Bindestregen. Augustenborg Skole EFTERÅR At arbejde med motorik er en leg.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bindestregen. Augustenborg Skole EFTERÅR 2011. At arbejde med motorik er en leg."

Transkript

1 Bindestregen EFTERÅR 2011 At arbejde med motorik er en leg. Augustenborg Skole

2 Bindestregen Skoleblad for Augustenborg Skole, Kettingvej 1 a, 6440 Augustenborg Tlf og Fax , Vores hjemmeside finder du på: Redaktør: Hans Ejner Jensen, lærer Indhold: Bindestregen Augustenborg skole side Nyt fra skoleledelsen 3 Augustenborg Skole er reddet på målstregen eller er den? 5 Lærerens dag 6 Lærerens dag i billeder 7 Skolepatrulje 9 I praktik 10 Praktikant 11 Fødselsdagsfest i SFO en 12 Alle børn cykler 13 Det ny renoverede hjemkundskabslokale 14 Legepatruljen 15 Motorik på Augustenborg Skole 16 Skolebiblioteket 17 Dansk tysk skoleidrætsdag 18 Gå -prøve i 0. klasserne 20 Bisserup 21 Skoleskydning 24 Edderkopper 24 Vanvittigt comeback 25 Skolefodbold pigernes kamp 29 Burkino Faso 29 På Bornholm med 6. årgang impressioner steder i verden 31 Historiecenter Dybbøl Banke 32 Skolernes motionsdag 34 Bindestregen i gamle dage 35 Nyttige oplysninger Bindestregen Augustenborg 36 skole 2

3 Nyt fra skoleledelsen v./ Elisabeth Tang og Bjarne Tønnies Trivselspolitik og bevægelsespolitik I slutningen af sidste skoleår arbejdede vi på højtryk med at få revideret skolens trivselspolitik (det, der andre steder kaldes mobbepolitik). Nu er den endelig klar. Ved den sidste vedtagelse i skolebestyrelsen blev der stillet et grundlæggende spørgsmål vedr. den definition på mobning, skolen havde valgt. Derfor valgte vi at spørge DCUM (Dansk Center for Undervisningsmiljø) til råds. Nu er der kommet svar og politikken ligger på skolens hjemmeside. Sidste skoleår fik vi også en bevægelsespolitik. Den beskriver, hvordan lærerne vil prøve at medtænke bevægelse i undervisningen og hvordan skolen som helhed vil forsøge at skabe bedre rammer for bevægelse i frikvartererne. Den er også at finde på skolens hjemmeside. Vikarer I perioden fra d. 24. oktober til d. 16. december 2011 skal både Laura Ruser og Margit Jessen uddannes til praktikvejledere for lærerstuderende. Det betyder, at Augustenborg Skole fremover kan modtage lærerstuderende i praktik fra UC-Syd i Haderslev. Lærerstuderende er som hovedregel overordentlig velforberedte og går topmotiverede til opgaven. Det kan give klasserne et nyt og spændende input og udfordre deres (vane-)tænkning om skolegang og undervisning, at have en praktikant i et eller flere fag. Afhængig af praktikkens art frigøres der lærerkræfter til noget andet, fx særlig støtte til og observation af enkelte elever, eller øget fokus på relationerne i klassen. Derfor glæder vi os over, at Margit og Laura bruger kræfter på en ny uddannelse. Det betyder også, at klasserne skal have vikar i den periode. Det er lykkedes os at ansætte to veluddannede lærere til jobbet, nemlig Lilli Jensen og Ina Martensen. Lilli, der også var ansat på skolen sidste skoleår, varetager klasselærerfunktionen i 4.a og undervisningen i dansk, billedkunst og kristendom i 4.a og billedkunst i 4.b, samt idræt/svømning i 4., 5. og 6. årgang og historie i 6.b. Lilli har linjefag i historie, dansk og idræt. 3

4 Nyt fra skoleledelsen -fortsat Ina varetager klasselærerfunktionen i 6.b og undervisningen i dansk, engelsk og kristendom i 6.b, engelsk i 4.a og b samt tysk i 9.b. Ina har linjefag i dansk, kristendom og tysk. Bisserup set fra Elisabeths stol med ins piration Borgmesteren. Det har været en forrygende uge. På mine daglige ture i byen har jeg oplevet stort engagement fra både elever og lærere. Der har været et højt aktivitetsniveau over hele linjen. Men har det bare været tidsfordriv og børnearbejde? Nej, jeg har set stor læring på rigtig mange områder. Jeg nævner i flæng: Ansvarlighed, flid, produktivitet, innovation, kommunikation, samarbejde, relations dannelse og arbejde i forpligtende fællesskaber. Meget har lærerne planlagt grundigt på forhånd, men meget har også været overladt til elevernes initiativ og engagement. De store har taget ansvar for de små, og nye venskaber er blevet skabt på tværs af klasser og aldre. Dertil kommer en hel række forskellige kompetencer, som har varieret fra job til job, lige fra gamle håndværk til moderne it-teknologi. Men overskriften har under alle omstændigheder været Uddannelses -, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering på den fede måde. Da lærerne slappede af efter de sidste gæster var gået torsdag aften, talte de om, hvor dejligt det havde været, at arbejde med lige præcis de elever der har været deres egne i denne uge. Alle har de haft de bedste elever. Det kan ikke betyde andet end, at alle elever har ydet deres bedste hele ugen. På forhånd havde vi overvejet, hvad vi ville gøre ved de elever der ikke ville spille med, og måske risikerede at blive fyret ude i butikkerne. Der har ikke været en eneste henvendelse af den art. Jeg har kendskab til et enkelt skift, der har måske været flere, men det har ikke været på grund af dårlig opførsel eller manglende indsats. Den første dag havde vi desværre lidt problemer med, at værdien af bisserne ikke blev taget helt alvorligt. Det var ikke godt, men det betød, at klasselærerne onsdag morgen kunne tale om det i klasserne, og det er lige præcis også god undervisning med udgangspunkt i meget konkrete problemstillinger, som alle - store som s må - kan forholde sig til. 4

5 Nyt fra skoleledelsen -fortsat Matematikkens dag d. 17. november 2011 Danmarks Matematiklærerforening har besluttet at temaet for årets matematikdag er Sund Matematik. Da sundhed også er et af Sønderborg Kommunes indsatsområder, søgte og fik vi penge til bog og kursus til alle skoler i kommunen. Fire lærere fra Augustenborg Skole drog derfor på kursus i Odense d. 9. september. Bogen, som har indlæg af bl.a. Dorthe Ovesen fra Augustenborg Skole, beskriver undervisningsforløb, der kombinerer matematik og sundhed på mange måder. Der er nok til mange dage, men d. 17. november er der lagt op til en hel dag med matematik og konkurrencer på landsplan. Augustenborg Skole er reddet på målstregen eller er den? v./ Karsten Madsen, formand for skolebestyrelsen Debatten om fremtidens skole er, efter halvandet år, på vej ind i sin afgørende fase, hvor vi skolebestyrelsen skal være med til afgøre hvilke skoler, som skal lukke og hvilke skoler, der får nogle år endnu, i kommunen. Lige nu ligger Augustenborg skole lunt i svinget. Det lader til at vi skal have overbygningsklasserne fra Fryndesholm skole. Det er vi naturligvis glade for. Værre ser det ud i den vestlige del af kommunen. Kværs, Bakkensbro, Egernsund og Rinkenæs skoler står til lukning. Disse skoler er s må og til dels urentable, desuden findes der klasser med ned til 3 elever. Tænk hvis to af dem ikke kan sammen. Hvis man tager det samlede elevtal i disse 4 skoler, kunne de mageligt passe ind i en af de store omegnsskoler. 5

6 Kunne man forstille sig at vi lukkede Augustenborg skole og sendte eleverne til Nørreskovskolen, sammen med elever fra Fryndesholm-skolen. Dette kunne være et alternativ og måske en dag realis me, hvis affolkningen eller rettere manglende børnefødsler på Als fortsætter de næste 15 år. Augustenborg skole er måske reddet, - i denne omgang. Karsten Madsen Formand for skolebestyrelsen Lærerens dag v./ Skolebestyrelsen Den. 5. oktober blev lærerens dag fejret verden over. Lærerens dag er blevet til for at markere vigtigheden af lærernes arbejde og påskønne den store indsats, lærerne yder for at gøre vores børns skolegang så god som mulig. Vi ved jo alle, hvor stor betydning det har, at man har en dygtig og engageret lærer. En lærer man respekterer og samtidig har tillid til. De fleste af os der er færdige med vores skolegang, har hver især minder om de lærere, vi har haft gennem vores skolegang. Og husker fortsat de lærere, der var noget særligt. I skolebestyrelsen blev det besluttet at man også på Augustenborg skole gerne ville gøre det til en tradition at fejre Lærerens dag. Vi synes det er en god måde at øge elevernes opmærksomhed på det stykke arbejde lærerne gør for dem og for deres fremtid. Den 5. oktober blev lærerne derfor rigtigt fejret af eleverne og forældrene på Augustenborg skole. I indskolingen og mellemtrinnet var det op til forældrerådene i de enkelte klasser at beslutte og arrangere fejringen af deres lærere, og i overbygningen var det elevrådet der var ansvarlig. Mange havde været rigtig flittige og kreative. Der var derfor lærere der denne dag blev mødt med blo mster og chokolade, nogle blev mødt med forskellige kreativt sammensatte sentenser med rosende ord fra eleverne, nogle fik personlige tæpper med elevernes navne syet ind i, andre igen blev mødt med morgenbord, kage og hygge og nogle med fine plancher med elevernes præg på. Andre igen fik de fine æblenåle, som kunne købes til denne lejlighed, hvorigennem læreres arbejde i U-lande også blev støttet. 6

7 Det var en dag både lærere og elever kunne glæde sig over. En stor tak til alle forældrerådene og elevrådet i overbygningen, samt de forældre der også hjalp til med at gøre det muligt for eleverne at fejre deres lærere denne dag. Vi håber at kunne gentage succesen igen til næste år. Skolebestyrelsen Lærerens dag i billeder v./ Hans Ejner Jensen Den 5. oktober er FN s internationale lærerdag. Over hele verden bliver lærere på denne dag anerkendt for deres store og gode arbejde, og for den enorme betydning de har for samfundet. Men lærergerningens vilkår er meget forskellige, og mange steder er behovet fo r bedre skolegang kolossalt. 5. oktober fejres Lærerens Dag verden over. Dagen blev fastlagt af UNESCO i 1994 for at huske på UNESCOs og International Labour Organisations (ILO) Rekommendation om Lærerens Status. Det er i år 43 år siden, at denne erklæ ring blev formuleret på den 5. oktober, En styrket lærerstand Der er i dag globalt 69 millioner børn, der ikke kommer i skole. Dette skyldes bl.a. en katastrofal mangel på lærerkræfter, og det er en stor udfordring at tiltrække og fastholde dygtige lærere. I over 100 lande fejres Lærerens Dag 5. oktober. Fokus er på lærerens vitale rolle både som underviser, men også som medvirkende til at udvikle aktive medborgere i et moderne samfund. Lærerens Dag er også med til at sætte fokus på, at uddannelse er en fundamental menneskeret. 7

8 Lærerens dag i billeder Mange klasser på Augustenborg skole, flere med hjælp fra forældre, har valgt at påskønne lærerens indsats, - her følger nogle fotos O.a udviste begejstring for deres klasselærer Solvej Johansen, bl.a. ved at begave hende med både en æblenål og en masse gaver. Ved at købe en æblenål, støtter man uddannelsesprojektet i Bolivia. Her Solvej Johansen sammen med eleverne. 6.a s elever havde alle en rose i hånden, da klasselærer Dagny Christensen kom ind i klassen. En forælder havde sammen med eleverne, en sang parat, og bagefter var der kage. 8

9 Lærerens dag i billeder - fortsat I 1.a, blev klasselærer Tine Braun, begavet med flag, boller og morgenbord. Eleverne som de stod og ventede på deres lærer. Skolepatrulje v./ Marcel Bennedsgaard Hansen Jobbet som skolepatrulje kan være meget forskelligt fra vagt til vagt. Nogle gange skal man hjælpe mange over vejen og har meget at lave, mens andre gange skal man stort set ikke lave noget. En vagt starter kl. 7:30 og slutter 7:45. Vi synes det er sjovt at være skolepatrulje. Lønnen er fin, vi får en sodavand til hvert møde som er hver 3 måned, og vi får en god tur til Sommerland syd. 9

10 I praktik v./ Anne Birgitte Iversen Mit navn er Anne Birgitte Iversen. Jeg er 4. års studerende på Haderslev statsseminarium, og har fra uge 36 været praktikant hos jer på Augustenborg Skole. Jeg har haft fornøjelsen af at undervise i engelsk i 6.b, samt både i engelsk og billedkunst i 4.a og 4.b. Det har været et udfordrende og meget lærerigt led i min uddannelse, som har givet mig et godt udbytte af mine praksiserfaringer. Tak til store og små på mellemtrinet Læreruddannelsen i Haderslev har overlevet fem institutioner, Königliches Lehrer-Seminar, Haderslev Statsseminarium, Haderslev Seminarium, CVU Sønderjylland, UC Syd og fra 1. januar 2010 blev det en ny institution, da UC Syd og UC Vest blev lagt sammen, så det nu hedder University College Syddanmark. De fleste fortsætter dog med at benævne institutionen Haderslev statsseminarium. 10

11 Praktikant v./ Iben, Signe, Mikkel og Anders fra 4.a Anne Birgitte har været praktikant i 4.a i engelsk og billedkunst. Hun er ved at uddanne sig til lærer. Hun er god til engelsk og billedkunst. Hun er sød og rar og er vild med rock. Hun er vild med at gå i højhælede sko. Hun har langt hår og det er pænt og det er orange. Hun lærer os en masse ting. Hun har lært os en sang i engelsk. I engelsk har vi haft om vejret og året. I billedkunst har vi lavet en masse hoveder af os selv fordi vi skulle lære at lave portrætter og det var sjovt og billederne blev fine. 11

12 Fødselsdagsfest i SFO en. v./ Jan Paulsen / Souschef og pædagog - SFO Den 1. oktober blev Augustenborg Skoles SFO 25 år, det fejrede vi med en fødselsdagsfest for børn og forældre. Vi havde besøg af den magiske tryllekunstner og hans kanin, samt Finn klovn. Fra havde vi stor kage spisning. 12

13 Alle børn cykler v./ Hanne Lauritzen Møller 10 klasser fra Augustenborg skole deltog i den landdækkende kampagnen Alle Børn Cykler, der strakte sig over 14 dage. Det gjaldt om at cykle så mange dage som muligt i skole og huske at tage cykelhjelmen på.. Klasserne gik til opgaven med stor målrettethed, men 4. b vandt den interne konkurrence der var på skolen, om flest cykeldage med hjelm på pr elev. Præmien var en time med to håndboldspillere fra Sønderjyskes U-18 hold. 4. b nød timen i fulde drag, der blev spillet håndbold. Der blev taget billeder, spist sandwich, drukket sodavand og skrevet autografer. Her et par billeder fra håndboldtimen 13

14 Det ny renoverede hjemkundskabslokale v./ Bodil Kielberg Jacobsen Så har undervisningen været i gang en lille måned i det splinternye hjemkundskabslokale, skolen omsider har fået. Hurra for det! Vi har ønsket os det længe. Ulrik har virkelig arbejdet på højtryk med projektet, og håndværkerne var knapt ude af døren, da vi rykkede ind med nogen forsinkelse. Men nu står det der! Lokalet har endelig fået den udluftning, der kræves, inventaret er funklende nyt, der er induktionskomfurer og varmluftsovne, og gulvbelægningen er rød, hvilket lyser op i det ellers så hvide miljø. Eleverne udtrykker gang på gang glæde ved at arbejde i de fine nye rammer, selv om de sidste småting endnu ikke helt var på plads i starten. 14

15 Det ny renoverede hjemkundskabslokale - fortsat Skønhedsfejl og startvanskeligheder findes vel altid. Det går godt nok stærkt med de nye komfurer, - man kan jo slet ikke nå at vende sig om, så koger det i gryden!, er bl.a. en sætning, der er hørt blandt 6.klasseseleverne, og : Nu må vi alle sammen passe godt på lokalet, for det skal vel også holde i 40 år lige som det andet, lød det fra en valgholdselev. Det er lige netop, hvad vi må, og hjemkundskabslæreren kan kun tilslutte sig. Om lokalet så holder i yderligere 40 år, må tiden vise... Legepatruljen v./ Hans Ejner Jensen På Augustenborg Skole er der etableret en legepatrulje, hvor elever fra mellemtrinnet på frivillig basis leger og starter lege med eleverne fra indskolingen. Det er en del af Augustenborg Skoles bevægelsespolitik, hvis mål bl.a. er at give eleverne de bedste muligheder for fysisk aktivitet i frikvartererne. Augustenborg Skoles legepatrulje 15

16 Motorik på Augustenborg Skole v./ Karen Schink På Augustenborg Skole har der de sidste fem år været sat fokus på børn med motoriske vanskeligheder. Vi har gjort rigtig gode erfaringer med, hvordan en målrettet indsats på det motoriske område har hjulpet og styrket mange børn til at få en lettere og mere overskuelig skolegang. Det gælder både på det indlæringsmæssige område, men også på det sociale område, hvilket bestemt også har stor betydning. Erfaringerne viser at børnene: Får mere overskud til at koncentrere sig om indlæring. Bedre kan følge med og klare de opstillede krav. Bedre kan være med ude på legepladsen. Ikke føler sig udenfor. Får mere selvtillid. 16

17 Motorik på Augustenborg Skole - fortsat Sådan gør vi. I september måned screenes alle børn fra 0.klasserne af en motoriklærer. De motorisk usikre børn bliver indstillet til kommunens børneergoterapeut. Barnet bliver testet, og det vurderes om barnet skal have motorisk træning. Træningen foregår på små hold. Et træningsforløb strækker sig over 3-4 måneder med to gange træning om ugen. Efter et træningsforløb vurderes, om træningen skal fortsætte eller afsluttes. Evt. re-testning i 1.kl. Skolebiblioteket v./ Tina Barlebo Jonas Madsen Greve fra 3. A, låner bøger fra skolebiblioteket til efterårsferien. 17

18 Dansk tysk skoleidrætsdag Dänisch Deutscher Schulsporttag v./ Tine Maria Nielsen, 6.b Vi startede torsdag den klokken 7:45. Vi gik ned til busstoppestedet og kørte til Leck i Tyskland. Det tog ca. 1 time at køre fra Augustenborg til Leck. Da vi var kommet derhen stod vi ud af bussen og gik ind til stadionet hvor vi blev delt i teams. A lle teams blev blandet mellem danske og tyske børn og vi skulle finde en måde at kommunikere på. Da grupperne var fundet skulle vi varme op. Derefter skulle vi spille stomp på spande. Vi lærte nogle rytmer. Så skulle vi stå på en lang række og lave nogle dansebevægelser. Drengene skulle lave den samme bevægelse, mens piger lavede en anden bevægelse. Her varmer vi op, sammen med 900 andre elever. Vi spiller stomp Så skulle vi gå med gruppen, vi gik hen til et sted hvor der var en hoppeborg og der var nogle fodboldbaner, ligesom bordfodbold, så skulle man spændes fast til en lang metalstang. Den øvelse handlede om samarbejde. Der var også nogle borde med nogle kopper. Dem kunne man stable og se hvor hurtigt man fik dem samlet alle sammen igen. Vi spillede også omvendt høvdingebold, dette havde vi øvet os i derhjemme. 18

19 Dansk tysk skoleidrætsdag fortsat Efter det skulle vi have noget frokost, for klokken blev 13:00 og vi var alle sultne og tørstige. Da frokosten var gledet ned, skulle vi alle ud på stadionet igen og vi skulle videre til en øvelse, hvor vi skulle gå på nogle tykke elastikker. Det var en samarbejdsøvelse hvor det gjaldt om at støtte den anden der gik på elastikken. Her er vi i gang med samarbejdsøvelsen Kluddermor. Efter en god dag i Leck sagde Lecks borgmester farvel til de tyske og danske skoler og vi kørte hjem. De fleste var helt smadret dagen efter. 19

20 Gåprøve i 0. klasserne v./ Kirsten Kanzler og Solvej Johansen I september har 0.klasserne arbejdet med færdsel. Vi har på klassen arbejdet med teorien for derefter at afprøve teori i praksis. Vi har sammen med vores "gå-ven" fra klassen øvet en bestemt rute i Augustenborg. Vi har været en tur til Sønderborg for at afprøve lyskryds. Så kom den store dag, hvor vi sammen med vores gå-ven skulle aflægge gå-prøven. Skolepatruljen var behjælpelig med prøven. Da alle kom tilbage til klassen, fortalte hver enkelt hvordan de havde klaret ruten. Heldigvis bestod alle gå-prøven, og så var der fest med færdselskage og saft. Rådet for større færdselssikkerhed sponsorerede trafiksikre veste, kasketter og plastik-mapper. 20

21 Bisserup v./ Hans Ejner Jensen Mandag d. 10. oktober åbnede borgmester i Bisserup, alias skoleinspektør Bjarne Tønnies, byporten op, så alle butikker og andre aktiviteter kunne gå i gang. Der var alt, lige fra slikbutik, spisesteder, cykelværksted, radiostation, biograf, reklamebureau til bank og skønhedssalon plus meget mere. De første par dage var der en livlig aktivitet på reklamebureauet, da mange butikker havde bestilt reklame- og prisskilte, biografreklame,bærbare reklamer m.m. Emma fra 8.a og andre i fuld gang med reklameskilte. Elever fra Motorik Gruppen øver mange færdigheder 21

22 Bisserup fortsat Mange benyttede cykelværkstedet til at få ordnet sin cykel, justeret og smurt m.m. I Salon Beauty kunne man få ansigtspleje og massage. Modeshowet havde fuldt hus til alle forestillingerne Mehran fra 9.b arbejder på højtryk sammen med nogle medarbejdere fra Bisserup Bladet for at få avisen ud til tiden, - for at få plads nok, havde de lånt et lærerværelse. 22

23 Bisserup fortsat I cafeteriaet blev der serveret pølsehorn På spisestedet blev der serveret og sodavand. pizza og pølsehorn. Smykkeværkstedet kunne næsten ikke følge med efterspørgslen. Biografen trak fulde huse med deres egne filmproduktioner. Et s mukt s mykke i tin (der til forveksling ligner sølv) med en flot læderlignende snor, får det næsten til at fremtræde helt eksklusivt, - og så til kun 40 bisser. 23

24 Skoleskydning v./ Fie Kristiansen og Sandra Yu Chun Vandel Sillesen fra 5.b Vi har i år deltaget i Skoleskydning for 5. klasser. Det er en landsdækkende konkurrence, hvor holdene dyster om at blive landes bedste skytter. Der deltager hvert år elever. Fie og Sandra fra 5. b skriver: 5.a og 5.b har været ovre at skyde. Vi blev delt op i hold, der var 5 hold på 4 til 5 personer. Man skal skyde på en målskive. Til sidst lægger de point sammen, og dem der får flest point går videre og skal skyde mod nogle andre. Geværet er tungt. Det er svært at ramme pletten i miden. Man fik 25 skud og 3 plader. Den ene plade var en prøve-plade, som man skulle skyde 5 af sine skud på. Og på de 2 andre plader skulle man skyde 10 på hver. Det er sjovt at skyde, og man kan gå til det i år gratis, og så skal man betale for det næste år. Det er kun 5. årgang, der må. Det er nede i Augustenborg hallen. Edderkopper v./ Mathilde og Thilde 2.b I n/t i 2.b har vi arbejdet med edderkopper. Vi skulle finde fire forskellige arter. De hed: mejeredderkoppen og korsedderkoppen og kvadratedderkoppen og hvepseedderkoppen. Vi fandt tre arter men vi fandt ikke hvepseedderkoppen. Det var ærgerligt. Vi skulle også tegne edderkopperne. Her kan I se resultatet. Skrevet af Mathilde og Thilde 2.b 24

25 Vanvittigt comeback v./ Tommy Eckert Hørup Skole kom langt bagud i kampen mod Augustenborg-drengene, men pludselig kom de lidt med! (06. sep Jan Leander Petersen) Til dagens opgør mellem Augustenborg Skole og Hørup Centralskole var der lagt op til en svær kamp, da banen var meget blød og tung at spille på efter flere dages regn. Augustenborg lagde bedst fra land, og efter 20 minutter førte de med 4-0 på et selvmål, samt et mål af Morten Petersen (fidusbamse) og to mål af Mathias Høffner. Slukøret til pause Kort før pausen øgede Mathias til 5-0, og Hørup måtte slukørede gå til pausen uden at have scoret, for de havde faktisk haft en del chancer, men ind ville bolden ikke. Efter en peptalk i pausen af Jørgen Andersen kom Hørup tilbage til 2.halvleg med en tro på at de kunne vende slagets gang, da de trods alt havde haft en del scorings muligheder. Men endnu engang scorede Mathias, og nu så det da helt håbløst ud. 25

26 Vanvittigt comeback - fortsat Gav ikke op Hørup gav dog ikke op. De fik presset Augustenborg tilbage på banen, og med tre mål af kampens spiller og fidusbamsemodtager Jonas Spornberger, samt et mål af Aske Lytzen, var kampen helt åben efter et vanvittigt comeback af Hørup. De havde mange chancer i de døende minutter, men Augustenborg holdt skansen og vandt 6-4. Hørup hang lidt med hovederne efter kampen, men hold da op for en kæmpe indsats de leverede i 2. halvleg. De var flot kommet igen. Tidligere divisionsdommer på banen Ingen rollator-kørsel: Den 78 årige dommer kunne sagtens følge gutterne fra Augustenborg og Havnbjerg (17. sep Jan Leander Petersen) Dommer Carl havde intet problem med at følge det høje tempo. 26

27 Vanvittigt comeback - fortsat Carl Erik Rasmussen fra Nordborg var blevet hyret til at dømme kampen mellem Havnbjerg skole og Augustenborg skole. Han er tidligere divisionsdommer fra København, selvom det ligger over 45 år tilbage, og er fyldt 78 år, men det mærkede man ikke. Han var dengang på vej til at dømme i 1. division, som var den bedste liga på daværende tidspunkt. Hans job i det civile liv sendte ham imidlertid til Nordborg på Als, og så blev dommergerningen sat på standby og sidenhen droppet. Han er dog stadig aktiv fodboldspiller på Nordals hvor han er med på super masters holdet. Sikker sejr Kampen forløb med masser af chancer, mest til Augustenborg, og det resulterede i en sejr på 4-1. Jonas Rasmussen holdt Havnbjerg inde i kampen med mange gode redninger, og Ahmad Pejman og Dennis Lunderskov Petersen brugte mange kræfter på at holde Augustenborg væk fra målet, men Markus Rahr med to og Kasper Tolbøl og Mathias Høffner med hver et mål, sørgede for sejren til Augustenborg, mens Benjamin Kjellerup Hansen scorede Havnbjergs enlige mål på en flot contra. Gråsten sikkert videre Flot bold: Gråsten sprudlede mod Augustenborg (22. sep Jan Leander Petersen) Nu har vi efterhånden hørt meget om dårlige baner, men banen i Ketting, som ligger tre kilometer fra hertugbyen Augustenborg, er nok den bedste bane på Als for øjeblikket. Den er overhovedet ikke mærket af den regnfulde sommer. 27

28 Vanvittigt comeback - fortsat Gråsten sad på s pillet Det nød Augustenborg skole og Gråsten skole godt af, da drengene mødtes i tredje runde. De benyttede lejligheden til at spille en flot kamp, med et sprudlende Gråsten som den dominerende part. De sad på det meste, men Morten Petersen og Jesper Henneberg fra Augustenborg forsøgte at lirke Gråstens forsvar op. Men Gråsten stod sikkert, og da først Casper Schmidt og Salih Jawid på få minutter bragte Gråsten foran 2-0, styrede de hele spillet. Mikkel lod vente på sig Midt i anden halvleg øgede Jonathan Aznar med kampens flotteste mål til 3-0, da han lobbede bolden elegant over Mads Hansen. I forrige runde var Mikkel Johansen på pletten allerede efter 6 sekunder, men i dagens kamp skulle vi helt hen til de døende minutter, før det lykkedes ham at komme på måltavlen igen. 4-0 og Gråsten gik sikkert videre. Drengeholdet siger tak til deres tøj sponsorer: Delikatessen i Augustenborg. Super Brugsen i Augustenborg. 28

29 Skolefodbold pigernes kamp v./ Mehran og Thea fra 9.b og Sissel og Celine fra 9.a Vi piger fra 7., 8. og 9. klasse, syntes det var rigtig hyggeligt, fordi vi havde det super sjovt. Selv om vi tabte 4 0 til Hørup Centralskole, som var super heldige, havde vi en super dag. Næste år nakker vi dem, men der er de super seje 9. klasser desværre ikke med. Det var super fedt at møde og spille med nogle super seje 7 ende klasser, men vi må ikke glemme 8 ende klasserne. Vi har alle sammen fået en masse nye veninder og et super godt sammenhold. Burkino Faso v./ Hans Ejner Jensen 29

30 D. 25. august fik de to 8. klasser besøg af en lærer fra Burkino Faso, verdens 3. fattigste land. Eleverne var godt forberedt og det kom der en god dialog ud af. Der blev diskuteret skolegang, demokrati og kultur. Bindestregen Augustenborg skole På Bornholm med 6. årgang - impressioner v./ Laura Ruser 30

31 100 steder i verden v./ Hans Ejner Jensen 100 Steder at huske før de fors vinder, består af 100 fotografier fra hundrede forskellige steder i verden, som risikerer at forsvinde eller er så alvorligt truede på grund af klimaforandringerne. Billederne er taget af nogle af verdens bedste fotografer. Udstillingen, der hele tiden skifter placering, var d. 6. oktober placeret ved Vidå slus e ved Højer, hvor eleverne fra 8. årgang selv tog billederne i øjesyn og arbejdede med nogle opgaver omkring emnet. Det var et kraftigt blæse- og regnvejr på dagen, så nogle elever frøs og deres papirer blev lidt slatne og var derfor svære at skrive på. Så var det dejligt, at komme ind i varmen og se udstillingen indendørs. 31

32 Historiecenter Dybbøl Banke v./ Hans Ejner Jensen Den 19. september deltog 8. a i et undervisningsforløb omhandlende slaget på Dybbøl Banke Eleverne fik både hørt foredrag, set film, prøvet uniform, arbejdet med at støbe kugler, lavet mad, skrevet afskedsbreve med fyldepen og blæk, samt prøve at marchere som ved militæret dengang. Mange følte suset fra d. 18. april 1864 kl. 4 om morgenen, hvor det hidtil voldsomste bombardement af Dybbølstillingen foregik, med knap granater på kun 6 timer. Christine og Julie i hhv. tysk og dansk uniform, og med tilhørende bag- og forladegevær. 32

33 Historiecenter Dybbøl Banke - fortsat Det var svært at holde masken, da vores lærer fra historiecentret, en aktiv militærmand, hård i filten, kommanderede rundt med eleverne på geled. Kl. 10 stopper kanonerne og ca veltrænede preussiske stormtropper vælter op af den sidste stormparallel mod de danske skanser. Stormtropperne er delt i 6 stormkolonner med skanse 1-6 som mål. Herefter følger mand og bagved ligger yderligere næsten mand klar til fremrykning. Monique, Christine og Anne skriver et afskeds - brev med fyldepen og blæk. Ca danske soldater ligger fremme i forreste skanserække og modtager nu de preussiske stormtropper med geværild. I løbet 5-10 min. er de første danske skanser erobret af preusserne, og efter ½ time er 7 skanser faldet. Efter forløbet skulle eleverne skynde sig til fods ned på Sønderborg Teater og se forestillingen Opsang, der handler om de 7 dødssynder, et emne klassen har været inde på i kristendom. Så eleverne var på mange måder godt trætte, da de hen ad eftermiddagen nåede hjem med bussen. 33

34 Skolernes motionsdag v./ Hans Ejner Jensen Bindestregen Augustenborg skole Lørdag lige inden efterårsferien var der traditionen tro skolernes motionsdag. Nok verdens største motions-event for skolebørn. Tobias fra 9.a, piller lige bolden fra to modspillere. Det hele startede egentlig i 1982 på Fyn. En lille gruppe idrætslærere, havde sat sig for, at lave et rigtig stort fælles motionsarrangement for alle skoler på Fyn. De fynske skolers motionsløb blev en stor succes. I alt deltog 189 skoler på Fyn. Året efter blev Dansk Skoleidræts landsforening involveret, og løbet blev omdøbt til Skolernes Motionsløb. Vinderholdet i fodbold. Vinderholdet i orienteringsløbet. Vinderholdet i hockey. I 1983 deltog seks amter, og snart deltog skoler fra hele landet i arrangementet. Også med andre aktiviteter end løb. På Augustenborg Skole havde vi i år fodbold, hockey, orienteringsløb og dans, - til sidstnævnte havde vi anskaffet 2 dygtige instruktører. 34

35 Verden har ændret sig siden 1977/78. Bindestregen i gamle dage v./ Hans Ejner Jensen Her er nogle uddrag fra Bindestregen årgang 1978: Der er meget man kan lave i frikvartererne, i hvert fald hvis man går i 8., 9. og 10. klasse. Vi kan f.eks. høre musik oppe i klassen, gennem højtaleren. Vi kan gå ned i kantinen, hvor vi kan låne spil, dem kan vi låne ved Gerda. Gerda holder kantinen i frikvartererne, hun skal holde ro og orden, passe båndoptageren m.m., man kan også spille bordtennis i kantinen. Mogens Johansen og Aksel Ras mussen får film hjem hver 14. dag, så kan vi se film om onsdagen i spisefrikvarteret. Filmene bliver vist i kantinen. Hvis man ikke gider være i kantinen, kan man gå over i byen, der er mange som går over i byen og køber slik, sodavand og chips m.m. Susanne Hinze 10a Det er ønskeligt, at forældre også tager problemer vedr. rygning alvorligt I den daglige undervisning på skolen kan eleven, der ryger, få problemer, f.eks. nedsættes evnen til at lære udenad, og selvom man ikke terper udenadslære så meget mere, så vil der stadig være ting, man skal lærer udenad. Det er også påstået, at fejlprocenten i regnestykker stiger. Viceskoleinspektør Berno Petersen Her er nogle uddrag fra Bindestregen årgang 1977: Visse røster har meddelt, at lommeregnere vil blive tilladt ved visse prøver fra eksamensterminen maj/juni 1978, men det er endnu uvist, i hvor høj grad lommeregnere vil blive tilladt i den daglige undervisning. Skoleinspektør Sv. Å, Knudsen Vi har i dette skoleår som i tidligere år haft en del kantinefester, specielt kan nævnes festen den 24.11, hvor vi havde besøg af hypnotisøren Ali Hammed samt den lokale beatgruppe TJUR- Desuden spillede diskoteket DINKY. Alle fester har været succeser rent økonomisk, men der har været problemer med berusede og uvedkommende personer. Elevrådet ved Augustenborg Skole, Asger Neimann 35

36 NYTTIGE OPLYSNINGER Augustenborg Skole Kettingvej 1 a, 6440 Augustenborg Tlf Fax Skolens hjemmesideadresse: Skolens adresse: Skolens kontor er åbent: Mandag til tors dag kl Fredag kl Ferieplan for skoleåret 2011/12 for Augustenborg Skole Ferie/fridage Fra Til Juleferie Onsdag d. 21. december Onsdag d. 4. januar 2012 Vinterferie Lørdag d. 11. februar Søndag d. 19. februar 2012 Påskeferie Lørdag d. 31. marts Mandag d. 9. april 2012 St. Bededag Fredag d. 4. maj Søndag d. 6. maj 2012 Kr. Himmelfartsferie Torsdag d. 17. maj Søndag d. 20. maj 2012 Pinseferie Lørdag d. 26. maj Mandag d. 28. maj 2012 Grundlovsdag Tirsdag d. 5. juni 36

37 Sommerferie Lørdag d. 30. juni - De nævnte dage inklusive - 37

Bindestregen SOMMER 2013. Augustenborg Skole

Bindestregen SOMMER 2013. Augustenborg Skole Bindestregen SOMMER 2013 Sidste skoledag blev fejret med konkurrencer imellem de to afgangsklasser 9.a og 9.b, humøret var helt i top. Augustenborg Skole Bindestregen Skoleblad for Augustenborg Skole,

Læs mere

Bindestregen. Augustenborg Skole EFTERÅR 2012. Elever fra 9. årgang inspicerer Skagens Gren, som var et af de områder de besøgte på deres lejrtur.

Bindestregen. Augustenborg Skole EFTERÅR 2012. Elever fra 9. årgang inspicerer Skagens Gren, som var et af de områder de besøgte på deres lejrtur. Bindestregen EFTERÅR 2012 Elever fra 9. årgang inspicerer Skagens Gren, som var et af de områder de besøgte på deres lejrtur. Augustenborg Skole Bindestregen Bindestregen Augustenborg skole Skoleblad for

Læs mere

Bindestregen. Augustenborg Skole SOMMER 2010. Afgangseleverne spiller skumfodbold mod lærerne

Bindestregen. Augustenborg Skole SOMMER 2010. Afgangseleverne spiller skumfodbold mod lærerne Bindestregen SOMMER 2010 Afgangseleverne spiller skumfodbold mod lærerne Augustenborg Skole Bindestregen Skoleblad for Augustenborg Skole Kettingvej 1 a, 6440 Augustenborg Tlf. 88 72 43 55 Fax 88 72 64

Læs mere

SKOLEBLAD. For Vester Skerninge Friskole- sommer 2012. Læs bl.a Spændende interviews. Meninger fra store og små. Den fantastisk lejrskole.

SKOLEBLAD. For Vester Skerninge Friskole- sommer 2012. Læs bl.a Spændende interviews. Meninger fra store og små. Den fantastisk lejrskole. SKOLEBLAD For Vester Skerninge Friskole- sommer 2012 Læs bl.a Spændende interviews. Meninger fra store og små. Den fantastisk lejrskole. Velkomst fra 6. Klasse Her sidst på året har 6 kl. fået den udfordring

Læs mere

Vallekilde Hørve Friskole skoleavis 1. juli 2014 SKOLEAVISEN. Vi skal også sige farvel til: Vigga og Sigurd bh.kl. Maj 1.kl.

Vallekilde Hørve Friskole skoleavis 1. juli 2014 SKOLEAVISEN. Vi skal også sige farvel til: Vigga og Sigurd bh.kl. Maj 1.kl. SKOLEAVISEN Dimission juni 2014 Vi skal også sige farvel til: Vigga og Sigurd bh.kl. Maj 1.kl. Og de voksed og de voksed så meget, at vi nu skal tage afsked med disse dejlige unge mennesker. Gid de altid

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Glædelig jul til jer alle

Glædelig jul til jer alle Alsønderup Skole Alsønderup Skole 48286080 www.alsonderupskole.dk 72327180 alsonderupskole@hillerod.dk www.alsonderupskole.dk alsonderupskole@hillerod.dk Glædelig jul til jer alle December 2010 2005 årgang

Læs mere

Kl ver Tidende Årgang 2009 Juni. Nyheder & Indlæg fra 4 afdelinger Mørke Låsby Paderup Jebjerg

Kl ver Tidende Årgang 2009 Juni. Nyheder & Indlæg fra 4 afdelinger Mørke Låsby Paderup Jebjerg Kl ver Tidende Årgang 2009 Juni Nyheder & Indlæg fra 4 afdelinger Mørke Låsby Paderup Jebjerg læs bla. i dette nummer» Vokseværk» Orientering» Så kom sommeren» Hjernevrideren» Rundt om bordet» Ferie» Gangsterhistorie»

Læs mere

MOSEBRYG. Julenummer

MOSEBRYG. Julenummer MOSEBRYG Julenummer Nr. 65 December 2009 Indhold Lederartikel... Side 3 Vicerens klumme... Side 5 SFO-Bølgen... Side 7 Skolebestyrelsen... Side 8 Borgerskab på 8. årgang... Side 10 London Baby... Side

Læs mere

MØLLEN APRIL 2009. Legende børn i de første forårsfrikvarterer VIGTIGE TELEFONNUMRE. Kontaktblad for Dybbøl-Skolen. www.dybbol-skolen.

MØLLEN APRIL 2009. Legende børn i de første forårsfrikvarterer VIGTIGE TELEFONNUMRE. Kontaktblad for Dybbøl-Skolen. www.dybbol-skolen. VIGTIGE TELEFONNUMRE Dybbøl-Skolen Gl.Åbenråvej 20 74 48 64 64 dybbol-skolen@sonderborg.dk www.dybbol-skolen.dk Omstilling til: Skoleinspektør Jens Birk Thomsen Souschef, afdelingsleder Frands Christensen

Læs mere

Januar 2009. Rundhøjskolens skoleblad, 1. årgang, 1. nr.

Januar 2009. Rundhøjskolens skoleblad, 1. årgang, 1. nr. Januar 2009 Rundhøjskolens skoleblad, 1. årgang, 1. nr. Kære læsere. Velkommen til Rundhøjskolens skoleblad Rundologien, som fremover vil udkomme to gange årligt i januar og juni måned. Rundologien er

Læs mere

Høng Privatskole. Årsskrift 2009/10. værdier, der spirer! Høng Privatskole 1

Høng Privatskole. Årsskrift 2009/10. værdier, der spirer! Høng Privatskole 1 Høng Privatskole værdier, der spirer! Årsskrift 2009/10 Høng Privatskole 1 Målsætning for Høng Privatskole Høng Privatskole er fra 1898 og har sine rødder i den Grundtvig/Koldske skole samt den private

Læs mere

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV Velkommen til skolens største og bedste skoleavis! Det er ved at være ret længe siden

Læs mere

Bindestregen. Augustenborg Skole EFTERÅR 2009. 9. årgangs elever på lejrskole i Skagen.

Bindestregen. Augustenborg Skole EFTERÅR 2009. 9. årgangs elever på lejrskole i Skagen. Bindestregen EFTERÅR 2009 9. årgangs elever på lejrskole i Skagen. Augustenborg Skole Bindestregen Skoleblad for Augustenborg Skole Kettingvej 1 a, 6440 Augustenborg Tlf. 88 72 43 55 Fax 88 72 64 26 augustenborgskole@sonderborg.dk

Læs mere

Møllen. Dybbøl-Skolens nye skolegård. Kontaktblad for Dybbøl-Skolen www.dybbol-skolen.dk. se lederen side 3

Møllen. Dybbøl-Skolens nye skolegård. Kontaktblad for Dybbøl-Skolen www.dybbol-skolen.dk. se lederen side 3 Møllen Kontaktblad for Dybbøl-Skolen www.dybbol-skolen.dk Dybbøl-Skolens nye skolegård se lederen side 3 Marts 2008 Læs også om: Eventyret om skolen der brændte UMV?? Legevagter Læsemaraton Ferieplan Ferieplan

Læs mere

Elevskrift Nr. 1-2008

Elevskrift Nr. 1-2008 IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG Elevskrift Nr. 1-2008 IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING Efterårsopholdet 2007 Indholdsfortegnelse Formandsord forår 2008................................................................

Læs mere

Bindestregen. Augustenborg Skole JULEN 2010. Elever jubler over 1. pladsen for det pænest julepyntede klasseværelse i overbygningen

Bindestregen. Augustenborg Skole JULEN 2010. Elever jubler over 1. pladsen for det pænest julepyntede klasseværelse i overbygningen Bindestregen JULEN 2010 Elever jubler over 1. pladsen for det pænest julepyntede klasseværelse i overbygningen Augustenborg Skole Bindestregen Skoleblad for Augustenborg Skole Kettingvej 1 a, 6440 Augustenborg

Læs mere

Bindestregen. En skyfri himmel og stigende varmegrader får eleverne ud af klasselokalerne, - her i fuld gang med at spille rundbold.

Bindestregen. En skyfri himmel og stigende varmegrader får eleverne ud af klasselokalerne, - her i fuld gang med at spille rundbold. Bindestregen SOMMER 2012 En skyfri himmel og stigende varmegrader får eleverne ud af klasselokalerne, - her i fuld gang med at spille rundbold. Augustenborg Skole Bindestregen Skoleblad for Augustenborg

Læs mere

MØLLEN OKTOBER 2009. Alle børn cykler - også 5.a. Kontaktblad for Dybbøl-Skolen www.dybbol-skolen.dk

MØLLEN OKTOBER 2009. Alle børn cykler - også 5.a. Kontaktblad for Dybbøl-Skolen www.dybbol-skolen.dk MØLLEN Kontaktblad for Dybbøl-Skolen www.dybbol-skolen.dk Alle børn cykler - også 5.a Læs artiklen side 9 om 452 cyklende elever fra Dybbøl-Skolen OKTOBER 2009 LÆS BLADET OG FÅ SVAR PÅ BL.A.: Skal eleverne

Læs mere

Årsskrift. Livsglæde - udfordringer - respekt

Årsskrift. Livsglæde - udfordringer - respekt Årsskrift Livsglæde - udfordringer - respekt 2010 Indholdsfortegnelse Skolebestyrelsens beretning...................................................................... 4 Trivselsperson................................................................................

Læs mere

Årsberetning 2014/2015 RUNGSTED PRIVATE REALSKOLE

Årsberetning 2014/2015 RUNGSTED PRIVATE REALSKOLE Årsberetning 2014/2015 RUNGSTED PRIVATE REALSKOLE Årsberetning 2014/2015 Indhold Indholdsfortegnelse 3 Pædagogisk redegørelse 62 LIBERTATE et VIRTUTE Skolelederens forord 5 Miniforskolen 6 3. klasser 8

Læs mere

Årsskrift. www.idraetsefterskolen.dk

Årsskrift. www.idraetsefterskolen.dk Årsskrift 2010 www.idraetsefterskolen.dk Indholdsfortegnelse Forord Tomas Terp Så er det igen på sin plads at få samlet gode oplevelser i skolens årsskrift. dagen før sidste skoledag 2010. Så mon ikke

Læs mere

Walk the talk Klokken er 09:50 det er onsdag d. 31. Januar 2007 og vores søn er lige kommet til verden! En stor dreng på 5210 gram og 54 cm. Velskabt og helt vidunderlig. Sikke en gave. Den første tanke

Læs mere

Oktober 2011 Nr. 37 9. årgang COMFU ET PROFILFAG

Oktober 2011 Nr. 37 9. årgang COMFU ET PROFILFAG COMFU ET PROFILFAG Elever fra det nye Common Future - profilfag har sammen med 350 skoleelever fra 10 forskellige lande deltaget i en såkaldt BSP Camp [Baltic Sea Project] på Fuglsøcenteret på Djursland.

Læs mere

Outrup. Skoleblad 2014

Outrup. Skoleblad 2014 Outrup Skoleblad 2014 2 Forord Velkommen til 6. udgave af skolebladet. Indholdsfortegnelse Forord... 2 Et skoleår på hæld og et spændende skoleår på vej... 3 Skolernes overordnede vejledende ferieplan

Læs mere

Featureuge: Sundhed, krop Lang fredag. & bevægelse. Anne Marie takker af. Maj 2009 April 2009. En dag med blå blink.. Læs mere på s.

Featureuge: Sundhed, krop Lang fredag. & bevægelse. Anne Marie takker af. Maj 2009 April 2009. En dag med blå blink.. Læs mere på s. Maj 2009 April 2009 Featureuge: Sundhed, krop Lang fredag & bevægelse En dag med blå blink.. Læs mere på s. 13 Anne Marie takker af Efter 35 år kom Anne Maries sidste dag som ansat på Jersie skole - læs

Læs mere

Hindholm Privatskole 2011/12

Hindholm Privatskole 2011/12 Hindholm Privatskole 2011/12 Hindholm Privatskole Postadresse: Hindholmvej 21, 4250 Fuglebjerg Skolens kontor: Tlf. 55 45 31 14 Fax: 55 45 31 34 E-mail: privatskole@hindholm.dk Hjemmeside: www.hindholm.dk

Læs mere

Sådan kom vi igang S.12

Sådan kom vi igang S.12 ipad PÅ SKOLEN BYHAVEPROJEKT RECEPTION MELLEMTRIN Forsøg i gang med ipad S. 11 Sådan kom vi igang S.12 Karen fra Stenvad gik på efterløn S.15 Nyt fra mellemtrinnet S.21 Vi har også besøgt bedemanden Orla,

Læs mere

Trinberetning for 2013-2014

Trinberetning for 2013-2014 Trinberetning for 2013-2014 Holbæk lille Skole Her beskrives de enkelte trins fokusområder for det forgangne skoleår. Derudover laves der en beskrivelse af trinnet, lejrskoler/studieture en konklusion

Læs mere

Karise Skole INFO. 16. årgang Nr. 1 Forår 2007. »Ronja Røverdatter«

Karise Skole INFO. 16. årgang Nr. 1 Forår 2007. »Ronja Røverdatter« Karise Skole INFO 16. årgang Nr. 1 Forår 2007»Ronja Røverdatter« Karise Skole Skolegade 39 4653 Karise Skoleinspektør: Preben Kimergård PKI@faxekommune.dk Hjemmeside: www.karise-skole.dk Souschef: Erik

Læs mere