SmartPower Solutions. Installationsvejledning , Rev BA December 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SmartPower Solutions. Installationsvejledning 00825-0108-4701, Rev BA December 2014"

Transkript

1 SmartPower Solutions , Rev BA

2 MEDDELELSE Denne vejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for produkter i SmartPower-serien. Den indeholder ikke anvisninger angående detaljeret konfiguration, diagnosticering, vedligeholdelse, service, fejlsøgning eller installation af trådløse enheder. Se vejledningerne til den trådløse enhed og installationsvejledningerne for at få mere fyldestgørende anvisninger. Denne vejledning findes også i elektronisk format på ADVARSEL Eksplosioner kan resultere i død eller alvorlige kvæstelser. Installation af dette strømmodul i eksplosionsfarlige omgivelser skal overholde gældende lokale, nationale og internationale standarder, forskrifter og praksis. Gennemgå afsnittet om produktcertificeringer vedrørende eventuelle krav i forbindelse med sikker installation. Inden en Field Communicator tilsluttes i eksplosionsfarlige omgivelser, skal det sikres, at instrumenterne er installeret i overensstemmelse med praksis for kabelføringer, der er egensikre eller ikke er antændingsfarlige. Elektrisk stød kan medføre død eller alvorlige kvæstelser. Undgå kontakt med ledninger og klemmer. Højspænding, som kan være til stede i ledningerne, kan forårsage elektrisk stød. Strømmodulet kan udskiftes i et eksplosionsfarligt område. Strømmodulet har en overflademodstand, der er større end en gigaohm, og skal installeres korrekt i den trådløse enheds indkapsling. Der skal udvises forsigtighed under transport til og fra installationsstedet for at undgå ophobning af statisk elektricitet. FORSIGTIG Hvert af de sorte strømmoduler indeholder to hovedbatterier af litium i størrelse C. Hvert af de grønne strømmoduler indeholder ét hovedbatteri af litium i størrelse D. Hovedbatterier af litium er dækket af lovgivning om transport som fastlagt af U.S. Department of Transportation og er også dækket af IATA (International Air Transport Association), ICAO (International Civil Aviation Organization) og ARD (European Ground Transportation of Dangerous Goods). Det er afsenderens ansvar at sikre, at disse eller eventuelle andre lokale krav overholdes. Gældende regler og krav skal undersøges før forsendelse. Indholdsfortegnelse Advarsel på produktmærkater Fysisk montering Kontrol af funktionalitet Bortskaffelse/genbrug af flade strømmoduler Produktcertificeringer P EF-overensstemmelseserklæring

3 Advarsel på produktmærkater Der er trykt en advarsel på alle Rosemount 701P strømmoduler. Ordlyden af alle advarsler er den samme. Nedenfor vises hver enkelt mærkat. Ordlyden for advarslen er: WARNING Potential Static Hazard, Use Caution when Handling. Risk of Fire, Explosion or Severe Burn Hazard. DO NOT Recharge, Disassemble, Heat above 100 C, Incinerate or Expose Contents to Water. Li metal content approx 5g. (ADVARSEL Risiko for statisk elektricitet. Vær forsigtig ved håndtering. Risiko for brand, eksplosion eller alvorlige forbrændinger. UNDGÅ at genoplade, afmontere, opvarme til mere end 100 C, antænde eller udsætte indholdet for vand. Indhold af lithium ca. 5 g) Figur 1. Advarselsmærkat på 701PBK Figur 2. Advarselsmærkat på 701PGN 3

4 Trin 1: Fysisk montering Der vil blive beskrevet to strømmodultyper i dette dokument. Det er hhv. det sorte strømmodul (701PBK) og det grønne strømmodul (701PGN). Figur 3. Installation af sort strømmodul Sort strømmodul (701PBK) 1. Installer HART -enheden i henhold til gængs installationspraksis og producentens anvisninger. Der skal smøres godkendt gevindforsegling på alle tilslutninger. 2. Skru strømmodulets dæksel af den trådløse enhed. 3. Slut strømmodulet til den trådløse enhed. Strømmodulet har en profileret tilslutning for at forhindre forkert tilslutning. Bemærk De trådløse enheder skal startes op i den rækkefølge, de er nærmest gatewayen. Der startes med den enhed, der er tættest på. Det vil gøre netværksinstallationen nemmere og hurtigere. 4. Luk husdækslet, og spænd efter. Sørg altid for en tæt lukning ved at montere elektronikkens husdæksler, så der er metalkontakt. Pas dog på med at spænde for hårdt. 4

5 Figur 4. Installation af grønt strømmodul Grønt strømmodul (701PGN) 1. Installer HART-enheden i henhold til gængs installationspraksis og producentens anvisninger. Der skal smøres godkendt gevindforsegling på alle tilslutninger. 2. Skru strømmodulets dæksel af den trådløse enhed. 3. Slut det grønne strømmodul til den trådløse enhed. Det grønne strømmodul har en profileret tilslutning for at forhindre forkert tilslutning. Hvis det grønne strømmodul monteres forkert på huset, vil det ikke kunne sættes helt ind. Bemærk De trådløse enheder skal startes op i den rækkefølge, de er nærmest gatewayen. Der startes med den enhed, der er tættest på. Det vil gøre netværksinstallationen nemmere og hurtigere. 4. Luk husdækslet, og spænd efter. Kontrollér, at strømmodulet er spændt helt fast, så der ikke trænger fugt ind. Kanten på strømmodulets polymerdæksel skal være i berøring med overfladen på polymerhuset for at sikre en helt tæt forsegling. Undgå at spænde for hårdt. 5

6 1 2 3 P/N COMM Trin 2: Kontrol af funktionalitet Driften kan kontrolleres fire steder: Ved brug af Field Communicator, ved gatewayen via Smart Wireless Gateway-enhedens integrerede webserver, via AMS Wireless Configurator eller via den trådløse enheds LCD-display. Field Communicator Hvis der kan oprettes forbindelse til den trådløse enhed via en Field Communicator, leverer strømmodulet strøm til enheden og fungerer, som det skal. Figur 5 viser tilslutning af en Field Communicator til en trådløs enhed med et sort eller grønt strømmodul. Figur 5. Field Communicator-tilslutninger Figur Field Communicator 6

7 Smart Wireless Gateway Hvis den trådløse enhed er blevet konfigureret med Network ID og Join Key, og netværket har haft tilstrækkelig tid til at polle, vil transmitteren være tilsluttet netværket. Kontrollér enhedens drift og forbindelse til netværket via Smart Wireless Gateway-enhedens integrerede webserver, åbn gatewayens integrerede webinterface, og naviger hen til siden i Explorer. Hvis den trådløse enhed er blevet koblet til netværket, fungerer strømmodulet, som det skal. Bemærk Tilslutning til netværket kan tage flere minutter. AMS Wireless Configurator Når enheden er koblet til netværket, vises det i Wireless Configurator som vist nedenfor. LCD-display til den trådløse enhed Hvis den trådløse enhed, som strømmodulet tilsluttes, har et LCD-display, kan det bruges til at kontrollere funktionen. Første gang strømmodulet tilsluttes den trådløse enhed, tænder LCD-displayet i ca. 40 sekunder. Hvis LCD-displayet tænder, når strømmodulet er blevet installeret, fungerer strømmodulet, som det skal. Fejlfinding Hvis den trådløse enhed ikke tændes, når strømmodulet er blevet installeret, kan det skyldes, at strømmodulet er løbet tør for strøm. Tilslut et nyt strømmodul og se, om den trådløse enhed tænder. Hvis ikke, henvises til fejlfindingsafsnittet i brugsanvisningen til den trådløse enhed. 7

8 Bortskaffelse/genbrug af flade strømmoduler 1. Strømmodulet skal bortskaffes i henhold til gældende love og regler i det pågældende land og område. 2. Strømmodulet må kun bortskaffes af autoriserede medarbejdere med den rette uddannelse i henhold til gældende krav til transport og bortskaffelse af farligt affald. 3. Forbrænding må kun udføres af uddannede medarbejdere på godkendte anlæg. Lovgivning vedrørende forsendelse Hovedbatterier af litium er dækket af lovgivning om transport som fastlagt af U.S. Department of Transportation og er også dækket af IATA (International Air Transport Association), ICAO (International Civil Aviation Organization) og ARD (European Ground Transportation of Dangerous Goods). Det er afsenderens ansvar at sikre, at disse eller eventuelle andre lokale krav overholdes. Gældende regler og krav skal undersøges før forsendelse. Overvejelser i forbindelse med håndtering Hvert af de sorte strømmoduler indeholder to hovedbatterier af litium i størrelse C. Hvert af de grønne strømmoduler indeholder ét hovedbatteri af litium i størrelse D. Under normale betingelser er batterimaterialerne isolerede og er ikke reaktive, så længe batterierne og batteripakken er intakte. Der skal udvises omhu, så der ikke opstår elektriske eller mekaniske skader eller skader pga. varme. Kontaktflader skal beskyttes for at forhindre for tidlig afladning. Vær forsigtig under håndtering af strømmodulet. Det kan tage skade, hvis det bliver tabt på en hård overflade. De batterirelaterede farer eksisterer stadig, selv om cellerne er afladede. Vigtigt vedr. miljøet Som med alle andre batterier skal de lokale regler og lovbestemmelser på miljøområdet undersøges, så brugte batterier håndteres rigtigt. Hvis der ikke eksisterer nogen specifikke krav, anbefales det, at man afleverer batterierne til genbrug på en godkendt genbrugsstation. Se sikkerhedsdatabladet for materialerne for at få specifikke batterioplysninger. 8

9 Produktcertificeringer Informationer om EU-direktiver EF-overensstemmelseserklæringen kan findes på side 11. Den nyeste udgave kan findes på Certifikat vedrørende almindelig placering for FM-godkendelser (Factory Mutual) Dette produkt er som standard blevet undersøgt og afprøvet for at afgøre, om konstruktionen overholder godkendelser udstedt af FM vedrørende grundlæggende krav til el-, mekanik- og brandbeskyttelse. FM er et landsdækkende anerkendt testlaboratorium akkrediteret af arbejdstilsynet i USA (Federal Occupational Safety and Health Administration (OSHA)). Certifikater vedrørende placering i eksplosionsfarligt miljø USA KF FM-godkendelser vedr. egensikker Certifikat nr.: Gældende standarder: Klasse 3600:1998, klasse 3610:2010, klasse 3810:2005 Mærkninger: IS CL I, II, III, div. 1, GP A, B, C, D, E, F, G IS CL I, zone 0, AEx ia IIC T4 (-40 C To 70 C) (Se Tabel 1 eller Tabel 2 vedr. parametre). Særlige betingelser for sikker brug (X): 1. Udskiftning af strømmodul, se brugsanvisning til slutproduktet. KF CSA international egensikker Certifikat nr.: Gældende standarder: CSA Std. C22.2 nr. 0-M91, CSA std. C22.2 nr Mærkninger: Egensikker CL I, GP A, B, C, D; temp. kode T3C (To 70 C) Advarsel se installationsvejledning vedr. egensikker anvendelse (Se Tabel 1 eller Tabel 2 vedr. parametre). Særlige betingelser for sikker brug (X): 1. Strømmodulerne er certificeret som komponenter til brug i egensikre produkter, hvor egnethed/kombination til brug i den endelige enhed er underlagt CSA-godkendelse. Den endelige enhed skal indeholde alle de beskyttelsesfunktioner, der kræves for batterier, i overensstemmelse med relevante standarder for den endelige egensikre anvendelse. 9

10 Europa KF 10 ATEX-egensikker Certifikat nr.: Baseefa11ATEX0042X Gældende standarder: EN :2009, EN :2007 Mærkninger: ATEX kategori II 1G Ex ia IIC T4 Ga (-55 C To +70 C) T5 Ga (-55 C To +40 C) (For udgangsparametre henvises til Tabel 1 og Tabel 2). Særlige betingelser for sikker brug (X): 1. Der kan være risiko for antænding af plastindkapslingerne på model 701P SmartPower-strømmoduler pga. statisk elektricitet, og de skal derfor håndteres forsigtigt. (Dette forbehold gælder ikke, når først strømmodulet er blevet installeret i indkapslingen på en trådløs transmitter.) International KF IECEx egensikker Certifikatnummer: IECEx BAS X Gældende standarder: IEC :2004, IEC : , IEC :2006 Mærkninger: Ex ia IIC T4 Ga (-55 C To +70 C) T5 Ga (-55 C To +40 C) (For udgangsparametre henvises til Tabel 1 og Tabel 2). Særlige betingelser for sikker brug (X): 1. Der kan være risiko for antænding af plastindkapslingerne på model 701P SmartPower-strømmoduler pga. statisk elektricitet, og de skal derfor håndteres forsigtigt. (Dette forbehold gælder ikke, når først strømmodulet er blevet installeret i indkapslingen på en trådløs transmitter.) Sikkerhedsparametre Følgende sikkerhedsparametre gælder alle certifikater for eksplosionsfarlige placeringer. Tabel 1. Sikkerhedsparametre 701PBKKF Sort strømmodul U o = 7,8 V I o = 2,16 A P o = 0,83 W C o = 3,0 μf L o = 7,6 μh Tabel 2. Sikkerhedsparametre 701PGNKF Grønt strømmodul U o = 3,9 V I o = 2,78 A P o = 2,71 W C o = 100 μf L o = 4,6 μh

11 Figur P EF-overensstemmelseserklæring EC Declaration of Conformity No: RMD 1085 Rev. A We, Rosemount Inc Market Boulevard Chanhassen, MN USA declare under our sole responsibility that the product, manufactured by, 701P SmartPower Power Module Rosemount Inc Technology Drive and 8200 Market Boulevard Eden Prairie, MN Chanhassen, MN USA USA to which this declaration relates, is in conformity with the provisions of the European Community Directives, including the latest amendments, as shown in the attached schedule. Assumption of conformity is based on the application of the harmonized standards and, when applicable or required, a European Community notified body certification, as shown in the attached schedule. (signature) Vice President, Global Quality & Customer Care (function) Timothy J. Layer 29 August, 2011 (name) (date of issue) 11

12 Schedule EC Declaration of Conformity RMD 1085 Rev. A EMC Directive (2004/108/EC) All Models Harmonized Standards: EN :2006 ATEX Directive (94/9/EC) 701P SmartPower Power Module Baseefa11ATEX0042X - Intrinsic Safety Certificate Equipment Group II Category 1G Ex ia T4 Ga -60 C Ta +70 C T5 Ga -60 C Ta +40 C Harmonized Standards Used: EN :2009; EN :2007 ATEX Notified Bodies for EC Type Examination Certificate Baseefa. [Notified Body Number: 1180] Rockhead Business Park Staden Lane Buxton, Derbyshire SK17 9RZ United Kingdom ATEX Notified Body for Quality Assurance Baseefa. [Notified Body Number: 1180] Rockhead Business Park Staden Lane Buxton, Derbyshire SK17 9RZ United Kingdom File ID: Page 2 of 2 701P_RMD1085_RevA.docx 12

13 EF-overensstemmelseserklæring Nr.: RMD 1085 Rev. A Vi, Rosemount Inc Market Boulevard Chanhassen, MN USA erklærer hermed at være eneansvarlig for, at produktet der er fremstillet af 701P SmartPower-strømmodul Rosemount Inc Technology Drive og 8200 Market Boulevard Eden Prairie, MN Chanhassen, MN USA USA og som denne erklæring vedrører, overholder bestemmelserne i De Europæiske Fællesskabers direktiver, inklusive de seneste ændringer, som ses i vedlagte oversigt. Det er en forudsætning for overensstemmelse, at der foreligger harmoniserede standarder og, hvor det er relevant eller påkrævet, certificering af et organ, der er bemyndiget dertil af De Europæiske Fællesskaber, som det ses i vedlagte oversigt. Vice President Global Quality & Customer Care (stilling) Timothy J. Layer 29. august 2011 (navn) (udstedelsesdato) 13

14 Oversigt EF-overensstemmelseserklæring RMD 1085 Rev. A EMC-direktivet (2004/108/EF) Alle modeller Harmoniserede standarder: EN :2006 ATEX-direktivet (94/9/EF) 701P SmartPower-strømmodul Baseefa11ATEX0042X - Egensikkerhedscertifikat Udstyrsgruppe II, kategori 1G Ex ia T4 Ga -60 C T5 Ga -60 C Anvendte harmoniserede standarder: EN :2009; EN :2007 ATEX s bemyndigede organer til EF-typeafprøvningsattest Baseefa. [bemyndiget organ nummer: 1180] Rockhead Business Park Staden Lane Buxton, Derbyshire SK17 9RZ Storbritannien ATEX bemyndiget organ til kvalitetssikring Baseefa. [bemyndiget organ nummer: 1180] Rockhead Business Park Staden Lane Buxton, Derbyshire SK17 9RZ Storbritannien Fil-id: Side 2 af 2 701P_RMD1085_RevA_dan.doc 14

15 15

16 , Rev BA Rosemount Inc Market Boulevard Chanhassen, MN USA Tlf. (USA) (800) Tlf. (intl.) +1 (952) Fax +1 (952) Emerson Process Management Asia Pacific Private Limited 1 Pandan Crescent Singapore Tlf Fax / Emerson Process Management GmbH & Co. OHG Argelsrieder Feld Wessling, Tyskland Tlf. +49 (8153) 9390 Fax +49 (8153) Beijing Rosemount Far East Instrument Co., Limited No. 6 North Street, Hepingli, Dong Cheng District Beijing , Kina Tlf. +86 (10) Fax +86 (10) Emerson Process Management Generatorvej 8A, 2.sal 2860 Søborg Danmark Tlf Fax Emerson Process Management Latin America 1300 Concord Terrace, Suite 400 Sunrise, Florida USA Tlf Emerson Process Management Dubai Emerson FZE P.O. Box 17033, Jebel Ali Free Zone - South 2 Dubai, Forenede Arabiske Emirater Tlf Fax Rosemount Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Alle mærker tilhører ejeren. Emerson-logoet er et vare- og servicemærke tilhørende Emerson Electric Co. AMS er et registreret varemærke tilhørende Emerson Process Management. SmartPower er et varemærke tilhørende Rosemount Inc. Rosemount og Rosemounts logo er indregistrerede varemærker tilhørende Rosemount Inc. HART er et indregistreret varemærke tilhørende HART Communication Foundation.

Rosemount 702 trådløs diskret transmitter

Rosemount 702 trådløs diskret transmitter September 2007 Rosemount 702 Rosemount 702 trådløs diskret transmitter Start Trin 1: Fysisk installation Trin 2: Kontrol af drift Trin 3: Referenceinformation Slut www.rosemount.com Rosemount 702 September

Læs mere

Trådløs Guided Wave Radar 3308A i Rosemount 3308-serien

Trådløs Guided Wave Radar 3308A i Rosemount 3308-serien 00825-0308-4308, rev. AD Trådløs Guided Wave Radar 3308A i Rosemount 3308-serien Installationsvejledning ADVARSEL Eksplosioner kan resultere i død eller alvorlige kvæstelser. Installation af denne enhed

Læs mere

Installationsvejledning , Rev BA Februar Rosemount 0085 føler med rørbeslag

Installationsvejledning , Rev BA Februar Rosemount 0085 føler med rørbeslag Installationsvejledning 00825-0108-4952, Rev BA Rosemount 0085 føler med rørbeslag Installationsvejledning MEDDELELSE Denne installationsvejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Rosemount

Læs mere

3308A trådløs niveautransmitter med Guided Wave Radar i 3308-serien

3308A trådløs niveautransmitter med Guided Wave Radar i 3308-serien 00825-0208-4308, rev. AD 3308A trådløs niveautransmitter med Guided Wave Radar i 3308-serien ADVARSEL Eksplosioner kan resultere i dødsfald eller alvorlige kvæstelser. Kontroller, at måleenhedens driftsmiljø

Læs mere

Trådløs Guided Wave Radar 3308A i Rosemount 3308-serien

Trådløs Guided Wave Radar 3308A i Rosemount 3308-serien Installationsvejledning 00825-0108-4308, rev. AD Trådløs Guided Wave Radar 3308A i Rosemount 3308-serien Installationsvejledning, udstyrskode WU Installationsvejledning ADVARSEL Eksplosioner kan resultere

Læs mere

Rosemount 848T trådløs temperaturtransmitter. Installationsvejledning 00825-0108-4848, Rev DA December 2014

Rosemount 848T trådløs temperaturtransmitter. Installationsvejledning 00825-0108-4848, Rev DA December 2014 Rosemount 848T trådløs temperaturtransmitter Installationsvejledning 00825-0108-4848, Rev DA Installationsvejledning MEDDELELSE Denne installationsvejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for

Læs mere

Rosemount 848L Diskret logisk temperaturtransmitter med FOUNDATION feltbus

Rosemount 848L Diskret logisk temperaturtransmitter med FOUNDATION feltbus Diskret logisk temperaturtransmitter med FOUNDATION feltbus Start Trin 1: Monter transmitteren Trin 2: Ledningsføring og strømtilslutning Trin 3: Bekræft transmitterens konfiguration Produktcertificeringer

Læs mere

Rosemount 0065/0185 føler. Installationsvejledning , Rev BB_dan Juni 2014

Rosemount 0065/0185 føler. Installationsvejledning , Rev BB_dan Juni 2014 Rosemount 0065/0185 føler 00825-0208-2654, Rev BB_dan MEDDELELSE Denne installationsvejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Rosemount følere, model 0065 og 0185. Den indeholder ikke anvisninger

Læs mere

Produktetfåsikkemere

Produktetfåsikkemere Installationsvejledning Juli 2009 Rosemount 1151 Rosemount 1151 Analog Tryktransmitter Produktetfåsikkemere Start Trin 1: Montering af transmitteren Trin 2: Tag højde for husets rotation Trin 3: Tilslutning

Læs mere

Rosemount 751 feltsignalindikator. Installationsvejledning , Rev. AB Februar 2014

Rosemount 751 feltsignalindikator. Installationsvejledning , Rev. AB Februar 2014 Rosemount 751 feltsignalindikator Installationsvejledning 00825-0108-4378, Rev. AB Installationsvejledning FORSIGTIG Denne installationsvejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Rosemount

Læs mere

Rosemount 708 trådløs akustisk transmitter. Installationsvejledning , Rev BB Januar 2015

Rosemount 708 trådløs akustisk transmitter. Installationsvejledning , Rev BB Januar 2015 Rosemount 708 trådløs akustisk transmitter Installationsvejledning 00825-0208-4708, Rev BB Installationsvejledning MEDDELELSE Denne installationsvejledning indeholder grundlæggende anvisninger til Rosemount

Læs mere

Rosemount 3490-serien 4-20 ma + HART-kompatibel controller

Rosemount 3490-serien 4-20 ma + HART-kompatibel controller 00825-0108-4841, Rev BA Rosemount 3490-serien 4-20 ma + HART-kompatibel controller Installationsvejledning ADVARSEL Følges retningslinjer for sikker installation ikke, kan det resultere i død eller alvorlige

Læs mere

Rosemount 752 Fjernindikator FOUNDATION Fieldbus-protokol

Rosemount 752 Fjernindikator FOUNDATION Fieldbus-protokol Installationsvejledning Rosemount 752 Rosemount 752 Fjernindikator FOUNDATION Fieldbus-protokol Start Trin 1: Ledningsføring Trin 2: Konfigurering af transducerblokken Produktcertificeringer Slut www.rosemount.com

Læs mere

Rosemount 3490-serien 4-20 ma + HART-kompatibel kontrolenhed

Rosemount 3490-serien 4-20 ma + HART-kompatibel kontrolenhed 00825-0208-4841, Rev AA Rosemount 3490-serien 4-20 ma + HART-kompatibel kontrolenhed ADVARSEL Hvis retningslinjerne for sikker installation ikke følges, kan det resultere i død eller alvorlige kvæstelser.

Læs mere

Rosemount 5400 niveautransmitter

Rosemount 5400 niveautransmitter 00825-0608-4026, Rev AA Rosemount 5400 niveautransmitter Monteringsanvisninger for parabolantenne 1.0 Om denne vejledning Denne installationsvejledning indeholder anvisninger for niveautransmitter Rosemount

Læs mere

Rosemount føler Volume 1. Installationsvejledning , Rev CB Maj 2017

Rosemount føler Volume 1. Installationsvejledning , Rev CB Maj 2017 Rosemount føler Volume 1 00825-0308-2654, Rev CB BEMÆRK Denne installationsvejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Rosemount følere model 0068, 0078 og 0183. Den indeholder ikke anvisninger

Læs mere

Smart Wireless THUM -adapter

Smart Wireless THUM -adapter Installationsvejledning Smart Wireless Smart Wireless THUM -adapter Start Vigtigt vedr. trådløs tilslutning Konfiguration til brug i testbænk Trin 1: Fysisk installation Trin 2: Bekræftelse af funktion

Læs mere

Tryktransmitter i Rosemount 3051S-serien og flowmåler i Rosemount 3051SF-serien

Tryktransmitter i Rosemount 3051S-serien og flowmåler i Rosemount 3051SF-serien Installationsvejledning 00825-0208-4802, rev GA Tryktransmitter i Rosemount 3051S-serien og flowmåler i Rosemount 3051SF-serien med WirelessHART -protokol Installationsvejledning MEDDELELSE Denne installationsvejledning

Læs mere

Bølgelederradar med Rosemount 9901 kamre

Bølgelederradar med Rosemount 9901 kamre 00825-0108-4601, Rev AA Bølgelederradar med Rosemount 9901 kamre Monteringsvejledning for valgmulighed XC Sikkerhedsmeddelelser Procedurer og instruktioner i dette dokument kan kræve særlige forholdsregler

Læs mere

EU-overensstemmelseserklæring

EU-overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Vi, producenten, Emerson Process Management Fisher Controls International LLC 205 South Center Street Marshalltown, Iowa 50158 USA erklærer hermed at være eneansvarlig for,

Læs mere

Rosemount 415 brandpumpe

Rosemount 415 brandpumpe Vejledning til hurtig installation 0025-010-30, Rev AA Januar 200 Rosemount 15 brandpumpe Rosemount 15 brandpumpe Trin 1: Placering og orientering Trin 2: Bor huller i røret Trin 3: Svejs monteringsdelene

Læs mere

Rosemount tryktransmitter med trådløst aktiverede HART -løsninger i 3051S-serien

Rosemount tryktransmitter med trådløst aktiverede HART -løsninger i 3051S-serien Rosemount tryktransmitter med trådløst aktiverede HART -løsninger i 3051S-serien Rosemount flowmålertransmitter med trådløst aktiverede HART -løsninger i 3051SF-serien Start Trin 1: Montering af transmitteren

Læs mere

Rosemount 2130. ATEX og IECEx sikkerhedsinstruktioner om flammesikring

Rosemount 2130. ATEX og IECEx sikkerhedsinstruktioner om flammesikring Supplement til brugervejledning 00809-0408-4130, Rev. AA Maj 2009 Rosemount 2130 Rosemount 2130 ATEX og IECEx sikkerhedsinstruktioner om flammesikring www.rosemount.com Rosemount 2130 Supplement til brugervejledning

Læs mere

Rosemount 405 kompakt primærelement. Installationsvejledning 00825-0108-4810, Rev FF December 2014

Rosemount 405 kompakt primærelement. Installationsvejledning 00825-0108-4810, Rev FF December 2014 Rosemount 405 kompakt primærelement 00825-0108-4810, Rev FF MEDDELELSE Denne vejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Rosemount 405 primærelementer. Den indeholder ikke anvisninger angående

Læs mere

Rosemount 214C føler. Installationsvejledning , Rev AD Juli 2016

Rosemount 214C føler. Installationsvejledning , Rev AD Juli 2016 Rosemount 214C føler 00825-0408-2654, Rev AD BEMÆRK Denne vejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Rosemount følermodeller 214C. Hvis føleren blev bestilt monteret på en temperaturtermolomme

Læs mere

Flowmålertransmitter i Rosemount 2051CF-serien med PROFIBUS PA

Flowmålertransmitter i Rosemount 2051CF-serien med PROFIBUS PA Installationsvejledning Rosemount 2051 Rosemount 2051 tryktransmitter med PROFIBUS PA Flowmålertransmitter i Rosemount 2051CF-serien med PROFIBUS PA Start Trin 1: Montering af transmitteren Trin 2: Tag

Læs mere

Referencemanual 00809-0108-4601, Rev AB Juli 2011 Rosemount 9901. Rosemount 9901. Sikkerhedsinstruktioner. www.rosemount.com

Referencemanual 00809-0108-4601, Rev AB Juli 2011 Rosemount 9901. Rosemount 9901. Sikkerhedsinstruktioner. www.rosemount.com Referencemanual 00809-0108-4601, Rev AB Juli 2011 Rosemount 9901 Rosemount 9901 Sikkerhedsinstruktioner www.rosemount.com Referencemanual Juli 2011 Rosemount 9901 Sikkerhedsinstruktioner Disse sikkerhedsinstruktioner

Læs mere

Installationsvejledning , Rev BB August Emerson Smart Wireless Field Link

Installationsvejledning , Rev BB August Emerson Smart Wireless Field Link Installationsvejledning 00825-0108-4421, Rev BB Emerson Smart Wireless Field Link Installationsvejledning MEDDELELSE Denne vejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Smart Wireless Field Link.

Læs mere

Rosemount 2088 med valgbar HART-tryktransmitter

Rosemount 2088 med valgbar HART-tryktransmitter 00825-0108-4108, Rev AB Rosemount 2088 med valgbar HART-tryktransmitter med 4 20 ma HART- og 1 5 Vdc HART-protokol med lav effekt (version 5 og 7) Bemærkninger MEDDELELSE Denne installationsvejledning

Læs mere

Rosemount 585 Main Steam Annubar med støtte på modsatte side

Rosemount 585 Main Steam Annubar med støtte på modsatte side Installationsvejledning 585 Main Steam Annubar Rosemount 585 Main Steam Annubar med støtte på modsatte side Start Trin 1: Placering og retning Trin 2: Bor monteringshuller i røret Trin 3: Påsvejsning af

Læs mere

Rosemount 705 Wireless Totalizing-transmitter

Rosemount 705 Wireless Totalizing-transmitter Installationsvejledning 00825-0208-4705, Rev AA Rosemount 705 Wireless Totalizing-transmitter En installationsklar løsning, som muliggør enkel tilslutning til en turbinemåler Måler gennemsnitligt flow

Læs mere

Tryktransmitter til tørgasapplikationer

Tryktransmitter til tørgasapplikationer Vejledning til hurtig installation September 2004 Rosemount 951 Tryktransmitter til tørgasapplikationer Start Bænkkalibrering Ja Nej Konfigurer/Bekræft Trin 1: Monter transmitteren Trin 2: Forbind ledningerne

Læs mere

Rosemount 3144P temperaturtransmittere med FOUNDATION Fieldbus-protokol. Installationsvejledning 00825-0108-4834, Rev.

Rosemount 3144P temperaturtransmittere med FOUNDATION Fieldbus-protokol. Installationsvejledning 00825-0108-4834, Rev. Rosemount 3144P temperaturtransmittere med FOUNDATION Fieldbus-protokol 00825-0108-4834, Rev. CA MEDDELELSE MEDDELELSE Denne installationsvejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Rosemount

Læs mere

Installationsvejledning 00825-0208-4410, Rev. CB Januar 2015. Emerson Smart Wireless Gateway 1410

Installationsvejledning 00825-0208-4410, Rev. CB Januar 2015. Emerson Smart Wireless Gateway 1410 Installationsvejledning 00825-0208-4410, Rev. CB Emerson Smart Wireless Gateway 1410 Installationsvejledning MEDDELELSE Denne vejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Smart Wireless Gateway

Læs mere

VIGTIG MEDDELELSE ADVARSEL

VIGTIG MEDDELELSE ADVARSEL IBRUGTAGNING DAN 2 Introduktion 3 VIGTIG MEDDELELSE Ibrugtagningsdokumentet indeholder elementære retningslinjer for 375 feltkommunikatorer. Den indeholder ikke dybdegående anvisninger angående konfiguration,

Læs mere

475 Field Communicator

475 Field Communicator 475 Field Communicator 2 Introduktion 3 ADVARSEL Eksplosioner kan medføre død eller alvorlige kvæstelser: Brug i eksplosive omgivelser skal overholde lokale, nationale og internationale standarder, forskrifter

Læs mere

Rosemount 248 trådløs temperaturtransmitter. Installationsvejledning , Rev EA Oktober 2016

Rosemount 248 trådløs temperaturtransmitter. Installationsvejledning , Rev EA Oktober 2016 Rosemount 248 trådløs temperaturtransmitter 00825-0208-4248, Rev EA Rosemount 248 trådløs temperaturtransmitter Trådløs Rosemount 248, hardwareversion HART enhed, version Installationssæt/drivere til enheden

Læs mere

Rosemount trådløs trykmåler

Rosemount trådløs trykmåler 00825-0108-4045, vers. AC Rosemount trådløs trykmåler med trådløs HART -protokol FORSIGTIG Denne vejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Rosemount trådløse trykmålere. Den indeholder ikke

Læs mere

Indhold. Alle produkter. Indledning. Sikkerhedsinstruktioner. Specifikationer. Inspektions og vedligeholdelsesintervaller ADVARSEL

Indhold. Alle produkter. Indledning. Sikkerhedsinstruktioner. Specifikationer. Inspektions og vedligeholdelsesintervaller ADVARSEL Sikkerhedsinstruktioner D103022X0DK Dansk August 2015 Indhold Alle produkter... Reguleringsventiler... Aktuatorer for reguleringsventiler... Regulatorer... Aflastningsventiler... Instrumenter, afbrydere

Læs mere

Rosemount 285 Annubar Kanalmonteret

Rosemount 285 Annubar Kanalmonteret Vejledning til hurtig installation Kanalmonteret 285 nnubar Rosemount 285 nnubar Kanalmonteret Start Trin 1: Placering og retning Trin 2: Klargøring til installation Trin 3: Installation Trin 4: Installer

Læs mere

Emerson Plantweb Insight. Installationsvejledning , rev. BA December 2016

Emerson Plantweb Insight. Installationsvejledning , rev. BA December 2016 Emerson Plantweb Insight 00825-0108-4541, rev. BA 1.0 Oversigt Tak fordi du har valgt Plantweb Insight. Dette dokument giver vejledning om, hvordan systemplatformen først sættes op. Flere detaljer og yderligere

Læs mere

Smart Wireless Gateway 1420. Installationsvejledning 00825-0208-4420, Rev. FB Januar 2015

Smart Wireless Gateway 1420. Installationsvejledning 00825-0208-4420, Rev. FB Januar 2015 Smart Wireless Gateway 1420 00825-0208-4420, Rev. FB MEDDELELSE Denne vejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Smart Wireless Gateway. Den indeholder ikke anvisninger vedrørende diagnosticering,

Læs mere

Rosemount tryktransmitter model 3051 og Rosemount flowmålere model 3051CF DP

Rosemount tryktransmitter model 3051 og Rosemount flowmålere model 3051CF DP 00825-0108-4100, Rev BA Rosemount tryktransmitter model 3051 og Rosemount flowmålere model 3051CF DP med WirelessHART -protokol MEDDELELSE Denne installationsvejledning indeholder grundlæggende retningslinjer

Læs mere

Rosemount 1195 integreret måleføler med blænde

Rosemount 1195 integreret måleføler med blænde Installationsvejledning November 2011 Rosemount 1195 Rosemount 1195 integreret måleføler med blænde Start Trin 1: Placering af måleføler Trin 2: Orientering af måleføler Trin 3: Installation af måleføler

Læs mere

Produktetfåsikkemere

Produktetfåsikkemere Vejledning til hurtig installation Juni 2007 Rosemount 4500 Rosemount 4500 sanitetstryktransmitter Produktetfåsikkemere Start Trin 1: Montering af transmitteren Trin 2: Indstil kontakterne Trin 3: Forbind

Læs mere

Rosemount 3051S MultiVariable transmitter. Rosemount MultiVariable transmitter i flowmålerserie 3051SF

Rosemount 3051S MultiVariable transmitter. Rosemount MultiVariable transmitter i flowmålerserie 3051SF 00825-0108-4803, Rev. CA Rosemount 3051S MultiVariable transmitter Rosemount MultiVariable transmitter i flowmålerserie 3051SF MEDDELELSE Denne installationsvejledning indeholder grundlæggende retningslinjer

Læs mere

LVI Danmark ApS Marielundvej 28, 1. Th. E-mail: info@lvi.dk Tlf: 57 67 20 99 2730 Herlev Internet: www.lvi.dk

LVI Danmark ApS Marielundvej 28, 1. Th. E-mail: info@lvi.dk Tlf: 57 67 20 99 2730 Herlev Internet: www.lvi.dk Brugsanvisning LVI Danmark ApS Marielundvej 28, 1. Th. E-mail: info@lvi.dk Tlf: 57 67 20 99 2730 Herlev Internet: www.lvi.dk MagniLink Visus brugsanvisning 7942137a Inden ibrugtagning Vi anbefaler at du

Læs mere

RADARNIVEAUMÅLER SPECIEL SIKKERHEDSANVISNING

RADARNIVEAUMÅLER SPECIEL SIKKERHEDSANVISNING Speciel sikkerhedsanvisning da RADARNIVEAUMÅLER SPECIEL SIKKERHEDSANVISNING Indhold TankRadar Pro information om det europæiske ATEX-direktiv....................... 2 ATEX-mærkning og Ex-certificeringskode............................................

Læs mere

Installationsvejledning P/N MMI , Rev. A Februar ATEX installationsvejledning til Micro Motion model LFT, transmittere med lavt flow

Installationsvejledning P/N MMI , Rev. A Februar ATEX installationsvejledning til Micro Motion model LFT, transmittere med lavt flow Installationsvejledning P/N MMI-20011737, Rev. A Februar 2009 ATEX installationsvejledning til Micro Motion model LFT, transmittere med lavt flow Bemærk: Ved montering i Europa i farlige områder henvises

Læs mere

Mobrey MCU900-serien 4-20 ma + HART-kompatibel kontrolenhed

Mobrey MCU900-serien 4-20 ma + HART-kompatibel kontrolenhed IP2030-DA/QS, Rev AA Mobrey MCU900-serien 4-20 ma + HART-kompatibel kontrolenhed Installationsvejledning ADVARSEL Hvis retningslinjerne for sikker installation ikke følges, kan det resultere i død eller

Læs mere

Rosemount 753R webbaseret fjernovervågningsindikator

Rosemount 753R webbaseret fjernovervågningsindikator Vejledning til hurtig installation Indikator Rosemount 753R Rosemount 753R webbaseret fjernovervågningsindikator Start Oversigt Rosemount 753R med indbygget tryktransmitter model 3051S Rosemount 753R med

Læs mere

Trådløs gateway 1420. Installationsvejledning 00825-0108-4420, Rev DA August 2009 Trådløs gateway 1420

Trådløs gateway 1420. Installationsvejledning 00825-0108-4420, Rev DA August 2009 Trådløs gateway 1420 Installationsvejledning August 2009 Trådløs gateway 1420 Trådløs gateway 1420 Start Trin 1: Indledende opkobling til konfiguration Trin 2: Grundlæggende sikkerhed og tidskonfiguration Trin 3: Grundlæggende

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Rosemount 485 Annubar Flo-Tap-samling med gevind

Rosemount 485 Annubar Flo-Tap-samling med gevind Installationsvejledning 00825-0508-809, Rev DB 85 Annubar med Rosemount 85 Annubar Flo-Tap-samling med gevind Trin 1: Placering og orientering Trin 2: Svejsning af monteringsdele Trin 3: Montering af afspærringsventil

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

Installationsvejledning 00825-0108-4840, Rev CA Februar 2013. Rosemount ultralydsniveautransmitter til væsker, model 3101, 3102 og 3105

Installationsvejledning 00825-0108-4840, Rev CA Februar 2013. Rosemount ultralydsniveautransmitter til væsker, model 3101, 3102 og 3105 00825-0108-4840, Rev CA Rosemount ultralydsniveautransmitter til væsker, model 3101, 3102 og 3105 MEDDELELSE Denne installationsvejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for ultralydsniveautransmittere,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

Rosemount 144 pc-programmerbare temperaturtransmittere Produktetfåsikkemere

Rosemount 144 pc-programmerbare temperaturtransmittere Produktetfåsikkemere Vejledning til hurtig installation Februar 2004 Rosemount 144 Rosemount 144 pc-programmerbare temperaturtransmittere Produktetfåsikkemere Start Trin 1: Konfigurer transmitteren Trin 2: Monter transmitteren

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

MID Certificering. Ligheder og forskelle mellem MID modul B+D eller MID modul B+F

MID Certificering. Ligheder og forskelle mellem MID modul B+D eller MID modul B+F MID Certificering Ligheder og forskelle mellem MID modul B+D eller MID modul B+F Hvilken løsning skal vi vælge? Hvad skal vi overveje inden valg af løsning? Peter Morell Chefkonsulent FORCE Technology

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Pressostater, differens pressostater og termostater, Type RT-E

Pressostater, differens pressostater og termostater, Type RT-E MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk brochure Pressostater, differens pressostater og termostater, RT-E RT-E-serien består af pressostater og differenspressostater såvel som termostater. Enhederne er

Læs mere

Rosemount 585 Annubar Flo-Tap-samling med flange. Installationsvejledning 00825-0208-4585, Rev. BA Oktober 2014

Rosemount 585 Annubar Flo-Tap-samling med flange. Installationsvejledning 00825-0208-4585, Rev. BA Oktober 2014 Rosemount 585 Annubar FloTapsamling med flange Installationsvejledning 008250208585, Rev. BA Oktober 201 Installationsvejledning Oktober 201 MEDDELELSE Denne vejledning indeholder grundlæggende retningslinjer

Læs mere

Maskin Dokumentation

Maskin Dokumentation Maskin Dokumentation BELKI Olieseparator type 60S Indhold Teknisk dossier: Maskinbeskrivelse 3 Maskindata 4 Maskinskitse 5 Stykliste 6 El-diagrammer 7 Brugsanvisning: Funktionsbeskrivelse 8 Før opstarten

Læs mere

Micro Motion -sensorer i R-serien og model CNG050

Micro Motion -sensorer i R-serien og model CNG050 Installationsvejledning P/N MMI-20010130, Rev. A Juni 2007 ATEXinstallationsvejledning for Micro Motion -sensorer i R-serien og model CNG050 Til ATEX-godkendte sensorinstallationer Bemærk: Ved montering

Læs mere

Installationsvejledning P/N MMI , Rev. AA Juli ATEXinstallationsvejledning. Micro Motion transmittere, model 9701/9703

Installationsvejledning P/N MMI , Rev. AA Juli ATEXinstallationsvejledning. Micro Motion transmittere, model 9701/9703 Installationsvejledning P/N MMI-20011735, Rev. AA Juli 2009 ATEXinstallationsvejledning til Micro Motion transmittere, model 9701/9703 Bemærk: Ved montering i Europa i farlige områder henvises til standard

Læs mere

Bilag 2 af 23. maj 2017 Reg. nr Annex 2 of 23 May 2017

Bilag 2 af 23. maj 2017 Reg. nr Annex 2 of 23 May 2017 Specificering af akkrediteringsområder: Specificering af akkrediteringsområde for national lovgivning: Produkter Procedurer Specifikation Trykbærende udstyr Periodiske undersøgelser udført som egenkontrol

Læs mere

Certificering til det nye ATEX Direktiv 2014/34/EU. ved Jakob Nittegaard

Certificering til det nye ATEX Direktiv 2014/34/EU. ved Jakob Nittegaard Certificering til det nye ATEX Direktiv 2014/34/EU ved Jakob Nittegaard E-mail: jnit@teknologisk.dk AGENDA 1. Historisk tilbageblik 2. Korte facts det nye ATEX Direktiv a) Ændringer for Notified Bodies

Læs mere

Micro Motion -sensorer i F-serien med certifikat DMT 01 ATEX E 158 X

Micro Motion -sensorer i F-serien med certifikat DMT 01 ATEX E 158 X Installationsvejledning P/N MMI-20010180, Rev. A Juni 2007 ATEXinstallationsvejledning for Micro Motion -sensorer i F-serien med certifikat DMT 01 ATEX E 158 X Til ATEX-godkendte sensorinstallationer Bemærk:

Læs mere

MÅLETEKNISK VEJLEDNING (MV nr. 02.46-07, udg. 4)

MÅLETEKNISK VEJLEDNING (MV nr. 02.46-07, udg. 4) . MÅLETEKNISK VEJLEDNING (MV nr. 02.46-07, udg. 4) Retningslinjer for målesystemer, der er overensstemmelseserklærede i henhold til EU-direktivet om måleinstrumenter (MID), før og efter installation i

Læs mere

www.philips.com/support

www.philips.com/support Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AE1125 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din bærbare radio 4 Hvad er der i kassen 4 Strømforsyning 4 Sluk 5 3 Brug af

Læs mere

Installationsvejledning 00825-0108-4160, Rev BA December 2014. Rosemount 2160 trådløs niveausensor med vibrerende gaffel

Installationsvejledning 00825-0108-4160, Rev BA December 2014. Rosemount 2160 trådløs niveausensor med vibrerende gaffel Installationsvejledning 00825-0108-4160, Rev BA Rosemount 2160 trådløs niveausensor med vibrerende gaffel Installationsvejledning MEDDELELSE Denne installationsvejledning yder grundlæggende anvisninger

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

echarger Brugervejledning

echarger Brugervejledning echarger Brugervejledning Indhold Indhold Din echarger 22 Tilsigtet brug 23 Vigtige bemærkninger 24 Batterier 27 Opladning 28 Nyttige tips vedrørende opladning 33 Vedligeholdelse og behandling 34 Tekniske

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

Transport af Lithium Batterier i undtagne mængder med TNT Express

Transport af Lithium Batterier i undtagne mængder med TNT Express Hvorfor farligt gods? Hvad er de gældende regler for de forskellige transportformer? Lithium batterier eller celler bruges i en lang række elektroniske enheder. Disse betragtes som farligt gods, fordi

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A6000 http://da.yourpdfguides.com/dref/853150

Din brugermanual HP PAVILION A6000 http://da.yourpdfguides.com/dref/853150 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION A6000 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Installationsvejledning , Rev EA Februar Rosemount 148 temperaturtransmitter

Installationsvejledning , Rev EA Februar Rosemount 148 temperaturtransmitter 00825-0108-4148, Rev EA Rosemount 148 temperaturtransmitter MEDDELELSE Denne installationsvejledning giver grundlæggende anvisninger vedr. Rosemount 148. Den giver ingen detaljerede anvisninger om konfiguration,

Læs mere

Alle værdier er udfyldt i forhold af a. NKRM/ibp oktober 2007

Alle værdier er udfyldt i forhold af a. NKRM/ibp oktober 2007 Alle værdier er udfyldt i forhold af a Tilhørende elektrisk materiel omfatter elektriske sikkerhedskontrol- og reguleringsanordninger, der er bestemt til at anvendes uden for eksplosionsfarlig atmosfære,

Læs mere

Installationsvejledning 00825-0108-4728, Rev BD Maj 2014. Rosemount 644H og 644R intelligente temperaturtransmittere

Installationsvejledning 00825-0108-4728, Rev BD Maj 2014. Rosemount 644H og 644R intelligente temperaturtransmittere Installationsvejledning 00825-0108-4728, Rev BD Rosemount 644H og 644R intelligente temperaturtransmittere Installationsvejledning MEDDELELSE Denne installationsvejledning indeholder grundlæggende retningslinjer

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

Alle værdier er udfyldt i forhold af a. NKRM/ibp oktober 2007

Alle værdier er udfyldt i forhold af a. NKRM/ibp oktober 2007 i et klassificeret,, men som er ex-beskyttet af Alle værdier er udfyldt i forhold af a i et klassificeret,, men som er ex-beskyttet af Det elektriske materiel er efter Boligministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Micro Motion -sensorer i F-serien

Micro Motion -sensorer i F-serien Installationsvejledning P/N MMI-20010093, Rev. A Juni 2007 ATEXinstallationsvejledning for Micro Motion -sensorer i F-serien Til ATEX-godkendte sensorinstallationer Bemærk: Ved montering i Europa i farlige

Læs mere

FUMK50020 Secvest trådløs mini-åbningsføler

FUMK50020 Secvest trådløs mini-åbningsføler FUMK50020 Secvest trådløs mini-åbningsføler DK Installationsvejledning trådløs mini-åbningsføler 14 Version 1.0 390350 09-2014 - 58 - Indhold Forord...- 60 - Advarsler vedr. batteriet...- 61 - Sikkerhedshenvisninger...-

Læs mere

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller.

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. Brugsanvisning EMHÆTTE Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. AH SF 1 IX/HA Montering 2 Montering 3 Montering 4 Installation

Læs mere

2,1 L hydraulikpumpe installationsvejledning

2,1 L hydraulikpumpe installationsvejledning 2,1 L hydraulikpumpe installationsvejledning For at opnå den bedst mulige ydelse og undgå skader på din båd skal du installere Garmin 2,1 L hydraulikpumpe i henhold til den følgende vejledning. Denne vejledning

Læs mere

Micro Motion model 775

Micro Motion model 775 Tillæg vedr. ledningsopkobling P/N MMI-20016033, Rev. AA September 2009 Micro Motion model 775 Smart trådløs indbygget THUM -adapter Indhold Oversigt over THUM-adapteren.....................................

Læs mere

THR880i Ex. Sikkerhedsinstruktioner

THR880i Ex. Sikkerhedsinstruktioner THR880i Ex Sikkerhedsinstruktioner 1 Indholdsfortegnelse 1 Anvendelse... 3 2 Sikkerhedsoplysninger... 3 3 Sikkerhedsregler... 3 4 Beskyttelse med batteridæksel... 5 4.1 Sådan skrues batteridækslet af...

Læs mere

01.09.2015/TS Vers.: 1.0/Rev.: Drift og vedligehold. af Gaia Solar-solcelleanlæg

01.09.2015/TS Vers.: 1.0/Rev.: Drift og vedligehold. af Gaia Solar-solcelleanlæg 01.09.2015/TS Vers.: 1.0/Rev.: Drift og vedligehold af Gaia Solar-solcelleanlæg Drift- og vedligeholdelsesmanual for solcelleanlæg Funktionsbeskrivelse... 3 Driftsvejledning... 3 Sikkerhed... 4 Start og

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

Industri Farmaceut Foreningen

Industri Farmaceut Foreningen 11.02.2016 Medicinsk udstyr Industri Farmaceut Foreningen Jacobsen Pharma & MedTech Advice AS www.jacobsenadvice.com Agenda: Hvad er medicinsk udstyr Lovgivning Klassifikation Eksempler Godkendelsesprocedure

Læs mere

Rosemount 5408 og 5408:SIS niveautransmittere

Rosemount 5408 og 5408:SIS niveautransmittere 00825-0308-4408, rev. AA Rosemount 5408 og 5408:SIS niveautransmittere Parabolantenne 1.0 Om denne vejledning Denne installationsvejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Rosemount transmittere

Læs mere

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW da Wireless Smoke Alarm Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Graphics 4 2 Indledning 6 3 Montering 7 4 Radionetværk 9 5 Vedligeholdelse 13 6 Tekniske data

Læs mere

Gasmåle- og alarmsystemer. ExDetector HC-100 - Katalytisk gasdetektor. Betjenings-og installationsvejledning

Gasmåle- og alarmsystemer. ExDetector HC-100 - Katalytisk gasdetektor. Betjenings-og installationsvejledning Gasmåle- og alarmsystemer ExDetector HC-100 - Katalytisk gasdetektor Betjenings-og installationsvejledning Vigtige noter: Forholdsregler for sikker betjening af systemet Korrekt transport og behandling

Læs mere

Micro Motion -sensorer i H-serien

Micro Motion -sensorer i H-serien Installationsvejledning P/N MMI-20010104, Rev. A Juni 2007 ATEXinstallationsvejledning for Micro Motion -sensorer i H-serien Til ATEX-godkendte sensorinstallationer Bemærk: Ved montering i Europa i farlige

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/avent SCD505 EN User manual 3 DA Brugervejledning 13 DE Benutzerhandbuch 23 ES Manual del usuario 47 SV Användarhandbok 121 AR 141 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Installationsvejledning P/N MMI , Rev. A Juli ATEX-installationsvejledning for Micro Motion transmittere model 1500 og 2500

Installationsvejledning P/N MMI , Rev. A Juli ATEX-installationsvejledning for Micro Motion transmittere model 1500 og 2500 Installationsvejledning P/N MMI-20011731, Rev. A Juli 2008 ATEX-installationsvejledning for Micro Motion transmittere model 1500 og 2500 Bemærk: Ved montering i Europa i farlige områder henvises til standard

Læs mere