1.3. Museumskategori og ejerforhold Den selvejende institution Frilandsmuseet Hjerl Hede er et statsanerkendt, kulturhistorisk specialmuseum.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1.3. Museumskategori og ejerforhold Den selvejende institution Frilandsmuseet Hjerl Hede er et statsanerkendt, kulturhistorisk specialmuseum."

Transkript

1 1.0 MUSEETS ARBEJDSGRUNDLAG OG FORMÅL. 1.1 Museets navn Museet har ændret sit navn til "Frilandsmuseet Hjerl Hede". 1.2 Museets adresse og telefonnummer Hjerl Hedevej l4, 7830 Vinderup, Telefonnr Website: Museumskategori og ejerforhold Den selvejende institution Frilandsmuseet Hjerl Hede er et statsanerkendt, kulturhistorisk specialmuseum. 1.4 Museets formål og emnemæssige indhold Frilandsmuseet Hjerl Hede består af Den gamle Landsby, Jydsk Skovmuseum og Mosebrugsmuseum. Frilandsmuseets bygningssamling belyser dels byggeskik og boligindretning på landet, dels en række af de elementer, der er karakteristiske for det ældre, danske landsbymiljø. Herunder hører også landhåndværk. Samlingerne i Skovmuseet og Mosebrugsmuseet består af genstande, der er forbundet med menneskets udnyttelse af disse to landskabstyper. Med udgangspunkt i de ovenfor nævnte samlinger og med de særlige muligheder, som Frilandsmuseet Hjerl Hede har på grund af sin placering midt i et vestjysk hedelandskab, arbejder museet med dokumentation af byggeskik, landhåndværk og landsbymiljø og med at belyse samspillet mellem natur og kultur, hvilket sker gennem dokumentation og formidling af brugsformer og kulturmønstre, der er forbundet med den menneskelige udnyttelse af hede-, skov- og moseområder. 1.5 Oprettelse Museet er grundlagt i 1930 af dir. H.P. Hjerl Hansen og drevet af Hjerl-Fonden indtil 1979, hvorefter museet blev udskilt fra Hjerl-Fonden som et statsanerkendt, selvejende, kulturhistorisk specialmuseum. 1.6 Medlemskab af foreninger og organisationer Museet er medlem af ICOM, Organisationen af Danske Museer, Foreningen af Specialmuseer i Danmark, Midtjyske Museers Udviklingsråd, Dansk Lokalhistorisk Forening, Dansk Historisk Fællesråd, Museernes Samvirke, Historisk Samfund i Ringkøbing og Ribe Amt samt Skive og omegn samt Kultursamarbejdet i Midt og Vestjylland. Museet er også medlem af Foreningen af danske museumsformidlere i Danmark, Historiske Værksteder i Danmark, Tekstilhåndværkerne i Ringkøbing Amt og Dansk Tekstilhistorisk Forening. Derudover er museet medlem af Foreningen til Gamle Bygningers Bevaring, Landbrugspuljen, Industripuljen, Møllepuljen, Dragtpuljen og Havepuljen. I turistmæssig henseende er museet medlem af Top Attraktioner, Westjyllands Attraktioner, Opdag Jylland, Snapseruten, Netværk Limfjorden og Danske Turistattraktioner. Endelig er museet medlem af Foreningen Tilgængelig for Alle. 1.9 Museets leder Museets leder er museumsinspektør, konstitueret direktør Gitte Behr. 2.0 SAMLINGER, ARKIVER, BIBLIOTEK Magasinforhold Arbejdet med ordning af magasinet er fortsat efter de retningslinjer, der er udstukket i procedure for modtagelse, registrering, magasinering, arkivering og indlån/udlånspraksis ved Frilandsmuseet Hjerl Hede udarbejdet af museumsinspektør Gitte Behr 12. jan Størstedelen af museets samlinger er nu sorteret og opstillet efter den grønne registrant.

2 Det er stadig ikke muligt at styre temperatur og luftfugtighed i magasinet, hvilket på sigt vil give bevaringsproblemer. 2.2 Samlinger Nyindkomne genstande er blevet registreret og forsynet med genstandsfoto. Indberetning til det centrale register er midlertidigt sat i bero efter aftale med Kulturstyrelsen, idet museumsinspektør Gitte Behr har fungeret som konstitueret direktør i Den 20. december 2011 blev der gennemført samlingsrevision for Revisionen gav ikke anledning til bemærkninger. 3.0 INDSAMLING, ERHVERVELSER, UNDERSØGELSER, FORSKNING Indsamling og erhvervelser I 2011 har museet modtaget ca. 10 genstande til samlingen, samt en del rekvisitter til levendegørelsen. De senere år har indsamlingen været på et forholdsvist lavt niveau. Den aktive indsamling er meget begrænset, da der i de seneste år ikke er sket nogen forskningsmæssig dækning af ansvarsområdet. Den passive indsamling er ligeledes meget begrænset, da de tilbudte genstande hovedsagelig er genstande museet har i samlingerne i forvejen samt genstande, der er godt repræsenteret på andre museer. Undersøgelser og forskning Kulturstyrelsen har bevilget kr til en samlingsgennemgang. Frilandsmuseet Hjerl Hede har indgået i forskningsprojektet "Museernes Indsats Styrke", hvor der er blevet udarbejdet en rapport over museets indsamling, registrering og magasinering i forbindelse med brugen af Regin og Museernes Samlinger. 4.0 KONSERVERING Bygninger Udover de almene vedligeholdelsesopgaver er der udbedret et læk på varmeanlægget. Lækket blev lokaliseret i Skyttegårdens lade, og alle radiatorer og rør blev udskiftet. Bygningen blev ved samme lejlighed malet indvendig. Der blev desuden opsat en depotbygning til Skyttegården. Ydermurene på to af Præstegårdens længer er restaureret med kalkning og maling. Ved hjælp af frivillige håndværkere blev der gennemført en vinduesrestaurering på Håndværkerhuset og Holstebrohuset. Overnatningshytterne til frivillige i levendegørelsen er blevet malet. Genstande Der er kun afsendt få genstande til Konserveringscenter Vest i Ølgod i Lederen af Konserveringscenter Vest Michael Højlund Rasmussen har påbegyndt en undersøgelse af bevaringstilstanden for genstandene i museumsbygningerne som opfølgning på bevaringsrapporten fra Rapporten forventes færdig i begyndelsen af Gamle husdyrracer Museet har en bestand af husdyr med henblik på bevaring af de gamle husdyrracer og til brug under museets levendegørelse. Fra Genressourceudvalget under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri modtager museet økonomiske midler til bevaringsarbejdet jævnfør udvalgets prioriteringsliste. På grund af nye regler for husdyrhold er det etableret nye hestebokse i præstegårdsladen. 5.0 FORMIDLING 5.2 Den permanente udstilling Der er ikke foretaget ændringer i de permanente udstillinger i Særudstillinger I samarbejde med Benny Boysen viste museet en udstilling om landskabsmalerier. I forbindelse med julelevendegørelsen havde Fotoklubben "Digitalia" lavet en fotoudstilling "Årets gang på Hjerl Hede".

3 I forbindelse med julelevendegørelsen blev der arrangeret små udstillinger i de historiske bygninger, som fortalte om, hvordan man fejrede jul fra 1600-tallet og op til omkring Anden formidling Omvisninger Der er et stigende antal voksengrupper, der ønsker at besøge museet med rundvisning og bespisning. Derfor er der udarbejdet forskellige pakketilbud samt oprettet et guide-korps. Foredrag Foredrag for Venneforeningen med temaet "Bag kulisserne". Andre aktiviteter Påsken Der var nyudrugede kyllinger i Centret og nyfødte lam i en lille fold udenfor centret. Endvidere var der udarbejdet et lille hæfte med forskellige påske-opgaver for børn og voksne samt mulighed for at deltage i en malerskole. Stenalderdage I Kr. Himmelfartsferien var der Åben Stenalderboplads, hvor børn og voksne kunne grutte korn til mel, fremstille smykker af muslingeskaller, lave dolke og skyde med bue og pil. Aktiviteter i efterårsferien I samarbejde med naturvejleder Karen Louise Schmidt var der aktiviteter under temaet Dyr og mennesker en efterårsdag i gamle dage. Der var dukketeater, børnene kunne røre ved levende mus og hilse på en ugle. Der blev slagtet hanekyllinger og fodret dyr. Jægere holdte vildtparade og blæste i jagthorn, og børnene kunne være med til at plukke vildænder, som skulle steges. Særarrangementer Holstebro Kommunes stormøde i anledning af Frivillighedens år 2011 i EU, Fortællepicnic, Malerweekend, Store Fars Dag og Cafe-dag med folkemusik Levendegørelse I foråret blev der afholdt et kursus for frivillige i rebslagning og fremstillet nye rebslagerredskaber som rekvisitter, og dermed lykkedes det at starte rebslageriet op igen som en del af levendegørelsen. Museets sommerlevendegørelse blev afviklet fra den 25. juni til den 14. august samt i de to sidste weekender i august, hvor mere end 100 personer hver dag befolkede museet og viste, hvordan livet udfoldede sig på landet for 150 år siden. I løbet af sommeren har der været forskellige hands on aktiviteter for børn rundt omkring i museet, f.eks. var det muligt for gæsternes børn at prøve at gå i skole sammen med de "faste elever". I august måned var der aktiviteter vedr. høst, og i den sidste weekend i august blev der som noget nyt holdt humlegilde. Stårup Håndbryg gav smagsprøver på Hjerl Hedes egen øl, brygget på humle fra kroens have samt bynke og tidsler plukket rundt omkring i landsbyen. I løbet af levendegørelsen har der været en lang række særarrangementer, bl.a. besøg af veteranmotorcykler og biler, Køreselskabet og folkedans. Der har også været afholdt jagtridning i området med afslutning i museet. Desuden blev der i august for første gang afviklet Hjerl Hede Naturløb i samarbejde med DGI samt lokale løbeforeninger. I julelevendegørelsen kunne man rundt omkring i museet opleve den travle juletid med alle dens forberedelser, både med slagtning, bagning, juleretterne og fremstilling af julegaver og meget mere.

4 5.4 Undervisning Skoletjenestens tilbud til skoler og andre uddannelsesinstitutioner omfatter historiske værkstedsaktiviteter, omvisninger og ture i naturen samt forskellige undervisnings-materialer, som skolerne kan arbejde med i forbindelse med museumsbesøget. De store besparelser på skoleområdet kan mærkes på, at færre skolebørn har været i aktivitet i Til gengæld har mange voksengrupper vist stor interesse for at besøge museet og få guidede rundvisninger. I alt har 146 skoleklasser (2655 børn) deltaget i værkstedsaktiviteter og omvisninger. Derudover har et ukendt antal personer besøgt museet og dels løst opgaver på egen hånd, dels deltaget i aktiviteter i forbindelse med påsken, Kr. Himmelfartsferien og efterårsferien. 5.7 PR-virksomhed Omkring 80 pct. af Frilandsmuseets besøgende er turister. Derfor er en stor del af museets markedsføring i 2011 rettet mod dette segment. Årets turistfolder er blevet distribueret i eksemplarer på tankstationer, campingpladser, turistinformationer, sommerhusbureauer m.v., bl.a. via samarbejdet TopAttraktioner, Opdag Jylland og Westjylllands Attraktioner. Derudover er der blevet annonceret bredt i diverse medier rettet mod turister. I foråret 2011 indgik museet en aftale med kommunikations- og reklamebureauet "Kommuniklame" om at varetage museets markedsføring. Formålet med samarbejdet er bl.a. at skabe et mere moderne image med henblik på at tiltrække flere besøgende. Som et led i det arbejde, har museet således fået en ny visuel identitet, hjemmeside og PR-strategi. Museets særarrangementer, udenfor levendegørelsesperioderne, henvender sig primært til lokale borgere og er derfor annonceret i lokale medier, primært i dagblade og ugeaviser samt i de gratis arrangementskalendere, der er til rådighed i radio, dagblade og ugeaviser. I forbindelse med julelevendegørelsen blev der ydermere reklameret via onlinebannere på De Bergskes Nyhedssider og TV-spot på TV/Midt-Vest. Derudover viste TV/Midt-Vest i fire adventsudsendelser Jul i den gamle Præstegaard, optaget under julelevendegørelsen på museet i I løbet af sommeren 2011 afsluttede TV/Midt-Vest optagelserne af en film om den vestjyske studehandel "Fra fæstebønder til verdensmænd", hvor museet blev brugt som kulisse. For at tiltrække grupper har museet udsendt direct mails til menighedsråd, pensionistforeninger og faglige organisationer. 6.0 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 6.0 Bygninger og udendørsarealer I 2011 blev museet tilsluttet Sevel Vandværk og det offentlige kloakeringssystem. Brug af museets velkomstcenter Workshop ved Alexandra Instituttet i forbindelse med brugerundersøgelsen fra sommerlevendegørelsen Nordea Private Bankings temamøde Foreningen Hjerl Hedes Venner generalforsamling Holstebro Kommunes stormøde i anledning af Frivillighedens år 2011 i EU Møde for turistforeningerne i Holstebro Kommune Møde Netværk Limfjorden Opdag Jylland har afholdt årsmøde 7.0 INVENTAR OG MATERIEL Museet har indkøbt en minilæsser samt en plænetraktor. I forbindelse med museets fyringsanlæg er der etableret en sms-alarmanordning til vagtpersonale.

5 8.0 MUSEETS ORGANISATION OG ADMINISTRATION 8.2 Bestyrelse Bestyrelsen for Frilandsmuseet Hjerl Hede havde i 2011 følgende medlemmer: Formand Holger Hedegaard, udpeget af Holstebro Kommune, næstformand advokat Anker Laden-Andersen, udpeget af Hjerl-Fonden, Peter Hjerl Ehrhardt, udpeget af Hjerl-Fonden, Erik Aggerholm, udpeget af Frilandsmuseet Hjerl Hedes Venneforening og Anders Vistisen, udpeget af Region Midtjylland. Der har i 2011 været afholdt 7 bestyrelsesmøder. 8.3 Foreninger Foreningen "Hjerl Hedes Venner" har 365 medlemmer. Vennerne har været aktive deltagere i levendegørelsen og har ydet en stor indsats eller støttet museet på anden vis. Venneforeningen holdt generalforsamling lørdag den 14. maj Desuden blev der afholdt en "Vennedag" den 24. september med temaet "Museet bag kulisserne". Bestyrelsen består af Erik Aggerholm (formand), Leif Novrup (næstformand), Lissi Kjær Christensen (kasserer), Helle Mehl (sekretær) og Holger Hedegaard (formand for museets bestyrelse). 9.0 MUSEETS PERSONALE Fast personale Museets personale bestod i 2011 af konstitueret direktør/museumsinspektør, en museumsformidler, en formidlerassistent, en økonomimedarbejder, en sekretær, en informationsmedarbejder, tre museumsassistenter samt en butiksleder. Desuden er der ni faste medarbejdere, heraf fem håndværkere, en gartner, to servicemedarbejdere og en dyrepasser. Fire af medarbejderne er ansat i flexjob. Derudover er der en fast afløser for dyrepasseren, en frivillig murer, to frivillige medhjælpere i de grønne områder, en brandvagt samt to syerske til arbejdet med tekstiler og dragter til levendegørelsen. I forbindelse med at markedsføringen er blevet outsourcet til et kommunikations- og reklamebureau er Leif Madsens stilling som informationsmedarbejder blevet nedlagt, og han fratrådte sin stilling den 31. august. Den 17. september gik butiksleder Ulla Barrit Nielsen på barsel, og Heidi Kragelund Hansen blev ansat som vikar. Der er blevet udarbejdet en ny organisationsplan i samarbejde med Lene Vernersen, HRafdelingen i Holstebro Kommune i forbindelse med en omstrukturering af ansvarsområderne i museet. Samtidig er der udarbejdet funktionsbeskrivelser til hver enkelt medarbejder. Andet personale Konsulent for kulturelle anliggender, Hans Kristian Didriksen har været ansat som konsulent for konstitueret direktør Gitte Behr fra november 2010 til oktober Daniella Bech havde en 3 måneders praktikperiode på museet i forbindelse med hendes studie indenfor turisme. Kurser/uddannelser Medarbejderne har deltaget i forskellige kurser og uddannelser, f.eks.gaffeltruck, kedelpasser, beskæring og pc-kurser MUSEETS ØKONOMI Årets resultat Årets resultat er et overskud på kr.. Der var budgetteret med et resultat på 0 kr. og resultatet er således kr. bedre end budgetteret. Det forbedrede resultat skyldes hovedsageligt, at der i 2011 ikke har været ansat en direktør, hvilket har givet en besparelse på løn på ca kr., hvoraf der var budgetteret med en besparelse på kr. Endvidere har der været en besparelse på den forventede omkostning til rekruttering af en direktør, idet dette ikke har været aktuelt pga. fusionen mellem de Kulturhistoriske museer i Holstebro Kommune.

6 2011 har for Frilandsmuseet Hjerl Hede, som for alle andre danske attraktioner, båret præg af nedgang i besøgstallet. Der har i 2011 været besøgende, heraf betalende, mod besøgende i 2010, heraf betalende. Det svarer til en nedgang i antal betalende gæster på ca. 5 %, en nedgang der betyder manglende entréindtægter på ca kr. i forhold til budgettet. Entréprisen blev i 2011 hævet med ca. 25 %. Det faldende besøgstal formodes ikke at ligge i denne prisstigning, men mere at være et resultat af den generelle tendens hos danske attraktioner. Samarbejdet med reklamebureauet Kommuniklame fik sit gennemslag under julelevendegørelsen, hvor blandt andet TV reklamer trak besøgende til, og julelevendegørelsen blev således oplevet af ca flere gæster end i Økonomien er i 2011 styret meget stramt, og der er sparet på mange omkostningskonti. Den store besparelse på lønnen, har givet mulighed for at investere i forhold, der på langt sigt giver besparelser samt at få bragt uholdbare løsninger i orden. Der er blandt andet kommet orden på kloakering og vandforhold. Desuden har det givet mulighed for at få konsolideret museet. Årets resultat betragtes som tilfredsstillende. Det økonomiske grundlag Frilandsmuseet Hjerl Hede har i 2011 modtaget driftstilskud fra Holstebro Kommune på kr. På baggrund af årsregnskabet for 2009, er der opnået maksimum 15 statstilskud i Det ordinære statstilskud beløber sig til kr., mens andre statslige tilskud udgør kr. Frilandsmuseet Hjerl Hedes drift finansieres af en stor egen indtjening. Egen indtjeningen i 2011 beløber sig til ca. 40 % og består først og fremmest af entréindtægter, dernæst salg og forpagtningsafgift samt indtægter ved forskellige aktiviteter. Ca. 70 % af entréindtægterne falder under museets sommerlevendegørelse i juli og august og knap 20 % i forbindelse med julelevendegørelsen december. Egen indtjeningen, der er meget følsom og fuldt ud afhænger af hvor mange gæster, der besøger museet, er dermed ukendt langt ind i regnskabsåret. Idet budgetrammen er meget stram, og ca. 62 % af de samlede udgifter går til løn og personale, kan det være vanskeligt at tilpasse driften til en lavere egen indtjening. Den daglige drift finansieres gennem en kassekredit, der senest er genforhandlet med museets bank i december måned Museets ledelse forventer, at de nuværende kreditfaciliteter er tilstrækkelige til at videreføre museets aktiviteter. Projekter Handicaptilpasning og tilgængelighed samt personlig formidling Bevillingen fra Arbejdsmarkedets Feriefond fra 2004 er afsluttet pr 15. november Den 13. januar 2011 var Arbejdsmarkedets Feriefond på besøg for at godkende anvendelsen af restbevillingen. Ved projektleder Claus Bundgaard er der etableret digital formidling i flere museumsbygninger i form af små film og lyde. Arbejdet med audioguides er også fortsat i 2011 med opsætning af antenner samt QR-koder og skilte. Derudover er der blevet opsat en touch-skærm i Visitorcentret, således at de besøgende kan søge informationer om museumsbygningerne og deres historie. Sikring af gæster og personale i museet Ved en bevilling fra Trygfonden og Hjerl-Fonden er det gjort muligt at optimere driftsværkstedets malerafdeling med installering af en sprøjtekabine i eksisterende rum i forhold til gældende love og regler. Der er opsat brandalarmer i museumsbygningerne Bødkerhuset og Bageriet. I forbindelse med flere indbrud i 2011, er der til afhjælpning af dette blevet opstillet to sikrede containere til opbevaring af museets arbejdsredskaber og maskiner. Projektet forventes færdigt i starten af Undervisningsprojektet Kom selv ud i alle fag I løbet af 2011 er der blevet arbejdet på undervisningsmaterialet Kom selv ud i alle fag, som

7 har modtaget støtte fra Kulturstyrelsens formidlingspulje 2011/2012. Forløbene retter sig mod mange forskellige fag og er tilrettelagt, så eleverne gennem deres egne oplevelser og handlinger i autentiske miljøer får en omfattende og hel læringsoplevelse. Projektet forventes færdigt i Genopretningsplan for Hjerl Hedes bygninger og anlæg I forbindelse med Søren Andersen Arkitekters udarbejdede genopretningsplan for museets bygningssamling samt eksteriører er der blevet indsendt en ansøgning til Færch Fonden. Den forventede udvikling Pr. 1. januar 2012 er fusionen mellem Holstebro Museum, Strandingsmuseet og Frilandsmuseet Hjerl Hede en realitet. Idet der endnu ikke er ansat en overordnet direktør for den nye institution, kaldet De Kulturhistoriske museer i Holstebro Kommune, fungerer de 3 afdelinger indtil videre selvstændigt, og der forventes ikke at ske de store ændringer i Det forventes ikke, at der i Frilandsmuseet Hjerl Hedes budget for 2012 skal findes penge til en overordnet direktør for De Kulturhistoriske museer i Holstebro Kommune. Dog er der afsat et løntillæg til en afdelingsleder, som forventes at findes i en allerede eksisterende stilling. På grund af skolernes sommerferie er varigheden af sommerlevendegørelsen 6 uger i 2012 mod normalvis 7 uger. Som følge af gennemslagskraften af de nye PR tiltag, der blev foretaget i 2011, forventes det dog, at besøgstallet i 2012 som minimum kan opretholdes på samme niveau som i For 2012 er der budgetteret med et resultat på kr.

1.3. Museumskategori og ejerforhold Den selvejende institution Hjerl Hedes Frilandsmuseum er et statsanerkendt, kulturhistorisk specialmuseum.

1.3. Museumskategori og ejerforhold Den selvejende institution Hjerl Hedes Frilandsmuseum er et statsanerkendt, kulturhistorisk specialmuseum. 1.0 MUSEETS ARBEJDSGRUNDLAG OG FORMÅL. 1.1 Museets navn Hjerl Hedes Frilandsmuseum. 1.2 Museets adresse og telefonnummer Hjerl Hedevej l4, 7830 Vinderup Telefonnr. 9744 8060 Telefax. 9744 8502. Website:.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DE KULTURHISTORISKE MUSEER I HOLSTEBRO KOMMUNE [ARBEJDSTITEL]

VEDTÆGTER FOR DE KULTURHISTORISKE MUSEER I HOLSTEBRO KOMMUNE [ARBEJDSTITEL] VEDTÆGTER FOR DE KULTURHISTORISKE MUSEER I HOLSTEBRO KOMMUNE [ARBEJDSTITEL] Godkendt i Holstebro Byråd 17. januar 2012 og i Kulturstyrelsen 7. februar 2012 1.o MUSEETS NAVN OG ADRESSE 1.1 Museets navn

Læs mere

Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum

Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum vedtaget december 2006 til ikrafttræden 1/1 2007 1. Navn, ejerforhold, status og art 1.1. Vendsyssel Historiske Museum

Læs mere

Vedtægter for Langelands Museum

Vedtægter for Langelands Museum Vedtægter for Langelands Museum CVR: 29188955 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer Vedtægter for Sydvestjyske Museer Vedtaget den 25. oktober 2011 1 Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 3 2. Hjemsted, adresse og afdelinger 3 3. Formål og ansvarsområde 3 4. Samarbejde med

Læs mere

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden 2013-2016 1 Aftalens formål: Formålet med denne aftale er med baggrund i samdriftsaftalen

Læs mere

1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum

1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum 1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum Museet er en selvejende institution med hjemsted i Aarhus Kommune Museets

Læs mere

Vedtægter for Østsjællands Museum

Vedtægter for Østsjællands Museum Forslag til ændrede vedtægter, byggende på de eksisterende. Nye tilføjelser er skrevet med kursiv, og udeladelser er markeret med overstregning. Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Slots- og Kulturstyrelsens

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Museum

Vedtægter for Middelfart Museum Vedtægter for Middelfart Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status Middelfart Museum er en selvejende institution og et statsanerkendt kulturhistorisk museum med lokalhistorisk arkiv. 2. Museets

Læs mere

Vedtægterne er udarbejdet i henhold til:

Vedtægterne er udarbejdet i henhold til: Vedtægterne er udarbejdet i henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 af museumsloven Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer mv. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

Vedtægter f or museumsforeningen Glud Museum

Vedtægter f or museumsforeningen Glud Museum Vedtægter f or museumsforeningen Glud Museum 1 Museets navn og status Glud Museum ejes og drives af Museumsforeningen Glud Museum. Museet er et statsanerkendt kulturhistorisk museum. 2 Museets formål og

Læs mere

Genstande der savner naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til relevant museum.

Genstande der savner naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til relevant museum. Vedtægter for Billund Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status 1.1 Billund Museum ejes og drives af Billund Kommune. Billund Museum er et statsanerkendt kulturhistorisk museum. 2. Formål og

Læs mere

Museum Vestfyn Vedtægter 2016

Museum Vestfyn Vedtægter 2016 Museum Vestfyn Vedtægter 2016 Vedtægter for Museum Vestfyn cvr-nr. 25762355 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531

Læs mere

Godkendt af Østsjællands Museums bestyrelse d Godkendt af Stevns Kommune d. Godkendt af Faxe Kommune d.

Godkendt af Østsjællands Museums bestyrelse d Godkendt af Stevns Kommune d. Godkendt af Faxe Kommune d. Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Slots- og Kulturstyrelsens standardvedtægter for museer der er godkendt som tilskudsberettigede i henhold til museumsloven baseret på: museumsloven, lbk. nr.

Læs mere

Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling

Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling Vedtægter for Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 2 2. Formål og ansvarsområde 2 3. Samarbejde med andre museer og

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA

VEDTÆGTER. for NATURAMA VEDTÆGTER for NATURAMA Baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2006

Læs mere

RIBE KUNSTMUSEUMs VEDTÆGTER

RIBE KUNSTMUSEUMs VEDTÆGTER 1. MUSEETS NAVN OG EJERFORHOLD, ART OG STATUS 1.1. Ribe Kunstmuseum er en statsanerkendt, selvejende institution. 2. FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE 2.1. Museet skal gennem indsamling, registrering, bevaring,

Læs mere

Nuværende: Vedtægt for den selvejende institution Ballerup Museumsfond. Vedtægtsændringer:

Nuværende: Vedtægt for den selvejende institution Ballerup Museumsfond. Vedtægtsændringer: 1 Fondens navn er Ballerup Museums Fond. Fonden er stiftet af Ballerup Kommune og Ballerup Historiske Forening. 2 Fondens hjemsted er Ballerup Kommune. 3 Fondens hovedformål er gennem indsamling, registrering,

Læs mere

Vedtægter for Østsjællands Museum

Vedtægter for Østsjællands Museum Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Kulturarvsstyrelsens standardvedtægter for museer der er godkendt som tilskudsberettigede i henhold til museumsloven baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001,

Læs mere

Vedtægter for Billund Kommunes Museer Gældende fra 1. juli 2016

Vedtægter for Billund Kommunes Museer Gældende fra 1. juli 2016 Lovgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse af museumsloven. Bekendtgørelse af 461 af 25. april 2013 om museer mv. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative

Læs mere

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune.

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december

Læs mere

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse KRAV OG ANBEFALINGER I det næste gives kort svar på, hvordan Forstadsmuseet opfylder eller har planer om at opfylde Kulturstyrelsens krav og anbefalinger til de statsanerkendte museer. Arbejdsgrundlag,

Læs mere

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR V E D T Æ G T E R F O R BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR Baseret på: Lov nr. 1505/2006, museumsloven med senere ændringer. Lov nr. 1531/2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse.

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. UDKAST 10. januar 2007 VEDTÆGTER for NATURAMA Navn og formål 1 Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. Naturama er videreførelsen af Svendborg Zoologiske

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Den selvejende Institution (fond) FISKERI- OG SØFARTSMUSEET, SALTVANDSAKVARIET I ESBJERG

VEDTÆGTER. for. Den selvejende Institution (fond) FISKERI- OG SØFARTSMUSEET, SALTVANDSAKVARIET I ESBJERG 1 VEDTÆGTER for Den selvejende Institution (fond) FISKERI- OG SØFARTSMUSEET, SALTVANDSAKVARIET I ESBJERG Lovgrundlag: Museumsloven, bekendtgørelse af museumsloven nr. 1505 af 14. december 2006 Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om museer m.v.

Bekendtgørelse om museer m.v. Bekendtgørelse nr. x af x 2006 Bekendtgørelse om museer m.v. I medfør af 12, stk. 1 og 2, 14, stk. 2, 15, stk. 6, 15 a, stk. 2, 16, stk. 4, 20, stk. 1, 26, stk. 3, 27, stk. 10, 29, stk. 5, og 32, stk.

Læs mere

Genveje til indsamling?

Genveje til indsamling? Genveje til indsamling? Spørgeskema vedr. arkivernes virksomhed - til brug for det fremtidige indsamlingsarbejde i arkiverne og i SLA Om spørgeskemaet (en vejledning) Dette spørgeskema har to formål. Det

Læs mere

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers.

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers. Vedtægter for Museum Østjylland Randers/ /Djursland 1. Navn og ejerforhold, art og status 1..1. Museum Østjylland Randers/Djursland er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, der er blevet til ved en

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr MMR/ dm

VEDTÆGTER. for. Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr MMR/ dm VEDTÆGTER for Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr. 00111-0820 MMR/ dm 1. Institutionens navn og hjemsted 1.1. Odenses billedkunstinstitution på Brandts

Læs mere

Kertemindeegnens Museer

Kertemindeegnens Museer Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af Kertemindeegnens Museer 2004 Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk 2 Kertemindeegnens Museer Strandgade 7 5300 Kerteminde Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg

KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg VEDTÆGTER for Den selvejende institution KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg Kunsten Museum of Modern Art Kong Christians Allé 50 9000 Aalborg Tlf. 99 82 41 00 CVR-nr.: 47 21 82 68 Side 1 af 8 1. Navn,

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse.

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. VEDTÆGTER for NATURAMA Navn og formål 1 Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. Naturama er videreførelsen af Svendborg Zoologiske Museum. 2 Naturama

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov.

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. 1. Museets navn og ejerforhold, art og status. 1.1. Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk

Læs mere

Nuværende vedtægter for Museum Østjylland Randers/Djursland. Forslag til ændringer af Museum Østjyllands vedtægter

Nuværende vedtægter for Museum Østjylland Randers/Djursland. Forslag til ændringer af Museum Østjyllands vedtægter Nuværende vedtægter for Museum Østjylland Randers/Djursland 1. Navn og ejerforhold, art og status 1.1 Museum Østjylland Randers/Djursland er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, der er blevet til

Læs mere

Molslaboratoriets notat vedrørende projektet MolsUniverset

Molslaboratoriets notat vedrørende projektet MolsUniverset 1 of 6 Århus, den 9. april 2015 Molslaboratoriets notat vedrørende projektet MolsUniverset Baggrund Naturhistorisk Museum / Molslaboratoriet er en selvejende museumsvirksomhed under museumslovens 15 og

Læs mere

VEDTÆGTER for MUSEUM SALLING

VEDTÆGTER for MUSEUM SALLING VEDTÆGTER for MUSEUM SALLING baseret på: Lov nr. 1531 af 21/12/2010 med senere ændringer. LBK nr. 79 af 14/01/2011, LBK nr. 988 af 6/10/2011, LBK nr. 526 af 04/06/2012, LBK nr. 100 af 30/01 2013, Lov nr.

Læs mere

MUSEUM NORDSJÆLLAND DRIFTS- OG SAMARBEJDSAFTALE MELLEM MUSEUM NORDSJÆLLAND OG HØRSHOLM, GRIBSKOV OG HILLERØD KOMMUNER. Godkendt d.

MUSEUM NORDSJÆLLAND DRIFTS- OG SAMARBEJDSAFTALE MELLEM MUSEUM NORDSJÆLLAND OG HØRSHOLM, GRIBSKOV OG HILLERØD KOMMUNER. Godkendt d. MUSEUM NORDSJÆLLAND DRIFTS- OG SAMARBEJDSAFTALE MELLEM MUSEUM NORDSJÆLLAND OG HØRSHOLM, GRIBSKOV OG HILLERØD KOMMUNER Godkendt d. 1 Denne aftale har til formål at beskrive vilkårene for drift og samarbejde

Læs mere

VEDTÆGTER for den selvejende institution Museum Amager. cvr-nr I henhold til:

VEDTÆGTER for den selvejende institution Museum Amager. cvr-nr I henhold til: VEDTÆGTER for den selvejende institution Museum Amager cvr-nr. 31397588 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af

Læs mere

Åbent referat tillægsdagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret

Åbent referat tillægsdagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret Åbent referat tillægsdagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:15 Mødested: Mødelokale 122, 1.

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06

RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06 RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Rigsrevisionens revision i forhold til samlinger ved statslige museer mv. Indledning 1. På statsrevisormødet

Læs mere

Vedtægter for Frederiksbergmuseerne (Arbejdstitel)

Vedtægter for Frederiksbergmuseerne (Arbejdstitel) Vedtægter for Frederiksbergmuseerne (Arbejdstitel) Senest revideret 6. juli 2012 Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 3 2. Formål og ansvarsområde 4 3. Samarbejde med andre museer og offentlige

Læs mere

Kulturhistorisk Museum i Randers har givet udtryk for stor interesse i deltagelse i et sådant forpligtende museumssamarbejde.

Kulturhistorisk Museum i Randers har givet udtryk for stor interesse i deltagelse i et sådant forpligtende museumssamarbejde. GENERELLE BETRAGTNINGER VEDRØRENDE MUSEUMSSAMARBEJDET PÅ DJURSLAND Ved Brita Mosdal og Jakob Vedsted, februar 2008 Museet for Syddjurs og Djurslands Museum er enige i, at det er en god ide, at indlede

Læs mere

Museumspolitik for Horsens Kommune

Museumspolitik for Horsens Kommune Museumspolitik for Horsens Kommune Museumsområdet er et bærende element i Horsens Kommunes kulturprofil. Det gælder det daglige tilbud til kommunens borgere i alle aldre, og det gælder museumsområdets

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK Ver. 22.10.2013 Vedtægter for Museum Sydøstdanmark cvr-nr. 184711914 I henhold til: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer. Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om museer m.v.

Bekendtgørelse om museer m.v. BEK nr 461 af 25/04/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2012-027440 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om museer

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

Navn og ejerforhold, art og status

Navn og ejerforhold, art og status V E D T Æ G T E R for Greve Museum Egns- og udviklingsmuseum Navn og ejerforhold, art og status... 1 Formål og ansvarsområde... 2 Samarbejde med andre museer og offentlige myndigheder... 3 Museets bestyrelse,

Læs mere

Historien om Strandingsmuseet

Historien om Strandingsmuseet Historien om Af Gert Normann, talsmand for s Venner bygger primært på fundene fra de to britiske orlogsskibe, HMS St. George og HMS Defence, som forliste ved Thorsminde juleaften 1811, hvorved næsten 1400

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 8. Kultur- og Fritidsudvalget.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 8. Kultur- og Fritidsudvalget. 8. Kultur- og Fritidsudvalget. 77 78 8. Kultur- og Fritidsudvalget Budget 2014 på politikområder, Drift: Politikområder U/I Budget 2014 Kultur U 8.036.400 I -144.000 Idræt U 10.162.900 I - 3.413.500 Folkeoplysning

Læs mere

Vedtægter for M/S Museet for Søfart

Vedtægter for M/S Museet for Søfart Vedtægter for M/S Museet for Søfart 1 Navn og ejerforhold, art og status Museet for Søfart, der er en selvejende institution, er et statsanerkendt kulturhistorisk landsdækkende specialmuseum. 2 Formål

Læs mere

Beskrivelse af Holstebro Museum November 2011/LG

Beskrivelse af Holstebro Museum November 2011/LG Beskrivelse af Holstebro Museum November 2011/LG Fysisk beskrivelse Holstebro Museum (hovedafdelingen): Museumsvej 2, 7500 Holstebro. hjemmeside: www.holstebro-museum.dk Museumsvej 2 blev bygget i slutningen

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Marts 2014

Beretning til Statsrevisorerne om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Marts 2014 Beretning til Statsrevisorerne om statsanerkendte museers sikring af kulturarven Marts 2014 BERETNING OM STATSANERKENDTE MUSEERS SIKRING AF KULTURARVEN Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Foreningens adresse er: Stationen, Hovedgaden 4, 8961 Allingåbro. (slettes: Rougsø Kommune, Århus Amt.)

Foreningens adresse er: Stationen, Hovedgaden 4, 8961 Allingåbro. (slettes: Rougsø Kommune, Århus Amt.) Vedtægter. 1. Foreningens navn Foreningen Djursland for fuld Damp. Foreningens adresse er: Stationen, Hovedgaden 4, 8961 Allingåbro. (slettes: Rougsø Kommune, Århus Amt.) 2. Beliggenhed ændres til Hjemsted.

Læs mere

Vedtægter for teaterforeningen Nørrebro Musicalteater Teaterforening

Vedtægter for teaterforeningen Nørrebro Musicalteater Teaterforening Vedtægter for teaterforeningen Nørrebro Musicalteater Teaterforening 1. Foreningens navn og formål. Stk. 1. Foreningens navn er Nørrebro Musicalteater Teaterforening. Stk. 2. Foreningens formål er på amatørbasis

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Ringkøbing Skjern Museum

Vedtægter for den selvejende institution Ringkøbing Skjern Museum Vedtægter for den selvejende institution Ringkøbing Skjern Museum 1 Ejerforhold, navn, art, status og adresse 1.1 Ringkøbing Skjern Museum er en selvejende institution. 1.2 Ringkøbing Skjern er et statsanerkendt

Læs mere

Kulturarven som ressource i den strategiske og fysiske planlægning i kommunerne

Kulturarven som ressource i den strategiske og fysiske planlægning i kommunerne Hvordan arbejder museerne med at sikre vores kulturarv for eftertiden? Overinspektør Edith Marie Rosenmeier, Museerne.dk Vordingborg. 18. juni 2008 Målgruppe Kommunerne teknik miljø natur kultur fritid

Læs mere

Museer i Qeqqata Kommunia. Foto: Tea Dahl Christensen. Maniitsup Katersugaasivia. Juni 2008

Museer i Qeqqata Kommunia. Foto: Tea Dahl Christensen. Maniitsup Katersugaasivia. Juni 2008 Museer i Qeqqata Kommunia - Status og visioner Foto: Tea Dahl Christensen. Maniitsup Katersugaasivia. Juni 2008 Foto: Anne Bahnson. Sisimiut Katersugaasiviat. Januar 2009 Notat til museumskonferencen 2009

Læs mere

Hjerl Hede. Frilandsmuseets 100 års jubilæum

Hjerl Hede. Frilandsmuseets 100 års jubilæum Hjerl Hede Frilandsmuseets 100 års jubilæum Tekst og fotos af Per Brunsgård, Tim. Prins Joachim med sine to ældste sønner, prins Nikolai på 10 år og prins Felix på 8 år, gæstede Hjerl Hede i Vestjylland,

Læs mere

Fællesmagasin for museerne i Midt- og Vestjylland.

Fællesmagasin for museerne i Midt- og Vestjylland. Til muserne i det Midt og Vestjyske område Skive den 6/1-2008 Fællesmagasin for museerne i Midt- og Vestjylland. Med nærværende introduktionsmateriale og spørgeskema ønsker bestyrelsen for Museernes Bevaringscenter

Læs mere

Konserveringscentret i Vejle

Konserveringscentret i Vejle Vedtægter for den selvejende institution Konserveringscentret i Vejle 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fonden Konserveringscentret i Vejle. Dens hjemsted er Vejle Kommune. 2. Fondens

Læs mere

Notat om Politimuseets formelle status og om evt. statsanerkendelse af Museet

Notat om Politimuseets formelle status og om evt. statsanerkendelse af Museet Notat om Politimuseets formelle status og om evt. statsanerkendelse af Museet 1. Indledning Politimuseets formelle status er noget uklar. Henhører det under Politihistorisk Selskab, eller må det på baggrund

Læs mere

Vedtægter For KROPPEDAL

Vedtægter For KROPPEDAL Vedtægter For KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi 1 Museets navn, ejerforhold, art og status Det statsanerkendte kulturhistoriske museum Kroppedal er en selvejende institution stiftet af

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 1 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE Tid: Tirsdag den 14. februar 2017, kl. 19.15 21.25 Sted: Til stede: Afbud: Bestyrelseslokalet Bue Kjems, Claus Bech, Claus Buhl, Lisbet Elkjær, Tom Gudmandsen, Michael Bartholdy,

Læs mere

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet:

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet: Rammeaftale Februar 2012 Dansk Landbrugsmuseum 2012-2015 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Dansk Landbrugsmuseum på den anden side fastlægger mål for Landbrugsmuseets

Læs mere

2.2. Museets ansvarsområde er kvinders liv og virke i den danske kulturhistorie i nyere tid.

2.2. Museets ansvarsområde er kvinders liv og virke i den danske kulturhistorie i nyere tid. VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK 1. Museets navn og ejerforhold, art og status. 1.1. Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk specialmuseum, som ejes og drives af Kvindemuseumsforeningen.

Læs mere

Vedtægter Østfyns Museer 2008

Vedtægter Østfyns Museer 2008 Vedtægter Østfyns Museer 2008 baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 952 af 27. november 2002 om museer Bekendtgørelse nr. 953 af 27. november 2002

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSEUM SKANDERBORG

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSEUM SKANDERBORG VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSEUM SKANDERBORG 1 Navn og ejerforhold, art og status Museets navn er Museum Skanderborg. 1.1Museum Skanderborg Museum Skanderborg er et selvejende, statsanerkendt

Læs mere

29. maj Administrationschef Greve Museum Jobprofil og ansættelsesproces

29. maj Administrationschef Greve Museum Jobprofil og ansættelsesproces 29. maj 2013 Administrationschef Greve Museum Jobprofil og ansættelsesproces 1 Indledning Greve museum er et kommunalt statsanerkendt museum med lokalhistorisk arkiv med store nye udfordringer i den nærmeste

Læs mere

Beskrivelse af Københavns Museums magasinforhold.

Beskrivelse af Københavns Museums magasinforhold. Beskrivelse af Københavns Museums magasinforhold. Nuværende magasinforhold Københavns Museum opbevarer størstedelen af museets samlinger af kulturhistoriske genstande i magasinlokaler der ikke er egnede

Læs mere

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet.

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 punkter. Et orienteringspunkt om tidligere indsamling af statistik på produktionsskoleområdet. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 RINGSTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 159 Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 329.000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION KAJ MUNKS PRÆSTEGÅRD I VEDERSØ

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION KAJ MUNKS PRÆSTEGÅRD I VEDERSØ VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION KAJ MUNKS PRÆSTEGÅRD I VEDERSØ 1 Navn og hjemsted 1.1 Den selvejende institution Kaj Munks Præstegård i Vedersø drives på almennyttigt grundlag. 1.2 Den selvejende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Tusinder 9LGHQÃÉÃ)RUPLGOLQJ 3URMHNWHU

Tusinder 9LGHQÃÉÃ)RUPLGOLQJ 3URMHNWHU &9(+)8à()197)) &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Odense Bys Museer er organisatorisk opdelt i tværgående afdelinger: Y Publikum & Kommunikation Y Viden & Formidling Y Samlinger & Teknik Odense Bys Museer

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af Ribe Kunstmuseum

Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af Ribe Kunstmuseum Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af Ribe Kunstmuseum 2004 Endelig rapport. Museets handlingsplan modtaget 2. 12. 2004 Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk 2 Indhold

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Vedtægter. Østfyns Museer

Vedtægter. Østfyns Museer Vedtægter Østfyns Museer 2016 CVR: 18 10 15 13 baseret på: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

Vedtægter for Øhavsmuseet

Vedtægter for Øhavsmuseet Vedtægterne er baseret på Lov nr. 1505 af 14. december 2006; Museumsloven med senere ændringer. Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer mv. Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2006 om

Læs mere

Horsens Kunstmuseum. Museologi og kuratering Undervisningsmateriale til stx og hf

Horsens Kunstmuseum. Museologi og kuratering Undervisningsmateriale til stx og hf Horsens Kunstmuseum Museologi og kuratering Undervisningsmateriale til stx og hf Introduktion Horsens Kunstmuseum - et museum for nyere kunst Horsens Kunstmuseum fokuserer på den moderne kunst. Udgangspunktet

Læs mere

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Bestyrelsessammensætningen på Museum Skanderborg

Bestyrelsessammensætningen på Museum Skanderborg Bestyrelsessammensætningen på Museum Skanderborg 1 Indhold 1. Indledning 2. Bestyrelsens sammensætning 3. Repræsentantskab 4. Kontaktudvalg 5. Valg til Bestyrelsen 6. Kontaktudvalg og forretningsorden

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Vedtægter for Skagens Museum. Skagens Museum er en selvejende institution, hvis hjemsted er Skagen.

Vedtægter for Skagens Museum. Skagens Museum er en selvejende institution, hvis hjemsted er Skagen. Vedtægter for Skagens Museum 1. Ejerforhold, hjemsted og status Skagens Museum er en selvejende institution, hvis hjemsted er Skagen. Skagens Museum er et statsanerkendt kunstmuseum, omfattet af Museumsloven

Læs mere

Nye tiltag/aktivitetsændringer med kompenserende finansieringsforslag og effektvurderinger BUDGETPERIODEN Udvalg Kultur- og fritidsudvalget

Nye tiltag/aktivitetsændringer med kompenserende finansieringsforslag og effektvurderinger BUDGETPERIODEN Udvalg Kultur- og fritidsudvalget Kultur- og fritidsudvalget Kultur, Natur og Fritid PHS 11. maj 2016 Projektnavn: Vestjyllands Kunstpavillon Funktion: Politikområde: Fritidslivspolitikken Politisk mål: Vi skal styrke de eksisterende kultur-

Læs mere

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 117119 Formularens ID: 494 Sendt til: kunstmuseum@horsens.dk Sendt: 15-12-2010 16:19 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

VEDTÆGTER DEN SELVEJENDE INSTITUTION KUNSTEN MUSEUM OF MODERN ART AALBORG

VEDTÆGTER DEN SELVEJENDE INSTITUTION KUNSTEN MUSEUM OF MODERN ART AALBORG 123-173249 AHJ/PCH/dha 19.08.2014 VEDTÆGTER for DEN SELVEJENDE INSTITUTION KUNSTEN MUSEUM OF MODERN ART AALBORG Advokatfirma 1. Navn og ejerforhold KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg som er museets navn

Læs mere

- : Specialmuseer er svære at placere i skemaet. De, der formidler, bør være dem, der også forsker og samler ind.

- : Specialmuseer er svære at placere i skemaet. De, der formidler, bør være dem, der også forsker og samler ind. Temamøde d. 11. juni 2010. Kvalitet og bæredygtighed. Per Kr. Madsens gruppe, kulturhistoriske og naturhistoriske museer. Referat fra gruppedrøftelsen. Stikord fra indledende bemærkninger ved Per Kristian

Læs mere

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom DET DANSKE INSTITUT FOR VIDENSKAB OG KUNST I ROM ACCADEMIA DI DANIMARCA Vedtægter for Det Danske Institut i Rom Navn og hjemsted 1 Det Danske Institut for Videnskab og Kunst i Rom (Accademia di Danimarca)

Læs mere

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS Provstegade 10, 2. 8900 Randers C Tlf.: 8642 7777, Fax: 8641 0076 E-mail: randers@kr.dk KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS (side 7-15) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal revision

Læs mere

Sommerudflugt den 8. juni 2010 til Sahl Kirke og Hjerl Hede.

Sommerudflugt den 8. juni 2010 til Sahl Kirke og Hjerl Hede. Sommerudflugt den 8. juni 2010 til Sahl Kirke og Hjerl Hede. Udflugten fandt sted i privatbiler med ankomst til første station på turen, Sahl Kirke, ved godt 10- tiden. Sahl Kirke ligger smukt placeret

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

BEVARING - STATUS KUNST

BEVARING - STATUS KUNST ARBEJDET MED GENSTANDE BEVARING - STATUS VejleMuseerne råder over magasiner på følgende steder: Fællesmuseumsmagasinet på Lysholt, Kunstmuseet på Flegborg og magasinet på Vandel Skole. Hvad samlingerne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven Juni 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 14/2013 om statsanerkendte

Læs mere

Lærervejledning Den digitale skoletjeneste Glud Museum

Lærervejledning Den digitale skoletjeneste Glud Museum Lærervejledning Den digitale skoletjeneste Glud Museum Målgruppe: 6.klasse Fag: Historie (primært) Dansk (sekundært) Undervisningsmateriale: Film og audiofiler til download Materialet omhandler: 1930 Livet

Læs mere

Erhvervsfremme og turisme side 1

Erhvervsfremme og turisme side 1 Erhvervsfremme og turisme side 1 Indhold 6.62 Turisme... 2 6.66 Innovation og anvendelse af ny teknologi... 4 6.67 Erhvervsservice og iværksætteri... 6 Erhvervsfremme og turisme side 2 6.62 Turisme Driftsbeskrivelse

Læs mere

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Redigeret af Jørgen Burchardt og Kirsten Rykind-Eriksen Udgivet af Organisationen Danske

Læs mere

1.0 MUSEETS NAVN OG ADRESSE

1.0 MUSEETS NAVN OG ADRESSE 1.0 MUSEETS NAVN OG ADRESSE 1.1 Museets navn er Roskilde Museum. Museet er en selvejende institution. Museets hovedadresse: Munkebro 2, 4000 Roskilde. 1.2 Museet omfatter følgende administrations- og besøgssteder

Læs mere