To ud af tre virksomheder samarbejder med elever og studerende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "To ud af tre virksomheder samarbejder med elever og studerende"

Transkript

1 Jysk Analyse 10. september 2012 To ud af tre virksomheder samarbejder med elever og studerende Uddannelser. To ud af tre virksomheder har samarbejdet med elever og studerende fra uddannelsesinstitutioner. Langt de fleste samarbejder (63 procent) består i lære- og praktikpladser. 7 procent er virksomhedsbesøg, og næsten 10 procent af virksomhederne har i en eller anden form samarbejdet med elever og studerende omkring produktog konceptudvikling eller andre former for innovation i virksomhederne. Endelig er der virksomheder, der stiller sig til rådighed omkring projektskrivning, markedsundersøgelser mv. Erhvervsskolerne er den hyppigste partner for virksomhederne. Over 60 procent har erhvervsskolerne som partner. Universiteterne tegner sig for 20 procent. Folkeskolen og det tekniske gymnasium samarbejder med hver tiende virksomhed mens blot 2 procent af virksomhederne samarbejder med det almene gymnasium. Uddannelsesinstitutionerne er aktive i det opsøgende arbejde, og otte ud af ti virksomheder med samarbejder med elever og studerende har været kontaktet af uddannelsesinstitutioner. Der er potentiale for mere samarbejde. Kun en fjerdedel af de virksomheder, som ikke har samarbejdet med uddannelsesinstitutioner de seneste tre år, overvejer at indlede et samarbejde. To ud af tre virksomheder har samarbejdet med uddannelsesinstitutioner Virksomheders samarbejde med uddannelsesinstitutioner består af alt fra praktikpladser til virksomhedsbesøg og udviklingsprojekter. To ud af tre virksomheder har samarbejdet med elever eller studerende inden for de seneste tre år. Se figur 1. Figur 1 To ud af tre virksomheder har samarbejde med elever og studerende Virksomheder kan samarbejde med uddannelsesinstitutioner omkring alt fra virksomhedsbesøg, praktikpladser, uddannelsespladser, udviklingsprojekter mv. Uddannelsesinstitutioner kan være alt fra folkeskolen til universitetet. Har virksomheden samarbejdet med elever eller studerende inden for de seneste tre år? 1% 33% Ja Nej 66% Kilde: Det midtjyske Vækstlag, august svar. 1

2 Ja Nej Antal Jysk Analyse Større virksomheder samarbejder oftest med uddannelsesinstitutioner Samarbejdet med uddannelsesinstitutioner, elever og studerende er forskelligt fra virksomhed til virksomhed. De større virksomheder har muligvis flere ressourcer og en større vifte af relevante flader for elever og studerende. 84 procent af de større virksomheder med medarbejdere har samarbejdet med elever og studerende inden for de seneste tre år. Se tabel 1. Tabel 1 Har virksomheden samarbejdet med elever eller studerende inden for de seneste tre år? Alle 66% 33% 514 Virksomhedsstørrelse 5-9 fuldtidsansatte 61% 38% fuldtidsansatte 66% 33% fuldtidsansatte 72% 28% fuldtidsansatte 84% 13% 44 Branche Primære erhverv og forsyning 56% 41% 31 Industri 62% 38% 106 Bygge- og anlæg 83% 16% 113 Handel med motorkøretøjer 76% 24% 25 Engroshandel og agentur 52% 48% 69 Detailhandel 45% 47% 37 Transport og post 38% 62% 20 Hotel og restauration 94% 6% 15 Videnservice 73% 27% 63 Anden service 63% 37% 35 Eksportvirksomhed Nej 71% 27% 324 Ja 56% 44% 190 Virksomhedens primære kunder Andre virksomheder (b2b) 57% 43% 204 Forbrugere (b2c) 64% 36% 78 Offentlige organisationer og institutioner 41% 59% 22 Blandet 78% 20% 208 Akademikere ansat Ja 67% 32% 141 Nej 65% 34% 371 Kilde: Det midtjyske Vækstlag, august 2012 (514 svar). -svar ikke vist i tabellen. Tal for en kategori, der er større end tallet for alle virksomheder, er fremhævet i tabellen. Alle tabeller viser statistisk signifikante forskelle mellem grupperne. 2

3 Jysk Analyse Det samme gælder 61 procent af virksomhederne med 5-9 ansatte. Der er til gengæld langt flere helt små virksomheder end større virksomheder, så samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne foregår oftere med de mindre virksomheder. Det kan ikke vurderes på baggrund af tallene, om volumen i samarbejdet ligger hos de mindre eller de større virksomheder. Alle brancher samarbejder med elever og studerende fra uddannelsesinstitutioner, men det er særligt udbredt i bygge- og anlægsbranchen, handel med motorkørertøjer, hotel- og restauration samt videnservice. I stort set alle brancher på nær detailhandel er det mere end halvdelen af virksomhederne, som i en eller anden form samarbejder med elever og studerende. Det er oftere virksomheder, der er orienteret mod det lokale og nationale, som samarbejder med uddannelsesinstitutionerne. Syv ud af ti ikke-eksporterende samarbejder med elever og studerende mod fem ud af ti eksportvirksomheder. Forklaringen kan være, at de brancher, som især samarbejder med uddannelsesinstitutionerne, kun i mindre grad eksporter. Brancher, der leverer til både det offentlige og det private, har også et større samarbejde med uddannelsesinstitutionernes elever og studerende end virksomheder, som primært leverer til enten det offentlige, til forbrugere eller til private virksomheder. Mønsteret bestemmes af fx bygge- og anlægsbranchen samt handel med motorkøretøjer, som ikke eksporterer meget, og som kan sælge til både offentlige og private kunder samt virksomheder. Se tabel 1. 3

4 Jysk Analyse To ud af tre virksomheder har samarbejdet om lære- og praktikpladser Den mest almindelige måde at samarbejde med elever og studerende er gennem lære- og praktikpladser. To ud af tre virksomheder har inden for de seneste 3 år haft lære- og praktikpladser. En del virksomheder har samarbejdet med elever og studerende fra uddannelsesinstitutioner om projekter, som kan have et innovationsindhold: Næsten 10 procent af virksomhederne har i en eller anden form samarbejdet med elever og studerende omkring produkt- og konceptudvikling. 4 procent har arbejdet med forskning og udvikling, 4 procent om markedsundersøgelser og markedsføring, og 1 procent har samarbejdet om organisationsudvikling. Det er alle områder, hvor virksomhederne kan udvikle sig og måske henter inspiration i samarbejdet med uddannelsesinstitutionernes elever og studerende. 7 procent har været inddraget omkring eksamensopgaver og større opgaver. Endelig under andet nævner virksomhederne samarbejde omkring kurser, foredrag og jobtræning. Se figur 2. Figur 2 Virksomhederne har især samarbejdet om lære- og praktikpladser Hvad har virksomheden samarbejdet om? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Lære- og praktikpladser 63% Virksomhedsbesøg Forskning og udvikling (fx Erhvervs ph.d) Markedsundersøgelser, markedsføring Produkt- og konceptudvikling Organisationsudvikling Opgaveskrivning Andet 7% 4% 4% 9% 1% 7% 9% Kilde: Det midtjyske Vækstlag, august svar. Kun svar fra virksomheder, der har samarbejdet med elever og studerende inden for de seneste tre år. Andet er typisk kurser, foredrag og jobtræning. 4

5 Lære- og praktikpladser Virksomhedsbesøg Forskning og udvikling (fx Erhvervs ph.d) Markedsundersøgelser, markedsføring Produkt- og konceptudvikling Organisationsudvikling Opgaveskrivning Andet Antal svar Jysk Analyse Vægt på lære- og praktikpladser i alle brancher Mønsteret for samarbejdet med uddannelsesinstitutionernes elever og studerende varierer fra branche til branche. I alle brancher er det lære- og praktikpladserne, som de fleste virksomheder har samarbejdet med elever og studerende om. Især i byggeog anlægsbranchen, handel med motorkøretøjer, hotel- og restaurationsbranchen og videnservice. Virksomhedsbesøg er mest almindelige i de primære erhverv, i industrien, i detailhandlen, i transport- og post samt i anden service. I anden service er det hver fjerde virksomhed, der har haft virksomhedsbesøg. Samarbejde om forskning og udvikling er mest udbredt i primære erhverv og industri samt i engroshandel, i hotel- og restauration og i videnservice. Produkt- og konceptudvikling er udbredt i servicebrancherne samt i handel. Se figur 3. Figur 3 Virksomhederne har især samarbejdet om lære- og praktikpladser Hvad har virksomheden samarbejdet om? Brancher Alle virksomheder 63% 7% 4% 4% 9% 1% 7% 9% 351 Primære erhverv og forsyning 57% 11% 10% 4% 7% 0% 7% 7% 18 Industri 57% 9% 7% 4% 9% 0% 9% 2% 66 Bygge- og anlæg 83% 4% 1% 2% 3% 1% 1% 10% 96 Handel med motorkøretøjer 75% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 11% 21 Engroshandel og agentur 44% 6% 6% 11% 12% 0% 3% 10% 39 Detailhandel 37% 10% 0% 0% 0% 0% 38% 3% 19 Transport og post 32% 12% 0% 12% 18% 7% 0% 6% 9 Hotel og restauration 94% 4% 4% 0% 4% 0% 21% 0% 15 Vidensservice 68% 5% 7% 3% 17% 1% 5% 14% 46 Anden service 58% 23% 2% 12% 38% 12% 0% 23% 22 Kilde: Det midtjyske Vækstlag, august svar. Kun svar fra virksomheder, der har samarbejdet med elever og studerende inden for de seneste tre år. Celler med grøn, når branchen har samarbejdet mere med elever og studerende end gennemsnittet for alle virksomheder. Forskelle mellem brancher er statistisk signifikante. 5

6 Jysk Analyse Erhvervsskolerne står centralt i samarbejdet To ud af tre virksomheder samarbejder med erhvervsskoler. Desuden samarbejder en ud af fem virksomheder med universiteter. 11 procent har samarbejdet med folkeskolen og med teknisk gymnasium. De færreste har haft anledning til at samarbejde med det almene gymnasium. Under andre nævnes landbrugsskoler, seminarier, VUC og AMU. Figur 4 To ud af tre virksomheder samarbejder med erhvervsskoler Hvilke typer af uddannelsesinstitutioner har I samarbejdet med? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Folkeskolen 11% Erhvervsskoler 62% Handelsgymnasium 6% Teknisk gymnasium 11% Det almene gymnasium 2% Universitetet 20% Andre 7% Kilde: Det midtjyske Vækstlag, august svar. Andre -kategorien dækker typisk over samarbejder med landbrugsskoler, seminarier, AMU og VUC. 6

7 Folkeskolen Erhvervsskoler Handelsgymnasium Teknisk gymnasium Det almene gymnasium Universitetet Andre Antal svar Jysk Analyse Erhvervsskolerne står centralt i samarbejdet Eftersom lære- og praktikpladser optager en stor del af virksomhederne, er det naturligvis også erhvervsskolerne, som står som den hyppigste samarbejdspartner omkring elever og studerende for alle virksomhederne uanset branche. Eneste undtagelse er servicevirksomhederne. I videnservice samarbejder 51 procent med universitetet og 46 procent med erhvervsskolerne. I anden service samarbejder 43 procent med universiteterne og 31 procent med erhvervsskolerne. I de fleste brancher koncentrerer samarbejdsrelationerne sig ud over erhvervsskolerne om én yderligere type af institutioner. I detailhandlen samarbejder 42 procent med handelsgymnasiet, i industrien samarbejder 25 procent med universiteterne, og i transport og post er det 29 procent, der også har kontakt til universiteterne. Figur 5 Seks ud af ti samarbejdede med en erhvervsskole Hvem har virksomheden samarbejdet med? Brancher Alle virksomheder 11% 62% 6% 11% 2% 20% 7% 351 Primære erhverv og forsyning 0% 71% 4% 0% 0% 7% 25% 18 Industri 11% 67% 5% 7% 3% 25% 4% 66 Bygge- og anlæg 15% 69% 0% 23% 0% 6% 5% 96 Handel med motorkøretøjer 7% 80% 3% 24% 0% 0% 3% 21 Engroshandel og agentur 5% 54% 14% 16% 0% 27% 2% 39 Detailhandel 0% 58% 42% 0% 0% 3% 3% 19 Transport og post 0% 78% 14% 0% 0% 29% 21% 9 Hotel og restauration 4% 67% 4% 4% 0% 25% 0% 15 Vidensservice 14% 46% 5% 4% 6% 51% 1% 46 Anden service 29% 31% 0% 0% 12% 20% 43% 22 Kilde: Det midtjyske Vækstlag, august svar. Kun svar fra virksomheder, der har samarbejdet med elever og studerende inden for de seneste tre år. Celler med grøn, når branchen har samarbejdet mere med en bestemt uddannelsesaktør end gennemsnittet for alle virksomheder. Statistisk forskel på brancherne for erhvervsskoler og gymnasierne samt for universitetet. Andre -kategorien dækker typisk over samarbejder med landbrugsskoler, seminarier, AMU og VUC. 7

8 Jysk Analyse Uddannelsesinstitutioner har kontaktet 80 procent af virksomhederne Blandt de virksomheder, som har haft samarbejder med en uddannelsesinstitution, er samarbejdet i de fleste tilfælde kommet i stand på baggrund af en henvendelse fra uddannelsesinstitutionen. 49 procent af virksomhederne blev kontaktet, og i yderligere 29 procent af virksomhederne kom samarbejdet i gang efter gensidig kontakt. I 20 procent af virksomhederne kom samarbejdet i stand fordi virksomheden selv tog kontakt til institutionen. Se figur 6. I figur 7 ses det, at de brancher, der selv tager kontakt til uddannelsesinstitutionerne, også er brancher, der i høj grad har lære- og praktikpladser. Især bygge- og anlæg og handel med motorkøretøjer. Figur 6 Otte ud af ti blev kontaktet af uddannelsesinstitutionen Henvendte I jer selv til en uddannelsesinstitution, eller blev I kontaktet af uddannelsesinstitutionen? 2% 20% 29% Henvendte sig til institution Blev kontaktet Begge dele 49% Kilde: Det midtjyske Vækstlag, august svar. 8

9 Henvendte sig til institution Blev kontaktet Begge dele Antal svar Jysk Analyse Figur 7 Bygge- og anlæg og handel med motorkøretøjer henvender sig selv til uddannelsesinstitutionerne Henvendte I jer selv til en uddannelsesinstitution, eller blev I kontaktet af uddannelsesinstitutionen? Brancher Alle virksomheder 20% 49% 29% 2% 341 Primære erhverv og forsyning 6% 83% 11% 18 Industri 17% 58% 24% 2% 66 Bygge- og anlæg 27% 44% 29% 1% 94 Handel med motorkøretøjer 47% 21% 32% 19 Engroshandel og agentur 11% 53% 33% 3% 36 Detailhandel 53% 29% 18% 17 Transport og post 13% 50% 38% 8 Hotel og restauration 7% 53% 40% 15 Vidensservice 17% 43% 37% 2% 46 Anden service 32% 45% 18% 5% 22 Kilde: Det midtjyske Vækstlag, august svar. Kun svar fra virksomheder, der har samarbejdet med elever og studerende inden for de seneste tre år. 9

10 Ja Nej Antal svar Jysk Analyse Virksomhedernes syn på et tættere samarbejde Hver tredje virksomhed, som har samarbejdet med en uddannelsesinstitution, er interesseret i et tættere samarbejde med elever fra uddannelsesinstitutioner. Se figur 8. Interessen for et tættere samarbejde findes især inden for industri, hotel- og restauration og videnservice. Se figur 9. Det er alle brancher, som i mindre grad selv har kontaktet uddannelsesinstitutionerne, så en øget indsats for at skabe fornyet kontakt til virksomheder i disse brancher kan skabe nye samarbejder. Se figur 7. Figur 8 Hver tredje vil gerne mere samarbejde Er I interesseret i et tættere samarbejde med elever fra uddannelsesinstitutioner? 4% 62% 34% Ja Nej Kilde: Det midtjyske Vækstlag, august svar. Kun svar fra virksomheder, der har samarbejdet med elever og studerende inden for de seneste tre år. Figur 9 Interesse fra især industri, hotel- og restauration og videnservice om et tættere samarbejde Er I interesseret i et tættere samarbejde med elever fra uddannelsesinstitutioner? Brancher Alle virksomheder 33% 62% 5% 339 Primære erhverv og forsyning 22% 61% 17% 18 Industri 45% 51% 5% 65 Bygge- og anlæg 32% 67% 1% 94 Handel med motorkøretøjer 11% 84% 5% 19 Engroshandel og agentur 28% 69% 3% 36 Detailhandel 24% 71% 6% 17 Transport og post 25% 63% 13% 8 Hotel og restauration 47% 33% 20% 15 Vidensservice 39% 59% 2% 46 Anden service 33% 62% 5% 21 Kilde: Det midtjyske Vækstlag, august svar. Kun svar fra virksomheder, der har samarbejdet med elever og studerende inden for de seneste tre år. Statistisk signifikant forskel mellem brancher 10

11 Ja Nej Antal svar Jysk Analyse Hver fjerde, der ikke har samarbejdet, viser interesse Hver tredje virksomhed har ikke samarbejdet med en uddannelsesinstitution inden for de seneste tre år. 27 procent af disse siger, at de overvejer at indlede et samarbejde med studerende fra uddannelsesinstitutioner. Se figur 10. I engroshandel er det helt op til 42 procent. Se figur 11. Figur 10 Hver fjerde viser interesse Overvejer I at indlede et samarbejde med studerende fra uddannelsesinstitutioner? 5% 27% Ja Nej 68% Kilde: Det midtjyske Vækstlag, august svar. Kun svar fra virksomheder, der ikke har samarbejdet med elever og studerende inden for de seneste tre år. Figur 11 Overvejer I at indlede et samarbejde med studerende fra uddannelsesinstitutioner? Brancher Alle virksomheder 26% 68% 6% 176 Primære erhverv og forsyning 31% 69% 13 Industri 29% 63% 7% 41 Bygge- og anlæg 26% 68% 5% 19 Handel med motorkøretøjer 57% 43% 7 Engroshandel og agentur 42% 58% 33 Detailhandel 15% 85% 20 Transport og post 31% 69% 13 Vidensservice 6% 78% 17% 18 Anden service 23% 77% 13 Kilde: Det midtjyske Vækstlag, august svar. Kun svar fra virksomheder, der ikke har samarbejdet med elever og studerende inden for de seneste tre år. Statistisk signifikant forskel mellem brancher. I hotel- og restaurationsbranchen kun et svar, som er udeladt. 11

12 Jysk Analyse FAKTA OM DET MIDTJYSKE VÆKSTLAG Det midtjyske Vækstlag er et repræsentativt panel af omkring 500 direktører for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland. Virksomhederne har mellem 5 og 250 ansatte. Region Midtjylland gennemfører undersøgelsen i samarbejde med Teknologisk Institut og Jysk Analyse. Spørgsmålene er stillet i februar Svarene er vægtet i forhold til branchefordelingen i Region Midtjylland. Det betyder, at der kan være små forskelle i procenter og antal på tværs af tabeller og figurer. Region Midtjylland stiller hvert kvartal spørgsmål til panelet om regionale erhvervspolitiske problemstillinger. Spørgsmål om panelet kan rettes til: Søren Tranberg Regional Udvikling Region Midtjylland Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tlf.:

Betydelig del af de lidt større virksomheder har kendskab til Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles

Betydelig del af de lidt større virksomheder har kendskab til Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles 10. september 2012 Betydelig del af de lidt større virksomheder har kendskab til Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles. En tredjedel af de lidt større virksomheder (20-250

Læs mere

Udvikling af nye produkter og services er vigtigt for midtjyske virksomheder

Udvikling af nye produkter og services er vigtigt for midtjyske virksomheder 18. maj 2009 Udvikling af nye produkter og services er vigtigt for midtjyske virksomheder Udvikling. Flertallet af små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland anser udvikling af nye produkter

Læs mere

Forretningsplanen hjælper væksten i ambitiøse virksomheder

Forretningsplanen hjælper væksten i ambitiøse virksomheder 15. oktober 2011 Forretningsplanen hjælper væksten i ambitiøse virksomheder Forretningsplanen. Hver anden virksomhed i regionen har en nedskrevet forretningsplan, som beskriver alle aspekter af virksomheden.

Læs mere

Kompetenceudvikling som vækstmotor

Kompetenceudvikling som vækstmotor Ofte Indimellem Sjældent Aldrig Antal Jysk Analyse 3. november 2011 Kompetenceudvikling som vækstmotor Kompetencer. Manglende kompetencer hos medarbejderne koster ordrer hos de små og mellemstore virksomheder

Læs mere

Tillid til 2012: Det bliver bedre end 2011

Tillid til 2012: Det bliver bedre end 2011 15. december 2011 Tillid til 2012: Det bliver bedre end 2011 2012. Virksomhederne i Region Midtjylland tror på et bedre erhvervsklima i 2012. Knap halvdelen tror, at en bliver bedre i 2012, mens hver sjette

Læs mere

Iværksætterledere: Gå på mod er afgørende

Iværksætterledere: Gå på mod er afgørende 23. juni 2011 Iværksætterledere: Gå på mod er afgørende Iværksætteri. Gå på mod er et afgørende karaktertræk for iværksættere. Det mener hver fjerde virksomhedsleder i Region Midtjylland, hvis de da ikke

Læs mere

Sløj vækstoptimisme i region Midtjylland

Sløj vækstoptimisme i region Midtjylland 6% 14% 24% 22% 12% 17% 16% 42% 37% 46% 36% 37% 38% 36% 41% 41% 42% 48% 42% 26% 32% 52% 46% 34% 18% 14% 32% 38% 50% 36% 32% 3. marts 2012 Sløj vækstoptimisme i region Midtjylland Erhvervskonjunkturer. På

Læs mere

Gryende joboptimisme i Region Midtjylland

Gryende joboptimisme i Region Midtjylland 8. juni 2010 Gryende joboptimisme i Region Midtjylland Jobglidning. I kriseårene 2008-2010 forsvandt op mod 10 procent af stillingerne i de små og mellemstore virksomheder med 5-250 ansatte i Region Midtjylland

Læs mere

Krisen påvirker praktikpladssituationen

Krisen påvirker praktikpladssituationen 22. marts 2010 Krisen påvirker praktikpladssituationen Praktikpladssituationen. Mulighederne for at finde beskæftigelse i regionen til lærlinge og elever er påvirket negativt af finanskrisen. 34 procent

Læs mere

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri 27. december 2011 Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri Iværksætterrådgivning. Fire ud af ti erfarne iværksættere har fået råd og vejledning fra andre ved opstarten af deres virksomhed.

Læs mere

Optimismen på tilbagetog

Optimismen på tilbagetog Jysk Analyse Optimismen på tilbagetog 12. oktober 2011 Erhvervskonjunkturer. Vækstpessimismen synes igen at være på fremmarch blandt små- og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland. Undersøgelsen

Læs mere

Til kamp for øget produktivitet

Til kamp for øget produktivitet 14. marts 2012 Til kamp for øget produktivitet Produktivitet. 83 procent af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har fokus på, at forbedret produktivitet kan øge deres indtjening. I

Læs mere

Ny vækst uden nye jobs

Ny vækst uden nye jobs 19. marts 2010 Ny vækst uden nye jobs Erhvervskonjunkturer. Krisen har ikke sluppet sit tag i Midtjyllands virksomheder, men der er større optimisme at spore, idet flere virksomheder end tidligere udtrykker

Læs mere

Hver femte virksomhed har udenlandsk arbejdskraft

Hver femte virksomhed har udenlandsk arbejdskraft 16. december 2010 Hver femte virksomhed har udenlandsk arbejdskraft Udenlandsk arbejdskraft. Hver femte virksomhed har udenlandsk arbejdskraft ansat, og den udenlandske arbejdskraft udgør omkring 3 procent

Læs mere

Hver femte virksomhed kan levere Cleantech

Hver femte virksomhed kan levere Cleantech 28. oktober 2010 Hver femte virksomhed kan levere Cleantech Cleantech. Hver femte virksomhed i Region Midtjylland leverer Cleantechprodukter og - løsninger i form af for eksempel energi fra vedvarende

Læs mere

Høj tilfredshed med offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland

Høj tilfredshed med offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland 2. juni 2009 Høj tilfredshed med offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland Offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland. Offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland er blandt andet tilbud fra

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Service skaber forretning i alle brancher. November 2012

VÆKST BAROMETER. Service skaber forretning i alle brancher. November 2012 VÆKST BAROMETER November 2012 skaber forretning i alle brancher til kunderne er en del af hverdagen i det store flertal af regionens virksomheder. Det gælder de traditionelle serviceerhverv, hvor service

Læs mere

Midtjyske virksomheder har fået lettere ved at skaffe arbejdskraft

Midtjyske virksomheder har fået lettere ved at skaffe arbejdskraft Jysk Analyse 15. september 2009 Midtjyske virksomheder har fået lettere ved at skaffe arbejdskraft Arbejdskraft. Både store og små midtjyske virksomheder har lettere ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen.

Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen. Jysk Analyse 27. oktober 2009 Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen. Udviklingsaktiviteter. Over halvdelen af de midtjyske virksomheder har haft udviklingsaktiviteter i gang indenfor

Læs mere

Samfundsansvar på dagsordnen hos midtjyske virksomheder

Samfundsansvar på dagsordnen hos midtjyske virksomheder 17. juni 2009 Samfundsansvar på dagsordnen hos midtjyske virksomheder Samfundsansvar. Samfundsansvar optager vækstlagsvirksomhederne i Region Midtjylland, hvor syv ud af ti virksomheder tillægger samfundsansvar

Læs mere

Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland

Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland 10. juni 2008 Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland Innovation og udvikling. Omkring to tredjedele af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har de seneste 3

Læs mere

Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed

Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed 16. december 2010 Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed Mangfoldighed inden for køn, etnicitet og uddannelse øger virksomhedernes innovationskraft markant. Dette har været dokumenteret

Læs mere

Industrivirksomheder stiller skarpt på kunder og effektivisering

Industrivirksomheder stiller skarpt på kunder og effektivisering 10. september 2012 Industrivirksomheder stiller skarpt på kunder og effektivisering Konkurrenceevne. Industrivirksomheder i Region Midtjylland har dialogen med kunderne i fokus, når de skal finde veje

Læs mere

Små virksomheder efteruddanner mindst

Små virksomheder efteruddanner mindst Jysk Analyse 12. september 2009 Små virksomheder efteruddanner mindst Efteruddannelse. Selvom et stort flertal af de midtjyske virksomheder har haft deres medarbejdere på efteruddannelse indenfor det seneste

Læs mere

Globale ambitioner i Region Midtjylland

Globale ambitioner i Region Midtjylland 23. juni 2011 Globale ambitioner i Region Midtjylland Internationalt. Næsten halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har internationale aktiviteter, og jo større og mere vækstivrige

Læs mere

4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer

4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer 13. december 2010 4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer Strategisk kompetenceudvikling i virksomheden. 44 procent af de små og mellemstore virksomheder har ikke en strategi

Læs mere

Hver anden virksomhed i Region Midtjylland regner med færre ansatte

Hver anden virksomhed i Region Midtjylland regner med færre ansatte 18. maj 2009 Hver anden virksomhed i Region Midtjylland regner med færre ansatte Erhvervskonjunkturer. Hver anden mindre virksomhed i Region Midtjylland forventer færre ansatte. I virksomheder med over

Læs mere

Vækstoptimisme på tærsklen til 2011

Vækstoptimisme på tærsklen til 2011 7. december 2010 Vækstoptimisme på tærsklen til 2011 Erhvervskonjunkturer. Her på tærsklen til 2011 ser virksomhedslederne i Region Midtjylland tegn på mere gunstige tider. Man skal næsten tilbage til

Læs mere

Region Syddanmarks Vækstbarometer. Lokalt engagement

Region Syddanmarks Vækstbarometer. Lokalt engagement Region Syddanmarks Vækstbarometer Lokalt engagement Region Syddanmarks Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 900 direktører for små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. Virksomhederne

Læs mere

Næsten halvdelen har grønne tilbud på hylderne

Næsten halvdelen har grønne tilbud på hylderne 28. oktober 2010 Næsten halvdelen har grønne tilbud på hylderne Grønne alternativer. Hver tiende virksomhed markedsfører i høj grad grønne produkter og ydelser, og alt i alt er det næsten halvdelen, som

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften

Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften 28. oktober 2010 Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften Miljøtilladelser. Hver tredje virksomhed i Region Midtjylland skal have en driftstilladelse fra miljømyndighederne. Det er

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

Innovationsgrøde i Region Midtjylland

Innovationsgrøde i Region Midtjylland 17. januar 2008 Innovationsgrøde i Region Midtjylland Innovation og udvikling. Hen ved 2 ud af 3 små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har de seneste 2 år haft udviklingsaktiviteter for

Læs mere

Region Hovedstadens Vækstbarometer

Region Hovedstadens Vækstbarometer Region Hovedstadens Vækstbarometer Samarbejde med videns- og uddannelsesinstitutioner Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region

Læs mere

6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen

6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen 18. maj 2009 6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen Erhvervskonjunkturer. Virksomhedernes forventning til antal ansatte og omsætning er stadigt dalende hos virksomhederne i Region Midtjylland.

Læs mere

Hver anden virksomhed i Region Midtjylland regner med færre ansatte

Hver anden virksomhed i Region Midtjylland regner med færre ansatte Jysk Analyse 15. september 2009 Hver anden virksomhed i Region Midtjylland regner med færre ansatte Erhvervskonjunkturer. Mere end hver anden mindre virksomhed i Region Midtjylland forventer færre ansatte.

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Mangel på arbejdskraft koster på omsætningen. Maj 2015

VÆKST BAROMETER. Mangel på arbejdskraft koster på omsætningen. Maj 2015 VÆKST BAROMETER Maj 2015 Mangel på koster på omsætningen Det begynder at koste for de små- og mellemstore syddanske virksomheder, at det fortsat er svært at rekruttere kvalificeret. Hver fjerde virksomhed

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft Virksomhederne i Region Syddanmark har fortsat vanskeligt ved at finde de rette medarbejdere

Læs mere

Region Syddanmarks Vækstbarometer

Region Syddanmarks Vækstbarometer Region Syddanmarks Vækstbarometer Konjunkturer Udsigt 4. kvartal 0 Region Syddanmarks Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 00 direktører for små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark.

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Forventning om markant eksportvækst i 2014. Januar 2014

VÆKST BAROMETER. Forventning om markant eksportvækst i 2014. Januar 2014 VÆKST BAROMETER Januar 2014 Forventning om markant eksportvækst i 2014 Mere end halvdelen af eksportvirksomhederne blandt de små og mellemstore virksomheder i Syddanmark forventer styrket eksport i 2014,

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Svag vækst- og joboptimisme. juni 2013

VÆKST BAROMETER. Svag vækst- og joboptimisme. juni 2013 VÆKST BAROMETER juni 20 Svag vækst- og joboptimisme Efter en periode med negativ tendens er der i 2. kvartal atter optimisme at spore til forventningerne til omsætning og job blandt Region Syddanmarks

Læs mere

Midtjyske virksomheder venligt stemt over for ansatte, der starter for sig selv.

Midtjyske virksomheder venligt stemt over for ansatte, der starter for sig selv. 2. oktober 2008 Midtjyske virksomheder venligt stemt over for ansatte, der starter for sig selv. Midtjyske iværksættere. Hver tredje virksomhed i Region Midtjylland har oplevet at ansatte starter virksomhed

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Eksport kan trække vækst i januar 2011

VÆKST BAROMETER. Eksport kan trække vækst i januar 2011 VÆKST BAROMETER 20. januar 2011 Eksport kan trække vækst i 2011 Eksporten har været i fremgang i Danmark som helhed, om end niveauet ikke er tilbage til før krisen. For Region Syddanmark ser 2011 også

Læs mere

Hver femte virksomhed i Region Midtjylland bruger vikarbureau

Hver femte virksomhed i Region Midtjylland bruger vikarbureau 10. juni 2008 Hver femte virksomhed i Region Midtjylland bruger vikarbureau Vikarbureauer. Hver femte virksomhed i Region Midtjylland anvendte vikarbureauer til kortvarige og afgrænsede opgaver i 2007.

Læs mere

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland 25. marts 2008 Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland Næsten en ud af ti er utilfreds med udviklingsmulighederne hvor de bor Nogle virksomheder mangler arbejdskraft,

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Faldende vækstoptimisme trods bedre eksportudsigt. Februar 2013

VÆKST BAROMETER. Faldende vækstoptimisme trods bedre eksportudsigt. Februar 2013 VÆKST BAROMETER Februar 3 Faldende vækstoptimisme trods bedre eksportudsigt Det tegner til et køligt forår, hvor overtallet af virksomheder, som tror på stigende omsætning generelt svinder ind. Der er

Læs mere

Vækstbarometer. Opkvalificering og efteruddannelse. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Opkvalificering og efteruddannelse. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Opkvalificering og efteruddannelse Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region

Læs mere

Midtjyske virksomheder satser på efteruddannelse

Midtjyske virksomheder satser på efteruddannelse 26. marts 2013 Midtjyske virksomheder satser på efteruddannelse VEU-centre En ud af tre små og mellemstore virksomheder i region Midtjylland har inden for de seneste tre år modtaget rådgivning fra et VEU-center

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Midtjyske virksomheder satser på efteruddannelse

Midtjyske virksomheder satser på efteruddannelse 26. marts 2013 Midtjyske virksomheder satser på efteruddannelse VEU-centre En ud af tre små og mellemstore virksomheder i region Midtjylland har inden for de seneste tre år modtaget rådgivning fra et VEU-center

Læs mere

Nordtyskland og Vestsverige er vigtige nærmarkeder for midtjyske virksomheder

Nordtyskland og Vestsverige er vigtige nærmarkeder for midtjyske virksomheder 21. januar 2010 Nordtyskland og Vestsverige er vigtige nærmarkeder for midtjyske virksomheder Internationale markeder. Næsten halvdelen af virksomhederne i Region Midtjylland har ikke kontakt til andre

Læs mere

Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske 4. januar 2008 Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Færre små og mellemstore virksomheder i region midtjylland forventer vækst og flere ansatte nu end i august måned 2007.

Læs mere

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske 1. september Midtjyske virksomheder mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland er mindre optimistiske i år end sidste år. Der er fortsat mere end tre

Læs mere

Antallet af optimistiske virksomheder halveret

Antallet af optimistiske virksomheder halveret 2. februar 2009 Antallet af optimistiske virksomheder halveret Erhvervskonjunkturer. Antallet af virksomheder, der forventer at skulle ansætte nye medarbejdere og antallet af virksomheder, der forventer

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Vækstoptimisme og udsigt til flere job i januar 2011

VÆKST BAROMETER. Vækstoptimisme og udsigt til flere job i januar 2011 VÆKST BAROMETER 20. januar 2011 Vækstoptimisme og udsigt til flere job i 2011 Når virksomhederne på tærsklen til 2011 kigger et år frem, er det for manges vedkommende med fornyet optimisme. Det gælder

Læs mere

Region Syddanmarks Vækstbarometer. Analyse af forventninger til 3. kvartal 2015

Region Syddanmarks Vækstbarometer. Analyse af forventninger til 3. kvartal 2015 Region Syddanmarks Vækstbarometer Analyse af forventninger til 3. kvartal 2015 Vækstoptimismen i kraftig stigning Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning og antal ansatte i næste kvartal

Læs mere

Optimismen tager et kraftigt dyk

Optimismen tager et kraftigt dyk Optimismen tager et kraftigt dyk Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning og antal ansatte i næste kvartal i forhold til omsætningen og antal ansatte i samme kvartal sidste år? 0 - - - -

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Fortsat tro på vækst i december 2011

VÆKST BAROMETER. Fortsat tro på vækst i december 2011 VÆKST BAROMETER december 2011 Fortsat tro på vækst i 2012 Virksomhederne ser vækst i krystalkuglen for 2012 i Region Syddanmark. Men de er ikke helt så optimistiske som for et år siden. Det er konklusionen,

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Økonomiske pejlemærker. september 2011

VÆKST BAROMETER. Økonomiske pejlemærker. september 2011 VÆKST BAROMETER september Økonomiske pejlemærker Pejlemærker. Forventningerne hos de små og mellemstore virksomheder til det kommende kvartal er nu mere afdæmpede i forhold til forårets positive stemning.

Læs mere

Regionens byer påvirker vækst i lokale virksomheder

Regionens byer påvirker vækst i lokale virksomheder 22. februar 2010 Regionens byer påvirker vækst i lokale virksomheder Byer og vækst. Fire ud af ti små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland peger på, at midtjyske byer har særlig betydning for

Læs mere

Ny vækst på vej med nye jobs

Ny vækst på vej med nye jobs Ny vækst på vej med nye jobs 11. juni 2010 Erhvervskonjunkturer. Optimismen er på vej tilbage til virksomhederne i Midtjylland. Ikke siden august 2008 har så stor en andel af virksomhederne troet på større

Læs mere

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer Region Hovedstadens Vækstbarometer Arbejdskraft Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

Vækstbarometer. Automatisering og digitalisering. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Automatisering og digitalisering. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Automatisering og digitalisering Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Konjunktur for 1. kvartal 2015: Optimismen er blevet lidt mindre. Januar 2015

VÆKST BAROMETER. Konjunktur for 1. kvartal 2015: Optimismen er blevet lidt mindre. Januar 2015 VÆKST BAROMETER Januar Konjunktur for 1. kvartal : Optimismen er blevet lidt mindre Efter halvandet år med spirende optimisme, er der sket et dyk i vækstforventningerne hos Region Syddanmarks Trods faldet

Læs mere

52 PCT. TROR PÅ ØGET VÆKST I DET NYE ÅR

52 PCT. TROR PÅ ØGET VÆKST I DET NYE ÅR 52 PCT. TROR PÅ ØGET VÆKST I DET NYE ÅR ÅRSUDSIGT 2017 2017 tegner til at blive et godt år for de små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Et flertal tror på stigende omsætning i 2017. Især brancherne

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Investering og innovation 2011. 20. januar 2011

VÆKST BAROMETER. Investering og innovation 2011. 20. januar 2011 VÆKST BAROMETER 20. januar 2011 Investering og innovation 2011 Syv ud af ti virksomheder forventer at investere eller udvikle nye produkter, services, markeder eller egen organisation i 2011. Det gælder

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Vækstforventninger bider sig fast. 30. september 2010

VÆKST BAROMETER. Vækstforventninger bider sig fast. 30. september 2010 VÆKST BAROMETER 30. september 2010 Vækstforventninger bider sig fast Over sommeren har der været spekulationer om, hvorvidt virksomhedernes vækstoptimisme fra foråret 2010 ville holde. Den skepsis bliver

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Flad vækstoptimisme I Syddanmark. oktober 2012

VÆKST BAROMETER. Flad vækstoptimisme I Syddanmark. oktober 2012 VÆKST BAROMETER oktober 0 Flad vækstoptimisme I Syddanmark Vækstoptimismen er faldet svagt i forhold til sidste måling. Der er dog stadig en overvægt af optimistiske virksomheder, hvad angår omsætningen.

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Konjunktur for 2. kvartal 2015: Stabil vækstoptimisme i Region Syddanmark. April 2015

VÆKST BAROMETER. Konjunktur for 2. kvartal 2015: Stabil vækstoptimisme i Region Syddanmark. April 2015 VÆKST BAROMETER April Konjunktur for 2. kvartal : Stabil vækstoptimisme i Region Syddanmark Konjunktur. Vækstoptimismen er høj i Region Syddanmark. Virksomhederne forventer uændret eller stigende omsætning

Læs mere

Vækstbarometer. Elever og lærlinge. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Elever og lærlinge. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Elever og lærlinge Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

fremtidens kompetencebehov

fremtidens kompetencebehov Regional Udviklingsplan fremtidens kompetencebehov Mellemlang og lang videregående uddannelse Forventet beskæftigelse Ubesatte stillinger Regionalt initiativ: uddannelse 02_11_2012 Behov for arbejdskraft

Læs mere

Virksomhedernes brug af IT i Region Syddanmark

Virksomhedernes brug af IT i Region Syddanmark 20. februar 2009 Virksomhedernes brug af IT i Region Syddanmark Figur 3 I hvilken grad køber virksomheden varer og ydelser via Internettet 100% 90% 80% 70% 60% 50% 44% 40% 30% 28% 20% 10% 0% 12% 13% 2%

Læs mere

Konjunkturer. Udsigt for 4. kvartal Analyse udarbejdet af Region Syddanmark

Konjunkturer. Udsigt for 4. kvartal Analyse udarbejdet af Region Syddanmark Konjunkturer Udsigt for 4. kvartal 2016 Analyse udarbejdet af Region Syddanmark Analysen baserer sig på data fra et repræsentativt panel af mere end 900 direktører for små og mellemstore virksomheder i

Læs mere

Virksomheders brug af oplevelser og sponsorater i Region Midtjylland

Virksomheders brug af oplevelser og sponsorater i Region Midtjylland 22. september 2008 Virksomheders brug af oplevelser og sponsorater i Region Midtjylland Oplevelsesøkonomi. Virksomheder i Region Midtjylland køber oplevelser til deres medarbejdere, kunder, leverandører

Læs mere

Konjunktur for 3. kvartal 2014: Syddanmark bobler af optimisme og forventninger til nye job

Konjunktur for 3. kvartal 2014: Syddanmark bobler af optimisme og forventninger til nye job VÆKST BAROMETER August 21 Konjunktur for 3. kvartal 21: Syddanmark bobler af optimisme og forventninger til nye job Vækstoptimismen i Region Syddanmark er vokset støt siden januar 213. Nu forventer mere

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Efterårets nedtur fortsætter. december 2011

VÆKST BAROMETER. Efterårets nedtur fortsætter. december 2011 VÆKST BAROMETER december Efterårets nedtur fortsætter Den negative tendens fra sensommerens måling fortsætter i konjunkturmålingen for 1. kvartal 2012. Opsvinget er tydeligt sat på pause. Flere virksomheder

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Økonomiske pejlemærker: Dyk i forventningerne til 1. kvartal Februar 2012

VÆKST BAROMETER. Økonomiske pejlemærker: Dyk i forventningerne til 1. kvartal Februar 2012 VÆKST BAROMETER Februar 01 Økonomiske pejlemærker: Dyk i forventningerne til 1. kvartal 01 Sidste måling af de økonomiske pejlemærker fra september viste en stigning i antallet af krisetegn. Og med endnu

Læs mere

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Internationale medarbejdere Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

forventninger til vækst lidt ned i gear Konjunktur for 2. kvartal

forventninger til vækst lidt ned i gear Konjunktur for 2. kvartal til vækst lidt ned i gear Konjunktur for 2. kvartal Konjunkturerne for 2. kvartal 16 viser generelt positive til vækst blandt de syddanske virksomheder. Men ne til omsætning viser dalende tendens, og et

Læs mere

BORGERPANEL. Den daglige rejse. Juni 2012. Den daglige transporttid i hverdagen har stor betydning for den enkelte og har haft afgørende

BORGERPANEL. Den daglige rejse. Juni 2012. Den daglige transporttid i hverdagen har stor betydning for den enkelte og har haft afgørende BORGERPANEL Juni 2012 Den daglige rejse Den daglige transporttid i hverdagen har stor betydning for den enkelte og har haft afgørende betydning for hver fjerde syddanskers valg af bolig. Borgerne i Region

Læs mere

FORVENTNINGER TIL VÆKST OG JOB EN TAK OPAD

FORVENTNINGER TIL VÆKST OG JOB EN TAK OPAD FORVENTNINGER TIL VÆKST OG JOB EN TAK OPAD KONJUNKTUR FOR 4. KVARTAL De små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark er en anelse mere optimistiske når det gælder forventing til job og vækst i årets

Læs mere

Område: Regional Udvikling Afdeling: Strategi og analyse Dato: 16. juli 2009

Område: Regional Udvikling Afdeling: Strategi og analyse Dato: 16. juli 2009 Notat Kreative borgere i Region Syddanmark Borgerpanelet om innovation og kreativitet. Næsten 8 ud af 10 borgere synes, at de bruger deres kreative evner på jobbet. 18 procent er mest kreative uden for

Læs mere

4 ud af 10 på efteruddannelse

4 ud af 10 på efteruddannelse 4 ud af 10 på efteruddannelse Region Syddanmarks borgerpanel om efteruddannelse. Fire ud af ti borgere har deltaget i efteruddannelse i det seneste år. Ikke alle, der har ønsket sig efteruddannelse, har

Læs mere

BORGERPANEL. Det gode liv handler om balance. Februar 2013

BORGERPANEL. Det gode liv handler om balance. Februar 2013 BORGERPANEL Februar 2013 Det gode liv handler om balance Familie eller karriere mange penge eller meget tid. Det gode liv handler om at kunne vælge og skabe balance mellem fx familie og arbejde. Februar

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Erhvervslivet engagerer sig i lokalområdet. Juli 2012

VÆKST BAROMETER. Erhvervslivet engagerer sig i lokalområdet. Juli 2012 VÆKST BAROMETER Juli 2012 Erhvervslivet engagerer sig i lokalområdet Flertallet af regionens små og mellemstore virksomheder har et lokalt engagement, hvor de støtter aktiviteter i lokalområdet med tid

Læs mere

Region Syddanmarks Borgerpanel. Den daglige rejse. Transport i Region Syddanmark

Region Syddanmarks Borgerpanel. Den daglige rejse. Transport i Region Syddanmark Region Syddanmarks Borgerpanel Den daglige rejse Transport i Region Syddanmark Region Syddanmarks Borgerpanel er et repræsentativt panel af mere end 1000 borgere over 15 år i Region Syddanmark. Region

Læs mere

Region Hovedstadens Vækstbarometer. Elever og lærlinge

Region Hovedstadens Vækstbarometer. Elever og lærlinge Region Hovedstadens Vækstbarometer Elever og lærlinge Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

BORGERPANEL. Klima - syddanskerne er optaget af risikoen for oversvømmelse. Februar 2013

BORGERPANEL. Klima - syddanskerne er optaget af risikoen for oversvømmelse. Februar 2013 BORGERPANEL Februar 2013 Klima - syddanskerne er optaget af risikoen for oversvømmelse Borgerne i Region Syddanmark er i gang med at tilpasse deres boliger til ændrede klimaforhold, som betyder hyppigere

Læs mere

Dansk Erhverv: Anvendelse af og forventninger til e-business

Dansk Erhverv: Anvendelse af og forventninger til e-business Notat Dansk Erhverv: Anvendelse af og forventninger til e-business Dansk Erhverv har i november 2009 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt sine medlemsvirksomheder om deres anvendelse af og forventninger

Læs mere

BORGERPANEL. Vi elsker bilen. Juni 2012

BORGERPANEL. Vi elsker bilen. Juni 2012 BORGERPANEL Juni 2012 Vi elsker bilen Borgerne i Region Syddanmark er til bil. Biler findes i ni ud af ti husstande, og tre ud af fire har bilen som den primære transportform i hverdagen. Halvdelen af

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

BORGERPANEL. Hver tiende frygter for jobbet i Februar 2013

BORGERPANEL. Hver tiende frygter for jobbet i Februar 2013 BORGERPANEL Februar 2013 Hver tiende frygter for jobbet i 2013 Knap en ud af ti beskæftigede frygter for deres job mens hver tredje tror, at det bliver vanskeligt eller umuligt at finde et nyt job på samme

Læs mere

6 tegn på finanskrisen i Danmark

6 tegn på finanskrisen i Danmark 6 tegn på finanskrisen i Danmark 6 tegn på finanskrisen i Danmark Der har det sidste halve år været talt meget om finanskrise. Afskedigelser. Har virksomheden afskediget medarbejdere det sidste halve år

Læs mere

7 ud af 10 virksomheder mærker finanskrisen

7 ud af 10 virksomheder mærker finanskrisen Område: Regional Udvikling Afdeling: Strategi og analyse Dato: 5. februar 2009 Vækstbarometer 7 ud af 10 virksomheder mærker finanskrisen Sådan rammer finanskrisen - 6 krisetegn Virksomhederne i Region

Læs mere

Konjunkturer. Udsigt for 3. kvartal Analyse udarbejdet af Region Syddanmark

Konjunkturer. Udsigt for 3. kvartal Analyse udarbejdet af Region Syddanmark Konjunkturer Udsigt for 3. kvartal 2016 Analyse udarbejdet af Region Syddanmark Analysen baserer sig på data fra et repræsentativt panel af mere end 900 direktører for små- og mellemstore virksomheder

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Optimismen bider sig fast. November 2013. For anden gang siden lavpunktet ved årets begyndelse

VÆKST BAROMETER. Optimismen bider sig fast. November 2013. For anden gang siden lavpunktet ved årets begyndelse VÆKST BAROMETER November 3 Optimismen bider sig fast For anden gang siden lavpunktet ved årets begyndelse melder de små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark nu om stigende optimisme. Virksomhederne

Læs mere

Konjunkturer. Udsigt for 4. kvartal Analyse udarbejdet af Region Syddanmark

Konjunkturer. Udsigt for 4. kvartal Analyse udarbejdet af Region Syddanmark Konjunkturer Udsigt for 4. kvartal 2017 Analyse udarbejdet af Region Syddanmark Analysen baserer sig på data fra et repræsentativt panel af mere end 900 direktører for små og mellemstore virksomheder i

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Virksomheder i forårsstemning- vækst og. nye jobs. 4. april 2011

VÆKST BAROMETER. Virksomheder i forårsstemning- vækst og. nye jobs. 4. april 2011 VÆKST BAROMETER 4. april 2011 Virksomheder i forårsstemning- vækst og nye jobs Virksomhederne i Region Syddanmark er i regulær forårsstemning. Mere end halvdelen af virksomhederne forventer en større omsætning

Læs mere

Vækstbarometer. Flygtninge i virksomhederne. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Flygtninge i virksomhederne. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Flygtninge i virksomhederne Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere