Mejeristen. »Afdeling Østjylland« Samarbejde på Landsmejeriudstilling. side 3. side 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mejeristen. »Afdeling Østjylland« Samarbejde på Landsmejeriudstilling. side 3. side 12"

Transkript

1 Mejeristen side 3»Afdeling Østjylland«side 12 Samarbejde på Landsmejeriudstilling Nummer 1 Januar årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

2 Formanden har ordet Her i skrivende stund er det bidende koldt udendørs, men rigtig vinter med sne og glade børn der leger lader vente på sig. Julen og nytåret er overstået, og jeg håber alle medlemmerne er kommet godt igennem. Men herfra skal der lyde et godt nytår til alle DMF medlemmer, med håbet om et godt Her den 10. januar udveksles der overenskomst krav mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Forbundene»3F, NNF og Danske Mejeristers Fagforening«. Herefter kommer et par måneder med forhandlinger, hvordan disse forhandlinger vil gå kan jeg naturligvis ikke vide. Men der er ikke noget i denne verden der kommer af sig selv, og det gør lønstigninger heller ikke. Forbundene har aftalt at udgive en OK08 avis i fællesskab, OK08 avisen skulle gerne være udkommet når dette læses. Der udkommer endnu en udgave af OK08 avisen når der er indgået en overenskomst på vores område. Med disse OK08 aviser er der lagt op til at informationen højnes i forbindelse med overenskomst forhandlingerne, der vil ligeledes komme information via vores hjemmeside, For at vende tilbage til årsskiftet, er det også tiden hvor man ser tilbage på året der gik var på mange måder året hvor udviklingen vendte, det gælder medlemsmæssig og økonomisk. I skrivende stund har jeg endnu ikke nogle nøjagtige medlemstal for hele 2007, men med en lille fremgang i hvert af de første 3 kvartaler, tør jeg godt love, at DMF for første gang i mange år har haft en medlemsfremgang i Det at medlemssituationen er stabiliseret gør det lettere at få vores budget til at holde, som det ser ud nu kommer DMF ud med et meget fornuftigt regnskabs resultat Året 2007 har også været året hvor DMF mistede mange tillidsrepræsentanter, men heldigvis har vi fået flere nye tillidsrepræsentanter. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke alle de afgåede tillidsrepræsentanter for deres indsats i hvervet som TR for deres kollegaer. Ligeledes takker jeg alle jer nye tillidsrepræsentanter for at I har påtaget jer opgaven som TR for jeres kollegaer, jeg er helt sikker på at vi nok skal få et godt samarbejde. Jeg glæder mig til arbejdet i 2008, et nyt år med alle de udfordringer og opgaver der skal løses. Det bliver spændende og jeg ser frem til at samarbejde med jer tillidsvalgte, og mange af DMF s medlemmer. Mejeristen Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet Dansk Funktionærforbund-Serviceforbundet Funktionærernes og servicefagenes arbejdsløshedskasse»mejeristen«udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Redigeret af Lars Gram Vester Allé Århus C Telefon: Telefax: Lars Gram, direkte: Kontorets åbningstid: Dagligt Fredag Tryk: AKA-Print A/S Grydhøjparken 5, 8381 Tilst Telefon: Telefax: Næste nummer udkommer 20. maj 2008 (Materiale til næste nr. skal være kon toret i hænde senest 28. april) Nr. 1 Tirsdag den 29. januar årgang Lars Gram

3 Afdelingsindlæg Afdeling Østjylland Så blev det afd Østjyllands tur til at komme med et indlæg i Mejeristen. Jeg hedder Anne-Maria Voetmann Jepsen, og er formand for Afdeling Østjylland. Jeg arbejder på Gjesing Mejeri hvor jeg har været ansat siden dec. 1984, jeg kom i afdelingens bestyrelse i I 2002 skulle afdelingen have ny formand idet Leif trak sig, og valget som formand for Afdeling Østjylland faldt så på mig. Afdeling Østjylland består af de 2 tidligere afdelinger Vejle og Horsens. De øvrige i bestyrelsen er Ove Jensen, Gjesing Mejeri, Kresten Kristensen, Klovborg Mejeri, Jørgen Nørbjerg, Kolding Ostelager og Kurt Nielsen som også arbejdede på Klovborg Mejeri, nu er han ansat på en marmeladefabrik i Give. Arrangementet på Gl. Estrup var i forbindelse med at der var høst- og hestemarked, ligeledes mødte vi tidligere mejerister, som lavede ost på gammeldags maner. Arrangementerne har været meget vellykkede, men det kunne selvfølgelig være dejligt hvis der kom flere medlemmer. Jeg ser med stor glæde at Kærneland er blevet renoveret med ny legeplads og nye toiletter m.m. i husene. Kærneland har altid betydet meget for mig og min familie, det er stadig et besøg værd og vi har jo også Smørbøtten, det er 2 gode feriemål. DMF s fremtid Medlemstallet er stadig på vej op og vi vil i Afdeling Østjylland håbe at det kan vare ved, men det kræver så selvfølgelig stadig en indsats. Indenfor de sidste 2 år har Afdelingen afholdt medlemsaktivitet om sommeren. Det ene medlemsarrangement var til Den Gamle By i Århus, og anden gang medlemmerne blev inviteret til medlemsarrangement foregik det på Gl. Estrup på Djursland. Med venlig hilsen Anne Maria Voetmann Jepsen HER KAN DIT NÆSTE JOB ANNONCERES 3

4 Pensionister Desværre er der ikke noget i denne verden der holder evigt, heller ikke gratis service og medlemspleje over for vores pensionister. Det var indledningen på et indlæg i sidste nummer af»mejeristen«, hvor undertegnede prøvede at redegøre for at DMF indførte pensionistkontingent. Efterfølgende har vi nu udsendt girokort til over 500 pensionistmedlemmer, og det har givet forskellige reaktioner. Der vil selvfølgelig altid være nogle som så ikke ønsker at være med mere, og det skal de også have lov til. Enkelte har reageret decideret negativt, men langt den største del af DMF s pensionister har vist stor forståelse for at det nu ikke længere er gratis. Det er altid rart når nogen udtrykker forståelse, på kontoret har vi modtaget flere positive henvendelser bl.a. denne mail: Jeg vil som pensionist sige, at jeg synes det er helt i orden, at vi pensionister skal betale kontingent for at være medlem i Pensionistklubben. Har vi råd til at tage på udenlandsferie til mange tusinde kroner, har vi også råd til at betale kontingent, og dermed være med til, at betale de omkostninger, der er forbundet med arrangementer og udsendelse af medlemsbladet Mejeristen. Jeg betaler med glæde. Med venlig hilsen Frede Sørensen, Bjerringbro Undertegnede nævnte at der var andre tiltag i støbeskeen, som også kunne forbedre økonomien i DMF, landsbestyrelsen vil ikke kun pålægge pensionisterne en lille udgift. Et af disse tiltag er bl.a. at der fremover bliver mulighed for stillingsannonce i medlemsbladet og på DMF s hjemmeside, ligeledes vil vi også åbne op for enkelte annoncer i medlemsbladet»mejeristen«. Pensionisternes tur til Taulov Mejeri Lars Gram 4

5 Generalforsamling! DMF Sønderjyllandsafd. 901 Så er det tiden til den årlige generalforsamling i DMF. Det er vigtigt at møde talstærk op, så man kan gøre sin indflydelse gældende. Så tag en kollega under armen, og kom til Agerskov Kro for at deltage i debatten. Forslag der ønskes behandlet er meget velkomne, disse skal være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen, hvilket er fredag den 4. april Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 8. april 2008, kl Der er mulighed for at få noget godt at spise fra kromandens gryder. Vi spiser kl Vores landsformand Lars Gram kommer til generalforsamlingen. Dagsorden er ifølge vedtægterne. På grund af bespisning skal du/i tilmelde dig/jer hos din tillidsmand, eller ringe til Brian Petersen på tlf senest 1. april 2008 MVH. Afdelingsformand Brian Petersen Generalforsamling Danske Mejeristers Fagforening Afd. 927 Randers Der afholdes generalforsamling i Bowl n fun, Jyllandsvej 15, Hobro, Mandag den 14. April 2008 kl. 18. Så er det tid til årets generalforsamling, som er din mulighed for at påvirke bestyrelsens arbejde. SE HER I år er der lodtrækning blandt de fremmødte om en uges ophold i sommerhus på Bornholm uge 27 (28/6-5/7) 2008 Vores landsformand Lars Gram kommer til generalforsamlingen. Dagsorden er ifølge vedtægterne. Forslag som ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Vi starter spisningen kl På grund af bespisning skal du tilmelde dig hos din tillidsmand, eller ringe til Martin Nybo Hansen på tlf eller mobil Mail Senest 7. april 2008 P.B.V. Martin Nybo Hansen Generalforsamling i Ribe Sdr. DMF Ribe Sdr. afholder ordinær generalforsamling, fredag den 11. april 2008 på Brørup Bowling Center. Vi starter med bowling kl Spisning kl Generalforsamling kl Dagsorden: 1. Valg af dirigent og skriftefører. 2. Beretning. 3. Regnskab 4. Valg til bestyrelsen (på valg Erik Sohl og Poul Søgaard Pedersen) Jens Sørensen modtager ikke genvalg. 5. Valg af suppleanter. 6. Valg af revisor og revisorsuppleant. 7. Indkomne forslag. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. 8. Evt. Tilmelding til bowling og spisning senest den 7. april 2008 på tlf Elever og ledsager indbydes, og er hjertelig velkomne. Landsformand Lars Gram vil være til stede, og efter generalforsamlingen give en orientering om aktuelle emner. p. b. v. 5

6 Efterlønnerne får deres penge Beskæftigelsesministeren har nu klart sagt, at han opgiver sagen mod Ankenævnet efter landsrettens dom, der afviser stævningen af Ankenævnet. Efterlønnerne får deres penge. En lang sag om fradrag i efterlønnen i forbindelse med udbetaling af feriepenge er nu ved endestationen. Sagen handler om, at ferieloven i 2004 gav mulighed for, at personer på efterløn kunne få udbetalt optjente feriepenge efter ferieåret uden modregning i efterlønnen. Omvendt skulle feriepengene modregnes i udbetalingen, hvis de blev udbetalt som feriedage i ferieåret. Hullet i loven blev lukket den 30. april 2006 gældende for ferie optjent i 2005 og fremover så feriepenge medførte fradrag når ferien blev afholdt eller på udbetalingstidspunktet. Meget tyder på, at landsrettens dom, der pure afviste beskæftigelsesministeriets stævning af Ankenævnet, har taget luften ud af ministerens appetit på at føre sagen videre ved Højesteret. Ministeren er i Ekstra Bladet 7. november 2007 refereret for:»min personlige indstilling er, at sagen nu er endelig afgjort, og at de mennesker skal have deres penge. Jeg har ikke tænkt mig at anke sagen«. Ministeren bliver også refereret for et tilsagn om, at»staten betaler hele gildet«. Her henvises til striden om, hvorvidt a-kasserne vil få refusion fra staten for efterbetalingen af de mange efterlønsbeløb. HER KAN DIT NÆSTE JOB ANNONCERES A-kassen har tidligere i oktober 2006 skrevet ud til samtlige medlemmer der ville kunne være berørt af sagen. A-kassen afventer nu en officiel melding fra Arbejdsdirektoratet om, at staten giver refusion i alle sager, så vi kan udbetale den fratrukne efterløn til medlemmerne. Arbejdsdirektoratet har med rundskrivelse 70/07 givet en 10-siders vejledning om proceduren for a-kassernes behandling af sagerne. Arbejdsdirektoratet afholder sammen med AK-Samvirke et orienteringsmøde for akasserne den 10. januar

7 Generalforsamling Afd. Østjylland afholder generalforsamling fredag den 7. marts 2008, kl på Odder Bowlingcenter, Ballevej 2, 8300 Odder Dagsorden 1. Valg af ordstyrer 2. Beretning 3. Regnskab 4. Pensionistklubben 5. Indkomne forslag, skal indsendes 14 dage før generalforsamlingen 6. Fastsættelse af kontingent til afdelingen. 7. Valg af bestyrelse På valg er: Jørgen Nørbjerg Ove Jensen 8. Valg af bestyrelsessuppleant 9. Valg af revisor, på valg er Vagn Knudsen 10. Valg af revisorsuppleant 11. Eventuelt Efter generalforsamlingen vil Landsformand Lars Gram orientere om aktuelle ting der rører sig i DMF. Der vil traditionen tro være spisning efter generalforsamlingen. Vi slutter aftenen af med en gang bowling, bowlingen bliver fra kl Ægtefæller er velkomne til at deltage i spisning og bowling. Af hensyn til spisningen bedes man tilmelde sig til Anne-Maria senest den 4. marts på tlf Pbv. Anne-Maria Jepsen Generalforsamling I Danske Mejeristers Fagforening Afd. 902 Nordjylland Der afholdes generalforsamling på Bryggen i Nibe, onsdag den 9. april 2008 klokken Så er der tid til årets generalforsamling, som er din mulighed for at påvirke bestyrelsens arbejde, så mød op og giv din mening til kende. Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Beretning 3. Regnskab 4. Valg til bestyrelsen 5. Valg af suppleant til bestyrelsen 6. Valg af revisor 7. Valg af revisorsuppleant 8. Indkomne forslag. (Forslag som ønskes behandlet, skal være Formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamling) 9. Evt. 10. Indlæg om vores overenskomst, ved vores Formand i DMF, Lars Gram. Vi starter spisning klokken af hensyn til Bryggen er tilmelding nødvendig, senest den 1. april på Tlf Hvis man ikke ønsker at spise, starter generalforsamlingen klokken P.b.v Lars Lund. Ps. Der er indkøbt en lille ting til de fremmødte. 7

8 GENERALFORSAMLING 8 DMF afd. Midt-Vest afholder D.M.F. afd. Midt Vest afholder generalforsamling på generalforsamling på Hagebro Kro Hagebro kro Torsdag Torsdag d. 27. d. 27 marts 2008 kl. kl DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent 2. Beretning 3. Regnskab 4. Valg til bestyrelsen. På valg er Jacob Lindgård og Jens Beenfelt 5. Valg af 2 suppleanter 6. Valg af 1 revisor. På valg er Per Agerholm 7. Valg af 1 revisorsuppleant 8. Indkomne forslag. Forslag som ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen 9. Evt. Efter generalforsamlingen vil Lars Gram orientere om aktuelle ting, der rører sig i D.M.F. Ca. kl er afdelingen vært med middag og kaffe. Traditionen tro vil der under middagen blive udloddet nogle gevinster. Af hensyn til spisning, bedes man tilmelde sig senest d. 20. marts på følgende tlf. nr. Jacob Lindgård, Rødkærsbro tlf Ole Poulsen, Thise tlf Jens Beenfelt, Nr. Vium tlf Jan Nonbo, Nr. Vium tlf Mogens Vorgod, Arinco tlf P.B.V. Mogens Vorgod Prisliste 2008 Kærneland: Leje af feriehus pr. overnatning Leje af feriehus/ejendom pr. overnatning Leje af feriehus pr. uge Leje af feriehus/ejendom pr. uge Leje af weekendophold (fredag kl mandag kl ) elforbrug (kr. 2,25/kW.) Smørbøtten: Leje af ferielejlighed pr overnatn. Svalereden/Stærekassen Leje af ferielejlighed pr. overnatn. Uglebo/Dueslaget Leje af ferielejlighed pr. uge Svalereden/Stærekassen Leje af ferielejlighed pr. uge Uglebo/Dueslaget Leje af ferielejlighed (weekend) Svalereden/Stærekassen Leje af ferielejlighed (weekend) Uglebo/Dueslaget Leje af ekstra værelse pr. døgn Leje af hele huset weekend (fredag kl mandag kl ) Elforbrug er sat til 13 kw./døgn Elforbrug er sat til 90 kw./uge Elforbrug (weekend) pr. lejlighed er sat til 39 kw. Elforbrug (weekend) hele huset er sat til 156 kw. Campingpladsen pr. overnatning Hunde gebyr huse Hunde gebyr campingplads Kontingent for passiv medlemmer pr. år. Afbestillingsgebyr Rykkerbreve pr. brev For DMF s kontingentbetalende pensionistmedlemmer er der muligh (mandag-torsdag til halv pris udenfor højsæsonen) I højsæsonen lejes der kun på ugebasis, med mindre der ikke er fyldt h I kærneland er der mulighed for at lejer, udenfor hovedferien, kan leje in

9 DMF medl. Højsæson Øvr. medl. Højsæson kr. 300,00 kr. 400,00 kr. 350,00 kr. 450,00 kr. 225,00 kr. 300,00 kr. 275,00 kr. 350,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr. 225,00 kr. 300,00 kr. 275,00 kr. 350,00 kr. 300,00 kr. 400,00 kr. 350,00 kr. 450,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr. 700,00 kr. 900,00 kr ,00 kr ,00 kr. 75,00 kr. 100,00 kr. 75,00 kr. 100,00 kr ,00 kr ,00 kr. 29,25 kr. 29,25 kr. 202,50 kr. 202,50 kr. 87,75 kr. 87,75 kr. 351,00 kr. 351,00 kr. 150,00 kr. 200,00 kr. 200,00 kr. 200,00 kr. 100,00 kr. 100,00 kr. 300,00 kr. 150,00 kr. 100,00 ed for rabat. elt op. Enkelt dage udlejes i højsæsonen først nogle få dage før. dtil flere huse, og i forbindelse hermed at kunne benytte fælleshuset faciliteter mod et beløb af kr. 500,00 9

10 Feriefonden informerer Feriesæsonen 2008 Der er i forbindelse med tilrettelæggelsen af feriesæsonen et ret stort administrativt arbejde. Medlemmer der har ferien tilrettelagt for sommeren 2008, og ønsker at gøre brug af Feriefondens ferieboliger i Smørbøtten eller Kærneland, kan indgive bestilling nu. Alle indgivne bestillinger der er kommet hovedkontoret i hænde senest den 12. februar 2008, vil så komme med i puljen til lodtrækning. Ligeledes vil alle få besked om Feriefonden har kunnet efterkomme jeres ønsker. Det vil som tidligere være efter først til mølle princippet fra den 29. februar Betaling Betaling for leje vil blive opkrævet i forbindelse med tildeling af opholdsperioden, betalingen skal være hovedkontoret i hænde senest 1 måned før opholdet. (ved leje under en måned før, betales hurtigst muligt). DMF s Feriefond Lars Gram Ferieboliger kan lejes i følgende tidsrum: Kærneland fra 29. februar til 31. dec Smørbøtten fra 14. marts til 31. dec Vedrørende beskrivelse af sommerhuse henvises til DMF s hjemmeside på 10 Dit medlemskort er mere end et medlemsbevis Dit medlemskort til fagforeningen fungerer også som et fordelskort, der giver dig adgang til en lang række fordele og rabatter under navnet LO Plus. LO Plus er en gratis fordels- og rabatordning, der er blevet til i samarbejdet mellem en række af LO s fagforbund og er skabt for at skaffe fordele og gode tilbud til din fagforenings medlemmer. Hvor kan du spare penge? I dag kan LO Plus kortet bruges ca steder i hele Danmark, og der kan opnås rabat på alt fra forsikring til telefoni, rejser, briller, bildæk og meget mere. Og der kommer hele tiden nye fordele og tilbud til. Men vi kan blandt andet nævne, at du med dit medlemskort kan få: - 10% rabat på dine forsikringer hos Alka Forsikring - 10% rabat på hvidevarerne hos Skousen - 9% rabat på det nye køkken hos Vordingborg køkkenet - Rabat på autohjælp, service, dæk og fælge Du bestemmer naturligvis selv, om du vil benytte dig af mulighederne med LO Plus kortet. Men hvis du bruger dit LO Plus kort hos en af vores mange samarbejdspartnere, kan du måske ende med at tjene dit kontingent til fagforeningen hjem. Hele tiden flere nyheder På er det muligt at se, hvilke aftaler der er med i LO Plus kortet. Der er også en søgefunktion, så det er muligt at finde lige præcis de aftaler, der er med i dit lokalområde. Den bedste måde, du kan holde dig informeret om nye rabataftaler på, er at tilmelde dig vores nyhedsbrev. Dette gør du på Her kan du også deltage i vores konkurrencer og vinde præmier.

11 Gruppelivsforsikringen ændres Funktionærforbundet har gennem længere tid analyseret behovet for, at tilbyde vores medlemmer en gruppelivsforsikring. Med arbejdsmarkedspensionernes fremmarch har flere og flere af medlemmerne nu sikret sig en forsikringsdækning i tilfælde af død, som faktisk i nogen tilfælde er mere attraktiv end den tilsvarende dækning, som forbundet kan tilbyde via den obligatoriske gruppelivsforsikring. Det er faktisk en udvikling som vi hilser velkommen, og som vi gerne vil understøtte, således at alle vores medlemmer på sigt får en god og mere attraktiv dødsdækning. Det er dog således, at en lang række medlemmer stadig har brug for forbundets gruppelivsforsikring, som et supplement til ordninger, som de ellers måtte have. Men behovet er ikke lige så stort som tidligere, hvorfor forbundet har besluttet, at ændre vores gruppelivsforsikringen med virkning fra d. 1/ Ændringen betyder, at præmien nedsættes med 13 kr. pr. måned, hvilket er en halvering. Tilsvarende korrigeres summerne også, så de står i bedre forhold til medlemmernes øvrige dækninger. Reelt set vil der være tale om en nedsættelse af summerne på 50%. Desuden har forbundet besluttet, at vi hen over en årrække vil følge udviklingen i vores medlemmers overenskomstmæssige forsikringsdækninger, således at vi løbende kan vurdere om Gruppelivsforsikringen fortsat skal være en obligatorisk del af medlemskabet. Gruppeliv 2008 Forsikringsdækningen er gældende pr. 1. januar for kontingentbetalende medlemmer. Alder ved død Hovedsum Børnesum pr. barn i alderen år kr Til og med og derover Som børn regnes også adoptivbørn samt stedbørn de sidste regnes dog kun for så vidt de optaget i gruppemedlemmernes husstand. Der beregnes ikke sum for plejebørn. OBS!!! Det bemærkes, at forsikringen kun omfatter medlemmer, der betaler præmie til forsikringen. 11

12 Samarbejde på Landsmejeriudstilling NNF, 3F og DMF var for første gang nogensinde sammen om en messestand Samarbejdet mellem de tre forbund i fælles-overenskomsten skal stå sin prøve ved overens-komstforhandlingerne i 2008, og der gøres alt hvad vi kan for at være så velforberedte som mulig. Et tydeligt signal om det fælles fodslag blev sendt i forbindelse med Landsmejeriudstillingen i Messecenter Herning. Her havde NNF, 3F og DMF opbygget en fælles stand med PensionDanmark, og idéen var blandt andet at fortælle messegæsterne om samarbejdet, og hvilke emner der er vigtigst at få i hus ved OK 08. brugt, og der er selvfølgelig også trukket nogle vindere. Vinder af en uges ophold i 3F ferielejlighed i Berlin blev, Ulrich Schürch, Svendborg. Vinder af en uge ophold i DMF s Feriefonds feriemuligheder blev, Poul Grysbæk, Vejle. Vinder af et weekendophold på NNF kursus/ferie center Pinenhus blev, Knud Østergaard, Roslev. Vinderne har fået direkte besked af de enkelte forbund. Landsmejeriudstillingens produkter Landsmejeriudstillingen var lige så flot som den plejer at være, der var mange fine og gode produkter fra næsten hele Norden. Set med undertegnedes øjne, er der ingen tvivl om at vores danske mejerister godt kan være stolte over det arbejde de har lagt i mejeriprodukterne fra danske mejerier.»vi har den altdominerende fælles interesse at servicere vore medlemmer på den bedste måde. Vi har mange fælles mål, og så snakker vi godt sammen. Det er samarbejde, og det er vejen frem, siger formanden for Danske Mejeristers Fagforening Lars Gram, NNF-forbundssekretær Poul Erik Faarkrog og forhandlingssekretær i 3F Vagn Henriksen. Og den fælles stand har hidtil været velbesøgt af interesserede messegæster. Blandt dem var mange af vores medlemmer siger Lars Gram.«Udtalt i forbindelse med messen. På standen var der også en lille konkurrence, hvor der i alt var mulighed for at 1000 gæster kunne deltage. Samtlige konkurrence flyers blev 12 Det vil være alt for meget at nævne alle medaljer og ærespræmier, men de kan ses på vores hjemmeside jeg vil dog nævne de nye danmarksmestre. Ost Hold 60: Danablu (BGB) og andre Blåskimmeloste Mejeri: Bornholms Andelsmejeri Produkt: Danablu 4 kg 60+ Produkttilvirker: Team Bornholm Smør Hold 10: Smør og ghee Mejeri: Holstebro Mejeri, Arla Foods Produkt: 250 g usaltet Produkttilvirker: Team Holstebro

13 Konsum Hold 40: Yoghurt sødmælk Mejeri: Slagelse Mejeri, Arla Foods Produkt: banan Produkttilvirker: Team Slagelse Fra Danske Mejeristers Fagforening skal der lyde et stort tillykke til alle mestre, gruppevindere, ærespræmier og medaljemodtagere. Dansk Gourmetpris: Ost: Høost fra Naturmælk Smør: Smør med Læsø Sydesalt fra Slagelse Mejeri, Arla Foods amba Øvrige mejeriprodukter: Økologisk fløde 24% fra Christiansfeld Mejeri, Arla Foods amba. Iscreme: Hansens chokolade-flødeis med Valrhone-chokoladestykker fra Hansens Is. Dansk Gourmetpris Fra venstre mod højre: Mejeriforeningens direktør Michael Stevns, Mejeriforeningens bestyrelsesformand Bent Juul Sørensen, Leif Friis Jørgensen, Naturmælk, Katrine Hvid Ellegård, Arla Foods, Karin D. Mosegaard, Arla Foods, Rasmus Eibye, Hansens flødeis. Yderst til højre Per Mandrup, træner for det danske kokkelandshold. Den 17. februar 2008 fylder, 60 år Danske Mejeristers Fagforening vil gerne takke Ove for arbejdsindsatsen som afdelingsformand i Ribe Søndre afdeling siden 1990, som LB medlem i DMF, medlem af forretningsudvalget i DMF og formand for DMF s feriefond. På fagforeningens vegne vil jeg gerne ønske dig et stort tillykke med din 60 års fødselsdag. Lars Gram Åbent hus I anledning af min 60 års fødselsdag, vil det glæde mig at se tidligere og nuværende kollegaer til åbent hus på Hotel Glejbjerg. Lørdag den 16. feb. fra kl M. v. h. Den 17. feb fylder 60 år Ribe Sdr. afd s bestyrelse sender en lykønskning med dagen, og vil benytte lejligheden til at takke Ove for hans engagerede arbejde indenfor DMF. De mange år som formand for afdelingen, formand for Feriefonden, og senest som medlem af forretningsudvalget i DMF. På Ribe Sdr. afd. bestyrelses vegne Poul S. Pedersen 13

14 Fødselsdage 60 ÅR Den 04. maj 2008 fylder Bjarne Sørensen, Aagaardsvej 35, 3700 Rønne, 60 år. Bornholms Afd. ønsker hjertelig tillykke Ole Madsen Den 15. april 2008 fylder Carlos Neves, Engvej 15, 4270 Høng, 60 år. Sjællands Afd. ønsker tillykke Torben Madsen Den 24. april 2008 fylder Torben Kristensen, Pebermyntevej 49, 1. th., 8800 Viborg, 60 år. Afd. Midt-Vest ønsker tillykke Mogens Vorgod Den 03. februar 2008 fylder Gunnar Hasselstrøm, Torveparken 2, 7100 Vejle, 60 år. Afd. Østjylland ønsker hjertelig tillykke Anne-Maria Jepsen Den 02. maj 2008 fylder Kjeld Tonnesen, Møllegade 16, 6690 Gørding, 60 år. Den 03. februar 2008 fylder Michael Newton, Vejlevej 21, 6862 Tistrup, 60 år. Den 19. marts 2008 fylder Boje Bojsen, Elmevej 12, 6800 Varde, 60 år. 65 ÅR Den 16. februar 2008 fylder Frank Knudsen, Thistedvej 462, 9690 Fjerritslev, 65 år. Nordjyllands Afd. ønsker hjertelig tillykke Lars Lund Den 26. maj 2008 fylder Gert Nielsen, Kløvervej 15, 8850 Bjerringbro, 65 år. Afd. Midt-Vest ønsker tillykke Mogens Vorgod Den 22. marts 2008 fylder Tove Nielsen, Grenen 23, 7100 Vejle, 65 år. Afd. Østjylland ønsker hjertelig tillykke Anne-Maria Jepsen Den 28. marts 2008 fylder Hans Møller, Blæsbjergvej 6, 7150 Barrit, 65 år. Afd. Østjylland ønsker hjertelig tillykke Anne-Maria Jepsen Den 01. april 2008 fylder Lone Nielsen, Hjortlundvej 63, 6771 Gredstedbro, 65 år. 70 ÅR Den 07. februar 2008 fylder Per Jensen, Østervang 33, 6261 Bredebro, 70 år. Sønderjyllands Afd. ønsker hjertelig tillykke Brian Petersen Den 03. maj 2008 fylder Birger Larsen, Bakkesvinget 20, 3400 Hillerød, 70 år. Sjællands Afd. ønsker tillykke Torben Madsen Den 17. maj 2008 fylder Tage Larsen, Birkevænget 18, 6900 Skjern, 70 år. Afd. Midt-Vest ønsker tillykke Mogens Vorgod Den 01. februar 2008 fylder Ernst Jensen, Brynhøjvænget 70, 8381 Tilst, 70 år. Randers afd. ønsker tillykke med dagen. Martin Nybo Hansen Den 18. februar 2008 fylder Svend Aage Jensen, Borgergade 14, 9500 Hobro, 70 år. Randers afd. ønsker tillykke med dagen. Martin Nybo Hansen Den 23. februar 2008 fylder Kaj Bjerregaard, Højgade 40, 6630 Rødding, 70 år. Den 23. maj 2008 fylder Svend Børge Vingborg, Tranebærvej 5, 7200 Grindsted, 70 år. Den 27. februar 2008 fylder Karl Bent Fischer, Ørbækvej 235, 5883 Oure, 70 år. Afdeling Fyn ønsker hjertelig tillykke Kent Jørgensen 75 ÅR Den 18. april 2008 fylder Kurt Jensen, Bygaden 12, 6780 Skærbæk, 75 år. Sønderjyllands Afd. ønsker hjertelig tillykke Brian Petersen 14

15 Den 01. april 2008 fylder Kai Jensen, Grønneparken 15, st., 8800 Viborg, 75 år. Afd. Midt-Vest ønsker tillykke Mogens Vorgod Den 18. maj 2008 fylder Mona Marie Mikkelsen, Tårupvej 2 A, 7000 Fredericia, 75 år. Afd. Østjylland ønsker hjertelig tillykke Anne-Maria Jepsen Den 02. april 2008 fylder Niels Hansen, Digevej 6, 8830 Tjele, 75 år. Randers afd. ønsker tillykke med dagen. Martin Nybo Hansen Den 17. maj 2008 fylder Thomas Bondegaard, Gørdingvej 7, 6740 Bramming, 75 år. Den 27. februar 2008 fylder Holger Lund, Rødegårdsvej 2, 5970 Ærøskøbing, 75 år. Afdeling Fyn ønsker hjertelig tillykke Kent Jørgensen 80 ÅR Den 18. april 2008 fylder Aase Munck, Rosenhaven 8, 4880 Nysted, 80 år. Sjællands Afd. ønsker tillykke Torben Madsen Den 08. marts 2008 fylder Carl Lorentzen, Kildevænget 4, 8830 Tjele, 80 år. Afd. Midt-Vest ønsker tillykke Mogens Vorgod Den 15. marts 2008 fylder Ejnar Thomsen, Enghaven 42, 6933 Kibæk, 80 år. Afd. Midt-Vest ønsker tillykke Mogens Vorgod Den 22. marts 2008 fylder Poul Roslev, Kisumvej 46, 7800 Skive, 80 år. Afd. Midt-Vest ønsker tillykke Mogens Vorgod Den 04. marts 2008 fylder Svend Aage Sørensen, Trekronervej 16, 8410 Rønde, 80 år. Randers afd. ønsker tillykke med dagen. Martin Nybo Hansen Den 10. februar 2008 fylder Jørgen Stenger, Byagervej 21, 6650 Brørup, 80 år. Den 14. april 2008 fylder Aksel Nielsen, Åparken 126, 6880 Tarm, 80 år. Den 20. april 2008 fylder Elof Nielsen, Spurvevej 19, 7200 Grindsted, 80 år. 85 ÅR Den 01. april 2008 fylder Kjeld Larsen, Aalborgvej 110, 9670 Løgstør, 85 år. Nordjyllands Afd. ønsker hjertelig tillykke Lars Lund Den 02. marts 2008 fylder Orla Horn, Lindhardsvej 44, 4690 Haslev, 85 år. Sjællands Afd. ønsker tillykke Torben Madsen Den 22. april 2008 fylder Henning Lind, Toftevej 27 B, 7100 Vejle, 85 år. Afd. Østjylland ønsker hjertelig tillykke Anne-Maria Jepsen Den 13. marts 2008 fylder Erik Jacobsen, Gammel Rimsøvej 21, 8585 Glesborg, 85 år. Randers afd. ønsker tillykke med dagen. Martin Nybo Hansen Den 28. marts 2008 fylder Bodil Nielsen, Østergade 31, 1, -4, 8300 Odder, 85 år. Randers afd. ønsker tillykke med dagen. Martin Nybo Hansen Den 06. februar 2008 fylder Villy Lockenwitz, Østergade 81 A, st. th., 5610 Assens, 85 år. Afdeling Fyn ønsker hjertelig tillykke Kent Jørgensen 90 ÅR Den 20. marts 2008 fylder Anna Sørensen, Kongensgade 6 A, st, -th 02, 6070 Christiansfeld, 90 år. Sønderjyllands Afd. ønsker hjertelig tillykke Brian Petersen Den 15. april 2008 fylder Frede Larsen, Storegårdsvej 102 B, st, -3, 7100 Vejle, 90 år. Afd. Østjylland ønsker hjertelig tillykke Anne-Maria Jepsen 15

16 Alle henvendelser vedr. bestilling af ferie huse rettes til hoved kontoret. Tlf Fax Hovedkontoret Tlf Fax Lars Gram: Meta Nørgaard: Danske Mejeristers Fagforening Hovedkontoret Vester Allé Århus C Dansk Funktionærforbund Serviceforbundet Upsalagade 20, 2100 København Ø Tlf , fax Åbningstider: DMF hovedkontoret: mandag-torsdag , og fredag Serviceforbundet: mandag-fredag , lukket onsdag. A-kassen: mandag-fredag , lukket onsdag. Socialrådgiverne: mandag-fredag , lukket onsdag. Person nr. Navn: Adresse: Tlf.: Landssammenslutning: Ønsker at leje lejlighed i Smørbøtten/feriehus i Kærneland (det IKKE ønskede overstreges) I tiden fra lørdag den til lørdag den (ankomst fra kl afrejse inden kl ). Såfremt dette ønske ikke kan efterkommes, kan jeg også bruge ugen fra den til Weekendophold eller midt uge dage i Smørbøtten eller på Kærneland uden for højsæson: (det IKKE ønskede overstreges) I tiden fra dag den til dag den Weekendophold i hele Smørbøtten (kryds her) (ankomst fra kl afrejse inden kl , weekendophold dog først inden kl ). Til hovedkontorets notering: 2008

Referat fra bestyrelsesmøde på nattergalen 1. i Nibe tirsdag den 13. januar 2015

Referat fra bestyrelsesmøde på nattergalen 1. i Nibe tirsdag den 13. januar 2015 Referat fra bestyrelsesmøde på nattergalen 1. i Nibe tirsdag den 13. januar 2015 1. Valg af dirigent og skriftefører. Søren-Peter blev dirigent og Poul Erik referent. 2. Godkendelse af referatet. Underskrevet

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

MEJERISTEN. »Sønderjyllands afdeling« Meddelelser fra feriefonden. NYT: Afdelingens indlæg se side 3. side 6

MEJERISTEN. »Sønderjyllands afdeling« Meddelelser fra feriefonden. NYT: Afdelingens indlæg se side 3. side 6 MEJERISTEN NYT: Afdelingens indlæg se side 3»Sønderjyllands afdeling«side 6 Meddelelser fra feriefonden Landsbestyrelsen se side 2 Nummer 1 januar 2006 83. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Læs mere

MEJERISTEN. »Randers afdeling« Pensionist-kontingent. side 3. side 12. Nummer 4 November 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

MEJERISTEN. »Randers afdeling« Pensionist-kontingent. side 3. side 12. Nummer 4 November 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN side 3»Randers afdeling«side 12 Pensionist-kontingent Nummer 4 November 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

Efterløn s & Pensionistklub Skive

Efterløn s & Pensionistklub Skive Efterløn s & Pensionistklub Skive Program 2013 Programmet kan også ses på: http://midt-vestjylland.nnf.dk/seniorer/skive Efterløn s & Pensionistklubben s Bestyrelse Formand Ivan Christiansen 97 54 15 82

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

Mejeristen AFDELINGSINDLÆG. side 3. side 9. Nummer 1 Januar 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Mejeristen AFDELINGSINDLÆG. side 3. side 9. Nummer 1 Januar 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Mejeristen side 3 AFDELINGSINDLÆG side 9 smørbøtten Nummer 1 Januar 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Her i skrivende stund er det bidende koldt udendørs, men

Læs mere

Generalforsamling side 4 & 5. OK 2011 side 8 & 9. Nummer 1 - februar årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Generalforsamling side 4 & 5. OK 2011 side 8 & 9. Nummer 1 - februar årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Generalforsamling side 4 & 5 OK 2011 side 8 & 9 Nummer 1 - februar 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet Serviceforbundet

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

MEJERISTEN. »Afdeling Bornholm« Medlemskonkurrencen. side 3. side 6. Nummer 1 Januar 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

MEJERISTEN. »Afdeling Bornholm« Medlemskonkurrencen. side 3. side 6. Nummer 1 Januar 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN side 3»Afdeling Bornholm«side 6 Medlemskonkurrencen Nummer 1 Januar 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Så har vi atter rundet et årsskifte, og vi skal

Læs mere

Faglig sag side 6 & 7. Prislisten 2012 for Kærneland side 9. Nummer 1 - januar 2012-89. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Faglig sag side 6 & 7. Prislisten 2012 for Kærneland side 9. Nummer 1 - januar 2012-89. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Faglig sag side 6 & 7 Prislisten 2012 for Kærneland side 9 Nummer 1 - januar 2012-89. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Nattergalen 1. den 21 juni 2016.

Bestyrelsesmøde på Nattergalen 1. den 21 juni 2016. Bestyrelsesmøde på Nattergalen 1. den 21 juni 2016. 1. Valg af dirigent tilfaldt Lars Lund. Skrifefører blev Poul Erik Pedersen. 2. Referat blev godkendt uden bemærkninger. 3. Kort information fra de forskellige

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Februar 2007 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Sidste tilmelding til Foredrag onsdag den 28. februar FOREDRAG Kostkompasset mandag den 5. marts kl. 19.00 Generalforsamling torsdag den 15. marts kl. 19.30

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

mejeristen delegeretmøde og kongres Nye Mejerister SIDE 4-5 SIDE 12-13 nr.3 90. årgang 2013

mejeristen delegeretmøde og kongres Nye Mejerister SIDE 4-5 SIDE 12-13 nr.3 90. årgang 2013 mejeristen nr.3 90. årgang 2013 delegeretmøde og kongres SIDE 4-5 Nye Mejerister SIDE 12-13 { formanden har ordet } Ekstraordinær generalforsamling DMF Sønderjyllands afd. 901 Så fik vi igen en god og

Læs mere

side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet Serviceforbundet og Funktionærernes

Læs mere

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Referat nr. 41 Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl. 13.00 på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Formanden (Harry) bød velkommen til vores årlige generalforsamling.

Læs mere

Mejeristen AFDELINGSINDLÆG OVERENSKOMSTKURSUS. side 3. side 6. Nummer 4 November 2008 85. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Mejeristen AFDELINGSINDLÆG OVERENSKOMSTKURSUS. side 3. side 6. Nummer 4 November 2008 85. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Mejeristen side 3 AFDELINGSINDLÆG side 6 OVERENSKOMSTKURSUS Nummer 4 November 2008 85. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Efteråret er over os, med gråt og regnfuldt vejr.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde på Toften 5. i Nibe torsdag den 07. marts 2016

Referat fra bestyrelsesmøde på Toften 5. i Nibe torsdag den 07. marts 2016 Referat fra bestyrelsesmøde på Toften 5. i Nibe torsdag den 07. marts 2016 1. Valg af dirigent tilfaldt Søren-Peter Lund og Skriftefører blev Poul Erik Pedersen. 2. Referatet blev godkendt efter en enkel

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden Hård debat om fattigdom i Danmark rammer skævt (uddrag fra Medlemsforum, pressemeddelelse 02.12.11) Blandt de frivillige sociale organisationer har vi en oplevelse af mistænkeliggørelse

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Information om faglig sagsbehandling a-skade- og social sagsbehandling a-kassen

Information om faglig sagsbehandling a-skade- og social sagsbehandling a-kassen Information om faglig sagsbehandling a-skade- og social sagsbehandling a-kassen Fødevareforbundet NNF efter den 1. oktober 2013 Information til tillidsvalgte om fællesskabsløsninger indenfor faglige sagsbehandling,

Læs mere

1) Valg af dirigent og skriftefører. Søren Peter Lund dirigent og Poul Erik Pedersen referent

1) Valg af dirigent og skriftefører. Søren Peter Lund dirigent og Poul Erik Pedersen referent Bestyrelsesmøde på Ingstrup mejeri den 12 August 2014. Mødedeltagere. Søren Peter Lund, Claus Haugaard, Lars lund, Frank Larsen, Kent B Kristensen, Karsten Andersen og Poul Erik Pedersen 1) Valg af dirigent

Læs mere

Generalforsamling/Åbent hus

Generalforsamling/Åbent hus Februar 2005 Generalforsamling/Åbent hus på Marienlystvej 33, Skive Der vil blive indkaldt til generalforsamling i 3F Skive-egnen lørdag den 2. april 2005 kl. 9.30 Samme dag afholdes der et åbent hus arrangement

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Midt- og Vestjylland

Generalforsamling i Dansk Byggeri Midt- og Vestjylland Generalforsamling i Dansk Byggeri Midt- og Vestjylland Fredag den 4. november 2016 På Hotel Strandtangen, Skive På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Midt- og Vestjylland inviteres du hermed til den

Læs mere

Indbydelse til delegeretmøde, skal indeholde tilmeldelse til ledsagerarrangementet Somba. Sekretariatet fordeler ledsagerne på de 2 hold.

Indbydelse til delegeretmøde, skal indeholde tilmeldelse til ledsagerarrangementet Somba. Sekretariatet fordeler ledsagerne på de 2 hold. MØDEREFERAT Mødedato og tid 22. August 2011 Sted Alfa Laval Kolding Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011 - referat

Ordinær generalforsamling 2011 - referat Klintebjerg Antenneforening Skærbæk, den 22. marts 2011 Ordinær generalforsamling 2011 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 19:00 Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Røgvandet MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET NR. 2 - APRIL 2016. Generalforsamling. Formanden har ordet Side 4. Nyt fra Sejlerskolen Side 10

Røgvandet MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET NR. 2 - APRIL 2016. Generalforsamling. Formanden har ordet Side 4. Nyt fra Sejlerskolen Side 10 MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET Røgvandet NR. 2 - APRIL 2016 Generalforsamling Side 3 Formanden har ordet Side 4 Store bukkedag Side 6 Nyt fra Sejlerskolen Side 10 KLUBHUS Hvidovre Strandvej 31,

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Mejeristen AFDELINGSINDLÆG SUNDHEDSORDNING. side 3. side 8

Mejeristen AFDELINGSINDLÆG SUNDHEDSORDNING. side 3. side 8 Mejeristen side 3 AFDELINGSINDLÆG side 8 SUNDHEDSORDNING Formanden har ordet Nu er arbejdstøjet igen fundet frem, efter en god sommerferie. Familien og jeg valgte igen i år at benytte de gode muligheder

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035,

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk Aadum Husholdningsforening HUSK!!!! HØSTMARKED

Læs mere

MEJERISTEN. »Afdeling Sjælland« Lønoversigt. side 3. side 8. Nummer 2 Maj 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

MEJERISTEN. »Afdeling Sjælland« Lønoversigt. side 3. side 8. Nummer 2 Maj 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN side 3»Afdeling Sjælland«side 8 Lønoversigt Nummer 2 Maj 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Her i skrivende stund er vejret næsten for godt til at

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING SFO ST O R A G ER G A A R D MAJ 2011 ST U E 2 28786021 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING Hjemmeside: www.storagergaard.albertslund.dk Email:

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

fredag den 18. november 2016, kl. 9.00

fredag den 18. november 2016, kl. 9.00 Vejbygningssektionen Til repræsentanterne for Vejbygningssektionens medlemsvirksomheder 11. oktober 2016 J-nr.: 75804 / 2334943 Vejbygningssektionens generalforsamling 2016 Invitation til Vejbygningssektionens

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i FTSS lørdag den 27. november 2004 kl.9.00 på Restaurant Hero Bar Stormgade 20 1555 København V.

Indkaldelse til generalforsamling i FTSS lørdag den 27. november 2004 kl.9.00 på Restaurant Hero Bar Stormgade 20 1555 København V. Indkaldelse til generalforsamling i FTSS lørdag den 27. november 2004 kl.9.00 på Restaurant Hero Bar Stormgade 20 1555 København V. 3. november 2004 Som bekendt er vor forening indtrådt som afd. 7 i FFT

Læs mere

Mejeristen NY OVERENSKOMST. Fællesoverenskomst 2008-2011. side 6. for Mejeripersonale og Chauffører

Mejeristen NY OVERENSKOMST. Fællesoverenskomst 2008-2011. side 6. for Mejeripersonale og Chauffører Mejeristen side 6 NY OVERENSKOMST Fællesoverenskomst 2008-2011 for Mejeripersonale og Chauffører mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Nærings og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet, Fagligt Fælles

Læs mere

TRANSPORTGRUPPENS GRUPPEKONFERENCE 18. SEPTEMBER 2013

TRANSPORTGRUPPENS GRUPPEKONFERENCE 18. SEPTEMBER 2013 TRANSPORTGRUPPENS GRUPPEKONFERENCE 18. SEPTEMBER 2013 Vi har foretaget følgende valg i Transportgruppen: Gruppeformand Jan Villadsen Forhandlingssekretær Jørgen Aarestrup Henrik Berlau - Karsten Kristensen

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

August. Nr. 4 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

August. Nr. 4 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang August Nr. 4 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej 87 7400 Herning 5. november 2014 M: 22 73 11 58 E: torben@boerglumparken.

Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej 87 7400 Herning 5. november 2014 M: 22 73 11 58 E: torben@boerglumparken. Afdeling Børglumparken Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej 87 7400 Herning 5. november 2014 M: 22 73 11 58 E: torben@boerglumparken.dk Afdelingsbestyrelsesmøde Emner Bestyrelsen

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Februar 2013 44. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Nyhedsbrev september 2015

Nyhedsbrev september 2015 Forsiden Nyhedsbrev september 2015 Når dette nyhedsbrev når frem til medlemmerne, er vi ved starten af den første efterårsmåned, hvilket betyder at tilbuddene til jer kommer i en lind strøm. Jeg kan kun

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

MEJERISTEN. Uddannelse skal i fokus. Generalforsamlinger i afdelingerne SIDE 16-19. SIDE 32 og 6-7 NR.1 90. ÅRGANG 2014

MEJERISTEN. Uddannelse skal i fokus. Generalforsamlinger i afdelingerne SIDE 16-19. SIDE 32 og 6-7 NR.1 90. ÅRGANG 2014 MEJERISTEN NR.1 90. ÅRGANG 2014 Generalforsamlinger i afdelingerne SIDE 16-19 Uddannelse skal i fokus SIDE 32 og 6-7 { FORMANDEN HAR ORDET } Ved årsskiftet er det også tiden, hvor man ser tilbage på året

Læs mere

Generalforsamling d. 5/2 2010

Generalforsamling d. 5/2 2010 Generalforsamling d. 5/2 2010 Valg af dirigent Formandens beretning Klubaften Januar/februar/Marts 15/2 2009 Havtur LF Waders Afd. Fyn Til premiere fiskeri i Odense å/fjord Sildetur til Aalborg havn Hornfisketur

Læs mere

MEJERISTEN. Generalforsamlinger. Ro på hos poulsen SIDE 8-13 SIDE 4-7 NR. 1 93. ÅRGANG 2016

MEJERISTEN. Generalforsamlinger. Ro på hos poulsen SIDE 8-13 SIDE 4-7 NR. 1 93. ÅRGANG 2016 MEJERISTEN NR. 1 93. ÅRGANG 2016 Generalforsamlinger SIDE 8-13 Ro på hos poulsen SIDE 4-7 { FORMANDEN HAR ORDET } Ved årsskiftet er det også tiden hvor man ser tilbage på året der gik, og frem mod det

Læs mere

Bo Henriksen Faglig medarbejder - Roskilde Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post

Bo Henriksen Faglig medarbejder - Roskilde Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post 130115 Ole Holtse Olsen Formand Tlf.: 88 92 45 78 Mobil: 27 87 11 05 Bo Henriksen Faglig medarbejder - Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post

Læs mere

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013 Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Holdturnering, Finale

Holdturnering, Finale Række C2 Bane 25-26 Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Sonja Andresen Poul Spaabæk Gunnar Pedersen Johan Andersen Grindsted FFI 6: C2p1 1: XXX XXX 16 16 0 32 40 2: XXX XXX 20 20

Læs mere

Sallingsund Sejlklub 19.02.11.

Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Nyhedsbrev februar 2011. Stemningsbillede fra Livø. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i klubbens lokaler på Glyngøre Havn: Dagsorden: 1.

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

mejeristen Samarbejde mellem unge SIDE 6 Alsmøde med OK2013 SIDE 12 nr.4 89. årgang 2012

mejeristen Samarbejde mellem unge SIDE 6 Alsmøde med OK2013 SIDE 12 nr.4 89. årgang 2012 mejeristen nr.4 89. årgang 2012 Samarbejde mellem unge SIDE 6 Alsmøde med OK2013 SIDE 12 { formanden har ordet } { OK 2013 } Gode tillidsrepræsentanter og medlemmer der har faglig stolthed, det lover godt

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Metal Sønderjylland Seniorklubben. Aktivitetskalender 2015

Metal Sønderjylland Seniorklubben. Aktivitetskalender 2015 Metal Sønderjylland Seniorklubben Aktivitetskalender 2015 Husk at enkers ledsager betaler fuld pris ved alle arrangementer! Tilmelding til alle arrangementer sker til kontoret på telefon 74 62 28 85 Ved

Læs mere

Trunderup Bylaug udlejer/udlåner til medlemmer.

Trunderup Bylaug udlejer/udlåner til medlemmer. Trunderup Bylaug udlejer/udlåner til medlemmer. 2 store grill Kan lejes for 50 kr. pr. stk. Henvendelse til Poul Erik Jepsen Tlf. 62 27 11 62. Bolsjekogningssæt Udlejes for 25 kr. Henvendelse til Grete

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

HNR Julehygger igen i stor stil :

HNR Julehygger igen i stor stil : Side 1 HNR Julehygger igen i stor stil : Vores elskede radio er klar til at julehygge med os i December. Igen i år, julehygger Per Schreiber med os med flere historier om den søde juletid, hver søndag

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk. Beboerblad for. november 2012. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej

På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk. Beboerblad for. november 2012. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej HER PÅ BAKKEN februar 2012 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej november 2012 På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk Side 2 HER PÅ BAKKEN november 2012 Redaktionen

Læs mere

Nye mejerister marts 2008. Dimissionsfest for de nye mejerister marts 2008. Af Uddannelseschef Bjarne Vagn Larsen, Dalum UddannelsesCenter

Nye mejerister marts 2008. Dimissionsfest for de nye mejerister marts 2008. Af Uddannelseschef Bjarne Vagn Larsen, Dalum UddannelsesCenter Nye mejerister marts 2008 Dimissionsfest for de nye mejerister marts 2008 Af Uddannelseschef Bjarne Vagn Larsen, Dalum UddannelsesCenter Fredag den 14. marts 2008 blev der traditionen tro holdt dimissionsfest

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

mejeristen Vigtige forbedringer Delegertmøde SIDE 3-4 SIDE 7-9 nr.2 90. årgang 2013

mejeristen Vigtige forbedringer Delegertmøde SIDE 3-4 SIDE 7-9 nr.2 90. årgang 2013 mejeristen nr.2 90. årgang 2013 Vigtige forbedringer SIDE 3-4 Delegertmøde SIDE 7-9 { formanden har ordet } Solen skinner og her i skrivende stund er vejret næsten for godt til at sidde inde. Påsken er

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

MEJERISTEN. »Afdeling Fyn« Aars mejeri lukker. side 3. side 12. Nummer 3 August 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

MEJERISTEN. »Afdeling Fyn« Aars mejeri lukker. side 3. side 12. Nummer 3 August 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN side 3»Afdeling Fyn«side 12 Aars mejeri lukker Nummer 3 August 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Kære medlemmer, nu står vi snart over for de kommende

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 13. maj 2010 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 26. februar 2015 kl. 18.00 Restaurant: For enden af gaden Bestyrelsen er vært med spisning for tilmeldte afdelingsmedlemmer. Er I

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Midt- og Vestjylland. Fredag den 4. november 2011 på Hotel Fjordgården, Ringkøbing

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Midt- og Vestjylland. Fredag den 4. november 2011 på Hotel Fjordgården, Ringkøbing Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Midt- og Vestjylland Fredag den 4. november 2011 på Hotel Fjordgården, Ringkøbing GENEraLforsamLING i Dansk Byggeri midt- og Vestjylland fredag den 4. november

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Morsø cykelklub 2013 Navn Adresse

Morsø cykelklub 2013 Navn Adresse Morsø cykelklub 2013 Navn Adresse By Telefon Email Mobil Andersen Keld Ansgarvej 10 7950 Nykøbing ansgarvej10@mvb.net 26742251 Boll, Alex Lindevej 16 7900 Nykøbing a-boll@hotmail.com 40534146 Boll, Dan

Læs mere

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Uddannelsesudvalgets beretning. 4. Fremlæggelse af regnskab. 5. Behandling af

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Skydning Total Veteran Hold

Skydning Total Veteran Hold Placering Nr. Navn Foreningsnr. Foreningsby Skydning Total Veteran Hold Træf Skud Træf Skud G 24 Feldballe V 114 125 433 Bent Ingemann Hansen 3213 Feldballe Jagtforening 40 41 434 Henning Nielsen 3213

Læs mere

ELPOSTEN l Nr. 1/2011 l Januar

ELPOSTEN l Nr. 1/2011 l Januar ELPOSTEN l Nr. 1/2011 l Januar Vor faglige sekretær Ole Madsen bliver ved udgangen af februar 2011 pensionist og fratræder i den forbindelse sin stilling i Dansk El-Forbund Fyn. Det markeres med en afskedsreception

Læs mere

M e d l e m s b l a d

M e d l e m s b l a d Side 12 September kvartal 2014 12. Årgang M e d l e m s b l a d Traktorringridning i Bøjden 2014 Side 2 Side 11 Bestyrelse og udvalg. Formand: Kaj Pedersen Bøjden Landevej 2, Bøjden Telf.: 6260 1718 Mobil:

Læs mere

Indledende kampe Parturnering

Indledende kampe Parturnering C1 Pulje 1 Bane 27-28 Inger Marie Lundgren Asta Qvist Claus Andersen Jes Jacobsen Jens Gram Birgit Gram Hans Chr. Hansen Grethe Sørensen Bramming 1: XXX 20 12 20 2 52 34 18 2 Vorbasse 2: 12 XXX 6 12 0

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Fyn Fredag den 4. oktober 2013 På Comwell Kellers Park, Brejning

Generalforsamling i Dansk Byggeri Fyn Fredag den 4. oktober 2013 På Comwell Kellers Park, Brejning Generalforsamling i Dansk Byggeri Fyn Fredag den 4. oktober 2013 På Comwell Kellers Park, Brejning Sponsoreret af STARK Comwell Kellers Park John Engelbrecht Indkaldelse til generalforsamling og fest i

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 5/12 2015 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Hulvejens Grundejerforening indbyder hermed til ordinær generalforsamling og spisning på: Shell Motel, Støvring Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Bestyrelsen har i år valgt at vi, inden selve generalforsamlingen,

Læs mere

DEN DANSKE BILLARD UNION

DEN DANSKE BILLARD UNION OLD BOYS CUP Nr. 1. I SÆSONEN 2016 2017 LØRDAG DEN 24. SEPTEMBER 2016. KL. 09:30 Fælles morgenmad kl. 08:30 Hvalsø Holbæk Vejby Hvalsø Skole Sandbergs Allé 4330 Hvalsø Tlf. 46 40 92 52 Holbæk Ungdomscenter

Læs mere

DGI Sydvest Hold Finale

DGI Sydvest Hold Finale Række C2 / C1 Bane 20-22 Oluf Pedersen Anne Mette Salven Tove Pedersen Svend Petersen Tjæreborg 7: C1p1 1: XXX XXX 20 6 12 12 1 50 76 2: XXX XXX 2 12 9 20 1 43 67-50 3 Ole Iversen Kai Lehmann Andersen

Læs mere

DKKs internationale efterårsvinderklasse: for ejer/fører med stående jagthunde der er medlem af DKK og med DKK anerkendt stambog.

DKKs internationale efterårsvinderklasse: for ejer/fører med stående jagthunde der er medlem af DKK og med DKK anerkendt stambog. Invitation til alle DKKs efterårsmarkprøver 2011 DKKs brugsklasser: for ejer/fører med stående jagthunde der er medlem af DKK og/eller en af specialklubberne for stående jagthunde og med DKK anerkendt

Læs mere