Security, Government and Infrastructure. Training brochure 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Security, Government and Infrastructure. Training brochure 2007"

Transkript

1 Training brochure 2007 Intergraph kursuskatalog 2. halvår 2009

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Velkommen... 3 Generel Information... 4 Kursusoversigt... 6 Kursus beskrivelser... 7 GeoMedia 6.1 Grundkursus... 7 GeoMedia 6.1 Præsentation af data... 8 GeoMedia WebMap Indlejrede Kort G/Technology Designer GeoMedia Professional GeoMedia WebMap Publisher G/Technology Administrator Kursustilmelding Kursustilmelding (eksempel) Intergraph Kursuskatalog 1. halvår

3 Velkommen God sommer til alle. Her er Intergraphs kursuskatalog for første halvår af Bemærk at kataloget også er tilgængeligt på og der vil kalenderen blive opdateret såfremt der er nogle ændringer. For tilmelding henviser jeg til blanketten sidst i kataloget. Du skal blot udfylde blanketten og faxe på og så er man tilmeldt! Alternativt kan du også scanne og e. Blanketten kan også downloades fra vores hjemmeside i Word-format og udfyldes ad denne vej. Endelig vil jeg gerne opfordre Jer til at lade os vide, såfremt der er nogle kurser, der har speciel interesse for Jer. Jeg vil så forsøge at tage disse ønsker i betragtning, således at vi kan få planlagt de mest brugbare kurser fremover. Med venlig hilsen Svend Jørgensen Security Government & Infrastructure Division Intergraph, Hørkær 12A, 2730 Herlev, Denmark Intergraph Kursuskatalog 1. halvår

4 Generel Information Uddannelse og træning er afgørende for en succesfuld implementering af GIS løsninger. Intergraph udbyder derfor løbende kurser i Intergraph software for at imødekomme vores kunders uddannelsesbehov. Undervisere Intergraphs kursusdeltagere undervises af højt kvalificerede konsulenter, som har arbejdet i branchen i adskillige år og har erfaring inden for flere tekniske områder fra installation og vedligeholdelse til software support og softwareudvikling. Sted Kurserne afholdes i Intergraph s træningslokaler i Herlev med mindre andet er angivet. Her er opsat træningsmaskiner, projektor og andet. Adressen er: Hørkær 12A, 2730 Herlev Kontoret ligger 5 minutters gang fra Herlev S-station, og er således nemt at komme til med offentlige transportmidler. Er man i egen bil skal man have en parkerings-tilladelse fra Intergraph. Kursusform Kurserne kører typisk fra på første dag, og 9-16 på anden dag, men det kan dog variere. Formen er typisk gennemgang af stof teoretisk med efterfølgende praktiske øvelser. Der veksles mellem teori og praksis flere gang i løbet af en dag. Vi tilstræber maksimalt 8 deltager og minimum 4 deltager på hvert kursus. Overnatning For kurser over flere dage kan vi tilbyde deltagere overnatningsmulighed på Hotel Herløv Kro, som er 10 minutters gang fra vores kontor. Intergraph har en speciel rabat aftale med denne Kro, så husk at nævne aftalen med Intergraph ved booking. Tlf: Special kurser Kurser kan også afholdes hos Jer lokalt enten som standard kursus eller workshop. I disse tilfælde er prisen pr. medgået tid efter vores standard konsulent takster. Dvs. omkostninger er selve tiden til kursets afholdelse, forberedelse samt evt. udgifter. I sådanne tilfælde udregnes tilbuddene enkeltvis. Intergraph Kursuskatalog 1. halvår

5 Oversigt over andre kurser vi kan tilbyde Udover de kurser vi har valgt at sætte i kursus kalenderen, har vi en vifte af andre kurser, som vi kan tilbyde. Skulle et af disse kurser have interesse, så vil vi gerne afholde det, såfremt der kan samles minimum 4 deltagere. Tilmeld dig kurset og så vil vi forsøge at koordinere tid. - GeoMedia 6.1 Metadata - Geomedia 6.1 Opgradering - Oracle Spatial og GeoMedia Teknologi - GeoMedia Professional Functional Attributes - GeoMedia Professional Data Import Eksport - GeoMedia 6.1 Administrator - GeoMedia Transportation GeoMedia Warehouse Converter GeoMedia Grid GeoMedia WebMap Publisher GeoMedia WebMap Enterprise 6.1 G/Tech kurser - GTechnology Administrator - GTechnology Designer Tilmelding For tilmelding benyt kursustilmeldingen sidst i dette katalog se også det vedhæftede eksempel. Alternativt kontakt Svend Jørgensen. Tlf: Intergraph Kursuskatalog 1. halvår

6 Kursusoversigt Følgende kurser afholdes i 2. halvår 2009: Kursus Dato Underviser Pris* Kommentarer GeoMedia 6.1 Grundkursus september dag: dag: Lars Breumlund GeoMedia 6.1 Præsentation af data GeoMedia WebMap Indlejrede Kort september september 2009 (2 dage) 1. dag: dag: Lars Breumlund Tue Topholm G/Technology Designer oktober (2 dage) 1. dag: dag: Henrik Hove Christensen GeoMedia 6.1 Pro oktober 2009 (2 dage) 1. dag: dag: Lars Breumlund G/Technology Administrator november 2009 (4 dage) 1. dag: dag: Henrik Hove Christensen GeoMedia WebMap Publisher november 2009 (2 dage) 1. dag: dag: Tue Topholm *Alle priser er inklusiv morgenmad og frokost og eksklusiv moms. For tilmelding benyt kursustilmeldingen sidst i dette katalog se også det vedhæftede eksempel. Alternativt kontakt Svend Jørgensen. Tlf: Intergraph Kursuskatalog 1. halvår

7 Kursus beskrivelser GeoMedia 6.1 Grundkursus GeoMedia er Intergraph GIS platform til præsentation, analyse og plotgenerering. Deltagerne får en grundlæggende træning i anvendelse af GeoMedia. Kurset indeholder følgende emner: Grundlæggende begreber (geoworkspaces, warehouses, featureklasser, dataservere mm) Anvendelse af legende (symbologi, locatable, målestoksafhængig display mm) Opsætning og anvendelse af attribut og spatiale forespørgsler (queries) Anvendelse af searches Opsætning af tematiske kort Digitalisering og editering af temaer eksemplificeret med lokalplangrænser, træbeplantning og vejudlæg. Opsætning og anvendelse af layout vinduet Print til plotter og forskellige outputmuligheder Kurset er berammet til 2 dage. Kurset kræver ikke forudgående kendskab til GeoMedia, men et vist kendskab til GIS forventes dog. Intergraph Kursuskatalog 1. halvår

8 GeoMedia 6.1 Præsentation af data Med GeoMedia 6.1 er der bygget en solid platform til opbygning af avanceret præsentation af GIS-data i GeoMedias layout modul. En vigtig disciplin er her også forskellige muligheder og udfordringer for output. Kurset indeholder følgende emner: Grundlæggende funktioner i Layout modulet Opsætning af plot med editeringsværktøjerne Anvendelse af avancerede symbologi ved præsentation af data (translucency, skravering, mønster) Import af objekter (datavindue, logoer, stregkoder) Håndtering af forskellige outputformater (tiff, jpg, PDF, Map2PDF) Opbygning, anvendelse og distribution af layout templates Foreberedelse til anvendelse i GeoMedia batchplot Kurset er berammet til 1 dag. Kurset kræver forudgående kendskab til GeoMedia 6.1. Intergraph Kursuskatalog 1. halvår

9 GeoMedia WebMap Indlejrede Kort 6.0 GeoMedia WebMap Indlejrede Kort er Intergraphs komponent- og servicebaserede GIS-løsning. Disse GIS-komponenter kan nemt indsættes i ens websider endda via ens almindeligt benyttede CMS-system og her give mulighed for at vise kort, lave attributbaserede og spatiale søgninger, via søgeresultater mv. Komponenterne fremstår simple, kan tilpasses til enkelte brugssituationer og benyttes hver for sig eller arbejde sammen de kan derfor give brugeren præcis den nødvendige GIS-funktionalitet uden at brugeren behøver GIS-viden eller gå til separat GIS-portal. På kurset vil deltagerne få et overblik over produktets anvendelsesmuligheder, sammenhæng med CMS-systemer, omfang og konfiguration, samt få mulighed for at afprøve dette i praksis. Derudover vil vi se på anvendelsesscenarier, perspektiverne i produktet og brug af de medfølgende webtjenester. Kurset indeholder følgende emner: Systemets dele og anvendelsesmuligheder Opsætning af default-indstillinger (i opsætningsdatabasen) Lave opsætninger til brug for web-redaktøren via database Opsætningsdatabasens struktur og opbygning CMS-systemer og komponenter Webredaktørens brug af komponenter i CMS-systemet Anvendelses-scenarier Perspektiver og muligheder for fremtidige komponenter Introduktion og perspektiver i brug af medfølgende web services Kurset er berammet til 2 dage. Kurset forudsætter grundkursus i GeoMedia eller GeoMedia Professional samt kendskab til GeoMedia WebMap og GeoMedia WebMap Publisher. Intergraph Kursuskatalog 1. halvår

10 G/Technology Designer Kurset henvender sig til den nye slutbruger af G/Technology Designer som i forvejen er en rutineret anvender af Windows og har en god forståelse af GIS/Ledningsregistrering. Under kurset vil deltagerne arbejde med mange praktiske øvelser, som direkte kan overføres til de konkrete opgaver, der arbejdes med i hverdagen. Følgende emner behandles på kurset. Workspaces Brugergrænseflade Views, zoom og lagstyring Feature Explorer Jobmiljø/lange transaktioner Feature Placering Etablering af topologi Editering Konstruktionsværktøjer Forespørgsler og analyser Trace og rapporter Plotning og templates Kurset er berammet til 3 dage. Intergraph Kursuskatalog 1. halvår

11 GeoMedia Professional 6.1 Deltagerne får en grundlæggende træning i anvendelse af GeoMedia Professional specielt med henblik på digitalisering og editering af data. Kurset indeholder følgende emner: Grundlæggende begreber (geoworkspaces, warehouses, dataservere mm) Anvendelse af legend (symbologi, locatable, målestoksafhængig display mm) Opsætning og anvendelse af attribut og spatiale forespørgsler (queries) Hånddigitalisering, koordinatindtastning og andre digitaliserings-funktioner Snapopsætninger Break features og andre optioner ved digitalisering og editering Detaljeret gennemgang af funktionerne Edit Geometry, Redigitize Geometry og Continue Geometry Merge og split, samt andre editeringsfunktioner Validering af topologiske og geometriske fejl Pointloader og andre specielle databasefunktioner Import og eksport af data Opsætning og anvendelse af layout vinduet Print til plotter og forskellige outputmuligheder. Kurset er berammet til 2 dage. Intergraph Kursuskatalog 1. halvår

12 GeoMedia WebMap Publisher 6.1 GeoMedia WebMap er Intergraphs web baserede GIS løsning, og benyttes til både intranet og Internet. Med GeoMedia WebMap følger administrationsværktøjet GeoMedia WebMap Publisher, som tillader konfiguration og publicering af web sites (inklusiv symbologi) dette vel at mærke uden behov for programmering! På kurset vil deltagerne arbejde med konfiguration af deres eget web site, som vil blive konfigureret fra grunden af. Kurset indeholder følgende emner: Introduktion til den underliggende GeoMedia WebMap Introduktion til administrationsværktøjet GeoMedia WebMap Publisher Konfiguration af basalt web site Ændring af symbologi elementer (såsom farve, lokaliserbarhed, målestoksafhængigt display mm) Opsætning af standard værktøjer (såsom zoom ind og ud) Opsætning af flere kort i samme web site Opsætning af tematiske kort Definition af hotspots og tooltips Rapporteringsværktøjer (inkl. eksport til regneark) Opsætning og anvendelse af attribut forespørgsler (queries) Opsætning og konfiguration af print OGC kompatible web services (WMS/WFS) Kurset er berammet til 2 dage. Intergraph Kursuskatalog 1. halvår

13 G/Technology Administrator Kurset henvender sig til den nye administrator af G/Technology og som har en indgående forståelse af Windows, Oracle, SQL samt GIS og ledningsregistrering. Desuden skal kursisten have gennemført G/Technology Designer bruger kurset eller have tilsvarende kendskab til G/Technology. Kurset vil veksle mellem teori/gennemgang og praktiske øvelser i G/Technology Administrator. Note: Der benyttes engelsk kursusmateriale. Følgende emner behandles på kurset: G/Technology system gennemgang Konfiguration af G/Technology Publicering af data og metadata Software opgraderinger Database tuning Flytning af metadata fra udvikling til produktion Adgangskontrol Datastruktur Data import Grafisk præsentation Attribut præsentation Placering af features Analyse og forespørgselsmetadata Metadata konfiguration Relationer Jobs/Lange transaktioner Plot Metadata Explorer Kurset er berammet til 3 dage. Intergraph Kursuskatalog 1. halvår

14 Kursustilmelding Tilmelding til ét eller flere kurser sker ved at nedenstående skemaer udfyldes, underskrives og returneres på fax Alternativt scannes og returneres på Kursus / Dato Antal Deltagere Pris pr Deltager Samlet Pris pr. Kursus GeoMedia 6.1 Grundkursus Afholdes den september 2009 GeoMedia 6.1 Præsentation af data Afholdes den 17. September 2009 GeoMedia WebMap Indlejrede Kort Afholdes den september 2009 G/Technology Designer Afholdes den Oktober GeoMedia 6.1 Pro Afholdes den oktober 2009 G/Technology Administrator Afholdes den november. GeoMedia WebMap Publisher 6.1 Afholdes den november I alt Alle priser er eksklusiv moms. Tilmelding skal ske senest en uge før kursets afholdelse. Der tages forbehold for at Intergraph må afvise tilmeldingen i fald der ikke længere er plads på det pågældende kursus. Kurserne faktureres ved modtagelse af denne tilmelding med mindre andet aftales. I henhold til regler fra det offentlige om betaling af regninger skal følgende oplysninger anføres før Intergraph kan modtage ordre fra det offentlige. Organisation <skal udfyldes> Adresse <skal udfyldes> Navn med blokbogstaver <skal udfyldes> Underskrift <skal udfyldes> Dato <skal udfyldes> EAN-nummer <skal udfyldes> Ordre- eller rekvisitionsnummer <kan udfyldes> Person- eller anden reference <kan udfyldes> Evt. internt konteringsnummer <kan udfyldes> Intergraph Kursuskatalog 1. halvår

15 Kursustilmelding (eksempel) Nedenfor er angivet et eksempel på en udfyldt kursustilmelding. Dokumentet kan også downloades i MS Word-format fra Intergraph Kursuskatalog 1. halvår

16 Intergraph Kursuskatalog 1. halvår

Security, Government and Infrastructure. Training brochure 2007

Security, Government and Infrastructure. Training brochure 2007 Training brochure 2007 Intergraph kursuskatalog 1. halvår 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Velkommen... 3 Generel Information... 4 Kursusoversigt... 6 Kursus beskrivelser... 7 GeoMedia

Læs mere

Security, Government and Infrastructure. Training brochure 2007

Security, Government and Infrastructure. Training brochure 2007 Training brochure 2007 Intergraph kursuskatalog 1. halvår 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Velkommen...3 Generel Information...4 Kursusoversigt...5 Kursus beskrivelser...6 GeoMedia 6.1

Læs mere

Security, Government and Infrastructure. Training brochure 2007

Security, Government and Infrastructure. Training brochure 2007 Training brochure 2007 Intergraph kursuskatalog 2. halvår 2008 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Velkommen...3 Generel Information...4 Kursusoversigt...5 Kursus beskrivelser...6 GeoMedia 6.1

Læs mere

PMP - ID-nr.42289. Kursusl2011. NTI CADcenter A/S totalleverandør af CAD-, CAM-, GIS- og PDM-løsninger. Værløse. Ringsted. Vejle. Aarhus.

PMP - ID-nr.42289. Kursusl2011. NTI CADcenter A/S totalleverandør af CAD-, CAM-, GIS- og PDM-løsninger. Værløse. Ringsted. Vejle. Aarhus. PMP - ID-nr.42289 Kursusl2011 NTI CADcenter A/S totalleverandør af CAD-, CAM-, GIS- og PDM-løsninger.... www.nti.dk altid opdateret med de sidste nye kurser og datoer Firmakurser & kompetanceanalyse NTI

Læs mere

Kursusl2015l 1. NTI CADcenter A/S totalleverandør af CAD-, CAM-, GIS- og PDM-løsninger. Gold Partner. Værløse. Ringsted. Vejle. Aarhus.

Kursusl2015l 1. NTI CADcenter A/S totalleverandør af CAD-, CAM-, GIS- og PDM-løsninger. Gold Partner. Værløse. Ringsted. Vejle. Aarhus. Kursusl2015l 1 NTI CADcenter A/S totalleverandør af CAD-, CAM-, GIS- og PDM-løsninger Gold Partner Værløse. Ringsted. Vejle. Aarhus. Aalborg www.nti.dk altid opdateret med de sidste nye kurser og datoer

Læs mere

Kursusl2015l 1. NTI CADcenter A/S totalleverandør af CAD-, CAM-, GIS- og PDM-løsninger. Gold Partner. Værløse. Ringsted. Vejle. Aarhus.

Kursusl2015l 1. NTI CADcenter A/S totalleverandør af CAD-, CAM-, GIS- og PDM-løsninger. Gold Partner. Værløse. Ringsted. Vejle. Aarhus. Kursusl2015l 1 NTI CADcenter A/S totalleverandør af CAD-, CAM-, GIS- og PDM-løsninger Gold Partner Værløse. Ringsted. Vejle. Aarhus. Aalborg www.nti.dk altid opdateret med de sidste nye kurser og datoer

Læs mere

Kursusl2014-15. Workshop Certificering. Floorwalk. Seminar Webinar. Uddannelse hos NTI CADcenter. Online. kurser. Kompetenceanalyse. Firmakurser.

Kursusl2014-15. Workshop Certificering. Floorwalk. Seminar Webinar. Uddannelse hos NTI CADcenter. Online. kurser. Kompetenceanalyse. Firmakurser. Kursusl2014-15 Floorwalk Workshop Certificering Online kurser Firmakurser Uddannelse hos NTI CADcenter Åbne kurser Seminar Webinar Kompetenceanalyse NTI CADcenter A/S totalleverandør af CAD-, CAM-, GIS-

Læs mere

PMP - ID-nr.42289. Kursusl2011. NTI CADcenter A/S totalleverandør af CAD-, CAM-, GIS- og PDM-løsninger. Værløse. Ringsted. Vejle. Aarhus.

PMP - ID-nr.42289. Kursusl2011. NTI CADcenter A/S totalleverandør af CAD-, CAM-, GIS- og PDM-løsninger. Værløse. Ringsted. Vejle. Aarhus. PMP - ID-nr.42289 Kursusl2011 NTI CADcenter A/S totalleverandør af CAD-, CAM-, GIS- og PDM-løsninger.... www.nti.dk altid opdateret med de sidste nye kurser og datoer Firmakurser & kompetanceanalyse NTI

Læs mere

Kursusl2013l 1. NTI CADcenter A/S totalleverandør af CAD-, CAM-, GIS- og PDM-løsninger. Værløse. Ringsted. Vejle. Aarhus. Aalborg

Kursusl2013l 1. NTI CADcenter A/S totalleverandør af CAD-, CAM-, GIS- og PDM-løsninger. Værløse. Ringsted. Vejle. Aarhus. Aalborg Kursusl2013l 1 NTI CADcenter A/S totalleverandør af CAD-, CAM-, GIS- og PDM-løsninger.... www.nti.dk altid opdateret med de sidste nye kurser og datoer Firmakurser & kompetanceanalyse NTI CADcenter afholder

Læs mere

Kursusl2013l 2. NTI CADcenter A/S totalleverandør af CAD-, CAM-, GIS- og PDM-løsninger

Kursusl2013l 2. NTI CADcenter A/S totalleverandør af CAD-, CAM-, GIS- og PDM-løsninger Kursusl2013l 2 NTI CADcenter A/S totalleverandør af CAD-, CAM-, GIS- og PDM-løsninger Gold Partner Architecture, Engineering & Construction Manufacturing Media & Entertainment.... www.nti.dk altid opdateret

Læs mere

kursus katalog 2011 Juli-December

kursus katalog 2011 Juli-December kursus katalog 2011 Juli-December Fandt du ikke et planlagt kursus, hvor du havde mulighed for at deltage? Bare rolig, vi har altid et kursus, der passer til dig, når det passer dig. Ring på 89 30 47 50

Læs mere

KURSUSKATALOG. kursus og videreuddannelse. efterår 2015 K URSUS WORKSHOP KICKSTART

KURSUSKATALOG. kursus og videreuddannelse. efterår 2015 K URSUS WORKSHOP KICKSTART KURSUSKATALOG kursus og videreuddannelse. efterår 2015 K URSUS WORKSHOP KICKSTART VELKOMMEN Velkommen til Jensens Kursers kursuskatalog for efteråret 2015, og tak fordi du læser med. Jensens Kurser har

Læs mere

Kursusl2015l 2. NTI CADcenter A/S totalleverandør af CAD-, CAM-, GIS- og PDM-løsninger. Værløse. Ringsted. Vejle. Aarhus. Aalborg

Kursusl2015l 2. NTI CADcenter A/S totalleverandør af CAD-, CAM-, GIS- og PDM-løsninger. Værløse. Ringsted. Vejle. Aarhus. Aalborg Kursusl2015l 2 NTI CADcenter A/S totalleverandør af CAD-, CAM-, GIS- og PDM-løsninger Værløse. Ringsted. Vejle. Aarhus. Aalborg www.nti.dk altid opdateret med de sidste nye kurser og datoer Firmakurser

Læs mere

kursus katalog JANUAR-jUNi 2012

kursus katalog JANUAR-jUNi 2012 kursus katalog JANUAR-jUNi 2012 Var der et kursus, hvor du ikke havde mulighed for at deltage? Ring på 89 30 47 50 Så finder vi et tidspunkt der passer! Læs mere om vores kurser og tilmeld dig på www.vianova.dk

Læs mere

CBkort brugervejledning

CBkort brugervejledning CBkort brugervejledning Version 2.5 September 2009 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 1.1 Formål 4 1.2 Målgruppe 4 2. Forudsætninger 4 3. Præsentation af CBkort 4 3.1 Sidens opbygning 4 3.1.1 Kortet

Læs mere

Hvad er Stormbasen? Undervisning. Side 2

Hvad er Stormbasen? Undervisning. Side 2 Stormrådet 15. juni 2012 Niels S. Larsen KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Implementeringsguide til Stormbasen Tlf. 41 71 50 00 Fax 41 71 51 00 CVR-nr. 30 74 16 33 stormraadet@stormraadet.dk

Læs mere

Produktskolen Kursuskatalog Efterår 2012

Produktskolen Kursuskatalog Efterår 2012 Produktskolen Kursuskatalog Efterår 2012 1 Forord Formål Formålet med Produktskolen er at informere og efteruddanne fagfolk inden for el-branchen i brugen af vores produkter og applikationer. Vi vil gerne

Læs mere

INDHOLD. Hvorfor kurser i vindende tilbudsskrivning? Shipleys instruktører. I hvilken rækkefølge skal jeg tage kurserne?

INDHOLD. Hvorfor kurser i vindende tilbudsskrivning? Shipleys instruktører. I hvilken rækkefølge skal jeg tage kurserne? KURSUS KATALOG 2016 INDHOLD Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 9 Hvorfor kurser i vindende tilbudsskrivning? Shipleys instruktører I hvilken rækkefølge skal jeg tage kurserne? Fakta om kurserne KURSUS 1

Læs mere

DIG BEDRE TIL KAN KURSUS GØR DET DU ALLEREDE. Dialog Manager

DIG BEDRE TIL KAN KURSUS GØR DET DU ALLEREDE. Dialog Manager www.dmsoftware.dk Dea Hammer Toftkær, EDUCATION CENTER KURSUS Hvad er Jeres samarbejdsbetingelser? At begge parter overordnet er indstillet på et konstruktivt samarbejde, der afvikles i en positiv atmosfære,

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

UDDANNELSESKATALOG VINTER/FORÅR 2011 IT-KURSER PÅ ALLE NIVEAUER - I DIT EGET TEMPO

UDDANNELSESKATALOG VINTER/FORÅR 2011 IT-KURSER PÅ ALLE NIVEAUER - I DIT EGET TEMPO UDDANNELSESKATALOG VINTER/FORÅR 2011 IT-KURSER PÅ ALLE NIVEAUER - I DIT EGET TEMPO INDHOLDSFORTEGNELSE Prøv kræfter på IT værkstedet................. 4 Grundlæggende IT med undervisning - for alle!.. 6

Læs mere

U D D A N N E L S E S O V E R S I G T

U D D A N N E L S E S O V E R S I G T U D D A N N E L S E S O V E R S I G T matcher din uddannelse din rolle og dine opgaver indholdsfortegnelse SIDE Find din rolle og målret dine kompetencer 3 ROLLER OG JOBFUNKTIONER SAS Foundation (Base

Læs mere

Landinspektøruddannelsen

Landinspektøruddannelsen Landinspektøruddannelsen INSTITUT 20, INSTITUT FOR SAMFUNDSUDVIKLING OG PLANLÆGNING FAGLIG OG PROFESSIONEL UDVIKLING (PROFESSIONAL DEVELOPMENT), 9. SEMESTER SPATIAL INFORMATION MANAGEMENT TITEL: TEMA:

Læs mere

White paper IMS FakturaFlow

White paper IMS FakturaFlow White paper IMS FakturaFlow IMS FakturaFlow White paper IMS FAKTURAFLOW WHITE PAPER... 2 INTRODUKTION... 3 IMS SYSTEMER - INTEGRERET I MICROSOFT OFFICE... 3 PRÆSENTATION AF SYSTEMET... 4 GODE EGENSKABER...

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Brugervejledning til C2IT s opgave og aktivitetsstyringssystem

Brugervejledning til C2IT s opgave og aktivitetsstyringssystem Brugervejledning til C2IT s opgave og aktivitetsstyringssystem Forfatter: Kent Tranberg Pedersen Version: 1.00 Dato: 31. august 2015 C2IT A/S Birkemosevej 7 DK-6000 Kolding T.: +45 7216 0777 M.: info@c2it.dk

Læs mere

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Velkomstmappe ectrl Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Indholdsfortegnelse HVAD ER ECTRL?... 3 SUPPORT... 3 INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL ECTRL... 4 OPRETTELSE OG ADMINISTRATION

Læs mere

Kursusprogram 2014/15

Kursusprogram 2014/15 Kursusprogram 2014/15 Jo bedre du er til at bruge Epos, desto bedre er din virksomheds investering i løsningen. Med korrekt brug og fuld udnyttelse af de mange muligheder kan du spare tid og besvær i hverdagen,

Læs mere

Implementeringsvejledning: Digitalisering af breve

Implementeringsvejledning: Digitalisering af breve Implementeringsvejledning: Digitalisering af breve Version: 1.3 Udarbejdet i april 2014 1 Indholdsfortegnelse Om vejledningen... 3 Revisionshistorik... 3 Digitalisering af breve fokusområder... 4 Hvad

Læs mere

Produktskolen Kursuskatalog Forår 2012

Produktskolen Kursuskatalog Forår 2012 Produktskolen Kursuskatalog Forår 2012 1 Forord Formål Formålet med Produktskolen er at informere og efteruddanne fagfolk inden for el-branchen i brugen af vores produkter og applikationer. Vi vil gerne

Læs mere