LabelManager Wireless PnP BRUGERVEJLEDNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LabelManager Wireless PnP BRUGERVEJLEDNING"

Transkript

1 LabelManager Wireless PnP BRUGERVEJLEDNING dymo.com

2 Copyright 2013 Newell Rubbermaid Europe, LLC. Alle rettigheder forbeholdt. Ingen del af dette dokument eller softwaren må reproduceres eller overføres i nogen form eller på nogen måde eller oversættes til et andet sprog uden forudgående skriftlig tilladelse fra Newell Rubbermaid Europe, LLC. Varemærker DYMO, DYMO Label og LabelManager er registrerede varemærker i USA og andre lande. Alle andre varemærker tilhører de respektive indehavere.

3 Indhold 4 Om din nye etiketprinter 4 Registrering af din etiketprinter 5 Introduktion til etiketprinteren 6 Strøm 6 Statuslampe for strøm 6 Statuslys for trådløs 6 Nulstil 7 Kom godt i gang 7 Tilslutning til strømmen 7 Isætning af batteripakken 7 Udtagning af batteripakken 8 Opladning af batteripakken 9 Isætning af etiketkassetten 10 Sådan anvender du din etiketprinter som en lokal printer 10 Slut etiketprinteren til en computer 10 Start af den indbyggede software 10 Sådan kobles etiketprinteren fra computeren 11 Udskrivning af etiketter med den indbyggede software 11 Hent og indsæt et billede 11 Sådan anvendes funktionen auto-klipning 12 Sådan anvender du din etiketprinter som en netværksprinter 12 Konfigurér din etiketprinter på dit trådløse netværk 14 Sådan konfigurerer du din etiketprinter med standard 14 Sådan konfigurerer du din etiketprinter med avanceret 15 Visning af trådløse indstillinger 16 Download og installation af DYMO Label software 17 Sådan tilføjer du etiketprinteren som trådløs printer 18 Om DYMO Label-softwaren 18 Status for etiketprinteren 19 Vedligeholdelse af etiketprinteren 20 Fejlfinding 20 Generelt 21 Trådløs 23 Feedback om dokumentationen 23 Miljøoplysninger 24 Sikkerhedsforanstaltninger for genopladelige lithium-polymér-batteripakker

4 Om din nye etiketprinter Med DYMO LabelManager Wireless PnP kan du fremstille et bredt udvalg af selvklæbende etiketter af høj kvalitet. Du kan vælge at udskrive dine etiketter i mange forskellige skrifttyper, skriftstørrelser og stilarter. Etiketprinteren anvender DYMO D1 etiketkassetter med bredder på 6 mm (1/4 ), 9 mm (3/8 ), 12 mm (1/2 ), 19 mm (3/4 ) eller 24 mm (1 ). Etiketterne fås i et bredt udvalg af forskellige farver. Besøg for at få oplysninger om, hvordan du køber etiketter og tilbehør til din etiketprinter. Du kan enten anvende din etiketprinter som en lokal printer forbundet til en USB-port med strøm på din computer eller som en netværksprinter til dit trådløse netværk. Se Sådan anvender du din etiketprinter som en lokal printer på side 10 og Sådan anvender du din etiketprinter som en netværksprinter på side 12 for yderligere oplysninger. Registrering af din etiketprinter Besøg for at registrere din etiketprinter online. Til registreringsprocessen skal du bruge serienummeret, der står angivet over etiketkassetten inde i maskinen. Se Figur 1 på side 5. Registrer etiketprinteren for at nyde godt af følgende fordele: Yderligere et års garanti -besked med oplysninger om gratis software-opdateringer Specialtilbud og annonceringer af nye produkter 4 LabelManager Wireless PnP

5 Introduktion til etiketprinteren Gør dig bekendt med funktionerne, som er vist i følgende figur Set bagfra Set ovenfra Figur 1 1 Sidedæksel 5 Serienummeretiket 9 Statuslys for trådløs 2 Etiketudgang 6 Etiketrum 10 Tænd-/sluk-knap/statuslampe 3 Renseværktøj 7 USB-port 11 Afklipper 4 Batterirum 8 Nulstilknap 5 LabelManager Wireless PnP

6 Strøm Tasten bruges til at tænde og slukke for strømmen til etiketprinteren. Statuslampe for strøm LED'en angiver visuelt etiketmaskinens strømstatus. Statuslys Strømstatus Off Etiketprinteren er slukket; batteripakken oplader muligvis stadig, hvis den er sat til en stikkontakt Blinker langsomt Etiketprinteren er tændt, og batteripakken oplades Blinker hurtigt Etiketprinteren er tændt, og der er opstået en fejl Tændt uden at blinke Etiketprinteren er tændt, og batteripakken oplader ikke Når etiketprinteren er tændt, men ikke forbundet til en stikkontakt, forbliver statuslyset tændt, men med nedsat styrke. Statuslys for trådløs LED'en angiver visuelt etiketmaskinens netværksstatus. Statuslys Off Blinker langsomt Blinker hurtigt Tændt uden at blinke Nulstil Status for etiketprinteren Etiketprinteren er ikke forbundet med et trådløst netværk Etiketprinteren er ved at forbinde til et trådløst netværk Etiketprinteren er ved at melde sig til et trådløst netværk Etiketprinteren er forbundet med et trådløst netværk Nulstilknappen nulstiller printeren til fabrikkens standardindstillinger. Hvis du nulstiller printeren, mister du alle nuværende indstillinger, herunder de trådløse indstillinger. Tryk kun på knappen, hvis du ønsker at slette alle nuværende oplysninger på etiketprinteren. For at kunne trykke på nulstilknappen skal du anvende en tynd genstand, som f.eks. enden af en kuglepen eller blyant. 6 LabelManager Wireless PnP

7 Kom godt i gang Følg vejledningen i dette afsnit for at opsætte din etiketprinter. Tilslutning til strømmen Etiketprinteren strømforsynes fra en genopladelig litium-polymer (LiPo)- batteripakke. Batteripakken skal oplades helt, før du tager din etiketprinter i brug, for at opnå den bedste ydelse. Isætning af batteripakken Batteriet, der følger med etiketprinteren, er delvist opladet. Batteripakken skal oplades helt, før du tager din etiketprinter i brug for første gang. Sørg for, at USB-kablet er koblet fra, før du håndterer LiPo-batteriet. Sådan isætter du batteripakken 1 Tryk på og træk udad for at åbne sidedækslet på etiketprinteren. 2 Sæt batteripakken i batterirummet som vist på Figur 2. 3 Luk sidedækslet på etiketprinteren. Husk at læse LiPo-sikkerhedsanvisningerne, der findes på side 24. Udtagning af batteripakken Tryk og træk Figur 2 Tag batteripakken ud, når etiketprinteren ikke skal bruges i mere end syv dage. Sørg for, at USB-kablet er koblet fra, før du håndterer LiPo-batteriet. Sådan tages batteripakken ud 1 Tryk på og træk udad for at åbne sidedækslet på etiketprinteren. 2 Tag batteripakken ud af batterirummet. Husk at læse LiPo-sikkerhedsanvisningerne, der findes i side LabelManager Wireless PnP

8 Opladning af batteripakken Anvend USB-kablet, der følger med etiketprinteren, for at genoplade batteripakken. Batteripakken oplades via USB med den medfølgende vægadapter eller via en strømforsynet USB-port på din computer. Anvend kun det medfølgende USB-kabel og den medfølgende vægadapter med din etiketprinter. Etiketprinteren oplades muligvis ikke, og måske fungerer den ikke korrekt, hvis den tilsluttes en USB-port uden strøm, for eksempel på nogle Mac-tastaturer eller en USB hub uden strømforsyning. En komplet opladning af batteripakken vil tage ca. to og en halv time, hvis man anvender vægadapteren, og ca. otte timer, hvis man anvender en aktiv USB-port på computeren. Batteripakken skal oplades helt, før du tager din etiketprinter i brug, for at opnå den bedste ydelse. Husk at læse LiPo-sikkerhedsanvisningerne, der findes på side 24. Sådan oplades batteripakken med vægadapteren 2 1 Sæt USB-kablet i USB-porten bag på etiketprinteren. 2 Slut derefter modsatte ende af USB-kablet til vægadapteren. 1 3 Slut vægadapteren til en stikkontakt. 4 Hvis etiketprinteren er slukket, skal du trykke på tænd-/sluk-knappen for at tænde for etiketprinteren og begynde opladningen af batteripakken. Statuslampen for strøm blinker langsomt, hvilket Figur 3 angiver, at batteripakken oplades. Batteripakken fortsætter med at oplade, selv hvis du slukker for etiketprinteren. Vægadapteren anvendes kun til at oplade batteripakken; vægadapteren kan ikke anvendes til at strømforsyne etiketprinteren, når batteripakken ikke sidder på plads i maskinen. Sådan oplades batteripakken via computeren 1 Sæt USB-kablet i USB-porten bag på etiketprinteren. 2 Sæt USB-kablets anden ende i en aktiv USB-port på computeren. 3 Tænd om nødvendigt for computeren. Batteriet oplades ikke, hvis computeren er slukket eller i dvaletilstand. 4 Hvis etiketprinteren er slukket, skal du trykke på tænd-/sluk-knappen for at tænde for etiketprinteren og begynde opladningen af batteripakken. Statuslampen for strøm blinker langsomt, hvilket angiver, at batteripakken oplades. Batteripakken fortsætter med at oplade, selv hvis du slukker for etiketprinteren. Du kan ikke anvende etiketprinteren som en trådløs netværksprinter, mens etiketprinteren er forbundet med en USB-port på din computer. Se Konfigurér din etiketprinter på dit trådløse netværk på side 12 for oplysninger om, hvordan du konfigurerer din etiketprinter som trådløs printer. 8 LabelManager Wireless PnP

9 Isætning af etiketkassetten Din etiketprinter anvender DYMO D1 etiketkassetter. Besøg for at få oplysninger om køb af yderligere etiketkassetter. Sådan isættes etiketkassetten 1 Tryk på og træk udad for at åbne sidedækslet på etiketprinteren. Se Figur 4. 2 Sørg for, at etiketten og båndet sidder stramt over kassetteåbningen, og at etiketten kører mellem etiketskinnerne. Se Figur 4. Om nødvendigt drejes farvebåndets tilbagespolingsspole med uret for at spænde farvebåndet. Etiketskinner Tryk og træk Farvebåndets tilbagespolingsspole Figur 4 3 Sæt kassetten i og tryk godt til, indtil kassetten klikker på plads. Se Figur 5. Figur 5 4 Luk sidedækslet på etiketprinteren. 9 LabelManager Wireless PnP

10 Sådan anvender du din etiketprinter som en lokal printer Du kan anvende din etiketprinter som en lokal printer forbundet med en aktiv USB-port på din computer. Du behøver ikke at installere ekstra programmer eller drivere for at bruge etiketprinteren som en lokal printer. Du kan ikke anvende etiketprinteren som en trådløs netværksprinter, mens etiketprinteren er forbundet med en USB-port på din computer. Slut etiketprinteren til en computer Etiketprinteren sluttes til computeren med den USB-forbindelse, der sidder på bag på etiketprinteren. Sådan tilsluttes etiketprinteren til en computer 1 Sæt USB-kablet i USB-porten bag på etiketprinteren. 2 Sæt USB-kablets anden ende i en aktiv USB-port på computeren. Etiketprinteren skal være tilsluttet en USB port. Etiketprinteren oplades muligvis ikke, og måske fungerer den ikke korrekt, hvis den tilsluttes en USB-port uden strøm, for eksempel på nogle Mac-tastaturer eller en USB hub uden strømforsyning. Start af den indbyggede software Den indbyggede software ligger i etiketprinteren, så den skal ikke installeres. Sådan startes softwaren med Windows 1 Tryk på tænd-/sluk-knappen for at slukke for etiketprinteren, hvis det er nødvendigt. Afhængigt af indstillingerne i Windows for automatisk kørsel eller afspilning starter softwaren muligvis automatisk. 2 Hvis softwaren ikke starter automatisk, skal du gøre et af følgende: Hvis dialogboksen for automatisk afspilning vises, skal du følge vejledningen på skærmen for at starte DYMO Label Light softwaren. Hvis dialogboksen for automatisk afspilning ikke vises, skal du navigere til Min Computer DYMO W-PNP og derefter klikke på DYMO Label Light.exe. Sådan startes softwaren med Mac OS 1 Tryk på tænd-/sluk-knappen for at slukke for etiketprinteren, hvis det er nødvendigt. DYMO Wireless PnP-enheden vises på skrivebordet. 2 Dobbeltklik på DYMO W-PNP for at åbne enheden. 3 Dobbeltklik på for at starte softwaren. Sådan kobles etiketprinteren fra computeren Sådan kobles etiketprinteren fra computeren 1 (Kun Mac) Træk DYMO W-PNP-enheden til papirkurven. 2 Tryk på tænd/sluk-knappen for at slukke for etiketprinteren. 3 Fjern USB-kablet fra computeren. 10 LabelManager Wireless PnP

11 Udskrivning af etiketter med den indbyggede software Følgende figur viser nogle af de funktioner, der findes i den indbyggede software. Kopiér et område på skærmen og indsæt det på etiketten. Vælg at udskrive en vandret eller lodret etiket. Tilføj en ramme rundt om etiketten. Skift måleenheder eller sprogindstillinger. Start den avancerede DYMO Label v.8 software. Opret en ny etiket. Konfigurér etiketprinteren til trådløs adgang. Indsæt tekst, som du har kopieret til udklipsholderen. Vælg skrifttype, størrelse og typografi til din etikettekst. Rotér billeder 90 grader. Beskær et billede, der er føjet til etiketten. Få etiketbredden til at svare til etiketkassetten i etiketprinteren. Zoom ind på etiketten. Vis status for etiketprinteren. Udskriv en etiket. Vælg en fast længde for etiketten eller tilpas størrelsen automatisk, så teksten passer til etiketten. Sådan udskrives en etiket 1 Klik en enkelt gang på etiketten i området Redigér og skriv noget tekst. 2 Klik på for at udskrive etiketten. Hent og indsæt et billede Du kan hurtigt hente et billede fra dit skrivebord og føje det til din etiket. Sådan hentes og indsættes et billede fra skrivebordet 1 Klik på på værktøjslinjen. 2 Træk markøren for at tegne en markeringsboks rundt om det område, der skal hentes. Det markerede område indsættes på etiketten. Sådan anvendes funktionen auto-klipning Vælg at skære hver etiket, som udskrives, automatisk eller kun at skære imellem udskriftsopgaver. Når du udskriver flere etiketter, skærer etiketprinteren automatisk hver etiket, inden den næste etiket udskrives. Du kan slå denne funktion fra, så flere etiketter udskrives kontinuerligt, og der påføres klippemarkeringer mellem hver etiket. Etiketprinteren klipper altid automatisk, når den sidste etiket er udskrevet. Sådan slår du auto-klipning fra Fjern fluebenet fra kassen Afklip hver etiket som udskrevet. 11 LabelManager Wireless PnP

12 Sådan anvender du din etiketprinter som en netværksprinter Du kan anvende din etiketprinter som netværksprinter på dit trådløse netværk. Du skal have et netværk med en trådløs router eller et adgangspunkt for at kunne anvende din etiketprinter som trådløs netværksprinter. Ad-hoc trådløs kommunikation (enhed-til-enhed) understøttes ikke. For at anvende din etiketprinter som en trådløs printer på dit netværk, skal du gøre følgende: 1 Konfigurér printeren ved hjælp af guiden til trådløs opsætning i den indbyggede software. 2 Kobl printeren fra din computer og sæt printeren til en stikkontakt ved hjælp af vægadapteren. 3 Download og installér DYMO Label v.8.5 eller nyere version på hver enkelt computer, der skal anvendes til at udskrive til printeren. 4 Føj printeren til hver enkelt computer som trådløs printer. 5 Design og udskriv etiketter med DYMO Label-softwaren. Den bedste ydelse opnår du ved at anbringe printeren så tæt på din router eller dit adgangspunkt som muligt med så få forhindringer imellem som muligt. Store genstande og vægge imellem printeren og routeren, såvel som interferens fra andet elektronisk udstyr, kan påvirke printerens ydelse. Konfigurér din etiketprinter på dit trådløse netværk Inden du konfigurerer etiketprinteren, skal du fastlægge, hvilken forbindelsesmetode der skal anvendes til at koble dig på dit trådløse netværk. Etiketprinteren lagrer kun én trådløs netværkskonfiguration ad gangen. Du skal omkonfigurere etiketprinteren på det trådløse netværk, hver gang printeren flyttes fra et netværk til et andet. Når du konfigurerer din etiketprinter på dit trådløse netværk, kan du måske få brug for MAC-adressen eller Værtsnavn. Du kan finde disse oplysninger på etiketten, der befinder sig på bunden af etiketprinteren. Følgende godkendelses- og krypteringstyper understøttes ved konfigurering af printeren på et trådløst netværk. Godkendelsestype Krypteringstyper Åbn Ingen WEP 64 WEP 128 Delt WEP 64 WEP 128 WPA Personal TKIP AES WPA2 Personal TKIP AES WPA Enterprise PEAP/MS-CHAPV2 WPA2 Enterprise PEAP/MS-CHAPV2 12 LabelManager Wireless PnP

13 Der henvises til den dokumentation, der fulgte med din router eller dit adgangspunkt for at fastlægge, hvilke forbindelsesmetoder der understøttes. Forbindelsesmetode Beskrivelse Standard Anvend denne metode, hvis du ønsker, at Guiden Trådløs opsætning skal finde dit netværk automatisk. Dit netværk vil blive fundet automatisk, og du vil blive bedt om at indtaste dine sikkerhedsoplysninger. Se Sådan konfigurerer du din etiketprinter med standard. Avanceret Anvend denne metode, hvis du ønsker at indtaste alle netværksoplysninger manuelt. Guiden Trådløs opsætning finder ikke automatisk dit netværk. Anvend kun denne metode, hvis du kender dit trådløse netværk godt, eller hvis de andre metoder fungeret. Se Sådan konfigurerer du din etiketprinter med avanceret. Sådan konfigureres etiketprinteren på dit trådløse netværk. 1 Sæt en ende af USB-kablet i USB-porten bag på etiketprinteren. 2 Sæt USB-kablets anden ende i en ledig USB-port på computeren. 3 Tryk på tænd-/sluk-knappen for at slukke for etiketprinteren, hvis det er nødvendigt. 4 Start den indbyggede software. Se Start af den indbyggede software på side Klik på på softwarens værktøjslinje. Guiden Trådløs opsætning starter. 6 Vælg en af følgende forbindelsesmetoder: Standard - Se Sådan konfigurerer du din etiketprinter med standard. Avanceret - Se Sådan konfigurerer du din etiketprinter med avanceret. 7 Følg instruktionerne i værktøjet for at konfigurere etiketprinteren på dit trådløse netværk. Statuslampen for trådløs forbindelse oven på etiketprinteren lyser konstant blåt, når etiketprinteren er sluttet til et trådløst netværk. Statuslys for trådløs Du kan ikke anvende etiketprinteren som en trådløs netværksprinter, mens etiketprinteren er forbundet med en USB-port på din computer. 13 LabelManager Wireless PnP

14 Sådan konfigurerer du din etiketprinter med standard Når du konfigurerer din printer med standardmetoden, finder guiden til trådløs opsætning automatisk dit netværk, og du anmodes om at indtaste dine sikkerhedsoplysninger. Sådan konfigurerer du etiketprinteren med standard 1 Fra guiden til trådløs opsætning skal du klikke på Standard. Der vises en liste over tilgængelige netværk. Dette kan tage op til to minutter. 2 Udfør én af følgende handlinger: Hvis dit netværk vises på listen, skal du vælge dit netværk og klikke på Næste. Hvis dit netværk ikke vises på listen, skal du vælge Netværket er ikke angivet herover, klikke Næste og derefter indtaste dit netværksnavn i feltet Netværksnavn (SSID). 3 Indtast de påkrævede sikkerhedsoplysninger i felterne og klik derefter på Næste. Alt efter hvilken type sikkerhed, der anvendes på dit trådløse netværk, kan du få brug for en certifikatfil, adgangskode eller andre oplysninger. Kontakt din netværksadministrator, hvis du behøver hjælp til at finde disse oplysninger. 4 Når den trådløse opsætning er gennemført, skal du klikke på en af følgende: Ja, download og installér nu for lukke for guiden samt downloade og installere DYMO Label softwaren. Nej, luk for at lukke guiden og installere DYMO Label softwaren på et senere tidspunkt. Du kan ikke anvende etiketprinteren som en trådløs netværksprinter, mens etiketprinteren er forbundet med en USB-port på din computer. 5 Kobl etiketprinteren fra computeren. Se Sådan kobles etiketprinteren fra computeren på side Anbring printeren et sted, hvor den er let tilgængelig. 7 Indsæt USB-kablet i vægadapteren og tilslut derefter vægadapteren til en stikkontakt. 8 Tryk på tænd-/sluk-knappen for at tænde for printeren, hvis det er nødvendigt. Sådan konfigurerer du din etiketprinter med avanceret Konfigurér din etiketprinter med avanceret metode, hvis du ønsker at indtaste alle netværksoplysninger manuelt. Guiden Trådløs opsætning finder ikke automatisk dit netværk. Anvend kun denne metode, hvis du kender dit trådløse netværk godt, eller hvis de andre metoder fungeret. 14 LabelManager Wireless PnP

15 Sådan konfigurerer du etiketprinteren med avanceret 1 Fra guiden til trådløs opsætning skal du klikke på Avanceret. 2 Indtast navnet på dit netværk i feltet Netværksnavn (SSID). 3 Indtast de påkrævede oplysninger i de tilgængelige felter på fanebladet Sikkerhed. Alt efter hvilken type sikkerhed, der anvendes på dit trådløse netværk, kan du få brug for en certifikatfil, adgangskode eller andre oplysninger. Kontakt din netværksadministrator, hvis du behøver hjælp til at finde disse oplysninger. 4 Vælg fanebladet IP-adresse og indtast de påkrævede oplysninger i de tilgængelige felter. 5 Klik på Næste. 6 Når den trådløse opsætning er gennemført, skal du klikke på en af følgende: Ja, download og installér nu for lukke for guiden samt downloade og installere DYMO Label softwaren. Nej, luk for at lukke guiden og installere DYMO Label softwaren på et senere tidspunkt. Du kan ikke anvende etiketprinteren som en trådløs netværksprinter, mens etiketprinteren er forbundet med en USB-port på din computer. 7 Kobl etiketprinteren fra computeren. Se Sådan kobles etiketprinteren fra computeren på side Anbring printeren et sted, hvor den er let tilgængelig. 9 Indsæt USB-kablet i vægadapteren og tilslut derefter vægadapteren til en stikkontakt. 10 Tryk på tænd-/sluk-knappen for at tænde for printeren, hvis det er nødvendigt. Visning af trådløse indstillinger Du kan se de trådløse indstillinger for etiketprinteren via den indbyggede software. Sådan ser du de trådløse indstillinger 1 Sæt en ende af USB-kablet i USB-porten bag på etiketprinteren. 2 Sæt USB-kablets anden ende i en ledig USB-port på computeren. 3 Tryk på tænd-/sluk-knappen for at slukke for etiketprinteren, hvis det er nødvendigt. 4 Start den indbyggede software. Se Start af den indbyggede software på side Klik på på softwarens værktøjslinje. Guiden Trådløs opsætning starter. 6 Klik på avanceret. Etiketprinterens nuværende trådløse indstillinger vises. 15 LabelManager Wireless PnP

16 Download og installation af DYMO Label software For at anvende din etiketprinter via en trådløs netværksforbindelse skal du installere DYMO Label software version 8.5 eller senere på alle de computere, der skal have trådløs adgang til etiketprinteren. Sådan installerer du softwaren på et Windows -system 1 Download DYMO Label softwaren version 8.5 eller senere fra supportafsnittet på DYMO-websiden 2 Luk alle åbne Microsoft Office-programmer. 3 Dobbeltklik på installationsikonet. Efter få sekunder vises installationsskærmbilledet. 4 Klik på Installér og følg vejledningen i installationsprogrammet. Når softwaren er installeret, vil du blive bedt om at tilslutte din printer. 5 Uden at forbinde din printer skal du klikke på Afslut. 6 Dobbeltklik på på dit skrivebord for at starte DYMO Label softwaren og tilføje din trådløse netværksprinter. Se Sådan tilføjer du etiketprinteren som trådløs printer. Sådan installerer du softwaren på et Mac OS -system 1 Download DYMO Label softwaren version 8.5 eller senere fra supportafsnittet på DYMO-websiden 2 Dobbeltklik på Installér-ikonet og følg vejledningen på skærmen. Når softwaren er installeret, vil du blive bedt om at tilslutte din printer. 3 Uden at forbinde din printer skal du klikke på Afslut. 4 Dobbeltklik på på dit skrivebord for at starte DYMO Label softwaren og tilføje din trådløse netværksprinter. Se Sådan tilføjer du etiketprinteren som trådløs printer. 16 LabelManager Wireless PnP

17 Sådan tilføjer du etiketprinteren som trådløs printer For at anvende etiketprinteren via en trådløs forbindelse skal du føje printeren til din computer. Sådan føjer du etiketprinteren til din computer 1 Dobbeltklik på på dit skrivebord for at starte DYMO Label softwaren. Hvis der ikke er installeret andre DYMO-etiketprintere, vises en meddelelse, der anmoder dig om enten at indsætte en DYMO-etiketprinter eller tilføje en netværksprinter. 2 Udfør én af følgende handlinger: Hvis dette er den første DYMO-etiketprinter installeret på computeren, skal du klikke på Ja, når softwaren beder dig tilføje etiketprinteren som en trådløs printer. Hvis der allerede er installeret en DYMO-etiketprinter på computeren, skal du vælge Tilføj netværksprinter fra menuen Fil. Guiden Tilføj netværksprinter starter. 3 Følg instruktionerne i guiden Tilføj netværksprinter for at føje etiketprinteren til din computer. Hvis du har problemer med at føje etiketprinteren til din computer, skal du kontakte din netværksadministrator. Sådan udskriver du trådløst på etiketprinteren 1 Genstart DYMO Label-softwaren. 2 Hvis du har mere end én DYMO etiketprinter installeret, skal du gøre følgende: a Klik på printerbilledet i DYMO Label softwarens udskrivningsområde. Alle de etiketprintere, der er installeret på computeren, vises. b Vælg LabelManager Wireless PnP (nnnnnnnnnnnn) etiketprinteren. 3 Klik på for at udskrive din etiket. 17 LabelManager Wireless PnP

18 Om DYMO Label-softwaren I følgende figur vises nogen af de vigtigste funktioner i DYMO- softwaren. Vælg visuelt en etikettype og anvend layout. Brug en af senest anvendte layout til en etiket. Vælg et område på skærmen at indsætte i din etiket. Indsæt tekst, adresser, billeder, figurer, linjer, stregkoder, datoer og tællere. Gem dine favoritadresser eller andre data i adressebogen og indsæt dataene automatisk på etiketten. Vælg en etiketprinter til at udskrive dine etiketter. Vis status for etiketprinteren. Udskriv en etiket. Yderligere oplysninger om, hvordan du bruger softwaren, finder du i online Hjælp eller til DYMO Label. På menuen Hjælp i DYMO Label-softwaren kan du se følgende: DYMO Label Hjælp til DYMO Label til LabelManager Wireless PnP Status for etiketprinteren Etiketprinterens status vises i den indbyggede software eller DYMO Labelsoftwarevinduet. Følgende tabel beskriver etiketprinterens mulige tilstande. Etiketprinteren er tilsluttet, og batteripakken oplades Etiketprinteren er tilsluttet, og batteripakken oplades ikke Etiketprinteren er ikke tilsluttet eller er slukket Etiketprinteren er tilsluttet, og der er et problem med batteripakken 18 LabelManager Wireless PnP

19 Vedligeholdelse af etiketprinteren Etiketprinteren er fremstillet til at have en lang og problemfri levetid, og den kræver meget lidt vedligeholdelse. Rengør etiketprinteren jævnligt, så den kan fungere korrekt. Rens knivbladet, hver gang du skifter etiketkassette. Sådan rengøres skærebladet 1 Tryk på og træk udad for at åbne sidedækslet på etiketprinteren. 2 Fjern etiketkassetten. Skæreblad 3 Tryk på og hold tænd/ sluk-knappen nede. 4 Mens du holder tænd-/ slukknappen nede, skal du trykke og slippe afklipperknappen for at flytte skærebladet. 5 Gentag trin 3, indtil du kan se skærebladet. Se Figur 6. Figur 6 6 Slip tænd-slukknappen 7 Rens begge sider af bladet med en vatpind fugtet med sprit. Skærebladet er ekstremt skarpt. Vær forsigtig ved rengøring. 8 Når skærebladet er rengjort, skal du trykke og frigive afklipperknappen, så bladet vender tilbage til sin oprindelige position. Sådan rengøres printerhovedet Renseværktøj 1 Tryk på og træk udad for at Printerhoved åbne sidedækslet på etiketprinteren. 2 Fjern etiketkassetten. 3 Brug en lille, blød børste eller en vatpind til at fjerne støv og andre partikler fra indersiden af etiketrummet. 4 Tag renseværktøjet ud af etiketrummet. 5 Tør forsigtigt hen over printerhovedet med den vatterede side af redskabet. Se Figur 7. Printerhovedet er meget følsomt, så du skal være forsigtig under rengøringen. 6 Sæt renseværktøjet tilbage, sæt etiketkassetten i og luk Figur 7 sidedækslet. 19 LabelManager Wireless PnP

20 Fejlfinding Der henvises til følgende afsnit, hvis der opstår problemer under brugen af etiketprinteren. Generelt Der henvises til følgende mulige løsninger, hvis der opstår problemer med etiketprinteren. Problem/fejlmeddelelse Løsning Dårlig udskriftskvalitet Slut opladningsadapteren til etiketprinteren for at genoplade batteriet. Se Opladning af batteripakken. Rengør printerhovedet. Se Vedligeholdelse af etiketprinteren. Kontrollér, at etiketkassetten er isat korrekt. Udskift etiketkassetten. Dårligt afskæringsresultat Rengør skærebladet. Se Vedligeholdelse af etiketprinteren. Etiketprinterfejl; LED'en blinker hurtigt Etiketprinteren tænder ikke Batteriniveauet er for lavt til at udskrive Batteriet oplades ikke Batteriniveauet er lavt. Der vises to LabelManager Wireless PnP printere i DYMO Label softwaren Kontrollér, at etiketkassetten er isat korrekt, og at den ikke er tilstoppet eller tom. Sørg for, at batteripakken er indsat korrekt. Oplad batteripakken. Se Opladning af batteripakken. Sørg for, at batteripakken er indsat korrekt. Sørg for, at etiketprinteren er forbundet med en aktiv USB-port eller fungerende stikkontakt. Oplad batteripakken. Se Opladning af batteripakken. Oplad batteripakken og udskriv etiketten igen. Se Opladning af batteripakken. Sørg for, at etiketprinteren er forbundet med en aktiv USB-port eller fungerende stikkontakt. Se Opladning af batteripakken. Hvis etiketprinteren er forbundet med en USB-port på din computer, skal du sikre dig, at computeren er tændt og ikke i dvale-tilstand. Oplad batteripakken. Se Opladning af batteripakken. Hvis du har forbundet LabelManager Wireless PnP printeren med din computer vha. USB-kablet OG tilføjet printeren som trådløs printer via guiden Tilføj netværksprinter, vil du se to versioner af printeren: en USBforbundet printer og en trådløs printer. Men begge printere kan ikke være aktive på samme tid. Vær sikker på, at du vælger den korrekte printer i DYMO Label softwaren, inden du udskriver en etiket. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du besøge DYMOs websted på 20 LabelManager Wireless PnP

21 Trådløs Der henvises til følgende mulige løsninger, hvis der opstår problemer med at anvende etiketprinteren som trådløs netværksprinter. Problem/ fejlmeddelelse Løsning Generelle problemer med trådløs forbindelse Den trådløse LED tænder ikke Guiden Trådløs opsætning accepterer ikke sikkerhedskoderne Sørg for, at computeren har den seneste driver til netværksadapteren. Trådløse problemer skyldes ofte drivere, som ikke er opdaterede. Kør guiden til trådløs opsætning for at konfigurere etiketprinteren, inden du prøver at tilgå etiketprinteren via en trådløs forbindelse. Sørg for, at routeren eller adgangspunktet er sikkert forbundet med en stikkontakt, og at alle lamper er tændte. Sluk for etiketprinteren, tryk på tænd-/slukknappen og vent derefter i flere minutter, mens etiketprinteren forbinder sig til netværk igen. Kontrollér, at andre trådløse enheder på netværket har trådløs adgang. Hvis andre enheder heller ikke kan få forbindelse, er der muligvis et problem med netværket. Undgå at anbringe etiketprinteren oven på elektrisk udstyr, som f.eks. computer, printer eller router. Anbring etiketprinteren og routeren godt en meter fra interferenskilder, som f.eks. mikrobølgeovne og trådløse telefoner. Giv etiketprinteren flere minutter til at forbinde med det trådløse netværk. Anbring den trådløse router, computer og etiketprinter i nærheden af hinanden, når du fejlsøger trådløse problemer. Vær sikker på, at etiketprinteren er tændt og ikke forbundet med en USB-port på din computer. Den trådløse funktionalitet er slukket, når etiketprinteren er forbundet med en USB-port på din computer. Tjek routerens indstillinger for at bekræfte, at du har valgt korrekt sikkerhedstype til dit netværk. Sørg for, at du anvender korrekt nøgle eller adgangskode til dit netværk. Kør guiden Trådløs opsætning igen og sørg for at vælge det korrekte netværk. 21 LabelManager Wireless PnP

22 Problem/ fejlmeddelelse Guiden Trådløs opsætning kan ikke finde det trådløse netværk Etiketprinteren mister forbindelse til det trådløse netværk Kan ikke udskrive på etiketprinteren Løsning Vær sikker på, at routeren er indstillet, så at man kan se navnet på det trådløse netværk. Hvis du foretrækker ikke at vise disse oplysninger, kan du konfigurere etiketprinteren med metoden Avanceret. Alternativt kan du indstille routeren til at vise oplysningerne midlertidigt og derefter slukke for denne funktion, når først etiketprinteren er konfigureret på netværket. Justér antennen på routeren, så den peger i en anden retning. Kontrollér netværksnavnet på en anden enhed, som er forbundet med netværket. Sørg for, at etiketprinteren er inden for den trådløse routers rækkevidde. Sørg for, at der ikke er elektromagnetisk interferens i nærheden af dit netværk. Interferens kan forårsages af Bluetooth-enheder, store motorer (som anvendes i apparater som f.eks. køleskabe), mikrobølgeovne, trådløse telefoner, betonmure, metaldøre og mange andre kilder. For at udelukke risikoen for interferens skal du prøve at anbringe din computer og etiketprinter nærmere den trådløse router eller adgangspunktet. Sørg for, at etiketprinteren er inden for den trådløse routers og computerens rækkevidde. Sørg for, at den trådløse router fungerer, og at det trådløse netværk fungerer korrekt. Kontrollér, at andre trådløse enheder kan tilgå netværket. Sluk for strømmen på din router eller dit adgangspunkt og tænd igen. Sørg for, at du anvender de korrekte sikkerhedsoplysninger til dit netværk. Kør guiden Trådløs opsætning igen for at konfigurere din etiketprinter på det trådløse netværk. Kontrollér, at indstillingerne for det trådløse netværk ikke er blevet ændret. Sørg for, at der ikke er elektromagnetisk interferens i nærheden af dit netværk. Interferens kan forårsages af Bluetooth-enheder, store motorer (som anvendes i apparater som f.eks. køleskabe), mikrobølgeovne, trådløse telefoner, betonmure, metaldøre og mange andre kilder. For at udelukke risikoen for interferens skal du prøve at anbringe din computer og etiketprinter nærmere den trådløse router eller adgangspunktet. Sørg for, at etiketkassetten ikke er tilstoppet eller tom. Sørg for, at etiketprinteren er tændt, og batteripakken opladet. Hvis du udskriver fra en bærbar computer, skal du sørge for, at den trådløse funktion er aktiveret på den bærbare. Gå til de trådløse indstillinger for at sikre dig, at etiketprinteren er konfigureret korrekt. Se Visning af trådløse indstillinger. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du besøge DYMOs websted på 22 LabelManager Wireless PnP

23 Feedback om dokumentationen Vi arbejder konstant på at fremstille dokumentation af højeste kvalitet for vores produkter. Vi modtager gerne feedback fra dig. Send os dine kommentarer eller forslag til vores brugervejledninger. Vi beder dig oplyse følgende, når du sender dine kommentarer: Produktnavn, modelnummer og sidenummer i brugervejledningen. Kort beskrivelse af instruktioner, der er unøjagtige eller uklare, områder, hvor der er brug for flere oplysninger osv. Vi modtager også gerne forslag til yderligere emner, du gerne ser beskrevet i dokumentationen. Send dine kommentarer med til: Vær opmærksom på, at der på denne -adresse kun modtages feedback i forbindelse med dokumentationen. Hvis du har tekniske spørgsmål, bedes du kontakte kundesupport. Miljøoplysninger Det udstyr, du har købt, kræver udvinding og brug af naturressourcer i forbindelse med produktionen. Det kan indeholde stoffer, der er skadelige for sundhed og miljø. For at undgå, at disse stoffer udledes i miljøet, og for at mindske presset på naturens ressourcer, opfordrer vi dig til at anvende relevante genbrugssystemer. Disse systemer vil genbruge eller genvinde de fleste af udstyrets materialer efter endt levetid på en miljømæssigt forsvarlig måde. Symbolet på enheden med en affaldsspand med kryds over angiver, at du skal bruge disse systemer. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om bortskaffelse, genbrug og genanvendelse af dette produkt, bedes du kontakte din lokale eller regionale affaldsmyndighed. Du kan også kontakte DYMO for at få flere oplysninger om vores produkters miljømæssige egenskaber. 23 LabelManager Wireless PnP

24 Sikkerhedsforanstaltninger for genopladelige lithium-polymér-batteripakker Forkert håndtering af en genopladelig lithium-polymer-batteripakke kan forårsage lækage, varme, røg, en eksplosion eller brand. Dette kan forårsage forringelse af ydeevne eller funktionssvigt. Det kan også beskadige den beskyttelsesanordning, der er installeret i batteripakken. Dette kan beskadige udstyret eller forårsage personskade. Følg vejledningerne nedenfor nøje. Under opladning af batteripakken For at reducere risici forbundet med brand og eksplosion, som kan resultere i alvorlige skader eller dødsfald, hvis de ikke undgås: Fare for eksplosion, hvis en batteripakke håndteres, oplades, bortskaffes Fare eller udskiftes forkert. Udskift kun med samme eller tilsvarende type som anbefalet af DYMO. Til opladning af batteripakken skal du bruge dertil beregnede opladere og overholde de angivne betingelser. Du må ikke slutte den direkte til en elektrisk kontakt eller en cigarettænder. Batteriet må ikke opbevares tæt på ild eller ved ekstremt høje temperaturer over 60 C (140 F), for eksempel i et køretøj eller stærkt direkte sollys. Batteripakken må under ingen omstændigheder kortsluttes. Batteripakker må ikke oplades i nærheden af brændbare genstande. For at reducere risici forbundet med brand og eksplosion, som kan resultere i alvorlige skader eller dødsfald og/eller ejendomsskade, hvis de ikke undgås: Advarsel Afbryd opladning af batteripakken, hvis opladningen ikke er færdig inden for den angivne tid. Batteripakker må ikke efterlades uden opsyn under opladning. Forsøg ikke at oplade en celle, der er beskadiget. Tag straks batteripakken ud af enheden eller batteriopladeren og indstil brug, hvis batteriet lugter, genererer varme, bliver misfarvet eller misdannet, eller hvis det på nogen måde forekommer unormalt under brug. For at reducere risici forbundet med forskellige farer, som kan resultere i mindre eller moderate skader og/eller ejendomsskade, hvis de ikke undgås: Forsigtig Læs dette dokument grundigt igennem, før du oplader batteripakken. Litium-celler skal aflades fuldstændigt inden bortskaffelse. Batteripakken skal altid bortskaffes på en måde, der er i overensstemmelse med lokale, regionale og nationale love. Batteripakken må kun oplades inden for et temperaturområde på 0 C~45 C (32 F~113 F). 24 LabelManager Wireless PnP

25 Når du oplader batteripakken Fare Forsigtig For at reducere risici forbundet med brand og eksplosion, som kan resultere i alvorlige skader eller dødsfald og/eller ejendomsskade, hvis de ikke undgås: Brug kun batteripakken til det specificerede udstyr. Batteripakken må ikke opbevares tæt på ild eller ved ekstremt høje temperaturer over 60 C (140 F), for eksempel i et køretøj eller stærkt direkte sollys. For at reducere risici forbundet med forskellige farer, som kan resultere i mindre eller moderate skader og/eller ejendomsskade, hvis de ikke undgås: Batteripakken må kun anvendes inden for et temperaturområde på -20 C~60 C (-4 F~140 F). 25 LabelManager Wireless PnP

Brugervejledning. LabelManager 420P

Brugervejledning. LabelManager 420P Brugervejledning LabelManager 420P 17 18 19 20 21 22 16 1 15 2 14 13 3 4, - + 5 % Shift 6 12 7 8 11 10 9 Figur 1 DYMO LabelManager 420P etiketmaskine 1 Udskriv 9 Specialtegn 17 Format 2 Eksempel 10 Mellemrumstast

Læs mere

Copyright. Varemærker

Copyright. Varemærker Copyright 2015 Sanford, L.P. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af dette dokument eller af softwaren må gengives eller overføres i nogen form eller på nogen måde, eller oversættes til et andet sprog,

Læs mere

Figur 1 LetraTag Etiketteringsmaskine. Etiketudgang. LCD-display. Indstillinger Tænd-sluk Indsæt Annullér

Figur 1 LetraTag Etiketteringsmaskine. Etiketudgang. LCD-display. Indstillinger Tænd-sluk Indsæt Annullér Etiketudgang Indstillinger Tænd-sluk Indsæt Annullér Gem i hukommelse Genkald hukommelse LCD-display Afklipper Udskriv Format OK Navigation Num Lock CAPS Slet Mellemrumstast Backspace Strømstik Figur 1

Læs mere

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37 34 Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Produktregistrering...37 Sådan kommer du i gang... 37 Strømforsyning...37 Isætning af tapekassetter...38 Sådan bruges etiketmaskinen første gang...

Læs mere

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketteringsmaskine... 65 Sådan kommer du i gang... 65

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketteringsmaskine... 65 Sådan kommer du i gang... 65 62 Indholdsfortegnelse Om din nye etiketteringsmaskine... 65 Produktregistrering...65 Sådan kommer du i gang... 65 Strømforsyning...65 Batterier...65 Tilslutning af den valgfrie strømforsyning...66 Isætning

Læs mere

Brugervejledning DYMO. LabelWriter -printere

Brugervejledning DYMO. LabelWriter -printere Brugervejledning DYMO LabelWriter -printere Ophavsret 2009 Sanford, L.P. Alle rettigheder forbeholdes. Revideret 7/09. Ingen del af dette dokument eller af softwaren må gengives eller overføres i nogen

Læs mere

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketteringsmaskine... 75 Sådan kommer du i gang... 75

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketteringsmaskine... 75 Sådan kommer du i gang... 75 72 Indholdsfortegnelse Om din nye etiketteringsmaskine... 75 Produktregistrering...75 Sådan kommer du i gang... 75 Strømforsyning...75 Batterier...75 Tilslutning af den valgfrie strømforsyning...76 Isætning

Læs mere

Contents. Contents... i INTRODUKTION... 1

Contents. Contents... i INTRODUKTION... 1 www.brother.com Contents Contents... i INTRODUKTION... 1 CONTENTS Generelle forholdsregler...1 QL-500/550... 1 DK Roll (DK udstanset labels og DK kontinuerlig tape)... 2 Cd-rom & software...3 AC strømledning...3

Læs mere

Lexmark X264dn, X363dn, X364dn og X364dw

Lexmark X264dn, X363dn, X364dn og X364dw Lexmark X264dn, X363dn, X364dn og X364dw Brugervejledning Februar 2009 www.lexmark.com Maskintype(r): 7013, 4549, 4564 Model(ler): 231, 235, 432, 436, 43W, d01, d02, gd1, gd2, dn1, dn2, gd1, gd2 Indhold

Læs mere

Brugervejledning til 4900 Series

Brugervejledning til 4900 Series Brugervejledning til 4900 Series 2008 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...9 Introduktion...10 Sådan finder du oplysninger om printeren...10 Installation af printeren...13 Tildeling af adgang

Læs mere

www.htc.com Brugervejledning

www.htc.com Brugervejledning www.htc.com Brugervejledning Læs, inden du fortsætter BATTERIET ER IKKE OPLADT, NÅR DU TAGER DET UD AF BOKSEN. FJERN IKKE BATTERIPAKKEN, NÅR ENHEDEN OPLADER. DIN GARANTI UGYLDIGGØRES, HVIS DU ÅBNER ELLER

Læs mere

CX310 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231

CX310 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231 CX310 Series Brugervejledning September 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231 Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...6 Lær om printeren...8 Sådan finder du oplysninger om printeren...8

Læs mere

Ls denne brugsanvisning grundigt, inden De tager Deres P-touch i brug. Hav denne brugsanvisning ved hnden, s De hurtigt kan konsultere den.

Ls denne brugsanvisning grundigt, inden De tager Deres P-touch i brug. Hav denne brugsanvisning ved hnden, s De hurtigt kan konsultere den. 7500/7600 BRUGSANVISNING Ls denne brugsanvisning grundigt, inden De tager Deres P-touch i brug. Hav denne brugsanvisning ved hnden, s De hurtigt kan konsultere den. www.brother.com Version E DAN Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Din brugermanual NOKIA C110 http://da.yourpdfguides.com/dref/824156

Din brugermanual NOKIA C110 http://da.yourpdfguides.com/dref/824156 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual NOKIA C111 http://da.yourpdfguides.com/dref/824157

Din brugermanual NOKIA C111 http://da.yourpdfguides.com/dref/824157 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

CX510 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7527 Model(ler): 636, 637

CX510 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7527 Model(ler): 636, 637 CX510 Series Brugervejledning September 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 7527 Model(ler): 636, 637 Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...7 Lær om printeren...9 Sådan finder du oplysninger om printeren...9

Læs mere

DDST Unit Type F. Printer-/Scannerreference. Betjeningsvejledning

DDST Unit Type F. Printer-/Scannerreference. Betjeningsvejledning DDST Unit Type F Betjeningsvejledning Printer-/Scannerreference 1 2 3 4 5 6 Kom godt i gang Installering af software Brug af printerfunktionen Brug af TWAIN-scannerfunktionen Fejlfinding Appendiks Denne

Læs mere

PLEXTALK Linio Pocket Version 2 Brugervejledning

PLEXTALK Linio Pocket Version 2 Brugervejledning PLEXTALK Linio Pocket Version 2 Brugervejledning 2012 Shinano Kenshi Co., Ltd. 1 VIGTIGE MEDDELELSER FCC MEDDELELSE Overensstemmelseserklæring Modelnummer: PTP1/LINIO Handelsnavn: PLEXTALK Ansvarlig part:

Læs mere

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows.

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows. Brugerhåndbog Dell B1160 Dell B1160w GRUNDLÆGGENDE Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows. AVANCERET Denne håndbog indeholder oplysninger

Læs mere

BRUGSANVISNING HL-2130 HL-2132 HL-2135W HL-2220 HL-2230 HL-2240 HL-2240D HL-2242D HL-2250DN HL-2270DW. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere

BRUGSANVISNING HL-2130 HL-2132 HL-2135W HL-2220 HL-2230 HL-2240 HL-2240D HL-2242D HL-2250DN HL-2270DW. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere Brother-laserprinter BRUGSANVISNING Svagtseende brugere Du kan læse denne brugsanvisning med Skærmlæser tekst-til-tale - software. HL-2130 HL-2132 HL-2135W HL-2220 HL-2230 HL-2240 HL-2240D HL-2242D HL-2250DN

Læs mere

Ls denne brugsanvisning grundigt, inden De tager Deres P-touch i brug. Hav denne brugsanvisning ved hnden, s De hurtigt kan konsultere den.

Ls denne brugsanvisning grundigt, inden De tager Deres P-touch i brug. Hav denne brugsanvisning ved hnden, s De hurtigt kan konsultere den. 7500 BRUGSANVISNING Ls denne brugsanvisning grundigt, inden De tager Deres P-touch i brug. Hav denne brugsanvisning ved hnden, s De hurtigt kan konsultere den. http://solutions.brother.com/ Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Netværksbrugsanvisning

Netværksbrugsanvisning Netværksbrugsanvisning PT-E550W PT-E550W Denne Netværksbrugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om konfiguration af trådløse netværk og Wireless Direct-indstillinger med din Brother-printer. Du kan

Læs mere

ICONIA W510 / W511 Brugermanual

ICONIA W510 / W511 Brugermanual ICONIA W510 / W511 Brugermanual - 1 2012. Alle rettigheder forbeholdes ICONIA W510 / W511 Brugermanual Model: W510 Første udgave: 11/2012 2 - I NDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 3 Sikkerhed og komfort

Læs mere

www.htc.com Brugervejledning

www.htc.com Brugervejledning www.htc.com Brugervejledning Læs inden du fortsætter BATTERIET ER IKKE OPLADT NÅR DU TAGER DET UD AF BOKSEN. FJERN IKKE BATTERIPAKKEN, NÅR ENHEDEN OPLADER. DIN GARANTI UGYLDIGGØRES, HVIS DU ÅBNER ELLER

Læs mere

Brugervejledning. HP Officejet 100

Brugervejledning. HP Officejet 100 Brugervejledning HP Officejet 100 HP Officejet 100 (L411)- mobilprinter Brugervejledning Copyrightoplysninger 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2. udgave 1/2014 8. Der er ingen dele

Læs mere

SmartSolutions Brugervejledning

SmartSolutions Brugervejledning SmartSolutions Brugervejledning 2009 www.lexmark.com Indhold Om SmartSolutions...4 Hvad er SmartSolutions?...4 Anbefalede systemkrav...5 Om Løsningscenter...7 Om Løsningscenter...7 Brug af løsningsbiblioteket...7

Læs mere

Installationsvejledning til N300 Trådløs Gigabit Router

Installationsvejledning til N300 Trådløs Gigabit Router Installationsvejledning til N300 Trådløs Gigabit Router NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Juni 2010 208-10517-03 v1.0 2010 NETGEAR, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Varemærker

Læs mere

Figur 1: LabelMANAGER 450 Elektronisk etiketteringsmaskine. LCD-display. USB-stik Netstik. Tape-udgang

Figur 1: LabelMANAGER 450 Elektronisk etiketteringsmaskine. LCD-display. USB-stik Netstik. Tape-udgang USB-stik Netstik LCD-display Tape-udgang wwwdymocom Typografi/Størrelse Font/Fast længde Ramme/Justering Symboler Tænd-sluk Knivblad Indstillinger Hukommelse Sprog Se inden udskrivning/ Indsæt Tab CAPS

Læs mere

Vejledning for trådløs installation

Vejledning for trådløs installation Vejledning for trådløs installation 2008 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Bekendtgørelse om version September 2008 Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser

Læs mere

Vejledning for trådløs installation

Vejledning for trådløs installation Vejledning for trådløs installation 2008 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Bekendtgørelse om version Juni 2008 Følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne regler ikke er

Læs mere