Rosemount 5708-serien

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rosemount 5708-serien"

Transkript

1 Installationsvejledning , Rev AB Rosemount 5708-serien 3D faststofscanner

2 Installationsvejledning ADVARSEL Autoriseret personale Al betjening, der er beskrevet heri, må kun udføres af autoriseret, uddannet personale. Af hensyn til sikkerheden og garantien må arbejde indvendigt i apparaterne kun foretages af personale, der er godkendt af producenten. Advarsel om forkert brug Upassende eller forkert brug af apparatet kan være farligt og medføre driftssvigt, der er specifikt for apparatet, som f.eks. overfyldning af beholdere eller skader på systemkomponenter som følge af forkert montage eller indstilling. Hvis apparatet anvendes på en måde, der ikke er beskrevet heri, forringes den beskyttelse, som apparatet kan yde. Generelle sikkerhedsanvisninger Tag højde for elektriske regelsæt lokalt og på landsplan samt alle almindelige sikkerhedsregler og regler om forebyggelse af ulykker under installationen. Udskiftning af komponenter kan forringe egensikkerheden. For at undgå at antænde brændbare gasser skal producentens anvisninger for vedligeholdelse af spændingssat udstyr læses, forstås og overholdes. Vil du vide mere? Gå ind på for at downloade referencemanualen for 3D faststofscanneren i Rosemount 5708-serien (dokumentnummer ). 1 Pakken indeholder Hoved til 3D faststofscanner i Rosemount 5708-serien Antenne til 3D faststofscanner i Rosemount 5708-serien Installationsvejledning til Rosemount 5708-serien USB-stik til RS-485-omformer (kablet fra fabrikken) USB-drev indeholdende: a. Installationspakke til 3DVision-software b. Betjeningsvejledning c. Installationsvejledning d. Konfigurationsvideo e. Installationsvideo f. Link til Indholdsfortegnelse Pakken indeholder Klargøring af installationsstedet Informationer om sted og installation Fysisk montage Andre tilslutningsmetoder Konfiguration vha. LCD-display Konfiguration med 3DVision System med flere scannere Efter installationen Produktcertificeringer EF-overensstemmelseserklæring Godkendelsestegning Sikkerhedsanvisninger - BVS 14 ATEX E 060 X

3 Installationsvejled 2 Klargøring af installationsstedet Før udstyret installeres, gennemføres og verificeres klargøringen af installationsstedet som beskrevet i dette afsnit. Sørg for, at 3D faststofscanneren kan placeres og indpasses i henhold til retningslinjerne i afsnit 3 for at sikre optimal installation. Anbefalet værktøj til installationsarbejdet: Et sæt små præcisionsskruetrækkere (til klemmerækkerne) 13 mm åben skruenøgle 4 mm unbrakonøgle (bedst med håndtag) Stor, svenskskruenøgle Hobbykniv, skærekniv, spidse tænger, isoleringstape Lasermåleinstrument eller tilsvarende RS-485 til USB-omformer, inkl. drivere 120 (RS-485) modstand 250 (HART) modstand Stationær eller bærbar pc DC voltmeter Gennemgå følgende punkter før installation af scanneren. 2.1 Strøm Sørg for, at jordforbindelsen er udført korrekt. Slut den ene ende af kabelafskærmningen til strømforsyningens jordforbindelse. Det anbefales på det kraftigste, at jordpotentialet er det samme for alle 3D faststofscannere. Gør en 24 VDC strømforsyning klar i nærheden af der, hvor scanneren skal monteres. Sørg for at bruge de rigtige kabler til kabelføringen. 3D faststofscanneren i Rosemount 5708-serien er et apparat med 4 ledere. Spændingsforsyningen og dataudgangen (4-20 ma) føres af to særskilte 2-leder forbindelseskabler. 2.2 Kommunikation Brug afskærmede, parsnoede kabler med en impedans på 120 til RS-485 kommunikation. Sørg for, at kablerne er godkendte til RS-485 kommunikation. Før kommunikationskablerne i de rigtige installationsrør. Brug kabel af en passende type. Brug afskærmede, parsnoede kabler med lav modstand til 4-20 ma signaler. Sørg for, at kablerne er normerede til analoge signaler. Der kan til sammenkoblingen bruges et enkelt 4-leder kabel, både til RS-485 og til 24 VDC strømforsyningen. 3

4 Installationsvejledning 3 Informationer om sted og installation Informationerne på disse sider skal bruges til konfiguration af apparatet. 3.1 Materialespecifikationer Materialets navn: Materialets massefylde: lbs/ft 3 tons/m 3 Friktionsvinkel: Maks. temperatur: F C Maks. tryk: Bar PSI 4

5 Installationsvejled 3.2 Beholdertype og dimensioner Beholders facon: Cylinder Firkant Kuppel Åben beholder Bunke CYLINDER Højde: Diameter: Diameter Højde Midte Cylinder FIRKANT Højde: X: Y: X Y Højde Firkant Top Bund FLAD: FLAD: KEGLE: Højde: Top, diameter: KEGLE: Højde: Bund, diameter: KUPPEL: Højde: KUPPEL: Højde: PYRAMIDE: Højde: X: Y: PYRAMIDE: Højde: X: Y: ANDRE: ANDRE: Top, diameter Højde Højde X Y Højde Top - kuppel Top - kegle Top - pyramide Højde Højde Bund, diameter Bund - kuppel Bund - kegle Højde Y X Bund - pyramide 5

6 Installationsvejledning 3.3 Beholder - detaljer Indvendig konstruktion: Ja/nej. Der bør være tegninger til rådighed. Indvendig bevægelse: JA NEJ Hvis ja, giv en beskrivelse: 3.4 Scanner og opfyldningssted X Y Forskydning fra tag Scanner 1 placering: Scanner 2 placering: Scanner 3 placering: Opfyldningssted: Figur 1. Placering af scanner og opfyldningsåbning +Y A: Scanner (X1, Y1) B: Opfyldning (X2, Y) -X B A +X -Y Ved montering af mere end én enkelt scanner (f.eks. et system omfattende flere scannere) skal placering af alle scannere angives. Hvis systemet omfatter mere end ét enkelt opfyldningspunkt, skal alle øvrige opfyldningspunkter også angives. 3.5 Kalibrering fuld og tom Kalibreringsniveauet for fuld og tom måles fra toppen af beholderen. Kalibreringsniveauet for fuld og tom repræsenterer hhv. 100 % (20 ma) og 0 % (4 ma) af volumenen. 3D faststofscanneren har en 0,5 m (20 in.) dødzone målt fra den øverste del af antennen. 6

7 Installationsvejled Figur 2. Dødzone Dødzone Figur 3. Fuld og tom kalibrering i rektangulære og cylindriske beholdere Beholders samlede højde Tom kalibrering Tom kalibrering Fuld kalibrering Fuld kalibrering Dødzone Scannerens højde Beholders samlede højde Scannerens højde Fuld kalibrering: ft m Tom kalibrering: ft m 3.6 Anvendelse Maks. opfyldningshastighed: lbs/time ton/time Maks. tømningshastighed: lbs/time ton/time Samlet volumen ved fuld beholder: lbs ton 7

8 Installationsvejledning 3.7 Monteringssted 1. Monter scanneren vinkelret på jorden Hold den nødvendige afstand til sidevæggen. Minimum 600 mm (24 in.) 3. Hold den nødvendige afstand til opfyldningspunkter. Minimum 600 mm (24 in.) 8

9 Installationsvejled 4. Sørg for, at der ikke noget, der kan være i vejen under scanneren. 5. I tilfælde af rørmontage monteres og placeres scanneren i en højde, så der er mindst 10 mm (0,4 in.) under røret til enden af antennen. Minimum 10 mm (0,4 in.) til rørmontage 4 Fysisk montage Trin 1: Tjek strøm og kabler 1. Tjek 24 VDC med et voltmeter. 2. Tjek modstanden på datasignalledningerne. 3. Kontrollér, at modstanden er 60 ved tilslutning af 120 modstande i begge ender. Trin 2: Opsæt monteringspladen 1. Sørg for, at O-ringene på halsrøret er på plads. 9

10 Installationsvejledning 2. Løsn, og fjern møtrikken fra halsrøret. 3. Placer monteringspladen over halsrøret. D Bemærk Sørg for, at hullets diameter (D) i midten er 52 mm (2,05 in.). 4. Sæt en ny møtrik på, og spænd den fast til monteringspladen over halsrøret. Trin 3: Installer scannerhovedet 1. Løsn de fire skruer på husets bagpanel. 2. Tag bagpanelet af. 4x Unbrakonøgle (4 mm) 10

11 Installationsvejled 3. Tag kabelbøjlen af. 4. Se efter, om O-ringen sidder på halsrøret. 5. Før stille og roligt antennekablet ind gennem scannerhovedet. Antennekabel 6. Sæt scannerhovedet på halsrøret. a. Drej scannerhovedet, så det vender som ønsket. Hovedet kan installeres i seks forskellige positioner. Det anbefales kraftigt at rette scannerhovedet mod midten af siloen. 11

12 Installationsvejledning b. Sørg for at skubbe hovedet helt ned, til det er i berøring med toppen af halsrøret. 7. Stram den forreste skrue. Unbrakonøgle (4 mm) Åben skruenøgle (13 mm) 8. Sæt kabelbøjlen på igen. 9. Sæt forsigtigt stikket til antennekablet i. 12

13 Installationsvejled Trin 4: Før ledningerne til scanneren 1. Sørg for, at strømforsyningen er slået fra. 2. Løsn omløbermøtrikken på indgangen til kabelforskruningen. 3. Før kablet ind i scanneren. 4. Tag ca. 100 mm (4 in.) af kabelmuffen, og fjern ca. 10 mm (0,4 in.) af enden af hver ledning. 100 mm (4 in.) 10 mm (0,4 in.) 5. Løsn skruerne på klemmerækken inde i huset til scanneren. 13

14 Installationsvejledning 6. Slut ledningerne til som vist på opkoblingsdiagrammet. På side 16 vises forskellige tilslutningsmetoder. Bemærk Når den sidste scanner i kæden tilsluttes, skal der også tilsluttes en 120 modstand. Strømforsyning VDC ma/hart - kommunikationsklemmer + 7. Slut den eksterne jordklemme til. + - RS-485/Modbus RTU kommunikationsklemmer 3D faststofscanneren fra Rosemount skal forsynes med elektrostatisk jord. Til indvendig jording bruges ledningens jord. Til udvendig jording bruges anlæggets potentialudligning for jord. Bemærk Der kan også jordes indvendigt med kabel ved at bruge den indvendige tilslutning som vist nedenfor. Indvendig jordskrue Udvendig jordskrue 14

15 Installationsvejled 8. Spænd omløbermøtrikken på indgangen til kabelforskruningen. 9. Sæt bagpanelet på plads igen, og stram skruerne. 4x Trin 5: Drej scanneren ind mod midten af siloen. 1. Sænk scannerens antenne og monteringsplade ned i det tilhørende sted på siloen. 2. Bolt monteringspladen fast på siloens flange. 3. Løsn den møtrik, der holder scanneren antenne fast på monteringspladen, ganske lidt. 4. Drej scannerens antenne. Knoppen øverst på gevindet skal vende ind mod midten af siloen. 5. Spænd møtrikken. 15

16 Installationsvejledning 5 Andre tilslutningsmetoder Brug RS-485 eller 4-20 ma forbindelsen til kommunikation. Figur 4. RS-485 kommunikation til en eller flere scannere Scanner 1 Scanner 2 Scanner 3 Scanner n RS-485 (+) RS-485 (+) RS-485 (-) RS-485 (-) Figur ma forbindelse 4-20 ma PLC/controller Aktiv Passiv ADVARSEL Denne type forbindelse er aktiv og ikke passiv; apparatet er således det aktive modul, og PLC en skal være det passive. 16

17 Installationsvejled 6 Konfiguration vha. LCD-display 6.1 On-board konfiguration Rosemount 5708L kan konfigureres udelukkende vha. LCD-displayet. Til Rosemount 5708V og 5708S skal Rosemount 3DVision-softwaren bruges. Figur 6. Brugerflade til Rosemount 5708-serien ESC E Går tilbage i en funktionsmenu. Ved konstant tryk i 3 sekunder kommer man tilbage til standardskærmen. Går op ad i navigationslisten. Går til højre i en funktion. Går ned ad i navigationslisten. Går til venstre i en funktion. Går til højre, hvis i en funktionsgruppe. Gemmer en værdi, når den er konfigureret. 1. Sæt strøm til scanneren, og åbn frontlågen. Scanneren kører en ca. 30 sekunders selvtest. Displayet viser ingenting i dette tidsrum. 17

18 Installationsvejledning Rosemount 5708LNN Initialization Initialization Please Wait Efter initialisering vises skærmen med versionsoplysninger. Jævnfør fabriksindstillingerne vises en skærm, der prompter om konfiguration, når der først tændes for strømmen, eller scanneren genstarter. På hovedmenuen vælges Basic Settings (Grundindstillinger). m ft 3. Brug tasterne / til at skifte mellem valgmulighederne. Tryk på for at vælge og fortsætte med indstillinger eller ESC for at vende tilbage til hovedskærmen. E <tag name> 3.45m Avg Dist. Menu 4. Når startsekvensen er færdig, vises følgende skærmbillede, der viser den aktuelle gennemsnitlige afstandsmåling. Øverste linje viser scannerens tagnavn. Linjen er som standard tom. Tryk på E for at komme til hovedmenuen. 6.2 Indstilling af pollingadresse Sensorens adresse skal indstilles, når der er sluttet flere sensorer til over en RS-485 sammenkobling. Indstil adresserne, før 3DVision-softwaren bruges. <tag name> 3.45m Avg Dist. 1. Tryk på tasten E fra hovedskærmen for at komme ind på hovedmenuen. Menu Basic Settings Advanced Settings False Echo Mapping Polling Address 2. Brug tasterne / i hovedmenuen for at scrolle ned til Polling Address (Pollingadresse). Tryk på E for at skifte til konfigurationsskærmen for Polling Address. 18

19 Installationsvejled Polling Address 00 På 3D faststofscanner Rosemount 5708V og 5708S konfigureres kun pollingadressen med apparatets LCD-display. Resten af konfigurationen foretages med 3DVision-softwaren fra Rosemount. 6.3 Konfigurering af Rosemount 5708L Konfiguration af grundindstillinger 3. Brug tast til at skifte mellem to tal. Brug tast til at ændre værdien. Pollingadressen er som standard 00. Pollingadressen går fra 00 til 63. Tryk på E for at gemme den nye adresse og ESC for at komme tilbage til hovedskærmen. <tag name> 3.45m Avg Dist. 1. Tryk på tasten E fra hovedskærmen for at komme ind på hovedmenuen. Menu Basic Settings Advanced Settings False Echo Mapping Polling Address m ft 2. Scroll ned til Basic Settings (Grundindstillinger) på hovedmenuen med tast. Tryk på E for at skifte til konfigurationsskærmen for Basic Settings. 3. Indstil afstandsenhederne - enten meter (m) eller fod (ft). Set Vessel Height m 4. Indstil Vessel Height (Beholderens højde) fra kanten af bunden af beholderen til kanten af toppen af den. Brug tast Brug tast til at skifte mellem to tal. til at ændre værdien. 19

20 Installationsvejledning Cylindrical Vessel Rectangular Vessel 5. Vælg beholderens form enten Cylindrical (Cylindrisk) eller Rectangular (Rektangulær). Brug tasterne / til at skifte mellem valgmulighederne. Tryk på for at fortsætte. Set Vessel Diameter m Set Scanner Height m Scanner Distance From Center m E a. Hvis der er valgt Cylindrical, angives beholderens diameter. Brug tast til at skifte mellem to tal. Brug tast til at ændre værdien. Tryk på E for at fortsætte. b. Indstil Scanner Height (Scannerens højde) fra kanten af bunden af beholderen til scannerens monteringsplade (punkt over antennen). Brug tast til at skifte mellem to tal. Brug tast til at ændre værdien. Tryk på E for at fortsætte. c. Indstil Scanner Distance from Center (Scannerens afstand fra midten). Brug tast til at skifte mellem to tal. Brug tast til at ændre værdien. Tryk på E for at komme tilbage til hovedskærmen. 6. Hvis der er valgt Rectangular, angives først beholderens bredde (mål på x-aksen). Set Vessel Width m Set Vessel Length m 20 a. Brug tast til at skifte mellem to tal. Brug tast til at ændre værdien. Tryk på E for at fortsætte. b. Angiv Vessel Length (Beholderens længde) (mål på y-aksen). Brug tast til at skifte mellem to tal. Brug tast til at ændre værdien. Tryk på E for at fortsætte.

21 Installationsvejled Set Scanner Height m Scanner X To Center ± m Scanner Y To Center ± m c. Indstil Scanner Height (Scannerens højde) fra kanten af bunden af beholderen til scannerens monteringsplade (punkt over antennen). Brug tast til at skifte mellem to tal. Brug tast til at ændre værdien. Tryk på E for at fortsætte. d. Angiv scannerens afstand fra x-aksen, se Figur 1 på side 6. Brug tast til at skifte mellem to tal. Brug tast til at ændre værdien. Tryk på E for at fortsætte. e. Angiv scannerens afstand fra y-aksen, se Figur 1 på side 6. Brug tast til at skifte mellem to tal. Brug tast til at ændre værdien. Tryk på E for at komme tilbage til hovedskærmen. Konfiguration af avancerede indstillinger Når Basic Settings (Grundindstillinger) er konfigureret, foretages konfiguration af Advanced Settings (Avancerede indstillinger). <tag name> 3.45m Avg Dist. 1. Tryk på tasten E fra hovedskærmen for at komme ind på hovedmenuen. Menu Basic Settings Advanced Settings False Echo Mapping Polling Address 2. Scroll på hovedmenuen ned til Advanced Settings (Avancerede indstillinger) med tast. Tryk på E for at skifte til konfigurationsskærmen for Advanced Settings. 21

22 Installationsvejledning Set Distance To Full Calibration m Set Distance To Empty Calibration m Set Adaptor Angle 00 Slow Process Regular Process Fast Process 3. Angiv afstanden fra monteringspladen (toppen af scannerens antenne) til punktet for niveauet Full calibration point / 100 % (Fuld kalibrering / 100 %). Brug tast til at skifte mellem to tal. Brug tast til at ændre værdien. Tryk på E for at fortsætte. 4. Angiv afstanden fra monteringspladen (toppen af scannerens antenne) til punktet for niveauet Empty calibration point / 0 % (Tom kalibrering / 0 %). Brug tast til at skifte mellem to tal. Brug tast til at ændre værdien. Tryk på E for at fortsætte. 5. Tryk på E for at beholde standardindstillingen. Bemærk: ved anvendelse af vinkeladapter angives vinklen. Brug tast til at skifte mellem to tal. Brug tast til at ændre værdien. Tryk på E for at fortsætte. 6. Angiv processens hastighed med tasten. Tryk på E for at fortsætte. Sørg altid for at bruge Regular Process (Almindelig proces). Hvis proceshastigheden skal være Slow (Langsom) eller Fast (Hurtig), kontaktes den lokale kundeservice. Celsius Fahrenheit Distance Level Volume Analog Output SNR Angiv temperaturenhederne med tasten. Tryk på E for at fortsætte. 8. Angiv den ønskede parameter til hovedskærmen med tasten. Tryk på E for at komme tilbage til hovedskærmen.

23 Installationsvejled Kortlægning af falsk ekko Når konfigurationen er færdig, indstilles False Echo Mapping (Kortlægning af falsk ekko). <tag name> 3.45m Avg Dist. 1. Tryk på tasten E fra hovedskærmen for at komme ind på hovedmenuen. Menu Basic Settings Advanced Settings False Echo Mapping Polling Address Map False Echoes Reset Mapping Distance To Map False Echo m Område med falsk ekko 2. Scroll ned til False Echo Mapping (Kortlægning af falsk ekko) på hovedmenuen med tast. Tryk på E for at skifte til konfigurationsskærmen for False Echo Mapping. 3. Vælg Map False Echoes (Kortlæg falske ekkoer) for automatisk at kortlægge alle falske ekkoer op til en vis afstand. Eller vælg Reset Mapping (Nulstil kortlægning) for at slette de kortlagte falske ekkoer, der er lagret i scannerens hukommelse. Brug tasten for at gå ned gennem listen. Tryk på E for at fortsætte. a. Hvis der er valgt Map False Echoes, angives afstanden fra toppen af antennen til enden af scanningspunktet. Sørg altid for at kortlægge falske ekkoer over materialets niveau. Det anbefalede niveau er 1 m (3 ft.) over materialets faktiske niveau. Brug tast til at skifte mellem to tal. Brug tast til at ændre værdien. Tryk på E for at fortsætte. 23

24 Installationsvejledning Decline Mapping Approve Mapping b. Godkend eller afvis kortlægning af falsk ekko. Brug tasten for at gå ned gennem listen. Tryk på E for at fortsætte. Decline Mapping Approve Mapping c. Hvis der er valgt Reset Mapping (Nulstil kortlægning), godkendes eller afvises handlingen. Brug tasten for at gå ned gennem listen. Tryk på E for at fortsætte. 24

25 Installationsvejled 7 Konfiguration med 3DVision 7.1 Med USB-drevet 3DVision installeres vha. Rosemount Installation Assistant. 7.2 Installation af 3DVision-softwaren Softwaren består af to dele: en server og en klient. Første gang systemet skal konfigureres, anbefales det at installere både 3DVision Server og 3DVision Client på samme computer. Det er dog også muligt at installere henholdsvis 3DVision Server og Client på hver sin computer og forbinde dem efterfølgende. 1. Sæt DOK en ind i USB-porten. 2. Følg anvisningerne på skærmen. Hvis ikke opsætningsguiden går i gang, dobbeltklikkes på ikonet for Rosemount 3DVision. 7.3 Start af 3DVision 1. Når installationen er færdig, klikkes på ikonet for 3DVision for at starte softwareprogrammet. Efter initialisering vises skærmen med versionsoplysninger: 25

26 Installationsvejledning 2. Efter nogle få sekunder vises tilslutningsvinduet for 3DVision Server Connection automatisk. Vælg Device Configuration (default) (konfiguration af apparatet) (standard) for at starte konfigurationen. 3. Angiv den rigtige forbindelse, pollingadresse og serielle port. Vælg Connect (Tilslut). Når knappen Connect er valgt, kobler programmet sig automatisk op på 3D faststofscanneren og downloader parametrene derfra. Opkobling til 3DVision Server Sådan kobles op til 3DVision Server 26

27 Installationsvejled Download af parametre fra 3D fastscanner 4. Når opkoblingen er foretaget, vises en konfigurationsguide, der består af fire trin: Trin 1/4: Opsætning af generelle oplysninger og beholderens mål. Klik på Next (Næste) for at fortsætte. Trin 2/4: Angivelse af apparatets placering. Klik på Next (Næste) for at fortsætte. 27

28 Installationsvejledning Trin 3/4: Angivelse af opfyldningspunkter. Klik på Next (Næste) for at fortsætte. Trin 4/4: Angivelse af fuld og tom kalibrering. Vælg Finish (Afslut) for at færdiggøre konfigurationen af beholderen. 28

29 Installationsvejled 7.4 Sådan foretages en ekkokurveanalyse Dette skal kun foretages, hvis den afstand, der angives af scanneren, er forkert. Første gang beholderen konfigureres, anbefales det at køre en Echo Curve Analysis (Ekkokurveanalyse). Med Echo Curve Analysis kan det afgøres, om nogen af de avancerede parametre skal ændres yderligere. På menuen Device (Apparat) vælges Echo Curve Analysis. Derefter skal det sikres, at der er kryds i afkrydsningsfeltet for scanneren, hvorefter der klikkes på Start. Når Echo Curve Analysis er kørt igennem, kommer der et popup-vindue for ekkokurven. Der er også adgang til funktionen via Device > Echo Curve Analyze. 7.5 Sådan kortlægges et falsk ekko Ved hjælp af denne funktion kan man kortlægge det falske ekko for en hvilken som helst bjælke, så falske ekkoer inden i beholderen, der skyldes indvendige genstande eller interferens, kan ignoreres. På menuen Device vælges Device False Echo Mapping (Kortlægning af falsk ekko for apparat). Angiv afstanden From (Fra) og To (Til) for at kunne kortlægge det falske ekko, og klik derefter på knappen Start Scanning. 29

30 Display Display Installationsvejledning 8 System med flere scannere 8.1 Systemkomponenter Flere scannere PS IN mA PS OUT + - RS PS IN mA PS OUT + - RS PS IN mA RS-485 PS IN mA RS modstand Konverte Convert r 120 modstand PLC / DCS / display 4-20 ma er en 2-leder forbindelse, uden loop og til en aktiv enhed 24 VDC strømforsyning 3DVision Server Controller 8.2 Fysisk montage 1. Installer scannerne som beskrevet under Fysisk montage på side Gentag installationstrinene, til alle scannere er installeret. 30

31 Installationsvejled 8.3 Ledningsføring Strøm Der bruges en enkelt 24 VDC strømforsyning til alle scannere og controllere. RS-485 kommunikation Alle scannere er koblet sammen. Se RS-485 kommunikation til en eller flere scannere på side 16 for at få yderligere oplysninger ma forbindelse Alle sammenkoblede scannere kommer med de samme data, det er derfor uden betydning, hvilken scanner 4-20 ma effekten trækkes fra ma effekten repræsenterer den volumen, der beregnes af alle scannerne i beholderen. Jording Se side 14 vedrørende oplysninger om jording. 8.4 On-board konfiguration (Rosemount 5708S) 1. Konfigurer kun pollingadressen. 2. Sørg for, at der er en pollingadresse for hver enkelt scanner, og at pollingadressen for mindst én af scannerne er 00. Nærmere detaljer om konfiguration af pollingadresse kan findes under Indstilling af pollingadresse på side Konfiguration med 3DVision Der findes flere oplysninger om konfiguration af scannerne og controlleren i referencemanualen til Rosemount 5708-serien (dokumentnummer ). 31

32 Installationsvejledning 9 Efter installationen 1. Mål materialet manuelt. 2. Sammenlign resultatet med resultatet af den afstandsmåling, som scanneren har foretaget: a. Scannerens referencepunkt for målinger og sammenligninger er den øverste del af antennen. b. Test scanneren med siloen ude af drift. c. Foretag målingen så tæt på scanneren som muligt. d. Nogle scannermodeller har minimum- og maksimumværdier for afstanden. Kontrollér, om den manuelle måling ligger mellem disse mål. 3. Koordiner opfyldnings- og tømningsprocesserne. a. Følg, hvordan scanneren fungerer under processen. b. Kontrollér og sammenlign afstanden. c. Se de lagrede kurver i 3DVision. 4. Foretag en ekkokurveanalyse og en kortlægning af falsk ekko. Der findes flere oplysninger i referencemanualen til Rosemount 5708-serien (dokumentnummer ). 5. Juster avancerede parametre. Der findes flere oplysninger i referencemanualen til Rosemount 5708-serien (dokumentnummer ). 32

33 Installationsvejled 10 Produktcertificeringer 10.1 Informationer om EU-direktiver En kopi af EF-overensstemmelseserklæringen kan findes på side 36. Den seneste udgave af EF-overensstemmelseserklæringen kan findes på Certificeringer vedrørende placering i almindeligt miljø Transmitteren er som standard blevet undersøgt og afprøvet for at afgøre, om konstruktionen overholder grundlæggende krav til el-, mekanik- og brandbeskyttelse af et landsdækkende anerkendt testlaboratorium akkrediteret af Federal Occupational Safety and Health Administration (OSHA) i USA Nordamerika I5 USA og Canada, egensikkerhed Certifikat: Standarder: FM klasse , FM klasse , FM klasse , ANSI/IEC , CSA std. C22.2. nr , CSA std. C22.2. nr , CSA std. C22.2 nr , CAN/CSA E Mærkninger: IS CL I, II DIV 1, GP C, D, E, F, G ved tilslutning iht. Rosemounts tegning ; T4 (-40 C < T o < +85 C); IP 6X For elektroniske moduler med serienummer 836xxxxxxx: Forsyninger klemme J5.1 (+), J5.2 (JORD) U i = 24 V, I i = 125 ma, P i = 3 W, C i = 8 nf, L i = 0 Brugerflader klemme J5.4 (4-20 ma signal), J5.3 (jord fælles med J5.2): U i = 10,5 V, I i = 106 ma, P i = 1,1 W, C i = 8 nf, L i = 0 μh RS-485 klemme J6.3 (P), J6.4 (N): U i = 6,51 V, I i = 651 ma, P i = 1,06 W, C i = 0 nf, L i = 0 μh Godkendelse gældende for HART og Modbus. Særlige betingelser for sikker brug (X): 1. 3D faststofscanneren er kun til brug med elektronik, der er mærket med serienummer 836xxxxxx, da disse enheder er til brug inden for intervallet for den omgivende temperatur for 3D scanneren. 2. En del af indkapslingen er lavet af plastic. For at forebygge risikoen for statisk elektricitet skal plasticoverfladen rengøres med en fugtig klud. 33

34 Installationsvejledning 10.4 Europa I1 ATEX-egensikkerhed Certifikat: BVS14ATEXE060X Standarder: EN :2012, EN :2012 Mærkninger: II 2 G Ex ib [ia] IIB T4 Gb (-40 C < T o < +85 C) II 1/2 D Ex ib [ia] IIIC T110 C Da/Db (-40 C < T o < +85 C) Se Sikkerhedsanvisninger - BVS 14 ATEX E 060 X på side 43. Tabel 1. Parametre for brugerfladen HART Tabel 2. Parametre for forsyningskredsen RS-485 Spænding U i / U o 10,5 V 6,51 V Strøm I i / I o 106 ma 2 x 651 ma Effekt P i / P o 1,1 W 2 x 1,06 W Kapacitans C i 8 nf 0 nf Induktans L i ~ 0 mh 0 mh Kapacitans C o 16 μf 2 x 285 μf Induktans L o 80 μh 83,9 μh L o / R o 17,77 μh/ 67,12 μh/ Karakteristika Trapezformet Lineær Klemmer J5.3 (4-20 ma), J5.4 (JORD) J6.3 (+), J6.4 (JORD) Indgang Udgang Spænding U i / U o 24 V 24 V Strøm I i Samme værdier som den tilsluttede egensikre strømforsyning Samme værdier som den tilsluttede egensikre strømforsyning Effekt P i / P o 3 W 3 W Kapacitans C i / C o 8 nf Samme værdier som den tilsluttede egensikre strømforsyning reduceret med C i Induktans L i ~ 0 mh Samme værdier som den tilsluttede egensikre strømforsyning reduceret med L i L o / R o - Samme værdier som den tilsluttede egensikre strømforsyning reduceret med L i Karakteristika - Samme værdier som den tilsluttede egensikre strømforsyning Klemmer J5.1 (+), J5.2 (JORD) J6.1 (+), J6.2 (JORD) 34

35 Installationsvejled Særlige betingelser for sikker brug (X): 1. Under støvede forhold: Installationen af 3D faststofscanneren eller antennen på modeller med adskillelse af hovederne i væggen ind til områder med krav om EPL Da udstyr (kategori 1D apparater) skal yde en beskyttelsesgrad på IP6X iht. EN og skal udføres på en sådan måde, at alle metalliske dele er integreret i potentialudligningen på stedet. Producentens tekniske oplysninger vedrørende brug af 3D faststofscannere, der kommer i kontakt med aggressive/korroderende medier, skal overholdes for at undgå risiko for mekanisk påvirkning International Kina I3 Kina, egensikkerhed Certifikat: GYJ X Standarder: GB , GB , IEC , GB Mærkninger: Ex ib/ia IIB Gb T4 Ex ibd/iad 21/20 T110 C Særlige betingelser for sikker brug (X): 1. Installationen af produktet skal yde en beskyttelsesgrad på IP6X iht. GB og på en sådan måde, at alle metalliske dele er integreret i potentialudligningen for stedet. 35

36 Installationsvejledning 11 EF-overensstemmelseserklæring Figur 7. EF-overensstemmelseserklæring - side 1 36

37 Installationsvejled Figur 8. EF-overensstemmelseserklæring side 2 37

38 Installationsvejledning Figur 9. EF-overensstemmelseserklæring side 3 38

39 Installationsvejled Figur 10. EF-overensstemmelseserklæring side 1 EF-overensstemmelseserklæring Nr.: RMD 1102 Rev. A Vi, Rosemount Inc Market Boulevard Chanhassen, MN USA erklærer hermed at være eneansvarlig for, at produktet der er fremstillet af Rosemount Inc Market Boulevard Chanhassen, MN USA Model D faststofscanner og som denne erklæring vedrører, overholder bestemmelserne i De Europæiske Fællesskabers direktiver, inklusive de seneste ændringer, som ses i vedlagte oversigt. Det er en forudsætning for overensstemmelse, at der foreligger harmoniserede standarder og, hvor det er relevant eller påkrævet, certificering af et organ, der er bemyndiget dertil af De Europæiske Fællesskaber, som det ses i vedlagte oversigt. Vice President of Global Quality (funktion trykte bogstaver) Kelly Klein (navn trykte bogstaver) 21. juli 2014 (udstedelsesdato) Side 1 af 3 39

Rosemount 3051 tryktransmitter

Rosemount 3051 tryktransmitter 00825-0108-4001, rev. JA Rosemount 3051 tryktransmitter med 4 20 ma HART- og 1 5 VDC-protokol med lav effekt Flowtransmitter i Rosemount 3051CF-serien med 4 20 ma HART- og 1 5 VDC-protokol med lav effekt

Læs mere

Rosemount 2088, 2090P og 2090F Tryktransmittere

Rosemount 2088, 2090P og 2090F Tryktransmittere Installationsvejledning April 2013 Rosemount 2088 og 2090 Rosemount 2088, 2090P og 2090F Tryktransmittere med 4-20 ma HART- og 1-5 VDC HART-protokol med lav effekt Start Trin 1: Monter transmitteren Trin

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Brugervejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Brugervejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX Brugervejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS Danfoss kan ikke drages til ansvar for eventuelle fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale.

Læs mere

Rosemount 585 Main Steam Annubar med støtte på modsatte side

Rosemount 585 Main Steam Annubar med støtte på modsatte side Installationsvejledning 585 Main Steam Annubar Rosemount 585 Main Steam Annubar med støtte på modsatte side Start Trin 1: Placering og retning Trin 2: Bor monteringshuller i røret Trin 3: Påsvejsning af

Læs mere

Rosemount 644H Profibus PA temperaturtransmittere

Rosemount 644H Profibus PA temperaturtransmittere Installationsvejledning Juli 2010 Rosemount 644 Rosemount 644H Profibus PA temperaturtransmittere Start Trin 1: Montering af transmitteren Trin 2: Ledningsføring og strømtilslutning Trin 3: Kontrol af

Læs mere

Rosemount 405 kompakt primærelement. Installationsvejledning 00825-0108-4810, Rev FF December 2014

Rosemount 405 kompakt primærelement. Installationsvejledning 00825-0108-4810, Rev FF December 2014 Rosemount 405 kompakt primærelement 00825-0108-4810, Rev FF MEDDELELSE Denne vejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Rosemount 405 primærelementer. Den indeholder ikke anvisninger angående

Læs mere

Standard Encore icontrol konsol Hardwaremanual Installation, fejlfinding, reparation, reservedele

Standard Encore icontrol konsol Hardwaremanual Installation, fejlfinding, reparation, reservedele Standard Encore icontrol konsol Hardwaremanual Installation, fejlfinding, reparation, reservedele - Danish - Udgivet 06/11 Dette dokument er tilgængeligt på internettet på http://emanuals.nordson.com/finishing

Læs mere

Version 1.3 Dansk. Leica Brugervejledning

Version 1.3 Dansk. Leica Brugervejledning Version 1.3 Dansk Leica Brugervejledning Leica mojortk, Introduktion Introduktion 2 Køb Tillykke med købet af et mojortk system. Denne brugervejledning indeholder vigtige sikkerhedsanvisninger og instruktioner

Læs mere

UR-6-85-5-A Brugermanual

UR-6-85-5-A Brugermanual UR-6-85-5-A Brugermanual Version 1.3, November 2010 2 UR-6-85-5-A Indhold 1 Kom godt i gang 7 1.1 Introduktion.................................. 7 1.1.1 Robotten................................ 8 1.1.2

Læs mere

Rosemount 144 pc-programmerbare temperaturtransmittere Produktetfåsikkemere

Rosemount 144 pc-programmerbare temperaturtransmittere Produktetfåsikkemere Vejledning til hurtig installation Februar 2004 Rosemount 144 Rosemount 144 pc-programmerbare temperaturtransmittere Produktetfåsikkemere Start Trin 1: Konfigurer transmitteren Trin 2: Monter transmitteren

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

Brugermanual. Robot: UR5 Euromap67

Brugermanual. Robot: UR5 Euromap67 Brugermanual Robot: UR5 Euromap67 2 UR5 Indhold 1 Kom godt i gang 5 1.1 Introduktion.................................. 5 1.1.1 Robotten................................ 6 1.1.2 Programmer..............................

Læs mere

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31 Brugervejledning Læs denne vejledning, inden du tager scanneren i brug. Når du har læst vejledningen, skal du gemme den et sikkert sted til senere brug. Indhold Indhold...2 Kapitel 1 Introduktion...4 Om

Læs mere

Xuri Cell Expansion System W5

Xuri Cell Expansion System W5 Xuri Cell Expansion System W5 Betjeningsvejledning Oversat fra engelsk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1.1 Om denne manual... 1.2 Vigtig brugerinformation... 1.3 Forskriftsmæssige

Læs mere

Brugsanvisning. A4310 Serie

Brugsanvisning. A4310 Serie Brugsanvisning A4310 Serie DA9161 Første udgave Maj 2014 OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation for køberen

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning 9209908 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Varenummer: 08090695 Version: 02.01. www.devi.com

Varenummer: 08090695 Version: 02.01. www.devi.com Varenummer: 08090695 Version: 02.01 www.devi.com Før du går i gang Tilslutning og grundopsætning af Devireg 550 termostater skal udføres af en autoriseret el-installatør. Ukorrekt installation og grundopsætning

Læs mere

421D. Brugsanvisning. Distance Meter

421D. Brugsanvisning. Distance Meter 421D Distance Meter Brugsanvisning September 2009 Rev.1, 3/10 (Danish) 2009, 2010 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names are trademarks

Læs mere

Lowrance X-47 Lowrance X-47EX Cuda 128 Cuda 128 Bærbar Cuda 168 Cuda 168EX

Lowrance X-47 Lowrance X-47EX Cuda 128 Cuda 128 Bærbar Cuda 168 Cuda 168EX Lowrance X-47 Lowrance X-47EX Cuda 128 Cuda 128 Bærbar Cuda 168 Cuda 168EX Installation og betjeningsvejledning FairPoint 2003 Tak for at De har købt dette ekkolod. Disse ekkolodder er de seneste medlemmer

Læs mere

Oversættelse af original manual Push & Pull B

Oversættelse af original manual Push & Pull B Oversættelse af original manual Push & Pull B DK Push & Pull B 1 Rev. 2 / 03-2011 Push & Pull B: A < 10,0 m 2 Push & Pull B 2 Rev. 2 / 03-2011 M8 x 40mm Push & Pull B 3 Rev. 2 / 03-2011 VIGTIGT: Brug ikke

Læs mere

PV-omformer SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL

PV-omformer SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL PV-omformer SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL Installationsvejledning SB30-50TL-21-IA-da-20 IMDA-SBXTL-21 Version 2.0 DK SMA Solar Technology AG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Henvisninger

Læs mere

AxiChrom 300-1000 columns

AxiChrom 300-1000 columns GE Healthcare Life Sciences AxiChrom 300-1000 columns Betjeningsvejledning Oversat fra engelsk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 1.1 Vigtig brugerinformation... 1.2 Forskriftsmæssige

Læs mere

VIDEOJET connect 7000

VIDEOJET connect 7000 VIDEOJET connect 7000 VJC-7000-90 da Installation Manual_da VIDEOJET connect 7000 da 3 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4. Om denne vejledning 4.2 Juridiske oplysninger 4.3 Sikkerhedsforskrifter 4.4 Vigtige

Læs mere

Betjeningsvejledning. Smart-UPS X UPS-nødstrømforsyning

Betjeningsvejledning. Smart-UPS X UPS-nødstrømforsyning Betjeningsvejledning Smart-UPS X UPS-nødstrømforsyning Lav spænding (100-127 V) SMX2000RMLV2U SMX2200RMLV2U SMX3000RMLV2U SMX3000RMLV2UNC SMX3000RMJ2U Høj spænding (200-240 V) SMX2200RMHV2U SMX3000RMHV2U

Læs mere

TEKNISK MANUAL DM6000 INTERNT DOKUMENT SKIOLD GØR EN FORSKEL!

TEKNISK MANUAL DM6000 INTERNT DOKUMENT SKIOLD GØR EN FORSKEL! TEKNISK MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! DM6000 INTERNT DOKUMENT 982 002 060 Ver. 2.27 22-04-2013 Indhold 1. Indledning... 6 2. Software installation( PC )... 6 2.1 PROGRAM ILÆGNING CONTROLER... 11 2.2 INSTALLATION

Læs mere

Thermo Scientific Excelsior AS Brugervejledning A82310100 6. Udgave

Thermo Scientific Excelsior AS Brugervejledning A82310100 6. Udgave Thermo Scientific Excelsior AS Brugervejledning A82310100 6. Udgave Information om virksomheden Copyright 2013. Thermo Fisher Scientific. Alle rettigheder forbeholdt. Thermo Fisher Scientific Inc. (Thermo

Læs mere

Installationsvejledning til N300 trådløs router WNR2000v3

Installationsvejledning til N300 trådløs router WNR2000v3 Installationsvejledning til N300 trådløs router WNR2000v3 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134, USA August 2010 208-10665-01 v1.0 2010 NETGEAR, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Varemærker

Læs mere

ASUS Desktop PC. CM1435 Brugervejledning

ASUS Desktop PC. CM1435 Brugervejledning ASUS Desktop PC CM1435 Brugervejledning DA7792 Anden Udgave Januar 2013 Ophavsret 2013 ASUSTeK Computer Inc. Alle rettigheder forbeholdt. Ingen del af denne manual, herunder produkterne og softwaret beskrevet

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG SYNCMASTER 920XT http://da.yourpdfguides.com/dref/786774

Din brugermanual SAMSUNG SYNCMASTER 920XT http://da.yourpdfguides.com/dref/786774 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Dansk. Brugervejledning. ET2012 serie

Dansk. Brugervejledning. ET2012 serie Brugervejledning MODE MENU ET2012 serie DA6991 Første udgave November 2011 Ophavsret 2011 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rettigheder forbeholdt. Ingen del af denne manual, herunder produkterne og softwaret

Læs mere