VÆKST BAROMETER. Økonomiske pejlemærker. september 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VÆKST BAROMETER. Økonomiske pejlemærker. september 2011"

Transkript

1 VÆKST BAROMETER september Økonomiske pejlemærker Pejlemærker. Forventningerne hos de små og mellemstore virksomheder til det kommende kvartal er nu mere afdæmpede i forhold til forårets positive stemning. Fra at have set et langvarigt fald i antallet af krisetegn, siden krisen toppede i 9, er det hen over sommeren blevet til en lille stigning i antallet af krisetegn og et fald i antallet af væksttegn.

2 september ØKONOMISKE PEJLEMÆR- KER SVINGER FRA VÆKST TIL OMSKIFTELIG Pejlemærker. Forventningerne hos de små og mellemstore virksomheder til det kommende kvartal er nu mere afdæmpede i forhold til forårets positive stemning. Fra at have set et langvarigt fald i antallet af krisetegn, siden krisen toppede i 9, er det hen over sommeren blevet til en lille stigning i antallet af krisetegn og et fald i antallet af væksttegn. Flere virksomheder forventer vanskeligheder med lån, at de kommer til at udskyde investeringer, og at de får flere afbestillinger. Og hver femte virksomhed forventer, at ordrebeholdningen skrumper. Eksportvirksomhederne har flere væksttegn end ikkeeksportvirksomhederne, selvom procent forventer, at det bliver vanskeligere at eksportere. DE ØKONOMISKE PEJLEMÆRKER PÅ OMSKIF- TELIG I maj pegede de økonomiske pejlemærker på vækst. Nu forventer færre virksomheder, at det kommer til at gå bedre med ordrer, eksport, finansiering, afbestillinger, investeringer og beskæftigelse og flere forventer, at det vil gå værre. De økonomiske pejlemærker har hen over sommeren svinget fra vækst til omskiftelig. Set over en kam forventer flere af virksomhederne, at det bliver vanskeligere at låne, at de kommer til at udskyde investeringer, og at de får flere afbestillinger end før sommeren. Ordrebeholdningerne forventes at skrumpe hos hver femte virksomhed mod hver tiende før sommerferien. Næsten hver tredje virksomhed (3 procent) har færre medarbejdere nu, end de havde før sommeren, og lidt mere end hver tredje virksomhed (35 procent) har flere ansatte. FLERE KRISETEGN I VIRKSOMHEDERNE I maj kunne mere end halvdelen af virksomhederne sige sig fri for krisetegn i september er det lidt under halvdelen af virksomhederne, der er fri for krisetegn. Krisetegn måles som antallet af pejlemærker i virksomhederne, hvor det forventes at gå dårligere end samme kvartal sidste år. Virksomhederne har i gennemsnit krisetegn. Antallet af krisetegn er ellers faldet støt, siden det toppede i april 9, hvor der blev målt,3 krisetegn per virksomhed. INDUSTRI VISER VÆKSTTEGN DETAILHANDLEN HAR KRISETEGN I industrien og i engroshandel er der en klar overvægt af væksttegn. Væksttegn måles som antallet af pejlemærker, hvor det forventes at gå bedre. Industrien har væksttegn per virksomhed mod,6 væksttegn per virksomhed i detailhandlen. Brancherne er eksempler på, at væksttegnene er færrest hos virksomheder, der leverer til forbrugere, mens virksomheder, der leverer til andre virksomheder, viser flest væksttegn. Eksportvirksomheder viser generelt flere væksttegn end ikkeeksport virksomheder. Side Vækstbarometer

3 Vækstbarometerets økonomiske pejlemærker 6 økonomiske pejlemærker Afskedigelser. Har virksomheden afskediget eller hyret medarbejdere i det forløbne kvartal? (Beregnet svar). Adgang til lån og kredit. Forventer virksomheden, at adgang til lån og kredit og anden finansiering bliver bedre eller ringere i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år? Investeringer. Vil virksomheden investere mere eller mindre i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år? Ordrebeholdning. Bliver virksomhedens ordrebeholdning større eller mindre i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år? Eksport. Bliver det lettere eller vanskeligere at eksportere i det kommende kvartall i forhold til samme kvartal sidste år? Afbestillinger. Forventer de flere eller færre afbestillinger i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år? For hvert pejlemærke kan der svares, at udviklingen går bedre, er uændret eller dårligere end samme kvartal sidste år. Krisetegn er antallet af pejlemærker, hvor det går dårligere end samme kvartal sidste år. Væksttegn er antallet af pejlemærker, hvor det går bedre end samme kvartal sidste år. Pejlemærkerne står på omskifteligt Der er mange tegn på en generel økonomisk krise siden sommeren 8. Har virksomheden det sidste kvartal været berørt af (procent ja-svar): Procenten er beregnet for ordreproducerende virksomheder (96 % af alle). Procenten er beregnet for eksporterende virksomheder (4 % af alle). Region Syddanmarks Vækstbarometer, september. 97 besvarelser. Barometertallet er dem, der forventer fremgang fratrukket dem, der forventer tilbagegang. Antal medarbejdere beregnet på 664 svar. Vækstbarometer Side 3

4 Væksten skrumper Maj September Adgang til lån 6 Adgang til lån Antal ansatte 4 3 Ordrebeholdning* Antal ansatte 4 3 Ordrebeholdning* Afbestilling Investeringer Afbestilling Investeringer Eksport* Eksport* Det bliver bedre Det bliver ringere Det bliver bedre Det bliver ringere *Procenten er beregnet for ordreproducerende virksomheder (96 % af alle) og for eksporterende virksomheder (4 % af alle). Region Syddanmarks Vækstbarometer, September. 97 besvarelser. Procenten for de der tror, at næste kvartal er uændret, er ikke vist. Krisetegnene viser sig igen Andel af virksomheder, der viser tegn på krise fra 9 - Færre ansatte Ringere adgang til lån og kredit Udskudte investeringer 34% 5% 49% 49%48% 9%9%33 3% 3% 8% % 8% 6% % % 8% 5% 4% 44% 45%45% 4%35% 4% 8% Ordrebeholdning mindre Eksport er vanskeligere Kunder har afbestilt varer 63% 63% 56% 5% 38% 8% % 49% 49% 5 38% 3% 8% 8% % % 4% % 4% 7% % 7% 6% 5% 8%. Procenten er beregnet for ordreproducerende virksomheder (96 % af alle).. Procenten er beregnet for eksporterende virksomheder (4 % af alle). Region Syddanmarks Vækstbarometer 9. Bemærk ændret spørgsmålsformulering fra og med maj. Side 4 Vækstbarometer

5 Flere virksomheder med flere krisetegn Hvor mange krisetegn har virksomhederne svaret ja til? Andel af virksomheder med -6 krisetegn Gennemsnitligt antal krisetegn ,5,5,5,7,3,,9,7,3, jan-9 apr-9 sep-9 jan- apr- aug- feb- maj- sep- jan-9 apr-9 sep-9 jan- apr- aug- feb- maj- sep- Ingen krisetegn Krisetegn Region Syddanmarks Vækstbarometer, Februar 9 september. Bemærk ændret spørgsmålformulering fra maj. Væksttegn i industri og engroshandel,,5,6,,3,6,5 - Krisetegn Væksttegn Region Syddanmarks Vækstbarometer, september. 97 svar. Signifikante forskelle kun for væksttegn.. Vækstbarometer Side 5

6 Flest væksttegn hos større virksomheder og hos underleverandørvirksomheder (BB) Gennemsnitligt antal krisetegn og væksttegn hos virksomhederne 4-5 fuldtidsansatte - 39 fuldtidsansatte 8-9 fuldtidsansatte 5-7 fuldtidsansatte Blandet Offentlige organisationer og institutioner (bg) Forbrugere (bc) Andre virksomheder (bb) Underskoven Vækstparate Vækst Krise Frontløberne,5,,7,3 Størrelse Marked Ambition Region Syddanmarks Vækstbarometer, september. 97 besvarelser. Signifikante forskelle kun på vækst ikke på krisetegn.. Væksttegn og eksport,,7,,3,6,5,5 - Andre virksomheder (bb) Forbrugere (bc) Offentlige organisationer og institutioner (bg) Blandet Ingen eksport Eksport Region Syddanmarks Vækstbarometer, september. 97 svar. Signifikante forskelle for væksttegn.. Side 6 Vækstbarometer

7 Region Syddanmarks Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 9 direktører for små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. Virksomhederne har mellem og 5 ansatte. Region Syddanmark gennemfører undersøgelsen i samarbejde med Teknologisk Institut og Jysk Analyse. Spørgsmålene er stillet i september 8, januar, april og september 9 samt i januar, april og august/september samt februar, maj og august/september. Region Syddanmark stiller hvert kvartal spørgsmål til panelet om regionale erhvervspolitiske problemstillinger. Regional Udvikling Damhaven 7 Vejle

6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen

6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen 18. maj 2009 6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen Erhvervskonjunkturer. Virksomhedernes forventning til antal ansatte og omsætning er stadigt dalende hos virksomhederne i Region Midtjylland.

Læs mere

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske 1. september Midtjyske virksomheder mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland er mindre optimistiske i år end sidste år. Der er fortsat mere end tre

Læs mere

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer Januar 214 Vanskelige finansieringsvilkår dæmper MMV ernes investeringer Af konsulent Nikolaj Pilgaard, nipi@di.dk og konsulent Mathias Secher, mase@di.dk Mere end hver femte virksomhed med op til 1 ansatte

Læs mere

Bygge- og anlægsbranchens lånemuligheder er indskrænket

Bygge- og anlægsbranchens lånemuligheder er indskrænket En spørgeskemaundersøgelse foretaget af Dansk Byggeri viser, at blandt virksomheder i bygge- og anlægsbranchen får hver fjerde ansøger afslag på ønsket om forhøjelse af kassekreditten. Det viser, der stadig

Læs mere

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB Kvinder på topposter i it-branchen 2009 Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB marts 2009 1 Analysens hovedkonklusioner IT-Branchen (ITB) har i samarbejde med Styregruppen

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Overvågningsnotat 2011

Overvågningsnotat 2011 Overvågningsnotat 211 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK I henhold til Lov om erhvervsfremme har de regionale vækstfora til opgave at overvåge de regionale og lokale vækstvilkår. Med dette overvågningsnotat

Læs mere

Malerfagets konjunkturundersøgelse 2. halvår 2015

Malerfagets konjunkturundersøgelse 2. halvår 2015 Malerfagets konjunkturundersøgelse Resume Positiv udvikling i malerfaget (side 2) Der har generelt været en positiv udvikling i malerfaget i første halvdel af. Således havde 39 % af virksomhederne stigende

Læs mere

Selvstændiges kreditforhold

Selvstændiges kreditforhold Selvstændiges kreditforhold Kreditsituationen er stram for mange små virksomheder. På enkelte områder er der en beskeden tendens til bedring, men generelt er kreditsituationen stort set uforandret siden

Læs mere

Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd

Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd Organisation for erhvervslivet juni Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd AF KONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK OG KONSULENT PETER BERNT JENSEN, PEBJ@DI.DK Danske fødevarevirksomheder

Læs mere

Ja, i andre sammenhænge

Ja, i andre sammenhænge Bygge- og anlægsbranchen sidder stadig i en kreditklemme Denne undersøgelse er blevet gennemført siden 2009. Det betyder, at det nu er muligt at vurdere udviklingen i et længere perspektiv. I bygge- og

Læs mere

Midtjyske virksomheder satser på efteruddannelse

Midtjyske virksomheder satser på efteruddannelse 26. marts 2013 Midtjyske virksomheder satser på efteruddannelse VEU-centre En ud af tre små og mellemstore virksomheder i region Midtjylland har inden for de seneste tre år modtaget rådgivning fra et VEU-center

Læs mere

Revision giver bonus på bundlinjen

Revision giver bonus på bundlinjen Revision giver bonus på bundlinjen Dansk Erhverv har i samarbejde med FSR danske revisorer gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt sine medlemsvirksomheder om deres syn på værdien af revision. Resultaterne

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 AF CHEFØKONOM MICHAEL H. J. STÆHR, CAND.SCIENT.OECON, PH.D., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, STUDENTERMEDHJÆLPER KENNETH BEIERHOLM, BA.OECON

Læs mere

Analyse fra AutoBranchen Danmark

Analyse fra AutoBranchen Danmark Nr. 1 20. marts 2014 (1. kvartal) Analyse fra AutoBranchen Danmark Effekten af højere totalskadegrænse kan allerede ses Forsikringsbranchen skummer fløden Stigning i antallet af totalskader Salget i 2014

Læs mere

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Prognose for arbejdsmarkedet juni 29 Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Danmark oplever i øjeblikket den værste arbejdsmarkedskrise i 4 år. Beskæftigelsen falder markant mere end under oliekriserne,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1

Indholdsfortegnelse. Side 1 Æ K S BE E G I FT U S E LS S R E ND 21 S L E ØG E Indholdsfortegnelse 1. Resumé...2 2. Beskæftigelsen i den samlede finansielle sektor...3 Færre medarbejdere i sektoren...3 Lav personaleomsætning i finanssektoren...4

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

Hvor foregår jobvæksten?

Hvor foregår jobvæksten? 2014 REGIONAL VÆKST OG UDVIKLING *** ing det lange opsv ur dt ne e or st n de? nu ad og hv Hvor foregår jobvæksten? -- / tværregionale analyser af beskæftigelsen i Danmark fra 1996 til 2013 rapport nr.

Læs mere

Kan byggevirksomhederne tjene penge?

Kan byggevirksomhederne tjene penge? Kan byggevirksomhederne tjene penge? Erhvervs- og Byggestyrelsen 2010 Kolofon Titel: Kan byggevirksomhederne tjene penge? Undertitel: Resume: Papiret sammenligner overskud pr. beskæftiget og sandsynligheden

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 11, Marts 2013 April 2013 Hovedkonklusioner og Anbefalinger Kendskabet til Væksthusene 3-4 5-9 Ikke-brugernes holdning til Væksthusene

Læs mere

1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 2. KONKLUSIONER... 4 3. METODE... 5 4. OM SELSKABERNE... 6 4.1 FORDELING AF VIRKSOMHEDER PÅ HOVEDFORRETNINGSOMRÅDER...

1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 2. KONKLUSIONER... 4 3. METODE... 5 4. OM SELSKABERNE... 6 4.1 FORDELING AF VIRKSOMHEDER PÅ HOVEDFORRETNINGSOMRÅDER... 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 2. KONKLUSIONER... 4 3. METODE... 5 4. OM SELSKABERNE... 6 4.1 FORDELING AF VIRKSOMHEDER PÅ HOVEDFORRETNINGSOMRÅDER... 6 4.2 AFLEDTE FORRETNINGSOMRÅDER... 6 5. ØKONOMIEN I SELSKABERNE...

Læs mere

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Januar 2013 Rapport #03 DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfattere: Partner Martin H. Thelle Partner Sigurd Næss-Schmidt Economist

Læs mere

Metal & fakta INDHOLD

Metal & fakta INDHOLD Metal & fakta INDHOLD Bedre udstyr giver bedre uddannelser Ledelsen ofte skyld i rekrutteringsproblemer Ledighedstal: 3,5 pct. ledighed Jobformidling: 1.534 flere job Analysenyhedsbrev fra Dansk Metal

Læs mere

Konjunkturundersøgelse af vognmandserhvervet i Danmark 2015

Konjunkturundersøgelse af vognmandserhvervet i Danmark 2015 Konjunkturundersøgelse af vognmandserhvervet i Danmark 2015 Indhold Indledning Konklusioner Kendetegn og udvikling i: 1. Strukturer i branchen 2. Regnskabstal 3. Udviklingen i 2014 og forventningerne til

Læs mere

Early Warning evaluering 2013

Early Warning evaluering 2013 Early Warning - en evaluering af programmets indsats overfor kriseramte danske virksomheder Early Warning evaluering Udarbejdet af estatistik for Erhvervsstyrelsen 1 Baggrund Early Warning har til formål

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere