1.3. Museumskategori og ejerforhold Den selvejende institution Frilandsmuseet Hjerl Hede er et statsanerkendt, kulturhistorisk specialmuseum.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1.3. Museumskategori og ejerforhold Den selvejende institution Frilandsmuseet Hjerl Hede er et statsanerkendt, kulturhistorisk specialmuseum."

Transkript

1 1.0 MUSEETS ARBEJDSGRUNDLAG OG FORMÅL. 1.1 Museets navn Museet har ændret sit navn til "Frilandsmuseet Hjerl Hede". 1.2 Museets adresse og telefonnummer Hjerl Hedevej l4, 7830 Vinderup, Telefonnr Website: Museumskategori og ejerforhold Den selvejende institution Frilandsmuseet Hjerl Hede er et statsanerkendt, kulturhistorisk specialmuseum. 1.4 Museets formål og emnemæssige indhold Frilandsmuseet Hjerl Hede består af Den gamle Landsby, Jydsk Skovmuseum og Mosebrugsmuseum. Frilandsmuseets bygningssamling belyser dels byggeskik og boligindretning på landet, dels en række af de elementer, der er karakteristiske for det ældre, danske landsbymiljø. Herunder hører også landhåndværk. Samlingerne i Skovmuseet og Mosebrugsmuseet består af genstande, der er forbundet med menneskets udnyttelse af disse to landskabstyper. Med udgangspunkt i de ovenfor nævnte samlinger og med de særlige muligheder, som Frilandsmuseet Hjerl Hede har på grund af sin placering midt i et vestjysk hedelandskab, arbejder museet med dokumentation af byggeskik, landhåndværk og landsbymiljø og med at belyse samspillet mellem natur og kultur, hvilket sker gennem dokumentation og formidling af brugsformer og kulturmønstre, der er forbundet med den menneskelige udnyttelse af hede-, skov- og moseområder. 1.5 Oprettelse Museet er grundlagt i 1930 af dir. H.P. Hjerl Hansen og drevet af Hjerl-Fonden indtil 1979, hvorefter museet blev udskilt fra Hjerl-Fonden som et statsanerkendt, selvejende, kulturhistorisk specialmuseum. 1.6 Medlemskab af foreninger og organisationer Museet er medlem af ICOM, Organisationen af Danske Museer, Foreningen af Specialmuseer i Danmark, Midtjyske Museers Udviklingsråd, Dansk Lokalhistorisk Forening, Dansk Historisk Fællesråd, Museernes Samvirke, Historisk Samfund i Ringkøbing og Ribe Amt samt Skive og omegn samt Kultursamarbejdet i Midt og Vestjylland. Museet er også medlem af Foreningen af danske museumsformidlere i Danmark, Historiske Værksteder i Danmark, Tekstilhåndværkerne i Ringkøbing Amt og Dansk Tekstilhistorisk Forening. Derudover er museet medlem af Foreningen til Gamle Bygningers Bevaring, Landbrugspuljen, Industripuljen, Møllepuljen, Dragtpuljen og Havepuljen. I turistmæssig henseende er museet medlem af Top Attraktioner, Westjyllands Attraktioner, Opdag Jylland, Snapseruten, Netværk Limfjorden og Danske Turistattraktioner. Endelig er museet medlem af Foreningen Tilgængelig for Alle. 1.9 Museets leder Museets leder er museumsinspektør, konstitueret direktør Gitte Behr. 2.0 SAMLINGER, ARKIVER, BIBLIOTEK Magasinforhold Arbejdet med ordning af magasinet er fortsat efter de retningslinjer, der er udstukket i procedure for modtagelse, registrering, magasinering, arkivering og indlån/udlånspraksis ved Frilandsmuseet Hjerl Hede udarbejdet af museumsinspektør Gitte Behr 12. jan Størstedelen af museets samlinger er nu sorteret og opstillet efter den grønne registrant.

2 Det er stadig ikke muligt at styre temperatur og luftfugtighed i magasinet, hvilket på sigt vil give bevaringsproblemer. 2.2 Samlinger Nyindkomne genstande er blevet registreret og forsynet med genstandsfoto. Indberetning til det centrale register er midlertidigt sat i bero efter aftale med Kulturstyrelsen, idet museumsinspektør Gitte Behr har fungeret som konstitueret direktør i Den 20. december 2011 blev der gennemført samlingsrevision for Revisionen gav ikke anledning til bemærkninger. 3.0 INDSAMLING, ERHVERVELSER, UNDERSØGELSER, FORSKNING Indsamling og erhvervelser I 2011 har museet modtaget ca. 10 genstande til samlingen, samt en del rekvisitter til levendegørelsen. De senere år har indsamlingen været på et forholdsvist lavt niveau. Den aktive indsamling er meget begrænset, da der i de seneste år ikke er sket nogen forskningsmæssig dækning af ansvarsområdet. Den passive indsamling er ligeledes meget begrænset, da de tilbudte genstande hovedsagelig er genstande museet har i samlingerne i forvejen samt genstande, der er godt repræsenteret på andre museer. Undersøgelser og forskning Kulturstyrelsen har bevilget kr til en samlingsgennemgang. Frilandsmuseet Hjerl Hede har indgået i forskningsprojektet "Museernes Indsats Styrke", hvor der er blevet udarbejdet en rapport over museets indsamling, registrering og magasinering i forbindelse med brugen af Regin og Museernes Samlinger. 4.0 KONSERVERING Bygninger Udover de almene vedligeholdelsesopgaver er der udbedret et læk på varmeanlægget. Lækket blev lokaliseret i Skyttegårdens lade, og alle radiatorer og rør blev udskiftet. Bygningen blev ved samme lejlighed malet indvendig. Der blev desuden opsat en depotbygning til Skyttegården. Ydermurene på to af Præstegårdens længer er restaureret med kalkning og maling. Ved hjælp af frivillige håndværkere blev der gennemført en vinduesrestaurering på Håndværkerhuset og Holstebrohuset. Overnatningshytterne til frivillige i levendegørelsen er blevet malet. Genstande Der er kun afsendt få genstande til Konserveringscenter Vest i Ølgod i Lederen af Konserveringscenter Vest Michael Højlund Rasmussen har påbegyndt en undersøgelse af bevaringstilstanden for genstandene i museumsbygningerne som opfølgning på bevaringsrapporten fra Rapporten forventes færdig i begyndelsen af Gamle husdyrracer Museet har en bestand af husdyr med henblik på bevaring af de gamle husdyrracer og til brug under museets levendegørelse. Fra Genressourceudvalget under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri modtager museet økonomiske midler til bevaringsarbejdet jævnfør udvalgets prioriteringsliste. På grund af nye regler for husdyrhold er det etableret nye hestebokse i præstegårdsladen. 5.0 FORMIDLING 5.2 Den permanente udstilling Der er ikke foretaget ændringer i de permanente udstillinger i Særudstillinger I samarbejde med Benny Boysen viste museet en udstilling om landskabsmalerier. I forbindelse med julelevendegørelsen havde Fotoklubben "Digitalia" lavet en fotoudstilling "Årets gang på Hjerl Hede".

3 I forbindelse med julelevendegørelsen blev der arrangeret små udstillinger i de historiske bygninger, som fortalte om, hvordan man fejrede jul fra 1600-tallet og op til omkring Anden formidling Omvisninger Der er et stigende antal voksengrupper, der ønsker at besøge museet med rundvisning og bespisning. Derfor er der udarbejdet forskellige pakketilbud samt oprettet et guide-korps. Foredrag Foredrag for Venneforeningen med temaet "Bag kulisserne". Andre aktiviteter Påsken Der var nyudrugede kyllinger i Centret og nyfødte lam i en lille fold udenfor centret. Endvidere var der udarbejdet et lille hæfte med forskellige påske-opgaver for børn og voksne samt mulighed for at deltage i en malerskole. Stenalderdage I Kr. Himmelfartsferien var der Åben Stenalderboplads, hvor børn og voksne kunne grutte korn til mel, fremstille smykker af muslingeskaller, lave dolke og skyde med bue og pil. Aktiviteter i efterårsferien I samarbejde med naturvejleder Karen Louise Schmidt var der aktiviteter under temaet Dyr og mennesker en efterårsdag i gamle dage. Der var dukketeater, børnene kunne røre ved levende mus og hilse på en ugle. Der blev slagtet hanekyllinger og fodret dyr. Jægere holdte vildtparade og blæste i jagthorn, og børnene kunne være med til at plukke vildænder, som skulle steges. Særarrangementer Holstebro Kommunes stormøde i anledning af Frivillighedens år 2011 i EU, Fortællepicnic, Malerweekend, Store Fars Dag og Cafe-dag med folkemusik Levendegørelse I foråret blev der afholdt et kursus for frivillige i rebslagning og fremstillet nye rebslagerredskaber som rekvisitter, og dermed lykkedes det at starte rebslageriet op igen som en del af levendegørelsen. Museets sommerlevendegørelse blev afviklet fra den 25. juni til den 14. august samt i de to sidste weekender i august, hvor mere end 100 personer hver dag befolkede museet og viste, hvordan livet udfoldede sig på landet for 150 år siden. I løbet af sommeren har der været forskellige hands on aktiviteter for børn rundt omkring i museet, f.eks. var det muligt for gæsternes børn at prøve at gå i skole sammen med de "faste elever". I august måned var der aktiviteter vedr. høst, og i den sidste weekend i august blev der som noget nyt holdt humlegilde. Stårup Håndbryg gav smagsprøver på Hjerl Hedes egen øl, brygget på humle fra kroens have samt bynke og tidsler plukket rundt omkring i landsbyen. I løbet af levendegørelsen har der været en lang række særarrangementer, bl.a. besøg af veteranmotorcykler og biler, Køreselskabet og folkedans. Der har også været afholdt jagtridning i området med afslutning i museet. Desuden blev der i august for første gang afviklet Hjerl Hede Naturløb i samarbejde med DGI samt lokale løbeforeninger. I julelevendegørelsen kunne man rundt omkring i museet opleve den travle juletid med alle dens forberedelser, både med slagtning, bagning, juleretterne og fremstilling af julegaver og meget mere.

4 5.4 Undervisning Skoletjenestens tilbud til skoler og andre uddannelsesinstitutioner omfatter historiske værkstedsaktiviteter, omvisninger og ture i naturen samt forskellige undervisnings-materialer, som skolerne kan arbejde med i forbindelse med museumsbesøget. De store besparelser på skoleområdet kan mærkes på, at færre skolebørn har været i aktivitet i Til gengæld har mange voksengrupper vist stor interesse for at besøge museet og få guidede rundvisninger. I alt har 146 skoleklasser (2655 børn) deltaget i værkstedsaktiviteter og omvisninger. Derudover har et ukendt antal personer besøgt museet og dels løst opgaver på egen hånd, dels deltaget i aktiviteter i forbindelse med påsken, Kr. Himmelfartsferien og efterårsferien. 5.7 PR-virksomhed Omkring 80 pct. af Frilandsmuseets besøgende er turister. Derfor er en stor del af museets markedsføring i 2011 rettet mod dette segment. Årets turistfolder er blevet distribueret i eksemplarer på tankstationer, campingpladser, turistinformationer, sommerhusbureauer m.v., bl.a. via samarbejdet TopAttraktioner, Opdag Jylland og Westjylllands Attraktioner. Derudover er der blevet annonceret bredt i diverse medier rettet mod turister. I foråret 2011 indgik museet en aftale med kommunikations- og reklamebureauet "Kommuniklame" om at varetage museets markedsføring. Formålet med samarbejdet er bl.a. at skabe et mere moderne image med henblik på at tiltrække flere besøgende. Som et led i det arbejde, har museet således fået en ny visuel identitet, hjemmeside og PR-strategi. Museets særarrangementer, udenfor levendegørelsesperioderne, henvender sig primært til lokale borgere og er derfor annonceret i lokale medier, primært i dagblade og ugeaviser samt i de gratis arrangementskalendere, der er til rådighed i radio, dagblade og ugeaviser. I forbindelse med julelevendegørelsen blev der ydermere reklameret via onlinebannere på De Bergskes Nyhedssider og TV-spot på TV/Midt-Vest. Derudover viste TV/Midt-Vest i fire adventsudsendelser Jul i den gamle Præstegaard, optaget under julelevendegørelsen på museet i I løbet af sommeren 2011 afsluttede TV/Midt-Vest optagelserne af en film om den vestjyske studehandel "Fra fæstebønder til verdensmænd", hvor museet blev brugt som kulisse. For at tiltrække grupper har museet udsendt direct mails til menighedsråd, pensionistforeninger og faglige organisationer. 6.0 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 6.0 Bygninger og udendørsarealer I 2011 blev museet tilsluttet Sevel Vandværk og det offentlige kloakeringssystem. Brug af museets velkomstcenter Workshop ved Alexandra Instituttet i forbindelse med brugerundersøgelsen fra sommerlevendegørelsen Nordea Private Bankings temamøde Foreningen Hjerl Hedes Venner generalforsamling Holstebro Kommunes stormøde i anledning af Frivillighedens år 2011 i EU Møde for turistforeningerne i Holstebro Kommune Møde Netværk Limfjorden Opdag Jylland har afholdt årsmøde 7.0 INVENTAR OG MATERIEL Museet har indkøbt en minilæsser samt en plænetraktor. I forbindelse med museets fyringsanlæg er der etableret en sms-alarmanordning til vagtpersonale.

5 8.0 MUSEETS ORGANISATION OG ADMINISTRATION 8.2 Bestyrelse Bestyrelsen for Frilandsmuseet Hjerl Hede havde i 2011 følgende medlemmer: Formand Holger Hedegaard, udpeget af Holstebro Kommune, næstformand advokat Anker Laden-Andersen, udpeget af Hjerl-Fonden, Peter Hjerl Ehrhardt, udpeget af Hjerl-Fonden, Erik Aggerholm, udpeget af Frilandsmuseet Hjerl Hedes Venneforening og Anders Vistisen, udpeget af Region Midtjylland. Der har i 2011 været afholdt 7 bestyrelsesmøder. 8.3 Foreninger Foreningen "Hjerl Hedes Venner" har 365 medlemmer. Vennerne har været aktive deltagere i levendegørelsen og har ydet en stor indsats eller støttet museet på anden vis. Venneforeningen holdt generalforsamling lørdag den 14. maj Desuden blev der afholdt en "Vennedag" den 24. september med temaet "Museet bag kulisserne". Bestyrelsen består af Erik Aggerholm (formand), Leif Novrup (næstformand), Lissi Kjær Christensen (kasserer), Helle Mehl (sekretær) og Holger Hedegaard (formand for museets bestyrelse). 9.0 MUSEETS PERSONALE Fast personale Museets personale bestod i 2011 af konstitueret direktør/museumsinspektør, en museumsformidler, en formidlerassistent, en økonomimedarbejder, en sekretær, en informationsmedarbejder, tre museumsassistenter samt en butiksleder. Desuden er der ni faste medarbejdere, heraf fem håndværkere, en gartner, to servicemedarbejdere og en dyrepasser. Fire af medarbejderne er ansat i flexjob. Derudover er der en fast afløser for dyrepasseren, en frivillig murer, to frivillige medhjælpere i de grønne områder, en brandvagt samt to syerske til arbejdet med tekstiler og dragter til levendegørelsen. I forbindelse med at markedsføringen er blevet outsourcet til et kommunikations- og reklamebureau er Leif Madsens stilling som informationsmedarbejder blevet nedlagt, og han fratrådte sin stilling den 31. august. Den 17. september gik butiksleder Ulla Barrit Nielsen på barsel, og Heidi Kragelund Hansen blev ansat som vikar. Der er blevet udarbejdet en ny organisationsplan i samarbejde med Lene Vernersen, HRafdelingen i Holstebro Kommune i forbindelse med en omstrukturering af ansvarsområderne i museet. Samtidig er der udarbejdet funktionsbeskrivelser til hver enkelt medarbejder. Andet personale Konsulent for kulturelle anliggender, Hans Kristian Didriksen har været ansat som konsulent for konstitueret direktør Gitte Behr fra november 2010 til oktober Daniella Bech havde en 3 måneders praktikperiode på museet i forbindelse med hendes studie indenfor turisme. Kurser/uddannelser Medarbejderne har deltaget i forskellige kurser og uddannelser, f.eks.gaffeltruck, kedelpasser, beskæring og pc-kurser MUSEETS ØKONOMI Årets resultat Årets resultat er et overskud på kr.. Der var budgetteret med et resultat på 0 kr. og resultatet er således kr. bedre end budgetteret. Det forbedrede resultat skyldes hovedsageligt, at der i 2011 ikke har været ansat en direktør, hvilket har givet en besparelse på løn på ca kr., hvoraf der var budgetteret med en besparelse på kr. Endvidere har der været en besparelse på den forventede omkostning til rekruttering af en direktør, idet dette ikke har været aktuelt pga. fusionen mellem de Kulturhistoriske museer i Holstebro Kommune.

6 2011 har for Frilandsmuseet Hjerl Hede, som for alle andre danske attraktioner, båret præg af nedgang i besøgstallet. Der har i 2011 været besøgende, heraf betalende, mod besøgende i 2010, heraf betalende. Det svarer til en nedgang i antal betalende gæster på ca. 5 %, en nedgang der betyder manglende entréindtægter på ca kr. i forhold til budgettet. Entréprisen blev i 2011 hævet med ca. 25 %. Det faldende besøgstal formodes ikke at ligge i denne prisstigning, men mere at være et resultat af den generelle tendens hos danske attraktioner. Samarbejdet med reklamebureauet Kommuniklame fik sit gennemslag under julelevendegørelsen, hvor blandt andet TV reklamer trak besøgende til, og julelevendegørelsen blev således oplevet af ca flere gæster end i Økonomien er i 2011 styret meget stramt, og der er sparet på mange omkostningskonti. Den store besparelse på lønnen, har givet mulighed for at investere i forhold, der på langt sigt giver besparelser samt at få bragt uholdbare løsninger i orden. Der er blandt andet kommet orden på kloakering og vandforhold. Desuden har det givet mulighed for at få konsolideret museet. Årets resultat betragtes som tilfredsstillende. Det økonomiske grundlag Frilandsmuseet Hjerl Hede har i 2011 modtaget driftstilskud fra Holstebro Kommune på kr. På baggrund af årsregnskabet for 2009, er der opnået maksimum 15 statstilskud i Det ordinære statstilskud beløber sig til kr., mens andre statslige tilskud udgør kr. Frilandsmuseet Hjerl Hedes drift finansieres af en stor egen indtjening. Egen indtjeningen i 2011 beløber sig til ca. 40 % og består først og fremmest af entréindtægter, dernæst salg og forpagtningsafgift samt indtægter ved forskellige aktiviteter. Ca. 70 % af entréindtægterne falder under museets sommerlevendegørelse i juli og august og knap 20 % i forbindelse med julelevendegørelsen december. Egen indtjeningen, der er meget følsom og fuldt ud afhænger af hvor mange gæster, der besøger museet, er dermed ukendt langt ind i regnskabsåret. Idet budgetrammen er meget stram, og ca. 62 % af de samlede udgifter går til løn og personale, kan det være vanskeligt at tilpasse driften til en lavere egen indtjening. Den daglige drift finansieres gennem en kassekredit, der senest er genforhandlet med museets bank i december måned Museets ledelse forventer, at de nuværende kreditfaciliteter er tilstrækkelige til at videreføre museets aktiviteter. Projekter Handicaptilpasning og tilgængelighed samt personlig formidling Bevillingen fra Arbejdsmarkedets Feriefond fra 2004 er afsluttet pr 15. november Den 13. januar 2011 var Arbejdsmarkedets Feriefond på besøg for at godkende anvendelsen af restbevillingen. Ved projektleder Claus Bundgaard er der etableret digital formidling i flere museumsbygninger i form af små film og lyde. Arbejdet med audioguides er også fortsat i 2011 med opsætning af antenner samt QR-koder og skilte. Derudover er der blevet opsat en touch-skærm i Visitorcentret, således at de besøgende kan søge informationer om museumsbygningerne og deres historie. Sikring af gæster og personale i museet Ved en bevilling fra Trygfonden og Hjerl-Fonden er det gjort muligt at optimere driftsværkstedets malerafdeling med installering af en sprøjtekabine i eksisterende rum i forhold til gældende love og regler. Der er opsat brandalarmer i museumsbygningerne Bødkerhuset og Bageriet. I forbindelse med flere indbrud i 2011, er der til afhjælpning af dette blevet opstillet to sikrede containere til opbevaring af museets arbejdsredskaber og maskiner. Projektet forventes færdigt i starten af Undervisningsprojektet Kom selv ud i alle fag I løbet af 2011 er der blevet arbejdet på undervisningsmaterialet Kom selv ud i alle fag, som

7 har modtaget støtte fra Kulturstyrelsens formidlingspulje 2011/2012. Forløbene retter sig mod mange forskellige fag og er tilrettelagt, så eleverne gennem deres egne oplevelser og handlinger i autentiske miljøer får en omfattende og hel læringsoplevelse. Projektet forventes færdigt i Genopretningsplan for Hjerl Hedes bygninger og anlæg I forbindelse med Søren Andersen Arkitekters udarbejdede genopretningsplan for museets bygningssamling samt eksteriører er der blevet indsendt en ansøgning til Færch Fonden. Den forventede udvikling Pr. 1. januar 2012 er fusionen mellem Holstebro Museum, Strandingsmuseet og Frilandsmuseet Hjerl Hede en realitet. Idet der endnu ikke er ansat en overordnet direktør for den nye institution, kaldet De Kulturhistoriske museer i Holstebro Kommune, fungerer de 3 afdelinger indtil videre selvstændigt, og der forventes ikke at ske de store ændringer i Det forventes ikke, at der i Frilandsmuseet Hjerl Hedes budget for 2012 skal findes penge til en overordnet direktør for De Kulturhistoriske museer i Holstebro Kommune. Dog er der afsat et løntillæg til en afdelingsleder, som forventes at findes i en allerede eksisterende stilling. På grund af skolernes sommerferie er varigheden af sommerlevendegørelsen 6 uger i 2012 mod normalvis 7 uger. Som følge af gennemslagskraften af de nye PR tiltag, der blev foretaget i 2011, forventes det dog, at besøgstallet i 2012 som minimum kan opretholdes på samme niveau som i For 2012 er der budgetteret med et resultat på kr.

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune.

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov.

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. 1. Museets navn og ejerforhold, art og status. 1.1. Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK Ver. 22.10.2013 Vedtægter for Museum Sydøstdanmark cvr-nr. 184711914 I henhold til: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer. Bekendtgørelse

Læs mere

Historien om Strandingsmuseet

Historien om Strandingsmuseet Historien om Af Gert Normann, talsmand for s Venner bygger primært på fundene fra de to britiske orlogsskibe, HMS St. George og HMS Defence, som forliste ved Thorsminde juleaften 1811, hvorved næsten 1400

Læs mere

Genveje til indsamling?

Genveje til indsamling? Genveje til indsamling? Spørgeskema vedr. arkivernes virksomhed - til brug for det fremtidige indsamlingsarbejde i arkiverne og i SLA Om spørgeskemaet (en vejledning) Dette spørgeskema har to formål. Det

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

Vedtægter Østfyns Museer 2008

Vedtægter Østfyns Museer 2008 Vedtægter Østfyns Museer 2008 baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 952 af 27. november 2002 om museer Bekendtgørelse nr. 953 af 27. november 2002

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION Naturama.

DEN SELVEJENDE INSTITUTION Naturama. DEN SELVEJENDE INSTITUTION Naturama. Årsregnskab 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegninger Ledelses- og bestyrelsespåtegning 3 Revisionspåtegning 4-5 Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 6 Årsberetning

Læs mere

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer***

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Offentlige tilskud (EU, stat, amtskommune og Ikke offentlige tilskud Museum kommune) Af samlede (fonde, sponsorater mm.) Kr. indtægter Kr. Arken 2008 32.698.308

Læs mere

Med håndværkerne på valsen ind i det 21. århundrede

Med håndværkerne på valsen ind i det 21. århundrede Navercamp Internationalt arbejdsstævne for farende håndværkssvende Hjerl Hede 13. -27. september 2015 Hvorfor Internationalt arbejdsstævne? Vi vil gerne tiltrække vandrende håndværkssvende fra hele Europa

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue.

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue. april 2011 V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Museum Amager 1 Navn og stiftere 1.1. Den Selvejende Institutions navn er: Den Selvejende Institution Museum Amager (herefter Museet ). 1.2.

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet.

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 punkter. Et orienteringspunkt om tidligere indsamling af statistik på produktionsskoleområdet. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Vedtægter for Glumsø Biograf & Kulturhus

Vedtægter for Glumsø Biograf & Kulturhus Vedtægter for Glumsø Biograf & Kulturhus Navn og hjemsted Glumsø Biograf & Kulturhus er en selvejende institution med hjemsted i Næstved Kommune. 1 Institutionen har til formål Formål 2 at drive Glumsø

Læs mere

(Navn, adresse, tlf. nr. og email) 1. Institution: Museerne i aftalekommunerne

(Navn, adresse, tlf. nr. og email) 1. Institution: Museerne i aftalekommunerne Kulturaftale mellem kulturministeren og kommuner i Midt- og Vestjylland 2007-2010 BILAG 3 nr. 2: Kvalificeret digital formidling af museernes samlinger NB! Der gøres opmærksom på at denne projektbeskrivelse

Læs mere

Røsnæs Naturskole. Årsberetning 2012. Røsnæs, april 2013. Indhold:

Røsnæs Naturskole. Årsberetning 2012. Røsnæs, april 2013. Indhold: Røsnæs Naturskole Årsberetning Røsnæs, april 2013. Indhold: 1. Naturskolens tilbud 2. Nøgletal 3. Udlejning m.m. 4. Bemanding 5. Økonomi og regnskab 6. 2013 7. 2014 og fremtiden 1. Naturskolens tilbud

Læs mere

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom DET DANSKE INSTITUT FOR VIDENSKAB OG KUNST I ROM ACCADEMIA DI DANIMARCA Vedtægter for Det Danske Institut i Rom Navn og hjemsted 1 Det Danske Institut for Videnskab og Kunst i Rom (Accademia di Danimarca)

Læs mere

Forslag. til vilkår for sammenlægning af Silkeborg Museum og Blicheregnens Museum til Den selvejende institution Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Forslag. til vilkår for sammenlægning af Silkeborg Museum og Blicheregnens Museum til Den selvejende institution Silkeborg Kulturhistoriske Museum Kultur- og Fritidsafdelingen, den 9. juni 2008, rev. 1. august 2008 Forslag til vilkår for sammenlægning af Silkeborg Museum og Blicheregnens Museum til Den selvejende institution Silkeborg Kulturhistoriske

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Budget 2015

Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Budget 2015 Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Note Konto Budget 2015 Udgifter Indtægter Drift Drift 1 22. Personale 3.641.996 229.000 2 28. Lokaler 1.134.750 3 32. Samlingen 60.000

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Katja Dettmann blev valgt som dirigent. Katja konstaterede at generalforsamlingen var lovlig jævnfør vedtægterne.

Katja Dettmann blev valgt som dirigent. Katja konstaterede at generalforsamlingen var lovlig jævnfør vedtægterne. Støvring Son Taekwondo Kr. Østergårdsvej 2 9530 Støvring Generalforsamling 2012 Mødedato: 28. februar 2012 Referat Formand Michael Villadsen bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af referent og

Læs mere

Introduktion og spørgeramme til Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger

Introduktion og spørgeramme til Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger Introduktion og spørgeramme til Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger Indholdsfortegnelse Introduktion til kvalitetsvurderinger 3 Kvalitetsvurderingskonceptet 3 Kvalitetsvurderingsprocessen 4 Inden

Læs mere

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Dato: 07-06-2011 Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Formanden, Bent R. Nielsen, bød velkommen til de 7 fremmødte fra i alt 3 foreninger. 1.

Læs mere

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015 Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V København, 9. april 2015 Ansøgning om underskudsdækning vedrørende Historiske Dage 2015 Den Selvejende Institution

Læs mere

Andre aktiviteter. Museerne i undervisningen underholdning eller undervisning?, underviser i samarbejde med MUSCO og pædagogisk udvikling, Esbjerg.

Andre aktiviteter. Museerne i undervisningen underholdning eller undervisning?, underviser i samarbejde med MUSCO og pædagogisk udvikling, Esbjerg. Andre aktiviteter Mette Slyngborg Bestyrelsesposter Esbjerg Kommunes Byfond (2008-). Esbjerg Daghøjskole (1996-99) Tillidshverv TR på Sydvestjyske Museer for Dansk Magisterforening Faglige netværk ICOM

Læs mere

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 21. august 2014. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet provstikontoret. Provstiudvalget var fuldtalligt.

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 21. august 2014. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet provstikontoret. Provstiudvalget var fuldtalligt. Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 21. august 2014. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet provstikontoret Provstiudvalget var fuldtalligt. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden, inkl. evt. tilkomne punkter

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 15 den 25. marts 2015 kl. 10.15 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Rasmus Møl Andersen

Læs mere

Lærervejledning Den digitale skoletjeneste Glud Museum

Lærervejledning Den digitale skoletjeneste Glud Museum Lærervejledning Den digitale skoletjeneste Glud Museum Målgruppe: 6.klasse Fag: Historie (primært) Dansk (sekundært) Undervisningsmateriale: Film og audiofiler til download Materialet omhandler: 1930 Livet

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup.

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Deltagere: Arne Jessen (AJ), Else Egholm (EE), Chr. Frederiksen (CF), Carsten Jacobsen (CJ), Frede V Jensen (FJ), Henrik Delf

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

07.04.2014 VEDTÆGTER. For. Turistforeningen for Frederikshavn Kommune

07.04.2014 VEDTÆGTER. For. Turistforeningen for Frederikshavn Kommune 07.04.2014 VEDTÆGTER For Turistforeningen for Frederikshavn Kommune 1. Foreningens navn og formål 1.1 Foreningens navn er Turistforeningen for Frederikshavn Kommune. Foreningen er stiftet ved fusion af

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg

Rammeaftale. mellem. Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg Kultur- og Fritidsafdelingen 13. maj 2013 Forslag Rammeaftale mellem Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg som grundlag for kommunalt tilskud til drift af Jysk Musik & Teaterhus,

Læs mere

Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen

Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen Dagsorden: Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen Valg af dirigent. 2. Valg af referent, og 2 stk. stemmetællere 3. Præsentation af bestyrelsen. 4. Godkendelse af dagsorden. 5. Forelæggelse

Læs mere

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg.

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. DRIFTSAFTALE Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg er omfattet af offentlighedsloven

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring. af Ferieturismen i Syddanmark. Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015.

Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring. af Ferieturismen i Syddanmark. Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015. Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring af Ferieturismen i Syddanmark Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015. 1. Navn Foreningens navn er Foreningen til Markedsføring af Ferieturismen

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013. Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014

Bestyrelsens beretning 2013. Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014 Bestyrelsens beretning 2013 Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014 Omsætning på 486.615 kr. Omsætning 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 180000 160000 140000 120000 100000 DKK 80000 60000 40000

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere:

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: 15.04. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen, fra pkt. 10 Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING

VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING / INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. NAVN OG HJEMSTED... 3 2. FORMÅL... 3 3. FORMUE, DRIFT OG HÆFTELSE... 4 4. BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING OG VALGMÅDE... 4 5. BESTYRELSENS

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 24. Februar 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 24. Februar 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 24. Februar 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Afbud: Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Parbæk sætter gang i tiltag for at få mere styr på cafeen. Der er 4 delopgaver;

Læs mere

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården.

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Baggrund Det danske museumslandskab er i forandring. En igangværende udredning peger på større museer, som fagligt, økonomisk og organisatorisk er bæredygtigt

Læs mere

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi Kulturarvsenheden Administrationsstrategi Gennem Museumsloven er kommuner og museum forpligtet til at samarbejde omkring plansags- arbejde, såsom kommuneplaner, lokalplaner, VVM-redegørelser, byggesager,

Læs mere

Dagsorden for: Holstebro provstiudvalg PU møde d. 28-10-2013 kl. 10.00 Mødested: Provstiudvalgets mødelokale, Sognehuset, Holstebro Version: 1

Dagsorden for: Holstebro provstiudvalg PU møde d. 28-10-2013 kl. 10.00 Mødested: Provstiudvalgets mødelokale, Sognehuset, Holstebro Version: 1 Dagsorden for: Holstebro provstiudvalg PU møde d. 28-10-2013 kl. 10.00 Mødested: Provstiudvalgets mødelokale, Sognehuset, Holstebro Version: 1 Pkt./Sag / Emneord / Resume Beslutning 1 826 / Regnskab 2012

Læs mere

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Stiftet September 2013 Side 2 Side 11 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Solbakkens Fritidsskole, foreningen

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008

NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008 NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008 Program Onsdag, den 21. maj 2008 Ankomst og indkvartering på Hotel Scandic Plaza, Banegårdspladsen. Hotellet ligger i centrum af Århus 200 meter fra Banegården

Læs mere

Kvalitetsvurdering af NATURAMA

Kvalitetsvurdering af NATURAMA Kvalitetsvurdering af NATURAMA 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE NATURAMA..5 Nøgletal for museet.5 Kulturarvsstyrelsens samlede vurdering...6 KVALITETSVURDERINGENS FOKUSOMRÅDE Forskning 6 Formidling...7 Indsamling

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 Tidspunkt: kl. 13-16 Sted: Social- og Sundhedsskolen Skive, Arvikavej 7 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller Thomsen,

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION Naturama.

DEN SELVEJENDE INSTITUTION Naturama. DEN SELVEJENDE INSTITUTION Naturama. Årsregnskab 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegninger Ledelses- og bestyrelsespåtegning 3 Revisionspåtegning 4-5 Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 6 Årsberetning

Læs mere

KOSTAKADEMIET HOVER SUNDHEDSHØJSKOLE

KOSTAKADEMIET HOVER SUNDHEDSHØJSKOLE Vedtægter for den selvejende institution KOSTAKADEMIET HOVER SUNDHEDSHØJSKOLE 1. Hjemsted og formål... Kostakademiet, Hover Sundhedshøjskole er en selvejende institution. Institutionen er oprettet den

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER

GENERELLE OPLYSNINGER Årsregnskab GENERELLE OPLYSNINGER Institutionsnavn: Galten Junior- og Ungdomsklub Syvtallet 8 8464 Galten Regnskabsår: 1/1-31/12 Bestyrelse: Charlotte Højlund Jensen, formand Rikke Stræde Frandsen, næstformand

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Dansk Pædagogisk Historisk tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd Forening Rapport : Projektet "Børneinstitutionerne en

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen).

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Vedtægter for Den Selvejende Institution, Aarhus Scenekunstcenter 1 Navn, hjemsted og tilsyn Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Institutionen er stiftet af Aarhus

Læs mere

Referat dragtpuljen workshop

Referat dragtpuljen workshop Referat dragtpuljen workshop Dag 1 Kort introduktion til workshopforløb ved Marie Mønster Døllner Vi har været fire i en arbejdsgruppe, som har planlagt en lille workshop. Tove stopper til nytår og vi

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R H A V E S E L S K A B E T V E S T J Y L L A N D A F D E L I N G D E T K O N G E L I G E D A N S K E H A V E S E L S K A B

V E D T Æ G T E R F O R H A V E S E L S K A B E T V E S T J Y L L A N D A F D E L I N G D E T K O N G E L I G E D A N S K E H A V E S E L S K A B Vestjylland afdeling V E D T Æ G T E R F O R H A V E S E L S K A B E T V E S T J Y L L A N D A F D E L I N G D E T K O N G E L I G E D A N S K E H A V E S E L S K A B 1 NAVN 1.1 Afdelingens navn er: Haveselskabet,

Læs mere

Regnskab. for. 1. januar - 31. december 2013. CVR-nr. 21246980

Regnskab. for. 1. januar - 31. december 2013. CVR-nr. 21246980 Folkekirkens Regnskab for CVR-nr. 2124698 i Aalborg Stift 1. januar - 31. december 213 Balance pr. 31. december 213 INFOTJENESTEN Aalborg den 4. marts 214 / Regnskabet viser et efter hensaettelse til af

Læs mere

Dagsorden. Afbud: Tine (TS), Tom (TVS), Kirsten (KKO) 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd

Dagsorden. Afbud: Tine (TS), Tom (TVS), Kirsten (KKO) 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd Blad nr. 87 Dagsorden Tilstede: Janne (JRP). Jens Christian (JCB), Kjeld (KM), Lars (LF), Vibeke (VW), Helle (HJ), Kisser (KW), Åse (ÅLS), Mai (MBA), Benny (BR), Thomas (TH) Afbud: Tine (TS), Tom (TVS),

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet.

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet. Referat af ordinær generalforsamling i Udvikling Stevns 2015 Tirsdag d. 14. april kl 20.00, Tinghuset, Algade 8 i Store Heddinge Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

Vedtægt for Trøjborg Arkadespilforening

Vedtægt for Trøjborg Arkadespilforening Vedtægt for Trøjborg Arkadespilforening 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Trøjborg Arkadespilforening Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2. Foreningens formål: Foreningens formål er at formidle

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Region Midtjylland. Udpegning af medlem af bestyrelsen for Huset Venture. Bilag. til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr.

Region Midtjylland. Udpegning af medlem af bestyrelsen for Huset Venture. Bilag. til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr. Region Midtjylland Udpegning af medlem af bestyrelsen for Huset Venture Bilag til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr. 9 Vedtægter for den selvejende institution Huset Venture 1. Navn og hjemsted

Læs mere

Bevaringscenter Brugermuseer Beredskab. Samlingsnetværkets årsmøde 25. oktober 2012 Camilla Jul Bastholm Souschef, Bevaringscenter Øst

Bevaringscenter Brugermuseer Beredskab. Samlingsnetværkets årsmøde 25. oktober 2012 Camilla Jul Bastholm Souschef, Bevaringscenter Øst Bevaringscenter Brugermuseer Beredskab Samlingsnetværkets årsmøde 25. oktober 2012 Camilla Jul Bastholm Souschef, Bevaringscenter Øst Agenda: Om Bevaringscenter Øst BCØ s beredskabsindsats før 2011 Store

Læs mere

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Hvem er vi Turist- og Erhvervsforeningen Langeland herefter kaldet TEL er en dynamisk og velfungerende organisation under daglig ledelse af direktør

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Hvad er en forening? En forening er en sammenslutning af en gruppe mennesker med fælles interesser og med ønske om, at samarbejde omkring et fælles formål og

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Brande Højskole af 1993.

Vedtægter for den selvejende institution Brande Højskole af 1993. Vedtægter for den selvejende institution Brande Højskole af 1993. s.1. 1: Hjemsted og formål Stk.1: Stk.3: Brande Højskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Brande kommune

Læs mere

Titel : Fåret som husdyr. Fag : Dansk - Historie. Klassetrin : 3. 4. klasse, normalklasser/specialklasser. Årstid : Forår, sommer, efterår

Titel : Fåret som husdyr. Fag : Dansk - Historie. Klassetrin : 3. 4. klasse, normalklasser/specialklasser. Årstid : Forår, sommer, efterår Forløb 4 Fåret Dansk - historie Titel : Fåret som husdyr Fag : Dansk - Historie Klassetrin : 3. 4. klasse, normalklasser/specialklasser Årstid : Forår, sommer, efterår Kort om: Forløbet arbejder med fåret

Læs mere

Museet Mosede Fort, Danmark 1914-18 åbner til august. Vi søger studentermedhjælpere, der vil være med til at gøre det nye museum til en succes.

Museet Mosede Fort, Danmark 1914-18 åbner til august. Vi søger studentermedhjælpere, der vil være med til at gøre det nye museum til en succes. Til potentielle ansøgere til de ledige stillinger på Mosede Fort, Danmark 1014-18 Museet Mosede Fort, Danmark 1914-18 åbner til august. Vi søger studentermedhjælpere, der vil være med til at gøre det nye

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Vedtægter for Testrup Højskole. Hjemsted og formål. Stk. 2 Testrup Højskole er oprettet 1. november 1866 og har hjemsted i Mårslet, Århus Kommune.

Vedtægter for Testrup Højskole. Hjemsted og formål. Stk. 2 Testrup Højskole er oprettet 1. november 1866 og har hjemsted i Mårslet, Århus Kommune. Vedtægter for Testrup Højskole 1 Hjemsted og formål Testrup Højskole er en uafhængig og selvejende institution. Testrup Højskole er oprettet 1. november 1866 og har hjemsted i Mårslet, Århus Kommune. Testrup

Læs mere

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK?

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? TI KE L M Ja ÅN nu ED ar r 2 EN 01 S 4 AR HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? - Statistik er som en bikini: den viser noget interessant og skjuler noget væsentligt. Af: Anne-Lotte Sjørup Mathiesen,

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 1 2. FORENINGENS FORMÅL... 1 3. MEDLEMSKAB... 1 4. GENERALFORSAMLINGEN... 1 5. FORENINGENS BESTYRELSE... 3 6. TEGNINGSRET...

Læs mere

B E R E T N I N G 2 0 1 2

B E R E T N I N G 2 0 1 2 Politihistorisk Selskab Fælledvej 20, 2200 København N B E R E T N I N G 2 0 1 2 Siden sidste ordinære generalforsamling er der truffet betydelige beslutninger om såvel Selskabets som Museets fremtid.

Læs mere

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER MEDLEMSBLADET CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER HUSK DET ÅRLIGE KONTINGENT C HVAD GÅR PENGENE TIL? Gennem dit medlemskab af foreningen Venner af Kunstmuseet i Tønder medvirker du for

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland Jura og Byrådssekretariatet Udkast 3-11-2014 Sags nr.: 14/42287 Vedtægter for Foreningen Destination Sønderjylland 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Destination Sønderjylland 1.2 Foreningen har

Læs mere

Vedtægter for Liverollespils Foreningen A kastin (Godkendt af generalforsamlingen oktober 2013)

Vedtægter for Liverollespils Foreningen A kastin (Godkendt af generalforsamlingen oktober 2013) Vedtægter for Liverollespils Foreningen A kastin (Godkendt af generalforsamlingen oktober 2013) 1. Foreningens navn er Liverollespils foreningen A kastin, og den har hjemme i Rebild kommune. Foreningens

Læs mere

En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur

En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur Handlingsplan 2007-2013 fiskeindustri i rønne Fiskeriet skal igen være et stolt erhverv i Danmark Regeringen og Dansk Folkeparti vil med denne handlingsplan

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

Herfølge-hallen. Virksomhedsplan 2009

Herfølge-hallen. Virksomhedsplan 2009 Herfølge-hallen Virksomhedsplan 2009 2 INDHOLD Forord 3 Sammenfatning 4 Opgaver og Organisationsforhold 5 Ydelser og arbejdsområde 5 Struktur og ledelse 5 Personale oversigt og ændringer siden sidst 6

Læs mere

Tid: Fredag den 6. februar 2014 kl. 9.30 11.30 Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle.

Tid: Fredag den 6. februar 2014 kl. 9.30 11.30 Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle. Referat fra møde 01-15 i Schweissudvalget Tid: Fredag den 6. februar 2014 kl. 9.30 11.30 Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle. Deltagere: Claus Lind Christensen Danmarks Jægerforbund

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. I henhold til 109-110 i lov om social service

Læs mere

Protokol. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 26.05.2014 kl. 17.

Protokol. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 26.05.2014 kl. 17. Protokol for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 26.05.2014 kl. 17.00 Medlemmer: Michael Storm Jytte Nielsen Johannes Balsby Krøyer Astrid Kær Rishøj Michael Aspegren Søndergaard Thomas

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

O P D A T E R E T 2015

O P D A T E R E T 2015 O P D A T E R E T 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 - FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL... 3 1 NAVN, HJEMSTED, BOMÆRKE OG ORGANISATORISK TILKNYTNING... 3 2 FORMÅL... 3 KAPITEL 2 - FORENINGENS MEDLEMMER...

Læs mere