Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud"

Transkript

1 Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud 9. marts

2 Indhold 1 Introduktion Problembeskrivelse Rapportens opbygning Ordliste 5 3 Løsning Kort registrering Motivation Rejse overblik Betale forskel Genfinding af dokumentation Check ud bonus håndtering Forebyggelse af misbrug Kort optankning ekstra QR læsning ekstra Check ud påmindelse ekstra Rejsemønster ekstra Konklusion 15 A Skærmbilleder 16 B Site map 24 2

3 1 Introduktion 1.1 Problembeskrivelse Glemte check ud med rejsekort er et problem mange af os kender til. Efter en rejse er færdig, er det alt for ofte at der glemmes at checke ud, og brugeren derfor får en bøde, eller værre får spærret sit kort. Denne rapport beskriver vores løsnings forslag til hvordan en mobil app kan hjælpe rejsende ved at huske at checke ud. Appen skal som minimum opfylde følgende krav: 1. Indmelde glemt check ud 2. Bekræfte sammenhæng mellem check ind og check ud af samme rejse 3. Se prisen på den afsluttede rejse 4. Betale prisforskelen for den fulde rejse (plus et gebyr) 5. Genfinde dokumentation for hele forløbet Udover de minimumskrav nævnt ovenfor, foreslår vi en række ekstra funktioner, som vi tror vil gøre appen bedre, samt hjælpe brugeren med evt. problemer med rejsen. Disse ekstra funktioner omfatter b.la: Rejsekort optankning Påmindelse til at checke ud Motivation til at huske check ud 1.2 Rapportens opbygning Denne rapport er hovedsageligt opdelt i fire sektioner. Den første sektion giver en introduktion til rapporten, samt en kort beskrivelse af problemet. Introduktionen er efterfulgt af en ordliste, der beskriver de fag-/tekniske udtryk der bliver brugt i rapporten. Den tredje sektion er selve løsningen. Denne sektion beskriver, og diskuterer de løsninger vi foreslår. Til sidst er der en konklusion. Til de lidt mere tekniske læsere findes der skærmbilleder og tekniske diagrammer af vores løsningsforslag i appendikserne. Rapporten er skrevet således at den skal være letlæselig, dvs vi har så vidt muligt undgået undgået tekniske detaljer. For de afsnit der indeholder tekniske detaljer, har vi lagt detaljerne sidst i sektionen, således at læsere der ikke er specielt interesserede i de tekniske detaljer nemt kan springe dem over. 4

4 2 Ordliste Check ud bonus GeoFencing Bluetooth beacon Påmindelse Hovedskærm Site map Ekstra henviser til hvor ofte brugeren kan bruge appens check ud funktionalitet til at indmelde et glemt check ud. Er en technologi der via GPS, tillader brugeren at markere en destination. Når brugeren så ankommer (eller forlader) en radius omkring destinationen, får brugeren en notifikation. Er små sendere der udsender et signal til alle (mobile) enheder i nærheden. En fordel ved denne teknologi er at den er billig, og bruger meget lidt strøm. Mobilen giver en notifikation udfra eg givet event. Den første skærm i appen. Denne skærm viser overblikket over alle rejser. Et diagram der viser alle sider in en app (eller web-site) Sektioner markeret med ekstra beskriver funktioner der ikke er fundamentalt kravde for løsningen, men kan være med til at gøre appen endnu bedre. 5

5 3 Løsning Dette afsnit beskriver vores løsningsforslag. Afsnittet starter med at vi præsenterer vores kerne idéer, dvs beskriver de fundamentale funktioner vi bygger vores løsning på. Dette vil så blive efterfulgt af en mere teknisk beskrivelse og diskussion af de forskellige løsninger. 3.1 Kort registrering Vores løsning bygger på at hver bruger, der har et rejsekort, kan registrere kortet således at brugeren har en konto bundet til rejsekortet, hvor brugeren kan finde information relateret til rejsekortet. Vi går her ud fra at hvert rejsekort er unikt, og tilhører derfor kun en bruger. Når brugeren bestiller et rejsekort, bliver en konto, tilhørende korted, samtidigt registreret til brugeren. Kortet kan også registrerest senere, dette kan gøres begge via appen eller ved brug af internet browseren på computeren. Denne konto vil være basis for resten af vores beskrivelse. 3.2 Motivation Kernen i applikationen er et point system som kan motivere brugere til at være ekstra obs på at checke ud. Vi synes at løsningen ligger i at levere en applikation som brugere vil få noget ekstra ud af. Løsningen er en applikation der appellerer til brugeres/menneskets behov for ros og leg (gamefication). Vores syn er at om vi kan give brugeren et klap på skulderen hver gang brugeren husker at checke ud, vil dette motivere til at være endnu mere obs på at gøre det igen. Det samme angår at folk kan lide at samle og vi tænker at lave leg ud af dette problem. Applikationen har et point system, som giver et point for hver gang en bruger checker ud af en station samt en notifikation om hvad er opnået. Når brugeren har samlet nok af point vil han blive belønnet med et gratis check ud bonus point. Dvs. om der glemmes at checke ud, så skal han ikke betale for check ud om han udfylder glemt check ud boksen i applikationen. 6

6 3.3 Rejse overblik Når brugeren starter appen, og logger ind på sin konto, bliver han præsenteret for hovedskærmen. Hovedskærmen består af information omkring de sidste x antal 1 rejser. Hvis brugeren har nogle rejser der er ufuldkomne (dvs. at brugeren har glemt at checke ud) vil en notifikation blive vist i appen (se figur 1). Brugeren har også mulighed for at filtrere hovedskærmen udfra diverse kriterier. Eksempel på filtreringskriterier kan være tids intervaller, specifikke byer eller noget helt andet. Figur 1: Hovedskærm Figur 2: Rejsedetaljer Hver rejse i listen skal give brugeren information omkring den rejse. Denne information kunne f.eks være check ind station og tidspunkt, samt check ud station og tidspunkt (figur 1). Yderligere information omkring rejsen, som f.eks glemt check ud, vil være fremhævet. Hvis brugeren trykker på en rejse, får han vist yderligere information omkring rejsen (figur 2). 1 x kan være et forudbestemt tal, eller evt. tal sum brugeren kan indstille på appen 7

7 App headeren giver brugeren ekstra information: En menu 2, som tillader brugeren at filtrere listen med rejser, logge ud, skanne et extra kort (se sektion 3.9), rejsekorts optankning (sektion 3.8). Udover menuen, indeholder headeren information om kredit status på rejsekortet, samt antallet af brugerens checkout bonus. Brugeren har mulighed for at trykke på en rejse for yderligere information. Trykker brugeren på en fuldført rejse, viser appen extra information omkring denne rejse (figur 2). Trykker brugeren på en ufuldført rejse, henviser appen til en ny skærm som tillader brugeren at fuldføre rejsen (section 3.4). 3.4 Betale forskel Når brugeren har checked ud et glemt check ud, gør appen det muligt at betale forskellen (eller modtage forskellen hvis brugeren har betalt for meget). Her foreslår vi tre muligheder som vil blive yderligere præsentered nedenfor. Den første løsning er at brugeren betaler med visa (eller via bank oplysninger). Den anden er at appen bruger rejsekortet. Til sidst har vi en kombination of de to første løsninger. Alle løsninger har to muligheder, brugeren skal betale forskellen, og at brugeren modtager penge efter at have betalt for meget for glemt check ud. Der er ikke gjort forskel på disse to muligheder her da proceduren er den samme for begge. Kredit kort/bank oplysninger. Som sagt, så lægger den første løsning op til at brugeren kan indtaste sine kredit kort (eller konto nr), og på den måde betale forskellen fra sin bank konto. Fordelen med denne løsning er at den er meget fleksibel, i den forstand at brugeren kan bruge det kredit kort, eller den bank han har lyst til. Ulempen med denne løsning er at det kræver mere af brugeren. Brugeren bliver nødt til, efter at have fuldført check ud, at finde sine kort/bank oplysninger frem og indtaste dem manuelt. Betal via rejsekort. Den anden løsning lægger op til at betalingen sker via rejsekorted. Når brugeren har checked ud sit glemte check ud, bliver forskellen automatiskt fratrukket/tildelt rejsekortet, uden at brugeren behøver gøre noget. Den største fordel med denne løsning er at brugeren ikke behøver gøre noget, det hele sker automatiskt. Ulemperne med denne løsning er at den er ikke så fleksibel som den første 2 Se appendiks A, figur 9 8

8 løsning, dvs. at brugeren kan ikke vælge hvordan han skal betale forskellen. En anden ulempe er at der ikke nødvendigvis ikke er penge nok på rejsekortet til at betale forskellen. Kombineret løsning. Udfra de to løsninger ovenfor, vil vi foreslå en kombineret løsning. Efter at brugeren har fuldført check ud, vil han blive præsenteret for et valg, betal via rejsekort eller kredit kort/bank (se figur 3). Denne løsning giver brugeren høj fleksibilitet, samt simplicited, alt efter hvat brugeren foretrækker. Figur 3: Betale for glemt check ud Denne skærm indeholder input felter der giver brugeren mulighed for at færdiggøre en rejse. Den indeholder felter for check ud station samt check ud tidspunkt. Når brugeren har indtastet disse information, udregner appen prisen 3. Dette giver nu to scenarier; scenariet hvor brugeren skal betale, og sce- 3 Prisen udregnes ved at hente data fra rejsekort serveren 9

9 nariet hvor brugeren har betalt for meget, og skal have penge tilbage, i begge tilfælde kan brugeren vælge hviken betalings metode han vil bruge. 3.5 Genfinding af dokumentation Som sagt, så bygger vores løsning på at hvert rejsekort er bundet til en konto (sektion 3.1). Vi foreslår et den mest overskuelige måde at håndtere genfinding af dokumentation er at lave en client til computeren (evt. via internet browseren) som brugeren kan tilgå den samme information som via appen. Denne pc client kan derudover indeholde ekstra information, som f.eks dokumentation / kvitering for glemt check ud. Denne løsning kan også kombineres med at når brugeren har fuldført et glemt check ud, bliver dokumentation sendt via mail. Grunden til at vi foreslår at flytte denne funktion fra selve appen er at denne information ikke er væsentligt viktig at ligge i selve appen. Derudover synes vi at have denne information liggende på appen vil gøre appen mindre overskuelig, og mindre brugervenlig. 3.6 Check ud bonus håndtering Check ud bonus er det antal gange en bruger kan checke en glemt rejse ud, uden at betale en bøde, eller risikere spærring af kort. Vi foreslår at hver bruger har et maks antal check ud bonus points (f.eks 5 points). Årsagen til dette maks antal er for at appen ikke skal være en undskyldning for ikke ad checke ud, men hellere motivere brugeren til at checke ud. Til håndtering af check ud bonus points, foreslår vi to løsninger: Månedlig bonus. betyder at brugeren får et gratis check ud bonus point hver måned, dog ikke mere end max. Ved dette prøver vi at opnå at et større antal personer bruger appen, da brugeren ikke skal gøre noget for at fortjene sine points. Vi synes at denne løsning kan formindske glemte checkouts, samt ændre folks holdninger i forhold til rejsekortet. Bonus for korrekt check ud. For at vænne folk til at checke ud, synes vi at det vil hjælpe at give brugerne en motivation. Vi foreslår at for hver x antal korrekte check ud 4, får brugeren et ekstra check ud bonus point (igen, aldrig mere end maks). 4 se appendix A figur 10 10

10 Kombineret løsning. Vi foreslår at implementere en kombination af begge løsninger præsenteret her. Årsagen er at for mennesker der ikke rejser specielt tit, vil en månedlig bonus være en god motivation at bruge appen, mens for brugere der rejser meget kan det være motiverende at huske at checke ud. 3.7 Forebyggelse af misbrug Vores løsning foreslår at appen har et lavt maks for hvor mange check ud bonus points en bruger kan have. Vores håb er så at idét at dette tal er så lavt, så vil brugere ikke misbruge systemet, da dette vil opbruge et point. At forhindre misbrug 100% er svært at opnå, men vi synes at denne løsning vil være med til at begrænse misbrug af systemet. 11

11 3.8 Kort optankning ekstra En ekstra feature i vores app er brugeren kan optanke sit rejsekort. Figur 4 viser optanknings skærmen. Brugeren har her mulighed for at sætte flere penge ind på kortet ved brug af kredit kort. Under indstillinger skal brugeren kunne se status, samt tilmelde, eller framelde sig automatisk tank-op-aftale (appendix A figur 11). Figur 4: Kort optankning 12

12 3.9 QR læsning ekstra Som sagt, så er vores app bygget omkring at hver bruger har en konto der registrerer ens kort. Denne løsning har en begrænsning idét at en app kan kun bruges et til kort. Vi foreslår derfor en alternative metode at udnytte én app til flere kort. Appen skal kunne skanne kort, eller indtaste kortnummeret på et kort, og kunne se oplysninger for kortet. Disse oplysninger kunne f.eks være overblik over x sidste rejser, information om glemt check ud, eller noget helt andet. Da denne løsning ikke er specielt sikker, foreslår vi at denne funktion kun har læse rettigheder, dvs at hvis en bruger skanner en andens kort, kan han kun se information, men kan ikke f.eks betale for et glemt check ud, dette kan kun gøres af ejeren. For at gøre det muligt at bruge denne funktion, er der nok behov for at lave nye kort, med indbygget QR kode. Dette kan undgås ved at lade brugeren indtaste kort nummeret i stedet for at skanne kortet, så kan de nye kort komme på et senere tidspunkt, hvis der er ønske for det Check ud påmindelse ekstra En ekstra feature i vores app er at brugeren har mulighed for at sætte en påmindelse for når han skal checke ud igen. Påmindelsen virker sådan at når en bruger checker ind, kan han angive destinationen i appen. Appen vil derefter, give brugeren en notifikation når han ankommer indenfor en radius af destinationen (se figur 5). For at implementere denne funktion foreslår vi to forskellige metoder. Den første metode er at implementere GeoFencing til at specificere destinitationen via GPS. Appen vil ved brug af denne teknologi give en notifikation når brugeren er nærmere end en given radius til den specifikke lokation. Fordelen ved at bruge denne metode er at der skal ikke implementere noget hardware fra rejsekortets side, appen håndterer det hele. En ulempe er at brugere ofte vælger lokationstjenester fra på grund af højt strøm forbrug på mobilen. Når der tages i betragtning at denne funktion er ekstra, og brugeren kun bruger lokationstjenesten en begrænset periode vil det ikke bruge specielt meget strøm. Den anden løsning er at der kan opsættes Bluetooth beacons på de forskellige stationer. Når brugeren så ankommer tæt på disse beacons, vil appen give brugeren en notifikation på at huske at checke ud. Fordelen ved at bruge denne metode er at Bluetooth beacons bruger meget 13

13 Figur 5: Check ud påmindelse lidt strøm, og at brugeren derfor muligvis vil bruge funktionen mere. Den største ulempe er at der kræves at der sættes beacons op på alle relevante stationer for at denne teknologi kan bruges. En mulighed ville være at implementere begge løsninger, således at appen kan klare begge teknologier. Appen ville så bruge GeoFencing (GPS), og hvis der på et senere tidspunkt skulle være behov for at udskifte check ud stationer, kunne der nemt implementeres Bluetooth beacons i stationerne Rejsemønster ekstra En anden feature der nemt kan tilføjes til løsningen, er at appen udregner en statistik over brugerens rejsemønster. Dvs. at hvergang en bruger glemmer at checke ud, og indmelder det glemte check ud, gemmer appen (eller rejsekort 14

14 serveren) information om denne specifikke rejse. Efter at en bruger har glemt, og indmeldt check ud, flere gange, kan appen finde frem til mønstre om hvornår brugeren ofte glemmer at checke ud. Eksempel på dette kunne være at en bruger ofte glemmer at checke ud rejser der varer over 15 min, eller brugeren glemmer at checke ud hver gang han rejser til en specifik station. Appen kan herefter give brugeren en notifikation der minder brugeren om dette. Denne statistik kan både være en hjæld for brugeren, samt hjælpe rejsekort med planlægning af fremtidige forbedringer til rejsekort systemet. 4 Konklusion Som helhed er vores applikation bygget på ideen at motivere brugere endnu mere til at logge ud. Dette kan virke lidt som dobbelt konfekt når det burde være nok motivation at undgå at miste de 50 kr, og evt. få deres kort spærret. Men vi tror at ideen med at lave det mere til en samle leg, hvor brugeren bliver belønnet med point til samlingen, giver et ekstra kick omkring check ud oplevelsen. Selve check ud scenariet vil være mere positivt for brugeren der får noget for at checke ud, i stedet for at miste noget for ikke at checke ud. Ideen om et point system er set før, men sammen med andre funktioner som påmindelse og dokumentation, vil denne applikation give brugeren nogle meget gode ressurcer for hvordan han bedre kan huske at checke ud, samt få givende information om sin rejse. Vi tror på at check ud bonusen vil i fleste tilfælde give brugere en bedre oplevelse af rejsekortets værdi. Brugere som ofte glemmer at check ud, vil få en ekstra motivation for at huske, plus at appen kan med påmindelse, gøre det endnu lettere at huske. Mens de personer som næsten aldrig glemmer, vil ikke blive lige så negative mod rejsekortet når der et potentiale for at undvige afgiften en gang imellem. Vi har ikke en silver bullet løsning til at glemt rejsekort check ud, men vi tror at vores løsning vil mindske om problemet betydeligt, samt at det vil sætte rejsekortet i et bedre lys og give brugere et tættere forhold til rejsekortet. 15

15 A Skærmbilleder Figur 6: Login 16

16 Figur 7: Hovedskærm 17

17 Figur 8: Rejse detaljer 18

18 Figur 9: Menu 19

19 Figur 10: Indstillinger 20

20 Figur 11: Optankning 21

21 Figur 12: Betal check ud 22

22 Figur 13: Check ud påmindelse 23

23 B Site map Figur 14 viser en site map for appen. Som der fremgår på figuren, så er appen meget simpel. Efter at brugeren har logget ind, skal brugeren f.eks kun navigere igennem tre skærme for at indmelde glemt check ud. Figur 14: Appens site map 24

Rejsekort-app idékonkurrence. Check ud

Rejsekort-app idékonkurrence. Check ud Rejsekort-app idékonkurrence Check ud 1 Rejsekort-appen Check ud Rejsekort a/s har med udviklingen af en app - der giver slutbrugeren mulighed for at checke ud, uden at bruge en rejsekortstander - mulighed

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4 Maskine Udlejning 15. oktober 2010 Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony Roskilde Tekniske Gymnasium Udlejningsvirksomhed 3.4 Indholdsfortegnelse Problemformulering:... 2 Planlægning:... 2 Analyse af

Læs mere

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014 Vejledning til v 5.25.02 SmartTID, 2014 1 Indhold Kort om SmartTID... 6 Data Application Builder... 7 Brug af Data Application Builder... 7 Hovedmenuen... 7 Genveje i Data Application Builder... 8 Funktions

Læs mere

System til vagtplanlægning

System til vagtplanlægning System til vagtplanlægning Virkelighed og modeller Gruppe A312, Software Det Teknisk- Naturvidenskabelige Basisår Aalborg Universitet 19. december 2005 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Software

Læs mere

Administrator v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion til Rekvi-Skole... Side 3 Login og hjælp

Læs mere

FSB Skolevangen I og II: Guide. Til. Netværket

FSB Skolevangen I og II: Guide. Til. Netværket FSB Skolevangen I og II: Guide Til Netværket Indholdsfortegnelse Forord...3 Velkommen...3 Tilgang til administrations siden (mail konti og sikkerhed)...4 Mail generelt...5 Brug af administrations siden

Læs mere

Så blev det din tur til at få DanDomain WebShop8

Så blev det din tur til at få DanDomain WebShop8 Så blev det din tur til at få DanDomain WebShop8 Vi er nu klar til at opgradere din DanDomain WebShop til version 8. Opgraderingen til DanDomain WebShop8 kommer til at byde på en helt ny visuel oplevelse

Læs mere

2.1.2.2. Sideindhold... 9. 2.1.3. Flyt side... 10 2.1.4. Slet side... 10 2.1.5. Søgeoptimering... 10 2.1.5.1. Titel... 10. 2.1.5.2. Beskrivelse...

2.1.2.2. Sideindhold... 9. 2.1.3. Flyt side... 10 2.1.4. Slet side... 10 2.1.5. Søgeoptimering... 10 2.1.5.1. Titel... 10. 2.1.5.2. Beskrivelse... Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 7 1.1. Sådan logger du ind... 7 2. Sidetræ... 8 2.1. Sider... 8 2.1.1. Opret side... 8 2.1.2. Rediger side... 9 2.1.2.1. Sidedata... 9 2.1.2.2. Sideindhold...

Læs mere

Plant nu - Høst senere

Plant nu - Høst senere 2015 Andreas Pedersen. Alle rettigheder forbeholdes. 1 Uautoriseret kopiering eller distribution af dette materiale i enhver form er strengt forbudt. Lovovertrædere vil blive retsforfulgt i videst muligt

Læs mere

Test System for SimCorp IMS Controlling and Tools. Automatisk kontrol af data - IMM-B.Eng-2010-42. 28. november 2010. Christoffer W.

Test System for SimCorp IMS Controlling and Tools. Automatisk kontrol af data - IMM-B.Eng-2010-42. 28. november 2010. Christoffer W. 28. november 2010 Christoffer W. Krogslund S062588@student.dtu.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Opgaven... 4 2.1. Problemet... 4 2.2. Proces... 8 3. Analyse... 10 3.1. Indledning / Scope...

Læs mere

Kom godt i gang med DayCare

Kom godt i gang med DayCare Kom godt i gang med DayCare 1 Side Indhold Adresser og koder... 4 Opsætning af din institution... 5 DayCare Admin... 5 Indstil DayCare... 7 Åbningstider... 9 Lokaliteter:... 9 Grupper... 11 Skærme, Tablets

Læs mere

Webshop. Webshop - når du vil sælge dine varer via Internettet

Webshop. Webshop - når du vil sælge dine varer via Internettet Webshop Webshop - når du vil sælge dine varer via Internettet Side 1 af 44 Indeks Indeks... 2 Installation af webshop modulet... 4 Varer... 5 Kategorier... 5 Oprettelse af kategorier... 5 Oprettelse af

Læs mere

Payment Management Brugervejledning. Ver. 2.14 til RTC. Copyright 2013 Continia Software a/s

Payment Management Brugervejledning. Ver. 2.14 til RTC. Copyright 2013 Continia Software a/s Payment Management Brugervejledning Ver. 2.14 til RTC Copyright 2013 Continia Software a/s Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 1.1 Om Payment Management kurset... 5 1.2 Kursets indhold... 5 1.2.1 Målgruppe...

Læs mere

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Susanne C. Hartvig VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Ingeniør Arkitekt Bygherre Producent Entreprenør RAPPORT BYGiDTU R-002 2001 ISSN 1396-4011 ISBN 87-7877-057-2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...1

Læs mere

Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system)

Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system) Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system) Indholdsfortegnelse Rart at vide Generelt om CMS modulet Sådan benytter du CM-systemet til at rette på din hjemmeside Ændring af sider / opret af sider Indsætning

Læs mere

Få styr på TripAdvisor

Få styr på TripAdvisor 10 11 KAPITEL 1 Få styr på TripAdvisor 12 Ved at være aktivt til stede på TripAdvisor får du en række funktioner, du kan udnytte til at gøre din tilstedeværelse bedre og allervigtigst har du muligheden

Læs mere

SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS

SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS DANSKE BANK DANSKE BANK HOLMENS KANAL DK 09 KØBENHAVN K TELEFON 45 3 4 WWW.DANSKEBANK.DK SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS 7876 05.03 Danske Bank A/S CVR-nr. 6 6 8 København DANSKE BANK DANSKE

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3. Tag backup med UpDraft Side 4. Tag manuelt backup Side 8 - 2 -

Indholdsfortegnelse. Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3. Tag backup med UpDraft Side 4. Tag manuelt backup Side 8 - 2 - - 1 - Indholdsfortegnelse Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3 Tag backup med UpDraft Side 4 Tag manuelt backup Side 8-2 - Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Lige meget om du har opbygget

Læs mere

Titel: Online Roulettespil. Tema: Internetspil Projektperiode: P0. Projektgruppe: A303 Deltagere: Synopsis: Vejledere:

Titel: Online Roulettespil. Tema: Internetspil Projektperiode: P0. Projektgruppe: A303 Deltagere: Synopsis: Vejledere: Titel: Online Roulettespil Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Naturvidenskab Strandvejen 12-14 9000 Aalborg Tlf. 96 35 97 33 Fax 98 13 63 93 http://tnb.aau.dk Tema: Internetspil Projektperiode: P0

Læs mere

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Velkomstmappe ectrl Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Indholdsfortegnelse HVAD ER ECTRL?... 3 SUPPORT... 3 INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL ECTRL... 4 OPRETTELSE OG ADMINISTRATION

Læs mere

Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige.

Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige. Guide: Fakturering Udgave Aug 2013 Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige. ClinicCare anvender to begreber: Afregninger : Som er udskrifter

Læs mere

Dankort. ClinicCare Web + Windows. Modtagelse af dankortbetalinger minimer dit udestående! Hvorfor Dankort eller Netbetaling? Produktblad Juni 2015

Dankort. ClinicCare Web + Windows. Modtagelse af dankortbetalinger minimer dit udestående! Hvorfor Dankort eller Netbetaling? Produktblad Juni 2015 ClinicCare Web + Windows Produktblad Juni 2015 Dankort Hvorfor Dankort eller Netbetaling? Ved brug af dankort, enten via en terminal eller via Netbetaling - minimerer klinikken sit udestående og undgår

Læs mere

VELKOMMEN BACKOFFICE HARDWARE OPSÆTNING FRONTEND KOM GODT IGANG. Kategorier Tilføj kategorier Brugere. Oversigt. Salg

VELKOMMEN BACKOFFICE HARDWARE OPSÆTNING FRONTEND KOM GODT IGANG. Kategorier Tilføj kategorier Brugere. Oversigt. Salg KOM IGANG Her er manualen, der vil guide dig igennem opsætning af dit nye Point Of Sale system. Derudover vil du der finde svar på alle dine spørgsmål omkring din daglige brug af OneStore POS. 0 VELKOMMEN

Læs mere

Brugertilfredsundersøgelse af www.praktikpladsen.dk. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever og virksomheder

Brugertilfredsundersøgelse af www.praktikpladsen.dk. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever og virksomheder Brugertilfredsundersøgelse af www.praktikpladsen.dk Spørgeskemaundersøgelse blandt elever og virksomheder UNI C Juni 2005 Brugertilfredsundersøgelse af www.praktikpladsen.dk Spørgeskemaundersøgelse blandt

Læs mere

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP Velkommen til CMS modulet på din DanaWebshop, som du skal benytte for at opdatere din webshop med produkter, produktsider, infosider med mere. I DanaWeb kalder vi CMS

Læs mere

BibMobil brugertest Forår 2010

BibMobil brugertest Forår 2010 BibMobil brugertest Forår 2010 Version 1.0 Silkeborg Bibliotekerne forår 2010 Version 1.0 Karen Thomsen og Ulla Andersen Indhold BibMobil brugertest forår 2010... 5 BibMobil projektet... 5 Formål... 5

Læs mere

Afsluttende opgave 2009 Kommunikation/IT

Afsluttende opgave 2009 Kommunikation/IT Afsluttende opgave 2009 Kommunikation/IT Tema: Kulløse Miljømesse Rapport af: Jacob Almann Tinnesen, Oliver Mørk og Oscar Helmersen Roskilde Tekniske Gymnasium Klasse 1.1 Afleveret: 24-04-2009 Side 1 af

Læs mere