Rosemount 5708-serien

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rosemount 5708-serien"

Transkript

1 Installationsvejledning , Rev AB Rosemount 5708-serien 3D faststofscanner

2 Installationsvejledning ADVARSEL Autoriseret personale Al betjening, der er beskrevet heri, må kun udføres af autoriseret, uddannet personale. Af hensyn til sikkerheden og garantien må arbejde indvendigt i apparaterne kun foretages af personale, der er godkendt af producenten. Advarsel om forkert brug Upassende eller forkert brug af apparatet kan være farligt og medføre driftssvigt, der er specifikt for apparatet, som f.eks. overfyldning af beholdere eller skader på systemkomponenter som følge af forkert montage eller indstilling. Hvis apparatet anvendes på en måde, der ikke er beskrevet heri, forringes den beskyttelse, som apparatet kan yde. Generelle sikkerhedsanvisninger Tag højde for elektriske regelsæt lokalt og på landsplan samt alle almindelige sikkerhedsregler og regler om forebyggelse af ulykker under installationen. Udskiftning af komponenter kan forringe egensikkerheden. For at undgå at antænde brændbare gasser skal producentens anvisninger for vedligeholdelse af spændingssat udstyr læses, forstås og overholdes. Vil du vide mere? Gå ind på for at downloade referencemanualen for 3D faststofscanneren i Rosemount 5708-serien (dokumentnummer ). 1 Pakken indeholder Hoved til 3D faststofscanner i Rosemount 5708-serien Antenne til 3D faststofscanner i Rosemount 5708-serien Installationsvejledning til Rosemount 5708-serien USB-stik til RS-485-omformer (kablet fra fabrikken) USB-drev indeholdende: a. Installationspakke til 3DVision-software b. Betjeningsvejledning c. Installationsvejledning d. Konfigurationsvideo e. Installationsvideo f. Link til Indholdsfortegnelse Pakken indeholder Klargøring af installationsstedet Informationer om sted og installation Fysisk montage Andre tilslutningsmetoder Konfiguration vha. LCD-display Konfiguration med 3DVision System med flere scannere Efter installationen Produktcertificeringer EF-overensstemmelseserklæring Godkendelsestegning Sikkerhedsanvisninger - BVS 14 ATEX E 060 X

3 Installationsvejled 2 Klargøring af installationsstedet Før udstyret installeres, gennemføres og verificeres klargøringen af installationsstedet som beskrevet i dette afsnit. Sørg for, at 3D faststofscanneren kan placeres og indpasses i henhold til retningslinjerne i afsnit 3 for at sikre optimal installation. Anbefalet værktøj til installationsarbejdet: Et sæt små præcisionsskruetrækkere (til klemmerækkerne) 13 mm åben skruenøgle 4 mm unbrakonøgle (bedst med håndtag) Stor, svenskskruenøgle Hobbykniv, skærekniv, spidse tænger, isoleringstape Lasermåleinstrument eller tilsvarende RS-485 til USB-omformer, inkl. drivere 120 (RS-485) modstand 250 (HART) modstand Stationær eller bærbar pc DC voltmeter Gennemgå følgende punkter før installation af scanneren. 2.1 Strøm Sørg for, at jordforbindelsen er udført korrekt. Slut den ene ende af kabelafskærmningen til strømforsyningens jordforbindelse. Det anbefales på det kraftigste, at jordpotentialet er det samme for alle 3D faststofscannere. Gør en 24 VDC strømforsyning klar i nærheden af der, hvor scanneren skal monteres. Sørg for at bruge de rigtige kabler til kabelføringen. 3D faststofscanneren i Rosemount 5708-serien er et apparat med 4 ledere. Spændingsforsyningen og dataudgangen (4-20 ma) føres af to særskilte 2-leder forbindelseskabler. 2.2 Kommunikation Brug afskærmede, parsnoede kabler med en impedans på 120 til RS-485 kommunikation. Sørg for, at kablerne er godkendte til RS-485 kommunikation. Før kommunikationskablerne i de rigtige installationsrør. Brug kabel af en passende type. Brug afskærmede, parsnoede kabler med lav modstand til 4-20 ma signaler. Sørg for, at kablerne er normerede til analoge signaler. Der kan til sammenkoblingen bruges et enkelt 4-leder kabel, både til RS-485 og til 24 VDC strømforsyningen. 3

4 Installationsvejledning 3 Informationer om sted og installation Informationerne på disse sider skal bruges til konfiguration af apparatet. 3.1 Materialespecifikationer Materialets navn: Materialets massefylde: lbs/ft 3 tons/m 3 Friktionsvinkel: Maks. temperatur: F C Maks. tryk: Bar PSI 4

5 Installationsvejled 3.2 Beholdertype og dimensioner Beholders facon: Cylinder Firkant Kuppel Åben beholder Bunke CYLINDER Højde: Diameter: Diameter Højde Midte Cylinder FIRKANT Højde: X: Y: X Y Højde Firkant Top Bund FLAD: FLAD: KEGLE: Højde: Top, diameter: KEGLE: Højde: Bund, diameter: KUPPEL: Højde: KUPPEL: Højde: PYRAMIDE: Højde: X: Y: PYRAMIDE: Højde: X: Y: ANDRE: ANDRE: Top, diameter Højde Højde X Y Højde Top - kuppel Top - kegle Top - pyramide Højde Højde Bund, diameter Bund - kuppel Bund - kegle Højde Y X Bund - pyramide 5

6 Installationsvejledning 3.3 Beholder - detaljer Indvendig konstruktion: Ja/nej. Der bør være tegninger til rådighed. Indvendig bevægelse: JA NEJ Hvis ja, giv en beskrivelse: 3.4 Scanner og opfyldningssted X Y Forskydning fra tag Scanner 1 placering: Scanner 2 placering: Scanner 3 placering: Opfyldningssted: Figur 1. Placering af scanner og opfyldningsåbning +Y A: Scanner (X1, Y1) B: Opfyldning (X2, Y) -X B A +X -Y Ved montering af mere end én enkelt scanner (f.eks. et system omfattende flere scannere) skal placering af alle scannere angives. Hvis systemet omfatter mere end ét enkelt opfyldningspunkt, skal alle øvrige opfyldningspunkter også angives. 3.5 Kalibrering fuld og tom Kalibreringsniveauet for fuld og tom måles fra toppen af beholderen. Kalibreringsniveauet for fuld og tom repræsenterer hhv. 100 % (20 ma) og 0 % (4 ma) af volumenen. 3D faststofscanneren har en 0,5 m (20 in.) dødzone målt fra den øverste del af antennen. 6

7 Installationsvejled Figur 2. Dødzone Dødzone Figur 3. Fuld og tom kalibrering i rektangulære og cylindriske beholdere Beholders samlede højde Tom kalibrering Tom kalibrering Fuld kalibrering Fuld kalibrering Dødzone Scannerens højde Beholders samlede højde Scannerens højde Fuld kalibrering: ft m Tom kalibrering: ft m 3.6 Anvendelse Maks. opfyldningshastighed: lbs/time ton/time Maks. tømningshastighed: lbs/time ton/time Samlet volumen ved fuld beholder: lbs ton 7

8 Installationsvejledning 3.7 Monteringssted 1. Monter scanneren vinkelret på jorden Hold den nødvendige afstand til sidevæggen. Minimum 600 mm (24 in.) 3. Hold den nødvendige afstand til opfyldningspunkter. Minimum 600 mm (24 in.) 8

9 Installationsvejled 4. Sørg for, at der ikke noget, der kan være i vejen under scanneren. 5. I tilfælde af rørmontage monteres og placeres scanneren i en højde, så der er mindst 10 mm (0,4 in.) under røret til enden af antennen. Minimum 10 mm (0,4 in.) til rørmontage 4 Fysisk montage Trin 1: Tjek strøm og kabler 1. Tjek 24 VDC med et voltmeter. 2. Tjek modstanden på datasignalledningerne. 3. Kontrollér, at modstanden er 60 ved tilslutning af 120 modstande i begge ender. Trin 2: Opsæt monteringspladen 1. Sørg for, at O-ringene på halsrøret er på plads. 9

10 Installationsvejledning 2. Løsn, og fjern møtrikken fra halsrøret. 3. Placer monteringspladen over halsrøret. D Bemærk Sørg for, at hullets diameter (D) i midten er 52 mm (2,05 in.). 4. Sæt en ny møtrik på, og spænd den fast til monteringspladen over halsrøret. Trin 3: Installer scannerhovedet 1. Løsn de fire skruer på husets bagpanel. 2. Tag bagpanelet af. 4x Unbrakonøgle (4 mm) 10

11 Installationsvejled 3. Tag kabelbøjlen af. 4. Se efter, om O-ringen sidder på halsrøret. 5. Før stille og roligt antennekablet ind gennem scannerhovedet. Antennekabel 6. Sæt scannerhovedet på halsrøret. a. Drej scannerhovedet, så det vender som ønsket. Hovedet kan installeres i seks forskellige positioner. Det anbefales kraftigt at rette scannerhovedet mod midten af siloen. 11

12 Installationsvejledning b. Sørg for at skubbe hovedet helt ned, til det er i berøring med toppen af halsrøret. 7. Stram den forreste skrue. Unbrakonøgle (4 mm) Åben skruenøgle (13 mm) 8. Sæt kabelbøjlen på igen. 9. Sæt forsigtigt stikket til antennekablet i. 12

13 Installationsvejled Trin 4: Før ledningerne til scanneren 1. Sørg for, at strømforsyningen er slået fra. 2. Løsn omløbermøtrikken på indgangen til kabelforskruningen. 3. Før kablet ind i scanneren. 4. Tag ca. 100 mm (4 in.) af kabelmuffen, og fjern ca. 10 mm (0,4 in.) af enden af hver ledning. 100 mm (4 in.) 10 mm (0,4 in.) 5. Løsn skruerne på klemmerækken inde i huset til scanneren. 13

14 Installationsvejledning 6. Slut ledningerne til som vist på opkoblingsdiagrammet. På side 16 vises forskellige tilslutningsmetoder. Bemærk Når den sidste scanner i kæden tilsluttes, skal der også tilsluttes en 120 modstand. Strømforsyning VDC ma/hart - kommunikationsklemmer + 7. Slut den eksterne jordklemme til. + - RS-485/Modbus RTU kommunikationsklemmer 3D faststofscanneren fra Rosemount skal forsynes med elektrostatisk jord. Til indvendig jording bruges ledningens jord. Til udvendig jording bruges anlæggets potentialudligning for jord. Bemærk Der kan også jordes indvendigt med kabel ved at bruge den indvendige tilslutning som vist nedenfor. Indvendig jordskrue Udvendig jordskrue 14

15 Installationsvejled 8. Spænd omløbermøtrikken på indgangen til kabelforskruningen. 9. Sæt bagpanelet på plads igen, og stram skruerne. 4x Trin 5: Drej scanneren ind mod midten af siloen. 1. Sænk scannerens antenne og monteringsplade ned i det tilhørende sted på siloen. 2. Bolt monteringspladen fast på siloens flange. 3. Løsn den møtrik, der holder scanneren antenne fast på monteringspladen, ganske lidt. 4. Drej scannerens antenne. Knoppen øverst på gevindet skal vende ind mod midten af siloen. 5. Spænd møtrikken. 15

16 Installationsvejledning 5 Andre tilslutningsmetoder Brug RS-485 eller 4-20 ma forbindelsen til kommunikation. Figur 4. RS-485 kommunikation til en eller flere scannere Scanner 1 Scanner 2 Scanner 3 Scanner n RS-485 (+) RS-485 (+) RS-485 (-) RS-485 (-) Figur ma forbindelse 4-20 ma PLC/controller Aktiv Passiv ADVARSEL Denne type forbindelse er aktiv og ikke passiv; apparatet er således det aktive modul, og PLC en skal være det passive. 16

17 Installationsvejled 6 Konfiguration vha. LCD-display 6.1 On-board konfiguration Rosemount 5708L kan konfigureres udelukkende vha. LCD-displayet. Til Rosemount 5708V og 5708S skal Rosemount 3DVision-softwaren bruges. Figur 6. Brugerflade til Rosemount 5708-serien ESC E Går tilbage i en funktionsmenu. Ved konstant tryk i 3 sekunder kommer man tilbage til standardskærmen. Går op ad i navigationslisten. Går til højre i en funktion. Går ned ad i navigationslisten. Går til venstre i en funktion. Går til højre, hvis i en funktionsgruppe. Gemmer en værdi, når den er konfigureret. 1. Sæt strøm til scanneren, og åbn frontlågen. Scanneren kører en ca. 30 sekunders selvtest. Displayet viser ingenting i dette tidsrum. 17

18 Installationsvejledning Rosemount 5708LNN Initialization Initialization Please Wait Efter initialisering vises skærmen med versionsoplysninger. Jævnfør fabriksindstillingerne vises en skærm, der prompter om konfiguration, når der først tændes for strømmen, eller scanneren genstarter. På hovedmenuen vælges Basic Settings (Grundindstillinger). m ft 3. Brug tasterne / til at skifte mellem valgmulighederne. Tryk på for at vælge og fortsætte med indstillinger eller ESC for at vende tilbage til hovedskærmen. E <tag name> 3.45m Avg Dist. Menu 4. Når startsekvensen er færdig, vises følgende skærmbillede, der viser den aktuelle gennemsnitlige afstandsmåling. Øverste linje viser scannerens tagnavn. Linjen er som standard tom. Tryk på E for at komme til hovedmenuen. 6.2 Indstilling af pollingadresse Sensorens adresse skal indstilles, når der er sluttet flere sensorer til over en RS-485 sammenkobling. Indstil adresserne, før 3DVision-softwaren bruges. <tag name> 3.45m Avg Dist. 1. Tryk på tasten E fra hovedskærmen for at komme ind på hovedmenuen. Menu Basic Settings Advanced Settings False Echo Mapping Polling Address 2. Brug tasterne / i hovedmenuen for at scrolle ned til Polling Address (Pollingadresse). Tryk på E for at skifte til konfigurationsskærmen for Polling Address. 18

19 Installationsvejled Polling Address 00 På 3D faststofscanner Rosemount 5708V og 5708S konfigureres kun pollingadressen med apparatets LCD-display. Resten af konfigurationen foretages med 3DVision-softwaren fra Rosemount. 6.3 Konfigurering af Rosemount 5708L Konfiguration af grundindstillinger 3. Brug tast til at skifte mellem to tal. Brug tast til at ændre værdien. Pollingadressen er som standard 00. Pollingadressen går fra 00 til 63. Tryk på E for at gemme den nye adresse og ESC for at komme tilbage til hovedskærmen. <tag name> 3.45m Avg Dist. 1. Tryk på tasten E fra hovedskærmen for at komme ind på hovedmenuen. Menu Basic Settings Advanced Settings False Echo Mapping Polling Address m ft 2. Scroll ned til Basic Settings (Grundindstillinger) på hovedmenuen med tast. Tryk på E for at skifte til konfigurationsskærmen for Basic Settings. 3. Indstil afstandsenhederne - enten meter (m) eller fod (ft). Set Vessel Height m 4. Indstil Vessel Height (Beholderens højde) fra kanten af bunden af beholderen til kanten af toppen af den. Brug tast Brug tast til at skifte mellem to tal. til at ændre værdien. 19

20 Installationsvejledning Cylindrical Vessel Rectangular Vessel 5. Vælg beholderens form enten Cylindrical (Cylindrisk) eller Rectangular (Rektangulær). Brug tasterne / til at skifte mellem valgmulighederne. Tryk på for at fortsætte. Set Vessel Diameter m Set Scanner Height m Scanner Distance From Center m E a. Hvis der er valgt Cylindrical, angives beholderens diameter. Brug tast til at skifte mellem to tal. Brug tast til at ændre værdien. Tryk på E for at fortsætte. b. Indstil Scanner Height (Scannerens højde) fra kanten af bunden af beholderen til scannerens monteringsplade (punkt over antennen). Brug tast til at skifte mellem to tal. Brug tast til at ændre værdien. Tryk på E for at fortsætte. c. Indstil Scanner Distance from Center (Scannerens afstand fra midten). Brug tast til at skifte mellem to tal. Brug tast til at ændre værdien. Tryk på E for at komme tilbage til hovedskærmen. 6. Hvis der er valgt Rectangular, angives først beholderens bredde (mål på x-aksen). Set Vessel Width m Set Vessel Length m 20 a. Brug tast til at skifte mellem to tal. Brug tast til at ændre værdien. Tryk på E for at fortsætte. b. Angiv Vessel Length (Beholderens længde) (mål på y-aksen). Brug tast til at skifte mellem to tal. Brug tast til at ændre værdien. Tryk på E for at fortsætte.

21 Installationsvejled Set Scanner Height m Scanner X To Center ± m Scanner Y To Center ± m c. Indstil Scanner Height (Scannerens højde) fra kanten af bunden af beholderen til scannerens monteringsplade (punkt over antennen). Brug tast til at skifte mellem to tal. Brug tast til at ændre værdien. Tryk på E for at fortsætte. d. Angiv scannerens afstand fra x-aksen, se Figur 1 på side 6. Brug tast til at skifte mellem to tal. Brug tast til at ændre værdien. Tryk på E for at fortsætte. e. Angiv scannerens afstand fra y-aksen, se Figur 1 på side 6. Brug tast til at skifte mellem to tal. Brug tast til at ændre værdien. Tryk på E for at komme tilbage til hovedskærmen. Konfiguration af avancerede indstillinger Når Basic Settings (Grundindstillinger) er konfigureret, foretages konfiguration af Advanced Settings (Avancerede indstillinger). <tag name> 3.45m Avg Dist. 1. Tryk på tasten E fra hovedskærmen for at komme ind på hovedmenuen. Menu Basic Settings Advanced Settings False Echo Mapping Polling Address 2. Scroll på hovedmenuen ned til Advanced Settings (Avancerede indstillinger) med tast. Tryk på E for at skifte til konfigurationsskærmen for Advanced Settings. 21

22 Installationsvejledning Set Distance To Full Calibration m Set Distance To Empty Calibration m Set Adaptor Angle 00 Slow Process Regular Process Fast Process 3. Angiv afstanden fra monteringspladen (toppen af scannerens antenne) til punktet for niveauet Full calibration point / 100 % (Fuld kalibrering / 100 %). Brug tast til at skifte mellem to tal. Brug tast til at ændre værdien. Tryk på E for at fortsætte. 4. Angiv afstanden fra monteringspladen (toppen af scannerens antenne) til punktet for niveauet Empty calibration point / 0 % (Tom kalibrering / 0 %). Brug tast til at skifte mellem to tal. Brug tast til at ændre værdien. Tryk på E for at fortsætte. 5. Tryk på E for at beholde standardindstillingen. Bemærk: ved anvendelse af vinkeladapter angives vinklen. Brug tast til at skifte mellem to tal. Brug tast til at ændre værdien. Tryk på E for at fortsætte. 6. Angiv processens hastighed med tasten. Tryk på E for at fortsætte. Sørg altid for at bruge Regular Process (Almindelig proces). Hvis proceshastigheden skal være Slow (Langsom) eller Fast (Hurtig), kontaktes den lokale kundeservice. Celsius Fahrenheit Distance Level Volume Analog Output SNR Angiv temperaturenhederne med tasten. Tryk på E for at fortsætte. 8. Angiv den ønskede parameter til hovedskærmen med tasten. Tryk på E for at komme tilbage til hovedskærmen.

23 Installationsvejled Kortlægning af falsk ekko Når konfigurationen er færdig, indstilles False Echo Mapping (Kortlægning af falsk ekko). <tag name> 3.45m Avg Dist. 1. Tryk på tasten E fra hovedskærmen for at komme ind på hovedmenuen. Menu Basic Settings Advanced Settings False Echo Mapping Polling Address Map False Echoes Reset Mapping Distance To Map False Echo m Område med falsk ekko 2. Scroll ned til False Echo Mapping (Kortlægning af falsk ekko) på hovedmenuen med tast. Tryk på E for at skifte til konfigurationsskærmen for False Echo Mapping. 3. Vælg Map False Echoes (Kortlæg falske ekkoer) for automatisk at kortlægge alle falske ekkoer op til en vis afstand. Eller vælg Reset Mapping (Nulstil kortlægning) for at slette de kortlagte falske ekkoer, der er lagret i scannerens hukommelse. Brug tasten for at gå ned gennem listen. Tryk på E for at fortsætte. a. Hvis der er valgt Map False Echoes, angives afstanden fra toppen af antennen til enden af scanningspunktet. Sørg altid for at kortlægge falske ekkoer over materialets niveau. Det anbefalede niveau er 1 m (3 ft.) over materialets faktiske niveau. Brug tast til at skifte mellem to tal. Brug tast til at ændre værdien. Tryk på E for at fortsætte. 23

24 Installationsvejledning Decline Mapping Approve Mapping b. Godkend eller afvis kortlægning af falsk ekko. Brug tasten for at gå ned gennem listen. Tryk på E for at fortsætte. Decline Mapping Approve Mapping c. Hvis der er valgt Reset Mapping (Nulstil kortlægning), godkendes eller afvises handlingen. Brug tasten for at gå ned gennem listen. Tryk på E for at fortsætte. 24

25 Installationsvejled 7 Konfiguration med 3DVision 7.1 Med USB-drevet 3DVision installeres vha. Rosemount Installation Assistant. 7.2 Installation af 3DVision-softwaren Softwaren består af to dele: en server og en klient. Første gang systemet skal konfigureres, anbefales det at installere både 3DVision Server og 3DVision Client på samme computer. Det er dog også muligt at installere henholdsvis 3DVision Server og Client på hver sin computer og forbinde dem efterfølgende. 1. Sæt DOK en ind i USB-porten. 2. Følg anvisningerne på skærmen. Hvis ikke opsætningsguiden går i gang, dobbeltklikkes på ikonet for Rosemount 3DVision. 7.3 Start af 3DVision 1. Når installationen er færdig, klikkes på ikonet for 3DVision for at starte softwareprogrammet. Efter initialisering vises skærmen med versionsoplysninger: 25

26 Installationsvejledning 2. Efter nogle få sekunder vises tilslutningsvinduet for 3DVision Server Connection automatisk. Vælg Device Configuration (default) (konfiguration af apparatet) (standard) for at starte konfigurationen. 3. Angiv den rigtige forbindelse, pollingadresse og serielle port. Vælg Connect (Tilslut). Når knappen Connect er valgt, kobler programmet sig automatisk op på 3D faststofscanneren og downloader parametrene derfra. Opkobling til 3DVision Server Sådan kobles op til 3DVision Server 26

27 Installationsvejled Download af parametre fra 3D fastscanner 4. Når opkoblingen er foretaget, vises en konfigurationsguide, der består af fire trin: Trin 1/4: Opsætning af generelle oplysninger og beholderens mål. Klik på Next (Næste) for at fortsætte. Trin 2/4: Angivelse af apparatets placering. Klik på Next (Næste) for at fortsætte. 27

28 Installationsvejledning Trin 3/4: Angivelse af opfyldningspunkter. Klik på Next (Næste) for at fortsætte. Trin 4/4: Angivelse af fuld og tom kalibrering. Vælg Finish (Afslut) for at færdiggøre konfigurationen af beholderen. 28

29 Installationsvejled 7.4 Sådan foretages en ekkokurveanalyse Dette skal kun foretages, hvis den afstand, der angives af scanneren, er forkert. Første gang beholderen konfigureres, anbefales det at køre en Echo Curve Analysis (Ekkokurveanalyse). Med Echo Curve Analysis kan det afgøres, om nogen af de avancerede parametre skal ændres yderligere. På menuen Device (Apparat) vælges Echo Curve Analysis. Derefter skal det sikres, at der er kryds i afkrydsningsfeltet for scanneren, hvorefter der klikkes på Start. Når Echo Curve Analysis er kørt igennem, kommer der et popup-vindue for ekkokurven. Der er også adgang til funktionen via Device > Echo Curve Analyze. 7.5 Sådan kortlægges et falsk ekko Ved hjælp af denne funktion kan man kortlægge det falske ekko for en hvilken som helst bjælke, så falske ekkoer inden i beholderen, der skyldes indvendige genstande eller interferens, kan ignoreres. På menuen Device vælges Device False Echo Mapping (Kortlægning af falsk ekko for apparat). Angiv afstanden From (Fra) og To (Til) for at kunne kortlægge det falske ekko, og klik derefter på knappen Start Scanning. 29

30 Display Display Installationsvejledning 8 System med flere scannere 8.1 Systemkomponenter Flere scannere PS IN mA PS OUT + - RS PS IN mA PS OUT + - RS PS IN mA RS-485 PS IN mA RS modstand Konverte Convert r 120 modstand PLC / DCS / display 4-20 ma er en 2-leder forbindelse, uden loop og til en aktiv enhed 24 VDC strømforsyning 3DVision Server Controller 8.2 Fysisk montage 1. Installer scannerne som beskrevet under Fysisk montage på side Gentag installationstrinene, til alle scannere er installeret. 30

31 Installationsvejled 8.3 Ledningsføring Strøm Der bruges en enkelt 24 VDC strømforsyning til alle scannere og controllere. RS-485 kommunikation Alle scannere er koblet sammen. Se RS-485 kommunikation til en eller flere scannere på side 16 for at få yderligere oplysninger ma forbindelse Alle sammenkoblede scannere kommer med de samme data, det er derfor uden betydning, hvilken scanner 4-20 ma effekten trækkes fra ma effekten repræsenterer den volumen, der beregnes af alle scannerne i beholderen. Jording Se side 14 vedrørende oplysninger om jording. 8.4 On-board konfiguration (Rosemount 5708S) 1. Konfigurer kun pollingadressen. 2. Sørg for, at der er en pollingadresse for hver enkelt scanner, og at pollingadressen for mindst én af scannerne er 00. Nærmere detaljer om konfiguration af pollingadresse kan findes under Indstilling af pollingadresse på side Konfiguration med 3DVision Der findes flere oplysninger om konfiguration af scannerne og controlleren i referencemanualen til Rosemount 5708-serien (dokumentnummer ). 31

32 Installationsvejledning 9 Efter installationen 1. Mål materialet manuelt. 2. Sammenlign resultatet med resultatet af den afstandsmåling, som scanneren har foretaget: a. Scannerens referencepunkt for målinger og sammenligninger er den øverste del af antennen. b. Test scanneren med siloen ude af drift. c. Foretag målingen så tæt på scanneren som muligt. d. Nogle scannermodeller har minimum- og maksimumværdier for afstanden. Kontrollér, om den manuelle måling ligger mellem disse mål. 3. Koordiner opfyldnings- og tømningsprocesserne. a. Følg, hvordan scanneren fungerer under processen. b. Kontrollér og sammenlign afstanden. c. Se de lagrede kurver i 3DVision. 4. Foretag en ekkokurveanalyse og en kortlægning af falsk ekko. Der findes flere oplysninger i referencemanualen til Rosemount 5708-serien (dokumentnummer ). 5. Juster avancerede parametre. Der findes flere oplysninger i referencemanualen til Rosemount 5708-serien (dokumentnummer ). 32

33 Installationsvejled 10 Produktcertificeringer 10.1 Informationer om EU-direktiver En kopi af EF-overensstemmelseserklæringen kan findes på side 36. Den seneste udgave af EF-overensstemmelseserklæringen kan findes på Certificeringer vedrørende placering i almindeligt miljø Transmitteren er som standard blevet undersøgt og afprøvet for at afgøre, om konstruktionen overholder grundlæggende krav til el-, mekanik- og brandbeskyttelse af et landsdækkende anerkendt testlaboratorium akkrediteret af Federal Occupational Safety and Health Administration (OSHA) i USA Nordamerika I5 USA og Canada, egensikkerhed Certifikat: Standarder: FM klasse , FM klasse , FM klasse , ANSI/IEC , CSA std. C22.2. nr , CSA std. C22.2. nr , CSA std. C22.2 nr , CAN/CSA E Mærkninger: IS CL I, II DIV 1, GP C, D, E, F, G ved tilslutning iht. Rosemounts tegning ; T4 (-40 C < T o < +85 C); IP 6X For elektroniske moduler med serienummer 836xxxxxxx: Forsyninger klemme J5.1 (+), J5.2 (JORD) U i = 24 V, I i = 125 ma, P i = 3 W, C i = 8 nf, L i = 0 Brugerflader klemme J5.4 (4-20 ma signal), J5.3 (jord fælles med J5.2): U i = 10,5 V, I i = 106 ma, P i = 1,1 W, C i = 8 nf, L i = 0 μh RS-485 klemme J6.3 (P), J6.4 (N): U i = 6,51 V, I i = 651 ma, P i = 1,06 W, C i = 0 nf, L i = 0 μh Godkendelse gældende for HART og Modbus. Særlige betingelser for sikker brug (X): 1. 3D faststofscanneren er kun til brug med elektronik, der er mærket med serienummer 836xxxxxx, da disse enheder er til brug inden for intervallet for den omgivende temperatur for 3D scanneren. 2. En del af indkapslingen er lavet af plastic. For at forebygge risikoen for statisk elektricitet skal plasticoverfladen rengøres med en fugtig klud. 33

34 Installationsvejledning 10.4 Europa I1 ATEX-egensikkerhed Certifikat: BVS14ATEXE060X Standarder: EN :2012, EN :2012 Mærkninger: II 2 G Ex ib [ia] IIB T4 Gb (-40 C < T o < +85 C) II 1/2 D Ex ib [ia] IIIC T110 C Da/Db (-40 C < T o < +85 C) Se Sikkerhedsanvisninger - BVS 14 ATEX E 060 X på side 43. Tabel 1. Parametre for brugerfladen HART Tabel 2. Parametre for forsyningskredsen RS-485 Spænding U i / U o 10,5 V 6,51 V Strøm I i / I o 106 ma 2 x 651 ma Effekt P i / P o 1,1 W 2 x 1,06 W Kapacitans C i 8 nf 0 nf Induktans L i ~ 0 mh 0 mh Kapacitans C o 16 μf 2 x 285 μf Induktans L o 80 μh 83,9 μh L o / R o 17,77 μh/ 67,12 μh/ Karakteristika Trapezformet Lineær Klemmer J5.3 (4-20 ma), J5.4 (JORD) J6.3 (+), J6.4 (JORD) Indgang Udgang Spænding U i / U o 24 V 24 V Strøm I i Samme værdier som den tilsluttede egensikre strømforsyning Samme værdier som den tilsluttede egensikre strømforsyning Effekt P i / P o 3 W 3 W Kapacitans C i / C o 8 nf Samme værdier som den tilsluttede egensikre strømforsyning reduceret med C i Induktans L i ~ 0 mh Samme værdier som den tilsluttede egensikre strømforsyning reduceret med L i L o / R o - Samme værdier som den tilsluttede egensikre strømforsyning reduceret med L i Karakteristika - Samme værdier som den tilsluttede egensikre strømforsyning Klemmer J5.1 (+), J5.2 (JORD) J6.1 (+), J6.2 (JORD) 34

35 Installationsvejled Særlige betingelser for sikker brug (X): 1. Under støvede forhold: Installationen af 3D faststofscanneren eller antennen på modeller med adskillelse af hovederne i væggen ind til områder med krav om EPL Da udstyr (kategori 1D apparater) skal yde en beskyttelsesgrad på IP6X iht. EN og skal udføres på en sådan måde, at alle metalliske dele er integreret i potentialudligningen på stedet. Producentens tekniske oplysninger vedrørende brug af 3D faststofscannere, der kommer i kontakt med aggressive/korroderende medier, skal overholdes for at undgå risiko for mekanisk påvirkning International Kina I3 Kina, egensikkerhed Certifikat: GYJ X Standarder: GB , GB , IEC , GB Mærkninger: Ex ib/ia IIB Gb T4 Ex ibd/iad 21/20 T110 C Særlige betingelser for sikker brug (X): 1. Installationen af produktet skal yde en beskyttelsesgrad på IP6X iht. GB og på en sådan måde, at alle metalliske dele er integreret i potentialudligningen for stedet. 35

36 Installationsvejledning 11 EF-overensstemmelseserklæring Figur 7. EF-overensstemmelseserklæring - side 1 36

37 Installationsvejled Figur 8. EF-overensstemmelseserklæring side 2 37

38 Installationsvejledning Figur 9. EF-overensstemmelseserklæring side 3 38

39 Installationsvejled Figur 10. EF-overensstemmelseserklæring side 1 EF-overensstemmelseserklæring Nr.: RMD 1102 Rev. A Vi, Rosemount Inc Market Boulevard Chanhassen, MN USA erklærer hermed at være eneansvarlig for, at produktet der er fremstillet af Rosemount Inc Market Boulevard Chanhassen, MN USA Model D faststofscanner og som denne erklæring vedrører, overholder bestemmelserne i De Europæiske Fællesskabers direktiver, inklusive de seneste ændringer, som ses i vedlagte oversigt. Det er en forudsætning for overensstemmelse, at der foreligger harmoniserede standarder og, hvor det er relevant eller påkrævet, certificering af et organ, der er bemyndiget dertil af De Europæiske Fællesskaber, som det ses i vedlagte oversigt. Vice President of Global Quality (funktion trykte bogstaver) Kelly Klein (navn trykte bogstaver) 21. juli 2014 (udstedelsesdato) Side 1 af 3 39

3308A trådløs niveautransmitter med Guided Wave Radar i 3308-serien

3308A trådløs niveautransmitter med Guided Wave Radar i 3308-serien 00825-0208-4308, rev. AD 3308A trådløs niveautransmitter med Guided Wave Radar i 3308-serien ADVARSEL Eksplosioner kan resultere i dødsfald eller alvorlige kvæstelser. Kontroller, at måleenhedens driftsmiljø

Læs mere

Tryktransmitter til tørgasapplikationer

Tryktransmitter til tørgasapplikationer Vejledning til hurtig installation September 2004 Rosemount 951 Tryktransmitter til tørgasapplikationer Start Bænkkalibrering Ja Nej Konfigurer/Bekræft Trin 1: Monter transmitteren Trin 2: Forbind ledningerne

Læs mere

Rosemount 585 Main Steam Annubar med støtte på modsatte side

Rosemount 585 Main Steam Annubar med støtte på modsatte side Installationsvejledning 585 Main Steam Annubar Rosemount 585 Main Steam Annubar med støtte på modsatte side Start Trin 1: Placering og retning Trin 2: Bor monteringshuller i røret Trin 3: Påsvejsning af

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4 PDC120 PI Betjeningsvejledning Version 120.3 Installationsvejledning Version 120.4 1. Intoduktion Tillykke med dit nye Smart Park parkerings system. Din Smart Park er et multifunktions parkerings system,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Rosemount 485 Annubar Flo-Tap-samling med gevind

Rosemount 485 Annubar Flo-Tap-samling med gevind Installationsvejledning 00825-0508-809, Rev DB 85 Annubar med Rosemount 85 Annubar Flo-Tap-samling med gevind Trin 1: Placering og orientering Trin 2: Svejsning af monteringsdele Trin 3: Montering af afspærringsventil

Læs mere

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB, V1.1 Firmware V1.20 SeaTech, 2002 Indledning: MiniPlex-41USB er en 4-kanals data multiplexer, som giver mulighed for tilslutning

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

Rosemount 144 pc-programmerbare temperaturtransmittere Produktetfåsikkemere

Rosemount 144 pc-programmerbare temperaturtransmittere Produktetfåsikkemere Vejledning til hurtig installation Februar 2004 Rosemount 144 Rosemount 144 pc-programmerbare temperaturtransmittere Produktetfåsikkemere Start Trin 1: Konfigurer transmitteren Trin 2: Monter transmitteren

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Installationsvejledning til Integration ipp350

Installationsvejledning til Integration ipp350 Installationsvejledning til Integration ipp350 Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2014-03-12). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0145 1. Indledning

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- og Brugervejledning Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tak fordi du købte et Danfoss produkt Danfoss Heating Solutions 3 Indhold 1. Systemoversigt....5

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Rosemount 405 kompakt primærelement. Installationsvejledning 00825-0108-4810, Rev FF December 2014

Rosemount 405 kompakt primærelement. Installationsvejledning 00825-0108-4810, Rev FF December 2014 Rosemount 405 kompakt primærelement 00825-0108-4810, Rev FF MEDDELELSE Denne vejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Rosemount 405 primærelementer. Den indeholder ikke anvisninger angående

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

Smart Wireless Gateway 1420. Installationsvejledning 00825-0208-4420, Rev. FB Januar 2015

Smart Wireless Gateway 1420. Installationsvejledning 00825-0208-4420, Rev. FB Januar 2015 Smart Wireless Gateway 1420 00825-0208-4420, Rev. FB MEDDELELSE Denne vejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Smart Wireless Gateway. Den indeholder ikke anvisninger vedrørende diagnosticering,

Læs mere

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8 ARUBA Faldarms markise Side 1 ud af 8 Markisens beslag 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at vinduet kan åbnes efter montage. Elektriske installationer skal udføres

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Informationen

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX Bredbånd Installationsvejledning - WGW BOX Introduktion og din ordre WGW Box ADSL stik og lamper Denne vejledning hjælper dig med at installere din bredbåndsforbindelse Tændt/ slukket DSL Internet Telefon

Læs mere

2/3 Akset digital tæller

2/3 Akset digital tæller SERIE Z59E 2/3 Akset digital tæller for Elgo Magnetisk målebånd og / eller Encoder ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Strafle 1 Telefon

Læs mere

SCICAN DATA LOGGER Betjeningsvejledning

SCICAN DATA LOGGER Betjeningsvejledning SCICAN DATA LOGGER Betjeningsvejledning 95-109762 Rev 2.0. Copyright 2010 SciCan. Alle rettigheder forbeholdt. www.scican.com SciCan Data Logger Installation af SciCan Data Logger på din Statim.......2

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

1. Programmet downloades.

1. Programmet downloades. Vejledning til brug PLATINUM Service Tool på en PLATINUM 7000R3 inverter. (Til brugere af Microsoft Windows 7). Programmet kan anvendes til at hente den komplette eventliste (hændelses-liste), hvorved

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN.

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN. Hurtig start NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider Model PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Sådan kommer du i gang Tak for dit køb af NETGEAR Trek N300-rejserouter

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

Kort vejledning SOLON SOLraise DK. SOLON SOLraise. Kort vejledning.

Kort vejledning SOLON SOLraise DK. SOLON SOLraise. Kort vejledning. Kort vejledning SOLON SOLraise DK SOLON SOLraise. Kort vejledning. 2 Kort vejledning SOLON SOLraise Bemærk De fuldstændige installations- og sikkerhedsoplysninger kan ses i SOLON SOLraise installationsvejledningen.

Læs mere

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2 IsoBar ControlModul Brugsanvisning Indhold Introduktion og tekniske specifikationer 1 Generel beskrivelse af display og tastatur 2 Indstilling af ISOBAR drift 3 Indstilling af MANUEL drift 4 Indstilling

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning til dig med telefoni og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt og har i den forbindelse fået tilsendt en. en giver dig

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

The Bose 151 SE Environmental Speakers

The Bose 151 SE Environmental Speakers SpringOG.book Page 1 Thursday, January 15, 2004 10:05 AM The Bose 151 SE Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale d istruzioni

Læs mere

Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio.

Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio. APD1217WIFID Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio. Bemærk!: APD1217WIFID er internetradio hvorfor du behøver at tilknytte enheden til internettet enten via et internetkabel eller en trådløs forbindelse

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MB Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Axel Kiers Vej 32 8270 Højbjerg Tlf.: 8736 0414 Mobil: 2046 0414

Axel Kiers Vej 32 8270 Højbjerg Tlf.: 8736 0414 Mobil: 2046 0414 CorrigoE og ETool ETool:...2 Opdatering af regulator...2 Første gang:...2 E-Cable-USB...2 ETool Programmet...3 Kommunikations indstilling...3 Regulator søgning...5 Log On / Off...6 Downloade...7 Konfigurering

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Tilslutning- og programmeringseksempler

Tilslutning- og programmeringseksempler VLT MicroDrive FC 051 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Oversigt effekt og styre kreds VLT MicroDrive... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af motorbeskyttelse... 6 Start/stop med analog

Læs mere

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder:

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Fitbit Aria Wi-Fi Smart Scale 4 AA batterier, der allerede er installeret Aria Quick Start Guide Sådan kommer du i gang Din Aria skala leveres

Læs mere

ZTH-.. som MP-Bus tester

ZTH-.. som MP-Bus tester ZTH-VAV og ZTH-GEN juster- og diagnoseværktøj som MP-Bus tester. Tilslutning i tavle eller samledåse Tester Kort beskrivelse MP-Bus tester er ikke velegnet til kabel-test. Anvendelse Tilslutning og forsyningsspænding

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

HomeBox til dig med bredbånd og enten fastnet eller bredbåndstelefoni

HomeBox til dig med bredbånd og enten fastnet eller bredbåndstelefoni HomeBox til dig med bredbånd og enten fastnet eller bredbåndstelefoni Installationsvejledning 78. Wholesale, Installationsvejledning HGW.indd /0/.5 Velkommen til en verden af muligheder Du har bestilt

Læs mere

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning DENVER SC-2 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Teknisk support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Installations- og betjeningsvejledning. Triax IFA 284/288. radio/tv distributionsforstærker med aktiv returvej 891884A

Installations- og betjeningsvejledning. Triax IFA 284/288. radio/tv distributionsforstærker med aktiv returvej 891884A Installations- og betjeningsvejledning radio/tv distributionsforstærker med aktiv returvej 891884A DK Montagevejledning distributions forstærker Introduktion Læs denne quick-guide helt igennem inden du

Læs mere

Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere

Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere Juni 2005 Indholdsfortegnelse. Interface...3 Installering af PC-program...3 Forbindelse til frekvensomformer...4 Gem parameteropsætning / PLC-program...7

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek.

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. SIESTA i TS ALARM & MELDINGER A A Absorber ikke monteret Tilgængelig i STBY, MAN eller VENT status. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. Fremkommer med

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Initialisering af frekvensomformeren... 4 Tilslutning af motorbeskyttelse...6

Læs mere

4X29 ANALOG SYSTEM. Overførsel af vægt via analogt udgangssignal

4X29 ANALOG SYSTEM. Overførsel af vægt via analogt udgangssignal Kokkedal Industripark 4 DK-2980 Kokkedal Denmark info@eilersen.com Tel +45 49 180 100 Fax +45 49 180 200 4X29 ANALOG SYSTEM Overførsel af vægt via analogt udgangssignal Gælder for: Program nr.: STD.120322.0

Læs mere

Tildel fast IP adresse til BC9xx0 via System Manageren

Tildel fast IP adresse til BC9xx0 via System Manageren APP-NOTE 600011 Beckhoff Application Note Date: 2/11/2009 Document Status: 1.1 Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Tildel fast IP adresse til

Læs mere

I/O Extender - installations- og brugervejledning

I/O Extender - installations- og brugervejledning DK I/O Extender - installations- og brugervejledning Indholdsfortegnelse side 1. Applikation og funktion.....................................................3 1.1. LED lys diode........................................................3

Læs mere

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45)

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45) Pakkens indhold når du modtager dit trådløse modem, skal du kontrollere at udstyr og tilbehør er i pakken og at delene er ubeskadigede. Pakken skal indeholde følgende: 1. Trådløst modem 2. strømforsyning

Læs mere

Delfi Connect. Bruger vejledning 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4

Delfi Connect. Bruger vejledning 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4 Delfi Connect Bruger vejledning INDHOLD 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4 TOOLS...4 4. KOMMUNIKATIONS OPSÆTNING...5 5. GENEREL OPSÆTNING OG DATA KONFIGURATION...6 RECORD...8 BASAL

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250eg

Installationsvejledning Countertop ict250eg Installationsvejledning Countertop ict250eg Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE NO SE FI DK Indholdsfortegnelse Introduktion Introduktion

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere