TronsøSkolen. Indholdsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TronsøSkolen. Indholdsplan"

Transkript

1 TronsøSkolen Indholdsplan August 2013

2 Indhold OVERORDNET MÅLSÆTNING FOR SAMTLIGE KURSUSFORLØB:... 4 KOSTSKOLEN:... 4 UNDERVISNINGSFORM:... 4 KOMPETANCEGIVENDE FORLØB:... 4 KURSUSTERMIN: 4. AUGUST JUNI BESKRIVELSE AF DE ENKELTE FAGOMRÅDER:... 5 Almene fag:... 5 Dit samfund:... 5 Uddannelse, erhverv og arbejde:... 5 Familie og sundhed:... 5 Øvrige almene fag:... 6 GASTRONOMI OG MADHÅNDVÆRK:... 6 Madhåndværk (grundtilberedningsmetoder) Gastronomi:... 7 Levnedsmidler og varekendskab:... 7 Hygiejne:... 7 Kost og sundhed:... 7 Miljø og forbrug:... 7 Kultur - mad og traditioner KREATIVE FAG:... 8 Formgivning:... 8 Materiale kendskab:... 8 Farvelære:... 8 DESIGN:... 8 Formgivning:... 9 Materiale kendskab:... 9 Farvelære:... 9 SUNDHEDSFAG... 9 HESTEFAG (hestesport og velfærd): HESTEFAG (med talentudvikling som valgfag): LANDBRUGSFAG: FØRSTEHJÆLPSBEVIS: DE BOGLIGE FAG PÅ TRONSØSKOLEN KLASSEFAG VALGFAG: Tysk:

3 Fysik: EKSKURSIONER STUDIETUR: AKTIVITETER: KOSTSKOLELIVET UDDANNELSESVEJLEDNING: SKOLENS MOTTO: Konkrete eksempler på værdigrundlaget i undervisningen: Gøremålsprojektet: Hvad koster mad/indkøb Gøremålsprojektet: sko

4 OVERORDNET MÅLSÆTNING FOR SAMTLIGE KURSUSFORLØB: At eleverne udvikler selvværd og livsglæde, så de får lyst til både alene og i fællesskab at tage vare på eget liv. At eleverne opnår indsigt/færdigheder i kursets fagområder. At eleverne oplever fællesskabet og det sociale samvær som en positiv og vigtig del af tilværelsen. Målsætningen skal understøtte lovens hovedsigte: livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse. KOSTSKOLEN: TronsøSkolen giver gennem undervisning og samvær et kostskolemiljø, der bygger på skolens traditioner og værdier. Undervisning og samvær bliver en sammensmeltning af personlig, faglig og almen oplysning. Skoleopholdet giver den enkelte elev mulighed for at erhverve viden, opnå indsigt og erkendelse om både sig selv og andre mennesker. Den enkelte elev får gennem undervisning, fællesskab og kammeratskab faglige færdigheder, selvværd samt interesse og forståelse for det samfund, han/hun er en del af. Skoleopholdet skal være med til at give eleven forståelse for den danske kulturarv med blik ud mod det europæiske. UNDERVISNINGSFORM: Undervisningen tilrettelægges emne- eller problemorienteret, samt til dels projektorienteret. Det tilstræbes at så meget som mulig af undervisningen er gøremålsundervisning. Der lægges vægt på elevernes medindflydelse i forbindelse med indhold og proces. Undervisningen skal inspirere og engagere eleverne i opgaverne i relation til deres eget liv og fremtid. Eleverne får mulighed for at arbejde selvstændigt og får i fællesskab med andre, mulighed for at udvikle ansvarsfølelse overfor eget og det fælles arbejde. Kurset indeholder faste skematimer, temauger på tværs og ekskursioner i den udstrækning, det er relevant. KOMPETANCEGIVENDE FORLØB: Udover de almindelige kursusforløb tilbydes også: Førstehjælps-bevis Hygiejnekursus Der er endvidere mulighed for, gennem brobygning med andre skoler, at skabe sit eget kompetencegivende forløb. Som noget nyt, er det nu tilladt at modtage op til 15 undervisningstimer fra et andet undervisningssted, og alligevel være tilknyttet TronsøSkolen. Dette danner grundlag for et meget fleksibelt kursusforløb. 4

5 KURSUSTERMIN: 4. AUGUST JUNI 2014 Modul 1 20 uger 4. aug. 21. dec. Modul 2 25 uger 5. jan. 29. juni BESKRIVELSE AF DE ENKELTE FAGOMRÅDER: Almene fag: Formål: Formålet er at fremme elevernes almendannelse og styrke deres interesse for det nære og det omkringliggende samfund. Eleverne opnår gennem teori og praksis grundlæggende viden om at kunne kommunikere og samarbejde. Eleverne skal tilegne sig personlige, faglige kundskaber og færdigheder, så de bliver i stand til at tage medansvar vedrørende uddannelse, erhverv og arbejde. Ligeledes skal eleverne tilegne sig viden om samfundets, familiens og egne økonomiske forhold, hvorved de får forståelse for hvilken betydning anvendelsen af ressourcer har for miljø, samfund, familien og det enkelte menneske. Elevernes forståelse og interesse skal fremmes for dansk kultur og med blik ud mod det europæiske. Dit samfund: Eleverne får viden om og arbejder med: Grundlæggende viden om samfundets opbygning set ud fra et historisk og kulturelt perspektiv. Det enkelte menneskes ansvar for bevarelse og udvikling af vores kultur, samt stillingtagen til opgaver i hjemmet og samfundet. Forståelse for dansk kultur og traditioner. Andre landes kultur og traditioner samt integrering i vores kultur. Få en forståelse for kommune, amt og stat, samt tage kritisk stilling til behandling af aktuelle sager indenfor disse områder til gavn for samfund, miljø og det enkelte menneske. Samfundsøkonomi. Uddannelse, erhverv og arbejde: Eleverne arbejder med: Grundlæggende informationssøgning om uddannelse, erhverv og arbejde. Planlægning og valg af egen uddannelse, erhverv og arbejde. Anvendelse af edb til informationssøgning. Planlægning af egen økonomi under uddannelse og arbejde. Kommunikere med uddannelsesinstitutioner. Trænes i jobsøgning. Familie og sundhed: Eleverne arbejder med: Danskernes levevilkår og betydningen for livskvalitet og sundhed. Familien set i et historisk-, samfunds- og kulturelt perspektiv. Familien med og uden børn, samt hjemmets opgaver før og nu herunder diskussion og overvejelser i vores hverdag med hensyn til omsorg, ansvar og ligeværd. Familiens ansvarsopgaver og forpligtelser samt økonomiske forhold. Børns levevilkår i hjem og samfund. Familiens ansvar med hensyn til ressourcer, forbrug og miljøet. 5

6 Øvrige almene fag: Formål: Eleverne skal tilegne sig viden inden for emner, der er relevante for alle linjer på kurset. Emner bearbejdes i forhold til den samfundsmæssige, sundhedsmæssige, miljømæssige og kulturelle betydning. At holdet udvikler en fælles kultur og ansvarlighed for at få fællesskabet til at fungere både i undervisningen og i kostskolelivet. Eleverne arbejder med følgende emner: Førstehjælp Madkultur Ekskursioner Flytte hjemmefra GASTRONOMI OG MADHÅNDVÆRK: Formål: Formålet er, at eleverne gennem praksis og teori opnår praktiske færdigheder og erfaring i madlavning både til hverdag og til fest. Ligeledes får eleverne grundlæggende viden og indsigt i værdien af sund mad og en aktiv livsstil. Eleverne skal tilegne sig kundskaber og færdigheder, så de bliver i stand til at handle og tage medansvar for de opgaver, der vedrører råvarer, madfremstilling og egen levevis. Ligeledes skal de tilegne sig viden så de kan tage kritisk stilling og handle aktivt og hensigtsmæssigt, når det gælder anvendelsen af ressourcer til gavn for miljø, sundhed og livskvalitet. Elevernes forståelse og interesse for egen og andres madkultur og traditioner skal fremmes. Madhåndværk (grundtilberedningsmetoder). Eleverne arbejder med metoder og teknikker, så de kan anvende grundtilberedningsmetoderne ved fremstilling af enkle varme og kolde retter inden for eget køkken og indenfor cateringområdet. kan sammensætte og tilberede ernæringsrigtige varme og kolde retter og servere retterne for gæster. benytter i relation til madlavningen relevant værktøj og tekniske hjælpemidler på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. opøves i hensigtsmæssig arbejdsplanlægning og arbejdsgang under tilberedning og oprydning. 6

7 Gastronomi: Eleverne får kendskab til og arbejder med gastronomiske tilberedningsmetoder og fagudtryk. borddækning, anretning og servering for gæster. Levnedsmidler og varekendskab: Eleverne arbejder med og får kendskab til råvarers sæson, oprindelse, kvalitet, pris, klargøring og opbevaring. kan indhente oplysninger og informationer om relevante varer eller produkter. kan vurdere anvendelse af levnedsmidler i forhold til måltidets art. får kendskab til levnedsmiddellovgivning, mærkning og forhandling. Hygiejne: Eleverne får indsigt i hygiejnens betydning for sundheden. opnår gennem viden om mikroorganismers forekomst, betydning, vækstbetingelser og spredning køkkenrutiner som gør, at eleven praktisk kan anvende metoder og forholdsregler i forbindelse med opretholdelse af en god produktionshygiejne. kan under kurset erhverve det 3 dages hygiejnebevis, som kræves ved arbejde i levnedsmiddelvirksomheder. Kost og sundhed: Eleverne får kendskab til de fysiske og psykiske behov, som kroppen har. Får grundlæggende viden om ernæring og kostens fysiologiske betydning, så de bliver i stand til at vurdere og sammensætte måltiderne hensigtsmæssig ud fra kostanbefalingerne. Eleven kan forstå betydningen af forebyggelse og sundhedsfremme og kunne handle derefter. får mulighed for at opbygge en livsstil med bedre madvaner og øget fysisk aktivitet. Miljø og forbrug: Eleverne får indsigt i samspillet mellem miljø, økonomi og samfund sådan at de arbejder miljø og ressourcebevidst ud fra principperne om bæredygtighed. får kendskab til de grundlæggende økologiske tankegange og begreber i forbindelse med stof- og energikredsløb i naturen. Arbejder med kvalitet, mærkning, pris og økonomi. Arbejder med forbrugerlovgivning og relevant informationssøgning om forbrug. Kultur - mad og traditioner. Eleverne arbejder med andre kulturer og landes måltids- og spisevaner. får indsigt i måltidets betydning, herunder at spise sammen, smag, nydelse og respekt for måltidet og bordskik. overvejer og diskuterer værdier i hverdagen i forbindelse med prioritering, ansvar, omsorg og ligeværd i familien/arbejdspladsen. 7

8 Gæste- og kundebetjening: Eleverne får indsigt i vigtigheden af god gæste- og kundebetjening ved servering og salg. KREATIVE FAG: Formål: Formålet er, at eleverne tilegner sig viden og færdigheder inden for formgivning og design af f.eks. beklædning, boligtekstiler, accessoires og brugsgenstande f.eks. til heste, samt at styrke elevernes interesse for de kreative fag. At eleverne tilegner sig inspiration fra det omkringliggende samfund og fra historisk tilbageblik og tilretter det til at fremstille produkter efter deres egne personlige stil og tidens trend. At eleven tilegner sig viden og færdigheder til at analysere og skabe illustrationer, tegninger og billeder. At eleven tilegner viden og færdigheder til at bruge computeren til f.eks. at lave illustrationer og billedbehandling Formgivning: Eleverne får viden om og arbejder med: Inspiration fra samfundet og historien Inspiration i og forståelse for de gamle håndværk Måltagning standardmål kontra personlige mål Optegning og tilretning af mønster til egne modeller med personlig stil Forskellige materialer f.eks. stof, garn og læder/skind Forskellige teknikker i forhold til den ønskede form og funktion Forskellige tegne- og maleteknikker Forskellige tegne- og billedbehandlingsprogrammer på computeren Materiale kendskab: Eleverne får kendskab til: Grundlæggende viden om de forskellige materialers oprindelse. Materialernes muligheder og begrænsninger. Bearbejdelse og efterbehandling af materialerne. Farvelære: Eleverne får viden om og arbejder med: Elementære og sekundære farver Farvernes påvirkning Modens farvetendenser Bevidst farvevalg I de kreative fag tages der hensyn til at nogle af eleverne er drenge. DESIGN: Formål: Formålet er, at eleverne tilegner sig viden og færdigheder indenfor beklædning, accessories og boligtekstiler, der sætter dem i stand til at udvikle en ide til et færdigt produkt. Eleverne tilegner sig viden om materialernes oprindelse og anvendelse, som gør dem i stand til at vurdere på materialevalg og kvalitet. Eleverne tilegner viden og færdigheder indenfor konstruktion og tilretning af mønster, som gør dem i stand til at konstruere en personlig 8

9 grundform og vurdere på pasformen. Eleverne skal søge inspiration i det omkringliggende samfund, fra kunst og kultur, samt tilbageblik i modens historie. Inspirationen omsættes til tidens trend og elevernes personlige stil. Eleven tilegner sig viden og færdigheder på computeren til tegninger, collager og behandling af billeder. Formgivning: Eleverne får viden om og arbejder med: Måltagning og konstruktion af mønster til beklædning og boligtekstiler. Tilretning af grundmodeller og færdig mønstre til personlige mål og design Illustration af den valgte model, i form af mode-, model- og arbejdstegninger Syning af sy-teknikker i forskellige materialer Trend indenfor beklædning, accessories og boligtekstiler løbende at tilegne sig viden om valg af materialer og teknik i forhold til den ønskede funktion. Inspiration fra samfundet - kulturen - modehistorien og kunst. Strik, broderi og læderarbejde Inspiration i og forståelse for de gamle håndværk. Forskellige tegne- og billedbehandlingsprogrammer på computeren Materiale kendskab: Eleverne får kendskab til: Grundlæggende viden om de forskellige materialers oprindelse. Materialernes muligheder og begrænsninger. Bearbejdelse og efterbehandling af materialerne. Materialernes sammensætning og efterbehandling i forhold til miljøet. Farvelære: Eleverne får viden om og arbejder med: Elementære og sekundære farver Farvernes påvirkning Modens farvetendenser Bevidst farvevalg I design tages der hensyn til at nogle af eleverne er drenge. SUNDHEDSFAG Formål: Formålet med sundhedsundervisningen, er at give eleverne en glæde og lyst til at arbejde med kroppen, og dermed opnå en bedre fysisk form, i henhold til kostrådene om sund levevis. Den fysiske form skal opnås gennem styrke, kondition, motorik og smidighed. Målet er yderligere at give eleverne oplevelsen af at fysisk aktivitet eller teori herom, har en positiv indvirkning på både krop og sjæl. Derudover også at give dem nogle sunde vaner og noget viden, som de forhåbentlig vil/kan bruge efter skoleopholdet. Undervisningen: I undervisningen, vil der blive lagt meget vægt på, at eleverne i samråd med læreren, bestemmer hvilke former for fysisk aktivitet, der skal undervises i. Læren har selvfølgelig et ansvar for at det bliver varieret og afvekslende. 9

10 Der vil blive undervist i: fodbold, håndbold, volleyball, basketball, badminton, gymnastik (spring og rytme), atletik, diverse bat-spil som rund-, lang- og M-bold, styrketræning og idrætscross, samt teori om sunde vaner. I diverse boldspil skal der undervises i boldteknik, boldmotorik, spark, kast og grundslag. I gymnastik skal der undervises i spændstighed, styrke, smidighed, spring, rytme og akrobatik. I styrke træning skal eleverne lære at bruge deres krop rigtigt. Lære at bruge og udvikle de store muskelgrupper i kroppen. Der i gennem skulle mange skader gerne kunne forebygges. Der arbejdes bl.a. også med løb, cykling, skovtur, orienteringsløb, basis friluftsliv (tænde bål, kende og leve i naturen året rundt), knob og stik, sjove og vilde lege i skoven. HESTEFAG (hestesport og velfærd): Formål: Formålet er at eleverne får styrket deres interesse, færdigheder og viden indenfor det heste faglige område. Eleverne undervises i ridning samt tilhørende kvalifikationer. Eleverne får ansvar for at passe heste og de arbejdsfunktioner der hører til en hestestald/ridehal. Elevernes ansvarlighed og selvstændighed styrkes, de lærer hvad det vil sige at passe og have ansvar for en hest. Eleverne besøger virksomheder med heste. Eleverne arbejder med: Staldpraktik Hestens udstyr Hestens fodring Hestens soignering Hestens sygdomme Ridning HESTEFAG (med talentudvikling som valgfag): Indhold i talentudvikling: Det samme formål som ovenfor og det samme indhold som i hestesport og velfærd. Desuden får eleverne: Undervisning på meget højt niveau Beskreven dokumentation, handleplan, mål og delmål Ekstra fysisk undervisning med idrætslærer Mental træning. Dyrlæge fast tilknyttet Tilrettelagt stævneforløb Fokus på sundhedsaspektet omkring sund kost og ernæring. Der stilles høje krav til eleverne på denne linje i forhold til det faglige indhold. Tempoet er sat op og eleverne skal ved selvstudier tilegne sig viden der er meget dybdegående. I forløbet med talentudvikling vil der blive lagt vægt på, at eleven sammen med andre også indgår i skolens sociale miljø og aktiviteter. Der stilles højere krav til talentudviklingseleven, når det drejer sig om fremmøde og ansvarlighed ved de praktiske dele, såsom staldvagt. Almen dannelse og livsoplysning tages i betragtning i den almene vurdering af eleven og indgår som fokusområde i valgfaget. 1 0

11 LANDBRUGSFAG: Der undervises i følgende fag: Teknik traktorer og maskiner Svin svineproduktion og produktionsformer Malkekvæghold praktisk kendskab til arbejdet med kvæg Værkstedslære grundlæggende værkstedsrutiner Planter at skelne mellem de mest dyrkede landbrugsafgrøder og kende deres anvendelse Arbejdsmiljø sikkerhed og arbejdsteknik Privat økonomi - læse og forstå landmandens regninger/afregninger Førstehjælp Traktorkørekort Derudover arbejdes der i kreative værksteder og der gennemføres praktik hos skolens praktiklandmænd. FØRSTEHJÆLPSBEVIS: Skolens elever tilbydes et kursus i førstehjælp, med dertilhørende førstehjælpsbevis. I kursusforløbet lærer eleverne bl.a. noget om: at standse en blødning at håndtere en stresset ulykkessituation hvordan man giver kunstigt åndedræt hjertemassage DE BOGLIGE FAG PÅ TRONSØSKOLEN KLASSEFAG TronsøSkolen er en fri fagskole, hvor undervisningen har afsæt i gøremålsundervisning. Med konceptet PtE - parat til erhvervsuddannelse er det den eneste skoleform, som har en lovmæssig garanti for, at undervisningen har et praktisk afsæt. Den praktiske vej til uddannelse arbejde og liv. Derfor har niveauinddelingen også dette afsæt. Det første niveau: Pt- job er for de elever, der ikke forventer at gå op til en prøve i faget. Her vil den største del af undervisningen være tilrettelagt med et stort praktisk indhold, hvor undervisningen kun i nogen grad vil finde sted i det traditionelle teorilokale. Det næste niveau: Pt- erhverv er rettet mod de elever, som forventer at fortsætte på en erhvervsuddannelse. PtE bygger på en stor del praktisk undervisning samtidig med, at der kan afvikles FS10 og FSA prøver i fagene. Der vil i fagene ligge en orientering op mod erhvervsindgangene, så eleven vil opleve en vis grad af genkendelighed. Det tredje niveau: Pt-gym retter sig mod de elever, som forventer at skulle fortsætte på gymnasiet og er derfor gymnasieforberedende. Der vil i nogen grad blive arbejdet med praktisk orienteret undervisning, så eleverne får en god indsigt i praksis, til gavn og nytte for de videre studier. Samtidig vil der i nogen udstrækning blive arbejdet efter samme undervisningsmetoder som i gymnasiet, så eleven er forberedt på overgange, på både metode og indhold og på selv at tage ansvar for egen læring. Der afvikles FS10 prøver i fagene. 11

12 Ændringen, som vi foretager os til skoleåret 13/14 er at skifte den gammeldags a, b, c deling ud med 3 kategorier af undervisning, som er uddybet nedenfor. Fagligt Niveau Over middel Middel Under Middel Faglige niveauer Parat til gymnasium (Pt-G) Parat til erhvervsuddannelse(pt-e) Parat til job (Pt-J) Gældende for alle på holdene Parat til gymnasium (Pt-G). Det gymnasieforberedende undervisningshold er for de elever, som fagligt ligger over middel. Formålet med linjen er at styrke de faglige egenskaber, eleven i forvejen besidder, samt forberede eleverne på alt det, der ligger ud over den faglige undervisning på gymnasiet, som eksempler kan der nævnes, ansvarlighed både for sin egen forberedelsesgrad, samt sin egen læring. Der vil i sammenligning med de andre hold også stilles større krav til eleven i form af arbejdsbyrde og mængde, for at vænne eleverne til det pres de kan blive udsat for på gymnasiet. Der forventes, at eleverne er interesserede, engagerede, præcise, laver lektier og afleverer opgaver til tiden. Matematik: I selve undervisningen vil der i høj grad lægges vægt på den teoretiske del af undervisningen. Det er især emnerne lineære funktioner, ligningsløsning, økonomi, sandsynlighedsregning, trigonometri og analytisk geometri der vil blive lagt vægt på, hvilket i øvrigt alle er emner som man i en eller anden grad skal beskæftige sig med på gymnasiet. For at tilgodese skoleformens praktiske tilgang vil der også forekomme praktiske opgaver på dette undervisningshold. Dansk: For elever med en god faglig forståelse for faget dansk. I det skriftlige arbejdes med en finpudsning af sproget, så det bliver varieret og fejlfrit. Der arbejdes en del med de skriftlige prøver for 10. klasse, sådan at de kan klares med et godt resultat. I det mundtlige arbejdes der med at eleverne bliver sikre i anvendelse af forskellige analyseteknikker i forhold til tekster og øvrige udtryksformer og forstå sproget, litteraturen og øvrige genrers foranderlighed gennem tiderne. At eleverne kan anvende forskellige filosofiske og psykologiske teorier og tankegange og forstå politiske og historiske forandringer i forhold til danskfaglige genrer. Der tages udgangspunkt i relevante emner og temaer, der optager nutidens unge fx: ungdom, familie- og parforhold, livsværdier, identitet og ondskab. Disse temaer og emner behandles gennem forskellige udtryksformer såsom lyrik, eventyr, noveller, hovedværker, dokumentar, film, billeder og reklamer. Endvidere arbejdes der med forfatterskab og periodelæsning. Undervisningen vil veksle mellem oplæg, diskussioner, selvstændigt arbejde, teamarbejde, gæstelærer og museums- og studiebesøg. Engelsk: I Engelskundervisningen vil der være 3 hovedområder. Mundtlig, skriftlig og grammatisk arbejde. Den mundtlige del vil fokusere på tekstgennemgang og diskussion af samfundsrelaterede emner på klassen. Emnerne kunne eksempelvis være movies, prejudism, taking risks m.m. Mundtligt vil øvelser som interview, fremlæggelser, optagelser osv. blive brugt. Grammatisk vil undervisningen afhænge af, hvad der er brug for. Hvis der er grammatiske fejl der går igen i afleveringer eller den generelle undervisning er det de emner i grammatikken vi vil arbejde med. Kort sagt den grammatiske undervisning vil tage udgangspunkt i eleverne og ikke et standardiseret grammatikhæfte. 12

13 Skriftligt Vil primært være stileskrivning, men skriftligt arbejde vil også forekomme, som en del af den almindelige undervisning. Gældende for alle på holdene Parat til erhvervsuddannelse (Pt-E) Undervisningsholdet Parat til erhvervsuddannelse er rettet mod de elever, der forventer at fortsætte med en erhvervsuddannelse. Formålet med undervisningen er at udvikle elevernes faglige og personlige kompetencer, så de bliver parate til en erhvervsuddannelse. Da der forventes eleverne går til prøve i fagene, vil det faglige indhold være tilrettelagt på en sådan måde, at det lever op til undervisningsministeriets bestemmelser for at kunne gå til prøve. Undervisningen vil være en vekselvirkning mellem teoretisk og praktisk undervisning. Det forventes, at eleverne er interesserede, engagerede, præcise, laver lektier og afleverer opgaver til tiden. Matematik: Parat til erhvervsuddannelsesholdet i matematik vil være en hybrid imellem praktisk og teoretisk undervisning Formålet med dette undervisningshold er først og fremmest et forsøg på at vise eleven sammenhængen imellem den teoretiske og praktiske del af matematikken, dog skal holdet samtidig også være et solidt alternativ til de elever, der har nemmest ved at lære med hænderne. Vi lægger derfor vægt på, at eleverne i højere grad skal have den praktiske vej til læring i matematikundervisningen. Der skal til sidst nævnes, at der er en forventning om, at man går til prøve i faget Vi vil også inddrage erhvervsfaglige emner i matematikundervisningen, som skal være med til at styrke elevernes kundskaber i et erhverv. Der vil derfor forekomme praktiske opgaver i form af areal- og rumfangsberegning udendørs, litermålsregning i skolekøkkenet m.m. for at tilgodese praktiske erhverv som eksempelvis køkkenassistent kok eller landmand. Dansk: Da eleverne skal op til afgangsprøverne på dette hold vil det, at der er et pensum eleverne skal igennem have stor indflydelse på med hvad, og hvordan der arbejdes. I de mundtlige tekster tilstræbes det, at det er tekster, der siger eleverne noget, sådan at de føler, at teksterne er relevante. Tekster som gør de unge klogere på livet og arbejdslivet fremover. I det skriftlige kan der arbejdes mere praktisk orienteret og her vil mange af metoderne fra Parat til job niveauet (se senere) kunne bruges. Dog skal der arbejdes mere med grammatikken og forberedelse på de skriftlige prøver. Engelsk: Idet vores parat til erhvervsuddannelseshold i engelsk formodes, at gå til den afsluttende prøve. Vil vi derfor rette pensummet imod erhvervsfaglige tekster, såsom landbrug i Australien, interview med en engelsk mekaniker eller lign. Den grammatiske del af undervisningen vil rette sig imod at få luget ud i de huller eleverne evt. måtte have i deres mundtlige og skriftlige sprog, så de kan begå sig med rimelighed i et erhvervsfagligt job eller uddannelse. Undervisningen skal opleves som relevant for eleverne. Gældende for alle på holdene Parat til job (Pt-J) Parat til job er for de elever som senere hen skal kunne varetage et job. Formålet med undervisningen er at gøre eleverne parate til et job og til livet, dvs. videreudvikle deres faglige og personlige kompetencer. De er inden skolestart afklaret med at en afgangsprøve i 10 er unødvendig eller urealistisk. Når man dermed ikke skal til prøve i fagene, åbner der sig i stedet en hel ny verden af muligheder, idet man ikke nødvendigvis skal nå undervisningsministeriets bestemmelser i fagene eller et stressende pensum. 13

14 Undervisningen vil være tilrettelagt på en sådan måde, at der vil indgå en del praktisk og mindre teoretisk matematik. Matematik: Når man ikke skal til prøve i faget matematik, åbner der sig i stedet en hel ny verden af muligheder, idet man ikke nødvendigvis skal nå undervisningsministeriets bestemmelser i faget eller et stressende pensum. Formålet med undervisningen er stadig, at tilstræbe en forbedring af elevens faglige niveau. Undervisningen vil i perioder tilrettelægges som projekter hvor flere fag evt. vil blive inddraget. Disse projekter kunne f.eks. omhandle café, drømmehus, skolefest, rejseplanlægning eller drømmegård mm. Der vil blive arbejdet med matematik andre steder end i klasselokalet f.eks. vil der i køkkenet blive arbejdet med måleenheder i praksis, så der opnås en god forståelse for relevante måleenheder, her vil der også øves forskellige regnearter ved at omregne opskrifter til andre portionsstørrelser. Dansk: På dette hold er der ikke noget pensum, som man skal igennem. Det vigtigste for holdet er, at forbedre elevernes skriftsprog både mht. formuleringer, grammatik og stavning, sådan at de får nemmere ved at klare sig i arbejdslivet fremover. Der arbejdes også med at få et større ordforråd og større viden om mange emner, hvilket er vigtigt både i arbejdslivet og livet i det hele taget. Viden og ordforråd kan f.eks. styrkes gennem spil og quiz, også hvor eleverne selv arbejder med at lave quizzerne. Selvfølgelig skal der læses og skrives i klasseværelset, men alligevel skal opgaverne relateres til praktisk arbejde. Computeren vil være et meget vigtigt hjælpemiddel for holdet. Undervisningen kan f.eks. gå ud på at skrive jobansøgning/praktikpladsansøgning inden eleverne skal ud i praktik. Læse manualer til maskiner de skal have kendskab til i andre fag. Arbejdes der i andre fag med arbejdsmiljø vil der blive arbejdet med de tekster eleverne alligevel skal sætte sig ind i. Eleverne kan skrive arbejdsinstrukser til hinanden til forskellige opgaver, som så skal udføres efter instrukserne, dette kan både være i køkkenet og i værkstedet. I køkkenet vil opskriftslæsning og opskriftsskrivning være oplagt til øvning af læsning og skrivning. Der kan arbejdes med forskellige emner som lige er oppe i tiden, hvor der kan søges information, formidles og diskuteres. Engelsk: Undervisningen på dette hold, vil primært omhandle grundlæggende grammatik og øvelse af nogle faste vendinger og udtryk som eleverne evt. vil få brug for på arbejdsmarkedet. Undervisningen vil i høj grad også omhandle træning af fagbegreb, såsom hvad hedder en traktors udstødningsrør på engelsk osv. Der vil blive tilstræbt, at undervisningen kommer til, at foregå i andre lokaler end undervisningslokalet. Fx vil en engelsktime måske foregå i maskinhuset. Der vil desuden også blive tilstræbt, at undervisningen i så høj grad som muligt vil foregå med hænderne såvel som hovedet VALGFAG: Eleverne kan vælge tysk og fysik, som er skemalagt. Tysk: Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, Således, at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig både mundtligt og skriftligt. Undervisningen skal samtidig udvikle elevernes bevidsthed om tysk sprog og sprogbrug samt om sprogtilegnelse. 14

15 Undervisningen skal give eleverne en grundlæggende viden om kultur og samfundsforhold i tysktalende lande og derved styrke deres internationale og interkulturelle forståelse Der arbejdes med alderssvarende tekster og emner og undervisningen lægger op til at eleverne arbejder mere selvstændig Der arbejdes med at læse og bearbejde forskellige teksttyper inden for skønlitteratur og sagprosa. Eleverne deltager i samtaler, diskussioner, hvor de skal lære at udtrykke deres synspunkter. Endvidere arbejdes der med fremlæggelse af forberedte emner. Eleverne får udvidet deres ordforråd i takt med de emner der arbejdes med. Skriftlig arbejdes med at eleverne skal kunne udtrykke sig i et forståelig og sammenhængende sprog om emner som de ved noget om i forvejen. Fysik: Formålet med undervisningen i fysik/kemi er, at eleverne tilegner sig viden og indsigt om fysiske og kemiske forhold. Undervisningen skal medvirke til udvikling og naturvidenskabelige arbejdsmetoder og udtryksformer hos den enkelte elev med henblik på at øge elevernes viden om og forståelse af den verden, de selv er en del af. Undervisningen skal give mulighed for at stimulere og videreudvikle alle elevers interesse og nysgerrighed over for naturfænomener, naturvidenskab og teknik med henblik på at udvikle erkendelse, fantasi og lyst til at lære. Eleverne bør opnå tillid til egne muligheder for at forholde sig til problemstillinger med naturvidenskabeligt og teknologisk indhold af betydning for den enkelte og samfundet. Engelsk, dansk, matematik, tysk og fysik afsluttes med Folkeskolens 10. klassesprøve, dog tilbydes også Folkeskolens afgangsprøve for de elever der måtte have behov for dette. EKSKURSIONER STUDIETUR: Formål med ekskursioner: At sikre eleverne et fagligt og kulturelt input og give dem inspiration til eget arbejde, samt at skabe en følelse af, at vi er en del af en globaliseringsproces. Formål med studieture: Eleverne tilegner sig viden og kendskab til mad, mode, kunst og kultur i et af skolen andet valgt land. Den brede almene oplysning gives ved forberedelsen til turen, at belyse landet ud fra en historisk, kulturel og samfundsmæssig synsvinkel, og under opholdet tydeliggøre de almene perspektiver. AKTIVITETER: Ved kursets begyndelse får eleverne en orientering om skoleårets aktiviteter. Aktiviteterne er for hele skolen og tilbydes uden for den obligatoriske undervisningstid. Eleverne får mulighed for at komme med forslag til andre aktiviteter. Aktiviteterne etableres efter tilmelding af et rimeligt antal elever og er et planlagt forløb. 15

16 KOSTSKOLELIVET Måltider: Alle måltider er fælles for Landbrugsskolen og TronsøSkolen og skolens faciliteter er fælles for begge skoler. Skolen har en kost-, miljø- og alkoholpolitik, som eleverne har indflydelse på gennem elevrådet. Vagtlærer: Hver aften mellem kl og er der en vagt tilstede på skolen. Nattevagt: Der er nattevagt på skolen fra kl Weekend: Onsdag i middagspausen er deadline for weekendtilmelding. Der er ca. 2 weekends pr. år, hvor eleverne skal blive på skolen. For elever på hestelinje er der 3 pr. halvår. Elevråd: Skolens elevråd holder møde hver uge, hvor store og små ting diskuteres. Elevrådet består af en repræsentant for hver klasse (for begge skoler). Skolens ledelse deltager. Der bliver lagt stor vægt på elevdemokrati og elevarrangementer. Kontakt grupper: Hver uge holdes kontaktgruppemøde, hvor kontaktlæreren mødes med sine kontaktelever. Aftensamling: Der er aftensamlinger mandag og onsdag kl , hvor der vil være orientering om ugens forløb. Elevrådet og aktivitetsudvalget informerer om den kommende uges aktiviteter. Nogle gange vil aftensamlingen være forlænget af indslag af enten en lærer eller en elev. Fritid: Der er rige muligheder for en aktiv fritid på TronsøSkolen, med idrætshal, fitness, ridehal mv. der kan benyttes ganske gratis. Mange aktiviteter bliver sat i gang af lærere her kan nævnes morgenløb, anden løbetræning, aktivitetsaftner, ekskursioner, besøg udefra af forskellige foredragsholdere mv. Desuden holder vi høstfest, adventsaften, gallafest, elevmøde og idrætsdag. Åbne værksteder: Efter skoletid vil der være mulighed for at arbejde selvstændigt i forskellige lokaler bl.a. kreativ, køkken, værksted, ridehal, idrætshal, fitnessområde, gymnastiksal, pool og udendørsfaciliteter. Værelser: Eleverne gør selv rent på deres værelser, baderum og gangareal samt klasse lokaler og værksteder. Der afsættes tid til rengøring hver uge. Institutionskøkken: Eleverne indgår i turnus i køkkenarbejdet, udenfor undervisningstiden. Regler: Skolens regler bygger på Frihed under ansvar, hvor eleverne i stor udstrækning har ansvar for at fritiden bliver udfyldt aktivt ved hjælp af bl.a. skolens tilbud. 16

17 Eleverne får ved introduktion/kursets start udleveret brochuren Hverdagsliv med orientering om skolens hverdag og om hvad byen Grindsted kan tilbyde. UDDANNELSESVEJLEDNING: Studievejleder: Ella Thomsen Uddannelses- og erhvervsvejledningen omfatter: arbejde med elevernes uddannelsesplaner obligatorisk selvvalgt opgave praktik og brobygning personlig vejledning Skolens studievejleder arbejder med eleverne såvel i grupper som personligt. Ved arbejdet med elevernes uddannelsesplaner gives informationen i plenum, efterfulgt af personlig vejledning. Når eleverne laver den obligatoriske selvvalgte opgave, får eleven hjælp og vejledning ved en eller flere af skolens lærere i henhold til opgavens indhold og karakter. Før praktik og brobygningsforløbet, får eleverne hjælp og vejledning til valg af praktiksted, samt informeres om de muligheder der er. Gennem skoleåret er der indlagt omkring 3 personlige vejledningsmoduler pr. elev. Derudover kan eleverne frit henvende sig til skolens studievejer i den ugentlige konsultationstid eller lave ekstraordinære aftaler. SKOLENS MOTTO: NOGET AT LEVE AF NOGEN AT LEVE MED NOGET AT LEVE FOR 17

18 Bilag til indholdsplan: Konkrete eksempler på værdigrundlaget i undervisningen: Livsoplysning Livsoplysning er oplysningen til eleverne om forhold i tilværelsen og livet, og som ingen, uanset social status, politisk standpunkt eller etnisk oprindelse, kan undgå at komme i berøring med. Det er de levevilkår som vi alle må acceptere, døden, samspil med andre mennesker og samfundsreglerne som vi alle er underlagt. Livsoplysning er ikke måleligt eller et bestemt facit som i matematik. Det kan kun opnås gennem erfaring i livet og den opnås kun ved at forstå omgivelserne og dens indflydelse på ens liv. Livsoplysning på TronsøSkolens undervisning og hverdag: Læreren vælger tekster af eksistentiel karakter f.eks. Peter Seebergs Patienten, der vil give et naturlig debatforum i klassen, omhandlende de erfaringer som forfatterne har draget af sin egen tilværelse og elevernes egen stillingtagen til livet. TronsøSkolen har valgt at have fælles morgensang, med varierende sange fra den danske sangskat til internationale sange af skiftende genre. Der vil også være være personlige indlæg med rejseoplevelser, nyheder fra verden omkring os og etiske problemstillinger. I skolens hverdag er livsoplysning den måde eleverne opfordres til at omgås hinanden på, og omgangstonens indflydelse på den enkelte elevs livskvalitet. Eleverne skal få en viden om, at deres opførsel og væremåde har stor indvirkning på de øvrige elever og stedets personale. Man kan dermed sige, at hele skoleopholdet er en måde at tilegne sig erfaringer i samværsformer, som gør eleven rustet til livet efter TronsøSkolen. Sundhedfag, idræt morgenløb hvordan vores livsstil indvirker på vores liv, hvordan vi skal leve for at trives og have det godt. (Livsoplysning). Rengøring og personlig hygiejne: Er en vigtig del af skoleopholdet, da eleverne selv i fællesskab klarer mange forskellige rengøringsopgaver Livsoplysning, da det giver eleverne erfaringer som de kan bruge fremover i livet for at undgå sygdomme. 18

19 For nogle elever er den læring der er i det at have en god personlig hygiejne også en slags livsoplysning. Man kan blive udstødt at kammeraterne hvis man ikke selv har en god hygiejne. Matematik: Statistik, privatøkonomi, aktier og de gamle grækere og romere henvises der tit til for at forklare, hvor de forskellige begreber kommer fra Hvad koster de forskellige ting? Stor livsoplysning indenfor renter, afdrag og mange andre økonomiske begreber. Vi har i Danmark ikke råd til de store biler, da vi har store afgifter fordi vi gerne vil bruge pengene til andre ting som f. eks bedre offentlige ydelser. Hvad er skat og hvad bruges pengene til? Moms Folkelig oplysning: Folkelig oplysning er den oplysning som eleverne skal få, for at kunne se at de hver især er unikke individer, men samtidig får en forståelse for, at samfundets øvrige aktører har samme rettigheder som dem selv, og at alle har krav på respekt og accept, uanset om der er modstridende meninger eller livsholdninger. Derudover kan undervisningen tage sigte mod at give eleverne en mulighed for at finde et ståsted, både politisk og religiøst, så de på længere sigt kan anerkende forskellighed hos mennesker omkring dem. I skolens hverdag vil den folkelige oplysning indgå på den måde, at eleverne i undervisningen, fritiden og øvrige personrelaterede situationer, får en forståelse og accept af de enkelte menneskers egenart og naturlige krav på respekt. Sundhedsfag: Folkelig oplysning: vi beskæftiger os med hvordan sundhedstilstanden er i Danmark og hvilken indflydelse det har på samfundet og folkevelfærden. Det at flere bliver fede medfører at flere får diabetes og flere og flere i ens bekendtskabskreds bliver ramt at sygdom. Kreative fag: Vi er meget påvirket af moden, ved at eleverne præsenteres for forskellige stilarter, så de får bedre baggrund for at tage stilling til deres egen mening. Et konkret emne er moden i 60 erne hvor der kigges på hvem og hvad moden er blevet påvirket af og hvordan den har udviklet sig. I høj grad folkelig oplysning. Denne viden bliver til livsoplysning ved at eleverne kan blive bedre til at tage stilling til om der skal stå Bjørn Borg på underbukserne eller om man kan have sin egen stil. Her arbejdes i teams, hvor de er nødt til at tage hensyn til hinandens meninger og holdninger. Køkkenet. Vi arbejder meget med grøn skole heri ligger en meget høj grad af både folkelig og livsoplysning. 19

20 Når emner som udenlandsk mad og gammeldansk mad behandles er det kulturen eleverne beskæftiger sig med, hvilket jo i høj grad er folkelig oplysning. Studieturen til flere lande i Europa giver eleverne rigtig meget folkelig oplysning, da de lærer rigtig meget om en anden kultur end den danske, så de har noget at relatere det at være dansk til. Det at kende til andre kulturer er livsoplysende. Det at være ude at rejse giver stor erfaring også indenfor, hvordan man opfører sig i andre lande og respekterer andre mennesker og deres forskellighed og levemåde. Folkelig oplysning er også at kende andre folkeslags indstilling til livet. De får noget at sammenligne vores demokrati med at opleve et andet lands styre. Tysk/engelsk: Historie omkring 2. verdenskrig. Kulturforskelle mellem Danmark og Tyskland/England folkelig oplysning. Landbrugslinjen. Folkelig landbruget udvikling fra bondesamfundet til i dag. Hvilken indflydelse landbruget har på det øvrige samfund og hele vores økonomi. Er det industri eller natur?? Demokratisk dannelse: Dette er en af de vigtigste ting, hvis vi ønsker et velfungerende samfund med et frit og åbent demokrati. Her kan vi som lærere på TronsøSkolen forsøge, at viderebringe værdifulde oplysninger og erfaringer fra vores eget liv. Uden en demokratisk dannelse er der risiko for at eleverne bliver lokket til udemokratiske eller tvivlsomme religiøse bevægelser. Dermed kan et frit demokratisk samfund udvikle sig til et undertrykkende diktatur. Demokratisk dannelse i skolens hverdag/undervisning kommer til udtryk i de helt naturlige demokratiske kanaler som eleverne er givet her på TronsøSkolen. Eleverne har via elevrådet mulighed for at øve indflydelse på skolens hverdag og struktur. Eleverne vil gennem voksenkontakt, morgensang og undervisning blive orienteret om aktuelle politiske emner, for derigennem at tilegne sig en grundlæggende og alsidig viden om politiske og demokratiske forhold. I undervisningen får eleven viden og forståelse for at der naturligt er forskellige meninger og holdninger i det danske samfund og at der ikke er en enkelt mening/holdning som kun er den rigtige. I køkkenarbejdet arbejdes der altid i mindre grupper hvilket stiller store krav og giver store erfaringer for eleverne indenfor demokratisk dannelse, da de hele tiden selv fordeler og styrer arbejdet. 20

TronsøSkolen - Indholdsplan 2015-2016. TronsøSkolen. Indholdsplan

TronsøSkolen - Indholdsplan 2015-2016. TronsøSkolen. Indholdsplan TronsøSkolen Indholdsplan 2015-2016 1 Indhold OVERORDNET MÅLSÆTNING FOR SAMTLIGE KURSUSFORLØB:... 4 KOSTSKOLEN:... 4 UNDERVISNINGSFORM:... 4 KOMPETANCEGIVENDE FORLØB:... 4 KURSUSTERMIN:... 4 BESKRIVELSE

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse.

Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse. Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse. Årsplanen er blevet til ud fra undervisningsministeriets nye Fælles Mål. Formålet med undervisningen i hjemkundskab er, at eleverne

Læs mere

Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle.

Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle. Dansk Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle. Formålet for danskundervisningen på Mina Hindholm Efterskole: At styrke elevernes lyst til at indgå i skriftsprogligt

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis.

Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis. Vordingborgskolens selvevaluring 2014/2015. Tese: Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis. Def. på gøremål: Ud af huset

Læs mere

Velkommen til Ulstrup Efterskole

Velkommen til Ulstrup Efterskole V Velkommen til Ulstrup Efterskole Værdigrundlag Ulstrup Efterskoles værdier bygger på en gensidig ansvarlighed, arbejdsfællesskab og respekt for forskelligheden, således at den enkelte elev, gennem praktiske

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Årsplan for musik i 6b 2008 4/8-31/12-2008. Legene og aktiviteterne i musikundervisnin gen vil bidrage til: At udvikle børnenes

Årsplan for musik i 6b 2008 4/8-31/12-2008. Legene og aktiviteterne i musikundervisnin gen vil bidrage til: At udvikle børnenes Dansk i 6B: Læsning tempo trænes øges ved frilæsning som fremlægges ved mundtlige brapporter for klassen. Dette skal samtidig give inspiration til nye læseideer til kammerater. Tekstanalyse, (herunder

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Anderledes dage og uger Indhold ANDERLEDES DAGE OG UGER... 3 Introdage... 3 DOSO... 3 Efterårs- og vintermøde... 4 Gallafest... 4 Musicaluge... 5 Skitur...

Læs mere

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør 10.kl. 2010/2011 Nordstrandskolen Dragør Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune 10. klasse 2015-16 Dragør Kommune Tilbudsfag 2015-16 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk Fysik 3 t Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk

Læs mere

Formål for faget tysk

Formål for faget tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

10. klasse er et valgfrit skoleår

10. klasse er et valgfrit skoleår Afklaring Jeg ved ikke, hvilken ungdomsuddannelse jeg skal vælge Personlig udvikling Jeg skal blive mere moden 10. klasse er et valgfrit skoleår Personlig udfordring Jeg vil sige noget mere og være mere

Læs mere

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk.

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk. Tilbudsfag 2012-13 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk 3 t Fransk 3 t. Fysik/Kemi Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk såsom læsetræning,

Læs mere

10. klasse et anderledes skoleår 2015/2016 På Hadsten Skole i Hadsten eller. På Skovvangsskolen i Hammel

10. klasse et anderledes skoleår 2015/2016 På Hadsten Skole i Hadsten eller. På Skovvangsskolen i Hammel 10. klasse et anderledes skoleår 2015/2016 På Hadsten Skole i Hadsten eller På Skovvangsskolen i Hammel 1 o Ønsker du afklaring på din uddannelsesretning? o Har du brug for et år med både faglige og sociale

Læs mere

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

VVE Indholds- og aktivitetsplan

VVE Indholds- og aktivitetsplan VVE Indholds- og aktivitetsplan Generelt VVE er normeret til 80 års elever. Eleverne søges fordelt på lige mange drenge og piger. Skolen søger at målrette sig primært velfungerende grønlandske elever,

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 5 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

International dimension. Sct. Hans Skole

International dimension. Sct. Hans Skole International dimension Sct. Hans Skole Fælles for skolen International uge International dimension i fagene, i årsplaner, på dagsordener Internationalt udvalg Klasseprojekter BHKL i kontakt med Wales

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold Årsplan for undervisningen i matematik på 4. klassetrin 2006/2007 Retningslinjer for undervisningen i matematik: Da Billesborgskolen ikke har egne læseplaner for faget matematik, udgør folkeskolens formål

Læs mere

Læseplan for valgfaget madværksted. 10. klasse

Læseplan for valgfaget madværksted. 10. klasse Læseplan for valgfaget madværksted 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Mad og hygiejne 4 Fødevarebevidsthed 5 Madlavning 6 Uddannelsesafklaring 7 Indledning Faget madværksted

Læs mere

10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg

10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg 10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg 10. klasse på Skt. Josefs Skole er for dig, der gerne vil styrke din faglighed og samtidigt blive mere afklaret på dit valg af ungdomsuddannelse. Et år

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

10. KLASSE Tårnby Kommune US10 2015-2016

10. KLASSE Tårnby Kommune US10 2015-2016 10. KLASSE Tårnby Kommune 2015-2016 forord Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske. Hvis du overvejer 10. klasse, bør du læse brochuren grundigt

Læs mere

VALGAVIS. 7., 8., 9. årgang på Virring Skole. 13-05-2014 Q:\Elever-klasser\Elevvalg\Valgavis 7-8-9 2014-2015.doc

VALGAVIS. 7., 8., 9. årgang på Virring Skole. 13-05-2014 Q:\Elever-klasser\Elevvalg\Valgavis 7-8-9 2014-2015.doc VALGAVIS 7., 8., 9. årgang på Virring Skole Til elever i 6., 7. eller 8. klasse og deres forældre. Af hensyn til planlægningen er det nødvendigt, at eleverne allerede nu vælger valg- og tilbudsfag for

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte: Fællesmål 2009 Engelsk. De centrale kundskabs- og færdighedsområder 1. Kommunikative

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013. Information om 10. klasse Ringkøbing Skole

Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013. Information om 10. klasse Ringkøbing Skole Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013 Information om 10. klasse Ringkøbing Skole Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse Velkommen til en skole, hvor du bliver rustet til din kommende uddannelse.

Læs mere

Specialhøjskolen 2009-10

Specialhøjskolen 2009-10 Specialhøjskolen 2009-10 Roskilde - skolen for dig der er noget særligt! Vi tilbyder specialundervisning indenfor: Dansk Matematik Engelsk IT Samfundsfag Velkommen Kurser Introforløb Velkommen Den indledende

Læs mere

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole 2014/2015 Henrik Vejsig Indhold Fag og timetal Fællesskabet Studievejledning Skema Boglige fag Dansk Matematik Engelsk Tysk Fransk Fysik/kemi Naturfag(9.kl.) Medborgerskab(9.kl.)

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Hjørring Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor aktiviteterne

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter Fag:dansk Hold:14 Lærer:th r 33-34 Undervisningsmål 9/10 klasse Lytte aktivt og forholde sig analytisk og vurderende til andres mundtlige fremstilling. Forholde sig selvstændigt, analytisk og reflekteret

Læs mere

Fiskehandler. Som fiskehandler er du kundens rådgiver og specialist.

Fiskehandler. Som fiskehandler er du kundens rådgiver og specialist. Fiskehandler Som fiskehandler er du kundens rådgiver og specialist. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Fiskehandler En fiskehandler arbejder først og fremmest med køb og

Læs mere

9 skoler 9 løsninger

9 skoler 9 løsninger Åbent hus for UU-vejledere over hele landet 9 skoler 9 løsninger Torsdag den 8. september 2011 10.00 14.30 Program: 10.00 Ankomst og kaffe 10.30 De Frie Fagskoler Skoleformen, skolens linjer og fagskolefag

Læs mere

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer Faglighed Fællesskab Kristendom Kreativitet Udfordringer På Nøvlingskov Efterskole kan man være sig selv Martin V skoleåret 14/15 Det bedste ved Nøv er, at man altid kan finde nogle at snakke med Kathrine

Læs mere

Gastronomi og service Andebølle Ungdomshøjskole

Gastronomi og service Andebølle Ungdomshøjskole Gastronomi og service Andebølle Ungdomshøjskole Andebølle Ungdomshøjskole, Andebøllevej 138, 5492 Vissenbjerg Tlf:63473760 www.andebolle.dk auh@andebolle.dk Målgruppe Kurset er åbent for alle mellem 16

Læs mere

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT ELEMENT SKOLEÅRET 12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE Hvorfor vælge Det 10. Element? Det 10. Element er starten på din ungdomsuddannelse: - du bliver mere afklaret om din fremtid - du styrkes fagligt og

Læs mere

Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016

Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016 Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016 Assens 10. klassecenter rummer i indeværende skoleår 168 elever fordelt på 6 stamklasser. Stamklasserne danner fundamentet i vores opbygning. Klasserne

Læs mere

Årsplan for 6.- 7. C. Skoleåret 2010 2011 Udarbejdet september 2010 af Gitta Ølgård. Skoleåret 2010 2011 - 1 -

Årsplan for 6.- 7. C. Skoleåret 2010 2011 Udarbejdet september 2010 af Gitta Ølgård. Skoleåret 2010 2011 - 1 - Årsplan for 6.- 7. C - 1 - Status Årsplan for 6.- 7. C Klassen består af seks elever, tre piger og tre drenge i alderen 12 til 13 år. Fire elever går i syvende klasse og to elever går i sjette klasse.

Læs mere

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder sæson 2015 / 2016 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til TØNDER 10 Campus Tønder Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder T: 74928399 M: admin@toender10.dk www.toender10.dk M a r t i n H a mm e

Læs mere

Profilskoler. Koncept

Profilskoler. Koncept Profilskoler Koncept Profilkonceptet Formål Formålet med profilprojektet er at styrke og udvikle den daglige og pædagogiske profil og image på skolerne så blandt andet elevsammensætningen på de to skoler

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro:

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro: Værkstedet Hjortebro: Ledelse: Marianne Møller er områdeleder for Haderslev kommunes beskyttede værksteder. Der ansættes ny værkstedsleder på Hjortebro 1. august 2010. Tlf. og Mail: 73530030. Mail lehe@haderslev.dk.

Læs mere

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler SommerCamp 2014 Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler 1 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. 3 gode grunde til at tage på SommerCamp Studieforberedelse Vejledning Fællesskab 3 højskoler afholder

Læs mere

Fag- og indholdsplan 9. kl.:

Fag- og indholdsplan 9. kl.: Fag- og indholdsplan 9. kl.: Indholdsområder: Tal og algebra: Tal - regneregler og formler Størrelser måling, beregning og sammenligning. Matematiske udtryk Algebra - teoretiske sammenhænge absolut og

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Faglighed i. Fællesskabets skole. Danmarks Lærerforening

Faglighed i. Fællesskabets skole. Danmarks Lærerforening Faglighed i Fællesskabets skole Danmarks Lærerforening Folkeskolens opgave er i samarbejde med forældrene at fremme elevernes tilegnelse af kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer, der

Læs mere

ung til voksen sansestormerne.dk Vil du arbejde med mennesker Vil du arbejde med mad Skal du lære at stå på egne ben og klare din egen hverdag

ung til voksen sansestormerne.dk Vil du arbejde med mennesker Vil du arbejde med mad Skal du lære at stå på egne ben og klare din egen hverdag ? Skal du lære at stå på egne ben og klare din egen hverdag Vil du arbejde med mennesker Vil du arbejde med mad ung til voksen - forbereder dig til voksentilværelsen og giver dig hjælp til afklaring af

Læs mere

Skoleåret 2015-2016. Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge?

Skoleåret 2015-2016. Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge? Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge? 1 Kære forældre og elever i kommende 7. årgang Alle elever skal lære bedre og trives mere i en sund og varieret skoledag Det er nu ved at være tid til orienteringsmøder

Læs mere

Beskrivelse af Eud 10 på Tingagerskolen i samarbejde med Svendborg Erhversskole

Beskrivelse af Eud 10 på Tingagerskolen i samarbejde med Svendborg Erhversskole Eud 10 er for dig Der er motiveret for en erhvervsuddannelse, men ikke opfylder adgangsforudsætningerne Der er usikker på, om en erhvervsuddannelse er det rette valg Altså er du i tvivl om du er klar til

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 15/16. Indledning Kostskolepolitik Pædagogisk tilrettelagt samvær

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 15/16. Indledning Kostskolepolitik Pædagogisk tilrettelagt samvær Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 15/16 Indledning Kostskolepolitik Pædagogisk tilrettelagt samvær Indledning Skoleåret 2015 2016 består af 42 uger med start søndag d. 9. august 2015 og afslutning

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn 10. klasse FJORDSKOLEN CPR nr. Adresse Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

Skolereform 2014. Frejlev Skole. Sådan gør vi

Skolereform 2014. Frejlev Skole. Sådan gør vi Skolereform 2014 Frejlev Skole Sådan gør vi Til forældre ved Frejlev Skole Fra august 2014 træder den nye folkeskolereform i kraft. Dette indebærer, at såvel skoledagens form som indhold ser anderledes

Læs mere

Formå lsbeskrivelser ålternåtive årrångementer/uger 2014-15

Formå lsbeskrivelser ålternåtive årrångementer/uger 2014-15 Dans på tværs Dans på tværs er et obligatorisk fællesarrangement, som foregår i aftentimerne en gang om måneden. Det varierer mellem forskellige pardanse, folkedanse samt andre fællesdanse. Hovedformålet

Læs mere

Undervisningsvurdering 2012 Vejstrup Efterskole.

Undervisningsvurdering 2012 Vejstrup Efterskole. Undervisningsvurdering 2012 Vejstrup Efterskole. Indledning: Da vi i skoleåret 2011/12 har fokuseret ekstra meget på vores boglige profil, har vi valgt at oprette fem boglige linjer. Disse linjer er produktet

Læs mere

GRINDSTED. L a n d b r u g s s k o l e. EUX Landbrug. Bliv landmand og student samtidig - og hold alle muligheder åbne

GRINDSTED. L a n d b r u g s s k o l e. EUX Landbrug. Bliv landmand og student samtidig - og hold alle muligheder åbne GRINDSTED L a n d b r u g s s k o l e EUX Landbrug Bliv landmand og student samtidig - og hold alle muligheder åbne Et unikt samarbejde mellem Grindsted Landbrugsskole og Grindsted Gymnasium & HF Tronsø

Læs mere

Fremtidens skole i Gug

Fremtidens skole i Gug Click here to enter text. Anders «edocaddresscivilcode» Fremtidens skole i Gug Eleven i centrum Linjer i overbygningen Gug Skole Solhøjsvej 2 9635 2300 9210 Aalborg SØ Elevorganisation Overordnede mål

Læs mere

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Vi har lavet en mere detaljeret undervisningsplan / målsætning for, hvad vi gerne

Læs mere

- en vifte af muligheder

- en vifte af muligheder - en vifte af muligheder Velkommen Til et spændende og anderledes skoleår på 10. klasseskolen Øresund. Vi giver dig mulighed for: At komme i brobygning på en ungdomsuddannelse. At aflægge 10. klasseprøven

Læs mere

Rød Vuggestuen. Familie & samfund boglig, økonomi & planlægning

Rød Vuggestuen. Familie & samfund boglig, økonomi & planlægning Rød Vuggestuen. Familie & samfund boglig, økonomi & planlægning Antal timer: 104 + 104 NR.6 + 8 Lærere: SS + PF - HP, TE Formålet med undervisningen: Målet for de unge er, at de bliver så selvhjulpne som

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Japansk - sprog og kultur November 2014 Fælles Mål Vision og målsætning Formålet med undervisningen i japansk er, at eleverne stifter bekendtskab

Læs mere

Ikke alle elever vil kunne få deres første prioritet og det er ikke givet, at alle fag oprettes.

Ikke alle elever vil kunne få deres første prioritet og det er ikke givet, at alle fag oprettes. Valgfag på SIM Nu er det tid at vælge, hvilket valgfag du ønsker næste skoleår. Læs de næste par sider godt igennem og vælg så mindst 3 fag, som du skriver på tilmeldingen på sidste side i prioriteret

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

d or livet Læring f StudieNor

d or livet Læring f StudieNor i d Stu d r o N e Læ r livet r o f ing Velkommen til StudieNord StudieNord er et uddannelses- og aktivitetstilbud for dig, som er i alderen 15-26 år. Ønsker du: At kvalificere dig til videre uddannelse

Læs mere

DIN interesse. Telefon 66 13 21 30 dalumlandbrugsskole.dk. Start på din uddannelse på Dalum Landbrugsskole i Korinth v/faaborg

DIN interesse. Telefon 66 13 21 30 dalumlandbrugsskole.dk. Start på din uddannelse på Dalum Landbrugsskole i Korinth v/faaborg DYRK DIN interesse Start på din uddannelse på Dalum Landbrugsskole i Korinth v/faaborg Telefon 66 13 21 30 dalumlandbrugsskole.dk Afd. Dalum Landbrugsvej 65 5260 Odense S Afd. Korinth Spanget 7 5600 Faaborg

Læs mere

INDHOLDSPLAN Temauge 6-2015 Minisamfund

INDHOLDSPLAN Temauge 6-2015 Minisamfund INDHOLDSPLAN Temauge 6-2015 Minisamfund Indholdsplan Temauge 6-2015: Minisamfund Side 1 af 5 Overordnet omkring arbejdskendskab og samfundsfag i temaugen Undervisningen i temaugen tager udgangspunkt i

Læs mere

vejen til det gode voksenliv STU - særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse for de 15-25 årige

vejen til det gode voksenliv STU - særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse for de 15-25 årige vejen til det gode voksenliv STU - særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse for de 15-25 årige Om os Skolen på Borgervænget er en del af Lavuk. Vi er et lille trygt skoletilbud der tager imod vores elever

Læs mere

Udkast til fagbeskrivelse for engelsk

Udkast til fagbeskrivelse for engelsk Udkast til fagbeskrivelse for engelsk fag Engelsk modul 1. fagets formål Formålet med undervisningen i engelsk er at kvalificere unge og voksne til at forbedre deres almene kundskaber og personlige kompetencer,

Læs mere

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1 10. klasse Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange 29-04-2015 Side 1 Rammen I 2008 blev 10. klasse målrettet unge, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Engelsk

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Engelsk Fagplan for Engelsk Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt og

Læs mere

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Det virker umiddelbart indlysende at idrætsundervisningen i skolen skal være en del af sundhedsundervisningen. Det er alment

Læs mere

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Side: Side 1 af 10 5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET MODUL I (3 uger): INTRODUKTION TIL GRUNDFORLØBET Velkomst og introduktion - Skolen - Rundvisning - Grundforløbet Introduktion til uddannelsen og arbejdsområdet

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015. STU - Dyr og Landbrug

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015. STU - Dyr og Landbrug AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015 STU - Dyr og Landbrug Præsentation af værkstedet STU Landbrug og dyr: På værkstedet Dyr og Landbrug får du mulighed for at arbejde med både dyrepasseropgaver og landbrugsopgaver.

Læs mere

Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE

Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE Forord Med Vordingborg Kommunes Fokus på folkeskolen og beslutning om en ny skolestruktur er målsætningen, at alle elever skal lære mere. Vi betragter udskolingen i

Læs mere

10. Klasse. Evaluering januar 2013

10. Klasse. Evaluering januar 2013 0. Klasse Evaluering januar 0 Diagramforklaring: Diagrammet efter hvert fag fortæller om karakterspredningen. : Karakteren : Karakteren 0 : Karakteren 7 Dansk: : Karakteren : Karakteren 0 6: Karakteren

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Matematik Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der

Læs mere

Valgfag skoleåret 2014-15

Valgfag skoleåret 2014-15 Valgfag skoleåret 2014-15 Kære elever og forældre Det er med stor glæde, at vi igen i år kan præsentere en valgfagsfolder, hvori vi kan tilbyde en række spændende, kreative og udfordrende undervisningstilbud

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

1 0. k l a s s e 2 0 1 5 / 2 0 1 6... fordi forskellen tæller

1 0. k l a s s e 2 0 1 5 / 2 0 1 6... fordi forskellen tæller 1 0. klasse 2015/2016... fordi forskellen tæller P r a k t i s k e o p l y s n i n g e r : Fag og timetal I 10. klasse skal du have timer svarende til mindst 28 lektioner pr. uge. De obligatoriske fag

Læs mere

Indholdsplan / KursusCenter Struer. August 2015 December 2015

Indholdsplan / KursusCenter Struer. August 2015 December 2015 splan / KursusCenter Struer August 2015 December 2015 Om KursusCenter Struer (KCS) KCS er en del af Struerskolen. Vores kursister er i aldersgruppen, 16 år og op efter. Vi driver sundhedskurser inden for

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8.

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8. www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8. klasse 2012-13 Hvornå r? Hvad skal der ske? (Emne) Hvordan? (Metoder)

Læs mere

Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med:

Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med: Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med: 1:Elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik, engelsk og idræt. 2: At skolens samlede undervisningstilbud,

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Matematik

Selam Friskole Fagplan for Matematik Selam Friskole Fagplan for Matematik Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold

Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold 2014 Morgensang/Morgensamling Hver morgen hele året mødes elever og morgentilsynslærerne til en morgensamling. Her synges 2 sange samt bedes fadervor. Dette

Læs mere

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER Holstebro-Lemvig-Struer KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER VALDEMAR POULSENS VEJ 8 7500 HOLSTEBRO T 96 27 58 00 VUC@HOLSTEBRO-VUC.DK WWW.HOLSTEBRO-VUC.DK VUC HOLSTEBRO-LEMVIG STRUER HVAD ER VUC?

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 Overordnet formål med Håndværk og Design. På 4., 5. og 6., 7. klassetrin arbejder vi med Håndværk og Design. I 4. klasse inkluderer faget også et kvartalsforløb

Læs mere

Brobygningskurser på Erhvervsskolen Nordsjælland. Brobygning kontakt Koordinator: Fagretning Formål Indhold Tid, sted, transport og info

Brobygningskurser på Erhvervsskolen Nordsjælland. Brobygning kontakt Koordinator: Fagretning Formål Indhold Tid, sted, transport og info skurser på Fagretningen Benzin og spænding Auto Vi giver dig kendskab til indhold og opbygning af de faglige og teoretiske områder inden for fagretningen. I løbet af ugen vil du lære om nogle af de opgaver

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Pædagogisk assistentuddannelse Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2014 1. KOMPETENCEMÅL FOR PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE... 3 2. MÅL

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere