!"#2 S ADAN UDNYTTER DU DIN TID BEDST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "!"#2 S ADAN UDNYTTER DU DIN TID BEDST"

Transkript

1 !"#2 FEBRUAR 2014 S ADAN UDNYTTER DU DIN TID BEDST

2 !"#2 I DETTE NUMMER LÆS MERE ONLINE TEENAGERE HOVEDARTIKEL S adan udnytter du din tid bedst SIDE 6-9 r Find ud af hvad Bibelen siger om mange forskellige spørgsmal, som for eksempel: Er jeg besat af mit udseende? Hvad er en god ven? Hvad bør jeg vide om sexting? Se ogsa filmen Hvad andre unge siger En sund livsstil. (Se under BIBELENS LÆRE > TEENAGERE) 3 VI BETRAGTER VERDEN 4 HVAD SIGER BIBELEN? Spiritisme 10 INTERVIEW En bioteknolog fortæller hvorfor han tror pa Gud 12 GLIMT FRA GAMMEL TID Konstantin 14 HJÆLP TIL FAMILIEN Nar din teenagedatter er stresset 16 STAR DER EN DESIGNER BAG? Lysorganet hos en ildflue BØRN r Læs bibelske tegneserier. Brug aktivitetssiderne til at hjælpe dine børn til at lære mere om Bibelens personer og moralnormer. (Se under BIBELENS LÆRE > BØRN) Vol. 95, No. 2 / Monthly / DANISH Bladets oplag: Udkommer p a 99 sprog Denne publikation ma ikke sælges. Den er udgivet i forbindelse med et verdensomspændende bibelundervisningsarbejde som finansieres af frivillige bidrag. Nar intet andet er angivet, er bibelcitaterne fra Ny Verden-Oversættelsen af De Hellige Skrifter Studieudgave med noter og henvisninger. Forkortelsen da. aut. hentyder til Bibelen i autoriseret oversættelse af Det Danske Bibelselskab Awake! (ISSN X) is published monthly by Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.; L. Weaver, Jr., President; G. F. Simonis, Secretary-Treasurer; 25 Columbia Heights, Brooklyn, NY , and in England by Watch Tower Bible and Tract Society of Britain, The Ridgeway, London NW7 1RN (Registered in England as a Charity). Vagn op! (ISSN ) er udgivet i Danmark af Vagttarnets Bibel- og Traktatselskab, Stenhusvej 28, 4300 Holbæk. Ansvarshavende: Erik Jørgensen. Periodicals Postage Paid at Brooklyn, NY, and at additional mailing offices. POSTMASTER: Send address changes to Awake! 1000 Red Mills Road, Wallkill, NY Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Printed in Britain. Vil du gerne vide mere, ellerønskerduetgratisbibelkursus? Besøg eller skriv til JEHOVAS VIDNER, Stenhusvej 28, 4300 Holbæk, Danmark. (For DANMARK, FÆRØERNE, GRØNLAND, ISLAND, NORGE og SVERIGE). En komplet liste over adresser i hele verden findes pa

3 VI BETRAGTER VERDEN USA En ryger koster en privat arbejdsgiver dollars [cirka kroner] mere om året end en ikkeryger, oplyser en artikel i New York Times. Ifølge data indsamlet af forskere ved Ohio State University er denne ansla- ede gennemsnitlige ekstraudgift et resultat af rygepauser, højere sundhedsudgifter og fravær. En anden faktor var tabt arbejdsfortjeneste, sandsynligvis forarsaget af abstinenser pa grund af nikotinafhængighed. ITALIEN Uoverensstemmelsen mellem d et præsterne og de troende siger, og d et de gør, mellem deres ord og deres livsførelse, er ved at underminere kirkens troværdighed. Pave Frans. Patient: Robin Hammond/Panos Pictures; pave Frans: Alessandro Bianchi/AFP/Getty Images; stødtænder: REUTERS/Bazuki Muhammad AFRIKA Ifølge en rapport udgivet af Verdenssundhedsorganisationen i 2012 blev 63 procent af alle dødsfald i nogle fa år inden rapportens udgivelse forarsaget af smitsomme sygdomme, især aids, diarr esygdomme, malaria, tuberkulose og børnesygdomme. MALAYSIA De malaysiske myndigheder har beslaglagt 24 tons indsmuglet elfenben mere end elefantstødtænder der var skjult i to ladninger mahognitræ. Ifølge naturfredningsfolk er det den største beslaglæggelse i landets historie. Ladningen kom fra Togo og var pa vej til Kina. AUSTRALIEN Apps med simuleret hasardspil til smartphones og andre enheder er blevet populære blandt børn. Nogle apps efterligner rigtige kasinospil men er lettere at vinde. En rapport udgivet af myndighederne advarer om at sadanne simulerede spil kan gøre hasardspil blandt børn mere acceptabelt og gøre dem afhængige af hasardspil senere i livet. 3

4 HVAD SIGER BIBELEN? SPIRITISME SPIRITISME Er det forkert at forsøge at komme i kontakt med de døde? Vend jer ikke til åndemedierne... sa I bliver urene ved dem. 3 Mosebog 19:31. HVAD NOGLE SIGER Folk vil forstaeligt nok gerne have vished for at de af deres kære som de har mistet i døden, ikke lider. De siger: Hvorfor ikke forsøge at komme i kontakt med ham eller hende gennem et spiritistisk medium? Maske kan vedkommende hjælpe os til at føle envis afklarethed omkring dødsfaldet og fa fred i sindet. HVAD BIBELEN SIGER Bibelen har et helt klart syn pa d et at de levende forsøger at komme i kontakt med de døde en praksis der var almindeligt udbredt i oldtiden. For eksempel stod der i Jehovas lov til Israels nation: Der ma ingen findes hos dig som spørger et åndemedium til rads eller som henvender sig til de døde. For enhver derøver disse ting er en vederstyggelighed for Jehova. (5 Mosebog 18:10-12) Bibelen siger ogsa at de der øver spiritisme, ikke skal arve Guds rige. Galaterne 5: r Find svar p a flere bibelske spørgsm al p a

5 Kan de døde p avirke de levende? HVAD NOGLE SIGER Nogle tror at de døde lever videre i en anden tilstand eller pa et andet plan. Derfor prøver de maske at kommunikere med de døde, eventuelt for at fa oplysninger eller for at formilde dem i hab om at de ikke vil chikanere de levende. HVAD BIBELEN SIGER De levende ved nemlig at de skal dø, men de døde ved slet ingenting.... Deres kærlighed og deres had og deresskinsyge [følelser som de havde mens de levede] er allerede gaet til grunde. (Prædikeren 9:5, 6) Bibelen lærer altsa at de døde er, ja, døde! De kan ikke tænke,foretage sig noget eller tilbede Gud. De døde lovsynger ikke [Gud], nej, ingen af dem der steg ned i det tavse, star der i Salme 115:17. De levende ved nemlig at de skal dø, men de døde ved slet ingenting. Prædikeren 9:5. Sker det ikke undertiden at et medium kommer med specifikke detaljer? HVAD NOGLE SIGER Nogle mener at medier kan komme med specifikke oplysninger som kun de afdøde og deres familie eller vennerharkendskab til. HVAD BIBELEN SIGER Kapitel 28 i Første Samuelsbog indeholderen beretning om en troløs konge ved navn Saul der overtradte Guds befaling om at man ikke matte radføre sig med åndemedier. Han henvendte sig til et medium, en kvinde der tilsyneladende kunne kommunikere med en afdød mand som hed Samuel,der havde tjent Gud trofast. Menvar det virkelig Samuel hun kom i kontakt med? Nej! Det var en bedrager en der gav sig ud for at være Samuel. Bedrageren var en ond åndeskabning der gik løgnens fader, Satan, til hande. (Johannes 8:44) Hvorfor prøver de onde ånder, eller dæmoner, at fa folk til at tro at de døde lever videre? Deres mal er at bagtale Gud og bringe hans skrevne ord, Bibelen, i miskredit. 2 Timoteus 3:16. Betyder alt dette at der ikke er noget hab for de døde? Bestemt ikke! Bibelen lover at de der sover i graven, engang i fremtiden vil blive oprejst. (Johannes 11:11-13; Apostelgerninger 24:15) Indtil da kan vi være forsikret om at de af vores kære som vi har mistet i døden, ikke pa nogen made lider. Kapitel 7 i bogen Hvad er det Bibelen virkelig lærer? har titlen Et palideligt hab for dem vi har mistet i døden. Du kan læse kapitlet online pa Skulle man henvende sig til de døde for de levendes skyld? Esajas 8:19. V agn op! Februar

6 HOVEDARTIKEL Hvis bare jeg havde mere tid! Hvor ofte har du ikke sagt det? Pa en made stiller tiden os alle lige, for de magtfulde og rige har ikke mere tid end den ringe og fattige. Og hverken den rige eller den fattige kan opspare tid. Nar først den er gaet, er den tabt for evigt. Derfor er det klogt at gøre god brug af den tid man har til radighed. Hvordan? Her er fire strategier der har hjulpet mange til at gøre bedre brug af deres tid. S ADAN UDNYTTER DU DIN TID BEDST Strategi nr. 1: Administr er din tid Priorit er rigtigt. Bibelen giver dette rad: Forvis dig om de mere vigtige ting. (Filipperne 1:10) Lav en liste over ting der er vigtige, eller som haster, eller begge dele. For eksempel kan det at købe ind til aftensmaden være vigtigt, men deter ikke nødvendigvis noget der haster. Og noget som man synes haster eksempelvis at se begyndelsen pa sit yndlingsprogram er ikke nødvendigvis vigtigt. Se artiklen 20 mader at finde mere tid pa i Vagn op! for april Vær forudseende. Hvis jernet er blevet sløvt, og han ikke har slebet æggen, sa skal han lægge kræfterne i, siger Prædikeren 10:10 og tilføjer: Altsa er det en fordel at bruge visdom for at opna et godt resultat. Hvad er pointen her? Slib din økse, sa at sige, ved at planlægge tingene og være forudseende sa du kan fa mest muligt ud af tiden. Udsæt eller drop tidsrøvende og energikrævende opgaver som ikke er sa vigtige. Hvis du finder ud af at du har tid tilovers fordi du har faet ditarbejde fra handen, kunne du maske begynde pa den næste opgave. Ved at være forudseende kan du blive mere produktiv, ligesom en arbejder der sliber sin økse. Hold dit liv enkelt. Lær at sige nej til opgaver som ikke er væsentlige, eller som ofte bare stjæler din tid. Alt for mange aktiviteter og aftaler kan gøre én unødig stresset og mindske ens glæde.

7 Strategi nr. 2: Undg a tidsrøvere NOGLE TANKEVÆKKENDE FAKTA Udsættelse af gøremal og ubeslutsomhed. Den der holder øje med vinden, kommer ikke til at sa; og den der ser pa skyerne, kommer ikke til at høste. (Prædikeren 11:4) Hvad kan vi lære af dette? At udsætte tingene stjæler i virkeligheden vores tid og gar ud over vores produktivitet. En landmand der venter indtil forholdene er helt ideelle, far maske aldrig saet eller høstet. Hvis ikke vi passer pa, kunne livets omskiftelighed pa lignende made gøre os ubeslutsomme. Vi kunne maske ogsa føle at vi er nødt til at have alle relevante oplysninger ned til mindste detalje før vi kan træffe en beslutning. Det er rigtigt at man bør tage sig tid til at undersøge og overveje tingene før man skal træffe en vigtig beslutning. Den kloge overvejer sine skridt, star der i Ordsprogene 14:15. Men beslutninger er ofte forbundet med ubekendte faktorer man ikke er herre over. Prædikeren 11:6. Perfektionisme. Visdommen ovenfra [eller fra Gud] er... rimelig, siges der i Jakob 3:17. Det er selvfølgelig meget rosværdigt at man stiller høje krav til sig selv. Men nogle gange kan vi stille sa høje krav til os selv at det uvægerligt vil føre til skuffelse og nederlag. En der for eksempel er ved at lære et nyt sprog, ma være indstillet pa at bega fejl, og det vil han eller hun kunne lære noget af. Men en perfektionist ville nok gyse ved tanken om at sige noget forkert en indstilling som vil hindre vedkommende i at gøre fremskridt. Det er bedre ikke at skrue forventningerne til sig selv for højt op! Ordsprogene 11:2 siger: Hos de beskedne erder visdom. En dererbeskeden og ydmyg, tager heller ikke sig selv for højtideligt og kan som regel le ad sig selv. I VIRKELIGHEDEN BETALER MAN IKKE FOR TING MED PENGE, MAN BETALER FOR DEM MED TID. Charles Spezzano, forfatter og psykolog 50 TIMER Det er hvad en lønmodtager i Canada bruger i snit pa arbejdsrelaterede opgaver hver uge ifølge en undersøgelse foretaget blandt ansatte. 4 TIMER Det er hvad indbyggerne i Storbritannien fra firearsalderen og opefter gennemsnitligt brugte pa at se fjernsyn hver dag i MINUTTER Det er hvad fædre i Indien i gennemsnit bruger pa at tale med deres børn hver dag. Udearbejdende mødre i dette land taler med deres børn i 11 minutter; hjemmegaende bruger ikke mere end 30 minutter. V agn op! Februar

8 Strategi nr. 3: Vær ligevægtig og realistisk Find balancen mellem arbejde og afslapning. Hellere én hand fyldt med hvile end to hænder fyldt med slid og jagen efter vind! (Prædikeren 4:6, da. aut.) Arbejdsnarkomaner snyder ofte sig selv for at nyde resultatet af deres to hænders slid. De har ganske enkelt ingen tid eller energi tilbage. De dovne, derimod, foretrækker to hænder med hvile og spilder kostbar tid. Bibelen tilskynder os til at have en ligevægtig holdning: Vær arbejdsom, og nyd udbyttet af dit arbejde. Den tilfredshed og glæde det giver, er en gave fra Gud. Prædikeren 5:19. Fa tilstrækkeligt med søvn. I fred vil jeg bade lægge mig og falde i søvn, sagde en bibelskribent. (Salme 4:8) De fleste voksne skal have omkring otte timers nattesøvn for at fa de størst mulige fysiske, følelsesmæssige og kognitive fordele. Angaende det sidstnævnte er søvn en god investering af tid fordi den styrker koncentrationsevnen og hukommelsen og pa den made fremmer indlæringsevnen. Mangel pa søvn svækker derimod indlæringen og kan føre til ulykker, fejl og irritabilitet. Sæt dig nogle realistiske mal. Det er bedre med noget øjnene kan se, end at sjælen vandrer utilfredsstillet omkring. (Prædikeren 6:9) Pointen? En der er fornuftig, lader sig ikke styre af sine ønsker og drømme, især dem der er urealistiske eller helt umulige at opfylde. Af den grund bliver han ikke fristet af smarte reklamer eller tilbud om lette afbetalingsvilkar. Han har lært at være tilfreds med det han rent faktisk kan opna det hans øjne kan se. HVOR MEGET AF DIN TID ER DET VÆRD? Inden du køber en vare, sammenlign da dens pris med den tid det vil tage dig at tjene det beløb, og se sa om den stadig er det værd, foreslar forfatter og psykolog CharlesSpezzano.

9 Strategi nr. 4: Lad dig lede af gode værdinormer Tag dine værdinormer op til overvejelse. De værdier man har, hjælper en til at bedømme hvad der er godt, vigtigt og umagen værd. Hvis dit liv kunne sammenlignes med en pil, kunne dine værdinormer være det der styrer den, altsa giver dit liv retning. Gode værdier hjælper dig til at prioritere rigtigt og gøre bedst brug af din tid time for time, dag for dag. Hvor kan man finde sadanne værdier? Mange mennesker finder dem i Bibelen fordi de har opdaget at der er stor visdom at hente der. Ordsprogene 2:6, 7. Priorit er kærligheden højt. Kærlighed er enhedens fuldkomne band, siges der i Kolossenserbrevet 3:14. Uden kærlighed kan vi ikke være virkelig lykkelige og føle os trygge, og det gælder især inden for familien. De der ikke anerkender det, maske fordi de prioriterer rigdom og karriere højest, investerer i realiteten i noget der ikke fører til lykke. Ja, Bibelen fremhæver med god grund kærlighed som noget man skal sætte meget højt, og nævner den hundredvis af gange. 1 Korinther 13:1-3; 1 Johannes 4:8. Sæt tid af til at fa svar pa livets store spørgsmal. En mand ved navn Geoff havde en kærlig hustru, to søde børn, gode venner og et tilfredsstillende job som paramediciner. Men i sit arbejde blev han ofte konfronteret med lidelser og død. Erdetvirkelig meningen at livetskal være sadan? tænkte han. En dag læste han nogle af Jehovas Vidners publikationer som gav ham tilfredsstillende svar. Geoff fortalte sin kone og sine børn om det han havde læst, og det vakte deres interesse. Familien begyndte at studere Bibelen, og det berigede deres liv og hjalp dem til at bruge deres tid pa en meget bedre made. Deres studium af Bibelen gav dem ogsa et vidunderligt hab om at fa et meningsfyldt, evigt liv i en verden uden lidelser. Åbenbaringen 21:3, 4. Geoffs erfaring minder os om disse ord af Jesus: Lykkelige er de som erkender deres åndelige behov. (Mattæus 5:3) Er du villig til at sætte lidt tid af til at fa dækket dit åndelige behov? Ingen anden investering vil hjælpe dig til at fa mest muligt ud af din tid ikke blot hver eneste dag, men resten af dit liv. HVAD BETYDER MEST FOR DIG? (Nummer er emnerne efter hvor vigtige de er). FAMILIE ARBEJDE UDDANNELSE VENNER LOKAL- SAMFUNDET RELIGION FRITID HELBRED V agn op! Februar

10 INTERVIEW HANS KRISTIAN KOTLAR En bioteknolog fortæller hvorfor han tror pa Gud I 1978 fik ph.d. Hans Kristian Kotlar sit første job inden for videnskabelig forskning da han blev ansat ved Det Norske Radiumhospital, hvor han begyndte at forske i kræft og menneskets immunsystem. Pa det tidspunkt blev han ogsa interesseret i hvordan livet er opstaet. Vagn op! har stillet ham nogle spørgsmal angaende hansforskning og tro. Hvad gjorde du for at prøve at finde ud af hvordan livet er opstaet, og hvad meningen med livet er? Min far var katolik, og min mor var protestant. Det skal dog siges at religion ikke spillede nogen større rolle for dem. Men som teenager tænkte jeg selv meget over meningen med livet, og jeg læste bøger om buddhisme, hinduisme og islam. Jeg bad endda Gud om at åbenbare sandheden for mig. I 1970 erne var der sket store fremskridt inden for molekylærbiologien, og jeg spekulerede pa om man gennem denne forskning ville kunne finde ud af hvordan livet var begyndt. Jeg var fascineret af mekanismerne i levende celler, sa jeg valgte at studere bioteknologi. For øvrigt sagde de fleste af mine professorer at livet har udviklet sig ved naturlige processer, og jeg troede pa dem. Hvorfor blev du interesseret i Bibelen? En dag kom to Jehovas Vidner til vores dør. Selvom de var venlige, var jeg uforskammet over for dem, og jeg gjorde det klart at jeg ikke var interesseret. Da de var gaet, sagde min kone: Det var ikke venligt sagt, Hans Kristian. Du har da altid været interesseret i at vide hvad der er meningen med livet. Hun havde ret, og jeg var flov. Sa jeg løb efter Vidnerne. Under vores samtale fortalte jeg dem at jeg gerne ville vide om Bibelen stemmer overens med videnskaben. Hvad var deres svar? De viste mig hvad Bibelen siger om kilden til den energi der findes i universet. Det skriftsted de læste op for mig, lyder: Løft jeres øjne mod det høje og se. Hvem har skabt disse?... Fordi hans vældige styrke er sa stor, og hans kraft sa stærk, mangler end ikke en. 1 Det gjorde indtryk

11 Min forskning fik mig til at konkludere at det er en intelligens, en Skaber, der star bag livets opstaen p a mig. Desuden virkede det logisk at den orden der er i universet, kun kan tilskrives en intelligens, kilden til al energi. Ændrede du dit syn p a evolutionslæren? Jeg blev lidt efter lidt klar over at de forskellige evolutionsteorier savner et solidt videnskabeligt grundlag. I realiteten er der bare tale om historier man har fundet pa for at forklare hvordan de bemærkelsesværdige design i levende organismer kunne opsta uden at nogen har udtænkt dem. Jo mere jeg studerede immunsystemet, jo mere blev jeg klar over hvor komplekst og effektivt det er. Min forskning fik mig derfor til at konkludere at det er en intelligens, en Skaber, der star bag livets opstaen. Kan du give et eksempel pa noget der bærer præg af at være designet? Immunsystemet bestar i virkeligheden af en forbløffende række komponenter og mekanismer som er designet til at beskytte os imod en masse forskellige fremmedlegemer, inklusive bakterier og virus. Disse mekanismer kan inddeles i to systemer der supplerer hinanden. Det første mobiliserer et angreb pa indtrængende mikroorganismer inden for nogle fa timer. Det andet er flere dage om at reagere, men angriber til gengæld mal- rettet de indtrængende mikroorganismer, ligesom en pil der afskydes med stor præcision. Dette andet system har ogsa en god hukommelse, sa hvis en specifik mikroorganisme skulle vende tilbage flere år senere, vil denne fjende blive mødt af et hurtigt modangreb. Hele systemet er sa velfungerende at man ofte ikke er klar over at man er blevet inficeret, og at der er blevet iværksat et godt forsvar. Det er ogsa forbløffende hvordan immunsystemet skelner mellem fremmede stoffer og de hundredvis af celletyper som vores krop bestar af. Hvad sker der n ar en mikroorganisme trænger ind i kroppen? Mikroorganismer trænger ind i kroppen via den luft vi indander, den mad vi spiser, urin- og kønsvejene eller sar i huden. Nar immunsystemet opdager et indtrængende fremmedlegeme, igangsætter det en kaskade af reaktioner som involverer adskillige proteiner, der hver især er præcist designet til at udføre sin funktion. Hver enkelt komponent i kædereaktionen igangsætter den næste for at forstærke modangrebet. Denne proces er næsten ikke til at fatte. Sa din videnskabelige indsigt har altsa styrket din tro pa Gud? Absolut! At immunsystemet fungerer sa godt og er sa raffineret, peger pa at der ma findes en vis og kærlig Skaber. Jeg vil da ogsa tilføje at videnskaben har styrket min tro pa Bibelen. For eksempel siges der i Ordsprogene 17:22: Et hjerte der fryder sig er god medicin. Forskere har fundet ud af at vores sindstilstand kan pavirke immunsystemet. Eksempelvis kan stress svække immunforsvaret. Mange af dem du har kendt i arbejdsmæssig sammenhæng, tror ikke pa Gud. Hvordan kan det være? Det er der nok flere grunde til. Nogle stiller slet ikke spørgsmalstegn ved det de blev undervist i ligesom jeg heller ikke gjorde. Maske fordi de tror at evolutionslæren er videnskabeligt bevist. Andre tænker ikke sa meget over hvordan livet er opstaet. Det er en skam. Jeg synes at de burde stille nogle flere spørgsmal. Hvorfor blev du et af Jehovas Vidner? Jeg var tiltrukket af deres imødekommenhed og deres tro pa Skaberens løfte om en bedre fremtid. 2 Og den tro hviler pa grundig research og velunderbyggede ræsonnementer, ikke pa myter og spekulation Esajas 40: Åbenbaringen 21:3, Hebræerne 11:1. V agn op! Februar

12 GLIMT FRA GAMMEL TID KONSTANTIN KONSTANTIN Konstantin var den første romerske kejser der bekendte sig som kristen. At han gjorde det, fik stor indflydelse pa verdenshistorien. Konstantin tog denne tidligere forfulgte religion til sig og satte gang i en udvikling der førte til dannelsen af kristenheden. Derved blev den sakaldte kristendom den stærkeste sociale og politiske faktor der har øvet indflydelse pa historiens gang, oplyser The Encyclopædia Britannica. Ordet kristenhed sigter her til den samlede gruppe af mennesker eller lande der bekender sig til kristendommen. KORTE FAKTA ) Konstantin blev kejser over Det Vestromerske Rige i 306 og var enehersker over bade den østlige og vestlige del af Romerriget fra 324 til 337. ) Konstantin hævdede at han enten i en drøm eller i et syn var blevet forsikret om at de kristnes Gud ville støtte ham i forbindelse med et slag. ) Efter at have tilskrevet Gud æren for en militær sejr befalede Konstantin straks at man skulle anbringe et spyd der havde form som et kors, i handen pa en statue af ham selv der stod pa den mest besøgte plads i Rom. Eusebs Kirkehistorie. ) Konstantin bar den hedenske titel pontifex maximus, eller den øverste præst, og han betragtede sig selv som overherre over alle de religioner der var i hans rige. HVORFOR skulle du interessere dig for en romersk kejser fraoldtiden? Hvis du har interesse for kristendommen, er det værd at vide at Konstantins politiske og religiøse manøvrer har haft stor indflydelse pa mange kirkers læresætninger og skikke helt frem til vor tid. Lad os se hvordan. KIRKERNE LEGALISERET OG DEREFTER UDNYTTET I 313 herskede Konstantin over den vestlige del af det romerske rige, mens Licinius og Maximinus regerede over den østlige del. Konstantin og Licinius tilkendte alle deres undersatter religionsfrihed, deriblandt de kristne. Konstantin værnede om kristendommen, for han mente at den kunne forene hans imperium. Konstantin var derfor stærkt utilfreds med at kirkerne var splittet pa grund af stridigheder. I sin iver efter at skabe enhed søgte han at fa fastslaet hvad der var den rette troslære, og derefter at gennemtvinge den. For at kunne opna hans gunst matte biskopperne indga trosmæssige kompromiser, og de der gjorde det, fik skattefrihed og stor økonomisk støtte. Den rette udgave af den kristne troslære gav ikke alene adgang til himlen, siger historikeren Charles Freeman, men ogs a til store rigdomme Der har været megen diskussion om hvor oprigtig Konstantin var i sin kristne overbevisning, blandt andet pa grund af de åbenlyse indrømmelser som han, selv sent i sin regeringstid, gav de hedenske kulter, oplyser historikeren Raymond Van Dam. Kim Kirby/age fotostock; Commissioned by York Civic Trust (sculptor, Philip Jackson)

13 Kirken havde faet sig en velynder, men ogsa en herre. A.H.M. Jones, historiker pa jorden. Gejstligheden blev derfor en magtfuld aktør i verdslige anliggender. Kirken havde faet sig en velynder, men ogsa en herre, siger historikeren A.H.M. Jones. HVILKEN SLAGS KRISTENDOM? Af Konstantins alliance med biskopperne udsprang en religion med læresætninger der var dels kristne, dels hedenske. Det kunne næppe have været anderledes, for kejserens mal var at opna religiøs pluralisme, ikke at finde frem til en religiøs sandhed. Han var jo trods alt hersker over et hedensk rige. For at gøre begge religiøse lejre tilpas var han bevidst flertydig i sine gerninger og sin magtudøvelse generelt, skriver en historiker. Konstantin erklærede sig som forkæmper for kristendommen, men fortsatte med at sta med det ene ben i hedenskabet. Han praktiserede for eksempel astrologi og spadomskunst okkulte handlinger der fordømmes i Bibelen. (5 Mosebog 18:10-12) Pa Konstantinbuen i Rom kan man se ham bringe ofre til hedenske guddomme. Han blev ved med at ære solguden ved at lade præge mønter med billeder af denne gud og fremme dyrkelsen af ham. Senere i livet gav Konstantin ogsa tilladelse til at en lille by i Umbrien, Italien, opførte et tempel til ham selv og hans familie, og til at udnævne præster som skulle tjene der. Konstantin udsatte sin kristne dab til han la pa sit dødsleje i 337. Mange historikere mener at det skyldtes at han ville bibeholde politisk støtte fra bade kristne og hedenske grupper i sit imperium. Hans livsførelse og det at han lod sig døbe sa sent i livet, rejser bestemt tvivl om oprigtigheden af hans tro pa Kristus. Én ting er dog sikker: Den kirke Konstantin legaliserede, blev en politisk og religiøs magtfaktor, en der vendte Kristus ryggen og lod sig inddrage i verdens anliggender. Men Jesus havde sagt om sine disciple: De [er ikke] en del af verden, ligesom jeg ikke er en del af verden. (Johannes 17:14) Fra denne kirke som nu var verdslig udsprang utallige trosretninger. Hvilken betydning har alt dette for os? Det betyder at vi ikke blindt bør tro pa kirkernes læresætninger, men undersøge dem i lyset af Bibelen. 1 Johannes 4:1. Konstantinbuen blev rejst til minde om en af hans sejre En god kejser og en god kristen ville uvægerligt føle sig nødsaget til at vælge mellem at miste himlens gunst eller at miste magten. Som nyindsat pa tronen havde Konstantin bestemt ikke i sinde hverken at give afkald pa magten eller at holde op med at bega de synder der var nødvendige for at beholde den. Richard Rubenstein, professor i konfliktmægling. Det kan ikke bestrides at Konstantin var kristen i det mindste i slutningen af sit liv, forudsat at man ikke bedømmer spørgsmalet ud fra kvaliteten af hans kristendom. Paul Keresztes, professor i klassiske sprog og i historie. V agn op! Februar

14 HJÆLP TIL FAMILIEN FORÆLDREROLLEN N ar din teenagedatter er stresset UDFORDRINGEN Din datter siger at hun er meget stresset. Som 13-arig! siger du helt uforstaende til dig selv. Hun er da alt for ung til at vide hvad stress er! Før du siger d et til din datter, vil det maske være en god id e at tænke lidt over nogle grunde til at en teenagepige kan synes at livet virker overvældende. HVORFOR DET SKER Fysiske forandringer. Den vækstspurt en pige oplever i puberteten, kan gøre hende meget bekymret. Især hvis hun udvikler sig langsommere eller hurtigere end sine jævnaldrende. Jeg var en af de første af pigerne der var nødt til at ga med bh, og det havde jeg det utrolig darligt med, siger Anna, som nu er 20 år. Jeg følte mig mærkelig i forhold til mine jævnaldrende, som om jeg var et misfoster! Følelsesmæssige forandringer. Karen, som nu er 17, fortæller: Det var sa frustrerende ikke at kunne finde ud af hvorfor jeg nogle gange var rigtig glad om dagen og sa tudbrølede om aftenen. Jeg vidste ikke hvad der var galt med mig. Det var som om mine følelser var helt ude af kontrol. Den første menstruation. Selvom min mor havde forberedt mig pa det, kom det helt bag pa mig da jeg fik min første menstruation, siger en ung kvinde ved navn Kit. Jeg tog bad flere gange om dagen fordi jeg følte mig sa beskidt hele tiden. Oven i det drillede mine tre storebrødre mig rigtig meget. De synes at alt det der med at jeg fik menstruation, var enormt sjovt. Kammeraternes accept. Marie,som nu er 18, fortæller: Da jeg var mellem 12 og 14, var gruppepresset meget stort. Børnene pa min skole var ondskabsfulde over for alle der skilte sig ud. Anita,derer 14, siger: I min alder er det enormt vigtigt at føle at man er accepteret af sine kammerater, og deter frygteligt at blive holdt udenfor. Navnene i artiklen er ændret. r Find mere hjælp til familien p a

15 HVAD DU KAN GØRE Tilskynd din datter til at tale om hvorfor hun er stresset. I begyndelsen er hun maske ikke sa meget for at åbne sig. Men vær talmodig, og følg Bibelens rad om at være hurtig til at høre, langsom til at tale. Jakob 1:19. Tag din datters stress alvorligt. Husk at hun ikke har sa stor livserfaring som du har. Derfor har hun ikke sa meget at sammenligne med, og hun har endnu ikke lært at tackle stress. Princip fra Bibelen: Romerne 15:1. Sørg for at din datter ikke har for mange fritidsaktiviteter. Bogen Teach Your Children Well siger at unge der har en for travl og hektisk hverdag, ofte viser tegn pa stress, især fysiske tegn sasom hovedpine og mavepine. Princip fra Bibelen: Filipperne 1:9, 10. Vær opmærksom pa om din datter far nok søvn. Søvn er ofte noget af det første teenagere giver køb pa. Men hvis din datter ikke far den nødvendige søvn, vil det ga ud over hendes evne til at tænke og at handtere stress. Princip fra Bibelen: Prædikeren4:6. Hjælp din datter til at finde gode mader at fa afløb for stress pa. Nogle piger synes at motion reducerer deres angst og stress. Legemlig opøvelse er gavnlig, siger Bibelen. (1 Timoteus 4:8) Andre piger har opdaget at det at føre dagbog hjælper dem til at sætte deres stress i perspektiv. Britt siger: Da jeg var yngre, skrev jeg om de problemer jeg simpelt hen ikke kunne løse. Det hjalp mig til at finde ud af mine følelser omkring problemet, og sa var det nemmere for mig enten at løse det eller lægge det bag mig. Vær et godt eksempel. Hvordan handterer du stress? Patager du dig mere end du kan klare, og bliver sa grebet af panik nar tingene skal gøres? Brænder du dit lys i begge ender ved at arbejde for hardt sa du ikke far tid til de mere vigtige ting i livet? Lad jeres rimelighed blive kendt, siges der i Filipperbrevet 4:5. Husk at din datter ser hvad du gør, og tager ved lære af det pa godt og ondt. VIGTIGE SKRIFTSTEDER Vi som er stærke er skyldige at bære deres svagheder som ikke er stærke. Romerne 15:1. Forvis jer om de mere vigtige ting. Filipperne 1:10. En hand fuld af hvile er bedre end begge hænder fulde af møje og jag efter vind. Prædikeren 4:6. FORÆLDRENES EKSEMPEL Min far er en meget travl mand, siger en ung kvinde der hedder Laura, men han bevarer altid en positiv indstilling. Nar der opstar et problem, plejer han som noget af det første at sige: Hvordan skal vi gribe det an? eller Hvad er mon den bedste løsning? Et af min fars mottoer er: Ti procent af livet er det man kommer ud for, og halvfems procent er hvordan man tackler det. Min far er ikke perfekt det sker at han bliver stresset. Men han lader sig aldrig sla ud af et problem. Han er en god rollemodel for mig med hensyn til at klare stress. V agn op! Februar

16 ST AR DER EN DESIGNER BAG? Lysorganet hos en ildflue Ujævne skæl Ildflue: Gail Shumway/Photographer s Choice/Getty Images; skæl: Optics Express LYSORGANET hos en bestemt ildflue i slægten Photuris er dækket af ujævne skæl som bevirker at dette insekt udsender et væsentligt kraftigere lys. Tænk over dette: Forskere har opdaget at overfladen af nogle ildfluers lysorgan er dækket af bittesma skæl der overlapper hinanden ligesom tagplader eller teglsten og danner en uregelmæssig bølget struktur. Den ene ende af hvert skæl er hævet blot 3 mikrometer op altsa mindre end en tyvendedel af et menneskehars tykkelse. Det er dog nok til at der slipper næsten 50 procent mere lys ud end hvisoverfladen havdeværet helt jævn! Kunne denne viden bruges til at fremstille mere effektive lysdioder, som bruges i elektroniske apparater? For at finde ud af det forsynede forskere lysdioder med et riflet lag som ligner det der dækker ildfluens lysorgan. Resultatet? Lysdioderne udsendte helt op til 55 procent mere lys! Fysikeren Annick Bay siger: Det vigtigste aspekt af dette projekt er at det viser hvor meget vi kan lære ved nøje at iagttage naturen. Hvadmener du? Er denne ildflues lysorgan et resultat af en evolution, eller star der en designer bag? Forskere har ikke studeret alle de arter som hører til denne slægt af ildfluer. n o Gratis downloads af dette blad og tidligere numre p Bibelen findes online p a omkring 50 sprog Besøg eller scan koden g14 02-D

2.-8. maj Er du klar til at blive døbt?

2.-8. maj Er du klar til at blive døbt? MARTS 2016 34567 2.-8. maj Er du klar til at blive døbt? SIDE 3 9.-15. maj Hvordan kan du forberede dig til d åb? SIDE 18 Udgave i stor skrift 1. DEL 34567 MARCH 2016 Vol. 137, No. 5 DANISH STUDIEARTIKLER

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Lyt til Gud. og f a evigt liv

Lyt til Gud. og f a evigt liv Lyt til Gud og f a evigt liv Gud er som en kærlig far. 1 Peter 5:6, 7 Det er Gud der har skabt os, og han har omsorg for os. Ligesom en klog og kærlig far underviser sine børn, sådan lærer Gud mennesker

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

teentro Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende 2. En Gud derude 3. Gud hernede 4. Hvorfor kom Jesus? frikirkelig konfirmation

teentro Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende 2. En Gud derude 3. Gud hernede 4. Hvorfor kom Jesus? frikirkelig konfirmation teentro frikirkelig konfirmation Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende Målet med denne samling er at have det sjovt og lære hinanden at kende. For at både du og teenagerne skal få mest muligt ud

Læs mere

7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362

7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362 1 7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Denne solbeskinnede

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Studie. De tusind år & syndens endeligt

Studie. De tusind år & syndens endeligt Studie 15 De tusind år & syndens endeligt 83 Åbningshistorie Der, hvor jeg boede som barn, blev det en overgang populært at løbe om kap i kvarteret. Vi have en rute på omkring en kilometer i en stor cirkel

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327

5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327 1 5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327 Åbningshilsen Det har været en særlig uge, i aftes frydede alle sportselskere

Læs mere

Oversigt over temaer. 1. Lær hinanden at kende. 2. En Gud derude. 3. Gud hernede. 4. Hvorfor kom Jesus?

Oversigt over temaer. 1. Lær hinanden at kende. 2. En Gud derude. 3. Gud hernede. 4. Hvorfor kom Jesus? Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende Målet med denne samling er at have det sjovt og lære hinanden at kende. For at både du og teenagerne skal få mest muligt ud af tiden med Teentro er det vigtigt,

Læs mere

Kristen eller hvad? Linea

Kristen eller hvad? Linea Forord Du er ret heldig Du sidder lige nu med en andagtsbog, der er den første af sin slags i Danmark. En andagtsbog som denne er ikke set før. Den udfordrer måden, vi tænker andagter på, og rykker grænserne

Læs mere

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Salmer: Hinge kl.9: 458-462/ 467-37,v.5-671 Vinderslev kl.10.30: 458-462- 178/ 467-37,v.5-671 Dette hellige evangelium

Læs mere

Frimodighed og mirakler

Frimodighed og mirakler Frimodighed og mirakler MIDTJYLLANDS FRIKIRKE TEMA: FRIMODIGHED OG MIRAKLER Det kan være spænende at læse om de første kristne og hvordan de vendte op ned på hele den daværende kendte verden. Når man læser

Læs mere

15. søndag efter trinitatis 13. september 2015

15. søndag efter trinitatis 13. september 2015 Kl. 9.00 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tinglev Kirke Tema: Ubekymrethed Salmer: 750, 42; 41, 31 15, 369; 41, 31 Evangelium: Matt. 6,24-34 "End ikke Salomo i al sin pragt var klædt som en af dem" Der var engang

Læs mere

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Mere end ord og begreber og livsstil Mere end modeller og koncepter og typer Mere end nådegaver og tjeneste Mere end ledelse og lederskab

Læs mere

7. søndag efter Trinitatis 2014, Helligsø og Hurup Mattæus 10, 24-31. Herre, lær mig at leve, mens jeg gør Lær mig at elske, mens jeg tør det, AMEN

7. søndag efter Trinitatis 2014, Helligsø og Hurup Mattæus 10, 24-31. Herre, lær mig at leve, mens jeg gør Lær mig at elske, mens jeg tør det, AMEN 7. søndag efter Trinitatis 2014, Helligsø og Hurup Mattæus 10, 24-31 Herre, lær mig at leve, mens jeg gør Lær mig at elske, mens jeg tør det, AMEN Som tiden dog går! siger vi tit. Nu er det allerede fire

Læs mere

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 Lad verden ej med al sin magt os rokke fra vor dåbes pagt men giv at al vor længsel må til dig, til dag alene stå. AMEN Han var en samvittighedsfuld

Læs mere

23. søndag efter trinitatis 19. november 2017

23. søndag efter trinitatis 19. november 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Hvad Guds er Evangelium: Matt. 22,15-22 Salmer: 745, 367, 448; 728, 266 Her er en 20'er. [Vis en 20 krone-mønt frem!] I ved hvordan den ser ud, selv om I ikke kan se den ordentligt

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31 1 1.søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 7. juni 2015 kl. 10.00. Koret Voices fra Sct. Pauli kyrka, Göteborg medvirker. Salmer: 745/434/685,v.4/614,v.1-5// 614,v.6-9/439/41/13. Åbningshilsen Hjertelig

Læs mere

Der skal komme en tid, da enhver, som slår jeg ihjel, skal mene, at han derved tjener Gud. siger Jesus til disciplene.

Der skal komme en tid, da enhver, som slår jeg ihjel, skal mene, at han derved tjener Gud. siger Jesus til disciplene. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 17. maj 2015 Kirkedag: 6.s.e.påske/A Tekst: Joh 15,26-16,4 Salmer: SK: 254 * 683 * 281 * 473 * 251 LL: 254 * 260 * 683 * 281 * 473 * 251 Der skal komme

Læs mere

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen.

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 3. november 2013 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 566 * 571 * 787 * 569 Langt de fleste af os, vil der en dag blive

Læs mere

17. søndag efter trinitatis 18. september 2016

17. søndag efter trinitatis 18. september 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Synderes ven Salmer: 385, 32, 266; 511, 375 Evangelium: Mark. 2,14-22 Hvis ikke vi havde hørt den historie så tit, ville vi have hoppet i stolene af forbløffelse. Har man da

Læs mere

Djævelens taktik JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING

Djævelens taktik JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING Djævelens taktik JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING! 1. Petersbrev 5:8-9! Vær årvågne og på vagt! Jeres modstander, Djævelen, går omkring som en! brølende løve og leder!efter nogen at sluge; tå ham

Læs mere

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 1 13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 Åbningshilsen Efter højmessen sørger en af vore frivillige for kirkefrokost, så

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Jeg stod bagerst i folkemængden i indkøbscentret og kiggede på trylleshowet. Men min opmærksomhed blev draget endnu mere mod den lille pige ved siden af mig end mod

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17,

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17, Bruger Side 1 08-05-2016 Tekst: Johs. 17, 20-26. Dette er en usædvanlig og helt speciel tekst, som vi lige har hørt. Et medhør ind i Guds eget lønkammer. Gud Fader og Gud søn taler sammen. Vi kalder kap

Læs mere

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Advent handler som bekendt om forventning. De fleste af os kan godt lide, når alt går, som vi havde forventet. Så føler vi, at vi

Læs mere

7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375

7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375 1 7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. I årets skønne

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

21. søndag efter trinitatis 25. oktober 2015

21. søndag efter trinitatis 25. oktober 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke (familiegudstjeneste) Tema: Troens skjold Salmer: 13, 24, 60; 380, 70 Evangelium: Joh. 4,46-53 Vi hørte i dagens første læsning om Na'aman fra Syrien. Han var blevet rig og mægtig,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2016. Tekst. Matt. 19,16-26. Et fint menneske mødte Jesus, men gik bedrøvet bort. Der var noget han ikke kunne slippe fri af. Men før vi skal se mere på den rige unge

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst.

Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. Epistel: 1. Korintherbrev 13 Evangelielæsning: Johannes 14, 1-7 Frygt ikke, kære folkevalgte. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. Derfor Danmark, frygt kun ikke, frygt er ej af kærlighed

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 3.s.e.hel3konger side 1. Prædiken til 3. s. e. Hellig 3 Konger Tekst: Matt. 8, 1-13.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 3.s.e.hel3konger side 1. Prædiken til 3. s. e. Hellig 3 Konger Tekst: Matt. 8, 1-13. side 1 Prædiken til 3. s. e. Hellig 3 Konger 2017. Tekst: Matt. 8, 1-13. To mennesker midt i livet, begge ramt af livets hårde slag. Hvor er Gud, og hvordan er Gud? Sådan kan et menneske spørge. Et menneske

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

6. s. e. Trin juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken / Christian de Fine Licht Dette hellige

6. s. e. Trin juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken / Christian de Fine Licht Dette hellige 6. s. e. Trin. - 27. juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken 10.00 754 691 392 / 385 472 655 Christian de Fine Licht Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus (19, 16 26): Og

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Løsenordet ophævede forbandelsen og gav håbet liv, og livet blev fyldt af kærlighed. Kraften lå i løsenordet, men uden den

Løsenordet ophævede forbandelsen og gav håbet liv, og livet blev fyldt af kærlighed. Kraften lå i løsenordet, men uden den Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 5. november 2017 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Es 60,18-22; Åb 7,1-17; Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 568 * 571 * 566 * 784 I 1800-tallet skrev

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014 Kl. 10.00 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tinglev Kirke Tema: Hvile hos Jesus Salmer: 403, 380, 603; 277, 430 403, 666; 66, 431 Evangelium: Matt. 11,25-30 Jesus priser sin himmelske far, fordi han har åbenbaret

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

Prædiken 2. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 10. december 2017 kl Salmer: 123/268/612/85//271/439/569/269

Prædiken 2. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 10. december 2017 kl Salmer: 123/268/612/85//271/439/569/269 1 Prædiken 2. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 10. december 2017 kl. 10.00. Salmer: 123/268/612/85//271/439/569/269 Åbningshilsen Vi glæder os i denne tid, for vi er i advent på vej mod jul. Ja, og

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Sidste søndag efter helligtrekonger I. Sct. Pauls kirke 25. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 108/434/138/161//164/439/561/59.

Sidste søndag efter helligtrekonger I. Sct. Pauls kirke 25. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 108/434/138/161//164/439/561/59. 1 Sidste søndag efter helligtrekonger I. Sct. Pauls kirke 25. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 108/434/138/161//164/439/561/59. Åbningshilsen Med denne søndag er vi kommet til den sidste søndag efter helligtrekonger.

Læs mere

3. søndag efter påske. Der står skrevet i Anden Mosebog:

3. søndag efter påske. Der står skrevet i Anden Mosebog: 3. søndag efter påske Der står skrevet i Anden Mosebog: Moses vogtede får for sin svigerfar Jetro, præsten i Midjan. Da han engang havde drevet fårene langt ud i ørkenen, kom han til Guds bjerg Horeb.

Læs mere

Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE

Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE I tirsdags lige efter påske, stod jeg og ventede på toget på Ålborg Station. Jeg havde forinden gået igennem Kildeparken og set en flok dranker

Læs mere

Jeg tror, at præster og forkyndere, kirker og menigheder er nød til at stille sig selv disse spørgsmål om vores virke, om det er i samklang med det vi

Jeg tror, at præster og forkyndere, kirker og menigheder er nød til at stille sig selv disse spørgsmål om vores virke, om det er i samklang med det vi Gudstjeneste i Gørløse & Lille Lyngby Kirke den 5. juni 2016 Kirkedag: 2.s.e.Trin/B Tekst: Jer 15,10+15-21; Åb 3,14-22; Luk 14,25-35 Salmer: Gørløse: 736 * 618 * 305 * 272 * 474 * 613 LL: 736 * 618 * 272

Læs mere

meget godt at der ikke fandtes facebook eller internet på den tid. For så så disciplene netop med deres egne øjne, i stedet for at lede efter deres

meget godt at der ikke fandtes facebook eller internet på den tid. For så så disciplene netop med deres egne øjne, i stedet for at lede efter deres Sidste søndag efter Helligtrekonger Læsninger: 2. Mos 34, 27-35 2. Peter 1, 16-18 Matt 17, 1-9 Salmer: 749: I Østen stiger 448: Fyldt af glæde 674 v. 2 og 7 22: Gådefuld er du vor Gud 161: Med strålekrans

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

8.s.e.trin.A. 2015 Matt 7,15-21 Salmer: 402-300-336 390-398-666 Vogt jer for de falske profeter, siger Jesus. Så sidder I måske en forventning om, at

8.s.e.trin.A. 2015 Matt 7,15-21 Salmer: 402-300-336 390-398-666 Vogt jer for de falske profeter, siger Jesus. Så sidder I måske en forventning om, at 8.s.e.trin.A. 2015 Matt 7,15-21 Salmer: 402-300-336 390-398-666 Vogt jer for de falske profeter, siger Jesus. Så sidder I måske en forventning om, at jeg skal udpege den og den som falsk profet. Dér må

Læs mere

Pinsedag 24. maj 2015

Pinsedag 24. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Åndsudgydelse og fred Salmer: 290, 287, 282; 291, 308 Evangelium: Joh. 14,22-31 Helligånden kan et menneske ikke lære at kende rent teoretisk, men kun på det personlige plan.

Læs mere

Prædiken til 7. søndag efter trinitatis, Matt 10,24-31. 2. tekstrække

Prædiken til 7. søndag efter trinitatis, Matt 10,24-31. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. august 2014 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 7. søndag efter trinitatis, Matt 10,24-31. 2. tekstrække Salmer DDS 2: Lover den Herre DDS 661: Gud ene tiden deler

Læs mere

Der kan sagtens være flere steder i en gudstjeneste, hvor vi har med Gud at gøre. I sidder hver især med erfaringer og et liv,

Der kan sagtens være flere steder i en gudstjeneste, hvor vi har med Gud at gøre. I sidder hver især med erfaringer og et liv, 2.s.e.Helligtrekonger, den 14. januar 2007. Frederiksborg slotskirke kl. 10.- Tekster: 2.Mosebog 33,18-23; Johs. 2,1-11: Salmer: 403-434-22-447-315/319-475 P.H. Bartolin - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

20.s.e.trin. II. Strellev

20.s.e.trin. II. Strellev For nogen tid siden var det meget moderne at iføre sig en ja-hat. Når man har en ja-hat på, så fokuserer man på muligheder frem for begrænsninger. Man kalder problemer for udfordringer, for man kan klare

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

Sidst søndag efter helligtrekonger, den 9. februar 2014 Vor Frue kirke kl. 10

Sidst søndag efter helligtrekonger, den 9. februar 2014 Vor Frue kirke kl. 10 1 Sidst søndag efter helligtrekonger, den 9. februar 2014 Vor Frue kirke kl. 10 Jesper Stange Tekst: Johs 12,23-33 Salmer: 749, 434, 383, 449v.1-3, 289, 319, 467, 192v.7, 673 Du soles sol fra Betlehem

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

GUDSBEGREBET.I.ISLAM

GUDSBEGREBET.I.ISLAM GUDSBEGREBET.I.ISLAM I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige. Det er et kendt faktum, at ethvert sprog har et eller flere udtryk, som bruges i forbindelse med Gud og undertiden i forbindelse med mindre

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige.

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige. Søndag d. 10. maj 2015, kl. 10.00, Gottorp Slots Kirke, Slesvig 5. s. e. påske, Johs. 16, 23b-28 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil bede Jer rejse Jer og høre evangeliet til i dag,

Læs mere

I Aastrup: 747: Lysets engel 291: Du, som går ud fra den levende Gud 331: Uberørt at byen travlhed 321: O kristelighed 29: Spænd over os

I Aastrup: 747: Lysets engel 291: Du, som går ud fra den levende Gud 331: Uberørt at byen travlhed 321: O kristelighed 29: Spænd over os 5. søndag efter trinitatis Læsninger: Jer 1, 4-9 1. Pet 2, 4-10 Matt 16, 13-26 Salmer: Kære jer Salmerne til søndag bliver: I Vonsbæk: 747: Lysets engel 448: Fyldt af glæde 674 v. 2 og 7: Sov sødt barnlille

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

1 s e H 3 K. 12.januar 2014. Vinderslev Kirke kl.9. Hinge Kirke kl.10.30.

1 s e H 3 K. 12.januar 2014. Vinderslev Kirke kl.9. Hinge Kirke kl.10.30. 1 s e H 3 K. 12.januar 2014. Vinderslev Kirke kl.9. Hinge Kirke kl.10.30. Salmer: Vinderslev kl.9: 127-132/ 454-452 Hinge kl.10.30: 127-13- 132/ 454-123,v.8-9- 452 Tekst: Mark 10,13-16 De bar nogle små

Læs mere

3. søndag efter påske

3. søndag efter påske 3. søndag efter påske Salmevalg 402: Den signede dag 318: Stiftet Guds søn har på jorden et åndeligt rige 379: Der er en vej som verden ikke kender 245: Opstandne Herre, du vil gå 752: Morgenstund har

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 11-11-2015 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 5,1-12 Det er som om at vi kender hinanden så godt når vi samles til Alle helgens dagens gudstjenester. Vi er alle kommet med en sindets

Læs mere

Åbent spørgsmål. Åbningshistorie. Hvornår tror du, en person er klar til dåb? Hvorfor? Hvad er den mest mindeværdige dåb, du har oplevet? Hvorfor?

Åbent spørgsmål. Åbningshistorie. Hvornår tror du, en person er klar til dåb? Hvorfor? Hvad er den mest mindeværdige dåb, du har oplevet? Hvorfor? Studie 5 Dåben 31 Åbent spørgsmål Hvornår tror du, en person er klar til dåb? Hvorfor? Hvad er den mest mindeværdige dåb, du har oplevet? Hvorfor? Åbningshistorie En lignelse: En teenagepige (lad os kalde

Læs mere

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, 2. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 25. november 2012 kl. 10.00. Steen Frøjk Søvndal

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, 2. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 25. november 2012 kl. 10.00. Steen Frøjk Søvndal Side 1 af 6 Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, 2. tekstrække Grindsted kirke, søndag d. 25. november 2012 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Salmer: DDS 413: Vi kommer, Herre, til dig ind DDS 448: Fyldt

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Herre, lær mig at gå den vej, du vil have, at jeg går, og følg mig på vejen. AMEN

Herre, lær mig at gå den vej, du vil have, at jeg går, og følg mig på vejen. AMEN 6. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Hvidbjerg v. Å Mattæus 19, 16-26 Herre, lær mig at gå den vej, du vil have, at jeg går, og følg mig på vejen. AMEN De vidste det allerede i 1241, da jyske lov

Læs mere

Information til unge om depression

Information til unge om depression Information til unge om depression Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er tegnene på depression? 05 Hvorfor får nogle unge depression?

Læs mere

I det lys er der et særligt aspekt af Marias højsang, jeg synes, er meget væsentligt for os i dag.

I det lys er der et særligt aspekt af Marias højsang, jeg synes, er meget væsentligt for os i dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 13. marts 2016 Kirkedag: Mariæ bebudelse/b Tekst: Luk 1,46-55 Salmer: SK: 721 * 71 * 72 * 73 LL: 721 * 71 * 441 * 72 * 481,2 * 73 Jeg vil gerne tage en

Læs mere

21. søndag efter trinitatis

21. søndag efter trinitatis 21. søndag efter trinitatis Sneum kirke, søndag den 9. november kl.10.15-21.søndag efter trinitatis Gud Fader, Søn og Helligånd, du som er i himlen og på jorden, alle menneskers liv tilhører dig. Tak fordi

Læs mere

1. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 17. februar 2013 kl Salmer: 753/336/172/292//205/439/192/675 Uddelingssalme: se ovenfor: 192

1. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 17. februar 2013 kl Salmer: 753/336/172/292//205/439/192/675 Uddelingssalme: se ovenfor: 192 1 1. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 17. februar 2013 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/292//205/439/192/675 Uddelingssalme: se ovenfor: 192 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i fasten side 1. Prædiken til 1. søndag i fasten 201. Tekst. Luk. 22,

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i fasten side 1. Prædiken til 1. søndag i fasten 201. Tekst. Luk. 22, side 1 Prædiken til 1. søndag i fasten 201. Tekst. Luk. 22, 24-32. I en tid hvor religion nærmest anses for at være roden til alt ondt, er det 3 vigtige tekster vi har fået at lytte til. Fastetiden i kirkeåret

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret

Sidste søndag i kirkeåret Sidste søndag i kirkeåret Salmevalg 403: Denne er dagen 448: Fyldt af glæde 321: O Kristelighed 638: O, kommer hid dog til Guds søn 121: Dejlig er jorden Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 14,1-11

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 14,1-11 1 3. søndag efter påske II. Sct. Pauls kirke 17. april 2016 kl. 10.00. Salmer:674/434/219/206//230/430/379/efter bortsendelsesordene: Hos dig er glæde (129 salmer nr. 936)/375 Åbningshilsen Lagde I mærke

Læs mere

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN FØR DU BEGYNDER Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Missionsbefalingen om at gøre til disciple og om

Læs mere

til vores medmennesker, og vi kan ændre på vores egen adfærd, og leve efter De ti Bud i forhold til Gud og næsten.

til vores medmennesker, og vi kan ændre på vores egen adfærd, og leve efter De ti Bud i forhold til Gud og næsten. Gudstjeneste i Gørløse & Lille Lyngby Kirke den 27. juli 2014 Kirkedag: 6.s.e.Trin/B Tekst: Matt 19,16-26 Salmer: Gørløse: 402 * 356 * 414 * 192 * 516 LL: 402 * 447 * 449 *414 * 192 * 512,2 * 516 I De

Læs mere

Bruger Side Prædiken til Påskedag 2015.docx. Prædiken til Påskedag Tekst: Markus 16,1-8.

Bruger Side Prædiken til Påskedag 2015.docx. Prædiken til Påskedag Tekst: Markus 16,1-8. Bruger Side 1 05-04-2015 Prædiken til Påskedag 2015. Tekst: Markus 16,1-8. Påskedag er dagen hvor vi kan slippe tøjlerne og springe ud i glæde over at det umulige er sket. Lade troen springe ud som blomsten,

Læs mere

15. søndag efter Trinitatis

15. søndag efter Trinitatis 15. søndag efter Trinitatis Salmevalg 751 Gud ske tak og lov 29 Spænd over os dit himmelsejl 400 Så vældig det mødte os 321 O Kristelighed 678 Guds fred er glæden i dit sind Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 754 Se, nu stiger solen 448 - fyldt af glæde 412 - som vintergrene 158 - Kvindelil din tro er stor 192 v. 7 du som har dig selv mig givet 375 Alt står

Læs mere

Kom, Sandheds Ånd og vidne giv At Jesus Kristus er vort liv Og at vi ej af andet ved End Ham, vor sjæl til salighed.

Kom, Sandheds Ånd og vidne giv At Jesus Kristus er vort liv Og at vi ej af andet ved End Ham, vor sjæl til salighed. PRÆDIKEN SØNDAG DEN 15.JULI 2012 6.SETRIN BRAHETROLLEBORG KL. 9 VESTER AABY KL. 10.15 AASTRUP KL. 14 (KIRKEKAFFE) Tekster: 2.Mos.20,1-17; Rom.3,23-28; Matth.19,16-26 Salmer: 392,512,493,621,444 Kom, Sandheds

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431

Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431 Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431 Det er sidste søndag i kirkeåret og teksten om verdensdommen kan næsten lyde som en dør der bliver smækket hårdt i. Vi farer sammen, vender

Læs mere

risikerer ikke at blive snydt, fordi GPS troede, jeg mente Rom oppe ved Lemvig i Jylland. Jeg må nødvendigvis være mere opmærksom på ruten undervejs.

risikerer ikke at blive snydt, fordi GPS troede, jeg mente Rom oppe ved Lemvig i Jylland. Jeg må nødvendigvis være mere opmærksom på ruten undervejs. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 15. februar 2015 Kirkedag: Fastelavns søndag/a Tekst: Matt 3,13-17 Salmer: SK: 192 * 441 * 141 * 388,5 * 172 LL: 192 * 450 * 388,3 * 441 * 141 * 388,5 *

Læs mere

studie Studie Treenigheden

studie Studie Treenigheden studie Studie X 2 Treenigheden 14 Åbningshistorie Et amerikansk blad om skateboarding stillede nogle kendte skateboardere spørgsmålet: Tror du på Gud? Her er nogle af svarene: Ikke i den traditionelle

Læs mere

Septuagesima 24. januar 2016

Septuagesima 24. januar 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Brug dine talenter! Salmer: 744, 263, 276; 714, 209,1 373 Evangelium: Matt. 25,14-30 "Godt, du gode og tro tjener" Gud har i dåben givet os nogle meget store gaver: genfødslen

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Studie 12 Menigheden 67

Studie 12 Menigheden 67 Studie 12 Menigheden 67 Åbningshistorie Før- og efter-billeder kan somme tider virke meget overbevisende. På et tidspunkt bladrede jeg i et ugeblad nede i supermarkedet, efter først at have kigget efter,

Læs mere

23. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 8. november 2015 kl. 10.00. Salmer: 745/434/574/728//16/439/556/266

23. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 8. november 2015 kl. 10.00. Salmer: 745/434/574/728//16/439/556/266 1 23. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 8. november 2015 kl. 10.00. Salmer: 745/434/574/728//16/439/556/266 Åbningshilsen Der er kirkefrokost i Sognehuset efter højmessen, hvor tre af vores frivillige

Læs mere