Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke"

Transkript

1 Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke december 2012 februar

2 Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke vinter 2013 Sankt Ansgars Kirkes, Sakramentskirkens og Jesu Hjerte Kirkes sogneblad udgives af kirkernes menighedsråd. Ansvarshavende chefredaktør: Niels Engelbrecht Redaktion: Rikke Korshøj Theill Fotos: Ulla Elmquist, Niels Engelbrecht, Rasmus Kaare Frederiksen, Ewa Siekierski Sognebladsmedarbejdere: Marianne Lipka, Elisabeth Jørgensen Sats og tryk: Rosendahls BookPartnerMedia Sankt Ansgars Kirke Bredgade København K Tlf: Sakramentskirken Nørrebrogade København N Tlf: Jesu Hjerte Kirke Stenosgade 4 A 1616 København V Tlf Bøn Himmelske Far. I din kærlighed til os giver du os troens gave, for at vi kan erkende dig og følge dig i vort liv. Lad en sådan tro fylde os helt og vokse i os, så vi dag for dag må erkende, at du er ophav til alle ting, og at alt skal fuldendes i dig. Uden dig formår vi intet. Giv os derfor ved din Helligånd, som du har sendt til verden, en levende og bevidst tro, rig på kærlighedens gerninger. Giv, at vor tilbedelse af dig altid må være ægte, og fyld os med mod, når vi gribes af tvivl og fristes af ligegyldighed.»lad vor glæde i dig være vor styrke«neh 8,10c. Vi beder dig om, at Troens År må åbne os på ny for din kærlighed og sandhed, så vi, i din Kirkes fællesskab og ved din Ånds vejledning kan tjene dit Riges vækst og alles frelse. Amen

3 Præsten skriver: Troens år er i gang. Paven har opfordret til, at hele kirken fokuserer på troen indtil oktober Forslagene til, hvordan vi fejrer troens år er mange: vi skal bede mere, læse mere i Biblen, læse mere i katekismen, fordybe os. Alt sammen gode idéer, som vi roligt kan tage fat i. Her i menighederne er vi gået i gang med vores troskursus for voksne, som vi indledte med en aften med titlen:»tro, hvad er det?«. Først skulle deltagerne tænke over nogle få, meget enkle og grundlæggende spørgsmål om deres egen tro, så havde jeg planlagt, at vi skulle se på nogle centrale bibelsteder om Abraham, der stolede på Gud og forlod sit land og sin slægt i tillid til Guds forjættelser til ham, Johannes evangeliets kapitel 6 om, hvordan vi alle skal være oplært af Gud, og Hebræer Brevet 11:»Tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses «. Sidste del af aftenen skulle så være helliget den gode korte sammenfatning fra den store katekismus om, hvad tro er. Vi nåede slet ikke programmet, for refleksionen over folks egen tro og udvekslingen mellem deltagerne om det først i mindre grupper og så i hele forsamlingen tog al tiden. Da samtalen i grupperne gik i gang, var det ligesom at være på Hovedbanegården i myldretiden. Lydniveauet var så højt, at nogle gik ud i forhallen, fordi de havde svært ved at høre hinanden inde i menighedssalen. Det var meget engagerende for folk, at kunne inddrage deres egne troserfaringer og at kunne dele dem med andre. Vi gjorde samme øvelse ved en menighedssøndag på Bornholm, hvor engagementet var ligeså stort. Der sluttede vi med den bøn, som ligger fremme i alle kirkerne på et bønskort fra troens år. Den sammenfattede alt, hvad vi havde talt om, på en fremragende måde. Så det er åbenbart rigtigt i troens år, at tage udgangspunkt i vores egen og de andres trosvandring, før vi kaster os over Biblen og katekismen. Her får I de simple spørgsmål, som I kan bruge til egen refleksion og til samtale med andre, og slut roligt med bønnen, som også står her i bladet på forrige side. 1. Hvad er tro? 2. Hvordan kom du til at tro?

4 3. Hvad er virkningen af din tro? - Hvad betyder din tro for dig? -? 4. Hvor støder din tro på vanskeligheder? - Hvad anfægter den? - Hvor møder den modstand? Jeg ønsker jer alle et godt troens år. Sognepræsten Kirkeskat hvorfor og hvordan? Vores kirke og menighed har brug for økonomisk hjælp. Som I sikkert har læst eller hørt det sidste års tid, er bispedømmets og vores menigheds økonomi under alvorligt pres. Regnskaberne fra de seneste år og budgetterne for de kommende er langtfra i balance, og konsekvenserne af dette er, at der skal spares på flere områder. Denne ubalance begrænser blandt andet Kirkens muligheder for at forkynde troen, udbygge det katolske fællesskab og hjælpe mennesker i nød. Ekstraordinære indtægter fra udlandet har gennem nogle år reddet regnskabsresultatet, men i de senere år har også disse indtægter svigtet. Som biskoppen konkluderede på fællesmødet mellem Økonomisk Råd og Præsterådet:»Der skal gøres noget radikalt for at øge motivationen til at betale kirkeskat.«enhver katolik har som medlem af de troendes fællesskab pligt til, at bidrage økonomisk til fællesskabet. Det er en kirkeretslig pligt, vi må acceptere, der gælder både i sognet og det større fællesskab Bispedømmet. Hvis danske katolikker gennemsnitligt tjener det samme som andre danskere og målet er, at vi skal betale 1 % af vores indkomst i kirkeskat, så betaler vi samlet set kun en 10. del af, hvad vi burde. Der er 4 måder du kan hjælpe Kirkens økonomi til at komme i balance: Kirkeskat 1-årig aftale Du betaler et beløb pr. md. eller pr. år med fuldt skattefradrag op til kr. 4

5 Kirkeskat 10-årig aftale Du indgår en aftale om at indbetale enten en fast procentdel af din årlige indkomst eller et fast beløb. Der er fuldt skattefradrag op til 15% af din samlede indkomst ved denne type aftale. Tilmeldingsblanketter findes på Lilian Munch Jakobsen fra bispekontoret hjælper gerne til med det praktiske. Kontakt Lillian på eller Gaver På girokontonr (Ansgarstiftelsen, Den katolske Kirke i Danmark) kan man indbetale gaver til Kirken, og beløbet kan trækkes fra på selvangivelsen Personlig og fortrolig rådgivning kan fås fra bispekontoret, hos Lilian Munch Jakobsen, eller Testamente Man kan betænke Kirken i sit testamente. For nærmere oplysninger og rådgivning bør man kontakte bispekontoret ved Torben Møller, eller Har du spørgsmål eller behov for hjælp, kan Christian Veng fra Sankt Ansgars menighed kontaktes på eller På vegne af Menighedsrådene Christian Veng Betaler du skat til den rigtige kirke? Tjek din forskudopgørelse! I øverste højre hjørne under»kirke«må der ikke stå noget. Hvis der står et tal, skal du henvende dig til skat for at få det ændret. Du kan få penge tilbage for de sidste 5 år. 5

6 Ny præstepraktikant Kære menigheder For en måned siden, startede jeg min praktik hos jeres sognepræst Niels Engelbrecht. Mit navn er Mariano, jeg kommer fra Syditalien, fra Salerno og jeg er præstestuderende i vores bispedømmes præstekollegium»redemptoris Mater«. Jeg kom til Danmark for ni år siden, da jeg var tyve år gammel. I de år i Danmark, har jeg studeret filosofi og teologi, men frem for alt har jeg lært at tale dansk og at kende og elske Danmark. Nu begynder min praktikperiode i Domkirken. Det er en periode, hvor jeg lærer alle de ting, der sker i en kirke og hvad det vil sige at være præst, hvad man skal gøre hver dag, osv. Efter denne periode i praktik, bliver jeg diakonviet, hvis Gud vil. Jeg er meget glad for, at jeg blev sendt til København og glad for at leve i Domkirken. Det er et sted, hvor der sker så mange ting, hvor man kan lære en masse og hvor man sikkert aldrig keder sig i selskab med Niels og Marcos (og selvfølgelig Ulla). Jeg håber, at jeg snart kan komme i kontakt med alle jer fra Sankt Ansgar, Sakraments og Jesu Hjerte menigheder og at samarbejde med jer så meget som muligt. Tak for den modtagelse, som I allerede har givet mig på forskellige måder. Bed for mig. Mariano Cardiello 6

7 Bidrag til menighedsbladet Dette nummer af vores fælles menighedsblad har inkl. udsendelse kostet 15,- kr. pr. husstand, som modtager bladet. Udgifterne deles mellem menighederne i forhold til husstande. Hvis vi vil have bladet lidt større, må vi regne med, at prisen også stiger lidt, så vi opfordrer til, at man pr. husstand bidrager med 100,- kr. til bladets drift. Bidragene vil også blive fordelt mellem menighederne i forhold til husstande. Bidrag sendes pr. netbank på reg.nr.: 3121 konto nr.: eller på giro mærket»menighedsblad«. Mød et Sognebarn Bente Nielsen fra Jesu Hjerte Kirke Hvor længe har du tilhørt Jesu Hjerte menighed? Jeg har tilhørt Jesu Hjerte menighed, fra min mand og jeg konverterede i 1962 hos p. Coenen. Vores to børn er døbt, har modtaget 1. kommunion og er firmet i Jesu Hjerte Kirke og har gået på henholdsvis Skt. Knuds skole og hos Skt. Josef Søstrene, indtil de kom på Niels Steensens Gymnasium. Sognet var meget anderledes dengang. Der var 10 jesuiterpræster på den tid, og da man jo ikke concelebrerede før koncilet, så var der mange messer hver dag, startende med p. Küpferle kl. 6 om morgenen; der var 3 messer samtidig, idet der fejredes messe såvel ved hovedalteret som ved sidealtrene, men det var jo stille messer til hverdag, så det forstyrrede ingen. Der var også 3 brødre, der var henholdsvis sakristan, portner / skrædder og pedel på skolen. Da jeg konverterede, skiftede jeg fra en folkeskole til Skt. Knuds skole, hvor jeg var, til jeg fulgtes med de ældste elever til NSG. Hvilke arbejdsopgaver har du haft i menigheden? I 1962 havde lægfolk ikke særlig mange opgaver i Kirken, men da der kom 7

8 menighedsråd, blev jeg valgt ind. Jeg tog den 2-årige kateketuddannelse og var derfor med, da»trosbekræftelseskurset«fungerede. Man syntes, at der var for lang tid, hvor man ikke havde kontakt med de unge efter firmelsen, så derfor blev dette startet for alle unge katolikker i København. Kurset varede hele vinteren og foregik på Niels Steensens Gymnasium under ledelse af p. Dorn. Jeg var med til undervisningen sammen med et par andre kateketer. I menigheden deltog jeg i en besøgstjeneste, som p. Schumacher organiserede, og jeg har også senere bragt kommunionen ud til syge i menigheden. Jeg er med, når der er arrangementer i menigheden, og jeg har fået lov til at være lektor og kommunionsuddeler, hvad jeg føler er meget stort. Jeg sidder også i det nuværende menighedsråd, hvor jeg er sekretær, ligesom jeg har været redaktør af sognebladet i en årrække. Jeg var 9 år på Skt. Knuds skole, hvor jeg lærte mange af sognets familier at kende; enkelte af dem har jeg endnu kontakt med. Hvad har du været særlig glad for i menigheden? Fællesskabet i menigheden betyder meget for mig. Det at mødes med en række mennesker hver dag til messen og være fælles om troen, er en stor gave. Hverdagsmesserne er stille og meditative, mens højmessen har en smuk liturgi og musik. Det har også været berigende at have kendt alle præsterne og at have samarbejdet med dem på forskellig vis. Hvad ønsker du for menighedens fremtid? Jeg håber, at der må komme flere unge familier med børn og unge til sognet. Tidligere har vi haft et godt ungdomsarbejde, men det ligger i dvale, da vi mangler den rette mand til at lede det. Jeg ønsker også, at der stadig må komme flere konvertitter, da det giver nyt blod til menigheden. Arrangementer i kirken Adventsretræte i Sankt Ansgars Kirke fredag 7. december Bibelmeditation - Bodsandagt med mulighed for skriftemål - Tilbedelse med afveksling af tavshed, sang og bøn Sakramental velsignelse 8

9 Man er ikke forpligtet til at deltage i hele retræten, men kan komme og gå, som det passer. Der vil være flere præster til at høre skriftemål. UDNYT MULIGHEDEN FOR AT SKRIFTE FØR JUL! Kirkevandring tirsdag 22. januar I uge 3/4 beder vi sammen med alle kristne for Kirkens enhed. Tirsdag den 22. januar kl mødes vi med andre kristne i Sankt Pauls Kirke i Nyboder, hvor vi begynder vores gudstjeneste, som strækker sig over 6 forskellige kirker og 5 forskellige trossamfund. Vi holder gudstjeneste undervejs på vandringen hos metodisterne i Jerusalemskirken, hos os selv i Sankt Ansgars Kirke, hos de ortodokse i Alexander Nevskij, hos anglikanerne i Saint Alban s og hos Svenska Kyrkan i Gustafskyrkan. Sankt Ansgars Fest med nuntius søndag 27. januar Som man kan se af Katolsk Orientering og katolsk.dk har vi fået ny nuntius for Skandinavien. Pavens ambassadør er nu Ærkebiskop Henryk Józef Nowacki. Vi fejrer i år nordens apostel sammen med ham, med bispemesse kl og med en højtidelig vesper, med alle menighederne i Københavnsområdet kl Begge gudstjenester er i Domkirken. Efter vesperen er der reception i menighedssalen, hvor der er mulighed for at hilse på nuntius. De Syges Dag lørdag 9. februar Eftermiddag for syge og ældre hos Liobasøstrene i Sct. Mariæ Kirke, Jens Jessens Vej 7, Frederiksberg. Messen starter kl med biskop Czeslaw Kozon som hovedcelebrant. Fra kl vil der være mulighed for skriftemål. Efter messen byder søstrene på kaffe og kage samt hyggeligt samvær. Tilmelding nødvendig, senest den 2. februar til Ina Hartmann på eller samt oplysning om, der ønskes transport til og fra kirken. Fastelavnsfest i Sankt Ansgars søndag 10. februar Efter messen spiser vi pølser, salat og pizza i menighedssalen. I gården slår vi katten af tønden og kårer den bedst udklædte. Voksne kr. 90,-, børn gratis. Alle er velkomne tilmelding senest torsdag 7. februar på 9

10 Fastelavnsfest i Sakramentskirken søndag 10. februar kl Den danske og den franske gruppe fejrer familiemesse sammen, før vi slår katten af tønden i gården. Vi håber på mange flot udklædte deltagere. Electio biskoppen modtager de nye konvertitter søndag 17. februar kl søndag i fasten modtager biskoppen alle kandidater fra hele landet, som skal døbes eller modtages ind i Kirkens fulde fællesskab i påsketiden. Ceremonien kaldes»electio«udvælgelsen fordi biskoppen efter anbefaling liturgisk udtager de kandidater, som kan blive døbt og optaget i Kirken. Det hele foregår ved en højtidelig vesper med en efterfølgende reception, hvor man kan hilse på»de udvalgte«. Nikolausfesten, lørdag 15. december Traditionen tro er Skt. Nikolaus æresgæst i menighedssalen ved Nikolausfesten, der i år holdes lørdag den 15. december kl Billetter købes ved højmesserne i Jesu Hjerte Kirke den 1. og 11. december, børn 15,- kr. og voksne 20,- kr. Køb billetter, ellers ved Skt. Nikolaus ikke, hvor mange slikposer han skal tage med til de artige børn. Jesu Hjerte kirkes Niko lausfest års jubilæum, søndag 16. december Jesu Hjerte Kirkes kantor og organist Ole Kongsted har 30 års jubilæum 3. søndag i advent i år. Det er sjældent, at organister sidder så længe i et embede, navnlig i den katolske kirke, hvor det ikke er aflønningen, der holder på folk. De sidste 30 år har været en brydningstid i den katolske liturgi. Under Ole Kongsteds ledelse i nært samarbejde med nu afdøde Erik Chri- 10

11 stiansen har Jesu Hjerte Kirke taget liturgireformen alvorligt og udviklet en kirkemusik, der både holder fast i den gregorianske tråd bagud og giver plads for en værdig og smuk liturgi på dansk. Menigheden skylder Ole en stor tak for hans indsats, og han vil blive fejret ved en reception i menighedssalen, Stenosgade 4B, efter højmessen søndag den 16. december. Stenoklubbens forårsprogram 2013 Der er ingen Stenoklub-møder i januar. Møderne foregår kl Tirsdag d. 19. februar:»det arabiske Forår også for kristne?«generalsekretær i Dansk Europamission, og katolik Henrik Ertner Rasmussen, kommer og fortæller om sit arbejde. Tirsdag den 19. marts:»pavens Bøger«, Lektor og historiker Sebastian Olden-Jørgensen fortæller os om Pave Benedikts udgivelser. Tirsdag den 16. april:»de sorte Madonnaer hvor finder vi dem og hvad betyder de for os?«v/ Elisabeth Jørgensen Stenoklubbens og Jesu Hjerte Kirkes menigheds sommerudflugt vil blive arrangeret en lørdag, enten i maj eller juni. Tid og sted vil blive annonceret i god tid. Følg med på kirkens hjemmeside og opslag i våbenhuset. På Stenoklubbens vegne. Birte Mandrup Christensen 11

12 Familiearrangementer i Skt. Ansgars Kirke Hver den 1. søndag efter messen i Skt. Ansgars Kirke, kan familier deltage i hyggelige arrangementer. Det er en god måde at komme hinanden ved og lære hinanden at kende på kryds og tværs. Ikke mindst for at styrke samvær og fællesskab, men også for at lære af hinanden og om hinanden. At børnene hurtigt får nye venskaber er kun en bonus. Fælles for arrangementerne er, de altid vil have noget med messen at gøre, og der vil være en let anretning. Det eneste du skal, er at møde op. Ved enkelte arrangementer kan der være behov for tilmelding. De seneste tre arrangementer har været høstmarked, alle helgens-arrangement med bl.a. orienteringsløb i kirken og senest Skt. Nicolaus fest med historier og julegodter. Det kan røbes, at der barsles med en fastelavnsfest,»påske-som-i-gamledage-fest«og meget mere. Vil du hjælpe til, så tøv ikke med at kontakte os vi kan ALTID bruge friske hænder og nye indgangsvinkler. Vi glæder os til at se jer, Karsten Lorenzen & Estrid Ryom Kulturnatten 2012 i Sakramentskirken og Jesu Hjerte Kirke Sakramentskirken 553 gæster og 700,- kr. indtjent af udendørscaféen på Nørrebrogade. Det er de håndgribelige beviser på en vellykket kulturnat i Sakramentskirken. Aftenens program var spækket med musikalske indslag; kontemplativ middelaldermusik, livlig fransk/afrikansk korsang, inderlig Taizé og rytmisk Praise and Worship musik. Tak til alle musikere, frivillige og gæster for en magisk aften på Nørrebro! Jesu Hjerte Kirke Kulturnatten i Jesu Hjerte Kirke tiltrak 300 gæster i aftenens løb, hvilket er en fordobling i forhold til sidste år. Det er vi glade for, især fordi kulturnatten 12

13 generelt ikke har været så godt besøgt i år, men folk var glade for, at kigge inden for i kirken. Det fransk/afrikanske kor indtager Sakramentskirken under dans og sang. 13

14 Sakramentskirken. Koncert for internationale katolske kor. 14

15 Ny musikalsk tradition født i Sakramentskirken Bid mærke i datoen fredag den 23. november Den dag så en ny tradition dagens lys; en årlig koncert for internationale katolske kor i København og omegn. Den 23. november samledes 8 kor fra katolske kirker i København og Helsingør i Sakramentskirken for at synge for hinanden og publikum. Blandt deltagerne var et filippinsk kor, et italiensk kor, flere afrikanske kor og engelsksprogede kor herunder Sakramentskirkens eget engelsksprogede Sacchoir.»Koncerten var utroligt inspirerende for os som musikere. Og det er fedt at tænke på, at vi er de første i Danmark, der er lykkedes med at samle så mange katolske kor til én koncert«, udtaler Alex Vergara, leder af Sacchoir og initiativtager til koncerten sammen med pastor Joe fra Skt. Annæ Kirke. Alex fortæller videre, at der er planer om at gentage successen næste år, og at koncerten sandsynligvis vil blive afholdt i Skt. Annæ Kirke, for Sakramentskirken skal ikke have patent på koncerterne. Glædelig Jul 15

16 Kalender Sankt Ansgars Kirke (ANS) Sakramentskirken (SAK), Jesu Hjerte Kirke (JHK) Alle onsdage kl undtagen i jule- og vinterferie er der Troslærekursus for voksne i menighedssalen ved Jesu Hjerte Kirke December ANS Fre 7. kl Adventsretræte i Sankt Ansgars Kirke- Bibelmeditation JHK Fre 7. Jesu Hjerte Fredag. Sakramentet udstilles kl Kort andagt og sakramental velsignelse kl SAK Søn 9. Vedr. den engelske messe kl : Det er fr. Parkers farvel som præst for den engelsktalende menighed. Der er efter messen festlig sammenkomst på sammenskudsbasis. Alle bedes medbringe en ret til fælles bord SAK Tirs 11. Kl sakramental tilbedelse ANS Ons 12. kl KÆK Adventsmesse og derefter»julemiddag«i menighedssalen SAK Tors 13. kl natkirke ANS Tors 13. kl Julekoncert med renæssancekoret JHK Fre 14. kl ; Forsonings og helbredelsesmesse: Åben dør, personlig forbøn og vejledning kl i menighedssalen JHK Lør 15. Nikolausfest i menighedssalen kl Alle Lør 15. kl Minifirmander på Institut Sankt Joseph JHK Søn 16. Reception efter højmessen i forbindelse med Ole Kongsteds 30 års jubilæum som kirkens organist. JHK Tirs 18. Møde i Stenoklubben kl JHK Fre 21. Efter messen kl : Bøn og tilbedelse, som afsluttes med sakramental velsignelse kl ANS Man 24. kl Juleaftens familiemesse kl Julenats pontifikalmesse, koret synger julen ind kl SAK Man 24. Juleaften, kl dansk /fransk messe, kl engelsk messe, og kl dansk messe JHK Man 24. Midnatsmesse 16

17 ANS Tir 25. kl Juledags pontifikalmesse (latin) SAK Tirs juledag kl dansk messe, kl fransk messe og kl engelsk messe JHK Tirs 25. Højmesse kl ANS Ons 26. kl juledags messe med julesalmer SAK Ons juledag, Ingen messer JHK Ons 26. Højmesse kl ANS Man 31. kl Årsafslutningsmesse JHK Man 31. Taksigelsesmesse kl Januar: ANS Tirs 1. kl Messe SAK Tirs 1. Engelsk Messe kl JHK Tirs 1. højmesse kl bemærk ingen kirkekaffe! Ingen aftenmesse JHK Fre 4. Jesu Hjerte Fredag. Sakramentet udstilles kl. 16. Kort andagt Alle Lør 5. kl Minifirmander på Institut Sankt Joseph ANS Lør 5. kl Voksenkatekese.»Sankt Ansgar, Danmarks kristning og et anderledes historiesyn«ved Brian Patrick McGuire ANS Søn 6. kl Herrens Åbenbarelse. Familiemesse med efterfølgende Hellig tre Kongersfest i menighedssalen ANS Ons 9. kl Foredrag i Menighedssalen ved Else Marie Kjerkegaard: Med Håbet som rejsefælle. SAK Tors 10. kl natkirke JHK Fre 18. Efter messen kl : Bøn og tilbedelse, som afsluttes med sakramental velsignelse kl Alle Lør 19. kl Minifirmander på Institut Sankt Joseph ANS Tir 22. kl Økumenisk kirkevandring, der begynder i Sankt Pauls Kirke i Nyboder ANS Ons 23. kl KÆK: Mariano Cardiello, vores pastoralpraktikant fortæller om sig selv. JHK Fre 25. Forsonings-og helbredelsesmesse kl ANS Søn 27. Sankt Ansgars fest. kl Pontifikalmesse. kl Festvesper 17

18 Februar: SAK Ingen yoga i februar JHK Fre 1. Jesu Hjerte Fredag. Sakramentet udstilles kl. 16. Kort andagt og sakramental velsignelse kl Alle Lør 2. kl Minifirmander på Institut Sankt Joseph ANS Lør 2. kl Voksenkatekese.»Niels Steensen«ved Sebastian Olden Jørgensen ANS Søn 3. kl Familiemesse med lysprocession og velsignelse af lys. Derefter familiedag i salen SAK Søn 3. kyndelmisse med velsignelse af lys, messe kl ANS Søn 10. kl Højmesse med efterfølgende fastelavnsfest i salen SAK Søn 10. Fastelavn. Kl dansk/fransk familiemesse med efterfølgende katten-af-tønden, Messer kl og aflyst ANS Ons 13. Askeonsdag. Messe med askeindvielse og askekors kl og kl Pontifikalmesse SAK Ons 13. Askeonsdag. Kl novena og engelsk messe. Mulighed for modtagelse af askekorset JHK Ons 13. Askeonsdag. Messe med indvielse af askekors kl SAK Tors 14. kl natkirke JHK Fre 15. Bøn og tilbedelse efter messen, som afsluttes med sakramental velsignelse kl ANS Lør 16. kl Korsvejsandagt ANS Søn 17. kl »Electio«udtagelse af kandidater til dåb og optagelse i kirken ved vespergudstjeneste JHK Fre 22. Messe kl og Forsonings-og helbredelsesmesse (abortmesse) kl ANS Lør 23. kl Korsvejsandagt Marts: ANS Lør 2. Voksenkatekese kl »Markus evangeliet«ved pastor Niels Engelbrecht. Kl Korsvejsandagt 18

19 Menighedsråd Sankt Ansgars Kirke Beatrix Carlsen menighedsrådsformand Kristine Rude næstformand Bjarne von Benzon sekretær Christian Veng Jytte Hansen Ingeborg Piil Habekost Bui Jørgen Boesen Vita Trolle Pastor Niels Engelbrecht Paster Marcos Romero Bernus Menighedsråd Sakramentskirken Ewa Siekierski menighedsrådsformand Jean Mwepele næstformand Marianne Lipka sekretær Joan Campbell-Tofte Rafael M. Silva Katrine Ørum suppleant Francois Baustert suppleant Pastor Niels Engelbrecht Pastor Carroll Parker Pastor Robert Culat Menighedsråd Jesu Hjerte Kirke Peter Dal menighedsrådsformand Anne Marie Raft - næstformand Bente Nielsen - sekretær Anna Siekierska Stig Sørensen Jolanta Dal Vilhelm Stender pastoralrådsmedlem Pastor Niels Engelbrecht Pastor Gerhard Sanders S.J. 19

20 Afsender: Sankt Ansgars Kirke Bredgade København K Kirkernes messetider Sankt Ansgars Kirke Bredgade 64, 1260 K Hverdage (mandag-fredag) kl. 8.00, fredag desuden kl Lørdag kl Søndag kl (højmesse) 2. og 4. søndag kl Ukrainsk messe kl Spansk messe Laudes (morgenbøn) synges mandag-fredag kl Tilbedelse fredag kl Skriftemål: I god tid inden messerne eller efter aftale med præsterne. Sognepræst Niels Engelbrecht, tlf , 2. præst: Marcos Romero Bernus, tlf , Sakramentskirken Nørrebrogade 27 C, 2200 N Søndag kl Dansk Højmesse kl Fransk messe kl Engelsk messe Tirsdag kl Sakramental tilbedelse Onsdag kl Novena og engelsk messe Sognepræst: Niels Engelbrecht, tlf , Præst for engelsktalende: Anton Thevaraj Fredrick, tlf , Præst for fransktalende: Robert Culat, tlf , Jesu Hjerte Kirke Stenosgade 4A, 1616 København V Søn- og helligedage kl Højmesse, kl Messe Hverdag (mandag-fredag) kl Lørdag kl Italiensk messe 1. og 2. søndag i måneden kl Messe ef. ekstraord. ritus. 2. søndag i måneden kl Kroatisk messe 1. fredag i måneden kl Jesu Hjerte Andagt Mandag kl Møde i den stille bønsgruppe Tirsdag Efter messen kl.17.00: Rosenkransbøn Sognepræst: Niels Engelbrecht, tlf , Tlf / , Fax

Sakramentskirken & ankt Ansgars Kirke

Sakramentskirken & ankt Ansgars Kirke Sakramentskirken & ankt Ansgars Kirke december 2011 februar 2012 1 Sankt Ansgar Kirke og Sakramentskirken efterår 2011 Sankt Ansgar kirkes og Sakramentskirkens sogneblad udgives af kirkernes menighedsråd.

Læs mere

akramentskirken & ankt Ansgars Kirke

akramentskirken & ankt Ansgars Kirke S akramentskirken & ankt Ansgars Kirke Sommer 2011 02_1559_Menighedsblad_2011_august.indd 1 20-07-2011 14:29:21 Sankt Ansgars Kirke og Sakramentskirken sommer 2011 Sankt Ansgars Kirkes og Sakramentskirkens

Læs mere

Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke

Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke marts maj 2014 1 Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke Forside: Rør mig ikke! Af Fra Angelico, San Marco Firenze. Sankt Ansgars Kirkes, Sakramentskirkens

Læs mere

Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke

Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke Sommeren 2013 1 Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke sommer 2013 Sankt Ansgars Kirkes, Sakramentskirkens og Jesu Hjerte Kirkes sogneblad udgives

Læs mere

Godkendelse af referat. I afsnittet om en ny Facebook side manglede, at også Son meldte sig som medredaktør.

Godkendelse af referat. I afsnittet om en ny Facebook side manglede, at også Son meldte sig som medredaktør. Sankt Ansgars Kirkes Menighedsråd Bredgade 64 1260 København K Referat af menighedsrådsmøde søndag den 10. august 2014. Til stede: Pastor Daniel Nørgaard (DN), pastor Daniel Jiménez Raga (DJR), Ulla Elmquist,

Læs mere

marts maj 2014 marts - maj 2015

marts maj 2014 marts - maj 2015 marts maj 2014 1 marts - maj 2015 Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke Forsidebillede: Diakonvielse 24. januar 2015 Sankt Ansgars Kirkes, Sakramentskirkens og Jesu Hjerte Kirkes sogneblad udgives

Læs mere

Bredgade 64 / DK-1260 København K / Tlf: 33 13 37 62 / sogn@sanktansgar.dk / www.facebook.dk/sanktansgar.dk

Bredgade 64 / DK-1260 København K / Tlf: 33 13 37 62 / sogn@sanktansgar.dk / www.facebook.dk/sanktansgar.dk Bredgade 64 / DK-1260 København K / Tlf: 33 13 37 62 / sogn@sanktansgar.dk / www.facebook.dk/sanktansgar.dk Referat af menighedsrådsmøde søndag den 26. april 2015. Til stede: Afbud fra Pastor Daniel Nørgaard

Læs mere

Vor Frue og Sankt Antoni

Vor Frue og Sankt Antoni Vor Frue og Sankt Antoni SOGNEBLAD Nr. 21 September - November 2014 Kære venner! Velkommen tilbage efter en dejlig varm sommer. Jeg håber, at I har haft nogle gode feriedage med familie og venner og nu

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå

Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå JUNI - JULI 2013 35. årg. Nr. 4 EN GAMMEL MYTE Ikke så sjældent oplever jeg at både almindelige mennesker og medierne bilder sig selv og andre ind at den katolske

Læs mere

- men du afgør hvordan! Slut dig til dem, der vil støtte op om Kirken men husk også at Kirken altid vil være der for dig, uanset hvad du vælger.

- men du afgør hvordan! Slut dig til dem, der vil støtte op om Kirken men husk også at Kirken altid vil være der for dig, uanset hvad du vælger. - men du afgør hvordan! Slut dig til dem, der vil støtte op om Kirken men husk også at Kirken altid vil være der for dig, uanset hvad du vælger. SKAL DER VÆRE EN KATOLSK KIRKE I DANMARK? Til dette spørgsmål

Læs mere

Skt. Laurentii Sogneblad

Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde Kære Menighed, 201 5 nr. 1 / marts - maj Vi har lige begyndt fastetiden. Fastetiden har i kirkens historie

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Sct. Knuds Kirke, Fredericia

Sct. Knuds Kirke, Fredericia Kære menighed, Sct. Knuds Kirke, Fredericia Sogneblad marts 2015 Artiklen Det nye katolske Danmarkskort i Katolsk Orientering nr. 1, 2015, har chokeret mange. Ja, ikke alene os, katolikker, men ligeledes

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Vor Frue og Sankt Antoni

Vor Frue og Sankt Antoni Vor Frue og Sankt Antoni SOGNEBLAD Nr. 16 April - Juli 2013 Kære alle Påsken er nu fejret, og foråret ser ud til at være på vej. Det kan ikke være bedre. Som mange ved, fejrede jeg den 1. april, 2. påskedag,

Læs mere

Skat og Kollekt - betaler du for meget til de forkerte? V. H A N N E R O J - L A R S E N P A S T O R A L R Å D S M Ø D E T N O V 2 0 1 4

Skat og Kollekt - betaler du for meget til de forkerte? V. H A N N E R O J - L A R S E N P A S T O R A L R Å D S M Ø D E T N O V 2 0 1 4 Skat og Kollekt - betaler du for meget til de forkerte? V. H A N N E R O J - L A R S E N P A S T O R A L R Å D S M Ø D E T N O V 2 0 1 4 Giv kirkeskat i stedet for kollekt Sognenes indtægter 2013 kr. %

Læs mere

Regnskabsoversigt 2014 med budget for 2015

Regnskabsoversigt 2014 med budget for 2015 Regnskabsoversigt 2014 med budget for 2015 Ovenstående oversigt, som viser de almindelige driftsomkostninger, viser i de midterste kolonner regnskabet 2014. Differencen viser forskellen mellem budget 2014

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Sognebladet. Jesu Hjerte Kirke Nr. 2 Sommer 2012

Sognebladet. Jesu Hjerte Kirke Nr. 2 Sommer 2012 Sognebladet Jesu Hjerte Kirke Nr. 2 Sommer 2012 2 Sognebladets redaktion Bente Nielsen (redaktør), p. Gerhard Sanders S. J. ansvarshavende) Elisabeth Jørgensen. Sognebladets e-mail er: sogneblad@stenosgade.dk

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Vor Frue og Sankt Antoni

Vor Frue og Sankt Antoni Vor Frue og Sankt Antoni SOGNEBLAD Nr. 19 April Maj 2014 Kære alle Fasten er begyndt, samtidig som foråret er ved at vise sig med nye skud og knopper på planter og blomster. Nattefrost og sne bekymrer

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

IMPULS. Valby MARTS - APRIL 2015. Nyhedsblad fra Frelsens Hær - Valby Korpscenter

IMPULS. Valby MARTS - APRIL 2015. Nyhedsblad fra Frelsens Hær - Valby Korpscenter IMPULS MARTS - APRIL 2015 Valby Nyhedsblad fra Frelsens Hær - Valby Korpscenter Et ord fra korpslederen I løbet af de sidste to måneder er vi alle i gudstjenesterne blevet opfordret til at åbne op for

Læs mere

Skt. Laurentii sogneblad

Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Frederiksborgvej 11, Roskilde 2013 - nr. 3 September-november 2013 Kære venner! Først og fremmest vil jeg gerne takke alle der arbejdede rigtig hårdt

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer.

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS LITURGI Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS INDLEDNING KORSTEGN OG HILSEN P: I Faderens og Sønnens og Helligåndens

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Sogneundersøgelse Sct. Michaels Kirke Kolding.

Sogneundersøgelse Sct. Michaels Kirke Kolding. Side 1 af 6 sider Pastorralrådet har iværksat en sogneundersøgelse, ud fra den intention at være funderet i og at have god kontakt til menighederne. Undersøgelsen er opbygget på flg. Måde: 4 overordnede

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Høringssvar til 3. runde af Det nye Katolske Danmarkskort

Høringssvar til 3. runde af Det nye Katolske Danmarkskort Høringssvar til 3. runde af Det nye Katolske Danmarkskort 1. udgave juni 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Høringssvar 3. høringsrunde 3. runde høringssvar fra et mindretal i menighedsrådet ved Sct. Clemens

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Sognebladet. Kære menighed! for Skt. Peters Kirke, Herning. September November 2011

Sognebladet. Kære menighed! for Skt. Peters Kirke, Herning. September November 2011 Sognebladet for Skt. Peters Kirke, Herning September November 2011 Kære menighed! Nu er adventstiden kommet, den tid som ikke bare giver os en mulighed for at forberede os til vor Herres Fødselsdag, men

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Sogneblad. Skt. Elisabeths Kirke i Holbæk nr. 1, 3. årg, 2013. At tro er at elske

Sogneblad. Skt. Elisabeths Kirke i Holbæk nr. 1, 3. årg, 2013. At tro er at elske Sogneblad Skt. Elisabeths Kirke i Holbæk nr. 1, 3. årg, 2013 At tro er at elske Hvor herligt at opleve, at kalenderåret afsluttes omkring tre markante højtider: 1) Alle Helgen, 2) Jesus Kristus Universets

Læs mere

Vanløse Frikirke 1. LÆS OM: Store rengøringsdag Hilsen fra volontøren Rådets tanker Julemarked Jul Gæstetaler Gospelkoncert

Vanløse Frikirke 1. LÆS OM: Store rengøringsdag Hilsen fra volontøren Rådets tanker Julemarked Jul Gæstetaler Gospelkoncert LÆS OM: Store rengøringsdag Hilsen fra volontøren Rådets tanker Julemarked Jul Gæstetaler Gospelkoncert www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad november-december 2014 Vanløse Frikirke 1 Dit kirkeblad Velkommen

Læs mere

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Som et led i planlægningen af gudstjenesten skal der lyde en opfordring til, at der bliver begyndt i god tid. For at gudstjenesten kan

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

En præsentation af Sankt Ansgar Fællesskabet

En præsentation af Sankt Ansgar Fællesskabet En præsentation af Sankt Ansgar Fællesskabet Sankt Ansgar Fællesskabet (SAF) blev stiftet på Kristi Legems Fest torsdag d. 7. juni i år. Det er en gruppe medlemmer af den danske folkekirke, primært i København,

Læs mere

BETÆNK KIRKEN I DIT TESTAMENTE. Har du taget stilling? DEN KATOLSKE KIRKE I DANMARK

BETÆNK KIRKEN I DIT TESTAMENTE. Har du taget stilling? DEN KATOLSKE KIRKE I DANMARK BETÆNK KIRKEN I DIT TESTAMENTE Har du taget stilling? DEN KATOLSKE KIRKE I DANMARK 2 BETÆNK KIRKEN HVORFOR OPRETTE ET TESTAMENTE NU? Vi mennesker omgiver os med ting og værdier, der betyder meget for os

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 Redaktionen: Berit Olsson Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d. 15. i måneden Adresse: Plejecenter Toftehaven

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S

LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad september-oktober 2014 Vanløse

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

I tilfælde af et seksuelt overgreb...

I tilfælde af et seksuelt overgreb... I tilfælde af et seksuelt overgreb... Seksuelle overgreb forekommer alle vegne i samfundet. Som vi har set i de senere år, forekommer de også i Den katolske Kirke. De er også forekommet i vort eget bispedømme

Læs mere

Vor Frue og Sankt Antoni

Vor Frue og Sankt Antoni Vor Frue og Sankt Antoni SOGNEBLAD nr. 13, april - juli 2012 Kære alle. Som næsten alle har hørt, døde biskop Hans Martensen tirsdag d. 13. marts. Ved hans død er der en stor del af den moderne Katolske

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 24. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 21.- 23. januar 2011 TEMA: Tid til stilhed tid til Gud... VELKOMMEN KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det

Læs mere

Skt. Laurentii sogneblad

Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii Kirke Romersk-katolsk menighed i Roskilde 2015 - nr. 3 September-November 2015 Velkommen til vores nye sognepræst Pastor Marcos Romero Bernús kommer til Roskilde

Læs mere

for Lyne Sogn December 2014

for Lyne Sogn December 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn December 2014 Bedsteforældredag i Børnebo Indhold: * Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen * Vennekredsen: Julehygge i fælleshuset

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Budget 2015. Bispedømmet København. Oplæg på Pastoralrådsmøde 91 Magleås 16-11-2014. Ansgarstiftelsens budget 2015 Bemærkninger

Budget 2015. Bispedømmet København. Oplæg på Pastoralrådsmøde 91 Magleås 16-11-2014. Ansgarstiftelsens budget 2015 Bemærkninger Budget 2015 Bispedømmet København Oplæg på Pastoralrådsmøde 91 Magleås 16-11-2014 Bemærkninger Budgettet for 2015 er udarbejdet på baggrund af den fremlagte økonomiske politik og forudsætter implementeringen

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Høringssvar til 2. Høringsrunde af Det nye Katolske Danmarkskort

Høringssvar til 2. Høringsrunde af Det nye Katolske Danmarkskort Høringssvar til 2. Høringsrunde af Det nye Katolske Danmarkskort 2. udgave maj 2015 Indholdsfortegnelse Høringssvar 2. høringsrunde 2. runde Høringssvar Sankt Pauls Kirke, Taastrup... 2 2. runde Høringssvar

Læs mere

Et ord fra sognepræsten...

Et ord fra sognepræsten... SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2008 nr. 1 / marts-maj 2008 I dette nummer: Et ord fra sognepræsten - s. 1 Aktiviteter i menigheden - s.

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Nørremarkskirken 2015-2016. Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang

Nørremarkskirken 2015-2016. Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang Nørremarkskirken Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang 2015-2016 Kom-sammeneftermiddage Torsdag den 27. august kl. 14.30 Cuba en rejse tilbage i tiden Kordegn Bente Munk, Vejle Cuba er et spændende

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

-men du afgør hvordan!

-men du afgør hvordan! -men du afgør hvordan! SKAL DER VÆRE EN KATOLSK KIRKE I DANMARK? Til dette spørgsmål vil alle katolikker vel svare Selvfølgelig!. Stadig flere finder det lige så selvfølgeligt at bidrage til Kirkens opretholdelse,

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012

Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012 Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012 Gjern Missionshus Østergade 27B 8883 Gjern 1 2 Mandag 9. kl. 20 Tirsdag 10. kl. 10 (bemærk tidspunktet) Onsdag 11. kl. 20 Torsdag 12. kl. 20 Fredag 13. kl.

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Tværkirkelige Ledergrupper

Tværkirkelige Ledergrupper Vision for Netværk for Kvinder i Tjeneste s Tværkirkelige Ledergrupper www.kvinder.com Netværk FOR KVINDER I TJENESTE Netværk for kvinder i Tjeneste`s vision: At støtte og udvikle kvinder i tjeneste, og

Læs mere

Bethesdas Unge - program og møde opbygning

Bethesdas Unge - program og møde opbygning Bethesdas Unge - program og møde opbygning 2006 1 Indholdsfortegnelse: 1) Baggrund og kilde for nytænkning af BU s struktur 2) Mødeelementer a. Åbne fem minutter b. Forbøn c. Cellegrupper d. Undervisning

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Skt. Laurentii sogneblad

Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Frederiksborgvej 11, Roskilde 2013 - nr. 2 juni-august 2013 Kære venner! Nu er sommeren på vej og det bliver dejligt igen at opleve den Danske sommer.

Læs mere

Brostenen. Kingo-Samuel sogn

Brostenen. Kingo-Samuel sogn Brostenen Kingo-Samuel sogn April - maj 2014 Gudstjenester i APRIL Onsdag 2. kl. 18.00 18-gudstjeneste B Hansen Fredag 4. kl. 17.00 Tumlegudstjeneste J C Larsen Lørdag 5. kl. 11.00 Kort nadvergudstjeneste

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Sogneundersøgelse 2011 RESULTATER OG ANBEFALINGER

Sogneundersøgelse 2011 RESULTATER OG ANBEFALINGER Sogneundersøgelse 2011 RESULTATER OG ANBEFALINGER Indhold Indhold... 2 Om Sogneundersøgelse 2011... 3 Om besvarelserne... 4 Om anbefalingerne... 4 1. DEL: OPSUMMERING AF DEN KVALITATIVE DEL AF UNDERSØGELSEN...

Læs mere