Gert Petersen, EnviDan Introduktion

Læs mere

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter Installationsadresse: Dato: er dimensioneret for personer., SOP krav, med hævert pumpe og efterfølgende nedsivning: Husets spildevand/afløb afledes til et beplantet filter, der består af en (ny) bundfældningstank

Læs mere

Information om støtte til handicapbil efter Servicelovens 114

Information om støtte til handicapbil efter Servicelovens 114 Information om støtte til handicapbil efter Servicelovens 114 Du kan søge om støtte til køb af bil, hvis du, som følge af et varigt handicap, ikke kan få dækket dit kørselsbehov på anden måde end ved brug

Læs mere

Vandvedligehold Viskan Dalerø

Vandvedligehold Viskan Dalerø Vandvedligehold Viskan Dalerø Tillykke med din Viskan Spa! Når du anskaffer dig en udespa bliver du også den lykkelige ejer af mere velvære og en højere livskvalitet. Med en udespa følger dog også nogle

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder på bygge- og anlægsområdet

Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder på bygge- og anlægsområdet Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder på bygge- og anlægsområdet At-vejledning F.3.4 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.7 Sikkerheds- og sundhedsarbejde på midlertidige

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og til fiberboksen Tilslutning - Trin for trin 2 Forbind Start med at sætte fiberboksens strømstik i stikkontakten og tryk herefter Tænd/sluk

Læs mere

Fremtidens biologiske rensning af spildevand

Fremtidens biologiske rensning af spildevand RENSNING AF SPILDEVAND INDUSTRI SLAGTERIER LUFT- RENSNING FISKEINDUSTRI MEJERIER BEBOELSER RENSEANLÆG DANMARK A/S Fremtidens biologiske rensning af spildevand Som et resultat af mange års erfaring har

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-11, 3 - BEN BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-11, 3 - BEN BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - TYPE 501-11, 3 - BEN BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før

Læs mere

Pilefordampningsanlæg med hævertpumpe

Pilefordampningsanlæg med hævertpumpe DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Pilefordampningsanlæg med hævertpumpe Installationsadresse: Dato: Pilefordampningsanlægget er dimensioneret for personer Pilefordampningsanlæg: Husets spildevand/afløb

Læs mere

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter aktiv beluftning

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter aktiv beluftning Installationsadresse: Dato: Det beplantede filter er dimensioneret for personer og opfylder SO krav. Det beplantede filter med aktiv beluftning (Forced Bed Aeration, FBA ): Bundfældningstank pumpebrønd

Læs mere

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter Installationsadresse: Dato: er dimensioneret for personer og opfylder SO-krav. : Bundfældningstank pumpebrønd beplantet filter afløb Husets spildevand ledes til en bundfældningstank, hvor der foregår en

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD CONSET MODEL: 501-49 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD CONSET MODEL: 501-49 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD CONSET MODEL: 01-9 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

Ansøgning om hjælpemidler, forbrugsgode og boligindretning i henhold til Servicelovens 112, 113 og 116.

Ansøgning om hjælpemidler, forbrugsgode og boligindretning i henhold til Servicelovens 112, 113 og 116. Thisted Kommune Side 1 af 5 Ansøgning om hjælpemidler, forbrugsgode og boligindretning i henhold til Servicelovens 112, 113 og 116. Hvem kan komme i betragtning? 1. Personer med en varig nedsat funktionsevne,

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål K og L stillet af Folketingets Miljøudvalg efter ønske fra Jan E. Jørgensen (V)

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål K og L stillet af Folketingets Miljøudvalg efter ønske fra Jan E. Jørgensen (V) Miljøudvalget 2012-13 MIU Alm.del Bilag 133 Offentligt J.nr. 001-08288 Den 10. januar 2013 Miljøministerens besvarelse af spørgsmål K og L stillet af Folketingets Miljøudvalg efter ønske fra Jan E. Jørgensen

Læs mere

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter/biologisk sandfilter (Polonite)

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter/biologisk sandfilter (Polonite) Installationsadresse: Dato: Det beplantede filter er dimensioneret for personer. Det beplantede filter, SOP krav, med Polonite-fosforbrønd: Husets spildevand/afløb afledes til et beplantet filter, der

Læs mere

Holstebro Kommune. Teknik og Miljø 2012. Brugervejledning for Olieudskiller i. Holstebro Kommune

Holstebro Kommune. Teknik og Miljø 2012. Brugervejledning for Olieudskiller i. Holstebro Kommune Holstebro Kommune Teknik og Miljø 2012 Brugervejledning for Olieudskiller i Holstebro Kommune Holstebro Kommune Denne pjece handler om olieudskiller. Holstebro Kommune vil i løbet af de næste par år, have

Læs mere

FAQ. Waoo! Web TV på computeren. Fiberbredbånd TV Telefoni

FAQ. Waoo! Web TV på computeren. Fiberbredbånd TV Telefoni FAQ Waoo! Web TV på computeren Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Waoo! Web TV på computeren...4 Waoo! Bio på Waoo! Web TV...7 Fiberbredbånd TV Telefoni 02 Waoo! Web TV på computeren Hvem kan få Waoo! Web

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2011 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2011 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Billund Spildevand A/S Grindsted Landevej 40 7200 Grindsted Dato: 1. marts 2013 Sag: Vand-12/04924-10 Sagsbehandler: /LTK Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2011 i henhold til 8 i bekendtgørelse om

Læs mere

WehoMini 10-30PE InstallatIonsvejlednIng t I l K lo a K M e s t e R / e n t R e P R e n Ø R

WehoMini 10-30PE InstallatIonsvejlednIng t I l K lo a K M e s t e R / e n t R e P R e n Ø R WehoMini 10-30PE I nsta l l at io nsve jle dning T I L K LOA K M ESTE R / ENT R E P R EN Ø R Generel information - før installation af WehoMini Funktion af WehoMini: WehoMini er konstrueret til at rense

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND Side 1 af 14 Mariagerfjord Kommune, Teknik og Miljø Juni 2011 Side 2 af 14 Mariagerfjord Kommune, Teknik og Miljø Juni 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Spørgsmål/svar til Kravspecifikation

Spørgsmål/svar til Kravspecifikation Spørgsmål/svar til Kravspecifikation 1) Se Dokumentet Kravspecifikation.rev.1. pkt. 1.1. bilag A.1. Kravspecifikation 1.1 står der aftalens periode er 2 år med option på 2 x 12 mdr. i udbuddet står der

Læs mere

BRÆDSTRUP CENTRALRENSEANLÆG CENTRALRENSEANLÆG

BRÆDSTRUP CENTRALRENSEANLÆG CENTRALRENSEANLÆG BRÆDSTRUP CENTRALRENSEANLÆG CENTRALRENSEANLÆG 1 BRÆDSTRUP CENTRALRENSEANLÆG Brædstrup Centralrenseanlæg blev bygget i 1992 og er placeret i Åstruplund. Anlægget er det ene ud af i alt 3 renseanlæg og 1

Læs mere

Administrationsgrundlag for bade- og bådebroer

Administrationsgrundlag for bade- og bådebroer Administrationsgrundlag for bade- og bådebroer Indledning Den 114 km lange kyststrækning har stor landskabelig og rekreativ værdi for kommunen. Derfor er det væsentligt, at der tages hensyn til landskabet,

Læs mere

Nedsivningsanlæg. Behandling af spildevand i åbent land. Nedsivningsanlæg fra 5 til 10 PE. Store nedsivningsanlæg fra 15 til 150 PE

Nedsivningsanlæg. Behandling af spildevand i åbent land. Nedsivningsanlæg fra 5 til 10 PE. Store nedsivningsanlæg fra 15 til 150 PE Nedsivningsanlæg Behandling af spildevand i åbent land Nedsivningsanlæg fra 5 til 10 PE Store nedsivningsanlæg fra 15 til 150 PE Bundfældningstanke fra 2 til 50 m 3 Samletanke fra 2 til 50 m 3 Komplet

Læs mere

Telefoni Brugervejledning

Telefoni Brugervejledning Telefoni Brugervejledning pr. 1. NOVEMBER 2012 tv, fiberbredbånd og telefoni til os i midt- og vestjylland Altibox Danmark A/S Danmarksvej 26 8660 Skanderborg Tlf. 70 300 600 www.altibox.dk info@altibox.dk

Læs mere

Når mor eller far er ulykkesskadet. når mor eller far er ulykkesskadet

Når mor eller far er ulykkesskadet. når mor eller far er ulykkesskadet Når mor eller far er ulykkesskadet når mor eller far er ulykkesskadet 2 Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder, der er ulykkesskadet. Kan dit barn læse, kan det

Læs mere

Retningslinjer for opbevaring af farlige stoffer

Retningslinjer for opbevaring af farlige stoffer Retningslinjer for opbevaring af farlige stoffer Kolding Kommune, Nytorv 11, 6000 Kolding byogudvikling@kolding.dk Tlf. 79 79 74 69 Revideret d. 4. september 2012. Undgå uheld og forureninger Virksomheden

Læs mere

Ved aktivt medborgerskab kan vi gøre Silkeborg Kommune til en attraktiv kommune med plads til alle. Silkeborg Kommunes Socialpolitik

Ved aktivt medborgerskab kan vi gøre Silkeborg Kommune til en attraktiv kommune med plads til alle. Silkeborg Kommunes Socialpolitik Ved aktivt medborgerskab kan vi gøre Silkeborg Kommune til en attraktiv kommune med plads til alle. Silkeborg Kommunes Socialpolitik 1 Indhold Socialpolitikken og Socialudvalgets MVV... 3 Politikkens fokusområder...

Læs mere

Vejledning om registrering af kode for afløbsforhold og øvrige oplysninger om spildevandsforhold

Vejledning om registrering af kode for afløbsforhold og øvrige oplysninger om spildevandsforhold 20. august 2015 Vejledning om registrering af kode for afløbsforhold og øvrige oplysninger om spildevandsforhold i BBR. Bilagsoversigt: Bilag 1: Særskilt vejledning i registrering af afløbskoder. Bilag

Læs mere

DUKA vinduesventilator

DUKA vinduesventilator DUKA vinduesventilator type MAO2 L og type MAO2 L TH Anvendelse: Produktet beskrevet i denne manual er designet til ventilation af små og mellem store beboelser, hvor beboelsen også er op-varmet i vinterperioden.

Læs mere

Petersværft Renseanlæg

Petersværft Renseanlæg Petersværft Renseanlæg 2010 Kontrol af udløbskrav I det efterfølgende skema er vist udledningstilladelsens krav, gældende fra den 12. juni 1991, samt de målte middelværdier med den tilhørende standardafvigelse.

Læs mere

Vejledning om hestehold

Vejledning om hestehold 2011 Vejledning om hestehold www.hillerod.dk Hillerød Kommune, Miljø, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød 01-03-2011 Hvor må man holde hest? Heste hører til på landet. Det er ikke tilladt at holde heste

Læs mere

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Øvelse I Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Formål: På renseanlægget renses et mekanisk, biologisk og kemisk. I den biologiske rensning på renseanlægget benyttes bakterier og mikroorganismer

Læs mere

Uge 29: Færdiggørelse af dræn på Parken 5.

Uge 29: Færdiggørelse af dræn på Parken 5. Uge 29: Færdiggørelse af dræn på Parken 5. De 3 vigtigste ting for en greenkeeper og pasning af en golfbane er dræn, dræn og dræn. Jo mere vand vi kan få arbejdet væk fra jorden desto bedre får græsset

Læs mere

Konsekvenser af direkte adgang til fysioterapeut

Konsekvenser af direkte adgang til fysioterapeut N O T A T Konsekvenser af direkte adgang til fysioterapeut Direkte adgang til fysioterapi uden en henvisning fra patientens praktiserende læge kræver en ændring i både overenskomsten med Danske Fysioterapeuter

Læs mere

Driftberetning. Stege Renseanlæg. Stege renseanlæg Skydebanevej 10 4780 Stege

Driftberetning. Stege Renseanlæg. Stege renseanlæg Skydebanevej 10 4780 Stege Stege Renseanlæg 1 Kontrol af udløbskrav I det efterfølgende skema er vist udledningstilladelsens krav, gældende fra den 19. juni, samt de målte middelværdier med den tilhørende standardafvigelse. I bilag

Læs mere

FRYSESKAB F32W HN 7667. Brugervejledning

FRYSESKAB F32W HN 7667. Brugervejledning FRYSESKAB F32W HN 7667 Brugervejledning ADVARSEL: Fryseren er ikke beregnet til at blive brugt af børn uden opsyn af voksne. Børn bør instrueres om, at de ikke må lege med fryseren. GENERELT For at få

Læs mere