Rosemount 5708-serien

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rosemount 5708-serien"

Transkript

1 Installationsvejledning , Rev AB Rosemount 5708-serien 3D faststofscanner

2 Installationsvejledning ADVARSEL Autoriseret personale Al betjening, der er beskrevet heri, må kun udføres af autoriseret, uddannet personale. Af hensyn til sikkerheden og garantien må arbejde indvendigt i apparaterne kun foretages af personale, der er godkendt af producenten. Advarsel om forkert brug Upassende eller forkert brug af apparatet kan være farligt og medføre driftssvigt, der er specifikt for apparatet, som f.eks. overfyldning af beholdere eller skader på systemkomponenter som følge af forkert montage eller indstilling. Hvis apparatet anvendes på en måde, der ikke er beskrevet heri, forringes den beskyttelse, som apparatet kan yde. Generelle sikkerhedsanvisninger Tag højde for elektriske regelsæt lokalt og på landsplan samt alle almindelige sikkerhedsregler og regler om forebyggelse af ulykker under installationen. Udskiftning af komponenter kan forringe egensikkerheden. For at undgå at antænde brændbare gasser skal producentens anvisninger for vedligeholdelse af spændingssat udstyr læses, forstås og overholdes. Vil du vide mere? Gå ind på for at downloade referencemanualen for 3D faststofscanneren i Rosemount 5708-serien (dokumentnummer ). 1 Pakken indeholder Hoved til 3D faststofscanner i Rosemount 5708-serien Antenne til 3D faststofscanner i Rosemount 5708-serien Installationsvejledning til Rosemount 5708-serien USB-stik til RS-485-omformer (kablet fra fabrikken) USB-drev indeholdende: a. Installationspakke til 3DVision-software b. Betjeningsvejledning c. Installationsvejledning d. Konfigurationsvideo e. Installationsvideo f. Link til Indholdsfortegnelse Pakken indeholder Klargøring af installationsstedet Informationer om sted og installation Fysisk montage Andre tilslutningsmetoder Konfiguration vha. LCD-display Konfiguration med 3DVision System med flere scannere Efter installationen Produktcertificeringer EF-overensstemmelseserklæring Godkendelsestegning Sikkerhedsanvisninger - BVS 14 ATEX E 060 X

3 Installationsvejled 2 Klargøring af installationsstedet Før udstyret installeres, gennemføres og verificeres klargøringen af installationsstedet som beskrevet i dette afsnit. Sørg for, at 3D faststofscanneren kan placeres og indpasses i henhold til retningslinjerne i afsnit 3 for at sikre optimal installation. Anbefalet værktøj til installationsarbejdet: Et sæt små præcisionsskruetrækkere (til klemmerækkerne) 13 mm åben skruenøgle 4 mm unbrakonøgle (bedst med håndtag) Stor, svenskskruenøgle Hobbykniv, skærekniv, spidse tænger, isoleringstape Lasermåleinstrument eller tilsvarende RS-485 til USB-omformer, inkl. drivere 120 (RS-485) modstand 250 (HART) modstand Stationær eller bærbar pc DC voltmeter Gennemgå følgende punkter før installation af scanneren. 2.1 Strøm Sørg for, at jordforbindelsen er udført korrekt. Slut den ene ende af kabelafskærmningen til strømforsyningens jordforbindelse. Det anbefales på det kraftigste, at jordpotentialet er det samme for alle 3D faststofscannere. Gør en 24 VDC strømforsyning klar i nærheden af der, hvor scanneren skal monteres. Sørg for at bruge de rigtige kabler til kabelføringen. 3D faststofscanneren i Rosemount 5708-serien er et apparat med 4 ledere. Spændingsforsyningen og dataudgangen (4-20 ma) føres af to særskilte 2-leder forbindelseskabler. 2.2 Kommunikation Brug afskærmede, parsnoede kabler med en impedans på 120 til RS-485 kommunikation. Sørg for, at kablerne er godkendte til RS-485 kommunikation. Før kommunikationskablerne i de rigtige installationsrør. Brug kabel af en passende type. Brug afskærmede, parsnoede kabler med lav modstand til 4-20 ma signaler. Sørg for, at kablerne er normerede til analoge signaler. Der kan til sammenkoblingen bruges et enkelt 4-leder kabel, både til RS-485 og til 24 VDC strømforsyningen. 3

4 Installationsvejledning 3 Informationer om sted og installation Informationerne på disse sider skal bruges til konfiguration af apparatet. 3.1 Materialespecifikationer Materialets navn: Materialets massefylde: lbs/ft 3 tons/m 3 Friktionsvinkel: Maks. temperatur: F C Maks. tryk: Bar PSI 4

5 Installationsvejled 3.2 Beholdertype og dimensioner Beholders facon: Cylinder Firkant Kuppel Åben beholder Bunke CYLINDER Højde: Diameter: Diameter Højde Midte Cylinder FIRKANT Højde: X: Y: X Y Højde Firkant Top Bund FLAD: FLAD: KEGLE: Højde: Top, diameter: KEGLE: Højde: Bund, diameter: KUPPEL: Højde: KUPPEL: Højde: PYRAMIDE: Højde: X: Y: PYRAMIDE: Højde: X: Y: ANDRE: ANDRE: Top, diameter Højde Højde X Y Højde Top - kuppel Top - kegle Top - pyramide Højde Højde Bund, diameter Bund - kuppel Bund - kegle Højde Y X Bund - pyramide 5

6 Installationsvejledning 3.3 Beholder - detaljer Indvendig konstruktion: Ja/nej. Der bør være tegninger til rådighed. Indvendig bevægelse: JA NEJ Hvis ja, giv en beskrivelse: 3.4 Scanner og opfyldningssted X Y Forskydning fra tag Scanner 1 placering: Scanner 2 placering: Scanner 3 placering: Opfyldningssted: Figur 1. Placering af scanner og opfyldningsåbning +Y A: Scanner (X1, Y1) B: Opfyldning (X2, Y) -X B A +X -Y Ved montering af mere end én enkelt scanner (f.eks. et system omfattende flere scannere) skal placering af alle scannere angives. Hvis systemet omfatter mere end ét enkelt opfyldningspunkt, skal alle øvrige opfyldningspunkter også angives. 3.5 Kalibrering fuld og tom Kalibreringsniveauet for fuld og tom måles fra toppen af beholderen. Kalibreringsniveauet for fuld og tom repræsenterer hhv. 100 % (20 ma) og 0 % (4 ma) af volumenen. 3D faststofscanneren har en 0,5 m (20 in.) dødzone målt fra den øverste del af antennen. 6

7 Installationsvejled Figur 2. Dødzone Dødzone Figur 3. Fuld og tom kalibrering i rektangulære og cylindriske beholdere Beholders samlede højde Tom kalibrering Tom kalibrering Fuld kalibrering Fuld kalibrering Dødzone Scannerens højde Beholders samlede højde Scannerens højde Fuld kalibrering: ft m Tom kalibrering: ft m 3.6 Anvendelse Maks. opfyldningshastighed: lbs/time ton/time Maks. tømningshastighed: lbs/time ton/time Samlet volumen ved fuld beholder: lbs ton 7

8 Installationsvejledning 3.7 Monteringssted 1. Monter scanneren vinkelret på jorden Hold den nødvendige afstand til sidevæggen. Minimum 600 mm (24 in.) 3. Hold den nødvendige afstand til opfyldningspunkter. Minimum 600 mm (24 in.) 8

9 Installationsvejled 4. Sørg for, at der ikke noget, der kan være i vejen under scanneren. 5. I tilfælde af rørmontage monteres og placeres scanneren i en højde, så der er mindst 10 mm (0,4 in.) under røret til enden af antennen. Minimum 10 mm (0,4 in.) til rørmontage 4 Fysisk montage Trin 1: Tjek strøm og kabler 1. Tjek 24 VDC med et voltmeter. 2. Tjek modstanden på datasignalledningerne. 3. Kontrollér, at modstanden er 60 ved tilslutning af 120 modstande i begge ender. Trin 2: Opsæt monteringspladen 1. Sørg for, at O-ringene på halsrøret er på plads. 9

10 Installationsvejledning 2. Løsn, og fjern møtrikken fra halsrøret. 3. Placer monteringspladen over halsrøret. D Bemærk Sørg for, at hullets diameter (D) i midten er 52 mm (2,05 in.). 4. Sæt en ny møtrik på, og spænd den fast til monteringspladen over halsrøret. Trin 3: Installer scannerhovedet 1. Løsn de fire skruer på husets bagpanel. 2. Tag bagpanelet af. 4x Unbrakonøgle (4 mm) 10

11 Installationsvejled 3. Tag kabelbøjlen af. 4. Se efter, om O-ringen sidder på halsrøret. 5. Før stille og roligt antennekablet ind gennem scannerhovedet. Antennekabel 6. Sæt scannerhovedet på halsrøret. a. Drej scannerhovedet, så det vender som ønsket. Hovedet kan installeres i seks forskellige positioner. Det anbefales kraftigt at rette scannerhovedet mod midten af siloen. 11

12 Installationsvejledning b. Sørg for at skubbe hovedet helt ned, til det er i berøring med toppen af halsrøret. 7. Stram den forreste skrue. Unbrakonøgle (4 mm) Åben skruenøgle (13 mm) 8. Sæt kabelbøjlen på igen. 9. Sæt forsigtigt stikket til antennekablet i. 12

13 Installationsvejled Trin 4: Før ledningerne til scanneren 1. Sørg for, at strømforsyningen er slået fra. 2. Løsn omløbermøtrikken på indgangen til kabelforskruningen. 3. Før kablet ind i scanneren. 4. Tag ca. 100 mm (4 in.) af kabelmuffen, og fjern ca. 10 mm (0,4 in.) af enden af hver ledning. 100 mm (4 in.) 10 mm (0,4 in.) 5. Løsn skruerne på klemmerækken inde i huset til scanneren. 13

14 Installationsvejledning 6. Slut ledningerne til som vist på opkoblingsdiagrammet. På side 16 vises forskellige tilslutningsmetoder. Bemærk Når den sidste scanner i kæden tilsluttes, skal der også tilsluttes en 120 modstand. Strømforsyning VDC ma/hart - kommunikationsklemmer + 7. Slut den eksterne jordklemme til. + - RS-485/Modbus RTU kommunikationsklemmer 3D faststofscanneren fra Rosemount skal forsynes med elektrostatisk jord. Til indvendig jording bruges ledningens jord. Til udvendig jording bruges anlæggets potentialudligning for jord. Bemærk Der kan også jordes indvendigt med kabel ved at bruge den indvendige tilslutning som vist nedenfor. Indvendig jordskrue Udvendig jordskrue 14

15 Installationsvejled 8. Spænd omløbermøtrikken på indgangen til kabelforskruningen. 9. Sæt bagpanelet på plads igen, og stram skruerne. 4x Trin 5: Drej scanneren ind mod midten af siloen. 1. Sænk scannerens antenne og monteringsplade ned i det tilhørende sted på siloen. 2. Bolt monteringspladen fast på siloens flange. 3. Løsn den møtrik, der holder scanneren antenne fast på monteringspladen, ganske lidt. 4. Drej scannerens antenne. Knoppen øverst på gevindet skal vende ind mod midten af siloen. 5. Spænd møtrikken. 15

16 Installationsvejledning 5 Andre tilslutningsmetoder Brug RS-485 eller 4-20 ma forbindelsen til kommunikation. Figur 4. RS-485 kommunikation til en eller flere scannere Scanner 1 Scanner 2 Scanner 3 Scanner n RS-485 (+) RS-485 (+) RS-485 (-) RS-485 (-) Figur ma forbindelse 4-20 ma PLC/controller Aktiv Passiv ADVARSEL Denne type forbindelse er aktiv og ikke passiv; apparatet er således det aktive modul, og PLC en skal være det passive. 16

17 Installationsvejled 6 Konfiguration vha. LCD-display 6.1 On-board konfiguration Rosemount 5708L kan konfigureres udelukkende vha. LCD-displayet. Til Rosemount 5708V og 5708S skal Rosemount 3DVision-softwaren bruges. Figur 6. Brugerflade til Rosemount 5708-serien ESC E Går tilbage i en funktionsmenu. Ved konstant tryk i 3 sekunder kommer man tilbage til standardskærmen. Går op ad i navigationslisten. Går til højre i en funktion. Går ned ad i navigationslisten. Går til venstre i en funktion. Går til højre, hvis i en funktionsgruppe. Gemmer en værdi, når den er konfigureret. 1. Sæt strøm til scanneren, og åbn frontlågen. Scanneren kører en ca. 30 sekunders selvtest. Displayet viser ingenting i dette tidsrum. 17

18 Installationsvejledning Rosemount 5708LNN Initialization Initialization Please Wait Efter initialisering vises skærmen med versionsoplysninger. Jævnfør fabriksindstillingerne vises en skærm, der prompter om konfiguration, når der først tændes for strømmen, eller scanneren genstarter. På hovedmenuen vælges Basic Settings (Grundindstillinger). m ft 3. Brug tasterne / til at skifte mellem valgmulighederne. Tryk på for at vælge og fortsætte med indstillinger eller ESC for at vende tilbage til hovedskærmen. E <tag name> 3.45m Avg Dist. Menu 4. Når startsekvensen er færdig, vises følgende skærmbillede, der viser den aktuelle gennemsnitlige afstandsmåling. Øverste linje viser scannerens tagnavn. Linjen er som standard tom. Tryk på E for at komme til hovedmenuen. 6.2 Indstilling af pollingadresse Sensorens adresse skal indstilles, når der er sluttet flere sensorer til over en RS-485 sammenkobling. Indstil adresserne, før 3DVision-softwaren bruges. <tag name> 3.45m Avg Dist. 1. Tryk på tasten E fra hovedskærmen for at komme ind på hovedmenuen. Menu Basic Settings Advanced Settings False Echo Mapping Polling Address 2. Brug tasterne / i hovedmenuen for at scrolle ned til Polling Address (Pollingadresse). Tryk på E for at skifte til konfigurationsskærmen for Polling Address. 18

19 Installationsvejled Polling Address 00 På 3D faststofscanner Rosemount 5708V og 5708S konfigureres kun pollingadressen med apparatets LCD-display. Resten af konfigurationen foretages med 3DVision-softwaren fra Rosemount. 6.3 Konfigurering af Rosemount 5708L Konfiguration af grundindstillinger 3. Brug tast til at skifte mellem to tal. Brug tast til at ændre værdien. Pollingadressen er som standard 00. Pollingadressen går fra 00 til 63. Tryk på E for at gemme den nye adresse og ESC for at komme tilbage til hovedskærmen. <tag name> 3.45m Avg Dist. 1. Tryk på tasten E fra hovedskærmen for at komme ind på hovedmenuen. Menu Basic Settings Advanced Settings False Echo Mapping Polling Address m ft 2. Scroll ned til Basic Settings (Grundindstillinger) på hovedmenuen med tast. Tryk på E for at skifte til konfigurationsskærmen for Basic Settings. 3. Indstil afstandsenhederne - enten meter (m) eller fod (ft). Set Vessel Height m 4. Indstil Vessel Height (Beholderens højde) fra kanten af bunden af beholderen til kanten af toppen af den. Brug tast Brug tast til at skifte mellem to tal. til at ændre værdien. 19

20 Installationsvejledning Cylindrical Vessel Rectangular Vessel 5. Vælg beholderens form enten Cylindrical (Cylindrisk) eller Rectangular (Rektangulær). Brug tasterne / til at skifte mellem valgmulighederne. Tryk på for at fortsætte. Set Vessel Diameter m Set Scanner Height m Scanner Distance From Center m E a. Hvis der er valgt Cylindrical, angives beholderens diameter. Brug tast til at skifte mellem to tal. Brug tast til at ændre værdien. Tryk på E for at fortsætte. b. Indstil Scanner Height (Scannerens højde) fra kanten af bunden af beholderen til scannerens monteringsplade (punkt over antennen). Brug tast til at skifte mellem to tal. Brug tast til at ændre værdien. Tryk på E for at fortsætte. c. Indstil Scanner Distance from Center (Scannerens afstand fra midten). Brug tast til at skifte mellem to tal. Brug tast til at ændre værdien. Tryk på E for at komme tilbage til hovedskærmen. 6. Hvis der er valgt Rectangular, angives først beholderens bredde (mål på x-aksen). Set Vessel Width m Set Vessel Length m 20 a. Brug tast til at skifte mellem to tal. Brug tast til at ændre værdien. Tryk på E for at fortsætte. b. Angiv Vessel Length (Beholderens længde) (mål på y-aksen). Brug tast til at skifte mellem to tal. Brug tast til at ændre værdien. Tryk på E for at fortsætte.

21 Installationsvejled Set Scanner Height m Scanner X To Center ± m Scanner Y To Center ± m c. Indstil Scanner Height (Scannerens højde) fra kanten af bunden af beholderen til scannerens monteringsplade (punkt over antennen). Brug tast til at skifte mellem to tal. Brug tast til at ændre værdien. Tryk på E for at fortsætte. d. Angiv scannerens afstand fra x-aksen, se Figur 1 på side 6. Brug tast til at skifte mellem to tal. Brug tast til at ændre værdien. Tryk på E for at fortsætte. e. Angiv scannerens afstand fra y-aksen, se Figur 1 på side 6. Brug tast til at skifte mellem to tal. Brug tast til at ændre værdien. Tryk på E for at komme tilbage til hovedskærmen. Konfiguration af avancerede indstillinger Når Basic Settings (Grundindstillinger) er konfigureret, foretages konfiguration af Advanced Settings (Avancerede indstillinger). <tag name> 3.45m Avg Dist. 1. Tryk på tasten E fra hovedskærmen for at komme ind på hovedmenuen. Menu Basic Settings Advanced Settings False Echo Mapping Polling Address 2. Scroll på hovedmenuen ned til Advanced Settings (Avancerede indstillinger) med tast. Tryk på E for at skifte til konfigurationsskærmen for Advanced Settings. 21

22 Installationsvejledning Set Distance To Full Calibration m Set Distance To Empty Calibration m Set Adaptor Angle 00 Slow Process Regular Process Fast Process 3. Angiv afstanden fra monteringspladen (toppen af scannerens antenne) til punktet for niveauet Full calibration point / 100 % (Fuld kalibrering / 100 %). Brug tast til at skifte mellem to tal. Brug tast til at ændre værdien. Tryk på E for at fortsætte. 4. Angiv afstanden fra monteringspladen (toppen af scannerens antenne) til punktet for niveauet Empty calibration point / 0 % (Tom kalibrering / 0 %). Brug tast til at skifte mellem to tal. Brug tast til at ændre værdien. Tryk på E for at fortsætte. 5. Tryk på E for at beholde standardindstillingen. Bemærk: ved anvendelse af vinkeladapter angives vinklen. Brug tast til at skifte mellem to tal. Brug tast til at ændre værdien. Tryk på E for at fortsætte. 6. Angiv processens hastighed med tasten. Tryk på E for at fortsætte. Sørg altid for at bruge Regular Process (Almindelig proces). Hvis proceshastigheden skal være Slow (Langsom) eller Fast (Hurtig), kontaktes den lokale kundeservice. Celsius Fahrenheit Distance Level Volume Analog Output SNR Angiv temperaturenhederne med tasten. Tryk på E for at fortsætte. 8. Angiv den ønskede parameter til hovedskærmen med tasten. Tryk på E for at komme tilbage til hovedskærmen.

23 Installationsvejled Kortlægning af falsk ekko Når konfigurationen er færdig, indstilles False Echo Mapping (Kortlægning af falsk ekko). <tag name> 3.45m Avg Dist. 1. Tryk på tasten E fra hovedskærmen for at komme ind på hovedmenuen. Menu Basic Settings Advanced Settings False Echo Mapping Polling Address Map False Echoes Reset Mapping Distance To Map False Echo m Område med falsk ekko 2. Scroll ned til False Echo Mapping (Kortlægning af falsk ekko) på hovedmenuen med tast. Tryk på E for at skifte til konfigurationsskærmen for False Echo Mapping. 3. Vælg Map False Echoes (Kortlæg falske ekkoer) for automatisk at kortlægge alle falske ekkoer op til en vis afstand. Eller vælg Reset Mapping (Nulstil kortlægning) for at slette de kortlagte falske ekkoer, der er lagret i scannerens hukommelse. Brug tasten for at gå ned gennem listen. Tryk på E for at fortsætte. a. Hvis der er valgt Map False Echoes, angives afstanden fra toppen af antennen til enden af scanningspunktet. Sørg altid for at kortlægge falske ekkoer over materialets niveau. Det anbefalede niveau er 1 m (3 ft.) over materialets faktiske niveau. Brug tast til at skifte mellem to tal. Brug tast til at ændre værdien. Tryk på E for at fortsætte. 23

24 Installationsvejledning Decline Mapping Approve Mapping b. Godkend eller afvis kortlægning af falsk ekko. Brug tasten for at gå ned gennem listen. Tryk på E for at fortsætte. Decline Mapping Approve Mapping c. Hvis der er valgt Reset Mapping (Nulstil kortlægning), godkendes eller afvises handlingen. Brug tasten for at gå ned gennem listen. Tryk på E for at fortsætte. 24

25 Installationsvejled 7 Konfiguration med 3DVision 7.1 Med USB-drevet 3DVision installeres vha. Rosemount Installation Assistant. 7.2 Installation af 3DVision-softwaren Softwaren består af to dele: en server og en klient. Første gang systemet skal konfigureres, anbefales det at installere både 3DVision Server og 3DVision Client på samme computer. Det er dog også muligt at installere henholdsvis 3DVision Server og Client på hver sin computer og forbinde dem efterfølgende. 1. Sæt DOK en ind i USB-porten. 2. Følg anvisningerne på skærmen. Hvis ikke opsætningsguiden går i gang, dobbeltklikkes på ikonet for Rosemount 3DVision. 7.3 Start af 3DVision 1. Når installationen er færdig, klikkes på ikonet for 3DVision for at starte softwareprogrammet. Efter initialisering vises skærmen med versionsoplysninger: 25

26 Installationsvejledning 2. Efter nogle få sekunder vises tilslutningsvinduet for 3DVision Server Connection automatisk. Vælg Device Configuration (default) (konfiguration af apparatet) (standard) for at starte konfigurationen. 3. Angiv den rigtige forbindelse, pollingadresse og serielle port. Vælg Connect (Tilslut). Når knappen Connect er valgt, kobler programmet sig automatisk op på 3D faststofscanneren og downloader parametrene derfra. Opkobling til 3DVision Server Sådan kobles op til 3DVision Server 26

27 Installationsvejled Download af parametre fra 3D fastscanner 4. Når opkoblingen er foretaget, vises en konfigurationsguide, der består af fire trin: Trin 1/4: Opsætning af generelle oplysninger og beholderens mål. Klik på Next (Næste) for at fortsætte. Trin 2/4: Angivelse af apparatets placering. Klik på Next (Næste) for at fortsætte. 27

28 Installationsvejledning Trin 3/4: Angivelse af opfyldningspunkter. Klik på Next (Næste) for at fortsætte. Trin 4/4: Angivelse af fuld og tom kalibrering. Vælg Finish (Afslut) for at færdiggøre konfigurationen af beholderen. 28

29 Installationsvejled 7.4 Sådan foretages en ekkokurveanalyse Dette skal kun foretages, hvis den afstand, der angives af scanneren, er forkert. Første gang beholderen konfigureres, anbefales det at køre en Echo Curve Analysis (Ekkokurveanalyse). Med Echo Curve Analysis kan det afgøres, om nogen af de avancerede parametre skal ændres yderligere. På menuen Device (Apparat) vælges Echo Curve Analysis. Derefter skal det sikres, at der er kryds i afkrydsningsfeltet for scanneren, hvorefter der klikkes på Start. Når Echo Curve Analysis er kørt igennem, kommer der et popup-vindue for ekkokurven. Der er også adgang til funktionen via Device > Echo Curve Analyze. 7.5 Sådan kortlægges et falsk ekko Ved hjælp af denne funktion kan man kortlægge det falske ekko for en hvilken som helst bjælke, så falske ekkoer inden i beholderen, der skyldes indvendige genstande eller interferens, kan ignoreres. På menuen Device vælges Device False Echo Mapping (Kortlægning af falsk ekko for apparat). Angiv afstanden From (Fra) og To (Til) for at kunne kortlægge det falske ekko, og klik derefter på knappen Start Scanning. 29

30 Display Display Installationsvejledning 8 System med flere scannere 8.1 Systemkomponenter Flere scannere PS IN mA PS OUT + - RS PS IN mA PS OUT + - RS PS IN mA RS-485 PS IN mA RS modstand Konverte Convert r 120 modstand PLC / DCS / display 4-20 ma er en 2-leder forbindelse, uden loop og til en aktiv enhed 24 VDC strømforsyning 3DVision Server Controller 8.2 Fysisk montage 1. Installer scannerne som beskrevet under Fysisk montage på side Gentag installationstrinene, til alle scannere er installeret. 30

31 Installationsvejled 8.3 Ledningsføring Strøm Der bruges en enkelt 24 VDC strømforsyning til alle scannere og controllere. RS-485 kommunikation Alle scannere er koblet sammen. Se RS-485 kommunikation til en eller flere scannere på side 16 for at få yderligere oplysninger ma forbindelse Alle sammenkoblede scannere kommer med de samme data, det er derfor uden betydning, hvilken scanner 4-20 ma effekten trækkes fra ma effekten repræsenterer den volumen, der beregnes af alle scannerne i beholderen. Jording Se side 14 vedrørende oplysninger om jording. 8.4 On-board konfiguration (Rosemount 5708S) 1. Konfigurer kun pollingadressen. 2. Sørg for, at der er en pollingadresse for hver enkelt scanner, og at pollingadressen for mindst én af scannerne er 00. Nærmere detaljer om konfiguration af pollingadresse kan findes under Indstilling af pollingadresse på side Konfiguration med 3DVision Der findes flere oplysninger om konfiguration af scannerne og controlleren i referencemanualen til Rosemount 5708-serien (dokumentnummer ). 31

32 Installationsvejledning 9 Efter installationen 1. Mål materialet manuelt. 2. Sammenlign resultatet med resultatet af den afstandsmåling, som scanneren har foretaget: a. Scannerens referencepunkt for målinger og sammenligninger er den øverste del af antennen. b. Test scanneren med siloen ude af drift. c. Foretag målingen så tæt på scanneren som muligt. d. Nogle scannermodeller har minimum- og maksimumværdier for afstanden. Kontrollér, om den manuelle måling ligger mellem disse mål. 3. Koordiner opfyldnings- og tømningsprocesserne. a. Følg, hvordan scanneren fungerer under processen. b. Kontrollér og sammenlign afstanden. c. Se de lagrede kurver i 3DVision. 4. Foretag en ekkokurveanalyse og en kortlægning af falsk ekko. Der findes flere oplysninger i referencemanualen til Rosemount 5708-serien (dokumentnummer ). 5. Juster avancerede parametre. Der findes flere oplysninger i referencemanualen til Rosemount 5708-serien (dokumentnummer ). 32

33 Installationsvejled 10 Produktcertificeringer 10.1 Informationer om EU-direktiver En kopi af EF-overensstemmelseserklæringen kan findes på side 36. Den seneste udgave af EF-overensstemmelseserklæringen kan findes på Certificeringer vedrørende placering i almindeligt miljø Transmitteren er som standard blevet undersøgt og afprøvet for at afgøre, om konstruktionen overholder grundlæggende krav til el-, mekanik- og brandbeskyttelse af et landsdækkende anerkendt testlaboratorium akkrediteret af Federal Occupational Safety and Health Administration (OSHA) i USA Nordamerika I5 USA og Canada, egensikkerhed Certifikat: Standarder: FM klasse , FM klasse , FM klasse , ANSI/IEC , CSA std. C22.2. nr , CSA std. C22.2. nr , CSA std. C22.2 nr , CAN/CSA E Mærkninger: IS CL I, II DIV 1, GP C, D, E, F, G ved tilslutning iht. Rosemounts tegning ; T4 (-40 C < T o < +85 C); IP 6X For elektroniske moduler med serienummer 836xxxxxxx: Forsyninger klemme J5.1 (+), J5.2 (JORD) U i = 24 V, I i = 125 ma, P i = 3 W, C i = 8 nf, L i = 0 Brugerflader klemme J5.4 (4-20 ma signal), J5.3 (jord fælles med J5.2): U i = 10,5 V, I i = 106 ma, P i = 1,1 W, C i = 8 nf, L i = 0 μh RS-485 klemme J6.3 (P), J6.4 (N): U i = 6,51 V, I i = 651 ma, P i = 1,06 W, C i = 0 nf, L i = 0 μh Godkendelse gældende for HART og Modbus. Særlige betingelser for sikker brug (X): 1. 3D faststofscanneren er kun til brug med elektronik, der er mærket med serienummer 836xxxxxx, da disse enheder er til brug inden for intervallet for den omgivende temperatur for 3D scanneren. 2. En del af indkapslingen er lavet af plastic. For at forebygge risikoen for statisk elektricitet skal plasticoverfladen rengøres med en fugtig klud. 33

34 Installationsvejledning 10.4 Europa I1 ATEX-egensikkerhed Certifikat: BVS14ATEXE060X Standarder: EN :2012, EN :2012 Mærkninger: II 2 G Ex ib [ia] IIB T4 Gb (-40 C < T o < +85 C) II 1/2 D Ex ib [ia] IIIC T110 C Da/Db (-40 C < T o < +85 C) Se Sikkerhedsanvisninger - BVS 14 ATEX E 060 X på side 43. Tabel 1. Parametre for brugerfladen HART Tabel 2. Parametre for forsyningskredsen RS-485 Spænding U i / U o 10,5 V 6,51 V Strøm I i / I o 106 ma 2 x 651 ma Effekt P i / P o 1,1 W 2 x 1,06 W Kapacitans C i 8 nf 0 nf Induktans L i ~ 0 mh 0 mh Kapacitans C o 16 μf 2 x 285 μf Induktans L o 80 μh 83,9 μh L o / R o 17,77 μh/ 67,12 μh/ Karakteristika Trapezformet Lineær Klemmer J5.3 (4-20 ma), J5.4 (JORD) J6.3 (+), J6.4 (JORD) Indgang Udgang Spænding U i / U o 24 V 24 V Strøm I i Samme værdier som den tilsluttede egensikre strømforsyning Samme værdier som den tilsluttede egensikre strømforsyning Effekt P i / P o 3 W 3 W Kapacitans C i / C o 8 nf Samme værdier som den tilsluttede egensikre strømforsyning reduceret med C i Induktans L i ~ 0 mh Samme værdier som den tilsluttede egensikre strømforsyning reduceret med L i L o / R o - Samme værdier som den tilsluttede egensikre strømforsyning reduceret med L i Karakteristika - Samme værdier som den tilsluttede egensikre strømforsyning Klemmer J5.1 (+), J5.2 (JORD) J6.1 (+), J6.2 (JORD) 34

35 Installationsvejled Særlige betingelser for sikker brug (X): 1. Under støvede forhold: Installationen af 3D faststofscanneren eller antennen på modeller med adskillelse af hovederne i væggen ind til områder med krav om EPL Da udstyr (kategori 1D apparater) skal yde en beskyttelsesgrad på IP6X iht. EN og skal udføres på en sådan måde, at alle metalliske dele er integreret i potentialudligningen på stedet. Producentens tekniske oplysninger vedrørende brug af 3D faststofscannere, der kommer i kontakt med aggressive/korroderende medier, skal overholdes for at undgå risiko for mekanisk påvirkning International Kina I3 Kina, egensikkerhed Certifikat: GYJ X Standarder: GB , GB , IEC , GB Mærkninger: Ex ib/ia IIB Gb T4 Ex ibd/iad 21/20 T110 C Særlige betingelser for sikker brug (X): 1. Installationen af produktet skal yde en beskyttelsesgrad på IP6X iht. GB og på en sådan måde, at alle metalliske dele er integreret i potentialudligningen for stedet. 35

36 Installationsvejledning 11 EF-overensstemmelseserklæring Figur 7. EF-overensstemmelseserklæring - side 1 36

37 Installationsvejled Figur 8. EF-overensstemmelseserklæring side 2 37

38 Installationsvejledning Figur 9. EF-overensstemmelseserklæring side 3 38

39 Installationsvejled Figur 10. EF-overensstemmelseserklæring side 1 EF-overensstemmelseserklæring Nr.: RMD 1102 Rev. A Vi, Rosemount Inc Market Boulevard Chanhassen, MN USA erklærer hermed at være eneansvarlig for, at produktet der er fremstillet af Rosemount Inc Market Boulevard Chanhassen, MN USA Model D faststofscanner og som denne erklæring vedrører, overholder bestemmelserne i De Europæiske Fællesskabers direktiver, inklusive de seneste ændringer, som ses i vedlagte oversigt. Det er en forudsætning for overensstemmelse, at der foreligger harmoniserede standarder og, hvor det er relevant eller påkrævet, certificering af et organ, der er bemyndiget dertil af De Europæiske Fællesskaber, som det ses i vedlagte oversigt. Vice President of Global Quality (funktion trykte bogstaver) Kelly Klein (navn trykte bogstaver) 21. juli 2014 (udstedelsesdato) Side 1 af 3 39

Trådløs Guided Wave Radar 3308A i Rosemount 3308-serien

Trådløs Guided Wave Radar 3308A i Rosemount 3308-serien 00825-0308-4308, rev. AD Trådløs Guided Wave Radar 3308A i Rosemount 3308-serien Installationsvejledning ADVARSEL Eksplosioner kan resultere i død eller alvorlige kvæstelser. Installation af denne enhed

Læs mere

Trådløs Guided Wave Radar 3308A i Rosemount 3308-serien

Trådløs Guided Wave Radar 3308A i Rosemount 3308-serien Installationsvejledning 00825-0108-4308, rev. AD Trådløs Guided Wave Radar 3308A i Rosemount 3308-serien Installationsvejledning, udstyrskode WU Installationsvejledning ADVARSEL Eksplosioner kan resultere

Læs mere

Rosemount 5708-serien

Rosemount 5708-serien 00825-0108-4570, Rev BB Rosemount 5708-serien 3D faststofscanner ADVARSEL Autoriseret personale Al betjening, der er beskrevet heri, må kun udføres af autoriseret, uddannet personale. Af hensyn til sikkerheden

Læs mere

Installationsvejledning , Rev BA Februar Rosemount 0085 føler med rørbeslag

Installationsvejledning , Rev BA Februar Rosemount 0085 føler med rørbeslag Installationsvejledning 00825-0108-4952, Rev BA Rosemount 0085 føler med rørbeslag Installationsvejledning MEDDELELSE Denne installationsvejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Rosemount

Læs mere

Rosemount 3490-serien 4-20 ma + HART-kompatibel controller

Rosemount 3490-serien 4-20 ma + HART-kompatibel controller 00825-0108-4841, Rev BA Rosemount 3490-serien 4-20 ma + HART-kompatibel controller Installationsvejledning ADVARSEL Følges retningslinjer for sikker installation ikke, kan det resultere i død eller alvorlige

Læs mere

Rosemount 5400 niveautransmitter

Rosemount 5400 niveautransmitter 00825-0608-4026, Rev AA Rosemount 5400 niveautransmitter Monteringsanvisninger for parabolantenne 1.0 Om denne vejledning Denne installationsvejledning indeholder anvisninger for niveautransmitter Rosemount

Læs mere

3308A trådløs niveautransmitter med Guided Wave Radar i 3308-serien

3308A trådløs niveautransmitter med Guided Wave Radar i 3308-serien 00825-0208-4308, rev. AD 3308A trådløs niveautransmitter med Guided Wave Radar i 3308-serien ADVARSEL Eksplosioner kan resultere i dødsfald eller alvorlige kvæstelser. Kontroller, at måleenhedens driftsmiljø

Læs mere

Bølgelederradar med Rosemount 9901 kamre

Bølgelederradar med Rosemount 9901 kamre 00825-0108-4601, Rev AA Bølgelederradar med Rosemount 9901 kamre Monteringsvejledning for valgmulighed XC Sikkerhedsmeddelelser Procedurer og instruktioner i dette dokument kan kræve særlige forholdsregler

Læs mere

Rosemount 848L Diskret logisk temperaturtransmitter med FOUNDATION feltbus

Rosemount 848L Diskret logisk temperaturtransmitter med FOUNDATION feltbus Diskret logisk temperaturtransmitter med FOUNDATION feltbus Start Trin 1: Monter transmitteren Trin 2: Ledningsføring og strømtilslutning Trin 3: Bekræft transmitterens konfiguration Produktcertificeringer

Læs mere

Tryktransmitter til tørgasapplikationer

Tryktransmitter til tørgasapplikationer Vejledning til hurtig installation September 2004 Rosemount 951 Tryktransmitter til tørgasapplikationer Start Bænkkalibrering Ja Nej Konfigurer/Bekræft Trin 1: Monter transmitteren Trin 2: Forbind ledningerne

Læs mere

Rosemount 0065/0185 føler. Installationsvejledning , Rev BB_dan Juni 2014

Rosemount 0065/0185 føler. Installationsvejledning , Rev BB_dan Juni 2014 Rosemount 0065/0185 føler 00825-0208-2654, Rev BB_dan MEDDELELSE Denne installationsvejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Rosemount følere, model 0065 og 0185. Den indeholder ikke anvisninger

Læs mere

RADARNIVEAUMÅLER SPECIEL SIKKERHEDSANVISNING

RADARNIVEAUMÅLER SPECIEL SIKKERHEDSANVISNING Speciel sikkerhedsanvisning da RADARNIVEAUMÅLER SPECIEL SIKKERHEDSANVISNING Indhold TankRadar Pro information om det europæiske ATEX-direktiv....................... 2 ATEX-mærkning og Ex-certificeringskode............................................

Læs mere

Rosemount 3490-serien 4-20 ma + HART-kompatibel kontrolenhed

Rosemount 3490-serien 4-20 ma + HART-kompatibel kontrolenhed 00825-0208-4841, Rev AA Rosemount 3490-serien 4-20 ma + HART-kompatibel kontrolenhed ADVARSEL Hvis retningslinjerne for sikker installation ikke følges, kan det resultere i død eller alvorlige kvæstelser.

Læs mere

Rosemount 2130. ATEX og IECEx sikkerhedsinstruktioner om flammesikring

Rosemount 2130. ATEX og IECEx sikkerhedsinstruktioner om flammesikring Supplement til brugervejledning 00809-0408-4130, Rev. AA Maj 2009 Rosemount 2130 Rosemount 2130 ATEX og IECEx sikkerhedsinstruktioner om flammesikring www.rosemount.com Rosemount 2130 Supplement til brugervejledning

Læs mere

Installationsvejledning P/N MMI , Rev. AA Juli ATEXinstallationsvejledning. Micro Motion transmittere, model 9701/9703

Installationsvejledning P/N MMI , Rev. AA Juli ATEXinstallationsvejledning. Micro Motion transmittere, model 9701/9703 Installationsvejledning P/N MMI-20011735, Rev. AA Juli 2009 ATEXinstallationsvejledning til Micro Motion transmittere, model 9701/9703 Bemærk: Ved montering i Europa i farlige områder henvises til standard

Læs mere

Rosemount 214C føler. Installationsvejledning , Rev AD Juli 2016

Rosemount 214C føler. Installationsvejledning , Rev AD Juli 2016 Rosemount 214C føler 00825-0408-2654, Rev AD BEMÆRK Denne vejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Rosemount følermodeller 214C. Hvis føleren blev bestilt monteret på en temperaturtermolomme

Læs mere

Rosemount 702 trådløs diskret transmitter

Rosemount 702 trådløs diskret transmitter September 2007 Rosemount 702 Rosemount 702 trådløs diskret transmitter Start Trin 1: Fysisk installation Trin 2: Kontrol af drift Trin 3: Referenceinformation Slut www.rosemount.com Rosemount 702 September

Læs mere

Referencemanual 00809-0108-4601, Rev AB Juli 2011 Rosemount 9901. Rosemount 9901. Sikkerhedsinstruktioner. www.rosemount.com

Referencemanual 00809-0108-4601, Rev AB Juli 2011 Rosemount 9901. Rosemount 9901. Sikkerhedsinstruktioner. www.rosemount.com Referencemanual 00809-0108-4601, Rev AB Juli 2011 Rosemount 9901 Rosemount 9901 Sikkerhedsinstruktioner www.rosemount.com Referencemanual Juli 2011 Rosemount 9901 Sikkerhedsinstruktioner Disse sikkerhedsinstruktioner

Læs mere

SmartPower Solutions. Installationsvejledning 00825-0108-4701, Rev BA December 2014

SmartPower Solutions. Installationsvejledning 00825-0108-4701, Rev BA December 2014 SmartPower Solutions 00825-0108-4701, Rev BA MEDDELELSE Denne vejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for produkter i SmartPower-serien. Den indeholder ikke anvisninger angående detaljeret konfiguration,

Læs mere

Installationsvejledning P/N MMI , Rev. A Februar ATEX installationsvejledning til Micro Motion model LFT, transmittere med lavt flow

Installationsvejledning P/N MMI , Rev. A Februar ATEX installationsvejledning til Micro Motion model LFT, transmittere med lavt flow Installationsvejledning P/N MMI-20011737, Rev. A Februar 2009 ATEX installationsvejledning til Micro Motion model LFT, transmittere med lavt flow Bemærk: Ved montering i Europa i farlige områder henvises

Læs mere

Mobrey MCU900-serien 4-20 ma + HART-kompatibel kontrolenhed

Mobrey MCU900-serien 4-20 ma + HART-kompatibel kontrolenhed IP2030-DA/QS, Rev AA Mobrey MCU900-serien 4-20 ma + HART-kompatibel kontrolenhed Installationsvejledning ADVARSEL Hvis retningslinjerne for sikker installation ikke følges, kan det resultere i død eller

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Rosemount 415 brandpumpe

Rosemount 415 brandpumpe Vejledning til hurtig installation 0025-010-30, Rev AA Januar 200 Rosemount 15 brandpumpe Rosemount 15 brandpumpe Trin 1: Placering og orientering Trin 2: Bor huller i røret Trin 3: Svejs monteringsdelene

Læs mere

Rosemount 752 Fjernindikator FOUNDATION Fieldbus-protokol

Rosemount 752 Fjernindikator FOUNDATION Fieldbus-protokol Installationsvejledning Rosemount 752 Rosemount 752 Fjernindikator FOUNDATION Fieldbus-protokol Start Trin 1: Ledningsføring Trin 2: Konfigurering af transducerblokken Produktcertificeringer Slut www.rosemount.com

Læs mere

Rosemount 848T trådløs temperaturtransmitter. Installationsvejledning 00825-0108-4848, Rev DA December 2014

Rosemount 848T trådløs temperaturtransmitter. Installationsvejledning 00825-0108-4848, Rev DA December 2014 Rosemount 848T trådløs temperaturtransmitter Installationsvejledning 00825-0108-4848, Rev DA Installationsvejledning MEDDELELSE Denne installationsvejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for

Læs mere

Rosemount 753R webbaseret fjernovervågningsindikator

Rosemount 753R webbaseret fjernovervågningsindikator Vejledning til hurtig installation Indikator Rosemount 753R Rosemount 753R webbaseret fjernovervågningsindikator Start Oversigt Rosemount 753R med indbygget tryktransmitter model 3051S Rosemount 753R med

Læs mere

Installationsvejledning P/N MMI , Rev. A Juli ATEX-installationsvejledning for Micro Motion transmittere model 1500 og 2500

Installationsvejledning P/N MMI , Rev. A Juli ATEX-installationsvejledning for Micro Motion transmittere model 1500 og 2500 Installationsvejledning P/N MMI-20011731, Rev. A Juli 2008 ATEX-installationsvejledning for Micro Motion transmittere model 1500 og 2500 Bemærk: Ved montering i Europa i farlige områder henvises til standard

Læs mere

Betjeningsvejledning Forstærker N00..A N05..A 80009130 / 00 02 / 2014

Betjeningsvejledning Forstærker N00..A N05..A 80009130 / 00 02 / 2014 Betjeningsvejledning Forstærker N00..A N05..A 80009130 / 00 0 / 014 Anvisninger til sikker brug i eksplosionsfarlige områder 1 Anvendelse Apparater, der indeholder egensikrede kredsløb, bruges til at drive

Læs mere

Udskiftning af CPU-modul

Udskiftning af CPU-modul Teknisk brugervejledning 2017.08.28 60427-6 2 Teknisk brugervejledning 1 Produktbeskrivelse Dette er et CPU-modul inkl. display til en staldcomputer. 2 Montagevejledning 2.1 Gem eksisterende opsætning

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Installationsvejledning 00825-0208-4410, Rev. CB Januar 2015. Emerson Smart Wireless Gateway 1410

Installationsvejledning 00825-0208-4410, Rev. CB Januar 2015. Emerson Smart Wireless Gateway 1410 Installationsvejledning 00825-0208-4410, Rev. CB Emerson Smart Wireless Gateway 1410 Installationsvejledning MEDDELELSE Denne vejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Smart Wireless Gateway

Læs mere

Rosemount 585 Main Steam Annubar med støtte på modsatte side

Rosemount 585 Main Steam Annubar med støtte på modsatte side Installationsvejledning 585 Main Steam Annubar Rosemount 585 Main Steam Annubar med støtte på modsatte side Start Trin 1: Placering og retning Trin 2: Bor monteringshuller i røret Trin 3: Påsvejsning af

Læs mere

Rosemount 285 Annubar Kanalmonteret

Rosemount 285 Annubar Kanalmonteret Vejledning til hurtig installation Kanalmonteret 285 nnubar Rosemount 285 nnubar Kanalmonteret Start Trin 1: Placering og retning Trin 2: Klargøring til installation Trin 3: Installation Trin 4: Installer

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

Installationsvejledning , Rev BB August Emerson Smart Wireless Field Link

Installationsvejledning , Rev BB August Emerson Smart Wireless Field Link Installationsvejledning 00825-0108-4421, Rev BB Emerson Smart Wireless Field Link Installationsvejledning MEDDELELSE Denne vejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Smart Wireless Field Link.

Læs mere

Brugervejledning. Trådløs HD Sender & Modtager Sæt

Brugervejledning. Trådløs HD Sender & Modtager Sæt Brugervejledning Trådløs HD Sender & Modtager Sæt Indholdsfortegnelse Functions and features... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Package contents... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Product overview...

Læs mere

Micro Motion model 775

Micro Motion model 775 Tillæg vedr. ledningsopkobling P/N MMI-20016033, Rev. AA September 2009 Micro Motion model 775 Smart trådløs indbygget THUM -adapter Indhold Oversigt over THUM-adapteren.....................................

Læs mere

ES 999. Co2+ NTC Sensor Basic for montage på kanal. Sensor til ventilationsanlæg så komforten i lokalet øges

ES 999. Co2+ NTC Sensor Basic for montage på kanal. Sensor til ventilationsanlæg så komforten i lokalet øges Co Sensor Basic for montage på kanal Sensor til ventilationsanlæg så komforten i lokalet øges Egenskaber: har en 0- proportional udgang, på baggrund af det aktuelle CO niveau, beregnet som input til en

Læs mere

Rosemount 751 feltsignalindikator. Installationsvejledning , Rev. AB Februar 2014

Rosemount 751 feltsignalindikator. Installationsvejledning , Rev. AB Februar 2014 Rosemount 751 feltsignalindikator Installationsvejledning 00825-0108-4378, Rev. AB Installationsvejledning FORSIGTIG Denne installationsvejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Rosemount

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

Lumination LED-amaturer

Lumination LED-amaturer GE Lighting Solutions Monteringsvejledning Lumination LED-amaturer Ophængt LED-amatur (Serie EP14) Produktegenskaber Lang levetid (50.000 timer nominelt) 5 års garanti IP30 Klassificeret til montering

Læs mere

Vibranivo. Serie VN 1000 VN 2000 VN 5000 VN Betjeningsvejledning

Vibranivo. Serie VN 1000 VN 2000 VN 5000 VN Betjeningsvejledning Vibranivo Serie VN 1000 VN 2000 VN 5000 VN 6000 Betjeningsvejledning 010516 1 UWT GmbH Westendstraße 5 Tel.: +49 (0)831 57123-0 Internet:www.uwt.de D-87488 Betzigau Fax: +49 (0)831 76879 E-Mail: info@uwt.de

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Neptunvej 6, 9293 Kongerslev Tlf. 96771300 www.domexovenlys.dk Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe,

Læs mere

Micro Motion -sensorer i R-serien og model CNG050

Micro Motion -sensorer i R-serien og model CNG050 Installationsvejledning P/N MMI-20010130, Rev. A Juni 2007 ATEXinstallationsvejledning for Micro Motion -sensorer i R-serien og model CNG050 Til ATEX-godkendte sensorinstallationer Bemærk: Ved montering

Læs mere

Produktetfåsikkemere

Produktetfåsikkemere Installationsvejledning Juli 2009 Rosemount 1151 Rosemount 1151 Analog Tryktransmitter Produktetfåsikkemere Start Trin 1: Montering af transmitteren Trin 2: Tag højde for husets rotation Trin 3: Tilslutning

Læs mere

1 Danish Manual C903IP

1 Danish Manual C903IP 1 Danish Manual C903IP C903IP PLUG & PLAY WIFI NETVÆRKSKAMERA IP-kameraet giver en hurtig og let adgang til at vise de ønskede optagelser på en hver PC tilkoblet dit intranet, eller over internettet via

Læs mere

Rosemount 708 trådløs akustisk transmitter. Installationsvejledning , Rev BB Januar 2015

Rosemount 708 trådløs akustisk transmitter. Installationsvejledning , Rev BB Januar 2015 Rosemount 708 trådløs akustisk transmitter Installationsvejledning 00825-0208-4708, Rev BB Installationsvejledning MEDDELELSE Denne installationsvejledning indeholder grundlæggende anvisninger til Rosemount

Læs mere

2014-05-05 version 15

2014-05-05 version 15 2014-05-05 version 15 MicroVent Indhold 1. Systemoversigt... 3 2. Generelle informationer... 4 3. Servicepunkt... 6 4. Forbindelsesdiagram LON-Bus og 230V... 7 5. Forbindelsesdiagram sensorer og styring...

Læs mere

Model 3700 transmitter (9-leder) eller Model 3350 controller

Model 3700 transmitter (9-leder) eller Model 3350 controller Lynvejledning P/N 3300747, Rev. C April 2003 Model 3700 transmitter (9-leder) eller Model 3350 controller Installationsvejledning for feltmontering For online teknisk support, brug EXPERT 2 systemet på

Læs mere

INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY. Code: 577601

INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY. Code: 577601 INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY DK Code: 577601 PUBLIKATION, DER UDGIVES AF: Olivetti S.p.A. www.olivetti.com Copyright 2012, Olivetti Alle rettigheder forbeholdes Vi

Læs mere

EU-overensstemmelseserklæring

EU-overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Vi, producenten, Emerson Process Management Fisher Controls International LLC 205 South Center Street Marshalltown, Iowa 50158 USA erklærer hermed at være eneansvarlig for,

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

1 Sikkerhed...3. 3 Installation... 10

1 Sikkerhed...3. 3 Installation... 10 1 Sikkerhed...3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger... 3 1.2 Anvendte symboler... 3 1.3 Overensstemmelseserklæring... 4 1.4 Korrekt anvendelse... 4 1.5 Vedligeholdelse... 5 1.6 Levering, transport og lagring...

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

475 Field Communicator

475 Field Communicator 475 Field Communicator 2 Introduktion 3 ADVARSEL Eksplosioner kan medføre død eller alvorlige kvæstelser: Brug i eksplosive omgivelser skal overholde lokale, nationale og internationale standarder, forskrifter

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION SLIMLINE S3200 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Rosemount 3144P temperaturtransmittere med FOUNDATION Fieldbus-protokol. Installationsvejledning 00825-0108-4834, Rev.

Rosemount 3144P temperaturtransmittere med FOUNDATION Fieldbus-protokol. Installationsvejledning 00825-0108-4834, Rev. Rosemount 3144P temperaturtransmittere med FOUNDATION Fieldbus-protokol 00825-0108-4834, Rev. CA MEDDELELSE MEDDELELSE Denne installationsvejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Rosemount

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com Installationsvejledning DEVIreg 130 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland. DK Monteringsvejledning Markise Elektrisk MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.dk Sikkerhedsforskrifter 1. Det anbefales at markisen monteres

Læs mere

Indeks. Brugervejledning... 40. living connect

Indeks. Brugervejledning... 40. living connect Indeks 1. Systemoversigt...... 31 2. Oversigt over display og knapper... 31 3. Installation - trin for trin... 32 3.1 Indledende trin...32 3.2 Montering af... 32 3.3 Konfiguration af Danfoss Link TM CC...

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Sådan kommer du i gang Det er der i kassen Indhold MojoMINI skærm USB kabel til skærm SD hukommelseskort Pegepind Billader til skærm Monteringsbeslag

Læs mere

Micro Motion -sensorer i F-serien med certifikat DMT 01 ATEX E 158 X

Micro Motion -sensorer i F-serien med certifikat DMT 01 ATEX E 158 X Installationsvejledning P/N MMI-20010180, Rev. A Juni 2007 ATEXinstallationsvejledning for Micro Motion -sensorer i F-serien med certifikat DMT 01 ATEX E 158 X Til ATEX-godkendte sensorinstallationer Bemærk:

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. Installation af Windows XP. LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. Installation af Windows XP. LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps Introduktion Udsæt ikke Wireless LAN PCI Card 54 Mbps for meget høje temperaturer. Anbring ikke enheden i direkte sollys eller tæt ved varmekilder. Anvend ikke

Læs mere

RAC 531 BETJENINGSVEJLEDNING. Niveauregistrering til. olie-/vandudskillere NIV. Sikkerhedsforskrifter. Beskrivelse. Tekniske egenskaber

RAC 531 BETJENINGSVEJLEDNING. Niveauregistrering til. olie-/vandudskillere NIV. Sikkerhedsforskrifter. Beskrivelse. Tekniske egenskaber BETJENINGSVEJLEDNING Niveauregistrering til Sikkerhedsforskrifter Montering, ledningsføring, indledende opstart og vedligeholdelse skal udføres af uddannede teknikere. Apparatet må kun tilsluttes til kredsløb,

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

HÅNDBOG TRANSPONDERTERMINAL. Opdateret: februar 2015

HÅNDBOG TRANSPONDERTERMINAL. Opdateret: februar 2015 Opdateret: februar 2015 1.0 PRODUKTBETEGNELSE 3 1.1 BESTILLINGSKODE 3 1.2 BESKRIVELSE 3 2.0 ADVARSEL 4 2.1 SIKKERHED 4 3.0 MONTERING 5 3.1 ANVISNINGER 5 3.2 DIAGRAM 6 3.3 MONTERINGSTRIN 7 4.0 TILSLUTNINGER

Læs mere

Micro Motion -sensorer i F-serien

Micro Motion -sensorer i F-serien Installationsvejledning P/N MMI-20010093, Rev. A Juni 2007 ATEXinstallationsvejledning for Micro Motion -sensorer i F-serien Til ATEX-godkendte sensorinstallationer Bemærk: Ved montering i Europa i farlige

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4 PDC120 PI Betjeningsvejledning Version 120.3 Installationsvejledning Version 120.4 1. Intoduktion Tillykke med dit nye Smart Park parkerings system. Din Smart Park er et multifunktions parkerings system,

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning KOM GODT I GANG MED INSTALLATIONEN Denne vejledning giver dig et overblik over, hvad startpakken indeholder og hjælper dig med installationen trin for trin. 1 gateway 1 netværkskabel

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

XVR optager med 8 kanaler (1080N) Varenr

XVR optager med 8 kanaler (1080N) Varenr XVR optager med 8 kanaler (1080N) Varenr. 2100.0461 Bruger / Installations vejledning Side 1 af 20 Indhold 1. Indikator... 2 2. Tilslutninger... 3 3. Harddisk Installation... 4 4. Opstart... 6 5. Fjernforbindelse

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Falsemaskine IDEAL 8305

Falsemaskine IDEAL 8305 Falsemaskine IDEAL 8305 Sikkerhedsforskrifter Læs denne brugsanvisning igennem inden maskinen tages i brug og vær opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. Lad ikke børn betjene maskinen! - 2 - Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes.

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes. Dynamometer Brugervejledning & Monteringsvejledning Til lykke med købet af Deres nye Dynamometer. Vetec er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri, eller for tilfældige

Læs mere

NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Installationsvejledning PR2000 NETGEAR. WiFi LAN USB USB. Reset. Power. Internet.

NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Installationsvejledning PR2000 NETGEAR. WiFi LAN USB USB. Reset. Power. Internet. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider PR2000 Installationsvejledning NETGEAR Reset /LAN LAN USB WiFi Power USB Indhold Sådan kommer du i gang................................. 3 Opret forbindelse

Læs mere

Installering. NETGEAR 802.11ac trådløst access point WAC120. Pakkens indhold. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Installering. NETGEAR 802.11ac trådløst access point WAC120. Pakkens indhold. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/ eller andre lande. Informationen

Læs mere

Uponor SMS modul R-56

Uponor SMS modul R-56 Uponor SMS modul R-56 Produktbeskrivelse Se billede A for at få en systembeskrivelse Uponor SMS modul R-56 kan fjernbetjene et skift mellem komforttilstand og ECO-tilstand. Modulet er forbundet til kontrolenheden

Læs mere

Digital Positioner RE3447 - IN148

Digital Positioner RE3447 - IN148 Serie RE3447 Digital Positioner RE3447 - IN148 Indholdsfortegnelse side 1 Generelle informationer 1 2 Tekniske data 1 3 OBS ved brug som erstatning for RE3446 2 4 Installation og elektrisk tilslutning

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

OMS-1 Alarmenhed til benzin- og olieudskillere Installations- og betjeningsvejledning

OMS-1 Alarmenhed til benzin- og olieudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 20.4.2012 Internet: www.labkotec.com 1/12 OMS-1 Alarmenhed til benzin- og olieudskillere Copyright 2012 Labkotec

Læs mere

Installationsvejledning til Integration ipp350

Installationsvejledning til Integration ipp350 Installationsvejledning til Integration ipp350 Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2014-03-12). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0145 1. Indledning

Læs mere

Installation og konfiguration

Installation og konfiguration Dometic Communication Unit Version 0.37 820 9505 18 - ed0110 Installation og konfiguration INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt 1.1. DCU som standardudstyr 4 1.2. DCU som eftermonteringssæt 4 1.3. Modeloversigt

Læs mere

ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning Generelt: ELCANIC A/S COUNTER Type CNT150 er en microprocessor baseret tæller. Specielt designet

Læs mere

Rosemount 144 pc-programmerbare temperaturtransmittere Produktetfåsikkemere

Rosemount 144 pc-programmerbare temperaturtransmittere Produktetfåsikkemere Vejledning til hurtig installation Februar 2004 Rosemount 144 Rosemount 144 pc-programmerbare temperaturtransmittere Produktetfåsikkemere Start Trin 1: Konfigurer transmitteren Trin 2: Monter transmitteren

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Indholdsfortegnelse Tænd/slukknap...2 Sluk...2 Log på, og vælg en profil...2 Batteristatus...2 Skift profil...2 Start/stop blodtryk...2 Start intervaller...2

Læs mere

Rosemount 5408 og 5408:SIS niveautransmittere

Rosemount 5408 og 5408:SIS niveautransmittere 00825-0308-4408, rev. AA Rosemount 5408 og 5408:SIS niveautransmittere Parabolantenne 1.0 Om denne vejledning Denne installationsvejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Rosemount transmittere

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere