Stk. 2. Foreningen er en andelsforening med begrænset ansvar. 2. Brugsforeningen har hjemsted i Gribskov Kommune, 3250 Gilleleje

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stk. 2. Foreningen er en andelsforening med begrænset ansvar. 2. Brugsforeningen har hjemsted i Gribskov Kommune, 3250 Gilleleje"

Transkript

1 GILLELEJE BRUGSFORENING AMBA AF 1892 VEDTÆGTER Navn og organisation 1 Stk 1 Foreningens navn er Gilleleje Brugsforening Stk 2 Foreningen er en andelsforening med begrænset ansvar Hjemsted 2 Brugsforeningen har hjemsted i Gribskov Kommune 3250 Gilleleje Form l 3 varer til de lavest mulige priser samt optage andre opgaver af økonomisk og almennyttig art til gavn for forbrugerne - købe sine varer gennem denne Foreningen kan efter bestyrelsens nær- mere beslutning tilslutte sig den or personlige medlemmer adgang til landsdækken- de medlemsfordele (herefter L ) Stk 3 Foreningen kan efter bestyrelsens beslutning være medlem af andre foreninger selskaber samt institutioner som er af betydning for foreningens virksomhed og kan tegne kapital i disse Medlemskab 4 Stk 1 Foreningen tilbyder 2 former for medlemskab a) Personligt medlemskab b) Institutionelt medlemskab Stk 2 Som personlige m

2 - Stk 3 Til alle medlemmer udstedes et medlemskort som angiver medlemmets navn og medlemsnummer Stk 4 Personlige medlemmer indbetaler eventuelt andelskapital og/eller indmeldelsesgebyr og er berettigede til dividende og lokale medlemsfordele efter bestyrelsens nærmere vedtagelse herom Stk 5 Institutionelle medlemmer indbetaler eventuelt andelskapital og/eller indmeldelsesgebyr og er berettigede til dividende og lokale medlemsfordele efter bestyrelsens nærmere vedtagelse herom udgang medlemmer som ikke bekræf - Stk afgivne stemmer ved en skriftlig afstemning godkender forslaget Bestyrelsen kan beslutte at et perso har videregivet fortrolige oplysninger til skade for den der kunne kræve fortrolighed eller - har bragt - foreninger eller COOP Danmark A/S i miskredit Medlemmet har ret til at blive hørt inden bestyrelsen træffer sin afgørelse om eksklusion

3 Medlemmet kan fald sættes eksklusionen i bero indtil generalforsamlingen har behandlet sagen ved skriftlig afstemning For at opretholde bestyrelsens beslutning om eksklusion kræves 2/3 af de afgivne stemmer regler som ved udmeldelse - Finansiering og ansvar - faldet 5 andelskapitalen eller af Brugsforeningens for- mue Medlemmernes ansvar for Brugsforeningens forpligtelser er begrænset til den indbetalte andelskapital Anmodning om tilba Medlemmet har efter medlemskabets ophør som følge af udmeldel - en uden ugrundet ophold Bestyrelsen kan i ekstraordinære situationer midlertidigt

4 udskyde tilbagebetalingen til udmeldte medlemmer Bestyrelsen kan i særlige tilfælde efter tilbagebetales i utide til et medlem de regler andelskontoen for medlemmets eventuelle gæld til Brugsforeningen Generalforsamling - kapital 6 Stk 1 Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle forhold der ikke efter vedtægterne er henlagt til bestyrelsen ar medlemmer stemmeret og er valgbare dog er institutionelle medlemmer ikke valgbare Uddeleren/varehuschefen/direktøren kan ikke afgive stemme ved valg til bestyrelsen Hvis et eller flere bestyrelsesmedlemmer er valgt af medarbejderne i henhold til 7 stk 1 har Brugsforeningens medarbejdere - uanset medlemskab ikke stemmeret og valgbarhed ved valget af de øvrige bestyrelsesmedlemmer De institutionelle medlemmer kan hver afgive 1 stemme Personlige medlemmer kan ikke udøve deres stemmeret ved fuldmagt Blanke stemmer regnes som ikke afgivne stemmer butikkerne Stk 4 Forslag fra medlemmer skal indsende bestyrelsen finder hensigtsmæssig Samtidig med indkal- delsen skal dagsorden og regnskab samt eventuelle forslag foreligge i foreningens butikker til udlevering til medlemmerne Stk 5 Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende: 1 Valg af ordstyrer 2 Bestyrelsens beretning og orientering om fremtidsplaner

5 3 Godk 4 Forslag fra bestyrelsen 5 Indkomne forslag 6 Valg af medlemmer til bestyrelsen 7 Eventuelt g Stk 6 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hen benyttes medmindre ordstyreren eller mindst 10 stemmeberettigede medlemmer ønsker skr end der skal vælges bestyrelsen Ekstr kræves af 50 - dog højst 1/10 - af de stemmeberettigede medlemmer som samtidig angiver hvad der ønskes behandlet Indkaldelse skal ske senest 14 dage efter at bestyrelsen har modtaget medlemmernes krav Indkaldelse sker med mindst 5 og højst 14 dages varsel Stk 8 Et referat af generalforsamlingen indføres i foreningens forhandlingsprotokol og underskrives af ordstyrer og sekretær Bestyrelsen 7 vælge 2 medlemmer Medarbejderrepræsentanterne og suppleanter fo ) for 14 dage før den ordinære generalforsamling Foreningens uddeler deltager uden stemmeret i bestyrelsens møder Stk 2 Et bestyrelsesmedlem stridende mod foreningens -

6 kommende ikke længere er ansat i foreningen af generalforsamlingen valgte medlemmer en formand og en næstformand Endvidere vælges en sekretær der fører protokol over bestyrelsens møder og generalforsamlingerne samt indsender ved- tægtsændringer og besked om sammensætning af ny bestyrelse til FDB og RSM plus eller anden revisor - mmer begærer det Stk 6 Bestyrelsen tager beslutning om: garantikapital eller afgivelse af anden sikkerhedsstillelse b Køb af detailhandelsvirksomhed c Sammenslutning meden anden Brugsforening foruds at Brugsforeningen er den fortsættende Brugsforening efter sammenslutningen - og franchiseaftale med COOP Danmark A/S e Antagelse og afskedigelse af uddeler/varehuschef/direktør og oprettelse af skriftlig overenskomst med denne f Betalingsbetingelserne for Brugsforeningens varesalg g Indmeldelsesgebyr for personlige medlemmer og indmeldelses- gebyr for institutionelle medlemmer h Den dividende der skal fordeles blandt henholdsvis de personlige og de institutionelle medlemmer Dividenden skal fordeles i forhold til medlemmernes køb af dividendeberettigede varer hos Brugsforeningen i Øvrige lokale medlemsfordele j Antagelse eller afskedigelse af Brugsforeningens regnskabsfører eller træffer aftale med COOP Danmark A/S om regnskabsføringen

7 Stk 8 Ved køb øvrigt tegning af garantikapital eller afgivelse af anden sikkerhedsstillelse tegnes foreningen af formanden og uddeleren i for- ening eller af en af disse i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer Bortset herfra tegnes foreningen af formanden eller uddeleren Bestyrelsen kan meddele prokura Stk 9 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden Medlemmer af bestyrelsen har tavshedspligt med hensyn til hvad de gennem deres bestyrelsesarbejde erfarer om personlige og forretningsmæssige forhold Regnskab 8 af afskrivninger og henlæggelser opgøres som ordentlig og forsigtig forretningsbrug tilsiger Stk 2 Fo Revision 9 - eralforsamlingen er vedtaget en anden tilsvarende betryggende revisionsform Vedtægtsændringer 10 - generalforsamling kan forslaget vedtages med simpel stemmeflerhed Stk 2 Vedtægtsændringer træder i kraft med det samme medmindre der vedtages senere ikrafttræden eller anden overgangsordning Stk 3 Bestyrelsen skal give Brugsforeningens gældende vedtægter til FDB og til RSM plus eller anden revisor valgt af generalforsamlingen Sammenslutninger

8 11 ) Brugsforening eller FDB er den fortsættende Brugsforening for- udsat at forslag herom vedtages af bestyrelsen og derefter vedtages af en generalforsamling eller eventuelt to generalforsamlinger efter de regler som gælder for vedtagelse af vedtægtsændringer ifølge 10 Opløsning 12 Til opløsning af Brugsforeningen kræves at beslutning herom vedtages af generalforsamling vælges en eller flere likvidatorer til at afvikle Brugsforeningens virksomhed Fremkommer der herved et overskud skal dette efter generalforsamlingens bestemmelse anvendes til Brugsforeningsbevægelsens fremme 13 Til og med 30 april 2010 skal en person eller institution som ønsker at og skal ikke indbetale til andelskontoen jf 5 stk 2

Vedtægter. for. Fensmark Brugsforening

Vedtægter. for. Fensmark Brugsforening Vedtægter for Fensmark Brugsforening Revidering fremlagt og godkendt på Generalforsamlingen 2014-04-29 Indholdsoversigt 1. Foreningen Navn og organisationsform 1 Hjemsted 2 Formål 3 2. Medlemmerne Medlemskab

Læs mere

Vedtægter. For. Gjøl Brugsforening

Vedtægter. For. Gjøl Brugsforening Vedtægter For Gjøl Brugsforening Indhold 1. Navn og organisationsform... 3 2. Hjemsted... 3 3. Formål... 3 4. Medlemskab... 3 5. Finansiering og ansvar... 4 6. Generalforsamlingen... 5 7. Bestyrelsen...

Læs mere

Billund Brugsforening. Vedtægter

Billund Brugsforening. Vedtægter Billund Brugsforening Vedtægter Vedtægter for Billund Brugsforening. 1. Navn og organisationsform. 1. Foreningens navn er Billund Brugsforening. 2. Foreningen er en andelsforening med begrænset ansvar.

Læs mere

BA Mønstervedtægter for Brugsforeningerne. 2. Brugsforeningen er en andelsforening med begrænset ansvar.

BA Mønstervedtægter for Brugsforeningerne. 2. Brugsforeningen er en andelsforening med begrænset ansvar. 1. Navn og organisationsform BA Mønstervedtægter for Brugsforeningerne 1. Brugsforeningens navn er Rye Brugsforening. 2. Brugsforeningen er en andelsforening med begrænset ansvar. 2. Hjemsted Brugsforeningen

Læs mere

Vedtægter for Havdrup Brugsforening Begrænset ansvar

Vedtægter for Havdrup Brugsforening Begrænset ansvar Vedtægter for Havdrup Brugsforening Begrænset ansvar Indholdsfortegnelse 1. Foreningen Navn og organisationsform 1 Hjemsted 2 Formål 3 2. Medlemmerne Medlemskab 4 Finansiering og ansvar 5 3. Foreningsmyndighederne

Læs mere

BA Mønstervedtægter for Brugsforeningerne

BA Mønstervedtægter for Brugsforeningerne BA Mønstervedtægter for Brugsforeningerne 1. Navn og organisationsform 1. Brugsforeningens navn er... Brugsforening. 2. Brugsforeningen er en andelsforening med begrænset ansvar. 2. Hjemsted Brugsforeningen

Læs mere

Vedtægter for Fanø Brugsforening

Vedtægter for Fanø Brugsforening Vedtægter for Fanø Brugsforening Indholdsfortegnelse Foreningen Navn. 1 Hjemsted. 2 Formål.. 3 Medlemmerne Medlemskab 4 Finansiering og ansvar. 5 Foreningsmyndighederne Generalforsamling.. 6 Bestyrelse

Læs mere

Vedtægter for. Brugsforeningen for Als og Sundeved

Vedtægter for. Brugsforeningen for Als og Sundeved Vedtægter for Brugsforeningen for Als og Sundeved Indholdsfortegnelse. # 1. Navn og organisationsform side 3. # 2. Hjemsted for foreningen side 3. # 3. Formål for foreningen side 3. # 4. Medlemskab af

Læs mere

Vedtægter For Hvalsø Brugsforening. (Begrænset ansvar)

Vedtægter For Hvalsø Brugsforening. (Begrænset ansvar) Vedtægter For Hvalsø Brugsforening (Begrænset ansvar) Navn og hjemsted: Par. 1: Foreningens navn er Hvalsø Brugsforening Amba. Brugsforeningen har sit hjemsted i Hvalsø. Formål: Par. 2: Brugsforeningens

Læs mere

Vedtægter for Hyllinge og Omegns Støtteforening.

Vedtægter for Hyllinge og Omegns Støtteforening. Vedtægter for Hyllinge og Omegns Støtteforening. Begrænset ansvar. [1] INDHOLDSOVERSIGT 1. Foreningen. Navn: 1 Hjemsted: 2 Formål: 3 2. Medlemmerne. Medlemskab 4 Finansiering og ansvar 5 3. Foreningsmyndighederne.

Læs mere

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé 1 Navn og hjemsted 1. Foreningen Jordnær Gadevang Købmandscafé har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den xxx. 2 Formål 1. Foreningens formål

Læs mere

Stk. 2 FDB skal til opnåelse af formålet gennem en medlemsdemokratisk organisation:

Stk. 2 FDB skal til opnåelse af formålet gennem en medlemsdemokratisk organisation: Vedtægter for FDB 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger eller - forkortet - FDB. Den forkortede version har lige gyldighed med det fulde navn. Stk.

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK a.m.b.a. Navn og hjemsted Ærøskøbing Vandværk, der er stiftet den 22. maj 1951, er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.) 1 Selskabet har hjemsted i Ærøskøbing

Læs mere

Flemming Efterskole Gymnastikforening

Flemming Efterskole Gymnastikforening Flemming Efterskole Gymnastikforening 1 Foreningen Flemming Efterskole Gymnastikforening er stiftet d. 9/12 2014 med hjemsted i Hedensted Kommune. Foreningen er tilsluttet GymDanmark under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A. Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Gilleleje Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Gribskov Kommune. Formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Tårs Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

VEDTÆGTER. GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a.

VEDTÆGTER. GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a. VEDTÆGTER GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a. Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 27. januar 1909, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Gørlev Vandforsyning A.m.b.a. Selskabet

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Advokaterne i Nørregade

Advokaterne i Nørregade Advokerne i Nørregade Nørregade 6, 8500 Grenaa J.nr. 215783/CL/DE VEDTÆGTER FOR NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.m.b.a. 1 Selskabets navn er Norddjurs Antenneforsyning A.m.b.a. Selskabets hjemsted er Norddjurs

Læs mere

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983 Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001 og april 2003. 1 Klubbens navn er Pyttur, som binavn

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Dalum Landbrugsskoles Jagtforening

Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Landbrugsvej 65 5260 Odense S fasanen@dalumls.dk www.dalumls.dk-elevnet-jagtforening Vedtægter 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens

Læs mere

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision.

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Vedtægt for Vejle idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NØRRE ALSLEV VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NØRRE ALSLEV VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NØRRE ALSLEV VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der er stiftet som interessentskab den 6. januar 1914, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nørre Alslev Vandværk A.m.b.a. Selskabet

Læs mere

VEDTÆGTER for Skærbæk Vandværk A.m.b.a.

VEDTÆGTER for Skærbæk Vandværk A.m.b.a. Skærbæk Vandværk Amba Brøns Skovvej 2 A, 6780 Skærbæk VEDTÆGTER for Skærbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skærbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted

Læs mere