Ren luft til ungerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ren luft til ungerne"

Transkript

1 Side 1 af 8 Ren luft Beskyt børn mod passiv rygning Februar Sundhedsstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse / Design og grafisk tilrettelægning: Alette Bertelsen, Imperiet / Illustrationer: Tove Krebs Lange

2 Side 2 af 8 Børn og passiv rygning Man ryger passivt, når man indånder røgen fra andres rygning. I tobaksrøg er der over 4000 kemiske stoffer i form af gasser og ultrafine partikler. Lige efter at der er blevet røget, kan man se og lugte det, men selv efter udluftning er der usynlige og lugtfri partikler tilbage. Bagefter ligger partiklerne i støvet på gulve og møbler og hvirvles op og spredes fra rum til rum. De indåndes med støvet og bevæger sig fra luftvejene ned i lungerne. Herfra føres de via blodbanen videre ud i hele kroppen. Passiv rygning er sundhedsskadelig Vi har længe vidst, at passiv rygning er sundhedsskadelig, men ny viden viser, hvor farligt det er. Det er nu dokumenteret, at passiv rygning: er kræftfremkaldende er årsag til hjerte- og karsygdomme er årsag til luftvejssygdomme hos børn og voksne skader det ufødte barn Børn kan ikke tåle røg Børn udsat for passiv rygning bliver oftere syge, og de rammes hårdere af en lang række sygdomme end andre børn. Luftvejssygdomme Tobaksrøg irriterer slimhinderne i luftvejene. Hos børn er luftvejene snævre og derfor mere følsomme over for irritation og slimdannelse. Røgen gør også børnene mere følsomme over for virus og bakterier. Hvis de er udsat for røg, bliver de oftere forkølede og får infektioner i luftvejene, f.eks. astmatisk bronkitis og bliver oftere indlagt for dette. Nogle af de sværest ramte børn kan udvikle egentlig astma. Børn, som har astma, får hyppigere anfald, når de er sammen med rygere, og de må tage mere medicin for at være symptomfri. Mellemørebetændelse Børn udsat for passiv rygning får oftere mellemørebetændelse end børn i et røgfrit miljø. Det gør ondt på barnet, og det kan give nedsat hørelse og dermed kan den sproglige udvikling forsinkes. Andre lidelser Undersøgelser tyder på, at børn, der udsættes for passiv rygning, har en øget risiko for at udvikle kolik, allergi, meningitis og måske en øget risiko for nedsat intellektuel formåen ved skolestart, men det er endnu ikke undersøgt til bunds. Indlæggelser Eksperter skønner, at en væsentlig del af de akutte indlæggelser af børn på landets børneafdelinger skyldes forældrenes tobaksrygning. Vuggedød Rygning øger risikoen for vuggedød. Når et barn uventet dør inden for det første leveår uden at årsagen kan findes, taler man om vuggedød. Det sker heldigvis sjældent. Rygning under graviditeten og udsættelse for tobaksrøg efter fødslen, øger risikoen. Sundhedsstyrelsen anbefaler: Læg altid barnet til at sove på ryggen Ryg ikke i graviditeten Udsæt ikke barnet for tobaksrøg Undgå at barnet får det for varmt, når det sover Amning Mødre bør ikke ryge i ammeperioden, fordi: Mange af røgens skadelige stoffer, f. eks. nikotin, tjære, blåsyre og kulilte overføres til modermælken og dermed til barnet. Mødre, der ryger, producerer mindre mælk og har sværere ved at få gang i amningen. Børn af rygere skriger ofte mere, og de får hyppigere kolik. Modermælken indeholder mange vigtige stoffer. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at du ammer dit barn, også selv om du ikke kan holde op med at ryge, men undgå at ryge lige før du skal amme. Koncentrationen af nikotin i mælken er højest, lige når du har røget. Da er den op til tre gange så høj i mælken som i dit blod. Du kan få hjælp til at holde op med at ryge. Se afsnittet: Rygestop og nyttige adresser. Tal med din sundhedsplejerske eller læge om amning, rygning og nikotinpræparater. Ammende mødre udsat for passiv rygning ser ud til at amme deres børn i kortere tid og nikotinen kan måles i barnets blod. Børn udsat for passiv rygning bliver oftere syge end andre børn.

3 Side 3 af 8 Til forældre der ryger Det at få børn vender som regel op og ned på tilværelsen. De fleste må ændre på mange af deres vaner. Børn kan ikke tåle røg. Derfor er rygning en af de vaner, man som forældre er nødt til at tage op til overvejelse. Små børn kan ikke selv sige fra over for røgen, og de bestemmer ikke selv, hvor de vil opholde sig. Det er de voksnes ansvar at beskytte børn mod passiv rygning. Seks forholdsregler Det er vigtigt, at du ikke udsætter dit barn for passiv rygning. Også selv om du ikke selv er klar til at stoppe rygningen. Her er seks gode råd: 1. Ryg aldrig indendørs Udluftning, emhætter og åbne vinduer og døre kan ikke fjerne de sundhedsskadelige stoffer fra røgen. De sundhedsskadelige partikler sætter sig i tøjet og lægger sig i støvet. Partiklerne hvirvles op og indåndes. Fra lungerne går de over i blodbanen og ud i hele kroppen. 2. Ryg aldrig i nærheden af dit barn Børn kan ikke tåle røg. Ryg heller ikke i nærheden af dit barn udendørs. Jo tættere røgen er på barnet, jo mere udsat er barnet for de sundhedsskadelige partikler. 3. Lad ikke dit barn se dig ryge Selv ret små børn ved, at det er farligt at ryge. De kan blive bekymrede, når deres forældre ryger. Tænk også på, at du er rollemodel. Det får betydning, når barnet bliver større. 4. Bed venner og familie om ikke at ryge indendørs Der er sket en stor holdningsændring i Danmark. Flere og flere får rygeregler i hjemmet. De fleste gæster respekterer, at de ikke kan ryge indendørs. 5. Lad bilen være røgfri Bilen er et meget lille rum. Ryger du i bilen, opstår der meget høje koncentrationer af de sundhedsskadelige stoffer. De er der stadig næste gang, barnet skal med ud at køre. 6. Husk at det er for barnets skyld Hvis andre fortæller dig, at du ikke bør ryge, når du er sammen med dit barn, så husk, at det er for barnets skyld, de siger det. Det bedste for dig og dit barn er, at du holder op med at ryge.

4 Side 4 af 8 Til forældre der ikke ryger For nogle er det svært at sige fra over for passiv rygning. Men det er blevet lettere, når det sker på barnets vegne. Holdningen til rygning ændrer sig hurtigt i disse år. Røgfri miljøer og rygeregler er ved at være almindelige. Rygerne er ved at vænne sig til, at man ikke bare ryger, hvor man har lyst. Send klare signaler om rygeregler Hvis der kun ryges udendørs, er dit barn bedst beskyttet mod de sundhedsskadelige stoffer i tobaksrøgen. Udluftning, emhætter og åbne vinduer og døre kan ikke fjerne stofferne i røgen. Beslut nogle klare rygeregler. Det kan måske opleves lidt firkantet, men i praksis er det en god og effektiv måde at være forberedt på, når situationen opstår. Rygere kan godt lide klare signaler om, hvor de må ryge. Alle vil gerne undgå konflikter. Både rygere og ikke-rygere. De fleste rygere respekterer, at de skal ryge udendørs på grund af børn. Fortæl rygerne, at det er røgen og ikke dem, du ønsker uden for døren. Aftale om rygning i hjemmet Ryger din ægtefælle eller samlever, er det nødvendigt, at I får aftalt nogle rygeregler. Flere og flere rygere har rygeforbud i eget hjem og er glade for det, fordi de så ikke udsætter familien for de sundhedsskadelige stoffer fra røgen. Tal om rygning flere gange Rygning kan være et følsomt emne at tale om i et parforhold. Tag udgangspunkt i, hvordan I bedst beskytter jeres barn mod passiv rygning i jeres hjem. Sæt fokus på hvordan I fjerner røgen ikke rygeren. Diskuter ikke rygestop i første omgang. Det skal tages op i en samtale for sig. Send klare signaler.

5 Side 5 af 8 Når bedsteforældrene ryger Bedsteforældre vil det bedste for deres børnebørn. Men ikke alle i den ældre generation har fulgt med i debatten om passiv rygning. Hvis bedsteforældrene ikke af sig selv undlader at ryge, når der er børn til stede, må du tage emnet op. Formålet er at beskytte det barn, I alle gerne vil se trives. Det er vigtigt at understrege. Du kan foreslå dem at læse afsnittet: Til bedsteforældre der ryger. Hjemme hos jer Hjemme hos jer selv er det naturligt at bede om, at der KUN RYGES UDENDØRS. Hvis det giver problemer må I gå trinvis frem. Første skridt kan være nogle enkle regler, som i nogen grad beskytter barnet: Ingen ryger, når barnet er i rummet Luft ud og tøm askebægre før barnet kommer ind i rummet Der må aldrig ryges i det rum, hvor barnet skal sove Hjemme hos bedsteforældrene Det er altid sværere at snakke om rygeregler, når barnet besøger bedsteforældre, der ryger. Men selv om det er deres hjem, kan det alligevel være en god ide at tale med bedsteforældrene og aftale nogle regler. Du kan spørge, om de har forslag til, hvordan barnet kan beskyttes mod tobaksrøg i deres hjem. Tag emnet op igen, så I trin for trin beskytter barnet mere og mere. Det skal helst ende med, at bedsteforældrene SLET IKKE RYGER INDENDØRS, når børnebørnene er på besøg. Fortæl om den ny viden Snak om passiv rygning kan nemt blive opfattet som en anklage mod bedsteforældrenes livsstil. De tager det måske personligt og kan synes, man er hysterisk. Men det er ikke hysterisk at beskytte sit barn mod noget, det bliver syg af. Husk, at det er røgen ikke rygerne barnet skal undgå. Det er ny viden, at passiv rygning er så sundhedsskadelig. Det kan være en hjælp et fortælle. Det er barnets sundhed, det handler om. Den passive rygning skader barnets helbred og udvikling. Og barnet risikerer flere indlæggelser på hospital som følge af passiv rygning end andre børn. Det er ikke kun den røg, man kan se og lugte, som er farlig. Nye undersøgelser viser, at de sundhedsskadelige partikler lægger sig i støvet, hvorfra de kan hvirvles op igen og indåndes. På den ene side ønsker du at beskytte barnet på den anden side er det ubehageligt at bede bedsteforældrene om at ændre på indgroede vaner. Det kan give nogle modsatrettede følelser. Men det er dig, der må handle og tage emnet op på dit barns vegne. Og så kan du gøre grundigt rent efter, at der er blevet røget. Så nedsætter du antallet af partikler. Det er røgen ikke rygerne barnet skal undgå.

6 Side 6 af 8 TILLÆG TIL BEDSTEFORÆLDRE Til bedsteforældre der ryger Børn kan ikke tåle at blive udsat for passiv rygning. De kan blive syge. Børn udsat for passiv rygning har større risiko for astmatisk bronkitis og mellemørebetændelse, og de kommer oftere på hospitalet med luftvejsinfektioner end andre børn. Når man selv er ryger, kan det være svært at forholde sig til, at ens børnebørn kan blive syge af røgen. Man vil gerne gøre det godt for dem, men føler måske, at det er overdrevent at passe så meget på. Du hjælper alle i familien ved at følge nogle enkle regler: Ryg ikke, når du er på besøg i et hjem, hvor der er børn. Lad være med at ryge i et rum, hvor der er børn. Gå udenfor, hvis du skal ryge. Luft ud og tøm askebægre, før børnene kommer ind i et rum, hvor der har været røget. Ryg aldrig i rum, hvor børn skal sove. Gør rent inden børnene kommer på besøg. Så nedsætter du antallet af de skadelige partikler. Det er ikke overdrevent. Børn skal ikke udsættes for passiv rygning. Heller ikke fra deres bedsteforældre. Du har også et ansvar. Det kan være svært for forældrene at bede dig om at lade være med at ryge. Det skaber nemt konflikter, hvis de skal fortælle dig, hvad du må og ikke må. De skadelige virkninger Tobaksrøg er skadelig. Det er ikke kun den røg, man kan se og lugte, som er farlig. Det er også de ultrafine partikler, der lægger sig i støvet og hvirvles op og indåndes. De går via lungerne over i blodbanen og rundt i hele kroppen. Der er mere end 4000 forskellige kemiske stoffer i tobaksrøg. Mange af dem er kræft- og sygdomsfremkaldende, når de indåndes. Det er giftstoffer, som børn ikke skal udsættes for. Din beslutning Hvis du fortæller, at du godt ved, at børn ikke kan tåle passiv rygning, kan du komme mange problemer i forkøbet. Du kan også fortælle, at du derfor ikke vil ryge indendørs, når børnebørnene er der. Det vil være en stor lettelse, hvis det er dig, der tager beslutningen. Det er de voksnes ansvar at sikre, at der ikke er røg, hvor børnene er.

7 Side 7 af 8 Når barnet bliver passet af andre hvilke regler gælder? Daginstitutioner Som hovedregel er det ikke tilladt at ryge i daginstitutioner. Kommunalbestyrelsen kan dog give tilladelse til, at der ryges i lokaler, som børnene ikke bruger. Kommunen eller institutionen kan også vælge at gøre hele institutionen røgfri. Så må der heller ikke ryges på de udendørs arealer. Læs om lovgivning her: eller på Dagpleje Reglerne om rygning i daginstitutioner gælder ikke kommunal dagpleje. I en vejledning til kommunerne henstiller Socialministeriet dog, at det sikres, at der ikke ryges i de lokaler i et dagplejehjem, hvor børnene opholder sig. Spørg om kommunen kan sikre, at dit barn bliver passet i et hjem, hvor der ikke ryges. Babysitteren Tal med babysitteren om passiv rygning. Fortæl om jeres rygeregler og fortæl, at barnet ikke må udsættes for røg. Venner der ryger Der er sket et stort skift i både viden og holdninger om passiv rygning. Vis at dit hjem er et røgfrit område. Fortæl det med et klistermærke ved din hoveddør. I dag opfattes det som forkert at ryge i lokaler, hvor der er børn. Venner, der ryger, vil respektere dig, hvis du beder dem om ikke at ryge indendørs. Fortæl dem, at det er røgen, du ønsker at sende uden for døren ikke dem. Fortæl dem også om de nye fakta om passiv rygning. Det er ikke sikkert, at de kender dem. På besøg hos venner der ryger Når I er på besøg hos venner, der ryger, kan det føles svært at bede dem om ikke at ryge indendørs. Du kan starte med at spørge, hvilke regler der er for rygning i hjemmet. Du kan også spørge, om der er et sted, hvor børn kan opholde sig røgfrit. Vis, at dit hjem er et røgfrit område. Rygestop og nyttige adresser Hvis du overvejer at holde op, så er der hjælp at hente hos din sundhedsplejerske, din læge og på apoteket. Yderligere hjælp og oplysninger om rygning og passiv rygning kan du hente her: Ring Ring til STOP-Linien. Rådgivere på linien giver anonym, gratis og professionel rådgivning om rygning og rygestop. På Kræftens Bekæmpelses hjemmeside finder du hjælp til rygestop og en oversigt over lokale tilbud om rygeafvænning og fakta om passiv rygning og tobak. På Sundhedsstyrelsens hjemmeside finder du fakta og materialer om rygning og passiv rygning. Denne hjemmeside er målrettet unge, der ønsker at holde op med at ryge.

8 Side 8 af 8 Mærkater til hjemmet Pjecen Ren luft og klistermærker kan bestilles på på telefon eller via

sæt rammer for alkohol, tobak og stoffer

sæt rammer for alkohol, tobak og stoffer Til forældre med børn i grundskolen: Dit barns festkultur sæt rammer for alkohol, tobak og stoffer 2011 Myter og fakta om rusmidler og tobak 13 tips om at tackle alkohol og tobak med en teenager Gode råd

Læs mere

SUNDE BØRN Til forældre med børn i alderen 0-3 år

SUNDE BØRN Til forældre med børn i alderen 0-3 år SUNDE BØRN Til forældre med børn i alderen 0-3 år 2015 SUNDE BØRN Til forældre med børn i alderen 0-3 år 2015 SUNDE BØRN Til forældre med børn i alderen 0-3 år Sundhedsstyrelsen, 2015 Du kan frit referere

Læs mere

Den lille Rygestop-guide

Den lille Rygestop-guide Den lille Rygestop-guide Indhold Mød en eksryger... 4 På vej... 6 Stop...10 Snart røgfri Hold fast...20 KOLOFON Den lille Rygestop-guide Sundhedsstyrelsen 2010 1 udgave, 1. oplag, 2010 ISBN: 978-87-7104-080-7.

Læs mere

med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer

med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer Til forældre på ungdomsuddannelsen: Hjælp din teenager med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer 2011 Myter og fakta om rusmidler og tobak 13 tips om at tackle alkohol og tobak med en teenager

Læs mere

GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk. Hvilke konsekvenser har rygning?

GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk. Hvilke konsekvenser har rygning? GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk Hvilke konsekvenser har rygning? HVILKE KONSEKVENSER HAR RYGNING? I dette tema kommer du til at arbejde med

Læs mere

PATIENTVEJLEDNING OM KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom

PATIENTVEJLEDNING OM KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom PATIENTVEJLEDNING OM KOL Kronisk Obstruktiv Lungesygdom 2006 PATIENTVEJLEDNING OM KOL Kronisk Obstruktiv Lungesygdom 2006 Patientvejledning om KOL Udgivet af Sundhedsstyrelsen 2006 Design: 1508 A/S Foto:

Læs mere

SKAB EN SUND ARBEJDSPLADS UDEN PASSIV RYGNING! Fokus på rygepolitik og røgfri miljøer

SKAB EN SUND ARBEJDSPLADS UDEN PASSIV RYGNING! Fokus på rygepolitik og røgfri miljøer SKAB EN SUND ARBEJDSPLADS UDEN PASSIV RYGNING! Fokus på rygepolitik og røgfri miljøer Skab en sund arbejdsplads uden passiv rygning! Fokus på rygepolitik og røgfri miljøer Sundhedsstyrelsen Center for

Læs mere

SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL

SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL EN STOR OPLEVELSE VENTER FORUDE Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage sammen med de bedste

Læs mere

TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL

TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL MINDRE DRUK. MERE FEST En stor oplevelse venter forude Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage

Læs mere

Ryger du? Veje til rygestop i almen praksis

Ryger du? Veje til rygestop i almen praksis Ryger du? Veje til rygestop i almen praksis Ryger du? Veje til rygestop i almen praksis Udgivet af Kræftens Bekæmpelse 2002 Forfattere: Inge Haunstrup Clemmensen, overlæge ph.d., Bodil Schroll, cand. comm.

Læs mere

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre BØRN, UNGE OG ALKOHOL Information til forældre Din holdning er vigtigere, end du tror Forældre har stor indflydelse på, hvor tidligt og hvor meget deres børn kommer til at drikke. Derfor er det er vigtigt,

Læs mere

fv1: Rygestopprocessen

fv1: Rygestopprocessen fv1: Rygestopprocessen Et endeligt rygestop er for de fleste rygere en stor udfordring. Det er de færreste, som klarer et rygestop uden problemer. For de fleste afhængige rygere er et rygestop en proces,

Læs mere

Sund på jobbet. Sådan kommer du i gang med en sundere hverdag

Sund på jobbet. Sådan kommer du i gang med en sundere hverdag Sund på jobbet Sådan kommer du i gang med en sundere hverdag Sund på jobbet. Sådan kommer du i gang med en sundere hverdag. Udgivet af Nationalt Center for Sundhedsfremme på Arbejdspladsen og De Regionale

Læs mere

Røgfri arbejdsplads. - viden og erfaringer fra Brøndby Kommune

Røgfri arbejdsplads. - viden og erfaringer fra Brøndby Kommune Røgfri arbejdsplads - viden og erfaringer fra Brøndby Kommune Kræftens Bekæmpelse Forebyggelses- og dokumentationsafdelingen Projekt Forskning og Forebyggelse Oktober 06 Røgfri arbejdsplads viden og erfaringer

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Sæt rammer for alkohol, tobak og stoffer

Sæt rammer for alkohol, tobak og stoffer Til grundskolens lærere, ledelse og skolebestyrelse: Sæt rammer for alkohol, tobak og stoffer 2011 Danske børn starter for tidligt med at drikke alkohol og de drikker sig ofte fulde Der er også stadig

Læs mere

Til ungdomsuddannelsens lærere og ledelse: Politik for rusmidler og rygning

Til ungdomsuddannelsens lærere og ledelse: Politik for rusmidler og rygning Til ungdomsuddannelsens lærere og ledelse: Politik for rusmidler og rygning 2011 Sundhed handler også om rusmidler og rygning Rusmidler og rygning spiller en væsentlig rolle i de unges livsstil og festkultur

Læs mere

rygestop-guide 2008/09

rygestop-guide 2008/09 rygestop-guide 2008/09 Indhold nyttige adresser Forberedelse www.sst.dk 1 Rygestop 14 Første uge 18 Anden uge 22 Tredje-fjerde uge 28 På længere sigt 32 Sundhedsstyrelsens hjemmeside med mange informationer

Læs mere

Passiv rygning i privatsfæren

Passiv rygning i privatsfæren Rapport 2009 Forebyggelses- og dokumentationsafdelingen Kræftens Bekæmpelse Passiv rygning i privatsfæren en kulturanalyse Passiv rygning i privatsfæren en kulturanalyse Kræftens Bekæmpelse Rapport 02/2009

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Giv borgerne et KRAM. En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed

Giv borgerne et KRAM. En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed Giv borgerne et KRAM En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed Giv borgerne et KRAM En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed

Læs mere

Forord. Bagerst i pjecen er der en liste over nyttige adresser og telefonnumre.

Forord. Bagerst i pjecen er der en liste over nyttige adresser og telefonnumre. FOKUS PÅ LIVET Forord Denne pjece er lavet til dig der er hiv-smittet, og giver dig er overblik over nogle af de centrale emner du som hiv-smittet skal forholde dig til. Selvom pjecen henvender sig til

Læs mere

Sådan stopper jeg med at ryge

Sådan stopper jeg med at ryge EN INFORMATIONS- FOLDER Fredericia Kommunes Sundhedsguide Sådan stopper jeg med at ryge 1 Baggrund I Fredericia Kommune vil vi gerne hjælpe dig til et sundere liv og et bedre helbred. Derfor har vi udarbejdet

Læs mere

Susanne Ohrt og Lene Poulsen. at være Pårørende til en parkinsonramt

Susanne Ohrt og Lene Poulsen. at være Pårørende til en parkinsonramt Susanne Ohrt og Lene Poulsen at være Pårørende til en parkinsonramt formål Parkinsonforeningen har udarbejdet denne pjece for at støtte pårørende, der ligesom den parkinsonramte er blevet kastet ud i en

Læs mere

Din guide til amning.

Din guide til amning. AmmeGuiden Din guide til amning. I denne bog finder du svar på mange af de spørgsmål, som kan opstå i forbindelse med amning af dit lille nye barn. Modermælken er en vigtig ernæringskilde for barnet, og

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Livet er en gave. din opgave! Livsstilshåndbog LIVET ER EN GAVE DIN OPGAVE! 1

Livet er en gave. din opgave! Livsstilshåndbog LIVET ER EN GAVE DIN OPGAVE! 1 Livet er en gave din opgave! Livsstilshåndbog 1 Livet er en gave din opgave! Livsstilshåndbog 1 Kolofon: Redaktion: LivsstilsGruppen, Jytte Lindskov Jacobsen & Anna Rask Lynge Det Grønlandske Sundhedsvæsen

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere