Hvordan lærer børn at forstå andre mennesker? Før vi begynder. Disposition

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvordan lærer børn at forstå andre mennesker? Før vi begynder. Disposition"

Transkript

1 Hvordan lærer børn at forstå andre mennesker? Folkeuniversitetet, 2014 Peter Krøjgaard, professor, ph.d., Center on Autobiographical Memory Research Department of Psychology Aarhus University Web: Før vi begynder Hvem er jeg? Stil spørgsmål! Pause efter 45 min Dagens emne: At forstå andre mennesker (social-kognition) Fokus på 0-4-årige Disposition Theory of Mind og udviklingen af test af falske antagelser Forformer til ToM, samt forståelse af intentioner 1

2 Theory of Mind Er mentale tilstande noget særligt, og hvad betyder de for os? Clips, havelåger og mennesker Vi tilpasser vores samtaler efter, hvad vi tror, andre ved Retssystemet Børn og personer med ASF Første gang begrebet Theory of Mind optrådte på skrift var i følgende sammenhæng: An individual has a theory of mind if he imputes mental states to himself and others. A system of inferences of this kind is properly viewed as a theory because such states are not directly observable, and the system can be used to make predictions about the behavior of others. As to the mental states the chimpanzees may infer, consider those inferred by our own species, for example, purpose or intention, as well as knowledge, belief, thinking, doubt, guessing, pretending, liking, and so forth. (Premack & Woodruff, 1978, p. 515, forfatternes kursivering) Premack, D., & Woodruff, G. (1978). Does the chimpanzee have a theory of mind? The Behavioral and Brain Sciences, 4, Premack & Woodruff (1978): Forstår chimpanser antagelser? Test af den 14-årige chimpanse, Sarah Film af mennesker med konkrete problemer (fx ikke at kunne nå en banan, der er placeret højt) Sarah skulle vælge blandt potentielle svar illustreret på fotos Sarah valgte ofte det rigtige foto, men skulle dette tolkes som et udtryk for en forståelse af viden ( knowledge ) eller blot som en forståelse af hensigt ( purpose )? Premack, D., & Woodruff, G. (1978). Does the chimpanzee have a theory of mind? The Behavioral and Brain Sciences, 4,

3 Premack & Woodruff (1978) P&W forstod, at det var vigtigt at kunne afgøre, hvem der havde hvilken viden; men man manglede en egnet test Dennett (1978) og Harman (1978) foreslog uafhængigt af hinanden skabelonen til en FB-test Godt eksempel på videnskabelig arbejdsdeling! Premack, D., & Woodruff, G. (1978). Does the chimpanzee have a theory of mind? The Behavioral and Brain Sciences, 4, Theory of Mind: Afgrænsninger af begrebet og forskellige interesser En snæver afgrænsning: Forpligtelse på tesen om, at vi anvender en egentlig teori til forståelse af andres sind En bredere afgrænsning: Som emnebetegnelse for det forskningsfelt, der beskæftiger sig med vores erkendelse af andre menneskers sind (anvendes her synonymt med Social Cognition) Gammelt emne nye (empiriske) vinkler: Komparativ psykologi, klinisk psykologi (især autismespektrumforstyrrelser) og udviklingspsykologi Centrale engelske begreber: Desires (ønsker) Beliefs (antagelser, overbevisninger) Intentions (intentioner) 3

4 Den social-kognitive udvikling Adskiller 3-åriges forståelse af andres antagelser fra den voksnes forståelse? Gemmelege (anekdotisk evidens) Dagbogsstudier (anekdotisk evidens) Test af forståelsen af andres falske antagelser (false belief tests, eng.) Eksempler på tre-åriges forståelse af andres tænkning Emily (three years old): Grandad! Grandad! Grandfather: Emily: Yes? We re having a surprise party for your birthday! And it s a secret! Jeremy (three years old): Mother: Jeremy: Mommy, go out of the kitchen. Why, Jeremy? Because I want to take a cookie. To forskellige former for false belief test Den ikke-forventede forflytning (f.eks. Sally-Anne-testen) Den vildledende æske (f.eks. smarties-testen) 4

5 Sally-Anne-testen: S. Baron-Cohen A. Leslie Uta Frith Baron-Cohen, S., Leslie, A., & Frith, U. (1985). Does the autistic child have a theory of mind? Cognition, 21, Smarties-testen En forsøgsassistent viser en femårig en æske med billeder af slik uden på æsken og spørger pigen, hvad hun tror, der er i æsken. Slik, svarer hun. Hun får nu lov til at kigge i æsken og opdager til sin overraskelse, at den faktisk indeholder blyanter. Hvad ville et andet barn, som endnu ikke har kigget i æsken, tro, der var i æsken, spørger forsøgsassistenten dernæst pigen. Slik, svarer pigen fornøjet over bedraget. Forsøgsassistenten forsøger så med den samme procedure med en treårig. Svaret på det første spørgsmål er det forventede slik, men svaret på det andet spørgsmål er et forbavset og ikke fornøjet blyanter. (Flavell & Miller, 1998, p. 851, min oversættelse) Flavell, J.H., & Miller, P.H. (1998). Social cognition. In W. Damon (Series Ed.) & D. Kuhn, & R. Siegler (Vol. Eds.), Handbook of Child Psychology, Vol. 2. (pp ). New York: Wiley. Wellman, Cross & Watson (2001): Meta-analyse af 178 false belief studier Alder og procent korrekte svar: 30 måneder: <20% 44 måneder: 50% 60 måneder: >70% H.M. Wellman Wellman, H.M., Cross, D., & Watson, J. (2001). Meta-analysis of theory-of-mind development: The truth about false beliefs. Child Development, 72,

6 Wellman, Cross & Watson (2001): Meta-analyse af 178 false belief studier Børnene klarer sig lige godt i de to klassiske tests ( vildledende æske og ikke-forventede forflytning ) Det gør ingen forskel, om det er barnet selv, eller en anden, der snyder Tre faktorer har vist sig at have positiv indflydelse: At barnet er aktivt At de gemte objekter rent faktisk er ude af syne At barnet forstår, at opgaven handler om at snyde/drille! Wellman, H.M., Cross, D., & Watson, J. (2001). Meta-analysis of theory-of-mind development: The truth about false beliefs. Child Development, 72, False belief test: Styrker: Operationalisering af (æld)gammel problematik Svagheder: Spørger til det atypiske Forudsætter en forståelse af sprog/narrativitet Spørgsmål: Hvorfor ikke true beliefs? Fordi man ikke kan vide, om barnet svarer på baggrund af sin egen opfattelse eller den andens Teorier om udviklingen af ToM Modularitetsteori (f.eks. Baron-Cohen) Inspireret af resultaterne fra Baron-Cohen, Leslie & Frith (1985) ToM som et særskilt modul (jfr. Fodor) Oprindeligt et kognitivt fokus Repræsentationelle teorier (f.eks. Wellman) Se senere! Simulationsteori (f.eks. Harris) Afsæt i tesen om, at andre skal forstås som mig selv S. Baron-Cohen H.M. Wellman P.L. Harris 6

7 Skematisk fremstilling af Domænegenerel vs. Domænespecifik viden Skalaen er arbitrær Domænegenerel Domænespecifik forståelse forståelse Sprog Social kognition Objektforståelse (Blot eksempler andre domæner kunne inddrages) Wellman & Lagattuta (1999) To aspekter af The Mind skal erhverves: Det ontologiske aspekt Det kausale aspekt Udviklingen i grove træk: Alder: Barnet forstår, at: 2 år - andre kan have simple ønsker 3 år - andre kan have antagelser om verden. Barnet forstår imidlertid endnu ikke, at den anden også handler i overensstemmelse med sine antagelser selv når disse er falske eller forkerte 4 år - andre handler på baggrund af deres antagelser Wellman, fortsat Hvordan ved man, at 3-årige har en simpel forståelse for andres antagelser? Netop omkring 3-års alderen begynder engelsktalende børn at bruge termer som I know og I think 3-årige har en simpel forståelse af forskellen mellem mentalt indhold og virkelige entiteter 7

8 Kan drengen spise æblet? A B 3-årige ved godt, at mens drengen i ex. B godt kan spise æblet, så er dette ikke muligt for drengen i ex. A. False belief test hos præverbale børn? Baggrund: -3-årige kigger det rigtige sted, men svarer forkert (Clement & Perner, 1994; Garnham & Ruffman, 2001) -Ved de mere, end de verbalt kan demonstrere? Fig. 1. Events shown during (A) the first familiarization and (B) the second and third familiarization trials. The light gray box represents the yellow box; the dark gray box represents the green box. Onishi, K.H., Baillargeon, R. (2005). Do 15-Month-Old Infants Understand False Beliefs? Science, 308, Onishi & Baillargeon (2005), fortsat Fig. 2. Events shown during the beliefinduction trial in the (A) TB-green condition, (B) TB-yellow condition, (C) FB-green condition, and (D) FByellow condition. 8

9 Onishi & Baillargeon (2005), fortsat Fig. 3. Events shown during the test trial. Fig. 4. Mean (TSE) looking times during the test trial (after the actor reached into the green or yellow box) in the four belief conditions. Resultaterne viste altså, at de 15 måneder gamle børn forventer, at probanten leder der, hvor hun tror, at objektet befinder sig. Perner & Ruffman s (2005) kritik O&Bs resultater strider mod resultaterne fra talrige FB-test (jfr. Wellman et al. 2001). Kigge-præferencen fra Clement & Perner (1994) var kun tilstede hos 3-årige, men ikke hos 2-årige. P&R foreslår to alternative fortolkninger af O&Rs resultater: 1. Børnene etablerer agent-objekt-lokaliserings associationer 2. Resultaterne kan forklares uden at tillægge børnene en mental forståelse Perner & Ruffman (2005). Infants insight into the mind: How deep? Science, 308, Perner & Ruffman s (2005) kritik, fortsat Ad 1: Børnene etablerer agent-objekt-lokaliserings associationer: Barnet etablerer et stærkt hukommelsesspor for den objektlokalisering, hvor agenten sidst blev set samtidig med objektet. En sådan veletableret association vil kræve mindre processering end en ny agent-objekt-lokaliserings - association Barnet vil derfor kigge længere, når det præsenteres for den mindre stærke association (tesen passer med alle fire test-betingelser) Perner & Ruffman (2005). Infants insight into the mind: How deep? Science, 308,

10 Perner & Ruffman s (2005) kritik, fortsat Ad 2: Resultaterne kan forklares uden at tillægge børnene en mental forståelse: Måske etablerer barnet en regel, der siger, at mennesker kigger efter en ting på den lokalisering, hvor de sidst så genstanden Når reglen brydes afstedkommer det overraskelse (længere kigge-tid) En sådan regel behøver ikke at indebære nogen egentlig forståelse, men kan alene være en associationskæde. Baillargeon, Scott, & He (2010). TICS Baillargeons svar på den specifikke kritik: En lange række andre VOE studier viser, at spædbørn ikke blot etablerer associationer og kigger længere, når associationerne brydes (jfr. f.eks. vindebro-forsøget ) Baillargeon, Scott & He (2010). False-belief understanding in infants. Trends in Cognitive Sciences, 14, Baillargeon, Scott, & He (2010). TICS Baillargeons forklaring på 3-åriges problemer med klassiske FB-test: For at kunne besvare en FB-test skal mindst 3 processer fungere: En FB-repræsentationsproces En respons selektionsproces, og En respons inhibitionsproces Indtil børnene er 4-5 år har de ifølge B vanskeligt ved samtidigt at udføre ovennævnte tre processor (bemærk, at opgaven er mindre krævende, hvis børnene blot skal kigge!) Baillargeon, Scott & He (2010). False-belief understanding in infants. Trends in Cognitive Sciences, 14,

11 ToM - opsamling False belief test har været en fantastisk redskab og har tilvejebragt en stor mængde viden.men har også været medvirkende til at give indtryk af, at alt det interessante sker omkring 4 års alderen. Måske forrykkes denne grænse med Onishi & Baillargeons (2005) forsøg? En stribe nye publikationer antyder dette: Buttelmann, Carpenter & Tomasello, 2010; Csibra & Southgate, 2006; Onishi & Baillargeon, 2005; Scott & Baillargeon, 2009; Scott, Baillargeon, Song & Leslie, 2010; Song & Baillargeon, 2008; Song, Onishi, Baillargeon & Fischer, 2008; Surian, Caldi, & Sperber, Enighed om, at børn med autismespektrum forstyrrelser har problemer med ToM, men man er uenige om den/de primære grunde hertil Primær intersubjektivitet Hvorledes interagerer 2-3 måneder gamle spædbørn med mor? Barn Mor Mor Turn taking Tid Colwyn Trevarthen Barn Hvorledes interagerer 2-3 måneder gamle spædbørn med mor? 1. Test: Blank face N=4; 30 sek. normal kommunikation => 45 sek. blank face fra mors side Reaktion på blank face : Ubehag => forsøg på kommunikation => tilbagetrækning. Murray, L., & Trevarthen, C. (1985). Emotional regulation of interactions between twomonth-olds and their mothers. In T.M. Field, & N.A. Fox (Eds.), Social perception in infants (pp ). Norwood, NJ: Ablex. 11

12 Hvorledes interagerer 2-3 måneder gamle spædbørn med mor? (fortsat) 2. Test: Replay Resultater: Normal: -Ubehag: 15% -Kigge væk: 9,4% Murray, L., & Trevarthen, C. (1985). Emotional regulation of interactions between twomonth-olds and their mothers. In T.M. Field, & N.A. Fox (Eds.), Social perception in infants (pp ). Norwood, NJ: Ablex. N=4; 30 sek. normal kommunikation => 60 sek. replay Replay: -Ubehag: 46,3% -Kigge væk: 35,2% Sekundær intersubjektivitet Barn Mor Objekt Colwyn Trevarthen Social referencing? Tjekker barnet mors udtryk, før det krydser kløften for at komme til bilen? Og hvad betyder mors udtryk for, at barnet rent faktisk begiver sig ud over kløften? Sorce, J.F., Emde, R.N., Campos, J., & Klinnert, M.D. (1985). Maternal emotional signaling: Its effect on the visual cliff behavior of 1-year-olds. Developmental Psychology, 21,

13 Social referencing: Problemstillinger Emotionel smitte (emotional contagion, eng.) versus forståelse af reference-specifik emotion? Er een modalitet nok? Tomasello: Ni-måneders miraklet: Joint attention Deklarativer Imperativer Michael Tomasello Centrale spørgsmål vedr. ni-måneders miraklet: Hvilken forståelse af den anden kan eller skal vi tillægge barnet? Hvilke mekanismer ligger bag udviklingen af disse kompetencer? (indlæring? modning? en kombination?) 13

14 Forskellige svar vedr. forståelse og mekanismer : Moore & Corkum (1994): Vi behøver ikke at tillægge barnet nogen sofistikeret forståelse De forskellige former for adfærd kan typisk indlæres v.h.a. operant betingning Tomasello (1995): De enkelte adfærdsformer kan i princippet hver for sig forklares ud fra indlæringsteori; men da alle formerne indtræder inden for en meget begrænset tidsperiode, er der gode grunde til at antage, at det snarere skyldes et kvalitativt spring i barnets forståelse af andre mennesker. Forståelsen forudsætter, at barnet begynder at forstå meansend relationer Afklaring af spørgsmål vedr. hhv. forståelse og mekanismer Formentlig kan ingen af spørgsmålene afklares ved en teoretisk disput I sidste ende er problemerne empiriske spørgsmål! Eksempler på verbale udsagn, der indikerer 3 åriges forståelse af egne og andres intentioner Eksempel 1: An example we observed was from a 3-year old girl who was helping to feed her baby brother. After spooning in a few mouthful of cereal, she took another spoonful and simply dumped it on the baby s head. Then she turned quickly to her very angry mother and claimed, I didn t do it on purpose. (Shultz, 1980, p.157) Shultz, T.R. (1980). Development of the concept of intention. In W.A. Collins (Ed.), The Minnesota Symposium on Child Psychology, vol. 13, (pp ). Hillsdale, NJ: Erlbaum. 14

15 Verbale manifestationer af forståelse af intentioner Eksempel 2: The following example comes from an observation of a 33-month-old girl in the Pennsylvania study, who came crying to her mother after her brother had deliberately bitten her on the forehead: [ ] C: Look what philip did! He bited me [crying] M: He bit you on the head? C: Yes. M to sib: Philip is that true? S: No. C to M: Yes! On purpose! M to C: He did in on purpose? C: Yes! [ ] (Dunn, 1991, pp ) Dunn, J. (1991). Young children s understanding of other people: Evidence from observations within the family. In D. Frye & C. Moore (Eds.), Children s theories of mind: Mental states and social understanding (pp ). Hillsdale, NJ: Erlbaum. Shultz eksperimentelle undersøgelser af 3, 5 og 7 år gamle børns forståelse af intentioner En række opgave i en nem og en svær udgave, hvor den svære medførte fejl fra børnenes side Eks. 1: Udpegning af skinnende mønt (i den svære udgave bar børnene prisme-glas, der fik dem til at pege forkert) Eks. 2: Hurtig gentagelse af sætninger (i den svære udgave var sætningerne tunge-tvistere ) Børnene skulle dels selv forsøge og dels kommentere andre børns forsøg Shultz (1980) forsøg fortsat Efterfølgende blev børnene spurgt, om handlingen havde været intenderet (f.eks.: Did you [s/he] mean to pick up the dull penny? eller Did you [s/he] mean to say it like that? ) Resultater: Ingen af børnene, heller ikke de 3-årige, havde problemer med at skelne mellem intenderede handlinger og fejlhandlinger hverken af dem selv eller andre Shultz, T.R. (1980). Development of the concept of intention. In W.A. Collins (Ed.), The Minnesota Symposium on Child Psychology, vol. 13, (pp ). Hilldale, NJ: Erlbaum. 15

16 Intentioner: Foreløbig opsamling Fra omkring 3 år producerer børn verbale udsagn, der indikerer, at de skelner mellem intenderede og ikke-intenderede handlinger ( uheld ) hos sig selv og andre Men hvad med tidligere? Er det tænkeligt, at børn blot via deres adfærd (altså uden sprog) kunne demonstrere en tilsvarende forståelse? Intenderede handlinger og uheld: Skelner barnet før det får sprog? Meltzoff (1995) Spørgsmål: Kan 18 måneder gamle børn se intentionen med en handling, de aldrig ser blive ført til ende? Andrew Meltzoff Meltzoff, A. (1995). Understanding the intentions of others: Re-enactment of intended acts by 18-month-old children. Developmental Psychology, 31, Resultater: Meltzoff (1995) - fortsat Meltzoff, A. (1995). Understanding the intentions of others: Re-enactment of intended acts by 18-month-old children. Developmental Psychology, 31,

17 Meltzoff (1995) - fortsat Spørgsmål: Aflæses endemålet på baggrund af fysiske operationer? Resultat: Nej, børnene, der havde set assistenten fejle, var 6 gange så tilbøjelige til at fuldende handlingen, sammenlignet med de børn, der havde set maskinen udføre samme operationer. Rationel imitation? (- eller Choice of plans ) Kan 14 måneder gamle børn afgøre, hvornår det er vigtigt at anvende det rigtige middel til at nå målet og hvornår dét blot at nå målet (uden at skele til midlet) er det centrale? Resultat: Handlesekvensen imiteres kun slavisk, når der er en god grund, dertil! Gergely, G., Bekkering, H., & Király, I. (2002). Rational imitation in preverbal infants. Nature, 415, 755. Sammenfatning De problemstillinger, som feltet omhandler, har vagt menneskers interesse i flere tusinde år, men først for nylig er man for alvor blevet i stand til at spørge til disse problemstillinger på en frugtbar facon: Far more of our knowledge of children s understanding of what people know and think has come from experimental studies than from naturalistic observation. (Astington, 1993, p. 112) Social kognition handler imidlertid ikke blot om false belief tests, men om en række forskellige områder, der med fordel kan anskues i et udviklingsperspektiv 17

MAKING IT - dummy-manus

MAKING IT - dummy-manus MAKING IT - dummy-manus INT. RESTAURANT - DAG (32) og (43) sidder på den ene side af et bord på en restaurant. Amir smiler påklistret og forventningsfuldt, mens Jakob sidder og spiser en salat. De venter

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2011 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse Mindfulness At styrke trivsel, arbejde og ledelse Energiregnskabet Mindfulness i forsikringsvirksomhed 100 % har fået anvendelige redskaber til håndtering af stress 93 % oplever en positiv forandring

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Kommentar Peter Krøjgaard Psykologisk institut, Aarhus Universitet. Selvbegreber, aktørforståelse og episodisk hukommelse hos førskolebørn

Kommentar Peter Krøjgaard Psykologisk institut, Aarhus Universitet. Selvbegreber, aktørforståelse og episodisk hukommelse hos førskolebørn Kommentar Peter Krøjgaard Psykologisk institut, Aarhus Universitet Selvbegreber, aktørforståelse og episodisk hukommelse hos førskolebørn Hem skriver engageret og veloplagt om Foulkes omfattende undersøgelse

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Forskelle og ligheder i menneskets og chimpansens Theory of Mind

Forskelle og ligheder i menneskets og chimpansens Theory of Mind Forskelle og ligheder i menneskets og chimpansens Theory of Mind Differences and Similarities in Chimpanzee and Human Theory of Mind Eva Jensen Caroline Uhrenholt Olesen Anders Hou Nielsen Klaus Hammerum

Læs mere

Appendix 14. Date, time, place and room: 6/10-15, 8.30, room 201, Plays and Playwriting. Sketch of the room

Appendix 14. Date, time, place and room: 6/10-15, 8.30, room 201, Plays and Playwriting. Sketch of the room Appendix 14 Date, time, place and room: 6/10-15, 8.30, room 201, Plays and Playwriting Sketch of the room Date, time, place and class: Generel observations 1. Shared understandings (meaning, knowledge)

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p.

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. Kunstig intelligens Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute Siri-kommissionen, 17. august 2016 Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. 1/10 Lidt om mig selv Thomas Bolander Lektor i logik og kunstig

Læs mere

web concept tema 4 Hvordan kan man motivere børn til at spise mere frugt?

web concept tema 4 Hvordan kan man motivere børn til at spise mere frugt? tema 4 web concept Hvordan kan man motivere børn til at spise mere frugt? The objective for this project is to make a campaign that motivates children to eat more fruit. In the campaign there must be information

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

13-09-2011. Sprogpakken. Nye teorier om børns sprogtilegnelse. Hvad er sprog? Hvad er sprog? Fonologi. Semantik. Grammatik.

13-09-2011. Sprogpakken. Nye teorier om børns sprogtilegnelse. Hvad er sprog? Hvad er sprog? Fonologi. Semantik. Grammatik. Sprogpakken Nye teorier om børns sprogtilegnelse 1 Charles Darwin (1809-1882) Hvad er sprog? On the Origin of Species (1859) Natural selection naturlig udvælgelse Tilpasning af en arts individer til omgivelserne

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk - Essentielle Can you help me, please? At spørge efter hjælp Do you speak English? At spørge efter om en person snakker engelsk Kan du hjælpe mig, tak? Snakker du engelsk? Do you speak _[language]_? At

Læs mere

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk - Essentielle Kan du hjælpe mig, tak? At spørge efter hjælp Snakker du engelsk? At spørge efter om en person snakker engelsk Can you help me, please? Do you speak English? snakker du _[language]_? At spørge

Læs mere

Vadehavsforskning 2015

Vadehavsforskning 2015 Vadehavsforskning 2015 Borgere, brugere og lokal sammenhængskraft i Vadehavsområdet v/ Charlotte Jensen Aarhus Universitet Oplæg 1. Faglig baggrund 2. Forskning i Vadehavsområdet indtil nu (vadehavspolitik)

Læs mere

Dato: 24. oktober 2013 Side 1 af 7. Teknologisk singularitet. 24. oktober 2013

Dato: 24. oktober 2013 Side 1 af 7. Teknologisk singularitet. 24. oktober 2013 Side 1 af 7 Teknologisk singularitet 24. oktober 2013 Side 2 af 7 Begreberne teknologisk singularitet og accelereret udvikling dukker ofte op i transhumanistiske sammenhænge, idet de beskriver en udvikling,

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Introduktion til perception Forelæsning 2

Introduktion til perception Forelæsning 2 Introduktion til perception Forelæsning 2 02.09.2014 Johan Trettvik Dagens mål: At give en motivering af feltet At give en ultra kort historisk forståelse for hvorfor feltet ser ud som det gør, og hvorfor

Læs mere

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Horace Engdahl i interview i Politiken Bøger, 7. december 2014: [Hos os i Norden]

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Engelsk Dansk Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Dear Sir, Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Dansk Engelsk Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

onsdag den 28. november 12

onsdag den 28. november 12 1 1 Religionskrige 2 2 Hvad er det første sprog? - præsocial adfærd Hvad er psykisk udvikling? - biologi - kultur - socialitet/sprog Hvordan kny?es disse @ng sammen i anvendt pædagogik? (Tomasello; Donald;

Læs mere

Disposition. Nyere perspektiver på udviklingspsykologi: Fra Grand Theories til en empirisk baseret udviklingspsykologi

Disposition. Nyere perspektiver på udviklingspsykologi: Fra Grand Theories til en empirisk baseret udviklingspsykologi Nyere perspektiver på udviklingspsykologi: Fra Grand Theories til en empirisk baseret udviklingspsykologi Vejle, marts 2012 Peter Krøjgaard, Professor, cand.psych., ph.d., Center for Selvbiografisk Hukommelsesforskning

Læs mere

Unge Piger. Kortfilm/Drama Varighed: 8 min. Final draft Marts 2008. Skrevet af: Mikkel Vithner Hansen

Unge Piger. Kortfilm/Drama Varighed: 8 min. Final draft Marts 2008. Skrevet af: Mikkel Vithner Hansen Unge Piger Kortfilm/Drama Varighed: 8 min. Final draft Marts 2008 Skrevet af: Mikkel Vithner Hansen SC. 1 INT. PIGEVÆRELSE DAG Pigeværelse med seng. Tøj er smidt ud over det hele. Scene skifter mellem

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler. 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer.

Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler. 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer. Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer. What is a continuous variable? Give two illustrations. 2 Hvorfor kan man bedre drage konklusioner

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

1. scene Noor alene. Arbejder fordybet. To fremmede træder ind. Afbryder.

1. scene Noor alene. Arbejder fordybet. To fremmede træder ind. Afbryder. 1. scene alene. Arbejder fordybet. To fremmede træder ind. Afbryder. Is the owner at home? Owner what owner? The owner of the house. I am... & 2 You are the owner? Yes. You don't look like one. One what?

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation Konceptkommunikation Status... En række koncepter, der efterhånden har taget form Status......nu skal vi rette os mod det færdige koncept idé 1 idé 2 How does it fit together Mixing and remixing your different

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Feedback Informed Treatment

Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Principles: Couples, Families, Groups, and Mandated Clients Where is the distress? To whom does the feedback refer? Multiple voices in the room Systemic

Læs mere

Better driving experience guaranteed!

Better driving experience guaranteed! MAXIMUM RESPONCE Pedalbox, Dynamisk - BEDRE RESPONSE - Flere program trin MAXIMUM RESPONCE Better driving experience guaranteed! Pedalbox, Dynamisk - BEDRE RESPONSE - Flere program trin For at forbedre

Læs mere

Socialisering, tilvænning eller træning?

Socialisering, tilvænning eller træning? Tilvænning Socialisering Socialisering, tilvænning eller træning? Træning Dorte Bratbo Sørensen Associate Professor, DVM, PhD Section of Experimental Animal Models Dorte Bratbo Sørensen/ Dyreforsøgstilsynets

Læs mere

Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student)

Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Ideer til engelskundervisningen på almen linie. Af Birgit Nielsen, ASK

Ideer til engelskundervisningen på almen linie. Af Birgit Nielsen, ASK Ideer til engelskundervisningen på almen linie. Af Birgit Nielsen, ASK Det er en stor pædagogisk udfordring at undervise i engelsk på almen linie, og der skal ofte tages utraditionelle metoder i brug for

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: The Armish Fag: Engelsk Målgruppe: 8. 10. klasse Titel: The Devil s Playground Djævelens legeplads, 50 min.

www.cfufilmogtv.dk Tema: The Armish Fag: Engelsk Målgruppe: 8. 10. klasse Titel: The Devil s Playground Djævelens legeplads, 50 min. The Devil's Playground - Djævelens legeplads TV2 2002 Tv-udsendelsen handler om Amish-folket og begrebet 'Rumspringer'. Amish-folket er en befolkningsgruppe, som hovedsageligt lever i de nordlige amerikanske

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august sem. Medis/Medicin, Modul 2.4.

Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august sem. Medis/Medicin, Modul 2.4. Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august 2013 2. sem. Medis/Medicin, Modul 2.4. Statistics : ESSAY-TYPE QUESTION 1. Intelligence tests are constructed such that the average score

Læs mere

Nye trends indenfor human factors

Nye trends indenfor human factors Nye trends indenfor human factors Søren Bøge Pedersen, Arbejdsmiljøkonsulent Søfartens Arbejdsmiljøråd Skibsteknisk Selskab mandag 17. september 2012 Human Factors Kilde: Det handler om mennesker Alle

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling

FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling Ditte Brøgger PhD studerende / Geografi Agergaard, J. and Brøgger, D.

Læs mere

Billede & Ord 3 Tre måder at sammensætte billeder og ord på in meaningful ways. Ribergård & Munk communication design Marts 2012

Billede & Ord 3 Tre måder at sammensætte billeder og ord på in meaningful ways. Ribergård & Munk communication design Marts 2012 Billede & Ord 3 Tre måder at sammensætte billeder og ord på in meaningful ways Ribergård & Munk communication design Marts 2012 TEXT VISUAL TEXT VISUAL TEXT VISUAL TEXT TEXT VISUAL VISUAL

Læs mere

Essential Skills for New Managers

Essential Skills for New Managers Essential Skills for New Managers Poynter Institute 7.-12. december 2014 1 Overskrifterne for kurset var: How to establish your credibility as a leader, even if you are new in your role. How to provide

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Læs mere

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Læs mere

Lektor & Landskabsarkitekt Ulrika K. Stigsdotter Cand. Pæd. Psyk. & PhD studerende Sus S. Corazon. Program

Lektor & Landskabsarkitekt Ulrika K. Stigsdotter Cand. Pæd. Psyk. & PhD studerende Sus S. Corazon. Program Tag pulsen påp naturen Lektor & Landskabsarkitekt Ulrika K. Stigsdotter Cand. Pæd. Psyk. & PhD studerende Sus S. Corazon Program 14.50-15.00 Præsentation af workshop og øvelse 15.00-15.34 Øvelse: Mental

Læs mere

Modul 4 Masterprojekt (15 ECTS) Master i dagtilbuds- og indskolingsdidaktik

Modul 4 Masterprojekt (15 ECTS) Master i dagtilbuds- og indskolingsdidaktik Campus København Forår 2014 Modul 4 Masterprojekt (15 ECTS) Master i dagtilbuds- og indskolingsdidaktik Fagansvarlig(e) og e-mail-adresse(r): Stig Broström (stbr@dpu.dk) Undervisere, vejledere, samt deres

Læs mere

Charles Kromann, læge, ph.d.

Charles Kromann, læge, ph.d. Charles Kromann, læge, ph.d. Center for Klinisk Uddannelse Københavns Universitet, Region Hovedstaden og Rigshospitalet De næste 20 min Hvad er test- forstærket læring (TFL)? Anbefalinger Spørgsmål Herbert

Læs mere

Analyse af aktiviteter. Uge 8

Analyse af aktiviteter. Uge 8 Analyse af aktiviteter Uge 8 Modeldrevet design Lav en model af problemområdet Definer funktioner på modellen der Fremfinder informationer i modellen Ændrer modellen Sugerør ind i modellen Definer en grænseflade

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13 Formulering af forskningsspørgsmål + Læringsmål Formulere det gode forskningsspørgsmål Forstå hvordan det hænger sammen med problemformulering og formålserklæring/motivation

Læs mere

Part 5 Leisure Time and Transport

Part 5 Leisure Time and Transport Part 5 Leisure Time and Transport Lesson 3 Situation and Listen & Practice Situation Line and Louise are colleagues. They meet at a café before work. Line is late because h bike had a puncture on the way.

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Start med at læse vedhæftede fil (Om lytteniveauerne) og vend så tilbage til processen.

Start med at læse vedhæftede fil (Om lytteniveauerne) og vend så tilbage til processen. At lytte aktivt Tid: 1½ time Deltagere: 4-24 personer Forudsætninger: Overblik over processen, mødeledelsesfærdigheder Praktisk: telefon med stopur, plakat med lytteniveauer, kopi af skema Denne øvelse

Læs mere

tirsdag den 25. september 12

tirsdag den 25. september 12 1 1 DLO s foredragsa0ener Mandag, d. 24. september 2012 Ole Henrik Hansen Ins@tut for uddannelse og pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, Forskningsenheden Barndom Læring og Didak@k 2 2 Religionskrige 3

Læs mere

Motorway effects on local population and labor market

Motorway effects on local population and labor market Motorway effects on local population and labor market Per Homann Jespersen Associate Professor, Roskilde University Jean P. Endres phd student, Roskilde University Trafikdage 23-08-16 Motorways and the

Læs mere

Handlingens rum versus det sociale rum

Handlingens rum versus det sociale rum Handlingens rum versus det sociale rum Marie Louise Bjørn & Pernille Clausen Nymand Stud.mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Læring og Filosofi Aalborg Universitet Abstract Formålet med

Læs mere

Den Motiverende Samtale

Den Motiverende Samtale Den Motiverende Samtale Gå-hjem møde Nye perspektiver i Den Motiverende Samtale 1. december 2010 Formål Få inspiration, få ideer samt skabe interesse for at videreudvikle Den Motiverende Samtale Præsentere

Læs mere

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design ? VAD From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design? VEM Skrevet af Liam J. Bannon Director of the IDC and Professor of Computer Science,

Læs mere

Pædagogisk Positiv Psykologi. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Aarhus Universitet knoop@edu.au.dk

Pædagogisk Positiv Psykologi. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Aarhus Universitet knoop@edu.au.dk Pædagogisk Positiv Psykologi Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Aarhus Universitet knoop@edu.au.dk Positiv Psykologi er videnskab Positive psychology is the scientific study of what

Læs mere

NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater. Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC

NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater. Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC Agenda 1. Ph.d. forsknings mål 2. Foreløbige resultater Nyt for den akademiske verden Nyt (?)

Læs mere

Drømmer du om en karriere i USA?

Drømmer du om en karriere i USA? Drømmer du om en karriere i USA? Pernille Wichmann Christensen, Formand, DJØF New York DJØF København, torsdag den 5. maj, 2011 OVERSIGT Pernilles vej til USA - Den personlige historie Adgang til USA?

Læs mere

Arbejdshukommelse og sprogforståelse hos børn med høretab - et ph.d.-projekt.

Arbejdshukommelse og sprogforståelse hos børn med høretab - et ph.d.-projekt. Arbejdshukommelse og sprogforståelse hos børn med høretab - et ph.d.-projekt. Annette Esbensen Forskergruppen for Børneaudiologopædi, Institut for Sprog og Kommunikation, Syddansk Universitet 5. Nordiske

Læs mere

Børn under et nyt paradigme? Børnekultur som begreb og virkelige greb

Børn under et nyt paradigme? Børnekultur som begreb og virkelige greb MalmöHögskola Kulturochsamhälle(K3) Kultur ochmedieproduktion2008 Børn under et nyt paradigme? Børnekultur som begreb og virkelige greb AfLouiseLidangKrøyer Englishtitle: Kidsunderanewparadigm? Conceptsandpracticesofchildren

Læs mere

9-12-2007 FJENDEBILLEDER DANSK. Theis Hansen 1.3

9-12-2007 FJENDEBILLEDER DANSK. Theis Hansen 1.3 9-12-2007 DANSK FJENDEBILLEDER Theis Hansen 1.3 Forord: Vi har i perioden uge 44-48 arbejdet med temaet fjendebilleder, som vi skal aflevere en projektopgave om. Vi har i både dansk, engelsk, samfundsfag

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Spørgeskema: Autism-Good-Feeling (udkast)

Spørgeskema: Autism-Good-Feeling (udkast) Spørgeskema: Autism-Good-Feeling (udkast) Peter Vermeulen, PhD Autisme Centraal, Gent, Belgium, 2014 Baggrund: Spørgeskemaet Autisme-Good-Feeling er et uformelt assessment værktøj. Formålet med værktøjet

Læs mere

I m sick and tired of this place. It s so Danish. No one here sees the potentially great idea. Nej. Man får väl åka hem til Sverige igen.

I m sick and tired of this place. It s so Danish. No one here sees the potentially great idea. Nej. Man får väl åka hem til Sverige igen. 1. spot I m sick and tired of this place. It s so Danish. No one here sees the potentially great idea. Nej. Man får väl åka hem til Sverige igen. Jeg har lige sagt op. You quit, Dude? What are you gonna

Læs mere

Sammenhæng. Inklusion

Sammenhæng. Inklusion SMITTE-beskrivelse af fokus: Engelsk i dagtilbud Sammenhæng Baggrund & forudsætninger Evaluering Registrering & vurdering Mål Hvad vil vi opnå? Inklusion Tiltag Handling Tegn Hvordan kan vi se at vi er

Læs mere

INTRODUKTION TIL MENTALISERING OG KONFLIKTADFÆRD. SSP samrådets årsmøde Kursus i: Genoprettende processer Fra tough on crime til smart on crime

INTRODUKTION TIL MENTALISERING OG KONFLIKTADFÆRD. SSP samrådets årsmøde Kursus i: Genoprettende processer Fra tough on crime til smart on crime INTRODUKTION TIL MENTALISERING OG KONFLIKTADFÆRD SSP samrådets årsmøde 2016. Kursus i: Genoprettende processer Fra tough on crime til smart on crime FOKUS OMRÅDER I OPLÆGGET De udsatte og sårbare unge

Læs mere

At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed. Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu.

At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed. Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu. At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu.dk Formål: at udvikle gængs forståelse forbundet med ekspertise Konstruktivt

Læs mere

Hvordan har unge det i de nordiske lande?

Hvordan har unge det i de nordiske lande? Hvordan har unge det i de nordiske lande? Nordisk topmøde om psykisk helse Oslo 27. februar 2017 Pernille Due Statens Institut for Folkesundhed Syddansk Universitet Formål med oplægget Hvordan har nordiske

Læs mere