PRESSEMEDDELELSE. Handel med kopiprodukter er en trussel mod dansk erhvervsliv. - og det bør afspejles i retssystemet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRESSEMEDDELELSE. Handel med kopiprodukter er en trussel mod dansk erhvervsliv. - og det bør afspejles i retssystemet"

Transkript

1 København, den 9. april 2013 PRESSEMEDDELELSE Handel med kopiprodukter er en trussel mod dansk erhvervsliv - og det bør afspejles i retssystemet Dansk politi skal styrke indsatsen mod kriminalitet med kopiprodukter, og derfor bør vi have en national specialiseret politienhed en IPR-task force. Ud over at det står højt på industriens ønskeliste at tage hånd om problemerne med IPR-kriminalitet, står det også højt på Europols liste over nutidens største samfundstrusler. Europol anbefaler i en ny rapport, at de europæiske lande sætter særlig skarpt fokus på netop denne form for kriminalitet. 1 I dag mødtes industrien i Danmark med Rigsadvokaten for at fortælle om udfordringerne med at beskytte IP-rettigheder. Industrien leverede fælles klare eksempler på, at beskyttelse af dansk design, mode, film og tv, opfindelser og industriprodukter i dag halter efter den barske virkelighed. Det er positivt, at Rigsadvokaten har åbnet for dialog om de praktiske udfordringer, og industrien håber, at dagens møde hurtigt fører til en løsning på det stigende problem med IPR-kriminalitet. Helt konkret er der behov for styrkede kompetencer samt ensartet behandling og prioritering af IPR-kriminalitet hos politi og anklagemyndighed. Til mødet deltog advokat og næstformand i interesseorganisationen DACG, Jakob Krag Nielsen, chefkonsulent hos DI, Lars Holm Nielsen, direktør for STOP/Nordic Content Protection, David Würgler, erhvervsjuridisk fagchef i Dansk Erhverv, Sven Petersen og leder af RettighedsAlliancen, Maria Fredenslund, der alle dagligt kæmper med at håndhæve danske virksomheders IP-rettigheder. Vi lever i kopiernes årti, og det handler ikke kun om virksomheder, der taber penge det handler også om en voksende organiseret international IPR-kriminalitet, og om at kopiprodukter er farlige. For alt kopieres hvad enten det er flydele, kuglelejer, vandpumper, tasker, medicin, musik, film, designlamper osv. Deltagerne kunne alle fortælle Rigsadvokaten, at politiet gennem en IPR-task force kan centralisere og dermed optimere brugen af deres ressourcer: Vi kan se på den svenske IPR-task force, at det har været en succes at samle kompetencerne ét sted. Muligheden for at sparre og udvikle viden mellem hinanden har afgørende betydning for rent operationelt at kunne håndtere den her form for kriminalitet. De enkelte politikredses muligheder for at efterforske begrænses af, at kriminaliteten typisk ikke er begrænset til én politikreds, men strækker sig på tværs af flere af de 12 hjemlige politikredses områder og trækker internationale spor til organiseret kriminalitet 2, siger direktør for STOP/Nordic Content Protection, David Würgler. Leder af RettighedsAlliancen, Maria Fredenslund, tilføjer: Onlineforretninger er en væsentlig del af hverdagen for vores medlemmer i de kreative brancher, men desværre er retssystemet ikke fulgt med. Håndtering af organiseret økonomisk IPR-kriminalitet på internettet kræver særlige kompetencer og en 1 Link til Europols SOCTA 2013 public version: https://www.europol.europa.eu/content/europol-identifies organised-crime-groups-active-eu-europol-report-warns-new-breed-crim 2 Link til ny rapport om erfaringer med den svenske IPR-task force: 1

2 særlig form for operativ tilgang, hvor politiet er til stede på internettet. Politikredsene har ikke i dag dedikerede ressourcer til området, men skal ved hver anmeldelse sætte sig ind i det omfattende område for at kunne løfte opgaven. Det er ekstremt tidskrævende, og derfor bliver denne form for kriminalitet ofte nedprioriteret. Vi skal ruste os til en verden, hvor IPR-kriminaliteten udgør en stigende del af organiseret kriminalitet. Og der er rigtig mange penge at tjene på kopier: Sammenhængen mellem højt indtjeningspotentiale og lav risiko for at blive pågrebet og straffet gør Danmark til et attraktivt land for afsætning og distribution af piratkopier. Det rammer mange danske virksomheder på pengepungen, for de skal agere i et marked, der desværre er præget af stigende økonomisk kriminalitet, siger chefkonsulent hos DI, Lars Holm Nielsen. Erhvervsjuridisk fagchef i Dansk Erhverv, Sven Petersen, supplerer: Ikke alene er det pengepungen, der rammes. Opbygningen af en virksomheds renomme sker gennem en bekostelig kvalitetssikring. Et renomme som varemærket herefter står som garant for. Investeringen i kvalitetssikring bliver dermed et vigtigt fundament for vækst og innovation til glæde for virksomheden OG forbrugeren. Det er netop den høje kvalitetskontrol, der gør, at vi stoler på, at den pille eller den fødevare m.v., vi køber, indeholder det, der står på pakken og om den pumpe, som indgår i en industriproduktion, nu kan leve op til det, kunden tror, den kan. Mens politikerne presser på for, at danske virksomheder skal styrke konkurrenceevnen og ruste sig til en global virkelighed uden grænser, så bør samme udvikling også afspejles i måden at organisere politiet på inden for IPR-kriminalitet: I dag er håndhævelse af IPR-kriminalitet vanskelig af flere årsager. Det kan samtlige virksomheder, der har forsøgt at håndhæve deres rettigheder, nikke genkendende til. SKATs Task Force Varemærkeforfalskning er et glimrende forbillede på, at en national koordinerende enhed inden for det her område er en stor succes, siger advokat og næstformand i DACG, Jakob Krag Nielsen. Kontaktpersoner: STOP/Nordic Content Protection: Direktør David Würgler, telefon Dansk Industri: Chefkonsulent Lars Holm Nielsen, telefon Dansk Erhverv: Erhvervsjuridisk fagchef Sven Petersen, telefon Danish Anti-Counterfeit Group: Advokat Jakob Krag Nielsen, telefon RettighedsAlliancen: Leder Maria Fredenslund, telefon

3 Fakta om piratkopiering tendenser og konsekvenser Piratkopiering er en kriminel handling, der indebærer krænkelse af en eller flere immaterielle ejendomsrettigheder (IPR). Det gælder uanset, om kopien findes i form af et fysisk eller digitalt produkt, og uanset hvordan den distribueres og omsættes. Sammenhængen mellem højt indtjeningspotentiale og lav risiko i forhold til at blive pågrebet og straffet gør Danmark til et attraktivt land for afsætning og distribution af piratkopier. Piratkopiering opleves inden for alle typer af IPR (patenter, ophavsret, varemærker, design m.v.) og medfører en række samfundsmæssige problemer: Produktion, import og afsætning rammer over en bred kam danske virksomheder på deres indtjening, vækstmuligheder, beskæftigelsespotentiale, brandværdi og innovationsevne, samtidig med at de påføres høje omkostninger bl.a. til overvågning og forsvar af deres rettigheder. Især går det ud over de virksomheder, der i kraft af deres innovation og kreativitet skaber økonomisk vækst og danske arbejdspladser. Produkterne indebærer ofte betragtelige offentlige sundheds- og sikkerhedsrisici. Det er bl.a. en følge af, at produktion af en række dagligdags forbrugsprodukter sker i strid med regler og kvalitetsstandarder omhandlende produktindhold, -sikkerhed og -sammensætning, arbejdsmiljø, miljøpåvirkning etc. Staten går glip af skat, moms og afgiftsindtægter, samtidig med at indtjeningen understøtter sort økonomi og finansierer organiseret kriminalitet (heriblandt rockere og bander). Det er endog dokumenteret, at piratkopiering er medvirkende til at finansiere handlinger udført af terrororganisationer. Piratkopiering er stigende både i mængde og omfang af produktkategorier. EU s seneste toldstatistik om tilbageholdte kopivarer i 2011 på EU s ydre grænser viser følgende: En fordobling i forhold til 2009 og en 15-dobling sammenholdt med Næsten 115 millioner artikler, hvor detailhandelsværdien af de tilsvarende ægte produkter er vurderet til knap 10 mia. kr. Stigende tendens til afsætning via internettet og forsendelse til Europa i mindre pakker med almindelig post. Skat i Danmark oplevede en stigning på over 20 % i antallet af piratkopisager fra 2010 til Piratkopiering har fået fremtrædende placering i Europols netop offentliggjorte rapport om kriminalitetsformer og kriminelle grupperinger, der udgør den største trussel for landene i EU. Rapporten bekræfter følgende: Organiserede kriminelle kaster sig i stigende omfang over piratkopiering, der med højt indtjeningspotentiale og lav risiko bidrager til finansiering af andre kriminelle aktiviteter såsom narkotikahandel og menneskesmugling. 3

4 Organiserede kriminelle står bag en stor stigning i omsætningen af forfalskede dagligvarer, medicin og elektronik. Andelen af sådanne tilbageholdte varer udgjorde i 2011 knap 30 % mod ca. 15 % året forinden. En stadig stigende del af produktionen sker inden for EU s grænser, hvilket gør det lettere at distribuere inden for Europa. Danske virksomheder og rettighedsindehavere oplever den danske myndighedsindsats mod piratkopiering som underprioriteret, usammenhængende og mangelfuld. Politiets indsats er meget ofte alene fokuseret på det enkelte afsætningsled inden for politikredsen, mens egentlig efterforskning rettet mod opsporing af grossistled, bagmænd og pengestrømme nedprioriteres. De enkelte politikredses muligheder for at efterforske besværliggøres af, at piratkopieringssager ofte er juridisk og teknisk komplicerede. Udfordringerne viser sig især, når sagerne samtidig bevæger sig ind over flere af de 12 hjemlige politikredses områder og trækker internationale spor til organiseret kriminalitet. Varemærkekrænkelser straffes typisk med bøde i størrelsesforholdet kr. Der er endnu ikke afgjort sager efter straffelovens skærpede strafbestemmelse ( 299b), som blev indført fra 2009 og giver mulighed for op til 6 års fængsel. Ophavsretskrænkelser har kun i begrænset omfang ført til fængslesstraf. 4

5 Etablering af IPR-task force En IPR-task force kan etableres inden for de eksisterende rammer. Der er hverken behov for at tilføre ekstra ressourcer, ændre lovgivningen eller justere i den gældende politiske aftale om politiet. Task forcen foreslås placeret som en specialenhed i regi af SØIK. SØIK har i forvejen fuld national kompetence og deltager i internationalt samarbejde om bekæmpelse af økonomisk kriminalitet. En effektiv task force forudsætter som minimum en bemanding på to anklagere, fire efterforskere (heraf mindst en IT-kyndig), samt en administrativ medarbejder. Bemandingen vil kunne ske ved omplaceringer inden for anklagemyndigheden og politiet. Task forcens kompetence Task forcen skal have kompetence til at efterforske og retsforfølge IPR-krænkelser, der er omfattet af straffelovens 299b og de heri nævnte love. Den skal kunne efterforske i tæt samarbejde med SØIK s sporingsenhed, de lokale politikredse samt det nationale efterforskningscenter for IT-kriminalitet (NITEC). Endvidere skal den samarbejde med nationale myndigheder, herunder SKAT og PVS samt organisationer, der repræsenterer rettighedshaverne. I internationalt regi skal task forcen være det naturlige kontaktpunkt for samarbejde med internationale retshåndhævende organisationer såsom Europol og Interpol. Enheden skal koordinere den danske indsats i fælles internationale aktioner. Enheden skal være åben for modtagelse af politianmeldelser og øvrige henvendelser fra danske rettighedsindehavere, der er udsat for piratkopiering. I samarbejde med organisationer, der repræsenterer rettighedsindehavere, udarbejdes en frivillig indberetningsmodel, der kan fremme en smidig og effektiv sagsbehandling. Task forcen skal evalueres tre år efter etableringen. 5

Velkommen til RettighedsAlliancen

Velkommen til RettighedsAlliancen 03. November 2014 Velkommen til RettighedsAlliancen Hvad er RettighedsAlliancen- kort fortalt? RettighedsAlliancen er en interesseorganisation for film-, musik-, tekst- og designbranchen og repræsenterer

Læs mere

SØK årsberetning 2010

SØK årsberetning 2010 SØK årsberetning 2010 Indhold 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 14 15 16 18 19 20 21 Forord SØKs virksomhedsområde SØKs organisation og personale SØKs mål for 2010 Varemærkeforfalskning verdens største kriminalitetsområde?

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af varemærkeloven, straffeloven, lov om radio- og fjernsynsvirksomhed

Forslag. Lov om ændring af varemærkeloven, straffeloven, lov om radio- og fjernsynsvirksomhed Lovforslag nr. L xx Folketinget 2008-09 Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til Lov om ændring af varemærkeloven, straffeloven, lov om radio- og fjernsynsvirksomhed

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.9.2009 KOM(2009) 467 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Der beskrives en vision for velfungerende marked i Danmark om 5-10 år.

Der beskrives en vision for velfungerende marked i Danmark om 5-10 år. i:\juni-2000\markeder-fh.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 RESUMÈ Juni 2000 VELFUNGERENDE MARKEDER I forbindelse med regeringens strategioplæg "dk21 - En ny strategi for Danmarks erhvervspolitik"

Læs mere

ANBEFALINGER Offentlige sikkerhedstiltag der gør en forskel

ANBEFALINGER Offentlige sikkerhedstiltag der gør en forskel ANBEFALINGER Offentlige sikkerhedstiltag der gør en forskel DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele,

Læs mere

Hvidvasksekretariatet & Sporingsgruppen Danmarks finansielle efterretnings- og efterforskningsenhed

Hvidvasksekretariatet & Sporingsgruppen Danmarks finansielle efterretnings- og efterforskningsenhed Hvidvasksekretariatet & Sporingsgruppen Danmarks finansielle efterretnings- og efterforskningsenhed årsberetning 2011 Indhold Forord 3 Virksomhedsområdet for afdelingen for finansiel efterretning og efterforskning

Læs mere

Årsberetning 2012 Hvidvasksekretariatet & Sporingsgruppen

Årsberetning 2012 Hvidvasksekretariatet & Sporingsgruppen Årsberetning 2012 Hvidvasksekretariatet & Sporingsgruppen Danmarks finansielle efterretnings- og efterforskningsenhed Indhold FORORD 3 VIRKSOMHEDSOMRÅDET FOR AFDELINGEN FOR FINANSIEL EFTERRETNING OG EFTERFORSKNING

Læs mere

Politiets virksomhedsplan 2014

Politiets virksomhedsplan 2014 Politiets virksomhedsplan 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord s. 3 Sammenhængen i politiets overordnede prioriteringer og rammerne for arbejdet i 2014 s. 4 Flerårsaftalen for politiet og anklagemyndigheden

Læs mere

VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I GENERATIONER. udfordringer for familieejede virksomheder

VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I GENERATIONER. udfordringer for familieejede virksomheder VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I GENERATIONER udfordringer for familieejede virksomheder september 2013 Det anslås, at der er mellem 40-60.000 familieejede virksomheder i Danmark, som hver dag producerer og udvikler

Læs mere

SØK årsberetning 2009

SØK årsberetning 2009 SØK årsberetning 2009 Indhold 3 4 5 6 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 27 Forord SØKs virksomhedsområde SØKs organisation og personale SØKs mål for 2009 Personalepolitik i SØK Den projektorienterede arbejdsform

Læs mere

Forbrugerpolitisk handlingsplan

Forbrugerpolitisk handlingsplan 20. januar 2010 Forbrugerpolitisk handlingsplan FORBRUGERSTYRELSEN Ansvarlig forbrugerpolitik... 2 1) Bedre klageforhold... 4 2) Større ansvarlighed på de finansielle markeder... 6 3) Et gennemsigtigt

Læs mere

Handlingsplan for de kommende års indsats på regnskab-, revision- og selskabsområdet

Handlingsplan for de kommende års indsats på regnskab-, revision- og selskabsområdet 17. februar 2015 Handlingsplan for de kommende års indsats på regnskab-, revision- og selskabsområdet Det skal være enkelt og let at etablere og drive virksomhed i Danmark. Verdensbanken har i en ny rapport

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

DEL 1: ÅRSRAPPORT... 3 2. SØKS OPGAVER... 4 7. LEGALITETS- OG KVALITETSSIKRING... 23 10. ØVRIGT INTERNATIONALT ARBEJDE... 26

DEL 1: ÅRSRAPPORT... 3 2. SØKS OPGAVER... 4 7. LEGALITETS- OG KVALITETSSIKRING... 23 10. ØVRIGT INTERNATIONALT ARBEJDE... 26 DEL 1: ÅRSRAPPORT... 3 1. INDLEDNING... 3 2. SØKS OPGAVER... 4 3. ORGANISATION OG PERSONALE... 4 PERSONALEPOLITIK... 7 4. ÅRETS RESULTATKRAV, STRATEGI OG MÅLSÆTNINGER... 8 EKSTERNE KRAV OG OPFØLGNING...

Læs mere

Unimerco i Sunds. Derfor er IP-strategien (Intellectual Property) også her forankret i den øverste ledelse, hvor koncerndirektør

Unimerco i Sunds. Derfor er IP-strategien (Intellectual Property) også her forankret i den øverste ledelse, hvor koncerndirektør GLOBALE UDFORDRINGER 2003/2004 Temaavis om den intellektuelle ejendomsret som strategisk værktøj Hårdt mod hårdt Danfoss har udbygget sin varemærkesikring over hele verden og slår hårdt ned på krænkelser

Læs mere

Ansvarlig forbrugerpolitik

Ansvarlig forbrugerpolitik Ansvarlig forbrugerpolitik Januar 2010 Regeringen Indhold Ansvarlig forbrugerpolitik 3 1 Fælles løsninger på fælles europæiske udfordringer 7 2 Bedre klageforhold 9 3 Større ansvarlighed på de finansielle

Læs mere

HVIDVASKSEKRETARIATET & SPORINGSGRUPPEN. Danmarks finansielle efterretnings- og efterforskningsenhed

HVIDVASKSEKRETARIATET & SPORINGSGRUPPEN. Danmarks finansielle efterretnings- og efterforskningsenhed HVIDVASKSEKRETARIATET & SPORINGSGRUPPEN Danmarks finansielle efterretnings- og efterforskningsenhed ÅRSBERETNING 2010 Indhold VIRKSOMHEDSOMRÅDET FOR AFDELINGEN FOR FINANSIEL EFTERRETNING OG EFTERFORSKNING

Læs mere

5 Mål og strategi 2010-1

5 Mål og strategi 2010-1 Mål og strategi 010-15 010-15 En stærk anklagemyndighed Anklagemyndigheden er sammen med politiet et af det danske samfunds vigtigste redskaber til at bekæmpe kriminalitet. Samtidig er vi i kraft af vores

Læs mere

Illustrationer og fotos: Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet eller Forsvarets Mediecenter, med mindre andet er anført. Foto forside tv og midt:

Illustrationer og fotos: Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet eller Forsvarets Mediecenter, med mindre andet er anført. Foto forside tv og midt: STRATEGI FOR DEN DANSKE INDSATS MOD PIRATERI 2011-2014 Illustrationer og fotos: Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet eller Forsvarets Mediecenter, med mindre andet er anført. Foto forside tv og midt:

Læs mere

SØIK. Årsberetning 2012

SØIK. Årsberetning 2012 SØIK Årsberetning 2012 1 Indhold 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 Forord SØKs virksomhedsområde i 2012 SØIKs organisation og personale pr. 1. januar 2013 SØKs økonomi 2012 Oprydningen efter finanskrisen

Læs mere

STATSADVOKATEN FOR SÆRLIG ØKONOMISK KRIMINALITET HVIDVASKSEKRETARIATET ÅRSBERETNING 2009

STATSADVOKATEN FOR SÆRLIG ØKONOMISK KRIMINALITET HVIDVASKSEKRETARIATET ÅRSBERETNING 2009 STATSADVOKATEN FOR SÆRLIG ØKONOMISK KRIMINALITET HVIDVASKSEKRETARIATET ÅRSBERETNING 2009 Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet, den 27. januar 2010 2 FORORD Arbejdet i Hvidvasksekretariatet

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Tæt på erhvervspolitikken. Industriel ejendomsret i bevægelse

Tæt på erhvervspolitikken. Industriel ejendomsret i bevægelse Industriel ejendomsret i bevægelse Tæt på erhvervspolitikken Indhold Indhold: Forord................................................ 5 Sammenfatning med forslag og initiativer............ 7 Kapitel 1:

Læs mere

Flere vækstiværksættere

Flere vækstiværksættere Januar 2006 Flere vækstiværksættere - vision og strategi Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet 19. og 20. januar 2006 1 Strategi for Danmark som førende iværksættersamfund Iværksættere

Læs mere

CROWDFUNDING I DANMARK

CROWDFUNDING I DANMARK CROWDFUNDING I DANMARK MAJ 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 4 2. Indledning... 8 3. Begrebsafklaring... 9 4. Udbredelse af crowdfunding... 12 5. Reguleringsmæssige rammer for crowdfunding

Læs mere

Dansk Erhverv sætter fokus på b2b E-handel

Dansk Erhverv sætter fokus på b2b E-handel Nyhedsbrev for industriens underleverandører 2. årgang 7. nummer september 10 Dansk Erhverv sætter fokus på b2b E-handel Danske virksomheder oplever i stigende grad, at kunderne stiller krav om digitalisering.

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere