Sognebladet Jesu Hjerte Kirke Nr. 3 juni 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sognebladet Jesu Hjerte Kirke Nr. 3 juni 2011"

Transkript

1 Sognebladet Jesu Hjerte Kirke Nr. 3 juni

2 Sognebladets redaktion Bente Nielsen (redaktør) p. Gerhard Sanders S. J. (ansvarshavende) Elisabeth McOwan Sognebladets er: Layout: John Toft Menighedsrådets medlemmer Lægfolk: Stig Sørensen (formand) Tlf Peter Dal (næstformand) Tlf Bente Nielsen (sekretær) Tlf Anna Siekierska Tlf. hemmeligt nummer Anne Marie Raft Tlf Jolanta Dal Tlf Vilhelm Stender (pastoralrådsmedlem) Tlf Præster: p. Gerhard Sanders S. J. (sognepræst), Tlf dk pastor Michael Hornbech-Madsen Tlf dk Andre præster: P. August Ziggelaar S. J., tlf P. Thomas Pulickiyil OCD, tlf

3 SIDEN SIDST - af Stig Sørensen Kære menighed Jesu Hjerte Kirke efter Menighedsmødet med biskoppen i Jesu Hjerte Menighed onsdag den 8/ Og hvad nu? Den 8/6 blev der afholdt et velbesøgt menighedsmøde. Menighedssalen var mere end fyldt op. Emnet var Jesu Hjerte Kirke og Sogns fremtid. Baggrunden og forhistorien er omtalt i hvert nummer af Sognebladet gennem næsten et år. Næstformanden for menighedsrådet Peter Dal orienterede om de punkter, som menighedsrådet har besluttet at arbejde for : At Jesu Hjerte Kirke skal bevares som en aktiv og levende kirke i det centrale København med daglig messefejring. At det sikres, at der i og omkring kirken kan blomstre et rigt åndeligt liv, hvortil hører, at der stadig er fysiske lokaler mv til rådighed. At det sikres, at Jesu Hjerte Kirke kan indgå som et centralt element i det åndelige, katolske liv, der forhåbentlig kan komme til at blive levet i Stenosgadekomplekset i fremtiden, således at arven fra jesuitterne kan bevares og udvikles under de nye forhold. Menighedsrådet er åben over for citykirkemodellen og ser nogle perspektiver i den, men er naturligvis på nuværende tidspunkt usikker over for, hvad den nærmere vil indebære. Derefter fik biskoppen ordet. Biskoppen understregede, at han ikke i dag kom med en færdig løsning, men primært var kommet for at lytte. Baggrunden for overvejelserne om en ændret pastoral betjening i de fire centralkøbenhavnske sogne, (hvor Jesu Hjerte Sogn jo indgår), er præstesituationen. Der er en katastrofal mangel på præster i hele Bispedømmet, og det er naturligt og nødvendigt at overveje situationen i Storkøbenhavn, hvor kirkerne jo ligger tæt. Kan betjeningen ske ved 3

4 færre præster? Kan ressourcerne i det hele taget udnyttes bedre? Hertil kommer for Jesu Hjerte Kirkes vedkommende, at det er oplyst, at jesuitterne forlader Stenosgade medio Her på det seneste er der nok opstået nogen usikkerhed om det nærmere indhold af jesuitternes beslutning, men det er under alle omstændigheder en situation, vi må forholde os til. En af mulighederne vil være, at Jesu Hjerte Kirke overgår til at være en såkaldt citykirke, det vil sige frigøres fra sognestrukturen. Der skal udpeges en præst en såkaldt rektor til at have ansvaret for kirken. Der vil blive afholdt messer på dansk som nu, men derudover måske messer og sjælesorg for fremmedsprogede grupper. Der vil være mange ting, der under alle omstændigheder skal tages stilling til. Hvordan skal hele økonomien omkring Jesu Hjerte Kirke bygges op? Der skal ansættes personer til at varetage en række praktiske ting. Hvilke lokaler skal høre til? Hvordan vil Bispedømmets rolle være i relation til alle aktiviterne i og omkring Jesu Hjerte Kirke? Det er sikkert, at Jesu Hjerte Kirke skal fortsætte som kirke. Her kommer mange mennesker dagligt til messe, og den har en vigtig historisk rolle. For mange har den været den katolske kirke i København. Jesu Hjerte Kirke kan være centrum i en ny form for apostolat i aktiviteterne i Stenosgadekomplekset. Som muligheder, som der slet ikke er taget stilling til endnu, nævnte biskoppen et værested, måske kombineret med en ny Stenobutik. Caritas arbejder med tanker om indenlandsk virksomhed over for udsatte grupper. Alt dette er kun helt foreløbige tanker og eksempler på muligheder, hvis forudsætningerne viser sig at være til stede (herunder økonomisk). Herefter blev ordet givet frit. Mange stillede spørgsmål og kom med synspunkter især fremkom der bekymringer ved en eventuel sammenlægning af 4

5 sognet. P. Meister fra jesuitterne i Århus deltog i mødet. Han udtrykte en stor åbenhed over for muligheden af, at jesuitterne i Århus måske kunne etablere en form for tilstedeværelse i Stenosgade med diverse aktiviteter. Dette er naturligvis usikkert, men kan måske tænde et håb om, at jesuitteræraen i Stenosgade måske alligevel ikke er helt slut. Som I vil huske, skrev menighedsrådet i marts til den allerøverste ledelse for jesuitterne, generalen i Rom. Vi fik et venligt svar tilbage, der imidlertid stadfæstede den tyske provins beslutning om at forlade Stenosgade i midten af Nu overgår jesuitterne i Århus til den polske provins. Menighedsrådet har derfor besluttet, at ingen mulighed skal lades uforsøgt, og vi skriver derfor nu til provincialen for den polske provins og håber, at den åbning, som p Meister talte om, kan blive til virkelighed. I øvrigt : Når det var næstformanden Peter Dal, der orienterede om menighedsrådets synspunkter og ikke formanden, skyldes det, at jeg fra 1/6 har overtaget hvervet som Bispedømmets økonom efter p. Sanders. For at undgå inhabilitetsproblemer og spørgsmål om, hvilke hensyn jeg varetager Bispedømmets eller sognets er det besluttet, at det er Peter Dal, der indtil videre har ansvaret i menighedsrådet for denne store og afgørende sag. Så det er ham, der fremtidig vil tegne menigheden her. Måske kan denne usikkerhed om sognets fremtid mobilisere noget mere interesse om menighedslivet. Vores messer er særdeles velbesøgte, men resten er præget af nogle få Tordenskjolds soldater. Der er behov for frivillige, der selvstændigt kan løfte en række opgaver. Og det gælder, uanset om vores Jesu Hjerte Kirke fortsætter som sognekirke, eller den bliver citykirke. Det samme kan siges om : 5

6 Økonomien I sidste nummer af Sognebladet kunne jeg oplyse, at vores regnskab for 2010 kom ud med et underskud på kr, og at vores økonomiske udsigter ikke var gode. Siden er det kun blevet værre. Vi har fået den endelige regning for det nye varmeanlæg, som vi jo var nødt til at installere, da Københavns Energi gik fra damp til vand. Regningen blev på ikke mindre end ca kr. Det betyder, at vores kasse er tom. Vi kan måske få et tilskud gennem Bispedømmet til en del af regningen, men under alle omstændigheder er det meget alvorligt. Menighedsrådet vil vende tilbage med et forslag til en indsamling i menigheden. Og husk igen : Det er herudover nødvendigt, at vi selv i menigheden bidrager mere til de løbende udgifter i Jesu Hjerte Sogn. Det gøres ved at tilmelde sig kirkeskatteordningen, (se nærmere i sidste nummer af Sognebladet). I kan i øvrigt finde inspiration i 2 Kor kap 8 og 9. Repetér disse formaninger med åbent sind! Menighedsrådet holder den 20/8 arbejdslørdag om det kommende års arbejde og vil her drøfte bl a en bedre brug af frivillige - menighedsrådet har ikke selv tid og kræfter til det hele - og økonomien (sogneindsamling og kirkeskattekampagne). Stenoklubbens sommerudflugt Så lykkedes det efter flere aflysninger sidste år! Den 14/5 gik turen til Sorø med besøg i Sorø Klosterkirke og på Vedbygård. Turen var en meget stor succes. I kan læse nærmere om den og se billeder på vores fortrinlige hjemmeside(jesuhjertekirke.dk). En stor tak til arrangørerne. I øvrigt er efterårsprogrammet for Stenoklubben allerede kommet. Det kan ses andetsteds her i bladet. Og husk : Der skal ikke forevises dåbsattest ved indgangen. Arrangementerne er for alle aldersklasser. Mange venlige hilsener Stig Sørensen 6

7 Stenoklubbens udflugt lørdag den 14. maj 2011 Birte Mandrup Christensen, som er den engagerede, flittige og idérige arrangør af Stenoklubbens eftermiddage, står også bag sognets årlige forårsskovtur. I år havde 23 personer tilmeldt sig og turen og bussen kunne afgå fra Stenosgade kl. 9 med forventningsfulde og opstemte passagerer mod to mål, nemlig: Sorø klosterkirke og Vedbygård i Ruds Vedby på midtsjælland. I Sorø blev vi mødt af guiden Kirsten, som var velbevandret i kirkens historie og interiør. Først fik vi et lille foredrag og kunne derefter stille spørgsmål. Derpå blev vi vist rundt til alle de mange fantastiske seværdigheder, som den gamle klosterkirke rummer. Kirken er Hvideslægtens gravkirke bygget i 1100-tallet af cisterciensermunke, som af Absalon var blevet hidkaldt til Soer ø fra Esrum. Tre danske konger er gravsat i kirken: Christoffer II, Valdemar Atterdag og Oluf. Herudover ligger i kirken blandt andet også Absalondigteren Holberg. Margrethe den første blev først gravsat her, men siden ført til Roskilde. Læs evt. mere om kirken på Tidligere/Soroe_kirke/ Soroe_kirke.htm Efter rundvisningen havde vi fået tilladelse til at afholde messe foran alteret i den gamle klosterkirke. Pater Sanders talte først smukt og aktuelt om europæisk fællesskab ud fra navne på friserne over de mere end 200 personer, som er begravet i kirken. Mange af dem var ikke såkaldt etniske danskere, men var kommet hertil fra andre dele af Europa for siden at sætte spor i Danmark. Messens lektor var vor menighedsrådsformand Stig Sørensen, som var personligt stærkt berørt af at opleve at stå i sin 7

8 egen gamle sognekirke og læse dagens tekst, nu som katolik. Det var for os alle en meget stor og bevægende oplevelse, at deltage i det, vi tror, er den første danske katolske messe forrettet i Sorø Klosterkirke siden reformationen. Stor tak til p. Sanders for messens smukke forløb. Bagefter var det godt at vandre op ad hovedgaden til den dejlige café Tre Konger, hvor Birte havde bestilt en let og lækker frokost. Bussen tog os forbi Tersløse Gård, så vi fik set Holbergs landsted på vejen mod Vedbygård. Der blev vi vist rundt i to hold og fik også foredrag om stedets historie og aktuelle virke. Diakonissestiftelsen har måttet ændre på driften, så det fra kun at være rekreationshjem nu også modtager grupper, som har et undervisningsforløb. F.eks. kan det være en sorggruppe, som får hjælp til at komme videre i og med livet. Stedet har rolige, smukke og ideelle rammer for fordybelse og hvile. cms/site.aspx?p=3931 Vi var imponerede over de mange guldaldermaleres værker, som prydede væggene og det var en fornøjelse at sidde sammen i de kønne stuer og drikke eftermiddagskaffen med hjemmelavet æblekage til. Birte spillede på klaveret til bl.a. den meget passende Nu blomstertiden kommer. Syrener, magnolier o.m.a. blomstrede på denne forårsdag og jeg synes også, at vores menighed gjorde det. I hvert fald blev der udvekslet smil og ord og glæder blev delt, sådan som det er meningen for et sundt og godt fællesskab. Nu er der flere kendte ansigter at nikke til i sognekirken. Tak til Birte og Winnie for at samle os og for at stå for alt det praktiske, der gjorde forårsturen til en glædelig og minderig oplevelse til gavn for vor menigheds sammenhængskraft. Kirsten Wenneberg. Billeder kommer snarest fra bl.a. Marie Storm, Kenneth og Jonna. 8

9 Pastoralrådsmødet fandt sted på Magleås i smukke omgivelser. Biskop Kozon orienterede om stort og småt i bispedømmet. Derefter præsenterede Mogens Jallberg rapporten fra sogneundersøgelsen 2011, hvor svarprocenten havde været usædvanlig høj (98%). På baggrund af de indkomne besvarelser udvalgte Pastoralrådet 6 projekter, som der vil blive arbejdet videre med de næste 2½ år, og som allerede til efteråret 2011 og foråret 2012 skulle udmønte sig i konkrete initiativer i sognene rundt om i landet. Projekterne er: Pastoralrådets 84. møde juni En sognenes dag (et årligt træf) for menighedsrådsmedlemmer fra hele Danmark. 2. Styrkelse af katekesen i bispedømmet 3. Vision for bispedømmet 4. Evangelisering 5. Liturgi og musik 6. Familiepastoral. På pastoralrådsmødet præsenterede Erling Tiedemann, suppleret af Hanne Gregersen, det afsnit, som endnu manglede i den samlede reviderede beredskabsplan, nemlig Vejledning og regler om forebyggelse af seksuelle overgreb samt grænseoverskridende adfærd af seksuel karakter i forhold til børn og unge. Mødet sluttede med en gennemgang af bispedømmets årsregnskab for 2010 v/ Thomas Larsen. Vilhelm Stender Pastoralrådsmedlem for Jesu Hjerte sogn. 9

10 STENOKLUBBEN Tak for godt fremmøde i foråret, og til alle der deltog i vores dejlige udflugt til Sorø og Vedbygård. Det er dejligt at mange slutter op om det, vi arrangerer. Nu er efterårets program klar i Jesu Hjerte Kirkes ældreklub, Stenoklubben, som ikke kun er for ældre, men for alle, der gerne vil og kan slutte op om vores menigheds liv og virke. Intentionen med disse møder er, at det ikke blot skal være en hyggelig kaffeklub (hvor rart det i øvrigt kan være), men vi arbejder på også at få et indhold, det er værd at gå efter, og som samvirker med det vi alle er fælles om, livet i Kristi kirke, i Jesu Hjerte kirke, vores sognekirke. Alle er velkomne. Venlig hilsen Birte Mandrup Christensen Tirsdag d. 20. sept.: Tirsdag d. 18. okt.: Tirsdag d. 15. nov.: Tirsdag d. 20.dec.: Efterårsprogram 2011 Vi får besøg af sognepræst Niels Engelbrecht ved Sankt Ansgar, og konst. sognepræst ved. Sakraments. Emne ikke fastlagt. Sr. Anne Marie Kjellegaard vil fortælle om Maria hos Julian af Norwich Johannes Jørgensen og Den hellige Katarina af Siena. Johannes Jørgensen Selskabet besøger i oktober Siena, og vi får besøg af formanden, Stig Holsting, som vil fortælle om de år, hvor JJ boede i Siena og skrev sin bog om Den hellige Katarina. Stenoklubbens adventsmøde med p. Michael Hornbech-Madsen 10

11 Sognekalender Juli Fre 01.: Fre 15.: Jesu Hjerte Fest. Sakramentet udstilles kl. 16. Andagt og sakramental velsignelse kl Festmesse kl. 17. Biskop +Czeslaw fejrer denne messe med os og de indbudte præster. Vi forener os også med vor Pave Benedikt XVI., som lige har kunnet fejre sit 60 års præstejubilæum. Efter festmessen indbydes alle til hyggeligt samvær i menighedssalen. Bønsaften. Kl. 17 Messe efterfulgt af Sakramental tilbedelse. Sakramental velsignelse kl August Fre 05.: Jesu Hjerte Fredag. Kl. 16 udstilles det Helligste Sakramente til stille tilbedelse. Kl Sakramental velsignelse. Kl. 17 Messe. Tor 18.: Kl Menighedsrådsmøde. Fre 19. Bønsaften. Se 17. juli. Hver tirsdag efter messen kl. 17: rosenkransbøn. Hver søndag efter messen (ikke på festdage og i august) indbyder vi til "Kirkekaffe" i menighedssalen, indgang: Stenosgade 4 B. 11

12 JESU HJERTE SOGN Stenosgade 4A, 1616 København V. Tlf / , Fax dk Messetider: Søn- og helligdage: Højmesse 2. søndag på latin Stille aftenmesse 1. & 3. søndag: Messe efter den Ekstraordinærer ritus. 2. søndag: Kroatisk messe Mandag-fredag: hverdagsmesse Lørdag: Søndagsmesse på italiensk Fradragsberettigede gaver til sognet kan indbetales på girokonto bankkonto

Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke

Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke marts maj 2014 1 Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke Forside: Rør mig ikke! Af Fra Angelico, San Marco Firenze. Sankt Ansgars Kirkes, Sakramentskirkens

Læs mere

Sognebladet. Jesu Hjerte Kirke Nr. 2 Sommer 2012

Sognebladet. Jesu Hjerte Kirke Nr. 2 Sommer 2012 Sognebladet Jesu Hjerte Kirke Nr. 2 Sommer 2012 2 Sognebladets redaktion Bente Nielsen (redaktør), p. Gerhard Sanders S. J. ansvarshavende) Elisabeth Jørgensen. Sognebladets e-mail er: sogneblad@stenosgade.dk

Læs mere

Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke

Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke Sommeren 2013 1 Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke sommer 2013 Sankt Ansgars Kirkes, Sakramentskirkens og Jesu Hjerte Kirkes sogneblad udgives

Læs mere

december februar 2014/15

december februar 2014/15 marts maj 2014 1 december februar 2014/15 1 Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke Forsidebillede: Generalvikar-skiftet i Jesu Hjerte Kirke, mandag den 1. september 2014 Sankt Ansgars Kirkes, Sakramentskirkens

Læs mere

Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke

Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke december 2012 februar 2013 1 Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke vinter 2013 Sankt Ansgars Kirkes, Sakramentskirkens og Jesu Hjerte Kirkes sogneblad

Læs mere

Et ord fra sognepræsten...

Et ord fra sognepræsten... SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2008 nr. 1 / marts-maj 2008 I dette nummer: Et ord fra sognepræsten - s. 1 Aktiviteter i menigheden - s.

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2012 nr. 3 / september november 2012 Gud elsker os gennem andre mennesker. Vi elsker Gud gennem andre mennesker

Læs mere

Samlet oversigt over høringssvar til planen for Det nye katolske Danmarkskort

Samlet oversigt over høringssvar til planen for Det nye katolske Danmarkskort Samlet oversigt over høringssvar til planen for Det nye katolske Danmarkskort 4. udgave 23. marts 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Hovedstadsområdet... 6 Vesterbro,

Læs mere

Skt. Laurentii Sogneblad

Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Sogneblad 2012 nr. 4 / Dec 2012 Feb 2013 SOGNETS FREMTID! Se side 3 I dette nummer: Fra præsten... s. 1 Om sognets fremtid... s. 3 Meddelelser... s. 4 Vedligeholdsudvalget... s. 6 Skt. Laurentii

Læs mere

Skt. Laurentii sogneblad

Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Frederiksborgvej 11, Roskilde 2014 - nr. 2 Juni-august 2014 Kære venner! Jesus Kristus opstod fra døden og lever midt iblandt os. Det er vor tro,

Læs mere

Sankt Knuds Kirke. Sogneblad for den katolske menighed i Fredericia og Assens April - august 2014

Sankt Knuds Kirke. Sogneblad for den katolske menighed i Fredericia og Assens April - august 2014 Sankt Knuds Kirke Sogneblad for den katolske menighed i Fredericia og Assens April - august 2014 Menighedsrådvalg søndag d. 6. april Ved det afholdt menighedsrådsvalg, blev følgende valgt: Beth Veronica

Læs mere

Skt. Laurentii sogneblad

Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Frederiksborgvej 11, Roskilde 2013 - nr. 2 juni-august 2013 Kære venner! Nu er sommeren på vej og det bliver dejligt igen at opleve den Danske sommer.

Læs mere

Skt. Laurentii sogneblad

Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Frederiksborgvej 11, Roskilde 2013 - nr. 3 September-november 2013 Kære venner! Først og fremmest vil jeg gerne takke alle der arbejdede rigtig hårdt

Læs mere

LUMEN nr. 90 Maj 2013

LUMEN nr. 90 Maj 2013 LUMEN LUMEN nr. 90 Maj 2013 1 Sankt Mariæ Kirke, Vor frue af rosenkransen Jens Jessensvej 5 2000 Frederiksberg www.mariae.dk Sædvanlige messetider Søndag kl. 11 (Højmesse) Tirsdag, torsdag og lørdag kl.

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2012 nr. 2 / juni august 2012 Et ord fra sognepræsten... MENIGHEDSMØDE SØNDAG 3. Juni og SØNDAG 26. august

Læs mere

Vor Frue og Sankt Antoni

Vor Frue og Sankt Antoni Vor Frue og Sankt Antoni SOGNEBLAD Nr. 16 April - Juli 2013 Kære alle Påsken er nu fejret, og foråret ser ud til at være på vej. Det kan ikke være bedre. Som mange ved, fejrede jeg den 1. april, 2. påskedag,

Læs mere

Skt. Laurentii Sogneblad

Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2014 nr. 1 / Marts Maj 2014 Kære Menighed Jeg håber, at I er kommet godt ind i 2014. Selvom der ikke har

Læs mere

Sogneundersøgelse 2011 RESULTATER OG ANBEFALINGER

Sogneundersøgelse 2011 RESULTATER OG ANBEFALINGER Sogneundersøgelse 2011 RESULTATER OG ANBEFALINGER Indhold Indhold... 2 Om Sogneundersøgelse 2011... 3 Om besvarelserne... 4 Om anbefalingerne... 4 1. DEL: OPSUMMERING AF DEN KVALITATIVE DEL AF UNDERSØGELSEN...

Læs mere

akramentskirken & ankt Ansgars Kirke

akramentskirken & ankt Ansgars Kirke S akramentskirken & ankt Ansgars Kirke Sommer 2011 02_1559_Menighedsblad_2011_august.indd 1 20-07-2011 14:29:21 Sankt Ansgars Kirke og Sakramentskirken sommer 2011 Sankt Ansgars Kirkes og Sakramentskirkens

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2011 nr. 3 / september - november 2011 Økumenisk gudstjeneste Roskilde domkirke Søndag d. 4. september kl.

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2011 nr. 2 / juni - august 2011 (rev.) Afskedsfest med franciskanerne Lørdag den 28. maj Afskedsmesse kl.

Læs mere

marts maj 2014 marts - maj 2015

marts maj 2014 marts - maj 2015 marts maj 2014 1 marts - maj 2015 Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke Forsidebillede: Diakonvielse 24. januar 2015 Sankt Ansgars Kirkes, Sakramentskirkens og Jesu Hjerte Kirkes sogneblad udgives

Læs mere

Et ord fra sognepræsten...

Et ord fra sognepræsten... SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2008 nr. 2 / juni-august 2008 I dette nummer: Et ord fra sognepræsten - s. 1 Meddelelser - s. 3 Menighedens

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2010 nr. 3 / september - november 2010 Vigtigt møde om sognets fremtid! søndag, den 19. sept. kl. 11:30 i

Læs mere

Skt. Laurentii sogneblad

Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii Kirke Romersk-katolsk menighed i Roskilde 2015 - nr. 3 September-November 2015 Velkommen til vores nye sognepræst Pastor Marcos Romero Bernús kommer til Roskilde

Læs mere

LUMEN nr. 86 Marts 2013

LUMEN nr. 86 Marts 2013 LUMEN LUMEN nr. 86 Marts 2013 1 Sankt Mariæ Kirke Jens Jessensvej 5 2000 Frederiksberg Bank: Danske Bank 3001-3184 - 021196 www.mariae.dk Sædvanlige messetider Søndag kl. 11 (Højmesse) Tirsdag, torsdag

Læs mere

Skt. Laurentii Sogneblad

Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde Kære Menighed, 201 5 nr. 1 / marts - maj Vi har lige begyndt fastetiden. Fastetiden har i kirkens historie

Læs mere

DKKF-Nyt. Nr. 1 - marts 2007. Forstår I, hvad jeg har gjort imod jer?

DKKF-Nyt. Nr. 1 - marts 2007. Forstår I, hvad jeg har gjort imod jer? Nr. 1 - marts 2007 DANMARKS KATOLSKE KVINDEFORENING DKKF-Nyt Forstår I, hvad jeg har gjort imod jer? Johs. 13 v. 14-17 Om Caritas-projektet NKKF s Landsmøde i Halden. Kirkelige Stemmer i EU Fra WUCWO Mødet

Læs mere

Skt. Laurentii Sogneblad

Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 201 4 nr. 3 / september november Kære Menighed, Der føles at det er for sent at holde firmelsesfest, når

Læs mere

DKKF-Nyt. Nr. 1 - marts 2005. DKKF mødet i Vejle. En kirkeopfattelse der åbner hjertet. WUCWO: Bønnens Dag. Indtryk fra Rom.

DKKF-Nyt. Nr. 1 - marts 2005. DKKF mødet i Vejle. En kirkeopfattelse der åbner hjertet. WUCWO: Bønnens Dag. Indtryk fra Rom. DKKF-Nyt Nr. 1 - marts 2005 DANMARKS KATOLSKE KVINDEFORBUND DKKF mødet i Vejle En kirkeopfattelse der åbner hjertet WUCWO: Bønnens Dag Indtryk fra Rom Generalforsamling Inspirationsdag i Tølløse 3 Indhold

Læs mere