1.3. Museumskategori og ejerforhold Den selvejende institution Hjerl Hedes Frilandsmuseum er et statsanerkendt, kulturhistorisk specialmuseum.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1.3. Museumskategori og ejerforhold Den selvejende institution Hjerl Hedes Frilandsmuseum er et statsanerkendt, kulturhistorisk specialmuseum."

Transkript

1 1.0 MUSEETS ARBEJDSGRUNDLAG OG FORMÅL. 1.1 Museets navn Hjerl Hedes Frilandsmuseum. 1.2 Museets adresse og telefonnummer Hjerl Hedevej l4, 7830 Vinderup Telefonnr Telefax Website: Museumskategori og ejerforhold Den selvejende institution Hjerl Hedes Frilandsmuseum er et statsanerkendt, kulturhistorisk specialmuseum. 1.4 Museets formål og emnemæssige indhold Hjerl Hedes Frilandsmuseum består af Den gamle Landsby, Jydsk Skovmuseum og Mosebrugsmuseum. Frilandsmuseets bygningssamling belyser dels byggeskik og boligindretning på landet, dels en række af de elementer, der er karakteristiske for det ældre, danske landsbymiljø. Herunder hører også landhåndværk, hvor museet har besluttet at etablere et kompetencecenter for dansk landhåndværk. Samlingerne i Skovmuseet og Mosebrugsmuseet består af genstande, der er forbundet med menneskets udnyttelse af disse to landskabstyper. Med udgangspunkt i de ovenfor nævnte samlinger og med de særlige muligheder, som Hjerl Hedes Frilandsmuseum har på grund af sin placering midt i et vestjysk hedelandskab, arbejder museet med dokumentation af byggeskik, landhåndværk og landsbymiljø og med at belyse samspillet mellem natur og kultur, hvilket sker gennem dokumentation og formidling af brugsformer og kulturmønstre, der er forbundet med den menneskelige udnyttelse af hede-, skov- og moseområder. 1.5 Oprettelse Museet er grundlagt i 1930 af dir. H.P. Hjerl Hansen og drevet af Hjerl-Fonden indtil 1979, hvorefter museet blev udskilt fra Hjerl-Fonden som et statsanerkendt, selvejende, kulturhistorisk specialmuseum. 1.6 Medlemskab af foreninger og organisationer Museet er medlem af ICOM, Organisationen af Danske Museer, Foreningen af Specialmuseer i Danmark, Midtjyske Museers Udviklingsråd, Museernes Samvirke og Kultursamarbejdet i Midt og Vestjylland. Derudover er museet medlem af Foreningen af danske museumsformidlere i Danmark, Historiske Værksteder i Danmark, Tekstilhåndværkerne i Ringkøbing Amt og Dansk Tekstilhistorisk Forening. Museet er endvidere medlem af Landbrugspuljen, Industripuljen, Møllepuljen og Dragtpuljen og Havepuljen. I turistmæssig henseende er museet medlem af Top Attraktioner, Westjyllands Attraktioner, Opdag Jylland og Danske Turist-attraktioner. Endelig er museet medlem af Foreningen Tilgængelig for Alle. 1.9 Museets leder Museets leder er museumsdirektør mag. art. Gudrun Gormsen indtil 1. november, hvorefter museumsinspektør Gitte Behr bliver konstitueret direktør. Hjerl Hedes Frilandsmuseum, Hjerl Hedevej 14, 7830 Vinderup 1

2 2.0 SAMLINGER, ARKIVER, BIBLIOTEK Magasinforhold Arbejdet med ordning af magasinet er fortsat efter de retningslinjer, der er udstukket i procedure for modtagelse, registrering, magasinering, arkivering og indlån/udlånspraksis ved Hjerl Hedes Frilandsmuseum udarbejdet af museumsinspektør Gitte Behr 12. jan Størstedelen af museets samlinger er nu sorteret og opstillet efter den grønne registrant. Det er stadig ikke muligt at styre temperatur og luftfugtighed i magasinet, hvilket på sigt vil give bevaringsproblemer. 2.2 Samlinger Nyindkomne genstande er blevet registreret og forsynet med genstandsfoto. Ellers er handlingsplanen for indberetning til centrale registre blevet fulgt. Heri har museet angivet, at hele samlingen er færdig digitalregistreret den Gennemgang af gamle sager i arkivet er stadig igangværende og ca. 3/4 er gået igennem og rettet, klar til at publicering i Museernes Samlinger. Fotodokumentation af samtlige genstande forløber planmæssigt og forventes færdig ved udgangen af Alle genstande i husene i museet er fotograferet og diverse fotos lagt ind på Regin. Pia Sørensen blev ansat i en periode på 6 måneder til gennemgang og ordning af museets bygningsarkiv, således at det blev klart til registrering i Regin. Projektet er endnu ikke afsluttet. Mandag den 15. nov var der samlingsrevision for Revisionen gav ikke anledning til bemærkninger. 3.0 INDSAMLING, ERHVERVELSER, UNDERSØGELSER, FORSKNING Indsamling og erhvervelser I 2010 har museet modtaget ca. 10 genstande til samlingen, samt en del rekvisitter til levendegørelsen. De senere år har indsamlingen været på et forholdsvist lavt niveau. Den aktive indsamling er meget begrænset, da der i de seneste år ikke er sket nogen forskningsmæssig dækning af ansvarsområdet. Den passive indsamling er ligeledes meget begrænset, da de tilbudte genstande hovedsagelig er genstande museet har i samlingerne i forvejen samt genstande, der er godt repræsenteret på andre museer. Undersøgelser og forskning Den 15. december indsendte museet, de af Gudrun Gormsen udarbejdede 4-årige arbejdsplaner til Kulturarvsstyrelsen, med enkelte tilføjelser af museumsinspektør Gitte Behr. Studiebesøg Den 8-9. juni var 15 personer fra Vallby Friluftsmuseum fra Norge på studietur på Hjerl Hedes Frilandsmuseum. 4.0 KONSERVERING Bygninger Der er ikke foretaget større konserveringsarbejder på museets bygningssamling i Hjerl Hedes Frilandsmuseum, Hjerl Hedevej 14, 7830 Vinderup 2

3 Genstande Der er ikke afsendt genstande til Konserveringscenteret Vest i Ølgod i Gamle husdyrracer Museet har en bestand af husdyr med henblik på bevaring af de gamle husdyrracer og til brug under museets levendegørelse. Fra Genressourceudvalget under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri modtager museet økonomiske midler til bevaringsarbejdet jævnfør udvalgets prioriteringsliste. 5.0 FORMIDLING 5.2 Den permanente udstilling Der er ikke foretaget ændringer i de permanente udstillinger i I forbindelse med julelevendegørelsen blev der arrangeret små udstillinger i de historiske bygninger, som fortalte om, hvordan man fejrede jul fra 1600-tallet og op til omkring I Vinkelgården var der strøet halm ud over gulvet. Her sov hele familien julenat. I Sulegården kunne man se et juletræ, der er lavet af grønkålsstokke. I Kvostedhuset var temaet julestuer og julelege, og i Mjesinghuset handlede det om juletidens spil. I Præstegården fortaltes der om borgerskabets jul, og hos væveren, købmanden og skovfogeden var der eksempler på jul og juletræer fra årene omkring Særudstillinger I samarbejde med Benny Boysen viste museet udstillingen "Jyske gårdmalerier". I forbindelse med julelevendegørelsen havde Fotoklubben "Blænde 96" lavet en stor fotoudstilling "Årets gang på Hjerl Hede". 5.3 Anden formidling Omvisninger Året igennem har museumsdirektør Gudrun Gormsen, museumsinspektør Gitte Behr, museumsformidler Inge-Merete Bøge og museumsformidler Kirsten Møberg afholdt en lang række omvisninger for skoler, grupper, firmaer og foreninger. Holger Hedegaard og Helge Weis Jensen har gennem hele året afholdt lang række omvisninger for pensionistforeninger, seniorklubber og menighedsråd på museet. Gudrun Gormsen og Helge Weis Jensen har afholdt en række naturture og omvisninger i samarbejdet "Limfjordsfortællinger" og "Ud på Tur". Audioguides Ved en bevilling fra Arbejdsmarkedets Feriefond i forbindelse med tilgængelighed i museet er der indkøbt 50 audioguides, som de besøgende kan tage med sig rundt på en tur i museet. Her kan man høre om bygningerne og deres historie og høre om den kulturhistoriske baggrund for bygningernes indretning og de aktiviteter, som udfolder sig i museet. Foredrag holdte Gudrun Gormsen foredrag om Håndværk i Fredericia holdte Gudrun Gormsen foredrag i Voldshøj holdte Gudrun Gormsen foredrag om byggeskik på Ørding Friskole. Hjerl Hedes Frilandsmuseum, Hjerl Hedevej 14, 7830 Vinderup 3

4 21.03 holdte Gitte Behr foredrag om "Køkkenet og dets udstyr gennem tiderne" på Hjerl Hede holdte Gudrun Gormsen foredraget om "Hjemmets interiører og udstyr" på Hjerl Hede holdte Gitte Behr et oplæg om arbejdet med frivillige på Landbrugspuljemødet på Karensminde holdte Helge Weis foredrag om kalkmalerier i museumskirken for "Victoria" Lions Club. Andre aktiviteter Vinter i museet I januar måned var vintervejret sat ind, og museet fik mulighed for at gennemføre kaneture for både skoler og firmaer. Påsken I 2010 gentog vi succesen med at have nyudrugede kyllinger i Centret og nyfødte lam i en lille fold udenfor Centret. En gang om dagen var der familierundvisning, hvor der blev fortalt om gamle påsketraditioner. I Centret kunne børn klippe gækkebreve og skrive gamle vers med pen og blæk. Haven og dens planter I forbindelse med St. Bededag var der sat fokus på haven og dens planter, hvor gæsterne fik et indblik i, hvad planterne og urterne kunne bruges til. Stenalderdage I Kr. Himmelfartsferien var der Åben Stenalderboplads, hvor både børn og voksne kunne grutte korn til mel, fremstille smykker af muslingeskaller, lave dolke og pile og skyde hjorte og vildsvin på buebanen. Efterårsferie med temaet Mørket Fredag før efterårsferien lavede museet i samarbejde med frivillige fra Sevel en børnekulturnat. På en tur rundt i landsbyen mødte børnene elverpiger, hekse, trolde, nisser m.m., som udsatte børnene for forskellige prøver. Klarede man prøverne, kunne man slå sin egen lykkeamulet. Derudover opførte Cirkus Sort et flot ildshow. To aftener i efterårsferien gentog museet sidste års succes med at lave guidede ture rundt i den mørke landsby, hvor gæsterne fik fortællinger om og mødte trolde, hekse, nisser, og elverpiger. Børneaktiviteter i efterårsferien Hele ugen kunne børn bygge drager og flyve med dem ude i museet. Levendegørelse Museets sommerlevendegørelse, der viser livet på landet i gamle dage, blev afviklet fra den 26. juni til den 15. august, hvor mere end 100 personer hver dag befolkede museet og viste, hvordan livet udfoldede sig på landet for 150 år siden. Derudover arrangerede museet levendegørelse i de to sidste weekender i august. I løbet af sommerlevendegørelsen kunne gæsternes børn et par gange om dagen følge med fårehyrden gennem landsbyen, forbi fårene på marken og ud på heden. På turen gjorde han holdt flere gange og fortalte bl.a. om fåret som husdyr hvad fik man fra fåret ud over uld og kød om hvordan det var at være hyrdedreng hvad fik de tiden til at gå med ud over at holde øje med fårene. Der blev også tid til et par hyrdelege og hyrdesange. Hjerl Hedes Frilandsmuseum, Hjerl Hedevej 14, 7830 Vinderup 4

5 I Den gamle skole var det muligt for gæsternes børn at prøve at gå i skole sammen med de "faste elever". I butikken kunne besøgende børn købe en skolepakke bestående af en ABC, en regnebog, en sangbog og en griffel. Før timen startede, blev de iført kasketter, tørklæder og træsko. Så blev de kommanderet ind på række, og læreren fortalte lidt om skolen i gamle dage. Så startede timen med læsning, regning og skrivning. Også i år arbejdede museet med åbne værksteder. Hos drejeren kunne børnene hjælpe med at dreje forskellige effekter stort set alle dage, og hos maleren og bødkeren havde børn en gang om ugen mulighed for at deltage i arbejdet i værkstedet, som f.eks. af rive og blande maling, lave kit af linolie og kridt, brænde pinde til tegnekul og at samle en drittel. I august måned var der aktiviteter vedr. høst og demonstration af tærskeværket, og den august afviklede museet markedsdage. I løbet af levendegørelsen har der været en lang række særarrangementer, bl.a. Køreselskabet med mange flotte heste og vogne, opvisning af folkedansere både fra indland og udland. Der har også været afholdt jagtridning i området med afslutning i museet. Og inden levendegørelsens start afholdtes et kursus for frivillige i de historiske køkkener. Museet modtog en bevilling på kr. fra Kulturarvsstyrelsen til gennemførelse af en brugerundersøgelse i sommerlevendegørelsen. Brugerundersøgelsen blev gennemført af Alexandra Instituttet ved Århus Universitet. Den endelige rapport forventes færdig i starten af I julelevendegørelsen kunne man rundt omkring i museet opleve den travle juletid med alle dens forberedelser, både med slagtning, bagning, juleretterne og fremstilling af julegaver og meget mere. De besøgende kunne endvidere aflægge besøg hos nissefamilien i "Nissebo" i præstegårdens lade, hvor både børn og voksne kunne indleve sig i gårdnissens verden og familieliv. Børnene kunne prøve de store stole og en kæmpestor seng, som var tre gange større end normalt. 5.4 Undervisning Skoletjenestens tilbud til skoler og andre uddannelsesinstitutioner omfatter historiske værkstedsaktiviteter, omvisninger og ture i naturen samt forskellige undervisningsmaterialer, som skolerne kan arbejde med i forbindelse med museumsbesøget. I alt har personer deltaget i værkstedsaktiviteter, omvisninger og firmaarrangementer. Derudover har et ukendt antal personer besøgt museet og løst opgaver på egen hånd. Skoletjenesten har modtaget en bevilling fra Kulturarvstyrelsen til udarbejdelse af et nyt undervisningstilbud i samarbejde med Nr. Nissum Seminarium: "Kom selv ud i alle fag". Materialet forventes færdigt i januar PR-virksomhed Folderen er blevet distribueret i eksemplarer i samarbejdet TopAttraktioner, samt i Velkomstposer til turister via Ulfborg-Vemb turistbureau og husstandsomdelt til sommerhuse m.m. via Skive Turistcenter. Hjerl Hedes Frilandsmuseum, Hjerl Hedevej 14, 7830 Vinderup 5

6 Desuden har der været markedsført overfor turister i udgivelserne fra turistbureauerne i Struer, Thyborøn, Vinderup, Holstebro, Skive og Viborg. Yderligere annoncering rettet mod turister er sket gennem turistaviserne udgivet af Berlinske Medier i Holstebro, Skive Folkeblad og Karup Avis. Markedsføring af arrangementer og julelevendegørelsen er sket gennem lokale medier, primært i dagblade og ugeaviser, samt de gratis arrangementskalendere, der er til rådighed i radio, dagblade og ugeaviser. I forbindelse med vinterens sne blev der afholdt en presseseance om kanekørsel, hvor alle regionale medier var til stede. Det gav også omtale i landsmedier, såsom P3 og TV2 Nyhederne. Museet har desuden været besøgt af både P4, P4 Midt og Vest, samt Silkeborg Regional TV og TV Midt/Vest. Der har været et særligt markedsføringssamarbejde med rederiet Color-Line. Desuden har museet samarbejdet med FDM, ProBus Jütland, og Trojel Turistmarketing ApS, Direct mail markedsføring har været anvendt i forhold til menighedsråd, pensionistforeninger og faglige organisationer. Denne form for markedsføring har til formål at få flere grupper på besøg. 6.0 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 6.0 Bygninger og udendørsarealer I 2010 er Købmandshusets stråtag blevet udskiftet, og der er foretaget småreparationer af Bulladens samt Skovfogedshusets tage. Der er foretaget forbedringer på varmeforsyningen, således at Restaurant Skyttegården er blevet tilkoblet det samlede anlæg. Brug af museets velkomstcenter Holstebro Partnerskab afholdte mødedag Foreningen af Specialmuseer i Danmark afholdte lederkursus Antik Historisk Selskab afholdte Dagseminaret "Antik og museum" Afholdte Kjems-Fonden bestyrelsesmøde Studieuge for VIA Universitys elever Afholdte Ældrerådet møde Foredragsaften arrangeret af Vinderup Egnshistorisk forening Job og Kompetencecenter Holstebro afholdte møde Region Midtjylland afholdte politisk møde Skive Gymnasiums juleafslutning I løbet af efteråret har TV/Midt-Vest fortsat optagelserne af scener til en film om den vestjyske studehandel med museet som kulisse. Filmen bygger på dr. phil. Esben Graugaards disputats om studehandelen. 8.0 MUSEETS ORGANISATION OG ADMINISTRATION 8.2 Bestyrelse Bestyrelsen for Hjerl Hedes Frilandsmuseum havde i 2010 følgende medlemmer: Hjerl Hedes Frilandsmuseum, Hjerl Hedevej 14, 7830 Vinderup 6

7 Formand Holger Hedegaard, udpeget af Holstebro Kommune, næstformand advokat Anker Laden-Andersen, udpeget af Hjerl-Fonden, Peter Hjerl Ehrhardt, udpeget af Hjerl- Fonden, Erik Aggerholm, udpeget af Hjerl Hedes Frilandsmuseums Venneforening og Anders Vistisen, udpeget af Region Midtjylland. Der har i 2010 været afholdt 5 bestyrelsesmøder. 8.3 Foreninger Foreningen "Hjerl Hedes Venner" har 362 medlemmer. Vennerne har været aktive deltagere i levendegørelsen og har ydet en stor indsats. Venneforeningen holdt generalforsamling lørdag den 8. april. Desuden blev der afholdt en "Vennedag" den 24. august i forbindelse med jubilæumsarrangementet. Bestyrelsen består af Erik Aggerholm (formand), Leif Novrup (næstformand), Johannes Pedersen (kasserer), Helle Mehl (sekretær) og Holger Hedegaard. 9.0 MUSEETS PERSONALE Fast personale Museets personale bestod i 2010 af museumsdirektør, en museumsinspektør, en museumsformidler ansat på ¾ tid, en bogholder, en sekretær og tre museumsassistenter. Derudover er der 12 faste medarbejdere, heraf er 5 håndværkere. Andet personale I forbindelse med levendegørelserne har museet haft stor hjælp af venneforeningens mange medlemmer. Herudover har flere frivillige medarbejdere været til stor hjælp i den daglige drift, både med bygninger og haver og med dragter til levendegørelserne. Uddannelse og deltagelse i møder Museets personale har deltaget i en række møder med samarbejdspartnere samt deltaget i relevante faglige kurser MUSEETS ØKONOMI Økonomisk udvikling i 2010 Årets resultat Årets resultat er et underskud på kr. Der var budgetteret med et overskud på kr., og resultatet er således kr. dårligere end budgetteret har for Hjerl Hedes Frilandsmuseum, som for alle andre danske attraktioner, båret præg af nedgang i besøgstallet. Der har i 2010 været besøgende, heraf betalende, mod besøgende i 2009, heraf betalende. Det svarer til en nedgang i antal betalende gæster på ca. 10 %, en nedgang der betyder manglende entréindtægter på ca kr. i forhold til budgettet. Årets resultat er endvidere præget af to uforudsete engangsudgifter, nemlig løn i fratrædelsesperioden for direktør, kr. og istandsættelse af tidligere direktørbolig i forbindelse med ophør af lejemål, kr. Når museet alligevel aflægger et årsregnskab med et underskud, der er langt mindre end det, de ovenstående bemærkninger beløber sig til, skyldes det, at der er udvist stor sparsommelighed, og på mange af museets driftskonti er der forbrugt færre midler en budgetteret. Hjerl Hedes Frilandsmuseum, Hjerl Hedevej 14, 7830 Vinderup 7

8 De væsentligste besparelser er foretaget på olie og brændsel, kr., byggematerialer, kr., konservering, kr. og PR, kr. Årets resultat betragtes dermed som tilfredsstillende. Det økonomiske grundlag Som følge af at aftalen vedr. økonomisk uafhængighed mellem Hjerl-Fonden og Hjerl Hedes Frilandsmuseum er faldet på plads i 2010, har Holstebro Kommune forhøjet driftstilskuddet til Hjerl Hedes Frilandsmuseum med 1. mio. kr. Museet modtager således et årligt driftstilskud fra Holstebro Kommune på kr. Aftalen omfattede bl.a., at museet vederlagsfrit kan benytte arealerne, hvor museet er placeret, og at der ikke længere påhviler museet en forpligtelse vedr. museets bygninger i forbindelse med museets evt. ophør. På baggrund af årsregnskabet for 2008, har det ikke været muligt at opnå maksimum 15 statstilskud i Det ordinære statstilskud beløber sig til kr., mens andre statslige tilskud udgør kr. Fra 2011 er museet igen berettiget til maksimum 15 statstilskud. Hjerl Hedes Frilandsmuseums drift finansieres af en stor egen indtjening. Egen indtjeningen i 2010 beløber sig til ca. 40 % og består først og fremmest af entréindtægter, dernæst salg og forpagtningsafgift samt indtægter ved forskellige aktiviteter. Ca. 70 % af entréindtægterne falder under museets sommerlevendegørelse i juli og august og knap 20 % i forbindelse med julelevendegørelsen i november og december. Egenindtjeningen, der er meget følsom og fuldt ud afhænger af, hvor mange gæster der besøger museet, er dermed ukendt langt ind i regnskabsåret. Idet budgetrammen er meget stram, og ca. 64 % af de samlede udgifterne går til løn og personale, kan det være vanskeligt at tilpasse driften til en lavere egenindtjening. Museets daglige drift finansieres gennem en kassekredit, der senest er genforhandlet med banken i december måned Museets ledelse forventer, at de nuværende kreditfaciliteter er tilstrækkelige til at videreføre museets aktiviteter og aflægger derfor regnskabet under forudsætningen om museets fortsatte drift. Den forventede udvikling I 2011 forventes det, at besøgstallet som minimum kan opretholdes på samme niveau som i Der er planlagt nye PR tiltag, i form af tv-reklamer samt lavet aftaler med nye markedsføringssamarbejdspartnere, som et led i at trække flere besøgende til. For 2011 er der lavet et forsigtigt budget med et resultat på ca. 0 kr. Eventuel fusion Efter opfordring fra Kulturministeriet og Holstebro Kommune undersøges det, om der kan laves en fusion mellem Holstebro Museum, Strandingsmuseet og Hjerl Hedes Frilandsmuseum. Kulturministeriet er den 3. marts 2011 kommet med et oplæg til en fusion, som bestyrelsen den 17. marts 2011 har behandlet på et bestyrelsesmøde. Bestyrelsen har svaret positiv på at deltage i en undersøgelse om en mulig fusion. Hjerl Hedes Frilandsmuseum, Hjerl Hedevej 14, 7830 Vinderup 8

1.3. Museumskategori og ejerforhold Den selvejende institution Frilandsmuseet Hjerl Hede er et statsanerkendt, kulturhistorisk specialmuseum.

1.3. Museumskategori og ejerforhold Den selvejende institution Frilandsmuseet Hjerl Hede er et statsanerkendt, kulturhistorisk specialmuseum. 1.0 MUSEETS ARBEJDSGRUNDLAG OG FORMÅL. 1.1 Museets navn Museet har ændret sit navn til "Frilandsmuseet Hjerl Hede". 1.2 Museets adresse og telefonnummer Hjerl Hedevej l4, 7830 Vinderup, Telefonnr. 9744

Læs mere

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart SLA Sammenslutningen af Lokalarkiver Årsberetning Sammenslutningen af Lokalarkiver 62. ordinære generalforsamling lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30 Quality Hotel Park Middelfart Landsbyen Åby Fotograf:

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Museerne i Fredericia

Kvalitetsvurdering af. Museerne i Fredericia Kvalitetsvurdering af Museerne i Fredericia 2009 Indhold Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger 3 Kvalitetsvurderingen af Museerne i Fredericia 4 Arbejdsgrundlag og formål 5 Samlinger, arkiver, bibliotek

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF MOESGÅRD MUSEUM

KVALITETSVURDERING AF MOESGÅRD MUSEUM KVALITETSVURDERING AF MOESGÅRD MUSEUM 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 Vurderingsgrundlag... 2 Opfølgning... 3 MOESGÅRD MUSEUM... 4 Nøgletal for museet...

Læs mere

LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2012

LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2012 LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2012 1.0. Museets arbejdsgrundlag og formål: 1.1. Museets navn: Museum 1.2. Museets adresse og tlf. nr.: Museum, Vestergade 44, 7620, tlf. 97 82 00 25, E-mail: lemvigmuseum@post.tele.dk

Læs mere

Årsrapport 2014 Ballerup Museum

Årsrapport 2014 Ballerup Museum Årsrapport 2014 Ballerup Museum 2014 1 Indhold Indledning... 3 Formidling... 4 Skole 200 år... 4 Golden Days Festival om første verdenskrig... 5 150 året for krigen i 1864... 5 Historisk jul... 5 Årstidsarrangementer...

Læs mere

Årsberetninger fra Køge Arkiverne 2009

Årsberetninger fra Køge Arkiverne 2009 Årsberetninger fra Køge Arkiverne 2009 Køge Byhistoriske Arkiv Magasinforhold Da Køge Byhistoriske Arkiv i 2007 flyttede til nye lokaler i Vestergade 26, var det ikke muligt at flytte magasinerne med til

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF STRUER MUSEUM

KVALITETSVURDERING AF STRUER MUSEUM KVALITETSVURDERING AF STRUER MUSEUM 2013 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 Vurderingsgrundlag... 2 Opfølgning... 3 STRUER MUSEUM... 4 Nøgletal i 2012... 4 KULTURSTYRELSENS

Læs mere

PRESSE, PR OG MARKEDSFØRING 11 MUSEETS SKOLETJENESTE 13 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK 14 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 15

PRESSE, PR OG MARKEDSFØRING 11 MUSEETS SKOLETJENESTE 13 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK 14 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 15 ÅRSBERETNING 2013 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE DANSK JØDISK MUSEUM I 2013 1 Indledning 3 Arbejdsgrundlag 3 Museets formål og emnemæssige indhold 3 Oprettelse 3 Museets ledelse 3 Medlemskab af foreninger og

Læs mere

LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2005

LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2005 LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2005 1.0. Museets arbejdsgrundlag og formål: 1.1. Museets navn: Lemvig Museum 1.2. Museets adresse og tlf. nr.: Lemvig Museum, Vestergade 44, 7620 Lemvig, tlf. 97.820025,

Læs mere

Museum Lolland-Falster 2013

Museum Lolland-Falster 2013 ÅRSBERETNING 2013 Sponsorer for Museum Lolland-Falster 2013 Museum Lolland-Falster Årsberetning ISBN: 87-87179-82-2 ISSN: 1904-6251 EAN: 9788787179829 Udarbejdelse: Museum Lolland-Falster Tryk: Museum-Lolland

Læs mere

ARBEJDSPLAN 2015-2018

ARBEJDSPLAN 2015-2018 ARBEJDSPLAN 2015-2018 Arbejdsplan 2015-2018 Side 1 INDHOLD Indledning... 6 Museets formål... 8 Museets mission... 8 Museets vision... 8 Museets arbejde med visionen - 5 strategier... 9 Demografi og museumsbrugere...

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF DANSK JØDISK MUSEUM

KVALITETSVURDERING AF DANSK JØDISK MUSEUM KVALITETSVURDERING AF DANSK JØDISK MUSEUM 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 DANSK JØDISK MUSEUM... 4 Nøgletal i 2012... 4 KULTURSTYRELSENS SAMLEDE VURDERING...

Læs mere

Analyse af Bymuseets driftsøkonomi

Analyse af Bymuseets driftsøkonomi Analyse af Bymuseets driftsøkonomi Kultur og Borgerservice September 2006 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Resumé 3 2.0 Baggrund for analyse..7 2.1 Baggrundsmateriale..9 2.2 Bemanding.9 2.3 Økonomiske forudsætninger

Læs mere

Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2011

Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Exteriør. Foto: Peter Cook TAK! Nedenstående fonde, private og offentlige institutioner har i beretningsåret støttet op om Fuglsang Kunstmuseums aktiviteter. Museet bringer dem alle sin

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF GAMMEL ESTRUP - HERREGÅRDSMUSEET

KVALITETSVURDERING AF GAMMEL ESTRUP - HERREGÅRDSMUSEET KVALITETSVURDERING AF GAMMEL ESTRUP - HERREGÅRDSMUSEET 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 GAMMEL ESTRUP - HERREGÅRDSMUSEET... 4 Nøgletal for museet... 4

Læs mere

Årsberetning 2009 2 2. Forord

Årsberetning 2009 2 2. Forord Østsjællands Museum Årsberetning 2009 Forord Der blev ikke hvilet på laurbærrene i 2009, hvor 71.000 gæster besøgte Østsjællands Museum, og ikke mindre end 50.000 af disse kom på tur med egen guide. Alligevel

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Skagens Museum

Kvalitetsvurdering af. Skagens Museum Kvalitetsvurdering af Skagens Museum 2009 Indhold Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger 3 Kvalitetsvurderingen af Skagens Museum 4 Lovgrundlag og ejerforhold 5 Arbejdsgrundlag og formål 5 Samlinger,

Læs mere

Årsrapport Ballerup Museum

Årsrapport Ballerup Museum Årsrapport Ballerup Museum 2013 Indhold Indledning... 3 Formidling... 4 Udstillinger... 4 Arrangementer... 7 Foredrag... 9 Erindringsformidling... 10 Elektroniske medier... 11 Skoletjeneste... 13 Plantefarvning...

Læs mere

Museerne på Vestfyn. årsregnskab. og beretning

Museerne på Vestfyn. årsregnskab. og beretning Museerne på Vestfyn årsregnskab og beretning for 2011 Museerne på Vestfyn - årsregnskab 2011 421 01 Indholdsfortegnelse Side Resultatopgørelse 1-3 Balance 4-5 Specifikation af konto 91 6 Museets underskrifter

Læs mere

ØSTSJÆLLANDS MUSEUM ÅRSBERETNING 2013

ØSTSJÆLLANDS MUSEUM ÅRSBERETNING 2013 ØSTSJÆLLANDS MUSEUM ÅRSBERETNING 2013 Indhold 1. ARBEJDSGRUNDLAG OG FORMÅL... 3 1.1 FORMÅL... 3 1.2 ANSVARSOMRÅDE... 3 1.2 MISSION OG VISION... 3 1.3 STRATEGI OG ARBEJDSPLAN... 4 1.4 TILSKUD... 5 1.5 SAMARBEJDE...

Læs mere

PRESSE, PR OG MARKEDSFØRING 8 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK 11 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 12 MUSEETS PERSONALE 13 MUSEETS ØKONOMI 15

PRESSE, PR OG MARKEDSFØRING 8 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK 11 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 12 MUSEETS PERSONALE 13 MUSEETS ØKONOMI 15 ÅRSBERETNING 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING: DANSK JØDISK MUSEUM I 2010 1 Indledning 1 Museumskategori og ejerforhold 1 Museets formål og emnemæssige indhold 1 Oprettelse 1 Museets ledelse 1 Medlemskab

Læs mere

Årsrapport 2014 for Dansk Landbrugsmuseum

Årsrapport 2014 for Dansk Landbrugsmuseum Årsrapport 2014 for Dansk Landbrugsmuseum Dok. nr. 1577522 Side 2 1. Påtegning af det samlede regnskab... 4 2. Beretning... 5 2.1. Præsentation af virksomheden... 5 2.2. Virksomhedens omfang... 5 2.3.

Læs mere

Årsberetning 2014/15

Årsberetning 2014/15 SLA Sammenslutningen af Lokalarkiver Årsberetning 2014/15 Sammenslutningen af Lokalarkiver 66. ordinære generalforsamling Lørdag den 3. oktober 2015 kl. 15.30 Hotel Park i Middelfart Det tidligere Middelfart

Læs mere

Resume...3. 1. Indledning...6

Resume...3. 1. Indledning...6 INDHOLDSFORTEGNELSE Resume...3 1. Indledning...6 2. Baggrund...8 2.1. Handels- og Søfartsmuseet...8 2.2 Kulturministeriet/Kulturarvsstyrelsen...8 2.3 Slots- og Ejendomsstyrelsen...9 2.4 Helsingør Kommune...9

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF ØSTSJÆLLANDS MUSEUM

KVALITETSVURDERING AF ØSTSJÆLLANDS MUSEUM KVALITETSVURDERING AF ØSTSJÆLLANDS MUSEUM 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 ØSTSJÆLLANDS MUSEUM... 4 Nøgletal i 2012... 4 KULTURSTYRELSENS SAMLEDE VURDERING...

Læs mere

Museum Lolland-Falster 2014

Museum Lolland-Falster 2014 ÅRSBERETNING 2014 Sponsorer for Museum Lolland-Falster 2014 Museum Lolland-Falster Årsberetning ISBN: 87-87179-86-5 ISSN: 1904-6251 EAN: 9788787179867 Udarbejdelse: Museum Lolland-Falster Tryk: Museum-Lolland

Læs mere

LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2013

LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2013 LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2013 1.0. Museets arbejdsgrundlag og formål: 1.1. Museets navn: Museum 1.2. Museets adresse og tlf. nr.: Museum, Vestergade 44, 7620, tlf. 97 82 00 25, E-mail: lemvigmuseum@post.tele.dk

Læs mere

Køge Arkivernes Årsberetninger 2008

Køge Arkivernes Årsberetninger 2008 Køge Arkivernes Årsberetninger 2008 Køge Byhistoriske Arkiv Magasinforhold Da Køge Byhistoriske Arkiv i 2007 flyttede til nye lokaler i Vestergade 26, var det ikke muligt at flytte magasinerne med til

Læs mere

Årsberetning 2011. Hørsholm Egns Museum

Årsberetning 2011. Hørsholm Egns Museum Hørsholm Egns Museum Årsberetning 2011 HØRSHOLM EGNS MUSEUM Sdr. Jagtvej 2 2970 Hørsholm tlf. 4586 0711 post@hoersholmmuseum.dk www.hoersholmmuseum.dk 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Vilkårene for museets

Læs mere