1.3. Museumskategori og ejerforhold Den selvejende institution Frilandsmuseet Hjerl Hede er et statsanerkendt, kulturhistorisk specialmuseum.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1.3. Museumskategori og ejerforhold Den selvejende institution Frilandsmuseet Hjerl Hede er et statsanerkendt, kulturhistorisk specialmuseum."

Transkript

1 1.0 MUSEETS ARBEJDSGRUNDLAG OG FORMÅL. 1.1 Museets navn Museet har ændret sit navn til "Frilandsmuseet Hjerl Hede". 1.2 Museets adresse og telefonnummer Hjerl Hedevej l4, 7830 Vinderup, Telefonnr Website: Museumskategori og ejerforhold Den selvejende institution Frilandsmuseet Hjerl Hede er et statsanerkendt, kulturhistorisk specialmuseum. 1.4 Museets formål og emnemæssige indhold Frilandsmuseet Hjerl Hede består af Den gamle Landsby, Jydsk Skovmuseum og Mosebrugsmuseum. Frilandsmuseets bygningssamling belyser dels byggeskik og boligindretning på landet, dels en række af de elementer, der er karakteristiske for det ældre, danske landsbymiljø. Herunder hører også landhåndværk. Samlingerne i Skovmuseet og Mosebrugsmuseet består af genstande, der er forbundet med menneskets udnyttelse af disse to landskabstyper. Med udgangspunkt i de ovenfor nævnte samlinger og med de særlige muligheder, som Frilandsmuseet Hjerl Hede har på grund af sin placering midt i et vestjysk hedelandskab, arbejder museet med dokumentation af byggeskik, landhåndværk og landsbymiljø og med at belyse samspillet mellem natur og kultur, hvilket sker gennem dokumentation og formidling af brugsformer og kulturmønstre, der er forbundet med den menneskelige udnyttelse af hede-, skov- og moseområder. 1.5 Oprettelse Museet er grundlagt i 1930 af dir. H.P. Hjerl Hansen og drevet af Hjerl-Fonden indtil 1979, hvorefter museet blev udskilt fra Hjerl-Fonden som et statsanerkendt, selvejende, kulturhistorisk specialmuseum. 1.6 Medlemskab af foreninger og organisationer Museet er medlem af ICOM, Organisationen af Danske Museer, Foreningen af Specialmuseer i Danmark, Midtjyske Museers Udviklingsråd, Dansk Lokalhistorisk Forening, Dansk Historisk Fællesråd, Museernes Samvirke, Historisk Samfund i Ringkøbing og Ribe Amt samt Skive og omegn samt Kultursamarbejdet i Midt og Vestjylland. Museet er også medlem af Foreningen af danske museumsformidlere i Danmark, Historiske Værksteder i Danmark, Tekstilhåndværkerne i Ringkøbing Amt og Dansk Tekstilhistorisk Forening. Derudover er museet medlem af Foreningen til Gamle Bygningers Bevaring, Landbrugspuljen, Industripuljen, Møllepuljen, Dragtpuljen og Havepuljen. I turistmæssig henseende er museet medlem af Top Attraktioner, Westjyllands Attraktioner, Opdag Jylland, Snapseruten, Netværk Limfjorden og Danske Turistattraktioner. Endelig er museet medlem af Foreningen Tilgængelig for Alle. 1.9 Museets leder Museets leder er museumsinspektør, konstitueret direktør Gitte Behr. 2.0 SAMLINGER, ARKIVER, BIBLIOTEK Magasinforhold Arbejdet med ordning af magasinet er fortsat efter de retningslinjer, der er udstukket i procedure for modtagelse, registrering, magasinering, arkivering og indlån/udlånspraksis ved Frilandsmuseet Hjerl Hede udarbejdet af museumsinspektør Gitte Behr 12. jan Størstedelen af museets samlinger er nu sorteret og opstillet efter den grønne registrant.

2 Det er stadig ikke muligt at styre temperatur og luftfugtighed i magasinet, hvilket på sigt vil give bevaringsproblemer. 2.2 Samlinger Nyindkomne genstande er blevet registreret og forsynet med genstandsfoto. Indberetning til det centrale register er midlertidigt sat i bero efter aftale med Kulturstyrelsen, idet museumsinspektør Gitte Behr har fungeret som konstitueret direktør i Den 20. december 2011 blev der gennemført samlingsrevision for Revisionen gav ikke anledning til bemærkninger. 3.0 INDSAMLING, ERHVERVELSER, UNDERSØGELSER, FORSKNING Indsamling og erhvervelser I 2011 har museet modtaget ca. 10 genstande til samlingen, samt en del rekvisitter til levendegørelsen. De senere år har indsamlingen været på et forholdsvist lavt niveau. Den aktive indsamling er meget begrænset, da der i de seneste år ikke er sket nogen forskningsmæssig dækning af ansvarsområdet. Den passive indsamling er ligeledes meget begrænset, da de tilbudte genstande hovedsagelig er genstande museet har i samlingerne i forvejen samt genstande, der er godt repræsenteret på andre museer. Undersøgelser og forskning Kulturstyrelsen har bevilget kr til en samlingsgennemgang. Frilandsmuseet Hjerl Hede har indgået i forskningsprojektet "Museernes Indsats Styrke", hvor der er blevet udarbejdet en rapport over museets indsamling, registrering og magasinering i forbindelse med brugen af Regin og Museernes Samlinger. 4.0 KONSERVERING Bygninger Udover de almene vedligeholdelsesopgaver er der udbedret et læk på varmeanlægget. Lækket blev lokaliseret i Skyttegårdens lade, og alle radiatorer og rør blev udskiftet. Bygningen blev ved samme lejlighed malet indvendig. Der blev desuden opsat en depotbygning til Skyttegården. Ydermurene på to af Præstegårdens længer er restaureret med kalkning og maling. Ved hjælp af frivillige håndværkere blev der gennemført en vinduesrestaurering på Håndværkerhuset og Holstebrohuset. Overnatningshytterne til frivillige i levendegørelsen er blevet malet. Genstande Der er kun afsendt få genstande til Konserveringscenter Vest i Ølgod i Lederen af Konserveringscenter Vest Michael Højlund Rasmussen har påbegyndt en undersøgelse af bevaringstilstanden for genstandene i museumsbygningerne som opfølgning på bevaringsrapporten fra Rapporten forventes færdig i begyndelsen af Gamle husdyrracer Museet har en bestand af husdyr med henblik på bevaring af de gamle husdyrracer og til brug under museets levendegørelse. Fra Genressourceudvalget under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri modtager museet økonomiske midler til bevaringsarbejdet jævnfør udvalgets prioriteringsliste. På grund af nye regler for husdyrhold er det etableret nye hestebokse i præstegårdsladen. 5.0 FORMIDLING 5.2 Den permanente udstilling Der er ikke foretaget ændringer i de permanente udstillinger i Særudstillinger I samarbejde med Benny Boysen viste museet en udstilling om landskabsmalerier. I forbindelse med julelevendegørelsen havde Fotoklubben "Digitalia" lavet en fotoudstilling "Årets gang på Hjerl Hede".

3 I forbindelse med julelevendegørelsen blev der arrangeret små udstillinger i de historiske bygninger, som fortalte om, hvordan man fejrede jul fra 1600-tallet og op til omkring Anden formidling Omvisninger Der er et stigende antal voksengrupper, der ønsker at besøge museet med rundvisning og bespisning. Derfor er der udarbejdet forskellige pakketilbud samt oprettet et guide-korps. Foredrag Foredrag for Venneforeningen med temaet "Bag kulisserne". Andre aktiviteter Påsken Der var nyudrugede kyllinger i Centret og nyfødte lam i en lille fold udenfor centret. Endvidere var der udarbejdet et lille hæfte med forskellige påske-opgaver for børn og voksne samt mulighed for at deltage i en malerskole. Stenalderdage I Kr. Himmelfartsferien var der Åben Stenalderboplads, hvor børn og voksne kunne grutte korn til mel, fremstille smykker af muslingeskaller, lave dolke og skyde med bue og pil. Aktiviteter i efterårsferien I samarbejde med naturvejleder Karen Louise Schmidt var der aktiviteter under temaet Dyr og mennesker en efterårsdag i gamle dage. Der var dukketeater, børnene kunne røre ved levende mus og hilse på en ugle. Der blev slagtet hanekyllinger og fodret dyr. Jægere holdte vildtparade og blæste i jagthorn, og børnene kunne være med til at plukke vildænder, som skulle steges. Særarrangementer Holstebro Kommunes stormøde i anledning af Frivillighedens år 2011 i EU, Fortællepicnic, Malerweekend, Store Fars Dag og Cafe-dag med folkemusik Levendegørelse I foråret blev der afholdt et kursus for frivillige i rebslagning og fremstillet nye rebslagerredskaber som rekvisitter, og dermed lykkedes det at starte rebslageriet op igen som en del af levendegørelsen. Museets sommerlevendegørelse blev afviklet fra den 25. juni til den 14. august samt i de to sidste weekender i august, hvor mere end 100 personer hver dag befolkede museet og viste, hvordan livet udfoldede sig på landet for 150 år siden. I løbet af sommeren har der været forskellige hands on aktiviteter for børn rundt omkring i museet, f.eks. var det muligt for gæsternes børn at prøve at gå i skole sammen med de "faste elever". I august måned var der aktiviteter vedr. høst, og i den sidste weekend i august blev der som noget nyt holdt humlegilde. Stårup Håndbryg gav smagsprøver på Hjerl Hedes egen øl, brygget på humle fra kroens have samt bynke og tidsler plukket rundt omkring i landsbyen. I løbet af levendegørelsen har der været en lang række særarrangementer, bl.a. besøg af veteranmotorcykler og biler, Køreselskabet og folkedans. Der har også været afholdt jagtridning i området med afslutning i museet. Desuden blev der i august for første gang afviklet Hjerl Hede Naturløb i samarbejde med DGI samt lokale løbeforeninger. I julelevendegørelsen kunne man rundt omkring i museet opleve den travle juletid med alle dens forberedelser, både med slagtning, bagning, juleretterne og fremstilling af julegaver og meget mere.

4 5.4 Undervisning Skoletjenestens tilbud til skoler og andre uddannelsesinstitutioner omfatter historiske værkstedsaktiviteter, omvisninger og ture i naturen samt forskellige undervisnings-materialer, som skolerne kan arbejde med i forbindelse med museumsbesøget. De store besparelser på skoleområdet kan mærkes på, at færre skolebørn har været i aktivitet i Til gengæld har mange voksengrupper vist stor interesse for at besøge museet og få guidede rundvisninger. I alt har 146 skoleklasser (2655 børn) deltaget i værkstedsaktiviteter og omvisninger. Derudover har et ukendt antal personer besøgt museet og dels løst opgaver på egen hånd, dels deltaget i aktiviteter i forbindelse med påsken, Kr. Himmelfartsferien og efterårsferien. 5.7 PR-virksomhed Omkring 80 pct. af Frilandsmuseets besøgende er turister. Derfor er en stor del af museets markedsføring i 2011 rettet mod dette segment. Årets turistfolder er blevet distribueret i eksemplarer på tankstationer, campingpladser, turistinformationer, sommerhusbureauer m.v., bl.a. via samarbejdet TopAttraktioner, Opdag Jylland og Westjylllands Attraktioner. Derudover er der blevet annonceret bredt i diverse medier rettet mod turister. I foråret 2011 indgik museet en aftale med kommunikations- og reklamebureauet "Kommuniklame" om at varetage museets markedsføring. Formålet med samarbejdet er bl.a. at skabe et mere moderne image med henblik på at tiltrække flere besøgende. Som et led i det arbejde, har museet således fået en ny visuel identitet, hjemmeside og PR-strategi. Museets særarrangementer, udenfor levendegørelsesperioderne, henvender sig primært til lokale borgere og er derfor annonceret i lokale medier, primært i dagblade og ugeaviser samt i de gratis arrangementskalendere, der er til rådighed i radio, dagblade og ugeaviser. I forbindelse med julelevendegørelsen blev der ydermere reklameret via onlinebannere på De Bergskes Nyhedssider og TV-spot på TV/Midt-Vest. Derudover viste TV/Midt-Vest i fire adventsudsendelser Jul i den gamle Præstegaard, optaget under julelevendegørelsen på museet i I løbet af sommeren 2011 afsluttede TV/Midt-Vest optagelserne af en film om den vestjyske studehandel "Fra fæstebønder til verdensmænd", hvor museet blev brugt som kulisse. For at tiltrække grupper har museet udsendt direct mails til menighedsråd, pensionistforeninger og faglige organisationer. 6.0 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 6.0 Bygninger og udendørsarealer I 2011 blev museet tilsluttet Sevel Vandværk og det offentlige kloakeringssystem. Brug af museets velkomstcenter Workshop ved Alexandra Instituttet i forbindelse med brugerundersøgelsen fra sommerlevendegørelsen Nordea Private Bankings temamøde Foreningen Hjerl Hedes Venner generalforsamling Holstebro Kommunes stormøde i anledning af Frivillighedens år 2011 i EU Møde for turistforeningerne i Holstebro Kommune Møde Netværk Limfjorden Opdag Jylland har afholdt årsmøde 7.0 INVENTAR OG MATERIEL Museet har indkøbt en minilæsser samt en plænetraktor. I forbindelse med museets fyringsanlæg er der etableret en sms-alarmanordning til vagtpersonale.

5 8.0 MUSEETS ORGANISATION OG ADMINISTRATION 8.2 Bestyrelse Bestyrelsen for Frilandsmuseet Hjerl Hede havde i 2011 følgende medlemmer: Formand Holger Hedegaard, udpeget af Holstebro Kommune, næstformand advokat Anker Laden-Andersen, udpeget af Hjerl-Fonden, Peter Hjerl Ehrhardt, udpeget af Hjerl-Fonden, Erik Aggerholm, udpeget af Frilandsmuseet Hjerl Hedes Venneforening og Anders Vistisen, udpeget af Region Midtjylland. Der har i 2011 været afholdt 7 bestyrelsesmøder. 8.3 Foreninger Foreningen "Hjerl Hedes Venner" har 365 medlemmer. Vennerne har været aktive deltagere i levendegørelsen og har ydet en stor indsats eller støttet museet på anden vis. Venneforeningen holdt generalforsamling lørdag den 14. maj Desuden blev der afholdt en "Vennedag" den 24. september med temaet "Museet bag kulisserne". Bestyrelsen består af Erik Aggerholm (formand), Leif Novrup (næstformand), Lissi Kjær Christensen (kasserer), Helle Mehl (sekretær) og Holger Hedegaard (formand for museets bestyrelse). 9.0 MUSEETS PERSONALE Fast personale Museets personale bestod i 2011 af konstitueret direktør/museumsinspektør, en museumsformidler, en formidlerassistent, en økonomimedarbejder, en sekretær, en informationsmedarbejder, tre museumsassistenter samt en butiksleder. Desuden er der ni faste medarbejdere, heraf fem håndværkere, en gartner, to servicemedarbejdere og en dyrepasser. Fire af medarbejderne er ansat i flexjob. Derudover er der en fast afløser for dyrepasseren, en frivillig murer, to frivillige medhjælpere i de grønne områder, en brandvagt samt to syerske til arbejdet med tekstiler og dragter til levendegørelsen. I forbindelse med at markedsføringen er blevet outsourcet til et kommunikations- og reklamebureau er Leif Madsens stilling som informationsmedarbejder blevet nedlagt, og han fratrådte sin stilling den 31. august. Den 17. september gik butiksleder Ulla Barrit Nielsen på barsel, og Heidi Kragelund Hansen blev ansat som vikar. Der er blevet udarbejdet en ny organisationsplan i samarbejde med Lene Vernersen, HRafdelingen i Holstebro Kommune i forbindelse med en omstrukturering af ansvarsområderne i museet. Samtidig er der udarbejdet funktionsbeskrivelser til hver enkelt medarbejder. Andet personale Konsulent for kulturelle anliggender, Hans Kristian Didriksen har været ansat som konsulent for konstitueret direktør Gitte Behr fra november 2010 til oktober Daniella Bech havde en 3 måneders praktikperiode på museet i forbindelse med hendes studie indenfor turisme. Kurser/uddannelser Medarbejderne har deltaget i forskellige kurser og uddannelser, f.eks.gaffeltruck, kedelpasser, beskæring og pc-kurser MUSEETS ØKONOMI Årets resultat Årets resultat er et overskud på kr.. Der var budgetteret med et resultat på 0 kr. og resultatet er således kr. bedre end budgetteret. Det forbedrede resultat skyldes hovedsageligt, at der i 2011 ikke har været ansat en direktør, hvilket har givet en besparelse på løn på ca kr., hvoraf der var budgetteret med en besparelse på kr. Endvidere har der været en besparelse på den forventede omkostning til rekruttering af en direktør, idet dette ikke har været aktuelt pga. fusionen mellem de Kulturhistoriske museer i Holstebro Kommune.

6 2011 har for Frilandsmuseet Hjerl Hede, som for alle andre danske attraktioner, båret præg af nedgang i besøgstallet. Der har i 2011 været besøgende, heraf betalende, mod besøgende i 2010, heraf betalende. Det svarer til en nedgang i antal betalende gæster på ca. 5 %, en nedgang der betyder manglende entréindtægter på ca kr. i forhold til budgettet. Entréprisen blev i 2011 hævet med ca. 25 %. Det faldende besøgstal formodes ikke at ligge i denne prisstigning, men mere at være et resultat af den generelle tendens hos danske attraktioner. Samarbejdet med reklamebureauet Kommuniklame fik sit gennemslag under julelevendegørelsen, hvor blandt andet TV reklamer trak besøgende til, og julelevendegørelsen blev således oplevet af ca flere gæster end i Økonomien er i 2011 styret meget stramt, og der er sparet på mange omkostningskonti. Den store besparelse på lønnen, har givet mulighed for at investere i forhold, der på langt sigt giver besparelser samt at få bragt uholdbare løsninger i orden. Der er blandt andet kommet orden på kloakering og vandforhold. Desuden har det givet mulighed for at få konsolideret museet. Årets resultat betragtes som tilfredsstillende. Det økonomiske grundlag Frilandsmuseet Hjerl Hede har i 2011 modtaget driftstilskud fra Holstebro Kommune på kr. På baggrund af årsregnskabet for 2009, er der opnået maksimum 15 statstilskud i Det ordinære statstilskud beløber sig til kr., mens andre statslige tilskud udgør kr. Frilandsmuseet Hjerl Hedes drift finansieres af en stor egen indtjening. Egen indtjeningen i 2011 beløber sig til ca. 40 % og består først og fremmest af entréindtægter, dernæst salg og forpagtningsafgift samt indtægter ved forskellige aktiviteter. Ca. 70 % af entréindtægterne falder under museets sommerlevendegørelse i juli og august og knap 20 % i forbindelse med julelevendegørelsen december. Egen indtjeningen, der er meget følsom og fuldt ud afhænger af hvor mange gæster, der besøger museet, er dermed ukendt langt ind i regnskabsåret. Idet budgetrammen er meget stram, og ca. 62 % af de samlede udgifter går til løn og personale, kan det være vanskeligt at tilpasse driften til en lavere egen indtjening. Den daglige drift finansieres gennem en kassekredit, der senest er genforhandlet med museets bank i december måned Museets ledelse forventer, at de nuværende kreditfaciliteter er tilstrækkelige til at videreføre museets aktiviteter. Projekter Handicaptilpasning og tilgængelighed samt personlig formidling Bevillingen fra Arbejdsmarkedets Feriefond fra 2004 er afsluttet pr 15. november Den 13. januar 2011 var Arbejdsmarkedets Feriefond på besøg for at godkende anvendelsen af restbevillingen. Ved projektleder Claus Bundgaard er der etableret digital formidling i flere museumsbygninger i form af små film og lyde. Arbejdet med audioguides er også fortsat i 2011 med opsætning af antenner samt QR-koder og skilte. Derudover er der blevet opsat en touch-skærm i Visitorcentret, således at de besøgende kan søge informationer om museumsbygningerne og deres historie. Sikring af gæster og personale i museet Ved en bevilling fra Trygfonden og Hjerl-Fonden er det gjort muligt at optimere driftsværkstedets malerafdeling med installering af en sprøjtekabine i eksisterende rum i forhold til gældende love og regler. Der er opsat brandalarmer i museumsbygningerne Bødkerhuset og Bageriet. I forbindelse med flere indbrud i 2011, er der til afhjælpning af dette blevet opstillet to sikrede containere til opbevaring af museets arbejdsredskaber og maskiner. Projektet forventes færdigt i starten af Undervisningsprojektet Kom selv ud i alle fag I løbet af 2011 er der blevet arbejdet på undervisningsmaterialet Kom selv ud i alle fag, som

7 har modtaget støtte fra Kulturstyrelsens formidlingspulje 2011/2012. Forløbene retter sig mod mange forskellige fag og er tilrettelagt, så eleverne gennem deres egne oplevelser og handlinger i autentiske miljøer får en omfattende og hel læringsoplevelse. Projektet forventes færdigt i Genopretningsplan for Hjerl Hedes bygninger og anlæg I forbindelse med Søren Andersen Arkitekters udarbejdede genopretningsplan for museets bygningssamling samt eksteriører er der blevet indsendt en ansøgning til Færch Fonden. Den forventede udvikling Pr. 1. januar 2012 er fusionen mellem Holstebro Museum, Strandingsmuseet og Frilandsmuseet Hjerl Hede en realitet. Idet der endnu ikke er ansat en overordnet direktør for den nye institution, kaldet De Kulturhistoriske museer i Holstebro Kommune, fungerer de 3 afdelinger indtil videre selvstændigt, og der forventes ikke at ske de store ændringer i Det forventes ikke, at der i Frilandsmuseet Hjerl Hedes budget for 2012 skal findes penge til en overordnet direktør for De Kulturhistoriske museer i Holstebro Kommune. Dog er der afsat et løntillæg til en afdelingsleder, som forventes at findes i en allerede eksisterende stilling. På grund af skolernes sommerferie er varigheden af sommerlevendegørelsen 6 uger i 2012 mod normalvis 7 uger. Som følge af gennemslagskraften af de nye PR tiltag, der blev foretaget i 2011, forventes det dog, at besøgstallet i 2012 som minimum kan opretholdes på samme niveau som i For 2012 er der budgetteret med et resultat på kr.

Kvalitetsvurdering af. Museerne i Fredericia

Kvalitetsvurdering af. Museerne i Fredericia Kvalitetsvurdering af Museerne i Fredericia 2009 Indhold Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger 3 Kvalitetsvurderingen af Museerne i Fredericia 4 Arbejdsgrundlag og formål 5 Samlinger, arkiver, bibliotek

Læs mere

Museum Lolland-Falster 2013

Museum Lolland-Falster 2013 ÅRSBERETNING 2013 Sponsorer for Museum Lolland-Falster 2013 Museum Lolland-Falster Årsberetning ISBN: 87-87179-82-2 ISSN: 1904-6251 EAN: 9788787179829 Udarbejdelse: Museum Lolland-Falster Tryk: Museum-Lolland

Læs mere

Årsberetning 2009 2 2. Forord

Årsberetning 2009 2 2. Forord Østsjællands Museum Årsberetning 2009 Forord Der blev ikke hvilet på laurbærrene i 2009, hvor 71.000 gæster besøgte Østsjællands Museum, og ikke mindre end 50.000 af disse kom på tur med egen guide. Alligevel

Læs mere

Museum Lolland-Falster 2014

Museum Lolland-Falster 2014 ÅRSBERETNING 2014 Sponsorer for Museum Lolland-Falster 2014 Museum Lolland-Falster Årsberetning ISBN: 87-87179-86-5 ISSN: 1904-6251 EAN: 9788787179867 Udarbejdelse: Museum Lolland-Falster Tryk: Museum-Lolland

Læs mere

PRESSE, PR OG MARKEDSFØRING 11 MUSEETS SKOLETJENESTE 13 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK 14 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 15

PRESSE, PR OG MARKEDSFØRING 11 MUSEETS SKOLETJENESTE 13 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK 14 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 15 ÅRSBERETNING 2013 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE DANSK JØDISK MUSEUM I 2013 1 Indledning 3 Arbejdsgrundlag 3 Museets formål og emnemæssige indhold 3 Oprettelse 3 Museets ledelse 3 Medlemskab af foreninger og

Læs mere

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6 Museumsfællesskab i Midt- og Vestsjælland 11. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6 Vision... 6 Mission... 6 3.1 Betydningen

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Årsberetning 2012 Sponsorer for Museum Lolland-Falster 2012 Museum Lolland-Falster Årsberetning ISBN: 87-87179-79-2 ISSN: 1904-6251 EAN: 9788787179799 Udarbejdelse: Museum Lolland-Falster Tryk: Museum-Lolland

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF DANSK JØDISK MUSEUM

KVALITETSVURDERING AF DANSK JØDISK MUSEUM KVALITETSVURDERING AF DANSK JØDISK MUSEUM 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 DANSK JØDISK MUSEUM... 4 Nøgletal i 2012... 4 KULTURSTYRELSENS SAMLEDE VURDERING...

Læs mere

Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2011

Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Exteriør. Foto: Peter Cook TAK! Nedenstående fonde, private og offentlige institutioner har i beretningsåret støttet op om Fuglsang Kunstmuseums aktiviteter. Museet bringer dem alle sin

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Skagens Museum

Kvalitetsvurdering af. Skagens Museum Kvalitetsvurdering af Skagens Museum 2009 Indhold Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger 3 Kvalitetsvurderingen af Skagens Museum 4 Lovgrundlag og ejerforhold 5 Arbejdsgrundlag og formål 5 Samlinger,

Læs mere

PRESSE, PR OG MARKEDSFØRING 8 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK 11 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 12 MUSEETS PERSONALE 13 MUSEETS ØKONOMI 15

PRESSE, PR OG MARKEDSFØRING 8 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK 11 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 12 MUSEETS PERSONALE 13 MUSEETS ØKONOMI 15 ÅRSBERETNING 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING: DANSK JØDISK MUSEUM I 2010 1 Indledning 1 Museumskategori og ejerforhold 1 Museets formål og emnemæssige indhold 1 Oprettelse 1 Museets ledelse 1 Medlemskab

Læs mere

Årsrapport 2014 for. Dok. nr. 1996343

Årsrapport 2014 for. Dok. nr. 1996343 Årsrapport 2014 for Dok. nr. 1996343 Side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Oversigt over tabeller, noter og bilag... 3 1. Påtegning af det samlede regnskab... 4 2. Beretning... 5 2.1. Præsentation

Læs mere

Arbejdsplan 2015-2018. for. Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet Esbjerg

Arbejdsplan 2015-2018. for. Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet Esbjerg Arbejdsplan 2015-2018 for Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet Esbjerg Oversigt over de strategiske mål og delmål, som Fiskeri- og Søfartsmuseet under forudsætning af fornøden finansiering vil

Læs mere

Vision for Andelslandsbyen Nyvang

Vision for Andelslandsbyen Nyvang Vision for Andelslandsbyen Nyvang Godkendt på bestyrelsesmøde den 28. november 2012 Opfølgning 2013 Godkendt på visionsmøde 28. oktober 2013 Beslutninger og bilag indarbejdet heri og på det opdaterede

Læs mere

Året blev således et mærkeår med mange spektakulære begivenheder, men også bag kulisserne er 2012 et mærkeår.

Året blev således et mærkeår med mange spektakulære begivenheder, men også bag kulisserne er 2012 et mærkeår. Året 2012 har været et mærkeår. I 2012 iværksatte Kulturstyrelsen en stor satsning for bevaring af den danske koldkrigshistories fysiske monumenter. Som et led i denne satsning gennemførte Kulturstyrelsen

Læs mere

Museum Nordsjælland. Vision 2020 og strategi 2015-18

Museum Nordsjælland. Vision 2020 og strategi 2015-18 Museum Nordsjælland Vision 2020 og strategi 2015-18 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 3 1.1. Museum Nordsjælland historik og udgangspunkt..... 3 1.2. Formål med strategi og vision..... 3 2. Grundantagelser..

Læs mere

PRESSE, PR OG MARKEDSFØRING 10 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK 12 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 13 MUSEETS PERSONALE 14 MUSEETS ØKONOMI 16

PRESSE, PR OG MARKEDSFØRING 10 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK 12 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 13 MUSEETS PERSONALE 14 MUSEETS ØKONOMI 16 ÅRSBERETNING 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING: DANSK JØDISK MUSEUM I 2011 1 Indledning 1 Arbejdsgrundlag og formål 1 Museets formål og emnemæssige indhold 1 Oprettelse 1 Museets ledelse 1 Medlemskab

Læs mere

Kvalitetsvurdering af Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst

Kvalitetsvurdering af Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst Kvalitetsvurdering af Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 2011 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 Vurderingsgrundlag....2 Opfølgning.....3 FAABORG MUSEUM FOR

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION VIKINGESKIBSMUSEET I ROSKILDE

DEN SELVEJENDE INSTITUTION VIKINGESKIBSMUSEET I ROSKILDE ÅRSRAPPORT FOR 2009 for DEN SELVEJENDE INSTITUTION VIKINGESKIBSMUSEET I ROSKILDE Vindeboder 12 4000 Roskilde CVR-nr. 27 85 35 28 1 INDHOLD Side Påtegninger Ledelsespåtegning. 2 Revisionspåtegning... 3

Læs mere

Livø Naturens Stillekupé

Livø Naturens Stillekupé Livø Naturens Stillekupé København September 2011 Indledende markedsanalyse Introduktion I det følgende præsenteres udvalgte dele af markedsanalysen, der har tjent til at inspirere konceptudviklingen

Læs mere

Fotos: Jakob Lerche, Thomas Køser. Årsberetning 2014. www.skive.dk. April 2015

Fotos: Jakob Lerche, Thomas Køser. Årsberetning 2014. www.skive.dk. April 2015 Fotos: Jakob Lerche, Thomas Køser Årsberetning 214 April 215 www.skive.dk Indhold PÅTEGNINGER... 3 LEDELSENS PÅTEGNING... 3 REVISIONSPÅTEGNING... 4 KOMMUNENS ÅRSBERETNING... 5 LEDELSENS ÅRSBERETNING...

Læs mere

Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2012

Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2012 TAK! Nedenstående fonde, private og offentlige institutioner har i beretningsåret støttet op om Fuglsang Kunstmuseums aktiviteter. Museet bringer dem alle sin varmeste tak: Private 15. Juni Fonden Augustinus

Læs mere

I N G E N K A N A L E N E A L T

I N G E N K A N A L E N E A L T EN BLOMST TIL ÅRRE 2 INDBLIK 3 UDSYN 5 NETVÆRK & SAMMENHOLD 7 FORENINGSLIV 9 ORGANISATION 12 BILAG 1 - EGENVURDERING 14 BILAG 2 LOVE FOR ÅRRE BORGERFORENING 15 En blomst til Årre Årre er stolt af at kunne

Læs mere

ØSTSJÆLLANDS MUSEUM ÅRSBERETNING 2013

ØSTSJÆLLANDS MUSEUM ÅRSBERETNING 2013 ØSTSJÆLLANDS MUSEUM ÅRSBERETNING 2013 Indhold 1. ARBEJDSGRUNDLAG OG FORMÅL... 3 1.1 FORMÅL... 3 1.2 ANSVARSOMRÅDE... 3 1.2 MISSION OG VISION... 3 1.3 STRATEGI OG ARBEJDSPLAN... 4 1.4 TILSKUD... 5 1.5 SAMARBEJDE...

Læs mere

Årsberetning 2009 for

Årsberetning 2009 for Årsberetning 2009 for 1 FORORD 4 1.0 MUSEETS ARBEJDSOMRÅDER OG FORMÅL 6 1.1 MUSEETS NAVN 6 1.2 MUSEETS ADRESSE OG TELEFONNUMMER 6 1.3 MUSEUMSKATEGORI 6 1.4 MUSEETS FORMÅL OG EMNEMÆSSIGE FORHOLD 6 1.5 OPRETTELSE

Læs mere

VIRKSOMHEDSREGNSKAB 2 0 0 1

VIRKSOMHEDSREGNSKAB 2 0 0 1 VIRKSOMHEDSREGNSKAB 2 0 0 1 LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING Virksomhedsregnskabet for 2001 er udformet i overensstemmelse med Vejledning i udarbejdelse af virksomhedsregnskaber, Finansministeriet januar

Læs mere

Nyhedsbrev 16. Tema: Publikum

Nyhedsbrev 16. Tema: Publikum Nyhedsbrev 16 Tema: Publikum Indhold Nyhedsbrev 16 Marts 2007 Tema: Publikum Museumsformidlere i Danmark, MID Indhold Publikum www.museumsformidlere.dk Redaktion: Henrik Sell (ansv.) - sell@nathist.dk

Læs mere

S KO LE TJ E N E ST E N ÅR S B E R E T N I N G

S KO LE TJ E N E ST E N ÅR S B E R E T N I N G SKOLETJENESTEN ÅRSBERETN I NG 2008-09 Foto: SMK Foto 2 Skoletjenestens bestyrelse og direktørkreds pr. 1. april 2010: Anne Vang (formand), Borgmester, Børne- og Ungdomsudvalget, Københavns Kommune Margit

Læs mere

BilagARU_130813_pkt_04.03 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0

BilagARU_130813_pkt_04.03 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0 Socialt Udviklingscenter SUS, oktober 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 Formålet med Mikrolån 2.0... 3 Evaluering af projektets resultater... 4 2. Baggrund

Læs mere

Evaluering af det kriminal- præventive projekt. Et samarbejde mellem Hjørring og Frederikshavn politikredse

Evaluering af det kriminal- præventive projekt. Et samarbejde mellem Hjørring og Frederikshavn politikredse Evaluering af det kriminal- præventive projekt Et samarbejde mellem Hjørring og Frederikshavn politikredse Andreas Christensen, juni 2000 Indhold RESUMÉ 6 OM DIG & MIG 11 BAGGRUNDEN FOR DIG & MIG 11 PROCESSEN

Læs mere