OUH Odense Universitetshospital, Svendborg Sygehus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OUH Odense Universitetshospital, Svendborg Sygehus"

Transkript

1 OUH Odense Universitetshospital, Svendborg Sygehus Materialet er udarbejdet i oktober 2013 Underviser: Kristine Mette Vebel Hansen Product Manager og InfoNet administrator, Afdelingen for Driftsoptimering og IT

2 Indhold Baggrund... 3 Strukturering af InfoNet... 3 Opret nyt dokument... 4 Editoren: Skriv i dokumentet... 9 Skriv i et afsnit Slet et afsnit Opret nyt afsnit Opret links Eksterne links (hyperlinks) Interne links Billeder og bilag i dokumenter Genfind dokument under udarbejdelse Send dokument til høring og godkendelse Høring Godkendelse Høringssvar eller godkendelse Udgiv dokumentet Opret revisionskladde af et udgivet dokument Find mere om at arbejde med InfoNet på OUH Appendiks 1: InfoNet-dokumenters cyklus Appendiks 2: Gruppeafgrænsning ved hjælp af fællesmængder Appendiks 3: Eksempler på gruppeafgrænsninger Appendiks 4: Send besked til brugere om udgivelse Appendiks 5: Træning ved udgivelse af et dokument Appendiks 6: Anvendelse af dokumentskabelon indeholdende flowdiagram, f.eks. Patientforløbsbeskrivelser Noter: egne grupper Noter

3 Baggrund Infonet er anskaffet og implementeret som dokumentstyringssystem, for at sygehusene i Region Syddanmark kan akkrediteres efter Den danske kvalitetsmodel (DDKM). Formålet med InfoNet er at have et system, som håndterer retningsgivende dokumenter (politikker, retningslinjer og instrukser). Kravene til systemet er beskrevet i standarden Strukturering af InfoNet InfoNet-dokumenter er struktureret i håndbøger, som er navngivet efter specialer. Hver afdeling har en håndbog. En håndbog er inddelt i kapitler. Både håndbøger og kapitler anvendes som holdere for dokumenterne. Navigation i InfoNet afhænger af formål. Enten skal man læse dokumenter, eller også skal man udføre opgaver i forbindelse med udarbejdelse og/eller implementering af dokumenter. Skal man læse dokumenter, kan de også findes på forskellige måder: Via flowdiagrammerne (visuelt orienteret navigationsmulighed) Via fanebladet Håndbøger, hvor man klikker ind på den ønskede håndbog, og videre igennem hierarkiet af kapitler Via søgefunktionen, som findes flere steder, bl.a. også på håndbogsforsiderne ill.1 For at udarbejde dokumenter eller gennemføre andre opgaver, skal du først og fremmest være logget på InfoNet. Det sker normalt automatisk, hvis du er logget på OUHs netværk. Er det ikke dit eget navn, som optræder i den grå bjælke (ill.1, 1), skal du logge på. Klik på Log af / Log på (ill.1, 2) og anvend dit netværkslogin og password til at logge på InfoNet. 3

4 Vil du oprette et dokument, skal du have tildelt rettighed som håndbogs- eller kapitelredaktør i den håndbog, du vil oprette dokumentet i. Eller du skal have en håndbogs- eller kapitelredaktør til at oprette dokumentet for dig. Der er 3 niveauer af redaktører: Håndbogsredaktører: kan alt indenfor håndbogen, bl.a.: o oprette dokumenter i hele håndbogen o udarbejde flowdiagrammer o oprette kapitler (som følger OUH, Kapitelstruktur ) o tilgå forskellige oversigter o tildele rettigheder til kapitel- og dokumentredaktør Kapitelredaktøren: kan alt indenfor kapitlet: o oprette dokumenter i det tildelte kapitel, inkl. underkapitler o oprette underkapitler (som følger instruksen OUH, Kapitelstruktur ) o tildele rettigheder til dokumentredaktør Dokumentredaktør: kan udarbejde dokument, hvis det er oprettet og tildelt af håndbogs- eller kapitelredaktør Uanset hvilken rettighed du har, vil fanebladet Mine dokumenter (ill.2, 1) være en stor hjælp, så snart du begynder at have opgaver i InfoNet. Under fanebladet Mine dokumenter kan alle dine uafsluttede opgaver tilgås. Opret nyt dokument Klik på Redaktør i nederste grå bjælke (ill.1, 3). Klik på Indhold (ill.2, 2). ill.2 4

5 ill.3 Vælg kapitel, og klik på det lille ark foran kapitlets navn (ill.3). Første gang du opretter et dokument vælges det lille faneblad med * (ill.4). ill.4 Dokumentet navngives ud for Dok.navn. Vælg et sigende navn for indholdet. Angiv ikke i navnet, om det er en politik, retningslinje eller instruks, det angives andetsteds (ill.4). 5

6 Vælg Skabelon (ill.4). Oftest vælges Retningslinje OUH eller Instruks OUH. Skabelonen indeholder krævede afsnit. Hvad er en retningslinje, og hvad er en instruks? Kapitel er valgt ved oprettelse (ill.4). Dok.nr. anvendes sædvanligvis ikke. Ud for Niveau angives om dokumentet er en politik, retningslinje eller instruks. Revision er som standard angivet til 36 måneder (ill. 4). Må ikke øges, da alle dokumenter som minimum skal revideres hvert 3. år. 3 måneder før revisionsdatoen, vil dokumentets redaktør og forfatter modtage en påmindelse pr. mail. Den kommer igen 1 måned før. Indholdsfortegnelse er som standard synlig og ændres ikke (ill.4). ill.5 Ansvarlig er ALTID afdelingsledelsen (ill.5). Afdelingsledelsen vælges via en gruppeafgrænsning (ill.6) Find evt. flere eksempler i Boks 2: Gruppeafgrænsning bagerst i materialet. o Klik på de 3 prikker foran rullemenuen. Afgrænsning 1 Type: Sygehus(-enhed) Gruppe: OUH Afgrænsning 2 Type: Speciale (administrations-/serviceafdeling vælger Afsnit/Enhed ) Gruppe: Afgrænsning 3 Type: Funktion Gruppe: Afdelingsledelse o Findes den ønskede gruppe ikke i rullemenuen, kan der søges på en del af gruppenavnet i søgefeltet til venstre for rullemenuen. o Klik OK. 6

7 ill.6 Redaktør er valgt (ill.5). Redaktør (dokumentredaktør) er den person, der har oprettet dokumentet. Dokumentredakrøren er den person, der forestår udarbejdelse og vedligehold af dokumentet i InfoNet. Oprettes dokumentet for en kollega, skal denne kollega vælges i feltet i stedet. Det gøres på samme måde, som man vælger forfatter. Se nedenfor (Forfatter). Forfatter vælges (ill.5). Forfatter er den person, der er ophavsmand til dokumentets indhold. Er der flere end én, som har deltaget i udarbejdelsen af dokumentets indhold, vælges tovholderen i gruppen. Resten af gruppen anføres i dokumentafsnittet Udarbejdet af. o Klik på de 3 prikker foran rullemenuen (ill.5) o Anvend eventuelt gruppeafgrænsningerne til at indsnævre søgningen efter en forfatter (ill.7, 1) o Tast brugerlogin i feltet Initialer ELLER den første del af brugerens navn ud for Navn (ill.7, 2). Vælg herefter den rette bruger i rullemenuen (ill.7, 3). Herefter vil den pågældende bruger altid kunne vælges i rullemenuen (ill. 5) 7

8 ill.7 Brugere vælges ved hjælp af gruppeafgrænsning på samme vis som ved Ansvarlig. (ill. 6) o Klik på + foran boksen for Brugere o Afgræns til den specifikke brugergruppe. Herunder ses eksempel på afgrænsning til gruppen af sygeplejersker på Endokrinologisk afdeling. For flere eksempler se Boks 3: Eksempler på gruppeafgrænsninger bagerst i materialet. Afgrænsning 1 Type: Sygehus(-enhed) Gruppe: OUH Afgrænsning 2 Type: Speciale Gruppe: Endokrinologi Afgrænsning 3 Type: Stilling Gruppe: Sygeplejerske NB. Findes en søsterafdeling tilføjes en afgrænsning, som angiver afdelingens lokation. Den skydes ind som nr. 3, og afgrænsning på f.eks. stilling, rykkes til nr. 4: Afgrænsning 3 Type: Lokation Gruppe: Svendborg o Du kan tilføje flere brugergrupper til dokumentet. Hver gruppe skal have sin egen afgrænsning (og linje i boksen ud for Brugere ill. 5) Læseadgang er som standard sat til Alle. Alle dokumenter bør være tilgængelige for alle brugere af InfoNet. Er der en gyldig grund til at adgangsbegrænse dokumentet, fjernes Alle, og feltet for læseadgang lades stå tomt. Så vil kun brugere i grupperne valgt i Brugere kunne se dokumentet. NB. Vær opmærksom på, om Alle popper op i feltet for Brugere når du senere klikker OK. I så fald skal det også fjernes herfra. 8

9 ill.8 Nøgleord angives adskilt af komma og mellemrum. Der kan skrives sætninger. Sigt efter 5 nøgleord eller flere (ill. 8). Vær opmærksom på at skrive i det rigtige felt der skal ikke skrives i Editoren. Nogle skærmstørrelser skjuler nøgleordsfeltet. Kig efter om scroll-baren er helt i bund. Der skrives ikke i editoren nederst. Klik OK i bunden af skærmen, og dokumentet er oprettet. Editoren: Skriv i dokumentet Dokumentet er oprettet, og indhold skal fyldes ind i dokumentets afsnit. Skærmen er nu delt ind i tre rammer (ill.9): 1. Overblik over kapitler og dokumenter i venstre side (ill.9,1) 2. Dokumenthoved og visning af det gemte dokument samt knapper til forskellig funktionalitet i midten (ill.9, 2) 3. Editorer i højre side (ill.9, 3) 9

10 ill.9 InfoNets editor giver mulighed for fed og kursiv tekst, hævet og sænket skrift, links (se afsnit Opret links ), justering af tekst, punktopstilling og tabel. Husk der altid skal skrives med skrifttypen Verdana størrelse 10. Skriv i et afsnit Klik på blyanten ud for det afsnit, der skal skrives i. Teksteditoren åbner nu i højre side af skærmen. Skriv i editoren Klik på knappen OK i bunden af skærmen. Så gemmes teksten, og kan ses i den midterste ramme. Tekst kan kopieres fra Word, men så anbefales det at anvende funktionen Rens tekst, som findes under menupunktet Funktioner i editoren (også selvom der efterfølgende måske skal rettes lidt til på f.eks. kopierede punktopstillinger). Der må fjernes og oprettes afsnit i skabelonerne for retningslinjer og instrukser i henhold til Slet et afsnit Klik på blyanten ud for det afsnit, du ønsker at slette (ill.9). Klik på knappen Slet i editoren til højre. Vær opmærksom på, at slettede afsnit ikke kan genskabes. Man må I så fald oprette et nyt, og skrive teksten igen. Opret nyt afsnit (typisk underafsnit til Fremgangsmåde ) Klik på Nyt afsnit i bunden af dokumentet (ill.10, 1). Angiv øverst i editoren afsnittets numre. Skriv tal i de kvadratiske bokse. Begynd fra venstre og stop når der ikke er behov for flere. Nummereringen er afgørende for, hvor afsnittet lægger sig i dokumentet (ill.10, 2). 10

11 Giv afsnittet en overskrift i linjen til højre for de små bokse. Klik på knappen OK nederst. Afsnittet er gemt, og kan ses i dokumentets indholdsfortegnelse øverst. ill.10 Opret links Der er to typer af links i InfoNet. Interne og eksterne. De interne er links til materiale, der ligger i InfoNet. Eksterne links (hyperlinks) er links til materiale, der ligger udenfor InfoNet. Eksterne links (hyperlinks) Skal der linkes til en webside, gøres det i teksteditoren. Marker ordet/ordene der skal linkes fra i teksteditoren (ill.11, 1). Klik på det lille ikon for hyperlink (ill.11, 2) Ud for Til indsættes websidens adresse (URL) (ill.11, 3) Ud for Vis i vælges Nyt vindue i rullemenuen (ill.11, 4) Klik på knappen OK i det lille vindue (ill.11, 5) Klik på knappen OK i editoren (ill.11, 6) 11

12 ill.11 Interne links Skal der linkes til andre dokumenter i InfoNet, gøres det ikke med hyperlink-funktionen. Det gøres med en intern link-funktion. Marker ordet/ordene der skal linkes fra i dokumentvisningen i den midterste ramme (ill.12, 1) Klik på kæden (ill.12, 2) og linkeditoren åbner i højre ramme Fra udfyldes automatisk med den markerede tekst (ill.12, 3) I Type skal stå Dokument (ill.12, 3) I rullemenuen til venstre vælges den håndbog, som dokumentet, der skal linkes til, ligger i (ill.12, 3) Der sættes flueben ud for Én gang, hvis der kun skal linkes fra ordet/ordene første gang man støder på dem i afsnittet. Ellers laves linkene hver gang, man støder på ordet/ordene (ill.12, 3) Ud for Vis i vælges Samme ramme eller Nyt vindue (ill.12, 3) Klik på knappen OK (ill.12, 3) 12

13 ill.13 Eksterne links (hyperlinks) vises med blå skrift. Interne links vises med blå kursiv skrift. Læs mere om mulighederne for links i dokumenter i instruksen: Billeder og bilag i dokumenter Der kan vedhæftes bilag og billeder til dokumenter i InfoNet. Når et billede eller et bilag er uploadet til et dokument, versionsstyres de sammen med dokumentet. Der kan ikke rettes i billeder og bilag, som er uploadet til et dokument i InfoNet. Hvordan bilag og billeder uploades til dokumenter, og hvordan billeder indsættes i dokumentet beskrives i instruksen: Husk, at der ikke må lægges personoplysninger i InfoNet. I instruksen er også beskrevet, hvordan man sikkert slører personoplysninger på f.eks. skærmbilleder. Genfind dokument under udarbejdelse Hvis du har lukket et dokument, du er ved at udarbejde, og gerne vil finde det igen, er den nemmeste måde at klikke på fanebladet Mine dokumenter (ill.2). Men husk, at det er en oversigt over uafsluttede opgaver. Du kan ikke finde andres dokumenter på listen, med mindre det f.eks. er et dokument, du har modtaget til høring. Du kan heller ikke finde dokumenter, som er udgivet. For at genfinde disse dokumenter, se senere afsnit i dette materiale ( Opret revisionskladde af et udgivet dokument ). 13

14 Send dokument til høring og godkendelse Høring er en mulighed for at indhente kommentarer i udarbejdelsesfasen. Høring er ikke en betingelse for at få udgivet dokumentet. Godkendelse skal indhentes hos en bemyndiget person. Som udgangspunkt er det afdelingsledelsen, som godkender dokumenter. Godkendelsesopgaven kan uddelegeres, og vil i så fald være beskrevet i en afdelingsspecifik instruks. Der skal tildeles rettighed som godkender til de personer, der skal kunne vælges som godkendere på dokumenter. Se mere om uddelegering af rettigheder: Høring Klik på Høring under dokumenthovedet (ill.14, 1) I højre-siden vælges hvem der skal have tilsendt dokumentet i høring. Tast brugerlogin i feltet for Initialer ELLER den første del af brugerens navn ud for Navn (ill.14, 2) Marker den rette bruger i boksen under (ill.14, 3) Klik Tilføj valgte (ill.14, 4) ill.14 Klik på Send dokument til Høringsgruppe øverst i ruden, så yderligere tekstfelter åbner (ill.15, 1) Revisionsinfo lades stå blank Der kan angives en tekst, som fremsendes, sammen med standardtekst og link, til valgte personer (ill.15, 2) Der kan angives en dato for Deadline. Datoen er vejledende. Den skal skrives efter formlen ÅÅÅÅ-MM-DD, men kan også angives med et + og et antal dage (+7 for en uge) (ill.15, 3) Klik på knappen Send (ill.15, 4) 14

15 ill.15 Godkendelse Klik på Godkendelse under dokumenthovedet (ill.16, 1) I højre-siden vælges hvem der skal have tilsendt dokumentet til godkendelse. På listen markeres personen, der skal vælges som godkender (ill.16, 2) Klik Tilføj valgte (ill.16, 3) ill.16 15

16 Klik på Send dokument til Godkendere øverst i ruden, så yderligere tekstfelter åbner (ill.17, 1) Revisionsinfo lades stå blank Der kan angives en tekst, som fremsendes, sammen med standardtekst og link, til valgte personer (ill.17, 2) Der kan angives en dato for Deadline. Datoen er vejledende. Den skal skrives efter formlen ÅÅÅÅ-MM-DD, men kan også angives med et + og et antal dage (+7 for en uge) (ill.17, 3) Klik på knappen Send (ill.17) ill. 17 Høringssvar eller godkendelse For afgivelse af høringssvar eller godkendelse se instruks: Du modtager en mail, når der er afgivet høringssvar eller en godkendelse. Klik på linket i mailen eller find dokumentet via fanebladet Mine dokumenter (ill.2). Herfra kan der også arbejde videre med indholdet i dokumentet, hvis et høringssvar eller en afvist godkendelse kræver det. Udgiv dokumentet Når et dokument er godkendt, modtager du en mail. Klik på linket i mailen, eller genfind dokumentet via fanebladet Mine dokumenter under overskriften Dokumenter under udarbejdelse (ill.2). Klik på Kommentarer/Udgiv under dokumenthovedet (ill.18, 1). *(OK1) angiver henholdsvis at nogen har afgivet en form for svar (stjernen) og at der er 1 person, der har godkendt dokumentet. I højresiden angives Version ved at klikke på +, så der står 1 i feltet (ill.18, 2). 16

17 Udgivelsesdato kan angives. Lades feltet stå tomt, udgives dokumentet med det samme. Angives dato, skal den skrives efter formlen ÅÅÅÅ-MM-DD, men kan også angives med et + og antal dage (+7 for en uge) (ill.18) Ønsker du at sende besked til brugere eller oprette en træning af dokumentet, skal du gå videre herfra til afsnittet herunder Besked til brugere, og herefter eventuelt Træning. Klik på knappen Udgiv (ill.18, 3), og klik på OK i den lille boks, der kommer frem. ill.18 Opret revisionskladde af et udgivet dokument Hvis du skal revidere et udgivet dokument, kræver det, at du har redaktøradgang til enten dokumentet, kapitlet eller håndbogen, som dokumentet ligger i. Klik på Redaktør i nederste grå bjælke (ill.1, 3) Klik på ikonet Indhold (ill.2, 2) I venstre side af skærmen klikkes på det kapitel, som dokumentet er placeret i (ill.19, 1) Klik på den lille orange figur til venstre for dokumentets titel (ill.19, 2) Klik OK i popup-vinduet (ill.19, 3) Der er nu oprettet en kladde til dokumentet, som er klar til at blive tilrettet og gennemgå udgivelsesprocessen igen, som beskrevet i dette materiale. Vær dog opmærksom på, at så længe dokumentet er under revision, kan andre brugere stadig fremfinde den tidligere (gældende) version af dokumentet, indtil den tilrettede revision udgives. Når kladden er godkendt, skal det udgives. Afhængig af ændringen i dokumentet, tildeles det et nyt versionsnummer (ill.18.2). Det er op til afdelingerne selv at beslutte, hvordan revisionerne skal nummereres. En rettesnor kan være følgende. Mindre ændringer: Er ændringen ikke afgørende, for det arbejde dokumentet skal understøtte, tilføjes et lille tal i felt nummer to (til eksempelvis version 1.1). Større ændringer: Er ændringen afgørende for det arbejde dokumentet skal understøtte, tildeles et helt nyt nummer (til eksempelvis version 2). 17

18 Den nye version overtager dokumentets unikke ID (dokumentid). Derfor vil alle links, der eventuelt er lavet andre steder, fortsat henvise til den nyeste (gældende) version af dokumentet. Gamle version arkiveres. Tidligere versioner af udgivne dokumenter kan rekvireres hos InfoNets administrator via Maximo (ITsupporten, ). ill.19 Find mere om at arbejde med InfoNet på OUH Du kan finde mere om at arbejde med InfoNet på OUH i InfoNet. Hvis du fra InfoNets forside går ind på OUH, kan du finde hjælp ved at klikke på Hjælp til InfoNet. Her er genveje til alle retningslinjer, der gælder for arbejdet med InfoNet på OUH, ligesom der også er instrukser med vejledninger. D4s manual kan redaktører finde ved at klikke på Redaktør og herefter på Manual (ill.20). I det nye vindue vælges manualen D4 Handbooks. 18

19 Appendiks 1: InfoNet-dokumenters cyklus 19

20 Appendiks 2: Gruppeafgrænsning ved hjælp af fællesmængder Eksempel Afdelingsledelsen på Ortopædkirurgisk Afdeling på OUH Når der skal angives en specifik mængde brugere, gøres det ved hjælp af grupper, der indeholder brugere. Den specifikke brugergruppe defineres ved hjælp af de større grupper og udgøres af fællesmængden. En stor del af grupperne er fællesregionale, f.eks. Ortopædkirurgi og Afdelingsledelse. En del brugere er i flere grupper. I eksemplet til højre er både Bruger Gul, Bruger Grøn og Bruger Rød ansat på OUH, og alle arbejder med specialet Ortopædkirurgi. Bruger Blå er ansat på OUH, men arbejder med specialet Anæstesiologi, og er derfor ikke med i fællesmængden. Herunder er illustreret den fællesmængde, som udgør afdelingsledelsen på Ortopædkirurgisk afdeling. Bruger Blå arbejder stadig med specialet Anæstesiologi på OUH, og er derfor udenfor afgrænsningen (selvom Bruger Blå også er i en afdelingsledelse). Bruger Gul, Bruger Grøn og Bruger Rød arbejder alle med specialet Ortopædkirurgi på OUH, men Bruger Gul er almindelig sygeplejerske og er ikke med i en afdelingsledelse og falder derfor også udenfor afgrænsningen. Tilbage er Bruger Grøn og Bruger Rød, som sammen udgør afdelingsledelsen på Ortopædkirurgisk afdeling. En remse man kan tænke på, når man skal afgrænse specifikke grupper, kan være: Alle som arbejder på OUH, og som samtidig arbejder med ortopædkirurgi og som samtidig arbejde som afdelingsledelse. Alle som arbejder på OUH, og som samtidig og som samtidig og som samtidig Er du i tvivl om rækkefølgen, er den altid Sygehusenhed, Speciale, Lokation, og herefter Afsnit/Funktion/Stilling. Dækker afdelingen hele OUH, springer man lokation over. 20

21 Appendiks 3: Eksempler på gruppeafgrænsninger Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling D (Alle ansatte) Afgrænsning 1: (Sygehusenhed) OUH Afgrænsning 2: (Speciale) Gynækologi/Obstetrik HR-afdelingen (Alle ansatte) Afgrænsning 1: (Sygehusenhed) OUH Afgrænsning 2: (Afsnit/enhed) OUH-HR Alle ansatte Afdelingsledelsen på Kæbekirurgisk afdeling (Dokumentansvarlig) FAQ OM GRUPPEAFGRÆNSNINGER: Spørgsmål: Jeg kan ikke finde den gruppe i rulle menuen, jeg leder efter. Og jeg ved, jeg har valgt den rette gruppetype. Svar: Der er kun plads til 50 grupper i rullemenuen. Efterhånden som nye grupper oprettes, forsvinder andre fra rullemenuen. Men du kan sagtens finde dem. Prøv at skrive en del af gruppenavnet i det lille blanke felt foran rullemenuen. Prøv herefter at se, om du nu kan finde gruppen. Afgrænsning 1: (Sygehusenhed) OUH Afgrænsning 2: (Speciale) Kæbekirurgi Afgrænsning 3: (Funktion) Afdelingsledelse Spørgsmål: Når jeg skal vælge dokumentbrugere, vil jeg gerne vælge både sygeplejersker og sekretærer. Kan det gøres nemt? Driftssektionen i Afdelingen for Driftsoptimering og IT Afgrænsning 1: (Sygehusenhed) OUH Afgrænsning 2: (Afsnit/enhed) OUH-DOIT Alle ansatte Afgrænsning 3: (Afsnit/enhed) OUH-DOIT Driftssektionen R-Ambulatoriet på Onkologisk afdeling Svar: Ja. Der er mulighed for i valg-boksen at klikke tilføj. Så når du har angivet din gruppeafgrænsningen med sygeplejerskerne, skal du ikke klikke på knappen OK. Vælg i stedet Tilføj (1). Bagefter skal du blot ændre sygeplejersker til sekretærer i rullemenuen (2), og klikke OK, hvis du er færdig. Eller Tilføj igen, hvis du har brug for flere grupper på dokumentet. Afgrænsning 1: (Sygehusenhed) OUH Afgrænsning 2: (Speciale) Onkologi Afgrænsning 3: (Afsnit/enhed) OUH-ONK R- Ambulatorium Sygeplejersker på Dagkirurgisk operationsafsnit Svendborg i Anæstesiologisk Afdeling, Svendborg Afgrænsning 1: (Sygehusenhed) OUH Afgrænsning 2: (Speciale) Anæstesiologi Afgrænsning 3: (Lokation) Svendborg Afgrænsning 4: (Afsnit/enhed) OUH-ANÆ-SV Dagkirurgisk Afsnit Svendborg Afgrænsning 5: (Stilling) Sygeplejerske Læger på H.C. Andersen Børnehospital Afgrænsning 1: (Sygehusenhed) OUH Afgrænsning 2: (Speciale) Pædiatri Afgrænsning 4: (Stilling) Læge 21

22 Appendiks 4: Send besked til brugere om udgivelse Du kan sende mail med besked om udgivelse af dokumentet til dokumentets brugere, samtidig med, at du udgiver dokumentet. Følg vejledningen i afsnittet Udgiv dokumentet i dette materiale, men stop, inden du klikker på knappen Udgiv. Sæt flueben i boksen ud for Send og træning til brugere (1). I feltet umiddelbart under (det første af de 3 store felter), vil navne på dokumentets brugere vises. Det er brugere angivet i dette felt, der vil modtage mail om udgivelsen. Det er muligt at fjerne brugere ved at markere den man ønsker at fjerne, og klikke på knappen - ovenfor. Der kan også tilføjes yderligere brugere, ved at klikke på knappen +. Skriv eventuelt en tekst i feltet Besked til brugere, som vil blive tilføjet mailen (hvor der i forvejen er en standardtekst, samt link til dokumentet) (2). Klik på knappen Udgiv (3). 22

23 Appendiks 5: Træning ved udgivelse af et dokument Du kan oprette en træning, hvor dokumentets brugere skal angive, at de har læst dokumentet. Så kan du følge med i, hvem der har læst det, og hvem der mangler. (Brug denne mulighed med omtanke, da for mange træninger kan medføre, at brugerne ikke får dem gennemført.) Følg vejledningen i afsnittet Udgiv dokumentet i dette materiale, men stop, inden du klikker på knappen Udgiv. Sæt flueben i boksen ud for Send og træning til brugere. I feltet umiddelbart herunder (1), vil navne på dokumentets brugere blive vist. Brugere angivet i dette felt modtager mail om henholdsvis udgivelse eller træning (afhængig af, om man oprettes til træning eller ej). Det er muligt at fjerne brugere ved at markere den, der ønskes fjernet, og klikke på knappen ovenfor. Der kan tilføjes yderligere brugere, ved at klikke på knappen +. Kopier de brugere, der skal trænes, fra den øverste boks ned i den midterste boks. o Alle brugere skal trænes: Klik på knappen med den nedadgående dobbeltpil (2). o Kun enkelte brugere skal trænes: Vælg brugerne ud, ved at markere dem enkeltvis og klikke på knappen med den nedadgående enkeltpil (3). De tre bokse til mail og træning: Boks øverst: brugere angivet i feltet modtager om henholdsvis udgivelse eller træning (med link til dokument). Boks i midten: brugere angivet i feltet er oprettet til træning i dokumentet (men modtager kun mail herom, hvis brugeren ligeledes er angivet i den øverste boks). Boks nederst: her skrives, hvis der skal tilføjes tekst udover den standardtekst mailen indeholder. Der kan angives en Deadline. Angives dato, skal den skrives efter formlen ÅÅÅÅ-MM-DD, men kan også angives med et + og antal dage (+7 for en uge) (4) Skriv eventuelt en tekst i feltet Besked til brugere, som vil blive tilføjet mailen (hvor der i forvejen er en standardtekst, samt link til dokumentet) (5). Klik nu på knappen Udgiv (6). 23

24 Appendiks 6: Anvendelse af dokumentskabelon indeholdende flowdiagram, f.eks. Patientforløbsbeskrivelser Et dokument, oprettet på baggrund af en skabelon indeholdende et flowdiagram, redigeres på samme måde som andre dokumenter. Flowdiagrammet kan også redigeres. I praksis oprettes en kopi af skabelonens flowdiagram, og den skal efterfølgende vælges i stedet for skabelonens flowdiagram. Rediger flowdiagram: Åbn dokument, og det afsnit, som flowdiagrammet er indsat i (1). Flowdiagrammet vil ikke være synligt i editoren. Klik på knappen med de 3 prikker ud for rullemenuen Flow (2). Rediger flowdiagram og gem (4, ill. nedenfor). I dokumentets afsnit vælges det nye gemte flowdiagram ved at finde det i rullemenuen ud for Flow (3, ill. ovenfor). Afsnittet gemmes. 24

25 Noter: egne grupper Gruppe: Gruppetype Gruppenavn Afgrænsning 1 Sygehusenhed OUH Afgrænsning 2 Afgrænsning 3 Afgrænsning 4 Gruppe: Gruppetype Gruppenavn Afgrænsning 1 Sygehusenhed OUH Afgrænsning 2 Afgrænsning 3 Afgrænsning 4 Gruppe: Gruppetype Gruppenavn Afgrænsning 1 Sygehusenhed OUH Afgrænsning 2 Afgrænsning 3 Afgrænsning 4 Gruppe: Gruppetype Gruppenavn Afgrænsning 1 Sygehusenhed OUH Afgrænsning 2 Afgrænsning 3 Afgrænsning 4 Gruppe: Gruppetype Gruppenavn Afgrænsning 1 Sygehusenhed OUH Afgrænsning 2 Afgrænsning 3 Afgrænsning 4 25

26 Noter 26

27 27

28 28

Dokumentstyring. Infonet. Manual til oprettelse og styring af dokumenter

Dokumentstyring. Infonet. Manual til oprettelse og styring af dokumenter Dokumentstyring Infonet Manual til oprettelse og styring af dokumenter Version 3.1 Sygehus Lillebælt december 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 3 1.1 Adgang til InfoNet... 3 1.2 Adgang

Læs mere

5.5 Afslut handleplan Arkiverede handleplaner Find arkiverede handleplaner (og tidligere versioner)

5.5 Afslut handleplan Arkiverede handleplaner Find arkiverede handleplaner (og tidligere versioner) Indhold 1 Generelt om SVS Handleplaner i InfoNet...4 1.1 Forudsætninger...4 1.2 Tilgang til handleplaner...4 1.3 Find handleplaner sorter...6 1.4 Find handleplaner filtrer...6 1.5 Find handleplaner søg...7

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Dokumentstyring. Infonet. Manual til oprettelse og styring af dokumenter. Version 7 Sydvestjysk Sygehus Februar 2015 /Kvalitetsafdelingen

Dokumentstyring. Infonet. Manual til oprettelse og styring af dokumenter. Version 7 Sydvestjysk Sygehus Februar 2015 /Kvalitetsafdelingen Dokumentstyring Infonet Manual til oprettelse og styring af dokumenter Version 7 Sydvestjysk Sygehus Februar 2015 /Kvalitetsafdelingen Infonet Infonet er et elektronisk dokumentstyringssystem som SVS anvender

Læs mere

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5 Skolekvalitet.dk Manual Version 1.0 Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3 3 Overblik over siderne... 5 3.1 Oversigt over centrale funktioner:... 6 4 Kom godt i

Læs mere

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Indhold Generelt... 1 Windows tidligere versioner... 1 Windows 10... 2 Apple Mac... 2 Log på... 2 Rediger dokumentet... 2 Tilføj et

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

4.1. Opret nyt dokument... 28 4.2. Nye versioner af eksisterende dokumenter...28

4.1. Opret nyt dokument... 28 4.2. Nye versioner af eksisterende dokumenter...28 December 2008 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. NAVIGATION I D4INFONET... 7 2. RETTIGHEDER OG ROLLEFORDELING I D4INFONET...8 2.1. Administrator... 8 2.2. Rollefordeling af administrator/redaktør... 8 2.2.1.

Læs mere

Lav din egen forside i webtrees

Lav din egen forside i webtrees Lav din egen forside i webtrees Du behøver ikke at kunne kode eller gøre noget advanceret for at designe din helt egen forside i webtrees. Alt du skal gøre er bare at gøre brug af den indbygget editor.

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

Vejledning til NIS CMS

Vejledning til NIS CMS Vejledning til NIS CMS Med tillægsmodulet NIS CMS er det mulig at oprette og gemme dokumenter direkte i NIS (fx håndbøger, regningsliner, kvalitetsstyringsguider mv.) og binde disse tæt sammen med den

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

MANUAL - Joomla! Version 1

MANUAL - Joomla! Version 1 MANUAL - Joomla! Version 1 Indhold Retningslinjer for hjemmesiden... 2 Log ind... 2 Ret i en artikel, der allerede er oprettet... 3 Opret ny artikel... 6 a) Skriv direkte i tekstfelt... 7 b) Indsæt tekst

Læs mere

MANUAL - Joomla! Version 1

MANUAL - Joomla! Version 1 MANUAL - Joomla! Version 1 Indhold Retningslinjer for hjemmesiden... 3 Log ind... 3 Ret i en artikel, der allerede er oprettet... 4 Opret ny artikel... 8 a) Skriv direkte i tekstfelt... 9 b) Indsæt tekst

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk]

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] Søg jobbet via Jobnet Du kan se ledige job på Jobnet.dk, og når du har fundet en stilling, kan du søge den. Er der i søgeresultatlisten ved annoncens

Læs mere

SecureAware Opfølgning Manual

SecureAware Opfølgning Manual SecureAware Opfølgning Manual Manualen beskriver brugen af SecureAware version 3 Dokument opdateret: juni 2009 Om dette dokument Dette dokument er en vejledning i brug af opfølgnings-modulet i SecureAware.

Læs mere

2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor!

2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor! Forslag til Web kursus indhold. 1. Hvordan finder man vores side? 2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor! 3. Gennemgå hvordan man bliver oprettet som medlem og får adgang

Læs mere

Klub-cms brugermanual

Klub-cms brugermanual 2013 Klub-cms brugermanual Andreas Helmer Herstedøster Idræts Club Sidst opdateret d. 03-04-2013 Indhold VELKOMST... 3 ADMINISTRATION... 4 Hold... 5 Spillere... 6 Kampe... 7 SIDEOPBYGNING... 10 Tekstsider...

Læs mere

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/wp-admin. Brugernavn: Password:

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/wp-admin. Brugernavn: Password: WordPress manual.hjerteforeningen.dk/wp-admin Brugernavn: Password: April, 2015 Generelt Du kan benytte WordPress fra alle platforme. Det vil sige, du kan redigere jeres hjemmeside fra din computer, din

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011 2. Sådan kommer du fra ansøgning til godkendelse Før du kan komme i gang med at arbejde på en miljøgodkendelse, skal du have åbnet den tilhørende ansøgning. Det gør du enten ved at indtaste skemanummer

Læs mere

Redigering af Nyheder

Redigering af Nyheder Redigering af Nyheder Her er først klikket på Liste i venstre kolonne, derefter på Nyheder i næste kolonne: (Husk at man klikker på ordet og ikke på ikonet!) For at tilføje, redigere og slette nyheder

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Til klinikker og brugere i voresklinik.info

BRUGERVEJLEDNING. Til klinikker og brugere i voresklinik.info BRUGERVEJLEDNING Til klinikker og brugere i voresklinik.info 1. LIDT OM VORESKLINIK.INFO voresklinik.info er både navnet og adressen på jeres nye intranetløsning. Der kan tilføjes en masse spændende funktioner

Læs mere

Anklagemyndighedens Vidensbase

Anklagemyndighedens Vidensbase Anklagemyndighedens Vidensbase Indhold 1 OM DENNE VEJLEDNING... 2 2 LOGIN... 3 3 SØGNINGER... 5 3.1 SØG EFTER DOKUMENTER... 5 3.2 NAVIGÉR DIG FREM... 7 3.3 KOMBINÉR SØGNING OG NAVIGATION... 7 3.4 VISNING

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Som et udspring af de administrative fællesskaber og et ønske om at effektivisere og digitalisere

Læs mere

GENEREL FUNKTIONALITET I KMD OPUS ROLLEBASERET INDGANG

GENEREL FUNKTIONALITET I KMD OPUS ROLLEBASERET INDGANG GENEREL FUNKTIONALITET I KMD OPUS ROLLEBASERET INDGANG Arbejdsgang Beskrivelse Handling Overblik over opgaver Du får nu vist Forsiden. Hver fane har en farve, som er unik for den specifikke rolle, og dermed

Læs mere

Velkommen til denne korte vejledning i hvordan du kan oprette dine egne sider på foreningens hjemmeside.

Velkommen til denne korte vejledning i hvordan du kan oprette dine egne sider på foreningens hjemmeside. Side 1 Velkommen til denne korte vejledning i hvordan du kan oprette dine egne sider på foreningens hjemmeside. Login til mine websider Du starter med at logge ind som medlem. Herefter klikker du på den

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Velkommen til AgeForce

Velkommen til AgeForce Velkommen til AgeForce Kapitel 1... 2 Opret din egen profil... 2 Log ind - og log ud - på AgeForce.... 4 Kapitel 2... 5 Fanebladet Hjem din profil... 5 Kapitel 3... 6 Rediger din profil... 6 Rediger dine

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Beredskab TNG. Beredskab TNG er en opgradering af det "gamle" beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0.

Beredskab TNG. Beredskab TNG er en opgradering af det gamle beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0. Beredskab TNG Beredskab TNG er en opgradering af det "gamle" beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0. Beredskab TNG... 1 Kom godt i gang... 2 Redigér beredskabsdokumentet...

Læs mere

Anklagemyndighedens Vidensbase

Anklagemyndighedens Vidensbase Anklagemyndighedens Vidensbase Indhold 1 OM DENNE VEJLEDNING... 2 2 LOGIN... 3 3 SØGNINGER... 4 3.1 SØG EFTER DOKUMENTER... 4 3.2 NAVIGÉR DIG FREM... 5 3.3 KOMBINÉR SØGNING OG NAVIGATION... 6 3.4 VISNING

Læs mere

Du kan hente siden ved at trykke på det lille hus i øverste venstre hjørne af skærmen og derefter finde frem til siden via forsiden.

Du kan hente siden ved at trykke på det lille hus i øverste venstre hjørne af skærmen og derefter finde frem til siden via forsiden. Hvordan redigerer du en eksisterende side? Hent siden, mens du er logget på. Du kan hente siden ved at trykke på det lille hus i øverste venstre hjørne af skærmen og derefter finde frem til siden via forsiden.

Læs mere

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside i redigering af apotekets hjemmeside It-afdelingen Januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 1 INTRODUKTION 3 2 ADMINISTRATION 4 3 OPBYGNING 4 SIDER 5 FIL ARKIV 6 ARTIKLER 7 ØVRIGE

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

Hjemmeside manual. Indholdsfortegnelse. Noter: - 1 -

Hjemmeside manual. Indholdsfortegnelse. Noter: - 1 - Hjemmeside manual Indholdsfortegnelse Login... - 2 - Login på din hjemmeside og generel support info... - 2 - Kontrolpanel... - 3 - Opdatering af profil oplysninger... - 3 - Menu... - 4 - Menupunkter...

Læs mere

Vejledning til opbygning af hjemmesider

Vejledning til opbygning af hjemmesider Side 1 af 9 Vejledning til opbygning af hjemmesider Hvis du er inde på din klubs hjemmeside, fx på forsiden, kan du nu gå i gang med at redigere. For at få redigeringsværktøjet frem, skal du klikke på

Læs mere

Hjemmeside manual. Indholdsfortegnelse. Noter: - 1 -

Hjemmeside manual. Indholdsfortegnelse. Noter: - 1 - Hjemmeside manual Indholdsfortegnelse Login... - 2 - Login på din hjemmeside... - 2 - Profil... - 3 - Opdatering af profil oplysninger... - 3 - Menu... - 3 - Menupunkter... - 3 - Medier... - 4 - Hjemmesidens

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

WORKCYCLUS. Administration. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk

WORKCYCLUS. Administration. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk WORKCYCLUS Administration Vers 4.0 Juni 2013 Workcompany A/S Amagertorvet 33, 4.sal DK-1160 København K www.workcompany.dk Workcyclus Professionel Brugerguide Administration - Version 4.0 (Juni 2013) 1.

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE.

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. www.mcikast.dk På hjemmesiden kan du se alle de kommende ture både i indland og udland. Du kan også se de ture, som er kørt. Alle turene er placeret i

Læs mere

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

eportfolio på Studienet

eportfolio på Studienet En introduktion til de vigtigste værktøjer og funktioner i eportfolio OBS! Gælder for eportfolio oprettet inden d. 30/8-2013 Sådan anvender du denne vejledning Brug diasshow visning Herved kan du anvende

Læs mere

ActiveBuilder Brugermanual

ActiveBuilder Brugermanual ActiveBuilder Brugermanual Forfatter: TalkActive I/S Dato: Juni 2004 Version: R. 1.01 Sprog: Dansk Copyright 2004 - Talk Active - all rights reserved. Indhold: 1. INDLEDNING...2 2. QUICK-START...3 3. OPBYGNINGEN

Læs mere

AgeForce MINI vejledning

AgeForce MINI vejledning AgeForce MINI vejledning Velkommen til AgeForce et enkelt og sikkert netværk for dig over 50 I denne korte guide fortæller vi dig hvordan du: - Opretter en gratis profil på www.ageforce.dk. - Redigerer

Læs mere

Indholdsfortegnelse Opret engelsk version af hjemmesiden... 2

Indholdsfortegnelse Opret engelsk version af hjemmesiden... 2 Indholdsfortegnelse Opret engelsk version af hjemmesiden... 2 Indledning:... 2 Metode 1 en samling af sider, med kun en engelsk version:... 3 Metode 2 Eksisterende sider med både en dansk og en engelsk

Læs mere

Torsdag den 17. september 2010

Torsdag den 17. september 2010 Opfølgningsdag for kvalitetsnøglepersoner Torsdag den 17. september 2010 1 Program 12.45-13.45 Dokumentstyring - Introduktion til InfoNet Morten Lund-Egmose Projektleder, IT-afdelingen, OUH 2 Behov for

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Workcompany A/S Jernholmen 2, 2650 Hvidovre

Indholdsfortegnelse. Workcompany A/S Jernholmen 2, 2650 Hvidovre Indholdsfortegnelse SIKKERHEDSGRUPPEN / TJEK MEDARBEJDERE...2 KORTLÆGNING...3 START KORTLÆGNING...5 BESVARELSE AF SPØRGESKEMA UDEN E-MAIL...6 TILFØJ/FJERN BRUGER FRA EN KORTLÆGNING:...8 SEND PÅMINDELSER...9

Læs mere

Medarbejderguide til INNOMATE HR Medarbejderplan. Indhold: Log på MUS. Forberedelse til MUS

Medarbejderguide til INNOMATE HR Medarbejderplan. Indhold: Log på MUS. Forberedelse til MUS Medarbejderguide til INNOMATE HR Medarbejderplan Indhold: 1. Log på 2. MUS 3. Øvrigt om Medarbejderplan 4. Rekruttering behandling af ansøgere Log på Log på www.medarbejderplan.dk med: Bruger ID: initialer

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er lavet

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside front-end

Sådan redigerer du en hjemmeside front-end Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside front-end Indhold Introduktion... 2 Log på hjemmesiden og redigér front-end... 3 Rediger en side... 7 Opret ny side... 10

Læs mere

Kalender og Nyheder til Portalen for Aale, Hjortsvang og Hammer via Conventus

Kalender og Nyheder til Portalen for Aale, Hjortsvang og Hammer via Conventus Kalender og Nyheder til Portalen for Aale, Hjortsvang og Hammer via Conventus Indledning Denne vejledning beskriver hvordan man som forening har mulighed for at indsætte arrangementer og nyheder på portalen

Læs mere

OK Fonden. Umbraco CMS Quickguide

OK Fonden. Umbraco CMS Quickguide OK Fonden Umbraco CMS Quickguide 1 Indhold 1 Indhold... 2 2 Indledning... 3 2.1 Kompatible browsere... 3 2.2 Log ind i Umbraco... 3 2.3 Naviger i administrationsområdet... 4 2.4 Brug af træ menu... 5 3

Læs mere

Pensioneringsprocessen/Statens Administration

Pensioneringsprocessen/Statens Administration PENSAB Pensioneringsprocessen/Statens Administration Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Tildel pensionssag... 3 2.1 Søg i listen [Pensionssager]... 5 2.2 Tildel sag... 5 2.3 Afgiv sag...

Læs mere

Hvad er en henvisningsboks. Vejledning til henvisningsbokse

Hvad er en henvisningsboks. Vejledning til henvisningsbokse Indholdsfortegnelse Hvad er en henvisningsboks...1 Indsæt en henvisningsboks...2 Tvinge en henvisningsboks på en bestemt side...2 Indsætte metadata...3 Hvordan opretter jeg så metaord?...4 Oprettes en

Læs mere

Workshop APV Handleplaner Ved Tina Kidmose Vesterbæk (Kvalitetskonsulent) og Berit Wolmar (Arbejdsmiljøleder)

Workshop APV Handleplaner Ved Tina Kidmose Vesterbæk (Kvalitetskonsulent) og Berit Wolmar (Arbejdsmiljøleder) Workshop APV Handleplaner 1 Ved Tina Kidmose Vesterbæk (Kvalitetskonsulent) og Berit Wolmar (Arbejdsmiljøleder) Elektroniske APV handleplaner Deltagere: Arbejdsmiljøgruppen Program: - Undervisning i at

Læs mere

Vejledning til oprettelse af medarbejderadgange til det digitale dialoghjul

Vejledning til oprettelse af medarbejderadgange til det digitale dialoghjul Vejledning til oprettelse af medarbejderadgange til det digitale dialoghjul Indhold Retningslinjer i forbindelse med oprettelse af medarbejderadgange... 1 Sådan kommer du i gang... 2 Hvis en medarbejder

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE

BRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE BRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE Indberetning til Nationalbankens betalingsbalance for erhvervsvirksomheder, forsikrings- og pensionsselskaber samt visse finansielle institutter Statistisk Afdeling Version

Læs mere

Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra klik på linket

Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra  klik på linket Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt kan alle se arbejdspladsbrugsanvisningerne, hvis man er på regionens netværk. Hvis der skal tilføjes eller

Læs mere

VEJLEDNING. Vejledning til akkrediteringssite. Juni Hjælp til akkrediteringssitet

VEJLEDNING. Vejledning til akkrediteringssite. Juni Hjælp til akkrediteringssitet VEJLEDNING Vejledning til akkrediteringssite. Juni 2016 Indholdsfortegnelse 1. Sådan logger du på akkrediteringssitet side 2 2. Opbygning af akkrediteringssitet side 3 3. Arbejdet med de enkelte standarder

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

SecureAware BCP Manual

SecureAware BCP Manual SecureAware BCP Manual Manualen beskriver brugen af SecureAware version 3 Dokument opdateret: juni 2009 Om dette dokument Denne manual beskriver, hvordan man opretter og vedligeholder en beredskabsplan

Læs mere

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38 BRUGERMANUAL til Podio 23. februar 2015 Side 1 af 38 INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD ER PODIO?... 3 HVAD KAN VI PÅ PODIO?... 4 Aktivitet... 4 Bestyrelsesmøder... 4 Arrangementer & aktiviteter... 5 Opslagstavle...

Læs mere

Manual til WordPress CMS

Manual til WordPress CMS Manual til WordPress CMS 1. Log ind på din Wordpress-side For at arbejde på din hjemmeside skal du først logge ind på administrationsdelen. Muligvis har du et direkte link på siden. Ellers er adressen

Læs mere

Individuelle pædagogiske handleplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner

Individuelle pædagogiske handleplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner Individuelle pædagogiske handleplaner for Daginstitution/ Dagpleje Tabulex Læreplaner Indhold IST Individuelle pædagogiske handleplaner... 3 Log på og arbejdsgang... 3 Menupunkt Skabeloner... 4 Beskrivelse

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på

Læs mere

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse IGU i VITAS I VITAS skal du registrere en aftale om integrationsgrunduddannelse, såfremt din virksomhed ønsker at indgå en aftale med en borger (udlænding). Du registrerer i VITAS din aftale samt undervisningsplan

Læs mere

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 TYPO3 manual DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 Det første afsnit, Introduktion til systemet, giver et hurtigt overblik over mulighederne.

Læs mere

C2IT s opgavestyringssystem. Quick Guide

C2IT s opgavestyringssystem. Quick Guide C2IT s opgavestyringssystem Quick Guide Forfatter: Kent Tranberg Pedersen / Michael Bo Larsen Dato: 12. juli 2016 C2IT A/S Birkemosevej 7 DK-6000 Kolding T.: +45 7216 0777 M.: info@c2it.dk www.c2it.dk

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Indhold Sådan tilmelder du dig et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan ser du oplysninger

Læs mere

Introduktion til dokumentstyringssystemet

Introduktion til dokumentstyringssystemet 10. Hvordan afslutter jeg e-dok? Når du har afsluttet søgning og læsning af dokumenter, skal du klikke på Logoff i menuen i højre side af skærmbilledet 11. Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kan anvende e-dok?

Læs mere

VITAS Tildel rettigheder Tildeling af rettigheder i NemLog-in

VITAS Tildel rettigheder Tildeling af rettigheder i NemLog-in Tildel rettigheder 1. Som administrator i en virksomhed kan du tildele rettigheder til andre brugere i virksomheden gennem virk.dk. 2. Du kan tildele rettigheder til brugere i din organisation ved at klikke

Læs mere

RiskMinder APV-vejledning til butikschefer og arbejdsmiljøkoordinatorer

RiskMinder APV-vejledning til butikschefer og arbejdsmiljøkoordinatorer RiskMinder APV-vejledning til butikschefer og arbejdsmiljøkoordinatorer Indhold Indledning... 2 Spørgsmål og svar... 2 Trin 1. Opstart af APV... 2 Start APV-periode... 6 Indtast antal medarbejdere... 9

Læs mere

Wordpress 2.7. Manual for redaktør/blogger Webwoman.dk. Denne version er fra 9. marts 2009. Må frit kopieres og distribueres i original version

Wordpress 2.7. Manual for redaktør/blogger Webwoman.dk. Denne version er fra 9. marts 2009. Må frit kopieres og distribueres i original version Wordpress 2.7 Manual for redaktør/blogger Webwoman.dk Denne version er fra Må frit kopieres og distribueres i original version 2 Indhold Gennemgående udtryk, du bør kende... 4 Log ind på din hjemmeside/blog...

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er lavet

Læs mere

Vejledning til Byg og Miljø Ansøgningsforløb. Privat udhus under 50 m²

Vejledning til Byg og Miljø Ansøgningsforløb. Privat udhus under 50 m² Vejledning til Byg og Miljø Ansøgningsforløb Privat udhus under 50 m² Når du skal søge en byggetilladelse, eller anmelde et byggeri til kommunen, skal du søge igennem selvbetjeningsportalen Byg og Miljø.

Læs mere

1. Større opgaver i word

1. Større opgaver i word Indholdsfortegnelse 1. Større opgaver i word...1 1.1. Typografier... 1 1.1.1. Normal... 1 1.1.2. Overskrifter... 5 1.2. Dispositionsvisning... 6 1.3. Indholdsfortegnelse... 6 1.4. Krydshenvisninger...

Læs mere

certificering oprettelse og anvendelse - april 2009

certificering oprettelse og anvendelse - april 2009 INDHOLD Firmanummer fra FEMsek Log ind første gang hos FEMsek Opret konsulenter hos FEMsek Opret certificeret firma i EK-Pro Indberetning med certificeret firma i EK-Pro Daglig indberetning med EK-pro

Læs mere

Redaktørmanual TYPO3 Version 6.2

Redaktørmanual TYPO3 Version 6.2 Redaktørmanual TYPO3 Version 6.2 www.t3cms.dk TYPO3 Manual Version 6.2 Side 1 af 20 T3CMS Tlf: 70 25 00 22 Indholdsfortegnelse Generel info om TYPO3 3 Rediger din side 4-6 Indsættelse af links 7 Indsæt

Læs mere

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater Dette dokument er en introduktion til Dansk Industris online løsning til oprettelse og bestilling af oprindelsescertifikater. Dokumentet

Læs mere

Kvik guide. FIONA Online. marts 2017

Kvik guide. FIONA Online. marts 2017 Kvik guide FIONA Online marts 2017 Indholdsfortegnelse Sådan er FIONA Online opbygget... 3 Første side "Indberettere" viser de virksomheder du har adgang til... 4 Indberetningsoversigten... 4 Opret en

Læs mere

Indhold Start Log på MUS... 3 Lederen Invitér til MUS Forberedelse og afholdelse af MUS Medarbejderen...

Indhold Start Log på MUS... 3 Lederen Invitér til MUS Forberedelse og afholdelse af MUS Medarbejderen... Brugerguide Brugerguidens formål er at give et overblik og en hurtig instruktion i opgaverne for ledere og medarbejdere i forbindelse med MUS, Lektorkvalificering og Rekruttering Indhold Start... 2 Log

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

It-@fdelingen UC Syddanmark 7266 2400

It-@fdelingen UC Syddanmark 7266 2400 UNI-Login Installation af SkoleKom og ændring af kodeord SkoleKom er et udbredt mail- og konferencesystem i skoleverdenen i Danmark. For at komme på SkoleKom, skal du oprettes som bruger, hvor du får 3

Læs mere

Vejledning til brug af FirstClass

Vejledning til brug af FirstClass Vejledning til brug af FirstClass - opdateret januar 2013 Indhold Installation af FirstClass foretages kun første gang... 2 Hent FirstClass-klienten... 2 Installer FirstClass-klienten... 3 Ændre kodeord...

Læs mere

Brugervejledning til InfoLand.dk skabelonen

Brugervejledning til InfoLand.dk skabelonen Indhold Indledning... 4 Første gang... 4 Log ind som Administrator og ændre kodeord... 4 Opret Redaktør (dig selv)... 4 Log ind... 4 Log ind med dit eget brugernavn ( Redaktør )... 4 Log ind som Administrator...

Læs mere

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte:

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte: Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt er der se-adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne. Hvis der skal tilføjes eller fjernes produkter, og hvis

Læs mere

BørneIntra hjemmesidekursus

BørneIntra hjemmesidekursus BørneIntra hjemmesidekursus hjemmesidekursus Januar 2012 Indhold 1 Introduktion... 5 1.1 Kursets formål... 5 1.2 Hjemmesiden opbygges i PersonaleIntra... 5 2 Hjemmesidens indhold... 6 2.1 Hjemmesidens

Læs mere

Vejledning i oprettelse og brug af weblog til spejderformål. Indhold: Weblog til spejderbrug

Vejledning i oprettelse og brug af weblog til spejderformål. Indhold: Weblog til spejderbrug 1 Vejledning i oprettelse og brug af weblog til spejderformål Indhold: Hvorfor en weblog 2 Opret en weblog 3 Det første indhold 5 Et nyt layout 8 Vedligeholdelse og kommentarer 12 Lone Hansen januar 2009

Læs mere

Sorring.dk guide. Du kan finde mere information om WebsiteBaker her:

Sorring.dk guide. Du kan finde mere information om WebsiteBaker her: Sorring.dk guide 13. juli 2011 Her er en beskrivelse af administration af sorring.dk, for de enkelte redaktører. Websitet er bygget op på et system, der hedder Websitebaker. WebsiteBaker giver dig nem

Læs mere