Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud"

Transkript

1 Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud 9. marts

2 Indhold 1 Introduktion Problembeskrivelse Rapportens opbygning Ordliste 5 3 Løsning Kort registrering Motivation Rejse overblik Betale forskel Genfinding af dokumentation Check ud bonus håndtering Forebyggelse af misbrug Kort optankning ekstra QR læsning ekstra Check ud påmindelse ekstra Rejsemønster ekstra Konklusion 15 A Skærmbilleder 16 B Site map 24 2

3 1 Introduktion 1.1 Problembeskrivelse Glemte check ud med rejsekort er et problem mange af os kender til. Efter en rejse er færdig, er det alt for ofte at der glemmes at checke ud, og brugeren derfor får en bøde, eller værre får spærret sit kort. Denne rapport beskriver vores løsnings forslag til hvordan en mobil app kan hjælpe rejsende ved at huske at checke ud. Appen skal som minimum opfylde følgende krav: 1. Indmelde glemt check ud 2. Bekræfte sammenhæng mellem check ind og check ud af samme rejse 3. Se prisen på den afsluttede rejse 4. Betale prisforskelen for den fulde rejse (plus et gebyr) 5. Genfinde dokumentation for hele forløbet Udover de minimumskrav nævnt ovenfor, foreslår vi en række ekstra funktioner, som vi tror vil gøre appen bedre, samt hjælpe brugeren med evt. problemer med rejsen. Disse ekstra funktioner omfatter b.la: Rejsekort optankning Påmindelse til at checke ud Motivation til at huske check ud 1.2 Rapportens opbygning Denne rapport er hovedsageligt opdelt i fire sektioner. Den første sektion giver en introduktion til rapporten, samt en kort beskrivelse af problemet. Introduktionen er efterfulgt af en ordliste, der beskriver de fag-/tekniske udtryk der bliver brugt i rapporten. Den tredje sektion er selve løsningen. Denne sektion beskriver, og diskuterer de løsninger vi foreslår. Til sidst er der en konklusion. Til de lidt mere tekniske læsere findes der skærmbilleder og tekniske diagrammer af vores løsningsforslag i appendikserne. Rapporten er skrevet således at den skal være letlæselig, dvs vi har så vidt muligt undgået undgået tekniske detaljer. For de afsnit der indeholder tekniske detaljer, har vi lagt detaljerne sidst i sektionen, således at læsere der ikke er specielt interesserede i de tekniske detaljer nemt kan springe dem over. 4

4 2 Ordliste Check ud bonus GeoFencing Bluetooth beacon Påmindelse Hovedskærm Site map Ekstra henviser til hvor ofte brugeren kan bruge appens check ud funktionalitet til at indmelde et glemt check ud. Er en technologi der via GPS, tillader brugeren at markere en destination. Når brugeren så ankommer (eller forlader) en radius omkring destinationen, får brugeren en notifikation. Er små sendere der udsender et signal til alle (mobile) enheder i nærheden. En fordel ved denne teknologi er at den er billig, og bruger meget lidt strøm. Mobilen giver en notifikation udfra eg givet event. Den første skærm i appen. Denne skærm viser overblikket over alle rejser. Et diagram der viser alle sider in en app (eller web-site) Sektioner markeret med ekstra beskriver funktioner der ikke er fundamentalt kravde for løsningen, men kan være med til at gøre appen endnu bedre. 5

5 3 Løsning Dette afsnit beskriver vores løsningsforslag. Afsnittet starter med at vi præsenterer vores kerne idéer, dvs beskriver de fundamentale funktioner vi bygger vores løsning på. Dette vil så blive efterfulgt af en mere teknisk beskrivelse og diskussion af de forskellige løsninger. 3.1 Kort registrering Vores løsning bygger på at hver bruger, der har et rejsekort, kan registrere kortet således at brugeren har en konto bundet til rejsekortet, hvor brugeren kan finde information relateret til rejsekortet. Vi går her ud fra at hvert rejsekort er unikt, og tilhører derfor kun en bruger. Når brugeren bestiller et rejsekort, bliver en konto, tilhørende korted, samtidigt registreret til brugeren. Kortet kan også registrerest senere, dette kan gøres begge via appen eller ved brug af internet browseren på computeren. Denne konto vil være basis for resten af vores beskrivelse. 3.2 Motivation Kernen i applikationen er et point system som kan motivere brugere til at være ekstra obs på at checke ud. Vi synes at løsningen ligger i at levere en applikation som brugere vil få noget ekstra ud af. Løsningen er en applikation der appellerer til brugeres/menneskets behov for ros og leg (gamefication). Vores syn er at om vi kan give brugeren et klap på skulderen hver gang brugeren husker at checke ud, vil dette motivere til at være endnu mere obs på at gøre det igen. Det samme angår at folk kan lide at samle og vi tænker at lave leg ud af dette problem. Applikationen har et point system, som giver et point for hver gang en bruger checker ud af en station samt en notifikation om hvad er opnået. Når brugeren har samlet nok af point vil han blive belønnet med et gratis check ud bonus point. Dvs. om der glemmes at checke ud, så skal han ikke betale for check ud om han udfylder glemt check ud boksen i applikationen. 6

6 3.3 Rejse overblik Når brugeren starter appen, og logger ind på sin konto, bliver han præsenteret for hovedskærmen. Hovedskærmen består af information omkring de sidste x antal 1 rejser. Hvis brugeren har nogle rejser der er ufuldkomne (dvs. at brugeren har glemt at checke ud) vil en notifikation blive vist i appen (se figur 1). Brugeren har også mulighed for at filtrere hovedskærmen udfra diverse kriterier. Eksempel på filtreringskriterier kan være tids intervaller, specifikke byer eller noget helt andet. Figur 1: Hovedskærm Figur 2: Rejsedetaljer Hver rejse i listen skal give brugeren information omkring den rejse. Denne information kunne f.eks være check ind station og tidspunkt, samt check ud station og tidspunkt (figur 1). Yderligere information omkring rejsen, som f.eks glemt check ud, vil være fremhævet. Hvis brugeren trykker på en rejse, får han vist yderligere information omkring rejsen (figur 2). 1 x kan være et forudbestemt tal, eller evt. tal sum brugeren kan indstille på appen 7

7 App headeren giver brugeren ekstra information: En menu 2, som tillader brugeren at filtrere listen med rejser, logge ud, skanne et extra kort (se sektion 3.9), rejsekorts optankning (sektion 3.8). Udover menuen, indeholder headeren information om kredit status på rejsekortet, samt antallet af brugerens checkout bonus. Brugeren har mulighed for at trykke på en rejse for yderligere information. Trykker brugeren på en fuldført rejse, viser appen extra information omkring denne rejse (figur 2). Trykker brugeren på en ufuldført rejse, henviser appen til en ny skærm som tillader brugeren at fuldføre rejsen (section 3.4). 3.4 Betale forskel Når brugeren har checked ud et glemt check ud, gør appen det muligt at betale forskellen (eller modtage forskellen hvis brugeren har betalt for meget). Her foreslår vi tre muligheder som vil blive yderligere præsentered nedenfor. Den første løsning er at brugeren betaler med visa (eller via bank oplysninger). Den anden er at appen bruger rejsekortet. Til sidst har vi en kombination of de to første løsninger. Alle løsninger har to muligheder, brugeren skal betale forskellen, og at brugeren modtager penge efter at have betalt for meget for glemt check ud. Der er ikke gjort forskel på disse to muligheder her da proceduren er den samme for begge. Kredit kort/bank oplysninger. Som sagt, så lægger den første løsning op til at brugeren kan indtaste sine kredit kort (eller konto nr), og på den måde betale forskellen fra sin bank konto. Fordelen med denne løsning er at den er meget fleksibel, i den forstand at brugeren kan bruge det kredit kort, eller den bank han har lyst til. Ulempen med denne løsning er at det kræver mere af brugeren. Brugeren bliver nødt til, efter at have fuldført check ud, at finde sine kort/bank oplysninger frem og indtaste dem manuelt. Betal via rejsekort. Den anden løsning lægger op til at betalingen sker via rejsekorted. Når brugeren har checked ud sit glemte check ud, bliver forskellen automatiskt fratrukket/tildelt rejsekortet, uden at brugeren behøver gøre noget. Den største fordel med denne løsning er at brugeren ikke behøver gøre noget, det hele sker automatiskt. Ulemperne med denne løsning er at den er ikke så fleksibel som den første 2 Se appendiks A, figur 9 8

8 løsning, dvs. at brugeren kan ikke vælge hvordan han skal betale forskellen. En anden ulempe er at der ikke nødvendigvis ikke er penge nok på rejsekortet til at betale forskellen. Kombineret løsning. Udfra de to løsninger ovenfor, vil vi foreslå en kombineret løsning. Efter at brugeren har fuldført check ud, vil han blive præsenteret for et valg, betal via rejsekort eller kredit kort/bank (se figur 3). Denne løsning giver brugeren høj fleksibilitet, samt simplicited, alt efter hvat brugeren foretrækker. Figur 3: Betale for glemt check ud Denne skærm indeholder input felter der giver brugeren mulighed for at færdiggøre en rejse. Den indeholder felter for check ud station samt check ud tidspunkt. Når brugeren har indtastet disse information, udregner appen prisen 3. Dette giver nu to scenarier; scenariet hvor brugeren skal betale, og sce- 3 Prisen udregnes ved at hente data fra rejsekort serveren 9

9 nariet hvor brugeren har betalt for meget, og skal have penge tilbage, i begge tilfælde kan brugeren vælge hviken betalings metode han vil bruge. 3.5 Genfinding af dokumentation Som sagt, så bygger vores løsning på at hvert rejsekort er bundet til en konto (sektion 3.1). Vi foreslår et den mest overskuelige måde at håndtere genfinding af dokumentation er at lave en client til computeren (evt. via internet browseren) som brugeren kan tilgå den samme information som via appen. Denne pc client kan derudover indeholde ekstra information, som f.eks dokumentation / kvitering for glemt check ud. Denne løsning kan også kombineres med at når brugeren har fuldført et glemt check ud, bliver dokumentation sendt via mail. Grunden til at vi foreslår at flytte denne funktion fra selve appen er at denne information ikke er væsentligt viktig at ligge i selve appen. Derudover synes vi at have denne information liggende på appen vil gøre appen mindre overskuelig, og mindre brugervenlig. 3.6 Check ud bonus håndtering Check ud bonus er det antal gange en bruger kan checke en glemt rejse ud, uden at betale en bøde, eller risikere spærring af kort. Vi foreslår at hver bruger har et maks antal check ud bonus points (f.eks 5 points). Årsagen til dette maks antal er for at appen ikke skal være en undskyldning for ikke ad checke ud, men hellere motivere brugeren til at checke ud. Til håndtering af check ud bonus points, foreslår vi to løsninger: Månedlig bonus. betyder at brugeren får et gratis check ud bonus point hver måned, dog ikke mere end max. Ved dette prøver vi at opnå at et større antal personer bruger appen, da brugeren ikke skal gøre noget for at fortjene sine points. Vi synes at denne løsning kan formindske glemte checkouts, samt ændre folks holdninger i forhold til rejsekortet. Bonus for korrekt check ud. For at vænne folk til at checke ud, synes vi at det vil hjælpe at give brugerne en motivation. Vi foreslår at for hver x antal korrekte check ud 4, får brugeren et ekstra check ud bonus point (igen, aldrig mere end maks). 4 se appendix A figur 10 10

10 Kombineret løsning. Vi foreslår at implementere en kombination af begge løsninger præsenteret her. Årsagen er at for mennesker der ikke rejser specielt tit, vil en månedlig bonus være en god motivation at bruge appen, mens for brugere der rejser meget kan det være motiverende at huske at checke ud. 3.7 Forebyggelse af misbrug Vores løsning foreslår at appen har et lavt maks for hvor mange check ud bonus points en bruger kan have. Vores håb er så at idét at dette tal er så lavt, så vil brugere ikke misbruge systemet, da dette vil opbruge et point. At forhindre misbrug 100% er svært at opnå, men vi synes at denne løsning vil være med til at begrænse misbrug af systemet. 11

11 3.8 Kort optankning ekstra En ekstra feature i vores app er brugeren kan optanke sit rejsekort. Figur 4 viser optanknings skærmen. Brugeren har her mulighed for at sætte flere penge ind på kortet ved brug af kredit kort. Under indstillinger skal brugeren kunne se status, samt tilmelde, eller framelde sig automatisk tank-op-aftale (appendix A figur 11). Figur 4: Kort optankning 12

12 3.9 QR læsning ekstra Som sagt, så er vores app bygget omkring at hver bruger har en konto der registrerer ens kort. Denne løsning har en begrænsning idét at en app kan kun bruges et til kort. Vi foreslår derfor en alternative metode at udnytte én app til flere kort. Appen skal kunne skanne kort, eller indtaste kortnummeret på et kort, og kunne se oplysninger for kortet. Disse oplysninger kunne f.eks være overblik over x sidste rejser, information om glemt check ud, eller noget helt andet. Da denne løsning ikke er specielt sikker, foreslår vi at denne funktion kun har læse rettigheder, dvs at hvis en bruger skanner en andens kort, kan han kun se information, men kan ikke f.eks betale for et glemt check ud, dette kan kun gøres af ejeren. For at gøre det muligt at bruge denne funktion, er der nok behov for at lave nye kort, med indbygget QR kode. Dette kan undgås ved at lade brugeren indtaste kort nummeret i stedet for at skanne kortet, så kan de nye kort komme på et senere tidspunkt, hvis der er ønske for det Check ud påmindelse ekstra En ekstra feature i vores app er at brugeren har mulighed for at sætte en påmindelse for når han skal checke ud igen. Påmindelsen virker sådan at når en bruger checker ind, kan han angive destinationen i appen. Appen vil derefter, give brugeren en notifikation når han ankommer indenfor en radius af destinationen (se figur 5). For at implementere denne funktion foreslår vi to forskellige metoder. Den første metode er at implementere GeoFencing til at specificere destinitationen via GPS. Appen vil ved brug af denne teknologi give en notifikation når brugeren er nærmere end en given radius til den specifikke lokation. Fordelen ved at bruge denne metode er at der skal ikke implementere noget hardware fra rejsekortets side, appen håndterer det hele. En ulempe er at brugere ofte vælger lokationstjenester fra på grund af højt strøm forbrug på mobilen. Når der tages i betragtning at denne funktion er ekstra, og brugeren kun bruger lokationstjenesten en begrænset periode vil det ikke bruge specielt meget strøm. Den anden løsning er at der kan opsættes Bluetooth beacons på de forskellige stationer. Når brugeren så ankommer tæt på disse beacons, vil appen give brugeren en notifikation på at huske at checke ud. Fordelen ved at bruge denne metode er at Bluetooth beacons bruger meget 13

13 Figur 5: Check ud påmindelse lidt strøm, og at brugeren derfor muligvis vil bruge funktionen mere. Den største ulempe er at der kræves at der sættes beacons op på alle relevante stationer for at denne teknologi kan bruges. En mulighed ville være at implementere begge løsninger, således at appen kan klare begge teknologier. Appen ville så bruge GeoFencing (GPS), og hvis der på et senere tidspunkt skulle være behov for at udskifte check ud stationer, kunne der nemt implementeres Bluetooth beacons i stationerne Rejsemønster ekstra En anden feature der nemt kan tilføjes til løsningen, er at appen udregner en statistik over brugerens rejsemønster. Dvs. at hvergang en bruger glemmer at checke ud, og indmelder det glemte check ud, gemmer appen (eller rejsekort 14

14 serveren) information om denne specifikke rejse. Efter at en bruger har glemt, og indmeldt check ud, flere gange, kan appen finde frem til mønstre om hvornår brugeren ofte glemmer at checke ud. Eksempel på dette kunne være at en bruger ofte glemmer at checke ud rejser der varer over 15 min, eller brugeren glemmer at checke ud hver gang han rejser til en specifik station. Appen kan herefter give brugeren en notifikation der minder brugeren om dette. Denne statistik kan både være en hjæld for brugeren, samt hjælpe rejsekort med planlægning af fremtidige forbedringer til rejsekort systemet. 4 Konklusion Som helhed er vores applikation bygget på ideen at motivere brugere endnu mere til at logge ud. Dette kan virke lidt som dobbelt konfekt når det burde være nok motivation at undgå at miste de 50 kr, og evt. få deres kort spærret. Men vi tror at ideen med at lave det mere til en samle leg, hvor brugeren bliver belønnet med point til samlingen, giver et ekstra kick omkring check ud oplevelsen. Selve check ud scenariet vil være mere positivt for brugeren der får noget for at checke ud, i stedet for at miste noget for ikke at checke ud. Ideen om et point system er set før, men sammen med andre funktioner som påmindelse og dokumentation, vil denne applikation give brugeren nogle meget gode ressurcer for hvordan han bedre kan huske at checke ud, samt få givende information om sin rejse. Vi tror på at check ud bonusen vil i fleste tilfælde give brugere en bedre oplevelse af rejsekortets værdi. Brugere som ofte glemmer at check ud, vil få en ekstra motivation for at huske, plus at appen kan med påmindelse, gøre det endnu lettere at huske. Mens de personer som næsten aldrig glemmer, vil ikke blive lige så negative mod rejsekortet når der et potentiale for at undvige afgiften en gang imellem. Vi har ikke en silver bullet løsning til at glemt rejsekort check ud, men vi tror at vores løsning vil mindske om problemet betydeligt, samt at det vil sætte rejsekortet i et bedre lys og give brugere et tættere forhold til rejsekortet. 15

15 A Skærmbilleder Figur 6: Login 16

16 Figur 7: Hovedskærm 17

17 Figur 8: Rejse detaljer 18

18 Figur 9: Menu 19

19 Figur 10: Indstillinger 20

20 Figur 11: Optankning 21

21 Figur 12: Betal check ud 22

22 Figur 13: Check ud påmindelse 23

23 B Site map Figur 14 viser en site map for appen. Som der fremgår på figuren, så er appen meget simpel. Efter at brugeren har logget ind, skal brugeren f.eks kun navigere igennem tre skærme for at indmelde glemt check ud. Figur 14: Appens site map 24

Rejsekort-app idékonkurrence. Check ud

Rejsekort-app idékonkurrence. Check ud Rejsekort-app idékonkurrence Check ud 1 Rejsekort-appen Check ud Rejsekort a/s har med udviklingen af en app - der giver slutbrugeren mulighed for at checke ud, uden at bruge en rejsekortstander - mulighed

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO på iphone/ipod/ipad

Brugermanual til MOBI:DO på iphone/ipod/ipad Brugermanual til MOBI:DO på iphone/ipod/ipad Introduktion Med MOBI:DO opnås, der adgang til skræddersyet de guides, der er lavet til at støtte en, i opgaver i hjemmet. Adgangen til guides sker enten via:

Læs mere

Følgende løsningsforslag indeholder funktioner som beskrevet i konkurrencebeskrivelsen;

Følgende løsningsforslag indeholder funktioner som beskrevet i konkurrencebeskrivelsen; Følgende løsningsforslag indeholder funktioner som beskrevet i konkurrencebeskrivelsen; Indmeld glemt Check Ud - før og efter Check Ind information er registeret. Bekræfte sammenhæng mellem Check Ind og

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Android

Brugermanual til MOBI:DO Android Brugermanual til MOBI:DO Android Introduktion Med MOBI:DO opnås, der adgang til skræddersyet de guides, der er lavet til at støtte en, i opgaver i hjemmet. Adgangen til guides sker enten via: - QR-kode

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

Opsætning af ipad. med IOS7

Opsætning af ipad. med IOS7 Opsætning af ipad med IOS7 27-11-2013 Forord Tillykke med din nye ipad. Denne manual beskriver opsætningen af ipad i forbindelse med adgang til Aabenraa Kommunes systemer. Side 2 af 28 Indhold Hvor kan

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken Download først de relevante installere til både Maple 18 og til Gym-pakken, og placer dem et sted på din PC, hvor du kan finde dem igen. Hvis du højre-klikker

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. MINIMUMSKRAV FOR WEBKLIENT... 3 3. LOG IND... 3 4. HURTIGT OVERBLIK... 3 5. ÆNDRING AF STATUS...

Læs mere

Den testansvarliges vejledning til kompetencetest

Den testansvarliges vejledning til kompetencetest Den testansvarliges vejledning til kompetencetest Testen er computerbaseret og kan gennemføres på både computer og tablet (herefter under et kaldet computere). Der er dog ved tidligere gennemførsler oplevet

Læs mere

Instruktion til UNGDOMSSKOLEWEB BETALINGSMODULER. Version 1.04

Instruktion til UNGDOMSSKOLEWEB BETALINGSMODULER. Version 1.04 Instruktion til UNGDOMSSKOLEWEB BETALINGSMODULER Version 1.04 Indholdsfortegnelse BETALINGSMODULER... 3 OVERSIGT OVER TILMELDINGER... 3 Status for tilmelding... 3 INDBETALINGER... 4 Åben FI-ordre/uafsluttede

Læs mere

Indhold SAMSUNG GALAXY SIII... 1

Indhold SAMSUNG GALAXY SIII... 1 SAMSUNG GALAXY SIII Her er en guide til softwareopdatering af SAMSUNG GALAXY SIII, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås.

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5

mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5 Indhold mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5 Sådan registrerer du oplysninger om dit barn... 6 Sådan oprettes

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO påwindows Phone 8

Brugermanual til MOBI:DO påwindows Phone 8 Brugermanual til MOBI:DO påwindows Phone 8 Introduktion Med MOBI:DO opnås adgang til de skræddersyet guides, der er lavet til at hjælpe med opgaver i og ude for hjemmet. Adgangen til guides sker enten

Læs mere

DCU Distrikternes Tilmeldingssystem. Vejledning for Ryttere

DCU Distrikternes Tilmeldingssystem. Vejledning for Ryttere DCU Distrikternes Tilmeldingssystem Vejledning for Ryttere Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Terminsliste... 3 Propositioner... 4 Tilmelding... 5 Dansk Licens... 5 Uden Dansk Licens... 6 Betaling...

Læs mere

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.38

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.38 Brugermanual Byggeweb Capture Entreprenør 7.38 Indholdsfortegnelse Byggeweb Capture... 5 Indledning... 5 Hvad er Byggeweb Capture... 5 Principper... 6 Opbygning... 7 Projektinfo - Entreprenør... 7 Opsummering

Læs mere

IPAD VEJLEDNING INDHOLD

IPAD VEJLEDNING INDHOLD 1 IPAD VEJLEDNING INDHOLD FØRSTEGANGSOPSÆTNING...2 TILGÅ DET TRÅDLØSE NETVÆRK...4 OPSÆTNING AF E-MAIL...5 E-MAIL-FUNKTIONER...6 KALENDERFUNKTIONER...7 INSTALLER NYE PROGRAMMER...8 FÅ MERE UD AF DIN IPAD...10

Læs mere

Manual til Roskilde Kommune Betalingskort

Manual til Roskilde Kommune Betalingskort Manual til Roskilde Kommune Betalingskort Indhold Hvordan logger jeg ind første gang?... 2 Hvordan indbetaler jeg penge på mit barn betalingskort?... 3 Hvordan ser jeg hvad mit barn har forbrugt på betalingskortet?...

Læs mere

Quickguide til GladsaxeKortet. Indholdsfortegnelse

Quickguide til GladsaxeKortet. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Ny Bruger... 2 1.1 Allerede oprettet... 2 1.2 Stamoplysninger... 3 1.3 Aktivér din bruger... 3 2. Opret konti eller aktivér dit barns kort... 4 2.1 Tilføje en ny bruger til din konto...

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

M Mobility Mobil IP. Installations- & brugervejledning Desktop version Windows 12. august 2014

M Mobility Mobil IP. Installations- & brugervejledning Desktop version Windows 12. august 2014 M Mobility Mobil IP Installations- & brugervejledning Desktop version Windows 12. august 2014 Indhold Introduktion Download program software Installation af M Mobility Mobil IP Softphone program Åbningsskærm

Læs mere

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

Beskrivelse af udstiller-app (Messe lead): ConferenceCommunicator

Beskrivelse af udstiller-app (Messe lead): ConferenceCommunicator Beskrivelse af udstiller-app (Messe lead): ConferenceCommunicator Indhold 1.0 Indledning... 3 2.0 Installation af ConferenceCommunicator App... 3 3.0 Brug af ConferenceCommunicator... 4 4.0 Afrapportering...

Læs mere

Mobil App. Login på appen

Mobil App. Login på appen Mobil App For at få fornøjelse af KEEP SAILING, skal du hente vores app, som du bruger til at tracke selve turen med, samt tage billeder undervejs. På den måde kommer der data i din logbog, som du derefter

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Vejledning til brug for indberetning af energimærkninger

Vejledning til brug for indberetning af energimærkninger Vejledning til brug for indberetning af energimærkninger For at kunne indberette energimærkninger skal firmaet gøre følgende: - logge ind på Min side - tilknytte de energikonsulenter, som må indberette

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Login 1. Glemt password 2. Ændre personlige oplysninger 2. Min side 3. Global meldingsboks 5. Administrerede sager 7

Indholdsfortegnelse. Login 1. Glemt password 2. Ændre personlige oplysninger 2. Min side 3. Global meldingsboks 5. Administrerede sager 7 Klient Indholdsfortegnelse Login 1 Glemt password 2 Ændre personlige oplysninger 2 Min side 3 Global meldingsboks 5 Administrerede sager 7 Sagsoversigt 9 Oversigt sager 11 Statistik sager 12 Beskeder 14

Læs mere

Guide til Mobilize Me v2.0. Original skrevet af:

Guide til Mobilize Me v2.0. Original skrevet af: Guide til Mobilize Me v2.0 Original skrevet af: Opdateret af Mobilize Me 18-09-2014 1 INDHOLD Login... 4 Planlægningsklienten... 4 Afviklingsklienten... 4 Guide til planlægningsklienten... 5 Opret ny aktivitet...

Læs mere

Opsætning af brugere og temaer i GIS4Mobile

Opsætning af brugere og temaer i GIS4Mobile Opsætning af brugere og temaer i GIS4Mobile Brugerne og deres adgang til data konfigureres gennem et webinterface, som nås via dette link: http://www.geosms.dk/g4m_websetup Grundlæggende skal det fremhæves

Læs mere

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen...

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... Quickguide Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... 4 Logon på Dynamics NAV... 4 Overblik over Dynamics

Læs mere

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj 1 Indhold: mininstitution vejledning til forældre... 3 Sådan logger du på systemet... 4 Sådan opsætter du din profil

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

Allerede ved modtagelse af mailen med aktiveringslinket, har du adgang.

Allerede ved modtagelse af mailen med aktiveringslinket, har du adgang. Kære lærer! Med Medielogin får du og dine elever adgang til Ekstra Bladet, Politiken og Jyllands-Posten på alle platforme. Dermed kan du også logge ind på din telefon eller tablet. Men først skal du aktivere

Læs mere

Brugervejledning Kom godt igang

Brugervejledning Kom godt igang 1 Brugervejledning Kom godt igang OPRET AFDELINGER 2 OPRET LOKATIONER 3 OPRET KLASSER 4 OPRET TILLADELSER 5 OPRET PERSONALE 5 OPRET BØRN/ UNGE 6 STATUS SIDEN 9 BESKEDER 10 MAIL 10 SMS 11 UDSKRIFTER 11

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

Mobil og tablets. Vejledning. Opsætning af ipad IT-AFDELINGEN. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12.

Mobil og tablets. Vejledning. Opsætning af ipad IT-AFDELINGEN. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12. november 2014 IT-AFDELINGEN Vejledning Mobil og tablets Opsætning af ipad Norddjurs Kommune. Torvet 3. 8500 Grenå Tlf.: 89 59 10 00. www.norddjurs.dk

Læs mere

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer Næsgaard MOBILE Generelt Flere vejledninger Næsgaard MOBILE kan anvendes til markregistrering og/eller til tidsregistrering. Har du adgang till både Mark og TID i PC program kan du som administrator bestemme

Læs mere

Håndbog. - MobilePass. Udarbejdet af: Maria Mathiesen Gældende fra: 25. februar 2015

Håndbog. - MobilePass. Udarbejdet af: Maria Mathiesen Gældende fra: 25. februar 2015 Håndbog - MobilePass Udarbejdet af: Maria Mathiesen Gældende fra: 25. februar 2015 Version Forfatter Dato Dokumentstatus 1.0 Maria Mathiesen 1. december 2014 Oprettet 1.1 Maria Mathiesen 16. december 2014

Læs mere

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0 Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0 Dokument: SuperSail DS Users Manual 1.0.docx Dato: 09. December - 2013 Revision: 1.0 Antal sider: 19 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

BESKYTTELSE AF PERSONDATA REJSEKORT A/S

BESKYTTELSE AF PERSONDATA REJSEKORT A/S Version 2.0 13 03 2013 BESKYTTELSE AF PERSONDATA REJSEKORT A/S DATAANSVARLIG Rejsekort A/S er dataansvarlig i overensstemmelse med lov om personoplysninger ( persondataloven ) i relation til registrering

Læs mere

Vejledning til RKSK s VDI konsulent login løsning juni 2015.

Vejledning til RKSK s VDI konsulent login løsning juni 2015. Vejledning til RKSK s VDI konsulent login løsning juni 2015. Den hidtidige login løsning via Citrix (login.rksk.dk) er lukket. Hvordan får man som konsulent adgang til RKSK s VDI Jumpstation? Ny bruger

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet Sådan udfylder du ansøgningsskemaet I det følgende finder du en vejledning i at udfylde ansøgningsskemaet, når du søger om optagelse på Eftervidereuddannelser på Syddansk Universitet 01-03-2015 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

BAAN IVc. Brugervejledning til BAAN Data Navigator

BAAN IVc. Brugervejledning til BAAN Data Navigator BAAN IVc Brugervejledning til BAAN Data Navigator En udgivelse af: Baan Development B.V. P.O.Box 143 3770 AC Barneveld Holland Trykt i Holland Baan Development B.V. 1997. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3. Tag backup med UpDraft Side 4. Tag manuelt backup Side 8 - 2 -

Indholdsfortegnelse. Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3. Tag backup med UpDraft Side 4. Tag manuelt backup Side 8 - 2 - - 1 - Indholdsfortegnelse Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3 Tag backup med UpDraft Side 4 Tag manuelt backup Side 8-2 - Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Lige meget om du har opbygget

Læs mere

Outlook 2010 opsætning

Outlook 2010 opsætning Outlook 2010 opsætning Personlig Workflow Nå mere og arbejd mindre Personlig Workflow www.personligworkflow.com kontakt@personligworkflow.com Introduktion til Outlook 2010 guide Microsoft Outlook 2010

Læs mere

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011 1. Om 2. Valg af Google som gratis udbyder ved 3. Valg af browser 4. Oprette en mail-adresse (G-mail) og en konto ved Google 5. Hierarkisk opbygning af mappe- og filsystem i Google 6. Oprette mapper i

Læs mere

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Velkomstmappe ectrl Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Indholdsfortegnelse HVAD ER ECTRL?... 3 SUPPORT... 3 INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL ECTRL... 4 OPRETTELSE OG ADMINISTRATION

Læs mere

SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS

SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS DANSKE BANK DANSKE BANK HOLMENS KANAL DK 09 KØBENHAVN K TELEFON 45 3 4 WWW.DANSKEBANK.DK SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS 7876 05.03 Danske Bank A/S CVR-nr. 6 6 8 København DANSKE BANK DANSKE

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Introduktion til frontend

Introduktion til frontend Side 1 af 43 Introduktion til frontend Dette dokument beskriver kort, hvordan du bruger WeroShop frontend. Dette omfatter at sætte dig ind i varegrupper, producenter og produkter, filtrering af produkter,

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse

Indhold. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 6 Licens... 7 Nyheder... 8 Log... 9 Password... 9 System...

Læs mere

SAMSUNG GALAXY TAB VEJLEDNING INDHOLD

SAMSUNG GALAXY TAB VEJLEDNING INDHOLD 1 SAMSUNG GALAXY TAB VEJLEDNING INDHOLD SYNKRONISERING MED KIES...2 FØRSTEGANGSOPSÆTNING...3 IKONER OG NAVIGATION...4 TILGÅ DET TRÅDLØSE NETVÆRK...5 OPSÆTNING AF E-MAIL OG KALENDER...7 E-MAIL FUNKTIONER...9

Læs mere

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Arbejde i faner Google Apps arbejder i faner, derfor er det vigtigt, du er bekendt med det. Mappen

Læs mere

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost)

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) Funktions Manual Skyhost WebPortal Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) 1: Gå ind i på www.skyhost.dk - Klik på WebPortal knappen øverst på siden

Læs mere

ACTONAS WEBSITE Onlinebestilling og support, når det passer dig!

ACTONAS WEBSITE Onlinebestilling og support, når det passer dig! ACTONAS WEBSITE Onlinebestilling og support, når det passer dig! www.actonacompany.com 2 FORDELE Du kan afgive ordrer via vores website, når det passer dig. Få detaljeret produktinformation, når du har

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en guide der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

FORÆLDREINFORMATION OM SKOLECAFÉ KORTET

FORÆLDREINFORMATION OM SKOLECAFÉ KORTET SKOLECAFÉ KORTET DEN KONTANTLØSE SKOLECAFÉ FORÆLDREINFORMATION OM SKOLECAFÉ KORTET Skolecafé kortet er et betalingskort, som skal benyttes til indkøb i Skolecaféer eller skolekantiner på disse 9 folkeskoler

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.10 SummaSummarum 4.10 & integration til Visma Avendo Webshop Visma Software lancerer en ny version af SummaSummarum, SummaSummarum

Læs mere

AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range

AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range INDLEDNING: Vær opmærksom på at AF2208N er en forstærker. Det vil sige at den er og kan aldrig være bedre, end det signal den får ind. Så

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14 EL-PAS -Cruise II ANDROID Diagnostic og Toolbox Instruktion LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 14 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion til brug af Cruise Android App, hentet fra Android

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

start guide kom GODT IGANG Conference Manager Advanced and easy PANTONE 382 U

start guide kom GODT IGANG Conference Manager Advanced and easy PANTONE 382 U Conference Manager start guide Fra oprettelse TIL AKTIVERING AF DIT TILMELDINGSWEBSITE kom GODT IGANG PANTONE 382 U Conference Manager Advanced and easy 1 Indholdsfortegnelse velkommen Vi håber, at denne

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365 10 gode grunde - derfor skal du vælge Office365 1. Bedre samarbejde på tværs af lokationer En stor del af arbejdsstyrken tilbringer i dag langt mere tid væk fra deres kontor end hidtil. Dine ansatte kan

Læs mere

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony)

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Generelt Mobil Reception er et værktøj som bruges til at overvåge medarbejdere, kø er og meget andet samt styre dit omstillingsanlæg

Læs mere

Vejledning i online tilmelding til aktivitetscentre/huse i Herning Kommune

Vejledning i online tilmelding til aktivitetscentre/huse i Herning Kommune Vejledning i online tilmelding til aktivitetscentre/huse i Herning Kommune Du kan købe medlemskab og lokalt medlemskab via Herning Kommunes hjemmeside til de fleste aktivitetscentre og aktivitetshuse.

Læs mere

Sådan beskytter du dit privatliv på Facebook - 1 - Grundlæggende oversigtsoplysninger - 2 - Deling fra Facebook - 3 - Applikationer og websites - 3 -

Sådan beskytter du dit privatliv på Facebook - 1 - Grundlæggende oversigtsoplysninger - 2 - Deling fra Facebook - 3 - Applikationer og websites - 3 - Sådan beskytter du dit privatliv på Facebook - 1 - Grundlæggende oversigtsoplysninger - 2 - Deling fra Facebook - 3 - Applikationer og websites - 3 - Blokeringslister - 4 - Kontrol af, hvordan du deler

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

Integration mellem webcrm og NN Markedsdata

Integration mellem webcrm og NN Markedsdata Integration mellem webcrm og NN Markedsdata I samarbejde med NN Markedsdata (NNM) tilbyder webcrm følgende 3 tillægsmoduler, der giver mulighed for direkte integration mellem webcrm og NN Markedsdatabasen,

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Læs mere

Webzoo Joomla Beginners Guide

Webzoo Joomla Beginners Guide Webzoo Joomla Beginners Guide Indholdsfortegnelse Joomla Vejledning 2 FTP-opsætning 2 Sektioner, Kategorier og Indhold 3 Sektioner 4 Kategorier 5 Artikler 6 Artikler - Indsæt billede 7 Artikler - Indsæt

Læs mere

Dan Rolsted PIT. Side 1

Dan Rolsted PIT. Side 1 Side 1 Side 2 Indledning I denne vejledning vil der vises hvordan Office 365 opsættes på de forskellige platforme, herunder IOS (ipad) og Android (HTC One). Derudover vil der også være vejledning til Windows

Læs mere

FotoDok. Brugervenlig it-løsning til nem og hurtig fotodokumentation, tilsynsnotater og kvalitetssikring

FotoDok. Brugervenlig it-løsning til nem og hurtig fotodokumentation, tilsynsnotater og kvalitetssikring FotoDok Brugervenlig it-løsning til nem og hurtig fotodokumentation, tilsynsnotater og kvalitetssikring Kursets indhold Opstart Velkomst ved Erik Ploug Sørensen Kort overordnet præsentation af FotoDok

Læs mere

SmartWeb Brugermanual

SmartWeb Brugermanual SmartWeb Brugermanual Table of Content Table of Content... 1 Best Practice SmartWeb:... 2 Implementering... 4 Egenskaber:... 5 Filer:... 7 Oprettelse af Kategori... 9 Sider og Tekster:... 11 Slideshow...

Læs mere

Quick Guide SuperSail Container Alarm app.

Quick Guide SuperSail Container Alarm app. Quick Guide SuperSail Container Alarm app. Applikationen startes via browser på nedenstående adresse: http://server.super-sail.dk:49715/supersailalarm/#/login Adressen kan oprettes som genvej på f.eks.

Læs mere

Cyber SPORT Quick Guide

Cyber SPORT Quick Guide Cyber SPORT Quick Guide 2015 Version 1.0 Kom godt i gang Her er en kort introduktion til Cyber, hvor du kan bestille flybilletter, hotelovernatninger samt billeje. 1. Gå på hjemmesiden www.idraettensrejsebureau.dk

Læs mere

SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS DANSKE BANK 1

SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS DANSKE BANK 1 SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS DANSKE BANK 1 2 DANSKE BANK VELKOMMEN TIL MOBILEPAY BUSINESS MobilePay Business er en betalingsløsning, som giver din virksomhed mulighed for at modtage betalinger

Læs mere

Velkommen til AgeForce

Velkommen til AgeForce Velkommen til AgeForce Kapitel 1... 2 Opret din egen profil... 2 Log ind - og log ud - på AgeForce.... 4 Kapitel 2... 5 Fanebladet Hjem din profil... 5 Kapitel 3... 6 Rediger din profil... 6 Rediger dine

Læs mere

C-WEB. Construction WEB C-WEB

C-WEB. Construction WEB C-WEB C-WEB TM Construction WEB C-WEB TM Construction WEB Digital byggestyring 01 Hvad er C-WEB TM 02 Fordele 03 Kom nemt igang C-WEB TM er et projektstyringsværktøj til håndtering af forespørgsler, tilsyn,

Læs mere

AgeForce MINI vejledning

AgeForce MINI vejledning AgeForce MINI vejledning Velkommen til AgeForce et enkelt og sikkert netværk for dig over 50 I denne korte guide fortæller vi dig hvordan du: - Opretter en gratis profil på www.ageforce.dk. - Redigerer

Læs mere

Cyber SPORT Quick Guide

Cyber SPORT Quick Guide Cyber SPORT Quick Guide 2015 Version 1.0 Kom godt i gang Her er en kort introduktion til Cyber, hvor du kan bestille flybilletter, hotelovernatninger samt billeje. 1. Gå på hjemmesiden www.idraettensrejsebureau.dk

Læs mere

Norddjurs hjemmefra. Vejledning. Få adgang til Citrix hjemmefra på en privat PC IT-AFDELINGEN

Norddjurs hjemmefra. Vejledning. Få adgang til Citrix hjemmefra på en privat PC IT-AFDELINGEN Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 7. januar 2015 IT-AFDELINGEN Vejledning Norddjurs hjemmefra Få adgang til Citrix hjemmefra på en privat PC Norddjurs Kommune. Torvet 3. 8500

Læs mere

Kravsspecifikation til Nationalpark App

Kravsspecifikation til Nationalpark App Kravsspecifikation til Nationalpark App Kravsspecifikation til Nationalpark App...1 1. Introduktion og platform...1 2. Ikke funktionelle specifikationer...2 3. Brugeroplevelse...2 4. Indholdsleverandører...2

Læs mere

Manual til dropbox på ipad

Manual til dropbox på ipad Manual til dropbox på ipad Af Randi Majgård Høgh VIFIN Indholdsfortegnelse Forord 3 Oprettelse af dropbox på IPad 5 Download video til din IPad 16 Download billeder til din IPad. 20 Link et billeder, en

Læs mere

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning BlackBerry Internet Service Version: 4.5.1 Brugervejledning Publiceret: 2014-01-08 SWD-20140108172804123 Indhold 1 Kom godt i gang...7 Om meddelelelsesserviceplanerne for BlackBerry Internet Service...7

Læs mere

Nyt, elektronisk rokort

Nyt, elektronisk rokort Nyt, elektronisk rokort Hans Jesper Pihl, Anders Bressendorff, 13 marts 2014 Hellerup Roklub har fra sæsonen 2014 valgt at bruge det elektroniske Rokort til registrering af roaktiviterne i klubben. Rokort

Læs mere

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Quickguide Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Contents NVR guide... 3 1.0 Optageren:... 3 1.1 Tilslutning... 3 1.2 Installation af harddisk:... 3 2.0 Først gang din optager bliver startet:... 4 3.0

Læs mere

Mail og bevægelses sensor alarm opsætning for Valtronics kamera system

Mail og bevægelses sensor alarm opsætning for Valtronics kamera system Mail og bevægelses sensor alarm opsætning for Valtronics kamera system Hvad er mail og bevægelsessensor alarm? Mail og bevægelsessensor alarm er en funktion i dit Valtronics kamera, der gør at man ved

Læs mere

GUIDE TIL CLOUD DRIVE

GUIDE TIL CLOUD DRIVE GUIDE TIL CLOUD DRIVE Dette er en guide du kan anvende til nemt at komme effektivt i gang med at anvende Cloud Drive Indholdsfortegnelse 1. Tilgængelige Cloud Drive klienter 2. Guide til Windows klienten

Læs mere

Vejledning i brug af BadmintonPeople.dk

Vejledning i brug af BadmintonPeople.dk Vejledning i brug af BadmintonPeople.dk Læs grundigt denne vejledning igennem. BadmintonPeople.dk er skabt igennem et samarbejde imellem DGI og DBF. Meningen er at lette klubbernes ledere, administratorer

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

Vejledning til brug af Skolens IT For nye medarbejdere

Vejledning til brug af Skolens IT For nye medarbejdere Vejledning til brug af Skolens IT For nye medarbejdere 1.Udgave okt. 2014 IT-Center Syd byder dig velkommen til Sønderborg Statsskole. Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som medarbejder,

Læs mere