Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke"

Transkript

1 Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke december 2012 februar

2 Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke vinter 2013 Sankt Ansgars Kirkes, Sakramentskirkens og Jesu Hjerte Kirkes sogneblad udgives af kirkernes menighedsråd. Ansvarshavende chefredaktør: Niels Engelbrecht Redaktion: Rikke Korshøj Theill Fotos: Ulla Elmquist, Niels Engelbrecht, Rasmus Kaare Frederiksen, Ewa Siekierski Sognebladsmedarbejdere: Marianne Lipka, Elisabeth Jørgensen Sats og tryk: Rosendahls BookPartnerMedia Sankt Ansgars Kirke Bredgade København K Tlf: Sakramentskirken Nørrebrogade København N Tlf: Jesu Hjerte Kirke Stenosgade 4 A 1616 København V Tlf Bøn Himmelske Far. I din kærlighed til os giver du os troens gave, for at vi kan erkende dig og følge dig i vort liv. Lad en sådan tro fylde os helt og vokse i os, så vi dag for dag må erkende, at du er ophav til alle ting, og at alt skal fuldendes i dig. Uden dig formår vi intet. Giv os derfor ved din Helligånd, som du har sendt til verden, en levende og bevidst tro, rig på kærlighedens gerninger. Giv, at vor tilbedelse af dig altid må være ægte, og fyld os med mod, når vi gribes af tvivl og fristes af ligegyldighed.»lad vor glæde i dig være vor styrke«neh 8,10c. Vi beder dig om, at Troens År må åbne os på ny for din kærlighed og sandhed, så vi, i din Kirkes fællesskab og ved din Ånds vejledning kan tjene dit Riges vækst og alles frelse. Amen

3 Præsten skriver: Troens år er i gang. Paven har opfordret til, at hele kirken fokuserer på troen indtil oktober Forslagene til, hvordan vi fejrer troens år er mange: vi skal bede mere, læse mere i Biblen, læse mere i katekismen, fordybe os. Alt sammen gode idéer, som vi roligt kan tage fat i. Her i menighederne er vi gået i gang med vores troskursus for voksne, som vi indledte med en aften med titlen:»tro, hvad er det?«. Først skulle deltagerne tænke over nogle få, meget enkle og grundlæggende spørgsmål om deres egen tro, så havde jeg planlagt, at vi skulle se på nogle centrale bibelsteder om Abraham, der stolede på Gud og forlod sit land og sin slægt i tillid til Guds forjættelser til ham, Johannes evangeliets kapitel 6 om, hvordan vi alle skal være oplært af Gud, og Hebræer Brevet 11:»Tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses «. Sidste del af aftenen skulle så være helliget den gode korte sammenfatning fra den store katekismus om, hvad tro er. Vi nåede slet ikke programmet, for refleksionen over folks egen tro og udvekslingen mellem deltagerne om det først i mindre grupper og så i hele forsamlingen tog al tiden. Da samtalen i grupperne gik i gang, var det ligesom at være på Hovedbanegården i myldretiden. Lydniveauet var så højt, at nogle gik ud i forhallen, fordi de havde svært ved at høre hinanden inde i menighedssalen. Det var meget engagerende for folk, at kunne inddrage deres egne troserfaringer og at kunne dele dem med andre. Vi gjorde samme øvelse ved en menighedssøndag på Bornholm, hvor engagementet var ligeså stort. Der sluttede vi med den bøn, som ligger fremme i alle kirkerne på et bønskort fra troens år. Den sammenfattede alt, hvad vi havde talt om, på en fremragende måde. Så det er åbenbart rigtigt i troens år, at tage udgangspunkt i vores egen og de andres trosvandring, før vi kaster os over Biblen og katekismen. Her får I de simple spørgsmål, som I kan bruge til egen refleksion og til samtale med andre, og slut roligt med bønnen, som også står her i bladet på forrige side. 1. Hvad er tro? 2. Hvordan kom du til at tro?

4 3. Hvad er virkningen af din tro? - Hvad betyder din tro for dig? -? 4. Hvor støder din tro på vanskeligheder? - Hvad anfægter den? - Hvor møder den modstand? Jeg ønsker jer alle et godt troens år. Sognepræsten Kirkeskat hvorfor og hvordan? Vores kirke og menighed har brug for økonomisk hjælp. Som I sikkert har læst eller hørt det sidste års tid, er bispedømmets og vores menigheds økonomi under alvorligt pres. Regnskaberne fra de seneste år og budgetterne for de kommende er langtfra i balance, og konsekvenserne af dette er, at der skal spares på flere områder. Denne ubalance begrænser blandt andet Kirkens muligheder for at forkynde troen, udbygge det katolske fællesskab og hjælpe mennesker i nød. Ekstraordinære indtægter fra udlandet har gennem nogle år reddet regnskabsresultatet, men i de senere år har også disse indtægter svigtet. Som biskoppen konkluderede på fællesmødet mellem Økonomisk Råd og Præsterådet:»Der skal gøres noget radikalt for at øge motivationen til at betale kirkeskat.«enhver katolik har som medlem af de troendes fællesskab pligt til, at bidrage økonomisk til fællesskabet. Det er en kirkeretslig pligt, vi må acceptere, der gælder både i sognet og det større fællesskab Bispedømmet. Hvis danske katolikker gennemsnitligt tjener det samme som andre danskere og målet er, at vi skal betale 1 % af vores indkomst i kirkeskat, så betaler vi samlet set kun en 10. del af, hvad vi burde. Der er 4 måder du kan hjælpe Kirkens økonomi til at komme i balance: Kirkeskat 1-årig aftale Du betaler et beløb pr. md. eller pr. år med fuldt skattefradrag op til kr. 4

5 Kirkeskat 10-årig aftale Du indgår en aftale om at indbetale enten en fast procentdel af din årlige indkomst eller et fast beløb. Der er fuldt skattefradrag op til 15% af din samlede indkomst ved denne type aftale. Tilmeldingsblanketter findes på Lilian Munch Jakobsen fra bispekontoret hjælper gerne til med det praktiske. Kontakt Lillian på eller Gaver På girokontonr (Ansgarstiftelsen, Den katolske Kirke i Danmark) kan man indbetale gaver til Kirken, og beløbet kan trækkes fra på selvangivelsen Personlig og fortrolig rådgivning kan fås fra bispekontoret, hos Lilian Munch Jakobsen, eller Testamente Man kan betænke Kirken i sit testamente. For nærmere oplysninger og rådgivning bør man kontakte bispekontoret ved Torben Møller, eller Har du spørgsmål eller behov for hjælp, kan Christian Veng fra Sankt Ansgars menighed kontaktes på eller På vegne af Menighedsrådene Christian Veng Betaler du skat til den rigtige kirke? Tjek din forskudopgørelse! I øverste højre hjørne under»kirke«må der ikke stå noget. Hvis der står et tal, skal du henvende dig til skat for at få det ændret. Du kan få penge tilbage for de sidste 5 år. 5

6 Ny præstepraktikant Kære menigheder For en måned siden, startede jeg min praktik hos jeres sognepræst Niels Engelbrecht. Mit navn er Mariano, jeg kommer fra Syditalien, fra Salerno og jeg er præstestuderende i vores bispedømmes præstekollegium»redemptoris Mater«. Jeg kom til Danmark for ni år siden, da jeg var tyve år gammel. I de år i Danmark, har jeg studeret filosofi og teologi, men frem for alt har jeg lært at tale dansk og at kende og elske Danmark. Nu begynder min praktikperiode i Domkirken. Det er en periode, hvor jeg lærer alle de ting, der sker i en kirke og hvad det vil sige at være præst, hvad man skal gøre hver dag, osv. Efter denne periode i praktik, bliver jeg diakonviet, hvis Gud vil. Jeg er meget glad for, at jeg blev sendt til København og glad for at leve i Domkirken. Det er et sted, hvor der sker så mange ting, hvor man kan lære en masse og hvor man sikkert aldrig keder sig i selskab med Niels og Marcos (og selvfølgelig Ulla). Jeg håber, at jeg snart kan komme i kontakt med alle jer fra Sankt Ansgar, Sakraments og Jesu Hjerte menigheder og at samarbejde med jer så meget som muligt. Tak for den modtagelse, som I allerede har givet mig på forskellige måder. Bed for mig. Mariano Cardiello 6

7 Bidrag til menighedsbladet Dette nummer af vores fælles menighedsblad har inkl. udsendelse kostet 15,- kr. pr. husstand, som modtager bladet. Udgifterne deles mellem menighederne i forhold til husstande. Hvis vi vil have bladet lidt større, må vi regne med, at prisen også stiger lidt, så vi opfordrer til, at man pr. husstand bidrager med 100,- kr. til bladets drift. Bidragene vil også blive fordelt mellem menighederne i forhold til husstande. Bidrag sendes pr. netbank på reg.nr.: 3121 konto nr.: eller på giro mærket»menighedsblad«. Mød et Sognebarn Bente Nielsen fra Jesu Hjerte Kirke Hvor længe har du tilhørt Jesu Hjerte menighed? Jeg har tilhørt Jesu Hjerte menighed, fra min mand og jeg konverterede i 1962 hos p. Coenen. Vores to børn er døbt, har modtaget 1. kommunion og er firmet i Jesu Hjerte Kirke og har gået på henholdsvis Skt. Knuds skole og hos Skt. Josef Søstrene, indtil de kom på Niels Steensens Gymnasium. Sognet var meget anderledes dengang. Der var 10 jesuiterpræster på den tid, og da man jo ikke concelebrerede før koncilet, så var der mange messer hver dag, startende med p. Küpferle kl. 6 om morgenen; der var 3 messer samtidig, idet der fejredes messe såvel ved hovedalteret som ved sidealtrene, men det var jo stille messer til hverdag, så det forstyrrede ingen. Der var også 3 brødre, der var henholdsvis sakristan, portner / skrædder og pedel på skolen. Da jeg konverterede, skiftede jeg fra en folkeskole til Skt. Knuds skole, hvor jeg var, til jeg fulgtes med de ældste elever til NSG. Hvilke arbejdsopgaver har du haft i menigheden? I 1962 havde lægfolk ikke særlig mange opgaver i Kirken, men da der kom 7

8 menighedsråd, blev jeg valgt ind. Jeg tog den 2-årige kateketuddannelse og var derfor med, da»trosbekræftelseskurset«fungerede. Man syntes, at der var for lang tid, hvor man ikke havde kontakt med de unge efter firmelsen, så derfor blev dette startet for alle unge katolikker i København. Kurset varede hele vinteren og foregik på Niels Steensens Gymnasium under ledelse af p. Dorn. Jeg var med til undervisningen sammen med et par andre kateketer. I menigheden deltog jeg i en besøgstjeneste, som p. Schumacher organiserede, og jeg har også senere bragt kommunionen ud til syge i menigheden. Jeg er med, når der er arrangementer i menigheden, og jeg har fået lov til at være lektor og kommunionsuddeler, hvad jeg føler er meget stort. Jeg sidder også i det nuværende menighedsråd, hvor jeg er sekretær, ligesom jeg har været redaktør af sognebladet i en årrække. Jeg var 9 år på Skt. Knuds skole, hvor jeg lærte mange af sognets familier at kende; enkelte af dem har jeg endnu kontakt med. Hvad har du været særlig glad for i menigheden? Fællesskabet i menigheden betyder meget for mig. Det at mødes med en række mennesker hver dag til messen og være fælles om troen, er en stor gave. Hverdagsmesserne er stille og meditative, mens højmessen har en smuk liturgi og musik. Det har også været berigende at have kendt alle præsterne og at have samarbejdet med dem på forskellig vis. Hvad ønsker du for menighedens fremtid? Jeg håber, at der må komme flere unge familier med børn og unge til sognet. Tidligere har vi haft et godt ungdomsarbejde, men det ligger i dvale, da vi mangler den rette mand til at lede det. Jeg ønsker også, at der stadig må komme flere konvertitter, da det giver nyt blod til menigheden. Arrangementer i kirken Adventsretræte i Sankt Ansgars Kirke fredag 7. december Bibelmeditation - Bodsandagt med mulighed for skriftemål - Tilbedelse med afveksling af tavshed, sang og bøn Sakramental velsignelse 8

9 Man er ikke forpligtet til at deltage i hele retræten, men kan komme og gå, som det passer. Der vil være flere præster til at høre skriftemål. UDNYT MULIGHEDEN FOR AT SKRIFTE FØR JUL! Kirkevandring tirsdag 22. januar I uge 3/4 beder vi sammen med alle kristne for Kirkens enhed. Tirsdag den 22. januar kl mødes vi med andre kristne i Sankt Pauls Kirke i Nyboder, hvor vi begynder vores gudstjeneste, som strækker sig over 6 forskellige kirker og 5 forskellige trossamfund. Vi holder gudstjeneste undervejs på vandringen hos metodisterne i Jerusalemskirken, hos os selv i Sankt Ansgars Kirke, hos de ortodokse i Alexander Nevskij, hos anglikanerne i Saint Alban s og hos Svenska Kyrkan i Gustafskyrkan. Sankt Ansgars Fest med nuntius søndag 27. januar Som man kan se af Katolsk Orientering og katolsk.dk har vi fået ny nuntius for Skandinavien. Pavens ambassadør er nu Ærkebiskop Henryk Józef Nowacki. Vi fejrer i år nordens apostel sammen med ham, med bispemesse kl og med en højtidelig vesper, med alle menighederne i Københavnsområdet kl Begge gudstjenester er i Domkirken. Efter vesperen er der reception i menighedssalen, hvor der er mulighed for at hilse på nuntius. De Syges Dag lørdag 9. februar Eftermiddag for syge og ældre hos Liobasøstrene i Sct. Mariæ Kirke, Jens Jessens Vej 7, Frederiksberg. Messen starter kl med biskop Czeslaw Kozon som hovedcelebrant. Fra kl vil der være mulighed for skriftemål. Efter messen byder søstrene på kaffe og kage samt hyggeligt samvær. Tilmelding nødvendig, senest den 2. februar til Ina Hartmann på eller samt oplysning om, der ønskes transport til og fra kirken. Fastelavnsfest i Sankt Ansgars søndag 10. februar Efter messen spiser vi pølser, salat og pizza i menighedssalen. I gården slår vi katten af tønden og kårer den bedst udklædte. Voksne kr. 90,-, børn gratis. Alle er velkomne tilmelding senest torsdag 7. februar på 9

10 Fastelavnsfest i Sakramentskirken søndag 10. februar kl Den danske og den franske gruppe fejrer familiemesse sammen, før vi slår katten af tønden i gården. Vi håber på mange flot udklædte deltagere. Electio biskoppen modtager de nye konvertitter søndag 17. februar kl søndag i fasten modtager biskoppen alle kandidater fra hele landet, som skal døbes eller modtages ind i Kirkens fulde fællesskab i påsketiden. Ceremonien kaldes»electio«udvælgelsen fordi biskoppen efter anbefaling liturgisk udtager de kandidater, som kan blive døbt og optaget i Kirken. Det hele foregår ved en højtidelig vesper med en efterfølgende reception, hvor man kan hilse på»de udvalgte«. Nikolausfesten, lørdag 15. december Traditionen tro er Skt. Nikolaus æresgæst i menighedssalen ved Nikolausfesten, der i år holdes lørdag den 15. december kl Billetter købes ved højmesserne i Jesu Hjerte Kirke den 1. og 11. december, børn 15,- kr. og voksne 20,- kr. Køb billetter, ellers ved Skt. Nikolaus ikke, hvor mange slikposer han skal tage med til de artige børn. Jesu Hjerte kirkes Niko lausfest års jubilæum, søndag 16. december Jesu Hjerte Kirkes kantor og organist Ole Kongsted har 30 års jubilæum 3. søndag i advent i år. Det er sjældent, at organister sidder så længe i et embede, navnlig i den katolske kirke, hvor det ikke er aflønningen, der holder på folk. De sidste 30 år har været en brydningstid i den katolske liturgi. Under Ole Kongsteds ledelse i nært samarbejde med nu afdøde Erik Chri- 10

11 stiansen har Jesu Hjerte Kirke taget liturgireformen alvorligt og udviklet en kirkemusik, der både holder fast i den gregorianske tråd bagud og giver plads for en værdig og smuk liturgi på dansk. Menigheden skylder Ole en stor tak for hans indsats, og han vil blive fejret ved en reception i menighedssalen, Stenosgade 4B, efter højmessen søndag den 16. december. Stenoklubbens forårsprogram 2013 Der er ingen Stenoklub-møder i januar. Møderne foregår kl Tirsdag d. 19. februar:»det arabiske Forår også for kristne?«generalsekretær i Dansk Europamission, og katolik Henrik Ertner Rasmussen, kommer og fortæller om sit arbejde. Tirsdag den 19. marts:»pavens Bøger«, Lektor og historiker Sebastian Olden-Jørgensen fortæller os om Pave Benedikts udgivelser. Tirsdag den 16. april:»de sorte Madonnaer hvor finder vi dem og hvad betyder de for os?«v/ Elisabeth Jørgensen Stenoklubbens og Jesu Hjerte Kirkes menigheds sommerudflugt vil blive arrangeret en lørdag, enten i maj eller juni. Tid og sted vil blive annonceret i god tid. Følg med på kirkens hjemmeside og opslag i våbenhuset. På Stenoklubbens vegne. Birte Mandrup Christensen 11

12 Familiearrangementer i Skt. Ansgars Kirke Hver den 1. søndag efter messen i Skt. Ansgars Kirke, kan familier deltage i hyggelige arrangementer. Det er en god måde at komme hinanden ved og lære hinanden at kende på kryds og tværs. Ikke mindst for at styrke samvær og fællesskab, men også for at lære af hinanden og om hinanden. At børnene hurtigt får nye venskaber er kun en bonus. Fælles for arrangementerne er, de altid vil have noget med messen at gøre, og der vil være en let anretning. Det eneste du skal, er at møde op. Ved enkelte arrangementer kan der være behov for tilmelding. De seneste tre arrangementer har været høstmarked, alle helgens-arrangement med bl.a. orienteringsløb i kirken og senest Skt. Nicolaus fest med historier og julegodter. Det kan røbes, at der barsles med en fastelavnsfest,»påske-som-i-gamledage-fest«og meget mere. Vil du hjælpe til, så tøv ikke med at kontakte os vi kan ALTID bruge friske hænder og nye indgangsvinkler. Vi glæder os til at se jer, Karsten Lorenzen & Estrid Ryom Kulturnatten 2012 i Sakramentskirken og Jesu Hjerte Kirke Sakramentskirken 553 gæster og 700,- kr. indtjent af udendørscaféen på Nørrebrogade. Det er de håndgribelige beviser på en vellykket kulturnat i Sakramentskirken. Aftenens program var spækket med musikalske indslag; kontemplativ middelaldermusik, livlig fransk/afrikansk korsang, inderlig Taizé og rytmisk Praise and Worship musik. Tak til alle musikere, frivillige og gæster for en magisk aften på Nørrebro! Jesu Hjerte Kirke Kulturnatten i Jesu Hjerte Kirke tiltrak 300 gæster i aftenens løb, hvilket er en fordobling i forhold til sidste år. Det er vi glade for, især fordi kulturnatten 12

13 generelt ikke har været så godt besøgt i år, men folk var glade for, at kigge inden for i kirken. Det fransk/afrikanske kor indtager Sakramentskirken under dans og sang. 13

14 Sakramentskirken. Koncert for internationale katolske kor. 14

15 Ny musikalsk tradition født i Sakramentskirken Bid mærke i datoen fredag den 23. november Den dag så en ny tradition dagens lys; en årlig koncert for internationale katolske kor i København og omegn. Den 23. november samledes 8 kor fra katolske kirker i København og Helsingør i Sakramentskirken for at synge for hinanden og publikum. Blandt deltagerne var et filippinsk kor, et italiensk kor, flere afrikanske kor og engelsksprogede kor herunder Sakramentskirkens eget engelsksprogede Sacchoir.»Koncerten var utroligt inspirerende for os som musikere. Og det er fedt at tænke på, at vi er de første i Danmark, der er lykkedes med at samle så mange katolske kor til én koncert«, udtaler Alex Vergara, leder af Sacchoir og initiativtager til koncerten sammen med pastor Joe fra Skt. Annæ Kirke. Alex fortæller videre, at der er planer om at gentage successen næste år, og at koncerten sandsynligvis vil blive afholdt i Skt. Annæ Kirke, for Sakramentskirken skal ikke have patent på koncerterne. Glædelig Jul 15

16 Kalender Sankt Ansgars Kirke (ANS) Sakramentskirken (SAK), Jesu Hjerte Kirke (JHK) Alle onsdage kl undtagen i jule- og vinterferie er der Troslærekursus for voksne i menighedssalen ved Jesu Hjerte Kirke December ANS Fre 7. kl Adventsretræte i Sankt Ansgars Kirke- Bibelmeditation JHK Fre 7. Jesu Hjerte Fredag. Sakramentet udstilles kl Kort andagt og sakramental velsignelse kl SAK Søn 9. Vedr. den engelske messe kl : Det er fr. Parkers farvel som præst for den engelsktalende menighed. Der er efter messen festlig sammenkomst på sammenskudsbasis. Alle bedes medbringe en ret til fælles bord SAK Tirs 11. Kl sakramental tilbedelse ANS Ons 12. kl KÆK Adventsmesse og derefter»julemiddag«i menighedssalen SAK Tors 13. kl natkirke ANS Tors 13. kl Julekoncert med renæssancekoret JHK Fre 14. kl ; Forsonings og helbredelsesmesse: Åben dør, personlig forbøn og vejledning kl i menighedssalen JHK Lør 15. Nikolausfest i menighedssalen kl Alle Lør 15. kl Minifirmander på Institut Sankt Joseph JHK Søn 16. Reception efter højmessen i forbindelse med Ole Kongsteds 30 års jubilæum som kirkens organist. JHK Tirs 18. Møde i Stenoklubben kl JHK Fre 21. Efter messen kl : Bøn og tilbedelse, som afsluttes med sakramental velsignelse kl ANS Man 24. kl Juleaftens familiemesse kl Julenats pontifikalmesse, koret synger julen ind kl SAK Man 24. Juleaften, kl dansk /fransk messe, kl engelsk messe, og kl dansk messe JHK Man 24. Midnatsmesse 16

17 ANS Tir 25. kl Juledags pontifikalmesse (latin) SAK Tirs juledag kl dansk messe, kl fransk messe og kl engelsk messe JHK Tirs 25. Højmesse kl ANS Ons 26. kl juledags messe med julesalmer SAK Ons juledag, Ingen messer JHK Ons 26. Højmesse kl ANS Man 31. kl Årsafslutningsmesse JHK Man 31. Taksigelsesmesse kl Januar: ANS Tirs 1. kl Messe SAK Tirs 1. Engelsk Messe kl JHK Tirs 1. højmesse kl bemærk ingen kirkekaffe! Ingen aftenmesse JHK Fre 4. Jesu Hjerte Fredag. Sakramentet udstilles kl. 16. Kort andagt Alle Lør 5. kl Minifirmander på Institut Sankt Joseph ANS Lør 5. kl Voksenkatekese.»Sankt Ansgar, Danmarks kristning og et anderledes historiesyn«ved Brian Patrick McGuire ANS Søn 6. kl Herrens Åbenbarelse. Familiemesse med efterfølgende Hellig tre Kongersfest i menighedssalen ANS Ons 9. kl Foredrag i Menighedssalen ved Else Marie Kjerkegaard: Med Håbet som rejsefælle. SAK Tors 10. kl natkirke JHK Fre 18. Efter messen kl : Bøn og tilbedelse, som afsluttes med sakramental velsignelse kl Alle Lør 19. kl Minifirmander på Institut Sankt Joseph ANS Tir 22. kl Økumenisk kirkevandring, der begynder i Sankt Pauls Kirke i Nyboder ANS Ons 23. kl KÆK: Mariano Cardiello, vores pastoralpraktikant fortæller om sig selv. JHK Fre 25. Forsonings-og helbredelsesmesse kl ANS Søn 27. Sankt Ansgars fest. kl Pontifikalmesse. kl Festvesper 17

18 Februar: SAK Ingen yoga i februar JHK Fre 1. Jesu Hjerte Fredag. Sakramentet udstilles kl. 16. Kort andagt og sakramental velsignelse kl Alle Lør 2. kl Minifirmander på Institut Sankt Joseph ANS Lør 2. kl Voksenkatekese.»Niels Steensen«ved Sebastian Olden Jørgensen ANS Søn 3. kl Familiemesse med lysprocession og velsignelse af lys. Derefter familiedag i salen SAK Søn 3. kyndelmisse med velsignelse af lys, messe kl ANS Søn 10. kl Højmesse med efterfølgende fastelavnsfest i salen SAK Søn 10. Fastelavn. Kl dansk/fransk familiemesse med efterfølgende katten-af-tønden, Messer kl og aflyst ANS Ons 13. Askeonsdag. Messe med askeindvielse og askekors kl og kl Pontifikalmesse SAK Ons 13. Askeonsdag. Kl novena og engelsk messe. Mulighed for modtagelse af askekorset JHK Ons 13. Askeonsdag. Messe med indvielse af askekors kl SAK Tors 14. kl natkirke JHK Fre 15. Bøn og tilbedelse efter messen, som afsluttes med sakramental velsignelse kl ANS Lør 16. kl Korsvejsandagt ANS Søn 17. kl »Electio«udtagelse af kandidater til dåb og optagelse i kirken ved vespergudstjeneste JHK Fre 22. Messe kl og Forsonings-og helbredelsesmesse (abortmesse) kl ANS Lør 23. kl Korsvejsandagt Marts: ANS Lør 2. Voksenkatekese kl »Markus evangeliet«ved pastor Niels Engelbrecht. Kl Korsvejsandagt 18

19 Menighedsråd Sankt Ansgars Kirke Beatrix Carlsen menighedsrådsformand Kristine Rude næstformand Bjarne von Benzon sekretær Christian Veng Jytte Hansen Ingeborg Piil Habekost Bui Jørgen Boesen Vita Trolle Pastor Niels Engelbrecht Paster Marcos Romero Bernus Menighedsråd Sakramentskirken Ewa Siekierski menighedsrådsformand Jean Mwepele næstformand Marianne Lipka sekretær Joan Campbell-Tofte Rafael M. Silva Katrine Ørum suppleant Francois Baustert suppleant Pastor Niels Engelbrecht Pastor Carroll Parker Pastor Robert Culat Menighedsråd Jesu Hjerte Kirke Peter Dal menighedsrådsformand Anne Marie Raft - næstformand Bente Nielsen - sekretær Anna Siekierska Stig Sørensen Jolanta Dal Vilhelm Stender pastoralrådsmedlem Pastor Niels Engelbrecht Pastor Gerhard Sanders S.J. 19

20 Afsender: Sankt Ansgars Kirke Bredgade København K Kirkernes messetider Sankt Ansgars Kirke Bredgade 64, 1260 K Hverdage (mandag-fredag) kl. 8.00, fredag desuden kl Lørdag kl Søndag kl (højmesse) 2. og 4. søndag kl Ukrainsk messe kl Spansk messe Laudes (morgenbøn) synges mandag-fredag kl Tilbedelse fredag kl Skriftemål: I god tid inden messerne eller efter aftale med præsterne. Sognepræst Niels Engelbrecht, tlf , 2. præst: Marcos Romero Bernus, tlf , Sakramentskirken Nørrebrogade 27 C, 2200 N Søndag kl Dansk Højmesse kl Fransk messe kl Engelsk messe Tirsdag kl Sakramental tilbedelse Onsdag kl Novena og engelsk messe Sognepræst: Niels Engelbrecht, tlf , Præst for engelsktalende: Anton Thevaraj Fredrick, tlf , Præst for fransktalende: Robert Culat, tlf , Jesu Hjerte Kirke Stenosgade 4A, 1616 København V Søn- og helligedage kl Højmesse, kl Messe Hverdag (mandag-fredag) kl Lørdag kl Italiensk messe 1. og 2. søndag i måneden kl Messe ef. ekstraord. ritus. 2. søndag i måneden kl Kroatisk messe 1. fredag i måneden kl Jesu Hjerte Andagt Mandag kl Møde i den stille bønsgruppe Tirsdag Efter messen kl.17.00: Rosenkransbøn Sognepræst: Niels Engelbrecht, tlf , Tlf / , Fax

Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke

Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke december 20131 februar 2014 Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke Forside: Krybbescene fra Jesu Hjerte Kirkes altertavle Sankt Ansgars Kirkes, Sakramentskirkens

Læs mere

Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke

Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke marts maj 2013 1 Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke forår 2013 Ærkebiskop Henryk Nowacki, Apostolsk nuntius, besøg i januar. Sankt Ansgars Kirkes,

Læs mere

akramentskirken & ankt Ansgars Kirke

akramentskirken & ankt Ansgars Kirke S akramentskirken & ankt Ansgars Kirke juni 2012 august 2012 1 Sankt Ansgars Kirke og Sakramentskirken sommer 2012 Sankt Ansgars Kirkes og Sakramentskirkens sogneblad udgives af kirkernes menighedsråd.

Læs mere

Sankt Ansgar Kirke december 2010 februar 2011 1

Sankt Ansgar Kirke december 2010 februar 2011 1 Sankt Ansgar Kirke december 2010 februar 2011 1 Sankt Ansgar Kirke december 2010 februar 2011 Sankt Ansgar kirkes sogneblad udgives af kirkens menighedsråd. Ansvarshavende chefredaktør: Niels Engelbrecht

Læs mere

Sakramentskirken & ankt Ansgars Kirke

Sakramentskirken & ankt Ansgars Kirke Sakramentskirken & ankt Ansgars Kirke december 2011 februar 2012 1 Sankt Ansgar Kirke og Sakramentskirken efterår 2011 Sankt Ansgar kirkes og Sakramentskirkens sogneblad udgives af kirkernes menighedsråd.

Læs mere

akramentskirken & ankt Ansgars Kirke

akramentskirken & ankt Ansgars Kirke S akramentskirken & ankt Ansgars Kirke marts 2012 maj 2012 1 Sankt Ansgars Kirke og Sakramentskirken forår 2012 Sankt Ansgars Kirkes og Sakramentskirkens sogneblad udgives af kirkernes menighedsråd. Ansvarshavende

Læs mere

december februar 2014/15

december februar 2014/15 marts maj 2014 1 december februar 2014/15 1 Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke Forsidebillede: Generalvikar-skiftet i Jesu Hjerte Kirke, mandag den 1. september 2014 Sankt Ansgars Kirkes, Sakramentskirkens

Læs mere

akramentskirken & ankt Ansgars Kirke

akramentskirken & ankt Ansgars Kirke S akramentskirken & ankt Ansgars Kirke Sommer 2011 02_1559_Menighedsblad_2011_august.indd 1 20-07-2011 14:29:21 Sankt Ansgars Kirke og Sakramentskirken sommer 2011 Sankt Ansgars Kirkes og Sakramentskirkens

Læs mere

250 års. Katolsk Kirke. i Bredgade

250 års. Katolsk Kirke. i Bredgade 250 års Katolsk Kirke i Bredgade Kontakt Sankt Ansgars Kirke Bredgade 64, 1260 København K www.sanktansgar.dk Tlf. 3313 3762 sogn@sanktansgar.dk Layout Zofia Zelazny Den katolske Kirke er ikke så kendt

Læs mere

Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke

Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke september november 2013 1 Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke efterår 2013 Forside: Menighedernes grillfest 24. august 2013 Sankt Ansgars Kirkes,

Læs mere

Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke

Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke marts maj 2014 1 Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke Forside: Rør mig ikke! Af Fra Angelico, San Marco Firenze. Sankt Ansgars Kirkes, Sakramentskirkens

Læs mere

Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke

Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke Sommeren 2013 1 Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke sommer 2013 Sankt Ansgars Kirkes, Sakramentskirkens og Jesu Hjerte Kirkes sogneblad udgives

Læs mere

Sct. Knuds Kirke, Fredericia

Sct. Knuds Kirke, Fredericia Sct. Knuds Kirke, Fredericia Sogneblad november 2014 Kære menighed, Hvis I har læst artiklen Menighedssammenlægninger i øjenhøjde i sidste nummer af Katolsk Orientering (nr. 13) eller har hørt beretningen

Læs mere

Sognebladet Jesu Hjerte Kirke Nr. 2 2011 april

Sognebladet Jesu Hjerte Kirke Nr. 2 2011 april Sognebladet Jesu Hjerte Kirke Nr. 2 2011 april 1 Sognebladets redaktion Bente Nielsen (redaktør) p. Gerhard Sanders S. J. (ansvarshavende) Elisabeth McOwan Sognebladets e-mail er: sogneblad@stenosgade.dk

Læs mere

Referat af menighedsrådsmødet onsdag den 22. oktober 2009

Referat af menighedsrådsmødet onsdag den 22. oktober 2009 Skt. Ansgars Kirkes Menighedsråd Bredgade 64 1260 København K Tlf. 33 13 37 62 Referat af menighedsrådsmødet onsdag den 22. oktober 2009 Til stede: Pastor Niels Engelbrecht, Pastor Daniel Nørgaard, Pastor

Læs mere

Sct. Knuds Kirke, Fredericia Sogneblad august 2015

Sct. Knuds Kirke, Fredericia Sogneblad august 2015 Sct. Knuds Kirke, Fredericia Sogneblad august 2015 Lige efter sommerferien fik vi fra generalvikar Niels Engelbrecht den glade meddelelse, at Kasper Baadsgaard-Jensen efter sin diakonvielse den 28. august

Læs mere

Godkendelse af referat. I afsnittet om en ny Facebook side manglede, at også Son meldte sig som medredaktør.

Godkendelse af referat. I afsnittet om en ny Facebook side manglede, at også Son meldte sig som medredaktør. Sankt Ansgars Kirkes Menighedsråd Bredgade 64 1260 København K Referat af menighedsrådsmøde søndag den 10. august 2014. Til stede: Pastor Daniel Nørgaard (DN), pastor Daniel Jiménez Raga (DJR), Ulla Elmquist,

Læs mere

Vor Frue og Skt. Antoni Sogn

Vor Frue og Skt. Antoni Sogn Vor Frue og Skt. Antoni Sogn Sogneblad nr. 22 December 2014 - Februar 2015 Kære venner! Så er vi godt i gang med efterårets mørke side med regn og blæst og faldende aftentemperatur. Vi længes efter solen

Læs mere

marts maj 2014 marts - maj 2015

marts maj 2014 marts - maj 2015 marts maj 2014 1 marts - maj 2015 Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke Forsidebillede: Diakonvielse 24. januar 2015 Sankt Ansgars Kirkes, Sakramentskirkens og Jesu Hjerte Kirkes sogneblad udgives

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

Sognebladet Jesu Hjerte Kirke Nr. 4 2010 november

Sognebladet Jesu Hjerte Kirke Nr. 4 2010 november Sognebladet Jesu Hjerte Kirke Nr. 4 2010 november 1 Sognebladets redaktion Bente Nielsen (redaktør) p. Gerhard Sanders S. J. (ansvarshavende) Elisabeth McOwan Sognebladets e-mail er: sogneblad@stenosgade.dk

Læs mere

Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå

Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå AUGUST - SEPTEMBER 2014 36. årg. Nr. 5 MARIAS OPTAGELSE I HIMLEN D. 15. august fejrer Kirken Festen for Marias optagelse i Himlen; i Danmark og en del andre

Læs mere

Sognebladets redaktion. Menighedsråd

Sognebladets redaktion. Menighedsråd Sognebladets redaktion Bente Nielsen (redaktør) P. Gerhard Sanders S.J. (ansvarshavende redaktør) Anne Marie Raft og Elisabeth Jørgensen (layout) e-mail: sogneblad@jesuhjertekirke.dk Deadline for næste

Læs mere

Sognebladet Jesu Hjerte Kirke Nr. 1 2011 marts

Sognebladet Jesu Hjerte Kirke Nr. 1 2011 marts Sognebladet Jesu Hjerte Kirke Nr. 1 2011 marts 1 Sognebladets redaktion Bente Nielsen (redaktør) p. Gerhard Sanders S. J. (ansvarshavende) Elisabeth McOwan Sognebladets e-mail er: sogneblad@stenosgade.dk

Læs mere

Sognebladet Jesu Hjerte Kirke Nr. 4 september 2011

Sognebladet Jesu Hjerte Kirke Nr. 4 september 2011 Sognebladet Jesu Hjerte Kirke Nr. 4 september 2011 1 Sognebladets redaktion Bente Nielsen (redaktør) p. Gerhard Sanders S. J. (ansvarshavende) Elisabeth McOwan Sognebladets e-mail er: sogneblad@jesuhjertekirke.dk

Læs mere

Sankt Ansgar nsg Kirke

Sankt Ansgar nsg Kirke Sankt Ansgar nsg Kirke Marts-maj 2010 1 884_menighedsblad_2010_marts-maj.indd 1 03-03-2010 07:52:29 Sankt Ansgars Kirke marts-maj 2010 Sankt Ansgars kirkes sogneblad udgives af kirkens menighedsråd. Ansvarshavende

Læs mere

Sankt Ansgar Kirke september-november 2010 1

Sankt Ansgar Kirke september-november 2010 1 Sankt Ansgar Kirke september-november 2010 1 Sankt Ansgar Kirke september-november 2010 Sankt Ansgar kirkes sogneblad udgives af kirkens menighedsråd. Ansvarshavende chefredaktør: Niels Engelbrecht Redaktion:

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

Danmarks Katolske Kvindeforening

Danmarks Katolske Kvindeforening 1 Indhold DKKFs nye bestyrelse Hilsen fra landslederen v/ Anette Macko Kvindernes internationale Bededag v/ Marianne Plum Dalumretræte 2013 v/ Birgit Clausen Weekend i Maribo hos Birgittasøstrene Medlemsmøde

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

LEDERNES HÅNDBOG. Hvad ønsker I af Guds kirke for jeres barn? En forberedelse på barnedåb. Lidt baggrund. Kære medlem af lederholdet,

LEDERNES HÅNDBOG. Hvad ønsker I af Guds kirke for jeres barn? En forberedelse på barnedåb. Lidt baggrund. Kære medlem af lederholdet, Hvad ønsker I af Guds kirke for jeres barn? En forberedelse på barnedåb. LEDERNES HÅNDBOG Kære medlem af lederholdet, Tak, fordi du vil hjælpe med at forberede andre familier til deres barns dåb. Hvert

Læs mere

"et lys til åbenbaring for hedninger"

et lys til åbenbaring for hedninger FEBRUAR MARTS 2012 34. årg. Nr. 2 Et lys til åbenbaring for hedninger og en herlighed for dit folk Israel (Luk 2,32.34) På dagens fest (søndag d. 5. februar) betragter vi Jesus, som Maria og Josef bringer

Læs mere

Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke

Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke juni august 2017 Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke Forsidebillede: Oliemessen tirsdag den 11. april 2017 Sankt Ansgars Kirkes, Sakramentskirkens og Jesu Hjerte Kirkes sogneblad udgives af

Læs mere

Der er brug for at du...

Der er brug for at du... Der er brug for at du... betaler kirkeskat nu. Jeg betaler kirkeskat af den simple grund at jeg gerne vil have den katolske kirke i Danmark skal bestå. Jeg ville være ked af det, hvis kirker skulle rives

Læs mere

Sognebladet Jesu Hjerte Kirke Nr. 3 juni 2011

Sognebladet Jesu Hjerte Kirke Nr. 3 juni 2011 Sognebladet Jesu Hjerte Kirke Nr. 3 juni 2011 1 Sognebladets redaktion Bente Nielsen (redaktør) p. Gerhard Sanders S. J. (ansvarshavende) Elisabeth McOwan Sognebladets e-mail er: sogneblad@jesuhjertekirke.dk

Læs mere

Sognebladet Messetider:

Sognebladet Messetider: JESU HJERTE SOGN Stenosgade 4A, 1616 København V. Tlf. 33 24 65 80 / 33 21 85 88, Fax 33 25 07 38 e-mail stenosgade@mail. dk Sognebladet Messetider: Jesu Hjerte Kirke Nr. 5 november 2011 Søn- og helligdage:

Læs mere

IMPULS. Valby. Marts - april 2012. Nyhedsblad fra Frelsens Hær i Valby

IMPULS. Valby. Marts - april 2012. Nyhedsblad fra Frelsens Hær i Valby IMPULS Marts - april 2012 Nyhedsblad fra Frelsens Hær i Valby Valby AT TAGE PÅ FERIE Den sidste uge i januar havde vi muligheden for at tage på ferie. Og jeg, Anders, tror at de fleste af os kobler ordet

Læs mere

Biskop Czeslaw Kozons prædiken i Sct. Ansgars domkirke juledag den 25. december 2011 Læsninger: Es. 52,7-10 Hebr. 1,1-6 Joh.

Biskop Czeslaw Kozons prædiken i Sct. Ansgars domkirke juledag den 25. december 2011 Læsninger: Es. 52,7-10 Hebr. 1,1-6 Joh. Biskop Czeslaw Kozons prædiken i Sct. Ansgars domkirke juledag den 25. december 2011 Læsninger: Es. 52,7-10 Hebr. 1,1-6 Joh. 1,1-18 I nat hørte vi i første læsning om det store lys, som skal ses af de

Læs mere

En sommerfuglekristen

En sommerfuglekristen marts/april 2013 En sommerfuglekristen En sommerfugl gennemgår store forandringer, fra larve til puppe til sommerfugl. Den er hele tiden den samme, og så alligevel ikke. Når en larve bliver til en puppe

Læs mere

Sankt Ansgar. nsg Kirke

Sankt Ansgar. nsg Kirke Sankt Ansgar nsg Kirke September-november 2009 1 menighedsblad_sep-nov_2009.indd 1 24-08-2009 11:58:55 Sankt Ansgars Kirke September-november 2009 Sankt Ansgars kirkes sogneblad udgives af kirkens menighedsråd.

Læs mere

Vor Frue og Sankt Antoni

Vor Frue og Sankt Antoni Vor Frue og Sankt Antoni SOGNEBLAD Nr. 15 December 2012 marts 2013 Kære Alle Vi nærmer os slutning af året 2012 og ser med forventning frem til det, der kommer i det nye år. Der venter vore unge nogle

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

Regnskabsoversigt 2014 med budget for 2015

Regnskabsoversigt 2014 med budget for 2015 Regnskabsoversigt 2014 med budget for 2015 Ovenstående oversigt, som viser de almindelige driftsomkostninger, viser i de midterste kolonner regnskabet 2014. Differencen viser forskellen mellem budget 2014

Læs mere

Jesu Hjerte Kirke. Kirkeblad. 2013, marts-maj

Jesu Hjerte Kirke. Kirkeblad. 2013, marts-maj Jesu Hjerte Kirke Kirkeblad 2013, marts-maj Hvorfor helligdage og skriftemål? Påbudte søn- og helligdage. Fra apostlenes dage har man fejret søndagen, Herrens Dag, som mindefest for Herrens lidelse, død

Læs mere

Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå

Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå DECEMBER 2012 JANUAR 2013 35. årg. Nr. 1 ADVENT, EN NY REJSE I TROEN Ved Guds nåde åbner 1. søndag i advent, som begynder et nyt liturgisk år, en sæson for forberedelse

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Mens vi her hos os i Tingsted kan glæde os over høstede marker og smukt sensommervejr ser det anderledes ud hos vores kristne søstre og brødre

Læs mere

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken SKT. KNUDS KIRKE Velkommen i Domkirken Velkommen i Domkirken Denne lille oversigt over højmessens forløb er udarbejdet med ønsket om, at du vil genkende gudstjenestens forskellige led og føle dig hjemme

Læs mere

Bredgade 64 / DK-1260 København K / Tlf: 33 13 37 62 / sogn@sanktansgar.dk / www.facebook.dk/sanktansgar.dk

Bredgade 64 / DK-1260 København K / Tlf: 33 13 37 62 / sogn@sanktansgar.dk / www.facebook.dk/sanktansgar.dk Bredgade 64 / DK-1260 København K / Tlf: 33 13 37 62 / sogn@sanktansgar.dk / www.facebook.dk/sanktansgar.dk Referat af menighedsrådsmøde søndag den 26. april 2015. Til stede: Afbud fra Pastor Daniel Nørgaard

Læs mere

4. søndag i advent II Sct. Pauls kirke 20. december 2015 kl. 10.00. Salmer: 123/90/76, v.1 og v.7/78//86/439/71/93

4. søndag i advent II Sct. Pauls kirke 20. december 2015 kl. 10.00. Salmer: 123/90/76, v.1 og v.7/78//86/439/71/93 1 4. søndag i advent II Sct. Pauls kirke 20. december 2015 kl. 10.00. Salmer: 123/90/76, v.1 og v.7/78//86/439/71/93 Åbningshilsen Den sidste søndag inden jul. Fire lys tændt, fylde, klar. Ja, og risengrød

Læs mere

ÅR A 1. SØNDAG I FASTEN. Forbønner for katekumenerne

ÅR A 1. SØNDAG I FASTEN. Forbønner for katekumenerne ÅR A 1. SØNDAG I FASTEN Forbønner for katekumenerne P: Kære brødre og søstre: I forbereder jer nu til at fejre påskens frelsebringende mysterier og har i dag påbegyndt den 40 dage lange vandring frem mod

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

- men du afgør hvordan! Slut dig til dem, der vil støtte op om Kirken men husk også at Kirken altid vil være der for dig, uanset hvad du vælger.

- men du afgør hvordan! Slut dig til dem, der vil støtte op om Kirken men husk også at Kirken altid vil være der for dig, uanset hvad du vælger. - men du afgør hvordan! Slut dig til dem, der vil støtte op om Kirken men husk også at Kirken altid vil være der for dig, uanset hvad du vælger. SKAL DER VÆRE EN KATOLSK KIRKE I DANMARK? Til dette spørgsmål

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

Referat af menighedsrådsmødet onsdag den 8. september 2009

Referat af menighedsrådsmødet onsdag den 8. september 2009 Skt. Ansgars Kirkes Menighedsråd Bredgade 64 1260 København K Tlf. 33 13 37 62 Referat af menighedsrådsmødet onsdag den 8. september 2009 Til stede: Pastor Niels Engelbrecht, Pastor Daniel Nørgaard, Andreas

Læs mere

1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen?

1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen? 1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen?»først og fremmest beder jeg om, at man vil tie med mit navn og ikke kalde sig lutherske, men kristne. Hvad er Luther? Læren er dog ikke min

Læs mere

Trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 15. juni 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/356/283/291//318/439/403/1

Trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 15. juni 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/356/283/291//318/439/403/1 1 Trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 15. juni 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/356/283/291//318/439/403/1 Åbningshilsen Trinitatis søndag, Hellig Trefoldigheds Fest. En søndag, hvor vi fejrer GUD, glæder

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Matt 10,32-39

Evangeliet er læst fra kortrappen: Matt 10,32-39 1 Anden juledag, Sankt Stefans dag I. Sct. Pauls kirke 26. december 2015 kl. 10.00. Salmer:123/434/102/122//124/439/112/ Hvad er det, der gør jul til noget særligt /129 Åbningshilsen Festen for Undernes

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

januar / februar 2013

januar / februar 2013 januar / februar 2013 Et nyt år! Det sidst år har budt på mange ting i vores menigheds liv. Vi startede året med en økonomi, der var langt fra tilfredsstillende. Medlemstallet havde enten stået stille

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser.

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser. Juledag 2013 Vi har hørt Johannes fødselsberetning. En helt anden historie end i går, hvor det var Lukas juleevangelium, der blev prædiket over i landets kirker. Er det overhovedet en fødselsberetning,

Læs mere

Sogneblad Jesu Hjerte Kirke Randers 2015 Fastetiden Påske Kristi Himmelfart Første Kommunion Øm Valfart

Sogneblad Jesu Hjerte Kirke Randers 2015 Fastetiden Påske Kristi Himmelfart Første Kommunion Øm Valfart Sogneblad Jesu Hjerte Kirke Randers 2015 Fastetiden Påske Kristi Himmelfart Første Kommunion Øm Valfart Uddrag af Jesu Hjerte menigheds høringssvar til bispedømmet vedrørende det nye katolske landkort.

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 Redaktionen: Liselotte Ehrhardt og Heidi Lund. Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d.15, i måneden. Hvis nogen

Læs mere

Helle Bjerre Jette Svane Hansen Julietta Nielsen Malee Larsen

Helle Bjerre Jette Svane Hansen Julietta Nielsen Malee Larsen Vor Frue og Sankt Antoni Menighed Menighedsrådet Referat nummer: 11 Dato: 19-08-15 Tidspunkt 19:30 Kommer med kage Ann Til stede: p. Frederick Anton Thervaraj (Theva) p. Allen Courteau Franz Igwebuike

Læs mere

Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå

Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå DECEMBER 2015 38. årg. Nr. 1 ADVENTSBETRAGTNING FRA DANSK SENMIDDELALDER Menneske, ihukom, at det er nu, Gud kommer til menneskenes hjerte for at oplyse enhver,

Læs mere

Kirkens vel. dit valg. Sådan bidrager du med kirkeskat

Kirkens vel. dit valg. Sådan bidrager du med kirkeskat Kirkens vel dit valg Sådan bidrager du med kirkeskat SKAL DER VÆRE EN KATOLSK KIRKE I DANMARK? Til dette spørgsmål vil alle katolikker vel svare Selvfølgelig!. Lige så selvfølgeligt burde det være at betale

Læs mere

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn dec. 2014 - feb. 2015

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn dec. 2014 - feb. 2015 Kirkebladet Den danske kirke i Lyksborg og omegn dec. 2014 - feb. 2015 Vær velkommen, Herrens år... 1. søndag i advent begynder det nye kirkeår, og årets epistelog evangelier vil blive læst fra 1. tekstrække.

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Fordybelse i kristen bøn og meditation i retrætens form

Fordybelse i kristen bøn og meditation i retrætens form Søger du indlevelse i det kristne åndelige liv? Ønsker du at blive retræteleder? Oplever du at mennesker taler med dig om tro? Overvejer du at blive åndelig vejleder? - så er dette tilbud måske noget for

Læs mere

Skat og Kollekt - betaler du for meget til de forkerte? V. H A N N E R O J - L A R S E N P A S T O R A L R Å D S M Ø D E T N O V 2 0 1 4

Skat og Kollekt - betaler du for meget til de forkerte? V. H A N N E R O J - L A R S E N P A S T O R A L R Å D S M Ø D E T N O V 2 0 1 4 Skat og Kollekt - betaler du for meget til de forkerte? V. H A N N E R O J - L A R S E N P A S T O R A L R Å D S M Ø D E T N O V 2 0 1 4 Giv kirkeskat i stedet for kollekt Sognenes indtægter 2013 kr. %

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå

Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå JUNI - JULI 2013 35. årg. Nr. 4 EN GAMMEL MYTE Ikke så sjældent oplever jeg at både almindelige mennesker og medierne bilder sig selv og andre ind at den katolske

Læs mere

Mariæ bebudelses dag II. Sct. Pauls kirke 6. april 2014 kl Salmer: 441/10/102/71//73/439/72/420

Mariæ bebudelses dag II. Sct. Pauls kirke 6. april 2014 kl Salmer: 441/10/102/71//73/439/72/420 1 Mariæ bebudelses dag II. Sct. Pauls kirke 6. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 441/10/102/71//73/439/72/420 Åbningshilsen I dag deltager mindst 14 diakoner i højmessen. I marts 1974 blev de 14 indviet her

Læs mere

POSTEN TEMPLET KORPS SEPTEMBER - OKTOBER 2014. Ikke enhver, som siger: Herre, Herre! til mig, skal komme ind i Himmeriget,

POSTEN TEMPLET KORPS SEPTEMBER - OKTOBER 2014. Ikke enhver, som siger: Herre, Herre! til mig, skal komme ind i Himmeriget, POSTEN TEMPLET KORPS SEPTEMBER - OKTOBER 2014 Ikke enhver, som siger: Herre, Herre! til mig, skal komme ind i Himmeriget, men kun den, der gør min himmelske faders vilje (Matthæus 7.21) 1 Frelsens Hær,

Læs mere

Sankt Knuds Kirke Sogneblad for den katolske menighed i Fredericia

Sankt Knuds Kirke Sogneblad for den katolske menighed i Fredericia Sankt Knuds Kirke Sogneblad for den katolske menighed i Fredericia Advent. Jul. Nytår - 2012 Adventskransens oprindelse I alle kristne kirker finder man en adventskrans. Med første søndag i advent begynder

Læs mere

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke 2013 En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke Sct. Pauls Kirke har en række tilbud og aktiviteter, der foregår i og ud fra kirkens sognehus. Fælles

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008 PÅ BØLGELÆNGDE JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET 'Vær velkommen, Herrens år' Vi synger ved begyndelsen af adventstiden og ved starten af et nyt år: Vær velkommen,

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Vor Frue og Sankt Antoni

Vor Frue og Sankt Antoni Vor Frue og Sankt Antoni SOGNEBLAD Nr. 21 September - November 2014 Kære venner! Velkommen tilbage efter en dejlig varm sommer. Jeg håber, at I har haft nogle gode feriedage med familie og venner og nu

Læs mere

Sommeren 2011. Musikarrangement med spisning kl. 18.00 Tilmelding: 75 41 18 06 eller info@dengamleavlsgaard.dk. Husk tilmelding

Sommeren 2011. Musikarrangement med spisning kl. 18.00 Tilmelding: 75 41 18 06 eller info@dengamleavlsgaard.dk. Husk tilmelding Se dette nyhedsbrev i en browser Sommeren 2011 Tirsdag 07. juni Musikarrangement med spisning kl. 18.00 Tilmelding: 75 41 18 06 Lørdag - Søndag 18.-19. juni Meditaionsweekend v/karen Lund Andersen Husk

Læs mere

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29 Alle 4 søndage i juli måned, holder vi gudstjeneste samme med Roskide Baptistkirke i lighed med de foregående år. Roskilde Baptistkirke er beliggende på Vindingevej 32, 4000 Roskilde. Mandag den 3. juni

Læs mere

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016 Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne December 2015 Januar - Februar 2016 Julegaverne Julen er Jesu fødselsdag. Men det er os, der får gaverne! Der er sagt meget om den kommercielle og materialistiske

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt månedsblad fra Roskilde Frikirke Så er der nu mulighed for, at du kan udfolde din kreative sider. I cafémiljø mødes vi hver 2. mandag (ulige uger) fra kl. 19.00-21.30. Hanne Friberg og Sanne Nielsen

Læs mere

sider af et Fællesskab

sider af et Fællesskab sider af et Fællesskab Velkommen Vi er glade for at kunne præsentere dette hæfte, der handler om Kristent Fællesskab i Rødovre. Hæftet fortæller om 4 sider af fællesskabet - Vision, Fællesskab, Tjeneste

Læs mere

Simeon Sankt Johannes Sogn. juni juli august. sommer

Simeon Sankt Johannes Sogn. juni juli august. sommer Simeon Sankt Johannes Sogn juni juli august 2015 sommer 2015 ÅBENT HUS OG HAVE Mandag 13/7 Mellem kl. 13 og kl. 17 holder jeg ÅBENT HUS/HAVE for alle, der har lyst til at lægge vejen forbi i anledning

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Jeg tror, at præster og forkyndere, kirker og menigheder er nød til at stille sig selv disse spørgsmål om vores virke, om det er i samklang med det vi

Jeg tror, at præster og forkyndere, kirker og menigheder er nød til at stille sig selv disse spørgsmål om vores virke, om det er i samklang med det vi Gudstjeneste i Gørløse & Lille Lyngby Kirke den 5. juni 2016 Kirkedag: 2.s.e.Trin/B Tekst: Jer 15,10+15-21; Åb 3,14-22; Luk 14,25-35 Salmer: Gørløse: 736 * 618 * 305 * 272 * 474 * 613 LL: 736 * 618 * 272

Læs mere

ÅR A, B og C LANGFREDAG

ÅR A, B og C LANGFREDAG ÅR A, B og C LANGFREDAG 1. For Kirken: Kære kristne, lad os bede for Guds hellige Kirke, at vor Gud og Herre vil skænke den fred, enhed og beskyttelse over hele jorden, så vi i vort liv kan herliggøre

Læs mere

SCT. JOSEFS KIRKE Nørregade 19-21, 8700 Horsens yderligere kontaktinformation: se bagside februar 2016

SCT. JOSEFS KIRKE Nørregade 19-21, 8700 Horsens  yderligere kontaktinformation: se bagside februar 2016 SCT. JOSEFS KIRKE Nørregade 19-21, 8700 Horsens www.sctjosef-horsens.dk yderligere kontaktinformation: se bagside februar 2016 5 Torsdag d. 4. feb. Kl. 8.00 Skolemesse Fredag d. 5. feb. Kl. 14-16 Åben

Læs mere