Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA"

Transkript

1 CopyCentre C118 WorkCentre M118/M118i Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA

2 Udarbejdet og oversat af: The Document Company Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire AL7 1HE ENGLAND 2004 Fuji Xerox Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Den påberåbte copyright-beskyttelse omfatter alle former for ophavsretligt materiale og informationer, der på nuværende tidspunkt er lovbestemt eller som herefter tillades, herunder uden begrænsning materiale, skabt via softwareprogrammer, som vises på skærmen i form af f.eks. ikoner, skærmbilleder osv. Xerox, The Document Company, det digitale X og alle Xerox-produkter, som er nævnt i denne vejledning, er varemærker, der tilhører Xerox Corporation. Produktnavne og varemærker, som tilhører andre firmaer, anerkendes hermed. Oplysningerne i dette dokument er korrekte på tidspunktet for udgivelsen. Xerox forbeholder sig ret til at ændre oplysningerne uden varsel. Ændringer og tekniske opdateringer tilføjes i efterfølgende udgaver af dokumentationen. Gå til for at se de nyeste oplysninger.

3 Indholdsfortegnelse 1 Kontrol af indholdet i Postscript-sættet Windows 95/98/Me...7 Om softwaren...7 Softwaren... 7 Krav til hardware/software... 8 Computersystem...8 Almindelig software...8 Installation af AdobePS-printerdriver...8 Fremgangsmåde... 8 Printerdriveregenskaber...9 Fanen Konfiguration Indstillinger...10 Indstillinger på fanen Tilbehør Indstillinger...12 Fanen Outputindstillinger Indstillinger...13 Sådan anvendes hjælpen Windows NT Om softwaren...15 Software Krav til hardware/software Computersystem...16 Almindelig software...16 Installation af AdobePS-printerdriver...16 Fremgangsmåde Enhedsfunktioner og udskriftsindstillinger...17 Fanen Enhedsindstillinger Indstillinger...18 Fanen Konfiguration Indstillinger...19 Fanen Avanceret Indstillinger...20 Fanen Outputindstillinger Indstillinger...22 Sådan anvendes hjælpen Windows 2000, Windows XP og Windows Server Om softwaren...23 Software Xerox WorkCentre 118 Postscript Betjeningsvejledning 3

4 Krav til hardware/software...24 Computersystem...24 Almindelig software...24 Installation af printerdriver...24 Fremgangsmåde...24 Enhedsfunktioner og udskriftsindstillinger...26 Fanen Enhedsindstillinger...26 Indstillinger...27 Fanen Konfiguration...27 Indstillinger...28 Dialogboksen Avanceret...28 Indstillinger...29 Fanen Outputindstillinger...30 Indstillinger...30 Sådan anvendes hjælpen Macintosh-computere...31 Om softwaren...31 Software...31 Krav til hardware/software...32 Computersystem...32 Almindelig software...32 Installation af AdobePS-printerdriver...32 Installationsprocedure (Mac OS 9.x eller tidligere versioner)...32 Indstilling af printerdriver (Mac OS 9.x eller tidligere versioner)...33 Installationsprocedure (Mac OS X)...35 Fremgangsmåde...35 Tilføjelse af en printer (Mac OS X)...35 Fremgangsmåde...36 Printerfunktioner...37 Funktioner...37 Indstilling af printerspecifikke funktioner...37 For Mac OS 9.x og tidligere versioner...37 For Mac OS X...38 Indstillinger...39 Indstilling af printerdriver...39 Indstillinger...40 Installation af fonte Appendiks...43 Advarsler og begrænsninger...43 Problemløsning...43 Udskrivningsfunktioner...43 Indeks Xerox WorkCentre 118 Postscript Betjeningsvejledning

5 1 Kontrol af indholdet i Postscript-sættet Enheder og komponenter i dette sæt er beskrevet herunder. Kontakt Xerox Welcome Center, hvis der mangler noget. Postscript-program ROM Denne ROM gør PostScriptudskrivning mulig på printeren. Licensaftale 1 Cd'en Postscript Driver Library Indeholder PostScript-drivere og skærmfonte. PostScript-logo Dette logo følger med PostScript kompatible printere. Xerox WorkCentre 118 Postscript Betjeningsvejledning 5

6 1 Kontrol af indholdet i Postscript-sættet 6 Xerox WorkCentre 118 Postscript Betjeningsvejledning

7 2 Windows 95/98/Me Dette kapitel indeholder følgende oplysninger: Om softwaren Software Krav til hardware/software Installation af AdobePS-printerdriver Installationsprocedure Printerdriveregenskaber Fanen Konfiguration Fanen Tilbehør Fanen Outputindstillinger Sådan anvendes hjælpesystemet. Om softwaren Dette afsnit beskriver softwaren til Windows 95, Windows 98 og Windows Me, der findes på cd'en Postscript Driver Library. Softwaren Følgende dele findes på den vedlagte cd. AdobePS-printerdriver (version 4.5.3) og PPD-filer Adobe Postscript-driver og PPD-filer (for Windows 95/98/Me). ATM (Adobe Type Manager) (version 4.0) Hjælper dig med at installere fonte og aktivere og administrere fontene. Adobe-skærmfonte (TrueType/Postscript) Indeholder 136 skærmfonte (19 TrueType-fonte og 117 Postscript-fonte), der er kompatible med printerfonte. ATM anvendes til at installere Postscript-skærmfonte. Ved anvendelse af disse fonte til udskrivning anbefales det, at du anvender Adobe Postscript (version 4.5.3)-printerdriveren. Adobe Acrobat Reader Gør det muligt at se og udskrive PDF-filer på alle almindelige computerplatforme. Xerox WorkCentre 118 Postscript Betjeningsvejledning 7

8 2 Windows 95/98/Me Krav til hardware/software Minimumsystemkrav for Windows 95/Windows 98/Windows Me-printerdriver er beskrevet herunder. Computersystem Personlige computere, hvor Windows 95/Windows 98/Windows Me OS kan fungere. Almindelig software Windows 95, Windows 98 eller Windows Me. Installation af AdobePS-printerdriver Fremgangsmåde Installer AdobePS printerdriveren i Windows 95, Windows 98 eller Windows Me vha. nedenstående fremgangsmåde. Herunder er vist et eksempel på, hvordan du installerer printerdriveren i Windows 98. Det er muligt at annullere installationen af printerdriveren ved at klikke på [Annuller] i den viste dialogboks under installation. Du kan også klikke på [Tilbage] for at slette indstillingerne i denne dialogboks og vende tilbage til den forrige dialogboks. 1. Start Windows I menuen Start skal du vælge Indstillinger og klikke på [Printere]. 3. I vinduet Printere skal du dobbeltklikke på [Tilføj printer]. 4. Klik på [Næste]. 5. Vælg, hvordan printeren skal sluttes til computeren, og klik på [Næste]. Vælg [Lokal printer], hvis printeren er sluttet direkte til computeren. Vælg ellers [Netværksprinter]. Herunder er vist et eksempel på en lokal printer. BEMÆRK: Når du vælger [Netværksprinter], skal du angive stien til printeren i feltet for netværksti eller kønavn. 6. Sæt cd'en Postscript Driver Library i cd-rom-drevet. 7. Klik på [Har diskette]. 8. Indtast Drevnavn:\English\PrinterDriver\win9x_Me i feltet Kopier producentens filer fra:, og klik på [OK]. I denne vejledning anvender vi E: som cd-rom-drev. Hvis du anvender et andet drev til cd'en, skal du rette det i henhold dertil. BEMÆRK: Klik på [Gennemse] for at vælge en mappe på cd'en. 9. Vælg printermodellen i listen Printere, og klik på [Næste]. 10. Vælg den port, som du anvender, og klik på [Næste]. 8 Xerox WorkCentre 118 Postscript Betjeningsvejledning

9 2 Windows 95/98/Me 11. Indtast et navn for printeren, og vælg, om printeren skal anvendes som standardprinter. Klik derefter på [Næste]. 12. Angiv, om du vil udskrive en testside, og klik derefter på [Afslut]. Installationen begynder. 13. Kontroller, at printeren vises i vinduet Printere. Dette afslutter installationen af printerdriveren. Tag cd'en ud af drevet. Se Printerdriveregenskaber på side 9 for at konfigurere printeren. Opbevar cd'en på et sikkert sted. Printerdriveregenskaber Dette afsnit beskriver printerspecifikke indstillinger af printerdriverens egenskaber. Fanen Konfiguration Fanen Tilbehør Fanen Outputindstillinger BEMÆRK: Du kan også anvende hjælpesystemet til at se beskrivelser af disse indstillinger. Se Sådan anvendes hjælpen på side 14 for at få oplysninger om, hvordan du anvender hjælpen. For at se printerdriverens egenskaber skal du vælge printeren i vinduet Printere og klikke på [Egenskaber] i menuen Filer. Xerox WorkCentre 118 Postscript Betjeningsvejledning 9

10 2 Windows 95/98/Me Fanen Konfiguration Dette afsnit beskriver indstillingsmulighederne på fanen Konfiguration. Vælg de indstillinger, som du vil indstille i listen over indstillinger, og ret indstillingerne i feltet Skift nedenunder. Indstillinger BEMÆRK: Du kan gendanne standardindstillingerne ved at klikke på [Gendan standard]. BEMÆRK: Hvilke indstillinger, der kan vælges, afhænger af hvilke funktioner og hvilket tilbehør, der er installeret. Rediger kun disse indstillinger, efter at du har bekræftet, at tilbehørsindstillingerne er afsluttet. Se Indstillinger på fanen Tilbehør på side 12. Billedforbedring Angiver om funktionen Billedforbedring skal anvendes. Vælg [Ja] for at udglatte kanter ved udskrivning. Dette reducerer kopiering af iturevne kanter ved at øge billedets opløsning. Ved udskrivning af bitmap-billeder, der består af rastererede punkter, er udglatning af farvegraduering ikke mulig i visse situationer. I sådanne tilfælde skal du vælge [Nej]. Kladde Angiver om mængden af toner skal reduceres ved udskrivning af kladde. Hvis der er valgt [Ja], bliver den udskrivningsfarven lysere. Dette er bedst ved udskrivning af dokumenter, hvor kvalitetsudskrivning ikke er nødvendig. Fremføringsretning fra specialmagasin Angiver papirfremføringsretningen, når der udskrives fra specialmagasinet. Hvis papirets korte kant fremføres først, skal du vælge [Liggende]. Hvis papirets lange kant fremføres først, skal du vælge [Stående]. 10 Xerox WorkCentre 118 Postscript Betjeningsvejledning

11 2 Windows 95/98/Me Forskydning Individuelle opgaver eller kopisæt forskydes i forhold til hinanden i udfaldsbakken for at gøre det lettere at adskille dem. Fremfør skilleark fra Angiver, hvilket magasin skilleark skal fremføres fra. Hvis der er valgt [Auto], anvendes det magasin, der er valgt på maskinen som fremføringsmagasin. Udskrivning på skilleark Angiver, om der skal udskrives på skilleark og selve transparenten. Papirtype (skilleark) Angiver den papirtype, der skal anvendes som skilleark. Sorterede Vælg sortering af flersidede sæt, når de udskrives. Gråtonet Angiver gråtoneindstillinger ved udskrivning. Vælg [Små prikker] for den lille gråtonestørrelse, der normalt anvendes i Postscript. Vælg [Store prikker] for større punkter end i indstillingen Små prikker. Vælg [Type 3] for den samme gråtoneindstilling, som anvendes i PCL. Auto-retning for brugerdefineret papir Angiver, om retningen på det brugerdefinerede papir skal ændres. Erstatningsmagasin Angiver, hvad der skal ske, hvis det valgte format ikke er lagt i maskinen. Benyt printerindstillinger Benyt printerens indstillinger. Indstillingerne kan bekræftes på betjeningspanelet. Vis meddelelse Vis papirmagasinmeddelelser på betjeningspanelet. Udskrivning er ikke mulig, før papir er lagt i magasinet. Benyt nærmeste format (med zoom) Vælger det nærmeste format og tilpasser automatisk billedformatet efter behov. Benyt nærmeste format (uden zoom) Vælger det nærmeste format og udskriver med samme format som billedet. Benyt større format (med zoom) Vælger papir, der er større end originalen og tilpasser automatisk billedformatet efter behov. Benyt større format (uden zoom) Vælger papir, der er større end originalen, og udskriver med samme format som billedet. Tilgængelig printerhukommelse Indtast størrelsen på tilgængelig printerhukommelse (i KB) i redigeringsfeltet. Det er normalt ikke nødvendigt at ændre dette. Tilgængelig font cache Indtast størrelsen på den tilgængelige hukommelse for fontcache (i KB) i redigeringsfeltet. Det er normalt ikke nødvendigt at ændre dette. Kontering Angiver om alle brugere eller kun systemadministratorer kan ændre de autoriserede indstillinger. Xerox WorkCentre 118 Postscript Betjeningsvejledning 11

12 2 Windows 95/98/Me Indstillinger på fanen Tilbehør Dette afsnit beskriver de indstillinger, der kan vælges på fanen Tilbehør. Vælg indstillinger for tilbehør, og skift dem i feltet Skift. For at kunne anvende denne funktion skal du først foretage de relevante indstillinger på denne fane. BEMÆRK: Du kan gendanne standardindstillingerne ved at klikke på [Gendan standard]. Indstillinger Duplexmodul Angiver, om der er installeret en duplexenhed. Vælg Installeret, hvis der er installeret en duplexenhed. Når du har valgt Installeret, er det muligt at vælge duplexfunktionen på fanen Papir. Magasinvalg Angiver papirmagasintypen, der er installeret på maskinen. Når [2-magasinmodul] er valgt, kan magasin 1 og magasin 2 anvendes. Når [4-magasinmodul] er valgt, kan magasin 1 og magasin 4 anvendes. Forskydningsbakke Angiver, om der er installeret en forskydningsbakke. Vælg Installeret, hvis der er installeret en forskydningsbakke. Når du har valgt Installeret, er det muligt at vælge Forskydning på fanen Papir. Regional papirindstilling Angiver papirformatgruppen for forskellige områder, som gør det muligt at vælge et papirformat, der er almindeligt, hvor du befinder dig. Skift papirformat (8K/16K) Angiver din sprogindstilling for at aktivere indstillingen af 8K- og 16K-papirformat, der passer bedst til dine behov. Hukommelse Angiver printerens hukommelse. 12 Xerox WorkCentre 118 Postscript Betjeningsvejledning

13 2 Windows 95/98/Me Fanen Outputindstillinger Dette afsnit beskriver indstillinger på fanen Outputindstillinger. BEMÆRK: Du kan gendanne standardindstillingerne ved at klikke på [Gendan standard]. Indstillinger Outputformat Vælger formatet på det papir, der skal anvendes ved udskrivning. Udskrivningen forstørres eller reduceres automatisk afhængigt af hvilket papirformat, der er valgt her og det papirformat, der er valgt på fanen Papir. Hvis f.eks. du valgte [B5] som papirformat på fanen Papir og vælger [A4] som Outputformat, forstørres det udskrevne billede automatisk og udskrives. Hvis du vælger [Ingen], udskrives opgaven på det papirformat, der er valgt i programmet. Bannerark Angiver, om der føjes et bannerark til det udskrevne sæt. Når [Benyt printerindstillinger] er valgt, anvendes printerens indstillinger. Når [Udskriv startside] er valgt, anvender bannerarket startsiden. Bekræftelse for opgave Angiver, om der skal sendes en meddelelse om, at opgaven er afsluttet via . Standardindstillingen er [Nej]. adresse Angiver adressen for meddelelsesfunktionen. Xerox WorkCentre 118 Postscript Betjeningsvejledning 13

14 2 Windows 95/98/Me Vis advarselsmeddelelse om outputindstillinger Ved udskrivning kontrollerer printerdriveren, om indstillingen af outputformat er i konflikt med andre indstillinger. Når denne funktion er aktiveret, vises en konfliktdialogboks, hvis der registreres konflikt under udskrivningen. Kontroller dialogboksens indhold, og løs problemet, før du fortsætter udskrivningen. Hvis denne funktion er inaktiveret, vises der ikke nogen dialogboks, men indstillingen, der skaber konflikt, løses automatisk, og udskrivning fortsætter. Billedrotation (180 grader) Indstil feltet til [Ja] for at rotere udskriften 180. Standardindstillingen er [Nej]. Sådan anvendes hjælpen Herunder beskrives, hvordan hjælpesystemet anvendes. 1. Klik på, og der vises et?-tegn ved siden af markøren. Du kan derefter klikke på elementer for at se beskrivelser og åbne pop-up-vinduer, der indeholder relevante oplysninger. Klik inde i pop-up-vinduet for at lukke det. 2. Klik på [Hjælp], og der vises en forklaring for den aktuelle fane i hjælpen. 14 Xerox WorkCentre 118 Postscript Betjeningsvejledning

15 3 Windows NT 4.0 Om softwaren Følgende oplysninger findes i dette kapitel: Om softwaren Software Krav til hardware/software Installation af AdobePS-printerdriver Fremgangsmåde Enheds- og udskriftsindstillinger Fanen Enhedsindstillinger Fanen Konfiguration Fanen Avanceret Fanen Outputindstillinger Sådan anvendes hjælpen Software Dette afsnit beskriver softwaren til Windows NT 4.0, der findes på cd'en Postscript Driver Library. Følgende dele findes på cd'en. AdobePS-printerdriver (version 5.2.2) og PPD-filer Adobe Postscript-driver og PPD-filer (for Windows NT 4.0). ATM (Adobe Type Manager) (version 4.0) Hjælper dig med at installere fonte og aktivere og administrere dine fonte. Adobe-skærmfonte (TrueType/Postscript) Indeholder 136 skærmfonte (19 TrueType-fonte og 117 Postscript-fonte), der er kompatible med printerfonte. ATM anvendes til at installere PostScript-fonte. Ved anvendelse af disse fonte til udskrivning anbefales det, at du anvender Adobe Postscript (version 5.2.2)-printerdriveren. Adobe Acrobat Reader Gør det muligt at se og udskrive PDF-filer på alle almindelige computerplatforme. Xerox WorkCentre 118 Postscript Betjeningsvejledning 15

16 3 Windows NT 4.0 Krav til hardware/software Computersystem Almindelig software Minimumsystemkravene for Windows NT 4.0-printerdriveren er beskrevet herunder. Personlig computer, hvor Windows NT 4.0 OS kan fungere. Windows NT Workstation 4.0/Windows NT Server 4.0 (servicepakke 6a eller senere versioner) Installation af AdobePS-printerdriver Fremgangsmåde Installer AdobePS printerdriveren på Windows NT ved at følge nedenstående fremgangsmåde. Det er muligt at annullere installationen af printerdriveren ved at klikke på [Annuller] i den viste dialogboks under installation. Du kan også klikke på [Tilbage] for at slette indstillingerne i denne dialogboks og komme tilbage til den forrige dialogboks. 1. Start Windows NT 4.0. BEMÆRK: Log på som superbruger eller administrator. Se dokumentationen til Windows NT 4.0 for at få oplysninger om superbrugergruppen. 2. I menuen Start skal du vælge Indstillinger og klikke på [Printere]. 3. I vinduet Printere skal du dobbeltklikke på [Tilføj printer]. 4. Vælg, hvordan printeren skal sluttes til computeren, og klik på [Næste]. Vælg [Denne computer], hvis printeren sluttes direkte til printeren eller til netværket i TCP/IP(LPD)-miljøet. Vælg [Netværksprinterserver] i andre tilfælde. Herunder er vist et eksempel på en lokal printer. BEMÆRK: Angiv målprinteren i dialogboksen Tilslut printer, hvis du valgte [Netværksprinterserver]. 5. Vælg den port, som du anvender, og klik på [Næste]. 6. Sæt cd'en Postscript Driver Library i cd-rom-drevet. 7. Klik på [Har diskette]. 8. Indtast Drevnavn:\English\PrinterDriver\NT40 i feltet Kopier producentens filer fra:, og klik på [OK]. I denne vejledning anvender vi E: som cd-rom-drev. Hvis du anvender et andet drev til cd'en, skal du rette det i henhold dertil. BEMÆRK: Klik på [Gennemse] for at vælge en mappe på cd'en. 16 Xerox WorkCentre 118 Postscript Betjeningsvejledning

17 3 Windows NT Vælg printermodellen i listen Printere, og klik på [Næste]. 10. Indtast printernavnet, og vælg, om du ønsker at anvende den som standardprinter, og klik på [Næste]. 11. Vælg [Ikke delt], og klik på [Næste]. Vi anbefaler, at du installerer driveren på hver computer og følger den fremgangsmåde, der er relevant for dit operativsystem. 12. Angiv, om du vil udskrive en testside, og klik derefter på [Afslut]. Installationen starter. 13. Kontroller, at printeren er føjet til vinduet Printere. Dette afslutter installationen af printerdriveren. Tag cd'en ud af drevet. Se Enhedsfunktioner og udskriftsindstillinger på side 17 for at konfigurere printeren. Opbevar cd'en på et sikkert sted. Enhedsfunktioner og udskriftsindstillinger Dette afsnit beskriver printerspecifikke indstillinger for printerdriverens egenskaber og faste dokumentindstillinger. Tilbehør på fanen Enhedsindstillinger. Fanen Konfiguration Printerspecifikke afsnit i enhedsindstillinger på fanen Avanceret. Fanen Outputindstillinger BEMÆRK: Du se kan også hjælpesystemet for at se forklaringer for disse indstillinger. Se Sådan anvendes hjælpen på side 22. For at se fanen Enhedsindstillinger eller Konfiguration skal du vælge printeren i vinduet Printere og derefter klikke på [Egenskaber] i menuen Filer. For at se fanen Avanceret eller Outputindstillinger skal du vælge printerikonen i vinduet Printere og derefter klikke på [Egenskaber] i menuen Filer. Xerox WorkCentre 118 Postscript Betjeningsvejledning 17

18 3 Windows NT 4.0 Fanen Enhedsindstillinger Dette afsnit beskriver Tilbehør på fanen Enhedsindstillinger. For at udskrive korrekt er det nødvendigt at vælge de relevante indstillinger på denne fane. Vælg indstillinger under Tilbehør, og rediger indstillingerne i feltet 'Skift indstillinger for' nederst på fanen. Indstillinger Duplexmodul Angiver, om der er installeret en duplexenhed. Vælg Installeret, hvis der er installeret en duplexenhed. Når du har valgt Installeret, er det muligt at vælge duplexfunktionen på fanen Papir. Magasinindstillinger Angiver magasintypen, der er installeret på maskinen. Når [2-magasinmodul] er valgt, kan magasin 1 og magasin 2 anvendes. Når [4-magasinmodul] er valgt, kan magasin 1 og magasin 4 anvendes. Forskydningsbakke Angiver, om der er installeret en forskydningsbakke. Vælg Installeret, hvis der er installeret en forskydningsbakke. Når du har valgt Installeret, er det muligt at vælge Forskydning på fanen Papir. Regional papirindstilling Angiver papirformatgruppen for forskellige områder, som gør det muligt at vælge et papirformat, der er almindeligt, hvor du befinder dig. Skift papirformat (8K/16K) Angiver din sprogindstilling for at aktivere indstillingen af 8K- og 16K-papirformat, der passer bedst til dine behov. 18 Xerox WorkCentre 118 Postscript Betjeningsvejledning

19 3 Windows NT 4.0 Fanen Konfiguration Dette afsnit beskriver indstillingsmulighederne på fanen Konfiguration. BEMÆRK: Du kan gendanne standardindstillingerne ved at klikke på [Gendan standard]. Indstillinger Kontering Angiver om alle brugere eller kun systemadministratorer kan ændre de autoriserede indstillinger. Angiv opgaveejernavn Vælg, hvordan der skal angives bruger-id. Opgaveejernavn Indtast et bruger-id. Kodeord Indtast et kodeord, der svarer til bruger-id'en. Hurtig udskrivning Vælg denne funktion for at øge udskrivningshastigheden, når et program genererer Postscript direkte. Hent information fra printer Hvis du klikker på denne mulighed, når maskinen anvendes som en netværksprinter, kontrolleres printerfunktionens installationstilstand vha. den printerport, som printeren er tilsluttet, og viser dette i indstillingen for tilbehør. Xerox WorkCentre 118 Postscript Betjeningsvejledning 19

20 3 Windows NT 4.0 Fanen Avanceret Dette afsnit beskriver indstillinger for printerfunktioner på fanen Avanceret. Vælg elementer fra printerfunktioner under Dokumentfunktioner på fanen Avanceret, og skift indstillingerne i feltet 'Skift indstilling for' nederst på fanen. Indstillinger BEMÆRK: De indstillinger, der kan vælges, afhænger af hvilke funktioner og hvilket tilbehør, der er installeret. Rediger kun disse indstillinger, efter at du har bekræftet, at tilbehørsindstillingerne er afsluttet. Se Fanen Enhedsindstillinger på side 18. Forskydning Individuelle opgaver eller kopisæt forskydes i forhold til hinanden i udfaldsbakken for at gøre det lettere at adskille dem. Fremfør skilleark fra Angiver, hvilket magasin skilleark skal fremføres fra. Hvis der er valgt [Auto], anvendes det magasin, der er valgt på maskinen som fremføringsmagasin. Udskrivning på skilleark Angiver, om der skal udskrives på skilleark og selve transparenten. Papirtype (skilleark) Angiver den papirtype, der skal anvendes som skilleark. Fremføringsretning fra specialmagasin Angiver papirretningen, når der fremføres papir fra specialmagasinet. Hvis papirets korte kant fremføres først, skal du vælge [Liggende]. Hvis papirets lange kant fremføres først, skal du vælge [Stående]. Gråtonet Angiver gråtoneindstillinger ved udskrivning. Vælg [Små prikker] for den lille gråtonestørrelse, der normalt anvendes i Postscript. Vælg [Store prikker] for større prikker end for indstillingen af Små prikker. Vælg [Type 3] for den samme gråtoneindstilling, som anvendes i PCL. 20 Xerox WorkCentre 118 Postscript Betjeningsvejledning

21 3 Windows NT 4.0 Billedforbedring Angiver, om funktionen Billedforbedring skal anvendes. Vælg [Ja] for at udglatte kanter ved udskrivning. Dette reducerer kopiering af iturevne kanter ved at øge billedets opløsning. Ved udskrivning af bitmap-billeder, der består af rastererede punkter, er udglatning af farvegraduering ikke mulig i visse situationer. I sådanne tilfælde skal du vælge [Nej]. Kladde Angiver om mængden af toner skal reduceres ved udskrivning af kladde. Hvis der er valgt [Ja], bliver den udskrivningsfarven lysere. Dette er bedst ved udskrivning af dokumenter, hvor kvalitetsudskrivning ikke er nødvendig. Auto-retning for brugerdefineret papir Angiver, om retningen på det brugerdefinerede papir skal ændres. Erstatningsmagasin Angiver, hvad der skal ske, hvis det valgte format ikke er lagt i maskinen. Benyt printerindstillinger Benyt printerens indstillinger. Indstillingerne kan bekræftes på betjeningspanelet. Vis meddelelse Vis papirmagasinmeddelelser på betjeningspanelet. Udskrivning er ikke mulig, før papir er lagt i magasinet. Benyt nærmeste format (med zoom) Vælger det nærmeste format og tilpasser automatisk billedformatet efter behov. Benyt nærmeste format (uden zoom) Vælger det nærmeste format og udskriver med samme format som billedet. Benyt større format (med zoom) Vælger papir, der er større end originalen og tilpasser automatisk billedformatet efter behov. Benyt større format (uden zoom) Vælger papir, der er større end originalen, og udskriver med samme format som billedet. Xerox WorkCentre 118 Postscript Betjeningsvejledning 21

22 3 Windows NT 4.0 Fanen Outputindstillinger Dette afsnit beskriver indstillinger på fanen Outputindstillinger. BEMÆRK: Du kan gendanne standardindstillingerne ved at klikke på [Gendan standard]. Indstillinger Bannerark Angiver, om der skal føjes et bannerark til det udskrevne sæt. Når [Benyt printerindstillinger] er valgt, anvendes printerens indstillinger. Når [Udskriv startside] er valgt, anvender bannerarket startsiden. Bekræftelse for opgave Angiver, om der skal sendes en meddelelse om, at opgaven er afsluttet via . Standardindstillingen er [Nej]. adresse Angiver adressen for meddelelsesfunktionen. Billedrotation (180 grader) Indstil feltet til [Ja] for at rotere udskriften 180. Standardindstillingen er [Nej]. Sådan anvendes hjælpen Herunder beskrives, hvordan hjælpesystemet anvendes. 1. Klik på, og der vises et?-tegn ved siden af markøren. Du kan derefter klikke på elementer for at se beskrivelser og åbne pop-up-vinduer, der indeholder relevante oplysninger. Klik inde i pop-up-vinduet for at lukke det. 2. Klik på [Hjælp], og der vises en forklaring for den aktuelle fane i hjælpen. 22 Xerox WorkCentre 118 Postscript Betjeningsvejledning

23 4 Windows 2000, Windows XP og Windows Server 2003 Om softwaren Følgende oplysninger findes i dette kapitel: Om softwaren Software Krav til hardware/software Installation af printerdriver Fremgangsmåde Enheds- og udskriftsindstillinger Fanen Enhedsindstillinger Fanen Konfiguration Dialogboksen Avanceret Fanen Outputindstillinger Sådan anvendes hjælpen Software Dette afsnit beskriver softwaren til Windows 2000, Windows XP og Windows Server 2003, der findes på cd'en Postscript Driver Library. Følgende dele findes på cd'en, og de er nødvendige ved brug af printeren i Windows 2000, Windows XP og Windows Server Microsoft PScript 5-driver og PPD-filer Microsoft PScript 5-driver og PPD-filer (for Windows 2000, Windows XP og Windows Server 2003). Adobe Acrobat Reader Gør det muligt at se og udskrive PDF-filer på alle almindelige computerplatforme. Xerox WorkCentre 118 Postscript Betjeningsvejledning 23

24 4 Windows 2000, Windows XP og Windows Server 2003 Krav til hardware/software Minimumsystemkrav til Windows 2000-, Windows XP- og Windows Server 2003-printerdriver er beskrevet herunder. Computersystem Personlig computer, hvor Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003 OS kan fungere. Almindelig software Windows 2000 Professional Windows 2000 Server Windows 2000 Advanced Server Windows XP Professional Edition Windows XP Home Edition Windows Server 2003 Installation af printerdriver Fremgangsmåde Installer MS PScript 5-printerdriveren på Windows 2000, Windows XP og Windows Server 2003 ved at følge fremgangsmåden herunder. Herunder er vist et eksempel på, hvordan du installerer printerdriveren i Windows BEMÆRK: Det er muligt at annullere installationen af printerdriveren ved at klikke på [Annuller] i den viste dialogboks under installation. Du kan også klikke på [Tilbage] for at slette indstillingerne i denne dialogboks og komme tilbage til den forrige dialogboks. BEMÆRK: Se Vejledning for systemadministratorer, hvis du ønsker at indstille Port Start Windows BEMÆRK: Log på som superbruger eller administrator. Se dokumentationen til Windows 2000 for at få oplysninger om superbrugergruppen. 2. I menuen Start skal du vælge Indstillinger og klikke på [Printere]. 3. I vinduet Printere skal du dobbeltklikke på [Tilføj printer]. 4. Klik på [Næste]. 24 Xerox WorkCentre 118 Postscript Betjeningsvejledning

25 4 Windows 2000, Windows XP og Windows Server Vælg, hvordan printeren skal sluttes til computeren, og klik på [Næste]. Vælg [Lokal printer], hvis printeren sluttes direkte til printeren eller til netværket i TCP/IP(LPD)-miljøet. Vælg ellers [Netværksprinter]. Herunder er vist et eksempel på en lokal printer. BEMÆRK: Når du vælger [Lokal printer], skal du fjerne markeringen af feltet Find og installer min Plug and Play-printer automatisk. BEMÆRK: Angiv målprinteren i dialogboksen Tilslut printer, hvis du valgte [Netværksprinter]. 6. Vælg den port, som du anvender, og klik på [Næste]. Hvis printeren er tilsluttet et TCP/IP(LPD)-miljø: 1)Klik på [Opret en ny port]. 2)Vælg Standard TCP/IP-port i listen over typer, og klik på [Næste]. 3)Klik på [Næste]. 4)Indtast printerens IP-adresse under Printernavn eller IP-adresse, og klik derefter på [Næste]. Klik på [Afslut] i den viste dialogboks. 7. Sæt cd'en Postscript Driver Library i cd-rom-drevet. 8. Klik på [Har diskette]. 9. Indtast Drevnavn:\English\PrinterDriver\win2000 i feltet Kopier producentens filer fra:, og klik på [OK]. I denne vejledning anvender vi E: som cd-rom-drev. Hvis du anvender et andet drev til cd'en, skal du rette det i henhold dertil. BEMÆRK: Klik på [Gennemse] for at vælge en mappe på cd'en. 10. Vælg printermodellen i listen Printere, og klik på [Næste]. 11. Indtast printernavn, indstil om du ønsker at anvende den som standardprinter, og klik på [Næste]. 12. Vælg [Del ikke denne printer], og klik på [Næste]. Vi anbefaler, at du installerer driveren på hver computer og følger den fremgangsmåde, der er relevant for dit operativsystem. 13. Angiv, om du vil udskrive en testside, og klik derefter på [Næste]. 14. Efter at du har bekræftet de viste indstillinger, skal du klikke på [Afslut]. BEMÆRK: Hvis dialogboksen Digital signatur blev ikke fundet vises, skal du klikke på [Ja] for at fortsætte installationen. Installationen starter. 15. Kontroller, at printeren er føjet til vinduet Printere. Dette afslutter installationen af printerdriveren. Tag cd'en ud af drevet. Se Enhedsfunktioner og udskriftsindstillinger på side 26 for at konfigurere printeren. Opbevar cd'en på et sikkert sted. Xerox WorkCentre 118 Postscript Betjeningsvejledning 25

26 4 Windows 2000, Windows XP og Windows Server 2003 Enhedsfunktioner og udskriftsindstillinger Dette afsnit beskriver printerspecifikke indstillinger for printerdriverens egenskaber. Se hjælpen for andre elementer. Tilbehør på fanen Enhedsindstillinger. Fanen Konfiguration Printerspecifikke afsnit i printerfunktioner i dialogboksen Avanceret Fanen Outputindstillinger BEMÆRK: Du kan også se hjælpen for at se en beskrivelse af disse indstillinger. Se Sådan anvendes hjælpen på side 30. For at se fanen Enhedsindstillinger eller Konfiguration skal du vælge printeren i vinduet Printere og derefter klikke på [Egenskaber] i menuen Filer. For at se dialogboksen Avanceret skal du vælge printeren i vinduet Printere og derefter klikke på [Udskriftsindstillinger] i menuen Filer. Klik på [Avanceret] i layout-skærmbilledet. For at se fanen Outputindstillinger skal du vælge printeren i vinduet Printere og derefter klikke på [Udskriftsindstillinger] i menuen Filer. Fanen Enhedsindstillinger Dette afsnit beskriver tilbehør på fanen Enhedsindstillinger. For at udskrive korrekt er det nødvendigt at foretage de relevante indstillinger på denne fane. Vælg elementer i Tilbehør, og ret indstillingerne i menuen, der vises til højre. 26 Xerox WorkCentre 118 Postscript Betjeningsvejledning

27 4 Windows 2000, Windows XP og Windows Server 2003 Indstillinger Duplexmodul Angiver, om der er installeret en duplexenhed. Vælg Installeret, hvis der er installeret en duplexenhed. Når du har valgt Installeret, er det muligt at vælge duplexfunktionen på fanen Papir. Magasinindstillinger Angiver magasintypen, der er installeret på maskinen. Når [2-magasinmodul] er valgt, kan magasin 1 og magasin 2 anvendes. Når [4-magasinmodul] er valgt, kan magasin 1 og magasin 4 anvendes. Forskydningsbakke Angiver, om der er installeret en forskydningsbakke. Vælg Installeret, hvis der er installeret en forskydningsbakke. Når du har valgt Installeret, er det muligt at vælge Forskydning på fanen Papir. Regional papirindstilling Angiver papirformatgruppen for forskellige områder, som gør det muligt at vælge et papirformat, der er almindeligt, hvor du befinder dig. Skift papirformat (8K/16K) Angiver din sprogindstilling for at aktivere indstillingen af 8K- og 16K-papirformat, der passer bedst til dine behov. Fanen Konfiguration Dette afsnit beskriver indstillingerne på fanen Konfiguration. BEMÆRK: Du kan gendanne standardindstillingerne ved at klikke på [Gendan standard]. Xerox WorkCentre 118 Postscript Betjeningsvejledning 27

28 4 Windows 2000, Windows XP og Windows Server 2003 Indstillinger Kontering Angiver om alle brugere eller kun systemadministratorer kan ændre de autoriserede indstillinger. Angiv opgaveejernavn Vælg, hvordan der skal angives bruger-id. Opgaveejernavn Indtast en bruger-id. Kodeord Indtast et kodeord, der svarer til bruger-id'en. Hurtig udskrivning Vælg denne funktion for at øge udskrivningshastigheden, når et program genererer Postscript direkte. Hent information fra printer Hvis du klikker på denne mulighed, når maskinen anvendes som en netværksprinter, kontrolleres printerfunktionens installationstilstand vha. den printerport, som printeren er tilsluttet, og viser dette i indstillingen for tilbehør. Dialogboksen Avanceret Dette afsnit beskriver indstillingerne i dialogboksen Avancerede udskrivningsfunktioner, der vises, når du klikker på Avanceret på fanen Layout. Vælg funktionerne under Printerfunktioner, og ret dem i menuen, der vises til højre. 28 Xerox WorkCentre 118 Postscript Betjeningsvejledning

29 4 Windows 2000, Windows XP og Windows Server 2003 Indstillinger Forskydning Individuelle opgaver eller kopisæt forskydes i forhold til hinanden i udfaldsbakken for at gøre det lettere at adskille dem. Fremfør skilleark fra Angiver, hvilket magasin skilleark skal fremføres fra. Hvis der er valgt [Auto], anvendes det magasin, der er valgt på maskinen som fremføringsmagasin. Udskrivning på skilleark Angiver, om der skal udskrives på skilleark og selve transparenten. Papirtype (skilleark) Angiver den papirtype, der skal anvendes som skilleark. Fremføringsretning fra specialmagasin Angiver papirretningen, når der udskrives fra specialmagasinet. Hvis papirets korte kant fremføres først, skal du vælge [Liggende]. Hvis papirets lange kant fremføres først, skal du vælge [Stående]. Gråtonet Angiver gråtoneindstillinger ved udskrivning. Vælg [Små prikker] for den lille gråtonestørrelse, der normalt anvendes i Postscript. Vælg [Store prikker] for større prikker end for indstillingen af Små prikker. Vælg [Type 3] for den samme gråtoneindstilling, som anvendes i PCL. Billedforbedring Angiver, om funktionen Billedforbedring skal anvendes. Vælg [Ja] for at udjævne kanter ved udskrivning. Dette reducerer kopiering af iturevne kanter ved at øge billedets opløsning. Ved udskrivning af bitmap-billeder, der består af rastererede punkter, er udglatning af farvegraduering ikke mulig i visse situationer. I sådanne tilfælde skal du vælge [Nej]. Kladde Angiver om mængden af toner skal reduceres ved udskrivning af kladde. Hvis der er valgt [Ja], bliver den samlede udskrivningsfarve lysere. Dette er bedst ved udskrivning af dokumenter, hvor udskrivningskvalitet ikke er afgørende. Auto-retning for brugerdefineret papir Angiver, om retningen på det brugerdefinerede papir skal ændres. Erstatningsmagasin Angiver, hvad der skal ske, hvis det valgte format ikke er lagt i maskinen. Benyt printerindstillinger Benyt printerens indstillinger. Indstillingerne kan bekræftes på betjeningspanelet. Vis meddelelse Vis papirmagasinmeddelelser på betjeningspanelet. Udskrivning er ikke mulig, før papir er lagt i magasinet. Benyt nærmeste format (med zoom) Vælger det nærmeste format og tilpasser automatisk billedformatet efter behov. Benyt nærmeste format (uden zoom) Vælger det nærmeste format og udskriver med samme format som billedet. Benyt større format (med zoom) Vælger papir, der er større end originalen og tilpasser automatisk billedformatet efter behov. Benyt større format (uden zoom) Vælger papir, der er større end originalen, og udskriver med samme format som billedet. Xerox WorkCentre 118 Postscript Betjeningsvejledning 29

30 4 Windows 2000, Windows XP og Windows Server 2003 Fanen Outputindstillinger Dette afsnit beskriver valgmulighederne på fanen Outputindstillinger. BEMÆRK: Du kan gendanne standardindstillingerne ved at klikke på [Gendan standard]. Indstillinger Bannerark Angiver, om der føjes et bannerark til det udskrevne sæt. Når [Benyt printerindstillinger] er valgt, anvendes printerens indstillinger. Når [Udskriv startside] er valgt, anvender bannerarket startsiden. Bekræftelse for opgave Angiver, om der skal sendes en meddelelse om, at opgaven er afsluttet via . Standardindstillingen er [Nej]. adresse Angiver adressen for meddelelsesfunktionen. Billedrotation (180 grader) Indstil feltet til [Ja] for at rotere udskriften 180. Standardindstillingen er [Nej]. Sådan anvendes hjælpen Nedenstående beskriver Sådan anvendes hjælpen. 1. Klik på, og der vises et?-tegn ved siden af markøren. Du kan derefter klikke på elementer for at se beskrivelser og åbne pop-up-vinduer, der indeholder relevante oplysninger. Klik inde i pop-up-vinduet for at lukke det. 2. Klik på [Hjælp], og der vises en forklaring for den aktuelle fane i hjælpen. 30 Xerox WorkCentre 118 Postscript Betjeningsvejledning

31 5 Macintosh-computere Om softwaren Om softwaren Software Krav til hardware/software Installation af AdobePS-printerdriver Installationsprocedure (Mac OS 9.x eller tidligere versioner) Indstilling af printerdriver (Mac OS 9.x eller tidligere versioner) Installationsprocedure (Mac OS X) Tilføjelse af en printer (Mac OS X) Funktioner Indstilling af printerspecifikke funktioner Indstilling af printerdriver Installation af fonte Software Dette afsnit beskriver Macintosh-softwaren, der findes i cd'ens Postscript Driver Library. BEMÆRK: Hvis AppleTalk-protokollen skal anvendes til at udskrive fra Macintosh, skal EtherTalk-porten indstilles til Aktiv på betjeningspanelet. Isæt cd'en, og dobbeltklik på ikonen WorkCent-PS for at få vist vinduet. Der findes følgende i mappen: AdobePS-printerdriver (version og 8.8) og PPD-filer Adobe Postscript-driver og PPD-filer (til Macintosh). PPD-installationsprogram PPD-filens installationsprogram til Mac OS X, Adobe-skærmfonte Indeholder 117 Postscript-fonte og 19 TrueType-fonte, der er standard for Postscript 3-printere. Derudover findes 37 Postscript-fonte til det centraleuropæiske (CE) tegnsæt. ATM (Adobe Type Manager) (version 4.5.2) Hjælper dig med at installere fonte og aktivere og administrere dine fonte. Adobe Acrobat Reader Gør det muligt at se og udskrive PDF-filer på alle almindelige computerplatforme. Xerox WorkCentre 118 Postscript Betjeningsvejledning 31

32 5 Macintosh-computere Krav til hardware/software Computersystem Minimumsystemkrav til Macintosh-printerdriveren og værktøjer er beskrevet herunder. Macintosh Power Macintosh Almindelig software For AdobePS 8.7 Mac OS 8.5 og For AdobePS 8.8 Mac OS 8.6 til For PPD-installationsprogram Mac OS X 10.2 BEMÆRK: Ved brug af Mac OS X skal du starte Classic-miljøet til at køre programmerne. Installation af AdobePS-printerdriver Dette afsnit beskriver, hvordan du installerer Adobe-printerdriveren og indstiller printerdriveren til denne maskine. Der findes to trin til at installere printerdriveren. Brug installationsprogrammet, der findes på cd'en, til at installere printeren på Macintosh. Konfigurer derefter printerdriveren i forhold til den anvendte printer. Installationsprocedure (Mac OS 9.x eller tidligere versioner) Dette afsnit beskriver procedurerne til installation af AdobePS-printerdriveren. Her er vist et eksempel på fremgangsmåden for installation i AdobePS Sæt cd'en Postscript Driver Library i cd-rom-drevet. Ikonen WorkCent-PS vises på skrivebordet. 2. Dobbeltklik på [WorkCent-PS]. 3. Dobbeltklik på mappen [PrinterDriver] afhængigt af printermodellen og derefter på mappen AdobePS Dobbeltklik på [AdobePS Installer 8.8]. 5. Når installationsprogrammet åbner, skal du klikke på [Fortsæt]. 6. Læs omhyggeligt licensaftalen, og hvis du ikke har nogen indvendinger, skal du klikke på [Ja]. Læs den viste readme, og klik derefter på [Fortsæt]. 7. Bekræft installationsplaceringen, og ret evt. placeringen. Klik derefter på [Installer]. 32 Xerox WorkCentre 118 Postscript Betjeningsvejledning

33 5 Macintosh-computere Installationen starter. 8. Når en dialogboks viser, at installationen er udført, skal du klikke på [Genstart] eller [Afslut]. Dette afslutter installationen. Gå til Indstilling af printerdriver (Mac OS 9.x eller tidligere versioner) på side 33 for at fortsætte. Indstilling af printerdriver (Mac OS 9.x eller tidligere versioner) Når du har installeret AdobePS-printerdriveren, skal du indstille denne maskines PPD-fil (Postscript Printer Description) til printerdriveren. Printerdriveren kontrollerer maskinens funktioner baseret på oplysningerne i PPD-filen. 1. Kontroller, at maskinen er tændt. 2. Kontroller, at maskinens EtherTalk-port er indstillet til Aktiv. Du kan kontrollere EtherTalk-indstillingerne i listen over systemindstillinger. Se betjeningsvejledningen for at få oplysninger om, hvordan du udskriver listen over systemindstillinger. 3. I Apple-menuen skal du vælge [Vælger], og derefter klikke på [AdobePS]. 4. Vælg printeren i rullelisten Vælg en Postscript-printer, som vises til højre for Vælger, og klik derefter på [Indstilling]. Dette søger automatisk efter printeren og indstiller PPD-filen. Hvis søgningen efter PPD-filen ikke udføres automatisk: (1) Klik på [Vælg PPD]. Xerox WorkCentre 118 Postscript Betjeningsvejledning 33

34 5 Macintosh-computere (2) Vælg printermodel i listen, og vælg derefter [Vælg]. PPD-filen til denne maskine er indstillet. 5. Klik på [Konfigurer] for at indstille funktionerne. Se Funktioner på side 37 for oplysninger om funktionerne. BEMÆRK: Du kan ændre udskrivningsindstillingerne, når du har installeret printerdriveren. BEMÆRK: For at anvende funktionerne er det nødvendigt at indstille Konfigurer. Indstil altid funktionerne i henhold til maskinens konfiguration. Tilbehør indstilles normalt automatisk i henhold til maskinens tovejskommunikation. Du behøver ikke at ændre indstillingerne. 6. Klik på [OK]. Klik på [OK] en gang til i det viste skærmbillede. 7. Luk Vælger. 34 Xerox WorkCentre 118 Postscript Betjeningsvejledning

35 5 Macintosh-computere Installationsprocedure (Mac OS X) Fremgangsmåde Installer PPD-filen (Postscript Printer Description) til Mac OS X i Mac OS X version 10.2.x Macintosh. Dette afsnit beskriver, hvordan du installerer PPD-filen på en Mac OS X version som et eksempel. BEMÆRK: Det er ikke nødvendigt at installere printerdriveren på Mac OS X. Den anvender Adobe Postscript-driveren, der findes i operativsystemet. 1. Sæt cd'en Postscript Driver Library i cd-rom-drevet. Ikonen WorkCent-PS vises på skrivebordet. 2. Dobbeltklik på [WorkCent-PS]. Vinduet WorkCent-PS åbner. 3. Åbn mappen [Mac OS X]. Vinduet Mac OS X åbner. 4. Dobbeltklik på [PPD-installationsprogram]. Installationsprogrammet starter, og vinduet Autoriseret åbner. 5. Indtast administratorens brugernavn og kodeord, og klik derefter på [OK]. Licens-skærmbilledet åbner. 6. Læs omhyggeligt licensaftalen, og hvis du ikke har nogen indvendinger, skal du klikke på [Ja]. 7. Bekræft installationsplaceringen, og ret evt. placeringen. Klik derefter på [Installer]. 8. Når en dialogboks viser, at installationen er udført, skal du klikke på [Afslut]. Dette afslutter installationen. Gå til Tilføjelse af en printer (Mac OS X) på side 35 for at fortsætte. Tilføjelse af en printer (Mac OS X) Når PPD-filen er installeret, skal du indstille PPD-filen til printerdriveren og derefter tilføje printeren. Printerdriveren kontrollerer maskinens funktioner baseret på oplysningerne i PPD-filen. Her er vist et eksempel på, hvordan du tilføjer en printer på en Mac OS X version Xerox WorkCentre 118 Postscript Betjeningsvejledning 35

36 5 Macintosh-computere Fremgangsmåde 1. Kontroller, at maskinen er tændt. 2. Kontroller, at maskinens port er indstillet til Aktiv. Ved brug af AppleTalk skal du kontrollere, at EtherTalk-porten er indstillet til Aktiv. Ved brug af IP-udskrivning skal du kontrollere, at LPD-porten er indstillet til Aktiv. Du kan kontrollere EtherTalk- og LPD-indstillingerne i listen over systemindstillinger. Se betjeningsvejledningen for at få oplysninger om, hvordan du udskriver "Liste over systemindstillinger". 3. Start [Print Center]. BEMÆRK: Du kan finde Print Center i mappen Værktøjer i mappen Programmer. 4. Når skærmbilledet Printerliste åbner, skal du klikke på [Tilføj]. 5. Vælg protokollen, der skal anvendes til at tilslutte printeren. Ved brug af Apple Talk 1. Vælg [Apple Talk] i menuen, og angiv den zone, som printeren skal anvende. 2. Vælg den anvendte printer på listen. 3. Vælg [Auto-valg] under printermodel. 4. Klik på [Tilføj]. 36 Xerox WorkCentre 118 Postscript Betjeningsvejledning

37 5 Macintosh-computere Ved brug af IP-udskrivning 1. Vælg [IP-udskrivning] fra menuen, og indtast IP-adressen for den anvendte printer under printerens adresse. 2. Vælg [Xerox] som printermodel, og vælg den anvendte printer. 3. Klik på [Tilføj]. Dette afslutter tilføjelsen af en printer. Printerfunktioner Klik på [Printere] i menulinjen Print Center, og vælg Info om printer. Vælg derefter [Tilbehør], og vælg det tilbehør, der er installeret på printeren. Se Funktioner på side 37 for at få oplysninger om funktionerne. Funktioner Dette afsnit beskriver Konfigurer i Vælger, og printerdriverens printerspecifikke funktioner. Indstilling af printerspecifikke funktioner For Mac OS 9.x og tidligere versioner Dette afsnit beskriver ekstraudstyr til operativsystemversioner tidligere end Mac OS 9.x. BEMÆRK: Normalt indstille ekstraudstyr automatisk i henhold til maskinen tovejskommunikation. Du behøver ikke at ændre indstillingerne. 1. Vælg printeren ved hjælp af Vælger, og klik på [Indstilling]. Dialogboksen for den valgte PPD-fil vises. Xerox WorkCentre 118 Postscript Betjeningsvejledning 37

38 5 Macintosh-computere 2. Klik på [Konfigurer]. Listen over ekstraudstyr vises. 3. Indstil menuelementerne for ekstraudstyr, og klik på [OK]. For Mac OS X Dette afsnit beskriver ekstraudstyr til Mac OS X. 1. Klik på [Printere] i menulinjen Print Center, og vælg [Info om printer]. 2. Vælg [Ekstraudstyr], og vælg det ekstraudstyr, der er installeret på printeren. 38 Xerox WorkCentre 118 Postscript Betjeningsvejledning

39 5 Macintosh-computere Indstillinger Hukommelse Angiver printerens hukommelse. Duplexmodul Angiver, om der er installeret en duplexenhed. Vælg Installeret, hvis der er installeret en duplexenhed. Når du har valgt Installeret, er det muligt at vælge duplexfunktionen på fanen Papir. Magasinindstillinger Indstiller magasinet, der er installeret på maskinen. Når [2-magasinmodul] er valgt, kan magasin 1 og magasin 2 anvendes. Når [4-magasinmodul] er valgt, kan magasin 1 og magasin 4 anvendes. BEMÆRK: Dette element vises kun i Mac OS X. Forskydningsbakke Angiver, om der er installeret en forskydningsbakke. Vælg Installeret, hvis der er installeret en forskydningsbakke. Når du har valgt Installeret, er det muligt at vælge Forskydning på fanen Papir. Regional papirindstilling Angiver papirformatgruppen for forskellige områder, som gør det muligt at vælge et papirformat, der er almindeligt, hvor du befinder dig. Skift papirformat (8K/16K) Angiver din sprogindstilling for at aktivere indstillingen af 8K- og 16K-papirformat, der passer bedst til dine behov. Indstilling af printerdriver Dette afsnit beskriver printerspecifikke funktioner, der anvendes til at indstille printerdriveren. 1. I menuen Filer i programmet skal du klikke på [Udskriv]. Udskrivningsdialogboksen vises. 2. Vælg [Specielle printerindstillinger]. Xerox WorkCentre 118 Postscript Betjeningsvejledning 39

40 5 Macintosh-computere 3. Angiv, hvilke funktioner du vil indstille. Indstillinger Dette afsnit beskriver indstillingerne i listen over specielle printerindstillinger. De indstillinger, der kan vælges, afhænger af hvilke funktioner og hvilket ekstraudstyr, der er installeret. Foretag disse indstillinger, efter at du har angivet tilbehør i Konfigurer. Se Indstilling af printerspecifikke funktioner på side 37. Udfaldsbakke Angiver udfaldsbakken. BEMÆRK: Hvilke elementer, der kan vælges afhænger af, om sidebakken (ekstraudstyr) eller efterbehandleren (ekstraudstyr) er installeret. Forskydning Indviduelle opgaver eller kopisæt forskydes i forhold til hinanden i udfaldsbakken for at gøre det lettere at adskille dem. Sorterede Vælg sortering af flersidede sæt, når de udskrives. Denne funktion er aktiveret, når printerens harddisksæt er installeret. Fremfør skilleark fra Angiver, hvilket magasin skilleark skal fremføres fra. Hvis der er valgt [Auto], anvendes det magasin, der er valgt på maskinen som fremføringsmagasin. Udskrivning på skilleark Angiver, om der skal udskrives på skilleark og selve transparenten. Papirtype (skilleark) Angiver den papirtype, der skal anvendes som skilleark. Fremføringsretning fra specialmagasin Angiver papirfremføringsretningen, når der udskrives fra specialmagasinet. Hvis papirets korte kant fremføres først, skal du vælge [Liggende]. Hvis papirets lange kant fremføres først, skal du vælge [Stående]. Papirtype/medie Angiver den papirtype, der skal anvendes som skilleark. Gråtonet Angiver gråtoneindstillinger ved udskrivning. Vælg [Små prikker] for den lille gråtonestørrelse, der normalt anvendes i Postscript. Vælg [Store prikker] for større prikker end for indstillingen af Små prikker. Vælg [Type 3] for den samme gråtoneindstilling, som anvendes i PCL. 40 Xerox WorkCentre 118 Postscript Betjeningsvejledning

Hurtig. User Guide. betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1. Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt.

Hurtig. User Guide. betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1. Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Hurtig User Guide betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1 Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Oversat af: Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City

Læs mere

Betjeningsvejledning Softwarevejledning

Betjeningsvejledning Softwarevejledning Betjeningsvejledning Softwarevejledning Læs dette først Vejledninger til denne printer...11 Sådan læses denne vejledning...12 Symboler...12 Beskrivelse af den angivne model...13 Brug af taster...14 Forberedelse

Læs mere

Digitalkamera Softwarevejledning

Digitalkamera Softwarevejledning EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Softwarevejledning Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION må ingen del af denne publikation reproduceres,

Læs mere

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation Dette dokument beskriver, hvordan du installerer og konfigurerer Fiery Network Controller for WorkCentre 7300 Series. Udfør de trin, der vedrører

Læs mere

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks.

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Sådan tilføjes en printer Ved de fleste USB-printere

Læs mere

Installation og brug af Document Distributor

Installation og brug af Document Distributor Klik her for at få vist eller hente denne eller andre Lexmark Document Solutions-dokumenter. Installation og brug af Document Distributor Lexmark Document Distributor består af server- og klientprogrampakker.

Læs mere

Softwarevejledning. Betjeningsvejledning

Softwarevejledning. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Softwarevejledning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Forberedelse til udskrivning Opsætning af printerdriveren Andre udskrivningsopgaver Direkte udskrivning fra et digitalt kamera (PictBridge)

Læs mere

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch P700 P-touch P700 Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Vejledning til printerdrivere

Vejledning til printerdrivere Vejledning til printerdrivere For Windows Version 6.3 29. august 2005 Udarbejdet af: Xerox Corporation Global Knowledge and Language Services 800 Phillips Road, Bldg. 0845-17S Webster, New York 14580 USA

Læs mere

Dansave Online Backup. Dansave Home Guide. Version 6.9.0.0

Dansave Online Backup. Dansave Home Guide. Version 6.9.0.0 Dansave Online Backup Dansave Home Guide Version 6.9.0.0 01-01-2013 1 Indhold Om Dansave Home... 3 Minimums system krav - Windows... 3 Minimums System krav - MAC... 3 Download Dansave Home... 3 Krypteringsnøglen...

Læs mere

Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende

Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende Denne pakke er designet til at hjælpe leveringspersonalet med at forklare de tilgængelige funktioner på WorkCentre Pro/CopyCentre med en efterbehandler (ekstraudstyr).

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN AirPrint vejledning Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. MFC-J450DW Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

Læs venligst sikkerhedsinformation, før du går i gang, så du kan benytte maskinen sikkert og korrekt.

Læs venligst sikkerhedsinformation, før du går i gang, så du kan benytte maskinen sikkert og korrekt. Læs venligst sikkerhedsinformation, før du går i gang, så du kan benytte maskinen sikkert og korrekt. Copyright 2005. Den krævede ophavsretslige beskyttelse omfatter alle former for og indhold i ophavsretlig

Læs mere

Vejledning til tilslutning

Vejledning til tilslutning Side 1 af 5 Vejledning til tilslutning Installation af printeren lokalt (Windows) Bemærk! Hvis operativsystemet ikke understøttes af d'en Software og dokumentation, skal du ruge guiden Tilføj printer.

Læs mere

Indhold. Installation af Cloudco HOME...1. Minimums systemkrav - Windows...1. Minimums Systemkrav - MAC...1. Minimums Systemkrav - MAC...

Indhold. Installation af Cloudco HOME...1. Minimums systemkrav - Windows...1. Minimums Systemkrav - MAC...1. Minimums Systemkrav - MAC... Manual cloudco HOME 01. feb, 2014 Indhold Installation af Cloudco HOME...1 Minimums systemkrav - Windows...1 Minimums Systemkrav - MAC...1 Minimums Systemkrav - MAC...1 Installation af Cloudco HOME - Windows...2

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

Printerreference. Betjeningsvejledning

Printerreference. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Printerreference 1 2 3 4 5 6 7 8 Kom i gang Forberedelse af maskinen Opsætning af printerdriveren Andre udskriftsfunktioner Printerindstillinger Brug af Dokumentserver Maskinens funktioner

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9 Ver. 1.8 RDS Side: 1 af 27 Indhold: Inden du kan benytte RDS-løsningen, skal din PC være opdateret...2 Login på RDS-løsningen...3 Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1

Læs mere

IAU printeropsætning. Udarbejdet af. Lars Mogensen, s001684. Indhold. 23. marts 2006. 1 Indledning 2. 2 SSH opsætning 3. 3 Printer installation 5

IAU printeropsætning. Udarbejdet af. Lars Mogensen, s001684. Indhold. 23. marts 2006. 1 Indledning 2. 2 SSH opsætning 3. 3 Printer installation 5 IAU printeropsætning 23. marts 2006 Lars Mogensen, s001684 Indhold 1 Indledning 2 2 SSH opsætning 3 3 Printer installation 5 4 Dupleks print 7 5 Brug af dupleks print 8 Ørsted DTU 2 1 Indledning Dette

Læs mere

2500C/C+/CM. Professional Series Color Printer NETVÆRKSVEJLEDNING

2500C/C+/CM. Professional Series Color Printer NETVÆRKSVEJLEDNING HP 2500C/C+/CM Professional Series Color Printer NETVÆRKSVEJLEDNING Varemærker HP ColorSmart II, HP PhotoREt II og HP ZoomSmart skaleringstkenologi er varemærker tilhørende Hewlett-Packard Corporation.

Læs mere

MacOS 10.4.10, 10.5, 10.6 (Intel) - 10.4.10, 10.5 (PowerPC) Safari 2.0.4, Firefox 2 Adobe Flash Player 8 eller 9

MacOS 10.4.10, 10.5, 10.6 (Intel) - 10.4.10, 10.5 (PowerPC) Safari 2.0.4, Firefox 2 Adobe Flash Player 8 eller 9 Slutbrugervejledning Campus Ebooks Version gældende fra 24. november 2009. Inden du downloader en e-bog: Installer Adobe Digital Edition...1 Prøv en e-bog...6 Sådan bruger du e-bøger...6 Rettigheder og

Læs mere

7 Mamut Client Manager

7 Mamut Client Manager 7 Mamut Client Manager Tillægsproduktet Mamut Client Manager består af programmerne Mamut Client Start og Mamut Client Update. Ved hjælp af Mamut Client Manager kan du fra et vindue åbne, opdatere og administrere

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine.

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. Opsætningen her er speciel for dette lokalnetværk, der kan

Læs mere

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services Version 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upublicerede rettigheder forbeholdes under copyright-lovgivningen i USA. Indholdet i denne publikation må ikke gengives på nogen

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 9.0 Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 Den software, der beskrives i denne bog, leveres

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er udarbejdet således, at brugeren nemt kan få installeret Dyreregistrering. Dyreregistrering kan installeres på Windows 2000, Windows XP eller Windows

Læs mere

mobile PhoneTools Brugerhåndbog

mobile PhoneTools Brugerhåndbog mobile PhoneTools Brugerhåndbog Indhold Systemkrav...2 Før installering...3 Installering af mobile PhoneTools...4 Installering og konfigurering af mobiltelefon...5 Registrering på Internet...7 Fjerne mobile

Læs mere

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING LYT1254-007A COPYRIGHT 2004 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. M4D3 DSC DANSK Trykt i Tyskland 0104HOH-ID-VE Dette dokument indeholder grundlæggende oplysninger

Læs mere

Indstillingsvejledning for hurtig scanning. Indstilling af Scan til e-mail

Indstillingsvejledning for hurtig scanning. Indstilling af Scan til e-mail Indstillingsvejledning for hurtig scanning XE3024DA0-2 Denne vejledning indeholder instruktioner om: Indstilling af Scan til e-mail på side 1 Indstilling af Scan til postboks på side 6 Indstilling af Netværksscanning

Læs mere

Version 1.0 Januar 2011. Xerox Phaser 3635MFP Extensible Interface Platform

Version 1.0 Januar 2011. Xerox Phaser 3635MFP Extensible Interface Platform Version 1.0 Januar 2011 Xerox Phaser 3635MFP 2011 Xerox Corporation. XEROX og XEROX and Design er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande Der foretages regelmæssigt ændringer

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

Xerox-sikkerhedsbulletin XRX08-004

Xerox-sikkerhedsbulletin XRX08-004 Softwareopdatering til løsning af problem med 'cross site scripting' Baggrund Der er registreret et problem med 'cross site scripting' i webserveren i nedenstående produkter. Hvis problemet ikke løses,

Læs mere

PDF. Vejledning - systemopsætning når du laver digitale annoncer JUNI 2003 DRRB/DDF/DDPFF

PDF. Vejledning - systemopsætning når du laver digitale annoncer JUNI 2003 DRRB/DDF/DDPFF PDF Vejledning - systemopsætning når du laver digitale annoncer JUNI 2003 DRRB/DDF/DDPFF INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse side 2 PDF i praksis side 3 Hvad skal være installeret? side 4 Kontrol side

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone )

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

Kom godt i gang KMD VALG. Digital Valgliste Installationsvejledning Version 2.4.0

Kom godt i gang KMD VALG. Digital Valgliste Installationsvejledning Version 2.4.0 KMD VALG. Digital Valgliste Installationsvejledning Version 2.4.0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 2 1 Programmer og krav... 3 1.1 Installér og konfigurer udstyr... 3 1.2 Lukket netværk...

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede

Læs mere

Fiery Driver til Windows

Fiery Driver til Windows 2014 Electronics For Imaging. Oplysningerne i denne publikation er dækket af Juridiske meddelelser til dette produkt. 23. december 2014 Indhold 3 Indhold...5 Åbn den mappe, der viser de installerede printere...5

Læs mere

Skyfillers Hosted SharePoint. Kundemanual

Skyfillers Hosted SharePoint. Kundemanual Skyfillers Hosted SharePoint Kundemanual Kundemanual Indhold Generelt... 2 Online adgang SharePoint side... 2 Skift brugeradgangskode... 2 Adgang & opsætning... 3 Windows... 3 Tilføj SharePoint som intranet

Læs mere

Installation af Oracle 10g Release 2 database

Installation af Oracle 10g Release 2 database Installation af Oracle 10g Release 2 database Oracle 10g database indeholder databasesoftware, enterprise manager, SQL*Plus m.m., HTML DB (i dag kendt som Application Express) og tilhørende HTTP Server

Læs mere

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Læs dette dokument, før du installerer Mac OS X. Det indeholder vigtige oplysninger om installering af Mac OS X. Systemkrav Når du skal

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller.

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. DCP-J3W/J5W/J7W/J55DW/J75DW, MFC-J85DW/ J450DW/J470DW/J475DW/J650DW/J870DW/J875DW Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

1 HP Deskjet 6500 seriesprintere

1 HP Deskjet 6500 seriesprintere 1 HP Deskjet 6500 seriesprintere Klik på et relevant emne nedenfor for at få svar på et spørgsmål: HP Deskjet 6540-50 series Meddelelser Specialfunktioner Introduktion Tilslutning til printeren Udskrivning

Læs mere

Opdatering af Windows XP

Opdatering af Windows XP Opdatering af Windows XP For at sikre computeren mest muligt er det en god idé at opdatere sit styresystem jævnligt. Det anbefales, at man mindst en gang om ugen kontrollerer for opdateringer til sit styresystem,

Læs mere

Brugsanvisning til netværk for HL-2070N

Brugsanvisning til netværk for HL-2070N f Internt printernetkort til flere protokoller Brugsanvisning til netværk for HL-2070N Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug af printeren. Du kan til enhver tid udskrive eller læse vejledningen

Læs mere

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Indhold 1. 1. Windows 8 installationsproces 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. 4. 5. Ren 6. 1. Personlige indstillinger 2. Trådløst 3. Brugerdefinerede

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP

EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP Indhold Log på EasyIQ ConnectAnywhere... 2 Adgangskode udløbet... 3 Log af EasyIQ ConnectAnywhere... 5 Mulighederne i EasyIQ ConnectAnywhere...

Læs mere

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 1 af 18 ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 2 af 18 Indholdsfortegnelse ereolen.dk... 1 1. Første gang du vil anvende ereolen.dk... 3 1.1 Opret

Læs mere

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Indholdsfortegnelse 1. Systemkrav 1. Systemkrav for at anvende Avery Wizard 2. Installering af Wizard

Læs mere

Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1

Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1 1 Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1 Hvad er en database? En database er en samling data, som er organiseret på en systematisk måde og er tilgængelig i digital form. Med andre ord er det en slags elektronisk

Læs mere

Version 2.0 December 2010. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Komme i gang

Version 2.0 December 2010. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Komme i gang Version 2.0 December 2010 Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 2011 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upubliserede rettigheder forbeholdes under copyright-lovgivningen i USA.

Læs mere

Installation Windows 7

Installation Windows 7 Du skal gøre følgende: Check om PC en har et Windows 7 logo: Logoet sidder på "kabinettet" (CPU'en/harddisken - kært barn har mange navne) hvis det er der, så følges vejledningen som er herunder. Du kan

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Version 2.0 09/09. Xerox ColorQube 9201/9202/9203 Alle vejledninger

Version 2.0 09/09. Xerox ColorQube 9201/9202/9203 Alle vejledninger Version 2.0 09/09 Xerox ColorQube 9201/9202/9203 Alle vejledninger 2009 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upubliserede rettigheder forbeholdes under copyright-lovgivningen i USA. Indholdet

Læs mere

Conlan express Brugervejledning For Windows XP - Windows 7

Conlan express Brugervejledning For Windows XP - Windows 7 Conlan express Brugervejledning For Windows XP - Windows 7 UserHandbookv.1 DANjan14 Side 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Installation af Conlan express programmet... 3 2. Conlan express softwaren...

Læs mere

Eksempler på de mest almindelige Firewall programmer: Norton Internet Security, ZoneAlarm, PC-Cillin.

Eksempler på de mest almindelige Firewall programmer: Norton Internet Security, ZoneAlarm, PC-Cillin. Velkommen Når De har valgt at sikre Dem imod virus og uautoriseret brug af Deres computer, skal De sørge for, at der IKKE findes andre sikkerhedsprodukter med samme funktion installeret i forvejen. Det

Læs mere

Denne vejledning beskriver, hvordan du installerer Næsgaard Mark fra Internettet.

Denne vejledning beskriver, hvordan du installerer Næsgaard Mark fra Internettet. Installation af Næsgaard Mark Generelt Denne vejledning beskriver, hvordan du installerer Næsgaard Mark fra Internettet. Kode Den første gang du installerer programmet på en PC, skal du have en registreringskode

Læs mere

TEKNISKE FORHOLD VEDR. ADGANG TIL VP.ONLINE. Brugervejledning

TEKNISKE FORHOLD VEDR. ADGANG TIL VP.ONLINE. Brugervejledning TEKNISKE FORHOLD VEDR. ADGANG TIL VP.ONLINE vp.online 2011 01-10-2011 Indholdsfortegnelse 1 PROBLEMER MED AT SE VP.ONLINE... 3 2 BROWSER KONFIGURATION... 6 3 SKRIVEADGANG TIL DREV... 7 4 SESSION TIMEOUT

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

IPAD VEJLEDNING INDHOLD

IPAD VEJLEDNING INDHOLD 1 IPAD VEJLEDNING INDHOLD FØRSTEGANGSOPSÆTNING...2 TILGÅ DET TRÅDLØSE NETVÆRK...4 OPSÆTNING AF E-MAIL...5 E-MAIL-FUNKTIONER...6 KALENDERFUNKTIONER...7 INSTALLER NYE PROGRAMMER...8 FÅ MERE UD AF DIN IPAD...10

Læs mere

hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug

hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug hp LaserJet 1010 hp LaserJet 1012 hp LaserJet 1015 series-printer brugervejledning Oplysninger om copyright Copyright Hewlett-Packard Company 2003 Alle rettigheder

Læs mere

Udskriv Billeder i Picasa.

Udskriv Billeder i Picasa. Udskriv Billeder i Picasa. Picasa er et nemt program til udskrift af billeder i bestemte størrelser. Programmet advarer dig oven i købet, hvis du forsøger at udskrive et billede, hvis opløsningen ikke

Læs mere

Integrationsvejledning til Management Reporter til Microsoft Dynamics GP

Integrationsvejledning til Management Reporter til Microsoft Dynamics GP Microsoft Dynamics Integrationsvejledning til Management Reporter til Microsoft Dynamics GP Oktober 2012 Find opdateringer til denne dokumentation på følgende placering: http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=162565

Læs mere

INSTALLATION - GENEREL

INSTALLATION - GENEREL Indholdsfortegnelse Denne vejledning INSTALLATION-GENERELT omhandler primært manuelle metoder til programinstallation ifm. nyinstallation og manuel programopdatering hvor opdateringsfilerne mangler helt.

Læs mere

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer Windows 7 Øvelse 1: Genveje Højreklik på et tomt sted på skrivebordet og opret en Ny mappe. Omdøb mappen til Edb Åbn Word ved at klikke I følgende rækkefølge: Startknap Alle programmer Microsoft Office

Læs mere

Installation Aesiras 2009

Installation Aesiras 2009 Installation Aesiras 2009 Installationsvejledning Denne vejledning guider dig igennem installation af systemet. Hvis du kun har behov for økonomi- og handelsdelen, skal du kun anvende denne installationsvejledning.

Læs mere

pcanywhere og Windows XP-firewall Side 1 af 9

pcanywhere og Windows XP-firewall Side 1 af 9 pcanywhere og Windows XP-firewall Side 1 af 9 Introduktion Situation: Målgruppe: Med introduktionen af Servicepack 2 til Windows XP har DFF-EDB erfaret problemer omkring online hjælpen gennem fjernsupport-programmet

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Henrik Meyer og Ajâja Hyttel Oprettet: 24/6-13 Sidst revideret 14/5-14 h t t p s : / / c i t r i x. a a b n e t. d k Hvad er nyt i Citrix?... 2 Hvis du ikke

Læs mere

STOFA VEJLEDNING INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL STOFA SAFESURF

STOFA VEJLEDNING INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL STOFA SAFESURF STOFA VEJLEDNING INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL STOFA SAFESURF Hvad kræver Stofa SafeSurf af min computer? Understøttede platforme Windows 8 Windows 8 Pro Windows 7 (alle udgaver) Windows Vista (alle udgaver)

Læs mere

POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV

POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV KIRSTEN KRISTENSEN POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV Dette hæfte lærer dig at lave velfungerende præsentationer i programmet PowerPoint 2010. Du får en god introduktion til programmets brugerflade og de forskellige

Læs mere

Billedvideo med Photo Story

Billedvideo med Photo Story Billedvideo med Photo Story Programmer: Microsoft Photo Story 3 Microsoft Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik - Almen Voksenuddannelse September 2006 Billedvideo med Photo

Læs mere

WorkCentre Pro 65/75/90

WorkCentre Pro 65/75/90 WorkCentre Pro 65/75/90 604S14210 Netværks- installations- instruktioner Læs dette inden installering Distribuer materialer Xerox-installationspersonale leverer, udpakker og installerer printeren. De

Læs mere

Sektornet VPN. Opsætning af Novell 5.1 server og klient på. Windows 2000/NT/XP

Sektornet VPN. Opsætning af Novell 5.1 server og klient på. Windows 2000/NT/XP Sektornet VPN Opsætning af Novell 5.1 server og klient på Windows 2000/NT/XP UNI C oktober 2002 Sektornet VPN UNI C oktober 2002 v1.0 Af Jesper Skou Jensen 1 Opsætning af Novell 5.1 server og klient på

Læs mere

Guide til opdatering af Parrot CK3100 LCD, 3200LS Color, 3200LS+ og MK6100 med en Parrot Dongle

Guide til opdatering af Parrot CK3100 LCD, 3200LS Color, 3200LS+ og MK6100 med en Parrot Dongle Hvis man bruger en Bluetooth dongle fra Parrot (Parrot Dongle), så skal man følge nedenstående guide. Guiden er baseret med opdateringssoftware, version 3.4.1.0, til Microsoft Windows XP. For at kunne

Læs mere

P/I OfficeMail Windows Printer Driver. Installations- og brugervejledning

P/I OfficeMail Windows Printer Driver. Installations- og brugervejledning P/I OfficeMail Windows Printer Driver Installations- og brugervejledning Version: 3.7 Udgivelsesdato: juni 2013 Pitney Bowes stiller dette dokument vederlagsfrit til rådighed for dig til brug sammen med

Læs mere

C-MAP NT+/MAX søkort. Anvendelse af C-MAP NT+/MAX søkort

C-MAP NT+/MAX søkort. Anvendelse af C-MAP NT+/MAX søkort C-MAP NT+/MAX søkort C-MAP NT+ og Max søkort findes på mange forskellige medier (PCMCIA, på brikker som anvendes vha. af en boks og driver på USB porten, og/eller en CD-ROM som installeres på harddisken).

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

Billedoptimering i indkaldelsesbreve

Billedoptimering i indkaldelsesbreve Billedoptimering i indkaldelsesbreve Af Flemming Madsen I denne vejledning vil vi vise, hvordan du som skoleadministrator optimerer billeder i rtfdokumenter og dermed kan generere breve med skolens logo

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

Sådan opretter du en backup

Sådan opretter du en backup Excovery Guide Varighed: ca. 15 min Denne guide gennemgår hvordan du opretter en backup med Excovery. Guiden vil trinvist lede dig igennem processen, og undervejs introducere dig for de grundlæggende indstillingsmulighed.

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Generelt om Telenor Dialer.... 5 Telenor Dialer og OneNumber.... 6 Telenor Dialer og OneNumber Mobile.... 6 Faciliteter i Telenor Dialer...7 Installation

Læs mere

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET «Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET 1 Generelt EDB-NETVÆRK: Der er installeret et edb-net, der er tilsluttet Internettet. Det betyder, at du fra din pc kan få forbindelse til

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere