Vedvarende energi og energieffektivitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedvarende energi og energieffektivitet"

Transkript

1 Contact Persons: URS Udviklingssekretariat, Aabenraa Leo Petersen Tlf.: Industrie- und Handelskammer Flensburg Gorm Casper Tel.: Fax: Beskrivelse af tyske og danske videnscentre, fonde og relationer ved FURGY MATCHMAKING Den 19. november 2010 om Vedvarende energi og energieffektivitet

2 Videnscentre i Schleswig-Holstein og region Syddanmark: Center for Product Development (CPD) er en selvfinansierende enhed under Mads Clausen Institut, Syddansk Universitet, Sønderborg. Center for Product Development Mads Clausen Institut Alsion Sønderborg Lektor, leder af CPD Niels Lervad Andersen T: Mail: CPD arbejder på alle innovationsniveauer, med udvikling af intelligente sensorer og aktuatorer samt mekatroniske produkter baseret på intelligente sensorer og aktuatorer. CPD/Mads Clausen institut er projektleder for SunRise PV projektet. Målet med projektet er gennem innovation, videndeling og videnopbygning at udvikle en betydelig PV-sektor (PV = Photo Voltaic = strøm fra solceller) i Region Syddanmark. CPD/Sunrise PV er til for alle med behov, ideer, problemer, opgaver mm. hvori der indgår sensorer og/eller aktuatorer (intelligente mekatroniske produkter). Projekt SunRise PV er medfinansieret af EU s Regionalfond og Syddansk Vækstforum. Kontakt os for en uformel diskussion af samarbejdsmuligheder. Projekt SunRise PV Kasper M. Paasch T: Mail: uft/udviklingsprojekter/sunrise. aspx Center for Software Innovation (CSI) er et regionalt IKT center, der skaber vækst gennem viden og bygger bro mellem forskning og erhverv. Vi giver hjælp til selvhjælp gennem rådgivning, uddannelse og sparring. Center for Software Innovation Alsion Sønderborg T: Mail: Vi yder rådgivning af virksomheder omkring muligheder og anvendelse af IKT i komplekse indlejrede systemer, forskning, teknologiudredninger, risikominimering af projekter, proof-of-concept, netværksskabende aktiviteter, temaarrangementer, kurser m.v. CSI er til for alle virksomheder, innovatører, iværksættere og forskere, der vil være på forkant med udviklingen inden for software

3 NanoSYD er nano- og mikroteknologicenteret ved Syddansk Universitet i Sønderborg, der blev grundlagt i På nuværende tidspunkt beskæftiger 20 til 25 medarbejdere sig på områderne nano- og mikrofysik med spørgsmål vedr. grund- og anvendt forskning og udvikling. NanoSYD Mads Clausen Institut Alsion 2 DK-6400 Sønderborg T: Mail: NanoSYDs vision er at bygge bro mellem uddannelse, forskning og udvikling indenfor nano- og mikroteknologien og at fremstille innovative fotoniske og elektromekaniske devices, der baserer på nano- og mikroteknologi. NanoSYDs mission er at give både akademiske såvel som industrielle brugere adgang til nyeste højteknologi og at tilbyde både eksperimentel og teoretisk hjælp. Lean Energy Cluster er nationale virksomhedskonsortier, der udvikler intelligente energiløsninger for at øge eksportvæksten til gavn for Danmark. Den forretningsorienterede klynge beskæftiger sig med intelligent anvendelse af energi. Lean Energy Cluster Alsion 2 DK 6400 Sønderborg T: Mail: Klyngesamarbejdet bygger bro mellem eksisterende teknologier, produkter og kompetencer for at skabe nye energisystemer og løsninger. Sekretariatet for Lean Energy Cluster skal: sikre aftalemæssige rammer så videndeling bliver til forretning være rugekasse for nye innovative projekter samle virksomhedsaktører omkring proces- og produktudvikling identificere nye projekter og yde rådgivning i hele projektudviklingsfasen. AluCluster Åvedvej Løgumkloster T: Mail: AluCluster er Danmarks eneste teknologicenter inden for rådgivning om praktisk anvendelse af aluminium. AluCluster blev etableret i 1999, efter initiativ fra Hydro, Sapa, Mærsk, Danfoss, EUC Syd samt de vestsønderjyske kommuner, og har siden 2002 været en erhvervsdrivende fond. Centeret består af 3 enheder: En konsulent- og rådgivningsdel en innovationsdel samt en international del. Konsulent- og rådgivningsdelen tilbyder en bred vifte af rådgivning indenfor aluminiumområdet, herunder også kurser i blandt andet grundlæggende aluminiumteknologi, aluminiumstøbeteknologi samt virksomhedstilpassede aluminiumkurser. Gennem innovationsdelen er målet at udvikle den danske aluminiumklynge, der består af virksomheder, vidensinstitutioner og offentlige erhvervsfremmeaktører. I 2006 blev AluCluster, som de eneste i Sønderjylland, udnævnt til Teknologicenter af Videnskabsministeriet, og er i 2007 blevet optaget i det syddanske klyngeprogram.

4 KøleVirksomhedsCenter Alsion (KVCA) er et medlemsbaseret videnscenter, der tilbyder spidskompetencer til køleindustrien gennem: KøleVirksomhedsCenter, Alsion Alsion 2 DK 6400 Sønderborg T: Mail: netværksaktiviteter og vidensdeling på køletekniske emner formulering og ledelse af innovations- og forskningsprojekter på tværs af klyngen i samarbejde med universiteter og forskningsinstitutioner skræddersyet udbud og afholdelse af efteruddannelse indenfor køleteknologi sikring af rekrutteringsgrundlag ved afholdelse og understøttelse af ingeniøruddannelses-aktiviteter KVCA vil igennem medlemsvirksomhederne kunne hjælpe med kontaktskabelse, sparring og samarbejde på tværs af klyngen. MCD - Mechatronics Cluster Denmark er Danmarks stærkeste geografiske koncentration af industri og forskning indenfor mekatronik. MCD arbejder målrettet indenfor 5 fokus områder; Mechatronics Cluster Denmark Co. Center for Erhvervsudvikling Alsion Sønderborg T: Uddannelse & forskning Business Innovation Netværk & vidensdeling Internationalisering Dette for at øge innovations- og den internationale konkurrenceevne samt vidensdeling blandt sine medlemmer gennem forskellige klyngeinitiativer, herunder: Post Graduate/Turnus program mellem virksomhederne Fastholdelse af medarbejder kompetencer gennem forskellige jobservice ordninger Faglige ERFA grupper & vidensnetværk Initiere fælles projekter Opbygning af strategiske partnerskaber ift. klyngens kerne interessenter såsom relevante ingeniøruddannelser, Regionale Vækstfora, Mekatronisk Selskab samt øvrige klynger i Europa. Vi arbejder til stadighed for at udbygge vores eksterne relationer og kan tilbyde hjælp til partnersøgning og projektudvikling, deltagelse i forskellige netværk eller som genvej til forskning/uddannelse og kommercielle samarbejder indenfor klyngens område.

5 artefact er et center for bæredygtig udvikling i Glücksburg, der drives som en nonprofit organisation. artefact gemeinnützige GmbH Bremsbergallee 35 D Glücksburg T: Mail: Forretningsområder omfatter følgende: Et gæstehus med konference-, møde- og øvelokaler, 40 sengepladser med deres egen vedvarende energi (solenergi pris 1998) og usædvanlige lerklinede bygningsværk Tysklands første energi temapark som er destination for turister og besøgende, der søger interaktive oplevelser i forbindelse med vedvarende energi (april-oktober) Ungdomsuddannelser under global learning projektet med elleve teoretiske og praktiske temaer, som eksempelvis vindenergi, solenergi og deltagelse i ungdomskonkurrencen "SolarCUP" hvor man bygger små soldrevne biler Den frivillige tjeneste solivol, hvor unge arbejder et år med "frivillig sol" for organisationer i Østafrika. Voksenuddannelse og tekniske seminarer om bæredygtigt byggeri, hvor energisystemer for lande, samfund og husholdninger er i fokus. Målgruppen er beslutningstagere og opinionsdannere fra 50 lande Seminaret gennemføres en gang årligt. Solarskole for det tyske selskab for solar energi (DGS): Fire dages intensivt kursus i grundlæggende regler, teknologi, økonomi og rådgivningsekspertise inden for solvarme og solceller for begyndere og erfarne. Kurserne retter sig mod, og afsluttes med prøve som energirådgiver inden for solenergi Offshore Center Danmark er det officielle nationale kompetence og innovationscenter for den danske offshore industri. På vegne af sine mere end 210 medlemsvirksomheder og institutioner driver Offshore Center Danmark udvikling med henblik på vækst inden for den danske offshore industri. Offshore Center Danmark Niels Bohrs Vej 6 DK-6700 Esbjerg T: Fax: Mail: Fokusområder er olie & gas, offshore vind, offshore maritime aktiviteter og bølgeenergi. Kerneaktiviteter omfatter: Facilitering af netværksaktiviteter, ledelse af tekniske og brancherelaterede udviklingsprojekter, vidensdeling herunder seminarer, konferencer, B2B events og fremme af den danske offshore sektor i et internationalt perspektiv.

6 Jens Bo Holm-Nielsen Center for Bioenergi Niels Bohrs Vej Esbjerg T: M: Mail: Center for Bioenergi og Green Engineering ved Aalborg Universitet i Esbjerg indgår i opbygningen af uddannelser indenfor Bæredygtige Energisystemer med særlig fokus på undervisnings- og projektbidrag indenfor bioenergisystemers udvikling og integration med andre energiformer. R&D&D aktiviteter: Højteknologisk, økonomisk effektiv og bæredygtig udnyttelse af biomasse til lokale energimæssige og industrielle formål. Grøn og blå biomasse fra terrestriske og oceanografiske områder udforskes løbende Videnbaserede nye produktionstyper og produktionsformer udforskes og implementeres. Intensivt universitets og virksomhedssamarbejde Nye indkomstmuligheder for landbrugsvirksomheder og energiteknologi virksomheder Bæredygtig og diversificeret landbrugsproduktion og energiproduktion Samfundsvidenskabelige og økonomiske analyser Udvikling af nye ideer og forretningskoncepter i udkantsområder Danish Wind Power Academy har udviklet et innovativt uddannelseskoncept for teknisk personale på alle niveauer. Vores instruktører har til sammen næsten 50 års praktisk erfaring med alle former for vindmøller. I dag anvender vores instruktører netop denne værdifulde erfaring på vores uddannelser. Danish Wind Power Academy Stensgaardvej 6 DK-5500 Middelfart T: Mail: Vores uddannelser har en høj fleksibilitet og er tilpasset til deltagernes evner og baggrund for en målrettet og effektiv uddannelse. Vi har et bredt program af uddannelser med følgende studieområder: Mekanik Hydraulik Elektronik WTG betjening og drift. Lindø Offshore Renewables Center (LORC) vil være Europas førende center for test, demonstration og forskning inden for energiteknologi offshore. Lindoe Offshore Renewables Center Kystvejen Munkebo Denmark T: Mail: Project Manager Lise Nielson M: Gennem de seneste 15 år, har efterspørgslen efter grøn energi medført et nyt forretningsområde. I de kommende år, vil det udvikle sig til en reel industri. Potentialet er enormt og det vil være afgørende at levere forskning og innovation, som kan føre industrien fra dets eksisterende eksperimenterende stadie til masseproduktion, for at høste gevinsterne inden for grøn energi i offshore regi. Grundlagt af de største spillere i sektoren, bygger LORC bro mellem spin-outs fra universitetet til globale koncerner, små og mellemstore virksomheder samt startups fra forskning til produktion, fra test til at kunne tilbyde kunder klimavenlig low cost energi. LORC der opererer ud fra det kommercielle perspektiv spiller en afgørende rolle til sikring af, at Danmark fortsat spiller en ledende rolle på området for vedvarende energi.

7 CEwind e.g. videnscenter forener forskning fra universiteterne i Slesvig-Holsten på området vindteknologi. Med støtte fra delstaten, arbejder medarbejdere fra forskellige discipliner tæt sammen på forskellige projekter. Kanzleistr Flensburg T: Fax: Hovedtemaer indenfor forskningen er: 1. Mekanik (Rotor Blades, Offshore Teknologi, konstruktioner) 2. Elektro-teknik (transmissionsnet, El-komponenter og systemer, Condition Monitoring, analyse og optimering af transmissionsnet, Teknologi, Lightning Protection Systems, EMC) 3. Energiøkonomi (Energy Management, Økonomi og Jura) 4. Miljøteknologi (Hav, Oceanografi, Shadow-Flicker Analysis, Sound Emission) Vi tilbyder: Videnskab, Forskning og Udvikling Know-how transfer og Consulting Videndeling indenfor teknologi Uddannelsen Master of Science Wind Engineering Advanced Academic Training Courses (hel- og deltids) Videnscenteret er et netværk bestående af 5 højere læreanstalter i Slesvig- Holstein: Kompetenzzentrum Biomassenutzung Schleswig- Holstein c/o FuE-Zentrum FH Kiel GmbH Schwentinestr Kiel T: +49 (0) Fax: +49 (0) Projektleder Dr. Wolfgang J. Bonn T: +49 (0) Mail: Kort omkring Videnscenter Biomassenutzung Yder ekspertise, viden og teknologi indenfor biomasseudnyttelse Arbejder efter målet: viden- og teknologioverførsel fra den akademiske verden til erhvervslivets anvendelse Fokuserer på følgende arbejdsområder: Landbrugsproduktionen, materiale og genbrug Udvinding Procesteknik Energiøkonomi Afholder arrangementer (Netværk, kobling mellem forskning og virksomheder) ISH Biomasse Pris Centeret arbejder med forskellige emner inden for udnyttelse af biomasse og tilbyder ekspertise på disse områder fra universiteterne til erhvervslivet. Projektansvarlig: FuE- Zentrum Kiel GmbH Projektet finansieres af

8 Kompetenzzentrum für Elektromobilität Schleswig-Holstein (Videnscenter for Elektromobilitet Slesvig-Holsten) er et vidensnetværk for regionen Slesvig-Holsten. Videnscenteret er et initiativ bestående af medarbejdere hos Fachhochschule Kiel, der understøtter og fordrer teknologi- og vidensdeling mellem forskning og erhvervslivet inden for elektromobilitet. Fachhochschule Kiel Grenzstraße 5 Gebäude Kiel Vi tilbyder: Know-how og teknologi inden for Elektromobilitet Studier af batteriesystemer Studier af elektriske drivsystemer og strømforsyninger i køretøjet Laboratoriet "Robust-Elektronik und Kühlung" med test og dokumentation Termisk system-simulering Mekatronisk systemintegration via metoderne "Model-in-the-Loop", "Software-in-the-Loop" eller "Rapid Prototyping" og "Hardware-in-the- Loop" Vores mål: Videns- og teknologioverførsel fra forskning til erhvervslivet Hvilket for KESH medfører fokus på følgende: Optimering af elektroniske komponenter med hensyn til omkostninger, funktionalitet og dette integreret i totalløsningen i køretøjet Styrkelse af kompetencer på området anvendt forskning hos Fachhochschule Kiel. Forøge konkurrencekraften hos industrien i regionen gennem videndeling Fremtidsorienteret uddannelse til sikring af et kompetent rekrutteringsgrundlag indenfor ingeniør fag i regionen Fachverband Biogas e.v. (Fagforbund Biogas) er med over medlemmer den største tyske og europæiske interesseorganisation i biogasbranchen. Landsdækkende repræsenterer foreningen producenter, anlægsproducenter samt operatører fra landbrug og industri af biogasanlæg. Målet med foreningens arbejde er udbygning af biogasproduktion og -udnyttelse til den landsækkende el-, varme og energi produktion samt effektiv klimaindsats. Ankerbrunnenstrasse Freising T: +49 (0) Fax: +49 (0) Mail: Fachverband Biogas e.v. arbejder udelukkende for almennyttige formål jævnfør afsnittet Steuerbegünstigte Zwecke (fradragsberettigede formål) i skatteloven. Midler hos foreningen anvendes til formål angivet i vedtægterne. Medlemmerne modtager ingen direkte støtte fra selve foreningen. Ingen enkeltperson begunstiges af støtte, der ikke følger foreningens formål, ej heller begunstiges disse af uforholdsmæssigt høje vederlag.

9 TEK Momentum er syddanske virksomheders indgang til erhvervsinnovation og teknologi. TEK Momentum Trine Nøhr Demkjær T: Mail: Drømmer du om at realisere din virksomheds gode ideer og træde ind på nye markeder? At tænke nyt, virkeliggøre ideer og finde på nye måder at gøre tingene på? TEK Momentum kan hjælpe jer med at sætte skub i virksomheden og åbne døre til nye muligheder. Vi bygger bro mellem din virksomhed og universitetets viden og teknologisk kompetencer. Hvad tilbyder TEK Momentum? En indgang til det tekniske område på Syddansk Universitet for virksomheder og andre interessenter En afdeling med ingeniørkompetencer, som danner bro mellem virksomheder og viden på universitetet Ekspertbistand i at opstarte innovationsaktiviteter og deltage heri. Hvordan skaber vi innovation for din virksomhed? Gennem aktiv dialog omkring produktion, produkter og innovationsbehov Gennem udvikling af konkrete ideer og innovationstiltag i samarbejde med din virksomhed Gennem udarbejdelse af innovationsstrategi, hvor ideer og aktiviteter kortlægges. TEK Momentum er med hele vejen fra idé til gennemførsel af erhvervsforskningsprojektet. Undervejs tager vi os af alt det praktiske.

10 Midler til udvikling af projekter: Højteknologifonden investerer i højteknologiske projekter, hvor universiteter og virksomheder samarbejder. Der er i dag aktive højteknologiprojekter inden for energi/miljø, bio/medico, IKT, byggeri, fødevarer og produktion. Holbergsgade 14, København K T: Vækstfonden Strandvejen 104 A 2900 Hellerup T: For virksomheder og universiteter handler det om gensidige fordele: At udnytte de muligheder, der ligger i at koble komplementær viden af international klasse. Fondens sekretariat deltager altid meget gerne i en dialog om projektidéer. Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer til rådighed. I samarbejde med private investorer har fonden siden 1992 medfinansieret vækst i mere end danske virksomheder for et samlet tilsagn på over 7,7 mia. kr. Vi investerer med egenkapital i partnerskab med private investorer og finansierer med kautioner i samarbejde med danske penge- og realkreditinstitutter. Vækstkapital er for unge virksomheder med mulighed for at opnå betydelig international vækst primært inden for IT, medikoteknik, cleantech og industriel teknologi. Investeringerne ligger i intervallet 5 25 mio. kr. Vækstkaution hjælper dig med at skaffe finansiering hos dit penge- eller realkreditinstitut til at udvikle din forretning eller etablere en ny virksomhed. Vi kautionerer for 75 pct. af dit bank- eller realkreditlån på op til 10 mio. kr. Pengeeller realkreditinstituttet yder selve lånet. Vækstkaution kan ydes til finansiering af forretningsudvikling, fx ejerskifte, anlægsinvesteringer, udvikling af nye og forbedrede produkter samt iværksætteri. Kom-i-gang-lån er en kombineret lånegaranti- og rådgivningsordning. Du kan få kom-i-gang-lån ved at henvende dig i dit pengeinstitut. Som iværksætter kan du opnå lån på op til 1 mio. kr. med en statsgaranti på 75 pct. Samtidig får du tilbud om rådgivning i virksomhedsstart. Din virksomheds CVR-nummer skal være mindre end tre år gammelt. INTERREG 4A Syddanmark- Schleswig-K.E.R.N. er et grænseoverskridende program, som i perioden modtager 44,3 mio. euro fra den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU). INTERREG-Koordinator Claudia Juhl INTERREG-Sekretariat Programmets formål er at støtte og videreudvikle fælles potentialer gennem grænseoverskridende projekter indenfor forskellige indsatsområder. INTERREG tilbyder en finansiering på op mod 65 % af de afholdte udgifter og yder primært

11 Region Syddanmark T: mark.dk støtte til offentlige eller offentlig-lignende aktører fra hele programregionen. For yderligere information se eller kontakt INTERREGsekretariatet, som tilbyder vejledning om: støttemuligheder partnersøgning Vækstforum for Region Syddanmark er omdrejningspunktet for den regionale erhvervspolitik. Vækstforum har udarbejdet en handlingsplan for perioden med temaet Omstilling til højere vækst. Vækstforum ønsker at udvikle, igangsætte og indstille til medfinansiering inden for fire forretningsområder: Velfærdsteknologier og -service Energi Oplevelseserhverv Klynger Damhaven Vejle T: Mail: rk.dk syddanmark.dk Vækstforums sekretariat kan bl.a.: rådgive om hvilke projekter der kan støttes rådgive om anvendelse af vækstdrivere: iværksætteri, menneskelige ressourcer og forskning, innovation og ny teknologi Hvem kan søge tilskud? Med afsæt i programmernes fokusering på regionale vækstvilkår, vil ansøgere typisk være offentlige eller offentligt lignende og private institutioner, offentlige myndigheder, organisationer, fonde, samt virksomheder og deltagere i netværk. Der ydes ikke tilskud til enkeltpersoner, og som hovedregel kan der ikke ydes tilskud til enkelte virksomheder. Tilskud må ikke være konkurrenceforvridende. Syddansk Teknologisk Innovation (STDI) investerer i innovative forretningskoncepter med et internationalt perspektiv og potentiale, der befinder sig i opstartsfasen. Vores investeringer omfatter både Spin-outs og helt nye iværksættere. Vi investerer i nye forretningskoncepter årligt og har pt. en portefølje på ca. 60 opstartsvirksomheder. Udover egne investeringer har vi tiltrukket over en halv mia. kr. i investeringskapital fra eksterne kilder, hvilket gør SDTI til et af landets absolut førende innovationsmiljøer. Vi er et innovationsmiljø, som har mere fokus på den geniale idé og mindre fokus på en specifik branche. Syddansk Teknologisk Innovation A/S (SDTI) Forskerparken 10 DK-5230 Odense M T: Med afdelinger i Taastrup, Odense og Sønderborg, dækker vi hele landet, og har herigennem lokalt kendskab til relevante samarbejdsrelationer. Online registrering af forretningsidé Vi er konstant på udkig efter landets bedste idéer, som vi sammen med iværksætteren kan få gjort til en forretningsmæssig succes på internationalt plan. Tag første skridt ved at registrere din idé på hvor du også kan læse mere om vores investeringsproces.

12 Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) fremmer ny energiteknologi, der mindsker CO2-udledningen, øger forsyningssikkerheden og realiserer Danmarks erhvervspotentialer på energiområdet. Sekretariat ved Energistyrelsen Amaliegade København K T: Mail: EUDP støtter forskning, udvikling og demonstration indenfor bl.a. Bioenergi, Brint og brændselsceller Vind-, sol-, og bølgeenergi Energieffektivitet De væsentligste kriterier for at få støtte er, at projektet: udvikler og/eller demonstrerer ny energiteknologi er baseret på forskning, der peger frem mod udvikling og demonstration er innovativt og har et patenterbart teknologisk indhold dækker et markedsmæssigt behov og har et veldefineret kundesigte er økonomisk konkurrencedygtigt indeholder en teknologi, som er tæt på markedsudbredelse Virksomhedens eget bidrag Ansøger skal selv stille med en væsentlig privat egenfinansiering. Niveauet kan variere afhængig af deltagerkredsen og af, hvor tæt projektet er på det kommercielle marked. For udviklings- og demonstrationsprojekter skal egenfinansieringen typisk være på minimum 50 %. EUDP lægger vægt på, at virksomheder samarbejder med flere aktører, gerne: med flere forskellige virksomheder med direkte interesse i at udnytte resultaterne fra projektet offentlig privat samarbejde (virksomheder og videninstitutioner) internationalt samarbejde Fornyelsesfonden Sekretariat ved Erhvervs- og Byggestyrelsen Langelinie Allé København Ø T: Mail: Fornyelsesfonden skal: Støtte virksomheders forretningsmuligheder inden for grøn vækst og velfærd. Understøtte omstilling til nye erhvervs- og vækstmuligheder i hårdt ramte områder. Skabe vækst, beskæftigelse og eksport. Områder: Innovation inden for det det grønne område og velfærdsområdet. Markedsmodning inden for det grønne område og velfærdsområdet. Omstilling i hårdt ramte områder. Hvor meget kan man få i støtte? Støttebeløbet afhænger af projekttypen og hvem, der søger. Generelt gælder det dog, at fonden ønsker at støtte større projekter. Der vil være krav om privat medfinansiering som følge af EU s statsstøtteregler. Hvem kan ansøge, og hvem kan deltage? Det er primært private virksomheder, der kan være projektholder og dermed

13 formel ansøger. Offentlige aktører kan kun være projektholder i projekter om omstilling. Både private og offentlige aktører kan deltage som samarbejdspartnere og dermed modtage støtte i de typer projekter, der tillader flere partnere. Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB) spiller en central rolle som udviklingsbank i delstaten Slesvig-Holsten ved at yde økonomisk støtte til fremme af regional udvikling og vækst i Slesvig-Holsten. Investitionsbank Schleswig- Holstein Fleethörn Kiel T: + 49 (0) Fax: + 49 (0) Mail: IB yder rådgivning omkring funding samt finansiering både ved offentlige som private projekter i Slesvig-Holsten. Banken yder skræddersyede finansierings løsninger på områderne virksomhed, fast ejendom, offentlig infrastruktur samt byudvikling, miljø- og energiprojekter. Desuden ydes tilskud til at støtte arbejdsmarkedsudvikling og uddannelse. Med mere end 400 medarbejdere står IB for omkring 60 programmer og finansielle produkter, herunder særlige services såsom EU Consulting og "IB Förderlotsen" (viden og rådgivning indenfor funding og finansiering i Slesvig- Holsten).

14 Relationer: Dansk-Tysk Regionalmanagement. I 2004 blev der oprettet regional- og klyngemangement på den danske side, mens der ikke skete noget på den tyske side. Det var grund nok for IHK Flensburg for at indrette det Tysk-Danske Regionalmangement Grænsoverskridende erhvervs- og clusterudvikling. IHK Flensburg Dansk-Tysk Regionalmanagement Heinrichstr D Flensburg T: Siden januar 2007 arbejder Regionalmangementet på at danne handlingsorienterede grænseoverskridende netværk blandt erhvervslivet, videnskab, politik og andre institutioner i regionen. For både tyske og danske virksomheder yder vi rådgivning og hjælper med kontakt og netværksdannelse til de rigtige aktører på begge sider af grænsen. Målsætninger Projektet skal bidrage til øget koordination på tværs af grænsen, for at styrke det grænseoverskridende samarbejde. I løbet af de næste tre år skal fire forskellige områder være med til at profilere regionen: Samarbejdsregionen Kompetenceregionen Vidensregionen Oplevelsesregionen Hertil oprettes der dansk-tyske netværk og grænseoverskridende foranstaltninger, der skal støtte erhvervs- og klyngeudviklingen i regionen. Wirtschaftsförderungs- und Regionalentwicklungsgesellschaft Flensburg/Schleswig mbh (WiREG) er et anpartsselskab, der driver kommunal erhvervsfremme, projektarbejde, Flensborg Teknologicentrum og udvikling af regionen i Flensborg by og i Slesvig-Flensborg Amt. Lise-Meitner-Str. 2 D Flensburg T: CB-Log Projektleder Wolfgang Schmuetz Mail: WiREGs mål er: At skabe og sikre arbejdspladser i regionen. I skæringspunktet mellem kommune og virksomhed optimerer vi tilbuddet til virksomhederne, fremmer informationer og kontakter, får nye virksomheder til regionen og motiverer kommuner til udbygning af den industrielle infrastruktur. WiREG beskæftiger sig også med projektudvikling. I 2009 blev der oprettet et grænseoverskridende EU-Projekt Cross Border Logistics (CBLog). Målet er dansk/tysk clustermanagement indenfor Logistik i samarbejde med UdviklingsRåd Sønderjylland, EUC Syd og Fachhochschule Flensburg. Projektet er støttet med Interreg IVA midler fra EU s udviklingsfond EFRE. Anpartshavere i Wirtschaftsförderungs- und Regionalentwicklungsgesellschaft Flensburg/Schleswig mbh (WiREG) er Flensborg by, Slesvig-Flensborg Amt, Nord- Ostsee Sparkasse, Zweckverband Wirtschaftsentwicklungsgemeinschaft Flensburg/Handewitt (WEG) og alle kommuner i Slesvig-Flensborg Amt.

15 Erhvervenes Hus Aabenraa er en selvejende institution, etableret af 5 erhvervsforeninger i Aabenraa kommune. Erhvervenes Hus Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa T: Fax: Mail: Med 24 timers erhvervsservices støtter vi erhvervsudvikling og erhvervsfremme og arbejder med tiltrækning af virksomheder og arbejdskraft til vores område. Vi tilbyder en bred vifte af udviklingsprojekter og aktiviteter, ligesom vi har en fuldt udbygget iværksætterservice med tilhørende udviklingspark, hvori iværksættere har mulighed for at etablere sig. Vi arbejder med etablering af netværk på nationalt og internationalt niveau og det gør vi ud fra sloganet vi gør andres ressourcer til dine. Udviklingscenter Haderslev (UCH) fungerer som paraply- og udviklingsorganisation for medlemmerne, hvor vi sætter handel, erhverv og turisme i forgrunden, og arbejder med etablering af netværk, innovation og vækst. UdviklingsCenter Haderslev Nørregade Haderslev T: Mail: Tønder Erhvervsforum Vestergade Tønder T: Mail: De fire oprindelige medlemmer (Haderslev Handelsstandsforening, Haderslev Turistforening, Haderslev Erhvervsråd og Haderslev Kommune) stiftede foreningen Udviklingscenter Haderslev i Sidenhen er Haderslev Uddannelsesråd, Haderslev Håndværker- og Industriforening og LO Haderslev optaget som medlem i foreningen og var startskuddet til et nyt samarbejde med Haderslev Kommune. Har du og din virksomhed behov for viden og rådgivning inden for vores områder, hjælpe vi dig gerne videre. Tønder Erhvervsforum er et centralt omdrejningspunkt for erhvervsudviklingen og erhvervssamarbejdet i Tønder Kommune. Erhvervsforum består af driftige erhvervsfolk fra hele Tønder Kommune. I indsatsen for erhvervsudviklingen indgår Tønder Erhvervsforum i et tæt parløb med Tønder Kommunes Erhvervsafdeling. I Tønder Erhvervsforum og Erhvervsafdelingen arbejdes der med mange forskellige udviklingsprojekter der skal være med til at styrke erhvervsudviklingen. Især har vi fokus på at skabe netværk, tiltrække kvalificeret arbejdskraft, øge innovationen gennem samarbejde med Vidensinstitutioner samt at skabe gode rammebetingelser for en øget bosætning. Derudover tilbydes iværksætterservice som skal være med til at skabe gode rammebetingelser for kommunes mange iværksættere.

16 Væksthus Syddanmark er din genvej til netværk, viden og vækst. Væksthus Syddanmark Forskerparken 10C DK-5230 Odense M T: Mail: Har du ambitioner om at få succes på nye markeder? Drømmer du om at udvikle nye produkter? Vil du gerne se din virksomhed vokse? Eller har du andre spændende og udfordrende tiltag i tankerne? Så er Væksthus Syddanmark det rigtige sted at starte! Væksthus Syddanmark tilbyder kvalificeret og målrettet sparring på et praktisk og anvendeligt niveau. Vores vigtigste opgave er at vejlede virksomheder og iværksættere med vækstambitioner. Vores vejledning er uvildig, gratis og målrettet din virksomheds behov og potentiale. Udgangspunktet er din dagligdag og dine udfordringer. For at yde den bedste vejledning samarbejder vi tæt med den lokale erhvervsservice, en bred vifte af nationale og internationale rådgivere, vidensinstitutioner samt offentlige og private erhvervsfremmeaktører inden for en lang række forskellige områder. Væksthus Syddanmark er din genvej til rådgivere, samarbejdspartnere, venture kapital, den nyeste forskning og relevante netværk, som kan hjælpe dig med at realisere din virksomheds fulde potentiale. Vi har det samlede overblik over organisationer og ordninger, som kan understøtte din virksomheds udvikling. AktivRegion Nordfriesland North en region kendt for ekspertisen inden for vedvarende energi. Regionen anses for at være en foretrukken placering for vindenergi og solcelleanlæg, samtidig med en høj koncentration af bioenergianlæg. AktivRegion Nordfriesland Nord ser disse vedvarende energikilder som den vigtigste økonomiske sektor og har sat sig det ambitiøse mål at være vedvarende energi region nr. 1 i Slesvig-Holsten. Dr. Torsten Schmidt-Baum AktivRegion Nordfriesland Nord Marktstr Leck T: +49 (0)4661/ Mail: Med anerkendelsen som bio-region fra Forbundsministeriet for Fødevarer, Landbrug og Forbrugerbeskyttelse, har vores region fået midler stillet til rådighed, der skal anvendes til at opnå følgende mål: Øge effektiviteten af bioenergi systemer Udvikling af det endnu uudnyttede biomasse potentiale Udforskning af lovende afgrøder som alternativ til ren majs Vi vil med glæde hjælpe med gennemførelsen af innovative idéer og projekter i vores region.

17 Erhvervsfremme og Teknologitransfer Schleswig-Holstein (WTSH) er din centrale partner angående spørgsmål om erhvervsfremme i Schlesvig-Holsten. Hos os får du alle serviceydelser på et sted: Informationer, rådgivning og hjælp ved alle spørgsmål omkring økonomisk støtte, investeringer og erhverv. Støtte ved såvel virksomhedens flytning til Schlesvig-Holsten som ved etablering af ny virksomhed eller datterselskab i Schlesvig-Holsten. Fremme af teknologiprojekter, forsknings-og udviklingsaktiviteter samt erhvervsmæssige engagementer i udlandet. Post office box, Kiel Visiting address: Lorentzendamm Kiel T: +49 (0) F: +49 (0) Mail: Projektleder Erling Sørensen T: Mobil: Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nordfriesland mbh Schloßstraße Husum T: Fax: Mail: Adgang til kontakter til Schleswig-Holsteins støtterådgivere samt finansieringsmuligheder. Hjælp til samarbejdet mellem erhvervslivet og videnskab samt europæiske teknologikooperationer. Seed-finansiering og støtte af innovative iværksættervirksomheder, som tager udspring i universitets - og forskningsmiljøer. Assistance,vejledning og oplysninger rundt omkring emnet erhvervsmæssige ejendomsrettigheder samt individuel søgning i patent-, mærke- og erhvervsdatabaser. Energiklynge Fionia arbejder for erhvervsudvikling med fokus på energi- og miljøeffektive løsninger. Dvs. løsninger som skal slå bro over kløften mellem et voksende energibehov og behovet for CO2 reduktion. Klyngeinitiativet støttes af et udviklingsprojekt under Udviklingsforum Odense Partnerskab for Vækst Fyn, og initiativet er desuden støttet af Syddansk Vækstforum. Wirtschaftsförderung Nordfriesland - den rigtige kontakt, når det gælder: Nordfriesland som økonomisk område Erhvervs-lokation Finansierings- og støttemuligheder Etablering/iværksættelse Tilladelser/godkendelsesprocedurer Internationalt samarbejde Virksomhedsnetværk WFG yder også information og rådgivning omkring forskellige støttemuligheder samt forløbet af ansøgningsprocedurer. Når der skal forhandles med

18 myndigheder, vejleder og hjælper WFG, ligesom virksomheder kan få assistance i forbindelse med at finde noget passende indenfor Erhvervsgrunde eller erhvervsejendomme. WFG er behjælpelig med at etablere kontakt til højere læreanstalter og kan i den forbindelse tilbyde unge og teknologiorienterede virksomheder en perfekt lokation på Nordfriesisches Innovations-Center (NIC) i Niebüll, hvilket er nyttigt i virksomhedens opstartperiode. I samarbejde med delstaten Slesvig-Holstens erhvervsudviklingsinstitutioner etablerer WFG kontakt med samarbejdspartnere i udlandet, især nabolandet Danmark. Grønt Netværk Sønderjylland er et professionelt netværk for bæredygtighed. Er du en sønderjysk virksomhed eller kommune er vi netværket for dig. Vi sætter fokus på: miljø arbejdsmiljø ledelse social ansvarlighed som vigtige konkurrenceparametre Grønt Netværk Sønderjylland Skelbækvej Aabenraa T: Fax: Mail: Som medlem får du adgang til inspiration, sparring og kvalificeret vidensdeling med ligestillede erhvervsledere og offentlige myndigheder. Det sker eksempelvis gennem inspirationsarrangementer, temamøder, netværksgrupper, hjemmeside og nyhedsbreve. Vi er pt. i gang med at oprette en ny ERFA gruppe med fokus på energi og energibesparelser. Vi stiller mulighederne til rådighed for dig du vælger, om du vil benytte det og lære af andres erfaringer og give dine videre til andre. Du er velkommen til at kontakte os hvis du gerne vil høre mere om netværket eller mangeartede tilbud.

Ansøgning til Vækstforum

Ansøgning til Vækstforum Ansøgning til Vækstforum Projektnavn: Den Nordjyske Energiplatform Ansøger: Aalborg Kommune - Business Aalborg Juridisk ansvarlig: Thomas Kastrup Larsen / Tonny Skovsted Thorup Start: 01.01.2016 Slut:

Læs mere

energi - grøn regional vækst

energi - grøn regional vækst energi - grøn regional vækst Energi i fem regioner Grønne ideer, teknologier og markeder er vigtige for Danmarks fremtidige vækst og velfærd. Vi skal både imødegå presset på klimaet og vores nære miljø.

Læs mere

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS 1 STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS UDGIVET AF: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Bredgade 43 1260 København K. Tel: 35446200 Fax: 35446201

Læs mere

AALBORG UNIVERSITETS SAMARBEJDE MED OMGIVELSERNE

AALBORG UNIVERSITETS SAMARBEJDE MED OMGIVELSERNE AALBORG UNIVERSITETS SAMARBEJDE MED OMGIVELSERNE 2015 Indholdsfortegnelse Aalborg Universitets samarbejde med erhvervslivet... 2 Fokuspunkter for den erhvervsrettede kultur på AAU... 2 AAU-værktøjer og

Læs mere

Aalborg Den Globale Videns- og Industriby

Aalborg Den Globale Videns- og Industriby UDKAST Aalborg Den Globale Videns- og Industriby Erhvervsplan 2015-2018 2 Den Globale Videns- og Industriby Medlemmer Aalborg Erhvervsråd Fra erhvervslivet Adm. dir. Peter Rindebæk, Bladt Industries (DI)

Læs mere

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER.

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. 2010] Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt

Læs mere

Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder

Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder DANSKE REGIONER JUNI 2010 1 Vækst i hele Danmark yderområdernes udfordringer og muligheder Tryk: Danske Regioner Layout: UHI, Danske Regioner

Læs mere

REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010

REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010 REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010 Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt de 10 rigeste

Læs mere

Klynger og innovationsnetværk

Klynger og innovationsnetværk Klynger og innovationsnetværk I forbindelse med den kommende klynge- og netværksstrategi har Styrelsen for Forskning og Innovation sammen med Netmatch påbegyndt en kortlægning af de danske klynger og innovationsnetværk.

Læs mere

Handlingsplan 2009. Vækstforum Sjællands erhvervsudviklingsstrategi 2007-2010

Handlingsplan 2009. Vækstforum Sjællands erhvervsudviklingsstrategi 2007-2010 Handlingsplan 2009 Vækstforum Sjællands erhvervsudviklingsstrategi 2007-2010 Vækstforum Sjællands medlemmer pr. 1. januar 2009 Medlem Firma/organisation Udpeget fra Kristian Ebbensgaard Region Sjælland

Læs mere

MASTERPLAN Nye vækstvirksomheder og nye arbejdspladser i Sønderborg-området

MASTERPLAN Nye vækstvirksomheder og nye arbejdspladser i Sønderborg-området MASTERPLAN Nye vækstvirksomheder og nye arbejdspladser i Sønderborg-området Masterplanen er produceret af Kjeld Kückelhahn Forskerparken Syd AS I samarbejde med Bindslev AS og masterplanens arbejdsgruppe.

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling Bilag til Regionsrådets møde den 18. juni 2008 Punkt nr. 18 Kapitalformidling Resume Det fremgår af

Læs mere

SKABER VÆKST VERDENS STØRSTE KLYNGEKONFERENCE INDTAGER DANMARK VI SKABER INNOVATION. KLYNGER ER FREMTIDEN Side 9. uddannelsesminister

SKABER VÆKST VERDENS STØRSTE KLYNGEKONFERENCE INDTAGER DANMARK VI SKABER INNOVATION. KLYNGER ER FREMTIDEN Side 9. uddannelsesminister KLYNGER SKABER VÆKST Tillægget er udgivet af Region Syddanmark og REG X VERDENS STØRSTE KLYNGEKONFERENCE INDTAGER DANMARK Christian Ketels, præsident TCI VI SKABER INNOVATION OG VÆKST Side 4 Distribueres

Læs mere

Samlet oversigt over tillæg til de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Samlet oversigt over tillæg til de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling Økonomi- og Erhvervsministeriet Samlet oversigt over tillæg til de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling Juni 2009 Indholdsfortegnelse Vækstforum for Region Syddanmark 3 Vækstforum

Læs mere

Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde

Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Indledning Danmark har et stærkt grundlag for sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde. Vi har et højt sundhedsforskningsniveau og erhvervsmæssige

Læs mere

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark Hovedrapport Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Hvad er regional erhvervsfremme?... 14 2.1. Hvad kendetegner

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-3-2010

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-3-2010 Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-3-2010 Projekt slut dato: 28-2-2013 Bevilling A: Syddanmark: Regionalfonden: Prioritet 1 - Innovation og viden Vedhæftede filer Budget - Energi på havet.pdf Delprojekter

Læs mere

Danmark Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne

Danmark Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne Danmark Løsningernes land Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne December 2012 3 Forord Vi står midt i en global omstilling. Den globale middelklasse vokser. Flere får en uddannelse,

Læs mere

Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling. Regeringen / Vækstforum for Region Nordjylland

Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling. Regeringen / Vækstforum for Region Nordjylland Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling Regeringen / Vækstforum for Region Nordjylland Juni 2007 Danmark skal være blandt de lande i verden, hvor det er bedst at bo, leve og arbejde også

Læs mere

Kortlægning af erhvervsfremmesystemet. Bilag 1. Uddybende information om aktørerne

Kortlægning af erhvervsfremmesystemet. Bilag 1. Uddybende information om aktørerne Kortlægning af erhvervsfremmesystemet i Copenhagen Bilag 1. Uddybende information om aktørerne November 2014 Bilag.1 Beskrivelse af operatører lokal erhvervsfremme 1. Lokal erhvervsfremme Hvem er aktørerne?

Læs mere

Erhvervspolitisk analyse

Erhvervspolitisk analyse Juni 2009 Erhvervspolitisk analyse Innovationsindsatsen i Region Sjælland Bilagsrapport udarbejdet for Vækstforum Sjælland www.damvad.dk Indhold 1 INDLEDNING... 2 2 INNOVATION I REGION SJÆLLAND... 4 2.1

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

Vækst gennem innovation og fornyelse

Vækst gennem innovation og fornyelse Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Maj 2014. Politisk debatoplæg. Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Maj 2014. Politisk debatoplæg. Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Maj 2014 Politisk debatoplæg Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi LÆSEVEJLEDNING: 3 TEMA: VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER 6 1) Dilemma: Enkelte styrkepositioner eller bredere

Læs mere

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 Forord Erhvervslivets evne til at innovere er vigtig for fortsat vækst og velstand

Læs mere

Nordjylland: Status for fremdriften i implementeringen af partnerskabsaftalen om vækst og erhvervsudvikling

Nordjylland: Status for fremdriften i implementeringen af partnerskabsaftalen om vækst og erhvervsudvikling Nordjylland: Status for fremdriften i implementeringen af partnerskabsaftalen om vækst og erhvervsudvikling Tema 1. Uddannelse og arbejdskraftudbud Indsatsområde Hvordan/i hvilket omfang arbejdes der videre

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Dansk projekt vil sikre rent vand i Myanmar

Dansk projekt vil sikre rent vand i Myanmar Specialmagasin udgivet af CLEAN 11. november 2014 Annoncefinansieret Dansk projekt vil sikre rent vand i Myanmar Et projekt under CLEAN skal genopbygge vandforsyningen i Myanmars hovedstad Yangoon efter

Læs mere