Mejeristen. »Afdeling Østjylland« Samarbejde på Landsmejeriudstilling. side 3. side 12

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mejeristen. »Afdeling Østjylland« Samarbejde på Landsmejeriudstilling. side 3. side 12"

Transkript

1 Mejeristen side 3»Afdeling Østjylland«side 12 Samarbejde på Landsmejeriudstilling Nummer 1 Januar årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

2 Formanden har ordet Her i skrivende stund er det bidende koldt udendørs, men rigtig vinter med sne og glade børn der leger lader vente på sig. Julen og nytåret er overstået, og jeg håber alle medlemmerne er kommet godt igennem. Men herfra skal der lyde et godt nytår til alle DMF medlemmer, med håbet om et godt Her den 10. januar udveksles der overenskomst krav mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Forbundene»3F, NNF og Danske Mejeristers Fagforening«. Herefter kommer et par måneder med forhandlinger, hvordan disse forhandlinger vil gå kan jeg naturligvis ikke vide. Men der er ikke noget i denne verden der kommer af sig selv, og det gør lønstigninger heller ikke. Forbundene har aftalt at udgive en OK08 avis i fællesskab, OK08 avisen skulle gerne være udkommet når dette læses. Der udkommer endnu en udgave af OK08 avisen når der er indgået en overenskomst på vores område. Med disse OK08 aviser er der lagt op til at informationen højnes i forbindelse med overenskomst forhandlingerne, der vil ligeledes komme information via vores hjemmeside, For at vende tilbage til årsskiftet, er det også tiden hvor man ser tilbage på året der gik var på mange måder året hvor udviklingen vendte, det gælder medlemsmæssig og økonomisk. I skrivende stund har jeg endnu ikke nogle nøjagtige medlemstal for hele 2007, men med en lille fremgang i hvert af de første 3 kvartaler, tør jeg godt love, at DMF for første gang i mange år har haft en medlemsfremgang i Det at medlemssituationen er stabiliseret gør det lettere at få vores budget til at holde, som det ser ud nu kommer DMF ud med et meget fornuftigt regnskabs resultat Året 2007 har også været året hvor DMF mistede mange tillidsrepræsentanter, men heldigvis har vi fået flere nye tillidsrepræsentanter. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke alle de afgåede tillidsrepræsentanter for deres indsats i hvervet som TR for deres kollegaer. Ligeledes takker jeg alle jer nye tillidsrepræsentanter for at I har påtaget jer opgaven som TR for jeres kollegaer, jeg er helt sikker på at vi nok skal få et godt samarbejde. Jeg glæder mig til arbejdet i 2008, et nyt år med alle de udfordringer og opgaver der skal løses. Det bliver spændende og jeg ser frem til at samarbejde med jer tillidsvalgte, og mange af DMF s medlemmer. Mejeristen Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet Dansk Funktionærforbund-Serviceforbundet Funktionærernes og servicefagenes arbejdsløshedskasse»mejeristen«udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Redigeret af Lars Gram Vester Allé Århus C Telefon: Telefax: Lars Gram, direkte: Kontorets åbningstid: Dagligt Fredag Tryk: AKA-Print A/S Grydhøjparken 5, 8381 Tilst Telefon: Telefax: Næste nummer udkommer 20. maj 2008 (Materiale til næste nr. skal være kon toret i hænde senest 28. april) Nr. 1 Tirsdag den 29. januar årgang Lars Gram

3 Afdelingsindlæg Afdeling Østjylland Så blev det afd Østjyllands tur til at komme med et indlæg i Mejeristen. Jeg hedder Anne-Maria Voetmann Jepsen, og er formand for Afdeling Østjylland. Jeg arbejder på Gjesing Mejeri hvor jeg har været ansat siden dec. 1984, jeg kom i afdelingens bestyrelse i I 2002 skulle afdelingen have ny formand idet Leif trak sig, og valget som formand for Afdeling Østjylland faldt så på mig. Afdeling Østjylland består af de 2 tidligere afdelinger Vejle og Horsens. De øvrige i bestyrelsen er Ove Jensen, Gjesing Mejeri, Kresten Kristensen, Klovborg Mejeri, Jørgen Nørbjerg, Kolding Ostelager og Kurt Nielsen som også arbejdede på Klovborg Mejeri, nu er han ansat på en marmeladefabrik i Give. Arrangementet på Gl. Estrup var i forbindelse med at der var høst- og hestemarked, ligeledes mødte vi tidligere mejerister, som lavede ost på gammeldags maner. Arrangementerne har været meget vellykkede, men det kunne selvfølgelig være dejligt hvis der kom flere medlemmer. Jeg ser med stor glæde at Kærneland er blevet renoveret med ny legeplads og nye toiletter m.m. i husene. Kærneland har altid betydet meget for mig og min familie, det er stadig et besøg værd og vi har jo også Smørbøtten, det er 2 gode feriemål. DMF s fremtid Medlemstallet er stadig på vej op og vi vil i Afdeling Østjylland håbe at det kan vare ved, men det kræver så selvfølgelig stadig en indsats. Indenfor de sidste 2 år har Afdelingen afholdt medlemsaktivitet om sommeren. Det ene medlemsarrangement var til Den Gamle By i Århus, og anden gang medlemmerne blev inviteret til medlemsarrangement foregik det på Gl. Estrup på Djursland. Med venlig hilsen Anne Maria Voetmann Jepsen HER KAN DIT NÆSTE JOB ANNONCERES 3

4 Pensionister Desværre er der ikke noget i denne verden der holder evigt, heller ikke gratis service og medlemspleje over for vores pensionister. Det var indledningen på et indlæg i sidste nummer af»mejeristen«, hvor undertegnede prøvede at redegøre for at DMF indførte pensionistkontingent. Efterfølgende har vi nu udsendt girokort til over 500 pensionistmedlemmer, og det har givet forskellige reaktioner. Der vil selvfølgelig altid være nogle som så ikke ønsker at være med mere, og det skal de også have lov til. Enkelte har reageret decideret negativt, men langt den største del af DMF s pensionister har vist stor forståelse for at det nu ikke længere er gratis. Det er altid rart når nogen udtrykker forståelse, på kontoret har vi modtaget flere positive henvendelser bl.a. denne mail: Jeg vil som pensionist sige, at jeg synes det er helt i orden, at vi pensionister skal betale kontingent for at være medlem i Pensionistklubben. Har vi råd til at tage på udenlandsferie til mange tusinde kroner, har vi også råd til at betale kontingent, og dermed være med til, at betale de omkostninger, der er forbundet med arrangementer og udsendelse af medlemsbladet Mejeristen. Jeg betaler med glæde. Med venlig hilsen Frede Sørensen, Bjerringbro Undertegnede nævnte at der var andre tiltag i støbeskeen, som også kunne forbedre økonomien i DMF, landsbestyrelsen vil ikke kun pålægge pensionisterne en lille udgift. Et af disse tiltag er bl.a. at der fremover bliver mulighed for stillingsannonce i medlemsbladet og på DMF s hjemmeside, ligeledes vil vi også åbne op for enkelte annoncer i medlemsbladet»mejeristen«. Pensionisternes tur til Taulov Mejeri Lars Gram 4

5 Generalforsamling! DMF Sønderjyllandsafd. 901 Så er det tiden til den årlige generalforsamling i DMF. Det er vigtigt at møde talstærk op, så man kan gøre sin indflydelse gældende. Så tag en kollega under armen, og kom til Agerskov Kro for at deltage i debatten. Forslag der ønskes behandlet er meget velkomne, disse skal være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen, hvilket er fredag den 4. april Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 8. april 2008, kl Der er mulighed for at få noget godt at spise fra kromandens gryder. Vi spiser kl Vores landsformand Lars Gram kommer til generalforsamlingen. Dagsorden er ifølge vedtægterne. På grund af bespisning skal du/i tilmelde dig/jer hos din tillidsmand, eller ringe til Brian Petersen på tlf senest 1. april 2008 MVH. Afdelingsformand Brian Petersen Generalforsamling Danske Mejeristers Fagforening Afd. 927 Randers Der afholdes generalforsamling i Bowl n fun, Jyllandsvej 15, Hobro, Mandag den 14. April 2008 kl. 18. Så er det tid til årets generalforsamling, som er din mulighed for at påvirke bestyrelsens arbejde. SE HER I år er der lodtrækning blandt de fremmødte om en uges ophold i sommerhus på Bornholm uge 27 (28/6-5/7) 2008 Vores landsformand Lars Gram kommer til generalforsamlingen. Dagsorden er ifølge vedtægterne. Forslag som ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Vi starter spisningen kl På grund af bespisning skal du tilmelde dig hos din tillidsmand, eller ringe til Martin Nybo Hansen på tlf eller mobil Mail Senest 7. april 2008 P.B.V. Martin Nybo Hansen Generalforsamling i Ribe Sdr. DMF Ribe Sdr. afholder ordinær generalforsamling, fredag den 11. april 2008 på Brørup Bowling Center. Vi starter med bowling kl Spisning kl Generalforsamling kl Dagsorden: 1. Valg af dirigent og skriftefører. 2. Beretning. 3. Regnskab 4. Valg til bestyrelsen (på valg Erik Sohl og Poul Søgaard Pedersen) Jens Sørensen modtager ikke genvalg. 5. Valg af suppleanter. 6. Valg af revisor og revisorsuppleant. 7. Indkomne forslag. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. 8. Evt. Tilmelding til bowling og spisning senest den 7. april 2008 på tlf Elever og ledsager indbydes, og er hjertelig velkomne. Landsformand Lars Gram vil være til stede, og efter generalforsamlingen give en orientering om aktuelle emner. p. b. v. 5

6 Efterlønnerne får deres penge Beskæftigelsesministeren har nu klart sagt, at han opgiver sagen mod Ankenævnet efter landsrettens dom, der afviser stævningen af Ankenævnet. Efterlønnerne får deres penge. En lang sag om fradrag i efterlønnen i forbindelse med udbetaling af feriepenge er nu ved endestationen. Sagen handler om, at ferieloven i 2004 gav mulighed for, at personer på efterløn kunne få udbetalt optjente feriepenge efter ferieåret uden modregning i efterlønnen. Omvendt skulle feriepengene modregnes i udbetalingen, hvis de blev udbetalt som feriedage i ferieåret. Hullet i loven blev lukket den 30. april 2006 gældende for ferie optjent i 2005 og fremover så feriepenge medførte fradrag når ferien blev afholdt eller på udbetalingstidspunktet. Meget tyder på, at landsrettens dom, der pure afviste beskæftigelsesministeriets stævning af Ankenævnet, har taget luften ud af ministerens appetit på at føre sagen videre ved Højesteret. Ministeren er i Ekstra Bladet 7. november 2007 refereret for:»min personlige indstilling er, at sagen nu er endelig afgjort, og at de mennesker skal have deres penge. Jeg har ikke tænkt mig at anke sagen«. Ministeren bliver også refereret for et tilsagn om, at»staten betaler hele gildet«. Her henvises til striden om, hvorvidt a-kasserne vil få refusion fra staten for efterbetalingen af de mange efterlønsbeløb. HER KAN DIT NÆSTE JOB ANNONCERES A-kassen har tidligere i oktober 2006 skrevet ud til samtlige medlemmer der ville kunne være berørt af sagen. A-kassen afventer nu en officiel melding fra Arbejdsdirektoratet om, at staten giver refusion i alle sager, så vi kan udbetale den fratrukne efterløn til medlemmerne. Arbejdsdirektoratet har med rundskrivelse 70/07 givet en 10-siders vejledning om proceduren for a-kassernes behandling af sagerne. Arbejdsdirektoratet afholder sammen med AK-Samvirke et orienteringsmøde for akasserne den 10. januar

7 Generalforsamling Afd. Østjylland afholder generalforsamling fredag den 7. marts 2008, kl på Odder Bowlingcenter, Ballevej 2, 8300 Odder Dagsorden 1. Valg af ordstyrer 2. Beretning 3. Regnskab 4. Pensionistklubben 5. Indkomne forslag, skal indsendes 14 dage før generalforsamlingen 6. Fastsættelse af kontingent til afdelingen. 7. Valg af bestyrelse På valg er: Jørgen Nørbjerg Ove Jensen 8. Valg af bestyrelsessuppleant 9. Valg af revisor, på valg er Vagn Knudsen 10. Valg af revisorsuppleant 11. Eventuelt Efter generalforsamlingen vil Landsformand Lars Gram orientere om aktuelle ting der rører sig i DMF. Der vil traditionen tro være spisning efter generalforsamlingen. Vi slutter aftenen af med en gang bowling, bowlingen bliver fra kl Ægtefæller er velkomne til at deltage i spisning og bowling. Af hensyn til spisningen bedes man tilmelde sig til Anne-Maria senest den 4. marts på tlf Pbv. Anne-Maria Jepsen Generalforsamling I Danske Mejeristers Fagforening Afd. 902 Nordjylland Der afholdes generalforsamling på Bryggen i Nibe, onsdag den 9. april 2008 klokken Så er der tid til årets generalforsamling, som er din mulighed for at påvirke bestyrelsens arbejde, så mød op og giv din mening til kende. Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Beretning 3. Regnskab 4. Valg til bestyrelsen 5. Valg af suppleant til bestyrelsen 6. Valg af revisor 7. Valg af revisorsuppleant 8. Indkomne forslag. (Forslag som ønskes behandlet, skal være Formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamling) 9. Evt. 10. Indlæg om vores overenskomst, ved vores Formand i DMF, Lars Gram. Vi starter spisning klokken af hensyn til Bryggen er tilmelding nødvendig, senest den 1. april på Tlf Hvis man ikke ønsker at spise, starter generalforsamlingen klokken P.b.v Lars Lund. Ps. Der er indkøbt en lille ting til de fremmødte. 7

8 GENERALFORSAMLING 8 DMF afd. Midt-Vest afholder D.M.F. afd. Midt Vest afholder generalforsamling på generalforsamling på Hagebro Kro Hagebro kro Torsdag Torsdag d. 27. d. 27 marts 2008 kl. kl DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent 2. Beretning 3. Regnskab 4. Valg til bestyrelsen. På valg er Jacob Lindgård og Jens Beenfelt 5. Valg af 2 suppleanter 6. Valg af 1 revisor. På valg er Per Agerholm 7. Valg af 1 revisorsuppleant 8. Indkomne forslag. Forslag som ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen 9. Evt. Efter generalforsamlingen vil Lars Gram orientere om aktuelle ting, der rører sig i D.M.F. Ca. kl er afdelingen vært med middag og kaffe. Traditionen tro vil der under middagen blive udloddet nogle gevinster. Af hensyn til spisning, bedes man tilmelde sig senest d. 20. marts på følgende tlf. nr. Jacob Lindgård, Rødkærsbro tlf Ole Poulsen, Thise tlf Jens Beenfelt, Nr. Vium tlf Jan Nonbo, Nr. Vium tlf Mogens Vorgod, Arinco tlf P.B.V. Mogens Vorgod Prisliste 2008 Kærneland: Leje af feriehus pr. overnatning Leje af feriehus/ejendom pr. overnatning Leje af feriehus pr. uge Leje af feriehus/ejendom pr. uge Leje af weekendophold (fredag kl mandag kl ) elforbrug (kr. 2,25/kW.) Smørbøtten: Leje af ferielejlighed pr overnatn. Svalereden/Stærekassen Leje af ferielejlighed pr. overnatn. Uglebo/Dueslaget Leje af ferielejlighed pr. uge Svalereden/Stærekassen Leje af ferielejlighed pr. uge Uglebo/Dueslaget Leje af ferielejlighed (weekend) Svalereden/Stærekassen Leje af ferielejlighed (weekend) Uglebo/Dueslaget Leje af ekstra værelse pr. døgn Leje af hele huset weekend (fredag kl mandag kl ) Elforbrug er sat til 13 kw./døgn Elforbrug er sat til 90 kw./uge Elforbrug (weekend) pr. lejlighed er sat til 39 kw. Elforbrug (weekend) hele huset er sat til 156 kw. Campingpladsen pr. overnatning Hunde gebyr huse Hunde gebyr campingplads Kontingent for passiv medlemmer pr. år. Afbestillingsgebyr Rykkerbreve pr. brev For DMF s kontingentbetalende pensionistmedlemmer er der muligh (mandag-torsdag til halv pris udenfor højsæsonen) I højsæsonen lejes der kun på ugebasis, med mindre der ikke er fyldt h I kærneland er der mulighed for at lejer, udenfor hovedferien, kan leje in

9 DMF medl. Højsæson Øvr. medl. Højsæson kr. 300,00 kr. 400,00 kr. 350,00 kr. 450,00 kr. 225,00 kr. 300,00 kr. 275,00 kr. 350,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr. 225,00 kr. 300,00 kr. 275,00 kr. 350,00 kr. 300,00 kr. 400,00 kr. 350,00 kr. 450,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr. 700,00 kr. 900,00 kr ,00 kr ,00 kr. 75,00 kr. 100,00 kr. 75,00 kr. 100,00 kr ,00 kr ,00 kr. 29,25 kr. 29,25 kr. 202,50 kr. 202,50 kr. 87,75 kr. 87,75 kr. 351,00 kr. 351,00 kr. 150,00 kr. 200,00 kr. 200,00 kr. 200,00 kr. 100,00 kr. 100,00 kr. 300,00 kr. 150,00 kr. 100,00 ed for rabat. elt op. Enkelt dage udlejes i højsæsonen først nogle få dage før. dtil flere huse, og i forbindelse hermed at kunne benytte fælleshuset faciliteter mod et beløb af kr. 500,00 9

10 Feriefonden informerer Feriesæsonen 2008 Der er i forbindelse med tilrettelæggelsen af feriesæsonen et ret stort administrativt arbejde. Medlemmer der har ferien tilrettelagt for sommeren 2008, og ønsker at gøre brug af Feriefondens ferieboliger i Smørbøtten eller Kærneland, kan indgive bestilling nu. Alle indgivne bestillinger der er kommet hovedkontoret i hænde senest den 12. februar 2008, vil så komme med i puljen til lodtrækning. Ligeledes vil alle få besked om Feriefonden har kunnet efterkomme jeres ønsker. Det vil som tidligere være efter først til mølle princippet fra den 29. februar Betaling Betaling for leje vil blive opkrævet i forbindelse med tildeling af opholdsperioden, betalingen skal være hovedkontoret i hænde senest 1 måned før opholdet. (ved leje under en måned før, betales hurtigst muligt). DMF s Feriefond Lars Gram Ferieboliger kan lejes i følgende tidsrum: Kærneland fra 29. februar til 31. dec Smørbøtten fra 14. marts til 31. dec Vedrørende beskrivelse af sommerhuse henvises til DMF s hjemmeside på 10 Dit medlemskort er mere end et medlemsbevis Dit medlemskort til fagforeningen fungerer også som et fordelskort, der giver dig adgang til en lang række fordele og rabatter under navnet LO Plus. LO Plus er en gratis fordels- og rabatordning, der er blevet til i samarbejdet mellem en række af LO s fagforbund og er skabt for at skaffe fordele og gode tilbud til din fagforenings medlemmer. Hvor kan du spare penge? I dag kan LO Plus kortet bruges ca steder i hele Danmark, og der kan opnås rabat på alt fra forsikring til telefoni, rejser, briller, bildæk og meget mere. Og der kommer hele tiden nye fordele og tilbud til. Men vi kan blandt andet nævne, at du med dit medlemskort kan få: - 10% rabat på dine forsikringer hos Alka Forsikring - 10% rabat på hvidevarerne hos Skousen - 9% rabat på det nye køkken hos Vordingborg køkkenet - Rabat på autohjælp, service, dæk og fælge Du bestemmer naturligvis selv, om du vil benytte dig af mulighederne med LO Plus kortet. Men hvis du bruger dit LO Plus kort hos en af vores mange samarbejdspartnere, kan du måske ende med at tjene dit kontingent til fagforeningen hjem. Hele tiden flere nyheder På er det muligt at se, hvilke aftaler der er med i LO Plus kortet. Der er også en søgefunktion, så det er muligt at finde lige præcis de aftaler, der er med i dit lokalområde. Den bedste måde, du kan holde dig informeret om nye rabataftaler på, er at tilmelde dig vores nyhedsbrev. Dette gør du på Her kan du også deltage i vores konkurrencer og vinde præmier.

11 Gruppelivsforsikringen ændres Funktionærforbundet har gennem længere tid analyseret behovet for, at tilbyde vores medlemmer en gruppelivsforsikring. Med arbejdsmarkedspensionernes fremmarch har flere og flere af medlemmerne nu sikret sig en forsikringsdækning i tilfælde af død, som faktisk i nogen tilfælde er mere attraktiv end den tilsvarende dækning, som forbundet kan tilbyde via den obligatoriske gruppelivsforsikring. Det er faktisk en udvikling som vi hilser velkommen, og som vi gerne vil understøtte, således at alle vores medlemmer på sigt får en god og mere attraktiv dødsdækning. Det er dog således, at en lang række medlemmer stadig har brug for forbundets gruppelivsforsikring, som et supplement til ordninger, som de ellers måtte have. Men behovet er ikke lige så stort som tidligere, hvorfor forbundet har besluttet, at ændre vores gruppelivsforsikringen med virkning fra d. 1/ Ændringen betyder, at præmien nedsættes med 13 kr. pr. måned, hvilket er en halvering. Tilsvarende korrigeres summerne også, så de står i bedre forhold til medlemmernes øvrige dækninger. Reelt set vil der være tale om en nedsættelse af summerne på 50%. Desuden har forbundet besluttet, at vi hen over en årrække vil følge udviklingen i vores medlemmers overenskomstmæssige forsikringsdækninger, således at vi løbende kan vurdere om Gruppelivsforsikringen fortsat skal være en obligatorisk del af medlemskabet. Gruppeliv 2008 Forsikringsdækningen er gældende pr. 1. januar for kontingentbetalende medlemmer. Alder ved død Hovedsum Børnesum pr. barn i alderen år kr Til og med og derover Som børn regnes også adoptivbørn samt stedbørn de sidste regnes dog kun for så vidt de optaget i gruppemedlemmernes husstand. Der beregnes ikke sum for plejebørn. OBS!!! Det bemærkes, at forsikringen kun omfatter medlemmer, der betaler præmie til forsikringen. 11

12 Samarbejde på Landsmejeriudstilling NNF, 3F og DMF var for første gang nogensinde sammen om en messestand Samarbejdet mellem de tre forbund i fælles-overenskomsten skal stå sin prøve ved overens-komstforhandlingerne i 2008, og der gøres alt hvad vi kan for at være så velforberedte som mulig. Et tydeligt signal om det fælles fodslag blev sendt i forbindelse med Landsmejeriudstillingen i Messecenter Herning. Her havde NNF, 3F og DMF opbygget en fælles stand med PensionDanmark, og idéen var blandt andet at fortælle messegæsterne om samarbejdet, og hvilke emner der er vigtigst at få i hus ved OK 08. brugt, og der er selvfølgelig også trukket nogle vindere. Vinder af en uges ophold i 3F ferielejlighed i Berlin blev, Ulrich Schürch, Svendborg. Vinder af en uge ophold i DMF s Feriefonds feriemuligheder blev, Poul Grysbæk, Vejle. Vinder af et weekendophold på NNF kursus/ferie center Pinenhus blev, Knud Østergaard, Roslev. Vinderne har fået direkte besked af de enkelte forbund. Landsmejeriudstillingens produkter Landsmejeriudstillingen var lige så flot som den plejer at være, der var mange fine og gode produkter fra næsten hele Norden. Set med undertegnedes øjne, er der ingen tvivl om at vores danske mejerister godt kan være stolte over det arbejde de har lagt i mejeriprodukterne fra danske mejerier.»vi har den altdominerende fælles interesse at servicere vore medlemmer på den bedste måde. Vi har mange fælles mål, og så snakker vi godt sammen. Det er samarbejde, og det er vejen frem, siger formanden for Danske Mejeristers Fagforening Lars Gram, NNF-forbundssekretær Poul Erik Faarkrog og forhandlingssekretær i 3F Vagn Henriksen. Og den fælles stand har hidtil været velbesøgt af interesserede messegæster. Blandt dem var mange af vores medlemmer siger Lars Gram.«Udtalt i forbindelse med messen. På standen var der også en lille konkurrence, hvor der i alt var mulighed for at 1000 gæster kunne deltage. Samtlige konkurrence flyers blev 12 Det vil være alt for meget at nævne alle medaljer og ærespræmier, men de kan ses på vores hjemmeside jeg vil dog nævne de nye danmarksmestre. Ost Hold 60: Danablu (BGB) og andre Blåskimmeloste Mejeri: Bornholms Andelsmejeri Produkt: Danablu 4 kg 60+ Produkttilvirker: Team Bornholm Smør Hold 10: Smør og ghee Mejeri: Holstebro Mejeri, Arla Foods Produkt: 250 g usaltet Produkttilvirker: Team Holstebro

13 Konsum Hold 40: Yoghurt sødmælk Mejeri: Slagelse Mejeri, Arla Foods Produkt: banan Produkttilvirker: Team Slagelse Fra Danske Mejeristers Fagforening skal der lyde et stort tillykke til alle mestre, gruppevindere, ærespræmier og medaljemodtagere. Dansk Gourmetpris: Ost: Høost fra Naturmælk Smør: Smør med Læsø Sydesalt fra Slagelse Mejeri, Arla Foods amba Øvrige mejeriprodukter: Økologisk fløde 24% fra Christiansfeld Mejeri, Arla Foods amba. Iscreme: Hansens chokolade-flødeis med Valrhone-chokoladestykker fra Hansens Is. Dansk Gourmetpris Fra venstre mod højre: Mejeriforeningens direktør Michael Stevns, Mejeriforeningens bestyrelsesformand Bent Juul Sørensen, Leif Friis Jørgensen, Naturmælk, Katrine Hvid Ellegård, Arla Foods, Karin D. Mosegaard, Arla Foods, Rasmus Eibye, Hansens flødeis. Yderst til højre Per Mandrup, træner for det danske kokkelandshold. Den 17. februar 2008 fylder, 60 år Danske Mejeristers Fagforening vil gerne takke Ove for arbejdsindsatsen som afdelingsformand i Ribe Søndre afdeling siden 1990, som LB medlem i DMF, medlem af forretningsudvalget i DMF og formand for DMF s feriefond. På fagforeningens vegne vil jeg gerne ønske dig et stort tillykke med din 60 års fødselsdag. Lars Gram Åbent hus I anledning af min 60 års fødselsdag, vil det glæde mig at se tidligere og nuværende kollegaer til åbent hus på Hotel Glejbjerg. Lørdag den 16. feb. fra kl M. v. h. Den 17. feb fylder 60 år Ribe Sdr. afd s bestyrelse sender en lykønskning med dagen, og vil benytte lejligheden til at takke Ove for hans engagerede arbejde indenfor DMF. De mange år som formand for afdelingen, formand for Feriefonden, og senest som medlem af forretningsudvalget i DMF. På Ribe Sdr. afd. bestyrelses vegne Poul S. Pedersen 13

14 Fødselsdage 60 ÅR Den 04. maj 2008 fylder Bjarne Sørensen, Aagaardsvej 35, 3700 Rønne, 60 år. Bornholms Afd. ønsker hjertelig tillykke Ole Madsen Den 15. april 2008 fylder Carlos Neves, Engvej 15, 4270 Høng, 60 år. Sjællands Afd. ønsker tillykke Torben Madsen Den 24. april 2008 fylder Torben Kristensen, Pebermyntevej 49, 1. th., 8800 Viborg, 60 år. Afd. Midt-Vest ønsker tillykke Mogens Vorgod Den 03. februar 2008 fylder Gunnar Hasselstrøm, Torveparken 2, 7100 Vejle, 60 år. Afd. Østjylland ønsker hjertelig tillykke Anne-Maria Jepsen Den 02. maj 2008 fylder Kjeld Tonnesen, Møllegade 16, 6690 Gørding, 60 år. Den 03. februar 2008 fylder Michael Newton, Vejlevej 21, 6862 Tistrup, 60 år. Den 19. marts 2008 fylder Boje Bojsen, Elmevej 12, 6800 Varde, 60 år. 65 ÅR Den 16. februar 2008 fylder Frank Knudsen, Thistedvej 462, 9690 Fjerritslev, 65 år. Nordjyllands Afd. ønsker hjertelig tillykke Lars Lund Den 26. maj 2008 fylder Gert Nielsen, Kløvervej 15, 8850 Bjerringbro, 65 år. Afd. Midt-Vest ønsker tillykke Mogens Vorgod Den 22. marts 2008 fylder Tove Nielsen, Grenen 23, 7100 Vejle, 65 år. Afd. Østjylland ønsker hjertelig tillykke Anne-Maria Jepsen Den 28. marts 2008 fylder Hans Møller, Blæsbjergvej 6, 7150 Barrit, 65 år. Afd. Østjylland ønsker hjertelig tillykke Anne-Maria Jepsen Den 01. april 2008 fylder Lone Nielsen, Hjortlundvej 63, 6771 Gredstedbro, 65 år. 70 ÅR Den 07. februar 2008 fylder Per Jensen, Østervang 33, 6261 Bredebro, 70 år. Sønderjyllands Afd. ønsker hjertelig tillykke Brian Petersen Den 03. maj 2008 fylder Birger Larsen, Bakkesvinget 20, 3400 Hillerød, 70 år. Sjællands Afd. ønsker tillykke Torben Madsen Den 17. maj 2008 fylder Tage Larsen, Birkevænget 18, 6900 Skjern, 70 år. Afd. Midt-Vest ønsker tillykke Mogens Vorgod Den 01. februar 2008 fylder Ernst Jensen, Brynhøjvænget 70, 8381 Tilst, 70 år. Randers afd. ønsker tillykke med dagen. Martin Nybo Hansen Den 18. februar 2008 fylder Svend Aage Jensen, Borgergade 14, 9500 Hobro, 70 år. Randers afd. ønsker tillykke med dagen. Martin Nybo Hansen Den 23. februar 2008 fylder Kaj Bjerregaard, Højgade 40, 6630 Rødding, 70 år. Den 23. maj 2008 fylder Svend Børge Vingborg, Tranebærvej 5, 7200 Grindsted, 70 år. Den 27. februar 2008 fylder Karl Bent Fischer, Ørbækvej 235, 5883 Oure, 70 år. Afdeling Fyn ønsker hjertelig tillykke Kent Jørgensen 75 ÅR Den 18. april 2008 fylder Kurt Jensen, Bygaden 12, 6780 Skærbæk, 75 år. Sønderjyllands Afd. ønsker hjertelig tillykke Brian Petersen 14

15 Den 01. april 2008 fylder Kai Jensen, Grønneparken 15, st., 8800 Viborg, 75 år. Afd. Midt-Vest ønsker tillykke Mogens Vorgod Den 18. maj 2008 fylder Mona Marie Mikkelsen, Tårupvej 2 A, 7000 Fredericia, 75 år. Afd. Østjylland ønsker hjertelig tillykke Anne-Maria Jepsen Den 02. april 2008 fylder Niels Hansen, Digevej 6, 8830 Tjele, 75 år. Randers afd. ønsker tillykke med dagen. Martin Nybo Hansen Den 17. maj 2008 fylder Thomas Bondegaard, Gørdingvej 7, 6740 Bramming, 75 år. Den 27. februar 2008 fylder Holger Lund, Rødegårdsvej 2, 5970 Ærøskøbing, 75 år. Afdeling Fyn ønsker hjertelig tillykke Kent Jørgensen 80 ÅR Den 18. april 2008 fylder Aase Munck, Rosenhaven 8, 4880 Nysted, 80 år. Sjællands Afd. ønsker tillykke Torben Madsen Den 08. marts 2008 fylder Carl Lorentzen, Kildevænget 4, 8830 Tjele, 80 år. Afd. Midt-Vest ønsker tillykke Mogens Vorgod Den 15. marts 2008 fylder Ejnar Thomsen, Enghaven 42, 6933 Kibæk, 80 år. Afd. Midt-Vest ønsker tillykke Mogens Vorgod Den 22. marts 2008 fylder Poul Roslev, Kisumvej 46, 7800 Skive, 80 år. Afd. Midt-Vest ønsker tillykke Mogens Vorgod Den 04. marts 2008 fylder Svend Aage Sørensen, Trekronervej 16, 8410 Rønde, 80 år. Randers afd. ønsker tillykke med dagen. Martin Nybo Hansen Den 10. februar 2008 fylder Jørgen Stenger, Byagervej 21, 6650 Brørup, 80 år. Den 14. april 2008 fylder Aksel Nielsen, Åparken 126, 6880 Tarm, 80 år. Den 20. april 2008 fylder Elof Nielsen, Spurvevej 19, 7200 Grindsted, 80 år. 85 ÅR Den 01. april 2008 fylder Kjeld Larsen, Aalborgvej 110, 9670 Løgstør, 85 år. Nordjyllands Afd. ønsker hjertelig tillykke Lars Lund Den 02. marts 2008 fylder Orla Horn, Lindhardsvej 44, 4690 Haslev, 85 år. Sjællands Afd. ønsker tillykke Torben Madsen Den 22. april 2008 fylder Henning Lind, Toftevej 27 B, 7100 Vejle, 85 år. Afd. Østjylland ønsker hjertelig tillykke Anne-Maria Jepsen Den 13. marts 2008 fylder Erik Jacobsen, Gammel Rimsøvej 21, 8585 Glesborg, 85 år. Randers afd. ønsker tillykke med dagen. Martin Nybo Hansen Den 28. marts 2008 fylder Bodil Nielsen, Østergade 31, 1, -4, 8300 Odder, 85 år. Randers afd. ønsker tillykke med dagen. Martin Nybo Hansen Den 06. februar 2008 fylder Villy Lockenwitz, Østergade 81 A, st. th., 5610 Assens, 85 år. Afdeling Fyn ønsker hjertelig tillykke Kent Jørgensen 90 ÅR Den 20. marts 2008 fylder Anna Sørensen, Kongensgade 6 A, st, -th 02, 6070 Christiansfeld, 90 år. Sønderjyllands Afd. ønsker hjertelig tillykke Brian Petersen Den 15. april 2008 fylder Frede Larsen, Storegårdsvej 102 B, st, -3, 7100 Vejle, 90 år. Afd. Østjylland ønsker hjertelig tillykke Anne-Maria Jepsen 15

16 Alle henvendelser vedr. bestilling af ferie huse rettes til hoved kontoret. Tlf Fax Hovedkontoret Tlf Fax Lars Gram: Meta Nørgaard: Danske Mejeristers Fagforening Hovedkontoret Vester Allé Århus C Dansk Funktionærforbund Serviceforbundet Upsalagade 20, 2100 København Ø Tlf , fax Åbningstider: DMF hovedkontoret: mandag-torsdag , og fredag Serviceforbundet: mandag-fredag , lukket onsdag. A-kassen: mandag-fredag , lukket onsdag. Socialrådgiverne: mandag-fredag , lukket onsdag. Person nr. Navn: Adresse: Tlf.: Landssammenslutning: Ønsker at leje lejlighed i Smørbøtten/feriehus i Kærneland (det IKKE ønskede overstreges) I tiden fra lørdag den til lørdag den (ankomst fra kl afrejse inden kl ). Såfremt dette ønske ikke kan efterkommes, kan jeg også bruge ugen fra den til Weekendophold eller midt uge dage i Smørbøtten eller på Kærneland uden for højsæson: (det IKKE ønskede overstreges) I tiden fra dag den til dag den Weekendophold i hele Smørbøtten (kryds her) (ankomst fra kl afrejse inden kl , weekendophold dog først inden kl ). Til hovedkontorets notering: 2008

Referat fra bestyrelsesmøde på nattergalen 1. i Nibe tirsdag den 13. januar 2015

Referat fra bestyrelsesmøde på nattergalen 1. i Nibe tirsdag den 13. januar 2015 Referat fra bestyrelsesmøde på nattergalen 1. i Nibe tirsdag den 13. januar 2015 1. Valg af dirigent og skriftefører. Søren-Peter blev dirigent og Poul Erik referent. 2. Godkendelse af referatet. Underskrevet

Læs mere

MEJERISTEN. »Sønderjyllands afdeling« Meddelelser fra feriefonden. NYT: Afdelingens indlæg se side 3. side 6

MEJERISTEN. »Sønderjyllands afdeling« Meddelelser fra feriefonden. NYT: Afdelingens indlæg se side 3. side 6 MEJERISTEN NYT: Afdelingens indlæg se side 3»Sønderjyllands afdeling«side 6 Meddelelser fra feriefonden Landsbestyrelsen se side 2 Nummer 1 januar 2006 83. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Læs mere

MEJERISTEN. »Randers afdeling« Pensionist-kontingent. side 3. side 12. Nummer 4 November 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

MEJERISTEN. »Randers afdeling« Pensionist-kontingent. side 3. side 12. Nummer 4 November 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN side 3»Randers afdeling«side 12 Pensionist-kontingent Nummer 4 November 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet

Læs mere

MEJERISTEN. »Afdeling Bornholm« Medlemskonkurrencen. side 3. side 6. Nummer 1 Januar 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

MEJERISTEN. »Afdeling Bornholm« Medlemskonkurrencen. side 3. side 6. Nummer 1 Januar 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN side 3»Afdeling Bornholm«side 6 Medlemskonkurrencen Nummer 1 Januar 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Så har vi atter rundet et årsskifte, og vi skal

Læs mere

Faglig sag side 6 & 7. Prislisten 2012 for Kærneland side 9. Nummer 1 - januar 2012-89. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Faglig sag side 6 & 7. Prislisten 2012 for Kærneland side 9. Nummer 1 - januar 2012-89. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Faglig sag side 6 & 7 Prislisten 2012 for Kærneland side 9 Nummer 1 - januar 2012-89. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet

Læs mere

Mejeristen AFDELINGSINDLÆG OVERENSKOMSTKURSUS. side 3. side 6. Nummer 4 November 2008 85. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Mejeristen AFDELINGSINDLÆG OVERENSKOMSTKURSUS. side 3. side 6. Nummer 4 November 2008 85. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Mejeristen side 3 AFDELINGSINDLÆG side 6 OVERENSKOMSTKURSUS Nummer 4 November 2008 85. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Efteråret er over os, med gråt og regnfuldt vejr.

Læs mere

mejeristen delegeretmøde og kongres Nye Mejerister SIDE 4-5 SIDE 12-13 nr.3 90. årgang 2013

mejeristen delegeretmøde og kongres Nye Mejerister SIDE 4-5 SIDE 12-13 nr.3 90. årgang 2013 mejeristen nr.3 90. årgang 2013 delegeretmøde og kongres SIDE 4-5 Nye Mejerister SIDE 12-13 { formanden har ordet } Ekstraordinær generalforsamling DMF Sønderjyllands afd. 901 Så fik vi igen en god og

Læs mere

side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet Serviceforbundet og Funktionærernes

Læs mere

Mejeristen AFDELINGSINDLÆG SUNDHEDSORDNING. side 3. side 8

Mejeristen AFDELINGSINDLÆG SUNDHEDSORDNING. side 3. side 8 Mejeristen side 3 AFDELINGSINDLÆG side 8 SUNDHEDSORDNING Formanden har ordet Nu er arbejdstøjet igen fundet frem, efter en god sommerferie. Familien og jeg valgte igen i år at benytte de gode muligheder

Læs mere

MEJERISTEN. »Afdeling Sjælland« Lønoversigt. side 3. side 8. Nummer 2 Maj 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

MEJERISTEN. »Afdeling Sjælland« Lønoversigt. side 3. side 8. Nummer 2 Maj 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN side 3»Afdeling Sjælland«side 8 Lønoversigt Nummer 2 Maj 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Her i skrivende stund er vejret næsten for godt til at

Læs mere

MEJERISTEN. Uddannelse skal i fokus. Generalforsamlinger i afdelingerne SIDE 16-19. SIDE 32 og 6-7 NR.1 90. ÅRGANG 2014

MEJERISTEN. Uddannelse skal i fokus. Generalforsamlinger i afdelingerne SIDE 16-19. SIDE 32 og 6-7 NR.1 90. ÅRGANG 2014 MEJERISTEN NR.1 90. ÅRGANG 2014 Generalforsamlinger i afdelingerne SIDE 16-19 Uddannelse skal i fokus SIDE 32 og 6-7 { FORMANDEN HAR ORDET } Ved årsskiftet er det også tiden, hvor man ser tilbage på året

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

mejeristen Samarbejde mellem unge SIDE 6 Alsmøde med OK2013 SIDE 12 nr.4 89. årgang 2012

mejeristen Samarbejde mellem unge SIDE 6 Alsmøde med OK2013 SIDE 12 nr.4 89. årgang 2012 mejeristen nr.4 89. årgang 2012 Samarbejde mellem unge SIDE 6 Alsmøde med OK2013 SIDE 12 { formanden har ordet } { OK 2013 } Gode tillidsrepræsentanter og medlemmer der har faglig stolthed, det lover godt

Læs mere

Mejeristen DELEGERETMØDE SUNDHEDSORDNING. side 3. side 10. Nummer 2 Maj 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Mejeristen DELEGERETMØDE SUNDHEDSORDNING. side 3. side 10. Nummer 2 Maj 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Mejeristen side 3 DELEGERETMØDE side 10 SUNDHEDSORDNING Nummer 2 Maj 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Solen skinner og her i skrivende stund er vejret næsten

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

mejeristen Vigtige forbedringer Delegertmøde SIDE 3-4 SIDE 7-9 nr.2 90. årgang 2013

mejeristen Vigtige forbedringer Delegertmøde SIDE 3-4 SIDE 7-9 nr.2 90. årgang 2013 mejeristen nr.2 90. årgang 2013 Vigtige forbedringer SIDE 3-4 Delegertmøde SIDE 7-9 { formanden har ordet } Solen skinner og her i skrivende stund er vejret næsten for godt til at sidde inde. Påsken er

Læs mere

MEJERISTEN. Pension Danmark. DMF i Herning SIDE 10-12 SIDE 4-7 NR. 4 91. ÅRGANG 2014

MEJERISTEN. Pension Danmark. DMF i Herning SIDE 10-12 SIDE 4-7 NR. 4 91. ÅRGANG 2014 MEJERISTEN NR. 4 91. ÅRGANG 2014 Pension Danmark SIDE 10-12 DMF i Herning SIDE 4-7 { FORMANDEN HAR ORDET } Hvem er vi og LMU International Food Contest blev afholdt i dagene 28. - 30. oktober, og DMF har

Læs mere

MEJERISTEN. Generalforsamlinger. Det faglige arbejde SIDE 8-11 SIDE 4-5 NR. 1 92. ÅRGANG 2015

MEJERISTEN. Generalforsamlinger. Det faglige arbejde SIDE 8-11 SIDE 4-5 NR. 1 92. ÅRGANG 2015 MEJERISTEN NR. 1 92. ÅRGANG 2015 Generalforsamlinger SIDE 8-11 Det faglige arbejde SIDE 4-5 { FORMANDEN HAR ORDET } Året der gik og det der kommer Ved årsskiftet er det også tiden hvor man ser tilbage

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011 - referat

Ordinær generalforsamling 2011 - referat Klintebjerg Antenneforening Skærbæk, den 22. marts 2011 Ordinær generalforsamling 2011 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 19:00 Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

MEJERISTEN. Svære ok 2013 forhandlinger. Generalforsamlinger SIDE 3-6 SIDE 16-18 NR.1 90. ÅRGANG 2013

MEJERISTEN. Svære ok 2013 forhandlinger. Generalforsamlinger SIDE 3-6 SIDE 16-18 NR.1 90. ÅRGANG 2013 MEJERISTEN NR.1 90. ÅRGANG 2013 Svære ok 2013 forhandlinger SIDE 3-6 Generalforsamlinger SIDE 16-18 { FORMANDEN HAR ORDET } Svære OK forhandlinger Der er lagt op til meget vanskelige forhandlinger og overskrifterne

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 13. maj 2010 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

MEJERISTEN. »Ribe Søndre afdeling« Lønoversigt/Lønregulering. side 3. side 8. Feriefonden side 10

MEJERISTEN. »Ribe Søndre afdeling« Lønoversigt/Lønregulering. side 3. side 8. Feriefonden side 10 MEJERISTEN side 3»Ribe Søndre afdeling«side 8 Lønoversigt/Lønregulering Feriefonden side 10 Nummer 2 April 2006 83. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Der står forår på

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Information om faglig sagsbehandling a-skade- og social sagsbehandling a-kassen

Information om faglig sagsbehandling a-skade- og social sagsbehandling a-kassen Information om faglig sagsbehandling a-skade- og social sagsbehandling a-kassen Fødevareforbundet NNF efter den 1. oktober 2013 Information til tillidsvalgte om fællesskabsløsninger indenfor faglige sagsbehandling,

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Side 16. Fint renoveret Ferguson fra Skovsgård gods

Side 16. Fint renoveret Ferguson fra Skovsgård gods Side 16 December kvartal 2014 12. Årgang Medlemsblad Fint renoveret Ferguson fra Skovsgård gods Side 2 Side 15 Bestyrelse og udvalg. Formand: Kaj Pedersen Bøjden Landevej 2, Bøjden Telf.: 6260 1718 Mobil:

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Program for Træsektionens generalforsamling 2011 Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Fredag den 18. marts 2011 Ankomst og registrering fra kl. 11.30 Kl.

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

MEJERISTEN. »Afdeling Midt-Vest« Den største fejl. side 3. side 6. Nummer 4 Oktober 2006 83. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

MEJERISTEN. »Afdeling Midt-Vest« Den største fejl. side 3. side 6. Nummer 4 Oktober 2006 83. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN side 3»Afdeling Midt-Vest«side 6 Den største fejl Nummer 4 Oktober 2006 83. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Als-mødet. Ja her i skrivende stund er forberedelserne

Læs mere

MEJERISTEN. Mejeristernes facebook SIDE 3. Hurtig Diagnose SIDE 6 NR.3 89. ÅRGANG 2012

MEJERISTEN. Mejeristernes facebook SIDE 3. Hurtig Diagnose SIDE 6 NR.3 89. ÅRGANG 2012 MEJERISTEN NR.3 89. ÅRGANG 2012 Mejeristernes facebook SIDE 3 Hurtig Diagnose SIDE 6 { F O R M A N D E N H A R O R D E T } Facebook kan for nogle være en tidsrøver, mens andre bruger facebook og andre

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Sydjylland. Fredag den 2. oktober 2015, kl. 16.30 På Comwell Kolding

Generalforsamling i Dansk Byggeri Sydjylland. Fredag den 2. oktober 2015, kl. 16.30 På Comwell Kolding Generalforsamling i Dansk Byggeri Sydjylland Fredag den 2. oktober 2015, kl. 16.30 På Comwell Kolding Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Sydjylland På vegne af bestyrelsen for Dansk

Læs mere

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Lig til Sankt Hans! R E V Y Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Marts 2009 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk 16. marts Generalforsamling 21. - 22. marts Maleriudstilling

Læs mere

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013 Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse

Læs mere

Bestyrelseskursus side 5. OK 2011 - Køreplan side 7. Nummer 4 - november 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Bestyrelseskursus side 5. OK 2011 - Køreplan side 7. Nummer 4 - november 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Bestyrelseskursus side 5 OK 2011 - Køreplan side 7 Nummer 4 - november 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet Serviceforbundet

Læs mere

Generalforsamling I Vestjyllands Mejeristforening

Generalforsamling I Vestjyllands Mejeristforening Mødereferat fra Generalforsamling I Vestjyllands Mejeristforening Dato: Torsdag d. 26. august 2010 kl. 17.00 Sted: Rådhuskælderen, Holstebro. Til stede: Til generalforsamling 20 personer. Dagsorden. 1)

Læs mere

MEJERISTEN. »Nordjyllands afdeling« Hovedkontoret flytter. side 3. side 8. Huset er solgt Rosenvangs Allé 235

MEJERISTEN. »Nordjyllands afdeling« Hovedkontoret flytter. side 3. side 8. Huset er solgt Rosenvangs Allé 235 MEJERISTEN side 3»Nordjyllands afdeling«side 8 Hovedkontoret flytter Huset er solgt Rosenvangs Allé 235 Nummer 3 August 2006 83. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Solen

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Mejeristen AFDELINGSINDLÆG. side 3. side 8. Nummer 3 September 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Mejeristen AFDELINGSINDLÆG. side 3. side 8. Nummer 3 September 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Mejeristen side 3 AFDELINGSINDLÆG side 8 Hjælp hjælp!!! Nummer 3 September 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Sommer, sol og varme er nok ikke det sommeren 2009

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Holstebro IM Elim

Bestyrelsesmøde i Holstebro IM Elim Bestyrelsesmøde i Holstebro IM Elim Mandag den 9. marts 2015 kl. 19.00 Kathrine Damtoft, Særkærparken 134, Holstebro. Følgende er indkaldt til mødet: Tove Kristensen, Kathrine Damtoft, Dagmar Bjerregaard,

Læs mere

NYHEDSBREV NR 1 2012. ASF DANSK FOLKEHJÆLP Viborg-Skive afd. En hilsen fra formanden

NYHEDSBREV NR 1 2012. ASF DANSK FOLKEHJÆLP Viborg-Skive afd. En hilsen fra formanden NYHEDSBREV NR 1 2012 ASF DANSK FOLKEHJÆLP Viborg-Skive afd. Allerførst en rigtig trist nyhed. D. 1. februar blev Marianne ramt af en hjerneblødning, hun blev opereret og lagt i coma. I fredags vækkede

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

M e d l e m s b l a d

M e d l e m s b l a d Side 12 September kvartal 2014 12. Årgang M e d l e m s b l a d Traktorringridning i Bøjden 2014 Side 2 Side 11 Bestyrelse og udvalg. Formand: Kaj Pedersen Bøjden Landevej 2, Bøjden Telf.: 6260 1718 Mobil:

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Nordjylland

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole.

Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole. Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Notering af antal fremmødte

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestjylland Skive, den 1. oktober 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Sted: Restaurant

Læs mere

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006 Nyhedsbrev juni 2006 Kære medlem af Den Grønne Gruppe! Vi har herved fornøjelsen at invitere dig og din ægtefælle til Den Grønne Gruppes årlige stævne på Houens Odde Spejdercenter 29. 30 september Stævnet

Læs mere

Referat af FMF, Kreds Østjyllands generalforsamling 2013, afholdt ved SPX, Silkeborg.

Referat af FMF, Kreds Østjyllands generalforsamling 2013, afholdt ved SPX, Silkeborg. Referat af FMF, Kreds Østjyllands generalforsamling 2013, afholdt ved SPX, Silkeborg. På FMF Kreds Østjyllands vegne, vil jeg gerne byde jer alle sammen hjertelig velkommen til foreningens årlige generalforsamling,

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn. Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia

Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn. Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia Invitation til den årlige generalforsamling På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Fyn og Sydjylland inviteres du

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

Forsikringssummer gældende fra 1. januar 2011

Forsikringssummer gældende fra 1. januar 2011 Gruppelivsforsikring 2011 Forsikringssummer gældende fra 1. januar 2011 Alder ved død Hoved sum kr. Børnesum pr. barn i alderen 0-16 år 17 år 18 år 19 år 20 år Til og med 54 år 73.345 20.131 17.255 14.380

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Referat af Landsklubbens Generalforsamling på Severin, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart. Den 24. oktober 2012 kl. 10,30.

Referat af Landsklubbens Generalforsamling på Severin, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart. Den 24. oktober 2012 kl. 10,30. Referat af Landsklubbens Generalforsamling på Severin, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart Den 24. oktober 2012 kl. 10,30. Dagsorden: 1. Velkomst 2. Forretningsorden 3. Valg af dirigent 4. Stemmeudvalg 5.

Læs mere

Mødedag Mødetidsp. marts 2011. kl. 18:30 Mødessted. punkt: af punkt 19. Jubilæumsstævne. Godkendt og underskrevet. Fastholdes. JPJ: FU-møde (JPJ)

Mødedag Mødetidsp. marts 2011. kl. 18:30 Mødessted. punkt: af punkt 19. Jubilæumsstævne. Godkendt og underskrevet. Fastholdes. JPJ: FU-møde (JPJ) Dagsorden til bestyrelsesmødee Mødedag...: Tirsdag den 22. marts 2011 Mødetidsp punkt: kl. 18:30 Mødessted d : Ågade 97, 1., 83700 Hadsten Indkaldt af: Jens Peter Jensen (JPJ) Ordstyrer: Jens Peter Jensen

Læs mere

Referat fra Kredsgeneralforsamlingen den 18. marts 2015 i Arena Randers

Referat fra Kredsgeneralforsamlingen den 18. marts 2015 i Arena Randers Referat fra Kredsgeneralforsamlingen den 18. marts 2015 i Arena Randers 1) Konstatering af antal fremmødte foreninger, samt valg af 3 stemmetællere. 30 foreninger deltog ud af kredsens 70 foreninger. Poul

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015 2. Gilde har mistet en tapper kriger - gildebroder Ejvinds kone, Karen, har fået fred. Karen beklagede sig aldrig

Læs mere

www.arkivsamvirket-varde.dk

www.arkivsamvirket-varde.dk ARKIVSAMVIRKET I VARDE KOMMUNE Redigeret marts 2013 Arkivsamvirket i Varde Kommune 2009 Bestyrelsen: Formand: Knud Andreasen, (valgt 2011) Skovduevej 6, 6800 Varde. Tlf.: 75221748 Mail: skovduevej@post.tele.dk

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse Midtjysk Boligselskab Efter aftale med formand Bjarne Almind Johansen indkaldes der hermed til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. maj kl 16.00 på afdelingskontoret i Skanderborg Til: Bestyrelsen: Ejendomsfunktionær:

Læs mere

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Invitation til den årlige generalforsamling På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Lolland-Falster

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

www.arkivsamvirket-varde.dk

www.arkivsamvirket-varde.dk ARKIVSAMVIRKET I VARDE KOMMUNE Redigeret april 2014 Arkivsamvirket i Varde Kommune 2009 Bestyrelsen: Formand: Knud Andreasen, (valgt 2011) Skovduevej 6, 6800 Varde. Tlf.: 75221748 Mail: skovduevej@post.tele.dk

Læs mere

MEJERISTEN. Undgå skader på job. DMF kursus SIDE 6-8 SIDE 10-11 NR. 3 91. ÅRGANG 2014

MEJERISTEN. Undgå skader på job. DMF kursus SIDE 6-8 SIDE 10-11 NR. 3 91. ÅRGANG 2014 MEJERISTEN NR. 3 91. ÅRGANG 2014 Undgå skader på job SIDE 6-8 DMF kursus SIDE 10-11 { FORMANDEN HAR ORDET } Hvis solidaritet er noget man blot ønsker, når man selv trænger til den. Så findes solidariteten

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

mejeristen Delegeretmøde Nye Mejerister SIDE 3 SIDE 12-14 nr.4 90. årgang 2013

mejeristen Delegeretmøde Nye Mejerister SIDE 3 SIDE 12-14 nr.4 90. årgang 2013 mejeristen nr.4 90. årgang 2013 Delegeretmøde SIDE 3 Nye Mejerister SIDE 12-14 { formanden har ordet } { delegeretmøde } Referat fra delegeretmøde Hvem er vi og hvad vil vi. Jeg mener det er vigtigt, at

Læs mere

R E F E R A T af møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg mandag den 16. september 2013 kl. 10.00 i Dansk Industri. I mødet deltog:

R E F E R A T af møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg mandag den 16. september 2013 kl. 10.00 i Dansk Industri. I mødet deltog: Mejeribrugets UddannelsesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg mandag den 16. september 2013 kl. 10.00 i Dansk Industri I mødet deltog: Poul Erik Faarkrog, NNF Lars Gram, Danske

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere