Vedvarende energi og energieffektivitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedvarende energi og energieffektivitet"

Transkript

1 Contact Persons: URS Udviklingssekretariat, Aabenraa Leo Petersen Tlf.: Industrie- und Handelskammer Flensburg Gorm Casper Tel.: Fax: Beskrivelse af tyske og danske videnscentre, fonde og relationer ved FURGY MATCHMAKING Den 19. november 2010 om Vedvarende energi og energieffektivitet

2 Videnscentre i Schleswig-Holstein og region Syddanmark: Center for Product Development (CPD) er en selvfinansierende enhed under Mads Clausen Institut, Syddansk Universitet, Sønderborg. Center for Product Development Mads Clausen Institut Alsion Sønderborg Lektor, leder af CPD Niels Lervad Andersen T: Mail: CPD arbejder på alle innovationsniveauer, med udvikling af intelligente sensorer og aktuatorer samt mekatroniske produkter baseret på intelligente sensorer og aktuatorer. CPD/Mads Clausen institut er projektleder for SunRise PV projektet. Målet med projektet er gennem innovation, videndeling og videnopbygning at udvikle en betydelig PV-sektor (PV = Photo Voltaic = strøm fra solceller) i Region Syddanmark. CPD/Sunrise PV er til for alle med behov, ideer, problemer, opgaver mm. hvori der indgår sensorer og/eller aktuatorer (intelligente mekatroniske produkter). Projekt SunRise PV er medfinansieret af EU s Regionalfond og Syddansk Vækstforum. Kontakt os for en uformel diskussion af samarbejdsmuligheder. Projekt SunRise PV Kasper M. Paasch T: Mail: uft/udviklingsprojekter/sunrise. aspx Center for Software Innovation (CSI) er et regionalt IKT center, der skaber vækst gennem viden og bygger bro mellem forskning og erhverv. Vi giver hjælp til selvhjælp gennem rådgivning, uddannelse og sparring. Center for Software Innovation Alsion Sønderborg T: Mail: Vi yder rådgivning af virksomheder omkring muligheder og anvendelse af IKT i komplekse indlejrede systemer, forskning, teknologiudredninger, risikominimering af projekter, proof-of-concept, netværksskabende aktiviteter, temaarrangementer, kurser m.v. CSI er til for alle virksomheder, innovatører, iværksættere og forskere, der vil være på forkant med udviklingen inden for software

3 NanoSYD er nano- og mikroteknologicenteret ved Syddansk Universitet i Sønderborg, der blev grundlagt i På nuværende tidspunkt beskæftiger 20 til 25 medarbejdere sig på områderne nano- og mikrofysik med spørgsmål vedr. grund- og anvendt forskning og udvikling. NanoSYD Mads Clausen Institut Alsion 2 DK-6400 Sønderborg T: Mail: NanoSYDs vision er at bygge bro mellem uddannelse, forskning og udvikling indenfor nano- og mikroteknologien og at fremstille innovative fotoniske og elektromekaniske devices, der baserer på nano- og mikroteknologi. NanoSYDs mission er at give både akademiske såvel som industrielle brugere adgang til nyeste højteknologi og at tilbyde både eksperimentel og teoretisk hjælp. Lean Energy Cluster er nationale virksomhedskonsortier, der udvikler intelligente energiløsninger for at øge eksportvæksten til gavn for Danmark. Den forretningsorienterede klynge beskæftiger sig med intelligent anvendelse af energi. Lean Energy Cluster Alsion 2 DK 6400 Sønderborg T: Mail: Klyngesamarbejdet bygger bro mellem eksisterende teknologier, produkter og kompetencer for at skabe nye energisystemer og løsninger. Sekretariatet for Lean Energy Cluster skal: sikre aftalemæssige rammer så videndeling bliver til forretning være rugekasse for nye innovative projekter samle virksomhedsaktører omkring proces- og produktudvikling identificere nye projekter og yde rådgivning i hele projektudviklingsfasen. AluCluster Åvedvej Løgumkloster T: Mail: AluCluster er Danmarks eneste teknologicenter inden for rådgivning om praktisk anvendelse af aluminium. AluCluster blev etableret i 1999, efter initiativ fra Hydro, Sapa, Mærsk, Danfoss, EUC Syd samt de vestsønderjyske kommuner, og har siden 2002 været en erhvervsdrivende fond. Centeret består af 3 enheder: En konsulent- og rådgivningsdel en innovationsdel samt en international del. Konsulent- og rådgivningsdelen tilbyder en bred vifte af rådgivning indenfor aluminiumområdet, herunder også kurser i blandt andet grundlæggende aluminiumteknologi, aluminiumstøbeteknologi samt virksomhedstilpassede aluminiumkurser. Gennem innovationsdelen er målet at udvikle den danske aluminiumklynge, der består af virksomheder, vidensinstitutioner og offentlige erhvervsfremmeaktører. I 2006 blev AluCluster, som de eneste i Sønderjylland, udnævnt til Teknologicenter af Videnskabsministeriet, og er i 2007 blevet optaget i det syddanske klyngeprogram.

4 KøleVirksomhedsCenter Alsion (KVCA) er et medlemsbaseret videnscenter, der tilbyder spidskompetencer til køleindustrien gennem: KøleVirksomhedsCenter, Alsion Alsion 2 DK 6400 Sønderborg T: Mail: netværksaktiviteter og vidensdeling på køletekniske emner formulering og ledelse af innovations- og forskningsprojekter på tværs af klyngen i samarbejde med universiteter og forskningsinstitutioner skræddersyet udbud og afholdelse af efteruddannelse indenfor køleteknologi sikring af rekrutteringsgrundlag ved afholdelse og understøttelse af ingeniøruddannelses-aktiviteter KVCA vil igennem medlemsvirksomhederne kunne hjælpe med kontaktskabelse, sparring og samarbejde på tværs af klyngen. MCD - Mechatronics Cluster Denmark er Danmarks stærkeste geografiske koncentration af industri og forskning indenfor mekatronik. MCD arbejder målrettet indenfor 5 fokus områder; Mechatronics Cluster Denmark Co. Center for Erhvervsudvikling Alsion Sønderborg T: Uddannelse & forskning Business Innovation Netværk & vidensdeling Internationalisering Dette for at øge innovations- og den internationale konkurrenceevne samt vidensdeling blandt sine medlemmer gennem forskellige klyngeinitiativer, herunder: Post Graduate/Turnus program mellem virksomhederne Fastholdelse af medarbejder kompetencer gennem forskellige jobservice ordninger Faglige ERFA grupper & vidensnetværk Initiere fælles projekter Opbygning af strategiske partnerskaber ift. klyngens kerne interessenter såsom relevante ingeniøruddannelser, Regionale Vækstfora, Mekatronisk Selskab samt øvrige klynger i Europa. Vi arbejder til stadighed for at udbygge vores eksterne relationer og kan tilbyde hjælp til partnersøgning og projektudvikling, deltagelse i forskellige netværk eller som genvej til forskning/uddannelse og kommercielle samarbejder indenfor klyngens område.

5 artefact er et center for bæredygtig udvikling i Glücksburg, der drives som en nonprofit organisation. artefact gemeinnützige GmbH Bremsbergallee 35 D Glücksburg T: Mail: Forretningsområder omfatter følgende: Et gæstehus med konference-, møde- og øvelokaler, 40 sengepladser med deres egen vedvarende energi (solenergi pris 1998) og usædvanlige lerklinede bygningsværk Tysklands første energi temapark som er destination for turister og besøgende, der søger interaktive oplevelser i forbindelse med vedvarende energi (april-oktober) Ungdomsuddannelser under global learning projektet med elleve teoretiske og praktiske temaer, som eksempelvis vindenergi, solenergi og deltagelse i ungdomskonkurrencen "SolarCUP" hvor man bygger små soldrevne biler Den frivillige tjeneste solivol, hvor unge arbejder et år med "frivillig sol" for organisationer i Østafrika. Voksenuddannelse og tekniske seminarer om bæredygtigt byggeri, hvor energisystemer for lande, samfund og husholdninger er i fokus. Målgruppen er beslutningstagere og opinionsdannere fra 50 lande Seminaret gennemføres en gang årligt. Solarskole for det tyske selskab for solar energi (DGS): Fire dages intensivt kursus i grundlæggende regler, teknologi, økonomi og rådgivningsekspertise inden for solvarme og solceller for begyndere og erfarne. Kurserne retter sig mod, og afsluttes med prøve som energirådgiver inden for solenergi Offshore Center Danmark er det officielle nationale kompetence og innovationscenter for den danske offshore industri. På vegne af sine mere end 210 medlemsvirksomheder og institutioner driver Offshore Center Danmark udvikling med henblik på vækst inden for den danske offshore industri. Offshore Center Danmark Niels Bohrs Vej 6 DK-6700 Esbjerg T: Fax: Mail: Fokusområder er olie & gas, offshore vind, offshore maritime aktiviteter og bølgeenergi. Kerneaktiviteter omfatter: Facilitering af netværksaktiviteter, ledelse af tekniske og brancherelaterede udviklingsprojekter, vidensdeling herunder seminarer, konferencer, B2B events og fremme af den danske offshore sektor i et internationalt perspektiv.

6 Jens Bo Holm-Nielsen Center for Bioenergi Niels Bohrs Vej Esbjerg T: M: Mail: Center for Bioenergi og Green Engineering ved Aalborg Universitet i Esbjerg indgår i opbygningen af uddannelser indenfor Bæredygtige Energisystemer med særlig fokus på undervisnings- og projektbidrag indenfor bioenergisystemers udvikling og integration med andre energiformer. R&D&D aktiviteter: Højteknologisk, økonomisk effektiv og bæredygtig udnyttelse af biomasse til lokale energimæssige og industrielle formål. Grøn og blå biomasse fra terrestriske og oceanografiske områder udforskes løbende Videnbaserede nye produktionstyper og produktionsformer udforskes og implementeres. Intensivt universitets og virksomhedssamarbejde Nye indkomstmuligheder for landbrugsvirksomheder og energiteknologi virksomheder Bæredygtig og diversificeret landbrugsproduktion og energiproduktion Samfundsvidenskabelige og økonomiske analyser Udvikling af nye ideer og forretningskoncepter i udkantsområder Danish Wind Power Academy har udviklet et innovativt uddannelseskoncept for teknisk personale på alle niveauer. Vores instruktører har til sammen næsten 50 års praktisk erfaring med alle former for vindmøller. I dag anvender vores instruktører netop denne værdifulde erfaring på vores uddannelser. Danish Wind Power Academy Stensgaardvej 6 DK-5500 Middelfart T: Mail: Vores uddannelser har en høj fleksibilitet og er tilpasset til deltagernes evner og baggrund for en målrettet og effektiv uddannelse. Vi har et bredt program af uddannelser med følgende studieområder: Mekanik Hydraulik Elektronik WTG betjening og drift. Lindø Offshore Renewables Center (LORC) vil være Europas førende center for test, demonstration og forskning inden for energiteknologi offshore. Lindoe Offshore Renewables Center Kystvejen Munkebo Denmark T: Mail: Project Manager Lise Nielson M: Gennem de seneste 15 år, har efterspørgslen efter grøn energi medført et nyt forretningsområde. I de kommende år, vil det udvikle sig til en reel industri. Potentialet er enormt og det vil være afgørende at levere forskning og innovation, som kan føre industrien fra dets eksisterende eksperimenterende stadie til masseproduktion, for at høste gevinsterne inden for grøn energi i offshore regi. Grundlagt af de største spillere i sektoren, bygger LORC bro mellem spin-outs fra universitetet til globale koncerner, små og mellemstore virksomheder samt startups fra forskning til produktion, fra test til at kunne tilbyde kunder klimavenlig low cost energi. LORC der opererer ud fra det kommercielle perspektiv spiller en afgørende rolle til sikring af, at Danmark fortsat spiller en ledende rolle på området for vedvarende energi.

7 CEwind e.g. videnscenter forener forskning fra universiteterne i Slesvig-Holsten på området vindteknologi. Med støtte fra delstaten, arbejder medarbejdere fra forskellige discipliner tæt sammen på forskellige projekter. Kanzleistr Flensburg T: Fax: Hovedtemaer indenfor forskningen er: 1. Mekanik (Rotor Blades, Offshore Teknologi, konstruktioner) 2. Elektro-teknik (transmissionsnet, El-komponenter og systemer, Condition Monitoring, analyse og optimering af transmissionsnet, Teknologi, Lightning Protection Systems, EMC) 3. Energiøkonomi (Energy Management, Økonomi og Jura) 4. Miljøteknologi (Hav, Oceanografi, Shadow-Flicker Analysis, Sound Emission) Vi tilbyder: Videnskab, Forskning og Udvikling Know-how transfer og Consulting Videndeling indenfor teknologi Uddannelsen Master of Science Wind Engineering Advanced Academic Training Courses (hel- og deltids) Videnscenteret er et netværk bestående af 5 højere læreanstalter i Slesvig- Holstein: Kompetenzzentrum Biomassenutzung Schleswig- Holstein c/o FuE-Zentrum FH Kiel GmbH Schwentinestr Kiel T: +49 (0) Fax: +49 (0) Projektleder Dr. Wolfgang J. Bonn T: +49 (0) Mail: Kort omkring Videnscenter Biomassenutzung Yder ekspertise, viden og teknologi indenfor biomasseudnyttelse Arbejder efter målet: viden- og teknologioverførsel fra den akademiske verden til erhvervslivets anvendelse Fokuserer på følgende arbejdsområder: Landbrugsproduktionen, materiale og genbrug Udvinding Procesteknik Energiøkonomi Afholder arrangementer (Netværk, kobling mellem forskning og virksomheder) ISH Biomasse Pris Centeret arbejder med forskellige emner inden for udnyttelse af biomasse og tilbyder ekspertise på disse områder fra universiteterne til erhvervslivet. Projektansvarlig: FuE- Zentrum Kiel GmbH Projektet finansieres af

8 Kompetenzzentrum für Elektromobilität Schleswig-Holstein (Videnscenter for Elektromobilitet Slesvig-Holsten) er et vidensnetværk for regionen Slesvig-Holsten. Videnscenteret er et initiativ bestående af medarbejdere hos Fachhochschule Kiel, der understøtter og fordrer teknologi- og vidensdeling mellem forskning og erhvervslivet inden for elektromobilitet. Fachhochschule Kiel Grenzstraße 5 Gebäude Kiel Vi tilbyder: Know-how og teknologi inden for Elektromobilitet Studier af batteriesystemer Studier af elektriske drivsystemer og strømforsyninger i køretøjet Laboratoriet "Robust-Elektronik und Kühlung" med test og dokumentation Termisk system-simulering Mekatronisk systemintegration via metoderne "Model-in-the-Loop", "Software-in-the-Loop" eller "Rapid Prototyping" og "Hardware-in-the- Loop" Vores mål: Videns- og teknologioverførsel fra forskning til erhvervslivet Hvilket for KESH medfører fokus på følgende: Optimering af elektroniske komponenter med hensyn til omkostninger, funktionalitet og dette integreret i totalløsningen i køretøjet Styrkelse af kompetencer på området anvendt forskning hos Fachhochschule Kiel. Forøge konkurrencekraften hos industrien i regionen gennem videndeling Fremtidsorienteret uddannelse til sikring af et kompetent rekrutteringsgrundlag indenfor ingeniør fag i regionen Fachverband Biogas e.v. (Fagforbund Biogas) er med over medlemmer den største tyske og europæiske interesseorganisation i biogasbranchen. Landsdækkende repræsenterer foreningen producenter, anlægsproducenter samt operatører fra landbrug og industri af biogasanlæg. Målet med foreningens arbejde er udbygning af biogasproduktion og -udnyttelse til den landsækkende el-, varme og energi produktion samt effektiv klimaindsats. Ankerbrunnenstrasse Freising T: +49 (0) Fax: +49 (0) Mail: Fachverband Biogas e.v. arbejder udelukkende for almennyttige formål jævnfør afsnittet Steuerbegünstigte Zwecke (fradragsberettigede formål) i skatteloven. Midler hos foreningen anvendes til formål angivet i vedtægterne. Medlemmerne modtager ingen direkte støtte fra selve foreningen. Ingen enkeltperson begunstiges af støtte, der ikke følger foreningens formål, ej heller begunstiges disse af uforholdsmæssigt høje vederlag.

9 TEK Momentum er syddanske virksomheders indgang til erhvervsinnovation og teknologi. TEK Momentum Trine Nøhr Demkjær T: Mail: Drømmer du om at realisere din virksomheds gode ideer og træde ind på nye markeder? At tænke nyt, virkeliggøre ideer og finde på nye måder at gøre tingene på? TEK Momentum kan hjælpe jer med at sætte skub i virksomheden og åbne døre til nye muligheder. Vi bygger bro mellem din virksomhed og universitetets viden og teknologisk kompetencer. Hvad tilbyder TEK Momentum? En indgang til det tekniske område på Syddansk Universitet for virksomheder og andre interessenter En afdeling med ingeniørkompetencer, som danner bro mellem virksomheder og viden på universitetet Ekspertbistand i at opstarte innovationsaktiviteter og deltage heri. Hvordan skaber vi innovation for din virksomhed? Gennem aktiv dialog omkring produktion, produkter og innovationsbehov Gennem udvikling af konkrete ideer og innovationstiltag i samarbejde med din virksomhed Gennem udarbejdelse af innovationsstrategi, hvor ideer og aktiviteter kortlægges. TEK Momentum er med hele vejen fra idé til gennemførsel af erhvervsforskningsprojektet. Undervejs tager vi os af alt det praktiske.

10 Midler til udvikling af projekter: Højteknologifonden investerer i højteknologiske projekter, hvor universiteter og virksomheder samarbejder. Der er i dag aktive højteknologiprojekter inden for energi/miljø, bio/medico, IKT, byggeri, fødevarer og produktion. Holbergsgade 14, København K T: Vækstfonden Strandvejen 104 A 2900 Hellerup T: For virksomheder og universiteter handler det om gensidige fordele: At udnytte de muligheder, der ligger i at koble komplementær viden af international klasse. Fondens sekretariat deltager altid meget gerne i en dialog om projektidéer. Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer til rådighed. I samarbejde med private investorer har fonden siden 1992 medfinansieret vækst i mere end danske virksomheder for et samlet tilsagn på over 7,7 mia. kr. Vi investerer med egenkapital i partnerskab med private investorer og finansierer med kautioner i samarbejde med danske penge- og realkreditinstitutter. Vækstkapital er for unge virksomheder med mulighed for at opnå betydelig international vækst primært inden for IT, medikoteknik, cleantech og industriel teknologi. Investeringerne ligger i intervallet 5 25 mio. kr. Vækstkaution hjælper dig med at skaffe finansiering hos dit penge- eller realkreditinstitut til at udvikle din forretning eller etablere en ny virksomhed. Vi kautionerer for 75 pct. af dit bank- eller realkreditlån på op til 10 mio. kr. Pengeeller realkreditinstituttet yder selve lånet. Vækstkaution kan ydes til finansiering af forretningsudvikling, fx ejerskifte, anlægsinvesteringer, udvikling af nye og forbedrede produkter samt iværksætteri. Kom-i-gang-lån er en kombineret lånegaranti- og rådgivningsordning. Du kan få kom-i-gang-lån ved at henvende dig i dit pengeinstitut. Som iværksætter kan du opnå lån på op til 1 mio. kr. med en statsgaranti på 75 pct. Samtidig får du tilbud om rådgivning i virksomhedsstart. Din virksomheds CVR-nummer skal være mindre end tre år gammelt. INTERREG 4A Syddanmark- Schleswig-K.E.R.N. er et grænseoverskridende program, som i perioden modtager 44,3 mio. euro fra den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU). INTERREG-Koordinator Claudia Juhl INTERREG-Sekretariat Programmets formål er at støtte og videreudvikle fælles potentialer gennem grænseoverskridende projekter indenfor forskellige indsatsområder. INTERREG tilbyder en finansiering på op mod 65 % af de afholdte udgifter og yder primært

11 Region Syddanmark T: mark.dk støtte til offentlige eller offentlig-lignende aktører fra hele programregionen. For yderligere information se eller kontakt INTERREGsekretariatet, som tilbyder vejledning om: støttemuligheder partnersøgning Vækstforum for Region Syddanmark er omdrejningspunktet for den regionale erhvervspolitik. Vækstforum har udarbejdet en handlingsplan for perioden med temaet Omstilling til højere vækst. Vækstforum ønsker at udvikle, igangsætte og indstille til medfinansiering inden for fire forretningsområder: Velfærdsteknologier og -service Energi Oplevelseserhverv Klynger Damhaven Vejle T: Mail: rk.dk syddanmark.dk Vækstforums sekretariat kan bl.a.: rådgive om hvilke projekter der kan støttes rådgive om anvendelse af vækstdrivere: iværksætteri, menneskelige ressourcer og forskning, innovation og ny teknologi Hvem kan søge tilskud? Med afsæt i programmernes fokusering på regionale vækstvilkår, vil ansøgere typisk være offentlige eller offentligt lignende og private institutioner, offentlige myndigheder, organisationer, fonde, samt virksomheder og deltagere i netværk. Der ydes ikke tilskud til enkeltpersoner, og som hovedregel kan der ikke ydes tilskud til enkelte virksomheder. Tilskud må ikke være konkurrenceforvridende. Syddansk Teknologisk Innovation (STDI) investerer i innovative forretningskoncepter med et internationalt perspektiv og potentiale, der befinder sig i opstartsfasen. Vores investeringer omfatter både Spin-outs og helt nye iværksættere. Vi investerer i nye forretningskoncepter årligt og har pt. en portefølje på ca. 60 opstartsvirksomheder. Udover egne investeringer har vi tiltrukket over en halv mia. kr. i investeringskapital fra eksterne kilder, hvilket gør SDTI til et af landets absolut førende innovationsmiljøer. Vi er et innovationsmiljø, som har mere fokus på den geniale idé og mindre fokus på en specifik branche. Syddansk Teknologisk Innovation A/S (SDTI) Forskerparken 10 DK-5230 Odense M T: Med afdelinger i Taastrup, Odense og Sønderborg, dækker vi hele landet, og har herigennem lokalt kendskab til relevante samarbejdsrelationer. Online registrering af forretningsidé Vi er konstant på udkig efter landets bedste idéer, som vi sammen med iværksætteren kan få gjort til en forretningsmæssig succes på internationalt plan. Tag første skridt ved at registrere din idé på hvor du også kan læse mere om vores investeringsproces.

12 Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) fremmer ny energiteknologi, der mindsker CO2-udledningen, øger forsyningssikkerheden og realiserer Danmarks erhvervspotentialer på energiområdet. Sekretariat ved Energistyrelsen Amaliegade København K T: Mail: EUDP støtter forskning, udvikling og demonstration indenfor bl.a. Bioenergi, Brint og brændselsceller Vind-, sol-, og bølgeenergi Energieffektivitet De væsentligste kriterier for at få støtte er, at projektet: udvikler og/eller demonstrerer ny energiteknologi er baseret på forskning, der peger frem mod udvikling og demonstration er innovativt og har et patenterbart teknologisk indhold dækker et markedsmæssigt behov og har et veldefineret kundesigte er økonomisk konkurrencedygtigt indeholder en teknologi, som er tæt på markedsudbredelse Virksomhedens eget bidrag Ansøger skal selv stille med en væsentlig privat egenfinansiering. Niveauet kan variere afhængig af deltagerkredsen og af, hvor tæt projektet er på det kommercielle marked. For udviklings- og demonstrationsprojekter skal egenfinansieringen typisk være på minimum 50 %. EUDP lægger vægt på, at virksomheder samarbejder med flere aktører, gerne: med flere forskellige virksomheder med direkte interesse i at udnytte resultaterne fra projektet offentlig privat samarbejde (virksomheder og videninstitutioner) internationalt samarbejde Fornyelsesfonden Sekretariat ved Erhvervs- og Byggestyrelsen Langelinie Allé København Ø T: Mail: Fornyelsesfonden skal: Støtte virksomheders forretningsmuligheder inden for grøn vækst og velfærd. Understøtte omstilling til nye erhvervs- og vækstmuligheder i hårdt ramte områder. Skabe vækst, beskæftigelse og eksport. Områder: Innovation inden for det det grønne område og velfærdsområdet. Markedsmodning inden for det grønne område og velfærdsområdet. Omstilling i hårdt ramte områder. Hvor meget kan man få i støtte? Støttebeløbet afhænger af projekttypen og hvem, der søger. Generelt gælder det dog, at fonden ønsker at støtte større projekter. Der vil være krav om privat medfinansiering som følge af EU s statsstøtteregler. Hvem kan ansøge, og hvem kan deltage? Det er primært private virksomheder, der kan være projektholder og dermed

13 formel ansøger. Offentlige aktører kan kun være projektholder i projekter om omstilling. Både private og offentlige aktører kan deltage som samarbejdspartnere og dermed modtage støtte i de typer projekter, der tillader flere partnere. Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB) spiller en central rolle som udviklingsbank i delstaten Slesvig-Holsten ved at yde økonomisk støtte til fremme af regional udvikling og vækst i Slesvig-Holsten. Investitionsbank Schleswig- Holstein Fleethörn Kiel T: + 49 (0) Fax: + 49 (0) Mail: IB yder rådgivning omkring funding samt finansiering både ved offentlige som private projekter i Slesvig-Holsten. Banken yder skræddersyede finansierings løsninger på områderne virksomhed, fast ejendom, offentlig infrastruktur samt byudvikling, miljø- og energiprojekter. Desuden ydes tilskud til at støtte arbejdsmarkedsudvikling og uddannelse. Med mere end 400 medarbejdere står IB for omkring 60 programmer og finansielle produkter, herunder særlige services såsom EU Consulting og "IB Förderlotsen" (viden og rådgivning indenfor funding og finansiering i Slesvig- Holsten).

14 Relationer: Dansk-Tysk Regionalmanagement. I 2004 blev der oprettet regional- og klyngemangement på den danske side, mens der ikke skete noget på den tyske side. Det var grund nok for IHK Flensburg for at indrette det Tysk-Danske Regionalmangement Grænsoverskridende erhvervs- og clusterudvikling. IHK Flensburg Dansk-Tysk Regionalmanagement Heinrichstr D Flensburg T: Siden januar 2007 arbejder Regionalmangementet på at danne handlingsorienterede grænseoverskridende netværk blandt erhvervslivet, videnskab, politik og andre institutioner i regionen. For både tyske og danske virksomheder yder vi rådgivning og hjælper med kontakt og netværksdannelse til de rigtige aktører på begge sider af grænsen. Målsætninger Projektet skal bidrage til øget koordination på tværs af grænsen, for at styrke det grænseoverskridende samarbejde. I løbet af de næste tre år skal fire forskellige områder være med til at profilere regionen: Samarbejdsregionen Kompetenceregionen Vidensregionen Oplevelsesregionen Hertil oprettes der dansk-tyske netværk og grænseoverskridende foranstaltninger, der skal støtte erhvervs- og klyngeudviklingen i regionen. Wirtschaftsförderungs- und Regionalentwicklungsgesellschaft Flensburg/Schleswig mbh (WiREG) er et anpartsselskab, der driver kommunal erhvervsfremme, projektarbejde, Flensborg Teknologicentrum og udvikling af regionen i Flensborg by og i Slesvig-Flensborg Amt. Lise-Meitner-Str. 2 D Flensburg T: CB-Log Projektleder Wolfgang Schmuetz Mail: WiREGs mål er: At skabe og sikre arbejdspladser i regionen. I skæringspunktet mellem kommune og virksomhed optimerer vi tilbuddet til virksomhederne, fremmer informationer og kontakter, får nye virksomheder til regionen og motiverer kommuner til udbygning af den industrielle infrastruktur. WiREG beskæftiger sig også med projektudvikling. I 2009 blev der oprettet et grænseoverskridende EU-Projekt Cross Border Logistics (CBLog). Målet er dansk/tysk clustermanagement indenfor Logistik i samarbejde med UdviklingsRåd Sønderjylland, EUC Syd og Fachhochschule Flensburg. Projektet er støttet med Interreg IVA midler fra EU s udviklingsfond EFRE. Anpartshavere i Wirtschaftsförderungs- und Regionalentwicklungsgesellschaft Flensburg/Schleswig mbh (WiREG) er Flensborg by, Slesvig-Flensborg Amt, Nord- Ostsee Sparkasse, Zweckverband Wirtschaftsentwicklungsgemeinschaft Flensburg/Handewitt (WEG) og alle kommuner i Slesvig-Flensborg Amt.

15 Erhvervenes Hus Aabenraa er en selvejende institution, etableret af 5 erhvervsforeninger i Aabenraa kommune. Erhvervenes Hus Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa T: Fax: Mail: Med 24 timers erhvervsservices støtter vi erhvervsudvikling og erhvervsfremme og arbejder med tiltrækning af virksomheder og arbejdskraft til vores område. Vi tilbyder en bred vifte af udviklingsprojekter og aktiviteter, ligesom vi har en fuldt udbygget iværksætterservice med tilhørende udviklingspark, hvori iværksættere har mulighed for at etablere sig. Vi arbejder med etablering af netværk på nationalt og internationalt niveau og det gør vi ud fra sloganet vi gør andres ressourcer til dine. Udviklingscenter Haderslev (UCH) fungerer som paraply- og udviklingsorganisation for medlemmerne, hvor vi sætter handel, erhverv og turisme i forgrunden, og arbejder med etablering af netværk, innovation og vækst. UdviklingsCenter Haderslev Nørregade Haderslev T: Mail: Tønder Erhvervsforum Vestergade Tønder T: Mail: De fire oprindelige medlemmer (Haderslev Handelsstandsforening, Haderslev Turistforening, Haderslev Erhvervsråd og Haderslev Kommune) stiftede foreningen Udviklingscenter Haderslev i Sidenhen er Haderslev Uddannelsesråd, Haderslev Håndværker- og Industriforening og LO Haderslev optaget som medlem i foreningen og var startskuddet til et nyt samarbejde med Haderslev Kommune. Har du og din virksomhed behov for viden og rådgivning inden for vores områder, hjælpe vi dig gerne videre. Tønder Erhvervsforum er et centralt omdrejningspunkt for erhvervsudviklingen og erhvervssamarbejdet i Tønder Kommune. Erhvervsforum består af driftige erhvervsfolk fra hele Tønder Kommune. I indsatsen for erhvervsudviklingen indgår Tønder Erhvervsforum i et tæt parløb med Tønder Kommunes Erhvervsafdeling. I Tønder Erhvervsforum og Erhvervsafdelingen arbejdes der med mange forskellige udviklingsprojekter der skal være med til at styrke erhvervsudviklingen. Især har vi fokus på at skabe netværk, tiltrække kvalificeret arbejdskraft, øge innovationen gennem samarbejde med Vidensinstitutioner samt at skabe gode rammebetingelser for en øget bosætning. Derudover tilbydes iværksætterservice som skal være med til at skabe gode rammebetingelser for kommunes mange iværksættere.

16 Væksthus Syddanmark er din genvej til netværk, viden og vækst. Væksthus Syddanmark Forskerparken 10C DK-5230 Odense M T: Mail: Har du ambitioner om at få succes på nye markeder? Drømmer du om at udvikle nye produkter? Vil du gerne se din virksomhed vokse? Eller har du andre spændende og udfordrende tiltag i tankerne? Så er Væksthus Syddanmark det rigtige sted at starte! Væksthus Syddanmark tilbyder kvalificeret og målrettet sparring på et praktisk og anvendeligt niveau. Vores vigtigste opgave er at vejlede virksomheder og iværksættere med vækstambitioner. Vores vejledning er uvildig, gratis og målrettet din virksomheds behov og potentiale. Udgangspunktet er din dagligdag og dine udfordringer. For at yde den bedste vejledning samarbejder vi tæt med den lokale erhvervsservice, en bred vifte af nationale og internationale rådgivere, vidensinstitutioner samt offentlige og private erhvervsfremmeaktører inden for en lang række forskellige områder. Væksthus Syddanmark er din genvej til rådgivere, samarbejdspartnere, venture kapital, den nyeste forskning og relevante netværk, som kan hjælpe dig med at realisere din virksomheds fulde potentiale. Vi har det samlede overblik over organisationer og ordninger, som kan understøtte din virksomheds udvikling. AktivRegion Nordfriesland North en region kendt for ekspertisen inden for vedvarende energi. Regionen anses for at være en foretrukken placering for vindenergi og solcelleanlæg, samtidig med en høj koncentration af bioenergianlæg. AktivRegion Nordfriesland Nord ser disse vedvarende energikilder som den vigtigste økonomiske sektor og har sat sig det ambitiøse mål at være vedvarende energi region nr. 1 i Slesvig-Holsten. Dr. Torsten Schmidt-Baum AktivRegion Nordfriesland Nord Marktstr Leck T: +49 (0)4661/ Mail: Med anerkendelsen som bio-region fra Forbundsministeriet for Fødevarer, Landbrug og Forbrugerbeskyttelse, har vores region fået midler stillet til rådighed, der skal anvendes til at opnå følgende mål: Øge effektiviteten af bioenergi systemer Udvikling af det endnu uudnyttede biomasse potentiale Udforskning af lovende afgrøder som alternativ til ren majs Vi vil med glæde hjælpe med gennemførelsen af innovative idéer og projekter i vores region.

17 Erhvervsfremme og Teknologitransfer Schleswig-Holstein (WTSH) er din centrale partner angående spørgsmål om erhvervsfremme i Schlesvig-Holsten. Hos os får du alle serviceydelser på et sted: Informationer, rådgivning og hjælp ved alle spørgsmål omkring økonomisk støtte, investeringer og erhverv. Støtte ved såvel virksomhedens flytning til Schlesvig-Holsten som ved etablering af ny virksomhed eller datterselskab i Schlesvig-Holsten. Fremme af teknologiprojekter, forsknings-og udviklingsaktiviteter samt erhvervsmæssige engagementer i udlandet. Post office box, Kiel Visiting address: Lorentzendamm Kiel T: +49 (0) F: +49 (0) Mail: Projektleder Erling Sørensen T: Mobil: Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nordfriesland mbh Schloßstraße Husum T: Fax: Mail: Adgang til kontakter til Schleswig-Holsteins støtterådgivere samt finansieringsmuligheder. Hjælp til samarbejdet mellem erhvervslivet og videnskab samt europæiske teknologikooperationer. Seed-finansiering og støtte af innovative iværksættervirksomheder, som tager udspring i universitets - og forskningsmiljøer. Assistance,vejledning og oplysninger rundt omkring emnet erhvervsmæssige ejendomsrettigheder samt individuel søgning i patent-, mærke- og erhvervsdatabaser. Energiklynge Fionia arbejder for erhvervsudvikling med fokus på energi- og miljøeffektive løsninger. Dvs. løsninger som skal slå bro over kløften mellem et voksende energibehov og behovet for CO2 reduktion. Klyngeinitiativet støttes af et udviklingsprojekt under Udviklingsforum Odense Partnerskab for Vækst Fyn, og initiativet er desuden støttet af Syddansk Vækstforum. Wirtschaftsförderung Nordfriesland - den rigtige kontakt, når det gælder: Nordfriesland som økonomisk område Erhvervs-lokation Finansierings- og støttemuligheder Etablering/iværksættelse Tilladelser/godkendelsesprocedurer Internationalt samarbejde Virksomhedsnetværk WFG yder også information og rådgivning omkring forskellige støttemuligheder samt forløbet af ansøgningsprocedurer. Når der skal forhandles med

18 myndigheder, vejleder og hjælper WFG, ligesom virksomheder kan få assistance i forbindelse med at finde noget passende indenfor Erhvervsgrunde eller erhvervsejendomme. WFG er behjælpelig med at etablere kontakt til højere læreanstalter og kan i den forbindelse tilbyde unge og teknologiorienterede virksomheder en perfekt lokation på Nordfriesisches Innovations-Center (NIC) i Niebüll, hvilket er nyttigt i virksomhedens opstartperiode. I samarbejde med delstaten Slesvig-Holstens erhvervsudviklingsinstitutioner etablerer WFG kontakt med samarbejdspartnere i udlandet, især nabolandet Danmark. Grønt Netværk Sønderjylland er et professionelt netværk for bæredygtighed. Er du en sønderjysk virksomhed eller kommune er vi netværket for dig. Vi sætter fokus på: miljø arbejdsmiljø ledelse social ansvarlighed som vigtige konkurrenceparametre Grønt Netværk Sønderjylland Skelbækvej Aabenraa T: Fax: Mail: Som medlem får du adgang til inspiration, sparring og kvalificeret vidensdeling med ligestillede erhvervsledere og offentlige myndigheder. Det sker eksempelvis gennem inspirationsarrangementer, temamøder, netværksgrupper, hjemmeside og nyhedsbreve. Vi er pt. i gang med at oprette en ny ERFA gruppe med fokus på energi og energibesparelser. Vi stiller mulighederne til rådighed for dig du vælger, om du vil benytte det og lære af andres erfaringer og give dine videre til andre. Du er velkommen til at kontakte os hvis du gerne vil høre mere om netværket eller mangeartede tilbud.

Fonde, Markedsrelationer og Videnscentre

Fonde, Markedsrelationer og Videnscentre Beskrivelse af Fonde, Markedsrelationer og Videnscentre ved MATCHMAKING Den 24. juni 2008 Kapital: Nye forretningsmuligheder Højteknologifonden investerer i højteknologiske projekter, hvor universiteter

Læs mere

Fonde, Markedsrelationer og Videnscentre

Fonde, Markedsrelationer og Videnscentre Beskrivelse af Fonde, Markedsrelationer og Videnscentre ved MATCHMAKING Den 24. juni 2009 Kapital: Højteknologifonden investerer i højteknologiske projekter, hvor universiteter og virksomheder samarbejder.

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Klyngen hviler på Syddanske faglige spidskompetencer

Klyngen hviler på Syddanske faglige spidskompetencer Marts 2010 Lean Energy Cluster Lean Energy Cluster er en dansk alliance af offentlige institutioner og private virksomheder der anvender, udvikler og markedsfører løsninger for effektiv energianvendelse.

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Finansiering af opstartsvirksomheder Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Overblik Vækstfonden skaber flere nye vækstvirksomheder i Danmark. Vi opsøger og investerer i perspektivrige virksomheder,

Læs mere

Alsion 2, 6400 Sønderborg. Kasper Paasch paasch@mci.sdu.dk Sønderborg Kommune

Alsion 2, 6400 Sønderborg. Kasper Paasch paasch@mci.sdu.dk Sønderborg Kommune Bilag 25a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden kr. kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 10.221.232,51kr. 3.902.272,57 kr. Ansøger

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Projekt Cross Border Logistics (CB Log) præsentation af 12 dansk-tyske projektideer, Flensborg, december.

Projekt Cross Border Logistics (CB Log) præsentation af 12 dansk-tyske projektideer, Flensborg, december. Udpluk af resultater 2011 Projekt Cross Border Logistics (CB Log) præsentation af 12 dansk-tyske projektideer, Flensborg, december. Dansk-Tysk Business Forum mødes på Danfoss, december. URS formand til

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

Green Network. Dorthe Bramsen Clausen Vejle Kommune. Energi; energieffektivisering

Green Network. Dorthe Bramsen Clausen Vejle Kommune. Energi; energieffektivisering Bilag 26a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 1.718.550 kr. 1.718.550 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Fokus på rammebetingelser, erhvervsklynger og relationer

Fokus på rammebetingelser, erhvervsklynger og relationer Fokus på rammebetingelser, erhvervsklynger og relationer Direktør Claus Schmidt Foreningens organisering Formandskab Formand Direktør Leif Friis Jørgensen Naturmælk Næstformand Borgmester H.P. Geil Haderslev

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Hub North. Den 30. November 2010

Hub North. Den 30. November 2010 Hub North Den 30. November 2010 AAU s Fundraising og Projektledelseskontor Jane Tymm-Andersen Jet@adm.aau.dk Fundraising & Projektledelseskontor Giver assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger,

Læs mere

Marts 2010. LEC besøgsrunde. LEC marts 2010 under udvikling Side 1/17

Marts 2010. LEC besøgsrunde. LEC marts 2010 under udvikling Side 1/17 Marts 2010 LEC besøgsrunde LEC marts 2010 under udvikling Side 1/17 Dagsorden Styrker og muligheder Introduktion til Lean Energy Cluster (LEC) LEC under udvikling... Vil I være med? LEC Key Account Managers

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Lean Energy Cluster 1

Lean Energy Cluster 1 Lean Energy Cluster 1 Teknologier og løsninger der effektivisere vores energiforbrug Et cleantech initiativ inden for energi- og klimateknologi. Fokuserer på energieffektivitet og intelligente energisystemer.

Læs mere

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen , Velkommen Dagsorden 1. Velkomst og præsentation. Offshore Center Danmark ved Allan Christensen 2. Historik og nøgletal. Fiskeri- og Søfartsmuseet ved Morten Hahn-Petersen 3. SMV og offshore. Syddansk

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Årsplan 2011/2012 for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Strategiske grundlag Det grænseoverskridende samarbejde mellem Schleswig-Holstein og Region Syddanmark har i

Læs mere

Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011

Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011 Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011 Vækstfonden skaber vækstvirksomheder Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der siden 1992 har medfinansieret vækst i mere end 4.200 danske virksomheder

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Udkast til vision for det dansk tyske samarbejde

Udkast til vision for det dansk tyske samarbejde Udkast til vision for det dansk tyske samarbejde 2011 2020 RSD og Slesvig Holsten som centerregion mellem det østjyske bybånd og Hamborg Øget økonomisk vækst i den dansk tyske region Styrket integration

Læs mere

Hvad er Vækstfonden? Danish Biometrics netværksmøde 14. juni 2012 VF Venture

Hvad er Vækstfonden? Danish Biometrics netværksmøde 14. juni 2012 VF Venture Hvad er Vækstfonden? Danish Biometrics netværksmøde 14. juni 2012 VF Venture 20. juni 2012 / side 1 Jakob Fuhr Hansen - bio Jakob Fuhr Hansen Karriere 2011- Vækstfonden, Investment Director 2009-2011 Go

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

Handlingsplan Udviklingschef. Claus Schmidt. 7. december URS Handlingsplan 2011, beslutningsoplæg til URS møde 16.

Handlingsplan Udviklingschef. Claus Schmidt. 7. december URS Handlingsplan 2011, beslutningsoplæg til URS møde 16. Handlingsplan 2011 Udviklingschef Claus Schmidt 7. december 2010 URS Handlingsplan 2011, beslutningsoplæg til URS møde 16.dec 2010 Side 1 Formål UdviklingsRåd Sønderjylland (URS) er et forum for samarbejde

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

The Danish Cooling Cluster KØLE KLYNGEN

The Danish Cooling Cluster KØLE KLYNGEN 1 The Danish Cooling Cluster KØLE KLYNGEN 2 KVCA members Compagnies Universities Knowledge centers Organisations 3 KVCA members Nye Medlemmer i 2009: 4 Core activities 1 Knowledge sharing / Networking

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Jørgen Andersen. Direktør i Bagger-Sørensen Invest A/S samt CEO i Green Tech Center A/S. og medlem af en række energi- & eksport netværk

Jørgen Andersen. Direktør i Bagger-Sørensen Invest A/S samt CEO i Green Tech Center A/S. og medlem af en række energi- & eksport netværk Jørgen Andersen Direktør i Bagger-Sørensen Invest A/S samt CEO i Green Tech Center A/S og medlem af en række energi- & eksport netværk Et OPP projekt i Vejle Baggrunden for Green Tech Centeret At skabe

Læs mere

Bilag 4a. Syddansk Vækstforum Erhvervsudviklingsstrategi

Bilag 4a. Syddansk Vækstforum Erhvervsudviklingsstrategi Bilag 4a Syddansk Vækstforum Erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 UDKAST 1 Forord (uddybes) Forord af formand for Syddansk Vækstforum, Carl Holst Vision 2020 Forretningsområder De strategiske mål 2 Potentialer

Læs mere

Overordnede formål med innovationsnetværk:

Overordnede formål med innovationsnetværk: De danske innovationsnetværk og partnerskaber hjælper virksomheder med at gøre en unik idé til et konkurrencedygtigt produkt eller serviceydelse. Overordnede formål med innovationsnetværk: 1. At styrke

Læs mere

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark Nye erhvervspolitiske satsninger i Syddanmark Udviklingsdirektør Mikkel Hemmingsen Syddanmark Odense, den 22. september 2008 Den regionalpolitiske vækstredegørelse Vækstredegørelsen sætter udfordringen

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

Årsdag Mandag 7. November. Sted:

Årsdag Mandag 7. November. Sted: Årsdag 2016 Mandag 7. November Sted: Program Kl. 16.00 Velkomst ved Direktør Leif Friis Jørgensen, Naturmælk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland (URS) Rejsen fra Klitmøller til Cold Hawaii Ved formand

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.

Læs mere

Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019

Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 Varde Kommune har med fornøjelse gennemlæst høringsudkastet, der sætter fokus på det gode liv i Syddanmark - med en vision og de tre mål

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

SDU i Sønderborg. Møde i UdviklingsRåd Sønderjylland. Per Michael Johansen Dekan, professor Det Tekniske Fakultet 25. april 2013

SDU i Sønderborg. Møde i UdviklingsRåd Sønderjylland. Per Michael Johansen Dekan, professor Det Tekniske Fakultet 25. april 2013 SDU i Sønderborg Møde i UdviklingsRåd Sønderjylland Per Michael Johansen Dekan, professor Det Tekniske Fakultet 25. april 2013 Agenda Syddansk Universitet og Det Tekniske Fakultet kort sagt Dialog med

Læs mere

J.nr.: 07-24121 Projektnavn: Anvendelse af bioenergi til mikrokraftvarmeanlæg Ansøger: Sønderborg Kommune Adresse: Rådhustorvet 10 Kontaktperson:

J.nr.: 07-24121 Projektnavn: Anvendelse af bioenergi til mikrokraftvarmeanlæg Ansøger: Sønderborg Kommune Adresse: Rådhustorvet 10 Kontaktperson: Indstillingsskema til vækstforum Bilag 20 Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 4.186.541,65 kr. 4.186.541,65 kr. Ansøger

Læs mere

URS møde tirsdag den 4. oktober Sted: Alsion Sønderborg

URS møde tirsdag den 4. oktober Sted: Alsion Sønderborg URS møde tirsdag den 4. oktober 2011 Sted: Alsion Sønderborg 1 Dagsorden: Pkt. 1. Siden sidst v/ Hans Kirk Pkt. 2. Fokus på Velfærdsteknologi; muligheder og barrierer belyst ved 2 igangværende projekter:

Læs mere

BILAG: Indstillingsskema til Vækstforum. Projektet Effektelektronik Region. 1. Indstilling: kr kr.

BILAG: Indstillingsskema til Vækstforum. Projektet Effektelektronik Region. 1. Indstilling: kr kr. BILAG: Indstillingsskema til Vækstforum Projektet Effektelektronik Region 1. Indstilling: Regionale erhvervsudviklingsmidler Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet: Ansøgt beløb Indstillet beløb

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

J.nr.: 09/12776. WindPowerTree. Projektnavn: A/S Brdr. Kurt Hansen & Co. Ansøger: Adresse: Nordre Ringvej 50 5700 Svendborg Kontaktperson:

J.nr.: 09/12776. WindPowerTree. Projektnavn: A/S Brdr. Kurt Hansen & Co. Ansøger: Adresse: Nordre Ringvej 50 5700 Svendborg Kontaktperson: Bilag 25b Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden kr. kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 2.756.000 kr. 2.756.000 kr. Ansøger om Regionale

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Grenaa, 21 maj 2013 Offshoreenergy.dk - formål At styrke og understøtte den danske offshore

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge.

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge. København, d. 19. november, 2014 Kære Byråd v/borgmesteren i Halsnæs, Gribskov og Helsingør kommune. Ansøgning om støtte i 1 år, til at udvikle projektet: Nordsjællands Maritime Klynge (Maritime Cluster

Læs mere

Rotary Club i Esbjerg & Fanø: Offshore Center Danmark Vækst gennem viden og kompetence - Mandag d.14 juni 2004 i Musikhuset

Rotary Club i Esbjerg & Fanø: Offshore Center Danmark Vækst gennem viden og kompetence - Mandag d.14 juni 2004 i Musikhuset 1 Rotary Club i Esbjerg & Fanø: Offshore Center Danmark Vækst gennem viden og kompetence - Mandag d.14 juni 2004 i Musikhuset Præsentation 1. Offshore Center Danmark (OCD) Offshore : Overordnet Dansk Offshore

Læs mere

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Favrskov Kommune er kåret som Østjyllands bedste erhvervskommune i 2010, 2011,

Læs mere

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Erhvervsudviklingschef, Jette Rau www.ballerup.dk 3 nye fyrtårne 1. Klyngesamarbejde 2. Investeringsstrategi 3. Vækstiværksættere Målgruppen er i

Læs mere

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007 Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Oversigt over Vækstfonden Vækstfonden medfinansierer små og mellemstore virksomheder Vækstfonden fokuserer

Læs mere

Syddansk Universitet HA-temadag: Esbjerg som Offshore Center - Onsdag d.8 oktober på Syddansk Universitet

Syddansk Universitet HA-temadag: Esbjerg som Offshore Center - Onsdag d.8 oktober på Syddansk Universitet 1 Syddansk Universitet HA-temadag: Esbjerg som Offshore Center - Onsdag d.8 oktober på Syddansk Universitet Præsentation 1. Offshore Center Danmark (OCD) Olie & gas : Helikopteren Dansk Offshore Centerets

Læs mere

Innovation i Danmark. - Udfordringer, muligheder og indsats. Hans Müller Pedersen Vicedirektør, Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Innovation i Danmark. - Udfordringer, muligheder og indsats. Hans Müller Pedersen Vicedirektør, Forsknings- og Innovationsstyrelsen Innovation i Danmark - Udfordringer, muligheder og indsats Hans Müller Pedersen Vicedirektør, Forsknings- og Innovationsstyrelsen Danmarks udfordringer Lav produktivitetsudvikling: Årlig produktivitetsvækst

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

2. Syddansk Vækstforum: Strategi og investeringer

2. Syddansk Vækstforum: Strategi og investeringer FAKTA OM REGION SYDDANMARK 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Syddanmark Region Syddanmark har i alt godt 1.201.000 indbyggere, og indbyggertallet har været relativt stabilt de seneste år. Beskæftigelsen

Læs mere

Allégade 15 DK-6270 Tønder www.houseofexporters.dk

Allégade 15 DK-6270 Tønder www.houseofexporters.dk Allégade 15 DK-6270 Tønder www.houseofexporters.dk Velkommen til House of Exporters Den nære grænseregion udgør en helt særlig pulje af ressourcer for et grænseoverskridende samarbejde virksomheder imellem.

Læs mere

Grøn omstilling og lokal vækst gennem partnerskaber KL-netværksdage

Grøn omstilling og lokal vækst gennem partnerskaber KL-netværksdage Grøn omstilling og lokal vækst gennem partnerskaber KL-netværksdage Projektchef Lotte Lindgaard Andersen Vi sætter handling bag og lægger energi i. Grøn erhvervsvækst er et offentligt-privat partnerskab

Læs mere

STRATEGIPLAN 2015 2020

STRATEGIPLAN 2015 2020 STRATEGIPLAN 2015 2020 DI Energi STRATEGIPLAN 2015 2020 2 Branchefællesskab for energibranchens virksomheder De sidste 40 år har den danske energiindustri omstillet sig fra at være afhængig af olie fra

Læs mere

VÆKSTFORUM. Energi i Nordjylland. Regionale styrkepositioner og potentialer

VÆKSTFORUM. Energi i Nordjylland. Regionale styrkepositioner og potentialer VÆKSTFORUM Energi i Nordjylland Regionale styrkepositioner og potentialer INTRODUKTION Nordjylland har stærke kompetencer og et stort potentiale inden for vedvarende energi, som Vækstforum Nordjylland

Læs mere

Plast baseret på biomateriale kan være en del af fremtidens svar på klimaudfordringer og knappe olie- og gasressourcer.

Plast baseret på biomateriale kan være en del af fremtidens svar på klimaudfordringer og knappe olie- og gasressourcer. Projektbeskrivelse af Biomateriale-initiativ Forord Plast baseret på biomateriale kan være en del af fremtidens svar på klimaudfordringer og knappe olie- og gasressourcer. Fremstilling af bioplast bidrager

Læs mere

AKTIVITETSOVERSIGT 2006

AKTIVITETSOVERSIGT 2006 AKTIVITETSOVERSIGT 2006 - oversigt over aktiviteter som har modtaget støtte fra de syddanske amter i 2006 Aktiviteter som forankres i andet regi er ikke medtaget. Mindre aktiviteter og projekter uden regionalt

Læs mere

Tirsdag, den 6. marts 2007 Konference: Aluminium offshore Offshore Center Danmark og dansk offshore

Tirsdag, den 6. marts 2007 Konference: Aluminium offshore Offshore Center Danmark og dansk offshore Tirsdag, den 6. marts 2007 Konference: Aluminium offshore 2007 Offshore Center Danmark og dansk offshore 1 Program 1. Offshore Center Danmark - Baggrund og arbejde 2. Offshore sektoren og dens betydning

Læs mere

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013)

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013) Resultatkontrakt mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2014 (udarbejdet december 2013) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Parterne 3 3 Vilkår 4 4 Indsatsområder 4 5 Mål 5 6 Økonomi 7 7 Kontrakt

Læs mere

J.nr.: 11/23888. Hyprovide Large-scale alkaline electrolyser (MW) Projektnavn: Green Hydrogen.dk. Ansøger: Finsensvej 3, 7430 Ikast.

J.nr.: 11/23888. Hyprovide Large-scale alkaline electrolyser (MW) Projektnavn: Green Hydrogen.dk. Ansøger: Finsensvej 3, 7430 Ikast. Bilag 26b Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om Regionale Udviklingsmidler

Læs mere

Videnseminar om Olie og Gas. Ressourcer og Indvinding OLGAS: Status og perspektiver for dansk offshore ved Offshore Center Danmark Mandag, den 20. marts 2006 www.offshorecenter.dk 1 Program 1. Offshore

Læs mere

Det Energiteknologiske Udviklings og Demonstrationsprogram (EUDP)

Det Energiteknologiske Udviklings og Demonstrationsprogram (EUDP) Slide 1 Det Energiteknologiske Udviklings og Demonstrationsprogram (EUDP) Støtte til VE i fjernvarmen EUDP programmet Processen Kriterier og beslutning Mette Cramer Buch Slide 2 Et godt tilbud! Energiforligets

Læs mere

Finansiering med Vækstfonden. Stig Poulsen 29. november 2012

Finansiering med Vækstfonden. Stig Poulsen 29. november 2012 Finansiering med Vækstfonden Stig Poulsen 29. november 2012 Vækstfonden bidrager til vækst Statslig investeringsfond Medfinansieret vækst i 4.100 danske virksomheder Samlet tilsagn på 11,4 mia. kr. Direkte

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 28 Teknologiudviklingsprogrammet

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

Kommunen som facilitator for erhvervsudvikling

Kommunen som facilitator for erhvervsudvikling Kommunen som facilitator for erhvervsudvikling hvilken rolle og organisering kan give den bedste effekt? FINN DISSING Afdelingschef 1 Energibesparende foranstaltninger kommunale bygninger i 30 år 2 Udnævnelse

Læs mere

INDEX. Central Danmark...3 NordDanmark...4 Syddansk Danmark...5 Region Sjælland...6

INDEX. Central Danmark...3 NordDanmark...4 Syddansk Danmark...5 Region Sjælland...6 OPEN DAYS 2010 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET Central Danmark NordDanmark Syddansk Danmark Region Sjælland DANMARK 1 INDEX Central Danmark...3 NordDanmark...4 Syddansk Danmark...5 Region Sjælland...6 2 Central

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Lindoe Offshore Renewables Center. Navn

Lindoe Offshore Renewables Center. Navn Lindoe Offshore Renewables Center Navn email Billede Vision LORC skal være verdens førende center for viden, test og demonstration på området for vedvarende, offshore energi. Mission LORC skaber vækst

Læs mere

Syddansk Innovation. Lenna Broberg Investeringschef

Syddansk Innovation. Lenna Broberg Investeringschef Syddansk Innovation Lenna Broberg Investeringschef ODENSE COPENHAGEN SØNDERBORG Cortex Park 26, 2 Gregersensvej 1F Alsion 2 5230 Odense M 2630 Taastrup 6400 Sønderborg Om mig Lenna Maria Boe Broberg Investeringschef

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER 20 17 KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER INTRODUKTION ALLE KOMMUNER I SYDDANMARK KAN INDGÅ I INTERNATIONALT SAMARBEJDE OGSÅ DIN Hensigten med denne vejledning er at gøre de europæiske muligheder

Læs mere

Konference : REG LAB 05. Offshore Center Danmark Workshop - Torsdag d.10 februar 2005

Konference : REG LAB 05. Offshore Center Danmark Workshop - Torsdag d.10 februar 2005 1 Konference : REG LAB 05 Offshore Center Danmark Workshop - Torsdag d.10 februar 2005 Workshop 1. Offshore Center Danmark (OCD) Formål/mission Ydelse/koncept Organisations grundlag Resultater/målopfyldelse

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

1. december Offshore Center Danmark Esbjerg Institute of Technology. Muligheder i Offshore Center Danmarks regi

1. december Offshore Center Danmark Esbjerg Institute of Technology. Muligheder i Offshore Center Danmarks regi 1. december 2010 Netværksmøde 2010 Offshore Center Danmark Esbjerg Institute of Technology Muligheder i Offshore Center Danmarks regi 1 Dagsorden Oversigt over muligheder Innovation Netværk Projekter Foredrag,

Læs mere

Future Greenland Mandag den 8. maj 2017 Hans Jørgen Østergaard, Erhvervskundedirektør

Future Greenland Mandag den 8. maj 2017 Hans Jørgen Østergaard, Erhvervskundedirektør Velkommen Future Greenland 2017 Mandag den 8. maj 2017 Hans Jørgen Østergaard, Erhvervskundedirektør Agenda Hvorfor Vækstfonden? Hvem kan vi finansiere? Hvad kan vi finansiere? Hvad lægger vi vægt på?

Læs mere

Finansiering med Vækstfonden

Finansiering med Vækstfonden Finansiering med Vækstfonden Lån og kautioner Erhvervskundechef Peter Bo Byggeri og Anlæg Holbæk 2015+ Holbæk 3. februar 2015 Om Vækstfonden Vækstfonden er en statslig finansieringsfond, der medvirker

Læs mere

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 STRATEGI 2012-2020 { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 { strategi } Forord Syddansk Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 viderefører

Læs mere

Business Aarhus. Aarhus som vækstby. Styrkepositioner

Business Aarhus. Aarhus som vækstby. Styrkepositioner Business Aarhus Aarhus som vækstby Business Aarhus 2 i Aarhus Energi, Klima og Miljø Fødevarer Medico og Sundhed Arkitektur og Design Videnservice IT og Medier Business Aarhus 3 Aarhus er hjemsted for

Læs mere

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse Bioøkonomien - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse ACO Academy, Büdelsdorf 21. oktober 2013 Christian Eriksen, ProjectZero Agenda Baggrund Sønderborg-områdets ProjectZero

Læs mere

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk Væksthus Nordjylland Business Region North Denmark Regionalt Vækstforum Væksthus Nordjylland EU-kontor Kommunal erhvervsservice Væksthus Nordjylland Væksthus Nordjylland holder til i NOVI Science Park,

Læs mere

Vækstaftaler

Vækstaftaler Vækstaftaler 2017-2019 Som et led i udmøntningen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) ønsker Vækstforum at indgå tre vækstaftaler, som skal være med til at løse komplekse vækstudfordringer

Læs mere

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 VÆKSTHUS SYDDANMARKS TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 SKAB VÆKST MED PROFESSIONEL BESTYRELSE. 5. MAJ 2015. VÆKSTHUSENE Gør udfordringer til muligheder PROGRAM FOR DAGEN 1. 15.00. Velkomst og introduktion til

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

BEDRE Overblik. Tema: Grøn vækst og grønne jobs i Nordjylland

BEDRE Overblik. Tema: Grøn vækst og grønne jobs i Nordjylland BEDRE Overblik Tema: Grøn vækst og grønne jobs i Nordjylland 2017 Vi sætter denne gang fokus på grøn vækst og grønne job I Aalborg Kommunes Erhvervsplan for 2015-2018 (Aalborg Den Globale Videns og Industriby)

Læs mere