1.3. Museumskategori og ejerforhold Den selvejende institution Hjerl Hedes Frilandsmuseum er et statsanerkendt, kulturhistorisk specialmuseum.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1.3. Museumskategori og ejerforhold Den selvejende institution Hjerl Hedes Frilandsmuseum er et statsanerkendt, kulturhistorisk specialmuseum."

Transkript

1 1.0 MUSEETS ARBEJDSGRUNDLAG OG FORMÅL. 1.1 Museets navn Hjerl Hedes Frilandsmuseum. 1.2 Museets adresse og telefonnummer Hjerl Hedevej l4, 7830 Vinderup Telefonnr Telefax Website: Museumskategori og ejerforhold Den selvejende institution Hjerl Hedes Frilandsmuseum er et statsanerkendt, kulturhistorisk specialmuseum. 1.4 Museets formål og emnemæssige indhold Hjerl Hedes Frilandsmuseum består af Den gamle Landsby, Jydsk Skovmuseum og Mosebrugsmuseum. Frilandsmuseets bygningssamling belyser dels byggeskik og boligindretning på landet, dels en række af de elementer, der er karakteristiske for det ældre, danske landsbymiljø. Herunder hører også landhåndværk, hvor museet har besluttet at etablere et kompetencecenter for dansk landhåndværk. Samlingerne i Skovmuseet og Mosebrugsmuseet består af genstande, der er forbundet med menneskets udnyttelse af disse to landskabstyper. Med udgangspunkt i de ovenfor nævnte samlinger og med de særlige muligheder, som Hjerl Hedes Frilandsmuseum har på grund af sin placering midt i et vestjysk hedelandskab, arbejder museet med dokumentation af byggeskik, landhåndværk og landsbymiljø og med at belyse samspillet mellem natur og kultur, hvilket sker gennem dokumentation og formidling af brugsformer og kulturmønstre, der er forbundet med den menneskelige udnyttelse af hede-, skov- og moseområder. 1.5 Oprettelse Museet er grundlagt i 1930 af dir. H.P. Hjerl Hansen og drevet af Hjerl-Fonden indtil 1979, hvorefter museet blev udskilt fra Hjerl-Fonden som et statsanerkendt, selvejende, kulturhistorisk specialmuseum. 1.6 Medlemskab af foreninger og organisationer Museet er medlem af ICOM, Organisationen af Danske Museer, Foreningen af Specialmuseer i Danmark, Midtjyske Museers Udviklingsråd, Museernes Samvirke og Kultursamarbejdet i Midt og Vestjylland. Derudover er museet medlem af Foreningen af danske museumsformidlere i Danmark, Historiske Værksteder i Danmark, Tekstilhåndværkerne i Ringkøbing Amt og Dansk Tekstilhistorisk Forening. Museet er endvidere medlem af Landbrugspuljen, Industripuljen, Møllepuljen og Dragtpuljen og Havepuljen. I turistmæssig henseende er museet medlem af Top Attraktioner, Westjyllands Attraktioner, Opdag Jylland og Danske Turist-attraktioner. Endelig er museet medlem af Foreningen Tilgængelig for Alle. 1.9 Museets leder Museets leder er museumsdirektør mag. art. Gudrun Gormsen indtil 1. november, hvorefter museumsinspektør Gitte Behr bliver konstitueret direktør. Hjerl Hedes Frilandsmuseum, Hjerl Hedevej 14, 7830 Vinderup 1

2 2.0 SAMLINGER, ARKIVER, BIBLIOTEK Magasinforhold Arbejdet med ordning af magasinet er fortsat efter de retningslinjer, der er udstukket i procedure for modtagelse, registrering, magasinering, arkivering og indlån/udlånspraksis ved Hjerl Hedes Frilandsmuseum udarbejdet af museumsinspektør Gitte Behr 12. jan Størstedelen af museets samlinger er nu sorteret og opstillet efter den grønne registrant. Det er stadig ikke muligt at styre temperatur og luftfugtighed i magasinet, hvilket på sigt vil give bevaringsproblemer. 2.2 Samlinger Nyindkomne genstande er blevet registreret og forsynet med genstandsfoto. Ellers er handlingsplanen for indberetning til centrale registre blevet fulgt. Heri har museet angivet, at hele samlingen er færdig digitalregistreret den Gennemgang af gamle sager i arkivet er stadig igangværende og ca. 3/4 er gået igennem og rettet, klar til at publicering i Museernes Samlinger. Fotodokumentation af samtlige genstande forløber planmæssigt og forventes færdig ved udgangen af Alle genstande i husene i museet er fotograferet og diverse fotos lagt ind på Regin. Pia Sørensen blev ansat i en periode på 6 måneder til gennemgang og ordning af museets bygningsarkiv, således at det blev klart til registrering i Regin. Projektet er endnu ikke afsluttet. Mandag den 15. nov var der samlingsrevision for Revisionen gav ikke anledning til bemærkninger. 3.0 INDSAMLING, ERHVERVELSER, UNDERSØGELSER, FORSKNING Indsamling og erhvervelser I 2010 har museet modtaget ca. 10 genstande til samlingen, samt en del rekvisitter til levendegørelsen. De senere år har indsamlingen været på et forholdsvist lavt niveau. Den aktive indsamling er meget begrænset, da der i de seneste år ikke er sket nogen forskningsmæssig dækning af ansvarsområdet. Den passive indsamling er ligeledes meget begrænset, da de tilbudte genstande hovedsagelig er genstande museet har i samlingerne i forvejen samt genstande, der er godt repræsenteret på andre museer. Undersøgelser og forskning Den 15. december indsendte museet, de af Gudrun Gormsen udarbejdede 4-årige arbejdsplaner til Kulturarvsstyrelsen, med enkelte tilføjelser af museumsinspektør Gitte Behr. Studiebesøg Den 8-9. juni var 15 personer fra Vallby Friluftsmuseum fra Norge på studietur på Hjerl Hedes Frilandsmuseum. 4.0 KONSERVERING Bygninger Der er ikke foretaget større konserveringsarbejder på museets bygningssamling i Hjerl Hedes Frilandsmuseum, Hjerl Hedevej 14, 7830 Vinderup 2

3 Genstande Der er ikke afsendt genstande til Konserveringscenteret Vest i Ølgod i Gamle husdyrracer Museet har en bestand af husdyr med henblik på bevaring af de gamle husdyrracer og til brug under museets levendegørelse. Fra Genressourceudvalget under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri modtager museet økonomiske midler til bevaringsarbejdet jævnfør udvalgets prioriteringsliste. 5.0 FORMIDLING 5.2 Den permanente udstilling Der er ikke foretaget ændringer i de permanente udstillinger i I forbindelse med julelevendegørelsen blev der arrangeret små udstillinger i de historiske bygninger, som fortalte om, hvordan man fejrede jul fra 1600-tallet og op til omkring I Vinkelgården var der strøet halm ud over gulvet. Her sov hele familien julenat. I Sulegården kunne man se et juletræ, der er lavet af grønkålsstokke. I Kvostedhuset var temaet julestuer og julelege, og i Mjesinghuset handlede det om juletidens spil. I Præstegården fortaltes der om borgerskabets jul, og hos væveren, købmanden og skovfogeden var der eksempler på jul og juletræer fra årene omkring Særudstillinger I samarbejde med Benny Boysen viste museet udstillingen "Jyske gårdmalerier". I forbindelse med julelevendegørelsen havde Fotoklubben "Blænde 96" lavet en stor fotoudstilling "Årets gang på Hjerl Hede". 5.3 Anden formidling Omvisninger Året igennem har museumsdirektør Gudrun Gormsen, museumsinspektør Gitte Behr, museumsformidler Inge-Merete Bøge og museumsformidler Kirsten Møberg afholdt en lang række omvisninger for skoler, grupper, firmaer og foreninger. Holger Hedegaard og Helge Weis Jensen har gennem hele året afholdt lang række omvisninger for pensionistforeninger, seniorklubber og menighedsråd på museet. Gudrun Gormsen og Helge Weis Jensen har afholdt en række naturture og omvisninger i samarbejdet "Limfjordsfortællinger" og "Ud på Tur". Audioguides Ved en bevilling fra Arbejdsmarkedets Feriefond i forbindelse med tilgængelighed i museet er der indkøbt 50 audioguides, som de besøgende kan tage med sig rundt på en tur i museet. Her kan man høre om bygningerne og deres historie og høre om den kulturhistoriske baggrund for bygningernes indretning og de aktiviteter, som udfolder sig i museet. Foredrag holdte Gudrun Gormsen foredrag om Håndværk i Fredericia holdte Gudrun Gormsen foredrag i Voldshøj holdte Gudrun Gormsen foredrag om byggeskik på Ørding Friskole. Hjerl Hedes Frilandsmuseum, Hjerl Hedevej 14, 7830 Vinderup 3

4 21.03 holdte Gitte Behr foredrag om "Køkkenet og dets udstyr gennem tiderne" på Hjerl Hede holdte Gudrun Gormsen foredraget om "Hjemmets interiører og udstyr" på Hjerl Hede holdte Gitte Behr et oplæg om arbejdet med frivillige på Landbrugspuljemødet på Karensminde holdte Helge Weis foredrag om kalkmalerier i museumskirken for "Victoria" Lions Club. Andre aktiviteter Vinter i museet I januar måned var vintervejret sat ind, og museet fik mulighed for at gennemføre kaneture for både skoler og firmaer. Påsken I 2010 gentog vi succesen med at have nyudrugede kyllinger i Centret og nyfødte lam i en lille fold udenfor Centret. En gang om dagen var der familierundvisning, hvor der blev fortalt om gamle påsketraditioner. I Centret kunne børn klippe gækkebreve og skrive gamle vers med pen og blæk. Haven og dens planter I forbindelse med St. Bededag var der sat fokus på haven og dens planter, hvor gæsterne fik et indblik i, hvad planterne og urterne kunne bruges til. Stenalderdage I Kr. Himmelfartsferien var der Åben Stenalderboplads, hvor både børn og voksne kunne grutte korn til mel, fremstille smykker af muslingeskaller, lave dolke og pile og skyde hjorte og vildsvin på buebanen. Efterårsferie med temaet Mørket Fredag før efterårsferien lavede museet i samarbejde med frivillige fra Sevel en børnekulturnat. På en tur rundt i landsbyen mødte børnene elverpiger, hekse, trolde, nisser m.m., som udsatte børnene for forskellige prøver. Klarede man prøverne, kunne man slå sin egen lykkeamulet. Derudover opførte Cirkus Sort et flot ildshow. To aftener i efterårsferien gentog museet sidste års succes med at lave guidede ture rundt i den mørke landsby, hvor gæsterne fik fortællinger om og mødte trolde, hekse, nisser, og elverpiger. Børneaktiviteter i efterårsferien Hele ugen kunne børn bygge drager og flyve med dem ude i museet. Levendegørelse Museets sommerlevendegørelse, der viser livet på landet i gamle dage, blev afviklet fra den 26. juni til den 15. august, hvor mere end 100 personer hver dag befolkede museet og viste, hvordan livet udfoldede sig på landet for 150 år siden. Derudover arrangerede museet levendegørelse i de to sidste weekender i august. I løbet af sommerlevendegørelsen kunne gæsternes børn et par gange om dagen følge med fårehyrden gennem landsbyen, forbi fårene på marken og ud på heden. På turen gjorde han holdt flere gange og fortalte bl.a. om fåret som husdyr hvad fik man fra fåret ud over uld og kød om hvordan det var at være hyrdedreng hvad fik de tiden til at gå med ud over at holde øje med fårene. Der blev også tid til et par hyrdelege og hyrdesange. Hjerl Hedes Frilandsmuseum, Hjerl Hedevej 14, 7830 Vinderup 4

5 I Den gamle skole var det muligt for gæsternes børn at prøve at gå i skole sammen med de "faste elever". I butikken kunne besøgende børn købe en skolepakke bestående af en ABC, en regnebog, en sangbog og en griffel. Før timen startede, blev de iført kasketter, tørklæder og træsko. Så blev de kommanderet ind på række, og læreren fortalte lidt om skolen i gamle dage. Så startede timen med læsning, regning og skrivning. Også i år arbejdede museet med åbne værksteder. Hos drejeren kunne børnene hjælpe med at dreje forskellige effekter stort set alle dage, og hos maleren og bødkeren havde børn en gang om ugen mulighed for at deltage i arbejdet i værkstedet, som f.eks. af rive og blande maling, lave kit af linolie og kridt, brænde pinde til tegnekul og at samle en drittel. I august måned var der aktiviteter vedr. høst og demonstration af tærskeværket, og den august afviklede museet markedsdage. I løbet af levendegørelsen har der været en lang række særarrangementer, bl.a. Køreselskabet med mange flotte heste og vogne, opvisning af folkedansere både fra indland og udland. Der har også været afholdt jagtridning i området med afslutning i museet. Og inden levendegørelsens start afholdtes et kursus for frivillige i de historiske køkkener. Museet modtog en bevilling på kr. fra Kulturarvsstyrelsen til gennemførelse af en brugerundersøgelse i sommerlevendegørelsen. Brugerundersøgelsen blev gennemført af Alexandra Instituttet ved Århus Universitet. Den endelige rapport forventes færdig i starten af I julelevendegørelsen kunne man rundt omkring i museet opleve den travle juletid med alle dens forberedelser, både med slagtning, bagning, juleretterne og fremstilling af julegaver og meget mere. De besøgende kunne endvidere aflægge besøg hos nissefamilien i "Nissebo" i præstegårdens lade, hvor både børn og voksne kunne indleve sig i gårdnissens verden og familieliv. Børnene kunne prøve de store stole og en kæmpestor seng, som var tre gange større end normalt. 5.4 Undervisning Skoletjenestens tilbud til skoler og andre uddannelsesinstitutioner omfatter historiske værkstedsaktiviteter, omvisninger og ture i naturen samt forskellige undervisningsmaterialer, som skolerne kan arbejde med i forbindelse med museumsbesøget. I alt har personer deltaget i værkstedsaktiviteter, omvisninger og firmaarrangementer. Derudover har et ukendt antal personer besøgt museet og løst opgaver på egen hånd. Skoletjenesten har modtaget en bevilling fra Kulturarvstyrelsen til udarbejdelse af et nyt undervisningstilbud i samarbejde med Nr. Nissum Seminarium: "Kom selv ud i alle fag". Materialet forventes færdigt i januar PR-virksomhed Folderen er blevet distribueret i eksemplarer i samarbejdet TopAttraktioner, samt i Velkomstposer til turister via Ulfborg-Vemb turistbureau og husstandsomdelt til sommerhuse m.m. via Skive Turistcenter. Hjerl Hedes Frilandsmuseum, Hjerl Hedevej 14, 7830 Vinderup 5

6 Desuden har der været markedsført overfor turister i udgivelserne fra turistbureauerne i Struer, Thyborøn, Vinderup, Holstebro, Skive og Viborg. Yderligere annoncering rettet mod turister er sket gennem turistaviserne udgivet af Berlinske Medier i Holstebro, Skive Folkeblad og Karup Avis. Markedsføring af arrangementer og julelevendegørelsen er sket gennem lokale medier, primært i dagblade og ugeaviser, samt de gratis arrangementskalendere, der er til rådighed i radio, dagblade og ugeaviser. I forbindelse med vinterens sne blev der afholdt en presseseance om kanekørsel, hvor alle regionale medier var til stede. Det gav også omtale i landsmedier, såsom P3 og TV2 Nyhederne. Museet har desuden været besøgt af både P4, P4 Midt og Vest, samt Silkeborg Regional TV og TV Midt/Vest. Der har været et særligt markedsføringssamarbejde med rederiet Color-Line. Desuden har museet samarbejdet med FDM, ProBus Jütland, og Trojel Turistmarketing ApS, Direct mail markedsføring har været anvendt i forhold til menighedsråd, pensionistforeninger og faglige organisationer. Denne form for markedsføring har til formål at få flere grupper på besøg. 6.0 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 6.0 Bygninger og udendørsarealer I 2010 er Købmandshusets stråtag blevet udskiftet, og der er foretaget småreparationer af Bulladens samt Skovfogedshusets tage. Der er foretaget forbedringer på varmeforsyningen, således at Restaurant Skyttegården er blevet tilkoblet det samlede anlæg. Brug af museets velkomstcenter Holstebro Partnerskab afholdte mødedag Foreningen af Specialmuseer i Danmark afholdte lederkursus Antik Historisk Selskab afholdte Dagseminaret "Antik og museum" Afholdte Kjems-Fonden bestyrelsesmøde Studieuge for VIA Universitys elever Afholdte Ældrerådet møde Foredragsaften arrangeret af Vinderup Egnshistorisk forening Job og Kompetencecenter Holstebro afholdte møde Region Midtjylland afholdte politisk møde Skive Gymnasiums juleafslutning I løbet af efteråret har TV/Midt-Vest fortsat optagelserne af scener til en film om den vestjyske studehandel med museet som kulisse. Filmen bygger på dr. phil. Esben Graugaards disputats om studehandelen. 8.0 MUSEETS ORGANISATION OG ADMINISTRATION 8.2 Bestyrelse Bestyrelsen for Hjerl Hedes Frilandsmuseum havde i 2010 følgende medlemmer: Hjerl Hedes Frilandsmuseum, Hjerl Hedevej 14, 7830 Vinderup 6

7 Formand Holger Hedegaard, udpeget af Holstebro Kommune, næstformand advokat Anker Laden-Andersen, udpeget af Hjerl-Fonden, Peter Hjerl Ehrhardt, udpeget af Hjerl- Fonden, Erik Aggerholm, udpeget af Hjerl Hedes Frilandsmuseums Venneforening og Anders Vistisen, udpeget af Region Midtjylland. Der har i 2010 været afholdt 5 bestyrelsesmøder. 8.3 Foreninger Foreningen "Hjerl Hedes Venner" har 362 medlemmer. Vennerne har været aktive deltagere i levendegørelsen og har ydet en stor indsats. Venneforeningen holdt generalforsamling lørdag den 8. april. Desuden blev der afholdt en "Vennedag" den 24. august i forbindelse med jubilæumsarrangementet. Bestyrelsen består af Erik Aggerholm (formand), Leif Novrup (næstformand), Johannes Pedersen (kasserer), Helle Mehl (sekretær) og Holger Hedegaard. 9.0 MUSEETS PERSONALE Fast personale Museets personale bestod i 2010 af museumsdirektør, en museumsinspektør, en museumsformidler ansat på ¾ tid, en bogholder, en sekretær og tre museumsassistenter. Derudover er der 12 faste medarbejdere, heraf er 5 håndværkere. Andet personale I forbindelse med levendegørelserne har museet haft stor hjælp af venneforeningens mange medlemmer. Herudover har flere frivillige medarbejdere været til stor hjælp i den daglige drift, både med bygninger og haver og med dragter til levendegørelserne. Uddannelse og deltagelse i møder Museets personale har deltaget i en række møder med samarbejdspartnere samt deltaget i relevante faglige kurser MUSEETS ØKONOMI Økonomisk udvikling i 2010 Årets resultat Årets resultat er et underskud på kr. Der var budgetteret med et overskud på kr., og resultatet er således kr. dårligere end budgetteret har for Hjerl Hedes Frilandsmuseum, som for alle andre danske attraktioner, båret præg af nedgang i besøgstallet. Der har i 2010 været besøgende, heraf betalende, mod besøgende i 2009, heraf betalende. Det svarer til en nedgang i antal betalende gæster på ca. 10 %, en nedgang der betyder manglende entréindtægter på ca kr. i forhold til budgettet. Årets resultat er endvidere præget af to uforudsete engangsudgifter, nemlig løn i fratrædelsesperioden for direktør, kr. og istandsættelse af tidligere direktørbolig i forbindelse med ophør af lejemål, kr. Når museet alligevel aflægger et årsregnskab med et underskud, der er langt mindre end det, de ovenstående bemærkninger beløber sig til, skyldes det, at der er udvist stor sparsommelighed, og på mange af museets driftskonti er der forbrugt færre midler en budgetteret. Hjerl Hedes Frilandsmuseum, Hjerl Hedevej 14, 7830 Vinderup 7

8 De væsentligste besparelser er foretaget på olie og brændsel, kr., byggematerialer, kr., konservering, kr. og PR, kr. Årets resultat betragtes dermed som tilfredsstillende. Det økonomiske grundlag Som følge af at aftalen vedr. økonomisk uafhængighed mellem Hjerl-Fonden og Hjerl Hedes Frilandsmuseum er faldet på plads i 2010, har Holstebro Kommune forhøjet driftstilskuddet til Hjerl Hedes Frilandsmuseum med 1. mio. kr. Museet modtager således et årligt driftstilskud fra Holstebro Kommune på kr. Aftalen omfattede bl.a., at museet vederlagsfrit kan benytte arealerne, hvor museet er placeret, og at der ikke længere påhviler museet en forpligtelse vedr. museets bygninger i forbindelse med museets evt. ophør. På baggrund af årsregnskabet for 2008, har det ikke været muligt at opnå maksimum 15 statstilskud i Det ordinære statstilskud beløber sig til kr., mens andre statslige tilskud udgør kr. Fra 2011 er museet igen berettiget til maksimum 15 statstilskud. Hjerl Hedes Frilandsmuseums drift finansieres af en stor egen indtjening. Egen indtjeningen i 2010 beløber sig til ca. 40 % og består først og fremmest af entréindtægter, dernæst salg og forpagtningsafgift samt indtægter ved forskellige aktiviteter. Ca. 70 % af entréindtægterne falder under museets sommerlevendegørelse i juli og august og knap 20 % i forbindelse med julelevendegørelsen i november og december. Egenindtjeningen, der er meget følsom og fuldt ud afhænger af, hvor mange gæster der besøger museet, er dermed ukendt langt ind i regnskabsåret. Idet budgetrammen er meget stram, og ca. 64 % af de samlede udgifterne går til løn og personale, kan det være vanskeligt at tilpasse driften til en lavere egenindtjening. Museets daglige drift finansieres gennem en kassekredit, der senest er genforhandlet med banken i december måned Museets ledelse forventer, at de nuværende kreditfaciliteter er tilstrækkelige til at videreføre museets aktiviteter og aflægger derfor regnskabet under forudsætningen om museets fortsatte drift. Den forventede udvikling I 2011 forventes det, at besøgstallet som minimum kan opretholdes på samme niveau som i Der er planlagt nye PR tiltag, i form af tv-reklamer samt lavet aftaler med nye markedsføringssamarbejdspartnere, som et led i at trække flere besøgende til. For 2011 er der lavet et forsigtigt budget med et resultat på ca. 0 kr. Eventuel fusion Efter opfordring fra Kulturministeriet og Holstebro Kommune undersøges det, om der kan laves en fusion mellem Holstebro Museum, Strandingsmuseet og Hjerl Hedes Frilandsmuseum. Kulturministeriet er den 3. marts 2011 kommet med et oplæg til en fusion, som bestyrelsen den 17. marts 2011 har behandlet på et bestyrelsesmøde. Bestyrelsen har svaret positiv på at deltage i en undersøgelse om en mulig fusion. Hjerl Hedes Frilandsmuseum, Hjerl Hedevej 14, 7830 Vinderup 8

1.3. Museumskategori og ejerforhold Den selvejende institution Frilandsmuseet Hjerl Hede er et statsanerkendt, kulturhistorisk specialmuseum.

1.3. Museumskategori og ejerforhold Den selvejende institution Frilandsmuseet Hjerl Hede er et statsanerkendt, kulturhistorisk specialmuseum. 1.0 MUSEETS ARBEJDSGRUNDLAG OG FORMÅL. 1.1 Museets navn Museet har ændret sit navn til "Frilandsmuseet Hjerl Hede". 1.2 Museets adresse og telefonnummer Hjerl Hedevej l4, 7830 Vinderup, Telefonnr. 9744

Læs mere

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer Vedtægter for Sydvestjyske Museer Vedtaget den 25. oktober 2011 1 Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 3 2. Hjemsted, adresse og afdelinger 3 3. Formål og ansvarsområde 3 4. Samarbejde med

Læs mere

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers.

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers. Vedtægter for Museum Østjylland Randers/ /Djursland 1. Navn og ejerforhold, art og status 1..1. Museum Østjylland Randers/Djursland er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, der er blevet til ved en

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DE KULTURHISTORISKE MUSEER I HOLSTEBRO KOMMUNE [ARBEJDSTITEL]

VEDTÆGTER FOR DE KULTURHISTORISKE MUSEER I HOLSTEBRO KOMMUNE [ARBEJDSTITEL] VEDTÆGTER FOR DE KULTURHISTORISKE MUSEER I HOLSTEBRO KOMMUNE [ARBEJDSTITEL] Godkendt i Holstebro Byråd 17. januar 2012 og i Kulturstyrelsen 7. februar 2012 1.o MUSEETS NAVN OG ADRESSE 1.1 Museets navn

Læs mere

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse KRAV OG ANBEFALINGER I det næste gives kort svar på, hvordan Forstadsmuseet opfylder eller har planer om at opfylde Kulturstyrelsens krav og anbefalinger til de statsanerkendte museer. Arbejdsgrundlag,

Læs mere

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 117119 Formularens ID: 494 Sendt til: kunstmuseum@horsens.dk Sendt: 15-12-2010 16:19 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA

VEDTÆGTER. for NATURAMA VEDTÆGTER for NATURAMA Baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2006

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse.

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. UDKAST 10. januar 2007 VEDTÆGTER for NATURAMA Navn og formål 1 Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. Naturama er videreførelsen af Svendborg Zoologiske

Læs mere

Genstande der savner naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til relevant museum.

Genstande der savner naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til relevant museum. Vedtægter for Billund Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status 1.1 Billund Museum ejes og drives af Billund Kommune. Billund Museum er et statsanerkendt kulturhistorisk museum. 2. Formål og

Læs mere

Vedtægter for Østsjællands Museum

Vedtægter for Østsjællands Museum Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Kulturarvsstyrelsens standardvedtægter for museer der er godkendt som tilskudsberettigede i henhold til museumsloven baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001,

Læs mere

Vedtægter for Østsjællands Museum

Vedtægter for Østsjællands Museum Forslag til ændrede vedtægter, byggende på de eksisterende. Nye tilføjelser er skrevet med kursiv, og udeladelser er markeret med overstregning. Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Slots- og Kulturstyrelsens

Læs mere

Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling

Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling Vedtægter for Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 2 2. Formål og ansvarsområde 2 3. Samarbejde med andre museer og

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse.

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. VEDTÆGTER for NATURAMA Navn og formål 1 Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. Naturama er videreførelsen af Svendborg Zoologiske Museum. 2 Naturama

Læs mere

Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum

Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum vedtaget december 2006 til ikrafttræden 1/1 2007 1. Navn, ejerforhold, status og art 1.1. Vendsyssel Historiske Museum

Læs mere

Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af. Tønder Museum. Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk

Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af. Tønder Museum. Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af Tønder Museum 2004 Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk 2 Tønder Museum Kongevej 51 6270 Tønder Indholdsfortegnelse Baggrunden for

Læs mere

Vedtægter for Langelands Museum

Vedtægter for Langelands Museum Vedtægter for Langelands Museum CVR: 29188955 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

Rudersdal Museer. Udstillings- og aktivitetsplan medio 2013 2014. Mothsgården

Rudersdal Museer. Udstillings- og aktivitetsplan medio 2013 2014. Mothsgården Rudersdal Museer Udstillings- og aktivitetsplan medio 2013 2014 Mothsgården 23. april 2013 januar 2014 Efterår 2013 9. juni 2013 samt efterår 2013, forår 2014 og efterår 2014 To før sommer 2013, tre efter

Læs mere

Vedtægter for Billund Kommunes Museer Gældende fra 1. juli 2016

Vedtægter for Billund Kommunes Museer Gældende fra 1. juli 2016 Lovgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse af museumsloven. Bekendtgørelse af 461 af 25. april 2013 om museer mv. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Museum

Vedtægter for Middelfart Museum Vedtægter for Middelfart Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status Middelfart Museum er en selvejende institution og et statsanerkendt kulturhistorisk museum med lokalhistorisk arkiv. 2. Museets

Læs mere

Vedtægter for Frederiksbergmuseerne (Arbejdstitel)

Vedtægter for Frederiksbergmuseerne (Arbejdstitel) Vedtægter for Frederiksbergmuseerne (Arbejdstitel) Senest revideret 6. juli 2012 Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 3 2. Formål og ansvarsområde 4 3. Samarbejde med andre museer og offentlige

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06

RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06 RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Rigsrevisionens revision i forhold til samlinger ved statslige museer mv. Indledning 1. På statsrevisormødet

Læs mere

Mellem Egnshistorisk Forening i Gundsø og Kultur- og Idrætsudvalget er indgået aftale om driftstilskud og vilkår for tilskud

Mellem Egnshistorisk Forening i Gundsø og Kultur- og Idrætsudvalget er indgået aftale om driftstilskud og vilkår for tilskud Kultur og Idræt Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Driftsaftale 2016-2017 Egnshistorisk forening i Gundsø 1. oktober 2015

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 20 nov. 2012.

Referat fra bestyrelsesmøde d. 20 nov. 2012. Referat fra bestyrelsesmøde d. 20 nov. 2012. Tilstede: Trine Rasmussen, Jens Christensen, Rita Møller Nielsen, Jens Eskildsen, Kirsten Bundgård, Sidsel M. Sørensen, Anne-Dorthe Tuemose. Gæster under relevante

Læs mere

Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4

Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4 Afbud/fraværende: Per Jakobsen fraværende ved behandling af pkt. 36-38. Mødet hævet kl.: 17.40. Indkaldte: Kl. 15.00 - Kunstudvalget,

Læs mere

Nuværende vedtægter for Museum Østjylland Randers/Djursland. Forslag til ændringer af Museum Østjyllands vedtægter

Nuværende vedtægter for Museum Østjylland Randers/Djursland. Forslag til ændringer af Museum Østjyllands vedtægter Nuværende vedtægter for Museum Østjylland Randers/Djursland 1. Navn og ejerforhold, art og status 1.1 Museum Østjylland Randers/Djursland er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, der er blevet til

Læs mere

2.2. Museets ansvarsområde er kvinders liv og virke i den danske kulturhistorie i nyere tid.

2.2. Museets ansvarsområde er kvinders liv og virke i den danske kulturhistorie i nyere tid. VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK 1. Museets navn og ejerforhold, art og status. 1.1. Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk specialmuseum, som ejes og drives af Kvindemuseumsforeningen.

Læs mere

Godkendt af Østsjællands Museums bestyrelse d Godkendt af Stevns Kommune d. Godkendt af Faxe Kommune d.

Godkendt af Østsjællands Museums bestyrelse d Godkendt af Stevns Kommune d. Godkendt af Faxe Kommune d. Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Slots- og Kulturstyrelsens standardvedtægter for museer der er godkendt som tilskudsberettigede i henhold til museumsloven baseret på: museumsloven, lbk. nr.

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Marts 2014

Beretning til Statsrevisorerne om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Marts 2014 Beretning til Statsrevisorerne om statsanerkendte museers sikring af kulturarven Marts 2014 BERETNING OM STATSANERKENDTE MUSEERS SIKRING AF KULTURARVEN Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Information om udviklingsprojektet på Østre skole i Grenaa Norddjurs Kommune

Information om udviklingsprojektet på Østre skole i Grenaa Norddjurs Kommune Information om udviklingsprojektet på Østre skole i Grenaa Norddjurs Kommune Mobil læring i autentiske rum understøttet af mobiler, ipads og andre tablets Projektet sætter fokus på læring i autentiske

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven. Oktober 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven. Oktober 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven Oktober 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om forvaltning af kulturarven (beretning nr. 13/06) 24. september

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Den selvejende Institution (fond) FISKERI- OG SØFARTSMUSEET, SALTVANDSAKVARIET I ESBJERG

VEDTÆGTER. for. Den selvejende Institution (fond) FISKERI- OG SØFARTSMUSEET, SALTVANDSAKVARIET I ESBJERG 1 VEDTÆGTER for Den selvejende Institution (fond) FISKERI- OG SØFARTSMUSEET, SALTVANDSAKVARIET I ESBJERG Lovgrundlag: Museumsloven, bekendtgørelse af museumsloven nr. 1505 af 14. december 2006 Bekendtgørelse

Læs mere

Vedtægterne er udarbejdet i henhold til:

Vedtægterne er udarbejdet i henhold til: Vedtægterne er udarbejdet i henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 af museumsloven Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer mv. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

Kertemindeegnens Museer

Kertemindeegnens Museer Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af Kertemindeegnens Museer 2004 Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk 2 Kertemindeegnens Museer Strandgade 7 5300 Kerteminde Indholdsfortegnelse

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens

Resultatkontrakt. Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens Kontraktens start: 5. april 2011 Kontraktens slut: 1. juli 2014 Journalnummer: 13376231510 Kontraktens parter Region: Region

Læs mere

Bekendtgørelse om museer m.v.

Bekendtgørelse om museer m.v. Bekendtgørelse nr. x af x 2006 Bekendtgørelse om museer m.v. I medfør af 12, stk. 1 og 2, 14, stk. 2, 15, stk. 6, 15 a, stk. 2, 16, stk. 4, 20, stk. 1, 26, stk. 3, 27, stk. 10, 29, stk. 5, og 32, stk.

Læs mere

Erhvervsog sponsorsamarbejde

Erhvervsog sponsorsamarbejde Erhvervsog sponsorsamarbejde - med kontante fordele Det vilde liv i de danske søer og vandløb AQUA Akvarium & Dyrepark er det eneste danske akvarium og dyrepark, som udelukkende sætter fokus på dyr og

Læs mere

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd Til Assens Kommune II 11'41 1 MUSEUM VESTFYN Assens, d. 12. februar 2016 Vedr. : Ansøgning om tilskud til udstilling Vedhæftet følger ansøgning med bilag om tilskud på 240.000 til realisering og markedsføring

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov.

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. 1. Museets navn og ejerforhold, art og status. 1.1. Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk

Læs mere

Den Selvejende Institution Vikingeskibsmuseet i Roskilde

Den Selvejende Institution Vikingeskibsmuseet i Roskilde Den Selvejende Institution Vikingeskibsmuseet i Roskilde Revisionsprotokollat af 7. april 2014 (side 253-259) vedrørende årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse 1. Revision af årsregnskabet for 2013

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 8. Kultur- og Fritidsudvalget.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 8. Kultur- og Fritidsudvalget. 8. Kultur- og Fritidsudvalget. 77 78 8. Kultur- og Fritidsudvalget Budget 2014 på politikområder, Drift: Politikområder U/I Budget 2014 Kultur U 8.036.400 I -144.000 Idræt U 10.162.900 I - 3.413.500 Folkeoplysning

Læs mere

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune.

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december

Læs mere

1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum

1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum 1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum Museet er en selvejende institution med hjemsted i Aarhus Kommune Museets

Læs mere

Der søges forsat fonde og andre samarbejdspartnere for nye initiativer og tilskud til eksisterende

Der søges forsat fonde og andre samarbejdspartnere for nye initiativer og tilskud til eksisterende Landsmøde 2015 Bilag 2: Regnskab 2014, forventet regnskab 2015 og budget 2016 Bemærkninger til regnskab og budgetter Af Christina Kvist Rydahl, regnskabschef i Cyklistforbundet Regnskabet for 2014 udviste

Læs mere

Årsberetning 2013 Frederikshavn Stadsarkiv

Årsberetning 2013 Frederikshavn Stadsarkiv Årsberetning 2013 Frederikshavn Stadsarkiv Side 1 af 7 Samlinger Indledning Den store indsamling af institutioner og skolearkiver i hele Frederikshavn kommune i 2012, har givet Stadsarkivet mulighed for

Læs mere

Årsrapport for AQUA Sø-og Naturcenter Silkeborg Naturfagscenter

Årsrapport for AQUA Sø-og Naturcenter Silkeborg Naturfagscenter Årsrapport for AQUA Sø-og Naturcenter Silkeborg Naturfagscenter 2012 Dagens fangst studeres nøje! Redigeret af Lars Nygaard 1 Generelt: Kan gode naturoplevelser, spændende formidling og kvalificeret naturfagsundervisning

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 20.12.2011 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

Generalforsamling torsdag den 21. februar 2013

Generalforsamling torsdag den 21. februar 2013 Generalforsamling torsdag den 21. februar 2013 D A G S O R D E N og referat 1. Valg af dirigent/lars Illemann valgt 2. Bestyrelsens beretning v/formanden 3. Det reviderede regnskab v/kassereren 4. Behandling

Læs mere

Afrapportering for projektet Lydkompositioner i Greve Museums permanente udstilling

Afrapportering for projektet Lydkompositioner i Greve Museums permanente udstilling Til Kulturstyrelsen Ang. J.nr. 2011-7.42.03-0022 Afrapportering for projektet Lydkompositioner i Greve Museums permanente udstilling Greve Museum d. 25. oktober 2013 På Greve Museum modtog vi i 2011 tilsagn

Læs mere

BILAG 3: ØKONOMI UFINANSIEREDE INDSATSER

BILAG 3: ØKONOMI UFINANSIEREDE INDSATSER BILAG 3: ØKONOMI UFINANSIEREDE INDSATSER Agenda 21- planen er i lighed med kommuneplanen en rammeplan, som indeholder en række indsatser (mål og aktiviteter), hvortil der i forbindelse med planens politiske

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Jan Petersen blev mesterbager på Gammel Estrup

PRESSEMEDDELELSE. Jan Petersen blev mesterbager på Gammel Estrup 1/3 PRESSEDDELELSE Jan Petersen blev mesterbager på Gammel Estrup Regionsrådsformand i Region Midt Bent Hansen (S) og borgmester i Norddjurs Kommune Jan Petersen (S) kæmpede den 14. december om titlen

Læs mere

3. Udbredelse af kendskabet til kunst og kultur i Furesø Kommune specielt med fokus på skolesøgende børn.

3. Udbredelse af kendskabet til kunst og kultur i Furesø Kommune specielt med fokus på skolesøgende børn. Skovhusets bestyrelse 19.03.2015 Skovhusets oplæg til brug for møde med KFIU d. 14.4.15. 1. KFIU`s beslutning Uddrag af KFIU-referat af møde d. 6 nov. 2014: Forvaltningen indstiller: 1. At udvalget godkender

Læs mere

MUSEUM NORDSJÆLLAND DRIFTS- OG SAMARBEJDSAFTALE MELLEM MUSEUM NORDSJÆLLAND OG HØRSHOLM, GRIBSKOV OG HILLERØD KOMMUNER. Godkendt d.

MUSEUM NORDSJÆLLAND DRIFTS- OG SAMARBEJDSAFTALE MELLEM MUSEUM NORDSJÆLLAND OG HØRSHOLM, GRIBSKOV OG HILLERØD KOMMUNER. Godkendt d. MUSEUM NORDSJÆLLAND DRIFTS- OG SAMARBEJDSAFTALE MELLEM MUSEUM NORDSJÆLLAND OG HØRSHOLM, GRIBSKOV OG HILLERØD KOMMUNER Godkendt d. 1 Denne aftale har til formål at beskrive vilkårene for drift og samarbejde

Læs mere

Historien om gåsen Vandreudstilling fra Greve Museum

Historien om gåsen Vandreudstilling fra Greve Museum Historien om gåsen Vandreudstilling fra Greve Museum Beskrivelse Greve Museums vandreudstilling Historien om gåsen handler om gåsen som husdyr og dens betydning for mennesket fra 1700-tallet og frem til

Læs mere

Forløb 1. Bondestenalderen. Dansk Historie. Titel: Dagligliv på en boplads i bondestenalderen. Fag: Dansk - historie

Forløb 1. Bondestenalderen. Dansk Historie. Titel: Dagligliv på en boplads i bondestenalderen. Fag: Dansk - historie Forløb 1 Bondestenalderen Dansk Historie Titel: Dagligliv på en boplads i bondestenalderen Fag: Dansk - historie Klassetrin: 3.-4. klasse, normalklasser/specialklasser Årstid: Forår, sommer, efterår 1

Læs mere

Museum Vestfyn Vedtægter 2016

Museum Vestfyn Vedtægter 2016 Museum Vestfyn Vedtægter 2016 Vedtægter for Museum Vestfyn cvr-nr. 25762355 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

Region Midtjylland Regionssekretariatet

Region Midtjylland Regionssekretariatet Region Midtjylland Regionssekretariatet Viborg, den 28. februar 2013 /LOHOLK Referat af møde i demokratiudvalget den 20. februar 2013 kl. 13:00 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse af referat

Læs mere

Vedtægter f or museumsforeningen Glud Museum

Vedtægter f or museumsforeningen Glud Museum Vedtægter f or museumsforeningen Glud Museum 1 Museets navn og status Glud Museum ejes og drives af Museumsforeningen Glud Museum. Museet er et statsanerkendt kulturhistorisk museum. 2 Museets formål og

Læs mere

Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Thomas Petersen (TP), Henrik Kruse, Mette Nyholm og Britt Espensen.

Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Thomas Petersen (TP), Henrik Kruse, Mette Nyholm og Britt Espensen. Afdelingsmøde for Klintevej/Rosendals Allé afd. 35. Mandag, den 21. september 2015 kl. 19.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Thomas Petersen (TP), Henrik Kruse,

Læs mere

Fællesmagasin for museerne i Midt- og Vestjylland.

Fællesmagasin for museerne i Midt- og Vestjylland. Til muserne i det Midt og Vestjyske område Skive den 6/1-2008 Fællesmagasin for museerne i Midt- og Vestjylland. Med nærværende introduktionsmateriale og spørgeskema ønsker bestyrelsen for Museernes Bevaringscenter

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse på generalforsamlingen. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Fastsættelse af

Læs mere

Økonomihåndbog. Indholdsfortegnelse. 1.1 Lokalafdelingernes økonomiske råderum

Økonomihåndbog. Indholdsfortegnelse. 1.1 Lokalafdelingernes økonomiske råderum Økonomihåndbog Indholdsfortegnelse 1.1 Lokalafdelingernes økonomiske råderum... 1 Udgifter der dækkes... 2 Regnskab... 2 1.2 Netværksgrupper... 3 Regnskab... 3 1.3 Støtteformer... 4 Gaver og bidrag uden

Læs mere

Historien om Strandingsmuseet

Historien om Strandingsmuseet Historien om Af Gert Normann, talsmand for s Venner bygger primært på fundene fra de to britiske orlogsskibe, HMS St. George og HMS Defence, som forliste ved Thorsminde juleaften 1811, hvorved næsten 1400

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Bag julekager med Micki Cheng på Gammel Estrup

PRESSEMEDDELELSE. Bag julekager med Micki Cheng på Gammel Estrup PRESSEMEDDELELSE Bag julekager med Micki Cheng på Gammel Estrup På Gammel Estrup Herregårdsmuseet er husjomfruens juleforberedelser i fuld gang. Lørdag d. 5. december får hun assistance til at nyfortolke

Læs mere

Museet for Varde By og Omegn

Museet for Varde By og Omegn Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af Museet for Varde By og Omegn 2004 Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk 2 Museet for Varde By og Omegn Lundvej 4 6800 Varde Indholdsfortegnelse

Læs mere

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR V E D T Æ G T E R F O R BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR Baseret på: Lov nr. 1505/2006, museumsloven med senere ændringer. Lov nr. 1531/2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere

Læs mere

Titel: Forfald Foto: Finn Olesen. Program 2. halvår 2015

Titel: Forfald Foto: Finn Olesen. Program 2. halvår 2015 Titel: Forfald Foto: Finn Olesen Program 2. halvår 2015 Kontakt Formand: Børge K. Lund Egemosen 3 3162 8272 6200 Aabenraa bkl@aabenraafotoklub.dk Næstformand: Dorte Lorenzen Johnsen Vester Terpvej 5 Løgumbjerge

Læs mere

DOF GUIDE TIL STRATEGISK FUNDRAISING. Udarbejdet af TILSKUDSBASEN.DK

DOF GUIDE TIL STRATEGISK FUNDRAISING. Udarbejdet af TILSKUDSBASEN.DK DOF GUIDE TIL STRATEGISK FUNDRAISING Udarbejdet af TILSKUDSBASEN.DK 2014 STRATEGISK FUNDRAISING Strategisk fundraising bør være en integreret del af foreningens daglige kultur. Den strategiske fundraising

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr MMR/ dm

VEDTÆGTER. for. Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr MMR/ dm VEDTÆGTER for Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr. 00111-0820 MMR/ dm 1. Institutionens navn og hjemsted 1.1. Odenses billedkunstinstitution på Brandts

Læs mere

Vedtægter for. Fonden Dansk Sygeplejehistorisk Museum

Vedtægter for. Fonden Dansk Sygeplejehistorisk Museum Vedtægter for Fonden Dansk Sygeplejehistorisk Museum --- oo0oo --- 1. NAVN OG STATUS 1.01 Fondens navn er Fonden Dansk Sygeplejehistorisk Museum (i det følgende kaldet Museet ). 1.02 Museet er en selvejende

Læs mere

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. 12:00 Mødested: Det store mødelokale i Vrå Fraværende: Følgende sager behandles:

Læs mere

HUSFLIDSFORENING. Kursusprogram 2011. - positiv og kreativ fritid - for alle aldre og køn

HUSFLIDSFORENING. Kursusprogram 2011. - positiv og kreativ fritid - for alle aldre og køn Foreningens bestyrelse Allesø Næsbyhovedbroby HF Skoleleder Jytte Lindhardtsen 2824 1484 Formand Verner Jensen 6618 8261-2128 1815 Næstfmd. Erwin Svendsen 6595 8827-2843 7688 Kasserer Johannes Hansen 6618

Læs mere

MEDLEMSBLADET DISFONFINS.DK

MEDLEMSBLADET DISFONFINS.DK MEDLEMSBLADET DISFONFINS.DK to Efter en velbesøgt generalforsamling føler jeg bestyrelsen har fået fuldmagt til at fortsætte i det spor vi gennem tid har fulgt: At formidle kunst og nedbryde afstanden

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution. EFTERSKOLEN I BAKKERNE - TRY.

Vedtægter for den selvejende institution. EFTERSKOLEN I BAKKERNE - TRY. Vedtægter for den selvejende institution. EFTERSKOLEN I BAKKERNE - TRY. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag. 1. Efterskolen i Bakkerne - Try er en uafhængig selvejende institution med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

BEVARING - STATUS KUNST

BEVARING - STATUS KUNST ARBEJDET MED GENSTANDE BEVARING - STATUS VejleMuseerne råder over magasiner på følgende steder: Fællesmuseumsmagasinet på Lysholt, Kunstmuseet på Flegborg og magasinet på Vandel Skole. Hvad samlingerne

Læs mere

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN ØSTSALLING PENSIONISTFORENING NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS JANUAR 2012 3. ÅRGANG NR. 1 Formanden skriver: Ventetiden Den 1. december var vi til adventsfest

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Holbæk Arkæologiklub. Mejerigården oktober 2015

Holbæk Arkæologiklub. Mejerigården oktober 2015 Holbæk Arkæologiklub Mejerigården oktober 2015 Nyhedsbrev vinter 2016 Generalforsamlingen Den 17. november 2015 var det tid at afholde den ordinære generalforsamling. Der var denne gang et fremmøde på

Læs mere

Nyhedsbrev November 2011

Nyhedsbrev November 2011 Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev November 2011 VIKINGERNES JELLING Tirsdag den 15. november kl. 19.30 vil ledende arkæolog ved Vejle Museum RASMUS B. IVERSEN samle trådene i de sidste års

Læs mere

Bestyrelsens beretning 7 maj 2011

Bestyrelsens beretning 7 maj 2011 Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 7 maj 2011 Allerførst velkommen til den årlige

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde Mødedato: Tirsdag den 3. November 2015 Mødested: Klublokale Tidspunkt: Kl. 18:15 22:00 (mødes kl. 18:00) Mødetype: Hovedbestyrelsesmøde nr. 06 Fortæring: DV Tegnstyrer: KLC

Læs mere

Genveje til indsamling?

Genveje til indsamling? Genveje til indsamling? Spørgeskema vedr. arkivernes virksomhed - til brug for det fremtidige indsamlingsarbejde i arkiverne og i SLA Om spørgeskemaet (en vejledning) Dette spørgeskema har to formål. Det

Læs mere

Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af Ribe Kunstmuseum

Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af Ribe Kunstmuseum Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af Ribe Kunstmuseum 2004 Endelig rapport. Museets handlingsplan modtaget 2. 12. 2004 Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk 2 Indhold

Læs mere

RIBE KUNSTMUSEUMs VEDTÆGTER

RIBE KUNSTMUSEUMs VEDTÆGTER 1. MUSEETS NAVN OG EJERFORHOLD, ART OG STATUS 1.1. Ribe Kunstmuseum er en statsanerkendt, selvejende institution. 2. FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE 2.1. Museet skal gennem indsamling, registrering, bevaring,

Læs mere

Kerteminde Efterskole

Kerteminde Efterskole Vedtægter for den selvejende institution Kerteminde Efterskole 1. Hjemsted og formål og værdigrundlag Stk 1: Kerteminde Efterskoleskole er en uafhængig, selvejende institution. Stk 2: Den selvejende institution

Læs mere

VEDTÆGTER for den selvejende undervisningsinstitution Vestjyllands Højskole

VEDTÆGTER for den selvejende undervisningsinstitution Vestjyllands Højskole VEDTÆGTER for den selvejende undervisningsinstitution Vestjyllands Højskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Vestjyllands Højskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen

Læs mere

Fortidens ansigter projiceret levende formidling

Fortidens ansigter projiceret levende formidling Rapport: Fortidens ansigter projiceret levende formidling Et samarbejdsprojekt mellem Ringkøbing-Skjern Museum og Museet for Varde By og Omegn. Kulturstyrelsens j.nr.: 2011-7.42-03-0025 Kontaktperson:

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION HOLBO HERREDS KULTURHISTORISKE CENTRE VESTREBROGADE 56, GILLELEJE ÅRSREGNSKAB

DEN SELVEJENDE INSTITUTION HOLBO HERREDS KULTURHISTORISKE CENTRE VESTREBROGADE 56, GILLELEJE ÅRSREGNSKAB DEN SELVEJENDE INSTITUTION HOLBO HERREDS KULTURHISTORISKE CENTRE VESTREBROGADE 56, GILLELEJE ÅRSREGNSKAB 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Oplysninger om museet Oplysninger om museet... 2 Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

VEDTÆGTER for MUSEUM SALLING

VEDTÆGTER for MUSEUM SALLING VEDTÆGTER for MUSEUM SALLING baseret på: Lov nr. 1531 af 21/12/2010 med senere ændringer. LBK nr. 79 af 14/01/2011, LBK nr. 988 af 6/10/2011, LBK nr. 526 af 04/06/2012, LBK nr. 100 af 30/01 2013, Lov nr.

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. januar 2006 Etablering af et forskningsbaseret produktionsnetværk inden for digital kunst og it-baserede oplevelser - med tilskud

Læs mere

Velkommen til. ordinær generalforsamling i

Velkommen til. ordinær generalforsamling i Velkommen til ordinær generalforsamling i Dagsorden 1. Valg af dirigent. Punkt 1: Valg af dirigent. Forslag: Bestyrelsen foreslår Henrik Welinder, fra RSM Plus. Valg af stemmetæller Dagsorden 1. Valg af

Læs mere

Navn og ejerforhold, art og status

Navn og ejerforhold, art og status V E D T Æ G T E R for Greve Museum Egns- og udviklingsmuseum Navn og ejerforhold, art og status... 1 Formål og ansvarsområde... 2 Samarbejde med andre museer og offentlige myndigheder... 3 Museets bestyrelse,

Læs mere

Udkast til: Vedtægter for Foreningen Nørre Djurs Egnsarkiv

Udkast til: Vedtægter for Foreningen Nørre Djurs Egnsarkiv Udkast til: Vedtægter for Foreningen Nørre Djurs Egnsarkiv Stk.1 1 Navn, hjemsted og ejerforhold Foreningens navn er: Foreningen Nørre Djurs Egnsarkiv. Stk.2 Foreningens hjemsted er: Stokkebro 85, Gjerrild,

Læs mere

NOTAT OM TRELLEBORG. Slagelse Kommunes støtte til Sydvestsjællands Museum

NOTAT OM TRELLEBORG. Slagelse Kommunes støtte til Sydvestsjællands Museum NOTAT OM TRELLEBORG Ledelsessekretariatet Niels Levinsen nilev@slagelse.dk Slagelse Kommunes støtte til Sydvestsjællands Museum Kultur og fritid Mette Tingholm metin@slagelse.dk 6. november 2009 Den 26.

Læs mere

Møde i stiftsudvalget for medier og kommunikation

Møde i stiftsudvalget for medier og kommunikation Møde i stiftsudvalget for medier og kommunikation Tid: Tirsdag den 8 december kl. 16.30 ca. 19.30 Sted: Konfirmandstuen, Sognegården, Sunds Afbud: Orla Villekjær Dagsorden 1 Godkendelse af dagsorden og

Læs mere

Hvem er vi & hvad gør vi?

Hvem er vi & hvad gør vi? Hvem er vi & hvad gør vi? KULTUR- OG SKOLETJENESTEN KULTUR- OG SKOLETJENESTEN MIDT- OG VESTSJÆLLANDS OPGAVER Kultur- og Skoletjenesten Midt- og Vestsjælland informerer om undervisningsmaterialer, pædagogiske

Læs mere

Molslaboratoriets notat vedrørende projektet MolsUniverset

Molslaboratoriets notat vedrørende projektet MolsUniverset 1 of 6 Århus, den 9. april 2015 Molslaboratoriets notat vedrørende projektet MolsUniverset Baggrund Naturhistorisk Museum / Molslaboratoriet er en selvejende museumsvirksomhed under museumslovens 15 og

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark. Januar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark. Januar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark Januar 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om etablering af nationalparker i Danmark (beretning

Læs mere

Kan dit arkiv bruge bogen Trap Danmark topografisk atlas?

Kan dit arkiv bruge bogen Trap Danmark topografisk atlas? LASS. Indhold: 1. Fra LASS Styrelse. 2. Kurser og møder i LASS. 3. Fra medlemmerne. 4. Hjemmesiden & Nyhedsbrevet. 5. Andre arrangementer. Ad 1: Fra LASS Styrelse: Styrelsens næste møde er planlagt til

Læs mere

Nuværende: Vedtægt for den selvejende institution Ballerup Museumsfond. Vedtægtsændringer:

Nuværende: Vedtægt for den selvejende institution Ballerup Museumsfond. Vedtægtsændringer: 1 Fondens navn er Ballerup Museums Fond. Fonden er stiftet af Ballerup Kommune og Ballerup Historiske Forening. 2 Fondens hjemsted er Ballerup Kommune. 3 Fondens hovedformål er gennem indsamling, registrering,

Læs mere