Pensioneringsprocessen/Statens Administration

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pensioneringsprocessen/Statens Administration"

Transkript

1 PENSAB Pensioneringsprocessen/Statens Administration Indhold 1. Overblik over den samlede proces Tildel pensionssag Søg i listen [Pensionssager] Tildel sag Afgiv sag Gennemgå pensionssag og dokumenter Tilføj/vis dokumenter Dokumentationskrav ved pensionering Afvis sag Skriv note om afvisning af pensionssag Bemærkning om pensionssagen Lav pensionsberegning Udfyld SP-oplysninger Rettelse af afskedsårsag Godkend pensionssag Godkend med SP Godkend uden SP Godkend kontrol Proces for rettelse efter godkendelse i SP Denne vejledning beskriver processen for hvordan en pensionering af en tjenestemand gennemføres i PENSAB. Beskrivelsen omfatter den samlede proces, men der er primært fokus på den del af processen, hvor Statens Administration (SAM) har en rolle. Bemærk, at processen følges dog også af de institutioner, som selv har rollen PENSION. I så fald vil "Statens Administration" hhv. "SAM" i teksten henvise til egen institution. Når en tjenestemand skal gå på pension, er der først en række formularer (dvs. registerudskrift og pensionsskema), som skal udfyldes og godkendes af tjenestemanden selv, inden man kan gå videre i processen. Disse formularer ligger elektronisk i PENSAB-systemet, og tjenestemanden kan ligeledes underskrive og godkende pensionsskemaet elektronisk på tjenestemandspension.dk. Side 1 af 20

2 PENSAB 1. Overblik over den samlede proces 1. Udfyld pensionsskema: Når tjenestemanden skal pensioneres, skal institutionen starte med at gøre pensionsskemaet klar i PENSAB. 2. Tilføj registerudskrift: Registerudskriften skal tilføjes pensionssagen. 3. Afsend pensionsskema: Pensionsskemaet gøres tilgængeligt for tjenestemanden på tjenestemandspension.dk. 4. Giv besked: Dernæst skal der gives besked til tjenestemanden om, at han skal udfylde de supplerende oplysninger og underskrive elektronisk på tjenestemandspension.dk. 5. Modtag godkendt skema: Når tjenestemanden har godkendt skemaet og underskrevet elektronisk, får institutionen besked om dette via en Kontrol i PENSAB. 6. Tilføj evt. øvrige dokumenter: Hvis sagen kræver yderligere dokumentation, skal dokumenterne uploades i PENSAB. 7. Kontrollér oplysninger: Efterfølgende skal institutionen kontrollere oplysningerne og sørge for, at de korrekte dokumenter er vedlagt sagen. 8. Igangsæt sag: Når pensionssagen er gjort parat fra institutionens side, igangsætter institutionen sagen i PENSAB, og derved overdrages sagen til Statens Administration. 9. Tildel sag: Hos Statens Administration tildeles sagen en sagsbehandler, som gennemgår sagen og de vedlagte dokumenter. 10. Afvis evt. sag: Hvis Statens Administration finder, at pensionssagen ikke kan viderebehandles, fx pga. manglende eller ukorrekte oplysninger, vil sagen blive afvist. 11. Se afvist sag: Institutionen gøres opmærksom på afviste sager på forsiden af PEN- SAB, og der er desuden skrevet en note i PENSAB til institutionen om baggrunden for afvisningen. 12. Tilret evt. sag: Når en sag afvises, overdrages ansvaret for sagen igen til institutionen, som retter sagen til, og eventuelt tilføjer flere dokumenter, eller retter i oplysningerne. Tjenestemanden skal evt. godkende pensionsskemaet igen. Herefter sendes sagen igen til Statens Administration. 13. Lav pensionsberegninger: Når sagens oplysninger og dokumenter er på plads, laver Statens Administration pensionsberegningen med de relevante pensionstyper, og tilknytter beregningerne til pensionssagen. 14. Udfyld SP-oplysninger: Der udfyldes supplerende oplysninger til brug i Udbetalingssystemet SLS SP (herunder om ægtefælle og børn). 15. Godkend sag: Pensionssagen godkendes af Statens Administration og sendes til Statens pensionssystem (SP) for udbetaling. Side 2 af 20

3 2. Tildel pensionssag Så snart en pensionssag er igangsat af institutionen og dermed overdraget til Statens Administration, optræder sagen på listen [Pensionssager], som du finder ved at klikke på menupunktet [Pensionssager] i PENSAB. Figur 1 Listen [Pensionssager] findes under menupunktet [Pensionssager]. Listen [Pensionssager] giver dig og dine kolleger et overblik over de pensionssager, som på et givent tidspunkt er under sagsbehandling. Side 3 af 20

4 Figur 2 Fra listen over Pensionssager kan tildele en sag til sig selv som sagsbehandler. En pensionssag kan have følgende status: [Igangsat]: Pensionssagen er igangsat fra institutionens side, men endnu ikke tildelt en sagsbehandler hos SAM. Den sagsbehandler, som skal sagsbehandle sagen, tildeler sig selv sagen ved at markere sagen i checkboksen til venstre i vinduet, og herefter klikke [Tildel sag]. [Behandles]: Sagen er under behandling hos SAM. Når der er lavet pensionsberegning og udfyldt oplysninger til Statens Pension (SP), kan en sag med status [Behandles] ikke længere overdrages til en anden sagsbehandler eller afvises. Indtil da kan den afgives ved at markere i boksen til venstre og trykke på [Afgiv sag]. Herefter kan en anden sagsbehandler tildeles sagen Se beskrivelse om behandling af sager i afsnit 3. [Afvist]: SAM har afvist sagen, og givet sagen tilbage til institutionen for opdatering og rettelse af sagen. Se beskrivelse i afsnit 4. [Rettet]: Sagen er blevet rettet hos institutionen, og igen overdraget til SAM for videre sagsbehandling. [Godkendt]: Sagen er godkendt i PENSAB af SAM og sendt til udbetaling i SP. [Godkendt uden SP]: Godkendt, men uden indberetning til SP. Listen er sorteret på kolonnen [Status] og pensionssagerne sorteres i denne rækkefølge: Igangsat(øverst), Behandles, Rettet, Afvist. Status [Godkendt] og [Godkendt uden SP] er ikke med i listen, med mindre godkendte pensionssager er fremsøgt specifikt, se Tip nedenfor. Side 4 af 20

5 Figur 3 Sagen er tildelt en sagsbehandler, hvis navn ses i kolonnen [Sagsbehandler]. Klik på og se detaljer for, hvornår eventuelle ændringer er foretaget på pensionssagen. VIGTIGT: Så længe, at pensionssagen ikke er overdraget til SAM, er sagen ikke vist i listen [Pensionssager], men sagsbehandlere hos SAM kan naturligvis altid fremsøge tjenestemanden i PENSAB-systemet på vanlig vis, og dermed også se på pensionssagen, selvom den endnu ikke er overdraget til SAM. 2.1 Søg i listen [Pensionssager] Hvis du har behov for at fremfinde en bestemt pensionssag eller fx alle de sager, som du selv er sagsbehandler på, og ikke umiddelbart kan se dem i listen, kan du anvende følgende søgekriterier til at filtrere listen: Status (Igangsat, Behandles, Rettet, Afvist) Sagsbehandler CPR.nr Dato fra og Dato til Du kan vælge [Medtag godkendte pensionssager], hvis det ønskes. Klik på [Søg] for at filtrere listen i forhold til dine søgekriterier. Tip: Listen og resultatet af en søgning, vises som udgangspunkt uden de godkendte pensionssager, men har du brug for at fremfinde en godkendt sag, kan du sætte markeringen i [Medtag godkendte sager] og klikke [Søg]. Denne søgning vil fremfinde alle sager baseret på dine søgekriterier, inklusiv sager med status [Godkendt]. Tip: I søgefeltet [Sagsbehandler] kan du taste * (stjerne), og du vil få vist alle sagsbehandlernes navne. Eller du kan taste fx de(t) første bogstav(er) af navnet, og vil få vist de navne, som matcher de indtastede bogstaver. Tip: Du kan også markere flere sager eller alle sager ved at markere et antal sager og klikke [Tildel] eller [Afgiv sag]. Klikker du i checkboksen allerøverst i listen, markeres alle checkbokse. 2.2 Tildel sag Den sagsbehandler, som skal sagsbehandle sagen, tildeler sig selv sagen ved at markere sagen i checkboksen til venstre i vinduet, og herefter klikke [Tildel sag]. Hvis en anden sagsbehandler skal have overdraget sagen på et tidspunkt, skal du først afgive sagen, før en anden kan tildele sig selv sagen. 2.3 Afgiv sag Du kan få brug for at afgive en pensionssag til en kollega, hvis vedkommende af forskellige grunde skal overtage sagen fra dig. For at afgive en sag, skal du markere sagen ved at klikke i checkboksen til venstre ud for sagen, og herefter klikke [Afgiv sag]. Du kan udelukkende tildele sager til dig selv og afgive dine egne sager. Du kan ikke tildele dig sager, som allerede er tildelt en anden bruger. 3. Gennemgå pensionssag og dokumenter Klik på ud for den sag, som du vil sagsbehandle, og du ledes direkte til tjenestemandens pensionssag med fanebladet [Pensioneringssag] valgt. Tjenestemanden kan også fremsøges i PENSAB-systemet på almindelig vis, hvorefter fanebladet [Pensioneringssag] vælges. Side 5 af 20

6 Figur 4 Pensionssagen vises sammen med et overblik over hele pensioneringsprocessen. På dette faneblad ses et grafisk overblik over hele pensioneringsprocessen og de forskellige trin, som er udført/skal udføres undervejs, inden pensionssagen endelig godkendes i SP. De grønne bokse illustrerer, hvilke handlinger i processen som er mulige, hvorimod de grå er allerede udførte handlinger eller handlinger, som ikke er mulige på dette tidspunkt i processen, eller ikke tilgængelige for den bruger, som er logget ind. Institutionernes rolle i processen har været at tilvejebringe den nødvendige dokumentation for pensioneringen og have kontakten til tjenestemanden i dette forløb, for derefter at igangsætte og overdrage sagen til Statens Administration, som efterfølgende skal udføre den endelige sagsbehandling af pensionssagen. Som det ses af overblikket, har institutionen nu igangsat sagen, en sagsbehandler hos SAM har tildelt sig sagen, og det er nu dennes opgave at kontrollere dokumenter og oplysninger, lave pensionsberegninger, udfylde info til SP, og godkende pensionssagen, enten med eller uden SP. Tip: Et flueben gennemført. i en boks, fx i boksen [Igangsæt sag], betyder, at dette trin i processen er 3.1 Tilføj/vis dokumenter Når en pensionssag kræver, at der vedlægges øvrig dokumentation, fx kopi af afgørelse fra helbredsnævnet ved sygdom eller kopi af afskedsskrivelse ved uegnethed eller utilregnelighed, åremålsaftale og/eller lønseddel, bør disse være tilknyttet til pensionssagen af institutionen, og ligge elektronisk i PENSAB-systemet. For at se og kontrollere dokumentationen til pensionssagen, skal du klikke på boksen [Tilføj/vis dokumenter]. Side 6 af 20

7 Figur 5 I vinduet [Dokumenter] ses de dokumenter, som institutionen måtte have vedlagt, samt registerudskrift og det godkendte pensionsskema. Du åbner et dokument ved at klikke på.. Et eksempel på et god- Pensionsskemaet åbnes og kontrolleres således ved at klikke på kendt skema vises nedenfor. Side 7 af 20

8 Figur 6 Et eksempel på et godkendt pensionsskema vist som pdf. Hvis SAM s sagsbehandling kræver, at yderligere dokumentation vedlægges sagen og du har adgang til denne dokumentation, skal du klikke på boksen [Tilføj/vis dokumenter] og vælge den korrekte dokumenttype for det dokument, som du er i færd med at uploade. Side 8 af 20

9 Figur 7 I vinduet [Dokumenter] kan du uploade dokumenter, som er krævede eller relevante for pensionssagen. Når du har valgt dokumenttypen, skal du vælge dokumentet, som du har gemt fx på dit lokale drev ved at klikke på [Vælg]. Når dokumentet er valgt, skal du klikke [Gem] for at gemme dokumentet på pensionssagen. Herefter vil dokumentet være vist i listen over dokumenter. Figur 8 Ved at klikke [Vælg] kan du uploade et dokument fra dit eget filsystem. Herefter klikker du [Gem] for at gemme dokumentet på pensionssagen i PENSAB. Du sletter et dokument ved at klikke ud for dokumentet. Du har altid mulighed for at fremfinde pensionssagen og åbne og tilføje dokumenter, også selvom sagen er godkendt til indberetning i SP. Tip: Inden institutionen kan igangsætte sagen hos Statens Administration, kontrollerer PEN- SAB-systemet, at de krævede dokumenter er vedlagt pensionssagen, såfremt den aktuelle pensionssag kræver det i forhold til de indtastninger, som institutionen og tjenestemanden har indtastet om hans sag. Side 9 af 20

10 Det er således ikke muligt at igangsætte pensionssagen hos Statens Administration, hvis de krævede dokumenter ikke er vedlagt pensionssagen. 3.2 Dokumentationskrav ved pensionering Følgende beskriver de forskellige dokumenter som kræves ved en pensionsansøgning, samt hvorvidt de er obligatoriske. Pensionsansøgning Rådighedsløn Åremålsansættelse = True Afskedsårsag en af: 05 Svagelighed 06 Kvalificeret svagelighed 07 Tilskadekomst 019 Anden utilregnelighed Hvis ja til lukket gruppe Dokumenttype, der skal vedhæftes Godkendelse af stillingsnedlæggelse Åremålsaftale Helbredsnævn Helbredsnævn Helbredsnævn Afskedsskrivelse Lønseddel Hvis nej til lukket gruppe og Aftale (ej obligatorisk) andet beregningsskalatrin er udfyldt Tilkøbt Pensionsalder Tilkøb Seniorordning Seniorordning Separeret eller Skilt Skilsmisse (ej obligatorisk) 4. Afvis sag Hvis en pensionssag indeholder ukorrekte oplysninger, fx en skæv pensionsdato, eller mangler dokumentation, skal du afvise sagen, og returnere den til institutionen, så de kan rette sagen op. Du afviser sagen ved at klikke på boksen [Afvis sag], hvorved sagen får status [Afvist], returneres og overdrages til institutionen. VIGTIGT: Institutionen vil modtage en Kontrol under [Kontrol], som information for, at sagen er afvist. Ydermere vises det på forsiden af PENSAB for den bruger, som har sagen, at en sag er afvist. Så du behøver ikke at tage personlig kontakt til institutionen i denne anledning. 4.1 Skriv note om afvisning af pensionssag Du skal som supplement til afvisningen af en sag skrive en note om, hvorfor sagen er afvist og hvad institutionen evt. skal foretage sig i den forbindelse. Noten oprettes på vanlig vis under fanebladet [Tjenestemandsoplysninger] bjælken [Noter]. Se et eksempel nedenfor. VIGTIGT: Hvis institutionen ikke har husket at godkende kontrollen, kan Statens Administration ikke ændre oplysninger på tjenestemanden, og kan derfor ikke skrive noten. I dette tilfælde må Statens Administration selv godkende kontrollen under [Kontrol]. Side 10 af 20

11 Figur 9 Eksempel på en note, som Statens Administration har indsat som begrundelse for en afvisning af pensionssagen. Således kan institutionen konkret se, hvad afvisningen af sagen begrundes i, og tage hånd om dette. Når institutionen har rettet op på pensionssagen, vil man fra institutionens side igangsætte sagen på ny, og sagen vil herefter optræde på listen [Pensionssager] med status [Rettet]. Den sagsbehandler som oprindeligt var tildelt sagen, har den stadig efter, at sagen er blevet rettet, og kan nu fortsætte sagsbehandlingen ved at klikke på som leder direkte til pensioneringssagen. 4.2 Bemærkning om pensionssagen i listen over pensionssager, Sagsbehandlere ved Statens Administration kan skrive en bemærkning om pensionssagen ved at klikke på [Rediger] på fanebladet [Pensioneringssag], skrive bemærkningen og herefter klikke [Gem]. Tip: Bemærkningen kan ses af alle, som har adgang til tjenestemandens oplysninger, men kan kun tilføjes/redigeres af brugere med brugerrollen PENSION. Figur 10 Når der er klikket på [Rediger], åbnes feltet [Bemærkning], hvor der kan skrives en bemærkning om pensionssagen, hvorefter der klikkes på [Gem]. Side 11 af 20

12 5. Lav pensionsberegning Når du har kontrolleret sagen og dens dokumenter, og sagen evt. har været omkring institutionen igen for rettelse, skal der laves en eller flere pensionsberegninger, alt afhængigt af om der er ægtefæller og/eller børn, som er berettiget til pension. Klik på boksen [Lav beregninger], som leder dig til fanebladet [Beregn pension]. Her skal du udføre pensionsberegningen på sædvanlig vis ved at angive pensionssagens oplysninger: Pensionsberegningsdatoen Pensionstype for tjenestemanden Pensionstype for eventuelle børn Pensionstype for eventuel ægtefælle, herunder tidligere ægtefælle Klik på fanebladet [Beregn pension], og når du har foretaget den eller de relevante pensionsberegning(er), klikker du [Overfør til pensioneringssag], hvilket overfører beregningerne til sagen og leder dig tilbage til fanebladet [Pensioneringssag], hvor du skal fortsætte med at udfylde oplysninger om sagen. Side 12 af 20

13 Figur 11 Når pensionen er beregnet, overføres den til pensionssagen ved at klikke [Overfør til pensioneringssag]. Nedenfor vises et eksempel, hvor der er beregnet flere pensionstyper. Side 13 af 20

14 Figur 12 Et eksempel, hvor der er beregnet flere pensionstyper. Disse overføres samlet til pensionssagen ved at klikke [Overfør til pensioneringssag]. Tip: Hvis en eller flere af pensionsberegningerne ikke skal overføres til sagen, skal du fjerne disse beregninger ved at klikke til sagen. ud for den pensionstype, som du ikke ønsker at overføre Tip: Så længe, at sagen ikke er godkendt, kan du ændre og overføre pensioner til sagen. Dog skal du huske at slette pensionerne fra sagen, inden du overfører nye, ellers får du en fejlmeddelelse. 6. Udfyld SP-oplysninger Pensionsberegningen er nu overført til sagen, og der skal nu udfyldes oplysninger til SP. Tip: Bemærk, at der nu er kommet et flueben er udført. i boksen [Lav beregninger], da dette trin nu Side 14 af 20

15 Figur 13 Pensionsberegningen er overført til sagen, og der skal nu indtastes oplysninger til SP. Klik i boksen [Udfyld info til SP]. Dette åbner felterne i området [Pensionsberegning], hvor du skal udfylde felterne [Pensionsmyndighed] og [Pensionsdelregnskab] og klikke [Gem]. Tip: Du kan også klikke [Rediger] i området [Pensionsberegning]. Dette åbner ligeledes felterne. 6.1 Rettelse af afskedsårsag Hvis afskedsårsagen som er angivet, viser sig at være forkert, kan den rettes i forbindelse med sagsbehandlingen i PENSAB. Side 15 af 20

16 Figur 14 Ved at folde linjen ud for hver pension, kan du indtaste oplysningerne til SP. For at udfylde alle oplysninger til SP, klikkes der på pilen folder detaljerne for hver pensionsberegning ud. ud for kolonnen [CPR.nr]. Dette Det er også her du kan anføre engangsløndel og løbende løndel. Se Figur 18 for et eksempel, hvor der er flere pensionsberegninger på pensioneringssagen. Tip: Det lille mærke til højre for hver pensionsberegning betyder, at pensionen endnu ikke er overført til SP. Således kan du altid se, om pensionen er overført eller ej. Figur 15 Klik [Rediger pension] for at åbne felterne. [Slet pension] fjerner pensionen, så du kan overføre en anden som erstatning, såfremt det er nødvendigt. Tip: Klik [Slet pension] såfremt du har brug for at overføre en ny pensionsberegning med andre oplysninger. Man kan kun overføre én pension pr. CPR-nr., og man skal derfor først slette beregningen, førend en ny kan overføres. Klik [Rediger pension] for at åbne felterne, så du kan taste oplysningerne ind, herunder i det obligatoriske felt [Pensionskategori]. Side 16 af 20

17 Figur 16 I sammenhæng med pensionssagen, kan du tilføje en engangsløndel/løbende løndel, som overføres til SP, når sagen godkendes og oprettes i SP. Du har mulighed for at tilføje en engangsløndel og/eller en løbende løndel i forbindelse med pensioneringen. Eksempelvis kan det kommunale fradrag/tillæg tastes i løbende løndele, ved at vælge løndelen og udfylde oplysningerne fra pensionsskemaet. Tillægget/fradraget føres herefter med over i SP, når sagen godkendes. Klik på [Tilføj engangsløndel] eller [Tilføj løbende løndel], hvilket åbner de tilhørende felter, hvori du skal vælge en løndel, og derefter udfylde løndelsfelterne. Når du har indtastet oplysningerne, klikker du [Gem pension]. Tip: Igen ser du det lille mærke, som betyder, at løndelen endnu ikke er overført til SP. Figur 17 Løndelen skal vælges og løndelsfelterne udfyldes, hvorefter der klikkes [Gem pension]. Figur 18 Et eksempel på en pensioneringssag, som indeholder to pensioner. En [Ægtefællepension] og en [Børnepension]. Klik på pilen ud for den enkelte pension for at udfylde navn og CPR.nr i forhold til en børnepension. Side 17 af 20

18 Figur 19 Et eksempel på en [Ægtefællepension], hvor felterne [Oplysninger til SP] er åbne og kan redigeres. Ægtefællens CPR-nr. og navn skal indtastes foruden de øvrige oplysninger til SP. 7. Godkend pensionssag Når oplysninger til SP er udfyldt, er du klar til at godkende pensionssagen. Du vil se, at der er kommet et flueben i boksen [Udfyld info til SP], hvor boksene [Godkend m. SP] og [Godkend u. SP] er klikbare. Figur 20 Pensionssagen er nu klar til at blive godkendt og overført til SP. 7.1 Godkend med SP Du skal nu klikke på boksen [Godkend m. SP], hvorved PENSAB-systemet vil forsøge at overføre pensionssagens oplysninger til SP. Bliver pensionerne oprettet i SP, får du besked herom på skærmen. Når en sag er godkendt med SP, ser vinduet ud, som eksemplet viser nedenfor. Figur 21 Pensionssagen er godkendt med status [Godkendt]. Pensioneringssagen er vist med datoen for godkendelsen. Man kan ikke længere rette i sagen, men det er fortsat muligt at se og uploade dokumenter i sagen. Se beskrivelse af dette i afsnit 8. Side 18 af 20

19 I nogle tilfælde vil oprettelsen i SP ikke lykkes, eller kun lykkes delvist. Hvis du får en fejl tilbage om, at SP ikke har oprettet pensionen og derfor ikke har returneret et løbenummer til PENSAB, har overførslen fejlet. Dette betyder, at pensionerne skal oprettes manuelt i SP. VIGTIGT: Hvis det ved overførsel til SP pga. fejl i data eller andet sker, at kun en af pensionerne overføres, men at der ikke oprettes for ægtefælle eller børn, så kan man ikke overføre igen. I dette tilfælde vil pensioneringssagen stå som godkendt. I stedet skal de pensioner/løndele, som ikke blev oprettet i SP, oprettes manuelt i SP. Tip: Det vil i øvrigt fremgå af kontrollen for godkendelsen, at hvad der evt. er fejlet. 7.2 Godkend uden SP VIGTIGT: Hvis en oprettelse i SP fejler, skal man efterfølgende godkende pensionsoplysningerne uden SP for at lukke sagen. Det betyder, at du skal klikke på boksen [Godkend u. SP]. Du vil få nedenstående besked om, at pensioneringssagen er godkendt, men uden indberetning til SP. Du skal herefter sørge for, at oprettelse sker manuelt i SP. Figur 22 Besked vises om, at pensioneringssager er godkendt, men uden indberetning til SP. Figur 23 Pensionssagen er godkendt med status [Godkendt uden SP]. Pensioneringssagen er vist med datoen for godkendelsen. Man kan ikke længere rette i sagen, men det er fortsat muligt at se og uploade dokumenter i sagen. 7.3 Godkend kontrol Når pensionssagen er godkendt enten med eller uden SP, dannes der en kontrol, som ses under menupunktet [Kontrol]. Denne kontrol skal godkendes på lige fod med andre kontroller i PENSAB-systemet. 8. Proces for rettelse efter godkendelse i SP Når sagen er overført til SP, kan man ikke længere rette sagen i PENSAB, og overføre sagen igen til SP. Når sagen er oprettet i SP, skal efterfølgende rettelser udelukkende foretages i SP. Men bliver det nødvendigt at lave en ny pensionsberegning efter at sagen er oprettet i SP, skal denne også foretages i PENSAB under menupunktet [Beregning], og uploades som dokumentation i PENSAB for indtastninger i SP. Side 19 af 20

20 Dokumentation uploades som beskrevet i afsnit 3.1. Figur 24 Under menupunktet [Beregning] kan man udføre en pensionsberegning for tjenestemænd, som ikke længere findes i PENSAB, eller efter at en sag er oprettet i SP. Figur 25 Beregning kan gemmes som et skærmdump, og efterfølgende uploades under [Tilføj/vis dokumenter] på pensionssagen. Den ovenfor beskrevne metode anvendes også, hvis en tjenestemand dør fx 10 år efter pensioneringen, og enken har ret til ægtefællepension. VIGTIGT: Ved dødsfald skal pensioneringsdatoen ved beregningen af ægtefællepensionen være den dag, hvor udbetalingen af ægtefællepensionen starter. Side 20 af 20

Pensioneringsprocessen for institutioner

Pensioneringsprocessen for institutioner Public Release PENSAB Pensioneringsprocessen for institutioner Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Start en pensioneringssag for en tjenestemand... 3 2.1 Udfyld pensionsskemaet... 3 2.2

Læs mere

Denne vejledning beskriver, hvordan du arbejder med ændringer af oplysninger på en tjenestemand

Denne vejledning beskriver, hvordan du arbejder med ændringer af oplysninger på en tjenestemand PENSAB Ændring af oplysninger i PENSAB Denne vejledning beskriver, hvordan du arbejder med ændringer af oplysninger på en tjenestemand i PENSAB. Når du har fremsøgt en tjenestemand i PENSAB, er oplysningerne

Læs mere

Denne vejledning beskriver, hvordan du arbejder med at beregne forskellige typer af tjenestemandspension for en tjenestemand i PENSAB.

Denne vejledning beskriver, hvordan du arbejder med at beregne forskellige typer af tjenestemandspension for en tjenestemand i PENSAB. PENSAB Beregn tjenestemandspension i PENSAB Denne vejledning beskriver, hvordan du arbejder med at beregne forskellige typer af tjenestemandspension for en tjenestemand i PENSAB. Du finder Beregn pension

Læs mere

Denne vejledning beskriver, hvordan du arbejder med kontrol af indberetninger i PENSAB.

Denne vejledning beskriver, hvordan du arbejder med kontrol af indberetninger i PENSAB. PENSAB Kontrol af indberetninger i PENSAB Denne vejledning beskriver, hvordan du arbejder med kontrol af indberetninger i PENSAB. Hver gang du laver en ændring af en tjenestemand i PENSAB, oprettes der

Læs mere

For at logge ind, skal du indtaste dit brugernavn eller din email-adresse, samt din adgangskode.

For at logge ind, skal du indtaste dit brugernavn eller din email-adresse, samt din adgangskode. PENSAB Introduktion til PENSAB systemet Log-ind Det første du møder i PENSAB systemet er log-ind vinduet. For at logge ind, skal du indtaste dit brugernavn eller din email-adresse, samt din adgangskode.

Læs mere

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

Eksport af data fra SLS til Excel

Eksport af data fra SLS til Excel Eksport af data fra SLS til Excel Side 1 af 8 I denne emnebeskrivelse kan du finde en kort beskrivelse af, hvordan man kan eksportere resultat af søgninger i Sumdata, Fejl og advis samt Engangsløndele

Læs mere

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. december 2015 Version 1.2 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE ENTREPRENØR Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN

Læs mere

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut 1. november 2015 Brugervejledning til brugere af EDI-systemet for pensionsoverførsler

Læs mere

Uddannelsesplaner i MinUddannelse

Uddannelsesplaner i MinUddannelse Uddannelsesplaner i MinUddannelse Denne vejledning giver et overblik over arbejdet med MinUddannelse fra en UU-vejleders synspunkt. Indhold 1. Introduktion... 2 2. Tekniske specifikationer... 2 3. Som

Læs mere

Eksport af data fra SLS til Excel

Eksport af data fra SLS til Excel Eksport af data fra SLS til Excel Side 1 af 8 I denne brugervejledning kan du finde en kort beskrivelse af, hvordan man kan eksportere resultat af søgninger i Sumdata, Fejl og advis samt Engangsløndele

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning i Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Forfatter: Sara Holm Kristensen

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Browser... 6 Ændr status og slet aftale...

Læs mere

Vejledning til vejlederens opgaver. Brugervejledning Optagelse.dk

Vejledning til vejlederens opgaver. Brugervejledning Optagelse.dk Vejledning til vejlederens opgaver Brugervejledning Optagelse.dk Vejledning til vejlederens opgaver Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen Styrelsen for It og Læring Styrelsen for

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen

Læs mere

Byg og Miljø. Guide til digital ansøgning

Byg og Miljø. Guide til digital ansøgning Byg og Miljø Guide til digital ansøgning Selvbetjeningsportalen Byg og Miljø støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din bygge- eller miljøansøgning. Du kan bl.a. søge om tilladelse

Læs mere

OPRET OG IGANGSÆT JOB

OPRET OG IGANGSÆT JOB DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 12. maj 2016 Version 1.1 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 OPRET OG IGANGSÆT JOB ENTREPRENØR Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa et bachelortilvalg Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op i

Læs mere

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem 2 pensionsselskaber

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem 2 pensionsselskaber Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler Pensionsoverførsler mellem 2 pensionsselskaber 1. november 2015 Brugervejledning til brugere af EDI-systemet for pensionsoverførsler mellem 2 pensionsselskaber

Læs mere

SDBF EN GUIDE TIL DET DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGERE -

SDBF EN GUIDE TIL DET DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGERE - SDBF EN GUIDE TIL DET DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGERE - INTRODUKTION TIL DET DIGITALE BLANKET FLOW På nuværende tidspunkt består systemet af 26 blanketter, der er placeret i 7 kategorier - se nedenfor.

Læs mere

HåndOffice Spillerflytninger

HåndOffice Spillerflytninger HåndOffice Spillerflytninger Spillerflytninger... 3 Spilleranmodning... 3 Spillerfrigivelse... 7 Tidligere data... 11 Spiller data... 11 Spillercertifikat... 12 Side 2 af 13 Spillerflytninger Spillerflytninger

Læs mere

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 19.12.2013 Indhold 1 Indledning... 5 1.1

Læs mere

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011 2. Sådan kommer du fra ansøgning til godkendelse Før du kan komme i gang med at arbejde på en miljøgodkendelse, skal du have åbnet den tilhørende ansøgning. Det gør du enten ved at indtaste skemanummer

Læs mere

Captia - kvik guide Personalesager

Captia - kvik guide Personalesager Captia - kvik guide Personalesager 05-05-2015 Aalborg Universitet, HR-afdelingen HR@adm.aau.dk Indhold Inden du går i gang... 1 Søg efter en medarbejder (på C-adressat)... 1 Opret C-adressat... 2 Oprettelse

Læs mere

Du kan bestille en NemId medarbejdersignatur ved at følge dette link: https://www.nets.eu/dkda/løsninger/nemid/medarbejdersignatur.

Du kan bestille en NemId medarbejdersignatur ved at følge dette link: https://www.nets.eu/dkda/løsninger/nemid/medarbejdersignatur. 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login øverst på portalens forside. Hvis din organisation eller virksomhed er CVR-registreret,

Læs mere

F2 Godkendelser. Version 4.4

F2 Godkendelser. Version 4.4 F2 Godkendelser Version 4.4 Indholdsfortegnelse Generelt om F2 godkendelser... 3 Oversigt... 4 Oprettelse af godkendelse... 5 Skabelon... 5 Godkendelsesforløb... 6 Gem godkendelsesskabelon... 8 Godkendelsesoverblik...

Læs mere

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5 Skolekvalitet.dk Manual Version 1.0 Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3 3 Overblik over siderne... 5 3.1 Oversigt over centrale funktioner:... 6 4 Kom godt i

Læs mere

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du

Læs mere

Vejledning til oprettelse af medarbejderadgange til det digitale dialoghjul

Vejledning til oprettelse af medarbejderadgange til det digitale dialoghjul Vejledning til oprettelse af medarbejderadgange til det digitale dialoghjul Indhold Retningslinjer i forbindelse med oprettelse af medarbejderadgange... 1 Sådan kommer du i gang... 2 Hvis en medarbejder

Læs mere

Vejledning til kommunerne om kontrol af elever indskrevet på en fri grundskole 5. september 2016

Vejledning til kommunerne om kontrol af elever indskrevet på en fri grundskole 5. september 2016 Vejledning til kommunerne om kontrol af elever indskrevet på en fri grundskole 5. september 2016 Indholdsfortegnelse Log på systemet... 2 Navigation mellem skærmbilleder og på skærmbillede... 3 Godkendelse

Læs mere

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en deltidsuddannelse i det digitale ansøgningssystem DANS

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en deltidsuddannelse i det digitale ansøgningssystem DANS Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en deltidsuddannelse i det digitale ansøgningssystem DANS Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem, DANS! Se eventuelt også

Læs mere

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Forfatter:

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Som et udspring af de administrative fællesskaber og et ønske om at effektivisere og digitalisere

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa et kandidattilvalg Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op i

Læs mere

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en deltidsuddannelse i det digitale ansøgningssystem DANS

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en deltidsuddannelse i det digitale ansøgningssystem DANS Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en deltidsuddannelse i det digitale ansøgningssystem DANS Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem, DANS! Hvis du ikke allerede

Læs mere

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Vejledning til LetRegnskab.dk Årsrapport Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Version 2010.02 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Log in 4 Vedligeholdelse af stamoplysninger

Læs mere

Den må altså ikke befinde sig i en gruppe der er lukket sammen. Der er 2 måder du kan komme til betalingsbilledet på.

Den må altså ikke befinde sig i en gruppe der er lukket sammen. Der er 2 måder du kan komme til betalingsbilledet på. Betalinger Emne I dette dokument kan du få vejledning til at: 1. Oprette betalinger til danske modtagere (side 1) 2. Oprette betalinger til udenlandske modtagere (side 3) 3. Godkende betalinger (side 5)

Læs mere

VALIDERINGSGUIDE MEDARBEJDER VALIDERING

VALIDERINGSGUIDE MEDARBEJDER VALIDERING VALIDERINGSGUIDE MEDARBEJDER VALIDERING Indhold: (tryk på en given overskrift og du springer automatisk dertil) Find valideringsmodulet... 1 Flytning af en eller flere medarbejdere... 3 Hvis en medarbejder

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Byg og Miljø. Guide til digital ansøgning

Byg og Miljø. Guide til digital ansøgning Byg og Miljø Guide til digital ansøgning Selvbetjeningsportalen Byg og Miljø støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din bygge- eller miljøansøgning. Du kan bl.a. søge om tilladelse

Læs mere

Uddannelsesplan i MinUddannelse

Uddannelsesplan i MinUddannelse Uddannelsesplan i MinUddannelse Denne vejledning giver et overblik over arbejdet med MinUddannelse for en UU-vejleders synspunkt. Indhold 1. Introduktion... 2 2. Tekniske specifikationer... 2 3. Som elev

Læs mere

VITAS Versionsnote pr. 25. maj 2016

VITAS Versionsnote pr. 25. maj 2016 1 Underskriv via elektronisk pen gennem virksomhedssupport og på medarbejderhøring I VITAS er det nu muligt at underskrive ansøgningen med en elektronisk pen. Dette kan lade sig gøre når jobcentermedarbejderen

Læs mere

Ansøgning om hjælpemiddel/boligændring (anvendes af 3.part med fuldmagt)

Ansøgning om hjælpemiddel/boligændring (anvendes af 3.part med fuldmagt) Ansøgning om hjælpemiddel/boligændring (anvendes af 3.part med fuldmagt) 1 - Relevans - Afklarende spørgsmål 1. På den første side, skal du svare på et afklarende spørgsmål. 2. Du skal kunne svare 'Ja'

Læs mere

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse IGU i VITAS I VITAS skal du registrere en aftale om integrationsgrunduddannelse, såfremt din virksomhed ønsker at indgå en aftale med en borger (udlænding). Du registrerer i VITAS din aftale samt undervisningsplan

Læs mere

UNGDOMSUDDANNELSER I BROBYGNING.NET

UNGDOMSUDDANNELSER I BROBYGNING.NET UNGDOMSUDDANNELSER I BROBYGNING.NET 1) Indholdsfortegnelse 1) Indholdsfortegnelse... 1 2) Indledning... 1 3) Hvordan kommer jeg igang?... 1 4) Eksport af elev-data til LUDUS eller EASY-A... 4 5) Hvad betyder

Læs mere

Vejledning. Sådan foregår udbetalingen. Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge

Vejledning. Sådan foregår udbetalingen. Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge Vejledning Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge Indhold Sådan foregår udbetalingen... 1 Funktionalitet i løsningen... 2 Ferieår... 2 Avanceret søgning... 2 Download oversigt... 2 Sortering

Læs mere

Vejledning selvbetjening virksomheder - tilskudsanmodninger for personer i jobrotation.

Vejledning selvbetjening virksomheder - tilskudsanmodninger for personer i jobrotation. SKS Applikation Service ApS Vejledning selvbetjening virksomheder - tilskudsanmodninger for personer i jobrotation. Redigeret 4. februar 2014 SKS Applikation Service ApS Åstrupvej 10 9800 Hjørring T: 22

Læs mere

Bodeling skal anvendes ved overdragelse af fast ejendom ved separation eller skilsmisse.

Bodeling skal anvendes ved overdragelse af fast ejendom ved separation eller skilsmisse. Bodeling Bodeling skal anvendes ved overdragelse af fast ejendom ved separation eller skilsmisse. Original separations-/skilsmissebevilling eller udskrift af dom skal være vedhæftet i anmeldelsen. Myndigheden

Læs mere

Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2015 til beregning af efterregulering 2015 og driftstilskud 2016 Indhold

Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2015 til beregning af efterregulering 2015 og driftstilskud 2016 Indhold Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2015 til beregning af efterregulering 2015 og driftstilskud 2016 Indhold Fil-indberetning... 3 Opbygning af oplysningsskemaet...

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Quickguide til skoleadministrator Skriftsproglig udvikling. Administrators rolle. Kom godt i gang

Quickguide til skoleadministrator Skriftsproglig udvikling. Administrators rolle. Kom godt i gang Quickguide til skoleadministrator Skriftsproglig udvikling Denne quickguide gennemgår de vigtigste trin, du som skoleadministrator skal igennem, når du benytter Skoleportalen til afvikling af prøver i

Læs mere

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM April 2015 Version 01 2015 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Vejledning til brug af Foreningsportalen Ansøgning om - og opgørelser af tilskud Som en godkendt forening efter Folkeoplysningsloven i Svendborg Kommune skal du via Foreningsportalen ansøge om medlems-

Læs mere

ANSØGNINGSVEJLEDNING TIL ANSØGNINGSPORTALEN

ANSØGNINGSVEJLEDNING TIL ANSØGNINGSPORTALEN ANSØGNINGSVEJLEDNING TIL ANSØGNINGSPORTALEN Et godt tip Tryk på F11 for at få ansøgningssystemet til at fylde hele skærmen. FANEBLADENE Den side, du starter på, når du er logget ind på Ansøgningsportalen,

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet Sådan udfylder du ansøgningsskemaet I det følgende finder du en vejledning i at udfylde ansøgningsskemaet, når du søger om optagelse på Eftervidereuddannelser på Syddansk Universitet 01-03-2015 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Guide til digital ansøgning

Guide til digital ansøgning Guide til digital ansøgning Selvbetjeningsportalen Byg og Miljø støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din bygge- eller miljøansøgning. Du kan bl.a. søge om tilladelse til eller

Læs mere

Vejledning til Søg medlem

Vejledning til Søg medlem Maj 2014 Vejledning til Søg medlem - for tillidsvalgte Indholdsfortegnelse Generelt om Søg medlem... 2 Medlemsliste... 2 Hvis du vil melde en kollega ind i FOA... 2 Sådan bruger du Medlemsliste... 3 Hvad

Læs mere

Guide til VandData for kommuner

Guide til VandData for kommuner Guide til VandData for kommuner Januar 2017 Version 1.0 Indhold Kapitel 1 Indledning... 1 1.1 Link til VandData... 1 1.2 Baggrund... 1 1.3 Øvrige relevante guides... 1 1.4 Guidens struktur... 1 Kapitel

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL FIONA ONLINE

TIPS OG TRICKS TIL FIONA ONLINE DANMARKS NATIONALBANK TIPS OG TRICKS TIL FIONA ONLINE 1 Indberetning af finansielle mellemværender til Nationalbanken 2 Oversigt over tips og tricks til FIONA Online Forsiden: Her offentliggøres nyheder

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Indhold Sådan tilmelder du dig et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan ser du oplysninger

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

Start opgaven via fløjmenuen i venstre side: Journaler >> Ny journal

Start opgaven via fløjmenuen i venstre side: Journaler >> Ny journal JOURNAL, OPRET En journalsag oprettes hver gang en person har givet noget til arkivet. Journalen giver oplysninger om hvem, der har afleveret hvad og hvornår, samt under hvilke betingelser. Start opgaven

Læs mere

Vejlederens opgaver. Brugervejledning Optagelse.dk

Vejlederens opgaver. Brugervejledning Optagelse.dk Vejlederens opgaver Brugervejledning Optagelse.dk Vejlederens opgaver Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It og Læring, 08.12.2015 Indhold

Læs mere

Vejledning til Byg og Miljø Ansøgningsforløb. Privat udhus under 50 m²

Vejledning til Byg og Miljø Ansøgningsforløb. Privat udhus under 50 m² Vejledning til Byg og Miljø Ansøgningsforløb Privat udhus under 50 m² Når du skal søge en byggetilladelse, eller anmelde et byggeri til kommunen, skal du søge igennem selvbetjeningsportalen Byg og Miljø.

Læs mere

Portal ledige boliger manual omkring indtastning.

Portal ledige boliger manual omkring indtastning. Den 22. juni 2005 Portal ledige boliger manual omkring indtastning. Der er lanceret en portal med ledige almene boliger på BL s hjemmeside, hvor boligsøgende let skal kunne finde ledige boliger ud fra

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Til klinikker og brugere i voresklinik.info

BRUGERVEJLEDNING. Til klinikker og brugere i voresklinik.info BRUGERVEJLEDNING Til klinikker og brugere i voresklinik.info 1. LIDT OM VORESKLINIK.INFO voresklinik.info er både navnet og adressen på jeres nye intranetløsning. Der kan tilføjes en masse spændende funktioner

Læs mere

SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER

SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER Ajourført okt. 2014 LOGIN SDBF er en webbaseret løsning, som du kan tilgå fra alle kendte browsere; Internet

Læs mere

Sa dan udfylder du en ansøgning om optagelse pa et kandidattilvalg

Sa dan udfylder du en ansøgning om optagelse pa et kandidattilvalg 1 Sa dan udfylder du en ansøgning om optagelse pa et kandidattilvalg Kandidattilvalg skal du kun søge, hvis du læser dit centrale fag ved et andet dansk universitet end Aarhus Universitet, samtidig med

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Webdyr

Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Udgivet Februar 2011 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, KvægIT, 8740 5000

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser September 2016 Indholdsfortegnelse Log ind 3 Auditorer 6 Tilknyt og frigiv virksomhed 9 Søgefunktion 16 Opret rapport 19 Hent data som csv-fil

Læs mere

Karakter i Optagelse.dk. Brugervejledning Optagelse.dk

Karakter i Optagelse.dk. Brugervejledning Optagelse.dk Karakter i Optagelse.dk Brugervejledning Optagelse.dk Karakter i Optagelse.dk Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 28.11.2013 1 Indledning... 5 1.1 Målgruppe... 5 1.2

Læs mere

Medarbejderguide til INNOMATE HR Medarbejderplan. Indhold: Log på MUS. Forberedelse til MUS

Medarbejderguide til INNOMATE HR Medarbejderplan. Indhold: Log på MUS. Forberedelse til MUS Medarbejderguide til INNOMATE HR Medarbejderplan Indhold: 1. Log på 2. MUS 3. Øvrigt om Medarbejderplan 4. Rekruttering behandling af ansøgere Log på Log på www.medarbejderplan.dk med: Bruger ID: initialer

Læs mere

Velkommen til OnReg Agent.

Velkommen til OnReg Agent. Velkommen til OnReg Agent. 2 OnReg Agent Velkommen til Onreg Agent Du er blevet tildelt brugernavn og kodeord til OnReg Agent. Denne guide beskriver hvordan du benytter systemet. Hvis arrangøren tillader

Læs mere

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse IGU i VITAS I VITAS er det muligt at registrere en aftale om, såfremt din virksomhed ønsker at indgå en aftale med en borger (udlænding). Du registrerer i VITAS din aftale inkl. undervisningsplanen ved

Læs mere

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er

Læs mere

VITAS Digital ansøgning

VITAS Digital ansøgning Hvis du har fundet en virksomhed, som gerne vil ansætte dig i enten løntilskud, i en praktikplads eller som voksenlærling, kan du komme hurtigt i gang og sætte fart på sagsbehandlingen, ved at bede virksomheden

Læs mere

HUSKESEDDEL VEDLIGEHOLD MEDARBEJDER

HUSKESEDDEL VEDLIGEHOLD MEDARBEJDER HUSKESEDDEL VEDLIGEHOLD MEDARBEJDER Arbejdsgang Beskrivelse Handling Vælg faneblad Påbegynd vedligehold af medarbejder. Fanebladet Mit Personale vælges, hvorfra du kan vælge underpunktet Løn og ansættelsesvilkår.

Læs mere

Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2013 til beregning af efterregulering 2013 og driftstilskud 2014 Indhold

Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2013 til beregning af efterregulering 2013 og driftstilskud 2014 Indhold Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2013 til beregning af efterregulering 2013 og driftstilskud 2014 Indhold Fil-indberetning... 2 Opbygning af oplysningsskemaet...

Læs mere

Disponent Godkend faktura

Disponent Godkend faktura Disponent Godkend faktura V.0.9 1. Login... 3 1.1 Personlige forside... 3 2. Godkend en faktura... 4 2.1 Gennemgå faktura... 4 2.1.1 Faktura hoved... 5 2.1.2 Fakturalinjer... 6 2.1.3 Forsendelses muligheder...

Læs mere

Vejledning til KLIAKT for institutionsbrugere. Dette er en vejledning til brug for indberetning af kollektive tjenesteforseelser i kommunerne

Vejledning til KLIAKT for institutionsbrugere. Dette er en vejledning til brug for indberetning af kollektive tjenesteforseelser i kommunerne Vejledning til KLIAKT for institutionsbrugere Dette er en vejledning til brug for indberetning af kollektive tjenesteforseelser i kommunerne Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Oprettelse af institutionsbruger...

Læs mere

5.5 Afslut handleplan Arkiverede handleplaner Find arkiverede handleplaner (og tidligere versioner)

5.5 Afslut handleplan Arkiverede handleplaner Find arkiverede handleplaner (og tidligere versioner) Indhold 1 Generelt om SVS Handleplaner i InfoNet...4 1.1 Forudsætninger...4 1.2 Tilgang til handleplaner...4 1.3 Find handleplaner sorter...6 1.4 Find handleplaner filtrer...6 1.5 Find handleplaner søg...7

Læs mere

Vejledning til KOMBIT KLIK

Vejledning til KOMBIT KLIK Vejledning til KOMBIT KLIK KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 0 Version Bemærkning til ændringer/justeringer Dato Ansvarlig 1.0 Første

Læs mere

Administration...2 Organisation...2 Brugere...5 Grupper...11

Administration...2 Organisation...2 Brugere...5 Grupper...11 Administration...2 Organisation...2 Brugere...5 Grupper...11 Administration Organisation Opret ny organisation I organisationsvælgeren vælges det rette niveau hvorpå den nye organisationen skal placeres.

Læs mere

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Du kan søge en kandidatuddannelse, hvis du har afsluttet eller er i gang med at afslutte en adgangsgivende uddannelse. Adgang til ansøgningssystemet Du

Læs mere

Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01. Vejledning. Batchflow

Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01. Vejledning. Batchflow Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01 Vejledning Batchflow INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Introduktion... 2 2 Sådan gør du... 3 2.1 Log på... 3 2.2 Anvendelse af BatchFlow... 4 2.3 Kort gennemgang

Læs mere

Indberetningssystemet - vejledning for energikonsulenter

Indberetningssystemet - vejledning for energikonsulenter Indberetningssystemet - vejledning for energikonsulenter Indberetningssystemet skal bruges til at indberette datafiler med oplysninger om energimærkningerne. Indberetningssystemet fungerer på den måde,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. hvidvask.politi.dk

BRUGERVEJLEDNING. hvidvask.politi.dk BRUGERVEJLEDNING hvidvask.politi.dk Indhold Registrering og log ind... 3 Brugerændringer... 5 Ændring af brugeroplysninger... 5 Ændring af adgangskode... 6 Glemt adgangskode... 6 Administration og management...

Læs mere

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse

Brugervejledning. Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse 27. marts 2012 1 INDLEDNING... 4 1.1 MÅLGRUPPE... 4 1.2 VEDR. OPTAGELSE.DK 2012... 4 1.2.1 Ansøgningsfrister...

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings og forskningsprojekter (Regioner)

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings og forskningsprojekter (Regioner) Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings og forskningsprojekter (Regioner) Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet udfyldes korrekt. Kun fyldestgørende ansøgninger kan indsendes

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser April 2015 Version 2.0 Log ind i systemet Login i systemet 3pkontrol.sik.dk Undlad www i adressen! Log ind med din mailadresse og det password

Læs mere

Guide til digital bygge- og miljøansøgning

Guide til digital bygge- og miljøansøgning Guide til digital bygge- og miljøansøgning Selvbetjeningsportalen Byg og Miljø støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din bygger- eller miljøansøgning Du kan bl.a. søge om tilladelse

Læs mere

Velkommen til brug af MobilePay

Velkommen til brug af MobilePay Velkommen til brug af MobilePay Velkommen til vores lille kursus der handler om sådan bruger du MobilePay. Jeg hedder Peder Kähler og i dag skal vi se på følgende muligheder: Opsætning af MobilePay Privat

Læs mere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1.1 Web-løsningen Den etablerede Web-løsning giver mulighed for, at man som arbejdsgiver via Internettet kan foretage indberetning af månedsredegørelser til Skattedirektoratet.

Læs mere

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. September 2015. Version 1.2

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. September 2015. Version 1.2 Mit Sygefravær Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning September 2015 Version 1.2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Når en borger bliver sygemeldt... 4 Meddelelser i Mit Sygefravær... 4 Introduktionssiden...

Læs mere

Vejledning for elever i 9. og 10.klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk

Vejledning for elever i 9. og 10.klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning for elever i 9. og 10.klasse Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning for elever i 9. og 10.klasse Brugervejledning til Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen, Ulrik Sølgaard-Nielsen

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Ansøgeren klikker på søg videregående uddannelse

Ansøgeren klikker på søg videregående uddannelse 1 Ansøgeren klikker på søg videregående uddannelse 2 Forsiden af KOT ansøgersiden. Her har ansøgeren de fire muligheder 1. Ansøg med login. Ansøgeren kan logge på med sit NemID og udfylde og sende sin

Læs mere