8. Rygerelaterede sygdomme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "8. Rygerelaterede sygdomme"

Transkript

1 8. Rygerelaterede sygdomme Tobaksrygning udgør den største sundhedsrisiko i vores del af verden. Tobakkens skadelige virkninger viser sig først i kroppen år efter rygestart i form af sygdom og død. Hvis man f.eks. ryger fast som 16-årig og fortsætter med at ryge, risikerer man som 36- årig at få en sygdom, der er fremkaldt af tobak, f.eks. en hjerte-/karsygdom, en lungesygdom eller kræft. De rygerelaterede sygdomme er ikke specielle for rygere. Det er sygdomme, som forstærkes eller fremkaldes på grund af rygning. Man kan leve med en rygerelateret sygdom i mange år, men der er stor risiko for, at den forringer livskvaliteten. Hvor længe man lever med en tobaksfremkaldt sygdom, afhænger af, hvor mange cigaretter man har røget hver dag. En engelsk undersøgelse viser, at der er sammenhæng mellem det daglige antal cigaretter, og hvor gammel man bliver. Cigaretrygningens betydning for levealderen 41 Kilde: Doll, Peto et al. British Medical Journal Hver anden tobaksryger dør af en tobaksfremkaldt sygdom i Danmark. Flere end mennesker dør årligt på grund af rygning, og det svarer til, at mere end 33 mennesker dør hver dag. Af de mennesker, som dør på grund af rygning, dør ca af hjerte- og karsygdomme, ca af kræftsygdomme og ca af lungesygdomme. Rygning forårsager flere dødsfald blandt danskere end bl.a. alkohol, narkotika, drab, selvmord, trafikulykker, ildebrande og AIDS tilsammen.

2 Rygning som dødsårsag (tallene er fra 1990) Kilde: Kræftens Bekæmpelse, I Danmark er der en betydelig overdødelighed blandt tobaksrygere i års alderen, som i gennemsnit taber 21 år af livet. I det følgende beskrives tre rygerelaterede sygdomme. 8.1 Blodprop i hjertet 42 Sygdomme i hjertet er den hyppigste dødsårsag for både mænd og kvinder mennesker udvikler årligt en blodprop i hjertet. Det svarer til indbyggerne i en dansk provinsby, f.eks. Fåborg. Der er mange årsager til, at mænd og kvinder udvikler en blodprop i hjertet, bl.a. rygning, forhøjet blodtryk, fedme, for lidt motion og forkerte kostvaner. Risikoen for at udvikle en blodprop i hjertet er 5 gange højere hos rygere end hos ikkerygere Udvikling af en blodprop i hjertet Hjertet er kroppens vigtigste muskel, og hjertet har til opgave at pumpe blodet rundt i kroppen. Blodet forsyner alle kroppens celler med ilt og næringsstoffer. Hjertet består af to halvdele. Hver hjertehalvdel er delt i to kamre. De to hjertehalvdele har hver sit funktionsområde. Højre hjertehalvdel modtager iltfattigt blod fra hele kroppen og pumper det til lungerne, hvor der sker en udveksling af CO 2 og O 2. Herefter returneres det iltrige blod til venstre hjertehalvdel, hvorfra blodet pumpes ud via den store legemspulsåre, aorta, til kroppens organer. Hjertet forsynes med iltet blod fra hjertets kranspulsåre, koronararterierne, der udgår fra aorta.

3 Hjertets funktioner 43

4 I blodkarrene kan der aflejres fedtstoffer, der får karrene til at forkalke. Forkalkede blodkar bliver tykke og stive, og kan helt lukke til, så organer ikke får det livsnødvendige, iltede blod. En blodprop i hjertet er tegn på, at et område af hjertets muskel ikke modtager iltet blod på grund af, at et af hjertets egne blodkar er lukket til. Muskelvævet vil gå til grunde (dø) og erstattes af arvæv, der ikke har den samme effektive pumpefunktion Symptomer I den akutte fase er de første tegn på en blodprop i hjertet stærke smerter i brystet og åndenød. Smerterne er placeret bag brystbenet og kan opleves, som om brystkassen snøres sammen. Smerterne stråler ofte ud til venstre arm eller op i kæben. I forbindelse med smerterne er der tit bleghed, kvalme og opkastning og en meget stor angst for at dø. Åndenøden kan både forekomme, når man ligger eller sidder stille, og når man anstrenger sig. Det skyldes, at hjertets pumpefunktion er nedsat. Pulsen kan stige, og blodtrykket kan være lavt. Senere stiger temperaturen, da kroppen reagerer, som om det er en infektion på grund af det muskelvæv, der er gået til grunde. 44 Rygerelatede sygdomme Behandling En blodprop i hjertet skal behandles meget hurtigt for at undgå, at personen dør. Det er derfor vigtigt, at personen kommer på hospitalet så hurtigt som muligt. I det akutte forløb behandles med smertestillende medicin, sengeleje og anden medicin afhængig af tilstanden. Når smerterne aftager, er det vigtigt, at man begynder at bevæge sig for ikke at udvikle en ny blodprop. Mange mennesker vender tilbage til en normal tilværelse efter rekreation og genoptræning. Men hvordan tilværelsen bliver efter blodprop afhænger af, hvor meget af hjertemusklen der er gået til grunde. For at undgå en ny blodprop rådes til ændringer i livsstilen, f.eks. rygeophør, motion og kostændringer. 8.2 Lungekræft Lungekræft er den hyppigste kræftform hos danske mænd og den 3. hyppigste hos kvinder. Danmark er det land, der har de fleste tilfælde af lungekræft sammenlignet med andre lande.

5 Hyppighed af kræftformer hos mænd og kvinder 45 Tobaksrygning er den hyppigste årsag til lungekræft. Sygdommen optræder gange hyppigere hos rygere. 90% af tilfældene hos mænd og 80% hos kvinder skyldes tobaksrygning. Sygdommen viser sig oftest omkring års alderen. I 1995 døde kvinder og mænd af lungekræft. Antallet af kvinder, der får konstateret lungekræft, er stigende, mens det er faldende for mænd (Dike, 1997). Dette hænger sammen med rygevanerne hos henholdsvis mænd og kvinder inden for de sidste årtier. Hvert år dør ca mennesker af lungekræft Udvikling af lungekræft Kroppens celler sørger hele tiden for at holde kroppen ved lige og for at genoprette eventuelle skader. Det er de normale cellers arbejde. De vokser, de deler sig, og de dør, når der ikke længere er brug

6 46 for dem. Næsten alle celler i kroppen bliver på denne måde udskiftet regelmæssigt. Det er en proces, der bliver styret af cellernes gener. Ved skader sørger cellerne for at genoprette skaden. Når man f.eks. får et sår i huden, deler cellerne sig for at få såret til at hele. Når der er dannet et ar, holder cellerne op med at dele sig. Sårheling er en nøje kontrolleret proces, der er styret af vækstfremmende og væksthæmmende gener. Kræft er en sygdom, der er kendetegnet ved, at cellernes vækst kommer ud af kontrol, dvs. at den skarpe kontrol med celledelingen svigter. Det har vist sig, at cellerne deler sig i forhold til den plads og kontakt, de har i forhold til andre celler i vævet. Generne og dermed styringen af væksten i forhold til det omgivende væv fungerer ikke i kræftceller. Ved kræft begynder en celle at vokse og dele sig uden at respektere kroppens kontrolmekanismer. Kræftceller deler sig ukontrolleret, selv om kroppen ikke har behov for det. Årsager til, at normale celler begynder at dele sig uhæmmet, kan skyldes beskadigelse i cellernes gener, som cellerne ikke selv er i stand til at reparere eller reparerer forkert. Generne kan beskadiges af kemiske stoffer, f.eks. fra tobaksrøg, af radioaktiv bestråling, visse vira og frie radikaler (reaktive stoffer med frie bindinger/elektroner). Der går som regel meget lang tid fra det tidspunkt, påvirkningen af kræftfremkaldende stoffer sker, til man udvikler kræft. Lungekræft hos en storryger opstår ofte efter 40 års alderen, selv om man har røget fra ungdomstiden. Det betyder, at det, man bliver påvirket af nu, ikke viser sig som kræft med det samme. Det antages, at en kræftsygdom er resultatet af ikke blot en enkelt, men mange mutationer i en celles gener. Mutationer sker fortløbende. Nogle medfører, at et eller flere proteiner eller enzymer ændres. Ifølge den somatiske mutationsteori vil der opstå kræft, når der er sket ca. 5 mutationer til af denne slags. De ændrede produktioner af stofferne i cellen kan medføre udviklingen af en kræftcelle. Sandsynligheden for, at der opstår præcis 1 mutation i et bestemt gen og dermed præcis det antal og de mutationer, der kan føre til udviklingen af en kræftcelle, stiger eksponentielt med alderen. Følgende ligning er opstillet i forhold til den somatiske mutationsteori:

7 Billede af kræftsvulst i lunger. Svulsten er de hvide områder. 47

8 Lungekræft i Danmark i perioden Omdannelse af en normal celle til en kræftcelle foregår over en lang periode. Først opstår der forandringer i cellens gener, som den ikke kan reparere. Cellen omdannes til en hvilende kræftcelle. Den hvilende kræftcelle kan påvirkes af forskellige faktorer, der får den til at dele sig. Efterhånden dannes flere og flere kræftceller, som samler sig i en knude (svulst), der kan vokse ind i det raske nabovæv. Cellerne, kaldet metastaser, kan også rive sig løs fra kræftknuden og sprede sig gennem bl.a. blodet til andre organer, f.eks. hjernen.

9 Kræftcellers og kræftknudes udvikling Der kan gå mange år, fra den første celle begynder at dele sig, indtil kræftcellerne er så talrige, at svulsten kan føles eller ses på et røntgenbillede eller give symptomer på grund af tryk, blødning eller smerter. En del af stofferne i tobaksrøg kan få cellerne til at udvikle sig til kræftceller Symptomer Lungekræft er mange år om at udvikle sig, og den kan være uden symptomer i lang tid. Et af de første symptomer kan være infektion i luftvejene, f.eks. lungebetændelse, hvor patienten er lang tid om at komme sig. I forbindelse med lungebetændelse er der ofte feber. Det almindeligste symptom er hoste. Det kan være en tør irritationshoste, men der er ofte ophostning af slim, der kan være blandet med blod. Åndenød og smerter i brystet findes i de fremskredne tilfælde. Når diagnosen stilles, er sygdommen ofte meget fremskreden, og mange klager over træthed, appetitløshed og vægttab. 49

10 8.2.3 Behandling Behandlingen af lungekræft er hovedsageligt operation, kemoterapi og strålebehandling. I fremtiden kan genterapi og kræftvaccination også blive en væsentlig del af behandlingen. Kun omkring 5% af de mennesker, der får stillet diagnosen lungekræft, lever 5 år senere. Det er derfor vigtigt at forebygge kræften. Når det gælder om at forebygge lungekræft, har rygestop helt klart den største effekt. Sunde kostvaner med mange grøntsager og frugter samt sundere solvaner har også betydning. Desuden er det væsentligt at være opmærksom på de advarselstegn, der kan være tegn på en begyndende kræftsygdom, så der kan behandles, inden sygdommen breder sig. 8.3 Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) er en samlebetegnelse for sygdommene kronisk bronkitis og lungeemfysem (for store lunger). KOL er en folkesygdom, der forekommer 3 gange hyppigere blandt rygere mennesker lider af KOL, og 75% af dem er rygere. Det er en sygdom, der resulterer i tab af lungefunktion, invaliditet og tidlig død mennesker dør årligt af denne sygdom Udvikling af KOL Tobaksrygningen forårsager sygelige forandringer i lungevævet, som medfører nedsættelse af ventilation og lungernes funktion. Indånding af tobaksrøg (gas- og partikelforurening) udløser en mekanisk irritation i lungevævet. Irritationen forøger slimproduktionen i luftvejenes celler, og det forårsager hoste og opspyt. Derudover ødelægges fimrehårene på cellernes overflade, så luftvejenes normale rensemekanisme forstyrres. Den mekaniske irritation i lungevævet resulterer også i en betændelseslignende tilstand i lungerne med dannelse af arvæv og risiko for infektioner, f.eks. lungebetændelse. Luftvejene mister efterhånden deres naturlige elasticitet og bliver fortykket, hvilket vanskeliggør diffusionsprocessen og nedsætter lungernes funktion. Rygning af filtercigaretter med et lavt indhold af nikotin og tjære mindsker ikke risikoen for at udvikle sygdommen. Det skyldes, at rygere, der ryger filtercigaretter med lavt nikotinindhold, indhalerer dybere for at få den samme virkning.

11 8.3.2 Symptomer Symptomerne ved KOL er åndenød, som skyldes nedsættelse af luftstrømningshastigheden under udåndingen. Årsagen til den nedsatte luftstrømningshastighed skyldes kollaps af luftvejene under udåndingen på grund af det dannede arvæv, der nedsætter lungernes elasticitet. Åndenøden invaliderer efterhånden personens udfoldelse, da den både kan forekomme, når man anstrenger sig, og når man f.eks. sidder stille i en stol. Der er også vedvarende hoste og ophostning af sej slim om morgenen og lige efter sengetid. Slimen kan være blandet med blod. Der kan ligeledes være blålig farvning af hud og slimhinder, bl.a. på grund af den nedsatte iltoptagelse og ophobning af kulilte i blodet Behandling Sygdommen behandles med medicin. Rygeophør anbefales og vil føre til, at slim og hoste aftager. Lungernes funktion kan herved bedres. 51

GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk. Hvilke konsekvenser har rygning?

GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk. Hvilke konsekvenser har rygning? GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk Hvilke konsekvenser har rygning? HVILKE KONSEKVENSER HAR RYGNING? I dette tema kommer du til at arbejde med

Læs mere

Hånden på hjertet. passer du på det? af phytoterapeut og biopat Birgith Broberg

Hånden på hjertet. passer du på det? af phytoterapeut og biopat Birgith Broberg Hånden på hjertet passer du på det? af phytoterapeut og biopat Birgith Broberg Indholdsfortegnelse: Indledning side 3 Hjerte/blodkredsløb kort fortalt side 4 Hjertekredsløbssygdomme side 6 Forhøjet blodtryk

Læs mere

Hvad er symptomerne på kræft i struben?

Hvad er symptomerne på kræft i struben? Kræft i struben Indhold 2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på strubekræft? 4 Hvilke undersøgelser skal der til? 6 Hvor syg er jeg? 8 Hvilken behandling findes der? 12 Hvordan lever jeg som strubeløs (total

Læs mere

Hvilken rolle spiller blodcellerne?

Hvilken rolle spiller blodcellerne? Leukæmi Indhold 2 Indledning 3 Hvad er leukæmi? 6 Hvilke undersøgelser skal der til? 9 De fire overordnede former for leukæmi 10 Akut myeloid leukæmi (AML) 14 Akut lymfatisk leukæmi (ALL) 18 Kronisk myeloid

Læs mere

fv1: Rygestopprocessen

fv1: Rygestopprocessen fv1: Rygestopprocessen Et endeligt rygestop er for de fleste rygere en stor udfordring. Det er de færreste, som klarer et rygestop uden problemer. For de fleste afhængige rygere er et rygestop en proces,

Læs mere

22 Hvad kan jeg selv gøre? 24 Kræft på læben 26 Ordliste 27 Hvor kan jeg læse mere? 28 Hvor kan jeg få hjælp og rådgivning? 29 Munden og læberne

22 Hvad kan jeg selv gøre? 24 Kræft på læben 26 Ordliste 27 Hvor kan jeg læse mere? 28 Hvor kan jeg få hjælp og rådgivning? 29 Munden og læberne Kræft i munden Indhold 2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på kræft i munden? 4 Hvor syg er jeg? 6 Hvilke undersøgelser skal der til? 7 Hvilken behandling findes der? 10 Hvad er bivirkningerne og senfølgerne?

Læs mere

HVAD SKER DER, NÅR MAN HOLDER OP MED AT RYGE?

HVAD SKER DER, NÅR MAN HOLDER OP MED AT RYGE? KAPITEL 6: HVAD SKER DER, NÅR MAN HOLDER OP MED AT RYGE? Flere og flere rygere vælger at stoppe med ryge - heldigvis for dem. Men det er ikke let, og det kan kræve stor selvdisciplin og udholdenhed at

Læs mere

Et bedre liv med KOL. En håndbog til dig, som vil holde fast i din livskvalitet på trods af KOL

Et bedre liv med KOL. En håndbog til dig, som vil holde fast i din livskvalitet på trods af KOL Et bedre liv med KOL En håndbog til dig, som vil holde fast i din livskvalitet på trods af KOL indholdsfortegnelse Et bedre liv med KOL Om KOL side Din egen KOL-bog... 5 Flere og flere får KOL... 6 KOL

Læs mere

Alle fotos er modelfotos.

Alle fotos er modelfotos. LUNGEKRÆFT Kolofon Lungekræft Udgiver: URL: Redaktion: Kræftens Bekæmpelse, Strandboulevarden 49, 2100 København Ø Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 67, 2300 København S cancer.dk og sst.dk Antropolog,

Læs mere

Alfa-1-bogen. Informationsbog til patienter med Alfa-1-antitrypsinmangel og deres pårørende

Alfa-1-bogen. Informationsbog til patienter med Alfa-1-antitrypsinmangel og deres pårørende Alfa-1-bogen Informationsbog til patienter med Alfa-1-antitrypsinmangel og deres pårørende Alfa-1-bogen Informationsbog til patienter med Alfa-1-antitrypsinmangel og deres pårørende Udgivet af Danmarks

Læs mere

Et spil om liv og død Spilmateriale. Det politiske spil

Et spil om liv og død Spilmateriale. Det politiske spil Et spil om liv og død Spilmateriale spørgeark 1: Hvilke 3 af de 6 behandlinger prioriterer I i jeres gruppe højst? 2: Hvis der alligevel kun er råd til 2 af behandlingerne, hvilke 2 bliver det så? 3: Hvordan

Læs mere

Personlig Sundhedsprofil

Personlig Sundhedsprofil Personlig Sundhedsprofil Navn: Hold: DEN SUNDE, SELVFORSTÆRKENDE CIRKEL Når du motionerer, sover du godt Når du sover godt, får du mere energi også til at spise sundt Når du spiser sundt, får du mere overskud

Læs mere

Storhjernen Lillehjernen Hjernestammen Hypofysen hjernehinderne

Storhjernen Lillehjernen Hjernestammen Hypofysen hjernehinderne Hjernesvulster Indhold 2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på en hjernesvulst? 4 Hvilke undersøgelser skal der til? 6 Hvor syg er jeg? 9 Hvilken behandling findes der? 16 Er der andre behandlingsformer?

Læs mere

Sygdom og ulykke om bord - hvad kan fritidssejleren gøre?

Sygdom og ulykke om bord - hvad kan fritidssejleren gøre? Sygdom og ulykke om bord - hvad kan fritidssejleren gøre? Hvor alvorlig er sygdommen? Hvor alvorlig er ulykken? Hvad kan vi gøre om bord? Hvornår skal vi kontakte læge? Hvordan får vi fat i en læge? Søg

Læs mere

1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen?

1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen? 1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen? Dette kapitel fortæller om, cellen, kroppens byggesten hvad der sker i cellen, når kræft opstår? årsager til kræft Alle levende organismer består af celler.

Læs mere

Kræft. Hvad er kræft?

Kræft. Hvad er kræft? Kræft 6 n Kræft er mange forskellige sygdomme, alle karakteriseret ved uhæmmet cellevækst. De fleste kræftformer er multifaktorielt betingede. n Rygning, overvægt, fysisk inaktivitet, kost, alkohol og

Læs mere

Guide. Kræftegn du skal holde. 50 øje med. Her er faresignalerne. sider. Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus.

Guide. Kræftegn du skal holde. 50 øje med. Her er faresignalerne. sider. Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix Guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 50 øje med Her er faresignalerne Kræftegn du skal holde 18 sider Kræft INDHOLD I DETTE HÆFTE: Læger overser skjulte farer...4

Læs mere

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Værd at vide om atrieflimren 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Indhold 3 Hvad er atrieflimren? 4 Er atrieflimren farligt? 6 Hvorfor kan jeg få en blodprop i hjernen, når jeg har en sygdom i hjertet?

Læs mere

guide BREMS KRÆFT MED NY SUPER MEDICIN KRÆFT TEGN Marts 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

guide BREMS KRÆFT MED NY SUPER MEDICIN KRÆFT TEGN Marts 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus guide Marts 2015 + 50 KRÆFT TEGN BREMS KRÆFT MED NY SUPER MEDICIN Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 2 SUPER MEDICIN MOD KRÆFT INDHOLD SIDE 4 Især lungekræftpatienter kan nu glæde sig over en ny

Læs mere

Små vaskulitter. GPA/Wegeners granulomatose, MPA og Churg-Strauss syndrom

Små vaskulitter. GPA/Wegeners granulomatose, MPA og Churg-Strauss syndrom Små vaskulitter GPA/Wegeners granulomatose, MPA og Churg-Strauss syndrom Små vaskulitter GPA/Wegeners granulomatose, MPA og Churg-Strauss syndrom Vaskulitis er en stor sygdomsgruppe, som har det fælles,

Læs mere

BLODET OG DETS MANGE FUNKTIONER

BLODET OG DETS MANGE FUNKTIONER BLODET OG DETS MANGE FUNKTIONER www.bloddonor.dk Hvorfor har vi blod i kroppen? Hvad laver blodet? Du tænker nok ikke ret meget over det i hverdagen, men blodet har en lang række vigtige opgaver i kroppen,

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft information DBCG 2010-neo-b Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling) samt medicinsk behandling.

Læs mere

Kredsløbet. Biologiaflevering d. 29/10 2007 Maila Walmod, klasse 1.3

Kredsløbet. Biologiaflevering d. 29/10 2007 Maila Walmod, klasse 1.3 Kredsløbet Biologiaflevering d. 29/10 2007 Maila Walmod, klasse 1.3 1 Indhold: Indledning s. 3 Kredsløbet s. 3 Fysisk aktivitet s. 4 Måling af kondition s. 5 Lungernes opbygning s. 7 BMI og sund kost s.

Læs mere

2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på prostatakræft? 5 Hvilke undersøgelser skal der til? 9 Hvor syg er jeg? 11 Hvilken behandling findes der?

2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på prostatakræft? 5 Hvilke undersøgelser skal der til? 9 Hvor syg er jeg? 11 Hvilken behandling findes der? Kræft i prostata Indhold 2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på prostatakræft? 5 Hvilke undersøgelser skal der til? 9 Hvor syg er jeg? 11 Hvilken behandling findes der? 18 Hvad med min seksualitet? 20 Er

Læs mere

Til denne udfordring kan du eksperimentere med forsøg 4.2 i kemilokalet. Forsøg 4.2 handler om kuliltens påvirkning af kroppens blod.

Til denne udfordring kan du eksperimentere med forsøg 4.2 i kemilokalet. Forsøg 4.2 handler om kuliltens påvirkning af kroppens blod. Gå op i røg Hvilke konsekvenser har rygning? Udfordringen Denne udfordring handler om nogle af de skader, der sker på kroppen, hvis man ryger. Du kan arbejde med, hvordan kulilten fra cigaretter påvirker

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Sådan står det til med sundheden

JAMMERBUGT KOMMUNE. Sådan står det til med sundheden JAMMERBUGT KOMMUNE Sådan står det til med sundheden Jammerbugt Kommune 213 Sådan står det til med sundheden jammerbugt kommune 213 I Jammerbugt Kommune har vi med den tredje sundhedsprofil fået et godt

Læs mere

4. Udvikling af kræft

4. Udvikling af kræft 4. Udvikling af kræft otte barrierer cellerne skal over Dette kapitel fortæller hvordan en normal celle bliver til en kræftcelle hvorfor kræft sjældent opstår hvordan denne nye viden om kræft kan bruges

Læs mere

Alle fotos er modelfotos.

Alle fotos er modelfotos. BRYSTKRÆFT Kolofon Brystkræft Udgiver: URL: Redaktion: Kræftens Bekæmpelse, Strandboulevarden 49, 2100 København Ø Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 67, 2300 København S cancer.dk og sst.dk Antropolog,

Læs mere