ANNETTE OLESEN. Løsladt og gældsat. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANNETTE OLESEN. Løsladt og gældsat. Jurist- og Økonomforbundets Forlag"

Transkript

1 ANNETTE OLESEN Løsladt og gældsat Jurist- og Økonomforbundets Forlag

2 »To hell in a handbasket«this is how my grandmother described my future with a knowing wink. After I d already totaled two cars, my mother sat me down and asked what I planned to do with my life. Seventeen, clearly on the wrong path, I thought for a moment and answered, Crime. Flynn, Another Bullshit Night in Suckcity Til min parallelle rejseledsager, Oliver

3 Annette Olesen Løsladt og gældsat Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013

4 Annette Olesen Løsladt og gældsat 1. udgave, 1. oplag 2013 by Jurist- og Økonomforbundets Forlag Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne bog eller dele heraf er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forlagets skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan. Omslag: Bo Helsted Tryk og indbinding: Ecograf, Højbjerg Printed in Denmark 2013 ISBN Udgivet med støtte fra»jurist- og Økonomforbundets Fond til støtte af udgivelse af videnskabelig litteratur«ph.d. afhandling Juridisk Institut Syddansk Universitet Indsendt til bedømmelse: Februar 2013 Forsvar: Juni 2013 Vejleder: Ole Hammerslev Medvejleder: Anette Storgaard Bedømmelsesudvalg: Thomas Elholm, Juridisk Institut (formand) Lena Roxell, Stockholms Universitet Mikael Rask Madsen, Københavns Universitet Jurist- og Økonomforbundets Forlag Gothersgade København K Telefon: Telefax:

5 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord Indledning Problemformulering Terminologi, anonymitet og citatskik Afhandlingens opbygning DEL I. De løsladte, oplevet lov og handlingsstrategier Refleksioner, teoretisk ramme og metode 2. Analytiske redskaber Refleksiv sociologi, praksisteori og habitusbegrebet Menneskets historie ligger i habitus Oplevet lov og retlig bevidsthed Oplevet lov er påvirket af lov Retlig bevidsthed og»kvasi-juridiske«overvejelser De- og (re)aktiverede loves indvirkning på de flergangsdømtes livsbetingelser Praksis og strategi Oplevelser og handlingsstrategier Det sociale rum (relationelle univers) og livsstil Felt og kapital Felt Kapital Alternative kapitalformer Feltspecifik kulturel kapital Kropslig kapital og gadekapital Underground legal capital Kendskabet til uskrevne regler og gældende ret Kriminelle kundskaber som ressource og alternativ »Insider«-forståelse af love og praksisser Opsummering

6 3. Felt, fortæller og forsker Refleksioner over interview Det dobbelte brud Den refleksive interviewmetode Konstruktion af undersøgelsesobjektet Forskel i positionering af forskeren og de interviewede Aktiv lytning Tidsaspektet og de retrospektive oplevelser Empirisk materiale Anonymisering og sensitive data Udvælgelseskriterier og adgang til interview Adgang til særlige dele af feltet Gaver for indsigt Brugen af interview Min sociale stedsans Symbolsk vold Opsummering De indsatte og de løsladte De indsatte levevilkårsundersøgelser De indsatte prisoniseringsprocessen Fængselsopholdets påvirkning af indsatte og løsladte De løsladte forringede livsbetingelser Straffeattesten Arbejdsmarkedstilknytning og indkomstniveau Parforhold De interviewede løsladte En nomadevandring mellem institutioner Fra offer til gerningsmand fra indtægt til udgift Skole og forbryderskole Spænding, misbrug og kriminalitet Gruppen en anden familie, en anden struktureret hverdag Opsummering DEL II. Løsladelsesprocessen Før varetægtsfængsling til livet efter fængsel 5. Analysens struktur og fokus Analyseemnerne

7 6. Magten over tid Tiden før og under varetægtsfængslingen Handlingsstrategier udviklet inden varetægtsfængslingen Tid er penge og klagesager tager en evighed De økonomisk privilegerede varetægtsfængslede Den uddannede varetægtsfængslede De økonomisk underprivilegerede varetægtsfængslede Myndighedssamarbejde om indsættelsen Oplevelser af boligforhold under varetægtsfængsling Uvidenhed om ansøgningsprocedurer Begrænsede kommunikationskanaler Ingen folkeregisteradresse ingen post Boligselskabernes klemme Oplevelser af gældsforhold under varetægtsfængsling Sagsomkostninger i straffesager Hvem betaler»gildet«? Hvem betaler hvad? Konfiskering af kommende sagsomkostninger Betaling af børnebidrag En henlagt kreditor Handlingsstrategier dannet på baggrund af gældsforhold De sparsommelige varetægtsfængslede De spenderende varetægtsfængslede Man nægter altid De sparsommelige og/eller spenderende varetægtsfængslede Opsummering Tiden i fængsel Ægteskab som handlingsstrategi Udnyttelse af ægtefællens personfradrag Ægteskab og fælles/personlig gæld Symbolsk afdragsordning som handlingsstrategi Førtidspension som handlingsstrategi Fordelene ved førtidspension Udsigterne til førtidspension De veluddannede og gældsatte indsatte Uddannelseskapital målrettet udlandet (Om)skoling til sort arbejde

8 8.6. Alternativ (ud)dannelseskapital Den alternative karrierestige Medlemskab, kontingent og»a-kasse« Opsummering Tiden umiddelbart før løsladelse Tværsektorielt samarbejde om løsladelsesprocessen Kriminalforsorgens handleplaner De koordinerede handleplaner Oplevelser af og handlingsstrategier ved det tværsektorielle samarbejde En henlagt»sag« Dobbelt papirarbejde Praksisskærpelser for udgang påvirker løsladelsesprocessen Oplevelser af og handlingsstrategier dannet på baggrund af praksis for udgang Oplevelserne ved de særlige»rocker/bandevilkår« Løsladelsesformer Ukendt udslusning, ukendt fremtid Hovedreglen er prøveløsladelse, men afslagsprocenten stiger Oplevelser af praksis ved prøveløsladelse Bolig-kompromiserne: Pris, beliggenhed og indflytningsdato Handlingsstrategier dannet på baggrund af prøveløsladelsespraksis Fiktive løsladelsesadresser En alternativ»boliggaranti«forud for prøveløsladelse Oplevelser af praksis ved løsladelse efter endt strafudståelse Pludselig løsladelse Løsladt til gaden Handlingsstrategier dannet på baggrund af praksis for endt strafudståelse Undgå kommende varetægtsfængslinger Undgå vilkår om tilsyn En»hjemmelavet«udslusning for langtidsindsatte Opsummering Tiden umiddelbart efter løsladelse Løsladelsesdagen

9 Oplevelser af vilkår om tilsyn Oplevelser af boligforhold umiddelbart efter løsladelse Ingen folkeregisteradresse Kun ét beboerindskudslån Fiktive folkeregisteradresser Oplevelser af forsørgelsesgrundlag umiddelbart efter løsladelse Engangshjælp og bagudbetalt kontanthjælp Løsladt til engangshjælp Skilsmisse som handlingsstrategi Løsladt til (en forhåbning om) førtidspension Oplevelser af gældsforhold umiddelbart efter løsladelse »Tiggergang«, (alternativ) gældsstiftelse og uofficielle penge Oplevelser af kreditorernes opkrævninger og rykkerskrivelser Oplevelser af offentlig gæld, privat gæld og gadegæld Offentlig gæld Privat gæld Gadegæld Økonomien påvirker det sociale liv Sagsomkostninger der ikke er registreret eller forsøgt opkrævet Handlingsstrategier dannet på baggrund af gældsforhold Gælden bliver udvidet Gælden til forhandling Drømmen om gældssanering og uvisheden om eftergivelse Oplevelser af gældsinddrivelse umiddelbart efter løsladelse De løsladtes store forbrug eller overlevelse Reglerne for trangsbeneficium Oplevelser af et beskedent hjem og en beskeden levefod Ejerskabsstrategier dannet på baggrund af gældsforhold og social kapital Gældfrie venner Gældfrie partnere Afkald på ejerskab Afkald på arv Oplevelser af politiets og SKATs retlige regulering Oplevelser af reglerne om legemsindgreb Oplevelser af reglerne om ransagning

10 Sikring af det offentliges krav på sagsomkostninger m.v Udlæg i erstatning for uberettiget strafferetlig forfølgning Særlig bandeenhed, særlig koordineret myndighedsindsats Oplevelser af regler om stikprøvevisitation Skoleret for SKAT Oplevelser af at komme hjem til familien Omvendte kønsroller Familiens kærlige økonomiske pres Oplevelser af beskæftigelsesmuligheder umiddelbart efter løsladelse Psykiske udfordringer Den registrerede fortid CV et, straffeattesten og medierne Integration på arbejdsmarkedet og gældsinddrivelse Handlingsstrategier dannet på baggrund af reglerne for beskæftigelse og gældsinddrivelse En officiel indkomst med forbehold En kombination af en officiel og en uofficiel indkomst En kombination af sociale ydelser og en uofficiel indkomst En uofficiel indkomst Særlige arbejdsgivere, særlige ansatte Oplevelser af aktivering umiddelbart efter løsladelse Reglerne for aktivering og sanktionering Oplevelser af aktiveringsreglerne Gæld, fortid og fremtid indvirker på oplevelserne Handlingsstrategier dannet på baggrund af aktiveringsreglerne Aktivering kræves ikke som modydelse for uofficielle penge Sikring af retten til sociale ydelser Den latente fare og den fysiske fare Offerrollen Opsummering

11 11. Tiden efter løsladelse De løsladtes variationer af retlig bevidsthed og livsstile Retlig bevidsthed uden for loven Leve uden for loven Særlige»brancher«uden for loven Et alternativ til en»registreret«tilværelse Paranoiaen, politiet og»fjenderne« Retlig bevidsthed af loven Leve som aktive brugere af loven En opdelt tilværelse En kombination af kriminelle og lovlydige tænke- og handlemåder Aktiv brug af loven til at vinde tid i friheden Retlig bevidsthed med loven Leve efter loven »Gamle«venskaber afslører fortiden Nye parforhold og gæld afslører fortiden En ekstra arbejdsindsats kompensation for fortiden Nye tænke- og handlemåder skal overvinde de»gamle« Opsummering Konklusion Tiden før og under varetægtsfængslingen Tiden i fængsel Tiden umiddelbart før løsladelse Tiden umiddelbart efter løsladelse Tiden efter løsladelse Afrundende bemærkninger Referencer Stikordsregister

12

ANDERS ØRGAARD KONKURSRET

ANDERS ØRGAARD KONKURSRET ANDERS ØRGAARD KONKURSRET 11. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Konkursret Anders Ørgaard Konkursret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Anders Ørgaard Konkursret 11. udgave, 1. oplag 2014

Læs mere

ANNETTE FRANCK MODARBEJDER ELLER MEDARBEJDER FORANDRINGSKOMMUNIKATION SKABER SAMARBEJDE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

ANNETTE FRANCK MODARBEJDER ELLER MEDARBEJDER FORANDRINGSKOMMUNIKATION SKABER SAMARBEJDE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG ANNETTE FRANCK MODARBEJDER ELLER MEDARBEJDER FORANDRINGSKOMMUNIKATION SKABER SAMARBEJDE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Annette Franck er specialist i forandringskommunikation. Efter femten års erfaring

Læs mere

INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG FAMILIE RET INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGAARD FAMILIE RET 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2012

Læs mere

ØKONOMISK VIRKSOMHEDS BESKRIVELSE

ØKONOMISK VIRKSOMHEDS BESKRIVELSE Charlotte Stisen Flyger Ove Hedegaard Preben Melander ØKONOMISK VIRKSOMHEDS BESKRIVELSE 3. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Økonomisk virksomhedsbeskrivelse Charlotte Stisen Flyger Ove Hedegaard

Læs mere

Jagten på fremtidens nye vækstvirksomheder

Jagten på fremtidens nye vækstvirksomheder Michael S. Dahl, Pernille G. Jensen & Kristian Nielsen Jagten på fremtidens nye vækstvirksomheder Hovedrapport ROCKWOOLFONDEN Jurist- og Økonomforbundets Forlag Michael S. Dahl, Pernille G. Jensen & Kristian

Læs mere

UDLICITERING OG MEDARBEJDERE

UDLICITERING OG MEDARBEJDERE Peer Schaumburg-Müller & Erik Werlauf f UDLICITERING OG MEDARBEJDERE Ret og pligt i forhold til lønmodtagere ved offentlig udlicitering og privat outsourcing 5. udgave JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

Læs mere

Nyhedsbrev April. Nummer 2-2014 Eksternt Nyhedsbrev. Hvordan kan vi komme overgældsætning til livs? Interview med lektor Tanja Jørgensen

Nyhedsbrev April. Nummer 2-2014 Eksternt Nyhedsbrev. Hvordan kan vi komme overgældsætning til livs? Interview med lektor Tanja Jørgensen Den Sociale Retshjælp Nyhedsbrev April Nummer 2-2014 Eksternt Nyhedsbrev Hvordan kan vi komme overgældsætning til livs? Interview med lektor Tanja Jørgensen Gæld fra sagsomkostninger hindrer tidligere

Læs mere

Livet på de laveste sociale ydelser

Livet på de laveste sociale ydelser Livet på de laveste sociale ydelser - En kvalitativ undersøgelse om livsbetingelser og copingstrategier Maja Müller, John Andersen, Morten Ejrnæs og Jørgen Elm Larsen Maj 2010 Livet på de laveste sociale

Læs mere

Revisor og revision m.v.

Revisor og revision m.v. Revisor og revision m.v. i selskabsretligt perspektiv JESPER SEEHAUSEN JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Revisor og revision m.v. i selskabsretligt perspektiv Jesper Seehausen Revisor og revision m.v.

Læs mere

Det skal komme fra dig selv

Det skal komme fra dig selv Det skal komme fra dig selv Kompetencebureauet og resocialiseringsfeltet barrierer og muligheder Komplekse sociale problemstillinger og socialøkonomisk virksomhed som løsningsmodel Mia von Qualen, Marie-Louise

Læs mere

PETER AAGAARD, EVA SØRENSEN & JACOB TORFING (RED.) Samarbejdsdrevet innovation i praksis JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

PETER AAGAARD, EVA SØRENSEN & JACOB TORFING (RED.) Samarbejdsdrevet innovation i praksis JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG PETER AAGAARD, EVA SØRENSEN & JACOB TORFING (RED.) Samarbejdsdrevet innovation i praksis JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Samarbejdsdrevet innovation i praksis Peter Aagaard, Eva Sørensen & Jacob Torfing

Læs mere

Ligestillingslovene Ligebehandlingsloven, ligelønsloven, barselloven, barseludligningsloven og loven om forsikring, pension og lignende

Ligestillingslovene Ligebehandlingsloven, ligelønsloven, barselloven, barseludligningsloven og loven om forsikring, pension og lignende Ligestillingslovene Ligebehandlingsloven, ligelønsloven, barselloven, barseludligningsloven og loven om forsikring, pension og lignende Bind 2 6. udgave Med kommentarer af Agnete Andersen Ruth Nielsen

Læs mere

Kommenteret straffelov Almindelig del

Kommenteret straffelov Almindelig del Kommenteret straffelov Almindelig del Kommenteret af Vagn Greve Poul Dahl Jensen Gorm Toftegaard Nielsen 10. omarbejdede udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Kommenteret straffelov Almindelig del

Læs mere

Idræt & Jura. Nyt Juridisk Forlag

Idræt & Jura. Nyt Juridisk Forlag Idræt & Jura Nyt Juridisk Forlag Bogen»Idræt & Jura«er en samlet fremstilling af idrætsjuraen i Danmark. Bogen er udarbejdet til brug for undervisningen i faget idrætsjura ved idrætsuddannelsen på Aarhus

Læs mere

DET FLEKSIBLE ARBEJDSMARKED

DET FLEKSIBLE ARBEJDSMARKED Per Vejrup-Hansen DET FLEKSIBLE ARBEJDSMARKED Jobomsætning, mobilitet og ledighed Jurist- og Økonomforbundets Forlag A rbejdsmarkedet anses ofte for ufleksibelt og præget af træghed, vaner og barrierer.

Læs mere

Håndbog i kommunernes og regionernes nye økonomi

Håndbog i kommunernes og regionernes nye økonomi Håndbog i kommunernes og regionernes nye økonomi This page intentionally left blank Thorkil Juul Håndbog i kommunernes og regionernes nye økonomi Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2006 Håndbog i kommunernes

Læs mere

TEORI OG PRAKTISK ANVENDELSE 8. UDGAVE

TEORI OG PRAKTISK ANVENDELSE 8. UDGAVE MICHAEL CHRISTENSEN OBLIGATIONS INVESTERING TEORI OG PRAKTISK ANVENDELSE 8. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Obligationsinvestering Michael Christensen Obligationsinvestering Teori og praktisk

Læs mere

STRAFFE SAGENS GANG. Jurist- og Økonomforbundets. Forlag

STRAFFE SAGENS GANG. Jurist- og Økonomforbundets. Forlag STRAFFE SAGENS GANG Gorm Toftegaard Nielsen Jurist- og Økonomforbundets Forlag STRAFFESAGENS GANG Gorm Toftegaard Nielsen STRAFFESAGENS GANG Jurist- og Økonomforbundets Forlag København 2011 STRAFFESAGENS

Læs mere

Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig.

Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig. FAKTUM KRIMINALFORSORGEN Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig. Hans Andersen, Exit, til de indsatte

Læs mere

INTRO DUKTION TIL SELSKABSRETTEN

INTRO DUKTION TIL SELSKABSRETTEN jesper lau hansen INTRO DUKTION TIL SELSKABSRETTEN OG KAPITALMARKEDS RETTEN jurist- og økonomforbundets forlag Introduktion til selskabsretten og kapitalmarkedsretten Jesper Lau Hansen Introduktion til

Læs mere

fra magtkamp til konsensus

fra magtkamp til konsensus Jurist- og Økonomforbundets Forlag Arbejdsmarkedspensionerne og den danske model fra magtkamp til konsensus Jesper Due & Jørgen Steen Madsen Etableringen af de nye arbejdsmarkedspensioner i årene omkring

Læs mere

Flemming Balvig Lars Holmberg Anne-Stina Sørensen. Ringsted forsøget. Livsstil og forebyggelse i lokalsamfundet. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Flemming Balvig Lars Holmberg Anne-Stina Sørensen. Ringsted forsøget. Livsstil og forebyggelse i lokalsamfundet. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Flemming Balvig Lars Holmberg Anne-Stina Sørensen Ringsted forsøget Livsstil og forebyggelse i lokalsamfundet Jurist- og Økonomforbundets Forlag I denne bog beskrives resultaterne af et storstilet og enestående

Læs mere

TEMAHÆFTE 3 FORÆLDREANSVARSLOVEN. hvad blev der af barnets tarv?

TEMAHÆFTE 3 FORÆLDREANSVARSLOVEN. hvad blev der af barnets tarv? TEMAHÆFTE 3 FORÆLDREANSVARSLOVEN hvad blev der af barnets tarv? Pia Deleuran (red.) Forældreansvarsloven hvad blev der af barnets tarv? Temahæfte 3 Fokus på brug af ikke-juridisk sagkyndige i familiesager

Læs mere

PÅ ANKLAGEBÆNKEN I EN SKATTESAG. NYT DEBATOPLÆG OM SKAT OG STRAF.

PÅ ANKLAGEBÆNKEN I EN SKATTESAG. NYT DEBATOPLÆG OM SKAT OG STRAF. UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET NR. 08 OKTOBER 2013 ÅRGANG 2013 Følg fire nyuddannede advokater, der lige har taget hul på karrieren PÅ ANKLAGEBÆNKEN I EN SKATTESAG. NYT DEBATOPLÆG OM SKAT OG STRAF. INDHOLD

Læs mere

Lærebog i erstatningsret

Lærebog i erstatningsret Lærebog i erstatningsret 7. udgave Bo von Eyben Helle Isager Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lærebog i erstatningsret Bo von Eyben & Helle Isager Lærebog i erstatningsret 7. udgave Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Hvem er de unge på kanten af det danske samfund Katznelson, Noemi; Jørgensen, Helene Elisabeth Dam; Sørensen, Niels Ulrik

Hvem er de unge på kanten af det danske samfund Katznelson, Noemi; Jørgensen, Helene Elisabeth Dam; Sørensen, Niels Ulrik Aalborg Universitet Hvem er de unge på kanten af det danske samfund Katznelson, Noemi; Jørgensen, Helene Elisabeth Dam; Sørensen, Niels Ulrik Publication date: 2015 Document Version Pre-print (ofte en

Læs mere

TEORI OG PRAKTISK ANVENDELSE 4. UDGAVE

TEORI OG PRAKTISK ANVENDELSE 4. UDGAVE MICHAEL CHRISTENSEN AKTIE INVESTERING TEORI OG PRAKTISK ANVENDELSE 4. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Aktieinvestering Teori og praktisk anvendelse Michael Christensen Aktieinvestering Teori

Læs mere

Kursgevinstloven. 3. udgave. Med kommentarer af Jan Børjesson Anders Oreby Hansen Henrik Peytz. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Kursgevinstloven. 3. udgave. Med kommentarer af Jan Børjesson Anders Oreby Hansen Henrik Peytz. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Kursgevinstloven 3. udgave Med kommentarer af Jan Børjesson Anders Oreby Hansen Henrik Peytz Jurist- og Økonomforbundets Forlag Kursgevinstloven Jan Børjesson, Anders Oreby Hansen og Henrik Peytz Kursgevinstloven

Læs mere

Konkurs. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014

Konkurs. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Konkurs Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen, Lasse Højlund Christensen og Kim Sommer Jensen Konkurs Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen, Lasse Højlund Christensen og Kim Sommer

Læs mere

Aldrig mere fængsel. Forprojekt Arbejdsmarkedsrelateret indsats for unge korttidsdømte. Januar 2013. Aldrig mere fængsel

Aldrig mere fængsel. Forprojekt Arbejdsmarkedsrelateret indsats for unge korttidsdømte. Januar 2013. Aldrig mere fængsel Aldrig mere fængsel Forprojekt Arbejdsmarkedsrelateret indsats for unge korttidsdømte Januar 2013 1 Indholdsfortegnelse Aldrig mere fængsel Indledning 3 Baggrunden for projektet... 3 Læsevejledning...

Læs mere