Hvordan lærer børn at forstå andre mennesker? Før vi begynder. Disposition

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvordan lærer børn at forstå andre mennesker? Før vi begynder. Disposition"

Transkript

1 Hvordan lærer børn at forstå andre mennesker? Folkeuniversitetet, 2014 Peter Krøjgaard, professor, ph.d., Center on Autobiographical Memory Research Department of Psychology Aarhus University Web: Før vi begynder Hvem er jeg? Stil spørgsmål! Pause efter 45 min Dagens emne: At forstå andre mennesker (social-kognition) Fokus på 0-4-årige Disposition Theory of Mind og udviklingen af test af falske antagelser Forformer til ToM, samt forståelse af intentioner 1

2 Theory of Mind Er mentale tilstande noget særligt, og hvad betyder de for os? Clips, havelåger og mennesker Vi tilpasser vores samtaler efter, hvad vi tror, andre ved Retssystemet Børn og personer med ASF Første gang begrebet Theory of Mind optrådte på skrift var i følgende sammenhæng: An individual has a theory of mind if he imputes mental states to himself and others. A system of inferences of this kind is properly viewed as a theory because such states are not directly observable, and the system can be used to make predictions about the behavior of others. As to the mental states the chimpanzees may infer, consider those inferred by our own species, for example, purpose or intention, as well as knowledge, belief, thinking, doubt, guessing, pretending, liking, and so forth. (Premack & Woodruff, 1978, p. 515, forfatternes kursivering) Premack, D., & Woodruff, G. (1978). Does the chimpanzee have a theory of mind? The Behavioral and Brain Sciences, 4, Premack & Woodruff (1978): Forstår chimpanser antagelser? Test af den 14-årige chimpanse, Sarah Film af mennesker med konkrete problemer (fx ikke at kunne nå en banan, der er placeret højt) Sarah skulle vælge blandt potentielle svar illustreret på fotos Sarah valgte ofte det rigtige foto, men skulle dette tolkes som et udtryk for en forståelse af viden ( knowledge ) eller blot som en forståelse af hensigt ( purpose )? Premack, D., & Woodruff, G. (1978). Does the chimpanzee have a theory of mind? The Behavioral and Brain Sciences, 4,

3 Premack & Woodruff (1978) P&W forstod, at det var vigtigt at kunne afgøre, hvem der havde hvilken viden; men man manglede en egnet test Dennett (1978) og Harman (1978) foreslog uafhængigt af hinanden skabelonen til en FB-test Godt eksempel på videnskabelig arbejdsdeling! Premack, D., & Woodruff, G. (1978). Does the chimpanzee have a theory of mind? The Behavioral and Brain Sciences, 4, Theory of Mind: Afgrænsninger af begrebet og forskellige interesser En snæver afgrænsning: Forpligtelse på tesen om, at vi anvender en egentlig teori til forståelse af andres sind En bredere afgrænsning: Som emnebetegnelse for det forskningsfelt, der beskæftiger sig med vores erkendelse af andre menneskers sind (anvendes her synonymt med Social Cognition) Gammelt emne nye (empiriske) vinkler: Komparativ psykologi, klinisk psykologi (især autismespektrumforstyrrelser) og udviklingspsykologi Centrale engelske begreber: Desires (ønsker) Beliefs (antagelser, overbevisninger) Intentions (intentioner) 3

4 Den social-kognitive udvikling Adskiller 3-åriges forståelse af andres antagelser fra den voksnes forståelse? Gemmelege (anekdotisk evidens) Dagbogsstudier (anekdotisk evidens) Test af forståelsen af andres falske antagelser (false belief tests, eng.) Eksempler på tre-åriges forståelse af andres tænkning Emily (three years old): Grandad! Grandad! Grandfather: Emily: Yes? We re having a surprise party for your birthday! And it s a secret! Jeremy (three years old): Mother: Jeremy: Mommy, go out of the kitchen. Why, Jeremy? Because I want to take a cookie. To forskellige former for false belief test Den ikke-forventede forflytning (f.eks. Sally-Anne-testen) Den vildledende æske (f.eks. smarties-testen) 4

5 Sally-Anne-testen: S. Baron-Cohen A. Leslie Uta Frith Baron-Cohen, S., Leslie, A., & Frith, U. (1985). Does the autistic child have a theory of mind? Cognition, 21, Smarties-testen En forsøgsassistent viser en femårig en æske med billeder af slik uden på æsken og spørger pigen, hvad hun tror, der er i æsken. Slik, svarer hun. Hun får nu lov til at kigge i æsken og opdager til sin overraskelse, at den faktisk indeholder blyanter. Hvad ville et andet barn, som endnu ikke har kigget i æsken, tro, der var i æsken, spørger forsøgsassistenten dernæst pigen. Slik, svarer pigen fornøjet over bedraget. Forsøgsassistenten forsøger så med den samme procedure med en treårig. Svaret på det første spørgsmål er det forventede slik, men svaret på det andet spørgsmål er et forbavset og ikke fornøjet blyanter. (Flavell & Miller, 1998, p. 851, min oversættelse) Flavell, J.H., & Miller, P.H. (1998). Social cognition. In W. Damon (Series Ed.) & D. Kuhn, & R. Siegler (Vol. Eds.), Handbook of Child Psychology, Vol. 2. (pp ). New York: Wiley. Wellman, Cross & Watson (2001): Meta-analyse af 178 false belief studier Alder og procent korrekte svar: 30 måneder: <20% 44 måneder: 50% 60 måneder: >70% H.M. Wellman Wellman, H.M., Cross, D., & Watson, J. (2001). Meta-analysis of theory-of-mind development: The truth about false beliefs. Child Development, 72,

6 Wellman, Cross & Watson (2001): Meta-analyse af 178 false belief studier Børnene klarer sig lige godt i de to klassiske tests ( vildledende æske og ikke-forventede forflytning ) Det gør ingen forskel, om det er barnet selv, eller en anden, der snyder Tre faktorer har vist sig at have positiv indflydelse: At barnet er aktivt At de gemte objekter rent faktisk er ude af syne At barnet forstår, at opgaven handler om at snyde/drille! Wellman, H.M., Cross, D., & Watson, J. (2001). Meta-analysis of theory-of-mind development: The truth about false beliefs. Child Development, 72, False belief test: Styrker: Operationalisering af (æld)gammel problematik Svagheder: Spørger til det atypiske Forudsætter en forståelse af sprog/narrativitet Spørgsmål: Hvorfor ikke true beliefs? Fordi man ikke kan vide, om barnet svarer på baggrund af sin egen opfattelse eller den andens Teorier om udviklingen af ToM Modularitetsteori (f.eks. Baron-Cohen) Inspireret af resultaterne fra Baron-Cohen, Leslie & Frith (1985) ToM som et særskilt modul (jfr. Fodor) Oprindeligt et kognitivt fokus Repræsentationelle teorier (f.eks. Wellman) Se senere! Simulationsteori (f.eks. Harris) Afsæt i tesen om, at andre skal forstås som mig selv S. Baron-Cohen H.M. Wellman P.L. Harris 6

7 Skematisk fremstilling af Domænegenerel vs. Domænespecifik viden Skalaen er arbitrær Domænegenerel Domænespecifik forståelse forståelse Sprog Social kognition Objektforståelse (Blot eksempler andre domæner kunne inddrages) Wellman & Lagattuta (1999) To aspekter af The Mind skal erhverves: Det ontologiske aspekt Det kausale aspekt Udviklingen i grove træk: Alder: Barnet forstår, at: 2 år - andre kan have simple ønsker 3 år - andre kan have antagelser om verden. Barnet forstår imidlertid endnu ikke, at den anden også handler i overensstemmelse med sine antagelser selv når disse er falske eller forkerte 4 år - andre handler på baggrund af deres antagelser Wellman, fortsat Hvordan ved man, at 3-årige har en simpel forståelse for andres antagelser? Netop omkring 3-års alderen begynder engelsktalende børn at bruge termer som I know og I think 3-årige har en simpel forståelse af forskellen mellem mentalt indhold og virkelige entiteter 7

8 Kan drengen spise æblet? A B 3-årige ved godt, at mens drengen i ex. B godt kan spise æblet, så er dette ikke muligt for drengen i ex. A. False belief test hos præverbale børn? Baggrund: -3-årige kigger det rigtige sted, men svarer forkert (Clement & Perner, 1994; Garnham & Ruffman, 2001) -Ved de mere, end de verbalt kan demonstrere? Fig. 1. Events shown during (A) the first familiarization and (B) the second and third familiarization trials. The light gray box represents the yellow box; the dark gray box represents the green box. Onishi, K.H., Baillargeon, R. (2005). Do 15-Month-Old Infants Understand False Beliefs? Science, 308, Onishi & Baillargeon (2005), fortsat Fig. 2. Events shown during the beliefinduction trial in the (A) TB-green condition, (B) TB-yellow condition, (C) FB-green condition, and (D) FByellow condition. 8

9 Onishi & Baillargeon (2005), fortsat Fig. 3. Events shown during the test trial. Fig. 4. Mean (TSE) looking times during the test trial (after the actor reached into the green or yellow box) in the four belief conditions. Resultaterne viste altså, at de 15 måneder gamle børn forventer, at probanten leder der, hvor hun tror, at objektet befinder sig. Perner & Ruffman s (2005) kritik O&Bs resultater strider mod resultaterne fra talrige FB-test (jfr. Wellman et al. 2001). Kigge-præferencen fra Clement & Perner (1994) var kun tilstede hos 3-årige, men ikke hos 2-årige. P&R foreslår to alternative fortolkninger af O&Rs resultater: 1. Børnene etablerer agent-objekt-lokaliserings associationer 2. Resultaterne kan forklares uden at tillægge børnene en mental forståelse Perner & Ruffman (2005). Infants insight into the mind: How deep? Science, 308, Perner & Ruffman s (2005) kritik, fortsat Ad 1: Børnene etablerer agent-objekt-lokaliserings associationer: Barnet etablerer et stærkt hukommelsesspor for den objektlokalisering, hvor agenten sidst blev set samtidig med objektet. En sådan veletableret association vil kræve mindre processering end en ny agent-objekt-lokaliserings - association Barnet vil derfor kigge længere, når det præsenteres for den mindre stærke association (tesen passer med alle fire test-betingelser) Perner & Ruffman (2005). Infants insight into the mind: How deep? Science, 308,

10 Perner & Ruffman s (2005) kritik, fortsat Ad 2: Resultaterne kan forklares uden at tillægge børnene en mental forståelse: Måske etablerer barnet en regel, der siger, at mennesker kigger efter en ting på den lokalisering, hvor de sidst så genstanden Når reglen brydes afstedkommer det overraskelse (længere kigge-tid) En sådan regel behøver ikke at indebære nogen egentlig forståelse, men kan alene være en associationskæde. Baillargeon, Scott, & He (2010). TICS Baillargeons svar på den specifikke kritik: En lange række andre VOE studier viser, at spædbørn ikke blot etablerer associationer og kigger længere, når associationerne brydes (jfr. f.eks. vindebro-forsøget ) Baillargeon, Scott & He (2010). False-belief understanding in infants. Trends in Cognitive Sciences, 14, Baillargeon, Scott, & He (2010). TICS Baillargeons forklaring på 3-åriges problemer med klassiske FB-test: For at kunne besvare en FB-test skal mindst 3 processer fungere: En FB-repræsentationsproces En respons selektionsproces, og En respons inhibitionsproces Indtil børnene er 4-5 år har de ifølge B vanskeligt ved samtidigt at udføre ovennævnte tre processor (bemærk, at opgaven er mindre krævende, hvis børnene blot skal kigge!) Baillargeon, Scott & He (2010). False-belief understanding in infants. Trends in Cognitive Sciences, 14,

11 ToM - opsamling False belief test har været en fantastisk redskab og har tilvejebragt en stor mængde viden.men har også været medvirkende til at give indtryk af, at alt det interessante sker omkring 4 års alderen. Måske forrykkes denne grænse med Onishi & Baillargeons (2005) forsøg? En stribe nye publikationer antyder dette: Buttelmann, Carpenter & Tomasello, 2010; Csibra & Southgate, 2006; Onishi & Baillargeon, 2005; Scott & Baillargeon, 2009; Scott, Baillargeon, Song & Leslie, 2010; Song & Baillargeon, 2008; Song, Onishi, Baillargeon & Fischer, 2008; Surian, Caldi, & Sperber, Enighed om, at børn med autismespektrum forstyrrelser har problemer med ToM, men man er uenige om den/de primære grunde hertil Primær intersubjektivitet Hvorledes interagerer 2-3 måneder gamle spædbørn med mor? Barn Mor Mor Turn taking Tid Colwyn Trevarthen Barn Hvorledes interagerer 2-3 måneder gamle spædbørn med mor? 1. Test: Blank face N=4; 30 sek. normal kommunikation => 45 sek. blank face fra mors side Reaktion på blank face : Ubehag => forsøg på kommunikation => tilbagetrækning. Murray, L., & Trevarthen, C. (1985). Emotional regulation of interactions between twomonth-olds and their mothers. In T.M. Field, & N.A. Fox (Eds.), Social perception in infants (pp ). Norwood, NJ: Ablex. 11

12 Hvorledes interagerer 2-3 måneder gamle spædbørn med mor? (fortsat) 2. Test: Replay Resultater: Normal: -Ubehag: 15% -Kigge væk: 9,4% Murray, L., & Trevarthen, C. (1985). Emotional regulation of interactions between twomonth-olds and their mothers. In T.M. Field, & N.A. Fox (Eds.), Social perception in infants (pp ). Norwood, NJ: Ablex. N=4; 30 sek. normal kommunikation => 60 sek. replay Replay: -Ubehag: 46,3% -Kigge væk: 35,2% Sekundær intersubjektivitet Barn Mor Objekt Colwyn Trevarthen Social referencing? Tjekker barnet mors udtryk, før det krydser kløften for at komme til bilen? Og hvad betyder mors udtryk for, at barnet rent faktisk begiver sig ud over kløften? Sorce, J.F., Emde, R.N., Campos, J., & Klinnert, M.D. (1985). Maternal emotional signaling: Its effect on the visual cliff behavior of 1-year-olds. Developmental Psychology, 21,

13 Social referencing: Problemstillinger Emotionel smitte (emotional contagion, eng.) versus forståelse af reference-specifik emotion? Er een modalitet nok? Tomasello: Ni-måneders miraklet: Joint attention Deklarativer Imperativer Michael Tomasello Centrale spørgsmål vedr. ni-måneders miraklet: Hvilken forståelse af den anden kan eller skal vi tillægge barnet? Hvilke mekanismer ligger bag udviklingen af disse kompetencer? (indlæring? modning? en kombination?) 13

14 Forskellige svar vedr. forståelse og mekanismer : Moore & Corkum (1994): Vi behøver ikke at tillægge barnet nogen sofistikeret forståelse De forskellige former for adfærd kan typisk indlæres v.h.a. operant betingning Tomasello (1995): De enkelte adfærdsformer kan i princippet hver for sig forklares ud fra indlæringsteori; men da alle formerne indtræder inden for en meget begrænset tidsperiode, er der gode grunde til at antage, at det snarere skyldes et kvalitativt spring i barnets forståelse af andre mennesker. Forståelsen forudsætter, at barnet begynder at forstå meansend relationer Afklaring af spørgsmål vedr. hhv. forståelse og mekanismer Formentlig kan ingen af spørgsmålene afklares ved en teoretisk disput I sidste ende er problemerne empiriske spørgsmål! Eksempler på verbale udsagn, der indikerer 3 åriges forståelse af egne og andres intentioner Eksempel 1: An example we observed was from a 3-year old girl who was helping to feed her baby brother. After spooning in a few mouthful of cereal, she took another spoonful and simply dumped it on the baby s head. Then she turned quickly to her very angry mother and claimed, I didn t do it on purpose. (Shultz, 1980, p.157) Shultz, T.R. (1980). Development of the concept of intention. In W.A. Collins (Ed.), The Minnesota Symposium on Child Psychology, vol. 13, (pp ). Hillsdale, NJ: Erlbaum. 14

15 Verbale manifestationer af forståelse af intentioner Eksempel 2: The following example comes from an observation of a 33-month-old girl in the Pennsylvania study, who came crying to her mother after her brother had deliberately bitten her on the forehead: [ ] C: Look what philip did! He bited me [crying] M: He bit you on the head? C: Yes. M to sib: Philip is that true? S: No. C to M: Yes! On purpose! M to C: He did in on purpose? C: Yes! [ ] (Dunn, 1991, pp ) Dunn, J. (1991). Young children s understanding of other people: Evidence from observations within the family. In D. Frye & C. Moore (Eds.), Children s theories of mind: Mental states and social understanding (pp ). Hillsdale, NJ: Erlbaum. Shultz eksperimentelle undersøgelser af 3, 5 og 7 år gamle børns forståelse af intentioner En række opgave i en nem og en svær udgave, hvor den svære medførte fejl fra børnenes side Eks. 1: Udpegning af skinnende mønt (i den svære udgave bar børnene prisme-glas, der fik dem til at pege forkert) Eks. 2: Hurtig gentagelse af sætninger (i den svære udgave var sætningerne tunge-tvistere ) Børnene skulle dels selv forsøge og dels kommentere andre børns forsøg Shultz (1980) forsøg fortsat Efterfølgende blev børnene spurgt, om handlingen havde været intenderet (f.eks.: Did you [s/he] mean to pick up the dull penny? eller Did you [s/he] mean to say it like that? ) Resultater: Ingen af børnene, heller ikke de 3-årige, havde problemer med at skelne mellem intenderede handlinger og fejlhandlinger hverken af dem selv eller andre Shultz, T.R. (1980). Development of the concept of intention. In W.A. Collins (Ed.), The Minnesota Symposium on Child Psychology, vol. 13, (pp ). Hilldale, NJ: Erlbaum. 15

16 Intentioner: Foreløbig opsamling Fra omkring 3 år producerer børn verbale udsagn, der indikerer, at de skelner mellem intenderede og ikke-intenderede handlinger ( uheld ) hos sig selv og andre Men hvad med tidligere? Er det tænkeligt, at børn blot via deres adfærd (altså uden sprog) kunne demonstrere en tilsvarende forståelse? Intenderede handlinger og uheld: Skelner barnet før det får sprog? Meltzoff (1995) Spørgsmål: Kan 18 måneder gamle børn se intentionen med en handling, de aldrig ser blive ført til ende? Andrew Meltzoff Meltzoff, A. (1995). Understanding the intentions of others: Re-enactment of intended acts by 18-month-old children. Developmental Psychology, 31, Resultater: Meltzoff (1995) - fortsat Meltzoff, A. (1995). Understanding the intentions of others: Re-enactment of intended acts by 18-month-old children. Developmental Psychology, 31,

17 Meltzoff (1995) - fortsat Spørgsmål: Aflæses endemålet på baggrund af fysiske operationer? Resultat: Nej, børnene, der havde set assistenten fejle, var 6 gange så tilbøjelige til at fuldende handlingen, sammenlignet med de børn, der havde set maskinen udføre samme operationer. Rationel imitation? (- eller Choice of plans ) Kan 14 måneder gamle børn afgøre, hvornår det er vigtigt at anvende det rigtige middel til at nå målet og hvornår dét blot at nå målet (uden at skele til midlet) er det centrale? Resultat: Handlesekvensen imiteres kun slavisk, når der er en god grund, dertil! Gergely, G., Bekkering, H., & Király, I. (2002). Rational imitation in preverbal infants. Nature, 415, 755. Sammenfatning De problemstillinger, som feltet omhandler, har vagt menneskers interesse i flere tusinde år, men først for nylig er man for alvor blevet i stand til at spørge til disse problemstillinger på en frugtbar facon: Far more of our knowledge of children s understanding of what people know and think has come from experimental studies than from naturalistic observation. (Astington, 1993, p. 112) Social kognition handler imidlertid ikke blot om false belief tests, men om en række forskellige områder, der med fordel kan anskues i et udviklingsperspektiv 17

Replik til kommentarerne Peter Krøjgaard Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. Teori og empiri: Replik til kommentarernei. Empirisme?

Replik til kommentarerne Peter Krøjgaard Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. Teori og empiri: Replik til kommentarernei. Empirisme? Replik til kommentarerne Peter Krøjgaard Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Teori og empiri: Replik til kommentarernei Først vil jeg gerne sige mange tak for kommentarerne til target-artiklen. Kommentarerne

Læs mere

Theory of mind. En diskussion af begrebets validitet. Tanja Arrild Schwarz Sommer 2009

Theory of mind. En diskussion af begrebets validitet. Tanja Arrild Schwarz Sommer 2009 Theory of mind En diskussion af begrebets validitet Tanja Arrild Schwarz Sommer 2009 Eksamensnummer Bachelorprojekt Side 2 af 35 Indholdsfortegnelse ABSTRACT... 3 INDLEDNING... 3 OM FÆNOMENET... 4 TEORIER

Læs mere

Hvad er episodisk hukommelse? Undersøgelser af børns hukommelse for begivenheder. Langtidshukommelse (Bauer, 2007)

Hvad er episodisk hukommelse? Undersøgelser af børns hukommelse for begivenheder. Langtidshukommelse (Bauer, 2007) Undersøgelser af børns hukommelse for begivenheder Talentakademiet, april 2013 Peter Krøjgaard, professor, ph.d. Center for Selvbiografisk Hukommelsesforskning Psykologisk Institut Aarhus Universitet Langtidshukommelse

Læs mere

Hegel og den Fænomenologiske metode

Hegel og den Fænomenologiske metode (kilde: https://alfredhsh.files.wordpress.com/2010/08/013-hegel.jpg) Hegel og den Fænomenologiske metode RUC; Efterår 2015; Bachelorprojekt; Studienummer: 48818 Antal anslag: 53 163 Vejleder: Esther Oluffa

Læs mere

Børnesyn i udviklingspsykologien Er et børneperspektiv muligt?

Børnesyn i udviklingspsykologien Er et børneperspektiv muligt? Pedagogisk Forskning i Sverige 2003 årg 8 nr 1 2 s 85 100 issn 1401-6788 Børnesyn i udviklingspsykologien Er et børneperspektiv muligt? DION SOMMER Psykologisk institut, Aarhus Universitet Sammenfatning:

Læs mere

Motiverende design. Speciale i Informationsvidenskab Jens Hofman Hansen Vejleder: Kim Halskov. fristende personligt forførende

Motiverende design. Speciale i Informationsvidenskab Jens Hofman Hansen Vejleder: Kim Halskov. fristende personligt forførende Motiverende design Speciale i Informationsvidenskab Jens Hofman Hansen Vejleder: Kim Halskov simpelt overbevisende fristende personligt forførende attraktivt relevant interessant sælgende vejledende formidlende

Læs mere

Abstract. Keywords: bullying, empathy, responsibility, social integration

Abstract. Keywords: bullying, empathy, responsibility, social integration Abstract This study, based on a bullying questionaire, investigates the long-term effects of intervention and preemptive efforts against bullying in Danish public school by t-test for independent means.

Læs mere

Robotterne kommer! At skabe en intelligent maskine. Abstract

Robotterne kommer! At skabe en intelligent maskine. Abstract Robotterne kommer! At skabe en intelligent maskine Skrevet af: Joachim Stidsen Kollerup Rikke Schlamovitz Cristina Nyangai Siiger Karl Emil Hillbrandt Gabriel LeikersfeldtRasmussen Michael Tøth Vejleder:

Læs mere

af Asbjørn Flyger Lauwersen

af Asbjørn Flyger Lauwersen NUDGING & MANIPULATION af Asbjørn Flyger Lauwersen Vejledt af Patrick Blackburn & Pelle Guldborg Hansen Integreret Speciale i Kommunikation og Filosofi & Videnskabsteori FORÅR 2015 STUDIENUMMER 42279 Abstract

Læs mere

Teorier om sprogtilegnelse

Teorier om sprogtilegnelse Teorier om sprogtilegnelse 1 Overordnet introduktion... 3 1.1 Baggrund... 3 2 Introduktion... 4 3 Barnets opgave... 5 3.1 Opsummering... 7 4 Tidlige teorier om sprogtilegnelse... 8 4.1 Behaviorismen...

Læs mere

Kandidatspeciale. Social kompetence i børnefællesskaber. Aalborg Universitet Institut for kommunikation Psykologi 10.

Kandidatspeciale. Social kompetence i børnefællesskaber. Aalborg Universitet Institut for kommunikation Psykologi 10. Kandidatspeciale Social kompetence i børnefællesskaber Aalborg Universitet Institut for kommunikation Psykologi 10. semester KA, 2010 Anne Goul-Jensen Studienr.: 20052745 Line Levring Sørensen Studienr.:

Læs mere

Et kræmmermarked i dialog på de sociale medier

Et kræmmermarked i dialog på de sociale medier speciale Et kræmmermarked i dialog på de sociale medier Mia Sylvester-Nielsen Cand.it i webkommunikation Institut for Fagsprog, Kommunikation og Informationsvidenskab Syddansk Universitet, Kolding Vejleder:

Læs mere

Udviklingspsykologi II. Den præsproglige kommunikation

Udviklingspsykologi II. Den præsproglige kommunikation Udviklingspsykologi II Den præsproglige kommunikation Tanja Arrild Schwarz Januar 2009 Eksamensnummer 237 Side 2 af 30 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING... 3 UDVIKLINGSPERSPEKTIV...

Læs mere

Heste-assisteret Læring

Heste-assisteret Læring Heste-assisteret Læring - En undersøgelse af mødet mellem menneske og hest, til forståelse af de læringsmuligheder der skabes. Foto: Marika Seidler 1 Titelblad Titel: Heste-assisteret Læring. - En undersøgelse

Læs mere

Abstract... 2. Problemfelt... 5. Problemformulering... 6 Nattelivet som case... 6 Målgruppe... 7. Teori... 7

Abstract... 2. Problemfelt... 5. Problemformulering... 6 Nattelivet som case... 6 Målgruppe... 7. Teori... 7 1 Abstract As people, we like to enjoy ourselves, but from time to time inner constraints prevent us from doing what we want to do. One of the most common places to have fun, is at bars and clubs at nighttime.

Læs mere

At leve med frygten for specifik fobi en afhandling om nålefobiens aspekter

At leve med frygten for specifik fobi en afhandling om nålefobiens aspekter Roskilde Universitet At leve med frygten for specifik fobi en afhandling om nålefobiens aspekter Vejleder: Arne Poulsen & Tomas Ellegaard Kandidatspeciale Psykologi & Pædagogik Pernille Grummisgaard Hansen

Læs mere

significant theories the fear drive model the parallel response model pitfalls and special conditions focus group interviews Matt Alvessons

significant theories the fear drive model the parallel response model pitfalls and special conditions focus group interviews Matt Alvessons Abstract The current use of fear appeals in health campaigns is under hard scrutiny by press, professionals and recipients therefore an upgrade is necessary and beneficial. I have chosen to concentrate

Læs mere

Specialeartikel Abstrakt Nærværende speciale arbejder med spændingsfeltet mellem diskurs, ideologi, management fashion og organized hypocrisy. Målet med specialet er en afklaring af, hvordan diskurs

Læs mere

Tribal Marketing & Co- Creation

Tribal Marketing & Co- Creation Tribal Marketing & Co- Creation Nicolai Simon Worsøe Studienr: 46364 Vejleder: Yngve Søndergaard Bachelor Projekt Kommunikation Efterår 2014/15 1 ... 1 Indledning/problem... 3 Teori... 4 Tribal Marketing

Læs mere

Robotterne kommer! En eksplorativ undersøgelse af den ideelle persuasive sociale robot

Robotterne kommer! En eksplorativ undersøgelse af den ideelle persuasive sociale robot Robotterne kommer En eksplorativ undersøgelse af den ideelle persuasive sociale robot Josephine Sanden, Persuasivt Design, 10. Semester Juni 2014 Aalborg Universitet 2 Titelblad Udarbejdet af: Josephine

Læs mere

At sætte verden på begreb

At sætte verden på begreb At sætte verden på begreb - Hvordan vi lærer, når vi arbejder med IKT Af Thomas Alexander Hoelgaard 3. Modul Forår 2001 Vejleder: Jørgen Lerche Nielsen Institut for Kommunikation, Journalistik og Datalogi

Læs mere

Kommunikation er en revisionskunst

Kommunikation er en revisionskunst Copenhagen Business School, 2015 Cand.merc.aud. Kandidatafhandling Kommunikation er en revisionskunst - Indsigt i kommunikation mellem revisor og deres kunder The art of communication in audit - Insight

Læs mere

Tilgange til Public Relations. En analyse af Public Relations litteraturen fra 1982-2012

Tilgange til Public Relations. En analyse af Public Relations litteraturen fra 1982-2012 Tilgange til Public Relations En analyse af Public Relations litteraturen fra 1982-2012 Udarbejdet af: Nikolaj Wiinholt Vejleder: Anders Dybdal Nielsen Roskilde Universitet 2. modul, kommunikation, efterår

Læs mere

Begreb. Af Karin Nørgaard

Begreb. Af Karin Nørgaard Patienter med skizofreni har ofte sociale vanskeligheder og generelt en dårlig social prognose. Skyldes det kognitive forstyrrelser, eller kan social kognition selvstændigt bidrage til forståelsen af de

Læs mere

SPINDET SPROGPSYKOLOGISK INFORMATION OG DEBAT

SPINDET SPROGPSYKOLOGISK INFORMATION OG DEBAT SPINDET SPROGPSYKOLOGISK INFORMATION OG DEBAT FORSTÅR DU? Redaktion Martin Lehmann-Strøm Sabina Marie Elton Pernille Laurvig Pedersen Sofie Ravn Mie Hvalsø Julie Marie Drejer Camilla Sandager Nanna Pedersen

Læs mere

Hvem er hvem? - Om identitet og

Hvem er hvem? - Om identitet og Hvem er hvem? - Om identitet og kategorisering Af Maria Jakobsen, Maj-Britt Jakobsen, Eline Svendsen & Tobias Brejnrod 1 Indholdsfortegnelse Problemformulering 4 Dimensionsforankring 5 Indledning 6 1 Hvor

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bunden hjemmeopgave i Personlighedspsykologi 1

Indholdsfortegnelse. Bunden hjemmeopgave i Personlighedspsykologi 1 Bunden hjemmeopgave i Personlighedspsykologi 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Trækteori repræsenteret af McCrae&Costa 4 Personen ifølge trækteorien 4 Udviklende eller determineret? 5 Social-kognitiv

Læs mere

SE DET FOR DIG : VISUEL KOMMUNIKATION I FORANDRINGSLEDELSE

SE DET FOR DIG : VISUEL KOMMUNIKATION I FORANDRINGSLEDELSE SE DET FOR DIG : VISUEL KOMMUNIKATION I FORANDRINGSLEDELSE Marianne Storgaard Postdoc Syddansk Universitet Institut for Entrepreneurskab og Relationsledelse Engstien 1 6000 Kolding E-mail: mars@sam.sdu.dk

Læs mere

Overtalelse i et retorisk perspektiv

Overtalelse i et retorisk perspektiv Overtalelse i et retorisk perspektiv Jens Koed Madsen University College London Division of Psychology and Language Sciences 396 Kingsland Rd., E84AA, London Tlf. 0044 75 4031 8360 overmuren@gmail.com

Læs mere

Motivationsteoriernes anvendelse til afdækning af motivation - et casestudie af Sparxpres

Motivationsteoriernes anvendelse til afdækning af motivation - et casestudie af Sparxpres Bachelorafhandling HA - Bæredygtighed Institut for Marketing og Organisation Forfatter: Lasse Høltzermann Lh87089 HA Hold 4 Vejleder: Ninna Meier Motivationsteoriernes anvendelse til afdækning af motivation

Læs mere